WEB 2.

0 IN VIZIUNEA NOASTRA

Web 2.0 este un termen care desemneaz o mul ime întreag de aspecte interactive i colaborative ale Internetului, i aici în special ale World Wide Web, de natur foarte recent - ap rute prin anii 20042005. Deci la Web 2.0 nu este vorba de versiunea doua a unui software sau a unei tehnici web. Inventatorul i promotorul termenului Web 2.0 este Tim O'Reilly. Pentru diferen iere, tradi iile web care existau pân la apari ia Web 2.0 sunt numite, tot simbolic, Web 1.0. Web 2.0 desemneaz noi c i de a considera i exploata posibilit ile organizatorice ale webului. Conform acestora, con inutul i informa ia din web nu mai e oferit vizitatorilor numai de c tre mass media, guverne i firme particulare, ci i de persoane particulare, legate între ele prin re ele informale bazate pe Internet, i care contribuie i particip activ la punerea la dispozi ie i r spândirea informa iilor pe întregul glob prin intermediul webului. Exemple tipice pentru acest nou aspect sunt a a-numitele wiki-uri, weblogs sau mai simplificat blogurile, precum i portalurile i bursele de schimb de imagini, muzic , filme/video i software din Internet, cum ar fi Flickr, YouTube i siturile pentru File sharing. De asemenea i a a numitele "re ele sociale", cum ar fi Facebook sau Twitter. Mediile din întreaga lume au reac ionat intens la aceste puncte de vedere noi, b nuindu-se chiar c ele vor avea efecte sociale i economice directe. Exist îns i voci critice care, con tiente c

se plâng de faptul c termenul nu e definit exact i poate fi deci exploatat dup pofte de c tre unele companii. Acestea puteau construi pe loc versiunea cea mai nou posibil a paginii web. Ini ial WWW-ul a constat din pagini statice. se încearc principiul "pull" (clien ii sunt atra i s participe la crearea paginilor web ale firmei. dar asta se face pe c i tradi ionale. Ulterior au fost realizate i sisteme de gestiunea automat a informa iilor dintr-un sit web. numite Content Management Systems (CMS). specifici pentru Web 2.Un exemplu pozitiv sunt activit ile de marketing ale unor firme care încearc s . idee care a fost sus inut i de mediile de mase. i anume prin folosirea deas a noilor termeni. Cam din anul 2005 încoace îns . dar bine-în eles tot cu scopul de a-i determina s cumpere).0 nu st nici o nou tehnologie. Stocarea datelor utilizatorilor.înd r tul lui Web 2.0: 1. urmând s fie publicate în web abia ulterior. nelegate direct de WWW). Deci. se face acum în primul rând direct în web (de . care avea loc în primul rând pe calculatorul local. Dar i aceast tehnic împarte oamenii în "creatori" de pagini web i "consumatori" mai mult sau mai pu in pasivi ai acestor pagini/informa ii/documente.i conving clien ii s participe activ chiar ei la proiectarea i realizarea paginilor web oferite de firma respectiv . unii speciali ti afirm c Internetul ofer din ce în ce mai des o nou calitate. care erau actualizate doar ocazional de c tre de in torii lor. i anume prin consultarea unei b nci de date (sigur c i aceasta trebuia actualizat permanent. în loc de metoda "push" (paginile web ale firmei trebuie s -i împing pe clien i s cumpere).

uneori chiar pe ascuns. Mashup este tendin a de a accesa simultan i a cupla unele cu altele mai multe servicii web. exemplu pentru fotografiile private . 5.). In ceea ce priveste experienta mea personala legata de acest web 2. browserul devine cel mai important program al utilizatorului. Unele motoare de c utare web sunt în stare s acceseze i datele locale ale utilizatorului.0 as putea mentiona faptul ca sunt destul de .a. 4. 3. f r întreruperi sau alte dezavantaje. luând leg tura cu situl autorului lor în mod automat.Programele locale acceseaz din ce în ce mai des aplica iile web. Rolul browserului devine din ce în ce mai important. particip direct la r spândirea prin web a informa iilor i opiniilor. de la ofertan i diver i. Multe programe se actualizeaz singure. deoarece "consumatorii" de pân acum încep s contribuie activ la crearea de noi con inuturi.Practic vorbind. Diferen ele între aplica iile locale i cele Web se atenueaz . Mul i utilizatori î i mut i transform sfera lor privat de la echipamentul local (PC-ul propriu) la web. Rolurile de "creator" i "consumator" de pagini web încep s se încalece. în acest fel f când-o semipublic sau chiar public . deoarece cu ajutorul lui pot fi implementate azi aplica ii web extrem de complexe. Noile aplica ii bazate pe web duc la efectul c utilizatorii. cum se întâmpl de exemplu cu a a-numitele bloguri.2. chiar i atunci când nu sunt foarte versa i tehnic. rezultatul îns ap rând ca fiind "dintr-o bucat ". deoarece se pleac de la ipoteza unei leg turi permanente cu webul.

e ceva indispensabil pot sa zic.Laut de.youtube.deoarece zi de zi il folosesc.Flickr.twitter.jurnalism.hi5. ar fi Lucrare realizata de Morariu Catalina.cel putin pentru mine.dependenta.grupa lll. Cele mai des accesate retele sociale Facebook.Este ceva la care nu as putea renunta.myspace.anul lll. .