Biotehnički fakultet Bahrudin Hrnjica dipl.ing.maš.

UNIVERZITET U BIHAĆU BIOTHENIČKI FAKULTET
Materijali za predmet Osnove Mašinstva – Vježbe
I - Tehničko crtanje – Predstavljanje i projiciranje
Aksonometrija
Zadatak 1: Prikazati predmet u aksonometrijskim projekcijama, i to izometriji,
dimetriji i kosoj projekciji.

Zadatak 2: Na slici je prikazana kocka u perspektivi, koja je izbušena sa lijeve strane. Prikazati datu kocku u aksonometrijskim projekcijama, i to
izometriji, dimetriji i kosoj projekciji.

Ortogonalna projekcija Na narednim slikama skicirajte nedostajuću projekciju.maš. Zadatak 3: Zadatak 4: .Biotehnički fakultet Bahrudin Hrnjica dipl.ing.

Biotehnički fakultet Bahrudin Hrnjica dipl. Zadatak 5: Zadatak 6: .maš.ing.

ing. Zadatak 7: Na narednim slikama na osnovu ortogonalnih projekcija skicirajte izometrijski prikaz elementa. Zadatak 8: .Biotehnički fakultet Bahrudin Hrnjica dipl.maš.

maš. Zadatak 9: Zadatak 10: .ing.Biotehnički fakultet Bahrudin Hrnjica dipl.

ing. Zadatak 11: Zadatak 12: .Biotehnički fakultet Bahrudin Hrnjica dipl.maš.

maš.ing. Kosa projekcija sa 450 Rješenje je ponudjeno samo za kosu projekciju sa sva tri ugla 45. 30 i 60 stepeni respektivno.Biotehnički fakultet Bahrudin Hrnjica dipl. RJEŠENJA: Zatatak 1. . Čitaocu se ostavlja da skicira ostale aksonometrijske projekcije. Izometrija Dimetrija Kosa prjekcija sa 300 Zadatak 2. Čitaocu se ostavlja da dovrši zadatak. Rješenje je ponuđeno za Izometriju.

maš. Zadatak 4. .Biotehnički fakultet Bahrudin Hrnjica dipl. Zadatak 3.ing.

Zadatak 5.ing. Zadatak 6.Biotehnički fakultet Bahrudin Hrnjica dipl. .maš.

ing.Biotehnički fakultet Bahrudin Hrnjica dipl.maš. Zadatak 7 Zadatak 8 .

Biotehnički fakultet Bahrudin Hrnjica dipl.maš. Zadatak 10 . Zadatak 9.ing.

Zadatak 11. Zadatak 12.ing.maš. .Biotehnički fakultet Bahrudin Hrnjica dipl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful