ОПШТИ ПОДАЦИ

Студент
Датум
Школа
Учитељ ментор
Разред и одељење
Час по реду

Нина Лалић
16.11.2010. године
„Ћирило и Методије“
Миланка Ђорђевић
IV-4
трећи

ОПШТИ МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ
Наставна тема
Наставна јединица
Наставна област
Тип часа
Циљ часа
ЗАДАЦИ ЧАСА:
Образовни

Стари Вујадин, народна песма
књижевност
обрада
Доживљавање, анализа и разумевање песме „Стари
Вујадин“ са мотивом борбе за слободу и жртвовања
за њено остварење.
Упознавање и продубљивање знања о књижевним
појмовима-епској песми, десетерцу. Доживљавање,
тумачење и разумевање песме.

Функционални

Оспособљавање ученика за служење књижевним
језиком (епска песма, десетерац). Увежбавање и
усавршавање гласног читања и читања у себи.
Богаћење речника. Оспособљавање ученика за
критичко процењивање прочитане песме.

Васпитни

Развијање и поштовање властитог националног
идентитета на основу песме. Развијање поштовања
према културној баштини и потребе да се она
негује.
демонстративна метода, метода рада на тексту,
метода разговора
Фотографија хајдука, хамер са укрштеницом
Опачић З., Пантовић Д., Прича без краја, ЗУНС,
Београд;
Тодоров Н., Цветковић С., Плавшић М., Трешња у
цвету, читанка за 4. разред ОШ, Едука, Београд
2006., стр. 40-43.
Тодоров Н., Цветковић М., Првуловић Б.,
Приручник за учитеље за 4. разред ОШ, Едука,
Београд стр. 42-43.

Наставне методе
Наставна средства
Уџбеници

Литература

СТРУКТУРА ЧАСА СА
ВРЕМЕНСКОМ АРТИКУЛАЦИЈОМ

Емоционална пауза Разговор о непосредном доживљају Након тога правим кратку паузу.ХАЈДУК. Читам им песму. Објашњавање непознатих речи и израза Које непознате речи сте уочили? чарне. Хајдуци су сачекивали турске војнике када су прикупљали тај порез. (прилог 2)Ко су били хајдуци? (Људи који су штитили обични народ од Турака. спашавали заробљене Србе) Говорим им да ћемо на овом часу радити песму о једном таквом јунаку која потиче из Херцеговине. Пишем на табли наслов: Стари Вујадин. Од њих су узимали велике порезе. отимали га од њих и враћали народу. а одатле су и нападали друмове којима су пролазили Турци. народна песма. Усмерено тихо читање Задајем ученицима да прочитају песму у себи и да пронађу непознате речи.црне паша.турска титула за човека на високом положају . Како сте се осећали док сам читала ову песму? Шта сте замишљали? Који део вам се највише свидео? Постоји ли део који вам се није свидео? Локализовање песме Говорим им да ова песма говори о времену када је наш народ био под влашћу Турака. (прилог 1) Ученици решавањем задатака везаних за свако поље долазе до решења укрштенице. Око Митровдана су одлазили код својих јатака који су их хранили и сакривали од Турака.Припремни разговор Изражајно читање Емоционална пауза Локализовање песме Разговор о непосредном доживљају Објашњавање непознатих речи и израза Анализа фабуле Обрада епских ликова Језик и стил Синтеза Самостални стваралачки рад 5 3 1 3 3 5 10 3 2 3 5 ТОК ЧАСА Припремни разговор Најава наставне јединице (око минут) Изражајно читање На таблу лепим хамер са укрштеницом. Они су се окупљали око Ђурђевдана у шумама. Дахије су биле владари села у којима су живели Срби. Показујем им фотографију једног хајдука.

У овом случају то су храброст. На тај начин желе да их понизе и представе у негативном светлу пред њиховим народом) Да ли је у суштини битно то што они носе? Због чега? (Није. (Он на себи има бињиш од сувога злата) Како су обучени његови синови? (Они имају раскошно одело. представљају за њега јунаке који ће морати још пуно тога да истрпе) Шта говори стари Вујадин својим синовима? (Говори им да треба да се припреме за мучење које их чека у кули) Шта . Ако ни тако не знају. тек онда им објашњавам њено значење. издржљивост.кукавичко срце. љубав према свом народу и борба за слободу по цену сопственог живота) Шта су угледали у Лијевну?(Белу кулу) Зашто је Лијевно проклето ?(Зато што тамо муче затворенике) Како замишљате ту кулу? (Огромна је.метални украс на капи који се окреће перо од по литру злата. Лепим на таблу објашњења речи.расправљати Питам друге ученике да ли знају шта та реч значи. изгледа страшно зато што у њој муче људе) Шта представља соко у овој песми? (То је симбол за храброст. због тога што је најважније оно што човек носи у себи. кукавица јатаци. већ да је најбитније оно што човек носи у себи.огртач од тканине која се зове црвена чоја диван. једино је то непроцењиво) Како бисмо могли да назовемо ово о чему смо до сад разговарали? (Пут у Лијевно) Записујем то на табли. Вулић на капи има украсе од злата) По чему је то одело чудно? (По томе што такву одећу носе најуваженији Турци) Зашто их Турци воде баш у тој одећи? (Зато што хајдуке желе да представе као лопове који краду само за своје потребе.перо од кило злата срце удовичко.људи који су штитили хајдуке рујно вино.црвено вино вијећ вијећати. моји соколови“? (Због тога што су они врло битни за њега. Читам им стих у коме се та реч налази.турско царско веће чекрли челенка.Анализа фабуле бињиш. (Овим питањима желим да ученици анализирају фабулу првог дела песме. желим да питањима везаним за одећу хајдука уоче да није све у спољашњости. моћ) Зашто их назива „О синови. Затим. (прилог 3) Прочитајте ми прва два стиха? (Ђевојка је своје очи клела: „Чарне очи да не би гледале“ Како ово разумете? (Девојка куне своје очи и прича како су Турци одвели Вујадина и његове синове) Зашто девојка куне своје очи? (Зато што не жели да види како их одводе) На шта жели да нас припреми на тај начин? (На нешто страшно што ће се десити) Како је обучен Вујадин? Прочитајте ми стихове који описују његово одело.

како би се понели они „срца удовичка“? (Они би одмах издали своје јатаке) Како бисте ви поступили? Како бисте протумачили пословицу: У добру је лако бити добар. храбар. грубо) Како он на то реагује ? (Он не дозвољава да га понизе) Какав је његов став до краја? Како се он осећао у том тренутку (Он је доследан. да треба да буду храбри) Због чега они морају да трпе мучење? (Морају да истрпе мучење јер не смеју да издају своје јатаке) Шта су јатаци чинили за њих? (Сакривали су их од Турака. (Због тога што мисле да су очи нешто најбитније за њега. на муци се познају јунаци. Турци Лијевљани!“? (Обраћају му се подсмешљиво. варљиве очи? (Говори нам о њиховој важности) (Овим питањима желим да наведем ученике да уоче градацију у песми која се кроз њу протеже од самог почетка) Како се Турци обраћају Вујадину? Прочитај те стихове. (Лако је говорити да си уз некога док му је добро.представљају стихови „не будите срца удовичка. и како не смемо никада да издамо некога ко се нама нашао у невољи. Он се подсмева Турцима) Како им се он супроставља?(Речима) (Тако што им говори да чак ни због својих „варљивих очију“ неће издати себе и свој народ) Како бисмо назвали ово о чему смо сада причали? (Образ је скупљи од живота) Записујем то. (Овим питањима желим да ученици схвате да . (Овим питањима желим да ученици уоче колико је част битна за старог Вујадина и његове синове. показаће се какав си човек тек када некоме заиста затреба твоја помоћ) На шта у песми би се односила ова пословица? (На храброст коју показује Вујадин и његови синови у тешким тренуцима) Како можемо да назовемо ово о чему смо причали? (Порука старог Вујадина својим синовима) Записујем то. Усмеравам ученике да уоче епско понављање којим се појачава утисак који оставља песма) Где их смештају Турци? (У тамницу) Шта раде старом Вујадину? (Пребијају му ноге и руке) Зашто Турци мисле да ће он да проговори баш због очију? Да ли се оне спомињу још негде у песми? Прочитајте ми те стихове. ни у једном тренутку не жели да изда људе који су га годинама штитили. Шта значе стихови „Не лудујте. и мисле да ће због тога да поклекне) (Спомињу се на почетку песме) Шта нам говори то што се стално спомињу очичарне очи. код њих су крили своје благо) Шта се постиже понављањем стихова у песми? (Истиче се њихов значај) Шта мислите. но будите срца јуначкога“? (Стари Вујадин им говори да треба да истрпе све што их чека.

Упућујем их да информације о тој особи пронађу на интернету или у некој . Треба да опишу њене особине и шта је то учинила зарад добробити других.некада морамо да се жртвујемо како бисмо некоме другоме учинили добро. Ученици читају своје одговоре. Прозивам више ученика да је прочитају. које особине су позитивне. да је издао своје јатаке. питања им указују на поносито држање старог Вујадина. мада их у овом узрасту још не именујемо) Синтеза Задајем им да наглас прочитају песму. његови синови и Турци) Какав је стари Вујадин? (Он је храбар. који. и даље се речима бори против Турака који наспрам овог јунака испадају ништавни) Обрада епских ликова Који ликови се појављују у овој песми?(Стари Вујадин. (Желим да уоче да сваки од стихова има десет слогова тј. иако зна да га чека крај. За домаћи треба да опишу неку личност из нашег времена која се понела као стари Вујадин. да уоче десетерац) Колико сте слогова избројали у сваком стиху? (10) Шта се може закључити на основу тога? (Епске песме имају имају једнак број слогова у сваком стиху) Говорим им да епске песме увек описују неки догађај из прошлости нашег народа. следи своје идеале до краја) Како се он понаша?(Он спремно дочекује све муке и никако не помишља да изда све оне који су га верно штитили) Како је могао другачије да поступи? (Да изда своје јатаке и да спаси свој живот) Како га замишљате? Да ли се ви слажете са његовим поступцима и због чега? Како замишљате његове синове? Како су они представљени у песми? Како их замишљате? Какви су Турци? Како се они понашају? Како њих замишљате? Да ли бисте радије били у улози старог Вујадина или у улози Турака? Због чега? (Овим питањима желим да ученици уоче главне карактеристике ликова. Питам их шта у песми представљају речи чарне очи. Затим. три бијела дана? Да ли сте то уочили у још неким песмама? Шта то представља? (Желим да уоче епитете. а које не) Језик и стил Ученицима задајем да преброје колико слогова има у прва три стиха. иако та жртва може да буде погубна по нас. Самостални стваралачки рад Домаћи задатак (око минут) Напишите у пар реченица шта би се догодило да је стари Вујадин другачије поступио. Такође. да описују једног главног и више споредних јунака и да нема пуно описа у њима.

.. животиња. Пут или.. Место где има пуно дрвећа. Босна и .енциклопедији. 3.. Стари Вујадин народна песма Прилог 3. 5... (Да ученици не би погрешно закључили да се хајдук пише великим словом. Лети високо као... Птица. све у укрштеници је написано великим словима) . Ш У М К С О Х А Ј Д У К Е Р Ц Е Г О В И Н А У Н А К Р У М Л А О 1... 4..... Висока тврђава или. Пут у Лијевно Порука старог Вујадина његовим синовима Образ је скупљи од живота Прилог 1. чини велика дела. 6.. Особа која је храбра. ИЗГЛЕД ТАБЛЕ Прилог 1.... 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful