d~ I', I , il I i

XII

III

N ",1",1,", ,:1 ~IJflfll"" ":1. :,':1 ,'11,11 '1IIIr.,,:,),lilil(l1 1IIIIIi,' 1111 1c·l',It· Ill,li dr<1~ ,I" ,11'.,.,1,·,,·., I'··!:'''·ff'' , ,,;I'f1l' l.,c'I.';{li,· IH' ,':lIl: I) plclcl':'1 ,'ri,·;,r,_·i :ill<·i:l. P'~lllr;, ,.,' ,I" ;, . .r.: ., 11,1"'1",, u i l u r .. ·.,llffS.I:I 1.'1 :." 1)\'111,111>1;,:1,'11111;,,11<' 1II'I"):IICli 1'1.,1.1,. ,I,,{/I .Il·,·,,1 \,1:11" III il'lilllil:lll"1 l';lc i I)I'I~'I"I"I:I i'I.\C:IIIIII:Il'l)IIIIIIIIIIIICHI'J

(', ,'.'l" .. 111,1,' 1111 "'" I:f1;I,lL: ~ill" ',;'111<: ~i !':i1:1 ,IL- IlIicll:lllli .<illll":or IIllI"'," " I I""'l·,.,I,· I"'l'l iu-uxi , L·"II.~li;III:1 I:'1'lului • lc "L'\i,.:,1 ,:.,1,: eCI':J pUCIII' ,I,'" pl,II'lIlil II <':, II" ",,":>11;11(:1 CXI.,kll!I:; I,ri,_'lcllului S::ill.'11 li.u :ll',',,,;I:1 C<lII: :111111:' ~,' ""ff"I"~1:1 III :,,1 III 1';:1(:1 Ir:'lil;1 ill lllllllili. ';I"'e l'"I'L' \" :1'I,il':1 ",Ird

J /1 J III ~d III! ..... ,

,';;1 :1l1;11I~':illl l':i (':1111I'Ilii ,I.: ()rin' l·:lIL'~~I.lI';': 1'1)1' ~:i-~i 1',('11<'::1(-;1 lill1Plll

111'I1I"lIlI:'I"1I 1",,:I<:llii ill (I"I'I):llii n' ('(l!ISlilllic: 1'I.'IIIru ci l'xiSll'IIl:1 illS~si ,,:tu ':1\11"'(':' ,i<' :1 d",; l'XI.,I(:IIt:I. /\slkl. unii sc: iUl;,I'ICSC 1':1 d hen illllll'(,lln~l, :illii ,:I ,,:, i",I':l' ortlli"illii l':1 \:1 i':tl':l.~"llll"',lic;l,S£\ 1':lllt'le S:l11 s:i I:if':II·;k,sl)ri~. I,," :,,,. pt'llC< :;,I\III-SI rimpul in I prc;1I1I:i ell PII<:I('llil ill ;:<"11111 <II.: :Ic:lil'i!:ll"'. ,:lre·1 ,,:1'1,\11, :1.'.1 u r.u IIJlIII ,1.:<':'11 III iccju 1"i:II,,: ";ILi, dUI illt! s:i -:~i pL'lw:le;i vi.ua III illlllllll,I"':1 l,rici"lIill'l' Illl·. ci illlkJ'lillL's,~ illll"'t'lIlj;'1 L'II ;JLL'~lia ~i 'illljl:trll~1 ci '1"':1 ,', III \lcil II I, ". ilIS\:',1I I II j;"1 vi :1\:1.

ric :I('I,;<"\. 1" i,-,I(lIi:1 du nrc U,II11(,lIli vleio:,;i c.:«: lIll lucru r.iu Il<ki, Li:IiL.'l'iIJ

i'I~I:""Ii1;lli, 1(11112. c i 1111 pdl :l1'eil ill CUllll111 lkc,',1 vici ul , illlh'L'liI;III,Jl!'SC in 1;'111 uui i 1'1' :tllli), III t iu ip LT PI'iCIClli:t dllllrl' o.uncui i vil'llll);;i <.'~Ie hl'llcrieJsi "P'lIl";i<: () .1,,1:1 ell slr:ill",L'rl';J rclll\iilur .Iuu rc e i !1e·;hsllr:'lldl,·,;i 1lllll"ClIn:i I" II\'il:lI,':1 .~I <'UI'c'l:llllldll-\C ILl'ipIUl', (.'i s(' III:li(:I 1111)1<11 pl··ll Ire:lplrl' .'llp~rioal~~ ,:I, i ',l' IIi1IdL·k:I/.:'1l1llii pc: alt i i , I'icc.u«: lu.uu.l de 1:1 ccl:il:t1lII'II:;;illlriil: curci

Id:I,', ,k 1I11liL' :;i I'Cr~:Il\:

\',

I II).,

I(i

"VirIIlIC:I de I" 1);IIIIClli .lc VII'IIIIL' (; 111I'l·(i".II.; I

.":i i,IlIl,·i,:II·1 .uri l'lllI~idet:l\iik lksprc III·i,·1>:llil:. Vl'"1 11"1:1,llll'llillinll:li~. \1 <11'.\llIl· "I:IL·C·, ... ·

I

I

I

_______ ________.,~L"_~ I

l'i

VOlll ll':1111 ,1\:ld:11'. in cclc (",; "rllI'_·:17:i. tiL'S,lre pl;'tLt.'I'L.'I. C:\,·j ,,1:i<"'II~:II"lL: jll'il'ilti CI fiiml illll'Jreo'.":lI.''i in lI:lillr:1 'iI'IW:I;I" 111:li mult lke;)1 oricv. 11I'.)lil' 1"'11 lill <.':11\: ~i in 1'1")C'-'~,1I1 elll,CII;\' pl:kcre:\ ~i dlirerc:I sc:r\,l·SI.' tlrejll Illijl\l:I('L' 1"-'11

tru diri,i:lrL':1 I'lleril",.'

S,_' l'llrl', cl,: :/ilkl, I.CI si I-'L'nll'lI Vinllle:1 l..'iic:1 1 lIC1'lI I ce l mai illi\·.<,rt:1I11 ,>{o_'

<:-\IIJI"c':l c': :;<' l.'lIl.'ill<; ':1 <I d<,'!:qH'lli1i (.'c SC. ul\'inc. III 1',>1".1. :I,;,'III"III'c( \11''1'111''1 ilL' lIr'lI:J.rl.:s'-· lL)~"'1 \·i~II:I. L.'XCH.'il:'lIld o illfluCIII~1 ,'uvi,rsil(J:lrc' :ISIIJ>I:I "lllill',i .,1 1,:ll(:irii; ciiL'1 pn;krlllll'k 1I11:lsll'\: "I.: IlIdl'C:II'I:1 spre l'CC:I CC ,";k 1,j:llIII, III IIIIIJ'

CL liqJlikl'rik It; el·ill'1tn.1

Trehtlic s:) :Icilllikm, .lcci, cit 1I1l slIhi<'('1 dL' I:' as':·IlJ!'IlI.':1 illlj1<\II:lIII:1 1111

p(I:IIC ri ill Iliei 1111 (,,17. rrccut cu vcdcrcu , CII :It;1I ilJ:!i mu lt ell C;JI :I l\:il 1l:1~:Ic'I" ulici m.ui divt:rg"IlI,: tie upillii. Astlcl. unii 1-i1I.,suli" ~dinn:i cii pl~n:i'I';1 \.'.'.IL·llill<+ slI\lI'elll; aliiil', ,lillli)('lriv~, '1'~llll"i(krlll1ll 1',111 :t11s<)11i1. l"Ji'lll'l' <I':r:::'li:1 tlill lil·IIi:-1. uuii suut 1':\1;1 1)lllni:Ji:i Ci)IlVill,,1 l.·ii III rcalit.ucu lucruri!c SI~111 :.1):1 curu 'I'ilil ci. :i!tii isi illl:l,"illl';I/;1 (,':1 ,:sl<: 11I:li 1)II1C. III i'l1ll'1'L'sul viciii 11111.'111". '·::1 l'I'III'I:IIIIC p:~l'cll':I CI 1''' "II l:tll. ,.'It i.u: d:ll-:' IILl (~sIC; si :I~.I:I III idl.'t':! (':1, ! 11:1 imi I :11,':1 1):1111," iii lor I'iilld illl.'lill:111 "llI'L' pl:IL'l'ri ';i Irilind (':I 111\:1<:: scl:llli .ri .ICl·~;[()I':I. 11,<,11,1'" s:\ lit' dirii:ill I" ':l~I)S ,',,1111':\1. 1'<'111111 ca asll'cl ,;;i :I(ii1~.:l lilli:.1 .I"SI:1 dc' cCliltluil,-1

\!:Ir jJ():lfl.' li :,..'c::1:1 1111 11I{)d C(}I'~CI ci,' :I velie;1 11Icl'llrilc'! I'vl.; 1,'111 ,':-1 1111. ill 11':IICl'i<: tic 1':IS;uJ,i ,;i :l1.'1L', Il'(lI iilt; .ru un gr:l'\ clc '_Tedihilil:lle ll'I:li m«: dcc::II raplc\e: .~i 11Slkl. c:ll',d cl«: s<.' :III?! ill dCZ:ll'<J1'[1 ,'11 .l.ue!c IX'I'L·!_'11IilJ'. i~:1 dlUg JlsprC\tll.lIl1lrcll:llld ,:i :ldL"'iirtl! i'l discredil:!rc:.'! lor L':ici. dllL':i L'I'I n' hl:lIll,':I/;1 phice rcu <:'.,;1<: sli'llrlll.' \·,·C()llill:i urn Ii'I 1'; III I <t It/iicn'c', IllullillH':t. i:I(,"I,,,",I:1 "t' d'SCel'll:illlnlll, V;I I'C'Lk:lili illC.li!I:.qi;1 lui "PIC; :)(:'_'il pl:lcl'fl' dLl"'ild" L"I 1,):111'

I I 7) I

207

. .> .. ~

'I "

AI,:IS 1'1 .11'1,

1:1)(',\ hlJ'\I~L\III"" X '-,\,11/' 1'111' "

. ----..,- .. ---~ _-.

,1[I.:er.:;1 111.1 L";I,' I\ill 'It :'111'1\'111, PCI1IlIl \'ii Ilill 1111 :ld:1IIS II ~II 1,;01,,;,1':1'" \,ill,'k

I '" I I . \

IlIprClli :d d'~VIII:1 Ilial t \' ( ", '.' t\:I':lI \:sll'

I; .. ste <.It:.:i (;VI.I\'1I1 ;'\ II"" IIIl ult hlllt' C;1I1', 1"111 ad;illt':ll't'a uuui :III "illt· ill simco dc\'illc 111<li dCIIIII dc ,1"1 ii , 1111 11<\:lll' Ii hilll'I,' SIII"·\'IlI. (':11\' ..:,,1\' al\Il\\'i ;lCl~sl bim: c:inli:1 1111 i xc Ill:li \I":lle <ld:ttlg;\ uimic ~i carc s~ ric, ill :I",:I:1~i limp, .t:sihil si omulu: 1o,! C:ici 1.111 :lsllt:l de binc l:~IC ecl pc Cllrl'-\ dUI~il1l.

:ICl . -.

Cc i Cit rcspiug!" lIrgl1lllclIIlIl ":\ luci ul sprc cure lind 10:\\\: l'\il1\<':!.- csll'

IIIl bille spun vor ln: go"Ie, ill ce nc privc~ll!: .. vom "rlllll;1 (~I1I1II1Crll cstc (\,\:.a (I:: 10,,10 III111e:.1 adl1lile c::l estc , i:lr cine rl'spil1!;.c \) :\(,CI1H'I1\';I C\)IIVill).!.t:rC ('II ,'rctl ur putca gasi CC.V<I m.ri c()llvillg~I"'r. J);ICrl j'iill\clc priVlIl<: dr- 1,IIIUlle ar fi singmeic cure :Ispir;) ~1'1't: I'I~ieeri, ohi('c\i:1 lor :11' fi dl de e~11 :I\·ccl'l:lhil;l.

.lar, cum si liill!cle mtiou.ile I ll:\Iliresl;i al'l':e.a~i 1L'lldill\:1, u; S'~IlS 1\I,li po.uc :llIe:1 ce Sillill ci? De. altfc], j\()<tle chiar ~i la Iiintcle interiourc ,:xisl:i 1111 JlI illCipili tllIlllr;ti bU1I21J, superior ra\:1 tie cceu (t: sunl clc '111 xiuc, C:lIT 111l'.\!: sprc llllwk cc le este proprur. .

Se pare ci'i nici cruica lor Ia udresu argulllclIIU!lli a «()/Ilrt/riilllu esic mal

sali~l'i1d\oare. Dad! durcrca este lin r.iu . Splill ei , Ill! rczului dill ;1~la \,':1 pl.:11;en:a urIi un bine; pcnlru c:i rill" xc poaic oplille ~i I;)ului, dllp:l cu n: .~)I 1111111 lurru " II ·· .. .te 1'11'('[' [1111l nici riill.c,1 Afirmarin de mai SIIS Ill! cslt' ill su«: IIp,sll~ de

(C 11 > ,_", -_ l' . 11

\·;hlJilil:llc. dar, eel putin In cuzul de Lila, ea uu sc c,)llforn1C:lzi'1 :1,kv~illllul._'

Cici, presupunand e:1 ~i .lurcrea ~i plftcere:l suut lIll rilll,. ar trcnui ('~I alll:)':k. ~;5 fie evit.ue: iur ,lac;! nu SUIlI nici relc, niei bunc, nr I rcbui eVIli\lc "III Llrlll;\I:~ll; ill Ju:e;lsi 1l1I1Sur;\. Estc vizibil Ins;i c:1 pe unu O;JIIKllii II evit.i e:l p~' till 1':111, ill limp ':T pc cl';tialli\ 0 dorcsr ell pc: lin hinc , ceca cc II1S(:,III1I1:1 \'lI durereu ~i placcre,l xc opu» \lIla 1I11\.'.i~1 ea UII rail 1';1\:1 de 1\11 hiue .

1,111', ill 1',,1 11/11.'" 1'(' ,H" 1:1'01 1".111.'" ,'" 1':1\"'.1, I·i,:1 1"," 111,' \T ,·,.IIIL·onln ell '1.\" :11111 .11'11 (,,1, III;'; IIlile 1111 11I111l:li I"Cl1lnl '1111'>:I~II;t'l'" 1""';1. ('I .~i PCIllrll "1:1(<11'1",'11";): Ili'lll III ""'lI~'<Id""I;i cu f;:I'kk, c l.: 1.""iJ1id IIlcn:tll'n:. ~lin·lu. 1.111"" IIII' (.,,( ,'" j,' ill!,'!t-glll ~:1 \I:illl.'w~ III L',,,ilI,IIII1Il:II,' ,·II"k.

11:11 dt."dlil d''';IJI'I' "l','.~I,· (1i"~;1 iun i . Sii t:C)l:llllill;illl :IC11111 Ol,illiilc Lie,

"1 ,I< pl.w'·II:

II

10

11'/:1,1.11. 1':lId"x(\:; p':lllde:l cill'l:lcL:.l'ca esie hi nc ic Slll'rCIII, h,17,Ulldu-se pc "II,t'II'IIi':1 ";1 lo:!I<! i'lilqele, ilffll nt!i()Il:JJ~. c5t ~i ir;l!iullak, lilld spre plilcerc. I II, I1l1i,:, I "I ,jl)llll(ci c,Ste rordcnuna hincle ~i, 11I;.Ii prcsus cle orice , binetc eel 1I1111 1ll.1I\,; i;tl (;Ipllli c:1 route fiill!eie sun" purrate II sJlrc ill'cl;l\ii obiect l? esle 1111 Illdl.:ill d uccl OI,ie'l'1 reprez.inra peniru toare binc le SllprCI11 (c;tci fiL'.care liln!:1 g:h")It: ceca ce cstc bun pentru ea, ClIllI 'i:;;i g~sqlC hrana). Prill urOlan~,

,., ,:<1 r'c c::lc hun peutru route fiinrclc 0i sprc care Clspirflloale este hinele ;;1\_ I 1"('111 (11;11 \<;()ri:1 lui Eudoxos s-a bucurat de credit Illili mult daloril~ virlll!ii I 11\1\1<111.':1 ;,"I"llIllIi rlecir vulorii ~i iutrinsece: ciici Eudoxos uvea rCplll;l\ia unu] '.

I I

1

I,

,II" ,It· \,,:.l\II:lIlldip:\I(l 1II,)tier;11ic, ceca ce cren conviugeica c:i 1I11 vorbca astfel I'" "d'.-pl iii pl:lI·,'rilt\r, ('i pcnlru C:) usn st.iu IUCI'LlI'jlc 111 rcalitate.)

'II

1':\ 'Il~dt:", .lc axcme n 'ii, c;1 evidouta rcoriei ~;Ik rcie.«: I\\! ;,II:il de bine dill ;1 rglllll"1 III !I (/ (,(1111/'{/1'1(l1 ': dill moment cc t1llrel'e;1 c::;lc III sine, penrru lOUie liilllt:l~, ,','\';1 \;\' II chuic cvitar. coniruriul ci estc, p,'nlrll IIl~IIC, ccvn de doru III »inc I !al 1ilt'IIII \xlillai dcmn de. d<)ril csle eel pe cure nu-l dnrilll nici dill (';1\1/:1, nic i III vclcrcu ;illlIiilll; PI', pl.icercu este , dllp:\ J1~n~n:;1 1.l1'l:·\llill)~, uu ;1'.lkl tic I 1It'1'l I: uiuu-u i 1111 esrc lnucbat In ce S('(Jj> r'.::-;il11l(' pl.iccrcu, UI dUV:ILiil '" l,Jii',(,I":1 '·"Il~ "I)Il~,id"lilli1 t!"II\lIi\ L1,' d,)ril 'Ill silw.lll Smr~iI15, ild:illg;llii unui ;til Ililll', ')I'iC;.I["':1I Ii cl , de pildn unui act de .lrcpran- xau de. curnpauuc .. pHi. I <'It':! il Lin,' ,;i IIlai .!CIIIIl d,' d uit ; 1\1', b iuclc 1111 SIH)re:sk .In':11 Il!'lll I~I insusi.

1.,1 tln'I'1 ""lbind, :)('<;sl ullilll ill'L!,lIIlH:nl 1111 llilre s:l dovctleast.:!i t1eC'JI cil pl:lu:rt':J ('~;l,' 1111 hill,' prilllr<; :t\lck, lIicit.lcCIIIII (,:;\ ~II' J'i StlpCI i'I;lr~ \l1l1i1 ;!l1 hillc: l:l' I 1111\'l' hilI(', :td;\lIg~lldll,i '~'.: Ull "II hillC, cslc Illili de <.Imil tlet':ll II(~II i/.L1la!. ~;\'I \'ililiu w tie 1111 ~II ~~IIIIICIlI liSt; I nri 11::1101 "', 1-'llll()!1 n:spillgc 1(:,) .. i;1 i,.klll i J'idl'ii Idol' "111,'11 j,illt:!c :;(lpr~'l\I: Vi;l\ll pl;klll~, spune el, csll' Ill;ti d.~ doril '1IlS()lil~ ,II IlIldqH:IIIII~' ,ke;,1 lipsil~i de ,'<I: \)r, d:tel vi;u;1 mixljl'/ (:slc nwi "11;1:1,

''')

,II

11'/1 :l

'j

10

11.1

I· "zlIll'l tI" 'Iiei d ca Illi

1_) •. '1','111,'11\';1 tI:ldi IJI:1Cl.:n·:iI nu extc tJ '" uare, Ilil rez " ._ '. _

v .. ,. , • , '. .. ,'1"1 dup:! cum

1111 "iJlt'.2~ III i'olld,nici :!cllvil:,\\iie vl/lltnaSt.: IIU :,llill en I .1.1,

IS

esre

nici it:ricirc:t.. .. '. .:,.' , ., inclc t::,JC t1cICl'llIinCiI.

Advcrsuri: lUI f',lldox\)s m;11 Spilil Cd, III limp cc b ~,I .. ;., , .. ilLi

. . ,.. .r. I 'I' )IIISLII ,i 1llIllusul. 1),1<..1 J"tiC('

pl;Ilti:I'l',iJ ('sll' IlllkICrnIIJl:lI;I, 1IIII11l,II .Il nit <; I '. , , I' .. J . II

. " ..... , . ,. I> I::IC(,I'<::;I, "IUIICI ilLe .I~I 11\1

lor 1'(\\,lle, Ie de III kllli III (':'1'<: Ill.:l,.IlL leslill e p .. I' '11" 'Ii drur

. . .. . 'Ichlle vlrlull, l [.SI· t,.

Va J'i 1':11:)\,il .,i ill it:g;'\tlll':'\ Gli drcpl:.II~''\ 01 l,tI LL ~ , . '. 'Ie si d

. .. II '''Ill 111:11 plllill tlI'I;,'.1 III e ,

plIse~:ol'i s,: -'I'"lle cl:lr CJ SIIIII 1,1.11 11111 ." ,

2(J9

I 1\1"" I,------------------------------------------------------~~----------------------------------------------------------

\ 'I' ! t· I \j., .HIt. •

'ftl'. ,"lItt. f, 111,'t.HUI I U :., t ',II' ut:111 II .11 .. 1 t'\htr.

II« lotI' ill 11" I ,It, lit •. 1111 ' •• "'.1< .. ",.h" '", I' •. I<·.i, • \111:1' :t 11111 1111111 .. 11'111.1' 1'1I!1I.' ".11 •• '11'.:1 IllIkc..I;1 '''r ' .• ' bu.

U'III Ilt I 11"111 ~.I 1111 11".111';" \·,·.II:I,,,la \.'<111/'1 .. Lld ':

" loll ,n I,,,n' ., ,,1.ln·n nu x},: .. ' II, .,111.'1. L"I. IIl1l'i, dlc;1 l<lpllIl

ittJ". II II '"~ f 1 .... , ,',1 '11':.-1 .11 ,.II1<il.I\,i , ... 11". ",·~.i .".'11:1111111<11;'1

~]".iif{'{Iflf " I nllllll III If .1" pl",,,,qi .•• II,,':-.h· a 1"1 ,':1:.1 1:lIIIli 1I11i1\l/ii.nil·:

I It Iliult '11'''" (~II: 11I1,,,"allll:l id"I1I11'a: .1.11 dllar :.I;lnin.l.l·a ,"<"11.

IIIUI 1., ,',11.,1 J.I .111 PIJIIlI. ."hlli!:illd ;1'.1"" plll:,"1 ';j 1111.11, . .,111 ill ).!radc '\ .' ...... 111 ... 111· ..... d,·,·i I",,,ihil "i ill ~:a/IIII":kl:l"il.~"

,,.. 'IlIIlI.l'.I.luaflilla I'nll<:ipill lapltll,·.i llinL'1I- .·,.,I\.' " .. :1"'((.". i:lr I' ., ~I'k:\ ellU,'.1 !'.11I1I illlp",'l:dt.·. ci 1I.('l:a n: :I '.J ,kIlIOI)',t I"'~/L' '.':1 1'1"1':cr~" 1111 .. ,III I ,llIaI ,.II' 'f lIi.t'.lll lIar 1111 paf ·.il aih:'i 01""111;11.: niri c;'ind .lril"lll;1 "I.k. I' u ~· .. I'· ",i:;,,·all'. ( .;., 1.0111(';1 ,'UIII s,~ ;1<.l1l1il<· in ~.!'·lIl·I·:". ()ri':~II·.:i lIIiSl';1ri lin' 1I.1,·I\·li .. II<"I: \'ile!" .,. illlTlillcala. dal',i IIl1 III ""IC .... ·ll'll\ill Iii r,ll'on '11.111,11111:-,111" dlllll.',ll· n:a a ("<"'lIll1i~·I. lit' ("~t'lIlp"l (")1. plill.c·rii 11I1··i ;q""qilJe I .1111111,111111.' all:S": alnl"'h~ ~Ik lIIi::;,::illi. Fii!":1 IIld"i:lI;I.I'OI.; I'i I"'S 1"(·pC.h:

til" If. a lJ,- :I n··;illl!1 "Ian·r('a ... a '~i III .. 1:1]\.';' .k .1 I(:;illl!i Il':lIli:I, .LlI :IL·,,,I in III IIl.1 1"SIIII!i pl;":,·r,·" 11,1 i.III"ldl vih'7a. 1111."1 1I1;i<:a!" III I,IP,)I"I ('11 ,IIll('l '\. 111111111" " 1'"11'111 '""Il.~l·. c .... :.:le :.;1 a'i:l 111.11 ,kpill"ll' 11I:li Iq ... :.il: .~.1I1 ru.u 111«,1 .. ~ad"I.IIt',,· ... a b ,,1,11,'.1 d .. pl,k"le pOlak' l i L'I'ld;1 ~.;1I1 klll;l. d:11 :1 II ill :t(1 III .lll.1 I:i ... uu c I vn-au :.,;, ~'I'"I1, a ,..?:-.in I!I pl:kcn·.I) 1';'11;.1 ,;,'" It-ill 1111 1'.';1,: I H \'it,d. ~.I'·III1l:11 I'"h.·" fi "1;-11'.· ... ·;111 d.;vl'lIi ... ··! E..lt: dllar 1111 L,,)I r.:·I:UIii JSCIII e:"l lIti ,'1''' l .,,' rOill,· IIOJ ]1,' dill (lril.l· , dar 01 it " IliLTIt :;c I It-'l i Ii 1 <..:.grc:J.';'1 ill .I'T Ie ;\'.:i illlll'lI'" .till c.uc .. c Jla~Il·.111 (':11"1: poalt: Ii ;IIIIIICi 111,'11" p'_'lillil 1::I\"l' lo!:ln;rc;;

.1 III ,'lIl11l' t~l·I"·I."'·' iur ru. plii.-.:I\·a Ii i..,111I !!"I c!

H nuu : JlIIIII·,j Ilq,t;Il':Il'a:1I li lips« o;Urii 11.IIIIral,,·\I. i.u ,ol:k"rc;1 Ir ... tubi-

h. '.1.1, .. • .. ·1 -uui.] )ilI" aSI'IlI"nt'a lucnui :lI"<:<"II::'!:\ ,:\)rpul. Pac;l, dcci , 1:·1:1('::1"(';1

to 1I1.· .. "'hllill· a sl:lril 11011",.,,,<:. utuuri ""1 cc vn rl'~illl\i j11:H:._:r~a n cluuc S~ ... lit .1I1.lt'lllllllll·;II" ."1' 11I~ ;1I"(';a~I;i rl·.'lahili ... ·.llI·ill 11I1I1"Il' ('"(lI"I"IIi. 1);11' ;1,'.>1 lUI I'll 1111 1'"01'" ft adlllis.l! III ... III';Cl·ill!;i, pl:kl'rr':! 1111 ':'~II' r~'slal)"il"(::1 ,;1(11'li IIl1urak. d'lI ".' pnale fi rL''illll\ilii ill '·III':llllIlIl.Ii pl,U"e:; Ik 1""~labjlil"l', I" 1".:1

11111 ,Ia •• i sllI\'inc II dl'l·i ... i,:n\:'I". pUll"rn rc"illili dUI"en ~I.

A, ~',III;\ lI(lillj~ pare. d,' rapl, S'-I ~i ,lIh:'1 (I,il!in.:.1 ill pl:1cuik: ;;i ""pl'ke' tt .k IIIl1ri!ic: dlntl S'.· fal"l~ '"I'"illl\ilillil'o;a de Ilralli\. 111"j illl;li ';111 '.:I"il II. III tllil f't:k"I·.~a dalii dt' ·;allst'''\."\.·I'l'a iII" :.I.·i 111;\'1 'I. ));11 ;,,:(_'~.I lil( 1"11 111I I ~11Il t a/lil " .. i('i'l"IIi Ii.:I .k "lanTe; eX i~I:\ ,:,1 plCln-ri Ilt':I'iCIO'i:lI'" c'lI o;lIk· I .ltMa ~ Ie .,)crill· I.k ~I"dill. S~II'. "ill"'; "Iill"<'nk :;\.'11/(111:111",' ,.It: pl"'l' JU4ul ,,11.1 ... 11\,. I're .. ·11111 ~. 11111111'1",,"1: ':llnl"l<, ,i illl:lgilli ',i, de:

) 1 II

.1 ... ~'llll·11~ ,I "I" ,;,l1i' \ .. ', H ~·~·Il. I \ d,., \ .1' \ .. \', ,,\ 'I II \. \ II ,. j~rl'l.:d.d( ,1(' "hot 1\ IJll\ \lll~H' L"a dl (:,'\ .~v_ "."PH /lHl.'", \IU\, I \t :,\t

t\'I"1 c..~ ,I·hu. ~'.I "'1, '.IIl_ C ",I\'U\.lIlU\11" pta('\.n H'p"'h\ 11',hl" h

1',,;11" I IIHIII')" • I' I.' 1111 '.11111,1.11"11 II' ',,1. \:11,"111 .. , 1\'.:.1, 1I\:\l"'II II ". I d.ll'.1 ,bl..'l iH II'''' III, 11 III .: -...1 'II 11;1 1 \ :II rOll'1ll- ~, ~\J11r',1 11:\ttl\."'''\(\1 'lfl'I"'\ ,\1' 1 \ \ • h IH illIlI .: I>lI": ,.i II:II·I.·II'! 1lllvlll'i:a ~,i 1.'1<: " r I"II'~' I, 1'1:1, III,: "11"'111111 ,11111 III ,1.1: , ,k ;\,·,:.,li;1 \;1 1-'1 '."lIl" 1111 II'dolll" :.:1 ,,,·:1,:111 ,.;', n:.' • .",' 1 .... 111.11 10,,\,,·, .. , •. 1.' ~:dl;!Jr. dul\.'~' ,'ri jll\'" I "II' l't'alltu:l\h: ,\~,~ -, HI ,';'\ n 1';11" p."',, ;\\1) \'''\\\:\\'Ih" dl.~ (H:llI \"~II" r::;dllk"nh' illl' iI, I,i ~, ,\1' nl~\\ ;)\'h::1 1';,:pIH" ')1 .\"tl,'L \,Ltn'IIlt' ',\Htl. 1;11':'1 ill,l.lli;i\·'!. ,klll'l<' .!. 01,"'1 .•. 1:11 1111.:;111·.11""\ III dill 1,.,'111' 11'.1.111· •• :···.1., h I (Uill tklnl\\~ .k II,q'\: ",I!!\\ :'1 I)U~:,,:qi:,. d~" 11\1 t;I':l\t~ai.' I'll Illt'l,ul 11:\" "." '"H' ':lil:I\~II, ,I. ,hi ill! '.'\'",·.II"L\lIoi 'IIIL'<': 1'1'\ .l-: 111";'1\:'1.\' :';-:11 1'"11":11.1"1"11111,'. ,k ;l""CIIIL'III,:\, I.~I \_''\ 1':1:\ ;1":' 'j ·ii d',t':II\\' de p~~I.'I..'I\': :~,,) ( \\('i ccl-: (t' ,'1\'''\ :'\",' d',' 'If J' Ill,hllt' \,'...1111. ~d\( ~''''',\ JI>::\\ "' . .'\'': '/.\'l'r~l\t' dill ·.lIr,,,'~.\l;·d'''UH''· ~.,4 1\\\ l ,I,' \\110.;1\"\ ,;-1 ~l!~.li ,11::,,':1 •. :., 1~1I,"I'.I·1 .11,'1'\ ,he:! 1l~1 ;:~III\I·I1I'\1I.i 1.\II:I'I,lIi •. II"· • ,'" '.I1I\ll.~1 \'i:l~llI'llIi r:li:1 :;;\ ri'l 11,'1/1<:'1,)11 ~~I ,I"a In;1I depan,·

\:'1 r~".:liI'';h\o."'" (:i oIli"':I"~llia dillll( prickll ~i lill~·.II~illllll) \,1I11l .. 1':" ill 1111111"':\ \"''1'lul .'.; 'p;;\,TI";_O ',1I Sl' ·i,.h::nlil"i,;·! '·U !'HILk xuu . ",'11'"1111.':\' \1,1:, dikri!l' "I'<ci! , .... \,1"":':1': Ii ('~,ci, "a(:i \,nillU\ inIIT\IIIl' ,(';,\;11\11:1111 .. ,,'"1\111 ,:,. \ III', 11:'11 i I\( '.11 ,I hili': k, ".\ :11:1\1 '.11"1 ,,:\r..q •. : ,.It "". S,'I I t":I,rl pl:·I,:<.:re: ',1 .• 1:1, :1 .1· ." I I d;:, 1I1':1\:\ C::[o." \J;:IIlI.lI.I'L' .':111..\ u::1:Ibll pr;II\\"'\": '·\\I~'li. ,:~h . .1:1\,.,"1:1 ".' "I·l\illl

dill'lill)I:lillli ( .. 1"1: 1-0111,.;',1.11;11 S(")ci,:llll,':l.

I . . ·.II·I·(III·.,··II,lli .::; \,;\:.;ll\:/'; tI, :1 hlll!·llllIllrt·,·il \'11:11

~~;-l;h :1\,~~:'lln l_';1 IUIIIl.'lll 1\

:. I'. 1"1'" '11'· I' .\.\ " 1,)'i"I'I'de" '·')I"Ur<',."1 \ "'1' \)lI,'lIra 111:11 1111111 ,\,.-:11

"\11 Iii 111,\1' !.,I. \ 1,1 \' \ \ ,. '

::It'.·.I.· '. "::"1 '.,i ':.' .:::·i:.,·;'-;{·;: r.i;·:<:~'I""'1 '111 inl:Ij>ldil":"! 1111"'" :1i'1·.' 01· i',"I\I:lI'I,· .. hl"lf I' :11 :I\'t~;' ,,It''ill.\;'ll:i <.Il' '\l~lc!.'il :':(ill:'l'l'II'~I' Iwpl;I,'ult

"L!'.'~I ','1 1I11~! :I,:'I:J . . I" , .. \ (':iq 1\ '1I11lk"lIll"

..... 01. 'dl:i ·~; .. i(, .. c:i·,I;\ 1111111,.1111 nlll 1'1."1111"11" 'dml~, ... 1· .

I .'., I I .. ' ,:' ··r ""I' ,11111

I 1('llllrik 1·111:11: i .\:!I_"i '.~k I"ILl 11<:·;11" pr,)' il"': !Illl" I' .It' I, .'

lu:I~1 , . . irt II\"r 1"\j1111\ 1"1 III '''dl\ 111..:' t ... d

,., \'11"'\ Jlll'j,\,·,\"'LL l_"i!IIi,);I; .. \I.:-rl';\·I .. '\~~C~dlllll';) 'II lI,'" .... I I'

,1,' .. < ,. .. ,,' '" ,.~' )'l1lruL':11l11Pl:1'\r: 1:;\'II,\t~~'

.-lc '.11 il I ill'.I.!I"-·.I: 1,1.1' l· ... · 11'1 ;11\ 1111I"·JiI.II,:.I, I'·

I u '.Il' :'.'1 jil·{ldl.I(:t' \)i('; n \.\!~·ic(r\~,. .., ,' .... '

.' .. 1 '. : 1(;1 "I. . I' I'll' ,1'1' ,.

. , r. 'I'~ ,', . ,. \ I 'i l~ II! I' " \ ! ! I'~'; I L" 1 1""1 II!" I, -: I ' \ ,

I !'I"/' 1\," \'j \' '. I L 11~'lll (',I P ,tt t. I L ,.I [I, '. \' \ "\

,(, ." ' '" .' r.\ )\ld \';'\ C\i~~I:', IJ\;\C'C\I ,,~~~ln'I\' I \ (111.

',I'~ll"I\:' c:;i,: ,kllll':i ,I,~ .\,)111. ,,1,,( Uill 'd • I '. .' .. I,

, ' - I' . 'ic"hill" ill'I';1 ·,peCI\." ~':II' ""!~III·. . itt ~ill\', C;I!'l ',1 dl".i·11'llt':,1 ,I I. It, ,~ . 1,.'·." pilliilc: l'lri,'ill):}ll' 1:\ pl:1

1);11 .I1l1 t'.\:\I\IIII~11 ';\lJ"I"[L'ld, In ('t'lt" l l 111.\1 ",11 \,~)

,',: r.: ': I 11':,1' ;i, ',: I': .

i \"

, I _I

-.~---

IV

'II

1\j:IIIII'I::I ';II,I('ILIUI :;I'l'll"icl,! ,iI plikt'l'ii \/.11' ",;V,:lli Ill<li ('1;1Il.' !.lac::! \I<)nl I< III,' Ii 1('1 III til .I, I;J 11)( l'I'"1 I.',

'" :1<11,,111. III i:,',IlL'I:tI, C:I ,Kill! vcde ri i (;,,1<: complct III Cil icc 11HlIIICIIl al ,hll:d, I ',,,k (c:io I nu i IIp''('.~lc nimic care, ;JdrillC-';t1 lliinillr, sil-i d,':.;:lV:Ir.~casca 1"1111,' 'Ilel 0111'01) I )1', <l1.c1'I~i !tICIII 1':11" sJ ril' \"tI;!I,il ,i Iii ,';!z,d pl:kl'l'ii, Ea (,11'1111 '1/1 111.JIVll;ilJi 1(, ,~I, ill'lIicc nuuuent al durute i ,':,lle ;!III IU.H',llll cxisI5 ;.1,1"'11' ,I C;'!I,'I ""'11I:i sl't::ciriLa s;l dl'vinil lllai dc"Nviir~il;1 dc('nl eSIC, prin I'" III" !.: i" ',I .lUI" It';

,\1.::,1,1, ,Il' f:;1 1IIIIIil nlpcntru eire pliicc.c.. 111I csic ruci l11isclI'e,47 C~ki

"d, I' 1111~";"( ';,' (l<-sr:l~n;ld III lilllt) si In vcdcrca uuui nnunu: sePjl (cun; e~le d,- l,dd:I,l"'II',I'lIilea uru.i C;I:;<:) ,:,i 1111 exte cornplcrit dec;il illl11ol1lclliul'in ear~ It 11'1 I" 'IlIt:' ,Ill' lilld<:':1 cste rculiz:u. atlic:'i priviri; fie In toralitatca dUI;l!ei sale 111'111 tll'lflll:llIlIi hn.tl . UaL'a IIl:'inl ins;! in consideratiemiscarilc pJJ'\i;lie ce <leo' 1" Iii 11f11~IIH~i1I" tllll dural" ci IOlal:i, ioote sunt incomplete xi dire-fii specifk ;1[;1111,111 (iL' \,;11 si '-a\f) de miscurca tOla!5, De pildii. asumblarea pietrelor este I' "I",r;qll' "if'. ril;1 dc s:ip;m:a cane lurilor coloan 'i ~i ;1n):IIJLioua difcrii tie COH· ~III"'li;I de .III';;llIlblu it icrnplului: !ii, In limp ce CI,'llslr!lqia templului , lu:lta III ;Im:ullhltll "I,I'~'''' UII lucru Je<ivflr~il (ncm~Ii1;lvftlld ncvoie de nirnic ;tltceva ,;1 ~:I"" alill.~;,1 ,'I:opul propus), asczarca tcmclici si cea a uig litclor xunt llpera\ii 111IJ1<'1"'('I~ I<.:;\<.I )11I1I;I,,~1 alta,sunl dO;II' p~qi ale il1lrq;lIlui), Deci ele xe dcoseIll:',.' :'I'o.'l'ili,' 'I II ~II fi posibil, iuu-un moment ourccurc 011 procesului de CUIl~:III1U'C, :;:i :;"',1,,:/'; I) miscarc de:;;lvnr~ita ill Iormu c! speciFic!], ci ruunai 1'11\'1111.1 .) III Illlalilnlea durarci c i.

.,\cl'la,\i Itll'lli se PO;!I > spunc xi d .xpre merx, ca :)i desprc cclelalte Iorme ,it' 1l1l:~I';11 .. \. ';Ici, d:ld dcpl:I~;tre:l 'ill spauu c-.tc 0 miscarc de Ia 1I11 ))IIIKI ia .rltul . ('d 1(111'1'(\1'1;1 1.I,dlltiul ci liplII'i spccifio difcrilc (II, ru'l , niersul. s:'irilmCl ',,1,1,:'" 1II,Ii "1'1';\111'11\ ~I 1111 IlllnHli ;IUil: merxul , de pil":1, C(1111j1<.)rlii cl iususi

\ :111;lIlll ';p,','tll' tidcrilt' ''1,' I' I' ' I I '

, • ., ,-,1.1 ( ,:,p .lS;lrCa uc ;11111 punct lu altul IIU exte ucceasi

d,lc,1 Pill', lIl!:;1 Hllrl'g sla.JiOI)IlI ;,;)U dour O'I10l'\illlll.' dill 0::1, n ici dilc:i P;.I'Tllr~i (' :IIJtllllila plll\111I1C :;;\11 ,,11;I,lIi 'i d,i(,:!lreCI lilliu tit' pkl':,l'c S;lll po.; cealie ~0sil~' I~ IlltU c'" 1111 t: v(,rb" de a Inv' '," , ,,' " "" , '

I ' . '. LI.,,\ jill! ~I Sllllplu 0 lillie, CI u lillie ImS~IL;l inlr'LiI1

(I, dl'\< 1111111'11 ~I '!lI't! >'1' 1 I I

' : ' , IS l' 'H.L1 Ie tms<ln:, a rieciirl'ia "illin.: de 'I')

, ,I )"'P~'l' I1H~l;lll; ;1111 Il'al:11 IllS;:! ill t1etaliu III ,dl:llllcr;II,~;\II: V.'I ri 110 <.)'IUIl'i

\,1 IIIII\ll'II;\111 :lIt'! {':i Illi 'can;:'1 " . ~, ., ,L, "

"liv" j' '. '> " 1111 t.slc CUJlII,klillli lllel till 111"111<::111 ;t! "Uti,Ilei

, ,I. (lllll'lllnv;1, Illlilllplcic l111~ ';lri P,II-I,;',lll',

L'C: U c()llsli III;C: slIlil

.' 1

1/1 h

212

___ -- -- - .- ... _----_.. . - - .. _ - -" -

iltCOtlll'klC ~i "PCcii'!,' ,lIkl'lIc', l CL':I u: Ie 1I1.-1"llli,'/;1 '1""li,,' 11111,1 1'11111:1111 Ik I'k';,IIC ~i ,:l'l ,k Stlsilr.',

ill el; pn\/t:~I' 1'1"'L'l.'I'l';I, 111';"\, rill 111,1 l..'.i ~pc,'irie: c,'" I'cill',:I:; 111 ,'1';": rllPlnl:llt \\1 dur;\h:i :-.:liL·. I~:",ll' ~k,'i ,,:vitl\:,,1 C:I ll\i:~t"~lr\.·\\ ~i pL":L'll':\ \\'\\'1:\ 111\:\ de ;iliOI ~I <.:;:II,I[\,'cl\::t LIt:I; \'<"lll' d;IIII\; 11I<'IlIrik "llillplt:lc ~i \"'s:-'v;I'~,;iIC, /\l'c'",;t'i (Ilillitli'ic 1':11'1.' ~;1 I'l'/Idle ~;; dill i','pltlll::llitl csic I'll~ihil s;i 1'_ Il\i~li ;Jilicl "\.'(',11 ill lilllP, .1"1' s;i rc'sililli 1'\;,it't'rl'~1. "I:.: dki l.'l'l';, ,'I: ~l' jlrl<dtll'" illst;IIit:lllc'lll'SIC lillie'; indivi/,ibil..'il

Dill ~KcSlC C()l1sidcr;l\ii rcicsc (1;11' ~"i raplul d I!..II ,,"_~II'l;I)I"It:..c\':L.\:~,_yj.ld

ill plilc~~~..':l,llli2£;!r~,;'.:~~~ (,' _:.k_vc','ir<::.:!Caci 111I desl'rc ori.: ... :,1' p":>Io' '1'"11,: l':; CSIC llli~clre S;lU deveni!'c, ei 111111\;1; dcsl,rc IIl<:nlrile divi7.;hilc ~i ';<11',: Iltll'llll Slillli(' il1ln~guri (aslrel, IHI xe ji<lai<: vurbi , pe de () purie . ,ks!,!'(: () .Ic vc nirc n ill~lldlli vcderii , nic i a punctu lui :;,111 ,I lInit;J\ii~2, I'e dl' :dla, lIil:i 1111111 dillIn', ;iCfsle at:l~: 1!1I (Sle elllIsll~1 miscarc sau deveuirc ':'). 111 CliI1SCL'lII\:i,lIici .k'I'Il' plJcnf IIlI se pilate. spur«: :I~a ce vu , 1111rllcJl ',':! dLC, ,U "_It I! illdivizil~il.,

l-iccare sirn] dcsr:l::ur,illlill-si activil;ll't':<l 111 raporl (II ohicctul :;(:,II:,il,il <:1I1'C.SPlIII7,;ltnr54, :1L'easi::l uctiviiute .uinge I)Cri'eqillllc;1 dlill sil~l\lIl rC~j1ccliIJ se afi;, 111[1'-0 dispoz itic ;I(kcval::j ra\a de eel mai desf)vClr~il dinu c ohlccll:k c<;; c..I(1 Sill) ei(aee.asla exre. se pare. cca mai bllll;) dcfinirc a ;tCliviIN\ii Pt'l [ccie: ,;i lit! art' uir i 0 iJnpol'lant~ d:ld xpunrm C~ simtul csrc eel cc CXt:rl'il~i ~\llivil:tlc:l ~all suhiccrul ill care sc afl:l simiul). Prin urmare , 'i" lit'Glre cuz, :lclivil:IIl..'.<I 1..'t::1 1I1'li huuii va i'i cca a sinuului albl ill JiSp07,i\ia cc.i mui ~ldccv:Il;l in r;lJ1ort CII obicctul S~II eel rnai d,.St\V:I 1'':-1 t. ,~;i :lL't~ast::1 <lclivilale va Ii. al:11 cca Illai dv;;lvfir, sit:!, dl xi ce» 111~\i 1'1:1(;\11::1, Ciici ficciirui sirn; ii C()reSl'lIIIJ' u pl:1eere p!'lil" it: rlucru v;~labil ~i pentru g5l1<lin~ si CIlIlt·'lI1p!;:II<.'))'i; iar plikerc;1 Le:i Iliai ill;ilil cste d:ll~i de aclivilatr:a ce utingc culmile pCl'fcqiullii, p':lkc\iune 1'1;/1111;11;1 dill ruporuil suhieclililli ;Irbl ill dispozi\i:l ccu Illai :ldl:evalii ell llhiCl:lul S::lll eel 11I:li I.ks;h:hsil. l'15cclc,1 dL'<i :irseslc: dcci :lcli"il:lIl'<I: dar Ill! U raCI' 1IlIIl'll:;I.'3i m.micr.i ill care 0 rae nliicClul ~;~I1~ihil xi r;ll:u!talca selli'ilivii ';\l1d :lllIhL'1.: SI_' alla ill sl:lrl'a ce a 111:li blillii"', ;IS~1 CU1l1 nici S:III:lI;IIC:1 ~i mcdicul 1111 SIIIII ill uceeasi m.uiie: ii cuuze ale ills::lniiltlsirii,

;"ii pc.nlru i'icc:m: sill1l exist;! (l'pl:!ccrc Cllr ',';PII II/,iiIO:ln: cslC dO'i l;vidl.'lll

(doal' sjllllleill d exislii iill;lt!illl ~i sunete I'liklllc), )i Inl :11;11 dc (Vi().:111 ,1:,~IC c;1 I'l:iccrcu <llinge Irt~:lrla SlIl'rl'lIln c:1ml SI;ni',;qia <llil1l;(; gr<ldul eel 1l1~1! ~1l;dl de i'i1el1sil~III~, i,ll' oh:(XI!1111I r;ll'nrl l:lI carc. a~'\;()llt',i!/J c,~IC L'c! 111,11 dCs;\\,;\rsll; cllld aliil 11bicCI"d scnsibil c:l1 si racullalc;1 ,cl17ilivil se "fl:i dc,:i ill at'L',ISlii SI:lIl'.; pl;iccrca exisla lOld~;tLlIl;I, ell e;.lll.lqi;J eLi until ~~-o Ix"duci'I, cel~bll S-(' It-:.-:illll:i)

;11

\11

I "

"

III

I)

.\1<.'.1.11. I

I n( \ nl' "~""liI' \ X, '" 1\ r, ., Ill. I.

11, •• ,. ) '" , 'I. III ,",'/,, .I I , .. n vu.u ,. '111 "' I, 1111 Itt' .u- I' 1;1, " ""1\1>1,.

'1' h •• I",",,'IIIII,IIII'II':I ',lIh 11.11 ,K,.'I I',' 1111 kl oil "'"1' "oI;ill!'''' I'" dl':t'''l'la,

1.1,.'111111 ,rill' ;""'1' III '''.a ·a V;if·.'ei "~ •. ' ad;III,I~a 111111111''''1<:·',

lal.lllllip ,k('i ,.;,,, .. hi •. dill IlIldl~ihil S"II SI'II:,lhill",fC .• ;,a ('11111 1II'huit '.1 Ire ,., '.1 ,.., .',1 "lIb'L'l'IlIl.alO· 1'I'Il'l'I'~"" ',;1111,.>1"1'11'1.1:1. \'a ,'\i~I;I plael'r~ '" .1.,n;I,I'I': 1;11 I, "'Oll .. h-rncutul pa,;\' •• 11 ~I ... 1 .utiv l':illl;lIl;illtl ;1. I; !t: "sil,1!

I 1'.1 I, ,,,,II an·la·~i fap'" I 1111111 "";1 ,k :111111, ~;c ".I pro.luc« III IH('.I 11;111;1';\1

,11' '11,,1 • " L'

( '11'" ". ,;".,' all II II i I'd 1IIIIII'ui Ill' ll'si.I.h' ""ulilllill plth-n.'a'? Nil CilillVa

illll', , i,,,' o"o.",.II"'tI,, (',wi lI .... i " laclIll:llt' uru.uui Itli ('sit' GII':lhil(1 dv u ;11 '" 1';11,' 1I,'ill',,:'"pl:1 ['riu uruuu c , nici 1'1;11'1'1"1;;1 1111 1''':11.: li COI1(illll:i, dill 111111111'111 "l' "i1 ill'ol'!"::>'" m·llvilalL';1. l riu :I._...t:l~1 11l(Jli" si IIII<'Ie 1III'IIIri cc nc 11)( allL, PIIIIIIOlII':lI";t lUI, ruui 1;lf'/iu 1111 11L' uuu Ir"/I'S(, ;'n:LI~;i 1I1Ier,:s: c;lci lu 1111, .. ,,11' 1·11' ltv ,""llllcit/a ~I III.' allll'cl1ca/.;i g;II1,lin::I 1IIIr·\) act i v it ntc illkllS:1 Iia 11'1.·11111 '>l' I III ill IIpla, ill'·;!l.lIll'nlnii. dlld I!i i'i\l",i [uivirca pc (TV;I), dar 1I1,fII;i'lIl1 adi\il;IIt:.I i~i I'icllic dill illlt'lIsil;lle ~i, .ll",';i ('11 L';I, .~C:ild,' si pliiccl"ca.

I Iilf rill'llIl (;i Inall: liill!ck :I.~pir;i spn:. pl:k<'r(' 1111 il1sc;lIlIlI;i Ililrt' eii Inal\C iI"IIIIa ';PH' VI<I!lP i '{lei Vlitl:ll'Slc (I :lClivil;lIr: ~i riL"L:lrl' I~;i c\(:I"L,ittl ilcli\'iI:IIC:t ;1:,111'1:1 "ltil'l((';III',:-i pi iu illlt'nilctliul I"aclllliq!lur pc (';lre It' pn·lnii". <lsllcl.iIlU· :111"11111 'ii' :;(",-v.·)h.' dl' lill'lIl1;ilci ;IIILiilivil pcntru IIll'lotiii. iuhi torul It.:- ';luLliu .II 1;It'IIIt;qik ~all' 1I1kt.:l'Iliak pClIlll1 cOlllelliplan: si ;!~a iun i d,'parll~, dllj"l:i 1';11.1 l;li pl;kl:,ca dcS;'i\,;II::>.'~11' aClivilii!iie. ~i ,kei vi.ua , spfe l':IIC ro.uc Iiintclc ":'I'llii 1'.,1.' I II<'S(" , ;lsaol;lI. ,·a .. k- sii aspire sprc I"~il-"rl': eii .. i pcutru riel';\re ,'a P"IIo-.-!i"I" alii vi.uu.Juvru rlcruu de dorit .":'

11,11 dill u u viii!" dalmilil plik-L'rii sail pli1ccn::t d;illlrilil vicrii? E·.II.' () ,.'11('\IIIllIl' PL' l·nn· II VIIIII I;isn 101 0 p"'"It: pvulru IlH II Ill' II I Vial") pl:·l.:crcil SIIIII. I:viII, III. Ifldi~IIIIII,!I Iq'.al(' ~.'i imposilul dl' dis()l·ial:. ";il'i Lirii ;Il'IIVII:IIl' 1111 1':-;iSI:1 "liI,"'II', 1:11 pbn'n';! dllCl' Ia d('siivn r: ,in: (lriL'(' ;wlivil;ll\' f,.'

v

Ik "il'i n'/IIl1i, (.';i IfChlli" <. adlllilclll () diftTl'lI!ii ,';ptTilil'~i Illlrc pl:kni(JI t '''('i dllP,I l'''II"ll'a IlllilSllil, h"Tllri ~.p('cifil· dil"'1 ill' nil pili Ii 1"'I'kcl.inll:lk' ,il'ciil tI, 111<"1"11111,1 l;1I1dllllur spl:vilil' difnil.,. (/\';Ia .~(" v",k. tiL' ;1i11'1.'I, ~.;iill 1';1/111 III 0101 II S'" II 1 nalillii,l';t )i in .:t'l al prltdllst:lor "rki, ('11111 SIlIlI, Pl: <Ie 1I parle, anilll:ch-k ,.I pIauit'll', pl.' ,k alia \I pi~'lur;i, II SI:tlllil:, u c:t,';ii S;1I1 Uil llhil;CI.)

214

('Icdt'lit. til', ;""11'1,11'''.';' ~.\ .i- II\il~·'\,'k ~ ... rlll'\' dlll:"h' ~\\1\\ P' I~' til"" ttl .\, htrllll i ,I'" i l I' eli kl"('. I It . :1\ ll"II:l\11.- Illld .. , III"It.: .Iikl a 'I.·c·il h • It- ;h III II"Ilk 'l'II,:tbik. ""p:i '11111 .lil<:l:I 'I'(:lillc iui«. l'It: :,' ""-:IS"'': 1111 1"1111":, dl'CI ',I !,I;lL"'nk ,',' k ""~. I:. d<.",;I\';ir',irv .111"1:1;1 sl",,·ln.· 11I11l' ,'k.

.. \-:.-:;1 lurru 1,'1".,,· r lnr ')1 din l:ipilil .. ii li.T""' ,,1;Il'l'll.' ':.,Il' llIllj',IlI11I,il 1"pl:1 \II' ;ll·Il\,II,1I1.' I Ill: l',IIl", pl"k':lt""·~I/;i."\ C;"ll riel',II" ",'11,11;\1,· ""IL' 'I"'· lil:1 ..It.: pl:i""I"<'" '·:I,,;-i I'~;'" prlll'lic' In or uc .ltlil" IIIII,ITI ,,;Ih' d,1I1 d"'·;\I\:i.1e:1I"i 1111111:-1 p'-·llrllllll.-n~ ~i PI'·"i/.ir.: ~"'IIIl.'ci l'l; SI d<.:,':i~(l:II:1 ('111'\;""'1" .1<"1" il:lI,·,r. dl.' l,i!di1, ,·I:i (ii.-"I:' k "LIl"· l'\'L'l1ll'lti" dev'ln Illal hill! ),'l'llln.'IIl~' '11"dL'~ """ \>il)(; uricL: ;J~;pCLI u i c i . I .. kl ~I l'ei \>a:.i"II:.I\i ti(' IIIII/I .. ~i, ;"IIiIL·,'IIII:1 ,all "II, " :"I~ :Irl:-I. ri,'cllc "iSlinl:':IIIlIII'~'<': ill pr"plj;I-1 adlvil;IIl' I "Clll:1I 1''.:111111 l;1 ~':is"::I<' ill c::t plCicl'I"l.'. ['I:I"cl'ik 'l'"rc:sc. as:ld~Il, ;"'livl\;\\i\l' pc curv It- 111',,1\<:',,', iill" l"1~l'''

l't:: 'I,ore:"" lIil lurru II ('hili,' ~,n-i ric lnrlldil.('(' I 1,1I'IIILTlirilc inrlltii", cu luvrurt 'l't'ciIIC di!crik. Ircllllil' ~,:i t·i,~. I" 1:111.11111011'. dlkrile: sp""ifIL

SI rn.u clur i;,('~\ rcicxc ,,-:C:I';I:I dill I"i1Vllll C~I, pr.:nlrll II aCliVII:!I': 'Ill curx, "liI"erik l,r(,v,;lIik dill :111;1 uctivuutc convuuue 1111 iillp("dill1ellL/\S\I,:I..~llllal'"ii

dc' nillil ~:llill illl·;q':ll,ilj S:i"~1 l'Ollu:nlr':7x :11t"1I\i" a:,lIpra '1I1l'1 "ISell\1I hlll:.ulhT d'lc::i :Iud pc r.:il)l:V:.I,·;IIII;\I·'t.\ 1:1 nalll,l't::nl'" C:I in slIilCIltll\;IlIIUlui ~:\Sl'\:c "wi ~illdlil pl~icn(' ,kc;11 ill :'l'livil:tlt::iI 1m prnCIII:i. Clll),ccin\'i esII.' ,'~I 1'1~\,;cn':I,k

:1 ·:::::ulu rlilulul ;11I1Iil:a/.:i ucuviuucu k~;II:\ LIe t.lis("ll\ia.lil(,):;lll-lc:'-'I\I:l'Ia~i IlInll

~" iillilll'l:J!:1 ori .l.: e;lle ori ciuevu 'I~I d,:sf~IS()ar:1 ;,clivilall'a 'ill d,,"~" <.I11111<:llIi :;iIIlUII:IIi: :lclivilalea 111:li 111,:iulr:i u 1111~lurJ pc cc,t\;iltrt. ~:i :,,'a cu :.Il:il m;lllllltli ell ":il e mui p\:inl1ii, nlcrgJlld 1';\l1i\ hi C'xcludcIT,l cOIllI,it:lii n (:l·ktlalll' \ k accca , ciind nc \",·.I';i,)nc:I?:I II ilclivil:llrt:, nil Ill" m.u I'll ,,: II I (l('"11:t~de ""~II'

, I· I· .-. ... ·1' I r: ·11·,··r·I' '1Il' I'" 11111"'1";\111

;\11(1';"": ... filHJ lll:~;lcI~e" ,:C :lC,'111 lie 0 <':1:1 U \"L,I S ,I ,,,:,<, .,~. . . ,

~;lellli:1 Slll\~ ·.dl("'~\,~I. CIIIIl be L'l,:i cure fC)lq:il': dlllLiuri 1;1 leal '" , 111:11 ;ties ("",I

;!("Iuri I I· 1.':1(';\ I"·: ,:,1 . "

I ' . J I . ,I' Ii, I Iii

(:\1111 'JII~;;i i,(;kuile '.l' k sU1l1 P")P'II ";Ill 1))'" 1I111 1:1 I)I'_~,I. ,

. I 1 '" I Ill' l 1111 I 1'1.1Il'llk ':Ir:lil)"

ulor :'lllll'illdu k 111 ;lccl;I:_,1 1IIIIp l.\II:II;1 ,I v,, (). ".~, " ...., . ' . .... .... I'·. l'I~I'! I· I·' e lc \11:.1l.,:1 Ik ',II,IlIll. 't.: 1, .. 'ril'lili':l7.:i, c~;lc c:vll"it'nl:lllt:;I:lIl\:.1 ((.\II;;Il'.I,1 'I" L III It. _. ,.. .. I . .' . ..' ." .. ' "I' , .: ·.kel (':1 si lI'-~pl:ICL'I'IiI' l,rl'I"1I :"1 ",III,r:l ;II.'II'!II:II:I"I" III ,'lIrs ;lp",.q)C .Ie< ,1.:1 L: .... . .: , .. k

. ..". . , ,. 111"(1)1·lldl:,II·,.I.l?;ICII\II.IIL,I('

'lcl";lllr;l .illl 111'111:1: ,·:1,:1 11"111;1; ,.IIic. l,II<::-1 .. lIn I I " , ,. , ., , . . " .' .. .: , "1\1 "-1 ·;CKIlII·,ISC:1. III, ,( Ill.

IJild'-i 1';1,,1i CUiV;1 il ,~';I,: ~I'I'II '>I 1I,:jll;WlIl ,;I ':.llt S,·· . ,: . I . " .. ' ... ' .' .. ,,' ... :\ Ii )l"(lVlI;lC:illl'jll:lcl'I"l"l. ·\~.I' .11,

,'HI 1111 ';"(·()I,~SIl' .. 1""'111'" C;I ,I, Ilvll..Ilc.1 11\ ,.Il1l., I .' ;1·1 .

. , .. . ..' , 'i"cl npus ;lSI'I"':1 ;llll",I,I.1 Ill,

pl;it:crik ~:i IlL'pLkl'rlk ,',: k :;11111 (11\111111 ,I" IIlll t.: .'. '.' . (':11,1.'·,>11.'

. ..' " . .- ... . I.'·. '·1' u,'.IlCr:lk de :I(II",t;II(':IIII.,,,I:,<I.. ."

~.1 1"\)1"11 ~1I111 111;ll':1 iI. ,I "'.1',,11..\.11 L ,..,. .. ~. . 11 ':11W:. :lpru:qw

, . ... " .. .:. 'I' Ilr()VIJ,I,::t, t\IIP,1 Cllfll,ll . .

1,1:\<.:crlk ',11:11111.'. 1111'.1 , .. IIVII,III.' l: . I' '1 j·l,.ti·W·II,1I

~I • • ".~\ S! t'!L' l) (_ Isll"ll~, I I, .. l

;lcI'I"'.,, ckCl l';I SI ilC'jll;i':I'rll,' 11r<ll·,I·II, 11"111 III '-. .. . •

ill ilccla~i kl.

II lr; I,

~IS

,\1\',"-,'_1"1""-1.

Iii

-------

/1,1, 1",101111 ,:i :1t'11 11,1\11<' ,'L' ti('"".:l,c,,,; 11111'1<"' lh: alt,'I,: 1'1 ill (;IJ-;ll'lerul II

• _"" _, )r

1'1111 :;,,11 ""I dill 1)\111(-1 de vcdcrc 1II<'I';iI, ~," pcuuu cu l~XI~;I;J :lc:ilvll;i!i del)ln

.1.,' r hut l , ,rll,:'" ,':11" 11'1:11I1ic ,,\'il;II<', ;illek illdilcrcIIIL:_ 1;1 kl :;I;,lI l'I,:rurile,~ 'II' ,1',111 pl:iq'rillJr: c;ki i'icc:in;i .'Il'livililli Ii corexpuncle « pl;'ken; /,J't)pric, i'~ ,1111'-;"', illl;I, pl"t";lc'.'II!IIlpli,: tlllCI C1clil'il;'i!i virtuou«: e:;tt: 11I1!I;il;-'.I'G C;IIlJCI\1 I''''P''L' IlIlel ,1I'IIVil:1Ii v.cio,e-c ('sic; illlOl.'iI:t_ DC' :IIlkl,I:I,i:lr ~i "',rill\cic,dac;1

,,,,':1/:1,,-,'1)1'"1'1 lI()hdc xunt kll.Jd;II,;, d;lcu illS;l obicciul lor ('SIC de/Ollllrani "Ii" I >I,ll 1111 iI_ ' f},,1' 1'1;'i!-I'1 ill; CL: 11I:;p!e,c nct ivitilr ile SUIII muh mai slr;1,1:: Inrlldil~ ," I'i..: ,/,"':11 dlJrin!('II': dci :IC0~1c'.'I dill urlll!.! xunt sl;p:1ralr; de :.Icli'.-itiili alJI

"",,,I"I_:ir, 1':11 ~i l'rill 11:11111''' Il"_('~, PL: c:llld pl:tn:rik xunt :JI;I( do.: :;lr:1n:; legale ',I 1I1';"P;II':dJ!lc de ;J1'livil;l!i_ illL':ll S-.'! puru: puuc inuebare., d;lc:\ :lclivil.'llea ',I pl:,h'Cll-:J 1111 SIIIII unul si acclaxi lucru Nu r'arL' 11,)11I)i :::, Cil: :,10;)f'c'-': eel PUlin 101 It 'L'Il-'" Ill! s,~ ilkilli/ieil cu ,~:llIdire,l, nici cu sL'n:c,;qi:1 (;11 I'i :!ll.~l.Ird), d:II' fap,ui , .'I ;lIlll ill.':C:ji~lr;d,iJe 1(' Lice ,',fi Irt':tGl, ill ochi i unora. dn:pi idcnt icc.

;\~;:ld;Jr, :t,_.c:lc:Jsi .Iifercutc ce ~cp:trj intr ele aCli\'iliirik st:P:Ii;I,~i pl~ceI dc', V:i/,J!_ dl' l,ildi.1, csrc superior ill puritatc simtului 1:lelil-lll, auzut ,I~i mirosu] ::11111 Slll-'I~I ilJilrc ,t:lIslldui _ III .1(:<.:1<l0i rei difcrii deci .~i pl.:ieerik; con::spltnl<lloarc I ti<' ;lk ,:;illdirii lii"d supcrioare ill purir.ue ce lor xensibi!e , dc()sehirilc: In~ni-' 1',",I;ill<l" ::c ~:i ill interiorul flt:dirci Gllegorii,-n

.')l_ .nhuitc , de useiueuca, CJ liecare specie anim.ilf I!)i ;IIC pl:1cereJ sa l'IIlpric. :1,-;:1 (-11111 i,si arc ~i functia prl.lprien, ~i <lIILilIiC pl;icc:rca cUl'eSp"I'l.ill'JJre :ltl;I'iIJlii ~;;,ilc: Acext lucru rcicsc clar din cxaminarea lit'drei specii In parle: 1I11i! cs«: 111;1<I:I't';1 pr()prie culului , alia ceu a diinelui, iliia cca a omului. (urn '-/'"IIC fkr.'l(·li(: ,_Il):I1'"rlll prekrJ aurului pailll',7_1; c;ki penu u un Ina~!~\r hrana \,1 ':~;,I'_: mai plliclIl;1 d"dl aurul. Prin unuare , pliicerilc LIllOI' fiin(,-~ ':k xpecu

tld('1 lie ~;11111 la r;illt/lil lor specific diferite '

1\1' P~II:.'I rlcci uoruial ca pl;kerik Iiiutelor de ucecaxi sl'ccit': S;I fie ace";hl :,ji IIIIII)i, dir.:lclllc:k dinln-: e lc IHI SIIIIL ueglijubilc. eel putiu la specia 11111:111:'': J\,;,'k:l::;i I Ul'I(I ri cure pe unii ii lllcJnl;lli ~lIpflrn J)"! ai\ii si ccea ce pen- 1111 111111 ':~;I,' llq":I<:lIl sail odios , peutru alpi cste pljicu: si dcuin de ;1 ti i;lhil I,! I, I ~,: IIlI;III1P!:l c.urd gllSlliI este III c<ludi: IIU J(_,cle!l:;;i lucruri 1"'1' dulci u;1lI1 "Ill, "iI_' ;111' klll;'I,~" lllllll.l s,lnJllis TOI asll'el IHI a,:'"ld~i 1111'1(1 pwe ...:ald UI1II1 1,/11 :I<ICI1II(' :i( lllllil 0111 I'U s:tlli:il'Ht.: rubusla si a:;;a Ill"i dr:p'Lrle_1'1 In I():llc a(_c:;le I .t" 11", I;Sle I 'ClIII()S(111 ca adeviiral ceca CI; pare .'lSI fel l>i'lIlIlui af'i.'lt 11111'- (\ Slare :l('I'":li:1 ()I_ dad aces!. elilcrill eslc v:J!:lbil, a~a CIII\1 S-,Ir p[\re.'l, si d:ld IC\Cisur~

I", ,lilll /lirru II t'IlIloIIIUi' vinulca ~i ol'lllll Virl"!)S In calil'al-e dc' 0111 VirIU(,,75 ,11/1'1( I :.t 1'1:1, ni v('J'il'lhil 'v 'f' ' I - - -- , , " ' '- ,: ' e _ l)I I t.e e c!lrC'. IInUI ,1:;11'c1 de (lill 'Ii aplll' I~U alare

, .. 101,11 Ilic "Ii 'ldL'V'II'11 v - t' I' 'I'

',_ '- '_ , ._ ,Ill I lit rlln e III carc eI g;rs~::'le 1'1~L'ere_ 1.'11" d:J<:u cee:!

,. 1,\1 1 I 1('1'11"11:1 :11111/'1 IS' I)' '" 1'-' - "

, '" ~ ,Itt P ,ICIII, Illi Irchilic de)IJl; sa I1C ~llJvril1t_\;i: 11IUlie

1'\

'216

-----

- I dcl'<lilll<irii<.' SI ,lc.:grllcl:'1i Ik III C;I1'I: cstc ~IiPIl'" ".!lllra 11111:,,,.'\-_ ~ISC""~lh':t

Sllil 'i 11,', ',UIII in i calilutc pli'tt'IIIC, I:i 1";11' :lsi 1'<::1 d,,;,,- cl'lor ,,11<lli 11111''' disl'll/illl'

IlIcnll ' - '-, -, '

-11'11'\ 111 COlisC'C1llla, I'/;Icenlo.: '_111:111111\ rccunoscutc CI l.lci_lllll'r:1I1IL' 11\1

:1111)11 ",' _ ',_ _ "_

l II'" "1 ric: 11l1I1'1I1l' pl"e,,:1'1 d\'l::,lt PCIIII'lI o.uucuu <:IlI'Ill'll.

II" 1l ' -" '

L I.l;lI- dlilireo: plJccrile L'\,"~;ilkr;lle 1"lInc dill punct de vederl' l\lor:tI_ l';ln'

"I,eei'l de 1,I:icl;re S:IlI pl~i('cn:a iIiLlividll:iI:i Lksprl~ cure s;i /,"";111 ';I'IIlh'

. ~rt~ .~ ..

L" I" 'I,o.:l'ific uruuu.t? Nu 1<::?,IIII;\ ,'lIs:i u cl.uir.ue aceSI lucru dill C~:II11ill:lI<'iI

"'I L'" , '

e, 1'1';1.'\1 i Ior? I )o:,_r ,_"I(',: 11(-1 i v il ate csic ills,,1 iii) clc pi ~ccrc _ Dcei, ric.: l';j "eli vii ,I-

'll I \... .. .

, Illlllll' pet feet xi feri"il e ste UII~l ~;in~lIdi, ric d SUIII I1wi rlll1lll"I)I~kcrik

IC~I () , .. ' .. -

CL VOl' .lucc i;) des;jv~II':!irc;.< uceste i aelivil:J\i -"11111 celt: 1)(' C;II'l.' Ie 1'"ICI1) IIu(lIi

, 'Idev;-,raltd seilS al cuvanrului plikeri proprii oruului , celelultc IIcriilld pEkeri

III, - 'I

I "'It 1"11 ""I)" sccUlHlar si de riv.n , cu si LlClivil;\li\c dirora Ie corespund. I,

l C.Lt ,,' , , .

VI

Ullp:i ce ,\111 Irillal dl~SprL' virtute, prictcnic ~i placerc , nc r~m;llle:;5 vorbill! 111 tinii gcncr,lk .lcspre Iericire , pe care II IU;;IIl ('.'I scop a tot cc iuircprindc Ullllli,n ,~i, pcntru cu cxpunereu nuaslra :ia fie mui cUl1c!~a, Yom arunc.i "

privirc axupru celor spuse ante nor dcsprc ca. _ _"

Am afilmal, asudar, <::1 Icricirc.; nu es.tc lin hnbirus: daca :II' f I :1S.'1, C:J

ar pUlea f (\cl'e~:ihili1 chiur :ji cuiva cnre si-ar pcircce IOal;) via\;! dlll'lJlilllL dllc:ll\d \J exisl<.:11lii vq:-,el:.l.1i\--i1, snu chiar si LlIlU! 0111 lovit de cele 111<"- 11I:Jr1 1It:IIUr()ciri,7X Dcci , dad a vcdca 111 e a UII hubitu» ar fi iuucceptnbil. Icrurre n

, 19 , I ;'

Irebulc l'OIl~,iJt'lall\ 11\<11 deglahii 0 acnvuate , CIIJll am Spll': 1;1 inccput , Sl L.IC,l

.lintre atlivll~ili, uncle suni ill mod neccxar "lese III vedcre.i "llI)r IUCJ'lIrJ, uhclc :,UIII dcmuc d~ dOl it ill SiIIL', esrc evident l'ii fcricire:i trcbuie situalu pn nl rr <Iclivil~l!ik demne de tlmil 111 sille si riu priutre Le,I(~ ,;tlesc in v K\"crca .iltor

lucruri: diei l'e r ici rca 1111 arc nevoie dc nirnic , e,:1 i';il ajungc ,IG~I_ _

11M demne rle clorit ill sine suut <Jl'livilIi!ilc I'ril'l cure 1111 SG lIrlllare~le

, ' .' "I " ",r ' '\ -11-'1 '1lllll)l'ivilC 'WI,-'!t: de vlrllllc,

\\111l1l' alfceva 111 aJ-Jra l e at:llVllallW IIIS.I~I, ,- S L S ' . _ ,

. " f I' ",-' -I '-C' sc 11/111'11''1 1-'rllllrL' 111-

p,elllrll L:-l IIHlcrllllll'C:I unur -:I['te rtlillOdSI" ~I VII 1I0.lS ',_ '" _ _ ,

, " - I) I II;' '-le Sllllll)I'Ivlle ca dL'l,lr,lillic III

Clu,Iie de mile de dill'll III Sine" C '-c a .t pdl " - _

.. '. 'I" ( I'''~ Ill! Ie ')iL-gen( III vedcrc:1 ;lilLiI

sine ~I I(,cunlc III Gilt.: gilSlIll P ;.lCere pen I II Cd ,', ,,' ,,'

; ,_ 'I "I," ;," "l(''lI-' decat ulilc,t/lIl,lll-

SCOJl) _II I /\ce:;lell dill 1I11111l ';tllli nl,11 I egl,.I 1,1 V,II<1II1,,1 ). t: '_

, - ",,,, ", "I -' 'j-l)ril'lle'I();lIIIL'IJllnl'pcl':Irc

dtl-ne III ncgliplrea ~;_jIHlltl\ll ,~I ;I vall: ~I IlJ lI~I, 111,_ ( • , ''',

, , - ' , -," I ' -,' -I 1'-'1 AS'I "e expllC;1 cle LC,

Itlllle;1 ii Ln:de icl'lCi\1 ret:llr~,~ la ,-liSII<l'-\l1 l e ,ICtS t;, ",., - -

217

Yi 117(' b

II)

l , I111 a

,\I( I:. I ( 111,1

---._

'" 11111'11'11,1111 'I' ItIl'IIH. d,' I.IVII;II': (""j '"' dall oI"~ad;i d .. ilh"II"Il':~: in' .IMr~1 .11 l"v"'"~""'I1'" "I ~.I;II sa ';1' 1:II':i "liil'lIll 1'111:11 III g"11111 <It' hlITlili 1'<.: r.'.

ta. ,," Ic.' """,,,. I k a~·I"" d,' (1:1 11.,"11 i ,III lIt','1 11l'\'oi,' lirallliK 'I SI 1'<':111' al~

, .... III Ca

'" tf, I., 1'"""1' "." pl"lrl'l' IlIlIp'" Ilher II. a'l'IIh'llI';J <11\ 1'111','11""11'. IlIlIll'

. . .I111~iI

,""It c:l "' .... dill' h""l'IH'

1)111 l'IIII",,;la ;In'sIOl lIa II 11'11; '''' c· ....... .1,,1,1(' t) d()vdd:1 III ;ICl.'~:1 'VIIS (''i . 1111 fIlI'Xef'(';I:III';II,lIIelij 1('/111:1 vinutea '::111 illll'l'I!.l'IlI:IK.I. 'in c.rrc i,i au (,,",'1' ,e,

• . 'LJIH':'

.11 1,,,il:1Ij,.. v;,.."oa.;.:. ,'ji dac':i aSlflol de o.uucui. i,lc'apilhili S:'I 12",11' I., PI~l'l:I'~

pIlla ,:>1 d"IIIII,', .It' 1111 ou IIh ..... SI' l-.:ill!!ia/il ill pl:I('l'l'ik 1llIllI',~ai, ;11'\",1:1 Ill! eSI~ 1111 "H,li\' d k '·lm.,lde r [IIIIIII:li d<'lllll<: de d(llll.~:) I hl:lr ~.:i clIl'iii j~.:i inchip~ir .. :1 11I1'1l1l'It' Ill' can: ci puu pre] SIIIlI ce k: Iliai \':II"n,:,-:e. E III'rnlal dl'c'i ca IIIIIIUlla, nlill •· .. ca ,'e ure vuloarc pcntru 1111 "opil dikra de ceca l't' .u c valoar~ 1"'1111111111 ndnu. -;;i ceca l't' arc valoure III ochii unui urn vulgu sj dircre lie ,',,"a ('I: ale \,aJoarl' ill odlii uuui 0111 superior.

in l'llII Sl'" ill!:1, a::;a CIIIiI am spus-o tic rl'J)('lilll~ ori , ell adc\'iiral dl'lllnr d,' prC!Ui'l' ~j I"ikllle suut Iucrurilc socotirc axtfcl de omul Virlll()S~cl; si cun, 1II'IIIrli fil:(,:IIl' 11111, al'livilalt::t cea mni dellln:i de dorit csrc cca <,'cJIlform:'i dispo_ li!i!.i hubuu.ilc care ii esre proprie , peniru omul virruos ca vn fi CC'il c(lllfori1l~ , \I viruucu.

Deci 'Ill ill joe ClillsI;1 fnicirca.X7 AI' Ii, de :tllrl'l. ~Ihsllnl Cil xcopu] :;lIpretn ,II '11I11I11Ii su Iic [ocul :.;i ca c l sii IflIdc:tscii ~i s;1 xulc-n- (' vi:qJ Illlrcag:i dO:lr pcUlltI as,' pureu umuza (ciici 101111. cu s:i spuncm asu, esrc duril I'D VI'Lierea ;dllli lucru, '" :Ifarii de Ieticirc. I:a fiiud sl·('pIII). Dar :I-!i da I on 1:'1 ~:iliJ1!;1 ~i a <lqllllll: Iliak efuruu ilc In vedcreu jocului, ar i'i.l'vldclIl. 1111 lucru prosrcsc ~i "h .. "lul Ill"" it; dillljloirivii, all' rccrca pcutru :t Plllt:1 1~.'(CrSa upoi (I :Iciivil:lle ..... illa:-;:I.\.·11I11 spun« AllaL'il;IISi~XH, ('sle conduita IIC carl' trcbuic s·\) l.'l)nsid~· ,alll,illslii 'IU'Ull'slc, de Llpl. lin rl;1 ,Ie: n:p:llIs);", Lil" (':trt~ 0111111 arc ncvllie jI"lIlrlll'ii i·at Ii illlpusibil S;'I SIIS!illii 1111 dnn couiinuu.?" ({CI':tllSlIlllll este dec; 1111 SliIP. (lCIIIIlI 0.::1 Illl ni-l IlI;!1I1 dccut ill vcdcrcn :tclivil;I!ii.'JI

Viilla kriciti"t cxlc , SL: p:II'I':, \.·c',a ('uldllrtll:l CII virtutcu. 01', L'lIIJrl!rm~ ell \ .rlilica exn: II via!a n: prexupuuc ('l'lIrlliri sL'ril.lasl: ~.;i nu 1I11:1 p,:ln'clIl::I inioc: \j trclunc \ii :,PlIlIl'llll':i IIILTlII'ile so.:ri()<1sc suut supcriourc cclor ve-iclc ::;i ,111111- l.tllIe. ill" al'hvilalca l'I:a mai sl'I'ioa:;i'1 :ll'aqilll' IlIllk;llIll~1 pi-Iqii cclci Inili clcvutr \111111111 ,:,i ouurlui cel mui ('I""/al. 1'1 ill unuure , uct ivit.ucu a ccc.i cc ('sk rnai dcvat l'sl\.' vu ill:';'I~i !'tIlPl.'flll;lri\ ~i lin:i ceu mui :lpti) ;;:1 :lIltlcii tcricircu:

ill :-.1:11::>11, lIl' placcr ilc IrLlI'C~li St~ I'"all: bu.uru oricin«. 1111 sl'l:tv \111 11I:li "."1111 .Ic'Cilloll'lIl vcl nuu licsilviir~il; fel i~:ir<:;} il1<\ nimcui 11-"1' .uribui-o unui Ju ,,11«:;11 .laGI iru uuihui SI 0 cxi~:IL'Il!fi 1I111i111;1.'1.'

'2IX

I III \ III' "~·I\lII('\ '\ I,' III:" III! (.

NIIIII.t.'·HI'·'Il'''III\\llhll''·llt~·Lqll~'I'\'\I·I.,I\\·I'"~1\·~'.'ll".\t11 ~1'llk""1 H'

)1,fIll\! III \·lIllll<'iI. ""ll'lIIII :1111 .u.uut III ''I'll- ::1'11\(' anklillr "I

VII

11/7 I,

"

':.1)

',II

210

,\1'1';') (ill',1.

I I

" . I ' I' 'til' ----

, I,:'" ",," II' ~iU,;.;,ttll ':1" fllllt·,.' ";/":' III 1'.11:;1/' : 'I. • II" "('IJP~Il\ Ii

,(I ;" 11\'1/:"1 ,·;t ~;,I II<' J'IWil/;1I1! ;tl'o' d· I iff-a, , h ,- ,,:11111 I'"n,illl 'I IlIP1iI

I, I ri' 11)/ Jonl

,I fl' rllllnWlO' d.' P;",!;., Or. ;),:IIYllale:.1 vllflflrlnJ 1"m uc c :«: 01, I~ ,.:tl

. ' . .' • l:' "!-rI) .. Ir~ •

ii' {, I I 1',,111" I', II<' III • e;. :I ~'h III "lIllt;JI~; .1;11 '''.I"llId ',f", " " I I II(

• It., ,~ I tHnc ...

• 111<1 •. ',III1,lfIHI IU,.-.t/lfj,,,. '.11 p .. :d'i.it:II' (',~k 111""",., ("["1 11111 ' nIl

, • I~ III 1)11 ~It'

I'I/I,OILII ,/1 11f( I II'f '.(~ PfI; '?iII'~I~; de 1;;;;11(1' de d,r;I;,!111 r;I!,h~)iltllli' I ,~e

f I" tllII I'll' It'll; <l1I.II/;lIIllIlflll;l; I'" ".;i r~r(J\loa '(. 1/1"11' ,.,' 11"1' '1("'1" t:('jL,~,:"al

, " ' ... -:>; ,. '" "ar I·.fti I

, ""11,;(1), 1\1'11. Hill";1 'Jlllltllli !,olllf(.' csJC Iii t:a '.ll 'Ii,,:; de 1"1"'1' r '(."'111

• , •. • _' I., III a lin'! I!

l.mll,_,pWt';J ,'1')/,1111 /I:" f;, IIt.:blll de pubhcc , CLI 1I1'111·j.I(·~h· ; oh'-, e

. " ' ',' -, . lilt: 11'11 pUI" "

I .. '1I1"ltllllllf~;HI (d IHIIIII lei 14..'1(t:<I 1't:"~UI1'llil !'oj I'" 1,."'1 '1 ' ,rlJ

. . . "'. ~ -" ,-, ,,'-:ct, Icn;l

J. IWIII' niH' 1"1.1" ,II,. (;'.111 Jnill :I<1/v";I(I;:1 p,.)!;I;,·;i ~i IX: C'JII.: lJ .: lll",' '. or.

, ' '_;.J, <.J'" cVldc

',1 !il' rr: v, ' dr .. llw( III; an;,lslil aUi\liJ:ilc, ' nl,

I )ani, de"/, di,,'lc OIl.: Illmlc conformc CII, vitllllCI • ct.- 1)01 ill . ' "

I I _, ,. - ce I)' Illililar

I ('I" !'IfII'N r.ollo! l'fllt I.I1JHIII'cl;:!li ,'r:lIId0urc fiillil '",,:; "')I'lJI' .: J' C

. . , . • ,.. " , '" ~ <J11l1 Inn III •

!IJ.I.'J ,I "1,;10.1')11 N' "I' JJfcrn II..: c'l;: lf1~csj ill <:11/1"<'('1'1":-1 .j-" j! p III . .... " ' ..... , ',' ,,~ tllil (Clill1e de

".,,/lm ,III", ";.o4;t, dlJIIVIIII'lflli. ,I 'uvil:,IlC: imt:l-cclllllJi "'1" "'1' .• ',

. .. . .. .' " .. c,' " () ,Iellvltale

('''IIr..lIl[JI,JIIV:l. ',,' dl~IJn '.: pnn .. n 11).Ili:'lI'(;, Ilk( vizc .. /.~ Hi'C11JII . h " . '. I ..' ,.. ,J I>~Op I'll <thlfJ

',' ",I .tI"I.I. IIIlj,Jfl4,HHd {) 1,liicCl'e dt:".'l"'{ln.'iJ~\ cnre-i "SiC j;.tlIJ)I'ic ( •. ' "

I Fk .1 • "I () ,I'lft!

., p.( fC "P"' .!". ;!£J1V11alea): dac5 rndc>r)(:ntlenW dhli.l/lIl 1° (.' .,

I' . " '" . ,.I}II 111l1IJ"~'a hill'

c . 1":IIII1I~' "'HIII'a tlm:1I1:1) I (";tll; cclclauc fr:;,,:-l' '. .,.'" I I I I' " : ... , f . . , ,', .,<11./11 4.C 1 ~,e ,ltil )In~ urrnlu'

I ., ~.tV,jl, Ill: I!rll.,11 ,,,!acJc.nz~:I:.(.il iJ(X;J"'~' ;,,·tl·Y;I·j'I\' r"'711It" ",' 'I

. " .. '" ,'. ...., ",:a C'I ('Oil ,.' .

I, II~·II('.I 1 ,.;f!t;c:I;;:t fJIIlIJi'ui, CII (·01l0ili:.1 o;~ rJUI ze "1',,', '11': I .. I <. - SCHUte

. I I " ' ... c • 1,01, Viii J Illfn':.w'lr.

1,",1,.1 Il:f,lI.'illi .. liJl:l ",;o;iivnr~itJ (pf;1I11II dlnirni 'riill ' ' .. f'" :. :~' .X~ 1111 1'(1;114: fllllllJ(:Jf .... I).112 _ ceca cc •. ip.lqllIC icnC',rii

IJ.u po<ttc I;' 0 aSllcl de vj~l!;i ar d r~\'~j (.olld:li:l Lllll'IJ1'11 f.I, {'t .

1>111 V;I ,JlII,'a t ,Illld s<ll'r(tj.ll~C'l . <,;,kJ (,' , , '. .' , " .• ,lel n:u 1.:11

I ,.. '. I II rnasura III care e"I' J) .,. ,

" "111('111 rlil'ill Ii I "i. ... ' . ,., c re;.:cn.l In el WI

, . " I II r~a, ace:.! rleillen! di vin eSI" •

Jttll.I!1If~,"1I alill ill.li\lil'!II"J "I va r' . ~ . t: sup-nor COllitPlIsullli II" ' .f" • IJillpCnO;.lrareJc:l(,;ollfmnec '11 ..

;1(:'1."1'1'1, it c'lI"p~lra.li~ ~II Oil II II , iruclecrul es •. , I' .. "J.I.' ~Jrl,U\1.

"""'f}II'(1I11IJI'Illil:lI.CU inl..t"('i'll V' fi " .,Ie C.(;\d (II VIII , ~111l11l:1 ~I Vlilt<l

, ., ,I I II, C'I1'I11"""III' I .

1):11 1111 II(;hlll" .'" I' Ilf ..... ;1 .'., . .' • I,; r: I vl(q:1 IInlo.lll:1.. divinii.

. n •• , ,",111 1'" <:t'J Ct' ,ntlc" 'j

,: I IIllin'ifl1:;'1ild '''l'IllIli'''I I. 1 _:' ,1111,; Irnll".I)(~lIlrll di este Olt!

I ., I,,, lrL'rlill om(;ncxti '.1 ,. , j .' .111'111" ll'("al"ltlt'. {Jllll1llr.'lt'. I' , .. ~' ' .• 1 (;llill 1.;1 <;I>k 1I111f1lm, la

. ,,' ~ ) 111.. ( 111IjY>lnva III I liI"1l .' ",. - .

.j .1;1I1I11II,t!'('.I .•• II('j)l,'\lII' ,.j' r I " "UIIH.lIc"M.ln'I'IjIIl1Ir.

I - 1.:" CUll, 101 II pt:IlIW '1 w" '" '

'II filII. d 111<11 dC'lal .1111' >1' "I" I'" ' , d: III (Oil 'HIII;I;III! \!11 de-

I III t: , ~. I I ( ,I, :'I ,west f'klllt l ~

/ "" "'" .1" til Inll" 'ii 'I" < , .' ..11 IIC"I';I Illl 1"(,, rcsll flll~

,.. < • v.! 1,1Wd :':II';jWeXllil:l 1 ,( II " .

, .11 1",I<'a "lltl,,,. "1,',' "I . II r 111.11 1111111 dc,';lJ IfI! 1('<JIII

. ..., ,U I 'I\':'-"l' I" .a •

"III!I,' I1fll' fIr. .." LeVa, IVIII '!.,II,: nill " ill":isl 'I t" ' " ..

• 111111011)1'1111;1; d n:pll:l.inr?l {' 'I" '.. .. • .::,,' II,;CaiUJa

',' 111.11 ('I"\';n At' I j .lixi I) "h""rdif' tc I" (; .,1,(,(; ".lUfI,IIlIJlilfla are 1I1ai lIobiJ

. :..I" ,I ~H'T1IJI :;" 1111 d(!I~:a·.':;l vi,ll:'I c:ul' .. i f!!ltt

I'

"

HI

I ! /. ,

120

_"V _ -- -

---

rcprie. '1 p';.\..C'.I.:' all,llIa II" ('(,',t rV~\I:~ p': <II' i.v·I:."" '"111 1II<I'1Ik' "1"

~;IIe aplil:<I ~I a'~I: i.1 (':1 '~l: ,''ill' pH,,}nU I in:[\r'l fiillk ", 'pllll II:ltTllii P<:1I1!1I r3 I"C(ul " ,lm;1I tl1:l1t *1 111;11 pl;\..UI: III ... ,,"1,,;,,1\\, ,1'<'111111 ""I, iI'~e ,\ hl<.IIJ ,'''I,· \'I;I!;l ill (In "1111lall.: .'11 jill 'k '1111, ,\:11', ";1".-'1;''',,( Iii i"",,,,,,,11I1 IH,I .. ~. III jlm",,1 ,.I ",ai 1",111. "IIIUI IIISIJ~I. ,\<_ .q ",(){I "e vi;~;i .~,tt: ,k 'i '" c: 1 mai kr'l i~

VHf

Via;;1 olliS;! 111 c~>I1hrlllilal(; ,II celelulrc virtu!1 S(; 'Iii" ,,,In,11I PIIVII'II:I rcri(i(~i, fX' 1'1'1 plan St:clIllll:irll'; pcnrru C;t ;,cl ivii,'~lk con}!lI file C~I 'Ie ~1I;1l pur trfl1,lIJe, .Ide de drcptarc. cit: curaj iii !nille eel ·I;dlc iJl:IC lc virtute '(lIC~uplffl rapl)I'WI i illICfUf1J'IIIC. llnilnd selima, alOt in mal 'fit; de 1,:!ll1lrClI;'€. scrvi. ii ~i 101 felul do; ;,11.(; aqiulIi, 'iil ~i II, uomcuiu] p:J~iunilurl22, de c C41 ce )i,~ cuvine ficdlrwi:l, Or, toatc ::!CCSICU Silot. dura cum se vcde , lucr Iri orucn • .. ti.

Partial, vinuico ctic[i cste privil;1 Cit r ?ulland din natura IW<II; la corpor:d15i, dill uiultc punctc de v ·clerc, COl. liioJ inrudita ClI PMiullil'cY:.1 1.;1 dilldlll ci, II1Wkpci1.l1lt'a practica foIl~ s{ran!; 1 g;J11'l lk virtutea elic5 !~i < ~'ellsl;l lin un,,;! de jil!.:!Cj'rlllltC,1 I 'I·.lcl.id 114. dal Iii nd d, pe d. o pane, prillciplilc iu\ckp(iuni; pnlt:1ice ;.lInL C nlorrne (;II virlll\i1 ctic .pe de <Ilia recliludille.1 vi.!1u\i",r ~Iicc este inll'ril1l<ll,j de '"ldepr.:.iunea pructica. f ar PCl1lnJ dl;~ .estc villll\i slint leg"!!; ~i de 1);ISi,Ulli, el ucl-uic !i~j r.;:7j,k' III compUliuI1nl<lll; <Ir, vil1u!,rle com .. I'tJ~lIlui sunt ViIIU~1 pur urnane. Prill UJ1l1.an;, pur unlllne vor Ii !;Ii m .1111 de vi:'lli\ CCI1~(lnll eLI 'JLvSlt: virlllli.l;i Icricircu ce dccurge' Jili cl ,

Virtutca illl-cltxluiui"25, dilnrolrivJ.. cstc libt.:ra dt: ol'i'c le ,lIrljra ell

corpul. Dar i.l(:..::.t!;I;1111<.:n!llIn~ I;-U cOl1fo1itledlm!iu u:icnli1, pcruru d\ discu~i Inili dCltllii.ll?\ ar dcp?iS;i scopnl pc care IIi l-am propl/S.

5-;11 pike;" (;i virturca intcl .ctului arc nev iie Ie hunuri exl!":ri( ;1If: in midi

("i',~ltri:i sail, orklllll, i'" mal Illidl 11111surtr dedr virlllica didl.'2(, T(}llI~i, lll: hlllltlrife ;J'h;'OIt'lll('CL'S:II'c C "i!,I~I1!<:i all 1lr.:,V( iP. arnbele III mod 'g;,J lchiar Jad IIillul rJlilicl27 Ird.ui(· "rt sc Il1gdjca~di ",ill mllll dc ("rr"l Sit I ~i de wlllt: 1'!llIlIril- lit: ;'<':c.'jl. rd); ('aei, ,'II ;1(.l'W:I;; rfivln~H, dif~ren!a d(tllre el(~, dad\ eXl!oila

Vltlllhl, c nlic:fl.

I" n;'r"vc~le <Kllvil?l!ilc "pecifin: ;'11::;;1, diferCTI\'" dillJrc: cle c'OIC cl)ll,ioJc-

[,lh·ltI. A;,Jft:I, 11011i1 gcnPft)s arc. )It'voil: II!: lI:sursc nJilleriale p'onll'tl;t illdt;plini :K[e de gCIlCI(lziIJI'':, br (J1I11I1 dn.:r'l pen'lllI a sc aehil~I de.; oblig~I\lj (did ;lIlen' liik (,;1111;1" a:;I;UlJse Ifol lIIiar :;i Oilll'lt:J1ii IIc,dn:p\1 prclillJ c~;tll 1IIICHliu s;i ~It;lin.

J(J

III

I:;

7.0

2.21

II!!:. " III I

1'1

I , /Ii I.

-----------

HjOI, "'t',rll' ".1:1,.111.111"11'."11111" III.IJ"" .ur: Ill'Vf'h' dl \'i.~'.n;II\·I) II

- , I II, ,I inue

"'1111 1111 ;" I do' , 111111". 1.11 "'1 11II1I1':ilal ,II" '1<"\'"". dL' l,h"lloII<',1 th' .. I."". ,_

• L\: Vh.'.t ,t,,'d <'11111 ,II 1'"1(':, d. ',:III <I"l,lIl: dllll«' n'd.ilil. "01 .'01 111;11111.-:,1,' \'11'1111<::1')";

S" ."','1",,,· ,f., :1"-'·III"lh·;I. 1'11110,,'111;, d.1t :1 <'1"111"111111 I::s':lIli;II .'II vin .

. .' UII!

"iI'l"l'/lIiI.i 1111<'1111.1 ·,all.1< IlIa'I/.lI,'" "1. n',';!, ,. 1'11':011,'1111" (':1 \":1 ""11\1;1111' '

. . . dill,

''''k , ):11 , " "tile-ill, I"" kq 1111'1'" I'll III! II 'c'l Ida II, 1111111'11:;1 :llId.1.' " II, 11111'1:li Co'

,1..,,,:11;1.111'.'11 I<T 1;11 II:', 1IIIIIIl'I"":-'" IIlijl";'l"'. Cli al:il "':li IIIIIIIL'IO;"I.' ('II C~I" ,I • \ ... tclu!

10

,";'1' 111:11 11111'''11:1111 ,~,I 111;11 lI"hil ('111111 It' ',,' dn'l,',j 1'(lII":llIpl~IJ'ij 1111 ;III' ill.<1 111'1''';1' ,k 111111;,· dill I

' , . , '. w~

." ,".k n . n·1 plltlll pClltl1l adlvltall'a ,\:1; 11:1 '''1:11,'-;1 ";1 \llIlilt'lll :1\:1, "k CUll,

'.'1111 u- :ld"l'al"'" 1I11!,,,dlllll'lIll: pcuuu al'llil C()III,·rnpl:iri;. i):II, ill 1':";I<lle;,s~ til' Oil' C;II,' 11,11,':,11' III :.(1, il"""·. .lorcxrc <i IJI'aClin' I iIIUI:!c' <'lin" "I "'1'11

'. , '" '" '~"

,II I I IICI"II<' til' ,,·.eIIlL·llca '''111111 i , pI'nlnl .. ,i dliC': vi.u.. sa dl' (jlll"'"

(.';1 "'111 ",'a !,L'llelia 1:,',11 l) aL'tivilal..: ':UII1\.'lllpl;llil':i II:i<':o:I" ('j;jr~; din "'"',ldl'I"III"k "'. 1lIlIlL'a/il /\,,,.,'1'1, pc lei ii l'lIIlCqlt'lll CI p.ISI:I!:ll1d :;urrelna , Il'apl;' ;1 kllnri i, a Il('al iltJdili i i. 11;(1' cc Ii:- I de ",-'II.' I n.bu il' 'i;' It- .'II,., i III i J!1') ACle ,It- d"'PUk',' N ar 'I Ills;i r u.lu: ,I s;i III·i i Ill:l!, in.im tll(:hl~illd I:' 11'11 ':1','1,:, I cSlill!lnJ 11.'dll.: ;i ,1',;1 III:li Ilt-p,lrlc'! Atuuci , .rctc dc' L'IIi:lj'/ "':1 !,,('rllilk pc.ict'lk si S1 '-(' "\I'"lIi, I:t risulri I'clllni rnllllllSC!ea !!l':;(lIluj" S:IU :lCI(' I It: !!':II('.lI;cilillL:'j'L!nl' d .. ~,till"h'llli'! AI' [i , dc axcmcncu , ;Ihsunl -;;" Ili i ill!:rgill;1I11 :,crvilldu-.>.; ... de mo- 111".1.: sail "Itn'va :lsl'lllilnalor. I:Jr ac:l..:k de ,:lllllp:l1:ln.: CL' <II' i'IlSCllllI:1 )1l:Jllru "i') N ur fi II aliev;ir;lI:i grosolani ... ",:1-i !:all/i l':ll111 nl:llli'i'sl~1 dllrill!c pervcrs~? I ladl alii r;'L'e o cruuncr .. re L'lII11I,k-l?'l, 101 L'C UIIlSlill.lic dllllll'lliul :1"!illl!li IIC'.if :l1':IIL'illlll'Sll,ill ~,i IIcdclllll d.: lei. ,,?i t ot nxi , Ili-i illl:ll.'ill~illl pc l.l'i ,::1 liillie vii ',I ucrive , III Ilil'i uu raz dormind l';1 FlldYlllil)II.'·11 ,':Ii .uunci , </;II::I.i iei'Llllci r,ill!C vir 1:ll'lIllaiL"a (k u aqillrl:I, "i 1I1;li alcs pc :IL'c,:a de:l pn1dllcL', "~-i Ill:!i ''''"[me ill :11':11:-' de Cl)IIIL'lllplarc'.'I~ezullii deci L'ii ;llIivilal(:a ,li\'inil;lIii, :ICII'Ii. laIc prilll'x'·!.'!cIl!;ilcriell:1. 1111 PO:II..: Ii lin.:;, I 1""111'1I1pl;lIi\ !J, I'rin "'IIIClI\'. ',;i dlltll": i1l'li\,it.l!i1c umauc , n'" care "(',"rlldcsk' cdll",i ruult UI ;llli, .. it.ncu I!i.

:0

)'1

\'ill;ll'~lc :-i "III',iI n·!.:1 IIl:,i nuu i rnll'iri.

IJIl all iudiciu exre LlpllIl (';1 cckl:tlll: Vit:!tlitu;IIC, ill ;iI:lr:i Ik ',)1'11, IIU IIlIlOS.· klll'ill:a,IIICIl1:11 pClllnle:i sUIII lulallipsi,c de: () :1';':IIII:IIL'~1 :(.:I;, .. it;II,'. <.';1<:,. da...-I 1'1'1111'11 lei vla!a c·ae ill illlrcgimc i'L-ricil.'I, iur pr ntru ',):1 1'1',,_: 1\ i III 1I1i1"lIl'a iu can- L'xisl:1 ill ':a f) i'llagill,;:.I ",'Iivil:i!ii d,\'ilh? J:. c,'kl~i11t: l,i,'II;;I":lI'( fl'nelll'a c-ac ahsl'llld, .1:11 riilld l'a IIU l'"nicil';l III niri lIll i'l.'1 la (,ClIIIL-II'pJ.II·C, ",ill urma ... ·.lilllllde nllllL'1l1Jllfirii SIIl,I ~i l'ell' ~tlL' Icriviui: ell c:il ,·,,'IIII'llipli 111:11 1II1I11,'1I ,tI:it .;,,11 mui Icricu: ,~i :lsl:l 11L1 III mod :lcci(knl;tI. vi j'l \'inUIC,1 L'lIl1ll'lIlpl;illi IIIs.::;.i, <t (';uL'i villoart' (" .... Ie illlrillscc:'l. I:eri.:irea rrcbu«: ,':I I;e: "n'i II '''nn:i J,' l'I"IIl.'lllplarl',

)(1

4_ p

"T"

i

1

I",

~tl

-, .~

~I )

,,)'1:,)(111'1

-_

IX

I I /') I I

11",-;1 1',(""1'111,1 1('«(,11" ":, \ ;11l1\;IIII, "" ,~; "'~:I it l"I('II''';l';~; plilC'crii til 1,,:.1 ,till " /11 1r:",II,' II/ 111111,," 1,,1' 1"'III'i'll" , 11 c: 1>"", ,,:II'\: :,:1 \ IIII,\;ll.:I','11\1 C;

I 'I ' '1

I Ii, 1111 ,11/1 tlli"II,III.i Iii L.lI';;1 1":11111 I'n'l'll.~ ,\:ili, ,'1',::11'11111 :11" 111:1; SPlIShlt1

Iii ",1111' 111111;11 lilillil ,~'IlI'IjJ Ill! ('(111,,1:1; I JlIII:II'CI'('~'I:II"'~; LlIlIlI:I';)t.:I'C ICIlI'licn ,I I", ,III I' :11"/'(1111 d .. (dJ;nl(',l'l n,,11 (k~\I:lbd 1111"111\.'11::1 IIlI' III Ill':II:I;t.::1'lI\S'1 I.", III' I IIJ I" ItlIV('!,II' \ II III I .. ,') 1111 L'SI,' sulicicu: x () "I"It'~li ""H'l'lil', ci IrCh;"';~

','1111,"1' I' () JI .. ,I, I ~I ,,;, !;WI III d,' (.,'),1" S:III lk 1II'll'\,: :111 IlIi.lltJ(' 1',xiSICIlI J" 111111 :1 oj, vvu I 1111 ""I 'llllil IS, '

r /,11 ,I, "('1.1, IIIV:i!;!lII;Jllllri kO(Cli ' :11' I'i :;111 icicut III :;;IIt:: pClllru ;, forllla ",11'111)1 "I ',IIP"II"'/Iolll' 111'11:11:1,;11 I'I illli pc IlllIl:II,lwpl:III' ,,1111111<..: ,~i 111Mi 0110- 1;lIi,' ,I llill '11111'" 'III!'() ',/11,,1 I', ~i,')1' trcbui s~ IIi-I doll;ll1dil1l Jill plin 111 reali, I,ll,', III .r , ",',1,' ,'I'ilk,ll (',\, .1:11','1 :1"I'sl IlIvrip 1ll:111l ,In' 1")1'\:1. de " slillnil.'l si 111"111.11:111111'1 il ('" "1'"11 [!,('I1C:I~'s ~!I tI,:;1 race scnsil.il !» virtute 1111 curucier nobil ',i, IIwll ,,\lill itll'III)1 .I,' 1IIIII1'JS, ar Ii ell nel'lIlil1\;ll()II!~:i s:ilrclcilsd '" 11l,lrea 111:,,:1,1 ,),,11 lI'lii 11\1 1'1:111111 )',1'1(' pnk '\iIfIlC<1 IIlur;1I;,1. ,\ei nu cslc III 1I:lllIl'a rnul, 1"111/ ~iI 'I' '''[1,,";i ',l'l1lillll:llll1llli de oI11Jar,I.U, ci fric i i . n ic i sLi xc "hlilla de I:i ;11'1,' ":jJl\''':tI'JI,~ "til le:lI1I:' dt: dczonourc , ci dil) tcam.i de pc~kaps1i; Irililld ;:11" illl!,!'r ill I p"I:.illl1ilM, II 1:I.imi1:Jit.:,1 oarncnilor c:.Il1l;i plilctrl il« C;II" le SUnl pillpill :,'i IIHiI"ilCl'II~ tic iI If' :llillgL', i'ligind dc IIcpl;'It;r;l'ik (',)nll arc, dar nu "U IIIl i 1'(',1 111:11 11dl':1 itlt l' dc J'nllllllst.:\ 'if I 11 0 rul 11 ~i (Ie ;.ldcvi1I';,IICI 1,1::keri, [lenlnl , ,I 1111 I, :11I I~II~I'II I tlCI'"I" 1;1.1,1 I

(':11',; <.'sl,' :!lulIl'i l11vi1!~tI\~l1llti u.orcf ic ":'11' pille;! produce () :;('''il\1\)ol(' III ,1~lr,'1 !iI' ".III! 'III'! (', ('I (,SIt: III1Jln~ih" S<lU, 111 ori '" ','1/" tliricil" sa Inl[lluri 1'1111 VI"hl' <llli::"ltn\C til' 1111111 Il1r;1d:kill:1I',I'11 (':ll':I\;II:I'II1,.'"i\':1. Trcbui ',llesi- 1'111 ',:i II,' ',II\\)lill1 r"/It'ql "lIe:l. :111;"111"11 II' 11I1,(JS'si;! IlIlllml' mijlo:lcclorCiI ,11111111111 CiI/')loI 11111)111 IIU"I\' I"'wlli virtuns , :IJI111' 'Ill :;ii p,lIliciptlll' 11111'-0 onre- 1'1",' I lli\.;1 11 :. 1,1 \'11111 I,

(\'ea" II<' ~,,,,e ;;;\ IkWlliill huni ('SIC, tllI!,:i uuii, 11<11111'iI, dll"~ al\ii ueprin"'.'1'1':1, dlll,,1 ;tI\l1 IIII';I\i\III;(I1IIt1,I'I" 1):11, P"' de I) p:lrll:, cste cvick.nt I'.il Liarul'ile 1."1\IIJ'lIk 1111 "1'1"11:' dc' IItll,ci d.' C:IlI?,' "il'ill';, <i;1\o1i11 dlJ'llra .ci ,'I, J.l0~cdA ~11,"I\11 :ltI(,I':\I'.I1 1<1\(1111<1\1 til' SI}flll;['l(,; pc de ,,11:\ p<I,.II" IIIV;illllllfllIllIllc()I!;lic 111:1 1"ll1l,1 1111 :1I'l' :1('I'\'<t.)i ,,11";\t..:II'II\' in 111:\11: cU/llrile, ci sullcllll alldilmiului

III hll;" S:I Ii, till ,,' I' :. 'I . ,

" , , 1,1111 I''''g.llll, pi III (, l'I'I'lIllk'11 bUll', sii-i pl:1 'n'si ,':il Il'.':pill~~

\"I'II't.:M',.IIVlIll' 111"1('111 ,I, 1'1' I ,.' ,

.. , "I II P,IIII'(IIIII Ill.' .1111' 1I1;ml dlll:I.JIIlc I'ellllli " r:lcc: sfi

111\11 " .. ,.;\ ~:IJII;IIII:1 l ':I"i ('t'I " , 11,'1; 'I' " I' 1 I ' "

:" " ,,~ c, "II) IIllpll SII paSII)1I11 1111 <I" ;1::""11,, ;111'1118'

111111\ ":'11' sa I IIhl\'I)~rl 'Il' d' I'I'~ " ,. , .

,\. "I,IlI ~I 1111'1 11I:"'i11' 1111 It.: ;II·III\t:lq.;C, ;;i elllll"l'

"

III

I,

!Il

22"

'-.

1·111 ,\ N"'II~Ii\1I11',\ v , I, 111'1 I, \Ig(l ,I

-~-

Ill'IllIVillS S:I !,-I",'!'i 'hillll,,' 1111 I"UlI :111.,1 illli U \\~\I('I de ~l:.\'c' "_~I' '~\I' 11";11

IJlIIC,1 , r '\ "I ' .

, '('lIl'I·"I. J1<1,lIlIll'a 111I [111:11'.' I I, \ 111:1 ':1 ,'\'l"!." 1'1111 1:1\11111\', I I l,nl1 ,,)11

('1 (II)!· 'I I'"

'~ ,,(':II';IL'll'II"11' 'IHIIC lk,'1 s;I:II ':t'l :lIl1lll1t.: 1-'1'<:\ 1"1'0/,\1<' ~1'1I' "IIIIIIC, '.'1(('

'Ir:lIl~CIC;. -, .' ,

, r~ Il "i iuill"tSd; II'IIII1,)sIII 1\11>1:11 ,';1 S;I r '~I'"I~:1 <'1:('(1 I'" 1',11' d,'I.PII\'GIll\.

,~I ,IC, .'" ' ' _. .,' ,,' _ '

I),II'<:SII: dillcd xn Ilflll":~11 IIll'~1 dill ('II'II~\IIC (J 111<1111111:11,'(\)11,,'1 "l'1elll;lI:\

"1 I' d:lc; uu cxi i I~I!JI -:tl\!JlP,1 k ,; cor 'I"; c:lc:i () VI:t\~\ Mlbl~ ~i kllll~\ '111 C Vir II l.. : .." " . :' " -c 1)1:1 .ul 111111\111111 ~I 111:11 :tlcs:tI 1111 'r 'l\tllIl I 'e :t l'C 1'<1 , !J.I'llid de ""1\,1

1111 1.,le I , . 1 .. l '

'1"\' linl'f'tlnr trcbuic rt.:gl'IIIl.'I'lI:I\c j>1'I1i t:!!I, II:IIISl<1I'I1\:III1II-S,' III

" nelli',I,1I i'... 117 ", .. .i., ,,'.

I' clc vor 11 icet a ,\ ill: l!n:1I de '"1l011:11 Nil lsi ,IIIIUlIII dC:SII(lll,

tl"I~"U"I,' , • , , _ '

.' 'I~I ic ,"I IlrJIIlCSl1 II I' 1111.:1\1(' corcctii SI Ill!.!.!'" Iii; ~I .1111':1 C'C dCV'~1I1111

"1111 CllPI ,." " ' ." '. " '

" .·'1 "I)ui" S:l11111lt;;111 in 1";lelid\. :llIullllle IC)!.lIli ,I S3 lc 11':IIISlml1l:1111 III

1I1i111l1l I' \., , , . -., ,

bislluinlii,lucru pcntru car "VCIlI 11 'I'OIC, de <lS":llIl.'IIC.'l,d..: Iq!_I,IIIII-lllll.ll"

0, " , 'I'll uevoie de lcai 1l1ll'e~IJla vi,,\:'t' r:h:i 1l1l11lil11c:I se SUplflll.' 11l<li dtl-gr:tha

VlII11, dye -.. . -:;: ~ , . 1\ '

. ,. " ,1."'11 I"Ilillllii ~i 1\ 'Ii del<t"IbillJt,'(lcpse\or dcCiIl fIU1l1tl}:1I1i11 111<)1:11,

necc.sli,qll (.t_l:l "'. ',t r- • 1 • ••

Accsla cxtc morivul Ptl1lrll1.':tre uiliil-I~ SUfI\ Lit.: pfin:IT '1\ iegISI:.11 ru uu

pc de 0 parte "aINi;1 sii invite cctLi!cllii 1:1 Vir1\ll'~ ~i,sii-i ,'lill".lie'l.e i:llru rp,~

I 'I '11'1 '11l'l"Inl<.l c~ 'lor II 'IS(IIII"11 de cr I CL au Illsl tilll:.tlllil 11)1111.1\1

(lJ()SI.I J11()I,I, ' ',' , '. ."

" del)f'ililicri bunc pc lk: ;tll~ parte si1 itlSliluic pt:dCJ SI: ~I ('(11'..:1:\11 pcntru I,IIn ' ., ' ,'., .. , '1' ,·'·1 "

.. , IILI s" supun si :111 0 11:1lur~i pre:1 rei.,."ct;lrtl, 1:,1' lit: 1't:;1 111 111.1 11 I. ,I 1,1 1I11!:,C

Cr.1 CC:; . v , ., " I

, .: 11101 \..."1\'" omu! virtues 'Ididi eel ce Iitilqlc l,enll'lI Irllll\t1SII nur-

l'"r~I~:ln)pl, '- ,,' , ...

I :, \"1 Sll')llli r.uiuuii I'~ cfind eel vicio», cure 1111 asplr;] decal sprc plac 'I"!, Ol 1'-'1..· .. ~! <.' I • '" .. I flO

Il'cbui' constranx priu sufcrill\5, Cil 1I11 :l11ill1~tlla .lug. De .'ICC" SC;I ~PL1I1C ,

d' pc'drpsclc aplicutc celor III C;:III/,i.llrehllie sfi fie cclc care se npun eel 111:.11

mull I'I;icerilor pn-Icrate de i,

',I s;t tI-vii 1m 1)111 virlll()S Ilchuie . ~1

Dacii dcci, tlilpil cum ;1111 spus , , '

IJlilTlcSli (l educutic ctll'eclri ~i ,ii·\! forlllCi'i ticrnlldcrJ '()r,:s!,~llJ,~:lIt)",e, 1.11 " I" I "I "'l 1I11 (1)111111

111111' nceea ,'; .. Ii Litlei viala 111 o(,lIp:llii dell1lH~ \ c 11110111 t11111,1 -e ,« " ' " "', " f' ." 117 'II'

mci ell voic, n ici fLir:i voie , rapl,: rt::pl,ohabile, In;l\ accstca pol I rca, 'I'. ,

! ,'", J' inll'''''CIIIC: SI .ilc unc: 111" lilt

11I11I1"i cOllIllll'lintlu-I,' dllpil prcccp!c C 1.1111:1 I gu I '" ".. ' I'

" , ' .. I" .. " \ I "lalc'l p:llc.rn:1 JIll dl'I"llIe, ~

,'01\: .tc. care ~:~I dlSpllll:l dc II 1~1r\" c I AL: ,I II (111 ' " I' ,

. . .. ,. I ' '1"- "cl"(si dc;dlkl,"(;C:lJlLlllS" II "senlen!"" Il)I'tiI, 111(1 de pillell~ (t: CIlIiS "111",, I, " '. >' , ,

. , . ." I' .: 'I' 'cnc s;nl ceV:I as,~rn:II1.IIOI), P(;

pum: !liel 1111 11111. lu.u Il1dl\'ldll:tI, I .11.1 1111 CS ,I~:;. , . "I

' . , ,",' 'I'" I Ol1resia \111(;1 <11111111111: 11'1\': l'p-

cAml kJ'. ';1 arc :1rC<l~I:1 JlUI 'Il'. CIK'" iuva. .,1 IllIl' , I'

. , .. ,' I I '. - • " I"~ C 1)'II11I'nii :,11'(' ~a~ 0J11.111 11111' sll-

CIiIlIi SI 1111!:ligt.:l1lC., S~l :"I:III1-!' 1)1 I ,I, (.11.,1 p .. , ., I' ' .

, _.' ,., .. , ' , _ rllc:1 Ie 'C;:I 1111 pU:II', I t.;V' III

rill/I' IlU;lslll: II UIIIIIl, C"I:II ,';1I1t1 :til <II "l,lle so, ,

GliJiL'CI de 1I1':1 p~'II\rll c:1 slahil '.~iI' I't'C:I l'e ~(; cllvin ',', . - 'I 'c'1lcv'Il51

. . .. I .. , il'1I II III 1(;11 doi' SI 11l.l It,;, ,

S~' p:\t'~' II/Ill:>!, ~':lIIIIIJ\:1I III CI:IIIIC:,.1 ,Ie I , ' '1' i I'll'ori

'. , _ '," ". I I I' vi:ll:i :II eelillCll1 III. II II "

It ·islillllild S-II IIILtIIIII.le 'dllt.::I\III~1 flIO, Ii It.; '. ' 1-' "I '-'~"Ie (1111):)

,~ r. . ,I ,,<.IIC :;1 ICl:IIIC r"II~,) ,

1"I~iI 'L',;\\ilol', 111:;;1, ;lSClllCIIC:1 ploblclllc.: llU p~1 Il',)!., "

111

11\

\ I flU a

10

l'i

I I: I, ! 1 "I, L

-----

" ..

• Ill) l.u ,.1,1; \\:1 jl.lil,!'1 I!l ilt.IIlI~·!.1 t""_!"I'II,li 1·1 .tll"\lli !lv'!·

, ,1\Upr;1

.llI1-', ',.1 \"1"11.1, (\.:1111.11 I· III lu, III Il I: I!.: -, I~II!- ':1 e"l 1\ (I··.(lIH:I\'tft' ~.Ikl(

1'1110111.1, 111111,1',111,1 .',1 r("~I' r: ",!I,'I d, 1111 ittll I),I! ,1.1,:1 :11I1o'II':Ii<' II' i...1·

_ .. " "..Ill Ila

.,~' dl.l'lllh·ll· .... ' ;('.1 tit' eli.. f,,'I':!I!11 \. Lq\.·,lil !I I.,''''!II'. -, Ilt'li! I dl' .1 ", InJ _

_ _ I' flIUt!

'""1"11 "'1'11 ',I I'll,:1C111 ",'I: \111111" ·,;tll "1'111111 dl' :1"1 11IIIJ1I11IL 'v-

, , " I:I(~

\'.1 c uru 1',1,",' 111',\ <III, ,,'1,' 'I Ill'" 111.11 ,I!',. ,I' ,",111:,'111 II v.r put« I rc't!I'

, .. ' • 1;1('<.'1

in.u lunr: 1,'.:1:1 l'ilrc' s,' 1III\I,Il,I III -1111,1:1 kc'I"I:il'.,,,oIlli: ,::il'l <.:oIdl'II' I ) hI'

.,' ' ." I U led

•• ' I:" , .. " u leut . LII ;IJIII' >lIt! 1.-,,'11,,1 '11111111:11 "',:.:t1L' \ 11,1" dl'L' 1;1 tl "1I1;,; tduc'"

~ .. u-

(',j :1 •. l· .... IC k'gi ',lii't! '-tl rhl' :"I~III IIC'.L!i';l' IHI .uc 11IlP')fl:llll:l. <i nil i d· ( .... ',~'

.. ,<-,I de

"I"'" 1.1 c',111< ,lila uuut "ill,',lIr '1111 "til ;1 111'11 n url toru, 1.1 11'1 ,:1!11I 1111'

_ . ' , '.' . Me

11111'''11-1101'1 !l1L'1 III IIlIL'IC;!. III ~~II1\I1'I'IIl'a ';Ill III ,','kl;tlk d"CIJ,j'"L'.

. :,n;[~i .lllIllrll;IIC I": '.trL".1a 1111<.'I.k Lc!:ili. 0 ;11I ic~'" SI Ilac.iilii\c,) .lcuu III l.u m uc 1'lcc'c'I'lde ,.I IIb,ec'lIlrtl<- 111';llllllI,' ll,' r""" "111 "1'1' I .

. ," ., "" " , .. t' IIlCj ,

1I1'li 111<11',' d'I!i1l il;'1 h'!~:JllIll' dc S:II'~,' si hiIICI'","'1 ilur 1"lInile' ,-. 1·· ,~I

. _" _ . _.' . ' l ,'L I l I .lgllsl~a

'I "ll'lII1L"',1 "'llId"r 1,1\,1 d..: P'lrllI\1 SUlII IiIU':lIi:J1l' dc 1\;Jlllr:i.

'-'IIII,lle 'IL.-'o\(';1 u cbuie <i ;ldau,';llll L~ 111\ ,iSlelll ,If' ,',1" '111" I' .

. . :;..' . ~ - '-\. 1I\ l • l: !!II .. 1','~Jtl I

.:,1<: ,llpellllr uruu slslcm ,Ie educ.ui ~eJ1('I"li/_'iI (1I1111 ' , ini.iu . I' " ,I , ' • _ .- _ .'C ,II' ,I > I III nlCUI,

, 111,1, lind, IC(!IIi:1 !;,Lllt'r,tia c.i 1111111 hlllll"\' de kbr;! Ii prie-«: It'I):llI· I' I . , , '1" , 'li 'I LI<"tJ

I,\! "1")\II\·,'~It.: ''',':111 )': \" I'cl, uu mucxtru dL: pU~i!;IIIIU rLc"'III' II I~I I,'

" ,I.,... ;-' ! ~.. ........_ .,1 l ~ , l t.:.t., I i!.Ul

Ilillll,)J .ILL ,I~I »ltI de IU"I.I . (). rrL'bllle S,I adl1l1lL:111 k' .. ' 'J .. '.' .-

. f' .' - . _~ _-' ~. . . l ... 1.1 Cd L IILdPd IlaJ'V!lju_

I .1 <.:,Ie III 'li,I"lIr.1 ,,:1 dl'lln~a ill.11 c';,'Il'1 1)'II'II'L'III'lrl'I'-III'I' . ," r' - . .

" _ .". , , ". c. 1'l<'I'rJl lecanll:! 11"

~'bllld III L'.I L~<:".:e I.St': ,ltJ'lJ)leadi mai biuc Dar ,,1;11 11I,~dicLiI. C;II 5i )1' '~,~car.; .k l!-II'Hl.",'IILa suu urll'C all l)ror<:silllli:.1 sc va 'ICIII)" "I .. ' bi ',I o csorul

· ... ' _ "u: I lt.Ll lI1e (e ':::tlU le

l'cllltLul,IIC d,IL" pIls..:da LIIl\(),I~lt::rc:" IIllivCI~;alulul \lil I .• ',. n.

I '. ", IlL l~ Sc p"IIIV,"'lel'j

tll'H ~i\U III~L:I ctIlUIlIt\(" c(tle~orii (c .. ici 'IS'l '\I '~. f' .. . : .

liLlie: "b " I' _'..' •.... c In se ,I IIlII:! ~I cuu: ~I '>Slt: ill rca,

iccru -, .. lllll\dlll d ("llbllllllC: um vcrsulul j 1»1"-1- I . ,-' . .

, U ." 111< III I '1 III "I .

IlIIPlc'dlC.I pc: L'JI1c:\"1 chi.u ill" '1'. . " , , "', . lll1111C 1'<'

" '" ,11111.11111'"1111'1 ,"IS' .

111.11\ Idll;lI. ,Iac:'l dalOI ilJ C, pcril.'nl~1 Ilhs :~'V"j .' ',"' ,'-'llllJl<.: u)rrc: de un '::JI

, . . c ,ell .11<:1111(' tClllllllell'I' ,

11111 lIil ;HIIHIIII C;17; ,tslh.:1 Illll'l 1'1111 'II' I ,. I' . . t ~,ur\'elll;t

, ,'Ill.,l'I"plexcr-I'1 1" .

Itl llllll' LT ;11 II Illc'qnblli S;I 'Idl ,; '.'. enl Il1n ICi p,'lllnl ~I insi,i

• . • ." lei UII rL:lllt:UIU ·t!IClli\"l t-.J .,' . ,

\':11.11111>;1 ,a ,'cl ,·e 1.11\'-' I' .. - I . _ ',. II C lli'll JlIII!1I aJc·

. ~~ " S.I l CVIII<l UII 'pcc-i,tli I '. " '

',I 'C I hit,'" P'IIl:\ I" 1l11l\<:IS tI . ,r , . ,,' S.tll 1111 lL'urcllL'l;lIl Ircbuic

.•• ,Ilolnl' 'Lll\U.I~lcrt' II' 'b ',. I '

1111111 1''''11>11, L"C! .l1I'~' '. L 111l: '-\ll oh;tnt!c"lsc.1 c'lllllai

, I· clll\\ .llll 'I'll'; IlllIVL'IYIIIII ,,' .

I IlIlI, I, ,1.;'I"llr.:'i· Ii' .. c'lc oillcCllll ,lllnil'l'r 1)1

• • t:"-. ~I (e l.l: Ll}r~!ltl" s:i de~a\"'r" - ',. '. ~ .

"'~I\..:.l\llllh.'I"IH d\.' IHlIl1~\llI\ It . ,.' . . ~ ~C .. I·\t ... t ()anlL"1111 plld edu-

III '''' . .' ll, I\\.IIL "Ill IllI', Ircilllic" t· ,.- ,I

I' ,'I" ~IIIII!LI "'I!"bhll I I"~ • . 1 .'L.I L "111d dC;1 Illira

""II. ' - lilli" ,IL,I~ adC\:II.,1 L':" t "1' ,. "

. '1111 \ dC'1 " ,,,11I"1' I'" C'Il1 '\" e!;1 , lit dJlll,1 :,\ .1":\'''"1111

,I I I" '\ ", ,III<I,I\!:lr I, «'I,le ' . I

...... _t ... " '''pni'ltld IlHtr.d'-1 (_"". Clle Ill- pn.lpUnL:11l pelltn}

. '" t.: ~c CU\,II\C', Ill! e,lc.: Lt Illde'l\'\Il'1 .. , .. I

t • \lIILUI. t. ..: .t~i.l

III

..'ll

\ lli'"

-------

.-r"} t"'" .... ;qKIJ)!I du,,, \_: f f .. p\)...; ... "'JJ:i ~'I!' .~:l""h't· .. " ,IlIlIld ... t • II' ,;.,', ": 'i:' ckLtll<: ,h'I\I>.'llIl Uc j'!~,'bl1l:'1 :lplll':'iiC I IIIh It I' III

InL\. . I •• ,

. ;..., :11 In:bui d·,_', I ,,~'l i " . .u uruiuu ;lt~lIn1 tit· :a ,'i" , ! ill '\- II' MI

J,;'JIl,1t "tiil1(.1 ic-;!,~I,il()ndill': I ';.rc IIU,' .I ~I III aile dflJllt'JlII. .It'll .. II" 'II I I II Ih ,'; .\!I1,'IIi1\'C1IH 1 ... 11 C"·, ,lilll!.1 k1!i,I:tII' ~l ,.',1' II p:1I1t':' ·.!!1I1 ,II II I

fl.l!' , c'\ i,k'ill, illll,' j1"llliC;1 ,.i C", kl:,l!c !:-lilll\" ~i ('IlUil.-IIII• !HI c x i ,I:', III

,III": ill c'cit:lali<' .Iiilllt' s': pl'a!r 'Jh,crl':1 l';! ;j( ~i"':1 IUIU,'!l! all t , 'I " :

~I Ir"I!'I\111 ;t!l\lr:l. I,' ':i pllll iii l'r;t"il,',il'~I, .tc pdd;1 in ':;)/ldl,1I d"·li .... ;111 ;,iCIl'rilllr I.·ant!,' \"'lIt);! de r(litlil':l. in ':i,et'l' \.. I'Plmil ·11 I n',k'l ","1 ',(lli,u!.

,1:,1' Ilil'i uuul dll,!I": (I IH1 I'r;'1 li.::I, ci lI:1llWl1ii 11<\li 1 11.'1 , a ,:1'-"1.1,11111\" """ 'I

lo7;i. c c- i .Ircpt , 1'1'1 i ,k,~' :Ih;; 1)(' ,) alllllllil:1 l Ip;[('iL!ll' SI c -, r-'! I :111'-1 d,',"11 I'" ~:lll,lii\'iI :11'>,11.1,'1;'. ;(.L .':1, i nimcui 1111 i \'nlt: .'0 illid "III plll •• !II, I in .1 .CIlI,> :1,lll'l.tl' j.!,;bkJlw I""r':' l'L' .11' valora. hil:\.'ill\cI.:" mui mult .k'l';11 :11111;1 dhlllr

"uri :,1 Irilllll1~d ,'11l ill 1:11.1 mulrimii}. SI nil i I'H·,i.!:Ilindti "i 1"1('1"111 'oil" '.111 priCI(IlIII>('llll'l ;,"icn i"oliliLjlt<l Ur. ;11' fi Ih'III1:t! , .... J Lt~:;, 01,1'-'" "I' Ii ill "I,Ur'

,'lei ,-C 111t1~\C:llin' Ill:11 de sc,rn;'j :.1' rl,"::} Ei:';1 el l'!'!;ip!t1r 1<)1 I,' ',I 11'1'"1 :1

duri n;'li Illlill rel1!11I ,.j Insi~i <i pentru Ilin[ck ,·elc mal :h:l~1 .tl" " :I<~:t ",i c:IP:lcit;I(''l !-';ILI IlIdni;i1;I. :q~"rtlli ("xpcflel1!ci in :1(C~,1 ,J""Knlll 1111 "·Ie dd!\{

'1l'~lij:lbl!: ckl. l:lr~ c.r. Ilim,:;:i 11-:11' PIIll';I"kveni um 1J..,liti,· .1'),11' i" ill 1", v , q II

I:IP>:' illCdilllll1 Ilt<1ilic, Dc .iceca,!iC p"re ,.:! cri ce :l!'plr:1 \fl!c' l'IllIll;I'fll,"1

~Iiilllt'i 1',:lllll'e; tJ'.'hlli,,' ,..:1 i :ldaug..: :i c ·1'L'riL'I1\;l.

('5\ J~s!)rc' SOI',:,iii ("II::'. prnmit s:i prt'dca I',,jilin!. SIIIl! Co I,klll fll:Jrl<: ,t.p:llle ric ;J::;,-, ce vu; el ii igll')r:i -u rorul ~i n;HIl,':1,!:oi ohicctul . :dlil-! nil nr nlllS'

licr,,'u Idcnlicl CII rt'lllrica S"II chiar inf..'lio:lr:t :lCCStCi;)'C>.1_ nici !11l:-,1 ,11 ill I'if' III I ,-,

d ,.' uxor S:I t'll1Q i Ie\! I, U JltY\ ion.lndu- le 1',' cclc ~':H'C 'L~ hllull :', tI, ,'I'" ,h.lI,' I

1!lIIII'I)r. 1)111';; 1':11,:re:l (1)1', kg_ls!a!()lii u-uu ,tllt·t'\· •• dc' f:kul ,lc-cill ,,,j I,' ,'L'l' .-1,'7,'

I":' ce le lll,lI bune , t'a si cand ;[\.'L<I..;1;1 seke!i.: JIll ,II' cere ,li~L','rll;ilJl ~1I1 'oj ,'I ':i

GIn,1 '-'i'fl'ciel'l'" l'.'r~'':lii llU ,11'11 un lllLrll d;',)sciJlI de IIII!" 'I Lilli , .:11111 "'-oIL 'I

ill cUlIl (JI'Ci'c'iI.ll 11111/i,;lk, {_'ill'i, ill li(.'(::tn,· d{,I\1CIlIII, (l;IIIl~'IJli U,1lll'd('II!1 '0111 I

('ei Lt:: Jll._tCC~\ ~'''I'C'~I ilf'C1l'Ic, .. die;; cel l'c illl<'i"_;t pI 111 ,,' CIlql,,'u "~I ,'II "td

'l.:eS"~;1 SlInl dll~c 1,1 ,k<i\';lr"il'~, PfCl'llllJ ~I .:,IIC SlIlI! """1I1L'1I1.·I.:, " "" .!llf\""'

~~:J::::i illlft' ele, pc •. .illd i~llllr;.IIt!ii IrL'buic sJ S' \kd,lI1: S,III ;[;;\11,' ,1.Il.i ). I .1."1

o(;;Jlna c;1 "Pl'lil ":;;1': hlln,i S;\l1 rc'a, a a CUlIl .~ iI1l,jIl11'I,' ill pi<'llll.! }', J.-.'d '

Illi p:tr '~:I li~ "lIn'\:t dLL'JI OI),Tt' ale ;;rlci ,,,.illl.:cH>L \.IlIlI ,:r 1'"1" I 1,,'1 III' \.1 II •• I ) ,i Clt'.:I..: dill dL' ~Iiilll:t IC!.!_ISLIII),ulul " ,-:i jud,'c,' <.'.11',' ,11111 C, I, "',:1 "",)<, ,

(':ici, C\ Idt'1I1. 11,,'1 IIl,,':'iL 1;11 11\1!i clcve,;1 d,I;'1 slmll/lid 11,liJlci.' ,f,- 111 ,til< III'

$i "lIt1~i, aL'~,Il; llal,,'': illc','.,r,':i S,11IHiiCL Illllllllilai II'lIIc·.lIII<-. 'I ',1 II d. 1'1\

<.h.: 11~ltilln':11I ":tl 11H)dttl In t:~'!(" In:hui\..' (r~II,lll f,,'c:ln: ,,'alt"'fli It ,!t' hohl I J. t I

(.·~i.nd di linc~ia hUn' dd'l.'lIh.'k· ":Liri \ll'~anil.('" It." f):u ;H.:t..··,ll· ,ud, .I!;' ••• 'u " , ..

') )-.

_~I

/\ I~ l'jTUTr:1 .

- ~.,. - _" . __ ... ~- ... - ... -- ----.-~-----~ -------_._--_._._---_.--_ .. _ .. ~_._-_._---_._._-_._----..__

1(1

Iltdt I:l·!tlf 1'\llllpCII:llliill maieric , igllor;JJ)\"ilur Jill le SlIlll de niri Iln ruins. ill ,"("I~,n:ifllii, ~i cl,k:qiilc tie k_si .~i conxtituri] pOI 111I1ik, d~siglll", cclor c;'pabili ~"I It' Slll<.!ic;:t; .'5i .';;1 ju.Icce cc ex!c bun S~IU riJu 'in elc ~j ciiru i cal, i st: POUle :1<.1;'1)1<1 rieC;lrcl(I(,; :Il'eill 111Sii. care le purcurg fi1rii. SJ aih~ preg;ilire;t IlC:('esar~\ 1111 ~III (';1Iil;llc;1 de it Ie judccn cum trcbuie , dCCillllr;.llllpl~it()r, eel 111l11t ink-

1\:~~crc;1 ;.I('c:<)t~')l problcmc put.indu-le fi axtfel inuuc.uva tacililal;1. .

I'cruru.c.i predecesorii no::;lri au lasat necxplorut dUI1'lt"llilil Icgisl(\~iei'67, .ir Ii hillt: dC.'iigut' s~\ studien: noi 11l0illC accstc probleme , dcci ~i pc cclc privil(i;.iI'\~ lu gllvclI1;lre In general, "sikl JllC,lr sa GIICCIlI la des8vfir~ire,in 11laslI[a jlt,:;il'il;l, filusoli;l ce se ()CI!pJ de chestiuni specific UIn,lllC\(,g S~ 'illcercum dc\:i rmi ill!~li .'~h prcluam elemeruele.purtiul valabilc din CCr::~1 ce au .. Ifirmal jln.'l.icL'csolii nostri; apoi , baz.indu-ue pe cu legereu Iloastril de C0l1slillQii169, Villi) t:Uu;I:.l GIU7,(~k: ce uu dus cetiirile la prospcriturc Selil la ruiuii , pri.':CI.II11 ~i C;IIIL,elt.: pro.';pcrili.l[ii sau ruinarii fiecarei forme de gllvern~lnlal1l si , de uscIIH:Ilt:;~, canzcle d.uoriui carora 1I1Jcle cetiiti sunr bine guvernate. allele JIll. Caci, dl'l'ii ce \'/0111 ri studiat routc aceste cauzc , I1C va fi mai usor si:l discernem alaI c.ut: C:'lC C(lllstifUli:1 ccu rnai buna, d'il si 1'ell.l1111 care trebuie organizat ficcare

, ,

l\'gilll politic, cH.Lic,l de ce lcgi ~i truditii trebuie su se 1'(1(,8 lIZ'7!) . . ~;:i lit: inccpem deci cxpunereu.l"

I' , )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful