P. 1
krivicni-zakonik

krivicni-zakonik

|Views: 2|Likes:
Published by Darko Tatar

More info:

Published by: Darko Tatar on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2011

pdf

text

original

Sections

 • lan 1
 • lan 2
 • lan 3
 • lan 4
 • lan 5
 • lan 6
 • lan 7
 • lan 8
 • lan 9
 • lan 10
 • lan 11
 • lan 12
 • lan 13
 • lan 14
 • lan 15
 • lan 16
 • lan 17
 • lan 18
 • lan 19
 • lan 20
 • lan 21
 • lan 22
 • lan 23
 • lan 24
 • lan 25
 • lan 26
 • lan 27
 • lan 28
 • lan 29
 • lan 30
 • lan 31
 • lan 32
 • lan 33
 • lan 34
 • lan 35
 • lan 36
 • lan 37
 • lan 38
 • lan 39
 • lan 40
 • lan 41
 • lan 42
 • lan 43
 • lan 44
 • lan 45
 • lan 46
 • lan 47
 • lan 48
 • lan 49
 • lan 50
 • lan 51
 • lan 52
 • lan 53
 • lan 54
 • lan 55
 • lan 56
 • lan 57
 • lan 58
 • lan 59
 • lan 60
 • lan 61
 • lan 62
 • lan 63
 • lan 64
 • lan 65
 • lan 66
 • lan 67
 • lan 68
 • lan 69
 • lan 70
 • lan 71
 • lan 72
 • lan 73
 • lan 74
 • lan 75
 • lan 76
 • lan 77
 • lan 78
 • lan 79
 • lan 80
 • lan 81
 • lan 82
 • lan 83
 • lan 84
 • lan 85
 • lan 86
 • lan 87
 • lan 88
 • lan 89
 • lan 90
 • lan 91
 • lan 92
 • lan 93
 • lan 94
 • lan 95
 • lan 96
 • lan 97
 • lan 98
 • lan 99
 • lan 100
 • lan 101
 • lan 102
 • lan 103
 • lan 104
 • lan 105
 • lan 106
 • lan 107
 • lan 108
 • lan 109
 • lan 110
 • lan 111
 • lan 112
 • lan 113
 • lan 114
 • lan 115
 • lan 116
 • lan 117
 • lan 118
 • lan 119
 • lan 120
 • lan 121
 • lan 122
 • lan 123
 • lan 124
 • lan 125
 • lan 126
 • lan 127
 • lan 128
 • lan 129
 • lan 130
 • lan 131
 • lan 132
 • lan 133
 • lan 134
 • lan 135
 • lan 136
 • lan 137
 • lan 138
 • lan 139
 • lan 140
 • lan 141
 • lan 142
 • lan 143
 • lan 144
 • lan 145
 • lan 146
 • lan 147
 • lan 148
 • lan 149
 • lan 150
 • lan 151
 • lan 152
 • lan 153
 • lan 154
 • lan 155
 • lan 156
 • lan 157
 • lan 158
 • lan 159
 • lan 160
 • lan 161
 • lan 162
 • lan 163
 • lan 164
 • lan 165
 • lan 166
 • lan 167
 • lan 168
 • lan 169
 • lan 170
 • lan 171
 • lan 172
 • lan 173
 • lan 174
 • lan 175
 • lan 176
 • lan 177
 • lan 178
 • lan 179
 • lan 180
 • lan 181
 • lan 182
 • lan 183
 • lan 184
 • lan 185
 • lan 186
 • lan 187
 • lan 188
 • lan 189
 • lan 190
 • lan 191
 • lan 192
 • lan 193
 • lan 194
 • lan 195
 • lan 196
 • lan 197
 • lan 198
 • lan 199
 • lan 200
 • lan 201
 • lan 202
 • lan 203
 • lan 204
 • lan 205
 • lan 206
 • lan 207
 • lan 208
 • lan 209
 • lan 210
 • lan 211
 • lan 212
 • lan 213
 • lan 214
 • lan 215
 • lan 216
 • lan 217
 • lan 218
 • lan 219
 • lan 220
 • lan 221
 • lan 222
 • lan 223
 • lan 224
 • lan 225
 • lan 226
 • lan 227
 • lan 228
 • lan 229
 • lan 230
 • lan 231
 • lan 232
 • lan 233
 • lan 234
 • lan 235
 • lan 236
 • lan 237
 • lan 238
 • lan 239
 • lan 240
 • lan 241
 • lan 242
 • lan 243
 • lan 244
 • lan 245
 • lan 246
 • lan 247
 • lan 248
 • lan 249
 • lan 250
 • lan 251
 • lan 252
 • lan 253
 • lan 254
 • lan 255
 • lan 256
 • lan 257
 • lan 258
 • lan 259
 • lan 260
 • lan 261
 • lan 262
 • lan 263
 • lan 264
 • lan 265
 • lan 266
 • lan 267
 • lan 268
 • lan 269
 • lan 270
 • lan 271
 • lan 272
 • lan 273
 • lan 274
 • lan 275
 • lan 276
 • lan 277
 • lan 278
 • lan 279
 • lan 280
 • lan 281
 • lan 282
 • lan 283
 • lan 284
 • lan 285
 • lan 286
 • lan 287
 • lan 288
 • lan 289
 • lan 290
 • lan 291
 • lan 292
 • lan 293
 • lan 294
 • lan 295
 • lan 296
 • lan 297
 • lan 298
 • lan 299
 • lan 300
 • lan 301
 • lan 302
 • lan 303
 • lan 304
 • lan 305
 • lan 306
 • lan 307
 • lan 308
 • lan 309
 • lan 310
 • lan 311
 • lan 312
 • lan 313
 • lan 314
 • lan 315
 • lan 316
 • lan 317
 • lan 318
 • lan 319
 • lan 320
 • lan 321
 • lan 322
 • lan 323
 • lan 324
 • lan 325
 • lan 326
 • lan 327
 • lan 328
 • lan 329
 • lan 330
 • lan 331
 • lan 332
 • lan 333
 • lan 334
 • lan 335
 • lan 336
 • lan 337
 • lan 338
 • lan 339
 • lan 340
 • lan 341
 • lan 342
 • lan 343
 • lan 344
 • lan 345
 • lan 346
 • lan 347
 • lan 348
 • lan 349
 • lan 350
 • lan 351
 • lan 352
 • lan 353
 • lan 354
 • lan 355
 • lan 356
 • lan 357
 • lan 358
 • lan 359
 • lan 360
 • lan 361
 • lan 362
 • lan 363
 • lan 364
 • lan 365
 • lan 366
 • lan 367
 • lan 368
 • lan 369
 • lan 370
 • lan 371
 • lan 372
 • lan 373
 • lan 374
 • lan 375
 • lan 376
 • lan 377
 • lan 378
 • lan 379
 • lan 380
 • lan 381
 • lan 382
 • lan 383
 • lan 384
 • lan 385
 • lan 386
 • lan 387
 • lan 388
 • lan 389
 • lan 390
 • lan 391
 • lan 392
 • lan 393
 • lan 394
 • lan 395
 • lan 396
 • lan 397
 • lan 398
 • lan 399
 • lan 400
 • lan 401
 • lan 402
 • lan 403
 • lan 404
 • lan 405
 • lan 406
 • lan 407
 • lan 408
 • lan 409
 • lan 410
 • lan 411
 • lan 412
 • lan 413
 • lan 414
 • lan 415
 • lan 416
 • lan 417
 • lan 418
 • lan 419
 • lan 420
 • lan 421
 • lan 422
 • lan 423
 • lan 424
 • lan 425
 • lan 426
 • lan 427
 • lan 428
 • lan 429
 • lan 430
 • lan 431
 • lan 432

KRIVI NI ZAKONIK

OPŠTI DEO GLAVA PRVA
OSNOVNE ODREDBE Nema krivi nog dela niti kazne bez zakona
lan 1. Nikome ne može biti izre ena kazna ili druga krivi na sankcija za delo koje pre nego što je u injeno zakonom nije bilo odre eno kao krivi no delo, niti mu se može izre i kazna ili druga krivi na sankcija koja zakonom nije bila propisana pre nego što je krivi no delo u injeno.

Nema kazne bez krivice
lan 2. Kazna i mere upozorenja mogu se izre i samo u iniocu koji je kriv za u injeno krivi no delo.

Osnov i granice krivi nopravne prinude
lan 3. Zaštita oveka i drugih osnovnih društvenih vrednosti predstavlja osnov i granice za odre ivanje krivi nih dela, propisivanje krivi nih sankcija i njihovu primenu, u meri u kojoj je to nužno za suzbijanje tih dela.

Krivi ne sankcije i njihova opšta svrha
lan 4. (1) Krivi ne sankcije su: kazne, mere upozorenja, mere bezbednosti i vaspitne mere. (2) Opšta svrha propisivanja i izricanja krivi nih sankcija je suzbijanje dela kojima se povre uju ili ugrožavaju vrednosti zašti ene krivi nim zakonodavstvom. (3) Krivi ne sankcije se ne mogu izre i licu koje u vreme kada je delo u injeno nije navršilo etrnaest godina. Vaspitne mere i druge krivi ne sankcije mogu se izre i maloletniku pod uslovima propisanim posebnim zakonom.

- 2 -

GLAVA DRUGA
VAŽENJE KRIVI NOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRBIJE Vremensko važenje krivi nog zakonodavstva
lan 5. (1) Na u inioca krivi nog dela primenjuje se zakon koji je važio u vreme izvršenja krivi nog dela. (2) Ako je posle izvršenja krivi nog dela izmenjen zakon, jednom ili više puta, primeni e se zakon koji je najblaži za u inioca. (3) Na u inioca krivi nog dela koje je predvi eno zakonom sa odre enim vremenskim trajanjem primenjuje se taj zakon, bez obzira na to kad mu se sudi, ako tim zakonom nije druk ije odre eno.

Važenje krivi nog zakonodavstva na teritoriji Srbije
lan 6. (1) Krivi no zakonodavstvo Republike Srbije važi za svakog ko na njenoj teritoriji u ini krivi no delo. (2) Krivi no zakonodavstvo Srbije važi i za svakog ko u ini krivi no delo na doma em brodu, bez obzira gde se brod nalazi u vreme izvršenja dela. (3) Krivi no zakonodavstvo Srbije važi i za svakog ko u ini krivi no delo u doma em civilnom vazduhoplovu dok je u letu ili u doma em vojnom vazduhoplovu, bez obzira gde se vazduhoplov nalazio u vreme izvršenja krivi nog dela. (4) Ako je u slu ajevima iz st. 1. do 3. ovog lana u stranoj državi pokrenut ili dovršen krivi ni postupak, krivi no gonjenje u Srbiji preduze e se samo po odobrenju republi kog javnog tužioca. (5) Krivi no gonjenje stranca u slu ajevima iz st. 1. do 3. ovog lana može se, pod uslovom uzajamnosti, ustupiti stranoj državi.

Važenje krivi nog zakonodavstva Srbije za u inioce odre enih krivi nih dela izvršenih u inostranstvu
lan 7. Krivi no zakonodavstvo Srbije važi za svakog ko u inostranstvu u ini krivi no delo iz l. 305. do 316. i l. 318. do 321. ovog zakonika ili iz lana 223. ovog zakonika, ako se falsifikovanje odnosi na doma i novac.

- 3 Važenje krivi nog zakonodavstva Srbije za državljanina Srbije koji u ini krivi no delo u inostranstvu
lan 8. (1) Krivi no zakonodavstvo Srbije važi za državljanina Srbije i kad u inostranstvu u ini koje drugo krivi no delo, osim krivi nih dela navedenih u lanu 7. ovog zakonika, ako se zatekne na teritoriji Srbije ili Crne Gore ili bude ekstradiran državnoj zajednici Srbija i Crna Gora. (2) Pod uslovima iz stava 1. ovog lana krivi no zakonodavstvo Srbije važi i za u inioca koji je postao državljanin Srbije pošto je u inio krivi no delo.

Važenje krivi nog zakonodavstva Srbije za stranca koji u ini krivi no delo u inostranstvu
lan 9. (1) Krivi no zakonodavstvo Srbije važi i za stranca koji van teritorije Srbije u ini prema njoj ili njenom državaljaninu krivi no delo i kad nisu u pitanju krivi na dela navedena u lanu 7. ovog zakonika, ako se zatekne na teritoriji Srbije ili Crne Gore ili bude ekstradiran državnoj zajednici Srbija i Crna Gora. (2) Krivi no zakonodavstvo Srbije važi i za stranca koji prema stranoj državi ili prema strancu u ini u inostranstvu krivi no delo za koje se po zakonu zemlje u kojoj je u injeno može izre i kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, ako se zatekne na teritoriji Srbije, a ne bude ekstradiran stranoj državi. Ako ovim zakonikom nije druk ije odre eno, sud u takvom slu aju ne može izre i težu kaznu od one koja je propisana zakonom zemlje u kojoj je krivi no delo u injeno.

Posebni uslovi za krivi no gonjenje za krivi no delo u injeno u inostranstvu
lan 10. (1) U slu aju iz l. 8. i 9. ovog zakonika krivi no gonjenje se ne e preduzeti, ako je: 1) u inilac potpuno izdržao kaznu na koju je u inostranstvu osu en; 2) u inilac u inostranstvu pravnosnažnom presudom oslobo en ili mu je kazna zastarela ili oproštena; 3) prema neura unljivom odgovaraju a mera bezbednosti; u iniocu u inostranstvu izvršena

4) za krivi no delo po stranom zakonu za krivi no gonjenje potreban zahtev ošte enog, a takav zahtev nije podnet.

(2) U slu aju iz l. 8. i 9. ovog zakonika krivi no gonjenje e se preduzeti samo kad se za krivi no delo kažnjava i po zakonu zemlje u kojoj je delo u injeno. Kad se u slu aju iz l. 8. i 9. stav 1. ovog zakonika, po zakonu zemlje u kojoj je delo u injeno za to krivi no delo ne kažnjava, krivi no gonjenje se može preduzeti samo po odobrenju republi kog javnog tužioca.

a ako kazne nisu iste vrste. Odredbe opšteg dela ovog zakonika važe za sva krivi na dela odre ena ovim zakonikom ili drugim zakonom. ovog zakonika. stav 2. . bez obzira na to gde mu se za to delo sudi. ura unavanje e se izvršiti po oceni suda. kao i kazna koju je u inilac izdržao po presudi inostranog ili me unarodnog krivi nog suda ura una e se u kaznu koju izrekne doma i sud za isto krivi no delo. (1) Krivi no zakonodavstvo države lanice kojim je predvi eno krivi no delo važi za svakog ko na teritoriji te države lanice u ini krivi no delo predvi eno njenim krivi nim zakonodavstvom. Ura unavanje pritvora i kazne izdržane u inostranstvu lan 11. gonjenje se može preduzeti u Srbiji po odobrenju republi kog javnog tužioca. ako je u pitanju delo koje je u vreme kad je izvršeno smatrano krivi nim delom prema opštim pravnim na elima priznatim u me unarodnom pravu.. primeni e se zakon države lanice u kojoj se u iniocu sudi. Pritvor.4 (3) U slu aju iz lana 9. lišenje slobode u toku ekstradicionog postupka. Važenje zakona države lanice kojim je predvi eno krivi no delo lan 12. svako drugo lišenje slobode u vezi sa krivi nim delom. primenjuje se zakon države lanice u kojoj se u iniocu sudi. Važenje opšteg dela ovog zakonika lan 13. (2) Ako je krivi no delo predvi eno krivi nim zakonodavstvom države lanice izvršeno na teritoriji obe države lanice. (3) Za krivi na dela predvi ena zakonom države lanice kad su ta dela izvršena van teritorije državne zajednice Srbija i Crna Gora ili na doma em brodu ili u doma em vazduhoplovu dok su van teritorije državne zajednice Srbija i Crna Gora. bez obzira na zakon zemlje u kojoj je krivi no delo u injeno.

ako je u inilac propuštanjem dužnog injenja ostvario obeležja tog krivi nog dela. (2) Pokušaj krivi nog dela smatra se izvršenim kako u mestu gde je u inilac radio. koje je protivpravno i koje je skrivljeno. Opšte odredbe o krivi nom delu Krivi no delo lan 14. tako i u mestu gde je posledica po njegovom umišljaju trebalo da nastupi ili je mogla da nastupi. (1) Krivi no delo je izvršeno u vreme kad je izvršilac radio ili bio dužan da radi. (1) Krivi no delo je u injeno ne injenjem kad zakon propuštanje da se preduzme odre eno injenje predvi a kao krivi no delo. (1) Krivi no delo je izvršeno kako u mestu gde je izvršilac radio ili bio dužan da radi. iako postoje sva obeležja krivi nog dela odre ena zakonom.5 - GLAVA TRE A KRIVI NO DELO 1. (2) Ne injenjem može biti u injeno i krivi no delo koje je zakonom odre eno kao injenje. Vreme izvršenja krivi nog dela lan 16.. (3) Sau esnik je krivi no delo u inio i u mestu u kojem je preduzeo radnju sau esništva. . bez obzira kad je posledica dela nastupila. (2) Sau esnik je krivi no delo u inio u vreme kad je radio ili bio dužan Mesto izvršenja krivi nog dela lan 17. (1) Krivi no delo je ono delo koje je zakonom predvi eno kao krivi no delo. Izvršenje krivi nog dela ne injenjem lan 15. tako i u mestu gde je u celini ili delimi no nastupila posledica dela. (2) Nema krivi nog dela ukoliko je isklju ena protivpravnost ili krivica. da radi.

.6 Delo malog zna aja lan 18. (3) U iniocu koji je prekora io granice nužne odbrane može se kazna ublažiti. (3) Odredbe st. (3) U iniocu koji je sam izazvao opasnost. ovog lana mogu se primeniti na krivi na dela za koja je propisana kazna zatvora do tri godine ili nov ana kazna. . (2) Krajnja nužda postoji kad je delo u injeno radi toga da u inilac otkloni od svog dobra ili dobra drugoga istovremenu neskrivljenu opasnost koja se na drugi na in nije mogla otkloniti. Ako je u inilac prekora io granice nužne odbrane usled jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom može se i osloboditi od kazne. (2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da u inilac od svog dobra ili dobra drugoga odbije istovremen protivpravan napad. predstavlja delo malog zna aja. ali iz nehata ili je prekora io granice krajnje nužde. (1) Nije krivi no delo ono delo koje je u injeno u krajnjoj nuždi. može se kazna ublažiti. (1) Nije krivi no delo ono delo koje. a pri tom u injeno zlo nije ve e od zla koje je pretilo. i 2. ako su štetne posledice odsutne ili neznatne i ako opšta svrha krivi nih sankcija ne zahteva izricanje krivi ne sankcije. iako sadrži obeležja krivi nog dela. (1) Nije krivi no delo ono delo koje je u injeno u nužnoj odbrani. 1. Nužna odbrana lan 19. Krajnja nužda lan 20. (2) Delo je malog zna aja ako je stepen krivice u inioca nizak. Ako je u inilac prekora io granice krajnje nužde pod naro ito olakšavaju im okolnostima može se i osloboditi od kazne. (4) Nema krajnje nužde ako je u inilac bio dužan da se izlaže opasnosti koja je pretila.

droga ili na drugi na in doveo u stanje u kojem nije mogao da shvati zna aj svog dela ili da upravlja svojim postupcima utvr uje se prema vremenu neposredno pre dovo enja u takvo stanje. ovog lana u inio krivi no delo u stanju bitno smanjene ura unljivosti ne može se po tom osnovu ublažiti kazna. (2) U iniocu koji je pod okolnostima iz stava 1. (2) Ako je krivi no delo u injeno pod dejstvom sile koja nije neodoljiva ili pretnje. Skrivljena neura unljivost lan 24. Krivica lan 22. (1) Nije krivi no delo ono delo koje je u injeno pod dejstvom neodoljive sile. zaostalog duševnog razvoja ili druge teže duševne poreme enosti. ovog lana kao izvršilac krivi nog dela smatra e se lice koje je primenilo neodoljivu silu. (1) Krivica postoji ako je u inilac u vreme kada je u inio krivi no delo bio ura unljiv i postupao sa umišljajem. (2) Krivi no delo je u injeno sa krivicom i ako je u inilac postupao iz nehata. privremene duševne poreme enosti. u iniocu se kazna može ublažiti. a bio je svestan ili je bio dužan i mogao biti svestan da je njegovo delo zabranjeno.7 Sila i pretnja lan 21. ukoliko zakon to izri ito predvi a. (3) U iniocu krivi nog dela ija je sposobnost da shvati zna aj svog dela ili sposobnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena usled nekog stanja iz stava 2. ovog lana (bitno smanjena ura unljivost) može se ublažiti kazna.. . (1) Nije neura unljivosti. krivi no delo ono delo koje je u injeno u stanju (2) Neura unljiv je onaj u inilac koji nije mogao da shvati zna aj svog dela ili nije mogao da upravlja svojim postupcima usled duševne bolesti. Neura unljivost lan 23. (3) U slu aju iz stava 1. (1) Krivica u inioca krivi nog dela koji se upotrebom alkohola.

. Pravna zabluda lan 29. ali je olako držao da do toga ne e do i ili da e to mo i spre iti ili kad nije bio svestan da svojom radnjom može u initi delo iako je prema okolnostima pod kojima je ono u injeno i prema svojim li nim svojstvima bio dužan i mogao biti svestan te mogu nosti.8 Umišljaj lan 25. ali je to mogao i bio dužan da zna. . Krivi no delo je u injeno iz nehata kad je u inilac bio svestan da svojom radnjom može u initi delo. kazna se može ublažiti. zabludi. inila delo dozvoljenim. Krivi no delo je u injeno sa umišljajem kad je u inilac bio svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje ili kad je u inilac bio svestan da može u initi delo pa je na to pristao. Stvarna zabluda lan 28. (3) U iniocu koji nije znao da je delo zabranjeno. (1) Nije krivi no delo ono delo koje je u injeno u neotklonjivoj pravnoj (2) Pravna zabluda je neotklonjiva ako u inilac nije bio dužan i nije mogao da zna da je njegovo delo zabranjeno. da je zaista postojala. Odgovornost za težu posledicu lan 27. zabludi. Nehat lan 26. Kad je iz krivi nog dela proizašla teža posledica zbog koje zakon za to delo propisuje težu kaznu. (1) Nije krivi no delo ono delo koje je u injeno u neotklonjivoj stvarnoj (2) Stvarna zabluda je neotklonjiva ako u inilac nije bio dužan i nije mogao da izbegne zabludu u pogledu neke stvarne okolnosti koja predstavlja obeležje krivi nog dela ili u pogledu neke stvarne okolnosti koja bi. (3) Ako je u inilac bio u stvarnoj zabludi usled nehata. a i sa umišljajem ako time nisu ostvarena obeležja nekog drugog krivi nog dela. postoja e krivi no delo u injeno iz nehata kad zakon takvo krivi no delo predvi a. ta se kazna može izre i ako je u inilac u odnosu na tu posledicu postupao iz nehata.

ili ublaženom kaznom. kazni e se za pokušaj krivi nog dela za koje se po zakonu može izre i kazna zatvora od pet godina ili teža kazna.9 2. U inilac koji pokuša da izvrši krivi no delo nepodobnim sredstvom ili prema nepodobnom predmetu može se osloboditi od kazne. ili ostvaruju i zajedni ku odluku drugom radnjom sa umišljajem bitno doprinesu izvršenju krivi nog dela. Ako više lica u estvovanjem u radnji izvršenja zajedni ki u ine ili iz nehata zajedni ki izvrše krivi no delo. Pokušaj krivi nog dela Pokušaj lan 30. ili zbog toga što je smatrao da takve okolnosti postoje.. i 3. Nepodoban pokušaj lan 31. (3) Osloboditi se od kazne može i saizvršilac. ali ga ne dovrši. ovog lana ne e se primeniti ukoliko u inilac krivi no delo nije dovršio zbog okolnosti koje onemogu avaju ili znatno otežavaju izvršenje krivi nog dela. 1. podstreka ili pomaga koji je dobrovoljno spre io izvršenje krivi nog dela. Dobrovoljni odustanak lan 32. (2) U inilac e se za pokušaj kazniti kaznom propisanom za krivi no delo. a za pokušaj drugog krivi nog dela samo kad zakon izri ito propisuje kažnjavanje i za pokušaj. (1) Ko sa umišljajem zapo ne izvršenje krivi nog dela. u inilac se ne može osloboditi od kazne za to drugo delo po istom osnovu. svako od njih kazni e se kaznom propisanom za to delo. (2) Odredba stava 1. u inilac dovršio neko drugo samostalno krivi no delo koje nije obuhva eno krivi nim delom od ijeg izvršenja je odustao. 3. . (1) Izvršilac koji je pokušao izvršenje krivi nog dela ali je dobrovoljno odustao od daljeg preduzimanja radnje izvršenja ili je spre io nastupanje posledice. (4) Ako je u slu aju iz st. može se osloboditi od kazne. Sau esništvo u krivi nom delu Saizvršilaštvo lan 33.

stavljanje u iniocu na raspolaganje sredstava za izvršenje krivi nog dela. tragova krivi nog dela ili predmeta pribavljenih krivi nim delom. svojstva i okolnosti koji predstavljaju bitno obeležje krivi nog dela ne moraju postojati kod podstreka a ili pomaga a. u inioca. ili ublaženom kaznom. (2) Osnovi koji isklju uju krivicu izvršioca ( l. (1) Ko drugom sa umišljajem pomogne u izvršenju krivi nog dela. ili koje uti u na odmeravanje kazne.10 Podstrekavanje lan 34. ovog zakonika) ne isklju uju krivi no delo saizvršioca. 28. (3) Li ni odnosi. a podstreka i pomaga u granicama svog umišljaja. sredstava kojima je krivi no delo izvršeno. kazni e se kaznom propisanom za to krivi no delo. 4. kazna se može ublažiti. mogu se uzeti u obzir samo onom izvršiocu. podstreka u ili pomaga u kod kojeg takvi odnosi. svojstva i okolnosti postoje. (4) Li ni odnosi. ili pomaga a kod kojeg krivica postoji. e se . (1) Ko drugog sa umišljajem podstrekne da izvrši krivi no delo. (2) Kao pomaganje u izvršenju krivi nog dela smatra se naro ito: davanje saveta ili uputstava kako da se izvrši krivi no delo. (1) Ako je krivi no delo ostalo u pokušaju podstreka i pomaga kazniti za pokušaj. (1) Saizvršilac je odgovoran za izvršeno krivi no delo u granicama svog umišljaja ili nehata. kao i unapred obe ano prikrivanje krivi nog dela. svojstva i okolnosti usled kojih zakon dozvoljava oslobo enje od kazne. kazni e se kaznom propisanom za to krivi no delo. podstreka a. Podstreka u ili pomaga u koji nema takvo li no svojstvo. Kažnjavanje podstreka a i pomaga a za pokušaj Pokušaj i lakše krivi no delo lan 37. kazni e se kao za pokušaj krivi nog dela. Pomaganje lan 35. (2) Ko drugog sa umišljajem podstrekava na izvršenje krivi nog dela iji pokušaj je po zakonu kažnjiv. a delo ne bude ni pokušano.. 23. stvaranje uslova ili otklanjanje prepreka za izvršenje krivi nog dela. saizvršiocu. i 29. Granice odgovornosti i kažnjivosti sau esnika lan 36.

3) ako su u vreme objavljivanja informacije postojale stvarne ili pravne smetnje za gonjenje autora.. (3) Odredba stava 2. (1) Izvršiocem krivi nog dela izvršenog objavljivanjem informacije u novinama. televiziji ili drugom javnom glasilu smatra se autor informacije.za krivi no delo izvršeno putem kompakt diska. a ako nema izdava a ili postoje stvarne ili pravne smetnje za njegovo gonjenje . (2) Izuzetno od odredbe stava 1. magnetofonske trake i drugih auditivnih sredstava. ta . ovog zakonika izvršiocem se 1) izdava . na radiju. ovog lana. odnosno lica koje ga zamenjuje ukoliko je bio u neotklonjivoj zabludi u pogledu neke od okolnosti navedenih u stavu 2. .štampar koji je za to znao. štampara i proizvo a a lan 39. 2) ako je informacija objavljena bez saglasnosti autora. 5. štampanje ili proizvodnju. smatraju: (1) Kad postoje uslovi iz lana 38. video-sredstava ili sli nih sredstava namenjenih širem krugu lica. koje i dalje traju. do 3. Posebne odredbe o krivi nim delima u injenim putem štampe ili drugih sredstava javnog informisanja Odgovornost urednika lan 38. štampar ili proizvo a pravno lice ili državni organ. (2) Ako je izdava . (3) Isklju ena je krivica odgovornog urednika. izvršilac je lice koje odgovara za izdavanje. 2) proizvo a . dijapozitiva.11 (2) Ako je izvršilac izvršio lakše krivi no delo od onog na koje se podstrekavanje ili pomaganje odnosi. gramofonske plo e. 1. ovog zakonika. odnosno lice koje ga je zamenjivalo u vreme objavljivanja informacije: 1) ako je do završetka glavnog pretresa pred prvostepenim sudom autor ostao nepoznat. stav 2. radija.za krivi no delo izvršeno putem nepovremene štampane publikacije. podstreka i pomaga e se kazniti za krivi no delo koje je u injeno. a koje bi bilo njime obuhva eno. Odgovornost izdava a. ovog lana izvršiocem krivi nog dela u injenog putem novina. filma za javno i privatno prikazivanje. ovog lana ne e se primeniti ako bi se podstreka strože kaznio primenom lana 34. televizije ili drugog javnog glasila smatra e se odgovorni urednik.

38. osim u slu aju da je u injeno krivi no delo za koje je kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od pet ili više godina. i 39. vrste kazni i uslovi za njihovo izricanje Svrha kažnjavanja lan 42. 4) oduzimanje voza ke dozvole. svrha kažnjavanja je: 1) spre avanje u inioca da ini krivi na dela i uticanje na njega da ubudu e ne ini krivi na dela. lan 40. Zaštita izvora informacija lan 41. Svrha kažnjavanja. 38. GLAVA ETVRTA KAZNE 1. ovog zakonika ne e se smatrati izvršiocem krivi nog dela zbog toga što sudu ili drugom nadležnom organu nisu otkrila identitet autora informacije ili izvor informacije. stav 2). 3) rad u javnom interesu. Lica iz l. Vrste kazni lan 43. . 38. Odredbe l. U okviru opšte svrhe krivi nih sankcija ( lan 4.. ja anje morala i u vrš ivanje obaveze poštovanja zakona. ovog zakonika primenjuju se samo ako se ta lica po opštim odredbama ovog zakonika ne mogu smatrati u iniocem krivi nog dela. 3) izražavanje društvene osude za krivi no delo.12 Primenjivanje odredaba l. U iniocu krivi nog dela mogu se izre i slede e kazne: 1) kazna zatvora. i 39. 2) uticanje na druge da ne ine krivi na dela. i 39. 2) nov ana kazna. ili je to neophodno da bi se izvršenje takvog krivi nog dela spre ilo.

ovog lana izuzetno propisati i kazna zatvora od trideset do etrdeset godina. ovog lana. (3) Ako je za jedno krivi no delo propisano više kazni. Pri oceni da li e se osu eni uslovno otpustiti uze e se u obzir njegovo vladanje za vreme izdržavanja kazne. (2) Sud može opozvati uslovni otpust. Kazna zatvora od trideset do etrdeset godina izri e se na pune godine. a naro ito da do isteka vremena za koje je izre ena kazna ne u ini novo krivi no delo. (2) U slu aju iz stava 1. smatra se da je osu eni izdržao kaznu. . izvršavanje radnih obaveza. a do šest meseci i na dane. Kazna zatvora lan 45.. glavne kazne. u ini jedno ili više krivi nih dela za koja je izre ena kazna zatvora preko jedne godine. kao i druge okolnosti koje pokazuju da je postignuta svrha kažnjavanja. s obzirom na njegovu radnu sposobnost. Uslovni otpust lan 46.13 Glavne i sporedne kazne lan 44. Pri oceni da li e opozvati uslovni otpust sud e naro ito uzeti u obzir srodnost u injenih krivi nih dela. (1) Kazna zatvora ne može biti kra a od trideset dana niti duža od dvadeset godina. ovog lana izri e se na pune godine i mesece. samo se jedna može izre i kao glavna kazna. (2) Kazna zatvora iz stava 1. (3) Za najteža krivi na dela i najteže oblike teških krivi nih dela može se uz kaznu iz stava 1. (4) Zatvor od trideset do etrdeset godina ne može se izre i licu koje u vreme izvršenja krivi nog dela nije navršilo dvadeset jednu godinu života. ako se u toku izdržavanja kazne tako popravio da se može sa osnovom o ekivati da e se na slobodi dobro vladati. (1) Osu enog koji je izdržao polovinu kazne zatvora sud može uslovno otpustiti sa izdržavanja kazne. Opozivanje uslovnog otpusta lan 47. (1) Sud e opozvati uslovni otpust ako osu eni. ako uslovni otpust ne bude opozvan. dok je na uslovnom otpustu. pobude iz kojih su u injena i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost opozivanja uslovnog otpusta. ako uslovno otpušteni u ini jedno ili više krivi nih dela za koja je izre ena kazna zatvora do jedne godine. (1) Kazna zatvora i rad u javnom interesu mogu se izre i samo kao (2) Nov ana kazna i oduzimanje voza ke dozvole mogu se izre i i kao glavna i kao sporedna kazna.

a sud ne opozove uslovni otpust. (4) U cilju utvr ivanja visine dnevnog iznosa nov ane kazne sud može da zahteva podatke od banaka ili drugih finansijskih ustanova. Broj dnevnih iznosa za u injeno krivi no delo odmerava se na osnovu opštih pravila za odmeravanje kazne ( lan 54). 1. ovog lana primenjiva e se i kad se uslovno otpuštenom sudi za krivi no delo koje je u inio pre nego što je uslovno otpušten. a vreme provedeno na uslovnom otpustu ne ura unava se. . do 3. Jedan dnevni iznos ne može biti manji od petsto dinara. (1) Nov ana kazna u dnevnim iznosima odmerava se tako što se prvo utvr uje broj dnevnih iznosa. Do iznosa nov ane kazne sud e do i množenjem utvr enog broja dnevnih iznosa sa utvr enom vrednoš u jednog dnevnog iznosa. (2) Za krivi na dela u injena iz koristoljublja nov ana kazna kao sporedna kazna može se izre i i kad nije propisana zakonom ili kad je zakonom propisano da e se u inilac kazniti kaznom zatvora ili nov anom kaznom. Nov ana kazna u dnevnim iznosima lan 49. (5) Ukoliko se ne mogu pribaviti verodostojni podaci o prihodima i rashodima u inioca krivi nog dela. i 62. (3) Visina jednog dnevnog iznosa nov ane kazne utvr uje se tako što se razlika izme u prihoda i nužnih rashoda u inioca krivi nog dela u protekloj kalendarskoj godini podeli sa brojem dana u godini. a zatim visina jednog dnevnog iznosa. niti ve i od tristašezdeset. a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora. stav 2. ovog zakonika. (2) Broj dnevnih iznosa ne može biti manji od deset. 1. (6) U slu aju iz st. i 2. (5) Ako uslovno otpušteni bude osu en na kaznu zatvora do jedne godine. Deo kazne koji je osu eni izdržao po ranijoj osudi ura unava se u novu kaznu. uzimaju i ranije izre enu kaznu kao ve utvr enu. 60. državnih organa i pravnih lica koji su dužni da dostave tražene podatke i ne mogu se pozivati na zaštitu poslovne ili druge tajne. produžava se uslovni otpust za vreme koje je osu eni proveo na izdržavanju te kazne zatvora. ( lan 49) (1) Nov ana kazna se može odmeriti i izre i ili u dnevnim iznosima ili u odre enom iznosu ( lan 50). ovog lana uslovni otpust se može opozvati najkasnije u roku od dve godine od dana kad je uslovni otpust istekao. Opšte odredbe o nov anoj kazni lan 48. ili ukoliko on ne ostvaruje nikakav prihod ali je vlasnik imovine ili nosilac imovinskih prava. sud e na osnovu raspoloživih podataka po slobodnoj proceni utvrditi visinu jednog dnevnog iznosa nov ane kazne . niti ve i od pedeset hiljada dinara.14 (3) Odredbe st.. (4) Kad sud opozove uslovni otpust izre i e kaznu primenom odredaba l.

stav 5).. Nov ana kazna u odre enom iznosu lan 50. 4) od stodvadeset do dvesta etrdeset dnevnih iznosa za krivi na dela za koja se može izre i kazna zatvora do dve godine. 3) od trideset hiljada do trista hiljada dinara za krivi na dela za koja se može izre i kazna zatvora do jedne godine. sud e izre i nov anu kaznu u odre enom iznosu u okviru propisane najmanje i najve e mere nov ane kazne. 5) najmanje sto hiljada dinara za krivi na dela za koja se može izre i kazna zatvora do tri godine. (1) Ako nije mogu e utvrditi visinu dnevnog iznosa nov ane kazne ni na osnovu slobodne procene suda ( lan 49.15 (6) Broj dnevnih iznosa nov ane kazne se utvr uje u okviru slede ih raspona: 1) do šezdeset dnevnih iznosa za krivi na dela za koja se može izre i kazna zatvora do tri meseca. 2) od trideset do stodvadeset dnevnih iznosa za krivi na dela za koja se može izre i kazna zatvora do šest meseci. . 2) od dvadeset hiljada do dvesta hiljada dinara za krivi na dela za koja se može izre i kazna zatvora do šest meseci. 5) najmanje stoosamdeset dnevnih iznosa za krivi na dela za koja se može izre i kazna zatvora do tri godine. 4) od pedeset hiljada do petsto hiljada dinara za krivi na dela za koja se može izre i kazna zatvora do dve godine. ili bi pribavljanje takvih podataka znatno produžilo trajanje krivi nog postupka. (2) Nov ana kazna ne može biti manja od deset hiljada dinara. Nov ana kazna ne može biti ve a od milion dinara. a za krivi na dela u injena iz koristoljublja ve a od deset miliona dinara. 3) od šezdeset do stoosamdeset dnevnih iznosa za krivi na dela za koja se može izre i zatvor do jedne godine. 6) u okviru propisanog iznosa za krivi na dela za koja je kao jedina kazna propisana nov ana kazna. (3) Nov ana kazna kao glavna kazna izri e se u slede im iznosima: 1) do sto hiljada dinara za krivi na dela za koja se može izre i kazna zatvora do tri meseca. 6) u okviru propisanog broja dnevnih iznosa za krivi na dela za koja je kao jedina kazna propisana nov ana kazna.

(5) Posle smrti osu enog nov ana kazna ne e se izvršiti. sud e ovu kaznu zameniti kaznom zatvora tako što e za svakih zapo etih osam asova rada u javnom interesu odrediti jedan dan zatvora. (3) Rad u javnom interesu ne može biti kra i od šezdeset asova niti duži od tristašezdeset asova. (2) Ako osu eni ne plati nov anu kaznu u odre enom roku. (1) U presudi se odre uje rok pla anja nov ane kazne koji ne može biti kra i od petnaest dana niti duži od tri meseca. li nost u inioca. zameniti kaznom rada u javnom interesu tako što e za svakih zapo etih hiljadu dinara nov ane kazne odrediti osam asova rada u javnom interesu. (4) Nepla ena nov ana kazna može se. U opravdanim slu ajevima sud može dozvoliti da osu eni plati nov anu kaznu u ratama. (3) Ako osu eni plati samo deo nov ane kazne. uzeti u obzir vrstu u injenog krivi nog dela. (4) Prilikom izricanja ove kazne sud e imaju i u vidu svrhu kažnjavanja. (2) Rad u javnom interesu je svaki onaj društveno koristan rad kojim se ne vre a ljudsko dostojanstvo i koji se ne vrši u cilju sticanja dobiti. . a ako je izre ena nov ana kazna u iznosu ve em od sedamsto hiljada dinara.16 Izvršenje nov ane kazne lan 51. Rad u javnom interesu lan 52. sud mu može dužinu izre enog rada u javnom interesu umanjiti za jednu etvrtinu. kao i njegovu spremnost da obavlja rad u javnom interesu.. Rad u javnom interesu traje šezdeset asova u toku jednog meseca i odre uje se da bude obavljen za vreme koje ne može biti kra e od mesec dana. a ako osu eni isplati ostatak nov ane kazne. umesto kaznom zatvora. Rad u javnom interesu se ne može izre i bez pristanka u inioca. s tim da rad u javnom interesu ne može biti duži od tristašezdeset asova. sud e nov anu kaznu zameniti kaznom zatvora. sud e ostatak kazne srazmerno zameniti kaznom zatvora. s tim da kazna zatvora ne može biti duža od šest meseci. (5) Ako osu eni ne obavi deo ili sve asove izre ene kazne rada u javnom interesu. tako što e za svakih zapo etih hiljadu dinara nov ane kazne odrediti jedan dan kazne zatvora. kazna zatvora ne može biti duža od jedne godine. (6) Ukoliko u inilac ispunjava sve svoje obaveze vezane za rad u javnom interesu. (1) Rad u javnom interesu može se izre i za krivi na dela za koja je propisan zatvor do tri godine ili nov ana kazna. niti duže od šest meseci. s tim da rok isplate ne može biti duži od jedne godine. izvršenje kazne zatvora e obustaviti.

Povrat lan 55.17 Oduzimanje voza ke dozvole lan 53.. (1) U iniocu krivi nog dela u vezi sa ijim izvršenjem ili pripremanjem je koriš eno motorno vozilo može se izre i kazna oduzimanja voza ke dozvole. odnosno lakšeg oblika krivi nog dela. može tu okolnost uzeti . s tim da se vreme provedeno u zatvoru ne ura unava u vreme trajanja ove kazne. okolnosti pod kojima je delo u injeno. ovog lana može se izre i kao sporedna kazna uz kaznu zatvora ili uz nov anu kaznu. a naro ito: stepen krivice. (3) Okolnost koja je obeležje krivi nog dela ne može se uzeti u obzir i kao otežavaju a. Kad sud odmerava kaznu u iniocu za krivi no delo koje je u inio posle izdržane. njegove li ne prilike. odnosno olakšavaju a okolnost. po proteku roka za opozivanje uslovne osude ili posle izre ene sudske opomene. (1) Sud e u iniocu krivi nog dela odmeriti kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to delo. ovog lana koje ne može biti kra e od jedne niti duže od tri godine. a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg. njegovo držanje posle u injenog krivi nog dela a naro ito njegov odnos prema žrtvi krivi nog dela. ra unaju i od dana pravnosnažnosti odluke. 2. imaju i u vidu svrhu kažnjavanja i uzimaju i u obzir sve okolnosti koje uti u da kazna bude manja ili ve a (olakšavaju e i otežavaju e okolnosti). pobude iz kojih je delo u injeno. Kazna oduzimanja voza ke dozvole ne može se izre i zajedno sa merom bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom. raniji život u inioca. (4) Ako osu eni upravlja motornim vozilom za vreme dok traje kazna oduzimanja voza ke dozvole. Odmeravanje kazne Opšta pravila o odmeravanju kazne lan 54. sud e kaznu oduzimanja voza ke dozvole zameniti kaznom zatvora tako što e se za jednu godinu oduzimanja voza ke dozvole odrediti jedan mesec zatvora. ja inu ugrožavanja ili povrede zašti enog dobra. izuzev ako prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivi nog dela ili odre enog oblika krivi nog dela ili ako postoje dve ili više ovakvih okolnosti. oproštene ili zastarele kazne ili oslobo enja od kazne. (3) Kazna iz stava 1. (2) Sud odre uje trajanje kazne iz stava 1. (2) Pri odmeravanju nov ane kazne u odre enom iznosu ( lan 50) sud e posebno uzeti u obzir i imovno stanje u inioca. a može se izre i i kao glavna kazna za krivi na dela za koja je propisana kazna zatvora do dve godine. kao i druge okolnosti koje se odnose na li nost u inioca.

kazna se može ublažiti do tri meseca zatvora. kazna se može ublažiti do dve godine zatvora. 2) ako je za krivi no delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od tri godine. oslobo enja od kazne.18 kao otežavaju u. kazna se može ublažiti do deset hiljada dinara. umesto zatvora može se izre i nov ana kazna ili rad u javnom interesu. 5) ako je za krivi no delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor ispod jedne godine. (2) Kad je sud ovlaš en da u inioca krivi nog dela oslobodi od kazne može mu kaznu ublažiti. sud e ublažiti kaznu u ovim granicama: lana 56. Sud može u iniocu krivi nog dela izre i kaznu ispod granice propisane zakonom ili blažu vrstu kazne. kazna se može ublažiti do trideset dana zatvora. 2) zakon predvi a da se u inilac može osloboditi od kazne. cene i pri tom posebno težinu ranije u injenog krivi nog dela. bez ograni enja propisanih za ublažavanje kazne. Ublažavanje kazne lan 56. 6) ako je za krivi no delo propisana kazna zatvora bez nazna enja najmanje mere. kad: 1) zakon predvi a da se kazna može ublažiti. ovog 1) ako je za krivi no delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od pet ili više godina. 7) ako je za krivi no delo propisana nov ana kazna sa nazna enjem najmanje mere. 3) ako je za krivi no delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor od dve godine. (1) Kad postoje uslovi za ublažavanje kazne iz zakonika. 3) utvrdi da postoje naro ito olakšavaju e okolnosti i oceni da se i sa ublaženom kaznom može posti i svrha kažnjavanja. odnosno od izre ene. Granice ublažavanja kazne lan 57. okolnosti pod kojima su dela u injena i koliko je vremena proteklo od ranije osude. oproštene ili zastarele kazne. kazna se može ublažiti do šest meseci zatvora. .. da li je ranije delo iste vrste kao i novo delo. od proteka roka za opozivanje ranije uslovne osude ili od izre ene sudske opomene. da li su oba dela u injena iz istih pobuda. a sud ga ne oslobodi od kazne. 4) ako je za krivi no delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor od jedne godine. kazna se može ublažiti do jedne godine zatvora.

(1) Ako je u inilac jednom radnjom ili sa više radnji u inio više krivi nih dela za koja mu se istovremeno sudi. s tim da jedinstvena kazna ne sme dosti i zbir utvr enih kazni. (2) Sud može osloboditi od kazne i u inioca krivi nog dela za koje je propisana kazna zatvora do pet godina. a ako je utvrdio samo nov ane kazne u odre enim iznosima ( lan 50). pa e za sva ta dela izre i jedinstvenu kaznu. sud e prethodno utvrditi kazne za svako od tih dela. 4) ako je za krivi na dela u sticaju utvrdio samo nov ane kazne. a vreme u kome se rad mora obaviti ne sme biti duže od šest meseci. s tim da ona ne sme pre i osamnaest miliona dinara. Poravnanje u inioca i ošte enog lan 59.. 3) ako su za sva krivi na dela u sticaju propisane kazne zatvora do tri godine. Sticaj krivi nih dela lan 60. izre i e jednu kaznu zatvora u javnom interesu u visini zbira utvr enih asova rada. jedinstvena kazna ne može biti ve a od deset godina zatvora. niti pre i dvadeset godina zatvora.19 Oslobo enje od kazne lan 58. a pre nego što je saznao da je otkriven. otkloni posledice dela ili nadoknadi štetu prouzrokovanu krivi nim delom. ako posle izvršenog krivi nog dela. izre i e jednu nov anu kaznu u visini zbira utvr enih kazni. (1) Sud može osloboditi od kazne u inioca krivi nog dela za koje je propisana kazna zatvora do tri godine ili nov ana kazna ako je na osnovu postignutog sporazuma sa ošte enim ispunio sve obaveze iz tog sporazuma. 2) ako je za krivi na dela u sticaju utvrdio kazne zatvora. . (2) Sud može osloboditi od kazne i u inioca krivi nog dela u injenog iz nehata kad posledice dela tako teško poga aju u inioca da izricanje kazne u takvom slu aju o igledno ne bi odgovaralo svrsi kažnjavanja. s tim da ona ne sme pre i tristašezdeset asova. 5) ako je za krivi na dela u sticaju utvrdio samo kazne rada u javnom interesu. (1) Sud može osloboditi od kazne u inioca krivi nog dela samo kad to zakon izri ito predvi a. povisi e najtežu utvr enu kaznu. (2) Jedinstvenu kaznu sud e izre i po slede im pravilima: 1) ako je za neko od krivi nih dela u sticaju utvrdio kaznu zatvora od trideset do etrdeset godina izre i e samo tu kaznu. ona ne sme pre i milion dinara odnosno deset miliona dinara kad su jedno ili više krivi nih dela izvršeni iz koristoljublja.

smatra e se da je produženim krivi nim delom u injen najteži oblik od u injenih dela. koriš enja iste situacije ili istog trajnog odnosa. . a utvrdi i nov anu kaznu kao sporednu kaznu. (3) Nov anu kaznu kao sporednu kaznu sud e izre i ako je utvr ena makar i za jedno krivi no delo u sticaju. ta ka 4. ta ka 2. a ako je utvrdio više nov anih kazni. a za druga dela nov ane kazne.. izre i e jednu nov anu kaznu u skladu sa odredbom stava 2. ovog stava. initi produženo (3) Ne mogu initi produženo krivi no delo ona dela koja po svojoj prirodi ne dopuštaju spajanje u jedno delo. Kazna ili deo kazne koju je osu eni izdržao ura una e se u izre enu kaznu zatvora. (2) Krivi na dela upravljena protiv li nosti mogu krivi no delo samo ako su u injena prema istom licu. istovrsnosti predmeta dela. odnosno ulazi u sastav posebnog produženog krivi nog dela. Odmeravanje kazne osu enom licu lan 62. (6) Krivi no delo koje nije obuhva eno produženim krivi nim delom u pravnosnažnoj sudskoj presudi. ovog lana. ovog lana. ovog zakonika. sud e izre i jedinstvenu kaznu za sva krivi na dela primenom odredaba lana 60. jedinstva mesta ili prostora izvršenja dela ili jedinstvenog umišljaja u inioca.20 6) ako je za neka krivi na dela u sticaju utvrdio kazne zatvora. (1) Ako se osu enom licu sudi za krivi no delo u injeno pre nego što je zapo elo izdržavanje kazne po ranijoj osudi ili za krivi no delo u injeno za vreme izdržavanja kazne zatvora ili maloletni kog zatvora. ta ka 4. (4) Ako produženo krivi no delo obuhvata lakše i teže oblike istog dela. Produženo krivi no delo lan 61. (5) Ako produženo krivi no delo obuhvata krivi na dela ije je bitno obeležje odre eni nov ani iznos. Ako sud utvrdi nov anu kaznu kao glavnu kaznu. uzimaju i ranije izre enu kaznu kao ve utvr enu. do 4. izre i e kaznu zatvora kao jedinstvenu kaznu primenom pravila predvi enih u stavu 2. izre i e jednu kaznu zatvora i jednu nov anu kaznu po odredbama ta . 2. (1) Produženo krivi no delo ini više istih ili istovrsnih krivi nih dela u injenih u vremenskoj povezanosti od strane istog u inioca koja predstavljaju celinu zbog postojanja najmanje dve od slede ih okolnosti: istovetnosti ošte enog. (4) Ako je sud za krivi na dela u sticaju utvrdio kazne zatvora i maloletni kog zatvora. izre i e jednu nov anu kaznu primenjuju i pravila iz stava 2. smatra e se da je produženim krivi nim delom ostvaren zbir iznosa ostvarenih pojedina nim delima ukoliko je to obuhva eno jedinstvenim umišljajem u inioca. predstavlja posebno krivi no delo. ovog lana. ve bude otkriveno naknadno.

ne bi mogla ostvariti svrha kažnjavanja. a pritvor nije odre en za svako od njih. (1) Mere upozorenja su: uslovna osuda i sudska opomena. (2) U okviru opšte svrhe krivi nih sankcija ( lan 4. GLAVA PETA MERE UPOZORENJA 1. (2) Ako je krivi ni postupak vo en za više krivi nih dela u sticaju. ako se primenom odredaba lana 60. svrha uslovne osude i sudske opomene je da se prema u iniocu lakšeg krivi nog dela ne primeni kazna kad se može o ekivati da e upozorenje uz pretnju kazne (uslovna osuda) ili samo upozorenje (sudska opomena) dovoljno uticati na u inioca da više ne vrši krivi na dela. Uslovna osuda i sudska opomena Svrha uslovne osude i sudske opomene lan 64.21 (2) Za krivi no delo u injeno u toku izdržavanja kazne zatvora ili maloletni kog zatvora sud e u iniocu izre i kaznu. privrednog prestupa. (1) Vreme provedeno u pritvoru. dan lišenja slobode. nov anu kaznu i kaznu rada u javnom interesu za krivi no delo za koje je okrivljeni osu en. stav 2). kao i kazna ili disciplinska mera lišenja slobode koju je izdržao zbog povrede vojne discipline ura unava se u kaznu izre enu za krivi no delo ija obeležja obuhvataju i obeležja prekršaja. dan zatvora. Ura unavanje pritvora i ranije kazne lan 63. kazni e se disciplinski.. nov anu kaznu i kaznu rada u javnom interesu. odnosno platio za prekršaj ili privredni prestup. (3) Osu eni koji za vreme izdržavanja kazne zatvora ili maloletni kog zatvora u ini krivi no delo za koje zakon propisuje nov anu kaznu ili kaznu zatvora do jedne godine. kao i svako drugo lišenje slobode u vezi sa krivi nim delom ura unavaju se u izre enu kaznu zatvora. (3) Zatvor ili nov ana kazna koju je osu eni izdržao. . s obzirom na težinu krivi nog dela i neizdržani deo ranije izre ene kazne. ovog zakonika. nezavisno od ranije izre ene kazne. odnosno povrede vojne discipline. osam asova rada u javnom interesu i hiljadu dinara nov ane kazne. vreme provedeno u pritvoru ura unava se u izre enu kaznu zatvora. (4) Pri svakom ura unavanju izjedna ava se dan pritvora.

ovog zakonika. Opozivanje uslovne osude zbog novog krivi nog dela lan 67. Pri tome sud je vezan zabranom izricanja uslovne osude. ako osu eni za vreme koje odredi sud. a posebno srodnost u injenih krivi nih dela. njegov raniji život. stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo u injeno. uslovna osuda može se izre i samo za kaznu zatvora. ako u iniocu za krivi na dela utvr ena u uslovnoj osudi i za nova krivi na dela treba izre i kaznu preko dve godine zatvora ( lan 66. . izre ene uz uslovnu osudu. pošto oceni sve okolnosti koje se odnose na u injena krivi na dela i u inioca. izre i jedinstvenu kaznu zatvora i za ranije u injeno i za novo krivi no delo. njegovo ponašanje posle izvršenog krivi nog dela. uzimaju i kaznu iz opozvane uslovne osude kao utvr enu. (2) Sud može u uslovnoj osudi odrediti da e se kazna izvršiti i ako osu eni u odre enom roku ne vrati imovinsku korist pribavljenu izvršenjem krivi nog dela. Uslovi za izricanje uslovne osude lan 66. (2) Ako osu eni u vreme proveravanja u ini jedno ili više krivi nih dela za koja je izre ena kazna zatvora manja od dve godine ili nov ana kazna. (2) Za krivi na dela za koja se može izre i kazna zatvora u trajanju od deset godina ili teža kazna ne može se izre i uslovna osuda. izvršavaju se. (5) Ako je u iniocu utvr ena i kazna zatvora i nov ana kazna. stav 1). njihov zna aj i pobude iz kojih su u injena. (1) Uslovnom osudom sud u inocu krivi nog dela utvr uje kaznu i istovremeno odre uje da se ona ne e izvršiti. (3) Ako opozove uslovnu osudu. sud e. (1) Sud e opozvati uslovnu osudu. (1) Uslovna osuda se može izre i kad je u iniocu utvr ena kazna zatvora u trajanju do dve godine. odlu iti da li e opozvati uslovnu osudu. ne naknadi štetu koju je prouzrokovao krivi nim delom ili ne ispuni druge obaveze predvi ene u krivi nopravnim odredbama. primenom odredaba lana 60. (3) Mere bezbednosti. (4) Pri odlu ivanju da li e izre i uslovnu osudu sud e.22 Uslovna osuda lan 65. ako osu eni u vreme proveravanja u ini jedno ili više krivi nih dela za koja je izre ena kazna zatvora od dve godine ili u dužem trajanju. vode i ra una o svrsi uslovne osude. posebno uzeti u obzir li nost u inioca. Rok za ispunjenje tih obaveza utvr uje sud u okviru odre enog vremena proveravanja.. sud e. a koje ne može biti kra e od jedne niti duže od pet godina (vreme proveravanja) ne u ini novo krivi no delo. (3) Uslovna osuda se ne može izre i ako nije proteklo više od pet godina od pravnosnažnosti osude kojom je u iniocu izre ena kazna zatvora za umišljajno krivi no delo.

(5) Ako sud na e da i za novo krivi no delo treba izre i uslovnu osudu. vreme provedeno na izdržavanju ove kazne ne ra una se u vreme proveravanja utvr eno uslovnom osudom za ranije delo. ako posle njenog izricanja utvrdi da je osu eni izvršio krivi no delo pre nego što je uslovno osu en i ako oceni da ne bi bilo osnova za izricanje uslovne osude da se znalo za to delo. a to je presudom utvr eno tek posle isteka vremena proveravanja. ovog zakonika. utvrdi e jedinstvenu kaznu i za ranije u injeno i za novo krivi no delo i odredi e novo vreme proveravanja koje ne može biti kra e od jedne ni duže od pet godina. produžiti rok za ispunjenje obaveze ili može opozvati uslovnu osudu i izre i kaznu koja je utvr ena u uslovnoj osudi. Ako je uslovnom osudom osu enom odre eno ispunjenje neke obaveze iz lana 65. sud može. ovog zakonika. Opozivanje uslovne osude zbog neispunjenja odre enih obaveza lan 69. ovog lana. stav 3. sud može za novo u injeno krivi no delo izre i uslovnu osudu ili kaznu. iz opravdanih razloga. a on ne ispuni tu obavezu u roku odre enom u presudi. ovog zakonika. (1) Sud e opozvati uslovnu osudu. stav 2. primeni e odredbu lana 67.. sud e opozvati uslovnu osudu i izre i kaznu zatvora. sud e ga osloboditi od ispunjenja te obaveze ili je zameniti drugom odgovaraju om obavezom predvi enom zakonom.23 (4) Ako ne opozove uslovnu osudu. . najdocnije u roku od jedne godine od dana kad je proteklo vreme proveravanja. ovog zakonika. kome za novo krivi no delo bude izre en zatvor. primenom odredaba lana 60. sud može. ne može da ispuni postavljenu obavezu. ovog zakonika. Opozivanje uslovne osude zbog ranije u injenog krivi nog dela lan 68. u okviru vremena proveravanja. primenom odredbe stava 3. uslovna osuda može se opozvati najkasnije u roku od jedne godine od dana kad je proteklo vreme proveravanja. Ukoliko osu eni u toku novog vremena proveravanja ponovo u ini krivi no delo. (2) Ako osu eni u odre enom roku ne ispuni neku obavezu iz lana 65. stav 2. Rokovi za opozivanje uslovne osude lan 70. Ako osu eni u tom vremenu u ini krivi no delo koje povla i opozivanje uslovne osude. Osu enom. stav 4. (1) Uslovna osuda može se opozvati u toku vremena proveravanja. ra unaju i od dana pravnosnažnosti nove presude. odrediti da se izvrši utvr ena kazna u uslovnoj osudi. U tom slu aju primeni e odredbu lana 67. (2) Ako sud ne opozove uslovnu osudu. Ako utvrdi da osu eni.

može o ekivati da e se zaštitnim nadzorom potpunije ostvariti svrha uslovne osude. 9) pose ivanje odre enih profesionalnih i drugih savetovališta ili ustanova i postupanje po njihovim uputstvima.24 Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom lan 71. radnog mesta. 2) osposobljavanje u inioca za odre eno zanimanje. može zaštitni nadzor ukinuti pre isteka odre enog vremena. 3) prihvatanje zaposlenja koje odgovara sposobnostima u inioca. ako se. 8) le enje u odgovaraju oj zdravstvenoj ustanovi. sud ga može opomenuti ili može ranije obaveze zameniti drugim ili produžiti trajanje zaštitnog nadzora u okviru vremena proveravanja ili opozvati uslovnu osudu. (2) Zaštitni nadzor obuhvata zakonom predvi ene mere pomo i. sud može odrediti da se u inilac stavi pod zaštitni nadzor. Zaštitni nadzor može obuhvatiti jednu ili više od slede ih obaveza: 1) javljanje organu nadležnom za izvršenje zaštitnog nadzora u rokovima koje taj organ odredi. (3) Ako u toku trajanja zaštitnog nadzora sud utvrdi da je ispunjena svrha ove mere. . (4) Ako osu eni kome je izre en zaštitni nadzor ne ispunjava obaveze koje mu je sud odredio. 6) blagovremeno obaveštavanje o promeni mesta boravka. 5) uzdržavanje od pose ivanja odre enih mesta. Uslovi za odre ivanje zaštitnog nadzora lan 72. (1) Sud može odrediti da se u inilac kome je izre ena uslovna osuda stavi pod zaštitni nadzor za odre eno vreme u toku vremena proveravanja. uvanja i vaspitanja dece i drugih porodi nih obaveza. njihovo trajanje i na in njihovog ispunjavanja. nadzora i zaštite. staranja. Sadržina zaštitnog nadzora lan 73. (1) Kad izrekne uslovnu osudu. ako to može biti prilika ili podsticaj za ponovno vršenje krivi nih dela. adrese ili 7) uzdržavanje od upotrebe droge ili alkoholnih pi a. (2) Zaštitni nadzor odre uje sud u presudi kojom izri e uslovnu osudu i odre uje mere zaštitnog nadzora. raniji život.. a naro ito njegov odnos prema žrtvi krivi nog dela i okolnosti izvršenja dela. držanje posle izvršenog krivi nog dela. lokala ili priredbi. 4) ispunjavanje obaveza izdržavanja porodice. s obzirom na njegovu li nost.

a od zna aja su za izbor mera zaštitnog nadzora i njihovo trajanje. pojedine obaveze ukinuti ili zameniti drugim. Trajanje zaštitnog nadzora lan 75. (4) Ako u toku trajanja zaštitnog nadzora sud utvrdi da je ispunjena svrha ove mere. ako za svako od tih dela postoje uslovi iz st. sklonosti i navike. (2) Zaštitni nadzor prestaje opozivanjem uslovne osude. Ako osu eni kome je izre en zaštitni nadzor ne ispunjava obaveze koje mu je sud odredio. uslove za ispunjenje naloženih obaveza. s obzirom na ostvarene rezultate. (2) Za odre ena krivi na dela i pod uslovima predvi enim zakonom sudska opomena može se izre i i kad je propisan zatvor do tri godine.. (3) U toku trajanja zaštitnog nadzora sud može. njegovo zdravstveno stanje. a u injena su pod takvim olakšavaju im okolnostima koje ih ine naro ito lakim. li ne i porodi ne prilike. Posledice neispunjavanja obaveze zaštitnog nadzora lan 76. 1. Pri izboru obaveza iz lana 73. ovog lana.25 10) otklanjanje ili ublažavanje štete pri injene krivi nim delom. držanje posle izvršenog krivi nog dela. (3) Sudsku opomenu sud može izre i za više krivi nih dela u injenih u sticaju. a naro ito izmirenje sa žrtvom u injenog krivi nog dela. može zaštitni nadzor ukinuti pre isteka odre enog vremena. posebno uzeti u obzir li nost u inioca. sud ga može opomenuti ili može ranije obaveze zameniti drugim ili produžiti trajanje zaštitnog nadzora u okviru vremena proveravanja ili opozvati uslovnu osudu. ovog zakonika i odre ivanja njihovog trajanja. i 2. (1) Vreme trajanja mera zaštitnog nadzora odre uje se u okviru roka proveravanja utvr enog u uslovnoj osudi. njegovo ponašanje posle izvršenja krivi nog dela. (4) Pri odlu ivanju da li e izre i sudsku opomenu sud e. njegov raniji život. vode i ra una o svrsi sudske opomene. Izbor mera zaštitnog nadzora lan 74. sud e naro ito uzeti u obzir godine života u inioca. raniji život. kao i druge okolnosti koje se odnose na li nost u inioca. a naro ito njegov odnos . pobude iz kojih je izvršio krivi no delo. Sudska opomena lan 77. (1) Sudska opomena može se izre i za krivi na dela za koja je propisan zatvor do jedne godine ili nov ana kazna.

GLAVA ŠESTA MERE BEZBEDNOSTI Svrha mera bezbednosti lan 78. stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo u injeno.. svrha mera bezbednosti je da se otklone stanja ili uslovi koji mogu biti od uticaja da u inilac ubudu e ne vrši krivi na dela.26 prema žrtvi krivi nog dela. U okviru opšte svrhe krivi nih sankcija ( lan 4. (5) Sudska opomena ne može se izre i vojnim licima za krivi na dela protiv Vojske Srbije i Crne Gore. stav 2). .

(1) Sud može u iniocu krivi nog dela izre i jednu ili više mera bezbednosti kad postoje uslovi za njihovo izricanje predvi eni ovim zakonikom. (4) Obavezno le enje narkomana. (2) Obavezno psihijatrijsko le enje i uvanje u zdravstvenoj ustanovi i obavezno psihijatrijsko le enje na slobodi neura unljivom u iniocu izri u se samostalno. (6) Za krivi na dela u sticaju mera bezbednosti e se izre i ako je utvr ena za jedno od krivi nih dela u sticaju. 4) obavezno le enje alkoholi ara. 5) zabrana vršenja poziva. (1) U iniocu krivi nog dela mogu se izre i ove mere bezbednosti: 1) obavezno psihijatrijsko le enje i uvanje u zdravstvenoj ustanovi. obavezno le enje alkoholi ara. (5) Proterivanje stranca iz zemlje može se izre i ako je u iniocu izre ena kazna ili uslovna osuda. Izricanje mera bezbednosti lan 80. 2) obavezno psihijatrijsko le enje na slobodi. ovog lana mogu se izre i u iniocu krivi nog dela ija je ura unljivost bitno smanjena. . uslovna osuda. 6) zabrana upravljanja motornim vozilom. ako mu je izre ena kazna ili uslovna osuda. zabrana vršenja poziva. 8) proterivanje stranca iz zemlje.27 Vrste mera bezbednosti lan 79. 3) obavezno le enje narkomana. sudska opomena ili je u inilac oslobo en od kazne. 7) oduzimanje predmeta. (2) Pod uslovima predvi enim ovim zakonikom odre ene mere bezbednosti mogu se izre i i neura unljivom licu koje je u inilo protivpravno delo u zakonu predvi eno kao krivi no delo ( lan 80. Uz ove mere mogu se izre i zabrana vršenja poziva. (3) Mere iz stava 2. 9) javno objavljivanje presude. delatnosti i dužnosti. oduzimanje predmeta i javno objavljivanje presude mogu se izre i ako je u inocu izre ena kazna. delatnosti i dužnosti. stav 2). zabrana upravljanja motornim vozilom i oduzimanje predmeta. zabrana upravljanja motornim vozilom. delatnosti i dužnosti..

sud e. ako utvrdi da postoji ozbiljna opasnost da u inilac u ini protivpravno delo koje je u zakonu predvi eno kao krivi no delo i da je radi otklanjanja ove opasnosti dovoljno njegovo le enje na slobodi. sud e izre i obavezno le enje i uvanje u zdravstvenoj ustanovi u iniocu koji je u stanju neura unljivosti u inio protivpravno delo predvi eno u zakonu kao krivi no delo. i 2. (4) Mera iz stava 1. ovog lana može se izre i i neura unljivom u iniocu prema kojem je odre eno obavezno psihijatrijsko le enje i uvanje u odgovaraju oj zdravstvenoj ustanovi kad sud. po prestanku mere bezbednosti. ovog lana sud može izre i obavezno psihijatrijsko le enje na slobodi i u iniocu ija je ura unljivost bitno smanjena. ovog zakonika pušten na uslovni otpust. stav 5. ako mu je izre ena uslovna osuda ili je na osnovu lana 81. (3) Pod uslovima iz stava 1. njegovo zdravstveno stanje. (2) Ako su ispunjeni uslovi iz stava 1. pored uslova iz lana 46. s obzirom na u injeno krivi no delo i stanje duševne poreme enosti. ovog lana. . (5) U iniocu koji je krivi no delo izvršio u stanju bitno smanjene ura unljivosti i koji je osu en na kaznu zatvora. ovog zakonika. (2) Mera iz stava 1. (1) U iniocu koji je u stanju neura unljivosti u inio protivpravno delo odre eno u zakonu kao krivi no delo. 1. ovog lana izre ena uz kaznu zatvora može trajati i duže od izre ene kazne. (3) Meru iz st. ako. sud e izre i obavezno psihijatrijsko le enje na slobodi. vreme provedeno u zdravstvenoj ustanovi i ostatak kazne koju osu eni nije izdržao. odrediti da se osu eni uputi na izdržavanje ostatka kazne ili da se pusti na uslovni otpust. naro ito uzeti u obzir uspeh le enja osu enog.. Pri odlu ivanju o puštanju na uslovni otpust sud e. utvrdi da više nije potrebno njegovo uvanje i le enje u takvoj ustanovi. nego samo njegovo le enje na slobodi. (1) U iniocu koji je krivi no delo u inio u stanju bitno smanjene ura unljivosti sud e izre i obavezno psihijatrijsko le enje i uvanje u odgovaraju oj zdravstvenoj ustanovi.28 Obavezno psihijatrijsko le enje i uvanje u zdravstvenoj ustanovi lan 81. ovog lana sud e obustaviti kad utvrdi da je prestala potreba za le enjem i uvanjem u inioca u zdravstvenoj ustanovi. Obavezno psihijatrijsko le enje na slobodi lan 82. utvrdi da postoji ozbiljna opasnost da u inilac u ini teže krivi no delo i da je radi otklanjanja ove opasnosti potrebno njegovo le enje u takvoj ustanovi. vreme provedeno u zdravstvenoj ustanovi ura unava se u vreme trajanja izre ene kazne. Ako je vreme provedeno u zdravstvenoj ustanovi kra e od trajanja izre ene kazne. na osnovu rezultata le enja.

- 29 (4) Obavezno psihijatrijsko le enje na slobodi može se povremeno sprovoditi i u odgovaraju oj zdravstvenoj ustanovi, ako je to potrebno radi uspešnijeg le enja, s tim da povremeno le enje u ustanovi ne može neprekidno trajati duže od petnaest dana, niti ukupno duže od dva meseca. (5) Obavezno psihijatrijsko le enje na slobodi traje dok postoji potreba le enja, ali ne duže od tri godine. (6) Ako se u slu aju iz st. 1. do 3. ovog lana u inilac ne podvrgne le enju na slobodi ili ga samovoljno napusti ili i pored le enja nastupi opasnost da ponovo u ini protivpravno delo predvi eno u zakonu kao krivi no delo, tako da je potrebno njegovo le enje i uvanje u odgovaraju oj zdravstvenoj ustanovi, sud može izre i obavezno psihijatrijsko le enje i uvanje u takvoj ustanovi.

Obavezno le enje narkomana
lan 83. (1) U iniocu koji je u inio krivi no delo usled zavisnosti od upotrebe opojnih droga i kod kojeg postoji ozbiljna opasnost da e usled ove zavisnosti i dalje da vrši krivi na dela, sud e izre i obavezno le enje. (2) Mera iz stava 1. ovog lana izvršava se u zavodu za izvršenje kazne ili u odgovaraju oj zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi i traje dok postoji potreba za le enjem, ali ne duže od tri godine. (3) Kad je mera iz stava 1. ovog lana izre ena uz kaznu zatvora, ona može trajati duže od vremena izre ene kazne, ali njeno ukupno trajanje ne može biti duže od tri godine. zatvora. (4) Vreme provedeno u ustanovi za le enje ura unava se u kaznu

(5) Kad je mera iz stava 1. ovog lana izre ena uz nov anu kaznu, uslovnu osudu, sudsku opomenu ili oslobo enje od kazne izvršava se na slobodi i ne može trajati duže od tri godine. (6) Ako se u inilac, bez opravdanih razloga, ne podvrgne le enju na slobodi ili le enje samovoljno napusti, sud e odrediti da se mera prinudno izvrši u odgovaraju oj zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi.

Obavezno le enje alkoholi ara
lan 84. (1) U iniocu koji je u inio krivi no delo usled zavisnosti od upotrebe alkohola i kod kojeg postoji ozbiljna opasnost da e usled ove zavisnosti i dalje da vrši krivi na dela, sud e izre i obavezno le enje. (2) Mera iz stava 1. ovog lana izvršava se u zavodu za izvršenje kazne zatvora ili u odgovaraju oj zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi i traje dok postoji potreba za le enjem, ali ne duže od izre ene kazne zatvora.

- 30 (3) Vreme provedeno u ustanovi za le enje ura unava se u kaznu

zatvora.

(4) Kad je mera iz stava 1. ovog lana izre ena uz nov anu kaznu, uslovnu osudu, sudsku opomenu ili oslobo enje od kazne izvršava se na slobodi i ne može trajati duže od dve godine. (5) Ako se u inilac, bez opravdanih razloga, ne podvrgne le enju na slobodi ili le enje samovoljno napusti, sud e odrediti da se mera prinudno izvrši u odgovaraju oj zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi.

Zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti
lan 85. (1) Sud može u iniocu krivi nog dela zabraniti vršenje odre enog poziva, odre ene delatnosti ili svih ili nekih dužnosti vezanih za raspolaganje, koriš enje, upravljanje ili rukovanje tu om imovinom ili za uvanje te imovine, ako se opravdano može smatrati da bi njegovo dalje vršenje takve delatnosti bilo opasno. (2) Sud odre uje trajanje mere iz stava 1. ovog lana, koje ne može biti kra e od jedne niti duže od deset godina, ra unaju i od dana pravnosnažnosti odluke, s tim da se vreme provedeno u zatvoru, odnosno u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izvršena mera bezbednosti ne ura unava u vreme trajanja ove mere. (3) Ako izrekne uslovnu osudu, sud može odrediti da e se ta osuda opozvati, ako u inilac prekrši zabranu vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti.

Zabrana upravljanja motornim vozilom
lan 86. (1) U iniocu krivi nog dela kojim se ugrožava javni saobra aj sud može izre i zabranu upravljanja motornim vozilom. (2) Pri izricanju mere iz stava 1. ovog lana sud odre uje na koje se vrste i kategorije vozila zabrana odnosi. (3) Meru iz stava 1. ovog lana sud može izre i, ako na e da težina u injenog dela, okolnosti pod kojima je delo u injeno ili ranije kršenje saobra ajnih propisa od strane u inioca pokazuju da je opasno da on upravlja motornim vozilom odre ene vrste ili kategorije. (4) Sud odre uje trajanje mere iz stava 1. ovog lana, koje ne može biti kra e od tri meseca niti duže od pet godina, ra unaju i od dana pravnosnažnosti odluke, s tim da se vreme provedeno u zatvoru, odnosno u ustanovi u kojoj se izvršava mera bezbednosti ili vaspitna mera ne ura unava u vreme trajanja ove mere. (5) Ako je mera iz stava 1. ovog lana izre ena licu koje ima stranu dozvolu za upravljanje motornim vozilom, zabrana se odnosi na upravljanje motornim vozilom na teritoriji Srbije. (6) Ako izrekne uslovnu osudu, sud može odrediti da e se ta osuda opozvati, ako u inilac prekrši zabranu upravljanja motornim vozilom.

- 31 (7) Zakonom se može odrediti obavezna zabrana upravljanja motornim vozilom.

Oduzimanje predmeta
lan 87. (1) Predmeti koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje krivi nog dela ili koji su nastali izvršenjem krivi nog dela mogu se oduzeti, ako su svojina u inioca. (2) Predmeti iz stava 1. ovog lana mogu se oduzeti i kad nisu svojina u inioca, ako to zahtevaju interesi opšte bezbednosti ili kada i dalje postoji opasnost da e biti upotrebljeni za izvršenje krivi nog dela, ali time se ne dira u pravo tre ih lica na naknadu štete od u inoca. (3) Zakonom se može odrediti obavezno oduzimanje predmeta, a može se odrediti i njihovo obavezno uništavanje. Zakonom se mogu odrediti i uslovi za oduzimanje odre enih predmeta u pojedinim slu ajevima.

Proterivanje stranca iz zemlje
lan 88. (1) Sud može stranca koji je u inio krivi no delo proterati sa teritorije Srbije za vreme od jedne do deset godina. (2) Pri oceni da li e izre i meru iz stava 1. ovog lana sud e uzeti u obzir period i težinu u injenog krivi nog dela, pobude zbog kojih je krivi no delo u injeno, na in izvršenja krivi nog dela i druge okolnosti koje ukazuju na nepoželjnost daljeg boravka stranca u Srbiji. (3) Vreme trajanja proterivanja ra una se od dana pravnosnažnosti odluke, s tim da se vreme provedeno u zatvoru ne ura unava u vreme trajanja ove mere. (4) Mera iz stava 1. ovog lana ne može se izre i u iniocu koji uživa zaštitu u skladu sa ratifikovanim me unarodnim ugovorima.

Javno objavljivanje presude
lan 89. (1) Pri osudi za krivi no delo u injeno putem sredstava javnog informisanja, ili za krivi no delo koje je prouzrokovalo opasnost za život ili zdravlje ljudi a objavljivanje presude bi doprinelo da se otkloni ili umanji ta opasnost, sud može odlu iti da se o trošku osu enog istim putem ili na drugi odgovaraju i na in objavi sudska presuda u celini ili u izvodu. (2) Zakonom se može odrediti obavezno objavljivanje presude. U tom slu aju sud e odlu iti putem kojeg sredstva javnog informisanja e se presuda objaviti i da li e se objaviti u celini ili u izvodu.

ako su protekle tri godine od dana njihovog primenjivanja. predmeti od vrednosti i svaka druga imovinska korist koji su pribavljeni krivi nim delom. Uslovi i na in oduzimanja imovinske koristi lan 92. ovog lana sud e uzeti u obzir ponašanje osu enog posle osude.. pod uslovima predvi enim ovim zakonikom i sudskom odlukom kojom je utvr eno izvršenje krivi nog dela. (1) Niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu krivi nim (2) Korist iz stava 1. (2) Imovinska korist pribavljena krivi nim delom oduze e se i od lica na koja je prenesena bez naknade ili uz naknadu koja o igledno ne odgovara stvarnoj vrednosti. (2) Pri oceni da li e odrediti prestanak mere bezbednosti iz stava 1. (1) Od u inioca e se oduzeti novac. (1) Sud može odlu iti da prestanu mere bezbednosti zabrane vršenja poziva. . GLAVA SEDMA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI Osnov oduzimanja imovinske koristi lan 91. da li je naknadio štetu prouzrokovanu krivi nim delom. da li je vratio imovinsku korist ste enu izvršenjem krivi nog dela i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost prestanka tih mera. Prestanak mere bezbednosti na osnovu sudske odluke lan 90. delatnosti ili dužnosti i zabrane upravljanja motornim vozilom.32 (3) Javno objavljivanje presude može se izvršiti najkasnije u roku od trideset dana od dana pravnosnažnosti presude. delom. ovog lana oduze e se. (3) Ako je krivi nim delom pribavljena imovinska korist za drugog ta korist e se oduzeti. a ako oduzimanje nije mogu e u inilac e se obavezati da plati nov ani iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi.

2) prestanak radnog odnosa ili prestanak vršenja odre enog poziva 3) gubitak odre enih dozvola ili odobrenja koja se daju odlukom državnog organa ili organa lokalne samouprave. sud e izre i oduzimanje imovinske koristi samo ukoliko ona prelazi dosu eni imovinskopravni zahtev ošte enog u tom iznosu. ili zanimanja. ovog lana ošte eni mora u roku od tri meseca od dana pravnosnažnosti odluke kojom je usvojen njegov imovinskopravni zahtev zatražiti namirenje iz oduzete imovinske koristi. (1) Pravne posledice osude koje se odnose na prestanak ili gubitak odre enih prava su: 1) prestanak vršenja javnih funkcija. ako pokrene parnicu u roku od šest meseci od dana pravnosnažnosti odluke kojom je upu en na parnicu. (4) U slu ajevima iz st. uslovna osuda. ako je radi utvr ivanja svog zahteva pokrenuo parnicu u roku od tri meseca od dana saznanja za presudu kojom je izre eno oduzimanje imovinske koristi. (1) Osude za odre ena krivi na dela ili na odre ene kazne mogu imati za pravnu posledicu prestanak. GLAVA OSMA PRAVNE POSLEDICE OSUDE Nastupanje pravnih posledica osude lan 94. Vrste pravnih posledica osude lan 95. (3) Ošte eni koji u krivi nom postupku nije podneo imovinskopravni zahtev može zahtevati namirenje iz oduzete imovinske koristi. . a najdalje u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti odluke o oduzimanju imovinske koristi. ako ne bude opozvana. (2) Pravne posledice osude ne mogu nastupiti kad je za krivi no delo u iniocu izre ena nov ana kazna. odnosno gubitak odre enih prava ili zabranu sticanja odre enih prava. (3) Pravne posledice osude mogu se predvideti samo zakonom i nastupaju po sili zakona kojim su predvi ene. 2. i 3. (2) Ošte eni koji je u krivi nom postupku u pogledu svakog imovinskopravnog zahteva upu en na parnicu može tražiti da se namiri iz oduzete imovinske koristi. sudska opomena ili kad je u inilac oslobo en od kazne.. (1) Ako je u krivi nom postupku usvojen imovinskopravni zahtev ošte enog.33 Zaštita ošte enog lan 93.

(1) Pravne posledice osude nastupaju danom pravnosnažnosti (2) U slu aju da posle pravnosnažnosti presude. (2) Rehabilitacija nastaje ili na osnovu samog zakona (zakonska rehabilitacija) ili po molbi osu enog lica na osnovu sudske odluke (sudska rehabilitacija). na osnovu koje su nastupile pravne posledice osude.34 (2) Pravne posledice osude koje se sastoje u zabrani sticanja odre enih prava su: 1) zabrana sticanja odre enih javnih funkcija. stav 2. (1) Rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice. 3) zabrana sticanja ina vojnog starešine. (3) Rehabilitacijom se ne dira u prava tre ih lica koja se zasnivaju na . nastupanje ili dalje trajanje pravnih posledica osude uskla uje se sa novom odlukom. ovog zakonika. PRESTANAK PRAVNIH POSLEDICA OSUDE I DAVANJE PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE Opšti pojam rehabilitacije lan 97. (4) Vreme provedeno na izdržavanju kazne ne ura unava se u vreme trajanja pravne posledice osude. poziva ili zanimanja ili unapre enja u službi. (3) Pravne posledice osude koje se sastoje u zabrani sticanja odre enih prava mogu se propisati u trajanju najduže do deset godina. presude. (5) Rehabilitacijom prestaju pravne posledice osude predvi ene u lanu 95. ta presuda bude izmenjena po vanrednom pravnom leku. GLAVA DEVETA REHABILITACIJA. 2) zabrana sticanja odre enog zvanja. osudi.. 4) zabrana dobijanja odre enih dozvola ili odobrenja koja se daju odlukom državnih organa ili organa lokalne samouprave. Po etak i trajanje pravnih posledica osude lan 96. a osu eni se smatra neosu ivanim.

i 99. Licu koje je više puta osu ivano sud može dati rehabilitaciju samo ako su ispunjeni uslovi iz l.. kaznu rada u javnom interesu. prema svojim mogu nostima. ovog lana sud e dati rehabilitaciju ako na e da je osu eno lice svojim vladanjem zaslužilo rehabilitaciju i ako je. (3) Zakonska rehabilitacija ne nastaje ako sporedna kazna još nije izvršena ili ako još traju mere bezbednosti. u roku od tri godine od dana kad je ta kazna izvršena. Sudska rehabilitacija lan 99. 3) lice koje je osu eno na nov anu kaznu. ne u ini novo krivi no delo. 4) lice koje je osu eno na kaznu zatvora preko šest meseci do jedne godine. (3) Sudska rehabilitacija ne može se dati ako sporedna kazna još nije izvršena ili ako još traju mere bezbednosti. Sudska rehabilitacija lica koje je više puta osu ivano lan 100. 98. u roku od pet godina od dana kad je ta kazna izvršena. u vreme proveravanja i u roku od godinu dana po isteku roka proveravanja. a posebno prirodu i zna aj dela. 5) lice koje je osu eno na kaznu zatvora preko jedne do tri godine. oduzimanja voza ke dozvole ili kaznu zatvora do šest meseci. (1) Zakonska rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude na koju se odnosi rehabilitacija nisu bila osu ivana ili koja su se po zakonu smatrala neosu ivanim. (1) Sudska rehabilitacija može se dati licu koje je osu eno na kaznu zatvora preko tri do pet godina.35 Zakonska rehabilitacija lan 98. zastarela ili oproštena. ne u ini novo krivi no delo. zastarela ili oproštena. u roku od godinu dana od pravnosnažnosti presude. ne u ini novo krivi no delo. ako: 1) lice koje je oglašeno krivim. u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izvršena. (2) U slu aju iz stava 1. a oslobo eno od kazne ili kojem je izre ena sudska opomena. pri emu je sud dužan da uzme u obzir i sve druge okolnosti od zna aja za davanje rehabilitacije. ne u ini novo krivi no delo. ako u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izdržana. naknadilo štetu prouzrokovanu krivi nim delom. odnosno rešenja ne u ini novo krivi no delo. zastarela ili oproštena. (2) Zakonska rehabilitacija nastaje. zastarela ili oproštena ne u ini novo krivi no delo. ovog zakonika u pogledu svakog krivi nog dela za . 2) lice kojem je izre ena uslovna osuda.

kao i podatke o pravnim posledicama osude. ovog zakonika. podatke o kazni. U kaznenu evidenciju se unose i kasnije izmene podataka sadržanih u kaznenoj evidenciji. zastarele ili oproštene kazne. oslobo enju od kazne i oproštenoj kazni. kao i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost prestanka pravne posledice osude. (2) Podaci iz kaznene evidencije mogu se dati samo sudu. sudskoj opomeni.. sud može odlu iti da prestane pravna posledica osude koja se odnosi na zabranu sticanja odre enog prava. kad je to potrebno za vršenje poslova iz njihove nadležnosti. Prestanak pravnih posledica osude lan 101. (3) Podaci iz kaznene evidencije mogu se. . da li je naknadio štetu prouzrokovanu krivi nim delom i vratio imovinsku korist ste enu izvršenjem krivi nog dela. o krivi nom delu za koje je osu en. (5) Gra anima se. uslovnoj osudi. Sadržaj i davanje podataka iz kaznene evidencije lan 102. podaci o izdržavanju kazne. drugoj organizaciji ili preduzetniku. organu za izvršenje krivi nih sankcija i organu koji u estuje u postupku davanja amnestije. Pri oceni da li e u ovakvom slu aju dati rehabilitaciju sud e uzeti u obzir okolnosti iz lana 99. preduze u. javnom tužiocu i organu unutrašnjih poslova u vezi sa krivi nim postupkom koji se vodi protiv lica koje je ranije bilo osu eno. dati i državnom organu. rehabilitacije ili odlu ivanja o prestanku pravnih posledica osude. (1) Kad proteknu tri godine od dana izdržane. ako još traju pravne posledice osude ili mere bezbednosti i ako za to postoji opravdani interes zasnovan na zakonu. (1) Kaznena evidencija sadrži li ne podatke o u iniocu krivi nog dela. ukoliko ve nije prestala usled rehabilitacije. stav 2. (2) Pri odlu ivanju o prestanku pravne posledice osude sud e uzeti u obzir ponašanje osu enog posle osude. mogu davati podaci o njihovoj osu ivanosti ili neosu ivanosti samo ako su im potrebni radi ostvarivanja njihovih prava. kao i organima starateljstva.36 koje je osu eno. pomilovanja. na obrazložen zahtev. (4) Niko nema prava da traži od gra anina da podnosi dokaz o svojoj osu ivanosti ili neosu ivanosti. na njihov zahtev. kao i poništenje evidencije o pogrešnoj osudi.

37 - GLAVA DESETA ZASTARELOST Zastarelost krivi nog gonjenja lan 103. 5) pet godina od izvršenja krivi nog dela za koje se po zakonu može izre i kazna zatvora preko tri godine. 3) petnaest godina od izvršenja krivi nog dela za koje se po zakonu može izre i kazna zatvora preko deset godina. Tok i prekid zastarelosti krivi nog gonjenja lan 104. 6) tri godine od izvršenja krivi nog dela za koje se po zakonu može izre i kazna zatvora preko jedne godine. 4) deset godina od izvršenja krivi nog dela za koje se po zakonu može izre i kazna zatvora preko pet godina. Ukoliko posledica krivi nog dela nastupi kasnije. (1) Zastarelost krivi nog gonjenja po inje od dana kad je krivi no delo izvršeno. (5) Svakim prekidom zastarelost po inje ponovo da te e. (4) Zastarelost se prekida i kad u inilac u vreme dok te e rok zastarelosti u ini isto tako teško ili teže krivi nog delo. zastarelost krivi nog gonjenja po inje od dana kada je posledica nastupila. 2) dvadeset godina od izvršenja krivi nog dela za koje se po zakonu može izre i kazna zatvora preko petnaest godina. . krivi no gonjenje ne može se preduzeti kad protekne: 1) dvadeset pet godina od izvršenja krivi nog dela za koje se po zakonu može izre i zatvor od trideset do etrdeset godina. (2) Zastarelost ne te e za vreme za koje se po zakonu gonjenje ne može otpo eti ili nastaviti. (6) Zastarelost krivi nog gonjenja nastaje u svakom slu aju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost krivi nog gonjenja.. (3) Zastarelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivi nog dela ili radi otkrivanja i gonjenja u inioca zbog u injenog krivi nog dela. Ako u ovom zakoniku nije druk ije odre eno. 7) dve godine od izvršenja krivi nog dela za koje se po zakonu može izre i kazna zatvora do jedne godine ili nov ana kazna.

ali se tok zastarelosti ra una od ranije pravnosnažne presude. vreme potrebno za nastupanje zastarelosti odre uje se prema novoj kazni. 7) dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine. izre ena kazna ne može se izvršiti kad protekne: godina. (2) Ako je aktom amnestije ili pomilovanja ili odlukom suda po vanrednom pravnom leku izre ena kazna smanjena.38 Zastarelost izvršenja kazne lan 105. 5) pet godina od osude na kaznu zatvora preko tri godine. . 1) dvadeset pet godina od osude na zatvor od trideset do etrdeset 2) dvadeset godina od osude na kaznu zatvora preko petnaest 3) petnaest godina od osude na kaznu zatvora preko deset godina. (3) Zastarelost izvršenja mera bezbednosti zabrane vršenja poziva. Ako u ovom zakoniku nije druk ije odre eno. godina. ili na kaznu oduzimanja voza ke dozvole. delatnosti i dužnosti. a ako je uslovna osuda opozvana . na kaznu rada u javnom interesu. zabrane upravljanja motornim vozilom i proterivanja stranca iz zemlje nastaje kad protekne vreme za koje su te mere izre ene.od dana kad je odluka o opozivanju postala pravnosnažna. na nov anu kaznu. Zastarelost izvršenja sporedne kazne i mere bezbednosti lan 106. (1) Zastarelost izvršenja kazne po inje od dana kad je presuda kojom je kazna izre ena postala pravnosnažna. (2) Zastarelost izvršenja mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog le enja i uvanja u zdravstvenoj ustanovi. (1) Zastarelost izvršenja nov ane kazne i oduzimanja voza ke dozvole ako su izre ene kao sporedne kazne nastaje kad protekne dve godine od dana pravnosnažnosti presude kojom su te kazne izre ene. Tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne i mera bezbednosti lan 107. 4) deset godina od osude na kaznu zatvora preko pet godina. obaveznog psihijatrijskog le enja na slobodi. 6) tri godine od osude na kaznu zatvora preko jedne godine. obaveznog le enja narkomana. obaveznog le enja alkoholi ara i oduzimanja predmeta nastaje kad protekne pet godina od dana pravnosnažnosti odluke kojom su te mere izre ene..

kao ni za krivi na dela za koja po ratifikovanim me unarodnim ugovorima zastarelost ne može da nastupi. lana shodno se primenjuju i na Nezastarelost krivi nog gonjenja i izvršenja kazne lan 108. (1) Licima koja su obuhva ena aktom amnestije daje se oslobo enje od krivi nog gonjenja ili potpuno ili delimi no oslobo enje od izvršenja kazne. (2) Amnestijom se mogu ukinuti slede e mere bezbednosti: zabrana vršenja poziva. ovog zastarelost izvršenja mere bezbednosti. odre uje kra e trajanje odre ene pravne posledice osude ili se ukidaju pojedine ili sve pravne posledice osude. (1) Pomilovanjem se poimeni no odre enom licu daje oslobo enje od krivi nog gonjenja ili potpuno ili delimi no oslobo enje od izvršenja kazne. (4) Zastarelost se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne.. zamenjuje se izre ena kazna blažom kaznom ili uslovnom osudom. do 375. 370. (7) U slu aju nastupanja zastarelosti iz stava 6. GLAVA JEDANAESTA AMNESTIJA I POMILOVANJE Amnestija lan 109. (6) Zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slu aju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne. zabrana upravljanja motornim vozilom i proterivanje stranaca iz zemlje. zamenjuje se izre ena kazna blažom kaznom. Pomilovanje lan 110. ovog zakonika. 2. daje se rehabilitacija. Krivi no gonjenje i izvršenje kazne ne zastarevaju za krivi na dela predvi ena u l. (8) Odredbe st.39 (3) Zastarelost ne te e za vreme za koje se po zakonu izvršenje kazne ne može preduzeti. (5) Svakim prekidom zastarevanje po inje ponovo da te e. daje se rehabilitacija ili se ukidaju pojedine ili sve pravne posledice osude. ovog lana zapo eto izvršenje kazne obustavlja se. delatnosti i dužnosti. . do 5.

javni funkcioner ili službenik me unarodne organizacije i njenih organa. izvršnog ili sudskog organa strane države. 3) lice u ustanovi. ustanovi ili drugom subjektu kojem je. uložena sredstva ili na osnovu ovlaš enja. delatnosti i dužnosti. preduze u ili drugom subjektu. (5) Odgovornim licem smatra se vlasnik preduze a ili drugog subjekta privrednog poslovanja ili lice u preduze u. sudija i drugi funkcioner me unarodnog suda. 4) službenim licem smatra se i lice kojem je fakti ki povereno vršenje pojedinih službenih dužnosti ili poslova. vodene površine unutar njenih granica. Dejstvo amnestije i pomilovanja na prava tre ih lica lan 111. s obzirom na njegovu funkciju. (4) Stranim službenim licem smatra se lice koje je lan zakonodavnog. Odgovornim licem smatra se i službeno lice kad su u pitanju krivi na dela kod kojih je . organu lokalne samouprave ili lice koje stalno ili povremeno vrši službene dužnosti ili službene funkcije u tim organima. zabrana upravljanja motornim vozilom i proterivanje stranca iz zemlje. imenovano ili postavljeno lice u državnom organu. kao i vazdušni prostor nad njima. koje odlu uje o pravima.. (3) Službenim licem smatra se: 1) lice koje u državnom organu vrši službene dužnosti. obavezama ili interesima fizi kih ili pravnih lica ili o javnom interesu. poveren odre eni krug poslova u upravljanju imovinom. (2) Pod krivi nim zakonodavstvom Srbije podrazumevaju se ovaj zakonik kao i sve krivi nopravne odredbe sadržane u drugim zakonima Srbije. 5) vojno lice izuzev kad su u pitanju odredbe Glave trideset tre e (Krivi na dela protiv službene dužnosti) ovog zakonika. proizvodnji ili drugoj delatnosti ili u vršenju nadzora nad njima ili mu je fakti ki povereno obavljanje pojedinih poslova. Davanjem amnestije ili pomilovanja ne dira se u prava tre ih lica koja se zasnivaju na osudi. 2) izabrano. kojem je povereno vršenje javnih ovlaš enja. (1) Pod teritorijom Srbije podrazumevaju se suvozemna teritorija.40 (2) Pomilovanjem se može ukinuti ili odrediti kra e trajanje mere bezbednosti zabrana vršenja poziva. GLAVA DVANAESTA ZNA ENJE IZRAZA Zna enje izraza u ovom zakoniku lan 112.

41 kao izvršilac ozna eno odgovorno lice. (13) Izborima se smatraju izbori za Skupštinu SCG. lice iz rezervnog sastava dok se kao vojni obveznik nalazi na vojnoj dužnosti i civilno lice koje vrši odre enu vojnu dužnost. (17) Ra unarskim podatkom se smatra predstavljena informacija. saizvršilac. (15) Opojnim drogama smatraju se supstance i preparati koji su propisima zasnovanim na zakonu proglašeni za opojne droge. s ciljem da se neko protiv svoje volje dovede u nesvesno stanje ili onesposobi za otpor. Narodnu skupštinu Republike Srbije. kao i ra unarski podatak i ra unarski program. lica navedena u st. odnosno kao krivi na dela službenog lica. organe lokalne samouprave i drugi izbori koji se raspisuju i vrše na osnovu Ustava i zakona. vojnik na odsluženju vojnog roka.. obra en ili zapam en u ra unaru ili ra unarskoj mreži. oficir po ugovoru. godina. (14) Referendumom se smatra izjašnjavanje gra ana na kojem se odlu uje o pitanjima za koja je to utvr eno Ustavom ili zakonom. toplote ili kretanja. (18) Ra unarskom mrežom smatra se skup me usobno povezanih ra unara koji komuniciraju razmenjuju i podatke. 3. student vojne akademije. (9) Maloletnikom se smatra lice koje je navršilo etrnaest godina. 5. injenica. (16) Pokretnom stvari se smatra i svaka proizvedena ili sakupljena energija za davanje svetlosti. a nije navršilo osamnaest godina. kao i za rešavanje odre enog zadatka pomo u ra unara. koncept ili naredba koji se unosi. i 6. a u ovom zakoniku nisu predvi ena u glavi o krivi nim delima protiv službene dužnosti. telefonski impuls. (6) Vojnim licem smatra se profesionalni vojnik (profesionalni oficir. (7) Kad je kao izvršilac odre enih krivi nih dela ozna eno službeno lice. (8) Detetom se smatra lice koje nije navršilo etrnaest godina. podoficir po ugovoru i vojnik po ugovoru). u enik vojne škole. pomaga . ako iz obeležja pojedinog dela ili iz pojedinog propisa ne proizilazi da izvršilac može biti samo neko od tih lica. obra uje ili pamti ili je unet. podstreka i (12) Silom se smatra i primena hipnoze ili omamljuju ih sredstava. profesionalni podoficir. (10) Maloletnim licem smatra se lice koje nije navršilo osamnaest (11) U iniocem se smatraju izvršilac. znanje. ovog lana mogu biti izvršioci tih dela. predsednika Republike Srbije. predsednika SCG. odgovorno lice ili vojno lice. (19) Ra unarskim programom smatra se ure eni skup naredbi koji služe za upravljanje radom ra unara. .

kazni e se zatvorom od pet do petnaest godina. (28) lanom porodice smatraju se i bivši supružnici i njihova deca. (21) Subjektom privrednog poslovanja smatra se preduze e. (26) Ispravom se smatra svaki predmet koji je podoban ili odre en da služi kao dokaz kakve injenice koja ima zna aj za pravne odnose. (29) Izraz "ne e se kazniti" zna i da u tom slu aju nema krivi nog (30) Kad je radnja krivi nog dela odre ena trajnim glagolom smatra se da je delo u injeno. pošiljka i dokument mogu biti i u elektronskom obliku. kao i ra unarski podatak. (25) Motornim vozilom smatra se svako saobra ajno sredstvo na motorni pogon u suvozemnom.. (27) Spis. vodenom i vazdušnom saobra aju. (23) Novac je metalni i papirni novac ili novac izra en od nekog drugog materijala koji je na osnovu zakona u opticaju u državama lanicama SCG ili u stranoj državi. (31) Skra enica "SCG" ozna ava državnu zajednicu Srbija i Crna Gora. (24) Znacima za vrednost smatraju se i strani znaci za vrednost. kao i roditelji bivših supružnika. dela. . drugo pravno lice koje obavlja privrednu delatnost i preduzetnik. Pravno lice koje pored svoje osnovne delatnosti obavlja i privrednu delatnost smatra se subjektom privrednog poslovanja samo kada vrši tu delatnost. Ko drugog liši života. ako je radnja izvršena jednom ili više puta.42 (20) Ra unarski virus je ra unarski program ili neki drugi skup naredbi unet u ra unar ili ra unarsku mrežu koji je napravljen da sam sebe umnožava i deluje na druge programe ili podatke u ra unaru ili ra unarskoj mreži dodavanjem tog programa ili skupa naredbi jednom ili više ra unarskih programa ili podataka. pismo. a skra enica "Srbija" Republiku Srbiju. (22) Organizovana grupa je grupa koju ini najmanje tri lica koja su se udružila radi vršenja krivi nih dela. POSEBNI DEO GLAVA TRINAESTA KRIVI NA DELA PROTIV ŽIVOTA I TELA Ubistvo lan 113.

5) ko drugog liši života iz koristoljublja. 2) ko drugog liši života pri bezobzirnom nasilni kom ponašanju. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. 4) ko drugog liši života pri izvršenju krivi nog dela razbojništva ili razbojni ke kra e. 9) ko sa umišljajem liši života više lica. radi izvršenja ili prikrivanja drugog krivi nog dela. kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. Lišenje života iz samilosti lan 117. 7) ko liši života dete ili bremenitu ženu. 6) ko liši života službeno ili vojno lice pri vršenju službene dužnosti. ubistvu deteta pri poro aju ili ubistvu iz samilosti. 3) ko drugog liši života i pri tom sa umišljajem dovede u opasnost život još nekog lica. iz bezobzirne osvete ili iz drugih niskih pobuda. Majka koja liši života svoje dete za vreme poro aja ili neposredno posle poro aja.43 - Teško ubistvo lan 114.. Ubistvo na mah lan 115. . Zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od od trideset do etrdeset godina kazni e se: 1) ko drugog liši života na svirep ili podmukao na in. Ko liši života punoletno lice iz samilosti zbog teškog zdravstvenog stanja u kojem se to lice nalazi. 8) ko liši života lana svoje porodice kojeg je prethodno zlostavljao. a na njegov ozbiljan i izri it zahtev. Ko drugog liši života na mah doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom. Ubistvo deteta pri poro aju lan 116. zlostavljanjem ili teškim vre anjem od strane ubijenog. a ne radi se o ubistvu na mah. dok kod nje traje poreme aj izazvan poro ajem.

kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. (5) Ko surovo ili ne ove no postupa sa licem koje se prema njemu nalazi u odnosu kakve podre enosti ili zavisnosti. usvojioca ili staraoca.44 Nehatno lišenje života lan 118. (4) Ako je delo iz stava 1. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. ovog lana zatvorom od dve do dvanaest godina. ovog lana u injeno prema detetu ili prema neura unljivom licu. ovog lana.. kazni e se zatvorom od dve do deset godina. a ako je mla a od šesnaest godina bez njenog pristanka i bez pisane saglasnosti njenog roditelja. u inilac e se kazniti po lanu 114. (3) Ko delo iz stava 1. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. 1. (3) Ko bremenitoj ženi bez njenog pristanka. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. Navo enje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu lan 119. do 3. a za delo iz stava 3. (1) Ko protivno propisima o vršenju prekida trudno e bremenitoj ženi sa njenim pristankom izvrši poba aj. Nedozvoljen prekid trudno e lan 120. (1) Ko navede drugog na samoubistvo ili mu pomogne u izvršenju samoubistva. u inilac e se kazniti za delo iz st. 1. ovog zakonika. izvrši ili zapo ne da vrši poba aj. . ovog lana u ini prema maloletniku ili prema licu koje se nalazi u stanju bitno smanjene ura unljivosti. ovog lana zatvorom od jedne do sedam godina. (2) Ko se bavi vršenjem dela iz stava 1. (2) Ko drugom pomogne u izvršenju samoubistva pod uslovima iz lana 117. pa ono usled takvog postupanja izvrši ili pokuša samoubistvo koje se može pripisati nehatu u inioca. pa ovo bude izvršeno ili pokušano. kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. i 2. pa ovo bude izvršeno ili pokušano. ovog lana nastupila smrt. Ko drugog liši života iz nehata. (4) Ako je usled dela iz st. ovog zakonika. teško narušavanje zdravlja ili druga teška telesna povreda žene nad kojom je vršen prekid trudno e. zapo ne da vrši poba aj ili joj pomogne da izvrši poba aj.

Ko u estvuje u tu i u kojoj je neko lišen života ili je drugom nanesena teška telesna povreda. (2) Ko drugog teško telesno povredi ili mu zdravlje naruši tako teško da je usled toga doveden u opasnost život povre enog ili je uništen ili trajno i u znatnoj meri ošte en ili oslabljen neki važan deo njegovog tela ili važan organ ili je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povre enog ili trajno i teško narušenje njegovog zdravlja ili unakaženost. i 2. kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. (1) Ko drugog teško telesno povredi ili mu zdravlje teško naruši. u inilac e se kazniti zatvorom do tri godine.45 Teška telesna povreda lan 121. doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom. ovog lana nastupila smrt povre enog lica. kazni e se zatvorom do tri godine. za delo iz stava 2. ovog lana preduzima se po privatnoj U estvovanje u tu i lan 123. 1. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Laka telesna povreda lan 122. tužbi. ovog lana u ini na mah. zatvorom od šest meseci do pet godina. zatvorom od tri meseca do etiri godine. opasnim oru em ili drugim sredstvom podobnim da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši. (1) Ko drugog lako telesno povredi ili mu zdravlje lako naruši. zatvorom do tri godine. a za delo iz stava 3. do 3. kazni e se za samo u estvovanje nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ovog lana u ini iz nehata. 1. zlostavljanjem ili teškim vre anjem od strane povre enog. (2) Ako je takva povreda nanesena oružjem. i 2. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. ovog lana izre i sudsku opomenu. 1. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. ako je u inilac bio izazvan nepristojnim ili grubim ponašanjem ošte enog. (5) Ko delo iz st.. (4) Gonjenje za delo iz stava 1. kazni e se za delo iz stava 1. (3) Sud može u iniocu dela iz stava 2. . (3) Ako je usled dela iz st. (4) Ko delo iz st.

kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. ovog lana nastupilo teško narušenje zdravlja ili druga teška telesna povreda ostavljenog lica. (3) Ako je usled nepružanja pomo i nastupila smrt lica koje se nalazilo u neposrednoj opasnosti za život. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. (2) Ako je usled dela iz stava 1. lica. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. Ko se pri tu i ili sva i maši oružja. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. (2) Ako je usled nepružanja pomo i nastupilo teško narušenje zdravlja ili druga teška telesna povreda lica koje se nalazilo u neposrednoj opasnosti za život. ovog lana nastupila smrt ostavljenog u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. opasnog oru a ili drugog sredstva podobnog da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši. Izlaganje opasnosti lan 125. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. (1) Ko nemo no lice koje mu je povereno ili o kojem je ina e dužan da se stara ostavi bez pomo i u stanju ili prilikama opasnim za život ili zdravlje. . ovog lana nastupila smrt ostavljenog u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.46 Ugrožavanje opasnim oru em pri tu i i sva i lan 124. (3) Ako je usled dela iz stava 1.. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. (3) Ako je usled dela iz stava 1. ovog lana nastupilo teško narušenje zdravlja ili druga teška telesna povreda ostavljenog lica. lica. Nepružanje pomo i lan 127. (2) Ako je usled dela iz stava 1. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Napuštanje nemo nog lica lan 126. (1) Ko drugo lice ostavi bez pomo i u stanju ili prilikama opasnim za život ili zdravlje koje je sam pouzrokovao. (1) Ko ne pruži pomo licu koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za život iako je to mogao u initi bez opasnosti za sebe ili drugog.

Ko suprotno propisima o upotrebi jezika i pisma naroda ili pripadnika manjinskih nacionalnih i etni kih zajednica koji žive u SCG uskrati ili ograni i gra aninu da pri ostvarivanju svojih prava ili pri obra anju organima ili organizacijama upotrebi jezik ili pismo kojim se služi. imovnog stanja ili nekog drugog li nog svojstva. socijalnog porekla. ovog lana kazni e se i ko prinu ava drugog da se izjašnjava o svojoj nacionalnoj ili etni koj pripadnosti. kazni e se zatvorom do tri godine. (1) Ko spre ava drugog da izražava svoju nacionalnu ili etni ku pripadnost ili kulturu.. službe. (2) Kaznom iz stava 1. (1) Ko zbog nacionalne ili etni ke pripadnosti. Povreda slobode izražavanja nacionalne ili etni ke pripadnosti lan 130. (2) Ako delo iz stava 1. 1. pola. ovog lana u ini službeno lice u vršenju kazni e se zatvorom do tri godine. . društvenog položaja. Povreda prava upotrebe jezika i pisma lan 129. zakonima ili drugim propisima ili opštim aktima ili potvr enim me unarodnim ugovorima ili mu na osnovu ove razlike daje povlastice ili pogodnosti. jezika.47 u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine. službe. GLAVA ETRNAESTA KRIVI NA DELA PROTIV SLOBODA I PRAVA OVEKA I GRA ANINA Povreda ravnopravnosti lan 128. obrazovanja. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. drugome uskrati ili ograni i prava oveka i gra anina utvr ena Ustavom. (3) Ako delo iz st. ovog lana u ini službeno lice u vršenju kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. rasi ili veroispovesti ili zbog odsustva te pripadnosti ili zbog razlika u pogledu politi kog ili drugog ube enja. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 2.

(1) Ko drugog protivpravno zatvori. ovog kazni e se zatvorom do tri godine. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. i 3. (1) Ko protivpravno uskrati ili ograni i gra aninu Srbije slobodu kretanja ili nastanjivanja na teritoriji SCG. (4) Ako je usled dela iz st. drži zatvorenog ili mu na drugi na in protivpravno oduzme ili ograni i slobodu kretanja. ovog lana. (3) Ako je protivpravno lišenje slobode trajalo duže od trideset dana ili je vršeno na svirep na in ili je licu koje je protivpravno lišeno slobode usled toga teško narušeno zdravlje ili su nastupile druge teške posledice. kazni e se zatvorom do tri godine. 1. (4) Službeno lice koje u ini delo iz st. (5) Za pokušaj dela iz stava 1. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni e se zatvorom do tri godine. (2) Ako delo iz stava 1. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. do 3. (2) Kaznom iz stava 1. (1) Ko spre ava ili ograni ava slobodu verovanja ili ispovedanja vere. 1. (2) Ako delo iz stava 1. službe. lana u ini službeno lice u vršenju .. Protivpravno lišenje slobode lan 132. ovog lana nastupila smrt lica koje je protivpravno lišeno slobode. ovog lana u ini službeno lice zloupotrebom svog položaja ili ovlaš enja. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog lana kazni e se. ovog lana kazni e se i ko spre ava ili ometa vršenje verskih obreda. (3) Ko prinu ava drugog da se izjašnjava o svom verskom uverenju. Povreda slobode kretanja i nastanjivanja lan 133.48 Povreda slobode ispovedanja vere i vršenja verskih obreda lan 131. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(4) Ako je usled dela iz st. ovog lana nastupila smrt otetog lica ili je delo izvršeno od strane organizovane grupe. i 2. (3) Ako je oteto lice zadržano duže od deset dana ili je prema njemu postupano na svirep na in ili mu je teško narušeno zdravlje ili su nastupile druge teške posledice ili ko delo iz stava 1. obmanom ili na drugi na in odvede ili zadrži neko lice u nameri da od njega ili drugog lica iznudi novac ili kakvu drugu imovinsku korist ili da njega ili koga drugog prinudi da nešto u ini. u inilac e se kazniti zatvorom od pet do osamnaest godina. trpi. (4) Ako je usled dela iz st. (3) Ako je usled dela iz st. u inilac e se kazniti zatvorom od tri do dvanaest godina. Iznu ivanje iskaza lan 136. ovog lana nastupila smrt prinu enog lica ili je delo izvršeno od strane organizovane grupe. ovog lana u ini prema maloletnom licu. Prinuda lan 135. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. 1. kazni e se zatvorom od tri do dvanaest godina. veštaka ili drugog lica. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina.. 1. . 1. (2) Ko delo iz stava 1. ovog lana u ini na svirep na in ili pretnjom ubistvom ili teškom telesnom povredom ili otmicom. kazni e se zatvorom od jedne do deset godina. u inilac e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. ovog lana nastupila teška telesna povreda ili druge teške posledice. pretnjom. (2) Ako je iznu ivanje iskaza ili izjave pra eno teškim nasiljem ili ako su usled iznu enog iskaza nastupile naro ito teške posledice za okrivljenog u krivi nom postupku. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. do 3. svedoka. ne u ini ili trpi. (1) Ko silom. (1) Službeno lice koje u vršenju službe upotrebi silu ili pretnju ili drugo nedopušteno sredstvo ili nedopušten na in u nameri da iznudi iskaz ili neku drugu izjavu od okrivljenog. (2) Ko radi ostavarenja cilja otmice preti ubistvom ili teškom telesnom povredom otetom licu. (1) Ko drugog silom ili pretnjom prinudi da nešto u ini ili ne u ini ili kazni e se zatvorom do tri godine. i 2.49 Otmica lan 134.

Ugrožavanje sigurnosti lan 138. 1. ovog lana u ini prema više lica ili ako je delo izazvalo uznemirenost gra ana ili druge teške posledice. (2) Ko delo iz stava 1. zatvorom od tri meseca do tri godine. a za delo iz stava 2. službe. (2) Ako je delo iz stava 1. (3) Ako delo iz st.50 u inilac e se kazniti zatvorom od dve do deset godina. službe. (1) Ko zlostavlja drugog ili prema njemu postupa na na in kojim se vre a ljudsko dostojanstvo. ovog lana u ini službeno lice u vršenju kazni e se za delo iz stava 1. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. 1. (3) Za pokušaj dela iz st. kazni e se zatvorom do jedne godine. pretnje. i 2. kazni e se zatvorom do jedne godine. Zlostavljanje i mu enje lan 137. ili na drugi nedozvoljeni na in drugome nanese veliki bol ili teške patnje s ciljem da od njega ili od tre eg lica dobije priznanje. (1) Ko neovlaš eno prodre u tu stan ili tu e zatvorene prostore ili se na zahtev ovlaš enog lica iz tog stana ili prostora ne udalji. (2) Ko primenom sile. (1) Ko ugrozi sigurnost nekog lica pretnjom da e napasti na život ili telo tog lica ili njemu bliskog lica. ovog lana kazni e se. . iskaz ili drugo obaveštenje ili da se on ili neko tre e lice zastraši ili nezakonito kazni. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. zatvorom od jedne do osam godina. i 2. Narušavanje nepovredivosti stana lan 139. ili to u ini iz druge pobude zasnovane na bilo kakvom obliku diskriminacije. ovog lana u inilo službeno lice u vršenju kazni e se zatvorom do tri godine. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine..

Povreda tajnosti pisma i drugih pošiljki lan 142. koji je pretežniji od interesa uvanja tajne. ovog lana ko otkrije tajnu u opštem interesu ili interesu drugog lica. odnosno tonski snimani. (1) Ko neovlaš eno otvori tu e pismo. (2) Kaznom iz stava 1. telegrama ili kakvog drugog zatvorenog pismena ili pošiljke ili se tom sadržinom posluži. prikrije. (1) Advokat. ovog lana kazni e se i ko saopšti drugom sadržinu koju je saznao povredom tajnosti tu eg pisma. (3) Ako je delo iz st. . i 2. telegram ili kakvo drugo zatvoreno pismeno ili pošiljku ili na drugi na in povredi njihovu tajnost ili ko neovlaš eno zadrži. Neovlaš eno prisluškivanje i snimanje lan 143. telegram ili drugu pošiljku ili ko povredi tajnost elektronske pošte ili drugog sredstva za telekomunikaciju. 1. kazni e se zatvorom do tri godine. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom od tri meseca do tri godine. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. ovog lana u ini službeno lice u vršenju kazni e se zatvorom od šest meseci do tri godine. izjavom ili saopštenjem koji su neovlaš eno prisluškivani. Neovlaš eno otkrivanje tajne lan 141.. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. službe. uništi ili drugom preda tu e pismo. Službeno lice koje u vršenju službe protivzakonito vrši pretresanje stana.51 Protivzakonito pretresanje lan 140. 1. prostorija ili lica. (1) Ko posebnim ure ajima neovlaš eno prisluškuje ili snima razgovor. i 2. lekar ili drugo lice koje neovlaš eno otkrije tajnu koju je saznalo u vršenju svog poziva. (2) Ne e se kazniti za delo iz stava 1. službe. ovog lana u inilo službeno lice u vršenju kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. izjavu ili kakvo saopštenje koji mu nisu namenjeni. (2) Kaznom iz stava 1. ovog lana kazni e se i ko omogu i nepozvanom licu da se upozna sa razgovorom. (3) Ako delo iz st.

(2) Kaznom iz stava 1. video ili drugi snimak nekog lica i time osetno zadre u njegov li ni život ili ko takav snimak preda ili pokazuje tre em licu ili mu na drugi na in omogu i da se sa njim upozna. (1) Ko podatke o li nosti koji se prikupljaju. obra uju i koriste na osnovu zakona neovlaš eno pribavi. (3) Ako delo iz stava 1. lana u ini službeno lice u vršenju Povreda prava na podnošenje pravnog sredstva lan 147. tužbe. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. portreta i snimka lan 145. službe. ovog lana kazni e se i ko protivno zakonu prikuplja podatke o li nosti gra ana ili tako prikupljene podatke koristi. filmski. fotografiju. ovog lana u ini službeno lice u vršenju . kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. žalbe. prijave. lana u ini službeno lice u vršenju Neovlaš eno objavljivanje i prikazivanje tu eg spisa. fotografiji ili filmu ili iji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica iji se pristanak po zakonu traži i time osetno zadre u li ni život tog lica. film ili fonogram li nog karaktera bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi. (1) Ko neovlaš eno na ini fotografski. kao i drugog podneska. ovog kazni e se zatvorom do tri godine. ovog kazni e se zatvorom do tri godine. (1) Ko spre i drugog da koristi pravo na podnošenje molbe. ovog kazni e se zatvorom do tri godine. odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na portretu.. službe. drugog pravnog sredstva. (1) Ko objavi ili prikaže spis. lana u ini službeno lice u vršenju Neovlaš eno prikupljanje li nih podataka lan 146. službe. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako delo iz stava 1. prigovora. službe. portret. (2) Ako delo iz stava 1. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako delo iz stava 1.52 Neovlaš eno fotografisanje lan 144. saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni.

53 kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. obmanom ili na drugi na in spre i ili ometa javni skup koji je organizovan u skladu sa zakonom. (2) Ako delo iz stava 1. snimanje. audio i video kaseta ili drugih sli nih štampanih ili snimljenih stvari. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. prodaju ili rasturanje knjiga. službe. ovog kazni e se zatvorom do tri godine.. Spre avanje javnog skupa lan 151. pretnjom. novina. (2) Ako delo iz stava 1. (3) Ako delo iz stava 1. ovog lana u ini službeno lice u vršenju kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. . lana u ini službeno lice u vršenju Spre avanje štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanje programa lan 149. (1) Ko silom. ukoliko nisu ostvarena obeležja nekog drugog težeg krivi nog dela. (2) Kaznom iz stava 1. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. službe. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog lana kazni e se i ko neovlaš eno spre i ili ometa emitovanje radio i televizijskog programa. ovog kazni e se zatvorom do tri godine. lana u ini službeno lice u vršenju Spre avanje objavljivanja odgovora i ispravke lan 150. (1) Ko drugom na protivpravan na in uskrati ili ograni i slobodu govora ili javnog istupanja. Ko suprotno pravnosnažnoj odluci suda odbije ili spre i objavljivanje odgovora ili ispravke objavljenog neta nog podatka ili obaveštenja kojim se povre uje ne ije pravo ili interes. asopisa. (1) Ko neovlaš eno spre i ili ometa štampanje. Povreda slobode govora i javnog istupanja lan 148. službe.

- 54 Spre avanje politi kog, sindikalnog i drugog organizovanja i delovanja
lan 152. (1) Ko svesnim kršenjem zakona ili na drugi protivpravan na in spre i ili ometa politi ko, sindikalno ili drugo organizovanje ili delovanje gra ana ili delovanje njihovih politi kih, sindikalnih ili drugih organizacija, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. službe, (2) Ako delo iz stava 1. ovog lana u ini službeno lice u vršenju

kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine.

Gonjenje za krivi na dela protiv sloboda i prava oveka i gra anina
lan 153. (1) Gonjenje za delo iz l. 138. stav 1, 139. stav 1, 142. st. 1. i 2, 143. st. 1. i 2, 144. stav 1, 145. stav 1, 146. st. 1. i 2. i 147. stav 1. ovog zakonika preduzima se po privatnoj tužbi. (2) Gonjenje za delo iz l. 141, 149. st. 1. i 2, 150, 151. stav 1. i 152. stav 1. ovog zakonika preduzima se po predlogu.

GLAVA PETNAESTA
KRIVI NA DELA PROTIV IZBORNIH PRAVA Povreda prava kandidovanja
lan 154. Ko kršenjem zakona ili na drugi protivpravan na in spre i ili ometa kandidovanje na izborima, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Povreda prava glasanja
lan 155. (1) Ko drugog u nameri da mu onemogu i vršenje prava glasanja, protivzakonito ne upiše u spisak glasa a, izbriše iz tog spiska ili ga na drugi protivpravan na in spre i ili omete da glasa, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ko silom ili pretnjom prinudi drugog da na izborima, glasanju o opozivu ili na referendumu vrši ili ne vrši pravo glasanja ili da glasa za ili protiv odre enog kandidata odnosno predloga, kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine.

- 55 Davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem
lan 156. (1) Ko drugome nudi, daje, obe a nagradu, poklon ili kakvu drugu korist da na izborima ili referendumu glasa ili ne glasa ili da glasa u korist ili protiv odre enog lica odnosno predloga, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog lana kazni e se i ko zahteva ili primi poklon ili kakvu drugu korist da na izborima ili referendumu glasa ili ne glasa ili da glasa u korist ili protiv odre enog lica odnosno predloga. (3) Ako delo iz stava 1. ovog lana u ini lan bira kog odbora ili drugo lice u vršenju dužnosti u vezi sa glasanjem, kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. (4) Poklon ili druga korist oduze e se.

Zloupotreba prava glasanja
lan 157. (1) Ko na izborima ili na referendumu glasa umesto drugog lica pod njegovim imenom ili na istom glasanju glasa više od jedanput ili koristi više od jednog glasa kog listi a, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1. ovog lana, (2) lan bira kog odbora koji omogu i drugome da izvrši delo iz stava

kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Sastavljanje neta nih bira kih spiskova
lan 158. Ko u nameri uticanja na rezultate izbora ili na referendumu, sa ini neta an bira ki spisak, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Spre avanje održavanja glasanja
lan 159. (1) Ko silom, pretnjom ili na drugi protivpravan na in spre i održavanje glasanja na bira kom mestu, kazni e se zatvorom do tri godine. (2) Ko ometa glasanje izazivanjem nereda na bira kom mestu usled ega glasanje bude prekinuto, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine.

- 56 Povreda tajnosti glasanja
lan 160. (1) Ko na izborima ili referendumu povredi tajnost glasanja, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. (2) Ako delo iz stava 1. ovog lana u ini lan bira kog odbora ili drugo lice u vršenju dužnosti u vezi sa glasanjem, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Falsifikovanje rezultata glasanja
lan 161. lan organa za sprovo enje izbora ili referenduma ili drugo lice koje vrši dužnosti u vezi sa glasanjem, koji dodavanjem ili oduzimanjem glasa kih listi a ili glasova pri prebrojavanju ili na drugi na in izmeni broj glasa kih listi a ili glasova ili objavi neistinit rezultat glasanja, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom od jedne do tri godine.

Uništavanje dokumenata o glasanju
lan 162. (1) Ko uništi, ošteti, oduzme ili prikrije glasa ki listi ili neki drugi dokument o glasanju na izborima ili na referendumu, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako delo iz stava 1. ovog lana u ini lan bira kog odbora ili drugo lice u vršenju dužnosti u vezi sa glasanjem, kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine.

GLAVA ŠESNAESTA
KRIVI NA DELA PROTIV PRAVA PO OSNOVU RADA Povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja
lan 163. Ko se svesno ne pridržava zakona ili drugih propisa, kolektivnih ugovora i drugih opštih akata o pravima po osnovu rada i o posebnoj zaštiti na radu omladine, žena i invalida ili o pravima iz socijalnog osiguranja i time drugom uskrati ili ograni i pravo koje mu pripada, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine.

pretnjom ili na drugi protivpravan na in spre i ili ometa zaposlene da. Ko organizuje ili vodi štrajk suprotno zakonu ili drugim propisima i time dovede u opasnost život ili zdravlje ljudi ili imovinu ve eg obima ili ako su usled toga nastupile druge teške posledice. (1) Ko silom. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. pretnjom. (2) Kaznom iz stava 1. Povreda prava na upravljanje lan 165. . u skladu sa zakonom. (2) Ako je delo iz stava 1. ovog lana kazni e se i ko se svesno ne pridržava zakona ili drugih propisa ili opštih akata o pravima gra ana za vreme nezaposlenosti i time nezaposlenom licu uskrati ili ograni i pravo koje mu pripada. (1) Ko svesnim kršenjem propisa ili na drugi protivpravan na in uskrati ili ograni i pravo gra ana na slobodno zapošljavanje na teritoriji Srbije pod jednakim uslovima. ovog lana u inilo službeno ili odgovorno lice zloupotrebom položaja ili ovlaš enja..57 Povreda prava pri zapošljavanju i za vreme nezaposlenosti lan 164. u estvuju u njemu ili na drugi na in ostvaruju pravo na štrajk. Zloupotreba prava na štrajk lan 167. kazni e se zatvorom do tri godine. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. organizuju štrajk. svesnim kršenjem propisa ili na drugi protivpravan na in spre i ili ometa odlu ivanje organa upravljanja ili lana organa upravljanja da u estvuje u radu i odlu ivanju u tom organu. Povreda prava na štrajk lan 166. ukoliko time nisu ostvarena obeležja nekog drugog krivi nog dela. (1) Ko silom. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Kaznom iz stava 1. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. ovog lana kazni e se poslodavac ili odgovorno lice koji otpusti jednog ili više zaposlenih sa posla zbog njihovog u eš a u štrajku koji je organizovan u skladu sa zakonom ili prema njima primeni druge mere kojima se povre uju njihova prava iz rada.

ASTI I UGLEDA . u odbrani nekog prava ili zaštiti opravdanih interesa. književnom ili umetni kom delu. politi ke delatnosti. Nepreduzimanje mera zaštite na radu lan 169. radija. u inilac e se kazniti nov anom kaznom od osamdeset do dvesta etrdeset dnevnih iznosa ili nov anom kaznom od stopedeset hiljada do etristopedeset hiljada dinara. ovog lana u injeno putem štampe. do 3. (2) Ako je delo iz stava 1. 1. ako je izlaganje dato u okviru ozbiljne kritike u nau nom. sud može obe ili jednu stranu kazniti ili osloboditi od kazne.. (2) Ako izrekne uslovnu osudu.58 Zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja lan 168. ako se iz na ina izražavanja ili iz drugih okolnosti vidi da to nije u inio u nameri omalovažavanja. (4) Ne e se kazniti za delo iz st. ovog lana u inilac. sud može odrediti obavezu u iniocu da u odre enom roku postupi po propisima o merama zaštite na radu. kazni e se nov anom kaznom od dvadeset do sto dnevnih iznosa ili nov anom kaznom od etrdeset hiljada do dvesta hiljada dinara. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (3) Ako je uvre eni uvredu uzvratio. televizije ili sli nih sredstava ili na javnom skupu. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u vršenju službene dužnosti. GLAVA SEDAMNAESTA KRIVI NA DELA PROTIV Uvreda lan 170. Ko simuliranjem ili prouzrokovanjem bolesti ili nesposobnosti za rad ili na drugi protivpravan na in postigne da mu se prizna neko pravo iz socijalnog osiguranja koje mu po zakonu ili drugim propisima ili opštim aktima ne pripada. (1) Ko uvredi drugog. novinarskog poziva. (1) Lice odgovorno za preduzimanje mera zaštite na radu koje se svesno ne pridržava zakona ili drugih propisa ili opštih akata o merama zaštite na radu usled ega može nastupiti opasnost za život ili zdravlje zaposlenih.

(1) Ko iznosi ili pronosi štogod iz li nog ili porodi nog života nekog lica što može škoditi njegovoj asti ili ugledu. radija. televizije ili sli nih sredstava ili na javnom skupu. novinarskog poziva. u inilac e se kazniti nov anom kaznom. njihovu zastavu. kazni e se nova nom kaznom ili zatvorom do tri meseca.. u inilac e se kazniti zatvorom do tri godine. (2) Ako je delo iz stava 1. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. (3) Ako je ono što se neistinito iznosi ili pronosi dovelo do teških posledica za ošte enog. (1) Ko za drugog iznosi ili pronosi štogod neistinito što može škoditi njegovoj asti ili ugledu. u inilac e se kazniti nov anom kaznom od stodvadeset do tristašezdeset dnevnih iznosa ili nov anom kaznom od petsto hiljada do milion dinara. Ko javno izloži poruzi SCG ili njenu državu lanicu. u inilac se ne e kazniti. televizije ili sli nih sredstava ili na javnom skupu. ovog lana u injeno putem štampe. (3) Ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posledica za ošte enog. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. . (2) Ako je delo iz stava 1. kazni e se nov anom kaznom od pedeset do dvesta dnevnih iznosa ili nov anom kaznom od sto hiljada do etristo hiljada dinara. ako dokaže istinitost svog tvr enja ili ako dokaže da je imao osnovanog razloga da poveruje u istinitost onog što je iznosio ili pronosio. osim u slu ajevima iz stava 4. grb ili himnu. radija. Iznošenje li nih i porodi nih prilika lan 172. (5) Istinitost ili neistinitost onog što se iznosi ili pronosi iz li nog ili porodi nog života nekog lica ne može se dokazivati. Povreda ugleda SCG i države lanice lan 173. ovog lana u injeno putem štampe.59 Kleveta lan 171. odbrani nekog prava ili pri zaštiti opravdanih interesa. ovog lana. (4) Za iznošenje ili pronošenje li nih ili porodi nih prilika koje je u injeno u vršenju službene dužnosti.

Nekažnjavanje za krivi na dela iz l. gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi bra nog druga ili lica koje je sa umrlim živelo u trajnoj vanbra noj zajednici. Povreda ugleda strane države ili me unarodne organizacije lan 175. ovog zakonika preduzima se po privatnoj tužbi. (1) Ko javno izloži poruzi stranu državu. 173. 170. SCG. u izvršavanju službene dužnosti. lan 176. (1) Gonjenje za delo iz l. 170. Ne e se kazniti za delo iz l. usvojenika. Ko javno izloži poruzi narod. njenu zastavu. ovog lana kazni e se i ko javno izloži poruzi Organizaciju ujedinjenih nacija. politi ke delatnosti. Me unarodni crveni krst ili drugu me unarodnu organizaciju ija je SCG ili Srbija lan. Gonjenje za krivi na dela protiv asti i ugleda lan 177. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri meseca. . u odbrani nekog prava ili zaštite opravdanih interesa. ovog zakonika u inilac ako je izlaganje dato u okviru ozbiljne kritike u nau nom. (2) Ako su dela iz l. (3) Gonjenje za krivi no delo iz lana 175. nacionalnih i etni kih grupa SCG lan 174. usvojioca. ako se iz na ina izražavanja ili iz drugih okolnosti vidi da to nije u inio u nameri omalovažavanja ili ako dokaže istinitost svog tvr enja ili da je imao osnovanog razloga da poveruje u istinitost onoga što je iznosio ili pronosio. ovog zakonika u injena prema umrlom licu. do 175. književnom ili umetni kom delu. do 175. novinarskog poziva. 173. do 172. do 172. (2) Kaznom iz stava 1. brata ili sestre umrlog lica. nacionalnu ili etni ku grupu koji žive u kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri meseca. ovog zakonika preduzima se po odobrenju republi kog javnog tužioca. srodnika u pravoj liniji. grb ili himnu..60 Povreda ugleda naroda.

u inilac e se kazniti zatvorom od pet do osamnaest godina. (1) Ko prinudi drugog na obljubu ili sa njom izjedna en in upotrebom sile ili pretnjom da e neposredno napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica. i 2. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (1) Ko izvrši obljubu ili sa njom izjedna en in sa detetom. (1) Ko nad drugim izvrši obljubu ili sa njom izjedna en in iskoristivši duševno oboljenje. (3) Ako je usled dela iz st.. Obljuba nad nemo nim licem lan 179. zaostali duševni razvoj. (4) Ako je usled dela iz st. ovog lana nastupila teška telesna povreda nemo nog lica ili ako je delo izvršeno od strane više lica ili na naro ito svirep ili naro ito ponižavaju i na in ili je u injeno prema maloletniku ili je delo imalo za posledicu trudno u. u inilac e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. kazni e se zatvorom od jedne do deset godina. Obljuba sa detetom lan 180.61 - GLAVA OSAMNAESTA KRIVI NA DELA PROTIV POLNE SLOBODE Silovanje lan 178. (2) Ako je delo iz stava 1. kazni e se zatvorom od dve do deset godina. (3) Ako je usled dela iz st. ovog lana nastupila smrt lica prema kojem je delo izvršeno ili je delo u injeno prema detetu. 1. 1. i 2. kazni e se zatvorom od jedne do deset godina. 1. u inilac e se kazniti zatvorom od pet do osamnaest godina. nemo ili kakvo drugo stanje tog lica usled kojeg ono nije sposobno za otpor. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. ovog lana u injeno pretnjom da e se za to ili njemu blisko lice otkriti nešto što bi škodilo njegovoj asti ili ugledu ili pretnjom drugim teškim zlom. drugu duševnu poreme enost. (2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog lana nastupila smrt lica prema kojem je delo izvršeno ili ako je delo u injeno prema detetu. i 2. . ovog lana nastupila teška telesna povreda lica prema kojem je delo izvršeno ili ako je delo izvršeno od strane više lica ili na naro ito svirep ili naro ito ponižavaju i na in ili prema maloletniku ili je delo imalo za posledicu trudno u.

i 181. 1. stav 1. do 3. roditelj. 1. ako izme u njega i deteta ne postoji zna ajnija razlika u njihovoj duševnoj i telesnoj zrelosti. ovog lana imalo za posledicu trudno u. (3) Ako je usled dela iz st. ovog lana nastupila smrt lica prema kojem je delo izvršeno. ovog lana u inilac. 180. i 2. i 2. vaspita . (1) Ko zloupotrebom svog položaja navede na obljubu ili sa njom in lice koje se prema njemu nalazi u odnosu kakve podre enosti ili kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. (3) Ako je usled dela iz stava 1. ovog lana u injeno prema detetu. usvojilac. st. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do deset godina. 179. (4) Ako je delo iz st.. ovog zakonika izvrši neku drugu polnu radnju. Nedozvoljene polne radnje lan 182. . ma eha ili drugo lice koje zloupotrebom svog položaja ili ovlaš enja izvrši obljubu ili sa njom izjedna en in sa maloletnikom koji mu je poveren radi u enja.62 (2) Ako je usled dela iz stava 1. zatvorom od dve do dvanaest godina. zatvorom od šest meseci do pet godina. st. (4) Ne e se kazniti za delo iz stava 1. izjedna en zavisnosti. za delo iz stava 2. kazni e se zatvorom od jedne do deset godina. (5) Ako je usled dela iz stava 3. u inilac e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. 1. u inilac e se kazniti zatvorom od pet do osamnaest godina. zatvorom od tri do petnaest godina. ovog lana nastupila teška telesna povreda deteta prema kojem je delo izvršeno ili je delo izvršeno od strane više lica ili je delo imalo za posledicu trudno u. staralac. stav 1. vaspitavanja. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. u inilac e se kazniti zatvorom od pet do osamnaest godina. ovog lana nastupila smrt deteta. ovog lana nastupila teška telesna povreda lica prema kojem je delo izvršeno ili ako je delo izvršeno od strane više lica ili na naro ito svirep ili naro ito ponižavaju i na in. a za delo iz stava 3. o uh. (3) Ako je delo iz stava 2. staranja ili nege. (2) Nastavnik. 178. 1. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. (2) Ako je usled dela iz stava 1. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (1) Ko pod uslovima iz l. ovog lana nastupila smrt deteta. u inilac e se kazniti za delo iz stava 1. Obljuba zloupotrebom položaja lan 181. do 3.

Prikazivanje pornografskog materijala i iskoriš avanje dece za pornografiju lan 185. (1) Ko podvede maloletno lice radi vršenja obljube. sa njom izjedna enog druge polne radnje sa maloletnim licem. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. slike. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. kazni e se zatvorom do tri godine. Gonjenje za krivi na dela iz l. kazni e se zatvorom do dve godine. ovog lana izvršeno prema maloletnom licu. audio-vizuelne ili druge predmete pornografske sadržine ili mu prikaže pornografsku predstavu. prikazuje. prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi na in u ini dostupnim tekstove. (2) Ko omogu ava vršenje obljube. (1) Ko detetu proda. javno izlaže ili elektronski ili na drugi na in ini dostupnim slike. stav 1. audio-vizuelnih ili drugih predmeta pornografske sadržine ili za pornografsku predstavu. ovog zakonika u injena prema bra nom drugu i za krivi no delo iz lana 182. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. 178. ovog lana oduze e se. (2) Ako je delo iz stava 1. (2) Ko iskoristi dete za proizvodnju slika. Gonjenje za krivi na dela protiv polne slobode lan 186. ina ili Posredovanje u vršenju prostitucije lan 184. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. (4) Predmeti iz st. sa njom izjedna enog ina ili druge polne radnje. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. (1) Ko navodi ili podsti e drugog na prostituciju ili u estvuje u predaji nekog lica drugome radi vršenja prostitucije ili ko putem sredstava javnog informisanja i drugih sli nih sredstava propagira ili reklamira prostituciju.. 1.63 Podvo enje i omogu avanje vršenja polnog odnosa lan 183. ovog lana. (3) Ko prodaje. audio-vizuelne ili druge predmete pornografske sadržine nastale izvršenjem dela iz stava 2. i 179. preduzima se po predlogu. . do 3.

(1) Ko zaklju i novi brak iako se ve nalazi u braku. usvojilac ili staralac koji maloletniku omogu i da živi u vanbra noj zajednici sa punoletnim licem ili ga na to navede. (2) Gonjenje se može preduzeti samo ako je tako zaklju en brak poništen iz razloga navedenih u stavu 1. Zaklju enje ništavog braka lan 188. ovog lana. kazni e se zatvorom do tri godine. ovog lana kazni e se i roditelj. (4) Ako se brak zaklju i. Omogu avanje zaklju enja nedozvoljenog braka lan 189. . ovog lana u injeno iz koristoljublja. ovog lana kazni e se i ko zaklju i brak sa licem za koje zna da se nalazi u braku. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. (1) Ko pri zaklju enju braka prikrije od druge strane neku injenicu zbog koje je brak ništav ili drugu stranu dovede u zabludu ili održava u zabludi o toj injenici.. obustavi e se. (2) Kaznom iz stava 1. Vanbra na zajednica sa maloletnikom lan 190. a ako je preduzeto. Službeno lice ovlaš eno za zaklju enje braka koje u vršenju svoje službene dužnosti svesno dozvoli da se zaklju i brak koji je po zakonu zabranjen ili ništav. gonjenje se ne e preduzeti. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. (1) Punoletlno lice koje živi u vanbra noj zajednici sa maloletnikom. (2) Kaznom iz stava 1.64 - GLAVA DEVETNAESTA KRIVI NA DELA PROTIV BRAKA I PORODICE Dvobra nost lan 187. (3) Ako je delo iz stava 2. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine.

. usvojioca. (3) Za pokušaj dela iz stava 1. sud može osloboditi od kazne. 1. kazni e se zatvorom do tri godine. do 3. deteta. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ko zamenom ili na drugi na in iz nehata promeni porodi no stanje kazni e se zatvorom do jedne godine. (4) U inioca dela iz st. (3) Ako je delo iz stava 1. (1) Roditelj. Promena porodi nog stanja lan 192. ovog lana. odnosno ustanove. (1) Ko maloletno lice protivpravno zadrži ili oduzme od roditelja. staralac ili drugo lice koje grubim zanemarivanjem svoje dužnosti zbrinjavanja i vaspitavanja zapusti maloletno lice o kojem je dužno da se stara. odnosno odluke kojom je odre en na in održavanja li nih odnosa maloletnog lica sa roditeljem ili drugim srodnikom. ovog lana koji dobrovoljno preda maloletno lice licu ili ustanovi kojoj je ono povereno ili omogu i izvršenje odluke o poveravanju maloletnog lica. zamenom ili na drugi na in promeni porodi no kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. (1) Ko podmetanjem. kojima je ono povereno ili onemogu ava izvršenje odluke kojom je maloletno lice povereno odre enom licu. (5) Ako izrekne uslovnu osudu za delo iz st. usvojilac.. staraoca ili drugog lica. Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica lan 193. stanje deteta.65 Oduzimanje maloletnog lica lan 191. i 3. 1. (2) Ko onemogu ava izvršenje odluke nadležnog organa kojom je odre en na in održavanja li nih odnosa maloletnog lica sa roditeljem ili drugim srodnikom. u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina. vaspitanje ili školovanje maloletnog lica. ovog lana u injeno iz koristoljublja ili drugih niskih pobuda ili je usled dela teže ugroženo zdravlje. sud može odrediti obavezu u iniocu da u odre enom roku preda maloletno lice licu ili ustanovi kojoj je maloletno lice povereno ili omogu i izvršenje odluke kojom je maloletno lice povereno odre enom licu ili ustanovi. ovog lana kazni e se.

ovog lana nastupile teške posledice za izdržavano lice. ovog lana nastupila teška telesna povreda ili teško narušavanje zdravlja ili su u injena prema maloletnom licu. 2. (1) Ko primenom nasilja. (4) Ako izrekne uslovnu osudu. sud može odrediti obavezu u iniocu da izmiri dospele obaveze i da uredno daje izdržavanje. pretnjom da e napasti na život ili telo. u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine. ovog lana koriš eno oružje. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine. opasno oru e ili drugo sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši. staralac ili drugo lice koje zlostavlja maloletno lice ili ga prinu ava na preteran rad ili rad koji ne odgovara uzrastu maloletnog lica ili na prosja enje ili ga iz koristoljublja navodi na vršenje drugih radnji koje su štetne za njegov razvoj. (2) Ne e se kazniti u inilac dela iz stava 1. u iznosu i na na in kako je to odlukom odnosno poravnanjem utvr eno. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1. usvojilac.. (2) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. (3) Ako je usled dela iz st. ovog lana nastupila smrt lana u inilac e se kazniti zatvorom od tri do dvanaest godina. Nedavanje izdržavanja lan 195. telesni integritet ili duševno stanje lana svoje porodice. i 2.66 (2) Roditelj. (4) Ako je usled dela iz st. ako iz (3) Ako su usled dela iz stava 1. ovog opravdanih razloga nije davao izdržavanje. . 1. lana. Nasilje u porodici lan 194. drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo. (1) Ko ne daje izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (5) Ko prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. porodice. a ta dužnost je utvr ena izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. i 3.

1. do 3. ovog lana oduze e se. ovog lana nastupila smrt lana u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Punoletno lice koje izvrši obljubu ili sa njom izjedna en polni in sa maloletnim srodnikom po krvi u pravoj liniji ili sa maloletnim bratom. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. (4) Ako izrekne uslovnu osudu za delo iz st. porodice. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1.. ili na drugi na in javno saopšti tu e autorsko delo ili interpretaciju. (4) Predmeti iz st. odnosno sestrom.67 Kršenje porodi nih obaveza lan 196. ovog lana. stavi u promet primerke tu eg autorskog dela ili interpretacije. (2) Ako je usled dela iz stava 1. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. sud može odrediti obavezu u iniocu da izvršava svoje zakonom utvr ene porodi ne obaveze. Rodoskrvnjenje lan 197. (1) Ko kršenjem zakonom utvr enih porodi nih obaveza ostavi u teškom položaju lana porodice koji nije u stanju da se sam o sebi stara. ovog lana nastupilo teško narušavanje zdravlja lana porodice. . GLAVA DVADESETA KRIVI NA DELA PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE Povreda moralnih prava autora i interpretatora lan 198. (1) Ko pod svojim imenom ili imenom drugog u celini ili delimi no objavi. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. kazni e se zatvorom do tri godine. i 2. (3) Ako je usled dela iz stava 1. (2) Ko bez dozvole autora izmeni ili preradi tu e autorsko delo ili izmeni tu u snimljenu interpretaciju. (3) Ko stavlja u promet primerke tu eg autorskog dela ili interpretacije na na in kojim se vre a ast ili ugled autora ili izvo a a. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine.

i 2. izveze. kazni e se nov anom kaznom i zatvorom do tri godine. (1) Ko neovlaš eno objavi. 1. Neovlaš eno uklanjanje ili menjanje elektronske informacije o autorskom i srodnim pravima lan 200. uveze. Neovlaš eno iskoriš avanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava lan 199. do 4. umnoži. (2) Kaznom iz stava 1. nudi radi stavljanja u promet. uveze. Povreda pronalaza kog prava lan 201. ovog lana u injeno u nameri pribavljanja imovinske koristi za sebe ili drugog. ili ko takve ure aje ili sredstva koristi u cilju povrede autorskog ili srodnog prava. reklamira u cilju prodaje ili davanja u zakup ili drži u komercijalne svrhe ure aje ili sredstva ija je osnovna ili pretežna namena uklanjanje. u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina. interpretacije. fonograma. fonogram. oduze e se i uništiti.. proda. (5) Predmeti iz st. ovog lana kazni e se i ko stavi u promet ili u nameri stavljanja u promet neovlaš eno drži umnožene ili neovlaš eno stavljene u promet primerke autorskog dela. (1) Ko neovlaš eno proizvodi. kazni e se zatvorom do tri godine. ovog lana oduze e se i uništiti. . ra unarski program ili bazu podataka. ra unarskog programa ili baze podataka. stavlja u promet. ili stavi u promet. interpretaciju. emisije. a za delo iz stava 3. ovog lana po privatnoj tužbi. zaobilaženje ili osuje ivanje tehnoloških mera namenjenih spre avanju povreda autorskih i srodnih prava. (4) Ko proizvede. (3) Ako je delo iz st. uvozi. ili na drugi na in javno saopšti u celini ili delimi no autorsko delo. emisiju. emituje ili na drugi na in javno saopšti autorsko delo ili predmet srodnopravne zaštite sa kojeg je elektronska informacija o pravima neovlaš eno uklonjena ili izmenjena. skladišti ili koristi u privrednom prometu proizvod ili postupak zašti en patentom. izvozi. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine.68 (5) Gonjenje za delo iz stava 2. 1. snimi. (1) Ko neovlaš eno ukloni ili izmeni elektronsku informaciju o autorskom ili srodnom pravu. ovog lana preduzima se po predlogu. (2) Predmeti iz stava 1. da u zakup. videogram. videograma. stavi u promet. kazni e se nov anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

1. Teška kra a lan 204.69 (2) Ako je delom iz stava 1. i 2. ako je kra a izvršena: 1) obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih zgrada. (1) Ko na svom proizvodu u prometu neovlaš eno upotrebi. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. ormana ili drugih zatvorenih prostora ili drugim savla ivanjem ve ih prepreka. kasa. . (1) U inilac dela kra e ( lan 203) kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. oduze e se i uništiti. tu i prijavljeni. (3) Proizvodi iz stava 1. (2) Za pokušaj dela iz stava 1. odnosno zašti eni dizajn proizvoda. (2) Ko neovlaš eno objavi ili na drugi na in u ini dostupnim javnosti predmet prijave tu eg dizajna pre nego što je objavljen na na in utvr en zakonom. soba.. ovog lana oduze e se. Neovlaš eno koriš enje tu eg dizajna lan 202. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. GLAVA DVADESET PRVA KRIVI NA DELA PROTIV IMOVINE Kra a lan 203. ovog lana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi milion dinara. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. (1) Ko tu u pokretnu stvar oduzme drugom u nameri da njenim prisvajanjem sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist. (5) Predmeti iz st. (3) Ko neovlaš eno objavi ili na drugi na in u ini dostupnim suštinu tu eg prijavljenog pronalaska pre nego što je ovaj pronalazak objavljen na na in utvr en zakonom. (4) Ko neovlaš eno podnese prijavu patenta ili u prijavi ne navede ili lažno navede pronalaza a. u celosti ili delimi no. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ovog lana kazni e se. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(1) Ko upotrebom sile protiv nekog lica ili pretnjom da e neposredno napasti na život ili telo oduzme tu u pokretnu stvar u nameri da njenim prisvajanjem sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist. hiljada dinara. u inilac e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. zemljotresa ili drugog udesa. kazni e se zatvorom od jedne do deset godina. hiljada dinara. i 2. kazni e se zatvorom od dve do deset godina. 3) na naro ito opasan ili naro ito drzak na in. 5) za vreme požara. 1. Razbojni ka kra a lan 205. ovog lana u injeno od strane više lica ili je nekom licu sa umišljajem nanesena teška telesna povreda.. (2) Ako vrednost ukradenih stvari prelazi iznos od milion i petsto u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. ovog lana u injeno od strane više lica ili je nekom licu sa umišljajem nanesena teška telesna povreda. 6) iskoriš avanjem bespomo nosti ili drugog teškog stanja nekog (2) Kaznom iz stava 1. Razbojništvo lan 206. dinara. upotrebi silu protiv nekog lica ili pretnju da e neposredno napasti na život ili telo.70 2) od strane više lica. poplave. (3) Ako vrednost ukradenih stvari prelazi iznos od milion i petsto u inilac e se kazniti zatvorom od dve do deset godina. lica. do 3. ovog lana kazni e se i u inilac dela kra e ako vrednost ukradenih stvari prelazi iznos od etristopedeset hiljada dinara ili ukradena stvar predstavlja kulturno ili prirodno dobro. 1. (3) Ako je delo iz st. . (1) Ko je na delu kra e ( lan 203) zate en. (3) Ako je delo iz st. 4) od strane lica koje je pri sebi imalo kakvo oružje ili opasno oru e radi napada ili odbrane. (2) Ako vrednost oduzetih stvari prelazi iznos od milion i petsto hiljada u inilac e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. u inilac e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. pa u nameri da ukradenu stvar zadrži.

kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog lana kazni e se.71 (4) Ako vrednost ukradenih stvari iz stava 1. i 2. ovog lana. (4) Ako je delom iz st. Prevara lan 208. prisvoji tu u pokretnu stvar koja mu je poverena. (5) Za pokušaj dela iz stava 4. (6) Za dela iz st. ovog lana u ini staralac. u inilac e se kazniti zatvorom do tri godine.. (3) Ako je delom iz st. gonjenje se preduzima po predlogu. (3) Ako vrednost utajenih stvari prelazi iznos od u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do šest godina. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (2) Ko delo iz stava 1. (5) Ko tu u pokretnu stvar koju je našao ili do koje je slu ajno došao protivpravno prisvoji u nameri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist. etristopedeset (4) Ako vrednost utajenih stvari prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara ili utajena stvar predstavlja kulturno dobro. hiljada dinara. ovog lana pribavljena imovinska korist ili je naneta šteta u iznosu koji prelazi etristopedeset hiljada dinara. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ovog lana pribavljena imovinska korist ili je naneta šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara. (2) Ako delo iz stava 1. 1. i 5. ovog lana u ini samo u nameri da drugog kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do deset godina. (1) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem injenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tu e imovine nešto u ini ili ne u ini. 1. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ako su utajene stvari u svojini gra ana. a u inilac je išao za tim da pribavi malu imovinsku korist. (1) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist. i 2. ovog lana ne prelazi iznos od deset hiljada dinara. Utaja lan 207. . ošteti. 1. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine.

utaja i prevara smatraju se sitnom. ovog lana. i 2. a u inilac je išao za tim da pribavi malu imovinsku korist. kazni e se propisanom kaznom i odgovorno lice u preduze u ili drugom subjektu privrednog poslovanja ako su kredit. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. (1) Ko bez namere pribavljanja imovinske koristi protivpravno oduzme tu u pokretnu stvar. ako je izvršeno na štetu imovine gra ana. Uništenje i ošte enje tu e stvari lan 212. (1) Ko u ini sitnu kra u. Oduzimanje tu e stvari lan 211. subvenciju ili drugu pogodnost iskoristi za drugu namenu od one za koju mu je kredit. (2) Kra a. i 2. ako je oduzeta stvar u svojini gra ana. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. utaju ili prevaru.. (1) Ko lažnim prikazivanjem injenica ili njihovim prikrivanjem dobije za sebe ili drugog kredit. 1. ovog lana. (3) Za delo iz st. gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi. (1) Ko uništi. (3) Za delo iz stava 1. ovog lana. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. odnosno da prouzrokuje malu štetu. Sitna kra a. subvencija ili druga pogodnost pribavljeni za preduze e ili drugi subjekt privrednog poslovanja ili ako su koriš eni za druge namene od strane tih subjekata. gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi. subvenciju ili drugu pogodnost iako za to ne ispunjava propisane uslove. odnosno šteta prouzrokovana prevarom ne prelazi iznos od petnaest hiljada dinara. ošteti ili u ini neupotrebljivom tu u stvar. utaja i prevara lan 210. (2) Ako vrednost oduzete stvari prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara ili stvar predstavlja kulturno dobro. . (2) Ko dobijeni kredit. subvencija ili druga pogodnost odobrena. (3) Za delo iz st. ako vrednost ukradene ili utajene stvari.72 Neosnovano dobijanje i koriš enje kredita i druge pogodnosti lan 209. 1.

(4) Ko se bavi vršenjem dela iz st. ovog lana u injeno provaljivanjem ili obijanjem motornog vozila. ovog lana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara. u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina. gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi. ovog lana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi etristopedeset hiljada dinara. (4) Za delo iz st. do 3. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. 1. ovog lana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi etristopedeset hiljada dinara. ovog izvršeno od strane organizovane grupe. 1. (2) Ako je delom iz stava 1. (1) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist zapreti drugom da e protiv njega ili njemu bliskog lica otkriti nešto što bi . ili upotrebom sile ili pretnje. lana ili je delo Ucena lan 215. Iznuda lan 214.. Neovlaš eno koriš enje tu eg vozila lan 213. do 3. ovog lana. (1) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist.73 kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. (2) Ako je delom iz stava 1. u inilac e se kazniti od dve do deset godina. (1) Ko bez pristanka ovlaš enog lica koristi tu e motorno vozilo. (3) Za pokušaj dela iz stava 1. ovog lana kazni e se. (2) Ako je delo iz stava 1. kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. kazni e se zatvorom od tri do petnaest godina. ako je ošte ena stvar u svojini gra ana. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. silom ili pretnjom prinudi drugog da nešto u ini ili ne u ini na štetu svoje ili tu e imovine. ovog lana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara ili je delo u injeno prema kulturnom dobru. (3) Ako je delom iz stava 1. (3) Ako je delom iz stava 1.

. (1) Ko zastupaju i imovinske interese nekog lica ili staraju i se o njegovoj imovini zloupotrebi data mu ovlaš enja u nameri da time sebi ili drugom pribavi imovinsku korist ili da ošteti lice ije imovinske interese zastupa ili o ijoj se imovini stara. (2) Ako su usled dela iz stava 1. kazni e se zatvorom do tri godine i nov anom kaznom. lana ili je delo Zloupotreba poverenja lan 216. nuždu. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do šest godina. zatvorom od šest meseci do pet godina. zatvorom od jedne do osam godina. Zelenaštvo lan 217. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. 1. ovog lana u ini staralac ili advokat. kazni e se za delo iz stava 1. ovog izvršeno od strane organizovane grupe. (3) Ako je delom iz stava 1. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. kazni e se zatvorom od dve do dvanaest godina. teške prilike. ovog lana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara. (1) Ko za davanje novca ili drugih potrošnih stvari na zajam nekom licu primi ili ugovori za sebe ili drugog nesrazmernu imovinsku korist. ovog lana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara. ovog lana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi etristopedeset hiljada dinara. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do deset godina. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. a za delo iz stava 3. (2) Ako je delom iz stava 1. 1.. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina i nov anom kaznom. lakomislenost ili nedovoljnu sposobnost za rasu ivanje ošte enog.74 njihovoj asti ili ugledu škodilo i time ga prinudi da nešto u ini ili ne u ini na štetu svoje ili tu e imovine. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (4) Ko se bavi vršenjem dela iz st. ovog lana nastupile teške posledice za ošte enog ili je u inilac pribavio imovinsku korist u iznosu koji prelazi etristopedeset hiljada dinara. do 3. do 3. iskoriš avaju i teško imovinsko stanje. (2) Ako je delom iz stava 1. zatvorom od dve do deset godina. za delo iz stava 2. (4) Ako delo iz st. (3) Ako je delom iz stava 1. ovog lana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi etristopedeset hiljada dinara.

i 2 ovog lana. uništi. tužbi. ovog lana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara. ovog lana. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog lana gonjenje se preduzima po privatnoj Protivpravno useljenje lan 219. (3) Za delo iz stava 1. u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine. (2) Ako je zauzeto zemljište deo zaštitne šume. predlogu. (2) Ako izrekne uslovnu osudu za delo iz stava 1. ovog lana kazni e se i ko u nameri da osujeti izmirenje poverioca u toku prinudnog izvršenja otu i. nacionalnog parka ili drugog zemljišta sa posebnom namenom. uništi. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. 1. ako su ošte eni gra ani. (2) Kaznom iz stava 1. (4) Za delo iz stava iz stava 1. poslovne ili druge kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. prostorije. tužbi. stan. ovog lana gonjenje se preduzima po Protivpravno zauzimanje zemljišta lan 218.. ovog lana gonjenje se preduzima po privatnoj Ošte enje tu ih prava lan 220. . u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i nov anom kaznom. (1) Ko protivpravno zauzme tu e zemljište. (3) Za dela iz st.75 (3) Ako je delom iz stava 1. gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi. ošteti ili sakrije delove svoje imovine i time ošteti poverioca. sud može naložiti obavezu u iniocu da u odre enom roku napusti i isprazni prostorije u koje se neovlaš eno uselio. (1) Ko u nameri da osujeti ostvarenje prava na stvari otu i. (3) Za delo iz stava 1. ošteti ili oduzme svoju stvar na kojoj drugi ima založno pravo ili pravo uživanja i time ga ošteti. (1) Ko se neovlaš eno useli u tu u zgradu.

213. do 3. u inilac e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. (2) Ko pribavlja lažan novac u nameri da ga stavi u opticaj kao pravi ili ko lažan novac stavlja u opticaj. preina en. Za krivi na dela iz l. 1. 216. usvojiocu ili usvojeniku ili drugim licima sa kojima u inilac živi u zajedni kom doma instvu.76 Prikrivanje lan 221. st. bratu ili sestri. ovog lana napravljen. ovog lana ili je delo izvršeno od strane organizovane grupe ili vrednost prikrivanih stvari prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ko delo iz stava 1. odnosno odgovaraju i iznos u stranom novcu. licu sa kojim ošte eni živi u trajnoj vanbra noj zajednici. ako su u injena prema bra nom drugu. srodniku po krvi u pravoj liniji. 204. Gonjenje u slu aju kada je u inilac u bliskom odnosu sa ošte enim lan 222.. i 221. prima u zalogu ili na drugi na in pribavlja. (3) Ako se u inilac bavi vršenjem krivi nog dela iz stava 1. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. 1. . 203. gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi. i 2. kazni e se zatvorom od dve do dvanaest godina. (1) Ko stvar za koju zna da je pribavljena krivi nim delom ili ono što je za nju dobijeno prodajom ili zamenom prikriva. stavljen u promet ili pribavljen lažan novac u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara. protura. (1) Ko napravi lažan novac u nameri da ga stavi u opticaj kao pravi ili ko u istoj nameri preina i pravi novac. ovog lana u ini. kupuje. ovog zakonika. (3) Ako je delom iz st. GLAVA DVADESET DRUGA KRIVI NA DELA PROTIV PRIVREDE Falsifikovanje novca lan 223. s tim da kazna ne može biti ve a od kazne propisane za delo kojim je stvar pribavljena. 208. a mogao je i bio dužan da zna da je stvar pribavljena krivi nim delom. kazni e se zatvorom od jedne do deset godina.

(3) Ako je u inilac dela iz stava 1. pa saznavši da je lažan. ovog lana kazni e se i u inilac koji to delo u ini neovlaš enom upotrebom tu e kartice. ovog lana pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara. (2) Ako je u inilac dela iz stava 1. . pa to ne prijavi. (3) Ko lažne hartije od vrednosti koje je primio kao prave. ovog lana upotrebom kartice pribavio protivpravnu imovinsku korist. Falsifikovanje hartija od vrednosti lan 224. (1) Ko napravi lažnu platnu karticu ili ko preina i pravu platnu karticu u nameri da je upotrebi kao pravu ili ko takvu lažnu karticu upotrebi kao pravu. (6) Lažne platne kartice oduze e se. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do deset godina. (5) Ko nabavi lažnu platnu karticu u nameri da je upotrebi kao pravu ili ko pribavlja podatke u nameri da ih iskoristi za pravljenje lažne platne kartice. (5) Lažan novac oduze e se. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 2. i 3. Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica lan 225. kazni e se zatvorom od jedne do pet godina.. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. stavi u promet.77 (4) Ko lažan novac koji je primio kao pravi. kazni e se zatvorom od dve do deset godina. (2) Ako ukupan iznos na koji glase falsifikovane hartije od vrednosti iz stava 1. (1) Ko napravi lažne hartije od vrednosti ili preina i prave hartije od vrednosti u nameri da ih upotrebi kao prave ili da ih drugom da na upotrebu ili ko takve lažne hartije upotrebi kao prave ili ih u toj nameri pribavi. (4) Kaznom iz st. ovog lana prelazi milion i petsto hiljada dinara. (4) Lažne hartije od vrednosti oduze e se. stavi u opticaj ili ko zna da je na injen lažan novac ili da je lažan novac stavljen u opticaj. pa saznavši da su lažne. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina.

kakvu garanciju ili kakvo drugo sredstvo pla anja ili obezbe enja pla anja. (3) Ako je delom iz st. menicu. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (4) Lažni znakovi za vrednost oduze e se. (2) Ko pravi. iako zna da za to nema pokri a i time sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi deset hiljada dinara. (3) Ko odstranjivanjem žiga kojim se znaci za vrednost poništavaju ili kojim drugim na inom ide za tim da radi ponovne upotrebe ovim znacima da izgled kao da nisu upotrebljeni ili ko upotrebljene znakove ponovo upotrebi ili proda kao da važe. nabavljanje i davanje drugom sredstava za falsifikovanje lan 227. ovog lana prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara.78 Falsifikovanje znakova za vrednost lan 226. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. nabavlja. i 2. (3) Sredstva iz st.. . (1) Ko napravi lažne ili preina i prave znakove za vrednost u nameri da ih upotrebi kao prave ili da ih drugom da na upotrebu ili ko takve lažne znakove upotrebi kao prave ili ih u toj nameri pribavi. ovog lana kazni e se i ko izda ili stavi u promet ek. pa time sebi ili drugome pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi deset hiljada dinara. i 2. nabavlja. (2) Ako ukupna vrednost znakova iz stava 1. ovog lana oduze e se. akceptni nalog. ovog lana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi sto hiljada dinara. (2) Kaznom iz stava 1. 1. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. Pravljenje. prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravljenje lažnog novca ili lažnih hartija od vrednosti. (1) Ko koristi debitnu platnu karticu za koju nema pokri e ili koristi kreditnu platnu karticu za koju ne obezbe uje pokri e u ugovorenom roku. 1. Izdavanje eka i koriš enje platnih kartica bez pokri a lan 228. (1) Ko pravi. prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravljenje lažnih platnih kartica ili lažnih znakova za vrednost. kazni e se zatvorom do tri godine. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine.

i 2. (3) Roba koja je predmet dela iz st. doprinosa ili drugih propisanih dažbina. (3) Ako iznos obaveze iz stava 1. rasturanjem ili prikrivanjem neocarinjene robe ili organizuje mrežu preprodavaca ili posrednika za rasturanje takve robe. (1) Ko se bavi prenošenjem robe preko carinske linije izbegavaju i mere carinskog nadzora ili ko izbegavaju i mere carinskog nadzora prenese robu preko carinske linije naoružan. . (2) Ko se bavi prodajom.79 u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. Krijum arenje lan 230. a iznos obaveze ije se pla anje izbegava prelazi stopedeset hiljada dinara. odnosno predmete ili druge injenice koje su od uticaja na utvr ivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri na drugi na in prikriva podatke koji se odnose na utvr ivanje navedenih obaveza. kazni e se zatvorom od jedne do osam godina i nov anom kaznom. Poreska utaja lan 229. ovog lana ije se pla anje izbegava prelazi sedam miliona i petsto hiljada dinara. ne prijavi zakonito ste eni prihod. ovog lana ili koje je namenjeno za izvršenje tih krivi nih dela oduze e se ako je vlasnik ili korisnik vozila to znao ili je mogao i bio dužan da zna i ako vrednost robe koja je predmet krivi nog dela prelazi jednu tre inu vrednosti tog sredstva u vreme izvršenja krivi nog dela.. u grupi ili uz upotrebu sile ili pretnje. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina i nov anom kaznom. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina i nov anom kaznom. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i nov anom kaznom. u slu aju obavezne prijave. ovog lana ije se pla anje izbegava prelazi milion i petsto hiljada dinara. (2) Ako iznos obaveze iz stava 1. daje lažne podatke o zakonito ste enim prihodima. (4) Prevozno ili drugo sredstvo ija su tajna ili skrovita mesta iskoriš ena za prenos robe koja je predmet dela iz stava 1. kazni e se zatvorom do tri godine i nov anom kaznom. (1) Ko u nameri da potpuno ili delimi no izbegne pla anje poreza. ovog lana oduze e se. 1. o predmetima ili drugim injenicama koje su od uticaja na utvr ivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri.

do 4. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. .80 Pranje novca lan 231. i 2. (2) Ako iznos novca ili imovine iz stava 1. 1. da ta imovina poti e od krivi nog dela. daje u zakup ili skladišti robu iz stava 1. (1) Ko izvrši konverziju ili prenos imovine. Neovlaš ena upotreba tu e firme lan 233. u nameri da se prikrije ili lažno prikaže nezakonito poreklo imovine. tu im žigom ili zaštitnim znakom ili tu om posebnom oznakom robe ili unese pojedina obeležja ovih oznaka u svoju firmu. svoj žig ili zaštitni znak ili u svoju posebnu oznaku robe. (1) Ko se u nameri da obmane kupce ili korisnike usluga posluži tu om firmom. koji zloupotrebom monopolisti kog ili dominantnog položaja na tržištu ili zaklju ivanjem monopolisti kog sporazuma izazove poreme aj na tržištu ili taj subjekt dovede u povlaš en položaj u odnosu na druge. potroša ima ili korisnicima usluga. ovog lana prelazi milion i petsto hiljada dinara. kazni e se zatvorom do tri godine. Zloupotreba monopolisti kog položaja lan 232. 1. ovog lana. ovog lana. drži ili koristi imovinu sa znanjem. prera uje. odnosno moglo i bilo dužno da zna da novac ili imovina predstavljaju prihod ostvaren krivi nim delom. (2) Ko u svrhu prodaje u ve oj koli ini ili vrednosti nabavlja. 1. ovog lana ili se bavi pružanjem usluga neovlašeno koriste i tu e oznake. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. proizvodi. ako je znalo. do 3. kazni e se kaznom propisanom za to delo. (3) Ko u ini delo iz st. sa znanjem da ta imovina poti e od krivi nog dela.. tu om geografskom oznakom porekla. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. kazni e se zatvorom do tri godine. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ili prikrije ili lažno prikaže injenice o imovini sa znanjem da ta imovina poti e od krivi nog dela. ili stekne. stavlja u promet. u trenutku prijema. ovog lana oduze e se. (4) Odgovorno lice u pravnom licu koje u ini delo iz st. tako da ostvari imovinsku korist za taj subjekt ili za drugi subjekt ili nanese štetu drugim subjektima privrednog poslovanja. Odgovorno lice u preduze u ili u drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik. a mogao je i bio dužan da zna da novac ili imovina predstavljaju prihod ostvaren krivi nim delom. (5) Novac i imovina iz st.

81 (3) Ako je u inilac iz stava 2. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. ovog lana oduze e se. uništi ili tako preina i da se iz njih ne mogu sagledati poslovni . 1. uništenjem ili prikrivanjem imovine ili drugim radnjama koje nisu u skladu sa savesnim poslovanjem prouzrokuje ste aj i time drugog ošteti. (1) Odgovorno lice u preduze u ili drugom subjektu privrednog poslovanja u kome nema ve inski udeo. 2) zaklju i fiktivne ugovore o dugu ili prizna nepostoje a potraživanja. (1) Odgovorno lice u preduze u ili u drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica. (4) Predmeti iz st. ovog lana nastupila šteta koja prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara ili je pokrenut postupak prinudnog poravnanja ili ste aja. Nesavestan rad u privrednom poslovanju lan 234. proda ispod tržišne vrednosti ili besplatno ustupi.. do 3. druge propise ili opšte akte o poslovanju ili o igledno nesavesno posluje i time iz nehata tom preduze u ili drugom subjektu privrednog poslovanja prouzrokuje štetu koja prelazi iznos od etristopedeset hiljada dinara. u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine. (1) Odgovorno lice u preduze u ili u drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik. ovog lana organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika ili je pribavio imovinsku korist koja prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara. Prouzrokovanje lažnog ste aja lan 236. 3) poslovne knjige koje je subjekt privrednog poslovanja obavezan da vodi po zakonu prikrije. kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. propuštanjem blagovremenog ostvarivanja potraživanja. koje neracionalnim trošenjem sredstava ili njihovim otu enjem u bescenje. prekomernim zaduživanjem. koji u nameri da taj subjekt izbegne pla anje obaveza prouzrokuje ste aj tog subjekta prividnim ili stvarnim umanjenjem njegove imovine. koje svesno krši zakone. (2) Ako je usled dela iz stava 1. na na in što: 1) celu ili deo imovine subjekta privrednog poslovanja prikrije. prividno proda. Prouzrokovanje ste aja lan 235. preuzimanjem nesrazmernih obaveza. (2) Ako je delo iz stava 1. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. ovog lana u injeno iz nehata. lakomislenim zaklju ivanjem ugovora sa licima nesposobnim za pla anje.

. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. (2) Ako su usled dela iz stava 1. za poverioca. ovog lana nastupile teške posledice u inilac e se kazniti zatvorom od dve do deset godina.82 rezultati ili stanje sredstava ili obaveza ili ovo stanje sa injavanjem lažnih isprava ili na drugi na in prikaže takvim da se na osnovu njega može otvoriti ste aj. .

u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ovog lana poveriocu prouzrokovana šteta velikih razmera ili ako je prema ošte enom zbog toga došlo do pokretanja postupka prinudnog poravnanja ili ste aja. 5) protivno volji akcionara ne potpisuje prospekt za trgovanje akcijama na berzi. procenama ili inventarisanjem odnosno lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem injenica. . i 2. Zloupotreba ovlaš enja u privredi lan 238. (2) Ako je usled dela iz stava 1. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. 3) sredstva kojima raspolaže koristi protivno njihovoj nameni. (1) Odgovorno lice u preduze u ili drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik. koje u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za pravno lice u kojem je zaposleno. sastavi lažni ugovor ili nekom drugom prevarnom radnjom ošteti poverioca. neistinito prikazuje stanje ili kretanje sredstava ili rezultate poslovanja. 4) na drugi na in grubo povredi ovlaš enja u pogledu upravljanja. (3) Ako je delom iz st. za drugo pravno lice ili drugi subjekt privrednog poslovanja koji ima svojstvo pravnog lica: 1) stvara ili drži nedozvoljene nov ane.83 Ošte enje poverioca lan 237. raspolaganja i koriš enja imovinom. (2) Odgovorno lice iz stava 1. pa na taj na in dovede u zabludu organe upravljanja u preduze u ili drugom pravnom licu prilikom donošenja odluka o poslovima upravljanja ili preduze e ili drugo pravno lice stavi u povoljniji položaj prilikom dobijanja sredstava ili drugih pogodnosti koje im se ne bi priznale prema postoje im propisima. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ovog lana ili preduzetnik. 1. isplatom duga ili na drugi na in namerno stavi poverioca u povoljniji položaj i time znatno ošteti drugog poverioca. ovog lana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od pet miliiona dinara. a u nameri da izigra ili ošteti poverioca prizna neistinito potraživanje. (1) Odgovorno lice u preduze u ili drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. koji znaju i da je taj subjekt postao nesposoban za pla anje. robne ili druge vrednosne fondove u zemlji ili inostranstvu ili protivpravno onemogu ava ostvarivanja vlasni kih prava akcionara. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. koji znaju i da je taj subjekt postao nesposoban za pla anje. a davanjem lažnih podataka dovodi u zabludu kupce akcija o stanju kapitala pravnog lica. lažnim bilansima. 2) sastavljanjem isprave neistinite sadržine..

Nedozvoljena proizvodnja lan 242. (2) Ako je delo iz stava 1. ovog lana nastupile teške posledice. (3) Ko delo iz stava 1. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. drugim propisom ili odlukom nadležnog organa donesenom na osnovu zakona proglašeni poslovnom tajnom ije bi odavanje prouzrokovalo ili bi moglo da prouzrokuje štetne posledice za preduze e ili drugi subjekt privrednog poslovanja. prostorija ili drugih objekata. (4) Poslovnom tajnom smatraju se podaci i dokumenti koji su zakonom. kazni e se zatvorom do tri godine. Onemogu avanje vršenja kontrole lan 241. tužbi. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. preda ili na drugi na in u ini dostupnim podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu ili ko pribavlja takve podatke u nameri da ih preda nepozvanom licu. Ko onemogu i organu vršenja kontrole da izvrši uvid u poslovne knjige ili drugu dokumentaciju ili onemogu i pregled predmeta. zabranjeno. (3) Gonjenje za dela iz st. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. 1. (2) Ako su usled dela iz stava 1. (1) Ko neovlaš eno drugom saopšti. ovog lana u ini iz nehata. ovog lana u injeno iz koristoljublja ili u pogledu naro ito poverljivih podataka.84 Narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti lan 239. (1) Ko neovlaš eno proizvodi ili prera uje robu za iju je proizvodnju ili prera ivanje potrebno odobrenje nadležnog organa. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do deset godina. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.. (2) Ko proizvodi ili prera uje robu ija je proizvodnja ili prera ivanje . (1) Ko u nameri narušavanja poslovnog ugleda ili kreditne sposobnosti drugog. u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine. i 2. ovog lana preduzima se po privatnoj Odavanje poslovne tajne lan 240. iznosi o njemu neistinite podatke ili neistinito prikazuje njegovo poslovanje.

(3) Kaznom iz stava 2. do 3. Nedozvoljena trgovina lan 243. (3) Roba i sredstva za proizvodnju ili prera ivanje oduze e se. vrsti poreklu ili kvalitetu proizvoda kad je ovakva oznaka propisana ili se pri stavljanju u promet proizvoda služi o igledno lažnom reklamom. vrsti. ovog lana organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika ili je postigao imovinsku korist koja prelazi iznos od etristopedeset hiljada dinara. (5) Roba i predmeti nedozvljene trgovine oduze e se. ovog lana kazni e se i ko neovlaš eno prodaje. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. mera i tegova lan 245. (2) Lažni znakovi. Obmanjivanje kupaca lan 244. nabavi robu ili druge predmete u ve oj vrednosti u svrhu prodaje. Falsifikovanje znakova za obeležavanje robe. stoka ili kakva druga roba ili ko u istoj nameri takve prave znakove preina i ili ko takve lažne ili preina ene znakove upotrebi kao prave. organizovao. kazni e se zatvorom do tri godine i nov anom kaznom. . (2) Ko se bavi prodajom robe iju je proizvodnju neovlaš eno kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. ili ko se neovlaš eno i u ve em obimu bavi trgovinom ili posredovanjem u trgovini ili se bavi zastupanjem organizacija u unutrašnjem ili spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga. drvo. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. 1. (1) Ko nemaju i ovlaš enje za trgovinu. (4) Ako je u inilac dela iz st.. Ko u nameri obmanjivanja kupaca stavlja u promet proizvode sa oznakom u koju su uneti podaci koji ne odgovaraju sadržini.85 kazni e se zatvorom do tri godine. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. poreklu ili kvalitetu proizvoda ili stavlja u promet proizvode koji po svojoj koli ini ili kvalitetu ne odgovaraju onome što se redovno pretpostavlja kod takvih proizvoda ili stavlja u promet proizvode bez oznake o sadržini. mere i tegovi oduze e se. kupuje ili vrši razmenu robe ili predmeta iji je promet zabranjen ili ograni en. žigove. (1) Ko u nameri da ih upotrebi kao prave napravi lažne pe ate. marke ili druge znakove za obeležavanje doma e ili strane robe kojima se žigošu zlato ili drugi plemeniti metal.

kazni e se zatvorom od dve do dvanaest godina. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. (3) Opojne droge oduze e se. ovog lana koji opojnu drogu drži radi sopstvene upotrebe može se osloboditi od kazne.86 - GLAVA DVADESET TRE A KRIVI NA DELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI Neovlaš ena proizvodnja. materijal ili supstance za koje zna da su namenjene za proizvodnju opojnih droga. držanje i stavljanje u promet opojnih droga lan 246. (2) Ako je delo iz stava 1. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. do 3. se.. (4) U inilac dela iz stava 3. ovog lana u injeno prema maloletnom licu ili prema više lica ili je izazvalo naro ito teške posledice. (6) Ko neovlaš eno pravi. drži ili prenosi ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi na in neovlaš eno stavlja u promet supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge. prera uje. (1) Ko neovlaš eno proizvodi. ovog lana koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu može se osloboditi od kazne. (7) Opojne droge i sredstva za njihovu proizvodnju i preradu oduze e Omogu avanje uživanja opojnih droga lan 247. opojne droge. u inilac e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. ovog lana izvršeno od strane više lica koja su se udružila za vršenje tih dela. prodaje ili nudi na prodaju ili ko radi prodaje kupuje. . (2) Ako je delo iz stava 1. (1) Ko navodi drugog na uživanje opojne droge ili mu daje opojnu drogu da je uživa on ili drugo lice ili stavi na raspolaganje prostorije radi uživanja opojne droge ili na drugi na in omogu uje drugom da uživa opojnu drogu. ili je u inilac ovog dela organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika. 1. nabavlja. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do deset godina. (3) Ko neovlaš eno drži supstance ili preparate koji su proglašeni za kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. poseduje ili daje na upotrebu opremu. (5) U inilac dela iz st.

kazni e se zatvorom do dve godine. kazni e se zatvorom do tri godine. zatvorom od šest meseci do pet godina. (3) Ko znaju i da je zaražen HIV virusom svesno prenese na drugog kazni e se zatvorom od dve do dvanaest godina. (1) Lekar koji pri pružanju lekarske pomo i primeni o igledno nepodobno sredstvo ili o igledno nepodoban na in le enja ili ne primeni odgovaraju e higijenske mere ili uopšte o igledno nesavesno postupa i time prouzrokuje pogoršanje zdravstvenog stanja nekog lica. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. (4) Ako je usled dela iz stav 3. Prenošenje zarazne bolesti lan 249. Ko za vreme epidemije kakve opasne zarazne bolesti ne postupa po propisima.. ovog lana kazni e se i drugi zdravstveni radnik koji pri pružanju medicinske pomo i ili nege ili pri vršenju druge zdravstvene .87 Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije lan 248. pa usled toga do e do prenošenja zarazne bolesti. u inilac e se kazniti za delo iz stava 3. odlukama ili naredbama kojima se odre uju mere za njeno suzbijanje ili spre avanje. Nesavesno pružanje lekarske pomo i lan 251. a za delo iz stava 4. (2) Ko se svesno ne pridržava propisa i mera koji se odnose na spre avanje širenja HIV infekcije i time iz nehata dovede do prenošenja infekcije HIV virusom na drugo lice. Ko ne postupa po propisima. 3. (1) Ko svesno drugog dovede u opasnost od infekcije HIV virusom. kazni e se zatvorom od jedne do pet godina. (5) Ako je delo iz st. ovog lana nastupila smrt zaraženog u inilac e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. Prenošenje infekcije HIV virusom lan 250. odlukama ili naredbama za suzbijanje ili spre avanje zaraznih bolesti. tu infekciju. i 4. (2) Kaznom iz stava 1. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog lana u injeno iz nehata. lica. zatvorom do tri godine.

(3) Ako je delo iz st. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. Protivpravno vršenje medicinskih eksperimenata i ispitivanje leka lan 252. ovog lana kazni e se i ko vrši kloniranje ljudi ili vrši eksperimente u tom cilju. ovog lana u injeno iz nehata. (2) Kaznom iz stava 1. a koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za život ili opasnosti nastupanja teške telesne povrede ili teškog narušavanja zdravlja. 1. ovog lana lice kojem nije ukazana lekarska pomo bude teško telesno povre eno ili mu zdravlje bude teško narušeno. (1) Ko protivno propisima na ljudima vrši medicinske ili druge sli ne kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do etiri godine. eksperimente.88 delatnosti o igledno nesavesno postupa i time prouzrokuje pogoršanje zdravstvenog stanja nekog lica. Nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo lan 254. ovog lana kazni e se i ko se bez odgovaraju e stru ne spreme bavi spravljanjem ili izdavanjem lekova. . kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. (1) Lekar koji protivno svojoj dužnosti odbije da ukaže lekarsku pomo licu kojem je takva pomo potrebna. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. (2) Ako usled dela iz stava 1. ovog lana nastupila smrt lica kome nije ukazana lekarska pomo . (2) Kaznom iz stava 1.. (1) Ko se bez odgovaraju e stru ne spreme bavi le enjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga. Neukazivanje lekarske pomo i lan 253. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 2. (3) Ako je usled dela iz stava 1. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ko protivno propisima vrši klini ko ispitivanje leka.

(1) Ko kakvom škodljivom materijom zagadi vodu koja ljudima služi za pi e ili životne namirnice. (2) Ako je delo iz stava 1. Proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda lan 256. ovog lana u injeno iz nehata. jelo ili pi e ili druge škodljive proizvode. (1) Ko proizvodi radi prodaje. ovog lana u injeno iz nehata. (1) Lice ovlaš eno za izdavanje lekova za upotrebu u medicini koje izda drugi lek umesto propisanog ili zahtevanog leka. (2) Ko životne namirnice. 1.89 Nesavesno postupanje pri spravljanju i izdavanju lekova lan 255. ovog lana oduze e se. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. prodaje ili stavlja u promet škodljive životne namirnice. kazni e se zatvorom do tri godine. jelo ili pi e stavlja u promet bez izvršenog pregleda od strane ovlaš enog lica kad je taj pregled propisima predvi en. kazni e se zatvorom do tri godine. Zaga ivanje vode za pi e i životnih namirnica lan 258. (4) Proizvodi iz st. 1. ovog lana u injeno iz nehata. (3) Ako je delo iz st. (2) Ako je delo iz stava 1. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni e se zatvorom do tri godine. i 2. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. mesa namenjenog za ishranu i drugih životnih namirnica ili protivno propisima ne izvrši pregled i time omogu i da se stavi u promet meso ili druga životna namirnica škodljiva za zdravlje ljudi. ili ih stavlja u promet pošto im je istekao rok upotrebe. . kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. ako zamena nije dozvoljena ili koje ne napravi lek u propisanoj razmeri ili koli ini ili koje o igledno nesavesno postupa pri izdavanju lekova i time prouzrokuje pogoršanje zdravstvenog stanja nekog lica.. (1) Ovlaš eno lice koje nesavesno izvrši pregled stoke za klanje. kazni e se zatvorom do dve godine. Nesavesno vršenje pregleda životnih namirnica lan 257. (2) Ako je delo iz stava 1. i 2. ovog lana u injeno iz nehata.

249. stav 1. (3) Ako je usled dela iz stava 1. i 2. (2) Ako je usled dela iz l. stav 3. (1) Ko krše i propise o zaštiti. 251. ovog lana u injeno iz nehata. i 258. stav 1. stav 2. vodu ili zemljište u ve oj meri ili na širem prostoru. 255. stav 2. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.. ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. 1. 254. kazni e se zatvorom do tri godine. 256. 249. 257. stav 2. stav 2. 252. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. 251. 257. 256. i 258. neko lice bude teško telesno povre eno ili mu zdravlje bude teško narušeno. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. stav 1. 257. i 2. (4) Ako je usled dela iz stava 2. stav 1. st. stav 2. ovog zakonika nastupila smrt. i 2. GLAVA DVADESET ETVRTA KRIVI NA DELA PROTIV ŽIVOTNE SREDINE Zaga enje životne sredine lan 260. ovog zakonika neko lice bude teško telesno povre eno ili mu zdravlje bude teško narušeno.90 u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. stav 1. 1. i 2. i 258. 255. 255. 252. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. stav 3. 256. st. o uvanju i unapre enju životne sredine zagadi vazduh. . 254. ovog lana došlo do uništenja ili ošte enja životinjskog ili biljnog sveta velikih razmera ili do zaga enja životne sredine u toj meri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vreme ili veliki troškovi. 1. u inilac e se kazniti zatvorom do tri godine. 251. 1. 256. 257. st. (2) Ako je delo iz stava 1. ovog zakonika. stav 2. stav 1. i 258. (1) Ako usled dela iz l. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. 255. 251. ovog lana došlo do uništenja ili ošte enja životinjskog ili biljnog sveta velikih razmera ili do zaga enja životne sredine u toj meri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vreme ili veliki troškovi. (4) Ako je usled dela iz l. stav 3. Teška dela protiv zdravlja ljudi lan 259. stav 3. (3) Ako usled dela iz l. st.

(1) Ko ošteti. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (3) Ako izrekne uslovnu osudu za dela iz st.91 (5) Ako izrekne uslovnu osudu za dela iz st. 1. (1) Službeno ili odgovorno lice koje ne preduzme propisane mere zaštite životne sredine. i 4. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. o uvanja i unapre enja životne sredine. . ili ne postupi po odluci nadležnog organa o preduzimanju mera zaštite životne sredine. (1) Službeno ili odgovorno lice koje protivno propisima o zaštiti. i 2. uništi. sud može odrediti obavezu u iniocu da u odre enom roku preduzme odre ene propisane mere zaštite. o uvanja i unapre enja životne sredine. 1. 1. ukloni ili na drugi na in u ini neupotrebljivim objekte ili ure aje za zaštitu životne sredine. 1. ovog lana u injeno iz nehata. kazni e se zatvorom do tri godine. (2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog lana. ovog lana došlo do uništenja životinjskog ili biljnog sveta velikih razmera ili do zaga enja životne sredine u toj meri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vreme ili veliki troškovi. ovog zakonika.. i 2. sud može naložiti obavezu u iniocu da u odre enom roku preduzme odre ene propisane mere zaštite. stavljanje u pogon ili upotrebu objekata ili postrojenja ili primenu tehnologije kojima se u ve oj meri ili na širem prostoru zaga uje životna sredina. ovog lana. ovog lana u injeno iz nehata. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. o uvanja i unapre enja životne sredine. (2) Ako je delo iz stava 1. (3) Ako je usled dela iz st. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u inilac e se kazniti za krivi no delo iz lana 260. sud može odrediti obavezu u iniocu da u odre enom roku preduzme odre ene propisane mere zaštite. (4) Ako izrekne uslovnu osudu za dela iz st. (2) Ako je delo iz stava 1. ovog lana. i 2. o uvanju i unapre enju životne sredine dozvoli izgradnju. ovog lana došlo do zaga enja životne sredine. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. Nepreduzimanje mera zaštite životne sredine lan 261. Protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zaga uju životnu sredinu lan 262. Ošte enje objekata i ure aja za zaštitu životne sredine lan 263.

(1) Ko uništi ili ošteti posebno zašti eno prirodno dobro. ošte enje i iznošenje u inostranstvo zašti enog prirodnog dobra lan 265. 2. ovog lana. i 2. 1. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. ovog lana u injeno iz nehata. vode ili zemljišta u ve oj meri ili na širem prostoru. ovog lana došlo do uništenja ili ošte enja životinjskog ili biljnog sveta velikih razmera ili do zaga enja životne sredine u toj meri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vreme ili veliki troškovi. (5) Ako je usled dela iz st. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. izvo enjem kakvih radova ili na drugi na in izazove ošte enje životne sredine u ve oj meri ili na širem prostoru. (2) Ako je delo iz stava 1. Uništenje. o uvanja i unapre enja životne sredine. (7) Ako izrekne uslovnu osudu za dela iz st. ovog lana. ovog lana došlo do zaga enja vazduha. (4) Za pokušaj dela iz stava 3. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. izgradnjom objekata. ovog lana došlo do uništenja ili ošte enja životinjskog ili biljnog sveta velikih razmera ili do zaga enja životne sredine u toj meri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vreme ili veliki troškovi. (4) Ako je usled dela iz stava 2. kazni e se zatvorom do tri godine. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. do 6. 1. sud može odrediti obavezu u iniocu da u odre enom roku preduzme odre ene propisane mere zaštite. (2) Ako je delo iz stava 1. i 3. . ovog lana e se kazniti. vode ili zemljišta u ve oj meri ili na širem prostoru. (1) Ko krše i propise. u inilac e se kazniti zatvorom do tri godine. (3) Ko protivno propisima izveze ili iznese u inostranstvo prirodnu retkost ili posebno zašti enu biljku ili životinju..92 (3) Ako je usled dela iz stava 1. i 4. (3) Ako izrekne uslovnu osudu za dela iz st. ovog lana došlo do zaga enja vazduha. sud može odrediti obavezu u iniocu da u odre enom roku preduzme odre ene mere u cilju otklanjanja štetnih posledica po životnu sredinu. ovog lana u injeno iz nehata. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. 1. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. iskoriš avanjem prirodnih bogatstava. (6) Ako je usled dela iz st. Ošte enje životne sredine lan 264.

(1) Ko krše i propise ubije. ovog lana kazni e se. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. Ko protivno propisima uskrati podatke ili da neistinite podatke o stanju životne sredine i pojavama koji su neophodni za procenu opasnosti po životnu sredinu i preduzimanje mera zaštite života i zdravlja ljudi.93 Unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prera ivanje. ili ko prevozi. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Ubijanje i mu enje životinja lan 269. sud može odrediti obavezu u iniocu da u odre enom roku preduzme odre ene propisane mere zaštite od jonizuju ih zra enja ili druge propisane mere zaštite. ili omogu i da se takve materije ili otpatci prevoze. ovog lana kazni e se. (5) Ako izrekne uslovnu osudu za dela iz st. (2) Ko zloupotrebom svog službenog položaja ili ovlaš enja dozvoli ili omogu i da se u Srbiju unesu materije ili otpatci iz stava 1. (4) Za pokušaj dela iz stava 1. povredi ili mu i životinju. kazni e se zatvorom do tri godine. sakupljaju ili skladište. (6) Ko organizuje vršenje dela iz stava 1. 1. i 2.. ovog lana došlo do uništenja životinjskog ili biljnog sveta velikih razmera ili do zaga enja životne sredine u toj meri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vreme ili veliki troškovi. ovog lana. Nedozvoljena izgradnja nukelarnih postrojenja lan 267. prera uje. Ko protivno propisima odobri ili pristupi izgradnji nuklearne elektrane. ovog lana. sakuplja ili skladišti takve materije ili otpatke. Povreda prava na informisanje o stanju životne sredine lan 268. (1) Ko protivno propisima unese u Srbiju radioaktivne ili druge opasne materije ili opasne otpatke. . (3) Ako je usled dela iz st. (7) Za pokušaj dela iz stava 1. odlaže. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. 1. ovog lana. postojenja za proizvodnju nuklearnog goriva ili postrojenja za preradu isluženog nuklearnog otpada. prera uju. odlaganje i skladištenje opasnih materija lan 266. do 4. odlažu. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina.

kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1. (3) Ako je delo iz st. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. do 3. (2) Ako je usled dela iz stava 1. . (1) Veterinar ili ovlaš eni veterinarski radnik koji pri pružanju veterinarske pomo i prepiše ili primeni o igledno nepodobno sredstvo ili o igledno nepodoban na in le enja ili uopšte nesavesno postupa pri le enju životinja i time prouzrokuje uginu e životinja ili drugu znatnu štetu. Prenošenje zaraznih bolesti kod životinja i biljaka lan 270. mu enja ili povre ivanja ve eg broja životinja. ili je delo u injeno u odnosu na životinju koja pripada posebno zašti enim životinjskim vrstama. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. ovog lana kazni e se i ko za vreme postojanja opasnosti od bolesti i šteto ina koje mogu ugroziti biljni svet ne postupa po propisima. (1) Ko proizvodi radi prodaje ili stavlja u promet sredstva za le enje ili za spre avanje zaraze kod životinja koja su opasna za njihov život ili zdravlje. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. i 2. uništenje biljaka ili druga znatna šteta. ovog lana u injeno iz nehata.94 kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. ovog životinja. u inilac e se kazniti zatvorom do tri godine. 1. odlukama ili naredbama kojima se odre uju mere za suzbijanje ili spre avanje bolesti odnosno šteto ina. Proizvodnja štetnih sredstava za le enje životinja lan 272. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. (2) Kaznom iz stava 1. Nesavesno pružanje veterinarske pomo i lan 271. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako je delo iz stava 1. (2) Ako je delom iz stava 1. ovog lana prouzrokovano uginu e životinja ili druga znatna šteta. odlukama ili naredbama kojima se odre uju mere za suzbijanje ili spre avanje bolesti. ovog lana u injeno iz nehata.. (3) Ako je usled dela iz st. lana nastupilo uginu e (4) Ako je delo iz st. i 2. 1. ovog lana u injeno iz nehata. (1) Ko za vreme epidemije neke bolesti životinja koja može ugroziti sto arstvo ne postupa po propisima. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ovog lana došlo do ubijanja.

i 2. reci ili kanalu ili poribljavanjem iz zaraženih voda prouzrokuje opasnost za opstanak riba ili drugih vodenih životinja.95 Zaga ivanje hrane i vode za ishranu odnosno napajanje životinja lan 273. nacionalnom parku ili u drugoj šumi sa posebnom namenom. Šumska kra a lan 275. (2) Kaznom iz stava 1. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko protivno propisima ili naredbama nadležnih organa vrši se u ili kr enje šume. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog lana u injeno u nameri da se ako je koli ina oborenog drveta ve a od pet kubnih metara ili u zašti enoj šumi. (3) Ako je delom iz st. ili ko ošte uje stabla ili na drugi na in pustoši šume ili obori jedno ili više stabala u parku. ovog lana izvrši u zašti enoj šumi. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. drvoredu ili na drugom mestu gde se a nije dozvoljena. (1) Ko lovi divlja za vreme lovostaja ili na podru ju gde je lov . (3) Za pokušaj dela iz st. a koli ina oborenog drveta je ve a od jednog kubnog metra. 1. (1) Ko kakvom škodljivom materijom zagadi hranu ili vodu koje služe za ishranu ili napajanje životinja i time dovede u opasnost njihov život ili zdravlje.. i 2. parku ili drvoredu jedno ili više stabala. ovog lana kazni e se i ko kakvom škodljivom materijom zagadi vodu u ribnjaku. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. jezeru. nacionalnom parku ili drugoj šumi sa e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ovog lana prouzrokovano uginu e životinja ili druga znatna šteta. Nezakonit lov lan 276. (2) Ako oboreno drvo proda. zabranjen. u inilac je delo iz stava 1. ovog lana kazni e se. (4) Ako je delo iz stava 1. Pustošenje šuma lan 274. (1) Ko radi kra e obori u šumi. 1. ili ako je delo izvršeno posebnom namenom. ovog lana u injeno iz nehata. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. (2) Ko delo iz stava 1.

. kazni e se zatvorom do tri godine. otrovom. elektri nom strujom. (2) Ko neovlaš eno lovi na tu em lovištu i ubije ili rani divlja ili je kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. GLAVA DVADESET PETA KRIVI NA DELA PROTIV OPŠTE SIGURNOSTI LJUDI I IMOVINE Izazivanje opšte opasnosti lan 278. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. ovog lana u injeno u odnosu na visoku u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. sredstvima za omamljivanje ili na na in štetan za razmnožavanje tih životinja ili kojim se te životinje masovno uništavaju. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. elektri nom energijom. (4) Ko lovi divlja iji je lov zabranjen ili ko lovi bez posebne dozvole odre enu vrstu divlja i za iji je lov potrebna takva dozvola ili ko lovi na na in ili sredstvima kojima se divlja masovno uništava. radioaktivnim ili drugim jonizuju im zra enjem. (1) Ko lovi ribu ili druge vodene životinje za vreme lovostaja ili u vodama u kojima je lov zabranjen. (1) Ko požarom. poplavom. eksplozijom.96 kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. (3) Kaznom iz stava 2. uhvati živu. otrovom ili otrovnim gasom. ovog lana kazni e se i ko lovi ribu ili druge vodene životinje ve e biološke vrednosti ili u ve oj koli ini ili pri lovu uništi ve u koli inu riba ili drugih vodenih životinja.. (2) Ko lovi ribu ili druge vodene životinje eksplozivom. (3) Ako je delo iz stava 2. (5) Ulovljena divlja i sredstva za lov oduze e se. kazni e se zatvorom do tri godine. (4) Ulov i sredstva za ribolov oduze e se. divlja . motornom silom ili kakvom drugom opšteopasnom radnjom ili opšteopasnim sredstvom izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu ve eg obima. Nezakonit ribolov lan 277.

i 3. (3) Ako je delo iz st. u ini neupotrebljivim ili ukloni javni ure aj za vodu. ovog lana u injeno iz nehata. (4) Ako je delo iz st. ovog lana u injeno iz nehata. (2) Ako je delo iz stava 1. i 2. gas. toplotu. na gradilištu ili na drugom mestu rada koje ne postavi zaštitne ure aje ili ih ne održava u ispravnom stanju ili ih u slu aju potrebe ne stavi u dejstvo ili uopšte ne postupa po propisima ili tehni kim pravilima o merama zaštite na radu i time izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu ve eg obima. 1. (4) Ako izrekne uslovnu osudu za delo iz stava 2. elektri ne energije ili drugih opasnih sredstava ili ove ure aje ne održava u ispravnom stanju ili ih u slu aju potrebe ne stavi u dejstvo ili uopšte ne postupa po propisima ili tehni kim pravilima o merama zaštite i time izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu ve eg obima. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do šest godina. . (2) Kaznom iz stava 1. ovog lana kazni e se službeno ili odgovorno lice koje ne postavi propisane ure aje za zaštitu od požara. ovog lana u injeno iz nehata. 1. (3) Ako su dela iz st. na gradilištima ili na drugom mestu rada ošteti ili ukloni zaštitne ure aje i time izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu ve eg obima. radionici. fabrikama. poplave. i 2.97 (2) Kaznom iz stava 1. ošteti. 1. Izazivanje opasnosti neobezbe enjem mera zaštite na radu lan 280. ovog lana kazni e se i odgovorno lice u rudniku. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. (1) Ko uništi. u inilac e se kazniti zatvorom do tri godine. ovog lana u injena na mestu gde je okupljen ve i broj ljudi. sud može odrediti obavezu u iniocu da u odre enom roku obezbedi postavljanje. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko u rudnicima. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. elektri nu ili drugu energiju ili ure aje sistema veza i na taj na in prouzrokuje poreme aj u životu gra ana ili u funkcionisanju privrede. u inilac e se kazniti zatvorom do tri godine. radio-aktivnih ili drugih jonizuju ih zra enja. izmeni. fabrici.. radionicama. otrova ili otrovnog gasa. održavanje ili koriš enje zaštitnih ure aja. eksplozije. Uništenje i ošte enje javnih ure aja lan 279. ovog lana.

(2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog lana u injeno iz nehata. Ko uništi. Ošte enje brana.. ovog lana u injeno iz nehata. koje pri izvo enju tih radova ne postupi po propisima ili opštepriznatim tehni kim pravilima i time izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu ve eg obima. (1) Ko ošteti. kazni e se zatvorom do tri godine. (3) Ako je delo iz stava 2. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Zloupotreba telekomunikacionih znakova lan 284. ošteti ili ukloni znak kojim se upozorava na kakvu opasnost. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ovog lana nastupila opasnost za život ljudi ili za imovinu ve eg obima. uništi ili u ini neupotrebljivim branu. (2) Ako je delo iz stava 1. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko zloupotrebi ili bez potrebe otpravi me unarodno ugovoreni znak za pozivanje u pomo ili znak da preti opasnost ili ko telekomunikacionim znakom obmane da postoji sigurnost ili ko zloupotrebi me unarodno ugovoreni komunikacioni znak. nasipa i vodoprivrednih objekata lan 282. nasip ili drugi vodoprivredni objekat ili ure aj za zaštitu od prirodnih nepogoda. . rukovo enje ili izvo enje gradnje ili gra evinskih radova. ošte enje i uklanjanje znakova kojima se upozorava na opasnost lan 283. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. ovog lana u injeno prema objektu ili ure aju ve eg zna aja. Uništenje. (2) Ako je delo iz stava 1. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. (1) Lice odgovorno za projektovanje.98 Nepropisno i nepravilno izvo enje gra evinskih radova lan 281. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

daje drugom nuklearne materije ili omogu ava drugom da do njih do e. iako je to mogao da u ini bez opasnosti za sebe ili drugog. i 4. poplave. Nedozvoljeno postupanje sa eksplozivnim i zapaljivim materijalom lan 286. kazni e se zatvorom do tri godine. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine..99 Neotklanjanje opasnosti lan 285. eksplozija. prevozi ili preda na prevoz javnim saobra ajnim sredstvom ekplozivni ili lako zapaljivi materijal ili takav materijal sam prenosi koriste i se javnim saobra ajnim sredstvom. (1) Ko silom ili pretnjom. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. . poplava. Neovlaš eno pribavljanje i ugrožavanje bezbednosti nuklearnim materijama lan 287. saobra ajna nezgoda ili neka druga opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu ve eg obima ili ne preduzme mere da se ta opasnost otkloni. (5) Ako je delo iz st. (1) Ko protivno propisima skladišti. 3. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. odnosno objekat zabranjeno. kazni e se zatvorom do tri godine. ovog lana kazni e se i ko se pri ulasku u magacin. (3) Ko u jamu sa metanom ili drugim zapaljivim gasom ili opasnom ugljenom prašinom ili u objekat na naftnom ili gasnom polju unese ili pokuša da unese lako zapaljivu materiju ili druge stvari ije je unošenje u takvu jamu. skladište ili spremište eksplozivnih sredstava ne pridržava propisanih mera zaštite. eksplozije. saobra ajne nezgode ili druge opasnosti za život ili telo ljudi ili za imovinu ve eg obima. (2) Ko spre i drugog u preduzimanju mera za otklanjanje požara. (1) Ko ne prijavi nadležnom organu. koristi. odnosno drugom nadležnom subjektu da postoji požar. (2) Kaznom iz stava 1. poseduje. prevozi. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. izvršenjem krivi nog dela ili na drugi protivpravan na in pribavi. drži. ovog lana kazni e se i ko nedozvoljeno u prostoriju ili drugi objekat gde se okuplja ve i broj ljudi unese eksplozivni ili lako zapaljivi materijal ili ko takav materijal donese na mesto gde je okupljen ve i broj ljudi ili gde takvo okupljanje predstoji. ovog lana u injeno iz nehata. (4) Kaznom iz stava 3.

u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. i 2. (3) Ako je usled dela iz l. ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica. 278. 1. 1. i 284. 1. i 2. autobuski saobra aj ili saobra aj ži arom tako da dovede u opasnost život ili telo ljudi ili imovinu ve eg obima. 279. i 2. brodski.100 (2) Ko preti da e upotrebiti nuklearnu materiju u nameri da se neko prinudi da nešto u ini ili ne u ini i time ugrozi bezbednost ljudi. (2) Ko se ne pridržava saobra ajnih propisa i time ugrozi železni ki. 279. stav 4. stav 2. stav 4. 279. st. . i 281. 1. ovog lana nastupila teška telesna povreda ili imovinska šteta velikih razmera. 278. (2) Ako je usled dela iz l. do 3. ovog lana nastupila smrt jednog ili u inilac e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. ovog zakonika nastupila teška telesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmera. (3) Ako je usled dela iz st. pa usled toga kod drugog nastupi laka telesna povreda ili prouzrokuje imovinsku štetu koja prelazi iznos od dvesta hiljada dinara. 1. i 2. stav 3. stav 2. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. 280. stav 2. 280. u inilac e se kazniti zatvorom do etiri godine. 1. 281. 280. (4) Ako je usled dela iz st. stav 3. do 3. st. GLAVA DVADESET ŠESTA KRIVI NA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRA AJA Ugrožavanje javnog saobra aja lan 289. st. stav 2. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Teška dela protiv opšte sigurnosti lan 288. 1. (4) Ako je usled dela iz l.. st. kazni e se zatvorom do tri godine. 278. stav 1. (1) U esnik u saobra aju na putevima koji se ne pridržava saobra ajnih propisa i time tako ugrozi javni saobra aj da dovede u opasnost život ili telo ljudi ili imovinu ve eg obima. ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica. stav 1. i 2. 279. ovog zakonika. i 281. tramvajski. nastupila teška telesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmera. st. 280. stav 1. 281. kazni e se zatvorom od jedne do deset godina. (1) Ako je usled dela iz l. više lica. 278. trolejbuski. i 284.

u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. kazni e se zatvorom od dve do deset godina. davanjem neta nih obaveštenja od zna aja za bezbedan let vazduhoplova ili na drugi na in dovede u opasnost bezbednost vazdušnog saobra aja. . (1) Ko uništenjem. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.. ovog lana nastupila smrt jednog ili u inilac e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. (2) Ako je delo iz stava 1. (2) Ako je delo iz stava 1. (3) Ako je delo iz st. ovog lana u injeno iz nehata ili nehatnim uništenjem ili ošte enjem ure aja za navigaciju ili nehatnim nanošenjem druge štete na vazduhoplovu. uklanjanjem ili težim ošte enjem saobra ajnih ure aja. sredstava. (1) Ko nepropisnim ili nepravilnim upravljanjem letom vazduhoplova. Ugrožavanje saobra aja opasnom radnjom i opasnim sredstvom lan 290. (3) Ako je usled dela iz stava 1. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog lana nastupila teška telesna povreda nekog lica ili prouzrokovana šteta velikih razmera. ovog lana u injeno iz nehata. postavljanjem prepreka na saobra ajnicama ili drugi sli an na in tako ugrozi javni saobra aj da time dovede u opasnost život ili telo ljudi ili imovinu ve eg obima.101 kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. kazni e se zatvorom do tri godine. znakova ili ure aja za signalizaciju ili zaštitnih i odbojnih ograda koji služe bezbednosti javnog saobra aja na putevima. davanjem pogrešnih znakova ili signala. više lica. Ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobra aja lan 291. ovog lana u injeno iz nehata. (1) Ko nasiljem prema licu u vazduhoplovu. kazni e se zatvorom od jedne do šest godina. postavljanjem ili unošenjem u vazduhoplov eksplozivne ili druge opasne naprave ili supstance ili uništenjem ili ošte enjem ure aja za navigaciju ili prouzrokovanjem druge štete vazduhoplovu dovede u opasnost bezbednost vazdušnog saobra aja. (2) Ako je usled dela iz stava 1. 1. i 2. Ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobra aja nasiljem lan 292. propuštanjem dužnosti ili nadzora u vezi sa bezbednoš u vazdušnog saobra aja.

. (2) Kaznom iz stava 1. (1) Ko silom ili pretnjom da e upotrebiti silu preuzme kontrolu nad vazduhoplovom koji se nalazi u letu ili nad brodom u toku plovidbe ili nad drugim javnim prevoznim sredstvom u toku vožnje. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. (1) Službeno ili odgovorno lice kojem je poveren nadzor nad stanjem i održavanjem saobra ajnica i objekata na njima. kazni e se zatvorom od dve do dvanaest godina. iako zna da voza zbog umora. (2) Ako je usled dela iz stava 1. (1) lan posade ili putnik broda koji na otvorenom moru ili na mestu koje ne potpada pod vlast nijedne države u ini nasilje ili razbojništvo prema licima na drugom brodu. ovog lana nastupila smrt jednog ili u inilac e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. (3) Ako je delo iz stava 1.102 Otmica vazduhoplova. ovog lana u injeno iz nehata. uticaja alkohola ili drugih razloga nije u stanju da bezbedno upravlja vozilom ili da vozilo nije ispravno i time izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu ve eg obima. oduzme. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. koje nesavesnim vršenjem svoje dužnosti izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu ve eg obima. (2) Ako je usled dela iz stava 1. ošteti ili uništi drugi brod ili dobra koja se nalaze na njemu ili prouzrokuje štetu velikih razmera. ovog lana nastupila teška telesna povreda nekog lica ili prouzrokovana šteta velikih razmera.. zadrži. u inilac e se kazniti zatvorom do tri godine. (3) Ako je usled dela iz stava 1. Piratstvo lan 294. Nesavesno vršenje nadzora nad javnim saobra ajem lan 295. kazni e se zatvorom od dve do deset godina. broda i drugog prevoznog sredstva lan 293. ili kojem je povereno rukovo enje vožnjom. ovog lana kazni e se i odgovorno lice koje izda nalog za vožnju ili dopusti vožnju. više lica. ovog lana nastupila smrt jednog ili u inilac e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. prevoznim sredstvima ili javnim saobra ajem ili nad ispunjavanjem propisanih uslova rada voza a. više lica.

. 1. 289. ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica. stav 3. ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica. stav 2. (2) Ako je usled nepružanja pomo i nastupila teška telesna povreda povre enog lica. i 2. do 4. 291. u inilac e se kazniti zatvorom do tri godine. 1. Teška dela protiv bezbednosti javnog saobra aja lan 297. 291. (5) U slu ajevima iz st.103 Nepružanje pomo i licu povre enom u saobra ajnoj nezgodi lan 296. 289. i 295. stav 3. 291. i 295. ovog lana izricanje mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom obavezno je. 291.. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. ovog zakonika nastupila teška telesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmera. u inilac e se kazniti zatvorom do etiri godine. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. (1) Voza motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva koji ostavi bez pomo i lice koje je tim prevoznim sredstvom povre eno ili iju je povredu tim sredstvom prouzrokovao. stav 1. st. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (4) Ako je usled dela iz l. 290. i 2. 290. 1. stav 3. i 2. 1. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. stav 1. st. st. st. i 2. ovog zakonika nastupila teška telesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmera. (3) Ako je usled nepružanja pomo i nastupila smrt povre enog lica. i 295. 290. stav 3. (2) Ako je usled dela iz l. i 2. (3) Ako je usled dela iz l. 1. stav 2. 289. (1) Ako je usled dela iz l. i 295. i 2. stav 2. 1. st. 289. 1. st. stav 3. 290.

- 104 -

GLAVA DVADESET SEDMA
KRIVI NA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI RA UNARSKIH PODATAKA Ošte enje ra unarskih podataka i programa
lan 298. (1) Ko neovlaš eno izbriše, izmeni, ošteti, prikrije ili na drugi na in u ini neupotrebljivim ra unarski podatak ili program, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako je delom iz stava 1. ovog lana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi etristopedeset hiljada dinara, u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine. (3) Ako je delom iz stava 1. ovog lana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara, u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina. (4) Ure aji i sredstva kojima je u injeno krivi no delo iz st. 1. i 2. ovog lana, ako su u svojini u inioca, oduze e se.

Ra unarska sabotaža
lan 299. Ko unese, uništi, izbriše, izmeni, ošteti, prikrije ili na drugi na in u ini neupotrebljivim ra unarski podatak ili program ili uništi ili ošteti ra unar ili drugi ure aj za elektronsku obradu i prenos podataka sa namerom da onemogu i ili znatno omete postupak elektronske obrade i prenosa podataka koji su od zna aja za državne organe, javne službe, ustanove, preduze a ili druge subjekte, kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Pravljenje i unošenje ra unarskih virusa
lan 300. (1) Ko napravi ra unarski virus u nameri njegovog unošenja u tu ra unar ili ra unarsku mrežu, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. (2) Ko unese ra unarski virus u tu ra unar ili ra unarsku mrežu i time prouzrokuje štetu, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. (3) Ure aj i sredstva kojima je u injeno krivi no delo iz st. 1. i 2. ovog lana oduze e se.

- 105 Ra unarska prevara
lan 301. (1) Ko unese neta an podatak, propusti unošenje ta nog podatka ili na drugi na in prikrije ili lažno prikaže podatak i time uti e na rezultat elektronske obrade i prenosa podataka u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist i time drugom prouzrokuje imovinsku štetu, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (2) Ako je delom iz stava 1. ovog lana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od etristopedeset hiljada dinara, u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ako je delom iz stava 1. ovog lana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara, u inilac e se kazniti zatvorom od dve do deset godina. ošteti, (4) Ko delo iz stava 1. ovog lana u ini samo u nameri da drugog kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci.

Neovlaš eni pristup zašti enom ra unaru, ra unarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka
lan 302. (1) Ko se, krše i mere zaštite, neovlaš eno uklju i u ra unar ili ra unarsku mrežu, ili neovlaš eno pristupi elektronskoj obradi podataka, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. lana, (2) Ko upotrebi podatak dobijen na na in predvi en u stavu 1. ovog kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(3) Ako je usled dela iz stava 1. ovog lana došlo do zastoja ili ozbiljnog poreme aja funkcionisanja elektronske obrade i prenosa podataka ili mreže ili su nastupile druge teške posledice, u inilac e se kazniti zatvorom do tri godine.

Spre avanje i organi avanje pristupa javnoj ra unarskoj mreži
lan 303. mreži, (1) Ko neovlaš eno spre ava ili ometa pristup javnoj ra unarskoj kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako delo iz stava 1. ovog kazni e se zatvorom do tri godine. lana u ini službeno lice u vršenju

službe,

- 106 Neovlaš eno koriš enje ra unara ili ra unarske mreže
lan 304. (1) Ko neovlaš eno koristi ra unarske usluge ili ra unarsku mrežu u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri meseca. tužbi. (2) Gonjenje za delo iz stava 1. ovog lana preduzima se po privatnoj

GLAVA DVADESET OSMA
KRIVI NA DELA PROTIV USTAVNOG URE ENJA I BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE I SCG Ugrožavanje nezavisnosti
lan 305. Ko na protivustavan na in pokuša da dovede Srbiju ili SCG u položaj pot injenosti ili zavisnosti prema nekoj drugoj državi, kazni e se zatvorom od tri do petnaest godina.

Priznavanje kapitulacije ili okupacije
lan 306. Gra anin Srbije koji potpiše ili prizna kapitulaciju ili prihvati ili prizna okupaciju Srbije, SCG ili pojedinog njenog dela, kazni e se zatvorom najmanje deset godina.

Ugrožavanje teritorijalne celine
lan 307. (1) Ko silom ili na drugi protivustavan na in pokuša da otcepi neki deo teritorije Srbije ili SCG ili da deo te teritorije pripoji drugoj državi, kazni e se zatvorom od tri do petnaest godina. (2) Ko silom ili na drugi protivustavan na in pokuša da izmeni granice izme u država lanica SCG, kazni e se zatvorom od dve do dvanaest godina.

Napad na ustavno ure enje
lan 308. Ko silom ili pretnjom upotrebe sile pokuša da promeni ustavno ure enje Srbije ili SCG ili da svrgne najviše državne organe, kazni e se zatvorom od tri do petnaest godina.

predsednika skupštine države lanice. predsednika države lanice. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. predsednika Suda SCG. kazni e se zatvorom od tri do petnaest godina. . kazni e se zatvorom od tri do petnaest godina. (1) Ko u estvuje u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje ustavnog ure enja.107 Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog ure enja lan 309. predsednika vlade države lanice. Ko u nameri ugrožavanja ustavnog ure enja ili bezbednosti Srbije ili SCG izazove eksploziju ili požar ili preduzme neku drugu opšteopasnu radnju ili izvrši otmicu nekog lica ili drugi akt nasilja ili preti preduzimanjem kakve opšteopasne radnje ili upotrebom nuklearnog.. (2) Organizator pobune. kazni e se zatvorom od pet do petnaest godina. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. (2) Ko delo iz stava 1. kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ko u nameri rasturanja izra uje ili umnožava materijal koji je po svom sadržaju takav da poziva ili podsti e na vršenje dela iz stava 1. bezbednosti ili teritorijalne celine Srbije ili SCG. Oružana pobuna lan 311. hemijskog. (1) Ko u nameri ugrožavanja ustavnog ure enja ili bezbednosti Srbije ili SCG poziva ili podsti e da se silom promeni njihovo ustavno ure enje. Ubistvo najviših predstavnika državne zajednice i država lanica lan 310. predsednika vrhovnog suda države lanice ili najvišeg tužioca države lanice. ovog lana ili ko upu uje ili prebacuje na teritoriju SCG takav materijal ili drži ve u koli inu tog materijala u nameri da ga on ili neko drugi rastura. predsednika ustavnog suda države lanice. ovog lana u ini uz pomo iz inostranstva. Ko u nameri ugrožavanja ustavnog ure enja ili bezbednosti Srbije ili SCG liši života predsednika SCG. kazni e se zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset do etrdeset godina. svrgnu najviši državni organi ili predstavnici tih organa. predsednika Skupštine SCG. Terorizam lan 312. bakteriološkog ili drugog opšteopasnog sredstva i time izazove ose anje straha ili nesigurnosti kod gra ana.

ure aj ili postrojenje. (6) Tajnim se smatraju oni vojni. Sabotaža lan 314. preda ili u ini dostupnim stranoj državi. toplotu. kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. ure aj sistema veze. . kazni e se zatvorom od tri do petnaest godina. (3) Ko stupi u stranu obaveštajnu službu. Špijunaža lan 315. saobra ajno sredstvo. stranoj organizaciji ili licu koje im služi. (5) Ako su usled dela iz st. i 2. podmukao ili drugi sli an na in u vršenju svoje službene dužnosti ili radne obaveze prouzrokuje štetu koja prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara za državni organ ili organizaciju u kojoj radi ili za drugi državni organ ili drugu organizaciju. stranoj organizaciji ili licu koje im služi. odbranu ili za politi ke. zgradu ili kakav drugi objekat koji ima ve i zna aj za bezbednost ili snabdevanje gra ana ili za privredu ili za funkcionisanje javnih službi. drugim propisom ili odlukom nadležnog organa donesenim na osnovu zakona proglašeni tajnim. u inilac e se kazniti zatvorom najmanje deset godina. kazni e se zatvorom od tri do petnaest godina. ure aj javne upotrebe za vodu. kazni e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni e se zatvorom od pet do petnaest godina. ekonomski ili službeni podaci ili dokumenti koji su zakonom. Ko u nameri ugrožavanja ustavnog ure enja ili bezbednosti Srbije ili SCG na prikriven. paljenjem ili na drugi na in uništi ili ošteti industrijski. prikuplja za nju podatke ili na drugi na in pomaže njen rad. gas ili energiju. ekonomske ili službene podatke ili dokumente saopšti. 1. vojne ili ekonomske interese zemlje.. ekonomsku ili vojnu mo zemlje. kazni e se zatvorom od tri do petnaest godina. poljoprivredni ili drugi privredni objekat. (2) Ko za stranu državu ili organizaciju stvara obaveštajnu službu u Srbiji ili njom rukovodi. skladište. a ije bi odavanje prouzrokovalo ili bi moglo da prouzrokuje štetne posledice za bezbednost. (1) Ko tajne vojne. ovog lana nastupile teške posledice za bezbednost.108 Diverzija lan 313. Ko u nameri ugrožavanja ustavnog ure enja ili bezbednosti Srbije ili SCG rušenjem. (4) Ko pribavlja tajne podatke ili dokumente u nameri da ih saopšti ili preda stranoj državi. branu.

ratnog stanja. . kao i podaci ili dokumenti koji za cilj imaju prikrivanje u injenog krivi nog dela za koje se po zakonu može izre i zatvor od pet godina ili teža kazna. preda ili u ini dostupnim podatke ili dokumente koji su mu povereni ili do kojih je na drugi na in došao. ne smatraju se podaci ili dokumenti koji su upravljeni na teške povrede osnovnih prava oveka. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina.109 Odavanje državne tajne lan 316. rasne i verske mržnje i netrpeljivosti lan 317. drugim propisom ili odlukom nadležnog organa donesenim na osnovu zakona proglašeni državnom tajnom i ije bi odavanje prouzrokovalo ili bi moglo da prouzrokuje štetne posledice za bezbednost. rasnu ili versku mržnju. spomen-obeležja ili grobova. kazni e se zatvorom do pet godina. zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ako je delo iz stava 1. u inilac e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. (5) Državnom tajnom smatraju se podaci ili dokumenti koji su zakonom. ošte enjem tu ih stvari. i 2. ili netrpeljivost me u narodima ili etni kim zajednicama koje žive u Srbiji. kazni e se zatvorom od jedne do deset godina. izlaganjem poruzi nacionalnih. (2) Ko drugom licu saopšti podatke ili dokumente za koje zna da su državna tajna. ili vanrednog stanja ili je dovelo do ugrožavanja bezbednosti. kazni e se za delo iz stava 1. ekonomske ili vojne mo i Srbije ili SCG. odbranu ili za politi ke. ovog lana u injeno iz nehata. skrnavljenjem spomenika. etni kih ili verskih simbola. ugrožavanjem sigurnosti. zatvorom od dve do deset godina. (3) Ko delo iz st. Izazivanje nacionalne. a koji predstavljaju državnu tajnu. (6) Državnom tajnom. (1) Ko neovlaš eno nepozvanom licu saopšti.. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. a do kojih je protivpravno došao. (2) Ako je delo iz stava 1. nacionalnih manjina ili etni kih grupa koje žive u Srbiji. ovog lana. ovog lana izvršeno za vreme neposredne ratne opasnosti. a za delo iz stava 2. zlostavljanjem. nasilja ili drugih teških posledica za zajedni ki život naroda. (1) Ko izaziva ili raspiruje nacionalnu. 1. ili na ugrožavanje ustavnog ure enja i bezbednosti Srbije ili SCG. ovog lana u injeno prinudom. ovog lana vrši zloupotrebom položaja ili ovlaš enja ili ako je usled tih dela došlo do nereda. u smislu stava 5. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. (4) Ako je delo iz stava 1. vojne ili ekonomske interese Srbije ili SCG.

ovog lana sastoji se u nabavljanju ili osposobljavanju sredstava za izvršenje krivi nog dela. u otklanjanju prepreka za izrvršenje krivi nog dela. ovog zakonika. (2) Ko postane pripadnik nekog udruženja iz stava 1. (1) Ko stvara grupu ili drugo udruženje lica radi vršenja krivi nih dela iz l. teritoriju SCG. kazni e se zatvorom do jedne godine. (4) Pripadnik udruženja iz stava 1. . Pripremanje dela protiv ustavnog ure enja i bezbednosti Srbije ili SCG lan 320. do 314. ovog lana koji otkrije udruženje pre nego što je u njegovom sastavu ili za njega u inio neko krivi no delo predvi eno u stavu 1. 1. 305. kazni e se kaznom propisanom za delo za ije vršenje je udruženje organizovano. otrove. ovog lana. i l. i 2. Ko krše i pravila me unarodnog prava prodre na teritoriju Srbije ili kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. a može se i osloboditi od kazne. (2) Pripremanje iz stava 1. eksploziv. ovog lana koji otkrivanjem udruženja ili na drugi na in spre i izvršenje krivi nih dela predvi enih u stavu 1. kazni e se zatvorom od dve do deset godina. i lana 315. ovog zakonika. ovog lana. u dogovaranju. st. (3) U inilac dela iz stava 1. 312. do 314.. kazni e se zatvorom do tri godine. 305. opremu. do 310. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. (3) Ko upu uje ili prebacuje na teritoriju Srbije ili teritoriju SCG lica ili oružje. municiju ili drugi materijal radi izvršenja jednog ili više krivi nih dela iz ove glave. kazni e se zatvorom od jedne do pet godina. (1) Ko priprema izvršenje krivi nog dela iz l.110 Povreda teritorijalnog suvereniteta lan 318. ovog lana. a može se i osloboditi od kazne. planiranju ili organizovanju sa drugim izvršenje krivi nog dela ili u drugim radnjama kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivi nog dela. Udruživanje radi protivustavne delatnosti lan 319.

do 309. (3) Ko delo iz st. do 319. ovog lana u ini prema sudiji ili javnom tužiocu pri vršenju njihove sudijske. ovog lana kazni e se i ko u ini krivi no delo iz lana 307. (1) Za krivi no delo iz l. kazni e se zatvorom do tri godine.. 1. i lana 320. i 2. ratnog stanja. 307. do 315. kazni e se zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset do etrdeset godina. l. GLAVA DVADESET DEVETA KRIVI NA DELA PROTIV DRŽAVNIH ORGANA Spre avanje službenog lica u vršenju službene radnje lan 322.111 Teška dela protiv ustavnog ure enja i bezbednosti Srbije i SCG lan 321. 309. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. ovog zakonika za vreme neposredne ratne opasnosti. oružanog sukoba ili vanrednog stanja. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. l. ovog lana kazni e se. odnosno tužila ke dužnosti ili službenom licu u vršenju poslova javne ili državne bezbednosti ili dužnosti uvanja javnog reda i mira. hvatanja u inioca krivi nog dela ili uvanja lica lišenog slobode. 1. (5) Ako je u inilac dela iz st. u inilac e se kazniti zatvorom najmanje deset godina. do 312. stav 2. (2) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. ovog lana u inilac sa umišljajem lišio života jedno ili više lica. 312. do 3. (1) Ko silom ili pretnjom da e neposredno upotrebiti silu spre i službeno lice u vršenju službene radnje koju preduzima u okviru svojih ovlaš enja ili ga na isti na in prinudi na vršenje službene radnje. ovog lana u inilac uvredi ili zlostavi službeno lice ili mu nanese laku telesnu povredu ili preti upotrebom oružja. i 2. 1. ovog zakonika koje je imalo za posledicu smrt jednog ili više lica ili je izazvalo opasnost za život ljudi ili je pra eno teškim nasiljima ili velikim razaranjima ili je dovelo do ugrožavanja bezbednosti ekonomske ili vojne snage zemlje. (4) Za pokušaj dela iz st. . ovog lana bio izazvan nezakonitim ili grubim postupanjem službenog lica. i l. spre avanja ili otkrivanja krivi nog dela. može se osloboditi od kazne. (3) Kaznom iz stava 2. 314. (2) Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1.

kazni e se za samo u estvovanje zatvorom do dve godine. .112 Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti lan 323. (2) Za pokušaj e se kazniti. do 3. ovog lana došlo do nesprovo enja ili znatnog otežavanja sprovo enja zakonite odluke ili mere državnih organa. dužnosti. u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine. odnosno tužila ke dužnosti ili službenom licu u vršenju poslova javne ili državne bezbednosti. 1. (2) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. (2) Ako je usled dela iz stava 1. (1) Ko u estvuje u grupi koja zajedni kim delovanjem spre i službeno lice u vršenju službene radnje ili ga na isti na in prinudi na vršenje službene radnje. (3) Ako je delo iz st. ovog lana službenom licu nanesena laka telesna povreda ili je pre eno upotrebom oružja. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. ovog lana. (4) Za pokušaj dela iz st. 1. 1. (5) U inilac dela iz st. (1) Ko napadne ili preti da e napasti službeno lice u vršenju službene kazni e se zatvorom do tri godine. (1) Ko druge poziva na otpor ili na neposlušnost prema zakonitim odlukama ili merama državnih organa ili prema službenom licu u vršenju službene radnje. ovog lana koji je bio izazvan nezakonitim ili grubim postupanjem službenog lica može se osloboditi od kazne. ovog lana u injeno prema sudiji ili javnom tužiocu u vezi sa vršenjem njihove sudijske. i 2. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. (3) Kolovo a grupe koja izvrši delo iz stava 1. i 2. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. kazni e se zatvorom do tri godine. ovog lana kazni e se.. U estvovanje u grupi koja spre i službeno lice u vršenju službene radnje lan 324. Pozivanje na otpor lan 325.

kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Za pokušaj e se kazniti. poplave. Lažno predstavljanje lan 329.113 Neu estvovanje u otklanjanju opšte opasnosti lan 326. Ko protivno nare enju nadležnog organa. Samovlaš e lan 330. (1) Ko protivpravno oduzme. ustanovi ili drugom subjektu koji vrši javna ovlaš enja ili se kod njih nalazi. lažno predstavlja kao službeno ili vojno lice ili neovlaš eno nosi kakve znake službenog ili vojnog lica. odbije da u estvuje u otklanjanju opasnosti nastale usled požara. . uništi. odnosno drugog nadležnog subjekta. ovog lana kazni e se i ko izvrši kakvu radnju za koju je ovlaš eno da izvrši samo odre eno službeno ili vojno lice.. bez opravdanog razloga. spis ili ispravu koja pripadaju državnom organu. kazni e se zatvorom do tri godine. u e u takvu prostoriju ili otvori predmet na koji je bio stavljen službeni pe at ili znak. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri meseca. (1) Ko se u nameri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili da drugom nanese kakvu štetu. sakrije. Skidanje i povreda službenog pe ata i znaka lan 327. preduze u. (1) Ko skine ili povredi službeni pe at ili znak koji je ovlaš eno službeno lice stavilo radi osiguranja predmeta ili prostora ili ko. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ošteti ili na drugi na in u ini neupotrebljivim službeni pe at. bez skidanja ili povrede pe ata ili znaka. (2) Kaznom iz stava 1. knjigu. (2) Za pokušaj e se kazniti. zemljotresa ili drugog udesa. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. Oduzimanje i uništenje službenog pe ata i službenog spisa lan 328. (1) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada.

a delo bude pokušano ili izvršeno. usvojilac ili usvojenik. 1. ovog lana u ini za drugog. odnosno lice koje sa nekim od njih živi u trajnoj vanbra noj zajednici. kao i branilac. i 2. kao i bra ni drug nekog od navedenih lica.114 (2) Ko delo iz stava 1. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. lekar ili verski ispovednik u inioca. odnosno lice koje sa nekim od njih živi u trajnoj vanbra noj zajednici. ovog lana ne e se kazniti lice kojem je u inilac bra ni drug. i 2. u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine. brat ili sestra. ovog lana ne e se kazniti lice kojem je u inilac bra ni drug ili sa kojim živi u trajnoj vanbra noj zajednici. kazni e se zatvorom do dve godine. kao i bra ni drug nekog od navedenih lica. lice sa kojim u inilac živi u trajnoj vanbra noj zajednici. vojne ili radne obaveze. (3) Za delo iz stava 1. kazni e se kaznom propisanom za to delo. odnosno u inilac otkriveni. (2) Kaznom iz stava 1. . u injeno na štetu gra ana. ako se za to delo po zakonu može izre i pet godina zatvora ili teža kazna. (4) Za neprijavljivanje krivi nog dela ili u inioca iz st. (1) Ko zna da je neko lice u inilo krivi no delo za koje se po zakonu može izre i zatvor od trideset do etrdeset godina ili zna samo da je takvo delo u injeno pa to ne prijavi pre nego što su delo. gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi. (1) Ko zna da se priprema izvršenje krivi nog dela za koje se po zakonu može izre i pet godina zatvora ili teža kazna. srodnik po krvi u pravoj liniji. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako nije prijavljeno pripremanje krivi nog dela za koje se po zakonu može izre i zatvor od trideset do etrdeset godina. usvojilac ili usvojenik. Neprijavljivanje krivi nog dela i u inioca lan 332. srodnik po krvi u pravoj liniji. ako se za to delo po zakonu može izre i zatvor od trideset do etrdeset godina. GLAVA TRIDESETA KRIVI NA DELA PROTIV PRAVOSU A Neprijavljivanje pripremanja krivi nog dela lan 331.. (3) Službeno ili odgovorno lice koje svesno propusti da prijavi krivi no delo svog podre enog koje je on u inio pri vršenju svoje službene. 1. ovog lana kazni e se i službeno ili odgovorno lice koje svesno propusti da prijavi krivi no delo za koje je saznalo u vršenju svoje dužnosti. brat ili sestra. (3) Ako je delo iz st. pa u vremenu kad je još bilo mogu e spre iti njegovo izvršenje to ne prijavi.

lice sa kojim u inilac živi u trajnoj vanbra noj zajednici. do 3. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. (1) Ko prijavi odre eno lice da je u inilo krivi no delo za koje se goni po službenoj dužnosti. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (4) Kazna za delo iz stava 1. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. tragova ili na drugi na in pomaže da ne bude otkriven ili ko krije osu eno lice ili preduzima druge radnje kojima se ide za tim da se ne izvrši izre ena kazna. (2) Ko pruži pomo u inocu krivi nog dela za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina. iako zna da ga nije u inio. srodnik po krvi u pravoj liniji. Lažno prijavljivanje lan 334. iako zna da to delo nije u injeno. (4) Kaznom iz stava 3. (3) Ko pruži pomo u iniocu krivi nog dela za koje je propisan zatvor od trideset do etrdeset godina. brat ili sestra. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. usvojilac ili usvojenik. ovog lana ne e se kazniti lice kojem je u inilac bra ni drug. kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ko sam sebe prijavi da je u inio krivi no delo za koje se goni po službenoj dužnosti.. (2) Kaznom iz stava 1. ovog lana kazni e se i ko podmetanjem tragova krivi nog dela ili na drugi na in izazove pokretanje krivi nog postupka zbog krivi nog dela za koje se goni po službenoj dužnosti protiv lica za koje zna da nije u inilac tog dela. mera bezbednosti ili da se ne primene vaspitne mere upu ivanja u vaspitnu ustanovu ili vaspitno-popravni dom. ovog lana kazni e se i ko prijavi da je u injeno krivi no delo za koje se goni po službenoj dužnosti.115 Pomo u iniocu posle izvršenog krivi nog dela lan 333. . (5) Za delo iz st. 1. kao i bra ni drug nekog od navedenih lica. odnosno lice koje sa nekim od njih živi u trajnoj vanbra noj zajednici. (1) Ko krije u inoca krivi nog dela ili mu prikrivanjem sredstava kojima je delo u injeno. a zna da to lice nije u inilac tog dela. ovog lana ne može biti teža ni po vrsti ni po visini od kazne propisane za krivi no delo koje je izvršilo lice kojem je pružena pomo .

a što se po zakonu ne može objaviti ili je odlukom suda ili drugog nadležnog organa proglašeno kao tajna. Spre avanje i ometanje dokazivanja lan 336. (1) Ko svedoku ili veštaku ili drugom u esniku u postupku pred sudom ili drugim državnim organom u ini ili obe a poklon ili drugu korist. a na ovom iskazu bude zasnovana odluka donesena u tom postupku. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. (1) Ko neovlaš eno otkrije ono što je saznao u sudskom. veštak. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog lana nastupile naro ito teške posledice za okrivljenog. pokvari. može se osloboditi od kazne. prekršajnom. upravnom ili drugom zakonom propisanom postupku. ovog lana kazni e se i ko ukloni. ovog lana u injeno u krivi nom postupku. u disciplinskom. (4) Ako je delo iz stava 2. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ko u nameri da spre i ili oteža dokazivanje sakrije.. ošteti ili delimi no ili potpuno u ini neupotrebljivom tu u ispravu ili druge predmete koji služe za dokazivanje. uništi. koji da lažan iskaz pred sudom. zakletvom. ovog lana kazni e se i stranka koja prilikom izvo enja dokaza saslušanjem stranaka u sudskom ili upravnom postupku da lažan iskaz. u inilac e se kazniti zatvorom do tri godine. prekršajnom ili upravnom postupku ili u drugom zakonom propisanom postupku.116 Davanje lažnog iskaza lan 335. (1) Svedok. (3) Ako je lažan iskaz dat u krivi nom postupku ili je dat pod u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina. ili prema njemu primeni silu ili pretnju u nameri da to lice davanjem lažnog iskaza ili nedavanjem iskaza uti e na ishod postupka. kazni e se zatvorom do tri godine. zemljomerski znak ili uopšte kakav znak o svojini na nepokretnosti ili o pravu na upotrebu vode ili ko u istoj nameri ovakav znak lažno postavi. uništi. . pomeri ili premesti kakav grani ni kamen. Povreda tajnosti postupka lan 337. prevodilac ili tuma . (4) Ako su usled dela iz stava 3. (3) Kaznom iz stava 2. (5) U inilac koji dobrovoljno opozove lažan iskaz pre nego što se donese kona na odluka. (2) Kaznom iz stava 1. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(1) Lice lišeno slobode na osnovu zakona koje upotrebom sile protiv nekog lica ili pretnjom da e neposredno napasti na život ili telo pobegne. (2) Ako lice iz stava 1. pretnjom. (3) Ko neovlaš eno otkrije podatke o identitetu ili li ne podatke lica zašti enog u krivi nom postupku ili posebnim programom zaštite. gonjenje se ne e preduzeti. ovog lana u ine više lica udruženo ili je omogu eno bekstvo više lica. ovog lana izvrši pravosnažnu sudsku odluku. ovog lana kazni e se i ko bez dozvole suda objavi tok krivi nog postupka koji se vodi protiv maloletnika ili odluku koja je u tom postupku donesena ili ko objavi ime maloletnika protiv kojeg je postupak vo en ili podatke iz kojih se može saznati o kom se maloletniku radi. ovog lana koji upotrebi silu ili pretnju. . (1) Službeno ili odgovorno lice koje odbije da izvrši pravosnažnu sudsku odluku ili je ne izvrši u zakonskom ili odlukom odre enom roku. Bekstvo i omogu avanje bekstva lica lišenog slobode lan 339. i 2.. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. koja se skupe u nameri da se nasilno oslobode ili da zajedni ki napadnu lica ijem su nadzoru poverena ili da ih silom ili pretnjom da e neposredno upotrebiti silu prinude da u ine ili propuste nešto što je protivno njihovoj dužnosti. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. (2) U inilac dela iz stava 1. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. 1. obmanom ili na drugi na in omogu i bekstvo licu koje je na osnovu zakona lišeno slobode. kazni e se zatvorom do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1.117 (2) Kaznom iz stava 1. ovog lana nastupile teške posledice po zašti eno lice ili je krivi ni postupak bio onemogu en ili u znatnoj meri otežan. a ako je preduzeto. Neizvršenje sudske odluke lan 340. kazni e se zatvorom do tri godine. obustavi e se. Pobuna lica lišenih slobode lan 338. (4) Ako su usled dela iz stava 3. (1) Lica koja su na osnovu zakona lišena slobode. (3) Ako delo iz st. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. ovog lana kazni e se ko silom.

poslova i delatnosti lan 341. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine.118 Protivzakonito omogu avanje vršenja odre enih poziva. kazni e se zatvorom do tri godine. dužnosti. u inilac e se kazniti zatvorom do tri godine. Nasilni ko ponašanje lan 344. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko grubim vre anjem ili zlostavljanjem drugog. ovog lana u injeno putem sredstava javnog informisanja ili sli nih sredstava ili na javnom skupu. Nadripisarstvo lan 342. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. GLAVA TRIDESET PRVA KRIVI NA DELA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA Izazivanje panike i nereda lan 343. ili teže narušavanje javnog reda ili mira ili osujeti ili zna ajnije omete sprovo enje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlaš enja. (1) Ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvr enja izazove paniku. vršenjem nasilja prema drugom. funkcija. izazivanjem tu e ili drskim ili bezobzirnim ponašanjem zna ajnije ugrožava spokojstvo gra ana ili teže remeti javni red i mir. funkcija. poslova ili delatnosti iako je znao da je vršenje istih tom licu zabranjeno pravnosnažnom odlukom kojom mu je izre ena odgovaraju a mera bezbednosti ili zaštitna mera ili je takva zabrana nastupila kao pravna posledica osude. .. ovog lana izvršeno u grupi ili je pri izvršenju dela nekom licu nanesena laka telesna povreda ili je došlo do teškog ponižavanja gra ana. Ko omogu i nekom licu vršenje odre enih poziva. Ko se bez odgovaraju e stru ne spreme uz naknadu bavi pružanjem pravne pomo i. dužnosti. (2) Ako je delo iz stava 1. (2) Ako je delo iz stava 1.

2. i 3. ovog lana. (2) Pripadnik grupe ili drugog udruženja iz stava 1. (1) Ko organizuje grupu ili drugo udruženje koja ima za cilj vršenje krivi nih dela za koje se može izre i kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. 2. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Zlo ina ko udruživanje lan 346. ovog lana radi ijeg vršenja je udruženje organizovano. ovog lana koji otkrije udruženje pre nego što je u njegovom sastavu ili za njega u inio neko krivi no delo predvi eno u st. (3) Ako se delo iz stava 1. (5) Pripadnik grupe ili drugog udruženja iz st. kazni e se zatvorom do jedne godine. . ovog lana odnosi na grupu ili drugo udruženje koje ima za cilj vršenje krivi nih dela za koja se može izre i kazna zatvora od dvadeset godina ili zatvor od trideset do etrdeset godina. kazni e se zatvorom do tri godine. nabavlja ili drugom omogu ava da do njih do e. eksplozivne materije. 1. a može se i osloboditi od kazne. i 3. Izra ivanje i nabavljanje oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivi nog dela lan 347. (4) Organizator grupe ili drugog udruženja iz st. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. a pripadnik udruženja zatvorom od šest meseci do pet godina. (1) Ko oružje. (2) Ko napravi ili drugom da sredstvo za obijanje ili provaljivanje. i 3.. ovog lana koji otkrivanjem udruženja ili na drugi na in spre i izvršenje krivi nih dela radi ijeg vršenja je udruženje organizovano. sredstva potrebna za njihovo pravljenje ili otrov za koje zna da su namenjeni za izvršenje krivi nog dela izra uje. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.119 Dogovor za izvršenje krivi nog dela lan 345. a može se i osloboditi od kazne. organizator grupe ili drugog udruženja e se kazniti zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset do etrdeset godina. iako zna da je namenjeno za izvršenje krivi nog dela. Ko se sa drugim dogovori da izvrši odre eno krivi no delo za koje se može izre i pet godina zatvora ili teža kazna.

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijum arenje ljudi lan 350. nabavlja. nabavka. zloupotrebom službenog položaja. (1) Ko u estvuje u grupi ljudi koja zajedni kim delovanjem liši života neko lice ili mu nanese tešku telesnu povredu. kazni e se zatvorom do jedne godine. ovog lana vatreno oružje. 1. municije ili sredstava ili je u pitanju oružje ili druga sredstva velike razorne mo i. municiju ili eksplozivne materije. ovog lana ve a koli ina oružja. kazni e se zatvorom od tri meseca do šest godina. omogu ava drugom nedozvoljeni prelaz granice SCG ili nedozvoljeni boravak ili tranzit kroz SCG. prodaja. (4) Sredstva namenjena ili upotrebljena za izvršenje dela iz st. kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. . nosi ili drži vatreno oružje.120 Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija lan 348. U estvovanje u grupi koja izvrši krivi no delo lan 349. razmena. licu koje nije državljanin SCG. (2) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist. nošenje ili držanje nije dozvoljeno gra anima. vrši razmenu. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. ovog lana u injeno od strane organizovane grupe. boravak ili tranzit omogu ava ili je krijum aren ve i broj lica. (3) Ako je predmet dela iz st. 1. ovog lana oduze e se. (2) Ako je predmet dela iz stava 1. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ovog lana. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. kazni e se za samo u estvovanje zatvorom od tri meseca do pet godina. naoružan ili upotrebom nasilja. do 3. municija. prodaje. i 2. ošteti imovinu u ve em obimu ili u ini drugo krivi no delo za koje se može izre i pet godina zatvora ili teža kazna ili koja pokuša da izvrši neko od tih dela. (2) Kolovo a grupe koja izvrši delo iz stava 1. kazni e se zatvorom do tri godine. ili sredstvo na bazi te materije. ili na na in kojim se ugrožava život ili zdravlje lica iji se nedozvoljeni prelaz granice SCG. rasprskavaju e ili gasno oružje ija izrada. (1) Ko neovlaš eno izra uje. (3) Ako je delo iz stava 2. (1) Ko bez propisane dozvole pre e ili pokuša da pre e granicu SCG.. eksplozivne materije.

kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kao i novac i drugi predmeti koji služe u igri na sre u. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina.121 Zloupotreba znaka za pomo i znaka za opasnost lan 351. Ko se neovlaš eno i za nagradu bavi odre enom delatnoš u za ije obavljanje je po zakonu ili drugim propisima donetim na osnovu zakona potrebna dozvola nadležnog organa. ovog lana. i 2. Povreda groba lan 354. . (1) Ko bez odobrenja nadležnog organa prire uje igre na sre u. ovog lana ostvarena obeležja nekog težeg krivi nog dela. (1) Ko neovlaš eno prekopa. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do šest meseci. ošteti ili grubo povredi grob ili drugo mesto u kojem se umrli sahranjuje. ovog lana kazni e se i ko neovlaš eno uništi. razruši. (3) Sredstva namenjena ili upotrebljena za izvršenje dela iz st. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.. (2) Organizator igre na sre u ili u esnik u igri iz stava 1. odnosno nadležnog subjekta. ošteti ili ukloni ili grubo povredi spomenik ili drugo spomen-obeležje umrlom licu. 1. Ko zloupotrebi znak za pomo ili znak za opasnost ili neosnovano pozove u pomo i time izazove preduzimanje nepotrebnih mera državnih organa. Neovlaš eno organizovanje igara na sre u lan 352. oduze e se. protivpožarne ili druge nadležne organizacije ili izazove poreme aj u saobra aju. ovog lana koji se posluži obmanom. (3) Ako su delom iz st. (2) Kaznom iz stava 1. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. i 2. Neovlaš eno bavljenje odre enom delatnoš u lan 353. u inilac e se kazniti za to delo. 1.

(2) Ako je delo iz stava 1. 4) ko kao izdavalac isprave uz svoj potpis stavi da ima položaj ili in ili zvanje iako nema takav položaj. knjigu ili spis unese neistinite podatke ili ne unese važan podatak ili svojim potpisom. kazni e se zatvorom do tri godine. knjige ili spisa sa neistinitom sadržinom. odnosno službenim pe atom omogu i pravljenje službene isprave. javne ili službene knjige ili druge knjige koja se mora voditi na osnovu zakona.. ovog zakonika: 1) ko hartiju. Smatra e se da ini delo falsifikovanja isprave i kazni e se po lanu 355. Posebni slu ajevi falsifikovanja isprave lan 356. blanket ili drugi predmet na kojem je neko lice stavilo svoj potpis neovlaš eno popuni izjavom koja ima vrednost za pravne odnose. 3) ko ispravu izda u ime drugog lica bez njegovog ovlaš enja ili u ime lica koje ne postoji. knjigu ili spis sa neistinitom sadržinom ili koje svojim potpisom. in ili zvanje. menice. ili znak. . (1) Ko napravi lažnu ili preina i pravu ispravu u nameri da se takva isprava upotrebi kao prava ili ko lažnu ili neistinitu ispravu upotrebi kao pravu ili je nabavi radi upotrebe. 5) ko ispravu na ini na taj na in što neovlaš eno upotrebi pravi pe at Falsifikovanje službene isprave lan 357.122 - GLAVA TRIDESET DRUGA KRIVI NA DELA PROTIV PRAVNOG SAOBRA AJA Falsifikovanje isprave lan 355. a ovo ima bitni uticaj na dokaznu snagu isprave. 2) ko drugog obmane o sadržaju isprave i ovaj stavi svoj potpis na tu ispravu. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina. (3) Za pokušaj dela iz stava 1. (1) Službeno lice koje u službenu ispravu. odnosno službenim pe atom overi službenu ispravu. eka. ovog lana kazni e se. testamenta. ovog lana u injeno u pogledu javne isprave. smatraju i da se potpisuje pod drugu ispravu ili pod drugi sadržaj.

. Navo enje na overavanje neistinitog sadržaja lan 358.. (4) Odgovorno lice u preduze u. ustanovi ili drugom subjektu koje u ini delo iz st. (2) Ako je izvršenjem dela iz stava 1. zapisniku ili knjizi overi štogod neistinito što može da služi kao dokaz u pravnom saobra aju. zapisnik ili knjigu upotrebi iako zna da su neistiniti. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. (3) Ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara. ustanovi ili drugom subjektu koje u ini delo iz st. (3) Odgovorno lice u preduze u. knjigu ili spis uništi. (2) Kaznom iz stava 1. GLAVA TRIDESET TRE A KRIVI NA DELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI Zloupotreba službenog položaja lan 359. ovog lana kazni e se kaznom propisanom za to delo. knjigu ili spis upotrebi u službi kao da su istiniti ili koje službenu ispravu. do 3. prekora enjem granice svog službenog ovlaš enja ili nevršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom kakvu korist. prikrije. ovog lana kazni e se kaznom propisanom za to delo. 1. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. drugom nanese kakvu štetu ili teže povredi prava drugog. ovog lana kazni e se i službeno lice koje neistinitu službenu ispravu. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. ovog lana pribavljena imovinska korist u iznosu preko etristopedeset hiljada dinara. (1) Ko dovo enjem u zabludu navede nadležni organ da u javnoj ispravi.123 (2) Kaznom iz stava 1. ovog lana kazni e se i ko ovakvu ispravu. (1) Službeno lice koje iskoriš avanjem svog službenog položaja ili ovlaš enja. 1. u ve oj meri ošteti ili na drugi na in u ini neupotrebljivom. i 2.

(2) Ako je usled dela iz stava 1. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine. Prevara u službi lan 363. kazni e se kaznom propisanom za to delo. donese nezakonit akt ili na drugi na in prekrši zakon.124 Kršenje zakona od strane sudije. ovog lana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi etristopedeset hiljada dinara. 1. i 2. Službeno lice koje od nekog naplati nešto što ovaj nije dužan da plati ili naplati više nego što je dužan da plati ili koje pri isplati ili predaji kakvih stvari ne isplati. odnosno ne preda ili manje preda. (3) Ako je delom iz stava 1. koje u ini delo iz st. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Odgovorno lice u ustanovi ili drugom subjektu. osim onih koje se bave privrednom delatnoš u. (1) Službeno lice koje kršenjem zakona ili drugih propisa ili opštih akata. Sudija ili sudija porotnik. javni tužilac ili njegov zamenik koji u sudskom postupku u nameri da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu. odnosno šteta u iznosu koji prelazi etristopedeset hiljada dinara i nastupi. (1) Službeno lice koje u vršenju službe u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist podnošenjem lažnih obra una ili na drugi na in dovede u zabludu ovlaš eno lice da izvrši nezakonitu isplatu. . Protivzakonita naplata i isplata lan 362. ovog lana. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do tri godine.. pa takva povreda. javnog tužioca i njegovog zamenika lan 360. ovog lana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. iako je bilo svesno ili je bilo dužno i moralo biti svesno da usled toga može nastupiti teža povreda prava drugog ili imovinska šteta. Nesavestan rad u službi lan 361. propuštanjem dužnosti nadzora ili na drugi na in o igledno nesavesno postupa u vršenju službe. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. (2) Ako je delom iz stava 1. ovog lana došlo do teške povrede prava drugog ili je nastupila imovinska šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara. manje isplati.

kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. ponudi ili da nagradu ili kakvu drugu korist da koriste i svoj službeni ili društveni položaj ili uticaj posreduje da se izvrši službena . (3) Ako je delom iz stava 1. hartijom od vrednosti ili drugim pokretnim stvarima koje su mu poverene u službi ili na radu u državnom organu. (1) Ko primi nagradu ili kakvu drugu korist da koriš enjem svog službenog ili društvenog položaja ili uticaja posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena radnja. Pronevera lan 364. (4) Ko drugome obe a. (4) Odgovorno lice u preduze u. Posluga lan 365. (1) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist prisvoji novac. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. do 3. ponudi ili da nagradu ili kakvu drugu korist da koriš enjem svog službenog ili društvenog položaja ili uticaja posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena radnja.125 u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. (3) Ko koriste i svoj službeni ili društveni položaj ili uticaj posreduje da se izvrši službena radnja koja se ne bi smela izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti. ustanovi ili drugom subjektu ili radnji. ustanovi ili drugom subjektu koje u ini delo iz st. preduze u. 1. Ko se neovlaš eno posluži novcem. kazni e se zatvorom do tri godine. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. ovog lana kazni e se kaznom propisanom za to delo. ovog lana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara. Protivzakonito posredovanje lan 366. ovog lana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi etristopedeset hiljada dinara. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. (2) Ako je delom iz stava 1. preduze u. (2) Ko drugom obe a. ustanovi ili drugom subjektu ili radnji ili ove stvari drugom neovlaš eno da na poslugu. hartije od vrednosti ili druge pokretne stvari koje su mu poverene u službi ili na radu u državnom organu.. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.

ovog lana. 1. (7) Nagrada i imovinska korist oduze e se. kazni e se zatvorom od dve do osam godina. ovog lana primljena nagrada ili kakva druga korist. 2. 1. zahteva ili primi poklon ili drugu korist. ovog lana. Davanje mita lan 368. ovog kazni e se kaznom propisanom za to delo. ili 2. do 3. do 4. (4) Službeno lice koje posle izvršenja. (5) Strano službeno lice koje u ini delo iz st. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. 1. kazni e se zatvorom od dve do dvanaest godina. (6) Odgovorno lice u preduze u. a u vezi s njom. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. 1. ustanovi ili drugom subjektu koje u ini delo iz st. (5) Ako je za posredovanje iz stava 3. (7) Primljeni poklon i imovinska korist oduze e se. i 4. Primanje mita lan 367. ovog lana. (6) Strano službeno lice koje u ini delo iz st. pokretanjem ili vo enjem krivi nog postupka. navedene u st. (1) Službeno lice koje zahteva ili primi poklon ili drugu korist ili koje primi obe anje poklona ili druge koristi za sebe ili drugog da u okviru svog službenog ovlaš enja izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. (3) Službeno lice koje izvrši delo iz st.. ponudi ili obe a poklon ili drugu korist da u okviru svog službenog ovlaš enja izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti ili . do 4. izricanjem ili izvršenjem krivi ne sankcije. kazni e se zatvorom od tri do petnaest godina. (2) Službeno lice koje zahteva ili primi poklon ili drugu korist ili koje primi obe anje poklona ili druge koristi za sebe ili drugog da u okviru svog službenog ovlaš enja izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti. odnosno neizvršenja službene radnje.126 radnja koja se ne bi smela izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti. kazni e se kaznom propisanom za to delo. 1. ovog lana u vezi sa otkrivanjem krivi nog dela. kazni e se kaznom propisanom za to delo. (1) Ko službenom licu u ini. lana.

(2) Ako je delo iz stava 1. ponu eno ili obe ano odgovornom licu u preduze u. 1. 1. Odavanje službene tajne lan 369. (1) Službeno lice koje neovlaš eno drugom saopšti. i 4. 1. . ponu eno ili obe ano stranom službenom licu. i 2. (2) Ko službenom licu u ini. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. ovog lana u injeno iz koristoljublja ili u pogledu naro ito poverljivih podataka ili radi objavljivanje ili koriš enja podataka u inostranstvu. ustanovi ili drugom subjektu. kao i podaci ili dokumenti koji za cilj imaju prikrivanje u injenog krivi nog dela za koje se po zakonu može izre i zatvor od pet godina ili teža kazna. ovog lana vratiti licu koje je dalo mito. (4) U inilac dela iz st. 2. do 3. drugim propisom ili odlukom nadležnog organa donesenim na osnovu zakona proglašeni službenom tajnom i ije bi odavanje prouzrokovalo ili bi moglo da prouzrokuje štetne posledice za službu. kazni e se zatvorom do tri godine. ponudi ili obe a poklon ili drugu korist da u okviru svog službenog ovlaš enja izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti ili ko posreduje pri ovakvom podmi ivanju službenog lica. (3) Ako je delo iz stava 1. ovog lana u injeno iz nehata. u inilac e se kazniti zatvorom do tri godine. (6) Odredbe st. (4) Službenom tajnom smatraju se podaci ili dokumenti koji su zakonom. (5) Službenom tajnom. (5) Odredbe st. ovog lana primenjuje se i kada je mito dato.. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. (6) Poklon. 1. u smislu stava 4. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Odredbe st. ovog lana primenjuju se i kad je mito dato. preda ili na drugi na in u ini dostupnim podatke koji predstavljaju službenu tajnu ili koje pribavlja takve podatke u nameri da ih preda nepozvanom licu. ovog lana koji je prijavio delo pre nego što je saznao da je ono otkriveno može se osloboditi od kazne.127 da ne izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti ili ko posreduje pri ovakvom podmi ivanju službenog lica. ili na ugrožavanje ustavnog ure enja i bezbednosti Srbije ili SCG. do 4. odnosno druga korist koji budu oduzeti od lica koje je primilo mito mogu se u slu aju iz stava 4. ovog lana primeni e se i prema licu koje je odalo službenu tajnu pošto mu je prestalo svojstvo službenog lica. ovog lana. ne smatraju se podaci ili dokumenti koji su upravljeni na teške povrede osnovnih prava oveka.

(1) Ko krše i pravila me unarodnog prava za vreme rata. naselje. rasnoj. zatvaranje ili otmicu lica bez davanja informacija o tome kako bi im se uskratila pravna zaštita. ne ove na postupanja. prinudno preseljavanje. polnoj ili kakvoj drugoj osnovi. oružanog sukoba ili okupacije naredi: da se izvrši napad na civilno stanovništvo. u okviru šireg ili sistematskog napada uperenog protiv civilnog stanovništva. kazni e se zatvorom najmanje pet godina ili zatvorom od trideset do etrdeset godina. kulturnoj. proganjanje ili proterivanje na politi koj. prisiljavanje na trudno u ili sterilisanje radi promene etni kog sastava stanovništva. biološki. uzimanje tkiva ili organa radi transplantacije ili da . medicinski ili drugi nau ni eksperimenti.128 - GLAVA TRIDESET ETVRTA KRIVI NA DELA PROTIV OVE NOSTI I DRUGIH DOBARA ZAŠTI ENIH ME UNARODNIM PRAVOM Genocid lan 370. Zlo in protiv ove nosti lan 371. da se prema civilnom stanovništvu vrše telesne povrede.. Ratni zlo in protiv civilnog stanovništva lan 372. etni ku. lica onesposobljena za borbu ili na pripadnike ili objekte humanitarnih organizacija ili mirovnih misija. stavljanje stanovništva ili jednog njegovog dela u takve životne uslove koji vode njihovom potpunom ili delimi nom istrebljenju. mu enje. mu enja. nacionalnoj. rasnu ili versku grupu kao takvu naredi da se vrše ubistva ili teške povrede tela ili teško narušavanje fizi kog ili duševnog zdravlja lanova grupe ili da se grupa stavi u takve životne uslove koji dovode do potpunog ili delimi nog istrebljenja grupe ili da se primene mere kojima se spre ava ra anje izme u pripadnika grupe ili da se vrši prinudno preseljavanje dece u drugu grupu ili ko u istoj nameri izvrši neko od navedenih dela. prisilna sterilizacija. etni koj. silovanje. Ko krše i pravila me unarodnog prava. napad na vojne ciljeve za koji se znalo da e prouzrokovati stradanje civilnog stanovništva ili nanošenje štete civilnim objektima koje je u o iglednoj nesrazmeri sa o ekivanim vojnim u inkom. ili druge sli ne nehumane postupke kojima se namerno prouzrokuju teške patnje ili ozbiljno ugrožava zdravlje ili ko izvrši neko od navedenih dela. ugnjetavanje rasne grupe ili uspostavljanje dominacije jedne takve grupe nad drugom. kazni e se zatvorom najmanje pet godina ili zatvorom od trideset do etrdeset godina. verskoj. naredi: vršenje ubistava. napad bez izbora cilja kojima se poga a civilno stanovništvo ili civilni objekti koji su pod posebnom zaštitom me unarodnog prava. pojedina civilna lica. Ko u nameri da potpuno ili delimi no uništi neku nacionalnu. prinu avanje na prostituciju. porobljavanje.

mu enja. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. sredstava sanitetskog transporta i zaliha sanitetskih ustanova ili jedinica koje nije opravdano vojnim potrebama ili ko izvrši neko od navedenih dela. kazni e se zatvorom najmanje pet godina. (4) Ko. Ratni zlo in protiv ranjenika i bolesnika lan 373. prisiljavanje na trudno u. prisiljavanje na službu u oružanim snagama lica mla eg od osamnaest godina. da se ga aju civilni objekti koji su pod posebnom zaštitom me unarodnog prava. izgladnjavanje stanovništva. kazni e se zatvorom najmanje pet godina. i 2. 1. (1) Ko. prostituciju ili silovanja. krše i pravila me unarodnog prava za vreme rata ili oružanog sukoba. oružanog sukoba ili okupacije. uzimanje protivpravne i nesrazmerno velike kontribucije i rekvizicije. krše i pravila me unarodnog prava za vreme rata. kazni e se zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset do etrdeset godina. bolesnicima. naredi: da se izvrši napad na objekte posebno zašti ene me unarodnim pravom i objekte i postrojenja sa opasnom snagom kao što su brane. oružanog sukoba ili okupacije naredi da se prema civilnom stanovništvu vrše ubistva ili ko takvo delo izvrši. brodolomnicima ili sanitetskom ili verskom osoblju vrše telesne povrede. oružanog sukoba ili okupacije. uzimanje talaca. suspendovanim ili nedopuštenim u sudskom postupku.129 se vrše druge radnje kojima se narušava zdravlje ili nanose velike patnje ili naredi raseljavanje ili preseljavanje ili prisilno odnarodnjavanje ili prevo enje u drugu veru. ovog lana kazni e se i ko. uzimanje tkiva ili organa radi transplantacije ili druge radnje kojima se narušava zdravlje ili nanose velike patnje ili naredi protivzakonito uništavanje ili prisvajanje u velikim razmerama materijala. (2) Ko za vreme rata. . (2) Kaznom iz stava 1. prisiljavanje na službu u oružanim snagama neprijateljske sile ili u njenoj obaveštajnoj službi ili administraciji. ne ove na postupanja. dugotrajno i velikih razmera ošte enje životne sredine koje može da šteti zdravlju ili opstanku stanovništva ili ko izvrši neko od navedenih dela. kolektivno kažnjavanje. protivpravno oduzimanje. kazni e se zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset do etrdeset godina. naredi da se prema ranjenicima. kao okupator. nebranjena mesta i demilitarizovane zone. naredi ili izvrši preseljenje delova svog civilnog stanovništva na okupiranu teritoriju. proglašenje prava i radnji državljana neprijateljske strane zabranjenim. kazni e se zatvorom najmanje pet godina. medicinski ili drugi nau ni eksperimenti. protivpravna lišavanja slobode i zatvaranja. ovog lana. krše i pravila me unarodnog prava za vreme rata. (5) Ko preti izvršenjem jednog ili više dela iz st. nasipi i nuklearne elektrane. smanjenje vrednosti doma eg novca ili protivpravno izdavanje novca ili ko izvrši neko od navedenih dela. (3) Ko za vreme rata. oružanog sukoba ili okupacije naredi da se prema ranjenicima i bolesnicima vrše ubistva ili ko takvo delo izvrši. lišavanje prava na pravilno i nepristrasno su enje. prisiljavanje na prinudni rad.. primenjivanje mera zastrašivanja i terora. prisvajanje ili uništavanje imovine u velikim razmerama koje nije opravdano vojnim potrebama. biološki.

1. ovog kazni e se zatvorom od pet do petnaest godina. do 374. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. mu enja. kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. kazni e se zatvorom najmanje pet godina. lana. ovog zakonika. ovog lana koji otkrije dogovor ili grupu pre nego što je u njenom sastavu ili za nju u inio krivi no delo.130 Ratni zlo in protiv ratnih zarobljenika lan 374. kazni e se zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset do etrdeset godina. odnosno u iniocu dela iz stava 2. ovog lana kazna se može ublažiti. Upotreba nedozvoljenih sredstava borbe lan 376. kazni e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni e se zatvorom od dve do deset godina. ovog lana. ovog zakonika.. (1) Ko se sa drugim dogovori da izvrši neko od krivi nih dela iz l. Organizovanje i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zlo ina lan 375. (4) U inocu dela iz st. (1) Ko. (1) Ko za vreme rata ili oružanog sukoba naredi da se upotrebe borbena sredstva ili na in borbe koji su zabranjeni pravilima me unarodnog prava ili ih sam upotrebi. i 3. ne ove na postupanja. . (2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog lana poginulo više lica. (5) Ko poziva ili podsti e na izvršenje krivi nih dela iz l. (2) Ko organizuje grupu radi vršenja krivi nih dela iz stava 1. biološki. 370. naredi da se prema ratnim zarobljenicima vrše telesne povrede. krše i pravila me unarodnog prava. 370. (3) Ko postane pripadnik grupe iz stava 1. ovog lana. koji spre i izvršenje dela iz stava 1. uzimanje tkiva ili organa radi transplantacije ili da se vrše druge radnje kojima se narušava zdravlje ili nanose velike patnje ili naredi prisiljavanje na vršenje službe u oružanim snagama neprijatelja ili lišavanje prava na pravilno i nepristrasno su enje ili ko izvrši neko od navedenih dela. medicinski ili drugi nau ni eksperimenti. (2) Ko naredi da se prema ratnim zarobljenicima vrše ubistva ili ko takvo delo izvrši. do 374.

u inilac e se kazniti zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset do etrdeset godina. kupuje. (3) Ako je ubistvo iz stava 1. (1) Ko protivno zakonu. ovog lana u injeno na svirep na in ili ako vrednost oduzetih stvari prelazi iznos od etristopedeset hiljada dinara. Protivpravno oduzimanje stvari od ubijenih lan 379. kazni e se zatvorom od jedne do osam godina.131 u inilac e se kazniti zatvorom najmanje pet godina ili zatvorom od trideset do etrdeset godina. uvozi. ovog lana izvršeno na podmukao na in ili iz niskih pobuda. (1) Ko.. krše i pravila me unarodnog prava za vreme rata ili oružanog sukoba. . drži ili prevozi oružje ija je proizvodnja ili upotreba zabranjena ili sredstava za njegovu proizvodnju. (2) Ako je ubistvo iz stava 1. (1) Ko naredi da se protivpravno oduzimaju stvari od ubijenih ili ranjenih na bojištu ili ko vrši takvo oduzimanje. (3) Ko poziva na upotrebu ili priprema upotrebu oružja iz stava 1. ovog lana kazni e se i ko krše i pravila me unarodnog prava za vreme rata ili oružanog sukoba naredi da u borbi ne sme biti preživelih pripadnika neprijatelja ili vodi borbu protiv neprijatelja na toj osnovi. izvozi ili na drugi na in nabavlja ili daje drugom. (4) Kaznom iz stava 3. kazni e se zatvorom od jedne do pet godina. drugim propisima ili pravilima me unarodnog prava proizvodi. ubije ili rani neprijatelja koji je odložio oružje ili se bezuslovno predao ili nema sredstava za odbranu. u inilac e se kazniti zatvorom najmanje deset godina. Nedozvoljena proizvodnja oružja ija je upotreba zabranjena lan 377. Protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja lan 378. ovog lana. kazni e se zatvorom od jedne do petnaest godina. (2) Ako je delo iz stava 1. ovog lana izvršeno na svirep na in ili iz koristoljublja ili ako je ubijeno više lica. kazni e se zatvorom od jedne do pet godina. ovog lana. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. prodaje. (2) Službeno ili odgovorno lice koje naredi ili omogu i da pravno lice vrši delatnosti predvi ene u stavu 1.

132 u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. krše i pravila me unarodnog prava. bolesnicima i ratnim zarobljenicima lan 381. Ko. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. Surovo postupanje s ranjenicima. kazni e se zatvorom od tri do petnaest godina. neopravdano odlaže repatrijaciju ratnih zarobljenika ili civilnih lica ili naredi takvo odlaganje. (3) Ako vrednost stvari iz stava 1. . ovog lana uništen objekat koji je kao kulturno dobro pod posebnom zaštitom me unarodnog prava. u inilac e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. Uništavanje kulturnih dobara lan 383. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. (2) Ako je radnjom iz stava 1. umetnosti. ovog lana prelazi iznos od milion u inilac e se kazniti zatvorom od dve do deset godina. Neopravdano odlaganje repatrijacije ratnih zarobljenika lan 382. Ko. posle završenog rata ili oružanog sukoba. vaspitanju ili humanitarnim ciljevima ili naredi da se takva dela vrše. surovo postupa s ranjenicima. bolesnicima ili ratnim zarobljenicima ili onemogu ava ili spre ava da koriste prava koja im po tim pravilima pripadaju ili naredi da se takva dela vrše. dinara. zlostavlja ili zadrži parlamentara ili njegovu pratnju ili im spre i povratak ili na drugi na in povredi njihovu neprikosnovenost ili naredi da se takva dela vrše.. krše i pravila me unarodnog prava. (1) Ko. uništava kulturne ili istorijske spomenike ili druga kulturna dobra ili verske objekte ili ustanove ili objekte koji su namenjeni nauci. krše i pravila me unarodnog prava za vreme rata ili oružanog sukoba. Povreda parlamentara lan 380. Ko krše i pravila me unarodnog prava za vreme rata ili oružanog sukoba vre a.

etni kom poreklu ili nekom drugom li nom svojstvu krši osnovna ljudska prava i slobode zajam ena opšteprihva enim pravilima me unarodnog prava i ratifikovanim me unarodnim ugovorima od strane SCG. (1) Vojni zapovednik ili lice koje fakti ki vrši ovu funkciju. kazni e se zatvorom od dve do dvanaest godina. kazni e se kaznom propisanom za to krivi no delo. ovog lana u injeno iz nehata. koje znaju i da snage kojima komanduje ili koje kontroliše pripremaju ili su zapo ele vršenje krivi nog dela iz l.133 Nespre avanje vršenja krivi nih dela protiv ove nosti i drugih dobara zašti enih me unarodnim pravom lan 384. kazni e se zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset do etrdeset godina. (1) Ko na osnovu razlike u rasi. do 374. boji kože. u vršenju poslova u kojima im je on pretpostavljeni. kazni e se zatvorom do tri godine. pa usled toga do e do izvršenja tog dela. do 381. do 381. l. . kazni e se kaznom propisanom za to krivi no delo. nacionalnosti. ovog zakonika. 378. i 2. (2) Drugi pretpostavljeni koji. ovog zakonika ne preduzme mere koje je mogao i bio dužan da preduzme za spre avanje izvršenja dela. pripremaju ili su zapo ela vršenje krivi nih dela iz l. l. (3) Ako je delo iz st. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. i lana 383. lana 376. 370. pa usled toga do e do izvršenja tog dela. ovog lana u ini u zoni ratnih operacija. znaju i da lica koja su mu pot injena. ne preduzme mere koje je mogao i bio dužan da preduzme za spre avanje izvršenja dela. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. 1. lana 376. Rasna i druga diskriminacija lan 387. (2) Ko naredi vo enje agresivnog rata. (2) Ko delo iz stava 1. (1) Ko zloupotrebi ili neovlaš eno nosi zastavu ili znak Organizacije ujedinjenih nacija ili zastavu ili znak Crvenog krsta ili znake koji njima odgovaraju ili druge me unarodno priznate znake kojima se obeležavaju odre eni objekti radi zaštite od vojnih operacija ili naredi da se takva dela vrše.. Agresivan rat lan 386. Zloupotreba me unarodnih znakova lan 385. 370. do 374. 378. (1) Ko poziva ili podsti e na agresivan rat. i lana 383.

zloupotrebom ovlaš enja. sakriva ili drži drugo lice. 1. više lica. vrbuje. proda ili preda drugo lice koje nije navršilo etrnaest godina ili ga prevozi. a u cilju eksploatacije njegovog rada. prostitucije ili druge vrste seksualne eksploatacije. i 3. (2) Ko se bavi vršenjem delatnosti iz stava 1. (5) Ako je usled dela iz st. 1. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. prevozi. obezbe uje mu smeštaj ili ga prikriva. uspostavljanja ropskog ili njemu sli nog odnosa. (2) Za delo iz stava 1. 1. ovog lana nastupila smrt jednog ili u inilac e se kazniti zatvorom najmanje deset godina. . prinudnog rada. prodaje. vršenja krivi nih dela. (1) Ko silom ili pretnjom. prebacuje. radi oduzimanja organa ili dela tela ili radi koriš enja u oružanim sukobima.134 kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. teških prilika drugog. ovog lana nastupila teška telesna povreda nekog lica. kazni e se zatvorom od dve do deset godina. kazni e se zatvorom od jedne do pet godina. upotrebe u pornografske svrhe. (3) Ako je delo iz stava 1. i 3. (4) Ako je usled dela iz st. u inilac e se kazniti zatvorom najmanje tri godine. zadržavanjem li nih isprava ili davanjem ili primanjem novca ili druge koristi. ovog lana ili je delo izvršeno od strane organizovane grupe. ovog lana ili je delo izvršeno na organizovan na in od strane više lica. ovog lana kazni e se ko vrši proganjanje organizacija ili pojedinaca zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi. (6) Ko se bavi vršenjem krivi nog dela iz st. Trgovina ljudima lan 388. dovo enjem u zabludu ili održavanjem u zabludi. u inilac e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. odnosa zavisnosti. Trgovina decom radi usvojenja lan 389. poverenja. ovog lana u injeno prema maloletnom licu u inilac e se kazniti kaznom propisanom za to delo i kad nije upotrebio silu. pretnju ili neki drugi od navedenih na ina izvršenja. (3) Ko širi ideje o superiornosti jedne rase nad drugom ili propagira rasnu mržnju ili podsti e na rasnu diskriminaciju. predaje. kupuje.. posreduje u prodaji. prosja enja. (2) Kaznom iz stava 1. do 3. kazni e se zatvorom najmanje pet godina. ovog lana u injeno prema maloletnom licu. (1) Ko oduzme lice koje nije navršilo etrnaest godina radi njegovog usvojenja protivno važe im propisima ili ko usvoji takvo lice ili posreduje u takvom usvojenju ili ko u tom cilju kupi.

kazni e se zatvorom od dve do deset godina.135 kazni e se zatvorom najmanje tri godine. (2) Ako je usled dela iz stava 1. i 2. (2) Ko prevozi lica koja se nalaze u ropskom ili njemu sli nom odnosu iz jedne zemlje u drugu. stavi drugog u ropski ili njemu sli an odnos ili ga drži u takvom odnosu. bakteriološkog ili drugog sli nog sredstva. može se osloboditi od kazne. u nameri da naškodi stranoj državi ili me unarodnoj organizaciji. ovog lana u ini prema maloletnom licu. Zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu lan 390. ovog lana koji dobrovoljno pusti na slobodu oteto lice. izvrši otmicu nekog lica ili neko drugo nasilje. (3) Ko delo iz st. prodaji ili predaji ovakvog lica ili podsti e drugog da proda svoju slobodu ili slobodu lica koje izdržava ili o kojem se stara. kazni e se zatvorom od tri do petnaest godina. povrediti ili zadržati kao taoca u nameri da prinudi neku državu ili me unarodnu organizaciju da nešto u ini ili ne u ini. (1) Ko. ovog lana nastupila smrt jednog ili u inilac e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.. izazove eksploziju ili požar ili preduzme druge opšteopasne radnje ili preti upotrebom nuklearnog. Me unarodni terorizam lan 391. Uzimanje talaca lan 392. proda. (3) Ako je usled dela iz stava 1. 1. više lica. (1) Ko izvrši otmicu nekog lica i preti da e ga ubiti. kupi. preda drugom licu ili posreduje u kupovini. ovog lana u inilac neko lice sa umišljajem lišio života. ovog lana nastupila smrt otetog lica. hemijskog. kazni e se zatvorom od pet do petnaest godina. krše i pravila me unarodnog prava. u inilac e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. (2) U inilac dela iz stava 1. kazni e se zatvorom od jedne do deset godina. . (1) Ko. kazni e se zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset do etrdeset godina. iako nije ostvaren cilj otmice. (3) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1.

ne odazove pozivu nadležnog organa za popis ili pregled ili se protivi popisu ili pregledu ljudstva ili materijalnih sredstava potrebnih za odbranu zemlje ili ko pri ovakvom popisu ili pregledu da neta ne podatke. 312. kazni e se zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset do etrdeset godina. bez opravdanog razloga. 391. 2. i 3.136 (4) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. GLAVA TRIDESET PETA KRIVI NA DELA PROTIV VOJSKE SRBIJE I CRNE GORE Izbegavanje vojne obaveze lan 394. (2) Sredstva iz stava 1. zatvorom od dve do dvanaest godina. ovog lana oduze e se. bez opravdanog razloga. 1. Izbegavanje popisa i pregleda lan 395. ovog kazni e se za delo iz stava 1. a za delo iz st. ovog lana. Ko se protivno zakonom utvr enoj obavezi. ne odazove pozivu za izvršenje regrutne obaveze. kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. 1. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog lana koji se doborovoljno prijavi nadležnom državnom organu može se osloboditi od kazne. zatvorom do tri godine. ovog zakonika. (4) Ko poziva ili podsti e više lica na izvršenje dela iz st. i 392. (5) U inilac dela iz st. (1) Ko se. obaveze služenja vojnog roka ili obaveze lica u rezervnom sastavu ili izbegava prijem poziva za izvršenje te obaveze. do 3. (1) Ko obezbe uje ili prikuplja sredstva namenjena za finansiranje vršenja krivi nog dela iz l. (3) Ko napusti zemlju ili ostane u inostranstvu da bi izbegao izvršenje vojne obaveze iz stava 1. Finansiranje terorizma lan 393. do 3.. lana. . kazni e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. (2) Ko se krije da bi izbegao obavezu iz stava 1. ovog lana u inilac oteto lice sa umišljajem lišio života. ovog lana.

Izbegavanje vojne službe onesposobljenjem i obmanom lan 397. (1) Vojno lice koje samovoljno odsustvuje iz svoje jedinice ili službe najmanje pet dana ili kra e vreme ukoliko odsustvuje više puta u toku jedne godine ili samovoljno napusti svoju jedinicu ili službu za vreme izvršenja važnog zadatka ili pove anog stepena borbene gotovosti jedinice. (3) Ko u nameri iz stava 1. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. ne dopremi na odre eno mesto.137 Neizvršavanje materijalne obaveze lan 396. Samovoljno odsustvovanje i bekstvo iz Vojske Srbije i Crne Gore lan 399. oružanog sukoba ili vanrednog stanja.. (2) Ako je izvršenjem dela iz stava 1. (2) Ako je delo iz stava 1. (2) Vojno lice koje se krije da bi izbeglo službu u vojsci ili koje samovoljno odsustvuje iz svoje jedinice ili službe duže od trideset dana. bez opravdanog razloga. Ko zloupotrebom svog položaja ili ovlaš enja u ini da se oslobodi od dužnosti ili da se rasporedi na lakšu dužnost vojno lice ili lice koje podleže vojnoj obavezi. ovog lana simulira bolest ili za sebe ili drugog upotrebi lažnu ispravu ili postupi na drugi prevaran na in. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. ovog lana u injeno za vreme neposredne ratne opasnosti. (1) Ko u nameri da izbegne vojnu službu ili da bude raspore en na lakšu dužnost sebe ozledi ili na drugi na in privremeno onesposobi za vojnu službu ili dozvoli drugom da ga privremeno onesposobi. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko protivno zakonom utvr enoj obavezi. Protivpravno oslobo enje od vojne službe lan 398. . kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. u odre eno vreme i u stanju koje omogu ava njihovu namensku upotrebu materijalna sredstva ili ne privede stoku. ovog lana nastupila trajna nesposobnost za vojnu službu. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. kao i onaj ko drugog sa njegovim odobrenjem ili bez odobrenja u istoj nameri privremeno onesposobi. kazni e se nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ratnog stanja.

2. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. a za delo iz stava 2. ovog lana koji se dobrovoljno javi nadležnom državnom organu radi vršenja vojne službe može se kazna ublažiti. ovog lana izvršeno organizovano. 2. i 2. (3) Ako je delo iz st. (1) Vojno lice koje ne izvrši ili odbije da izvrši nare enje pretpostavljenog u vezi sa službom. (2) Ako su usled dela iz stava 1. ovog lana u injeno iz nehata. Neizvršenje i odbijanje izvršenja nare enja lan 400. ovog kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. kazni e se zatvorom od dve do deset godina. pa usled toga nastupe teže štetne posledice za službu ili je služba bila teže ugrožena. (6) Ko poziva i podsti e više lica na izvršenje dela iz st. ovog kazni e se zatvorom od dve do dvanaest godina.138 (3) Vojno lice koje napusti zemlju ili ostane u inostranstvu da bi izbeglo službu u vojsci. . lana. zatvorom od tri meseca do tri godine. (2) Ako je delo iz stava 1. nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. u inilac e se kazniti za delo iz stava 1. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. lana. ovog lana izvršeno upotrebom oružja. 1. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. (1) Vojno lice koje se zajedno sa drugim vojnim licima usprotivi nare enju pretpostavljenog u vezi sa službom i ne e da ga izvrši ili odbije da vrši svoju dužnost. i 2. (5) Ko poziva ili podsti e više lica na izvršenje dela iz stava 1. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. (4) Vojno lice koje priprema bekstvo u inostranstvo da bi izbeglo službu u vojsci. Protivljenje pretpostavljenom lan 401. ovog lana nastupile teške posledice za vojnu službu ili se nare enje odnosi na prijem ili upotrebu oružja. i 3. i 3.. do 3. kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. (4) Vojno lice koje pri izvršenju dela iz st. (7) U iniocu dela iz st. (3) Ako je delo iz st. 1. ovog lana liši života drugog iz nehata.

1. Protivljenje vojnom licu koje vrši posebnu vojnu službu lan 402. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. ovog lana u inilac naneo vojnom licu laku telesnu povredu ili preti upotrebom oružja. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. . kazni e se zatvorom od jedne do pet godina. ovog lana u inilac naneo vojnom licu tešku telesnu povredu ili je izazvao teške posledice za službu iz nehata. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. ovog lana. (3) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. ovog lana nastupile teške posledice za službu. nare ene ili o igledno potrebne mere da se uspostavi red. ovog lana kazni e se. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. Prinuda prema vojnom licu u vršenju službene dužnosti lan 403. ovog lana ne preduzme propisane. do 4. kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. u slu aju dela iz st. (3) Za pokušaj dela iz stava 1. patrolnu. Napad na vojno lice u vršenju vojne službe lan 404. (4) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. (2) Ako su usled izvršenja dela iz stava 1. pa usled toga nastupe teže štetne posledice za službu ili je služba bila teže ugrožena. ovog lana. u okviru svoje nadležnosti. (7) Vojni starešina koji. (2) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. Ko se protivi vojnom licu koje vrši stražarsku. kazni e se zatvorom od dve do deset godina. kazni e se zatvorom od dve do deset godina. (6) Ko vrši pripreme za delo iz stava 2. (1) Ko silom ili pretnjom da e neposredno upotrebiti silu spre i vojno lice u vršenju službene dužnosti ili ga na isti na in prinudi da postupi protivno službenoj dužnosti. uvarsku ili drugu sli nu službu ili ne posluša njegov poziv ili ne izvrši ili odbije da izvrši njegovo nare enje. ovog lana u inilac lišio života vojno lice iz nehata.139 (5) Organizator i kolovo a dela iz stava 2. (1) Ko napadne ili preti da e napasti vojno lice koje vrši službu. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.. dežurnu.

u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina. više lica. 403. 1. pa usled toga nastupe teže štetne posledice za službu ili je služba bila teže ugrožena. (5) Ako su dela iz st. patrolnoj. (2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog lana došlo do teške telesne povrede ili teškog narušavanja zdravlja pot injenog ili mla eg ili ako je delo izvršeno prema više lica. 1. do 4. municije ili eksplozivnog materijala ili kod drugog objekta važnog zna aja. nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 404. zatvorom od jedne do osam godina. . i 2. 1. u inilac e se kazniti. 400. ovog lana nastupila smrt jednog ili u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. ovog lana u injena iz nehata. za delo iz stava 1. uvarskoj ili drugoj sli noj službi. Povreda posebne vojne službe lan 407. lan 405. za delo iz stava 2. i 2.140 Oslobo enje od kazne za dela iz l. a za delo iz stava 4. ovog lana u injeno kod skladišta oružja. Zlostavljanje pot injenog i mla eg lan 406. zatvorom od tri meseca do tri godine. za delo iz stava 3. ovog lana nastupila teška telesna povreda. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. Ako je u inilac dela iz l. stav 1. do 404. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. dežurnoj. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. (1) Vojni starešina koji u službi ili u vezi sa službom zlostavlja pot injenog ili mla eg ili sa njima postupa na na in kojim se vre a ljudsko dostojanstvo. st.. i 2. (2) Ako je delo iz stava 1. (1) Vojno lice koje postupi protivno propisima o stražarskoj. 400. 402. 401. (4) Ako je usled dela iz st. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. stav 1. ovog zakonika bio izazvan nezakonitim i grubim postupanjem vojnog lica može se osloboditi od kazne. (3) Ako je usled dela iz st. ili imovinska šteta velikih razmera ili su nastupile druge teške posledice. 1. nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine.

u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. za osiguranje i održavanje u ispravnom stanju objekata. zatvorom od tri meseca do tri godine. ovog lana. (2) Ako je delo iz stava 1. za uredno snabdevanje hranom ili vojnom opremom ili za uvanje i negu stoke. (3) Ako je delo iz st. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u službenom izveštaju iznese neistinite podatke od zna aja za službu ili pre uti neku važnu injenicu ili prosledi takav izveštaj iako zna da su podaci u njemu neistiniti. (4) Ako je delo iz stava 1. (1) Vojno lice. a za delo iz stava 2. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.. više lica. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. ovog lana izvršeno podnošenjem izveštaja od naro ite važnosti ili su nastupile teške posledice. ovog lana. Nepreduzimanje mera za obezbe enje vojne jedinice lan 410. u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine. (5) Ako je usled dela iz stava 4. (1) Vojni starešina koji u okviru svoje nadležnosti propusti da preduzme propisane. ovog lana nastupila smrt jednog ili u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. predmeta i sredstava koji služe borbenoj gotovosti. ovog lana nastupila posledica iz stava 2. nare ene ili druge o igledno potrebne mere za obezbe enje jedinice. ovog lana u injeno iz nehata. ovog lana izvršeno za vreme vršenja dužnosti u naro itim okolnostima ili je usled dela nastupila teška telesna povreda ili imovinska šteta velikih razmera ili su nastupile druge teške posledice. ili da se . uvanje života i zdravlja ljudi koji su mu povereni. 1. u inilac e se kazniti za delo iz stava 1. ovog lana u injeno iz nehata. i 2. a ako je nastupila posledica iz stava 3. usmeno ili pisano.141 Povreda obezbe enja državne granice lan 408. Neistinito službeno izveštavanje lan 409. (3) Ako je usled dela iz stava 1. (2) Ako je delo iz stava 1. odnosno službeno lice koje vrše i službu na granici postupi protivno propisima o uvanju državne granice. pa usled toga nastupe teže štetne posledice ili je služba bila teže ugrožena. pa usled toga nastupe teže štetne posledice za službu ili je služba bila teže ugrožena. (1) Vojno lice koje pretpostavljenom starešini. nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ako je usled dela iz stava 1. (3) Ako su usled dela iz st. 1. kazni e se zatvorom od tri meseca do tri godine. ovog lana kazni e se i vojno ili drugo lice koje nesavesno vrše i službu primi predmete naoružanja ili drugu vojnu opremu koji ne odgovaraju uslovima ili ugovoru. (4) Ako su dela iz st. u inilac e se kazniti zatvorom do pet godina. kazni e se zatvorom do tri godine. i 2.142 na vreme i uredno izvrše osiguravaju i radovi ili obezbe enje objekata koji su mu povereni. u inilac e se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. posledice. više lica.. (5) Ako je usled dela iz stava 4. a ako je nastupila posledica iz stava 3. municija ili druga vojna oprema ne bude izra ena na vreme ili ne odogovaraju odre enom kvalitetu. ovog lana nastupila teška telesna povreda ili imovinska šteta velikih razmera ili su nastupile druge teške posledice. koje nesavesno vrši službu ili obavezu koja mu je poverena. 1. ovog lana. ovog lana u injena iz nehata. pa usled toga oružje. (1) Vojno ili drugo lice kojem je u preduze u ili drugom pravnom licu koje radi za potrebe odbrane. ovog lana nastupile teške u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ovog lana nastupila smrt jednog ili u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. Nesavesna izrada i preuzimanje naoružanja i druge vojne opreme lan 411. . ovog lana u injeno iz nehata. ovog lana nastupila posledica iz stava 2. ovog lana. u inilac e se kazniti zatvorom do tri godine. povereno rukovo enje proizvodnim ili drugim tehnološkim procesom ili nadzor nad njima. ovog lana nastupila posledica iz stava 3. pa time dovede u opasnost život ljudi ili teško ugrozi zdravlje ljudi ili imovinu velike vrednosti. u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine. (3) Ako je usled dela iz stava 1. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 2. ovog lana. (5) Ako je usled dela iz stava 4. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (4) Ako je delo iz stava 1. (2) Kaznom iz stava 1.

ovog lana nastupila imovinska šteta velikih razmera. ovog lana prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara. . pa time prouzrokuje njihovo ošte enje u ve oj meri. pa usled toga nastupi ošte enje u ve oj meri. (5) Ako je usled dela iz stava 4. Ko prisvoji. (1) Ko ukrade oružje. ošteti ili uništi oružje.143 Nepropisno staranje o poverenom oružju lan 412. ovog lana prelazi iznos od etristopedeset hiljada dinara ili ako je kra a u injena obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih zgrada. ovog lana. založi. uništenje ili nestanak. u inilac e se kazniti nov anom kaznom ili zatvorom do dve godine. kasa. municiju ili eksploziv koji su mu dati na upotrebu i služe potrebama odbrane. otu i. municije. Kra a oružja i dela borbenog sredstva lan 414. (2) Ako vrednost stvari iz stava 1. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do deset godina. (2) Rukovalac skladišta oružja. eksploziv. preda drugom na koriš enje. (3) Ako vrednost stvari iz stava 1. i 2. (3) Ako je usled dela iz stava 2. borbeno sredstvo ili deo borbenog sredstva koji služe potrebama odbrane. zemljotresa ili drugog udesa. ovog lana nastupila posledica iz stava 3. municiju. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. kazni e se zatvorom do jedne godine. kazni e se zatvorom od šest meseci do pet godina. Protivpravno raspolaganje poverenim oružjem lan 413. u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina. (4) Ako je delo iz st. soba. uništenje ili nestanak tih borbenih sredstava. eksploziva i drugih borbenih sredstava koji ne preduzme mere za njihovo obezbe enje ili održavanje. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. poplave. uva ili rukuje poverenim oružjem. ormana ili drugih zatvorenih prostorija ili od strane više lica koja su se udružila za vršenje kra e ili na naro ito opasan ili drzak na in ili od strane lica koje je pri sebi imalo kakvo oružje ili opasno oru e radi napada ili odbrane ili za vreme požara. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. municijom ili eksplozivom koji pripadaju vojnoj jedinici ili vojnoj ustanovi.. (1) Ko nepropisno drži. ovog lana u injeno iz nehata. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. 1.

st. 400. 4. 394. 1. ratnog stanja. st. 404. 411. i 7. 413. (2) Za krivi no delo iz l. ovog lana. Neovlaš en pristup vojnom objektu lan 416. st. 403. 399. ovog lana u injeno iz nehata. st. 410. st. 406. 1. stav 2. 394. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. i 5. st. 2. 410. u smislu stava 4. 4. u inilac e se kazniti zatvorom od dve do deset godina. i 5. 2. kazni e se zatvorom od tri meseca do pet godina. 1. ako je izvršeno . ili na ugrožavanje ustavnog ure enja i bezbednosti Srbije ili SCG. (1) Ko neovlaš eno drugom saopšti. 409. 3. 4. (5) Vojnom tajnom. 408. st. i 4. 1. ratnog stanja. i 4. ne smatraju se podaci ili dokumenti koji su upravljeni na teške povrede osnovnih prava oveka. 397. i 416. st. oružanog sukoba ili vanrednog stanja. i 6. (4) Vojnom tajnom smatraju se podaci koji su zakonom. i 4. st. 411. stav 1. 401. stav 3. i 5. 415. st. Ko neovlaš eno u e u vojni objekat ili pravi skice ili crteže vojnih objekata ili borbenih sredstava ili ih fotografiše ili na drugi na in snima. 2. 400.144 Odavanje vojne tajne lan 415. i 3. ako je izvršeno za vreme neposredne ratne opasnosti. i 5. i 3. ovog zakonika. 2. 408. 1. 414. 1. 6. 414. 401. drugim propisom ili odlukom nadležnog organa donesenim na osnovu zakona proglašeni vojnom tajnom i ije bi odavanje prouzrokovalo ili bi moglo da prouzrokuje štetne posledice za Vojsku Srbije i Crne Gore ili odbranu ili bezbednost zemlje. 407. i 3. 1. Kažnjavanje za krivi na dela koja su izvršena za vreme neposredne ratne opasnosti. 1. stav 1. iako zna da je to zabranjeno. oružanog sukoba i vanrednog stanja lan 417. stav 3. 399. st. 407. 402. stav 2. kao i podaci ili dokumenti koji za cilj imaju prikrivanje u injenog krivi nog dela za koje se po zakonu može izre i zatvor od pet godina ili teža kazna. do 4. st. st.. 2. 3.1. ovog lana u injeno iz koristoljublja ili u pogledu naro ito poverljivih podatka ili radi objavljivanja ili koriš enja podataka u inostranstvu. preda ili na drugi na in u ini dostupnim podatke koji predstavljaju vojnu tajnu ili pribavlja takve podatke u nameri da ih preda nepozvanom licu. (1) Za krivi no delo iz l. ovog zakonika. 2. i 5. 1. st. 412. 5. kazni e se zatvorom do tri godine. 398. (2) Ako je delo iz stava 1. stav 2. do 5. 412. st. i 2. u inilac e se kazniti zatvorom do tri godine. 2. stav 3. i 415. 2. 404. st. (3) Ako je delo iz stava 1.

(5) Ako je delo iz st. 1. raspored i smeštaj mobilisanog ljudstva. (2) Ako su usled dela iz stava 1. ovog lana u injeno iz nehata. neprijatelju. prevoznih i drugih sredstava i stoke ili ne obezbedi snabdevanje mobilisanih ljudi i stoke ili u vezi sa mobilizacijom ne izvrši kakvu drugu dužnost. stav 3. u inilac e se kazniti zatvorom najmanje deset godina. brod ili vazduhoplov ili preda jedinicu neprijatelju bez borbe ili pre nego što su iscprljena sva sredstva za odbranu ili na drugi na in omete ili dovede u opasnost vojne ili odbrambene mere. (1) Vojno ili službeno lice koje pri sprovo enju mobilizacije za vreme neposredne ratne opasnosti. ovog lana. (1) Ko uništi. ne obezbedi prihvat. ovog lana. oružanog sukoba ili vanrednog stanja. ovog lana nastupile teške posledice. u inilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina. ovog zakonika. i 2. kazni e se zatvorom od tri do petnaest godina. u inilac e se kazniti zatvorom do tri godine. oružanog sukoba ili vanrednog stanja. ako je izvršeno za vreme neposredne ratne opasnosti. ratnog stanja. protivno svojoj dužnosti. (3) Ko priprema izvršenje dela iz st.. u ini neupotrebljivim ili omogu i da pre u u ruke neprijatelja odbrambena postrojenja. u inilac e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. stav 4. usled ega su nastupile ili su mogle da nastupe štetne posledice. odbrambeni objekti. 408. 1. ratnog stanja. ovog lana nastupila posledica iz stava 2. (3) Za krivi no delo iz l. i 410. (3) Ako je delo iz stava 1. 407. ratnog stanja. (4) Ako su dela iz stava 1. kazni e se zatvorom od jedne do šest godina. stav 3. u inilac e se kazniti zatvorom najmanje deset godina. ovog lana u nameri da pomogne kazni e se zatvorom od pet do petnaest godina. (4) Ako je usled dela iz stava 3. položaj. ovog lana u injena iz nehata. (2) Ko u ini delo iz stava 1. Podrivanje vojne i odbrambene mo i lan 419. ovog lana imalo za posledicu smrt jednog ili više lica ili je izazvalo opasnost za život ljudi ili je pra eno teškim nasiljima ili .145 za vreme neposredne ratne opasnosti. kazni e se zatvorom od jedne do pet godina. i 2. oružanog sukoba ili vanrednog stanja. naoružanje i druga vojna i odbrambena sredstva. Neispunjavanje dužnosti pri sprovo enju mobilizacije lan 418. u inilac e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

- 146 velikim razaranjima ili je dovelo do ugoržavanja bezbednosti, ekonomske ili vojne snage zemlje, u inilac e se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

Spre avanje borbe protiv neprijatelja
lan 420. (1) Ko za vreme rata ili oružanog sukoba spre ava gra ane SCG ili gra ane njenih saveznika da vode borbu protiv neprijatelja, kazni e se zatvorom od pet do petnaest godina. (2) Ko za vreme rata ili oružanog sukoba propagandom ili na drugi na in odvra a gra ane SCG ili gra ane njenih saveznika da vode borbu protiv neprijatelja, kazni e se zatvorom od jedne do osam godina.

Prelazak i predaja neprijatelju
lan 421. (1) Vojno lice koje za vreme rata ili oružanog sukoba pre e u redove neprijateljske vojske, kazni e se zatvorom najmanje deset godina. (2) Vojno lice koje se za vreme rata ili oružanog sukoba preda neprijatelju pre nego što je iscrpelo sve mogu nosti odbrane, kazni e se zatvorom od dve do deset godina.

Služba u neprijateljskoj vojsci
lan 422. (1) Gra anin SCG koji za vreme rata ili oružanog sukoba služi neprijateljskoj vojsci ili drugim neprijateljskim oružanim formacijama ili u estvuje u ratu ili oružanom sukobu kao borac protiv SCG i njenih saveznika, kazni e se zatvorom od tri do petnaest godina. (2) Ko vrbuje gra ane SCG za službu u neprijateljskoj vojsci ili drugim neprijateljskim oružanim formacijama ili za u estvovanje u ratu ili oružanom sukobu protiv SCG ili njenih saveznika, kazni e se zatvorom od pet do petnaest godina.

Pomaganje neprijatelju
lan 423. (1) Gra anin SCG koji za vreme rata ili oružanog sukoba pomaže neprijatelju u sprovo enju rekvizicije, oduzimanju hrane ili drugih dobara ili u sprovo enju kakvih prinudnih mera prema stanovništvu, kazni e se zatvorom od dve do deset godina.

- 147 (2) Kaznom iz stava 1. ovog lana kazni e se i gra anin SCG koji za vreme rata politi ki ili privredno sara uje sa neprijateljem. (3) Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog lana imalo za posledicu smrt jednog ili više lica ili je izazvalo opasnost za život ljudi ili je pra eno teškim nasiljima ili velikim razaranjima ili je dovelo do ugrožavanja bezbednosti ekonomske ili vojne snage zemlje, u inilac e se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

Neispunjenje i napuštanje dužnosti za vreme borbe
lan 424. (1) Vojno lice koje za vreme borbe ili neposredno pred borbu ne izvrši svoju dužnost pa usled toga nastupe štetne posledice za vojnu jedinicu ili za borbenu situaciju, kazni e se zatvorom od dve do deset godina. (2) Kaznom iz stava 1. ovog lana kazni e se i vojno lice koje za vreme borbe ili neposredno pred borbu samovoljno ili na prevaran na in napusti svoju dužnost. posledice, (3) Ako su usled dela iz st. 1. i 2. ovog lana nastupile teške

u inilac e se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

Napuštanje položaja protivno nare enju
lan 425. (1) Vojni starešina koji protivno nare enju napusti položaj sa jedinicom koja mu je poverena, pre nego što je iscrpio sve mogu nosti odbrane, kazni e se zatvorom od dve do dvanaest godina. (2) Ako su usled dela iz stava 1. ovog lana nastupile teške posledice, u inilac e se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

Napuštanje ošte enog broda i vazduhoplova pre vremena
lan 426. (1) Komandant ratnog broda koji za vreme rata ili oružanog sukoba napusti ošte eni brod pre nego što je izvršio svoju dužnost po propisima o brodskoj službi, kazni e se zatvorom od dve do deset godina. (2) lan posade ratnog broda koji za vreme rata ili oružanog sukoba napusti ošte eni brod pre nego što je komandant broda izdao nare enje za napuštanje ili lan posade vojnog vazduhoplova koji za vreme rata ili oružanog sukoba napusti ošte eni vojni vazduhoplov pre nego što je izvršio svoju dužnost po propisima o letenju i koriš enju vazduhoplova, kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. posledice, (3) Ako su usled dela iz st. 1. i 2. ovog lana nastupile teške

- 148 u inilac e se za delo iz stava 1. kazniti zatvorom najmanje deset godina, a za delo iz stava 2. zatvorom od dve do deset godina.

Slabljenje borbenog morala
lan 427. (1) Ko neposredno pred borbu ili u toku borbe izazivanjem nezadovoljstva me u vojnim licima, širenjem uznemiravaju ih vesti, bežanjem, bacanjem oružja ili municije, izazivanjem ili širenjem straha ili na drugi na in slabi borbeni moral u jedinici ili nanosi štetu borbenoj situaciji, kazni e se zatvorom od dve do dvanaest godina. (2) Vojni starešina koji ne preduzme potrebne mere prema pot injenom ili mla em koji za vreme borbe ili neposredno pred borbu širi strah me u vojnicima ili na drugi na in slabi borbeni moral jedinice ili nanosi štetu borbenoj situaciji, kazni e se zatvorom od jedne do osam godina. posledice, (3) Ako su usled dela iz st. 1. i 2. ovog lana nastupile teške

u inilac e se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

Neizveštavanje vojnih organa
lan 428. (1) Ko za vreme neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, oružanog sukoba ili vanrednog stanja ne izvesti pretpostavljenog, starijeg ili vojnu komandu o doga aju koji o igledno zahteva neodložno preduzimanje vojnih mera, kazni e se zatvorom do tri godine. (2) Ako su usled dela iz stava 1. ovog lana nastupile teške posledice, u inilac e se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

Uslovi za izricanje disciplinske kazne, odnosno mere
lan 429. Za krivi no delo protiv Vojske Srbije i Crne Gore za koje je propisana kazna zatvora do tri godine, umesto krivi ne sankcije može se vojnom licu izre i disciplinska kazna, odnosno mera utvr ena zakonom, ako je delo dobilo naro ito lak vid i ako to zahtevaju interesi službe.

Krivi no delo izvršeno po nare enju pretpostavljenog
lan 430. Ne e se kazniti pot injeni ako u ini krivi no delo po nare enju pretpostavljenog koje se ti e službene dužnosti, osim ako se nare enje odnosilo na izvršenje krivi nog dela za koje se može izre i pet godina zatvora ili teža kazna, a pot injeni je znao da izvršenje nare enja predstavlja krivi no delo.

44/99. l. 23/03. 37/93. br. 80/02. lanu 97. 9/92. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS". lanu 46a Zakona o trgovini ("Službeni list SRJ". lanu 87. lanu 24. br. 24/84. "Službeni list SRJ". 6/89 i 42/89. 43/77. 10/02. lanu 33. Zakona o igrama na sre u ("Službeni glasnik RS". 32/93. br. 23/93. lanu 27. 45/90 i 54/90. 73/03 i 61/05). 84/02. i 107. 51/92. br. broj 39/03) i Krivi ni zakon Republike Srbije ("Službeni glasnik SRS". 41/94. 181. 17/95. lanu 330. 51/87. 44/98 i 39/03). lanu 141. 46/77. Zakona o ste ajnom postupku ("Službeni glasnik RS". 9/92. "Službeni glasnik RS". br. broj 12/95). 179. 57/89. l. Zakona o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana u SRJ ("Službeni list SRJ". 72/03 i 55/04). Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS".149 - GLAVA TRIDESET ŠESTA PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE lan 431. 172. Zakona o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS". 57/03 i 18/04). 39/86. 31/93. 12/98. Zakona o javnom redu i miru ("Službeni glasnik RS". 74/99 i 73/00). "Službeni glasnik RS". 38/90. 80/02. 50/93. br. br. 21/90. (1) Danom stupanja na snagu ovog zakonika prestaju da važe Osnovni krivi ni zakon ("Službeni list SFRJ". 11/02. lanu 12. 48/94. 74/87. 70/03. broj 29/96). 5/92. lanu 92. lanu 1052. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS". br. br. br. 34/84. broj 53/01). 20/79. 53/93. 53/93. i 174. 47/94. 37/84. Zakona o spre avanju pranja novca ("Službeni list SRJ". 75/91. broj 46/96).. broj 84/04). 44/76. 26/77. Zakona o izboru narodnih poslanika (" Službeni glasnik RS" . broj 44/95). 35/92. 16/93. 26/91. Antimonopolskog zakona ("Službeni list SRJ". br. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS". 28/77. lanu 45. 49/92. Zakona o rudarstvu ("Službeni glasnik RS". broj 84/04). 3/90. 24/94 i 61/01. 39/03 i 67/03). 67/93 i 48/94). 16/90. 67/93. i 182. (2) Danom stupanja na snagu ovog zakonika prestaju da važe krivi nopravne odredbe sadržane u: l. 105. Zakona o zaštiti od jonizuju ih zra enja ("Službeni list SRJ". 67/93. 55/04 i 61/05). 44/98. Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ("Službeni list SRJ". lanu 3. broj 84/04). 29/96 i 37/02). br. 41/93. . 35/00.

70/04 i 61/05). lanu 221.. Ovaj zakonik stupa na snagu 1. 55/04. 55/04 i 45/05). januara 2006. br. 57/03. br. broj 65/02 i "Službeni glasnik RS". . Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme ("Službeni list SRJ". broj 41/96). Zakona o osiguranju ("Službeni glasnik RS". lan 432. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni list SRJ". lanu 31.150 lanu 244. godine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->