You are on page 1of 3

Ispitivanje motora SUS i motornih vozila IX (2+4) Predavanja : dr Tripo Torović / dr Ferenc Časnji Vežbe : mr Života Antonić / mr Nenad Poznanović

Predmetne obaveze: pohađanje nastave (10 poena) domaći zadatak iz ispitivanja motora SUS (30 poena) seminarski rad iz dela ispitvanje vozila (30 poena) Ispit: Usmeni ispit iz oba dela (2x15=30 poena)

Sadržaj predmeta • • • • • • • • • • Karakteristike motora SUS Metode ispitivanja pogonskih karakteristika motora SUS Probni stolovi i merna oprema za ispitivanje motora SUS Eksperimentalno ispitivanje pogonskih karakteristika motora SUS Domaći i međunarodni standardi, pravilnici i propisi koji tretiraju ispitivanje motornih vozila Opšta i namenska merna oprema za ispitivanje vozila Određivanje osnovnih karakteristika vozila: karakteristične dimenzije, mase i osovinska opterećenja, položaj težišta i momenati inercije vozila Merenje dinamičkih performansi vozila pri zaletu, kočenju i bočnom ubrzanju, određivanje otpora kretanja vozila Homologaciona ispitivanja komponenti vozila Tehnički pregled vozila

Merenje visine težišta vozila Merenje pokazatelja kretanja i performansi vozila primenom akcelerometra i GPS-a .

Shema probnog stola za ispitivanje motora SUS Neki od rezultata ispitivanja prikazani grafički 150 kW 120 Ni 60 100 Pe kW 80 30 Gh kg/h 15 90 Ne NM 30 0 60 40 600 ge g/kWh 400 20 0 0 1500 3000 4500 o/min 6000 7500 0 0 1500 3000 4500 o/min 6000 200 7500 Neki od rezultata ispitivanja prikazai tabelarno No o/min Nm kg/h m3/h o KV No kW kW g/kWh g/kWh kg/h .