Tafsiran Penyata Kewangan

1. Bermaksud menganalisa Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. 2. Bertujuan untuk mengukur prestasi dan kedudukan kewangan perniagaan antara tempoh perakaunan atau antara perniagaan yang sama jenis. 3. Dapat merancang dan mengawal aktiviti yang dijalankan. 4. Pihak pengurusan dapat mengetahui; a. Kadar keuntungan atas jualan. b. Kadar pulangan atas modal yang etlah dilaburkan. c. Kedudukan aset berbanding liabiliti yang perlu dilangsaikan. d. Kecekapan pengurusan dalam mengendalikan perniagaan. 5. Pihak pemiutang / pemberi pinjaman dapat ; a. Mengetahui kemampuan perniagaan menjelaskan hutang atau pinjamannya. b. Membantu membuat keputusan untuk memberi kredit atau pinjaman. 6. Pihak pelabur / bakal pelabur dapat ; a. Membuat keputusan melabur. b. Menambah pelaburan atau menjual pelaburan. c. Mengetahui kedudukan sesebuah perniagaan sama ada kukuh atau sebaliknya. d. Mengetahui kadar pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan. ANALISIS NISBAH Ø Proses mengira dan mentafsir nisbah-nisbah yang telah dikenal pasti untuk mendapatkan petunjuk berkenaan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan. Ø Menilai kaitan antara satu angka perakaunan dengan satu angka perakaunan yang lain. 1. Nisbah Untung Menunjukkan kadar untung /pulangan yang diperoleh. a. Peratus Untung Kasar atas Kos Jualan (Tokokan) - Mengira peratus penambahan kepada kos jualan dalam menentukan harga jualan. - Dinyatakan dalam bentuk peratus.

Margin Untung Kasar = (Untung Kasar / Jualan ) x 100 c.Membandingkan aset semasa dengan liabiliti semasa. a. . .Mengukur kadar pulangan atas setiap ringgit modal yang dilaburkan. .Tokokan = (Untung Kasar / Kos Jualan ) x 100 b. nilai yang tinggi lebih bagus (perniagaan berupaya menguruskan modal dengan lebih cekap). . Pulangan atas Modal (Pulangan atas Pelaburan) . .Dinyatakan dalam bentuk peratus. . ..Peratus untung bersih kepada jualan bersih. nilai yang tinggi lebih bagus . Peratus Untung Bersih atas Jualan (Margin Untung Bersih) .Dinyatakan dalam bentuk peratus.Peratus untung kasar kepada jualan bersih. Nisbah Kecairan Mengukur kemampuan perniagaan dalam membiayai tuntutan hutang jangka pendek dan menyediakan tunai apabila diperlukan.Mengukur pulangan pada pelaburan modal untuk satu tempoh tertentu. Nisbah Semasa . .Dinyatakan dalam bentuk peratus.Mengukur keuntungan keseluruhan perniagaan.Mengukur untung kasar yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan. . .Mengukur untung bersih yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan. nilai yang tinggi lebih bagus. Peratus Untung Kasar atas Jualan (Margin Untung Kasar) .Margin Untung Bersih = ( Untung Bersih / Jualan ) x 100 d. .Mengukur keuntungan daripada jualan barang sebelum mengambil kira lain-lain belanja.Pulangan atas Modal = ( Untung Bersih / Modal awal ) x 100 2.

.Dinyatakan dalam bentuk pecahan atau nisbah.Stok Purata = (Stok Awal + Stok Akhir) / 2 . .Kiraan kali.Mengukur kecekapan pihak pengurusan mengendalikan stok iaitu berapa kali stok digantikan setelah habis dijual dalam sesuatu tempoh. bulan dan hari.Jika stok awal tiada. nilai yang tinggi lebih bagus (apabila pusing ganti stok tinggi. tempoh simpanan stok berkurang dan sebaliknya). Kadar Pusing Ganti Stok . lebih dari 1 bagus (bermakna pemiutang bagi menilai kemampuan bayar balik hutang sesebuah perniagaan).Mengukur kemampuan firma menjelaskan hutang jangka pendek (liabiiti semasa) .Kadar Pusing Ganti Stok = Kos Jualan / Stok Purata (bilangan kali) . . . a. maka stok akhir menjadi stok purata.Nisbah Semasa = Aset Semasa / Liabiliti Semasa 3.. Nisbah Kecekapan Menunjukkan kecekapan pihak pengurusan dari segi pengurusan stok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful