You are on page 1of 16

Somedi 2.

0 | Sosiaalinen media ja ikäihmiset -hanke

Sosiaalinen media ja
ikäihmisten oppiminen
VVOP2010 | 8.12.2010 klo 14:40
Teemaseminaari A4 | Some aikuisten oppimisessa

Juhana Mykrä, IT-suunnittelija


Marjatta Hirvijärvi-Saari, kirjastonhoitaja
Vertaisohjaajat & hankekumppanit
Somedi Sosiaalinen media ja ikäihmiset
Blogi http://somedi.blogspot.com
etunimi.sukunimi@hel.fi
Ilmari Turbo

Juhana Mykrä
IT-suunnittelija
juhana.mykra@gmail.com

Marjatta Hirvijärvi-Saari
Kirjastonhoitaja
Midsummer Moomintoog

Hallinto- ja kehittämisosasto .
Helsingin suomenk. työväenopisto
Tilastoja 2009 | http://www.hel.fi/tyovaenopisto

 100 000 opetustuntia


 4 500 kurssia
 200 luentoa/tapahtumaa
 70 000 osallistujaa, 30 000 opiskelijaa
 Yli 65-vuotiaita kurssilaisia 23 %
 55–64-vuotiaita kurssilaisia 20 %
 Tietotekniikkakursseilla 43 %
osallistujista yli 55-vuotiaita

Hallinto- ja kehittämisosasto .
Tietoyhteiskuntahankkeet 1997 – 2010
Helsingin työväenopisto | http://www.hel.fi/tyovaenopisto

• Työväenopisto tietoyhteiskuntaan
-hanke 1997 – 2000 (OPM:n osarahoitus)
• Hiiren kesytyksestä verkkojen kokemiseen
-jatkohanke 2005 – 2007 (OPH:n osarahoitus)
• Kirjallisuus ja luova kirjoittaminen
-hanke 2008 – 2009 (OPH:n osarahoitus)
• Somedi – Sosiaalinen media ja ikäihmiset
-hanke 2008 – 2009 (OPH:n osarahoitus)
• Somedi 2.0 – Sosiaalinen media ja ikäihmiset
-jatkohanke 2009 – 2010 (OPH:n osarahoitus)

Hallinto- ja kehittämisosasto .
Helsingin työväenopiston tukipalvelut
Avoimia palveluja (itse)opiskelijoille ja henkilöstölle

• Aino – Avoin oppimiskeskus • Verkko-opiskelu


• Mikrotuvat IT-luokissa – Fronter-verkkoympäristö
• Työväenopiston kirjasto – Sosiaalimediat
 Blogit
• Ohjattu harjoittelu IT-luokissa  Facebook
• Kannettavan tietokoneen ensiapu  Skype
 Second Life
• Tiedonhaun ohjaus
• Tietoiskut & yleisluennot
• Avoin aula
• Avoin digikielistudio
• Video- ja dokumenttiryhmä
• Vertaisohjaus
.
Somedi – Sosiaalinen media ja ikäihmiset | http://somedi.blogspot.com

Tavoitteita / Selvityskohteita Yhteistyökumpp. 2008-10


• Avataan sosiaalista mediaa erit. ikäihmisille • Opetushallitus (osarahoitus)
• Miten sosiaalisen median palvelut ja välineet • Helsingin yliopiston Koulutus-
tukevat & parantavat ikäihmisten elämänlaatua ja kehittämiskeskus Palmenia
• Tutkitaan yhteisöllisiä toimintatapoja • HY:n Opetusteknologiakeskus
oppimisessa ja verkostokumppanien kesken • Kaukametsän opisto (Kainuu, Kajaani)
sosiaalimedian välineitä käyttäen
• Sastamalan opisto (Pirkanmaa)
• Toteutetaan opetusta, johon osallistujia
on etäyhteydellä muista opistoista • Vantaan aikuisopisto (Uusimaa)
• Vuokrataan Second Life -alue, rakennetaan • Sofia-opisto (Costa del Sol, Fuengirola)
sinne avoin oppimisympäristö, jonka käyttöä
pilotoidaan verkostokumppaneiden kesken Etäluennot, kurssit, tuki, …
• Kannustetaan vapaan sivistystyön toimijoita • Yleisluentosarjat etäyhteydellä
käyttökokeiluihin, tarjotaan siihen tukea,
jaetaan kokemuksia • Näyttely- & konserttitoiminta
• Viritetään vertaisohjaustoimintaa • Pilottikurssit ikäihmisille & vertaisohj.
verkostokumppanien toiminta-alueella • Oppimisen tukipalvelut, virtuaalituutori

Hallinto- ja kehittämisosasto .
Somedi 2.0 – Sosiaalinen media ja ikäihmiset | http://somedi.blogspot.com

Paviljonki: Paviljonki: Aula


Terassi & Kellarigalleria

Puutarha Taivastaso: Taikametsä


Hallinto- ja kehittämisosasto .
Somedi 2.0 – Sosiaalinen media ja ikäihmiset | http://somedi.blogspot.com

Somedi-tapahtumia SL:ssa
http://tinyurl.com/somedi-slurl
Näyttelyt & Konsertit & Tuutorointi
Tietoiskut & Hanke-esittelyt
• Tietoiskut avoin oppimiskeskus Ainossa
• HY:n Sulautuva opetus -seminaari
• HY:n Lärmiljöpiloten -koulutus, Aleksandria
• KTOL:n Tammiseminaari
• Vantaan sivistystoimen johto & rehtorit
• Helsingin työväenopiston johtok. seminaari
• Opettajainkokoukset, Opistot (Hki, Vantaa, Espoo)
• Sastamalan opiston Mikroseminaari
• Social Media Education for Adults -seminaari
• Helsingin Palvelualojen oppilaitoksen henkilöstö
• YLEn Machinima-seminaari (YLE Areena > Webinaarit) Etäluennot & Luentosarjat
• ActiveICT-hankehenkilöstön kv-seminaari
• Yli 20 eri teemoista alkaen 2008 syksyllä
• Kansalaisfoorumi ry:n koulutustilaisuus
• Turun yliopiston täyd.koul.keskus, kurssi opettajille • Maksuttomia ja avoimia kaikille
• Interaktiiv. tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssi • Välitetty etänä eri foorumeille (SL & ACP)

Hallinto- ja kehittämisosasto .
Somedi-hanke 2008–10 | http://somedi.blogspot.com

Miten hanke on vaikuttanut? 1


• Tietoisuus sosiaalimediailmiöstä lisääntynyt
• ikäihmiset, henkilöstö, verkostokumppanit, sidosryhmät
• luennot, tietoiskut, hanke-esittelyt
• Verkostoituminen & Yhteistyökokeilut & Jakaminen
• oppilaitokset ja yhteisöt, verkostot, alan toimijat
• hyvien käytäntöjen jakaminen, seminaarit, hanke-esittelyt
• vertaisohjaustoiminnan aloittaminen Sastamalassa ja Sofia-opistossa
• sosiaalisen median pilottikurssi Helsingissä, osallistujia etäyhteydellä
Sastamalasta, kokeiltiin erilaisia välineitä etäyhteyteen

Hallinto- ja kehittämisosasto .
Somedi-hanke 2008–10 | http://somedi.blogspot.com

Miten hanke on vaikuttanut? 2


• Vertaisohjaajien suhtautuminen
sosiaalisen median välineisiin
• Skype koettiin kaikkein hyödyllisimmäksi
• Blogit näppäriä ja helppokäyttöisiä vuoro-
vaikutusvälineitä; myös ohjauksen apuna;
Skype
omat blogit harrastuksessa > lintublogi
• Uudet yhteys- & tiedotusvälineet opistoon
• Blogit, Facebook, SL, YouTube, Skype, Wiki

Hallinto- ja kehittämisosasto .
Somedi-hanke 2008–10 | http://somedi.blogspot.com

Miten hanke on vaikuttanut? 3


• Opittu uusia opetuksen & ohjauksen järjestämisen muotoja
• erityisesti etäluentokäytännöt, vertaisohjaustoiminta, virtuaalituutorointi
• Sosiaalimedioita integroivia kursseja suunnitteilla
• Seconda Vita Italiana – Second Life kurssi
• Henkilöstökoulutusta suunnitteilla > opettajat & tuki
• etäluentojen järjestäminen ACP:lla
• Second Life & Blogit
• Runsaasti elämyksiä & hyvää mieltä & kontakteja
Hallinto- ja kehittämisosasto .
Somedi-hanke 2008–10 | http://somedi.blogspot.com

Haasteita & Esteitä


• Tekniset ongelmat
• Tiukka tietoturva eri organisaatioissa, erityisesti Second Lifen suhteen
• Eräs keino kiertää palomuurit on käyttää mokkulaa
• Joissakin kunnissa kielletty Flash > ei voi käyttää ACP:ta tai YouTubea
• Erilaiset käytänteet & termit (mm. vertaisohjaaja, vertaistuutori, ATK-tuutori)
• Opittujen käytäntöjen dokumentointi, jakaminen & jalkauttaminen
• Muutosvastarinta & Uuden oppimis- ja yhteistyökulttuurin sisäänajaminen
• Miten saadaan jaettua tietoa ja taitoa
• Hankkeen jälkeinen resursointi > toimintojen jatkumo
Hallinto- ja kehittämisosasto .
Somedi-hanke 2008–10 | http://somedi.blogspot.com

Lisätietoja
• Somedi-hankkeen tiedotusblogi | http://somedi.blogspot.com
• Presentaatioaineistot: luennot, tietoiskut, hanke-esittelyt
PDF-, Flash- ja ACP-tallenteina
• Tiedottaminen & dokumentointi | RSS-syötteet Avoinvirta.fi -sivustolle
• Second Life -toimintojen YouTube-esittelyvideot | somedihanke
• Facebook-ryhmä | Somedi – Sosiaalinen media ja ikäihmiset
• Second Life group | Helsingin tyovaenopisto – Somedi 2.0
• Virtuaalituutori pe klo 11-13 | http://tinyurl.com/somedi-slurl
Hallinto- ja kehittämisosasto .
Somedi-hanke 2008–10 | http://somedi.blogspot.com

Hankkeessa käytettyjä työkaluja


• Tiedottaminen: Blogit, Google Kalenteri, Facebook

• Jakaminen: YouTube, Scribd.com, GoogleDocs > upotus blogiin

• Yhteydenpito: Skype, Mikogo, Gmail, Second Life

• Yhteistoiminta: ACP, Second Life, Etherpad, Wetpaint-wiki

Hallinto- ja kehittämisosasto .
Somedi 2.0 – Sosiaalinen media ja ikäihmiset | http://somedi.blogspot.com
Somedi-ryhmä Facebookissa
http://facebook.com >
Somedi - Sosiaalinen media ja ikäihmiset