RMESZETFELETTITOL A TUDOMANYIG: A HARMADIK EVEZRED LEGJOBB VALASZTASA!

AjOvonk a kezukben van?

1111111111111111

10010

www.hihetetlenmagazin.hu

SzuperuulMan rengell meg a Fiildetl Vilagkatasztr6faval fenyeget a yellowstone-i tuzhflny6 kitorese

Ehnaton, a Mlatliozott Az eretnek napirnado farao titkos kutatasa az aUantiszi osok utan az 6kori Egyiptomban

Az aguagliatonali 'Oglua A fold ala zart felelmetes dernonokat c5rzi a kinai Sarkanycsaszar eltemetett agyaghadserege

Hihetetlen

20-30'1, ENGEDMENNYEL

vasarolhatja meg kiad6nk es partnereink kiadvanyaltl

And~ej W6jcikiewicz A FARAO FELEBRESZTESE

Renee Baron Elizabeth Wagele

EN A TE TlpUSOD VAGYOK,

TE AZ ENYEM?

Tasi Istvan MI VAN, HA NINCS EVOLUCIO? (OVO)

Osho TUL

AZ ELME HATARAIN

',,:,~':..-::.:.:" Elizabeth Wagele

A GYERMEKNEVELES ENNEAGRAMJA

Egely Gyorgy V(ZAUTOKANTIGRAVITAclO

Egely Gyorgy BOROTVAELEN, TIL TOTT TALALMANYOK,

T TOS EROK?

A VILAG LEGNAGYOBB SOROZAT VALOGATAS A vlLAG LEGHiRESEBB ROBINZONJAI

A VI LAG LEGNAGYOBB OSSZEESKOVESEI A VI LAG LEGHiRESEBB ALKIMISTAI

A VI LAG LEGHIRESEBB TORTENETEI: JEzUS TITKOS ELETE

A VI LAG LEGHfRESEBB TORTENETEI: POKOLI MERENYLETEK

EZOTERIKUS VALOGATAS ANYAGBA zART ISTEN ASZTROL6GIAI PROGN6ZIS A FENY GYERMEKEI AZ UNIVERZUM FENYE

IDEGENEK KOZOTTONK VALOGATAS

KIK, ES HOGYAN EPiTETIEK A PIRAMISOKAT? (MOSOROS OVO) A FRIGyLADA ES A SZENT GRAL TORTENETE

IDEGENEK A SZOMSZEDBAN

HITLER CSESZEALJAI

HIHETETLEN SCI·FI KOLONSzAM 1·2·3

HiRES SOROZATOK VALOGATAS

LEGNAGYOBB MAGYAR KIRALYOK LEGNAGYOBB MAGYAR EMIGRANSOK JEzUS TITKOS ELETE POKOLIMERENYLETEK

IMPRESSZUM

FOszer1<eszlO

szOCS ROBERT

szucs.roberl@hiheteUenmagazin.hu

VezetO szer1<esztO

Ifj. szOCS ROBERT

lij.szucs.roberl@hihetetienma9az.n.hu

Szer1<esztO

KRISTON ENDRE krislon.endre@hihelellenmagazin.hu

OIvasOszer1<esztO

MIKO BALINT

miko.balint@hihetetlenmagazin.hu

Maveszeti szer1<esztO

DOBOS ISTVAN

dobos.lstvan@hihetetienmagaz.n.hu

Munkatirs

KOROSZTOS GYORGY

kcrosztos.gyorgy@hihetetlenmagazin.hu

AilandO kOlsO munkalirsak

BERTA KRISZTINA

BOLYKI TAMAs

FARKAS NANDOR

NEMERE ISTVAN PETERFAIISTVAN

SERES GABOR

SzARAZ GYORGY

VISZKOK ANDRAs ZAVACZKI JANOS

Szer1<esZlOs6g

1124 BUDAPEST, Nemetvolgyi iJt 47. U1. Telefonlfax: 785-9395 785-9398. 202·2853 hiheletlen.magazin@chello.hu

Kiad6

JOVOVILAG Lap· es Konyvklad6 Kit. jovovilag.kiado@chello.hu

FelelOs kiad6 a kft. Ogyvezeloje

KiadvllnY elOkaszltes:

VENUSZ Kft., ANDROID Bt. Szer1<esZles-tipogr;!ofia:

JOVOvlLAG Alapitvany

Nycrn's

KOMARNOI NYOMDA Kft., Szlovflkia

Magyarorsz.n lerjeszti:

LAPKER Zrt., 6CEAN INVEST Kft. KOKOIdOn terjeszIi: COLOR Interpress Kht

HU·ISSN 1587 5970

A lapunkban megjelenlirasok. fol6k o!os graflkak l.erzOI jogvedelem alalt allnak, o!os barml· Iyen formaban IOrt6nO tovabbl felhas.n8lbuk klzar61ag a klad6 engedelyevellehelsegesl Meg nem randall Uliralokal nem OrzOnk meg, es nem kOldilnk vlsszal

ELOFIZETES H.heteUen Magazin

1124 Budapesl. Nametvlligyi ':'147.111. Telefonlfax: 785-9395 785-9398. 202-2853 elofizetes@hiheteUenmagazin.hu

EI6flzetesi dlj egy evre: 9000 Fl. fal avre: 4500 Ft

HIRDETESFELVETEL

JOvOvitag Lap- as KOnyvkiad6 Kft.

1124 Budapest. NametvOlgyi (Ot 47.1/1.

Telelon: 202·2853 hlheteUen.hirdetes@chelio.hu

Web: www.hiheleUenmagazin.hu

2

2010/10.

OlVASOI1EVElEK

4. Tajekoztat6

HIROION

5·7. Erdekessegek. aktualltasok

CIMlAPSRORI

8·12. Az Uj Kor Gyermekei

TERMtslETFElml JE1ENStGEK 13·15. A kltejjesedes osv(myei 16·17. A vudu magiaja

18·19. Rettenetes reinkarnaclo 20·21. Sziberiai sarnanok 22·23. Halalos almok

24. Koponyad legyen a sirkovedl

EGtSIStG - tlETMOO

25. Hetkoznapi pillanatok 26·27. Magikus italok

28·29. Bezzeg az en idomben! 30·31. A marnor meqszallottlal

32. Mumifikald onmagad!

33. Hogyan segitsi.ink szeretteinken?

MISRIKUS KAlANOOzAS

34·35. Kozel az eghez

vnAGJARO

36. Hawaii a fellegek felett 37·38. Externsteine

39. A vilag legkisebb va rosa

NOVEllA

57-58. Elettc5zsde 59-60. Adasklmaradas

MEGHOKKENIO vlLAG

61-62. Varazslatos novenyek 63. Haz a tonal

64-65. Vegveszelyben

MIIOSZOK ts LEGENOAK

66-67. Az agyagkatonak foglya 68-69. Ehnaton, a klatkozott 70-71. 20000 eves eplteszet 72-73. Istenl tervszeniseq

SZIGOROAN IITKOS

74-76. Modernkori rabszolqasaq 77-78. A Romai Klub titkos praktikal 79. Osszeeskilvc5k Essexben

JOvOVILAG

80-81. A vegtelenbe es azon lUI! 82-83. vedett idc5k

84-85. Szupervulkan rengeti meg a Foldet

FOLOONKlvUUEK

86. UFO-Hirek

87-90. Latogatok

91. A titokzatos banyarem

92. Horizont

93. Keresztrejtveny

A H6NAP TEMAJA

Ugye Onok is vagynak arra, hogy v~e valami csodalatos eserneny tortenjen Onokkel! Vagy legalabbis komyezetukben ... De ha mar ott sem, akkor legalabb valami olyan helyen, ahol nagyon sokan es nagyon regota szarnitanak erre. S pcrsze abban is bizunk, hogy mindez hiteles szerntamik jelenleteben es hiteles korulmenyek kozott esik meg.

A lexikonok szerint a csoda olyan eseminy, amelyei nem tartunk lehetsegesnek vagy valOsz{nunek tapasziaiataink es ismereieink jellye'ben. A csodat edrt elsdsorban kiilonboz6 valldsok h[vai elik meg, fogadjak el es magyarazzak: ugy, hogy az az isien es/vagy termiszetfeiett; erOk munkajanak eredminye. Almunkban is tortenhetnek velUnk szokatlan, va16sz{nutlen, sat a fizika torvellyeivel vagy mds "valosagos" ismeretekkei elle11tetes dolgok, melyeket, ha valoban megtortennenek, csodaknak: kel/elle minasftenunk.

Magat a csodat, konkret rnegvalosulasat tekintve a sokfeleseg jellemzi, a hirtclcn gy6gyu1ast61 kczdve a halott feltamadasan at a rernenytelen helyzetbc51 val6 megmenekiiIesig. Egyes dolgok, esernenyek csodakent valo felfogasanak az ember gondolkodasaban nemcsak igenye, hanem val6sziniiIeg termeszetes szerepe is van, a "puszta" esszeniseg az emberek egy jelentc5s resze szamara nem jelent kielegitc5 vilagmagyarazatot,

Csodak szercpelnek irodalmi alkotasokban is, atalakulasok, rneretvaltozasok, kulonleges kalandok es hc5stettek formajaban. A csodakra ernlekezni szokas, a csodakkal osszefuggo szemelyek es helyek, targyak es m6dszerck hitbeli kerdesse valnak es szercpelnek a kulonbozd nepek szent irataiban is. A Biblia termeszetesen gazdag tarhaza az ilyen jellegu torteneteknek.

Ma mar tudjuk, hogy az emberekre mar c5sidc5k 6ta jellcmzc5, hogyvarnak, szamitanak arra, hogy hetkoznapi eletuk soran csodak tortenjenekveliik.

De mitol is lesz csoda valamibol?

Letezik az istcni csodaerv, amit nagyjabol ugy kcll elgondolnunk, hogy egy bizonyos dologr61 vagy esernenyrol nem tudom elkepzelni, hogy ez hogy tortenhetett meg, tehat biztosan Isten mtive. Vagy ez csodalatos; tehat Istcn tette, vagy nem tudok elkepzelni mas magyarazatot, mint hogy csak az Isten rmive lehet.

A 20. szazad masodik feleben hihctctlen nepszenisegre tett szert a foldonkivuli csodaerv, amely szerint nem tudjuk elkepzelni, hogy ez hogy alakulhatott volna ki rnagatol, tehat biztosan az idegenek mtive, vagy ez egyszcnien tUI rejtelyes, ugyhogy biztos a foldonkivuliek tenykedesenek kovetkezrnenye.

Termeszetesen nem szabad elfeledkeznunk a parajelensegek vilagar61 sem, hiszen az is egy kiemcltcn fontos csodaerv-terulet, Nagyon sokan valljik azt, hogy a termeszetfeletti zonaban a paranormalis erc5k munkalkodnak, es ezek komoly kihatassal vannak a benniinket korulvevo egesz materialis valosagra. A vegsc5 "erv" ebben az esctben is hasonl6: a paranormalis er6k nelkul az adott eserneny nem alakulhatott volna ki, nem val6su1hatott volna meg.

Vegill meg kell ernlitenem, hogy a csodat sokan azonositjik a "Iehetetlen" kifejezessel, legalabbis abban az ertelemben, h~gy szintc elenyeszc5 a bekovetkeztenek az eselye. Emlekeztetnern Onoket Arthur C. Clarke nagyszeni gondolatara - amelyet eppen ezert mar tobbszor elc5citiltam az elmnlt rnasfel evtizedben: e szerint a lehetseges hatarait csak egyetlen m6don hatarozhatjuk meg, ha egy kicsit tUI is lepunk rajta, a lehetetlenbe. A Mester emellett azt is kijelentctte, hogy a va- 16szinti a val6szintitlent61 nem minc5segcben csak gyakorisagaban kiilonbozik,

A csoda tehat reszet kepezi a mindcnnapi eletiinknek, csak nagyon ritkan fordul elc5.

Sajnos ...

SZUCS R6BERT

2010/10.

3

R6zsaszin szdcske E nagy, fantasztikusan r6zsaszin amerikai szocskere (Platyphyllum concavum) Kay Hrycko talalt ra a pennsylvaniai Springfield varosaban, a

haza udvaran - tudositott a The Morning Call new helyi napilap. A szocskek altalaban zold szimiek, mert igy konynyen elrejtozhetnek a levelek kozott, Rendkiviil

ritkan azonban elofordul olyan mutacio, amely miatt rozsaszlmiek lesznek (ennek oka az eltero pigmentacio). Bar ketsegkivul lenyiigozo latvanyt nyUjtanak, a feltiino szi-

niik konnyii predava teszi 6ket, a madarak hamar leesapnak rajuk, Hryeko szines szocske]e viszont mar biztonsagban van: a no otthonaban leva terrariumba keriilt.

Fotogen medve Tian Tian cirkuszi mad volt, egeszen addig, amig ki nem oregedett a szakmabel. Manapsag 0 a kinai Shandong new varos kozeleben talalhato all atkert legismertebb lakoja, ugyanis szelidsege rniatt a hely dolgoz6i fot6- modellt csinaltak beloIe. Tian Tiant gondoz6- ja rendszeresen setaltatja, utkozben pedig mindig ennival6t kunyeral

HfROZON

a latogatoktol. A kepekhez tobbfele kulonleges, dobbenetesen emberi p6zt is fel tud venni (pl. ket labra all, es egyik

mancsaval lazan a korlatra tarnaszkodik), arnelyeket az allatkert vezetosege szerint senki sem tanitott be neki.

Korommel

az agresszi6 ellen A 41 eves, Kina Fujian tartomanyaban eM Ven [ian egeszen 13 evvel ezelotti a kornyek legveszelyesebb bunyosanak szarnitott, nem mult el het, hogy ne keriilt volna oszszeutkozesbe a torvenynyeI. Am egyszer esak elege lett abbol, hogy folyton bajba keveredik az agresszfv hajlama miatt, es furesa megoldast eszelt ki sajat maga megfekezesere: elkezdte noveszteni a kormeit, amelyek rna mar 3S eentisek, es ez megakadalyozza, hogy ismet folya-

matosan osztogassa balhorgait. Yen jelenleg egy [atekbolt tulajdonosa es eladoja, am a forgalom fellendulesere meg varnia kell, miveI a betero gyerekek es szulok sokszor megrettennek a korrnei latvanyatol.

Labzongorista

Kina lequjabb sztarja Liu Vej, egy rnlndket karjat elvesztett.clabzonqorista"-nak nevezett fiatalember, aki a China's Got Talent (a helyi Megasztar) clmu tehetseqkutato musorban tunt tel. A 23 eves ferfi 10 eves koraban sulyos balesetet szenvedett, ekkor arnputaltak a karjait. Az6ta nem (SUpan zonqorazasra, hanem szarnos

eqyeb dologra megtanulta hasznalnl a labalt: internetezik, oltozkodik es fogat is mos veluk. A tevermisorban Richard C1ayderman rnovet, a Mariage D'amour-t adta elo, es a nezdk roqton a szlvukbe zartak, Egyebkent van egy h6bortja: ugy [atszlk, hogy az egyik labfeje rneztelen, a rnaslkon viszont zoknit visel ...

2010/10.

5

HiROZON

A boszorkany atka

A Wallasey-ben (Anglia) allo Magazine Hotel mar 250 eve a varos buszkesege, am nernreg majdnem leegett egy tiizeset kovetkezteben, amelyet allitolag egy boszorkany atka idezett elo. Linda es Les Baxendale, a szalloda tulajdonosai elmondtak, hogy a tiiz oka nem ismert, am ok biztosak benne, hogy egy

100 eves boszorkanyatoknak van koze a dologhoz. Ekkor szallt meg egy rnagikus praktikakkal foglalkozo asszony a hotelben, ahol egy szinten ott tartozkodo festo portret keszitett rola. A piktor es a boszorkany felajanlottak a szallodanak a festrnenyt, am a tulaj nem akarta elfogadni. A varazslono ekkor atkot mondott: amint elkeriil a kep a szallodabol, rogton tragedia tortenik. Az igazgato ezek utan persze nem volt hajlando megvalni tole, mert babonas volt, ezert a barpult fole fiiggesztette. A tfizeset elott harorn nappal betortek a felujitasi rnunkak miatt epp zarva tarto szallodaba, es a festrnenyt is elloptak. Baxendale-ek nagyon szeretnek megtalalni, mert felnek, hogy ujabb szerencsetlensegek varhatok,

6

2010/10.

Druidakkal

a biztonsaqos kozlekedesert Ausztria autopalya-feliigyelosege meghokkento bejelentessel lepte meg a kozvelernenyt, Mint Harald Dirnbacher, az ASFINAG fOmernoke elmondta, mar hosszu ideje alkalrnazzak egy osztrak

druida-szekta tagjait, akiknek az a feladatuk, hogy a leginkabb balesetveszeIyes szakaszokra koncentralva megszuntessek azokat a negativ energiakat,

HiROZON

Benito romantika

Az Oregon allarnban levo Portlandben elo 39 eves neurobiologus, Matt Frerking kulonos betegsegben szenved. Amint romantikus erzelmek lesznek rajta urra, lemerevedik, lebenul, keptelen mozgatni a vegtagjait. A benulast rna mar a legkisebb erzelmi megnyilvanulasok is kivalthatjak: eleg, ha a felesege gyengeden megerinti a karjat, de olykor mar egy rornantikus film jelenete is lemereviti az izmait. A tiinet eloszor pont az eskuvojukon jelentkezett, a torta felvagasa kozben, Az orvosok ertetlenul allnak a jelenseg elott, amely ketsegkfviil valodi, Dr. Carol Ash szerint alvaszavarokkal lehet osszefuggesben, es ugy veli, elobb-utobb kepes lesz kigyogyitani Mattet a betegsegebol.

OJ dinoszauruszfaj

A Balaur bondoc, azaz zornok sarkany nevre kereszteit, kifejezetten kistermetu, am nagyon eros allat ugy 70 millie evvel ezelott elhetett a mai Romania teruleten, amely regen a magasabb tengerszint okan szigervilag volt. A dinoszaurusz maradvanyait - egy lab-, csfpo-, kar- es farokcsontokbol, valamint gerinc- es bordadarabokbol allo reszleges csontvazat - Vremir Matyas, az Erdelyi Muzeurn-Bgyesulet geologusa fedezte fel Rornaniaban. A

tomzsibb. Az ujonnan feiferagadozo szinten kozeli rokonsagban all egyes kinai tollas dinoszauruszokkal.

zornok sarkany igen hason- '

10 a mar ismert, Velociraptor nevu dinoszauruszhoz, azonban labfejein egy helyett ket eles karom talalhato, testalkatapedig

2010/10.

1:!IjOOIt'1j1

7

8 IWmOlt1i1 2010/10.

Itt termeszetesen nem arra kell gondolni, hogy munkalkodasuk eredmenyekent a legendas sziget egyszer csak kiemelkedik majd az ocean habjaibol, Nem, Atlantisz fizikailag vegervenyesen megsemmisiilt a kataklizma ejszakajan, de tudasa tovabb elt es meg el a mai napig is. Az OJ Kor Gyermekei pedig azt a feladatot kaptak (vagy valasztottak), hogy megosszak az emberiseggel Atlantisz osi tudasat, es ez altai felkeszitsenek minket egy kozelgo, hasonl6an nagymerehi katasztrofa nilelesere, Valamint e tudas birtokaban megnyfljon az ut elottuk egy eddig elkepzelhetetlen jovo fele,

Mikor azt mondtam, hogy ezek az emberek Atlantisz elfeledett tudasat hoztak el nekimk, korantsem holmi elvont es erthetetlen felsobbrendu maszlagra gondoltam, hanem nagyon is materialis es roppant gyakorlatias dolgokra. Az Vj Kor Gyermekei ugyanis egyik fo feladatuknak azt tartottak, hogy megismertessek az embereket az Atlantissikristalyeszkozokkel.magyaran kezzelfoghato es a mindennapokban alkalmazhat6 atlantiszi technologiat adtak a kezunkbe, Ez pedig korunk barmelyik onjelolt prMetajanal hitelesebbe tette oketo Am ezeknek, a szerkezeteknek a hasznalata megkfvan egy bizonyos lelki es szellemi erettseget az oket alkalmaz6kt61. De minel tobbszor, minel nagyobb rutinnal hasznalja valaki a Kristalyeszkozoket, azok mintegy pozitiv mellekhataskent folyamatosan gerjesztik az alkalmaz6 tudati szlntjet, Szinte eszrevetleniil erositik a szemelyiseg pozitiv tulajdonsagait es tompitjak a negativ jellemvonasokat, fokozzak a mentalis kepessegeket es egy uj tudatszintre emelik a felhasznalot, valarnint a test fizikai allapotara is jotekony hatassal vannak. Vagyis mikozben megtanuljuk hasznalni az Vj Kor eszkozeit, azok segitenek nekiink atlepni egy uj es meroben mas spiritualis es szellemi minosegbe, lnnen nezve pedig mar elavult barbarsagnak tiinhet, hogy manapsag mechanikus es elektronikus protezisekkel pr6- balunk tobbek es jobbak lenni. Hiszen lehetseges-e embernek es gepnek tokeletesebb szimbi6zisa,

mint amikor kepesek mentalisan egyiittrmikodnl, akar meg konkret fizikai kapcsolat nelkul is?

Mint az sokak szamara ismert, az atlantiszi technika kristalyalapu volt Energiaellatasuk, tavkozlesuk, gyogyaszati eszkozeik es fegyvereik mind-mind kristalyenergiaval rmikodtek. Szerkezeteik a mi gepeinknel tobb szazszor, ha nem tobb ezerszer, hatekonyabbak voltaic. Emellett pedig nernhogy nem karosttottak a kornyezetet, hanem meg pozitiv hatassal is bfrtak ra, beleertve a felhasznalo embereket is (itt persze nem a fegyverekre gondoltarn elsosorban). Eddig mindossze ket apr6 gondunk volt

A hCg)ikristaly szinte barmilyen fcladatra hasznalhato

ezzel a csodas osi technologiaval. Az elso, hogy fogalmunk sem volt rnikent kell ezeket a szerkezeteket megepiteni, a masodik pedig, hogy mire es hogyan is kell(ene) hasznalni azokat. Erre a ket egeto kerdesre adtak meg a valaszt az OJ Kor Gyermekei!

Energiakristalyok

es kristalyenergiak Minden atlantiszi, vagy mas neven pszionikus gep lelke egy vagy tobb kristaly, De nem alclrmilyen kristaly! Ezek a szerkezetek kvarckristalyokkal mukodnek, A pszionikus eszkozok, ahogy a neviik is mutatja, energiagepek melyek az emberi elme, azaz psziche erejevel aktivalhat6k es iranyithatok, A kvarckristalyok onmagukban is alkalmazhateak kiilonfele spiritualis celokra, pI. meditaciora, csakratisztitasra vagy kristalygy6gyaszatra. Atlantiszi eszkozokben val6 alkalmaza-

suk csak noveli erejiiket es szelesiti felhasznalhatcsigi spektrurnukat. A kvarcot szamtalan kiilonleges tulajdonsaga teszi alkalmassa pszionikus gepek keszitesere, Ilyen tulajdonsag, hogy kepes elnyel-

ni szinte barmilyen energiat (a Napet, a Foldet,

az ernbereket, stb.), kepes az energiat tarolni es f6- kuszalva 10- sugarozni, a kvarckristalyokmentalisan prograrnozhat6- ak, igy akir informacio befogadasara is alkalmasak, A kvarckristaly legtisztabb formaja a hegyikristaly, ez szinte barmilyen feladatra hasznalhato, Talan nem veletlen, hogy a magyar Koronazasi Ekszereken es magan a Szent Koronan is tobbfajta kvarckristaly talalhato, Nem mellekes az sem, hogy a Szent Korona eros rokonsagot mutat az

Atlantiszi Kristaly Fejpanttal mind rmikodeseben, mind feltetelezett funkciojaval kapcsolatban, de errol majd kesobb, Teny, hogy a kvarcok vegigkiserik az emberiseg egesz tortenelrnet es minden korszakban kulonleges erot tulajdonitottak nekik.

Felelmetes hard eszkoz

Az Erorud az atlantiszi technika alapkove, a tanulas kulcsa. Aki szeretne jobban elmelyedni ezeknek a csodalatos osi eszkozoknek a vilagaban, annak elsokent az Erorud hasznalatat kell elsajititania.

Az Erorud

valojaban

nem mas,

mint egy

kb. 30 em hoszszu rezcso, melynek

egyik veget egy hibatlan kvarckristaIy, a rnasikat pedig

egy rezkupak zarja Ie. A legtobb Erenid spiralisan feltekert borszalaggal van boritva, de vannak akik fonallal, szovettel vagy egyaltalan semmivel sem fedik be. Az elobb leirt palcaforrna a legaltalanosabb de leteznek kulonleges, specialis celokra keszftett Erorudak is. Ha a palca mindket vegebe kristalyt illesztenek, vagy egy ketcsucsu kvarcot helyeznek bele, akkor igen eros gy6gyit6 energiat general. Az ilyen palcat masra nem is igazan

lehet alkalmazni, de gyogyitasra roppant hatekony eszkoz, A rnasik veglet az ugynevezett "Trident Krystallos" vagyis a Kristalyszigony. Ennek az Eronidnak a vege haromagu szigonyt formaz es mindegyik ag csucsan egy kristaly talalhato, Barhogy is probalnam szepite-

a rezcso-

bol kesziilt

Erdriid lenne az

atlantiszi technika

alapkdve? Ha rnindket \'egebe kristalyt illesztenek,

allitolag igen eros gyogyito energlat general. Az ilyen paldt masra nem is lgazan lehet alkalmazni

ni, de ez egy pszionikus fegyver. Ami hozzaerto kezekben felelmetes hard eszkoz,

Am, sokakban felmeriilhet a kerdes (es persze jogosan), hogyan lehet gy6gyitani vagy harcolni egy darab csovel, arninek egy kavics van a vegen? Mitol es hogyan rmikodik ez az osi technol6gia? Elsokent is kezdjiik talan azzal, hogy mi mtikodteti a pszionikus gepezeteket. Ezen eszkozok hajt6ereje az Univerzumot es minden benne letezct alkot6 es athato Egyetemes Energia. Mivel ez az osenergia alkotja a vilagmindenseg alapjat, munkara fogasaval hihetetlen dolgokra lehetiink kepesek, Csak nehany

2010/10.

9

A Trident Krystallos vagyis a Kristalyszlgony cgy pszionikus fegyver lenne, ami hozzMrto kezekben allit61ag felelmetes hard eszkoz, Kar; hogy eddig meg

scnki scm tudta miikodCsre birni, igy nem ismerjiik fclelmetes hatasat

a mindennapi felhasznalas lehetosegei koziil:

- Korlatlan energiaellatas barhol es barmikor,

- Gy6gyitas es a jelenlegi gy6gyaszati m6dszerek hatekonysaganak novelese,

- Idojaras szabalyozas,

- A mezcgazdasagban es az al-

lattenyesztesben egeszseges es a jelenleginel lenyegesen nagyobb termeleshozamok elerese,

- Az ember fejlodesenek gyorsitasa, mind fizikai, mind mentalis, mind moralis teren, A pszi tulajdonsagok (prekognici6, telepatia, telekinezis, stb.) kiaknazasanak elosegitesevel pedig az emberi faj egy ujabb evolucios hatart lephetne at.

Mint lathatjuk, a kiragadott peldakbol is, a felhasznalasi leheto-

segek szama vegtelen, A korlat csak mi magunk lehetiink. De ha az emberisegnek sikeriil egy uj es magasabb rendii tudatszintre lepni, hasonl6ra, mint amin atlantiszi elodeink alltak, a pszionikus eszkozok segitsegevel barmit megalkothatunk ami csak megsziiletik az emberi elmeben, Am ez a roppant ero roppant feleloseggel is jar, es erre fajunk meg korantsern erett meg. De az Ut nyitva ail elottunk, esak el kell indulnunk rajta. A Kristalyeszkozok egyik fo feladata pedig az, hogy segitsenek benniinket ezen az uton. Barhol, barmikor es barki hasznalhatja oket, es ez a lenyeg. Egyszeni, megis hihetetlen erovel felruhazott gepek. Az egyetlen mozg6 "alkatresziik" a folyamatosan bennukaramlo energia. Nem mehetnek tonkre, es nem igenyelnek javitast, Mivel ez az energia az egesz Univerzumban megtalal-

Radionika

A nrlionikus szerkezotck hizonyos szernpontbol tekinthetok az Atlantiszi KristalYlszkl')zbk elofutarainak. am korantsorn voltak olyan kifinomultak cs hatekonyak. mint a pszionikus gerl'k. Ezek ·:lZ CSZk6Zjk is 31 elme hatalma jlti'll rnukodnck, de van .:~y jclentos kulbnbst?g a pszi •. mikus qepekhez kepcst. A radionika krealrnanyai csak .1 ft!lhaszni116 m0?9I.?vo, c1 si'lJat erejebol kifejlesztett. mentalis kepesseqeit h;~szn]IJilk fcl. A pszromkus qepek redig arnellett, ho-gy egy rnuveletbe .3 felhasznal0 erejen krvul, h.<l ugy tctszik. JZ Univorzum l'gyctl'mes ener~i3jat IS kept:.'stok bevonru, mt-g fejl~sztik IS 31 alkalmazo pszichikus kepesseqeit. A radionikus eszkozok hatalmat ettol

10 IINIOO!t1j1

2010/10.

is dontsuk el, mire is akarjuk hasznalni a palcdt: mondjuk, van otthon egy beteg szobanovenyunk, es rajta akarunk segiteni (gyakorlasnak pont megteszi). Vegyiik az Erorudat a dorninans keziinkbe, a legtobb ember mar ilyenkor egy furcsa bizsergest erez, hasonl6t a statikus elektrornossaghoz. Hunyjuk be

ket, es kepzeljuk el, hogy a Foldbol es

az Egbol szarmazo energia feltolti a testiinket, ami a tenyeriinkon keresztiil a palcaba aramlik, Hagyjuk gyiilni az energiat, es ami-

kor erezzuk, hogy a palca mar duzzad az erotol, kepzeljuk magunk ele szobanovenyunket uden es egeszsegesen, es lassuk magunk elott, ahogy a gy6gyit6 energia egy kekesfeher fenynyalab formajiban a kristalybol a novenybe sugarozodik. Nehany kezeles utan rneglepo javulast fogunk tapasztalni. A lenyeg: gyakoroljunk, gyakoroljunk, gyakoroljunk ...

hat6, igy akar az iirben vagy

mas planetakon is hatekonyan mukodnenek.

A kovetkezo lenyeges kerdes, hogyan is kell hasznalni az Erorudat? Lassunk hat nehany altalanos informaciot, de velernenyern szerint ebben az esetben a gyakorlatnaI nines jobb tanit6mester. A legfontosabb, amivel kezdenem, hogysohase feljunk hasznalni az Erorudat, ha szandekosan nem akarunk bajt okozni, veletlenul nem tehetiink vele kart sem magunkban, sem masban, Ne feledjiik, egyszenisegiik ellenere ezek roppant kifinomult es intelligens eszkozok, meIyek feladata nem csak szolgalni de 6vni is alkalmaz6jukat. Eloszor

fUgg(.'tk'nul nern szabad alabecsulni. A radionika lc-gnevC'Zctescbb. ugy is rnondhatnarn emblernatikus cszkozc a hires Fekt'te Doboz, Ez tulajdr-nkeppen ('gy C'gYSZNU fa- vagy muanyaqdoboz, amin ~gy mintatarto, NJY enntopancl es harem v'lgy tobh ,lllltl' tarcsa van. A keS2UIE'k rnukodese 3Z0n az elven .:ll;~pul, hogy a vilagban minden letezo dolngn"'k t-gyedi. masra nem jellcmzo rezqese van. P~ld;wl, h.l beleteszik valakinek a (cnykcpl't a rnintatartoba es megallapltjak az at kmzo hctc'gs~ 9 \]y(\gYltJs;~h(}z szukseqcs rezgessz,lmot. rnajd czt beallitjak a gepen. a kor szep 1.15s.1n meqszunik. ('crszc mint minden emher alkorta eszkozzel. :I Fekete Oobo1231 sern cs,..k gyogyitanl

A harmadik szem

A Kristaly Fejpant nem mas, mint a legfejlettebb komrnunikacios eszkoz, ami valaha is az emberiseg birtokaba jutott. A Fejpant a Harmadik Szem mukodeset erositi fel elkepeszto rnertekben es a tudat kitagitasaval egy eleddig ismeretlen vilagot tar elenk. A segitsege-

lehet. 191:'n sokfelekeppen lehet 'It'le embereket es esernenyeket befolyasolni mind poziuv mind nt:'g<!tiv innyb.3. 1\ fnlyamat ugyan vlszonyl,lo] 1.1SSU. de harasos (mt'gjeyyzt:'m a Kristalyeszkozok ugyant'lt az credrnenyt sokkal kevesebb rnaccraval es torcdcknyt ide alatt produkaljak]. H.1 most v.1Iakint;'k az jMna a fejeben. hvgy 3Z elobb leirt.rk krsortetlesen h,ls0nlitanak a Szimnatikus M.::h)iara, -'lzt kc,," mondanom, teljesen Igaza van. A Ftok~tt;' Doboz mukodes: rendszcre szmtiszta Atvitef M.19IJ. I:w obbcn ,1Z csctbcn helycnv~I~,hh ] Tt:Chn(.m~9I,l m~gnt'vez.?st h~szn,~lni. Ebbol IS latszik, h09Y a Mult mlglaja gyakran nern mas, mint .;1 Jove tudornanya,

vel, barkivel es barmivel kapcsolatba tudunk lepni, akar meg legbelso lenyegunkkel is peldaul meditacio soran. A Fejpant hasznalataval ezen kiviil telepatikus kapcsolatot letesithetiink barmelyik embertarsunkkal a bolyg6n, sot meg awn kiviil is. Mivel az eszkoz a gondolat energiajival es sebessegevel rmikodik, ezert nem akadaly a tavolsag es az ido. fgy akar konnyeden kapcsolatot teremthetiink az Univerzum mas ertelmes lenyeivel is. A gondolati uton torteno kommunikaci6 pedig kikiiszobolne a verbalis tarsalgas egyik fO problemajat az idegen nyelvek ismeretenek hianyat, Sot, tovabb megyek: olyan entitasokkal is kapcsolatba tudnank lepni amelyek nem a mi ter-idonkben leteznek, Mas dimenzi6k es letsfkok lak6ival kenilhetnenk akar rendszeres kontaktusba.

Az Atlantiszi Kristaly Pejpantnak is szamtalan formaja ismert. A legegyszenibb egy kvarckristalyb61 ill, amire egy rezdrotot hurkolnak majd a homlokra helyezve a dr6tot a fej mogott egy kapocs fogja ossze, A kovetkezo verzi6 mar impozansabb, Egy rezlernezre erositenek egy eziist korongot (barmilyen eziist penzerme megteszi), erre keriil a kristaly, majd az eszkozt borsaalagokkal erdsitik a fejre. Am ketsegklvul a jelenleg letezQ Kristaly Fejpantok legcsodalatosabb darabja nem mas, mint a Magyar Szent Korona. .

Most val6szinilleg sokan a homlokukat rancoljak hitetlenkedestikben. De azert gondoljunk bele egy picit, Szerintem a Koronan elhelyezett dragakovek es kristalyok egy energetikai rendszert kepeznek. A nagyobb kovek alkotjik a szerkezet energiakozpontjait, ezek biztositjak az lIiramellatast'; mivel a Korona igen komoly eroket rmikodtet. A partan es a keresztpantokon elhelyezkedo kisebb kovek elore programozott informadotarolo egysegek lehetnek, melyek a szerkezet rmikodeset es a viselojehez valo finomhangolast szabalyozzak, Most pedig elerkeztiink a szerintem legerdekesebb es legfontosabb kohoz a Koronan, Ez pedig nem mas, mint a Pantokrator Krisztus (A Mindenseg Ura) kepe

folott elhelyezkedo apr6 kristaly, ami egy gyonyoni, sziv alaku Ametiszt. Mint azt korabban Irtam, a kvarcok kozul az Ametiszt az, amely a leginkabb alkalmas az ember Harmadik Szemenek a stimulalasara, ezert is kivalo valasztas Atlantiszi Kristaly Fejpantok keszitesere, Ezert sem tartom veletlennek, hogy ez a kristaly kertilt erre a kozponti helyre. Ez az Ametiszt az egesz korona lelke, ez biztositja a kapcsolatot a Korona viselo]e es az Egiek kozott, De milyen kapcsolatrol is beszelek? A Szent Koronat mas neven Beavat6 Koronanak is hfvjak, Az uj kicily csak egyetlen egy alkalommal viselhet- t;;:; te, megpedig amikor kiraIlya koronaztak

vele. Am ez

egy val6di spiritualis beavatas is volt nem csak egy uralkod6i cim felvetele, A Szent Korona a tobbi koronazasi ekszerrel egytitt (palast, kard, orszagalma, jogar) pszionikus szerkezetek egy olyan rendszeret alkotja, amely eltephetetlen koteleket a1akitott ki az Uralkodo es az Egi Hatalmak kozott, Hogy ezek a felsobb erok eviJagi, de Folden kiviili vagy mas dimenzi6ban elo szellemi lenyek-e, az egyelore rejtely.

Tobb dimenzios h~tezes Az Erokes egy roppant kulonleges fegyver es kifejezetten az

atlantiszi harcmodorhoz lett kifejlesztve. A jelenlegi hadviselesben tul sok gyakorlati haszna nem lenne, de erdekessegkent

Az Atlantiszi Kristaly Fejpant legcsodalatosabb darabja nem mas. mint a Magyar Szent Korona

rnindenkeppen figyelemre melto, Es ezen a specialls eszkozon keresztiil talan jobban megerthetjuk, milyen hosszu lit var rank, amig atlantiszi elodeink nyomdokaiba lephetiink, Bar az atlantisziak j6va1 bekesebbekvoltaknalunk, azert ok is vivtak babonikat, hoi egyrnassal, hoi idegen lenyekkel, Ahhoz, hogy rnegertsuk mi szukseguk volt az Erokesre a harcosoknak, tudnunk kell, hogy az atlantisziak Tudatos Multidimenzionilis faj volt Mielott barki is valami elerhetetlen es tulmisztifikalt tulajdonsagnak hinne ezt, sietek leszogezni, hogy mi emberek is Multidimenzionilis lenyek vagyunk, csakhogy a hangsUly jelen esetben a Tudatossagon van. Mi ernberek, akarcsak az atlantisziak, tobb dimenzi6ban letezunk egyszerre. Fizikai testiink itt az anyagi vilagban, asztraltestiink az Asztrilis sikon, etertestiink a magasabb Szferakban letezik es igy tovabb, A ket faj kozotti kulonbseg az, hogy nekiink embereknek az erzekelesiink megragadt itt az anyagi vilagban, Mas dimenzi6kat csak alvas, latomas, asztralis projekci6 vagy hasonlo elmenyek alkalmaval pillanthatunk meg. Bar tudjuk, hogy leteznek ezek a sfkok, keptelenek vagyunk erzekelni oket, nehany szerencses ernbertarsunkt61 eltekintve. Az atlantisziak szarnara viszont teljesen termeszetes es hetkoznapi volt, hogy belelattak mas dimenzi6kba, sot mivel tulajdonkeppen rengeteg sikon leteztek ezert ezeken tudatosan tevekenykedni is kepesek vol-

2010/10.

IlIItnO!Oj1 11

Kristalyfegyverek

,\ r"'ll.)nl~lJ'" gl'PLrJ 1-1 vul rn{] F' r,·)r Atldntl)ZI Krrst.1lye5zklz Idcllk elm mrl1dl:"~ylh I~m,'rrd(·'.( joval rnccJhJl.vJn.-, ~ (Ik~ tUJl drim- t. Elut 1m. O::':Jy rt,vrd .lttok Inti. 'J psziokornm: 'JIYili1 krJI11' muruk.rcms t:''.Zk0Z rli01y Jl Atljnt,')z, t',mtaly F~J' pant 1.'IVt'n rnukorhk 1m .mn.sk h.~ti~SlH:pran:l1 suk,· h.11 n.l,)ycLh Lw')15al~ojk· r.m 'Cj.lI1kt,klJ'> It'rkktwnl IS .1Ik,1Im.lzh 1tf'\ /llt.ll-,h.in frJblo ember ha,znJIFI e<:Jy :'1,·rrl

Kristcilykezek: Ez(:k ku lonlcqe s "Llku E ruru1 sk. mclyekl T.11 Chi e s mas hsrcmuve szetek s' ,r an rncq h,Hlk')nYlub.l k5ZIk 3 kst (nl'rtjl LHJml,lS3t Knst.1IYE nc·r,)ll ~H arnisck:

Sokfele- v.iltoz it letczrk beloluk F •. funkcu-juk 1Z cncrqia .,)'_'l1l::'r31353 c5 tl rl"las~. -i( szarntal m hatavuk fl),)I1apS(l'J mcq nern isrncrt. Ert'k""'" kut.it lSI terulet

Psziorukus komputer. roviden Psziokomp: A c,Z.)fnltCl'Jq\ ; r 3d"Jnlku5 Fekete O:)h"lz .:'S.I kll~t,)lytechn:;1!l1,.1 knmhm.1CI"lJ.l. ROI-'J-JJnt \:'r:..:tl~IJf:'s eszkoz. Feherfeny- es Szivarvany pejzsok: KrlStdly,)k llnl '1,·n,'r.1lt vcdcm-zok. mt:'lyck elnyehk ill ('Il('r:]( - nk.u t,m13d,15!',k.lt. t, ket veJelml f<::nj,Zer k •• zut .l Szivarv my p<tJZ) ,1 hateko ny.:hh ,-,Iyiln u:.., (·n~·r(J'.~hull,lfll.-.Io. .-tlbtpk. mcly(k VISo::lrJJ'=' kvul ni"'9 " fL'nyt IS m('':,ltrJnk t.. neve I') Innc n l'fCj

Reflex pajz s: "'111J u d':;Lb «mlrtott ke't vc ::it'lml ,-,szk,-.z (lilSSZIV l(s.lk c'lnycirk i t.ln1Jd'l su(pnk;Jt, .. 1:idlg j R" flei J-l,lJZS aktrv AZ.iZ '1Z l'rwr'Jl:'llk.il tanl,l·Ll',Gk hulI,l'n,llt .. 1k,)r n)('(Jlnt-~

5Z·H~ZVC' IS. VISSZW·:'II .1 "'becs.H'.H,'

12 IjHttlOICj1

2010/10,

tak. A mi agyunk egyszerre csak egy sfkot tud kezelni (legalabbis jelenleg) es ezert peldaul asztralis utazas alkalrnaval a fizikai testiink ontudatlanul es sebezhetoen fekszik az anyagi vilagban, Ezzel szemben az atlantisziak elmeje kepes volt parhuzamosan tobb sikon is tudatosan letezni (persze nem az osszesen, mert akkor mar nem foldi lenyekrol, hanem Istenrol beszelnenk), es ez altai, ha a szukseg ugy hozta, hareolni is. Ezert batran kijelenthetjiik, hogy naluk egeszen mast takart a tobbsfku tamadas fogalma, Amig a hareosok teste az anyagi vilagban csapott ossze, elmejuk egy resze az asztcilis dimenzi6ban probalt a masik folebe kerekedni, mindekozben ellenfeliik legbelsobb felelmeit kihasznalva probaltak azt meggyengiteni az ernocionalis sikon, es igy tovabb, Es itt lep a kepbe az Erokes, Az Erokes ugyanis

am a magasabb rendii Ego vegervenyesen elpusztult Mas esetben, ha az egyik kUzdo felnek nagyszamu Fluidszala megsemmisillt, vagy fizikai teste vegzetes sebet kapott, akkor kepes volt ra, hogy lelket atmenekitse egy spiritualis sikra es igy megmentse onmagat a halaltol, bar ezutan fizikai test nelkuli szellernlenykent kellett tovabb elnie,

Az Erokes egyebkent, akarcsak a tobbi pszionikus eszkoz, feleplteseben vegtelenill egyszeni. Jelenkori darabjait egy egyszeni torMI keszitik, melynek nyelere egy rezcsovet huznak es ebbe egy kvarekristalyt ercsitenek, majd borrel befedik.

Az elmult korokban, amikor a hare legaltalanosabb formaja a test-test elleni kuzdelem volt es ennek legfobb eszkoze a kard, az Atlantiszi Erokes ujbol feltiint a tortenelem szinpadan. Ekkor kiilonleges

tarsadalrni, gazdasagi jellegii vagy netan idegen beavatkozasbol szarmaz6 katasztr6fa lesz-e, esetleg ezek kombinacio]a, nem tudjuk. De az Vj Kor Gyermekei szerint elkeriilhetetlen es ok nem is azon faradoznak, hogy megmentsek tole az emberiseget. Lehet, hogy ezert most sokan lelketlennek tartjik oket, am meg kell ertemink, hogy az apokalipszis be fog kovetkezni: ez esak ido kerdese, Ugy is mondhatnam, a rendszerbe van k6dolva. Mikor Atlantisz ideje lejart nem tudtak vagy nem is akartak megmenteni onmagukat. Talan e1fogadtak a termeszet rendjet, Am felbecsulhetetlen ajandekot hagyomanyoztak az eljovendo nemzedekekre, Megoriztek szarnukra/ szamunkra a tudast, Mert az 0 dolguk a jelenben az, hogy felkeszftsek a illieloket egy ujfajta civilizacio alapjainak a megteremtesere, Ezt

Az atlantisziake Thdatos Multldimenzionalis Faj "oil, de amikor Atlantisz ideje lejart, nem tudtak, vagy nem is akartak megmenteni iinmagukat De akkor mi ertelme volt leruknek?

egy Multidimenzionalis Fegyver, vagyis minden sikon letezik, es a harcos barmelyiken alkalmazhatta is. De vajon mire hasznaltak? Nos, a hareosok tudatanak, vagy ha igy jobban tetszik, lelkenek kulonbozO dimenzi6kban levo reszeit ugynevezett Fluidszalak kotottek ossze, A Fluidszalak rendszere tartotta ossze a harcos szemelyiseget, Es ezek voltak a legfobb tamadasi pontok az Erokes szamara, Ha egy hareosnak sikeriilt atvagnia ellenfele osszes Pluidszalat, akkor annak a szernelyisege darabokra hullott, a darabkak ezutan vagy szertefoszlanak, vagy ontudat nelkill leteztek tovabb (kiserteteki),

kardok rnarkolataba erositettek kristalyokat a beavatottak es igy legendak szillettek. Legendak olyan kardokrol, melyek legyozhetetlenne teszik tulajdonosaikat, mint Arthur Excalibur-je vagy akar Atilla kardja, melyet a Hadak Ura ajandekozott neki. Ezek a fegyverek olyan erot adtak gazdaiknak mellyel hatalrnas birodalmakat kormanyozhattak, de sajnos nyomuk veszett a rmilt homalyaban, am talan nem orokre,

A Megtervezett Kaosz

Az Vj Kor Gyennekei szerint az emberiseg egy hatalmas kataklizrna fele rohan. Hogy ez termeszeti,

az iranyelvet nevezik ok ugy, hogy A Megtervezett Kaosz. Amikor minden regi rendszer osszeomIik es a pusztulas romjain egy Vj Vilag szilletik, de nem a szerenese vagy a veletlen jovoltabol, hanem tudatos tervezes eredmenyekeppen, A eletben maradottak az osi/ uj teehnol6gia segitsegevel remelhetoleg kepesek lesznek egy olyan spiritualis es humanus tarsadalmat letrehozni, amely biztosithatja, hogy nem az ember lesz a kovetkezo bejegyzes a kihalt fajok listajan.

A illielok szamara pedig ekkor fog elkezdodni Uj-Atlantisz kora,

HERKE ZOLTAN

Ami6ta csak feleszmeltunk, faradhatatlanul keressuk a boldogsag titkat. Nem fogadjuk, de nem is fogadhatjuk el az adott viszonyokat: emberek vagyunk, ezert mindig tobbet es jobbat akarunk magunknak. Vajon csak abrandokat kergetiink? Netan tenyleg m6dunkban all az oromtelibb elet megtapasztalasa?

Nem csupan a beteg lelek szorul kezelesre, Kulonos m6don a szakemberek - legyenek helytol es korszakt61 fuggoen samanok, papok, erdei tanit6k, filoz6fusok vagy pszichol6gusok - foleg IInonnilis" egyenek boldogulasaert faradoznak. Seriilekenysegunkbol ad6d6an az elet onmagaban is eppen eleg indokot szolgaItat a szorongashoz, valamint altalaban a rossz kozerzethez, A termeszet azonban szerencsenkre megajindekozott benniinket mentalis f.ijdalomcsillapitokkal: felelmunket es bizonytalansagunkat rnagikus, vallasos, valamint misztikus praktikakkal tomplthatiuk, szerencses esetben pedig az altalunk rendkivill osszetett jelentestartalmakkal felruhazott Vilagi gyonyoroket is megtapasztalhatjuk, Helyzetiinket azonban leginkabb megatalkodottan elegedetlenkedo viszonyulasunk hatarozza meg: emberi rnivoltunk lenyeg~t az

onrnagunk felulmulasara val6 torekvesben, valamint lgenyszintiink folytonos noveleseben ismerhetjuk fel. Az alaphelyzet sajnos nemileg hervaszt6: Buddha nem alaptalanul beszelt az elet eredendoen es megmasithatatlanul problemas rnivoltarol, Allapotunknem lehetkielegito, mert mindig akadnak zavar6 mozzanatok. Bar tobbet es jobbat akarunk, a tartos boldogsag csak abrand maradhat. Mi viszont az intelmek ellenere szerencsere folyamatosan strapaljuk magunkat. Szerencsere, hiszen az oromok erteket mulekonysaguk nem csokkenti, Viszont kicsit sem lenyegtelen, hogy mifele celok es eszmenyek szolgaltatnak szamunkra mentalis iizernanyagot, inspiclci6t, ugyanis eroinket es alkotokeszsegunket sok esetben agyremeink buvoleteben mozgositjuk,

Belso bekenk kotelekei

A boldogsag magasztos, mindazonaltal maig rneghatdrozatlan allapotanak elerese vegett kezdettol fogva ket, egymassal nehezen oszszeegyeztetheto strategiaval probalkozunk, Az

TERMESZETFELETTI JELENSEGEK

egyiklemondason, onfeladason, szuksegleteink vegletekig valo lecsokkentesen, a masik viswnt szembeszegulesen, tettvagyon, hatalmi torekveseken, az elvezetek hajszolasan, valamint jobbitasi szandekon alapul Taoista szellemben a konnyebb atl<ithatosag vegett megkiilonboztethetiink Yln (alkalmazkodo, befogado, passzfv) es Yang (lazad6, harcias, aktiv) m6dszereket, illetve viszonyulasi formakat,

A vegletes onmegtagadas eszmejet elsosorban az indiai spirituilis hagyomanyok hivei szorgalmazzak, Az egeszseges lelek a nagy szentek es guruk szerint felismeri, hogy minden dolog es jelenseg mwekony termeszeni. Mivel hiaba pr6baIkozunk birtoklassal, megragadassaI, belso bekenk szempontjabol kotelekeink felszamolasara kell torekednimk, Magunkba viszszahuz6dva, kizarolag a tudatossag novelesere figyelve, valamint lehetoseg szerint a cselekvest elkeriilve fejlodhetiink. Vegso celunk a Vilaglelekben val6 feloldodas, egyenisegiink teljes felszamolasa. Vagyis a kovetkezetes j6gi szomjUsag esetenek fennforgasakor nem vizet keres, hanem az ivas utani vagyanak felszamoldsan kezd ugykodni,

Teljes w<igundor. De vajon mifele lelki mozzanatok hUz6dnak meg a hatterben? Eletgyavas<igot, az emberi kihfvasok eloli szanalmas megfutamodast kell feltetelez-

2010/10. IWitlOlm 13

vannak forgalomban. A Felkelc Nap Orszaganak lakoi megszallott szabalykovetok. a hagyomany biztonsagatol rernelik lelki stabllitasukat. Igenylik a rendet es a fegyelmet, mindennek megadjak a modjat, Erkolcs helyett inkabb illendosegre szoktatjak magukat es gyermekeiket. Mivel nem tartanak az elkarhozas lehetosegevel fenyegetozo Teremtotol, parancsokat a rangban felettiik alloktol varnak es kapnak. Gyakran onallotlanok, a varatlan helyzetekre vilagegyseg szamunkra foleg spekulativ, nem pedig iigyetleniil reagal- --------------- pedig tapasztalati moznak. Fenyegetonek velik Nyugati ku/turdnk d/ta/dnos ertek- zanat. Mar 6ssziileink azt, aminek nines eti- va/saga miatt a gyakor/ati pszicho- is az Atyauristennel vale

/6gia nem ad szamunkra normaka:

kettje, Lelkiik egeszsege szernbefordulasuk miatt

es irdnye/veket.

szinte kizarolag tarsadal- valtak az erkolcsi tudas

mi helyzetuktol, valamint a felettesiiknek vale megfelelestol fugg. Az egyenleskedest mar-mar beteges torzulasnak tekintik, ezert a kivalosagnaI tobbre becsiilik akar a kozepszenihoz vale tokeletes alkalmazkodast is. Koreikben kitiinni nem ildomos. Marmost a tulhajtott komfonnizmus bizony beteges fanatizmusba esaphat at: az onallotlan parancsteljesito bar-

TERMESZETFELETTIJELENSEGEK

14 IIHtt1t1!MjI

2010/10.

mit megtesz, ha szarnara mertekado szemely mozgositja,

lelekfejleszto teraplak

Nyugaton a szemelyiseg aktiv reszvetelet feltetelezo lelekgyegyite/fejleszto technikak terjedtek el, reszben a gorog, reszben a biblikus hagjornany hatasara, Lazado, konfliktuskeres6 karakterunkbol adodoan a keletiek altal Melt

birtokosaiva, valamint kitaszitottakka, Fiiggetlensegi torekveseink vallasos nezeteink abszurditasaban mutatkoznak meg leginkabb, hiszen egyfel61 feltetelezzuk Mindenhat6 Tererntonk [elenvalosagat, megis el hissziik, hogy kepesek vagyunk a korlatlan kozmikus hatalom elleni lazadasra, Valojaban imaink es fohaszaink is onervenyesito m6dszerek, hi-

szen rendszerint kfvansagainkkal zaklatjuk az Oreget, Azert, hogy megtapasztalhassuk szemelyes autonorniankat, meg a nyilvanvaloan az Atyaunstentel szarmazo Rossz es a Bun terhet is magunkra vettuk, Persze nehezen viseljiik a felelcssegtudattal jar6 fesziiltseget, hiszen dontesi szabadsagunk racionalis igazolasa nem all m6dunkban.

Lelekfejleszto terapiaink, legyenek feltaro vagy kondicionalo m6dszerek, mindig r6lunk, vagyis mogottes mozgat6inkr61, elfojtasainkrol, valamint viselkedesi semainkrol es jitszrnainkr61 sz6lnak.

A szakemberek azonban borzaszt6 nehez helyzetben vannak, f6leg mostanaban, a relativizalodas idoszakaban, ugyanis altalanosan elfogadott normak es eszrnenyek nelkiil a gy6gyitas finoman sz6lva nehez feladatnak bizonyul. Megis mifele kfvanalrnakat lehet a bizonytalansagtol es elidegenedettsegtol gyotr6d6k fele kozvetiteni] Mivel hidnyzik a vonatkoztatasi rendszer, idealokkal sajnos nem szolgalhatnak a lelek orvosai. Kiilonben a lelektan meg onrnaga targyaval sines tisztaban, hiszen az ontudat napjainkban is nagyreszt megmagyarazatlan jelenseg,

Az orientacios valsag nagy teret enged a nepszeni spiritualitasnak, Jobb megoldast nem talalva sokan fedezik fel maguknak a magiat es a termeszetfeletti tartomanyokat, New Age playboyok es onjelolt megvalt6k gyakran esak a gyors meggazdagodas rernenyeben foglalkoznak lelld problemalnkkal. Tanitvanyaikat nem beszelik' le vilagi celjaikrol, onervenyesit6 torekveseikrol, am a szakemberekkel ellentetben arehaikus m6dszerek alkalmazasat javasoljak,

sagaban utaztam. A sracok toloszekhez kotve kenytelenek boldogulni, nehezen beszelnek, segitsegre szorulnak, megis elvezni tudjik az eletet, Folyton uj kihivasok utan kutatva feszegetik hataraikat, Bamulatos emberek! Egyiitt furodtek velunk: onfeledten uszkaltak a "Magyar Tengerben" Bar vakbottal kozlekedem, a tortenelmet hallgat6, valamint szorfozni tanulo (!!!) Karcsit szinte vegig en toltarn, valarnint segitettem oltozesnel es etetesnel is. A megrendules fajdalmat pereek alatt a csodalat foszlatta semmive! "NormaJis ember" szempontjabol 6riiltsegnek tunik a szituacio, Fiird6zni vinni ket "magatehetetlen" embert? Am ezek a sra-

TERMESZETFELETTIJELENSEGEK

vosolhatjuk, ha nem adjuk fel a remenyt es vallaljuk a kiizdelmet. Az elet valoban fajdalommal jar, es a teljes megelegedettseg erzesevel nem ajindekoz meg benniinket, Ugyanakkor szamtalan orornforrast is rejt, am ahhoz, hogy megtapasztalhassuk a boldogsag erzeset, minden apr6 cseppet a legmelyebb alazattal kell fogadnunk.

Vannak, akik az eletuket sem tudjak szajukhoz emelni, megis a nehezsegekkel daeolva keresik boldogsagukat, Mielott bosszusagalnk miatt kezdenenk sajnalni vagy sajnaltatni magunkat, gondoljunk az elet valodi hOseire!

Mar hajnalodik: gyonyorkodtet a napfelkelte, csodalattal tolt el a vegtelen kek eg latvanya. Magam erejebol kelhetek utra, setalhatok a kornyeken, barnulhatom a felhoket, hallgathatom a madarak eneket, Boldogsiggal toltenek el a maradek szemem szamara feltarulo, most valamiert sokkal elesebben latszo foltok. Talan tisztabban erzekelek? Aligha. Viszont meg inkabb ertekelem a latas oromet,

Karesz, Csabi, koszonom Nektek az utmutatastl

2010/10.

IF). SZUCS R6BERT

liHitlOICj1 15

eok az elfogadas es a hesiesseg legtokeletesebb osszhangjit valositottak meg! A spiritualis A szintezis: lazadas es elfoqadas predikatorok elmehetnek a fenebe, Barataim Nyar vegi kalandom ernleket eletem vegeig viszont igazi mesterek! Viszorryulasukkal, teljes 6rizni fogom. Hatan mentiink a Balatonhoz: lenyukkel tanitanak, mutatnak utat es kovetenharom holgy (Marti nalam is kevesebbet lat, d6 peldat, Panaszkodas helyett az elet szamukra am j6 szermi baratnolnel --------------- feltarulo csodait elvezik, ezerszer tobb eletoromot Kiitanas m6don gyakran a tegre- Ok velunk ellentetben

menytetenebbnek tuna hetyzetben

sugaroz), valamint ket, etok testesitik meg a tetkiteg egesz- minden apro, de kelleszinteteljesenrnozgaskor- • k kt .• mes mozzanatnak sziv-

seges ara er eszmenvet.

latozott fiatalember tarsa- r hOI tudnak orulni, Nem

elesettek, raszorulok Ok, hanem helyzetiiket bolcsen elfogad6, megis igazi kiizd6k, a legmagasztosabb emberi meltosag megjelenit6i. Mikor a csuklos varosi buszon hazafele tartottunk, a programozasban jelesked6, Karcsinal is nehezebben mozgo Csabi folallt szekebol, majd a huszperces ut soran vegig a kapaszkodokorlatra tamaszkodott, mert szuksege volt a kihfvasra! Felemel6bb elmenyben meg nem volt reszeml

Barataim nagy titok tud6i: felismertek azt, arnit a Buddha sem ertett meg. Bar bizonyos helyzeteket val6ban csak a felulernelkedes altal viselhetiink el, szarnos problemankat igenis or-

TERMESZETFELETTIJELENSEGEK

Il mit meg szukseges ismer.l'"1niink ennek a magiafajtanak a rruikodesevel kapcsolatban, az az atviteli magia, Ennek lenyege, hogy azok a dolgok, amik Yalaha kapcsolatban illtak egymassaI, szetvalasztasuk utan is megtartjik kapcsolatukat es hatnak egymasra. Tehat ha birtokunkban van valakinek a haja, koromdarabja, esetleg testnedvei, pI. a vere, akkor az azon elvegzett magikus miivelet hatassal lesz az emberre is.

A vudu babu hasznalataval vegzett magia alkalmas rontasleveteIre, gyogyitasra, kapcsolatok rendezesere es ezek ellenkezojere is. A hasznaloja donti el, hogy negativ vagy pozitiv dolog eleresere alkalmazza-e.

A vudu magiahoz sziiksegunk lesz energetikai ismeretekre, az embert megszernelyesito babura es a szernely fotojara, apr6bb targyaira, hajira, verere, kororndarabjira, Nem szukseges mindent beszerezni.ink ezek kozul, de minel jobban sikeri.i1 a megszemelyesites, annal nagyobb sikerre szamfthatunk, Amikor minden szukseges kelleket osszeszedtiink, rituilis keretek kozott es az osszpontositott akaratunk segitsegevel elvegezhetjiik a magiat,

Az alapveto energetikai ism eretek mellett kell egy fizikai f6kusz is a magiahoz. Ez a vudu babu, amit tobbfele anyagb6l es formaban elkeszithetunk. Att6l fuggo-

16 Ij!!itjO!t1jl 2010/10.

A vudu magia a kozhiedelemmel ellentetben nem csak arto szellemekkel es negativ enerqlakkal dolgozik. Mint minden eszkoz, ennek a hasznalata is

attel fUgg, ki es milyen cellal fog hozza. Epp

ugy lehet rontasokat, atkokat veghezvinni

a segitsegevel, mint gyogyitast. Alapja a hasonlesaql magia, azaz hasonlo hasonlot

hoz letre, hasonlo a hasonlot gyogyitja. A

mikro- es a makrokozmosz kolcsonos egymasra hatasan alapul. Ha az embert behelyettesitjUk

a tulajdonsaqaival felruhazott babuval, akkor

ez a babu vallk mikrokozmossza, mig az ember makrokozmossza, Azzal, hogy a "kicsire" hatast gyakorlunk, hatassal vagyunk a "nagyra" is. Az egyiken vegrehajtott beavatkozas valtozast idez eli) a maslkban is.

A rlluillS szartarli anal'Ulahalisal

en, melyik m6dszert valasztjuk, szuksegunk lesz nehany hozzaval6ra: viaszra, szovetre, vaszonra, gy6gynovenyekre, ilI6olajokra, oll6ra, nire, cernara, gyertyakra, szines fejii gombostukre, szines borszalagokra, hegyes fern szerszarnra (cipesz ar, kototU, stb.) es pecsetviaszra.

Viaszformak

Ehhez a fajta babuhoz keIIeni fog egy ontoforma, amit keszithetunk fabol, fernbol, de lehet ember alaku siitemenyes- vagy homokoz6 forma is. J6, ha legalabb 10-lS em hosszu, hogy a kesobbiekben kenyelmesen tudjunk rajta dolgozni.

A formaba feszitsi.ink bele egy konyhai foliat, vagy kenji.ik be vazelinnel vagy mas olajos, zsiros anyaggal, hogy a viaszt ki tudjuk majd belole forditani. Olvasszuk fel a viaszt (vagy feher gyertyat), es amikor mar ontheto, folyassuk bele 6vatosan a formaba es hagyjuk benne addig, amig megszilarduI.

Szovet es vaszon

Fogjunk ket egyforma nagysagu szovet negyzetet, majd az egyik-

re rajzoljunk szabokretaval vagy filctoIIal egy emberformat, Nem keII bonyoluItnak lennie, csak felismerhetonek,

Arneretebe bele kell szamolnunk, hogy ossze is keII varrni, tehat hagyjunk ra kb. 1 em-t a szeleinel, Ezutan vagjuk ki a vonal menten,

fektessi.ik ra a rnasik anyagdarab-

ra, rajwljuk korbe es vagjuk ki azt is. Ekkor van ket egyforma ernberkenk.

Forditsuk ki a ket anyagot, hogy a szmukkel nezzenek egymas fele, majd kezdji.ik el osszevarrni a kettot, Amikor mar majdnem keszen van, forditsuk ki a babat, es tomjuk ki vattaval vagy az elerni kivant celnak megfelelo szaritott novenyekkel. Ezutan, most mar kivulrdl, varrjuk be a meg nyitott reszt is. Ez a legegyszeriibb szovetbabu, aki ert a varrashoz, keszithet bonyoluItabb, reszletesebb babakat is,

Szalagok

vagy kukoricacsuhe

Aki nem akar, vagy nem tud varrni, elkeszitheti a babat szalagokb6l vagy kukoricahancsbol is. Ehhez fogjunk ossze ket egyforrna hosszu szalagot vagy hancsot es kossuk ossze cernaval az egyik

oldalon a vegeiket Forditsuk ki az egeszet ugy, hogy a megkotott resz beliilre keriiljon. Ez lesz a fejen beliil. Ezutan a ket kiviilre keriilt hancsot csomozzuk meg ott, ahol a nyakat szeretnenk. A befele forditott csorno lesz a fej tomese. Tegyiik felre ezt a darabot, es keressiink 3 egyforma meretii hancsot, Az egyik oldali vegeket megint kossuk ossze, majd kezdjiik el osszefonni a 3 szalat, A rnasik veget szinten kossuk el. EbbOl lesz a ket kar.

Helyezziik be az elowleg elkeszitett darabba, a nyak ala a kart ugy, hogy mindket oldalon egyforma mereni resz 16gjon ki belole. Ezutan fogjunk ket hosszu hancsot, Az egyiket teritsiik at ababa egyik vallan keresztben ugy, hogy a rnasik oldali derekanal erjen ossze a ket vege, majd a masik hancsot erre keresztben a masik vallon,

az ellentetes derekig, Ekkor szembOl is es hatulnezetbol is

X-et latunk a baban, es megvan a feje es a ket karja is. Megint keszitsiink egy 3 agU

fonatot, olyat, mint a karoknal. Hajtsuk felbe, es dugjuk be a derekreszhez az osszehajtott reszt, igy lesz laba is a babunak.

Kossuk at a derekat. a ket lelogo hancsot (ami az elkotott fejreszbol maradt), a felbehajtott labakat es a ket X-be rakott hancsot is fogjuk ossze. Ezzel kesz ababa, van feje, el van kotve a nyakresz, megvan a ket karja, a mellkasa, a hata, a labai es el van kotve a derekresze,

Gondolatok felebresztese

Mindegy, melyik babut valasztjuk, a lenyeg az, hogy lehessen bele tiiket szurni. Teritsiink Ie egy csak erre a celra hasznalt teritot, tegyiik ci a babut es keszitsuk a keziink ugyebe a szemely hajit, koromdarabjit, fenykepet es barrni szemelyes dol gat, amibol tudunk vagni egy kis darabot. GyUjtsunk meg egy a celunknak rnegfelelo szimi gyerty.it, hasznaljunk fiistoldszereket, illoolajakat

TERMESZETFELETTIJELENSEGEK

stb., hogy segitsiik a rahangolodasunkat.

Ha viaszbabut hasznalunk, szuksegunk lesz egy hegyes szerszamra (pl, egy cipesz arra vagy egy kotorure), ami birja a hOt. FOIT6- sitsuk fel a szerszarn hegyet, majd vajjunk egy kis iireget a babun a szivcsakra kornyekere, Egy fern csipesszel vegyiink fel egy kis hajat, kormot, papir zsebkendot (amin aver vagy nyaJ van), majd tartsuk rovid idore a tfizbe. Az igy keletkezo hamut toltsuk be a viaszbabun levo kis iiregbe, majd pecseteljuk Ie egy keyes gyertyaviasszal.

A varrott vagy kotozott babuknal megfelelo koncentracio mellett erdemes a keszites soran beletenni a felhasznalt szemeIyes anyagokat, mert kesobb mar nehez megbontani. Ezutan nivel, viasszal vagy bOrszalaggal erositsuk fel a szemely fenykepet ababa arcata.

A preparalt, megszemelyesitett babu vegre keszen ill ana, hogy a magiat elvegezzuk, Ehhez szuksegunk lesz nehany szines fejii gombosnire, Olyan szinii rut hasznaljunk, ami megfelel a celunknak, Ha nem tudjuk egyertelmuen meghatarozni, akkor legyen feher.

Fogalmazzuk meg a celunkat, lazuljunk el, es kepzeljuk magunk ele a szemelyt, majd szurjuk be a gombostut az adott helyre (pl. csakraba). Viaszbabu eseteben forrositsuk fel a ru veget 2 gyertya langjaban, hogy konnyebben dolgozhassunk vele.

Koncentraljunk arra, amit el akarunk erni, ebressziik fel magunkban az ernst es a gondolatot, amit a masik szemelyben el akarunk iiltetni. Folytassuk egeszen addig, arnig minden a temahoz tartozo

energiakozpontra hatast tettiink. Legyiink onalloak es kreativak, meditaljunk ra az ad ott szemelyre, probaljuk meg elkepzelni es Jatni magunk elott, figyeljiik meg, hoi erziink az aurajaban karos hatasokat, es ezeket igyekezziik kikuszobolni. Szinvalasztasnal is

szint ez esetben is a magia fo celja hatarozza meg. Ha gy6gyitast vegeztiink elsosorban, akkor pI. zoldet, ha a kapcsolatot szeretnenk rendezni, akkor r6zsaszint vagy pirosat.

Tekerjiik korbe a babut a borszalaggal, mikozben osszpontositunk

min dig a befolyasolni kfvant energiarendszerbol (azaz szernelybol) induljunk ki, ne abbol, ami nekiink tetszik.

Koncentraljuk az akaratunkat, hogy szallitsa az informaciokat es letrejojjon a magia, Vizualizaci- 6val rasegithetunk, pl. kepzeljiik el, hogy energiaszalak indulnak el a babutol az ember fele es aztan hatassal lesznek az aurajara, Arnennyiben van kapcsolatunk szellemi lenyekkel, kerhetjuk az 0 segitseguket is.

Arnikor vegeztimk a tiik beszurasaval, Ie kell zamunk a babut, hogy ne erhesse olyan hatas, ami elterftene att61, amit beleprogramoztunk. Ehhez valasszunk egy megfelelo szfrni borszalagot, A

arra, hogy lezarjuk. Aki ismeri az energetikai vedelmeket, a baban is hasonlokeppen, a j61 bevalt modszerevel jirjon el.

Ezutan a bOrszalag ket veget kossiik ossze, majd pecsetviasszal vagy gyertyaviasszal zarjuk Ie. Vigyazzunk, hogy a tuk ne essenek ki.Ababut tekeriiik egyvaszonba, es tegyiik el, hogy senki ne ferhessen hom.

Ha meg akarunk sziintetni egy ilyen magiat, vegyiik elo a babat, es vegezzuk el a szertartast viszszafele, Torjiik Ie a pecseteket, tekerjiik Ie a szalagokat, vegyuk ki a tiiket, mikozben visszavonjuk a korabban beletoltott energiat a sajit energiarendszerunkbe.

NAYAH

2010/10.

IIHiOtIlCi1 17

A vudu magia lenyege, hogy ha birtokunkban van valakinek a haja, kiiriimdarabja, esetleg a vere, akkor az azon elveqzett maqikus miivetet hatdssal lesz az emberre is.

TERMESZETFELETTIJELENSEGEK

Jl. tortenetnek harem foszereploje van. Ferj, .l'1feleseg, pszichologus, Ez utobbi dr. Joel Whitton kanadai orvos, aki a regresszlv hipnozist gy6gymodkent aIkalmazza, es ezzel kapcsolatban evek ota kutatasokat vegzett,

A masik ferfi dr. Michael Gal/ander, arnerikai tudos, az elektronika egyik kivalossga, az IBM ceg egyik asza. Olyan ember, aki elert rnindent: tehetseges, gazdag, remekill el, De ez csak a latszat, Gallander naponta ugy indul munlciba, hogy egyik zsebebe apropenzt tesz, a masikba kenyeret. Az elobbit az utjaba kerulo koldusok kozott osztia majd szet, a masik a galarnboknak jut ... Jo ember, mondjak rola,

De Michael tudja: ez nem igaz. Tele van ketsegekkel, biintudattal es elegedetlenseggel, Ha tiikorbe nez, elfogja az under onmaga irant, sokszor gondol az ongyilkossagra, Egesz elete tele van fobiakkal, felelmekkel. Bar szereti feleseget, Sharont, fel kozeliteni hozza, aki ezt nem erti, Ezt sem em. Michael gyiiloli onmagat, Panikszenien fel, hogy elve temetik el. A legnagyobb zajban is tud a1udni, de egy kis neszre rernulten ugrik talpra. Sokszor lat maga elott egy feherruhas not, akit megolnek, Gallander valldn idorol idore furcsa veralafutasos foltok jelennek meg, majd percekkel kesobb elninnek.

Tizenot evig jirt pszichoanalitikusokhoz, akik gyermekkoraban kerestek a bajt, nem gyogyitottak meg. 38 eves volt, arnikor cege Torontoba, azaz Kanadaba helyezte at. Egyszer betevedt egy eloadasra, ahol dr. Whitton beszelt hallgat6inak a reinkarnacios hipnozisrol, Vissza lehet menni az idoben, a paciens multjiba, megkeresni, mi tortent vele regebben, az e10w eleteben, es meggyogyitani. Michael masnap jelentkezik a doktornal es beleegyezik: barmilyen terapiara vagy kiserletre hajlando, csak szabaditsak meg felelmeitol, Es eljon az else nap, 1979 februarjaban, Michael alaveti magat az else kiserletnek, bar meg van gyowdve arrol, hogyreinkarnacio nem letezik.

18 IjHiOOICj1

2010/10.

Az else kezeles eredrnenytelen - bar feny deriil Michael legalabb harem korabbi eletere: volt sved vandorarus, volt fran cia gyapjukereskedo a 16. szazadban, Ekkor Michael regimodi francia szavakat kevert beszedebe, majd hipnotikus lIalmaban" egyszer csak e1jutottak 1216-ba. De mintha falba iitkoztek volna, a beteg tudata nem engedett az orvos parancsainak. Csak egy kescbbi szeanszon derult ki ... valami borzalmas.

dolgokat miivelt, Az esemenyek nem tortenesiik sorrendjeben jottek elo. Az egyik tortenet Palesztinaban jatszodott, Hildebrandt keresztes hadjiratban vett reszt, a nagy hosegben a1akulata egy csapat arab not fogott el. A ferfi kiseroket levagtak, sok keresztes vitez is odaveszett. Hildebrandt kiadja a parancsot: a noket oltoztessek a halottak panceljaiba es assak el elve a sivatagban! Szornyi kfnszenvedesek kozepette haltak meg azok a nok ...

Es 1979-ben Michael Gallander ezert retteg attel, hogy elve eltemetik. Mert valahol tudja, erti, hogy megerdemelne azert, amit akkor tett. De miutan hipnozisban elmondta ezt is, megsziinik a felelme, es tobbe elo sem jon.

Verben filrdik a lovag

1189-ben Hildebrandt von Wesel egy kis westfaliai nemet hercegseg uralkodoja volt. Sok kezeles soran deriilt feny a herceg tetteire. Rettenetes

De egy mdsik kezelesnel meg korabbra mentek az idoben. Hildebrandt 12 eves volt, apja tanitotta ot vivni. Egy felnott es egy gyerek, karddal a kezben, a palota udvacin, egymassal szemben. Hildebrandt gyiilolte az apjat, tele volt agreszszivitassal es haraggal. Vivas kozben, amikor apja figyelme lankad, a kisfiu mintegy veletlenul apja arcaba szur, a penge hegye a szeme mellett nivekonyan behatol a fejebe, Talan az agyaba? Apja agynak esik, a seb elfertozodik, ket het rmilva meghal. Aztan jon a masik szomyiiseg - az anyja. Aki ugyan most a gyamja, de mint no, nem keriilhet tr6nra, hat fia reven akarja megszerezni a hatalmat A tizeneves, nagyra nott kamaszt az agyaba csibitja, igy akar kozel femi hozza es be-

kct .11 Ir.11')k.11. UJY.1n.1kk(,r ~<JY ,,'utinlJs Ilt'VU ern! .t:'1 g .. r .. gbol 111Inr.' fcrdlti.tt.l Ort':l~ nvsz rr d~dll T UdV3 3 tilalornrol. kl hJoJYO szokat d fljl'lCIL'ket, ,~mdy('k ben nrlJl~n(OSI 1 r(·lnk.)ln,'CI'-'~ k'IL1~';' m, 'cbt Irtt I", Rufmus 'lillI' ott.l " (s.1k "VIS'>Z,~jdVltUtt.i' az I. fL'ddl Sl<":Vt:'0Jt'l, .mut ._lflll'ICI) l'I,'lnt,k( k e; I.,,,'nllil nt,k m.lnl~ul.llt.1k.

Ellt:'1 .1Z ufug:]yel tt'ljL'sen me-jrn JSlkltt.l ,1z c « d~'tll IJY I'> mar ddt voln ~ mtndr n mcrt a k:WC-Ikd,' ~Z.1Z,lrlr;kh,1n ,1 ZSHl.He-· kun .1 Ruhnusfele sz.iveqre hlV.1tkozt,lk, es )Z L',)yh)Z fOkOZJIOS.ln elt.wok-d.itt .1 r('lnk.lfn1(10101. dll lllvn~l'()l's .,pIUp.'· o:pnrl.1n"k vLl'" ._: . ., vch m,ll!] Sh"~'('ny Onqen- szrv fl'':jlllk VI.,In1 01;' e'jt''ild. h.l III rn ,,)flt'fll" t.·:JY Vl'I t; tlen 11·' 1 IWfl .11 "'!]Y'rlr,r1'11 T"JlJI,1 V,)rl":,>,)r 11' 2" I""J' r·t· ptrusztekerCS.,·ll ml"jtll,llnk C'II,]eneSl Ir,i")lt 'J(,rv-J efI'Jdlf;en' Amlt kl:):;hh f<U(Hlll~ ~ III ~(j..t '> 1) .t.o' mOoijdl1kt,_iI dltnn M·.",SI \I ('C]Il' k"it'lult l IUlrIS~.l'J. J kut.itck .1tI.1tl,1k ,1 f •. ,. ',t:) f""rilt.-· snn

foIy.isa ala vonni. A fiatal hercegben isrnet femo a harag, egy nap a lepcso tetejen mellette a116 anyjat leloki a melybe, Az anya a nyalcit szegi. Hildebrandt vegre szabad, es uralja orszagat, Am mielott anyja lezuhant, utols6 erejevel meg elkapta ujjaival fia vallat, abba kapaszkodott volna, de a fia megis e1taszitotta. A huszadik szazadi ferf vallan ezert jelentek meg azok a rejtelyes, A kozos mult atka veralafutasos foltok. De most, hogy elmondta orvosanak, a foltok tobbe nem bukkannak fel. Mielett Hildebrandt nagykoru lett es mar senki sem vonhatta ketsegbe uralrnat a hercegsegben, talalkozott egy Rachel nevu zsid6 Iannyal, egy orvos lanyaval, Az udvari pap cijon, hogy Hildebrandtnak titkos viszonya van a szep zsido lannyal, A pap munkahoz lat: meggyozi Hildebrandtot, hogy a lany harnarosan terhes lesz tole - ez onmagaban is szentsegtores, egy kereszteny uraIkod6 nem allhat ossze egy, az Isten altai is kiatkozott neppel! -, majd a zsidok viszont mar kozeledni sem mert hozza, valamiletaszitjak tronjirol ot, a herceget, es egy fattyUt Iyen lathatatlan fa! nett kozejuk,

iiltetnek a helyere, Whitton doktor ugy dontott, megkerdezi errol Addig duruzsol a pap a fiatalember fiilebe, mig az Sharont is, aki bevallotta neki, hogy 0 is furcsa elhiszi minden szavat, es cselekedni kezd. dolgokat erez ferjevel kapcsolatban, ismeretlen A kovetkezo talaIkoz6jukon Rachel orommel erzesek kavarognak benne, arnelyek egyszerre tudatja vele, hogy terhes. A herceg diihroharnot vonzzak ot Michaelhez, azert ment hom felesekap. 01",," erosen uti meg -----.---------- giil' de taszitjak is homa-

k d :t- h' aI Es ekkor hlhetetlen dolog tortent: '

e vese, ogy az azonn k'd "I h h 'k e . Iyos felelmek, Az orvos-

meghal. A herceg a palota ,I eru t, ogy 5 aron egy' r gl nak ekkor meresz gondo-

ablakabol a vararokba dob- eleteben Rachel volt! lata tamadt, ugyanakkor

azt mondogatta magaban. ,,Nem, az nem lehetseges!" Megis tett egy kiserletet, Meghivta Sharont, vegyen reszt egy reinkarnacios hipn6zisban. Az asszony nerni rabeszeles utan engedett ...

Es ekkor hihetetlen dolog torrent: kideriilt, hogy Sharon egyik regi eleteben Rachel volt! A zsid6 lany, aki szerelmes lett Hildebrandt hercegbe, es akit vegiil hitszego herceg duhrohamaban meggyilkolt Mi tobb, hipnotizalt allapotaban Sharon-Rachel pontosan elmondta annak a tragikus utols6 estenek a tortenetet, amikor vitatkoztak a sztiletendo gyermeken. Hildebrandt allit61ag verbe borult szemmel kiabalta, hogy !legy zsid» fattyu nem fog utanam orokOlni r: Az asszony reszletesen elmondta, hogyan olte meg ot a ferfi, sot azt is, mi tortent meg orakkal a halala utan, Ez volt eddig talan az egyetlen bizonyitott eset, hogy a reinkamacio osvenyein nagy idotavval ugyanaz a ket lelek isrnet talalkozhat, sot az eletiik osszekapcsolodhat, Most, amikor a doktor a hazaspdr ele tarta mindezt, Michael lelkebol elroppentek a fekek, mar semmi sem tartotta vissza Sharontol, aki szinten kepes volt ot tovabbra is ugy szeretni, mint ad dig. Michael lelkeben pedig e1simultak a rancok, mert megertette: a sors - a karma? - adottneki meg egy eselyt.hogyhelyrehozza biineit Mit sem szamitott, hogy nyolcszaz ev telt el a ket esemeny: a bun es a megbocsitas kozott, A lenyeg: letrejott egyfajta egyensUly, es a ferf egyik regi biine eltoroltetett,

NEMERE ISTVAN

ja a holttestet, es arnikor fektelen haragja Iecsillapodik, egyszenien nem is emlekszik tobbe a lanyra, Minden erzelrnet eltitkolja - a kovetkezo 800 even at! Mert a kanadai orvos ezutan tovabb kutatja paciense rmiltjit es kesobbi eleteit, Min-

ric k .• rt ,-'S rnunk .. ) .n,)k s.1)n,)laI0S ercdm-nv-t

De m,11 kL so vult JZ I:'Jyh·~z v,ll~y t'b:'r. 'I ~l,jl l vvn kl'rl',>ztul l:'IIt-'nL'zt~ <l reinkar n 1(1:)1 Nydv1n r-zut.in I, .:1t I«;ZI, mer t .1 kelt'~zlt'ny t.mok. e.-gyf.'1jl.l ,.knll pcrl3oJ',":jl<l1 '>ZHlllL'let t'r" ,jrnenYI: keppen, III III drlrnk ITH,-ld,k ('\"Iyl, rl~fl.· rurn I, 'htl I::'sc'IVt senkm-k'

PerSZe J tu-Jom my mast rn.ind. A G ... II.~nd'-'It._.1t l'>ckkkol (~Ljlr; tA;1J IU(,ll,,1 filmiC wttek. R,:,ki (1Il'nZI I~ d· m~'ldtieg .1 ft'lnk:Hn,lCI J Ie-het· 'St:'I]t:'I, h,'m 1r'!s,ln kl'nyt.:.·len I,-'~l tcC'lsmHnl 1l'.pl~Lb wnylt, hoqy I' 1/,'(1)1 \0',111;; ,,':0 ".}h.m Vll.lnll, tf1l1ll1( J 111(~k, ,;.:. k.-,ny· flycll lehel. h )')Y SZdVL" r.:SZt' 1 ht:'11 flunk\. I kllL;lv •. v', '"Ii l'jf1.sk. Al ~'mt~dl lurli1I,.~ j(,k'k"fnly tin Itl",o;,lJlllJI,tkl'Zr11 tl prt'f'llk::Z,lS' 'k.l1 t'g'>SZHl l(~"'I'J .1mlt) t(Jk"lek.,.,t' f:unkicnn" flcfl1 v.11Ik. Fl 'JY('lI1Y "11 "I h (' .. ,k IOlu1hl'!fll·nk, hr,,}y ,1 oj vli:1 ~I I'" h,'nn,' '111 "jY mu· k,-·r!Ullk

TERMESZETFElETTIJElENSEGEK

denutt ugyanarra lel: ez az ember nem akar erezni semmit. Ezert szervez aztan egy keresztes hadjaratot, ahol nemcsak az ellensegen, de a helybeli nokon vezeti Ie az idegallapotabol fakad6 vallasi fanatizmusat, az eroszak ir.inti merhetetlen vagyat

Dr. Whitton ekkor mar mindent ertett, Amikor lejatszotta paciensenek a kep- es hanganyagot, arrol, mi zajlott Ie a szeanszokon, a ferfi megertette: ez volt 0, de a multban, Most, amikor rninderre feny deriilt, bajai szep sorban elrmiltak, Nem jelentek meg vallan a foltok, nem erzett biintudatot, nem akarta mar onmagat biintetni ... De mi van a felesegevel, Sharonnal?

Mas novel kapcsolatban soha nem erzett ilyesmit, j61 e1volt veliik. Am a felesege felelrnet es tiszteletet ebresztett benne. Az ut6bbi evekben

2010/10.

I; HtoO!t1j1 19

TERMESZETFELETTIJELENSEGEK

A saman megnevezes

a szlberiai tunguz, burjat es jaki tcrzsek kozos szava volt, mellyel vallasuk papjait iIIettek, jelentese; Az ember, aki tud. A samanlzrnus kapcsan, a pap szo

egy klsse furcsanak tunhet az olvase szamara, hiszen a saman tulajdonkeppen gyogyito ember,

jos es egyfajta kozvetito a valedl es a szellemvilag kozott.

A IlilUilag iizanallliizUBlitOI

~W@[A]m~ ~[[]Jm[]]Jrn

"samanisztikus hitek koze .fl.soroljak a sziberiai, az indian nepek, valamint egyes azsiai es afrikai torzsek vallasait. A kifejezes vitatott, mivel a samanizmus szo nem foglal magaba meghatarozott szakralis szokas-rendszereket, bar sok hasonlosag mutatkozik az el6bb emlitett nepek vallasi hagyornanyai kozott, Arnold Van Gennep (francia antropol6gus) szerint a 18-19. szazadi sziberiai felfedezoktol ered e helytelen megnevezes, s mara mar beepiilt a koztudatba.

Erosen hajlok arra, hogy Gennep-nek igaza lehet, hisz ilyen erovel akar a keresztenyseget is sarnanizrnusnak tekinthetjiik, mivel a pap ok ugyanazt teszik, mint erne archaikus hitvilag taltosai, iizeneteinket imak formajiban kozvetitik Istennek, kinyilatkoztatjak lsten szandekait, valamint gy6gyitanak is, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a kereszteny Europa els6 ispotaIyait szerzetesek alapitottak, ill. a szeretet-szolgalatok keretein beliil korhazakat iizemeltetnek a mai napig is.

20 IjHiOO!rnI

2010/10.

Taltosok es varazslok Andreas Lamme! (1912-2005), a nernet szarmazasu etnol6gus ertekes munkat vegzett a samanizmus kutatasa teren, Surnmazta a saman fogalmat es osszegyiijtotte az ilyen tipusu vallasok IIpapjainak" kozos jellemz6it. A kerdes tehat az, hogy kib61 es hogyan lehet saman! Le kell szogezni, hogy samanok nem annak sziilettek, han em eletiik soran valtak varazslova,' gy6gyito ernberre, mivel szerepiikhoz egyfajta elhivatottsag is sziiksegeltetett. Ezt az elhivatottsagot akar latomas-keresessel, akar alomrnal is megszerezhettek, de valamilyen hihetetlen esemeny f6szerepl6jekent is elnyerhettek

ra a jogot. Sok torzsnel mar gyermek, vagy ifju korukban valasztottak ki 6ket, az el6bb emlitett

Akit meqszallt a szellemero Egy orosz utaz6 egy sarnan kivalasztasanak lehetett tanuja Kamassz-f6Id6n. A latoqato hosszu sziberiai utja soran a Kamassz torzs egyik csoportjanal kapott ejjeli szallast. Az ejszaka kerneny volt, heves villarnlassal tarkftott esozes borftotta el a falut. Az utas ejfeltajban hangos kialtasra ebredt, Talpra ugrott, majd kinezett menedekebol. A ter kozepen egy tiatal

okok kapcsan, illetve ha tuleltek valamilyen veszelyes betegseget, vagy megtapasztaltak a halaIkozeli elmenyt, (Purcsa, hogy amig sziberiai nepeknel a n6k is betolthettek a varazslo szerepet, addig az amerikai indianoknal ilyen eset nem ismeretes.) Sziberiat szamos torzs es nepcsoport lakja, akik meg rna is 6rzik a IIsamaruzmus" f6bb elemeit, jellegzetessegeit,

A nyenyecek a szarnojed nep egyik agahoz tartoznak. Lakohelyiik a Kanyin es a Tajmir felsziget kozott huzodik, A tundrai nyenyecek renszarvasokat tenyesztettek, s egesz eletuk, kulturajuk szorosan ehhez az allathoz kotodott. Eletmodjuk erdekes parhuzarnot mutat az eszak-amerikai indianokeval (prerilako torzsek). Ott a boleny volt a legfontosabb all at, melynek minden egyes porcikajat felhasznaltak. Ugyanez elmondhat6 a nyenyecekr61 is, bar itt a f6szerepl6 a renszarvas es nem a boleny, Ezek utan nem meglep6, ha roluk keszult fenykepek (kiilsejiik, ruhazatuk) alapjan, az olvaso azt hihetne, hogy egy alaszkai indian, vagy eszkim6 torzs egyik tagjat latja. Persze e sziberiai nep szamos tagjabol mara varoslako lett, illetve uniformizalodtak, azonban sokan meg a mai napig is ugyanolyan korulmenyek kozott elnek, mint eleik.

Samanjukat tabegyjanak hfvjak. Feladata pontosan ugyanaz, mint mas nepek taltosaie, azaz gy6gyitas, es az e- es a tulvilag kozotti uzenetkozvetites. Dobjaik alakja, merete, diszltese mind a magyar, mind az indian taltos-dobokkal er6teljes egyezest mutat.

ferfi alit, melynek teste be pontosan akkor csapott bele a villarnl Az ifju csodaval hataros m6don tulelte a dolgot, fel oraval az esernenyek utan mar teljesen j61 erezte rnaqat. A torzs vezet6i, rangosabb emberei az esernenyt ugy foqadtak, mintha a szellemek klnyllvanltottak volna akaratukat, ezert a tiatalembert a torzs samanjanak gondjaira biztak, hogy nala sajatitsa el a rnesterseq tudnival6it.

A can idokben egy lengyel menekiiltet is szarmiztek Sziberiaba, aki szamos leirassal szolgalt a sarnanizrnussal kapcsolatosan. 6 a jakut torzs foldjen elt 12 esztendeig, igy alkalma volt szokasaikat alaposan megfigyelni. A jakutok taltosai megkiilonboztetesul hajukat hosszura novesztettek, meIyet tincsbe, vagy copfba fontak. Szertartasaik soran sokszor hoszszu oraklg, akar napokig doboltak, ugraltak, tancoltak, anelkiil, hogy elfaradtak volna. Mind a cari idoszakban, mind a kommunizmus idejen uldoztek oket, de hitiiket tovabbra is megtartottak, gyakoroltak, holott ez sokszor kellemetlen kovetkezmenyekkel jart szarnukra.

Hihetetlen sarnan-szertartasok

A samanok szertartasat sokszor hetkoznapi emberek is megtekinthettek, reszt vehettek benne. Ilyen szerencses latogato volt a holland szarrnazasu Telpin, vagy Teljin (?) is, aki oroszorszagi utazasa soran, szinte veletleniil jutott el a hanti (osztjak) nephez, es reszt vehetett a mara mar szinte feledesbe meriilt medveszertartason, amelyet azert rendeztek, mivel a torzs egyik vadasza egy medvet zsakmanyolt. A

TERMESZETFELETTIJELENSEGEK

Az indian rokonsaq

Az indian torzsek sarnanjait medicine man-kent - azaz gy6gyit6, vagy orvossaqos emberkent - emlegetik, noha ennel ok sokkal tobbek, raadasul egy fogalom ala zsufolnak be tobbfele taltost, ill. varazslot. Az indian .papok" uqyanuqy szakosodtak, ahogy a modern orvosok is teszik (belgy6gyasz, ersebesz, aqysebesz, stb.). Voltak koztuk olyanok, akik csak a szellernvilaq uzenetelt kozvetitettek tarsaiknak, voltak, akik csak orvoslassal foglalkoztak es akadtak olya-

Taltosok vilaga Gardonyi Geza A latnatatlan ember cimu reqenyeben valosaqhuen adja vissza a hun taltosok vilaqat. Mivel az osi magyar vallas szakralis rendszere a keresztenyseq terhodltasa kovetkezteben szinte teljesen megsemmislilt

- csak egyes elemei maradtak fent; nepszokasok, nepi hiedelmek, babonak, rnondak, leqendak forrnajaban -, Gardonyl a mai napig is torzsl tarsadalomban elo, rokon nepek, ill. a rnaqyarehoz hasonl6 kulturaval rendelkezo nepcsoportok szokasalval kleqeszltve alkotta azt ujra, meqlehetosen hiteles kepet rajzolva r6la.

hantik a rnedvet isteni eredetiinek tekintettek, ezert szellernet ki akartak engesztelni (hasonlatosan az eszak-amerikai indian torzsek szokasaihoz}, A tobb napos unnepseg-sorozatnak eszrevehetoen meghatarozott rendje volt; kezdetet a szakralis enekles jelezte. Az elejtett medve Mret es koponyajat a vadasz hazaban helyeztek el, ahol megfeleld menrryisegu etelt es italt is

raktak a IIszellem" ele, A dobok monoton dobogasa 6rakig tartott. Estefele Telpin egy sziirke, medve formaju arnyekot fedezett fel a falon, mely az utols6 dobutes elhangzasaval mintegy varazsiitesre eltiint.

A beteqseq gonosz szelleme

Egy orosz szarmazasu, szeretetszolgalatnal dolgoz6 nover

nok is, akik kizarolaq a [ovendot kutattak, azaz j6soltak. A Farkasokkal tancoio (Kevin Costner Oscar-dijas filmje) j61 vllaqltotta meg az indian sarnan szerepet, aki bolcsesseqevel, elettapasztalataval, es emberismeretevel magasan tarsal fole emelkedett - s bar nem <5 volt a torzs tenyleges vezetoje, hiszen bekeldoben a valasztott torzsfonok (a filmben Tiz Medve), haboru ldejen pedig a hadl-fonok iranyitotta a csoportot, a Venek Tanacsanak taqjakent rneqhatarozo szava volt a csoportot erintd kerdesekben,

a busmanok egyik gy6gyit6 szertartasanak lehetett tarnija. Allitasa szerint a bushman gy6- gyit6 egy mindenfele hallucinogen anyagot nelkulozc transzba esett, melyet hosszu ideig tart6 tanc elozott meg. A szakralis mozgassor vegen a gy6gyit6 a beteghez tan colt, mikozben velotraz6 sikolyokat hallatott. A beteg fekvohelye mellett karjait az eg fele lokte, hogy ezzel a mozdulattal kergesse el a betegseg gonosz szellernet, Guavasit. Ezek utan a IIvarazsl6" a kunyh6- b61 kirohant a szabad terre, ahol egyre jobban belelovallta magat a transzba, olyannyira, hogy mar fajdalmat sem erzett, hiszen a tabortuzek izz6 parazsan is ep borrel gyalogolt at, ill. hem pergett meg benniik. A torzs tagjai szerint ekkor koncentralodtak a gy6gyit6 erok. Mikozben a tulfiitott indulatok csucspontjukra

ertek, a beteg, aki mellett senki nem maradt es addig jarni is keptelen volt, most rogyadoz6 labakkal ugyan, de felkelt fekheIyerol, es elindult a saman fele, Melle erve, a sarnan hirtelen elajult - ekkor segitoi elkaptak es biztonsagos helyre fektettek, nehogy a transzallapot elmulasaval megegjen a tabortiizben - majd orvendezve vettek korbe gy6gyult tarsukat, aki kaban nezett korbe. A nover szerint elegge hatborzongato volt a dolog, ugyanis a meggy6gyult ferfi szeme feherje ekkor meg teljesen vorosnek runt, s ez a satani szin egyre fakult, majd par perc elteltevel teljesen el is tiint, ekkor a beteg tekintete visszanyerte terrneszetes csillogasat, A bushmanok szerint Guavasi ekkor tavozott teljesen a ferfi testebol.

BERTA KRISZTINA

2010/10.

I:tILOOlCil 21

Bateaslia, atOM, uaav termliszettelelli jelenSea?

I 10 ImOH

Az ut6bbi evekben egy rendklvul kiilonos es legalabb ennyire felelmetes jelenseg van elterjedoben, elsosorban Del-Azsia teruleten, A halalos alomnak elkeresztelt meglehetosen bizarr k6r - avagy az a valami, amit betegsegnek hisznek - tucatjaval szedi aldozatalt a Fiilop-szigetek es Hawaii lakosai koziil, ahol, mint az koatudott, igen nagy hagyomanyai vannak bizonyos egzotikus, a fekete magiaval szorosan osszefiiggo hiedelmeknek, vallasoknak, babonaknak.

TERMESZETFELETTIJELENSEGEK

A szimptomak, melyeket elcszor mintegy ..l"l..2s evvel ezelott kezdtek el megfigyelni, meglehet6sen nem evilagi jellegiiek es az orvostudomany evezredes tortenetenek soran sernmifele hasonl6 betegsegrol, illetve az ahhoz kapesolhat6 tunetekrol nem kesziilt meg semmifele feljegyzes, Az aldozat napokon kereszti.il szenved hirtelen ratamado, migrenszeni, gorcsos fejfajasokt61, idovel pedig jelentkeznek a rernalornszeru ti.inetek: A beteg keptelen nyugodtan aludni, egyfolytaban hinykol6dik, zihal, legzesi zavarok lephetnek fel, pulzusa abnormalis mertekben felgyorsul. Sok esetben figyeltek meg ijesztoen heves es hosszan tart6 rangogorcsoket ez id6 alatt, ami pedig meg furcsabb: az alanyt keptelenseg ebbol az allapotbol kiszakitani, magahoz teriteni, felebreszteni, Sokan ugy gondoljak, mindezek egyiitt akadernikus pontossaggal meritik ki a rnegszallottsag tiinet-egyutteset, mely allapotr61 ugy hiszik, hogy demoni lenyek, szellemek veszik birtokba az aldozat testet,

Nines menekves •••

Habar a rnegszallottsag eseteben jegyeztek mar fel haldlos kimenetelii eseteket, a legtobbszor azert sikeriil kiiizni ezeket a feltetelezett nem evilagi lenyeket a testbol, es az aldozat ekkor ismet norrnalis allapotba keriil. A halalos alornban szenvedok kozott azonban az elrmilt huszonot ev alatt osszesen egyetlen egy olyan ember volt, aki elve megUszta a tortenteket, Mondhatni, hogy 6 a koronatami, legalabbis azt illetoen, hogy a halalos almok - helyi neven Bang Utu - nem valamifele eddig ismeretlen klinikai jellegii megbetegedes szimptomdja, a val6s magyacizat ennel j6val ewterikusabb, hihetetlenebb - es ijesztobb ...

Megdobbento m6don a hivatalos orvostudomany legalabb annyit foglalkozik ezzel a jelenseggel, mint peldaul a testelhagyasos elmenyek tanulmanyozasaval, vagyis semmit. Ez azert

22 IWmO!mJ

20010/10.

meglehetosen gyors, a megfigyelesek es osszegyiijtott beszarnolok szerint ket het alatt jut el az aldozat oda, hogy az agyaban vergodve, latsz61ag rettenetes kinok kozott tavozik az elok sorabol. Az eddig felderitett esetekbol nyilvinval6, hogy nem malariaszeni fertozesrol - ami koztudottan okozhat lazalrnokat - vagy hasonlorol van szo, hiszen a Bang Utu ernkelhetoen egyaltalan nem virulens, legalabbls nem abban a formaban, ahogyan azt a jarvanyok eseteben kenyszeni m6don megswkhattuk. A halalos alom egyszer csak lecsap, minden elozmeny, kimutathat6 ok nelkiil. Az aldozat kezdetben migrenes fejfajasokra pa-

eikepeszto - es termeszetesen melysegesen felhabonto - mert a halalos alom - ahogyan neve is mutatja - nem egy gyorsan mUl6 lazrohamokkal jar6 konnyed betegsegkent irhat6 Ie, hanem egy szinte minden esetben vegzetes kovetkezrnenyekkel jar6 allapotkent, amibol nines menekves, Maga a jelenseg lefolyasa

naszkodik, goresszeni fajdalmak uralkodnak el rajta, kesobb egyre aluszekonyabba valik, ekkor szabalyos rangogorcs rohamok tornek ra, es az alanyt nem lehet felebreszteni. Ezek a gorcsos rohamok egesz ejszaka fennallnak, az aldozat reggel farad tan, megviselten ebred, am arnneziaja miatt nem ernlekszik arra, mit

hogy szemelyazonossagat barrnilyen szinten felfedjek - mikeppen volt kepes megmenekiilni, mikozben mindenki mas, akiket ezek az alombeli tarnadasok ertek, elkeriilhetetlen medon halt bele ezekbe az almokba, bar 0 azert szolgalt ezzel kapesolatban nerni magyarazatszeniseggel, Az 6 eseteben az egyre nyugtalanitobb, sot, horrorisztikusabb ejszakak utan egyszer esak, minden atmenet vagy lecsenges nelkiil sziintek meg a jelensegek es soh a tobbe nem tertek vissza. A ferfi azota is eli ismet normalis kerekvagasba keriilt eletet, es attol sem tart, hogy harom fia kozul barmelyiket fenyegetne az a veszely, amit 0 egyszer mar sikeresen legyozott. Allitasa szerint minden esak sajat rnagan mult, a tamadasok ideje alatt ugyanis soha nem volt hajlando elfogadni, hogy mindaz, ami tortenik vele, az maga a valosag es valosagos hatast gyakorolhat ra. Elmejenek makaes es eros ellenallasa lehetett talan az, ami megtorte az alombeli gyilkos szandekait?

A Bang Utuval mint mar emlitettiik, hivatalosan soha senki nem foglalkozott tudomanyos alapossaggal, csupan nehany onjelolt kutato nete... vette a faradtsagot es batorsagot ahhoz, hogy 6 elmondta, hogy alma- --------------- a kulonos jelensegsoroiban - erdekes, hogy a A Bang Utu-va/ hivata/osan soha zat nyomaba eredjen. tobbi esettel ellentetben senki nem fog/a/kozott tudomd- Az egyik ilyen kutato ernlekezett ezekre - egy nyos a/apossdgga/, csupdn ne- Nils Larsen, aid ket even

hdny onje/o/t kutato vette a fd-

apro emberke jott el radtsdgot es bdtorsdgot ahhoz, keresztiil gyujtotte az

hozza es folyamatosan hogy a kiilonos je/ensegsorozat adatokat a Fulop-szige-

kinozta, fojtogatta, utot- nyomdba eredjen teken, illetve Hawaii-on

te-verte. Kommunika- es vegul arra jutott, hogy

cio nem zajlott Ie a ket fel kozott, a rejtelyes az ily medon torteno elhalalozasok szamra leny egyszer esak megjelent a ferfi almaiban evrol-evre meredeken novekszik. Mig 1985- es elkezdte kegyetlen medon verni. Rejtely, ben meg esak elszort jellegii volt a Bang Utu hogy a tlilelo - aki nem jarult hozza ahhoz, felninese es osszesen kileneen valtak az aldozataiva, ad dig 2009-re ez a szam meghaladta a szazat, osszesen pedig tobb mint 1500-an lettek aldozatai ennek az atoknak, avagy nilvilagi tamadasnak,

A masik erdekesseg az, hogy a Bang Utu kizarolag az emlitett foldrajzi zonakban iitotte fel a fejet, a vilag tobbi pontjir61 egyetlen, hasonI6 beszamolo sem erkezett, Ez a teny tovabb erositi azt a feltetelezest, hogy talan valoban egy atokrol, illetve egy helyi atok altai kivaltott, tulvilagi, termeszetfeletti lenyektdl erkezo tarnadassorozattal allunk szemben. Ez esetben azonban Jennie kellene egy emberi katalizatornak, aid ezt a folyamatot megidezi, elohivja, valakinek, aki ki tudja milyen celokt61 vezerelve ezzel az egzotikus m6dszerrel tesz el lab aiel embereket. Erre azonban termeszetesen nines semmifele bizonyitek, igy tovabbra is marad a ketsegbeeses es felelem, hogy legkozelebb vajon kire esap Ie ez a remes, vegzetes kor, atok, ilIetve termeszetfeletti csapas ...

elt at, iIletve azt sem tudja felidezni, hogy aImodott-e valamit. Wgii1 pedig eljon az utols6 ejszaka, amikor az ilIeto belehal ebbe az allapotba ...

Az elhunytakon elvegzett boncolasok tovabbi megdobbento reszletekre deritettek fenyt, A test szamos reszen, szerveket erinto beverzeseket talaltak, elsosorban a hasnyalmirigynel, ilIetve a tiido eseteben, Az aldozatok arekifejezese meglehetosen ijeszto, mintha valamitdl sz6 szerint haldlra rerniiltek volna ...

seggel a fia is erre a sorsra fog jutni. A helyiek szerint az egesz nem mas, mint egy atok, vagy esetleg dernoni lenyek tamadasa az emberek ellen, amit megerosft az egyetlen tlilelo torte-

Remalomba ilia valosag

A jelenseg tovabbi, igen rejtelyes sajitossaga, hogy kizir61ag ferfiak koreben terjed, ilIetve kimutattak, hogy ha egy csaladban az apa a Bang Utu aldozata lett, akkor nagy valoszinfi-

TERMESZETFELETTIJELENSEGEK

KGY

2010/10.

IIHmOIt:tj1 23

TERMESZETFELETTIJELENSEGEK

HOBOngidlaggan a sir_iiuadl

Ki.ilonos, ma is leteza Eur6pai szokas, hogy bizonyos ida multan - amikor a temetoben mar nines tobb hely, vagy egy meqhatarozott ida elteltevel - exhumaljak a esontokat, majd a sirhelyet ujra

es ujra kiadjak, Szamos orszaqban a civilizaci6 terjedesenek koszonhetaen temetoket szi.intetnek meg, hogy helyi.ikre lskolat, bevasarl6 kozpontot, vagy epp lak6telepet epitsenek. De mi a sorsa a reg elhunytak maradvanyainak? Megorzi barki barhol is az emleki.iket?

Eur6pa tobb kis falva az elmult evszazadok alatt pillanatok alatt varossa, majd nagyvarossa notte ki magat, E falvak tobbsegenek 6si temet6iben a halottak szarnara fenntartott hely egyik pillanatr61 a masikra kevesnek biwnyult. Ekkor vezettek be, hogy a sirhelyeket egy id6 utan (20-30 esetleg SO ev) exhumaljak, majd ujra berbe adjik ujabb 20-30 vagy SO evre, Az exhumalt sirokb61 el6keriilt esontokatazonbantovabbraisgondoznikell.Ezert a holtak csontjait rendszeresen csoportositottak es a sirjukb61 kikeriilt csontmaradvanyok egy ido utan uj - kozos - sirhelyre keriiltek, igy jelent6s helyet takaritottak meg, rnikozben ujabb es ujabb sirhelyek kialakftasara volt lehetcseg, Hihetetlen m6don ez a szolcisjog szerte Europaban a mai napig fennmaradt. Ugyanakkor, mivel az exhumaIt sirok sfrkovei is megszfintek, vagyis nines mar semmi, ami az elhunytak identitasat jelezze, szamos helyen - f6kent Nernetorszagban es Franciaorszagban

24 IjlltnO!tjj1 20010/10.

- az a szokas alakult ki, hogy az exhumalt holtak never iIletve sziiletesiik es halaluk daturnat egyszeriien rafestettek a koponya homlolcira. E helyeken az elhunytak csontrnaradvanyait kiilon taroljik, Az exhumaltak kozos tomegsirjaiban kulon helyeztek el a tobb szaz labat, kezet es az egyeb csontokat, amelyek tetejen kupacokban allnak a kezzel feliratowtt koponyak, Azonban senki sem tudja, hogy e csontoknak mi lesz a sorsa. Van, ahol a csontokat muzeumi Iatvanyossagkent kezelik. Mashol a vegsonek szant nyughelyek a kiilvilagtol elzarva biztositjak 6seink nyugalmat, De hogy meddig maradhatnak ezek a csontok a csontvazhazakban senki sem tudja, hiszen az exhumaltak szama a nepesseg novekedesevel egyenes aranyban novekvo holtak szamaval evr61 evre gyarapszik, mikent a meg- 6rzend6 esontok szama is. Az exhumalasok, a

ternetesek, a holtak ujb6li elhelyezese rna mar nem egy helyen vaI6s gondot jelent, amellyel azonban ugy tiinik, napjainkban senki sem fogialkozik. Az erintettek nyilvan ugy velik, hogy a holtak nyugalmanak biztositasat fent kell tartani, mikozben nem vesznek tudornast a temetok.nilzsufoltsagarol'; amelyproblemaval rna mar egyre nyilvanvalobban a soron kovetkez6 generacionak kell majd megkiizdenie. S mit tehetiink mi magunk? Hat bizony csak annyit, hogy bizakodunk abban, hogy lesz majd vaIaki, aki balalunk utan 20-30 vagy SO ev mulva gondoskodik arr61, hogy legalabb a koponyank legyen a sfrkovunk ...

TOROKM6R

Fognoveszto (soda-gel Nagyon sok embemek okoznak gondot a rossz, Iyukas fogak, amin - jobb esetben - csak fogtomessellehet segiteni. Ez viszont egy eleg kezdetleges m6clszer, hiszen a tOmes kieshet, es egyaltaIan nem olyan ellemill6, mint a fog megmaradt reszei.

Francia tud6sok most olyan anyagot fejlesztettek ki, amely a j6voben feleslegesse teheti a foqtornest, a sejteket stirnulalva ugyanis az anyag segit hetek alatt ujjaepiteni a fogakat! Az uj anyag osztodasra serkenti a fogakat felepit6 sejteket Ez laborat6riumi korulrnenyek kozott segitett a klserleti egerek lyukas fogait visszaallitani eredeti allapotukba, mlndossze egy h6nap alatt A francia Orvosi es Egeszsegligyi Kutatasok Orszaqos tntezetenek rnunkatarsai azt vizsqaltak, hogya pigmentsejtek rmikodeset stimulalo hormon, az ugynevezett MSH hatassal van-e a fogak sejtjeinek osztodasara A kutat6k az MSH-t egy aminosawal vegyitettek, majd az anyaggal emberi fogakb61 nyert sejteket, egy masik klserlet soran pedig egerek szuvas fogait kezeltek; ez ut6bbi vizsqalat eseteben a lyukak egy h6napon belul elnintek, A zseles allagu anyagot meg tesztelik, es a szakertok szerint harorn-ot even belul a fogorvosok is alkalmazhatjak,

EGESZSEG - ELETM60

F· elreteve a tr"ef.it, val6ban osi vagyunk nillepni a valosagon, hogy sivar, mindennapi eletiinkbe nerni izgalmat vigyiink. Almaink val6ra valasa, kivansagaink beteljesiilese a fizikai valosagban sokszor lehetetlen, igy potszerkent feltalaltuk a "Magiat': Ennek fontos elemei a bajitalok, de mielott belekezdenenk "koktelkalauzunkba", ismerkedjiink meg a fogalmakkal. A magia kifejezes varazslast jelent, fgy nem veletlen, hogy az illuzionistakat, buveszeket a magus sz6val tiszteljiik meg. A "varazslatnak" ket fajtaja isrneretes; fekete es feher magia, A fekete szin a rosszat, a sotetse-

kecsketejb6I, mogyorobol, vorosborbol es borsb61 all E rnixtUclt a celszemely italaba kell eszrevetlenul belekeverni. Hogy szerelrniink targyanak fog-e fzleni a furesa koktel, azt nem tudom, de gyanitom, hogy a benne leva kecsketej rniatt erdekes szinhatast erhetunk el, amenynyiben kolaba ontjiik.

A Idnaiak a mehpempovel kevert gyiimolcsleveket reszesitettek el6nyben. Hatasos vagyfokoz6 a ginseng szirup vagy szorp, valamint a kecsketejbe fowtt orchidea is, ez ut6bbit atlitolag I. Karoly spanyol kiraly is el6szeretettel fogyasztotta.

~

arizSlalos OHlilll&I&UZ

Kiilonbozo elethelyzetekben sokszor mindannyiunkban lehetetlen kivansagok meriilnek fel; - Barcsak meqtudhatnam, hogy mire gondol val6jaban a maslkl - De j6 lenne, ha partenerem, kollegaim, baratalm csak igazat tudnanak mondani! Veszekedes alkalmaval szeretnenk magikus hatalommal birni, hogy ertetlen, vagy rosszlndulatu ellenfeleinket valamilyen cillatta valtoztathassuk, Netan csak annyi a kivansagunk, hogy viszonzatlan szerelmi.ink targya belenk bolonduljon? Semmi vesz! Hiszen pontosan ezert talaltak fel a bajitalokat!

get, a gonoszsagot jelkepezi, mig a feher ennek ellenkezojet, A varazslat harom alapelven mukodik, ezek, az elolenyek kozotti szimpatia, a koztuk leva ellentetek, ill. a mindenre es mindenkire ervenyes egyetemes szabalyok. Ugyanezen elvek ervenyesiilnek a maglkus italok keszitesenel is!

Szerelmi bajitalok es vagyfokoz6k

A bajital-fozetek keverese mindig az oramutato jarasaval ellentetes iranyban tortenik! Azok a haziasszonyok, akik meg olvastak a regi szakacskonyveket, esetleg nagymamajuk, dedijiik tanitotta 6ket fazni, tudjik, hogy a rantast is igy kell bekeverni!

,,A csontomb61 valO csont, is a testembOl val6 test lesznek egy testte ...• - igy sz61 az Iras M6zes I. konyveben, es ezekkel a varazsszavakkal lehet a szerelem beklyoit "rakattintani" annak a kezere, aki nem is akarja. Ehhez meg magikus le sem kell, eleg a btivos mantra ismetelgetese, valamint Salamon kulcsanak, vagy a Pentagrammnak nevezett abrakat lerajzolni a foldre,

A bajital recepteknel maradvaj Arnor Varazsnediije peldaul sargarepabol, rozsaszirornbol,

26 IjtlitjCuOj'l 2010/10.

A rnezes, esieseribors6s, voroshagymas tunnix otlete Indiabol ered. Elkepzelve az ernlitett izeket egyiitt, szamomra inkabb azonnali es frenetikus hatasu gyomortisztit6 italnak ttinik. Az Arab Gyonyor opiumbol, mezbol, es ruszerekbol all. Termeszetesen ez ut6bbi recept elkeszftese elharithatatlan akadalyba utkozik, mivel az 6pium hasznalata tiltott hazankban,

A szereesendi6t viszont barki megvasarolhatja, rnezzel felfozve aIlit61ag ez is alkalmas a vagyak szftasara, legalabbis az iszlam nagyurak ezt a kevereket itattak haremholgyeikkel, az esemenydus ejszakak remenyeben,

Az 6kori r6maiak a tejb6I, mezbol, tojisbol es diobol aII6 italra eskiidtek.

A Nostradamus-oldat fo hatoanyaganak, a esombornak vagykelta hatasat mar a kozepkorban is ismertek, igy nem veletlen, hogy ter-

mesztese egyhazi birtokokon, kolostorokban tiltott volt.

A Zold Ordogkent, vagy Zold Tunderkent ismert abszint egyesek szerint hatasos afrodiziakum, rosszrnajuak szerint azonban ez nem igaz, az abszint tart6s fogyasztasa impotenciat okoz.

A bors-menta tea merevedest el6segit6 hatasat mar Hippokratesz is ismerte. (Hippokratesz gorog orvos, a K6sz szigeti orvosi iskola vezet6je volt az 6korban. A k6szi orvos-papok maig fennmaradt esku-szoveget ismetlik el a mai orvosok is, azaz hippokrateszi eski.it tesznek.) AIlit6Iag V. FUlop francia kiralyt (Capet dinasztia, Szip FUlop kozepso fia) szerelmi bajitallal vet-

tek ra, hogy feleseget, Burgundi johannat ismet rnagahoz vegye. Az asswny a kiralyi csaladban IezajIott hazassagtoresi-botranyban val6 reszvetele rniatt Dourdanban raboskodott, kesobb x. Lajost6I nyert amnesztiat,

Szerencse-esszencia

A szereIernhez sokszor bizony szerenese is kell! Idevag a mondas, l1jokor volt jo helyen!" Az 6kori bolcsek szerint minden ember a sajat szerencsejenek kovacsa, am a boszorkanyok ugy hiszik,

a j6 alkalom megteremtesehez egy magikus ita! is eleg, A Harry Potter filmekben mindezt a Felix Felicis-szeI ertek eI az ifju varazslok, de lassunk egy val6di boszorkany-receptetl Nem kell mas hozza, mint nemi alma - a siker es az elegedettseg l1jelkepe~ bazsalikom - ami vonzza a szerencset, es egy esipet pirit (magas vas es kentartalmu asvany). Ezutan mar nines mas dolgunk, esak a hozzavalokat kell osszefozni es atszfirni. Ha szerencsenket okosan szeretnenk felhasznalni, nerni zsalyat is adhatunk a f6zethez! Termeszetesen a recept sikeres voltara nem adhatunk garanciat, es arra biztatjuk az olvasot, hogy egy-egy ita! elkeszitese eI6tt tanulmanyozza az osszetevok tulajdonsagaitl

"K19y6 nyelve, nyul hereje, bekaszem, akasztott ember nyelve"

Az ernberiseggel egyid6s a kivansag: a feIesleges egyenek l1elti.intetese~ de oIy medon, hogy a halalesetet betegsegnek tulajdonitsak, vagy

EGESZSEG - ELETM60

megmagyarazhatatlan esemenynek korryveljek el.

A cimben szereplo kozepkori idezet egy halalos bajital receptje. De val6ban lehetseges volt, hogy ezeknek az anyagoknak az osszefozesevel megoljenek valakit? Kapargassuk meg esak egy kicsit a felszint! Agatha Christie a Biibajos gyilkosok cimii regenyeben, a krirni ket szereplojenek beszelgetesebol kiderul minden; fantasztikus h6kusz-p6kusz, ijeszt6 osszetevok, de ha Iehantjuk minderr61 a szfnpadias koritest, ott ill a mezteIen igazsag, meregl

Druon erdekes regenyeben (Elcitkozott kiralyok) a Szep Fulop f6peeset6ret megolo mereg-esszencia egy kivegzett ember nyelvenek hamujab6I es a faraok kigy6janak mergebol allt, Nyilvanvalo, hogy egy hamuva egetett husdarab - meg ha az emberbol szarmazik is - elfogyasztasaba meg senki sem halt bele, a kobramereg is esak a veraramba jutva fejti ki hatasat, Am itt van a kutya elasval Ugyanis a faraok kigy6ja elnevezes nem a halalos marasu kobrat takarja, hanem egy mestersegesen el6atlitott anyagot, aminek 6set meg a kora kozepkorban kiserleteztek ki az alkimistakl A kolt6i new anyag higanyt tartal-

maz, ami mint tudjuk a szervezetbe jutva er6sen mergez6 hatasu!

Kedvelt mereg volt a ricinus is - amely disznoveny ugyan, de ultetese rna mar szigonian tilos - ennek ellenere szamos kiskertben fellelhet6. Agy6gyhatasUkent ismert ricinus-olajat magab61 a novenyb61 vonjik ki =level, szan ezekkel egyebkent a selyernhemy6kat etetik Kfnaban - magja tartalmazza az er6sen mergezo ricin feherjet, A mergezes ti.inetei: szaj-, torok-, gyomoreges, hanyinger, hanyas, hasmenes, gyomorgorcs, homalyos latas, nehezlegzes, rna]es veseelegtelenseg, vervizeles, benulas, majd legzesi- vagy szivelegtelensegnek tUn6 halal, Ismerve a kozepkori orvosok, szamunkra sokszor tudatlansagnak tUn6 gy6gyit6 ismereteit, nem csoda, ha adott esetben a ricinus hatasat valamely furcsa betegseg ti.ineteinek, Isten buntetesenek, esetleg az Ordog rruivenek tartottak:

2010/10.

)OEWINTER

IjMtno!m 27

EGESZSEG - ELETM60

Felmenoink neha talan elhamarkodottan itelkeznek, a bennunket ert blralatok megsem teljesen megalapozatlanok.

"Ezek a mai fiatalok"val6ban hajlamosak plmaszsaqra, felelotlensegre, szabadcssaqra, mlndazonaltal [aratlan uton, rnasok altai nem kitaposott osvenyen haladnak. Az emberiseg szamara mindeddig ismeretlen helyzetekben kenytelenek boldogulni.

TTorunk eletviszonyai kisse ru- menyeink felszinesek es tartalmat.&rosek. Hianyzik a rnertek, a lanok.

vonatkoztatasi rendszer, a tekinte- Az idosebbek jogosan koppintanak Iyek pedig eljatswttak bizalmun- a fejiinkre, hiszen valoban eIveszikat Raadasul jovokeppel sem ren- tettiik tartasunkat, Nyeglen bandudelkeziink, hiszen a forradalmi to- kolunk, nem figyeIiink egymasra, rekvesekbe vetett hitiink vegkepp raadasul folyton csak panaszkodni megrendiilt a sorozatos kudarcok tudunk. Jogainkra felettebb kenye-

lattan. sek vagyunk, ugyanakkor a tiszte-

Ugyanakkor "j6 letet nem adjuk

dolgunkban" azt A kor/dtlan, meg a Idza- meg masoknak,

sem tudjuk, hogy ddsbt ;sdme/~oz~ s;~blahdsd9 Nehezen boldomihez kezdjiink sza a ossaggu ,oJu at. guIunk a gene-

magunkkal. Elodeinkhez kepest racios problemakkal es erdekelnagyon kenyelmesen elunk, raada- lentetekkel, Regebben korosabb sui kedviink szerint v:ilogathatunk ernbertarsainkhoz tudasert es a kinalatb61. Gyorsfogyasztasra bolcsessegert fordulhattunk, napneveltek benniinket: az ujdonsag jainkban azonban mar awn kapjuk varazsatol megreszegiilve barmit magunkat, hogy konnyen lernaraes barkit konnyen lecserelunk, A dunk a nalunk csak a1ig fiatalabbak felszines habzsolasbol ad6d6an el- mogott, Sajnos nekiink mar min-

Kiarusitas

Arnint :, szexualuas .1 fOl]Y·lSZlt")l tarsadalornban mt."Jt~I.)Ita helyet, roqvest UJ versenyhelyzetet 9cncr;\1t M,~I nem d gybnyor ktapadhatattan forrasakent jeleruk rneq: mk.rbla mcqfclclcsl torekvcsck. valamint a telJesitrnenykeny szer erosrtesere hivatort. " krvanatos mcqjolcncsr« kol tern kell: mindentele <Jy •. myc.rokhen rcszesulhet. olkl rcn dclkczik a szukseges kellekekkel, Funtu s .", vahk a meret e., 3 mennyrseq, ,lZ I()cny,zrnt pcrli9 al cl]cku) l·rndk('dik Nepszerusodnek " perverz Jah~kok, hiszen .1 ha9Y()n1·,nyos C9yuttl(ol mar szinte klisesnek tunik. R':'adasul dr"9rl se

28 Ijlli110lm 2010/10.

dig e10re kell nezniink, Nem csoda, hogy lat6koriink egyre szUkiil. A gyors haladashoz biwny szemellenz6 viselete szukseges,

Pedig nem artana, ha megallnank es visszapillantanank,rnivel tanulniva- 16nk boven akad. Nezzunk csak vegig magunkon! Hova tartunk? MeIyebben es intenzfvebben oriililnk az elet ajindekainak? Tudunk meg atlenyegiilten szeretni, rajongani? Van benniink felelossegerzet! O'gyesen hasznaljuk eszkozeinket, feltalaljuk magunkat a mai vilagban, ugyanakkor tavlatok es eszmenyek nelkul bolyongunk. Sokan koziiliink mar lemondtak az ertekkeresesrol, kozonybe vagy cinizmusba siippedve.

Biiszken v:ilIaljuk magunkat: a nyilvanossag szamara lathatova tessziik, arnink van. Kerkedesunk es villogasunk azonban oromtelen,

az

m

hiszen valojaban csak a megerosito visszajelzesekre hajtunk. Mindazonaltal mielctt felmenoink rosszallasaiknak adnak hangot, ertsek meg, hogy val6jaban rni folytonos kornpenzalasra kenyszerulunk! Laza mozgasunk, valarnint felelotlen es tiszteletlen viselkedesunk valojaban celtalansagunkbol ad6dik. Jarha~uk ugyan a sajit utunkat, am szarnunkra mar nincsenek biztos pontok es egyetemesen ervenyes rnercek, Hiaba sz6rakoztatnak benniinket eszkozeink, hiszen va- 16jaban jobb hijan potcselekvesekre kenyszeriilunk.

A forradalom utan

A viclgba boruIt hatvanas evekben felszabadultak az osztonok, Csodalatos tavlatok nyiltak meg elottunk, hiszen gatlasok es alszernerern nelkiiI nezhettunk eldre, Sajnos awnban rniutan ledontottuk a korlatokat, vagyis megnyertiik a forradalmat, a lazadas ertelmetlenne v:ilt Az erotika vegiil a rendszerbe tagoz6dott: megszokotta, sot, fogyasztasi cikke, penzforrassa silanyult, Elveszitette tabu-jellegebol fakad6 tobbletet es rnisztikus varazsat,

Az athaghat6 szabalyok megszdnese rniatt lesziink egyre tanacstalanabbak es tehetetlenebbek. Identitasunk megteremtese nem lehetseges akadalyoz6 tenyez6k nelkul: mindig j61 tudjuk, hogy kik is vagyunk valojaban, arnint van, amitol elhatarolodhatunk, arnivel szembeforduIhatunk. Miutan leomlanak a

qedeszkozuket sern Igenyel. A kacers~g altalanos viselkedosforrnakent v,110 megjekn€>sevel az intimltas kiszoru' az (·Ictunkhol. A csahf'.-, 1t:'.~nYIO kozszcmlerc tC'szi b.~jait. (·S(·tleg terrneket reklarnoz. net.in ertekesn idorn.ut IJtha vetve. SZt'XI~ meqielenesevel persze tudatja. h09Y nern akarmr· lyrn P,ll tnorrc vadaszrk.

H,l masok nern IS. a p.-.zicholnl)u5~k J('II jMIlr'lk. hrszcn van "Ie'_) tenruvalo: .,(,k,~sorln.-,k az ",lfnjtasl,kh.11. kI5t:'hr.s~gl kornptexusokhol, durv(ls,lgbol. valarrunt crzckettcnscqbol ;lti(')t10 I)nnt1ok. Mivc:1 .1 tcma mar ncm tabu. nyiltan kibeszelhetjuk rnaqunkhol nundazt. arm szivunket nyornja. Mas-

falak es eltiinnek a hatarok, sziirke rnasszava gyfu6dunk.

Az allig begombolkowtt konzervatfvok termeszetesen most OMhetnek maguknak. Tessek, megmondtak, hogy mive

lesz a vilag tekintelytisztelet nelkiil! Megnezhetjuk magunkat! Nem

I

tani, klmeletlen versenyhelyzetben tartani.

Persze nagyon is j61 tudjuk, hogy nem korulottunk forog a vilag, es persze kiswlgaItatotthelyzetiinkkel is tisztaban vagyunk, eppen ezert meg elszantabban vedelmezziik onaJ.I6sagunkat A szocialis halo szetfoszlott, megtanultuk, hogy gondjainkkal egyedtil maradtunk. Mivel pedig a tarsadalom resrerol nem sz3mfthatunk segftsegre, magunk sem szivesen aldozunk rna-

szabad hinntink a hatalmi torekveseket swlgaI6 retori1clnak! A szexualis forradalom az alszent, felvilagosulatlan, sziiklat6koru, frusztr.l.ci6t gerjeszt6, demagog es elnyom6 hagyomanytisztelet elleni (nagyon is indokolt es idoszeru) reakci6 volt. A szabadsag szabadossagga val6 ztilIeset mar a val6ban kartekony es veszelyes iizleti szellem ternyerese hozta magaval, Masfe161 a liberalis nyitottsag idovel erdektelensegge, majd az ertekek iranti kOwnnye fajult

Tarsas magany

Bar latszolag nyitottak vagyunk, swmjazzuk a benyomasokat, megis fOleg magunkkal torodiink. Sajnos onzesre neveltek benntinket, hiszen egyiitt erzO lenyeket vezetoink nem tudnanak egymasnak uszf-

sok szarnara nehezen megszerzett javainkb61.

Parkapcsolatainkat is iizleti szellemben szervezziik es formaIjuk: inkabb kapni, sernmint adni szeretnenk, mert nem ertettuk meg, hogy kolcsonosseg nelkiil a viswnyok elsivarosodnak,

J6 csajoknak, j6 pasiknak akarunk latszani, holott megfelelo tarsakka kellene valnunk, Narcisztikus gogiink azonban paradox medon eppen sebezhetosegiinkbol fakad: minel vedtelenebbek, a~arhat6bbak, leinformaIhat6bbak vagyunk, annal tobb energiat forditunk a kornpenzaciora hivatott latszat megteremtesere,

Szereptevesztesek

A nemeket elvaIaszt6 hatarok eltUnese sokakban kelt jogos visz-

1,-·1,,1 ~ 1._·lmllulo prnbknnk whl,nYlrt' nern .lnnytr.1 k·I .. .'k· t.uu. 11,11),'11\ ink rht. t ll\dddlrni tlfrnc'>z~tlJd, ,\ tlllfl:''>Zltdt dl:'lVlt" I nu.stt ,d"'I)t'sk"'riu"k vcvzck vzunk l,> I'<'I.,Z,,' nine" «tonk L'gym,l'>r.l. I.l,vi')sul ,1Z <cluZIL'llest"'rk.; tl'rnY('rc-<;C'hol .\(1,1.1'),)[1 t.:!I'Ilmk H " cvzkuzn .... ·k Il'kmlJuk ,\ 1"'I"V'.I,af ,11 knt.isokat h 1)L1J1),"S,lk v.lIJYunk r-kt 1IO.JnY"'1l'\kk.~1 "'>\It'1I' vcsztvru: rmut.m szcrnbesultunk .1 tnt ,1m,,' m,,·r,'kkk(·' C'S II ,~krnr,rHlkll" mutatvanvnkk.tl. mll.dC:'k "nht'(')lIlC:'~l"lk('t I, elvcszrtju],

A SZL'XU·,lrt.1S Il'JI11l'k ~" k,)zLJ.')V It'tt. ,1111 11('111 v.ilt .~ klllllll,) I t'\l('VI..'

EGESZSEG - ELETM60

szatetszest, Az amugy val6ban ertekes nyitottsagot felremagyar.iz6 szabadelviiek a szemelyes identitas felszamolasaban erdekeltek, A cuki stilusban bajcsevegd fink inkabb gyenged szeretokkent es emberseges viszonyulasukkal biwnyithatnak lenyuk teljesseget, vagyis azt, hogy rendelkeznek ndies energiakkal is! Alkoholt61 bUzlo, karomkodo lanyok nem ok nelkiil vonjak magukra korosabb ernbertarsaink haragjat, Persze nem erthetetlenek a furcsasagok: sajat nemi szerepeinkben ugyanis egyre kevesbe lehetseges a kiteliesedes, A nok nagyon kemenyen kenytelenek dolgozni, ha talpon akarnak maradni, mi, ferfiak pedig, hacsak nem vagyunk nagyon j61 eleresztve, sajnos a1igha tudunk sajat eronkbol egy csaladot fenntartani. Vagyis a szereptevesztesek hattereben is tarsadalmi problemak hUz6dnak meg.

A val6di felszabadulas Mind az atgondolatlanul szabadelvii, mind pedig a merev tekintelytiszteleten alapul6 hagyomany6rzO strategia kudarcra van itelve. Lelki

fej16destink feltetele, hogy val6ban emberekke vaIjunk. Nem a hwnanizrnus, hanem a meg eretlen csupasz majom hasalt el a vizsg.in! Figyeljtink j61 az idosek intelmeire! Felmenoink (persze gyakran kisse hazsartosan, masker indulatosan) tudatositjak benntink, hogy valamit alaposan elszurtunk, Felhaborodas helyett inkabb gondoljuk at, majd pedig magyaclzzuk el sajatos helyzettinket! A parbeszed megteremtesere torekedjunk!

Ha szeretnenk visszakapni meltosagunkat, eloszor erkolcsisegunket kell ujra megteremtentink, espedig a szempontvaltas kepessegenek elsajatitasaval, A valsagbol csak egymasra figyelve tudunk majd kilabalnil Masfelol a szarnunkra felkinaIt javak tartalmas e!vezetet sem art elsajatitanunk, F6kent pedig ne hagyjuk, hogy vezetoink egymas kimeletlen ellensegeive tegyenek benntinket! Mutassuk meg az id6- seknek, hogy bar meg csak iigyetlentil botladozunk, nem hiaba faradoztak ertiink, nem foloslegesen dolgoztak vegig eletuketl

IFJ.SZ.R.

Rejtely, rnisztika, ezoteria, horoszkop, szamrnisztika egy helyen!

MINDEN, AMI EGY NOT ERDEKELHET!

N'Qi I)or~al .«. n<l~ /e:w~na \\ ww .110 tponat.nu

2010/10. Ijllit1t=HOiI 29

EGESZSEG - ELETM60

Ha a szakralis tudabn6dosit6 szerek vallastorteneti es mai tarsadalmi vonatkozasait meg akarjuk erteni, eloszor az alapfogalmakat kell tisztaznunk. Tudabn6dosit6 szerek alatt olyan novenyeket, anyagokat ertunk, melyeknek fogyasztasa az agyi funkd6k normilist61 eltero allapotat idezik elo. Az illet6 hallucinal - olyasmit lat, hall, tapasztal, ami a valosagban nem letezik -, bizonyos helyzeteket rnaskepp el meg, mint egy, az erzekszervei birtokaban levQ ember. E szerek mai kifejezessel elve drogok, bar az elobbi sz6nak szerintem tagabb ertelmezese lehetseges, mint az ut6bbinak, amely egyebkent az angol nyelv-

csak egy lepes volt a tudatos hasznalat, {gy alakulhatott ki a samanisztikus hit ose, valamint ekkor valasztodtak ki azok az emberek, akikbol kesobb samanok, taltosok lettek.

I

A szakralls tudatm6dosit6 szerek hatasainak felismerese az osi idok homalyba veszo multjaba nyulik vissza, tortenelme egyidos magaval az Emberrel. Sokkal regibb lehet, mint a beszed, amely az emberi kommunikacio egyik legfontosabb eszkeze.

bol csuszott at a nernzetkozi fogalorntarba, A szakralis sz6 latin eredetii, jelentese: szent, szentseg, Arra utal, hogy a fogalom - amellyel egyiitt hasznaljuk - valamilyen vallashoz, vallasi ritualehoz, ceremoniahoz kothetd,

Mi koze lehet a vallasnak a kabltoszerhez! Barlanglak6 6seink mar a fegyverek (szak6ca, ij, darda) feltalalasa el6tt megismerkedhettek a hallucinogen anyagokat tartalmaz6 novenyekkel, hiszen a vadaszat eldtt gyiijtogetesbol eltek, A kezdetekben nem ismertek meg olyan j61 a novenyeket, mint manapsag, fgy a begyiijto-korut alkalmaval osszeszedett napi "zsaIanany" koze nehany "maszlag" is keveredhetett Ennek elfogyasztasa j6 esetben csak a mai drogokkal egyenertekii hatast valtott ki, de ha nem volt szerencseje az ember6snek, akar bele is hallhatott a vega-meniibe. Amenynyiben hostink tulelte az ebedet, akar arra is gondolhatott, hogy ebben a furcsa es ujszerfi allapotban az istenekkel, vagy a szellemekkel tarsalkodott, A gondolkodas nem a mai ember sajatja, az osember is cljott az osszefuggesekre, arra hogy biwnyos novenyeket fogyasztva masfajta tudatallapotba keriil, igy kepes lesz "fogni" a tUlvilagi lenyek iizeneteit, Innen mar

30 I ;ott1010j1

2010/10.

A fu, a kaktusz, a pipa es a rnakony-alorn

A marihuanat (hatoanyaga, Tetrahidrotrimetil-pentildibenzopiran) szinte mindenki ismeri. A zarvatermok tor-

zsehez, a ketszikuek osztalyahoz, es a kenderfelek csaladjaba tartoz6 noveny tobb

fajtaja is ismeretes, ezek ko-

zill csak harom, a Cannabis sativa (India, Kina, a Cannabis indica (Azsia, Amerika, Afrika) es a Cannabis ruderalis (Oroszorszag] szarmazo kendernovenyek tartalmazzak a kabitoszer hatoanyagat, rovid neven a THe-t. Termesztese, fogyasztasa a legtobb orszagban tiltott. A marihuana tarsadalrni megftelese e1egge ellentmondasos, rnivel karos es hasznos tulajdonsagokkal egyarant rendelkezik. Etv.igynoveI6, idegnyugtat6, fajdalomcsillapit6 hatassal bir, ugyanakkor bizonyos betegsegek mellekttineteinek enyhftesere, megszuntetesere is alkalmas. A noveny alkaloidaja altai kivaltott hatas fiigghet a d6zis-

t61, es a jOintot (kender-cigarettat] sziv6 szervezetetel is. Altalaban euf6rikus erzest okoz, nyilvan az agy olyan terilleteire hat, amelyek az elegedettseg, a boldog lelkiallapot eldidezeseert felel6sek, elesebbe teszi az erzekelest (pI. szfnlatas), javithatja a memoriat, valamint a potenciat is noveli, De el6z61eg emlitett j6- tekony hatasai biwny visszafele is "elsiilhetnek"! Az eredmeny, letargia, iildozesi marna, szorongasos betegsegl Nem mellekes, hogy carcinogen (rakkelto) anyagokat is tartalmaz.

es

Indiaban els6sorban

gyogyszerkent alkalmaztak a ken-

dert, bar hasznalatat val6szimileg a j6gik sem vetettek meg, alkalmankent biztos "elragcsaltak" egy-egy "jointot~ Vilagmerenl elterjedeset a Fekete rabszolgaknak es az USA-ba bevandorolt mexik6i vendegmunkasoknak koszonheti.

A Pejii, mas neven Pejot sz6 a lakota (sziu-indian) nyelvb61 ered, jelentese fi1. Ez azonban nem osszetevesztendo Maria-johannaval, ugyanis az elnevezes ez esetben egy kaktuszfele gyiimolcset takarja.

A termest nem elszivjik, hanem megeszik. A Pejotot, mint a szakralis tudatm6dosit6 szerek tipikus kepviselojet emlithetnenk, hiszen fogyasztasa az Egyesiilt AIlamokban

torvenyes, amennyiben a ,,felhaszn.H6" az Amerikai Pejotista Egyhaz tagja. Az egyhaz tagjai azonban csak oslakos bennszulottek lehetnek. Maguk az indianok is csak a rezervatumok teruleten ehetik meg a "kaktuszt", ellenkezo esetben kabitoszer-elvezcnek minosiilnek!

A vizipipa es a kannabisz

A pipa India nyugati reszerol indult h6dit6 utjira, majd innen terjedt el Kozep- es Kelet-

Azsiaban, Afrika egyes reszein, Perzsiaban, valamint a Torok Birodalomban. Nem csak a kender leveleit, de a magb6l sajtolt es tUszerekkel izesitett olajb6l keszitett pasztat is "elszivtak~ Ezt nevezziik hasisnak.

A Nargile kore egyebkent egy egesz szertartasrendszer kapcsol6dott az idok folyaman, ugyanugy "kulturaja" van, mint a dohanyzasnak, a kavefogyasztasnak, vagy az angol otorai tea szertartasanak. Ma mar minden eur6pai nagyvarosban fellelhetok azok a torok-arab etterrnek, ahol a kivancsi latogat6 "megk6stolhatja" a Nargilet, Hasist ezek a vendeglato-helyek nem arulnak, csak gyiimolcs izu dohany fustjet elvezhetik az odalatogatok, Az arab ok szamara a vizipipa szertartas olyasmi lehet, mint Europaban egy sorozo, ahova csak a torzsvendegek jarnak, es amig az eur6pai legurit egy-ket pofa

sort, addig a keletiek egy kis "pipafiist" mellett beszelik meg iigyes-bajos dolgaikat.

Az 6pium a gtirog eredetU; Ie, nedv sz6b6l ered. Morfintartalmu hatoanyagat a mak eret-

len termesebol vonjak ki. (Allit6lag az erett gub6 termese, a mak is tartalmaz nyomokban ilyen anyagot. A tudomanyos tezist alatamasztja az a teny, hogy arnikor Mad kutyam szuletesnapjara rnakos-tesztat kapott, euf6rikus boldogsaggal fogyasztotta el.) Az 6piumot nem csak gyogyszerkent alkalmaztak, de csodatevo erot is tulajdonitottak neki. Mertekkel fogyasztva val6szinilleg lehetnek aldasos hatasai, azonban tart6s hasznalata testi-lelki leromlashoz, majd halalhoz vezetett. Regen, a videki falvakban a rnak gubojar tejben foztek ki, ezt az italt adtak a gyermekeknek, hogy jobban aludjanak. Elkepzelhetjuk, rnilyen hatassall

Drogok es ideggyilkos gy6gyszerek

A mai drogfogyasztas mar semmi-

Iyen vallasi ceremoniahoz nem kotheto, a labi-

_, _

.~

-

~

EGESZSEG - ELETM60

lis lelki-alkatu, erzelmileg seriilt emberek egy resze ezek fogyasztasaval menekiil a valosag elol. 6k azok, akik felnek szernbenezni sivar es kietlen multjukkal, jeleniikkel es jovojiikkel. Nem till kozismert teny, hogy a depresszi6s betegeknek felirt "gy6gyszerek" is a kabitoszer kategoriajaba tartoznak! Raadasul szerte a vilagon egyre tobb olyan tragikus esemerry tortenik, amely ezeknek a szedesevel hozhat6 kapcsolatba!

Az USA-ban eM gyermekeknek tobb mint a fele szed depresszi6 elleni gy6gyszert. Nyilvan ez az oka annak, hogy a media tudatosan elhallgatta az a tenyt, mely szerint

az 1999-ben, a columbine-i iskolaban (Colorado Allam) tortent hirhedt meszarlas elkovetoi, Eric Harris es Dylan Klebold az antidepresszansok fogyasztasanak hatasara bekovetkezett tudatallapot-val-

tozas kovetkezrnenyekent 13 embert rneszaroltak Ie, valamint 21 diakot sebesitettek meg sulyosan, vagy tettek nyornorekka.

Sajat csaladorn egyik tagjanal is megtapasztalhattam e keszltmenyek art6 hata-

sait, es ugy velem igazuk

van azoknak a tud6soknak, akik szerint a depresszi6 kezelesenel hanyagolni kellene az "idegmergek" hasznalatat, inkabb a lelki kezelesre, eletmod-valtoztatasra

kellene helyezni a hangsulytl

WOLF RODIGER

2010/10.

IjlltnO!t:tj1

31

EGESZSEG - ELETM60

SOdl18

A kozepkori katolikusok is ugy .l'1hittek, hogy a szentek teste nem semmisiil meg, es hogy olyan allapotban maradnak meg, mint arnilyenben halaluk allapotaban voltak. A gorogkeleti egyhaz ezt az allapotot a szentte avatas feltetelenek tekinti, mig a katolikus egyhaz a szent let jelenek, de nem szukseges elofeltetelenek tartja. A katolikusok szerint nem tartoznak ide azok a holttestek, amelyeket valamilyen modszerrel konzervaltak, vagy amelyek az alkalmazott technikak ellen ere megmerevedtek. A szentek enyeszettol megmenekiilt teste teljesen rugalmas, olyan, mintha csak aludnanak. mint peldaul Szent Bemadeti, vagy Szent Szilvanusz, vagy epp a stigmairol elhlresiilt, 1887-ben sziiletett olasz kapucinus szerzetes, Pia atya foldi rnaradvanya.

A stigmatizalt szerzetesr61 1919- ben kelt szarnyra az elsa hir, es sebeit hamarosan sokan szerettek volna latni, koztuk orvosok is. Az emberek az elsa vilaghaboni utan a remeny szimbolurnakent tekintettek a szerzetesre. A hozza kozel allok szamtalan csodas tulajdonsagrol szarnoltak be. Pio atya gy6gyitott, egyszerre ket helyen is tudott lenni, lebegett, jovendolt, csodakat tett, nem aludt es nem evett (egy beszamolo szerint 20 napig semmit sem vett magahoz, csak a szent ostyat), olvasott a szivekben, nyelveken szolt, kepes volt az atvaltozasra, sebeibol pedig kellemes illat aradt, Amikor sirjat negyven evvel halala utan, 2008. marcius 3-an felnyitottak, teste teljesen epen fekiidt a kopors6ban. Holtteste a San Giovanni Rotond6ban levo kolostorban rna is lathato, es senki sem tudja, miert nem indult bomlasnak. Egyesek szerint halala utan az egyhaz titokban tart6sitatta testet, hogy kesobb boldogga (1999), majd szentte (2002) avathassak,

32 IWtoO!S

Az emberi test a maga torekenysegevel es muland6sagaval ki van teve az ida vasfoqanak,

Ennek ellenere szamos vallas papjainak es szentjeinek a teste lathat6an ellenall a mulandesaqnak, nem akar elpusztulni, nem akar bomlasnak indulni es meg j6val a halaluk utan is dacol az idavel.

don mumifikalodott testei egyes buddhista szentelyek kozponti elemei lettek.

Az egyiptomi szaraz klimaval ellentetben ezek a testek azonban a forr6 es rendkiviiI paras kornyezet ellen ere sem porladnak el, igy az egyiptomiak altal alkalmazott murnifikalasi technika teljesseggel kizart, A boriik szaraz marad, hajuk, sot meg a fogaik sem hull-

masok ugy velik, a magyarazatot termeszetes okokban, termeszetes mumifikalodasban, vagy akar Pio atya kiilonos taplalkozasi szokasaiban kell keresni. .

Az 6kori egyiptomiak 3000 evvel ezelott veletleniil fedeztek fel a testek tartosltasanak kulonos modjit, A sivatagi forrosag es a szaraz homok altal kiszantott testeken figyeltek meg a jelenseget, amelyet ujraertelmezve a murniakat a lelek tUlvilagi feltamadasanakszolgalataba illitottak. Hitiink szerint a leleknek a tulvilagon is hely kell, es erre mi mas is lehetne alkalmasabb mint sajat teste? A tobb mint ezer ev alatt kialakitott, ritualis elemekkel atszott, rendkiviiI predz mumifikalasi eljarasuk beteljesulesekent az egyiptomi mumiak val6ban atveszeltek az evszazadok viharait. A testet 30- 40 napra natronba (egyfajta so)

2010/10.

Pio atya (fent balra) es cgy thai szerzetes mumiaja a 20. szazadbel, A ritualls mumifikalasi eljarast 3000 evvcl ezeldtt az egyiptoml papok fejlesztcttek ki. (balra)

helyeztek, amely kiszivta belole a nedvesseget, Ezt kovetoen a teljesen kiszaradt mumiat olajjal atitatott gyolccsal tomkodtek ki, hogy visszanyerje eredeti alakjat, majd vaszonba bugyolaltak, esetleg fakoporsoba (szarkofagba) helyeztek,

Egyes becslesek szerint az egyiptomi homokban meg rna is ezrevel heverhetnek felfedezetlen mumifikalt testek. Altalanosan elfogadott az a nezet is, hogy az egyiptomi balzsamozok fejlesztettek tokelyre az emberi test tartosltasanak technikat, Pedig letezik egy kevesbe ismert m6dszer, amelyet napjainkban is tobben alkalmaznak, sot nem kizart, hogy a romolhatatlan katolikus szentek eseteben is ilyesmircl lehet szo,

A titkot a thaifoldi szerzetesek ismerik, akik szentjeik testet abban a tudatban tartjik meg, hogy azok foldi maradvanyai lelkiik tisztasaga kovetkezteben nem semmisiilnekmeg.

Ezek a hal ott szerzetesek mindenki altal lathatok es imadhatok, mivel az elhunytak termeszetes mo-

nakki, es a test a halalukat kovetoen meg evtizedeken at is tokeletes allapotban marad Fenno

Az egyik legutols6 csodatevo thai szerzetes, Szot (nevenek jelentese: friss hus) 1995-ben hunyt el. A halalat kovetoen vizsgalatok soran bebizonyosodott, hogy mumifikalodasa kapcsan barmifele kiilonleges technika, balzsamozasi vagytartositasi eljms kizarhato, A tud6sok ugy velik, hogy a test ilyen tokeletes allapotban tortend fennmaradasanak titka a szerzetes eletvitelenek, elsosorban taplalkozasi szokasainak kovetkezrnenye. A keyes folyadekbevitelnek es a sovany etrendnek koszonhetoen kevesebb bakterium jutott a szervezetiikbe, es onsanyargato etrendjuknek koszonhetoen szinte halalba koplaltak onmagukat, Ennek lenne hat koszonheto termeszetes murnifikalodasuk, am e szemelyek peldajat semrnikepp sem ajinlatos kovetniink, hacsak nem vagyunk magunk is csodateva buddhista, vagy katolikus szerzetesek.

T.M.

A feldragakovek hasznalata kortel-nemtol fuggetlenUi mindenkire uditoen hat. Kisgyermekek, terhesseg, komolyabb betegsegek eseten is hasznalhatoak, amikor mas teraplak (fitoterapla, aromateraplal esetleg veszellyel jarhatnak, vagy amikor bizonytalanok vagyunk, hogyan segitsunk szeretteinken. A megfele- 10, vagy a tetszest kiva Ito kovek finom energiajukkal inditjak be a szervezet ongyogyito erejet, egeszseges szellemet, BarmiIyen testi betegseg eseten csak kiegeszito teraplakent alkalmazzuk a dragako-terapiatl

Elsolepeskent valasszuk ki a megfelelo koveket.

Pr6baJjuk ki, rnelyik konek van szamunkra kellemes tapintasa, melyik indit el benniink rogton valami1yen erzest, gondolatot. A ko, amire eppen szuksege van szervezetiinknek, altalaban felveszi keziink meleget, ami hideg marad, az pillanatnyilag nem aktualis szamunkra,

A csakrak harmonizalasat is vegezhetjuk feldrdgakovekkel, ugy hogy a megfelelO kovet a hozza tart0z6 csakrara helyezziik, vagy csak nezegetjuk, keziinkbe vessziik.

Eisocsakra

• Achat: erositi a bizalmat, onrnagunkkal, a tobbi emberrel, es az elettel kapcsolatban is. Vedelmez a negativ hatasoktol, gondolatokt61. KiegyensUlyozottsagot, belso erot ad, segit a terhesseg alatt es a szules soran .

• Grinat: akaraterot, elszantsagot, sikert ad. Segit a dolgok melyere latni, Harmonlzalja a nerni

szervek miikodeset, a szexualis energiakat, es a verkeringest,

• Jaspis: tiirelmet, allhatatossagot, kitartast, bizalmat sugaroz, Szeretetet, onzetlenseget, szerenyseget, es a vedettseg erzeset adja, Tisztitja, fiissiti a testet-lelketszellemet.

• Rubin: e~eterot, vitalitast sugaroz, teremto erot ad.

Harmonizalia, kikristalyositja a testi-Ielki szerelem erzeseit, elmenyeit,

• Yerko (hematit): erosit, noveli a bel so erot, szllardsagot, A legyengiilt szervezetet megUjilja, felfiissiti, el6segiti a gyogyulast, Segit a verkepzesben,

• Voros korall: fiiss energiat, rugalmassagot es kitartast sugaroz, Segit, hogy az ember hii rnaradjon elveihez, de ne v.i.ljek merevve, Segiti a verkepzest,

Masodik csakra

• Holdkd: egyensUlyt, harmoniat, empatiat sugaroz, Segit az erzelmek es az almok feldolgozasaban, oldja felelmeinket, negativ erzeseinket, jotekonyan hat a nyirokkeringesre, es a hormonhaztartasra.

• Kameol: eroslti a koncentr.l.ci6s kepesseget es a belso erot, Segit eszrevenni az elet szepsegeit, es megelni az alkotas, teremtes oromet,

Harmadik csakra

• Borostyankc5: tisztasagot, melegseget, bizalmat, kitartast sugaroz, Segiti a helyes onisrneretet, es felismerni utunkat az eletben, Harmonizalja az ernesztes szerveit es a hormonhaztartast, • Citrin: melegseget, biztonsagot, vedettseget, optimizmust, eletkedvet sugaroz, Segit az eletben tortentek feldolgozasaban, a tapasztalatok hasznositasaban, Terveink megvalositasat sikeresen befolyasolja. ElOsegiti a mereganyagok kiiinileset a szervezetbol, jotekonyan hat az emesztesre, a verkeringesre, es az idegrendszerreo

• TIgrisszem: megertest, es belatast erosito hatasa, A belsolatast erositi, a szemeket nyugtatja. • Topaz (aranyszinii): vitalitast, ontudatot, orornot, melegseget, tisztasagot sugaroz, Megszabadit a negativ gondolatokt61, erzesektol,

EGESZSEG - ELETM60

depresszi6s hangulatt6L Erositi a testetlelket-szellemet

Negyedik csakra

• Jade: bekesseget, nyugalmat, harmoniat, szeretetet sugaroz, lgazsagossa, bolccse tesz. Segit raerezni az elet szepsegeire,

• Kumit: isteni szeretetet sugaroz, onzetlensegre, a szellemi tokeletesseg iranti vagyra inspiral. Segit felismerni a helyes utat.

• Rozsakvarcs szeretetet, gyengedseget, szelidseget sugaroz. 8egy6gyilja a lelki sebeket. Segit, hogy elfogadjuk es szeressiik onmagunkat, Fogekonnya tesz a rmiveszetek es a szepseg irant, fejleszti a kreativitast,

• Smaragd: egyetemes szeretetet, beket, harm6- niat sugaroz, Erdsiti kapcsolatunkat a termeszet eroivel. Gy6gyit6 energiai fiissito, fiatalit6, nyugtato hatasuak,

• Turmalin: eletoromot, szepseget, konnyedseget, isteni szeretetet sug3roz. Felszabaditia erzelmeinket, £riss energiaval tolti fel a sziv kornyeket

Otijdik csakra

• Akvamarin: szabadsagot, hatartalansagot, tisztasagot sugaroz, Segiti a szabad onkifejezest es kreativitast, erdsiti benniink az onzetlen szeretet es a gy6gyit6 ero energiait, Tiszta tudatot, felismereseket ad, fejleszti a tisztanlatast, intulci6t • Kalcedon: nyugalmat, harrnoniat, onbizalmat sugaroz, Kiegyensulyozotta teszi szelsoseges erzelmeinket. Fejleszti a sz6beli, irasbeli kifejez6- keszseget,

• Tiirkiz: pozitiv energiat, vedelrnezo erot, szellerni energiat sugaroz, Segiti az onkifejezest, a kommunikaciot, a tapasztalatok felhasznalasat az elet hetkoznapjaiban. Vedelmez a negativ hatasoktol, Tiszta gondolatokat ad.

Hatodik csakra

• Lapis lazuli: tiszta szellerni erot, intulci6t, harrnoniat, beket sugaroz, Fejleszti a tisztanlatast, rnegnyitja a szellemet a kozrnikus energiak fele,

• Szodalit: nyugalmat, bizalmat, bels6 erot ad. Er6siti hitiinket, es segiti az onervenyesitest, Tisztitja, nemesfti a gondolatokat, nyugtatja az idegrendszert

• Zafir (sotetkek): isteni szeretetet, kozrnikus erot sugaroz.A szellemet a vegtelenseg es az orok igazsagok megelesenek elmenyere inspiralja,

Hetedik csakra

• Ametiszt: nyugalmat, harmoniat sugaroz. A kozrnikus energiakra val6 erzekenyseget adja. Segiti a meditaciot, erositi a tisztanlatast,

HegyikristaIy: tokeletesseget, tisztasdgot, lelki erzekenyseget, szellerni fogekonysagot sugaroz, Isteni fennyel, szeretettel tolti el a lelket Vedelmez a negativ gondolatoktol, hatasoktol, oldja a gorcsoket, gatakat,

SARAH PALMER

2010/10. IjllitjOuD 33

MISZTIKUS KALANDOzAS

Mindig lenyfigozve bamultam azokat a fantasztikus epiteszeti remekmiiveket, ameIyek meg napjainkban is csodalatra kesztetik az odalatogatokat, A legjobban az a meghatarozhatatlan eredetfi "hit" dobbentett meg, ami arra inspiraIta e csodak tervezoit, hogy valami olyasmit aImodjanak meg, ami az adott kor szellemi es technikai szfnvonalan egesz egyszerflen megval6sithatatlannak runik.

Miert hatarozott ugy valaki, hogy egy homoksivatag szelen 100 ezer embert mozg6sit arra, hogy 20 esztenddn keresztiil ket es felmilli6, egyenkent nagyjab61 kettonnas kovet rakjon egymasra, s ezzel egy 150 meter magas gUIat hozzon letre? ... Az akkori technol6gia szintjen mikent jutott egyaltalan eszebe valakinek, hogy belevagjon egy ilyen grandi6zus epitkezesbet Emlithetnem persze az 6kori vilag tovabbi csodait vagy eppen a 4500 kilometer hosszan elnyulo Kinai Nagyfalat is.

Emellett persze sok ezer olyan fantasztikus epitmenyt is letrehoztak az elmult nehany ezer esztenddben, amelyek, bar nem versenyezhetnek az elobb emlitett ", de

Meteorak, Gorogorszag

Hogy Europa se maradjon le e teren, Goroghonban is tenni kellett valamit. .. fgy epultek meg az : orszag egyik legkulonlegesebb es legkedveltebb latvanyossigai, a Pindosz-hegysegben elsz6rtan elhelyezkedo kolostorok. A 300 meter magas sziklak tetejen ili6 24 kolostorb61 mara csak 13 ma-

megis bizonyitjak, az emberi kepzeloero es alkot6kedv hatartalaasagat.

Gondoljak vegig, mekkora feladat lehetett, csupan emberi erdvel felszallitant masfel kilometer magasba azt az epitoanyagot, amibol fel kellett epiteniiik az oda megalmodott epiiletegy1ittest. Raadasul ugy, hogy az ellenalljon a szelsoseges id6jaras kihtvasainak, es dacoljon az er6zi6val. S ott, metszo hidegben es szelben kellett megval6sitani a fantasztikus kepzeloerovel megaldott akkori epiteszek elkepzeleseit. Majd az epiileteket be kellett rendezni, es persze meg kellett teremteni az alland6 ott lakas minden koriilmenyet ...

Egy-egy ilyen feladat elvegzese meg a 21. szazad emberenek is 6riasi kihivast jelentene! Nagyon j61 peldazzak ezt a gigaszi munkat azok a kolostorok, amelyeket a leheto "Ieglehetetlenebb" helyre epitettek, sokszor oda, ahol elotte - a sz6 szoros ertelmeben - csak a madarak jartak. Szirtek tetejen vagy fiiggoleges sziklafalak OIelcseben hivalkodnak azok a csodalatos epitmenyek, megismertetjiik Onoket.

radt meg, s ebb61 is rna mar csak otot hasznalnak a szerzetesek es az apacak, A IS. szazadban a menekiiltekkel erkezett Athanasziosz szerzetes volt a kolostorvaros megaiapit6ja. Mig regen kotelbagcsokon felmaszva vagy csorlovel felhuzott kosarban lehetett feljutni, addig rna mar sziklabol kivajt lepcsokon lehet megkozeliteni a kolostorokat .........

Taung Kalat monostor, Burma (Jelenlegi neven:

Mianmar)

A Taung Kalat buddhista szentely Bagant61 delre talalhato cukorsiiveg hegyen, az 1518 meter magasba nyUl6 Popa hegyen ill, es kapclzta*

eI mar tobb mint egy evezrede, Gyi:inyi:irii latvanyt nyujtanak az erd6 boritotta tdjban megcsillan6 aranyszinu tetejfi pagodak, vagyis a Natok (osi szellemek) palotaja, A Popa hegy Kr. e. 442-ben egy vulkankitores soran ji:itt letre es a helybeliek szerint az 6ta is az istenek es szellemek lakohelyeiil szolgaI. Mivel az epit6k szerettek a magikus szamokat, a hegyen all6 templomot az odavezeto 777 lepcson keresztiil lehet meg-

kozeliteni, rnezltlab, Termeszetesen csak gyalogosan, hiszen jarrmrvel

MISZTIKUS KALANDOzAs

megki:izelithetetlen a hely. Ha vallalkozunk erre a nem mindennapi kalandnirara, kesziiljiink fel, hogy a hegyen el6 nehany tueat majom nem csak sz6rakoztatja az embereket, hanem eloszeretettel csenik el a turistak ekszereit, szernuveget vagy eppen taskajat... A hegytet6n gyi:inyi:irii templomok, fantasztikus Buddha szobrok, adomanygyiijt6 perselyek es tiszta id6ben lenyiigi:iz6 kilatas fogadja a kimeriilt kalandorokat,

VILAGJAR6

J\ z iden nyaron atadott luxus.l"1szanodaban 2560 szoba es 120 ezer negyzetmeternyi konferenciaterem talalhato, de termeszetesen akad itt egy hatalmas luxuskaszin6, amelynek jackpotjiban tobb milli- 6t ero sportkocsi virja szerencses gazdajat

Az epiiletek alagsor.iban a harom sz3.Ilodat osszekoto fedett "foly6n" akar a velencei gondolak 17. szazadi kinai megfelelojen, sampanon is kOzlekedhetiink, de a "foly6f ovezo bevasarlc utcan tett kenyelmes setankat megszakithatjuk egy 60 000 negyzetmeteres muzeum meglatogatisaval is.

Az epuletkomplexumban olasz pizzciz6, spanyol es torok kavez6k, barok, na es persze a leghiresebb amerikai es francia ettermek is megtalalhat6k. Olyanok, mint

peldaul a manhattani DB Bistro Moderne vagy a parizsi Savoy varjak a latogatokat, A kivalo minosegil etelekrol pedig francia, nernet, olasz es spanyol szakacsok mellett a vilag legjobb sefjei - a Iyoni Daniel Bould, vagy a vilaghini Guy Savoy - gondoskodnak.

De akad itt bevasarlokozpont, sot ket hatalmas, osszesen 4000 feroheIyes szinhaz is, amelynek szinpadjan a legfrissebb Broadway kabarek mellett azsiai es nemzetkozi rruiveszek adnak szinvonalas programokat. Itt keriil sor 2011 marciusaban a hires Broadway darab, az Oroszl3.nkicily musical delkelet-azsiai premierere is, amelyre a jegyeket mar most megrendelhetjiik, mikent a Forma-1 Szingapuri Nagydij hetvegejere sz616 akci6s szallasunkat is lefoglalhatjuk, A 4 ejszaka (szobatol

fuggoen) 1800-2000 dollarba keriil, napoz6 terasz, ejszakai es koktelbar, de ezert az arert termeszetesen a vi- sot meg egy tr6pusi oazis es ke:'t is, lag legfenyiiz6bb kilatojibol, a ha- amely250fajta fanakes6S§fele norom szalloda tetejet osszekoto Sand venynek ad otthont,

SkyParkb61 kovethetjuk szemmel a Minden bizonnyal az nfgi park" ad Forma-1 esemenyeit, otthont Azsia legelitebb ejszakai

A Szingapur egyik legujabb jelkep- szorakozohelyenek, ahol Azsia legenek sWnit6, 200 meter magas- .. ismertebb hip-hop DJ-je,.DJ Kin_ sagban huz6d6, 340 meter hosszu az elmUlt h6napokban olyan vi1agepitmeny mar onmagaban is lenyiig6zo. 4 es fel A380-as Jumbo Jet ferne el rajta, es egyszerre 3900 ember sz6rakozhat itt.

A Moshe Safdie altal tervezett 12400 meteres "egi park" legfantasztikusabb eleme egy 150 meter hcsszu, feszitett viztiikrii, enyhen {yes medence, amelynek gravitaci- 6t meghazudtol6 tart6szerkezete - a vilag legnagyobb konzolos platformja - 67 meterrel tUlnyUlik a hotel eszald tornyan, De talalhato itt

36 IjUitjtnOi1

2010/10.

sztarokkal osztotta meg a szinpadat, mint a Linkin Park, Lady Gaga, Joltn Legend, a Black Eyed Peas, Allen Iverson, Yao Ming, Colin Farrell, Pete Sampras es Andre Agassi.

A Marina Bay Sands Hotel tetejerol elenk tW6 lenyiigoz6 panoramat azonban csak szigoru feltetelek, alapos ellenorzes es oitvihigitas utan, kiw6lag csak szep idoben csodalhatjuk. Nem vihetiink magunkkal sem fenykeperogepet, sem videokamerat (mobiltelefon megengedett), de meg kezipoggyasst vagy babakocsit sem. Ellenben j6 hir (legalabbts a nem dohanyzoknak), hogy a Sands SkyPark teljes teruleten szigoruan tilos cigarett3zni es szivarozni.

STON

Ez a szlklas videk Nemetorszag "szent szfve" Egymas mellett allnak az osi sziklakovek, amelyek egyiitt alkotjak a Heilige Linient, azaz a szent vonalat. A Teutoburgi erdd a nemet tortenelem jelentos esernenyenek szinhelye. Als6 Szaszorszagban, Detmold kozeleben torrent, hogy Hermann, a keruszk torzs vezere Kr. u. 9-ben donto vereseget mert a r6mai legiokra, s igy megakadalyozta, hogy a r6maiak leigazzak a german torzseket, Ettol a hires helytol nem messze fekszik Extemsteine, ahol az ot hatalmas meszko piller tomyosul az erdok fole.

A termeszet maqikus balvanyai A latvany megrenditden fantasztikus es 1.1- tomasszeni, A folk koziil kiemelkedo sziklak

Ii

lorszia"

t

"

Nemetorszag egyik leghiresebb kepzodmenye az a megrenditoen latomasszeru ot homokszikla, amelyek nernelylke 30 m magasra nyulik. A bizarr formaju, barlangokkal, [aratokkal es titkos kamrakkal tell sziklakr61 a nephagyomany ugy tartja, hogy 6riasok erneltek oket egyik napr61 a rnaslkra, majd az ordog felegette mindet. Ennek az ego pokolnak koszdnhetlk ma is lathat6 groteszk, kifacsarodott formajukat,

varazsat csak fokozza a timdermesekbe illo kornyezet, Bar a tersegben szarnos osi szent hely talalhato, a szikla-egyuttes, a termeszet energtakozpontjakent, mar onrnagaban is misztikus hatast general, igy nem csoda, hogy Externsteine mar az osidokben is zarandokhelynek szamltott, Sziklaba vajt karnrai es uregei mar az 6kori ldokben nyugalmat es csendet biztositottak az elmelyiileshez. A kdkorszakban nomad vadaszok .11-

dozatokat helyeztek el az ,,6riasok" labanal, tovabba itt tartottak pogany szertartasaikat a german ok, hiszen mitologiajukban a sziklak legalabb olyan jelentosseggel blrtak, mint Stonehenge a brit hagyornanyokban.

Nagy Karoly frank kiraly es r6mai csaszar a kereszteny hit terjesztese neveben poganyuldozesbe fogott, es 772-ben betiltotta az externsteine-i szertartasokat, De a hely misztikuma a keresztenyekre is hatast gyakorolt.

VILAGJAR6

A kozeli paderborni apdtsag szerzetesei a sziklakba vajt karnrakban tartottak az istentiszteleteiket, a 17. szazadi vallashaboruk idejen pedig a szlklak katonai erodltmenykent szolgaltak, A 18-19. szazad romantikus eveiben ir6k es rmiveszek kedvelt helye volt, mig rna idegenforgalmi latvanyossag, amelynek festoi hatasat egy mesterseges t6 letrehozasaval is erneltek.

A terrneszet e furcsa kepzodrnenyei azonban szamos rejtelyt tartogatnak. Az egymast kovetd generaciok altai bOvitett karnrak nemelyikenek - mint peldaul a kapolnanak - egyertelmu a funkci6ja, a sziklakba vesett legtobb barlangnak, teremnek a rendelteteset azonban homaly fedi. Egyesek szerint sfrkarnranak, rnasok szerint eleskamranak keszultek, mig sokan ugy velik, hogy funkci6juk leginkabb csillagaszati okokkal rnagyarazhat6.

Lepcsokkel osszekotott vajatok falmelyedesekbe, kis lyukakba es ernelvenyekre vezetnek, de akad, amelyik a sziklak felszfnere, A legnagyobb sziklapiller es egy szabalytalan

2010/10. 1:llitU'1lm 37

VILAGJAR6

alaku kamra ketfeldl is megkozelltheto. Az eszakkeleti bejarat es a kamra ket ablaka a nyari napfordul6 napkelteje fele tekint, a rnasik bejarat pedig egy szilk folyos6ba vezet, amelyet igen furcsa alakzatura vajtak.

A fokamrat a korai keresztenyek avatasi es tisztit6 szertartasaik szinhelyiil valasztottak. Europaban tobb helyen talaltak hasonl6 celt szolgalo fold alatti bariangokat, ahol ugyanilyen falmelyedesek, erdekes, faragott arcok, padlokorok es graffitik maradtak Fenno

A Nap-obszervat6rium es a Foldenergiak

Az egyik piller tetejenek kozeleben sziklaba vajt kapolna helyezkedik el, ez talan Externsteine legtitokzatosabb helye. Csak a sziklaba vesett lepcsokon vagy egy ingatag pallon at kozelltheto meg. A keleti vege egy kor alaku fulket rejt, amelyben egy pilleroltar talalhato, A templomepiteszetben ez a

ugyanazon a tengerszint feletti rnagassagon halado Szent Vonalnak, amelynek a Bad talalhato, mint az angliai Stonehenge, sot Meinbergi hires megalitikus kokor is. ugyanabba az iranyba is tekint. Bennigsen Teudt ugy velte, hogy a kapolna felett regen szerint a kapolna a kereszteny kor kezdete kamrak es faepitmenyek alltak, ahonnan a elott epiilt, es az osi Jenykultusz" bizonyi- Nap, a Hold es a bolyg6k mozgasat lehetett teka. William Teudt ple- tanulrnanyozni. Teudt

banos azonban maskent Az .energi,dk csak azo.kra hatnak, felfedezese sokakat

'I k dik 6 1920 aklk. belepnek a sZlklabarlang- .. btt 61 h

ve eel. az -as kba e .. kb meggyozo arr , ogy

evekben vegzett alapos 0 a es az urege e. a kapolna romos alla-

regeszeti feltarasokat es asztron6miai me- pota es a tete hianya korai kereszteny szerreseket. Megallapitasa szerint Externsteine zetesek rombolasanak a kovetkezrnenye, resze annak az Eszak-Nemetorszagon at- akik igy akartak tonkretenni a pogany megfigyelohelyet. Teudt azt is kimutatta, hogy a sziklak labanal hevero SO tonnas kotabla a kapolna oldalarol esett Ie. Ennek a csonkitasnak szerinte az volt a celja, hogy a regi pogany obszervat6riumot a keresztenyek szamara elfogadhat6 es latogathat6 szentelylye tegyek, Teudt szerint Externsteine kiva- 16 peldaja annak, hogy a szerzetesek es papok mikent alakitottak at regi pogany vallasi helyeket sajat celjaiknak megfeleloen. 1120 koriil a cisztercita szerzetesek egy k6faragvanyt keszftettek, mely Krisztus testenek a keresztrol val6 levetelet abrazolja. Ezen szerepel egy utalas a regi pogany vallasra. A relief aljan a pogany lrminsul, a Vilagoszlop lathato, amely az univerzumot tartotta, es a legfobb egi istenseg kultuszara uta!.

A faragason az Irminsul szek alakura gorbul, erre all ra Nikodemosz, hogy elerje Krisztus tester. Mindez azt szimbolizalja, hogy a regi vallas beh6dolt az ujnak. A faragvany erdekessege, hogy Nikodemosz labat letortek. Velhetoen ez viszont a poganyok bosszuja lehetett azert, amiert megfosztortak oket szent helyuktol.

A faragvany aljan a Vilagkigy6 tekergozik, es ugy ninik, hogy ez mar egy masik kofarag6 munkaja, valoszimileg egy angolszasz mestere. Azt a pontot jelolheti, ahol a Fold energlai kiararnlanak. E szerint ezek az energiak csak azokra hatnak, akik belepnek a sziklabarlangokba es az iiregekbe. A soksok mesterseges bernelyedes, fulke, iireg es barlang tehat a Fold belsejehez val6 kozeledest jelkepezte, ahogy a vilag tobb mas helyen is talalhato hasonl6 fold alatti, sziklaba vajt kamrak is azt iizenik, hogy oseink minel kozelebb akartak keriilni az Anyafold belso energiaihoz ...

Az 1120-ban keszlilt relief aljan a pogany Irminsul, a Vilagoszlop lathat6, amely az univerzumot tartja

megoldas teljesen ismeretlen ezert tobben is ugy velik, hogy a kamranak nem vallasi, hanem tudornanyos celzata lehetett. Kozvetleniil az oltar folott egy SO cm atmeroju, kor alaku ablak van, amelyeken at 1823-ban Otto von Bennigsen, a prehisztorikus kor kutat6ja vegignezte a nyari napfordul6 idejen a nap- es a holdkeltet, Ekkor jott ra, hogy a regi idok emberei szamara oly fontos asztron6miai esemenyek, amelyek szamos mas prehisztorikus ernlek (kokorok, megalittornbok) megalkotasahoz is vezettek, Externsteine iiregeinek kialakitasa eseteben is rendkiviil mervado lehettek. A kapolnat ugyanis ugy alakltottak ki, hogy ablakaib61 haboritatlan kilatas nyfljon ezekre az egi jelensegekre. A masik erdekes egybeeses, hogy Externsteine

38 IlIIitjOIO'il

2010/10.

THOMAS E. ANDERSON

VILAGJAR6

A cimben szerepld

nem mindennapi Guinness rekordot

egy Hum nevezetu horvatorszagi klsvaroska erdemelte ki, meghozza korantsem alaptalanul.

TT epzeljenek eI egy osi va~oskat, amely mind a mai napig lakott, zsufolt utcacskain bolyongva viszont szinte elkepzelhetetlen, hogy osszefussunk a helyiek barrnelyikevel,

Az Opdtiabol Pula fele tarto gyorsforgalmi utrol Buzet fele leterve, egy erdo kozepen, egy rnagaslaton talalhato ez a v.irfalakkal korbevett, a 11. szazadban epiilt aprocska varos, amelyet a korabeli forrasok l102-ben emlitenek eloszor Chlom neven: ennek alapjan olasz neve - amely mind a mai napig fennmaradt - Colmo.

Annak ellen ere, hogy Hum a kozepkorban keletkezett, hiven tiikrozi az okori varosi epiteszet jellegzetessegeit. A hely a glagolita icisossag egyik [elentos kozpontja volt. f6 oldalat bastyak rendszere, mig a rnasik felet maguknak a hazaknak a kiilso fala vedi, A harem pdrhuzamos sorban talalhato regi kohdzakat ovezo meredek sziik utcak a 16. szazadi fokaputol indulnak. A rendkiviil gazdag tortenelmi orokseggel biro varoska egyik jelentosege abban rejlik, hogy a

kozepkorban a kozeli Roc volt a glagolita Irasossag egyik legfontosabb kozpontja. Nem csoda hat, hogy a "foteret" uralo robosztus, Szent Jeromosrol elnevezett temp- 10m falait 12. szazadi, bizanci hatasrol tanuskodo fresk6k diszitik, iIIetve mind a mai napig itt lathato egy 12. szazadi glagolita falfelirat, amely az Isztriai-felszigeten levo

legregibb glagolita ernlekek koze tartozik. A varos a patriarka egyik leggazdagabb tisztviselojenek szekhelye volt. A templomban es a varosi galeriaban szamos kezrmives remekU; keso g6tikus szentsegtartok, kelyhek es egyeb gazdagon aranyozott, egyhazi targyak gyiijtemenye talalhato, A templom mellett a varos egyeb

jellegzetessegei koze tartozik az ISS2-ben keszult hatalmas, bastyas harangtorony, valamint az 1802-ben epitett Sziiz Mana templom.

A telepules azonban megsem epiileteivel es gazdag tortenelmi ernlekeivel, kivalo boraival vivta ki az erdeklodok figyelmet, Meg csak nem is az alig 100 x 30 meteres alapteriiletevel, hanem azzal, hogy a horvatorszagi nepessegnyilvanitas adatai szerint lakosainak hivatalos szama 17 fo, (a helyi nyilvantartas szerint 23 fo). A legidosebb lakos a 76 eves polgarmester, Ezzel a Guinness Rekordok Konyve szerint is Hum lett a legkisebb varos a vilagon, amely az egyhazi letesitmenyek mellett raadasul sajat honlappal, kavezoval, etterernmel, turisztikai kozponttal, panzioval is biiszkelkedhet.

ST

2010/10.

IjHWOlml 39

10Z.III.UI ElETERt lUll ..

HIHETETLEN EXTRA

Az elso vilaghaboru meg java ban tom bolt, amikor tekintettel a kilatastalan helyzetre, nagyon sok ember kerdezte magat61, hogy mit hozhat meg a jovo. Mindenfele uj politikai es okkult csoport jon letre, hiszen az ilyen bizonytalan idokben kdnnyen hullnak termekeny taptalajra a jobb jovo igeretevel kecsegteto legvadabb elkepzelesek is.

Ahogy az egesz elkezdodott

A k1asszikus "korrepiiI6-legenda" szerint 1917 nyaran egy becsi kavezoban talalkozott negy ferfi es egy no, hogy megvitassak a jovovel es az ernberiseggel kapcsolatos elkepzeleseiket: az ezoterikus es geopolitikus Karl Haushofer, a Thule tarsasag alapitoja Freiherr Rudolf von Sebottendorf, a zagrabi medium Maria Ortisch. A mernok es pilota Lothar Waiz, tovabba a tempI om os 10- vagok orokseget orzo titkos tarsasag tagja Pralat Gemot A jelenlevok azt beszeltek meg, hogy rnilyen fontossagot toltenek be a celjukkal kapcsolatban a ternplomosoktol es a Fekete Ko Urai ("Die Herren vom Schwarzen Stein" /DHvSS/) nevii titkos tarsasagtol kapott dokurnentumok es kinyilatkoztatasok.

1919 decernbereben egy Berchtesgaden kozeleben fekv6 erdei paholyban egy ujabb talalkozora keriilt sor a templomos orokseget orzo tarsasag, es a Fekete Ko Urai kozott, A resztvevok kozott volt tobbek kozott az alternatfv meghajt6k szakertoje, Dr. Schuhmann, tovabba Maria Ortisch es egy masik noi medium, akit magat csak Sigrunnak nevezte. Maria telepatikus uton 6-szir nyelvel kulonbozo irasokat fogadott, val6szimlleg az Aldebaran naprendszerbOl. (Az Aldebaran egy evmilli- 6k 6ta kihunyt voros orias: a naptol 68 fenyevre, a Bika csillagkepben talalhato, - A szerk.) Maria nem tudta leforditani ezeket az i.izeneteket, am Sigrun kepes volt megfejteni a jelentesuket, melyek az Aldebaran rendszer es lak6inak pontos leirasa mellett egy cseszealj, az tin. "Jenseitsflugzeug" pontos epitesi tervet tartalmaztak, A Vril tarsasagot tulajdonkeppen azert hoztak letre 1921- ben, hogy megtererntsek a repulo szerkezet megepftesehez elengedhetetlen hatteret, A kulvilag szamara a Vril tirsasag tulajdonkeppen egy egyszerii "hajt6mu technikai iizern" volt.

A Vril rnediumok eveken at fogadtak a telepatikus i.izeneteket, melyek kesobb aVril tarsasag rneghatarozo mozgatorugojava valtak, Az iizenetekb61 a kovetkezo tortenet rajzol6dik ki:

IIAz Aldebaran naprendszemek egy napja van, mely kOmi kit lakott bolyg6 kering, ezek alkotjak a .Sumer" csaszarsagot. Az Aldebaran rendszer lakossagat kit fo csoportra lehet osziani: a felsobbrendu "ragyog6 istenemberek" mas neven arjak fajara, iIIetve a bolyg6kon bekOvetkez6 eghajlati valtozasok miatt az "isteni emberekt6l" negat{van mutal6dott egyev huma« fajokra. A szines bora mutans fajok a spiritualis fejlifdes alacsonyabb fokan allnak. Minel jobban keveredtek a fajok, annal alaCSOtlyabb szellemi-spiritudlis szintre sullyedtek ezek az emberek, ami ahhoz vezeteti, hogy amikor az otiani nap, vagyis az Aldebaran elkezdett tagulni, mar nem voltak kepesek fenntartani az oseik altai kifejlesztett urutaz6 technol6giat, es nem is tudtak onerob61 elhagyni veszelybe keriil: bolyg6jukat. Az als6bb fajokat -

42 IjHit1tjW,i 2010/10.

A horogkereszt mar a Thule tarsasag emblemsjaban is megjelent

Maria Ortisch zagrabi medium (rent), Karl Haushofer (Ienti kepen balra) es Hitler helyettese, Rudolf Hess

teliesen a felsObbrendu faj j6indulatcira utalva - evakudlni kellett, es mas Iakhat6 bolyg6kra szallitani. A kUlolfbsegeik ellen ere a fajok tisztelUk egymast, es nem avatkoztak egymas ugyeibe, sem az un. .isten emberek", sem az als6bbrendli fajok. Mindannyian tisueietben tariotiak; hogy mindenki mas-mas fejlodesi utai jart be. "

Korulbelul 500 millie evvel ezelott a "ragyog6 istenernberek" elkezdtek mas Fold-tfpusu bolyg6kat is kolonizalni, rnivel az Aldebaran expanzi6ja olyan merteku lett, hogy az eredeti bolyg6rendszer bolyg6i mind lakhatadanna valtak. Azt mondjak a rni rendszeriinkben els6kent a Phaetont kolonizaltak, ami a Mars es Jupiter kozotti aszteroida-ovben talalhato, A Mars volt a kovetkezo,

Amarsi magasan fejlett civilizaciot igazolja a Viking fuszonda 1976-05 felvetele, amin egy piramlsvaros lathat6 a bolyg6 felszinen. (Az elmult evek Mars-felvetelei bebizonyitottak, hogy a Mars Arc es az azt korulvevo marsi varos, arnelyrol a Thule es Vril tarsasag tagjai meg csak nem is hallottak, geol6giai kepzodmenyek. - A szerk.) Feltetelezhetoen a sumer-aldebarani felsobbrenda civilizaci6 kepviseloi a Foldet is meglatogattak, melyet egy kb. 500 millie eves megkovesedett cip6nyom biwnyit A lenyomaton egy, a cipo alatt osszepreselodott folyami rak megkovesedett vaza is lathato, Ez az eloleny kb. 400 millio eve halt ki. (A William Meister amator kutat6 altal az utahi Antelope Spingsnel 1968-ban talalt 440 millie eves trilobita kovuletet megorzO megkovesedett "labnyorn" nem az egyetlen i1yen targyti lelet. - A szerk.)

A Vril tarsasag tagjai ugy tartottak, hogy arnikor a Fold lassan lakhatova valt, az aldebaraniak Mezopotamiaban landoltak, es megalapitottak a feher istenemberek, a sumerok kasztjat. AVril telepatak rajottek, hogy a sumer nyelv teljesen azonos volt az aldebarani nyelvezettel, es olyan hangzasa volt, mintha valaki erthetetlenul beszelne a nemetet, A nernet nyelv es a sumer-aldebarani nyelv frekvenciaja pedig csaknem azonos,

Nem tudni, mekkora a valosagtartalma az Aldebaranrol sz616 tortenetnek, mindenesetre a technikai adatok es tervrajzok, amiket a medium ok fogadtak - akarhonnan is szarmazzanak - annyira pontosak voltak, hogy az em-

NAcl CSESZEALJAK LEGENOAJA

beri elme egyik legcsodalatosabb muvehez vezettek: a "jenseitsf!ugmaschine"("repiilo szerkezet a masik vilagban) konstrukci6jahoz.

Asztrol6giai eS teol6giai hatter

Az 1917 -es titkos talalkozo egyik sarkalatos pontja volt a Pralat Gernot-t61 kapott inforrnacio, miszerint hamarosan eljon az uj kor, amire fel keII keszulni, Atiepiink a Halak korabol a Vizonto koraba, Megvitattak, hogy a swims eviink - a Hold 12 feltamadasa szerint - 12 h6napra oszthat6, igy a Napunk is 12-szer tamad fe! a

A William I\Jeister amatOr kutat6 :lItal talalt 440 mil- 1i6 eves .Jabnyom", benne egy trilobita kovuletettel

kozponti nap (a Fekete Nap/"Schwarze Sonne") korul, Egy "kozmikus honap" pedig 2155 evig, egy "kozmikus ev" 25 860 evig tart. A templomos szovegek szerint a kovetkezo fordul6 nem pusztan egy atmenet egy uj korba, de egy kozmikus ev veget is je!enti, vagyis egy te!jesen uj kozmikus ev kezdetet, A 25 860 ev teljesitesevel a Fold a leggyengebb (Halak) konstellaciobol atlep a legerosebbe (Vizonto). Minden korvaltas politikai, geol6giai es vallasi felfordulasokat von maga utan. A korszakvaltas atmeneti ideje 168 ev, arninek a kozepen eri el a Foldet az Isteni (ILV) Sugar. A Templomosok pontos szarnitasokat vegeztek, miszerint a sugarzas 1964. februar 4-en eri el a Folder, es a 168 eves atmeneti fazisban az 1934 es 1990-es datumok fontos szerepet jatszanak,

A talalkozon nagy hangsulyt fektettek az Vj Testamentum egyik szakaszara (Mate Evangeliuma, 21:43), ahogy jezus a kovetkezo szavakat intezi a zsid6khoz:

"AnnakoktUrl mondom nektek, IlOgy elvetetik toletek, az lstennek orszaga es oly nepllek adatik, a mely megteremti allllakgyiilllOlcset" (Karoli Gaspar fordltasa)

Allit61ag az eredeti szoveg - arnely nehezen hozzaferheto - ezt meg vilagosabban kifejti. Abban a szovegben jezus tenylegesen megnevezi azt a "nepet~ A teutonokr61 beszelt, akik a r6mai legiokban szolgaltak, nekik mondta, hogy az 0 nepuket valasztotta ki. Ezt akartak hallani Sebottendorfek: hogy a teutonok, vagyis a germanok meg lettek bizva azzal, hogy letrehozzak a feny birodalmat a Foldon - az "ejfeli hegyek orszagaban" vagyis Nemetorszagban. A fenysugar is ezen a ponton (Vntersberg) eri el a Folder.

A DHvSS tagjai celul niztek ki, hogy harcolni fognak a gonosz eIIen, es felepftik Krisztus fenyes birodalrnat, Ez a sotet ere arnely eIIen harcoltak ugy fedte fel magat az Otestamentumban M6zes es mas mediumok altal mint

2010/10. .wmt;lt·J,' 43

HIHETETLEN EXTRA

Isten, azaz JHWH= JAHVEH. Jehova azt mondta Abrahamnak: "En vagyok a mindenhat6 Isten." Ez heberul ugy hangzik, hogy: "Ani ha El Shaddai', azaz "En vagyok El Shaddai" (Shaddai El- jelentese kitaszitott arkangyal A szerk.) Sebottendorffelismerte, hogy Shaddai, (Sheitan vagy Satan) az 6testamentum Istene a pusztit6, a Mindenhat6 Isten ellenfele. A kovetoi a Fold, a termeszet es az emberisegpusztitasan munkalkodtak, Ezek a kovetok pedig nem masok voltak, mint azok, akik hittek a m6zesi torvenyekben, vagyis a zsid6k. jezus ezt egyenesen ki is jelenti Janos Evangeliumaban (8:39-47):

"Azok (a zsidok) kOzbeVligtak: "A mi atyank Abraham." Jezus azonban szavukon fogta 6ket: .Ha Abra/lam fiai vagytok, tegyetek is azi, amit Abraham tett. De ti e1etemre tortok, bar az !stentOl hallott igazsagot mondtam nektek. Abraham ezt nem tette. Ti azt teszitek, amit atyaitok tettek." De azok {gy gogoskOdtek: "Mi nem vagyunk torvenytelen fiak, esak egy At yank van: lsten" Jezus isme: szavukon fogta 6ket: .Ha Isien volna Atyatok, szeretnetek engem is, mert en !stentOl valo vagyok, es t61e jottem. Nem a magam neveben jottem, 0 IeUldott engem. Miert nem lrtitek besze-

A Thule tarsasag nevet cgy AtIantiszhoz hasonlo osregi szigetrOI kapta., ahol cgy magasan fejlett civilWcio viragzott

44 IIHmO!O,' 2010/10.

,

demet? Azlrt, mert nem tudjatok meghallgatni szavaimat. A ti atyatok az ordog, es atyatok kivallSagait akarjatok kOvetni. Gyilkos az kezdet ota. Nem tartott ki az igazsagban, mert nines igazsag benne. Amikor Ilazudik, sajat termeszeie szerini beszll. Hazug 0 es hazugsag atyja. Nekem viszont, aki igazat besze1ek, nem hisztek. Ki vadolhat kOzUletek biinr61 engem? Ha igazat mondok nektek, miert nem hisztek nekem] Aki IstentOl van, hallgat lsien igCire. Ti azirt nem hallgattok ra, mert nem vagytok Istentb1"

A fenti sorok ravilagitanak arra a kerdesre, amit meg rna is naivan sokan feltesznek: de miert utalta Hitler a zsidokat? A Thule tarsasag szerneben, amibol kesobb kialakult a naci part es az SS is, a zsidok - akiket az Otestamentumban Jahve megbfzott azzal, hogy hozzanak pusztitast a Foldre - voltak az ok, ami miatt a vilagot mindig utolerte a haboru es a viszalykodas, A Thule-tagok tudtak a zsid6 bankrendszer letezeserdl, es hittek, hogy az 0 feladatuk, hogy harcoljanak a zsidok ellen, kulonosen a bank-es paholyrendszeriik ellen, hogy elosegitsek a feny birodalrnanak felaIlitasat a Foldon.

A tortenelern megmutatta, hogy ezek az emberek menynyire keptelenek voltak felfogni, amit az Uruk.jezus kert tcliik, vagyis hogy szeretettel es alkotassal valtoztassak meg magukat, a felebacltjukat es a vilagot, (Es ez a felebarat lehetett akar egy masik vallashoz, vagy fajhoz tartoz6 ember is.) Am ok felhagytak a felelosseggel es azt egy bunosre ruhaztak at. A SATAN-ra. Gyiiloletiik annyira elvakitotta oket, hogy nem isrnertek fel: vegiil ugyanazzal a fegyverrel harcoltak a satani Jahve ellen, amivel az akarta, hogy harcoljanak az emberek. Tudniuk kellett volna, hogy beket nem lehet habonival elemi.

Okkultista titkos tarsasaqok

A Harmadik Birodalom ket legfontosabb okkultista csoportosulasa a Thule- es aVril tarsasag volt. Ez a ket titkos tarsasag olyan nagy hatalommal es tudassal rendelkezett, ami alapjaban hatarozta meg a haboni el6tti es alatti naci hatalmi elit nezeteit es torekveseket, A legegyszeriibben ugy tehetiink koztuk kiilonbseget, hogy mig a Thule tarsasag inkabb politikai sikon tevekenykedett, addig a Vril

tarsasag inkabb a "tUlvilagi'; misztikus dolgokat igyekezett atiiltetni a gyakorlatba. Viszont mindketten osztoztak olyan nezetekben, amik fontos magjat kepeztek a naci okkultista hitrendszernek, ilyenek voltak tobbek kozott: Atlantisz, Thule, az iireges Fold, es a felsobbrendii arja faj letezese, a magia gyakorIasa.

A Thule tarsasag

A Thule tarsasagot nyugodtan nevezhetjiik a nacizmus bolcsojenek. 1918-ban az alapit6 tagok kozott talaljuk Sebottendorfot es Karl Haushofert. Korejuk olyan emberek csoportosultak, mint Guido von List, Lanz von Liebenfels, Adolf Hitler, Rudolf Hess, Hermann Goring, Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg, Julius Streicher. Csupa ismert nev, Magaba foglalta a kesobbi Harmadik Birodalom szinte teljes vezeteset, A tarsasag nevet egy Atlantiszhoz hasonl6 osregi szigetrdl kapta, ahol egy magasan fejlett civilizacio viragzott, Lak6i szuper intelligens, fizikailag-szellemileg felsobbrendu lenyek voltak, akik olyan technol6giai es magikus tudassal rendeIkeztek, ami jocskan meghaladta a meg a mai tarsadalmak tudasat is. A sziget val6sziniileg egy ozonvfzben pusztult el, lak6i, az aryak lehuzodtak a fold ala, es ott epitettek ujja birodalmukat. A Thule tarsasag tagjai hittek, hogy kapcsolatba tudnak lepni ezekkel a felsobbrendu emberekkel, akiktol majd megtanulhatjak a termeszetfeletti erok es energiak birtoklasanak modjit, A Tarsasag vegso celja pedig egy hasonl6an felscbbrendii emberi faj kitenyesztese lett volna, ami majd leigazza az alsobbrenddnek tartott nepcsoportokat, A Thule tarsasag korantsern volt egyseges, Altalaban csak a feher magiaval uzerkedtek, viszont a belso korok a fekete magiahoz fordultak, gonosz praktikakkal, dernonidezessel foglaIkoztak. Ehhez a radikalis belso csoportosulashoz huzott Hitler is, akit tanit6ja es mecenasa Karl Haushofer tevesen az osi iclsokban megiovendolt Messiasnak tekintett, aki majd elhozza Nernetorszag es ez altal az egesz Fold szamara a beket es az Ezereves Birodalmat. A Thule tarsasag pedig hatalomra segitette Hitlert. Haushofer fia, Albrecht Haushofer a kovetkezoket Irta naplojaban: .Nem erezte

NAcl CSESZEALJAK LEGENOAJA

meg rajta a Gonosz leheletet es Jelszabaditotta a benne lakoz6 er6ket." Albrecht radobbent, hogy a FUhrer satani ambici6kat taplal, nem a pozitiv energiakat hasznositja, okkult tudornanya nem konstruktiv jellegii, han em a sotet oldallal cimboral, es olyan gonoszsagot gyakorol, ami a nemet nep pusztulasat fogja hozni. Haushoferek mar nem voltak kepesek megallitani Hitler pusztitasat,

es mivel feny deriilt ra, hogy reszt vettek az ellene vegrehajtott merenyletben, 1944-ben kivegeztek Albrechtet. Karl Haushofer 1946-ban ongyilkossagot kovetett el.

AVril tarsasag

AVril tarsasag a Harmadik Birodalom egyik legrejtelyesebb okkultista szervezete volt. 1919-ben alakult, eredetileg Ossznemet Metafizikai Tarsasag (Alldeutsche Gesellschaft fur Metaphysik) neven, Alapitoja a Thule

A sziget valosziniiIcg egy ozonvfzben pusztult el, lakoi az arjak lehuzedtak a fOld ala, es ott epitettek ujja birodalmukat

Albrecht Haushofer radobbent, hogy a Fuhrer satani ambleiekat taplal. Lent a ViiI tarsasag ernblemaja

2010/10. .INmon·J,1 45

HIHETETLEN EXTRA

tarsasag tagja, Karl Haushofer. A tarsasag tulajdonkeppen a Thule tarsasag belso tagsagabol szervezodott, A csoport tevekenysege nem kizir6lag elrneleti sikon rnanifesztalodott, Nagyon is gyakorlati, nem ritkan harcaszati celok erdekeben alkalmaztak a spiritualis tanokat. Celjai kozott szerepelt egy istenszeni faj kutatasa es kitenyesztese, melyet a tibeti es atlantiszi legendak is meghataroztak. Szerintiik az osi irja faj nemcsak biol6giai!ag es spiritualisan volt magasabb rendii, de technol6giailag is j6val fejlettebb civilizacioval rendelkezett, melynek vivmanyai meg rna is hozzaferhetok. Szeanszok segitsegevel leptek kapcsolatba a Fold i.iregeiben elo arjakkal es a spiritualis tudason kivi.il technologiai jellegii segitseget is kertek toluk, A tarsasag magjat egy noi mediumcsoport kepezte, vezetojiik Maria Ortisch, aki allitasa szerint kapcsolatban allt az Aldebaran rendszerben elo arja foldonkfviiliekkel, Ezek az idegenek a regrmiltban meglatogattak a Foldet es telepulest hoztak letre Sumeriaban, Maga a vri! szo is sumer eredetii, eredetileg Vri-il, aminek jelentese isteni. A tarsasag koncentracios

1\ laria Ortiscb (balra lent) allit6lag kapcsolatban atlt azAldebaran rendszerben clo arja fOldonkiviiliekkel. Lenyegeben napjaink kontaktjaihoz lehetne hasonlitani

46 Ij!lit10m,. 2010/10.

gyakorlatok reven akarta folebreszteni a vril-erot (amely a nem beavatottak szamara elerhetetlen, erzekelhetetlen), ennek segitsegevel kivantak megvai6sitani celjukat, az iirrepulest, hogy elerjek az Aldebarant. A eel erdekeben aVril tarsasag felretette a ferfiakkal szembeni idegenkedeset es egyesi.i1t a Thule tarsasaggal valarnint a DHvSS-szel, hogy az Aldebaraniak i.izenetei alapjin megalkossanak egy urrepulesre alkalmas berendezest, Nem tudni, hogy hozzajutottak-e a vagyott tudashoz, e teren szamos erv es ellenerv allithato csatasorba. Egyes velekedesek szerint a nacik megdobbento technikai attoresek egesz sorat hajtottak vegre, es ujfajta repuloszerkezeteket, korong alaku repulogepeket alkottak, melyek magasan felulmultak a hagyornanyos katonai technol6- gia repulogepeit. Erdekes rnodon miutan hatalomra segftettek, Hitler betiltotta mindket nagy titkos tarsasagot, majd a haboru vege fele ujra felvette veli.ik a kapcsolatot, kulonosen aVril tarsasaggal, Ertesiilt ugyanis a szervezet technol6giai es spiritualis attoreseirol. 1945 utan Maria Ortisch es a Vri! tarsasag titokzatos m6don eltiint. EbhOI bizonyos korok arra kovetkeztettek, hogy a tarsasag sikerrel jill, es az Aldebaranra tavozott, Mas jelek szerint a tarsasag csak illegalitasba vonult, es a kozelmultban

ujjaalakult Causa Nostra Vril neven. (Az ujjaalakulasra 2005 januarjiban keriilt sor. - A szerk.)

A Foo Fighterek

A naci UFO-k mitosza a hetvenes evekben kapott szarnyra, Az elmelet szerint kiilonbow nernet tud6sokRichard Miethe, Rudolf Schriever, Viktor Schauberger, Giuseppe Belluzzo, Klaus Habermol, egy bizonyos Kleinever es a Mi.incheni Miiszaki Egyetem fizikusa Wmfried Otto Schumann - a vilaghaboru elott es alatt kifejlesztettek a korong alaku repulogepet, (Val6jaban tobb kulonbozo tipust. - A szerk.) A rnitosz ket agra szakad: az egyikben a mar emlitett aldebarani foldonkfviili kapcsolat adott telepatikus uton epitesi utmutatot a nemeteknek, a masik verzi6 szerint eredeti nemet talalmanyokrol van szo, Ez ut6bbi esetben kizarolag katonai celu repulogep-fejlesztesekrol van sz6. A leghiresebb feltalalo az osztrak Viktor Schauberger, aki a gyorsfolyasu

NAcl CSESZEALJAK LEGENOAJA

Szerencsere amici eseszealjak kiz3rolag csak tervekben es legendakban leteztek, hiszen ellenkezd esetben mas lett volna a II. \'i1agh3boru kimenetele. A temahoz kapcsolodo dokumentumok tiibbsegerlil mara bebizonyosodott, hogy hamisitvanyok, Alexander Lipisc (fent) A~s korreptildgepet (jobbra Icgfeliil) es a Schriever-Habermehl fele RFZ-7 kent is ismert N-IIes korrepiilogep prototipusat (jobbra fent) leszamitva sohasem epiiltek meg sem aVril repiiliigepck. sem a Hanebu ilrhajok, (fent es balra sz:imitogepes grafikakon) Az viszont teny, hogy a nael cseszeal] megalkotasara valoban tortentek probalkozasok, mlkent art a Foo Fighterek is bizonyitjak

._ ....... _ ............ _ ... _

_ . .- ..... , U<l't ... ..lI'_,_. __ Il' ... _ ..... "

""" ,-".,-.

If~~~;_;==::.~=---

~S,!'..E~'1""'-" ~.:.:;~~~ ~--:.,:;-~.t:'t.."'t.'::":.~':.=-=-;:c:..4.':.':.::--=:='

Jfttnl .... ·

~:::r.:::-~ .. -

hegyi patakokban megfigyelte, hogy a pisztrangok erofeszites nelkiil kepesek mal szemben egyensUlyozni es uszni, A pisztrangok kopoltyuit vizsgalgatva kiilonleges aramlasi csatornakat fedezett fel benni.ik, ezek alapjin epitette meg az implozios elven miikodo korrepiilojet. Az energia megmaradas torvenyet serto szerkezete tokeletesitesenel Nikola Tesla munkassagat is segitsegiil hivta. A haboru utan Schaubergert egy szigoruan titkos texasi kiserleti telepre szallitottak, A halalos agyan a kovetkezoket mondta: "Mindent elvettek tOlem. A sajat

2010/10. IlIImO!(.J,' 47

HIHETETLEN EXTRA

Neh:lnyan a mid eseszealj tudosok koziil: Viktor Schaubcrgcr, Richard Miethe es Winfricd Otto Schumann. Jobbra Schaubergcr cseszealja, amcly prototipusanak atmerojc ncm haladta meg az I metert scm. Tobbcn is ugy velik, hogy cnnck a szerkezctnck a tovabfejlesztett, ldcsinyitett valtozatai \'01- tak a Foo Fightcr neven ismertte valt alig 10 cm-es fenyes korongok. Lent cgy Foo Foghtcr Europa egen, 1943. augusztus l3-an

e1etem is mase." Schauberger, egy par repiilo cseszealjat abrazol6 fenykep lattan azt mondta, hogyvalaki hasznalja a terveit. 1933-ban a Thule- es a Vril-tarsasag hivatalos allarni tamogatast kapott a korongrepulok fejlesztesenek folytatasahoz, amiket iirrepulesre es harei celokra akartak felhasznalni. A fejlesztes kulonbozo fazisokban folytat6dott. 1937-ben kezdodott a RFZ (Rundflugzeug, Korrepulo) tervezet, amiben 6 modellt teszteltek a Vril feliigyelete alatt, mig a Thule egy specialis SS-osztagot iranyitott, az E-N reszleget, amely alternativ energiakkal foglalkowtt. A Thule kiilon hajtorrnivon (Tachyonator-7) es korrepulon is dolgozott, 1935-tol 1939-ig, ennek a neve volt H-Geriit, vagy Hauneburgkeszulek, roviditve Haunebu, ill. RFZ-5.

1941-ben aVril ujabb hajtormivevel szereltek fel a RFZ-7 atalakitott valtozatat, ez lett a Vril-1 Jager (Vadasz) Amikor 1941-ben Hitler megsziintette a titkos tarsasagokat, mind a Thule, mind aVril tarsasag beolvadt az SS E-N egysegebe, A Vril-tarsasag a tovabbiakban a "Die Kette" - a Lane neven szerepelt, ez a tagjai kozott levo mentalis kapcsolatra utalt. A Vril-tagok kapcsolatban alltak Wilhelm Canaris nemet tengernaggyal, az Abwehr vezetojevel, es a kevesbe ismert Ahnenerbe szervezettel, valarnint egyiittmukodtek azArado repulogepgyar mernokeivel,

(Az Ahnenerbe szervezetrol a nagy nyilvanossag elott csupan Az elveszett frigylada Josztogatoi cimii Indiana Jones filmben, es a Hellboy cimii kepregeny-adaptacioban esett sz6. Heinrich Himmler, az SS birodalmi veze-

48 1:I1it10m,j 2010/10.

toje hozta letre 1935-ben, ugyanabban az evben, amikor megsziilettek a naci fajelmeletet "szentesfto" niirnbergi fajvedo torvenyek. Celja annak a hitleri gondolatnak a bizonyitasa volt, hogy az emberi civilizaciot az arja faj hozta letre, Az Ahnenerbe az SS ertelrnisegi aga volt, es 1939-ben, rmikodese csucsan 137 kutat6val es 82 technikussal dolgozott. - A szerk.)

1944-re elkeszult egy ujabb konstrukci6, a Vril-7 Geist (Szellem), egy 139 meter hosszu hengeres anyahaj6, amelyet Andromeda-Gerat (Androrneda-gepezet) neven is neveztek, es amely allit61ag mar kepes volt az interdimenzionalis repulesre, A kii!onbozO tipusu kor-

repuloket szamos alkalommal vetettek be a habon; vege fele, am harei tevekenysegekben nem vettek reszt.Inkabb felderito-es strategiai zavar6 feladatokkal lattak el oketo A szovetseges pilotak is sokszor lattak furcsa fenyjelensegeket a pusztul6 Harmadik Birodalom egen, Ezeket az igen apro, alig 10 cm-es fenylo, korong alaku szerkezeteket neveztek el az amerikai pilotak Foo Fightereknek. A Rajna-videk bornbazasa soran a ragyog6 objektumok olyan sebesseggel huztak el a szovetseges bombazok mellett, amit korabban elkepzelhetetlennek tartottak. A Foo Fightereknek megvolt az a kepessege, hogy osszezavariak az akkoriban meg kezdetleges radarokat, igy a szovetseges pilotaknak meg kellett szakitaniuk beveteseiket. Miutan a bombazok eltavolodtak, a "szinesen vilagit6 goly6k" szinten eltiintek. Ezek az esemenyek j61 dokumentaltak, nehany fenykep pedig meg rna is letezik, Marshall Yarrow, aki akkor a Reuters tud6sit6ja volt a felszabaditott Parizsban talalhato szovetseges fohadiszallason, 1944. december 13-an az alabbiakat irta a furcsa eszkozokrol. "A nimetek eUfa/litottak egy titkos Jegyvert a karacsonyi szewnra. Az uj talalmany nyilvanvaloan legvedelmi eszkoz, kinizete pedig karacsonyJadiszre emlekeztet. TObbszOr lattak 6ket Nemetorszag egen magukban vagy kOtelekben repiilni. Ezfut sziniinek es attetsz6nek tiinnek." Egy masik cikk, amely szinten a nernetek titkos repulogepeivel foglalkozott, a New York Herald Tribuneben jelent meg 1945. januar 2-an: "Ogy latszik, a nacik valami uj dolgot dobtak Jel Nimetorszdg ejszakai egere. Ez nem mas, mint a kUlonos, rejtelyes Foo Fighterek, amelyek a NbnetorswgJeletti tjszakai beveieseken repul6 szovetseges repulOgepek komI ropdosnek. A pilOtak tobb mint egy honapja talalkoznak ezzel a baljos Jegyverrel tjszakai repuleseik soran. Senki nem tudja, valOjaball mi is ez a Jegyver. A tiizgolyok hirtelen tiillnek Jel, maid kilometereken at kiserik a repul6gepeket. Ogy tiillik, a JoldrOl iranyitjJk 6ket radion

SUPR,.;ME HEADQUAR·

TERS. Dec. 13 (Rcut('r)-Tha G~rman. have produc.cS a "~crct" weapon In ke-eplnc- with th~ Chrt.tm •• H.ltOn.

The new devlc~ •• ppArrntly an air d"rcnse w~.pon. r.~mbl~a thr h,,~a «",,'a balle that .dorn ChrhIUn.. tt~e •.

na"re "","A. no Inform.Uon .,".IIAble •• tn whAt hnld. th~nI up like .. tAr. In u," .ky. wh.t la In Uu·m. nr what th~lr pur~ •• """Iw",f"d to be.

Floalin, M y,'"y BaU

I, N~IIJ Nazi Ai.r W ~a"on

8urREME H!:ADQUARTERS.

Allied Ex~dltlon.ry FQrce. ~. 13-A neW Gennan weapon haa ma~e Ita appearance on the Wf'.t~m air front. It "'.. dlec1o.f'd today.

Alnnen of tha Ameritan Air )l'ol"("a n:port that th~y are en· rounterlnK' .lIver cnlored .pher ... In \he air over Oerman tf'rrltory. The .rh .. r~e are .nCO\lnterecS rlttlf'r "Inely or In c:IWlten. Bonlellmu they ar41 Mml·trarulucent.

keresztiiL" A Foo Fightemek nevezett repiilo objektumok rejtelye sohasem oldodott meg teljesen, mindossze annyit tudni, hogy az adott tersegben a nernet hadvezetes szamos kiserleti telepet uzerneltetett, amelyek kapacitasit ismeretlen kutatasokra forditotta.

Tehat vegiil is miert nem nyertek meg a nernetek a haborut az uj technologiaval] Az egyik verzi6 szerint azert mert ugyanugy, mint a V-2 raketak vagy a sugarhajtasu gepek eseteben is: elfogyott az idejuk. A szovetsegesek gyorsan nyomultak elore, es a haboni veget ert, Hitler igyekezett rabfrni nemet nepet, hogy tartsanak ki meg ket h6napig, hogy legyen lehetoseg az 6j titkos fegyverek bevetesere, De mint az koztudott, az ido tenyleg elfogyott. A masik verzio szerint, aki kepes megepiteni ilyen repiilo szerkezeteket, az megertette az univerzum torvenyeit, es azok tiltjak a tamado haboniban val6 hard bevetest, csakis bekes celokra lehet oket hasznalni, A gyazelem utan a szovetsegesek probaltak ratenni a kezuket az uj szupertechnologiara. Amerika lett az uj technologia birtokosa, arnikor a haboru veget ert,

Ket ewel kesobb, 1947-ben egy Kenneth Arnold nevii pil6ta gyorsan repulo korongokat Iatott az Egyesiilt Allamokban. Azt mondta, ugy neztek ki, mint a vizen kacsazo cseszealjak. Ekkor kezdodott a "repiilo cseszealjak" kora.

Az Uj (Svab)fold

Nernet sarkkutat6k mar j6val a Hannadik Birodalorn felemelkedese elctt is vezettek expedici6kat az Antarktiszra. Az elso fontosabb expedfclot 1873/74- ben Eduard Dallman vezette a Nemet Sarkkutat6 Tar-

NAclCSESZEALJAKLEGENOAJA

sasag megbizasab61, es szamos atjar6t es uj szigetet fedezett fel. 1873 es 1933 kozott meg 6 alkalommal szalltak partra nemet kutat6k a Deli-sarkon, A kutat6k altal tett felfedezesek pedig j6l szolgaltak a naci elit altal megfogalmazott torekveseket, J6 okuk volt ugyanis erdeklodni a Deli-sarkon elterulo foldresz irant. Egyreszt az arja eletteret kivantak kitagitani, masreszt a naci vezetok mind hittek az tireges Fold letezeseben. Ugy kepzeltek,

A Reuters 1944. december 13-i jelentese (balra) es ket fclvetel a New York Times masnapi szamab61 (lent)

az alattunk )evo vilagba az Eszaki- es a Deli-sarkon hatalmas bejaratok talalhat6k. Megsziiletett hat a terv az Antarktisz birtokba vetelere, 1938-ban egyebkent meg sem nernzetkozi sem nernzetek kozotti megallapodasok nem tisztaztak a kontinens statuszat, Amikor 1938 novemberenek kozepen az Antarktisz-expedici6 elokesztiletei mar javaban zajlottak, a Nemet Sarkkutat6 Tarsasag meghfvasara megerkezett Hamburgba az igen tapasztalt amerikai sarkkutat6 Richard E. Byrd, aki mar tobb alkalommal jart a deli kontinensen. 1925-ben repulogeppel vegzett terkepeszeti munkat, de 1928-ban es 1929-ben is visszatert.Az 1933-as kikiildetese nem kevesebb, mint 3 evig tartott. Hamburgban 82 [elenlevo elott az Uraniaban levetitette azAntarktiszr61 keszult filmjet (dme:

"Byrd-del a Deli-sarkra"). lsmertette a hallgatosagaval a sajit tapasztalatait, es felkeszitette a kutat6kat a zord koriilmenyek kozott varhato igenybevetelekre, Az 1938- as nernet Antarktisz-expediciot a Svabfold new atalakitott repiilogep hordoz6 haj6val hajtottak vegre, Az egyseg altal feltart teriilet az Uj-Svabfold nevet kapta. A csapatot Alfred Ritscher vezette, es foldrajzi feltarassal, repiilogeprol tortena fenykepfelvetel-keszitessel, iIIetve fembOl kesziilt horogkeresztek, zaszlok ledobasaval jeleztek a teriileti igenytiket, es hogy ez a fold mar a Harmadik Birodalom reszet kepezi, A birtokba vHel jeleiil a Svabfold haj6 is vegig a part kozeleben horgonyzott es vegzett part menti feltaro tevekenyseget, A ket felderito repiilo, a Boreas es a Passat tobbszor atrepulte a vizsgalt teriiletet. 'Iobb mint 10 000 fenykepet keszitettek a 600 000 negyzetkilometeres feltart teruletrol. A nernet csoport j6val messzebb jutott az ismeretlen teriileten, mint

Richard E. Byrd amerikai sarkkutat6 es 1929-es expedlclejanak egyik jclentese

,

.-

=.;-:£.~C!'~.::.:...-.:=".:-..::

-~~=------- .. -

,-:r,:

2010/10. IjHitIt1l0,j 49

HIHETETLEN EXTRA

barmely mas, korabbi expedici6. J6val komolyabb eredrnenyeket ertek el, es j6val nagyobb jelentoseggel rendelkezo teriileteket deritettek feI. 4000 meteres jegrnentes hegycsucsokat fedeztek fel, amik a IIWohltathegytomb" illetve IIMiihlig-Hotfmann-hegyseg" nevet kaptak, vagy a Ritscher-foldet, mely nevet az expedici6 vezetojerol kapta. jelentest kiildtek egy meg furcsabb felfedezesrol, Talaltak egy melyen fekvo teruletet, ahol a tavak teljesen jeg- es h6mentesek voltak, es meg novenyzet is tarkitotta oketo A tavas teriiletet az egyik repulogep parancsnok utan IISchinnacher-oazisnak" neveztek eI. Ageol6gusok fold alatti melegvizii forrasok letezesevel magyaraztak az oazisok letezeset, Uj-Svabfold egy sokkal szokatlanabb rneglepetessel is szolgaIt az alapos kutat6k szamara, AIlit6lag egy tobb mint 40 kilorneteres fold alatti barlangot talaltak, amelyben meleg vizii forras csordogalt, Ez alkalmassa tette a teriiletet

A Swabenland legenysege 1938-39-es cxpedicloja soran szamos Ielfedezest tett es birtokba vette az Antarktisz egy reszet

50 IlIImO!O,' 2010/10.

az emberi elet szamara is. Miutan a Ritscher-expedici6 vezetoje hazatert Nemetorszagba es Hitler illetve az SS vezerkara elott beszamolt a felfedezesekrol - amik egyebkent nagymertekben tamogattak a naci torekveseket -, azok egy teljesen irracionalis lepesre szantak el magukat. A katonai helyzetre hivatkozva berekesztettek az expedici6t. A hivatalos dokumentumok itt veget is ernek, Innentol mar csak a szemtanuk beszamoloira es spekulaciokra lehet hagyatkozni a foldresz tovabbi sorsaval kapcsolatban. Nagyon valoszimi, hogy Hitler es belsobb kore egyaItalan nem adtak fel almukat, es titokban akartak kivitelezni tovabbi terveiket, hogy leplezzek szandekukat a szovetseges hatalmak elott, Val6ban, a rakovetkezo evekben szallitohajok es haditengereszeti egysegek, felszini haj6k es tengeralattjirok indultak az Antarktiszra, gyomrukban tobb tonnanyi szigoruan titkos rakomannyal. Tud6sok es az SS tagjai, katonak es civilek, hadianyag es felszereles, kiserleti technol6- gia es egyeb ellatmany egyarant erkezett Uj-Svabfold

teruletere, Ket katona, Heinz Siewert segedmernok es Richard Wehrend tiszti felszolgalo egyarant reszt vettek az 1 938/39-es Antarktisz-expedici6ban. 6k jelentettek, hogy az expedici6 befejezese, vagyis 1939 eleje utan is a Schwabenland haj6n teljesitettek szolgalatot, es a haj6juk negyedeves ritmusban megallas nelkiil ingazott Nernetorszag es Uj-Svabfold kozott, hogy felszereleseket es egesz banyaszati felszereleseket szallitsanak az Antarktiszra. Ugyanugy slnparokat es csilleket, sot meg egy hatalmas rnarogepet is vittek, hogy alagutrendszert tudjanak furni a jegbe. Nagyon valoszinii, hogy a nacik titkos fold alatti bazist epitettek ki, amelyet titokzatos celok erdekeben iizemeltettek. Mug tisztazatlan, miert is hoztak letre a 211-es bazist, A technol6giai fejleszteseken tul val6sziniileg okkultista celok is motivaltak oket, peldaul a felsobbrendu ember kitenyesztese, vagy a kapcsolat a belso Fold lak6ival. Ez a fold alatti varos kesobb az Uj-Berlin elnevezest kapta. Az uj-svabfoldi expedici6val kapcsolatos egyik legerdekesebb kijelentes Karl Donitz admiralistol, a Nernet haditengereszet foparancsnokatol szarmazik, aki vegiil Hitler ut6dja lett, a kovetkezoket mondta: IIA nemet tetlgeralattjaro f10tta buszk« arm, Izogy a vilag mdsik resul! egy Shallgri-La-t, egy bevehetetlell erodot epitett a Fuhrernek."

NAcl CSESZEALJAK LEGENOAJA

A haboru vegen Sz3.mOS U-Boot runt el nyomtalanul, tudosok, szakemberek, a politikai elit tagjai, civilek valtak kodde, Nagy valoszfruiseg szerint az elninesek reszet kepeztek a nagy mentoakcionak, aminekkereteben elegendo embert es technologiat szallftottak az uj bazisra, hogy ezzel megtererntsek egy Negyedik Birodalom alapjait. Az elmeletet, rniszerint a Harmadik Birodalom elitjet a

A Negyedik Birodalom alapjait Hitler cseszealjai cs az antarktiszi bazls biztosftottak

legmodemebb technologiakkal egyiitt az Antarktiszra menekitettek alatamasztani latszik a szovetsegesek haborut koveto elenk erdeklodese a teriilet irant, amit az Operation HigJump (Magasugras Hadrmivelet) kereteben akartak .felderiteni"

Idegen csontvazak a jegben

Hogy mit is talaltak a nemetek Uj-Svabfoldon - vagy inkabb alatta - ami maradasra kesztette oket, maig rejtely. Termeszetesen itt is letezik nem hivatalos verzi6. A tortenet szerint egy kisebb nernet kutatocsoport 1938. december 24-en, vagyis eppen karacsonykor ert fel az egyik hegycsucsra, amikor az egyik tarsuknak felre kellett vonulni, hogy elvegezze a dolgat, Am a kutat6t szokatlan meleg levego szele csapta meg a kiszogellesnel, es az is feltunt neki, hogy ott a meleg levego miatt a ho is elolvadt. A szel a hegy belsejebol jott, A szello egy hasadekhoz vezette oket, ahova kivancsisaguktol hajtva be is masztak, es egy olyan felfedezest tettek, aminek meg kellett valtoztatnia a vilagot, A rangidos tiszt ki is jelentette, hogy ez a felfedezes l1kitul1o karacsony! ajal1dek lesz az egesz Fold szamara". A hegyet barlangjaratok szottek at, melyek tele voltak kulonfele femhulladekokkal, amik

2010/10. IjHiOOW,i 51

HIHETETLEN EXTRA

Az Operation High Jump hadmiiveletben 5000 katona, 6 helikopter, kiilonleges hidroplanok, ket specialis kiszolg3J6haj6, 15 egyeb repiililgep, 13 kiszolgal6- haj6, egy tengeralattjar6 es egy repiililgep-hordoz6 vett reszt, A hadmfivelet vezetesevel Richard Byrd admir.ili~t (fent) biztak meg

nem a mi vilagunkrol szarmaztak, A lelet idegen eredetet bizonyitotta, hogy az egyik jaratban ket foldonkiviili eloleny csontvazara bukkantak. A csoport befeszkelte magat a barlangokba, es a roncsokb6l sikeriilt egy eddig ismeretlen frekvenciat hasznalo radiot osszetakolniuk, arnivel kepesek voltak ertesiteni Berlint a felfedezesrol, Himm1er azonnal specialistakat kiildott a hegyvonulathoz. A kutat6k meg lejjebb mentek a jaratokban a hegy ala, es melyen a fold alatt egy mestersegesen kialakitott, gigantikus mereni iireges vilagot talaltak, Itt azonban mar nem talaltak tovabbi technikai leleteket. Felfedeztek viszont, hogy az iireges viIagot egy fold alatti jarat koti ossze a nyilt vizekkel, arnik jirhatoak a legUjabb fejlesztesii nernet tengeralattjirok szamara, Az iireget a

_. r

meleg viz j6l befiitotte, igy alkalmas volt a tart6s ottletre is. Alclrki is epitette ezt a helyet, tisztaban volt vele, hogy a termeszetes meleg vizii vulkani arkok lakhatova teszik a jaratokat.

Az Operation High Jump

A szovetseges hatalmak reakci6ja alapjin feltetelezheto, hogy kezzelfoghato, fizikai terrneszetu fenyegetes is maradt a nacik altal elrendelt okkultista-katonai programok utan, Az amerikai haditengereszet 1946 nyaran egy felettebb szokatlan hadmiiveletet inditott el, mely

52 IjlliOO!(.j,i 2010/10.

az Operation High Jump nevet kapta. A hadltengereszet jelentos human es technikai eroforrast kulonitett el az akci6ra: 5000 katona, 6 heIikopter, kulonleges hidroplanok es ket specialis kiszolgalohajo, IS egyeb repiil6gep, 13 kiszolgalohajo, egy tengeralattjaro es egy repiilogephordoz6. A hadmiivelet vezetesevel Richard Byrd admiralist bfztak meg. Ugyanaz a Byrd, aki 9 evvel ezelott egy Antarktisz-eldadast tartott Hamburgban. Byrd valosagos nemzeti hds volt az USA-ban, mind emberileg, mind szakmailag megingathatatlan tekintelynek orvendett. Szamos erdemei mellett az sem utols6 szempont, hogy tevekenyen reszt vallalt az 1938-as nemet expedici6ban. A hivatalos iratok alapjan egy katonai celokat is szolgalo tudomanyos expedici6 kepe latszik kibontakozni. Egyreszt a technologiat es emberi teherbfrast akartak kiprobalni a zord antarktiszi viszonyok kozott, masreszt katonai erofitogtatasnak is szantak a hadmiiveletet. A katonai erofitogtatas elmeletet gyengiti, hogy a hadvezetes elzarkozott a kiilfoldi katonai megfigyelok bevonasatol, Az Operation High Jump szigoruan az amerikai haditengereszet akciojinak minosult, Meg a sajat hadseregiik egyeb fegyvememeit sem voltak hajland6k bevonni a programba. A hadmiive1et idotartamat a kutatasi fe1adatok alapjin 6-8 honapra becsiiltek: ugy veltek ennyi ido szukseges a program sikeres lezarasahoz, De mi lehetett a kisebbfajta hadiflottat felvonultat6 High Jump hadmiivelet val6di oka? Konnyen lehet, hogy egy katonai celokat szolgal6 akci6t rendelt el a haditengereszet vezerkara. A hatalmas eroket felvonultat6 kuldetes ugyanis UjSvabfold teruletet vonta kutatas ala, azt a zonat, amelyet a nacik terkepeztek feI1938-ba. 1946. augusztus 26-an hirdettek ki a hadmiiveletet. A flotta harem csoportra oszlott, a celteruletet kIasszikus atkarolo manoverrel kozehtettek meg. Byrd kozepso csoportja 1947. januar 21-en erte el Uj-Svabfold partjait. A tenyleges miiveletek januar 29-en vettek kezdetet. Az elso negy hetben a repulogepek berepultek a videket, tobb szaz 6rat toltottek a levegoben, es kh. 70000 fenykepet keszitettek. Ugy runt a kuldetes az elozetes tervek szerint halad, am a 4. heten az amerikai egysegek hirtelen, egyik napr6l a masikra felszedtek satorfajukat es villamgyorsan elhagytak a teriiletet. Vajon mit talalhattak az amerikai felderito repulogepek, ami tavozasra kesztette a hosszu idore berendezkedett amerikaiakat? A hivatalos dokumentacio a visszateres okakent a sorozatos vesztesege-

---

ket jelolte meg. S val6ban. A naplok szerint egy Martin Mariner PBM -S repulo cs6nak a George 1 repiilogep fedelzeten kilenc emberrellezuhant, koziiliik harman eletiiket vesztettek, negy tovabbi gep pedig elnint a jegmezokon, ket helikopter szinten lezuhant, a szemelyzet mentesere kuldott csoport pedig kis hfjan odaveszett. A hadrnuvelet vezetesevel megbizott Richard Byrd admiralist hazaterte utan azonnal Washingtonba rendeltek, ahol a titkosszolgilat tisztjei hallgattak ki. Az aktakat, amelyek Byrd beszamoloit tartalrnaztak, titkositottak. A chilei sajt6 munkatarsai azonban meg idejeben, kikerdeztek a hazafele tart6 kutat6t. Az EI Mercurio nevi! napilap a kovetezokeppen tudatta az olvasokkal az interju soran nyert informici6kat: "Byrd admirdis a mai napon kijelentette, hogy nelkulozhetetlen az Amerikai Egyesult Allamok szamara, hogy fokozza a vedelmi er6fesz{Useit az ellenseges teruletekkel szemben. Az admiralis a tovabbiakban kijelentette, hogy nem kivan megriasztani senkit sem, de val6sz{nu, hogy egy esetleges uj haboru eseten az Egyesult Allamokat olyan repul6 objektumok tamadhatjak meg, amelyek elkepeszt6 sebesseggel repiilheinek: az egyik sarokt61 a masik sarokig." Az Operation High Jump meneterol alig maradtak fent forraserteku dokumentumok. A legfontosabb iratok koze tartoz6 napl6kat titkositottak, Az egyik hidroplan parancsnokanak visszaemlekezeseibol tudjuk, hogy a kutat6csoport szarnos erdekesseget fedezett fel es furcsa fenyegeto jelensegek egesz tarhazaval szembesiilt. Februar l l-en a David Bunger altal parancsnokoit csoporthoz tartoz6 hidroplan kulonos teriiletre bukkant, ami a Bunger-oazis nevet kapta. Bunger igy irta Ie a latvanyt: "A folddarabon wid es kek szinil tavak voltak, barna hegyekkel, is mindez a vegtelen jegmez6 kOzepen." A vizek melegek voltak es zold illetve kek algak eltek benniik. Az elemzesek kimutattak, hogy a tavak tengervizet tartalmaznak, igy minden valoszfmiseg szerint foldalatti csatornak altal osszekottetesben allnak a nyilt tengerrel. Richard Byrd adrniralis kesobb szemelyesen is ellenorizte a jelentest, Es rnegerosttette azt. A kutatasok elorehaladtaval egyre tobb furcsasagra deriiIt ferry, es maga Byrd is egyre kulonosebb viselkedest tanusitott: a sokat tapasztalt kutat6 napr6l napra feszultebbe valt, es fokozatosan fokozta a biztonsagi intezkedesek szigorat. A hivatalos expedici6s naplobol ugyan keyes deriilt ki, am a kutat6 ugy dontott, hogy az I92S-ben

NAcl CSESZEALJAK LEGENOAJA

vegrehajtott expedici6 soran hasznalt regi naplojanak iiresen maradt lapjaira jegyzi fel megfigyeleseit, Ezek a titkos jegyzetek sokaig rejtve maradtak, csak evekkel kesobb fedezte fel oket egy irattaros, aki a Richard Byrd nevere kereszteIt sarkkutat6 kozpont dokumentumait archivalta es katalogizalta,

Richard E. Byrd naploja

"A legnagyobb titokban vagyok kenytelen irni ezt a nap- 16t. ( ... ) Eljon az ida, amikor az esszeruseg semmive foszlik, is el kell fogadni az elkerulhetetlen igazsagot. Tolem megtagadtak azt a jogot, hogy a kovetkezo dokumentdcioi nyilvanossagra hozzam, amely talan soh a nem kerii! nyilvanossag ele, de kotelessegemnek erzem, hogy leirjam .. " - Ezek voltak Richard E. Byrd elso bejegyzesei a naplojaban. Ezek utan leirja, hogyrepuloutian milyen kiilonos

~7

- .---.......

felfedezeseket tettek. Egy ismeretlen hegyldnc felett repiiltek el, amelynek masik oldalat nem jeg es h6, hanem folddel es novenyekkel tarkitott teriilet fedte be. Miutan lejjebb ereszkedtek, egy erdos teriiletre bukkantak, a hcrnerseklet pedig elerte a 24 Celsius fokot. Ahogy beljebb hatolt a furcsa zonaba, egyre baratsagosabba valt a kornyezet - bar ez az adott korulmenyek kozott inkabb nyugtalanit6lag hatott ra, Byrd nem

sokkal kesobb egy furcsa varost fedezett fel a tavolban,

am ekkor ket repulo szerkezet runt fel a horizonton. A

varos iranyabol kozeledo, korong alaku repiilok elke-

peszto sebesseggel kozelitettek meg Byrd gepet, majd

kozrefogtak, es radiokapcsolatot letesitettek vele. Ad-

juk is at a sz6t az adrniralisnak. ; Uram Isten!!! Jobbr61

es balr61 ugyanolyan repul6 objektum kozelft! Nagyon

gyorsan jonnek. Olyan kozel vannak, hogy tisztan ldtom a felsegjelzesuket. Ez egy erdekes szimb61um, amirii! nem akarok beszelni. (A repuloket allitolag fekete horogkeresztek diszitettek) Fantasztikus! Most mar vegkepp fogalmam sines, hoi vagyunk. Mi iorient velunk? Nem tudorn. Elvesziettem a gepem felett az uralmai, gepunk egy idegen hatalomnak engedelmeskedve repid. Az osszes fedelzeti milszer megzavarodott. A csiszeal] alaku repulok kOzrefogtak, sajatos jenyt bocsatanak ki. A radionk reeseg, majd egy hang sz6lal meg angolul, de egyertelmu german akcentussal: 'lsten hozta, Admiralis, a mi birodalmunkban! Pontosan hit perc mulva landolni fog. Kirem nyugodjon meg, j6 kezekben van.'"

Byrd gepet biztonsagban leszallitottak, majd az adrniralist egy alkalmi fogadobizottsag koszontotte: "Egy csapat ember jon a repul6gepunk feU. Mind nagyon magasak is sz6kek, valamelyest az emberekt61 kulonboz6ek. Latsz6lagfegyvertelenek. Valaki a nevemen sz6lit, es megparancsolia, hogy szalljak ki. Engedelmeskedem, is felnyi-

2010/10. IWLnOIO,. 53

A lezuhant Martin Mariner PBM -5 repiilo cs6nak szemelyzete (balra) es roncsai (fent) A hadmilvelet soran negy gep runt el a jegmezan, az egyik szallitOgepet csak evekkel kesobb ta1:Utak meg. (Iegfeliil)

Byrd adminilis az Antarktisz felett elrepiiIve elkepesztd es fantasztikus felfedezest tett, amelyrdl titkos naplojaban szamolt be. AllitAsa szerint felfedezte a nacik fdld alatti bazisit, a 211-es bazist

HIHETETLEN EXTRA

tom a rakodollyl1ast. II A kulonos idegenek egy fold alatti varosba kisertek az admiralist, akivel vegig nagyon tapintatosan bantak. A kol6nia vezet6je ele vittek, aki magat Mesternek nevezte, es arra kerte Byrd-ot, hogy juttassa el az Egyesiilt Allamok vezetesehez az iizenetet, amelyben az atombomba bevetese felett erzett aggodalmanak adott hangot: lI'Engedje meg, lIogy lerojam on elott legszivelyesebb iidvozletemei, legyen iidvozolve orszagunkban Admiralis.( ... ) Azert iinre esett a valasztasullk, mert on egy szilard jellem, es fent a Foldoll nagy megbeesiilesllek orvend.' Pent a Foldoll? -- tettem fel magamban a kerdest. 'lgen' - valaszolt a Mester ki nem mondott gondolataimra. 'Most mar az Ariallni Birodalomban tartozkodik, a BelsO Poldbe». Nem szeretnim a kiildeteset hosszu ideigfeltartalli. Hamarosan visszavezetik (hIt a felszillre. De elotte elmondom miert kezdemenyeztem ezt a tala/kozot. Figyelemmel kovetjiik a felszinen zajlo esemenyeket. Erdeklodesiinket kiilonosell az eM atombombdk: felrobbanidsa keltette fell amit onok Hirosimdra es Nagaszakira dobtak Ie. Ebben a szornyi; oraballfelmentiink cseszealiainkkal a felszinre, hogy sajat szemiinkkel lassuk: mit tett a fajuk a vilaggal. (. .. ) Eddig meg nem avatkoziunk: be a barbar esetepateikba, de idokozbell olyan teehnologiaval kezdtek el jatszadozlli, ami tulajdonkeppen nem az emberek kezebe val». Ez az atomenergia. Mar probaltunk iizeneieket kiildeni az uralkodoiknak, de ok II em lral/gattak rank. Eppen ezert valasztottuk ki iint, hogy sajat szemevel uusa, hogy igenis letezik a BeM Vilagunk, hogy itt eliink es /eteziink. Nezzen korbe es eszreveheti, hogy a tudomanyunk es kulturank tobb ezer evvel elozi meg az olloket. EICrtek azt a pontot, ahonnan nines visszaiires. (. .. ) TObbszor probaltullk kapesolatot letesiteni onokkel, de esak agressziora tala/tunk. Cseszealjaillkat iildoztek

Sokak szerint a nacik a 211-cs bazison epiiIt urhajeikkal eljutottak a vilagurbc, megh6ditott:ik a Holdat, ahol felepitettek horogkereszt alaku bazlsukat, ahonnet 201S-ban inditanak invaziot a Fold ellen, ahogy azt az Iron Sky cimf sel-f film keszitoi is sugalljak, (Kepeinken a filmhez keszftett sz:imitogepes grafik:ik)

es 16ttek az on ok harci repiiI6gepei.( ... ) Hamarosan hatalmas pusztulas jon a vilagukra, de lesznek tulelok, es a hamllb61 egy uj kor veszi kezdeUt. Amikorez a jovo elkezdodik, maguk ele aI/link es segiteni fogjuk az embereket, hogy egy uj kulturat epitsellek fel. Ontol, Fiam elvaronl, lwgy ezekkel az informaeiokkal tirjen vissza a Foldre. J6 utat kivanok, Fiam.1II Richard Byrd alaposan megremiilhetett, hiszen a tortentek utan azonnal berekesztette az expedici6t, es hazafele vette az iranyt, A hires sarkkutat6 a Pentagon el6tt beszamolt a tortentekrol, es figyelmeztette a vezerkart, hogy az Uj-Svabfold neyen ismert teriileten egy titkos foldalatti varosrendszer letezik, amelyet furcsa emberek laknak. Az admiralis

54 IjHinO!O,' 2010/10.

,..

beszarnolojat termeszetesen titkositottak, soha nem hoztak napvilagra a kihallgatasokon ri:igzitett felveteleket. Szamos rnegvalaszolatlan kerdes maradt. Ha a High Jump hadmiivelet nem katonai celokat szolgalt, akkor miert kellett akkora hatalmas erot felvonultatni? Ketseges, hogy a felszereles kiprobalasahoz, Egyes feltetelezesek szerint Kanada, a norvegok, az angolok es az oroszok is reszt vettek ebben a vallalkozasban. Lehetseges, hogy az amerikai haditengereszet a 211. szamu titkos nernet katonai bazis elleni tamadashoz vonult fel, az offenziva azonban titokzatos koriilrnenyek kozott futott zatonyra 3 hertel a IIhadgyakorlat" megkezdeset kovetoen, a csapatok pedig, megrettenve az ellenfel dramai folenyetol, szelsebesen vagtattak haza az Egyesiilt Allamokba. Lehetseges, hogy a bazis egy genetikai es technologiai szempontb6l is magasabb rendii koI.6nia volt, egy kiserleti telep, amelyen a felsobbrendu ember tenyesztesen, illetve forradalmian uj technol6giai projekteken dolgoztak az SS vezetese altai kivalasztott tud6sok? Lehetseges, hogy itt talalhato a haboru vegen eltiint tobb ezer civil es ertelmisegi, illetve a kodde valt V-Boot-ok egy resze? Lehetseges, hogy a nerneteknek tenylegesen sikerii1t kapcsolatba lepniuk idegen naprendszerekbOl szarrnazo lenyekkel, vagy lehetseges, hogy ezek a lenyek nem is mas csillagokr6l szarrnaznak, hanem itt elnek alattunk a Belso Pold-

NAclCSESZEALJAKLEGENOAJA

·t

ben? Ha mindez igaz, ugy a 211. szarmi bazis, azaz Vj Berlin lett volna az Ezereves Birodalom elso varosa, a nacik altal epitett uj vilagrend titkos kozpontja, az emberfeletti ember otthona? Vajon az oda szallitott nemetek az okkultista nacizrnus melyik vonalat kepviseltek? A rombol6 fekete magiat iizo hitleri vonalat, vagy azoket, akik a feher magiaval operaltak es miutan raiottek, hogy Hitler hatalomra segitesevel az Antikrisztust engedtek szabadjara, es tudvan, hogy egy ilyen tarnado agressziv haboru nem nyerheto meg, Uj-Svabfoldon berendezkedve egy uj kezdetet akartak biztositani a nernet nepnek es az ernberisegnek] Meg kell emliteni Martin Bormann esetet, aki mint napjainkban ferry derult ra, allitolag kommunista kern volt, es hatalmas segitseget nyUjtott a Szovjeteknek a hadrruiveletek soran, Mivel Hitler es stabjanak kozvetlen kozeleben tart6zkodott, megesett, hogy Sztalin hamarabb ertesult a kesziilOdo nernet hadrmiveletekrol, mint maga Hitler. Bormann segltsege nelkul a haboni bizonyara sokkal kesobb ert volna veget. 6 maga a haboru utan nyomtalanul eltiint. De vajon mi celbol kemkedett Moszkvanak? Mi erdeke fiizodhetett a satani Harmadik Birodalom mielobbi megbuktatasahoz? 6 is, mint a nacik belso kore, hitt az okkultizmusban. Lehetseges, hogy 0 is az lIokkult ellentaborba" tartozott, es tudott az uj-svabfoldi bazisrol, ahol titokban egy Negyedik Birodalmat keszitettek elo ... Hitler nelkul? llyen nezopontbol mar logikusnak ninik a kerntevekenysege, Kulonosen, ha hitelt adunk annak a feltetelezesnek, miszerint 1946-ban Malmoben szallt tengeralattjarora Uj-Svabfold celallornassal, es a kovetkezo szavakat intezte az Europaban marado tarsaihoz:

IIVlSsza fogunk jonni, megpedig egy olyan fonmiball, amit a vildg soha nem fog eljelejteni."Yegiil ellehet gondolkodni, hogy ugyan miert hajtottak vegre kiserleti atomrobbantasokat 1979 szeptembereben, es 1986. marcius S-en az Antarktiszon, annak is a nemetek altai 1938-ban felfedezett regi6jaban, vagyis Uj-Svabfoldon.

B6TA-CINTNERAITILA

2010/10. .wmow,' 55

T eszogezern, hogy ez egy sci-f novella. Egyreszt, mert akitol hallotLam, amit most Ie szandekozorn Irni, rnegkert arra, hogy kitalalt szemelykent tiintessem ot fel; masreszt, mert ugysem hinne el senki, hogy tenylegesen letezhetnek, jobban mondva letezni fognak a tortenetben szereplo praktikak, Hogy mi vegett ez a titokzatoskodas? Kezdem az elejen ...

Nemregiben hazafele tartva Iepcsohazunk bejaratanal egy gyanusan tetova, kozepkoni fick6ra lettem figyelmes. A kaputelefon nevsorat bongeszte, Kulsoleg nem volt semmi szokatlan rajta, rovid, hatrafesult frizuraja illett sirnara borotvalt arcahoz, Melyen azonban mintha -latsz6lagos korahoz kepest - nil mely arkokat vagott volna az aggodalom. Idegesen ossze is randult, amint megsz6litottam:

- J6 napot! Segithetek valamiben?

A ferfi megpordult, gyanakv6an vegigrnert, Velhetoen nem talalt rajtam semmi kivetnival6t, mivel hamarosan valaszolt:

- Regcczi urat keresem - bokott a kaputelefon fele,

Meglepodtem, hiszen fogaimam sem volt, ki lehet ez az ismeretlen, fur-

csan viselkedo figura. .

NOVELLA

- Elnezest, de ezeket az utols6 gondolatokat melyik miivemben talalta? Nem ernlekszern, hogy valaha is leirtam volna aket ... - ertetlenkedtem, A vendegem elnemult, hosszura nyUlt a csend, vegiil kinos nevetgelessel kiserve kibokte:

- Ize, nem akartam ilyen hamar elmondani, de ha mar elszurtam, hat muszaj ... Meg nem irta Ie oket, de Ie fogja ... - hangsUlyozta nyomatekosan. - Mi van? - itt az udvariassagot felreteve rneglehetosen kozvetlen hangnembe valtottarn, - Honnan tudja maga, hogy en mit es mikor fogok

, .~ rrrn.

- Onnan, hogy tiz ev rnulva, arnikor en idekoltozom a szomszedba, oszszebaratkozunk, es megmutatja nekem meg a keziratait is. Persze addig is megveszem az osszes konyvet, hiszen, ahogy mondtam, szociologus vagyok, es a fo erdeklodesi teriiletem a kortars tarsadalomkritika minden megnyilvanulasi forrnaja, Ebbe az on utopiaregenyei is beletartoznak. Csak azert nem szakitottam felbe eszrnefuttatasat mar az elsa mondat kozepen, mert hirtelen nem tudtam eldonteni, hogy most csak valami rossz trefarol van-e szo, vagy valami elmehaborodottal hozott ossze a balsors, netan - alcinnilyen val6sziniitien is - igazat beszel, Ezert rakerdeztern.

- En vagyok. Miben allhatok szolgalatara? - udvariaskodtam.

- Szekely Bertalan - mutatkozott be a ferfi, - Szociol6gus vagyok, es ... -

itt nehany pillanatra megakadt szovegeben, ugy runt, mintha egy, ugyan elore eltervezett, de tul meresz terv vegrehajtasanak kezdeten meg hezitalna, vegiil azonban raszanta magat a folytatasra, innentol immar gordulekenyebben haladt a beszelgetes - jovokutato, Olvastam az Irasait, erdekesnek talalorn a vilagnezetet, es ha megengedne, ezzel kapcsolatban szeretnek interjut kesziteni onnel,

Egyre jobban csodalkoztarn, hiszen tenyleg irtam mar nehany fantasztikus, ut6pisztikus tortenetet, de arra vegkepp nem szamltottam, hogy szereny szarnu olvas6im kozott olyan is akad, aki tudomanyos szemszogbol vizsgalja soraim. Ez persze legyezgette a hiusagom, igy beljebb invitaltam a ferfit, Felmentiink a lakasomba, hellyel es innival6val kinaltam.

- Kfvancsiva tett. Izgatottan varom a kerdeseit - tertem a targyra.

- Nos, az Irasaiban a fa hangsUiy a tarsadalmi igazsagtalansagok, a fele-

lotlenseg, embertelenseg jobbit6 szindekU kritikajan van - vezette be mondanivalojat, majd sz6 szerint idezett nehany novellambol es regenyembol.

Terrneszetesen felismertem sajat eszmefuttatasaim, es mindamellett, hogy igencsak csodalkoztam azon, hogy nemelyek idezni tudnak egy amator hobbiir6t61, az onbecsulesemnek sem tett rosszat az eset. Csupan akkor kezdtem el osszerancolt homlokkal jobban figyelni, arnikor meg ugyan ereztem a stI1usjegyeim az idezeteken, de biztos voltam benne, hogy sose jegyeztem Ie a sz6ban forg6 sorokat.

- Tlz ev mulva! Gondolom, elismeri, hogy ezt nehez elhinni ...

- Eppen ezert hoztam bizonyitekot is - mosolyodott el.

Oldaltaskaiabol elohuzott egy konyvet, melyen szerzokent az en nevem szerepelt, a hatso borit6n pedig j61 felismerhetoen en voltam, noha kisse idosebb valtozatban, A kiadas evekent 2018 szerepelt. A lapokra nyomtatott szovegrol is el tudtam volna hinni, hogy en irtam. Azt hiszem, eleg hosszu ideig barnultam tatott szajjal a konyvet, Kezdtem gyanitani, hogy ha ez atveres akarna lenni, akkor idot, energiat es koltseget nem kimelve nagyon aprolekosan megszerveztek, ami egy olyan ismeretlen emberke eseteben, mint j6magam, nem lehetne tulzottan kifizetodo, Dgy kellett dontenem, hogy hiszek jovobeli baratomnak,

- Nos, rendben ... - formaltam lassan a szavakat. - Ez tenyleg meggydw ... De hogy jutott vissza az idobeni Es miert pont hozzam jott? Ezek szerint a jovoben elismertebb ir6leszek? - mutattam a konyvre,

- J6 sok kerdes. .. Az idoutazas ... Husz ev mulva kidolgozzak a gyakorlati alkalmazasokat, utana barki hozzaferhet, akinek eleg penze van ...

- On az elso idoutazo, akirol hallottam. Pedig ezek szerint minden eljovendo korszakb61 erkezhetnenek, Miert nincsenek tobben?

- Mint mondtam, draga, Rengeteg energia kell hozza. A kapitalista berendezkedesu tarsadalmakban pedig csak olyasmi val6sulhat meg, ami kezzelfoghato penzugyi hasznot hajt.

- Ez igaz ... -Iattam be.

- Ezen kiviil a szabalyok is szigoruak. Mar j6val az ldoutazas lehetsegesse

valasa elott megjelentek fantasztikus filmek arrol, hogy rniert nem szabad

2010/10.

IjlliOO!CiI 57

NOVELLA

olyannyira IIlatvanyosann ido utazni, hogy ezzel az adott illeto megvaltoztassa a jovot. Felallitottak a Multellenorzo Bizottsagot, Amennyiben ez a szervezet beavatkozast eszlel a rruiltba, kinyomozzak, hogy ki kovette el, visszakiildenek egy titkos kommand6t nernileg korabbi idopontra, es kiiktatjik az alkalmatlankodo szernelyt,

- De azt honnan lehet tudni, hogy megvaltozott-e a mult! En az esetlegesen megvaltoztatott rnultat is IIrendes" multkent fogom erzekelni, hiszen nem tudhatom, milyen volt a jovo a valtoztatas elott ...

- Val6ban. Ezert dolgoztak ki a rmiltszonda rendszeret, Rendszeres idokozonkent a mult kulonbozo tavolsagaiba, titkos helyekre visszal...ii1denek egy adattarolot, affele Fekete dobozt, amin rajta van, hogy hogyan kell alakulnia az lIelfogadott multnak" Ezeket a szondakat utana megkeresik a celkoordinatakon, es osszevetik az aktualis multtal. Ha a ketto kozott elteres van, elindul a nyomozas, es az erofeszites az eredeti allapot visszaallitasara. Eleg bonyolult, en is csak annyit hallottam az egeszrol, amennyit a bulvarsajto kozolt.

- Na es rni van akkor, ha valaki visszamegy a rnultba, megkeresi a szondakat, es utana valtoztatja meg a tortenelern folyasat, igy ellehetetlenfrve az ellenorzest?

- Hat ... nem tudom. Lehet, hogy ezt a legegyszerubb kerdest senki sem tette fel maganak az illetekesek koziil ... De most nem is azert jottem, hogy az idoparadoxonrol csevegji.ink! - kapott eszbe Szekely ur, - Azert vagyok itt, mert en is meg akarom valtoztatni a jovot, az on segitsegevel. - Es nem fel, hogy elkapjak?

- Dehogynem. Nem latszik rajtam? - kerdezte aggodalmaskodva, en

b6lintottam. - De akkor sem hagyhatom, hogy olyan jovo ele nezzen az emberiseg, mint ami varhato!

- Miert, rni fog tortenni?

- Valaszolva korabbi kerdeseire, on valoban ismert ir6lesz, de ez a kenyes

ternai rniatt nem fog penzzel egyi.itt jarru, rnivel kenyelmetlen a hatalom birtokosai szarnara. Ezert is fog ugyanebben a panelban elni meg 20 ev mulva is,

- Megnyugtat6, hogy legalabb meg allni fog a haz, illetve hogy nem kerill ok az u tcara ...

- Ne oriiljon tulzottan, ugyanis ont a gazdasagi csucsvezetok felretajekoztat6 kampanya altal felhergelt csocselek meg fogja lincselni, nekem pedig bujkalnom kell, rniutan 2S ev rruilva mi ketten szova akarjuk tenni azt a visszassagot, ami rniatt most idejottem,

Magamba szallva vartam a folytatast,

- Azert kockaztatorn a multvaltoztatasi kiserlet buntettet, mert a jovoben tul aranytalan az ellenerdekelt tUlero, nem lesz eselyunk, Es ha szerencsem van, akkor a jovobeni MUltellenorzo Bizottsag nem figyel fel arra, ha egy mai, meg alig ismert sci-f ir6nak eggyel tobb novellaja jelenik meg a tole megswkott rendszerkritikus agysziilemenyekkel. Viszont arra ta-

58 IIIIWOIOj1

2010/10.

Ian eleg lesz ez a kis beavatkozas, hogy amikor rnegtortenni keszul az a bizonyos esemeny, akkor paran felfigyeljenek ra, hogy errol mar olvastak, es milyen riaszt6 kovetkezmenyekkel szamolhatnak. Talan tesznek is valarnit ellene ...

- Mondja mar el, hogy miro] van sz6, ne csak lIesemenyt~ llvisszassagotn emlegessen folyton! - kertem,

- Tessek, itt ez a boritek, Egy 6ra utan megsemrnisi.il. A szOveget on irja 2S ev rmilva, erniatt kell meghalnia. En is kenytelen voltam alavetni magam a kritizalt eljarasnak, hogy annyi penzhez juthassak, amennyibol megvehettem ezt az egyszer hasznalatos idogepet - mutatott a csuklojara erosltett, j6kora kar6ra mereni, rmiszerekkel, kijelzokkel telezsUfolt szerkezetre, melyen az egyik mutat6 a nulla fele kozelftett, - De most mar mennem kell. Lejir a befizetett multldtogatasi idom, Ezt is magammal viszem - tette el jovobeli konyvernet, - Rernelern, nem avatkoztam bele ahhoz nilsagosan a multba, hogy ne irja meg majd ugyanilyen j61! Es abban is bizom, hogy idovel a baratja lehetek. Viszlat!

Epphogy kezet fogtunk, a kar6ra pityegett nehanyat, majd ujdonsiilt ismerosorn kodde valt, visszatert a jovdbe, i.ildozoi karmai koze, Ha nem lett volna kezemben a boritek, el sem hittem volna, hogy nem csupan kepzelodtem, fgy viszont sejtettem, hogy csak ugy menthetem meg sajit es leendo baratom jovobeli eletet, ha kelloen sok embert figyelmeztetek elore arra a llvisszassagra~ arnirol meg semrnit sem tudtam.

Kibontottam a levelet. A boritekot szet akartam tepni, de nem sikeriilt. Valami hartyavekony, de hihetetlenul eros anyagb61 keszult, Meg egy bizonyitek a jovob6l. Nehany percig kfserleteztem, nem tudtam sem el-

2001 - 11. (elso szarn] 2002 - 1.8.9.11.12. szarn

2003 - 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. szam 2004 - 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11-12. szam 2005 - 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. szam 2006 - 4.5.6.7.8.9.10.11.12. szam

2007 - 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. szam 2008 - 1.2.3.4.5.6.7.8. szam

2009 -1.2.3.4.5.&.7.8.9.10.11.12. szam 2010 - 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. szarn

- 250 Ftldb

- 250 Ftldb

- 250 Ftldb

- 280 Ftldb

- 395 Ftldb

- 495 Ftldb

- 495 Ftldb

- 595 Ftldb

- 595 Ftldb

- 845 Ftldb

Po.tal megrtnd.li .... lin I flnti 'rlkhoz IZ llibbl po.takiiltsjgel szimltjuk lei:

1.e p4ldany megrtndeliso I •• ten + 450 Ft postakiiltsig 7peldany mt9rtndll ••• ,.Iett postakollsiaot nom szirnitunk Itt.

Kkjuk IZ ii •• zeg.t postlutalvanyon boflZ.tnil UTAIlVElES IIEGRENOEt.£ST NEil All IlOOUNKSAN ElFOGAONil

vagni, sem atszurni, ha pedig 6sszegyiirtem, amint elengedtem, kisimult. Feladtam.

A gepelt oldal fele fordult figyelmem. A lap jobb felso sarkaban visszafele peregtek a masodpercek, Meg so perc volt hatra, Gyorsan lemasoltam hat a sajat cikkem:

Gazdasagi iigyekben tajekozott polgartarsaim bizonyara tudjik, hogy a kapitalizmus alarca mogott mi rejtozik. A penz sziili az ujabb penzt, igy a vagyon tulajdonosai csak olyasmibe fektetnek be, arnibol meg tobb hasznot remelhetnek, Ezert nem erdemes a gazdasagi dontesek rnogott erkolcsi, etikai, humanitarius jellegii megfontolasokat keresni, csupancsak jeghideg szamltast, vegyitve esetleg nerni megteveszto mazzal.

Mindez messzernenckig jellemzi a meg viszonylag ujdonsagnak szamito IIElettozsde" intezmenyet is. Az orvostudomany eljutott arra a szintre, hogy kepes a DNS-ben kodolnl barmely adott szemely varhato elettartamat, A F61d tulnepesedese elleni kiizdelem jegyeben vezettek be azt az intezkedest, hogy minden ember genjeit 60 evnyi elettartamra programozzak, az ujsziil6ttektol kezdve az aggastyanokig, Az eljaras elkepesztoen predzen mukodik, azok a szerencsetlenek, akiket mar az 6tvenes eveikben modosftottak genetikailag, rendre tavoznak az elok sorabol, az idozitetthez kepest nehanynapos elteressel, Az eredmeny. akit nem er varatlan baleset, vagy gyogyithatatlan betegseg, az elore tudhatja, hogy a 60. sziiletesnapjan fogja bevegezni, akar tokeletes egeszsegi allapotban, Ha a mazat vesszuk, a nepessegrobbanas megfekezese valoban egeto szuksegszeruseg, es talan meg azt is elfogadhatova lehet tenni, hogy az emberek legalabb fel tudnak keszulni az eletuk vegere, lezarhatjak az iigyeiket.

Az viswnt megdobbentoen rovid idot vett csupan igenybe, hogy erre az intezkedesre iizlet epiilj6n, az IIElettozsde" ... Egy elelmes vallalkozo megsejtette a torvenyi korlatozasban rejlo lehetoseget, Nekilatott 6sszehozni azokat, akiknek van penzuk, es pluszeveket vennenek, illetve azokat, akik nyomorognak, es eladnanak nehanyat, mindezt megfelelo jutalek elleneben. A kereslet es kinalat ingadozasatol fiiggo napi eletev-arfolyamokat mar a hirekben is bemondjik. Ebben az a legalsagosabb, legvisszataszitobb, hogy a brokerek es a keresleti oldalon allok tisztaban vannak vele, hogy a lakossag legszegenyebb 90%-a a bolygon rendelkezesre allo vagyon rnindossze S%-at birtokolja, magyaran kiszolgaItatott helyzetben nyomorog, es valoszinuleg eleve ehen halna, vagy halalra robotolna rnagat meg joval a 60. eleteve elott, Nem csoda, hogy egyre tobben kinaljak fel hatralevd eveik java reszet a rovidebb, de jobb elet remenyeben, Csakhogy a kinalat novekedese lenyomja az arfolyamot, Kezdetben 1 ev megert 100 000 $-t is, manapsag mar 1000 $-ert is hozza lehet jutni, mikozben a vagyonos reteg tagjai mar tobb szaz evnyi potencialis eletkorral verteztek fel magukat, A gensebeszeti klinikak is viragzasnak indultak az atprogramozasi dijak felszarnitasabol.

Ez mar olyan durva lealacsonyitasa emberi mivoltunknak, hogy muszaj szot emelnem ellene! Nem kellene ily medon is kizsakmanyolni a rossz sorban tengodo ernbertarsainkat, inkabb az igazsagtalanul szelsoseges vagjoneloszlast kellene megsziintetni, es minden embemek juttatni a Fiildbolygo altai klnalt, es az emberiseg kozos munkaja altai eloaIl.itott [avakboll Hiszen szamtalan elkepzeles talalhato az idealisabb tarsadalmigazdasagi rendbe valo atmenet reszleteiroll Kerern, fontoljik meg! K6- sziin6m!

Epp csak elkeszultem, a szamlalo nullara valtott, abban a pillanatban mind a borftek, mind a nyomtatott lap porra omlott, es elvegyiilt a levegoben szalldoso millionyi tarsa k6z6tt. A bizonyitek megsemmisiilt. Csak remelhetem, hogy a megdobbento figyelrneztetes idoben erkezett, es nem fog semmi hasonlo bek6vetkezni!

Ahogy az Iras elejen emlitettem, csupan kitalalt tortenetrol, a kepzelet szulemenyerol van szo, Mindenesetre naponnta rnegnezern, nem k61t6- zott -e a szomszedba Szekely Bertalan ...

NOVELLA

Lacza Gabor

I

- ... es kepzeld, Tsaby, milyen jo grafikaja van! - valt Assyl hangja lelkesedobbe, - Hu, haver, ez mar olyan, mint a valosag!

- Akkor anyamnak biztosan nem fog tetszeni.

A masik srac mar eppen valaszra nyitotta a szajat, amikor Tsaby feieben megszakadt a kapcsolat, es a fiu szerngolyojat behalozo kepernyon Assyl area meg a mellette futo adatok helyett egy fekete alapon feher betiis iizenetet latott:

Ertesitjuk a kedves utasainkat, hogy a 302-es [elerositd torony karbantartasa miatt az adatforgalom elorelathatolag 5 percig sziinetel. A kellernetlensegert szfves megertesuket es tiirelmiiket kerjukl K6- szonjuk!

Tsaby kikapcsolta az implantot, mire a napfeny behatolt a szernebe. Probalta atadni magat a Budapesttol Debrecenbe tarto sebesvonat lagy ringasanak, de nem sikeriilt. Meg alig nehany masodperce szakadt meg a kapcsolat, a fiu kezdte kenyelmetlenul erezni magat,

mert egy hosszabb utazas net nelkiil egy karnasznak maga a d6gunalom pokla.

Nem is csoda, hiszen az internet rna, 2078-ban mar mindenkinek a kozvetlen reszeve valt, koszonhetoen a nehany evtizeddel ezelotti implant boomnak. Egyik legjelentosebb eredmenyekent a korabbi kijelzoket folvaltotta a szemgoly6k bedrotozasa, Akoznyelvben csak halyogkent ismert talalmany par ev alatt elterjedt a fejlett keleten es nyugaton egyarant, de a vilagot olcso tomegterrnekeivel elaraszto Afrikaban is minden negyedik ember rendelkezett ilyennel.

Igaz, sok pszichologus ova intett az internet tulzott hasznalatatol, Tsaby jol ismerte ezeket a rnantrakat, hiszen az edesanyja is az volt. De mert a no is a nap tizenket orajaban a halozaton logott, a fiu nem adott sokat a tiltasara.

De most, hogy egy perce leszakadt a halozatrol, kezdett igazat adni az anyjanak meg a tobbi pszichologusnak. Azon tiinod6tt, hogy vajon mivel tolthetne el az idejet,

Kinezett a szemkozti ablakon, de az alkonyi napfenyben uszo Alfold vegtelen buzamezoinek latvanya nem kototte Ie tulsagosan, mert az

2010/10.

IlIImOlCi1 59

NOVELLA

internetrol sokkal szebb tajkepeket is Ie tudna tolteni, Ezert az embereket kezdte figyelni. Bar else ranezesre mindenki nyugodtan iilt, sokan fesziiltek voltak a net hianyat61, viszont Tsabyval ellentetben ok meg sem probaltak furkeszni a masik embert, csak idegesen rnaguk ele bambultak. Egyediil egy idos ferfi forgol6dott a szekeben. A fiu el akarta keriilni a bacsi pillantasat, ezert a mellette iilore nezett, A rameredo kekeszold szempar lattan ijedten kapta el a fejet, aztan felenken visszasanditott. A lany is hasonl6an rneregette a fiut, Egy nehany pillanatig tart6, de Tsaby szamara oraknak runo hallgatas utan osszeszedte a batorsagat, es megsz6lalt:

- Szia! - Majdnem megszeppent, mert a sajatjaval egyiitt a masik hangjat is hallotta.

Ismet csond telepedett kozejiik,

A fiu zavarban volt, hiszen mar hozzaszokott, hogy az internet segitsegevel kerdes nelkiil mindent meg lehet tudni a masikrol. Eleg volt lehlvni egy arcfelismero programot, es az a kozponti szerverrol nyomban kideritette, hogy az illetot hogy hivjak, milyen idds, hoI lakik, mit dolgozik, hogyan oltozik, mik a hobbijai, kik a baratai, parkapcsolatban el-e - egysz6val mindent. fgy foloslegesse valtak

- Igen?

- Persze. Nem csak videojatekbol all a vilag, - Es a mondatat meg-

toldotta egy mosollyal.

- Na, es miket mondotok r6lunk?

- 000, most nem tudom, mert... az ut6bbi ideben ez nem volt

terna.

- Hogyhogy? - kerdezte a larry egy picit batrabban,

- Tudod, mostansag nem volt sok szerencsern veletek, lanyokkal.

Valahogy ... Eh, nem tudom elmagyaraznt. - Nem gond. Megertelek.

Tsaby kerdon a lanyra meredt, mire 0 folytatta:

- Mi is pont azt beszeltuk, hogyvajon miert nem talalok magamnak egy normalis pasit.

Ismet elhallgattak, mikozben hosszan egymas szernebe neztek. A fiut kulonos, ad dig sohasem tapasztalt erzes szallta meg, mely egyszerre egette, ugyanakkor meleget nyUjtott a lelkenek, Az jart a fejeben, hogy ez lehet a hires szerelem elsd latasra, de aztan arra gondolt, hogy ilyen nem letezik, "De akkor miert ver ilyen hevesen a szivem?"

azok a formai kerdesek, amikkel regen aprankent ismerte meg egyik ember a masikat,

De most az internet nelkul Tsaby semmit sem tudhatott meg a lanyr61, leszamitva azt, hogy vele egykorU lehet es nagyon szep, Meg hogy hozza hasonl6an zavarban volt.

- Szia! - kezdte ujra a fiu, - Tsabyvagyok.

- Betty - valaszolt a !any, megtoldva egy halovany mosollyal.

- Te is szenvedsz?

- Igen - s6hajtott a larry, - Eppen a baratndimmel beszeltern, ami-

kor elment az adas,

- Ismeros, en is az egyik haverommal dumaltarn. Reszvetern.

- Koszi, Es, ha szabad kerdeznern, mirol?

- Csak egy jatekrol, talan ismered ...

- Tipikus - jegyezte meg keseni szajizzel a lany. - Ti csak errol tud-

tok beszelni,

- Miert, ti mirol? Var], kitalalorn: - Par pillanatig gondolkodast szinlelt. - a pasikrol?

- Igen, hogy milyen szemet diszn6 az osszes ... - beharapta az ajkat,

- Bocs!

Tsaby legyintett.

- Nem problema, neha mi is ki szoktunk titeket beszelni,

60 IjllitlOICj1

2010/10.

Tudta, hogy most valamit mondania kell, de az internettdl elvagva sehonnan sem kerhetett segftseget. Csak egyvalami jutott eszebe, Osszeszedte minden batorsagat, es megkerdezte:

- Mondtak mar, Betty, hogy nagyon szep a szemed?

Am mielott meghallhatta volna a valaszt, a kapcsolat visszatert, es Tsabya lany helyett ujra Assyl arcat latta maga elOtt.

- Ha1l6 oregeml Meglepodtel te is, mi? Na, sz6val azt akartam mondani, hogy ...

- Assyl! - szakitotta felbe a fiu. A masik meredten nezett vissza.

- Mi van veled, Tsaby? Megviselt volna ez a par perc klmaradas!

-Ooo,nem.

- Pedig a pillanatnyi eii-adataid nagyon furak, Csak nem lettel be-

teg, haver?

- Nem. Majd kesebb elmeselem. Cso, Assyl! - Azzal bontotta a vonalat.

Amint kilepett a halozatrol, ismet erezte a vonat lagy ringasat, Az emberek mind maguk ele bamultak, szemukon a halyoggal; egyediil egy kekeszold szempar mosolygott vissza a fiura.

- Ne haragudj - mondta Tsaby -, de a valaszodra meg kivancsi vagyok.

alisan szetfUjjak, igy tisztitva meg a levegot, Az eur6pai termeszetgyogyaszatban is altalanos gy6gyerot tuIajdonitottak a novenynek. Errol a neve is arulkodik, amely a latin salvare azaz megmenieni sz6b6l szarmazik,

A gyogynovenyek utan vessiink egy pillantast a fuszernovenyekre is!

A feketeborsrol mar az 6korban hfreszteltek, hogy afrodiziakum. CsakUgy, mint a fokhagyrna, amelya ferfiassag, illetve a ferfierd jelkepe, Ismeriink egy 6egyiptorni orvostudomanyi papiruszt, amely tobb mint ketszaz, fokhagymat is tartalmaz6 receptet Ir Ie. Alkalmaztak fejfajas, testi, gyengeseg, valamint kulonbozo fertozesek ellen. A fokhagyrna vernyomascsokkento hatasat a modem orvostudornany is igazolta. A nehez fizikai munkat vegzok etrendjeben is szerepelt Az 6kori gorog illetve

oom_~mQ([J~

rnmmrnrn~(Brn

niHil · I ozmlMu al8S181iliil

r

Abiborvoros gyilszUvirag sziv alaku leveleit szfvgyogyszerkent alkalrnaztak, Teny hogy ebben a novenyben tobbfele mereg van. Ugyanakkor gy6gyaszati jelentosege tenyleg felmerhetetlen, ugyanis a sziv rnunkajat szabaIyoz6 es annak erejet fokoz6 tulajdonsagal rniatt szinte p6tolhatatlan volt A gyiisziiviclg forrazatanak hasznalata kozben a sziv osszehuzodasai eroteljesebbek, a pulzus gyengebb, de teltebb lesz, a vernyornas emelkedik. Rendkiviil 6vatosan szabad csak hasznalni, mert a szervezetben alattomosan felhalmoz6dhat a

rnereg, es ez halalt is okozhat.

A sumvidit6fovet voros erezete es sarga pottyei okan -ami igy egy beteg szernre ernlekeztet - szembetegsegek ellen alkalmaztak

A rozmaring az 6kori Gorogorszagban az emlekezet, a szerelem es a hiiseg jelkepe volt. A

is hasznalja, levesek, kalacsok, cukraszsuternenyek illetve likdrok szinezesere.

Most nezzuk meg azon kozismert viragokat, amelyekkel iinnepeinket tessziik magasztosabba, szeretteinket koszontjiik, illetve halottainkra ernlekezunk,

Kezdjiik a tulipannal! Ez a viclg a langolo erzelmek kifejez6je. Alapvetoen a no, illetve a noi nemiseg szimb6luma. Erotikus iizenete meg vilagosabba valik, ha a virag stilizalt abrazolasait vessziik szemiigyre. Neves nepraiztud6saink szerint formaja ket szettart n6i combra ernlekeztet, Maskeppen az elet kapujanak ikonikus abrazolasa,

Muszai egy felreertest tisztaznunk. A kozvelekedesugytartja.hogy a tulipantazoszman torokok terjesztettek el nalunk meg a hodoltsag idejen.Ezzel azelmelettel csakaza problema, hogy

rt

A tulipan a lange- 16 erzelmck kifejeloje

A novenyek szlmbollkaja elvalaszthatatlan a nekik tulajdonitott magikus eroktol, amelyekjelentosen befolyasohak az ember eletet. A novenyek altalaban az egyensuly es a kozmol6giai rend megtestesitoi es [elkepel. E ket ut6bbi felbomlasakor jelentkeznek a betegsegek, amiket csak a gy6gynovenyek varazserejevel lehet elharitani.

tanul6k azert, hogy javuljon az ernlekezetuk, rozmaringot tartottak maguknal, Mivel t~metesi szertartasoknal is szerepet jatswtt, a halhatatlansag szimb6luma is. A magyar nep nemcsak halotti, hanem menyasswnyi koszorut is kotott belole, A kozepkorban rozmaringb6l es borszeszb6l keszult a Magyar kiralynek Vizenek (Aqua reginaeHungaricae] nevezett vilaghfni illatszer. Errol biztosan aIlithatjuk, hogy Nagy Lajos kiralyunk anyja rendszeresen hasznalta, mert errol korabeli forrasok tanuskodnak.

A zsalya a megtisztuIas es a tisztasag jelkepe, A feher zsaIyar6l az indianok a mai napig ugy hiszik, hogy gy6gy es tisztit6 erejii noveny, Halomba gyiijtve egetik el, a fiistjet pedig ritu-

nem igaz! A

hun, az

avar, illetve a honfoglal6 rna-

gyarok szablyainak markolatan es a szijvegeken, tarsolyleme-

r6mai sportversenyek elott a zeken is lathato a tuli-

resztvevok fokhagymat ragcsal- pan, csakUgy, mint a

tak. A kozepkori Europaban ugy . ~ nagyszentmikl6si

velekedtek, hogy a noveny me- ~ ,-------- aranykincs 2. tafizikai sikon is megvedelmez, tavol tartja a szamu korsojan, A Magyar Szent Korona farkasembereket es a vampfrokat, Kinaban pe- Szent Tamas kepenek zornancos lemezen, a dig altalanosan hittek, hogy meg6v a szemmel felso Pantokrator kep ket oldalan indavegi tuverestol, lipanok lathatok, II. Andras, Iv. Bela, es Kun A safrany a buddhista edenkert es a bolcses- Laszlo penzein, valarnint Hunyadi Matyas Bibseg szimb6luma. A szerzetesek kontoset ezzel liaja borkoteses borftojanak mind a negy sarfestettek meg, rnivelhogy a noveny porzosza- kaban van tulipan. Meg hosszan sorolhatnarn a lai aranysarga szinii festekanyagot termelnek. peldakat, de ennyi eleg a tevedes eloszlatasara, Europaban a kiraIysag es az arany jelkepe lett, Ebbol eredoen a viclg nevenek a turban sz6b6l megpedig szine es erteke rniatt. Vilagszerte val6 szarmaztatasa sem helytall6. Az en kutatamintegy 50, a Karpat-medenceben 6 faja te- som szerint a hettitak tavasz- es termekenysegrem. A magyar konyha a rnultban es jelenIeg istennojenek neve Tailipinu. Az 0 szent viclga

2010/10. l:tImOIt1j1 61

a tulipan. Bar a torokok ketsegtelenul sok fajtat kiserleteztek ki, de nem altaluk ismertiik meg. A noveny gencentruma Kozep- vagy BelsoAzsia. Az eur6pai nepek tolunk, magyarokt6l vettek at a viragot, 1629-ben mar lOOO-nel tobb fajtat tennesztettek kontinensunkon. A hollandoknal hihetetleniil nagy tulipankultusz alakult ki. Volt, hogy egyetlenegy hagymaiaert 13 000 holland aranyforintot fizettek! Egyik nemzeti szimb6lumuk is ez a virag,

A rOzsa az eur6pai hagyornanyban a hdseg es a szerelem jelkepe, Aphrodite istenno szent viraga. A klasszikus 6korban azt meseltek, hogy az elsd rozsat Khl6risz (rornai megfeleloje Fl6ra) alkotta meg egy szepseges nimfa testebol,

Az arab legendak szerint az elso rozsat a napsugarak keltettek eletre, Naluk a r6zsa a termekenyseg, a szepseg es a tisztasag jelkepe, Egy mitoszuk azt meseli, hogy eloszor csak feher rozsak nyfltak, de egy csalogany a kozelben enekelt, es annyira elb6ditotta a viragok illata, hogy a foldre esett es vere vorosre szinezte a viragok szinnait. Az iszlam vallas ban a r6zsa Mohamed profeta szent viraga. Az iszlam misztikusok, a szujik szerint a r6zsa az orom szimboluma, de tiiskei miatt a fajdalom felelevenitoje is. A keresztenyseg szamara a voros r6zsa a martirok kiontott veret szimbolizalja, mig a feher SzuzMaria viraga, A titkos tarsasagok is szivesen valasztottak jelkepuknek a rozsat, eleg csak a R6zsakeresztesekre gondolni. A cimereken is gyakran abrazoltak. Peldakent emlithetem a R6zsak HaborUjat Angliaban, amely ket nagyuri csalad, a Yorkok es a Lancasterek hataImi vetelkedeserol sz6lt. A

A rozsa a hiiseg es a szerelem [elkepe

Yorkok cimereben szerepelt a feher, mig rrvalisaikeban a voros r6zsa.

A krizantem (magyar neven Margitvirag) nalunk az ernlekezes es a kegyelet viraga. Ezert visznek Halottak napjan gyakran ilyen viragot a temetobe, A muveszi abrazolasokon a halal, illetdleg a ziilles jelkepe is lehet.

japanban viszont igen furcsan neznenek arra az emberre, aki ilyen viraggal tisztelne meg a halottait, ugyanis ott a krizantem a szerencse, a j6let, a boldogsag es a hosszu elet jelkepe, Sugarasan szerteagazo szinnai a Nap szimb6-

A bflnbanat vlraga a liIom

62 l:t!bOOlm

2010/10.

lurnava avatjik. Pont ezert lett a csaszari csalad emblemaja es Japan egyik nemzeti jelkepe,

A liliom a kereszteny tradid6 szerint a biinbanat viraga, Ugyanakkor Sziiz Manae is, mert a feher liliom a tisztasagot es a szuziesseget fejeziki.

A zsid6 legendak szerint Eva konnye nyornan fakadt, amikor el kellett mennie az EdenkerthOI. Az alkimiaban a liliom a tokeletesseg megjelenitoje, A dmereken is ez a leggyakrabban eiOfordul6 virag,

A lotusz Keleten a szellemi ernelkedettseg es a megvilagosodas jelkepe, Az indiaiaknal ez a virag Laksmi tr6nusa, aki a szerencse, a jolet, a szerelem, a szex es a szepseg istennoje, Leggyakrabban l6tuszon iilve abrazoljik, Egyiptomban lzisz es Ozirisz tiszteletere szenteltek, itt a termekenyseg es a boseg szimboluma. Magvainak nagy a kemenyitotartalma, kenyerlisztet is orolnek belole. Az 6kori egyiptomiak magat a viragot is ettek, de a mai arab konyhabol mar kiveszett.

Vessiink egy rovid pillantast, a gyiimolcsok szimbolikajara is!

A gyumolcseves sokakban idez fel erzeki gondolatokat. A festcmuveszek tudatosan alkalmazzak is ezt a jelkeplseget, Altalanossagban a gytimolcs a gazdagsag es a termekenyseg szimb6luma. A gorog es a r6mai mitol6giai temaju abrazolasokon szinte kibuggyan a bosegszarubol, az istenek nagylelkusegenek es kegyelmenek bizonyitekakent, Az eletfa gyiimolcse az istenek etke, magvai okozzak a szaporodast es a novekedest,

Az alma, mint az Edenkert tiltott gyiimolcse a j6 es a rossz tudasanak, valamint a kisertesnek a szimboluma is. A keltak a tunderek hazajaba vezeto kapukent tekintettek az almafara, Az aranyalma viszont mar mas lapra tartozik, mert az tulajdonkeppen narancs. Ezek a gyiimolcsok voltak a gorog mitol6gia szerint a Hesperidak kertjenek feltett kincsei, a bolcsesseg es a halhatatlansag jelkepei, Ugyanakkor mivel a narancsf.l.n egyszerre pornpazik a termes es a virag, a szuzesseg es a termekenyseg szimb6luma is. Az eur6pai boszorkanyhitben a narancs a szivet jeleniti meg. Kinaban az ev rnasodik napjin feltetlenul esznek ilyen gyumolcsot, hogy szerencses legyen az ev. Azert nem az elson, mert a babona szerint a paratlan szamok balszerencsesek, es akkor ellenkezo eredrnenyt ernenek el.

A banall a Koran szerint az iszlam Paradicsom tiltott gyiimolcse. Buddha felfogasaban a bananfa a mulando termeszetet, az anyagi es a szellemi alkotasok hiabavalosagat jelkepezi, Csupan szubjektiv valogatast adhattam a novenyek es gyumolcsok szimbolikajarol, de rernelern, igy is sikeriilt erzekeltetnem, milyen gazdag jelentesreteggel bimak.

ZAVACZKIJANos

Bill Gates soha sem sajnalta a penzt, Fokent akkor nem, ha sajit otthonara kellett azt koltenie. Am ne gondoljuk, hogy ez a haz valahol a Bahamakon, az Antillakon, vagy mondjuk Beverly Hillsben talalhato, Az amerikai milliard os a jelek szerint sokkal inkabb Amerika eszaknyugati csiicsket kedvelik. A Washington allarnbeli Medina tehetosebbek altal lakott reszen, a 73rd Ave NE cirn alatt most elado az a hires epulet, amely Bill Gates otthonakent valt isrnertte, Az 5,15 hektaros (kozel 250 000 negyzetrneteres) telken allo 8 szobas, 25 fiirdoszobas, kozel 5000 negyzetmeteres kornyezetbarat ingatlan erteke iden juliusban 185 500 000 dollar, azaz 37 milliard forint volt. Ha valakinek tul soknak bizonyulna egyszerre ez az osszeg, ugy akar reszletfizetesre is megveheti a szuperotthont. A Zillow ingatlankozvetito tajekoztatasa szerint, ha nines megfelelo keszpenziink, akkor 10% eloleg befizetese mellett, akar 30 eves futamid6re mar havi 893434 dollarert is megvasarolhatjuk a mar esak a szomszedok miatt is eleg nivos kornyezetben a110 hazar. Charles Simonyi villaja innen esak masfel kilorneterre talalhato, A partr61 - mert talan mondani sem ke11, egy vfzparti ingatlanr61 van szo - csodalatos kilatas nyilik a Washington-tora, es a tuloldalan lev6 Seattle felhokarcoloira, illetve az alig 150 kilorneterre talalhat6 St. Helen vulkanra vagy a repuld cseszealj eszlelesrdl elhiresi.ilt Mont Rainerre. Eszakon a Caseadehegyseg havas csucsain esillan meg a lenyugv6 napfenye.

A domboldalra epiilt, tobb szintes, tobb epiiletegyiittesbdl 01116 ingatlan a nyilvantartasok szerint nyolc szobabol ail, de tartozik hozza egy ugynevezett felsohaz, a telken a116 eredeti epulet, ameIyet Bill Gates kesobb kib6vitett. Ez a felig a fold alatt levo, teraszos epitesu haz 190 negyzetmeteres es jelenieg vendeghazkent iizemelt. Mellette rna mar egy ugyancsak a fold ala si.illyesztett, akar tiz aut6 befogadasara is alkalmas melygarazs talalhato,

ahonnet egy hfdon at lephetunk bart rejt, mig a masik egy speciaa rnilliardos szoftverfejleszt6, a lis, hdszabalyzoval es klimaval elMicrosoft atyianak otthonaba, latott resz, amelyben Leonardo da Ehhez egy tobb mint 50 negy- Vinci 16. szazadi konyve, a Codex zetmeteres t6parti csonakhaz, Leicester talalhato, amelyet Bill m610, jetski, motorcs6nak, sza- Gates 30 800 000 dollarert vasabadteri furdo, mesterseges patak rolt, es ezzel ez a rnti lett a vilag es egy kisebb mesterseges obol legdragabb konyve. fgy mar erttartozik, amelynek vizebe piszt- heto, hogy miert epittetett Gates rangokat telepitettek. Egy masik egy ketszintes biztonsagi letesitepuletegyuttesben 6x30 meteres menyt, amelyben a telket es nem feszltett vfztiikrii, viz alatti ze- utolso sorban az ertekeket 6rzo nerendszerrel felszerelt, alulrol biztonsagi szolgalat embereinek m egvl lagftott ----------- szallasa, irodai kovuleteket ide- A va/sag miatti nyomott vannak, vala-

arak iden eme/kedesnek

z6 mintazattal mint a szernely-

indu/tak, igy befektete-

ellatott uszo- zeti garazs es

siink joviJre 3,5 milliard

medence, szau- forintta/ is tobbet erhet. a postazo is itt

na, gozfiirdo, 7 kapott helyett.

rneteres trambulinnal felszerelt Az i.izletbOl meggazdagodott emberek kozisrnerten hazaviszik a rnunkajukat, fgy volt ezzel Bill Gates is, aki e celbol egy 190 negyzetmeteres irodahazat epftettet telkere, amelyben titkarsag, recepcio, konferenciaterem, irodak es egy nagy mereni, tobb rnunkaallornast is magaba fogla- 10 szamitogepes terem kapott heIyet. S ha mar iizlet, akkor azokkal egyiitt jarnak az iizleti vaesorak, fogadasok is. Hogy ezen a

ugromedence, szarnos zuhanyz6, oltozc egy napoz6 terasz es ket fiird6 talalhato, Az extrakhoz tartozik egy felig fold ala temetett 90 negyzetmeteres galeria es egy tobb szintes, 210 negyzetmeteres diszes faburkolatU konyvtar, amelynek kupolajaban kandall6- val felszerelt olvasoszoba es benne konyvespolcnak alcazott ket tikos helyiseg van. Az egyik egy rnindenfele italokkal felszerelt

teren se maradjon le, egy kulon 230 negyzetmeteres epiiletresz szolgalja a vendegseg kenyelmet, A modern konyhaval felszerelt epuletben uzleti konferenciat, 150 ferohelyes vacsorat, vagy akar egy 200 fos koktel partit is Ie lehet bonyolitani, amelyhez a szorakoztatasrol egy 24 db 40 colos (10 1 em kepatl6ju) tevekbol a116, mintegy 8 meter szeles videofal gondoskodik. Bill Gates csaladja terrneszetesen csak ritkan etkezik itt, 6k egy masik epuletben elegansan berendezett 24 szernelyes kanda116s etkezot hasznalnak,

A hazban talalhato meg egy 20 fos hazimozival, sot meg kukoricapattogtat6 geppel is felszerelt art deco szinhaz, egy teniszezesre es kosarazasra alkalmas sportpaIya, valamint az epiileteket osszekoto 30 meter hosszu lepcsohaz, amely 20 meteres szintkiilonbseget hidal at.

Aki teheti, most vasarolja meg a kacsalabon forg6 birtokot, mert annyit azert elarulhatunk, hogy a gazdasagi vilagvalsag es a szamtalan amerikai bank cs6dje miatt korabban lecsokkent ingatlanarak 6sszel ernelkedesnek indultak, s ha igy lesz, jovore mar 10%-kal dragabban kfnaljik Bill Gates otthonat,

ANDREW C. STONE

2010/10.

I jH it1tH Oil 63

A Ekkor erintett meg az elmulas kimondha.l'1tatlanul faj6 erzese, Valami olyat teszek, amit soha, semmilyen m6don nem tudok mar helyrehozni. Kozel egy evszazad kellett, hogy ott magasodjon a haz mellett a ket, dus lombozani fa, amelyeket mar az "os" jelzovel illetiink. Amikor a vijjog6 rureszek beleharapnak a fak torzsebe, ket eletut veget er, Igaz, ez csupan ket fa, es nem egy teljes fapopulaci6 pusztulasat jelenti, de jocskan akad pelda arra, hogy az emberi terjeszkedes es felelotlenseg novenyfajok vegleges elninesehez vezet, Sajnos ennel sokkal veszelyesebb a helyzet az allatvilagban ! Tobb szazrnillio foldi ev kellett ahhoz, hogy a Fold new bolyg6 elovilaganak hihetetIen sokszfmisege kialakuljon, es most az em- Feherfejf langurbel csupan 59 egyed maradt fenn cgy Vietnamhoz kdzell szigcten

Mlhalis sziliD ino inalla)OM

Ez ev majusaban a debbenetes erejii viharok meqronqaltak a kertUnkben all6 ket, 90-100 eves osfat. Nem volt mit tenni, a tovabbi balesetek elkerulese erdekeben mindkettdt ki kellett vagatni. Amikor az"itelet-vegrehajtas" reggelen vldeofelvetelt keszitettem r6luk, hirtelen belem nyilalt, hogy most elpusztitunk ket eletet. Atereztem, hogy ezek a fak harom emberolto 6ta novekedtek, es most aldozatul esnek egy motoros fiiresz

edzett acelfoqainak, Vegervenyesen es visszavonhatatlanul elpusztulnak. Bizonyos ertelemben igy is hasznot hajtanak, hiszen tUzeloanyagkent fejezik be foldi palyafutasukat ...

A tropusl grcnadai gerle clllhcIye megtizedcIlldott

64 IIHmC!rnI 2010/10.

ber felelotlensege miatt fajok sokasaga lett kihalasra itelve. A kihalas szelen aIl6 fajok toplistajan kevesbe ismert allatok szerepelnek, amelyekrdl egyebkent csak nagy ritkin tud6sit a media. Ha a kornyezetvedok nem tesznek sernmit, akkor eselyunk sem

A vadaszantilop (avagy hirola) vcgvcszclyben IE1"6.frikai patas

Szigcti sziirkc roka: a kaliforniai Channelszigctck lakoja, a Icgkiscbb amcrikai rokata]

lesz arra, hogy tobbet tudjunk meg r6luk ... Ugye, rnilyen felelmetesen hangzanak ezek a szavak? A hangsiily termeszetesen az ember szerepere helyezodik, hiszen a torzsfejlodes

soha veget nem ero folyamataban mar eddig is sok millio faj keletkezett es halt ki az elmult harom es felrnilliard esztendoben,

Most azonban olyan ritka allatfajok egyedi keriiltek vegveszelybe, amelyeket soha, semmilyen termeszetesen medon nem lehet p6tolni! (A genetika persze .csodakra" kepes, de az mar bizonyos erteiemben a termeszet megeroszakolasa ... )

Az utobbl 75 evben a szum:itrai orangutan populaeiojanak 80 szazaleka cltiint

A Wildlife Conservation Society (Vadvilag Megorzesi Tarsasag) nevii amerikai termeszetvedelmi szervezet elkeszitette a legritkabb allatfajok listajat. A tiz all at kozt

A rombuszkrokodilbel Costa Rica magasan fekvf erdeiben mar alig par szaz peldany el

talalhato madar, ernlds, hiillo es keteltii is. Mindegyik faj mas-mas okbol kerult vegveszelybe, A kaliforniai barnadelfin peldaul gyakran gabalyodik halaszhalokba, majd ennek kovetkezteben megfullad. A grenadai gerlenek, a paranyi szigetorszag nemzeti madaranak lassan eltiinik az elohelye. A csorosmelhi teknos vesztet az egyre nagyobb rnereteket olto illegalis kereskedelem okozza.

Az ember konyortelenul leigazza az egesz bolyg6t, es sok esetben nines tekintettel arra, hogyrnilyen p6tolhatatlan vesztesegeket okoz a termeszetben,

S talan az a legszornyubb az egeszben, hogy mindez csupan a jeghegy csucsal., Rajuk ugyanis legalabb odafigyeliink egy kiesit ...

SZR

2010/10.

IjlltoO!rnt 65

MiTOSZOK ES LEGENOAK

A Kinaba latogato szerencses turista az ajandektargyakat arusito uzletekben uton-utfelen kUlonfele meretu agyagkatonakba botlik, melyekrol azt bizonygatjak a kereskedok, hogy a birodalom elso uralkodoja hires terrakotta seregenek harcosait abrazoljak. S valoban, az utikonyvek is megerositik, hogy a Hszian varos kozeleben rneqtalalt agyaghadsereg Huang-ti csaszar sirjat volt hivatva orizni. Ezt a hires csaszari mauzoleurnot meg napjainkig sem tartak

fel teljes egeszeben, a regeszek ugy velik, tobb szaz ismeretlen rendeltetesu, befalazott helyiseg lapul meg a fold alatt, raadasul a helyi legendak szerint a hatalmas epitmeny eredetileg nem is az uralkodo sirhelye volt.

A tortenetek arr61 sz6lnak, ..l'1hogy Huang-ti legyozott egy felelmetes dement, amelyet elpusztitani ugyan nem tudott, de fogsagba ejtette es bebortonozte a fold ala. A dement magikus pecsetnek es egy egesz agyaghadseregnek kell oriznie, es ha valaki fel akarja torni a pecsetet, az agyagkatonak eletre kelnek, hogy elpusztitsak a demon kiszabaditojat, Ha ugyanis a demon kiszabadul, szornyii csapasok zudulnak az ernberisegre ...

Hadsereg a fold alatt 1974-ben Hszian varosatol mintegy huszonot kilorneterre nehany megdobbent kutfuro munkas szeme ele hihetetlen latvany tarult, Hosszu, fold alatti arkokban egymas rnogott, tomott sorokban hatezer agyagkatom alit szinte indulasra keszen. A szoborharcosok kezebe igazi

66 IWlOOltD

2010/10.

fegyvereket adtak egykori keszitoik, elesre koszortilt kardokat es ijakat szorongattak. A sereg kelet fele fordulva, szabalyos rendben merevedett az orokkevalosagba, Hetvenfos eloved az elen, huszonnyolc csapattestre osztott derekhad, szazharminc val6di hard szekerrel valarnint oldal- es utoveddel. Semrni ketsegunk sem lehet afelol, hogy ez egy val6ban letezett hadsereg rnasa. Annal is inkabb, mert minden katona area mas es mas, nem talalunk ket egyformat, ami szinten arra utal, hogy elo ernberekrol mintaztak oketo A kutat6k megsem lehetnek bizonyosak abban, hogy ez Huang-ti csaszar val6di serege lehetett, ugyanis a katonak mindegyike j6val rnagasabb egy atlagos kinai ferfina], Egeszen ponto san 180-200 centimeter kozottiek, ami azert meglehetosen ritka arrafele ...

Hare

a halhatatlansaqert Hogy honnan jottek ezek a tavolkeleti oriasok, az bizony rejtely a kutat6k elott, de szamos misztikus spekulaciora teremt lehetoseget a kerdes, Hozza kell tenniink azonban, hogy a katonak ura, Csin Si Huang-ti csaszar sem volt atlagos uralkod6ja a kinai tortenelernnek. A Krisztus elotti

harmadik szazadban 0 egyesitette het onallo fejedelemsegbol az orszagot, amely raadasul r61a kapta a nevet is. Egyseges Irast, intezmenyrendszert, adozast es torvenykezest vezetett be. A fe[edelemsegeket korabban egyes helyeken falak valasztottak el egymastol, ezeket az egyesltes utan a csaszar lebontatta, majd a birodalma eszaki hataran a barbarok elleni vedelmet szolgalo falszakaszokat osszekototte, es igy letrehozta a kinai Nagy Falat,

Csin Si Huang-ti csaszar egyesitcttc az orszagot

a vtlag leghosszabb epitmenyet, amely tobb mint haromezer kilometeren at kanyarog.

Huang-ti legyozott ellensegemek fegyvereit beolvasztotta, es oriasi szobrokat ontetett beloluk. Az ellenallas letorese erdekeben elrendelte, hogy bizonyos gyakorlati hasznu - joslassal, orvoslassal

- .

egesz nekropolisz meglehetosen misztikusan fest, aminek persze megvan a magyarazata ...

Csillagok vonzasaban? A legendak szerint mar a leendo csaszar szuleteset is a Nagy Medve csillagkepben felragyog6 csillag jelezte, Huang-ti ennek szellerneben elte Ie eletet, Keszittetett peldaul tizenket 6riasi tukrot (valamifele tavcsoveket),

MiTOSZOK ES LEGENOAK

hata1rnas, tobb meter magas, haromlabu fozoallvanyhoz hasonl6 szerkezetet keszitettek, amelyrol egy magikus erokkel lezart iistszeniseg l6gott; ebbe bortonoztek a veszelyes lenyt, A korabeli irasok szerint a kivancsi emberek egeszen kozelrol megcsodalhattak a szerkezetet, csak belepil-

A demon bortone, A 76 meter magas hajdani f6ldpiramis rekonstrukcioja

lantani volt tilos. Az ustot annak a sarkanynak a kepmasa diszitette, amellyel a csaszar repiilni szokott. A szerkezetbol kulonos hangok szurodtek ki, az allvanyzat pedig minden lathato segftseg nelkiil tudott lepkedni a foldon, es mindig olyan helyen alit meg, ahonnan ralatas nyilt az ejszakai egbolt egy bizonyos pontjara, az Oroszlan csillagkepre.

A demon bortone

A csaszar foglya nem maradhatott orokke ebben a szerkezetben, ezert Huang-ti sajat nekropoliszaban keszittetett egy uj bortont a szarnara, melyet az agyagkatonakon kiviil egy isteni eredeni pecset is vigyazott, A nekropoliszt ugy epitettek, hogy csaszari palotakent szolgalhasson. Szamos hivatalt, csarnokot es mas epuleteket tarta1rnaz, amelyek fallal es kapubejaratokkal vannak megerositve. Megtalaltak a sfrhelyen dolgoz6 munkasok maradvanyait is, ezert feltetelezhetoen elve falaztak be oket, hogy a sir titkair6l senkinek ne tudjanak beszelni, A sirkamra egy 76 meter magas, 350 meter hosszu es 345 meter szeles foldpiramis mellett talaIhat6. Ezt meg sohasem nyitottak ki, abban a rernenyben, hogy igy odabent minden erintetlen marad. A legendak szerint ugyanis a csaszar csak igy tudja uralma alatt tartani a dement, amelyet a foldpirarnisba zartak, Azert eppen ide, mert a korabeli tud6sok ugy veltek, a demon valojaban a Fold energiajanak "elsz6kott" resze, amely egy mely hasadekon at jutott a felszinre. A foldpiramis, mint egy dug6, ugy zar]a el ezt a rest, megakadalyozva, hogy bolyg6nk lelke szabadon bolyongjon a felszlnen, kulonbozo termeszeti katasztrofakat idezve elo ...

REINE HEMLIGHET

2010/10.

IjHitu:;n'1j1 67

vagy foldrmivelessel foglalkoz6, illetve a csaszari konyvtar tulajdonaban levo - konyveken kiviil egessenek el minden mas konyvet a birodalomban. A parancsa ellen tiltakoz6 tud6sokat pedig elve elasatta a fovaros piacteren. A huszonhet evesen, Krisztus elott 247-ben hatalomra kerult csaszar egyedi.il a halaltol felt; varazslokat es csodadoktorokat fizetett azert, hogy elkeszitsek szamara a halhatatlanna tevo elixirt. A kutatas azonban nem erhetett el valami fenyes eredmenyt, mert 700 ezer rabszolga es kezmuves segitsegevel Huang-ti hamarosan elkezdte epittetni a mauz6leumat. A regeszek rna ugy gondoljik, hogy ez a lenyiigozo mereni sirernlek otszaz meter hosszu es negyvenharom meter magas le- amelyek segttsegevel a Hold hetett. Tobb epuletbol alit, ket- mozgasat kovettek az udvari csiltos vedofal vette korul, melynek lagaszok, De allit6lag volt az uralhossza meghaladta a Hz kilome- kod6nak egy kulonleges sarkatert. A sirkamrak ----------- nya is, amelynek melyen egesz va- Kina; kutat6k ugy velik, hatan repiilve rosok makettjeit hogy mivel az agyagka- nemcsak a biroepitettek fel, hi- tanak mar elokeriiltek, dalmat utazhatta

a demant orzo teremnek

ganyb6l hoztak . I't . k II I h I korbe, hanem a

IS e ezme e va a 0 a

letre tengereket fold alatt. 6k nem adjdk csillagok koze is

es foly6kat, sot a fel a remenyt, es fo/yama- eljutott. boltozatra meg tos asatasokat vegeznek A csaszarnak

csillagkepeket is a kornyeken. azonban nem

festettek... Az sok ideje lehetett

a vilagiirben kalandozni, mert eleg gondja akadt a Folden is. Szarnos ellenfele volt az emberek es az istenek kozott is, raadasul ez ut6bbiak dernonokat kuldtek ellene, amelyek sarkanyok alakjat magukra oltve le-lecsaptak a birodalom varosalra. Elleni.ik kuzdve Huang-ti isteni barataitol kulonleges hadsereget kapott, melynek katonai terrakotta cserepbol keszultek, am .valam: magikus ero munkdlt benniik, melyen elrejtve egyszeru agyagtestiikben". Ezek a harcosok torekenynek runo testiik ellen ere emberfeletti kepessegekkel rendelkeztek, am nem foldi haland6k ellen vetettek be oketo Segftsegukkel vivta meg a csaszar a demonokkal szembeni utols6 csatajat, amely fenyes gyozelemmel ert veget, Az agyagkatonak azonban nem pusztitottak el az osszes dement, egyet valamilyen oknal fogva megkimeltek es fogsagba vetettek. Egy

Aton nem engedi feledesbe me- kezo mintegy 90 evben tovabb folyt a varos rUlni klvalasztottjat felfedezese es sokszor amator m6don a feltaTulajdonkeppen a veletlennek koszonheto, hogy a kiatkozott fara6 neve visszakeriilt a koztudatba, hiszen az ismert kiralylistakat tanulmanyozva, sz6ba sem keriilt a szemelye. 1714-ben egy francia jezsuita pap, Claude Sicard atya Nilus-volgyi utazasa soran vizsgalta a Kairotol mintegy 200 kilometerre delre a sivatagban talaIhat6 6kori Hennopolisz nevii ternetkezesi helyet. A jezsuita atya felfedezett egy hatarko sztelet, arnelyen egy ismeretlen fara6 es csaladja a Napnak mutat be aldozatot. Az egykori varost Napoleon expedici6ja terkepezte fel 1798-1799-ben, majd a kovet-

TUdominu IIi' PI t 01101'1 EalllDIOmb 01

MirosZOK ES LEGENOAK

A Kr. e. 1350-es evekben jarunk, Egyip.l'1tomban teljesen felborul a korabbi elet, es anarchia fenyegeti az orszag bekejet, Az eddigi foleg Amon-papsag vezette sokistenhit helyett Ehnaton farao a Napkorongot teszi egyedi.ili es kizarolagos istenne, OJ fovarost emeltet, uj szokasrendet akar kialakitani, uj gondolkodasmodot tervez bevezetni es a regi isteneket megpr6balja elti.intetni a feliratokrol es a koztudatbol, Reformja elbukik, es halalaval az ujra visszaallt regi rend Wvei az 0 never, mint eretnek nevet probaljak kitorolni a tortenelrni emlekezetbol. Ez a rnagyarazata, hogy neve nem szerepel a kiralylistako n.

EbDIIOD,

Ha megnezzuk az ismert egyiptomi kiralyllstakat, nagyon kUlonleges dologra figyelhetunk tel. Az amugy preciz Iistakb61 hianyzik

nehany ma mar kozismert uralkod6 neve, ami killonosen szernbetuno a 18. dinasztia eseteben, Ehnaton, vagy mas neven IV. Amenhotep fara6 neve nines feltuntetve es

fianak, Tutanhamonnak a neve is feledesre iteltetett.

Vajon mi volt a bfine az "eretnek" Ehnatonnak es csaladjanak, hogy meg az ernlekuket is ki akartak torolni az ernberlseq tortenetebol?

68 IlIImomj1 2010/10.

rasa is, melynek f6 oka az volt, hogy egyelore nem tudtak pontosan elolvasni a feliratokat es neveket. A legmegdobbentobb teny az volt a kutat6k szamara, hogy a dombonniiveken nem szerepeltek az addigi egyiptomi istenek, csak az egen fiiggo Napkorongot abrazoltak, amint kezekben vegz6do sugaraival beboritja az uralkod6 part. Ismet csak a szerencses veletlen segitett, amikor 1887-ben egy egyiptomi parasztasszony a romvarosban tobb szaz agyagtablat talalt, az un, Amama-Ieveleket. Az el6keriilt 382 epen maradt, foleg akkad nyelvii, ekfrassal irt tabla a Kr. e. 1350 konili id6-

A rnajakat idezo arcvonasokkal rendelkezd Ehnaton es felesege, Nofcrtitl szobra

szak allarnigazgatasi levelezeset tartalmazta, pontosan azt az idoszakot, amikor az ujonnan felfedezett Ehnaton fara6 uralkodott. Ezek utan kezdodott el a varos es a korszak igazi feltarasa, Az asatasok kisebb megszakitasokkal napjainkig tartanak es folyarnatosan keriilnek elo uj felfedezesek, arnelyek minduntalan modositjak az eretnek fara6 szerepet es jelentoseget.

Ehnaton es varosa tehat el6keriilt az idok homalyabol, Es hogy teljes legyen a rehabilitado, egy 1960-ban felfedezett kisbolyg6 az 0 nevet viseli.

Nehany furesa momentum es rengeteg kerdes

A KiraIyok Volgyenek 55. szamu sfr]a egy kulonos rmimiat rejt, arnit 1907-ben talaltak meg. A korabbi tomografias vizsgalatok szerint nagyfokU a hasonlosag kozte es Tutanharnon kozott, s a legujabb genetikai vizsg.ilatok (2007-2009) igazoltak, hogy Tutanharnon es az 55. szarmi sir mumiaja apa-fia kapcsolatban alltak, Az ismeretlen murnian levo, kitorolt

kartus elernzese is Ehnatonra utal. A sirkamra Amama-kori es befejezetlensege arra mutat, hogy tulajdonosat nagy sietseggel helyeztek at ide. Mindezek a bizonyitekok kozvetve arra utalnak, hogy bar Ehnatont az altala epitett uj fovarosban, AhetAtonban temettek el, kesobb athelyeztek testet a tara6k szokasos temetkezesi helyere, a Kiralyok Volgyebe, Ezzel az eretnek tara6 hivei nagyval6sziniiseggel titokban tevekenykedve elertek, hogy az amamai uralkod6i csalad vegul egy helyre keriilion.

Ebnaton es csaladja h6dol a Napnak

Miert volt kulonleges Ehnaton es csaladia! Erdekes es titokzatos elso felesege, Nofertiti szemelye is. Nevenek jelentese: "a gyonyom no, aki megerkezett" Nem igazan lehet tudni, honnet szarmazik, es ugyancsak rejtelyes m6don az amamai korszak utols6 eveiben nyomtalanul elnint, Vajon ki volt valojaban ez az asszony, aki a kor szokasaival ellentetben egyenjogU tarskent szerepel a fara6 mellett?

Ahet Aton, az uj fovaros felnlnoen modem stflusban epult, Nevenek jelentese: "Aton Fenyhegye~ Mintha egy korunkbeli epltesz tervezte volna meg logikus feleplteset, Egyenes, szeles utcak jellemeztek, kozepen Aton nagytemploma allt, amely a korabbi egyiptomi templomokkal ellentetben teljesen nyitott volt, hogy a napsugarak bearamolhassanak az epuletbe, A kozelben kapott helyet a kimlyi palota, a tobbi nemesi palota es a hivatali negyed. A kiralyi palota ket reszet teljesen ujszeni m6don a foutea felett ativelo hid kototte ossze, A koznepnek lak6telepek epiiltek, es szigoruan megtervezve alltak a magtarolok es kereskedok iizletei. Epltesekor iigyeltek arra, hogy a lakohazak es palotak kihasznaljak az uralkod6 szeljaras hiisfto hatasat is. Kinek a tervei alapjin epiilt meg ez a modem varos? Naphirnnuszabol kideriil, hogy Ehnaton tisztaban volt a Napnak a foldi elet kialakulasaban es fennmaradasaban jatszott szerepevel, Ugyancsak a himnuszban olvashato, hogy tudta, abban a korban csak 0 lehet tisztaban a Nap igazi szerepevel, Vajon bonnet voltak a fa-

ra6nak i1yen tudomanyos ismeretei a Nappal kapcsolatban?

A falfestmenyeken Ehnaton es fia gyakran az un, hernhemet koronat viselte. A denderai lampasokra emleketeto, kabeleket tartalmaz6, hatarozottan fenyforras jellegii korona technikai berendezesnek tiinik. Honnan volt Ehnaton csaladjanak birtokaban ilyen berendezesi Miert nem talaltak ilyen koronakat a regeszek, ha tobb abrazolas is mutatja, hogy leteztek?

Eretnek elmelet egy eretnekrof - Ki lehetett Ehnaton val6jaban? Az eddigiekben feltett kerdesekre letezik magyar.izat, de csak akkor, ha elszakadunk a hivatalos regeszeti allasponttol, Nezzuk meg ehhez eloszor is Ehnaton testfelepiteset es fejformajat. Noies alkat, szeles csfpo, hosszukas, tojisdad alaku koponya, hasadt szajpadlas, dongalab, Ugyanezek a jegyek figyelhetok meg fia, Tutanhamon eseteben i~. Rengeteg elmelet ruzodik ehhez a testfelepiteshez, a genetikai rendellenessegtol kezdve, a szandekos androgiin abrazolasig, de akadnak szep szammal kutat6k, akik szerint ezek a jegyek arra utalnak, hogy a tara6 es csaladja nem az emberi fajhoz tartoztak.

Ennek ellentmond, hogy Ehnatonnak sok gyermeke volt es az amamai csalad mumiainak legujabb genetikai vizsgaIata is ember voltukat igazolta es elvetette az un. Marfanszindromat, amely betegsegre jellemz6 az elnoiesedert es eltorzult testalkat.

MirosZOK ES LEGENOAK

jegytol eltekintve.

Velemenyem szerint az amamai korszakban egy swciol6giai kfserletre keriilt sor, amely tobb celt is szolgalhatott, Faraokent a megfigyelok akar tobb tueat generacion at tanulmanyozhattak az egyiptomi civilizacio rmikodeset. Talan engedellyel, talan a nelkiil Ehnaton es kovetoi - mai sz6hasznaIattal- zavarjelet generaltak a tarsadalmi rendszerben, es figyeltek a zavar hatasat a rendszer rmikodesere, Ezzel tesztelhettek a tarsadalmi rendszer stabilitasat es legfokeppen a merevseget, Mennyire rugalmas az uj ernberisegnek epftett tarsadalom] Mennyire alkot stabil halozatot a kialakult hiedelemrendszer, ami annak idejen atlantiszi kozrermikodessel fejlodott ki? A kiserlet bebiwnyitotta, hogy az emberi civilizacio nagyon merev es nem lehet rovid ido alatt megvaltoztatni. Ez into pelda lehetett Ehnaton nepenek a jovore vonatkoz6lag. Esetleg att61 kezdve meg 6vatosabban probaltakrnegfigyelni a hatterMI az emberiseget, es 6vakodtak a drasztikus beavatkozastol, ezert besziintettek a f;ira6i szerepet is.

A kiserlet rnasik, szerintem meg fontosabb celja az lehetett, hogy a jovonek iizenjenek, vagyis a mi korunknak. Hogy vegyiik eszre, az amamai reform nem eredhetett az akkori emberisegtol. Hogy itt egy kiilso beavatkozas tortent, hiszen epeszu tara6 nem akarhatott volna ilyen mertekben szembehaladni koraval, Ehhez annyira tUI kellett volna szarnyalnia a korat es annak tudasszintjet, ami szinte lehetetlen

Ebnaton fOvarosanak, Abet Atonnak a romjai Tudjuk viswnt, hogy az Ownviz utan az elpusztult Atlantiszr61 erkezett emberek alapitottak meg Egyiptomot Nyilvan egyreszt otthont leletek Egyiptom foldjen, illetve hoszszu idon at igyekeztek megfigyelni a fiatal civilizacio fejlodeset, hogy a tapasztalatokat mas kulturak eseteben is hasznosfthassak, Tehat a kepler: magasrendu tudas es technikai eszkozok birtokaban levo, uralkod6i pozici6t betelto atlantiszi leszarmazottak tanulrnanyozzak, megfigyelik az emberi fajt es annak fejlodo civilizaciojat, Genetikajuk awnos a mai emberisegevel, nehany, az idok folyaman kialakult

egy korabeli embemek. Letrehoztak egy realisztikus mfiveszeti iranyzatot, az amarnai stilust, ami megint csak meroben ellentetes volt a kor rmiveszetetevel. Letrehoztak egy mestersegesen megtervezett varost, ami megint csak nem volt ismert abban a korban. A val6ban eletet ad6 Nap nevii egitest tiszteletet terjesztettek el, a kitalalt, kepzelet formalta sokistenhit helyett.

Remeltek, hogy egyszer az emberiseg megerti, hogy Ehnaton iizenete valojaban a jovonek sz61t: Leteztiink!

HORVATH GYULA

2010/10. IjHitiO!t'1j1 69

MfTOSZOK ES LEGENOAK

Barki, aki kicsit is elmelyedt a paleoasztronautika rendkivUl izgalmas vilagaban, az szinte biztosan tudhatja, hogy az emberlseq tortenelme telis-tele van maig megoldatlan rejtelyekkel es zavarba

ejto anomallakkal, A hivatalos torteneszet

ezek legtobbjerol tudomast sem vesz, hiszen fennallna a veszely, hogy fajunk multjat teljes egeszeben ujra kellene rekonstrualnl az el nem ismert leletek, prehisztorikus emlekek fenyeben.

A Bolfvlaban talalhat6 Puma Puktu varosa is egy ilyen, mondhatni fi.istolgo revolver, ami vilagossa teszi azt, hogy mindaz, amit az emberseq multjar61 tanultunk, iIIetve tudni veli.ink, leqalabbls

hianyos ...

EDg 1&1181&11&0 liirtioalml rellilU

Boliviaban, az Andok egyik fennsfkjan all egy meglehetosen egyedi komplexum, mely harom kulonall« reszbol tevodik ossze: Tiahuanaco, Tiwanaku es Puma Punku. Ennek az osi komplexumnak tobb evezredes multja van, mely termeszetesen hemzseg a megmagyaclzhatatlannak tiino, fantasztikus titkokt6!. A romok immar evszazadok 6ta elhagyatottak, am lepusztult allapotukban is fenseges es egyben megdobbento latvanyt nylijtanak. Azonban a letagl6z6 kiilso jegyek csupan egy gyenge else benyomasnak tetszenek ahhoz kepest, ami egy ttizetesebb attekintest kovetoen var rank. Ez a hely ugyanis maga a megtestesiilt rejtely, egy olyan korszak meglehetosen titokzatos, ugyanakkor sokat sejteto iizenete, amire ervenyes a szinte kozhelyszeni mondas: Minel inkabb megismerjiik, annal kevesebbet tudunk r6la. Puma Punku - a komplexum eddig kevesse kozismert resze - a hivatalos torteneszi allaspont szerint nehany ezer eves telepiiles, egyfajta kozpontja lehetett az akkoriban fenykorat elo inka civilizacionak. Azonban az altemativ

70 IjU!nOICj1 2010/10.

tortenelrni elrneletek szerint ez a hely akar huszezer eves is lehet, ami azert megdobbento, mert abban a korszakban meg senki nem epitett ennel j6val kisebb telepiileseket sem, hiszen az ernberiseg eppen esak meghuzta magat kii-

lonbozO barlangokban. Marmint az iskolai tortenelemkonyvek szerint, Felvetodhet a kerdes: Vajon tenyleg egy huszezer eves varosrol van sz6? Hiszen ez teljes keptelenseg! Mi bizonyitja ezt az egeszen vadnak wno feltevest?

Kikoto a vilag tetejen

A kerdeses idoszakban az eur6- pai, azsiai es eszak-amerikai kontin ens nagy reszet jegtakaro boritotta, civilizacioknak meg nyoma sem volt. Akkor mibdl gondoljak egyesek, hogy Puma Puktu egy olyan regi telepules, mely kitol[a az ernberiseg tortenelrnenek hatarait j6 nehany tizezer evvel korabbra] Nos, elsosorban az itt talalt romok kormeghatarozasa, iIIetve egyeb regeszeti leletek bizonyitjak azt, hogy ez a varos mar akkor is itt volt, amikor igazabol nem lett volna neki szabad. Talaltak itt olyan kofaragvanyokat, melyeken a varosnak kikotoje van, partjat viz nyaldossa. Ez taIan az egyik legmeghokkentobb abrazolas, hiszen Puma Punku mintegy 2500 rneterrel helyezkedik eI a tengerszint felett, kozel s tavol nines semmifele kisebb vagy nagyobb t6, a legkozelebbi i1yen kepzddrneny a nevezetes Titicaca-t6, de ez 25 kilometerre

fekszik ettol a varostol, Geo- 16gus es archeol6gus szakemberek azonban kirnutattak,

Puma Punku titokzatos epiteszei rendkivilli pontossaggal es mcgmagyarazhatatlan technikaval alkottak meg hajdani eptlleteik falait

hogy a Titicaca evezredekkel ezelott j6val nagyobb kiterjedesii volt es val6ban elerhette Puma Punkut - legkevesebb tizezer evvel ezelott! A bizonyitekok egyre gyiilnek: A varos szelen dokkszeru epitmenyeket, iIletve m616kra ernlekezteto struknirakat fedeztek fel, melyek vegervenyesen azt bizonyitjak, hogy ezen a helyen a tortenelern hajnalan mar egy igen fejlett, hajozasra is kepes civilizaci6 elte mindennapjait.

Istenek varosa

Raadasul vannak meg zavarba ejtobb tortenelmi ernlekek is, meIyeket Puma Punkuban talaltak, De hova lett ez a zsenialis nep, mi lett a sorsuk, mi okozta vegzeniket? Egy i1yen fejlett tarsadalomnak nem lett volna szabad minden nyom nelkiil eltiinnie! A varos epiteszeti szempontb61 maga a megtestesiilt tortenelmi kerdojel, A helyszinen talalt megannyi kotomb nem esak a sulyuk okan (van olyan, ami tobb mint 440 tonnat nyom, a legtobb 100-150 tonna kozottil) ejtik barnulatba az ide latogatokat, hanem azok kidolgozasa is elkepeszto, Olyan az egesz, mintha egy modem epitkeres teriiletere erkeztunk volna. Precizen meretre szabott kopanelek, melyek egymasba iIleszkedve hoznak letre egy-egy epiiletet, es dobbenetes m6don eszrevehetiink rajtuk bizonyos esatomaszeni vajatokat, melyek funkcioja egyelore esak talalgatasok targyat kepezi, A csatornak azt az erzest keltik benniink, a modernkor szemlelojeben, mintha azok valamifele kabelek elhelyezesere szolgaltak volna =Iegalabbis mas, eszszeni ervet jelen pillanatban nem tudunk elkepzelni,

A kotombok szabasa nernhogy jelenkort, de jovot idezO lehet Az evezredekkel ezeldtti korszak epiteszei mintha tisztaban lettek volna annak a modularis jellegii epiteszeti eljirasnak a modszerevel, amivel mi meg esak most ismerkediink! Megdobbento elmeny

ranezni ezekre a hihetetleniil finoman kidolgozott, egymasba illeszked6 tombokre, hiszen meg rna sem talalkozunk sok helyen ennyire kifinomult technologiaval. Es ezek a tornbok mar tobb ezer evesekl

A "foldonkivtiliek" kapuja

A masik erdekes lelet a tersegben a Napkapu, mely egyetlen, 10 tonna sUlyU, hatalrnas gcinittombb61 lett kifaragva, dobbenetes reszletesseggel, A Napkapu azert kiriv6 erdekessegu a paleoasztronautika szempontiabol, mert az ezen lathato abrazolasok kozott felfedezhetiink olyan keptelensegeket, mint elefantok, illetve egy 6sregi allatfaj, a toxodon peldanyat, mely leny 14-15 ezer evvel ezel6tt halt ki, vagyis akkor, amikor a hivatalos tortenelemtanitas szerint az ember meg nagyon messze volt attol, hogy ennyire komoly irasos emlekeket hagyjon az ut6kor szarnara, A Napkapu kozeppontjaban egy istensegnek nevezett humanoid leny ill, amely jol lathato rnodon biztosan nem az emberi fajbol szarmazik, Hatalrnas szemekkel, illetve negy ujjal rendelkezik, vagyis eppenseggel konnyen lehet egy 6si prototipusa azoknak az idegen lenyeknek, melyekr61 mostansag olyan sokat hallunk a kii!onbozO UFO-eszlelesek, talalkozasok alkalmaval, A parhuzam meglehet6sen elgondolkodtat6, es a kerdes adja magat: A korantsem k6korszakinak mondhato techno- 16gia vajon az isteneknek nevezett idegen lenyek ajindeka volt? Hiszen minden jel erre mutat!

Puma Punku nem csupan irasos feljegyzeseiben oroklt meg csodalatra melto, egyenesen hihetetlen momentumokat a civilizaciojuk eleterol, Az egesz komplexum tekinthet6 egyetlen megalit-strukturanak, ahol olyan epiteszeti megoldasokkal talaljuk magunkat szembe, melyek tovabbi csodalatot valtanak ki a felh6karcol6k latvanyahoz szokott modem emberbOl is.

Az egyik kozponti epitmeny a lepcsozetes kialakitasu Akapanapiramis, ami 15 meter magas, am nern rneretevel okozza a megdob-

MITOSZOK ES LEGENOAK

Hogyan csinaltak?

A varos rneqepltesehez tobb tlzezer tonnanyi kotombot kellett kitermelni, megmozgatni, majd azokat rnertani pontossaqqal a helyukre illeszteni. Hlaba kutattak utana, nem sikerult feltarnl azt a helyet, ahonnet a titokzatos epltok ezeket a kotomboket beszereztek, klbanyasztak, Arr61 sincsenek feljeqyzesek, hogy a ritkas leveg6ju terseq uttalan utjain, szakadekokon, elkepeszto emelkedokon

hogyan sikerult az olykor tobb tonnas epfteszeti alapanyagokat ilyen nagy szarnban osszehordani es azokb61 egy egesz varost felepiteni az akkor ismert vilag leqtetejen. Nem tudjuk, hogyan epult Puma Punku, fgy val6ban csak a leqendakra hagyatkozhatunk, amelyekben a varazslatok es csodatevesek rnoqott ott lapul a mainal is modernebb technol6gia, illetve egy a rnienkenel fejlettebb civillzado kozbenjarasanak lehetoseqe,

A titokzatos Napkapu es a "f6Iddnkiviill" istent abnizolo rejtelyes reliefj e

benesunket, Maga az epiteszeti m6dszer az, ami zavarba ejt6 lehet, hiszen a kotombok ugy illeszkednek egymashoz hajszalpontosan, hogy azok kozott semmifele kotdanyag nem talalhato, Ez az epiilet gyakorlatilag egymasra rakott kodarabokbol all es evezredek 6ta dacol a termeszet sanyargat6, pusztit6 erejevel! Raadasul nernelyponton felfedeztek biwnyos rogzit6 kapcsok megletet, am ezzel csak az a baj, hogy a femmegmunkalast, mint bevett emberi tevekenyseget, ebben a korszakban senkinek nem lett volna szabad miivelnie - rnarmint a tortenelernkonyvek tanitasa szerint. Talaltak bronzedenyeket is tucatszam; nos ezek keltezesi ideje szinten jocskan elter attol az id6sikbeli hatartol, arnikortol a mai torteneszek szerint a bronzot elkezdtek megmunkalni az emberek ... Hiaba no, Puma Punku ilyen renitens egy hely! ...

sen a maga erejebdl emelkedett fel az 6skorszaki sorbol, ami egy jogos allaspont, hiszen szinte termeszetellenes modon es termeszetellenes gyorsasaggal alakult ki itt egy olyan kultura, amilyenhez foghat6 csak evezredekkel kesobb tudott letrejonni a vilag mas pontjain. A telepulesen talalt irasos ernlekek ezzel kapcsolatban is adhatnak nemi tampon tot, habar ezen leirasok mar olyannyira fantasztikusak, hogyrneg a legnyitottabb torteneszi hajlarmi kutat6k is csak rendkiviil ovatosan kezelik awkat. A legendak, mitoswk targykorebe sorolt visszaernlekezesek szerint - az ilyeneket sok esetben es sok ido elteltevel bi-

Atlantisz haqyateka Egyesek szerint az sem teljesen biztos, hogy ez a civilizacio telje-

zonyitekok hatasara idonkent kenyetlenetek kiragadni a legendak targykoreb61 es visszahelyezni a tenyek halmazaba - a varos eptteseben az egb61 erkezett istenek segedkeztek, akik a helyi embercsoportokat oktattak, tanitottak tudasuk egy elenyeszo hanyadanak elsajititasa celjabol. Ezek az istenek idordl idore visszatertek, hogy lassak, tanitvanyaik j61 bannak a megszerzett tudassal, Emlites esik meg mas, rejtelyes alakokrol is, akiket vegkepp nem tudunk hova sorolni. Feher b6rn, magas, feherszakallu idegenek ezek, akik mintegy 10000 evvel ezel6tt szinten ott voltak a varos alapjainak lerakasanal, Nem lehet pontosan es egyertelmuen azt mondani, hogy az egb61 [ott istenek es a szakallas fickok kozott egyezes van, hiszen a helyi legendak kiilonvalasztjak ezt a ket tipust. Talan egy mar rnukodo civilizacio kovetei lehettek ok, akik tapasztalataikat osztottak meg a felemelked6 kulturaval? Egyesek szerint ezek a vilagos bOrn szakalas latogatok Atlantisz polgarai lehettek, akik swros kapcsolatban alltak a nem e bolyg6r61 szarmazo idegen lenyekkel.

Puma Punku bukasat vegul az hozta el, ami a korszak mas, nagy civilizacicinak veget is jelentetteo Az istenek megharagudtak az emberekre, csalodtak benniik es buntetesul rettenetes ozonvizet zuditottak a Poldre, Nagyon erdekes es bamulatos azzal szembesulni, hogy meg itt, az Andok nehezen elerheto magassagaiban is rendkiviil meghatarozo medon el az emberekben egy korabbi korokban rnegtortent ozonvfz-katasztr6fa ernlekkepe legendakban es mitoszok formajaban.

DAVID KAISER

2010/10.

IjNinO!Oi1 71

MfTOSZOK ES LEGENOAK

Eonokon at tart6 ciklikussag menten halad a lelek fejlodese. De vajon mennyire lsrnerluk a teremtolnk szandekat? Hanyfele civilizaci6 szliletett, viragzott

es pusztult el az evmilli6k alatt? Ezuttal arra vallalkozom, hogy osszehasonlitom az atlantiszi, az egyiptomi, a krisztusi

es a jelenlegi civilizaci6k hasonlesaqalt es sajatossagait abban a remenyben, hogy igy talan kezelebb kerlilhetlink a mindannyiunkat foglalkoztat6 legvegso kerdeshez: mi Istennek a szandeka velUnk, teremtmenyekkel?

mi (sziderikus), finomabb aIIagU testiik volt Ennek megvoltak a maga elonyei es hatranyai. Egyfel61 konnyeden eletre hfvtak mas dimenzi6k lenyeit es hasznaltak azok terernto erejet, masfelol volt tehetseguk rnagikus opecici6k vegrehajtasahoz is. Ez ut6bbi tulajdonsaguk igen sebezhetove es kiszolgaltatotta tette 6ket

endokrin, okkult mirigyek es mar egeszen mas szerepet toltenek be.

Egyiptom tundoklese

Jelenlegi viIagkorszakunk gy6kerei az OSI Egyiptomba nyulnak vissza. A kulturkozpont anno Egyiptom volt. Azert nem Atlantiszt vagy az elotte levo kulturakat emlitem, mert azok Atlantiszi fenylenyek teljesen elszigetelodtek, ily m6don a planetat Az atlantisziaknak volt engedelyuk egy sza- es a bolyg6n elo nepeket karmikus szernpontmunkra erzekelhetetlen tartornany; a tudatta- b61 nem formaltak kultuszaik. Egyiptommal Ian iranyitasahoz, Miri- ------------- azonban mas a helyzet gyeiket hasznalva vittek Az atlantisziak kimagasl6 fejlett- Egyiptom volt a Fold veghez szamtalan csodat, segehez nagyfoku nyugalom es szive, esze egyforman, s

elvontscig tcirsult. 6k tobb lepes-

Ezekbol a mirigyekbol sel a lo"ld ielett J'a'rtak m,'nthogy mint ilyen, nagyon eros

"" I

nekiink is, mint egyfaj- felig anyagi, felig szellemi cillagu maradvanysugarzast ha-

ta genetikai ut6doknak, testiik volt. gyott hatra maga utan,

jutott nehany. Hang- Ebb61 kifoly6lag a mai

sulyozom, genetikai ut6doknak - nem lelki kultura tobb szalon keresztiil kapcsol6dik az leszarmazottaknak, Azonban a mai embernel egyiptornihoz, Az Atlantiszon lesziiletett lelelkorcsosultak, alulfejlettekke valtak ezek az kek a kontinens elsullyedesevel mar nillepe-

A z atlantiszi kultUra egy tobb tizezer ev~el ezelotti szuperfejlett civilizaci6 volt Az atlantidak - Atlantisz lak6i - egy olyan faj lelkei, akik mar regen kijartak a foldi evolucio iskolajat, 6k nem rendelkeztek olyan testtel, mint mi, Ellenben az atlantisziak bfrtak a szellemi latas, az erzekeken tuli erzekeles es a rnagikus rahatas kepessegevel, Maximilisan iranyitottak es uraltak a kornyezetiiket, Az atlantisziak lelket fgy igen erettnek ertekelhetjiik. Kimagasl6 fejlettsegukhoz nagyfokU nyugalorn es elvontsag tarsult, Ok tobb lepessel a fold felett jirtak, minthogy felig anyagi, felig szelle-

72 IjHit101t1jl 2010/10.

-- __ - ----------------

J

tek a fizikai dimenzi6kon, igy mentesultek a visszasziiletes kotelezettsege al61. Azonban az Egyiptomban letezett lelkek zorne ma is bolyg6nkon el, Tehat egyfajta kontinuitas, folyamatossag es ok-okozati kapcsolatrendszer all fenn Egyiptom es a jelen korszak emberei kozott, Egyiptom hagyateka a gorogokon keresztiil jutott el Buropaba es a nyugati viIagba. A nagy gor6g bolcsek es filoz6fusokEgyiptomba jartak tanulni. 'Ihalesz; Swl6n, PlatOn, Puthagorasz, Hirodotosz, Dimokritosz mind meritett az egyiptomi papok tudasabol,

A Megvalto szinrel4!pese

Egyiptom utols6 ketezer eveben - mert oszszesen 19 ezer eves volt a kultura - mar csupan egy maroknyi csoport orizte es apolta a hajdanvolt kultuszt es mitikus tudast, Ekkor az !steni Gondviseles ugy hatarozott, hogy olyan profetak szemelyeben, mint amilyen Mozes is volt, nagy lelkek jonnek a viIagra, maid e folyamat betetozesekeppen lekiildik magat jezus Mestert, hogy hitet adjon az emberisegnek Az istenek egy csapasra eltuntek Egyiptomb61, a nep magara maradt es az emlitett kuldetes beteljesitendo megerkezettjezus, 6 megv.iItotta az emberiseg karmajit abban az ertelernben, hogy kiemelte a csoportokb61 az egyeneket, A krisztusi misszi6 6ta leteznek predz, sajat sorsUtjai az embereknek. Alert lett 0 Megvalt6, mert a csoportb61 kivaltotta az egyeneket, igy adtak a szentek az embereknek hitet. Ezzel tulaidonkeppen felcsereltek a bizonyossagot a hitre. igy kezdett u;ra fe;lodni az emberiseg, Megjelent eletiinkben a hit, amibe kapaszkodhatunk, amit fejleszthetunk, s termeszetszenileg felutottek fejuket a hitbol fakad6 kerdesek, ketsegek, illetve a biztos tudas hianyab6l takado lerbizonytalansag is. Az ernbervegre u;ra kivancsian fiirkesz6 gyermekke valt, Az6ta eltelt ketezer ev,

Az emberiseg csodje

A Fold - hatan az emberiseggel - az elmult ketezer ev alatt nem sokat fe;lodott. Az emberi elet es eletlatas beszUkiilt. Az emberek teljesen elveszitettek kapcsolatukat a valosaggal, Kenyehnes es pusztan a fizikai erzekeikre hato, modemnek csufolt eletet elnek, Mindekozben teljesen elhanyagoljik a szellemi es lelki fe;lodesiiket. Az emberekbol hianyzik a harm6nia, s ezt csak keveseknek sikeriil kemeny rnunkaval visszaallitaniuk magukban. Annal nagyobb rnereteket oltenek viszont a pusztit6 tendenciak, Nem eleg, hogy az ember a sajat lehetosegeivel nem el es elvesztegeti a draga idejet sokszor felesleges es hiu celjaiert, meg az embertarsainak es a termeszetnek is art az eletvitelevel, Rombolasai mostanra tobb sikon is meghaladtak a kritikus merteket: kornyezetszennyezes, erkolcsi hanyatlas, biinozes, vallasi

MiTOSZOK ES LEGENOAK

fanatizmus es fundarnentalizmus, tudati degeneracio, virtualis megelesek, erzelmi sivarsag, a csaladi elet szethullasa, a spiritualitas lejaratasa, politikai es gazdasagi manipulacio, elszegenyedes, haboruk,

Ezek a folyamatok egy meglehetosen komor ;ov6kepet vetitenek elenk, A talmi elvezetek es a giccskultura, az okkult szervezetek globalis egyeduralmi torekvesei es a pengeeles nemzetkozi konfllktusok es erdekellentetek remiszto ;ovOt vetitenek elore, Vajon tudunk-e megall;t parancsolni egonknak, vagy a korabbi kulturak sorsara jutunk? Mikor fogunk tanulni a hibalnkbol? Dgy latszik, ehhez ket vilaghaboru nem volt eleg,

A Foldi Terv celjai

Nagyjabol itt tartunk rna. Az emberiseg megerett a valtozasokra. Voltakeppen az ember egy terernte lenynek lett megalkotva. Teste csupan kiils6 burka, koponyege magasabb rendu szellemenek es lelkenek, Igen am, de mi az elmult evezredekben egy olyan evohicios icinyt vettiink, amely meroben elter teremtesimk, ezaltal rendeltetesiink alapszandekatol,

A harmonikus elet egyre tavolibb cel;ava valik az emberek tobbsegenek, s ez nem ;6 igy. Az embertseg elidegenedett a kozmikus rendtol, a termeszettol, a kornyezetetol, s ami a legsz6rnyiibb, onmagatol, Az emberi elet olyan, mint egy utveszto: nem leljuk a kiutat, s csak kere-

slink, probalkozunk es megeljiik a lefokozottsagvegtelen allapotait,

D;;aszilletesre van szuksege az embemek! - igy dontottek az Cgiek. Ezt aIlitjak egybehangz6an a maja profeciak, a janos-fele jelenesek Konyve sorai, Sai baha indiai istenember tanitasai, a rendszerelmelet elvonalbeli tud6sai. Ezt jovendolte Nostradamus, s korunk szamos spiritualis tendenciaja is megerositi, hogy egy vilagvaltas kuszoben allunk.

A Foldi Terv celia aligha lehet mas, mint az emberiseg felebresztese bizonyos ki;6zanit6 esemenyek, talan katasztrofak altal, Idoszerunek tiinik, hogy az ember u;ra a val6di tudas es a tudason alapul6 hit birtokaba jusson, Egyszenien, de talaloan fogalmazva, azert szilletett a Foldi Terv, hogy az emberiseget eltaszitsak a rosszt61 es megtapasztaltassak ve1e a jot. Ussuk be, a spiritualis fejl6desiink zsakutcas, A technikai fejleszteseink nem viszik kozelebb az embert a bekehez, a szeretethez, a harmoniahoz, a josaghoz, az anyagon tuli let erzekelesehez, a toleranciahoz, a lelki orornokhoz, az isteni ismeretekhez es vegso soron onmagahoz,

Isteni gondviseles

Dgy gondolom, hogy az Isteni Gondviselesben bizhatunk, mert a Terv hozzasegiti fajunkat a benniink szunnyad6 kepessegek megnyilasahoz es a tudatunk felemelkedesehez. Az ember ugyanis egy elegge nagy tudasu leny lehetne, aki szelleme erejevel hathatna az anyagra. Remelhetoleg idovel ezt a tudast fogja az emberiseg megkapni, mivel a legnagyobb problemank, hogy nekiink mindenhez szuksegiink van valamilyen eszkozre, ami he1yettesiti az agymunkat es a szellemiink erejet, E he1yett he1yesebb volna sajat szellemiink, tudatunk erejet palleroznunk es akkor talan az ongy6- gyitas, a targyakra val6 energetikai rahatas, az auralatas es az elo, szernelyesen rnegtapasztalhat6 spiritualitas sem lenne foldtol elrugaszkodott dolog a szamunkra, Az atlantisziaknak, az egyiptomiaknak es a majaknak mar sikeriilt elerniuk ezt a szellemi fejlettsegi fokot, s most rajtunk a sor.

szARAz GYORGY

2010/10. IjHit10ujj'l 73

SZIGORUAN TITKOS

A rabszolgatarto birodalmak tmmaron a

mult meqlehetosen szegyellnivalo emlekei

koze tartoznak az eurepai ember szamara - gondolhatnank az emberi jogok csaknem minden orszag altai elfogadott vilagaban. Azonban ahogy ezeknek az emberi jogoknak az emleqetese, ugy a rabszolgatarto tarsadalmak elitelese is csupan kepmutatas, hiszen napjainkban is tobb millican tengetik eletiiket igaba hajtva, rabszolgasorban - a szo legszorosabb ertelmeben!

74 IlIImOICJ1 2010/10.

A globalizaIt vilagban tulajdon.1"1keppen j6val konnyebben lehet kieplteni klasszikus rabszolgatart6 tarsadalmakat, mint ahogyan azt korabban peldaul a telepesek tettek Eszak-Amerikaban, Az eroszak eroszakot szill, es a fizikai kenyszer alatt sinylodo rabszolgak elobb-utobb fel fognak lazadni gazdaik ellen. Sokkal jobb az, ha olyan - globaIis - helyzetet tererntiink, amiben nines m6d a menekvesre, nines miert fellizadni, az emberek tehat remenyvesztetten torodnek bele a sorsukba.JelenIegi vilaggazdasagt berendezkedesunk tokeletesen alkalmas arra, hogy egy olyan rabswlgatart6 tarsada- 10m alakulhasson ki az alapjain, mely nelkiiloz! a direkt eroszakot, megmarad az egyen valasztasanak esalfa ilhizioja, ugyanakkor a Gazdak pontosan ugy tekinthetnek Ie dolgoz6ikra, ahogyan azt a gyapotfold tulajdonosok tettek a tobb milli6, Afrikab61 behurcolt, kenyszermunkara kenyszeritett szerencsetlennel.

Az ehbernel is kevesebbert ...

A rabszolgatartas intezrnenye jogilag termeszetesen esaknem rnindeniitt uldozendo gyakorlat, azonban bizonyos vilagcegek, a profitot gatlasok nelkiil hajszol6 nagyvallalatok megtalaltak a modjat annak, hogy egy-egy orszagba beletelepedve, annak gazdasagi iitoereire piocakent tapadva olyan korulmenyeket hozzanak letre, amelyek reven tulajdonkeppen megsziinik a valasztas szabadsaga. A munkahoz val6 jog egyszeriben letfontossagu kerdesse valik, es a rossz konilrnenyek okan meg a leglehetetlenebb aIlaslehetoseg is magat a megvaltast jelentheti csaladok tizezrei szamara. jellernzo m6don napjainkban leginkabb az azsiai tersegben talalhatunk olyan vallalatokat, cegeket, amelyek foglalkoztatasi gyakorlata nelkiiloz mindenfele demokratikus jelleget es tisztan rabswlgatart6 felfogasban rruikodik. A berrabszolgasag egy olyan jelenseg, melyet meg a korabeli, Afrikabol internaltaksern irigyelhetnenek meg: Ez esetben ugyanis habar az egyen dontesi szabadsaga ad ott - elmeletben -,

am az ot korulvevo realitasok egyertelrmien arra kenyszeritik, hogy rendkivi.il megalazo berezesert embertelen munkakorulrnenyek kozott helyezkedjen el.

Az egyik leghirhedtebb, berrabszolgakat tart6 multi egy vilaghirii sportszergyarto ceg, mely elsesorban divatos es praktikus edzocipoivel hodlt, Ennek a cegnek az azsiai kirendeltsegein szazszarnra talalkozhatunk gyermekkoru alkalrnazottakkal, akik napi egyetlen dollarert 16-18 orakat dolgoznak. Raadasul ez az egy dollar egy idealis, hibamentes munkavegzes fonynyadt gyurnolcse lehet esak, hiszen killonbozo retorzi6k leteznek arra vonatkoz6an, ha valaki esetleg nem kepes tartani az eloirt menynyiseg legyartasat. A biintetesek kozott szerepel a fizetesmegvonas, de egeszen dobbenetes m6don a nyilvanos megalazas, illetve a fizikai bantalmazas is mindennapi dolog ezekben az iizemekben. A legujabb kimutatasok szerint, esak Azsiaban tobb rnilli6ra te-

heto azoknak a szama, akik ilyen, vagy hasonI6 koriilmenyek kozott kenytelenek munkat vallalni, Gondoljik esak e1: napi egy dollar. Termeszetesen az ilyen vallalatoknaI nines sem szabadnap, sem hetvege, fgya h6nap vegere osszejohet a harmine dollar, ami atszarnitva hozzavetoleg 6500-7000 forintot jelent! Egy edzocipo ara a markaboltban ennek minimum a ketharornszorosa, es kapaszkodjanak meg: ezt a termeket hozzavetcleg harem perc alatt kesziti e1 egy azsiai berrabszolga, Szep kis profitot Iehet ebbol terme1ni, igaz?..

A lancra vert dolgozok

A modemkori rabszolgasag kialakulasJnak egyik elsc5dleges oka Iehet az, a II. vilaghabonit kovetd dobbenetes demogr.ifi.v robbanis; lelynek koszonhetc5en az embeseg lelekszama nehany evtize-

en beliil megharomszorozodott, mfg a negyvenes evekhen mindssze ketmilliardan voltunk ezen a DIyg6n, mostanra mar atleptuk a

SZIGORUAN TITKOS

hatmilliardos kiisz6b6t. Ennek a robbaruisruk 3Z eg)'ik veiej.irDj.1, hogy az emberek a sokszor csak ertektelen, val6s teljesitrneny nelkiili ertekpfrokon boviilo viJaggazdasagban nagyon nehezen, vagy egyaltalan nem kepesek megtalaIni a helyiiket. A profitorientalt szernleIetm6d kovetkezteben az orszagrol orszagra, kontinensrol kontinensre telepedo cegek min dig az olcs6bb es oIes6bb munkaeropiacot keresik, ennel fogva a munkav.i1Ial6i reteg koreben egeszen abszurd verseny bontakozott ki: Ki kepes kevesebbert doIgozni? Egy v.illalat mindig abban az orszagban ereszti le verszivo gyokereit, ahol minel kevesebb jarulekot, ad6t es persze bert kell kifizetnie, ezzel novelve az egyebkent is brutalis merteku profitjat, Mindehhez hozzajon meg az

a szempont is, hogy az adott orszagban a munkav.i1IaI6t megilleto jogok minel kevesebb lehetoseget biztositsanak a dolgozok szarnara - na, ekkor kezdodhet az igazi, fekeveszett kizsakmanyolas. Ez pedig osszessegeben alig kulonbozik mindattol, arniert a regi rabszolgatart6 tarsadalmakat aIsagos m6don eliteljiik es neha-neha szegyenkeziink miattuk. A rendszer alapja rna ugyanaz: sz6 szerint ehberert doIgoztatni kiszoIgaItatott szerencsetleneketl

Hihetetlen medon sajnos tudunk peldakat arra, amikor a gyilkos terrneszeni maganszektort a korrupt kormanyok egyenesen segitik a modernkori rabszolgatart6

rendszer kialakftasaban, Ilyen eset volt az_ smikor 3Z UnOC.Jl es Total olajcegek Burrnaban olajvezetcket epitettetek, es a munkasoknak a legalapvetobb jogokat sem adtak meg. Berezesuk nevetsegesnek mondhat6, az allarn pedig szemet hunyt a fe1ett, hogy ezek a cegek

bizonyos, szepen beesomagolt lila csokit; skkor nem mist tJmog.Jtunk, mint a modernkori rabszoIgatartas intezmenyet ...

Megveszem ezt a not! Manapsag megdobbentoen nagy a rabszolgatartas hagyomanya foleg

gyermekeket, idos embereket, sot terhes noket foglalkoztattak! Az epltkezes ideje alatt harem esetrol tudunk, amikor a dolgozo sz6t emelt a helyzete okan, Nos, a burrnai igazsagszoIgaItatas ezeket az embereket peldas gyorsasaggal bebortonozte! Az indok: szabotaltak egy, az allam szarnara rendkiviil fontos projektet ... Nyugat-Afrikaban oriasi kakaoultetvenyeken altalunk is ismert cegek foglalkoztatnak gyermekeket, sz6 szerint fillerekert, Az ebbol a rabszolgatart6 iparbol szarmaz6 csokoladek, egyeb edessegek megtalalhatoak a hazai boltok polcain is - raadasul egeszen nepszeni termekekrol van sz6. Attetelesen tehat, amikor megvesszUk azt a

a tavol-keleti, illetve a del-amerikai orszagokban, egyes heIyeken pedig szinte elvitathatatlan tarsadalmi berendezkedes reszekent kezelik mas emberek mindennapi hasznalati targykent val6 kezeleset.Indiaban peldaul nagyon elterjedt az ugynevezett adosrabszolgasag intezmenye, mely egeszen elkepeszto m6don nem uldozendo az allam reszerol. Az adosrabszolgasag hasonlit egy kiesit arra, amikor rni, civilizalt nyugatiak egy nagyobb osszeget vesziink fel egy banktol, aztan ennek kamatokkal megterhelt reszleteit nyogjiik fel eleten at. A kiilonbseg az, hogy Indiaban mar egy kisebb kolcson is termelhet oly merteku kamatokat, amit gyakorIatilag Iehetetlen

2010/10.

.:tImo!CiI 75

SZIGORUAN TITKOS

visszafizetni. A kolcsonadoi szerzodesben pedig feketen-feheren lefektetik azt, hogy mindket szerz6d6 fel tisztaban van a kovetkezmenyekkel, illetve hogy az adosrabszolga sajat akaratabol hajtja fejet igaba. Ez arrafele teljesen elfogadott dolog! A penzzavarba keriilt aldozat igazabol, mint eszkozt adja el magat, peldaul azert, hogy ezen az elkeseredett m6don segitse csaladi tobbi tagjat, lnnent6l kezdve pedig megsziinnek a jogai, kivaltsagai, lehetosegei, es eppen olyan targy lesz gazdaja kezeben, mint egy turmixgep,

A legtradicionalisabb rabszolgatartasi format meg mindig fuik, meghozza Mauritaniaban, ahol csak 1980-ban hoztak rendeletet arra nezve, hogy tobbe ne lehessen embereket rabszolgasorba taszitani, Ez a torveny azonban arrafele csak egy vice, senki nem veszi komolyan - meg maga a kormany sem. Ebben az lsten hata rnogotti orszagban rna is ugy adjik-veszik az embereket, illetve cserelik azo-

kat tevere, mas hasznalati targyakra, ahogyan azt evszazadokkal ezel6tt vilagszerte cselekedtek, Az itt tobbsegben lev6 berber muszlim kozosseg az Afrilclb6l szarmazo, mintegy nyolcvanezer f6s kisebbseget kezeli lelektelen ingosagkent, es a vilag ezt sz6 nelkiil niril Mashol a rabszolgasag egeszen bizarr, 6sid6kb6l rank maradt formal divatosak. Az olyan orszagokban, mint Ghana, Togo, Benin, vagy Nigeria, a leanygyermekekkel val6 kereskedes teljesen elfogadott, hetkoznapi tevekenyseg, Ezekben az allamokban el6fordul, hogy maga

az apa adja el leanygyermeket, peldaul azert, hogy igy engesztelje ki f6nokeit, illetve hogy pusztan csak penzhez jusson. A szerencsetlen lanyokat mar 10-12 eves korukban aruba bocsajtjak, rendkivill gyakori peldaul, hogy maguk a szill6k jatsszak el a kerit6 szerepet es csinalnak a lanyukbol prostitualtat - annak akarata ellenere,

Amerikai rernalom

Ha pedig azt gondoljak, hogy mindez csak a kevesbe civilizalt, illetve szamunkra nehezen ertheto, idegen kulnirak saja~a, akkor 6ria-

sit tevednek, A minden alap nelkiil a demokracia fellegvaranak tartott USA-ban tobb tanulmany jelent meg az ut6bbi id6ben arr61, hogy a kenyszermunka, a rabszolgatartas aranya egyre emelked6ben van biwnyos allamokban - jellemzoen azokban, amelyekbe j6val tobb bevandorlo erkezik. Ilyenek peldaul Florida, Kalifornia, illetve Texas, ahol mar 2004-ben tobb tizezerre becsiiltek a kiszolgaltatott, rabszolgakent kezelt emberek szamat, Ezeket a szerencsetleneket els6- sorban farmokon, engedely nelkiil iizemel6 kisebb gy3rakban, osszeszerel6 mUhelyekben helyezik el, a szerencsesebbeket pedig tehet6- sebb csaladok szolgajakent adjak tovabb az emberkeresked6k. Hosszasan lehetne meg sorolni a rabszolgatartas kulonbozd fajtait es megdobbentobbnel megdobbent6bb tenyeket kozolni annak bizonyitasa erdekeben, hogy a rabswlgatart6 tarsadalmak korantsern nintek el, csupan atalakultak, es mas eszkozokkel, kevesse tetten erhetoen folytatjik emberellenes gyakorlatukat. A vilag csupan kills6segeiben valtozott, a hatalmasok rnentalitasa fikarcnyit sem lett sem civilizaltabb, sem kultur.\.ltabb, sem emberibb. A kerdes csak az, hogy a sok szazmillio szerencsetlen vajon meddig niri meg az egyre szemtelenebb es egyre gyilkosabb rendszer rabigajat, es mikor dont ugy, hogy a bolyg6ra ratelepedo pi6cakt6l ideje lenne vegre egy globalis forradalom formaiaban megszabadulni, hogy utana egy j6val emberibb, val6ban demokratikus vilag epitesebe foghassunk.

I~.KOROSZTOSGYORGY

76 IWtOOlt:m

2010/10.

~ eroticco.fe.hu

• VQlaszolJ a IQnyoknak sms-ben! • Az SMS·be lId be a

• 1. Hirdeli:s kOdjal (P1: HI Vandal

• 2. SzOkOzzellizeneledel (P1.: HI Yanda Szla!) smsc Kiildd el az SMS-I!

06/91334400

SZIGORUAN TITKOS

Felelasseg az emberlseq jovajeert?

Daniel Bell gondolataival rnasok is egyetertettek, es 1965 szeptembereben egy kato-

napolitikai konferencian Aurelio Peccei, az olasz Fiat es Olivetti cegek vezetosegi tagja Gond- es viszternes idoket elilnk cimmel tartott eloadast, melyet a kovetkezo gondolattal fejezett be: IICsak akkor tekinthetiink fele-

lem nelkiil elore a masodik evezredre, ha atfog6an vizsgaljuk a problemakat, megpr6baljuk megerteni a koriilottiink elszabadulo hatalmas eroket, es ha a nepek es kormanyok,

W kiilonosen azok, ame-

Iyekre a legnagyobb

~ felelosseg harul, ereti-

~ segrol es hatarozoti-

O sagr61 tesznek tanubi-

~ zonysagot."

~ .. E szavakkal Aurelio

O~ Peccei gyakorlatilag felsz61itotta a vilag kormanyalt, hogy donteshozasi jogukat es a hatalom gyakorlasat adjak at egy felettiik mtikod6 nemzetkozi szervezetnek. Es mindezt termiszetesen kizarolag az ernberiseg

erdekeben tegyek, Mivel azonban a felszoIitas nem [art lathato eredmennyel, Peccei a vilag gazdasagi eletenek vezetoihez for-

dult, koziiliik is eloszor Alexander Kinghez, a parizsi szekhelyii Gazdasagi Egyiittmr1- kodesi es PejleszUsi Szervezet (OEeD) igazgatojahoz, Kettejiiknek aztan 1968-ban sikeriilt egy konferenciat szerveznie Romaban az Accademia dei Linceiben, amelyre rendkiviil alapos megfontolassal valogatott kozgazdaszokat, gyariparosokat, tud6sokat es a kozelet mas szernelyisegeit hfvtak meg. Beloluk alakult ki a R6- mai Klub, melynek szekhelye 2008 jullusaig Hamburgban volt, ekkor helyeztek at a svajci

Winterthurba. A tagok szama tik a Rornai Klub szakertoi, es hozzateszik, gyorsan nott, ezert a fels6 hatart 100 f6ben hogy a folyamat nem egy-ket eve kezdo- hataroztak meg, es kidolgoztak a tarsasag dott, hanem mintegy fel -------------- tevekenysegenek alapevszazada. Daniel Bell A Romal Klub szorosan egyuttmii- elveit is, melyeket ket mar 1960-ban megfo- kodik mas globalista titkos tarsa- pontban fogalmaztak

sagokkal, es kapcsolatban altnak. galmazta, hogy az ipari az amerikai es az izraeli titkos- meg:

tarsadalmak utan olyan 1. A kutatas osztonzese

szolgalatokkal is.

tarsadalmak jonnek a IIvilagproblematika"

majd letre, amelyekben megsziinik az ipar jobb megertese erdekeben, (Ami nem mas, es a mezogazdasag dominans szerepe, amit mint a vilaguralom atvetelenek kidolgozasa.) a szolgaltato szektorok vesznek at. Ekkor 2. A kutatasok eredmenyeinekeljuttatasa a pedig a gazdasagi novekedes fo hajtoereje a donteshozokhoz mind hivatalos, mind nem szolgaltatas es a tudas lesz. hivatalos szinten, a publikalt jelentesek es

A R6mai Klub nevu szervezetet 1968-

ban alapitotta egy olasz milllardos es

egy sk6t tud6s, allit61ag azzal a cellal,

hogy tudomanyos szaktekintelyeket es nemzetkozl i.izletembereket osszefogva szernbenezzenek az emberiseg

legsulyosabb gondjaival, es meqoldasokat keressenek azokra. Az alapit6k a tarsasagot multinacionalisnak szantak, melyben minden kulturat, ideol6giat, szakmat es tudomanyagat kepviseltetni akartak. Elsa nyilvanossagra hozott eredmenyeik

utan azonban felmeri.ilt a gyanu, hogy a R6mai Klub gyakorlatilag a Fold nepessegenek novekedeset akarja szabalyoznl, sajat elkepzeleseinek megfelel6en, a tarsadalom nem kivanatos elemeinek kiiktatasaval.

A kerdes csupan az, hogy vajon melyek azok az embercsoportok, amelyekre a tarsasag szerint a jovaben nem lesz szi.iksege a vilagnak ...

A Romai Klub napjainkban is hivatalos ..l"1.szervezetkent rmikodik, amely kiadvanyaiban es internetes honlapjan lIa tdrsadalmi valtozas fiiggetlen es vilagmeretr1 katalizatorakint' hatarozza meg magat, Mint irjak, ok elore figyelrneztettek a politikai denteshozokat napjaink gazdasagi valsagara is, de meg mindig kevesen latjak be, hogy valtozasokra van szukseg nemcsak a gazdasagban es a penziigyi folyamatokban, hanem a tarsadalomban es a termeszeti kornyezetben is. A jelenlegi helyzetet osszefoglalo neven az ipari-tarsadalrni rend valsagakent emlege-

Aurelio Peccei gyakorlatiJag felszolltotta a vilag korrnanyalt, hogy diinteshozasi jogukat es a hatalorn gyakorlasat adjak at egy fclettfik rniikiido ncrnzetkiizi szervezetnek

2010/10. li!1mO!Ci1 77

SZIGORUAN TITKOS

a rendszeres parbeszedek reven, (Ez pedig mar a hatalomatvetel gyakorlati megvalOsitasat [elenii.}

Gyilkos tanacsok

1972 ota a tarsasag 33 darab Jelentes a Roma; Klub szamara cirrui tanulmanyt tett kozze, Ezek kulonbozo ternakkal foglalkoznak, melyeket a jovobeli fejlodes szempontjabol vizsgalnak. Az elso, legnagyobb hatasu jelentes A novekedes haidra! dmmel jelent meg 1972-ben, es arra figyelmeztetett, hogy a Fold eroforrasai vegesek, a nepesseg novekedese pedig katasztr6f.ihoz vezet: IIHa a lakossag szamdnak, az iparositds, a komyezetszennyezes, az elelmiszertenneies mereteinek, az eroforrdsok kimeritesenek jelenlegi novekedesi tendenciai valtozatlanok maradnak, akkor a nbvekede: lIatarait bolygolJkoli mar valamikor a kovetkez6 szdz ev folyamall elerjiik. Ennek legvalOszimlbb kOvetkezmenye az lesz; hogy mind a nepesseg szama, mind az ipar kapacitdsa viszonylag uirtelen es iranylthatatlanul visszaesik:"

A katasztr6fa elkerulesenek rnodjat a Klub a nepesseg szabalyozasaban latta, es az osszeeskuvesek kutat6i szerint a tarsasag nagyon is radikalis lepeseket tett ennek erdekeben. Javaslatukra Henry Kissinger nemzetbiztonsagi jelentest Irt a harmadik vilag tulnepe-

78 IWmOlm

2010/10.

sedesi problernajarol es annak az Egyesiilt Allamok biztonsagara gyakorolt hatasarol, minekutana az Amerikai Vedelmi Miniszterium biol6giai fegyverekkel foglalkoz6 reszlege egy olyan virus kifejleszteset kezdte meg, amely aldozatai imrnunrendszeret tamadja meg. A terv szerint a vfrusnak a tarsadalom "haszontalan" elerneit, a spanyol ajku, Fekete vagy homoszexualis kozossegeit kellett volna elpusztitania, es az Afrikaban

harcolo kubai katonak ellen vetettek be eldszor a hetvenes evek vegen, Am a biologiai fegyver kiszabaduit az ellenorzes a161, majd mutalodott, es rovididon beliil AIDS neven elterjedt az egesz Fekete kontinensen. Ugyanekkor a CIA is 'dolgozott egy olyan etnikai fegyver eloaIlitasan, amely genetikai elteresek (pl. borszin) alapjan valogat az .11- dozatai kozt, Ezek a kiserletek a Maryland allambeli Frederick varosaban zajlottak a Kulonleges Miiveletek Ugyosztalyan, Fennmaradt roluk egy 1971-ben kesziilt dokumentum, amely IS evre elore megtervezi a virus utjat. Ennek elso lepesekent az Egyesiilt Allarnok nagyvarosaiban a feketek lakta negyedek drogfogyaszt6i kozott tobb ezer fertozott fecskendot osztottak szet, arra szamitva, hogy a virus megmarad a gett6kon belul, es nem terjed el a kozeposztaly altal lakott kertvarosi negyedekben , ..

Mint tudjuk, ez sem igy sikerult, am az elszabadult virusok ellenere az emberiseg lelekszama megsern csokken, hanem mind rohamosabb iitemben novekszik. Ezert a R6mai Klub szakemberei evrol eyre ujabb tervekkel allnak elo a nepessegszabalyozas megoldasara, es ugy tiinik, mar nem etnikai alapon gondolkoznak ...

THOMASWOUK

Noha a fiiggetlensegi haboru veget ert, es az 1783- ban Parizsban alairt bekeszer-

rabeli brit hfrszerzes egyik vezetoje peldaul igy irt az amerikai illuminatusokrol:

"EM es legfobb celjuk, hogy minel nagyobb gazdagsagot, erot es hatalmat halmozzanak fel, milldellllemu lIIunkavegzes nelkill, maid celjuk betetozesekent euoroljek a kercsztenysegetj ekkor aztan a szabados elet, az altalanos erkiilcstelenseg minden gonoszt a partfogojukkd tesz. Segltsegilkkel egesz Europat a maguk: uralma ala hajtjak. Sot ezutan sem cfl/nak

SZIGORUAN TITKOS

azokat az amerikai szervezkedeseket, melyek celja az Egyesiilt Allamok bomlasztasa volt. 1778 aprilisaban Sir John Robison szervezeseben tobb befolyasos amerikai ferfi gyiilt ossze Massachusetts allam Essex megyejeben Geoge Cabot birtokan, hogy kidolgozzak allarnuk uj alkotmanyat. Voltak koztuk ugyvedek, kereskedok, es olyan politikusok, mint Tim 0 thy Pickering, Jonathan Jackson, John Lowell es 711eophilus Parsons.

meranUlet az elnoN ellen?

Az Egyesiilt Allamok tortenetenek szabadkornuves vonatkozasairol sokat hallani az ut6bbi ldoben, arr61 viszont j6val kevesebbet tudunk, hogy nehany politikus ki akarta szakitani az crszaqot a titkos tarsasagok szoritasab61. Ezek az emberek az 1800-as evek elejen Thomas Jefferson elnokkel szembeallva a bankarok helyett a sajat keziikben akartak tudni az orszaqot, es celjuk eleresehez nem valogattak az eszkozokben ...

Az esse xi klikk kH meghatarozo tagja Timothy Pickering (balra) es Theophilus Parsons (jobbra), a csoport "ezetllje volt

erzett orornukben nem is igazan meg, es addig nyomulnak: elore a titkoltak, Ezert keriilhetett az vilagban, mignem az egesz embeEgyesiilt Allarnok hivatalos jel- riseg egyetlen, szetvdlaszthatatlan kepei koze szamos szabadkornu- masszdva nem lesz ... "

yes ernblerna, amelyekr61 napjainkban annyit lehet hallani.

Az angol iizletemberek ugy ereztek, hogy az amerikai bankarok kisernmiztek 6ket, es att61 feltek, hogy a hatalomhoz jutott titkos tarsasagok nem erik be ennyivel. Sir John Robison, a ko-

A titkos 6pium-haboru A brit titkosszolgalat tevekenysege terrneszetesen nem merult ki abban, hogy pamfleteket irjanak a szabadkomuvesekrol es tarsaikrol, hanem minden lehetseges eszkozzel tamogattak

megalakitjak az Eszaki Konfoderaciot, Az 1804-es valasztasokon ezzel a cellal indultak jeloltjeik, am ekkor nem jutottak be a torvenyhozasba, Ezutan merenyletet kisereltek meg Thomas Jefferson ellen, majd Az Essexi Kozosseg - amely ne- gazdasagi erejukkel igyekeztek vet az els6 gyiile- ----------- megbuktatni a suk helyszfnerol Az Essexi Kozosseg sze- korrnanyt, vegul kapta - eppen rette vo/na rdszoktatni az 6pium tomeezert ugy latta, az orszdg lakossdgdt a ges elterjesztesehogy nyiltan kdbitoszerek elvezetere, vel akartak szetnem sokat tehet hogy aztdn konnyuszer- ziilleszteni az celjai megval6- reI befolydsolhassdk oket orszagot, hogy

- s tobb elemzo szerint

sitasaert, viszont majd kemenyen

tobbeknek kozu- ezt teszik napjainkban is fellephessenek a luk sikeriilt be- bizonyos hdtterben dllo bUnozok ellen,

titkos erok.

epulnie a kiala- aminek hatasa-

kul6 allamapparatusba, Geoge Cabot Massachusetts allam szenatora lett, Timothy Pickering kiiliigyminiszter, Theophilus Parsons pedig a legfelsobb birak egyike. Ennek ellen ere nem sokat tudtak tenni tarsaikert, akik 1800 es 1809 kozott az orszag harmadik elnoke, Thomas

Valamennyiiiknek volt elkepzelese az uj orszag jovojer61, am ezek az elkepzelesek nem feltetleniil estek egybe a Fiiggetlensegi Nyilatkozat alalroinak terveivel, kiilonosen a gyapot- es 6piumkereskedelem kerdeseiben.

Jefferson alatt elvesztettek az 6piumkereskedelem feletti eIlenorzesuket, helyettiik erre az elnok aldasaval a szabadkdrruiyes bankarok tettek r5. a kezuket. Az Essexi Kozosseg tagjai - koztuk ujabb, korabban nagyhatalmu, de most hatterbe szoritott csaladokkal - ekkor dontottek ugy, hogy Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, Vermont es New Jersey allamokat kiszakitva az USA keretei kozul, kozosen

Az essexl osszeesku"ok Thomas Jefferson meggyilkolasat is terveztek

ra a kozvelemeny oket akarja az Egyesiilt Allamok vezetdive valasztani, Terveik azonban sorra kudarcba fulladtak, majd az 1812-1815 kozott folyt angolamerikai kereskedelmi haboru vegleg szetzilalta az Essexi Kozosseget ...

REINE

2010/10.

IjHtnt1!Ci1 79

JOv6vlI.AG

ElkeszUlt az elsa Mars·szimulator

Az oroszok hoztak letre egy gyartelep meretu specialis berendezest, mely kepes legalabb ko-

bolyg6n. Dgy latszik, 6k nem biznak a plazrnahajtorrni sikereben, igy a szimulacio idotartalmat

zelit6leg olyan korulmenyeket teremteni itt a Folden, mint amilyenekkel a majdani urhaj6soknak kell szembenezniiik a Mars-utazas soran, illetve magan a

520 napban hataroztak meg. (250 nap az odavezet6 ut, 30 nap a Marson toltott id6, es 240 nap a hazafele tart6 szakasz.) A szimulacio elsosorban a lelektani hatasokat

80 IjlllZOlt1l'l

2010/10.

vizsgalja: peldaul azt, hogyan kepes hat ember egy sziik terben elviselni egyrnas tarsasagat ilyen hosszu id6n keresztiil, de .a monoton etkezesi

szokasok, illetve mas, fiziol6giai tehertetelek is napirenden lesznek. A Mars500-ban meg a Voros Bolyg6 ritkas legkoret is kepesek lesznek leutanozni.

39 nap alatt a Marsra!

A legUjabb fejlesztesu plazma-hajt6miivel meg kozelebb keriilhetne hozzank a Voros Bolyg6 - legalabbis id6ben -, igy elkepzelhetcve valna vegre az ernberiseg nagy alma, a Mars meghoditasa, A NASA es az Ad Astra Rocket new ceg kozos fejleszteseben megepitett szuperhajtornu, a VASIMR egeszen fantasztikus technologiat kepvisel: Az ionizalt gazokat radiohullarnokkal hevitik a Nap forrosaganal mintegy husz-

szor magasabb homersekletre, es az ekkepp letrejov6 plazrnat lokik ki a magneses terek segitsegevel a fuvokakon, Mindez elkepeszto sebesseget ad az urhaj6nak, fgy akar 39 nap alatt megtehet6 a Fold-Mars tavolsag, A hajtormivet elesben eloszor 2014-ben fogjak tesztelni, a tervek szerint 2017-ben pedig megkezd6dhet a most mar nem is olyan nagy utazas a hozzank legkozelebb es6 bolyg6 fele,

Ujabb szereplo

az urturizmus uzletagban

A Boeing is megIatta az iizleti lehetoseget az urutaztatasban, most mar komoly koncepci6kkal rendelkeznek azt illetoen, hogyan lehetne megoldani a csaladok urbe [uttatasat. A Crew Space Transportation- 100 nevre hallgat6 terv nem eppen egy elso osztalyu igenyeket maradektalanul kiszolgalo tervezet, cserebe viszont az egyik legolcs6bb urkalandozasi lehetoseget fogja biztositani a gigaceg szerint. Megvalosulasara 2014-ig kell varnunk.

Osszeallitotta:

CRUSADER

J ov6vI LAG

Nap-meteorologia

berendezeseinket, halozatainkat, mert rnaskulonben egyszenien megsiilnenek, es ezzel civil izacionk a kozepkori allapotokba siillyedne viszsza. Ezert van hat szuk-

A Solar Dynamics Observatory reven - amit a NASA iden februarban engedett foldkoriili palyara - nagyon pontosan

miert fontos ez? Peldaul azert, mert epen a NASA szerint 2012-re egy nagyon eros napfolttevekenyseg varhato - job-

megjosolhatova valnak a jovoben torteno napkitoresek, valahogy ugy, ahogyan a meteorol6gusok mondjak meg nekiink most mar rutinszeruen es egyre nagyobb pontessaggal, hogy holnap miIyen ido varhato. Hogy

ban mondva egy jelenleg is tarto folyamat kicsucsosodasa -, ami egyiitt jar egy minden eddiginel nagyobb napkitoressel. Ez esetben nem art j6 elore kikapcsolni es biztonsagba helyezni legfontosabb elektronikai

seg a SDO rmikodesere, mely varhatoan nagyon pontosan kozli majd veliink, hogy mikorra varhato a Napbol szarrnazo vegitelet - am it ennek koszonhetoen tal an elkerulhetunk, legalabbis hatasait csillapfthatjuk.

2010/10.

IIHmOIMil 81

JOV6VILAG

Lehetseges-e utazni az id6ben? Es csak el6re, vagy hatrafele, azaz a jov6be es a multba? Allitolag vannak, akik ezt

mar meqtettek, De mi van, ha termeszeti torveny tiltja az idoutazast? Ha az id6ket valami vedelmezi a benni.ik utazoktol?

1\ Keglep6 talan, de egyre tobb az olyan 1. ~ hdomanyosan kepzett ember (nem merem azt irni, hogy tudos], aki egyfelol rnindinkabb hisz az idoutazasok lehetosegeben, masfelol tenne is valamit azert, hogy azok megval6suljanak. Sokan allitjak, hogy ilyen vagy olyan medon akar mar rna, vagy a kozeljovoben is eld lehetne idezni idoutazast, meg ha egyelore nem is az emberek szamara.

Orhajos es id6utazo

Van egy iddutazo, akirol barki tudhatja, hogy mar valoban utazott az idoben, es ez nem vice. Ismerjiik a kiletet is. Szergej Avgyejev a neve, foglalkozasa urhajos, Avgyejev ponto san harom utazasa soran osszesen 747 napot, azaz tobb mint ket evet toltott annak idejen a MIR urallomason. (Rekordjat az6ta megdontottek. - A szerk.) Az uraIlomason a gravitacio, tudjuk, sokkal gyongebb, mint a Folden, ezert az orak - Einstein elmeletevel megegyezoen - valamivel lassabban jarnak. Az elteres persze csak minimalls, de ha osszeadjuk az a1ig merheto kulonbsegeket, ket ev a1att az idoelteres eleri az I/50-ed masodpercet (!). Ez persze nagyon keves, az ember nem is erzekelheti, hiszen meg az egy masodperc is rettento gyorsan mulik el, nemhogy annak otvened resze. Megis, amikor Avgyejev foldet ert, nem csak tobb mint 500 millie megtett kilometer volt mogotte, de mar a jovoben jirt egy-otvened masodperc erejeig, ennyivel elozte meg a kozben a Folden elo embertarsait ... Michio Kaku, Arnerikaban elo japan tudes, szamos igen j6 konyv szerzoje e targyban, meg is jegyezte, hogy Avgyejev voltakeppen egy idogepben utazgatott a Fold korul,

Fizika vagy penz?

Vannak ismert fizikusok, akik szerint nem a fizika illit akadalyt az idoutazasok utjiba, hanem a penz hianya. Tcibb penzt kellene aldozni ezekre a kutatasokra, es maris lenne

82 IWmOICj1

2010/10.

lehetoseg az iddutazasra! Ez a jelszava Paul Daviesnek, David Hochbergnek, Kip 71JOmenak akkor is, ha ezt nem mindegyik mondja ki ilyen egyertelrmien, Utobbi evek 6ta probalja ravenni a hatosagokat (foleg a Hogyan epitsijllk idogepet? cirmi konyveben) es tudostarsait, No meg a fenntart6 intezmenyeket, hogy a genfi CERN, a nagy hadron-utkozteto szerkezetet mas modon is hasznosithatnak. Thorne a reszecskegyorsit6ban fereglyukat hozna letre, A reszecskeket a ferry sebessegere felgyorsitva es kulonfele, de mar rna is lehetseges rruiveletekkel biztositana egy olyan folyamatot, amelynek kelloen hosszu ideig - peldaul 10 evig (!) - tarto megszakitatlan mukodesevel a reszecskek szabadon utazhatnanak vagy a rmiltba, vagy a jovobe (az olvaso megerti, ha nem megyek bele a rmiszaki reszletekbe, hisz azok nagyon bonyoluItak es meg a szakemberek kozott is egy kis reteg szamara erthetoek). Eleg, ha azt mondom, hogy ehhez a hosszu kiserlethez antianyagot is elo kellene allitani a reszecskegyorsit6ban? A technikai nehezsegek azonban legyozhetoek, csak eleg penzt kell ra aldozni, velik az emlitett es nem emlitett fizikusok. Elegge nepszeni az az elv, arnit Stephen Hawkillg is hirdet: azert nem talalkozunk

jovobol [ott emberekkel, mert azok csak addig az idohatarig tudnak visszamenni, arnit a birtokukban levo technol6gia lehetove tesz. Azaz, ha mondjuk 2IOI-ben rnegalkotjik az idogepet, amivel vissza lehet menni a multba, akkor egy illeto 20IS-ban induIva a multba, megakadt 2IOl-nel, akkor, arnikor megalkottak az elso, azon az elven miikodo idogepet.

Sokaig a legtiihh idiit az orosz Szergej Avgyejev (fent) toltdtte a viJagiirben: 3 repules soran 747 napot, de rekordjat 200S-ben Szergej Krikaljov megdontotte, mert hat utazasa soran iisszescn 748 napot tiiltiitt a vilagiirbcn. A Icghosszabb iirrcpiiles rekordjat Valcrij Poljakov tudhatja rnagaenak 437 nappal. l\1ichio Kaku japan tudes (balra) szerint Avgyejev es tarsai voltakeppen cgy idiigepbcn utaztak a FOld kiiriil

Sok fizikus veli ugy, koztiik Hawking is, hogy a megalkotott anyag maga nem mehet visszabb, mint az azt lehetove tevo technika idokuszobe, Ha igy van - ha igy lenne - akkor igazabol nem lehetne visszamenni az idoben, Ezert sokan elvetik ezt az elvet.

Lathatatlan akadaly

Hawking teljes hatarozottsaggal allitja: a multba torteno idoutazasok annyi bajt okoznanak, hogy azt fel sem fogjuk. Biztos benne: letezik valamilyen, rna meg ismeretlen fizikai mechanizmus, amelyik lehetetlenne teszi az idoutazasokat - maskulonben nem lennenk kepesek osszeegyeztetni vilagunk tortenetet,

Val6 igaz, egyetlen aprosag is nagy valtozasokat okozhat. Tekintsiink eI a mar ezerszer leragott gumicsontt61, az ugynevezett "nagypapadilemmatol" (azaz, ha visszamegyek a multba es rnegolorn a sajat nagyapamat, en sem jovok erre a vilagra, de ha nem is vagyok, akkor hogyan mehetnekvissza megolni a nagyapamatt) es induljunk ki a kaosz-elmeletbol. Ez tobbek kozott azt allit]a, hogy egy biwnyos idoben es helyen vegrehajtott akarmilyen mikromereni valtozas kesobb sokkal nagyobb mereni valtozasokat generaIhat. Egy pelda: visszamegyek a

multba SO evet es egy osvenyen ballagva odebb rugok egy kisebb kovet, bt perc mulva jon arra valaki, olyan szerencsetlenul lep a kore, hogy elesik es kitori a nyalcit. Vagyis akaratlanul is egy ember halalat okoztam, aki pedig elt volna tovabb, ha en nem megyek vissza a multba, es nem rugok bele a kobe. Ha ez nem tortenik, azt az embert par evvel kesobb egy fontos orszag elnokeve valasztottak volna es olyan tarsadalmi reformokat vezet be, amelyek szazmilliok, vagy eppen a peldat koveto fel vilag eleteben okoznak jelentos valtozasokat. .. De az is lehet, hogy percekkel kesobb az az ember jon arra es szegi a nyakat, aki a legjobb uton volt, hogy feltalaIja a rak ellenszeret, Ez esetben is oriasi veszteseget okoztam a vilagnak ... Hawking ezert mondja - vagy csak erosen remeli? -, hogy van valamilyen vedekezo-tilto mechanizmus. Hogy a vilagot ugy rendeztek el, ilyesmi ne fordulhasson elo, mert tomerdek zavart okozna. Ha egy idoutazo barmilyen zavart okoz a multban, visszaterve mar nem ugyanazt a viMgot talalja, amelybol elindult! Ily medon lehet, hogy ket nagy meglepetes var ra: az egyik, hogy rni varja ot a multban, mi-

lyen kalandokat fog ott atelni - a rnasik: mit talal a maga mostani vilagaban, ha visszater? Lehet, hogy eppen a sajat idoutazasa, a multban tett latogatasa, ottani tettei miatt valtozik meg minden folyamat? Es arnikor par oraval vagy nappal kesobb visszater (kozombos, mennyi ido telt el szerinte, hiszen a multbeli Iatogatasanak datuma, mondjuk 1830-t6l maig, amikor visszajon ide, mindenkeppen eltelt 180 ev), egy egeszen mas vilagot talal, Ez azt is jelentheti, hogy aki egyszer, kihasznalva az idogepet, idoutazasokra adta a fejet, labilis sorsu, orokke hontalan ernberre is valhat, Hiszen ha egyszer visszarnent a rmiltba, ott elkovetett egy apr6 valtoztatast - aminek nem is volt a tudataban -, mire visszajott abba az idobe, ahonnan elindult, egy masfele vilagra lelt. Megint elindul tehat, hogy megkeresse az e1vesztett vilagat, de ismet okozhat valtozasokat, es visszajovet egy ujabb, immar harmadik, negyedik, tizenotodik vagy hatszaznyolcvanharmadik fele vilagot talal' (Hat meg, ha a m6dszer elterjed es egyszerre sok idoutazo jarja majd az idoket, azok egyiittesen milyen sok valtozast generaInak majdl) Ha az elso idoutazasa idejen otthagyta

JOV6VILAG

a csaladjat, baratait, munkajat, szakrnajat - lehet, ezekre soha tobbe nem lelhet ra .. ?

Az orosz ldokabln

Van egy nagy orosz tudornanyos egyesules, a hires Kozmopoiszk, amely immar harmine eve rmikodik. A tud6saik gyartottak egy "matrjoska-babat'; azaz egy olyan idogepet, kapszulat, amelybe belefer egy ember. A kozismert babara annyiban hasonlit, hogy sok reteg elektromagnest tettek bele, egyiket a masikba, igy utanoztak Ie az emlitett babat (bar persze nem ez volt a eel, csak a mukodesi elv). A kabinban maskeppen mulik az ido, mint azon kivii!. AIlit61ag sikeriilt ugy megoldani a dolgot, hogy minden bent toltott ora alatt az idoutaz6 1,5 rnasodpercet mehet elore, vagy 0,5 masodpercet hatrafele az idoben. Ha mindez igaz - nem ok nelkul vannak nagy fenntartasaik a kutat6knak az oroszokkal kapcsolatban -, akkor egy ev alatt elore lehetne menni a geppel negy napra, hatrafele pedig egy napot. Csak hat ezt meg senki sem bizonyitotta be, kiilonben is, abban a kis kuckoban ki birna ki egy ill6 evig?

Viszont felmeriilt a tud6sokban egy masik lehetdseg. Paradox ez is, de nem a rnulttal, hanem a jovovel kapcsolatos. Ha sikeriilne rnostansag letrehozni valamilyen kezdetleges idogepet, amivel valaki el tudna menni a jovobe - ott beszerezhetne az informaciot: hogyall kell sokkal jobb, modernebb, haszlliilllat6bb idagepet epiteni?

Bizony lehet, nagy meglepetes erhet benniinketo Ugyanis kideriilhet, hogy mar a mai tudas birtokaban, a mai eszkozokkel is lehetne idogepet epiteni, csak tud6saink meg nem figyeltek fel minden lehetseges osszefiiggesre, Meg nem kapcsoltak egybe bizonyos elvi es gyakorlati dolgokat, ezert hiszik, hogy az Idogep vagy csak a tavoli jovo igerete, vagy pedig egyaltalan nem is val6sithat6 meg.

NEMERE ISTVAN

2010/10.

IjtliSOlrnl 83

JOv6vlI.AG

Alegnagyobbak

Hogy meqertsuk, mekkora robbanasrol van sz6, a vulkankitoresek naqysaqrendi osztalyozasanak nyokfokozatu skalajat hfvhatjuk seqitsequl. Az osztalyba sorolas legf6bb kriteriurna a kidobott anyagmenynyiseq naqysaqrendje. Mar ernlitettuk, hogy a Mount St. Helens 1 km3-nyi vulkani hamut jutatott a leg korbe, amely messze eltorpul a Tambora 1815-os kitoresenek szornyu hatasai mellett. Ez ut6bbi kitores, akarcsak a Yellowstone-vulkan utols6 el6tti kalderakepzo kitorese, a nyokfokozatu skalan a 7. szuperkollosszalisnak nevezett osztalyba sorolhat6. Ebben az osztalyban szaz kobkilorneterekben rnerhetoa kidobottanyagmenynyiseq. A Krakatau 1883-as kitorese, valamint a Szantorini Kr. e. 1650-ben torrent kitorese, amely elpusztftotta a min6szi kulturat, mar csak a 6. kolosszalisnak nevezett kitoresosztalyba sorolhat6, ahol tiz kobkilorneter a kidobott anyag rnennyiseqe rnertekeqyseqe.

A szupcrvulkanok kliziil a Mount St. Helcns-t a lcgklsebhek klizlitt tartjak szamon

A Yellowstone legut6bbi kltorese, f61eg a 2 mil1i6 ewe I ezel6tti kltores a legmagasabb 8., meqakolosszalisnak nevezett osztalyba tartozik. A 2 milli6 ewe I ezel6tti, 2500 kobkllorneteres kitores 17-szer volt nagyobb, mint a Tambora kitorese, 83-szor nagyobb, mint a Szantorini kltorese, es tobb szazszorosa volt a Krakatau kitoresenek.

UFO·HiREK

Visszatero UFO?

Ezt az erdekes felvetelt julius 4-en keszltette egy angol (salad a f6ldk6zi-tengeri udi.il6varosban, Aguilas-ban. Az ismeretlen eredetu szerkezet veletlenul kerult ra a fot6ra, mivel a felvetel keszitesenek idopontjaban szabad szemmel nem volt lathato az egen.

A spanyol varos felett meg6r6kitett objektum nagy hasonlosaqot mutat azzal a hiresse valt UFO-val, amelyet Harold Trude/nek slkerult meg6r6kitenie 1967. junius 16-an Rhode Island felett.

Kiserteties hasonlosaq Augusztusban az atlagosnoll is tobb UFO-felvetel keszult vilagszerte,

Az egyik legszebb fot6t augusztus 4-en Ken-

felett elterulo viharfelhot fotozta, majd miutan attoltotte a szarnitogepere a kepeket, eszrevette, hogy az egyiken egy femes csillogasu objektum is lathato, Mint kesobb az egyik kutatonak elmondta,

ekkora szer-

kezetet meg

kellett volna

pillantania, de biztos abban, hogy az exponalas idopontjaban egyetlen legijarmii sem tart6zkodott a levegoben, Kisertetiesen hasonlo UFO-t orokitett meg augusztus Soan Haitin egy fiatalember Black Berry kesziilekevel. Az ismeretlen eredeni targy ebben az esetben sem volt szabad szemmel megfigyelheto, csak a szamitogepre attoltott felvetelen valt lathatova,

tuckyban keszitettek egy azonositatlan repii- 10 targyr61. A szukszavu kommentar szerint az egyik helyi lakos a varos

86 Ij!litlOlrnl

2010/10.

Azevesete

Egy fenyesen izz6 szerkezet repiilt at julius 7 -en, este kilenc orakor a kinai nagyvaros, Hangzhou felett. A hangtalanul repulo ismeretlen targy fennakadast okozott a legi forgalomban, eppen ezert rovid idore, biztonsagi okokbol lezartak a helyi Xioashan repuloteret.

Az esemennyel behat6an foglalkozott a Magyarorszagon is foghat6 CCTV. Egy nappal a tortentek utan bemutattak ket

felvetelt az ismeretlen repulo szerkezetrol, de mint kesobb kiderult, a titokzatos objektumr61 j6val tobb fot6 keszult, Ezek mindegyiken egy

hosszan elnyult szerkezet lathato, amelynek tetejen azonos tavolsagban apro fenyek vilagitanak,

Az egyik foto kulonosen erdekes, mivel j61 megfigyelheto, amint az UFO fatyolszenien rnegvilagit[a az alatta elterulo lakotelepet.

A hivatalos allasfoglalas szerint a rernuletet okoz6, tiizesen izz6 objektum egy amerikai interkontinentalis ballisztikus raketa leszakadt darabja lehetett, de a nyornozas befejezeseig az illetekesek nem akarnak nyilatkozni.

Tris szurkek, magas szokek, .&betolakod6k, elveszett idd, Egy elterites "klasszikus" elemei, Negyedik tipusu taldlkozas, Kozvetlen kapcsolatfelvetel egy idegen vilag ertelmes lenyeivel. Elhagyatott ejszakai orszagut, a varostol tavolabb epiilt haz, vagy farm, felhomalyos haloszoba. Vakit6 Feher feny es kulonos kekes derenges,

A harmadik es negyedik tipusu talalkozasok soran az elteritett szernelyek rendszerint egyediil tart6zkodnak az epulet valamelyik helyisegeben. De lehet, hogy maganyosan aut6znak a vaksotetben, ahol a lamp a fenye esak egy nehanyszor tiz meteres darabot harap ki a sotetsegbol, de tavolabb mar egybefolyik az egbolt es a ta], es gondolatban ezernyi veszely leselkedik a vezetore ...

Ha nem latunk tisztan, ha a - sz6 szoros ertelmeben - sotetben kell tapogat6znunk, alaposan elbizonytalanodunk. Genjeink szazezer evek 6ta megoriztek a sotetsegtol val6 felelem gyomorszorit6 erzeset,

Ha ejszaka egyediil feksziink egy sotet haloszobaban, a behuzott fiiggonyokon tul komor felhok rejtik eI meg a esilIagok paranyi fenyet is, akkor elalvas elott osszerezzenunk minden zajra, es fejiinkre huzzuk a takar6t ... A puha paplan melegeben ugy erezziik, hogy sikeriilt kirekeszteniink a kulvilagot, es osszegornbolyodve megmenekiiltiink minden veszelytol,

De akkor felvilIan a feny. Vakit6 fenyarban uszik az egesz szoba. Mintha tobb ezer wattos izz6kkal vildgitottak volna be a helyiseg minden negyzetcentimeteret, Csak az agy es a takar6 szele kozott szurodik be az eros ferry, de egy masodperc alatt megoli a szineket, es nem letezik mas esak a Feher. A felelemmel atszott iszonyat bekiiszik az agyunkba es lebenitja a testiinket. Sikitani szeretnenk, de nem jon hang a torkunkra, fel akarunk ugrani, de vegtagjaink nem engedelmeskednek az agyunknak.

Ezt a pilIanatot nem lehet igazan leimi, ezt esak 3telni lehet ...

FOLOONKivOUEK

Balj6s hetvege

1998-ban, egy Vertes kozeli telepiilesen, Heregen, T. Eszier harom nap alatt olyan esernenyeket elt at, amelyre meg mai is remegve gondol vissza! A 34 eves, ket gyermekes asszony ez idaig nem igen foglalkozott UFO-kkal es foldonkfvuliekkel. Nyolc evig a kozeli telepules egyik boltjaban dolgozott eladokent, de elso gyermeke sziiletesekor, 1990- ben elment gyesre. Az6ta megsziiletett masodik gyermekiik is, a most harem esztendos Gabor. Eszter a nyole ev soran tobb alkalommal is vissza szeretett volna menni dolgozni, de a korulrnenyek mindig ugy hoztak, hogy ez nem sikeriilt neki. A ket gyerek elegge lefoglalja a napjat, s csak delelott tud egy kiesit kikapcsolodni, amikor tanya iskolaban van.

De hat mi is tortent azon a bizonyos aprilisi hetvegen? Nyolckor lefektette Gabert, Emeset pedig beparanesolta a fiirdoszobaba, A legszivesebben felhivta volna a ferjet, hogy eImondja a rossz erzeseit, de tudta, hogy az nem igen torodik az ilyesmikkel ...

Fia hamar elaludt, de Emese meg este tizkor sem akart bernenni a szobajaba. Odabujt hozza a nappali szoba kanapejan, es kerte, hogy mondjon neki egy meset, T. Eszter kozben tevet nezett, de ut61ag raj ott, fogalrna sines, hogy milyen filmeket latott. Osszevissza kapesolta a csatornakat a taviranyitoval, de egyetlen musor sem tudta lekotni a figyelmet, Raadasul Emese is milyen furcsan viselkedik! Ilyenkor altalaban mar bent fekszik az agyaban, es valamelyik kedvene mesefilmjet nezi a nagyapjatol kapott vide6n ...

Mar tizenegy 6ra is elrmilt, amikor vegre befejezte az olvasast. Maga sem tudta, rniert eppen a 99 magyar nepmese keriilt a kezebe, s ut61ag djott, arra sem emlekszik, hogy melyik rneseket olvasta fel Emesenek i.. Mielott bement volna a fiirdoszobaba, Emese rnegkerdezte, hogy ott aludhat-e vele a "nagy" agyban, az edesapja helyen ...

2010/10.

IIHmOlm

87

II'fOLDONKivOLIEK

Eszter mar az agy szelen tilt, ami- Ahelyett, hogy megnyugodott kor eszebe jutott, hogy elfelejtet- volna egyre jobban elhatalmate kikapesolni a tevet, sodott rajta a felelernl A gyomra Kisetalt a nappaliba, de esak har- gorcsbe randult, szaja meg jobmadszorra sikeriilt lenyomnia a ban kiszaradt, es ugy erezte, hogy tavkapcsolo megfelel6 gombjat! a szive kiugrik a helyerdll Erezte, EIs6re egy olyan ----------- hogy egesz tesmagas csatorna- E/oszor azt hittem, hogy te veritekben

most mdr orokke fe/ni fora kapesolt, ahol

nem volt adas. A gok a sotetsegto/, es este

vibralo villodzas majd nem merek kimenni

a kertbe, vagy az utcdra. szinte megbabo- De ahogy egyre tobbszor

nazta, Dgy erez- vegiggondo/tam a tortente, hogy furesa teket, rdjottem, hogy semabrak jelennek mi okom az aggoda/omra. meg az tires kep-

ernyon, es valarnifele hangokat is hallott! A szive veszettiil kalimpalt, eloszor azt hitte, arra sem lesz ereje, hogy visszamenjen a haloszobaba. Nem tudta, menynyi id6 telt el, amlg osszeszedte rnagat, es a felhomalyos szobaban visszabotorkalt a haloba.

Miel6tt agyba bujt volna 6vatosan kilesett az ablakon... A szoba ablaka a hatso kertre nezett, igy szinte semmi feny sem sziirodott be kintrol, A tavolban alig lehetett kivenni a hegyek korvonalat, a tapinthat6 sotetseg elnyelte a tajat, Osszehuzta a sotetit6 fuggonyt, es bebujt az agyba Emese melle. Atnytilt folotte, es a ferje ejjeliszekrenyen all6 digitalis ebresztoorat attette a sajat oldalara. Lanya addigra alomba szenderiilt, egyenletes szuszogas hallatszott a masik oldalrol, Eszter erezte, hogy kiszaradt a szaja, de tudta, hogy most nem lenne eleg ereje kimenni a konyhaba egy pohar vfzert. Lehunyta a szernet, s ekkor furesa kepek villantak fel a szeme el6tt. Nem is kepek, inkabb olyan vizioszeni latomasok. Egy sohasem latott tajreszlet, egy mesebeli varos kepe, nehany elmos6dott sziirke alak, hosszu haju ferfiak es nok, S termek, kulonos, rnindenfele szinben tiindoklo szobak vegtelen sora.

6rakon keresztiil forgol6dott az agyban, de nem tudott elaludni. A szeme mar megszokta a felhomalyos sotetseget, es tobbszor megnezte, hogy mennyi lehet az id6. Ernlekezete szerint hajnali fel haromkor emelte szernehez utoljira az orat.

uszik.

Valaki van a szobabanl Mintha kest doftek volna bele, ugy randult ossze! Nem latott semmit, es gazkonvektor apr6 reccseneseit leszamitva hangokat sem hall ott, de tudta, hogy ninesenek egyediil a lanyaval! .Leimatatian erzes! Egyszediell lIem tudnam semmihez sem haSOli lita ni. Hiheteilenii! kiszolgaltatottnak es tehetetlennek ereziem magam. Arra gondoltam, hogy itt vagyok egy nagy luizban a lanyommal, es sellki sem tud megvedeni benniinket!"

Lehunyta a szernet, a fejere huzta a takar6t, es osztonosen ossze-

88 IjII!Ot1!t1i1

2010/10.

gornbolyodott, At akart nyulni az agyon, hogy megtapogassa lanyat, de nem merte kidugni a kezet a takar6 a161! ...

6riilt gondolatok kavarogtak a fejeben, de mindent elnyomott egy kulonos, meghatarozhatatlan erzes, Mintha valaki nyugtatni probalta volna! De ki? Es hogyan sikeriilt bejutnia a hazba? Hiszen este kulcsra zarta az ajt6t, es meg a reteszt is ratoltal

Nem tudja, mennyi idd telhetett igy el, de biztos, hogy hoszszu pereekig semmi sem tortent korulotte, Nagyon 6vatosan hanyatt fordult, de a takar6t nem huzta Ie a fejerol.

Egy pillanatra ugy erezte, hogy minden veget ert, mar nem kell felnie sernmitol.

S ekkor vakit6 fenyar ontotte el a szobatl

Betolakodok

Csaka feje folott erzekelte a fenyt, de olyan er6snek runt, hogyszinte atvilagitotta a vastag takar6t is. A vakit6 feherseg bekuszott a ta-

kar6 ala, mintha birtokba akarna venni minden porcikajatl Sikoltani akart, de egyszeriien nem jott hang a torkara, Fel akart ugrani, de egyik pillanatr61 a masikra benito erzes aradt szet az egesz testeben, Zihalva vette a leveg6t, de folyamatosan erezte, hogy valaki csillapitani probalja, es meg akarja nyugtatni! Kozben ugy runt, mintha a szobaban minden feltoltodott volna elektromossaggall A tark6ja bizseregni kezdett, es egesz testet atjarta valami rnegmagyarazhatatlan eredeni energia.

IITudom,hogy teatralisan hangzik, de a k6vetkezo pillanatokban ugy ereziem, IlOgy most lellIIllt a lepel!... Ugyanis a mintas takar6m szep lassall lecsuszoti roiam! Azt I!ittem, IlOgy elajulok a latJla1lyt61, de meg a szcmem sem tudtam becsukni.

Harom magas alak alit a szoba k6zepen! Pontosabban csak a k6rvonalaikat seitettem a vakit6 feilersegben. Szinte beleolvadtak a fblybe. Arcuk es keziik ugyanolyan fehernek tunt, mint a ruhdjuk. Azt hitiem, hogy a testiikbOl is feny aradt, bar lel!et, hogy csak volamilyen fenyes anyagb61 kesziilt az Oltozekiik es az szetszorta a fenyt minden irdnyba.

A fellybell egydltaIan nem latszottak a szoba berendezesi targyai. Csak abb61 sejtettem, hogy tudatomndl vagyok, hogy erzekeltem a kiilvildgot. Sot, meg meg is d6bbentem, hogy az eros jenyben pislogas nelkiilllyitva tudom tartani a szemem!

Ugyanekkor tudatosult bennem, hogy a Ilarom alak lIagyoll magas. Arcukat csak sejteni lehetet a fehersegben, is nem tudnam megmondani, hogy milyen szinu volt a szemiik. Nem, lIem feller, de erre azutall vegkepp nem tudtam odajigyelni ... Valamifele 'Iagyon vilagos szinu kezeslabast viselllettek, de ennek sem tudtam megllatdrozlli a szinit. Egyebkent neilez am igy elmondaIIi azt a tiirtenetet, mert akkor ejszaka meg sok mindent nem tudtam felfoglli, es j6 ket hetnek kellett eltelnie ahhoz, ilOgy mindenre visszaemlikezzek. Mindellre? Azt hiszem, illkdbb csak arra, am it ok nem tartanak tul veszdyesnek! ...

A harom alak csak alit mozdulatlanul, es akkor hallottam meg a hallgokat. Ldttam, hogy a harom alak swja Ilem mozog, s ekkor dobbelltem ra, hogy a hang kiizvetlelliil a fejembell szolalt meg. Megprobaltam ertelmezni a telepatikus iizenetet, de egyaltalall Ilem ertettem, hogy mit akarnak mondani nekem,«. Kepek villalltak fel elottem, de olyall gyorsall, hogy semmit sem jegyeztem meg belOWk. A telepatikus film osszefolyt a szemem elott, es ireziem, hogy egy megllyugtaM erw kOzepette elsiilylyedek egy feher tolcserbell, amely lassu forgassal magaba fogad. Az utolso pillallatball Emesire gOIldoltam."

Az elterites

Ut6lag mar rekonstrualhato, hogy mindez kortilbeliil hajnali haromnegyed harem tajban tortenhetett, Kint zuhogott az eso, es villarnok szabdaltak szet a sotetseget, Az egzenges egyre erosodott, a vihar a kozeli hegyek folott adta ki erejet,

Eszter azonban ekkor mar magatehetetleniil hevert egy foldonkivuli iirhaj6 vizsgalohelyisegebenl Nem ernlekezett arra, hogyan vittek oda, es azt sem tudta felidezni, mikent keriilt a fern vizsgaloasztalra, Ahogy kinyitotta a szernet, ijedten korulnezett, Amikor radobbent, hogy nem az agyaban fekszik, jeges rerniilet vett erot rajta. Kiabalni kezdett, hallotta a sajat hangjat, de tudta, hogy mindez esak erzekcsalodas, es egy kiilso szemlelo csupan egy nerna tatogast erzekelne! Hirtelen megint erezte azt a megnyugtat6 erzest, amely mar a haloszobajiban is elontotte, es szinte egyik pillanatr6l a masikra lenyugodott. Erezte-tudta, hogy sernmitol sem kell felnie, es nem esik bantodasa.

Amikor sokadik alkalommal idezte fel magaban a tortenteket, rajott, hogy az idegen iirhaj6 fedelzeten ldonkent atkerult egy masik valosagba, egy uj dim enzioba, Folyamatosan hallotta a hangokat, es allandoan kepek villantakfel az agyaban, De rnintha nem Ie nne tokeletes a kapeso-

lat, a IWllgok zavarosnak es neha bantonak tiintek, a kepek pedig elmos6dtak, vagy olyan hirtelen olvadtak egymasba, hogy nem tudta eldonteni, mit is lat val6- jaban. Valahol, agya legmelyen erezte, hogy neki most mely alomban kellene itt fekiidnie, de valarnilyen zavar rniatt nem megfelelo a kapcsolat. Mintha valaki azt akarta volna kozolni vele telepatikusan, hogy sajnaljuk ...

A furesa, elektromos bizserges meg nem rmilt el, es tovabbra sem tudott megmozdulni. A fejet sikeriilt elforditani, es szemiigyre vette a helyiseget. A mennyezet halvany opalos fenyt sugarzott, ami nem lehetett sokkal erosebb egy olvasolampa fenyenel, A helyisegben meg egy vizsgaloasztal allt. Akkor meg iiresen... A falakat kr6mszinii fernlapokkal burkoltak be, de ajt6nak vagy barrnifele nyilaszaronak nem latta nyornat,

A feje folott egy vastag eso allt ki a mennyezetbol, de nem tudta megillapitani, hogy rnilyen

celt szolgal. Ismet rnegprobalt megmozdulni, de egy lathatatlan ero beklyoba szoritotta az egesz testet, Probakeppen megmozditotta az ujjait, es vegtelen orornet erzett, amikor sikeriilt okolbe szoritania a kezet ...

A kovetkezo pillanatban ellenalIhatatlan almossag vett erot rajta. Sajat maga is megdobbent, hogy esak ekkor jutott eszebe megint a lanya!

A vizsqalat

Eloszor a hangokat hallotta meg. De most nem az agyaval erezte a telepatikus iizenetet, han em tenyleg "hallotta": halk surlodas, femes koccanasok, s a tavolban mintha egy villanymotor ziimmogne.

Kinyitotta a szernet, de semmit sem latott! Lassan tudatosult benne, hogy valaki egy maszkot helyezett az arcata, Csak oldalt, a periferialis latomezeje sarkaban eszlelt valarnlfele mozgast, Tudta, hogy nem szabad felnie, de ugy erezte, hogy egy masik

FOLDONKfvOUEK

akarat azt sugallja, hogy ugorjon fel es rnenekiiljon! Megprobalt megmozdulni, de egy idegen kez leszoritotta a csuklojit! MielOtt barmit tehetett volna, egy rnasik kez leemelte az area fole tartott specialls maszkot.

Azt hitte, hogy mar nem tortenhet vele olyan, amin tenyleg megdobbenne! Hat tevedett ... "Meg most is nehezemre esik felidezni annak a llehallY percnek (vagy taldn oranak?) az esemenyeit! Egy sziirk» alak hajolt folim! Poniosabban akkor csak azt erukeltem, hogy egy ijeszto, hatalmas szemil fekete alak ianulmanyozza az arcomat. Elrantottam a fejem, es lattam, hogy a mdsik oldalon meg ket sziirke alak all, es keziikben valamilyen eszkOzoket szorongatnakl Azt hiszem, hogy egy tizedmasodperc alatt lefellykepeziem a tudatommal a jelenetet! Ha visszagondolok a csiszeolira, eloszor mindig ez a kep ugrik be nekem!

Utolag megtudtam, mikent neznek ki a kis sziirkek, de ok Ilem azok voltak. Abball a helyzetbe« nem igawll voltam a magam ura, s Ilem sok idom maradt a gondolkodasra, de bizios vagyok benne, hogy legalabb 140-150 ceniimiier magasak lehettek. Feher kezeslabast viseltek, a derekukon pedig egy szeies, vas tag ovet, amill korbe kis sziirke dobozok sorakoztak.

Azt hiszem, hogy ott es akkor tenyleg sikoltottam!... Ahogy visszaralltottam a fejem, Ollkelltelenu! is szembe kellett neznem egy foldollk£viilivel. Megint egyik pillanatro! a mdsikra lehiggadtam. A Ilagy fekete szempdr szinie megigezett. Tudom, hogy ez Ilevetsegesell hangzik - ott Ilem is jutott az eszembe, - de valahogy a kozmosz feneketler: me1ysege tiikroz6dott bennel,.. Tudtam, hogy mondani akar valamit nekem, de megini csak hangok es kipek kusza kavalkad]« olltotte el az agyamat. Neha kitisztult az adds, s akkor felvillallt elottem a Fold es a Hold, mintha egy r1rhajorol keszitet: felvetelell lcitllallk. De nem ablakon neziem ki, illkabb valahogy lebegtem az r1rbell! A Fold olyan kicsinek es vidtelennek tiini, s ugy ereziem, hogy ha killyulllck, akar ovatosall

2010/10.

IjHmOIO'j1 89

FOLOONKIVUUEK

a kezembe is vehetnem ... Azutan megjelent a naprendszer, maid a csillagok. Olyan volt az egesz, mintha egy oktat6filmet neznek. Csak kesobb jottem ra, hogy en egesz ida alatt hallgattam es figyeltem! Meg sem pr6baltam kommunikdlni veliik! Legbeliil persze tudom, hogy ok mindent tudnak rolam, s mikiuben elaltattak, bizonyara megszondaztak az agyamat!

Nem tudom, hogy kozben miirt jutott eszembe, hogy eiforduljak tole? A masik ket alak - nekem hattal - a szomszedos vizsgaloasztal mel-

kesen aludt a franciaagy masik oldalan, Eszter odarohant, de nem merte megerinteni a gyermeket, mert felt, hogy a hirtelen mozdulat nagyon megijeszti. Ranezett az ebresztdorara, es dobbenten tapasztalta, hogy mar kilenc ora is elrnult!

(A gyerekek miatt altalaban reggel hatkor kelt fel, de ha nyaron a ferje ment at T-be, akkor mar hajnali negykor keszitette neki a reggelit.)

Atsietett a gyerekszobaba, de a harem eves kis Gabor meg bekesen szundikalt a kisagyban.

De miert eppen CtJ? Miert ellgem latogattak meg az ufonautak? Mit kereshettek nalam]

Nagyon iisszezavarodtam, de valahogy megis olyan logikus kerdisek. jutottak eszembe. HOlman tudtak, hogy aznap ejszaka nem lesz otthon a Jerjem?.. Vagy akkor is eljottek volna, ha 0 fekszik mellettem?

Az az erdekes, hogy mindezek ellenere legbeliil valamifele furesa nyugalom dradt szet bennem. Nehez szavakkal elmondanom ezi az erzist. Utolag mar tudom, hogy ok segiteni akartak nekem, s

tMtesek mogott, ami ellen ugysem tudnek: harcolni. Vagyis hat illkabb ellenkezni, ellenallni, vagy akar esak elmenekiilni.

Ha ejszaka bejottek a IJaloszobtimba, a gyermekemmel egyiitt felvittek egy cseszeal] fedelzetere, telepatikus utOIJ tarsalogtak velem, akkor ok mar azt a dimenziojat is ism erik a vilagegyetemllek, amelynek mi meg esak sejtjiik a letezeset! Szinte semmit sem ertettem meg abbol, ami velem tiirtint, es megmondom oszilJten, szegyellem magam, hogy ilyen buta vagyok ...

lett alit. S ekkor meglattam, hogy Emese fekszik ott lehunyt szemmel! Aludt. Az egyik alak visszafordult es vegigmert.

Nos, itt ksvetkezet: be az a bizonyos filmszakadas. Fogalmam sines, hogy mi tOrtenhetett! Ettol a pillanattol kezdve semmire sem emlikszem!"

Azebredes

Masnap ... Visszateres a valosagba. Eszter azota ezerszer is atelte ezt a soha el nem felejtheto erzest.

Frissen es kipihenten ebredt, ahogy mondja, szinte "kipattant" a szeme. De ugyanabban a pillanatban tudatosultak benne a szornyu ejszaka elmenyei! Ledobta a takarot, felugrott es lihegve koriilnezett. Emese be-

90 l:t!tGo!m

2010/10.

Teljesen osszezavarodva ment ki a konyhaba, hogy kavet fozzon maganak. Kint vigasztalan szurkeseg borult a tajra, es szemerkelt az eso, Remegve iilt a konyhaszeken es bamban bamulta az ablakhoz csapodo vizcseppeket.

"Soha eletemben nem ereztem magamat meg ilyen pocsekul! ... Hirteleniiben nem tudtam eldonteni, hogy mi is tiirtint velem va- 16jaban. Megbolondultam? Vagy csak rosszat almodtam] Ahogy eszembe jutottak azok a magas alakok a szoba kozepen, meg azok a sziirke, nagy szemii alakok abban a vizsgalohelyisegben, nyomban tudtam, llOgy ez nem lehet egyszertien egy remalom! Hiszen minden olyan elkepesztoen valosagosnak ttlnt!

valamilyen medon befolyasoltak a tudatomat. Azt nem tudom, hogy ezi a kezelts: meg az urhajo fedelzeten vegeztek el, vagy meg akkor is valamilyen telepatikus kapcsolatban dlltam veluk:"

Csillagvilag

"Eloszor azt hitiem, hogy most mar orokke felni fogok a sotetsegtol, es este majd nem merek kimenni a kertbe, vagy az uteara. De ahogy egyre tobbszor vegiggoudouam a torttnteket, rajottem, IlOgy semmi okom az aggodalomra. Ha esak almodtam az egeszet, azert, ha a talalkozas tenyteg megtiirtent a valosagban is, akkor pedig azert, mert egy olyan vilagot ismertem meg, am ely ben sokkal tobb a josag, mint a gonoszsag. Raadasu! egy olyan ero all az el-

De ez a helyzet, ha az ember egesz lIap kis sem mozdul a IJazbol, ideje jo reszet a gyerekeivel tolti, es allandoalJ megy a teve ... Szova! ilyenkor az ember nem azon gondolkodik, hogy mas bolygokoll is letezhet ertelmes elet, meg utazni lehet a kozmoszban ...

Pedig mindig is szerettem az olyan ismeretieriesziii filmeket, amelyek tavol! orszagokba vezetik el a lIezoket. De az azert megsem ugyanez. Azok a ilelyek lJagyon-lIagyolI messze van tolem, de megis itt a Foldoll! ...

Az egyik este kimeniem a kertbe a ruhakat beszedni, es hosszu ideig bamuitam a esillagokat. Nem ereztem sem, iiriime: sem felelmet. Csak ereztem, hogy mostantol olyan mas lesz minden .....

RICHARD SKYMAN

Mar a sumer agyagtablakon olvashatunk olyan torteneteket, amelyek arrol szamolnak be, hogy az istenek, azaz az en olvasatomban a foldonkrvi.iliek, ki.ilonbozo erceket banyasztak ki a fold melyebol, a maguk celjaira.

Ulonautiill

Tenneszetesen a magyar nephagyomanyban, legendakban is szerepe1nek az ufonautak, olykor mint Banyarernek, vagy banyamanok, Magatol ertetodo, hogy ezek a tortenetek elsosorban banyavidekekrol szarmaznak, vagyis elsosorban a Pelvidek es Erdely gazdag ilyen mftoszokban. Azaz a regi idokben nalunk elsosorban ezeket a teriileteket kerestek fel a banyasz ufonautak. Fentiekbol kovetkezoen nem csodalkozhatunk azon, hogy a Banyarern alakja a szlovak, illetve roman folkl6rnak is resze, A szlovak banyaszok felelemmel vegyes tisztelettel ernlegettek a lenyt, Igazi nevet ki sem volt szabad ejteni, az tabu volt. Legtobbszor bergmonyik:nak azaz hegyi torpenek neveztek, A bucsllminak, a roman banyamanonak nevehez illoen kis feje van. A magyaroknal a Banyarem helyettesito neve KonnOc. (VO. korrnoci arany.) Elgondolkodtato, hogy mind a harem kelet-europal nep nagyjabol egyforman irja Ie a banyaman6t. AItalaban voros nadragot es kabatot, a fejen pedig ugyanolyan szinii sipkat viselo kis humanoid leny, A Felvideken, peldaul Golnicbanyan olyan torpekent irjik le, akin

""Id miluiben

voros nadrag, Feher kabat es zold banyaszsapka van. A sobanyakban olyan lenykent jelenik meg, mint aki a fejen sokoronat visel, a kezeben pedig sopalcat tart. A ruhaja kristalyoktol ragyog, es termeszetesen s6b61 epult palotaban lakik. A Banyaremekre vonatkoz6legendak (az altalam olvasottak) azt allitjak, hogy arcuk sziirke a banya poratol. Nem allhatom meg, hogy parhuzamot ne vonjak koztiik es az ugynevezett "kis szurke" ufonautak kozott, Vagyis azt akarom ezzel mondani,lehet, hogy a banyamano area nem csupan a port61 sziirke, hanem mar eleve olyan szinii. A Banyarem nem mindig a maga alakjiban je1enik meg, neha hosszu haju asszony, osz ember, bagoly, den ever, kutya, 10, vagy szarnyas 16 kepeben is mutatkozik. Vagyis alakvalto, Az en olvasatomban a szarnyas 16 valamilyen repulo eszkoz, Gyakran e16fordul, hogy a legendakban osszemossak a foldonkrvulieket es reptile jarrrniveiket. Peldaul a Bibliaban az angyal kifejezes, szovegkornyezettol fiiggoen, jelenthet szernelyt, vagy valamilyen legi eszkozt is. De terjunk vissza a Banyarernhez, aki az altalanos hiedelem szerint fold alatti sziklaiiregek-

ben lakik. A legtobb torpehez hasonl6an, 0 is csaladi eletet el, a ra vonatkoz6 mondak nagy resze megegyezik mas, torpekrol sz616 mitoszok altalanos vonasaival. Rengeteg babona ruzodik alakjahoz, Altalaban joindulatu, de nem szereti, ha a banyaban karornkodnak, vagy fiityiilnek. Amig fel nem bosszantjak, szivesen segit a banyarnunkasoknak, figye1- mezteti oket a bekovetkezo veszelyekre, a j6kat jutalmazza, a gonoszokat biinteti. Serenyebb munkara n6gatja a lusta banyaszt, s felebreszti az elalv6t. Szereti az igazsagos es meltanyos embert. Partfogoltjait, vagy azokat, akik valamilyen szivesseget tettek neki, gazdag ercekhez vezeti, es kinesekkel ajandekozza meg. Ennek megtartasat azonban .11- talaban bizonyos feltetelekhez koti, Bosszut all azokon, akik felingerlik, esakUgy, mint a kapzsi, gonosz es elbizakodott embereken. Azokra is megharagszik, akik jotetemenyeit klfecsegik.

Kenyszeriteni is lehet a banyarnanot, hogy adja oda a kineseit. Ilyen erovel tobbnyire olyan emberek birnak, akik valamilyen kulonleges testi jellel, peldaul foggal, vagy hat ujjal sziilettek, azaz a samanok. A Banyarernrol elterjedt az a hiedelem is, hogy ha napfeny eri, akkor minden hatalmat elvesziti es legyengiil. Ez is a torpek kozos vonasa a mitoszokban. Mindenkeppen erdemes elgondolkodni, azon, hogy vannak olyan ufol6gusi velernenyek, melyek szerint a kis sziirkek nagy Fekete IIszemei" voltakeppen sziirdlencsek, amelyeknek az a szerepuk, hogy megvedjek ezeknek a lenyeknek a val6di latoszerveit, mert azok erzekenyek a napfenyre, A Banyaremrol sz616 legendak legalabbis ezt latszanak alatamasztani.

2010/10.

ZAVACZKIJANos

I:lltt;mtm 91

Blikkszeki eszleles

Az Orszagos Szeizmol6giai Intezet tajekoztatasa szerint 2010. augusztus 14-en a Richter-skala szerinti 2,S-es erossegii foldrengest eszleltek a Borsod megyei Emod es Harsany tersegeben. Ugyanezen a napon 21 6ra 30 perc korul egy fenyes, voros gombot vettek eszre a foldrenges epicentrumatol 40 kilorneterre levo Bukkszek felett az egbolton. A szemtanu S. Mate es tarsai fenykepeket is keszitettek, amik sajnos nem igazan sikeriiltek j61, de az egyertelmuen megallaplt-

hato, hogy a voroses, narancsszinu gomb nem lehet repulogep, vagy helikopter sem. A szerntanu elmondasa szerint IImihelyst elkezdtem vakuval jot6zni, a gomb tdvolodni kezdett, maid 2 percen beWl vegleg eltUIJt': Sajnos a felvetelek es a beszamolo alapjan nem jelentheto ki egyertelmuen, hogy a megorokitett objektum a foldrengesek soran oly gyakran megjelend ugynevezett foldrenges feny lenne, de a ket esemeny kozotti parhuzam rneglehetosen figyelemre melto.

KEDVES OLVAS61NKI

Tovabbra is erdeklodve varjuk UFO-eszleleseikkel kapcsolatos torteneteiket, beszarnoloikat, fot6ikat szerkesztosequnk clrnere level ben vagy e-mailben.

CimOnk: Hihetetlen Magazin

1124 8p. Nemetvtilgyi ut 47. 111. e-mail: hihetetlen.magazin@chello.hu Az UFO Forrodrot telefonszamai

es a legfrissebb magyarorszagi UFO-esetek es UFO-hirek

www.ryufor.hu

92 Ijlltot1!rn1

2010/10.

ST

vizPEN ELO

KERESZTREJTVENY

MADAR

SUGAR

HORVAT HATARFOLV6

Kedves Olvas6ink!

A keresztrejtvlmyben magazinunk negy anyaqanek clrnet rejtettiik el, amelyeket szamokkal jeloltOnk.

A megfejtest 2010. november 10-lg nyilt levelezc5lapon kerjuk bekiildeni az alabbl clmre: HIHETETLENI, 1124 Budapest, Nemetvolgyi ut 47.1./1. A helyes megfejtest bekiildc5k kozott DVD-t sorsolunk ki.

A nyerteseket levelben ertesitjiik, neviiket lapunk 2010. decemberi szarnaban kozoljiik. Az augusztusi rejtveny helyes megfejtese: 1. Magikus emlekezet 2. A satan bibliaja 3. A tulvilag terkepei 4. Kozmikus teremtes

Augusztusl rejtvenyiink megfejtc5i konyvet nyertek:

KONTI VINCENE Budapest, PEDRAK BELANE Budapest, Ozv. SANDOR FERENCNE F6t Gratulalunkl

EGVEZ· KEDES

2010/10.

IjHtoO!r:tI 93

CSILLAGALLAS

s

2010. OKTOSER

KOS marclus 21. - aprilis 19.

Kepessegcit akkor tudja legjobban kibontakoztatni, ha szemelytelen dolgokban tevekenykedik, mert erzelmei pontatlanok, es engednie kellene, hogy a feje uralkodjek a szlven, Lehet vezeto, tanar vagy kormanyhivatalnok, Szernelyes, maganjellegii megfontolasok nem keverednek abba, amit tennie kell. Tud kemeny lenni, sot meg kiesit kegyetlen is, ha ez felel meg a celjainak, Mialatt kedves elmeletben es emberesoportokhoz a kozeletben, kepes baratsagtalan lenni a maganiigyeiben es megbantani azokat, akik szeretik. Bizonyos ridegseg jarja at az erzelmeit, es nehezen tud ettol megszabadulni, de higgye eli a szerelem sokszor az ingatag alapokon kepes megerosodni,

A bizalmatlansag, a feltekenyseg es a masik feltese kozel sem azonos jelentesii. Probaljon meg hatarvonalat huzni a ketto kozott, mar esak azert is, mert a lelki gondok kihathatnak az egeszsegere is.

BIKA aprills 20. - rnajus 20.

Most kedvezo benyornast tehet masokra. Szinte vonzza magahoz a hasznot hoz6 embereket, helyzeteket. Tartsa nyitva a szernet, fillet, mert egy j6 iizleti lehetoseg van kilatasban. Baratkozc es gyenged hangulatban van, es ezt kornyezete is viszonozni fogja.)6 idoszak ez mindenfele tarsas osszejovetelre es az esetleges tarskapcsolati problernai rendezesere. Kesziiljon fel baratai szorakoztatasara. Egy uj baratsag vagy szerelem koszonthet Onre a h6nap folyaman. Ha ez val6ban igy lesz, biztos lehet abban, hogy tetszest arat..Minden valcszlmiseg szerint kellemes, szeretetteljes legkorbe tolti partnerevel ezt a tranzitot. Szivesen ad is, kap is a szeretetbol, es ez egy idealis alia pot. Ha viszont hajlamos a feltekenykedesre, onzesre, vagy birtoklasra, ezek az erzesek felerosodhetnek, ami megneheziti es kellernetlenne teheti a h6napot, haesak nem tesz valamit ellene.

IKREK majus 21. - junlus 20.

Az elozekenysege es tapintata segltsegevel kepes lesz nagyszeriien egyiittmukodni masokkal, Minden egyes szava azt juttatja mindenkinek eszebe, hogy On nagyon kiveteles ember. A kedvessege, udvariassaga es a figyelmessege sok uj baratot szerezhet Onnek ebben az idoszakban. Megis hitetlenkedve fogadja a csodalatot es az elismerest, Lehet nehany kellemetlen pillanata is, ami egy olyan kapesolatb61 eredhet, ami esak kalandkent kezdodott annak idejen, Kepes lesz majd uj elgqndolasokat iIIeszteni egy mar letez6 rendszer kereteibe - annak felnigasa nelkiil -, es ezzel nagy hatast gyakorolhat befolyasos emberekre. Mindazonaltal torekedjen arra, hogy ne valjon olyan uj szokasok rabjiva, amelyektol idovel keptelen lesz megszabadulni. Ezen idoszak energiait ugy hasznalhatja fel a leghatekonyabban, ha hosszu tavU tanulmanyokba kezd.

RAKjunius 21. - julius 22.

Kivaltkepp erdekli majd a zene ebben az idoszakban, eros intuici6 es kepzeloerd jellemzi. Musza] lenne megtanulnia koncentralni, mert maskulonben k1nkeserves lesz a tanulas, Sajnos problernakkal kell szernbeneznie, vagy szcmonisaggal kell szarnolnia a testverek vagy rokonok miatt - akar ugy, hogy el kell valnia toluk, Nagyon szereti a tarsasagot, es haladni akar a korral, bar teny az is, hogy idonkent On nagyon nehezkes. A csaladjaval szembeni kotelesseget realisabbak es nyomaszt6bbak lesznek. Rosszul erezheti majd magat a kornyezeteben, Ez figyelmeztetes lehet arra, hogy nemesak az otthoni elet hatarait, de elete celjait is pontosabban meg kell hatarozni. Valojaban ez az az ido, amikor Ie kell raknia egy esetleges tavlati celjanak alapkoveit, es el kell dontenie, hogy milyen hadmiiveleti alap lesz sziikseges a palyafutasa szamara.

94

2010/10.

OROSZLAN julius 23. - augusztus 22.

Ez egy nagyon intenziv idoszak lesz az On eleteben, Melyen ernocionalis, a szexualis vagyai nagyon crosek es szenvedeIyesek lesznek. Hajlamos lesz a feltekenysegre es titokzatossagra, es nehezere esik rnajd mas emberek erzelmeinek felismerese. Nagy idealista is tud lenni, hivo, sot misztikus is. Mivel mindent nagyon intenziven tesz, elkeseredette valhat, amikor valaki nem valaszol az On udvarlasara, es igy a szerelem erzese Onnel konnyen atvaltozhatgyfilolette. A viselkedese egyre titokzatosabb lehet. Ritkan tortenik meg Onnel, hogy elves ziti tekintelyet. Partnerenek hajlamos nagyon magas felteteleket szabni, mindig az idealisra vagyik akar a szerelmi kapcsolataban, akar a munkajat illetoen, Nagyon sok problemat meg tud oldani akkor, ha megtanulja, hogyan kell kompromisszumot kotni.

szoz augusztus 23. - szeptember 22. Probalja meg az eletet mind a szive, mind az esze szempontjibcl megerteni. Munkaja soran sokat kell utaznia. Torekedjen minel tobb iskolai vegzettseg megszerzesere, mert ez most aranylag konnyen fog menni.)6 taktikai erzeket ragyog6an hasznalhatja. Pegyelmezettsegevel sok mindent eler, On kepes hidegverrel, logikusan ervelni. Szeret dolgozni es tele van lelkesedessel, hiszen az lenyeges segitseget nyujt, foleg a mostani eel erdekeben, Mivel On alapos, kepes lesz arra, hogy elvegezze a legmonotonabbnak tUna munkakat is. Szexualis teren idealista, de ez ne jeIentsen feltetlen hajlamot a platoi kapesolatokra. Lehet, hogy On nem elegge szenvedelyes, nem elegge almodozo, es keptelen elviselni a keprnutatast a tarsasagaban, Ne legyen annyira kritikus, es ne legyen tul gyanakv6 sem!

M~RLEG szeptember 23. - okt6ber 22. Szellemi alkotokeszsege most fokozottabba valik, Erdeklodo, kepzeletgazdag, eber lesz, es i1yenkor gyorsabban felfogja az eszmei mondanival6t. Ezek a napok kellemesen erdekesnek, sot talan meg izgalmasnak is igerkeznek, amint a mindennapos esemenyek vagy kapesolatok uj oldalukr61 mutatkoznak be. Nem lesz sok hangulata onfegyelmet gyakorolni, de neha az is fontos, hogy elengedje magat. Energikus es faradhatatlan. Kerekedjen hat fel, es csinaljon val ami ujat es izgalmasat. Ma nem fogja rnegprobalni beesapni magat, tehat remek alkalom ez, hogy minel tobbet tanuljon onrnagarol uj m6dszerekkel, bar ez val6ban nem a legjobb pillanat, hogy egy helyben iilve meditaljon, Menjen sz6rakozni! AIlitsa at a valtokatl Csinaljon val ami mast es izgalmasat, kulonben az Uranusz teszi ezt Onnel!

SKORPI6 okt6ber 23. - november 21. Valtozdsok kovetkezhetnek be otthonaban e tranzit idejen, kezdve a lakhelyvaltastol a javitasokig vagy atalakltasig, Csaladi kapcsolatai, kiilonosen sziileihez val6 viszonya, [elentos valtozasokon mehetnek keresztiil, i1yen vagy olyan okb61: lehet ez vaJas, szetkoltozes, extrern esetben halal, vagy egyszeriien esak a kapesolat dinamikaja valtozik meg. A valtozasok nem feltetleniil lesznek negativak, eppoly konnyen pozitivak is lehetnek. Oriasi bel sa atalakulisok zajlanak most. Lehet, hogy foglalkoznia kell olyan elfojtott, vagy feledesbe meruit problemakkal, amelyek akar egeszen a gyermekkoraig nyiilnak vissza. A pszichoterapia ilyenkor segithet, bar ezeken a valtozasokon mindenkeppen keresztiil kell mennie. Nezetelteresei tamadhatnak a kozos penzugyek kezelese korul, Meg a lopas vagy a zsarolas lehetosege is fennall, Val6sziniileg jobban oda kell majd figyelnie az erintett kapesolatra: inkabb a hozzaallasara, mintsem magara a penzugyekre,

A vOL"-'''' L&:"MEI300ElElENT6E1E1 £~ETC:O

Hih(2tetlen!

vvwvv. hi hetetlenrnagazi n. h u

J;tAr-4"_ KLIKKIELNI VAL.OH .... N 1t.'~L .. e-"""r~!

NYILAS november 22. - december 21. Valtozasok allhatnak be palyafutasaban, vagy munkajaban, celjaiban, Ha szuksege van masok tamogatasara, vagy segltsegere, most alkalmas az ido, hogy megkeresse oketo Itt az alkalorn, hogy kolcsonert folyamodjon - ha szuksege van ra. J6 lehetoseg ez otthonanak felujltasara, vagy javitasara, Akar lak6helyet is valtoztathat, valoszfmileg rnunkajaval osszefuggesbcn. Kivalo idoszak arra, hogy feldolgozza es kiselejtezze, vagy legyozze tudattalan habitusait, esetleg rnultjanak elfojtott hajtoercit es erzelmeit. Most kepes lesz hatekonyan kezelni ezeket, fgy megszabadulhat eletenek nehezekeitol. Tekintsen onmagaba, es nezze meg azt is, hogy hoi tart szellemileg. Legyen a kulcsszava ebben az idoszakban a Szabadsag:

Gondolati, beszed- es cselekvesi szabadsag egyarantl Fesztelen, konnyed, baratsagos es optimista termeszete ellenere igen nyughatatlanna valhat.

BAK december 22. - januar 19.

On most a megblzhatobbnal is rnegbtzhatobba valik. Nagyon fontos Iesz Onnek az erzclmi es az anyagi biztonsag, es akkor a legboldogabb, ha a mindennapi munkaja teljesen rendben van. Termeszetenel fogva ti.irelmes, fegyelmezett, hatarozott, gyakorlatias es szigoruan tartja magat a sajat elveihez. Az elethez val6 hozzaallasaban rnindenekelort a tenyekbol indul ki. Szorgalma sokszor nagyobb a tehetsegenel, ezert celjat rnindenkeppen eleri, Vonzzak a nagy munkak, a politika es a muveszet.jol gazdalkodik, az anyagi javakat hasznossaguk szerint szerzi, Nagyon kitart6, de egyben onfeju is. Birtoklova valik, ha azokrol az emberekrol van sz6, akiket szeret. Ha a szerelernre es a szepsegre kellene valaszolnia, ne habozzon, inkabb rohamozzon,

V(ZONTO januar 20. - februar 18.

Lelki nyugtalansag, idegesseg, izgalmak nokkel kapcsolatban, nyugtalan szerelmi elet, valasok veszelye, szcrencsetlen valtozasok mind el6fordulhatnak. Fennall a varatlan balesetek lehetosege otthonaban, vagy otthona koriil, Tartson biztonsagi ellenorzest es legyen 6vatosabb. Varatlan problemak ad6dhatnak: javitasok, balesetek, vagy eddig eszrevetlenul maradt dolgok. Most nem alkalmas az ido egy uj otthon vasarlasara, hacsak arra ra nem kenyszeri.il. Ez esetben tartsa rnindket szernet j61 nyitva. Varatlannak tetsz6 preblemak merillhetnek fel hitvesevel, szilleivel vagy mas kozelallokkal kapcsolatban. Valojaban az evek 6ta elfojtott feszultsegek dontenek ugy, hogy most felszinre keri.ilnek. Ha a fesziiltseg nagyon sulyos volt, az egyik fel egyszer csak veheti a kalapjit es elmehet, vagy valami mas formaban allhat elo szakadas. Minden kapcsolata nerni valtoztatasra szorul most A problemak feldolgozasa jobb megoldas ilyenkor, mint egy kapcsolat eldobasa egy rnasikert.

HALAK februar 19. - marcius 20.

Pozitivan reagal az osztonzesre es elismeresekre, kimondottan szi.iksege van arra, hogy masokkal megossza tapasztalatait, es a sajat elmenyeit. Emiatt azonban tulsagosan erzekeny, hajlamos arra, hogy minden letezo viszonyban iranyt szabjon. Szereti masokra ravetiteni a sajat akaratat, es hajlamos a durdskodasra. Adakoz6, ha idejerol es szolgaltatasair61 van sz6, amit On nyUjt, azzal mindenkeppen szolgalni akarja az embereket, de nehezen erti meg az erzeseiket. Sajat akarata fontos, es csak azt hajland6 tenni, ami akarataval egyezik. Am energi3i kifogy6ban vannak, lassitson a temp6n, sot ha teheti, vegyen reszt egy kellemes kirandulason. Ha egy hctvegere mozdul ki otthonab61, azt szeretteivel egyiitt tegye, de pcnzi.igyek teren legyen kori.iltekinto es 6vatos.

CSILLAGALl.As

HOGYAN HATSZ A HIRDfTESEKRE? REGISZTRALD MAGAD az SMS Hrskeres6n. Ezul4n b4rmely hirde1~sre v41aszolhalsz SMS·ben: az Ozenetedbe Ird be a HI k6dot, hagyl ki egy kOzt, maid add meg a hirdet6 nev~lMos1 kOvelkezhet az Ozeneled. (pI.: H MONI115 taI4Ikozzunk!) KOldd el IZ SMS·I a 06/91 223344 sz4mral

HOGYAN REGISZTRAm KOLOD EL A HISZEX sz61 SMS·ben a 06·91223344 szamral Ezul4n rendszerDnk k~r~s~re add meg nemed, korod, rOvld bemulatkoz4so· dat ~s azt, hogy milyen 14rsat keresel. FONTOSI EI~g csak egyszer reglsztr41nod magad, ugyanarr61 a telelonr61 b4rmikor, b4rmely hirdel~sre v41aszolhatszl

NINeS N£KED TETsza HIRDfTES? AKKOR IS erdemes reglsztr41nod magadi

A regisztr4ei61 kOvet6en SMS·ben aulomalikusan n~hany olyan lehels~ges partnert (beceneve1) kDldOnk, akik megfelelnek az 411alad megadott parameternek,

Az SMS-ben utmutal4s1 kapsz arr611s, hogyan k.~rheled Ie bemuta!koz4sukal,1I1. hogyan Dzenhetsz nekik. Egy SMS dlja 200 FI+A1a(50Ft)",250 FI Inlo: 220 60 52

FlAK:

HI LILLA 12 (33) keres:30-40 ev kiiziitti tertiI. Csinos, dekoraliv, ~rz~ki nO keres egy sarmcs, inlelligens, j6 humorU t~rfit 40 eves korig, akar komaly kapesalatra. HI TEREZA (28) keres:33-40 ~v ktlzotti t~rlit Tereza vagyak, 28 eves, 163 em, karcsu, dekoratfv, hosszu szokesbama haiu nO. J6 humarral rendelkezo, apalt. mindenre nyitott lerlil keresek 33-161 40·ig.

HI KLARA5 (31) keres:32-38 ev k6ziitti I~rfil. 31 eves nem tOggetfen nO vagyok, aki szeref ha egy kiesit ligyelnek ra,

HI CICA 116 (30) keres:30-40 ev kOzblti tertiI. M6ni a nevem, 30 eves, 168 em magas, 70 kg, vorOs haju, barna szemti Migy vagyak. Kepel kOldok az erdeklodoknek.

HI XENA (40) keres:30-50 ev kiizotti terfil. Vallalkoz6 vagyok, rock rajong6, es a szoke, magas, izmos, maes6 terfiakat kedvelem!

HI BABA91 (21) keres:23-26 ev kiizotti terfit. 21 eves vagyak es keresem a parom 23·26 eves kOrig. Szerelem a romanti kat es a spartas alkalli lerfiakal akik gyeng~dek. Ha te is szereted a ramantik~t es a gyengedsegel akkar iri!

HI GIZI4 (18) keres:20-22 ~v kiizotti I~r· til. Nem szeretem az olyan terliakal, akik esak egy ~jszakc1s kalandot keresnekl Elvarom aMI a terfil61, hogy legyen Oszinte. Az erotkaban elvc1rasom nines! HI HAJNI21 (39) keres:40-45 ev koziitti lertil. 39 eves. szalid, kedves no kapcsotaiot keres komoly t~rfi szernelyeben 40- 45 eves karig.

HI PICOl (27) keres:30-35 ev kozbtti t~r lit HaliasserolL 170 em mag as, 80 kg. dlis keblu Migy vagyok.

HI SZEXY3 (39) keres:35-40 ev koziitti tertii. Csinas, tiatalas, 168 em magas. 58 kg no vagyak. Legyel luggetten, magas, sparlas les!alkatu. 4palt I~rfi. Telelanszamallrj!

HI EPERKEl (26) keres:20-40 ev kOztitti t~rtil. Bev~lIal6s, mindenre nyilolt esaj vagyak, aki ritkan er ra, de farkas et· vagya van! Minden jahet paros, bi, vagy epp gruppen!

HI RENI19 (38) keres:35-45 ~v kozatti lerlil. Hello! Keresek egy tOggetlen, kizar61ag helyes, vidam tertii 35-45 eves korig hasszulavli kapesolatra. En term~szeles, szOke, 160 em magas, 57 kg,

HI KRISZ562 (34) keres:18-99 ev kozotti nol Laza. larl6s eralika!

HI SANCI88 (36) keres:20-35 ~v kOzOIIi not Hello! 36 eves, 175 em magas, 75 kg. rOvid barn a hajli, zoldes-kek szerml, fUggetten pasi vagyak. Karas szenvedeIyem nines! Egyedul elek. Keresek esinos csa], Barmilyen kapesala! erdekel.

HI R08Y46 (33) keres:18-54 ~v kOzalti nOt 33 eves, 80 kg, 183 em magas, rOvid barn a haiu, zold szernd terfi vagyak. 25-45 eves kOlig ismerkedn~k szep, dagiis Mlggyel, akivel vadul kielhetn~nk eralikus Iantazlainkat. lmaoorn a esinas tabatd, es a Iormas kerek alakod! Remelem meg ma lathatlak!

HI MARK043 (39) keres:18-55 ev kOzOtti not Mark vagyak, 168 em magas, 70 kg. spartas, ziild szemu, tiatalas terti! 18-55 ev kOzOtti Mlgyel keresek agyjelenetekhez!

HI BELA195 (37) keres:25-45 ev kiiztllti nOt Keresek 25-45 ev kiizalti holgyet laza vagy kamaly kapesalal eeljab6l! 178 em mag as, 95 kg terti vagyak.

HI GA80R922 (28) keres:20-30 ev kOzOlti nOl Keresek 20-30 ~v kiizOtti holgye!. Kamaly kapesalal erdekel! 178 em magas, spar los srac vag yak. I~ b4tran!

LESZ8IK:

HI KITI (31) keres:24-40 ev kOzOtti not Szia! Leszbi lany vagyak, tis lannyal ismerkednek! Talaljuk meg egymasl!

HOMO;

HI ANOREA 18 (29) keres:25-42 ev kOzotti tertii. !\polL dekarativ, esinas passzlv fiu vagyak. Aktiv I~rfil keresek! HI SAlOl (27) keres:20-50 ev k6zbtti tertiI. 20·50 ev kiilt keresek maeis, duei tiukal.

PAROK:

HI JANlKA62 (32) keres:20-45 ~v koz61t. Sziasltak! 182 em magas, 86 kg, pasi keres par!, esetleg I~nyt akivel kesOb parakhaz esatlakaznanak.

HI LACIK (40) keres:20-40 ev kazalt. 33 eves, 155 em magas, 42 kg esinas, diplomas leleseg ~s 48 eves, 80 kg terje part vagy 25-40 ev korOIi muve!! lerfil keres erotika es baratsag eeiab6l.

HI MAN0172 (39) keres:35-50 ~v kiizblt. 35-50 koziitti p~rl keresunk parlavra.

2010/10.

IjHiOO!tm

95

96 IjHi'OOlt:rrl 2010/10.

MAXI VIDEOK 2 PERCES! Csak 500 Ft!

""lPiIiiMI~" IIIIWI~~~'_

aaoaa naaaa ~""""aa..t~· .

~ ~ IIIIiImm EHI006 EHI

Csak 500 Ft!

1. MAJAK ES INKAK TITKAI Tikal Nemzeti Park - GUATEMALA

Palenque prehispan va rosa es nemzeti parkja - MEXIKO Copan maja romjai - HONDURAS

Chavin regeszeti lelohelye - PERU

Cuzco varesa I Machu Picchu tortenelmi terUlete - PERU

2. ELTETO viz

Iguazu Nemzeti Park - BRAZiliA / ARGENTiNA Fraser-szigetek - AUSZTRALIA

Everglades Nemzeti Park - AMERIKAI EGYESULT ALLAMOK Yakushima, az osi cedruserdd - JAPAN

A Duna-delta - ROMANIA

3. AZ ELET CSODAI

A Nagy-korallzatony - AUSZTRALIA

La Amistad Nemzeti Park - COSTA RICA / PANAMA Serengeti Nemzeti Park I Ngorongoro - TANZANIA Thung - Yai-Huai Kha Khaeng Vadrezervatum - THAI FOLD Galapagos-szigetek - ECUADOR

,. A BUDDHIZMUS SZENT HELYEI

Az ajantai barlangtemplomok - INDIA Borobudur buddhista templom-egyUttese - INDONt:ZIA Angkor romjai - KAMBODZSA

A Mogao-barlangok - KiNA

Az osi Kyoto tortenetmi rnlierntekei - JAPAN

5. A TERMESZET MESTERMUVEI

Hawaii Vulkanok Nemzeti Park - AMERIKAI EGYESULT ALLAM OK Grand Canyon Nemzeti Park - AMERIKAI EGYESULT ALLAMOK A Huangshan-hegy - KiNA

Pirin Nemzeti Park - BULGARIA

A kanadai Sziklas-hegyseg parkjai - KANADA

6. A SELYEMUT MENTEN KiNATOL VELENCEIG

A Kinai Nagy Fal es Qin csaszar rnauzeteuma - KiNA Bukhara tortenelmi kozpontja - UZBEGISZTAN Palmyra romjai - SZiRIA

Petra - JOROANIA

Velence es lagunai - OLASZORSZAG

7. A CIVILlzACIO BOLCSOI

Memphis es a Halottak varesa - EGYIPTOM iJ

Moenjodaro regeszeti lelohelye - PAKISZTAN

Hattusa, a hettitak egykori fovarosa - TOROKORSZAG Perszepolisz romjai - IRAN

Az atheni Akropolisz - GOROGORSZAG

8. AZ EUROPAI RENESzANSZ Firenze tcrtenelmi kozpontja - OLASZORSZAG Vatikanvaros - VATIKAN Salamanca ova rosa - SPANYOLORSZAG .

Evora tcrtenelrni kozpontja - PORTUGALIA Fontainebleau kastelya es parkja - FRANCIAORSZAG

9. AZ ISZLAM EPiTESZET EKESSEGEI iJ

Meidan Imam [Kiralyi Ter)lsfahanban -IRAN

Az iszlam Kairo - EGYIPTOM

Damaszkusz osi va rosa - SZiRIA

Isztambul tortenelmi negyedei - TOROKORSZAG

Cordoba es Granada tdrtenetmi kozpontja - SPANYOLORSZAG

10. FENSEGES KATEDRALISOK

A Chartres-i katedralis - FRANCIAORSZAG Thesszaloniki okereszteny es bizanci muemlekei - GOROGORSZAG Kappadokia sziklatemplomai - TOROKORSZAG

Szent Szofia katedralis I Pecserszk Lavra - UKRAJNA Mont-Saint-Michel es a tengeriibol - FRANCIAORSZAG

A Vilagorokseg kincsei DVD sorozat reszenkent es gyujtodobozban is meqrendelhetd a Premier Media kiad6 weboldalan, es elerhetdseqein:

~..e::~ 1119 Budapest. Petzval J6zsef u. 44. • .1_

t j Tel.: 06-1-205-3780; Fax: 06-1-205-3781 ~"iIVIIC"

\; .... ~~ E-mail: iroda@premiermedia.hu • www.premiernet.hu uuJ ~__c)[]~~

MIn]; '!!c!t!~1_(; ~!~ ~<!~ ~Y:

Clc~m(tII hanggal) •••••••••••••••• FHI1106DesI . as ~a g.= iB Cslrke Techno ........•..••.•..•..••. FHI1433

Emelkedli cslpog;ls .•.••••..•..•.•• FHI1 054

Gargallz.lis •.••.••.•..••••••••.•..•• FHI1073 132 VHI 10 V V 32 H

Gyerekek IIrUlnek ••••••••••••••••..• FHI1 026

Hahamuhahha .•...•...•.•..•..•..•• FHI1432 Meg 16bb vlde6: www.mobllcll'.hu

HaI6kUrf •••••••••••••••••••.••.•••••• FHI10511 ~~~!!~~.A~~I!~I!I_(; ~!~~~m

" " ~ FHI1 .. 71 ~ ICW .. J

Las Bandldas vadnyugal .•..•••••• FHI13211

M6kus SOulmuslc •..•.••.••..•••••. FHI1435 ScoobyDoo R.mlx •••••••••.••••••.• FHI1440

Valakl besz61nl klvin Onnel (til). FHI141II WIndows Hlp·Hop •••••••••••••••••• FHI1430

~. Meg I6bb hln,: .... lIIGbllcall.h.

'';l'Eb!~!!;tii~ ~!!3_!c.:!(!Q; ~tt

Bebdlhatok 8 takar6d al;l1 (Ifi) .• FHI1311B tbresztli palliUm ••. (1IIrtl) •.••.•• FHI1399 tn drdg. 'dIS egyedenem (nil). FHI1402 Indulnla kell 8 bevethre (ler1l) .. FHI1391 J6 reg Dell klCllm (IMI) ••••••••••• FHI13511 J6 reggell, lazllson ..• (ltlrti) ..•.•. fHI1393 Szla tldesem (nll) .•.•..•.••.•.••.•. FH11342

TIkk·lakk, elliitt az Idll (16r1l) ••••• FHI1379 MaxI '{tc!t!~ ~!~ ~~ ~Y:

~a aa ~gaam1a

Meg Iilbb 'ideo: .... mobilclle.hu ========"'"

Csak wap rendelkez6knek! Telelonteszt a http://wapozz.hu wap oldalon! Ha nem tudsz

wap push linket logadni, akkor srns-ed vegtlre ird be a 'text' szot' PI.: WHI7434 text Rendeh!seddel 5 napon-ta 5 kreditet kapsz, am it klubon belLiI tagsagod alatt. barmikor Mrmely tartalomra bevalthatsz. A klubtagsag dija: kreditsz~m x Brutto 100 Ft/5 nap [5 kredit esetan 500 Ft). Fizettls az emeltdljas sms fogada-saval Wrttlnik. Klubtagsagod 5 naponta automatikusan megujul. Lemondashoz kuldd ugyanerre a szamra: STCP slOt tis 5z0kilzzel a lemondand6 Klub nevet' PI: Stop Smaragd

Studio 10 Kit. Inlo: 220 60 52

~~~~

AC Milan Indulo CHI3519

Belga:Zsolti A B6ka CHI2576

Beyonce:Slnale Ladles .•...••...•......•.... CHI3315 Cheryl Cole:Aahl For This Love •••••••••• CHI3510

Crys1aI:Orangyal CHI3453

Dirty OanclDa:I've Had The TIm. 01 ••...• CHI3505

OI.Szatmarll. Jucudaes5 EI... CH12484

Edda:A kDI CHI2153

Ennlo Morricone:A Profi CHI2402

FIFA World Cup AlTlca 2010 CH13537

Hunnla:Erd~lyt InduI6 CHI3486

IYAZ:Solo iI'CHI3S41

Katy Perry:1 Kissed A Girl.. CHI3260

Lady Gaaa:Bad Romance CHI34S4

Lady Gaga:Monsler CHI3455

Lady Gaga:Paparazzl CHI3331

Lola:F~ktelen £1 CHI3444

Miley Cyrus:Party In lIIe USA CHI3425

Neolon:220 Feleft CHI3374

Nllo Ro1a:Keresztapa CH12360

P·Mobll:K6t1orlntos Oal CHI3487

Pllbull:1 Know You Wanl M CHI3435

Rlbanna" He·Yo:Hale lIIalllove yo CHI3341

Rlbanna:Rude Boy CHI3515

Rdzsa Magdolna:Mosl Elsz CHI2914

SeaD Kingston ft. Juslln Bleber:Een .. .IICHI3S46

SoutbPark Iclmzene CHI3471

Sztkely Himnusz (K~rp~lia) CHI2978

Talo Cruz:Break Yoar Hearl CHI3437

Tankcsapda:Be vaayok rdgva CHI2366

OlpesllnduI6 CHI2979

Voll Egyszer Eay VadnyuaatTbeme CHI2369

Vuyuzela AlTlca .iI'CHI3S47

Yolanda B. Cool:We No Speak Am.rlrt'CHI3556

Zorall:Valaml Vtgel ErI CHI2760