PROJEKTAS

NUOLATINIŲ IR DIENINIŲ BAKALAURO STUDIJŲ
2010/2011 M.M. PAVASARIO SEMESTRO T V A R K A R A Š T I S
*Vadovaujantis Studijų reguliamino 3.6.2 p. pažymėti dalykai gali būti dėstomi anglų kalba

I-II kursas
A. P R I V A L O M I D A L Y K A I
1. GMF0101 GAMTAMOKSLINĖ PASAULIO SAMPRATA
G.Kamuntavičius, A.Paulauskas,
P
I
11:15-12:45
K.Šidlauskas, R.Juknys I srautas
13:00-13:45
II srautas P
I
14:00-15:30
15:45-16:30
2. IST0101 ŠIUOLAIKINĖS LIETUVOS TAPSMAS
E.Aleksandravičius, P.Janauskas,
8:00- 9:30
R.Kamuntavičius, A.Vaicekauskas, P
III
9:45-10:30
L.Venclauskas
I srautas
II srautas
P
III
11:00-12:30
12:45-13:30
3. FIL0101 FILOSOFIJA
B.Gudaitytė
I srautas
P
I
13:15-14:45
15:00-15:45
B.Gudaitytė
II srautas
P
IV
13:15-14:45
15:00-15:45
A.Budriūnaitė
III srautas
P
III
13:15-14:45
15:00-15:45
A.Budriūnaitė
IV srautas
P
IV
13:15-14:45
15:00-15:45
R.Viedrynaitis
V srautas
P
IV
13:15-14:45
15:00-15:45
G.Karoblis, (nuotolinis) VI srautas P
III
14:00-15:15
(02 9; 03 2, 23, 30; 04 20; 05 11)
4. ANGLŲ KALBA
III lygis ANK0103
S.Rašinskienė
S.Rašinskienė
S.Rašinskienė
E.Linkevičiūtė
E.Linkevičiūtė
E.Linkevičiūtė
E.Linkevičiūtė
J.Cvilikaitė
J.Cvilikaitė
J.Cvilikaitė

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V

8:00- 8:45
9:00- 9:45
10:00-10:45
8:00- 8:45
9:00- 9:45
10:00-10:45
16:00-16:45
8:00- 8:45
9:00- 9:45
10:00-10:45

3 kreditai
”ALFA” salė,
Donelaičio 27
”ALFA” salė,
Donelaičio 27
3 kreditai
”ALFA” salė,
Donelaičio 27
”ALFA” salė,
Donelaičio 27
3 kreditai
408 Laisvės al. 53
408 Laisvės al. 53
408 Laisvės al. 53
408 Laisvės al. 53
302 Gedimino 44
302 Gedimino 44
302 Gedimino 44
302 Gedimino 44
303 Gedimino 44
303 Gedimino 44
408 Laisvės al. 53

4 kreditai
322 Donelaičio 52
322 Donelaičio 52
322 Donelaičio 52
522 Donelaičio 52
522 Donelaičio 52
522 Donelaičio 52
509 Donelaičio 60
608 Donelaičio 52
608 Donelaičio 52
608 Donelaičio 52

2

D.Pundziuvienė
D.Pundziuvienė
D.Pundziuvienė
J.Matulionienė
J.Matulionienė
J.Matulionienė
V.Bružienė
V.Bružienė
V.Bružienė
V.Bartusevičienė
V.Bartusevičienė
V.Bartusevičienė
D.Ribikauskienė
D.Ribikauskienė
D.Ribikauskienė

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

IV lygis ANK0104
A.Balčiūnaitienė
A.Balčiūnaitienė
A.Balčiūnaitienė
A.Daukšaitė
A.Daukšaitė
A.Daukšaitė
A.Daukšaitė
L.Voronova
L.Voronova
L.Voronova
R.Ilgūnaitienė
R.Ilgūnaitienė
R.Ilgūnaitienė
T.Aleknavičiūtė
T.Aleknavičiūtė
V.Daugėlaitė
V.Daugėlaitė
V.Daugėlaitė
V.Daugėlaitė
A.Vaitekūnaitė
A.Vaitekūnaitė
A.Vaitekūnaitė
J.Zygmantas
J.Zygmantas
J.Zygmantas
J.Zygmantas

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, II, IV,
V

8:00- 8:45
9:00- 9:45
10:00-10:45
8:00- 8:45
9:00- 9:45
10:00-10:45
8:00- 8:45
9:00- 9:45
10:00-10:45
8:00- 8:45
9:00- 9:45
10:00-10:45
8:00- 8:45
9:00- 9:45
10:00-10:45

609 Donelaičio 52
609 Donelaičio 52
609 Donelaičio 52
503 Donelaičio 60
503 Donelaičio 60
503 Donelaičio 60
502 Laisvės al. 53
502 Laisvės al. 53
502 Laisvės al. 53
206 Gimnazijos 7
206 Gimnazijos 7
206 Gimnazijos 7
701 Vileikos 8
701 Vileikos 8
701 Vileikos 8

8:00- 8:45
9:00- 9:45
17:00-17:45
8:00- 8:45
9:00- 9:45
10:00-10:45
16:00-16:45
8:00- 8:45
9:00- 9:45
10:00-10:45
8:00- 8:45
9:00- 9:45
10:00-10:45
9:00- 9:45
10:00-10:45
8:00- 8:45
9:00- 9:45
10:00-10:45
17:00-17:45
8:00- 8:45
9:00- 9:45
10:00-10:45
8:00- 8:45
9:00- 9:45
10:00-10:45
16:00-16:45
16:00-16:45

4 kreditai
612 Donelaičio 52
612 Donelaičio 52
503 Donelaičio 60
502 Donelaičio 60
502 Donelaičio 60
502 Donelaičio 60
503 Donelaičio 60
510 Donelaičio 60
510 Donelaičio 60
510 Donelaičio 60
512 Donelaičio 60
512 Donelaičio 60
512 Donelaičio 60
513 Donelaičio 60
513 Donelaičio 60
202 Gedimino 44
202 Gedimino 44
202 Gedimino 44
509 Donelaičio 60
411 Gimnazijos 7
411 Gimnazijos 7
411 Gimnazijos 7
226 Vileikos 8
226 Vileikos 8
226 Vileikos 8
505 Donelaičio 60
504 Donelaičio 60

B. P A S I R I N K T I N I D A L Y K A I
1. EKONOMIKA IR VADYBA
1. EKO0201 EKONOMIKA

3 kreditai

3

B.Romikaitytė
I srautas
P
I
I.Maksvytienė
II srautas
P
I
2. EKO0202 EUROPOS SĄJUNGOS EKONOMIKA
B.Romikaitytė
P
I
3. VAD0201 VADYBA
S.Staniulienė
P
I
4. VAD0202 VERSLININKYSTĖS ĮVADAS
O.Stripeikis
P
I

13:15-14:45
16:15-17:45
16:15-17:45
16:15-17:45
16:15-17:45

402 Daukanto 28
302 Gedimino 44
3 kreditai
402 Daukanto 28
3 kreditai
404 Daukanto 28
3 kreditai
303 Gedimino 44

2. SOCIALINIAI MOKSLAI
1. EDU0201 EDUKOLOGIJA
E.Stasiūnaitienė
2. POL0201 POLITIKOS MOKSLAI
G.Česnakas
3. PSI0201 PSICHOLOGIJA
I.Pečiulienė, G.Jarašiūnaitė
4. SOC0201 SOCIOLOGIJA
G.Baltrušaitytė
5. TEI0201 TEISĖ
P.Astromskis

P

II

16:15-17:45

P

II

16:15-17:45

P

II

16:15-17:45

P

II

16:15-17:45

P

II

16:15-17:45

3 kreditai
203 Gedimino 44
3 kreditai
202 Gedimino 44
3 kreditai
408 Laisvės al. 53
3 kreditai
322 Donelaičio 52
3 kreditai
404 Daukanto 28

1. MEN0201 ARCHITEKTŪRA
J.Butkevičienė
P
III
16:15-17:45
2. MEN0202 AUDIOVIZUALINIS MENAS
G.Jankauskas
P
III
16:15-17:45
3. MEN0203 DAILĖ
A.Slavinskienė
P
III
16:15-17:45
4. MEN0204 TEATRAS (nuotolinis – 02 9; 03 9; 04 14; 05 11 )
V.Truskauskaitė Kolokv. 03 30
P
III
16:15-17:45
5. MEN0205 FOTOGRAFIJA
R.Požerskis
P
III
16:15-17:45

3 kreditai
302 Gedimino 44
3 kreditai
408 Laisvės al. 53
3 kreditai
202 Gedimino 44
3 kreditai
404 Daukanto 28
3 kreditai
513 Donelaičio 60

3. MENAI

4. BIOMEDICINOS IR FIZINIAI MOKSLAI
1. APL0201 APLINKOTYRA
R.Dagiliūtė
P
IV
16:15-17:45
2. BIO0201 BIOLOGIJA
V.Baublys
P
IV
16:15-17:45
3. FIZ0201 ASTRONOMIJA
G.Kamuntavičius
P
IV
16:15-17:45
4. INF0202 ANALITINIO MĄSTYMO LOGIKA
A.J.Raškinis
P
IV
16:15-17:45
5. INF 0201 INFORMACINĖS VISUOMENĖS TECHNOLOGIJOS
A.Šidlauskas
P
IV
16:15-17:45
6. MAT0201 MATEMATIKA
J.Venclovienė
P
IV
16:15-17:45
7. MAT0202 STATISTIKA (nuotolinis -02 3, 17; 05 12, 19)
A.Rutkienė
Kolokv. 04 07
P
IV
16:15-17:45

3 kreditai
202 Gedimino 44
3 kreditai
408 Laisvės al. 53
3 kreditai
404 Daukanto 28
3 kreditai
203 Gedimino 44
3 kreditai
402 Daukanto 28
3 kreditai
521 Donelaičio 52
3 kreditai
322 Donelaičio 52

4

5. HUMANITARINIAI MOKSLAI
1. TEO0201 BIOETIKA
A.Narbekovas
P
IV
16:15-17:45
2. TRM0201 RELIGIJOTYRA
A.Motuzas
P
IV
16:15-17:45
3. IST0201 CIVILIZACIJOS ISTORIJA (nuotolinis- 02 4; 04 15; 05 20)
T.Rutkauskas Kolokviumas – 03 16 P
V
16:15-17:45
4. ETN0201 SENOJI LIETUVIŲ PASAULĖŽIŪRA
A.Venskienė
P
V
16:15-17:45
5. FIL0201 ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS KRYPTYS
J.Jonutytė
P
V
16:15-17:45
6. LLT0203 LITERATŪRA
D.Kuizinienė
P
V
16:15-17:45
7. IST 0202 LIETUVOS KULTŪROS ISTORIJA
M.Sirutavičius, R.Kamuntavičius
P
V
16:15-17:45

3 kreditai
204 Gimnazijos 7
3 kreditai
302 Gedimino 44
3 kreditai
302 Gedimino 44
3 kreditai
322 Donelaičio 52
3 kreditai
521 Donelaičio 52
3 kreditai
514 Donelaičio 52
3 kreditai
202 Gedimino 44

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS
Ekonomikos studijų programa
I kursas
1. MAT1012 MATEMATINĖ ANALIZĖ
R.Krikštolaitis
I srautas
P
R.Krikštolaitis

II srautas

P

B.Jokšas
l gr.
S
B.Jokšas
2 gr.
S
B.Jokšas
3 gr.
S
B.Jokšas
4 gr.
S
B.Jokšas
5 gr.
S
2. EKO1003 MAKROEKONOMIKA (1)
M. Dapkus
P
J.Kalendienė
l gr.
S
J.Kalendienė
2 gr.
S
J.Kalendienė
3 gr.
S
J.Kalendienė
4 gr.
S
J.Kalendienė
5 gr.
S
3. EKO1002 MIKROEKONOMIKA (2)
I.Maksvytienė
P
M.Didžgalvytė
1 gr.
S
M.Didžgalvytė
2 gr.
S
M.Didžgalvytė
3 gr.
S
M.Didžgalvytė
4 gr.
S
M.Didžgalvytė
5 gr.
S
M.Didžgalvytė
6 gr.
S

II
II
II
II
V
V
V
V
V

11:00-12:00
12:15-13:15
14:00-15:00
15:10-16:10
11:00-11:45
12:00-12:45
13:00-13:45
14:00-14:45
15:00-15:45

III
III
I
I
I
I
I

11:15-12:00
12:15-13:00
9:00- 9:45
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45
13:00-13:45

IV
I
I
I
I
I
I

11:15-12:45
8:00- 8:45
9:00- 9:45
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45
13:00-13:45

4 kreditai
404 Daukanto 28
404 Daukanto 28
404 Daukanto 28
404 Daukanto 28
105 Daukanto 28
105 Daukanto 28
105 Daukanto 28
105 Daukanto 28
105 Daukanto 28
4 kreditai
402 Daukanto 28
402 Daukanto 28
402 Daukanto 28
402 Daukanto 28
105 Daukanto 28
105 Daukanto 28
407 Daukanto 28
4 kreditai
402 Daukanto 28
306 Daukanto 28
306 Daukanto 28
306 Daukanto 28
306 Daukanto 28
306 Daukanto 28
306 Daukanto 28

Kardokaitė P I 14:00-15:30 2.Melninkaitė S II 14:00-15:30 V.Didžgalvytė P III 11:15-12:15 407 Daukanto 28 III 12:30-13:30 407 Daukanto 28 4 EKO3009 INTEGRACIJOS EKONOMIKA* Integration Economics 4 kreditai V.Krikštolaitis 4 kreditai P I 13:45-14:45 302 Gedimino 44 I 15:00-16:00 302 Gedimino 44 L. S III 17:00-18:00 306 Daukanto 28 L.Martišauskas 3 gr. S III 13:45-14:45 306 Daukanto 28 L.Šinkūnienė S II 9:00-10:00 402 Daukanto 28 K.Marčiulynienė S II 18:30-20:00 R.Vidžiūnas P II 11:15-12:45 R. EKO3010 VALSTYBĖS FINANSAI 4 kreditai K.Deksnytė S IV 13:45-14:45 407 Daukanto 28 I.Levišauskaitė P II 11:15-12:15 407 Daukanto 28 II 12:30-13:30 407 Daukanto 28 K.Martišauskas 5 gr.Stonkutė S V 16:10-17:10 404 Daukanto 28 . VAD2001 TARPTAUTINIAI EKONOMINIAI SANTYKIAI V. EKO2003 FINANSŲ PAGRINDAI I. Koncevičienė P IV 11:15-12:00 P IV 12:15-13:00 S IV 10:15-11:00 S IV 14:15-15:00 S IV 15:15-16:00 3. S III 18:05-19:05 306 Daukanto 28 2.Valterytė S V 11:00-12:30 R.Martišauskas 4 gr. MAT3012 EKONOMETRIKA R.Pukelienė P IV 11:15-12:15 407 Daukanto 28 IV 12:30-13:30 407 Daukanto 28 I. EKO3011 KAŠTŲ APSKAITA 4 kreditai E.Stonkutė P V 12:30-13:30 404 Daukanto 28 V 13:45-14:45 404 Daukanto 28 E. S III 15:55-16:55 306 Daukanto 28 L.Valterytė S V 12:30-14:00 3 kreditai 404 Daukanto 28 4 kreditai 404 Daukanto 28 404 Daukanto 28 404 Daukanto 28 405 Daukanto 28 405 Daukanto 28 4 kreditai 402 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 II kursas III kursas 1.Martišauskas 1 gr. EKO3008 TARPTAUTINĖ PREKYBA 3 kreditai M.Stonkutė S V 15:00-16:00 404 Daukanto 28 E.Didžgalvytė 7 gr. S III 14:50-15:50 306 Daukanto 28 L. S I 14:00-14:45 306 Daukanto 28 1.Valterytė S II 9:30-11:00 V.9:30 R.Marčiulynienė S II 17:00-18:30 R.Deksnytė S IV 15:00-16:00 407 Daukanto 28 2.5 M.Valterytė S II 8:00. INF2009 VADYBOS INFORMACINĖS SISTEMOS A.Šinkūnienė S II 10:10-11:10 402 Daukanto 28 3.Melninkaitė S II 15:30-17:00 R.Martišauskas 2 gr.

Pečiulytė P II 11:00-12:00 II 12:15-13:15 Ž.Valterytė S V 8:00. Staniulienė P 2.Stonkutė P V 10:00-11:00 V 11:15-12:15 R.Zakarevičius P I 14:15-15:45 2. 53 407 Laisvės al.9:30 R. EKO2003 FINANSŲ PAGRINDAI I.Kardokaitė P I 11:15-12:45 2. EKO4006 PRIEŠDIPLOMINĖ PRAKTIKA 4 kreditai 404 Daukanto 28 404 Daukanto 28 510 Donelaičio 60 510 Donelaičio 60 7 kreditai Vadybos studijų programa I kursas 1. INF2009 VADYBOS INFORMACINĖS SISTEMOS A.Jesevičiūtė S I 15:00-15:45 Ž. 53 307 Laisvės al.Koncevičienė P III 9:15-10:45 S I 14:00-14:45 S I 15:00-15:45 3.Lembutis S V 13:00-13:45 3 kreditai 407 Daukanto 28 4 kreditai 303 Gedimino 44 303 Gedimino 44 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 4 kreditai 408 Laisvės al. 53 II kursas 1.Marčiulynienė S IV 17:00-18:30 R. VAD3008 POKYČIŲ VALDYMAS S. TEI3001 VERSLO TEISĖ I I 13:45-14:45 15:00-16:00 3 kreditai 101 Daukanto 28 101 Daukanto 28 3 kreditai .Valterytė S V 9:30-11:00 3 kreditai 407 Daukanto 28 4 kreditai 402 Daukanto 28 407 Laisvės al. VAD1002 ORGANIZACIJŲ VALDYMO TEORIJOS P. MAT1010 MATEMATINĖS ANALIZĖS IR TIESINĖS ALGEBROS PAGRINDAI S.Marčiulynienė S IV 18:30-20:00 R.Jesevičiūtė S I 17:45-18:30 Ž.Kalendienė P IV 11:15-12:00 IV 12:15-13:00 V.Bendaravičienė S V 13:45-14:45 R. VAD2001 TARPTAUTINIAI EKONOMINIAI SANTYKIAI V.Marčiulynienė S IV 14:00-15:30 R.Bendaravičienė S V 15:00-16:00 2.Jesevičiūtė S I 16:50-17:35 Ž.Jesevičiūtė S I 15:55-16:40 Ž. EKO1005 MAKROEKONOMIKA J.Jesevičiūtė S I 18:40-19:25 3. 53 4 kreditai 202 Gedimino 44 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 III kursas 1.6 IV kursas 1.Vidžiūnas P IV 12:15-13:45 R.Marčiulynienė S IV 15:30-17:00 R. VAD4005 STRATEGINIS VALDYMAS * Strategic Management E. 53 408 Laisvės al.

Čerka P I 16:15-17:15 I 17:30-18:30 3.Šimkevičiūtė S IV 13:45-14:45 5. VAD3004 PERSONALO VALDYMAS I. EKO3011 KAŠTŲ APSKAITA 4 kreditai E.Stonkutė P V 10:00-11:00 V 11:15-12:15 R. 53 6. 53 408 Laisvės al. EKO1005 MAKROEKONOMIKA J.Jesevičiūtė S I 18:40-19:25 3.Pečiulytė P II 11:00-12:00 II 12:15-13:15 Ž. MAT1010 MATEMATINĖS ANALIZĖS IR TIESINĖS ALGEBROS PAGRINDAI S. 53 .Zakarevičius P I 14:15-15:45 2.Stonkutė S V 9:00-10:00 404 Daukanto 28 IV kursas 1.Bendaravičienė S V 9:00-10:00 2.Jesevičiūtė S I 17:45-18:30 Ž.Petkevičiūtė P III 10:00-11:00 III 11:15-12:15 S Pagal individualų grafiką 4.Jesevičiūtė S I 16:50-17:35 Ž.Kalendienė P IV 11:15-12:00 IV 12:15-13:00 3 kreditai 407 Daukanto 28 4 kreditai 303 Gedimino 44 303 Gedimino 44 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 4 kreditai 408 Laisvės al.Pukelienė P IV 11:15-12:15 407 Daukanto 28 IV 12:30-13:30 407 Daukanto 28 I.Stonkutė P V 12:30-13:30 404 Daukanto 28 V 13:45-14:45 404 Daukanto 28 E. VAD3010 KURSINIS DARBAS 407 Daukanto 28 407 Daukanto 28 4 kreditai 405 Daukanto 28 405 Daukanto 28 4 kreditai 402 Daukanto 28 402 Daukanto 28 402 Daukanto 28 2 kreditai PASIRINKIMAS (1) 6. VAD4005 STRATEGINIS VALDYMAS * Strategic Management E. EKO3009 INTEGRACIJOS EKONOMIKA* Integration Economics 4 kreditai V.Levišauskaitė P 4 kreditai II 11:15-12:15 407 Daukanto 28 II 12:30-13:30 407 Daukanto 28 K.Šinkūnienė S II 15:00-16:00 304 Laisvės al.Deksnytė S IV 15:00-16:00 407 Daukanto 28 6.Jesevičiūtė S I 15:00-15:45 Ž. VAD1002 ORGANIZACIJŲ VALDYMO TEORIJOS P. VAD4008 PRIEŠDIPLOMINĖ PRAKTIKA 4 kreditai 404 Daukanto 28 404 Daukanto 28 402 Daukanto 28 7 kreditai Verslo administravimo studijų programa I kursas 1.Jesevičiūtė S I 15:55-16:40 Ž. EKO3010 VALSTYBĖS FINANSAI K.7 P.Bakanauskienė P III 13:45-14:45 III 15:00-16:00 J. VAD3009 VADOVAVIMAS IR MOTYVAVIMAS N.

VAD2004 KURSINIS DARBAS (1) 4 kreditai 404 Daukanto 28 404 Daukanto 28 101 Daukanto 28 101 Daukanto 28 3 kreditai 101 Daukanto 28 4 kreditai 402 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 2 kreditai III kursas 1. VAD2001 TARPTAUTINIAI EKONOMINIAI SANTYKIAI V.Valterytė S V 8:00. EKO3011 KAŠTŲ APSKAITA E. VAD3004 PERSONALO VALDYMAS I.8 V. VAD3010 KURSINIS DARBAS S I I 16:15-17:15 17:30-18:30 II II II 11:15-12:15 12:30-13:30 13:45-14:45 II II II 15:00-16:00 16:15-17:15 10:00-11:00 III III IV 13:45-14:45 15:00-16:00 15:00-16:00 3 kreditai 407 Daukanto 28 407 Daukanto 28 4 kreditai 407 Daukanto 28 407 Daukanto 28 407 Daukanto 28 4 kreditai 407 Daukanto 28 407 Daukanto 28 407 Daukanto 28 4 kreditai 402 Daukanto 28 402 Daukanto 28 402 Daukanto 28 2 kreditai PASIRINKIMAS (1) 6.Lembutis V. EKO3010 VALSTYBĖS FINANSAI K.Stonkutė P V 12:30-13:30 V 13:45-14:45 4 kreditai 407 Daukanto 28 407 Daukanto 28 407 Daukanto 28 4 kreditai 404 Daukanto 28 404 Daukanto 28 . EKO3009 INTEGRACIJOS EKONOMIKA* Integration Economics V.Marčiulynienė S IV 18:30-20:00 4.Šimkevičiūtė 5.Valterytė S IV 14:00-15:30 R.Šinkūnienė S 3.Valterytė S V 9:30-11:00 R.9:30 R.Zikienė S 4.Valterytė S II 11:00-12:30 R.Čerka P 2.Marčiulynienė S IV 15:30-17:00 R.Marčiulynienė S IV 17:00-18:30 R.Kardokaitė P IV 11:15-12:45 3. EKO2003 FINANSŲ PAGRINDAI I.Levišauskaitė P K. VAD3003 MARKETINGO TYRIMAI N.Bakanauskienė P J.Klebanskaja P K. TEI3001 VERSLO TEISĖ P. 53 II kursas 1. 53 307 Laisvės al.Lembutis S S V V 14:00-14:45 15:00-15:45 307 Laisvės al. INF2009 VADYBOS INFORMACINĖS SISTEMOS A.Valterytė S II 12:30-14:00 R.Pukelienė P IV 11:15-12:15 IV 12:30-13:30 I.Vidžiūnas P V 11:15-12:45 R.Deksnytė S IV 13:45-14:45 6.Koncevičienė P III 12:00-13:30 S I 10:00-10:45 S I 11:00-11:45 S I 12:00-12:45 2.

Stonkutė P V 10:00-11:00 V 11:15-12:15 R.Buckley P II II 13:45-14:45 15:00-16:00 13:45-14:45 15:00-16:00 16:15-17:15 17:30-18:30 3 kreditai 521 Donelaičio 52 521 Donelaičio 52 3 kreditai 514 Donelaičio 52 514 Donelaičio 52 3 kreditai 422 Donelaičio 52 422 Donelaičio 52 . LLT4001 SENOJI LIETUVOS LITERATŪRA I. LLT2001 XIX AMŽIAUS LIETUVIŲ LITERATŪRA Prof. LLT 2005 KURSINIS DARBAS: LITERATŪROLOGIJA (1) A.9 E.Mykolaitytė P II II 3. A.Stonkutė S V 17:30-18:30 404 Daukanto 28 IV kursas 1.Dereškevičiūtė P II 11:15-12:45 II 13:00-13:45 S IV 11:15-12:00 S IV 12:15-13:00 3.Kovalevskaitė. LLT1002 LITERATŪROS MOKSLO ĮVADAS A. VAD4005 STRATEGINIS VALDYMAS * Strategic Management E.Kazlauskienė P II 11:15-12:45 II 13:00-13:45 2. I. LKB2005 KURSINIS DARBAS: KALBOTYRA (2) J.Buckley P I 11:15-12:45 I 13:00-13:45 2.Bendaravičienė S V 12:30-13:30 2.Bielinskienė P III 11:15-12:45 III 13:00-13:45 4. LKB2001 LIETUVIŲ KALBOS LEKSIKOLOGIJA J. 11:15-12:45 V 11:15-12:00 A.Gustaitienė S V 12:15-13:00 3.Gustaitienė 3 kreditai 422 Donelaičio 52 422 Donelaičio 52 4 kreditai 508 Donelaičio 52 512 Donelaičio 60 512 Donelaičio 60 2 kreditai II kursas 1.Gustaitienė P IV.Stepukonienė P I I 2. VAD4008 PRIEŠDIPLOMINĖ PRAKTIKA 4 kreditai 404 Daukanto 28 404 Daukanto 28 101 Daukanto 28 7 kreditai HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Lietuvių filologijos studijų programa I kursas 1. LKB2002 LIETUVIŲ KALBOS FONETIKA S. LKB1001 KALBOTYROS ĮVADAS A.Kovalevskaitė 3 kreditai 422 Donelaičio 52 422 Donelaičio 52 4 kreditai 502 Donelaičio 60 502 Donelaičio 60 502 Donelaičio 60 502 Donelaičio 60 3 kreditai 502 Donelaičio 60 502 Donelaičio 60 2 kreditai III kursas 1 LLT3010 VERTIMO TEORIJA IR PRAKTIKA I. LKB3005 LIETUVIŲ KALBOS STILISTIKA A.

Vaicekauskas P II 3.Stepukonienė.Račiūnaitė-Paužuolienė P I 11:15-12:45 2.Utka.30-16.Barkauskaitė P IV 11:15-12:00 IV 12:15-13:00 3 kreditai 611 Donelaičio 52 3 kreditai 611 Donelaičio 52 611 Donelaičio 52 3 kreditai 608 Donelaičio 52 608 Donelaičio 52 II kursas 1. E. K. ETN1003 TAUTOSAKA G. ETN2002 ETNINĖ MATERIALINĖ KULTŪRA L.Anglickienė P IV 11:15-12:45 13:00-13:45 14.) World Literature (the 19th-20th Centuries) (Consultations) V. LKB4010 ELEKTRONINIŲ TEKSTŲ RUOŠYBA Doc. R. A.Butkus P V 12:15-13:15 V 13:30-14:30 Pasirinkti 1 dalyką iš dviejų: 7.Šinkūnas P V 11:15-12:15 V 12:30-13:30 S V 13:45-14:45 3 kreditai (Consultations) 508 Donalaičio 52 508 Donalaičio 52 3 kreditai 307 Donelaičio 52 307 Donelaičio 52 501 Donelaičio 60 501 Donelaičio 60 4 kreditai 522 Donelaičio 52 522 Donelaičio 52 522 Donelaičio 52 Etnologijos studijų programa I kursas 1. E. LKB3002 DIALEKTOLOGIJA A. ANTROSIOS PUSĖS LIETUVIŲ LITERATŪRA Lithuanian Literature in the Second Half of the 20th Century I.Višomirskytė P IV 13:45-14:45 IV 15:00-16:00 6. ETN2003 ETNINĖ DVASINĖ KULTŪRA A. LKB 3007 KURSINIS DARBAS: KALBOTYRA (3 ) 3 kreditai 422 Donelaičio 52 422 Donelaičio 52 3 kreditai 514 Donelaičio 52 514 Donelaičio 52 3 kreditai 506 Donelaičio 60 506 Donelaičio 60 2 kreditai 2 kreditai IV kursas 1.Navakas P III 17:00-18:00 III 18:15-19:15 5. A. LLT3009 SPECIALUS LIETUVIŲ LITERATŪROS KURSAS I. LLT3014 VISUOTINĖ LITERATŪRA (XIX-XX A.Žakevičienė P III 11:15-12:15 III 12:30-13:30 2. ETN1006 SPECIALYBĖS KALBOS KULTŪRA E.Rimkutė nuo 03 31 P IV 11:15-12:15 nuo 03 31 S IV 12:30-13:30 3.Vaicekauskas S II 2.Rimkutė iki 03 24 P IV 11:15-12:15 iki 03 24 S IV 12:30-13:30 Doc.Vaicekauskas P II A.Rimkutė. LLT4004 XX A.00 11:15-12:45 4 kreditai 608 Donelaičio 52 608 Donelaičio 52 3 kreditai 608 Donelaičio 52 4 kreditai 505 Donelaičio 60 . LLT 3008 KURSINIS DARBAS: LITRATŪROLOGIJA (3) 7.10 4.Barkauskaitė P II 11:15-12:00 II 12:15-13:00 3. ETN2004 MUZIEJININKYSTĖ A.Utka. ETN1004 ETNOLOGINĖS MEDŽIAGOS RINKIMO PAGRINDAI G. LKB4003 LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA M.

ETN4005 EUROPOS TAUTŲ ŠEIMOS PAPROČIAI* Family‘s Customs of the European Nations R. ETN3011 KURSINIS DARBAS 11:00-12:00 12:15-13:15 13:30-14:30 15:00-16:00 16:15-17:15 17:30-18:30 11:00-12:00 12:15-13:15 13:30-14:30 14:45-15:45 13:30-14:30 14:45-15:45 16:00-17:00 4 kreditai 609 Donelaičio 52 609 Donelaičio 52 609 Donelaičio 52 4 kreditai 609 Donelaičio 52 609 Donelaičio 52 609 Donelaičio 52 3 kreditai 609 Donelaičio 52 609 Donelaičio 52 3 kreditai 609 Donelaičio 52 609 Donelaičio 52 4 kreditai 609 Donelaičio 52 609 Donelaičio 52 609 Donelaičio 52 2 kreditai IV kursas 1. ETN4004 ETNINĖS KULTŪROS DIDAKTIKA G. Račiūnaitė-Paužuolienė P I 13:30-14:30 I 14:45-15:45 2. ETN4006 ETNINIS PAVELDAS IR JO APSAUGA A. FIL1004 VIDURAMŽIŲ IR RENESANSO FILOSOFIJOS ISTORIJA 4 kreditai‘ The History of Medieval and Renaissance Philosophy (Consultations) M.Barkauskaitė P II II 5. 14:00-15:30 521 Donelaičio 52 III 13:45-14:30 522 Donelaičio 52 M.Anglickienė S IV 10:15-11:00 505 Donelaičio 60 III kursas 1. ETN3008 LIETUVIŲ LIAUDIES KOSTIUMAS A.Oniščik P II. ETN3006 LIETUVIŲ SAKYTINĖ TAUTOSAKA G. ETN3010 KULTŪROS TEORIJA E. Kiškina P I I S I 3.11 L.Apanavičius P II II 4. ETN4003 LIETUVIŲ ETNINĖ MUZIKA R. FIL1007 ANTIKOS FILOSOFIJOS ŠALTINIAI 3 kreditai R. ETN 4008 SLAVŲ TAUTOSAKA L. Venskienė P IV 11:00-12:00 IV 12:15-13:15 3.Viedrynaitis P II 11:15-12:45 508 Donelaičio 52 II 13:00-13:45 508 Donelaičio 52 2.Barkauskaitė S IV 6.Oniščik S III 14:45-15:30 522 Donelaičio 52 3. FIL1009 FILOSOFIJOS KALBOS KULTŪRA 3 kreditai .Barkauskaitė S I 2. Kazlauskienė P I I G. Anglickienė P IV 13:30-14:30 IV 14:45-15:45 3 kreditai 613 Donelaičio 52 613 Donelaičio 52 3 kreditai 609 Donelaičio 52 609 Donelaičio 52 3 kreditai 613 Donelaičio 52 613 Donelaičio 52 Filosofijos studijų programa I kursas 1. Venskienė P IV IV G.

FIL4011 RELIGIJOS FILOSOFIJA B. FIL2003 MODERNIOSIOS FILOSOFIJOS ISTORIJA (XIX-XX A. LAISVAI PASIRENKAMAS D GRUPĖS DALYKAS 4 kreditai 608 Donelaičio 52 608 Donelaičio 52 608 Donelaičio 52 4 kreditai 612 Donelaičio 52 612 Donelaičio 52 612 Donelaičio 52 4 kreditai 612 Donelaičio 52 612 Donelaičio 52 612 Donelaičio 52 4 kreditai 609 Donelaičio 52 609 Donelaičio 52 609 Donelaičio 52 2 kreditai IV kursas 1.Japertas P I 11:15-12:15 I 12:30-13:30 S I 13:45-14:45 2.Oniščik P II 16:00-17:00 II 17:15-18:15 S II 18:30-19:30 3.Balčiūnienė P V V 11:15-12:45 13:00-13:45 502 Donelaičio 60 502 Donelaičio 60 II kursas 1.Gudaitytė P II 13:15-14:45 II 15:00-15:45 2. FIL2004 MODERNIOSIOS FILOSOFIJOS ŠALTINIAI B.Oniščik P III 16:00-17:00 P III 17:15-18:15 4 kreditai 612 Donelaičio 52 612 Donelaičio 52 609 Donelaičio 52 3 kreditai 609 Donelaičio 52 609 Donelaičio 52 3 kreditai 609 Donelaičio 52 609 Donelaičio 52 Istorijos studijų programa I kursas 1.12 I.Gudaitytė P III 13:30-14:30 P III 14:45-15:45 3. FIL 3007 KULTŪROS FILOSOFIJA Philosophy of Culture (Consultations) D.) V. FIL3008 KURSINIS DARBAS 6. FIL2005 LIETUVOS FILOSOFIJOS ISTORIJA R. FIL4008 FILOSOFIJOS DIDAKTIKOS PAGRINDAI M. FIL3006 SOCIALINĖ FILOSOFIJA A.Bachmetjevas P V 12:15-13:45 S V 14:00-15:30 3 kreditai 522 Donelaičio 52 522 Donelaičio 52 3 kreditai 522 Donelaičio 52 522 Donelaičio 52 4 kreditai 501 Donelaičio 60 501 Donelaičio 60 III kursas 1. FIL3005 ETIKA M.Jonkus P III 11:15-12:15 III 12:30-13:30 S III 13:45-14:45 4. FIL 4006 ESTETIKA M. FIL3004 PAŽINIMO TEORIJA* Theory of Knowledge M.Viedrynaitis P III 11:00-12:30 III 12:45-13:30 3. IST1004 VIDURAMŽIŲ EUROPA 3 kreditai .Japertas P I I III 16:15-17:15 17:30-18:30 12:15-13:15 S 2.Budriūnaitė P V 11:15-12:15 V 12:30-13:30 S V 13:45-14:45 5.

Sirutavičius P V 11:15-12:15 407 Laisvės al.13 V. IST3020 KURSINIS DARBAS (2) 2 kreditai PASIRENKAMI DALYKAI (2): 1.Almonaitis P II 11:15-12:00 12:15-13:00 2.Janauskas P V 11:15-12:00 V 12:15-13:00 V 13:15-14:00 4.Kuodys P I 11:15-12:00 P I 12:15-13:00 2 kreditai 508 Donelaičio 52 508 Donelaičio 52 . 53 P V 12:30-13:30 407 Laisvės al.Civinskas P III 11:15-12:15 501 Donelaičio 60 P III 12:30-13:30 501 Donelaičio 60 M.Kiaupa P V 11:15-12:00 V 12:15-13:00 V 13:15-14:00 II kursas 1. IST 1005 BALTŲ PROISTORĖ T. IST2005 SPECIALYBĖS KALBOS KULTŪRA I. IST3013 LIETUVIŲ MODERNIOSIOS TAUTOS TAPSMAS* 4 kreditai History of the Development of Modern Lithuanian Nation R. IST2006 ISTORIJOS PAMINKLŲ TYRIMŲ METODIKA V. Z. vokiečių pasirinktinai) 101 Donelaičio 52 101 Donelaičio 52 101 Donelaičio 52 3 kreditai 405 Daukanto 28 405 Daukanto 28 405 Daukanto 28 3 kreditai 514 Donelaičio 52 514 Donelaičio 52 514 Donelaičio 52 2 kreditai 521 Donelaičio 52 521 Donelaičio 52 3 kreditai 521 Donelaičio 52 521 Donelaičio 52 521 Donelaičio 52 3 kreditai 521 Donelaičio 52 521 Donelaičio 52 521 Donelaičio 52 4 kreditai III kursas 1.Kamuntavičienė 2.Simanavičius S III 13:45-14:45 501 Donelaičio 60 2. L. IST2004 NAUJAUSIŲJŲ LAIKŲ ISTORIJA G.Balčiūnienė P III 11:15-12:00 P III 12:15-13:00 P III 13:15-14:00 3. SPECIALYBĖS KALBA (lenkų. lotynų.Janauskas.Bucevičiūtė S IV 17:30-18:30 508 Donelaičio 52 3.Sirutavičius P IV 15:00-16:00 508 Donelaičio 52 P IV 16:15-17:15 508 Donelaičio 52 L. IST3014 SAKYTINĖS ISTORIJOS TIRIAMASIS SEMINARAS* 2 kreditai Oral History Research Seminar G. M.Rutkauskas P II II II 11:15-12:00 12:15-13:00 13:15-14:00 P IV 11:15-12:00 IV 12:15-13:00 IV 13:15-14:00 3. 53 4.Bucevičiūtė. rusų. IST3011 ISTORIJOS METODAI IR TEORIJA* 3 kreditai History Methods and Theory M. IST4015 LAISVALAIKIO KULTŪRA LIETUVOJE 1918-1940 M. IST1006 ĮVADAS Į LIETUVOS ISTORIJOS STUDIJAS L. IST 3012 LDK LUOMINĖ VISUOMENĖ: SOCIOPOLITINIAI BRUOŽAI* 4 kreditai The Estate Society of the Grand Duchy of Lithuania: Sociopolitical Features M.Venclauskas P V 14:15-15:15 508 Donelaičio 52 P V 15:30-16:30 508 Donelaičio 52 5.

IV. I. IST4004 RUSIJOS IR LIETUVOS ISTORINĖS SANKIRTOS L.Danytė.Aurylaitė P I 11:00-12:00 S V 10:15-11:15 S V 11:30-12:30 S V 12:45-13:45 S V 14:00-15:00 2.Kamuntavičius P V 11:15-12:15 P V 12:30-13:30 4 kreditai 508 Donelaičio 52 508 Donelaičio 52 508 Donelaičio 52 3 kreditai 514 Donelaičio 52 514 Donelaičio 52 3 kreditai 508 Donelaičio 52 508 Donelaičio 52 Anglų filologijos studijų programa I kursas 1. IST 4010 LIETUVOS ISTORIOGRAFIJA E.Liutvinskienė 3 gr.Raškauskienė S II 11:15-12:00 II 12:15-13:00 3 kreditai 514 Donelaičio 52 614 Donelaičio 52 614 Donelaičio 52 614 Donelaičio 52 614 Donelaičio 52 4 kreditai 514 Donelaičio 52 601 Donelaičio 52 601 Donelaičio 52 601 Donelaičio 52 .14 2.Raškauskienė S I.Bucevičiūtė S II 16:45-17:45 2.Kasperavičiūtė. II 13:15-14:00 A. II. IST3015 EKONOMIKOS ISTORIJA* History of Economics R.Raškauskienė P I 12:15-13:00 A.V 4 kreditai 12:00-13:00 10:45-11:45 10:45-11:45 12:00-13:00 9:30-10:30 12:00-13:00 12:00-13:00 9:30-10:30 602 Donelaičio 52 614 Donelaičio 52 618 Donelaičio 52 618 Donelaičio 52 4 kreditai 618 Donelaičio 52 613 Donelaičio 52 614 Donelaičio 52 613 Donelaičio 52 II kursas 1. Lėgaudaitė 3 gr. AKL 2005 TEKSTO ANALIZĖ (2) Text Analysis. AKL1003 LEKSIKA English Lexis V. I-IV V. Raškauskienė 4 gr. Lėgaudaitė 2 gr.Kamuntavičius P III 15:00-15:45 P III 16:00-16:45 4. V V. I-IV J. I-IV A. IST4016 LATVIJOS IR ESTIJOS ISTORIJA V.Dapkutė P IV 14:15-15:00 P IV 15:15-16:00 2 kreditai 502 Donelaičio 60 502 Donelaičio 60 2 kreditai 501 Donelaičio 60 501 Donelaičio 60 2 kreditai 522 Donelaičio 52 522 Donelaičio 52 IV kursas 1. D. I. Kalėdaitė 1 gr. AKL 2003 BRITŲ LITERATŪROS APŽVALGA (nuo 1660) Survey of British Literature (from 1660) M. I. IV.Akmenytė P II 15:15-16:00 P II 16:15-17:00 3. K. IST4007 LIETUVIŲ DIASPOROS ISTORIJA V. Ruzaitė 2 gr. AKL1004 ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA (2) English Grammar 2 V. II. Part 2 A. II. IV. IV.Aleksandravičius P II 14:15-15:15 P II 15:30-16:30 L.Liutvinskienė 4 gr. I. IST4012 ISTORIJOS FILOSOFIJA* Philosophy of History R. I-IV J.V J. Liutvinskienė 1 gr.Glemža P III 15:00-16:00 P III 16:15-17:15 3. II. V 2.

AKL 3010 AMERIKIEČIŲ LITERATŪROS APŽVALGA (nuo 1900) 3 kreditai Survey of American Literature (from 1900) I. AKL4018 SPECIALYBĖS KALBOS KULTŪRA 3 kreditai Language Standards and Principles of Redaction for English Philology Students E. IV S I S I S IV S IV 14:15-15:00 15:15-16:00 13:15-14:00 11:15-12:00 602 Donelaičio 52 602 Donelaičio 52 602 Donelaičio 52 602 Donelaičio 52 4 kreditai 12:15-13:00 13:45-14:45 15:00-16:00 13:45-14:45 15:00-16:00 514 Donelaičio 52 614 Donelaičio 52 614 Donelaičio 52 602 Donelaičio 52 602 Donelaičio 52 III kursas 1.Aurylaitė S II 12:30-13:30 514 Donelaičio 52 K.Žindžiuvienė P III. IV 16:15-17:15 514 Donelaičio 52 S II 13:45-14:45 602 Donelaičio 52 S II 15:00-16:00 602 Donelaičio 52 S IV 13:45-14:45 614 Donelaičio 52 S IV 15:00-16:00 614 Donelaičio 52 3. AKL 2004 ANGLŲ LINGVISTIKOS ĮVADAS Introduction to English Linguistics D. I.Aurylaitė S IV 12:30-13:30 509A Donelaičio 60 4.Masaitienė P III. Rimkutė.Ragaišienė S I IV 3. AKL 3012 DRAMOS TEORIJA Theory of Drama 4 kreditai I. T.Aurylaitė S I 15:00-16:00 612 Donelaičio 52 K. AKL 3013 SINTAKSĖ Syntax 4 kreditai V.Kalėdaitė P I. Aleknavičiūtė P II 11:15-12:15 105 Daukanto 28 . AKL 3004 POEZIJOS TEORIJA Poetry Theory 4 kreditai K. III 13:45-14:45 514 Donelaičio 52 S I 15:00-16:00 514 Donelaičio 52 S I 16:15-17:15 614 Donelaičio 52 S III 15:00-16:00 612 Donelaičio 52 S IV 13:45-14:45 608 Donelaičio 52 5.Ragaišienė S I I I.Danytė P I.Aurylaitė S I 12:30-13:30 612 Donelaičio 52 K. AKL3015 KURSINIS DARBAS (2) Term Paper 2 2 kreditai IV kursas 1. AKL4012 VAIKŲ LITERATŪRA Children’s Literature 4 kreditai M.Ragaišienė P II 11:15-12:15 514 Donelaičio 52 S II 12:30-13:30 612 Donelaičio 52 S II 13:45-14:45 612 Donelaičio 52 S III 12:30-13:30 608 Donelaičio 52 S III 13:45-14:45 608 Donelaičio 52 2.Aurylaitė P II. IV 11:00-12:00 514 Donelaičio 52 K.15 I.Žindžiuvienė. 12:30-13:30 521 Donelaičio 52 III 12:30-13:30 422 Donelaičio 52 S III 13:45-14:45 422 Donelaičio 52 S IV 11:15-12:15 522 Donelaičio 52 S IV 12:30-13:30 522 Donelaičio 52 2.

13:00-14:15 III 14:15-15:30 S IV 11:30-12:30 3. Mačianskienė P II.Boizou P I.S II. PRC3007 SAKYTINĖS KALBOS ANALIZĖ L. GRAMATIKA) (2) S. GRAMATIKA) (2) A.16 S II S II S III 3.Leonavičienė P I. IV 10:00-11:15 2. AGK1006 ŠIUOLAIKINĖ VOKIEČIŲ KALBA (LEKSIKA. PRC3005 VERTIMO TEORIJA IR PRAKTIKA I. PRC3012 KURSINIS DARBAS 3 kreditai 612 Donelaičio 52 4 kreditai 510 Donelaičio 52 510 Donelaičio 52 510 Donelaičio 52 4 kreditai 510 Donelaičio 52 510 Donelaičio 52 3 kreditai 510 Donelaičio 52 2 kreditai IV kursas 1.Litvinavičienė P II. AKL 4002 ANGLŲ K. III 11:15-12:30 IV 12:15-13:30 4 kreditai 613 Donelaičio 52 613 Donelaičio 52 4 kreditai 511 Donelaičio 52 511 Donelaičio 52 511 Donelaičio 52 4 kreditai 511 Donelaičio 52 511 Donelaičio 52 Prancūzų filologijos studijų programa I kursas 1. D. PRC3002 XIX-XX A. PRC1008 PRANCŪZŲ KALBOS GRAMATIKA (2) A.Barniškienė. AGK1005 ŠIUOLAIKINĖ ANGLŲ KALBA (LEKSIKA. III 11:30-12:45 4 kreditai 510 Donelaičio 52 4 kreditai 509A Donelaičio 60 III kursas 1.Litvinavičienė P I. II 11:15-12:15 2. DĖSTYMO METODIKA Teaching English as a Foreign Language N.Žvaliauskienė S II. Ruzaitė S III S III J. PRC4005 VERTIMAS ŽODŽIU 4 kreditai .Litvinavičienė S I. II.Raškauskienė S I 10:30-11:45 IV.Masaitienė P I 12:00-13:30 S II 12:45-13:30 S II 13:45-14:30 3. PRANCŪZIJOS LITERATŪRA (poezija) I. IV 13:00-14:00 S III 13:00-14:00 4.Boizou P. PRC1002 PRANCŪZŲ KALBA IR KULTŪRA (2) I. AGK1003 ANGLŲ IR VOKIEČIŲ LINGVISTIKOS ĮVADAS S. Ruzaitė S IV 12:30-13:30 13:45-14:45 11:15-12:15 105 Daukanto 28 614 Donelaičio 52 618 Donelaičio 52 4 kreditai 15:00-16:00 13:45-14:45 15:00-16:00 13:45-14:45 422 Donelaičio 52 613 Donelaičio 52 613 Donelaičio 52 422 Donelaičio 52 Anglų ir vokiečių filologijos studijų programa I kursas 1. V 10:45-12:00 2. PRC4002 PRANCŪZŲ KALBOS STILISTIKA L. II. IV 14:15-15:15 5. IV J.

Barniškienė P.Užukauskaitė P I. PRC4004 SPECIALIŲJŲ TEKSTŲ VERTIMAS A.S I.KURSAS: SAKYTINĖ IR RAŠYTINĖ VOKIEČIŲ KALBA V. SEMINARAS A. 12:00-13:00 III 11:30-12:30 2. 15:00-16:00 II 14:45-15:45 S III 12:45-13:45 5. PRC4006 SPECIALUS KURSAS A. VKL4002 SPEC. VKL4005 VOKIEČIŲ KALBOS STILISTIKA S.Litvinavičienė P I. VKL 4010 XIX-XX AMŽIAUS VOKIEČIŲ LITERATŪRA A.17 I. VKL3011 KURSINIS DARBAS 6. 11:45-12:45 II 13:00-14:00 S III 14:15-15:15 2.Johanning P II. VKL2004 ŠIUOLAIKINĖ VOKIEČIŲ LITERATŪRA L. PASIRINKTA UŽSIENIO KALBA 3 kreditai 601 Donelaičio 52 601 Donelaičio 52 3 kreditai 511 Donelaičio 52 511 Donelaičio 52 3 kreditai 511 Donelaičio 52 511 Donelaičio 52 4 kreditai 511 Donelaičio 52 511 Donelaičio 52 601 Donelaičio 52 3 kreditai 4 kreditai IV kursas 1.Leonavičienė P II. VKL3005 VOKIETIJOS EKONOMINĖ SISTEMA J. VKL4011 NAUJAUSIA VOKIEČIŲ LITERATŪRA.S I. VKL3008 VOKIEČIŲ KALBOS ISTORIJA S.S II 16:00-17:00 17:15-18:15 4. VKL 3009 VOKIEČIŲ LITERATŪRA.Bernatavičiūtė S I-III 10:00-11:15 2.Leonavičienė P. III 2.Bernatavičiūtė P I. II 11:30-12:30 S III 11:30-12:30 4 kreditai 511 Donelaičio 52 4 kreditai 503 Donelaičio 60 503 Donelaičio 60 III kursas 1. KLASIKA A. VKL2006 VOKIEČIŲ KALBOS LEKSIKA (3) V.Žvaliauskienė P III.Johanning P I. II. III 11:30-12:45 10:00-11:00 10:00-11:00 13:00-14:15 510 Donelaičio 52 3 kreditai 509A Donelaičio 60 3 kreditai 509A Donelaičio 60 509A Donelaičio 60 Vokiečių filologijos studijų programa II kursas 1. 13:00-14:00 IV 11:00-12:00 3. 13:45-14:45 III 14:00-15:00 3.Čepinskis P.Johanning S IV 12:15-13:15 IV 13:30-14:30 4 kreditai 501 Donelaičio 60 501 Donelaičio 60 601 Donelaičio 52 3 kreditai 511 Donelaičio 52 511 Donelaičio 52 3 kreditai 503 Donelaičio 60 503 Donelaičio 60 KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS Katalikų teologijos studijų programa I kursas . III 3.

Skinkaitis P IV 13:45-14:45 P IV 15:00-16:00 3 kreditai 309 Gimnazijos 7 309 Gimnazijos 7 3 kreditai 309 Gimnazijos 7 309 Gimnazijos 7 3 kreditai 102 Gimnazijos 7 102 Gimnazijos 7 3 kreditai 206 Gimnazijos 7 206 Gimnazijos 7 3 kreditai 206 Gimnazijos 7 206 Gimnazijos 7 3 kreditai 101 Gimnazijos 7 101 Gimnazijos 7 IV kursas 1. TEO1003 FILOSOFINĖ ETIKA M. TEO3008 LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS ISTORIJA K.Žemaitis P I 12:30-13:30 P I 13:45-14:45 2.Obelenienė P II 2. TEO4003 PAULIAUS LAIŠKAI A.Ivanauskas P I 15:00-16:00 P I 16:15-17:15 R. TEO3006 BENDROJI MORALINĖ TEOLOGIJA K.Jagelavičius P II 11:15-12:15 P II 12:30-13:30 4 kreditai 206 Gimnazijos 7 206 Gimnazijos 7 206 Gimnazijos 7 4 kreditai 206 Gimnazijos 7 206 Gimnazijos 7 3 kreditai 206 Gimnazijos 7 206 Gimnazijos 7 . TEO1002 ONTOLOGIJA 2 kreditai M.Čirūnaitė P II 11:15-12:45 309 Gimnazijos 7 II 13:00-13:45 309 Gimnazijos 7 2.Čepulis P III III 3.Šulcienė P III 11:15-12:45 309 Gimnazijos 7 III 13:00-13:45 309 Gimnazijos 7 3.Paulikaitė P V V 11:15-12:45 11:15-12:45 13:00-13:45 11:15-12:45 13:00-13:45 3 kreditai 101 Gimnazijos 7 3 kreditai 102 Gimnazijos 7 102 Gimnazijos 7 3 kreditai 101 Gimnazijos 7 101 Gimnazijos 7 III kursas 1. TEO3005 FUNDAMENTINĖ TEOLOGIJA (2) V.Kėvalas P IV 11:15-12:15 P IV 12:30-13:30 6. TEO1005 SPECIALYBĖS KALBOS KULTŪRA 3 kreditai J. TEO2006 LYTIŠKUMO ETIKOS PAGRINDAI B.Grickevičius P II 11:15-12:15 P II 13:00-14:00 4. TEO2001 RELIGIJOS FILOSOFIJA N. TEO3009 SINOPTINĖS EVANGELIJOS IR APAŠTALŲ DARBAI A. MORALINĖ TEOLOGIJA (2) J. TEO3010 TRINITOLOGIJA R.Paulikaitė P IV 11:15-12:45 309 Gimnazijos 7 II kursas 1. Kasčiukaitis P I 15:00-16:00 P I 16:15-17:15 3. TEO4008 BAŽNYTINIŲ KANONŲ TEISĖ (1) A. TEO3007 NAUJŲJŲ AMŽIŲ BAŽNYČIOS ISTORIJA A. Kasčiukaitis S I 13:45-14:45 2. TEO4006 SPEC.Mackela P III 11:15-12:15 P III 13:00-14:00 5. Kasčiukaitis P I 11:15-12:15 P I 12:30-13:30 A. Palaimaitė S Bus derinami 3.18 1. TEO2002 VIDURAMŽIŲ IR RENESANSO FILOSOFIJOS ISTORIJA 3 kreditai L.

Lūžienė P IV 11:00-12:30 IV 12:45-14:15 3 kreditai 601 Donelaičio 52 601 Donelaičio 52 5.15-12.Kėvalas P III P III 5.30 13:45-14:45 15:00-16:00 11.30-13.Mackela P P IV IV 14:45-15:45 16:00-17:00 P P V V 11:15-12:15 12:30-13:30 V kursas 1.30 13:45-14:45 11.Žemaitis P I P I 2. TEO1005 SPECIALYBĖS KALBOS KULTŪRA J.15 12.15 12. Mackela S II 4.Skinkaitis P IV P IV 10:00-11:00 11:15-12:15 12:30-13:30 10:00-11:00 11:15-12:15 12:30-13:30 3 kreditai 309 Gimnazijos 7 309 Gimnazijos 7 3 kreditai 101 Gimnazijos 7 307 Gimnazijos 7 3 kreditai 101 Gimnazijos 7 101 Gimnazijos 7 Religijos pedagogikos studijų programa I kursas 1. IV 3. Mackela P II P II V.45 13. Amilevičius 3 kreditai 206 Gimnazijos 7 206 Gimnazijos 7 3 kreditai 307 Gimnazijos 7 307 Gimnazijos 7 6. Čirūnaitė P II P II 3.15-12. TKP3005 FUNDAMENTINĖ TEOLOGIJA V. TKP1003 TIKYBOS DIDAKTIKA V. TKP3011 SENOJO TESTAMENTO TEOLOGIJA V.15-12. TEO5008 PASTORACINĖ TEOLOGIJA V.45 13:00-13:45 13.Ulevičius P I P I 3. Danilevičius P I 2.45-14.00-13. Daugirdienė P III P III V.15-12.30 11.30-13.15-12.19 4. TKP3009 MORALINĖ TEOLOGIJA (2) K. TKP3010 DOGMINĖ TEOLOGIJA-2 B. TKP1006 ASMENYBĖ IR UGDYMAS E. TKP3007 DIDŽIOSIOS PASAULIO RELIGIJOS A.15 12.Lukaševičius P III P III 14.30 13:45-14:45 15:00-16:00 3 kreditai 307 Gimnazijos 7 3 kreditai 309 Gimnazijos 7 309 Gimnazijos 7 4 kreditai 307 Gimnazijos 7 307 Gimnazijos 7 307 Gimnazijos 7 3 kreditai 307 Gimnazijos 7 307 Gimnazijos 7 3 kreditai 101 Gimnazijos 7 101 Gimnazijos 7 4 kreditai 307 Gimnazijos 7 307 Gimnazijos 7 307 Gimnazijos 7 3 kreditai 101 Gimnazijos 7 101 Gimnazijos 7 3 kreditai 101 Gimnazijos 7 101 Gimnazijos 7 .30-13.45 11. Mackela P I P I 2. GRK0313 NAUJOJO TESTAMENTO GRAIKŲ KALBA N.45 11. Daugirdienė S III III kursas 1.Vaičiūnas P I. TEO5002 ESCHATOLOGIJA R.15-15. TEO5009 ORIENTALINĖ TEOLOGIJA K. TEO4007 PRANAŠAI D. TEO4005 PNEUMATOLOGIJA V.

30 13:45-14:45 11.9:45 S III 10:00-10:45 3.15 12.Venckus P III 8:15.30 13:45-14:45 15:00-16:00 3 kreditai 307 Gimnazijos 7 307 Gimnazijos 7 3 kreditai 307 Gimnazijos 7 307 Gimnazijos 7 IV kursas 1.30 13:45-14:45 15:00-16:00 3 kreditai 412 Gimnazijos 7 412 Gimnazijos 7 3 kreditai 412 Gimnazijos 7 412 Gimnazijos 7 3 kreditai 412 Gimnazijos 7 412 Gimnazijos 7 MENŲ FAKULTETAS Naujųjų medijų meno studijų programa I kursas 1. 53 504 Laisvės al. Lukaševičius P I P I 2. 53 504 Laisvės al.Dovydaitytė P II 11:15-12:45 II 13:00-13:45 S II 14:00-14:45 2. NMM2010 KOMPOZICIJOS PAGRINDAI R. NMM1004 NAUJŲJŲ MEDIJŲ MENO PAGRINDAI R. TKP4003 BENDROJI RELIGIJOS PSICHOLOGIJA J. L. 53 . TKP4008 BAŽNYTINĖ TEISĖ A.Žardeckaitė-Matulaitienė P IV P IV 7.30-13. 53 3 kreditai 504 Laisvės al. PSK3002 PEDAGOGINĖ PSICHOLOGIJA K. 53 II kursas 1.15-12. NMM1001 AUDIOVIZUALINĖ KULTŪRA IR INDUSTRIJA R.15 12.Juraitė P II 11:15-12:45 II 13:00-13:45 S II 14:00-14:45 2. NMM1003 VIZUALINĖS KOMUNIKACIJOS PAGRINDAI K. 53 504 Laisvės al. 53 4 kreditai 504 Laisvės al. 53 304 Laisvės al.15-12. TKP4009 PASTORACINĖ KATECHEZĖ A. NMM3001 VIDEOMENO TEORIJA IR PRAKTIKA Dr.Plungė P IV 11:15-12:45 4 kreditai 304 Laisvės al.Plungė P III 14:15-15:45 Menotyros studijų programa I kursas 4 kreditai 504 Laisvės al.Venckus. NMM3004 VIDEOMENO PAGRINDAI (1) R. R. Jagelavičius P II P II 12.30-13. TKP3001 ŠVIETIMO POLITIKA IR VADYBA V. Tūtlys P IV P IV 11.30-13. 53 3 kreditai 504 Laisvės al. Gatavėnas P II P II 3. 53 304 Laisvės al. 53 504 Laisvės al.20 6.Plungė P III 11:30-13:00 S III 13:15-14:00 3. 53 4 kreditai 504 Laisvės al.

Simanaitienė 1 srautas P III 14:15-15:45 2 srautas P III 16:00-17:30 2. 53 III 13:00-13:45 407 Laisvės al. 53 I 13:00-13:45 502 Laisvės al. 53 307 Laisvės al.Slavinskienė 1 srautas P V 14:15-15:45 2 srautas P V 11:15-12:45 D. 53 307 Laisvės al. MEN3002 VAKARŲ EUROPOS XX AMŽIAUS DAILĖ R. MEN1006 JUDESIO MENO ISTORIJA 3 kreditai B.Klivis.Staniškytė P I 11:15-13:15 S I 13:30-14:30 2. 53 502 Laisvės al. 53 307 Laisvės al.Citvarienė 1 gr. 53 4 kreditai 304 Laisvės al. MEN2002 VAKARŲ EUROPOS ARCHITEKTŪROS ISTORIJA V. MEN2003 KINO ISTORIJA G. M. 53 4 kreditai 304 Laisvės al. S II 12:00-12:45 3 gr.Slaminskienė S II 15:00-15:45 2. Vasiliauskienė P III 12:45-14:45 S III 15:00-16:00 4. 53 IV 13:00-13:45 407 Laisvės al.Levandauskas P II 11:15-12:45 II 13:00-13:45 S. MEN1001 DRAMOS PAGRINDAI A. 53 502 Laisvės al. 53 304 Laisvės al. 53 307 Laisvės al.Slaminskienė S II 14:00-14:45 S. 53 4 kreditai 307 Laisvės al. 53 502 Laisvės al. 53 2 MEN2006 EUROPOS DAILĖ NUO ROMANTIZMO IKI MODERNO 3 kreditai A. MEN1005 SENŲJŲ LAIKŲ IR VIDURAMŽIŲ MENAS R. MEN3007 LIETUVOS SENOJI DAILĖ A. MEN3010 MENINĖS FOTOGRAFIJOS ISTORIJA 3 kreditai T. MEN1004 DAILĖTYROS PAGRINDAI A. S II 13:00-13:45 II kursas 3 kreditai 502 Laisvės al.Žukienė P III 9:00-11:00 S III 11:15-12:15 3. MEN3004 MODERNUS TEATRAS J. 53 4 kreditai 408 Laisvės al. 53 1. 53 307 Laisvės al.Pabedinskas P I 11:15-12:45 502 Laisvės al. 53 PASIRENKAMI DALYKAI: 1. 53 4 kreditai 502 Laisvės al. 53 307 Laisvės al. 53 III kursas 1. 53 307 Laisvės al.Mykolaitytė 1 srautas P IV 11:15-12:45 2 srautas P IV 13:00-14:30 S IV 14:45-15:30 S IV 15:45-16:30 S IV 16:45-17:30 3.Letukaitė P III 11:15-12:45 407 Laisvės al. 53 502 Laisvės al. 53 307 Laisvės al. 53 .Jankauskas P V 11:15-12:45 S II 14:00-14:45 S II 15:00-15:45 4 kreditai 502 Laisvės al. S II 11:15-12:00 2 gr. MEN4005 LIETUVOS TEATRO ISTORIJA E. Petrikas P V 11:15-13:15 4 kreditai 307 Laisvės al. 53 304 Laisvės al. 53 502 Laisvės al. 53 307 Laisvės al. 53 4 kreditai 304 Laisvės al. 53 3.Slavinskienė P IV 11:15-12:45 407 Laisvės al. 53 307 Laisvės al.21 1.

Dovydaitytė. 13:15-14:00 IV 11:15-12:00 R. MEN3009 KURSINIS DARBAS PASIRENKAMI DALYKAI: IV kursas 1.Legkauskas P I 11:15-12:45 2. PSI 2001 SOCIALINĖ PSICHOLOGIJA V.Pabedinskas P I 11:15-12:45 I 13:00-13:45 7. A.Žukaitė S II 15:15-16:00 4 kreditai 202 Gedimino 44 504 Donelaičio 60 504 Donelaičio 60 407 Daukanto 28 407 Daukanto 28 3 kreditai 202 Gedimino 44 4 kreditai 202 Gedimino 44 202 Gedimino 44 511 Donelaičio 60 511 Donelaičio 60 501 Donelaičio 60 501 Donelaičio 60 301 Gedimino 44 II kursas 1. MEN3011 LIETUVOS DRAMOS RAIDA A. 53 3 kreditai 304 Laisvės al.Laurinavičiūtė S II 13:00-13:45 R.Bulota P III 11:15-12:45 3.Visockytė S I 14:00-14:45 A.Stakeliūnaitė P III. 53 POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETAS Politikos mokslų studijų programa I kursas 1.Švarplys. 53 5.Mikalauskas S III 15:15-16:00 2. MEN4010 REŽISŪROS ISTORIJA E. J. MEN 4011 DAILĖS KRITIKA L.Visockytė S I 13:00-13:45 E. MEN3010 MENINĖS FOTOGRAFIJOS ISTORIJA T.Bielinskienė P II 11:15-12:45 3.Žukaitė S I 13:15-14:00 G. POL2002 SPECIALYBĖS KALBOS KULTŪRA A.Mikalauskas P I 11:15-12:45 E. P III 11:15-12:45 3 kreditai 203 Gedimino 44 3 kreditai 203 Gedimino 44 4 kreditai 203 Gedimino 44 . POL2006 POLITINĖ FILOSOFIJA R.Dovydaitytė P 2.Mykolaitytė P III 16:15-18:15 3 kreditai 502 Laisvės al.Klivis S I I 11:15-13:15 13:30-14:30 4 kreditai 304 Laisvės al.Ivanovas.Butkevičienė. B. 53 502 Laisvės al. MEN4007 ŠIUOLAIKINIS MENAS L. POL1002 POLITINĖS INSTITUCIJOS D.Žukaitė S I 14:15-15:00 G. 53 304 Laisvės al. 53 2 kreditai 6. POL2005 LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKA A. 53 PASIRENKAMI DALYKAI: 1. 53 3 kreditai 502 Laisvės al.Laurinavičiūtė S II 14:00-14:45 G.Mikalauskas S III 14:15-15:00 A.Klivis P IV 11:15-13:15 III 11:15-13:15 3 kreditai 304 Laisvės al.Civinskas.ADM1001 ĮVADAS Į VIEŠĄJĮ ADMINISTRAVIMĄ R.22 S V 13:30-14:30 304 Laisvės al. P E.

K. POL3019 ĮVADAS Į AZIJOS STUDIJAS:RYTŲ AZIJA IR ARTIMIEJI RYTAI* 3kreditai Introduction to Asian Studies: East Asia and Middle East J.Česnakas S IV 14:15-15:00 G.Tirvienė P IV 11:15-12:45 B. POL3012 RYTŲ IR VIDURIO EUROPOS ŠALIŲ POLITIKA 3 kreditai A.Imbrasaitė P I 15:15-16:15 4 kreditai 202 Gedimino 44 . LIETUVOS POLITINĖ MINTIS 3 kreditai B. POL4001 POLITINĖS IDEOLOGIJOS 3 kreditai Š. POL3011 GEOPOLITIKA 3 kreditai A. Pukszto P II 11:15-12:15 202 Gedimino 44 II 12:30-13:30 202 Gedimino 44 3.Kviklys S III 14:45-15:30 4. S.Jakštaitė G. Š.Ivanovas S IV 13:00-13:45 B.Česnakas. Ivanovas P I 11:15-12:15 302 Gedimino 44 I 12:30-13:30 302 Gedimino 44 2.Jakštaitė S IV 12:00-12:45 306 Daukanto 28 2.Ivanovas S I 15:00-15:45 B.Ivanovas S IV 14:00-14:45 202 Gedimino 44 202 Gedimino 44 303 Gedimino 44 303 Gedimino 44 4 kreditai 203 Gedimino 44 303 Gedimino 44 303 Gedimino 44 105 Daukanto 28 105 Daukanto 28 III kursas 1.Švarplys P V 11:15-12:15 203 Gedimino 44 V 12:30-13:30 203 Gedimino 44 PRIVALOMI DALYKAI III-IV kursų studentams (pasirenkant semestrą patiems): 1.Liekis P IV 13:00-15:00 203 Gedimino 44 PASIRENKAMI DALYKAI III-IV kursų studentams: 1.Juraitė iki 03 30 P III 11:15-12:15 303 Gedimino 44 M. POL3020 EUROPINĖS TAPATYBĖS* European Identities 3 kreditai A. POL3008 XX A. POL3005 KOKYBINIAI IR KIEKYBINIAI POLITINĖS ERDVĖS TYRIMAI 4 kred. G.Rakutienė 2.Liekis P II 14:00-15:00 202 Gedimino 44 II 15:10-16:10 202 Gedimino 44 4. POL3015 POLITIKOS MOKSLŲ PAŽINTINĖ PRAKTIKA (1) 5 kreditai D. S.Jakštaitė S III 10:00-10:45 306 Daukanto 28 G.Kviklys S III 13:45-14:30 G.23 G.Rakutienė IV kursas 1.Kulakauskas P III 14:00-15:00 203 Gedimino 44 III 15:10-16:10 203 Gedimino 44 5.Ališauskienė nuo 04 06 III 12:30-13:30 303 Gedimino 44 G.Jakštaitė S IV 11:00-11:45 306 Daukanto 28 G. POL4014 POLITIKOS MOKSLŲ KVALIFIKACINĖ PRAKTIKA (2) 5 kreditai D.Stakeliūnaitė.Ivanovas S I 14:00-14:45 B. POL 4009 PARLAMENTARIZMAS IR PARTIJŲ PARLAMENTINĖ VEIKLA J.Česnakas S IV 15:15-16:00 G.Razumaitė. ADM 2002 EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOS J.Stakeliūnaitė.

00-14.Stakeliūnaitė S IV 14.Šinkūnienė P 4 kreditai I 11:15-12:15 404 Daukanto 28 12:30-13:30 404 Daukanto 28 K. POL2006 POLITINĖ FILOSOFIJA A.Jakštaitė S III 13:45-14:30 G.Pikšrytė S II 14:00-14:45 A.Jakštaitė G.00-15.Jakštaitė S III 14:45-15:30 V. 53 101 Daukanto 28 101 Daukanto 28 402 Daukanto 28 402 Daukanto 28 III kursas 1.Česnakas. 53 4 kreditai 408 Laisvės al.Stakeliūnaitė S III 14.45 D. PSI 2001 SOCIALINĖ PSICHOLOGIJA V.Stakeliūnaitė P III 11:15-12:45 D.Civinskas P II 14:15-15:15 402 Daukanto 28 . POL2002 SPECIALYBĖS KALBOS KULTŪRA A.45 D.Isoda S I 17:30-18:15 V.A.Stakeliūnaitė S IV 15.Imbrasaitė S S I I I 16:30-17:30 14:00-15:00 17:45-18:45 202 Gedimino 44 202 Gedimino 44 202 Gedimino 44 Viešojo administravimo studijų programa I kursas 1.45 3.Švarlys. ADM 2002 EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOS S. EKO3010 VALSTYBĖS FINANSAI K. P III 16:00-17:30 G. G.Mikalauskas S II 15:15-16:00 2. 53 307 Laisvės al.Ivanovas. POL1002 POLITINĖS INSTITUCIJOS D. 53 2.Bielinskienė P IV 11:15-12:45 3.45 D.Legkauskas P I 13:15-14:45 2. A.24 J.Civinskas.Ivanovas S V 14:00-14:45 3 kreditai 203 Gedimino 44 3 kreditai 303 Gedimino 44 4 kreditai 101 Daukanto 28 405 Daukanto 28 405 Daukanto 28 307 Laisvės al.Švarplys P V 14:15-15:45 4 kreditai 101 Daukanto 28 101 Daukanto 28 101 Daukanto 28 105 Daukanto 28 105 Daukanto 28 4 kreditai 302 Gedimino 44 202 Gedimino 44 510 Donelaičio 60 510 Donelaičio 60 510 Donelaičio 60 3 kreditai 203 Gedimino 44 II kursas 1.Stakeliūnaitė S IV 16.Ivanovas S V 13:00-13:45 B.00-16. POL2005 LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKA B.Pikšrytė S II 13:00-13:45 A.00-14. ADM 4001 NAUJOJI VIEŠOJI VADYBA IR VALSTYBĖS PERTVARKOS 4 kreditai R.Šinkūnienė S I 14:00-15:00 502 Laisvės al.Mikalauskas P II 11:15-12:45 A.ADM1001 ĮVADAS Į VIEŠĄJĮ ADMINISTRAVIMĄ R.Rakutienė P II 11:15-12:45 B.Ivanovas S III 13:00-13:45 B.Ivanovas S III 14:00-14:45 B.Šinkūnienė S I 10:00-11:00 404 Daukanto 28 K.Imbrasaitė J.Isoda S I 18:30-19:15 4.Mikalauskas S II 14:15-15:00 A.

Vinciūnienė P III 9:15-10:00 302 Gedimino 44 III 10:15-11:00 302 Gedimino 44 SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Mokymo paslaugų vadybos studijų programa . VKS1005 ŽINIASKLAIDA IR KOMUNIKACIJA BALTIJOS ŠALYSE 3 kreditai A. POL3012 RYTŲ IR VIDURIO EUROPOS ŠALIŲ POLITIKA A. VKS1004 VIEŠASIS DISKURSAS 3 kreditai A. ADM4007 PRAKTIKA (1) (doc.Tamutienė) 2. A.Kaselis S 3. Pivoras P IV 14:15-15:15 IV 15:30-16:30 M.Pukenis P V 11:15-12:15 12:30-13:30 S V 10:00-11:00 S V 14:00-15:00 3 kreditai 202 Gedimino 44 202 Gedimino 44 4 kreditai 407 Daukanto 28 407 Daukanto 28 407 Daukanto 28 407 Daukanto 28 M. A. EKO1005 MAKROEKONOMIKA R.Čiegis P II II II 15:30-16:30 17:00-18:00 18:15-19:15 IV kursas 1.Balčytienė.Balčytienė.25 III 13:45-14:45 III 15:00-16:00 M. ADM4008 PRAKTIKA (2) (dr.Kaselis S IV 16:45-17:45 M. ADM 3001 VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO TEORIJOS S.Drunga P II 16:15-17:45 101 Daukanto 28 S II 15:15-16:00 101 Daukanto 28 S II 18:00-18:45 101 Daukanto 28 2. Pukszto P II 11:15-12:15 12:30-13:30 2.Mikalauskas) 5 kreditai 5 kreditai Viešosios komunikacijos studijų programa I kursas 1. I.Dapkus S IV 13:00-14:00 4.Kaselis S IV 18:00-19:00 402 Daukanto 28 402 Daukanto 28 402 Daukanto 28 4 kreditai 404 Daukanto 28 404 Daukanto 28 404 Daukanto 28 101 Daukanto 28 4 kreditai 101 Daukanto 28 101 Daukanto 28 101 Daukanto 28 101 Daukanto 28 PASIRENKAMI DALYKAI 1.Dapkus S III 10:00-11:00 M.Kaselis S M.Rimaitė P IV 11:15-12:00 302 Gedimino 44 IV 12:15-13:00 302 Gedimino 44 GRETUTINĖS PROGRAMOS DALYKAI 1. ADM 4010 LYGINAMOJI KONSTITUCINĖ TEISĖ R. VKS1005 ŽINIASKLAIDA IR KOMUNIKACIJA BALTIJOS ŠALYSE 3 kreditai A. VKS3006 ŽURNALISTIKOS TEORIJOS IR PRAKTIKA 4 kreditai M. A.Vinciūnienė P II 11:15-12:00 302 Gedimino 44 II 12:15-13:00 302 Gedimino 44 2.

EDU4006 STATISTINIAI DUOMENŲ APDOROJIMO METODAI 4 kreditai A. 05 18.45 3. EDU3007 ŠVIETIMO PASLAUGŲ RINKODARA E.30 5.10 522 Donelaičio 52 S II 9:00-10:00 307 Donelaičio 52 S II 10:05-11:05 307 Donelaičio 52 2. EDU3004 ANDRAGOGIKOS PAGRINDAI Foundations of Andragogy (Consultations) M. 04 15. III 17.15 P V 12:30-13.00 4 kreditai 404 Donelaičio 52 404 Donelaičio 52 404 Donelaičio 52 4 kreditai 403 Donelaičio 52 403 Donelaičio 52 403 Donelaičio 52 4 kreditai 403 Donelaičio 52 403 Donelaičio 52 403 Donelaičio 52 3 kreditai 403 Donelaičio 52 403 Donelaičio 52 4 kreditai 404 Donelaičio 52 404 Donelaičio 52 404 Donelaičio 52 101 Donelaičio 52 101 Donelaičio 52 101 Donelaičio 52 101 Donelaičio 52 IV kursas 1.Čepas P P S V V V 11:15-12:00 12:15-13:00 13:15-14:00 510 Donelaičio 60 510 Donelaičio 60 510 Donelaičio 60 III kursas 1.Trepulė P III 11:15-12.30-18. 04 13. SOC2001 SOCIALINIŲ TYRIMŲ METODAI J. III 16.Tūtlys.Rutkienė P II 11:10-13.Norkutė P I 11:15-12:15 I 12:30-13:30 S I 13:45-14. 23.45 2.Karasevičiūtė (02 2. kolokviumas – 03 23 .30 S V 13:45-14.30 S III 13:45-14.26 II kursas 1.00-16. P I.15 05 16.45 S V 15.15 P IV 12:30-13. 03 11. 04 13.45-19. O. S. III 18. 9. 03 7. EDU3006 TARPKULTŪRINIS ŠVIETIMAS Intercultural Education (Consultations) V. 03 2. 05 20) P V 11:15-12. 18.Norkutė P II 2.Kuznecovienė P IV IV 3. EDU2002 ORGANIZACINĖ PSICHOLOGIJA 11:15-12:45 11:15-12:45 13:00-13:45 3 kreditai 513 Donelaičio 60 3 kreditai 510 Donelaičio 60 510 Donelaičio 60 4 kreditai Organizatonal Psychology (Consultations) P.15 P III 12:30-13. EDU3008 DARBO RINKA IR PROFESINIS MOKYMAS Labour Market and Vocational Education (Consultations) V.30 Kolokviumas – 04 11 S I.Gedvilienė.15-17.45 4. EDU4004 PROJEKTŲ RENGIMAS IR VALDYMAS (nuotolinis) 4 kreditai Project Development and Management (Consultations) 02 2. 18) P I.45 (02 04. EDU2001 UGDYMAS IR SOCIALIZACIJA O. EDU3003 SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOS (intensyvus) G.Zuzevičiūtė P IV 11:15-12.Teresevičienė P II 11:15-12:15 II 12:30-13:30 S II 13:45-14.

EDU4016 PEDAGOGINĖ KVALIFIKACINĖ PRAKTIKA (2) O.Lileikienė.Norkutė 4. EDU4017 BAIGIAMASIS PROJEKTAS O.Volungevičienė 17:30-18:30 S IV 18:45-19:45 505 Donelaičio 60 505 Donelaičio 60 505 Donelaičio 60 4 kreditai 522 Donelaičio 52 522 Donelaičio 52 522 Donelaičio 52 PEDAGOGIKOS LAIPSNIO NETEIKIANTI STUDIJŲ PROGRAMA 1. EDU4015 PEDAGOGINĖ KVALIFIKACINĖ PRAKTIKA (1) O. PSI2002 RAIDOS PSICHOLOGIJA Developmental Psychology (Consultations) I.Kuznecovienė P II 13:15-14:00 II 14:15-15:00 3. EDU2001 UGDYMAS IR SOCIALIZACIJA O.Norkutė P II 11:15-12:45 2.Kuznecovienė P II 11:15-12:00 II 12:15-13:00 2.Pauliukevičiūtė P II kursas 513 Donelaičio 60 511 Donelaičio 60 511 Donelaičio 60 .Pilkauskienė P IV 11:15-12:45 I. SOC1002 SOCIALINIAI SANTYKIAI ( pasirenkamas) J.45 3.Pilkauskienė S IV 14:15-15:00 3 kreditai 513 Donelaičio 60 3 kreditai 322 Donelaičio 52 322 Donelaičio 52 4 kreditai 3.Zuzevičiūtė P III 11:15-12:15 III 12:30-13:30 S III 13:45-14. EDU 2001 UGDYMAS IR SOCIALIZACIJA (pasirenkamas) O.Perminas P IV IV 11:15-12:00 12:15-13:00 322 Donelaičio 52 322 Donelaičio 52 3 kreditai V V 11:15-12:00 12:15-13:00 322 Donelaičio 52 322 Donelaičio 52 1. PSI1002 ASMENYBĖS PSICHOLOGIJA 3 kreditai 322 Donelaičio 52 322 Donelaičio 52 3 kreditai Personality Psychology (Consultations) A.Norkutė P II 11:15-12:45 2. EDU4005 ŠVIETIMO KOKYBĖS LAIDAVIMAS Quality Assurance in Education (Consultations) T. PSI1002 ASMENYBĖS PSICHOLOGIJA A.27 V.Norkutė 5.Pilkauskienė S IV 13:15-14:00 I. SOC 2001 SOCIALINIŲ TYRIMŲ METODAI J. PSI1003 PSICHOLOGIJOS ISTORIJA History of Psychology (Consultations) K.Norkutė 3 kreditai 513 Donelaičio 60 3 kreditai 322 Donelaičio 52 322 Donelaičio 52 5 kreditai 5 kreditai 2 kreditai Psichologijos studijų programa I kursas 1. P IV 16:15-17:15 A.Perminas P IV 11:15-12:00 IV 12:15-13:00 3.

PSI3011 KURSINIS DARBAS 11:15-12:15 12:30-13:30 13:45-14:45 15:00-16:00 16:15-17:15 11:15-12:15 12:30-13:30 13:45-14:45 15:00-16:00 16:15-17:15 17:30-18:30 18:45-19:45 8:45.Šinkariova S IV 5.9:45 10:00-11:00 11:15-12:15 12:30-13:30 10:00-11:00 13:45-14:45 15:00-16:00 11:15-12:15 12:30-13:30 13:45-14:45 15:00-16:00 16:15-17:15 11:15-12:15 12:30-13:30 4 kreditai 322 Donelaičio 52 322 Donelaičio 52 322 Donelaičio 52 608 Donelaičio 52 608 Donelaičio 52 4 kreditai 506 Donelaičio 60 506 Donelaičio 60 506 Donelaičio 60 506 Donelaičio 60 506 Donelaičio 60 506 Donelaičio 60 506 Donelaičio 60 506 Donelaičio 60 506 Donelaičio 60 4 kreditai 322 Donelaičio 52 322 Donelaičio 52 322 Donelaičio 52 322 Donelaičio 52 322 Donelaičio 52 4 kreditai 512 Donelaičio 60 512 Donelaičio 60 512 Donelaičio 60 512 Donelaičio 60 512 Donelaičio 60 3 kreditai 513 Donelaičio 60 513 Donelaičio 60 2 kreditai IV kursas 1.Liesienė 04 8.Markšaitytė 02 18. 03 4.Pranckevičienė S III A.Pauliukevičiūtė P II K.Šinkariova S IV L. VI R.Martišius S I V.28 I.Šinkariova P IV IV L. PSI3002 KOGNITYVINĖ PSICHOLOGIJA (2): MĄSTYMAS IR KALBA V.Pauliukevičiūtė S II II 3.Pilkauskienė S IV 15:15-16:00 511 Donelaičio 60 III kursas 1. PSI4001 ORGANIZACINĖ PSICHOLOGIJA Organizational Psychology (Consultations) R. PSI3006 EVOLIUCINĖ PSICHOLOGIJA I.Martišius P I I V.19. J.Pečiulienė.Pranckevičienė S III 4.Martišius S I 2. PSI3010 PSICHIATRIJA L.Liesienė S 03 18. PSI3008 PSICHOLOGINĖ DIAGNOSTIKA A.Jarašiūnaitė P V V 6. G.5 S V.Šinkariova S IV L. PSI4006 SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ PSICHOLOGIJA V.Narkevičienė P I 14:00-15:00 4 kreditai 422 Donelaičio 52 PASIRENKAMI DALYKAI (du): .Pranckevičienė S III A.Pauliukevičiūtė S II II K. PSI3007 GRUPIŲ TEORIJA IR PRAKTIKA K.Markšaitytė P IV IV R.Markšaitytė.Pranckevičienė P III III A. VI 4 kreditai 11:15-12:15 12:30-13:30 8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00 422 Donelaičio 52 422 Donelaičio 52 101 Donelaičio 52 101 Donelaičio 52 101 Donelaičio 52 1.Martišius S I V.Pauliukevičiūtė S II II K. 9 S V.19 J.Pauliukevičiūtė S II II K.

SOD3005 SOCIALINIS DARBAS SU GRUPĖMIS Social Work with Groups (Consultations) 4 kreditai .29 I 15:15-16:15 V.Malinauskas P V 11:15-12:00 S V 12:15-13:00 3 kreditai 404 Donelaičio 52 404 Donelaičio 52 3 kreditai 404 Donelaičio 52 404 Donelaičio 52 II kursas 1.Narkevičienė S I 16:30-17:30 V. S II 14:00-15:30 3 gr. S IV 14:15-15:00 2 gr.Ražanauskaitė P IV 13:15-14:00 1 gr. SOD2004 SOCIALINIS DARBAS SU ŠEIMA IR INDIVIDAIS Social Work with Families and Individuals (Consultations) N.Liobikienė P V 12:15-13.Pakrosnis P III 11:15-12:15 III 12:30-13:30 R. SOD3002 ŽMOGAUS TEISĖS IR SOCIALINIS DARBAS D. SOD 2003 SOCIALINIO DARBO GEBĖJIMŲ PRAKTIKUMAS J.Čepukienė S II 17:30-18:30 II 18:45-19:45 3. S II 15:45-17:15 2. SOD1007 PSICHOLOGIJA SOCIALINIAME DARBE J. PSI4009 PSICHOTERAPIJOS PAGRINDAI R.Snieškienė P IV 11:15-12:00 12:15-13:00 3.Vyšniauskytė Rimkienė P II 11:15-12:00 G.00 13:15-14:00 1 gr. S V 11:15-12:00 2 gr. PSI4008 ŠEIMOS PSICHOLOGIJA IR KONSULTAVIMAS Family Psychology and Counsellin (Consultations) V. SOD1004 ŽMOGAUS ELGESYS SOCIALINĖJE APLINKOJE G. S IV 15:15-16:00 4.Narkevičienė S I 17:45-18:45 2. S V 14:15-15:00 4 kreditai 504 Donelaičio 60 504 Donelaičio 60 504 Donelaičio 60 504 Donelaičio 60 3 kreditai 521 Donelaičio 52 521 Donelaičio 52 3 kreditai 322 Donelaičio 52 322 Donelaičio 52 322 Donelaičio 52 4 kreditai 504 Donelaičio 60 504 Donelaičio 60 504 Donelaičio 60 504 Donelaičio 60 III kursas 1.Čepukienė S II 12:30-13:30 II 13:45-14:45 V.Malinauskas 1 gr.Čepukienė P II 11:15-12:15 V. S II 12:15-13:45 2 gr.Čepukienė S II 15:00-16:00 II 16:15-17:15 V.Pakrosnis S III 15:00-16:00 422 Donelaičio 52 422 Donelaičio 52 422 Donelaičio 52 4 kreditai 512 Donelaičio 60 512 Donelaičio 60 512 Donelaičio 60 512 Donelaičio 60 512 Donelaičio 60 512 Donelaičio 60 512 Donelaičio 60 4 kreditai 512 Donelaičio 60 512 Donelaičio 60 512 Donelaičio 60 512 Donelaičio 60 Socialinio darbo studijų programa I kursas 1.Vyšniauskytė Rimkienė P IV 11:15-12:00 IV 12:15-13:00 2.Pakrosnis S III 13:45-14:45 R. SOD2008 TEISĖS PAGRINDAI SOCIALINIAME DARBE V.

Gudliauskaitė Godvadė. P IV 13:45-14:45 404 Donelaičio 52 A.Žilys P II II 2.Eidukevičiūtė P II 11:15-12:15 404 Donelaičio 52 12:30-13:30 404 Donelaičio 52 S II 13:45-14:45 404 Donelaičio 52 S II 15:00-16:00 404 Donelaičio 52 S II 16:15-17:15 404 Donelaičio 52 3. SOD4008 PRIEŠDIPLOMINĖ PRAKTIKA II 2. SOD 3009 KVALIFIKACINĖ SOCIALINIO DARBO PRAKTIKA (2) 4 kreditai III 4.Jagelavičius 15:00-16:00 404 Donelaičio 52 S IV 16:15-17:15 404 Donelaičio 52 5.30 J. SOD3008 SOCIALINIO DARBO PRAKTIKA IR METODIKA (2) 4 kreditai J. SOC1003 SOCIALINĖ ANTROPOLOGIJA K.Žvirdauskas P V 11:15-12:15 403 Donelaičio 52 S V 12:30-13:30 403 Donelaičio 52 S V 13:45-14:45 403 Donelaičio 52 IV kursas 1. SOC2004 KULTŪRA IR VISUOMENĖ A. G.Snieškienė P IV 11:15-12:00 12:15-13:00 2 kreditai 4 kreditai 404 Donelaičio 52 404 Donelaičio 52 404 Donelaičio 52 3 kreditai 521 Donelaičio 52 521 Donelaičio 52 Sociologijos studijų programa I kursas 1.Snieškienė.Perminas P IV IV 3. SOD4004 KIEKYBINIAI TYRIMAI SOCIALINIAME DARBE 4 kreditai Quantitative Research in Social Work (Consultations) D.Malinauskas P I 11:15-12:15 403 Donelaičio 52 12:30-13:30 403 Donelaičio 52 S I 13:45-14:45 403 Donelaičio 52 2.Ivanauskienė. SOD4009 SOCIALINIS DARBAS SU PRIKLAUSOMYBĖMIS SERGANČIAIS ŽMONĖMIS V. P III 11:15-12:15 N. SOD4006 SOCIALINIO DARBO ETIKA IR BAŽNYČIOS SOCIALINIS MOKYMAS 4 kreditai Ethics of Social Work and Social Teaching of Catholic Church (Consultations) D. PSI1002 ASMENYBĖS PSICHOLOGIJA A.Šliavaitė P V V II kursas 11:15-12:00 12:15-13:00 11:15-12:00 12:15-13:00 11:15-12:00 12:15-13:00 3 kreditai 510 Donelaičio 60 510 Donelaičio 60 3 kreditai 322 Donelaičo 52 322 Donelaičo 52 3 kreditai 608 Donelaičo 52 608 Donelaičo 52 .Liobikienė 12:30-13:30 S III 13:45-14:45 3. SOD3002 ŽMOGAUS TEISĖS IR SOCIALINIS DARBAS Human Rights and Social Work (Consultations) D.

SOC 2001 SOCIALINIŲ TYRIMŲ METODAI J. SOC4023 SVEIKATOS SOCIOLOGIJA G.Leonavičius P V 11:15-12:45 V 13:00-13:45 S V 14:00-14. SOC3019 DEVIACIJŲ SOCIOLOGIJA M. SOC3007 KOKYBINIAI SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODAI D. SOC4013 LYČIŲ SOCIOLOGIJA A.31 1.Imbrasaitė P IV 15:00-17:00 S IV 17:15-18:15 4 kreditai 101 Donelaičio 52 101 Donelaičio 52 4 kreditai 510 Donelaičio 60 510 Donelaičio 60 4 kreditai 101 Donelaičio 52 101 Donelaičio 52 101 Donelaičio 52 4 kreditai 506 Donelaičio 60 506 Donelaičio 60 4 kreditai 506 Donelaičio 60 506 Donelaičio 60 IV kursas 1. SOC3008 DUOMENŲ TVARKYMO PROGRAMOS A.Bučaitė-Vilkė P I S I 2.Bilius I srautas M. SOC4029 EKONOMIKOS SOCIOLOGIJA J.Tereškinas P II II 11:15-12:45 13:00-13:45 2. SOC3020 POLITIKOS SOCIOLOGIJA J.S P II II IV 11:15-12:45 13:15-14:45 11:15-12:45 4 kreditai 204 Gimnazijos 7 204 Gimnazijos 7 204 Gimnazijos 7 .45 3 kreditai 505 Donelaičio 60 505 Donelaičio 60 3 kreditai 101 Donelaičio 52 101 Donelaičio 52 3 kreditai 504 Donelaičio 60 504 Donelaičio 60 4 kreditai 422 Donelaičo 52 422 Donelaičo 52 422 Donelaičo 52 III kursas 1.Bilius II srautas P P.Rutkienė P I 11:15-13:15 S I 9:00-11:00 2.Kuznecovienė P III 11:15-12:15 12:30-13:30 S III 13:45-14:45 4. SOC2005 SOCIALINĖS TEORIJOS P II 14:00-15:45 II 16:00-16:45 3. SOC3010 KLASIKINĖS SOCIOLOGIJOS TEORIJOS V.Šėporaitytė P IV 11:15-13:15 S IV 13:30-14:30 5. TEI1004 TEISĖS PAGRINDAI M.Ališauskienė P IV S IV 11:15-13:15 13:30-14:30 11:15-13:15 13:30-14:30 4 kreditai 522 Donelaičo 52 522 Donelaičo 52 4 kreditai 509 Donelaičio 60 509 Donelaičio 60 TEISĖS FAKULTETAS Teisės vientisųjų studijų programa I kursas 1. SOC4018 RELIGIJOS SOCIOLOGIJA J.Baltrušaitytė P II 13:15-15:15 S II 15:30-16:30 3.Kuznecovienė P IV 11:15-12:45 IV 13:00-13:45 4.

Legkauskas I srautas P II 13:00-14:30 V. I.Jonaitis II srautas P III P.S V 18:45-20:15 3.Meškys.Bilius III srautas P V P.V 8:00.II.Jakštaitė I srautas P II P. TEI2004 ADMINISTRACINĖ TEISĖ IR PROCESAS (1) L.Bijeikienė 4 gr.S II 14:40-16:10 L.II. IV. 53 407 Laisvės al. 53 404 Daukanto 28 407 Daukanto 28 GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS Aplinkotyros ir ekologijos studijų programa I kursas 1. TEI2005 PSICHOLOGIJA TEISININKAMS V.Labokaitė 3 gr.S IV G. II srautas P V 13:00-14:30 D. I.Labokaitė 6 gr.Urbonas P.V 10:00-10:45 V.Jonaitis IV srautas P V P.II. I. 53 407 Laisvės al.Legkauskas II srautas P IV 13:15-14:45 V.S II M. IV.V 11:00-11:45 A. TEI1006 ROMĖNŲ TEISĖ M. IV.V 10:00-10:45 A.Labokaitė 1 gr.S V 13:15-14:45 11:15-12:45 13:15-14:45 11:15-12:45 13:15-14:45 14:00-15:30 15:45-17:15 11:15-12:45 13:00-14:30 11:15-12:45 13:15-14:45 11:15-12:45 13:15-14:45 14:00-15:30 16:00-17:30 11:15-12:45 13:15-14:45 11:15-12:45 13:15-14:45 204 Gimnazijos 7 204 Gimnazijos 7 204 Gimnazijos 7 4 kreditai 407 Laisvės al.S III G. IV.Jakštaitė III srautas P IV P.S III M. I.S V 14:45-16:15 L.S II S.Legkauskas III srautas P IV 16:00-17:30 4 kreditai 511 Donelaičio 60 511 Donelaičio 60 511 Donelaičio 60 602 Donelaičio 52 511 Donelaičio 60 511 Donelaičio 60 4 kreditai 203 Gedimino 44 203 Gedimino 44 303 Gedimino 44 303 Gedimino 44 303 Gedimino 44 303 Gedimino 44 3 kreditai 408 Laisvės al. 53 504 Donelaičio 60 504 Donelaičio 60 302 Gedimino 44 302 Gedimino 44 4 kreditai 411 Gimnazijos 7 411 Gimnazijos 7 204 Gimnazijos 7 204 Gimnazijos 7 411 Gimnazijos 7 411 Gimnazijos 7 411 Gimnazijos 7 411 Gimnazijos 7 II kursas 1.V 9:00. TEI2006 TEISINĖ ANGLŲ KALBA A. APL2001 APLINKA IR VYSTYMASIS 3 kreditai .V 12:00-12:45 2. I. III srautas P V 17:00-18:30 D.Jakštaitė IV srautas P V P. TEI1005 POLITINĖS-TEISINĖS INSTITUCIJOS G.S V 2. IV.Urbonas P. IV.Urbonas P.S IV M.Labokaitė 2 gr.32 P.Rakutienė II srautas P III P. I srautas P II 13:00-14:30 D.Jonaitis I srautas P II P.Meškys.Jonaitis III srautas P IV P.II.II.S V 3. 53 407 Laisvės al.Labokaitė 5 gr.II.8:45 A.Meškys.S IV M.9:45 A. I.

Ragelienė. APL1002 APLINKOS GEOLOGIJOS IR EKOLOGIJOS PRAKTIKA 3 kreditai V. G.A.Dagiliūtė. 123 Vileikos 8 R. L. R. GAB2002 AUGALŲ EKOFIZIOLOGIJA E. BBK2002 ORGANINĖ IR BIOORGANINĖ CHEMIJA S.S V 15:15-16:25 226.Stravinskienė. FIZ1006 BENDROJI FIZIKA 4 kreditai S. R.Sujetovienė P IV 11:15-12:30 P IV 12:45-13:45 L IV 9:30-11:00 L IV 14:00-15:30 L IV 15:35-17:05 4.Kupčinskienė. J.Taraškevičius P V 11:15-12:30 226 Vileikos 8 12:45-13:45 226 Vileikos 8 L.Vitkauskaitė L Derinami 3. G. 123 Vileikos 8 2.S 226.Kriščiūnas P I I B.Saulė.Dėdelė. 123 Vileikos 8 L. Z. 123 Vileikos 8 L.33 R.Vitkauskaitė P III 13:15-14:30 P III 14:45-15:45 R.Vitkauskaitė.S 226.130 Vileikos 8 4 kreditai 226 Vileikos 8 226 Vileikos 8 123 Vileikos 8 123 Vileikos 8 123 Vileikos 8 4 kreditai III kursas 1. BBK3002 FIZIKINĖ-CHEMINĖ ANALIZĖ A.Juknys P I I I I I I I 11:15-12:30 12:45-13:45 8:40. S V 10:00-11:10 225. 123 Vileikos 8 L. 123 Vileikos 8 L.S V 16:30-17:40 226.Kriščiūnas S I 2.Niaura. G.S 226.Lengvinaitė. L Derinami 2.Dikšaitytė L. APL3006 APLINKOS INŽINERIJA B.S V 14:00-15:10 226. 123 Vileikos 8 L. 123 Vileikos 8 4. III 11:15-12:00 III 12:15-13:00 L.Kaškonienė. A. V. Sujetovienė. 123 Vileikos 8 L.S 705.9:50 10:00-11:10 14:00-15:10 15:15-16:25 16:30-17:40 226 Vileikos 8 226 Vileikos 8 A.Taraškevičius Aplinkotyros studijų programa II kursas 1.Naučienė P II.Maruška P II 9:00-10:00 10:15-11:15 11:30-12:45 12:15-13:15 3 kreditai 225 Vileikos 8 225 Vileikos 8 225 Vileikos 8 4 kreditai 101 Vileikos 8 .S 705. APL2002 APLINKOTYROS PRAKTIKA G. 310 Vileikos 8 3. APL 1003 APLINKOS GEOLOGIJA 4 kreditai V. APL3003 DIRVOŽEMIO EKOLOGIJA G.Baltrūnas.Mickevičius P IV 13:15-14:30 101 Vileikos 8 IV 14:45-15:45 101 Vileikos 8 L Derinami 214.138. Žaltauskaitė 4 kreditai 101 Vileikos 8 101 Vileikos 8 209 Vileikos 8 4 kreditai 101 Vileikos 8 101 Vileikos 8 114.

APL4009 APLINKOS IŠTEKLIAI R.Dėdelė 6.34 II 13:30-14:30 Derinami 101 Vileikos 8 210 Vileikos 8 3. IV 11:15-12:00 IV 12:15-13:00 L 3. L III 14:00-15:10 S.Bendokienė. BBK1002 NEORGANINĖ IR BIONEORGANINĖ CHEMIJA L.Ragelienė P II.1 3 kreditai 701 Vileikos 8 701 Vileikos 8 221 Vileikos 8 221 Vileikos 8 221 Vileikos 8 221 Vileikos 8 3 kreditai 225 Vileikos 8 225 Vileikos 8 221 Vileikos 8 221 Vileikos 8 221 Vileikos 8 221 Vileikos 8 3 kreditai A.Sujetovienė P III 11:15-12:15 III 12:30-13:30 S. L III 10:00-11:10 S. APL3005 ŽMOGAUS EKOLOGIJA R. L III 8:45. L IV 13:45-14:55 S. APL4002 APLINKOS EKONOMIKA IR TEISĖ D. L.Gražulevičienė P IV 9:00-10:00 IV 10:10-11:10 I.Ragelienė L 2 kreditai IV kursas 1. APL3008 KURSINIS DARBAS Nr.Laurinavičienė P III III S III 2. L IV 15:00-16:10 5. V.Kapustinskienė S.Žutautaitė-Šeputienė P I 14:15-15:00 V 11:15-12:45 S 2.Maruška. L IV 12:30-13:40 S. 310 Vileikos 8 . FIZ1007 FIZIKA (1) A. APL3007 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ IR JOS APSAUGA G.9:55 S. L III 15:15-16:25 4. APL3009 APLINKOS INŽINERIJOS PRAKTIKA B.Ozolinčius P IV S IV 11:15-12:15 12:30-13:30 13:50-15:00 9:30-11:30 11:40-13:10 3 kreditai 226 Vileikos 8 226 Vileikos 8 226 Vileikos 8 4 kreditai 101 Vileikos 8 101 Vileikos 8 Biochemijos studijų programa I kursas 1. MAT1014 AUKŠTOJI MATEMATIKA (2) I.Kanapickas P I 11:15-12:30 I 12:45-13:45 L Biologijos studijų programa I kursas 4 kreditai 701 Vileikos 8 101 Vileikos 8 Vileikos 8 4 kreditai 801 Vileikos 8 801 Vileikos 8 Vileikos 8 3 kreditai 220 Vileikos 8 220 Vileikos 8 214. A.Kriščiūnas. L IV 11:15-12:25 S.

12:15-13:00 III 9:00-10:30 S 2. V 10:45-13:00 3.45 .10-11.Lengvinaitė.Žutautaitė-Šeputienė P I.Mickevičius P IV 13:15-14:30 IV 14:45-15:45 L Derinami 4. 806 Vileikos 8 4 kreditai 220 Vileikos 8 220 Vileikos 8 .Sruoga P II 9:00-10:00 P II 10. BIO3006 BIOFIZIKA G.30-13.130 Vileikos 8 3 kreditai 701 Vileikos 8 701 Vileikos 8 221 Vileikos 8 3 kreditai III kursas 1.Šatkauskienė P II 11:15-12:30 II 12:45-13:45 Š.30 V. 138 Vileikos 8 136. A. G. III 11:15-12:00 III 12.10 O. Daugelavičius.15-13.Ašmontas L Derinami 3.Naučienė P II. Z.00-16.45 R. V. 138 Vileikos 8 4 kreditai 220 Vileikos 8 220 Vileikos 8 119. FIZ1006 BENDROJI FIZIKA S. G.Batiuškaitė P IV 13:15-14:30 IV 14.45 L II 11.Vitkauskaitė P III 13:15-14:30 14.Kaškonienė L Derinami 2. BBK3010 MIKROBIOLOGIJA IR IMUNOLOGIJA R. 138 Vileikos 8 136. BIO4002 MORFOFIZIOLOGIJA D.138.Kupčinskienė.Saulis P IV 14:15-15:15 P IV 15:30-16:30 4 kreditai 101 Vileikos 8 101 Vileikos 8 136. Buzaitė iki 04 08 L I 12.Tubelytė P III 10:15-11:15 P III 11:30-12. 310 Vileikos 8 3 kreditai 101 Vileikos 8 101 Vileikos 8 136 Vileikos 8 3 kreditai II kursas 1. GAB2002 AUGALŲ EKOFIZIOLOGIJA E.30-14.Ragelienė. AUGALŲ SISTEMATIKA IR MORFOLOGIJA E.35 1.00 L. BBK2002 ORGANINĖ IR BIOORGANINĖ CHEMIJA S. L Derinami 5. BIO1002 DUMBLIŲ.45-15.45-15.Baublys L III 12:45-15:00 L IV. 806 Vileikos 8 119. 136 Vileikos 8 4 kreditai 101 Vileikos 8 101 Vileikos 8 214.45 L II 14.Kupčinskienė P I 13:15-14:30 I 14.15 2.45-15. BIO2004 BESTUBURIŲ BIOLOGIJA I.Šatkauskienė 4 kreditai 101 Vileikos 8 101 Vileikos 8 4 kreditai 101 Vileikos 8 101 Vileikos 8 114. MAT1014 AUKŠTOJI MATEMATIKA (2) I.Vitkauskaitė L Derinami 3. BIO3005 BENDROJI GENETIKA V.45 L Derinami 4. GRYBŲ. BIO1003 AUGALŲ BIOLOGIJOS PRAKTIKA 4 kreditai 101 Vileikos 8 101 Vileikos 8 Vileikos 8 3 kreditai 226 Vileikos 8 226 Vileikos 8 120.Saulė. BIO3007 GYVŪNŲ BIOLOGIJOS PRAKTIKA I.

15-11. L.10 11:15-12:25 12.45-16.15-12.Ragelienė L 6. BIO 4009 NEUROBIOLOGIJA S. 136 Vileikos 8 119.45-17. 136 Vileikos 8 4 kreditai 101 Vileikos 8 101 Vileikos 8 210 Vileikos 8 3 kreditai 225 Vileikos 8 225 Vileikos 8 221 Vileikos 8 221 Vileikos 8 221 Vileikos 8 221 Vileikos 8 IV kursas 1.10 3 kreditai 101 Vileikos 8 101 Vileikos 8 119.30-14.45-16.00-17.30 L IV 14.136 Vileikos 8 119.Maruška P II II A. 120.Maruška.45 III 7. L IV S. APL 3005 ŽMOGAUS EKOLOGIJA R. 136 Vileikos 8 119.15 L IV 14.136 Vileikos 8 Energetikos fizikos studijų programa I kursas 1. 119 Vileikos 8 115.36 L L L III IV IV 12.Batiuškaitė P V 11:15-12:15 V 12.45-10.10-11. BIO3008 KURSINIS DARBAS (1) 5.45 L IV 13.00 4.Bendokienė. BIO 3007 GYVŪNŲ BIOLOGIJOS PRAKTIKA I.10 12. 119 Vileikos 8 115.15 2. 120.00-14.Šatkauskas P IV 9:00-11:00 L IV 11. 119 Vileikos 8 2 kreditai 3 kreditai Pasirinkti 1 dalyką: 6.30-13. 119 Vileikos 8 3 kreditai 225 Vileikos 8 225 Vileikos 8 119. L IV 12:15-13:15 13.00 L V 13.30-13. BIO4008 LYGINAMOJI GYVŪNŲ MORFOLOGIJA D.136 Vileikos 8 119.00 III 15.00 9. L IV S. 120.120.15-12. Radzijevskaja P L I I I 10:00-11:00 11.45 Derinami 4 kreditai 701 Vileikos 8 101 Vileikos 8 Vileikos 8 4 kreditai .45-15.10-12. FIZ 1104 TERMODINAMIKA 14:15-15:00 11. V. MAT1014 AUKŠTOJI MATEMATIKA (2) I.30 11.55 15.45-14.15 6.Šatkauskienė 115.45-14.30 7 savaites L III 11.00-16. BIO 3009 GYVŪNŲ EKOLOGIJA J. L IV S.00-13.Kapustinskienė S.00 4 kreditai 220 Vileikos 8 115. 119 Vileikos 8 115.120.30 9:00-10:00 10. BBK3002 FIZIKINĖ-CHEMINĖ ANALIZĖ A.Žutautaitė-Šeputienė P I V S 2.40 13.120. 119 Vileikos 8 115.30-14.Gražulevičienė P IV IV I.

FIZ4108 PROFESINĖ PRAKTIKA INFORMATIKOS FAKULTETAS 4 kreditai 307 Vileikos 8 309 Vil.15-14.L.Kamuntavičius P II 9:15-10:15 II 10.45 4.30 M.Milčius P IV 9:00-11:00 L.Mašalaitė S. FIZ4103 ENERGIJOS SAUGOJIMAS IR PERDAVIMAS D. FIZ1103 ENERGETIKOS EKONOMIKA IR TEISINIS REGULIAVIMAS 3 kreditai S.Girdauskas L P S. 4 kreditai 801 Vileikos 8 801 Vileikos 8 310 Vileikos 8 4 kreditai 307 Vileikos 8 307 Vileikos 8 302 Vil.Pranevičius P IV 11:15-12:15 12.45 14:00-15:30 IV IV III 11:15-12:30 12. L III 13:45-15:15 5. IV kursas 1.37 A. FIZ 2104 OPTIKA V.45-13. Tučkutė 2.Girdauskas P III 11:15-12:15 12. FIZ 3103 ŠILUMOS IR MASĖS MAINAI V.45 15.30 S I 2.30-13.Pranevičius P III 9:00-11:00 L II 13.45-15.00-16.30 A.45-14.30-13.45-13.S IV 11:15-12:45 2.L 3.30 S.Pranevičius P S.10 709 Vileikos 8 II kursas 1. 10 kreditų . LEI 18 lab. FIZ3106 ATOMŲ IR SUBATOMINĖ FIZIKA G. FIZ3102 KOMPIUTERINĖ FIZIKA A.45 709 Vileikos 8 S IV 16.Kanapickas P 11:15-12:30 709 Vileikos 8 12.45-13. 8. Lelis L IV 13:30-15:00 4 kreditai 307 Vileikos 8 307 Vileikos 8 307 Vileikos 8 3 kreditai 307 Vileikos 8 307 Vileikos 8 307 Vileikos 8 4 kreditai 801 Vileikos 8 LEI 18 lab. FIZ3110 PLAZMOS FIZIKA L.L Derinami 116 Vileikos 8 3.45 709 Vileikos 8 A. FIZ3107 KIETOJO KŪNO FIZIKA IR ELEKTRONIKA L.45-13.Mašalaitė S II 11:45-13:00 3.30-11.Mickevičius P I 12:30-13:30 13.Kanapickas P L III III I I I 11:15-12:30 12.Milčiuvienė P IV 13:15-14:30 709 Vileikos 8 IV 14.45 14:00-15:30 4 kreditai 801 Vileikos 8 801 Vileikos 8 302 Vileikos 8 4 kreditai 220 Vileikos 8 220 Vileikos 8 307. 8. 310 Vileikos 8 4 kreditai 119 Vileikos 8 119 Vileikos 8 119 Vileikos 8 III kursas 1. FIZ3109 STATISTINĖ FIZIKA S.00-17.45 14:00-15:30 II II II 11:15-12:30 12. FIZ 2107 MEDŽIAGŲ MOKSLAS L. LEI 18 lab.

00 10.Sapagovas P I P I P I Ž.45-16.00 13. INF 1006 DISKREČIOS STRUKTŪROS IR MATEMATINĖ LOGIKA 3 kreditai A. IV 2 grupės L II 2 grupės L IV 2.Barzdaitis P II P II 2 grupės L II 8.00 601 Vileikos 8 P II 13.30-19.15-16. V 11.Marčiulynienė 2 grupės L IV 5.30 14.00 13. INF3002 INTERNETO TECHNOLOGIJOS V.30-11.15-14.Tamošiūnaitė P IV.15-12.00 412 Vileikos 8 2.15-13.Vidugirienė P V P V 2 grupės L III M.00-16.00 220 Vileikos 8 2 grupės L IV 12. INF2005 DUOMENŲ BAZĖS V.00 13.Vitkutė Adžgauskienė P II P II 3 grupės L I 1 grupė L II 3.00-13.00 14.15-13.30-16.00 4 kreditai 601 Vileikos 8 601 Vileikos 8 601 Vileikos 8 3 kreditai 701 Vileikos 8 701 Vileikos 8 413 Vileikos 8 413 Vileikos 8 4 kreditai 701 Vileikos 8 503 Vileikos 8 503 Vileikos 8 3 kreditai 701 Vileikos 8 701 Vileikos 8 501 Vileikos 8 502 Vileikos 8 3 kreditai 701 Vileikos 8 701 Vileikos 8 413 Vileikos 8 413 Vileikos 8 III kursas 1.30 9.38 Verslo ir taikomosios informatikos studijų programa I kursas 1. INF2008 GRAFIKA IR VIZUALIZAVIMAS R. INF1007 OBJEKTINIS PROGRAMAVIMAS 4 kreditai V.30.15-12.15-14.15-14.15-15.00 13.00 13.00-18.00 14.00 14. INF3010 INTELEKTIKA G. INF2001 ALGORITMŲ ANALIZĖ A.00-16.15-12.Raškinis.00 601 Vileikos 8 5 grupės L III 8.00-13.00 12.15-15.00-16.00 705 Vileikos 8 II kursas 1.30-16.45 17.Liutkevičius P II.Raškinis P II.15-12.Barzdaitis P II 11.30 412 Vileikos 8 3.00 220 Vileikos 8 P II 15.00 10.15-12. M.Kapočiūtė-Dzikienė P II 14.00 12.00 11.00 12.00-20.Melninkaitė P IV P IV 2 grupės L IV R.45 10. MAT2019 SKAITINIAI METODAI M.30 705 Vileikos 8 5 seminarai S V 12.00 Bus derinami 11.00 601 Vileikos 8 P II 12.30-15.30 15.00 11. INF2011 OPERACINĖS SISTEMOS D.15-13.9. INF2003 KOMPIUTERIŲ ARCHITEKTŪRA 3 kreditai J.Gvardinskas 2 grupės L III 11.15-13.45-15.15-13.Jesevičiūtė S 2. V 3 grupės L I 1 grupė L V 4.00-13.15-12.00 12.00 4 kreditai 601 Vileikos 8 502 Vileikos 8 502 Vileikos 8 4 kreditai 601 Vileikos 8 601 Vileikos 8 412 Vileikos 8 .

Davidsonas P IV 14.00 12.00 13.Deveikis P I 9.45 P I 10.00 4.Pečiulytė P IV P IV P IV B.Stonkutė P V 10.00 13.30 P I 15. A.45-13.15-14.45 2 grupės L IV 11. INF3009 SISTEMŲ MODELIAVIMAS IR IDENTIFIKAVIMAS V.39 2 grupės L III 16. MAT1004 MATEMATINĖ ANALIZĖ (2) K.45 3 grupės L I 11.15-17.00 11.00 12.15-12.15-13.00-11.00 12.15-13.15-12. INF1007 OBJEKTINIS PROGRAMAVIMAS V.00 16.00 P V 11.15-15.00 412 Vileikos 8 TAIKOMOSIOS INFORMATIKOS SPECIALIZACIJA 3.00-17. INF4015 GAMYBINĖ PRAKTIKA 3 kreditai 601 Vileikos 8 601 Vileikos 8 412 Vileikos 8 10 kreditų Matematikos ir jos taikymo studijų programa I kursas 1.00 Bus derinami 4 kreditai 701 Vileikos 8 701 Vileikos 8 701 Vileikos 8 701 Vileikos 8 4 kreditai 601 Vileikos 8 601 Vileikos 8 601 Vileikos 8 412 Vileikos 8 4 kreditai 220 Vileikos 8 220 Vileikos 8 220 Vileikos 8 .45 2 grupės L I 11.15-12.15-14.Šilingas.00. INF3012 KOMPIUTERINIŲ SISTEMŲ ADMINISTRAVIMAS A.30 P IV 12.00-10.15-14.Bendaravičienė S V 12:30-13:30 4 kreditai 601 Vileikos 8 601 Vileikos 8 413 Vileikos 8 4 kreditai 404 Daukanto 28 404 Daukanto 28 101 Daukanto 28 IV kursas 1.15-13. INF3011 MULTIMEDIA SISTEMOS IR ANIMACIJA E.45 11.00-14.45-16.00 8.Liaučius 2 grupės L IV 14.30-16.9.00 13.00-15.Vaškevius P I 14.15-12. MAT1003 GEOMETRIJA S.15-12.15 R.30 P IV 15.Jokšas S 11.45 G. VVD 4005 STRATEGINIS VALDYMAS E.30 2.Padvelskis P I P I P I S II 2.15-15.00-14.Barzdaitis P II P II P II 5 grupės L III 3.00-19.00 4. INF4013 PROGRAMINĖS ĮRANGOS INŽINERIJA (2) D.Kaminskas P IV 11.00 4 kreditai 220 Vileikos 8 220 Vileikos 8 503 Vileikos 8 4 kreditai 601 Vileikos 8 601 Vileikos 8 413 Vileikos 8 VERSLO INFORMATIKOS SPECIALIZACIJA 3.45-16.

00 S V 14.Padvelskis P II 14.15-15.00 Bus derinami 2.00 S V 14.15-14.15 P II 12.30-13.Gudaitytė P I 16:15-17:45 3 kreditai 521 Donelaičio 52 .Augutis P II P II P II B. MAT3002 KOMPLEKSINIO KINTAMOJO FUNKCIJŲ TEORIJA K.15-12. MAT3004 SKAITINIAI METODAI IR OPTIMIZAVIMAS M.00 12.15-15. MAT4008 PRAKTIKA 10 kreditų D.Pečiulytė S V 11.Štikonas P I 11.15-11. MAT2006 MATEMATINĖ ANALIZĖ (4) J.00 P II 15.15-13.Žutautaitė-Šeputienė S Bus derinami 4.15 P I 15.Padvelskis P II 14.Jesevičiūtė S Bus derinami 3. MAT3010 MATEMATINĖ STATISTIKA K.15-12.45 4 kreditai 709 Vileikos 8 709 Vileikos 8 220 Vileikos 8 4 kreditai 709 Vileikos 8 709 Vileikos 8 4 kreditai 705 Vileikos 8 705 Vileikos 8 4 kreditai 709 Vileikos 8 709 Vileikos 8 101 Vileikos 8 101 Vileikos 8 IV kursas 1.30-16.15-15.15-14.45-15.00 P IV 11. MAT3008 MATEMATINĖS FIZIKOS LYGTYS A.00 I.15-12.15-13.30-14.15-16.15-14.00 P V 13.15-15.00 P II 15.15-12.15-11.15-12.Bikelis P IV 10.45 4. MAT2004 DISKREČIOJI MATEMATIKA A.15-12.15-16.Mickevičius P IV 13.45 3.40 II kursas 1.30 P IV 14.00 S V 11.00 P V 13.45 2.45 S.15 P I 12.Sapagovas P I 14. LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI 1. FIL0303 VAKARŲ MISTIKOS ISTORIJA B. FIZ1006 BENDROJI FIZIKA S.45 Ž. MAT3002 KOMPLEKSINIO KINTAMOJO FUNKCIJŲ TEORIJA K.Padvelskis P II 11.00 P IV 12.Jokšas S 10.15-15.00 11.45 L Bus derinami 4 kreditai 709 Vileikos 8 709 Vileikos 8 709 Vileikos 8 4 kreditai 709 Vileikos 8 709 Vileikos 8 101 Vileikos 8 101 Vileikos 8 4 kreditai 709 Vileikos 8 709 Vileikos 8 709 Vileikos 8 709 Vileikos 8 4 kreditai 101 Vileikos 8 101 Vileikos 8 Vileikos 8 III kursas 1.

Statkevičienė L IV 11:30-13:00 305 Donelaičio 52 V.Valterytė L II 13:00-14:30 305 Donelaičio 52 R.V 9:00. TRK0302 TIURKŲ PASAULIS 3 kreditai A.Mockienė P II 16:15-17:45 302 Gedimino 44 4. II. II.Marčiulynienė L IV 10:00-11:30 305 Donelaičio 52 R.Laurinaitis P IV 16:15-17:45 407 Laisvės al.Zutkienė I. 53 3.Zikienė P II 16:15-17:45 502 Laisvės al. II.Statkevičienė L V 11:30-13:00 305 Donelaičio 52 R.Marčiulynienė L III 10:00-11:30 305 Donelaičio 52 R.9:45 4 kreditai 105 Daukanto 28 105 Daukanto 28 .Kapočiūtė-Dzikienė L Derinami 305 Donelaičio 52 V.Sabaliauskas L IV 16:00-17:30 305 Donelaičio 52 G.Venskienė P IV 16:15-17:45 422 Donelaičio 52 8. ETN0302 MOTERS GROŽIS IR JO KŪRIMAS LIETUVIŲ TRADICIJOJE 3 kreditai A.Vaičenonienė I. IV.Zutkienė I. INF0301 INFORMATIKA 3 kreditai A.Statkevičienė L III 11:30-13:00 305 Donelaičio 52 V.Čeidaitė L Derinami 305 Donelaičio 52 J.Mickus II srautas P III 17:45-19:00 303 Gedimino 44 A.Valterytė L IV 13:00-14:30 305 Donelaičio 52 R. VAD0301 KLASIKINIS IR MODERNUSIS MARKETINGAS 3 kreditai K. 53 9. IV.Ismailov P II 16:15-17:45 521 Donelaičio 52 6.Mickus I srautas P III 16:15-17:30 303 Gedimino 44 A.Valterytė L I 13:00-14:30 305 Donelaičio 52 R.Valterytė L V 13:00-14:30 305 Donelaičio 52 R.Sabaliauskas L I 16:00-17:30 305 Donelaičio 52 R. IV.Kraujalis L Derinami 305 Donelaičio 52 7.Obelenienė P II 16:15-17:45 204 Gimnazijos 7 5.41 2.Melninkaitė L Derinami 305 Donelaičio 52 T.Marčiulynienė L II 10:00-11:30 305 Donelaičio 52 R.Sabaliauskas L III 16:00-17:30 305 Donelaičio 52 R.Liaučius L II 10:00-11:30 305 Donelaičio 52 G.8:45 9:00.Statkevičienė L II 11:30-13:00 305 Donelaičio 52 V.V L. TRM0303 LYTIŠKUMO ETIKA 3 kreditai B. IST0302 SENOVĖS ARTIMŲJŲ RYTŲ KULTŪROS 3 kreditai T.Mickus III srautas P IV 16:15-17:30 303 Gedimino 44 R. ARK0301 ISLAMAS ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE 3 kreditai J.9:45 4 kreditai 614 Donelaičio 52 8:00.Statkevičienė L I 11:30-13:00 305 Donelaičio 52 V.Marčiulynienė L I 10:00-11:30 305 Donelaičio 52 R.Sabaliauskas L II 16:00-17:30 305 Donelaičio 52 R.V ANK0312 ANGLŲ KALBA II lygis (nemokama) L. SPO0301 SVEIKATOS UGDYMAS 3 kreditai A.Marčiulynienė L V 10:00-11:30 305 Donelaičio 52 V.Rutkauskas P IV 18:15-19:45 203 Gedimino 44 ANK0311 ANGLŲ KALBA I lygis (nemokama) J.Valterytė L III 13:00-14:30 305 Donelaičio 52 R.

9:45 304 Laisvės al.Bartnikaitė P I.V I. IV. IV.Bartnikaitė P I.Kazlauskaitė B1 lygis PRC0313 L. IV.Boizou B2 lygis PRC0314 I.8:45 9:00. IV. IV.V A2 lygis PRC0312 D.V 10:00-10:45 612 Donelaičio 52 ANK 602 PASIRUOŠIMAS TOEFL/ELT TESTAMS ANGLŲ KALBA 4 kreditai V. II. II.Bartnikaitė P I.V II. 53 TEI2006 TEISINĖ ANGLŲ KALBA 4 kreditai V.V I.Kazlauskaitė I.9:45 4 kreditai 601 Donelaičio 52 B2 lygis VKL0314 J.Tuomaitė P I.V D.8:45 9:00.V I. II.2 lygis.V I. II.V 10:00-10:45 C1b lygis ANK 502 V.Mikšytė L. IV.Andriuškevičienė I.9:45 10:00-10:45 105 Daukanto 28 601 Donelaičio 52 101 Gimnazijos 7 101 Gimnazijos 7 101 Gimnazijos 7 ANGLŲ KALBA (mokama) (C1 – 5 lygis) C1a lygis ANK 501 E. IV.Krunkaitytė L. II.V 10:00-10:45 10:00-10:45 8:00.8:45 E. II. II. II. II. II.Andriuškevičienė II.V 10:00-10:45 514 Donelaičio 52 VOKIEČIŲ KALBA (mokama) (A1 – 1 lygis.Tuomaitė P I. Bl .V 8:00. IV.Tuomaitė P I.V 9:00. II. IV 15:00-16:30 4 kreditai 611 Donelaičio 52 8:00. IV.M.Kazlauskaitė D.8:45 V.V 10:00-10:45 4 kreditai 404 Donelaičio 52 501 Donelaičio 60 4 kreditai 501 Donelaičio 60 4 kreditai .9:45 422 Donelaičio 52 A2 lygis VKL0312 J.V 9:00.V 9:00. II.3 lygis.9:45 4 kreditai 304 Laisvės al.Bijeikienė P I.Kazlauskaitė I.V 8:00.Krunkaitytė I. IV.V 10:00-10:45 602 Donelaičio 52 ANK 617 ANGLŲ KALBA KULTŪRAI IR MENUI 4 kreditai A. IV. IV.Andriuškevičienė I. IV. II. IV. IV.Krunkaitytė L. IV. IV 10:00-10:45 15:00-16:30 I.M. II.Balčiūnaitienė P I. II. II.V 10:00-10:45 4 kreditai 422 Donelaičio 52 B1 lygis VKL0313 G.8:45 422 Donelaičio 52 J.V 8:00. 53 304 Laisvės al. II. II.Andriuškevičienė I.4 lygis) Al lygis VKL0311 4 kreditai J. II. IV. IV. A2. B2 . IV.42 L.Zutkienė V. IV. II. II. IV.9:45 4 kreditai 404 Donelaičio 52 404 Donelaičio 52 PRANCŪZŲ KALBA (mokama) A1 lygis PRC0311 D.M. 53 4 kreditai 514 Donelaičio 52 514 Donelaičio 52 C1/C2 lygis (6 lygis) ANK 601 VERSLO ANGLŲ KALBA 4 kreditai E.Gelūnaitė I.V 9:00.

Puertas ITALŲ KALBA (mokama) A1 lygis ITA0311 F.Mazzella A2 lygis ITA0312 S.V 9:00.43 L.Boizou ISPANŲ KALBA (mokama) A1 lygis ISK0311 R.V I. II.9:45 10:00-10:45 15:00-16:30 I.V 3 kreditai GRK0313 NAUJOJO TESTAMENTO GRAIKŲ KALBA (nemokama) N.V I. II. IV. II. IV 16:00-17:30 3 kreditai LOT0312 LOTYNŲ KALBA 2 lygis (nemokama) S.Mikučionis I.Morkevičienė II. II.V I.9:45 10:00-10:45 I. IV.Sabaliauskienė B2 lygis ISK0314 M. II. II. IV.9:45 4 kreditai 509A Donelaičio 60 NOR0312 NORVEGŲ KALBA A2 lygis (mokama) U. IV. IV.V 8:00.9:25 V 9:30-10:25 2 kreditai 203 Gedimino 44 203 Gedimino 44 SRB03112 SERBŲ KALBA A 1. IV.Sotirovič V 8:30. IV 8:45.8:45 9:00.Sabaliauskienė R. II.Sotirovič V 16:00-16:55 V 17:00-17:55 2 kreditai 301 Gedimino 44 301 Gedimino 44 PORTUGALŲ KALBA (nemokama) N. 3 kreditai 601 Donelaičio 52 16:15-17:45 . II.1 lygis I dalis (nemokama) V.V I. IV. IV. IV 10:00-11:00 4 kreditai 504 Donelaičio 60 504 Donelaičio 60 SRB03111 SERBŲ KALBA A 1.V 9:00.V 9:00.Sabaliauskienė M. IV.9:45 10:00-10:45 I. II.Puertas M.Lūžys I.9:45 I. II. IV.Lanza B2 lygis ITA0314 S.Guimaraes A1 lygis PRS0311 I. II. II.V I.Mazzella F.2 lygis II dalis (nemokama) V. IV 8:00.V II.9:45 U. II. IV.Lanza I. IV 16:00-17:30 501 Donelaičio 60 4 kreditai 303 Gedimino 44 303 Gedimino 44 302 Gedimino 44 509A Donelaičio 60 4 kreditai 302 Gedimino 44 302 Gedimino 44 303 Gedimino 44 4 kreditai 502 Donelaičio 60 I. IV.8:45 9:00.9:45 4 kreditai 301 Gedimino 44 301 Gedimino 44 4 kreditai 508 Donelaičio 52 10:00-10:45 4 kreditai 508 Donelaičio 52 I. Lūžienė IV 11:00-12:30 601 Donelaičio 52 IV 12:45-14:15 601 Donelaičio 52 NGR0311 NAUJOJI GRAIKŲ KALBA 1 lygis (nemokama) S.Puertas R.V 9:00.Puertas R. II.Sabaliauskienė A2 lygis ISK0312 M.Mikučionis I.

V 16:00-17:00 511 Donelaičio 60 I. 53 407 Laisvės al. 53 I.Weiwei 2 lygis KIN0312 4 kreditai 611 Donelaičio 52 611 Donelaičio 52 611 Donelaičio 52 TURKŲ KALBA (nemokama) A.Puškoriutė A2 lygis LAT0312 I. II. II.9:45 307 Laisvės al.Laurinaitis 2 lygis ARK0312 M. 9:00-10:30 3 kreditai 505 Donelaičio 60 .8:45 9:00.9:45 10:00-10:45 16:00-16:45 kiekvienas lygis po 4 kreditus I.Weiwei 1 lygis KIN0311 L.9:30 407 Laisvės al. II. IV. IV. IV. II.Larbi 3 lygis ARK0313 I. II. II 16:15-17:45 407 Laisvės al. IV. II.Ismailov A2 lygis TRK0312 A.Ismailov A1 lygis TRK0311 A.Miklaševič B1 lygis LEN0313 I. II 9:40-11:10 407 Laisvės al. IV. 53 I. 53 521 Donelaičio 52 521 Donelaičio 52 LAT0311 LATVIŲ KALBA I lygis (nemokama) D.Ismailov A1 lygis TRK0311 A. 53 ** Lenkijos kultūros institutas 30 studentų skiria 150 Lt stipendiją RUSŲ KALBA (mokama) J.Laurinaitis 1 lygis ARK0311 J. IV. IV.V 10:00-10:45 4 kreditai 403 Donelaičio 52 403 Donelaičio 52 403 Donelaičio 52 IV. V 9:00-10:30 KORĖJIEČIŲ KALBA (nemokama) Jinseaok Seo I lygis KOR0311 I. IV. II. II 8:00. II JAP0312 JAPONŲ KALBA 2 lygis (nemokama) I.V Bus derinama 8:00.Ismailov B1 lygis TRK0313 ARABŲ KALBA (nemokama) J. IV. IV 8:00.V I.Puškoriutė A1 lygis LAT0311 I. 53 I.Daukšytė A2 lygis RUS0312 J. V V V LENKŲ KALBA** (mokama. IV. IV.Guimaraes A2 lygis PRS0312 II I.9:45 101 Daukanto 28 I. II.V 9:00.V I.Weiwei 1 lygis KIN0311 L.9:45 D. V IV. 53 I. IV.8:45 D. IV.V 10:00-10:45 307 Laisvės al.Daukšytė A1 lygis RUS0311 J.V 8:00. II.9:30 9:40-11:10 8:00.V 9:00. II.Miklaševič A2 lygis LEN0312 I. II.Miklaševič A2 lygis LEN0312 I.Šipavičius II. IV.Puškoriutė A1 lygis LAT0311 I.9:30 18:00-19:30 9:45-11:05 9:00-10:30 101 Donelaičio 52 601 Donelaičio 52 101 Donelaičio 52 4 kreditai Vaižganto 30 JAP0314 JAPONŲ KALBA 4 lygis (nemokama) A. II 16:00-17:30 Jinseaok Seo II lygis KOR0312 I.Zykas II.44 N. II. II 9:00-10:30 4 kreditai Vaižganto 30 4 kreditai 601 Donelaičio 52 521 Donelaičio 52 KINŲ KALBA (nemokama) L.Daukšytė B1 lygis RUS0313 kiekvienas lygis po 4 kreditus I.Kudirkaitė I. II. II.V 8:00.9:30 9:40-11:10 3 kreditai 407 Laisvės al.V 15:00-15:45 509 Donelaičio 60 HBK0311 HEBRAJŲ KALBA 1 lygis (nemokama) L. išskyrus HMF istorijos ir KTF studentus) 4 kreditai I.8:45 307 Laisvės al.V 9:00.Weiwei 2 lygis KIN0312 L.V 10:00-10:45 101 Daukanto 28 I. 53 I.V I.V 8:00. IV.Daukšytė A1 lygis RUS0311 J.

IV II. V I. 2 gr. V I. 4 gr. 5 gr.Leonavičienė. 4 gr. IV II. 3 gr. 3 gr. III. KKULT10 FIZINIS RENGIMAS V. IV II. V I. III I. 4 gr. III. 4 gr. 6 gr.Mockienė 1 gr. III. 3 gr. V I. III.Bražinskas II. V I. III. IV 18:15-19:45 3 kreditai 602 Donelaičio 52 LGK0313 LIETUVIŲ GESTŲ KALBA 3 lygis (nemokama) R.Sorokas 1 gr.45 IV 9:00-10:30 521 Donelaičio 52 LGK0311 LIETUVIŲ GESTŲ KALBA 1 lygis (nemokama) R. KKULT22 AEROBIKA D.Juknevičius 1 gr.Zabotkienė 1 gr. V 16:00-17:30 17:30-19:00 10:00-11:30 Draugystės 19 Draugystės 19 Draugystės 19 II. V 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 Draugystės 19 Draugystės 19 Draugystės 19 Draugystės 19 Draugystės 19 Draugystės 19 II. III I. KKULT17 KREPŠINIS R. V I. KKULT 1 JOGA D. IV 10:00-11:30 11:30-13:00 15:00-16:30 16:30-18:00 Draugystės 19 Draugystės 19 Draugystės 19 Draugystės 19 I. IV 11:30-13:00 19:00-20:30 19:00-20:30 Draugystės 19 Draugystės 19 Draugystės 19 . 6 gr. V I. 2 gr. III. III 17:00-18:30 3 kreditai Gruodžio 31 SPORTO CENTRO PRATYBŲ TVARKARAŠTIS KKULT10 FIZINIS RENGIMAS M. A. 3 gr. V 8:00.Bražinskas II. V I. 2 gr. 2 gr. 3 gr.Leonavičienė. 5 gr. A. V I. III II. KKULT10 FIZINIS RENGIMAS A. V II. III. I. 3 gr.Leonavičienė. 2 gr. III. III II. V II. III. III I.Bražinskas I. V I. 5 gr. III.Zabotkienė 1 gr. 6 gr. III. III.Butkienė 1 gr.9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 Draugystės 19 Draugystės 19 Draugystės 19 Draugystės 19 Draugystės 19 Draugystės 19 I. V I. A. V 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 Draugystės 19 Draugystės 19 Draugystės 19 Draugystės 19 Draugystės 19 Draugystės 19 I. IV 16:15-17:45 3 kreditai 602 Donelaičio 52 LGK0312 LIETUVIŲ GESTŲ KALBA 2 lygis (nemokama) R. III II. 2 gr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful