SCOALA CU CLS.

I-VIII,”IOSIF SARBU’,SIBOT
Nr______________/__________________
CATRE,
__________________________________________
MUSTRARE SCRISA
Prin prezenta va facem cunoscut ca fiul/fiica d-voastra__________________________
______________________________ elev(a) in clasa _________________ a incalcat in
repetate randuri prevederile Regulamentului Scolar dupa cum urmeaza:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Mentionam ca au fost aplicate pana in prezent urmatoarele sanctiuni:
-

Observatia si mustrarea individuala
Mustrarea in fata Consiliului Profesoral
Mustrarea scrisa
In cazul repetarii abaterilor masura impusa de Regulamentul Scolar care urmeaza este:
-

Eliminarea din scoala pe o perioada de 3-5 zile
Eliminarea din scoala

Conform Regulamentului Scolar aceasta sanctiune va fi insotita de scaderea notei la
purtare la 6.

DIRECTOR,
PROF.COCONU GABRIELA

DIRIGINTE,
Am luat la cunostinta,
Parinte,