Judul: terjemah samsul maarif kubro juz 1. Penerjemah: pakpik.

Muqodimah alhamdulilah atas pertolongan alloh, terjemah ikhtisar samsul maarif kubro telah rampung, semogalah dengan dibuatnya ekitab ini, dapat menambah pembendaharaan ilmu kita sebagai bekal menuju negeri akherat dan menetapi ajaran rosul s.a.w. Walaupun ringkas saya yakin kehadiran ebook ini dapat mudah di fahami. Penerjemahan tidak tekstual dan lebih bersifat maknawiah adalah metoda kami dalam menjelaskan majasi kalimat yang ada di kitab samsul ma'arif kubro, dan juga gambar wifik atau rajah terpaksa tidak di tampilkan karena ebook ini secara sistem tidak mampu memprosesnya. Akhirnya, kritik dan saran tetap kami tunggu demi sempurnanya ekitab ini. Pembuat ekitab, pakp1k. BAB HURUF DAN MANZIL. Dalam khasanah islam, huruf hijaiyah memiliki jumlah 28 plus lam alif jadi jumlahnya ada 29. 28 huruf tadi mewakili jumlah manzil selama setahun. Bentuk tiap huruf melambangkan keadaan pada tiap manzil, apakah na'as atau beruntung. Manzil yang punya Huruf memiliki titik tiga adalah masa manzil yang sangat naas. Adapun yang punya huruf titik dua adalah manzil yang setengah naas. Titiknya satu mendekati beruntung. Tidak ada titiknya merupakan manzil beruntung. Huruf yang memili titik 2 yaitu tak, qof, yak. Huruf yang punya titik 1 yaitu nun, fak, khok, dzal, zak, dzod, jim, dzok, ghoin, dan bak. Huruf yang mempunyai titik 3 yaitu tsa, dan syin. Kemudian huruf yang tanpa titik yaitu alif ha dal ro sin shod tho ain kaf lam mim ha wawu lam-alif. BAB MANZIL, HURUF, DAN ANAK. Seperti di jelaskan sebelumnya bahwa tiap manzil di simbolkan dengan hurufnya masing-masing. Berikut penjelasannya, A. Manzil surten. Manzil ini disebut juga manzil nath. Sifat dan keadaan pada masa manzil ini di gambarkan dengan simbol huruf alif. Yaitu ketika bulan berada pada manzil nath, alloh memerintahkan ruhnya (malaikat), turun kealam semesta mengatur semesta raya termasuk dunia, namun tugasnya membuat hawa panas, permusuhan, kekeringan. Dan memang pada manzil ini bertepatan dengan zodiak aries (musim panas). Otomatis anak yang lahir pada manzilg ini bersifat perusak. Jika ingin beramal, lakukan amal jelek kepada orang dzolim (makar, menyerang, dll). Bukhur pada manzil ini adalah merica dan jintan hitam. B. Manzil buthen. Hurufnya bak. Ketika bulan pada manzil ini, atas izin alloh turun ruh (malaikat) yang baik. Sangat cocok buat urusan antara cowok dan cewek (percintaan), membuat rajah, larutan kimia atau obat, pernikahan, membuat cincin, ukiran, tulisan. Anak yang lahir pada manzil ini, hidupnya beruntung, terbimbing, gampang cocok, dicintai mahluk. Uapnya manzil ini kayu gaharu, za'faron, dan menyan arab. C. Manzil tsaroya hurufnya jim. Ketika bulan pada manzil ini, keluar ruh (malaikat) dengan izin alloh yang sifatnya agak baik. Buatlah pada manzil ini rajah, nikah, obat, dagang, safari, mengantar proposal ke pejabat. Anak yang lahir di manzil ini hidupnya beruntung, ia benci kejelekan, dan pelacuran, ia suka damai. Uapnya biji ketan, jintan hitam. D. Manzil dabron.

Manzil awa hurufnya mim. menyan jawa. karena akibatnya jelek. sial. adu domba. turun pada manzil ini malaikat yang kerjanya menebar hawa permusuhan. Manzil sorfah hurufnya lam. F. P. Manzil khorsan hurufnya kaf. Anak yang lahir. ahli membujuk. Anak yang lahir di manzil ini beruntung. jangan menyerang. Menyerang. jangan menghadap raja. Sangat cocok berkumpul dengan ulama. K. Dupanya menyan arab. H. Thorfah hurufnya thok. anak yang lahir pada manzil ini. Jangan berdagang. Jangan buat rajah. Uapnya kayu gaharu. menyepuh pedang. Anak yang lahir di manzil ini dicintai banyak orang tapi ia nakal dan ahli tipudaya/makar. O. N. Jangan safari. I. R. menyan putih. jelek. Dupanya menyan putih. Jangan buat rajah. nyocoki. menyan arab. mengajukan proposal. Manzil iklil hurufnya fak. J. Q. Manzil qolb hurufnya sod. menyan arab. G. lacut. Jangan menanam karena tidak baik akibatnya. tapi sebagian ahli makar dan membujuk. uapnya zakfaron. jualan. Jangan membuat batu mulia. L. menghadap pejabat. anak yang lahir. jangan membuat pakian. hina. Segala perbuatan jelek lakukan pada manzil ini terhadap orang dzolim. ramuan. dagang. Manzil jabhah hurufnya yak. lacur. Dupanya merica. Anak yang lahir pada manzil ini suka bohong. . Manzil natsroh hurufnya ha. Manzil haq'ah hurufnya hak. obat. Cocok membuat baju baru. beruntung. turun atas ijin alloh malaikat yang memunculkan permusuhan dan kerusakan. Anak yang di lahirkan pada manzil ini. safari. Han'ah hurufnya wawu. anak yang lahir pada manzil ini kelak mati sahid. Anak yang lahir pada manzil ini jelek dan hina. dan kerusakan. zakfaron dan gaharu. jangan menyatakan cinta. Manzil ghofr hurufnya sin. Cocok sekali membuat rajah. Manzil simak hurufnya nun. buatlah pada manzil ini penawar racun. anak yang lahir pada manzil ini beruntung. Dupanya kulit delima manis saja. sial. Manzil zabana hurufnya ain. kebencian. Anak yang lahir pada manzil ini. Jangan dagang. Uapnya kulit delima manis. berdoa jelek pada orang dzolim. turun pada manzil ini malaikat yang membuat syahwat bergejolak. sial. kebencian. Uapnya gaharu dan zakfaron.Hurufnya dal. membuat rajah. jangan menanam. dan makar. Turun pada manzil ini malaikat yang kerjanya membuat permusuhan. Anak yang lahir pada manzil ini. Anak yang lahir sifatnya naas /sial. karena akibatnya tidak baik. mengeduk sumur dan sungai. ahli ibadah. tercela. Jangan nikah. Ketika manzil ini cocok membuat rajah. tepungan (berkawan). Cocok melakukan hal jahat pada si dzolim. turun malaikat baik pada manzil ini atas izin alloh. Jangan memotong baju. cocok dengan siapapun. M. membuat baju baru. Tapi berdagang. Turun pada manzil ini malaikat seperti manzil sebelumnya. ia cerdas. jangan merapal mantra. turun malaikat seperti manzil sebelumnya. beruntung. Uapnya biji ketan. E. Manzil dziro hurufnya zak. Jangan membuat baju. jangan melangsungkan pernikahan. turun atas ijin alloh malaikat yang menyebarkan hawa fitnah dan permusuhan. Dupanya menyan arab. obat. karena tiap amal yang di lakukan berakibat jelek kecuali mengubur mayit dan harta. ramuan. Dupanya gaharu dan zakfaron.

V. Anak yang lahir merupakan anak pembawa berkah. Jupiter setahun. dzok. lam. Huruf dingin: dal. anak yang lahir manzil inipun membawa berkah. Sofrowi wataknya api. Zuhl (saturnus) 29 tahun. Atarid (merkurius) 28 hari. ha. penipu. Z. syin. anak yang lahir di manzil ini baik. hina. Anak yang lahir pada manzil ini sial. untuk mengobati sakit panas harus asmaul husna yang hurufnya dingin kering. zak. shod. penipu. ahad untuk matahari. menanam. jika manzil khok maka kelemahannya makanan yang dingin kering seperti tempe. Dupanya gaharu. beruntung. Matahari 365 hari+seperempat hari. basah. Manzil su'ud hurufnya khok. X. Semua jadi 4 wujud yaitu sofrowi. hak. Mustari (jupiter) 11tahun. dan sudawi. pendiam. ain. lacur. Y. Sedang penyakitnya adalah hipersex. Anak yang lahir da manzil in sangat sial. anak yang lahir pada manzil ini lacut. lam) karena panas lawannya dingin. Mars 630hari. anak yang lahir di manzil ini lacut dan kufur. Jelasnya. Maka cukup jelas. mim. Dupanya menyan arab. dingin. Dupanya menyan arab dan merica. lendir. Dupanya menyan arab. Penyakit (kelemahan) seseorang bisa di lihat dari manzil hurufnya. Bulan berada pada posisi tiap tiap zodiak lamanya 2 hari + 3 malam. Semua dari hawa dingin. seperti adlu (ain. S. tak. W. kedelai. Segala amal baik baik akibatnya di manzil ini seperti membuat rajah. Huruf basah: bak. dan pembohong. Venus 25 hari. Manzil akhbiah hurufnya dzal. malas dll. darah wataknya angin. gampang cocok. Kemudian untuk sakit dingin seperti gudik. kho. Huruf panas : alif. Dupanya butrowali. U. jintan hitam dan laos. kecap dll. Selasa mars.dagang hewan. BAB PLANET (kawakib) planet bulan mengelilingi cakrawala lamanya 29 hari + sepertiga hari. tsak. tanah kumpulan. suka adu domba. ghoin. kering. Dupanya gaharu dan menyan putih. wawu. Dan lendir wataknya air. Rabo jupiter. Planet 7 hari. air kumpulan basah dingin. Dupanya kulit delima dan menyan putih. ro. dzal. Manzil saulah hurufnya qof. es. Kita juga dapat melihat watak anak itu dari mizaj hurufnya. Venus 224 hari+seperempat hari. Anak yang lahir pada manzil ini ahli makar dan sial. anak yang lahir di manzil ini suka damai. panas basah. bahwa api adalah kumpulan unsur panas dan kering. Manzil muqodam hurufnya dzod. kering dingin. Huruf dingin: jim. Senin untuk bulan. Manzil baldah hurufnya syin. membangun. Manzil risyak hurufnya ghoin. £. angin kumpulan panas dan basah. membawa berkah. turun malaikat pada manzil ini yang membersihkan hati dan mengajak kebaikan. fak. sin. Manzil dzabih hurufnya tak. ¥. gatal. Zuhl 30 bulan. yak. Atarid 15 hari. kering. cocok selain berbuat jahat pada si dzolim. dal. nun. Ada 4 mizaj huruf yaitu panas. T. Manzil muakhor hurufnya dzok. dzod. kaf. membuat obat. darah. thok. suka goda/membujuk. Manzil nuaim hurufnya rok. memotong pohon. . Manzil bal'u hurufnya tsak. sudawi wataknya tanah. anak yang lahir membawa berkah dan cinta damai. loba. Kamis mustari. qof. obatnya huruf panas.

Juga tertulis di cincin sulaiman a. dan di taruh di kepala tiap akan pergi. Tulis basmalah di kertas dengan misik dan zakfaron dan air mawar sebanyak 121x. Juga tertulis di lisan isa a. BAB KHASIAT BASMALAH Kalimat bismilahirrohmanirrohim (basmalah) itu tertulis di kening adam a.s dengan bahasa suryani. maka dalam tidurnya akan lihat rahasia yang belum terjadi di masa depan. bebas perkara.Jumat venus. Berkata maqotil bin sulaiman. Lalu bacalah sampai tidur. Juga tertulis di sayap jibril a.S MENGHIDUPKAN DENGAN NAMA ITU ORANG MATI berkata arkhorosani. jumat. Jika di baca jelang terbit matahari dan kamu memandangnya. Dari khasiat basmalah jika membacanya sejumlah hurufnya yaitu 786x selama 7 hari berturut-turun dengan niat misal menarik keberuntungan atau menolak kejelekan atau lakunya dagangan. Sabtu zuhl. Jika dibaca di depan si dzolim 50x maka alloh menghinakan si dzolim.s. Siapa yang menulis arrohmanirrohim 50x di kertas dan membaca basmalah 150x pada kertas. aku mencari nama yang mana isa menghidupkan orang mati selama 40 tahun hingga aku mendapatkannya. bacalah seperti tadi. maka akan laku dengan izin alloh. Jika ingin menghidupkan yang mati. setelah salam sujudlah dan berdoa dengan nama ini yaitu ya qodim ya daim ya ahad ya wahid ya somad.s ketika turun kepada ibrohim a. Lalu memanggil malaikat tsaqufah lalu menyebut hajatnya. Dan bukalah dengan zaitun. 300x dan sholawat 300x. Yaitu nama tadi. Hajatnya di kabulkan. maka mencintainya dengan penuh. Jika mau menghadap hakim atau berhutang. Bahwa huruf bak adalah bahaknya alloh (agungnya alloh) dan sin adalah sifat sanak (luhur) nya alloh dan mim adalah mulk (kerajaan) nya. Besoknya.s hingga bisa bicara ketika bayi. Dupai dengan gaharu. Juga tertulis di tongkat musa a. Jika di baca tiap hari selama puasa riadoh 14 hari setiap habis sholat 1000x maka akan melihat malaikat. Jika dibaca di gelas 786x dan di minumkan pada orang yang di cintai. puasalah hari kamis. Jika di tulis 70x di taruh bersama mayit di kafannya. ‫الطريقة الصغرى‬ ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ ‫الجلجلوتيه‬ ‫الطريقه الصغري‬ ‫بدأت ببسم ال روحي به إهتدت‬ ‫الي كشف أسرار بباطنه إنطوت‬ ‫وصليت في الثاني علي خير خلقه‬ ‫محمد من زاح الضلله والغلت‬ ‫ٍ سألتك بالسم المعظم قدره بآج‬ ‫ت‬C‫ل‬D‫ج‬E‫ل‬D‫وت ج‬G‫ي‬E‫ل‬D‫ج‬E‫ل‬D ٍ‫وج‬J‫أه‬ ‫ ج‬EH‫ل‬D‫ج‬ ‫فكن يا الهي كاشف الضر والبل‬ . aman dari pertanyaan munkar nakir. maka akan hidup beruntung. BAB NAMA YANG MANA ISA A. siapa yang puasa 7 hari dan menulis nama ini di hari ke tujuh di kulit kidang dengan air mawar dan laos. Jika airnya diminum orang bebal selama 7 hari maka akan hilang bebalnya. lalu di bawa kepada hakim. kurma dan shalatlah magrib lalu baca 121x.s 500 tahun sebelum di cipta. dan hapal yang ia dengar. Dan bawa tulisan tadi.s dan berkata bismilah ya naru kuni bardan wasalaman ala ibrohim. sholatlah 2 rokaat. Siapa yang berdoa di sholat sobuh dengan nama itu 100x terkabul. aman dari kejelekannya. Jika di tulis pada zodiak pisces di kulit kidang. Siapa yang membacanya jelang tidur 21x aman malam itu dari setan. alloh memberi rizki dari arah yang tak di perhitungkan hingga kaya sekali. Jika dibaca setelah subuh 2500x selama 40 hari.

‫بها جل همي ب ه‪D‬له‪D‬ل‪D‬ت‬ ‫ه‪D‬ل ب‬ ‫وأحي الهي القلب من بعد موته‬ ‫بذكرك يا قيوم حقا تقومت‬ ‫أحد يا الهي فيه علما وحكمة‬ ‫وطهر به قلبي من الرجس والغلت‬ ‫وزدني يقينا ثابتا بك واثقا‬ ‫بحقك يا حق المور تيسرت‬ ‫وصب علي قلبي شآبيب رحمة‬ ‫بحكمة مولنا الحكيم فأحكمت‬ ‫أحاطت بنا النوار من كل جانب‬ ‫وهيبة مولنا العظيم بنا علت‬ ‫سبحانك اللهم يا خير بارئ‬ ‫ويا خير خلق ويا خير من بعث‬ ‫أفض لى من النوار فيضة مشرق‬ ‫على وأحى ميت لبي بط‪D‬يطغت‬ ‫ق‬ ‫أل وألبسني هيبة وجللة‬ ‫وكف يد العداء عني بغلمهت‬ ‫أل واحجبني من عدو وظالم‬ ‫بحق شماخ أشمخ سلمة سمت‬ ‫بصمصام مهراش بحرف مطلسم‬ ‫بمهراش طمطام بها النار أخمدت‬ ‫بنور جلل بازخ وشرنطخ‬ ‫بقدوس برهوت به الظلمه انجلت‬ ‫أل واقض يا رباه بالنور حاجتي‬ ‫ويا أشمخ جليا سريعا قد انقضت‬ ‫ويسر لي أموري يا ميسر واعطني‬ ‫من العز والعلياء عزا تساميت‬ ‫وسلم ببحر واعطني خير برها‬ ‫وأسبل علي الستر واحجب من الغلت‬ ‫وبلغ به قصدي وكل مآربي‬ ‫بحق حروف يا الهي تجمعت‬ ‫بسر حروف أودعت في عزيمتي‬ ‫تبلغنا المال جمعا بما حوت‬ ‫بياه بيايوه نموه آصاليا‬ ‫نجا عاليا يسر أموري بصلصلت‬ ‫أل واكفني يا ذا الجلل بكاف كن‬ ‫بنص حكيم قاطع السر أسبلت‬ ‫وخلصني من كل هول وشدة‬ ‫فأنت رجاء للعالمين ولو طغت‬ ‫وصب على الرزق صبة رحمة‬ ‫فأنت رجا قلبي الكسيرمن الخبث‬ ‫وصم وأبكم ثم أعمي عدونا‬ ‫وأخرسهم يا ذا الجلل بحوسمت‬ ‫ففي حوسم مع دوسم وبراسم‬ ‫تحصنت بالسم العظيم من الغلت‬ ‫وعطف قلوب العالمين بأسرهم‬ ‫علي وألبسني قبول بشلمهت‬ ‫وبارك لنا اللهم في جمع كسبنا‬ ‫وحل عقود العسر بآيوه أرمخت‬ ‫فياه ويايوه ويا خير بارئ‬ .

‫ويا من لنا الرزاق من جوده نمت‬ ‫نرد بك العداء من كل وجهة‬ ‫وبالسم ترميهم من البعد بالشتت‬ ‫فأنت رجائي يا الهي يا الهي وسيدي‬ ‫ففرق لميم الجيش ان رام بي غلت‬ ‫فيا خير مسؤول وأكرم من عطا‬ ‫ويا خير مأمول الي أمة خلت‬ ‫بتعداد أيزام بسنداد كاهر‬ ‫ببهراه تبريز بلم تكونت‬ ‫سراج يقاد النور سرا بتاكر‬ ‫يقاد سراج النور نورا فنورت‬ ‫أباريخ بيروخ وبيروخ برخوا‬ ‫شماريخ شيراخ شروخ تشمخت‬ ‫بيمليخ شمياثا وبانوخ بعدها‬ ‫وداميخ يشموخ بها الكون عطرت‬ ‫علي ما نرم حقا يرون بقنضب‬ ‫بحق تناو يوم زحم تزاحمت‬ ‫كماه بياه مع أواه جميعها‬ ‫بهشكاخ هشكاخ كنون تكونت‬ ‫حروف لبهرام علت وتشامخت‬ ‫وأسما عصا موسي بها الظلمه انجلت‬ ‫توسلت مولنا اليك بسرها‬ ‫توسل ذي عز به العالم اهتدت‬ ‫تقد كوكبي بالسم نورا وبهجة‬ ‫مدي الدهر واليام يا نور جلجلت‬ ‫فيا شمخثا يا شلمخا أنت شلمخ‬ ‫ويا عيطلن غوث الرياح تخلخلت‬ ‫بك الطول والحول الشديد لمن أتي‬ ‫لباب جنابك وارتجي ظلمه جلت‬ ‫بطه وطس ويس كن لنا‬ ‫بطاسين ميم بالسعاده أقبلت‬ ‫بكاف وهايا ثم عين وصادها‬ ‫كفايتنا من كل سوء بشلمهت‬ ‫بحم عين ،ثم سين،وقافها‬ ‫حمايتنا منها الجبال تزلزلت‬ ‫بألف ولم ثم ميم وصادها‬ ‫جزبت قلوب العالمين فأقبلت‬ ‫بألف ولم ثم ميم ورائها‬ ‫تجلت بنور السم والروح قد علت‬ ‫بقاف ونون ثم صاد وما أنطوي‬ ‫من السر والسرار فيها وما حوت‬ ‫بما في كتاب ال من كل سورة‬ ‫وآياته ثم الحروف تعظمت‬ ‫سألتك بالقرآن والكتب كلها‬ ‫بأسمائك العليا بآيات فصلت‬ ‫دعوتك يا رباه حقا وأنني‬ ‫توسلت باليات جمعا بما حوت‬ ‫بسر حروف أودعت في عزيمتي‬ ‫علوت بنور السم والروح قد علت‬ ‫ثلث عصي صففت بعد خاتم‬ .

يا رب لتقضي حاجتي وهي كذا وكذا قضيت حاجته‬ ‫. ومن كتب السم الثالث من التيجان بزعفران وماء ورد في كاغد وعلقها على امراة عازبة تزوجت‬ . ان كتب السم الول من التيجان وسقاه زوجته لن تفعل ما يكره بعد ذلك‬ ‫ومن كتب السم الثاني من التيجان في ورقة صغيرة والقاها في ماء جاري وقال هذا الكتاب كتبته لك‬ ‫. لذالك من حقي ان اطالب كل من يطلع ان‬ ‫لينسى الرد على الموضوع وشكرا لكم جزاكم ال‬ ‫:وهذه هي السماء وفوائد كل اسم على حدا: اسماء التيجان‬ ‫وتسمى باسماء القاعدة او الطريقة ولها كثير من الخواص النافعة وهي اثنا عشر اسما فمن خواصها‬ ‫.‫علي رأسها مثل السنان تقومت‬ ‫وميم طميس أبتر ثم سلم‬ ‫وفي وسطها بالجرتين تشركت‬ ‫وأربعة شبه النامل صففت‬ ‫تشير الى الخيرات للرزق جمعت‬ ‫وهاء شقيق ثم واو مقوس‬ ‫كأنبوب حجام من السر التوت‬ ‫وآخرها مثل الوائل خاتم‬ ‫خماسي أركان وللسر قد حوت‬ ‫بها العهد والميثاق والوعد والوفا‬ ‫وبالمسك والكافور والند ختمت‬ ‫وأزكي صلة مع أجل تحية‬ ‫علي المصطفي والل مع أمة تلت‬ ‫-:تمت وعدتها ستون بيتا وقد أردفها بعض الشيوخ بأبيات في خواصها فقال‬ ‫فهذا هو اسم ال يا قارئ أعتقد‬ ‫واحرص وصن سرا بها السر قد علت‬ ‫ول تبد هذا السم يوما لجاهل‬ ‫فلو كان مع أنثي لكانت بها سمت‬ ‫وان كان انسان يخاف وعيده‬ ‫فل تخشي من بأس الملوك ولو طغت‬ ‫وان كان هذا السم في مال تاجر‬ ‫فأمواله بالربح والكسب قد نمت‬ ‫وان كان مصروع من الجن واقع‬ ‫فصب حميم جثة العون قطعت‬ ‫فيا قارئ السم المعظم قدره‬ ‫عليك بتقوي ال تنجو من الغلت‬ ‫فقابل ول تخشي وحاكم ول تخف‬ ‫وجز كل أرض بالوحوش تعمرت‬ ‫بها العهد والميثاق من عهد آدم‬ ‫وبالمسك والكافور والند ختمت‬ ‫وصلي وسلم يا الهي بكثرة‬ ‫كوبل غمام سائل قد تهطلت‬ ‫علي المصطفي والل والصحب كلهم‬ ‫بقدر نبات الرض والريح ان سرت‬ ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ ‫اخواني بل ان تقرؤو هذه السماء وتتعرفوا على فائتها عليكم ان تعلموا انها مفيدة جدا وانها بمتناول‬ ‫كل مبتدئ واستعمالتها بقدر اهميتها بقدر سهولتها .

Duduklah di atas telapak kaki lalu baca astaghfirullohal 'adzim aladzi lailaha illa huwal‬‬ ‫‪hayulqoyumu wa atubu ilaih wa as aluhut taubah wal maghfiroh li waliwalidaya wa li jami'il‬‬ ‫. Tiap‬‬ . Ketika malam jumat duduklah bersholawat 1000x lalu membaca surat alkahfi 40x. Tiap rokaat baca surat qul‬‬ ‫‪huwa 3x. حاجة قضاها له‬ ‫.السم السابع : اهيا شراهيا ادوناي اصباؤت صبارتون‬ ‫. السم الثاني :دنوا ملخوثوا ديموثون‬ ‫. اليه سبع رجال في منامه او يقظته ويقضوا له حاجته‬ ‫ومن كتب السم التاسع من التيجان في صحن صيني ابيض سبع جمع متواليات ومحاه بعد تمام‬ ‫المدة بماء وشرب منه ومسح بباقيه وجهه وصدره اغناه ال وفتح ال عليه فتحا عظيما ومن كتب‬ ‫. الخوف والمخاوف وقضى دينه‬ ‫ومن كتب السم الخامس من التيجان في ورقة وعلقها على عضده اليمن وطلب من أي انسان‬ ‫. في نومه وبينوا له حاجته‬ ‫ومن ضاع منه شيء او سرق منه شيء فليتطهر ويكتب السم الثامن على فخده اليمن ويدخل في‬ ‫محل خالي ويقرا الدعوة البرهتية مع اسماء التيجان كلها ويطلب من ال ان يرد حاجته اليه فانه ياتي‬ ‫. dan tengah malam 1x. Hari ke 3 muncul khodamnya‬‬ ‫‪BAB DOA MUSTAJAB‬‬ ‫‪siapa yang berhajat pada alloh.السم في ورقة وحملها في راسه غلب خصمه‬ ‫ومن كتب السم الثاني عشر من التيجان في صحن صيني ومحاه وشرب منه جزاء ومسح بباقيه‬ ‫. السم التاسع وعلقه في محل تجارته ربحت‬ ‫ومن كتب السم العاشر من اسماء التيجان في ورقة وعلقها على ضعيف قوي وان وضعه على‬ ‫. السم التاسع :نور بورق ارعيش ارغشيش لغشون‬ ‫.السم الخامس :ثيخوثيم ازيش ارقش دار عليون‬ ‫. Riyadoh‬‬ ‫‪fatihah: diamlah di tempat gelap yang tidak seorangpun melihatmu kecuali alloh. Baca‬‬ ‫. السم السادس :حيثموا ميثوا احيون منون‬ ‫. ومن كتب السم السادس في ورقة بمسك وزعفران وماء ورد وعلقه على راسه امن من كل مكروه‬ ‫ومن كتب السم السابع من التيجان في كفه وقراه ثم ذكر ما في خاطره ونام اتاه قوم من خيار الجن‬ ‫. madu‬‬ ‫‪daging.‪Doa KHODAM SURAT ALKAHFI: riadoh 14 hari yang mana awal bulannya dimulai hari jumat‬‬ ‫.‪muslimina walmuslimat 1000x. aman dari bahaya.‪mulai hari minggu dengan syarat riyadoh tidak makan makanan hewaniah seperti susu. السم الثامن : دهميثا دهليلوا اله ميططرون‬ ‫.‪Dan kholwatlah setelah sholat jumat lalu bakar dupa yang bagus misal gaharu.‪fatihah tiap habis sholat 100x lalu berdoa. ketika membaca dupa harus‬‬ ‫‪menyala.‫ومن كتب السم الرابع من التيجان بمسك وزعفران وماء ورد في كاغد وعلقها على نفسه امن من‬ ‫.السم الول :بشمخ دال هامو شيطيثون‬ ‫. ikan dan telur. Lalu berdoa‬‬ ‫. Tapi buka dengan roti gandum dan zaitun dengan tidak kenyang.السم العاشر :شبيرا شرو اسمخ اشفا اشفون‬ ‫السم الحادي عشر : ملكوت مالخ ملخ مليخا مالخون‬ ‫‪BAB FATIHAH‬‬ ‫‪Siapa yang baca jelang tidur. متعسرة ولدت سريعا وان وضع على ضعيف النكاح قوي‬ ‫ومن كتب السم الحادي عشر في راحة كفه اليمنى وصفاح به احدا احبه حبا كثيرا ومن كتب هذا‬ ‫. menyan jawa‬‬ ‫‪bacalah surat alkahfi tiap habis sholat 1x.السم الثالث : كورعش ارعيشطرخ لخون‬ ‫السم الرابع : دهموث ارخا ارخم ارخيمون‬ ‫. sholatlah 2 rokaat sebelum sholat witir. fatihah dan al ikhlas 3x dan muawidatain. وجهه ودخل على حاكم هابه وقضى حاجته‬ ‫:وهذه هي السماء بالترتيب‬ ‫. Dan puasa 3 hari‬‬ ‫.

Dia memberimu uang dalam kantong. lalu keluar jalan sampai batas desa sambil dzikir 'alloh'. kau akan melihat tempat kholwatmu dipenuhi cahaya. Dupanya menyan arab. Dan 'alloh' 10000x. hamdalah. . Maka ketemu khodam surat ini. Tidak sampai 3 jam. Ketika subuh. Ketika hari ke 14. sholat 2 rokaat dengan cepat tiap rokaat surat al ikhlas 3x dan sholawat 10x. Datang padamu khodamnya memberi salam padamu. Tamat.dapat 2 surat alkahfi. Baca 'alloh' 1000x tiap habis sholat dan ayat 'allohu nurussamawati wal ard' 50x. Jangan takut. berdoa. Doa KHODAM JALALAH: kholwatlah 14 hari dan puasa riyadoh. Kau lihat lafat 'alloh' berbentuk cahaya hingga dapat melihat ruhmu seakan kamu tenggelam di lautan penuh cahaya. Istigfar dan hamdalah masing2 100x. Jika rampung. Jika sudah. Dupa tetap nyala. syaratnya kamu harus ziaroh kubur tiap jumat. Jawablah.