William Shakespeare

SOK HŰHÓ SEMMIÉRT
(Much Ado about Nothing)
Fordította: Mészöly Dezső

SZEMÉLYEK DON PEDRO, Aragónia hercege DON JUAN, a herceg fattyú öccse CLAUDIO, ifjú firenzei gróf BENEDETTO, padovai nemes ifjú LEONATO, Messina kormányzója ANTONIO, a bátyja, öreg ember BALTAZÁR, énekes Don Pedro szolgálatában BORACCHIO | CORRADO | Don Juan emberei EGY KÖVET FERENC BARÁT LASPONYA, polgárőr FURKÓ, kisbíró ELSŐ ŐR MÁSODIK ŐR JEGYZŐ EGY FIÚ EGY ÚR HERO, Leonato leánya BEATRICE, Leonato unokahúga MARGARÉTA | URSULA | Hero kísérő hölgyei Antonio fia, muzsikusok, őrök, szolgák Szín: Messina

ELSŐ FELVONÁS

1. szín Leonato háza előtt. Jön Leonato, Messina kormányzója, Hero, a leánya és Beatrice, az unokahúga - egy követtel
LEONATO KÖVET LEONATO KÖVET LEONATO KÖVET

Úgy értesültem a levélből, hogy Don Pedro, Aragónia hercege, ma este Messinába érkezik! Már közel járhat. Három mérföldnyire se volt innen, mikor előreküldött. Hány nemest vesztettetek a csatában? Alig valakit. Nevezetes személyt, senkit. Kétszeres a diadal, ha a vezér ép sereggel tér meg. Úgy látom, Don Pedro igen kitüntetett egy firenzei ifjút, bizonyos Claudiót. Igen kitüntette, mert igen rászolgált. Derekabbul vitézkedett, mint zsenge kora ígérte: bárány képében oroszlánként küzdött. Úgy túltett ő minden reményen, hogy énnekem semmi reményem túltenni rajta szavaimmal. Él itt egy nagybátyja Messinában: az megörül ám majd ezen! Már vittem neki jelentést. Olyan túlcsorduló öröm tört ki belőle, hogy csupa szerénységből is illett néhány keserűbb cseppet vegyítenie hozzá. Könnye hullott? Mint a zápor! Kedves előttem a túláradó kedvesség. Nincs tisztább a könnyek mosta arcnál. Mennyivel jobb, aki örömében könnyet ejt, mint aki örvend a más könnyén! Mondd, kérlek, signor Handabanda is megjött a háborúból?... vagy nem? Senkit sem ismerek ezen a néven, hölgyem. Efféle nem is akadt a seregben. Ki után kérdezősködsz, húgom? Kuzinom a padovai úrra gondol, signor Benedettóra. Á! Ő megjött, és vidámabb, mint valaha.

LEONATO KÖVET

LEONATO KÖVET LEONATO

BEATRICE KÖVET LEONATO HERO KÖVET

2

BEATRICE

Kiíratta itt Messinában, hogy kihívja Cupidót galamblövő versenyre. Bátyám udvari bolondja elolvasta a kihívást, és válaszolt neki Cupido nevében, hogy vállalja a versenyt, mert ő bizony telibe találja a tubicáját. - Mondd csak, hány embert ölt és evett meg Benedetto ebben a háborúban?... No, hányat ölt meg? Mert én megígértem neki, hogy ahányat csak megöl, azt én mind megeszem. Esküszöm, húgom, jól fölmagasztalod ezt a signor Benedettót! De majd megkapod a magadét te is tőle, semmi kétség! Jó szolgálatot tett ő ebben a háborúban, kisasszonyom. Nyilván kezdett áporodni az élelem, s ő segített fölfalni. Rettenthetetlen hústrancsírozó: feneketlen a bendője. De férfi is a talpán, kisasszonyom. Ha csak a talpán férfi, akkor a kisasszonyokkal nem sokra megy. Hát a lovagokkal elbánik-e ez a talpas? Lovagokkal lovagias, emberekkel emberséges. Ő maga a tömény erény. Az ám, ha a tömés - erény. De legalább volna kemény... Jó, jó, mind halandók vagyunk. Félre ne értsd húgomat, vitéz. Afféle tréfás háborúsdi folyik közte meg signor Benedetto közt. Ahányszor csak találkoznak, kezdődik a sziporkapárbaj. De jaj neki, mert mindig rajtaveszt. Múltkor is, hogy összecsaptunk, öt petárdája közül négy csütörtököt mondott, úgyhogy szegény fejének csak egy maradt. Ha az az egy még fellobban, kapva-kapjon rajta, mert különben ő sem lesz nagyobb lángelme a lovánál. Egyéb sütnivalója sem maradt azon az egy szem petárdáján kívül. - Ki most a cimborája? Havonta köt új örök barátságot. Lehetséges volna?... De mennyire! Annyit ér az eskü nála, mint egy kalap: a divat szerint váltogatja. Úgy látom, kisasszonyom, hogy ez a nemesúr nem szerepel a táncrendeden. Tűzre is vetném azt, ha szerepelne rajta! De mondd, ki a barátja? Nem akadt valami kalandor fickó útitársnak, hogy vele együtt menjen a pokolba? Legtöbbször a nemes Claudióval tart. Úristen! még ráragad, mint valami kórság! Mert ragadósabb ő, mint a pestis. S aki megkapja, az belébolondul. Isten óvja a nemes Claudiót! Ha egyszer ráragad Benedetto, ezer forintjába kerül, míg kikúráltatja magát. Rajta leszek, hogy magamra ne haragítsalak, hölgyem! Jól teszed, barátom.

LEONATO KÖVET BEATRICE KÖVET BEATRICE KÖVET BEATRICE LEONATO

BEATRICE

KÖVET BEATRICE KÖVET BEATRICE

KÖVET BEATRICE

KÖVET BEATRICE

3

. signor Benedetto . ha férfi szerelmet vall. Benedetto. Kívánnám. Isten hírivel . az imádat köpönyegforgató.mert. uram. húgom! Nem én. így fogadod a gondot? Mindenki a világon kerülni igyekszik a költséget. Bár a paripám volna olyan szilaj és oly kitartó. signor Benedetto. Ha varjút ugat meg a kutyám. hogy rákérdeztél? Nem. szavamra. Ebből sejthetjük. mikor senki sem figyel rád. öröm marad a nyomában. bánat köszönt be. Ni csak. Kiválóan taníthatnád nyelvelni a papagájt. mert így legalább egyik-másik úrfi megmenekül az összekarmolt orca végzetétől. azt is szívesebben hallgatom. feltéve. kisasszonyom: derék apára ütöttél! Ha signor Leonato az apja. mire vitted embernyi ember korodban. mint signor Benedetto? Hisz maga az imádat is utálatba fordul át uraságod bűvkörében! Úgy látszik.szoknyában! Hát kegyed még él? Elhunyhat-e az utálat. Meg kell adni: apja lánya a kisasszony! Örülj neki. te pedig elébe jössz! Tefenséged képében nem a gond látogat el házunkba. mert különben folyton nyaggatná őket egy veszett nőbolond. a megtestesült utálat . Benedetto. mikor olyan tápot kap. hogy kegyedet kivéve . Isten tartsa meg kegyedet ebben a hajlandóságában. bár volna a mellemben kő szív helyett hő szív . Mert mikor a gond távozik. ebben történetesen megegyezünk.mert tekegyelmed akkoriban még gyermek volt. De ha majd tefenséged válik meg tőlünk. Hála Istennek . Kételkedtél benne. mint a nyelved! No.minden hölgy szeret. akkor . mint egy barom a tiéddel. hogy még most is jár a szád. míg kánikula nem lesz januárban. Jó szerencse ez a nőkre. Túlontúl készségesen veszi magára terhét tekegyelmed. hogy uraságodhoz hasonlítanak. A karmolás se csúfíthatná már tovább orcájukat. Jön Don Pedro. és az öröm vonul el. Ezt megkaptad.én végeztem.akárhogy üt is rá . hogy az. Don Pedro közeleg! Jó signor Leonato. De annyi bizonyos. Baltazár és Don Juan. Többet ér egy madár az én nyelvemmel.és hideg véremnek -. Claudio. engem egy se érdekel.LEONATO BEATRICE KÖVET Te ugyan nem bolondulsz belé. a fattyú DON PEDRO LEONATO DON PEDRO LEONATO BENEDETTO LEONATO DON PEDRO BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO 4 . mint azt. ha nem tévedek? Anyja kitartóan mondogatta.Leányod.nem cserélne vele fejet egész Messináért sem! Csodálom.

BEATRICE DON PEDRO Farol a paripád .. ha az nem volna olyan veszett.. hogy komolyan mondd meg a véleményedet. hogy így firtatod. mint május elseje december végénél! De remélem. egy csöppet se volna tetszetős. nem színből: szívből könyörög. nem akarod nősülésre adni a fejed. Kérlek. aki valaha is a szemem elé került! Nekem se kell hozzá még pápaszem.. uram.. mindnyájunkat szívesen lát! Mondom neki. De komolyan beszélsz. a hatalmas bókra kicsike. mihelyt Herót kaphatnám feleségül! LEONATO DON JUAN LEONATO DON PEDRO Mind el. vagy csak úgy locsogsz. annyival kívánatosabb volna nála. mint amikor a bolond zagyvál.. szavamra. a magasztos bókra alacsony. hogy milyennek tartod.és signor Benedetto! Drága barátom. bár tartana itt bennünket valami véletlen eset még tovább! S esküdni mernék.mindig ez a vége. amilyen: úgy tetszik. Erre parancsoljon fenséged. mint esküdt nőgyűlölő? Nem! Azt akarom. a kuzinja. milyen kulcsra jár az eszed tokja! Ő a legédesebb kisasszony. Ismerlek én régről! Ez a summája. hogy megbékültél bátyáddal... de semmi különöset se látok rajta.a tokjával együtt. de láttam.. Leonato. hogy legalább egy hónapig itt állomásozunk. Hát nem illedelmes kisasszony? Az együgyű. signor Leonato! (Megfordul) Signor Claudio . mint amilyen. (Don Juanhoz) Isten hozott téged is.mint afféle tisztességtudó férfiú .. Meg akarod venni. Annyit azért meg kell adni. hogy legyen mibe dugni. Azt hiszed. kivéve Benedettót és Claudiót CLAUDIO BENEDETTO CLAUDIO BENEDETTO CLAUDIO BENEDETTO CLAUDIO BENEDETTO CLAUDIO BENEDETTO CLAUDIO BENEDETTO CLAUDIO 5 . tréfálok. S ha megesküszöl rá: nem terhel hamis eskü. de mivel olyan. de köszönöm. Erre ő azért imádkozik.vagy azt akarod. nem tetszik. akkor sem állnék jót magamért. Ott a másik. mondd meg komolyan. Leonato! Együtt menjünk! Benedetto! Figyelted signor Leonato lányát? Nem figyeltem. Nos. a ragyogó bókra sötét. hogy ha másmilyen volna. hogy Cupido kocavadász. Nem vagyok a szavak embere. a herceggel köszöntlek teljes tisztelettel! Köszönöm.. Kezed. most. mire tartják? Hát meg lehet venni ilyen drága gyöngyöt . jámbor véleményem tudakolod . s Vulcanus az ácsok gyöngye. Halljam. vagy igen? Ha nőtlenséget fogadtam volna. hogy szokásom szerint beszéljek.akár az egész nagyvilágért? Meg hát .

Claudio gróf? Tudok én titkot tartani. de hogy nem óhajtok holmi csecsebecséket srófoltatni a homlokomra. hogy valamennyi iránt bizalmatlan lehessek. Ni. ha szereted. Hogy szeretnivaló. hogy feleljek! Hűségesküdre . mert igazán szeretni való kisasszony. hogy nem jöttetek Leonatóhoz? Bár kényszeríthetnél. hogy másképp legyen! Ámen.. Kereken ám. Hitemre: én szintén őszintén szóltam.. Don Pedro keres megint! Don Pedro ismét a kertbe lép DON PEDRO BENEDETTO DON PEDRO BENEDETTO Hát titeket miféle titok tartott itt. és sóhajtozz vasárnaponként. azt kérded. csak azért mondod. Fenség. tudom. érzem. hogy sohasem esett ki szerepéből. hallod. mint a néma. hogy szóra bírj.. Én meg se nem érzem.megparancsolom! Hallod ezt. ha mindenáron igába akarod hajtani a nyakad: viseld el a súlyát. Ő szintén s én szintén őszintén .mindkét hitemre és szavamra! Hogy szeretem.s leszegezem: legényember maradok. hogy: „Hol volt.de ez oly mély hitem. hol nem volt. hogy kételkedem benne. De ha a hűségesküm forog kockán.köszönöm neki. hogy a tűz se olvaszthatja ki belőlem: vallom a máglyán is! Mindig nyakas eretnek voltál: szépségtagadó! És csak megátalkodott nyakasságának köszönheti.BENEDETTO Hát ennyire vagyunk? Hát nem marad már egyetlen sipka alatt se fölszarvazatlan férfihomlok? És sose találkozom többet hatvanéves legényemberrel? Hát csak rajta.de Isten ments. fenség. volt egyszer valaha valahol” .. Összegezem . Mivel egy nőt nem akarok megsérteni azzal. ki is mondom kereken.ezt minden nő meg fogja bocsátani nekem. hogy szeretnivaló . mint a mesemondók. Hogy egy nőben megfogantam . Ha úgy van. elhiheted. Hát szerelmes a fiú! Hogy ki a szerelme. hogy úgy legyen! Ha a tüzem nem szalmaláng: Isten ments. míg nem látlak sápadozni a szerelemtől! CLAUDIO BENEDETTO CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO BENEDETTO CLAUDIO DON PEDRO BENEDETTO DON PEDRO CLAUDIO BENEDETTO DON PEDRO 6 . hogy fölnevelt . a hűségesküm. fenség? Lásd milyen kurta a válasz! Leonato kurta lánya: Hero. Szavamra: őszintén. Nem halok meg. megkívánom. s nem vagyok hajlandó láthatatlan szarvacskákat viselni .azt is alázatosan köszönöm. se nem tudom.

ne.” . fenség. s akassz ki cégérnek a vak Cupido helyett a kupi kapujára! Jó. akkor csavarjátok ki a bika szarvát. csak épp nem azt... hogy a bika hámba törjön.. Claudio? DON PEDRO BENEDETTO DON PEDRO BENEDETTO CLAUDIO DON PEDRO BENEDETTO DON PEDRO BENEDETTO CLAUDIO DON PEDRO BENEDETTO CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO 7 ..„Bolondok ünnepén. hogy több vért vesztek szerelemben. mint amennyit pótolok itallal: szúrd ki a szemem egy balladaköltő pennájával. hogy megértse. s írjátok rá olyan nagy betűkkel. Van annyi eszem. Szereted őt.van Leonatónak fia? Csak lánya: Hero. jó signor Benedetto.. se farka az ilyen beszédnek! Nem ártana magatokba szállni. hogy vállaljam a követséget.” Ne...szerető barátod: Benedetto. hanem azt.„Isten oltalmába! Kelt saját házamban . de ha egyszer ezt a fogadalmad megszeged: az lesz ám csak intő példa! Ha úgy esnék: akasszatok ki.. s aki eltalál. Ő az örökös. azt üssétek lovaggá és mesterlövésszé! Idő kell hozzá. mert tudom. s ott leszek a vacsoráján. Jóindulatunk éberen figyel: Nehéz leckét is eltűr. ajánlom hát fenségedet. éhségtől bármikor. Szent Iván napján . megreszkettet még téged is! De akkor abba a föld is belereszket! No.ha ugyan van házam. ami késik. Fenség .de hogy a józan Benedetto. .. milyen nagy készülettel vár. mielőtt ilyen szedett-vedett tréfákkal álltok elő! Megyek innen! (Távozik) Fenség . nem múlik! De addig is. mint a hirdetőtáblára. Hát ha az egyszer fölveszi a jármot. lőjetek rám célba.” A bika tán igen . hogy: „Itt jó hátasló bérelhető”. hogy ajánlom magamat jóindulatába. de szerelemtől soha! Ha rajtakapsz. Ahogy a költő mondja: „Idő kell. Mi módon szolgálhatná javadat. keresd föl Leonatót. és srófoljátok az én homlokomra! Aztán akár pingáljátok meg a képemet.nagy jót tehetnél most velem. mint a zsákba dugott macskát. csak ne csúfolódjatok! Se füle. mondd neki. no. hogy: „Itt látható Benedetto mint házasember!” Ha így fordul: szarvasmarha leszel! Az ám: ha Cupido el nem lőtte minden nyilát Velencében.BENEDETTO Méregtől. kórságtól..

mint Claudio. A harci gondok megürült helyén Halk és finom vágyak zsibonganak. Vágy emészt? Nos. Ki már jelekből is felismeri! Féltem. Mikor cifrázni kezdted a beszédet? Mily könnyen segít szerelmes bajon. S azt súgják mind. de más.tiéd a lány.szerettem már a harc előtt is! Mindjárt úgy ömlengsz. ami használ. Az illik. S így szerelemmé nem virult a hajlam. s milyen gonddal! De öcsém. hogy itt ma éjjel maszkabál lesz. Katona módra vettem csak szemügyre: Tetszett. hogy . az én kedves öcsém? Ő szerezte ezeket a muzsikusokat? Ő hát. hogy . Én majd jelmezben téged játszalak. keményebb próba várt. testvér! Hol a fiad. Nagy lendülettel kiöntöm szivem: Szerelmes szavak szilaj rohamával Rabommá teszem hallgató fülét! Aztán beszélek majd apjával is. Most melegében lássunk is neki! DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO Távoznak 2. olyan újságot tudok. Antonio LEONATO ANTONIO LEONATO Csakhogy látlak. hogy nem is álmodod! Jó újság? 8 . szín Terem Leonato házában. hogy vágyam mohónak találod. Jön. Azért nyújtottam úgy a vallomást. Fülünk gyötörve egy kötetnyi szóval! Ha szereted a szép lányt: udvarold! Szót értek majd vele. s apjával is: Tiéd lesz Hero! Vagy nem azt akartad. Mért nyúljon a híd tovább. S azt. hogy visszatértem. mint a túlpart? Segélyre legtisztább jogcím: a szükség. kétfelől. Leonato és bátyja. hogy szép a zsenge Hero. a hadjárat előtt. S a szép Herónak. akkor én bajodra szerzek írt! Tudom. Nem régen még. mint a sok szerelmes. De most. itt belül. S a vége az lesz.CLAUDIO Uram.

Menj és mondd el neki! Atyámfiai. És ha a lány hajlik felé. míg be nem teljesül. hogy jól válaszd meg idejét tulajdon aratásodnak. Ha álmos vagyok. milyen pecsétet üt rá a holnap. S ha arra hallgatok. ha kedvem tartja. Ha bajom van. ha úgy fordul. . a galérián. hiszen magad is Saturnus rossz csillaga alatt születtél. A herceg megvallotta Claudiónak. a sűrű fasorban a herceget meg Claudio grófot. eszem. öcsém. akkor azon melegében szót ért veled. Hisz bátyád ellen fölkeltél minap. hogy fölkészüljön a válaszra. nem.ANTONIO Majd elválik. a józan észre. Értelmes fickó mondta ezt? Szemfüles a fickó. Én nem tudok komédiázni. Gyökeret újra itt csak úgy ereszthetsz. barátom. szín Leonato házában. jöjj velem: ügyességedre szükségem lehet. Ha éhes vagyok. Jön Don Juan és Corrado CORRADO DON JUAN CORRADO DON JUAN CORRADO DON JUAN Mi ütött beléd. de kár úgy elárulni mindezt. de legalább türelmet. komor vagyok: senki fia tréfáján nem mosolygok.Ó. CORRADO 9 . jön fia muzsikusokkal Távoznak 3.a lányodat -. mi jót hoz? Ha nem is mindjárt gyógyulást. Egy emberem kihallgatta a kertben. nem törődöm a más dolgával. míg nem vagy minden őrszemtől szabad. tudjátok a dolgotokat! .. hogy gyilkos mérget erkölcsi prédikációval akarsz kihajtani. Igen. uram.Csak rajta. Ide hívatom: faggasd ki magad. nem várok a többiekre. ha magad árasztod a napsütést. megbocsáss. Hallgass. nem majmolom senki vidámságát. De lányomnak megüzenem a dolgot.. s nemrég fogadott kegyelmébe vissza. S akkor nevetek. uram? Mért vagy olyan mérhetetlenül komor? Mérhetetlen. Csodálom. de a borítékja mutatós: így kívülről igazán jól fest. Nem. s arra készül. alszom. hogy ezt még ma este meg is súgja neki tánc közben. azért vagyok határtalanul komor. sürget az idő! LEONATO ANTONIO LEONATO Antonio távozik. S fontos. signor. Tekintsük álomnak. mennyi okom van rá. hogy szereti húgocskámat .

hogy hízelgő jó ember volnék. harapnék. uram! DON JUAN CORRADO DON JUAN BORACCHIO Távoznak 10 .. Bízhatom a segítségetekben? Mindhalálig. Veled tartunk. és kolonccal engednek szabadon!. hogy a herceg megkéri magának Herót. megnézzük. Leonato felségesen vendégeli bátyádat. de azt senki sem tagadhatja. s hallottam. mintha tettetéssel kell kicsalnom bárki szeretetét. Hát ahogy egy fülledt szobát kezdek illatosítani. mert fölém kerekedtek. gyerünk oda! Hátha ott jóllakathatom a rossz kedvemet? Ez a fölkapaszkodott ifjonc az én bukásom árán diadalmaskodik. megyünk. amint megegyeznek. mint rózsa az ő kegyelmében! Jobban esik nekem. Az aztán a legény a gáton! S ki a lány? Kin akadt meg a szeme? Szavamra. Szájkosárral tisztelnek meg. az nekem csupa öröm. uram! Gyerünk arra a nagy lakomára! Annál inkább vigadnak. Bár a szakács az én hívem volna! Nos. Besurrantam a kárpit mögé. hogy nem énekelek a kalickámban! Ha kinyitnám a szám. Herón.DON JUAN Inkább legyek ragya a lombon. egyebem sincs. mit tehetünk. Mi hír. hogy őszinte gazember vagyok. s ha megkapja. átadja Claudio grófnak. a herceg urat. De egyelőre hadd legyek. egyszer csak jön ám a herceg Claudióval karonfogva s nagy komolyan beszélgetve. Nem mondható. Ha szabad volnék: élném világom. Leonato leányán s örökösén! Jól fejlett márciusi jérce! S hogy szagoltad ezt ki? Rám bízták az illatfüstölést. Kicsoda? A nagyszerű Claudio? Ő bizony. Hát én elhatároztam. Még valami házassági tervről is hallottam! Nem lehetne a körül valami hálót szőni? Melyik bolond akarja föláldozni a nyugalmát? Nem más. a nagy vacsoráról. Boracchio? CORRADO DON JUAN Boracchio jön a galérián BORACCHIO DON JUAN BORACCHIO DON JUAN BORACCHIO DON JUAN BORACCHIO DON JUAN BORACCHIO Amonnan jövök. Ha gáncsot vethetek neki akármiben. ha mindenki utál. aki vagyok: ne akarj engem kifordítani! S mérgednek semmi hasznát nem veszed? Csak annak veszem hasznát.. mint a bátyád jobb keze. Gyerünk.

Egyszóval. Ezért az áldásért imádkozom hozzá térden állva reggel-este. Az volna remek férfi. Azért hát én inkább majmot hordok a karomon ujjaszopcsi pulya helyett . Mert azt tartja a szólás: „Hamis tehénnek kis szarvat ad az Isten” . ha ilyen éles marad a nyelved. szín Leonato házában. Meg kell adni. Nem hát . Leonato. Aki már nem fiatalember. Micsoda savanyú képe van annak az úrnak! Ha ránézek. A másik meg folyton csörög.még a pokolban is! LEONATO BEATRICE LEONATO ANTONIO BEATRICE LEONATO BEATRICE LEONATO BEATRICE 11 .MÁSODIK FELVONÁS 1. Beatrice. ahhoz én nem vagyok való. Roppant fanyar természet. Akkor hát Benedetto fele nyelvét Don Juan szájába . ha ilyen hamis maradsz. Margaréta. aki pedig még nem férfi. sohasem kapsz férjet. bátyám . mint hamis.míg az Isten férjet nem ad. Ursula és mások jönnek LEONATO ANTONIO BEATRICE HERO BEATRICE Don Juan nem volt itt a vacsorán? Nem láttam.ez több.s a zacskójában pénz elég! Ilyen férfi bármelyik nő fejét eltekeri .de hát akkor az igen hamisnak semmi szarvat se ad. húgom. az már nem fiatalember. Antonio. mint a bábaszarka.inkább hálnék szőrpokrócon! Kaphatsz férjet szakáll nélkül is. hogy ért a tekeréshez. Akkor én végképp elesem Isten adományától. Az egyik olyan. akinek meg nincs szakálla. még egy óra múlva is ég tőle a gyomrom. mint a faszent: meg se mukkan.és Don Juan fele fanyarságát Benedetto képére! De legyen hozzá jó combja és jó lába is. Úristen! el nem tudnék viselni egy szakállas pofájú férjet . Azzal meg mit kezdjek? Szoknyát adjak rá. s komornámnak szerződtessem? Akinek szakálla van. Hero. aki félúton állna meg közte és Benedetto között. igen hamis! „Igen hamis” . az nem való hozzám.feltéve. az még nem férfi. akkor nálad szarvról szó sem lehet. Hitemre.

az megmutatja. hogy egy marék pöffeszkedő por dirigáljon felette? Vagy élete fogytáig egy hepciáskodó sárcsomóhoz legyen kötve? Nem. gyorsabban. S mikor tetszik úgy? 12 . Baltazár. meglátlak még férjed karján. s mondd azt: „Ahogy nekem tetszik. Ha a herceg nagyon mohó. Jó szemem van. hogy bókot vágjon ki. a palotás. heves. ha nem jókor hangzik el a vallomás. s táncolva térj ki a válasz elől. Beatrice. leányom. mint a bálban a kuferces. bátyám! Csinálj nekik helyet! ANTONIO BEATRICE LEONATO BEATRICE LEONATO BEATRICE LEONATO BEATRICE LEONATO Leonato és társasága álarcot tesz fel. Hát nem szörnyű sors a nőnek. Az első vallomás forró. a kopogós. Ursula és mások jönnek álarcosan DON PEDRO HERO DON PEDRO HERO DON PEDRO Sétálnál egyet hódolóddal.sőt odébb sétálok. s vérbűn lenne véreimmel házasságra lépni! (Heróhoz) Ne feledd. ha tetszik. mit kell válaszolnod. Ide figyelj. Claudio. Jönnek a maszkák. menj a mennybe. csak a kapujáig. mint a palotás. míg a világ világ! (Heróhoz) Jól van. s azt mondja: „Ahogy neked tetszik. míg csak a sírba nem bukik. hol vezet az út az oltár felé. mint valami fölszarvazott öreg férj. mint földből. csupa méltóság és hagyomány. amíg az Isten jobb anyagból nem gyúrja az embert. a házasság illedelmes. jó. húgom. tudod. hát vágj ki még egy bókot. kuzinom! Vagy ha nem. hogy tartsa a taktust. bízom benne. hölgyem? Ha finoman lépsz. papa!” De legalább csinos legyen az a fiú. hogy te majd apádra hallgatsz. Azt nem. ebből nem kérek! Ádám fiai testvéreim. Hero: az udvarlás. Igen szúrós szemmel nézed te a világot. s azt mondja: „Menj innen a mennybe. bátyám. Benedetto. bátyám: meglátom én napvilágnál. papa!” Jó. Boracchio. mit mondtam. Mindent a zenére háríts. viszem föl a mennybe Szent Péterhez.LEONATO BEATRICE Hát a pokolba mégy? No nem. figyelmeztesd. Ott elébem áll az ördög. mankón. (Heróhoz) Persze. Don Juan. csupa vad tombolás. kuzin. kipegve-kopogva egyre gyorsabban. mint a kuferces. lányoknak itt nincs hely!” Fogom hát a majmom. a házasság. húgom. kedvesen nézel. Velem együtt? Úgy is mondhatom. hol ülnek az agglegények. Don Pedro. aztán eljön a megbánás. Margaréta. kuzinomnak szent kötelessége. s ott élünk vidáman. húgom. a megbánás sora olyan. és egy szót sem szólsz: szívesen sétálok . remélem. Ha a herceg megkérne.

nem ismertelek föl a ragyogó eszedről? Elrejtheti magát a tehetség? Hallgass. Azt sem árulod el. Bár adna Isten egy jó táncost! Ámen! S menne már innen Isten hírével. Majd a hívek mondják rá az áment. Nem tudnád ilyen fényesen utánozni az árnyoldalait. Csitt. Megismerlek ám! Signor Antonio! Szavamra: nem! Megismerlek a reszketős fejedről! Igaz szavamra: csak utánzom. te vagy az! Átüt a nemesség mindenen . mert Isten ments.. Akkor szalma. a ministráns megkapta a magáét. Például? Hangosan imádkozom... És a Dekameronból szedegetem a jó mondásaimat?.. Annál jobban szeretlek. ha szerelemről beszélsz! Szeretném. ha kitetszik a képed. mint Philemon kunyhója: Jupiter húzódik meg fedele alatt. mint a tokja! Olyan a maszkom.. felelj! Egy szót se többet.. halkan. Fölényes vagyok?.punktum. mihelyt vége a táncnak! Ministránsom.. Én nem szeretném . hogy olyan legyen a lant. ugyan. ha szeretnél. Az vagy. az vagy! Szavamra: nem! Ugyan.. azt hiszed. ha nem ő maga volnál! Ez az ő aszott keze.. mert sok rossz rigolyám van. ki vagy? Most nem... Hát ezt signor Benedetto mondta! Az kicsoda? Odébb sétálnak BORACCHIO MARGARÉTA BORACCHIO MARGARÉTA BORACCHIO MARGARÉTA BORACCHIO MARGARÉTA BORACCHIO Odébb sétálnak URSULA ANTONIO URSULA ANTONIO URSULA ANTONIO URSULA Odébb sétálnak BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO 13 . ki mondta ezt rólam? Azt nem..HERO DON PEDRO HERO DON PEDRO Majd.a te érdekedben nem. Nem árulnád el. már megbocsáss.

Boracchiót és Claudiót DON JUAN BORACCHIO DON JUAN CLAUDIO DON JUAN CLAUDIO DON JUAN BORACCHIO DON JUAN Don Juan és Boracchio távozik CLAUDIO 14 . Csak rajta. No.. hogy Herót szereti? Hallottam. Becsületes. menjünk a vacsorára! Felelgetek nekik. mert a bolond azeste nem vacsorázik. (hangosan) A bátyám nyilván szerelmes Heróba. Én ugyan nem. Minden szerelmes szóljon maga nyelvén. jó szolgálatot tennél ezzel.. Csak egy álarcos maradt itt. Én is hallottam. Nem te vagy signor Benedetto? Jól mondod: az vagyok. Csak holmi korhelyek mulatnak rajta.. . mint képtelen rágalmakat. s azért vonult el a kisasszony apjával. Most beleszeretett Heróba. ha nálam kötne ki. Az Claudio! Megismerem a tartásáról. Nem illik ez a lány az ő rangjához. hogy nászát üli vele még ma este. Bizonyos..s ha netán rá se hederítenek.. Kérlek. te közel állsz bátyám szívéhez. Nem bánnám. kivéve Don Juant. hogy szót értsen vele. És használja a tulajdon szemét: Ne bízzon másban! Boszorkány a szépség: BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE Tánc. bosszant is. Ha megismerem azt az urat. hogy jól ismered. mint Benedetto. rajta! Majd kivág rólam egy-két hasonlatot . Tetszik is.Kövessük a táncosokat! .. Nem a szellemessége ragad el. mit mondtál. Megesküdött. S hallom a vészhírt Claudio fülével. hanem a gorombasága. hogy itt kering valahol. Utána mindenki elvonul a lakomára. meg se vigyorogják.. faképnél hagyom őket a következő fordulónál. mindjárt búskomorságba esik: akkor egy fogolyszárny ott marad a tálon. Signor. beszéld le róla. Honnan tudod. elhiheted. elárulom neki. Még sose nevettetett meg? De hát ki az? A herceg bohóca! Ócska egy bolond! Egyebet se tud kitalálni. mikor szerelmet vallott neki. (Halkan) A hölgyek mennek Hero után. Magának kérte meg Herót a herceg! Érvényes a barátság mindenütt Kivéve a szerelmek birodalmát. Megnevetik és megvesszőzik.Minden jóban! Ha rosszban sántikálnak.BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE Tudom bizonyosan..

mint hadnagy a kardszíjat? Mindenképp megillet a szomorúfűz. A tolvaj a vétkes. igazat szóltam -. mert a herceg lecsapta a kezedről Herót. Jössz velem? Hová? A legközelebbi szomorúfűzfához. de te az oszlopot vered érte. hogy virgácsot kössön. Ha nem mész. óránként bebizonyul. hogy a herceg így végzi el a baráti szolgálatot? Kérlek.De hogy ez a Beatrice kisasszony rám ismert meg nem is. . mert rászolgált a vesszőzésre. mint az egyszeri vak ember. signor! Hol a gróf. isten veled! Benedetto visszatér BENEDETTO CLAUDIO BENEDETTO CLAUDIO BENEDETTO Claudio gróf? Az vagyok.Ó.. hogy koszorút fonjon. No csak! Most meg úgy teszel. ha eladta a marhát. mint cserbenhagyott szerető. majd itt hagylak én. (Távozik) Jaj. . Teljék benne öröme! Ezt úgy mondtad. grófom . hagyj magamra. fenség! Az elébb én voltam a hírmondója. máris magamban keresem a hibát! Nincs is nekem olyan rossz reputációm. Hero. nem láttad? Láttam bizony. hogy így van! Vak voltam. hogy mindjárt elfecsegi a pajtásának . A bizalom nem vétek. ahogy tudok. majd megfizetek érte. mint egy derék kupec. akár azért. mint uzsorás az aranyláncot? Vagy vállon.akár azért. Lám. mint az iskolás gyerek. szegény sebzett madár! Most bújik a nádasba. Milyen divat szerint viseled a fűzfakoszorút? Nyakban. Vesszőzésre? Hát mit vétett? Csak annyit. Gondoltad volna. csak ez a Beatrice az egész világ szájába adja a tulajdon ádáz véleményét. hogy fenséged megszerezte attól a kisasszonytól a boldogító igent. hogy elkísérem a szomorúfűzfáig .Varázsától a hűség vérbe fullad.mire az maga lopja ki a fiókát. No lám. Á. Még hogy én volnék a herceg bohóca! Talán azért hívnak így.különös tekintettel a te szerelmi bánatodra.. Egy suttyó lopta el a kolbászt.s azt hiszem. mikor madárfészket lel. aki úgy megörül. CLAUDIO BENEDETTO CLAUDIO BENEDETTO CLAUDIO BENEDETTO Don Pedro. Hero és Leonato visszatér DON PEDRO BENEDETTO DON PEDRO BENEDETTO DON PEDRO 15 . mert mindig tréfán jár az eszem. Fölajánlottam. Mondtam neki . mint egy magányos vityilló a rengeteg közepén. Olyan szomorú volt. s veszett hírem költi! No.

csak hogy elkerüljenek innen az ő fölkavaró. hogy elvesztettem .BENEDETTO Mégse veszett kárba az a kirándulás a szomorúfűzhöz. aztán átadom a tulajdonosának. Vagy elmegyek követségbe a pigmeusokhoz inkább. Adná Isten. Ha a dallam majd simul a szövegedhez. amitől én megszököm a lakomáról: „Nyelv. s a tulajdon bunkóját is tüzelőnek aprítsa föl! Ne is beszéljünk róla! Olyan.megfertőzne mindent. kisasszony. ha akár a Paradicsomkertet jussolna is.de úgy ám.. Teremtőm! itt az a fogás. míg egy egész hadsereg lő rája. De esküszöm. Ó! Hisz ő bántott meg engem . s visszanyerte. Szerzek egy szál fogpiszkálót Ázsia legtávolibb zugából.mert nem ismert föl a maszk alatt -. hogy nyársat forgasson néki. a virgácsot meg átutalhatta volna fenségednek. hogy én a herceg bohóca vagyok. jól leterítetted! DON PEDRO BENEDETTO DON PEDRO BENEDETTO Claudio és Beatrice visszatér DON PEDRO BENEDETTO DON PEDRO BENEDETTO DON PEDRO BEATRICE DON PEDRO 16 . hogy csúnyán rágalmazod. mert . Minden szava gyilok volt és döfött. kisasszony módra!” (Távozik) No. A táncosától azt hallotta.szavamra . minthogy csak három szót kelljen váltanom azzal a hárpiával. Mértéket veszek a szerecsen császár lábáról.ez is megéledt. veszedelmes közeléből! Nézd csak. s perbe szállt vele! Azt merte mondani rólam . semmi nem maradna életben előtte . addig a pokol olyan nyugalmas hely. mint holmi szentély. Egyfolytában csak énrám nyilazott: úgy álltam ott. hogy valami garabonciás diák visszavarázsolja oda. Hozok egy szálat a nagy tatár kán szakállából. akkor becsülettel szóltál. te az ő fészkét kegyeskedtél kifosztani. a kisasszony elvesztette signor Benedetto szívét! Csak kölcsönben van nálam a szíve.. Benedetto hamisan kockázott. mint az eleven céltábla. mint a beszéde: senki. s az emberek szántszándékkal vétkeznek. mert úgy látom. Jól mondod hát. A koszorút viselhette volna maga Claudio.amíg köztünk van. Beatrice kisasszonynak panasza van rád. hogy azt egy tuskó se bírta volna türelemmel! Egy leveletlen száraz tölgyfa tönkje is fölérzett volna arra! Még ez a kuka maszk a képemen . mint Ádám a bűnbeesés előtt. Ha olyan pusztító volna a lehelete. uram? Semmit. fenség. mint egy angyalábrázatú pokolbéli fúria. föl egész a Sarkcsillagig! El nem venném feleségül.úgy kell neki! Jól leterítetted. mint a kásás hóolvadás. ott jön! Nem küldhetne fenséged futárszolgálatban a világ túlsó végére? Indulok én bármilyen kis megbízatással akár a Sarkvidékre. Nem parancsolsz semmit.. félelmetes. de olyan unalmas. Hiszen ez a lány rabszolgájává tenné magát Herkulest.. csak hogy élvezhessük kedves társaságodat. uram. adtam is rá kamatot: nem volt nagy a kockázat. Én csak dalolni tanítom a madárfiókát.

Fenséged drága volna mindennapi használatra. hitemre! De esküszöm. grófom. ha a gróf él a gyanúperrel: téved. a te nevedben tettem vallomást: a szép Hero tiéd. hogy tréfálkozzam. kuzin. úgy én is a tiéd. . . Hanem? Beteg? Az sem. hogy bölcselkedjem.s adjon Isten boldogságot! Grófom. ha volna rá szavam. miért vagy olyan bánatos? Nem vagyok én bánatos. amit említettem? 17 LEONATO BEATRICE CLAUDIO BEATRICE DON PEDRO BEATRICE CLAUDIO BEATRICE DON PEDRO BEATRICE DON PEDRO BEATRICE DON PEDRO BEATRICE LEONATO . mert akkor egyhamar bolondok anyja lennék. mintha ő terített volna le. csak én árulom a petrezselymet. mindjárt előteremtek egy férjet neked is! Inkább atyád teremtett volna elő egyet nekem is! Nincs fenségednek ikertestvére? Azt hiszem.. Claudio. Beatrice kisasszony. uram. fenség. legyen tiéd a lányom s vagyonom. Kiülhetnék már a sarokra elkiáltani. hogy víg órában születtél. ez beházasodik hozzánk! Lám. én arra születtem. amint te az enyém vagy. kisasszonyom? Nem. . . se nem egészséges. akiért fenséged küldött. Őfensége intézte ezt a nászt. rajtad a sor! Az öröm leghívebb szószólója: a csend. Szólalj meg. csak úgy. mindenki elkél. ha volna még egy férjem hétköznapra. Elfogadnál engem. mikor hallgatsz: tehozzád a vidámság illik. hogy: „Hejhó! Férjet nekem!” Hallod-e. kiváló férjeket nemzett fenséged atyjaura csak akadjon leány.Kuzinom most a grófnak a fülébe súgja. vagy ha nem tudsz: tapaszd be a száját egy csókkal. mert anyám felsikoltott. se nem víg. Apjával is beszéltem. se nem beteg.Itt hozom Claudio grófot. Tűzd ki az esküvő napját . mily vidám szíved van! Az ám.Nos.s ez a csere: az üdvösségem. Beszélj.Kisasszonyom. Alig volnék boldog. . nem néznél utána annak.BEATRICE DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO BEATRICE DON PEDRO Jobb így. mert szegény bolond kereket old a gond elől. Bizonyos. s az alatt születtem én. aki fölér hozzájuk. csak olyan sárga a féltékenységtől. s elnyertem beleegyezését. A gróf se nem bánatos. grófom. hogy szívébe zárta! Eltaláltad. fenség. uram. kisasszony.Már megbocsáss. nem arra. rokon! Uram Isten.Sok boldogságot mindkettőtöknek! Húgom. Találó rajzolat. Éretted fölajánlom magamat . De erre egy csillag táncra perdült. Bizonyos. . s a mennyei fenség mondja rá az áment.. hogy ő se szólhasson! No lám. Engem csak az bánt. uram. hogy nem. mint a savanyú narancs. No csak.

Én is.kettőtök segítségével . ahogy rendelem. most csóválod a fejed. mikorra tervezed az esküvőt? Holnapra. Kiváló feleség lenne Benedetto számára. Claudio. Claudio gróf. Hallani se bírja azt a szót. esküszöm! Nem sok melankólia szorult belé. Az ám. Jön Don Juan ér Boracchio DON JUAN BORACCHIO Úgy van.de akkor se mindig! Azt hallom a lányomtól: sokszor álmodik boldogtalanságról. hogy ennyit kell várnod. hogy kuzinomat jó férjhez segítsem. próbált vitéz. (Heróhoz) Majd kioktatlak. Én közben nekigyürkőzöm egy herkulesi munkának: signor Benedettót és Beatrice kisasszonyt eszeveszetten egymásba bolondítom. uram. Meg kell adni: nemesi vér. de én ezt elgáncsolhatom. de azon olyan jót nevet. csak álmában . de ígérem. uram. Nem komoly ő. s feddhetetlen jellem. Tefenséged szolgálatára állok. hiába a válogatós gusztusa. Uram Isten! Egy hét alatt az őrületbe kerepelnék egymást. uram. Mankón vánszorog az idő. Ha ezt véghez visszük: Cupido is elbújhat mellettünk a diadalmas vesszejével: mi leszünk itt szerelemistenek! Jertek velem. míg a szerelem meg nem kapta a magáét. S te is. csak beleszeret Beatricébe. nem unod el magad. (Leonatóhoz és Claudióhoz) Én meg majd . 18 . fenség! (Távozik) Jókedvű lány. bátyám! . kifejtem tervemet! DON PEDRO LEONATO DON PEDRO LEONATO DON PEDRO CLAUDIO LEONATO DON PEDRO LEONATO CLAUDIO DON PEDRO HERO DON PEDRO Távoznak 2. ha tíz álmatlan éjszakám megy is rá. hogy „férj”. Addig már csak egy hét: így is rövid lesz az idő. Ej. s nem kétlem.Bocsánat. Ahogy én ismerem: Benedetto egy cseppet sem megvetendő férjjelölt. hogy kedvem szerint rendezzek el mindent. kedves fiam. uram.BEATRICE DON PEDRO LEONATO Engedelmet. milyen húrokat pendíts meg kuzinod szívében.úgy kifogok Benedettón. Hétfőig semmiképp. ha ti hárman úgy segédkeztek. kedves Hero? Minden tisztességes szolgálatra kész vagyok. A világért se! Tréfával fojtja belé a vallomást minden udvarlójába. Claudio gróf készül elvenni Leonato lányát. hogy sikerül is. hogy fölébred rá. hogy beleszeressen Benedettóba. Nagyon szeretném összeboronálni őket. hogy hiába a gyors esze. szín Ugyanott.

amint Margarétát Herónak szólítom.belevágok! Csak ügyesen cselezz: ezer dukát üti a markodat! Csak rágalmazd meg rendületlen a lányt. minden buktató: valóságos gyógyszer nekem! Belebetegedtem. amit te készítesz. a herceghez. Hogy gáncsolhatnád el ezt a házasságot? Nem egyenes úton. Mi jó néz ki abból. melyik napra tűzték ki a nászt. s ne átalld azt mondani neki. Mondd gyorsan. összeházasítja egy olyan elvetemült szukával. Herót tönkretedd. s megtudom.DON JUAN Minden gáncs. a te nagyra becsült barátodat. hogy a gyanút bizonyossággá érleli a féltékeny képzelet. s ejtsd módját. hogy akár éjszaka is a legszokatlanabb órában kinézzen úrnője ablakán. ha megkeseríthetem őket. De lesz-e bizonyítékom erre? Lesz annyi. uram. és azzal . mondtam már neked. hogy Hero ne legyen a közelben. Bizonyíték nélkül persze nem hiszik el. ha a jó hírű Claudiót. hogy egy év óta igen nagy becsületem van Margarétánál. Ott fognak engem látni Hero ablakában. hogy? Azt hiszem. hogy a herceget elvakítsd. minden csapda. Most megyek. úgy utálom! Ami neki kedvét szegi. ő meg engem kedvesének becéz.de olyan suttyomban. uram. ha kinéz? Az. uram . hogy senki rajta nem kaphat. hogy ahhoz nem fér kétség. hogy Don Pedrót meg Claudio grófot félrevond.fuccs a lagzinak! Akármi förtelem sül ki ebből . s barátja jó hírét is . mint Hero. Menj bátyáduradhoz. Akkor menj. hogy jó nyomon vagy. hogy Hero a szeretőm. a Hero komornájánál. Kell ennél több? Mindenre kész vagyok. mintha igen buzgó híve volnál mindkét úrnak. rá tudom venni. hogy szégyent hoz a nevére. Hallani fogják. abban én mind kedvem lelem.mert ilyen álszüzet akarnak a nyakába varrni. BORACCHIO DON JUAN BORACCHIO DON JUAN BORACCHIO DON JUAN BORACCHIO DON JUAN BORACCHIO DON JUAN BORACCHIO DON JUAN BORACCHIO DON JUAN Távoznak 19 . Ha akarom. Olyan tökéletes lesz a látszat. akkor az én cselemben nem lesz hiba. Mondtad. Tégy úgy. s Leonatót sírba vidd. s erősen féltenéd a herceg becsületét .mert ilyen házasságot szerez. Claudiót megkínozd. Majd úgy intézem a dolgot. Mondd azt nekik: megtudtad. De te olyan bizonyítékkal szolgálsz majd. hogy ők néznek fenekére a méregpohárnak.

különben semmi okom szóba állni vele. Látod. milyen bolond más. Előugratjuk lyukából a rókát. de arra szavamat adom. hogy Benedetto hova bújt? Tisztán. amilyennek Isten teremtette! . Claudio Baltazárral és a muzsikusokkal DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO Nos. egyszer csak úgy elveszti a fejét. Ismertem. Jön Benedetto BENEDETTO Hé.3.és a haja színe olyan. Hogy elcsitult az este! Hallgat. okos legyen . a harmadik erényes .ahogy katonához és talpig férfihoz illik -. aki maga jót nevetett más bolondériáján -. jó uram. Leonato.de én tartom magam. mikor még tíz mérföldet talpalt volna.ez természetes. hogy mindig magvasan és egyszerűen szólt .. erkölcsös legyen . Baltazár. és minden szava különös nyalánkság. mikor még hallani sem akart mást. hogy a szerelem sohasem bűvöl osztrigává. hogy szebben csendüljön a dal. Nos. most meg cifrázza a mondókáját: émelyítő lakoma a beszéde. halljuk megint a dalt! 20 . Azt látom. de bár inkább már oda volnál. aki látta. uram. hogy egy férfi. s fordulnál vissza.de én tartom magam. meghallgassuk ezt az éneket? Meg. Nem győzöm csodálni. Ismertem én.egy férfi. a másik okos . előkelő legyen ..különben nem csábítom el. szín Kert Leonato háza mellett. hogy egész világ csúfja lesz! Ilyen férfi Claudio. addig engem egy nő se fon be! Gazdag legyen .vagy elő se jöjjön! S persze legyen jó társalgó. gyönyörű legyen . Kiforgathat. Amíg minden varázs egy nőben nem fonódik össze. most meg lanton és fuvolán mereng.de én tartom magam. most meg tíz éjszaka képes álmatlan heverni.Be a bokorba! (Elbújik) Egy fiú jön FIÚ BENEDETTO FIÚ BENEDETTO A fiú távozik Jön Don Pedro. Megszoktuk. valami újdivatú mellény szabásán töprengve. mint dobszót és kürtöt. csak hogy megnézhessen egy híres-jó páncélt.különben rá se nézek. hogy amíg osztrigává nem bűvöl: én nem leszek ilyen hígvelejű! Az egyik nő szép . elvakíthat még engem is így valami? Nem tudom. uram. jó énekes .vagy a közelembe se merészkedjen. fiú! Parancs! A szobám ablakában találsz egy könyvet: hozd ki nekem a kertbe! Máris itt vagyok. Ha elhallgat az ének. Nem hiszem! Nem mernék megesküdni rá. szelíd legyen .Aha! a herceg és „Monsieur Szerelem!” . mikor kitör rajta a szerelem .

Ha kedve tartja. fürge. De hisz sok kérő kér meg így leányt is: Nem sokra tartja. Csak vállat vonj. körbe-körbe! Ne nyújtsd a jajt. ne sírjatok! A férfi mind kalandor. mégis vall neki. Csak gondtalan csatangol. táncra. körbe-körbe! BALTAZÁR DON PEDRO BALTAZÁR DON PEDRO Baltazár játszani kezd BENEDETTO BALTAZÁR DON PEDRO BALTAZÁR DON PEDRO Jó dal. Kapós zenész. Hogy húrba kapjak. ne nyögd a bajt. leány. pörge. fürge. ugyan! Épp elég jól énekelsz. rossz hangom ne kényszerítsd. bár dalom . Ha kínja olykor elfog! Míg nyár virít. fél lába ott. Hogy szégyent valljon másodszorra is. mint akit elkapattak.csekélység. míg lomb kihajt. Kérlek. Csak vállat vonj. kezdd el! Zenével érvelj most! Elő a lantot: A húrba kapj! Az alkalmon kapok. pörge. Rajta. leány. és ne kéresd magad! Meglesz az ének. Ne sírj. uram. 21 . Fecseg-locsog. Jellemző a kiválóságra az. Ne sírj. Légy hetyke. ha bánat ért Hej. Hogy tündöklő tökélyét leplezi. dalolj. A férfi úgyse lesz jobb. A férfiért. A férfiért. ha mondom. ha bánat ért Hej. Légy hetyke. táncra.No én inkább tülköst fogadnék: az szokta elfújni a nóta végét! (énekel) Kisasszonyok. rajta. hitemre! És rossz énekes. Ugyan.szavamra! Isteni dallam! Micsoda révületben ring a lelke! Hát nem csodálatos. de szószátyár .BALTAZÁR DON PEDRO Jó fenség. hogy pár szál birkabél így kiragadja a lelket az emberi testből? . mert fenség a kérő. Fél lába itt.

(félre) Már pedzi a csalit! Csak így tovább! S elárulta valamiképp Benedettónak.. akitől látszólag mindig borzadt.. Uram Isten! Megjátssza? Hát akkor soha még megjátszott szenvedély nem hasonlított ennyire a valódihoz. uram. azt hinném. hogyan! Hallottam.. esküszöm..BENEDETTO (félre) Ha kutya vonítana így. csakugyan szerelmes signor Benedettóba? DON PEDRO BALTAZÁR DON PEDRO Baltazár távozik CLAUDIO Igen. Hát a húgocskád. hogy mit érez? LEONATO BENEDETTO LEONATO DON PEDRO CLAUDIO LEONATO DON PEDRO CLAUDIO LEONATO CLAUDIO DON PEDRO LEONATO BENEDETTO CLAUDIO DON PEDRO 22 . Kivált... uram. valami ugratás. nem is tudom. kérlek. hogy az már hihetetlen. hogyne! Hogyan.. hogy Benedetto iránt.. (félre) Lehetséges?. Nem ám. Olyan eszeveszetten szereti az a lány. Beatrice. Hát innen fúj a szél?. hogy ez a lány férfiembert megszerethet. Adja isten. fölhúznák érte. az ő szellemét soha ki nem kezdi semmi szenvedély... De lehetetlen. kérlek? Megdöbbentesz! Azt hittem. (Claudióhoz) Hallottad lányomtól.hallod. Baltazár.. Ami tőlem telik. (félre) Ha nem ez a fehér szakállú öreg mondaná. Most jut eszembe . Talán csak megjátssza? Akkor jól játssza. szerezz nekünk valami kitűnő zenét! Holnap éjjel Hero kisasszony ablaka alatt szeretnénk eljátszani. Helyes. uram? Hát az. Megesküdtem volna rá én is..akármilyen csapást jövendöl.. hogy ez az átkozott hang valami vészt ne hozzon ránk! Még az éjszakai hollókárogást is szívesebben hallgatom . Don Pedrónak) Cserkészd be! Ott lapul a madár! (Hangosan) Sose hittem volna. Leonato! Mit is mondtál ma reggel?. hogy léhaság lappangjon ily tiszteletre méltó ábrázat mögött. ahogy ül.. fenség. mit gondoljak. igen! (Félre. isten veled! Jöjj csak. hogyan. én sem! De a legcsodálatosabb az hogy épp signor Benedettóba habarodott bele. Szavamra. De hát mi jele nála a szenvedélynek? (félre) Jó csalit a horogra! Mindjárt beleharap a hal! Hogy mi jele.

jajveszékel: „Ó. Igaza van! Ha szerelmet vallana neki: Benedetto alighanem kinevetné . és még jobban megkínozná szegény kislányt.mondja Beatrice -. zokog. hogy a lepedőnyi papirost említed. ahányszor csak nekiül az írásnak. hisz bátyja is.ha már Beatrice nem mer szólni. ha Benedetto megtudná ezt valakitől . ha a vér az ésszel harcra kel ilyen zsenge kis testben: tízet egy ellen. ha azt merné. s ott kuporog egy szál ingben.egy lepedőn!” Ez az! Csakhogy aztán összetépte a levelet ezernyi kis cafatra. mint a patyolat! S milyen eszes! Csak abban nem. De még ha megkérné is a kezét: ő inkább választaná a halált. No. aki majd nyilván kicsúfolja! . Úgy van! Leányodtól is azt hallom. s átkozta magát. uram.minden okom megvan rá. hogy így van! Jó volna.LEONATO CLAUDIO LEONATO Nem! S esküszik.... édes Benedetto! Úristen. ha Benedetto nem szereti. míg csak tele nem körmöl egy lepedőnyi papirost. Mert az szegény azt mondja: belehal.a lányom is mondja. sír. aki annyiszor gúnyoltam?” Ezt hajtogatja mostanában. hogy épp Benedettót szereti. könyörög. én is kicsúfolnám. beszéljetek Benedettóval! Lássuk.én. pedig hogy szeretem!” Aztán térdre hull. hogy a vér győz! Nagyon sajnálom a kislányt .. hogy teleírja Beatrice azt a nagy lepedőt. Most. Mi értelme volna? Csak kigúnyolná. azt hiszed? Hero szerint: ez a biztos halál Beatricének. CLAUDIO LEONATO CLAUDIO LEONATO CLAUDIO LEONATO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO LEONATO DON PEDRO LEONATO CLAUDIO DON PEDRO 23 . múltkor. ha írna nekem.épp annak. mellét veri. hogy nem is fogja soha! Épp ez emészti. mint hogy csak egy mákszemnyit is engedjen a büszkeségéből. Szent igaz. kötelet érdemelne! . semhogy elárulja neki szerelmét. ki én. milyen pökhendi. mert egy éjszaka hússzor is fölkel. A lányom mindent elmond. azt susogja: „Benedetto és Beatrice .. Már úgy eszét vesztette. hogy Beatrice fölsóhajtott: „Én írjam meg neki.„Magamról ítélek . de inkább meghal. eszembe jut egy jó mondás leányod említette ezt is. s még egyszer átolvassa.Micsoda édes. hogy szeretem . kárt tesz magában. hogy miért is írt ilyen szemérmetlenül . mit szól a dologhoz?! Jól tenném. drága lány! És olyan tiszta.hisz tudjátok. adj türelmet!” Igen. hogy Hero néha attól fél. gyámja is vagyok! Bár énértem rajongna így! Én ugyan nem törődném semmi mással rögtön feleségül venném! Kérlek. így őrjöng . haját tépi. Bizony.. Az ám.

szemre elég mutatós. Ha istenfélő.. de bolondságra se.CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO De legény a talpán! No. sajnálom a húgocskádat! No. vagy istenfélő keresztyén módjára tűri. hogy hívja asztalhoz barátunkat! (előjön a lugasból) Ez nem lehet beugratás. Szerelmes belém! Ezt viszonozni kell! Csak füleltem. hogy Beatrice inkább meghal.. hogy beleszeretett a kislány? Csak azt ne. Látszik. mit érez. hogy a másik bolondul érte . hogy kitépje szívéből ezt az érzést. Szegénykét alighanem elragadta a szenvedély. akkor semmitől! (halkan) Ugyanilyen hálót kell vetni Beatricének is! A lányod meg a komornája elintézhetne. ha parancsolod: vár a vacsora.Küldjük ide Beatricét.. mert fergetegesen bele fogok szeretni! Nyilván fejemhez vágnak majd egy-két sületlen tréfát. én majd pöffeszkedem. majd hallunk még erről többet is a lányodtól. megkeressük Benedettót. Hektornál Hektorabb. Előbb tépi ki az a lány a tulajdon szívét. hogy mi a hibája. Komolyan folyt az egész tanácskozás. hogy mennyire méltatlan ilyen remek lányra. ha magába szállna. eláruljuk neki.Isten a tanúm . Indulhatunk. föl-fölszikrázik benne valami. ha megtudom. Az lesz a jó mulatság. Hadd csillapodjék közben a dolog..roppant eszes! No igen. hogy épp engem szeret.. mert istenfélő ám. amint kárpálnak. És ha mégse tűri a békét: hogyne félne és remegne? Úgy is tesz. Leonato távozik BENEDETTO . (félre) Ha ettől bele nem habarodik. hogy az a lány belém szeretett! Azt mondják. S állítom. Heróra hivatkoznak . De ne lássanak pöffeszkedőnek! Örüljön az ember. Hiába. s belátná. hogy bátor is. uram! Inkább jó tanácsokkal segítsünk Beatricének. És jó erkölcsű. akkor persze béketűrő. ócska 24 LEONATO DON PEDRO CLAUDIO LEONATO DON PEDRO LEONATO CLAUDIO DON PEDRO Don Pedro. ha nem gondolná is az ember egyikmásik vaskos tréfája után. ezt én is tanúsíthatom. ezt sem cáfolom. Sohasem gondoltam a házasságra. Azt mondják. Azt mondják. szavamra! S ha valami patvarkodás fenyeget..s közben sehol semmi! Ezt a komédiát szeretném látni! Micsoda cirkusz lesz! . Claudio.. igen. szép a lány. Igaz. Szeretem Benedettót: örülnék. No. mint hogy kimutassa. uram. maga a szelíd józan ész! Vagy elkerüli kellő tapintattal. s jóváteheti. Bizony. Úgy van. Eszes is csak abban nem. hogy megesett a szívük Beatricén.ez is bizonyíték. szellemféle. jól mondod. hogy ez nem vall bölcsességre. Ez igaz. És . ha fülébe jut. ha mind a kettő szentül hiszi..

ha meg nem szeretem! Megyek.áldjon ég! (Távozik) Aha! „Kedvem ellenére ide küldtek. kérlek! Azonnal ideküldöm.szellemességet.ebben kettős értelem rejlik! „Nem fáradtam többet ezért a köszönetért mint te azzal. De hát az ízlés tán nem változik? Az ember fiatalon odavan egy ételért . Gazember vagyok. hogy ő is Lapuljon meg a lugas bokra közt. ide se jövök. ezt igérem! (Elsiet) MARGARÉTA 25 . merthogy eddig lefitymáltam a házasságot. signor. hol a napon érett sűrü lonc Kizárja a napot.. mint egy köszönet. papirosböcsességek letérítsenek egy férfit a tulajdon pályájáról? Nem! Be kell népesíteni a földet! Amikor azt mondtam. hogy kimondtad” . hogy vacsorázni hívjalak” . Egy késhegynyi . Tehát örömöd telt a küldetésben. ki képes tápláló urát Kitúrni. szín A kertben. Jön Hero. Nem fáradtam többet ezért a köszönetért. Hát holmi sziporkák. hogy megérem a házasságom napját. Ha fáradságomba kerül. szentenciák. mint te azzal.. Szép Beatrice.ez annyi. hogy agglegényként halok meg. amint Beszél a herceggel s Claudióval. Margaréta és Ursula HERO Jó Margaréta. Beatrice közeleg Beatrice! A napvilágra mondom: szép kisasszony! Szerelem jeleit szimatolom rajta! BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO Kedvem ellenére ide küldtek. mint nagyranőtt Kegyenc... mintha azt mondaná: teérted minden fáradozás olyan könnyű. hogy mi Ursulával A kertben egyre-másra emlegetjük. hogy kihallgattál.aztán idősebb korában rá se tud nézni. hogy kimondtad. hogy vacsorázni hívjalak. Súgd a fülébe.... s hagyj magunkra..amennyivel megfújthatsz egy csókát. Ott lessen Beatricénk És hallgatózzon! Ez a megbizásod: Végezd el fürgén. ha meg nem sajnálom! Pogány vagyok. Mondd. fuss csak a szobába: Ott benn leled Beatricét. nincs étvágyad . s vedd rá. signor. megszerzem az arcképét! (Elsiet) HARMADIK FELVONÁS 1. köszönöm fáradozásodat. Látom. Ott. még nem tudtam.

S egyetlenegy témánk lesz: Benedetto! Ha csak kiejtem a nevét. Amin Beatricénk nyugtatja testét? Ó. Azt feleltem: Ha Benedettónak barátai. Jól ismerem: vad és szilaj szivű. nagyon kevély leány ő. Akár a szirti sólyom. S ravasz csalira boldogan harap! Beatricére most vessük ki horgunk. S Beatricének semmiképp se szóljon. De nem termett még keményebb dió A mi vadóc Beatricénk szivénél. S kérték. Hogy fülön át . úgy fülel szavunkra! Beatrice hátul jön URSULA Így jó halászni: nézni. sőt még arra sem URSULA HERO 26 . dicsérd úgy. hogy közbejárjak. hogy Benedetto Beatricéért lángban ég. S mért mondtad ezt? Hát az a jó nemes Tán nem méltó a boldogságos ágyra. hogy erről szólj Beatricének? Kértek. Ursulám. hogy halunk Arany uszonnyal szánt ezüst habot. Amíg a sűrü rejtekén lopakszik! Percig se aggódj: szerepem tudom. mint a bíbic: A földre kushad. Beatrice surran. Feszít Saját eszével. s vőlegényem is.sziven talál! Gyerünk! Nézd. Közel huzódjunk hozzá. hogy fülével Finom csalinkból semmit el ne vesszen! Nem. Szeretni nem tud. Én újságolom majd. Ámor isten! Hogyne volna méltó! Jobban megérdemelné bárkinél. hogy küzdjön vágya ellen. HERO Közelebb húzódnak a bozóthoz URSULA HERO URSULA HERO S Benedetto Beatricébe csakugyan szerelmes? A herceg mondja. Gúny és kevélység szikrázik szemében: Mindent lenéz.HERO Nos. Olyan Fortélyos a kis Cupido nyila. Ahogy még ember meg nem érdemelte. Ursula. s bárki mást lefitymál. amerre néz. ha Beatrice jön. Mi föl-le járunk a lugas során. Beszéljék rá.

. kiváló -. És sóhajokban füstölögjön el: Jobb halni bútól. Nem. Eméssze hát meg lángja Benedettót. észre. Hogy kuzinomtól kedvét elvegyem. hogy Természet-anyánk Pojácát pingált. Sőt holmi kis rágalmat kitalálok. míg belé nem pusztulok. ezzel mégse bántsd meg kuzinod! Amilyen ritka jó eszű leány. HERO URSULA HERO URSULA HERO URSULA HERO URSULA HERO 27 . Nincs rosszabb. inkább Benedettóhoz megyek. Gúnnyal nyilazna. jó vitézi hírre Signor Benedettónak párja nincs. Jól mondod ezt. Ha barna: azt. A jó társalgó: pörge szélkelep. Nem. úgy! Az úrfi vágyát jobb. tréfával ledöfne. jó nevének híre van. Valóban. mint Beatrice. hogy érzést jó szívvel fogadjon: Csak önmagát imádja. ifjú. Nem tisztel semmi virtust. s ejtett egy pacát..Bármíly nemes. annyi szent. nem ajánlatos egy lány.Képes. Kimondom. makrancos.. Azt mondja: inkább húgává fogadná. mert nincs oly férfiember . Az apró meg csak kimustrált dugó. Nem is hinnéd. De ki mer szólni néki? Hisz ha szólnék. Ha szőke fürtű. URSULA Úgy van. S kacagna. mint signor Benedetto! Az első férfi ő Itáliában Kivéve persze drága Claudiómat! Már meg ne haragudj.. A szálas néki égimeszelő. Így minden jót a visszájára fordít. Ilyen csipősség nem ajánlatos. mint gúnytól sebezve. ha meg se tudja: Csak gúnyolódna rajta. hogy lángját fojtsa el. érdemet. tudós. egy rossz szó míly hatásos! Jaj. mint ha csiklandással ölnek! Beatricének kéne szólni mégis. A hallgatag meg: nehézkes fatuskó. Nem fog talán meggondolatlanul Kikosarazni egy ilyen kiváló Nemes vitézt. Akit ki nem csufol. ha oly Makacs. kisasszonyom. S tanácsolom. hogy egész Itáliában Tartásra.

én kedvesed leszek: Szent lánc köt össze majd egy szép napon. míg meglesz az esküvőd. Beatrice előlép BEATRICE 2. Méltó vagy rája. mikor is esküszöl? Hát holnap reggel! Jöjj csak.s én magam Hitet teszek szavukra boldogan! (El) URSULA HERO Hero és Ursula távozik. Remélem. Ördög vinné a mihasznát! Nincs őbenne egy csöpp jó vér se: nem fog rajta a szerelem.. kisasszonyom! Ha megvan: Ámoré a diadal. hogy üres a zsebe. Zászlótok alatt nem vár győzelem! Jöjj. ha megengeded.URSULA HERO S ő rászolgált. Pokolra gőg és szűzi büszkeség. Melyik való leginkább esküvőre! (halkan) Már lépre ment! Megvan. kit csapdába csal. Elkísérlek én is. nem. jöjj velem: Majd megnézed ruháim. Húzasd ki! BENEDETTO LEONATO CLAUDIO DON PEDRO BENEDETTO DON PEDRO 28 . mondják . Jön Don Pedro. Benedetto és Leonato DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO Kivárom. Benedetto. szerelmem tied! Szilaj szivem kezessé szoktatom. de megtiltanák. mielőtt híre kelt! Kisasszonyom. Én is azt mondom. Ha búsul: csak az a baja. Claudio. hogy fölvegye! Csak Benedettót merném kérni. Olyan érces a szíve. Nem. Ha te szeretsz. s a nyelve . úgy. mint a harang. Uraim.Jaj. azután indulok Aragóniába. Kétszer-háromszor is elvágta már Cupido íjján a húrt. uram. szín Leonato házában. azt hirdeti a nyelve is. attól házasságod kelő napja mindjárt felhőbe is borulna: mintha egy gyermeknek megmutatnák új ruháját. megkomolyodtál. A fogam fáj. s adsz tanácsot. Ami a szívében lakik. nem vagyok én már a régi. Úgy látom. Kit nyíllal ejt el. Lehetséges ez? . szerelmes.. fülem hogy ég! Vadság. hogy az a kis gazember őrá már nem mer nyilazni.valóságos harangnyelv. hogy velem tartson. mert ő aztán tetőtől talpig csupa jókedv. kevélység szárad lelkemen?.

Minden reggel megkeféli a kalapját .csupa merő bugyogó -. Nem szimatolsz ebből valamit? Csak azt. hogy ne fájjon. bátyám és uram! CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO LEONATO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO BENEDETTO Benedetto és Leonato elsétál DON PEDRO CLAUDIO Jön Don Juan DON JUAN 29 .. ki szerelmes őbele. Hát az orca-kence. De ismeri. Akkor azt vagy kiterítik. hogy ezek a szélkelepek hallják! Akármi legyek. Igen. Azt mondom. ha fáj. mondd ki..akkor én többet nem hiszek áruló jeleknek. egy kis szuvasság . Eh. vagy leterítik.ahogy ti hiszitek. Most már a két medve nem ugrik egymásnak..de csak neked tartogatom.mégis meghal érte. Bátyámuram.mit jelent ez? Látta valaki a borbélynál? Nem.. Jó egészséget. Azt én is szeretném tudni. Vagy két országnak egyszerre hódol: övön alul német . hogy szerelmes! Én azt is tudom. aki nem ismeri. ha megereszkedik. így szakáll nélkül fiatalabbnak látszik. Vagy inkább téged felkötni. Pézsmával is keni magát. Semmi szükség rá... hogy lehet sóhajtozni holmi fogfájás miatt! Egy kis dagadtság.BENEDETTO CLAUDIO DON PEDRO LEONATO BENEDETTO CLAUDIO DON PEDRO Inkább felkötni kell. ha nem Beatricéről akar szót érteni! Hát persze! Amióta Hero meg Margaréta is eljátszotta azt a kis jelenetet Beatricének.. ha valahol összeakad. Szavamra. sétáljunk erre el.mi az? Persze. S mivé lett játszi szelleme? Mint a lant húrja. holnap franciának. de nem szerelem bolondja . olyan nő. Ma hollandusnak öltözik. A fogfájáson mindez nem segít. ezek baljós jelek . mégiscsak szerelmes! Semmi jele rajta efféle hóbortnak. de a borbély legényét látta valaki nála.a melankólia. hogy a bódító ifjú .mondd ki. Orcájának bozontos díszével azóta már labdát tömnek. Fogadni mernék. az mikor volt szokása? Meg az arcfestés! Hallom. Nyolctíz okos szó van a nyelvemen .. Legfőbb jele ennek . minden hibájával együtt . övön felül spanyol mellényt a világért se hord! Bolondságok szerelmese. férfiasan elviseljük a fájdalmat .míg más érzi. mit suttognak erről. Ha ez nem habarodott bele valami nőbe . legföljebb divathóbortnak.szerelmes.

Ha valami akadálya van: ki vele. mert bizonyítékkal szolgálok. Lehetséges ez? Nem akarom elhinni. kérlek! Talán azt hiszed. hogy az esküvője előtti éjszakán is ki-be járnak az ablakán. A hölgy hűtlen.de ez majd később derül ki. és tiszta szívből igyekezett egyengetni tervezett házasságodat. mindenki Herója. amitől vissza kell lépnem: holnap ott. amit mondani akarok. ha meggondolnád magad. S úgy lehet.. Csak ne ámuldozz. hogy jóindulattal van irántad. mert hosszú ideje tartja már magát a szóbeszéd. jobb emberednek tartasz majd azután. ő maga durvább.. hát csak vedd el holnap. hogy megmondjam. ha ő is tudja. Mondhatom. Ami bátyámat illeti: meggyőződésem. esküvés . míg ti magatok nem lesztek tanúim. Miről van szó? (Claudióhoz) Te holnap készülsz megesküdni. Én mutatok épp eleget! Majd ha láttatok. amit én tudok. Hűtlen? Ez enyhe kifejezés a romlottságára. Ki? Hero? Ő. amit most fölfedek. mit tudtál meg. grófom? Hiszen tudod. hát ne valld be.megszégyenítem! Én meg ahogy helytálltam érted a leánykérésben: veled tartok a megszégyenítésben is! Nem akarom tovább vádolni. Baljós napfordulás! DON PEDRO DON JUAN CLAUDIO DON JUAN CLAUDIO DON JUAN CLAUDIO DON PEDRO DON JUAN CLAUDIO DON PEDRO DON JUAN DON PEDRO 30 . beszélni szeretnék veled. Ha nem mersz hinni a szemednek. a násznép előtt. hogy az találóbb. Tarts velem ma este: meglátod. a te Heród. Eszeveszett terv és kárba veszett igyekezet.DON PEDRO DON JUAN DON PEDRO DON JUAN CLAUDIO DON JUAN DON PEDRO DON JUAN CLAUDIO DON JUAN Neked is.épp azért. De hát mi a baj? Azért jöttem. ha továbbra is szereted. gondolj valami borsosabb szóra: könnyen meggyőzlek. Különben Claudio gróf is hallhatja: őt illeti.helyett . Nem akarom tudni. ha megengeded.. Ha bármit látok ma éjjel. Aztán. Csak éjfélig várjatok hidegvérrel: akkor feltárul minden magától. hallottatok mindent: cselekedjetek aszerint. De a becsületedhez jobban illenék. Leonato Herója. hogy nem szeretlek . Bizalmasan? Úgy. sőt. Rövidre foghatom . öcsém! Ha volna időd..

mert az őrség számára mindennemű fecsegés-locsogás szigorúan kommendáltatik. hogy te vagy itt a legindolensebb a rendőri szolgálatra: azért hát tartsd te a lámpást. de az írás-olvasás. Az írás-olvasást pedig csak akkor fitogtasd. De hátha nem áll meg? Ej. szín Utca. az nagyon is enyhe büntetés volna az elharapódzott korrekcióra . hát akkor ne figyelmezz rá. hogy ezt akartad kibökni. csak szabd ki nekik a reglamát! Először is: melyik köztetek a legindolensebb a rendőri szolgálatra? Leginkább Pogácsa meg Tufa. No.s adjatok mind hálát az Istennek. Furkó és őrök jönnek LASPONYA FURKÓ LASPONYA FURKÓ LASPONYA ELSŐ ŐR LASPONYA (az őröknek) Derék s igaz emberek vagytok-e? Azok hát! Különben siralmas sorsra jutna testük-lelkük: örök üdvösségre. ábrázatodért adj hálát Istennek .kivált a herceg úr őrségében! Helyes. Ha nem áll meg. Leginkább majd szunyókálunk. az velünk születik! Strázsamester uram. hogy minden kétes személyt betakaríts. uram. akkor nem is lehet a herceg alattvalója! Szent igaz! Márpedig őnékik semmi dolguk mással. mind a kettő. Mind a kettő megvan benned . Tufa szomszéd! Finom névvel áldott meg az Isten. Az a tiszted. ha meglátjátok. No nem.de jobb. és vétó terhe alatt legális.Ezt mondjátok majd ti is. hogy mi az őrszem tiszte! 31 MÁSODIK ŐR LASPONYA MÁSODIK ŐR LASPONYA FURKÓ LASPONYA MÁSODIK ŐR . amikor ráparancsolunk.CLAUDIO DON JUAN Szörnyű orvtámadás! Kivédett sorscsapás! . Aztán valami lármát ne csapjatok az utcán. amikor nem szükségeltetik efféle fényűzés.. nem fecsegünk . csakis a herceg úr alattvalóival.. hanem ereszd útjára: ellenben hívd össze rögvest az egész őrséget . Lasponya. mi következik! Mind el 3. Az a híred. Gyere csak.tudjuk mi. Lasponya szomszéd. Az előkelő ábrázat a jó szerencse ajándéka. A herceg úr nevében akárki emberfiát megállíthatol. hogy megszabadított egy gazembertől.tudom. merthogy ők írni-olvasni is tudnak. ha nem dicsekszel vele.

Szent igaz. ha akkor se kaptok tőlük jó szót. De hátha nem akaródzik nekik? Ej. de én azt mondom: aki szurokba nyúl. Igenis. jó éjszakát! Aztán ha valami fontos dolog esnék. bizony úgy van! De úgy ám! No.de még a cimboráitok eszét is -. S az ilyennel minél kevesebbet törődtök. ha néminemű eminencia bizonyulna rája. Ha azt halljátok. De hátha a dajka alszik. hogy el ne lopja valaki az alabárdotokat! No.bújjon ágyba. csak ha a herceg is rááll. hogy . megfontolt bakterhez illik. emberek.akármelyik törvénytudó személy előtt -. kolléga. hát akkor hagyjátok ott őket. ami igaz: én egy kutyát se kötnék föl a magam jószántából akkor már inkább egy embert. szurtos lesz az! Ha tolvajt fogtok. ahogyan sokat látott. kivált. Ha szembetalálkozol éjtszaka a herceggel. hogy tolvaj. járjátok végig a kocsmákat. hogy ráparancsolunk? Hát akkor csak vonuljatok el csendességgel: hadd ocsúdjék föl a pulya sírására! Mert amelyik juh nem hallja meg a bárány bőgését. és utasítsatok minden részeget. A rend őre vagy: herceg urunk tulajdon személyit repercentálod. márpedig. a Szűzmáriáját. Ha tolvajjal találkoztok: hivatali hatalmatoknál fogva gyanakodhattok rája. uram.LASPONYA Lám csak. ha akaratja ellenire megállítasz valakit. Eddig tartott az utasítás. az a bornyúbégetésre se neszel föl. Mert hát miért is volna a szunyókálás vétek? Csak arra ügyeljetek. A Szűzmáriáját. hogy csitítsa el. hogy valahol csecsszopó rí éjtszaka: híjjátok elő a dajkáját. mindig is könyörületes embernek ismertünk. hát mondjátok. hogy megálljon. Aztán. jó éjtszakát! Gyere. Igaz. az sértés. úgy beszélsz. Nem. bajlódtok: annál nagyobb böcsületet vallotok. Mert a rend őrének senkit se szabad megsértenie. nem kell őtet lefogni? Igaz. őtet is megállíthatod. hogy nem is őket kerestétek. tévedés történt. s nem hallja. míg megmutatkozik a lopós természete. engem híjjatok! Szedjétek össze az eszeteket . hogy igenis megállíthatod! Persze. hogy nem tisztességes férfiú. a legbékésebb eljárás: kilesni. míg ki nem józanodnak. Tégedet. szomszéd! MÁSODIK ŐR LASPONYA MÁSODIK ŐR LASPONYA MÁSODIK ŐR LASPONYA FURKÓ LASPONYA FURKÓ MÁSODIK ŐR LASPONYA FURKÓ LASPONYA FURKÓ LASPONYA FURKÓ LASPONYA Indulnak Furkóval 32 . s parancsoljatok rá. ami igaz: hivatalból megtehetitek. s ellopakodik a kompániátokból. De ha tudjuk. aztat talán mégse! Öt tallért egy ellen .

a sarkadban. az divat. micsoda huncut tolvaj a divat? (félre) „Huncut” . hol vagy már? Itt. Eh! Épp úgy mondhatom. emberek! Tudd meg. kalap. emberek. s nagy nyüzsgés lesz az éjjel! Isten áldjon! Virrasszatok éhbéren! Lasponya és Furkó elvonul. akkor a szegény legény olyan árat szab.ezer dukátot kaptam. Előtántorog Boracchio. emlékszek. aztán . majd a nyomában Corrado BORACCHIO ELSŐ ŐR BORACCHIO CORRADO BORACCHIO CORRADO BORACCHIO ELSŐ ŐR BORACCHIO CORRADO BORACCHIO (halkan) Hé.MÁSODIK ŐR LASPONYA No. mert borban az igazság! (halkan) Valami gazság! Füleljetek. „Huncut” . hogy a bolond. csak a szélkakas nyikorog a házon. Hát nem látod.ágyba mind! (visszafordul) Még egy szót.ismerős ez a név! Vagy hét éve garázdálkodik erre.semmiség. Azt tudod. hogy Don Juantól . Corrado! (halkan) Csitt! Ne moccanjatok! Corrado. CORRADO BORACCHIO CORRADO BORACCHIO CORRADO BORACCHIO MÁSODIK ŐR BORACCHIO CORRADO 33 . amilyen őneki tetszik! Nem fogy csudám! Látszik. Milyen gaztettnek lehet ilyen nagy ára? Azt kérdezd inkább: milyen gazembernek lehet ilyen sok pénze? Mert ha a pénzes gazembernek szüksége van a szegény legényre. De most halljam azt a históriát! Csak lapulj ide. a divat. hogy kezdő vagy. derék szomszédok! Cirkáljatok signor Leonato portája körül. megkaptuk az utasítást.így híjják. Kivallok én mindent. hogy valami rühes alak lehet ott! Ezért még megkapod a magadét. Azt mondom. komám! Hát azért viszketett a sarkam! Mindjárt gondoltam. divat! Igen. Persze. az eresz alá. már szemerkél az eső. csak ruha. mert ott holnapra lakodalom készül. az bolond. nagy tolvaj! Úgy jár-kel itt. Hallod ezt? Valaki beszél! Nem. Üldögéljünk itt a templom padján két óráig. mint valami nemesúr. hogy mellény. kabát divatja .

de úgy szólítottam. Aztán Margarétát Herónak gondolták? Azok ketten igen..lám. no meg leginkább az én szerelmetes mesterkedésem . Az a Huncut nevezetű is köztük lehet . s kiadja az útját . nem látod. elkanyarodtál a históriádtól. tudom én is .s azt is.. ha ezek itt plajbászvégre kapnak! Mondhatnám: keresett portéka. jó.. mint amennyit ember elnyüstölhet. De nem jól mondom ezt a históriát. mint a fáraó vitézeit a megbarnult szentképen ...Hero kisasszony komornájához.az megtette a magáét! Don Juan minden rágalma olyan valóságosnak rémlett egyszeriben.néha meg mint azt a csupasz képű Herkulest a koszlott. hogy Claudio őrjöngve rohant el. hogy felsőbb engedelmetekkel velünk tartsatok! No.. Hogy elszédít..mehet haza a menyasszony párja nélkül! Megállj! A herceg nevében! Híjjátok a strázsamestert! Itten mi fölfedeztük az álladalom legveszedelmesebb paráznaságát. hogy az ott Margaréta! Egy szó mint száz . duzzadtabb a gatyapőce. molyos kárpiton megnézted? -..a gazdám erősködése.azt majd megismerem a barkójárul.néha meg mint a Bál isten papjait az ótemplom ablakán .. az úgy dirigálta. hogy holnap reggel a templomban. az egész gyülekezet előtt fejére olvassa. meg Claudio.. Megesküdött. Azon kellett volna kezdenem. De az én gazdám.. hogy máma éjtszaka bekéredzkedtem Margarétához.BORACCHIO Mondom hát. hogy a herceg. hogy a divat több ruhát vág a sutba..... a kertből megleshessék a szerelmetes találkát. No. Néha úgy ruházza őket.. az tudta ám... mint a buzogánya.. Emberek. mihelyt elé kerül Hero: ott. úgy tizennégytől harmincöt évesig... hogy kiforgat minden ficsurat?. a gazdám. Jó. jó éjszakát kívánt vagy ezerszer. állogatta. s a divatról fecsegsz! Attól ne tarts! Tudd meg. mintha Hero volna. milyen huncut tolvaj a divat?. a csalafinta sötétség. igazgatta azt a két urat. A kisasszony ablakán kihajolva búcsúztatott. mit látott az éjjel. az ördögfajzat. Csak nyugalom.. szép kis portéka lesz belőlünk... emberek! Előkerítitek ti azt a Huncutot . Egy szót se! Ezennel befoglak! Megparancsolom. megyünk veletek! CORRADO BORACCHIO CORRADO BORACCHIO Az őrök előlépnek MÁSODIK ŐR ELSŐ ŐR MÁSODIK ŐR CORRADO MÁSODIK ŐR CORRADO ELSŐ ŐR BORACCHIO CORRADO Mind elvonulnak 34 .. meg a gazdám. a . De hát nem megszédített a divat téged is? . Don Juan. a herceg meg Claudio.errül kezeskedem! Emberek.. hogy onnét messziről.

.. Beatricét. hogy jöjjön ide! Igenis..csak derék férfi. Mi bántó van abban.” satöbbi. Nem. azt mondják! Esküszöm. egy hitvestárs oldalán. ezt veszem fel. kisasszonyom . csak azt. még a koldusok násza is? S tán nem tisztességes ember a párod ..még házasság nélkül is? Te jobb szeretnéd. nem szégyelled magad! Miért.és te is az vagy! Csakis ezt veszem fel. S mondd. nem sérti az én beszédem. Pompás ez az új fejdísz . aki hamisan gondolkozik. mondd. kecses szabás .ez tízszer olyan izgalmas! Adná Isten.. A ruha szabása is remek! Én láttam a milánói hercegné ruháját. ha így beszélnék: „Szavammal ne vétsek. Margaréta. ez nem áll olyan jól.és körös-körül kék fodor.csak a vendéghaj lehetne rajta egy kicsit sötétebb. mert nagyon nehéz a szívem! Nemsokára még nehezebb lesz . ébreszd föl a kuzinkámat. mi az? Mért szólsz ilyen bágyadtan? HERO MARGARÉTA HERO MARGARÉTA HERO MARGARÉTA Belép Beatrice HERO BEATRICE HERO 35 .4. hogy „nehezebb lesz egy férfi terhével”? Nincs abban semmi .egy férfi terhével. kisasszonyom.. hogy a kuzinkád is ezt mondja majd! A kuzinkám bolond . kedves. (Elmegy) Igazán. Fuj. kedves Margóm. amiért úgy odavannak. hogy ezt tisztességesen kimondom? Tán nem tisztességes dolog a házasság. Fogadni mernék. Arany hímzés. Ursula jön HERO URSULA HERO URSULA MARGARÉTA HERO MARGARÉTA HERO MARGARÉTA Ursula. hogy keljen már! Megyek. kuzin! Jó reggelt. csodálatos. jobb volna a másik gallér. Szavamra.. hogy örömben viseljem. Nem bántok én senkit.épp itt jön! Jó reggelt. Ó. kisasszonyom? Azért. Hero. derék asszony nyomja azt a derékaljat . ezüst csipke az ujján. vállán gyöngy . azt hiszem. szín Szoba Leonato házában. ehhez képest csak hálóköntös. De a tiéd. Ej. Kérdezd csak meg Beatrice kisasszonyt . finom. kedves Hero! No.s ne afféle könnyű szerelemből legyen terhesség..ez a furcsa.

mit forgatsz a fejedben. De hogy mégse maradj solo.. Hm. mint egy házasulandó ifjú.BEATRICE MARGARÉTA BEATRICE MARGARÉTA BEATRICE MARGARÉTA BEATRICE MARGARÉTA BEATRICE MARGARÉTA HERO BEATRICE MARGARÉTA BEATRICE MARGARÉTA BEATRICE MARGARÉTA HERO BEATRICE MARGARÉTA Én már eztán csak így szólok. te is úgy forgatod a szemed. Azelőtt kiköpött..Komolyan mondom. Brrr! Brrr? Ez jelent valamit! Lovat biztatsz?. ami sejlik.. s pihen. amit szívre kell venni. de engem kiterítenek! Előbb kell neked nászlepel. Benedictus-főzettel kell borogatni a szívét. hogy azt higgyem.. Nem jó. az megáll! BEATRICE MARGARÉTA Ursula besiet 36 . nem Szűz Anyánkra! . de mondhatom. lesz fiókátok egy egész fészekalja. Én nem tudhatom. vagy sólymot? vagy valami jómadarat?.. most pedig kiköpött olyan. De hisz az paraszti nevén . Egy szűz. kisasszonyom. .nem vagyok én olyan bolond. nagyon rosszul vagyok. Kiderítem én. Te most azt hiszed. s egyszercsak rájött. más nem használ.. kuzin! .dehogy gondolom én meggondolatlanul. Búsan szóló solo. ha szólok.hogy azt vegyem észre. mint más emberlánya. szerelmes leszel. Meg nem áll a nyelved! De amit mond.bogáncs! Csak meg ne bökje a bökőjével ez a Benedictus! Benedictus. félre ne lépj! Ha majd a férjed se lép félre. hogy szerelmes vagy. De Isten adja meg minden epedő szűznek a betevő falatját! Nézd. hogy én azt hiszem. Benedictus! Miféle célzás ez a Benedictus? Célzás? Szó sincs róla! Csak az áldásos bogáncsfőzetről van szó. kuzin. Leheld be az illatát. ez nem is rossz betegség! Eszed tokja! Úristen! Mióta vagy ilyen szellemes? Mióta a te eszed tokba került.Igazán beteg vagyok. ki az! Kiderítheted. Csak vigyázz. Fészekalja! Sok beszédnek sok az alja. hogy szerelmes vagy. ami rémlik . és azt sejtsem.. én majd táncolok rá. mint gyászlepel! Mit akar ez a bolond? Én semmit. hogy férfi. ideje volna elkészülni. amit észre kell venni . Nem. akit megtömtek. szerelmes lehetsz! De hát Benedetto is így volt. milyen finom! Én már alig lehelek. s azt vegyem szívre. ezt a kesztyűt a gróftól kaptam.. ha házasságról volt szó. Mindjárt öt óra. mint a fejed. mint a tömött liba. hogy az én fejemből is pattan ki sziporka? A fejdíszed jobban sziporkázik.

ammint. láthatjátok. Így bizony. Margóm. így áll a dolog. de eztet azér jólesik hallanom! Hát még énnekem! Nagyon szeretném már tudni. FURKÓ LASPONYA LEONATO LASPONYA LEONATO LASPONYA FURKÓ LEONATO FURKÓ 37 . jó emberek? Uram. Biz. mint egy királynak. még ha ezerannyi volna is. Furkó szomszéd. de bizisten ollyan tisztességes. mint az a ránc ott a szemöldöke közt! Bizony. mit akartok mondani. mint akárki itten Messinában . Csak röviden. igencsak közelről indiferens. magam is szeretném. és hát én ugyan szegény ember vagyok. mint akárkinek városszerte. mint akárki fia. uram. Jó emberek. szín Csarnok Leonato házában. Milyen dolog.a herceg. hát én aztat mind kegyelmedre testálnám hit alatt. szeretnék az úrral konflidensen szót érteni egy olyan kázusról. Don Juan .. Istennek hála. egy kissé körülményesek vagytok.. Ursulám! HERO Mind elsietnek 5.URSULA Kisasszonyom. kegyelmednek ollyan infámis nagy redumációja van itt. De az mán igaz. Jön Leonato Lasponyával és Furkóval LEONATO LASPONYA LEONATO LASPONYA FURKÓ LEONATO LASPONYA Mi járatban vagy nálam. Hát. csakhogy mi a szegény herceg szolgálatában állunk. kérem. signor Benedetto. aki az úrnak. Eltaláltad szarva közt a tőgyit. vagyok ollyan tisztességes. uram.s mind a többi a városból visznek a templomba! Segítsetek felöltözni . uram. ha énnekem annyi körülményem volna is. a gróf úr. Kegyelmednek úgy tetszik. Isten segedelmével.kegyelmedrül nem is szólva. gyorsan! Itt vannak a gavallérok . uram. nem olyan genitális koponya. ez a derék Furkó egy kicsikét el-eltér a dologtól . merhogy hallom. ha nem tisztességesebb énnálam is. a strázsa máma éjtszaka elkapott egy pár ollyan megrögzött cinkost.öreg ember már. derék földim? Én. sok a dolgom. hogy énmagam. szobádba. Minden körülményességed rám szakadjon. mán az öregje. mi? Bizony.kuzinkám.

Mégpedig eszesen! Van itt ész. hogy atkát fektessen föl a megbiztatásunkról. rövid ész. Készen vagyok. uram. de egy követ érkezése megállítja KÖVET LEONATO Leonato távozik a követtel LASPONYA FURKÓ LASPONYA Mindketten távoznak 38 . Eridj. jó ember az Isten . Csak kerítsd elő azt a tudós írót. Végezzétek el magatok. ott az egyiknek csak hátul kell ülni. Van ollyan jó. hogy a leányasszonyt a vőlegény elé vezesd. teremtsd elő a notóriust. ő elmarad mögötted. Jótét lélek ez. indulok. Nos. s jelentkezzen nálam. uram. persze. Igyatok egy kis bort búcsúzóra . sose félj! (Fejét kopogtatva) Lakozik itt egysmás. LEONATO LASPONYA LEONATO LASPONYA LEONATO LASPONYA LEONATO Indul. csak hát beszélhetnékje van .LASPONYA Derék vénember ez. jó komám. mert meg kell azokat az embereket vizitelni. Lesz itt olyan vizit!.. sajnos. Furkó szomszéd! Lám. jó szomszéd? Persze. Egy szót még. amitől még rájuk gyön a viszketeg. sietek..mán ahogy a szólás tartsa: „Hosszú élet. pennát hozzon a fogházba. mint akármelyik kenyérpusztító.Azér csak jól beszélsz. hogy tentát.Isten áldjon! Nagyuram.” Uram Isten. mit nem lát az ember ebben a világban! . uram! A strázsa csakugyan betakarított két nótárius huncutot. mondd. és hát ma reggel akarnánk elvégezni a vizitációt a kegyelmed színe előtt. várnak. de hát Isten jóvoltából nem minden ember egyforma. láthatjátok. Hát a tálentumokat az Isten osztogassa. mennem kell. a fogházban.Ugye.és hát ahol ketten ülnek meg egy lovat. s tegyetek jelentést. .

Don Juan. hogy ezzel a hölggyel házasságot köss? Nem. Ferenc barát. Leonato. hogy a gróf úrral házasságra lépj. LEONATO CLAUDIO DON PEDRO 39 . „Hogy házasságra lépj” .pusztán a szertartás szövegét . Beatrice stb. el ne hallgassátok! Tudsz-e ilyen akadályról. barát! . mely a házasság megkötése ellen szól: üdvösségetekre kérlek. uram.NEGYEDIK FELVONÁS 1. Azért járultál-e ide. gazdag ajándék fejében? Semmit. szín Templom belseje. Ferenc atyám. atyám. Igen. szabadon Hozzám adnád e szűzet. leányasszony.a házastársi kötelezettségekről majd beszélhetsz nekik később. Hero. Ha bármelyikőtök tud olyan titkos akadályról. S méltó viszonzásul mit adhatok Ily drága.Hadd kérdelek meg: Te. LEONATO FERENC CLAUDIO LEONATO FERENC HERO FERENC CLAUDIO HERO FERENC LEONATO CLAUDIO BENEDETTO CLAUDIO Kérlek. gróf uram. mint Isten adta nékem. Azért járultál-e ide. Hero? Nem. Tudsz-e ilyen akadályról. Benedetto. Jön Don Pedro. jó szívvel. lányodat? Oly szabadon. Hahaha! Állj félre most. mit cselekszenek! Mi ez? Vétó? Ezen csak nevetni lehet. mint apa. Mert a házasságot te kötöd meg.így helyes. ha őt nem küldöd vissza néki. azt sem tudva. csak röviden . gróf uram? Merészkedem felelni helyette: nem! Mit nem merészelnek az emberek! Mit nem kockáztatnak! Mit nem tesznek napról napra. Claudio.

Múljon már a látszat! Úgy tűnsz fel. hogy nincs esküvő: Ne kössem lelkem címeres bujához! Jó gróf. Jól hallok-e? Vagy mindezt álmodom? Jól hallasz. uram. Hogy hajadon leány? Pedig nem az! Már ismeri a páros ágy hevét! Nem szűzességtől: szégyentől pirul! Mit mondasz. és mindez való. Mint szűzi bimbó. mint testvér kishugát. mint férjurát Előre -.nagy Isten! LEONATO CLAUDIO LEONATO CLAUDIO HERO CLAUDIO HERO LEONATO DON PEDRO LEONATO DON JUAN BENEDETTO HERO 40 . vedd vissza lányod. gróf?! Azt. nemes hálára oktatsz. vagy buja barmoké.CLAUDIO Jó hercegem. jó? Nem esküdnétek-e. Mikor nekivadulva bakzanak! Rosszul van tán a gróf. mint a mennybolton Diána. Leonato! Még rossz szóval sem kísértettem őt. Csak úgy ölelt engem. hogy így beszél? Jó herceg. gyöngéd szeretettel Vettem körül. És én nem annak látszottam vajon? Látszottál annak. Leonato! Barátodnak ne adj poshadt narancsot! Csak szín és máz a tisztesség a képén: Nézd. ha lányomat próbára téve. mikor Barátom egy rimával fűztem össze. És szűzessége meghódolt neked Tudom. s így ez vétkét mentheti. hogy pirul itt. hogy ravasz bűn mily fenséges és Komoly köntösbe burkolózhat el! Arcába szökkent vére nem bizonyság. mielőtt kifeslik De ereidben lángolóbb a vér. Tessék. Mint Vénuszé. mit mondanál! Ha őt lebírtam. mért nem szólsz? Mit szóljak én? Eljátszottam becsületem. Nem. Hogy tiszta. Csak illedelmes. mint egy szűz leány! Ó. (félre) Ez volna esküvő? „Való” . Ifjú szemérmét végül is legyőzted.

kuzin?. te szennyes tisztaság! Szemem szerelmes ablakát bezárom.parancsolom! Isten. Leonato? S ez itt a herceg? S ez a herceg öccse? Ez Hero arca? S ez saját szemem? Úgy van. De ezzel mit akarsz. gyengéd hatalommal Hass úgy reá.. ki itt áll. Fúj. uram! A nyelv bemocskolódnék tőle. Ha testi szépségednek csak felét Szivedbe és lelkedbe írva látnám! Isten veled. .. hogy milyen Hero lehetnél. hogy igazat feleljen.. Sajnálom. Úgy tégy. hogy múlt éjszaka Beszélt az ablakából egy latorral. Hero!. Te tiszta szenny. Hero vagyok . nincs erre szó. Akkor nem vagy leány.. Hero jó hírét .. hogy jó neved szégyent ne valljon. Kivel beszéltél tegnap éjszaka Az ablakodból éjfél s egy között? Ha még leány vagy. s a megcsalt gróf.Jó Leonato. Hitemre: Testvéröcsém. szép kisasszony. Hogy így megtévelyedtél! Ó. Gyanú remegjen pillám függönyén is. mi ez?. meg kell tudnod ezt.mocskolhat jog szerint Akárki váddal? Csak Hero maga. Hogy már ezerszer jöttek össze titkon Bünös találkozóra. mint az apja. .Hero söpri el.. hogy döfné át szivem?!. míg Kimondaná.CLAUDIO Én vagyok ez.. S te. te gyönyörű. te rongy. S az a pimasz szégyentelen kimondta.. láttuk. mindenki ellenem van! Miféle vallatóra fogtok itt? Úgy vallj.. gyalázat! Nincs erre név..Sajnálom. s magam Hallottuk. erre válaszolj! Azon az órán senkivel se szóltam. hisz összerogysz! 41 LEONATO CLAUDIO LEONATO HERO CLAUDIO HERO CLAUDIO HERO DON PEDRO DON JUAN CLAUDIO LEONATO Hero elájul BEATRICE . segíts. S ne bűvölhessen meg többé soha! Nincs itt egy tőr. uram? Csak egy kérdést lányodnak hadd teszek föl.. ha lányom vagy . Hogy szépséged csak gyötrelmemre váljék.. Mi lel.

ő hullt oly mocsokba. Mint ő maga! S ő. Ez a leleplezés Sziven találta. „Miért ne?” Nem harsogja szégyenét A földkerekség? Tagadhatja-e Lány-vérrel írott botrány-krónikáját? Ne élj. Oly nagyon enyém volt. Csillapodj. hogy nem halsz gyors halált. S lecsapnék rád! . meghalt! . Amennyi még egyszer tisztára mossa S nincs annyi sója. el ne vedd rólunk sújtó kezed! Halál a legszebb fátyol szégyenére Kivánhatunk-e mást..ez? Fogadtam volna lányt örökbe inkább Egy koldus sarját.Benedetto! Sors. kisasszonyom? Múlt éjjel nem. hogy nincs több leányom? Lázadtam a fukar Természet ellen? . Mondhatnám: „Egy csepp vére sem sajátom. Bitang ágyékból származott e szégyen!” De ő .DON JUAN Menjünk haza..szóhoz sem jutok. Hogy nincs a nagy tengerben annyi hab. Rágalmazzák hugom .Jaj. leányom! Még reám tekintesz? Miért ne?. ingyen kegyelemből! Ha azt mocskolná így bűn és gyalázat. Don Pedro. Hero! Bátyám! . Hogy ennen lényem nem volt oly sajátom. Hero! Kuzin! Éledj. egy is sok volt! Mért lett ez az egy is! Miért is volt a szemem fénye . S kérkedtem véle.lelkem reá! A hálótársad volt. most segíts! Hero! Szólj. szerettem. hogy romlott husát Épen megóvja. Don Juan és Claudio távozik BENEDETTO BEATRICE LEONATO BEATRICE FERENC LEONATO FERENC LEONATO BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE 42 .Bátyám. S ujult erőd lebírja szégyened: Magam ragadnék fenyiteni fegyvert. te Hero! Föl ne nyisd szemed! Ha azt hinném. Hogy van a kisasszony? Jaj. uram! Én úgy ámulok . félek...enyém! Dicsértem őt. de tegnap éjjelig Hálótársam volt egy éven keresztül.Fájt.

Ám sújtson átok. Ha nem: Megemlegeti a rágalmazó. Látod magad: Még benne is van annyi becsület. Hogy nem terheli hamis esküvel Veszendő lelkét: ime. Nem ette úgy meg vénség agyvelőmet. Vagy tegnap éjjel szóltam földi lénnyel. S oly perzselő tűz lobbant föl szemében. Hogy elhamvadt a hazug rágalom. Nem tudhatom. hitemben: Ha nem ártatlanul sújtotta le A drága lányt egy gyilkos tévedés. s hazug Claudio. Arra. az nem lehet. S ismét ezerszer ártatlan szemérem Angyal-fehérrel űzte el a pírt. Ne bízz koromban. újabb bizonyíték. Kettő közülük gáncstalan lovag. mint lánynak illik: Ne oldozzon fel irgalom! Atyám. Ne bízz többé se stúdiumaimban. Nem fosztott úgy ki balsors mindenemből. Hogy foltját könnyel mosta volna le? Hagyjuk magára: meg kell halnia. Se próbájukban. 43 FERENC LEONATO FERENC HERO FERENC BENEDETTO LEONATO . Ha ítéletük megtévedt ez egyszer: A fattyu Don Juannak műve lesz az. Atyám. szólj: kivel vádoltak itt? Az tudja. mi úgyis vas-szilárdan állt! Vagy hazug tán e két herceg. Ha van csak egy oly élő férfi is. Amit rászúrt a két úr. hogy bárkivel Tilalmas órán volt társalkodásom. Kit jobban ismerek. ki úgy szerette őt. aki vádol: én magam nem. Figyelj egy percre rám! Azért hallgattam oly soká. törvény. a tapasztalásban.LEONATO Ez bizonyíték. kínhalál! Szörnyű tévhitben élnek az urak. nem tagad! Mért próbálod hát őhelyette is Leplezni a mezítelen valót? Leányom. Ki mindig aljas terveket kohol. Ha rám bizonyul az. Bármily nagy úr! Nem száradt még ki vérem. Ha igaz volt a vád: Kezemmel tépem szét a lányt. Mondj bolondnak. tisztemben. Mert egyre a leányasszonyt figyeltem: Ezerszer is bibor festette arcát. s azért Engedtem ily szabad folyást a sorsnak.

Mi megvan. hogy nem becsüljük azt. S fogadd vezérül jó tanácsomat. A herceg holtnak gondolhatta lányod: Zárd hát el egy időre nagy titokban. De célom nem csak ennyi: többre is Török. És belopózik édességesen A képzeletnek titkos műhelyébe: Lényének minden drága porcikája Még ünnepibb köntösbe öltözik. Családotoknak ősi kriptaboltját Diszítse gyászos sírirat. Tapasztalat.Amint kicsorbult híre megkivánja - LEONATO FERENC 44 . Lesz fegyver bőven és barát sereggel Hogy bosszut álljak! FERENC Csillapodj le most. ha esküszik reá! Tégy így tehát és jó sikert remélj: Lehet. mikor mesterkedést ajánlok. s legyen Hiánytalan a temetési pompa. hogy a vád megölte Herót.S nem szórta úgy szét jó barátaim.Mert ehhez most már ragaszkodni kell -. Mint az a lány. mentegetni fogják. Mint én vázoltam rögtönözve itt. S ha semmi más jót nem hoz is neked: Mihelyt e lány holtának híre megy. Gyászolni fog a vőlegény. ész e fejben. hogy még szebb lesz a fordulat. S ha mégsem úgy lesz: még elrejtheted . És hírleld azt. mikről azelőtt Semmit se tudtunk. Mit elvesztettünk! Rejtett kincseket Találunk benne. hogy mért sújtott le vádja Még akkor is. A lány előtte eszményként ragyog fel. ki valósággal élt. Elhamvad a fölzúdulás tüze. és mi haszna ennek? Ha jól csinálod: így a rágalom Helyébe bánat lép . S emészti majd. S kápráztatóbb és élőbb lesz szemében. Látszatra rendezz nagy gyászünnepélyt. Ha szörnyethalt a lány a vád alatt . ha volt Szivében csak egy szikra szerelem. Mi sül ki ebből.s ez már haszon -. bezzeg túlbecsüljük azt. Siratni. hogy valóban nem él. Hogy föl ne keljek ilyen sérelemre: Lesz itt erő e karban. szánni. Claudio is így jár: Ha hallja.

ami a kuzinomat érte. Mondd ki teljes szívedből! LEONATO FERENC Ferenc barát. Nem nyelnéd inkább vissza azt. Mi a vétked. a magam jószántából sírok. És nem tagadok semmit. hogy élj! Leányom. Kardomra esküszöm...tarts ki emberül! Kisasszonyom. a legjobb mártással se . aki azt meri mondani. hová szemek.. Én is éppígy mondhatnám.. hogy sírj. Te mindvégig sírtál. Mint lélek jár a testben. hogy szeretsz . már majdnem kimondtam. Nagyon fáj. hallgass a barátra! Tudod. Nem árulok el semmit. édes Beatrice? Jókor vágtál a szavamba. mint minden ismeretlen. Ne vesztegessünk több időt! A furcsa sebre furcsa ír kerül. Semmit sem szeretek a világon annyira. aki visszaszerzi jó hírét! S van mód ilyen baráti szolgálatra? Mód éppen van.. hogy semmit sem szeretek annyira. de nem neked. Hiszem. Nyelvek s lelkek haragja el nem ér. Halj meg... Sírtam. Férfinak való munka volna? Férfinak való. hogy én nem szeretlek.hitemre . csak barát nincs. de ne higgy nekem! Pedig nem hazudok.. mint téged. Mit nem adnék annak. mint téged.. hogy hercegünkhöz s Claudióhoz Igaz hűség és szeretet kötöz. Hero és Leonato távozik BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO 45 .. hogy szeretlek. Beatrice. Helyes. esküvőd Csak eltolódik . hogy szép kuzinodat rágalom érte... és fogok is sírni.kimondom: szeretlek! Akkor az Isten bocsássa meg vétkem. amit mondtál? Nem nyelném én vissza. nyeld le! Kardomra esküszöm. Nem akarom. BENEDETTO Signor Leonato.és kardomat nyeletem le azzal. Vész sodor: Kapaszkodom egy szalmaszálba is. Beatrice. Mégis .ebben a dologban Oly titkosan s vigyázva járok el majd.Egy szent kolostorban. Nem temiattad. Nem furcsa? Olyan furcsa. te szeretsz engem! Tilos az eskü.

száradjon le a kezem. a herceg úr.. hogy kiálljak vele! Vagy bár volna férfi a barátaim között. káromolni.... Elég. hogy hites feleségül venné. Isten áldjon! BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO Benedetto elsiet. kíméletlen gonoszsággal.. hogy megtagadod . Parancsolj velem: bármit megteszek érted! Öld meg Claudiót! Azt a világért se! Megölsz azzal. a násznép előtt támadjon rá szemérmetlen váddal. Beatrice elvonul 46 . mint hogy szívem s lelkem van. aki az én véremet merte szidni... Ilyet.. ha szeretsz! Szívvel-lélekkel vallod.. bátorságosabb békét kötni velem. A drága Hero .. bár férfi volnék.. Esküszöm. hogy kiálljon értem! De mivé olvadt a virtus? .nyálassággá! . hogy Claudio gróf rágalmazta Herót? Olyan biztos az.. mint tabu .nyájassággá! A vitézség? . se lehetek férfiember: elveszhetek hát kínomban. ki merne nyúlni ilyen édes grófocskához! Ó. megyek! Elébb kössünk békét. meggyalázva.. A piactéren falnám föl a szívét! Hallgass meg. eressz! Beatrice.. Nem szeretsz. mint asszonyállat.de kimondhatatlanul.. Hadd búcsúzzam kézcsókkal.. Maradj.aszerint ítélj meg! Menj. mint kardot kötni az ellenség ellen. Fogadom..meghurcolva..persze. s a „hercig úr”. tönkretéve. hogy meghalt... Ha megveszek. s aztán ahelyett. s meg is esküszik rá!. mint tanú. aki nagyot tud hazudni. kedves Beatrice ... ha nem szeretlek! Ne esküdözésre használd a kezed. Claudio ellenséged? Hát nem nyilvánvalóan cégéres gazember. Hercegek és grófok! Persze. meggyalázni? Volnék csak férfi!.BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE Teljes szívem szeret .. Beatrice! Még hogy férfival csevegett az ablakból!.az most a hős Herkules. Beat. s tartsd a lelket kuzinodban! Nekem azt kell híresztelnem. hogy kihívom. E kézre mondom: drágán megfizet Claudio! Még hallasz rólam . Nagy Isten! csak férfi volnék!. Hadd menjek.Egyebe sincs már a férfinak. csak nyelve de micsoda nyegle nyelve! . hogy valaki hitegessen egy lányt. Persze. leplezetlen rágalommal. Gyönyörű mese! De Beatrice...Isten veled! Várj édes Beatrice! Ha itt vagyok se várok semmit..

s a nevem: Corrado. uraim? Reméljük. urak. hogy aszondják.” . hogy nem vagyunk azok. hogy aszondják.. mind a kettő ugyanazt vallja! Leírtad. uram. De kik a tettesek? Álljanak a strázsamester úr elé! Az ám.. komám? Boracchio.Biztos urak. és hát kis híján eztet gondoljuk tirólatok. rövidre fogva. Az őrség bevezeti Corradót és Boracchiót LASPONYA FURKÓ JEGYZŐ LASPONYA FURKÓ JEGYZŐ LASPONYA BORACCHIO LASPONYA CORRADO LASPONYA CORRADO BORACCHIO LASPONYA Együtt van az egész törvényszéklet? Széket meg párnát a jegyző úr alá! Kik a delikvensek? Mi vagyunk itt minden.. Mi kaptunk ordenárét. Írjad: remélik. állj csak oda félre.. Tessék beírni. hogy alighanem csaló gazemberek vagytok.. Ez az ember kibökte. hogy félik.Isten úgyse.” No. Az őröket kellene kikérdezni. ez nyilvánvaló lázadás. fickó.No. hogy „Boracchio”. hogy egy herceg testvéröccse gazember! Strázsamester uram.Most te gyere ide..2.no de majd túljárok én az eszin! . biz’ isten. Csuda agyafúrt fráter ez. hogy Isten elmaradjon az ilyen zsiványok mögött! . megbiztatlak benneteket a herceg nevében: vádoljátok ezeket az embereket. fickó? Én nemesember vagyok.Félitek-é az Istent. No jól van. Csak azt mondhatom. mert azok vádolják őket.mind hivatalos öltözékben. nem jól indul így a vizsgálat. uram. Írjad: „Don Juan . kérem. Írjad: „Corrado nemzetes úr. álljanak elébe! . Győjjön az őrség! . Furkó s egy jegyző . mondhatom . hát bizonyítékunk van rája. hogy Don Juan . uram. 47 CORRADO LASPONYA BORACCHIO LASPONYA JEGYZŐ LASPONYA ELSŐ ŐR LASPONYA BORACCHIO . az lesz a legfizikusabb útja-módja. mer Isten ments. ..a herceg testvéröccse gazember.Hát a te neved. illyet mondani. hogy lefolytassuk az inváziót. Az ám. . hogy nem gazemberek? Strázsamester uram. hogy nem vagyunk azok. De előre írd az Istent. én meg a kollégám. szín Vallatószoba a törvényszéken... hogy csaló gazemberek vagytok.gazember..Mi a neved. súgok valamit! Aszondom. Jön Lasponya. Úgy is van. Erre mit feleltek? Azt.

LASPONYA JEGYZŐ MÁSODIK ŐR LASPONYA FURKÓ JEGYZŐ ELSŐ ŐR

Kusti, fickó! Nem szeretem a képedet, annyit mondok! Mi egyebet hallottatok még tőle? Bizony, még azt is, hogy ezer dukátot kapott Don Juantól, amiért hamis váddal Hero kisasszony becsületére tört. Ez nyilvánvaló betöréses lopás, a javából! Engem úgyse, az! Mit hallottatok még, fiam? Még azt, hogy Claudio gróf erősködött, és szavára fogadta, hogy ő bizony legyalázza Hero kisasszonyt az egész gyülekezet előtt, s el nem veszi feleségül! Gazember! Ezért örök váltsággal lakolsz! Hát még? Ennyit hallottunk. Több ez, semhogy letagadhatnátok, urak. Don Juan ma reggel titokban szélnek eredt, Hero valóban így vádoltatott meg, így taszíttatott el, és így halt bele fájdalmába. Strázsamester uram, kötözzétek le őket, s vezessétek Leonato elé! Én előremegyek, s bemutatom a vallomásukat! (Távozik) Rajta, lekötelezni őket! Le ám - a kezüket! Coki, tökfej! Magasságos Isten!... Hol a jegyző? Ezt írja le, hogy a herceg úr rendőre „tökfej”!... Kötelet rá! - Te gané, te! Kotródj innen! Szamár vagy, szamár... Hát már a sarzsimat se repetálod? a koromat se repetálod? Ó, csak volna itt a jegyző, hogy szamárnak írna le! Uraim, ezt ne feledjétek, hogy szamár vagyok! Jegyezzétek meg, ha nincs is lejegyezve, hogy szamár vagyok! Te gazember, te, rád bizonyítom én hites tanúkkal, hogy korrekt vagy tetőtől talpig! Én pedig bölcs ember vagyok, s mi több, hivatalos személy, s mi több, háztulajdonos, s mi több, olyan szép derék darab hús, mint senki itt, Messinában... Ollyan, aki igenis törvénytudó, igenis módos ember, igenis nagybérlő, s igenis, megvan a maga két rend ruhája meg mindene takarosan! - Vezessétek el! - Ó, csak írásban lefektették volna, hogy szamár vagyok!

LASPONYA JEGYZŐ MÁSODIK ŐR JEGYZŐ

LASPONYA FURKÓ CORRADO LASPONYA CORRADO LASPONYA

Mind elvonulnak

48

ÖTÖDIK FELVONÁS

1. szín Leonato háza előtt. Jön Leonato és Antonio
ANTONIO

Ha így folytatod, elveszted magad. Nem bölcs dolog, hogy nem törődsz magaddal, Csak bánatoddal. Hagyd el ezt a leckét! Oly hasztalan zuhog fülembe, mint Szitába víz. Ne adj nekem tanácsot! Ne duruzsoljon senki így fülembe, Míg nincs olyan fájdalma, mint nekem! Mutass apát, ki így szerette lányát, S ki boldogságát így vesztette el: Ám intsen engem türelemre ő! Vesd egybe gondját az én bánatommal, Mérd össze sorsunk ízről ízre úgy, Hogy kínra kín és bajra baj feleljen, Egyforma sorban, rendben, itt is, ott is: S ha ő mosolyog, szakállát simítva, Ő kurjant és kacag nyögés helyett, Ő kúrálgatja bölcs szóval a kínt, Ő fojtja borba búját fáklyafénynél Ám jöjjön: tőle tanulok türelmet! De ilyen ember nincs. Az emberek Tanácsot, vígaszt csak oly bajra tudnak, Mit nem éreznek, Ha megízlelik: Csak kín marad a jó tanács helyén, Mely gyógyszert ígért őrjöngésre is, Selyemszállal fékezte a dühöngőt, S haláltusát szavakkal orvosolt. Mindenki tud türelmet prédikálni Bú terhe alatt kétrét görnyedőknek, De senkiben sincs ugyaníly morál, S erő, amikor mind ez a teher Saját vállán van. Tartsd meg jó tanácsod: Túlsírja kínom prédikációdat. Gyermek vagy férfi - ebben egyre megy.

LEONATO

ANTONIO

49

LEONATO

Kérlek, hogy hallgass. Hús és vér vagyok; S még filozófusok közt sincs olyan, Ki csak fogfájást békén tűrne el Bár isteneknek nyelvén írja meg, Hogy sorsnak, kínnak fittyet hányni illik. Ne végy magadra minden szenvedést: Viseljék terhét megbántóid is! Most bölcsen szóltál: ezt meg kell fogadnom. Azt súgja lelkem, Hero tiszta volt... Hadd tudja ezt meg Claudio, s a herceg, S mindenki, aki rágalmazni merte! Ni, hogy siet a herceg, s Claudio! Jó’stét! Jó’stét! Jóestét, uraim! Egy szóra csak... Sietnék, Leonato. Siettek, fenség? Akkor Isten áldjon! Épp most siettek! De hisz - egyre megy. Ne kötekedj velünk, derék öreg. Ha kötekedve kell helyt állani: Itt egyikünk ma elterül. Ki bántja? Te bántasz engem, te farizeus, te! Csak ne tedd kezed a kardmarkolatra: Nem félek tőled. Törjön le kezem, Ha ősz korodnak félni ád okot! Véletlen volt az, hogy kardomra tettem. Elég! Ne tréfálj itt, ne gúnyolódj! Nem agyalágyult vén bolond beszél; Nem éveimnek bástyája mögül Dicsekszem, hogy ki voltam, és mi lenne, Ha agg nem volnék! Tudd meg, Claudio: Úgy megsértetted szűz lányom s magam, Hogy félretéve higgadtságomat, Ősz fejjel, s évek terhével rakottan, Kihívlak, állj helyt - férfi, férfi ellen! Azt mondom: meggyaláztad szűz leányom! Rágalmad tőrét forgattad szivében, S pihen már ősök csontjai között,

ANTONIO LEONATO

Don Pedro és Claudio közeleg
ANTONIO DON PEDRO CLAUDIO

Sietnek tovább
LEONATO DON PEDRO LEONATO DON PEDRO ANTONIO CLAUDIO LEONATO

CLAUDIO

LEONATO

50

csalnak. kard! . Komédiáznak. mi nem szeretnénk ingerelni. s kardot ránt LEONATO ANTONIO De testvér.. kóficok! Antonio. (Leonatóhoz) Az én szivem is fáj lányod halálán. férfit ölsz! Kettőnket öljön .s vére lesz pecsétem -. gyerünk. De elsőbb eggyel boldoguljon! No.Olyan kriptában. Eldurrogatnak féltucat nagyesküt. jól ismerem őket! Megmértem súlyuk hajszálpontosan! Pöffeszkedő. ezt elintézem én. Uram! uram! Bebizonyítom .. kard ki. Amint én kígyót nyelvén fogni meg! Majmok.elég! Ne szólj belé. öreg. Hazudnak. Kik úgy mernek csak férfival kiállni. pulyák. LEONATO ANTONIO LEONATO ANTONIO DON PEDRO 51 . Ha még oly szépen s mesterkedve vív is. mely szégyent nem ismert. És jó bizonyság szólt mellette nyilván..ha mernék. vágnak bősz pofákat. Amíg gazságod vádat nem koholt! CLAUDIO LEONATO DON PEDRO LEONATO Gazságom?! Az! . piperkőc ficsurak.férfimunka lesz Ha lesz. Maradj békén! Eh. Hogy átdöfnék ellenfelük .. hogy igaz volt a vád. S mégúgy virít is vérmes ifjusága! Hagyj engem békén: nincs dolgom veled.. szájhősök. fickó...kimondom kereken! Nem jól beszélsz. kölyök! Gyerünk. De esküszöm. csak cselezz El én. Csak így leráznál? Lányom merted ölni: Ha engem ölsz meg. mocskolnak. kölyök! Elhúzom én a nótád..Álljon ki énvelem! Gyerünk. nemesi becsületszavamra! CLAUDIO LEONATO ANTONIO Közéjük áll. Urak. Hagyj! Isten látja. gyaláznak.. kishugom szerettem S megölték rágalommal senkiházik. És ezzel vége! Testvér! Eh ..

akit kerestünk! Mi újság. aki övön alul szúr vele. hogy szétválassz egy majdnem-összecsapást. Leonato meg a bátyja.. húzd csak elő a szerszámod . hogy ebből kihívás legyen! BENEDETTO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO BENEDETTO CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO BENEDETTO CLAUDIO 52 . Uram. Püff neki! Adjatok markába hozzá új bökőt. Már azon voltunk. Ehhez mit szólsz? Nem lettünk volna párviadalra ifjak a két vén gyerekhez? Igaztalan perben nincs értelme a vitézkedésnek. de van. Benedetto jön DON PEDRO CLAUDIO BENEDETTO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO BENEDETTO CLAUDIO No nézd csak.. itt jön az. meghallgat minket ő még! Meg ám! S valaki megkeserüli! Leonato és Antonio a házba vonul. ha te űznéd el. ha épp énvelem gyűlt meg a bajod. mi a teendő. Nem villogtatnád az eszed? Itt van. búsuljon a ló . signor! Majdnem arra érkeztél. sápadt! . kérlek. barátom! Nagy a feje. fenség! Isten hozott.LEONATO DON PEDRO LEONATO ANTONIO Uram. Éppen kettőtöket kereslek. Ha úgy van. tudja ő. Nem-é? Gyerünk innen. amit villogtassak.de te vagy olyan legény. hogy kipróbáljuk. hogy lóvá tedd a búbánatot. Kihúzzam? Övön hordod az eszed? Övön senki sem hordja az eszét.úgy biztatlak. Esküszöm. le tudja-e harapni az orrunkat két fogatlan vénember. mert nagyon megszállt bennünket a melankólia: azt szeretnénk. Súghatnék egy szót a füledbe? Isten ments. sziporkázásban is kiállok veled bajra. mert ez a legutóbbi beletörött a bökésbe. Válassz új témát. uram. signor? Üdvözöllek. hüvelyében.Beteg vagy? Vagy haragszol? Szedd össze magad. Nem hallgatlak. Sebaj. mint valami hegedűst mert mulatni szeretnék. Szavamra. egyre sápadtabb! Csakugyan dühös lehet. Mi is téged kerestünk már mindenütt.

Állj helyt.mondom én -. hogy: gyáva.vágja rá -. Az öregúr lánya mindent elmondott. „Finom ám . páratlan koponya.mondom én -. hogy neki ugyan édesmindegy.s hozzátette.mondja -.” „Nem . Azt találtam mondani.” .„Az ám feleli -. kereken.” .„Meghiszem azt . otrombanagy.” . Öcséd. Itt hagylak: folytasd csak ezt az anyámasszony-katonája-fecsegést! Úgy villogtatod a sziporkáidat.mondom én -. Csorbuljon ki a pengém.addig is: béke vele! (Távozik) Ez komolyan beszélt! De milyen komolyan! S fogadni mernék: Beatrice szerelme szállt a fejébe. De vajon mikor rakhatjuk föl a vad bika szarvát a megszelídített Benedetto homlokára? S alája a feliratot: „Itt látható Benedetto mint házasember?” Isten veled. ha föl nem vágom derekasan! . Úgyis kívántam már valami jó mulatságot. azt kedd reggel letagadja: két nyelve van. Így volt. Mindent.„Jó ám feleli -. Lakoma készül. annyi szent. Elmondom.nem tréfálok. fiú! Ne feledd. uram. (Fennhangon) Hadd hallom válaszod! Állok elébe.” „Dehogyis . ahogy óhajtod.” .Köszönöm szépen .„Nem . Messinából megszökött. mikor elbújt a kertben. hogy magasztalta Beatrice az eszedet múltkorában. sőt kétágú nyelve!” Így kiforgatta egy óra alatt minden virtusodat. mert nem sokat nyom a latban. amikor óhajtod. Megöltél egy drága hölgyet: haláláért még meglakolsz.BENEDETTO (fojtott hangon) Rongy ember vagy . mindent! S tegyük hozzá: Isten szeme látta. mint a nagylegények a kardjukat. de végül csak fölsóhajtott. de hogyha nem gyűlölné halálosan Benedettót. hogy szellemed finom. vagy a szemedbe mondom. mert egy kereke hiányzik.” .mondom én -.Süketfajd nem lesz? Ficánkol az eszed.„Nem . amire hétfőn este megesküszik. Ezzel a csupasz állú ifiúrral még találkozunk . jó esze van. amivel óhajtod. lakoma? Az ám! . Hajlandó vagyok kiállni.épp most hívott meg borjúfőre és kappanpecsenyére. hisz több nyelven beszél. de a sziporka . mert nem sok vizet zavar. Fenség. mit mondtam.hál’ istennek senkiben sem tesz kárt. a fattyú. Közös erővel megöltetek egy ártatlan. akkor eszeveszetten szeretné. véknyan csörgedezik.” . hogy te vagy a legremekebb férfi egész Itáliában! Erre aztán tiszta szívből sírva fakadt . s oda lyukadt ki. köszönöm sok jóindulatodat: meg kell válnom kíséretedtől.mondja -.„Páratlan hát . nagy szellem. CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO BENEDETTO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO BENEDETTO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO 53 . Kihívott párbajra? Ki ő. drága hölgyet.

s azt is. de a tetejibe még valótlan hazugságot is állítottak. s inkább a vérem pecsételje meg.. mikor ennek az embernek elmondtam. hadd legyen vége a vallatásnak. mikor zekéjét.s ám öljön meg a gróf! Megtévesztettem tefenséged szemét is: de amit még a ti bölcsességetek sem vett észre.. Gazságom jegyzőkönyvbe került.hazudós rongy emberek. Először is azt kérdem: mit követtek el? Harmadszor azt kérdem: mi a vétkük? Hatodszor és utoljára: miért vannak fogságban? S végezetül: mi a vád ellenük? Derekas taglalás: a megadott beosztás szerint. Száz szónak is egy a vége: nem kívánok én már semmit. világos gondolatmenet. másodszor is hitelvrontást követtek el. Hero kisasszony megrágalmazására.. csak hogy lássa Margarétát Herónak öltözve. Tefenséged hallgasson ki .. Öcsém két embere . hogy az öcsém megszökött? Gyertek csak.. mint a kard? Mint mérget ittam mindenegy szavát! Hát testvéröcsém bujtott erre föl? Jön Lasponya. hadd szállok magamba... s engem. ami gazembernek kijár. Nem azt mondta. hát akkor akár el is hajíthassa azt a híres mérlegjit! Akármilyen fene képmutatók vagytok is. meg amikor elmondtam. Szavamra mondom: egyértelmű. hogyan vezették tefenségedet a kertbe. emberek. fenség. Don Juan. de az eszét otthon hagyja! Óriás a majomhoz mérve: de azért a majom valóságos professzor az ilyen emberekhez képest. hogy nem lehet eligazodni a szaván. először is hamis tanúvallomást tettek.. Kihallgatták szavam ma éjjel. csinos figura az ember. mint hogy szégyenszemre újabb gazsággal tetézzem! A kisasszonyt sírba vitte a gazdám meg a magam hamis vádaskodása. mi majd a képetekre mászunk! Mi ez?... Furkó és az őrség Corradóval és Boracchióval LASPONYA DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO LASPONYA DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO BORACCHIO DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO 54 .. s végezetül . Ki ellen vétettetek. Tudakold.. De csendesedj most. uram. hogyan fogadkozott a gróf. urak. nadrágját magára veszi.DON PEDRO CLAUDIO DON PEDRO Mondhatom. hogy így fognak benneteket vallatóra? Ez a tudós strázsamester olyan akkurátus. hogy mit vétettek? Őrség! Mit vétettek ezek az emberek? Hát. Nem úgy hasít ez beléd.megkötözve! Boracchio az egyik?. ha az Igazság istenasszonya ráncba nem szed benneteket. harmadszor pediglen igazolatlanul bizonyítottak. hogyan bujtott fel testvéröcséd. hogy megszégyeníti Herót az esküvőjén. amikor rátértem. s hatodszor és utoljára rágalom alá helyeztek egy kisasszonyt.. amint édeskedem vele. Mi a vétketek? Kegyes herceg. azt ezek az együgyű bolondok fölfedezték.. csak azt.

FURKÓ Jön a házból Leonato és Antonio a jegyzővel LEONATO BORACCHIO LEONATO BORACCHIO LEONATO CLAUDIO DON PEDRO LEONATO 55 . Te válaszd ki bosszud! Találj bünömre olyan büntetést.. hogy lányom föléleszd. Mint akkor. légy öcsémmé! Van egy leánya testvéremnek is: Szakasztott mása elhalt magzatomnak. gaz! Magad rágalmazod most. amikor beléd szerettem! Na. A velejéig áruló bitang! Meg is szökött a gonosztett után! Te drága Hero! Képed úgy ragyog fel. Jegyezzétek föl hőstetteitek közt! Ezt jól csináltátok.Te meg . vigyétek innen a dilikvenseket! Azóta már a mi notórius jegyzőnk kellő reformációt adott signor Leonatónak a kázusról. Csak egyet el ne felejtsetek. S egy elszelelt. Úgy éljek. ki leheleteddel Megölted tiszta lányom? Én. gyön nagyurunk.BORACCHIO DON PEDRO CLAUDIO LASPONYA Ő . ki szintén cinkosod volt. foglaljátok írásba.. Jól elkerüljem! Melyik köztük az? Ha megrontód kivánod látni: rám nézz! Te vagy. Nem csak te. te pribék..és busásan megfizette munkám. signor Leonato meg a jegyző! Melyik az a gaz? Hadd nézem meg arcát. Csak tévedésből. Hogy ha még egyszer látok ilyen embert.. Urak! köszönöm leányom halálát.. És énekeld azt csontjai felett Az éjszakában. De szólanom kell.. Az lehetetlen. Emitt áll még két tisztelt férfiú. hogy én is! De hogy megenyhüljön e jó öreg. Nem szabhatom rád. Azt kérem csupán: Hirdessétek ki egész Messinában. hogy szamár vagyok! Ehol ni.Ha még megihlet bánatos szerelmed A kriptájára sírverset szegezz. urak: mihelyt lesz rá érkezéstek. csak én. S jöjj házamba reggel: Ha nem lehettél vőmmé. Mily ártatlan halt el Hero! .. Mit ő kiszab rám. tagadhatatlan.. Nem is tudom.. Bármit vétettem is. Milyet kivánsz.. Vállalnék bármily súlyos büntetést. hogyan kérjem türelmed.

ezennel alázatosan hozzájárulok a távozáshoz . hát csak Isten őrizzen attul is.. Isten áldja kegyelmedet. Ma este búcsuzom. hogy ez a dilikvens. Azonföllyül. mit tesz. Isten adjon ezerannyit! Elmehetsz. hogy te magad fenyítsd meg másoknak okulására. s kérlek.köszönöm. mint a háládatos és tisztességtudó ifjabb degenerációhoz illik . nemes nagyúr! Nagylelküséged könnyekre fakaszt.hanem aztat sohanapján adja meg nekijek! Úgyhogy most már a népek igencsak megkeményítették a szívüket. Lelkemre.. minden jót kívánok kegyelmednek. Úgy látom én. Kérlek alássan. Megrögzött cinkost hagyok itt tekegyelmeddel.dicsértessék érte az Úr neve! Ezt tedd el fáradságodért. meghiggyed. Isten tartson meg egészségben. Ajánlatod hálásan fogadom: Tiéd az árva Claudio! Várom tehát holnapra jöttödet. Ma éjjel Herót gyászolom. szomszéd! Ég áldjon. hogy ezek egy bizonyos Huncutról povedáltak. nem! Nem tudta. még az sincs fölróva. Kérlek alássan. a lány is cinkosuk: Bátyád bérelte föl. az a fülibe egy karikán kulcsot meg lakatot visel. Ártatlanul és jóhiszemüen Komédiázott . uram. Meg aztán az őrség hallotta. míg velem beszélt. urak. Gyerünk.tanusíthatom. urak! Úgy lesz. Aszondják. Leveszem válladról a foglyok gondját . és Isten neviben pénzt vág ki az emberekbül .és ha kívánatos ama boldog találkozás. hogy majd errül is tétessék említés az ítéletben. CLAUDIO Ó. ez a bűnöző itten engemet szamárnak titulált. s nem adnak egy fabatkát se az Isten nevire. mit Herónak kináltál S kialszik bosszúm. uram. LEONATO BORACCHIO LASPONYA LEONATO LASPONYA LEONATO LASPONYA LEONATO LASPONYA Lasponya és Furkó távozik LEONATO ANTONIO DON PEDRO CLAUDIO Don Pedro és Claudio távozik 56 .S mindkettőnk után ő lesz örökös. Tekegyelmed úgy szól. errül is faggassák ki! Köszönöm gondod s tisztes fáradozásod. Még ezt a gazt És Margarétát szembesíttetem. holnap reggelig! Ég áldjon! S holnap jöttök majd. Nyújtsd néki azt.

de nem sért. De ha szerelemről van szó. igazán.úgy veszedelmes a női szerszám. ismer engem. Ismer engem. hívd már Beatricét .. hiába..Bajban ám. Margaréta. nem születtem poéták csillaga alatt.gondolom. járj a kezemre. szín Leonato kertje. Én nem tudok ünnepélyes szólamokban udvarolni. bizony.. Lovagias szerszám.erre csak az ugrik be: „ostoba” .LEONATO El a gazokkal! Szóljon Margaréta: Hogyan sodródott össze egy latorral? Leonato és Antonio a házba vonul. mint én. a kerítők legelső kenyéradója. édes Margaréta. Fönt a mennyben. Bezzeg a te szerszámod tompa. Tudja.erre meg az vág. csak a bökő elé tartsátok . a legendás úszóbajnok. küldöm hát Beatricét .próbáltam. ha énekelni kell. el nem zenghetem ..pelenkás rím! „Gyötör” ..rá is szolgálsz.inkább megadom magam. egy se kente-fente össze magát úgy a szerelem lépével. mint a játéktőr: bököd.erre csak azt találom. hogy szólhassak Beatricével. hogy: „nedves” . segíts hozzá.bugyuta rím! Csupa szerencsétlen kádencia! Nem. Ha van. No. hogy „ökör” . s lábadhoz teszem még a pajzsom is.marha rím! „Oskola” . szedi majd szaporán! MARGARÉTA BENEDETTO MARGARÉTA BENEDETTO Margaréta bemegy a házba.... követi őket a jegyző s az őrség a foglyokkal 2.nem. s úgy fölmagasztallak. én szegény fejem! Rímekben. mondhatom. meg mind az a rengeteg sok hajdani szoknyabolond akiknek neve oly felségesen görög a jámbusoknak sima útjain . Hogy ne kerüljön fölém élő ember? Hát örökké magányosan kucorogjak a sutban? Jó szerszám az eszed: gyors. „Kedves” . Inkább a bökőd ajánlanád: pajzsunk nekünk is van. 57 ... Írsz érte egy magasztaló szonettet szépségemről? Írok én. neki is van lába. Margaréta: lányt nem akar sérteni. Leánder. vagy Troilus. Ha van. míly bajban vagyok. Kérlek. mint az agár. . s harap is. hogy élő ember föléd nem kerülhet ... Benedetto énekel Ámor isten. Jön Margaréta és Benedetto BENEDETTO MARGARÉTA BENEDETTO MARGARÉTA BENEDETTO MARGARÉTA BENEDETTO Kérlek.

csók nélkül. Kiforgatod szavaimat azzal a forgószéleszeddel! De hadd mondom meg világosan: Claudio azóta megkapta kihívásomat. mert futva jön valaki. míg a harang szól. túlontúl okosak vagyunk ahhoz.azért jöttem.mert nem venném a lelkemre. Aki manapság nem csináltatja meg a síremlékét még életében. amit Claudióval végeztél . amit barátom gyűlöl. Te is. hogy gyáva! De most mondd meg. Épp ezért tanácsos. Mert azok együtt a rossznak olyan jól szervezett birodalmát alkotják. aki önmagát dicsérné. hogy ezt halljam! Kemény szavakat hallott tőlem .maga kürtölje világgá a tulajdon érdemeit! Amint én is teszem. Ebből a vallomásból nem sok okosság derül ki! Húsz bölcs ember közt egy sem akad. mit gondolsz? Micsoda kérdés! Egy óráig a jajveszékelés. Ennyit az öndicséretről. mihelyt kívánod.bolond lukból bolond szél fú . Ó. hogy a bölcs .hadd csókollak hát meg! A szó csak elszáll. signor. hadd indulok meg azon is. Hát te melyik jó tulajdonságom miatt szenveded el a szerelmet? Elszenvedem! Ez a szó telitalálat! Bizony. hogy abban egy talpalatnyi hely sem jut jó tulajdonságnak. hogy szeressem azt. akkor maradj! „Akkor” maradjak? Most hát búcsúzom. hát jössz. tehát megyek . hogy békésen valljunk szerelmet. s még egy negyedóráig a könnyezés . De mielőtt megindulok. Magam tanúsítom.ha csak a lelkiismeret férge nem furdalja . Régi. s megyek.bolond lukat nem csókolok. hogy rászolgálok! De mondd már hogy van kuzinod? Nagyon rosszul. jámbor eleink korában járta jó szomszédok között. gondolom. régi mondás ez. Beatrice. 58 BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO . ha hívlak? BEATRICE BENEDETTO BEATRICE Jövök. elszenvedem a szerelmet: akaratom ellenére szerettem beléd. annak emlékezete csak addig él. kérlek: melyik rossz tulajdonságom gyújtott szerelemre? Valamennyi. Bízz Istenben. Szíved ellen. én is.vagy ha nem: szemébe vágom. S az meddig tart.Jön Beatrice Édes Beatrice. s az özvegy sír. Ha ellenségnek tekinted szíved: hadd gyűlölöm meg én is! . szeress és gyógyulj meg! Megyek már.ha náthás nő. S te hogy vagy? Én is nagyon rosszul. s hamarosan én is megkapom válaszát! . mint a szél .

megöltük szűzedet! Ünnepélyes gyászmenet Zengjen könnyes éneket! Éjfél. Jöjj.. BALTAZÁR CLAUDIO 59 . Évről évre gyászolok. (egy pergamenről olvassa) Sírba vitte rágalom Herót. majd int Baltazárnak) Most zene szóljon. Életében lepte sár. szemedbe vesszek! Persze hogy megyek veled a bácsikádhoz! BEATRICE BENEDETTO Mind bemennek a házba 3. szín A kripta előtt. énekeld a gyászdalt! (énekel) Éj. signor. öledben haljak..velük Baltazár s a zenészek CLAUDIO EGY ÚR CLAUDIO Ez Leonato kriptaboltja itt? Ez.. jöjj azonnal! Nem jössz velem. hírt hallani? Szívedben éljek. fedezd el bűnömet! Jaj. a herceget meg Claudiót lépre csalták. Úrrá lett a vádakon.. Majd ha én már nem leszek! (A kriptára tűzi a pergament. Claudio és kisérőik gyertyával jönnek . Kiderült. aki itt pihen.. siess bátyáduradhoz: nagy kavarodás van otthon. bús anyánk. gyászosan.. jó uram. borúlj le ránk. fényesen.Ursula sietve jön URSULA Kisasszonyom. Kérlek. Ásíts. Holt porában. Sírba tér a holt.. Zengje hírét versezet. Don Juan főzte ki az egészet.. Gyászosan. gyászosan. hogy Hero kisasszonyt hamisan vádolták. Elnyugodhat hűlt porod. Don Pedro. kriptabolt. Most köríti fénysugár. Gyászosan. de ő maga megszökött.

Atyám.. bucsúzzunk: ki-ki elvonul. A gyászra nász jön. (Antonióhoz) Tudod tisztedet: Testvéred lányának leszel ma apja. hogy ártatlan leányod? Ártatlan Claudio s a herceg is: Egy megtévesztés áldozatai. Mi is menjünk.. mely eddig könnytől gyöngyözött. szín Csarnok Leonato házában. Ursula FERENC LEONATO Nem megmondtam. Húzódjatok be egy másik szobába. és ti is. Margaréta. virradat dereng. Ferenc barát.. kérnem kell majd szolgálatod.. Beatrice. Köszönjük. Jön Leonato. Benedetto. CLAUDIO DON PEDRO CLAUDIO Mind elvonulnak 4. és öltsünk más ruhát: Vár Leonato még ma délelőtt.. Miben. hogy minden jóra fordult.. signor? Hogy egybeköss... S az ifju Claudiónak szánod őt.. De én is. Hero. S ha hívunk. signor. lányom. elmehettek: Isten áldjon! Urak.DON PEDRO Urak. ANTONIO BENEDETTO LEONATO ANTONIO BENEDETTO FERENC BENEDETTO 60 . Nos. így vagy úgy.. Boldog vagyok. jó reggelt! Fáklyát oltsatok! Már farkas nem jár. S oszlatja szét a napszekér előtt Álmos Keletnek ritkuló homályát. Szemrebbenés nélkül hozzáadom. ..Signor Leonato. úgy igaz. jertek majd álarcosan! Ez órában jön Claudio s a herceg Amint igérték.. De Margaréta részes volt az ügyben .Bár akaratlanul vétett -. nemes komornák. Hogy húgod jó szemmel tekint reám. Antonio. vagy gúzsba.. s szebb jövőbe lát A szem. mert adott szavam szerint Meg kellett volna vívnom Claudióval.. amint Ez kiderült a vizsgálat során.

LEONATO FERENC Jön Don Pedro és Claudio kísérő urakkal DON PEDRO LEONATO CLAUDIO LEONATO Antonio távozik DON PEDRO CLAUDIO BENEDETTO Antonio visszatér az álarcos hölgyekkel CLAUDIO ANTONIO CLAUDIO LEONATO 61 . Nem esküszöl meg pap előtt vele. Ne félj.. S én segítelek. Hogy február borong a képeden. . Hogy testvérem lányával frigyre lépsz ma? Állnám szavam. Antonio.LEONATO BENEDETTO LEONATO BENEDETTO S lányom szemelt ki néki. aranygomb lesz a szarvadon. amit mondtál. signor.. míg kézen fogva őt. Claudio meg jómagam Szemed szemmel tartottuk. Rászántad hát magad. felleg és vihar? A szilaj bika juthatott eszébe.. S egész Európa ünnepelni fog. Midőn a szent barom hátára szállt! Csodásan bőgött Juppiter-bika. mert a borja. De jön már hercegünk és Claudio! Szép jó reggelt e szép gyülekezetnek! Szép jó reggelt fenségednek s a grófnak! (Claudióhoz) Vártunk reád. Így igaz! S én rá szerelmes szemmel visszanézek. amit kivánok. S a herceg.. már itt a pap. barát! Szívből kivánom.De rám is számadás vár.s ezennel átadom neked. mutasd meg arcod! Azt nem lehet. ha szerecsen leány is. Merő zimankó. Benedetto! Ej.Kedves. Hogy te is kivált Kivánd. lám. Mint Juppitert Európa ősanyánk. Szádon keresztül épp úgy bőg reám. Enyém tehát. mi lelt. Melyik hölgy az én jövendőbelim? Ő az . hogy ma itt A házasok tisztes sorába lépjek (Ferenchez fordul) Ehhez kérem segítséged. Hívd őt. Hogy mit kivánok?. Még számolunk! .. Jó reggelt.. Mit kivánsz hát? Talányos volt. S ilyen bikának kellett hágnia Atyád párját is.

imádsz. ha elfogadsz. Te sem szeretsz? Nem jobban. csak viszonzom barátságodat. mint tanácsos.míg szerettél. Esküdtek. mit kivánsz? Te nem szeretsz? Nem jobban. De húgom.esküszöm! Itt egy lapon barátunk kézirása: Saját gyártmányú döcögős szonett Beatricéhez esd! S itt egy levél Kuzin zsebéből . mint tanácsos. míg élt a vád. (Leveszi álarcát) Egy másik Hero! Az vagyok valóban. hogy . Véget vetek megdöbbenéseteknek: Mihelyt a szertartásnak vége lesz. Ez Benedettóhoz fohászkodik! HERO 62 . mert esküdtek. Esküdtek. aki meghalt! Csak addig volt ő holt. Én voltam első asszonyod.szokjátok meg a csodát! S vonuljunk most a kápolnába tüstént! Lassan. Hero holta mint volt. Nos. hogy szereted! És őt is Benedetto . hogy te értem elepedsz. De addig . S amily való. A régi Hero! Hero. CLAUDIO HERO DON PEDRO LEONATO FERENC BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE BENEDETTO BEATRICE LEONATO CLAUDIO Szó sincsen arról. Egy Herót szennybe öltek. Élek én. Akkor bátyád s a herceg s Claudio Tévedtek. jól tudom.CLAUDIO HERO Nyújtsd hát kezed e szent barát előtt: Hites társad vagyok. míg éltem S te voltál első férjem . Elmondom bőven. hogy te értem meggebedsz. hogy élek: lány vagyok. barát! Melyik Beatrice? (leveszi álarcát) Engem neveznek úgy. Akkor hugom meg Margaréta s Ursula Szintúgy tévedtek.saját kézirása. Tehát nem szeretsz? Nem. mikor esküdöztek.

hercegem. hogy faképnél hagyod Beatricét. sógorságba keveredtünk.BENEDETTO BEATRICE Csoda! Önkezünk tör önszívünk ellen! Gyere hát. hej! Zene. Egy egész kollégiumra való fúrt agyú diák se tudna engem úgy ugratni.Zenét. mert a sógorasszonykám sincs fából! Hagyd el! Cimborák vagyunk! Táncoljunk egyet esküvő előtt. akkor meg se merne fordulni az ember egy csinos rokolya után! Egyszóval: ha énnekem házasodni tetszik. s jól szeresd meg a sógorasszonykámat! Már reméltem. de savanyú vagy! Asszonyt. akkor nem érdekel. elfogták útján Don Juant. tánc . hogy már dögrováson vagy. úgy látom. hogy eddig milyen csökönyös voltam. De a napvilágra mondom: csak a heves unszolásnak engedek! Életmentés ez: megsúgták nekem. hogy kapkodhattál volna a magad fütyköséhez. hogy a világnak mit tetszik szólni hozzá! Sose piszkáljatok azzal.punktum! Hogy rólad is szóljak.Húzd rá! . Benedetto? Mondok valamit. Elég! Majd betapasztom én a szád! (Megcsókolja) Hogy ízlik a házasság.de esküszöm a fényes napra: könyörületből teszem! Nem kosarazhatlak ki. Ne gondolj ezzel holnapig! Ne félj. De hisz kapkodhatsz ahhoz így is. törődöm én holmi szatírákkal meg epigrammákkal? Hisz ha ilyen elmeszüleményekkel tönkre lehet tenni valakit. Azt hiszed. hogy könnyítsünk a szívünkön . hercegem.Ej. elveszlek . hogy a sodromból kijöjjek. mert az ember változandó . Claudio: össze akartalak kaszabolni.meg a párunk cipellőjén! Táncolni ráérünk utána is. mert akkor én egy fütykössel úgy átsegítettelek volna a másvilágra. asszonyt szerezz! Akkor kerül majd jó kézbe a fenséges pálcád! Fenség.oOo - BENEDETTO DON PEDRO BENEDETTO CLAUDIO BENEDETTO LEONATO BENEDETTO Követ jön KÖVET BENEDETTO 63 . S fegyver közt hozták vissza Messinába. Csakazértis előtte! . hát csak maradj egy darabban... de most már. Javaslok majd jó büntetést! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful