SBT 6(a)/2008 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM BANTUAN TUISYEN (SBT) Panduan: Guru yang telah mengadakan kelas

tuisyen hendaklah membuat tuntutan bulanan bayaran tuisyen sebelum 15hb. bulan berikutnya kepada sekolah pusat tuisyen dengan mengemukakan dokumen berikut: (i) Penyata Senarai Murid Yang Layak Menerima Bantuan Tuisyen/Kehadiran Murid bagi bulan berkenaan dan telah disahkan oleh Guru Besar sekolah pusat tuisyen. (ii) Surat pelantikan sebagai guru tuisyen SBT. KENYATAAN TUNTUTAN BAYARAN TUISYEN BAGI BULAN TAHUN 2010 . MAKLUMAT GURU TUISYEN Nama (Huruf Besar) : No. Kad Pengenalan : Alamat Sekolah/Institusi Pendidikan/Rumah : SEKOLAH KEBANGSAAN BERANGAN (2) TUMPAT, KELANTAN Poskod: Alamat Sekolah Pusat Tuisyen : SEKOLAH KEBANGSAAN BERANGAN (2) TUMPAT, KELANTAN . 16200 .

Kod Sekolah: DBA 6356 Poskod: 16200 Perkiraan Tuntutan Kelas Tuisyen hendaklah dirujuk bersama Borang SBT6(b). Kehadiran Murid : Tahun 4 adalah:........................orang Tahun 5 adalah:........................orang Tahun 6 adalah: orang ____________ Jumlah ============ Jumlah Tuntutan: Bilangan murid yang layak dan hadir X RM10.00 = RM PENGAKUAN

.

Adalah disahkan bahawa sebanyak kelas tuisyen dengan bilangan kehadiran murid SBT yang layak dan hadir adalah orang sebenarnya dilaksanakan oleh saya dan butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar. Tarikh:............................... ................................................... (Tandatangan Guru Tuisyen) PENGESAHAN OLEH GURU PENOLONG KANAN/GURU BESAR SEKOLAH PUSAT TUISYEN Adalah disahkan bahawa guru En/Cik/Puan: . telah melaksanakan kelas tuisyen SBT pada tarikh dan waktu yang telah ditetapkan. Tarikh:............................... ............................................................. (Tandatangan, Nama & Cop Jawatan) DIPERAKUKAN UNTUK PEMBAYARAN OLEH GURU BESAR/PEGAWAI PELAJARAN DAERAH(PPD)/PEGAWAI PELAJARAN GABUNGAN (PPG)/PEJABAT PELAJARAN DAERAH KECIL (PPDK)/PENGARAH JABATAN PELAJARAN NEGERI/WILAYAH(PJPN/W) Tuntutan disemak dan dibayar melalui Cek:.......................(Nama Bank)..No:......................................... bernilai Ringgit Malaysia:................................................................................(RM:..................................) Tarikh:............................... ............................................................. (Tandatangan, Nama & Cop Jawatan) (Guru Besar Pusat Tuisyen/PPD/PPG/PPDK/JPN/W)

.t........... Tarikh:07................ SELANGOR Alamat Sekolah Pusat SK Batu Sembilan..................06.... (Rahimah bt Ismail) Guru Penolong Kanan SK Batu Sembilan....... Tuisyen : Poskod:43200 CHERAS... 4300 Cheras DIPERAKUKAN UNTUK PEMBAYARAN OLEH GURU BESAR/PEGAWAI PELAJARAN DAERAH(PPD)/PEGAWAI PELAJARAN GABUNGAN (PPG)/PEJABAT PELAJARAN DAERAH KECIL (PPDK)/JABATAN PELAJARAN NEGERI/WILAYAH(PJPN/W) Tuntutan disemak dan dibayar melalui Cek:Maybank No:.... Batu 9 Jalan Cheras........SBT 6(a)/2008 Contoh Kenyataan Tuntutan yang dibayar oleh Sekolah Pusat Tuisyen KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM BANTUAN TUISYEN (SBT) KENYATAAN TUNTUTAN BAYARAN TUISYEN BAGI BULAN MEI TAHUN 2008 MAKLUMAT GURU TUISYEN Nama (Huruf Besar) : MAZIAH BT......... Kehadiran Murid : Tahun 4 adalah:4 orang Tahun 5 adalah:3 orang Tahun 6 adalah:5 orang ____________ Jumlah 12 orang ============ Jumlah Tuntutan: Bilangan murid yang layak dan hadir 12 X RM10..(Tandatangan Guru Tuisyen) PENGESAHAN OLEH GURU PENOLONG KANAN/GURU BESAR SEKOLAH PUSAT TUISYEN Adalah disahkan bahawa guru En/Cik/Puan:Maziah bt Ismail telah melaksanakan kelas tuisyen SBT pada tarikh dan waktu yang telah ditetapkan.......00 PENGAKUAN Adalah disahkan bahawa sebanyak 12 kelas tuisyen dengan bilangan kehadiran murid SBT yang layak dan hadir adalah 12 orang sebenarnya dilaksanakan oleh saya dan butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar.........2008 .......... Tarikh: 08......... Kad Pengenalan : ...........................123456 bernilai Ringgit Malaysia:Satu Ratus Dua Puluh sahaja............ Batu 9.. Batu 9.....2008 .........t... Perkiraan Tuntutan Kelas Tuisyen hendaklah dirujuk bersama Borang SBT6(b)........06... 43200 Cheras . Pendidikan/Rumah : Poskod:43200 CHERAS..............(RM:120.......06........ SELANGOR Kod Sekolah:..................................2008 ....... ..........................00 = RM 120.............................. (Abdullah bin Talib) Guru Besar SK Batu Sembilan...t.............. Alamat Sekolah/Institusi SK Batu Sembilan. ISMAIL No...t............. Batu 9 Jalan Cheras.....t.....00) Tarikh:12.....t...........

........... Batu 9........ (Ibrahim bin Sanusi ) Penolong Akauntan W32 Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat ................................2008 .........2008 ......t......................... 4300 Cheras DIPERAKUKAN UNTUK PEMBAYARAN OLEH GURU BESAR/PEGAWAI PELAJARAN DAERAH(PPD)/PEGAWAI PELAJARAN GABUNGAN (PPG)/ PEJABAT PELAJARAN DAERAH KECIL (PPDK)/JABATAN PELAJARAN NEGERI/WILAYAH(PJPN/W) Tuntutan disemak dan dibayar melalui Cek:Maybank No:.....SBT 6(a)/2008 Contoh Kenyataan Tuntutan yang dikemukakan kepada PPD Untuk Pembayaran KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM BANTUAN TUISYEN (SBT) KENYATAAN TUNTUTAN BAYARAN TUISYEN BAGI BULAN MEI TAHUN 2008 MAKLUMAT GURU TUISYEN Nama (Huruf Besar) : MAZIAH BT.......t..........00 PENGAKUAN Adalah disahkan bahawa sebanyak 12 kelas tuisyen dengan bilangan kehadiran murid SBT yang layak dan hadir adalah 12 orang sebenarnya dilaksanakan oleh saya dan butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar.123456 bernilai Ringgit Malaysia:Satu Ratus Dua Puluh sahaja.. Pendidikan/Rumah : Poskod:43200 CHERAS..06........................................ Kehadiran Murid : Tahun 4 adalah:4 orang Tahun 5 adalah:3 orang Tahun 6 adalah:5 orang ____________ Jumlah 12 orang ============ Jumlah Tuntutan: Bilangan murid yang layak dan hadir 12 X RM10....t......... ...........06. Kad Pengenalan : ...... ISMAIL No...... SELANGOR Alamat Sekolah Pusat SK Batu Sembilan........ (Abdullah bin Talib) Guru Besar SK Batu Sembilan....... Perkiraan Tuntutan Kelas Tuisyen hendaklah dirujuk bersama Borang SBT6(b)......2008 . Batu 9 Jalan Cheras.................. Tarikh:07..06................... Batu 9 Jalan Cheras.......................... Alamat Sekolah/Institusi SK Batu Sembilan......... Tuisyen : Poskod:43200 CHERAS... Tarikh: 08......... SELANGOR Kod Sekolah:....00 = RM 120......t........(Tandatangan Guru Tuisyen) PENGESAHAN OLEH GURU PENOLONG KANAN/GURU BESAR SEKOLAH PUSAT TUISYEN Adalah disahkan bahawa guru En/Cik/Puan:Maziah bt Ismail telah melaksanakan kelas tuisyen SBT pada tarikh dan waktu yang telah ditetapkan.00) Tarikh:12..............................(RM:120...t........t.........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful