You are on page 1of 18

PENGGUNAAN PERALATAN DAN JENTERA

SHARUDIN DOLL SAFETY AND HEALTH CONSULTANT.

KEPERLUAN PENGETAHUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN JENTERA .

.TUJUAN MENGELAKKAN KEMALANGAN. MENINGKATKAN DAN MENGEKALKAN PRODUKTIVITI. MENGELAKKAN PEMBAZIRAN KOS.

.MENGELAKKAN KEMALANGAN.

o o o o o o o o o o MEMOTONG. MEMBELIT. MEMBEBASKAN TENAGA BERPOTENSI. MENGGESER DAN MELELAS. MERICIH ( GUNTING ) MENUSUK.MENGETAHUI TATACARA MENGGUNAKAN DAN MENGENDALIKAN SESUATU PERALATAN. o MENGETAHUI HAZARD YANG WUJUD PADA JENTERA YANG AKAN DIGUNAKAN. MENARIK KE DALAM. HENTAMAN. . LENTINGAN. MEREMUK.

Hazard memotong .

Hazard mericih ( menggunting ) .

Hazard menusuk .

Hazard menggeser dan melelas .

Hazard meremuk .

Hazard menarik ke dalam .

MOTOR ATAU LAIN-LAIN. o ENJIN. o PENGGERAK UTAMA. LAIN- o JENTERA PENGHANTAR.o MENGETAHUI BAHAGIAN-BAHAGIAN BAHAGIANJENTERA YANG HENDAK DI GUNAKAN. o PEMACU. o MENYALURKAN KUASA. o TIDAK BEROPERASI. . o BAHAGIAN BEROPERASI o MELAKSANAKAN FUNGSI.

o CARA PENGENDALIAN YANG BETUL DAN SELAMAT. .o CARA PENYAMBUNGAN PUNCA KUASA DAN PENGGUNAAN PUNCA KUASA YANG BETUL UNTUK SESUATU PERALATAN DAN JENTERA YANG AKAN DIGUNAKAN o MENGGUNAKAN PUNCA KUASA DAN BAHAN API YANG BETUL DAN SESUAI UNTUK SESUATU PERALATAN DAN JENTERA YANG AKAN DIGUNAKAN.

o Menggetahui tahap kekuatan maksima sesuatu bahan dan jentera. o Mengetahui tindakan kecemasan ketika menggunakan jentera dan peralatan. o Menggunakan PPE yang sesuai . o Mengetahui perkara yang boleh dan tidak boleh sesuatu bahan dan peralatan.o Mengetahui sistem kerja selamat menggunakan sesuatu peralatan.

MENINGKATKAN DAN MENGEKALKAN PRODUKTIVITI. .

MENGGUNAKAN PERALATAN DAN JENTERA UNTUK KERJA YANG SESUAI. MENYEMPURNAKAN KERJA DENGAN CEPAT DAN SELAMAT. . MENGHASILKAN MUTU KERJA YANG TINGGI DAN MENGIKUT SPESIFIKASI YANG DIKEHENDAKI.

TIADA KOS KEROSAKAN JENTERA DAN PERALATAN. TIADA KOS PERUBATAN DAN DI LUARJANGKAAN. . TIADA PEMBAZIRAN PADA BAHAN YANG DIGUNAKAN.MENGELAKKAN PEMBAZIRAN KOS.

MENGELAKKAN KOS YANG TIDAK DIPERLUKAN. MENINGKATKAN PRODUKTIVITI. .KESIMPULAN PENGETAHUAN PENGGUNAAN JENTERA DAN PERALATAN DAPAT MENGELAKKAN KEMALANGAN.