Cuprins Introducere I.Compartimentu creativ II.Compartimentul proiecto-compoziţional II.1.Alegerea modelului de bază şi descrierea tehnică. II.1.1.

Particularităţi constructive a feţelor de încălţăminte.Metode de îmbinare. II.1.2.Particularităţi de prelucrare a marginilor vizibile pentru detaliile flexibile. II.1.3.caracteristica sistemului de confecţii. II.2.Proiectarea ansamblului superior,modelul de bază. II.2.1.Metoda de proiectare şi obţinere a copiei medii. II.2.2.Particularităţi constructive.Proiectarea detaliilor feţei de încălţăminte pe subansambluri. II.2.2.1.Proiectarea detaliilor exterioare. II.2.2.2.Proiectarea detaliilor interioare. II.2.2.3.Detalierea reperelor exterioare. II.2.2.4.Proiectarea detaliilor intermediare II.3.Proiectarea ansamblului inferior ,model de bază. II.3.1.Proiectarea detaliilor exterioare. II.3.2.Proiectarea detaliilor interioare. II.3.3.Proiectarea detaliilor intermediare. II.4.Gradarea detaliilor. III.Determinarea suprafeţelor detaliilor din piele. IV.Concluzii. V.Referinţe bibliografice. de a proteja talpa piciorului,evident şi a însăşi piciorului de factori mediului înconjurător.Încălţămintea uşurează procesul de deplasare a omului şi formează condiţii pentru muncă,odihnă,sport,etc.Cu dezvoltarea industriei uşoare se lărgeşte sortimentul şi se măreşte

Calitatea încălţămintei depinde de gradul.Toţi factorii daţi se determină. Pentru elaborarea construcţiei noi de încălţăminte este necesară cunoaşterea anatomiei .Constructorii-modelieri au sarcina de a proiecta reperele încălţămintei în aşa mod ca să asigure produsului finit o calitate înaltă şi comoditate la purtare.calitatea încălţămintei.şi se finisează cu producerea şi realizarea noului sortiment.cît ea este de comodă .etaliilor formate etc.rezistentă şi frumoasă.igienică.în primul rînd.formei calapoadelor.tocurilor. Elaborarea noilor modele de încălţăminte ce începe cu alegerea materialelor pentru faţa şi partea inferioară.Rezolvarea acestei sarcini este strîns legată de perfecţionarea proceselor de proiectare şi modelare a încălţămintei pe baza utilizării relizărilor ştiinţei şi tehnicii în domeniul extragerii noilor materiale pentru încălţăminte şi sistemelor de proiectare şi modelare automată a calapoadelor şi încălţămintei.prin construcţia încălţămintei.în corespundere cu creşterea cerinţelor consumatorilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful