You are on page 1of 47

Handleiding Yammer

Handleiding Yammer

Jeroen de Miranda

Editie 1.0

November 2010

1
Handleiding Yammer

Hoofdstuk Een

Handleiding Yammer

Inleiding
Dit is een handleiding voor het gebruik van Yammer: een internetdienst waar mensen
elkaar net als bij Twitter berichten kunnen sturen. Het is vooral gericht op interne
communicatie tussen medewerkers van een bedrijf.

De essentie van Yammer is het ‘online gesprek’ tussen medewerkers van een organisatie.

Deze handleiding heb ik gemaakt voor de deelnemers aan de workshops Yammer tijdens
het Open Innovatie Festival, in de gemeenten Groningen, Veghel en Breda.

Leeswijzer van deze handleiding:

• In het eerste hoofdstuk laat een praktische toepassing zien van Yammer: de online
vergadering of ‘YamJam’ (van ‘Yammer’ en ‘Jam’-sessie). Ik hoop dat je hiermee gelijk
een indruk krijgt van de voordelen van Yammer!

• Daarna laat ik je zien hoe je een account maakt en hoe je een paar instellingen doet
om goed te kunnen werken met Yammer.

• Dan lees over hoe je met elkaar communiceert door middel van berichten, hoe je over
specifieke onderwerpen handig kunt praten in groepen en hoe je informatie terug kunt
vinden door middel van ‘Topics’.

• Tenslotte kun je in het hoofdstuk over ‘Apps’ lezen hoe je bestanden, afbeeldingen en
links terug kunt vinden.

Daarna komen in de Appendix een paar onderwerpen voor ‘gevorderd gebruik’: Yammer
communities en informatie over de betaalde versie. Veel leesplezier gewenst! Feedback stel ik
erg op prijs: stuur een tweet naar @jeroendemiranda

Jeroen de Miranda

Siemens IT Solutions and Services

November 2010

2
Handleiding Yammer

Voordelen van Yammer


Dit zijn een paar redenen waarom het gebruik van Yammer de interne communicatie
verbetert:

• Snel aanhaken: collega’s kunnen snel aanhaken bij lopende discussies (in email zit de
discussie ‘verstopt’ in de mailboxen van gebruikers).

• Op de hoogte houden: je kunt elkaar makkelijker op de hoogte houden van waar je


mee bezig bent.

• Verbondenheid: Yammer werkt als een virtuele ‘koffiehoek’: collega’s voelen zich meer
met elkaar verbonden omdat ze makkelijker kunnen uitwisselen waar ze mee bezig
zijn.

• Optimaal benutten van het potentieel van je organisatie: Je krijgt makkelijker


antwoorden op vragen uit onverwachte hoek. Daardoor worden problemen sneller
opgelost.

• Procesondersteuning: Yammer helpt met het doorbreken van functionele ‘silo’s’ in de


organisatie. Je raakt makkelijker online in gesprek met collega’s van andere afdelingen
of zelfs in andere landen; vaak ook op een ander hiërarchisch niveau in de organisatie.

• Kennisnetwerk: kennis is niet meer verstopt in de individuele e-mail inbox want


iedereen kan de gesprekken doorzoeken. Het Yammer netwerk wordt na verloop van
tijd een kennisnetwerk voor kennis over processen en organisatie.

• Minder e-mail: Yammer kan discussies in groepen door middel van e-mail vervangen.
Hierdoor neemt de e-mail ‘vloedgolf’ af.

• Efficienter werken: je kunt sneller berichten plaatsen en berichten tot je nemen in een
groep van mensen met dezelfde interesses.

• Toegankelijk: het online gesprek is overal toegankelijk: op je vast PC, in een


webbrowser, op je smartphone onderweg.

Gebruik bij overheden


Bij een groot aantal overheden wordt Yammer ingezet. Hier kun je meer lezen over dat
gebruik:

• Word lid van http://yammer.com/ambtenaar20 - in deze Yammer community worden


ervaringen rond de inzet van Yammer uitgewisseld door 230 deelnemers van 60
verschillende overheden (stand eind november 2010).

• Kijk in deze groep op Ambtenaar 2.0: http://ambtenaar20.ning.com/group/


yammerenalternatieven

• Lees deze discussie van Davied van Berlo over Yammer bij de overheid: http://
ambtenaar20.ning.com/profiles/blogs/welke-overheidsorganisaties

3
Handleiding Yammer

Achtergrondinformatie
• Yammer in 5 minutes: http://www.screencast.com/users/susangautsch/folders/Jing/
media/42b9e795-172e-41e6-8cd9-170d3fda1337

• 10 Steps for Rolling Out Yammer Within your Organization: http://www.scribd.com/


doc/32661622/10-Steps-for-Rolling-Out-Yammer-Within-Your-Organization

• Yammer overview presentatie: http://www.scribd.com/doc/31047093/Yammer-


Overview

• Yammer community FAQ: http://www.scribd.com/doc/27862963/Yammer-


Communities-FAQ

• Why upgrade to Yammer Gold? http://www.scribd.com/doc/30214929/Why-Upgrade-


to-Yammer-Gold

• Yammer corporate blog: http://blog.yammer.com/

4
Handleiding Yammer

Hoofdstuk Twee

YamJam

Aanleiding voor de YamJam


Tijdens de organisatie van het ‘OpenInnovatieFestival’ hebben wij een paar keer gebruik
gemaakt van een ‘YamJam’. Dit woord is een samenstelling van ‘Yammer’ en
‘Jamsessie’ (improviserend samenspelen van Jazzmusici).

Dit festival gaat over de impact van social networks en Het Nieuwe Werken op gemeenten
en andere overheden, en wordt gehouden op 29.11- 3.12.2010 in 20 steden in heel
Nederland:

De ‘voortrekkers’ voor het organiseren in deze steden zijn sinds juli 2010 maandelijks bij
elkaar gekomen om ideeën uit te wisselen over hoe dit festival te organiseren is. Er ontstond de
behoefte om tussentijds ook online met elkaar te kunnen praten. Ik heb daarom voorgesteld om
Yammer te gaan gebruiken.

Een YamJam is eigenlijk een soort online meeting door middel van Yammer. Dit zijn de
voordelen:

• Deelnemers kunnen meteen reageren op vragen of stellingen van anderen;

• De dialoog is voor alle deelnemers zichtbaar;

• Een nieuwe dialoog of een toevoeging aan een dialoog verschijnt bovenaan het

5
Handleiding Yammer

scherm. Dat maakt het voor iedereen makkelijk meteen te reageren.

Organiseren
Hoe organiseer je een YamJam? Dat is eigenlijk erg eenvoudig:

• Je spreekt met elkaar een onderwerp af

• Je spreekt een tijd af

• Soms is het handig om een moderator te hebben die het online gesprek wat stuurt.

Voorbeelden
Hieronder zie je drie dialogen van de YamJam die wij hebben gehouden op 21 september
met de organisatoren van het OpenInnovationFestival:

6
Handleiding Yammer

7
Handleiding Yammer

Conclusie en aanbeveling

Met een YamJam kun je erg makkelijk een online vergadering houden, die ook nog leuk is
om aan deel te nemen.

Als je al deelneemt aan een Yammer netwerk in je organisatie, probeer dan eens samen met
collega’s een YamJam te houden rond een actueel thema!

8
Handleiding Yammer

Hoofdstuk Drie

Handleiding

Inleiding
Voor deze handleiding heb ik een apart Yammernetwerk ingericht met de naam
‘jeroendemiranda.nl’.

Hier zie je de berichtenstroom in dit netwerk van een gebruiker:

9
Handleiding Yammer

Wat zie je op dit scherm:

• Links zie je het menu waarmee je Yammer bedient.

• Bovenaan het scherm voeg je nieuwe berichten toe.

• Bij elk bericht staat van wie het bericht afkomstig is. Het bovenste bericht komt van de
gebruiker ‘guest6’.

• Onder een bericht staan soms ‘Topics’. Bij het eerste bericht zie je als Topic: ‘Joined’.
Met behulp van een Topic kun je informatie makkelijker terugvinden.

• Elk bericht heeft zijn eigen ‘Menu van een bericht’ (Reply - Like - More): hiermee kun
je iets doen met een bericht, bijvoorbeeld een antwoord geven op een bericht.

• Bij het onderste bericht van guest1-Tamara zie je dat er ook al een antwoord bij staat.

• Je ziet ook een bericht waar enige afbeeldingen aan toegevoegd zijn.

Stappen
In deze handleiding ga je de volgende stappen nemen:

• In hoofstuk 4: Account maken en je instellingen aanpassen. Dit is de basis om deel te


kunnen nemen aan een Yammernetwerk.

• In hoofstuk 5: Messages menu. Berichten begrijpen: openbare berichten (‘Messages’) en


besloten ‘Direct Messages’, ‘@mentions’, bookmarks en Likes

• In hoofstuk 6: Company menu. de belangrijkste functies van Yammer worden hier


uitgelegd: members, groups, topics

• In hoofstuk 7: Apps menu. Hier kijken we naar Files, Images en Links.

10
Handleiding Yammer

11
Handleiding Yammer

Hoofdstuk Vier

Account maken
In dit hoofdstuk laat ik zien hoe je een account kunt maken op Yammer. Als voorbeeld
gebruiken we het Yammer netwerk met het domein ‘jeroendemiranda.nl’

Eerste stap
De Administrator van het netwerk nodigt je uit om deel te nemen:

Alternatief: je kunt je ook zelf aanmelden bij Yammer met het emailadres van je
organisatie:

12
Handleiding Yammer

Je ontvangt in beide gevallen (zelf aanmelden of aangemeld worden door de Administrator)


een email. Je moet je aanmelding dan bevestigen door op de link in de email te klikken:

Na het klikken op deze link zie je dit scherm. Vul hier je naam in en geef een password op;
klik daarna op ‘Next’:

13
Handleiding Yammer

Je ziet dan dit scherm. Klik hier op ‘Next’:

Wie wil je volgen


Yammer vraagt je nu wie je wilt volgen. Van collega’s die je hier aanvinkt zul je berichten
zien. Klik hier weer op ‘Next’:

14
Handleiding Yammer

Foto toevoegen
Nu krijg je een scherm te zien waar je een foto van jezelf kunt toevoegen. Op die manier
kunnen collega’s beter zien dat berichten van jou zijn. Handig om toe te voegen (je kunt dit
ook later doen). Klik in dit scherm op ‘Choose file’ en voeg dan een foto toe:

Dan krijg je onderstaand scherm te zien waarin je een apart desktopprogramma kunt
installeren. Dat heb je niet echt nodig, klik daarom op ‘Skip’:

15
Handleiding Yammer

Aan de slag
Nu kun je aan de slag. Je ziet het scherm ‘My Feed’:

16
Handleiding Yammer

Je ziet in ‘My Feed’ alle berichten van collega’s die je volgt. Je kunt reageren op die
berichten.

Mensen die jou volgen zien jouw antwoorden weer in hun eigen ‘My Feed’ (en de hele
dialoog). Zij kunnen dan weer op jouw bericht of op het oorspronkelijke bericht reageren.

In de volgende hoofdstuk lees je hoe je allerlei instellingen kunt aanpassen, zodat je


optimaal kunt werken met Yammer.

17
Handleiding Yammer

Hoofdstuk Vijf

Instellingen

Aanpassen
Aanpassen van je instellingen. Ga hiervoor naar ‘Account’ rechts bovenaan in het scherm.
Je ziet dan een scherm waar je je naam kunt aanpassen en waar je een foto van jezelf kunt
toevoegen:

Profiel aanpassen
Ga daarna naar ‘Profile’ om wat meer over jezelf te vertellen. Op deze manier kunnen
andere leden van je netwerk meer over je te weten komen. Hier zie je een voorbeeld:

18
Handleiding Yammer

Notifications
Als je vindt dat je veel emails van Yammer krijgt, dan kun je dat verminderen door deze
instellingen te kiezen in het menu ‘Notifications’ (in ‘Email me when….’):

19
Handleiding Yammer

Preferences
In het menu ‘Preferences’ kun je nog enige zaken instellen.

De instelling voor ‘Feed Settings’ wil je wellicht uitvinken. Dan zie je alle berichten
chronologisch onder elkaar, en niet als ‘threads’ (threads: de vraag en antwoorden telkens bij
elkaar getoond):

20
Handleiding Yammer

Hoofdstuk Zes

Berichtenmenu

Inleiding
In dit hoofdstuk behandel ik het Berichtenmenu (‘Messages’ menu). Je ziet hier onderstaande
menu-opties:

• Messages
• Message menu
• Direct messages
• Mentions
• Sent
• Bookmarked
• Liked

Twee soorten berichten

Er zijn twee soort berichten in Yammer:

• Messages: deze berichten kunnen door iedereen worden gelezen

• Direct Messages: deze berichten kunnen alleen een door jou bepaalde ontvanger
lezen.

Messages
Je kunt berichten gericht versturen naar een bepaalde deelnemer van het netwerk. Hier
stuurt Bert zo’n bericht aan Jeroen.

Je doet dit door een ‘@‘ in te typen gevolgd door het begin van de naam van de ontvanger.

21
Handleiding Yammer

Yammer presenteert je dan een lijst van deelnemers waaruit je kunt kiezen. Druk dan op
‘Update’:

Het bericht verschijnt dan in de ‘My Feed’ van Bert:

Je kunt ook aan meerdere deelnemers zo’n bericht versturen:

Message menu
Met behulp van het ‘Message’-menu kun je een aantal acties uitvoeren op een bericht:

• ‘Reply’: een antwoord geven op het bericht.

• ‘Like’: een Like geven. Als je een bericht een ‘like’ geeft, dan verschijnt de hele
discussiedraad (‘thread’) bovenaan de lijst van berichten bij al je volgers. Zo kun je dus
ook een ouder bericht dat jij interessant vindt nog eens onder de aandacht brengen van
je volgers. Dit noemt men ook wel ‘social bookmarking’.

• ‘More’-menu: zie hieronder.

22
Handleiding Yammer

More menu
‘More’-menu: als je dit aanklikt dan zie je deze opties:

• ‘Add Topics’: dat behandel ik verderop in deze handleiding.

• ‘View Thread’: dan zie je de hele discussie waarvan het bericht onderdeel uitmaakt.

• ‘Bookmark’: markeren van het bericht; daarmee kun je berichten makkelijker


terugvinden.

• ‘Email Me’: per email versturen van het bericht.

Direct messages
Je kunt ook berichten sturen aan een deelnemer die alleen hij of zij kan lezen. Dit noemen
we een ‘Direct Message’. Hiervoor ga je in het menu naar ‘Direct Messages’:

23
Handleiding Yammer

Typ in ‘To:’ de naam van de ontvanger (of een deel daarvan). Je ziet nu een lijst van
mogelijke ontvangers. Klik op ‘guest2-Bert’:

Typ nu het bericht in aan ‘guest1-Bert’ en druk daarna op de ‘Send’-button:

Nu ziet ‘guest1-Bert’ een ‘1’ bij zijn menu ‘Direct Messages’ staan. Dat betekent dat hij een
nieuw Direct Message heeft ontvangen. Als hij klikt op ‘Direct Messages’ dan ziet hij het
bericht van Jeroen:

Bert kan nu zijn antwoord aan Jeroen in het tekstveld typen en dan op ‘Reply’ klikken:

24
Handleiding Yammer

Het antwoord van Bert ziet Jeroen dan weer in zijn ‘Direct Messages’:

Mentions
In de menu-optie ‘@mentions’ zie je alle berichten die aan jouw zijn gericht:

25
Handleiding Yammer

Sent
In het ‘Sent’-menu staan alle berichten die je hebt verstuurd:

Bookmarked
In het ‘Bookmarked’ menu zie je alle berichten die je hebt ge-bookmarked. Met
bookmarken kun je bepaalde berichten markeren, waardoor je deze berichten makkelijker
terug kunt vinden.

26
Handleiding Yammer

Liked
Hier zie je alle berichten die je een ‘Like’ hebt gegeven:

27
Handleiding Yammer

Hoofdstuk Zeven

Company menu

Inleiding

In het company-menu vind je deze keuzes:

• Members: informatie over de leden van het Yammernetwerk

• Groups: een groep binnen het netwerk. In een groep kun je met andere leden praten
over specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld over een project.

• Communities. Dit is een apart soort Yammernetwerk. Meer hierover in een hoofdstuk
hieronder.

• Topics: met behulp van Topics kun je informatie makkelijker vindbaar maken.

• Invite: met deze optie kun je mensen uitnodigen om deel te nemen aan je
Yammernetwerk.

• Upgrade: het netwerk opwaarderen naar een betaalde versie.

Groepen
Met groepen kun je gerichter met een paar mensen praten over specifieke onderwerpen.
Als voorbeeld heb ik drie groepen gemaakt voor ‘Veghel’, ‘Breda’ en ‘Groningen’:

28
Handleiding Yammer

Een groep maken


Om een groep te maken kies je in het menu ‘Groups’, en klik je op ‘Create new group’:

Je ziet dan onderstaand scherm:

29
Handleiding Yammer

Je kunt kiezen of de groep openbaar wordt of besloten blijft (‘Group Permissions’).

Vul de naam in die je wilt hebben en een omschrijving. Je kunt ook een afbeelding
toevoegen, die wordt zichtbaar in het overzicht van alle groepen. Klik tenslotte op ‘Save’; je
ziet dan dit scherm:

30
Handleiding Yammer

Met ‘Edit group’ kun je nog informatie over de groep aanpassen, en met ‘Invite members’
kun je leden van het netwerk uitnodigen om deel te nemen aan je groep.

Abonneren op een groep


Andere leden kunnen zich abonneren op de berichten van een groep. Ga hiervoor in het
menu naar ‘Groups’:

Als Bert zich abonneert op de groep ‘Groningen’, dan zal hij alle berichten die andere
leden plaatsen in deze groep zien in zijn ‘My Feed’.

31
Handleiding Yammer

Op deze manier kun je dus met groepen zorgen dat je alle berichten in je Yammer netwerk
‘filtert’: je ziet alleen berichten die je zelf echt relevant vindt.

Topics
Om informatie makkelijk terug te kunnen vinden is het handig om een ‘Topic’ toe te
voegen aan een bericht. Dit kun je ook doen bij berichten van anderen.

Topic toevoegen
Klik hiertoe op ‘More’ bij een bericht en klik dan op ‘Add Topics’:

Typ dan (een van) een bestaand Topic in het tekstveld. Je ziet dan een lijst verschijnen van
Topics waaruit je kunt kiezen. Kies hier ‘Plaatje met Guests’ en ddruk op Enter:

Het Topic wordt dan toegevoegd aan dit bericht:

32
Handleiding Yammer

Als het Topic nog niet bestaat kun je dat zelf toevoegen door ook op ‘Add’ te klikken.

Zoeken naar Topics


Ga in het menu naar Topics. Dan zie je de Topics van je Yammer netwerk:

Kies het Topic ‘Plaatje met Guests’ - dan zie je alle berichten die dit Topic hebben gekregen
(door jou of door andere gebruikers):

33
Handleiding Yammer

34
Handleiding Yammer

Hoofdstuk Acht

Apps menu

Files
In het menu ‘Files’ zie je een overzicht over alle bestanden die op het netwerk staan. Hier
zie je een voorbeeld van het de Yammer community van het OpenInnovationFestival:

Images
In het menu ‘Images’ zie je een overzicht over alle afbeeldingen die op het netwerk staan:

35
Handleiding Yammer

Links
In het menu ‘Links’ zie je een overzicht over alle links die op het netwerk staan:

Polls
Met ‘Polls’ kun je een mini-enquete houden onder de leden van je netwerk of community.
Hier zie je een voorbeeld:

36
Handleiding Yammer

Einde basishandleiding
Hier eindigt de basishandleiding. In onderstaande hoofdstukken ga ik in op een paar
onderwerpen die voor het eerste gebruik niet belangrijk zijn..

37
Handleiding Yammer

Hoofdstuk Negen

Appendix
In dit hoofdstuk vertel ik over:

• Invoeren van Yammer in je organisatie;

• Yammer communities met twee voorbeelden;

• Vergelijking met Twitter;

• Nog enige bedieningsaspecten: RSS-feeds en zoeken;

• De betaalde versie.

Dit hoofdstuk hoef je dus niet te lezen als je start met Yammer.

Gebruikerspolicy
Elementen van een gebruikerspolicy kunnen zijn:

• Plaats geen ‘company confidential’ informatie op het Yammernetwerk.

• Je kunt diverse e-mail alerts uitzetten om het aantal emailberichten van Yammer te
verminderen.

• Plaats een foto van jezelf die past in de professionele context van het gebruik van
Yammer in je organisatie.

Communities
Een community is een apart soort Yammernetwerk. Je kunt het zien als een soort
‘overkoepelend’ netwerk over andere Yammernetwerken heen.

Waarin verschilt het van een Yammernetwerk:

• Je kunt alleen een Yammer community oprichten als je al lid bent van een
Yammernetwerk

• Deelnemers aan een Yammer community moeten al lid zijn van tenminste een
Yammernetwerk

• Een Yammer community kan leden hebben uit verschillende organisaties. Dat kan bij
een Yammernetwerk niet, daar hebben alle leden hetzelfde e-maildomein (waarmee je
je account maakt).

38
Handleiding Yammer

Voorbeeld community: Ambtenaar 2.0


Ik heb zelf een Yammer community gestart voor en door leden van Ambtenaar 2.0: http://
yammer.com/ambtenaar20 - hier zie je een impressie:

In dit netwerk worden ervaringen uitgewisseld over de inzet van Yammer bij overheden. Er
zijn nu zo’n 230 deelnemers van 60 verschillende overheden (stand eind november 2010).

In het scherm zie je aan de rechterkant de lijst van email-domeinen van deelnemers aan
deze community (selectie getoond):

39
Handleiding Yammer

40
Handleiding Yammer

Voorbeeld community: Open Innovatie Festival


Voor het organiseren van het OpenInnovatieFestival heb ik tijdens de tweede maandelijkse
voorbereidingsmeeting voorgesteld om een Yammer community op te richten.

Dit heeft Kim Spinder gedaan; deze ondersteunende Yammer community is een belangrijke
succesfactor geweest bij het organiseren van dit evenement. Een impressie:

Community of groep
Voor discussies rond een thema kun je kiezen tussen communities en groepen. Een
community heeft de volgende voordelen ten opzichte van groepen:

• Notificaties: bij een community krijg je notificaties dat er nieuwe berichten zijn, zowel
in de webversie als op de iPhone. Notificaties worden voorgesteld door een getal in
een rode cirkel, het getal geeft het aantal nieuwe berichten aan in die community.

41
Handleiding Yammer

• Topics. Bij een community kun je topics gebruiken voor het terugvinden van berichten.

Vergelijking met twitter


Vergelijken met Twitter biedt Yammer de volgende extra functionaliteiten:

• Discussiedraden (‘threads’): vraag en antwoorden kun je als een geheel bekijken.

• Topics (enigszins vergelijkbaar met #hashtags in Twitter) om berichten te bundelen en


terug te vinden.

• Zowel publieke als afgesloten groepen.

• Verzenden en ontvangen van berichten via IM, SMS en e-mail.

• Security policies: verwijderen van gebruikers die niet meer bij je organisatie werken
(alleen in de betaalde versie).

• Social bookmarking (‘Like’). Als meerdere collega’s een bericht interessant vinden en
een ‘Like’ geven, dan wordt dat bericht voor meer collega’s zichtbaar.

Enige bedieningsaspecten

RSS feed
Als Administrator kun je een RSS feed toevoegen aan jet Yammernetwerk. Het voordeel
hiervan is dat gebruikers kunnen reageren op artikelen in zo’n RSS-feed en deze ook kunnen
‘social bookmarken’ door middel van het geven van een ‘Like’. Hier zie je een voorbeeld:

42
Handleiding Yammer

Zoeken
Zoeken naar berichten in een bepaalde groep. In dit voorbeeld zoek ik naar berichten met
het woord ‘gemeente’ in de groep ‘Veghel’:

43
Handleiding Yammer

Betaalde versie

Verschillen tussen de versies

De betaalde versie van Yammer biedt een aantal extra functies. Ik noem de belangrijkste
functies:

• Admin control: de Administrator krijgt meer controlemogelijkheden. Denk aan het


kunnen verwijderen van gebruikers en het managen van de content.

• Security Tools: met deze tools kan de administrator meer stringente securitymaatregelen
invoeren: afdwingen van password policies (bijvoorbeeld het aantal tekens in een
password); het opleggen van een zogenaamde ‘IP-range’ waarmee de toegang tot het
Yammernetwerk nog meer beperkt kan worden.

• Custom branding: achtergrondkleur en icon instellen

44
Handleiding Yammer

• Custom Usage Policy: je kunt een expliciete verwijzing maken naar eigen
organisatieregels rond gebruik van Yammer (‘spelregels gebruik Yammer’).

• Directory integration: de mogelijkheid om informatie uit de electronische adressengids


van je organisatie automatisch over te laten nemen door Yammer. Denk aan naam van
organisatieonderdeel, telefoonnummer etc. Hierdoor hoeven medewerkers zelf minder
informatie in te voeren in hun profiel, dat wordt dan automatisch gedaan.

• Broadcast messages: de Administrator kan naar alle gebruikers een bericht sturen.
Handig bij bijvoorbeeld crisissituaties.

• Multiple domains: hiermee is het mogelijk om organisatieonderdelen met verschillende


emaildomeinen toch in een Yammernetwerk samen te laten werken.

• Control Communities: hiermee kan de Administrator bepalen wie in een organisatie


een Yammer communicy mag opzetten.

• SharePoint Integration: hiermee kun je Yammer integreren in je SharePoint intranet.

Bij de Yammer community voor Ambtenaar 2.0 ziet de Administrator onderstaand Admin
menu (deze community heeft de functionaliteit van de betaalde versie):

45
Handleiding Yammer

Een aantal nuttige additionale functies zijn:

46
Handleiding Yammer

Statistieken
In de betaalde versie zijn allerlei statistieken beschikbaar over het gebruik van je netwerk.
Dit is een voorbeeld:

47

You might also like