FB_AN2_SEM1_FI FINANTELE INTREPRINDERII

MULTIPLE CHOICE 1. Functia de crestere a rentabilitatii produselor proprii pe baza analizei costurilor este indeplinita de: a. compartimentul de control financiar intern; b. compartimentul de previziune financiara; c. compartimentul preturi si tarife; d. conducerea executiva a intreprinderii; e. compartimentul de analiza economico-financiara. ANS: C 2. Cand nevoia de fond de rulment este constanta, cash-flow-ul este egal cu: a. rezultatul exercitiului; b. fondul de rulment si amortizarile cumulate; c. trezoreria neta; d. variatia activelor circulante (inclusiv cele de trezorerie); e. profiturile nete reinvestite si amortizarile cumulate. ANS: D 3. Se cunosc urmatoarele informatii: capital social exercitiul N-1 160.000 u.m., capital social exercitiul N 140.000 u.m., imobilizari corporale (valoare bruta) exercitiul N-1 100.000 u.m., capacitatea de autofinantare exercitiul N 21.000 u.m., imobilizari corporale (valoare bruta) exercitiul N 115.000 u.m., profit net exercitiul N-1 18.000 u.m., din care 40% se distribuie sub forma de dividende, profit net exercitiul N 20.000 u.m., din care 60% se distribuie sub forma de dividende, credite bancare pe termen lung contractate in exercitiul N 50.000 u.m., credite bancare pe termen scurt contractate in exercitiul N 4.000 u.m. Stiind ca in cursul exercitiului N s-a vandut o imobilizare corporala la pretul de vanzare de 2.000 u.m., costul de achizitie fiind 8.000 u.m., amortizata in valoare de 7.000 u.m., in tabloul de finantare – partea I utilizarile si resursele vor avea urmatoarele valori: a. 50.200 u.m. si 73.000 u.m.; b. 77.000 u.m. si 50.200 u.m.; c. 93.000 u.m. si 30.200 u.m.; d. 73.000 u.m. si 55.000 u.m.; e. 79.000 u.m. si 55.000 u.m.. ANS: A 4. Stiind ca rata marjei nete este 8%, rata de structura a capitalurilor 2,379 si rata rentabilitatii financiare 24%, rata de rotatie a capitalurilor este: a. 8,07; b. 1,26; c. 1,24; d. 3,6; e. 1,5. ANS: B

5. Structura vanzarilor (inclusiv TVA) pentru ultimele 6 luni ale exercitiului N+1 se prevede a fi urmatoarea: iulie 900.000 u.m.; august 1.000.000 u.m.; septembrie 1.200.000 u.m.; octombrie 1.600.000 u.m.; noiembrie 1.800.000 u.m.; decembrie 2.000.000 u.m.. Incasarile din vanzarile lunare se realizeaza astfel: 40% in luna vanzarii, 50% dupa 30 zile de la data vanzarii, iar diferenta dupa 60 zile de la data vanzarii . Valoarea creantelor din bilantul exercitiului N+1 va fi: a. 1.400.000 u.m.; b. 2.180.000 u.m.; c. 1.200.000 u.m.; d. 1.450.000 u.m.; e. 1.380.000 u.m. ANS: E 6. Pe baza informatiilor prezentate stabiliti intervalul mediu dintre aprovizionari succesive si stocul curent: Intervalul dintre doua Cantitatea aprovizionata aprovizionari (tone) succesive (zile) 30 2.000 40 2.500 10 1.000 60 4.000 50 3.500 Necesarul anual de aprovizionat este de 15.000 u.m.. a. 45 zile si 1.875 u.m.; b. 20 zile si 833,33 u.m.; c. 29 zile si 1.208,3 u.m.; d. 45 zile si 360.000 u.m.; e. 20 zile si 1.875 u.m. ANS: A 7. Analiza rentabilitatii produselor proprii pe baza calculului costurilor este realizata de: a. compartimentul de marketing; b. compartimentul de aprovizionare; c. compartimentul de preturi si tarife; d. echipa manageriala; e. compartimentul de desfacere. ANS: C 8. Situatia neta poate fi redata prin notiuni echivalente, cum ar fi: A) capitaluri proprii; B) fond de rulment; C) activ circulant net; D) activ net contabil; E) activ circulant. Alegeti varianta corecta de raspuns: a. B+D b. A+C c. A+D d. D+E e. B+E

ANS: C 9. Intreprinderea inregistreaza un venit intr-una din urmatoarele situatii A) vanzarea de produse finite cu incasare peste 60 zile; B) vanzarea de marfuri cu incasare imediata; C) aportul actionarilor la cresterea capitalului social (in numerar); D) aportul actionarilor la cresterea capitalului social (in natura); E) incasarea unei creante la scadenta (30 de zile de la vanzarea produselor finite). Alegeti varianta corecta de raspuns: a. A+B b. B+C+E c. B+C d. A+B+E e. C+D ANS: D 10. Intr-o intreprindere, rolul finantelor se manifesta, in principal, la nivelul: a. consumului resurselor banesti; b. repartitiei resurselor de care dispune intreprinderea; c. productiei de bunuri si servicii; d. circulatiei resurselor la nivelul intreprinderii; e. managementului financiar-contabil. ANS: B 11. Regula indatorarii maxime prevede: A) datoriile pe termen lung = capitalurile proprii; B) datoriile pe termen lung = datoriile pe termen scurt; C) datoriile pe termen lung + datoriile pe termen scurt = capitalurile proprii; D) datoriile pe termen scurt = activele circulante; E) datoriile pe termen lung = autofinantarea medie pe trei ani. Alegeti varianta corecta de raspuns: a. A+D b. A+E c. C+E d. B+E e. C+D ANS: B 12. Pentru doi ani consecutivi se cunosc urmatoarele informatii: Elemente N-1 N Materii prime 190 210 Creante 420 380 Produse finite 230 360 Furnizori 360 310 Datorii fiscale si sociale 90 120 Variatia posturilor bilantiere prezentate genereaza nevoi si resurse in valoare de: a. 70 u.m. si 200 u.m.; b. 150 u.m. si 30 u.m.; c. 100 u.m. si 10 u.m.;

d. 190 u.m. si 90 u.m.; e. 200 u.m. si 70 u.m. ANS: E 13. Pe baza informatiilor de mai jos stabiliti profitul net (PN) si rata marjei asupra cheltuielilor variabile (MCV%): cifra de afaceri 1.200 mil. u.m., cheltuieli fixe 96 mil. a. PN = 135 mil. u.m. si MCV = 23%; b. PN = 180 mil. u.m. si MCV = 23%; c. PN = 207 mil. u.m. si MCV = 23%; d. PN = 824 mil. u.m. si MCV = 31,3% e. PN = 207 mil. u.m. si MCV = 15% ANS: A 14. Structura achizitiilor (inclusiv TVA) pe ultimele 4 luni ale exercitiului N este urmatoarea: septembrie 600.000 u.m., octombrie 500.000 u.m., noiembrie 700.000 u.m., decembrie 300.000 u.m. Creditul furnizori este de 60 zile. Valoarea datoriilor fata de furnizori la 31.12. N este : a. 700.000 u.m.; b. 1.000.000 u.m.; c. 300.000 u.m.; d. 1.500.000 u.m.; e. 2.100.000 u.m. ANS: B 15. O societate comerciala doreste sa realizeze 12.000 bucati din produsul C, consumul specific fiind 0,7 tone, iar pretul de aprovizionare 3.000 u.m./tona. Intervalul dintre doua Cantitatea aprovizionata aprovizionari (tone) succesive (zile) 30 2.000 40 2.500 10 1.000 60 4.000 50 3.500 Pe baza informatiilor prezentate intervalul mediu de abatere si stocul de siguranta au urmatoarele valori: a. 45 zile si 3.150.000 u.m.; b. 10,3 zile si 721.000 u.m.; c. 10,3 zile si 1.030.000 u.m.; d. 34,7 zile si 2.429.000 u.m.; e. 45 zile si 721.000 u.m. ANS: B 16. Bilantul unei societati se prezinta astfel: Elemente Valori la inceputul exercitiului (0) Active imobilizate 1.360 Active circulante 350 Total activ 1.710 Capitaluri proprii 770 Datorii financiare 880

Valori la sfarsitul exercitiului (1) 1.220 1.190 2.410 960 1.330

Datorii din exploatare 60 Total pasive 1.710 Pe baza informatiilor prezentate activul economic are valoarea: a. 2 340 b. 2 450 c. 2 290 d. 2 920 e. 2 900 ANS: C

120 2.410

17. Structura vanzarilor (inclusiv TVA) pentru ultimele 6 luni ale exercitiului N+1 se prevede a fi urmatoarea: iulie 1.800 u.m., august 2.000 u.m., septembrie 2.400 u.m., octombrie 3.200 u.m., noiembrie 3.600 u.m., decembrie 4.000 u.m. Incasarile din vanzarile lunare se realizeaza astfel: 40% in luna vanzarii, 50% dupa 30 zile de la data vanzarii, iar diferenta dupa 60 zile de la data vanzarii. Valoarea creantelor din bilantul exercitiului N+1 va fi: a. 2.800 u.m.; b. 2.360 u.m; c. 2.400 u.m.; d. 2.900 u.m.; e. 2.760 u.m. ANS: E 18. Pentru exercitiul incheiat dispuneti de urmatoarele informatii: cifra de afaceri 40.000 u.m., activele circulante nete 12.000 u.m.. Care este marimea activelor circulante nete pentru anul urmator, daca se estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 5%? a. 16.200 u.m.; b. 12.600 u.m.; c. 12.000 u.m.; d. 14.600 u.m.; e. 40.000 u.m.. ANS: B 19. Activele financiare sunt necesare pentru: a. procurarea activelor reale si angajarea capitalului uman; b. producerea de bunuri si servicii; c. vanzarea de bunuri si servicii; d. plata salariilor si a furnizorilor de materii prime si materiale; e. procurarea de resurse materiale necesare desfasurarii activitatii. ANS: A 20. Pe baza analizei patrimoniale, o intreprindere este solvabila daca indeplineste urmatoarele conditii: A) capitalurile proprii = capitalurile imprumutate; B) datoriile pe termen lung = datoriile pe termen scurt; C) activul imobilizat > datoriile pe termen scurt; D) activul imobilizat = capitalurile permanente; E) activul circulant = datoriile de exploatare. Alegeti varianta corecta de raspuns: a. A+B b. B+C c. A+D

.800 u.600 u.... u. Valoarea incasarilor (inclusiv TVA) pentru semestrul al II-lea exercitiul N a fost de 108. cash-flow-ul disponibil pentru actionari (CFDa) si cash-flow-ul disponibil pentru creditori (CFDcr) vor avea urmatoarele valori (u.m.. cheltuieli cu materii prime.): CFD 445 535 200 480 445 CFDa 130 205 140 340 315 CFDcr 315 330 60 140 130 a. b. ANS: E 22.5%. e. Cash-flow-ul disponibil (CFD). Societatea comerciala PROD prezinta urmatorul bilant la 31..8 mil. u. u. b.900 2. u. c. frecventa medie a incasarilor 30% in luna vanzarii..7 2. D+E ANS: E 21.0 2. Se cunosc urmatoarele informatii: cash-flow-ul disponibil pentru actionari 38.m.2 mil.000 Capitaluri 1. c. N: ... uniform repartizata in timp. cheltuieli privind dobanzile 330 u. .m.m.. u. rata rentabilitatii financiare 18.140 Total pasiv 3. 35% in luna urmatoare vanzarii. Dispuneti de urmatoarele informatii: valoarea vanzarilor (inclusiv TVA) pentru semestrul I exercitiul N+1 12.800 u. venituri financiare (dividende primite) 90 u. d. 568. materiale.d..m. Valoarea actuala a capitalurilor proprii este: a. ANS: B 23.m.100 1..m. u.140 20 Structura contului de profit si pierdere: cifra de afaceri 5. 25% peste 60 zile de la data vanzarii si diferenta peste trei luni de la data vanzarii. 840 mil.u.200 imobilizate 00 proprii Active 2.m.m.. uniform repartizata in cadrul semestrului.m.7 4.400 u.m.000 u.m. valoarea capitalurilor proprii la sfarsitul anului 530 mil.m. Elemente de NN Elemente de N-1 N activ 1 pasiv Active 1.8 mil..m.. si 19. B+E e.m.140 Datorii 1. cheltuieli cu personalul 1. cheltuieli cu amortizarea 540 u.800 u. Cota de impozit pe profit este de 25%. 480 mil. 18. combustibil (consumuri de la terti) 2.m. d.m. 570 mil.m.XII.720 4.300 circulante: 20 financiare Din care: (inclusiv pasive de trezorerie) . Incasarile in lunile ianuarie si martie vor fi: a. u. e. 491.m.000 u.active de 80 140 Datorii de 720 640 trezorerie exploatare Total activ 3..

m.m..000 u. capital propriu ± rezultat reportat ± rezultatul exercitiului + alte fonduri – imprumuturi pe termen lung.000 u.m. 18..000 u. Alegeti varianta corecta de raspuns: a. 145..800 u..m. cifra de afaceri 27. 12. Intreprinderea va inregistra o cheltuiala in urmatoarele situatii: A) primirea facturii de energie electrica cu scadenta peste 7 zile. B) plata facturii de telefon in ziua scadentei.200 u. 145.. Pentru exercitiul incheiat dispuneti de urmatoarele informatii: active circulante 18. e. si 38. b.000 u. d. 7. capital social + prime de capital ± rezerve din reevaluare + rezerve ± rezultat reportat ± rezultatul exercitiului – repartizarea profitului. si 18..000 u.200 u. si 19. uniform repartizata pe trimestre. prime privind rambursarea obligatiunilor + prime de capital ± rezerve din reevaluare ± rezerve ± rezultatul reportat ± rezultatul exercitiului – repartizarea profitului.m.200 u.. imobilizari + rezerve ± rezultatul reportat ± rezultatul exercitiului + alte fonduri imprumuturi pe termen lung. Pentru exercitiul incheiat dispuneti de urmatoarele informatii: active circulante 18.m..m.800 u. constituit in exercitiul financiar anterior. e.000 u.000 u.200 u. c. c.11 u.m. ANS: B 27. datorii din exploatare 12.. 1..m. Pentru anul urmator se estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 20%.300 u.000 u. 24. c.. rezerve ± rezultat curent ± rezultat reportat – datorii pe termen lung.. b. C) constituirea unui provizion pentru cheltuieli ce vor fi suportate in exercitiul financiar urmator.. 7.m.600 u.m. 24.m. si 20.000 u.300 u. 26.m.000 u..11 u.m.m. 7. Activele circulante nete pentru anul urmator vor avea urmatorul nivel: a. d. datorii din exploatare 12. Pentru anul urmator se estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 20%.. D) diminuarea unui provizion pentru deprecierea creantelor. d.m. cifra de afaceri 27.m. b. c. d. A+D .111.800 u.600 u. E) incasarea unei creante pentru care fusese constituit un provizion. ANS: B 26.m.m. ANS: C 25.000 u. e. e. Activele circulante nete pentru anul urmator vor avea urmatorul nivel: a.m.m.111.b. 7. La calculul capitalurilor proprii se foloseste formula: a..m.m.. uniform repartizata pe trimestre.m. 6. ANS: B 24. 1.

iar cash-flow-ul de gestiune este de 340 u. E) incasarea unei creante la scadenta (30 de zile de la vanzarea produselor finite). e. c. B) principiul mentinerii solidaritatii intre departamente si al concordantei cu politica generala a intreprinderii. Stabiliti varianta corecta: a.m. ANS: D 31.m.m. compartimentului financiar – contabil. e. e.800 u.m.m... C) aportul actionarilor la cresterea capitalului social (in numerar). intreprinderea va inregistra un venit: A) vanzarea de produse finite cu incasare peste 60 zile. C) principiul totalitatii.b. si societatea a vandut in cursul exercitiului imobilizari. d. variatia imobilizarilor 100 u. valoarea adaugata este de 1. ANS: D 30.m. B+E A+C B+C D+E ANS: C 28. Dispuneti de urmatoarele informatii: venituri din vanzarea produselor finite 3. cota de impozit pe profit 25%.600 u. directorului tehnic. d.m. C+D. cash-flow-ul de gestiune este de 340 u.m. managementului societatii. c. iar cash-flow-ul disponibil este de 100 u. c. cash-flow-ul disponibil este de 100 u. Coerenta unui sistem bugetar se asigura prin respectarea urmatoarelor principii de elaborare si functionare a acestuia: A) principiul suprapunerii sistemului bugetar pe sistemul de autoritate din intreprindere..m.. B+C.000 u. D) aportul actionarilor la cresterea capitalului social (in natura).. activele circulante nete sunt de 340 u. . e. actionarilor sau asociatilor. consumuri de la terti 2. cresterea economica 240 u.m.. si s-a inregistrat o scadere a activelor circulante nete in cursul exercitiului. cheltuieli privind dobanzile 100 u..m. b.. d. ANS: C 29. conducerii sindicatului salariatilor din intreprindere. c. Responsabilitatea deciziilor privind modalitatea de finantare a activelor unei intreprinderi apartine: a. D) principiul supletei. B) vanzarea de marfuri cu incasare imediata. A+B+E. In care din urmatoarele situatii.m. rezultatul net 40 u.. d. b.. B+C+E.m. cash-flow-ul disponibil este de 100 u. Alegeti varianta corecta de raspuns: a. si s-a inregistrat o crestere a activelor circulante nete in cursul exercitiului. b. cheltuieli cu amortizarea 200 u. A+B.m.

si MCV = 31..m. Decizia de finantare: a. Ciclul de elaborare a bugetelor cuprinde urmatoarele faze: A) realizarea de studii pregatitoare privind piata factorilor de productie si piata de desfacere. cheltuieli fixe 96 mil. si MCV = 15%. c. PN = 135 mil. b. ANS: A 33.m. u.m. C+D+E d. A+C b. se ia de catre managerul compartimentului financiar-contabil. PN = 824 mil. obiective ce decurg din planul general strategic intocmit pe o perioada de 3-5 ani. 19 % ANS: B 35. PN = 207 mil.m. B+C+D+E c.m.3%. u. 18 % b. se ia pentru a diminua subventiile. 16. In conditiile unei rate nominale a rentabilitatii economice de 190% si a unei rate a inflatiei de 150%. cota de impozit pe profit 25%. C) identificarea obiectivelor intreprinderii pentru anul de plan. D) stabilirea politicii firmei. d. PN = 180 mil. si MCV = 23%. A+B+C+D+E ANS: E 32. A+B+C+E e. u. PN = 207 mil. d.m.m. a. u.E) principiul cuplarii cu politica de personal.m. A+C+D d. e. u. E) intocmirea si aprobarea bugetelor Alegeti varianta corecta de raspuns: a. b. u. A+B+C c. se face in orice moment al exploatarii. B+C+D e..6 % e. Pe baza informatiilor de mai jos stabiliti profitul net (PN) si rata marjei asupra cheltuielilor variabile (MCV%): cifra de afaceri 1. c.. ANS: A 34. cheltuieli variabile 924 mil. u. A+B+C+D b. u. Alegeti varianta corecta de raspuns: a. are drept scop finantarea ciclului de exploatare. B) elaborarea de prebugete.200 mil. sta la baza alegerii intre sursele proprii de capital si cele imprumutate. e. rata reala a rentabilitatii economice este: a. A+C+D+E . si MCV = 23%. si MCV = 23%. 16 % c. 17 % d.

000 u.000 u. Obiectivul gestiunii financiare pe termen scurt este: a. Structura achizitiilor (inclusiv TVA) pe ultimele 4 luni ale exercitiului N este urmatoarea: septembrie 300.m.m..000 u. 500.m. D) diminuarea unui provizion pentru deprecierea creantelor.000 u. 150. A+C d. obtinerea echilibrului intre fondul de rulment si nevoia de fond de rulment. b...400 u.000 u. .. variatia creantelor clienti 2. B+E c.m. ANS: C 38. B) plata facturii de energie electrica in ziua scadentei. e.m. A+D b. constituit in exercitiul financiar anterior..12. asigurarea echilibrului intre trezorerie si capitalurile proprii. trezoreria neta la sfarsitul exercitiului N-1 400 u. B+C e.m. 350..050. fluidizarea resurselor financiare pe termen scurt ale intreprinderii.. variatia stocurilor 1. 1. b.000 u. noiembrie 350. d.m.m ANS: B 37. octombrie 250.m. d. Alegeti varianta corecta de raspuns: a. intreprinderea va inregistra o cheltuiala: A) primirea facturii de energie electrica scadenta peste 7 zile. 750.600 u.m. variatia datoriilor de exploatare 1.000 u.300 u.m.. C) constituirea unui provizion pentru cheltuieli ce vor fi suportate in exercitiul financiar urmator... Creditul furnizori este de 60 zile. In care dintre urmatoarele situatii.m..ANS: D 36. N este : a. D+E ANS: C 39. c. Dispuneti de urmatoarele informatii: capacitatea de autofinantare 8...m.000 u. asigurarea echilibrului intre activele circulante (inclusiv cele de trezorerie) si sursele de finantare a acestora.300 u. variatia creantelor diverse -200 u. c.m..000 u. E) incasarea unei creante pentru care fusese constituit un provizion in exercitiul financiar precedent.m. decembrie 150. asigurarea cantitatii optime de stocuri necesare desfasurarii normale a activitatii.. e. Valoarea datoriilor fata de furnizori la 31.m. variatia datoriilor in afara exploatarii 800 u.

bugetul administratiei. 28.m. pentru achizitionarea utilajului. bugetul vanzarilor. B+E d. s-au vandut titluri de participare in valoare de 1.000 u.300 u.m.m. Alegeti varianta corecta de raspuns: a. C+D e. se distribuie sub forma de dividende.m. s-a primit o subventie de 1. bugetul de trezorerie: bugetul investitiilor.000 u.000 u. 900 u. Previziunea vanzarilor (inclusiv TVA) la SC COM SA pentrul trimestrul I al exercitiului N+1 este urmatoarea: ianuarie 40.m.m. profitul exercitiului N-1 a fost de 8.. d. 16.m..000 u.000 u..000 u. b. tot in cursul exercitiului N.m.000 u.000 u. 1.. 1. Incasarile se realizeaza astfel: 40% in luna urmatoare vanzarii si 60% peste 60 de zile de la data vanzarii. marimea datoriilor.. si pe termen scurt de 800 u. . Sunt bugete cu caracter restrictiv: A) B) C) D) E) bugetul productiei.m. b. cost de achizitie 10. e.m. Trezoreria neta la sfarsitul exercitiului N va fi: a. Costul capitalului este influentat de : A) B) C) D) E) costul capitalurilor proprii..m.m.100 u. s-a achizitionat un mijloc de transport in valoare de 16. 0 u.700 u... e.m. c. A+B b. a. 44. c.m. amortizare inregistrata pana in momentul vanzarii 8.000 u.000 u.m. B+C+D c.m. si s-a majorat capitalul social cu 7. nivelul fiscalitatii. d. s-au rambursat rate scadente la credite pe termen lung de 900 u. rentabilitatea financiara. 500 u.. din care 6. martie 60...000 u.m.in cursul exercitiului N. si un utilaj la pret de vanzare de 3..000 u.m ANS: C 42.000 u. ANS: B 40. februarie 50. 1.m. 60.m. Stabiliti varianta corecta a incasarilor pe luna martie a exercitiului N+1.000 u. s-au contractat credite bancare pe termen lung de 5.m.000 u. A+B+C ANS: D 41.000 u.. rata dobanzii.m.m.000 u.m.m.

Necesarul anual de aprovizionat pentru materiale este de 81. anual pentru o unitate de stoc.Alegeti varianta corecta de raspuns: a. evaluarea intreprinderii. e. capacitatea de autofinantare a intreprinderii. b.m..m.000 tone. d. acumularea bruta din activitatea de exploatare (inclusiv amortizarile si provizioanele).000 u. profitul din exploatare. este luata de catre administratorul firmei. Stocul optim si numarul de aprovizionari au urmatoarele valori: a. Deciziile de investitii. c. iar costul pregatirii unei comenzi este de 4. Decizia de finantare: a. ANS: D 44. Excedentul brut al exploatarii (EBE) este un indicator care exprima: a. gestiunea financiara. acumularea bruta din activitatea de exploatare (inclusiv amortizarile si provizioanele). A c. 300 tone si 2.m. ANS: A 46. . 450 tone si 4 aprovizionari. B+C+D+E ANS: C 43. b. sta la baza alegerii intre sursele proprii de capital si cele imprumutate. b. d.000 u. Costul de depozitare este de 1. totalitatea amortizarilor si provizioanelor din activitatea de exploatare. ANS: C 47..2 u. d. profitul din exploatare. 300 tone si 270 aprovizionari. Excedentul brut al exploatarii (EBE) este indicatorul care exprima: a. e. d. bugetarea activitatii economice a intreprinderii. c. capacitatea de autofinantare a intreprinderii. c. B+C d. managementul informational. analiza economico-financiara. e. 90 tone si 4 aprovizionari.66 aprovizionari. 450 tone si 90 aprovizionari. pierdere inregistrata. c. A+B+C+D+E b. d. A+B+C+D e. b. pretul unitar de aprovizionare este de 6. acumularea neta de amortizari si provizioane din activitatea de exploatare. ANS: A 45. are drept scop finantarea ciclului de exploatare. se face in orice moment al exploatarii. b. c. se ia de catre contabilul sef. e. finantare si repartizare a profitului la nivelul intreprinderii au la baza metodele si tehnicile de executie oferite de: a.

..u. d. Cota de impozit pe profit 25%.200 u..300 Datorii financiare 1. cheltuieli cu dobanzile 230 u. cheltuieli cu amortizarea 280 u.000 u.m. 7. 180.750 u. uniform repartizate.280 u.160 2. 64. c. A+B+C+E. B) elaborarea de prebugete. Fazele ciclului de elaborare a bugetelor sunt: A) realizarea de studii pregatitoare privind piata factorilor de productie si piata de desfacere. obiective ce decurg din planul general strategic intocmit pe o perioada de 3-5 ani. B+C+D+E. si 7.800 u. cheltuieli privind activele cedate 100 u. 7.m.090 Incasarile si platile din activitatea de gestiune sunt: a.200 1. si 25. venituri din cesiunea imobilizarilor corporale 82 u. E) intocmirea si aprobarea bugetelor. 7.800 imobilizate Stocuri 1. c. b.000 u.300 u.m.353 u.m.m. d... e.m.700 u.500 u. consumuri de la terti 3.453 u.253 u.m. si 28. vanzarile aferente semestrului I (exclusiv TVA) 150. ANS: D 50.362 u.m.600 Capitaluri proprii 2.. si 7.m. Bilantul la sfarsitul exercitiului N se prezinta astfel: .400 2.600 u.000 u.m.000 u. C) identificarea obiectivelor intreprinderii pentru anul de plan.320 u.m. si 7. uniform repartizate. ANS: B 49.m. A+B+C+D. C+D+E.m. si 35. Elemente de N-1 N Elemente de N-1 N activ pasiv Active 2. 30.600 5. Stiind ca vanzarile aferente semestrului al II-lea (exclusiv TVA) vor fi de 180.280 u.000 u.m. 34.m..m. profitul din exploatare inainte de dobanzi si impozit. creditul clienti 30 zile.m. d. 841 u.m. b. e.m. Alegeti varianta corecta de raspuns: a.880 Creante 960 980 Datorii de 1.m. D) stabilirea politicii generale a intreprinderii.600 5.700 u..m c.m. si 150.m. 7. si 35. atunci incasarile in lunile iulie si septembrie vor fi: a. Pentru o societate comerciala se prezinta urmatoarea structura a contului de profit si pierdere: cifra de afaceri 7.353 u.m.160 1.e. cota TVA 19%.m. si 738 u... ANS: A 48.m. . A+C+D+E.090 Total pasiv 4. b.m.m.450 u. 29.m.040 410 exploatare Disponibilitati 280 210 Total activ 4. si 7.m.. e.000 u. cheltuieli cu personalul 2.

capitalurile proprii sunt mai mici decat datoriile pe termen lung. ANS: B 54. e. d. capitalurile proprii sunt mai mari decat capitalurile imprumutate. b. b. d. A B+C A+B+C+D B+C+E+D ANS: D 55. activul este mai mic decat pasivul. e. D) rata dobanzilor. achizitia de materiale necesare desfasurarii activitatii. comercializarea de bunuri si servicii.ANS: A 51. se au in vedere la plata dividendelor. se investesc in imobilizari. Alegeti varianta corecta de raspuns: a. nu influenteaza capacitatea de autofinantare. e. capital social + prime de capital ± rezerve din reevaluare + rezerve ± rezultat reportat ± rezultatul exercitiului – repartizarea profitului. c. c. capitalurile imprumutate sunt mai mari decat capitalurile proprii. Costul capitalului este influentat de : A) costul capitalurilor proprii. b. E) nivelul fiscalitatii. se exonereaza de la plata impozitului pe profit. b. d. A+B+C+D+E. Capitalurile proprii se pot calcula dupa formula: a. procurarea activelor reale si angajarea capitalului uman. d. e. rezerve ± rezultat reportat ± rezultatul exercitiului + alte fonduri – imprumuturi pe termen . capitalurile proprii sunt mai mici decat zero. In activitatea economica activele financiare sunt utilizate pentru: a. d. C) marimea datoriilor. capital social + rezerve ± rezultat curent ± rezultat reportat – datorii pe termen lung. b. capital social + prime privind rambursarea obligatiunilor + prime de capital ± rezerve din reevaluare ± rezerve ± rezultatul reportat ± rezultatul exercitiului – repartizarea profitului. se folosesc pentru ciclul de exploatare. c. producerea de imobilizari. Amortizarea si provizioanele sunt cheltuieli calculate care: a. c. ANS: A 52. c. ANS: A 53. B) rentabilitatea financiara. Situatia neta negativa apare atunci cand: a. plata furnizorilor de materii prime si materiale.

venituri de exploatare + venituri financiare – cheltuieli de exploatare – cheltuieli financiare. d.650 Rf (%) 45. B) sistemul planificarii financiare cuprinde urmatoarele tipuri de bugete: bugete de orientare generala si bugete anuale. c.m. E) estimarea situatiei patrimoniale si monetare se realizeaza prin elaborarea bilantului previzional.45 38.m. Cota de impozit pe profit 25%.440 mil.mil. e.360 1.710 2.7 47.) 2.m.710 mil.m. EBE + venituri financiare si exceptionale incasabile – cheltuieli financiare si exceptionale platibile – impozitul pe profit.190 Total activ 1. ANS: A 57. rata rentabilitatii financiare (Rf) si rata rentabilitatii economice (Rec) au urmatoarele valori: Activ ec 1 (mil. b.lung.340 2. active pe termen lung + rezerve ± rezultatul reportat ± rezultatul exercitiului + alte fonduri . Elemente Valori la inceputul Valori la sfarsitul exercitiului (0) exercitiului (1) Active imobilizate 1. cheltuieli cu amortizarea 290 mil. Capacitatea de autofinantare calculata prin metoda deductiva este data de relatia: a. D) bugetele specifice sunt bugete de orientare generala. contului de profit si pierdere previzional si bugetului de trezorerie . din care consumuri de la terti 2.m. cheltuieli platibile 2. b.73 29.96 19.m.. u.410 Informatii din contul de profit si pierdere: venituri din vanzarea produselor finite 2.6 a.48 25.710 2..13 35.290 290 1.48 Rec (%) 59.6 35. venituri incasabile si calculate – cheltuieli platibile si calculate. u. rezultatul brut – cheltuielile cu amortizarea. e.290 2. u.330 Datorii din exploatare 60 120 Total pasiv 1. cheltuieli cu dobanzile 132 mil. u.4 38. Stabiliti varianta corecta: A) bugetele imperative impun realizarea si chiar depasirea previziunilor bugetare.410 Capitaluri proprii 770 960 Datorii financiare 880 1. u.000 mil.. u. d. C) bugetul pilot reprezinta de fapt proiectul de buget rezultat in urma testarii diferitelor scenarii si negocierii lor intre diferitele compartimente si cu conducerea intreprinderii.m.imprumuturi pe termen lung ANS: B 56. Pe baza informatiilor prezentate activul economic (Activ ec1).220 Active circulante 350 1.m. venituri din prestari servicii 950 mil. c. Bilantul unei societati la sfarsitul exercitiului se prezinta astfel: . e. ANS: C 58. u. rezultatul net + cheltuieli calculate – venituri calculate. u..

. c. 90 tone si 4 aprovizionari. rata rentabilitatii economice < rata de rotatie a capitalurilor. C d. E b. rata rentabilitatii financiare = rata rentabilitatii economice.. iar costul pregatirii unei comenzi este de 2.000 u.6 u.6 u. 300 tone si 135 aprovizionari. 450 tone si 4 aprovizionari. ANS: B 62. Alegeti varianta corecta de raspuns: a. A+B c. iar costul pregatirii unei comenzi este de 2. 450 tone si 90 aprovizionari. rata rentabilitatii economice = rata dobanzii. D+E .m. Costul de depozitare este de 0. anual pentru o unitate de stoc. pretul unitar de aprovizionare este de 3. b. Necesarul anual de aprovizionat pentru materiale este de 40.500 tone. rata rentabilitatii economice < rata dobanzii. c. 300 tone si 135 aprovizionari. 90 tone si 4 aprovizionari.66 aprovizionari. 300 tone si 2.Alegeti varianta corecta de raspuns: a. Stocul optim si numarul de aprovizionari au urmatoarele valori: a.000 u. A+D c. ANS: B 60.m.500 tone. 300 tone si 2. e.000 u. E) tehnica defalcarii trimestriale si lunare. C+D ANS: A 59. b. d.m. pretul unitar de aprovizionare este de 3. D) tehnici cantitative de extrapolare.000 u. Stocul optim si numarul de aprovizionari au urmatoarele valori: a. C+D b. c. d. C) tehnici cantitative de interpolare.m. e. e. d. anual pentru o unitate de stoc. Necesarul anual de aprovizionat pentru materiale este de 40. A+E e. Rentabilitatea financiara este influentata favorabil de catre indatorare daca: a. 450 tone si 4 aprovizionari. rata rentabilitatii economice > rata dobanzii.m. Costul de depozitare este de 0. b. Tehnicile pe care se bazeaza previziunea vanzarilor sunt: A) tehnici calitative de analiza si previziune.m.66 aprovizionari. B) tehnici calitative de interpolare. 450 tone si 90 aprovizionari. ANS: B 61.

Valoarea adaugata se calculeaza astfel: a. si 450. productia exercitiului – marja comerciala – consumul de la terti. productia exercitiului – consumul de la terti – impozitul pe profit. 102.m. ANS: C 65. 33. D) tehnici calitative de analiza si previziune. 75 %. structura si modificarile care au loc in cadrul capitalurilor imprumutate.350 u.000 u. e. b. c. B+C ANS: B 63.500 u. 193. si 75.m. si 107. Functia de finantare se refera la: a. EBE + alte venituri din exploatare – alte cheltuieli de exploatare. atunci incasarile in lunile iulie si septembrie vor fi: a. b. pe familii de produse si/sau grupe de beneficiari Alegeti varianta corecta de raspuns: .600 u. volumul. A+E e.m. d. productia stocata + productia vanduta + productia imobilizata + adaosul comercial – consumul de la terti.100 u.m. d. structura si modificarile care au loc in cadrul capitalurilor proprii. C) tehnici cantitative de interpolare. 40 %. 89. e. 18 %. volumul.250 u. volumul si structura activelor circulante si de trezorerie.000 u. productia stocata + productia imobilizata – marja (adaosul) comercial (a).d.000 u.m d. In conditiile unei rate nominale a rentabilitatii economice de 180% si a unei rate a inflatiei de 140%. d.m. modificarile din cadrul capitalurilor proprii si activelor pe termen lung. si 107. ANS: E 66. Previziunea vanzarilor se realizeaza pe baza urmatoarelor tehnici: A) tehnici cantitative de extrapolare. Stiind ca vanzarile aferente semestrului al II-lea (exclusiv TVA) vor fi de 540. rata reala a rentabilitatii economice este: a.m.m b. si 85.m c. b. B) tehnici calitative de interpolare.3 % ANS: B 67. volumul.100 u. cota TVA 19%.m e. e. c. 340. E) tehnica defalcarii pe perioade de timp trimestriale si lunare.6 %.000 u. creditul clienti 30 zile.m ANS: A 64. vanzarile aferente semestrului I (exclusiv TVA) 450.m. 16. uniform repartizate. 150. c.000 u. uniform repartizate.000 u. structura si modificarile care au loc in cadrul capitalurilor proprii si imprumutate.

m.000 u. D) vanzarea unor actiuni detinute in cadrul unei societati comerciale in afara grupului (care nu au fost considerate echivalente de numerar). investitorilor directi.33 u. pot fi incluse in cadrul activitatii de investitii: A) achizitia unui teren ce urmeaza a fi folosit pentru construirea unei noi cladiri administrative. ANS: C 71. iar activele circulante nete au fost 4.pentru anul incheiat cifra de afaceri a fost 12. sindicatului salariatilor din intreprindere. b.m.000 u. e. b. e. d.a.m Marimea previzionata a activelor circulante nete pentru trimestrul I va fi: a.333. B) vanzarea unei linii de productie folosite timp de zece ani. Conform IAS 7 “Situatiile fluxurilor de numerar”. 4. Dispuneti de urmatoarele informatii: .000 u. e.33 u. C+D A+D D+E A+E B+C ANS: B 68. C) cumpararea de stocuri de materii prime pentru a asigura nevoile pe parcursul unui intreg an de activitate. d.m .000 u.in anul urmator cifra de afaceri pentru trimestrul I va fi 4.m. F) semnarea unui contract pe termen lung cu un client Alegeti varianta corecta de raspuns: a. 5..000 u. 1. directorului economic. c. 5. c. A+B+D .m. Deciziile privind finantarea activelor unei intreprinderi apartin: a. modalitate de diminuare a fiscalitatii d. recent aparute pe piata..m. forma moderna de decontare a investitiilor c. managementului societatii.000 u. d. contabilului sef.. sporire a capacitatii de autofinantare ANS: A 70. adaptare a pietei de capital la capacitatea limitata de finantare a investitiilor b. vanzare-cumparare in cote e. E) achizitia unor materii prime mult mai bune din punct de vedere calitativ decat cele folosite anterior. 3. A+C+E b.. Leasing-ul reprezinta: a.333..m ANS: E 69. b. c.

B) suma dintre cheltuielile variabile si profitul net. E) achizitia unor materii prime mult mai bune din punct de vedere calitativ decat cele folosite anterior. c. A+C e. b. C+E+F d. A+C+E b. Marja asupra cheltuielilor variabile este: A) diferenta dintre cifra de afaceri si cheltuielile directe. C) diferenta dintre cifra de afaceri si cheltuielile variabile. conform IAS 7 . A+C e. e. B) vanzarea unei linii de productie folosite timp de zece ani. D) diferenta dintre profit si cheltuielile variabile. C+E d. B+D ANS: C 74. d.. Capacitatea de autofinantare calculata prin metoda deductiva este data de relatia: A) EBE + venituri financiare si exceptionale incasabile – cheltuieli financiare si exceptionale platibile – impozitul pe profit.Situatiile fluxurilor de numerar”: A) achizitia unui teren ce urmeaza a fi folosit pentru construirea unei noi cladiri administrative.c. D) vanzarea unor actiuni detinute in cadrul unei societati comerciale in afara grupului (care nu au fost considerate echivalente de numerar). A A+D+E B+C C+D+E C+D ANS: A 73. E) suma dintre profitul net si cheltuielile fixe. C) cumpararea de stocuri de materii prime pentru a asigura nevoile pe parcursul unui intreg an de activitate. recent aparute pe piata Alegeti varianta corecta de raspuns: a. A+B+D c. E) totalitatea veniturilor incasate – cheltuieli platibile si calculate Alegeti varianta corecta de raspuns: a. D) venituri in afara exploatarii + venituri financiare – cheltuieli de exploatare – cheltuieli financiare. B) rezultatul total + cheltuieli calculate – venituri calculate. Urmatoarele activitati pot fi incluse in cadrul activitatii de investitii. B+D ANS: B 72. C) rezultatul brut – cheltuielile cu amortizarea. .

500 70 6. B+C c. Cantitatile aprovizionate si intervalele dintre doua aprovizionari succesive sunt urmatoarele: Intervalul dintre doua Cantitatea aprovizionata aprovizionari succesive (zile) (kg) 40 2.800 u. D) bugetul cheltuielilor generale de productie.500 u. 1.11%. b.m d. u. –2.m. u. 45.400 mil.m.600 u.35%.000 50 3. B+C+E b.35%. 17. datorii financiare0 2000 mil. activ ec1 4. C+D+E ANS: E 77.m e. Sunt bugete derivate din bugetul productiei: A) bugetul manoperei directe.m c. C d. Efectul de levier al indatorarii este: a. B) bugetul amortizarii.. e.Alegeti varianta corecta de raspuns: a.000 Stiind ca necesarul anual de aprovizionat este de 72. 2. A+C+D c.012 mil.360 u.m.300 mil. u.. –2.m . C+E e.m. c. C) bugetul materialelor consumate.500 60 4.000 u.633. 11. B ANS: D 75. EBIT1 1.72%. Din bilantul si contul de profit si pierdere al unei societati comerciale s-au extras urmatoarele informatii: capitaluri proprii0 2. datorii financiare1 2. A+C+E e.m b. A+B+C+D d.000 30 1. A+E b.. cheltuieli cu dobanzile1 460 mil.720 u. E) bugetul investitiilor Alegeti varianta corecta de raspuns: a. d.m. 28..m.65%. ANS: E 76..8 u. 24.. u. 11. u. Cota de impozit pe profit este 25%. stocul curent va fi: a.m.

avantaje numai pentru utilizator e. uniform repartizate. Incasarile la inceputul si sfarsitul trimestrului I exercitiul N+1 vor fi: a. E) bugetul investitiilor Alegeti varianta corecta de raspuns: a. 1.m.17 d.400 u.m. 1.14 b. o finantare a noilor imobilizari c.61 e.m.41 ANS: B 80.960 u. rata de rotatie a capitalurilor este: a.400 u. A+C+E e. 59. .m si 42. A+B+C+D d.960 u. 25.m si 84.m si 42.400 u. d.m si 16. Stiind ca rata marjei nete este 9%. 1.m ANS: B 82.m.400 u.3 si rata rentabilitatii financiare 24%. e.960 u. c. In cadrul leasing-ului se asigura: a. 16. avantaje numai pentru locator ANS: A 79. Incasarile se realizeaza astfel: 40% in luna vanzarii si 60% dupa 30 zile de la data vanzarii. o forma speciala de inchiriere a bunurilor imobiliare (mobiliare) b.ANS: A 78. B+C+E b.16 c. A+B+C c. 42.800 u. 1.m. Din bugetul productiei sunt derivate urmatoarele bugete: A) bugetul cheltuielilor generale de productie B) bugetul materialelor consumate C) bugetul manoperei directe D) bugetul amortizarii. rata de structura a capitalurilor este de 2. 1. 40.440 u.360 u. vanzarile (inclusiv TVA) aferente semestrului I exercitiului N+1 vor fi 254. Finantele sunt: a.400 u. b. o amortizare lineara a bunurilor d. relatii economice in general. Se cunosc urmatoarele informatii: vanzarile aferente semestrului I exercitiului N+1 cresc cu 6% fata de vanzarile aferente semestrului al II-lea exercitiului N. C+D+E ANS: B 81.m si 42. vanzarile (inclusiv TVA) aferente semestrului al II-lea exercitiul N au fost uniform repartizate.

social si economic. totalitatea actiunilor cumparate. fixe si circulante. de repartitie si control. c. de control. c. ANS: A 88. fondurile banesti. b. obtinerea de produse. financiare si reale. obtinerea de profit. obtinerea de servicii. totalitatea intrarilor materiale. social si statul. d. de repartitie. maximizarea profitului.b. financiar. financiar. c. ANS: E 86. statul. d. b. e. c. relatii economice in expresie baneasca. de creditare. ANS: A 87. social. economic. d. b. Fluxurile sunt: a. b. ANS: C 84. c. de redistribuire. Functiile finantelor intreprinderii sunt: a. d. e. materiale si monetare. Ciclul de exploatare are ca obiectiv: . totalitatea obligatiunilor vandute. Universul firmei este format din cel: a. totalitatea actiunilor detinute. ANS: D 85. relatii de productie si monetare. Capitalul intreprinderii cuprinde: a. e. e. Obiectivul major al intreprinderii este: a. e. d. d. c. capitalurile intreprinderii. ansamblul de bunuri sau „active”. b. materiale si nemateriale. e. obtinerea de valoare. sumele de bani disponibili. ANS: B 83.

materialele auxiliare. b. bunurile corporale. bunurile de orice natura. capitalul permanent – active imobilizate sau active circulante – resurse de b. stocurile de produse finite. Activele circulante sunt: a. stocurile. datorii – creante. c. innoirea instalatiilor. activ – pasiv. activele fizice durabile. ANS: E 93. . sporirea stocului de materii prime. creantele. corporale sau necorporale necesare activitatii. bunurile necorporale. apa. Amortizarea este: a. cresterea cifrei de productie. d. d. b. e. d. b. b. energia si gazul metan. e. active imobilizate – active circulante. cresterea cifrei de afaceri. Activele imobilizate sunt: a. activele financiare pe termen lung. e. terenurile si cladirile. datoriile fata de creditori. inlocuirea activelor imobilizate. e. trezorerie. ANS: C 92. disponibilitatile si plasamentele. cesionarea activelor imobilizate. ANS: E 90. materiile prime. d. masinile si instalatiile. cresterea stocului de produse finite. d. activele fizice consumabile. Nu sunt incluse in categoria activelor: a. c. capital permanent – capital propriu. c. b. e. mobile sau imobile. c. Fondul de rulment se calculeaza: a. c. d. e. un proces financiar de recuperare treptata a valorii activelor imobilizate.a. activele financiare pe termen scurt. c. ANS: E 91. casarea activelor corporale. producerea de bunuri si servicii. ANS: B 89.

diferenta dintre venituri si cheltuieli. costul. b. e. e. . Determinarea profitului se realizeaza ca: a. Preturile de vanzare cuprind: a. suma a tuturor veniturilor. c. Profitul net se repartizeaza: a. b. suma de valoare adaugata. este diferenta dintre vanzarile de marfuri si costul acestora. costul capitalului. d. c. ANS: A 96. ANS: A 97. d. d. suma a incasarilor. este componenta a TVA. b. c. diferenta dintre venituri si cheltuieli. c. e. costul fortei de munca. costuri fixe si variabile. Rata profitului se calculeaza ca: a. diferenta dintre costuri fixe si variabile. pentru rezerve legale si statutare. suma de valoare adaugata. b. totalitatea resurselor. c.ANS: A 94. cifra de afaceri – TVA. ANS: D 98. capitalul propriu si datoriile pe termen lung. patronilor si statului. b. totalitatea imobilizarilor. salariatilor. pentru cresterea bugetului statului. d. raportul dintre profitul net si cifra de afaceri. e. ANS: C 99. c. totalitatea activelor. e. profitul si TVA ANS: D 95. d. suma a incasarilor. Capitalul permanent cuprinde: a. se realizeaza in productie. costul total al materiilor prime. d. b. tuturor actionarilor. totalitatea pasivelor. cresterea capitalului si ca dividende. Marja comerciala: a. se calculeaza la toate intreprinderile.

d. e. Capitalul real al intreprinderii isi gaseste reflectarea in: a. capital social. rezerve. bugetul activitatii de trezorerie. contul de profit si pierdere. Capitalul real. ANS: A 103. . d. rezultate. ANS: A 101. ANS: C 102. fonduri proprii. active imobilizate. c. active circulante. b. ANS: D 100. bugetul activitatii de investitii. Valoarea adaugata: a. active imobilizate. credite pe termen mediu si lung. b. b. active circulante. ANS: C 104. d. rentabilitatea economica este superioara ratei costului capitalului imprumutat. rezultatul exceptional. rezerve. b. Efectul de levier financiar pozitiv al intreprinderii se produce cand: a. c. b. rezerve. e. amortisment. rezultatul financiar. active circulante. d. Fondurile speciale se constituie in timpul anului si la sfarsitul anului din: a. rentabilitatea economica este superioara ratei costului mediu ponderat al capitalului. include si marja comerciala. fonduri proprii. credite pe termen mediu si lung. active circulante.e. dupa sursele de constituire prezinta urmatoarea structura: a. este mai mica decat PIB. profitul net. bugetul activitatii generale. active imobilizate. este mai mica decat profitul. rentabilitatea financiara este superioara ratei costului capitalului imprumutat. bilant. este suma a valorii adaugate. d. c. rezultate. rentabilitatea financiara este superioara ratei costului mediu ponderat al capitalului. c. credite pe termen mediu si lung. credite si datorii pe termen scurt. nu este relevanta pentru firme. active imobilizate. e. rentabilitatea financiara este mai mare sau egala cu rentabilitatea economica. c. capital social. fonduri proprii. rezultate. profitul brut. credite si datorii pe termen scurt. e. se realizeaza in sfera productiei de bunuri si servicii. e.

rezultate. active circulante. fondul de participare la profit. d. stocuri de active circulante. creante si valori realizabile in . b. Printre fondurile speciale constituite in intreprindere regasim: a. e. programele informatice. Activele imobilizate mai sunt cunoscute sub denumirea de: a. b. Plasamentele de capital pe termen scurt cuprind: a. titluri de participare la capitalul altor intreprinderi. creante si valori de incasat. e. fondul de protocol. ANS: A 106. Structura de finantare se stabileste ca raport intre: a. disponibilitati banesti. rezerve. b. fonduri proprii. cheltuieli de constituire si inmatriculare. rezultate. active imobilizate. fonduri proprii. fondul de rezerva. stocuri de active circulante. b. creante si valori de incasat. mijloace fixe. c. ANS: E 108. credite pe termen mediu si lung. active imobilizate. e. capitalurile imprumutate si capitalurile proprii. active circulante. disponibilitati banesti. active circulante.ANS: B 105. imobilizari financiare. disponibilitati banesti. stocuri de active circulante. stocuri de active circulante. elemente neamortizabile. capitalurile permanente si capitalurile imprumutate. capital social. c. Capitalul total. credite pe termen mediu si lung. creante legate de participatiuni. c. stocuri de active circulante. utilizari durabile. c. d. credite pe termen mediu si lung. resurse stabile. fondul de amortisment. e. d. active imobilizate. ANS: C 107. fonduri proprii. disponibilitati banesti. d. capitalurile imprumutate si capitalul social. e. fondul de somaj. active imobilizate. dupa modul de folosinta prezinta urmatoarea structura: a. capitalul social si creditele pe termen mediu si lung. rezerve. capital social. rezultate. credite si datorii pe termen scurt. active circulante. capitalul social si capitalurile imprumutate. titluri de plasament si valori de incasat. b. ANS: C 109. rezerve. credite si datorii pe termen scurt. d. creante si titluri de plasament si valori de incasat. c.

700 mii lei. superioara ratei de actualizare. d. disponibilitati banesti.urilor anuale actualizate si valoarea investitiei actualizate la finele intervalului de exploatare a investitiei.active circulante = 140. ANS: D 110. suma a cash-flow . b.090 mii lei. raport intre fluxurile de trezorerie viitoare actualizate si capitalul investit actualizat. .160 mii lei. ANS: D 113.025 mii lei. b. d.capitalurile proprii = 105. e. excedentul de resurse stabile destinat finantarii nevoilor temporare de active circulante. 64. Fondul de rulment net reprezinta: a. b.415 mii lei. e.000 mii lei. e.capital social = 87.creditele pe termen mediu si lung = 18. Conform criteriului RIR. . e. superioara ratei inflatiei. inferioara ratei inflatiei. diferenta intre suma cash-flow . d.creditele si datoriile pe termen scurt = 76. ANS: E 112. c.975 mii lei. 86. . Valoarea actualizata neta VAN se determina ca: a. c. ANS: C 111. excedentul de trezorerie destinat finantarii investitiilor.725 mii lei.urilor anuale actualizate. aceasta trebuie sa fie: a. 41. c.active imobilizate nete = 59. Se cunosc: a. c. diferenta de capitaluri permanente ramase dupa finantarea activelor imobilizate destinata finantarii activelor circulante cu caracter de permanenta. Atunci valoarea fondului de rulment net va fi: 17. diferenta intre suma cash-flow . . . lei. raport intre fluxurile de trezorerie viitoare actualizate si costul investitiei. . diferenta neutilizata din plafonul de credite aprobat destinata finantarii nevoilor temporare de active circulante.termen scurt.urilor anuale actualizate si capitalul investit (valoarea investitiei).885 mii lei. d. inferioara ratei de actualizare. b.975 mii lei. superioara ratei medii a dobanzii pe piata financiara.115 mii. 45. . excedentul de capitaluri permanente destinat finantarii activelor circulante totale.

se va reprezenta grafic densitatea de repartitie si se opteaza pentru proiectul cu intervalul cel mai larg de variatie. investitiei). c. atrage cat mai multe resurse. Cand pentru doua sau mai multe proiecte de investitii se obtine aceeasi speranta matematica. e. pentru a se opta se procedeaza astfel: a. d. rezolvarea directa a polinomului de gradul n (n = durata prevazuta de exploatare a b. doua etape. supraunitara. avea la baza un studiu de fezabilitate. ANS: D . ANS: C 116. cinci etape. ANS: B 115. ANS: B 117. Obiectivul central al investitiilor este de a: a. Calculul ratei interne de rentabilitate (RIR) presupune: a. egala cu zero.ANS: C 114. ANS: E 118. sase etape. extragerea directa a rezultatului din tabele matematice. e. e. In situatia in care pentru doua sau mai multe proiecte de investitii exista valori diferite ale sperantei matematice se opteaza pentru proiectul cu speranta matematica: a. b. se accepta ambele proiecte. c. se resping ambele proiecte. se calculeaza cash-flow . care tinde la zero. e. calculul functiei normale a lui Gauss. d. trei etape. patru etape. d. plasa fondurile la banca. e. b. In conditiile unui mediu probabilistic adoptarea deciziei de investitii presupune parcurgerea unui numar de: a. c. b. plasa anumite fonduri cat mai rentabil posibil. aproximari succesive si folosirea interpolarii liniare. cea mai mare.ul net actualizat pe unitate investita. c. cea mai mica. c. d. d. se va reprezenta grafic densitatea de repartitie si se opteaza pentru proiectul cu intervalul cel mai strans de variatie. b. reprezentarea grafica a densitatii de repartitie. face imprumuturile cat mai atractive.

In aceste conditii VAN este: a. 10. an III = 3.3.815.18. Coeficientul de variatie se determina ca raport intre: a. Rata de actualizare este de 15 %.012 mii lei.000 mii lei. b. b.000 mii lei. e. c. dispersie si speranta matematica. numai unor elemente de pasiv. Un proiect de investitii in valoare de 80.807 mii lei si .315 mii lei. ANS: A 120. 1817.302 mii lei si . .000 mii lei.424.119. tuturor pasivelor intreprinderii.31. e. an V = 3.053 mii lei. . amortizabil liniar in 6 ani si care aduce profituri brute anuale de 20.000 mii lei.000 mii lei.8.6 mii lei si 95. dispersie si ecartul tip. b. speranta matematica si dispersie. tuturor activelor intreprinderii. d. Fie un proiect de investitii in valoare de 60.000 mii lei. c. c.508 mii lei si 15.000 mii lei.12. 1. an II = 3. abaterea medie patratica si speranta matematica.632. In conditiile impozitarii actuale VAN si VVN sunt: a. Rata de actualizare este de 20 %. 41.445. b.805. ANS: E 122. cu durata de exploatare de 8 ani.807. an IV = 5.6 mii lei.347 mii lei.112 mii lei. . 2.9 mii lei. d. e. in conditiile unei rate de actualizare de 20 %. . 29. ANS: C . numai unor elemente de activ.125. c.000 mii lei. amortizabil liniar in 5 ani si care aduce profituri nete anuale astfel: an I = 2. c. are VVN de 43. Se considera un proiect de investitii in valoare de 100. d. 0. 6. e.888.28.085 mii lei. 6. ANS: B 123.5 mii lei.000 mii lei. In aceste conditii indicele de rentabilitate va fi: a. d.500. 1. b.000 mii lei. 1. ANS: E 121. speranta matematica si ecartul tip.1 mii lei. Notiunea de amortizare este caracteristica: a.316 mii lei si 67. d. atat unor elemente de activ cat si unor elemente de pasiv. e.

1 luna. c. 0 luni. d. obligatorii. valoarea contabila majorata cu valoarea reziduala estimata sau valoarea contabila neta. e. numarul lunilor de nefunctio-nare in anul iesirii din functiune este: a. c. In practica financiara. daca se intrevede fenomenul de uzura morala. fara restrictie. c. e. d. In Romania duratele normale de functionare. 1 luna. ANS: B 128. . valoarea contabila diminuata cu valoarea reziduala sau valoarea de intrare. b. valoarea de amortizat poate fi: a. b. ANS: C 126. c. orientative. e. stabilite in mod centralizat de guvern sunt: a. obligatorii pentru agentii economici cu capital de stat sau majoritar de stat. agentii economici avand libertatea de a-si stabili durate de amortizat mai mari sau mai mici. ANS: D 127. d. valoarea contabila si valoarea initiala recunoscuta la dobandirea si punerea in b. 3 luni. d. functiune a activului imobilizat. intervalul de timp luat in calculul valorii medii anuale este: a. 6 luni. numarul lunilor de functionare in anul intrarii in functiune este: a.124. b. 0 luni. 31 zile. valoarea de intrare diminuata cu amortizarea calculata sau valoarea contabila neta. dar agentii economici avand posibilitatea sa le reduca oricand. aprobate pe plaje de ani cuprinse intre o valoare minima si una maxima. b. 0 luni. 1 an. 12 luni. 12 luni. Pentru un mijloc fix intrat in functiune la 01 decembrie. ANS: A 125. valoarea contabila majorata cu valoarea reparatiilor capitale sau valoarea contabila neta. e. in functie de reglementarea diferita. 3 luni. Pentru un mijloc fix iesit din functiune la 01 noiembrie. Pentru un mijloc fix intrat in functiune la 01 decembrie. 6 luni. existand posibilitatea alegerii duratei normale de functionare cuprinsa intre aceste limite. c. d. 30 zile. 1 luna.

e.e. imobilizarile necorporale.50 mii lei incepand cu anul al 4-lea. Cheltuielile de constituire si cheltuielile de cercetare . ANS: C 132. d. c. b. in 5 ani. pe durata de utilizare. b. b. 8898. care insa nu poate depasi 5 ani. 9375. cu o durata de functionare de 8 ani. Cotele de amortizare proportionale calculate sunt: a. e.15 mii lei incepand cu anul al 6-lea. ANS: C 129. care insa nu poate depasi 5 ani. . c. pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre detinator. pentru amortizarea caruia incepand cu 2002 se aplica metoda degresiva. e. degresiv. in functie de gradul de uzura morala. dar in conditiile utilizarii amortizarii liniare.15 mii lei incepand cu anul al 5-lea. marcile de fabrica si de comert subscrise ca aport sau achizitionate se amortizeaza astfel: a. in 5 ani. b. ANS: B 130. in cel putin 5 ani. in functie de durata de utilizare.dezvoltare se amortizeaza intr-o perioada de: a. in functie de gradul de uzura fizica. c. ANS: C 131. ANS: C 133. d. O intreprindere a cumparat un mijloc fix in valoare de 100. dar nu mai mult de 5 ani. cel putin 3 ani. cel mult 3 ani. 5 ani. accelerat. licentele. b. Brevetele. cu exceptia fondului comercial.90 mii lei incepand cu anul al 7-lea. 7910. pe o durata de pana la 40 ani. d. mijloacele fixe. In tara noastra activele imobilizate se amortizeaza astfel: a. e. constructiile. cel putin 5 ani.ul. cel mult 5 ani.000 mii lei. terenurile. in cel mult 3 ani. c. d. Programele informatice create sau achizitionate se amortizeaza: a.00 mii lei incepand cu anul al 3-lea. prin sistemul progresiv. know-how . c. 7910. 8437. imobilizarile financiare. d. obligatorii. prin amortizarea liniara. prin amortizarea accelerata. prin utilizarea unuia din urmatoarele regimuri: liniar. in functie de durata probabila de utilizare.

6. 50. 52. Conform celor 3 regimuri de amortizare utilizate in Romania (liniar.000 mii lei.500.500 mii lei. 55.000 mii lei.e. Pentru un utilaj cu o valoare de 60 mil.000. b.000. 6. lei si cu o durata normala de functionare de 5 ani. b. 22. 30.200 mii lei. 4. se supun amortizarii numai investitiile efectuate pe acestea dar in termen de 3 ani. 9.000.500 (mii lei). c. 6. 30.5. 12.000.000.333 mii lei.000 mii lei.000 (mii lei). 22. b. e. 3. ANS: B 135. c. amortismentul cumulat dupa 4 ani. b. se supun amortizarii conform regimului degresiv.000 (mii lei). e. 2. . 9. d. 22. 30.000.666 mii lei. se supun amortizarii numai investitiile efectuate pe acestea dar in termen de 3 ani ANS: C 136. d. 0.000 mii lei.500. Coeficientul de multiplicare prevazut de legislatie in cazul metodei degresive utilizate in Romania pentru o durata normala de functionare de 8 ani este: a. ANS: D 137. d. pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre detinator. c. e. 48. acestea: a.000 mii lei. c. O intreprindere achizitioneaza un mijloc fix in luna martie a anului curent a carui valoare de intrare este 60. 1. 26. se supun amortizarii conform regimului liniar. O intreprindere achizitioneaza un mijloc fix in luna aprilie a anului curent a carui valoare de intrare este 80. 2. 12. 50. ANS: C 134.000. c. Conform regimului de amortizare accelerat utilizat in Romania amortismentul anului curent este: a. conform regimului de amortizare degresiv utilizat in Romania este: a.000 mii lei. d. iar durata normala de functionare este de 8 ani. degresiv si accelerat) amortismentul anului curent este: a.5.000.500 (mii lei). 4. iar durata normala de functionare este de 10 ani. e. In ceea ce priveste terenurile. ANS: C 138. 12.5.500 (mii lei). nu se supun amortizarii. b. 1.

d. Care din urmatoarele tipuri de TVA este element de active de exploatare in calculul NFRE: a. productia zilnica a exercitiului in cost complet prevazuta pentru anul curent si durata medie de stocare a produselor finite in anul de baza. ANS: B 142. d.000 mii lei. Stocul de produse luat in calculul nevoii de fond de rulment de exploatare se determina in functie de: a. ANS: B 139. c. Stocul de materii prime luat in calculul nevoii de fond de rulment de exploatare se determina in functie de: a. consumul zilnic de materii prime in anul curent in preturi inclusiv TVA si intervalul intre doua aprovizionari din anul de baza. consumul zilnic de materii prime in anul curent in preturi exclusiv TVA si intervalul intre doua aprovizionari din anul de baza. e. 40. d. e. Amortizarea anuala aferenta cladirilor si constructiilor speciale ale minelor. conform regimului accelerat. c. . in functie de cantitatea exploatabila in anul programarii si norma de amortizare in lei/tona. cifra de afaceri zilnica din anul curent si durata medie de stocare a produselor finite in anul de baza. consumul zilnic de materii prime in anul curent in preturi exclusiv TVA si durata medie de stocare a materiilor prime din anul de baza. e. TVA deductibila. 80. consumul zilnic de materii prime in anul curent in preturi inclusiv TVA si durata medie de stocare a materiilor prime din anul de baza. b. b. productia zilnica a exercitiului in cost complet prevazuta pentru anul curent si frecventa vanzarilor din anul curent. b.000 mii lei. b. cifra de afaceri zilnica din anul curent si frecventa vanzarilor din anul curent. in functie de norma degresiva de amortizare si valoarea contabila a neta cladirii. productia exercitiului previzionata pentru anul curent exprimata in cost complet si intervalul intre doua aprovizionari stabilit in contractele incheiate pentru anul curent cu furnizorii. ANS: D 140. productia zilnica vanduta prevazuta pentru anul curent si durata medie de stocare a produselor finite in anul de baza. TVA de plata. d. ANS: C 141. ca amortizare liniara in functie de norma aferenta duratei de functionare din catalog si valoarea contabila a cladirii. carierelor. c. in functie de norma de amortizare in lei/tona si cantitatea efectiva in tone extrasa anual. exploatarilor de minerale solide se determina: a. e.

Nevoia de fond de rulment de exploatare ia in calcul: a. b. ANS: C 146. TVA de plata. e. c. costului marfurilor vandute. e.productia exercitiului in cost complet realizata in anul de baza = 30. pe de b. plasamentele in stocuri si cheltuieli.consumul de materii prime din contul de profit si pierdere din anul de baza = 15. d. costului total al productiei exercitiului. d.600. alta parte. e. TVA colectata.050.000. 3.000 . productiei imobilizate. activele de exploatare si pasivele de exploatare. 3. c. 4. d. d. capitalurile permanente si activele circulante. 5. e. TVA deductibila si TVA colectata.soldul mediu al furnizorilor din anul de baza = 3. . TVA exigibila. TVA colectata. activul economic si datoriile pe termen scurt.168 .000 Atunci valoarea furnizorilor in calculul nevoii de fond de rulment de exploatare NFRE este: a.productia exercitiului in cost complet programata in anul curent = 36.000 . si pasivele de exploatare. c. TVA deductibila. ANS: B 143. c. ANS: D 145. ANS: C 144.000. TVA deductibila si TVA colectata. Care din urmatoarele tipuri de TVA este element de pasive de exploatare in calculul NFRE: a. productiei exercitiului. Lucrarile si serviciile prestate de terti sunt o componenta a: a.999. capitalurile permanente si activele imobilizate nete. b.c. b.consumul de materii prime programat prin bugetul de venituri si cheltuieli an curent = 20. TVA exigibila. Se cunosc urmatoarele date (in mii lei): .126 . pe de o parte. soldului productiei stocate. d. e. 6.

. Rezultatul curent al exercitiului cuprinde: a. opticii creditorilor si personalului. c. e. c. e. nu pune in evidenta nivelul optim al fondului de rulment.ANS: E 147. se plaseaza intr-o optica de fuziune a intreprinderii. opticii creditorilor. numai rezultatul activitatii de exploatare (curente). Scopul analizei lichiditate este: a. c. d. b. examinarea lichiditatii intreprinderii. intereselor actionarilor. b. ANS: B 150. ratele de dezechilibru si ratele lichiditatii. de lichiditate. de continuitate a exploatarii. ratele lichiditatii si ratele de rotatie. e. rezultatul din exploatare. pune in evidenta nivelul optim al trezoreriei. c. de faliment. de fuziune cu o alta intreprindere. b. ratele de dezechilibru si ratele de rotatie. c. ANS: A 149. b. ANS: E 151. financiar si extraordinar. Bilantul functional situeaza intreprinderea intr-un context: a. nu pune in evidenta gradul de indatorare a intreprinderii. e. examinarea capacitatii de plata a intreprinderii. ANS: C 152. ratele lichiditatii si rata autonomiei financiare. b. ANS: A 148. d. rezultatul al exercitiului curent exclusiv profituri nerepartizate din anii precedenti. rata autonomiei financiare si ratele de dezechilibru. b. e. d. examinarea securitatii financiare a intreprinderii. Pe baza bilantului lichiditate se calculeaza: a. Printre limitele analizei lichiditate regasim: a. examinarea gradului de indatorare a intreprinderii. intereselor furnizorilor. d. rezultatul financiar si rezultatul extraordinar. se plaseaza intr-o optica de continuitate a exploatarii. Bilantul lichiditatii este construit conform: a. opticii personalului. d. d. examinarea solvabilitatii intreprinderii. c. rezultatul din exploatare si rezultatul financiar.

rata lichiditatii imediate. Printre ratele de dezechilibru calculate pe baza bilantului functional regasim: a. d. diferenta intre resursele avansate si nevoile de resurse antrenate de activitate. Trezoreria se stabileste ca: a. c. trezoreria in zile din cifra de afaceri. rata lichiditatii reduse. imobilizarile brute si fondul de rulment. diferenta intre nevoile de resurse antrenate de activitate si resursele avansate. trezoreria in zile din cifra de afaceri. de absorbtie. creditele bancare in zile din cifra de afaceri. diferenta intre nevoile de resurse antrenate de activitate si resursele avansate. Echilibrul financiar este respectat atunci cand resursele stabile acopera: a. rata autonomiei financiare. nevoia de fond de rulment de exploatare in zile din cifra de afaceri. b. diferenta intre resursele avansate si nevoile de resurse antrenate de activitate. ANS: D 157. b. suma intre nevoile de resurse antrenate de activitate si resursele avansate. Printre ratele de rotatie calculate pe baza bilantului functional regasim: a. imobilizarile brute si nevoia de fond de rulment de exploatare. ANS: D 155. e. c. suma intre nevoile de resurse antrenate de activitate si resursele avansate. d.e. suma intre fondul de rulment si nevoia de fond de rulment. e. c. rata autonomiei financiare. imobilizarile bute si nevoia de fond de rulment globala. diferenta intre nevoia de fond de rulment global si fondul de rulment net global. e. ANS: B 153. creditele bancare in zile din cifra de afaceri. ANS: E 158. nevoia de fond de rulment de exploatare in zile din cifra de afaceri. ANS: D 156. b. rata autonomiei financiare. durata creditului comercial acordat clientilor. diferenta intre resursele stabile si utilizarile durabile. d. Printre ratele calculate pe baza bilantului lichiditatii regasim: a. Fondul de rulment net global se stabileste ca: a. ANS: C 154. c. imobilizarile nete si fondul de rulment. b. c. e. imobilizarile nete si nevoia de fond de rulment de exploatare. e. diferenta intre nevoia de fond de rulment globala si trezorerie. d. c. b. d. . rata lichiditatii imediate. b.

c. sold la inceputul anului plus imprumuturi primite in cursul anului minus rambursari in cursul anului. financiare si extraordinare. e. activitatea auxiliara si anexa. d. financiare si extraordinare plus impozitul pe profit si valoarea eventualelor pierderi din anul precedent minus cota anuala a fondului de rezerva. sold la inceputul anului plus imprumuturi primite in cursul anului minus rambursarile. d. se calculeaza astfel: a. activitatea auxiliara si anexa. b. ANS: A 160. exprimat in valuta si in lei. impozitul pe profit minus valoarea pierderilor din anul precedent. financiare si extraordinare. Fluxul de numerar net. trezoreria in zile din cifra de afaceri. e. fluxul de numerar din activitatea totala (la intern si la export). c. Cheltuielile totale fundamentate in bugetul activitatii generale cuprind: a. ANS: D 161. determinat in bugetul activitatii de trezorerie cuprinde: a. activele circulante si datoriile curente. b. cheltuielile totale fundamentate prin planul costurilor de productie. Soldul imprumuturilor garantate de stat la sfarsitul anului. diferenta intre incasarile si platile totale. cheltuielile de exploatare. e. e. comisioanele si spezele bancare platite in cursul anului. capitalul strain si capitalul propriu. imprumuturi primite minus rambursari in cursul anului. d. c. capitalul propriu si pasivul total. fluxul de numerar din activitatea de baza. imprumuturi angajate minus comisionul perceput la contractarea imprumutului minus rambursari in cursul anului. fluxul de numerar din activitatea de exploatare. dobanzile. activele circulante minus stocurile si datoriile curente. e. Lichiditatea generala se determina ca raport intre: a. financiare si extraordinare plus impozitul pe profit. b. de investitii si financiara. ANS: D 162. b. cheltuielile de exploatare. cheltuielile de exploatare. imprumuturi primite in cursul anului minus ratele scadente si dobanzile aferente acestor imprumuturi.d. Lichiditatea imediata se determina ca raport intre: . fluxul de numerar din activitatea de exploatare. trezorerie si datoriile pe termen scurt. ANS: A 159. d. nevoia de fond de rulment de exploatare in zile din cifra de afaceri. cheltuielile de exploatare. c. rezervele legale constituite anual pana la nivelul de 20 % din capitalul social si pierderile de acoperit din anul precedent. ANS: A 163.

0 %. capitalul propriu si pasivul total. .000. d. c. c.0 %. 16. 60.profit net = 21. Rata rentabilitatii financiare si rata autonomiei financiare sunt: a. .7 %.7 %.active imobilizate = 300. b. Activ: . Structura bilantului unei intreprinderi se prezinta astfel (mii lei): A.capitaluri proprii = 300.3 %. 11.profit brut = 30. capitalul strain si capitalul propriu. d. 23.000 din care: . 20.capitaluri proprii = 110.000. . 10. 15.3 %.1 %. b.000 din care: .profit net = 35.0 %. In bilantul si contul de profit si pierdere sunt inscrise urmatoarele date (mii lei): . .000.7 %.imprumuturi pe termen mediu si lung = 50.000. activele circulante si datoriile curente.000.0 %. trezorerie si datoriile pe termen scurt. .credite si datorii pe termen scurt = 150.total pasiv = 500.000 din care: . ANS: C 164.a.profit impozabil = 60.0 %.000. 150.000. . d.imprumuturi pe termen mediu si lung = 40.total pasiv = 200. c. . 66.7 %.profit de exploatare = 22.000. e.000 din care: . e.5 %.datorii totale = 90. e. ANS: A 166. 17.1 %.profit brut = 50. 19. .000. ANS: C 165.0 %. contul de profit si pierdere si declaratia de impozit pe profit sunt inscrise urmatoarele date (mii lei): . 10. 85. b. activele circulante minus stocurile si datoriile curente. 14. 40.000. Rata rentabilitatii economice este: a. .000. In bilantul.

total pasiv = 150.active circulante = 200.8.0 %.95. ANS: E 168.credite pe termen mediu si lung = 60.000.active circulante = 200.disponibilitati banesti = 50. 75. A.3.000. 42.credite pe termen mediu si lung = 60.a.4. .stocuri = 44. .5. Pasiv: .000 din care: . .000 din care: . Lichiditatea imediata si rata solvabilitatii generale sunt: 1.creante = 70. d. In bilantul unei intreprinderi sunt inscrise urmatoarele date (in mii lei): .3.000 din care: . 51.0 %. e.capitaluri proprii = 290. 1.capitaluri proprii = 290. 105.000.0 %.000.7 %. d. 72.000. Structura bilantului unei intreprinderi se prezinta astfel (mii lei): a.000 din care: . 1.total active circulante = 70. .0 %.0 %.datorii totale = 210.0 %. 0. 0.000.datorii totale = 210. B. .000.000 din care: .3. 0. Rata de finantare a stocurilor si rata datoriilor sunt: 362. . e. 100. 145.000.disponibilitati banesti = 50.5 %.000.creante = 70.credite pe termen mediu = 25. . .7. Pasiv: .000.4.stocuri = 80. 0.000 din care: .capitaluri proprii = 85. ANS: D 167.datorii totale = 65. 62.000. c.000. c. b. 0.4 %. . 25.active imobilizate = 300. b. .000.000 din care: .000.stocuri = 80. 2.5 %. Activ: . . 3.7. B.

decizii pe termen lung. decizii pe termen mediu.75. d.000. b. 3. Componentele de baza ale gestiunii financiare sunt: a. 1. d. b. Gestiunea financiara optima presupune respectarea unor reguli de baza: a. b. obiectivele pe termen lung. regulile de baza. ANS: B 169. gospodarirea. ANS: A 172. prevederea. 1.. previziunea si organizarea. informarea si decizia. c. d. d. c. b. economisirea. metodele de gestiune. In sens larg gestiunea cuprinde mai multe etape: a. c. deciziile si operatiunile financiare. . mediu si scurt. scadenta sursei de finantare sa fie obligatoriu egala cu durata de existenta a activului creat pe seama acesteia. c.25. scadenta sursei de finantare sa fie mai mica decat durata de existenta a activului creat pe seama acesteia. d. Lichiditatea generala este: a. analiza si indrumarea. c.90. gestiunea financiara presupune studiul deciziilor care pot fi: a. b.000. scadenta sursei de finantare sa fie superioara sau cel putin egala cu durata de existenta a activului creat pe seama acesteia. ANS: C 173. decizii tactice.3.disponibilitati banesti = 14. 2. decizii strategice. coordonarea si antrenarea. e. In sens restrans. b. ANS: C 171. c. Criteriile de baza ale gestiunii financiare sunt: a. autonomia functionala. 1.75.creante = 12. durata creditului comercial acordat clientilor sa fie obligatoriu mai mica decat . d. ANS: A 170.

c. b. d.durata creditului comercial primit de la furnizori. d. Total activ minus datorii financiare. Care dintre ipotezele urmatoare. Capitalul total al intreprinderii cuprinde: a. cu o rata a dobanzii unica. . b. Capitaluri permanente minus active imobilizate nete. capital real si capital fictiv. c. dupa natura lui se imparte in: a. Total pasiv minus active circulante nete. scadentelor in activ. capital propriu si capital permanent. decidentul considera proiectul de investitii independent de altele. c. Fondul de rulment net. b. b. lichiditatii in pasiv. capital real si capital social. d. d. rezultatelor si fondurilor proprii plus credite pe termen mediu si lung. ca sursa de finantare a activelor circulante este egal cu: a. Structura bilantiera a capitalului se prezinta dupa urmatoarele criterii: a. d. Capitalul intreprinderii. capital total minus capital social. capital permanent si capital financiar. c. b. ANS: A 175. c. capitalul social plus credite pe termen lung. beneficiarul investitiei putandu-se imprumuta in limita gradului sau de indatorare. ANS: B 177. b. exigibilitatii dupa sursele de provenienta. ANS: D 178. avand posibilitatea sa opteze numai pentru acesta. capitalurile proprii plus creditele pe termen scurt. ANS: B 179. decidentul considera proiectul de investitii independent de altele si alege intre mai multe proiecte. Capitalul permanent al intreprinderii cuprinde: a. riscul asociat proiectului de investitii este redus. exigibilitatii in activ. capital total minus creditele pe termen mediu si lung. total pasiv minus datorii nebancare. atribuite viitorului cert sunt corecte: a. ANS: A 174. capitalul permanent plus credite si datorii pe termen scurt. ANS: A 176. exista o piata de capitaluri perfecta. capitalurile proprii plus datoriile financiare. c. mediu si scurt. capitalul social plus grupa rezervelor. d. Capital propriu minus active imobilizate nete.

ANS: B 185. Fluxurile de trezorerie la finele exploatarii cuprind: a. Criteriile pe baza de actualizare ce pot fi folosite sunt: a. d. criteriul valorii actualizate nete si criteriul indicelui de rentabilitate. b. c. d. Cash-flow . excedentul brut de exploatare plus amortizarea. c. criteriul ratei interne de randament. d. d. ANS: A 184. ANS: B 181. rata rentabilitatii estimata. criteriul costului. b. b. criteriul costului si criteriul ratei medii a rentabilitatii. ANS: B 183. rata dobanzii fara risc. fluxurile de intrare de trezorerie ca urmare a disparitiei capacitatii de productie. nevoia de fond de rulment recuperata. excedentul brut de exploatare minus amortizarea. d. c. criteriul duratei de recuperare a capitalului investit. rata interna de randament.ul net al investitiei cuprinde: a. criteriul indicelui de rentabilitate. Printre fluxurile de iesire ce compun suma de investit regasim: a. ANS: B .ANS: A 180. nevoia de fond de rulment suplimentara determinata de cresterea capacitatii de productie. d. Cele mai uzuale criterii simple de optiune sunt: a. c. valoarea de intrare (contabila) a investitiei. cheltuielile de constituire. Rata de actualizare folosita in calculul valorii actualizate nete VAN poate fi: a. criteriul ratei medii a rentabilitatii. c. b. nevoia de fond de rulment recuperata ca urmare a disparitiei capacitatii de productie. amortismentul. nevoia de fond de rulment suplimentara. b. profitul net plus valoarea reziduala estimata a investitiei. ANS: B 182. b. c. criteriul valorii actualizate nete. rata medie de randament a titlurilor pe piata financiara. profitul net din exploatare plus amortizarea.

coeficientului de corelatie. c.186. in mod precis si probabilizate. coeficientului de variatie. credit comercial furnizori. au fost identificate toate cazurile posibile dar nu li s-au putut asocia anumite probabilitati. ANS: A 188. ecart tip sau standard. d. d. situatii de incertitudine. d. in mod precis si probabilizate. este rata de actualizare folosita in calculul valorii actualizate nete. b. este acea rata de actualizare pentru care indicele de rentabilitate este supraunitar. este rata medie de rentabilitate calculata fara actualizare in adoptarea deciziei de investitii. Situatiile probabilistice sunt acelea in care: a. este acea rata de actualizare pentru care valoarea actualizata neta este nula. b. au fost identificate toate eventualitatile si nu li s-au putut asocia anumite probabilitati. au putut fi identificate toate cazurile posibile. d. b. exista posibilitatea ca alte evenimente neprevazute sa se adevereasca. In general. sperantei matematice. c. Investitiile se finalizeaza din urmatoarele surse: a. situatii certe.ului cu indicele inflatiei. b. b. c. corectarea ratei interne de randament. corectarea indicelui de rentabilitate. c. au fost identificate toate cazurile posibile. situatii optimiste. c. au fost identificate toate eventualitatile si li s-au putut asocia anumite probabilitati. c. situatii aleatoare. ANS: C 187. Riscul se masoara prin intermediul: a. perturbarea ratei de actualizare. d. . Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate cu privire la RIR: a. ANS: A 190. ANS: A 191. ANS: A 189. se poate vorbi de urmatoarele situatii de cunoastere imperfecta: a. Aplicarea criteriului VAN in conditiile unui viitor incert presupune: a. au putut fi identificate toate cazurile posibile in mod precis. ANS: C 192. b. Situatiile de incertitudine sunt acelea in care: a. nu au putut fi identificate toate eventualitatile in mod precis. corectarea proiectiei cash-flow . d.

d. abordarea juridico-contabila. in functie de metoda de amortizare folosita. c. intocmirea bilantului contabil. c. valoarea de intrare diminuata cu valoarea reziduala estimata. ANS: C 195. abordarea legala. In Romania valoarea de amortizat. d. abordarea interpretativa. . credite obligatare. Printre situatiile in care se foloseste valoarea contabila intalnim: a. alte rezerve ca surse proprii de finantare neconsumate la sfarsitul perioadei precedente. c. d. ANS: C 193. existand mai multe conceptii de amortizare: a. valoarea de intrare actualizata la finele fiecarui an din intervalul de exploatare a activului imobilizat. ANS: C 196. Printre sursele externe de finantare a investitiilor regasim: a. b. sursa de constituire a fondului de dezvoltare. amortizarea activelor imobilizate din perioada de realizare a investitiilor. sursa de constituire a fondului surselor proprii pentru finantarea investitiilor. c. sursa de finantare a reparatiilor capitale. credite obligatare. d. b. b. Amortizarea activelor imobilizate poate fi abordata diferit. Printre sursele interne de finantare a investitiilor regasim: a. ANS: D 197. abordarea statistica. b.b. valoarea de intrare majorata cu valoarea reparatiilor capitale prevazute a se efectua. credite bancare pe creante comerciale. c. Destinatia amortizarii activelor imobilizate este: a. creditul comercial furnizori. d. sume repartizate din profitul net pentru dezvoltare. b. c. sursa proprie pentru asigurarea echilibrului financiar. credite de trezorerie. creditul comercial furnizori. ANS: B 194. poate fi: a. ANS: A 198. credite de trezorerie. d. costul activului. calcularea indicatorilor de rotatie. finantari din partea grupului. b.

d. b. d. consumul zilnic de materii prime in anul curent in preturi inclusiv TVA si durata de rotatie a furnizorilor din anul de baza. Soldul furnizorilor luat in calculul nevoii de fond de rulment de exploatare se determina in functie de: a. Criteriile modelului optimizat pentru determinarea duratei optime de serviciu sunt: a. b. agregate pe grupe de mijloace fixe conform clasificatiei la nivel national. durata de serviciu tehnica si economica. durata de serviciu fizica si morala. intocmirea contului de profit si pierdere. criteriul ratei interne de randament. Normele de amortizare utilizate de agentii economici pot fi: a. d. b. pe utilaje ce participa la realizarea aceluiasi produs sau serviciu. d. d. ANS: A 202. ANS: A 203. criteriul profitului. . comune.c. criteriul costului. c. c. c. specifice pe ramuri sau domenii de activitate. productia zilnica a exercitiului in preturi de productie si durata creditului comercial prevazuta in contractele cu furnizorii incheiate pentru anul de plan. b. productia zilnica a exercitiului in preturi exclusiv TVA din anul curent si soldul mediu al clientilor din anul de baza. Categoriile de durata de serviciu prevazute in literatura de specialitate sunt: a. productia zilnica vanduta in preturi inclusiv TVA din anul curent si durata de rotatie a clientilor din anul de baza. productia zilnica a exercitiului in cost complet si durata de rotatie a furnizorilor din anul de baza. productia zilnica a exercitiului in preturi inclusiv TVA din anul curent si numarul mediu de zile de acordare credit comercial clientilor. c. productia zilnica a exercitiului in preturi inclusiv TVA din anul curent si durata de rotatie a clientilor din anul de baza. d. ANS: A 199. analitice. durata de serviciu contabila. ANS: B 200. ANS: A 201. durata de serviciu primara si complementara. consumul zilnic de materii prime in anul curent in preturi exclusiv TVA si durata de rotatie a furnizorilor din anul de baza. criteriul duratei de recuperare a capitalului investit. b. intocmirea bugetului activitatii generale. Soldul creantelor luat in calculul nevoii de fond de rulment de exploatare se determina in functie de: a. c.

d. c. nevoia de fond de rulment globala mai cuprinde: a. Activele de exploatare luate in calculul NFRE includ: a. plasamente de capitaluri in stocuri si in alte elemente de active circulante. pasivele de exploatare si pasivele stabile. pasivele stabile si activele stabile. soldul productiei stocate. venituri din vanzarea marfurilor. nevoia de fond de rulment aferenta activitatii extraordinare. costul marfurilor. d. In categoria cheltuielilor financiare regasim: a. plasamente de capitaluri in stocuri si in active imobilizate utilizate pentru realizarea activitatii de baza. cheltuielile de personal. totalul datoriilor din bilant. fondul de rulment net global. ANS: B 206. In afara nevoii de fond de rulment de exploatare. Pasivele de exploatare luate in calculul NFRE includ: a. b. . activele de exploatare si pasivele de exploatare. c. nevoia de fond de rulment aferenta activitatii financiare. d. ANS: A 208. datorita sistemului de decontare a platilor practicat in economie sau a termenelor fixe de plata legiferate. c. mediu si lung. c. plasamente de capitaluri pentru functionarea ciclurilor operatiunilor de exploatare si in afara exploatarii. b. c. b. b. Cifra de afaceri cuprinde: a. b. plasamente de capitaluri pentru functionarea ciclurilor operatiunilor de investitii si de exploatare. diferente nefavorabile de curs valutar. nevoia de fond de rulment in afara exploatarii. d. pasivele de exploatare si activele de exploatare. diferente favorabile de curs valutar. ANS: A 209. Nevoia de fond de rulment de exploatare se determina ca diferenta intre: a. datoriile minime si permanente fata de terti amanate la plata fata de momentul datorarii.ANS: D 204. productia imobilizata. datoriile si creditele pe termen scurt. d. c. datoriile fata de furnizorii si creditorii financiari. ANS: A 205. ANS: A 207. b.

ANS: A 212. prin inmultirea profitului pe unitatea de produs cu cantitatile fabricate. d. cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile. soldul productiei stocate. c. confiscarile. d. productia exercitiului. companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. Printre componentele productiei exercitiului regasim: a. majorarile de intarziere si penalitatile datorate catre autoritatile romane. b. d. dividendele primite de la o persoana juridica romana. rambursarile de cheltuieli nedeductibile precum si veniturile rezultate din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau veniturile realizate din stornarea ori recuperarea unor cheltuieli nedeductibile. ANS: A 214. dividendele primite de la o persoana juridica romana. productia imobilizata. d.d. productia imobilizata. In categoria cheltuielilor nedeductibile regasim: a. Printre destinatiile profitului net la societatile nationale. ANS: C 211. cheltuielile de sponsorizare ce depasesc limitele legale. productia vanduta. ca urmare a transferului de actiuni sau de parti sociale de la FPS. conform conventiilor. dupa caz. In categoria veniturilor neimpozabile regasim: a. costul total al productiei exercitiului. c. inclusiv TVA aferenta acestora. d. cifra de afaceri. taxe si varsaminte asimilate. cheltuielile cu diurna care depasesc limitele legale stabilite pentru institutiile publice. amenzile. impozite. Rezultatul brut al exercitiului se determina: a. c. ANS: B 215. precum si la regiile autonome intalnim: . Cheltuielile din exploatare cuprind: a. b. b. veniturile. b. c. prin insumarea rezultatului curent si a rezultatului extraordinar. amortizarea activelor imobilizate. ca diferenta intre veniturile din exploatare si cheltuielile pentru exploatare. prin raportarea profitului brut la cheltuielile totale. ANS: A 210. respectiv cheltuielile rezultate din anularea datoriilor sau din incasarea creantelor. b. c. ANS: B 213.

a. asigura indeplinirea functiei financiare a intreprinderii. Exceptiile de la cota de 16 % impozit pe profit pot fi: a. au realizat venituri reprezentand echivalentul in lei de pana la 100. d. profitul net se repartizeaza pe urmatoarele destinatii: a. pana la 5 % pentru participarea salariatilor la profit. companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat. ANS: A 218.000 euro. d. c. pana la 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende in cazul societatilor nationale. bilantului contabil intocmit conform reglementarilor legale. Sunt considerate microintreprinderi si se impoziteaza cu 3 % asupra veniturilor trimestriale. societatile comerciale care la 31 decembrie al anului precedent indeplinesc urmatoarele conditii: a. b. asigura indeplinirea functiei comerciale a intreprinderii. rezervele legale. ANS: B 219. 10 % cota managerului. cota managerului. c. ANS: B 217. In economia de piata functiile profitului ar putea capata urmatoarele directii: a. 20 % pentru agentii economici care realizeaza anual cel putin 80 % din venituri din agricultura. b. d. au capital integral privat. contribuabilii care obtin venituri din activitatea barurilor si cluburilor de noapte si a cazinourilor datoreaza un impozit pe profit care nu poate fi mai mic de 5 % din valoarea veniturilor inregistrate de acestia. d. au pana la 6 salariati. pana la 10 % pentru participarea salariatilor la profit. 30 % pentru profitul inregistrat de persoane juridice straine cu sediul in Romania. precum si la regiile autonome. pana la 20 % pentru participarea salariatilor la profit. b. ANS: B 220. c. au pana la 15 salariati. ANS: A 216. . companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. Analiza echilibrului financiar microeconomic se realizeaza pe baza: a. b. asigura indeplinirea functiei de personal a intreprinderii. c. prime anuale. La societatile nationale. b. c. 60 % pentru agentii economici care inregistreaza peste 50 % din veniturile totale din jocuri de noroc autorizate de lege sau din activitatea barurilor si cluburilor de noapte. d. asigura indeplinirea functiei sociale a intreprinderii.

b. nevoia de fond de rulment de exploatare si nevoia de fond de rulment in afara exploatarii. Capacitatea de autofinantare a intreprinderii reprezinta: a. ciclurile operatiunilor de investitii. ANS: A 223. d. d. ANS: B 221. d. din capitalurile proprii se exclude partea din profit destinata distribuirii sub forma de dividende care se include la datorii pe termen scurt. potentialul financiar de crestere economica a intreprinderii. de finantare si exceptionale. bilantului financiar construit pe baza bilantului contabil. b. c. ANS: C 225. trebuie excluse non-valorile din imobilizarile necorporale. La retratarea posturilor bilantiere pentru obtinerea bilantului lichiditate: a. creantele ce contin fractiuni mai mari de 1 an trebuie transferate in pasiv. . ANS: A 222. b.b. c. creantele ce contin fractiuni mai mari de 1 an trebuie transferate in activul circulant. d. ciclurile operatiunilor de investitii. d. c. La retratarea posturilor bilantiere pentru obtinerea bilantului lichiditate: a. c. sistemului informational financiar-contabil al intreprinderii. b. d. diferentele de conversie activ trebuie adaugate ca elemente de activ fictive. de finantare si de dividend. e. pe baza imprumuturilor obtinute de la banci. dupa remunerarea tuturor factorilor ce au contribuit la realizarea profitului. resursele stabile si activele imobilizate nete plus nevoia de fond de rulment. bilantului contabil si darilor de seama statistice. fondul de rulment net global si nevoia de fond de rulment de exploatare. c. ANS: D 224. creantele ce contin fractiuni mai mari de 1 an trebuie transferate in activul circulant. Marja de securitate se determina ca diferenta intre: a. ciclurile operatiunilor de investitii. b. de exploatare si de trezorerie. veniturile obtinute si folosite de intreprindere pentru a-si finanta activitatea de exploatare. ciclurile operatiunilor de investitii. diferentele de conversie activ trebuie adaugate ca elemente de activ fictive. sursa de finantare a activitatii intreprinderii. nevoia de fond de rulment de exploatare si fondul de rulment net global. diferenta dintre suma incasarilor perioadei si suma platilor aferente cheltuielilor inregistrate din perioada respectiva. creantele ce contin fractiuni mai mari de 1 an trebuie transferate in pasiv. de trezorerie si exceptionale. In cadrul teoriei ciclurilor se disting: a. c. totalitatea veniturilor realizate si incasate intr-un exercitiu financiar.

ANS: D .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful