1 Keutuhan Wacana Definisi SATU ASPEK YANG PENTING KERANA INI MENENTUKAN APAKAH SESUATU ITU BOLEH DIANGGAP

SEBAGAI WACANA ATAU HANYA MERUPAKAN KUMPULAN AYAT YANG TIDAK TERATUR. Keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi (Asmah Haji Omar, 1986) Keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, ucapan, pertuturan, percakapan (Kamus Dewan, 1996) Aspek-aspek Keutuhan Wacana: 1. Hubungan Dari Segi Semantik. Dapat dilihat daripada kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana. Hubungan ini dapat dilihat dari dua segi iaitu : 1. Hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana. 2. Hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. 2. Hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana. Hubungan Sebab Dan Akibat . Contoh : * Amir tidak bersungguh-sungguh semasa belajar. Dia gagal dalam peperiksaan. * Dia sangat mengantuk. Dia tertidur. Hubungan Sebab Dan Tujuan . Contoh : * Nabila sangat rajin belajar. Dia ingin berjaya dalam pelajaran. * Murid ini rajin. Ia mahukan kejayaan yang cemerlang. Hubungan Sebab Dan Hasil . Contoh : * Aisyah sangat rajin belajar. Dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah * Dia seorang yang amat rajin bekerja. Pendapatannya melebihi pendapatan seorang menteri. Hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana. Kesatuan Tajuk Atau Topik . Contoh : * Wajahnya berseri-seri. Dia amat gembira sekarang. Perubahannya sungguh-sungguh di luar dugaan. (Orang yang dimaksudkan itu dahulunya muram dan sering bersedih.) Hubungan Sosial Antara Penutur Dan Pendengar . Contoh : A. Sudah siap? B. Belum. Bekalan tidak mencukupi. (Kedua-dua penutur memahami apa yang dimaksudkan walaupun orang lain mungkin tidak memahaminya.) Laras Bahasa Yang Digunakan. Contoh : Laras bahasa dalam iklan ± walaupun ayat-ayatnya diucapkan secara terputus-putus tetapi kita dapat memahaminya dan dapat menganggapnya sebagai wacana kerana itu adalah cara penyampaiannya.

Mereka tinggal di sana sejak seminggu yang lalu. Unsurunsur tersebut dapat membezakan sesuatu wacana. Perbuatan tersebut hanya merugikan mereka. unsur-unsur paralinguistik ini ialah alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Contoh penggunaan penanda penggantian ialah : Pelajar-pelajar itu sering ponteng sekolah . Dalam wacana tulisan. Contoh penggunaan kata ganti nama diri orang : Radiah merupakan pelajar yang amat rajin. koma. Contohnya hubungan antara ayat penyata.) 3. (Penanda rujukan yang digunakan ialah di sana . Unsur-unsur paralinguistik juga membantu pemahaman tentang sesuatu wacana. ³ Dia sudah pergi ? ´ Perbezaan antara kedua-duanya wujud melalui nada suara semasa penutur menuturkannya. tanda soal. c)PENANDA PENGHUBUNG 1. (Kata ganti nama diri orang yang digunakan sebagai penanda rujukan ialah dia . Contoh penggunaan penanda penghubung : . dan ayat dengan ayat . 2.2 3.) b)PENANDA PENGGANTIAN 1. Dalam wacana tulisan. Dalam wacana lisan pula. Penanda penghubung digunakan bertujuan menghubungkan kata dengan kata . alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah. Dia telah lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. 2. Hubungan Aspek Fonologi Hubungan wacana dari aspek fonologi berdasarkan hentian . Penanda penggantian bermaksud menggantikan sesuatu unsur bahasa dengan unsur yang lain . Contoh penggunaan kata ganti nama tunjuk : Mangsa-mangsa banjir di Kampung Seri Murni itu telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Seri Murni. iaitu keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami ujaran. 4. ekspresi wajah . titik bertindih dan sebagainya. 2. Penanda rujukan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk untuk menghasilkan perkaitan. Hubungan Aspek Tatbahasa Penanda gramatikal yang mewujudkan keutuhan wacana ialah : * Penanda Rujukan * Penanda Penggantian * Penanda Penghubung * Elipsis a)PENANDA RUJUKAN 1. frasa dengan frasa . intonasi atau nada suara .

(Saya bekerja di Taman Universiti. 2. gajah . rencana ini juga akan menghuraikan amalan pengurusan dan pentadbiran di pejabat. tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain . frasa . Semasa gembira pun dia menangis . 2. Selain itu . (b) Antonim Perkataan yang berlawanan maksud .3 Rencana ini bertujuan melihat perkaitan antara kepakaran individu dengan pembahagian tugas di tempat kerja. (e) Kolokasi Dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri .Hubungan ini dapat diperincikan sebagai hubungan berdasarkan aspek : (a) Sinonim Perkataan yang mempunyai maksud yang sama . (f) Unsur bersambut Contoh : Pihak kerajaan mengemukakan hujah manakala pihak pembangkang membidas hujah tersebut. d)ELIPSIS 1. dan lain-lain kehilangan tempat tinggal. badak sumbu . . Hal ini tidak menghairankan kerana wajahnya dapat menambat hati ramai jejaka. Elipsis ialah pengguguran kata . (c) Hiponim Makna sesuatu perkataan merupakan sebahagian daripada makna perkataan lain . Banyak haiwan liar seperti harimau . Hubungan Aspek Leksikal 1. Disebabkan perkara kecil pun dia menangis . Contoh elipsis : Ani : Awak kerja di mana ? (Awak bekerja di mana ?) Abu : Taman Universiti.Hubungan ini dilihat berdasarkan wujudnya pertalian antara perkataan atau kosa kata dalam sesuatu wacana. Contoh : Pelakon jelita itu semakin popular. (Saya sudah bekerja di sana selama tiga tahun. Contoh : Dia menjaga motorsikalnya dengan baik kerana itulah sahaja kenderaan yang dimilkinya.) Ani : Dah lama ? (Sudah berapa lama ?) Abu : Tiga tahun. Contoh : Pembalakan haram itu menggugat habitat flora dan fauna. (d) Pengulangan kata yang sama Contoh : Aminah memang mudah menangis . Pengguguran dilakukan kerana pendengar atau pembaca sudah memahami maklumat tersebut. Contoh : Wajah yang cantik dan hodoh bukan ukurannya tetapi yang paling penting ialah hati budinya. dan klausa yang telah disebut dalam ayat sebelumnya.) 5.