You are on page 1of 10

Ljudski strahovi postoje i traju od kada i čovek.

Oni ne poznaju granice i prate svakog čoveka od rođenja do kraja života. Lečili su ih vračevi, proroci, šamani, lekari, sveštenici, psihijatri, ali pravi lek za strah ne postoji. On je mala strašna tajna svakog od nas. Mnogi strahovi su opravdani, ali većina njih je podsvesna, podmukla i tajanstvena. Kome se još od straha nije naježila koža ili podigla kosa na glavi? Kada ta nelagodnost postane toliko jaka da se sa njom ne smemo suočiti, tada ona dobija drugo ime. Postaje F O B I J A.

2

- Mali rečnik ljudskih strahova ________________________________________________
ARAHIBUTUROFOBIJA Strah od putera od kikirikija. Jedan od težih strahova, jer ovi ljudi imaju neopisiv strah da će im se puter od kikirikija zalepiti za nepce i ubiti ih. ABLUTOFOBIČAR onaj ko se plaši pranja i kupanja. AKVAFOBIČAR neko ko se plaši vode i davljenja. AGORAFOBIJA suprotno klaustrofobiji, strah od otvorenog praznog prostora. AKROFOBIJA strah od visine. AVIOFOBIJA strah od letenja. AMNEZIOFOBIJA strah od gubitka pamćenja. AGATEOFOBIJA strah od ludila. AKLUFOBIJA strah od mraka. AKUSTIKOFOBIJA strah od muzike. ALGOFOBIJA strah od bola. AUTOFOBIJA strah od samog sebe. ARAHNOFOBIJA strah od pauka.

3

- Mali rečnik ljudskih strahova ________________________________________________

NEPOFOBIJA Strah od oblaka i to ne samo onih tamnih olujnih, već i od onih bezopasnih. EPISTEMOFOBIJA Strah od znanja, gde oboleli smatraju da je znanje veoma loše, da koplikuje život i da izaziva razne nerešive probleme. NOMOFOBIJA Najnovija registrovana fobija. Ovaj strah je posledica preterane i dugotrajne upotrebe mobilnih telefona. Nomofob je zastrašen gubitkom mobilnog telefona, isticanjem kredita, pražnjenjem baterije i da će biti van dometa. KLAUSTROFOBIJA strah od zatvorenog i veoma tesnog prostora. KRONOFOBIJA strah od vremena u smislu da su oni koji pate od ovoga uvek u stisci sa vremenom. IDEOFOBIJA strah od nove ili bilo kakve ideje. BACILOFOBIJA strah od mikroba i bacila. BAKTERIOFOBIJA strah od bakterija. DENTOFOBIJA strah od zubara. HEMOFOBIJA strah od krvi. HOMOFOBIJA strah od osoba različite homoseksualne orijentacije, uključujući i osobe koje su tako percipirane.

4

- Mali rečnik ljudskih strahova ________________________________________________
HIDROFOBIJA strah od vode. KANCEROFOBIJA strah od mogućnosti dobijanja raka. KARDIOFOBIJA strah od bolesti srca. MIZOFOBIJA strah od prljavštine. NEKROFOBIJA strah od leševa i smrti. PATOFOBIJA strah od bolesti. TRIPANOFOBIJA strah od injekcija. TANATOFOBIJA strah od pomisli da će se jednog dana umreti. FONOFOBIJA strah od sopstvenog glasa. GELIOFOBIJA strah od smeha. KSENOFOBIJA strah od stranaca i nepoznatih ljudi. ALIUMFOBIJA strah od belog luka. ANTOFOBIJA strah od biljaka, mirisa. AMBULOFOBIJA strah od hodanja.

5

- Mali rečnik ljudskih strahova ________________________________________________

DEIPNOFOBIJA strah od jedenja. DORAFOBIJA strah od krzna i kože bilo koje životinje. HIPOFOBIJA strah od konja. IHITOFOBIJA strah od riba. ITIFALOFOBIJA iracionalni strah od gledanja, imanja ili pomišljanja na penis u erekciji. ORNITOFOBIJA strah od ptica. ANDROFOBIJA strah od muškaraca. GAMOFOBIJA strah od stupanja u brak. HOMOFOBIJA strah od homoseksualaca. EROTOFOBIJA strah od fizičke ljubavi. KALIGINEFOBIJA strah od lepih žena. PARTENOFOBIJA strah od mladih devojaka. PEDOFOBIJA strah od dece.

6

- Mali rečnik ljudskih strahova ________________________________________________

PAPAFOBIJA strah od pape. PENTERAFOBIJA strah od tašte. PLUTOFOBIJA strah od bogatstva. AUROFOBIJA strah od zlata. DROMOFOBIJA strah od prelaska na drugu stranu ulice. EKOFOBIJA strah od sopstvenog doma. ARITMOFOBIJA strah od brojeva. ASIMETRIFOBIJA strah od asimetričnih stvari. IDEOFOBIJA strah od ideja. LOGOFOBIJA strah od reči. HIPPOPOTOMONSTROSESQUIPPEDALIOFOBIJA strah od dugih reči. BIBLIOFOBIJA strah od knjiga. KIBERFOBIJA strah od računara.

7

- Mali rečnik ljudskih strahova ________________________________________________
ELEKTROFOBIJA strah od struje. FOTOFOBIJA strah od svetlosti. HELIOFOBIJA strah od izlaganja sunčevim zracima. BRONTOFOBIJA strah od munja i gromova. DENDROFOBIJA strah od drveća. KRIPTOFOBIJA strah od hladnoće. SKOTOFOBIJA strah od mraka. ERGOFOBIJA strah od posla. GLOSOFOBIJA strah od obraćanja javnosti. HEDONOFOBIJA strah od osećanja udobnosti. HODOFOBIJA strah od putovanja. KAKOFOBIJA strah da se ne poružni. KATOPTROFOBIJA strah od pogleda u ogledalo.

8

- Mali rečnik ljudskih strahova ________________________________________________
KLEPTOFOBIJA strah od mogućnosti da budete pokradeni. KLINOFOBIJA strah od ležanja u krevetu. KOROFOBIJA strah od igre. MONOFOBIJA strah od samoće. NIKTOFOBIJA strah od mraka, tame i noći. ONOMATOFOBIJA strah da ćete čuti određenu reč. PANOFOBIJA kad ni sam čovek ne zna čega se sve boji, strah od svega TROPOFOBIJA strah od promena. PIROFOBIJA strah od vatre. POGOFOBIJA strah od bilo čije brade. TRIHOFOBIJA strah od kose. RADIOFOBIJA strah od radijacije. TAFEFOBIJA strah od mogućnosti sahranjivanja žive osobe.

9

- Mali rečnik ljudskih strahova ________________________________________________
TEOFOBIJA strah od Boga i religije. VESTIFOBIJA strah od odeće.

10