P. 1
Anastasimatar

Anastasimatar

|Views: 315|Likes:
Published by kristinaki

More info:

Published by: kristinaki on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2015

pdf

text

original

SFINTEI MONASTIRI NEAMTU

TIPARIT IN ZlLELE ARHIPASTORlEI ], P. Sa s. D. D. Dr. N leo DIM PATRIARH AL ROMAN lEI

PRELUCRARE DupA DIMITRIE SUCEVEANU ~I ALTI AUTORI RENUMITI DIN TRECUT,

DE

PROTOSINGHELUL VICTOR OJOG

ABSOf.,VENT AL ACADEMIEl DE MUZlCA, RELIG10ASA DIN BUCURE~TI

APROBAT DE SFANTA PATRIARHIE, CU Nr. 286. DIN 21 FEBRUARIE 1942~

ED1TURA ~I TIPARUL SFINTEI MONAST!Rl NEAMTU 194 3

TROPAR GLASUL At IV-LEA

lniltatu .. Te-al intru slavi Hristoase Dumnezeul DOltro, Bucurie ficand ucenicilor, co figiduinta SfiDtului Dub, Incredintindu-se el prin binecuvintare,

Ci Tu e,ti Finl lui Dumneseu, Izblvitorul lumei •.•

, -

Inceputul ell. Dumnezeu eel sfant,

at glasului Intciiu

Glas I

~ --,

li PA T

a

u

• v

ZI ... rna

~ ~''' .... ~ -

'I""...__ .... ,"""'--.... ...... _ .... , """-.... n 'II~ ....

(1_ ~

a

"

P ""_ad1

Ti -

~ -c-- r-> ,.

~ • ......_-....~..._.. n "- .. --. ""'- .....

. t1

Doam ne stri

\_ tC'&

~~

ne stri ga t-am ci tre

'C"""

~\ .. ..-,' \

~ ~ "-:;; ~." 4.

--=-. --'"). c------:.

oam

ne

u

..

Zl

Doam •

-

ne

'W

ma -

...

'III

..

-

-

..... .e

ga t .. am ca tr.e Ti

...

la

a

ne a

u -

...

te

gla - suI ..

me

v

ru- - ga

...a \i~~' ~

'n

- - - De

• •

CIU - nel

,,,"

ft........J; __

strig ca \. -:0: I

Doam-

" ....... ,
r ~
.... tre .-
c- ' _..
-:. .... ,_

~
- .. ne a

u

2

ANASTA~UMATARUL

PA '.

. ..... , .. ~

n. ._ t -...... ._ ""I.._ ....

4.. La. .....

l{ ~,,...- A.

ca ta - rna la

iIIjII ,.

ga c~u - nea mea

di

..

In

-

I ..

rl

01\
- In ..... - - na
_.
~
"
-..--..- ....... ~
..
.. lor
- - nl
."C"'""
, ....
...
, ....
u ..... ... ~ \'¥I~"~ 'C"""
r ~
...
.{\
'lit
sea .... - '" ra a
, lIIr"'" ,..~~
n
~ "it 't
... - - ne •

Zl

-

It

J!.. .,.._--.._1IIIl.. JII -...,...._ ....

..... ~ .......

cil. Ii u §i de in

~-r"'''' ~ ~ ~ ",...._-...~~-..... -.'" ::. -" -- ~ .... '"'--,4.!l.....»....... II

---. 1* ..... &£ '1

gra di re im pre ju ... rul bu ze lor me Je

...

ne Doam- ne

gu rii me le

Pu

.,

pa za

~ ....

" " \, ...... 't:_" -,..u t

..._ ..... .., I. -.. __ ~-.....""+ - ....... ,.. __ --.. +- --..&. ... .." ~~--.. . .,.. -:... --..... ..... -....

,~ ~

- ni ma mea ('I). spre cu

Sa

I

• te de
vln - - -
....
~ ~ -.. -a.
....
._ ... ...
It Ie Ie din
n ce nu a bati

VI

~

.~ -. ~ -. ~-."-. ..... _ ........ _ .... ~ ---....._ 7 .. ~

~"! ... ~

cle §ug C'!J.. ca sa ti gi du esc ra spun su

u

pa ca te

-c-- It;-'"
...... .... " ... •
.. h.. -, ....,. • 4, -:tIP --., "'""II -..~ ~ -.~ ....... " ..It
~ ~
Cu ... " cei -ce lu W' fa v de Ie ge ell)..
oa me nil crea - za - ra •
t; ---~ -# -- ~~ ";, \~' ..... \ --.. -... -~ n

"- l[
" v .. ... ti Ie ,ii lor
§l nu rna VOl In so .. cu a
. ~ C"""

" ....,II

~ -. "'-..-..."",---... -. -- .,..~ ...... ..,._-..." ... -- ........... ~ ,.t;

m u stra eI}..,

Cer ta

ma va drep - tol cu mi w IS. §i -

"-

ma va

.....

" ..Jt "

...... tt ...... -~- ..... -. ~.~ .. .,.. __ ~ __....::::. n

~ . It

lui sa - nu un gi ca pul meu

,_~...___". -.. --... p

~ ..... 4

iar un tul de lemn aI pi ci

to

su

-,

CilASUL lNT AIU

"'011 •

ga C1U nea mea

po

tri - va

v ..

casi

...

1m

A.

In

ste

e

ru

~

tra ju

vre

rii lor

r- -----

c·1. .. sdro hi

-

de

...

ca

de

ill

pia

- se vor

-

\~-.-~ n '1 to rii lor

A

zi .. vor gra iu ri Ie me le ca .. s'au in

dul ../

u

\ .., -.f# ---.... .... -...~~~ ,;. ~ ~ --.. ~ q

........ ~

braz ... dii· ce se ta e din pa mant!r

se

• •

rt SI

-..._-...,._ ... - ... _ ... - ...

---... ,--.!ill ,... -.

ca

o

~

~ ~"-, r·

l~ ----. ~~ ........ ...._~ .. '"' , ..,. ~ \ It, ~ n

.. , - • ""> • It

eo'h I I "II d

pesc oa - - - se e or spre .. la ..

~

--.. ......_-...~ ........ ~ ..... ..,,- ...... ~ ~~

":" ~ 'IlL'"

chii mei ~I).. spre

.. ."

C"""

Caci ca tre

Ti - ne Doam ne Doam ne 0

r ~

.. ~ It' ......... - ... _,-..""'--.... ..... ~ __ __ ~ Jl

c~iill ~ " .. ~ fI I - '[

sa nu tal su - e tu meu

ne am na dij du

it

.... ...

~-.....'" . " -.... .... " - ... -..

Pi ze

ste rna de

. ..

cur .. sa ca re rm-au pus rrn e

":. ~-;a~~ ~

le Ie ce lor

7P ...... aGi

de smin te

.

fa ra de Ie

ge

ce

~

Ci

....

ca

to

••

.. !}11

'"

- sa pa

.....

- vor In mre-

de

sebi sunt eu

v !l-

na ce VOl

.;to

pa

tre ce

o

Cu gla sui meu ca tre Dom

ill III ~

('l. cu gla

- nul am

stri gat

-. ~ --. ...._-._ .......... _, ..... _, -. 4t' ~ Jl

.....__ r tt

ire Dom nul m'am ru gat

sul meu ..

w

ca

A.NASf AstMA l' AR.UL

,- .... _ ........ ~

Vir sa

na

in tea Lui - - ru .- ga

_ ..

ciu nea mea C"~"

..

·'VOI

.....

In

r

~ .... ~ "'~ ~ ""_~Irr." ..... - ....

.._ p

~, ....., ......_-....~---..... Jl

tt

ne ca zul meu in

na

in tea lui voi spu ne

t: .... ~:;. ..J

... ....._ ......... - .... -. ". ",# --....._."""--.... .... ..., - .... L,_~-......- .... ~.. --.. '1'

(J j.,

hul meu

ai ell no

,

Tu

Cand lip sea _.. din - tru

du

..

ml

ne

'-, ~

-, -.,_ -.. '*" ..... Jl

(1

--~

v

ca

ri Ie me

Ie

U'

ra ..

scut

'- ...;-
~ " ..
--.~ ~ ... ........ -. ~ "." £za: .... ~:T _ ....

In lea sta ...
ca a cea - In ca - re am
or- ~
-- ~ ~ ,~,._ a.... * ........ Jl
~ (1
, y ..
s au cur sa ml - - e urn blat r J~ a scun

, .. ~ .__ ..., r

('ll - ~l

.,

.._ .... F_ .... ~

h. ...

...-

Lu

"""""d27

t-am sea - rna dea dreap - ta -

to

~I

prl

vit

a

am

..

'" _,

..... - ....... , -. --~ J. ~-." .-.,. -. -." .. #...... n

........ Ill"\. q_

adi ' \.l.. ~

• v v v

no e ra CI ne sa rna cu noa sea

./\, '=:: .... -., ""'--.... .... ...._ .......... -...,

...

......__ p

ri t-au fu ga de

c·l~

Pe

la mi ne

e

ste eel ce

III

§l

nu

~

......_ -." --.. -, Jl

(1 ca - u tii su M fIe tul meu

-r- ........ &p

Stri ga

..

na dej - dea

,.", ~\ ~ aLL.. ....,. ~ ~

, )r
18 • te
a min ... spre ru
'-, ~
.., ...., ~~ , Jl

.. foar it
rlt te ...",.

~ 4IJo l~ ~

.\\

"WI ,

nea .mea ca m am sme

yo •

ga CIU

GLASUL INTAIU

t: It

.,.. ~~- ..... ~ -. _.

de cei

~ -..fif "~"""-"':;.""'-- -a.. ..... t &.,

If"

...... ---. "

Jl . tl

'"

ca ~au

Iz

hi ve

.....

rna

..

pn

ce ..

go nesc

~""'-"a", " ~

~ ... -- 1 r ... ~ -..~ ---... 4t._ -# __ -.. -- 1 ~~ ........ n

~ tt

ta rit .. mai mult de cat mi ne

""-

In

su fIe tul meu ca

........ , . ""'-~ -. -.I€ ,.

Scoa te din tem ni Ii

_. ...JI

...._-..,._ ... - .... -- ~ .... ...._~

.... ~ ~ '"

...,

sa se

""

mar

...:- .. ..._II.

w L;.. -... .... _.., Jl

({

~ Tau

tu

IW

seas ca nu

lui

-

me

- .....

-

-

-A .. 14. .......

.._~ --..... n ~ ". -..,._,

tl

..,., • II

ra pri 1 rnes

,_" .... "

.._ --,._-.." ...... "vq~_.", ~ ~ .....___ ~

- _.... ...~ -- .... : ~ ~ ... "

~ 0'

ce - - le de - sea

Ru

ne Ie noas tre

v

ga

..

CIU

~te ..

-..:U.

-~ ,.

Doam ..

di no

loll

ua

-

er

te

ta III .. re- pi- ca te -

lor

..

lu

a ra tat

VI , -

,ill.

me In ...

...

In

..

-

-

'""""

,...._--... --. "; • n

.. ~. (1

- rea

..

e - .....

Pre mi De rna a ~teap ti drep tii

.... --. .... , " -.c-' __...

~ ± ...... -.~ .... -... ---:, ;: .... to. --. ... ." " n

__, ....,. (1

ti -... mi -

"V ill... V

pa na ce-rm vel ras

pIa

-

-

e

.. ." .-.. ..... --..4.,~ ........ ~~

'C""

In con ju

'£"""

\ -.c- "

... ".,,__ .... ,.,-- d

c:. ~

'C""

" \ "

-., -- ':. -." ~~'" '- .._ ..

,ff

de lor Si - 0 -

.. nul

raa

-

.. ~

_.." ..

n (t

ell

prlD -

deti

• •

- Dan-

... suI

~i dati

pre ...

...

, ....

... £L.. -. ~ ~~-iL.. E- ...... ,,_~

...,.

ca

va in tran sul Ce

lui ce au in -

iat din

VI -

A

ste Dum ne ze > • uI

ce . sta

....

no

_. • - stru

e

s

6

ANASTASIMA T ARUL

- ..... -- ...... ""-~~ -. I .......,

re ne-au man tu it pre.. noi

-,~~ ... ~" .. \--.,"- --." ...... -...

., ..

Ie

de

fi ra de

- -

Ie ..

-

- stre

noa at

-

- ..

..

.. ....... .._ --..--. .... ._-

Din tru a dan curi am stri gat ca tre Tine ne Doam ne

Doam ne

Jl ~t

- • gla~

sui

..

UZI

a

- • meu

- .

"

...., ~ -t._ .. --.... • -. ,..

II('"""" ..__.r

Ve niti po poa

-c;--

-,.. 'l1li:"" ~ ....

~ I ..., -.~--... ___

r

~ ..., ~ ...... - ...... ..,_~ ~ ....._--.,.

...... ...

sa ne In

Ii ..

.. dam

v

re sa

...

u

~

m .. 1l

'I

~

~--..., ~ -- "--_ .,. .., --. -~

---.- ~

sIB. vind In vi e rea .. Lui cea

.. ...

<:» •

chi nam - lui

Hri

lit stos

.......... ...

..... Jt '-"II1II- ... + ..... + - .... h. .... -....-...rJi ....... ....... __ --..

t, ..._ di p7

.. morti ci A ce sta e ste Dum

· 'o.:~

-~ tt.. ....-,

stru ,\' C: re

din

ne

ze -

...

-

...

............ ,..._ r 4to ~ ~

d ...-

ul - no .. - -

,,~-.. J

...

le de

Ii

...

In

V"

CIU~ nea vra] rna

lui

-

- mea

~

-c 'f'" ..

T ..., - .__

-.

,

.. ....

. ....._ ..... .,

Sa:.. ..

..

._

4

chi Je

Ta

Ie

Iu and a

..

min te

u

re

spre

gla sui ru

.", 'III ill

ga CIU nei -

-

- Ie

me -

v

ca

if"

n .... ...._._... ~...., .., ~ ,-,..

(1. "'__aCi r ........ ad r

tram hi tali te me Ii i

,~ ~.. ~" ~ ,,~

'1. ._. ...._ L &&... - ... ~.. --.. ...... ,. .. "", ....... -,,~ ....... Jl

~ r (l

,. ......-e ~

stri gati - mUD ti lor ve se - Ii

~

- "' _ ... ,

~ _ ......... _, .._~.... J' ~ ....... ~ ~ "L ..... _ ... ,,__

4 L. -... .,.. IIIIIIt" --.. -. ..... -. ..... ~ -..-.

........ cP . +t.\ .............

ia ta E ma nu il 'pa ca te Ie noa stre pre cru· ce - Ie-au -

Ve

· ti va - ce ..

- run

se

=: ~ "~ 0 .. -:..\ ...,~ \ t_ --...

......... ?' '- .

Ie pi - man.. tu .. lui-

e

l

,

GLASUL -INTAIU

~

~ , ~ \, ~

." ..." -....... ............ _ .... -.. J1 ~-..._ .... ._ _,;. -ft:_ .... -.... __ ""--.... '-- ... " ....:. --a, 1" _ ... -, -. ""'--...

't ~ - a{\ """'dP

pi ro - nit §i eel ce di vi ia - - ti moar - tea au

~:i. . ...-- __ 't, ~ ~ \ -r.~

._ s.. __ -'~ ........ ~-........ ~. """-~ ...... - -, ~..... ....._ - .... ~ ..... ""---..*! --..... 1"

~ Ct.,. A d&P "~du ... I ~\ \

M - rit pre am in vi In - -

-r lit ~

..... ~ ....... _ ........ ~" .. _ .... ~ __ \ -... ~"""L - ............ ~ .. h. """":IJr'-- r 6,. --.. ~ ...... n

au:. .. (1.

tor.. de > ... oa - - .. .." .meni

o .... - rno

ca

,..

un 10 hi

E .. ..

T -- &. ..__ -..._'-v

De te

ta -Ia

fa

'"

ra

de legi Doam ne Doam ne

..

vel

UI

..

CI

fe

ste

..

mI

10 sti-

la Ti ne e

..

n

""

ca

ne va su

\_'#1_ r'" --.~')II

Vi - -

....

- rea

-c- ... ~

"" ... " .,'

.._ ---.. - .... - ..... .,.. ~ ...... ...- 1t.4! ............ -."- .... - ... __ -. -.. ", -a. --"":. ~~..,

____ p -..~r

Pre Ce la ce Cll tru pul de vo e pen tru noi S' au - ris. tig

,.,~ \ "r I" ~ ~

.... -- -..... II -.,,_ -.. ., .. , ,. ~ € "" ,. ~ '- _. -.. - .... _ .... -..

tl r ~ ., Ctlyt

au pi ti mit §i S'au in ... ...... gro - - pat ~i au in

~ "'" c- _ ...

'-' """=""" ~ ~ " ..... 't:_-

...._~ ....... _ ..... -.. ... 1"'- .. 1; It: ... -.... .... -....~ 4 -.--.t# --........._~....._ .. n

.{\ r tl

- din - morti sa-L Ii u dim - _. gri .. -". .. ind

nit

...

VI

iat

~ ~ ~~

~. -..... ~ ,.: . --.,.. -..,' ;:" ....

ste in tru dreap ta - ere - din - ta

c-

" \. t:_ .... -..~ .. ~

1· ..,"', h. --. -. ~~ .. ~t\ --- p

hi se ri ca Ta- -

'- .

re

t..-'

--.. " (f

Hri- stoa-

..

,I

....

im

- se

ca un bun

Iu ..... -

-

- tor

hi

de

...

,.

..

men) -

oa - -

-

..

Pen tru nu me le Tau Te-am rib dat Doam ne a ,tep ta

t-au su

fIe tul meu $pre eu vin tul Tiu

t-au su

na dij du

oil

1

4} --... ~ T'" ..,.." \ _~ .,.._ -r -...,"t;, ~ Jl

~ ~ ~t

,fie tu1 meu spre ... Dom- • - nul

..

4

ANASTASIMATA·ROL

..

-c-

"III"" ,....

.... ~ -111(:'-- ......_ .._. --...tf/F ............ -."

........ ~_,..

Stind in na in tea mor man -

'IIi["'" "

Jt tt

lui

- Tau

lui pri

..

I

tu

ce

'C"""

..... -... ,~ \..... ....... -iIIbi...... r ..... 'Ur._.... ...~

'" &&a.. ...... -.. --.. ~ .., " """0-" ~

p ~

...........

mi tor de vi

...

...:.

ne vred ni

nOI

.. cit

la ... -

ell

--- e7'-'

du

10

""

van

ta .. re de rna

a

cem rru

sti

.. .

VI rei

rl - re

.. -;_ -. " \..... r ~::-~ ''" \ "'II1II:""

~,..~ ..... _..... J t... ~ ~ -, ". ~ ,,"'" -.. .... _ ... s" --:.._ 1 • -.. -~ , ..... _._._

...jJJ • \ \. .. ~ ~ ..... ~-""7~

Ta - - le Hri stoa se - Dum > - ne ze w ul

"I(""

... ~ ~~ " ...

..__", .., .., at ... ~ -. ~ ...... ..,.- .......... ---...-. ...... _ ....

....JI

Cru cea . si 0 moar - tea

no...

-

Jl 't

Jl t\

at

la ce

Iu

81

tr,I'

ca

- stru

-

ca

IrI

sa

da'W

.. ru

e~ti Iu

de pa ..

y

ra

te

ea -

-

-

" ~-

\..... ~ ,

__ ---..., '"'...._-... ..... ..,-~ ..... ~ .... ._ - _ ....

-- -. -. -.. ~ --..-. -...."

iu bi tor de-

:r t(\

""... .... I

mtl In -,.. VI ~

ca un

- oa-

e - rea

£ ...

T .__

...

._

.. .. 0 111"""""-_ .... ""'I11III_ ..........

__ .......... 7

... ...

din stra ja

di

Din stra

di

ne

tii

ml

..

....- " .... .. ." ... ,,--..,.... \ . ~

T .., liI .... .., I ... ""'_v _ .. ~'" _-.. .... .., .... _ .. -.. .. .- ...... 1· ..._. -....... -..._--.,,+ ££L., .., a.." -~ I

.. ~

if spre - Dom-

sa na daj du

ia sea Is

tii

mt

ra

ne

n It

... -

nul

ride in ce

Cu van tu lui ce

lui

pre

u

..

din pin te

~

'"

• ~.",~*! --....

ne

- -

loll

gra

au - - •

e

...

-

~

noi de

vo ow

Jl tl

tru

Cru cea

§I moar. - tea

...

it

§l

pen

GLASUL INTAIU

o -.c • I,.......

~ ... -.. ~- .......... --.... .... _ .... ~ ,...~ \ ~~..._.....>-.... l' .... ....._-.,.

_., ~\\ ~

in tru sla .. - va sa-L

lu . -

~l au

....

In

VI

at

e - au

da

la

u dam· .. - gra

- ind

ta

..

n "1

-

fie te

to - rul su

va .. Tie

"'-

" -. ~ ...... _, ...... _~.:t.. ..... --. I' ..,_..:-_., ..... --... .... ~

lor -

"

I

tu

e

Jl 't

noa·

..

stre.

-

- -

-

~i Sfan

u lui

Sla

flit

va

-

....

tu

-

\ -. ~# ....... ".~ ........ ~ • Jl

:"3t tl

- - lui - .. Duh

........ .._~-,

-- --.

cii ve ci > lor-

...

a cum §l

. ""-

pu ru > rea §I In ve

'- ~ r ~_J.

-. --. t' -- ... :' &;" ...... "n

=:. '1

• - A - .. min

..-

"" \.... 'C"" "" ->

,.. ,.. ~~ --.. '-,,_ -4,. ...__-.,__. .... "n

if ' q

rea a toa ta - In -

- w-

ste rna

ceo ra ce

..

rl

- mea

e

9

....... ,.. -a

ca re din oa meni au ra sa

rit

-

...

au- - - na

...

pre Ma

n

-

- ra

Jl

q

lor

f"" '4i

a ra-

- ...

de

- dim

~l -

-

.. lor

-

cea sta s'au

ra tat M

v

ca

a

a

-

10

AN A STASI MATARUL

"C""'" ..... "

4: ....
.......

• hi
§l se -
~ "
ttt... -* ~
...

1 -

..- --..~_,

.,.
.....
- - nl ..

§I

1m

J1

<t

r"" ,../

,... "; -. U __ .... " .. ~ .. II:'_ )-I

""'- .... 1l;., .- ---..... u... ... --.. -. E- --... ...... '" • ... 1---' 4IL •

........ ,. t ..... '\ ~

d . " '\.

re te Ie eel - - • din - mi] - loc al vraj

.... ,:.:.. ~ --. (;, - Jl"'~ ~ ~ -::; \ ...... .., ....._~-.... ----:. r

.." --"'7 ~ ~ .' ~

- i ... au - _. stri - M cat pa ce au

~ '--

" \ -or' " ~ ~

... .., --.. -.. --a. "4tt* .......... ." • .. ~ 'f:_ __ n -a, ." _ .... :.,.

9 (l -c-

• - chis deci pre

~

"",-_n ... , \ ~ __ ~ 0:: -. II

([

- Dum ne <II ze

'l1.li

ca -

..

rl -

A cea sta

\ .. ~- ... - ........ - ..

bei -

a ,. dus

.... ...._ .. - ...... ~ ---..... ..... --.. ..... ..'

v

pa

-

au ..... des

....

ra

ti

..

1a ...

...

~--... ....... --... ~.. "'~!IIr- -:. -~ "'-:a. "-

.__.. ("f

ri -ecre-din- ~ - tii

~

~ .... ...__~ ....... "-....-.--., ~ J" --.\ -- -.. \ .,. ~

\.\..__ p "

vern pre Dom .. - - nul eel ~ ce· S"au-

~.., r .. ~ - .. Jl ~ ~ ~ ... \ .. ..,

::p It _ .......... m

din trin - - - sa in draz nea ~ sci -

-c- "C'""

\ r" ..... , \ ~ n

" .... -- -'-" ~~ ..... -e --......,.. ., ;: ~ ~ ~ ~ ....._-. ......... - .... --.

c: ~ ....__ d"--

sea po po rul lui Dum -

A

cea sta a

.... ...
.." ... "- ._

c;:-
A ..... 'W tor
pa ra ... a
~
..J) .. , .... , \
,.. -

na scut -

"C""""

"7 ..... ..' If:....._-.... ....

"," ~., --

-_ .\."'\

., . '-

- dar

in draz

nea -

ne

-

....

...jI
f' * ......

·t\ v A
zeu ca
~ "
~ '"

ca un pu Rugdcianea Lumina Lind.

Prochimenul

~ ~

Glas 1. PA ~i T

'- 't: ..... ~ ..
~ if! --....... .... ~

..... ~
Slau ..... lioii fIoII tit t~/l. ~
Jm pa ra In
--. ..,. ~ n
im bri cat II
De patru on. tru po doa ... hi S'au

Final
e: ~ e: ~
--. -a. -. ,... -~ I .... a... • ....
..
1,
hi S'au im bra eat • • - - In tru po

doa

oil

GLASUL INT AIU

La Stihovni stihirile Invierii

~ r

i{ PA T

Cu pa ti ma Ta Hris toa se din pa ~ timi ne-am Ii be

..

§l. eu

""

In

...

VI

rea Ta din stri ca

rat

ciu ne ne-am iz hi

e

~ \ -. ~ ...... -... ~ -.....-..., ... ......_ ..... ~.- ...... ......_"'~·A

.. ~ ~

vit 01).. Doam - ne rna ri - re li e

£

T ';.

..

._

Dom nul S'au im pa ra tit in tru po doa hi S'au irn bra

"

~ It .. ...._ .... ~ ....... - .... '";,

·t

'-

T

cat

im bra

-

re

..

§l

tu Stan Dom nul

...

In

tru pu

te

ca

...., ~ ~ n '1 S'au in cins

~ ...

a..." --....~~"-111111....:~:... --. -.--"'; ...._ ... __ ....... ...._--.,_

..__ --- ..

Sa

bu cu

fap tu

-

ru ri Ie sa se ve se

re

se .. ~

.....

C'~

ra

ce

lea - sea.

cu mai ni Ie

ba

v

sa

u

ta nea .. mu

Ie

n

ell

ve se

..

'"' if'

- ...... _ ... -....,_. h....._~... .......,_. 4ft ......... ,.__ ...... '--= ..

......

to rul nos tru pre eru

...... _n ... ' ~

ca Hris tos

If

Man

..

I

tu

e

... ~ ~

~~ ~ ... " ~, ..... ,.. -, - ~ -.:::. ~

......_ diP C11""

le noas - tre - §i moar tea 0 rno rind'

ce • au pi ro nit pa ca .. .te '"

-.__.-..._- \ -._._" _ ~ -. - ~ J1 ... .., - .............. "'-- ... ~ ....

- .. T"" '" ~ ~ ~ -. -- ~

~ ia'" ta no· ui ne-au di tU it 't

....

In

...

VI

,..__~ ...... ,~ --. ~ -:::: "__ __ r

ind - pre A dam

-, I ..... -... ....... -....."" ca zut ... eu

lu

" ~ .

--- ,. "'*"' 1\

tl

bi tor de oa meni

tot nea ~ mul e/l. ca un

cT

Pen tru

lu mea

,....

ca

rit

au

ca

re

nu

se va

,.. -~ Jt

]ot.J • It

c a ti

1m

-.. -. .. ,_ ......~ n

..._ r tl

..

ru lui ,i pa man tu lui

pi rat fj ind

Cf:

11

12 ANASTASIMA1ARUL

.. \.. -. .... IIIIIIIIIII!!~

ell prins ci d~ ----b--u na YO ~ e Th::i ras tig

".,.. ~ ~ ~ ~

~--..# ........ n ..,.- --..~ ~ ~-....~~- ...... ~ --. --,

'1 '-- ad r

Ie ia

e:-

nit pen tru

...... --...~ ~ .,... ~

iu hi rea de

- dul in

'II

oa rnem

A

tam

..

pI

pe

ca

re

~ -.:_ ...... _ ....... ' ~ -- \. ... ~~ ~ - ... - ... -.: ... ...." ... -. ......

~ Ct.¥'... ~-&r

nan du Te [os s'au a rna rat ~i su fie

"

min du

Te

A dam - va zan du Te

..

prr

t

.... ,

... 11IL • -,.. """- .... ....._~ .... "''' •••• -...-.. ---;:: jl #} --....... "-

to rul 't\ in

.... __ ..... -.. --. ~_--.t, .. -. I~~

p

...._ adi

tru ce Ie mai de de subt ... s'au

pre Ti ne fa ca

~ v:"'",_.. -c- ....,JJ

n Ill... , .. '- ...... -. -.."

It

scu lat 0 1 mi nu - • ne

C·h

cum au gus

P ........ 4

tat moar » te vi c'

n lit... ,..,. ..... .,..

<I ~

Iu mea au lu

...

ml

te

.:»

Ce la ce Te-ai scu Iat

--.,

-.. -.:;;:, ./'i~. '- • -.

.. ~ ~

din morti c,'}.. Doam ne ma

ri - re Ti

e

Ca sei Ta Ie se cu vi- ne sfin te

..

nJ

e Doam De ..

r r ~

T -...,.-....~ .... - ..... ~ ...... --....., .... ~ --.. -. .",. 4 -. ..... :::;. Jt

-or- '........ p (1

in tru Iun gi - !De de zi - Ie

...;-

~ " ~

--. ....... ~ ~~' ..... ,_ _n 'ta..*! .__,__""-" - ....... -. -.t€ ---...."""-~110... .. .".._....... ft. -..

... ,:" ,--

du cand e'h eu

,.'\. ~ ..... -.... \ --... -a. "-~- -,-.

." ~

re cl. la

r

Fe

Ie

oil

51 te

..

rm ro no

1

...

mlr - - a

me

..

1

'"

sar

..

~l - CU

re

gu

gu

pa

1

... ~ -. ,..

~

fland prea cu rat

-

-

& t~ --.- --.. ,. ......... Jl

..__.. .. t1

tru - pul Tau

J I .,.,..,_. --.."""--....

tl

\

,

Ta

au a Juns

§I

De

a

..

...--

iar de

la

a

v ,.

cea no ua §1 prea

...

In

~ , .

fJlASUL INT AIU

- ta

... ~ ~

.. ,,,... .. rr\.. ~.,.. ""- .... """-~, .... _ ... -. .., --:. -"'; n

.. ~ r t1

• ne c1. au ves tit A p-;;s - to Ii lor

ml

nu

-

..____ r-

tau Dom - nu dind Iu . mii

rna "" re

ml

ii

.... .

In VI

..

la

,""- ... _ ... -..... -... -.. -. -~ Jl

....... p- '1

"§i Sfan - tu lui Duh

Fi u

lui

re Ta

ti

lui

..

rl

" ...

-- ....._-.,.

-.. .~

r). · ....

rea ~I In ve

....

ell ve

..,~ ~ J1.

· I It 11

Cl or a mm

~i

oil

a cum !}l

pu ru

la

v

ca

Fe

*

CI

- sa

...

1

nit

pro

ro

...

..,_~"- ... _ ........ - ... '4t --:::; ~-"'- .. -.

-.. ~ - .... _~..... • --.. .,Il.. -:.

"'. r

. col. •

cut 'I

...... ~

..

..

~I

..

mal

..

na m

"" .. oW

cioa ra ar nas

du

,."

pa na§ te re ca

--.

J\ -.. ......_-....- .... - ... -..~-... -. ~ ~ -...~ "' tt 'C"""

ca Dum ne

-:. ~..._-...." ... ~ ~~~~ ... -.. -:;

, na§ ..

zeu e ra eel .. ce

te de

re

• v

.ai ra mas

te

Ie

...

s ... au nas cut

~

pen tru

.. re

au

a

~ ......... .. ...

--. I ...._ ~....., -.. .. ",,'" 4, 3" ~ ..... ~-....~ -. ..., .... - .....

.." l\

... - ca - a lui Dum ne- zeu

ci

Mai •

ru

v

ga

ciu ne Ie

o

C"""

""'-~ ....... L~~.:',~ --... --.

rr\. --:. ""-............ - ....

.....

c--J 4. e In

ro ... hi lor Tii \~~\~~' nu Ie

se a due

hi

se ri ca Ta « •

ce

ce ai pur ~tat

de

tre ce cu

rea

ce

ea

ve

bit Tii Te

ml

los

ea

se man tu

v

sa

- .,. ..

fle te

Ie

"

sea su

tre -

noas ...

-

-

-

-

-

GLASUL INTAIU

r ..........

re Ce

- lui ce s I au na scut din

Ti

ne

lui ce ne-au min tu

it

It

pre no)

Ta

ste rea

. -

...

La Utrenie

Dumnezeu esie Domnul Glas I

...

.. -..,.- ... 't_' ~
~ .... ::. ."", ...... .. , ..... ••
..
..~
... S'au w tat ""'" otL
§I a ra no .. ua
... -. ';,- --. --.. -. ........ '"
" ±--..
.. I'
eel " #& tru Ie Dom
ce VI ne In nu '" me Dum ne zeu e

--. ......, .,_ ~ ~ -... ~n
....
J/JI' tl
bine e ste eu van tat
~" .:»
~ --..... Jl

lui 't
nu • De patru or! Dupi inWa -stihologie sedelna Invierii -c'

~~ .r-

Glas ] podobie <t KE T

6". .., I

....,

-=t •

Mor man tul Tiu Man

sta sii stra-

..

IU

tu

'Lv ...- ~ ..

<:» -~ .~. e ........ --.... 2('t~ ....

in du .. L morti > s' au fa cut de stra lu ci rea in ge ru lui

,., ,..~" ~

---rIC ..... "L "'-"';.. ~- ~-.. -.. W:_~-..'" _.Jt-. --. -. ~ --.... z"'

~ --- p -- ........ ....--

-, 44

... ra tat - ca re .. Ie au • ve stit - - fe me

~ -r....
,__ .....
~ ..

ce sau a
"C'"
...... ,' if;,
~ ~ ,., " ~..._ ........ - .....

..z;

....._. --. r ...
--- ......., ...... -.
v •
- ne - rna rim - - sur
"' .... ~
~--. .................. ,.. ~ ......
...
Ti • - ... ne - ca dem iii .. •

.. VI

pre

i lor in "" c' ~

":; ZL. ~ -. ~ =--" ~ ,.. -.~ ---..... ~ -::: !R ~ .... -....

....__ __ .f

• ~ r

pi to rul stri - ... - c.i ciu nei la

~

... _

-.

p ...... &

Ce

e

rea

" .", ~ ~ .....

..... .. -.. -- ~""'- .... '" ~--"4! --4:.... • -~ • i. ...-,'C""'-...~ ~ ""'- ........... -a.

Ja ce &1 in vi iat din groa pa la ' u nul Dum ne ze

ul

"

no - - stru

...

16

ANAST ASIMAT ARUL

Mdrire

KE

Pre cru ce T e-ai pi ro

'" .... ,

e

in du ra te

nit

de

dB. ta

to ru. Ie

III ca un

.

mort

_. VI -

~

---' ;-...

I

.....

pa

- tii

..

81

. ..

stri -cat-

rea mor - -

nl

-

ell moar tea Ta-

de

Ti nes' au • - ... Cll ~

-

IIrIII'

ca

pu .ter

- -

~

........... ...., ..

--.. ~ .... ~ - ..... ""'- .. - ..... -r ....... ..", .... -. -'1IIIt" • .-..... ........ ,

r

rii ia .. - du ..

\

.....

lui

Tu

- mu rat por - ta

.....-

........ ...

" -.""" .. -:. --.# ........-...._-...,

tre

...

- ..

... .

na ai

seD lat ...

- ... pre m~r tii cei- - - din -

'"

1m pre u -

" ~\""".I~~-j:

-

un IU

bi tor de

-

- menl

oa

veac ..

ca

KE

Si acum . I" a Nliscdtoarei.

.... ~ .. ....

.., ......... -...~--....

~~

Mai

r ~

__ ~ '0 ..... - .... ." •• , ~~- ...

"C"""

~~ ca lui Dum ne zeu - pre - Ti : ne te

~~ .... t "

tt... , ~ "'..._-....'- .. -,. .", -.. ...._-.,._ ..,

- stim toti ..

Fe cioa ra ell

a

de va rat 1M

... §i du pa na • §te re

oc- r"",, ~

.......... ~ --.. -a,"""'a-..._ ..... ...._ ....

---

ca re

cei ce • ell dra

Te-al

v

ra

go ste .. ..a

a

tat .. -

a

..

...

"III'

ca pre

- ne Te

a Ta bu-

la

'W

- na

tao te

- a vem~ ..

..

...

p

Ti ne Te

am

.:-

pre

to §ii fa

10

'lflii

ca

si t03 re

v

pa

- II1II

c-

-."

L. ........ ~ ... --. ...... ...- ......... '-- __ ~ ... ~" ~)~ ~..__-

. .. ....

-..................- ~

spi te man.... ... tu . i

ni sit » ..a in tru

1

re

u na

a

go

-

... ..... .. "

...._ ~._ -. ~ .., ........... ., ---..... .......... - .... -......._~~ ....... -..._- ...... itrr

--~- ... "W

- na

....

II

~

fi

ha

cea cu to tul

v

ra

pn

-

-

GLASUL INTAIU

I laJ IIIi 0 -- ~ :C(tr j;I ~ I: ill' ... u:!CO--'~ Ii <O"I"'r" It D:CI"'"-'" i£OIt-Il-:'C;) .,.....:J:. oco.w Ie =;:.n It 10_. ~ ......... ._~

• • r

Dupa a doua stihologie ,ezanda ~

Glas I&., PA

"'C:'" ~

..... I -- I. --. -- 24" ... ... /J. -..,...

.,,,.

· I A .,/J.....

nit - a mor mant !jil

~

Fe

Ie

.....

rna

ne cand au ve

to

1

me

,. a...,~" - .... 4..# *' ..... -- - ....... .., I

ve de ~

~-. ~

,

~ s au cu tre mu rat

mor

ge rea - sea vi zand

re

man tul au sua lu

nu

- nea Ie-au spdi man

Vl

cit

a

cea ..

sta mer gind au ve stit u ce

tat pre

~ ....

pen tru

.... , .... ~~

...... ~ ..... ._-....~~ ..

e

,., ~ 24 -:... --~ :f"- ... .., -..,.-"'II1II_, ...

..:-

pri dat Hri stos ca

~\

....

au

eel

ci lor in vi

dul

01 -

...

13

e

rea

riul ta

....

§l

pre cei stri

cati •

ce

ste

u

e

-...._-..." ... ._ -...... ~ ~ -::. Jl

II i-au sell Iat pre toti

ca

o

....... 4 ......... r

san di rei des Ie gand - cu pu

fri

n tt

te

••

- rea eru CII

Miirire [asemenea], ~

ul PA.

.. .........

ro

...

la

nit vi

ror

....

In

ta tu

tu

_;. ....' _. ....., -Ji.

..._.L.. .... -e ........... -- •• -.....;, .. - e-.. ~ -- • --. ~ -- -.. ~ ~ ~ .,.,. n

. ': .. ., ..__ b ----. . .__ -- 1lI

tre morti • fi ind so co tit r/l. D;'m nul eel ti ra de moar te

(; It. ,...t' _ ... ' d ... ~ -.# ....... ~ -. ... ...._ .... -. ~ ..... ~ ...... ~...._.....>-.....

.... r

c'1-. ..

§l

_

ia zi Man tu

Ie

ia t'ai

al

..

VI

..

I

,.

In

to

tre

a

ru

...... , ~

.... -........

....__-..... .... ~ _ ...... --.. -., --... ..,. ZL, F -.. ~ . ~ ,... ""-~~ --.. J1.

.._ ...... :4Iir- • tt

sell lat ... "pte A dam din stri ca ciu

a

cea ... sta

pen tru

n~

de

pu te - ri Ie ce resti - stri gao Ti -

Ie

..

VI

fA

ANAST ASJMATARUL

sla va pie ci. ciu nii Ta

Ie

u

" j

-. ~ ............. _,--.. -., __ -. L L..fIi ' J1.

r m

....... & """1

to ru Ie de 0& meni

nu le iu bi

$i acum ..... }' lUetnenea CIl podobia.' Mormtlntal Td." Mantuitorule

Glasul .r KE
I· i(
-
"; -l*
... ; II'.:
...,., .......... -.. <:» __ " ...... ~ ~ ....
--
±L
I.
.. ce e,ti • stit 10 al
la an - cal II1II Ma ri e ce

Iii!'

pra pas

§l

J rea

fo

l1li

JU

10

ti

"

SI

toa re

a

-c-

,i min tu e,ti pre ro bii

toa - - re

ta re

-

Treptele Antifoanelor tI

Anti/onul It Glas I '( PA

.-

T

"; ~
.. ..__ L ... "_ I. 'III L.~ ........ ...,
- A. -- ~
"<""'"
Cand-ma v • III du
De ca Jese a UZI re
- ~ ~~
""" -- ..... -. ..." .,. n
"" -.
...... .... ...... "'''1"7 l\
Doam ne ei tre strig
ne iIII III('"""" 4JE""" .._a ~

-. ~ -.. -.4...__,i ~ -.. ~ ~ dL

.. ri Ie me - - Ie

CLASUL IN1AlU

.. .

.. 110, • 11:11. : ... : .-.;11 ~ • ~1Cii>' ~ ..... Cd .............. c.r-ta.-..~ ..... ~....o""""~ __ """""'IIIIlIGi~"''''''''''''''''''

It

~

....... ,. ~.., - ....... ~ £LL., ~~..__~~~ __

ta ti do

ri re dum ne ee

Pust .. ni

lor ne

..

Cl

'"

In

ce

"'_ ;} -.-.~ --

d

a fa - ra de lu mea

-, .~ ...... ~ ~
-..
.. u Y
la sea sa
" ~
-.. ~ 4! '-

cea de ~ar tii "

fa ... ce Cf).. ce .. lor ce sunt

".: t.: -:: " t ". --~)\
'- ,. ..... ~ ...... ~
L;..
r- lui Duh '1.
Mi • Ta ti lui • Fi lui 0; tu
rl re ,I u .,1
"- _. '-
... b,.. ~. .,., ... .4 4", ... 40"* -:.. -..-a- F ..... .. __ -'·~A
lor A min'
~i ~ rea cJ}, §i in ... ill
a cum §1 pu ru ve CII ve Cl
" ~ "'" ~ f.:" '"
"-:; ~ '; .-.~ :j-i4~
..... a.. ...._.~ '- ~-... 'i --.... lilt.... -..:-- --
..
........ ... ....
Sfan - tu lui Duh .. ste • ... sla ..., ... ..., '"
em '1 va 1m pre -u na Ie cu VI -;~ ~ ~ ~ .... t;
~ ;~ ;~ .-, -~ n ... L, ... .... -.. ...
-... ~
(1. c- -...... .. v
d.J.. Ta ta lui ill Fi u lui tru sta sa
ne pre cum ~1 pen a cea
~ .,...~ ... " .Jj
..... 4, ., .., -. -...* " n

~ .._ ... ... (1..
.... tam sti "" • a Tre • •
can 0 pa nl e 1 mel Anti/onul al tt-u« P A.

... <""" j.

.... _.,......... • -:a. t: -. _ ~..._ .... ~ t .......... • "'.A.

JW- 24 .... ¥t ~ .. -- -- --- \~:

Ta .- Ie m'ai in nal tat e?-.

ff "- -- i;. ~ --.

~

cu lap te

La mun tii Ie gi lor

"" ~ t;, ~
~ &....* ,~
..
~~
bu ({)... Iu to
ne IDt
"" ~
....... tt ...... n
ud pre Ti tt
ne
-r;, ~.,.

Cu A Ta
rna na ...._~.,. __ -..'" 4. .._ -... -a. ~ -~ Jl

___ 7 (1

nea .. za rna Dum ne ze u Ie

~ .. £& .. ~

~

'W'

ca sa

n ... '- ~

-'"

te la

... .,. -... ~ ..... -... -.. .... ~ --""-'

r

)u

cea dreap - ti

du rna Tu cu van

..." ~ '"
rtf -... ""II ~ ~ ,.. -:., -:. *! ....... .",
.. 'II!' '
-.:-
tu Ie tYla fe ste ma pi , ~te
re ze
rIi .....--;, ....
--... -- ....... ~ d~.-. ,. .n
-.. .&"
........ .. r ...... ad j...., (t'
di fo cuI pi ca - tu ... lui •

'1

.... or _ •• , •••• -40!

~

~--..-. ~ ~~ ...... ""

-.':i

ma &'h ca

WI ....

sa nu ma ar

• £10 '.

• iCI

ANA·ST)\SIMA TAROL

Mdrire

..

6 •• , ~l acum.

~ ...... , ..........

-..~. ~ .~- ... -- ---.. ~ ... .., --. ft,.

~., .....___--

e ste OJ}.. ia

-.tr

-,. .. '- ,.,...,

C u Du hul Sfant toa ta fap

- ra .se

lit..

in no

'r"

tu

~ -. --~ n

11. cea din tii

ra§l a ler gand la

Ir,t A.

ca In

toe

_ mal pu ter ..

.. Cu van tul

§l

co

Anti/onul at II/ .. lea. P A.

De cei

ml .. e

,,~ ~,... 't' ...... _ .........

, ....

c1).. mer ge vom in cur - ti Ie

.. lIP

- ce rol-au ZIS

Dom nu .lui

Ii

mi - s'au du hul im

tu

'V

pre u na

se

__ .:'l.,.;- r ~ ~.

~ _, ~~ ................ -......... --..... -... ~ ~ ... ._ --l_ .... .:,.. - --. ~ zzla..

....

rat • ~ ~

mi s'au .. _ bu cu

• •

1 ~nl -rna

.... " .......a

..... .~ ~ --... --.."""'--....~ --...... .f!... ~ ..... -.. --.~ ........... .., •• ~ ..

.........adir. ...,

Da vid fri ea va fi ina re Oh

... .....

at&.. ...

In

ca sa lui

""

ca

4111 a co

... ~

""'--....'~ -. --. ,........_ .............. -"4.~ --..... .., ..... -..... /!k ~""111- ........

~ ....

sea u ne le pu nan du se ~h

10

de

se vor JU

toa

- te

ca

p .........

pa man tu lui ~i lim -

- Ie

J1.

q

- • ">

be

se - min ti i Ie

Mdtlre .. ' ... , si acunl.

" ~ \

~-...... ~ -. " '"""--"" t: ~

_ tu lui Dub

cin ste in chi

'U

na

- ne sla va

CIU

..

~I

ct)... pre cum Ta- ~'ta lui

- .

pu te

,.

,I

re

"JI, ..... ,

~~ ~., 4. ~ --... ~ ?"' T' .. rf! ....... .J( .... ~ ._ ...... ......_-....,-- --..e---....... ... -- •• - ..... # ., .... ., - ....

lui se- cu ~vt ne sa~i a du cern- 40t ca

ste Tre i

lIP

m me e

u

..

u

GLASUL INTAIU

"'Pto c him en ul li PA. T.

A cum rna voi sell la -

nul (\,~

VOl

(!e Dom -

ZI

+

'IWII

pu ne rna

•• I r, ~

... ~ -. --"II1II--.. ~ ~ --. ~ n.

t ~.._.................. . tt r

0- in draz ni voi in tru El

in • tru maD tu

J

..

re

...

..

De doui OTi.

Finalul

"I -r .. ~

. --")1- -. ~

Dom » "III nul-

~ -."" a-.. .._ - .... ~ ..._ ~ -.

"'.! ...

c~ + in draz ni voi in tru

A

la

... .

cum ma VOl scu

-

..

ZI ce "':

-

._

pu ne rna voi in _. tru

A.

man

..

I

tu

.. re

EI

- ...

-

-

La laude

PA

T

ta SU

..

Dom wt

i

rea

.r \\.

-

nul

...

ce .. rUrl

nul ~

.. din.

..

Ii

dati pre

- ...

EI

u

-

sus

"-

n ~ ~ ,... ""'-~~

l1. 1.1

e se eu

'"

re Dum

Vl

...

• • ne

Ie

ze

u ..

- ..

u

dati pt:e .. EI

Lui

u

Ii

toti in ~

....

ru

ge

-

.'

- . . .. .. ...... ...

21

'I.

ANASTASIMATARUL

~

." 1 ll ......

~ ~~ ~ - ~.

~ i" - 4. '- .. ~ ...... -.. ....... _ .......... _~;.. -.....__ .... "' ..... __ --. ~ --.......~ .. -....~ r .......- .n

-~i-...., ~ q

ri - W M le - ~ Lui

dati - pre - El toa te pu

te

- ...

'C'" .... -

" --..,' .......

....._~ ....... -,,-... ~.." -.. --~, ............. ., - ......

. ~ ~

can ta

ore Dum - - - ne ze

Ti e se cu

VI

.. .. ne

- ..

u -

..

...

...

fa

....

In

Ca

tru din ,ii

'W

sa

de

JU

ti soo

v

sa

ca

-_

1;

.. ').

..

VI

ta

te

tu 'tu rot

rea

a eeas

es

Cll

o

-

....

n l{

lor

.. -

..

.. Lui

,I ..

~ -.:--

...... ..,'"

~ ~1111! .... ~ ~ -... """"a- ,...... F ""

#

""""a rr

ma Ta cea man tu i - toa-

u

Jl tt

..

VI

. ,

sli vim in·

..

§I

re

e

..

rea •

-

... -

-

-

+

...

....

."

'" t- --. Jl ~..._ .. ~

L · II IV'

UI a

u dati pre Dom nul

La

sfin iii

...... -..,. ..... _"..;: .. ;'IIIIiI .... ., -a...... ~ ~ ",. ....... ----....:~""'-~

.')1 c. ~

in tru

u

dati

~

"

....,..

T

,- . r

pre E1

-

te ..

ti

in tru

rl

..

la

pu -

-

-

,., ..

nl

"

r ........

Ce la ce ri stig

.-

\ ..,..a." ....,.

, -. I 4rLo ~~

rab - dat

'"

D1

ill

re- al-

..

11 moar - +

....

n

tt

..

tea .. al

stri

..

cat

ia ta noa .. - stra ... Doam - ne

pu

ter

ca

un

ill

DIC - -

n

q

toa-

..

te

a

-

- .

..

...

-..

GLASUL lNTAiU

..

..."

..

La u

El

dati pre

Ie

Ii .u

te

,.

n

in tru pu

co-

du pi mul

dati pre El

filii'

ma ..

-

n .. -

mea -

-

-

-c- ~

--4 ...... .., 4. -... -(: .... 1 ~

n

q

oil

- rtt\ • -

- Lui

~ "

n ~"'''''i.''' ..... - ... :.,~-...

q

A

In -

- dul -

pri ~ dat

..

81

..

§.l

pre

\~ I

stoa -

..,

Hri -

e rea Ta

-

vi - iat

eu

..

VI

...

In

-

Jl

tt

. ""

RI rna

vred ni

110 ~

ne pre noi cu 1

...

In

... , - se

cu

Te

...

sii ..

ra

- ..

'-.,

..

- • VIm

La

u dati pre EI

dati pre

Ii, u

in glas de' tram bi

~T'" .''''' -."" ~ ~ "t. ~

..._.._ -a:; ..... - ... --- -

......It -- -..

+

n

tt

El

..

-

ta

psal ti re

A

In

u oM

~.... ~

~ lid, ...__. __ .............. -.._ ~

......,_ r P

d

PIe ci· ciu nea- Ta cea cu dum ne ze' ia sci cu vi in ta

_. r ;i ,. \.- _,.lII

\ --.. ~ . 'b_ ~ .... ..,. \" ~...... ...... ...... ~~ ...... ~ -'4,

du - 0 te Ii ' u dam· pre - Ti - ..

... ~ ~

. " ........ " \ --=;: I :- .......... t;" ...» ... ~ ~-..., ~ ..._. '"-- .... --.. ~.- ..... .,. ':"_rr ...... ., "-

ne • Hris toa - - - se Nls eu tu te-ai din - - .. fe

or'"

_ .\ ~ ~. '" .. \ _'# I 'r.,

ne des par tit ai fost de - - Ta •

"C""""

~ .......". " ,_ ....1/1 ~

.,.. .... ~ h:" .. -. J\ ~ ........ ,""---...«.. ~ ~

q_

L

;.

w •

rna nn

..

..

...

Cloa •

ra

,1

• •

- tal ca

-

om

..

§l

de . bu ni

pi

..

ml -

ti

un

..

""

, ..

-.

24

ANASTASIMATARUL

.,

--

.Q ~ 'C"'"

..... _, --........"",_ ~ _ ..... .._ I' ......., ...__ , .., :l' \ "; -or ": -> n

- ~ £;. ..:-- --:. ~ ~" __ wa .. -... ....

...__ • cr ... f1.

vo e ai rib dat ~ ras tag -. hi -

~ .. ~:i .~ ...:--' ~ + ~ r t " ..-

--.. • -. ~ .r 4: ~ ~ ""'- .... --.~ •• ~-......_- .... ., .. ._ ....... a... ~ ~ ... .--... ~ -.tI/l , ...... - ......

·n -~ ~

din mor - mant ca din tru 0 ca rna - - ra-,

-

re

...

In

VI

..

18

~

-

e

-

-

't

..

J\ ~,. - ...... - ....... "_~4,

'1. - §ind

<"""

~ "('""" '" ~

-... ---..._ ..... ,:. ---- ....._~, '--.....

~

.. ~ti lu -

't:_ .......

r """-" .. '___"

~\_

Doam ne sla

ca

sa man tu

-

mea

e

___ vw ~

- -

"

va

Ti - - ·

-

e

...

..

~-

..

Ii

La u dati pre E1' in tim pa De

ho re

. ",.

§l In

\ -~ I "",,-..--.._ ~ t; _. T n ., _ '1.

ga - - - ne

u dati pre EI

ne

.,

§ol n or ~

_.

..... - ... " ~.- -. -.. ~ ~ ";. ... ~

0*'

Cand Te-ai pi ro nit pre lem nul

'"'" ......> , .....

-- ._ "'.-. ...... n .... ..__- ... - ~

_.. 4II1II:: .. "'~ ~ ~

III r -- r

.. ~ ,

ell a tun cea s au .0

- Cru

L.

nl

I&,.

.., ,..,.,

sta pa

mor

".,.

rat

rea

§U

...

...

-

-

...... _ .... ,

n (t.

tit de

fri

~ Ta

fap tu

ra s'au cIa

..

§l

lui

...

ca

..

Jt

q_

L. ._ .... - ....... ..,,_I!!I!II~~ .. .=>

..... ,

....

dul s'au pra dat ell

Ta

te

..

la

pu

rea,-

-

...

-

..... _.......... ... .. - .... -.. -. --.

p

......... I

7

morti din mor man turi i-ai in

_ 't'" C"'" _ ...

'" '"' .... -.:: -

., ..,.,. ...... _ .... -.. ..... _ ... --. -...* ...... .,._ ... --:. .. n .,._-... ~ --..

, . 't. ..._ -ar-

• schis Hris stoa se Dum ne

~i tal

ha ru lui

..

VI

pre

...

\

-.:.......

,- ._..

"" de

iul -

• •

l-al

ra

'C"'"

"-

.." ----.....

' ......

-

-

-

"

Ti - ·

no stru sla

~

va

ze ul

..

e

- -

t:

ow'

ra

La u dati pre El in chim va Ie

bi ne

su na toa

..

GLASUL INTAIU

o .. 10 • DO,.. O..:C: til r c • a ~ • OJ ... :Ac •

n ~ .... - ......

q

re

Ii

re

toa

dati pre El

in chim

";_.

~

T "" ...... -...,--.

- -. -

va le de stri ga

~'-' \ ~ c- "t::.~ .

--.." <~- ..... - ....... -~ " ~ I ~-..... --. ' n

., "

- nul·

u

fla

rea sa la

u de pre-

Dom-

su

-

-

fe

- mel

de grab

la. mor man

tul -

Tau

~I

au

a

au

...

-

"" ....,It ~ "-

n ..... _111.., .......... ""-_ ........ _ ........ L _ .... , ..,...

h· q

- SC IS

- tuI-

- .. de.

de

ve rind de

11'\

mor man

-

-

~ ~

~ ~ .... - ...... ...._~ ........... - .... ~ ......

~ la in

U'

ua

..

,I

VI

- ta mi nu-

ger

a

cea

no

-

J\

q_

A

Ii

lor

au ve stit

- sto - -

po

ne

-

..

..

-

- ...

..

..... -- _ ..... -.." --.

- Dom - - - nul

Iu

....

ca

..

Vl

iat

... ...

mil rna

.....

In

au

.... , \ re -

.

n

q

-

la

••

ml

'"

...

._

ul men in nal ~ ti se

Scoa Ii Te Doam ne Dum De ze

""'"

ma

na

.. '; :n. ~ ..... - ..... ~

.([

Ta .

.

.. ~ ...... _ .... ,,~ ...... _ ....... ff;

-c..... '- -. .... , .., ... ,

T ~ .... -........ .. ~-:.~#--......

~

pa na - in • . - - sfir

If'-

-.- .

'WI

sa

ra

cii Tai

oil

Ul

ta

nu

pe

n t{

------,

- .. sit

.... ::J

.. = --: """'» .,.,. ...... .,_ -,,-.. -.. ..,

p ....... &

Ra ne lor ce

~ In

-.. ..,. d --..... ...... -t:. .... _ ......... IIIIIII!~,.. - :: --:.. "'-,

0'

ti mi lor •

..... - ...... ...,

lor dum

ze

'C""""

-

le . pa .... , -. ~..._ ...... ~a..

ne

Jl ~., q_-r

ne

..

se

Hri -

Ie

chi nam ~

Ta -

A

In

stoa ..

..

-

""'"

,.. ..... - ........ - .... """- .... t:;. • ~ .,...,._ ..............

r

§i sm

A

pa

De ~tei i ert fei

Dum - ne ze ..

- wi U

..

-

t -CII • JDIL It iiilQl .. J'QG .. lit! J .. iiI:IQaE .. iG L .. '0 I I, 40) to ..... 'IQte tl4IOIr. ~aJ • IQ' • 110". g b • •• • .... ~ ., OCIF-q Q • ar 1

25

-

26

ANASTATIMATARUL

• 101:1 • KI,. C

ob_ ~ ... -....-. t: .."

, fa""

re _ s au

cut Ja sfir ,i

tut

ca

'C""" C"'"

U ~ '"' ~

....._ ........ -.~ ,...._~ ...__ ..... -{\ ~..._ ..... ~

yea • - - ell ri lor Cll Dum

~

u. ,,. \ ........ \.. ~ ~ ""'-~~ ......... _ .....

. .

ne - - ze - la-

..

v

sea

'C"'"" "

'"' 't'O

.n ~ .... --..L, ....... -.a..~ ...... ~ .... -..,.. --~ ~ .... -....

tt -""'4 P

ca pre cei ce dor miau in

A

In

a

ra ta-

tru

.. - re ¢,,~~_ ~

-- " ~ ..... - .... ~ --. --~ - ~ q_ ..... ~ -....

,;, ~

i-au lu

"C"" '4i"""

U. ...... \ .... ~ \.. ~ !;; ...... + _.--.. ......... ~_ .... ~."_ ...........

Soa -

Ie

tu - ne

mi nat -

-

re

-- .. ree

-

- -

t'-· eea

n ~~- ........ -...._

(II p

, ....._ ..

du can du .. j la stri

lu

...

Cl

drep ti -

- tii

- rea

~ r c-:i

r ~ 't... \..~ \.. .... "'111:'"

~ --- ~ -......._ ~ ---...__ .. -:!_..,_..." ...,._-"'-'" -..:::.. I

'*n ~ ..... ~ ~ .. ....-- ---.:. ~ .,.

ti Doam - ne sla ... vi.. - Ti ..

-

,.,.

ne In

se

ra

III _

- - e

TF ... __ ..... ~ ~..__ ..... ~

"'III .......

Mar tu

e Doam ne cu toa ti

.. ,..

1 01

ti

rl

.. v •

51 ma VOl

-"7 __ " \.

T ~ ..... - ........ _ ... ,""-., ........... _... ---_::: ... &; --~ '1

c-

ni le » Ta ..

mamea

.

spu ne voi toa te

..

mt

nu

...- t; .»

.... ..,_......... 4 n

-,. q_

Ie

-

...

nea mu Ie

...

)1

do

bu

to ru Ie de tur

In

bi

ra

-

re

"

~

" "

-.. .... -. ---~ ._ ... .,..., -- ~r

-

.........

de sunt cei ce ve ni se ra la pi. - lat

';

"l.. .;- __ "....JI cr

vesc as -

J1 .... .., - ....... 4: ............ _ ...

q

cuI

un

.""'- .......... ...,.. ...._~&w. t ,tit.. ~ ~

........

sa ·~'I'u e os ta

ill

rl -

stri - - - ju

...

..

18U

...

§ll ca

-

...,0

... ~ "" ......

'-- .-. ... '! *'. ,>"....... .. 4T:- *'-" . ...._ .....

~

un de aunt pe ce ti Ie mor ma!! tu - lui

n

q

un de s'au mu

tat

~

-.'-, ~ ~.. L;" \ .:-

-a __ - ~. ,_ __ ..... """--... r .... -* ~ ........ "t.....:+ ~ ................ -..

-t\_ -

eel • in gro .. pat un de s'au van dut eel-

A

• .. van

· ne·

• n • :: It Ttr ....... ; •• ;JJ .. fiiF • ';1 'f r;'l " SQ -I-I &OIL , 1'Q1. 9 .gl ..

-

GL/tt..SUL INT AIU

~~ ~~

~--........ ~ n._ ,-. -.. ..,. ~ ~ ~'-'

....... _-.__"" q ..... -.....-.....-

- dut cum s'au fu rat vi so e-

I

n ..

't

-

~ - la pen

....

~-T' ..... -- _ .... .._ " \ ~........ "t""

-.. ~ ,-- -... --.. ~

41(\

seu la rea Man tu i to .. ru a lui

~

'-...J -a.. --. ~~ r ~ ...... -..~ -, ..,

_. lit\.

tru ce cle ve titi

~...._ ... "'~ ... '" ~

r

....... .,

to ... rl

~

- ...... - ...... -- ......

" \ -C-

~ -..,...._~

lor de Ie ge - - ji-

"C"'""

" ~ .,. ,.. -~

-

cil l1,.li
ca
¢ ,-'t;.
..
...
..... '"
In Vt
C"'"
" or
..... ~
it • ... - ..

-

4, .,.. 1.1- rIC ........, ""- II-..
~~ • di
tre - morti ,. au ru
'II("'"
" ~ 'C""'" ... ~
-... 4--'~ ... n
." 't
.. .Ii
- nu .... "" - - .. ia - t-au eel Ii.. ber - in

lu mii ma • ..

re -

La uinta ti DWDDezeiasca liturghie fericlrile ..

Glas I (PA f

... .", ~ ~ ....... "'"""'II ~ ~ ~ ... .. .., "".._
~ .-. '-' --. .. 4
In uu ... 'III!' 'trI ti .. Ta ,te "
1m pa ra la po me ne ne pre nOI
.. ... ~ ~ ~ ~ 't;,_ '; .~ .. t.: ... ~ -.;,_'
--. ; -. -. .. .._ m .. Jl
Doam cand • • ..... tru .... " '" ti 'III' Ta. 't
ne vel ve DI . In 1m pa ra 18 --

T--.-.._-...._

;,.

Fe

........ 7 .......__ r

citi eei sa raci cu du

.. hul

n

a

ce 10 ra

........ ,-- -. ~ ~ ~ ~ + -.. ..... ._~ .......... ....._.' ... ..__ ....... r .......... -- -- -~ n

• ste 011 im pi ra ti ia ;e ~ ru ri lor. It

e

~ t; ~ ~
--.. --E- ....... J'l -.. -- .. L
4
Fe ... citi • piing .q_ '"

n "" .. eel ce ca a ce la se vor
\, ..... ..,. ~ n
q
.... A •
manga la.
't:, ~ ~ .... " ~
.. .. .. "-- rIIi
L 4- ~..,. -..-.-- ~ ._ -... .......... ---""n

........ ... r q
Fe ... cili ceiblinzici .. te ni pi min tul.
n a ce .. la vormo§ 27

28

ANA S1·ASI MATARUL

..Jj 't:

-. -. .., '- -..,/!M -....

,.,

ce fli man zesc (j}~

Fe

oil

n

citi

eel

§l

.....

In

. .. ,... ~ ... ..

..... - - .. -.. '-:;;;; .. =-..,., 14 ~ ...._,..,.~ -.. ... - .... --.... --. ~ ~ ~ n

...~ tt

drep ta ,'III te r:}.. ca a ce ia se . vor sa ttl ra,

'. ""'-"- - ... ,..,.",. ... -..... -... -. """----.."-- ~ 4. A "'" ..... --..-. ~ .... -...L" ~ .,.. ......... , -....,,-...._---.. __ ~ -:;. n

citi cei mi los tivi dl-. di a ce ia 'se vor mi Iu i. ,<t

Fe

..

rl

~

--

~

n

~ -. --.. --., --.....~--.."""'--'" ... - ... """~--. ..,.. ~ ..,., ,,__. h. Jl

__ ;r q_

.. re - au seas din Rai vraj rna .sul pre A dam

Prin man ca -

~ t

-:. ~""'-"-..""''' - ... -.. ~ " ~ ...... , .. -.. -- ~ ~

~ -c- ...... r .

~ -e

dus Hris fos in - trao suI pre tal

--. --.. .. ~ ~ ~ 'IlL __

• .., +

...._-...~

" ~ ......_-...# ...... n

, 't ha rul

a

.,..,

ste rna oth cand vei

:

ve 01

ca re Ie stri ga . -

po me ne

tru im pa

ra ti

...-- ... ~

-.. 4rI- Jl

-=-II--~ It

- ia ~ Ta.T•

_.,

..._-..._, ""'-~ ....... - .. -.. ~ .." ~~"""--'_"~ ~# ---..... ~ ~ ~ .... -... .. "-!:.. ...... ..-.... ~ ~ ...... ~ ~,

i · ni rna ot)..

Fe

rl

ciji cei eu rati ell

~

ca

a ce ia vor

~ -... -. ...,~ Jt

. (~

---a 1

ve dea pre Dum ne zeu ..

In chi nu

lor Ta ..

Ie

....

rna pa

- ti

ffil

'"

rna

.. "'" .

resc §~ In Vl

A dam , si

ell

til

'It ~ " t:;

'-, ~ ~ --.. '" --.. --... --..

" ~ -- •.

ha - rul e·').. cu glas - lu mi

-

..--- ~

~~~--..~~ .~~ ..... -...;.

"'.... ..,.]10

,,~ ......... 'If ........ n

<t

1]1' ~

ne &1--. cand

......... ......

- ste rna Doam .. -

nat - strig Ti

e

po me

ne

. ,

vel

hi in tru im pa

..,

ra

(i -

la

ve

la

..

Fe

citi fa ca to -

de

rl

...

ru

pa

a

- ce

ce

"

lui Dum ne zeu se vor chi

e rna.

GLASUL INTAIU

~

.. fI':_ ..... -..,1IIt... ., _, ~ ..... ~ ....... ~

. Ri stig ni tu - Te-ai

eel

""----....~..,. :_- ........... ..,.. ~

"-' .:» "

-:. ~ --a- .r ...... n ~~ ... ~....._ ......... -...._.._~-....4,"""'-~rt: ,..._._-...,.

~4r ~

mor mint T e-ai pus de vo .. e

..

CI

,10.

In

'"

VI

iat ca

...

In

un

• 'lilt""

~ ., ."

~ ............ _ ... --... ./;t: 't:: ""'"- .... -..... tt... ~ ~ "' ....... _.... p -, -... --.., " ..., --;a.. ~ ~ 11

Dum ne zeu cii. lm pre II na Cll > Ti · ne scu :- land . - pre A dar:! ~

"

~ nih

ste rna cand vei ve

ca re Ie sui ga

-, po me ne

.-,

- Ta

tru im pa ra

-

II

la

ti

't:. "'"~

- ..... _ ... -...~~.~-....~.., --ar- -... ~....._.... " ~ -. ...... ._ -~ .. ""'-"'---

eel. a su "'prifi pen tru drep ta - te c!i. C3

Fe

rl

citi

ce

,""

. -:.

~ .

,_

ce

- rtf ri lor

10

ti

..

la

ra

e

-. '- ... --.., .... .... ., .... L -"L.~~"'~-~--"

se'" ri ., ca+Ta .II

Bl

cea tru pea sca~ ell - in

gro pa rea cea

de . a

..

tre 18

,

ai sell lat

u

nB. cu A

dam

ZI

.....

im pre

o

pre cei din A dam i-ai in· vi

t/' ~

.., L--......................... _... ...... -~'...", ---

.--- -.. ---.. .... ,.:: ..

iat

~ .~

Po me nes te rna o~ cand vei

ve

..

nl

in tru im

ca

stri

-

re

ga

n t[

." .....

pa ra

-

Ta

ti

..

la

-

Fe

citi Yeti fi cand ... va vor de fii rna

II-

§l

~ ~

va - vor pn

rl

T".!". ......." .'" ----.. ..... ~- .......

~ ..

rau rJj.. im po . tri

P ---4

ce tot eu van tul

~i . vor

go

'"

nl

Zl

va

........ .."J)

..., ~ ,.... .., ........ .., *:- ..........

r ...... p

- stra min - lind - pen tru . .mi ne

,n (I

ANASTASIMA TARUL

t;

'- • ..... -. E" --... - .... - ......... -,-,-.. ....... - ..... _.

ni t ... au v Mi ro

'C"'"

.:» "

-. ~ a. .n --~-..--.. +- -. .., --

I l~ ~df\

te e p an __ gan

Ve

la mor min

no

,..

SI

......... __.....,:,. 't \ . • t: ,".....,a

~ ........ - .. &:.. -. ~ ..... -- -.... L.. -.. .... --~ n ... t.--. __ .. ~-...~ ...... --...... ....... -, .. -.E" ....... n

tul tau Hris toa se Dum ne ze u Ie q_ "h,-:; te d~ di M mi nea » ti;

'L ..... ~~-...~ ~ "- -+ ~ 't'"'I!IIIII-"'.~""'; -.... -t,--,.. __ -:. -':- 11

~r till

...... a ."

flat pre in .. ger Ie zind Ca

..

'1

in . vel min te al be au

a

t:_ It: "S: ....Jj

"""--........_~" '-- .. ,.. -. --.::: .... -...-. -..._ ... '" ....... ~ .... ~ .... - .... -....... ".

~ .,~

re au stri gat. ce ci u tali in vi ia - t-au Hris tos ~t).. nu

....

mal

__ !: t:.. _.

~ .., # ....... ,,,.. l('" ..... ., -- n

c-..._ ¢ • "). tt

plan - geti - de - a - cum

~ ~ ~
.. .... ., ~
~
Bu ti 'III
eu ra va
~
" '" ~
~.._ '"~ ......... .., .. --- .. It .......

ti - ste la •
e .. ce run ...... ....
~ p,,~ ..
-.. ...... .., .., Va...
~~ c-
.. v li\i 0'}.,. ca pia ta
II va ve se
n
'1. voa stra mul

A po - sto Iii

......... ~ .., -, --..~ ............ _, ~

un de le-ai ran du

- lor Man

it

..

I

tu

-

du te s'au in chi nat

01}.. pre ca

~ re i-ai :,i hi mis

la

Ti ~ e

u • "..,

sa-£. In

ve

te

'" ze pre daD §ii

"

nea - murl

. ..._ .... -.. .. "'II1II'" -l1li..."" ...... - .. --.. ..., --. ~ --~ n

r I.

......... ""'"I.

,i Sfin .. tu lui Duh .

MA

re Ta

lui

§i Fi u lui

...

n

~ ~ \""*'~
"" ~ --e--.... "'" n ..""
, -.
Ta <t
ta lui 'lIII A chi 'III' ,. Fi uI si-l
.. sa MI ne In nam §1 pre •
~
" _.. '"
...... ~ ~ J\ ""':at -- ~" r~ ..... .... ~ --
-..
<t ~ pre prea Sian tul Duh \\ toli im pre
" ill "II oa ·sa-l
prea rna nm II u .. GLASUL'INTAIU

~

:.. • ._.... ~ L "_._ •

...... ~ n -.. a.. ~ --. ~...,.. --...-.--:.~ ....... ,~-.... .. --

III p

..... ~.. '

18 u dam Stri gind ,- ,i gri ind prea Sian· ~ ti Tre

~ -or- ~

.~.......... ;. -. '; .....,._ ,'" ~ __ __ "-; n

r ({

...... 4 J "'"')

~ ~

e ,te ne pre no: • pre - tOtl~

I

man tu

"

- .... - ....... ~

~~~ --~ n

. 'I

ci lor a min

a cum

,1

ve

. ...

rea §t In

...

ell

pu

ru

ve

";, a, .., c._.. __ ~ --. --.~7 ......... ,""'-~

...... :d2

Pre mai ca ta 0 ... a

du

filii'

ga

ti

....

In

tru

cern

- e

ru

ciu ne no ro dul tiu Hri stoa se

ru ga ciu ne le

~ r ~

}. ~ ~ " -. -- .. -t- ...... _ .... .,....__... -a. ~ ~ ~-...., ~ .. 4tt ~ -"':. n .......... ,

~, P,,,

ei C)I).. dA ne no - ua in du '-ri_ - ri Ie ta Ie Bu nu Ie

ca

r "

....... -..a..~.--... .......

ill V V

oM ce al ra sa

....... .. .,.......

v

sa

sia vim pre ti

ne

eel

din

te

-, ~ ~

-., T .._ I --..} ~.._ "'III -.... ... , .....

,16

mor mant - -

... ....

31

C.~ASUl At bOIL£A ~3

tJ, _= ~ I' te .... 4IC:r I o-t.....cw:-. SCD-f:1D ,,-Os ~" r~ O; ...... ~IIia ....... ....,. .. ~ .... ...a~~D-I .... r:.... ....

" ... _~ ...... ~ ~""'-"'4, 't;, u • ~ "'""4ao ~ v ..

- ne

" 'III

ZI - ma

Ie

£iJilJDJ

doiJea

ilJ

~

T

oam

ne

sm

"

C3

ga

-

..

... _ ........ .., - .... ;. -- --../ .,. -:. " r

...... 42

Doam «

...
...... ,
....
u
~

~
-
c-
U 'WI

ma ...

ill

- ... - Zl

-

ill

Zl

"¥I'

- rna

u

a

\

fi t..!.; Doam ne

Ti

- t-am ca tre

stri

ne

a -

..

ga

Jl ....

"t.... -* ...... ....__I111...~~_. .......... 4t._ i-..

rl!P ......

te gla suI

...

t,I III

ga CIU

me-

.. ..

ia a mID

- ru

-

~ .- -.. " "f.::.

T"'_ _..... ,,--.-,,~ ~-

--{T-I ~ --- ..

cand strig ca· - - tre Ti

~ ~~ !If.:; \
.... ,\: }u ...
T
to.; c- .....
- ne a u

-

-

- ne

Sa

in drep te

-. ....... , ""

1U

ca

se

ze

g ~ .,., Ta

.... Jl_.. 't:_.__ ...

.. l::;.," __"

tf;'

ri di

-r.~*

c..-,. ~

jert

...

"- _. ..... --. -::;, .._ .... -~._

~ ..........

A. ..

ca rea - mal

~

.ma

-

-

"

1a

-

.....

• In ...

- . tea

na -

-

'C""" ~

"" -a, ~ \ '- &. ~~-b... ",,-_.'-'~ -. ., ~ --. t ~

_-'i''''''--'''' "c----=t _. ~

lor ..

"

nl

Ie

me

-

-

..

- - -

-

fa - .. - de sea

-

a

%1

"'" rna Doam

u -

...

- -

-

-

ne -

ANAstASIMAfARUL

'0: .0 til ... ~.. (11 -l...q)w-. ........ ' ......cl ... "'O': ........ f

~

T

Pu

ne Doam- ne

u

~ade

'"'- ....... , -- -.. -~ +,

.. de wi c] ~

vm te e VI ere ~ug

re

"'"

un pre

...

lU

ze lor me

~ Ie

" "

t; L,~,...,. ."f! --.... .... .., _ ... --.. .... ""'--...L;,,~~.., ~ -, ~._ -'4,~

..

Cu oa me nii • .cei

t

.

......a:J ..... "CO .......... ~ .. ~IO,. ..... ~II+tf'(II • JCIII .. 2 Q Ii ""'IfOt • • CD- • c.--tO 10:1 of vCr • lC"." 'I'iCQaE. 0.-. n'\'I!C:Dtr 1.....:l ..................... CGI...,g

..•

-

no

a bati

.. .

1 hi rna mea spre eu

r

ca

..

ce Ie din pa

...

te

du esc ras pun su ri le

v

ga

v

sa

ta

ca

ce

de

Ie .. ge

"""'a. "

-.... t':""'-_~ ...... -. ~ .., ,. .,__ 4, ':, L

_. I I'

nu 'rna voi in so ti cu a

"

Ie

...

,II

Cer

r '"""'-diP

cu mi Iii !ji • rna va mus tra

ta ma va drep ... tuI

lar

tul de lemn al

... su

"

sa

""

nu un ga

...,

pa

y-

ea

to

un

.,

ca pul

meu

..

iL.

-:., ~ -a. ~ -.... ~ ./1M

v • ~

ga CIU - nea mea

e

ste

A-

Im

po hi

TO

~ 1 ,

-.# ,....._-. .... "-----... .... ~.., -,&... Z, ~~~ JI.-.. -. ~ -r- ~ ~ ..... - ..... ,.. ..... ~~-.... -.--;_ A

~ -c- , ~

- va vre . rei lor zdro hi se vor de pia - tri ju de ca to rii lor

....,

,

-. ~ .. -,~ ........ - ... L.

-6 •

~ -. _-;:. " .... ... -.."L .. ~-.....

"-'a ~

din pi mint se

A

Ie

w ,

ca sau

Ie

• •

U Zl - vo:r gra lU

, fl-r_

Z. ~"'IIIIII~-r.,..

~ -»

'. ca 0 braz di ce se ta

e

..

rl

...

n

....

In

me

-

"

cit

pesc oa - se Ie lor spre iad

dul

ill

51

lllAsUt At nOIl£A

tre

.. . ..-

Ti - ne Doam ne Doam .. ne 0 _ .. chii mei spre

Ti ne am na dij du it

nu iai su - fIe

tul meu

fill

sa

ze

- §te rna de cur - sa - ca re mi-au.pus mi - e

t; "",,,,» ~ ~-.~~ ~ ..,

r ~ ~

§i de smin te Ie • Ie

-.. -. .., t; r ~.J
.. ,/!N .
~ 4 ~ ..
~
lor Ie
ce e ce .. ge
~ ~ \ ... "C"'" I & ... ~ 't:" " t ~...JII 1
L. --.. .... ...... ..,. .., "'" z ~
'C"" ~ ~
·Ca dea ..... • "WI "" to ..... de:
- - vor In mrea - ja sa pa ca - ~11 0
~ -. __ -r; ..- -r:~
--* ...... ~ ..., ~
-- ..... ,
~
,I'll, 'IIijII ••
sunt eu pa na ce VOl tre .. - ce ~ , ~ ~ ~ ~ t c- "
~ ~~ ,..~ ..... .... z ........ -.....~ _.
L ~
~ -.
-c- ~ _..
Cu gla suI v tre Dam R nul stri gat gla
meu ca am cu
" " " ~ t: '; ~
......... -. -,. /!II I1It.._ -+ -.E! ...... .,.. -- ~
--
• ~
sui .. y tre Dom « nul m'am
meu .. ca ru gat " IIt._ -I' --. ~ .. ~

in tea Lui

.., .. \ " " 4't:,..._ ..

....... __ -

Vir sa

"" .

ru ga CIU nea mea na

--~ ./!M

~

- VOl

oIL

In

ca

na

- ne

zul .. meu in na

..

VOl

spu

- <"7:;zs .. -. -. ~ _, ,.'

I • • ..........: •

Tu ai cu nos cut ci

Cud lip sea din mi ne Du hul meu

fIIIII

ra

.. ri Ie me

..... -...,..._., .

... a..

~ .... ," ~ -
"tt.. ., -. ----. ,,_ .-r-----. -- ~ "., -:.tt ...... --...


In lea sta l1'li
ca a cea 10 care • re am
... 't;'
-. ;a.. ....,.. .. ~ ~
....
,. ~
, V ill
sau cur sa nn .. e - .".

urn blat

as cun

~ ANASTASJUATARUl

~ , ~ ...

'- .. -. -.~ '~-"':.""_~-""-"L. ~ fit ~"- _,.

~. ~ .jJ#

t-am sea - ma dea dreap ta - §i am pri vit §i DU

........ " _7 ... -." ~

Lu a

...

Cl

.. ne

w ~ ~

sa rna cu noa sea

e - ra

': " , -c- ~ ~..J. , r "
-. .., , ..... --':# ._ .-,~ ....... -., '"" ~ ~ "''-= ~

r ~ ~ .....
..
Pe .. t-au fu de la .., •
rl .. - ... ga ml '" ne ~I nu
~ ~ __ 'It;, ., ~
~-. -"# " .. -.. .., a. '*
.. h. ...
ste eel ta - fIe tul ~
e • ce ca u su meu ... ~

"...._ ..... ,.- ... _" ....... ....._- ... ";

..... .+-. "'III __ ~ """I

c.-- ~

Stri ga .. - t-am ca tre Ti • ne Doam ne

..... _'-, A vE 'L- ~

__ -... ____, ~fI# ....... --~ ~ ~. --....., .", -.. -~.Ji. II

e,ti na de] ~ dea mea ~ p:r ~ tea mea esti ~ in

-3t t

-. ..... , 't:.. z. lilt.... ~

~~

- s'am Tu

ZI

pi man - tul ce

lor vii

\~ .. ' ~ ~""'- ....

.... 'I'

Ia

• 'lilt I

'" nea mea ca m am sme

a

..

mIn ..

te spre ru gil ciu

rit

foar

te

~ ~ t ~
.., '"-~ 4t -- .... ' -t.... #",,..~ ....... ., ~ ~ L.
-.. --.. ....
_. ~
Iz hi te ma de ~ filii' .. "W s'au
ve, eel ce - ma pn go nese ' -ea
'It;,- "
f';.
--, ~~~ ~ ....... ..._ .... -~ $ ..
-..
~ .,.
,., ." ti rit mai .mult de cit ..
In mt - ne Scoa te din tem ni t3 su fie tul meu

~ fIMII

ca sa se mar

~ "" to:.., ,.., t:,.,Jt

,.., h~ __ ..... """-~# ~ ~ ... ~ T .. A

....... p -- ~

& --..

sea sca nu - -- • me lui .. Tiu

,

tu - ri

. ~,

Ce • ~lui mai 'na

...

1ft

or-

te de veci din Ta til nB. - scut lui

GLASUL AL DOILEA

Dum ne zeu

lui

tru

pat din

ft

In

cu ...

-

ce ..

..... "- .... .._ ..... -~

-- ..::--

..........

cioa ra Ma ri-

Fe

...... \ ~ ... -;:

- - - mul ~

eel

Pre mi ne rna q teap ta drep iii

A 'Y . • .. v

pa na ce .. rm vel ras

pIa

ti

..

- - ml

- e

Hri stos Min tu

. ~

to - - rul - no .. .. stru pre eru --

..

I

'C""

" "C"'" ~ ,.... .....a. +- " ...... A.

.,.. -- • &a.. ... ...,. ._ .. Z rIi *' ._ ... , -... .... -,. ~

cr· ~......... .. ~

ce - pi ro - nit au §ters za pi - suI

...._--._ ._ ;, ... :--~.. \ ~ • .,.i ..... " -.. ,... ~-I',. ..... ...,., _ .. -..IIL-....~ • .., """--....... ~ :--" -...

• ~ p

....... "' '3io -.. .........

a su - pra - noa - - - stri ,i sta pa ni ea mor - pi-

'C"" -..

~ .... ,.. -~--.:~ ~

eel ce e ra -

'"

...

-

sui - - cat sa ne in chi nam seu

J. 1"- It. - ""4It" ~

.. · fo <It.... .. ~ ,"_.""'''' " .. -~ .~.

Lui ce lei de .. a tre - ia zi - .

Ii

..

rei •

au- - -

Din tru

dan curi am stri gat

tre Ti

ne Doam ne

v

ca

a

Doam ne

T ~ ...... _ ......... _ .... ~__ .... ...... =:. ~ .... _ .. ..,.,; t; ...... A.

c- -. -..: .. r...!E,

uzi - - gla suI ... meu

a

37

38

ANASTASIMATARUL

'l1li["""

~" ..... ,

- _.. .....- _ .. ,~ .. _~ -- ,_., "'_~'L

..... - .., Lo. ..,.. ~ ~. __ .. '"4t- 40. ~ ..

p ~

....._& ---:t

Co Ar han ghe Iii -sa Ii u - dam in

\ ~

- "-' ..,.. _ ,. 't"..".A. ~...._._ ..... "'111--._ .... -. '- r .. ~... ,. ~ ~ ~ L; .., "IIIIL -~4.

~ ~ • tl!,

lui Hri - stos ~ ca a

...

VI

e- -""rea-

-

ce sta e

ste iz

bi

-

..

III

Vl

to - rul

..

I

fit ....... -,," L. ~.. - ........... -..,. II! ........ ~ ""'- ....... \ -- Lo. ~

__ r

rul su fie te lor noa ..

,i Min tu

to

-

§I

Lt:;,."""-,

ta

stre

ip tru pu te .. - re

,__ - .. ., ~ _~. ~ ,,'- \ """,-.._" ~ t; .;»

ta

-

la

v •

.. r8§1

re

... ' .

.... .

lu

v ..

- - sa VI ~

w

sa

-, .. ,

- e

.. .

mea

ca

- -

re - 0 au-

ill

Zl

dit ·

Fi

re chi Ie Ta le lu and a min te

e

u

spre

T

-..........

gla sul ru

...

ga

ill

elu

- nel me

-

Ie

..._._--... ... L -4 .. " --...-- ... -. ~ +- 4 ... -' ...... ~.~-....,., .,.. ~\ __ ~ r

Pre Ti De sm pi 'nul ~;l ce T.e-ai ras tig nit §i Te-ai in gro-

~

a, .... ..,,_-...~ __ ... _ ....

--

;.

<-

du

In

-

ge rul Te-au pro po ve

__ ~ "'IIJI" , rt' ....... ~ ...... _..... ....,... ,....... \ ~., .... -r • .., , ~

7 __ ....

pat

it

-

-

.\

--

fe

-

lor

'Ve

au - '"

t1t.,, __

II

ZIS

ill-

1 -

me - --

-

...,

niti - -

deli

de au za cut-

ve

un

- ..

- -

ca un pu ter

,..

DIC }... a ..

toa -

-

.. te

- • "I' __ •

-

GLASUL At OCILEA

"

cea sta ne in chi nam - ti

..... ., _ .. _a... \ __ ';. I'III:".._ -r- ~ _a ~ ~ ._ I ..j) ~

... '- ;,,-.... " ...... -... ... _ ..... ~ ..... ... .. - .. a... ........ - ......... ~--...~ ---..... L;

_...,_---~ r.......;. --9 •

Dj til

tru

.. -

e

fa ra-

a

.

moar -

to ru Ie

.. "

VI la

ti Hri

de

- te

-

......a _..

.._ -.. '-..."'" :a".jfr

p ...... 4-

stoa - - se

mi Iu

e... _.

'lte ne « pre

..

DOl -

De Te

vel

la

fa

..

Ul

de legi Doam ne Doam ne

'WI

ra

ta

Cl

-,.

T

fe

la

.. ste mi 10

rl

- v

ca

Ti ne e

- sti

ne va su

VI

- rea

..

eu Cru cea Ta"

stri cat ble ste .. mul

pre •

....... -" ,/It.

r..;

lemn

gro

~

u ..... ~..__..... ..-- 'C""" ~ ~

.. -a. ~ --. __ .... ' ~~ ....... ~ .,../'..... .....

i,.. )'J

pa "rea-Ta - - ai 0 .. ~ mo - rlt sti ,pa

~ ....... - .......... - .......... "-, -fJ •

4-

§t ell

"'"

cu In

r ..........

scu la rea - Ta ai Iu

"

nl

-

IIIfIII

tii

.. ea ...

mor-

~.._ __ " ..... -»- .... E ' ..... .._ _ .. ".""'-C"""'-.__ ~ ~ \. ~ ~ \ ~ ~ """-~"""'-~-....

.,.

,. mul

mi nat nea

, ~

t: ~ -. -e- ...._ ....... , ~ -. \ "t:. A. t. t:

'- -# ..... ......- .... 4. iIIt... .. , __ ..... _..... _ ~ .... , ...... -. - ..... ri~ ....... -It:.. .

~ -c- & • ~

cea sta stri gam ~ ~ - Ti - - e - fa

pen tru a

o -

me ..

- nesc

-

..

""""

ca

to ru Ie

~ .....It-

...... - .......... _ ..... -. ~ .... - ........ - ... ,-. ....... _, J -~- ..... ""''' - ... :o'v

jf'"

.. rJf ........... _,

......... r

de hi - ne Hri

Dum ne

ul

stoa - - se " ~ ~ ... ~ -'i: ~ - ... ~, ... ~ ... ""'-_ ..... \. --. ..:;:

stru sla ... va Ti

ze

no

-

-

e III

Pen tru nu me Ie Tiu Te-am rib dat Doam ne

a step ta

39

-

40

ANASTASIMATARUL

~'; _.. T T ~ -. t;...._-........_-.IIo",. ..... ~~4.rJf "-.t1t.... -*

c-

na dij

t-au su

He tul meu spre ell van tul Tau

~

nul

t-au su

du

..

1

-

~ t; "r

~--"'4,""_-, --.. ,.. --a.,.. ..... _"'-'" ........... '- a ,.,,,

......... _-

Des chi su s'au Ii e Doam - ne cu fri ca por .. ti Ie mor -

.P 6" P -." ...... ~

A. _ --... ~ ...__ ~ - ...... _.... .._.. _ _ --.. ~ ._.. _ --- _ __ -......

rj.M ~ """'lII'". ........ --..., • ...... _ _ ~ .... ___

-. r'" p"p ~

--.. -... .. ....- ........... 4

Iii · §i par ta rii ia du - lui va zan du Te s'au - spill - - - maD

""-~-.....,.~~ l' '& ~ ,,-, ~ ~-. ~ ,~ .~ .. __ -. ~ 4" "'_ . ~

- ,~ c--.. --6.,....__ :4L ...

ca por ti le ce Ie de po,,"

- tat

sfa

a

ra

~ -. .... ~ -a.. ... ,~- ...... ~~ .... -... -. -. -... ...._~ tit" ............ _, ... _ ...... .., - .... _ .... -..

p rl"

---e ,JJ

ri - Ie

Ie

fer

de

-

"""

fl

mat

e to

eF + at,.

V .... _ .... - .... - ...... ~ #' -. ~ --...... -.. ~ ~ -0-

§i ne-ai scos 1M pre noi din

cu

ce

.. - -

le-ai

- ... zdro

..

-

bit

.A

In

tu

ne -

. r-

"""'--.... .., --- ~ -. ... '" - ...... - ..

rec

...

§l

din um •

- bra ~

tii

~l

al

mor

-

~

, - ... ""j,.."p """"zC

rupt Ie

"Ie

-

tii

v

ga

,..

rl

tu

mor -

Il1o

- -

Din stra ja

di mi ne tii

pa na 'n noap te

din atra

_,.

T ~ ~-..._ ...... "'. 1l--.... .... _ .... ~ ..., --.. ~ ...... _"""'-. ~ ...... _ ..... -.. --;

ja di

sa na dii du ia sci Is ra

- spre

ne tii ~

~

mt

Dom

nul

-

• ~ .,.. ~ 2 ...... ., .......... - ...... "'l1lI.'-'--7"' ..... ---~ -a ~ \ . ~ ~ ~ ...... A ............ _._, j- ,.

"--..--- 41"> '"' ~ ~ ......_, ..

Can ta re de hi ru in ti CaR - tand.. din guri..-

~- .... 4! ....... ~ ...... -"t;,"tiJ,. ~..., " .. \ - .. I ~ ..,. t; ~ .. ~ .... _ .... ' ~"'"'-I_ .... '" .... ~~~~~ ~ ''''' .. _ .. , '- _.

7 ~ ~

glas sa in - -.. nil- - ~ tam Ve niji - toti in

-c- r---.. *- r ~ p ~ ~"

" ,.,. ..... -~' -t- ...... F .\ ~ ...... _IIIt;,t;, ...... ~~_..... ~ --. ,,_t:_ ..... _ ..... .y , ... .., -1IrIr-.,_- ...... _ .. " " --=::..,

~4~ ~

sa - - Dam .. nu • _... lui sa -

ca

ca dem - -

Wo

gra -

, Sill - "'1'=1 ,..., •

1:1 r~.....o: I!~ ~~: .......................... I'""ICQIIIF£J-cO • o~

. -~ - ""I'. 'I"\. r. r

-

GLA SUL AL DOILEA

~~ i"~~ '"

..... - -., ... -.. ....... -." " .., -... -.., _ b ..

II!-......._ • ----

---. -4 ........

- ind ce la ce pre le mn T e-ai • ra stig ..

§i din morti

-

'C"""

U \ ,..~ ~

'- r_I'

. ......

- 81 - In

~

,. ~ ~ ~""".d - ...... ~ -. ~ ... - .......... - .... "'I -",.

Ta - tii \~;:

iat

esti in

oiIII" "

sa nu rr

Ie

"'" "

"Vl ..

L

~;

lui

-

noa -

Ie

~

pa

,."..

cu ra te.§ • -

te

te

ca -

- - -

... stre

-c;:-

" "-

-. -.. .... _,,.. -, ~ -~.-- ...... ~ . ...__,

............. r-

U lui §i Sfan - • tu

Sia

v

va

-.., -., -~ ... - ......... .__- ....

r, --- ___

§l

~ e.:;

lui - Duh

,.. ..

ve CII ve

C)

.. lor

..

§l

§l

a cum

ru .. rea

pu

A

-

min

II

Tre - cu -

.. • bra Ie

-

gel

t-au - -

um

..

"C"'"'

"\ c-

.... - .... -. .............. a...

Ct· .

- - Da

...::'""

-. ~ \,..: __ ~ " ~u_ ... --... ~ i

~

- • ")0

- rul

~

ca

pre cum -

nit

au - ve -

- ...

-

. -

"C".

\ ~'"

-. -. ~- ..... ,,'" ....t ~

.... .....___.,_....

.. ind - a ..

-

- prins

........

" ---..... ._____., -3J.

gul n'au

fi

ars ... ~, ~ ~* ~ ......... ..",- ..... a... .... ~.=-. .. ~\ ~ ~ ."1 ~ '"7r tt -. ,/J..

. ~ --- ~ ~

na - .. .. scut

ru - -

a

Fe cioa

-

v

- - ra

.,..

al

-

-

-

,1

- Fe cioa

y. v

...raal - ra-

..

-

-

st~l

ill - pu -

-

..

..

-

• .. -Soa

..

-

au

y

ra

..

rit

"

sa

-

41

I I ,

42

ANASTATIMATARUL

"=~~ .... ..,"""'" ""'-7""

1(1 \, - ............ ..., --. -. 2iL;. ~.-.... ............... I

~ r

...... -c- .. -J!.

..... _ ..... ~ I ...... - ...... -.... ...._ ...... ' _ .....

-,.

--41· ...

... ..

lo .. cul lui Mo

1

ta -

- tii

.....

In

- -

...

-A "")
- .. .... '" - ... - - .. ..
~ ~" ~~
\' .. r " \~.~
a...~ ~ --, --~ .....,.. ......
---.... ...
~--.)
su - • - fIe te lor noa- .. - •

I

- rea

-

-

-

stre -

-

-

Rugdciunea Lumind Lind

Prochimenul

~ Ca dela -r:

..... _ ..... -.. ~

10.

In

~

~.p 1IIIIr,.L" ~ ..,.. .... , --..

---,p, -r

po doa - bi - S'au

r ....... 4

Dom nul S'au im

....

pa

.....

ra

tit

tru

im bra cat

.,..

.. ....._...., - ...... -:. -. ..,." ... - ..

~

.. S'au

4 Dom nul S'au -

..... v ..

pa ra t1t

"'"

In

,.,

1m

tru

im bra cat

De patru ori.

Finalul

In tru

~ r\ r<~

..... _,.. • --..t#! ........... '_"IIIII-II!!!!,'~ ~ • ..., .-.

--adl

doa bci S'au im

"

bra cat

po

-

-

- - ...

GLASUL AL DOlLEA

. .

y ...... Qlaoo ..... ~~ .... 4G~ ................... II .. rO:la=~ ..... r:.FI"4I.......::i"JiiIIII~-c.1 ".lIIIIIIIlC~tCr-cot • (II .. lie •• ~:Cl • 0 .... I CI03'. f~ • 0 It t~ • 'Cg to

La StihOvn8 stihirile lovieri

• 'Z:: Ca dela ~

..." -~ ~,. ~ .... - ..... .."

........ ~-

r ...........

rea Ta Hri stoa se Man tu i to ru Ie toa ta lu

~

__ -t: ..... _.....,., -....__ 24.. ~ --1: Jl

p e.....___

.......... ~

§i au che mat fap tu ra sa

In

..

VI

e

..... ....,""'-~ ~ ~ -~

-r .......... ___

.me r > au lu mi nat

.....

In

tru

... ,,_L ....... ~ _ ..

~~ ~ ...... ..,.,~ -...,--. .....

-- P

........ 4 "'0:adi

tot pu ter ni ce Doam ne sla va

• e

~ -t:
..
tit ...
In
4:;~ c-
T
.. ....

ra

tru po doa baS'au im bra

Dom nul S'au im

....

pa

"-

_ .. _ ... --.. ~ ....... _ ...... "t, -. if'~_ ..

... ~ ...~ .. n - ..... - .... ""

~

im bra .ca

La,. ~ ...... - ...... -. ~ .... --.. ..", --a. '" ," h.

'C"'"....... r e&

III

· re - §l

tu S'au Dom nul

cat

tru pu

te

S'au in cins

~'; ""''\';,
4 -.
to Je .-
ru at
.,. ... ...,- D'
-..
-- -e " _.__ ..... t;

,. -. 4 ~ ~-.

....... r

Prio lemn Man tu i

~ ~ .,... ....._ .... ,~ ~
..
..__ ..... ~ --- -a p
stri cat ble ste - muI lem
~
Jl
...... '--l
rea Ta ... • rat
0810 rna .. ., -~ n .. "- ...... ~ ;a.. -~-~ .,_, ....

nu lui pu te rea mor Iii cu in gro pa

4It ..,'" da-.. ~ ......,' --- 5", -.. -:.. --:;:. Jl "'4t- ....... _ .......

....._ ...... .......... ........ r ~

nat nea mul no stru Cll - scu la rea Ta pen tru

rm

" ~._- ... .._- .... ~

... -., ilL. ...

r ....... 4

a cea sta stri gam Ti

..... ,

""--... -.. .." -::;,./!J.. --..

• ;:f

- ta Hn stoa se Dum ne

.... - e

D3 ta to ru Ie de vi

.. _. b;. -:Itt --'"'; J\

....

....... A. ~

Ti - e

stru sla va

..

18

~ _.a. -e-- ...

4 -. T ~ ... ..", - .... _ ...

'C"'"" ......_ d

Pen b1J

--...

ca

tii

Iu mea

'"

10

rit

au

ca re > nu

se

-va eli ti

43

44.

ANASTASIMATARUL

h .... ~ ,. ... -

~ ..... ~ _.... ._~ _~- e. ~._-...~ _ ._-- _... ...._ ........ ~..... A

&, --.. -. -.. -. --.. -- ~ ~".. -¢..... --a. -... 'd -a:

1IT ......_ d j'tJ

Pre ern ce a ra tan du Te Hri stoa se pi ro nit ai schim

'- .. ........ ~ ...... - ..... .,..""':ito" ~ ... .., .., --~ Jl t; '- ... .., ""'---..... • ~..._ ... t: .. ~~_ ..

-'-e c- c.-.

bat frum se .. ta - zi di ri lor ~i fa ra 0

6 , ~ II" ...

.._" _.. .._~ ..... ~-.. _.... ..... A. ... ~ ...... -..,._

... 4~ ........ -.. -. ~ --. ~ ~ '" ....._ ~ .. --. ,.... ...

,../ ~ r

.)'J ...__&

Ii ta coa - sta -

me

..

nl

o

e

sta ~di a

..... --~ n ~""_-""'4~-""" -... --.. -... __

~ -..............---

.... II 'W

im puns 18 ra )1 pe cet

~~ ~ ~-C-I!

""'-p~ _ 4"';:; ~ ...... -.._ ~ -... "" .... .... ~ -.. -.:::. n ~_1Io.c .... - .... ..,.. ~ 4 --..

_ j¥ r--- ~

man tul Tau ne ,ti ind- pu te rea Ta ci ce la ce pen tru

~

.... , .......

......_~~ ...... ...._~ -- -- 4..~ ba; ~

ri lor Ta le ~

v

ra

cu

su

au

rut sa

Iu

la

III!'

-sca mor

....

In

...... ~ ....... ." .. =-.._~

..

du

ra rea mi. 10

..

at

ill

pn

ill

1

mit

sti

ill

VI

--

~ n ~ ....... _.... " ~ __ -, ""'--'1Io.c ... _ ......... _....:.--...._

.-a...t p

,r""[7""""" ...... z::di

• .... ill -II

§l a tre ra ZI al

J; ,:: ... , ......

DoamnesIa

-~ -. *" ....... t1t.... _. -~ n

~

.A,

In - gro pa re

II"

Vl

iat

A.

In

..

~ " r-

'" 1.1

va -

.. e

Ca sei Ta Ie se ell vi ne Sfin te ni

e Doam ne

""'---...:--~ - .....

tru lun

me de

Zl

- Ie

....

In

11 ~ -..._--..,ottt.. ..

su fe ri

__ r-

de vi

la

.. ta Hri stoa se

Di

le

ti

to ru

,"

~ .., It- ...... _ ..... .." --. .__.... ~. .. -:a. -:. - ~ Jl ~ .... _1iIIO. ·"" .. r_ ...... '9z

-or ~

R e - pen tru cei morti

iad

,1

"""

10

t-ai

pa

ti ma de

... '"

...... -.., __ -. lilt... .. ~ -. .- *'-~ ;~ .n ~ ... ~,"""----..~ ~ ..,.. ........ - ......... .._ _ ..... 4.. ~ ....... - .... -.

~ ,

po go rin du Te ca un - pu ter nie

....

~ ..., .... _ h.~ -. '-

a co 10 ve ni rea Ta i-ai ra pit ca din tru

---

..

pre eel

ce a§ tep

-

A

ma

'II1II

.. na -

pu

o

"~ -. -"'";. n ~"""'- ........... - ... -c.....a.

ter ni ci

§i Ra iul in 10 cul ia du lui J .. ai di ru - it sa 10

"

__ # ,~ - ~ n 't;,""'- ...... """-.a.. ....... _ .. -4lt... _. ~

,_,

.. WI

- CU 13 sea

~-...--.. ~ ""4t-"_ .... 4.."4IJo __ ~ -a. r

..........

§i no ua ce lor ce sli vim

pen tru

a

cea sta

~ CiASUL At bOll£A 4J

~ ~....._ ... ~ .., " ~ .,.. ~ n ~ .... -.... ... " - ... --.. .... ., -" .,... --. ~ ... -...

jJ r........ ~

cea ~ de - a tre ia zi di

ru

iIr,III

ra

ti re de

'"

pa

... - ... ....,

A ..

,...._ .... IIL ,;. ... " -. " -. ~ - ..... - .... ~~ ...... -- -.. ~

Fi u lui §i SfiD" tu lui Duh

or-

Ma ri

re

Ta

&U1L.,'" ._",_ ... ..,~ ~ "' ..... -....L.-.~ --.....~...,_.L, ........ - ... "'~-....~ ...._ ., ~ J1.

......_ 0/ ~ ;r IlL-.

)'J ........... ~

a cum §i pu ru rea §i - in ve cii ve ci lor a min

, t _

~ ~ ~ ~ ~ ~

4l... * __ .... -.._ ...... -a. ..... ~ -".._ So~ ~ ~ .... ~ ... ,- .. ~ ~ ...... '4It

...... :diP ~ -

o mi nu - ne mai no ua de cat toa te mi nu ni Ie ...

~ ~

~-...... ~ ~ --. ---"'"; n 't: -. c... ..... ~ .... -....~ -.:. _ -. ~ -+..." E ---......,_- ....... - ....... ..., So r

r It.......-.. lit.-

....... ~.......... --;J

ce Ie de de mult ci ci ne au

~ ~

'- .,..E- ---... ,.. ~ ... ~ Jl ~~ .. ~

• lit..-

........ ~

Mai - ca fa ra de bar bat

fi

na seut

Cll

no scut -

v

sa

in bra -

v

sa

§I

te

te

poar ..

....... r

-.,' ~ ..,..", ,* --....... n

~

pre eel ce cu prin » de toa

.. ta fip tu - ra

a lui Dum ne

." -#~

'- .,....._ """--"""- ........ -

~

zeu e ste vo

n ~ .... -...."'--... ,... ~~-... ...

~

rele ca

ia eel

..

ce S'au - na. scut

~ ..- ...... ,'

~'~ta ;- ~in ~ra ; ~' .. T-a"'q _" 1: p:rt~n-'

pre un Prune prea cu ra

-JJ.

fi" ...... n "; ...... .., uw a....,. J .... .._ t --..4} ........

~

in draz nea Ii

de Mai -

v

ca

ea tre dan .. suI c8§

du-l

oil

§l

~6 ~...- ~ ~

~ -..._ ..... ~~~ -.. -:. .............. - ... ,., .. -. -- .., --~ ./!N ....._ ..... ""'- ......... _ ... ~ ~

""'-'a. ..._. .".. P -----

sa nu in ce tezi - a-I ru ga pen tru cei ce Te

2. '" ~ ;:f

- ...... " ...... ~ --. -.'" __ rif......,p. ~ 4.

~ "

!ji sa man tu ia sea o?.. su

.L

± -..

ti gind

.. -'; J1.

'-=cinstesc

ca

T \

fIe te Ie

noa - -' stre -

..

-

~6 ANASTASlMATAftUl

T 1 Invierii ~ • ..-

ro paru VI ern. ~ "S .p., i T

9;~': ~ ~ "-, "~ .~ 4t;
~-.~ .... '--- ~-. ----. ...... ~ ~
"~ ~ 4t-
4 T
...
~ ~
Cand • - - Te-ai .. pO go rat la moar te ce Ia ce estl
~ r ~ Q
~~ b;, ~ -... ~ "~ ....... ~ ~ -4t.... _. ~ -.f{ .......


,. ~
• .. ta fa ra de moar - te a tun • ia dul - l-ai
VI la cea CIa 0 ..,

....JI 'try ()-... ~

-., , &b;, ~ ~.a. .... oIIt.... .. -. ""'-1- ...... ~- .....

~

mo rat cu stra lu ci rea Dum ne -

~" r

• ...... ,.._ ..... ~-... ..........._ ...... .\. -....._ ' ....... "'II'

" ~ ~ .... .. 4. ""II1II'" .... --.. ~ ~ ----...... ., ...... ~ ~ y

~ '---~ ~

iat pre cei morji din ce Ie de de subt

~ .. ~ ~

,,~ # ' ........ -"b-.,"'---..:4lt.... • -. --.. ~, • - ~ ... -....'" ~ &;, +- 5J '" ~ ~""_~4 ......

~ , ~

resti au stri gat di

. -

ze

II'

I -

-

iar clod ai in

VI

toa te

pu

te

..

rl

Ie

ru

de

Ie

ta

...

VI

to

ce

~

4

~ .. '-........iIP -=- --. ... .,_~-.~~~ ... ~

_. .......

ze ul no stru rna: ri re Ti e

A. ~ ...... _ ..... '"

~

~Dum De

ia ti Hri stoa se

SlavQ:: $i acum:

~
...;
~
~ *"" ~
Ie ~ sunt mai pre sus

~

~ .. ~"

~ ...

Ni sea toa re •

"

t;,-It IIF'" e- li: _.. ';
4 -. ,.. .... ......... ~ .....
~
Toa • - - te - tai ne Ie
~"" ~ "fi ~-.It ~
-- ....... -- ..
~ 4t"-'" h.
-..
de cu- ~ te's prea v •
get toa - rna n -

te

Ta

'"

....... - .... --.. --. .. --~ ~ ~ de Dumne zeu

ti ea fi

ind ope eel 1u

v

ra

1

ell

..

r ~

"ft:__ ............. -. .... -- _ ...... 4L .;. ~ ... ......:~........ «.

cu fe cio ri ea pa zi - ta ~

"'- -c-... ~ "C'"' '" ~

-. ,t- -. '"..,.- -.. -. .., .., : ... /J- ~-....... "i &::.

r:f ~

ci te-ai ell no scut

.....

"t.._ , __ ~ ,-..._-..._ ........ _,-.. ... -- _~ .. ~ ..... _ ...

de

v

va

rat Mai

..

11

eu

-

a

~ --. --~ .... ,'" ~ .,.., ~ --. -~ 1,

..- "'_dP ~

na scind pre Dum ne zeu- eel a de va rat

ca re le roa ... gi .. L sa man tu

ia sea SU" fle te Ie noa I

pre

..r# .....

..., .J ~

T' .. ~~-.. ..... ~,-...:~"',. ~ 1' •• ~

stre

. ....

aLASUL At. bott.!A

La Utrenie

Dumnezeu este Damnu)
~
Glas II = ~T
~
.....JIi ~ 'C"" ~ ~ ...... ~ ~ ~
.: --.. ..... --. t; " --
~ ~
Dum ne te Dom "" nul II S'au a
zeu IIIiII - - es §I ra tat

• f!'...... .. ... - -.. ~~.. It ..... -..'""'--....... a.... ~ ,.. to ~ 4It

"""'4?

te ell van tat eel ce vi ne in tru nu -

~

~

me

Ie Dom nu ~lui

De pn tru ori ..

.

Dupa intiia stihologie sedelnele Invierii

Glas . .,: t:

_...~- ...-

., --.........._-...a......._-....~-.-,...... .. -, ....._-...,...._-..." ~ ............ _ ... -.. 4l -#""""» ~ .., .... t _ ... '"

~ ~

I 0 sif • _. eel co bun chip de pre lemn lu and prea cu

~ ~...... .., ...

'lilt.... • ~ -. --;:. R. ~ ... _ .. ~... IIIIt.... .. ....... ,.. ~~ ...... ""-_"-- ... _... Z4 '" 4> /!!k

~ ~ ~

rat tru pul Tau cu giulgi cu rat - in fa ,u ran .. dul-L

JI-

§1

cu ~ ml rez

--.. ~ '1' ,~ +# ........... c- ~ ..... ~ ~ -,
= .., --...., .. .... ..", -
... .. ,~ ..
~ ..... ~
l-au pus ,.. tre " • .. .... III iat Doam di
Cl a 18 ZI at In VI ... ne ru
-.~ .... -~ ~ ~ ~ ~ -""# ~
........ ..
..._ ... p ~
lu " .... Ii
... mel rna re nu - .. Mi ro

....

telor fe

..

81

no

ge rula stri

t; ...,a ~ ~ ~ 't; 't;

" .. *; "'- .. -."""----.. ......-...-. ...... 4 r

se lar Hri stos pu tre ju - ne-i s' au

• •

In cioa

-

e.n

..... ~~

a ra tat - - sire in

4'

£0

ANASTASIMA r ARUL

r~
~ ~ If: ... " \'1:
.. ill... ,. ,..
v,

• stri gati ...... .. • t ... auDom 1M
CI In Vl la
~ .., .." .., ~
, ....
.... .. Ii
mit ma re mJ - - ..

nul di

ru

ind

..

-

Sltwci... $i acum ••. , a Niiscdtoarei ~

Prea ma

ti

sea toa re de Dum ne

ill

n

-

- ...

__ ,-,.....a t:::

'- -* -. E" --.... G ....._-.. ....... 11111111 ...... ~~ -. -:.. --... ......_ ..... --

~

zeu Fecioa- ra pre

~

~

.. ""'--.... ~ ~""'-I_ ... -. ~..._ .... 4t... ... --..

~ dam

Ti - De te

Ii

u

ca prin ern cea

~ -. ~,

u - lui Tiu s au sur pat ia -

-.:-
" \'1:


Vl e ..
........ ~ ~.
a... ..._
-. - a iii

..",

...

,i moar .. tea s'au omo

.... ~ ~
~." tt... . --...: ........ .... .. ,..
;
~~ o:
" ill morji ,.,. A .. iat ...
rat §l eel am In VI ,1
... ~
" ..... .., -. ~ a .., ~+
~
~ t.Z!,
... vred • cit Ra iul lu
ne-am - In Dl am -._.... __ -, ~ __..

at de sfi ta rea cea

__,.. ....:::. a ~ .... -...~

~ -c-

de de mult pen tru a cea sta mul tu mind rna

"L, ..-- ~ ~

't" ... -." • " ...... 1Ii!" .... '. '0. • \ t: .. ~ -.:. - • ""'-~,....._ ...... ._ "- ~ ,.. :-- " .... ., .......

~ ....... 4 ..

.. stru ca pre eel pu ter-

rim pre .... Hri stOB

Dum De ze-

- .. ul no-

-

..

nle

nul mult ..

los tiv

"

§1

u

A dona Sedelni ~

a

se pe cet

lu

tra

mor man tu lui

..

1

a _

-

to. 'r"

'- * "'llo -. -1: '- • ., 'I: ........"..,. " • \ 'I:;

~ ,

n'ai 'a pi rat pia tra ere din - ~ ..

tei

..

VI

-

-

iat 0 ai di ru

" • I CI. '0 • 101 • J:~ ....... :1. < '.-.Q • lCi III

_. I

GlASUL At bOtLEA 4?

_~ ~ ...... _...... -c-_........ " ~

..... &.. "- _.. ..... -, "-- .... _ ... ".~ ........ ~ .., -.. ., -..fi!. ...... ~ ...... ....._~~ ..... -rr... ..... -- _,-. t;

«- ~

Cea -

~ ....... .... , ;

U ce

lor Tai im

OJ

III

Cl

u

v

- na

ta

pre

- -

-

~

" ~ ~ ~

..... ..... .._ ..... - ... ~- ... - ..... ....._ ..... a....,...,. ~ ~ ~ --.. -- -....._ ... ,"""':3t ""--"'4 .,.. .,.. ~ i ,. ~.", - .......

~ "r .._" -as ~

si te Ie fe mei se bu - cu r1 cu un glas ci sir

CU In! YO

no

..... -- _ .......... L -a... .... # ,+0..., ... ., -'-" ~""'_ .... '" ~ ...... - ..... ~ .~ __ ... ~ G

~ ~

ell dan ,ii ser bim

hi toa re co mu -

v

na

v

tru rna

~ ....

-.. -- -- ~~." ft ..... .,_ -,-.

--e"""- -rei Ta ~ Ie ~

""-

ID

n

III

VI

. ..

§l em

.. stea

rea- - -

t;

-4t.. ". ..... ~ ..... _ ..... ~ .. ".

pentru din

hi

to ru

Ie de oa meni Doam » ne

-

........ r

di po po ru ...

......... r

lui Tau rna re mi

- -

SltnJa ... Si acum.: a Ndscdtoarel

Prea hi ne cu van ta -

'C""

U __ \ ~..._-.... ~ ~ .JI

_ -, 4~ --.."

~ Dum ne zeu - - .. fe cioa-

... ..

-

e§ti Ni sea toa re de

A

In

..

v

ra

.,..,-.

~ .." ~ ~~ . ..,--.'-, .....

i±;, p'" --a,. 1It. .... _ .... ; "'~ - a, .. ~ -:. -., -.... N

tru -P-:t - din Ti - ne ia ~ dul s'au ro bit ~

A dam .. s'au che mat

-c-

ble ste

it

tu

moar

tea - s'au

A

rat

.. ..

,1 nOI

~ "_"'_II)J!I...

~ --- ..... ~-

Pen

tru

o

rna

cea

a

- .. - ..

-.. ..... ,. -.

~ ~ ~ ..... -~ .. "''' - .............. - ..... fIt

- sta can lind stri gam

-- .... --.-,-..

A

van

tat Hri stoa se

- ne e~ti cu

T

a.. ._~ ...... ,. ,. ~ -, (f

neal vo

......

Dum ne

- ul

eel

hi

it

ze

no

-

a

ce

./!» t:; -. t:....._-._

~ ..- ......._.._~---

ma ri re Ti

- -

e

t sC:II 10

...

so

ANASTAT1MATRUL

tt9' cc-

Antifoanele ~ ca de la pa Vu T

p Spre cer ri die 0

chii

.. ni mii me Ie

~

1

Ia Ti ne Man

-- .... 6'

1M ~

cirea Ta

'"

...._-....._ ..... - ... -.. ~..,. -a: .,. "' ..... ~- ...

....... r ~~ ___

§te ma cu stra .. lu

to ru Ie man tu

tu i

e

Mi lu

e ~te ne pre noi .. cei ce-ji gre sim - - - Ti e

di chi

-

... _. ..

"l..~ " ~ '- ..... -...."'--.. ..... _..... --. --. --. _ -.. -.. ~ "''' "ow ..,. --... --.. ,

p .._p -r •• ~

mai 'na in te de sfar sit ... sa.. ne po c.a im,

oil

-pun

lui

Sla va

ta lui §i

..

II

... u

...

.. . -.. . .._. ... -" ",..._._ -~

$i ' a

,. .

ve - ell

..

cum ~l

,.

pu rurea §I

A

In

ve

Sfan - - tu

lui Duh

'" V 'l1li

im pa ra

....____ ~ ~ --

~~~--.." --... , ~"'_""'''''_''''''''''_-''' .. ~~d_''''",'''''_''''---....* ,~ .... -... ~ r

ci Dum ne

..

Vl

ne

cu

a

a

• se

.... -- """-~-- ..-"

t'> ....... .e-

sfin ti · §i a mi sea fap tu.. ra

... .. "

"'" . " ..... .._.._" ....... -4 .... ., "' ~ ...... -.. 4lt -.,,-, ........ : .... ----- ... ;..., --.~ --. -- "

....__ ~ .c..-,.

cu eu van .. tul

ste de

zeu

e

o fi

eu Ta-

.,. - til

in ti

§l

AI doilea Antifon

'r"

~·"""-·.,:""'lt __ ·~.A .. ~- ......... -,

....-

~ ~ .... -.... ~u."""~~rf! ..... ~ ...... ~ .. \ .... ." _ ..... ~..._._, .. -,

De n'ar - -

...

not·

fj

,.

Cl

ci Dom nul e ra-

in tru

-

- -

ne ar fi in de stu

de vraj ma luI im pre

lat in treg a se pi zi

.._ 4. .,.. ". --E "oL- ..... _ ....... ~..,._ ..... ""'--.. -a. --.. ~ -. G

~dr ~ ~

u na Ii - de u ci ga - §uI de om

.

o • ....... ;t m ....aa. c; tMIQ • ilia III....,." Cd"1I m • go •

,

CLASUL At DOIL£A ~1

.....lJ

Din 1i

~ -- ..... 11

T T ~ ~'" -. 4IJ. ~ ~ ..

...... & r .......

to ru Ie - pre ro bul Tau

lor lor nu da Man tu ~" ;.~ ....... _ ..... _ ....... _ r .:t... ,,; -. -..... -~ "; p'

I

""'---'" ""'-~.... -. .., ~ ,.... -, ..... -c-

.......

ci in chi pul Ie

- u - lui

v

sa por nese a Sll pra mea -

"., ...

vraj

..... -. .......

.. c....a

... ..

ma III mel.

Slava 11 • I Si acum .. I

C"'>
1t? -.Jii , .... ~~ ~ ~ ~ "-
.. .... -TO ~ SL,,1IIIIt..... »..., .....
-..~
T fl~
In sfan tul Duh ste In ttl to ill • - tii
e ce pa rl ea VI e • ..
"- I~ " ~
... ~~ ~ .." ......... #' 3tt ..""
'" ..
p p
• ... 'W' Ie • di A
I· Cln stea ca toa te ce - ZI te 1m pre
-.;_ " ~ t;, " G
. .,. -",4" ....... E -.... La. .. ~..,'" ~,..~

r r ,.. ~
...,. Ie .. v Ta til §i Fi - ul.
u na pa ze §te ell - cu Al treilea Antifon.

~

Cei ce na dij du esc • in tru Dom nul se

w

a sea rna

~ t' -.~ ... , ~ 4t- -:::, 5 4l.... _._,

......_ .... - '"""" ......... r ~
v Mun- te - lui ce lui Sfant
na ca re
lit: ~ '" "-; -- .., .... .,..-.-.. G

c- ...... .. ,.. ....... .. c..-,
de bin tu e Ie Ie lui Ve Ii ar, nici de cum nu se cli tesc

.., ..

In tru fi

v

ra

...,

za

,~ ..." E -.... if:_ .... ~ ...... _ ... --.., ..... _ ... -.

~ 'C"""

ci nu va Ii sa

Hri

ca - re Dum ne ze-e - §te ve tu esc

,.." - .... -.. ~ ..... -.... ...._ ........... -a " --. -:. -~ . 6

-c- c.-,

stOB to ia - gu - lui soar ta Sa

ANAS1ASiMA1ARUl

Slavd . .. Si acum. ~ .

~ ~ ~ L ~ -.. '"
..... p .... 'Lo &.~ -. .. -.. ,. ,. --_ --.
+
~
Prio sfan tul Uuh • ~ §te toa ti ..... te lep •
17 vo ra .... In CIU .-
~ ~ '\' ~
---.... ...... G . ~ .... "
.- 1 .............. -. .. -- -.. .....
.. ....
~ ...-fj-. c.;
de ... rul A Ii lor
nea a I cea e ste po ... sto
L -.; ., '" ---.....': " a. -'; ~ ~ ~ ~ ~
..." R .. -:. .,.,
-.. . --. ,,~ .. ..
~
• chi,uri de hi • ti A zs. Mu
§l cu ru In se In en nu nea ce
'" .....,. ~ -,
~ n .... -+ ., ..... T , 6..1 ~ .... ~~ -~ ,
...
p •• - k ~
• ...... • Pro ... vid
nl ell §1 0 ro .. ell - - - - ~ r
Prochimenul - Vu T
t..;
" ~ ~ J f.; t.:
.... I • if::. .. -... ,. ...... -, "-l :n .._ , --
-... -.. .. , "
~ p
Scoa Iii - Te Doam ne Dum uJ
ne ze meu ell po run ca ....

~.._ I 0 .... ~"'-'I_ ........... .._ .t ..... ....._-._.-. __ -a. II:; ~ ~ ~ ~ '-' .., •• L::;,.

r ..Jj "C'""'

po run cit §i a du na re de no roa de Te va - in

ca 110 re --. ~ ---:,

..

al

6 ~

con IU ra

~ If' ...... _ ...... ~

p' ul meu

.....:It ...__ __ -

Scoa Ii - Te Doam ne Dum ne ze

cu po run ca ca

va

".,.

In con

- re ai po run cit

du

~ ~

na re de - no roa de Te

a

...

JU

ra - - ...

-

La laude,
-:(7-. ~

Glas - Di T
e..t;
~ ",. ,.. ~ \ fi .._-
~-:. -- L-~ ..
" '"
...._ 4 P .....
Toa til fla oW- la u de pre Dom ..
su - rea sa - ~ .... :i -c- "" \"= c- ,
~
~ "-_ .. .- ,~ --...-.~ ...... __ """ .. --..--.. -~ ~ "

....... d r .. ~
Ii u dati pre Dom nul .. - _. din - - ce - - run ,... Ii GLASUL AL DOILEA

53

"'"

- In ...

eu

..

VI

e se

u

0(; ~ .. \ ... ~ ~ .. ~-..

ta .. • ... re

" ~.._.- .... ~~ ,. -"

Dum

~

i-.... , fr

- - ne

"-. \ u

Ie

I"f.

can

• ne ze -

-

~"_ ...... ""L _ ...

----_---

lui

u dati pre £1 toti

13

dati

••

.. - ge rlt

...

In

u

..

__ ~ \ ~~_ .... ~ ~ --. """- .. -.1_ .... :__ ..... ~_--..

E1 - toa te pu

Ti

pre ~

te --

~. ->

", ', ..... L _" ..... ..., .-.!I! ~.... ~ I -. ... _ ....

--..., -

.. re

Dum - De ze-

III

VI .. - ne

ta ,. -

se cu \~~ Ie -

e

u

Ca

ca

sen

'WI

sa

fa

de

fIoI'

sa

in tru dan §ii

"'"

ca

...

IU

"" "

rna n rea a cea sta e

o

.. §i lor

"

VI

tu tu ror cu

ste

- Lui

Ti De T e sla ve §te Doam -

ne

"""""d:F.

Toa ta su fla

- • "11

§i toa ta fap - tu -

... r ~ _. p

..... ~ .. ~~:..: '-; j!!." -.. ~~... L

t...;A.

ca prin Cru ce

rea

-

ra

-

e

maar - tea - ai - ~

..... -..... . '" .... - ... ~ ,.. ..", ... ~ ~ ~ ....... - .. -.."-- ....

-e-. ..._ r ~

sa a rati no roa de lor

'-*' ~" -." ~ 't; ~ --tot- -::; It; ~ \

~.... ... a... ~ ..._~ ".,_ ... -""""--.,. e!::._ n L. ... -. .., ~

--..,.... ~

rea Ta -cea- - • din - -rnorji ca un Iu.. - hi - tor

jl..

~

stri

- cat

ca

"'"

In

VI

- -

-

..- .....JIo

...... _ ... ..,. ~ ..... - .... ,

de

-

III

- menl

S4

ANASTASIMATARUL

;

u dati pre Dum ne zeu in

tru sfin pi

Ii

u

4

dati pre EI

r ~

in tru ti

...

ru

• Lui

ri - ia pu te

...

In

~

'I _. ... ,

...... _,,1IIt... At --,_ .._

... ---..... -.... ,~

~

sta ,ii - stra ju -

ce chip

o

ind

1m - - pa ra

fru C

-

ce

pia tra n'au pa zit pe

pia - tra -

.....__ ...... ~-

sau

pre eel

VI

ce lui ce au in

""

In

..,.

"

nOl""

chi ne

v

- - na '"

....

sa

....

In

"'"

im pre

iat

\ r ~

-;:." ...._~~~" • to G

ill.._ ':)i' --..

- cand

se

u

cu

-

'-

~ __ ..__ ... _ ..... --._t;

sla va mul ti

r ..__ ... _,-.. -.. .., ....._ __ .... ~ ~ ", ~ ilL •

.......... r

$1 • ')I

mei in du ra ri lor .. Ta

ZI -

-

~ "\

., ...... ~ ..... - f,- .. ~ , -"-~-"" ... ""--"'''' - .... -a.. ... tif ...,~;: ... -"""'-~",,~~"_""-'" "-'::.+~

Ie Mao tu i to rul no stru sla - va Ti - - e •

.......

.... ~

.. - .... - .... ~

T ~~_III.,,--.. 't:- .. ~ 't; -.. ~ ... _ ...... ~

Ie Lui ~ Ii

'.'

u dati pre El

rJ

in tru

pu te

u

dati pre EI

r

du pre mul

p - mea ma ri

rei .. Lui

'IIIIt"'"

~'-' ,,~

,..._--..~ -.. ~ : -. '"4Ir ~ ..... -, .. __ ~-:a. -~,_ -..-.... • ... ~ " __

ra ti va no roa de "Ii ~ va - ve se ~ liti ~ ..... i:

Bu

cu

ge

-~4

rul ca re Ie au Ie zut

.......

tu - ~

..

GLASUL AL DOlLEA

'C'""

~~ -Jr. U \

- ...... "fIi """,--,"" • -....... -~- ....

~ I' "

iat din .. morji - Min· tu

..

,.

I

oil

VI

A

In

au

-

- na ml reas

au um plut - toa - -

.;- "I:; - • '*'. ~ ..... _ .......... _ ... ' .~ ~ ~_ " ~ -:;.;: ~ ,,..... " 'L ...... _ ... ~ _~ -.."

ma bu cu roa - .. - de §i - vi ve -

\~~ liti ..

...

- ... mil

te

se

ill: glas de tram hi

Iii

u dati

u dati pre EI

pre El

ill'

re II n

-

ti

- Ii

in psal

ti

u

a

, ~~ .. ~

~ ~ ~ -. --... ........ - .... -.. " -.. """---.. .... ~ --...-. '- ~ _, -. ~ ~ ~ -.. ~ ~ ~ 4 ~

-., ....:;.

In ger mai 'na in te de za mi sli rea Ta - Doam ..... ne

cei cu da - ruri - di ru

f 't:;

r I(:~ ~ ~ ""-

---""- ..... __ __ i 4:,_ ........... #.... ...... it..... _. ~ --. ..... ~-a. ...... _, ... _ .... ~ -. ~ ~ .._ _.. -..

7 ~ ~

- dus In ger in ci ,i la in vi e rea ~ Ta pia tra

bu

1

te -j-au- -

'"

cu ra

te

- a

-

%. -.. ..,.L _ ... , ...,_--...

--- -p

sli

...,

o - au ra

6 ~""

-6,:'- "t,_ -#'""'lIt" ..... '" -. ....... t ... _ ...... ~ --. -. ....__~~ ... -.,. -~ r

.. tfl.. cul in tri sta - - rei

lui Tau Mar mant

slur 011

,..

VI

tu

- ..

-

,.. .-

...

a ce la a di ca

""-

In

10

-

nat

a

.. ne

de ve

se

- e w au - - - ve

....

nul

Di

ce - sta in

loe cui mor ....

tel pre

sti

ti

.....

pa

to

du

~

it

rul de vi

.... '; ....:It j!J".

c..-,.

ia - ta

--0 •

ne-au pro po

~

ve

... - no-

- -

..__ 4..

Fa

w

ea

1111

- ua

pen tru

a

cea

. I. . kElW-tMiO •

ss

56

ANASTASIMATARUI

.... • ~I 110 • ....aaz .. coar • ... 1101. , • r:e. _ .(11 i:r-s4CL± '" QIP =l 1''OY • SClI .. lOr -a. lOt .. ~ I C 7 • «. • Clr.. -

.:::::s: -. -. " .... -....'="'- ..... -. ,.. 't'_ ... -.." " ..... - .... 4 ~ a-

to ru Ie de

~

Doam-

al tu

\~ 4~--~~~""-"""'''''\''''' A

~ " ,. ~

sla - vi Ti. - e -

tu ror

- ne

-

• ne

-

La

El

pa ne

ho

v

ra

Ii

u dati pre

tim

..

§l

1\

In

....

In

u dati pre El

.,.

In

or

ga

- ne

~ Lr~ ~ It:, ~_, -.. ~ ~.,.~~~~ ftw c;,~ ... -.; ,~. ~ tt:_ ~

e....!!._ ......... r

• "> ----. d

Var sa t .. au mir cu - la • ~ crimi la Mor man tul Tiu -

fe me •

'"

1

-

'I(""" C'"'

~-",&;. ...... -",1#" ............ ~ .... ,.."'; -aa.. /1. '" ~~~'~-.....' , .... -): .. j .,. ~

~ -...._.,,;,,;;_~...._ r

gu... - - ra - - lor cand- au sui gat e - - Ie

~ ""'"" -c-

...... ", .... \ -. -. ...... _, __ ' <..:::..". \ -:::; ., ~r.~ .... , -. to -. • ~.

in • - vi - iat • ~ Dom - • • nul,

au

..

La u dati pre EI

in chim va le hi ne

.-..

ra su

na toa

-..;.

"

Ii

u dati pre El

re

toa

de stri

in chim va

Ie

tii

su ffa

It;

• rea sa

ga

~

Si

~"""-' -. ~ ............

Hri stos

..

"

4t... -I' -... 1It:... .. ~~~ ..... ~-..

....... ""', \ _ ~ ,.., r -.,. t:;,.JI. G

.,. ~

- - - Dum ne ze - ul -' no - - - stru

,.. - 6" -. -. " ~:-- -. 'U... - • \ -. ~_~ .. a-~--.L. "L _. --.. __

vo e pen tru noi Cru cea v au » rib - dat §i

Ca re

Ie de

A

In

iad

..._. II!III

pa na a

GLASUL AL DOILEA 57

..

-._.'" ........... -.r' t:; ~ ~ ~

,.~ __ .-.. -.~* ,""'-- .... -... " ~.,......_-110,,~._-- ..... ~ ..... -... -. ....... _ .... '"

~ c..-.. --() •

- fost

--.... (..._;: ..... ---*' 't:_ ..... _ .... ..,._ .. ""I~.~ ......... ~~ ~ " ... - '1. r '" -. "; - - $.

e - rii' Lui cei - ~ din - - - morti

e:~ \..,'''-''

.... _ .... """-.... 4. -.. --. -..

.... ~

'"

VI

'WI'

sa se

. ..

-la ... %1-

II

,.,

In

tre

au

. -

-

pnn

ca re S'au

ni - Ie lu

ill

ml ..

"

- gI

toa

nat

te

mar •

-

-

-

...

• mIl"

Scoa J.a

Te Doam ne Dum ne ze

ul meu

nal

se

""

rna

"-

In

't:_ _ "L A ~-....._ .... ~ ..... _ ...... t;,

__ --''''; Lw •

na Ta nu ui

cii T3.i

....

pa

na - in sfit

¥

pre : sa

ta

ra

--...

..._ ... rr

ni tu Te-ai §i Te .. ai in gro pat Hri stoa - -

~

se pre cum

, -.. .... ---.- .. ,

..

- - al

ca un Dum ne

zeu

tea

vo

-

..

lu .J3. ~

.... .... oil

mu VlI ra

...

...

.-. nl

-ill

ma .. re ml

Ii -

-

Mar tu

si rna voi . Ti e Doam ne cu toa ta.

I

nl

n

-.,

-. T

r "__d

mamea

spu ne voi toa - te mi

ni - Ie Ta

Ie

nu

eu a de

lor - - de

va rat - cal ci

..

n

to

-

-

..

A.. .II:' ..... _ ... ~ ~.__ ..... ~.__~-.... ~.,..~ r\.. tq .... ~~..__ .. .,_ .

.jJtI -. '""".... 4 ~ ""'" --..~ ---...;- --. .... h.. "' ~ -.

~ -~.,... 0" r..:.;.

eet In ind voi - pia tra fa

T

Ie

.. ill

mal rna re mi

-

ge

pe

S8

ANAST ASIMATARUL

......

'" ""' ...... -'4 ~ ..... - .......... - .... ,. -.,

nu - ne pre noi - .. ne-ati 1M in vred -

,,~ ~ ~

~"""lt' -. .,. ...,. ...._-.."

P .... -a£

nl ..

-

cit

- -

-

~ din

as wi au

au Cll no stin ... ti stre

II"

)a

e

~

" ~

• h." La.. __ ,. ., " .... .;:.

v • d "'d~

ca noi - or- Min

mor ..

't

ZI

ceti

-

.. -

_. '- ~} _ or •

,..

au

nit

-

fu

III

nl

. ...

ell

rat

pre -

ve

u

ce

..

-

-

te

re ca -

- un -

..

- Dum ..

ne

....

... -

"- ~ 9L,
.__ L. 'lit......
..
de .....
In gro pa
'"
,. "'--. a..--'" -

• Ie .. Sa-

Ie

ve

re a -

.. -

-

. " "7 1 .. " \ ~

--. ~ ~ ~ ..... ~ ...,,.. ....... _ .... , "''--'"

~---p ~

ve deli - ji do vi lor cum au rupt 110 '* pe -

-

ce

-

A.. .... " _.... ~

;-- ...... -- -- ... -.

~ ........ ?

eel ce au cal cat-

-

§l nea -

-

Ie

- .. moar-

~

.., .."..,. ''''_110.. .... ~.22lL... -. ., ~...,. -:.,.

r r ....__ 42

mu lui 0 me nesc vi ea ta ne sfar ~i

.~-.,~~ ...._ ....... \ ~~

~ p , .-

§i ma -re mi - .. "la-

r --e

au d3. - ru

it

-

GLASUL AL DOILEA

La Sfinta p Dumnezeiasca Liturghie, Fericirile

Glas

Ca dela Pa

In

tru im pa ra

Ta po

ti

me ne

ste ne pre noi

..IJt 1:

~ ..... -..

L. -

r_,.

ea

Doam ne cand vei ve

tru im pa ra

ti

ea Ta

m

r-

ID

..-" ~

T ~", _ ... -..,""'--._, ..... ,., _ ... -...... "'"1Iao ~ ...... _ .... -. t; '"'"' ~ ./!M ~ ..... ~ ..... ~.. .. ~ __ ..

c.._ p

---.. ...... £

du - hul ca a ce 10 ra

p .......

Fe

ri citi cei sa raci cu

e

~ 'L_'

.,. --...~ .... ..,. ............ -''''''' ....... - ... --.... -.. ~ -l.-... --~

'C""" ...... r

ste im pi ra ti ea ce - ru ri lor

~ ~ ... -....~

t..; ce pIing

-. fIt:_ ..... -....... __ --:.,' ~

-c-

. ~

ce ia se - vor man

.., '4."

Fe

v

ca

a

A •

ga ia

Fe

s

ri citi. cei blinzi ci

a

ce - ia vor mo - ,te ni pi man -

tul

._ ~ ~ ~

-- ",' .... -..,.",...- ....... " ,_ __ __ ~ __ ~ ""-":0

P

........

citi - cei ce fla man zesc §i

Fe

..

n

,..

In

se

to

...,

lea - za

~

4~ .. ... "," E .. ~ ... -~ A

'-c- ~

ce ia se - vor sa tu ra

de drep ta te

....

ca

a

Fe ri citi cei mi 10 stivi ca a ce ia se - vor mi Iu i

~ "

-. ...,. ...... '"' '-' 41t... ,. ~ J!.. ~ ..... --..'"

r c...-a

du - - cern - Ti e

~.-;; ...... A. ~ ~ ,;:I ...." c- ~ ~

rIC ...... ", ... -- .,'" -.... "" ..... .....>- -.. ~ .... -....-. -. .. __ """1It> --.. ....... ~-""a.. ~ ...._ ...

c- ~

gam ci - - - tre - Ti ne po me ne-

""'"ao "" .... -....-. '- .. ~ ~ .... ~h. ,. ~ .... -... __ .. __ '1'

...._ ........

ni in UtI im pa ra ti ea Ta

.,

sul tal

a

,temi Doam -

ne

cad vei ve

59

""

ANAST ASIMATAROl

Fe

rr:r ~"'

.., -.. .., '-- ... .,. ----:, ", .. ...._.a. ... - ... _ ........ -.., ..,~~ ........ - ..... ...., -.

.._ ,. .... ~p

cip cei cu raji cu i ni ma ca a ce - ia • vor ve dea

~ 1:

~

n

pre Dum ne zeu

""--...-.. --. --.~ .................. ~ ...-

.. - cem ~ Ti p

...._~ ....... - ....... 1IIIIIIiI ...... ~ ...... ...., ..... - ... a... ... ."" - ...

cea - a du

e

spre er ta rea gre

~a

Ie lor ca rea pen tru noi - ai Iu

at

....... ~ ....... --,

....... -c-

lu hi to ru Ie - de

tiP

-- -. --~ ./!M

~

...

oa - men 1

.... -- - ...... '-

Fe

citi fa

ci to IIr rii de

....

pa - ce ca a

ce

la

n

lui Dum ne zeu se vor chi - e

rna

In chi

R Ta Ie sm

'WI !III. \,II

na mu ne In gro pa

"

pa

ne §I

.....

~ • r]1

-.. .,4! --... '-' '41t..__ .... JI__ -~ ~ .... -....-; r-

-

~ ~p ~

~ .. ""'-1111["" ...... ~---.... ~- EO ~"'-'a-.,..._-....'''', &&:", -.. -. -. .... ~, ...... ~ .... -..

....... 4r

" .. ill

CIU ne ai iz

.... scu ...

Ii

..

re din stri ci

bi

vit

." .

rn pnn ca

'C"""" 'III[""" 'IIIi:'""" ~

"r--..." ...JJ. "_ ~

~~-.. '* "" "'-:; -. ~ .... , ~~""' ~ -a, '-~_ ......... - --:. J:.,

C. -:a ...... 7 ~ -... aT .. c..-,

lu .. lit mea lu hi to - ru Ie de oa .. meni

"Lu

"a

Fe ri ciji cei iz go niti pen tru drep ta

te

v

ca a

ce 10 ra

ea

- rll ri lor

.... ..., v

im pa ra

ti

ste

e

"'C"""" lL'

......... _.-.. .. ,.""'--......., -,4! ......,' 't:_ ..... _ ....

~ -c..-

Cu moar -

"C'"'

't: "t:. '; '"

___ ~ ........" tlt... .. ~ ...... _ ... -. ...... -.._' ... "" -'L:. --..

'C""" -c-

.... Ta .. Doam ne s'au

o

roo

rat

.-It tea

-

-

...-

rea Ta Man tu

Si ell in vi e

~""'_.-. _ ..... ~ .., If"-.-.." -... -. "- --.. -, \ ~ ..... _ ..... ~\ ~

....__ ~ ...---, ........ ~

Iu .. mea - ai mao tu it

.r moar - .. ""

.. .. tea

i to ru Ie

.'

~ I 0 • a:' • 11'01 10 I:C: "I ~ .. T)

EO

-

OtAsuL Ai.. Doi1i.A 61

~ ... - ... ..,

L;, & ..

Fe

fi cand - va vor 0

. ... ..

rl .ciji veji

"WI

ca

"

ra

'III' ...

va vor pn go

~ ~ "

~-......... .. L"" ..... -- - .... __ 'i,.._ ......... -......... ...... -...._~. Po: ~ ~ ... -......__-...., .... -- - ..... "'--~-... .. f# --...

..___ p

zi ce tot cu vin tul rau irn po tri va voa stra

~

cp:

• •

01 ,1 vor

-.# '-.. ,''''''--''''

-r""

• min lind ~

........ p

-

pen tru Mi .. ne

...

Cei ce dor mia

-\ill

va

A

zan

in tru in -

tu

-

ne rec

a

-

-

-e- ~

.... __ *! ....... ""'-~~'-'-.... -. ~~,~ ~ .... -... --.11/ --....., .... t1L *~f;,...._ .... ~....._ ... L;,.tIt.... _'-'~""_"' ... "''' _ ......

r

du - Te pre Ti .. - ne » - .. 10 - mi na in tru

,_~. e ~ .. r \

... ~.--=,-.. ' - .... .., v: --. -, -t: T......._ co" --.. -. ~ L. -. 1L .... -... ,.

............. ..

ia du lui Hri stoa - se au in vi iat ..

ce Ie mai de

...

lOS

a

Ie

t:

Bu cu ra ·ti

liti ci pia

ta

voa stri

III' - ...

va §l

..,

va ve

~ -,# ,., L. '" ---a - .. c-

mul > ta

e ste in ce

- rurl

e

-

~

-. -~- ..... "" "_~4L i' -. --....: ....... "...._ ,. ~ -a.# ............ - ..... :." • a..'" • -..E" ........ ,'

~ ~

si te - le-ai - in tim - pi nat sell Ian du -

__ ., .. ~ -. .... _-.. ~{( ~ -+~""'J_ ..... ..,,. --..,'

..__ 'C""'"C'"'"

Pre mi ro

no

Te din - Mar mint ,i

-:a.. ~

-. /J.

.. ~

e rea Ta

~ '~ ... -. ......... ~.- ... -.. -:a.: __ ~""-""4~ , ....",~ ........... _r ,---..-..._-- ....... - ... ~ -... ~ ~ 't

........ rr ,_,

,i Sfan .. tu lui Duh

u

DI

ci lor ai

III "V #11."

ZIS sa spu e In VI ..

ee

Sla

Ta ta lui

'WI'

va

Fi - u

lui

§l

~

-:. ......... """-~'t': ... -.... -,,# ....... ~

~~ ~

~ chi nam

"

-c-

Pre Ta til sa .. L prea sli vim -

Fi

u lui sa ne

.....

In

..

. ~ \ ~

.. .._~ .._.. _...... ~ ~ "- ._ 't: It. .

~-. .... - L.. .. ~ -.. L-'~'''''' ... -:"'~ :! ~

.... -aLP r ...... zzd2. -- -....

pre Sfan tul Duh cu ere din - ti - sa-L Ii u dim ~

-. ~ ..... _,.. lit.... ... -. • ..!'" --. __ _~ 1t'_ .... -...4t;

....... p

~ , ... ~'" ~-.-~~

........ c- --- adI P- ~

ve cii ve.. ci lor a min

§I

pu ru rea §1

AI

In

a

cum

b2

A NASTA SIMATARUL

~ ,~

._ ..... '"........... ---" --. .,. ~. a -....., ~ -. .... ., - ... -.. ......

~ ? ~dP

Bu cu ra - Te sea u nul eel in chi pul

fo Cll

~ ~ ~

-- "'"""-~-." If -.:. :,. --.. ,... 4t- ..,..'" - 4. T ~ #" ~ ~

........_ -- ~ ---..:::;: ~

ad JI .I'

cioa ra ca re pre Dum ne zeu oa me ni lor Lwai na

cu ra Te Mi rea

'WI

sa ne-

-

- nun -

..,

lui

Fe

scut

..

- -

GLASUL At TREIL£A

Glasul

al

treilea

~

Ga. T·

"

-

'loti'

ca

u -

Doam -

Ti ne

stri

t-am

tre

ne

ga

a

-

..

"

ZI

'7 ....... "'("'"

L "IIII:.L -- \ t; ~\ ~ 6,

--.... '"' -.. -.. ,""--" .. '-

zi .. rna Doam

a

u

....

-

- -

.... -

.\

....

.........

ne

Ti

-

-

... ~

~

v

rna

-

te .-

a

Zl

-

mID

u -

-

-

-

"

~" ~ \ ~

--. ........ . -.. --. ..." ...... -...,

» )!

" ~ ~ - .... - ....... ".__.._,~

~

.....

sul -"

o~- ~ ;"lltrt ..... + \ t; ~ \ ct; -c- * .,.... ~ ~

n ................ < ... ~ .. ~-.... ~ ""--...4....." ""--....-.~-~.. -.. -.. I

q Cind strig _' : ci _ _ b-e c.-_ ~ - Ti'

~

\ r u. ~

4" ~ ..... , ..... -.. ..... _ ........... ~.._ ...... ~ ..,.,. ~ ....... - .... ~ .r

~ ~~ r.P ~ t:P \.\

au.. zi... - - rna Doam - - - ne

to;

ga

Cill

- nel- me -

ru -

.. -

....

-

-

-

-

.. -

-

ne

-

Sa

""

In

..

CIU

se

- - nea

• mea

.. ."

~ ..... ,,'

-. __ ., La:".~"'~

...... r .

~. A

ma - la .. - In

-

\ ~ ... ~, ~ \ ""'o!II_" ~" .-~- .... :: il Ta

,.

na In

- tea

ca

-

-

-

..

n

di

..

Ie

lor

,...

rea - mal

nl

ca

me

...

- -

-

ANASTASIMATARtA

."

Ol.

jert

~\

fa

-

....

- .. ra

sea- .....

a

..

u

-

-

-

~ ~ "

--,-, ..... -. ~,,_ .. -. -. ~

~ p ~

......... v

- rna Doam - - ..

...

21 -

-

ne

Pu ne Doam - ne

"""--.. ""'-~ " ~ _a. 4 ~

l1.

u

, ....

." , h..'" ..

c- ........ 4dp

Ie

§I

me

-

,1 de in gra di re im pre ju rul bu ze

... - -

Ie

Si nu a bati

- ni rna mea spre eu Yin • te de

vi cle

1

"

~ --. ~ .. ~ ZL. ...... ~ .... 'L~~-.. .._ .. If! --...~ --. # , ~ ~ ..... '" .. """-~-... .......

li ~ sa t.i ga du esc ris pun - su ri Ie ce ~ r

\.\

Ie

din

.......

pa

ca -

te

.. .._ _ .. .", A..... 't ~.._~ 1t"

--... -... ..... _ ~ :r --011IIII

-r- ...._.,..

Cu oa me nii cei ce

..._--., ", ...... _ .. '" " t -_. ~

de Ie .. ge

lu

+ ...... ~ -. ......, "

~

crea za fa ra

",.;;,. · i - §ii - lor

§I

'WI' •

rna VOl

"'"

In.. so

a

Ie

ti

DU

cu

Cer ta ma va drep ~ to] cu mi Ii ,i rna va mus tra

_ ~. ~ ~ t' ..... -....; ~ .... .._.- .... l.~ 4! "'. - •

tul de lemn al

~ ..,~ ... -... ...............

q_ sa nu --;..-; ga

A-

lar un

'"

pa

..,,_ • ca

to su lui

ca puI meu

Ci in

'WI

ca

§-I

v ....

ga CIU

po

tri va

ru

.. nea mea e

GtASul At 1R£lL~A

vre ..

"'.

nl

lor

.n -r; ; '"

,~ ~

q_ zdro

v

ca

~

.... ;

- --,

hi se vor de pia

tra

de

ill

JU

--.-.-... J

tr oil\:.\

to - rii > lor

...

A

ri Ie

me Ie ca s'au

in dul t:F cP

,_ & F ..._ .... - ...

h" -- -..

u

• •

%1 se vor gra III

.., " -. -:;;. n

d- v ~ 4

e Inpamant

-.-.-;;" .. {

.. lao ga iad

"" ..

n SI

cit

se

ta

ca

o

III ce

-.. ~.., ..... " ~ ....... -..

~ ----~

tu s'au oa - se Ie

oil

pI

-c-

~ 't;_ ... , ..... ~

""_~4. ........ a... ,_ -.. ~ ~ ....,.-.

~ ~4P

Cici ca tre Ti - ne Doamne Doam ne

chii mei

spre r \.\

o

.., --. ..,

--~ ""

-, IE ...... ...._--..~ ...... -- _n ..... _ ..... .._ • ;,

___ r

p ........

Ti

ni daj _ - du

su

- fle tul meu

IW ,..

sa nu ei

it

ne am

" JJ~ 't': ""..., r ~ t:;

,lilt.... ._ ... --.,,; --. ........ _....... ......_:: ~ ""'- ......

r --- ....... ~

Po. ze, te rna de cur

..

-

.. .

sa ca re rm-au pus rm e

...... --~ ~

,"II

sebi sunt eo <t

oft,

pa

IIr,III

na

ce VOl

tre.. ce

gla suI

~ ...... -, ~ ._

~ ---.... -.. ... " 4.

q ~

stri gat eu

tre Domnulam ~

~

...... ...---......... """4to ~ ... -... ~~

r A'\\

~ ~ '4111 .._....._ ...... -.. (f

- meu ca tre Dam nul m'amru gat

..,

.. ~......)I

lW ""' .... -- - .... -..,~ ... -..

Vir

sa VOl

tea .Lui

....

In

..

na In

rP

v

ga

cru nea mea

... -

ru

ne

ca zulmeuin

ne

in tea Lui voi spu

na

.. ..,

Scoa te din tem ni 18 su fIe tul meu

v '"

ca sa se mar

""--... .... -'- .... ~~-.. ~ " ~ ~ -- -~

~

sea sea nu me lui Tau

tu

... "

...... ., _,'t; __ __ "ww -..__ .... ~ ~ ...... -... ~

,.... a.... L,......... ........!£It.

......... r

d

Cu ern cea Ta Hris toa

T

se Min

ru

Ie

1

tu

to

.... "q_

~ - .... - ...... '- ~"'11111- ...... -. .,. ,. -~ n

• q

sm - cat

ciu nea di

~i in §e 18 1z~~

lit.... "* '4It€ --..... -:.E ........... ..... ~ ~ ~':-" 4 ...._ ...

'C"" ~ .. r tI)., .......__ ..... _.

- vo' - In - lui s'au per dut iar nea mul 0 me nesc prin

~ "C""" ~ .j lit:: ---..

--. -", ~ --...., ...... - .. ~ ~ ...... -, .. '- .,...~,. 4:R ~

,., ~ ,.,

f.!I. can ta re Ti - - e tlI. tot

11

s au

te rea mor pi

-

18

........... r

ere din t3. fi ind man .. tu

... -..-- " \.

... ..... ."'-:.... -..# -....."; .. -.

it

dea

du

u

na

a

ce

-

Pre mi ne rna a§ teap ta. drep tii

A V .. ... v

pa na ee .. mi - vel ras

pli ti

..

ml

- e

...,

~ .. ,.... ~ r---...........:w.

.... .., __ .... -- -'&... ih.. ~~ -..._-...._- ..... - ... _ ~ .. ~~.. rt .... ~ -~ ~

........ r

mi na - tu s'au toa te cu in vi e rea - Ta Doam ne <t

Lu

~

" -t ...... ~ ..... _ .... t:_ • "

tot dea

'dan -

",,-"'~ \. ~ ~ ce ..

ta re Ti

"-

can

na

-

a

u

e

u

du

Din tru ~ dan curi am 'stri gat ca ire Ti ne Doam ne

~ a.."'S:'

T ...... ", -a... ... '-= _. I- -:. ~ ~ .n

l{

a uzi > gla sul meu

Doam ne

~8 ANASTASIMATARut

" ~_, ~ ..

~-Ztt::", .. -. ~ -. ~~."""I" _7"'",,~'" -,&-.. :Jt ""- ""'-1111!! .... ~;.,..

........ r " p

rea Ta· ti lui si a Fiu u lui Q{ ~i la ud

t": ....." ': J)

--. -.... m'ott ""-""'--'" ~ -... -... n -...._--._~ ........ L _1 .... -... '- -JII ~~ ~ -.

-=--,- ~

ni ia Du - hu lui Sfant Dum ne ze

~

",L _ ..... ~ -. ~""""""_"1111'" -:.

SIa vesc pu te

rea cea ne des

..

I

ti ~i ne

ZI

~ ~ ~ ~

~ .... + _, .. ~ ~ --. '; 40 t;,,_ ;,"__" ~ ~ ~ \ ~ -. .. .. J

,. it\

ra te - - ste in yea cul yea - cu > lui

......

ca re im

"V

pa

Fi e u re chi Ie Ta Ie III and a min te spre

gla

-...... -- ........ &£.

ga ciu nei me - Ie

- ru

'""" ad2

Cin sti tei Cru

Ie

ne

""

In

chi nam - Hris toa se .,

..... L _ ... ~~ ..

Ta

...

CII

""

.., .._ ... - ...... ~-... .., ilL ~ ,... -~ ... ~ ... -.... ...... ., "" -. ~....... -... ~ n

~ ~ ~ p ~

§i in vi e rea - Tao Ii u dam §i 0 sii vim

~ ~ ~

...,." ............. - .... --- ., __ -. .....

c- J) ... 1\.

na - Ta .noi toti ne-am vin de cat

'IiIf

ca

Cll

ra

b;

De

ta

la

fi ra de legi Doam ne Doam ne

. ..

te vel ui

-c-

T - ..... - ....... , .. ......_ ... L.. ..... ~ ...... ,.. ~ -. " .... -- -,6. ..... ~ .... ~-. ~

ci ne va Sll fe

.....

ca

la Ti ne e .. ste ~ mi los ti

..

rl

...

VI .. rea

r ...........

udam .. pre Man· tu

......... .,...

La

'"

1 .

Ca rele din Fe cioa

,~ ~

-..-.. ' ... 'I:: '? ... -..,.. -~ Jt . _~ -~ ~~;~., ... ,-:a. -..\~ 40~ D

~ St A I ~ ~

- ra au In - tru - pat ca pen tru noi ... S' au ras tig - nit-

w • .,. It C .. 'Gil • ~. 0 .. 71:1... Ci •

r

OLASUL AL TRE~LtA

t

- re .,T

~

4 ..

69

I:

,i a tre ia zi au

v ~ \

,....- --.... ..... - ... -. -- ~ r

.(\

Ii -

ru

ind - lu mii rna

;

...

In

..

• VI

..

mt

Pen tru nu me Ie Tiu Te-am rib dat Doam ne a§ tep ta

~~,~~ ... ~_,~L .. ~

"'III" ZL::. - ... ...._..

~ '-d-

na dij du i t'au

,

tau su

fie tul meu spre cu van tuI Tau

-.

-., 'try.., ......

.. ,. -»

- ........ c ..

tul meu spre Dam - nul

n

<t

su -

• - fie ..

J ". to ~_ -. -. .. _ ~"""' __ 4 '= ........... Pi

Ce lor din iad - po go ran du

-.

~ yes tit

~

...

VI

e

rea

~,., ... .."". ,.-:lIJo --.. 'I

Eu pre voi vi-

~

..... ~ __ -. -. ..... 1 __

, r CI'

.: mar .. - - 1;1.

ra mand - por ~

sfi

Ie

..

VOl scoa te

.r

~t\

Din stra ja di mi ne tii pi na in noap te din stra ja

-:~ c- ...

'-;; "" T ..... .., _ ....... ""4.:.-,.-..... ......... -a...,.:~-",,-- --.

r .........

di

na dij du

-sca- Is

ra

'ttl

sa

....

1a

nn ne

tii

--.... -~ n nul q

.,.,. ~"

..._, -.. -- ., -.

............ 7

Cei ce stirn co ne vred ni

\'X ..... ~~_ .... ~I: _- ....... ,..._~._ • 4 t;., L..

,~ ]if

q in tru prea eu ra ta

CI

e

• --... ,.. -::,:.. Jl ~ ....... - ......

ri in nat tim q_ din

,.., .:-

de sea

ca-

sa Ta

A

can ta - .. re

.n .......... -~

, ..

q ......._

ce

tru a

-co-

din curi stri gand Hris toa se Dum he

~ ~

~-..._~; _ ..... '- J' ..... ~ ,; ~ -. ~ __ ~ ~"'11111_ .... _~ ........ -...._ ...... - ....

,1 -r

_ mea ct

rea Ta

ze u

Ie

la ce ai

Iu

..

lu

jI\ ..

In VI

..

ml

e

cu

na

70

ANAST A T1MATA Rut

.", • ' IIt:_

~ -. ~ -.

...... - ..... 4..... .., -.. "'-- ., -a. .,. -:;.. n lilt.... .. -- 1;.. ~

r ~ f)I ~

....... "'1

cea - de a tre ia ~ zi scoa te pre

~ t:» ~

.... 4- _,-. .... ., ~_~.. __ ,.. ~ h,. -a. .., E" ~ .... " _.... :Jt ~""_""4't:, -. ~ ~ '- ~ ~ E .....

- r .1.1

"""'4 ....... & 'i.

din ma na vraj rna §i - lor Tai

\ .... ~.r

. rn

menl -

"

~ ~ ,., ...... .., --":, n

..._ r nI

.. ".

.. no TO dul - Tau

lu

.:»

hi to ru Ie

-

de

oa

lui

u lui §i Sfan

Sla va Ta - - ti .. " ~~- .... ~ ~ \ ~ ...... -'''" ~ 'r II

lui - Duh It

§1

.. tu

-

'C"'"

-. ~""'-"'4"_ -. "',. ",~" .... ~ ~ """-~ " -t:,......JIi. 4. n "' .... _ .... ; ... ._ _--.. ~ .. ~--..

~ ..

q

cum §i pu

'IIIIIj;

.... ,~" \ It: ~ \ ~ "It;

--. ...._ ..... -. ..... ~~ ~ .......... __ Jl

; «t

lor ~ - A - min ..

,1

A

In

....

ell

rea

- - ru

ve

..

..

• - ve

..

Cl

ne

ml

...

w

- ram

na

- -

Dum

ne

la •

- -

ze

..

ti

-

-

fa

'C"""" 'IC"""

"It- ....... _ .... ~ "" ~ 'l \ ~~-"'4';: \ ~ .... - ....... ~" ~""-"'4-:

- pri ha -

l1li'

na

...

- na

v

ra

al

II1II -

-

-

-

~ ~ ~ \ " t;~

........ - .... 40~ -. ..... _.. ......._... 4 ....... ~ '" ~..,- ...... ...._. -..._-..,. ...... -...4F ot

ra de Ta - - - ti pre RIP" - c: - .. ul - cu trup «i

~ c-

'-'" ~...,JI." "

It" ~ .... _ ..... ~""4 .._. __ ........ .,.-- _ ....... -. -. ...... ~

, -

cr ....... -e

• ni· scut din • Ta - - til

scut fi

.

~ fL...._--..~ ..... -.._ --.._' .... ,.. ~

Q[

<"'*

pre eel

'na

'"

mal

in • te

GLASUL AL TREILEA

'C""'" • ..,..~...... \ .... ~ ..... t _ ........ ~ _ ....... ~

fa

de

v

ra

ma

... -

.. "'"

-

-

-

-

-

\ ot. I

-p ..........

Ca re nici - cum n tau rib dat schim ba

- -

re

fIoII

ma

..

~

'- .. -. "L"__~", .. ..._ ....... ~-...

ti -

ste

...

.. re

- re

sau a me

ca

-

~ ..... ~~-.._~ ,.. .. '" &; ~ ~ .... _ ....... "L _ ... ~4t._ _.,. ~ 't"_~_ ..... ;'"

-.:-

min ~ do

ro ~J)

zit in trea gi 0 se bi - - rea

~" r'\

-:..,~ '- ~ .... - .... ~ \ ~ '7' ~ ~r

ri.. - - lor III

"

pa

..

Cl au

a

'"

..

~

cea

- ra

fi

-

pen

tru

a

..

-

~ -r- .... __ , .. r~

_ ~ ,-. ~ .., .." - 'v....._... 'l..:_ ...... _:-~' .... s.lt

sta 1111 Mai - - ca Fe

-..~

~ .,. ....._~ ..... - .. " .... ; _ ....... --... ...... - ... :;.

ra - Sti

""

pa

II

cloa -

..

III

- -

..... "tI.. _ ......... "'1IIIIJIIIiI- -.. ....... _ ....

c-

..

.......

na

sa man tu

...

1a

....,

'"

sea su

" ~ f .... - _._" ..... ; -"

dreap-

...

-

...

-

toa

-

re

- -

-

-

Ti -

ill

n sese tit - pre

mar tu

- . ne - - -

-

Rugdciunea Lumind Lind

Pro e hime nul

r .........

Dom nul S'au im

~

r It\.

~ ba S'au im

pa ra tit

.....

In

tru

-

bra -

cat

de patru on

Fiaalul

~

T

""'="

-:; f .... " "L .... _ ... "

r ..

cat - - -

~U· po doa-

-

. .,

hi s'au im bra

....

In

71

72

ANAST ASIMAT ARUL

La Stihovni

Stihirile Invierii. GIas. 3~

~ .... ~ --.. Hris toa se

Ia

Ta

pa ti

al

....

In

tu

ce

ce eu

rna

ne

-

~

~'-, It'

~~ -- "'.......,...... -::;. n "'--....-. .... .., - .... -. ..... .., - ... -.. ""---" ~ __

q_ ....__--- s»:

- re - Ie §i eu Iu mi na in vi

...

~

i~

: ./ '"

~"'.-"" .. ""'~ - ............ - .... a..: .....

cat

soa

e rei Ta

Ie

lu

ml

..

pn

nat toa

- -

te

.. ....

rea noa stra cea

de

~

sea ra

Iu

hi to ru

Ie de oa -

- -

- - meOl

Dom nul S'au im pa

IIotII

ra

...

In

tru po doa hi S'au im bra

tit

t;.~ ~ if' t; ~

"'_...,a.. .r Sa" -..._ ...

el\ -. b'"

. cat im ra ca

....- t" ~

__ ~ -. 't: _. __ T .... -- _, ... " ~--"~"'_-""'T L ~ ~..;~ ................ "

~ "C""'"

in tru pu te.. - re -

tu S'au Dom nul

...... - ...... -.~ .. ~ \ ~ ~ \ ~...._ .. ; tt

., A •

§1 S au.. In - cms >

"

't':_ h" ......J;o

"t._ .~ .;p-" ~ ... ~

ea ta pur ta toa re Doam ne

Sell

4L_'

la rea Ta cea de

VI

ra Sa cea stri

-c:-

""'at ~ .... L _ ......... _" ..... -a. .., ..... \ ~ L .,..

........ r>

~ au .. che - mat -

't;"

ca • ti 0

cea

• sta din

~ --. ~ ~ ""»

....... r

ad

bIe ste mullui

..... --~ n ~ .... -,-.. 'J[ "r

- stri - gam

A dam -

ba vin •

du

"

lZ

ne

a

tot

ter ni ce Doam ne

.r ~\

sla

'WI

va

pu

GLASUL At 1REILE.4.

• lCT. ;-'1 ... COlIr III "'ICICa-1i .....::Dr. SCi::' '........ __ u 0 •

,

r T

.... .._ - ........ , ~ .., '''" ""'--...

...... ? .....-

..

In mea

ta

rit

Pen tru ca ~ \ ~"""'-""'4~ ti

....

In

re nu -

se

ca

au

va

..

-

..

'C"'""

.:» .,

~~ """-~ ~ - .. '=. ; ~ -. ~ ....... - ...... ~ ... -,-... ~ p

r ....... __

cu tru pul pa

De schim bat

mind -

zeu fi

ind

Dum De

ti J)

-... -., --. n T e-ai schim bat tt

..

re Ie

fap

ne

rab dand sa

tu

ra

pre

~

de

fri

" ,

ca s au-

cIa

tit

oil

§I sus

-~\ n · <t

Ta

za ras tig nit

- ga rib

nand Ii u

de

lun

da

rea -

- -

... -,-..._ ...... ~..... ..

--....... --.. .. -...

iad

go ran du

Te

. ...

18 zr

..

81

...

In

VI

....

In

a

tre

po

"

rm

iat

re

- ..

vi ne sfin te

DI

e Doam ne

Ca sei Ta Ie

se cu

n It

de

zi - Ie

,.,

In

tru IUD gi - me

~ J)

"t... -# -. ---... It ..... ,,=.......... ..... -. -.. ~ __ ~

~~

hi vesti din moar te nea mul no - stru Hris

Ca

v

sa

lZ

toa

_,.lrIo ~-, --.

ia zi din morji in

..

VI

oil

§l

a

tre

se

~ , .....

."..--- - .... ~"""'- ..... -- .... --- - ... '" ....., ... - ... -. ",; ---.... "',..._.. __ .... ~ -.. --. :p ~

Ti ne ai in vi

..

•• &&a...

ind

u

na

iat

"'"

im pre

ce

u

co

; ~~ .... ~ .... ~"'11111- ... ~ ~ ~ '-' ......_ ____

0/ c-

....... 4

Te-au cu nos cut pre Ti -

~i lu

ne Dum - ne - zeu

-

~ ~....__ .. -,E .IIIIIIII ............ .._ ... w_ ...... ~

,'II

Q(_ Doam ..

"'p • _."

...,,~~~ cP

- mea ai lu mi

sla

Ti

100'

va

nat

ne

- - -

e

73

'74

ANASTASIMATARUL

Slava . .. ,i acam... {\

.. ., _ ...... -. ""'--"'"

........_ ........ - - ... ., ., -, '-;..._, ~ ~, ..... n

....- ~ &;. --. 4.-- "' ~~-.....

....._ r q_

,i Sfan .. tu lui Duh

Sla

Ta ts lui

Fiu

u

lui

'"

va

It

§1

......

pu ru rea II

~ ..

- In ve ell

ve ci ler

..

a cum §l

,.' -. {

ACf •

mln~

Cll

...-

Fa

v

ra

cul Doh

§1

es

'C""

3J

..

.. ullui Dum

ta lui

lit

v •

za mrs

-

ne

v

ma ma

n

q

eel

e

ste din

fi

Ta til

v

ra

- zeu

pre

ce

~ '" ,t1t... # -, ~ -~ n

., ~ d ~q

mal na In te e veer

ne fi

fill

ra

Ta

,i pen tru noi

ta fi ind

~L _...__&;. "t.. ...., ~

-c- ,~

cu trup L'ai -

~

na scut §i prune cu

...... lit; 111.

... -.. ~ ..... -... .... ., _ .. --. ....... _~# ...... ~.,.. ~ --. .......... ~ .......... _ .... ,.-..... ~ .... 'f"- ___

li n' se JJ

..... ~ - ...... -.. ....._ r

ad

bra nit pen b1J

cea sta nu in ce

a

ru

ga

su

fIe

iz hi yea

sca din

dii

• It

prl - me)

- -

-

-

.....,.

T

... " 'C""

Doa ..

-

te Ie

stre - -

...

Troparul invierii

r .\\

..

'"

sa

Sa

• sci ce Ie

§1

ve

se

se

.., "_~""-""'40t; ~ -. ~~

fa cut bi

- cu re

Ie pi man te§ti.

ru

'"

ca au

ce

GLASUL AL TREILEA

.. t ....

10 a cu

.._ " ~.....lJ .. + 't; t:

-... .... , -, -. ~ 16,...,.. ~ ... ..... " ............... -....

~....__ r

&

- tul SiD Dom nul cal ca .a t-au cu moar - te

pre

Jl q

" ~ ~ ~
-
h .. +- V ~ ~ +--p ..... -..E" ....... L h. ......
.. ; ~
....._ ~ ",. r
eel .... tii na seut din morji s'au fa cut din ~ te
In pan
"
tt; ~Q ....:J/Io ~ ~ ~_JJ.
~ , -. -- L h,.
--. .. .. moar « te

ce Ie ia du lui ne-au slo bo zit pre noi §i au dat lu mii ma

..

• Ja""

reo mJ .. • -

Slava ... ot Ndscatoarei. r
§l acum ... a ~l\
;
~ --.. --:..,'t'; t;
... L;~-:'~-" ,., ~'- J/I ......,
-. -...
...._
Pre Ti .. ill .. lui
ne ce la ce al so 1 rea nea - mu .._'" ~~~ ~Q.._ "-

~-....,. • aao... - .. ~-....z;.."""'-~ -. --a. ~ -- -.. -......... -.... ZLL..~-'"

-

r ........ c

nos tru Te Ii u dam - NiB ca toa re de Dum ne zeu Fe cioa-

... ~ ~ " ~.._a.. .. i '4 ~

-""# n" -.. '" ~ ""'"a. -. -.. -a. L ...... ..__ ~ ~ ~ ~ -. ff!'--

ra <t ca cu au pul ~;i lu at din Ti ne it Fi ul Tau §i Dum

9 ~ ~

t: a."''' -. ...... -a~ ............ .. -~ If:,,_ t; ,.. -... ~ ~ -.. -. ~ n'" 4. iIf:'_ .... -...

De ze .. - uI nos tru prln eru ce lu and Pa ti - rna q_ ne-au iz

bi . vit pre noi din stri -

...., .

.. , - ca CIU ne

ca un

Iu

hi tor

... -,

~.., ... -. T

......... r

4

de oa -

men)

- .. -

-

La Utrenie

Dumnezeu esie Domnul

~ ~~ ~ or ~.._ ... _~ ~ ~

--. ~..__~ .... ~~ ..... ~L; -:. a.. -,_ ......... ~-.,,_ -............. ,........ ~ -.. ~ ...._~ ,._,.,

~ ~~~

Dum ne zeu es te Dom - nul §i S'au a - ra tat no - uil

t:!" ., ~-.. .... .., _ .... --.. -. ,,~ ±. ~ .~ '} ~ ........ ~~ ...... .,'_ _ ..

.." ..... Jl

'" ..... .. .."...._.". -.....

r ct

........

hi ne es te cu van tat eel

ce vi nein tru nu .. me

-.-;;' , i\

nu - lui

de patru on.

75

76

ANASTASIMATARUL

'r-c a; • a:D&z. ~ I. :' • Ct Ii: ~ • C;, fI C f • ,')2 '" L'OZ • CO., • C--"'" • a I en. 'I!I::I " ':0= ......... rei. 0 .0

Dupa intiia stihologie; §ezinda invierii

" ~

.... ..,_.......... ~ -.... ..._~ -: --......_ ... .. • ~ ~ ,,'t: La. -...__........ ..._--..,

~ ~ ..... a..~ __ -. ...

--c- ...... pn ........ 7

• -u--'

Hris tos din morti S'au seu lat in ce pa tu - ra - ce lor

-, 4t> \ ~ ""} n '" 't" · "" ~».,. ~ ....,. ~ - .... - ... -.. ~ " h.. ~ _..

-.. ......... r-

a dor miti - eel mai in tiiu nis cut de cat zi di

rea

• -. ...._ ....... _, ,. ~ .,.. -...

___ - r.

.. UW"

to rul tu tu ror ce

fi

Fa

'III!'

ca

lor fa

..

§l

cu - .. te

.., lilt..... .. ..,. "- ........... --.. ,.. ~~_ ..... 't: ........ - cP

rea cea stri ca • ta a

, ..... - -4 ... , .... -'

- mu lui

nos tru .

...

In

tru

nea

8)

.....,.. --..

JJ

ne-st 0

de

"..

au In

no

a cum

J1

It

nul tu tu ror

..,

ca

moar - - te

~

\ ~ c :::::, 8b " Ta ..

pu

te rea

...._~ Co " Co -;: • -:., .. 0 au ~ stri - ca t

-

Miirire ~b.

-

.._ .. _....:.... ~1 .......__-

"'" '-...~ --.. 2k:a, ......

7P ...... --

Cu tru pul moar te gus tand Doam

'C""" "'C""'"

'-" -..,' ~

..,.. ,.. ~ ...... - ......... _ .... ~ ~ ... ~.., rI! -..... n

r n

---4 ........

mor - ... tii 0 ai ta eat - Cll scu la - rea - - Ta

'V

rna

,.., .

ra CIU nea

"

ne

a

§1

mu

-c-

Bles te

Ei l-ai in

- im po tri va

"C"'"

"-

....._ ,. ... ~ .... ,.. -,.. --

tP

lui de de mult - hi

ti

rit

pre

om

,. ~ -~ n

....... hi A. d<t

ta C ie man

~

"

.., . ... .... - ... ..,

-c- h.... '" J5

A pa ra

lui

..

In

ce

ru

"IlL" "

""-~ ~ ...... ~ ...... ~-..._ • -.. ~ --a. .if~ ........... ~ ""'-~

"C""

iii - noas tee

re

Ti

.:X 4It... .. ~ ~ ..... + _,&... 't'""",.._ ...... ~~

l!j_ Do-;m ne rna

rul

rl

VI

to

e

- ..

.......

.., __ ~ .... 1-." r

t\.\

- - ... e

-

ttASUL AL TREIlt.A

• sea It 0

$i acum .• ~ a Ndscdtoarei~

....._ p-

De frum se

Fe

CIO

rl

-

ta ..

~

If> " "' .... _..... ..... _ ... :;,. .. "",-~ .. ~ -. ..... .., ~,,~ ..

..

..., ~

0'

ti -

- """

Ta

~ ~ .....

."

oh Ga

prea Iu

~ ... :::

ml na .. I,.Cl -

\I'

cu ra

la

il

mi raD du se ;.u stri ~at

"-."... ~

....._-.." ~ .. ... 4IP --... E ......

...

vn

-

- e

..

~

Nis ca

la

toa - re de Dum

u

.. ne

.. - zeu

ce

~ ~

..... -'&a... ~ ~ ,. ..__ " ~-....." ~

di vred ni ca

ce Te voi

ill

VOl

a

-

e

-

..

-., ~ -~ " tI~

..

nn nu nez

..

mJ

..

§l

v

rna

pn cep

pre

.... ~~ ...... -....~ a...~

c-

pen tru

nu

~ -- .. ~ ..... _ ..... ~t1t.... •

-..i

a ceas ta pre cum mi s'au po run cit strig Ti ..

....... ~, ...

~.. -..-.-..~

e

4"

~ .... ~ .....

j. t;.P

bu eu ra te ce

......... ..... _ ...

-. ...

ru

..

1

ruri di

da

...

la

esti

ce

cu

- ..

Dupa a doua Stihologie, ~ezaDda invierii

~ ..... - ..... -. "'- ", --.. +. ..... ~ -... ... ~ ~ ..... - ... ~

-c- ....... r ..... "" --

.. ...

De nes chim ba - rea .. Dum ne ze

~

~ ~ ~ ~

......... .., - ...... t1t... ~~ -. ~ ....._-....~IIJ!!II.....:!~~ ~ ~ _ r. ..... """'lIo if: -;;" """'--"" ~ --~ ~

§i de Pa ti rna Ta - cea de bu na vo e Doam - ~ - - ne of}..

~ ..", o:

i rei Ta -

..

~-...~ .-...-..~ ~

.. dul s'au tan gu » it

....... _"'-.."- ~ ..... _ ........ _'-'~~ ........... ~ T ~ .... _ ......... _ ........ L, ... _.... .._....._~~- ~ ...

b, -. .. '" .. """;II -.- ~ ,!' -. .." l1li"""""

~~ ~ r

eel ne stri cat al tru

Jl

q~

tru

..

81

du se

ne spru man tin

yo

rna

tre mur de

- suI

..

)

ta

cu

pas

..

-""-- ... --

-. -..

lui

viz pre eel

- ne va zut tai nie lup tan du

-

• 'Ca... :a..... : 11 lira • J Ql 11: ~ • no • at:! • Cl 1ElO • &01 • ..,.. ega.

'8

ANASTASlMAT.ARUL

.. 10::1 • laS ~J • I CIII • -cOII-. 'ICOI! H 1> • ....0... cc- ........ (J. 1:02 • ....... 'ltD' •

I r..... lea .. &104' :v _ aIOI t

__ r

....

se cu mi ne

ceas ta §i

pen tru a

..... --,- ..... '-- ..

.......

sla

ce ra pre

A"

ca re 11

a

tin stri gil

" ...... ~ r "t.\

;p-' va Hris toa

los ti

,.

se rm

VI

- rei Ta

Ie

~

..... ,cP .. "

--.,~-......,...._~ -a. .... .... .... ~~ ..... - ... 4ftI. ~ ... ., -,-.. --. ...., T ~ ..... , ~~ ..,. -~ ~

- cea ne ell prin sa cu ~n - - - tea CIl.

~ Jl ~

~4." La,. ~ ~ ~ ..... " ~-.... -. ~

1 ....... __ . Cf

1 -

Ris ti

ill

gnl - rea

..... ift ...... -..." .._",.._ ..... , .. ~ .... .._

c-

§I

A

In

"""'adi

...

VI

ne til cu

-

tai

e - rea

cea

"11"

§II

""

na . cea ne gra

i ta

cu van tam - ere din cio -

o

ow ..

A_ '= ~

~ ...... __ ", '" ~ ...... -#-a

o: tiL ~

,i ia dul s'au pra dat §i nea mul

~.__ '-III ~~

... .., -..t#!....... i;o ~ ..,... ~ " ,..._~

o: ....... ad" tit.,

ne stri ci ciu ne s'au im bra cat · pen tru

ci as tin moar - tea

-

o

me nesc M in ... tru

a

cea sta

..

§I

i±;, ~ ..... _ ..... t, --.,... ..... .., - ... -. .. """-~""" '" ~"'IIIII-'" -t.. ~ J5 ....._

....... r _

d

cu mul tu mi re stri gam Ti e· sla vi Hris

-e-

...._."', ...... #! ..... ' " .. " ~ -~ "l\

e - ~ rii Tale ..

..

toa se in

..

Vl

('zil!

y~ acum . .., ~

a Ndscdtoarei.

Pre eel ne

• •

cu pnns co mID

..

II

- tea

ne

..

A

In

~ ~.._.. ~ ~"""-Ztt:,. ........ - ........ _,

"

&J.. pre eel de

"'C"""

" ., '~ --. ~ --~ ~ ct:~_ .. ~ ..... ..... ..... ", _"'-."""'" -"-..., .. rI/f -...., ...... -...",~_,--. ~"""'_ ...

" p

- hul IlIl. im pin te ce Ie Tau tai nu

-c:- 'C:"'"

,-,.,..n ~ "..._

• ..... .. .......... _ ... -. ~~ -... L h. .... -:. ~ --..... ~ ~ "'4lIo '- ..... -.. • ....._.. T

~ "L

ci put Mai - ca lui Dum - ne _.. zeu U na §i

.". ...

im pre lur

fi

-

cu

Ta til· ~j

- tii

10

o

-C(

cu Du •

-

it

L-ai

ne

.,... ~ -t; -..,

C1'

- mel am cu

1u

Tre

ca ti

1

ames te

"C'""

" " \ ~""- ..... ~ ~ _a.

-

a

era

- re

in lu me a se

..

pnn III

- nos -

..

cut

p ........

a eeas ta ,i co mul

v .- tru
ma n pen
'C"""
"- \ ~ -.r-
"- .. &:". ..,

- "" - -
...-
-''0. "'-'
., ",.,.* ......
di •
- - ru I tu mi re stri gam - - Ti

...,

.:» ....

* ,.. -.. ~""-"'4 -.. .,......... -..

..

.... _... ;p ~

bu co -

._..

ra

..

run

te cea cu

e

Treptele Antifoanelor

r

Antifonul I. ob_ T

~

"" ~'-,

..._.-..., -:'"""'lIJ ~ " ...... -...._ -- -.. ~ ~-..

.......... F. c-

lui Tu » 0 ai seos - din Va ...

Ro

III

.. Vl ....

'C""

'"

-... .............. --

pa timi la

III

Vl

ia • ti rna scoa.. • te

.. ~~

...... JJ

cu la crimi Dum ne

Cei ce sea rna ni in

a

u stru

se ce ra vor spi.. ~ ce in tru bu cu

~

......... "\ ~

.., ... ..., ~ · .. ... .,., ,... ..,.. -" L. ._r(\

........ - ~ ...

42 ~

ce - - lei dea pu - ru· rea

• • •

n - la VI

e iii

~-.... .... " - .... ",- ... - .... 4 ~ 4"" ~ ...,.." ,___~ n

lui ,i Sf An ... tu lui Duh IJ.

Sla va Ta ti lui

Fi

§l

u

.."

.,., -. __ --- ~ n ct ci lor A min

a cum

..

,1

ve

....

pu ru rea §1

11ft

In

••

ve ctl

ANAST A SIMA f A~Ut

......_ r

Prin Sfan tuI Duh toa ta bu na di I ru

ell Ta

~

n ""'z + k4"

q

..

I re

"WI

ca

, ..... ~

.., ., ~ .__ ---.~F....... ~ ~ .... -....

.,.~

tal §i ell Fi ul Clf. im pre u na stra lu ce - --

""-, -.;;- _.. tP " ......

...... -..." ~ --.. "t._ • .,.. ~ ,,~.. --. .., ~ .._ &&2I.L,. rt .......

....

In

tru

ca

re Ie

v II It

za §l se mrs

v

ca

VI

..

la

toa -

..

te

Al doilea Antifon.

in za dar

-. '""'tIt ~ -~ n

<I

ne 0 ste nim

...

01

iar a co

me nea

nu va stri ca ce ta

- tra

tea noa

- -

Pen tru

~

,.="

ce <t prin Du hul

< ,-=., • 'C"" t- _.It

4, ...._-... ...... - ..... ~ -. ~ ,

se fac

lui

dul pan

te

..... _..._t:

..

ro

~

~"L""" .......

~-..... -. -. ~ --.... Jl +

't

nui Ta - - ta

Ii

e Hris toa ....

se

ca u

pu ~ ru - rea

SlaVo. . .. $i Acum... dela ., ~ Pa~

~ ~~

.., "",."'_ _. -.. It *,....._-..,. ""--._.. ....._.... ~

-'-a .:»

ve de toa .. ti sfin

......

In Du huI Sfant se

..

01

...

la

te

~

...... -........_~~~I~ ....

~

..

rr .__ aCi

fi

...

10

tea - za. toa

ta

....

In

te Jep ciu --

C"'"

~" ~

~~.,,,.IC ......... n

11.

..

la

¥

ca

,.

10

nea

'"

_.., - ..... ,

-. ..

--.~~ "

v I~" tJ h

sa S U JIm

~-.... .... ....._-..., ~ " ...._~ r

fip

-

In

tu

e

ce

~ ~ ~

-.. ~., --&"111". "'+~-..-.. ~ ~ .... -.... ...... '__ - .... ~~ ........ ~~ ..,., ~ ..... -.. ~ .., ..... ....._~-.. ~.r\

,~ • ...__ r

q _4

ste Dum ne zeu ca §i Ta ti - lui §i cu van ~ tu - lui

ra

a

... -

ClASUL At TRtlL£A

AI treilia Antifon .

... -.P' .. :: ~ .... ~" 6 oErt .... ;r-... ~ f;

Cei ce sa tem de Dom - nul aIh

9

<'"'" U

.... -- - ... -. ..... _I"~ --. .., ,...- .......

fe

...

rl

citi.. vor - um

....JrJ

-....._---.. ~ ~ E" , .n ........ - ... -..~., ..

II

bia

ri Ie

- -- lor

,...

In

v

ca

v

ra

CI

..,

ca

po

run ..

var

~

_ ... ... ~ ~ "'1t> "' ..... -.... .... __ -, __ -. ;]' ""-~

min ca toa ta. roa da cea de vi ia

.::r.

.. -- III tM-

Ve

se

...

~,~ ~ ~ ...,

...... _ --a

dE

im pre ju ruI me sei Ta Ie va zind pre fii •

~

.. ~~ "-"" ..........

£La", -. ....... __._ ~ ........... ~ ,.. h. ~ --... .."

P ~"

~d d

find stil p"iri de fap .. • te bu

; ..,

ra

pur

-

ne -

SlO!lJa .. ~ §i Acum... dela -. E --..... Pa.

c- p

....... c:di

Prin sfan tul Duh ~ e ste toa ti bo ga ti ia sla vei din

.,.... --." -..~ -.. J

~

Ie e ste da --

;p -,. ..,.. .., '-'

• ta la toa -

II

VI

--

--4

..

la

rul

ca re

r ~

..... -- -, .. ._ La... ....._~ ....... ~ ~ .....

n

q

di - - rea

Zl

ell Ta

....

til

v

ca

y

u na

.....

rm pre

~ ...... -... '-' \ "'

....

sa.

fill,

- - eu van

tu) ..

c--

Prochimenul .(\ T

...,,,"IIf:,~ ..

.. -.. ,..... L... ..... -.. ~ " ...... - ...... ..,

..

~4 ~ ~~p ~

Spu ne-ji in tru nea muri ca Dom nul S'au -

...

im pa.. ra tit

.. __ ,...... ~ 't:

,. .... .... --"""-....... ... ~ a... ~~. ...... .." -... ~ ......_~

....._ r~ o:

rit • In mea ea re nu se va eli

pen tru c.a au in ti

ti

, ANAst AStMA f A~tJl

., il~Ol • ie .... $81·. i21J' .• -0 • 102 .cbl • &01:1 0. cr. 1M:!"'0 .... 11»>- .... n lea ._.... I:l • 0 .. P'C • C ,

,,~~..., ..

-. -"'II1II- ........ ._-..,_ ~ ... -... -...,.., "., .... -..6;. ~ -a.E" --.... ...... -- -,-..

,- _f ~

~ ......... V"' -r--

tru nea muri ci Dam nul S'au - im pa - ra

e. "" ....... ~ ~ ... ~ _"_'4I.

..... ...._ ..... ~"1111_ ...... ~'f':_"1111_,~""'- ....... ~ ._ ... --.. .... '" ~ T tt:..._ .. -.. '- -# ..... __ .....

rit - lu mea ca re nu

~ ~,,~~~ _c--..-.._~

,--

~

tit

pen tru ca au in

~ ""C", \ if'" .... _~ .£

... .. --:. "

,

se va cli

+

ti

-

-

- -

-

-

,"

La Laude

Toa

fla

u - de •

pre Oom

rea

v

sa

la

~ - ti -

\ 0: ~" ~~_ ..... """» " t- .... _ ... __ ~

nul

...

Sll

Jl q_

u dati pre Dom - nul - din

'C"" ...;-

" ~ ~" -""'0.

--... --.. .., ,,,.::'" a.....,'_ -.. ""'-- ....

_.. ..

-

..._ --

dati pre EI

~

~ ~"

~"-4t~ •• .. ~ --. 4!

ce .. - ..

II

run

A

In

tru

..

eel

u

-

-

- ..

de

Cll

Ti

Vi

sus

e

se

-

-

- -

-

..

-

ne

...:-

............ £., ... 10 ., .,.. u ~~_ ..... " --." ~ ...... _ ... --. \" --. -;; ""-~---..

.. re Dum.. ne - ze - u-

r ~\

A

can

-

Ie

ta

u

dati -

- -

rii '- Lui

\. t- ..... _ ...... ~\ ~""'i"'''''''''''''

Ie -

El

In

toti

-

La.

,,~._ .....

-- . ..,.

-

EI toa ..

u

.......

-

-

ne

~ "~ "

can ta

Lui • ~ ..... --.

- VI -

e se-

..

ell

-p ..........

~ re Dum -

Ie

...

Ca

sa. fa

in tru Din Iii

v

ca

de ca

ti scri sa

v

ma

..

)0

...

n rea a

e

ste tu tu ror

cu VI

ceas ta

• Ie •• ill. II ill; • ac. n loa I • ~ .

~a-""'I lOt. : .... .. Q:

• ~D' lOt I:. ,.. _ II n.; •

..

GLASUL At TREILEA M

ce

,~ to "', """ 7 " 't: ~

,.. ...... , ~ -. ...... ~ ,# ~ ~ ~ ..... -.,. ""'---.. rtf ",..,,.. ---"""-......... .. -..

.....IJI

nili toa te nea mu ri Ie co noas teji pu te rea tai

'C"'"

--" ~ '- J:J

"'9 L. .., ~~ '...... n ~ --. -a- ~ ...._~

q_ .....__ p

ci Hris tos Min tu i to rul

Ve

'II:~

nIl

- lei

fri co PI"

""'"

In

- .. te

cu

van luI

nos tru

..

. ~ --

,~ -, .. ~ -+ -- .,.. * *:' ....... - .... ,... ~ '-.:~ .... "--

~ it

nit pen - tru hoi

tig

de

-

v

.. sea toa

vo

sa man tu

§1

VI

la

"""

In

ca

au

te

...... ,... .,.. ....... ~ ......

;¥' ~

~dr v '-\.

stu ia sa ne in chi nam

-

La u dati pre Dum ne zeu in tru sfin tii Lui Ii u dati

~ ........ - ...

-a. -.. -. ~ .. ~ --;:. ~

• ia pu te rii - Lui

n

<t

pre El

,. ......... taW"

In ' uu

n

+ Po

nu ni Ie stre

t'au tea te mi

..

)a

• rii Tai Doam

ve

sti

... _..

~ :n -. ....... - ............. ~ ...... _,

,... -c--

ne q_ ,i a

IIIC""

" ~

~ Jl .~~,,...._ ....

da ruri dreap - ta » lor

'C"'"" 'C"

"~,, ...J/JI

.... --.__ ~~# ' :n

<t - rea - - - Ta

du

.__ p

na rea de ser ta ciu

-

..

,..

nil

... t: -. ~ ~ L;

.._ ,p,

a scundi in

..,

..

co

VI

so

"

.......... '~ __ 1Io. "'1"' •• - ... --. --.. ~ .. ,.

e

pre ca re lu mea 0 ...

,.,

-~- .... -.. ~,.....- ... ~- ....

..

ml

lu

e

§te ne pre

..

nOI

La

u dati pre EI

Ii

in tru pu te

u

dati pre EI

.. ~ • -. ,.. -:a, ~ ..a ,., ..,' --~

---....._~ -..>

pre mul ti • mea rna ri rei > Lui

du

;

ANA STAS IMA TAtUL

• Cd • ......,... zL4I4O#o:a ,

--0 • SC

De bu

- e

~ ,

-.. ._ ....... ., -"L" ~.... __ ~ .... -- -~-.

p

'II("""" ...... e

toa te s'au um plut lu and -do ve di rea

"

n

cu

-e-

" 'U..

..._~..._~ .... .._.._ -..._--' .."" --

-.. -- - ~ .. -.. .....

la groa pi

,,~ t:

.. ....__ .. ~ "':p -.

,.

---ad

Ma ri ia Mag cia

..

A

In

III

VI e -

••

w

ca

rn

na

... -

nit

§1

au -

ve

au

a

eu

ves min te

~" ~... ~ tt,

........ -L. ....... _, --.. ---Ii...... n .q__ • ~..... ......,. ....._~

...... ,p, ,.... ~

Ie stri Iu cind ,i - zi cand <t ce ca u tati pre

"IIi7"" <- "' .

.... , ..... " ... u.

... -.. -... ~ II, ~ ... ._ ..... ~ ~rt .......... .. -..,..

q . ~

no e ste a I - - cea -

"

.. S'

Cl au->

cu • cei morti -

"'" ., -"'L;"

J\ ... ., - L.1I1t... _..., ~ ...... ,# *'~

ct

...... \ ~"'__'T"" lat -

C""'"

te mer giod in Ga

Ii

. . ,

ZIS mal na

...

10

seu ..

pre cum au

~

~ ..,.. .., .... .., -a....... r

rr -X\.

la

Ie

-

"""

...

~.

Ii

..

La u

dap pre EI

de tram hi

in glas

u

...-

T

n

q_

dati pre EJ

§i'n a Ii u - ti

I'll

In

.. re

" ..,. ,

4. It- ...... _..,., ~_

In

Iu

Ta sta

A

pa ne

..

... ml

tru

u

na

ru

., .

._ m .. 4

hi to

Ie -

de

v

ca

..

al

..

08 .... menl

iIIII

In

.._ .. -,'"

to,..... -... a...

mu lui

o me nesc -

..

VI

iat din morti

"

man tu

'"

1 re

di ru ind

n

II

sa Te

~ sca toa ti-

till • Zl

sla

vo

slo yea

ca

- rea

, ....

..,.. ~ ... ." - .. __ ......_~" ~ .... - ..... ~ " ......_ p .,., ~.. ..... ...,

ad U"""

pre Ti ne u nul - eel fa ra de pi

-........... r

0' 't\

te ne pre noi

ill

ml

ca

te

-

-

'"

• =-- H :co.. I': n ~ • ICIRi. -=:r • 1.:1 • CMIi. l3 •

ho

dati pre EJ

.,

pa ne §1 n

....

ra

Ii

.,.,

In

tim

u

dati pre EI

ga

.. ne

u

...

.." 8-.. ~ .., -... ......... _ ..... ----..

~

"

Can ta

..

51

te le ~ fe

re de di

nea ta mi ro no

"f""":- .:.-

-",.n .......

....... 4t-"- "'-. ........ # ....... J1

'l

..

ml

--... ..... - .... __

ci a vand

la crimi Ti-au a dus - - Doam

II'

mel

ne

....

"

........ - .... -.. ..., L. ......... --...,......_ ..... ~

tP -. 4-

la mor Min tul Tau au a [uns

'"

~-...t ~# --.... JJ --.

mi res me Cll bun

ros

........ ..... -...'- _.. --. I - ~ 4. ft::_.... -.... ~ . .. " 2iiL, .......... ~ .. ". ,.. ..,,:i. .. ~ .... .., ~ J1.

~ du" sa ca sa un ga - .. prea cu rat - tru pul Tau ...

A

8ar

gu

.. ""'- .... ....___ pP!r 4t- ~

.. cJ.J

In ge ruI se zand pre pia ~i

.r

,

n. -.:... _. -, ~ --~ -. 't.'_ .... -...

q ~

10

la '

v

ra

ne au

-

ra

a

ce

..... ~ ..... - .... ~ ~ ~ 4.~

...- ...:.

U tali pre eel viu - cu cei morti q_

~££ 4 ~*. Jli

~ ....... ~ _, ..... -c .......

.......

in vi iat - ca un Dum ne • - zeu

{\

ves tit

l1l;I

ca

ce

tea » cil dnd au

.. tu tu ror rna re

...

rot

Ii

- .. -

La

Ie

in chim va

hi ne

dati pre EI

'"

ra

...,

su na

u

...

..

t:,.

dati pre El

"'"

10

chim va Ie

de stri ga

toa re

u

-. -. __ ...... -# \ --. --. -~ n

~... q

u de pre Dam ... II" nul

;

toa ti su fla rea sa la

re

"t;JJo

~ ... - ............. ~ "'-~ ...... , .. ¢..... -.. -- ~ .. 4, -. ~-..." n--'"

.. -C-...._ d u-" -r ~

Stra lu cind .. In - ge rulla Mar man tul Tau eel fa ci

-.:. ~ -..u.

.... + _'-. .. ~-... ~ -:a. E "' tit. ._h --~

..

~ .... ~ ...... --.-. ~ .... -....~ -- ~ ~ .... - .....

~ "'---ar

Mi

tor de

..

Vl

te lor

"

no SI

ea

ro

au -

-

85

86

ANASTASIMATARUL

... ""- ...... '""sa... t: .... ~ .... -..,. ....... -....... -;p r ---4

de §ar ta t' au Mor man tu ri

..... , ~~ .,.

n

'l

1Z

hi

Ie

gra, - - it

- ...... _, ...... ...... 'f::: ..... -...

'C""

pra da

la ..

dul

- .. vi to rut

. .....

§1 au ~ In

~ ~~-.. ...... -...._

..

VI

iat a

t-a

....... _4.. ~ ....... ;a, -. ~-......__ p • .... \ ~ -~ n

d.J di q

in SUfi Dum ne zeu

. ...

la Zl ... ca

tot

tre

a

-

pu

un

...

" \

., .. ~ --'& {\

..

DIe -

ter

, '

..

1;

Scoa Ii Te Doam ne Dum ne ze ~

~ ---:::. ~ 4~ <:»

ui ta pre sa ra

nal

ul

til se

~

men In

... ,

Ta

'W

na

A.

rna na

, ..... -..

sfar •

.. ,

ell

""

1D ..

nu

--~ n it q_ ~l

- ..... _......... ..,. ~ -.

&:.". ... L::;,. ~

In Mor mant Te-a« ca

,..._~--.. ,.... -'-" ......... - .......

a

"'"

10 tru u na

tat

u

ve

~ ........ _ ..._~ --..... ... _,t;,

.... 4~

~

te lor Ma ri

sam- be -

ea Mag da Ie - -

- na

ne

re

• stri gind

--

flin

du

Te

se . tan

..

la

gu

a

~

... 0 "

.... ; - -.."" ........ - ....

..- .. cP" .. ...._

e Mao tu

"

'-. ..,.. .....

~

cum Te-au fu

La:,. ~--.. ~-.... -~

Vai mi -

rul -

1

to

meu

.. -

-

~

rat 1m

'Ir,II

pa ra

al

lar doi In

.. te

tu

tu

• '" lor

-

......... ~ -....

, p

tru Mor man

geri de

..

ml

na pur - til

Ii

tori

lit.

In

un

,.. --- ~ ...... - ......

~ -... -. .... -- - .....

................. )?' r..P

ce pl~ngi.. 0

lui

• stri - gat

Ie me

tu

Ie

au

-

r ~

~""_F"'__,. -. -c- , .... ~ - .. , --:- ~-.~ .... - ..... ~ --. ..._ --. -;p ~.., .... "t: ........ -:.if ........ ., -. ~

zis ci au lu at pre Dom nul meu • din » Mor mant q

pIing.a au

4

..

GLASUL AL TRElLEA

ttI-ci • C • I 1:11:.·.. : • lei H 101>' .0.. 110.. 0::1. :r. AI 11""'_ •

c-

\ ,.."

~ ,''''''It- ..,. 4IP'_ ... p-""" 4.

...... .e

nu ,tiu un • de L'au pus pre Dan -

"

... -- _ ..... "IiIIII----.,1Irr. ... --.._ .......

"

ea

...,

sul

§1

-

ca Te-au va

zut

A

In

du. se

poi da

~

in tor cin

A

In

na

~

"4Iro .,. rif ......... -.. , .... ~ .., ,.

c- ~

au « stri gat « Dom nul w meu

c-

§i Dum ne

ze ul meu sla va

Tt·

... .. -

e

e Doam ne

Mar tu

ri si rna voi Ti

~ '"

~~ ~ .... --, .. , ................

tii

..

1

cu

toa

~

" 1It:_"'_'_"T~_"" -. ~

........ p

Ie Ta

Jl

q_

..

mt nu ..

II

D1

- le

nl

ne voi toa te

mamea

E vre ii au in chis in

...

Jar

""'--...-- • .. -:. .., ..... ~ .... L -'L;.,-"""_-...

......_ ad P JJ ...__..__~-

ha rul au des chis cu

- -

iul

..-

stri ganp §i gra

ra

mi ne T e .. ai ras tig

~

...,~- ~ ............. ..._-._.,

~ ........ - ..,4!t" ----... -

nit

ind

..

nu ne pen tru

ce cu

:X.

&

mi ne T e ... ai span zu rat .. pre lemn

~

~ "~ \ 't:__ c- It' ..... "

.." ..... ,_ - ........ ..,..-. ... -. .... ~--.. .., --... .., .._.-... :..- ..... "";. T ---:. L. ~-... ....... --,-.-....a..""'-~ ...... .., --.

" v

im pre u na

Cll

II

"

ra tat mi - e pre sea-

lit.

im pre

u

....

III! nacu

un

..

-

~

lit:" ...,"

- .......

sta

e

- ste Hris tos

- Dum

"

ca

ce

a

.,

-. ......

--- .-

Ca

re Ie

ul

re ·ma .. - - re ml

\~~ Ii -

a

ne ze

87

--

88

ANASTASIMATARUL

La sfinta Ii Dumnezeiasca liturghie fericirile.

Glas 3. -b.

...

In tru

Ta po

'l1li

ra

... lioii'

im pa

ti

la

ne pre

me ne

--. 't- ~ -. ~ .. rr:_ .... -....'t"

noi Doam ne cand vei ve

..

DJ

"'"

In

6, ~""-""4 ~ t: .... --..-. .. ..." • ~ "-=:_ ..... -...~ ......

tru im pa ra ti

Ta

Fe

~ ..... -........_---.," -..

- ...... zzad2.

........ -

a· ce

rl

• • oil V ..

cltl - eel sa raci eu

du

hul

v

ca

""'"

-..

10 ra

es

te

-

,., .,.. ..,

.....__-~ Cf

oil

- ru fl

..... IIr!II 'l1li

im pa ra

ti

lor

..

18

ce

..

n

a

ce

..

l1li la - se

Fe

...

eel

..,

ca

citi - -

ce

vor

A

man

Fe

...

la

......__ pr

..

n

citi

cei blinzi

a

ce

III

- ia vor mos te

'WI'

ca

nl

-

pi man .. tul

sea za de drep tal te

Fe

tu - ra

L ...... ~

T- a...

....

;,

..

n

citi

"

fIi man zesc Qf)

..

,1

Itt

In

sa to

eel

-

ce

-

1011

ca

vor

1011

sa -

..

a ce - la - se

Jl

q_

Fe

en

ce

- la -se

vor

mJ

n

cei mi - los tivi

citi

'II1II

ca

a

-

Iu -

..

I

GLASUL At TREILEA

~ .. --.- ~~ ~"_'-""4 ""'-~

-- r

""""'--.

po run ca Ta stra mo luI

.... ., _.'--":'" ~ ..... -...-..

dind Hris toa

Le

v

pa

~ se

r c- """4

din Rai

iar pre til ha

-..:,.."

~ ... ~ a.. ~ ~""'L _ ..... , ........ _, ....... -....~ -..... "_"'111111111!!~ __ .... fIi "

~, .

ClJ. ce T e-au mar tu

)' .

- al-

A dam

iz go - nit

rul in du

De - III pre

..

n

sit

ra te

-- a--.

"-

..... ~ - ........ ~ '"' -.._._ ___

.-3JI c-

ca re -

Jt

q

Ie

ern

ce

......-

" ~

........ -,-.... ... ~ ..., .. ""--.-.

to - ru- Ie

+ .._ - ........... -.... ...... ~..._-....~

.. ~ -.. '" J> ...

r

..... zc

Po me nes te ma Man tu

~\~;;-,-. {

ti - ia - Ta

..

1

au strl gat

in tru im pi

"WI'

ra

Fe ri

.. cei cu rati

""

ca

citi

Cll I

D1 rna

a

ce

-

,.

18 ... vor

.

....... ....... __ ~ Jl

__ m

.... £ .,

ve dea pre Dum ne zeu

...... -...._'''_

... ', ....

....... a· =

Pre noi

cu bles te

J) mul mar - pi ne-al

"" cei ce am gre ,it

~

--- ,~

.. --.. ...._ ..... 4f ..... n

tt ia ti Doam .... ne

-. -...

Ie de

di

A-

D san

ti

..

VI

- ru

.....__ p

tru pul Tiu fa ra

~ ~ ~~--...... ~ -. *fF ---..... ..... ~

ne pi ti mind

-c' "

~ ~ ...._ __ -~ n ...... -'''''", ... -- -'-.'"- ..

vi iat ca - re stri gau t!( Po me net

~ ~"C"". ~ ~' .. t;, ~ \ ~ ~ ... - • "h_

<( in tru im pa ra Ii - ia - Ta

..,.

pa

ca te sta pi

,I

Cll

"

pre cei morti j ... ai in -

te ne Ii - pre noi

"'_-"","""--'''_ J) ..... -. t-."'_-"'4 't;, __ __ t .., ""-'- ~ ~

----.. -- ""--""2lIt ...

~-- ~--

L

Fe

de

- fa ca to

n

....

- nl

v

ca

pa

ce

a

..."-

""'-...... .. __ __ - ~ Jl

- cbe - rna "

lui Dum ne zeu se

...

la

ce

vor

89

90

ANATTASIMATARUL

r ... Ci , • gl .a&4IQ)ba. = • :) • CI ..... C • JIClIJ. ~2 II IICr.. 'I! 101 rG • C • , • ... i I : • c naQ • lJ.) .:::c • '01 ,.

'C"'" "

._-- -, ......

-.... ... ~

;P-" Scu Ian du Te

....... -p

lat

din morti im

...... .

U . na ne""al seu

pre

pre

rea Ta Doam - ~

..

nor

'"

In

..

VI e ..

ne

ell

rea mor iii

o

ai pier dut Min tu

....

1

to

pu te

stri gim

"

L, 't': ..... _ .... ~

..,.

- ta

Ie

pen tru ~

.. ~ .... - ... L:..""- •• , ....

ceas ta

a

ell

ere

~ -.... ~ .... - .. ~ .... --.. 4f -....... ""'-~

n tt

..,

~

in tru

Ti

Po me ne~

. ..:.

.... \-.~

ne §1 ..a pre

..

nor

te r &(\

-

...

e

ill

18 -

Ta

'WI .....

pa ra

~

~ ..... -,-. ...__~ .-..

p .........

citi

v

ea

niti pen tru drep

Fe

f1

. ..

eel iz

ta

te

go

..._-.... __ ............ ~n - ru ri lor l!I.

,p, """"'a

ce 10 ra

v

ra

ti

la

te

ce

a

es

___ r

Co

Ie

ma

in gro pa rea Ta cea de trei

ill

Zl

pre eel 0

~t -a... ... rf! ........ - _ .... --.

~

~ 24,. ........ "

,p

...... 4

un Dum ne zeu -

Jl

Of

fa

rati in iad

-

- dui

••

A

can

ca

VII

t:,

..

""'--~ ...... - ....... ,_ ... ~ -. ~ ..

..._,p,t,iJ

stri 'ci ciu ne tu tu

~ --. J.>

w • It

na r-at scu

lat

...

nn pre u

§l

ne

ror

ca un bun ne-ai iz ... vo rat

lor ce eu

no

u

ua ce

'"

'''''_

, ... _" ...... - ....

..

Po me nes te ne

stri gam pu

III

§l - pre

- ru

- .. rea

~ ~ .... ~ ---_ ... 0"

la -

tru im pi

-

Ta

'III

ra

ti

DOl

....

In

Fe

ciji Yeti fi cand - va vor 0

rl

...,

ea

,...

rl

ill

pre VOl

'_ O. ";::1 • 0: • 1011 • z:a;: I' lQ: • sO

• COl • &0'4 • Iie= • iO»P1t I Qs r. 4oa-u _:II . .Db • uaa-. 'io-i-a ~::1 • PO I ,g

-

GLASUL AL TRElLEA

~

,i vor zi ce tot cu vin.. tu}

va vor pri go

§I

lit

01

• """'d

va voas - tra min tind

..

..

pen tru DlI - ne

i lor ce lor pur ti

c-

In

._ ~ ~ ... --..

....... -... -r- '"

de

,.

mir

tii Te-ai

toa re

ru

rea

'"

a ~ ra

....

In

tat

'IF

1

to

n

q_

pnn

Ie

- ti-

'"

- .. va

,1

cu ra

~_ ~..,..- ......... - .. -.. ~ -7"'Lo.

tt. ..

ai ves tit

:p,. .. ..,

A ,..

- In Vl e

....

lor

nl

e te

..

r -....

Ta Hris toa

tru a ceas ta eu ere din ti

- - se

pen

,--.. ....

~ .. .r-'II ~ ~. 4...... ~ ..... -....'" -. -. rf! ....... ""'---...

U""'" ........ ,p,

Po me nes te

'"

r

in b1J im

stri gam

~ .

ne ,. - pre nOI

......... _, b, ....

"""a--

ra ti

..

la ~

Ta

v

pa

~ ~ ...,'-tP~ __ '1- .. -..... ... .. .... 1If;,~

fC? a. -. ...._ .... -. .,.. ,..._1111!! .... ~ ... ". IIIIIt" ....... __ ~ ....... -... .... ~ .... -.L.Ir..: .. -~ "'IIIIJ_....... :x

~ ~& ~

Bu cu ra ti vi §i .. va ve se lili ca pla ta voas tri

...._

r

mul ti es

"'"

In

..

ce ... rurl

te

..

-

~

"_~""l

... ....'"

"

--

In ;;;n te Mo i sii

1L" " a.

tin zan du-§i mii oj

"'C"'"

"

-.. ~ ..... -.. - ~ Jl ....,~ - ...... "_~.a.a.

~ hi ru ind q,

Ie

#110

1ft

chi

au

.Ji

L. __ t,~, ....... ~

-c-

cea Ta pre A

- eru -

lie

it

..

la

""

ra

rna

pu

,.. w

DOl cu ere ta pre

c- 'C"'"

,,~ "

... ~ _~ .. ~-.... ..... -....~ ~ .., .. ....-- _'-... ~ -r: --. 't'. ... --..-. -. __ ~"'-""L:r ...... _.... ~ ""4lIo ..... -~. n

~ ~ q

va dra • ci » lor CJL lu an - du 0 toli ~ stri • giro

.."

ar ma

a cea (II sta

ta

..-

re im po

tri

= • d -=, • ra • II; tI a§, 0 ilea • _ It 1 ~ F • 1;1 • 1 CI .. CI fI Q! .. WI!' s;:o • ... 1

.........

91

92

ANASTASIMA TARUL

• ) ........ os. : Q.... 'C» It .at • &011' _lOt a:rf. O ..... Oc:I. I(l::l • 1:0:r. C1.........aat I

,o-o. .. ~~~ .. ~~~~~~ .. ~o.~~ .. ~~ .. ~~a. .. ~~~.a~~~~~ .. "~

~

Po me ne ~te ne

......

~ ..... '-, ~ ~

...... - _,-. ~""~ ..... ""'"~ ._ • ~ ~ -. ~ ......." "'- -+ -::; 4 ~

'r"' '(:""'"

ste - - - T re - i mea - ,i lu mi nea .. zi pre toli

~''''''--'- ... a...'' "-.. -.. ~ .... -... -" __ # ,,,,,,-...J)-.._

Sia

u dim -

~

,:-

damn q_

.. 'II

em

e

~ 6, ............

"C""'

in tru im

pre noi

v

pa

v

ra

Ta

..,.. .." ..... - ..... - ...... ._

__ .......... --~ Jl

- tu lui Duh q_

va Ta ta lui

Fi

........ p

lui ,i Sfan

§I

u

ill

II

-r- ........_-...... ......

pre Sfin tol Duh sa.-l

n ~ ....... -....-. 't:-""- .......... - ... 'q~--.4~"'~,E , .... .., _,-...

«t

pre un Dum ne zeu pre un

c-

.~~~ ~ "

....._~"'---..1IIIt._ -#......_ -.. :::Jt . _ ~ -.. ....... -- ......

,~ tP -----." T --

soa - .. re t1. c.i cu trei .. sira ~ lu

ere din cio

... .....

."

§Il

ca din tru

un

-

Po

me

ne §te ne §i. pre noi

-.

..,\

Ta

--

• ..... ad!

in tru im

cut

r

..........

Iu

1

r· \.\

v

pa

ow

ra

ti ~

-"'_-'II-.. ..... 1IIIIiIIII'- ~ --~ ~

......__ ,-. 1:"

pu ru rea <t

..

"'"

In

4 't;..... ...,.. .., ..,... ~ n

ve cii ve ci lor a min ....

~

ill

a cum §l

...... -.-.-- 4.

-p ..... 4

" ........ _ ...... ~ ~ € ---... -or-

'"

In

.... -:.. ... tP

§a lui Dum ne zeu prin ca ..

<-

~ .., ~ ..... -... .._._"--.._ "4t- ., *! ....... ~ ~-""""".111""" - ~ 't; r 4 'It: L

tru pan - du se fi - .,. ci - to ruI pe eet

~ --:i _. ~ eP

-.... __ .. 4.~-.E--'"

cu ra te

u

re au-

tre

Bu Cll ri te

nor

u

.. ti pa zin .. du-

te

. -

lor -

rfIt ....... .,.-- -.__-.

ca re ai pur tat pre -

Hris tos

~",--$.-;P"""''''''

"l pl-;'a _ ia • cea Dum

aLASUL At TRE!lEA

93

.. . . .. .. ..

.,. Cit. r .. DE • C .... ~ • Cl. ICIII I ,. lOt ..... '(S • ::aea II t~$ • 2 ~ .. 161" II ..... ""'CIOt • (Ott. a

"C""" ~tP
~ of.:: --" ~ ..,~ '"
-. -a"":a.-rIi "- n .... ..." ~ ..., ~ ~ ....... .,_ $
.. ~
<t

• '" Bu v te v •
ne ze la - .. sea cu ra sea • ra 'I sea un ce
~ J)
.....JI. U ~
~ :::::S~ .., • ... L:. ~ -- .., * --.... ~ .. ..., ... ~
..
It ."
q
Bu v te te .. stit ti
resc eu fa mUD - - on gras - ne
-.. .,
T .., " ..,
..
.. 'C""' --
iat - - - ... SF ARSITUL GLASULUI At TREILEA

Glasul

al

patrulea

t. . Jla

-,

T

Glas 4.

~ ~ " tt;~~ p -~ ~ ~ \ -, ~
..
• ~ ~
...._
stri ga t-am 'WI tre Ti
oam ne ca .. ne a u .... -
~ ...- ~ ........ \ ., ~ ~ ......
..." ~ .: ...... ... -~ ... .--.. -.:::. n
-.. ~
~ ~ 'II1II..' «t
." ~
'III O'h • v Doam-
ma a u - - Zl rna .. - • ne ..

ZI ..

t "
~ ._

s: ~ ~
a u
" - .

.... ... ~"""-"'4. ~ .. ,.. ~ ..,. ~ ...... - ...... _.. ,

ga t .. am - ci tre

" ~
"'III .... ~ ...
~ ...
c ~
Ti - - ne stri

ne

\ ~I: c- .-:......;.
... ....,. Sa,.
-,.
L. • V
Zl - .. .. rna
1 -co- ~ ....a
-~ -..
~
- "Jio
me - - - Ie ~

fI! -..... -=tit .... ..,.. .,. ,.. .... ' - ... -. ~ .... .., -~~--

F _."

~d ~

te gla - sui - ru gs. ciu nei

..... --~ -:. } "q" -.."" .... ..: -~ ('; ne <JIh

...

la

a min

-

--

caRd strig - ca tre - Ti

- ",!WL,\~-,\ ........ _ ....

zi ma - Doam - - ne

...

a

u

- .

- -

-

~ ~ '; ~ ~ c- ~ ...... ~ to... ~ '.: ~ - ': .
.... ...... 4.': ---.... '" --- *
~ .. :a • ~ + 4
Si A drep te v " ~
se In - ze ru ga ciu nea ... mea ca ,.'
":' \-.. ~\-. " ~* c- w;~ t(o
~ ..... ...., .. -a. __ .: ...... ... n
..... ~ -. -. ~ ~
'- 'I
...... - :. .,.
ti .... .... jII,. iii Ta ..
rna ... 18 ,. In na - In .. - tea - .. r1
.... " ,.~ ...- -...~
~ ~~ C""* \~ c- \. t.; c- "
... E ...... ... (...:: ~ • -.. ~ -... 4t- "'1 ...
.. ....... L. .. --..
~ .&- ~
di "' .. .. lor
ca rea - mat .. • hI - .. - - me ANASTASIMA TARUL

.'.r

. :-

fa de •

IW

ra

sea

a

-

-

\

v

rna

Doam

ZI

u

ne

-

- - - -

-

-

Pu ne Doam ne pa

me - Ie

u

v ••

za gu ru

~

"

..

§l

"

-

-- ...,., rIC --.... .... ~ ~~~ ....._ ,.,

ze lor me

Ie

de in gri di re

rul

..

III

fill

rm pre

- -

" ~

.. ~ ...._ lit': -.. ft:- .... -... ... -. .... .." _"'-.""'--'"

.....................

Si nu a bati i

spre cu vin te de vi

"

.. Dl

rna mea

c"", ...... --.~ --....,""" ..... " ... -. 4Ir -., ~ ....... -'" .. ._ .....

~

4

ga du

esc ras pun IU ri Ie ce Ie din

'lflii

sa

ti

ca

'" .,.,,:.

,.,... 4" , ,t

pi ca te

- "C"'""

"

Cu oa me nii cei ce Itl crea - - za - fa.

ri de

Ie

-

~ ".0 _,a.

"""a -. ---a. ..... .....- - .. ~ E --..... ...... -'4. -. s : .. Ie

Ie §ii lor

'" ... '"

rna VOl In so

§I

ti

ge

nu

cu

a

r ....... .e

...

ml

Cer

va drep - tul

"

rna

v

rna .va mus

ta

cu

"-

~ ............. - ....... , ........... --- '" -.. -.. -~

.......

-c

to su. lui

jar un tul

de lemn aI pi

IIiIt

ca

'WI'

sa ..

tra

-.~~-~ G

~

gil ca pul meu

nu -

un

Ci

,.._,

In

v •

ca ,1

v "

ga CIU nea mea es

te

l1li.

1m po

ru

-

aLASUL At PATRULEA

91

..,...", ~~ a

1< ci to rii lor

L.. ....... -"'L..

"C""

. zdro

...

)U

de

lor

se vor de pia tra

va

'. .

/1M

"

cit tJJ...

A

Ie

me Ie ci s' au in dul

u

, .. ~ .

. ZI - vor gra IU rt

~"",., .. - .... ~I ..... ..__:+, .... - .. a..

o braz da - ce

n

51

ca

pesc

se

se

~...... ,,0 ~

-..: *' 90, -..., ~ .. 22-..., .:A

I, -oa .se le .lor spre iad

\

r

Caci ci tre

ne Doam ne Doam ne 0

mel spre

a

)(

Ti

Ti

chii

-

ne am ni dij du it

v • •

sa nu 181 su

~ fIe tul meu

'C""'"

..._. .. - .... -.'" , ~ ........ ~ ....... - ...... III.:":_ .... --.. .. """- .... ,-..._

Pi

..

sa ca re mi ... au pus

e

III

§1

, 1<

ze§ te rna de cur

'-'

"""-- - ..... -. ....... ...... .. ...,. ~ ~ ~ .... ~~

-

...... -•

de smin· te le

p ..... &

ce . - ~ lor ce fac fa ra de

Ie

Ie

ge

-

de

cs dea

"""

. vor In

'W

pa

v

ca

to

...

§Il

mre

-

"

.,

....,

o sebi sunt J eu

A V •

pa na ce VOl

ire ce

~ .... _" .._ -..!!!~ __ _~ t; '; t:

- "" ..... ... -..._ ~

~ £ p _--

Cu gJa sui meu ci tre Dom nul am stri

jj.

• :l'c

-. -- ...

r

r c-

gat., eu

gla suI meu

......... :d2r"

ci tre Dam DU] m'am ru

gat

98 ANASTASIMATARUL.

",ace,. CID>. os. CL)IF • Tas • 1.. eel • ICGt-JO: 1= I • 7~

~

~ · JL

ga ClU nea mea

Vir sa

• A

VOl In

na

In

-

"'" ~

-- .,. .. - .. ttl '" ..

14c

tea lui voi spu ne

-

ca zul men in

na In

ne

~-...- ... -~ ........._

.... ...__.)b '" ~...,..

Tu ai cu nos

Cand lip sea - din - tru

ne

du

hul meu

ml

.....:.

~~~ ..... -.....- ... - ...

-c-

cut ca

v

ra

ri Ie

In ca lea a ceas - ta

110

10 ca... re

r f

am um blat as CUb !

, ~.

s au cur sa ID1 e

...-

"" '" --. -.. ,. ~ ..... -....." 10 __ ~

...... r

• ma dea dreap - ta ..

--4: , .... --- ............. -a.. ... -. ..

Lu a t'am

..

II

am

pri vit

sea

-- .__~ ,,~ .... --..~ I'

e ra

..... ....3i

.... ~ E ...... 1t_

v v v

sa rna cu noas ca

..

§1

nu

CI -

ne I.

nu

e • ste

eel

Pe ri t'au

la

ml

-

ce

ca u

ti

-..., -- ,.,,_ -...

fY

• fie tul men

..

su

lit... :. -.. __

->

Tu e,tini

,t

,..-. ~ .... ~ ... E ...... , .... -. -'''' ..... ~~ --c-

dej dea mea -

....... -." ... ' -,"'_" -.. ,. --

..... r cr

d

par tea mea e,ti in ~ pi man tul ce lor

....

vu

" -c-

,

- mam

~ ~ ~ ~

~ ..... _,. '" C:," ...__.... -... -a.

till '"

te spre ru ga CID nea mea

- .- '"

Ia

v

ca.

a mtn

...

sme rit foar te

CLASUL AL PA TRULEA

.... 0:. a _ CII. a... 011 • _ ~. CI~

...... .... -a ~ ~ .. .,. , ....... -.._ """" - .. -..~--.. ~

... v

eel ce • ma

l1li'

ca

lz

hi

pn

It

go nese

99

b,

rit mai mult - de cit

, """

s au in

ti

ml

ne

Scoa te din tern

su

fie

..

nl

ti

mar tu

"-

....._-..."",_ --........._ d - -- ..... ~ ~

ri sea sea nu me lui Tiu

tul meu

'lflii

sa

ca

se

eru cii Ta

Ie

cei fa ci toa

-

re

de

VI

"

~ ...__~ ... _ ... "'III'_~ -.. -=- ..... "' _ ... --. .., .." W"~_ ... '- ..., rIi! -..... ...... " _ .. -. ..... .,,_ ... ~

-c-

"-

ne In .ce

tat in chi nin du ne Hris toa

~

~ -.. .,. ~ ..... -- - .... ~ ~

tre . ia zi 0 sli vim

In

e

rea Ta cea de a

..

Vl

~~:st u Ie

-

se Dum ne

ze

v

ca

..

pnn

.... ~ ~

~ , .., .... -. - .. ~ .., ~--.'- .. --.. ..... ~""'-' ..

cea

....... -e-

fi rea

traD sa

..

al

in no it

o

~ -~ ~

..

m ce

..

stri ca

- ti a tot pu ter

....... 'r~~

~ -a. ,.. ...... a.. " 4t......._ ....... _.. ... -a- ~ --.

....-

ruri ne-ai a ra tat - no .. .. ui

.. ...: 4t- ..... "":1p \ ~ ..... -..... ~ G

~ p. ' ~

ad ..."

08 meni iu hi

tor

-

f ~......_- ......... ...."

u

me nea - - sea

Sll

i rea la

ce

..

§1

" ~ ~ ...._'-...:~ ...... -:. ~ ..... -..~

ca un sin gur bun

,l

de

4 ~"""'--"-,

~

T ... " - ... :a,." ~ .... -... «... • ......

~

Pre

v

ne rna

q teap ta drep tii

A

pa

Will.

na ce .. mr vel

rm

ras pIa ti

ml . e

.,

...

""' ..... "'. - .... 4. ~...._.- ...... ~~ ...._ p

pri rea lem nu lui ne

~ .

4 ~

--. '- _. -- -'*!.. -.......~-'" ... ---~ ...

as

cuI

o

gat - -Min to

I

to ru Ie

sle

....

..

81

de

rlt

o

- pre lem nul -

Cru cii

de

100

ANASTASIMATAURL

..

• CCI .. g • lC":" : • g •

~

... + .......... t"- ..._

• _lIr. .. -, -..;.: ...... NI1 __ --.....-.... ......... ' -a........ L"'_~ _ ... "'~....~ ... JF ---...... --.

~ -:.- ~ ----.. L. --.. ~ ~ --=-- ........... ~.... _

....... --

VO - e pi ro nin du Te ,i in iad po go ran du Te

'- If;. . c- 1It:....... \

... ,..._, .. '- ~ ~ ~..__- ..... ~ .. -. ..... ...~ -.. .,.,...

ca un

n

q_

tu

..

n

Ie mor • .. pi

Ie

v

ga

pu ter

Dl •

ce

"""- .... -- :~ .... --:, :A

Dum ne zeu le-ai rupt

__ ,... __ ................ _ ... ~~ .... '-.._~ A.._

~ , chi nam JL

a

cea sta > ne

A

In

pen tru

._ _ ...... n

4, -r-" -...";at ~ """"» -....

-p VI

...... c .....

e rii Ta Ie cei din morti

in tru bu cu ri -

e stri

.....

In

oil

Vl

-c-

A

tot

.., ..,., ~.. ...... ....... -":: .

r p~"

......... ad ..... ad .,J"\;.

pu ter ni - ce Doam ne sla va· Ti ~ e

gaod

Din tru a dan curi am stri gat ca tre Ti ne Doam ne

"

-- .. ,..., -.-... ~ G

"""-aP . N

Doam ne a uzi gla suI men

.. -c-

~ --. .. ~ . _ _~ u. \ ~._-.....~t ~ •

.... ....,... ~-..o4t... • ~ --~ -..... "'--.","'" -a.. " - ............ ~ -........ " ._ ~-. .. .. N

Por ti Ie ia du - lui le-al sfi ri mat Doam - - - ne

-.:#

..,_.. _, .... ' ~._-........_~:~ ....... ..._--.,._ .._-- _.......... ._ -...... -, lit;;, _ ~ II. ""'--.:'-

.... -- ~ I..... - ... ..... .... --. --".1IIIIIt'" :. p' """ ~ 4IIF ~. "'l1lI

~ . ~,

cu moar ~ tea Ta im pi ra· ti _ ea mor pi ai shi cat

1 ~

~ I: _. ~ ~ ~ " ~

-a. , .,. . .._ ..... -...._,~ ..... ~~~ ~ --..,.,.....,.,..... -." ... Ie

nea mul c me nesc din stri ca ciu -

§II

ne l-ai slo bo zit

VI

, ~ ~

~--. ~---.. ~ .. ±:,...""'-~~ f# ,~ .... -...-....... ""'":at"""---.,._ .. ......_--...~"""JIp ... ., -"'6,." ~ -. -.., -- -~:A

......._ -r

ne Iu mii di ru ind §i ma re mi .. Ii

ia t8. §i ne stri ci

..

CIU

... •

1~ ~ .... -.~";. T .. ~ .... -..-. ~ ... -....~ ~ ... -...-t:-; ......... ~. If'- ~ ~ ...... -...-. ~ ..... -...~~

. ....

Fi

~ .!! II

Ie Ta

spre

.

Iu

re chi

Ie

ind a min te

e

u

""-...."J/I ";_ " ~

., 4. .: -.... ~ '----'*" -.~ *',,_ 40~....... :II _

gIa suI ru ga cia .. nei me Ie •

.. ......._.... "liliiii.

-- .. ~ "

~'- .. -.E +' ~ -~ '* ..-....... r ..... -. ......

u dim ~ no raa de lor aIh seu la rea Man to

I

Ve nili sa 13

. ~. ,

~., ..t- ~ ~ ~ "'I ....... _ .. -.~~ .. 't; , -at ~ i ~ ..... -...~ ..... _..,.. ~~""_-"_'.'~" -"'6,.

~d ~dr· .~

tre ia zi

ru lui cea ...

bi

de

a

• •

pnn ca re ne-am 1Z

to

GLASUL AL PA TRULEA

101

~~y • SOL ,. 1:01. 'D'-t ........ IlCC .. T .... ....:zdOlC ...-I1Q1QtIII1I. .,.,. ........ ·OI~ .......... C.- ......... QQ1 ........ 1C.::r~.IIIIIIIICC!I~' ...... J:ClCIa::l~. __ 4Cl-=- ....... ., ..... a!lO!s ....... 'Il.l ........... ~~~

. .

~

""'--"'" ~ __ -a." + -....... -a-E " Jl ..

p l)I

c- ....... d • ..,

Ie • 'ia' do .. lui

..

vit din' Ie

ce

'Ie ~ ne desle

.,.

'\III

ga

:I:

.. n

tu

.. .

~ ne §l VI

~

\_ 't; ,~ " ~... ~ n <It..... ..... ~ ..... -.... .." ...._~"""., _ ....................

- I ~ ~4r

ca - re strl gim Ce la ce Te-ai ra stig nit - §i

~ -a. ,. ~ .... ~ G ~ __ _. __ ....... E ....... ~_" ...... -'4t' .......... ~'~""-"" ...... -. - ..... , -. ~ ~ ..... -.....~

.jt( ,,, __ __......

Te-ai in gro pat fi.. a.L in vi iat of).. Man tu e· ste ne pre

De stri ca ciu

..

~I

ea

...

am

1u

at

....... - .... --..E" ",""----~ ........ ' '-' ~ ~ ~ ,/!tM ~ __ ~...._ ............. - ... -.,." h .. ....... -... .. "'-' ....

vi --;"rea .. Ta dl.. Ii nu Ie iu bi --t; ru Ie de oa

nOI eu

......

In

men)

~

'"

~ -

De Te

de Jegi Doam ne Doam ne

fi ra

..

vel

Ul

.

" -c *' ~"'-w."""~ ~ -::.._ ......... ...

ci ne va su fe

ca la Ti

e

ste mi los ti

n

VI

ne

Jl. .._...._~ .. * *' "

cfJ...

;I

to ru ~ le

In

oa me nii Man to i

Ia u

••

ge ru

,1

~-',,-."" ._--...~~_,~ ,... __ t:. ..... -..} ... ..., _ ................ ~ b -. -. --~.~G ~ ... : ... -_""

:i': tre ia zi " prin ca re

- "" :;

....:. "~~ ~ ......... ~ .._' t;"

~-., ...... _ ...... _--. ...... , ....._ ~ -.. ""- .... ,~ " ~G ....._ ...... ~ ""'- ..... -.. ..... -~-....--... -... ~~ ............... --...... -. ...._ ...

.......... ~

nat mar gi ni le lu mei §i din ro bi ... III ia.., vraj rna

If:

A" ..... --fit ........... "" - ..... ~~, ...... ., - .... , ~ .;.,.. -- -:::.. Jl

baV :I: ~ • V "-

toli • ne-am iz vit ca re stri gam .

di

....... r

~

la rea Ta cea - de

sell

a

- s'au Iu

ml

§U

lui

r

Fi ca

to

- ru Ie

..... ,_ ..... : .. ~~'" "-.rr-T', J!.,. "'4to ~. - ...... ""'---.._'" ", .. -----,... -.# --....... +.~ ... - .... ~ ,~ ~:A

ia la Ji..; tot pu t~; ni - ce - Man tu i -i': ru Ie

de

VI

4t.. _. -. 't': ... -....~

.-3Jr.

-U nu

..... -._," ~ ..... --..~... ~ ~ ..... -....~._

Min tu e §te .ne pre noi cu

'" ......,»

-.. ...._-." "'oi:__._p" ,. ....._, -:. """-~E ....... :sl

to ru Ie de oa meni

-:.--~/J.. , "

rea .. Ta tVh

Ie

"

VI

....

In

e

IU

hi

102

ANASTAS IMATARUL

...

Pen tru nu me le Tau Te-am rib dat Doam ne a §tep ta

t'au su fIe tul meu spre eu van tuI Tau

na deli du

i t'au su

He tul meu spre Dom nul

~

roo4t. ..... ~ .. __ '- .. -. ~ __ * ........ ..,~.............. ,I!.- ~ ... -....-.

ce Ie de a ;; ma - le-ai sfa rl mat Ji.

Por

Ie

§l

ti

-

":

-.. ~~~....... iItt ~ ~ .. ~ 4It....# -.~ -.rf! --.... "9 ..... ._ _ ...... -...

......_

eu e to ri Ie le-al zdro bit Hris toa - se Dum ne

"""

In

...,

±o

~~ ~

....._ -r -- -- ", -., ..... --._ ....... - .... , ~ ~ ~~~~.~~

me nesc eel ca zut l-ai in vi iat pen tru a cea

-e' ~ "

4It... .. -:a. __ __ ..... __ -"'; .A.

...... -r ,,-

vi iat din - morji fil..

Ii nea mul 0

..... ~..___.. ~ .,... --~ n

~ 'l

sta cu un glas stri .. gam

Ce la •

~

...

ce al

.....

In

ne sla va Ti - e

tii pa ni. 'n noap te din stra ia

0lil;"""

c- lilt... .. ....:II ';;

T "'"» .... ~:r ... ._ - ... __ , ....... - ... -........ - ..... ~ ........ a..E ....... ~ '"'» ""'--"

- sea tYl. Is ra il - spre

Din sua ja

di

ml ne

di

.sa ni dii du

mi ne iii

" ~

~ ...... rIi *-' :A

la

Dam nul.

,p . ....... 4

Doam ne na§ te rea

Ta cea din Ta

G fit --- •.. : 4, .._~-,-. 4:.._ -+ .......,_ .,,:. ~ -;,. '" .._~-'''"'

1< ....__ r- cr-

pa rea cea din Fe • cioa

til

fa rl de

"

aftl -

... . '"

,I ve§ m ca

§l

e - ste

A

In

tru

-.. ..... -.. • '" --fit -..... :iI

• • . ¥

08 men. II ne spu _ sa

, ~ ., .~ ,,;';

......... ..._._ ...... -..... ...~ __ ~ ..... ro """- .... p

.......

p. - ta au fast di

iii!'

ne gra

i ti de

po go

~ --~ n

ri rea Ia iad «t

in fri

lu

..

la ..

YO,

co

:r

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->