SOALAN KISSM 1.

Sekiranya berlaku kehilangan fail dipejabat, apakah tindakan yang perlu diambil bagi surat yang baru diterima. a. Membuka fail baru b. Membuka fail khas c. Membuka sampul kecil d Memasukkan kedalam fail lain sementara waktu

SOALAN KISSM
2. Proses memindahkan fail-fail ke Arkib Negara perlulah failmemastikan i. Fail berkenaan tidak aktif 24 bulan ii. Fail adalah bernilai dan berumur lebih 24 tahun iii. Fail tidak dikehendakioleh jabatan untuk urusan harian dan sudah melebehi 5 tahun selepas penutupan iv. Fail disemak sebagai berguna uantu disimpan di Arkib Negara a, I,ii dan iii b. I,ii, dan iv I,ii, c. I,iii dan ic d. ii,iii dan iv

SOALAN KISSM ‡ 3. Dokumen terperingkat ´SULITµ yang dihantar ke jabatan lain tetapi dalam bangunan yang sama hendaklah dibuat a. tanpa melalui beg berkunci tetapi menggunakan sistem satu lapis sampul surat b. menggunakan beg berkunci yang menggunakan sistem satu lapis sampul surat. surat. c.dengan menggunakan sistem satu lapis sampul surat. surat. d. melalui beg berkunci dengan tidak menggunakan sistem satu atau dua lapis sampul surat. surat.

SOALAN KISSM
4. Kertas minit di dalam sebuah fail digunakan untuk i mencatat pengedaran fail ii.mencatat hasil hasil perbinangan iii. merekod surat surat yang diterima iv. Merekod panggilan talipon berkenaan perkara yang dibincangkan a.i dan ii sahaja b. i,ii,dan iii sahaja C i,iii dan iv sahaja d. ii,iiidan iv sahaja

SOALAN KISSM 5.En Suhaimi telah menghantar sebuah fail kepada En Azman tanpa melalui Bahagian Pendaftaran Fail. Tindakan yang perlu dilakukan oleh En Suhaimi ialah Mencatat butir-butir mengenai fail itu kedalam buku butirhariannya. hariannya. b. Mengisi borang perjalanan fail dan menghantarkannya ke Bahagian Pendaftaran Fail. Fail. c. Meletakkan nota ´ fail tidak dihantar melalui Bahagian Pendaftaran Failµ dibahagian kulit fail berkenaan. berkenaan. d. Meminta kerjasama En Azman untuk memberitahu Bahagian Pendaftaran Fail bahawa fail berkenaan ada padanya a.

SOALAN KISSM
6.Kulit fail terperingkat diberi warna tertentu.Kulit fail terperingkat ´Rahsia Besarµberwarna a. Kuning dgn berpalang merah disebelah luar kulit hadapan dan belakang. belakang. b. Merah jambu dengan berpalang merah di sebelah luar kulit hadapan dan belakang c. Hijau dgn berpalang hijau muda disebelah luar kulit hadapan dan belakang d. Merah dgn berpalang merah jambu disebelah luar hadapan dan belakang.

SOALAN KISSM ‡ 7. Mengikut peraturan, surat yang dihantar kepada jabatan kerajaan peraturan, hendaklah dialamatkan kepada Ketua jabatannya mengikut gelaran rasminya kecuali a. Surat itu perlu ditujukan kepada pegawai tertentu, ia tertentu, hendaklah dialamatkan untuk perhatiannya b. Surat untuk tindakan pegawai tertentu,surat itu hendaklah ditulis atas nama pegawai berkenaan. berkenaan. c. Surat-surat yg mempunyai pengelasan keselamatan SULIT Suratdan TERHAD. d. Surat ²surat yang dihantar menggunakan perkhidmatan courier

SOALAN KISSM 8.En Ahmad seorang PT(P/O) telah diarah menanggung kerja jawatan PT kali kedua. Berapa harikah tempoh yang diperlukan bagi melayakan beliau dibayar elaun tanggung kerja? a.28 hari berturut-turut berturutb. 14 hari berturut-turut berturutc. 21 hari beturut-turut beturutd. 30 hari berturut-turut berturut-

SOALAN KISSM
‡ 9. Setiap muka pertama surat rasmi hedaklah menggunakan kerta rasmi (letterhead) jabatan yang sudah bercetak. Tujuan adalah bercetak. seperti berikut kecuali a. memudahkan penerima mengalamatkan surat jawapan. jawapan. b. memudahkan orang ramai mengetahui kedudukan pejabat berkenaan. berkenaan. c. memberi surat itu kuasa dan pandangan yang sepatutnya d. memudahkan ia dikesan apabila hilang didalam manamana-mana fail

SOALAN KISSM
10. Penjawat awam yang menguruskan perkara-perkara perkaraterperingkat ´Rahsia Besarµ apabila menimbangkan soal penyampaian perkara terperingkat kepada orang lain perlu mengamaklan prinsip. a. Berhati-hati Berhatib. Lihat dan kembalikan c. Tertutup d. Perlu Mengetahui

SOALAN KISSM 11. Satu proses klasifikasi penyusunan dan penyimpanan rekod, supaya malumat dapat diperolehi dengan segera apabila dikehendaki dikenali sebagai a. Sistem Fail b. Sistem simpanan rekod c.Sistem simpanan maklumat d.Sistem simpanan rekod berkomputer.

SOALAN KISSM
12. Proses asas yang digunakan bagi menapis penjawatpenjawatpenjawat awam yang dikehendaki melihat perkaraperkaraperkara terperingkat Sulit dikenali sebagai a.Tapisan Sulit b.Tapisan Kasar c.Tapisan Rahsia d.Tapisan Halus

SOALAN KISSM 13. Dokumen terperingkat ´SULITµ yang dihantar ke pejabat lain tetapi dalam bangunan yang sama hendaklah dibuat a. tanpa melalui beg kekunci tetapi menggunakan sistem satu lapis sampul surat b. melalui beg berkunci yang menggunakan sistem satu lapis sampul surat c. dengan menggunakan sistem satu lapis sampul surat d. melalui beg berkunci dengan tidak menggunakan sistem satu atau dua lapis sampul surat

SOALAN KISSM
14. Encik Dee tidak berani mencuba cara baru kerana takut menemui kegagalan .Berdasarkan Tonggak Dua Belas,Encik Dee tidak menghayai nilai a.Amanah dan Tanggungjawab b.Nikmat Mencipta c.Keseronokan Bekerja d.Kerajinan Membawa Berkat

SOALAN KISSM
15. Kertas minit di dalam sesebuah fail dagunakan untuk 15. i. mencatatkan pengedaran fail ii. mencatatkan hasil-hasil perbincangan ii. hasiliii. merekodkan surat-surat yang diterima iii. surativ. merekodkan panggilan telefon berkenaan perkara-perkara iv. perkaradalam fail a. i dan ii sahaja b. i,ii dan iii sahaja c. i,,iii dan iv sahaja d. ii,iii dan iv sahaja

SOALAN KISSM

16. ¶Komunikasi· merupakan satu proses pertukaran maklumat di antara dua atau lebih pihak.Prinsip-prinsip pihak.Prinsip¶komunikasi· adalah seperti berikut kecuali a. kejelasan b. kelengkapan c. keringkasan d. ketelusan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful