05.20.

01 “Mecanizarea Agriculturii”
Mijloace energetice pentru mecanizarea lucrărilor agricole

Introducere. Clasificarea şi construcţia generală a tractoarelor şi automobilelor Clasificarea tractoarelor. Clasificarea automobilului. Părţile principale. Dimensiunile principale ale autovehiculelor. Motoarele cu ardere internă. Clasificarea motoarelor cu ardere internă;2.2.Mecanismele şi sistemele motorului. Principalele noţiuni şi definiţii. Ciclurile de funcţionare a motoarelor. Bilanţul termic al motoarelor. Sistemul de ungere al motoarelor pentru autovehicule. Metodele de ungere a pieselor motoarelor. Uleiurile de motor. Particularităţile sistemului de ungere la diverse motoare. Supapele sistemului de ungere. Sistemele de răcire la diferite motoare. Metodele de răcire la diverse motoare. Lichidele de răcire. Particularităţile sistemelor de răcire. Reglarea regimului termic. Sistemul de alimentare a motoarelor cu aprindere prin scânteie (MAS) Componentele sistemului de alimentare a motoarelor cu carburator şi funcţionarea lor.Instalaţiile de alimentare cu debitarea benzinei prin injecţie.Particularităţile în alimentarea MAS cu gaz comprimat şi lichifiat. Agregatele sistemelor. Instalaţiile de preparare a amestecului carburant la motoarele cu carburator şi debitul benzinei prin injecţie. Regimurile de funcţionare ale motoarelor cu ardere internă şi principiile de dozare a amestecului. Debitarea şi epurarea aerului şi combustibilului. Coeficientul de exces a aerului. Particularităţile debitării benzinei prin injecţie. Avantajele şi neajunsurile debitării benzinei prin injecţie. Sistemele de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin comprimare. Schemele de alimentare: de injecţie în linie;distribuitoare;cu pompa-injecţie. Componentele sistemelor de alimentare ale motoarelor MAC. Regimurile de funcţionare a motoarelor cu aprindere prin comprimare. Pompele de injecţie în linie şi distribuitoare. Particularităţile construcţiei pompelor de injecţie în linie şi distribuitoare.Instalaţie de regulator a regimului de funcţionare a motorului. Schimbarea cantităţii de combustibil debitat. Sursele de curent electric. Bateria de acumulatoare. Schema funcţionării sistemului de alimentare cu curent electric. Bateria de acumulatoare. Procesele chimice. Pregătirea bateriei de exploatare şi exploatarea ei. Instalaţiile electrogene (generatorul cu releul regulator). Instalaţiile electrogene pentru tractoare. Instalaţiile electrogene pentru automobile. Menţinerea tensiunii nominale cu releul regulator RR-362. Consumatori de curent electric. Sistemele de aprindere. Sistemul de aprindere cu contacte cu baterie (clasică). Sistemul de aprindere cu contacte cu tranzistor. Sistemul de aprindere fără contacte cu tranzistor (electronic). Sistemul de pornire. Aparatele de măsură-control, iluminat şi semnalizare. Sistemul de pornire cu motor auxiliar. Sistemul de pornire cu demaror electric. Aparatele de măsură – control. Aparatele de iluminat şi semnalizare. Transmisia tractoarelor şi automobilelor. Clasificarea transmisiilor. Schemele caracteristice de transmisie implementate în autovehicule. Transformatorul hidraulic. Ambreiajul principal, cuplajul intermediar şi transmisia cardanică. Cerinţele prezentate către ambreiaj. Clasificarea ambreiajelor. Mecanismele de comandă ale ambreiajelor. Ambreiajul hidraulic. Cerinţele către transmisiile cardanice şi intermediare.

Mecanismele de direcţie cu acţionarea mecanică. Schema sistemului de frînare cu dispozitiv antiblocare (ABS). Echilibrarea motoarelor policilindrice (2. Metodele de cuplare APP. Diagrama teoretică şi reală la MAS şi MAC. Mecanismele de suspendare. de distribuţie şi reductoare coborâtoare. Dispozitivele instalaţiei hidraulice. Clasificarea cutiilor de viteză.. Procesul de ardere. Procesul de evacuare. Componentele echipamentului Calculul termic al MAI . Părţile principale ale sistemelor de direcţie. Implementarea calculului termic în dezvoltarea MAI. Echipamentul de lucru şi auxiliar. Cinematica mecanismului bielă-manivelă. Regimurile de funcţionare şi caracteristicile motoarelor. Minitehnica. Metodele de reglare a adâncimii lucrării solului.) Principiile de calcul a pieselor de bază a mecanismului bielă-manivelă şi de distribuţie a gazelor.Cutiile de viteză. Caracteristici de bază a motoarelor. Tipurile sistemului de frânare. Sistemul hidraulic de suspendare. . Bilanţul termic al motorului. Calcularea parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul arderii. Sistemul de rulare al tractoarelor şi automobilelor. Caracteristicile motoarelor pentru autovehicule (generalităţi). Echilibrarea motorului monocilindric (metoda Lancester). Căldura specifică a gazelor. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. Parametrii ciclului indicat. Parametrii efectivi ai motorului. Procesul de destindere. Componentele principale ale punţilor motoarelor Metodele de blocare a diferenţialelor. Forţele şi momentul dezvoltat la arborele cotit. Procesul de comprimare. Cinematica şi dinamica mecanismului motor . Diagramele ordinare şi polare ale acestora. Factorii care influenţează asupra valorii lui. Frînarea re-morcii. Scopul calculului termic. destindere. Reacţiile de ardere a combustibilului. Cerinţele către cutiile de viteză. Umplerea normală a motoarelor în patru timpi. Desfăşurarea arderii şi fazele principale a arderii. Mecanismele de direcţie planetar şi cu ambreiaje de frecţiune a tractoarelor pe şenile. Sistemul de direcţie al tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Calculul mecanismului de distribuţie. Coeficientul de umplere. Regimurile de funcţionare. Selectarea valorii gradului de comprimare (raport de comprimare). Agregatele amplificatorului hidraulic a greutăţii aderente. Caracteristici speciale. Parametrii comparativi ale motoarelor. Componentele sistemelor de rulare. Cerinţele agrotehnice către capacitatea de trecere. Mecanismele de acţionare a sis-temelor. Metodele de acţionare a arborelui prizei de putere.4. Procesele de schimbare a gazelor. Conturile de acţionare a frînelor a automobilului KamAZ. Caracteristici de reglaj. Mecanismele de direcţie cu amplificator hidraulic. Schimbarea aderenţei la sol şi menţinerea adâncimii lucrării solului. Factorii care influenţează procesul de comprimare. Diagrama polară şi de uzare a acestora. Minitehnica. Mecanisme de distribuţii prin supape şi sertare.3. Dispozitivele de întindere a şenilei. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul comprimării. Echilibrarea motoarelor. Mecanismele de frânare. Calculul termic a fusului maneton şi lagărului bielei. Roata de curea de acţionare. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul umplerii. Clasificarea punţilor motoare. Nocivitatea gazelor de evacuare. Punţile motoarelor ale tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Metodele de schimbare a vitezelor.6. Măsuri nece-sare pentru reducerea nocivităţii gazelor evacuate. Performanţele energetice ale motoarelor .

Maşini şi unelte pentru lucrarea superficială a solului. agregate combinate. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin scînteie.Cerinţele agrotehnice. Clasificarea semănătorilor. Clasificarea maşinilor de plantat. Alimentare prin pulverizare . Tendinţele şi căile de perfecţionare a maşinilor pentru lucrarea solului. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor de plantat. Calculul instalaţiei de ungere.Bilanţul de putere şi randamentul automobilului. Verificarea frînelor la durabilitate şi exemple de calcul. Instalaţii de alimentare a motoarelor cu aprindere prin comprimare (MAC).Organele de lucru ale maşinilor pentru lucrarea solului. Maşini şi unelte pentru lucrarea de bază a solului. Alimentare prin injecţie la MAS. Caracteristica de tracţiune a tractorului. Securitatea muncii şi regulile de exploatare a maşinilor pe pante. Factorii constructivi şi de exploatare care influenţează asupra manevrabilităţii tractoarelor pe şenile. Principiile clasificării şi marcajului maşinilor. Aspectele. Metodele de control a calitătăţii plantării. timpul şi spaţiul de demarare. Calculul sistemului de răcire cu lichid. Procesul de demaraj.Principiile de calcul a sistemelor de alimentare şi pornire. Stabilitatea longitudinală şi transversală. Calculul frînelor cu disc. Determinarea demarajului automobilului după caracteristica dinamică. Criteriul şi unghiul de stabilitate. Procesul de demaraj al automobilului. Perspec-ivele şi căile perfecţionării construcţiei semănătorilor. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de semănători. cerinţele agrotehnice. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin comprimare. Maşini de semănat şi plantat culturi agricole. Clasificarea maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Maşinile pentru plantarea culturilor crescute prin răsaduri şi tuberculi. sistemele şi procedeurile lucrării solului Cerinţele agrotehnice. Calculul sistemului de răcire cu aer. Rolul ştiinţei la elaborarea şi perfecţionarea maşinilor agricole. Acceleraţia automobilului. Schemele de funcţionare şi constructive ale maşinilor pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamen-telor. Calculul de tracţiune a automobilului cu diferite tipuri de transmisii. Maşini şi unelte pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamentelor. Indicii capacităţii de frânare şi cerinţele funcţionale şi constructive impuse sistemelor de frânare. Bilanţul energetic al tractoarelor şi automobilelor. clasificarea maşinilor şi cerinţele agrotehnice impuse lor. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de maşini de plantat. Organele de lucru şi cele auxiliare ale semănătorilor. Calculul frînelor cu bandă. Problemele mecanizării complexe în fitotehnie. Maşini şi dispozitive pentru combaterea eroziunii acvatice şi eoliane. Organele de lucru şi mecanismele ale maşinilor. Determinarea momentului maxim de frînare. Necesitatea mecanismului de antiblocare a frînelor. Limitele raţionale de ridicare a vitezelor de lucru. Principiile de calcul a sistemelor de răcire şi ungere. Elemente comune ale instalaţiilor pentru MAS şi MAC. Tipurile îngrăşemintelor.carburator. Maşini cu organe de lucru active. . Indicatorii calitativi şi metodica de apreciere. Organele de lucru şi transmisiile ale maşinilor pentru lucrarea superficială a solului.Stabilitatea de curs şi metodele de îmbunătăţire a ei. Teoria virajului tractoarelor pe şenile. Clasificarea maşinilor pen tru lucrarea solului. Stabilitatea tractoarelor şi automobilelor. Caracteristica generală. Maşini Agricole Sistemul de maşini pentru tehnologiile moderne. Încercările de tracţiune şi aparatele pentru determinarea parametrilor principali. Calităţile de economicitate. Măsurile de îmbunătăţire a stabilităţii. Demarajul automobilelor. Cinematica şi dinamica virajului. Dezvoltarea motoarelor alternative în perspectiva la autovehicule. Calculul frînelor cu saboţi.

Particularităţile combinelor moderne. Metodele de curăţare şi sortare.Maşini pentru protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor. Metodele de irigare. Maşini pentru mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi. Maşinile pentru recoltarea culturilor legumicole şi a cartofului. clasificarea şi caracteristica. Aparatele de tăiere. Maşini de udare şi irigaţie. mecanismele şi sistemele combinelor. cerinţele agrotehnice. instalaţii. cerinţele agrotehnice. ce rinţele agrotehnice. Organele de lucru şi cele auxiliare ale combinelor pentru recoltarea poriumbului. cerinţele agrotehnice. măsuri de securitate a muncii Maşini pentru recoltarea culturilor furajere. Clasificarea combinelor. Schemele constructive şi de funcţionare. organele de lucru. tehnologice şi de funcţionare a diferitelor tipuri de maşini. Maşini de adunat şi presat de adunat. Schemele tehnologice. mecanismele. Echipamentele auxiliare pentru adaptarea combinelor la recoltarea porumbului. schemele de şi principiul de funcţionare a maşinilor pentru decoletarea. organele de lucru şi cele auxiliare. Schemele constructive şi de funcţionare ale liniilor de sortare. Maşini şi dispozitive pentru recoltarea părţii păioase. construcţia şi schemele de funcţionare a tocătoarelor. Schemele constructive şi de funcţionare. Maşini pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. principiile de funcţionare. Schemele tehnologice şi constructive ale combinelor pentru recoltarea strugurilor. Asanatoarele de seminţe şi fumizatoarele. târşitoarelor. schemele şi principiul de funcţionare. Vendroverile combinelor. organele de lucru. şi dispozitive pentru recoltarea fructelor şi pomuşoarelor. cadrului oscilant cu site şi a trioarelor. electromagnetice şi altora. Schemele constructive ale combinelor şi secerătoarelor de poloaje pentru recoltarea culturilor furajere. Particularităţile construcţiei maşinilor de destinaţie specială: meselor de sortare. Clasificarea maşinilor pentru protecţia chimică a plantelor. Clasificarea maşinilor schemele constructive. Tendinţele dezvoltării şi perfecţionării combinelor. Dispozitivele şi maşinile de curăţat şi încărcat. Tipurile tehnicii de udat. fructelor şi pomuşoarelor. schemele şi principiul de funcţionare. organele de lucru şi cele auxiliare. Clasificarea lucrărilor meliorative şi sistemul de maşini. construcţia lor. uscarea şi condiţionarea produselor agricole după recoltare.Maşini pentru construcţia sistemelor meliorative şi de drenaj. Maşini pentru construcţii de destinaţie generală pentru efectuarea lucrărilor terasiere. dislocarea şi recoltarea sfeclei pentru zahăr. organele de lucru şi cele auxiliare. Maşini pentru recoltarea culturilor cerealiere. organele de lucru. transportat şi depozitat. construcţia şi caracteristica organelor de lucru. Metodele de recoltare. clasificarea. cerinţele agrotehnice. Aprecierea şi controlul calităţii lucrului. cerinţele agrotehnice. organele de lucru şi construcţia adaptoarelor şi dispozitivelor. Consrucşia. floarei soarelui culturilor păstăioase. construcţia lor. organele de lucru şi cele auxiliare. cerinţele agrotehnice. Scopul şi importanţa mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie pentru obţinerea . schemele de funcţionare. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. Maşini şi instalaţii pentru sortarea. princi-piile de selectare a sitelor şi trioarelor. clasificarea. Sarcinile curăţirii şi sortării produselor agricole. organele de lucru şi auxiliare. Metodele de recoltare. metodele de colectare şi caracteristica complexelor de maşini. organele de lucru şi cele auxiliare. mecanismele şi transmisiile. maşinilor de sortat pneumatice. Schemele funcţionale ale combinelor. ridicătoarele de poloaje Echipamentul de control al procesului de lucru a combinelor. Construcţia. clasificarea şi cerinţele agrotehnice. Maşini. Clasificarea maşinilor. organele de lucru. Construcţia. schemele de funcţionare. semincere. Construcţia sistemelor de aspiraţie. schemele şi principiul de funcţionare. Proprietăţile tehnologice ale amesticurilor de boabe. Maşini meliorative. maşinilor de transportat stoguri Maşini pentru recoltarea porumbului. Metodele de recoltare. construcţia. pro prietăţile tehnologice ale fructelor şi pomuşoarelor. Maşini pentru lucrarea solului. Proprietăţile tehnologice ale porumbului. schemele de funcţionare. Mecanizarea şi automatizarea sectorului zootehnic Probleme şi perspectivele mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie. Clasificeîarea combinelor şi schemele de funcţionare. Principiul de funcţionare şi construcţia maşinilor de udat şi de ploaie artificială. organele de lucru.

Dimensionarea prin calcule a reţelelor de transportat şi distribuit apă. Metode de prelucrare a dejecţiilor animaliere. Cerinţe impuse instalaţiilor pentru alimentarea cu apă. Metodologia calculării proceselor de distribuit nutreţ. Agenţii frigorifici utilizaţi la instalaţiile frigorifice. Maşini şi instalaţii de pasteurizat şi separat lapte. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de extras. Destinaţia şi cerinţele impuse proceselor şi maşinilor de dozat. Cerinţele impuse maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Cerinţe impuse tehnologiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. transportat şi depozitat dejecţiile din adăposturi. Scheme constructiv-funcţionale şi metode teoretice de calcul a amestecătoarelor de nutreţ. Construcţia şi principiul de lucru al instalaţiei frigorifice. Tipul organelor de tăiat grosiere şi calcularea capacităţii de lucru. Separarea şi separatoarele de purificare. Calculul proceselor de creare. transportat şi distribuit nutreţ. Clasificarea maşinilor de evacuat. Cerinţe impuse maşinilor şi tehnologiilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Maşini de evacuat dejecţii din adăposturile animaliere. transportat şi depozitat dejecţii. şi a volumului rezervorului de apă a turnului. Cerinţele impuse maşinilor de extras. . Consumuri specifice de apă şi determinarea necesarului de apă. Maşini şi instalaţii de mărunţit furaje concentrate şi de preparat nutreţ combinat concentrat uscat. Instalaţii pentru înmagazinarea şi distribuţia apei. Schema cinematică şi dinamică a aparatului de tăiat grosiere. Clasificarea maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Instalaţii de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor animaliere. Maşini de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Caracteristica instalaţiilor şi dispozitivelor pentru crearea şi reglarea microclimei. Răcirea şi răcitoarele de lapte muls la ferme. Pasteurizarea laptelui: maşini şi instalaţii folosite. destinaţia şi principiul de lucru. caracteristica lor chimică. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea primară a laptelui. Momentul şi forţa de tăiere. Metode de creare a microclimei în adăposturi. Tehnologia prelucrării primare a laptelui. Însemnătatea şi cerinţele impuse proceselor de prelucrare primară a laptelui. încărcat. Instalaţii pneumatice. Metodologia de calcul maşinilor de compactat furaje. Maşini şi instalaţii pentru dozarea. reglare şi dirijare a microclimei adăposturilor animaliere. Scheme funcţionale şi metode teoretice de calcul a dozatoarelor de furaje. Factorii şi cerinţele de determinare a microclimei în adăposturi animaliere. Instalaţii frigorifice. surse de apă potabilă. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Maşini şi fluxuri tehnologice de mărunţit şi preparat furaje rădăcinoase şi suculente. Părţile componente. Scheme constructiv-funcţionale ale organelor de lucru. Puterea necesară la tăiere în regim rotativ de funcţionare. transportat şi distribuit nutreţ. Scheme costructiv-funcţionale şi metode de calcul a proceselor de evacuat. Utilaje şi dispozitive de transportat şi depozitat dejecţii. Metode de curăţire a paturilor animaliere şi de evacuat. normalizare şi degresare a laptelui. încărcat. Cerinţe impuse maşinilor şi proceselor de evacuat. transportat şi depozitat dejecţii din adăposturi. Surse de apă potabilă. Procese tehnologice specifice pentru mecanizarea şi automatizarea lucrărilor în zootehnie. transportat şi depozitat dejecţii. Calculul maşinilor de încărcat şi transportat nutreţ. Instalaţii şi maşini de captat şi ridicat apă. Maşini şi instalaţii de compactat furaje. transportat şi distribuit nutreţ. Instalaţii de obţinere a biogazului şi de preparat îngrăşăminte organice. Probleme de perspectivă a mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice în zootehnie. Sisteme automatizate de alimentare reglamentat dozată a animalelor şi păsărilor. Structura şi caracteristica obiectelor zootehnice. Utilaj pentru captarea şi ridicarea apei din sursele de apă. Clasificarea instalaţiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Elementele de automatizare a regimului de lucru al instalaţiei frigorifice. amestecarea componentelor furajere şi compactarea nutreţurilor combinate. hidraulice de transportat şi distribuit nutreţ. amestecat componente furajere şi de compactat nutreţuri combinate.produselor de origine animală. Tipul organelor de funcţionare şi calcularea capacităţii de lucru. Maşini de extras. Teoria tăierii furajelor grosiere şi fibroase. încărcat. Instalaţii pentru crearea şi reglarea microclimei în adăposturi animaliere.

Schimbătoare de căldură pentru încălzirea treptată a laptelui în procesul de prelucrare şi de pasteurizare şi răcire a produselor lactate obţinute. Metode de refrigerare şi păstrare a ouălor cu coajă în încăperi cu atmosferă modificată. Utilaje moderne de purificat. Recepţionarea. centrifugat. Linii tehnologice de prelucrare a apelor reziduale. Linii tehnologice de sacrificare şi prelucrare primară a cărnii de pasăre. Controlarea calităţii laptelui recepţionat. Instalaţii pentru contenţionarea păsărilor în procesul de producere „la sol”. Generalităţi despre bilanţul material-energetic a produselor în procesele de prelucrare. Caracteristica. Mecanizarea proceselor în avicultură. instalaţii şi maşini pentru conservarea ouălor. Procese şi instalaţii pentru maturarea cărnii. Instalaţii de produs frigul tehnologic. cântărirea şi pregătirea carcaselor şi semicarcaselor pentru refrigerare. Stocarea laptelui recepţionat pentru procesarea ulterioară. Necesitatea şi perspectiva economică de prelucrare a produselor de origine animală. Procese şi utilaje pentru procesarea superioară a laptelui. Instalaţii de purificat. Tehnologii. Procese tehnologice şi utilaje specifice pentru valorificarea superioară a produselor agricole. Maşini şi dispozitive de pregătire a ouălor pentru incubare. Tehnologia de prelucrare şi păstrare a ouălor sparte sub formă de melanj sau ouă praf. Instalaţii de dezinfectat şi spălat oi. omogenizat. metode. Părţile componente şi destinaţia lor. Construcţia valţului de măcinat. azot lichid. Sisteme de maşini de mecanizare a proceselor în ovicultură. dezinfectat şi spălat lână. Tehnologii şi utilaje pentru condiţionarea şi păstrarea cărnii. Dispozitiv pentru degazarea şi dezodorarea laptelui. Agregate de curăţit. Bazele de calcul al valţului . Instalaţii pentru prelucrarea primară. Caracteristica bateriilor cu cuşti pentru contenţionarea intensivă a păsărilor. Tualetare. bioxid de carbon şi alţi agenţi frigorifici a cărnii. Clasificarea proceselor de prelucrare primare a cărnii de abator. Dispozitive de automatizare a proceselor şi instalaţiilor de incubare şi eclozionare. Clasificarea şi caracteristica morilor de măcinat făină de grâu. de compactat şi standardizat lână toarsă. Construcţia şi principiul de lucru a maşinilor de tuns. deaerat şi răcit laptele recepţionat.Mecanizarea proceselor tehnologice în ovicultură. porcine. Instalaţia de sacrificat şi jupuit miei. Tehnologii şi instalaţii de măcinat făină şi produse făinoase. îmbâcsit şi condiţionat pieli şi pielicele. Metode de calcule ale proceselor de colectat şi transportat lapte. Metode şi instalaţii de congelat carne. Tehnologii mecanizate de obţinere a uleiului de copite şi gelatinei. Instalaţii şi maşini de prelucrare a produselor de provenienţă ovină. Ambalarea. Maşini de spart. sortarea şi ambalarea ouălor. Caracteristica surselor de transportat şi stocat lapte la întreprinderea de lapte. transportarea şi recepţionarea laptelui. Maşini şi dispozitive de prelucrare primară şi ambalare a ouălor dietetice. Utilaje pentru prelucrarea primară a cărnii. normalizat şi separat lapte. Fluxuri tehnologice de procesare a laptelui la întreprinderile specializate. Tipurile de tăvălugi şi poziţiile posibile de lucru conform etapelor de măcinat făină grâu. congelarea şi păstrarea melanjului de ouă. condiţionarea şi stocarea laptelui la întreprinderile specializate de obţinere a produselor lactate. însuşirile şi proprietăţile materiei prime de origine animală şi agrară. de bobinat. pasteurizat şi uscat melanj. Tehnologii şi utilaje pentru prelucrarea produselor agricole Probleme şi perspectivele prelucrării produselor animaliere. Instalaţii pentru omogenizarea produselor lactate. ovine. Fluxul tehnologic de descăiat. Procese şi maşini de prelucrare a grăsimilor şi oaselor. Procese şi maşini de prelucrare reziduurilor animaliere. Maşini pentru prelucrarea şi conservarea intestinelor animaliere. Maşini de tors lână în fire. Scopul şi importanţa prelucrării produselor de origine animală. Metode de tratare cu freon. Instalaţii de uscat şi scărmănat lână. Colectarea. Metode. degresat. Instalaţii şi maşini de tuns oi şi de prelucrare primară a lânii. Linii tehnologice de sacrificat şi prelucrare primară a cărnii de la bovine. camere şi tuneluri de refrigerare a cărnii.

. Utilaje şi instalaţii pentru captarea şi recuperarea energiei din surse secundare. 2.614 p. Bucureşti.: ASEM. … . konstrukţiâ i rascet avtotrasktornâh dvigatelei/Anatolii Nikilaenko. Daîry processing handdooc. Clasificarea maşinilor de uscat fructe şi legume.Gh. 1996–238 p.599 p. … . Izdanie VASHNIL v treh tomah. 1979. – Ch. М.: «Agropromizdat». Metode şi sisteme automate de dozare precisă a componentelor integrate în reţelele combifurajurilor. Pererabotka zerna. М.: Tehnica.296 p. A: Chiru. Ţâmbalist. Pompe termice pentru recuperarea căldurii din dejecţii depozitate. Instalaţii şi maşini specifice în industria combifurajului. Radu.. Gerard Jităreanu. Sweden – 1995. V. Sclear P. V. Cardaşevckii i dr. Bobescu. 1986 – 384 s. Manual pentru MAI/Economie şi ecologie. C. S. Chiru. Instalaţii de uscat fructe şi legume prin convecţie cu aranjarea materialului supus răcirii în straturi fixe şi mobile. 18. Perspectiva şi însemnătatea dezvoltării industriei de fabricat combifuraj. Utilaje şi metode pentru prelucrarea biochimică a dejecţiilor animale. Tataru. Zonov i dr.–Ch. Bibliografia pe specialitate 1. P. 17. Tehnologhicescое oborudovaniе jivotnovodceskih ferm i complexov. М. 2006. Uscătorie de uscat produse horticole prin fluidizarea şi pulverizare a materialului supus uscării. 15. G. V.: «Agropromizdat». Perspectiva dezvoltării sistemelor de minimori automate de măcinat făină de grâu. Editura Ceres. 1995. Scotnicov. Ioan Ţenu şi alţii. N. 2006. Теhnologhia moloca i oborudovanie predpriatii molocnoi promâşlennosti. 4. G. V.de măcinat. Maşcenschii. Ispâtania seliscohozeaistvennoi tehniki. Listopad.Motoare pentru automobile şi tractoare . 3. V. Cofaru. utilaje şi instalaţii horticole. 7. 12. Chiru. . 13. Gh.: Tehnica.. V. Bobescu. Demidov. – 334 p. 5. Georgescu – coordonator. 1985.: Tehnica. L. B.255 s. М. Tecuşan. E. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Dinamica. Zagotovka i pererabotka moloka (Tehnologhii i oborudovanie). Sclear P. Şasiul şi echipamentul de lucru – Ch. 8. Sistemul de cernere a fracţiilor măcinişului şi a făinii. calcul şi construcţie. Teoria. Captoare termice solare. Pobedinschi. Osnovâ teorii i rasceta tractora i avtomobilia – Moskva: Kolos. Lapte şi produse lactate. A.343 s. S. A. Metode şi operaţii tehnologice specifice de deshidratare şi uscare a fructelor şi legumelor. Sisteme efective de omogenizare şi preparare a combifurajelor. Sobranie socenenii. 14. Tehnologii instalaţii şi dispozitive în industria de fabricat combifuraj concentrat animalier.: Kolos. 2007.. 1998– 409 p. Petru Suditu. Anatolii. Chişinău. . Cofaru. editura „PIM”. Tractoare agricole. 6. Influenţa combifurajului la ridicarea productivităţii animaliere. 1997 – 254 p. 10. Instalaţii de încălzire a apei cu captoare termice solare. Publisher Tetra Pak Processing Sistem. – M. Pobedinschi. G. Procesele de lucru şi maşinile agricole de recoltat. Nicolaenko. Seliscohozeaistvennâe i meliorativnâe maşinâ. 2000. Chişinău. Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în vederea practicării conceptului de agricultură durabilă.Iaşi: Ioan Ionescu de la Brad. 1986. Ch–Al. 1984.. Vrancean V. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Teoria şi caracteristici. A. Vrancean. Editura A92. Metode perspective de deshidratare prin folosirea energiei de radiaţie şi curenţilor electrici de frecvenţă înaltă. – Ch. Maşini. Тieanov. Кrusi. Melinicov. Tehnologii moderne în industria fabricării combifurajului. 2000 – 267 p. Iu. Gh. Goreacikin. C.: «Мaşinostroenie».: 1968. Iaşi. Gh. Dănilă Ion. 2003.: «Аgropromizdat». Frolov. 16. 9. Bobescu.. 1986. Neculăiasa Vasile. Obţinerea şi folosirea biogazului. Tehnologii şi instalaţii de deshidratat şi uscat fructe şi legume. 11.

Tehnică. 10. 1982. Lâseanskii. Laboratornâi practicum po proţessam i apparatam pişcevâh proizvodstv. 35. 29. V. Mejdunarodnâi institut po issledovaniu i razvitiu molocinogo jivotnovodstva im. Constantin Neagu. Goia. SŞA.-М. 1998. Nicolae Cerconi. Vâşemirscogo.19.: «Pişcevaia promâşlenosti».: «Znaniе». Imitaţionnâe sistemâ i modeli. V. М. Iu. Petru Niculiţă.. Planirovanie ăxperimentov v issledovanieah seliscohozeaistvennâh proţessov. P. Tehnologii şi instalaţii. Bibliografia suplimentară 1. ş.1997. Babkoka. Теhnologhiceskii rasciot potocinogo proţessa doenia corov i pervicnoi оbrabotki molocа. Sistemnâi sintez tehnologiceschih obiectov АPК. 3. 1967. Lunin. Spravocinic.: Kolos. Al. Grebeniuc. F. 1989. Pobedinskii i dr. Ch.. Potec I. 4-ое izd. V. 25.: Kolos. – 112s. Dehteari.: «Коlоs». Planirovanie ăxperimenta. 1993. Pod red. N. Kosmodemânski IU. M. 2.-1988.: Kolos. Nicolae Purice. Sweden.-1990.1990. Proţessâ i apparatâ pişcevâh proizvodstv. Brenderfer. 11.. Меdison. Proizvodstvo slivocnogo masla. Socolova М. 4. 1982.: «Аgropromizdat». Maşini şi instalaţii zootehnice. – Timişoara: Universitatea Politehnica din Timişoara. S. M Biogaz: Teoria i praktika. Оbşciaia metodica ăxperimentalinâh issledovanii i оbrabotcа оpâtnâh dannâh. М. 21.. sertificacia i metrologia. 1978. Menedjment v fermerscom hozeaistve. Nichici. 36. . 2001 20.. BGU. 2001. Iu. L. Mihai D. Şi P. Pod redacţiei A. Tehnologhičeskoe oborudovanie dlâ pererabotki produkţii jivotnovodstva. V. 2003. Bucureşti 1986. – 155p.a. Cursovoe i diplomnoe proectirovanie tehnologhicescogo oborudovania pişcevâh proizvodstv. 30. A. Еcaterinburg: UrO RAN.1995. 9. E. ş. 28. Ghinzburg. Bucureşti: “Ceres”. ing. L. 34. 6.. Voznesenskii.М. – Moskva: Finansy i statistika. 1998 33. Čijikova. Cuţuhan şi alţii. – M. 7. Ucebnic dlea VUZov. Standartizaciâ. – Chişinău : UASM. Tehnologia producerii nutreţurilor combinate. 1981. Bucureşti 1982. G. Cuţuhan. 1987. 1996. Bucureşti. 27. V. 1980. Osnovy nauĉnyh issledovanij. М. V. – M.: GАUМ. Statističeskie metody planirovaniâ èksperimenta v tehniko. sub redacţia dr. 26. 1985. Vember. Iurin V. V. T. M.a. – Chişinău: KSHI. Tehnologia uleiurilor vegetale. Ion Burtea. A. Učebnik dlâ vuzov. 1990. Universitet Vinsconsina.: «Аgropromizdaт». Tehnologiâ i tehnika pererabotki moloka. Filaretov. Şi P. 1982. Popov. G.. Condiţionarea şi valorificarea superioară a materiilor prime animale în scopuri alimentare.М. – 263s . Mihai D. et.. Мinsc: Izd.: «Maşinostroenie». Bucureşti 1983. 1979. Editura D. Теhnologhiceskie linii pişcevâh proizvodstv (teoria tehnologicescogo potoca). V. G. . Bazele cercetărilor ştiinţifice şi inventică. Vedeneapin. Melnicov. Svirskij. G. Dairy processing handbook. Editura D. 8. Done E. 1997. Меhanizaţia jivotnovodstvа. V. Iris Doina Barbu. S. Lâşenko V. Miheev i dr.: Kolos. – 65 p. Prelucrarea datelor experimentale. 1969.: «Agropromizdat». Tehnologii frigorifice în valorificarea produselor alimentare de origine animală.. et. Stabnicov. all. S. Boader. Mitroi. 24. Bredihin. Aleoşkin. О. Bucureşti. Boeru Gh. Ed. Оsnovâ rasceota i construirovania maşin i aparatov pişcevâh proizvodstv. Editura Ceres. Pavlovskii.. 32. Kathrein Iosif. Robert Lienin.. Panfilolv. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. Теhnicescое rucovodstvo pо proizvodstvu moloca. Polişciuc. Publisher Tetra Pak Processing Systems AB S-221 86 Lund. 5.èkonomičeskih issledovaniâh. al.: «Kolos». Ioneasca Lucian. Iaşi Institutul politehnic. Utilaje pentru prelucrarea primară şi păstrarea produselor agricole. Кrasovskii. 31.: «Коlos». Каrtaşov. Editura Ceres. Pererabotanoe i dopolnenoe. Kurocikn A. М. A. 23. . 22.