TOCCATA PER CEMBALO D'OTTAVA STESA. NAPOLI 1723.

Primo Tono Preludio.

Presto.

~ _.

(j]J

-,

-

~ . -

-

-

-

I

- - ~. m ,
f.l ~-. - - tr
.... .-1
I
eJ ... .... "'; .. ~ _!!SIiI • ~. ~~
1'f~
(poco rit) ,.. fI.
f*-l:
--= fj ~ - -
,
~~ I
.. 1 1 I
< I. ~ ~*h._ I. #. - • _ h. .......
· .. .r.. ... -
.. ._... ~ - ~ *_ *- *- ... .. • ~ It-
t
I 1
It ~ ._... -q -..
h,. 1loloo.. - ~ -- - -
-
~. -.
·
._.. ._... - • • • • I • • • fj .. .. .. II- ~ • ~ •
'1
tJ -
.~ . .. t
-- '!'"'-
I · ~ .--4
·
• I . , -, J Alessandro Scarlatti Parts XI & XII,

Copynght by Bach Sf CI! London.1910.

B. 32 ttC?

."8

II ~~~~~~ .... It' It' It' ....... I- .. ~ ..... .......
I
tJ e _~~ ___ ~~,.. .. h.
h. .. • ....... ~ .. -.... ~ ......
I .
~ ,. ....... ...... ~ --- .- ........ I!!!!oo.. ~
• -- - - ... -,.. .,.. - - - -. - .. -. ... -- .. ..
.. I 11 I ... .. u r--...
.
1'1' I -...., ~ ~ 1'1'- 1\ - - • --- .. •
--
I' - -- - -
I~ -
I! ~. ~ ~ ~~
·
·
I ~ ~ ,. 1oI_ • ~
1
I' - -_
~ ~ b. ; I: t.
• ••
·
-.... ~ I ~ ,. ,. .. ~- .. - .. .. . .. _. •
I'
~ ~! ~ ~~ f. ~,. ~ .. ~ I,.. b .. .. ... 4
I .
.
._. -, --... -.... ...._.. iS9

fl -, ...... • • I. - L_ I ,.._..,_ ,....."",
- ~ -. I I • ..
Ii!IIIIIII k. .. . .. b. • - -
.
- fl ~ ... I,.,. .... ~_. 1 ~
-tr-r-rz--
I- - .-~ .. - • - -
(dim. - - PIIl#.,.I,. ~ .. ~
- - - - - - - - -
I ... - B.S2ac~

{90

- pp)

~ loI • L. .- _1*- • -
~ - .-..o!I
j - -.r
- ._... ._.
I'; ... T ~--- t 1.
1,. ~ ~
:...
.. . I I I
II - ...
.. .. 1t .... .-~ ... ..
liT I' - .... .11-
-
.
. _j I ....... -- -- B_ 32., C9

19l

,. I ~,_ .. • ---
---~
it. - ...... === •
b. -
-
·
I I I I fj ~ ~.~ II!!!!Ioo.. ......!!!!!I!!I I!!!I-.. - -
t.J - ):i:III - - TI .. ._..
( If)
ll. • • I. • I ~
·
I I ,.,.- I , ~ .... "'--- .- • 1. ~ . .~.# ~ #
--
It. n "l - .. - ... - .. --- -=--
J ~~ ,_ #~
I , I I .

I ~-

J C I

~ • • • • - -
- - - -
• ........ ~- l=1:l:::I -- .. .. ... -- •
t t ~ ~ t ~# ~ I. ~ ~.
.. J J
· -
·
.. B. 82 ~Cl?

192

lJl1.0UO "it.

f1 --- - - - -
I ._ t I I 'I I I I 'I 'I t

trzxx:
~ tJ. ~ .Q .. .- ~'1
- • - u - • ~'u. .. •
·t:--F--: moderato

~ - ~ ~
._ • • -- ... .. ... ..
~ ._..
(1'1t. e dsm : I -
I
I 11" B. S2 ac~

t93

(Jantabt"le appoffgiato. (mJJ

~ I ,__ fr . ,~ ''_' ~ . ~ _l ..... •
. ~ . . .
~~
I
• - -
~
fI
I
• ~.._ -- p[l-l:.---~"': --,. p'~ Ir

"l ir- ~~ ~ !li ir
-
t .
.. - I
I ~
·
t ~~v '1 p · ..
· R. 92 t C.C?

f.94-

-
fr
~ -~. L .......
t: ......i[
.. .. .. ' .. "......__- ......
Ir
~ Ir ~1 n;· J ,.
"--'J. ~.. J J ... J -- -
~: - ~ _.
-- fl I t!:' ~ . .,.. I 1";;::; ~
I t'=: ~t +--t- -~. -;;t:-~ ~-
~ T' I! -
.. Jd~. I~f'l ~ r 1.~r 1 ...
R- -
~
,. I II !!'. ~ ~~ • ~Ir
j .
~ ...... -
It! • ...___...-
.
.
I I II
I~ ...___...-
t-l: I
-_,-
\ -

Ir

_"'"

......

-

I

~.

I

fU5

Siegue.

-

t96

Fuga. (PrestoJ

fJ ~ .~
j
,- ~"*" .'iiiiiOiiIiiiOI ~ === - • IiiiiiiiiI
-
~ .A~, ..
_I.
I~:
r ( m.IJ

{97

· ·

~ ~ - JIII!!IIII!II!! - I!'!""!!!!!!! ~
, ... - • .. '11 • '11 ... • . ~ ... • q ...
.,_ ... _._ LL
· ~ • 1 ..
It ~ ==---. ;iiiIii'"'"""- 1
- ~- _- ..... - .. . - ~. - - - . .......
·
·
........ ...... ~ ~ -
- t98

~ ~ ~ -
I '..r+-
Ie • I .. P1l ~:; i -v- • 4-
To ~ # h. L
f9-l:
• I " .. "II tJ.
-L-
tl{~
~ P'" ~~ ~ ~~ .. . ,,- . - - • -V"'I"-.""_' - ..
<
~; b. ~ ~ . #~.~ ~ . •

ft- B. S2~ CI?

t99

11 --- -
~ ~ • I~'" ... ~ ... + • • f1'" • .. "I
- I ~ r ::J T I
~:
I I J. I f:" T ~ (--=====

tr

_ (P cresco e aooel, _

B. 32. ~ C'?

200

_,

r

~ I!!Io...
tJ ~. 1 ~I -- -
.. ~ 1 I - -. • - • -
-
~ - - - .u - - - - -
·
·
1 1 1 1 I I -I -1--
- a-'" .... ~ ... - P- JIiIIIii- p .... l1 ~ • i\ i\ 1\ " ~
I
.. - I r - - .-
rit. pp
-- I Ii:!!!!....
·
· ..
-
i:P~ ~~ b==~ _, ~~ ~ ~ l1li tfIIP' I,.~ .y 201

Adagio. ~ -

t t

-

Appoggiato Cantabile

. :

I

~ •• l~ • ~tr ~ ~ __ ~f!::.~~ ....
• --
.
t I ~ I =w= - ~ I I..J
-
I t-4t: ~S -
I
• tr

fJ ~ ~~~ ~ ~, j,j -1'-
I
~ r I I -

arpeggio ~- :.-------

I ·
·
u _______ ------ ...,. I"l !: L -1'- j,j- • .,. ~j,j 1*- l _l A :t":: fr
I~ - - 'I
... - - -
-
< %1:"", -~.- t---'1_t
I ;::~
·
·
- ~ • II. • . ,_,. • ~
trv
J
t - -
< b~
hi Ib~;_
I ·
· B. S2.~ C~

202

~ ~ - . \".. . • L _ . _ _l II- • L
~ t ~ -

< ~ ~.t:j~~
~> ~ d9-;::::' ~
I f4-l: ~ .101_ • ~""_.101 •
I It .
j - T'I L .__,
- - -
c ~,
~-n. r---~ ~ ::. r- ;:;;0
j ·
·
I fr

,., ~
I , .. ~ ~ ~ ...
(PP)
~ ~ .. !- u.. ... l- f ..... ..... ..... ~ 'II:_ .. ..
·
· ~ ~ ==-= II=1=II ====
h-
I t _
... .. ... .. •
<
I~: .. _. .. .. • • J.t~ .. 1= .1= • • :.I. .. ..
---- IIiiiiiiiiiiiii ~ -== - l11li-= Siegue.

B.' 82 . .t C~

~03

Follia. Moderato,

tl~ tr_ fr_ ~ tr ____
~ - 1
I .
,
,
I~ l ..
1 rfJ ~ J, _k.._ !, J
~. ~-j,.~. tr
· ,
· ·
- , ,
...
- fr

tr

tr

fJ ~ _, ~,-.._ • :..-...... ,-.._
. _.._r ,
I .
~ ~ .J
,.-...._ 1 --..oiiiJ ~'Jz.. ...
-~ .. ~. h. . .h ..
· .
·
- -. tr ~ PER rt E. 1':'\
fJ I ~ ~. I •
· . ·
I . ·
I" .. _ ...
J - -
J,_.~ . .... ubi:.
- .
.
~ ·
· ~ -- _.~fr tr
I .---.... .
. . . ,
~ , · . ·
.
· · ·
.
.. - I ~ ~
....... ~ --
2 (f)
b. _.b.~·L - . ._
I , . . .
· · . ·
,
I - - - ~ II!!!!Io ~ .-o!!d -
fj I""'!'!!!Lfr ~l_] M'I J ' .
J , ,
, , ·
I . . . .
· . ,
.. ... .. ~ . . .,j ~,~
b • _b •. ~
· .
~, .
- ~ - . ~.~ ..
~ - I
I - -
. . . ·
~ . . . ·
. -. ~ . .
. - 1
, ~ •. ti~
~ ~ b. _----------
.
. . ·
. . ·
.
I ........ I
~ B. S2.~C?

204.

fr

B. 32. a- Co

B.S2 It Ct?

206

(meno mosso)

.1

IJ -_ . 1:_ :J ~
..
I~ .
,'1 • - - - ~
-
7·CP)
\,. ,. It 3
.'/ r: ._ a
.
I ........ - - IJ 3 - - '1 s
.. ~ - ~ s 3 I I 3 .... a -

~ .. s -
I .
• a

IJ# .1 ._ .1 +-I •• 1*- ~ s
-
.; - -
.1

, I I --
((1 t.-mpo) IJ ~. ~ ~.1* - - ---. -
I--A-- :
.; JI - • - -
8.ifJJ -
~ *~. r--.
-II -
.
.
.
'------_ I '--J - __ ~ ~~. -

I

207

(Presto.)

~ • • -*
- .-
I ·
·
t.
9. (PlV
~
·
.; ~ - • - _'_.1""_ ~ ~ 1'" .,,_ _._ + ~~ -,:. ~ • ,. f!:- _, • ~ .,... ~
I

fJ • - . _ .1_. __ .~. 1*" __
• ~ - 1#"~~~ •. ~ ~1_~ .fL __ • • #. - .
·
I ·
-
.,;
-
~ • - . - • ·
tJ - (~[ d t)

'I

.I. 0 era o. .1 3 .! .' .'1 .s.
~ l
....I!!:
I • ·
· I •
~ r I
~ 19·~~~ ~
.,.. u
I ·
· • -;
I --.. \

--

_ 3

3

- -! ~_ ! 3 _3__ ~
~ . ·
·
I I ... I ::;jj
t. -
,..~--~ ~ - .Ll
#.# II'" ·
.
I B. S2 .t C'?

(c\d glo.)

~ a fr ---. ..... _._
tr ---- .
~ . ~ ....,..__ 0
0
.
~ -.; ~I I I J ...l 1
I _l J

11.(p) J ~1'- ~ ~
b. .
.
.
:::'"' 0 .
0 , I fT"

fro ..... fr .J 1 ~ fr f!1If_ ~
fro. ~ __...---- ·
fJ~. ------- 0 ·
I • -....oil
~
....
.. ~ ·
I~ I
I I .. 0 .....
_."...--, - --
~ 1 ~
, t ·
0
--- .. -
( 12.rPi1 ff~b . -~u-t-
.,_
· ~
· ~ ~- _.. ~
fJ - ·
~ ~ - ,. - lSI ----
-_ ..
M b.~4L ~
·
-~ ·
t"7
~ - I B.52 ot C~

209

- .. .". .. ·
- ---. ·
.
-_ - •• - -F -
~~ -f#- - -f- -
.... ~
i'l~ -fIlL ~ ===
, :jf'fL --
:-'\'1"- - -
• ·
1· __k
... ... if v
b:E:: r
-=- v
.t= ==l
----t
(Viyace.) --::::!
~,._ #- V
i'l. , ,..
~ . · A
II ~ ~ -
II ~~-~~ -~ ~ -1--
14.(,~tJ II-t- .1 ~ ~--
Il~ 3 ~ II a -
:::"': ·
·
\C - ::3
--l
--l
. 1/ r
i'l. 1/
, Y V -
~y - -
- ...r::::: -
~ +"t:. r
1" ,~ ~ --'--
h.:T.- I -t
~
- -

-

a

3

-

a

..... ..:

-

-

B.92 4' CI?

210

(Lento .)

~ .... ~ ... ~. - I I.. •
, ~ ·
·
I I
< 15.(p)
I .fL ~. :$ ~ ~ • ~ ,_ ~ f: ... •
·
·
r fj ,~ + • - -
I tJ 1 ·
..
< (poco I'll.)
~ ~._. - ~ ~. ~ .. _tt
· (Yivace)

IJ .
- -
t tJ ·
·
I - - - . -·~Y~ - ----,,- .. y~.~
< 16JLI)
II ~ I
, ·
·
r I I I tJ

-

..

- ...

I

IJ - .. ~ .. .. ..
I ·
eo - ....... - -
<
, ~
·
·
I B.32 • C?

.211

11=4 .. •
1-41! +---
lfItJ ..!!1. 7J - - ...
It! =- ,__ -. ..
--cr ..., & -
- & .. .. :t ,_
~
~ 11 = ..!!!I- -
- - ~
..lI.. ==
eJ ~ ~
- ~ -
I - ...__L ~
- -=.::::::i: --I
.,.~
I -. __, B.324' CQ

212

~ - .. . ... :J.fl- "
- ~
. " ~
"7 . .J
I --- -
• 1# . ,
19. (pP) ~ ~ .... "
- rr
. -vrT
- -w.., • ., ...... ;iiiiiiiiiiiiii "~
... ..,~ ~ - • - * .,~ .. ~ .. *" ...,
~ - .,
-..f
11-: , -
" -""!!!!!!!!I ""-
.iI. ... ~ r...n-l:-
• #,. - I -[ ... I ---- ~ !J ..., * ~ .. .. u . "" ,~ .... I..
- ...........
I~
11 - - -
FI. - .....
rv - -
t! (M d t)

o era o. 3 3 •• i1!.'
~ •• •• .,.._3 •• • 3 ~
3_ 3 I • I s ~ .
. .
~ Ie · _1"
· -
w...I" .. -I -,J oJ -
• -. • -
20. (f)
~* ~ .. •
.. ..
I .
. ·
·
I I I !J .3 - I.- J. r--, - - r-.--. - _.. rT""'I
·
. ·
IIiJ .
- .. '4 3 3· • • -- 3 I.....d
-..... 3 3 3 ~ 9 3
~ ~ . ~ I I -
. ·
. ·
I I I 213

I j I ..-
~. I I I
· 1 I I I J
t ~ · - -
It. 21 ~. b '
. 1 s 3 ..
s 3 111' r-M ..... . ,
.' ,
. I ............. ~ _.!'!
r--To · ~ ___. -~ _1
· 3 ~
__, ..I ..!I ~
- ....... Jl • ~ ..
..... • ,
4· .- -- ' .~
(~ 1 I ~r...I;",l
r 1 I 1 1 I .1 .•
~.~-''1
~ :J s b., ., .....
r ., I • .1 , : LX::
-
, ,
,..10 • .J ...!I
:::"" ' .d ...... ----
L ~~ ~
.. ~ • • 'I

(Presto.) ~ ..- fL,.
..-
~ , -"!!Ii..
1'1 I~ ~·iJL
:2=±:-:::l=i =-----j _'-I _~
,~ , f--L-
. .- J.';
22 (J'f) l
~ I
E!lt4 -
~:-- J
f-L-"5-. 1 I I ~ ~~
~,
L
~ . - _. ~
iii[
t?~ - .. ~ ..... ~~.~
1't:L
.. .-
I J.. ~
1 r
~ I
--T. I
7' , •
I r 11-
~ ·

-'It - ~ ..l_
I . ........
_L' ..
L ~
I •
-
, .~.
, __y~
L , I,
I B.32 .. cq

214

(Presto.) -
-
1l_
,L- . I I
. I ~
I I
~ 23r1/J ,.~~.~ • I-
~ ~.
::10 • . ~
. -
- ~ •• •
fJ._
~ I
t.J I ~ .-
- ~~_. .,. •
· - ~
r:--~'
..___ - .. ··7"~ • ~ ·
11 ·
j I
r~ ..
~ ~ ~ ~f._ ~ _,. b. ., ·
·
· ~
· I
~ )

(Lento e plano. .-..1 I l l 1
,iii" ~ .... .- ·
II l ·
...
I tV .11.: I I f'._--1"
I I I I I I I
t.. I
24 tut o arpegf(indo ~_b~ ~ _h. ~ _k_ _.i,l ..-..
i:~ hI. .L~ ~t .....,
II tt._ ·
J"J.. •
j ._...: · I '---'"
-, ·
I I • ~
(Presto) .,. ~_ ~ • ._. ..... ._. ~ . h. . .,. •
I) -
~ v : ~
I'" _!I a;--
2517 ..- .....
_ll_".
.1i....1.. · I I I
_._. · ,
I I • _'_~~~""r: ~ ...
-~. - ·
,1 -"I!!!lI _ ·
~ r- .. ! ... _Ij.-~ .~ I~*-n .....
-
~ - ·
·
L...io : .L ,.
I I I I
• ~ D.32" C'?

2lii

(Presto )

1\ .- -
I..#J. -~ -_± - +J:!
It) _!_ I r ,
~ 26r1f)
,_ b. ~ -fL _ .1'- fl. 1.1 --
· __._~
· . ---1 -:.J
.
- ...... I
- 1\ I
• I
I'" ....I!!!!I r J J
-
.. ~ ~ _ .. ~b.
·
· !p
-- ;
- (Presto )

!J ~ .... .. -
L~ ·
- •
t) 27(m/)
f'- ~ ~.
.,_. * b • .
.
. ·
·
1 II} ~~~ .. .,. __ b_._ !!!!!!....
---If
I o - • . -. -
• - .., - .. ..,
J
_j ~ .. I
--
.
--- !J ~ . ~
·
·
I. • - -
._ ~~
I . ·
..__,
- B. 32, '" CQ

2t6

,4\ -
I r""'" ,., •
IW" 0
. 0
+- +-'~I
~ 28
tJ ~~.~ ..... ~.
~-~ .. ... • . +--f=
• -.
- Ii • - __.., r---..... I
I
~"--F--- ~ • - ... --
0
f-L.---. - ..... +~ ..
... ~. ~ + .
- -
r;;iiii'- ........ fJ I I
I
.; • r' 'V
0 . ....
0 ..
.
.
~ (Moderato.)

.ll .. .- -
.... ... .... - - 1":\
I III - ,
- ~~ I :J ~ .J
<
rst, e dim. - - -
, . - - 1":\
,
~. -,.. L
I... L. r ., ~
- - At Segno~

L.D.Y. V.

B.S2 ~ C?

Appendix.

Clefs.

Clefs

Cest fort tnseressaau de voir par ta table ci desSO'US que dans le ltlS.les cleft sout introc/tuitis gradueIlem.ent.

It is very interesting to find that in the MS. Alessandro Scarlatti used the clefs in a progressive manner, as the following table will show.

In the first 3 Toccatas the So _ prano clef was used for the R. H. and~): for the L. H.

Dans les 3 tremieres Toccat es , to, clef dVt 1 !Y llgne est emPlO'yee pour le main daoite, et celle de Fa pour ta main gauche.

41' me Toccate: Clef de Sol employee pour la premiere fois.

5fme <t 6eme TO'ccates: Clef dUt (Ten'or) et 'celle de Basse alternatioement. 7i'meToccate; Clef d'Ut [Al t o et Tenor) et Clef de Fa.

Les examples sumants man trent le changement frequent des ctefsiFuga from Toccata Settima. p.45.

4t!l Toccata: Treble clef first used. 5t_h & 6t_h Toccatas: The Tenor and Bass alternatively.

7th Toccata: Alto, Tenor and Bass. The following examples show the frequent change of the clefs i-

Schliissel.

Es ist im hochsten Grade interessant zu finden dass in dem MS. die Schliissel allmahlich eingefilhrt sind, wie die foJgende Tabelle zeigt.

In den 3 ersten Toccaten, der Diskant-Schliissel ist fur die rechte, und der Fv Sch lu s sejf'trr d i-: Linke Hand gebraucht.

4. Toccate: G-Schliissel zuerst gebraucht.

5.,6. Toceate: Tenor u n d Bass abwechsel nd.

7. Toccate: Alt, Tenor und Bass. Die folgenden Beispiele zeigen die hiiufige Veranderung der Schliissel:-

Die Fuge, Teil VII, S.1~3, fUr das zweite Mal im MS. (Cf. Teil VIII) S.148) ausgeschrieben ist, mit folgenden Varianten:-

Part VIII, p.l::;O. bar 18 from another MS.

Cahier VIII, p.1.'iO, mcsure 18 sdon un autre.MS.

Tefft'i~i!!!iir

Fuga from Toccata per Cembalo (N9 18) p.128.

98

Fugue, Part VII, p.123, is copied out for the second time in the MS. (Cf. Part VIII, p.148) with following changes»-

La Fugue, Oahier VII} p.123, est cofnee pour la seconde fot's (Cf, Cahier VIII) P 148) auec les vari _ antes suioantes:.:

Bar1

flfesu,., 43lt 44. :fakt

4 ~3

Errata.

not but ~ not J t but l

Part ~ Page] 28~ non pasl D B. M. v. EJ mais ~ L. D. B. M.V. Part! Pa~e '14::; non pas Fugga mais { Fuga.

II. tSeite ~ I nicht ~ . I sondern ~ VIII. ~ Selte ~ nicht sondern

. bar..J. J·lJ bar 3 4~ beat ~ bar I ._m

Part JPa.geI150~mesu.reI6;l-~-::-:~:::--= PardPa~1133~mesureI4~et?mps . - mesure12f}. --:

VIII. (Selte j i Takt ! - _ VII. !Selte ~ i Takt ! 4. Zeitmass Takt ------

Contents.

.r c Title

Portrait and short life of Alessandro Scarlatti Preface

Regole Per Principianti .... Toccata Prima

"

Seconda Terza ....

"

Toccata Quarta

" Quinta

" Sesta ....

"

Scttima

Varie Partite Obbligate 801 Basso Toccata per Cembalo

"

Toccata. ....

" per Organo ....

Toccata ....

Primo Tono Fuga per Organo .... 2C? 39

"

"

"

"

"

"

"

"

j

Toccata Toccata

" per Organo ....

_" Aperta d'Organo

T?ccata per Cembalo

"

"

"

"

"

"

Toccata per Cembalo

"

"

"

"

"

"

Toccata per Cembalo

"

"

"

"

"

"

Toccata per Cembalo

"

"

"

"

N28 N29 N210 N211 N212

N~ 13 N214 N215 NQ 16 NQ 17 NQ 18 NQ 19

N~ 20 ..

N~ 21 ..

NQ 22 ..

N2 23 ..

NQ 24 ..

NQ 25 ..

NQ 26 ..

N~ 27 ..

N228 ..

Toccata per Cembalo d'Ottava atesa, Napoli 1723

" Primo Tono Preludio ....

" AdagiQ

" Fuga ....

" Adagio

" Follia ....

Appendix .... Erra.ta.

Page 1

3

5

6

7

15 20 25 29 35

f'.~.:'

, _"'-r· ;J t •••• ' ~ ,~l'-

t, .... 1' 42

Cr:..... 47

S. . .::,L,) .... r-.l~,:\ .... Jl..::' .. :~ ·hi.~}.I\(fS.t. 52

! .

56 63

,« ... /: .. i:: :-l,...~! ::.: i..{.:.' (>·q{!Y~.70

80 85 88 91 94

97 .. .. 101 .... 117 .... 121 .... 125 .... 131

.... 136 . ... 145 .... 147 .... 152 .... 161 .... 167 .... 170 .... 175 .... 179

f" 0 1

.... z... ..

I ..

,<.~. 2.. .

(

.... /

I' .(_' ...}

..•.

'i:::.~) U.'k>UE.1T'-' .... "kc .... '" :..t

.... r' .. l'-}

~ i f\ \ ' .... ',/.~F")

.... 187 . ... 193 .... 196 .. .. 201 .... 203

--_._--