Grupul Şcolar Industrial Şuncuiuş Centrul de documentare şi informare Anul şcolar 2010 - 2011

PLAN MANAGERIAL AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
PLAN ANUAL Activităţi Pedagogice Nr. crt. Activitatea Termen Beneficiari Activitatea Culturale Termen/ Beneficiari Activitatea
Colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii din interiorul şi exteriorul şcolii, necesare utilizatorilor Participarea la promovarea şcolii în comunitatea educaţională şi cea locală

De comunicare Termen/ Beneficiari

De gestionare Activitatea Termen/

1.

Prezentarea CDI

septembrie

clasele a V a şi a IX a

Animaţii de lectură

săptămânal

elevii

periodic

elevi

Amenajarea spaţiului CDI

permanent

2.

Iniţierea elevillor în cercetare şi documentare

permanent

toţi elevii care Animaţii audio vin în CDI video

săptămânal

elevii

periodic

elevi, cadre didactice, membrii ai comunităţii locale

Asigurarea funcţionării optime a CDI

permanent

3.

Orientare şcolară şi profesională

lunar

clasele a VIII a Activităţi legate şi a XII a de mass media

lunar

elevii

Participarea la promovarea activităţii CDI

periodic

elevi, cadre didactice, membrii ai comunităţii locale

Gestionarea bunurilor materiale: mobilier, materiale, echipamente

permanent

cadrele didactice 8 Dezbateri educative periodic. lunar elevii. cadrele didactice Parteneriate şi schimburi culturale periodic elevii. participarea la cursuri de formare) periodic 6.4. Activităţi instructiv educative la propunerea cadrelor didactice periodic elevii Activităţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural periodic elevii. . cadrele didactice Întocmit. Parteneriate educative periodic Organizarea de elevii implicaţi vizite şi întâlniri tematice Periodic elevii Gestionarea formării profesionale (susţinerea gradelor didactice. la informării şi cererea cadrelor comunicării în didactice practicile pedagogice toţi elevii Realizarea de expoziţii trimestrial elevii Corespondenţă cu caracter profesional periodic cadre didactice Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia periodic 5. Activităţi extraşcolare periodic elevii implicaţi Ateliere de creaţie săptămânal/ lunar elevii 7. Integrarea noilor tehnologii ale periodic.

Profesor documentarist. Laura Păicuţ .