Број бодова ____________

Ученик _____________________

Школско такмичење из
Трговинског пословања

ТЕСТ
1.) Наброј четири општа фактора локације продавнице:
а) ________________________________________
б) ________________________________________
в) ________________________________________
г) ________________________________________
2.) Каре – тезга је:
а) тезга за излагање теже и крупније робе
б) полица са перфорираним носачима
в) тезга у виду правоугаоника или квадрата, са слободним средишњим
простором за продавце
г) тезга у класичним продавницама, иза које стоји продавац
(заокружи слово испред тачног одговора)
3.) Губици на роби представљају сва смањења која се јављају на роби, а односе се
на њену тежину, запремину, површину или њен квалитет.
а) кало је губитак тежине или запремине која настаје расипањем робе или
изливањем течности
б) квар је губитак који настаје због природних својстава робе (труљење,
врење, појава плесни итд.)
в) лом је губитак на запремини, приликом транспорта
г) кало је природни губитак тежине или запремине робе који настаје услед
сушења или испаравања
(заокружи слова испред тачног одговора)
4.) Битни фактори радне средине најчешће се сврставају у три групе:
а) ________________________________________
б) ________________________________________
в) друштвене
(допуни)
5.) Радна операција је
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___
(напиши тачну дефиницију)

1

) Припрема робе за продају обухвата следеће послове: а) распакивање робе б) обрачун новчаног износа за продату робу в) чишћење робе г) проверавање и дотеривање робе д) наплата новчаног износа за продату робу ђ) паковање робе е) груписање робе (заокружи слова испред тачног одговора) 11.) Витрине – излози деле се на: а) ________________________________________ б) ________________________________________ в) ________________________________________ г) ________________________________________ (наведи поделу) 10.) Гаранција.6.) Узроци штетних утицаја радне средине на здравље радника се сврставају у пет скупина: а) физички б) ________________________________________ в) ________________________________________ г) ________________________________________ д) ________________________________________ (допуни) 7.) Послови припреме продавнице посредно везани за робу су: а) припрема алата за робу б) контрола залиха робе в) припрема материјала за паковање г) излагање робе у продајном простору д) провера ознака на роби ђ) провера функционисања електричне енергије (заокружи слово испред тачног одговора) 9. правно посматрано.) Наведи начине размеравања робе: а) _______________________________________________________________ б) _______________________________________________________________ 2 . представља _______________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ (допуни) 8.

) Узорак робе (мустра) је: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (напиши дефиницију) 17.) У самоуслужним продавницама примењују се следеће врсте распоређивања: а) нормално б) специјално в) хоризонтално г) вертикално д) комбиновано (заокружи слово испред тачног одговора) 13.) Најважнија робна документа потребна за преузимање робе су: а) превозна документа б) ___________________________ в) ___________________________ (допуни) 18.) До рекламације купаца долази најчешће због пропуста: а) ________________________________________ б) ________________________________________ в) ________________________________________ г) ________________________________________ (наведи) 15.) Према ширини асортимана.12. робне куће се деле на: а) ______________________________________ б) ______________________________________ (наведи поделу) 14.) Облици купопродајног уговора су: а) ________________________________________ б) ________________________________________ в) ________________________________________ г) ________________________________________ 3 .) Од понуђених послова заокружи слова испред оних који спадају у план набавке: а) истраживање тржишта продаје б) узорковање робе в) планирање набавки г) коришћење података из финансијског плана д) предиспонирање ђ) избор најповољнијег добављача 16.

) Када настају осцилације у продаји: а) ________________________________________ б) ________________________________________ в) ________________________________________ г) ________________________________________ (наброј) 4 .(наброј) 19.) Органолептичка својства робе су: _______________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (напиши дефиницију) 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful