RADU TUDORAN

TOATE PÎNZELE SUS!

Ediţia a treia

CAPITOLUL I

Fiecare epavă îşi are taina ei…
Pe la jumătatea lui martie 1881, corabia grecească Penelopa, încărcată vîrtos cu cereale, grîu de Bărăgan, dulce, cu bobul greu, cobora gîfîind pe braţul de mijloc al Dunării, către Sulina, ca să iasă în mare şi să ia drumul Patridei, la Pireu. Căpitanul ei era kir Iani Ghinis – negustor iscusit şi marinar bătrîn, botezat de toate furtunile arhipelagului grecesc. Numai că în această călătorie, kir Iani îşi cam greşise socotelile şi cu navigaţia, şi cu negustoria. Intrată pe Dunăre la începutul lui decembrie anul trecut, Penelopa fusese prinsă de gheţuri timpurii la Brăila, şi abia izbutise să se strecoare printre sloiuri, ca să ajungă la loc potrivit de iernare, pe canalul Măcin. Şi iaca aşa, dacă ţii seama că o corabie care stă ţeapănă la mal nu bagă nimic în punga stăpînului, ci dimpotrivă,

stoarce din ea în fiecare zi, ai să înţelegi de ce în această iarnă, trei cute adînci se iviseră pe fruntea căpitanului, singurul loc unde îşi mai putea găsi loc vreo cută, pe o faţă brăzdată în toate chipurile de zbîrcituri. Fiindcă vezi, gheaţa e ticăloasă; o auzi noaptea trosnind, strîngînd pîntecele corăbiei în chingi – şi gîfîi şi gîfîi, ca şi cum ai sta pe brînci, cu un sac de o sută de ocale în spinare – şi visezi la arhipelag, la portocali şi la lămîi, şi zadarnic baţi cu pumnul în tambuchiul1 cabinei de la prova de unde se ridică miros de berbec fript şi unde oamenii din echipaj – pezevenghii! – fac chiolhan cu banii tăi. Şi zadarnic strigi: ― Bre Nicola, bre Lachi, bre Gherasim, aveţi grijă de gheaţă, bre! Ce, aţi căpiat, ori nu m-auziţi? Gheaţa trebuie spartă în fiecare zi, de jur împrejur, ca să nu te sugrume, dar pezevenghii
1 Explicaţia cuvintelor necunoscute, privitoare la vapoare şi corăbii, se găseşte la sfîrşitul cărţii, în micul manual marinăresc.

stau la căldură, mănîncă berbec fript, cîntă şi benchetuiesc. ― Bre Ismail, bre Marulis, aveţi grijă, bre, că mă nenorociţi! Of, şi după multe asemenea nopţi de chin, într-o zi, din plumburiu, cerul se face albăstrui, gheţurile se umflă şi trosnesc şi p-ormă încep să curgă sloiuri – şi acum, kir Iani, să te ţii! Sloiurile vin mugind şi se încalecă şi trosnesc şi căpitanul aleargă pe punte, cu capul gol, scăldat în sudori, aburind ca un ceaun pus la fiert – şi strigă deznădăjduit: ― Mai bine să-mi rupă mie un picior! Hei, măi băieţi, măi, dragii mei! N-auzi, Nicola, n-auzi, Marulis, nici tu, Gherasim, hoţilor! Lachi, Ismail, prieteni scumpi, puneţi mîna, puneţi mîna, pezevenghi ce sînteţi! Sloiurile scrîşnesc, corabia trosneşte şi plînge, şi kir Iani se dă cu fruntea de parapet, pierdut… Ah, şi unde-s portocalii şi lămîii şi arhipelagul cu insule verzi! Pe urmă, gheţurile se duc, se duc, dar corabia are bordajul crăpat şi ia apă şi pezevenghii

trag la pompă numai c-o mînă, iar cu cealaltă se scarpină în tur, privind la cerul curat şi rînjind bucuroşi, cu dinţii lor mari, ca de cal, care toată iarna au mestecat de pomană berbec fript. Douăzeci de berbeci, kir Iani i-a plătit şi i-a scris în carnet, douăzeci de berbeci şi şaptesprezece vedre de vin, ptiu! şi patru sute cincizeci de pîini – să te iei cu mîinile de păr! Ei, şi acu să vedem cum mergem la Pireu? Corabia trebuie trasă pe mal, aici se cer multe parale, că vin cincizeci de hoţomani, cu odgoane, cu argaţi, cu manele şi cu un vătaf afurisit, o namilă de om din Brăiliţa, cu ciomag la subsuoară şi cu cuţit la brîu. ― Treizeci de icosari! zice vătaful. Atît să ne dai; nici unul mai puţin. Kir Iani îşi bagă degetele în gît şi începe să horcăie, ca un spînzurat. ― Huo, pezevenghi ţe sinteţi! izbuteşte să gîfîie, în sfîrşit, arătîndu-şi furia în acel grai valah cu iz de arhipelag, cunoscut prin porturile dunărene pînă şi azi. Treizeţi de icosari ca să tradzeţi corabia pe malu? Mai bine îi dau focu cu mîna mea!

Oamenii îl privesc neclintiţi şi răi, că toată iarna n-au mîncat – şi-o să mai treacă multă vreme pînă să prindă la ananghie alt căpitan de vas. ― Dacă vrei să-i dai foc, a-ncoa’ o para să-ţi aduc un kil dă gaz! zice vătaful, rînjind. ― Bre, oameni buni, aveţi inimă, bre! se roagă kir Iani, înmuiat. ― Lasă inima în pace, că pe noi ne taie la ramazan! se amestecă în vorbă un om, mişcîndu-şi muchia palmei pe pîntece, cu gestul care lui kir Iani îi e atît de cunoscut, din frecăturile sale cu hamalii şi cu celelalte neamuri de pezevenghi din atîtea porturi colindate de el. ― Corabie mare, jupîne! adaugă un alt om. Asta încarcă opt vagoane; dintr-un transport te îmbogăţeşti! Kir Iani îl priveşte uluit. Pînă mai ieri-alaltăieri, haimanalele astea nici nu ştiau ce-i acela drum de fier, şi-acum socotesc încărcătura în vagoane, ca la Stambul sau la Pireu. ― Da’ de unde, oameni buni! zice, după ce s-a dezmeticit. Care corabie?! Un barcazu nenoroţitu! Trei vagoane mari si late dacă potu

să încarcu – si-asa încă e prea multu; niţi nu stiu dacă nu mă scufundu pe drumu. Dar ce atîta vorbă? Treizeci de icosari au cerut, treizeci le dai. Mîine au să ceară patruzeci – şi n-o să-ţi rămînă, într-adevăr, decît să iei o sticlă de gaz, s-o verşi jumătate pe punte, jumătate în hambar, să dai foc şi p-ormă să pleci la Stambul cu vreun caic turcesc, fiindcă o să-ţi fie ruşine să te arăţi atît de prăpădit în faţa unui căpitan simpatriot. În sfîrşit, cu gîfîieli, cu scîrţîieli, corabia e trasă pe mal, în gemetele căpitanului deznădăjduit… Ah, fraţicule, biata corabie, cinci scînduri din bordaj sînt făcute praf! Acum vin marangozii cu scule de dulgher, alţi pezevenghi, care vor şi ei icosari. Pe urmă apucă-te de călăfătuit, de cătrănit, tocmeşte-te iarăşi cu hoţomanii de la început, să-ţi dea corabia la apă, altfel putrezeşti pe mal – şi nu-i timp de pierdut, că mugurul sălciei a început să se umfle, cum se umflă apele Dunării, cenuşii, şi dacă nu te grăbeşti să încarci, acu’-acu’ încep să vină căpitanii din jos şi într-o săptămînă preţul grîului se urcă de zece ori…

Într-adevăr, de data asta kir Iani o greşise şi cu navigaţia, şi cu negustoria. Dar acum, de bine, de rău, corabia aluneca la vale, spre mare, spre arhipelagul cu portocalii şi cu lămîii înfloriţi, lăsînd necazurile în urmă, în susul fluviului învolburat, peste care apăsau ultimii nori de martie, duşmănoşi şi posomorîţi. Penelopa era o corabie nu prea mare, mai curînd un barcaz – cum spunea însuşi căpitanul cînd voia să se arate umil – un barcaz cu două catarge şi cu pînze puţine, care putea să încarce, nici opt vagoane, dar nici trei, ci, ca la o bună tocmeală, taman vreo cinci, aşa cum încărcase acum. Sub această povară, vasul intra în apă destul de mult, nelăsînd deasupra decît vreo patru palme de bordaj, atît cît să poată înfrunta oarecare valuri cuminţi. Cît despre furtună, mai bine să n-o întîlneşti! Dar, măcar în această privinţă, iscusinţa căpitanului nu dăduse niciodată greş în cei aproape douăzeci de ani de cînd naviga pe aici. El ştia să aştepte vîntul potrivit şi să se adăpostească în porturi cu mult înainte de a fi prea tîrziu, chiar dacă în chipul acesta îşi lungea drumul

cu zile întregi sau cu săptămîni… Soarele, care bătea din faţă apropiindu-se de nămiezi, făcea să lucească pe scîndura înnegrită a bordajului numele corăbiei, scris de o parte şi de alta a etravei, cu litere verzi, împrospătate de curînd cu mare dichis. Sufla un vînt plin, de la apus, şi vasul, cu vela mare într-un bord, cu vela mică în celălalt, se mişca binişor, făgăduind să ajungă la Sulina către ora trei. Căpitanul stătea el însuşi la cîrmă, fiindcă pe acest braţ îngust şi cu vînt din pupa, prielnic dar primejdios, nu se încumeta să-şi lase soarta în mîna nimănui. Venind prilejul acum, trebuie spus despre kir Iani Ghinis că era un om pirpiriu, cu un cap scofîlcit, cu fălci lăbărţate, pline de ţepi cenuşii – un om pe care n-ai fi dat două parale dacă n-ar fi avut ochii aceia, nişte ochi mici şi apropiaţi, dar atît de vii, încît spuneau singuri cît preţuieşte stăpînul lor. Ca îmbrăcăminte, căpitanul nostru nu se deosebea cu nimic de ceilalţi căpitani de barcaz din arhipelag; adică, purta cizme cu carîmbii scurţi vîrîţi sub panta-

lonii de pînză cenuşie, largi jos de un cot, dacă nu mai mult, iar la brîu strînşi peste tricoul vărgat cu o curea lată, bătută cu ţinte de argint. Pe timp răcoros, ca azi, această îmbrăcăminte se întregea cu o haină de postav negru, care abia ajungea la şold, ca să ţină de cald fără să te facă greoi; în sfîrşit, pe tigva cheală, lucie ca bostanul turcesc, căpitanul purta o bonetă de lînă albastră, cu ciucure pufos, fluturat de vînt – şi în afară de cele arătate mai sus n-avea nimic, nici nasturi auriţi, nici ancore brodate cu fir, adică nici un fel de zorzoane, şi asta arăta pe adevăratul marinar, vrednic şi cinstit faţă de meseria lui. Dar, spre deosebire de toţi căpitanii din lume, kir Iani nu fuma lulea, ci trabuc, ca lorzii şi ca marii negustori, ceea ce umplea de mirare pe cei gură-cască din porturi, care nu mai văzuseră în viaţa lor marinar cu asemenea tabiet. Auzi comedie, căpitan să fumeze trabuc!… El însă nu ţinea seama de mirarea lor, decît poate că îi privea ţîfnos – şi continua să pufăie cu sîrg, împlinindu-şi două patimi deodată, şi patima fumatului, şi a mestecatului, căci dacă

jumătate de trabuc o prefăcea în scrum, pe cealaltă o molfăia între gingii, degustîndu-i sucul amărui. În clipa de început a acestei povestiri, vîntul lua domol fumul trabucului şi-l împingea în rotocoale leneşe spre prova, unde îl împletea cu alt soi de fum, unsuros şi aromat, care ieşea stăruitor pe tambuchiul de la cabina echipajului. Oamenii din echipaj, vîrîţi cu toţii sub punte, îşi pregăteau prînzul, frigînd pe cărbuni berbecul cumpărat aseară de la Tulcea, un adevărat berbec dobrogean, fraged şi gras, cum nu găseşti nici chiar la Stambul. Era al douăzeci şi unulea în acest drum – ceea ce îţi dădea temeiuri să crezi că, atunci cînd aroma fripturii îi gîdila nările, lui kir Iani, care-i plătise pe toţi, îi trebuia mare stăpînire de sine să nu scape cavilele timonei din mîini, lăsînd barcazul s-o ia razna şi să se pună pe uscat. Adevărul este însă că în clipa asta gîndul căpitanului nu era la berbec, ci la cu totul altceva. La prova, aplecat înainte, cu coatele rezemate de parapet, cercetînd neclintit apele în faţa sa, se afla un om străin, un călător

întîmplător, din cale afară de ciudat – şi kir Iani nu-şi putea lua ochii din ceafa lui. Alături, pe scîndura goală a punţii, stătea tolănit – poate dormind, poate visînd, poate adulmecînd aroma fripturii de berbec – un alt ins, un fel de derbedeu, îmbrăcat zdrenţăros, cu o traistă sub cap şi cu o flintă strînsă între genunchi. Întrucît aceste două personaje nu făceau parte din echipaj, se cuvine să lămurim prezenţa lor aici. În ziua cînd, coborînd de la Brăila cu cele cinci vagoane de grîu, Penelopa acosta la vechiul chei de zid din Galaţi, unde căpitanul avea de gînd să întîrzie o după-amiază şi o noapte, pentru anumite socoteli cu nişte simpatrioţi stabiliţi în oraş, trenul de Bucureşti aducea aici, pe linia de la Barboşi, deschisă de curînd, şi depunea pe peronul gării încă în lucru, un călător deosebit de ceilalţi. Acesta era un bărbat de vreo treizeci şi patru de ani, de statură potrivită, dacă nu chiar înaltă, cu ochii negri, scînteietori şi neliniştiţi, cu părul castaniu, cu trăsăturile feţei desenate apăsat; dar,

în înfăţişarea lui, numai obrazul ars de soare şi de vînt îl făcea să pară de vîrsta arătată mai sus, altminteri părînd mult mai tinerel. Spre deosebire de ceilalţi călători din vagonul de clasa întîi, îmbrăcaţi în redingote negre, cu veste înfiorate, gulere scrobite şi pălării tari, cam greoi în aceste haine adoptate de curînd, tînărul nostru se mişca sprinten în costumul său neobişnuit, un costum cafeniu, alcătuit dintr-o haină în carouri şi pantaloni de golf, răsfrînţi peste genunchi, cu ciorapi scoţieni şi ghete foarte bombate la vîrf. În vreme ce vecinii săi îşi îmbrăcau cu multă cumpănire pardesiile negre, el luă din cui o pelerină şi-o aruncă sub braţ, împreună cu şapca de călătorie pînă atunci aflată în plasă, apoi, apucînd cu cealaltă mînă un mic geamantan roşu, cu burduf, deschise uşa compartimentului care răspundea direct afară şi sări pe peron încă înainte ca trenul să se fi oprit. ― Vreo liftă de la Comisia Europeană! pufni în urma lui unul din domnii rămaşi în compartiment. Într-adevăr, tînărul călător părea să fie un

străin, necunoscător al limbii vecinilor săi, fiindcă tot timpul drumului nu scosese un cuvînt, ci privise stăruitor pe geam peisajul care i se desfăşura în faţa ochilor. Dar odată coborît pe peron, se îndreptă spre vagonul de bagaje şi, văzînd că hamalii tocmai coborau un cufăr de călătorie, ferecat cu chingi de metal şi cu zdravene încuietori de alamă, li se adresă în cea mai neaşteptată limbă românească, spre uimirea unuia din foştii tovarăşi de drum, care nu-şi putuse înfrînge curiozitatea şi se luase pe urmele lui: ― Umblaţi cu grijă, să nu vătămaţi ceva! Tovarăşul de drum şi-ar fi putut satisface curiozitatea mai din vreme, dacă i-ar fi dat prin minte să cerceteze cartea de vizită, în rama ei de piele, atîrnată destul de vizibil de încuietoarea micului geamantan pe care ciudatul călător, în clipa cînd se urcase în tren, la Bucureşti, îl aruncase în plasa de deasupra capului, fără nici o grijă să-şi ascundă numele. Pe această carte de vizită scria, ca şi pe uriaşul cufăr coborît din vagonul de bagaje:

Anton Lupan
Ingenieur

― Unde ducem cufărul, boierule? întrebă unul din hamali. ― Căutaţi o birjă; vin şi eu numaidecît! porunci călătorul ciudat. Apoi se apropie de locomotivă, aruncă asupra ei un ochi cercetător şi, ridicînd capul, îi zîmbi mecanicului într-un chip care arăta că nu-s la primul lor schimb de priviri. ― Ei, mulţumit de călătorie, domnule? îl întrebă mecanicul, de sus. ― De la Barboşi încoace ai lăsat-o mai domol, răspunse Anton Lupan, căruia să-i spunem pe numele lui, o dată ce i l-am aflat. Mecanicul ridică din umeri, vrînd să arate că nu-i vina lui: ― E terasamentul slab… Şi p-ormă, podurile astea de lemn! Aud că o să le schimbe, ori o să le întărească. La anu’ o să mergem cu patruzeci de kilometri pe oră… După ce mai schimbă cîteva cuvinte cu omul de pe locomotivă, călătorul nostru îşi luă

rămas bun de la el şi se îndreptă spre ieşire, nu înainte de a arunca o privire asupra construcţiilor din jur. Era vădit că înnoirile acestea îl interesau cum nu se poate mai mult. Aceeaşi dorinţă de a vedea totul, de a afla, de a nu scăpa nimic din ochi îl făcuse să coboare prin gări, în timpul opririlor mai lungi, să cerceteze şinele, traversele, macazurile, semafoarele, să intre în vorbă cu mecanicul, ca şi cînd ar fi fost inspector la drumul de fier. În spatele gării, hamalii încărcau anevoie cufărul într-o birjă micuţă, cu un singur cal. ― Dumneata suie-te colea, pe capră, boierule, că-n spate nu mai ai loc! zise birjarul, uitîndu-se amărît, cînd la cufăr, cînd la calul slăbuţ. ― N-avea grijă de mine, răspunse stăpînul cufărului. Eu am să merg pe jos. ― Încotro o luăm? ― Mînă în port! Birjarul ridică sprîncenele, mirat: ― În port? D-apoi acu’ nu-i nici un vapor! ― Dumneata mînă, şi-om vedea acolo ce-o fi. Zicînd acestea, călătorul porni la deal, spre

oraş, cu pelerina şi cu şapca la subsuoară, cu micul geamantan în mînă, lăsîndu-l pe birjar singur, ca şi cum nu i-ar mai fi păsat de el; de bună seamă, sau era un om cu capul în nori, sau avea o încredere desăvîrşită în semenii săi şi mai cu seamă în birjari. Omul de pe capră ridică din umeri a nedumerire, dar, ca să nu-şi mai bată capul cu un călător zănatic, smuci hăţurile şi porni spre locul poruncit. Ajungînd în port îşi aruncă ochii în sus şi-n jos, pe cheiul aproape pustiu, şi nezărindu-şi muşteriul nicăieri, rămase încurcat, în aşteptarea lui. În faţă tocmai acostase o corabie grecească şi căpitanul, cu boneta dată pe ceafă, cu haina descheiată la gît, se certa furios şi năduşit cu echipajul, muşcînd cu năduf dintr-un capăt de trabuc. Doi oameni săriseră pe mal şi legau vasul, înnodînd alene parîmele de bintele aflate în marginea cheiului. ― Bre Lachi, bre Ismail! striga căpitanul pe limba grecească, în gura tambuchiului de la prova. Lăsaţi berbecu’ acu’, şi veniţi să daţi o mînă de ajutor! N-auziţi, bre, neam de peze-

venghi?! Birjarul se uită nepăsător la el, se mai uită o dată pe chei, mormăi ceva, apoi îşi ridică gulerul, îşi băgă mîinile în sîn şi începu a picoti, cu capul în piept. Între timp, călătorul nostru, Anton Lupan, urca strada la deal, spre oraş, să zici că uitase de cufăr şi de port. Curiozitatea din privirile lui nu mai părea aşa de vie ca la început, ceea ce dovedea că locurile îi erau cunoscute şi nu înfăţişau pentru el nimic nou; în schimb, între sprîncene i se iviseră două cute grele, semnul unei nelinişti, unei mîhniri care nu se văzuse pînă atunci. Pe o parte şi pe alta a străzii se înşirau magazii închise, cu drugi de fier puşi de-a curmezişul uşilor, prăvălii cu obloanele trase, fiindcă era zi de duminică, frizerii, cafenele, birturi şi alte felurite locante nu prea înţesate de muşterii; cartierul, aflat între gară şi port, trăia mai viu, pesemne, în zilele de lucru, cînd aici se vînturau mărfuri de la vapor la tren, sau de la tren la vapor, în locul acesta de înnăditură a negoţului dintre Apus şi Orient.

Anton Lupan merse astfel pe trotuarul aproape pustiu, vreo cîteva sute de metri, fără ca semnul de îngrijorare de pe chip să-l fi părăsit, pînă ce ajunse la biroul domnului Iacomachi, unde mai fusese o dată acum cîteva luni. Nu nădăjduia să aibă o veste mai bună decît rîndul trecut, totuşi, de vreme ce era în oraş, inima nu-l lăsa să plece mai departe, înainte de-a afla dacă, prin cine ştie ce minune, nu venise o ştire nouă între timp. Uşa biroului scoase din somnul lui duminical clopoţelul de alamă atîrnat sus de pervaz ca la dughene şi frizerii, şi o dată cu clinchetul care se răspîndi pînă în fund, un băieţaş aflat la o masă schiloadă, în colţul încăperii, lingă soba de tuci, sări în picioare, cu ochii cîrpiţi, privind zăpăcit la noul venit. ― Unde-i kir Iacomachi? întrebă vizitatorul neaşteptat, înaintînd spre fund. Drept răspuns, băiatul, care pesemne nu înţelegea graiul românesc, se repezi la o uşă din lături şi începu să strige, în sus, spre capătul unei scări, cu glasul plîngăreţ şi speriat, ca şi cum ar fi cerut ajutor:

― Kiria!… Kiria! În liniştea desăvîrşită a casei se auziră scările scîrţîind sub paşii cumpăniţi ai unui om greoi şi nezorit şi, după vreo douăzeci de scîrţîituri, însoţite de suspine şi mormăieli, kir Iacomachi se ivi în uşă, cu papuci de atlas verzui, încovoiaţi la vîrf, cu giubeaua de duminică, neagră, bătută cu fir gălbui şi împodobită pe margini cu blană de samur, cu tichie albastră în cap, cu un şirag de mătănii într-o mînă, iar în alta cu ciubucul lung, de abanos, pe care Anton Lupan îl cunoştea de rîndul trecut. ― Să mă ierţi, kir Iacomachi, dacă ţi-am stricat tabietul, începu acesta, uitîndu-se la ciubuc şi la mătănii. Cred că mă mai ţii minte; am fost la dumneata în noiembrie, anul trecut. Nu cumva s-a auzit ceva, între timp, despre Pierre Vaillant sau despre corabia lui? Kir Iacomachi se uită la el mirat, sau poate chiar altfel, cum te uiţi la un nebun, apoi ridică braţele spre cer, cu mătănii şi cu ciubuc, în timp ce mustăţile stufoase i se zburleau pe obrazul plin, bine bărbierit, trădînd sîcîiala pe care altminteri stăpînul lor şi-o ascundea, ca

omul obişnuit prin negustorie să fie răbdător şi bine crescut, adică politicos, după un cuvînt tras din limba lui. ― Ţe mai vrei dumneata să afli despre un barcazu care a pieritu acum ţinţi ani, pe timpu de război? Pune-i cruţe, cum i-am pusu si eu! Cu aceste cuvinte, negustorul trase din raft un catastif vechi, îl deschise într-un anumit loc şi bătu cu dosul palmei în foaia îngălbenită de timp. ― Uite-aiţi! zise, citind în catastif. Marfă pornită de la Stambul, la trei aprilie o mie optu sute saptezeţi si şapte… Măsline, untdelemnu, orezu, cafea, portocale, limonia – şapte vagoane… Noroc că n-a fostu plătită, altfel mă ruinamu!… Şi arătînd cele două linii încrucişate, trase peste lista mărfurilor neprimite, kir Iacomachi încheie, ridicînd încă o dată ciubucul şi mătănii le spre cer: ― Pune-i cruţe, fraţicule, cum i-am pusu si eu! Anton Lupan nu se aştepta la o altă veste, totuşi, nu i se părea la fel de uşor să pună cru-

ce peste viaţa unui om, cum punea kir Iacomachi pe lista celor şapte vagoane cu mărfuri scufundate undeva în Marea Neagră sau aruncate pe cine ştie ce ţărm al ei. După ce îşi luă rămas bun de la negustor, ieşi în stradă, îngîndurat, întrebîndu-se ce rost mai avusese acest ocol, cînd era limpede că Pierre Vaillant pierise de mult?… Să mai fi licărit oare undeva, în sufletul lui, vreo speranţă, fără să-şi dea seama de ea – să-l fi mînat vreun instinct? Sau era numai acea pietate care ne îndeamnă să punem flori pe mormintele celor dispăruţi? Dar ocolul făcut zadarnic în căutarea unui prieten pierdut îi prilejui lui Anton Lupan să întîlnească alt om, prin una din ciudatele întîmplări ale vieţii care îţi scot în cale, cînd te aştepţi mai puţin, tocmai pe cel de care ai nevoie mai mult. După ce, părăsind biroul lui kir Iacomachi, călătorul nostru merse un timp pe Calea Domnească, grăbind pasul ca birjarul să nu-l aştepte prea mult, din faţă, de undeva, îi ajunse la ureche, încă înăbuşit, zumzet de glasuri

omeneşti, clinchet de zurgălăi, strigăte, chiote şi pocnituri. Era zi de duminică, aşa cum am mai spus, pe la vreo două ceasuri după prînz – şi o mulţime de tîrgoveţi, unii mai chipeşi, alţii mai ponosiţi, amestecaţi cu slujnice, cu ostaşi în uniforme de dorobanţi, cu muncitori de la drumul de fier şi cu puzderie de copii, se îndrepta spre locul de unde se auzea chiolhanul pomenit. După cîteva sute de paşi, în stînga se deschise un maidan întins. Deasupra mării de capete care-l acoperea se roteau chioşcuri pictate, de căluşei, săltau ca nişte peşti zburători bărci mînuite de tineri îndrăzneţi, se ridicau alene şi coborau domol policioarele scrîncioburilor ţărăneşti, în strigătele de spaimă sau de plăcere ale publicului femeiesc. Prin mulţime mişunau limonagii, vînzători de salep, purtînd în spate ciudatele lor cazane de alamă, înzorzonate cu fel de fel de marafeturi, cu şi fără rost, negustori de turtă dulce, de acadele, de fistic, de halva şi rahat, urmaţi de tot felul de gură-cască şi de derbedei. Din loc în loc se vedeau cazane cu ulei fumegînd,

în care se rumeneau gogoşi, iar prin alte părţi sfîrîiau grătare încinse, cu cîrnaţi de porc şi muşchiuleţ. Anton Lupan se opri în marginea bîlciului şi, cu toată apăsarea sufletească, se pomeni zîmbind. Desigur, priveliştea nu-i era necunoscută, căci pe lîngă zîmbet, nu stîrni nici un fel de mirare în ochii lui. După ce cercetă în fugă mulţimea, privirea i se opri asupra unei barăci, unde se trăgea la semn – şi, o clipă mai tîrziu, se îndrepta într-acolo, curios, ca şi cum ar fi uitat încă o dată de birjarul care-l aştepta în port. Baraca, înjghebată din scînduri nedate la rindea, avea deasupra o firmă albă, pe care era zugrăvit un dorobanţ ţeapăn, cu arma la ochi, trăgînd în urma unui turc pus pe fugă, cu fesul sărit şi cu şalvarii verzi găuriţi în dos. Dedesubt se puteau citi aceste două versuri, ca reclamă pentru stăpînul barăcii şi ca îndemn pentru tîrgoveţi: Exersaţi ochiul şi-o mînă Pentru Patria Română!

O tejghea lungă închidea intrarea barăcii şi în faţa ei stăteau cot la cot mai mulţi ochitori, înverşunaţi pe figurile de tablă înşirate pe peretele din fund, al căror mecanism se încăpăţîna să rămînă ţeapăn, cu toată ploaia de gloanţe abătută asupra lor. Stăpînul întreprinderii şi nevasta lui, o femeie grasă cu mustăţi de flăcău, încărcau armele de zor, înhăţînd de fiecare dată cîte un bănuţ – şi cu un ochi zîmbeau, mulţumiţi, cu altul îi căinau, amărîţi, pe ochitorii neghiobi. În clipa cînd Anton Lupan se apropia de baracă, din partea cealaltă se ivea un ins zdrenţăros, slab şi deşirat, un om de vreo treizeci de ani, cu o traistă pe umăr şi o flintă ruginită sub braţ, legănîndu-se împreună cu aceste poveri, nu prea stăpîn pe picioarele lui. Ajuns în faţa tejghelei, lunganul îşi lăsă boclucurile jos, se scormoni în buzunar, scoase un bănuţ, pe care femeia cu mustăţi se grăbi să i-l smulgă din mînă, primi o puşcă încărcată, îşi rezemă coatele pe scîndură şi începu să-şi plimbe nesigur ţeava armei asupra figurilor din fund.

― Pă care vreţi s-o ochesc? întrebă, cu un glas gros şi mototolit, de om bine băut. ― Mireasa, nene, ocheşte mireasa! strigară mai mulţi copii, dezamăgiţi de ceilalţi ochitori. Unul dintre aceştia se străduia nevolnic să lovească iepurele de tablă, care de ceasuri întregi fugea stînd pe loc. ― Ia cară-te de-aici, mă beţivule! Nu mai încurca lumea şi tu! îl repezi dispreţuitor pe noul venit, care-l stînjenea în îndeletnicirea lui. ― Mireasa, nene, mireasa! continuau să strige copiii, neîncrezători şi totuşi curioşi, strînşi grămadă în spatele omului zdrenţăros. Acesta căută cu ochii tulburi mireasa. O zări în marginea din dreapta, duse puşca la ochi şi, fără a pierde nici o clipă, apăsă pe trăgaci. Îndată se stîrni o muzică gălăgioasă de flaşnetă, cu piculine şi zurgălăi, şi mireasa, la braţ cu ofiţerul de roşiori, se puse în mişcare, alunecînd pe o şină înclinată spre spectatori. Copiii începură să sară în sus, bătînd din palme şi strigînd bucuroşi. Ochitorii ceilalţi zîmbiră strîmb. ― Cred şi eu c-a nimerit, dacă-i beat! zise

unul din el, batjocoritor. Femeia cu mustăţi aruncă o privire nemulţumită bărbatului ei, apoi puse în mîna ochitorului norocos puşca încărcată din nou. După obiceiul de atunci, astăzi uitat, cel ce lovea ţinta o dată, avea dreptul să tragă încă un glonţ, fără să plătească nimic; dacă lovea zece ţinte la rînd, ceea ce nu se întîmpla în fiecare zi, căpăta şi un premiu, fie o oglindă cu flori pictate în colţ, fie o statuetă de ghips, fie vreun alt obiect la fel de preţios, după alegerea sa. Iar în sfîrşit, cel ce ar fi lovit toate ţintele fără să smintească nici un glonţ, pe lîngă premiul amintit, cuvenit la fiecare zece figuri, s-ar fi ales pe deasupra cu un pol de aur, îmbogăţindu-se la minut, dar asta fireşte nu se pomenise nicicînd, fiindcă altminteri stăpînul barăcii n-ar fi fost prost să se bage într-o treabă care să-l lase mofluz. ― Pă care s-o lovesc? întrebă iarăşi ochitorul zdrenţăros. ― Ursul, nene, ursul! strigară copiii. Omul ochi, şi ursul se răsuci greoi pe fusul de fier, în sunetele flaşnetei care prinse să cînte din nou. În jur izbucniră strigăte; ochito-

rii ceilalţi lăsară puştile pe tejghea şi începură să se zgîiască la beţiv, uimiţi şi încă neîncrezători. Anton Lupan făcu un pas înainte, aproape fără voia lui. ― Fierarul, fierarul! strigau copiii, în sfîrşit satisfăcuţi. Beţivul ochi la iuţeală, şi după pocnitura seacă a tablei atinse de glonţ, fierarul, cu obrazul roşu şi cu mustăţi castanii, începu să mişte braţul, lovind cu ciocanul într-o nicovală dispărută de mult de la locul ei. Auzind flaşneta şi strigătele copiilor, mulţimea dădu năvală încoa’, în timp ce Anton Lupan mai făcea un pas înainte, cu privirea uimită asupra dibaciului ochitor. Femeia cu mustăţi strînse din dinţi şi se uită pămîntie la bărbatu-său. Acesta se apropie de beţiv, cu paşi hotărîţi: ― Hai, gata acu’! îi zise, luîndu-i puşca din mîini. Mulţimea se împotrivi: ― Da’ de ce? Lasă-l să tragă! E dreptu’ lui. ― Pompieru’, nene, ocheşte în pompier! Stăpînul barăcii se uită cruciş la spectatori, se uită la femeie, la beţiv, scrîşni din dinţi, dar

n-avu încotro. Astfel, în strigătele oamenilor şi-ale copiilor, în pocniturile seci ale tablei lovite mereu, căzură pe rînd iepurele, cerbul, mistreţul, vulpea, se puse în mişcare barca pe lac şi pompierul salută mulţimea cu tulumba pentru onor. Aceasta fiind a zecea figură, oamenii, care ţineau socoteala, din ce în ce mai înfierbîntaţi, începură să strige: ― Premiul! Premiul, jupîne! Nu-l face uitat! Jupînul se aplecă peste un cufăr din fund, îi săltă capacul, scoase o statuetă de ghips, vopsită ţipător, care înfăţişa un cîine-lup, sau un viţel, sau poate un porc mistreţ, dacă nu cumva un animal de prin alte părţi – şi-l puse cu năduf pe tejghea. ― Hai, acu’ du-te! scrîşni printre dinţi. Fireşte că mulţimea, care ţine totdeauna partea celui dibaci, nu se lăsă. ― Înainte! înainte! săriră oamenii. Ce, jupîne, ţi s-a făcut de scărmănat? ― Pitpalacii, nene! strigau copiii. Spălătoreasa!… Grădinarul!… Oaia şi berbecul!… Vaporul, vaporul!…

scoate-l! continuau să strige cei din faţă. pînă la sfîrşit. ochitorul primi un briceag cu plăsele de fier. Femeia cu mustăţi se făcuse nevăzută şi nu se mai ivi. care rămăsese prostit. ― Haide. Poate umbla să strice vreo maşinărie. cu mîinile atîrnînd pe lîngă trup. mai toată lumea se adunase în jurul barăcii. curioasă să vadă cum va fi pîn’ la sfîrşit. fără greş. Omul mai trase de zece ori – şi cu asta treaba se sfîrşi: toate figurile fuseseră lovite pe rînd. Bîlciul se golise. că i-l dau! . scoate polu’.Ochitorul puse mîna pe puşcă şi luă toate ţintele la rînd. să înţepenească vreuna din figuri… După alte zece lovituri. ― Polul! Polul! începură să strige oamenii. uitîndu-se duşmănos la omul de după tejghea. în fund. ― N-am acu’. zvîrlindu-şi căciulile şi pălăriile în sus. Să vină deseară. pe care se vedea o locomotivă scoţînd fum pe coş. De unde să-i dau un pol? încercă el s-o încurce. stîrnind la fiecare lovitură sunetele flaşnetei şi strigătele mulţimii cuprinse de fiori.

beţivule! N-am bani d-aruncat în vînt!… Între acestea. apoi în sfîrşit îl băgă în buzunar şi întinse mîna după puşcă. ori nu te ţii?… Jupînul se făcu roşu – şi.Mulţimea începu să urle: ― A. îl frecă de mîneca zdrenţuită. care nu-şi mai putuse lua ochii. Acesta luă banul. sta-ţi-ar în gît! zise sugrumat. de la . scoase cu mîna năduşită un bănuţ de aur. îl privi pe o parte. îl încercă în dinţi. scoate polu’ şi dă-l creştinului. Anton Lupan. jupînul n-avu încotro şi începu să scormonească în buzunar. prinse a răcni: ― Cară-te de aici. îl mai privi o dată. c-o păţeşti! De luat ştii să iei. Că hîr. nu umbla cu şoalda. jupîne. de unde. să tragă din nou. că e dreptu’ lui. cu ochii ieşiţi din cap. ― Ce mai vrei? ― Hai de la început. că mîr. din ce în ce mai uimiţi. ― Ia-l şi cară-te. după multă zăbavă. băgîndu-l în ochii cîştigătorului. da’ cînd e vorba să plăteşti… Hai. Ce. pe alta.

flinta lăsată jos. băiete! îi zise. ― Închid. ― Hai cu mine.iscusitul ţintaş. omul din faţa sa. Anton Lupan strînse braţul ochitorului şi-l trase după el. dar hotărît: ― Haide. mistreţul de ipsos şi briceagul cu locomotiva scoţînd fum pe coş. de data asta omul nu mai zăbovi decît ca să-şi ia traista. părea să aibă şi alte virtuţi. cu un gest blînd. cu ochii la ţintele din fund. deşi beat. Fiindcă. scos din minţi. într-un chip căruia nu i te puteai împotrivi. Ajungînd în marginea maidanului. dau foc. pe lîngă nemaipomenita lui dibăcie de trăgător. aşa cum putuse să-l cîntărească din ochi. găsise. şi ochii nu-l înşelaseră decît rareori. nu mai pot! răcnea stăpînul barăcii. ci de hotărîrea pe care o simţea în glasul străinului. omul de care avea nevoie mai mult pentru planurile lui. şi ajungînd lîngă el îi puse mîna pe braţ. făcu încă doi paşi. omul zdrenţăros şovăi. cînd se aştepta mai puţin. unde . şi-o să cîştigi mai mult decît un pol! Înduplecat nu de aceste vorbe. Totuşi.

― Aşa?!… făcu Ieremia. că ne-am nemerit doi fraţi să ne cheme la fel. ăla e frate-miu. dar după cîte ştiu. ― Ieremia mă cheamă! răspunse. Pe mine mă cheamă Anton Lupan. flăcăule? Acesta vru să mîrîie. n-am avut nici un popă în neam. O fi nume popesc? ― N-aş putea să-ţi spun. mirat. de-l chema la fel. încît se simţi cîştigat pe loc. Vezi că la noi . am să-ţi zic Ieremia. Cu asta. ― Prin urmare. Om vedea ce-om face dacă ne-om întîlni şi cu fratele tău. din ce în ce mai voios: ― Nu. arţăgos: „Da’ ce treabă ai dumneata?” – însă ridicînd ochii întîlni un zîmbet atît de deschis şi de frăţesc.mulţimea se rărea. orice urmă de gheaţă se rupse între ei. Anton Lupan întoarse capul spre însoţitorul său şi-l întrebă: ― Cum te cheamă. ― Anton?… Era la noi în sat un dascăl la biserică. încrezător. Acum fu rîndul lui Anton Lupan să izbucnească în rîs. ― Ăi fi cel care a intrat cu oiştea în gard? Omul rîse cu gura pînă la urechi.

fiindcă o clipă nu-şi dădu seama dacă are de-a face cu un om glumeţ sau eu un cîrcotaş. ca să schimbe vorba. Rîse şi Anton Lupan. deşi cam stînjenit. cînd te cheamă Ieremia.în sat pe oameni îi cheamă ori Ion. Ieremie. întrebă: ― Ia spune. Haralamb al lui moş Vasile… ― Ei. ori Ieremia. Pe urmă. Pe la voi nu-i tot aşa? ― Chiar aşa nu-i. Anton l-a chemat numai pe dascăl… Şi dacă te cheamă Anton. da’ ăla a venit tocmai de peste Olt. Mai e şi unul Marin. ori Haralamb. ca pe vără-miu. Dar cînd te cheamă Anton. cu cine aş putea să te asemuiesc? Cu dascălul de la noi din sat? Păi ăla a murit de mult… Şi zicînd acestea. ai vreo treabă aici în tîrg? . ori Vasile. de ce-ţi mai zice şi Lupan? ― Asta-i numele de familie. Ieremia se puse iarăşi pe rîs. ori ştiu eu?!… Noi zicem: Ieremia al lui nea Ion. ca pe mine. vezi? Altfel cum să-i deosebeşti între ei? ― Mda.

merse mai departe. care mergea alături voios. c-aveam gloanţe din belşug şi fesuri turceşti să le iei la ochi. pusă pe chef. Nici urmă de beţie nu se mai vedea pe chipul lui. cîte vrei. de parcă nu el fusese cel ce adineauri se apropiase de baracă mergînd pe trei cărări. gîndindu-se că la o nevoie ca asta birjarul putea să-l aştepte oricît. ― Şi cum. Anton Lupan rîse din nou. fără să întrebe nimic. ori ceva de acest fel. Din cînd în cînd îşi arunca ochii spre stînga. în timp ce căuta cu ochii o cîrciumă. coborînd spre port. unde să se oprească o clipă să-şi omenească însoţitorul şi să-l descoasă fără zor. ― La Griviţa. cercetîndu-l pe Ieremia. gîndesc să-mi cumpăr o foarfecă şi să m-apuc de tăiat frunză la cîini. dac-or înverzi copacii. ― Unde ai învăţat să ocheşti aşa de bine? îl iscodi după un timp. Dar văzînd că toate locantele din jur erau pline de lume gălăgioasă. da’ acu’. uitîndu-se la flinta din mîna lui.― Pînă una alta nu. nici măcar încotro ostenesc. mai înainte n-ai mînuit puşca? .

strînşi cu nojiţele opincilor pînă sub genunchi. Am fost cu ea paznic la un boier. fără să fi pătruns taina ciudatei lui îmbrăcăminţi. numai că. cu bărbia îngustă şi cu obrazul plin de ţepi. cu ochii apropiaţi. domnule. ― Vreo meserie ai învăţat? ― Sînt marangoz. Anton Lupan îl privi mai iscoditor. cum am dus-o la ochi. să zic şi eu că am ceva. numai că de tras. avea un cap cam micuţ pentru trupul lui. Purta un fel de cioareci hărtăniţi. de . cînd m-a luat la reghiment. cînd vicleni. Omul de lîngă el. dar în sus avea o haină de marinar. am tras mai puţin. înalt din cale afară. colo. peticită cam peste tot. un cap de păsăroi. parcă m-am simţit frate cu ea… La aceste vorbe. cînd glumeţi.― Ba de mînuit am mînuit-o pînă m-am spetit. nici cu căciula de oaie. ― O ţin aşa. peste Brateş. din cap. Da’ eu. care nu se potrivea nici cu cioarecii. să fi zis că-i deşirat dacă n-ar fi fost destul de spătos. vezi dumneata. ― Şi cu flinta asta ce faci? îl întrebă mai departe Anton Lupan. cu nasul ascuţit.

cînd cu războiul. domnule. uitîndu-se cam . Ori mă duceam la Tulcea şi lucram bărci pentru pescari. Acu’ grecii vin mai rar că-s cam speriaţi. gînditor. apoi întoarse capul spre el şi-l întrebă. de. fără înconjur: ― Ascultă. spre capătul lumii… Aici Ieremia micşoră pasul fără voia lui şi. nu găsesc de lucru de fel. să scrii. ― Ceva carte ai învăţat? ― Cîtă a uitat meşterul meu. ― N-o fi prea departe? zise. grecii şi mai ciocăneam cîte ceva la barcazurile lor. ai vrea să porneşti cu mine la drum? După cît bag de seamă. ― Şi nici în altă parte. Anton Lupan tăcu un timp. iar turcii. Încotro s-o pornim? ― Aşa. Înainte mai veneau turcii. dîndu-şi căciula pe spate. rosturi prea multe nu ai aici în tîrg. să socoteşti? ― Taman cît trebuie ca să nu zică lumea că-s prea prost. Ieremie. îndoit. or fi supăraţi pe noi. ― Ştii să citeşti. se scarpină în creştet.

apoi îl întrebă. doi ani am fost dulgher pe un caic turcesc. pe la Stambul. deci omul său era chiar mai încercat decît bănuise el. pe la Salonic. în zeama lui. Anton Lupan tresări. şi chipul i se lumină mai mult. şi-n inimă.chiorîş la vecinul său. ba am ajuns chiar şi la Pireu. ca şi cînd ar fi vrut să schimbe vorba de la început: ― Pe mare ai fost vreodată? Ţi-o fi teamă de ea? ― Teamă?… Iacă zău că nu ştiu. fiindcă părea cu totul şi cu totul serios – şi îl făcea să simtă furnicături peste tot. e drept! răspunse Anton Lupan hotărît să nu umble cu amăgeli. Or. Anton Lupan zîmbi mulţumit şi-l lăsă un timp să fiarbă aşa. ― Departe. se cuvenea să nu-l mai scape din mîini. şi-n trup. Da’ de cunoscut o cunosc. surprins. . altul pe măsura lui fiind greu de găsit. Bănuind ce se întîmplă cu el. cu teama că acesta îl lua peste picior. şi-am tot umblat. şi-n creier. pe Ieremia tocmai răspunsul lui îl zgîndări. parcă într-o doară.

că noi acasă n-am avut pămîntu’ nostru şi-am venit de mici la oraş să învăţăm meşteşug… Acu’ e la Sulina. măi vere Ieremie. să intre în rîndul oamenilor: „Altminteri – zice – îmi iau lumea în cap. şi cînd a venit dezgheţu’. sau numai aşa. aş greşi. ― Ce istorie? stărui Anton Lupan. să fie de-atunci vreo trei săptămîni. o istorie! Să zic c-a fost nuntă. apoi îşi lăsă ochii în jos. că vrea să se însoare. văru’ Haralamb. dezvăluindu-şi singura îndoială care-l îngrijora într-adevăr. ruşinat: ― Da’ de unde. aşa nu . meşter bun altminteri. e şi fierar. la sărbători? îl iscodi mai departe.― De băut bei mereu. da’ altfel. lucrează de astă-vară la şantier. Ieremia se uită la el. şi el tot marangoz. de! – păcat că n-are şi minte în cap! Ei. ― Ia. cum spusei. la austrieci – că el nu-i numai marangoz. adică la reparat vapoare. ce naiba a fost? Am un potlogar de văr la Sulina. ori mă spînzur. m-am pomenit cu el în călduri. domnule. nici măcar la sărbători!… S-a întîmplat o istorie afurisită de m-ai văzut dumneata beat. aici pe capu’ meu.

rotunjoasă. „Şi de ce nu te însuraşi la Sulina?” zic eu. cu acareturi şi pe deasupra cu două sacale. cu magazie. cu-al lui au fost fraţi buni. Haralamb. cu salbă şi cercei de aur şi de frumoasă. Lui hoţomanu’ de vără-miu. de la un bunic. domnule!… Eu aveam odaie în curte la un sacagiu. durdulie. chit că mi-e văr. cum a venit. n-a mai ţinut seama că-i zdrenţăros şi pîrlit. adică om înstărit. Aş. cum a pus ochii pe Ghiocica. cu casă de zid. domnia-sa e mofturos. fata sacagiului. e un pui de rumân să-l mănînci din ochi. nu i-a trebuit să umble prin tîrg. că taică-miu. şi dacă l-a văzut. acolo e de ales! „Păi cine-o să te ia pe tine. un zdrenţăros?”… Ce să mai lungesc vorba.mai pot s-o duc!” Te pui cu zănaticu’? Ăsta. fiecare cu cîte doi bidivii. nu una. nu deşirat şi ciolănos ca mine. frumoasă-al naibii. ce crezi! Cică la Sulina nu-i nici una pe gustul lui. iar sacagiu’ n-a avut încotro… Nu-ţi mai spun că i-a cumpărat straie şi . fetii i-a căzut cu tronc. Ei. măi netotule? Nu te vezi că eşti un pîrlit. fată cu zestre. cînd dă spicu’ ierbii îşi iese din minţi. că el. ca un ghioc. hai la Galaţi. Acu’ lasă că şi el.

şi cizmele. pe la trei dinspre ziuă. aşa că m-am apucat de băut. că mi-erau mici…” Altminteri suflet cinstit. adică l-a înţolit cum n-a fost înţolit neam de neamul lui. să le dai straiele de ginerică. nu în zdrenţele lui… Şi dacă el a plecat. pe găină fiartă şi pe pui fript. Uite. cînd s-a băgat de seamă că gineri- . îi place să se fudulească dacă are cu ce. trei săptămîni în şir. Îmi trimitea şi mie cîte un hartan în odaia din fund. din cele cu scîrţ.cizme noi. să vezi dumneata. eu mă duc! Auzi că fluieră! Vine vaporu’ nemţesc din sus…” „Tu eşti nebun?”. văru’ Haralamb mă ia de mînecă şi mă trage în odaia mea din fund: „Măi Ieremie. că altminteri. a adus sacagiu’ amîndouă sacalele pline cu vin – şi s-a pus mahalaua pe băut… Numai că. eu n-am ştiut ce să fac. „Nu. ar fi putut să plece îmbrăcat ca lumea. şi pune-te pe trai. da’ m-am săturat aici. Am băut pînă la ziuă. Şi-aşa. în faţă nu m-a poftit… Pe urmă au hotărît ei nunta. să fie azi – altfel intram în postul Paştelui şi era prea tîrziu – da’ petrecerea a început de ieri pe la prînz. s-a mutat văru’ Haralamb în casă la ei. domnule. lîngă magazii.

sosiră în port. ― Lasă. altceva n-am avut. şi sacagiu’ m-a aruncat în uliţă. domnule. strînse pe ghiuri. care nu spunea nici da. de ce să mint. deseară n-ai unde să dormi! zise Anton Lupan. Cu această vorbă cam în doi peri. plimbîndu-se zorit prin faţa lui. nu merg fiindcă n-am unde dormi! răspunse Ieremia. pînzele fuseseră de bine. Pe punte nu era ţipenie de om. „Să nu te mai prind pe-aicea. dar altminteri se vedeau o . cum s-a întîmplat de m-ai găsit beat. merse întins spre barcazul acostat de curînd şi-l cercetă stăruitor. Anton Lupan văzu de departe trăsura aşteptînd pe chei. de rău. nici nu. cu birjarul moţăind. cu flinta şi cu traista. neam de potlogar!…” Auzi vorbă la el! Parcă aveam eu vreo vină. cam oţărît. dar în loc să se îndrepte într-acolo. rătăcind prin bîlci… ― Va să zică. neştiind dacă să rîdă sau să se întristeze de păţania lui.că s-a dus. Atunci s-a stîrnit zarvă şi văicăreală. fără să-şi dea seama cînd făcuseră atîta drum. parcă eu îi amăgisem fata!… Iacă. că dac-o fi să merg cu dumneata.

lungindu-şi gîtul spre tambuchi. spumegînd neputincios. mai cu seamă că nu-i înţelegea toate cuvintele gre- . Pe tambuchiul din prova ieşea un ademenitor miros de berbec fript.grămadă de parîme şi de catrafuse aruncate pretutindeni. peste noapte se ţinuse mai mult de vin. Las’ că ajungem noi la Pireu şi-o să vedeţi voi! Ieremia nu lua seama la strigătele lui. strigînd furios. Din cabina echipajului se auzeau rîsete şi chiuituri. Ieremia se apropie şi el. pezevenghilor? se auzi în clipa aceea pe punte un glas. ceea ce dovedea un echipaj nu tocmai zelos. domnule? zise. ― Da’ nu mi-ai spus cum şi încotro s-o pornim. ― Faceţi chef cu banii mei! mai pufni căpitanul. Căpitanul ieşea din cabina lui. cu mîncarea o lăsase mai uşor şi acum îi părea rău după bunătăţile de la sacagiu. cu o boccea după el – şi nimeni nu venea să-i dea ajutor. adulmecînd mirosul şi înghiţind în sec. ― Gherasime!… Ismaile!… Aţi surzit.

căpitan Iani! Căpitanul scăpă trabucul din dinţi: ― Da’ de unde stii dumneata că sîntu căpitan? Si de unde stii că mă cheamă Iani? Necunoscutul de pe chei îi zîmbi. cu ochii străbătuţi de scîntei. voios: ― Bună-ziua. şiret: . căpitanul barcazului se îndreptă spre schelă. cu bocceaua după el. Anton Lupan îl lăsă pe Ieremia şi. îl salută. care-i vorbea despre drumul lui. ― Poate şi doi! ― Aoleu!… Şi numai pe mări? ― Ba şi pe oceane. morfolind cu ciudă între dinţi trabucul rău mirositor. după cîte mi-ai spus. ci drept. uitîndu-se cam chiorîş: ― Nu ştiu pe unde vine ţara asta. dar. să iasă la chei. Văzînd că nici unul nu mişcă din oamenii săi. Apoi se trase un pas în lături şi zise. ţinîndu-i calea.ceşti. ci îl asculta pe Anton Lupan. ar însemna să călătorim un an întreg. ― Ce vorbeşti?! De data asta Ieremia părea mai degrabă curios decît speriat şi nu se mai uita chiorîş.

căpitan Iani. fiindcă după cîte ştia. el îi spusese Iani. Kir Iani se împăună. ― Mie nu-mi trebuie cargobotu.― Auzi vorbă! Păi e destul să se uite cineva la dumneata. pe cargobotul altuia! Şi văzîndu-l că plesnea de ifos. n-aş fi aşteptat să te văd comandant pe un cargobot. prefăcîndu-se supărat. ca să vadă că eşti căpitan. Anton Lupan găsi de prisos să-i răspundă la a doua întrebare – răspuns care de bună seamă i-ar fi tăiat ifosul şi l-ar fi înfuriat. corabia asta frumoasă e a dumitale?! Atunci sigur. Mai bine căpitanu pe corabia mea! ― A. să-mi stea armatoru pe capu. Şi încă ce căpitan! Eu unul. Aşa-i? ― Chiar asa… Si ţe vrei dumneata? . ce să intri la stăpîn. cît timp căpitanul se mai împăuna: ― Gîndesc că pleci la Pireu. cam Iani îi chema pe toţi căpitanii din arhipelag. Aşa că schimbă vorba. ca să-ţi spun drept. apoi scuipă pe lîngă schelă. cu pieptul umflat şi ochii daţi peste cap. fraţicule.

ca un morun mare şi gras. Dacă avea bani. ― Si pînă unde. i se părea de mirare că un tînăr aşa de bine îmbrăcat dorea să călătorească pe corabia lui. vreo coţcărie. nu se înţelegea limpede dacă încuviinţarea lui privea plecarea la drum sau mirosul berbecului gras. căpitan Iani. doi călători! continuă Anton Lupan luînd răspunsul care îi convenea. luminat: „A făcut vreo boroboaţă. fraţicule. care aştepta. să nu pierdem prilejul şi s-o jumulim vîrtos! Kir Iani. ― Da. Acesta adulmecă spre tambuchi. sau chiar mai departe… Căpitanul făcu ochii mari.― Vreau să iei… doi călători… Anton Lupan se opri puţin şi întoarse capul spre însoţitorul său. lăsîndu-se greu. precum se putea bănui. cînd putea să aştepte vaporul. două-trei săptămîni. apoi înclină din cap. chit că el unul era pirpiriu ca un ţipăraş: . înghiţi în sec. hai? ― Pînă la Stambul. la doi paşi. vezi ce faci!” Aşa că răspunse. de ce să fie grăbit? Pe urmă îşi zise în sine. ori poate vreun omor şi vrea să spele putina cît mai curînd… Asta este o gîscă bună.

pe tambuchi se auzea berbecul sfîrîind – pesemne îl răsuceau deasupra cărbunilor. ― Dumneata ai să dormi în cabina mea: ţinţi icosari. să te apuce leşinul. alt loc nu am. să te iau. El să doarmă pe punte: doi icosari.― De. kir Iani. ― Cu mîncarea mea? Ieremia înghiţi în sec. Căpitanul scoase un trabuc nou din buzunar şi se scarpină în cap. dar nu găsi cu cale să-i arate că nu era un fugar. iar. kir Iani! răspunse Anton Lupan. ia spune. ― Cu mîncarea dumitale. şi deci n-avea de ce să se lase strîns cu uşa de primul căpitan întîlnit. ― Ei. chiar dacă erai îndopat. să nu te iau? Daca paţescu ţeva? Anton Lupan îi înţelese gîndurile cum îl privi în ochi. fraţicule. ― Unde-o să doarmă. asta ţi-e vorba: şapte icosari şi ne-am îm- . Va să zică. o să vedem noi. pe urmă om mai vorbi. cît ceri? ― Pînă la Pireu? ― Deocamdată să zicem pînă la Stambul.

ia veniţi încoa’! Fireşte. căpitan Iani? . Căpitanul muşcă din trabuc. Căpitanul coborî repede în cabina sa. Bate palma. Am fost un măgar!” Dar nu mai putea da înapoi. din partea celor doi călători. care stăteau sub punte. strigă spre oamenii săi. căpitan Iani!. dacă-i căpitan. ca să-i arate culcuşul hotărît pentru el.păcat. îşi chemă pasagerul. cu o întîrziere care le mărise foamea şi le luase auzul de tot. corabia putea să pornească la drum. Birjarul cu Ieremia duseră cufărul pe punte şi cu asta treaba se sfîrşi. ― Pe cînd plecarea. înciudat: „Ar fi trebuit să cer douăzeci. nimeni nu scoase capul să vadă de ce striga. bre Ismail. După ce primi banii şi-i încercă în fel şi chip. apoi se îndreptă spre oraş. fiindcă oamenii din echipaj tocmai prînzeau. ori douăzeci şi cinci. avem pasageri. căpitanul are numai o vorbă. Dar nici mare nevoie nu era de ei. încuie la repezeală dulapurile şi sertarele. să fi zis că-s legaţi: ― Bre Lachi.

Mi se pare că aţi pus mîna pe un berbec gras! ― Poftim gustam! – răspunse un om din echipaj. el îl pusese la fript. că el alesese berbecul. înroşindu-se ca un flăcăiaş – mîndru de vorba noului venit. ― Bună-ziua. acum a venit timpul să vedem dacă berbecul acela e bun într-adevăr. pe nume Nail Geafer Ismail. pleşuvit. ― Domnule. Vă doresc poftă bună. răspunse Ieremia. palicarilor! strigă Anton Lupan din prag. cam mărunţel. de felul ei. cu capul rotund. zise Anton Lupan.― Dacă este vînt bun. sau te-ai înşelat. cu nasul ca un boţ de . un ins de vreo patruzeci de ani. ― Ei. fiindcă aveţi la ce. mîine la ziuă. cu faţa gălbuie. nu de pe urma vreunei boli. Era bucătarul corăbiei şi în acelaşi timp ajutor de cîrmaci. Ieremie. crede-mă că o vorbă atît de înţeleaptă n-ar fi putut să spună nici popa de la Trei-Ierarhi! Cei doi pasageri neaşteptaţi se îndreptară spre tambuchiul din prova şi coborîră scările. dar altminteri vînjos ca orice marinar. tropăind.

apoi chipul i se lumină: ― Tu nu eşti cumva Gherasim-contrabandistul. te rog să vorbeşti mai încet. să fi zis că-i supărată pe toată lumea din jur. Dacă nu l-aş fi lăsat în Marea Roşie. ― Pe cinstea mea! vorbi primul cîrmaci. şi poţi să strigi în gura mare. mai-mai să se lovească în tavan. De unde-ai răsărit. fără să se întoarcă spre noii veniţi. domnule. că părea de două ori mai înalt decît Ismail. ― Prea Sfîntă Născătoare. măi neam de coţcar? ― Eu sînt. că aici nu mă tem. domnule? Nu cumva te ai bine cu ăl necurat? Anton Lupan îl privi cercetător printre pleoape. chiar el era! strigă. n-am chef de închisorile arăpeşti. şi deodată sări în sus. iar sub nas cu o mustaţă zbîrlită încotro vrei. făcîndu-se cînd palid. Dar dacă vreodată s-o întîmpla să ne întîlnim pe la Port-Said. . după glas aş zice că ăsta-i Anton Lupan cel viteaz! În clipa aceea întoarse capul alene. cînd roş.ceară lipit între ochi. ca ars.

făcîndu-le loc oaspeţilor. de data asta în greceşte. Prin ’78 eram la Port-Said. ci se aşeză la masă cu ea sub cotul stîng. întorcîndu-se spre ai săi. frăţioare – reîncepu Gherasim –. ― Stam jos. doar nu era să mă usuc cu zece piaştri pe lună. ― Măi fraţilor. eu cu frate-miu Panait – şi… ― Şi făceaţi negustorie cu haşiş! îi întregi vorba Anton Lupan. domnule. vorbi Gherasim. Ieremia îşi lăsă traista lîngă scară. . era prin ’78. miraţi să-l vadă aşa de voios. mîncam! îi îmbie Ismail pe noii veniţi. dar de flintă nu se despărţi. cît îmi dădea hapsînul de căpitan. pe o corabie arăpească.Cei doi oameni îşi strînseră mîinile. Oamenii din echipaj se înghesuiră pe laviţele fixe. care se zgîiau la el. ca doi prieteni vechi. că nu se deschisese canalul de Suez decît de cîţiva ani şi aşteptam la Port-Said să luăm marfă pentru Berbera. bucuroşi că se revăd. ― Şi cum vă spuneam. ― Asta pe sub mînă. aflate de o parte şi de alta a mesei. apoi se îmbrăţişară. pe el de felul lui tare ursuz.

Huseim al nostru îşi luase iar sora la scărmănat. Ş-odată. Mai încolo erau vapoare. se face roşu. într-o dimineaţă. milogi. al unuia Huseim. negustori. care arăpeşti. sare pe punte – şi cînd îi propteşte una lui Huseim sub fălci. se opreşte pe chei. şi ăsta avea cu el o soră. marinari. de colea. Noi. să iscodeşti. un tînăr. cine putea şti? La arapi nu-i ca la noi. pe care o bătea în fiecare zi. apoi se repede la schelă. Lîngă noi era legat un barcaz arăpesc. mîndră se vede. gură-cască. ca un balot. înjurînd în gînd. Păcat că nu s-a nimerit pe . că doar dacă te uiţi niţel mai lung la ce învîrtesc ei.Stăteam la chei şi în jurul nostru. Adnana. nici să ne uităm nu îndrăzneam. De ce-o bătea şi de ce-o purta după el pe mări. puzderie de corăbii şi barcaze. să fi zis că şi-a pierdut minţile. strîngea numai din dinţi şi scapăra cu ură din ochi. trăgeam doar cu coada ochiului. care turceşti. de toate felurile şi de toate naţiile – şi lume multă pe chei. deşi la vîrstă copil. hamali. ce să vezi. să întrebi. Fata nu plîngea. care greceşti. odată te pomeneşti cu un cuţit în gît… Şi aşa. se prăvăleşte arapul peste bord.

cum spunea marinarul ăsta voinic. e dumnealui – numai că de-atunci a mai îmbătrînit puţin şi poate acum o fi mai domol. În acest timp. iacă. noul lui stăpîn nu era un om să-l întîlneşti oricînd. să spele putina. scăpa lumea de un ticălos!… Ei. cu toate că nu înţelegea chiar fiecare cuvînt grecesc. Ca unora care călătoriseră prin acele părţi sau măcar cunoşteau din istorisiri obiceiurile locului. privea cu ochii zgîiţi la Anton Lupan. tînărul care a făcut isprava asta.aproape nici un rechin. dacă era văr cu Haralamb. din ce în ce mai aprins: ― Îndată. uitîndu-şi pînă şi de berbec. Gherasim le vorbea mai departe alor săi. de. Acum era mulţumit că pornise după el. Apoi dacă lucrurile stăteau aşa. doar nu-l costa nimic şi-atîta lucru s-ar fi priceput să facă şi el. mai repede decît ai vira o cheie de lanţ. după ce s-o sătura de berbec fript. pînă mai adineauri. vestea că s-a găsit cineva să-l înfrunte pe . Oamenii întoarseră capul spre oaspetele ciudat şi-l priviră cu ochii înflăcăraţi. se mai gîndise că la noapte. frumuşel. Cît despre Ieremia. întîmplarea li se părea de necrezut.

mai mîndru decît dacă ar fi fost vorba de el sau de Haralamb. mai făcea negustorie şi cu chihlimbar. ce vînt te aduse . Auzind cuvintele care se spuneau despre Anton Lupan. am să vi le spun eu… Ascultătorii păreau fermecaţi. Mult dorise în viaţă. Şi el a spus: „Numai Allah are drept să-i bată pe credincioşi. Era acolo un bătrîn.Huseim s-a întins în tot portul. Dar Huseim n-a fost un credincios – şi dacă s-a găsit un ghiaur să-l înfrunte. de cînd se ştia. fraţilor. zicea că se trage din nu ştiu ce neam de profeţi. se umfla în pene. apoi bravo lui! Aferim! Ghiaurul ăsta e viteaz şi se cuvine să fie cinstit de toţi!” Aşa a spus bătrînul – şi aşa a fost. domnule. care ţinea un fel de dugheană pe chei – găseai la el şi cafea. Lumea îl ţinea de înţelept. Numele lui Anton Lupan s-a dus pe toată Marea Roşie… Ehei. am uitat cum îl chema. în cap. Ieremia barem se simţea ca beat. să fi zis că vinul de la nuntă i se urcă iar. mai vîrtos. dar dumnealui a mai făcut şi alte isprăvi. să întîlnească un om cinstit şi viteaz! ― Dar ia spune. şi ciubuc.

ridică ochii spre Anton Lupan: ― Şi-acum încotro? Nu mai eşti îmbarcat? ― Nu. că d-aia vă striga căpitanul. ― Ei. Acu’ vreo doi ani auzisem că eşti secund pe un vapor olandez. ori am înţeles eu aiurea? ― Ba ai înţeles bine.încoa’? întrebă Gherasim. Alţii spuneau că lucrezi căi ferate. la turci. că vorbeşti româneşte de parc-ai fi muntean?! ― Grec. păru sfios ca un copilaş. Gherasim îşi lăsă capul în pămînt şi cît era el de mătăhălos. Merg cu voi pînă la Stambul. Apoi. de lîngă Pireu! sări Nicola. grec. oi fi şi eu ceva! zise. sau pînă la Pireu. dînd-o iarăşi pe glas de valah. ― Am făcut şi căi ferate. scuturîndu-se. să puneţi mîna pe bagaj. domnule. ― Mergi cu noi. om vedea… Vreau să cumpăr o corabie şi să… . am avut ceva treburi în ţară. ori de-ai noştri. nelămurit. le-am limpezit şi uite că plec iar. cu glasul puţin întristat. al doilea cîrmaci. am fost şi secund – ba mi-am luat şi brevetul de căpitan… Da’ tu ce naiba neam eşti.

Mă gîndisem că poate ai avea nevoie de un cîrmaci. Gherasime! Fireşte că o să am nevoie de un cîrmaci şi dacă acela ai vrea să fii tu. în ce parte ai vrea să pleci? Ce mări ţi-au rămas de vînturat? ― Destule!… răspunse Anton Lupan. sînt sigur că altul mai bun nu s-ar afla. Ismail scoase un suspin amar. zgîndărit în inima lui de vechi marinar: ― Ia spune. pe miercuri o să fim la Sulina. pe sîmbătă sau pe duminică poate intrăm în Bosfor. te-am întrebat nu ca să-mi răcesc gura. dar te rog să mă crezi că nu sînt flecar şi nici în sufletul omului nu mă bag cu de-a sila. stărui cîrmaciul. Numai de-am găsi şi o corabie demnă de asemenea cîrmaci!… Cînd crezi că sosim la Stambul? ― Păi dacă plecăm mîine. Gherasim îl întrebă. Anton Lupan îl privi îndelung. în timp ce toată lumea tăcea. ― Domnule. cu ochii la ei. apoi înclină din cap: ― Bine. Auzind aceste cuvinte.Văzînd că s-a oprit. . Nu mă cunoşti prea bine.

Bucătarul nu răspunse. Era om de mare ispravă. mă turcule. ― Păcate omeneşti. eşti certat cu sultanul de te-ai întristat aşa? îl luă în batjocură Marulis. domnule! răspunse nelămurit Gherasim. Şi cînd s-a întîmplat nenorocirea asta? ― Acum un an. Dar Panait ce face? ― Frate-miu?… Dumnezeu să-l ierte! L-au căsăpit piraţii. dar se vedea limpede că avea inima grea. ― Ce e cu el? întrebă Anton Lupan. ― Lăsaţi-l în pace! interveni Gherasim. ― Îmi pare rău de el! zise Anton Lupan. al patrulea om din echipaj. Adevărul este că amărăciunea lui Ismail. Şi cum spuneai. deşi vădită. o să-ţi trebuiască un cîrmaci. mai degrabă îţi stîrnea rîsul decît întristarea. parcă apăsată de un bolovan.― Ce-i. întristîndu-se deodată. ― O să-mi trebuiască. De la piraţi vorba trecu la altele şi se lungi . mirîndu-se că la un oftat ca ăsta oamenii puteau face haz. la Samos.

sus. după cum ne amintim. lumina ei slabă prinse să le legene umbrele pe pereţi. despre căpitani. pufăind din trabuc. micul spirai se făcuse cenuşiu. unde înnoptă. şi seara ajunse la Tulcea. făgăduia să ajungă foarte curînd. tot înfulecînd din berbec. nici nu băgară de seamă cum deasupra capului. dar nimeni nu ieşi în întîmpinarea lui – şi kir Iani coborî în cabina de la pupa. se arătă şi mai prielnic decît în ajun. mormăind înciudat… A doua zi în zori Penelopa porni domol la vale. dînd prilej echipajului să debarce în căutarea altui berbec. unde. vîntul. Asupra acestei clipe l-am lăsat pe căpitan la cîrmă. Mai tîrziu auziră şi paşii căpitanului. îşi amintiră de porturi unde se întîlniseră odată. ceilalţi avură fiecare de spus cîte ceva.multă vreme. cu ochii la pasage- . astfel că pe la ora prînzului corabia lui kir Iani se apropia de Sulina. Cineva aprinse o lampă cu gaz. vestind căderea amurgului. agăţată în tavan. împinsă de o blîndă adiere de la sud. În ziua următoare. tot deşertînd stacane cu vin. schimbîndu-se de la apus. povestiră despre corăbii vechi. uitară de necazuri – şi aşa.

cu flinta lui strînsă între genunchi. în vreme ce Ieremia stătea întins pe punte. se dovedea vrednică să transporte de ici-colea cinci vagoane de grîu. judecase forma ei şi felul cum era construită. redus. ciudatul pasager îşi vîrîse nasul peste tot. cerul şi apa. cu coastele pe alocuri putrede sau plesnite. Din clipa cînd ajunsese la această concluzie.rul său. sălciile. numai la patru elemente din vastul catalog al naturii: stuful. cu bordajul de brad. cu ochii la peisajul Deltei. corabia aceasta nu prea izbutită. pe zeci de kilometri. aflat la prova. n-ar fi putut să înfrunte o încercare mai grea. construită economic. După un timp. dar hotărît. cercetînd corabia pe îndelete. şi le închipuise cu întreagă velatura – iar după aceea nu fusese nevoie să se gîndească îndelung ca să-şi dea seama că Penelopa nu era lucrul care îi trebuia lui. alături. măsurase catargele din ochi. perdeaua . În cele două zile de drum. cu coatele rezemate de parapet. călătorul nostru se liniştise şi rămăsese pe gînduri. Într-adevăr. la prova.

Penelopa acosta la cheiul scund al Sulinei. Neaducînd nici un fel de marfă. fără să se poată impune de la început ca reale. fiindcă scotea fum gros pe coşul înalt cît catargele. un vapor austriac se pregătea pesemne să plece la drum. ca să-şi vadă compatrioţii şi să afle ştiri noi . Îndată ce Penelopa acostă. echipajul sări pe uscat şi se năpusti spre cele două corăbii vecine. între alte două corăbii greceşti. Ceva mai în susul cheiului.aceasta monotonă începu să fluture. în faţă. cîteva magazii de scînduri. fiindcă fără acest lest n-ar fi putut naviga cu pînze. probabil. cu pereţii cenuşii. cîteva căsuţe albe. şi pe sub faldurile ei se iviră. prin părţile de unde veneau se găsea nisip cu duiumul. amîndouă erau încărcate cu nisip. cîteva catarge înşirate în linie dreaptă… O oră mai tîrziu. fără primejdie de răsturnare. Nimeni nu se mira că de ani de zile atîtea corăbii intrau pe Dunăre să încarce grîu şi aduceau în schimb nisip. departe. care intraseră în ajun din mare şi aşteptau vîntul prielnic să pornească spre Brăila.

din ţară. pe cărbuni. Bineînţeles. Căpitanii acestor vase se aşezaseră sub şopronul unei locante de pe chei – un fel de cîrciumă. fără să-l mai întrebe pe kir Iani. Astfel. care se frigea alături. ca în sfîrşit să adoarmă de tot. dar pentru cei care îi cunoşteau legile şi-i simţeau tainele. pe orizontul de stuf. cafenea şi ceainărie – şi sorbeau cu socoteală dintr-o sticluţă cu mastică de Chios. adică: vîntul cel mai neprielnic pentru a te îndrepta spre Stambul. era limpede că dinspre mare avea să se ridice în curînd briza de sud-est. kir Iani se îndreptă şi el într-acolo şi după cuvenitele saluturi şi îmbrăţişări se aşeză la masă cu dînşii. iată avantajele călătoriei cu . dar faptul acesta nu-l supăra cîtuşi de puţin. sfîrîind şi pocnind ca artificiile. fiindcă întîrzierea era spre folosul lui. pînă să cadă la apus. soarele de primăvară mai avea de brăzdat o bucată bunişoară de cer. Vîntul se potolise încetul cu încetul. Era spre ora patru după prînz. fericit că regăsea un colţ din Patrida. în aşteptarea pastramei de capră. Anton Lupan înţelese că astăzi nu putea fi nici vorbă de o plecare la drum.

― Du-te. mai degrabă cred că stă ascuns. aflîndu-se la Galaţi. voise să se ducă şi la Sulina. pînă . nici un barcaz nu mai pleca în jos. fiindcă deşi îi scrisese de mai multe ori căpitanului din port. să caute urmele lui Pierre Vaillant şi aici. Din nefericire. la fel de lămurit şi el în privinţa vîntului. ― Domnule! zise Ieremia. ca unul care umblase cîţiva ani pe mări. azi n-o să plecăm mai departe.un barcaz prăpădit faţă de un vapor care în acest port mic nu i-ar fi îngăduit nici să răsufle puţin. Anton Lupan merse cîţiva paşi pe chei. să văd cum îi merge cu văduvia. tocmai atunci pe Dunăre începuseră să curgă sloiuri. să nu-l dibuiască vreo iscoadă de-a sacagiului. La începutul iernii. cerîndu-i lămuriri. ― Aş! Nu cred să-i mai ardă lui de însurătoare acum. Eu m-aş duce pe la văru-miu Haralamb. După cum văd. să nu te trimită cumva în peţit. acesta nu-i răspunsese nimic. numai ai grijă ca deseară să fii înapoi. Acum putea. în sfîrşit. şi nici un vapor.

murmurul acela nelimpede. sub un şopron dărăpănat. de peste perdeaua de stuf. pe cine să întrebe călătorul nostru cînd pe chei nu se vedeau decît marinari străini? Peste pădurea de stuf. o femeie care frigea guvizi. spre prînz.la baraca de lemn a căpităniei. Anton Lupan porni pe malul apei în jos să ajungă la far. în păpuriş… A doua zi. cînd Penelopa urma să plece în zori! Viaţa aici se mişca mai greoi chiar decît barcazele încărcate cu grîu! Încotro să pornească. către răsărit. Aha. îl vesti că pe căpitanul portului nu-l putea găsi decît a doua zi. ca un murmur îndepărtat. se ridica. Din faţă se ridica boarea amară şi sărată a mării. în vreme ce frămîntarea valurilor rostogolite pe nisip se auzea. aspru şi totdeodată blînd. la prînz. pe care corăbierii îl confundă adesea . stingheră. acolo trebuia să fie un om – şi poate cel mai nimerit! După ce mai aruncă o privire în jur. turla unui far micuţ. fiind plecat la vînătoare de raţe. nădăjduind ca raţele să nu fi venit încă din ţările calde şi căpitanul portului să se întoarcă dezamăgit.

destrămaţi. lungă şi arcuită ca un arac. petrecută pe sub orizont. de-ai fi zis că e pusă acolo să ţină tovărăşie farului singuratic de pe mal. în larg. unde se zărea o dîră vineţie ca o muchie de cuţit. Pe malul celălalt al canalului. lăsînd să se deschidă către sud o plajă largă şi întinsă. Pe cer pluteau cîţiva nori albi. se mai ghiceau nişte lotci negre. încins cu brîuri de piatră negricioasă care i se urcau pînă la gît. stufărişul se pierdea în nisip. Farul veghea posomorît în partea cealaltă a canalului. murdar. o bătrînă stătea aplecată cu doniţa deasupra apei. ― Hei!… Mătuşăă! o strigă Anton Lupan. Cîteva sute de metri mai departe. deasupra valurilor. către sud. Bătrîna se ridică. şi jos. Cu toa- . cu dune năpădite de buruieni şi de pir. înspre far. Pînza unei bărci se zărea departe. iar pe ţărm. trase pe nisip. ţipînd. Marea în faţă era mai mult cenuşie decît albastră.cu freamătul din fiinţa lor. mîlul adus de Dunăre murdărea apa pînă aproape de orizont. se roteau pescăruşii. De sub basma îi atîrna în laţe părul cenuşiu.

lucind în soare ca un solz de crap. lîngă canal. ― Cine-i paznicul farului? ― Ifrim. o dată cu căderea serii trebuia să vină să aprindă felinarele la far.tă depărtarea. Apoi se gîndi că omul căutat de el avea însărcinări mult mai precise şi mai grave decît un căpitan de port şi deci. un ochi i se vedea lovit de albeaţă. Dar iată că ţărmul acesta aspru. cu arţag. tîlharul! Du-te şi dumneata! Zicînd acestea. Nu-i rămînea decît să-l aştepte răbdător: se afla la poarta acelui Levant unde timpul nu costă bani! O epavă pe jumătate îngropată în nisip zăcea în faţa sa pe malul mării şi se miră că nu o văzuse pînă acum. arătarea luă doniţa de jos şi porni pe mal. fuguţa… Anton Lupan rămase încurcat. indiferent unde ar fi fost plecat. mai ceruse şi alte jertfe corăbierilor. ― Hei. naufragiat de mult. Părea să fie un barcaz. La nord de . dar nu-i aici. mătuşă! E plecat departe? ― La dracu’ e plecat! Du-te după el. ― Ce vrei? răspunse. cu toată înfăţişarea lui paşnică. dacă judecai după nisipul îngrămădit de vînt în juru-i.

lemnul nejumulit de oameni putrezea dedesubt şi nimeni. cu catarge înalte şi zvelte ca brazii. fărîmat. şi după el cealaltă lemnărie bună de pus pe foc şi-ar fi împlinit destinul firesc în aceste locuri lipsite de păduri… În partea astălaltă. în umbra farului. ducînd mesajul vieţii omeneşti pe Pămînt. an de an. se vedea un catarg strîmb. altminteri catargul. fremătînd. spre miazăzi. răsărind dintre dune cu mişcarea de deznădejde a unui braţ omenesc care cere ajutor înainte de a se prăbuşi. . Fiecare din aceste epave fusese o corabie cîndva – cu etrava arcuită semeţ. gîndindu-se că fiecare din aceste epave îşi avea taina ei… Nisipul le acoperea. Anton Lupan porni pe ţărm. şi totuşi. lăsînd să se vadă. şi coastele negre ale unei corăbii naufragiate de cine ştie cît timp. bordajul putred. pesemne acolo nenorocirea se întîmplase de curînd. se ridica altă movilă de nisip. Se asemănau între ele în toată istoria lor. pe alocurea. fiecare îşi avea trecutul ei. către sud. n-avea să mai poată şti ce destine se frînseseră aici.canal. cu pînzele umflate de vînt – brăzdase mări şi oceane. niciodată.

numai că. ce virtuţi. ţinuse piept vremii şi nemilosului ei aliat. ce simţăminte fuseseră curmate în naufragiul de demult. fiindcă era şi ea pe jumătate îngropată în nisip. ce iubire. unde pesemne se aflau îngropate şi ancorele. Dar cum se numiseră ele şi căpitanii lor. Două lanţuri grele. ce patimi.pe care nu-l putea şterge nici chiar acest sfîrşit comun. ce bucurii. ce echipaj le purtase în lume. pe care nimeni nu se ostenise să le ia. şi asta de asemenea de foarte mult timp. ce cîrmaci le condusese prin furtuni. ce ură. ce nebunie. Scîndurile punţii fuseseră smulse pînă la una şi de bună seamă toată lemnăria ar fi suferit la fel dacă. ce taine zăceau sub nisip?… La cîteva sute de metri spre sud se vedea altă corabie aruncată de valuri pe ţărm. la prova. Cabestanul. astfel nemaiputînd să meargă la foc. ce suferinţe frămîntaseră inimile acestor oameni dispăruţi. n-ar fi fost aproape pietrificată. se pierdeau în nisip. Tot ce putuse folosi cuiva era luat de mult. după îndelungata atingere cu apa mării. fiindcă nu i-ar fi folosit la nimic. care iarăşi nu pu- . putregaiului nimicitor. fiind lucrată dintr-un lemn mai vîrtos.

În lupta acestei epave cu timpul se vedea atîta îndîrjire. cu liniile fine şi-n acelaşi timp robuste. picioarele se împotriviră să-l ducă mai departe… Această corabie aruncată de valuri pe ţărm. Cu chila ei lungă. pe scîndura bordajului. n-o poate dezlega nimeni. se mai vedeau. la gura Sulinei. pînă o surpă putregaiul. după ceea ce rămăsese deasupra nisipului. încît Anton Lupan se apropie şi o privi uimit. mîncate de viermii ruginii. rămăsese la locul lui. îi amintea… În clipa următoare inima lui îşi reluă nebuneşte bătăile. cenuşie. la prova. Anton Lupan se opri în faţă. cu pupa aproape la fel de ascuţită ca şi prova. ca şi alte piese de fier. picioarele i se mişcară de la sine ducîndu-l în jurul epavei… Fiecare epavă îşi are taina ei… O poartă cu ea pînă o a acoperă nisipul. . Atît cît putea să judece. inima încetă să-i bată.tea folosi nimănuia. îi amintea de… Deodată. sîngele îi dogorî în vine. părea să fie o corabie venită din Baltică sau din Marea Nordului. cercetătorul se făcu palid. n-o poate bănui.

bătrînul . ca toate epavele din lume. Bătrînul se opri. întorcîndu-se. ― Bună-seara! răspunse Anton Lupan. dar poate era numai o închipuire. cuprins de mirare: ― Ştii graiul nostru? ― Şi de ce nu l-aş şti? Par să fi picat din lună? ― Nu. domnule! zise. domnule. avea. omul care le cunoscuse putea întregi numele corăbiei. dar credeam că eşti inglez de la Comisie. Avea şi această epavă o taină. nu ştiu cum. venea pe ţărm. i-o umplea de nelinişte şi de nedumerire… Un bătrîn. cu sumanul pe umeri. Lui îi sfîşia inima şi. dar lui îi era cunoscută. trunchiate. scoţîndu-şi căciula.şterse de vreme. o înfăţişare haină. unele litere – şi din ele. ― Bună-seara. Cu toată ninsoarea care-i acoperea creştetul. Anton Lupan se apropie de dînsul. despărţite. ferit. cărînd greu un coş cu peşte în mînă. aşa sfîşiată. ca din altă lume. rămînea taină doar pentru ceilalţi oameni. cu capul alb ca floarea coliliei.

să-şi aprindă luleaua. acum mi-au dat farul în seamă.îşi lăsase coşul jos şi scapără amnarul. dar privindu-l. că-mi dă Comisia să aprind felinarele. ― Mulţumesc. moşule! ― Ducă-se pe pustie!… Anton Lupan se frămînta. nimeni nu i-ar fi bănuit zbuciumul. dar pentru lulea mai bun e amnarul. or fi 70. ― Eşti de mult prin părţile astea. chinuit de gînduri. ― Te grăbeşti tare? . am şi eu la far. aş zice că-s născut aicea. dar de cîţi ani anume. ― Uite o cutie de chibrituri. ― A. să nu te mai chinuieşti cu amnarul. ― Eşti pescar? ― Am fost. paznicul farului? ― Păi dar cine? ― Tocmai te căutasem… Baba dumitale e cam aspră. or fi 65. dumneata eşti Ifrim. nici popa nu poate să-mi spună. mai la tinereţe. mai greu să fac socoteala. domnule. moşule? ― Cam de multişor.

― Nu. baba mea nu-mi dă voie să plec pînă nu le frec bine. cum nu. ca la neoameni. cum şi-ar fi înfoiat coada pă- . numai să nu mă-ntrebi anul. altminteri. nici mustăţi. ― Spune-mi – întrebă Anton Lupan. şi cu cea de mai la vale. Aici. venit de prin marea grecească. După aceea. el se aşeză pe nisip. nici barbă. piraţi cum le spune. îşi mîngîie barba. fiindcă nu-i creştea păr pe faţă. în ochii bătrînului se aprinse o scurtă lucire. şi cu asta. pufăind din lulea. scapără iar amnarul şi. luptîndu-se să-şi stăpînească bătăile inimii – nu cumva ştii ce-a fost cu corabia asta? ― Ba ştiu. Bătrînul scuipă cu dispreţ în nisipul umed. Se pripăşiseră de ani de zile prin părţile noastre şi nu putea să-i stîrpească nimeni. dar poate că şi asta era doar o închipuire. ca la dihăniile care rătăcesc noaptea prin codri. da’ lumea îi spunea Spînu. Astea sînt nelegiuirile lui Spînu. că mai e pînă la apusul soarelui şi felinarele sînt şterse. Căpetenia lor era unu’ Axente. îşi dădu drumul la gură: ― Erau nişte tîlhari de apă.

Dacă vedea lumina asta jucînd. încrezător. spîn. trăit în lume. Corăbiile. să te miri că se apucase de tîlhărie. Bietul dobitoc se zbătea toată noaptea aşa. să aflu o vorbă de la oameni. ca pe valuri. ia să mă apropii de ea. ce-şi zicea: e vreo corabie la ancoră. trebuiau să aştepte departe. pîndeau seara la ţărm. apoi îşi continuă povestirea. bine. Şi tîlharii ăştia. dacă nu. gata să se dărîme – iar de aprins. cu ştiinţă de carte. dacă ajungeau ziua. dacă vedeau vreo pînză în zare. Şi se apropia. sărmanul. legănînd felinarul. se aprindea numai cînd îşi aducea cineva aminte. îl priponeau la malul mării şi-i legau un fanar între coarne. în timp ce Anton Lupan se aşeză alături stăpînindu-şi cu greu bătăile inimii: ― Spîn. aduceau un bou din stufăriş. că altminteri le luau valurile şi le buşeau de nisip pînă ce le făceau fărîme. pot să jur că ştia tot ce e limbă omenească în lume… Pe acea vreme nu era farul ăsta. ci altul. numai că nimerea pe nisip . dar altfel om subţire. Nu ştiu din ce părţi venise. cu Spînu. aşteptau să se lase întunericul. căpitanul din larg. dar iaca.unul.

ţi-am spus să nu mă întrebi cînd a fost. vreo furtună. pe alţii îi aruncau în mare şi p-ormă prădau corabia de nu lăsau decît lemnul gol. ― Dar de unde ştii că aici a fost mîna lui şi nu s-o fi întîmplat altfel. Să fie şase. pe unii îi spintecau. Anton Lupan strînse pumnii şi scrîşni printre dinţi: ― Ticăloşii! Aşa crezi că s-a întîmplat şi cu corabia asta? Oare n-o fi scăpat nici un om? ― N-aş crede. sau… Paznicul farului clipi din genele albe ca nişte fulgi. ţin minte ca . era primăvară. arătîndu-şi dinţii ştirbi: ― Păi dac-am văzut cu ochii mei? Iacă.şi de aici nu mai avea scăpare. Tîlharii se repezeau într-acolo cu bărcile. săreau pe punte cu iataganele în mîini. după ce aruncă o privire piezişă spre vecinul său. ca şi cum întrebarea l-ar fi surprins. să fie şapte. Spînu nu lăsa pe nimeni să-i scape viu. domnule. începu să rîdă mulţumit. ― Asta aşa-i. ştiu eu?… ― Patru ani în aprilie! murmură Anton Lupan. că în ani mă-ncurc. Apoi.

ca toţi bătrînii – şi greu ar mai fi scos un cuvînt de la el. aşa că începusem să fac o leacă de negoţ. silindu-se să-şi ascundă nerăbdarea. după ce-l privi mirat. ştia că dacă l-ar fi întrerupt. reîncepu povestitorul. să văd dacă barcazul e bine legat. am ieşit la malul apei. Pe la miezul nopţii mi-am pus sacul în cap şi-am ieşit la Dunăre. de te-ngrozeau. duceam peşte în sus. pe la Tulcea. cam pe unde-s acum magaziile ale mari. Se nimerise o noapte cu fulgere şi tunete. la pescuit. Dunărea se umflase şi gemea. paznicul farului s-ar fi burzuluit. iar din- . să adun ceva prospătură… Nu ţi-am spus că la vremea aceea nu mă mai ţineau puterile să ies în larg. Bătea vîntul din larg. ba chiar şi la Galaţi… Anton Lupan se ridică în picioare. sau l-ar fi zorit. cu pumnii strînşi. că lucrasem peste iarnă un barcaz mărişor şi nu-l dădusem la apă decît de vreo două săptămîni. aveam bordeiul mai jos de port. ― Şi cum îţi spuneam. Puteam să încarc ca la vreo cinci mii de ocale de peşte şi tocmai mă gîndeam să iau drumul în sus să trec pe la pescari.azi.

colo. şi se pregătesc de jaf!” Atunci am luat-o niţel la vale. dar cine se putea lupta cu ai lui Spînu. Pe urmă mi s-a părut mie că se întîmplă ceva ciudat. pe urmă împuşcături. se auzea marea mugind de-ai fi zis că o chinuiesc o mie de draci. cu vîntul în piept. numai trosnet şi pîrîituri. zburau bucăţile de pînză luate de vînt. Atunci un fulger a luminat malul şi-am văzut corabia cum s-a poticnit şi a început să se zbată neputincioasă. parcă am zărit o lumină zbătîndu-se prin păpuriş… „Or fi iar tîlharii! mi-am zis. blestemaţii. orbiţi. un catarg s-a rupt şi-a căzut. şi se uitau din stufăriş. N-am apucat să ies bine în marginea stufului. taman către locul unde se vedea felinarul cum se zbătea ca turbat. Cînd s-a stins fulgerul. de-ai fi zis că-s nişte pescăruşi. Or fi simţit ceva. peste stuf. s-a stins şi felinarul tîlharilor… Poate mai veniseră şi alţi oameni ca mine. trăgeau cei de . că erau mulţi şi nu pregetau să înfigă cuţitul în pieptul nimănui? Îndată s-au auzit răcnete. să te dărîme şi altceva nimic. venea repede la ţărm. cînd am zărit o umbră. ceva să zici că-i o dihanie zburătoare. cu fundul pe nisip.

avea corabia lui. Spînu. cînd s-a liniştit şi s-a tras în matca ei. ― Şi cum – întrebă Anton Lupan. a ridicat pînzele şi s-a dus. făcea din cînd în cînd drumuri la Stambul.pe corabie. ca marinarul cinstit. ori numai aşa. nici de tîlhari. Zice lumea că ar îi ajuns pe la turci. nici de călători. A patra zi. că de. nu mai era pe ţărm urmă. şi aducea chiar marfă. în cine şi cum. pe la greci şi face prăpăd prin mările lor. cum s-a auzit de război. ce-aruncă marea la ţărm nu-i bunul nimănui – dar multe n-au avut de luat. jefuiseră tîlharii tot ce fusese de preţ. se ridicase marea de ajungea pînă la păpuriş. o ţinea în port. pe-o coastă. încît nu-l puteai bănui… Şi pe urmă nici n-a mai stat mult aici. vreun zvon… . dar nu ştiu de-o fi adevărat. la Salonic. nici ei nu puteau şti… Trei zile a ţinut furtuna. spumegînd – nu s-a găsit nimeni să-i pedepsească pe aceşti tîlhari blestemaţi? ― Cine să-i pedepsească. Numai corabia rămăsese. aruncată în nisip… S-au mai dus şi oamenii noştri şi-au luat ce-au mai găsit. domnule? Şi cum să-i dovedeşti? Ăsta.

şi merseră aşa. . ― Domnule. ridicîndu-se grăbit. Dar el pesemne a pierit atunci. ― M-am luat cu vorba şi-am uitat de far.Ajungînd cu povestirea aici. spre canal. Numai cînd ajunseră la canal. bătrînul. să mă ierţi că te-ntreb. Ce ai dumneata cu corabia asta care putrezeşte pe mal de atîţia ani? ― A fost corabia mea. întoarse capul şi văzu că soarele se zbătea. din barcă. în pădurea de stuf. da’ mi se pare că vorbele mele te-au întristat. în timp ce-şi dezlega barca priponită de un pietroi. unchiaşul. Mă duc să aprind felinarele. ridică ochii şi se uită mirat la străinul din faţa lui. cu umbrele întinse departe înainte. pînă în stufărişul de lîngă far. care uitase de timp. moşule! răspunse Anton Lupan. altfel e belea. ca un înecat. zise. Anton Lupan porni lîngă el. făcu ochii mari: ― A dumitale?… ― A mea şi-a unui prieten de care am fost foarte legat. Paznicul farului. tăcuţi. cînd ai spus dumneata.

Pe unde mi-ai umblat. sprijinindu-se în flintă ca într-un toiag. ducînd-o spre larg. la locanta de peste chei se auzea chiolhan. bătrîna de pe malul celălalt. nu vezi că te fură satana? Cădea amurgul şi apa Dunării lua culoarea stînjeneilor cînd ajunse în port Anton Lupan. legănată de valuri. apoi rămase ţeapăn. parcă speriat. Ai vreo poruncă de dat? ― Da. hai? Pune mîna pe vîsle. Bătrînul se închină repede. da’ nu ştiam ce-o fi cu dumneata. ― Te aşteptam. Se aprindeau felinarele de noapte pe corăbii. în noaptea asta rămînem pe corabie. domnule. oamenii cinau. Stătui pînă acum de vorbă cu văru’ Haralamb. că altfel nu ştiu unde ne-am putea aciui. de pe o bintă de lemn. barca trecuse de far. Dar fii gata ca mîine dimineaţă să coborîm bagajul . ― Aici erai? Ieremia se ridică. deşirat. fără să se arate. hodorogule? Ai stat la taifas. cu ochii la mal – şi nu se dezmetici decît după o vreme cînd. ― Ifrime!… Ifrime! striga piţigăiat.Curentul canalului luă barca.

cu alta sprijinindu-se în toiagul lui ferecat.şi să ne luăm rămas bun de la căpitan. căci Anton Lupan se repezise pe punte. cum spuneai? ― Ba o să plecăm. ― Cum adică? făcu Ieremia. clătinînd din cap. Însă nu trebuia să fii un înţelept ca să gîndeşti astfel. Aşa repede te răzgîndeşti dumneata? Nu mai plecăm la drum. Doar e firesc ca şi oamenii să aibă taine în sufletul lor. îl frămîntă ceva!” îşi zise. ― Gherasime. ci… Restul vorbelor se pierdură în scîrţîitul schelei. nespus de mirat. nu numai corăbiile aruncate de valuri pe mal! . vino puţin încoa’! Ieremia rămase pe chei. dar nu cu corabia lui kir Iani. să-l caute pe cîrmaci. cu o mînă la gură. „E o taină la mijloc.

care zgîria brînza şi cică benchetuia cu ceilalţi căpitani. plîngem din pricina lor. cu care venise . taine mai mari – cînd se dezvăluie îşi pierd o parte. se strecura din cînd în cînd cîte un zîmbet şiret? Căci zîmbetul acesta n-avea nici o legătură cu vorbele. şapte.CAPITOLUL II Şi oamenii au tainele lor Avem taine şi le purtăm cu noi. altfel nu se putea! Să fi fost taina în bocceaua cu care coborîse pe chei la Galaţi. sau rîdem şi ne bucurăm. De ce în ochii micuţi ai lui kir Iani. la locanda de peste chei. ca puful păpădiei suflat de un vînt tăricel. ne întristăm. două. fie ele chiar de duh. nouă părţi din puterea lor – alteori se pierd de tot. taine mai mici. trei. Căpitanul Penelopei păstra o taină. ale simpatrioţilor săi. care ascund cîte fericiri nu gîndeşti. Dar avem taine şi le purtăm cu noi – şi suferim. fiindcă sînt şi altfel de taine. sau în cealaltă.

ori giuvaere de preţ? Grecii de la Galaţi sau de la Brăila de multe ori îşi trimiteau la Patrida agoniseala lor. dar aşa. de ce Ismail. cine să se lege de un barcaz prăpădit care duce cinci vagoane cu grîu?… Cam asta ar fi putut să fie taina lui kir Iani Ghinis: să care avuţii şi să nu bănuiască nimeni. ce poţi să spui? Îl văzuse cineva venind? Şi dacă l-ar fi văzut. Ce om nu are taina. să nu intre vreun hoţoman în cabina lui şi să se apuce de scotoceli. Bine. gîndindu-se la partea ce i se va cuveni. şiret. la trecători. pe aceste căi. şi pe mare puteai întîlni piraţi! Pe naiba. cine îşi putea băga nasul în bocceaua lui?… Să fi fost în ea ceva scule de aur. pe la bulgari. sau tainele lui? Iată. Iar ca să le trimită pe uscat. nu venise cu mîinile în buzunar? La drept vorbind. de pildă. în primul rînd echipajul său ticălos.înapoi? A. Nu că le-ar fi păsat de vămile româneşti – de cele din Bosfor şi din Dardanele se temeau ei. Poate de aceea zîmbea căpitanul Penelopei din cînd în cînd. era mai greu cu tîlharii care aşteptau în munţi. se . bucătarul. iar alteori arunca priviri îngrijorate peste chei. de fel.

amăra cînd auzea vorbindu-se de Stambul?… O taină. vorbea aşa de limpede graiul românesc. nici sacagiul. sfios ca un copil? Oare n-avea şi el taina lui? Pînă şi Ieremia… Da. precum îl ştiau toţi. ai să mă însoţeşti oriunde ar fi să mă duc. bineînţeles! De ce Gherasim. chiar şi la capătul Pămîntului. în ţara ceea… am uitat cum îi zice… N-o să te smulgă nimeni din mîna mea…” Avea şi Ieremia ceva pe sufletul lui: de un an de cînd se mutase la sacagiu. grec de lîngă Pireu. Anton Lupan nu băgase de seamă. şi nu bănuia nimeni. cogeamite om. nici ea. dar cînd povestea despre nunta de la sacagiu. nici măcar vără-su. cu flinta pe genunchi şi o mîngîia drăgăstos. ca şi cînd i-ar fi spus: „Tu ai să rămîi cu mine toată viaţa. aşa ca de sîmbure de măr strivit între dinţi… Acum Ieremia stătea pe binta de pe chei. îşi lăsa capul în jos. o iubea în taină pe Ghiocica. avea în glas un gust amărui. iar cînd îl iscodeai despre aceasta. că poate aşa nu i-ar fi luat-o de sub nas… Nu i-ar fi luat-o? Aş! Atunci nu ştii ce pui de lele e acest Haralamb! Dar Ieremia nu-i purta nici o .

cu nasul ascuţit. au sufletul curat-curăţel. atîţi. avea o taină. sau altul. de bunic. ehe! şi încă mai grea decît a tuturora de care s-a vorbit pînă acum. cu ochii mici. cu obrazul plin de ţepi. Nu că-l scărmăna baba lui. sau celălalt. care trece noaptea canalul vîslind încet. să nu se audă vîsla nici la cinci paşi. se mai şi mîndrea cu el. ce bine s-a nimerit!”… Dar cine nu are tainele lui? Parcă pe stăpînul locantei din port dacă l-ai fi scuturat n-ar fi curs coţcăriile din el cum curge grîul dintr-un sac ros de şobolani? Parcă omul de colo. nu-l pizmuia.pică. dimpotrivă. nu duc nici o taină cu ei?… Dar căpitanul portului. cu capul nins. sau altul şi altul. de se fereşte pe lîngă magazii. nu tresărea niciodată în somn? Pînă şi moş Ifrim. paznicul farului. Cum să nu fii mîndru de un asemenea flăcău? Se ştia deşirat şi ciolănos. taman bun să-l pui pe cîmp sperietoare de ciori – şi socotea cu inima împăcată în amărăciunea lui: „Ghiocica nu era de nasul meu!… Mai bine să plec în lume. plecat la raţe acum? Nu-l apăsa nimic. asta ştiau şi .

Alta era taina lui – şi dacă cineva ar fi pătruns-o. încît nu prea ţineau seama la trăncăneala lui – altminteri taina s-ar fi aflat de mult. noapte neagră. mai departe. se potolise şi briza de la sud. Noroc că oamenii din jur erau mai întotdeauna chercheliţi şi ei. de martie. Să-l lăsăm în plata domnului. se potolise şi foşnetul stufului galben. Nu . unchiaşul avea şi un cusur: de la o vreme se nărăvise să sugă ţuică din ţoi. s-ar fi îngrozit. şi dacă lua niţeluş rachiu. de anul trecut. cu taina lui!… Dar vezi că pe deasupra. farul clipea somnoros asupra mării acoperite de ceţuri alburii. şi adormise totul în jur. Dunărea curgea la vale abia murmurînd. Taine peste tot! De ce ne-ar mira că şi Anton Lupan îşi avea taina lui? Se lăsase noaptea de mult. numai cel verde îşi înălţa firul plăpînd şi parcă se auzea dînd cîntec de slavă primăverii aburitoare care făcea să dospească pămîntul jilăvit – îl auzea cine avea urechi pentru glasurile tainice ale firii pornite la drum.copiii din port. vorbea mai multe decît s-ar fi cuvenit.

aplecat înainte. Anton Lupan şedea pe chei. încît i se părea că au amîndoi acelaşi început. toropiţi. Da. de şaptesprezece ani împliniţi. cînd lumea i se deschisese în faţă. în anul ’65. de pe deal. gîndurile lui urcau trudnic pe firul fluviului. şi îi legănase atîtea visuri. cam prin locul unde astăzi se află podul numit Izvor şi unde în timpul acela sacagiii intrau cu sacalele în vad să ia . întinsă pînă la malul mocirlos al Dîmboviţei. La ceea ce fusese înainte se gîndea mai puţin: o casă scundă. îi era cunoscută de mult. cu picioarele atîrnate deasupra apei. care străbătea oraşe şi ţări. sub zidurile mănăstirii lui Mihai Vodă. cu coatele rezemate pe genunchi – şi-n vreme ce unda curgea domol la vale.se vedea nici o mişcare. Această apă. nici o lumină în port. la Bucureşti. ţinînd locul oamenilor de veghe. o grădină cu nuci şi pruni. îşi amintea drumul la Giurgiu. în sus. cu pelerina aruncată pe umeri. doar pe catargele celor trei corăbii ardea cîte un fanar afumat. îndreptăţindu-l să-şi spună că abia de atunci începuse viaţa lui.

ca să se împlinească un tipic. nesfîrşiţi li se . Bunică-su. cu titluri de învăţătură din Apus. se scăldau gălăgios. şi i se dădu acestuia conducerea Arhivelor Statului. Bătrînul nu avea titluri de la universităţi şi nici nu era omul cuiva sus-pus. laolaltă cu raţele şi cu gîştele fără ogrăzi. iar copiii mahalalei. Atunci se căută alt om.apă pentru gospodării. li se păreau nesfîrşiţi. prezidentul Divanului Domnesc. îi urmase în slujbă. prin Unirea Principatelor Române. fără să fi fost la învăţătură în străinătăţi. Cel mai vîrstnic dintre fiii săi. Pe atunci i se spunea bătrîn unui om de cincizeci de ani. nu se dovedise mai puţin stăruitor şi mai puţin luminat decît el şi astfel. avusese slujbă de arhivar pe lîngă mitropolit. viaţa se scurgea mai domol. adică ţinuse seama zapiselor şi izvoadelor Ţării Munteneşti. în truda lor neostoită. nevoiaşilor. tatăl lui Anton Lupan. un om luminat pentru timpul lui. grija arhivei i se lăsase în seamă pînă la contopirea ei cu cea de la Iaşi. chiar neîmpliniţi. aşa încît trebui să coboare cîteva trepte şi să se lase acoperit de praf într-un post tare mărunt. anii erau mai lungi.

odrasle de dregători. ai negustorilor înstăriţi. mai înţelepţi. mai blînzi. care pentru Anton Lupan nu avea să fie egalată decît de prietenia lui cu Pierre Vaillant. cu tatăl lui. mai tîrziu. te mirai cîte puteau încăpea într-un cap ome- . care însă nu trăise mai mult de o zi.păreau celor bogaţi. chinuiţi de plictis – şi oamenii îmbătrîneau înainte de timp. de boieri cu moşii. pentru un galben pe alţii. mai cinstiţi decît alţii – şi de bună seamă tatăl lui Anton Lupan era unul dintre ei. pentru doi galbeni pe lună pe cei mai avuţi. maică-sa murise în chinuri. În toate timpurile au fost pe lume oameni mai buni. cînd născuse al doilea copil. Bătrînul scria în taină o istorie a Ţărilor Române şi tot în taină pregătea viitorul fiului său. Ştia multe bătrînul. pe care-i învăţa carte. dar avea printre ei şi şcolari cărora nu le lua nimic fără să le poarte mai putină grijă decît celorlalţi. Anton Lupan era singur. Între tată şi unicu-i fiu se statornicise o prietenie puţin obişnuită în acel timp. blînd şi răbdător. În grădina cu nuci şi pruni de pe malul Dîmboviţei aduna vreo douăzeci de copii.

barba bătrînului. pe lîngă învăţătură. fiul său să se bucure şi de o cinstire care nu i se arătase lui. cîte patru. albă. îi atingea obrazul şi în asta tînărul drumeţ. bătută de vînt. după călătorii străini. o barbă mare. Aşa nădăjduia ca. diligenţă sau omnibus. dar el îşi dădea seama că faţă de ştiinţa lumii.nesc. Ar fi dorit să se oprească. pentru acea parte din fiinţa lui care era apăsată de teamă şi îndoieli… Fiindcă pleca aşa de departe. cum nu puteau face decît dregătorii ţării şi boierii avuţi. asta însemna mai nimic. Anton Lupan şi-l amintea în ziua aceea cînd plecaseră la drum. să-şi poată trimite copilul la învăţătură în Apus. pentru atîta timp!… Pe cîmp vedea oameni întinzînd şinele drumului de fier. căreia i se spunea. îşi găsea mîngîierile de rămas bun. cîte cinci. minunat de această năzdrăvănie . să se apropie de ei. cu inima cît un purice şi cu sufletul cît cerul de sus. înghesuiţi amîndoi pe leagănul de lemn al trăsurii de poştă. de aceea se străduise necurmat şi ani de zile pusese deoparte cîte doi galbeni. ca a sfinţilor de la Mihai Vodă.

cu balcoane de lemn deasupra uliţei. cu fruntea brăzdată de cute adînci şi . cunoştea Marea Roşie. De atunci străbătuse numeroase ţări. Anton Lupan se îmbarcase pe Arhiducele Albrecht. de lîngă grajduri. unde ajunseseră pe înnoptat. cu coatele rezemate pe genunchi. Hotello dei Vapori. bătînd uliţele şi malul Dunării în aşteptarea vaporului austriac. avea hotelierul şi odăi mai frumoase. Îşi amintea tîrgul murdar.a timpurilor noi. dar acestea erau pentru călători mai bogaţi. cutreierase Mediterana în lung şi-n lat. în lume se schimbaseră cîte nu-ţi pot intra în gînd. apoi un han. fără să ştie că n-avea să-l mai vadă nicicînd. dar fluviul acesta continua să curgă şi azi pe aceeaşi veche matcă a lui. Golful Persic şi Oceanul Indian. ţinut de un italian zîmbitor şi vorbăreţ. dar trăsura zbura pe drumul pietruit. Rămăseseră două zile acolo. pe chei. Stătea aşa. ridicînd nori de colb. care-i găzduise într-o cămăruţă neaerisită. poate cel mai vechi vapor al Companiei Dunărene – şi se despărţise de tatăl său. A treia zi în zori. de pe malul acestei Dunări.

Îşi fluturase o vreme batista. mai scund. construite ciudat. nu-i stîrneau nici un fel de teamă. şi după aceea. ci numai un însetat interes. coborau pînă la ţărm. parcă pentru a-şi spăla sărăcia şi apăsarea jugului străin. înghesuit lîngă parapet. Dar tînărului de şaisprezece ani. maşinile zgomotoase de jos. pufăind şi gemînd din adînc. întăriturile. tot drumul pînă la Turnu-Severin nu făcuse altceva decît să cerceteze nesăţios vaporul de fier. al căror tremur năvalnic îl simţea în tălpi. pînă ce barba albă a bătrînului se topise în ceaţa risipită pe ape în zori. se posta . niturile. care însemnase începutul vieţii lui. acoperit de holde întinse pînă la orizont. Pe urmă aruncase o privire spre malul bulgăresc. atunci stăpînit de turci. Îşi îndreptase o clipă ochii şi spre malul stîng. cu coline înverzite de vii şi de livezi. pipăia tabla.îşi amintea călătoria de-atunci. aruncînd valuri de fum negru şi greu pe coş. cu sate ale căror case mici şi murdare. stîrnind îngrijorare şi teamă în ochii pasagerilor care se urcau prima oară pe un vapor. Arhiducele Albrecht se desprinsese de ponton.

erau miracole pentru el? Fusese un drum de poveste. mersul obosit şi mişcările trudnice ale oamenilor puşi să aibă grija lor. căpitanul Silva – dar cum le-ar fi putut uita cînd şi vaporul. şi omul care-l conducea printre stînci. în pufăitul greoi al maşinilor ascunse în pîntecele lui… Iată apoi Budapesta. dintr-un ungher. după atît timp. ar părea ciudat că. se urcaseră în birjă şi haida-haida. pînă azi. cu fiecare amănunt. călătorii debarcaseră. fiindcă drumul pe apă era primejdios. hurducînd pe şoseaua tăiată în stîncă de-a lungul fluviului. numai că vaporul mistuia cărbunii flămînd şi îşi urma drumul netulburat de nimic. şi pe-al comandantului. ajunseseră la Orşova. ca şi cînd toate s-ar fi întîmplat ieri. vaporul se oprise. la căpitan şi la cîrmaci. ca şi cum ar fi vrut să le închidă calea. Iris. se strecura la maşini şi urmărea ore întregi. unde aştepta alt vapor. . pe cele două maluri ale Dunării. Îşi amintea totul. Anton Lupan ţinea minte şi numele vaporului.în faţa punţii de comandă cu ochii la cîrmă. printre munţi care-şi scăldau poalele de granit în fluviu. Ceva mai sus de Turnu-Severin.

pe Pierre Vaillant. trenul nu mergea ca vîntul şi ca gîndul. Nu. unele vechi de aproape o sută de ani. printr-un examen care stîrnise interesul tuturor profesorilor săi. iată clădirile mari. după ce-şi sfîrşise ultimele clase de liceu şi Politehnica. altă minune a timpului. unde. acesta îşi părăsise studiile ingineriei în 1865. de piatră cenuşie. dobîndise o diplomă de inginer şi un prieten bun. cînd Anton Lupan. După trei ani. Academia Militară şi altele şi altele. Aproape zece ani zăbovise Anton Lupan la Paris. părea că zboară. Mai vîrstnic cu vreo şapte ani. tocmai cînd tînărul nostru sosea la Paris.legate cu un gigantic pod de fier. şi se dusese după acel înflăcărat Lesseps la tăierea canalului de Suez. care minunau ochiul tînărului călător… De aici mai departe. dar după mişcarea domoală de pînă atunci. cu patru sute de chilii. Bursa. admis de la început în cursul superior. era în ultima clasă de liceu şi dădea . Primăria. înghiţind cîmpia ca un căpcăun. uriaşa mănăstire a piariştilor. pînă la Paris. Universitatea. călătorise pe drumul de fier. cum îi auzise vorbind pe călătorii de pe vapor.

tîrcoale Politehnicii, Pierre Vaillant se întorcea de la Port-Said, ars de soare, chinuit de boli, slab, tras la faţă şi cu sufletul nedumerit. Nimic din ceea ce întîlnise în acel ţinut îndepărtat, bîntuit de friguri şi de furtuni cu nisip, nu fusese ca în visurile lui. Visase un deşert adus la viaţă, cu oraşe şi sate noi, înconjurate de grădini – şi nu se făcea altceva decît să se sape un canal îngust şi trist. Totuşi, muncise acolo trei ani, conştiincios, îndîrjit, şi ar fi rămas pînă la terminarea uriaşei lucrări, dacă într-o bună zi nu s-ar fi pomenit repatriat cu forţa, fiindcă îl înfruntase pe şeful sectorului, un om tăcut, cu faţa de mort şi ochi de peşte, căruia nu i se cunoştea nici numele, nici naţia, ci numai biciul îndoit pe spinarea salahorilor îndobitociţi. Aşa se întorsese Pierre Vaillant la vechea îndeletnicire, ca să se facă inginer, constructor de vapoare, după dorinţa bunicului care îl crescuse şi îl trimisese să înveţe carte înaltă la Paris. Anton Lupan se împrietenise repede cu acest coleg mai vîrstnic, puţin adus de umeri,

ca oamenii osteniţi sau împovăraţi, cu obrajii supţi şi timpuriu cutaţi, cu părul blond, de gal, cu ochii albaştri, aşa de nepotriviţi cu scepticismul şi posomoreala sa. De ce anume îi căutase atît de stăruitor prietenia, prea limpede nu ştia nici el. Desigur, nu numai fiindcă aflase că venea de la Port-Said. Poate, în chip tainic, îşi simţea inima bătînd la fel cu a lui, deşi nu-i împărtăşea posomoreala şi scepticismul, el unul îndestulîndu-şi deocamdată toate nevoile sufletului cu învăţătura şi cărţile. Şi astfel, la sfîrşitul anului de şcoală, tînărul român neputînd să se întoarcă în ţară pentru două luni de vacanţă, drumul fiind greu, ţara departe, plecase cu Pierre Vaillant la SaintMalo, pe coasta de nord a Franţei, orăşel vestit prin marinarii, pescarii lui şi constructorii de nave. Aflat pe o insulă, la vărsarea micului fluviu Rance în mare, în locul unde Canalul Mînecii stă faţă în faţă cu Atlanticul, Saint-Malo mai era vestit şi pentru corsarii lui, care de cîteva sute de ani, pînă mai deunăzi, dăduseră mare bătaie de cap Angliei. Acolo locuia familia prietenului, mama, un

frate, o soră, bunicul şi multe rubedenii, răspîndite prin tot oraşul, fiindcă era o familie veche, ale cărei spiţe împînzeau o bună parte din coasta de nord a Franţei. Numai tatăl lui Pierre Vaillant lipsea, fusese marinar, ca toţi bărbaţii şi pierise, într-o călătorie pe ţărmuri îndepărtate. La Saint-Malo, Anton Lupan cunoscu o altă viaţă, cunoscu marea, bărcile, corăbiile, pescarii, marinarii şi începu să-i iubească. Multe veri la rînd trăi printre ei, împărtăşindu-le traiul, ducîndu-se cu ei în larg, mînuind pînzele, urcîndu-se pe catarge, ţinînd cîrma, trăgînd frînghiile aspre ale cîrligelor, spintecînd morunii pe puntea alunecoasă, dormind în patul îngust şi tare care se cuvine marinarului, în legănarea aci duşmănoasă, aci molcomă, şi-n cîntecul neîntrerupt al oceanului. În alte zile, cînd bîntuia furtuna şi nu plecau pescarii, cei doi prieteni îşi petreceau timpul printre constructorii de vase, căci nu era palmă de loc unde să nu se vadă ridicîndu-se pe nisip scheletul unei corăbii. În bătaia vîntului care şuiera înfiorător printre coastele

dezvelite ale viitoarei nave, sub cerul gol, biciuit uneori de ploaie, ars de soare alteori, Anton Lupan învăţă să mînuiască barda, ferăstrăul, sfredelul şi rindeaua, dar mai cu seamă învăţă cum şi din ce iscusinţă luau naştere liniile vasului, însuşirea lui cea mai însemnată pentru a se putea lupta cu oceanul. Dacă ar fi fost numai atît, desigur că tînărul student nu s-ar fi ales cu altceva decît cu o deprindere folositoare, care l-ar fi făcut să încline în meseria lui spre construcţiile de nave. Dar vacanţele la Saint-Malo îşi arătară altă urmare, neaşteptată, care avea să înrîurească adînc asupra vieţii lui viitoare. Nu fu o simplă întîmplare, ci o înşiruire de întîmplări, culminînd cu găsirea unor pagini dintr-un vechi jurnal marinăresc, aşa cum se întîmplă de obicei şi în cărţi… Bunicul lui Pierre Vaillant, père Léon, adică moş Léon cum îi ziceau toţi, un bătrîn nespus de vînjos şi de harnic pentru cei şaptezeci şi doi de ani ai lui, se arăta ca fire tare tăcut şi tare ciudat în tăcerile lui. De bună seamă, nepotul, posomorît şi neîncrezător în oameni,

cum îl ştia Anton Lupan, moştenise o parte din aceste trăsături. În faţa casei aflată deasupra plajei, bătrînul trăsese pe nisip un sloop vechi, de vreo opt tone, cu care fusese la pescuit în ultimii ani, îi dăduse jos catargul, îl proptise cu pari de jur împrejur şi acum locuia în el, ceea ce nu era de mirare pentru un vechi marinar, cu atît mai mult cu cît şi alţii la Saint-Malo îşi transformau în locuinţă vasele din tinereţe, poate din pornirea practică a franţuzului să nu irosească nimic, poate dintr-un îndemn romantic, romantismul alături de cumpătare, fiind şi el tot franţuzesc. Nimeni din ai săi nu era primit cu prietenie pe vas, nici nora, nici nepoţii – şi nici vecinii nu se bucurau de o strîngere de mînă dacă veneau să-l întrebe de sănătate pe moş Léon. Bătrînul trăia acolo, singuratic şi ciufulit, ca un huhurez, singur îşi deretica, singur îşi gătea mîncare, singur îşi spăla rufele şi îşi îngrijea îmbrăcămintea de pe el. Trimiţîndu-l să înveţe carte inginerească pe cel mai mare dintre nepoţi, nu dovedea prin

nici un semn că i-ar purta acestuia mai multă dragoste decît celorlalţi ai săi, căci nu-i vorbea nici lui cu alte cuvinte şi cu alt glas decît tuturor. Iar cînd îl vedea pe Pierre ducîndu-se cu pescarii, drum de la care nu-l putea opri, cum nu poţi opri cerbul în pădure să bea apă de la izvor, bătrînul privea în urmă posomorît, fără să ştii de unde îi venea posomoreala, ce se frămînta în sufletul lui. Numai un om îi era mai aproape, adică pe acela îl poftea în cabina lui, sau îl lua la cîrciumă uneori şi îl cinstea cu un păhărel de absint, schimbînd arar cîte un cuvînt cu el, într-una la fel de posomorît. Acest om, moş Gir cum i se zicea, deşi nu era chiar atît de bătrîn, fiindcă abia împlinise cincizeci de ani, fusese şi el marinar, viaţa lui nu era o taină pentru nimeni din jur, dar Pierre şi prietenul său nu ştiau mare lucru despre el, decît că suferise odată un naufragiu îngrozitor, despre care nu vroia să mai vorbească, oricît l-ai fi iscodit. Într-o zi, cînd bunicul se dusese la cîrciumă cu acel ciudat moş Gir, Pierre şi Anton Lupan se apropiară de vechiul sloop, cu chila îngropa-

tă în nisip şi începură să-i dea tîrcoale, cercetîndu-l cu luare aminte, ca doi cunoscători ce începeau a fi. ― Cum ţi se pare prova? întrebă Pierre, pipăind lemnul pietrificat. ― Nu ştiu; poate prea dreaptă; mi-ar fi plăcut să aibă etrava mai alungită. ― Da; însă dacă ai fi navigat cu el în golful Gasconiei, ţi-ai fi schimbat părerea curînd. Cei doi prieteni cercetară astfel forma vasului, pe îndelete, de la prova pînă la pupa, admirîndu-i liniile robuste, apoi, dorind să vadă felul construcţiei, pe dinăuntru, puseră piciorul pe scara rezemată într-un bord, păşiră pe punte şi, coborînd treptele sub tambuchi, ajunseră în cabina bătrînului, unde pînă acum nu mai fuseseră decît o dată sau de două ori, şi niciodată de capul lor. Încăperea semăna cu orice cabină de corabie, decît că în mijloc avea o sobă de tuci, cu burlanul scos prin punte; lumina venea de sus, printr-un spirai mic, iar alături atîrna o lampă marinărească, din cele făcute să stea drept, oricare ar fi balansul vasului – numai că acum

stătea ţeapănă, de ani de zile, ca orice lampă de la uscat. Nimic aici n-ar fi stîrnit mirarea unui vizitator, şi nici cei doi prieteni nu avură de ce se mira, mai cu seamă că pe ei nu-i interesa alcătuirea gospodărească a unei cabine de corabie, ci felul de construcţie al vasului. Printr-o uşiţă făcută sub scară, ei pătrunseră în hambarul sloopului, prefăcut de proprietar în bucătărie şi cămară, cercetară aici coastele de stejar, bordajul încă sănătos, dădură la o parte panourile de pe jos, dezvelind santina uscată de atîta timp, să vadă chila şi varangele, putrezite după o viaţă de cîteva zeci de ani – şi, în sfîrşit, se întoarseră în cabină, netulburaţi de nimeni pînă acum. În clipa aceea nici unul din ei nu bănuia că mica încăpere ascundea o taină care avea să-i tulbure adînc pe amîndoi şi să le îndrepte viaţa pe alt drum decît cel bănuit pînă atunci. Anton Lupan tocmai pusese piciorul pe scară, să urce sus, cînd întorcînd capul, văzu că prietenul său, împins de o curiozitate care nu mai avea nici o legătură cu construcţia vasului,

cotrobăise în sertarul mesei şi acum era aplecat asupra unei hîrtii. ― Haide, Pierre, să nu vină bătrînul şi să ne găsească aici! ― Stai puţin!… Doamne, dar ce-o fi asta?! Ia vino să vezi! O scrisoare de la Charles Darwin! Cei doi prieteni, atraşi de inginerie, se interesau mai puţin de ştiinţele naturii, dar numele lui Darwin nu-i putea lăsa nepăsători, mai cu seamă cînd îl vedeau pus în josul unei scrisori adresate unui bătrîn marinar, necunoscut de nimeni, care trăia aproape sălbatic într-un mic orăşel de pescari, pe o coastă a Franţei. Căci, într-adevăr, scrisoarea era adresată lui moş Léon şi glăsuia astfel, în englezeşte, limbă pe care Pierre Vaillant o deprinsese în cei trei ani cît lucrase la canalul de Suez:
„Bătrînul meu corsar, mă bucur că trăieşti şi eşti tot voinic, cum te-am cunoscut. Sînt trei ani de cînd nu ţi-am mai scris, mai exact de la 8 decembrie 1856, căci am notată în agendă data acelei scrisori, dar în aceşti ani am uitat şi de mine, nu numai de prietenii vechi şi buni ca

dumneata. Am primit deunăzi ultima dumitale scrisoare şi îţi răspund în grabă, ca să-ţi cer iertare că am tăcut atîta timp. Dar am lucrat în aceşti ani la desăvîrşirea unei cărţi, pe care în sfîrşit o văd azi apărută şi ţi-o trimit, ca unuia ce te-ai aflat lîngă mine şi în gîndurile mele pe vremea cînd meditam la ea. Ea cuprinde teoria mea despre originea speciilor şi ţi-o dăruiesc nu ca s-o citeşti la anii dumitale, bătrînule cîrmaci, ci ca să-ţi aminteşti de mine şi să mă aperi, măcar cu gîndul, cînd ceilalţi corsari, corsarii ştiinţei se vor năpusti asupra mea. Fiindcă această carte, sînt sigur, va stîrni mare nemulţumire între savanţi. Dar eu voi fi împăcat să ştiu că la vecinii mei de peste drum, este unul care nu mă va huli – şi acela eşti dumneata, dragul meu père Léon. Aşadar, în legătură cu fiul dumitale, bravul Arnold, crezi că e pierdută orice nădejde? Să fi pierit într-adevăr în acele ţinuturi pustii? Oare face să te încrezi în spusele unui singur om, mai cu seamă că acel Gérard are mintea destul de tulburată, după cîte mă laşi să înţeleg? Ce-ar fi să mai nădăjduim un timp? Un vechi corsar ca dumneata nu trebuie să-şi piardă speranţa, atîta timp cît pe apă mai pluteşte o scîndură din vasul

lui! Aştept să-mi trimiţi ştiri şi te îmbrăţişez ca pe un frate, scumpul meu corsar neîmblînzit. Charles Darwin, Londra, 5 septembrie 1859.”

― De unde îl cunoaşte moş Léon pe Darwin? întrebă Anton Lupan, după ce prietenul său, nespus de uimit, îi tălmăci cuprinsul ciudatei scrisori. ― Nu ştiu! E la mijloc o taină… Nu l-am auzit niciodată vorbind despre el. ― Dar Arnold, din scrisoare, nu e tatăl tău? ― Ba da! răspunse Pierre Vaillant, sub stăpînirea unei tulburări pe care şi-o ascundea, prin firea lui aşa de asemănătoare cu a bătrînului. ― Mi-ai spus că a pierit într-un naufragiu, continuă prietenul său. ― Da, a plecat într-o călătorie, peste Atlantic, cînd eu aveam unsprezece ani, era în 1853 – şi nu s-a mai întors. ― Dar unde şi cum a pierit? Asta nu s-a aflat? ― Pier mulţi marinari; oamenii la noi sînt

obişnuiţi ca unii să nu se mai întoarcă, şi dacă nu se întorc, ce rost are să ştii mai mult? ― Poate că totuşi… După cum văd, Darwin îl sfătuieşte pe moş Léon să mai nădăjduiască. Pierre clătină din cap: ― Nu; scrisoarea asta e de acum nouă ani; atunci puteai să mai speri; azi n-ar mai avea nici un rost. De altfel, unul din oamenii care au plecat cu el s-a întors de mult şi a adus ştirea că toţi ceilalţi s-au pierdut. ― Cine-i omul ăsta? ― Moş Gir; el trebuie să fie cel despre care se pomeneşte în scrisoare. Da, cred că numele lui adevărat e Gérard. ― Şi cum, nu s-a putut afla de la el unde şi cum s-a întîmplat naufragiul? Nu s-au făcut cercetări? ― Ba da. L-au cercetat la Tribunalul Maritim, dar n-au putut afla nimic de la el. A fost repatriat, acum zece sau unsprezece ani, de un vapor englezesc, care l-a găsit undeva, prin strîmtoarea lui Magellan, rătăcind, pe jumătate înnebunit. Mai tîrziu şi-a venit în fire, dar trecuseră prea mulţi ani şi nimeni nu se mai

gîndea să-l descoasă atunci despre naufragiul acela, fiindcă se întîmplaseră multe alte naufragii între timp. ― Dar tu nu l-ai întrebat? N-ai vrut să ştii? ― Ba da, numai că e greu să scoţi o vorbă din gura lui. Şi apoi, de cîte ori am încercat să mă apropii de el, m-a simţit moş Léon şi m-a izgonit. ― Pesemne că e o taină! zise Anton Lupan, înfiorat. ― Ce taină să fie? Un naufragiu, ca atîtea cîte se petrec pe mări! În timp ce vorbea, Pierre răscolea sertarul mesei scoţînd deasupra întreg cuprinsul lui, de parcă uitară că bătrînul, care nu îngăduia nimănui să intre aci, se putea întoarce oricînd. Ochii i se opriră o clipă pe cartea lui Darwin: „Despre originea speciilor pe calea Selecţiei naturale”, amintită în scrisoare. După semne, moş Léon se oprise asupra ei, şi interesul unui bătrîn marinar pentru o carte de ştiinţă ar fi mirat pe oricine, nu doar pe Darwin. Dar interesul acelui marinar se dovedea mult mai mare pentru o altă carte, ale cărei pagini erau

împînzite de însemnări. Pierre se uită pe copertă şi citi: „Charles Darwin – călătoria unui naturalist în jurul lumii”. ― O cunoşti? îl întrebă pe prietenul său. ― Nu. Oare cum de n-am auzit de ea? Citeau amîndoi cu înflăcărare orice cărţi de călătorie le cădeau în mîini – şi totuşi, asta le rămăsese necunoscută pînă azi. ― Nu-i apărută de prea mult timp! observă Pierre. Şi pesemne circulă mai mult între specialişti. În orice caz, o iau cu mine s-o citim. Cred că moş Léon n-o să-i simtă lipsa aşa curînd. Cu aceste cuvinte, tînărul ascunse volumul în sîn. Sub cărţi era un portret al lui Darwin, cu iscălitura lui, apoi un caiet gros cu scoarţele roase de timp; nepotul îl frunzări în fugă şi recunoscu scrisul greoi al bătrînului, deprins mai mult cu cîrma corăbiilor decît cu condeiul. Sub acel caiet se aflau alte scrisori, toate de la acelaşi expeditor, ceea ce mărea ciudăţenia descoperirii lui: într-o scrisoare din 1851, Darwin spunea:

„Iubitul meu Léon, mă bucur că vrei încă să-mi stai întru ajutor, dar, din păcate, deocamdată călătoria nu se poate înfăptui, fiindcă persoanele sus-puse cărora m-am adresat, socotesc inutile orice cheltuieli pentru cercetarea acelui ţinut. Guvernul majestăţii sale nu va avea nici un folos din cunoaşterea Ţării de Foc; el e mai degrabă interesat de un canal, între America de Nord şi de Sud, care tăind istmul Panama şi unind cele două Oceane, ar scuti pe navigatori să mai aibă de-a face în vreun fel cu aspra strîmtoare a lui Magellan. M-am interesat, prin prietenii mei de la Paris, dacă nu am putea primi un sprijin din partea guvernului francez, dar ei au aflat acelaşi răspuns. Caut în clipa de faţă un om inimos şi destul de bogat ca să ia asupra lui cheltuielile acestei călătorii, care nu va aduce nimănui nici un cîştig bănesc…”

Pierre Vaillant străbătu în fugă rîndurile de mai sus, tălmăcindu-le prietenului său – şi arătîndu-se amîndoi din ce în ce mai uimiţi. Alte scrisori pomeneau de aceleaşi greutăţi,

pînă ce una, datată 17 decembrie 1852, începea cu o exclamaţie:
„Bătrînule cîrmaci, am găsit! Am găsit pasărea rară pe care o caut de atîta timp! E un tînăr căpitan de vas, care vine de la Boston, sălaşul unor lupi de mare la fel de bravi ca bravii voştri corsari. Nu-i bogat, dar are o corabie şi cinci sute de dolari, şi e gata să plece încotro îl trimit. Pentru rest, oi mai pune eu, din puţinul pe care îl am, m-or mai ajuta prietenii mei – poate universitatea din Oxford ne va da cîteva sute de lire, după cum mi s-a făgăduit – şi asta sper să fie de ajuns. Îmi pare rău că noi doi, bătrînii, nu vom putea pleca, dar în locul meu voi trimite pe un strălucit elev al meu, care cred că şi-a însuşit toată ştiinţa şi înflăcărarea mea şi care, în plus, are douăzeci şi cinci de ani mai puţin decît mine. Nu te mai îndemn nici pe dumneata să pleci, dacă te simţi împovărat de ani, deşi eu sînt sigur că eşti la fel de vînjos ca pe vremea cînd am navigat împreună pe Beagle. Dar fie, bătrînule corsar, îţi dau pace – şi sînt bucuros să-l primesc în locul dumitale pe Arnold, deşi nu-l cunosc, încredinţat fiind că îţi seamănă în toate privinţele şi mă pot bizui pe el

la fel ca pe dumneata. Trimite-l la Londra numaidecît – şi dacă, o dată cu el îmi mai poţi trimite încă doi marinari, la fel de bravi, sau măcar unul, vasul nostru va avea întreg echipajul cu care să poată pleca.”

În clipa cînd Pierre Vaillant sfîrşea de citit această scrisoare, care începea să lămurească taina întrevăzută la început, dar o şi mărea în acelaşi timp, afară se auzi glasul bunicului şi mormăielile lui moş Gir. ― Ce facem? şopti Anton Lupan speriat. ― Hai să ne ascundem în hambar! Altceva nici n-ar fi fost de făcut, fiindcă afară scara se şi auzea scîrţîind sub paşii ursuzului moş Léon. Pierre Vaillant şovăi o clipă, apoi, cu toată teama care pusese stăpînire pe el, luă caietul cu scoarţe de carton, îl băgă în sîn, peste cartea de călătorie a lui Darwin, puse la loc scrisorile citite şi se strecură în magazie, împreună cu Anton Lupan. Cei doi tineri rămaseră acolo, ascunşi, vorbind pe şoptite între ei, pînă ce, lăsîndu-se seara, moş Gir se duse la casa lui; curînd după

aceea, bunicul se culcă şi îl auziră sforăind. Atunci, mişcîndu-se cu grijă, ca nişte furi, ieşiră pe gura magaziei, se tîrîră pe punte, pînă la prova şi de acolo îşi dădură drumul pe nisip. Zilele următoare nu se mai duseră nici cu pescarii în larg, nu mai umblară nici pe ţărm, printre corăbiile noi, ci rămaseră în odaia lor citind cu nesaţ şi din ce în ce mai înfierbîntaţi, cînd cartea lui Darwin, cînd caietul bătrînului marinar. Acum nu mai încăpea nici o îndoială, moş Léon îl însoţise pe Darwin în călătoria lui, fusese cîrmaci pe Beagle, deşi el nu pomenea niciodată despre această întîmplare, să te şi miri. Atît cartea cît şi jurnalul descriau acelaşi drum, dar bineînţeles în altfel – şi amîndouă se întregeau, făcîndu-te să înţelegi alte întîmplări de mai tîrziu. Cei doi prieteni se opriră îndeosebi asupra unor pagini ale lui moş Léon care li se păreau lămuritoare pentru tot ce urmase apoi:
„16 aprilie 1834 Ne aflăm încă în Ţara de Foc şi stăm la ancoră de trei săptămîni, în canalul pe care căpitanul

FitzRoy l-a botezat «Beagle» după numele vasului său, în prima lui călătorie făcută aici anii trecuţi. În faţa noastră, spre nord, se înalţă un şir de munţi cenuşii, cu crestele învăluite în nori şi nimeni nu bănuieşte ce e dincolo de ei. Astăzi căpitanul şi domnul Robert, împreună cu paisprezece marinari, s-au întors la vas, după o călătorie de douăzeci de zile, pe care au făcut-o în bărci, cercetînd ţinuturile spre apus. Domnul Robert părea foarte mulţumit de cele descoperite, totuşi mi-am dat seama că îl preocupă altceva, după felul cum se plimba tăcut pe punte, cu capul în pămînt, ridicîndu-l din cînd în cînd ca să-şi arunce privirea spre nord…”

Mai departe, jurnalul bătrînului descria o ceartă între nostrom şi primul ofiţer, iar în pagina următoare, revenea la Darwin, domnul Robert, după al doilea nume al acestuia:
„Domnul Robert mi-a vorbit azi în taină: «Corsarule, ai fi în stare să faci un drum greu şi primejdios, de vreo două sute de mile?» – «încotro, domnule?» – «Spre nord.» – «Cum adică, pe uscat?» – «Da, s-o luăm peste munţi şi să ieşim la

Atlantic!» Apoi a întins harta în faţa mea şi mi-a explicat: «Vezi, ţinutul acesta, între canalul Beagle şi Ocean, n-a fost călcat de picior omenesc pînă azi. Nimeni, nici băştinaşii pe care i-am iscodit nu mi-au putut spune ceva, căci nici ei n-au ajuns vreodată aşa de departe, se feresc de acele locuri, de parcă ar fi un ţinut blestemat. S-ar putea să găsim formaţii geologice necunoscute, plante, animale, gîngănii care mi-ar ajuta să întregesc istoria vieţii pe Pămînt. Ştii că de aceea am plecat în jurul lumii, că pe mine nu m-a silit nimeni ca pe dumneata…»”

Ajungînd la aceste rînduri, Pierre Vaillant ridică ochii din caiet şi se uită cu o căutătură ciudată la Anton Lupan. ― Oare ce-o vrea să spună? Cine şi de ce l-a silit să plece? Ce taină o mai fi şi asta? ― Nu ştiu, citeşte mai departe; poate o să aflăm din jurnal. În continuare, jurnalul spunea:
„Ne-am hotărît; peste trei zile plecăm – am gă-

sit patru oameni, printre ei şi un băştinaş, pe care căpitanul l-a luat pe vas în cealaltă călătorie a sa; acum îl cheamă Jimmy, vorbeşte englezeşte şi cred că îi este foarte devotat domnului Robert. În faţa noastră e un rîu, încă necercetat. Vom merge pe cursul lui, în sus, pînă la izvoare, apoi vom trece munţii şi… Ce să spun, simt o strîngere de inimă cînd mă gîndesc la cele ce vor urma. Două sute de mile, pe un pămînt încă neumblat! Şi dacă vom întîlni fiare primejdioase, sau prăpăstii şi păduri fără cap, sau poate chiar canibali?… A rămas hotărît ca la o săptămînă după plecarea noastră vasul să pornească spre răsărit, să iasă în ocean şi să ne întîmpine pe coastă, la 54°7' latitudine sudică, 67°12' longitudine vestică, adică exact la jumătatea distanţei între capul Penas şi capul San Pablo.”

Aici, din datele jurnalului reieşea o întrerupere de cincisprezece zile, după care urma:
„Planul nostru e dat peste cap; niciodată nu l-am văzut pe domnul Robert mai abătut ca azi, cînd a ieşit de la căpitan.

Canalul Beagle a rămas în urmă – şi probabil niciodată nu ne vom mai întoarce la locul unde am fost ancoraţi. N-am scris în jurnal de peste două săptămîni, dar aş vrea să văd pe unul căruia să-i mai fi ars în acest timp de aşa ceva. Ne sfîrşisem pregătirile de plecare, a doua zi urma să debarcăm, cînd o furtună, venită de la vest, ne-a smuls de la ancoră şi, ca să nu ne arunce pe stînci, a trebuit să fugim în ocean. Am pierdut o barcă, au luat-o valurile de pe punte, s-a rupt un catarg, de bine de rău l-am reparat, dar cred că n-a lipsit mult să pierim cu toţii, aşa de tare ne-a scărmănat. Oamenii sînt istoviţi şi descurajaţi. Azi e prima zi liniştită, deşi plouă cu grindină. Navigăm spre nord-vest, să atingem coasta de răsărit a Ţării de Foc, după care vom intra în strîmtoarea lui Magellan. Căpitanul refuză să se întoarcă în canalul Beagle, ca să putem debarca, şi are motive, căci asta, navigînd cu vînt potrivnic, ar însemna o lună de întîrziere. Or, se apropie iarna în emisfera de sud şi pînă la venirea ei trebuie să străbatem întreaga strîmtoare a lui Magellan, ca să ieşim în Pacific. Altfel, dacă ne-ar prinde timpul rău aici,

cine ştie ce s-ar mai întîmpla! Dar domnul Robert e tare supărat şi-l înţeleg, fiindcă acum mă doare şi pe mine sufletul să lăsăm acest ţinut necercetat. Simt chiar un fel de ghimpe în inimă cînd mă gîndesc că am făcut şapte mii de mile pînă aici, iar pînă în Anglia vom mai face aproape treizeci de mii – şi n-am străbătut cele două sute pe care nu le-a străbătut nici un om pînă azi. Jimmy spune că duhurile ne împiedică şi nu trebuie să ne punem rău cu ele; dacă ne-au trimis acest semn, e dovadă că încă ne-au cruţat; să nu mai încercăm nimic, altfel s-ar răzbuna…”

Rîndurile următoare, descrierea trunchiată a călătoriei prin strîmtoare, prin Pacific, Oceanul Indian, pe la Capul Bunei Speranţe, pînă în Anglia, nu aduceau nici o lămurire în plus asupra acestei expediţii în Ţara de Foc, care nu se înfăptuise deoarece căpitanul FitzRoy nu-şi mai putuse prelungi şederea într-un loc primejdios pentru vas şi pentru echipaj. Dar, legînd însemnările lui moş Léon de corespondenţa lui cu Charles Darwin, celor doi tineri nu

le era greu să înţeleagă ce se întîmplase în anii următori, după cum de asemenea înţelegeau şi li se părea firească şi fierberea care îl stăpînise atîta vreme pe bătrînul cîrmaci. „Simt un fel de ghimpe în inimă – zicea el – cînd mă gîndesc că am făcut şapte mii de mile pînă aici, iar pînă în Anglia vom mai face încă treizeci de mii, şi n-am avut răgazul să străbatem cele două sute, pe care nu le-a străbătut nici un om pînă azi.” Rîndurile acestea înfăţişau cheia întregului fapt. ― Parcă şi pe mine mă rîcîie ceva în suflet! zise, cu ciudă, Anton Lupan. Prietenul său, mai reţinut, stătea, cu fruntea încruntată, aplecat asupra acelei pagini din jurnal. ― Da! încuviinţă, fără să dea drumul la glas. Într-o împrejurare ca asta, un om întreg nu se poate resemna. ― Dovadă că nici moş Léon nu s-a resemnat. Era limpede că ani de zile bătrînul păstrase legătura cu Darwin, gata să plece iar, numai că atunci cînd prilejul se ivise, cu mare întîrziere,

nu se mai simţise în stare să ducă un asemenea drum pînă la cap. În schimb îl trimisese pe fiul lui, arătînd cît de legat se simţea încă de acel plan. Din nefericire, noua expediţie naufragiase, pierise fiul, pierise echipajul, în afară de un om de la care nu puteai afla nimic – şi ţinutul acela rămăsese la fel de necunoscut ca acum treizeci de ani! Iar bătrînul cîrmaci se închisese în el, devenind tăcut şi posac; desigur îl durea sufletul pentru fiul lui, pe care îl trimisese să piară, dar poate mai avea în inimă şi azi ghimpele acela, că locul tainic era încă necălcat de picior omenesc – şi că atîţia oameni trebuiseră să se zbuciume, atîţia să moară, fără să se afle ce taină se ascunde între munţi şi ocean. După o săptămînă, cei doi tineri încă mai frunzăreau cartea lui Darwin şi jurnalul lui moş Léon, citind – cine ştie a cîta oară, cîte un pasaj, şi revenind mereu la rîndurile care priveau locul acela necercetat. Asupra lor se aşezase o îngîndurare ciudată – şi n-o mai puteau alunga, ca şi cînd jurnalul ar fi fost vrăjit.

― Pierre! zise Anton Lupan într-o zi. Oare tu crezi că… Ştii că mă trezesc uneori noaptea şi pe urmă nu mai pot adormi? Mă tot frămînt şi mă tot întreb… Aici tînărul tăcu, uitîndu-se stăruitor în ochii prietenului său. Iar acesta, fără să aştepte urmarea cuvintelor lui, clătină din cap, înţelegător, şi mărturisi: ― La fel simt şi eu! ― Oare ce-o fi acolo, Pierre? ― Cine ştie? Ar putea să fie păduri, sau lacuri, sau munţi, sau cîmpii, sau deşert – sau toate la un loc, sau nimic deosebit. Cu sau fără ele, mersul vieţii pe Pămînt rămîne acelaşi. ― Şi totuşi… ― Da, şi totuşi, chinuitor e că nu ştii. Nu-i aşa? Ai vrea să ştii măcar că nu-i nimic. ― Da, Pierre! Cred că prin firea lui, omul e împins să afle tot, să nu-i rămînă nimic necunoscut. ― Ei bine, şi? Schimbau aceste vorbe într-o după amiază, la sfîrşitul lui august, cînd stăteau amîndoi în odaie, cu jurnalul în faţă, fără să se mai

gîndească la ceilalţi ai casei. ― Trebuie să aflăm, Pierre! exclamă Anton Lupan, dînd fără voie drumul la glas. Era tare tinerel atunci, abia împlinise nouăsprezece ani, e drept că de o vreme locuia singur în ţară străină, dar pînă acum viaţa nu-i pusese niciodată în faţă întîmplări care să-l fi zbuciumat. Acum însă se stîrnise în el o fierbere, ale cărei urmări nici nu le bănuia; da, parcă avusese putere de vrajă acel vechi jurnal, căci de atunci înainte nu mai găsiră tihna adevărată, nici Pierre Vaillant, nici Anton Lupan… Şi dacă acesta din urmă se afla acum, după atîţia ani, pe cheiul Sulinei, ajuns bărbat azi, drumul lui pînă aici fusese făcut sub semnul aceleiaşi taine desprinse din jurnal. ― Trebuie să aflăm! zise şi Pierre Vaillant, cu glasul mai înfrînat. Şi din vorba primului, întărită de-a celuilalt, se pecetlui în ziua aceea soarta amîndurora. În clipa cînd Pierre Vaillant îşi spunea vorba sa, uşa se dădu în lături şi moş Léon se ivi în prag, cu ochii la vechiul sau jurnal. ― Deci voi mi l-aţi luat! izbucni bătrînul.

Ce-aţi căutat în cabina mea? Moş Gir era în spatele său şi clătina dojenitor din cap. Dar Pierre Vaillant, în loc să-şi piardă cumpătul, căci bunicul lui spumega ca oceanul înfuriat, îi privi în faţă şi vorbi liniştit, dar cu o mare hotărîre în liniştea sa: ― O să ne ducem noi acolo! ― Unde? Drept răspuns, nepotul arătă cu capul spre blestematul jurnal. Bătrînul nu înţelese numaidecît, fiind prea înfuriat; apoi se uită la jurnal, se uită la nepot, îşi dădu seama despre ce vorbea el şi sîngele îi veni în obraz. ― N-ai să te duci! strigă, atît de pornit, de parcă l-ar fi văzut pe Pierre îmbarcîndu-se, gata să plece chiar azi. El ştia ce sînge curge în vinele flăcăului, sîngele fierbinte şi răscolitor al unui şir lung de navigatori şi corsari. ― Ţara de Foc nu-i tot una cu Suezul! urmă, avînd şi spaimă, şi rugăminte în glas. Fusese tare mîhnit cînd aflase că nepotul

lăsase baltă învăţătura ingineriei şi plecase în Africa. Îi trimisese acolo multe scrisori, amestecînd în ele rugăminţile cu ameninţarea. Pierre nu se întorsese din pricina acelor scrisori, dar bătrînul îl văzuse venind – şi-l iertase şi se bucurase că nepotul, în loc să umble hoinar, avea să fie inginer, să facă vapoare pentru alţi marinari, iar el să rămînă pe mal, la casa lui, om aşezat, să se liniştească odată sîngele în neamul Vaillant. ― Măi băiete, măi băiete! urmă moş Léon, lăsîndu-se pe un scaun, înmuiat deodată şi uitîndu-se la nepot cu ochii înlăcrămaţi. Lasă gîndurile astea, că n-o să mai ai linişte toată viaţa! Locurile de acolo sînt aspre, altfel le-ar fi cercetat cineva pînă azi. ― Ştiu cît sînt de aspre; am citit şi-n cartea lui Darwin, şi-n jurnal. În acest timp, moş Gir continua să clatine dojenitor din cap, fiind gata parcă să spună şi el ceva, ca să-l înfrîneze pe Pierre Vaillant. Iar acesta, după ce-i făcu semn prietenului său să stea pe scaun, se aşeză şi el, în faţa bunicului, şi-l întrebă, ca şi cînd ar fi uitat şi de sfatul, şi

de mînia sa: ― Dar ia spune-ne, cum ai ajuns pe Beagle, că despre asta nu te-am auzit vorbind nici pe dumneata, nici pe altcineva în oraş? Bătrînul se aprinse din nou în obraz, numai că acum nu-l mai stăpînea mînia, ci alte simţăminte, greu de aflat. Şi, după ce se uită la moş Gir şi la nepot, şi la Anton Lupan – şi după ce oftă şi şovăi – îşi începu povestea, nespusă nimănui pînă azi. Fiindcă el socotea întîmplarea sa faptă de ruşine pentru un corsar. ― Apoi, măi băiete, dacă am ajuns marinar pe un vas englezesc, să nu crezi cumva că asta s-a întîmplat din voia mea; m-am dus că altfel nu era rost să scap… În tinereţe, moş Léon, ca atîţi alţii de la Saint-Malo, călcaseră ades coasta Angliei, dovedindu-se corsari foarte viteji şi dibaci. Dar nu prădau, ca orice tîlhari, ci picau în cîte un golf, debarcau şi răscoleau la iuţeală cîte un conac, pe milord îl dezbrăcau, milady-ei îi luau giuvaeru-rile, mai luau şi altele, cîte se găseau; pentru asta nu era nevoie să verse sînge, nu-şi pătau mîinile, păgubaşii se arătau totdeauna

foarte speriaţi, corsarii picau fără veste, aveau oamenii lor la conac, cărora le dădeau bună parte din pradă, s-o împartă sărăcimii din sat. Ani de zile mersese treaba aşa, că se luase de gînduri regele Angliei, neştiind cum să le vină franţuzilor de hac. Roiau fregatele majestăţii sale prin canal, poterele umblau pe mal, dar corsarii le miroseau, se strecurau printre ele şi, unde nu se aştepta nimeni, acolo picau. Moş Léon, om tînăr pe vremea aceea, avea un căpitan foarte viteaz, Philip Herald, care făcuse multe isprăvi în viaţa sa şi însuşi regele Angliei făgăduise mare răsplată cui l-o prinde şi l-o aduce la ştreang. Despre acel căpitan s-au scris balade, cîntîndu-i-se îndrăzneala şi vitejia – era acelaşi om despre care mai aproape de timpul nostru s-a scris chiar şi un roman. Dar el, deşi iscusit şi nespus de brav, şi-a dovedit o slăbiciune neîngăduită unui corsar şi asta i-a dus în nenorocire pe toţi oamenii lui din echipaj. Căci a căzut căpitanul îndrăgostit de o milady – şi multe nopţi a zăbovit cu ea, în iatac, soţul, milordul, aflîndu-se mai tot timpul

la Londra, pentru treburi dregătoreşti, fiindcă era un bărbat foarte însemnat. Pînă ce, aflînd el de la o slugă ticăloasă despre cele ce se întîmplau în iatac, s-a înfuriat peste măsură de fapta milady-ei şi de îndrăzneala acelui corsar, de-aceea şi-a pus în gînd a se răzbuna. ― Căpitane, vino-ţi în fire! îi spuneau oamenii lui Philip Herlad. Dar căpitanul nu-i asculta, ci tot ancora într-un golfuleţ, de lîngă conac şi se ducea să-şi petreacă noaptea cu acea milady, căreia, se pare, puţin îi păsa că iubitul ei era şi franţuz, şi corsar; ba încă ai fi zis că asta o bucura mai mult decît dacă ar fi fost englez şi lord sau pair foarte stimat. Atît că într-una din acele nopţi, cînd căpitanul se desfăta, au venit fregatele pe mare, poterele pe uscat, şi-au pus mîna şi pe căpitan, şi pe corabia lui, cu tot cu echipaj. Fireşte, s-au luptat, şi echipajul de o parte, şi căpitanul, dincolo, în iatac, şi-au doborît fiecare din ei măcar cîte un vrăjmaş. Ba căpitanul l-a împuns cu sabia în burtă pe însuşi soţul încornorat, mărindu-i dorinţa de a se răzbuna.

deşi soţul. iertător. prinşilor de la Devonport. gata să înfrunte primejdii nespus de mari – a trimis vorbă regele. că acei dintre ei care se învoiesc să plece în jurul lumii cu bricul . cînd îl păzeau toate gărzile cîte se aflau în oraş?! Iar pe milady. pentru vina de a fi îndrăgit un corsar. fără să ştie cît vor sta aşa. şi acolo i s-a veştejit viaţa. Dar în 1830. ci i-au pus în lanţuri. să se întregească şi harta – şi fiind nevoie de un echipaj tare încercat. fără să-i judece. Cum să-l scape. prin amiral. ca să facă anumite cercetări.Şi astfel l-au dus pe Philip Herald la Plymouth şi l-au pus în ştreang. pornindu-se pregătiri să plece o corabie în jurul lumii. Astea se întîmplau prin 1825 şi era rege atunci în Anglia George al IV-lea. nu cum scrie în cărţi că milady l-ar fi ajutat să iasă din închisoare şi l-ar fi scăpat. ar fi vrut s-o cruţe. care s-a stins din viaţă peste cinci ani. la Devonport. măsurători astronomice. n-au spînzurat englezii pe nici unul. Cît despre echipaj. regele a poruncit s-o ducă la mănăstire. cînd el încă mai trăia.

. atît de căpitanul FitzRoy. vor căpăta la sfîrşitul călătoriei libertatea. cît şi de echipaj. şapte pe drum au scăpat. unii la Capul Verde. cum adică. decît să îndure starea lor. Si-a făcut ocolul lumii şi s-a întors la Devonport după cîţiva ani. după ce vor depune jurămînt că nu se vor face din nou corsari. cu toţi ceilalţi. Şi s-a dus moş Léon. şi acolo a depus jurămîntul făgăduit regelui răposat şi l-au dat drumul şi s-a întors ei la Saint-Malo.Beagle. de-a fi marinari dar totdeodată şi puşcăriaşi. s-au îmbarcat poate pe alte vase şi s-au pierdut în lume – mai bine aşa. Dar anume că a făcut ocolul lumii pe un vas englezesc. alţii în Brazilia. n-a spus nimănui. spunînd cum au fost prinşi. Numai moş Léon a rămas cîrmaci pe Beagle şi cinstit de toată lumea. fiindcă era foarte iscusit în meseria sa. fiindcă altminteri le-ar fi putrezit oasele în portul militar. opt cîţi erau. cum au pierit ceilalţi în închisoare şi cum pe el l-au lăsat slobod după atîţia ani. Numai că din cei opt plecaţi. asta fiind mare ruşine pentru un adevărat corsar.

cîrmaciul a alunecat şi cîrma. cum îl numea moş Léon în jurnal.să slujeşti celui cu care te-ai luptat? Oare l-ar fi înţeles ai lui de ce a rămas? Căci dacă el nu a fugit. s-a abătut peste vas şi l-a culcat pe o coastă. moş Léon. oricît ai fi de încercat marinar!?… Pînă să se dezmeticească vreunul. ca nişte saci. nefiind el de cart. care şi l-a apropiat de el şi l-a cîştigat. nu a făcut asta de fricos. s-a repezit la cîrmă. deşi era slobod în clipa aceea. Nu ieşise bine bricul din canal. nici fiindcă ar fi fost dulce traiul pe vas. oamenii sau dus de-a rostogolul pînă în parapet. o dată cu ceilalţi. cînd oceanul în faţă s-a învolburat. nevestită prin nimic. domnul Robert. a răsucit-o cu . fără ca echipajul să se fi aşteptat. o aripă de furtună. Dar a cunoscut acolo un om. căpitanul s-a prăvălit şi el făcîndu-i-se ţăndări ocheanul. a început să se rotească şi să se hîţîne să zici c-au să se rupă troţele şi-o să rămînă bricul la cheremul năpraznicului ocean… Ce să mai slăbeşti pînzele. rămasă de capul ei. ce comandă să dai într-o clipă ca asta. Acel om era Charles Darwin.

şi franţuz şi ocnaş? Abia mai tîrziu şi-au dat ei seama ce fel de om era acest corsar şi-au început să-l privească altfel. uitîndu-se în jur buimaci. Nimeni n-a venit atunci să-i mulţumească pentru fapta sa. ca un animal despovărat. cînd căpitanul îşi cerceta ocheanul fărîmat iar marinarii se ridicau de jos. cum ar fi putut un englez să laude pe un marinar străin. un singur om s-a apropiat de franţuz. fără să-i pese că pe vas franţuzul avea înscris de ocnaş. i-a strîns mîna şi i-a zis aşa: ― Bravo. i-a rămas . venea să stea de vorbă cu fostul corsar. a întors prova în vînt şi îndată bricul s-a ridicat din valuri. băiete! Pînă azi n-am mai văzut un cîrmaci atît de viteaz şi de dibaci! Omul acela era Charles Darwin. ori de cîte ori găsea prilejul. şi de atunci înainte. fără să se sfiască de ochii celorlalţi.mişcări pe care nu ştie să le facă oricare cîrmaci. şi moş Léon s-a apropiat de el cît nu se apropiase de fostul lui căpitan şi simţindu-l om de omenie şi pe deasupra cu multă ştiinţă în cap. ba căpitanul chiar îl şi lăuda. În clipa aceea de la început.

Moş Gir ră- . devenindu-i lui foarte devotat – şi nici n-a mai fugit de pe vas. cu zgîrcenie. spre munţii aflaţi la sud. la gura unui rîu. să taie de-a curmezişul ţara. cînd de la moş Léon. gata să-i fie de folos. cîteodată – aflară de călătoria înfăptuită mai bine de douăzeci de ani după aceea. Numai că de data asta. nestrăbătut prima dată. ci din frînturi. fireşte nu în aceeaşi zi. Pe deasupra mai aflară. la locul de unde vroise să plece. mergînd de-a lungul apei. iar de-acolo. Darwin. cei doi tineri ştiau din jurnal. Plecaseră astfel cercetătorii. de către trimisul lui Darwin. în 1832. printre ei fiind şi Arnold Vaillant. Iar corabia să se ducă mai departe şi să-i aştepte în canalul Beagle.într-una alături. că vorbea şi acesta. părînd drumul mai uşor de făcut astfel. planul expediţiei fusese altul: să debarce cercetătorii – cinci oameni – pe ţărmul Oceanului. cît ţinu vara. care pornise să cerceteze ţinutul din Ţara de Foc. Restul. tatăl lui Pierre. cînd de la moş Gir. între capul San Pablo şi capul Pénaş.

s-a pornit una din acele înspăimîntătoare furtuni ale toamnei. alţii socoteau că nu le e îngăduit să lase expediţia părăsită. cum pierduţi au fost şi cei duşi înăuntrul ţării. Numai moş Gir a scăpat. ar fi pierit. dacă într-un tîrziu ar fi ajuns totuşi la locul de aşteptare. în locuri neumblate de nici o corabie. pe ţărmurile canalului. făcînd-o fărîme. luptîndu-se cu furtunile – deşi. şi. a aruncat-o pe stînci. expediţia ar fi trebuit să ajungă în cel mult o lună. la locul de aşteptare. Dar. unii ar fi vrut să plece. tocmai cînd se certau învrăjbiţi între dînşii. după două zile de luptă cu valurile. Şi s-a pierdut atunci întreg echipajul. Încheindu-se acele două luni de aşteptare şi fiind primejdie să-i prindă iarna. ca printr-o minune. neavînd nici un mijloc de mers mai departe. a smuls corabia de la ancoră. se stîrni vrajbă pe corabie. unde rămăseseră două luni. după socotelile făcute. aruncîndu-se în apă înainte de clipa neno- . nefericiţii. căci.măsese pe corabie cu căpitanul şi cu restul echipajului – şi se duseseră pe canal.

De-acolo. după potolirea furtunii. fără adăpost. . pînă în primăvară. gîndind să-i hărăzească altă viaţă mai potrivită cu timpurile paşnice care se aşezau asupra lumii. ajungînd la strîmtoarea lui Magellan. istovit şi pe jumătate sălbatic. hrănindu-se cu ce se hrăneau ei. în durerea şi descurajarea lui. Tot restul verii tînărul rămase gînditor.rocirii şi înotînd pînă la o insulă ferită de vînt. din clipa cînd le aflase. avusese temeiuri să-i ascundă faptele acestea din trecut. cu minţile împrăştiate. Şi desigur. Pierre Vaillant nu mai avea linişte în sufletul lui. l-a găsit un vapor englezesc. bătrînul. care l-a întors în ţara lui aflată aşa de departe. Pierre Vaillant afla în sfîrşit mai limpede în ce chip pierise tatăl său. Cu această povestire. a ajuns la ţărmul de nord al canalului şi cît a ţinut iarna a trăit printre sălbatici. cu carne de bursuc şi cu rădăcini uneori. întîmplare asupra căreia moş Léon. cînd a pornit să rătăcească spre miazănoapte. Şi după luni de zile. ca sihaştrii. Dovadă că. la fel cum păstrase în taină istoria călătoriei cu Darwin. păstrase taină pînă acum. cu scoici.

înţeleg prea bine asta. Şi acum ştiu ce am de făcut: o dată voi ajunge în Ţara de Foc. E drept că şi vapoare trebuie să construiască cineva. iar apoi l-a trimis pe tatăl meu să întregească ceea ce rămăsese nefăcut de el.frămîntat de gînduri pe care i le mărturisea lui Anton Lupan uneori. dar să le construiască alţii. dar pînă una alta. secolul nostru va rămîne. măreţ! Vorbe de om tînăr. bunicul meu. care a ocolit Pămîntul fără să se teamă de primejdii. urmele tatălui meu. altfel omenirea ar rămîne în loc. Aşa. ― Secolul nostru nu mai are măreţie! spunea el. lumea îşi găseşte alte orînduieli. dacă va fi cu putinţă. semănînd cu haiducii voştri despre care mi-ai vorbit. să împlinesc ce n-au putut împlini bunicul cu Darwin. dar eu mai am o datorie pe deasupra – adică încă un scop: să descopăr. era firesc să dispară. eu simt nevoia să fac mai mult decît ei. măcar pentru mine. Au dispărut corsarii de pe mări. ar vrea ca eu să duc o viaţă paşnică pe uscat. care se spun uşor la anii . oamenii aceia viteji şi drepţi. să construiesc vapoare în loc să călătoresc.

că are un prieten de nădejde şi sînt gata să înfăptuiască explorarea neîmplinită atunci. primul adversar al unei asemenea călătorii. după aproape paisprezece ani şi după numeroase înfrîngeri. căci era şi mai tînăr decît prietenul său. Îi scrise Pierre. Căci nu era uşor de înfăptuit planul lor! În aceeaşi vară. arătîndu-şi hotărîrea în vorbe mai puţine. dar cu mai mult zel. urmărit de acelaşi gînd. Şi dovadă că nu fuseseră vorbe spuse în vînt. Îi scrise multe Pierre vestitului naturalist.lui Pierre Vaillant. ba chiar şi mai tîrziu. Anton Lupan se găsea aici. el. spunînd că e nepotul lui Léon şi fiul lui Arnold Vaillant. Aşa se născu în mintea lor şi li se înrădăcina în suflet dorinţa de a porni la drum. ― Voi merge şi eu. nepotul corsarului ascundea o hotărîre asupra căreia Anton Lupan nu păstra îndoieli. spre locurile acelea necunoscute de semenii lor. Numai că sub aceste vorbe. ferindu-se de moş Léon. uitînd însă . pe malul Dunării. Pierre! spunea el. tinerii îi scriseră lui Darwin. unul din însufleţitorii ei din trecut. astăzi.

„Pentru o asemenea călătorie – adăuga Pierre – gîndesc că e mai greu să găseşti oamenii decît banii. să ne sfătuim!” Să meargă la Londra. la Paris! Şi de unde banii de drum? Cu asta. cînd ei trebuiau să se întoarcă la studii. dar rămîn în planul lor. dată fiind lipsa unui . tinerii începură a se dezmetici.să-i aducă la cunoştinţă vîrsta lor şi lipsa mijloacelor trebuitoare unei asemenea călătorii. guvernul Angliei nu ne-ar da ajutorul trebuitor?” „Nu. scumpul meu flăcău – răspunse Darwin. Credeţi oare că. la fel de hotărîţi. acum în termeni mai potoliţi. Pierre Vaillant îi scrise din nou lui Darwin. după alte două săptămîni – guvernul majestăţii sale ar fi sprijinit cu greu chiar o expediţie englezească. sau mai degrabă cred că n-ar fi sprijinit-o de loc. nelăsîndu-i să aştepte nici două săptămîni: „Veniţi numaidecît la Londra. Iar Darwin le răspunse. la stăruinţa dumneavoastră. mărturisindu-i că deocamdată nu aveau nici măcar mijloacele să vină la Londra.

la felurite instituţii de cultură. Scrise şi Anton Lupan. temîndu-se să nu stîrnească împotrivirea lui. întocmai ca ţăranul român. în clipa cînd mă veţi vesti cui să mă adresez.” ― De unde luăm omul influent. Încercaţi pe lîngă guvernul Franţei. eu sînt gata să stărui şi să vă dau girul meu. începînd cu Academia Franceză şi terminînd cu Societatea Enciclopedică – şi de pretutindeni primi refuzuri. cu felurite ocoluri. Pierre Vaillant scrise un memoriu. şi întrebîndu-l dacă pentru o asemenea expediţie. pe care avea să-l facă adesea în viitor. la Bucureşti. politicoase în cazul cel mai bun. Cît despre ideea că ar putea să ajute o expediţie străină. în clipele de încurcătură. în numeroase exemplare. pe care îl depuse. Pierre? întrebă Anton Lupan.scop practic pentru Regatul Unit. nici să nu ne mai gîndim. condusă de mari savanţi – aici se gîndea la girul făgăduit de Darwin – nu s-ar putea nădăjdui un sprijin din . gest mai mult românesc decît franţuzesc. scărpinîndu-se în cap. dacă aveţi un cunoscut influent. tatălui său.

spre ruşinea secolului în care trăim – oare te-aş mîhni şi te-ai împotrivi?” „Nu.partea guvernului român. cînd m-ai trimis să învăţ carte înaltă la Paris. tată. cît va fi. „Nu ştiu ce-ai aşteptat de la mine. Mă întrebi ce-am aşteptat de la tine. Am vrut să te întorci în ţară. Ure- . spre mirarea şi spre liniştea tînărului student. acele ţinuturi rămase necunoscute pînă azi. care trebuie să se ridice din ţărînă şi să-şi facă temelie de fier. cum aş vrea să fie şi poporul nostru. am să-ţi dau binecuvîntarea mea şi sprijinul meu. bineînţeles nu de capul meu. fiindcă inginerii ne lipsesc şi se vor căuta mult în ţara noastră. dar dacă eu ţi-aş spune că visul meu astăzi este să explorez. Dar la alt sprijin să nu te aştepţi. fiul meu! Am vorbit cu domnul V. Am vrut să te faci inginer. să durezi căi ferate. fiule! răspunse bătrînul. A. vai. poduri. şosele şi alte înlesniri care se cer azi popoarelor civilizate. Nu m-aş împotrivi. Dar dacă tu ai de gînd să înfăptuieşti ceea ce îmi spui. căci n-am de ce să mă împotrivesc unei fapte de folos omenirii şi care ar aduce cinste neamului românesc. cînd te-am trimis să studiezi.

” Bătrînul îi sfătuia să bată la uşi unde ei încercaseră de mult. o să muncim cît patru. Încercaţi mai degrabă să faceţi cu franţuzii ceva. dacă domnul Darwin vă sprijină. Dar o să ne terminăm şcoala. deşi înţelegător. fiindcă nimeni nu l-ar lua în serios. mi-a spus. şi-n cîţiva ani… Inimos şi nebun! spunea Pierre Vaillant despre tînărul său prieten. . se înfierbîntase mai rău decît el. O să mergem cu mijloacele noastre. o să muncim. ― Ei bine. care. la capul acestor încercări. care mi-e prieten într-o măsură şi domnia sa. în faţa piedicilor. sau cu englezii. despre o astfel de călătorie. ministrul instrucţiunii. cît opt. ba chiar viu interesat de un asemenea plan. cît douăzeci. fără nici un folos. Pierre! zise Anton Lupan. altele fiind nevoile ţării azi.chia. ori altora. cum mi-ai scris. dacă nu se poate altfel! ― Aştepţi vreo moştenire? Eu nu! ― Nici eu. cu mîhnire. că nu se poate nădăjdui un ajutor din partea guvernului. Ba încă mi-a spus că nici nu îndrăzneşte să-i vorbească primului ministru.

încurcat. un geolog şi un meteorolog. care trebuie să fie foarte încercat şi. Pierre? ― Vasul ca vasul. Şi Darwin le răspunse. un geograf. ― De unde luăm vasul. prietenul său. dar cu ce plăteşti un echipaj aşa de mare şi atîţi oameni de ştiinţă – şi de unde provizii pentru toţi? Asta ar însemna . Aparatele de laborator vi le voi dărui eu…” Iarăşi se posomori Pierre Vaillant.Învăţau carte. doi tineri ca ei. Îi scriseră din nou lui Darwin. părînd că-i ia cu totul în serios. şi încă sîrguincios. continuînd să nu-şi dea seama însă de lipsa mijloacelor care-i chinuia pe ei: „Cel mai indicat ar fi un vas de trei-patru sute de tone. iarăşi se scărpina în cap. cum ar putea organiza mai bine o asemenea expediţie. În afară de echipaj. ar trebui să luaţi un naturalist. acesta fiind personalul ştiinţific minim pentru reuşita unei atari expediţii. cerîndu-i sfatul. citind această scrisoare. măcar jumătate din el să mai fi navigat în strîmtoarea lui Magellan. pe care s-ar putea amenaja laboratoarele trebuitoare. dar asta nu-i silea să lase în părăsire planul lor.

cu sîrg! Inimos şi nebun tînărul român! ― Şi tu. . ca să avem cel mult trei oameni pe lîngă noi. Pierre! ― Şi cu cercetările ştiinţifice? ― Le vom face noi! ― Cum adică? ― Ne vom „specializa”. dar ne mai lipseşte destul! Apoi Anton Lupan se însufleţi iar: ― Pierre. la ce fel de vas te gîndeşti? întrebă prietenul său. Ţie îţi las geologia şi ştiinţele naturii. De altfel toate se înrudesc! La lucru. dar să ştii că mă apuc serios. ― Eu cincizeci! ― E bine pentru început. Dar important e să ajungem acolo măcar noi doi! Va fi o expediţie romantică. băiete. Asta costă mai puţin. ştii ceva? Noi nu vom putea niciodată organiza o expediţie după toate regulile care se cer. ― Un sloop de zece tone. Eu mă apuc de geografie şi de meteorologie.milioane şi noi… Tu cît ai strîns pînă acum? ― O sută de franci.

Pierre! Să zicem mai bine o goeletă. partea ştiinţifică a explorării noastre va fi mult mai uşoară decît călătoria în sine! zicea Anton Lupan. ― Bine. plante. ― Da.― Nu. cu zece oameni. un mic bric de 150 de tone. să putem ridica pe hartă detaliile locului. cu cinci oameni afară de noi. insecte şi animale şi să ştim cum să le conservăm. În schimb îşi păstraseră entuziasmul. Ce trebuie să ştim. obiecta prietenul său. cercetaseră tot ce se putea numi carte de călătorie prin biblioteci. Cu asemenea planuri treceau anii de şcoală dar deocamdată nu adunaseră bani nici cît s-ar fi cerut pentru chila vasului dorit de ei. stătuseră de vorbă cu oameni de ştiinţă. întocmiseră chestionare cu privire la toate aspectele care trebuiau urmărite de un cercetător într-un ţinut nou. ― Dar cere prea mulţi bani. mai potolit. ― După cum vezi. ar fi mai potrivit. de vreo 80 de tone. în definitiv? Să ne orientăm. Pe urmă nu au decît să le ia în primire savanţii şi să le pună nume latineşti. să colecţionăm roci. o să mai vedem. Dar .

ar pieri într-un ţinut necunoscut. cu învăţătura şi cu pregă- . Pînă una alta. Aşa treceau anii. pe care nu l-am văzut de şapte ani. pe rue Malherbe. ci un simplu turist. ― Te înţeleg. ― O să ni-l însuşim. te vestesc că am fost la meşterul acela. Eu mă gîndesc la altceva – să nu socoteşti că e un gînd mărunt. băiete. mi-aş simţi sufletul mai liniştit. Pierre! Ai văzut cum proceda Darwin. ci de noroc. N-ai fi zis că era un mare preot în mijlocul naturii. am vorbit cu el şi mă învaţă să împăiez păsări. cred că nu aş avea viaţă tihnită pînă nu l-aş găsi. ştii. nu te simţi dator să fii trist! Nu pentru asta mergem noi la capătul lumii. Asta ne va folosi.în afară de ştiinţa elementară. puţin cam absent. pe lîngă ce avem noi de făcut. pentru asta îţi trebuie un anumit simţ. Dar. ― Foarte bine!… încuviinţă Pierre Vaillant. Pierre Vaillant îşi scutură capul şi zîmbi: ― Haide. asta nu depinde de dorinţa noastră. Oare o să găsim urmele tatălui meu? ― Poate că da. Pierre! Dacă tatăl meu.

era mai plăpînd decît Anton Lupan. unde se construiau vapoare de fier şi mari nave de război.tirea migăloasă a expediţiei lor. ieşea mai rar din cabina lui. deşi mai vîrstnic. printre pescari şi navigatori. învelit în pături pînă la gît. s-au potolit şi ei. nu-i mai urmărea ca în trecut. O lună. pe şantierele de la Toulon. cerceta hărţile . potolindu-se el. aşezat pe punte. Pierre Vaillant. ci de aceea care privea mintea şi sufletul. deşi nu era vorba de o pregătire materială. nu mai bănuia ce nutresc. poate mai greu de înfăptuit. corvetele şi fregatele de lemn care aveau să putrezească prin porturile lor. judecind ca struţul cu capul ascuns în nisip. frigurile dobîndite la Port-Said îl mai zgîlţîiau şi acum uneori. ca să înlocuiască bricurile. slăbit de ani între timp. vara. pregătindu-se astfel pentru planul cunoscut doar de ei. Apoi luna cealaltă o petreceau la Saint-Malo. se duceau la practică. Căci bătrînul moş Léon. dar el nu pierdea nici acest timp ci. plecînd cu ei în larg şi făcînd fără codeală oricare din asprele munci ale lor. socotea că.

se avînta pe catarge. îşi aleseseră chiar şi locul unde să pună vasul pe cală. colindau ţărmul. sau ţinea cîrma. intraseră în vorbă şi cu un negustor. trebuitor viitorului lor drum. peste un an sau peste doi. desăvîrşindu-se în meşteşugul de navigator – meşteşug pe care avea grijă să şi-l însuşească şi Anton Lupan la rîndul său. cu privire la cost – care se ridica la vreo patru mii de franci cel puţin – şi cu toate că ei nu agonisiseră deocamdată decît trei sute cincizeci. Cînd nu plecau în larg. străduindu-se să nu se abată din drum nici cu un grad. sau mînuia sextantul. Dar cînd Pierre Vaillant se simţea în puteri. cărţile de astronomie. să afle locul unde se afla. . decît pe plaja pescarilor de la Saint-Malo? Între timp făcuseră şi socoteala materialului trebuitor. învîrtea la cabestan. trăgea parîmele. în căutarea unui vas potrivit.marinăreşti. luînd înălţimea soarelui şi făcînd calcule. pe care să-l ia de model pentru vasul lor – şi unde ar fi putut găsi mai uşor un asemenea vas. arunca păturile de pe el. fiind şi ăsta un mare meşteşug. ca orice matelot.

avînd grijă să nu cheltuiască decît un sfert din leafă pentru nevoile lui. lîngă bătrîn.Pierre Vaillant îşi luă diploma de inginer constructor de vase numai cu doi ani înaintea lui Anton Lupan. Un timp. Dar în anul cînd termină el şcoala. Hotărîse însă ca în anul cînd îşi va lua diploma să plece în ţară. se întîlneau la Saint-Malo. după aceea. să-l vadă pe tatăl său. nădăjduind că vor avea pînă atunci banii trebuitori. fireşte. Vara. şi numai după aceea să se întoarcă la Saint-Malo. care nu au voie să facă nici o greşeală în calcu- . pe şantier. inginerii. deşi el se dovedise un student nespus de serios şi de stăruitor. trebuiră să se despartă: Pierre se angajă la şantierele de la SaintNazaire. restul punîndu-l deoparte. să stea un timp acolo. spre a începe construcţia vasului lor. lui Anton Lupan i-ar fi fost greu să se ducă la Bucureşti. căci din două luni de vacanţă una şi-o petrecea la practică. banii strînşi de Pierre nu puteau acoperi nici pe departe costul materialului trebuitor. în scopul ştiut. fiindcă boala îl împiedicase să-şi dea examenele la timp.

lepădîndu-şi descurajarea. ― Am făcut socoteala. cu Ţara de Foc? Anton Lupan ştia. Amînăm planul nostru numai cu un an. numai cu un an. se pusese un afiş mare. Pierre! Turcii plătesc de patru ori cît putem cîştiga aici. ci şi pentru echipaj! ― Cum? ― Mergem în Turcia! ― În Turcia? Ce-are de-a face Turcia. cu cel mai puţin învăţat negustor. unde se îmbarcară pe . ceea ce nu se întîmplă. ― Dar noi sîntem ingineri de vase! ― Ce-are a face?! O să construim poduri şi drumuri de fier – nu e mai greu! Lui Pierre Vaillant nu-i trebui mai mult de un ceas să-şi însuşească acest plan şi seara porniră spre Marsilia. la poarta Politehnicei. ştiu ce-avem de făcut! izbucni Anton Lupan. calculaseră greşit cuprinsul pungii lor. auzi tu! – şi atunci vom avea de ajuns nu numai pentru vas.larea rezistenţei materialelor. ― Pierre. el fiind cel ce se entuziasma mai uşor. că Turcia caută ingineri pentru construcţia drumului de fier. de pildă.

dacă ar fi avut brevet. fără să le pese de untul pe care într-adevăr îl stoarse din ei hapsînul de comandant. nu avea învăţătură de carte într-un grad prea înalt. pe lîngă practica-i îndelungată. declarînd că vor să se facă ofiţeri de punte. şi cînd debarcară. ca unul care. cu singura deosebire că ei îşi făcuseră „aprentisajul” în mulţi ani şi astăzi. ar fi putut chiar să comande un vas. ci ca apprentis pe lîngă comandant. fură în situaţia de a depune la Bancă prima economie serioasă – costul călătoriei cu clasa întîi. Cît îi priveşte pe cei doi tineri proaspăt îmbarcaţi. Însă nu se îmbarcară ca pasageri. în cele două săptămîni de călătorie pînă la Stambul îşi făcură cu îndîrjire ucenicia de marinari. cu bilet. Compania de navigaţie fu bucuroasă să angajeze ca viitori ofiţeri doi tineri cu diplomă de inginer.primul vapor care mergea la Stambul. ceea ce într-un fel era adevărat. iar căpitanul fu şi mai bucuros să-i aibă sub comanda sa şi să stoarcă untul din ei. plătit de imperiul Otoman – peste cele vreo două sute de franci .

şi cine ştie dacă după aceea mai găsea liber postul ademenitor plătit de sultan. scrisorile. Poate peste şase luni. cînd cineva se ducea la trei mii de kilometri de casă. . era ştiut că n-o să-i mai vadă pe ai lui ani şi ani. Astăzi. drumul de fier de la Bucureşti la Barboşi tocmai se lucra. şi bietul bătrîn murise în mai. fiindcă nu-şi mai văzuse părintele de zece ani şi aflase că era bolnav. nu se călătorea ca azi. plecînd de la Paris. pe-acolo pe unde se pusese telegraf. el primi această ştire în august. nu mergeau ca azi. depeşele. zadarnic ar mai fi plecat. un asemenea fiu ne-ar părea ingrat. o asemenea despărţire ar putea să ni se pară ciudată.agonisiţi din leafa lui de Pierre Vaillant. Pe timpul acela. Cînd Anton Lupan află că tatăl său murise. peste un an. Anton Lupan ar fi vrut să treacă în sfîrşit prin ţară. Asta ar fi însemnat însă o lună de întîrziere. Dar atunci. Pe timpul acela. de unde să se urce în tren. i-ar fi fost mai uşor să se repeadă cu un vapor pînă la Brăila. ― Nu fii mîhnit! îl îmbărbăta Pierre Vaillant.

cu toată economia lor. Aşa cum îl cunosc. belgieni. Şi în tot acest timp. Nădăjduind să poată ridica iaşmacurile acestea . ci te-a binecuvîntat! Socotelile din Franţa nu sînt bune în Turcia – şi cei doi tineri ingineri se dovediră iarăşi nepricepuţi cînd era vorba de bani. fără să se ducă la oraş. Rămaseră deci şi al doilea an. lucrînd amîndoi pe aceleaşi şantiere. de taina seraiurilor şi de ochii cadînelor. fără să se despartă de cărţile ştiinţifice. la calea ferată AdrianopoleStambul. de jurnalul bătrînului corsar şi de harta Ţării de Foc. constatară că nu aveau încă de ajuns pentru ceea ce plănuiau. la viitoarea călătorie. ca să nu risipească nici un ban. din scrisori. sînt sigur că în clipa morţii nu te-a judecat rău. înfierbîntaţi. ascunşi sub iaşmac. continuînd să viseze şi să facă planuri. englezi. Erau printre ei ingineri francezi. După un an. în ultimul ceas.Nu te zbuciuma că ai lipsit de la căpătîiul lui. Dormeau vara în corturi. cu ardoare. care veniseră aici atraşi de decorul exotic. cu pata aceea albă care îl fascina. iarna în bordeie sau prin case ţărăneşti. se gîndeau cu stăruinţă.

dinaintea zorilor şi pînă ce soarele asfinţea. În schimb.sub care ochii codaţi oglindeau farmecul Orientului. visau. Cum unii lipseau cu săptămînile. nu le rămînea timp nici să soarbă o picătură de apă clocită. deşelaţi. tinerii noştri prieteni luau asupra lor sarcinile acestora. Apoi. Sînt pe lume asemenea oameni. unde se îmbătau şi se consolau cu grecoaice. cu armence. cartierul european. nesupuse rigorilor nici unui Coran. lumea tihnită să nu se mire – frumuseţea Pămîntului. tinerii ingineri din Apus băteau înfumuraţi uliţele din Galata şi din vechiul Stambul. dar înainte de-a adormi mai făceau planuri în şoaptă. se duceau în Pera. bucuriile vieţii de la ei se trag!… Abia în primăvara celui de al doilea an. Seara cădeau frînţi. după tocmeală. o jumătate din leafa plătită de padişah şi astfel economiile lor creşteau. un sfert. primind de la ei. dezamăgiţi de pudoarea cadînelor şi înspăimîntaţi de biciul eunucilor care le însoţeau. o treime. din urciorul vreunui ţăran. cînd drumul de fier ajungea pe malul Cornului de .

plimbîndu-se prin port văzură o goeletă olandeză. pe care căpitanul bolnav. o vindea cu o mie de lire. Nu-i rămînea decît să-şi . adică mult mai puţin decît preţul unei caravane de măgari. vapoarele aveau să alunge în curînd corăbiile de pe mări.Aur. Dar oare. cu gîndul ca o duminică întreagă să-şi facă de cap. unde forfotea mulţime de marinari sub cerul dantelat de catargele vapoarelor şi corăbiilor care veneau sau se pregăteau să plece spre porturi îndepărtate. înainte de a da o raită pe cheiul Galatei. să împînzească mările şi oceanele toate. Da. la nord. cîte mări şi oceane erau? În acea duminică însorită de la începutul lui martie. la sud. cu ape de smarald. Oamenii săi se angajaseră unul cîte unul pe vapoare. fiindcă aveau muncă mai puţină şi li se plăteau lefuri mai mari. Marta. descurajat şi părăsit de echipaj. la apus şi la răsărit. ar fi putut să se avînte în marele şi ciudatul oraş. îşi îngăduiră prima călcare a acestui aspru program: închiriară o barcă şi se duseră la Stambul. să acopere cerul cu fumul lor negru în locul pînzelor albe. bătrînul căpitan îşi dădea seama.

fraţicule! spuneau căpitanii greci. puzderia aceea de căpitani ai Levantului. lor care navigau pe barcazuri cu bordajul de brad. despre care un cunoscător şi-ar fi dat seama îndată că e făcut să înfrunte cele mai aspre furtuni. nici chiar aici cumpărătorii nu se iveau. strîmbînd din nas. mulţumiţi să aibă corabia lor şi să care mărfuri de ici-colea. credincioşi caicelor din Bosfor. apoi două. în Marmara şi în arhipelag. unde se mai găseau căpitani. şi în sfîrşit ajunsese la una… ― Scump. Turcii încaltea. Pierre Vaillant şi chiar Anton Lupan s-ar fi . mergeau cu ele aşa pînă ajungeau putregai. furtunile din Marea Nordului. Şi totuşi. în Marea Neagră. le-ntăreau cu sfoară pe unde slăbeau şi dacă se întîmpla să nu se înece.vîndă vasul aici. arcuite la pupa şi la prova ca nişte papuci de serai. La început ceruse trei mii de lire. S-ar fi părut că vasul nu le plăcea. cu atît mai uşor să se poată avînta pe orice altă mare şi pe orice ocean. cu valul scurt şi îndesat. nu întorceau nici măcar capul să privească minunea asta de vas. deci.

fără să-şi spună un cuvînt – şi într-o clipă tot planul li se schimbă în cap: de ce să construiască un vas nou. Se aflau toţi trei în cabina căpitanului. proprietar de vas. se sperie puţin. Cei doi prieteni se priviră. dar abia după ce se văzu. ci fiindcă veri în şir îşi făcuseră la Saint-Malo o ucenicie mai preţioasă decît orice patalama ar fi avut în buzunar. Anton Lupan simţea legănarea Bosforului. atît de înflăcărat totdeauna. simţea mirosul de lemn încins. dar noi avem exact o mie de lire. cît ceri dumneata. vorbi Pierre. de cînd tot adunau.putut socoti acum cunoscători destul de încercaţi. pe lîngă că i-ar fi costat de cinci ori cît acesta? E drept că Anton Lupan. de . care le-ar fi cerut cu lucrul lui încă un an. fiindcă tîrgul se făcuse la iuţeală. Marta preţuieşte mai mult. fără să se aşeze pe scaunul oferit de căpitan. cît să sorbi un filigean de cafea. Iar o mie de lire era tocmai suma agonisită de ei. împreună cu prietenul său. ― Domnule. nu fiindcă erau ingineri cu diplomă. după ce examinaseră vasul de la un cap pînă la celălalt. de cînepă.

ameţindu-l. privea raza de soare care intra veselă pe spirai. ― Mi se pare necinstit să mă folosesc de un moment neprielnic pentru dumneata. mirat. fiindcă mi-ai vorbit cinstit. cu tremur în glas. căci nici unul n-avea înfăţişare de marinar. făcînd să i se clatine capul ca omului beat. nu o liră. e prea puţin – poftim o mie şi una!…” N-o să dea nimeni o liră mai mult. încă nedescoperit de nimeni. am să-ţi vorbesc şi eu tot aşa: crezi că tocmai Stambulul e portul acela din lume. i se părea că navighează pe ocean şi o fericire nelimpede i se ridica în suflet. o para! Apoi căpitanul îi privi pe amîndoi. spunea mai departe Pierre. ― Şi de ce vreţi s-o cumpăraţi? . unde o să vină cineva şi să-mi spună: „Ai cerut o mie de lire.catran. un onlic. O să aşteptăm o săptămînă – şi dacă pînă atunci nu s-o ivi un cumpărător să ofere un preţ mai potrivit cu preţul adevărat… Cu toate necazurile sale. din ce planetă picaşi? Iată. căpitanul păru să facă haz: ― Tinere.

― N-aveţi nici unul treizeci de ani! ― Ba treizeci şi cinci! răspunse Pierre. altfel trag vasul în larg şi îl înec cu mîna mea. aş fi mers cu voi.― Să călătorim în lume. ca mai vîrstnic. căpitanul schimbă tonul. dorim să ajungem într-un loc care încă nu s-a cercetat. să vă rămînă şi pentru echipaj! Şi fiindcă amîndoi cumpărătorii protestau. Şi întorcîndu-se spre Pierre. măcar şi cîrmaci. N-o să-l dau tîlharilor de pe mal! Într-adevăr. ― Tocmai bine! Atunci puteţi să plecaţi. ― Eu douăzeci şi opt! adăugă Anton Lupan. căpitanul adăugă. ― Acum ce-o să facem? Oare nu ne-am pripit? Să nu păţim ca fericitul acela care a . Anton Lupan se sperie abia după ce se văzu proprietar. Să fi fost mai tînăr. de-ai fi crezut că e supărat: ― Cîţi bani spuneai că ai? ― O mie de lire… ― Bine! Daţi-mi nouă sute. dacă n-aţi fi vrut să mă luaţi căpitan. încruntat: ― Faceţi cum vă spun.

ca pe urmă să se îngrozească. o să avem destui bani ca să . pe rînd. cum şi-o găsesc celelalte mii de elefanţi. cît e de ursuz şi de înciudat! ― Şi după ce-om avea echipajul? ― O să cărăm mărfuri. fiindcă hrana pachidermului îl sărăcea. şi la anul. şi ursuz pe deasupra. ca toţi bătrînii care oftează după vremea lor. îndoielile unuia se compensau cu înflăcărarea celuilalt. în Marmara. era furnizorul de entuziasm. răspunse Pierre Vaillant. Eu în locul lui aş fi plecat în Africa şi elefantul meu şi-ar fi găsit hrana singur. şi s-a bucurat toată ziua. fără s-o înţeleagă pe a celorlalţi. de leac? ― Era bătrîn şi descurajat. ai văzut că l-am cîştigat pînă şi pe el. fiecare. Cu tinereţea noastră e altceva. Noroc că în viaţa celor doi prieteni. ― Dragul meu. ― O să găsim echipaj… ― Căpitanul cum n-a găsit nici măcar un om. dacă om face treaba cu cap. omul acela era un guguman. în Egee.cîştigat un elefant la loterie. poate şi-n Mediterană. ― Cu alte cuvinte? întrebă Anton Lupan.

Unul din noi va fi în acelaşi timp şi Pierre Vaillant. şi Anton Lupan – iar bugetul padişahului îi va plăti pe amîndoi. se duceau să încaseze banii. şi unul de impiegat. lumea pescarilor. ce nu se poate aranja? Am aflat că aici sînt slujbaşi care. ceea ce. şi în sfîrşit. lumea muncitorilor de la drumul de fier. constructorilor de vase de la Saint-Malo. Doar am mai făcut şi pentru alţii aşa ceva. şi-un post de director. nu-i un lucru de lepădat.pornim peste Atlantic. dar ei cel puţin erau aici. ― Unui din noi va rămîne şi va răspunde de treburile celuilalt. printr-o anumită socoteală. şi unul de portar. ― O să se aranjeze şi asta! În Turcia. iscăleau hîrtiile. marinarilor. de pildă. faţă de nevoile noastre. Anton Lupan cunoscuse lumea studenţească de la Paris. . ― Dar contractul nostru nou cu Direcţia drumului de fier expiră abia peste un an. ocupă în acelaşi minister. puteau fi văzuţi. apoi în treacăt pe a unor marinari de pe vaporul englezesc cu care călătorise de la Marsilia. ― E adevărat.

rezemaţi de parapet. ― Ba eu. Pierre Vaillant. se năpusteau pe punte. lovit de dambla. Vreo trei căpitani turci. vreo şapte greci. doi albanezi. cufărul acesta buclucaş făcea să se ştie în tot portul că Marta avea alt proprietar. el şi Pierre Vaillant. oameni posomorîţi. ― N-ai ştiut că vreau să cumpăr eu? ― Eu am vrut să cumpăr! strigă un turc. Ceilalţi murmurară. Un grec păşi înainte. zeflemitor. şi se uitau la hamalii care duceau cufărul căpitanului pe mal. la pupa. să zici c-o să pice jos. la fel de indignaţi. Stăteau. macedoneni. fieca- . pe puntea corăbiei.ţărani greci. mai roşu în obraz. n-o înţelegea. roşu la faţă. turci. Cîteva minute mai tîrziu. bulgari. fraţicule! se împotrivi grecul. şi închişi în ei. cu iatagan. un armean. înfuriaţi: ― Aţi cumpărat? ― Da! ― Cu o mie de lire? ― Cu nouă sute! răspunse. Acum începea să cunoască lumea Levantului – dar mintea lui n-o putea cuprinde.

Aşa s-ar fi atins preţul cerut prima oară de bietul căpitan. speriat. Lumea Levantului începea să se arate şi Anton Lupan o privea. ― Prea cinstiţilor căpitani. dacă răbdarea lui Pierre Vaillant n-ar fi ajuns la cap. cu ochii mari. ― O mie trei! zise. fiecare aşteptase să mai treacă o zi-două şi căpitanul să mai lase un ban. fiindcă vă osteniţi în zadar. Sîntem stăpînii corăbiei şi n-o vindem. singurul armean. scoţînd punga din buzunar. cam speriat. chiar dacă . Îţi dau o mie şi fugi de-aici. ― Nouă sute ai dat? gîfîi grecul. ― Te tai! strigă turcul cu iatagan.re se tocmise. ― O mie două sute! strigă primul turc. e corabia mea! ― Dau o mie o sută! se auzi alt glas. Glasurile se amestecară: ― O mie cinci sute!… ― O mie şase! ― Allah! ― O mie şapte!… ― Aman! ― Două mii! gîfîi armeanul. vă rog să debarcaţi.

Ţie Marta îţi place. înfuriat: ― Cîine de ghiaur!… ― Franţuz parşiv! ― Valah murdar! ― Allah! Allah! ― Aman!… În timp ce Anton Lupan se clătina. ― Nici eu! oftă Anton Lupan. ca şi cînd l-ar fi lovit cineva în cap. de fesuri. ― Tinere. de turbane şi de şalvari. în amestec de giubele. Levantul cobora pe chei. asta ştiam. Dar nu înţeleg să păstrăm un nume de femeie. îţi spune ceva? ― E un nume de femeie… ― Fireşte. ― Dar înainte de a căuta echipajul. dacă n-am uitat. care nici măcar nu e numele iubitei mele. ţi-ai ales singur drumul! Dar bagă . cred că trebuie să schimbăm numele corăbiei. blestemînd.ne-ar cere-o sultanul şi ne-ar plăti-o cu jumătate din serai. că nu am nici una. continuă Pierre Vaillant reluîndu-şi netulburat ideea întreruptă de vizita numeroşilor căpitani.

La Saint-Malo era un pescar bătrîn – nu-l ştii tu. acum. şi peste noapte sloopul îşi căpătase în sfîrşit numele care i se potrivea cu adevărat: „Barbă Albastră”. ce vrei. Sînt sigur că nu-i plăcea nici căpitanului. vezi tu. pentru cuvenitul ritual. Nu glumesc: pe coasta Mînecii cunosc toţi istoria asta. însă. Cînd a ajuns la a şaptea nevastă. pesemne era numele neveste-si şi bietul om fusese obligat să se supună acestui obicei barbar. după nuntă. Dacă un căpitan nu-şi botează corabia cu numele femeii lui. murise cînd ai venit prima oară acolo – care avusese şase neveste şi ca urmare schimbase de şase ori numele sloopului cu care pescuia. ― Bine. dimineaţa. ― Nu. cînd o să ai răgaz pentru ea… Vezi numai să n-o cheme Marta. cu pensula şi cu cutia de vopsea. s-a dus omul pe plajă.de seamă. bătrînul pescar era un . dar el nu l-a schimbat? întrebă rîzînd Anton Lupan. Dar un şugubăţ i-o luase înainte. nu da înapoi! O să vină şi vremea dragostei. înseamnă să nu mai aibă trai cu ea. dacă ai pornit. fiindcă. fiindcă-i un nume rece ca un gheţar.

În seara aceleiaşi zile. Marta. să se lege de dorinţele noastre. ― De unde ştii? Poate că se mîndrea! Pierre Vaillant îşi duse arătătorul la tîmplă şi făcu ochii mari. de valah. ― Nu sună urît. L’Esperance şi sub pavilionul francez. e mai… mai internaţional. ca să ispăşească măcar aşa numeroasele lui blestemăţii. ca omul care îşi descopere cu întîrziere o lacună în cap. dacă nu-ţi jignesc sentimentele patriotice. ― Adică tot după ritual! ― Dar după un ritual mai nobil decît al bătrînului tău pescar! ― Ei bine. totuşi. Tu ce nume i-ai da? ― Nu ştiu… Cred că ar trebui să fie un simbol. . sub numele ei nou. ― Te pomeneşti! Şi lumea care-l credea pocăit! Ce bătrîn potlogar!… Ei. mi-ar plăcea mai mult cuvîntul din limba mea. atunci s-o numim L’Esperance… Cum se spune asta pe limba ta? ― Speranţa.om drept şi socotise că trebuie să îndure acest nume de batjocură. dar hai să ne întoarcem la Marta.

şi-un entuziasm nee- . gata să jure pe Biblie sau pe Coran. Fusese de ajuns o singură zi. La căderea nopţii. care s-ar fi putut să fie căpitan adevărat. eşti mai vechi marinar decît mine. deşi n-o putea dovedi cu acte. ― Desigur că te îmbarci tu. răspunse Anton Lupan. Se mai despărţise şi alteori de Pierre Vaillant. ba chiar şi un căpitan. ci numai cu martori gălăgioşi din port. de la începutul prieteniei lor. rămas singur. ca în soarta lor să se schimbe atîtea! Aveau o corabie. de care nu putea să nege că se simţea legat. cu barca. generoasă. Sub scepticismul şi reţinerea lui se ascundea o inimă caldă.avea cinci oameni echipaj. ― Care dintre noi se îmbarcă şi care rămîne pe uscat? întrebă Pierre Vaillant. Anton Lupan lua Cornul de Aur. ― Bine! Atunci îţi încredinţez sarcina să mă reprezinţi pe lîngă sultan. îşi dădea seama cîte îl legau de acest om minunat. în lung. adică mijlocul principal ca să plece spre locurile la care visaseră atîţi ani. să se întoarcă la drumul lui de fier. dar abia acum.

îmbrăcat în giubea de bogătaş. cu pieptul ca o platoşă de aramă şi cu nişte mustăţi negre. de ai fi zis că se scufundă. părea mai mică. pe cheiul Galatei. Căpetenia lor părea să fie un om vînjos ca un taur. Acesta era kir Ţiminadis. de te înspăimîntau. dacă oamenii nu s-ar fi mişcat pe punte. cînd reveni în port. Marmara şi arhipelag. optzeci de butoaie cu untde- . cel mai mare negustor de coloniale din Bosfor. mai şovăielnic. acoperind-o cu tenda. netulburaţi. adîncită în apă. mai degrabă îndesat decît înalt. Pierre Vaillant se afla la prova. atunci se lupta cu piedicile mai dîrz. lungi şi ţepoase.galat decît de îndîrjirea cu care îşi ducea orice hotărîre pînă la cap. L’Esperance tocmai încărcase mărfurile sale: cincizeci de butoaie cu măsline. Echipajul tocmai închidea gura magaziei. Anton Lupan făcu ochii mari: L’Esperance se afla la locul ei. două vagoane de orez în saci. dar n-o mai recunoştea. Atunci cînd părea mai neîncrezător. Duminica următoare. atunci îi era sufletul mai înaripat. în faţa unei măsuţe puse lîngă catarg şi stătea de vorbă cu un străin.

sau mai va? Pierre părea stînjenit. N-avea grijă. în cabină la pupa. urma unei tăieturi adînci pe obraz. după cîte am aflat de la căpitani. Ai făcut socotelile. ne îmbogăţim. am luat şapte vagoane de coloniale. ― Şi căpitanul tău? ― Doarme. venind în întîmpinarea lui Anton Lupan. E un om al dracului. Nu ţi-e teamă de el? ― Vorbeşti de Sotir? L-am angajat după plecarea ta. Abia acum văzuse că avea o cicatrice. nu-mi trebuie mai mult ca să fiu eu căpitan. Acesta se uită speriat la omul cu mustăţi mari. ― Dar văd că ai încărcat marfă şi nu spui nimic. ― Da. tocmai semnam actele cu kir Ţiminadis… Ar fi . ― Cum merge slujba la sultan? strigă Pierre. dar altminteri un cîrmaci fără pereche.lemn. cinci mii de kilograme de cafea. după două drumuri mă descotorosesc de el. cu totul şapte vagoane şi ceva. apoi lăzi cu portocale şi lămîi. ăsta-i evenimentul cel mai important. ― Parcă nu l-am văzut rîndul trecut.

asta-i adevărat. iar curentul ducea spre Marea Neagră. lipseşti de atîţia ani! ― Pierre. sub cazărmile de artilerie de la Top-Hané.trebuit să te vestesc. numai ai grijă. cu ochii după L’Esperance. Acolo rămase nemişcat. trei. Anton Lupan o însoţi de departe.. poate voiai să te duci tu cu marfa asta… ― De ce? se miră Anton Lupan. ceea ce se întîmplă numai în zece-cincisprezece zile din cele trei sute şaizeci şi cinci ale unui an. un ceas. să nu fim sentimentali! Du-te. pînă unde acesta se sfîrşea. eşti mai priceput decît mine. Apoi pa- . fiindcă bătea vîntul dinspre Marmara. dar dacă vrei să plecăm mai curînd peste Atlantic. ― Fiindcă e pentru un port valah… ― Galaţi? ― Întocmai. mergînd de-a lungul cheiului. jupuieşte-l pe sultan! L’Esperance ridică ancora în aceeaşi zi. înainte de amiază. Poate ai fi vrut să-ţi vezi ţara. adună cît mai mulţi bani! ― Şi tu la fel! Nu-ţi fie milă. două.

şi cînd trecu o lună. fără să se audă nimic despre ea. porniseră cu război asupra hainului Imperiu Otoman.vilionul ei tricolor. ori pe vreun canal. Anton Lupan lăsă baltă . cînd se răspîndi vestea că Ţările Române se declaraseră neatîrnate şi. sultanul era la aman. căci turcii păreau înfuriaţi. Ştia că el o să se descurce. Dar iată că nu trecură zece zile din mai. alăturîndu-se oştilor ruse. se gîndi că războiul îl silise pe Pierre Vaillant să se refugieze cu corabia pe vreun braţ al Dunării. grecii şi bulgarii se ascundeau. Anton Lupan aşteptă neliniştit să se întoarcă L’Esperance. fluturat de vînt. îl ştia isteţ şi brav. una cîte una. Acum pentru un valah era primejdios să rămînă o zi mai mult pe pămînt turcesc. pieri şi ultimul catarg… Aşa se despărţiră – şi de atunci nimeni nu-i mai aduse vreo veste despre Pierre Vaillant… Trei zile mai tîrziu se stîrni fierbere la Stambul: începuse războiul în Balcani – turcii alergau pe străzi speriaţi. se pierdu în negurile albăstrii de pe Bosfor şi pînzele albe se topiră.

drumul de fier şi se îmbarcă în pripă pe primul vapor care pleca spre Marmara. doamne! ce se mai legăna! Cu acest vas blestemat. nimeni nu o văzuse. iar peste un an. puteau porni cu L’Esperance peste ocean. se întoarse la Stambul cu brevet de ofiţer al doilea. lira englezească întrecînd-o de zece ori pe cea bătută la Stambul de sultan. aşa că se mişca greoi. cu pînze şi maşini. Domnul Ţiminadis era pe jumătate ruinat. cutreieră Mediterana. nu se mai ştia nimic despre ea. ceea ce era o sumă mărişoară. cînd se făcuse linişte în Balcani. ci zbaturi. care l-ar fi făcut să semene cu un bric dacă n-ar fi avut la mijloc coşul înalt. în timpul războiului grecii nu fuseseră cruţaţi – şi îşi smulgea părul din cap: pierduse mai . Dar corabia nu se întorsese în Bosfor. cu o aspră ucenicie de navigator şi cu o sută de lire sterline în buzunar. Marea Roşie şi Golful Persic. şi astfel. cu două catarge. ţinea marea prost pe timp rău şi. sub comanda unui căpitan care nu-l cruţa. N-avea elice. Anton Lupan nădăjduia că între timp Pierre Vaillant adunase şi el ceva. Era un vechi vas italian.

Constanţa. nu numai cele şapte vagoane de mărfuri îmbarcate pe L’Esperance. Scrise la Saint-Malo. ― S-a înecat. îi răspunse fratele mai mic al lui Pierre: moş Léon era bolnav.mult. Poate L’Esperance naufragiase. ce să fie altceva? Crezi că s-a urcat în rai? Anton Lupan nu putea să creadă. . Odesa. Sulina. Unii nu-i răspunseră. negustorul răspunse că nu primise nici o marfă. dar era peste putinţă ca prietenul său să nu se fi salvat. atîtea corăbii naufragiau. de un an şi ceva. întrebînd dacă nu ştiau ceva despre goeleta L’Esperance. nimeni nu mai primise ştiri de la Pierre Vaillant. Scrise căpitanilor de port de la Burgas. nu mai ieşea din cabina lui şi aştepta să i se întoarcă nepotul hoinar. poate nici nu existau. la Galaţi. Varna. de la Galaţi. nu înţelegi dumneata? Am scrisoare de la kir Iacomachi. restul nu-l privea. nu înţelegea. Îi scrise domnului Iacomachi. ― De unde ştie domnul Iacomachi că s-a înecat? ― Păi dacă n-a sosit.

în Anatolia. Urmară anii negri din viaţa lui Anton Lupan: pierdut fără urmă acest prieten. ca diligenţele de acum cincizeci de ani. mai îndrăzneţ decît ceilalţi. ca un simbol al tuturor speranţelor ce se pierdeau. să vadă dacă nu . Aflase că la căile ferate care se construiau nu erau preţuiţi inginerii valahi. nimic nu-l îmbia. viaducte. construi gări. ameninţînd să le strice rosturile strămoşeşti şi să le tulbure tihna unei vieţi care se mişca iavaş-iavaş. dincolo de Bosfor. pierdută L’Esperance. Noroc că. peste Sakar. mai întreprinzător. deşi ciuntit. prin colb. pierdut. silozuri… Din cînd în cînd se repezea la Stambul sau trimitea iscoade. Anton Lupan construi podul de fier de lîngă Vezir-han. zădărnicit planul călătoriei lor peste ocean! Să se întoarcă în ţară. care dacă ar fi fost fratele lui adevărat nu i-ar fi fost mai drag.alţii nu auziseră niciodată de vasul căutat. Oamenilor puşi în fruntea înnoirilor nu le-ar îi plăcut să vadă printre ei pe unul mai destoinic. Imperiul Otoman întindea şi el căi ferate.

Din clipa aceea simţi trezindu-se în el.se aflase ceva despre Pierre Vaillant. tocmai atunci. Din păcate. Uneori avea presimţirea că prietenul său era în viaţă. îşi dădu seama că zadarnic ar mai fi aşteptat. pare-se. construcţia căilor ferate otomane intra în impas. de a-l duce fie şi singur pînă la sfîrşit. Dar cînd trecu încă un an. de la război. Anton Lupan ajunse cu un barcaz la . arzătoare. nu se mai vedeau decît barcazuri şi caice şubrede. vistieria padişahului suferea grav. ca peste o săptămînă să spere iar. din lemn de brad. dorinţa de a nu părăsi vechiul plan. pentru Marmara şi la nevoie pentru arhipelag. nădăjduind să găsească o corabie care să semene cu L’Esperance. Numai că. cutreiera cheiul Galatei. iar preţul lor era de trei-patru ori mai urcat. Două sute cincizeci de lire sterline nu mai ajungeau azi nici să arvuneşti o corabie ca L’Esperance. bune pentru strîmtori. apoi se descuraja. Avea acum adunate două sute cincizeci de lire sterline şi cînd se ducea la Stambul. tot de pe urma războiului. Istoria cu căpitanul Martei fusese o întîmplare care nu se repeta.

o întreagă carieră de marinar. în orice mare a lumii. unde dădu examen în faţa Comisiei Maritime şi căpătă brevetul de prim ofiţer. care pleca spre Indii şi avea nevoie de al doilea ofiţer. ca secund. de la Marsilia la Pireu. În 1881 cînd reveni în Mediterană avea agonisite cinci sute de lire sterline. Pe lîngă vechea lui meserie. care-l îndreptăţea să comande vase de orice tonaj. iar aici se îmbarcă pe un vapor olandez. Acum îl cunoşteau mulţi căpitani şi mateloţi. care atacau în miezul zilei corăbiile şi le . El se simţea stînjenit cînd le auzea: într-adevăr. însuşită cu rîvnă în ani de studiu îndelungaţi. aproape fără să vrea. pusese adesea pe fugă asemenea tîlhari. la Port-Said. ultimul brevet în ierarhia marinarilor. iar examenul dat la Marsilia îi recunoştea titlul de căpitan de cursă lungă.Pireu. ceea ce îi îngăduia să se îmbarce pe orice vas ca ajutor de comandant. iar în Marea Roşie unde navigase mai îndelungat se născuseră legende despre luptele lui cu piraţii arabi. Navigă pînă la Singapore. făcuse. cum se spune mai pe scurt azi. fiindcă cel vechi căzuse bolnav.

E drept că astăzi vapoarele au orar regulat şi cînd se întîlnesc. copiii dezbrăcaţi care hoinăreau pe chei aşteptînd să le arunci un ban… Deşi mările sînt mai întinse decît uscatul. îşi vede fiecare grăbit de calea sa. şi chiar vapoarele în primii lor ani nu făceau aşa. fiindcă ele nu ocolesc munţi. tradiţie pe care ivirea maşinii nu a spulberat-o. după ce se salută grav. la fiecare sat. dacă nu cumva se pofteau unul pe altul la un pahar de vin. la Port-Said. nu au puzderia de răspîntii care duc la fiecare oraş. înconjurat de oameni viteji şi bine înarmaţi. nu caută vaduri. la o cafea şi la o ţigară . pescarii. coborînd pavilionul de la pupa şi ridicîndu-l iar. îl cunoşteau hamalii. căpitanii întorceau prova în vînt şi de la zece paşi se puneau pe taifas.prădau. dar făcuse asta de pe puntea unui vapor de două mii de tone. Dar în chipul acesta sînt mai umblate şi marinarii se cunosc mai bine între ei decît oamenii de la uscat. ci se trag cu sfoara de la un port pînă la celălalt. numără drumuri mai puţine. Corăbiile odinioară. La Suez. la Berbera.

oamenii se cunoşteau. uragane şi primejdii de neînlăturat. smulşi din rădăcinile lor pămînteşti şi răsădiţi. Mateloţii. cheia inimilor aspre ale acelor oameni neobişnuiţi. O corabie ar fi găsit cîndva. ar fi putut să-şi conducă echipajul la mii de mile de porturile lui. tăifăsuiau şi ei întocmai ca bravii lor căpitani. legau prietenii care dăinuiau. povesteau ultimele întîmplări din porturi. Pentru a porni la drumul atît de mult visat. Dar oare. şi astfel. pe ogorul . chiar dacă trebuiau să treacă luni şi ani pînă să se întîlnească iar. el singur. nici brevetul de căpitan nu preţuiau cît putinţa lui de a pătrunde pînă în adînc tainele sufletului de marinar. în aceste popasuri de un ceas. necunoscută celor de la uscat. aplecaţi peste parapete. îşi spuneau păsurile.de tutun aromat. nici cele cinci sute de lire sterline. ca nişte plante sălbatice. prin furtuni. dacă nu şi-ar fi însuşit bunul cel mai de preţ. fără Pierre Vaillant. îi încălzea inima lui Anton Lupan. ar fi putut să adune şi destui bani ca să cumpere provizii şi să plătească un echipaj. Amintirea acestei vieţi.

o ultimă oară. fără sacagii şi fără orătănii gălăgioase pe mal. mai mic. de data asta folosindu-se de binefacerile drumului de fier. acum cînd se pregătea să lipsească iarăşi mult timp. să-şi revadă ţara. fastuoasă în amintirea lui de copil. instrucţiunile lui îl însoţiseră în toate călătoriile de pînă atunci. scrisorile lui Darwin. Se socotea dator să facă acest drum. Nucii din grădină se . străzile parcă nu-l mai încăpeau. iar Dîmboviţa. urmele lui Pierre Vaillant… Bucureştiul crescuse. se înghesuise într-un canal. Dar. iar începu să viseze. De la Marsilia plecă la Bucureşti. cînd zîmbitor. cu o satisfacţie copilărească. ceasuri întregi. cărţile. voia să caute. le scoase iar la iveală şi. cînd încruntat. dar nu îi mai era atîta teamă să se pregătească singur de drum. aplecat deasupra lor. Dealul de la Mihai-Vodă se tocise. Jurnalul lui moş Léon. şi totuşi lui i se părea.nestatornic al nesfîrşitului şi de-a pururi zbuciumatului ocean? Mai simţea şi acum lipsa lui Pierre Vaillant. mai cu seamă. fiindcă lucrase destule drumuri de fier în viaţa sa.

cu . învăţîndu-i carte. şi între două suspine. bătrînul spunea un cuvînt de recunoştinţă despre milostenia celui repauzat. ca aripile unui croncan jumulit. fără ca Anton Lupan să înţeleagă de ce. În casa scundă. întretăiaţi de suspine scurte.uscaseră. Îi auzea paşii. căutîndu-l pe proprietar: voiau să cumpere grădina. ca nişte icneli. intrată în pămînt pînă la cercevelele geamurilor. oraşul se mărea. care-l îmbrăţişă plîngînd. nu-şi amintea de el şi nici orbul nu putu să-l lămurească de cînd şi prin ce împrejurări venise aici. căci cu şcolile era încă greu. O scrisoare caligrafiată larg. Casa părăsită acum şaisprezece ani era în grija unui bătrîn orb. şi într-un an mai mult. fiul întors dădu peste un mic sipet. adunase vreo două sute de galbeni. care. care cuprindea agoniseala bătrînului Lupan. în altul mai puţin. acesta se străduise necontenit cu copiii. să ridice prăvălii cu etaj. împreună cu un pumn de giuvaeruri. pe strada din faţă se punea pavaj şi negustorii dădeau tîrcoale locului. cu streşinile atîrnînd obosite. înfăţişau un mic avut. Pînă în pragul morţii. tîrşîind în urma lui.

care pe Anton Lupan îl zgudui adînc. pornise el la drum în ziua cînd l-am întîlnit coborînd . în anii bătrîneţii. iar dacă aţi deznădăjduit în planul vostru aşa de greu şi de neînţeles celor din jur – să-ţi folosească banii aceştia la orice ar fi spre binele semenilor tăi…” Acest îndemn neaşteptat. Şi astfel. spunea astfel: „Fiul meu. am pus deoparte rodul strădaniei mele. deoarece simt că voi închide ochii înainte de a te vedea. dorinţa mea este nu să huzureşti cu ceea ce îţi las. carele eşti tînăr şi ai nevoi mai mari. lîngă vechile îndemnuri din sufletul lui. îţi las aici gîndul meu de rămas bun şi binecuvîntarea mea. ca să te bucuri tu de el. se aşeză dintr-o dată. Fiindcă acum. dacă n-ai simţit.acele înflorate chirilice de care bătrînul nu se despărţise pînă la sfîrşit. în loc să fi ostenit între timp. Află. nevoile mi-au fost mici. că de la moartea bunei tale mame n-am avut alt gînd decît gîndul tău. fiindcă nici n-ai putea huzuri prea mult. ci asta să-ţi ajute spre îndeplinirea gîndurilor tale şi ale prietenului tău. ca un puternic stîlp susţinător. să ştii. Atît că. cu îndemnul crescut.

întîmplarea făcu să dea peste L’Esperance.din tren la Galaţi. giuvaerurile şi alte cîteva mici bunuri lăsate de bătrîn. îl făceau să retrăiască tot zbuciumul acestui vis. Această epavă. nici negustorii. la gura Dunării. însoţit de umbra prietenului dispărut. i se părea un mesaj de la Pierre Vaillant. s-o întregească. Dunărea – rostogolindu-i prin faţă valuri de amintiri – şi marea. nici vameşii. porni. ca să colinde porturile în căutarea unei corăbii – şi tocmai aici. să-i redea viaţa şi. cu destui bani asupra lui. Folosise iarna ca să facă iarăşi cercetări. fremătînd dincolo de stuf. întîlnită cînd nu se mai aştepta. Avea s-o scoată din nisip. să vadă dacă totuşi nu se aflase nimic despre Pierre Vaillant. În primăvară. dar nici oamenii de prin porturi. să se avînte cu ea peste ocean ca să ajungă în acea ţară depărtată la care ei doi visaseră ani îndelungaţi. după ce vîndu casa părintească. nimeni nu auzise vreodată de acest nefericit călător şi de corabia lui. . să înţeleagă că nu va simţi fericirea întreagă pînă nu-l va împlini.

cu scufii trase peste urechi. a tuturora!… Într-un tîrziu. Anton Lupan se pomeni cu o umbră firavă în faţa lui. ― Ce-i. el se ridică de pe chei pătruns de umezeală şi amorţit de frig. trîmbiţînd cu îndoială miezul nopţii tîrzii… Putea fi ora somnului şi pentru ultimul om care veghease în portul adormit. dormeau tihniţi. Fanarele celor trei corăbii pîlpîiau şters.Oamenii care la acest ceas. vestind că au să aţipească şi ele curînd. părinţi iubitori de copii. slujbaşi destoinici. ameninţînd să se . l-ar fi luat drept frămîntarea unui nebun… Să nu cădem în greşeala lor! Cei de felul lui Anton Lupan înfrumuseţează faţa pămîntului şi înnobilează sensul vieţii noastre. negustori cumpăniţi. peste rîuri şi munţi. poate chiar cinstiţi. n-ar fi înţeles acest zbucium roditor. Ismail? Bucătarul lui kir Iani adulmecă vîntul rece care se pornea de la nord. cu lumînarea la căpătîi. poate oameni buni. aici. Un cocoş se auzea departe. Cînd păşi pe puntea Penelopei. în oraşul micuţ de la gura fluviului sau în alte oraşe.

cuseam pînze. Ismail. luam şi Ismail! În lumina felinarului atîrnat de catarg avea ochii galbeni. rămîn aici. Găteam musaca. zise rugător. cu glas prăpădit: ― Domnule.întărească treptat pînă a doua zi. trişti ca ai cîinilor fără stăpîn. şi chipul lui părea al unui copil bătrîn părăsit de părinţi. Altul mai bun nici că s-ar pomeni. ― Luam Gherasim? ― Îl iau. apoi oftă amărît: ― Asta vînt bun plecam Stambul!… ― Aşa-i. numai mustaţa-i zburlită şi ameninţătoare. După o tăcere lungă. ca ţepii de arici părea pusă pe harţă. cu aceiaşi glas obidit. munceam!… continuă turcul. ― Stam la cîrmă. spălam puntea. nu ştiam că ţi-a spus. într-o deplină nepotrivire cu celelalte de pe chip. bucătar bun… . ridicînd ochii spre Anton Lupan. Turcul se scarpină în creştet şi oftă mai adînc: ― Mîine debarcam? ― Da. bucătarul îşi făcu îndemn şi.

― Bagă de seamă. pînă nu-l vedea la treabă. „Credincios şi cinstit”. îl privi cu ochii calzi şi zise gîtuit: ― Mulzumim! Taine omeneşti!… Le poţi pătrunde pe toate. ce nepreţuit avea să-i fie într-o zi omul acesta micuţ şi amărît. . ce încurcături să iasă de pe urma lui? Dar mai ales. Dar ştii ce am de gînd? ― Ştim.Făceam saraigli… Anton Lupan îl cîntări din ochi un timp. după ce mai şovăi un timp. Iar Ismail oftă uşurat. cu toate boroboaţele şi încurcăturile lui? ― Bine!… răspunse şovăind. ce-ar fi putut şti? De unde să bănuiască el acum ce boroboaţe avea să săvîrşească sfiosul Ismail. am spus Gherasim. plecăm la capătul Pămîntului! Bucătarul se însufleţi: ― Plecam numaidecît! ― Atunci cere-ţi debarcarea de la kir Iani şi rămîi cu noi! hotărî Anton Lupan. socoti după cele citite pe chipul lui. cum putea să ştie ce drag. Altceva.

le poţi dezvălui? .

. vînt foarte prielnic pentru acest drum. după ce-şi scoase anevoie prova afară. poate. Patru oameni rămăseseră pe chei şi făceau semne de drum bun. se îndreptă greoaie pe canal în jos. scoţînd aburi verzui. fluturîndu-şi bonetele în vînt. dacă nu se întărea prea mult. Era furios mai întîi fiindcă pierduse un pasager darnic. la care echipajul. micşorat. de ai fi zis că apa mării încă nu se zbicise pe el şi mai sfîrîia. cînd Penelopa se dezlipi de chei şi. strîngea încruntat trabucul între dinţi. luînd drumul către Stambul. fără să arunce o privire înapoi. Numai căpitanul.CAPITOLUL III Întîmplări la sfîrşitul lui martie Soarele se ridicase numai de cîteva palme pe cer. Bătea briza dimineţii. ar mai fi ciupit cîţiva galbeni rotunzi şi sunători. de la care. la cîrmă. răspundea inimos. dacă acesta îşi prelungea drumul pînă la Pireu. de la nord.

căpitan Iani! strigă Gherasim. mai-mai să-l ajungă pe Ieremia. Ochii negri. cu pieptul lăsat liber în bătaia vîntului. Dar ce te faci fără celălalt fugar. cu haina aruncată pe umeri. cu pieptul voinic. cînd toate sînt atît de putrede în jur! ― Drum bun şi cale bătută. parcă legat în fier de sus pînă jos. ci bine clădit. rămas pe chei. dar uneori acoperiţi de un văl trist. fiindcă blestematul valah i-l răpise pe Gherasim. pe cine mai urci în vîrful catargelor să înlocuiască un scripete sau să lege o fungă ruptă – şi cîte fungi nu se pot rupe de-aici la Stambul. aşa. însă nu aşa ciolănos ca el. De Ismail nu-i părea tocmai rău. cu boneta dată pe ceafă. parcă tăiată în cremene. şi grumazul vînjos îi dădeau o înfăţişare dîrză. isteţi.şi al doilea. că prea îi făcea pagubă cu berbecii lui fripţi. cu umerii largi. un om pe care. să te poţi bizui. Era un om înalt. la o nevoie. lipsiţi de bucătar. în măsură să ţină departe pe oricine ar fi vrut . groasă şi îndesată ca burta vrăbioiului sătul. mustaţa încărunţită uşor. bărbia rotundă. oamenii aveau să mănînce mai puţin. pe cine te mai bizui cînd suflă vînt rău.

pe el tot nu-l costă nimic. nedumerit. tu să te duci în tîrg şi mai întîi să cauţi o prăvălie sau un croitor. ― Lasă. Oamenii se strînseră în jurul lui. împăciuitor. îmi mai dă şi un tricou. ― Dar asta-i treabă necinstită! Ieremia ridică ochii. şi-aşa. ― Iată ce avem de făcut: Ieremie. acum să-l lăsăm pe kir Iani! zise Anton Lupan. Ba. găsesc eu pe cineva să-mi dea o pereche de pantaloni şi-un surtuc marinăresc. după ce Penelopa se îndepărtă destul. şi cizme.să se apropie de el cu gînd rău. Doar prin porturi am trăit. la ce să-l stricăm noi? ― Bine. ştiu eu cum să mă descurc. domnule. dacă-i duc două clondire. dacă-l îmbii la un clondir de rachiu. ― Ei. numai să nu iasă bocluc! ― Aş! Să vezi dumneata ce-am să mă înţolesc! . zău. să-ţi potriveşti nişte haine ca lumea. domnule! se amestecă Gherasim. E obiceiul pămîntului. Cînd o veni vaporu’ austriac. ― Nu-i nevoie. la prînz.

nu tot cu bani îl iei? Şi ce. să vezi unde ne putem găzdui pe cîteva zile. ― Asta nu-i greu! Văru’ Haralamb se are bi- . ba încă de mult. ― De ce să-ţi port pică? Eu nu văd că atîrnă zdrenţele pe mine? Numai că înainte nu-mi prea păsa de ele. de ce nu te-ai înţolit pînă acum? La această întrebare.― Dacă-i aşa. se schimbă socoteala. înseamnă că nu trebuie să te fac de rîs… ― Bine. zîmbi. şi mai nedumerit: ― Păi de ce să mă fi înţolit dacă nu mă zorea nimeni. şi fără să vrea. acu’. imitînd gestul lui. Ieremia se scărpină-n cap. că doar n-aveam de gînd să mă-nsor?! Parcă rachiul se găseşte pe drum. pe care de altminteri îl cunoştea. înţeleg. Ieremie! După asta să cauţi prin tîrg. ― Nădăjduiesc să nu-mi porţi pică fiindcă vreau să fii îmbrăcat mai frumos. am avut eu vreodată bani de aruncat în vînt?… Anton Lupan se pomeni scărpinîndu-se în cap.

După ce terminaţi. o să mă vedeţi pe mine şi pe Gherasim. ― Ba o să mîncăm. aveţi grijă de cufăr. numai. din obişnuinţă. o să . Nu-i păsa atît de el. chiar şi saraigli. o să poţi găti orice ţi-o da prin gînd. dar nu berbec fript! răspunse Anton Lupan. tu ai să stai aici. pe urmă căutaţi o căruţă şi-l duceţi la gazda noastră. că nu mînca prea mult. Anton Lupan îl linişti: ― Ismaile. cu calabalîcul nostru. şi-acolo. nu fii amărît! Cînd ne-om încropi gospodăria noastră. fiindcă înăuntru sînt lucruri care pot să se vatăme. ― Vezi numai că noi sîntem puşi pe treabă. nu erau bine fripţi?… Văzîndu-l aşa chinuit. se îngrijea de prînzul celorlalţi. ― Lasă că mi se făcuse lehamite de berbec! adăugă Gherasim. Pînă-atunci. nu pe însurătoare. pînă la far. Ismaile. ― Astăzi nu mîncam? întrebă Ismail. Bucătarul îl privi mustrător şi dezamăgit: adică berbecii lui nu erau graşi.ne cu toate vădanele. luaţi-o pe canal în jos. pînă se întoarce Ieremia. dacă o să vă uitaţi pe mal.

dar fii liniştit: lopeţi găseşte văru’ Haralamb pe la vădanele lui. mulţumit. în ceea ce priveşte prînzul nostru. Ismail se aşeză cu grijă pe cufărul lui Anton Lupan. zise Anton Lupan. lung şi îngust. domnule. După ce rămase singur. îşi trase sacul alături. ― De unde ştii? ― Miroseam! Ceilalţi trei se puseră pe rîs. poate găseşti pe undeva nişte lopeţi. Ieremie. ― Plachie de crap! răspunse repede. spre nedumerirea lui Ismail. Chiar să te duci pe acolo şi să vezi ce ne pot da la prînz. mişcîndu-şi nările într-un anumit chip. din pînză de velă. O fi vreo fierărie aici. am scăpat de griji. ― Atunci. Bucătarul adulmecă în aer. în care marinarii îşi poartă întregul lor avut – şi după ce scotoci prin el. Faceţi ce v-am spus şi veniţi după noi. cît mai curînd. plină cu pensule şi felurite . în tîrg? ― Nu ştiu. scoase la iveală o cutie lătăreaţă de lemn. un sac de acela cenuşiu.mîncăm la locanta de peste drum. îşi aprinse luleaua.

încă neînfrunzite. luă alte penele. aruncă în unda ei nemişcată sumedenie de peşti feluriţi. Întîi trase. o îndreptă pe genunchi. puse în borcănaşe ca sulimanurile la spiţer. şi dincolo de ele începea pădurea de stuf. de . jelindu-se ca nişte bocitoare pe ţărmul pustiu. Pe malul celălalt se vedea un şlep negru. pe care soarele dimineţii. tras pe uscat. apoi cîteva sălcii. de-a latul. peisajul din faţa lui. şi muindu-le tot în alte culori. două linii şerpuitoare. şi spaţiul de la mijloc îl umplu cu sineală. închipuind o Dunăre mai albastră decît ar fi visat-o orice poet. la două degete una de alta. După ce apa fu gata şi o contemplă mulţumit. să i se repare fundul şi să fie dichisit. mulţumit. încă rece şi zgribulit. Bucătarul privi printre pleoape ţărmul sterp. numai dinăuntrul şlepului se auzeau bocănituri. amestecă vopselele şi se apucă să picteze. pe rînd. Nu se simţea nici o mişcare. apoi scoase din sac o bucată de mucava. parcă îl sărăcea mai mult. De o parte şi de alta erau nişte barăci cenuşii.vopsele. totul părea amorţit.

pe care abia se mai putea citi: ARISTIDE PANAIOTIS Locandă cafenea ceai ospătărie LA PALICARUL AMĂRÎT . lăsînd ustensilele sale de artist. nisetri şi moruni. dar grecul. bre! După ce dădu aceste sfaturi şi adulmecă din nou mirosul plachiei. verzi. încăpăţînat şi zgîrcit. din nou. Era o firmă veche. şi facem foc mic! Nu stricam plachie. plătici. ― Kir Aristide! strigă. nu se învoia de fel. de proporţiile unui delfin. cu ochii la firma lui kir Aristide. crapi. Ismail se trase doi paşi înapoi. ruginită. aurii – în gîndul lui ştiuci. adulmecă în aer şi-apoi. mai puneam piper. Tocmai în clipa cînd picta ultimul crap.neamuri ciudate. la o scară şi într-o abundenţă care ar fi îmbogăţit pe pescarul cel mai pîrlit. Ismail tresări. De mult timp îl zgîndărea la inimă s-o picteze el. se repezi la locanta de peste drum. cu dichis. roşii. Mai puneam dafin. băgîndu-şi mustaţa zbîrlită pe fereastra bucătăriei.

nu înainte de a-i striga încă o dată stăpînului locantei să facă focul mai mic. ― Asa. de cîte ori se oprea cu barcazul aici.― De ce spuneam amărît. clătină din cap. pe drumul străbătut în ajun. . vor să se veselească. şi se afundase în stufăriş. fostul bucătar de pe Penelopa socotea dăunător acest şiretlic. După cîteva minute marea se deschise în faţa lor. pentru simpatrioţi. nu să fie amărîţi. Frumoz pictam. În acest timp. zgriam Ismail! stăruia pe lîngă grec. în jos. bre? întreba Ismail. ― Lasam pictam. o luase de-a lungul canalului. departe de Patrida. Simpatrioţii care vin la locantă. apoi se întoarse la pictura lui. Să vadă că tînzimu de doru la Patrida! Din partea lui. Anton Lupan. frumoz zgriam: „La palicar veselit!” Zadarnic însă: kir Panaiotis nu se lăsa convins! Ismail mai privi firma ce-o privi. urmat de Gherasim. arămită de soarele care încă nu-şi lepădase zgura roşiatică a oricărui răsărit.

tot mi-e teamă să nu fi uitat ceva pe bord. nu-i vorbă. dar poate mi se duce o fărîmă din suflet. zise cu un fel de mirare. că n-am avut ce uita. cît suflet trebuie să aibă un marinar şi ce-i rămîne cînd e bătrîn. dar după Penelopa mă doare inima. şi cu toate astea. şi ca să facem treaba ca lumea. privind în urma barcazului. Am navigat trei ani cu ea şi n-aş putea spune că au fost ani uşori. nu . domnule. Gherasim se opri pe plajă. semn că vîntul nu rămînea blînd.Spre sud-est se vedea Penelopa îndepărtîndu-se repede. Gherasime! În curînd o să avem o corabie mai frumoasă decît toate celelalte. pe kir Iani nu l-am avut de loc la inimă şi-am fost bucuros să-l dau naibii. De uitat. cu mîinile în buzunare. o să-ţi trebuiască tot sufletul. Vezi dară. acum cînd o văd ducîndu-se fără mine. împinsă de briza rece a nordului. dacă lasă cîte ceva din el pe fiecare corabie cu care a navigat? Anton Lupan îl bătu pe umăr: ― Nu te mai gîndi la asta. ― Vezi. Stau să socotesc. O umbră îi întunecă faţa. În larg se rostogoleau valuri înspumate.

cu mîna la gură. domnule. nu că mi-ar păsa de kir Iani. Mai degrabă cred că mîine seară Penelopa o să zacă undeva pe coasta Anatoliei. între Marea Mînecii şi Mediterană.lăsa să plece cu Penelopa nici o fărîmă din el! ― Bine. ― Nu te-nşeli. cu un început de mirare. culcată pe o coastă. răspunse Anton Lupan. Zăcea în acelaşi loc. cu vîntul ăsta. în culcuşul ei adînc de nisip. ― Păi asta-i Marta. şi cu trei oameni cîţi i-au rămas. în sufletul căruia tulburarea de ieri seară se ridica . pînă ce deodată rămase ţeapăn. nu-l văd pe kir Iani să nimerească gura Bosforului. fiindcă am navigat cu ea vreo cinci ani. ducă-se fără mine! De altminteri. domnule! Aş putea să jur. Noroc că nu-s stînci în partea aceea. Gherasim îi dădu ocol. mi-ar fi milă de oameni… După acest schimb de gînduri porniră pe malul mării şi după cîteva sute de paşi ajunseră la epava pe care Anton Lupan o descoperise ieri seară. care ar putea să se prefacă în furtună. pe care i-l săpaseră anii.

cînd alte corăbii sau vapoare se udă pînă în vîrful catargelor… Dar cum o să facem. tîlharul? De la o . mă jur că într-o zi. pe malul mării. Ochii lui Gherasim sclipiră: ― Da. Poţi să pui rufe la uscat. Ar fi fost păcat să putrezească aici. tot el l-a căsăpit acum doi ani. unde să-l întîlnesc. Pe bietul Panait.iarăşi. Acum hai să vedem ce se poate face ca să-i schimbăm soarta. apoi se făcu roşu: ― Spînu? Ah. fratemiu. e o corabie fără pereche! Am înfruntat cu ea valurile Biscaiei şi niciodată nu mi-a bătut inima că ar putea să ne facă vreo ruşine. Numai că în clipa cînd a naufragiat. nu ia un strop de apă pe punte. împreună cu tot echipajul… Poate ai auzit de nişte piraţi… Gherasim păli. n-am să las pe altul. la Samos. a cui e ea acuma? ― A fost a mea şi-a unui prieten care bănuiesc că a pierit aici. eu am să-i pun ştreangul de gît. dacă am să-l întîlnesc. în schimb. Numai că. S-a întîmplat cu ea o poveste pe care am să ţi-o spun odată. nu se mai numea Marta. domnule. E drept că joacă pe valuri ca o bătrînă beată.

După o vreme. Gherasime! Prietenul pe care mi l-a ucis. să vină cineva să-mi ceară socoteală! Auzi legiuire!… Trecuseră numai vreo două ceasuri de cînd se aflau pe malul mării. Dar îndată Anton Lupan îşi scutură tristeţea şi zise. în care timp cercetase- . dacă a rămas în părăsire. n-aş întreba pe nimeni. ― Ştreangul o să i-l punem împreună. să cercetăm corabia în amănunţime.vreme i s-a pierdut urma. să facem socoteala materialului de care e nevoie. aş pune-o pe picioare – şi p-ormă. stăpînindu-se: ― Acum să ne apucăm de treabă. pe urmă o să mă duc la Căpitănia portului. Cîrmaciul nu văzuse niciodată pe faţa cuiva atîta tristeţe şi-atîta îndîrjire. orice epavă trece în stăpînirea statului. ― Na-ţi-o bună! Eu din partea mea. să închei actele de cumpărare… ― Cum adică? Nu-i a dumitale? De la cin’ s-o cumperi? ― Nu mai e a mea. mi-era mai mult decît un frate.

că şi aşa. Ismail şi un necunoscut. M-am gîndit să-l iau cu noi. stătea ţeapănă ca un stîlp şi se uita după ei. care se ţinea ceva mai în urmă. cu gura roşie ca mărul călugăresc cînd s-a pîrguit. ― El e Haralamb. Pe malul celălalt. ― Foarte bine! răspunse Anton Lupan. venită să ia apă cu doniţa. cînd în dreptul farului se iviră trei oameni ieşind din stufărişuri. Noul venit era aşa cum şi-l închipuise după cele auzite despre el pînă acum: un flăcău de vreo douăzeci şi cinci de ani. strîngînd mîna lui Haralamb şi cercetîndu-l făţiş. atît cît le îngăduia nisipul. călcînd apăsat şi totuşi uşor. la şantier.ră epava scîndură cu scîndură. domnule! zise Ieremia. . cu solzul de crap din ochi. lucind. mare lucru nu are de făcut. să ne dea o mînă de ajutor. nu prea înalt dar nici scund. cu lopeţi în mîini. cu obrazul prelung. ca jivinele sprintene din păduri. Erau Ieremia. cu trupul subţire şi mlădiu. cînd ajunseră la locul unde-i aşteptau Anton Lupan şi Gherasim. baba lui moş Ifrim. cu umerii largi. parcă înciudată.

umerii largi. obrazul oacheş. ochii oricui! Ochii lui Haralamb. numai cu atît poate n-ar fi înnebunit lumea femeiască din împrejurimi. un nas fără pereche pe pămînt. se arcuia umbrind buza de sus. şi-n Dumnezeu. atît de gingaş şi în acelaşi timp atît de hotărît. Pe-un asemenea flăcău mai bine să-l spînzuri. nici urîţi. dar barem să fi avut altfel de ochi. dacă ar fi avut un nas oarecare. iar vîrful. dinţii albi. verzi-aurii. nici urît. aveau în ei cîtă lumină varsă soarele de prînz în april. să îi fost trupul mlădiu. fremătînd cum freamătă frunza plopului bătută de vînt. cu nările subţiri. Dar asta încă n-ar fi însemnat nimic. pline de umbră . şi cît verde se îmbină primăvara în crîng. în aşa fel se întregea linia lui cu linia frunţii. prelung şi nasul oricît de frumos. era în aşa chip dăltuit. încît femeile cînd se uitau la el simţeau că-şi pierd credinţa şi-n bărbatul lor. Zadarnic umblau să-i întunece sprîncenele dese.cu părul negru. nici frumoşi. şi-n diavol. Nasul lui Haralamb. decît să-l laşi slobod pe drum!… Şi măcar dacă ar fi fost numai atît! Haide. numai inele şi cîrlionţi răsuciţi. nici frumos.

în sinea lui. ― Şi ce vînt te-a adus la Sulina? îl întrebă. să învăţăm vreun meşteşug. Am lucrat o vreme la o moară. pe urmă am fost la un dulgher şi d-acolo. la Brăila. cînd ţi s-o înfunda într-o zi!”… . că m-au îmbiat austriecii la şantier… „Fir-ai tu să fii!” zicea Ieremia. am venit încoace. ca şi la ai lui Ieremia. fermecat de lumina ochilor lui. „Te-au îmbiat austriecii la şantierul lor? Nu spui că umbla dulgherul să te omoare. cu pămînt puţin. clipind. pe la oraş. prelungind dulcea lumină a primăverii. zadarnic împleteau zăbranice negre deasupra lor genele-i lungi. am fost fraţi mulţi. „Ce mai flăcău!” îşi zicea Anton Lupan. soarele nu se stingea în ei nici după apus. iar verdele crîngului dăinuia.ca inima codrului celui mai adînc. ascunzîndu-şi picuşorul de pizmă sub un zîmbet strîmb. privindu-l uimit. ce-am să mai rîd. domnule. ― Apoi. peste orişice anotimp. noi. şi-atunci ne-am risipit care încotro. acu’ doi ani. ştii tu de ce! Aoleu.

nu era pizmă. la far. ar fi zărit o basma galbenă. ― Şi-ţi place aici? continuă Anton Lupan. Haralamb aruncă o privire spre stufăriş. sîcîit. se ivi moş Ifrim – se uită un timp la ei. ca să nu mai pun la socoteală broaştele şi ţînţărimea. Haralamb. văzînd că soarele urca grăbit. iar zîmbetul nu era strîmb! De ce să-l nedreptăţim? Că doar Ieremia întotdeauna se mîndrise cu Haralamb şi cu isprăvile lui! Însă într-adevăr se gîndea că o să i se înfunde într-o zi – îi era teamă. nu se bucura nici un pic. ― Ei. ferindu-se prin stuf. dacă vrei să ne dai o mînă de aju- . tresări şi îşi lăsă ochii în pămînt.Dar nu. Haralamb. De sub malul canalului. „Da’ mai lăsaţi-mă în pace! Nu scap de voi nici aici?” îşi zicea în acest timp. Cine i-ar îi urmărit privirea. Dar oamenilor nu le era gîndul la basmale şi nimeni altul n-o văzu. fără să-şi ia privirea din pămînt. apoi o luă spre port şi se pierdu în stuf. ― Ce naiba să-mi placă? Numai sălcii şi stuf. haide să ne apucăm de treabă! hotărî Anton Lupan.

eu o să mă caţăr cu Gherasim sus. îţi vom mulţumi. puneţi mîna pe lopeţi. fiindcă tot ce va fi mai departe porneşte de-aici. Anton Lupan făcu un salt şi apucîndu-se cu mîinile de copastie. după cîte bănuiesc. altceva nu aveau nimic – şi ai fi spus că truda lor urma să fie amarnic de lungă şi mai cu seamă fără rost. Puntea jumulită scîndură cu scîndură lăsa să se vadă înăuntrurile corăbiei. să fim cu luare aminte asupra acestui început. Să dezgropi o epavă din nisip! Merită să te zbuciumi zece ani ca să ajungi aici? Aşa ar fi judecat oamenii cu scufii în cap – îi ştiţi. domnule. Cît voi săpaţi aici. cu lopeţi. Pe urmă o să avem de lucru vîrtos. Să nu judecăm ca ei. Gherasim îi întinse lopata. pentru început vreau să dezgropăm corabia asta din nisip.tor. izbuti cu oarecare trudă să ajungă pînă sus. Cum corabia zăcea pe o coastă şi adînc îngropată în nisip. împovărate de . că. şi-năuntru trebuie să fie o groază de nisip… Erau patru oameni. ― Bucuros. Dar ce aveţi de gînd? ― Uite. apoi îl urmă în acelaşi chip.

pe îndelete. puntea trebuia refăcută în întregime. Sub loviturile pe care corabia le primise cînd fusese aruncată pe nisip nu crăpase nici o coastă. trebuiau catarge. stejar sănătos. un carnet. Cu fiecare pas înainte. nici o scîndură nu sărise din loc. pînze şi încă multe altele… După ce sfîrşi această cercetare. lucrat cu îngrijirea care-i arăta pe meşterii olandezi sau norvegieni. Anton Lupan scoase din buzunar un metru. aplecîndu-se pe sub traversele punţii. cercetă corabia. pe chipul lui se vădea mulţumirea. Ani de zile vîntul îşi făcuse treaba cu sîrg. moştenitorii meşteşugului vikingilor. Anton Lupan. de la etravă pînă la etambou. era întreg şi neputrezit. deşi sufletul îl era întristat de amintirea prietenului pierdut. tot într-o zi de martie.nisip. Fireşte. neîntrecuţi făuritori de corăbii. În timp ce Gherasim se apuca să arunce nisipul afară. . un creion şi începu să facă felurite măsurători. Lemnul. amintindu-şi cu emoţie de ziua cînd L’Esperance era ancorată la cheiul Galatei şi o cercetase la fel. însoţit de Pierre Vaillant.

zise Ieremia. lăsînd să se vadă întreg bordajul. ― Domnule. în timp ce se îndreptau spre port. După prînz puneţi mîna pe lopeţi să-i daţi ajutor lui Gherasim. Ismaile. la un pescar. dacă s-o fi întors de la raţele lui. eu între timp am să stau de vorbă cu căpitanul portului. . poate vrei să vezi cum te-am găzduit. Ne merităm cu toţii plachia. după o dună năpădită de pir. îşi alese un loc adăpostit de vînt. că el şi-aşa înnoptează mai mult prin vecini. că înăuntru mai e încă mult nisip. îl cercetă cu toată luarea aminte şi nu-şi ascunse mulţumirea. ― Ei. se apucă de făcut socoteli.însemnîndu-le pe o schiţă alcătuită în pripă. Apoi coborî pe nisip. acum putem lăsa lucrul şi să mergem la masă. Anton Lupan se apropie. dumneata o să mîi în odaia lui văru’ Haralamb. Către ora prînzului. nevătămat şi fără urmă de putrezeală. şi în vreme ce oamenii îşi continua treaba. Eu cu Gherasim şi cu Ismail ne-am găsit odaie alături. partea corăbiei dinspre mare era dezgropată pînă la chilă.

asta o să fie numai pentru început. în chip ciudat. Sînt atîtea şi atîtea de făcut. vreau să ne facem o baracă pe malul mării. Ieremie. atît de cunoscut celor ce au trecut vreodată prin faţa cafenelelor de la Stambul. acum jumulea o raţă. Dinăuntru se auzea ţăcănitul obişnuit al jocului de table. Mai tîrziu. Femeia care ieri frigea guvizi. de unde în prima clipă îi rîseră amîndoi ochii. în timp ce oamenii săi se îndreptau spre malul mării. Anton Lupan se duse la Căpitănie. sub şopronul părăginit. sau poate chiar mai mult. ― Şase-şase! striga căpitanul. o clipă mai tîrziu rămase vesel numai unul. Vestea aceasta îl făcu pe bucătar să tresară şi să se bucure ca un copil. ― Vreo trei-patru luni. să nu mai pierdem vremea cu dusul şi întorsul din tîrg. ― Adică dumneata cam cît socoteşti că o să-ntîrziem pe-aici? întrebă Gherasim. drăcie! Asta ce taină o mai putea fi? Îndată după prînz. în clipa cînd .― Bine. iar altul se amărî… Ei. nu nădăjduise chiar aşa mult! Dar.

domnule! Pe ceafa groasă.uşa se deschise în spatele lui. Căpitanul se întoarse greoi. aplecîndu-se spre invizibilul său adversar învins: ― Marţ! Să nu joci cu mine. în afară de ceafa căpitanului şi de un fes roşu care se ridica deasupra ei. ― Bună-ziua! repetă Anton Lupan. după ce tuşi de cîteva ori. al cărui tub şerpuia pe podea pînă la narghileaua din fund. nedumerit. De o parte şi de alta a urechilor clăpăuge ieşeau în lături două capete de mustăţi băţoase ca fuiorul de cînepă meliţat de curînd. nu mai vedea nimic. . doi jos şi unul mai sus. Lîngă cutia de table aburea un ibric cu cafea. Dar căpitanul lovi cu palma în masă şi strigă victorios. Anton Lupan se opri în prag. scotea firişoare împletite de fum. ca să-şi vestească sosirea. cutată adînc. se vedeau trei negi aşezaţi în triunghi. cu scaun cu tot. dacă eşti ageamiu! ― Bună-ziua. iar un ciubuc. cum face în asemenea împrejurări omul bine crescut.

unul. ― Aş putea vorbi turceşte. În tinereţe făcuse grădinărie. prielnice zarzavaturilor. cu ochii la fesul din capul lui. să cunoască drumurile pe apă. dar mai cu seamă ardeilor. El. pe malurile şi ostroavele Dunării. ― Vor-vorbiţi româneşte? Se mira. cum cunosc căruţaşii drumurile de pămînt. Dar asta e o limbă pe care o cunosc mai puţin. şi sîrbeşte. Căpitanul portului ocupa această slujbă de vreo şase ani.şi rămase zgîit. Un grădinar de la Dunăre trebuie să fie în acelaşi timp şi barcagiu. Avea obrazul la fel de gros ca şi ceafa şi un nas ca o trompa de elefant. răspunse Anton Lupan. care la venirea toamnei trebuia să bată Dunărea în sus . castraveţilor şi verzei tîrzii. printr-o întîmplare care rămînea de neînţeles pentru toată lumea şi pentru el în primul rînd. ca şi bătrînul Ifrim. ― Turceşte?… Nu ştiu! Ştiu bulgăreşte. puţin. fiindcă şi lui i se părea că are de-a face cu un străin. să te miri că în răsucirea asta nu dărîmase totul în calea lui. îndeletnicirea cea mai răspîndită. după pescuit.

îi eliberaseră chiar şi un brevet de pilot pentru Dunărea de Jos. generoşi. şi asta nu numai într-un an. ci nenumăraţi ani în şir. îl făcuseră căpitan de port. cu coturi. Căpitanul avea în primire un birou. mai cu seamă într-un port ca Sulina. unde asupra bunelor rînduieli veghea cu mare grijă Comisia. Ultimul salt fusese şi mai uşor de făcut… Spre bătrîneţe. slăbindu-i vederea şi nemaifiind bun de pilot. E drept că pe atunci ar fi fost cam greu să se ştie care sînt îndatoririle unui căpitan de port. un re- . fără să cerceteze dacă omul avea vreo pregătire pentru această slujbă de birou. avînd cuvînt greu la Comisia Europeană a Dunării. ca să-şi ducă varza şi ardeii la tîrg. mulţumiţi de priceperea lui. de la Sulina la Brăila şi Măcin. şi după o vreme. cunoştea cursul apei.şi-n jos. austriecii îl luaseră în slujba lor să arate drumul căpitanilor de vas care navigau de puţin timp pe aici. austriecii. cum îşi cunoştea grădinăria lui. anafoare. grinduri şi praguri de nisip. ostroave. Aşa se făcuse că mai tîrziu. îi dăruiseră o pereche de ochelari de la Viena şi.

Nu-l inspectase nimeni pînă azi. dar se gîndea tot mai des că odată şi-odată cineva o să-şi aducă aminte de el. Căpitanului i se părea mai uşor să încarci grîu în vapor. „Acum o să se uite în registru. Comandanţii de vapoare îşi făceau singuri înscrierile în registrul misterios. cu altul la regulament şi se făcu galben-verde. ― De cînd eşti dumneata aici? îl întrebă Anton Lupan. Măcar dac-ar .gistru şi un regulament gros. dinainte de război. ori să baţi cu ciocanul la şantier. ca şi cum ar îi cărat în spinare un sac cu cartofi. o să mă-ntrebe din regulament”. decît să pui pecetea în registru şi să ai în primire regulamentul cel gros. Slujbele sînt grele sau uşoare numai după chipul cum le priveşti. îşi zicea în sine. Căpitanului i se păru ameninţător. iar căpitanului nu-i rămînea decît să pună pecetea şi să-şi şteargă năduşeala de pe frunte. nimeni nu se amestecase în treburile lui. socotind că se afla în faţa unul inspector trimis de la Bucureşti. se uită cu un ochi la registru. ― Păi cam de multişor. înaintînd spre el. ca un castravete răscopt.

dar cine se încumeta să caute în el? ― E vorba de o corabie pe care au prădat-o . de la Bucureşti. Pe căpitan îl treceau năduşelile. ― Prin vara lui ’78 n-ai primit o scrisoare de la Stambul? continuă străinul din faţa lui. privirea îi fugi spre sertarul biroului. Fără să vrea. cu Bucureştiul se încurca mai greu. sumedenie de scrisori. l-ai primit?! ― L-oi fi primit… ― Ţi-am scris şi iarna trecută. pînă ieşea la pensie şi scăpa de griji. Asta ce mai era? Ce mai avea Stambulul cu Ţările Române? ― Prin ’78?… Stai să mă gîndesc… Prin ’78… Un plic verzui? ― Aşadar. ― De o goeletă. De Stambul nu-i era aşa teamă. prăfuite. L’Esperance. Pe lîngă registru şi regulament. unde zăceau. domnule?… Trec multe vase pe aici. ele erau spaima vieţii lui.mai fi întins-o aşa vreo doi ani. sub pavilion francez. n-ai auzit? ― Ştiu eu. Poate era trecută în registru.

fîstîcindu-se din nou. apoi deodată întinse mîna pe birou şi luă regulamentul cel gros. în ajun de război. ― Nu prea sînt deprins cu scrisul ăsta nou! . cuprinse de tremur. da! Piraţii lui Spînu! Cum nu. Anton Lupan.piraţii. zeflemitor. îmi amintesc! ― Atunci de ce n-ai răspuns la scrisori? ― Să răspund?… făcu căpitanul. ca să descopere într-o clipă ceea ce alţii nu dibuiseră în atîţi ani. ― Merge cam greu fără ochelari! zise. De mirat. îi suci ce-l suci. prostit. pînă ce-l deschise cu susul în jos şi privi în el. Trebuise să vină acest străin ciudat. se afla la poarta Levantului şi Levantul ascundea ciudăţenii fără sfîrşit. ― Ce scrie aici? Asta era taina căpitanului de port. De ce n-am răspuns?… Anton Lupan îl privi printre pleoape. ― A. Nefericitul luă regulamentul în mîinile-i păroase. taină pe care ani de zile n-o dibuise nici un om. învăţase să nu se mai mire de nimic.

le-am împuşcat ieri. Îţi dau douăzeci!… Îţi dau şi trei raţe. scurt şi gros. Am fost învăţat cu alt scris… ― Dar cărţile nu se ţineau de-a-ndoaselea nici atunci! Căpitanul aruncă regulamentul şi ocolind biroul veni în faţa lui Anton Lupan. ― …Numai aş vrea să-mi spui. năduşind. mai fîstîcit. gîfîind. cum naiba poţi să-ţi faci slujba. cum se frămînta.bolborosi căpitanul. ― Domnule. dacă nu ştii să citeşti şi să scrii? ― De ce să citesc? Ce să scriu? întrebă căpitanul. numai să nu mă spui! Anton Lupan se uită la el. scăldat în sudori. să nu iasă din ogrăzi printre uluci. ― N-am nevoie de nici un ban. cu pumnii noduroşi pe piept. . cu nasul mare prins parcă într-un belciug. din partea mea poţi să fii liniştit… ― Mă mai împrumut cu cinci. cu mustăţile ca un jujău din acelea care se leagă de gîtul rîmătorilor. ţii dau pe toţi. nu mă nenoroci! Cine te-a trimis să mă iscodeşti?… Am adunaţi vreo cincisprezece polişori.

Nu se amestecă nimeni aici. iscăleşte el în locul meu. puţin îmi pasă că nu ştii azi! Aş mai fi avut şi altceva cu dumneata. o cafea?… ― Mulţumesc. cînd asta mi-ar fi folosit. mi-o aduce un căpitan. ― Dar cînd îţi iei leafa.― Dumneata nu primeşti adrese. instrucţiuni. corespondenţă de sus? ― Nu! Treaba merge ibrişin. sîntem prieteni de mult… Domnule. dar mi-e teamă că te-aş încurca prea mult… Cum ziceai că merge treaba aici? ― Ibrişin! ― Atunci aferim! ― Domnule. ― Dar o tablă nu faci? Numai pe un frăncuţ! ― Poate cu alt prilej. ― Şi nu mă spui? . mă rog. ― Ciubuc? ― Nu obişnuiesc. pari un om bun! Nu mă spune la nimeni şi-ţi făgăduiesc… ― Nu-ţi face griji! Dacă n-ai ştiut carte acum patru ani. nu iscăleşti? ― Leafa?… Leafa vine cu vaporu’. nu. de la Galaţi.

cînd auzi zarurile ţăcănind.― Poţi să fii liniştit! Vin uneori furtuni care. Iar cînd să intre în stuf. la Galaţi sau la Brăila. cu cît sînt mai năprasnice. Anton Lupan nu închisese bine uşa Căpităniei. Ismail îi amintea ascultătorului că mîncase odată. cu atît lasă în urma lor cerul mai nevinovat. o asemenea sarailie şi pe urmă trei zile băuse apă cu vadra. raţa s-a fript? Oamenii aruncau nisipul de zor şi cel mai inimos. poartă în casă!… Lăstuno. voi spuneam sarailie! Hi-hi-hi! În dispreţul lui pentru cofetarii ghiauri. fără să-şi potolească setea şi să-i treacă sughiţul. mai senin. fireşte cu al- . Bucătarul se opintea în lopată. gîfîind. A. cu totul altceva se făcea la Stambul! După cum povestea bucătarul. lui Haralamb. deşi cu spor mai mic. îl auzi pe căpitan strigînd: ― Doi-patru. părea Ismail. că Ieremia ştia – mai fusese pe la turci – cum se fac adevăratele sarai-gli la Stambul: ― Voi nu ştim ce estem saraigli. şi-i povestea.

adevăraţi cunoscători la lucru bun. după ce se coc. chinuit. fără să te prindă leşin la stomac şi fără să-ţi fie sete ioc. bucătarul cu saraigliile. dincolo basmaua gal- . sînt gata poate numai pentru ghiauri. dînd har lui Allah. nu era pofticios. Credincioşii Coranului. adică prăjitură de serai. la chipul cum povestea Ismail? Astăzi pesemne fusese ziua luptei lui cu ispitele! Colea. dar cum să nu-i lase gura apă. Dar asemenea sarai-gli poţi să mănînci şi douăzeci. asta sarai-gli! Haralamb asculta şi înghiţea în sec. pentru sultan şi pentru femeile lui. ― Aferim. turcii îi spuneau prăjiturii lor sarai-gli. Numai după aceea le mănîncă şi p-ormă îşi ling degetele. le pun în borcane cu miere şi trandafir şi aşa le lasă zece zile. la un foc cu mare dibăcie potrivit.te cuvinte. dar cofetarul acela avea un ucenic şiret – şi după ce-a învăţat să facă prăjitura de serai. pezevenghiul a fugit şi a vîndut taina altor cofetari… Saraigliile la Stambul. să se îndulcească şi să se înmoaie ca puful. bre. nefiind deprins prea bine cu graiul ghiaur. Ea a fost născocită de un cofetar vestit.

benă. fără să mai întrebăm pe nimeni. Cîrmaciul lăsă lopata jos şi ieşi în întîmpinarea lui. se poate opri cum îi spui? ― Gherasime! strigă Anton Lupan. mulţumiţi. mai tacă-ţi gura! izbucni Gherasim. nu merită să ne ostenim şi să aruncăm banii în vînt. apropiindu-se. înainte de asfinţitul soarelui. O să ne vedem de treburile noastre. Într-adevăr. ― Mîine o să trebuiască să ne adunăm mai mulţi s-o săltăm în picioare şi s-o proptim. domnule? ― Cred c-ai avut dreptate. ― Ce-ai făcut cu Căpitănia. cum merge treaba aici? ― Pînă deseară mîntuim. cînd a început să vorbească de meşteşugul lui. Oare mai era mult pînă la asfinţit? ― Măi turcule. Haralamb trăgea cu coada ochiului spre stufăriş. Nu vezi că l-ai scos din minţi? Dar oare un bucătar. fluturînd ademenitoare prin stuf. înăuntrul corăbiei nu mai era fir de nisip. Oamenii îşi ştergeau năduşeala de pe frunte şi îşi îndreptau şalele. Portul ăsta parcă ar fi ţara nimănui… Ei. .

domnule? ― Păi altfel cum? Flăcăul oftă. dar îndată îşi lăsă capul în jos şi mărturisi. Anton Lupan îşi strînse oamenii în odăiţa lui Haralamb. odaie curată. Ismaile. cu cabluri şi cu argaţi? ― Adică să-i caut din seara asta. crezi c-ai să găseşti cîţiva oameni. oare ce-o să găsim la kir Panaiotis? Ce ne-o fi pregătit? Bucătarul adulmecă în aer. dar cam sărăcuţă. cu năduf. ― Nici nu ne trebuie cine ştie ce: nişte scînduri de brad să facem o baracă şi vreo cîteva grinzi.Haralamb. cu . dîndu-i un ghiont. cu ochii la stufăriş. să săltăm corabia de pe nisip şi s-o proptim. cu scoarţe pe jos. ruşinat: ― Nu simţeam. o să vorbim deseară despre asta şi o să vedem ce este de făcut. Pentru restul materialelor am întocmit o listă. după cină. domnule! răspunse Ieremia. nu puteam mirosim… În seara aceea. în locul lui. ― Las’ că-i găsim. unde era găzduit. ― Vreo cherestegerie este aici? ― Este. estem departe. Acum să mergem la cină.

Ieremia se înroşi pînă în fundul urechilor. Ieremie. că le simţi fierbinţi. le auzi ţiuind. şi ai să cumperi toate aceste materiale scrise de mine aici. ― Aşadar. ― Dar. Zicînd. pe vremea asta. la sfîrşit. fiindcă oraşul ţi-e bine cunoscut. spuse Anton Lupan. îi întinse o listă lungă de cumpărături şi un pumn de bani: o sută de galbeni. mîine dimineaţă ai să pleci cu vaporul la Galaţi. Credeai că te-am uitat?… Tu. aici.perdeluţe la ferestre şi cu năframe de borangic puse ca podoabe pe pereţi. Te trimit pe tine. o mînă de femeie ar fi îmbătrînit să facă atîtea. în jurul lămpii cu gaz. Harnice şi cumsecade femei! Aseară. Acum se adunaseră cinci… Sfatul lor ţinu îndelung. acum ştim fiecare ce avem de făcut. se vede. ai rămas numai tu. Haralamb stătea ca pe ghimpi. era claca mai multora. nu ţi-e… nu ţi-e frică de . domnule. arătîndu-i ce purta în gînd. preţul unei gospodării de om chivernisit. Anton Lupan îl avea numai pe Ieremia şi abia stătea de vorbă cu Gherasim.

într-adevăr. să zici că-i ou de gîscă. fuseseră siguri că n-au să-l mai vadă niciodată venind înapoi. Anton Lupan jucase table cu căpitanul portului. parcă le plutea în cap fumul unei vrăjitorii. la capătul unei săptămîni… Se întîmplaseră multe între timp. pe moş Ifrim (văzuseră toţi. că farul era în ochii lor) îl bătuse baba lui de trei ori. luîndu-i partidă după partidă. un cucui în creştet. cu doniţa. în chip tainic. nu mă tem de nimic. că Ieremia o să se întoarcă gîfîind. Dar acum. Oamenii se priviră. dar nu se dădea învins. toţi. gata să facă pui. Căpitanul pierdea partidele. la rînd. toţi în acelaşi timp. În clipa cînd Ieremia luase banii. uluit. fiindcă . şi-i ridicase. pe care Anton Lupan le rostise ca şi cînd n-ar fi înţeles întrebarea lui. nu ştiu cum. şi cu fiecare partidă un franc de argint. în frunte cu Haralamb. parcă mînat din urma de turci… Vrăjitorii!… Şi Ieremia se întoarse. ameţiţi. ― Frică?… De ce? Dacă ai flinta cu tine.loc?… întrebă. după aceste vorbe. simţiră.

După ce îl rugă pe căpitan să aştepte la chei. iar salcia îşi despletea deasupra apelor zulufii verzui. uzi pînă la brîu şi de la brîu în sus jumuliţi de vînt. Creştea stuful. de anul trecut – cel verde. foşnea şi se tînguia stuful bătrîn. ca mînjii născuţi de curînd… Se mai întîmplaseră şi altele. încă plăpînd. Cel mai însemnat era că martie se apropia de sfîrşit… Ieremia sosi într-o joi. şi de la nord şi de la sud. făcîndu-l să aburească blajin. încălzindu-i seva. Soarele strălucea pe un cer albăstrit – venea primăvara. împingînd valurile mării pînă în stufăriş. .era cunoscut drept cel mai bun tablagiu pe toată Dunărea de Jos. de la Sulina pînă la Măcin. la prînz. dar oamenii noştri îşi văzuseră de treburile lor. Ajungînd la far. Bătuse furtuna echinoxului în cursul acestei săptămîni. şi punea stăpînire pe Pămînt. Ieremia rămase nedumerit. de la apus şi de la răsărit. însă doar fapte mici. cu un barcaz încărcat pînă sus. necheza subţirel. Zburau prin văzduh trîmbe de apă şi nori de nisip. porni pe malul canalului în jos. să-i caute pe ai săi la locul cunoscut.

― Bine-ai venit. în rînd. cu nişte hîrtii în mîini. Gherasim îşi scoase capul ciufulit dinăuntrul corăbiei. cu linguroiul în mîini. Corabia era acolo unde o lăsase. iar Anton Lupan ieşi pe uşa barăcii. de sub care ieşea fum. domnule! Gherasim îl privi mustrător pe Ismail. Nu că n-ar mai fi crezut în vraja pe care o simţiseră cu toţii deunăzi. vraja are o lege şi ispita alte legi… Serile. îl văzu acolo pe Ismail. Bucătarul icni şi rămase ţeapăn. Cînd se apropie. Alături se ivise o baracă de scînduri. acesta . ceilalţi nu bătuseră cu mîinile în sîn: o despresuraseră cu totul din nisip şi-o ridicaseră în picioare. aplecat deasupra unei vetre cu oale şi crătiţi puse la fiert. numai că la început n-o recunoscu. dar vezi. parc-ar fi zis că de la plecarea lui Ieremia trecuse prea mult timp… Auzindu-i icnetul. că icnise adînc. iar în spatele ei un şopron. proptind-o cu stîlpi. Ieremie! ― Bine te-am găsit. stînd la taifas cu Gherasim.cu ochii mari pe ţărm. spre sud. În lipsa lui.

ia spune.răspunse cu aceeaşi mustrare în priviri… Vraja e vrajă – de ce s-o punem pe talger cu ispita şi s-o cîntărim? ― Ei. după cum vezi. catargele au să ne trebuiască abia la sfîrşit… Şi cărţulia de care ţi-a spus căpitanul portului? ― Am găsit-o. prin vreun căpitan de vas. ― S-a dus la şantier. şi fără să mai cer voia dumitale. ce-ai făcut? ― Am adus tot ce mi-ai poruncit – pînă la ultimul cui. i-am zis să coboare pe Bistriţa doi pini înalţi. Ieremie. îl cunosc de mult. dar am dat acolo peste un plutaş. uitîndu-se în jur. Cînd o fi cu ei la Galaţi. om de ispravă. am făcut cîte ceva aici cît ai lipsit. Ştiam că azi-mîine trebuie să pici – şi aveam nevoie de lucrurile astea. să facă rost de o forjă şi de cîteva găleţi cu cărbuni. ― Foarte bine ai făcut! De altminteri. Numai lemn de pin pentru catarge n-am găsit. Noi. o să ne dea de veste aici. uite-o aici… Dar văru’ Haralamb pe unde-o fi? întrebă Ieremia. ca să ne apucăm de treabă numaidecît. .

privind forja. Gherasim şi Ismail. Şi oftă adînc. înnegrit. iar un al treilea împingea o roabă. Haralamb ieşea din stuf. l-am văzut pe sacagiu! răspunse Ieremia. ― Pe Ghiocica o văzuşi? întrebă. îl luă la rost: ― Ce-ţi puseşi muşcata aia la ureche? Nu te vezi că eşti totuna de cărbuni? Haralamb luă floarea ruşinat şi-o ascunse în pumn. prînzul trebuie ori să-l grăbim. a cărei roată se auzea scîrţîind pînă aici. ― Dar asta-i fierărie în lege! se minună Ieremia. ― Poftim mîncam! se auzi în clipa aceea glasul lui Ismail. Apoi se întoarse spre vără-su şi. în loc de bun găsit. lîngă far. sacul cu cărbuni şi roaba în care se vedeau o nicovală cît toate zilele şi gogeamite baros ruginit. Ieremia se apropie de Anton Lupan: ― Domnule. Alţi doi oameni veneau după el. ducînd în spinare un sac greu. cu o forjă. puţin mai tîrziu. ― Nu. şoptit.Între timp se apropiaseră şi ceilalţi doi. . tocmai în clipa cînd sus. printre dinţi.

Făcuse mîncare ghiaurească. mai am acolo un băietan. i-om duce acolo ceva de-ale gurii. oamenii mîncau grăbiţi. numai că nu băgase carnea în maşina de tocat. dacă s-o învoi Ismail. borş de perişoare. fusese înjghebată o masă din scînduri de brad. să nu i se piardă nici un pic din gust… Spre necazul lui. nimeni . şi bietul de el o fi flămînzit. N-are rost să ne amînăm masa. ne aşteaptă barcazul în port şi dacă nu-l descărcăm curînd. ― Atunci. cît ai bate din palme. pe care l-am luat cu mine să-mi fie de ajutor la drum. Iar băietanului tău. hai să prînzim la iuţeală. zîmbi mulţumit. pe pari bătuţi în nisip. ca la Stambul. cu leuştean mult. căpitanul o să vrea bani mai mulţi… Apoi. Sub şopronul bucătăriei. Ismail aşteptă să-i vadă pe toţi aşezaţi.ori să-l lăsăm pentru mai tîrziu. înfipte în nisip. fiindcă barcazul n-o să-l putem descărca aşa. De o parte şi de alta a ei se întindeau două bănci cu picioarele tot aşa. hotărî Anton Lupan. aburind. îşi umflă pieptul şi se apropie cu castronul plin. ci o migălise cu satirul.

nu spuseră decît în fugă: „Mulţumim. Numai Haralamb. e drept. acum. cum cădea seara. de vreme ce-şi avea . să nu le mai socoteşti! Carne tocată cu satîrul şi să nu spună nimeni un cuvînt! Ismail spălă vasele. Dormeau în hamace. nimeni nu-l putea sili să înnopteze aici. Se mutaseră aici abia de trei zile şi pînă acum toţi păreau mulţumiţi de noul lor culcuş. le puse la locul lor pe poliţele de sub şopron. Odată prînzul sfîrşit. se făcea nevăzut şi pînă la răsăritul soarelui. înăuntru mirosea a răşină de brad şi marea Ie murmura necontenit în urechi. le acoperi să nu le umple nisipul adus de vînt şi intră în baracă. Ismaile!” – şi porniră ca nebunii spre port… Sînt în viaţa unui bucătar clipe de mulţumire. nu-l mai simţeai venind. dar şi clipe amare.n-avea timp să se minuneze că borşul era aşa bun. să-şi ia cutia cu vopsele. pufnind. ca pe vapor. că marea căpătase o culoare sidefie pe care voia s-o picteze negreşit.

se uita la oameni cum muncesc şi pufăia din lulea. cînd Anton Lupan aducea vorba de bani. puse bucata de mucava pe genunchi. cînd îl văzu pe moş Ifrim venind dinspre far. ― Nu. sfios: ― Lasă. Şi nici la simbrie nu se-arăta grăbit. Bătrînul îşi făcea în fiecare zi drum pe aici. Ismail se aşeză pe nisip. îşi lăsa capul în pămînt. muncea cît trei. ― Dar poate că atunci ai să ceri cine ştie cît! ― Cît ai să-mi dai dumneata – şi am să fiu mulţumit. Mai cu seamă că. bucuros de venirea lui. să zici că oboseala nu se-atingea de el. domnule. ca un logofăt pus să ţină seama de munca lor. că s-a supărat baba mea şi-a aruncat mîncarea la cîini. Iacă mai sînt şi clipe de mulţumire în viaţa unui bucătar – şi ele vin adesea la timpul cel .odăiţa şi rosturile lui în tîrg. ― Am mîncat? îi strigă Ismail. dacă era vorba de muncă. deschise cutia de vopsele. întîi să mîntuim treaba şi p-ormă mă-i plăti.

Ismail pufni. avea de . parcă silit. rupînd plinea cu teamă şi tot uitîndu-se chiorîş la lingura cu care nu era obişnuit. dam borş Ismail! Borş cum găteam la ghiaur! Moş Ifrim se aşeză sub şopron.mai potrivit. gras. Bucătarul îi puse farfuria în faţă. Oaspetele său clătină din cap. îi dădu o lingură de fier. trăgînd cu ochiul la oala lui Ismail. ― Borşul cu pîine nu-i bun. cu mîinile în şolduri. mirosea frumos. n-ai mămăligă? întrebă bătrînul. o privi chiorîş. o şterse în palmă şi zăbovi un timp. borşul era bun. Borşul încă nu se răcise. ― N-ai una de lemn? Borşul cu lingură de fier n-are gust! ― N-aveam! se stropşi Ismail. îşi scoase căciula şi se închină. nu mai trebuia încălzit. făcînd nazuri de la început. aşteptînd mulţumit. Moş Ifrim se apucă să mănînce. pîine tăiată felii. Cu o lingură d-asta te poţi şi otrăvi! Dar. luă lingura de fier. ― Hai. ce mai tura-vura. apoi se trase în lături.

― Am fost bun? ― Bun. luptîndu-se cu adversarul său închipuit. plecaseră spre port. aplecat în afară. căpitanul îşi făcea partida de table de după prînz. îi simţi şi se repezi la geam. între timp.toate alea. pe lîngă vără-su. auziră zarurile ţăcănind. leuştean mai mult – aşa cum se cere unui borş gătit ca la ghiauri. zoriţi. Haralamb se ţinea mai în urmă. mai-mai să dea cu trompa în-nisip. p-un frăncuţ? Anton Lupan se apropie de fereastră şi-i în- . ardei mai puţin. cu Anton Lupan în frunte. muşcînd floarea în dinţi. numai că perişoarele sînt parcă tocate prea mărunt… ― Siktir!… Dar să-l lăsăm pe bietul Ismail spumegînd şi să vedem ce făcuseră ceilalţi. pe Ghiocica n-o văzuşi? ― Nu-ţi spusei? L-am văzut pe sacagiu! Apropiindu-se de Căpitănie. mă. ― Facem o partidă. urmat de Gherasim. dar cu toată fierbinţeala jocului. nimic de zis. ― Zi. ― Bogda-proste! spuse paznicul farului cînd sfîrşi. După ce sfîrşiseră prînzul.

cîrlige şi beţe trase în fel şi chip. cu picioarele atîrnate în jos. la pupa vasului de pasageri austriac. şedea. În port. care tocmai venise din sus. Ce să faci cu ele. ― Iată abecedarul. care părea un om şi bun şi tăcut. ca să nu se facă de rîs.tinse cărticica pe care i-o adusese Ieremia în sîn. ar fi însemnat să-şi dezvăluie vechiu-i beteşug. cît de greu i-ar fi unui om ca el să înveţe a scri şi a citi. În săptămîna care trecuse. dar ca să ceară ajutorul cuiva. se vedea legat la chei un barcaz micuţ. De mult nutrea asemenea dorinţă în sufletul lui. se mai întîmplase şi alt fapt mărunt: căpitanul portului îl iscodise pe Anton Lupan. ţi l-a găsit. Cam în partea lui din mijloc. încărcat din greu. . de unde să porneşti. pe o stivă de scînduri. măcar aşa. cum să le descurci?… Acum căpitanul se uita în cărţulie ca mîţa-n calendar şi simţea că-l trec năduşeli fierbinţi. n-o să-l dea în gît… Dar nu bănuise că pentru a-şi împlini tainicul vis era nevoie de o carte cu colaci. Alta era socoteala cu acest străin. ştia că n-o să spună nimănui.

Acesta sări pe puntea barcazului şi se apropie de băiat. prietenos. sfios şi poate neîncrezător. nu prea era obişnuit. Apoi strigă: ― Hai. Băiatul sări în picioare. se vede. cu mîna întinsă. cu o căciulă de oaie dată pe ceafă – şi cînta încetişor. în toată înfăţişarea lui. i se lumină. dar cu ochii vii iscodind în jur. cu coada jumulită în chip greu de înţeles. poate puţin cam jalnică acum. dintr-un fluier ciobănesc. ca pentru el. cu părul negru. domnule! îl lămuri Ieremia pe Anton Lupan. un cîine ciobănesc. Atunci văzu că la picioarele lui stătea cuminte. plin de praf şi încîlcit. Mihule. cu botul pe labe. care însă. lasă cavalul. cam slab şi năpădit de ciulini.un băieţandru de vreo şaisprezece ani. băiatul ridică ochii spre chei şi chipul oacheş. ― El e băietanul de care ţi-am vorbit. amintea de un nu prea îndepărtat strămoş lup. cu un mintean negru pe umeri. cu bu- . bătut de vînt. ― Cîntă de foame! spuse Ieremia. că ţi-am adus să mănînci! La aceste vorbe.

Văzîndu-l aşa şi gîndindu-se la vîrsta lui .nătatea semenilor săi. se trase un pas înapoi. Ridică mîna şi-i mîngîie obrazul. negri. bineînţeles. dar noaptea încă nu s-a statornicit. cu duioşia cu care-şi mîngîie părintele copilul obidit. îi vorbi blînd. lui Anton Lupan i se păru că vede în ea o demnitate la fel de grăitoare ca a unui om – ca a unui om care o are. atent. În schimb. în ochii băiatului. O să capeţi cele de cuviinţă pentru osteneala ta. cu sclipiri albăstrii. Cîinele se ridică şi el. din cele care o dată ce s-a ivit în priviri. ai zice că niciodată nu mai poate pieri. cum e uneori cerul în clipa cînd amurgul s-a stins. Privirea lui nu arăta nici teamă. şi rămase aşa. Anton Lupan o cunoştea – şi deodată îşi dădu seama că dacă băiatul acesta plecase cu un barcaz. gingaş ca de fată. era semn că nu lăsase în urmă vreun trai bun. Băiatul făcu o mişcare cu mîna ca şi cum ar fi vrut să arate că nu ţine la nici un fel de răsplăţi. ― Să nu-ţi pară rău că ai venit pînă aici. la chemarea primului venit. nici prietenie. deşi zîmbitori. se citea o tristeţe domoală.

în bidoane şi-n saci. în cutii de tablă. Erau cabluri de oţel şi parîme de felurite grosimi. S-a luat după mine şi n-a vrut să se ducă înapoi. Între timp.crudă. În afară de cheresteaua de pe punte. se apropie de chei şi. ― Cîinele-i al tău? îl întrebă. dar socoti că băiatului. Ar fi vrut să-l întrebe mai multe. erau bare de fier. Anton Lupan se simţi întristat. şuruburi. Ieremia le cumpărase după listă şi le orînduise sîrguincios. cu urzeală de cînepă şi bătătura de bumbac – şi încă multe altele pe care nu le puteai descurca decît . cutii de vopsea. ca şi cîinelui. căpitanul barcazului. curînd după aceea. care se cinstise cu oamenii săi la locanta lui kir Panaiotis. în magazia vasului fuseseră înghesuite pînă sus fel de fel de materiale. cuie. descărcatul începu. să-i ospăteze cu cele trimise de Ismail. în lăzi. în baloturi. trebuie să le fie foame. răspunse băiatul. pînză groasă de vele. făcute colaci. deci lăsă asta pentru mai tîrziu şi deocamdată îi încredinţă pe amîndoi lui Ieremia. Aşa că umblăm amîndoi. ― E de la stînă. chiar dacă l-am zgornit. butoiaşe cu ulei de in.

cu cavalul pe genunchi. în marginea cheiului. dar el zăbovea să plece şi se tot învîrtea pe lîngă vără-su: ― Zi. punînd piciorul pe chei. pe trei zile. cîinele stătea cuminte. Pe Haralamb îl mînară în tîrg să se înţeleagă cu doi căruţaşi.dacă aveai lista lor în cap. am să mă întorc cu barcazul la Galaţi şi p-ormă… În aceste vorbe neterminate Anton Lupan . te juri? Anton Lupan rămase să încheie socotelile cu căpitanul. hotărîră să le lase pe chei. Mihule? îl întrebă. alături. Băiatul se ridică. eşti surd? ― Adică n-ai văzut-o. pentru a doua zi. Numai descărcatul lor dură cîteva ceasuri şi cum pînă seara n-ar mai fi fost vreme să care totul de-aici. ― Şi acum. încotro porneşti. nu vrei să-mi spui? ― Nu ţi-am spus? Ce. Cînd ieşi din cabină. să aibă la drum. Îi plătise cuviincios pentru osteneala lui şi prin grija lui Gherasim îi făcuse şi-o legătură cu de-ale gurii. îl văzu pe Mihu stînd pe o ladă. sub paza lui Ieremia. sfios: ― Păi.

au sfîşiat nouă oi şi din unsprezece cîini au lăsat cu viaţă numai cinci… Cînd a venit baciul. aşezîndu-se pe ladă şi făcîndu-i semn să stea lîngă el. nicăieri. am vrut să intru la un negustor. să am grijă de cinci sute de oi. ― Din Muscel. rămăsesem numai eu.simţi o teamă ascunsă cu greu. că n-au nici pentru ei? M-am dus la Cîmpulung. ― Şi ce făceai acolo? ― Cu oile. ― De unde eşti? îl întrebă. S-au năpustit lupii şi au făcut prăpăd. ― Negrilă îl cheamă?… . baciul era plecat devale. din sus de Rucăr. ai fugit? ― Da. ― Şi atunci. m-a zvîntat în bătăi. părea om bun. ― De ce nu te-ai dus la ai tăi? ― Ce să fac acolo. Înţelese şi mai limpede că băiatul nu avea nici un rost. am fugit. Peste iarnă au dat lupii la stînă. la Cîmpulung. numai că a zis să-l alung pe Negrilă. ― Ale voastre? ― Nu. la stăpîn. că nu-i trebuie dulău.

Cică erau hingheri – putrezi-le-ar oasele de vii! Mai bine să mori de foame decît să faci ca ei! Am dat să fugim. că n-a făcut nici un . Da’ într-o zi. nu v-a primit pe amîndoi? ― Nu. pe lîngă Obor. cu coşurile. dar întrebam – şi-am nimerit la Bucureşti… La început m-am speriat. nu cunoşteam drumul. o cotigă lîngă noi. eu cu Negrilă. fără veste. că era lume multă şi gălăgie mai rău ca la bîlci. la marginea oraşului. nu-i nume frumos? Auzindu-şi numele. un nume mai potrivit nu puteai să-l găseşti… Şi zi. cîinele îşi ridică ochii. s-a oprit aşa. din sat în sat. nu mi-l luaţi. Pe urmă m-am prietenii cu nişte olteni. M-au luat în odaia lor. cînd mergeam pe stradă. M-am rugat de ei: „Mă nene. da’ vezi că Negrilă nu le ştia gîndurile şi le-a căzut în laţ. Da’ ce. doi inşi au sărit cu zbilţurile şi ne-au încolţit. ― De! O fi avut şi el socotelile lui! ― O fi avut… Şi-atunci m-am dus mai departe. a zis că de ce să hrănească două guri. ca şi cum ar fi protestat şi el. de vindeau legume. ― Ba da.― Negrilă. Am stat acolo pe vară. făceam fluiere şi le vindeam prin tîrg.

Hingherul s-a prăbuşit la pămînt. şi strigau. celălalt s-a repezit să-i dea ajutor. Se adunase lume multă pe lîngă noi. Apoi continuă: ― Săracu’ Negrilă se zbătea în laţ. Am vrut. măi băiete. dar laţul îl sugruma rău: ochii i se făcuseră roşii. mai cu seamă femei şi copii. m-am repezit în gîtul hingherului. Atunci am văzut şi eu roşu. că de nu. că altfel cheamă poliţia şi te-ai nenorocit!” Nu ştiu cum l-am slăbit pe Negrilă din laţ. Atunci n-am mai ştiut ce fac: am luat un pietroi de jos şi l-am aruncat din răsputeri. să scape.rău!” – „Piei de-aici. Şi fără să ţin seama că era de două ori cît mine. cum am deschis uşa cotigii – barem să scape toţi cîinii dacă o fi s-o . te luăm şi pe tine şi te aruncăm laolaltă cu el!” Băiatul se opri o clipă şi-şi mîngîie cîinele pe cap. da’ mi s-a părut că-mi ţineau parte mie. da’ ştiu că drept la mir l-am atins. s-a întors şi m-a altoit cu biciul peste mijloc. de parcă ochii lui ar fi fost ai mei. ameţit. Celălalt hingher. a strigat unul. Cineva mi-a spus: „Fugi. „Dă-i drumu’!” am răcnit. ăl de mîna caii. străbătut de un fior. ori n-am vrut. pînă nu se ridică de jos. nu lor.

să nu care cumva să pui gura pe ciolanul nostru!” Am stat aşa vreo săptămînă şi-am vîndut fluierele pe care te făcusem pe drum. încă nu se lăsase frig. Acolo am stat pitit pînă seara. la Brăila. de parcă ar fi zis: „Mă veneticule. că s-a umplut strada de chelălăitul lor. cînd ani ajuns într-un sat de ţigani. pînă am ajuns pe malul Dunării. şi cînd îl vedeau pe Negrilă după mine îşi scoteau colţii şi mîrîiau. dar toţi îmi spuneau: „Ce să facem. Uite-aşa am mers vreo două săptămîni. parcă Lilieci. Am căutat să intru şi acolo ta un negustor – n-aş zice că oamenii erau răi. cînd au venit oltenii – şi ei m-au povăţuit să fug. seara dormeam sub un şopron. pe la Urziceni. Noaptea am plecat. Erau o mulţime de cîini. m-am odihnit acolo. pe la Făurei. şi am mers pînă în zori. pe la Colentina. am plecat. cu două guri? De dulăul tău ne arde nouă? Nu vezi ce de cîini sînt în oraş?” Asta-i adevărat. în port.păţesc eu. şi pe la nămiezi. străzile erau pline de cîini. sub un salcîm. Pe urmă m-am prietenit cu un hamal – un om bun – şi el m-a dus la o ba- . mă băiete. Pe urmă am luat-o la fugă spre Obor.

pe care cîinele şi-o mişca mulţumit. nici rău la ea. Am umblat iarăşi o săptămînă prin port. de cîte ori auzea vorbindu-se de el. m-am gîndit eu. şi Negrilă o şti că n-am încotro… ― Şi uite că aproape a crescut! zise Anton Lupan. azi un smoc. ― A crescut. pînă l-am lăsat pe Negrilă golaş. nu-i aşa? – ce-ai făcut mai departe? ― Păi am stat acolo pînă înainte de Florii.bă. aşa fără rost. . cînd a murit baba. am fost mulţumit că m-a lăsat cu Negrilă. se vede că pe ea n-a putut să se descînte. Mihule – Mihu îţi zice. Da’ ea m-a lăsat fiindcă mă punea să-i tai păr din coadă. pe lingă cimitiru’ Sfîntu’ Constantin. N-am dus-o nici bine. Ce era să fac? Am tăiat. de parcă îi era şi lui ruşine să se vadă aşa. pentru descîntecele ei. Las’ că părul creşte la loc. Baba asta făcea descîntece şi ghicea în cărţi. privind coada subţirică. mîine un smoc. ― Şi ia spune. şi s-a rugat de ea să mă ia acolo să-i slujesc. nu mi-e de asta! încuviinţă tînărul lui stăpîn. că era cam beteagă de un picior. cum descînta pe alţii.

― Ce-o să facem toţi. răspunse Mihu. te învoieşti? ― Da’ pe Negrilă îl iei? ― Fireşte! Altfel nici nu mă gîndesc. şi tot ceea ce . Anton Lupan se ridică: ― Ce-ar fi să-l dai naibii pe negustorul tău. domnule? întrebă băiatul. poate m-ar primi şi cu Negrilă – că n-aş fi vrut pentru nimic în lume să mă despart de el. să-l cauţi pe negustor? ― Aşa mă gîndeam. Las’ că n-o să fie rău. ― Şi-acum ai vrea să te-ntorci. că n-o să-mi pară rău… Aici băiatul se opri. şi-am dat peste nenea Ieremia. cu prăvălii mari şi cu multe curţi. fără nici un îndemn. am început să-l caut pe negustor. mai ales că nici nu ştii ce fel de om e? N-ai vrea să rămîi cu noi? ― Şi ce să fac. si dacă am ajuns eu acolo. care mi-a zis să merg cu el. la Galaţi. Obrazul băiatului se lumină. înviorat.pînă ce tot hamalul acela mi-a spus că la Galaţi ar fi un negustor bogat. şi că dacă m-aş duce la el. încurcat. Ei. ai să vezi! Ce zici.

întrebă Mihu. Mihule. să li se şteargă urma pe veci. unde le înecă. toată asta care se vede aici e numai apă? ― Numai apă. . departe în larg. le flutură peste perdeaua de stuf şi se duse cu ele spre mare. cu ochii zgîiţi la marea vineţie în lumina amurgului de după echinox. fluierînd. înmărmurit. fără să-şi poată lua ochii de la orizont. Anton Lupan mergea în frunte. ca un om pe deplin mulţumit. aruncîndu-se în apă şi tăvălindu-se pe nisip. În clipa aceea. umplînd malul mării de lătrături vesele. ca şi cînd ar fi simţit că din clipa asta începe altă viaţă şi pentru el şi pentru stăpînă-su. ― Aoleu. ― Domnule. maică! strigă băiatul. Şi încă. în baracă se aprinse o lampă. atît cît vezi tu nu-i poate nici a mia parte din întinderea ei. fără să vadă unde pune pasul.fusese îndoială şi amărăciune pe chipul lui se pierdu în vînt. cu gura căscată. Iar vîntul îi purtă îndoiala şi amărăciunea de-a lungul canalului. Mihu venea după el. Cădea amurgul cînd se apropiau de baraca lor. Negrilă se zbenguia pe ţărm.

De azi înainte ai de hrănit două guri mai mult: pe Mihu şi pe Negrilă. să încălzească borşul ghiauresc rămas de la prînz. ― Ismaile! strigă Anton Lupan. Ismail aţîţa focul. îi vezi? Ai grijă să nu ne facem de rîs! .Sub şopron. furios.

alcătuite din şapte. răzleţi. poate zece trunchiuri de copaci. spre mai mic. Primăvara. cu sîrme. şi totul părea să se statornicească. cu plute mici. salcia şi ziua creşteau necontenit. aduceau mîl mai puţin. la gura Siretului încep să vină plutaşi. Ei pornesc pe Bistriţa. cu frînghie. se unesc – căci se cunosc de ani . puhoaiele de primăvară pornite peste şesuri. După ce trec Toancele şi celelalte cataracte ori strîmtori sugrumate de stînci şi ajung jos unde apele se lăţesc pierzîndu-şi puterea lor de şuvoi. cu şipci bătute în curmeziş. cu ce se poate găsi. legaţi laolaltă cu scoabe de fier. trecuse luna aprilie şi chiar luna mai se apropia de sfîrşit. îşi leagă plutele. din sus. plutaşii se strîng mai mulţi laolaltă. ori să dea înapoi. îşi pierdeau puterea de la început. numai stuful.CAPITOLUL IV Plutaşul năzdrăvan Apele Dunării se linişteau. din munţi. netezi şi lungi. opt.

înveliţi în sumane vechi. pînă ajung la gura Siretului şi-acolo se despart de copacii aduşi din munţi – se despart în înţelesul cel mai adînc şi mai definitiv al acestui cuvînt. Plutele sînt luate în seamă de alţi oameni. pentru tot restul vieţii lor. slobozi la gură şi strînşi la chimir. ca muntenii care vin cu căruţele la şes. în spatele cărora veghează negustori pîntecoşi. Aşa merg ei. cum te desparţi de mortul lăsat la cimitir. cu Calea Laptelui şi cu puzderia de stele în ochi. iar plutaşii se întorc spre munţii lor.de zile între ei – şi aşa îşi continuă coborîrea. două scînduri tăiate din acelaşi trunchi. Unii. mai gospodăroşi. Pe o bucată de tablă pusă la loc mai ferit de vînt aprind foc. zile şi nopţi în şir. îşi fac mămăliga şi fiertura. şi în ceaune. înjghebează pe plută chiar şi colibe. fără să se oprească din drum. săptămîni. alţii dorm sub cerul gol. cale lungă. fără putinţă de întoarcere. . în convoaie lungi. pe pirostrii. cu traistă şi cu toiag de drumeţ. cum se despart. cu clipocitul apei în urechi. drum sterp. ca să aibă adăpost pe timp rău.

la fiecare pogorîre ridica pe plută pînză cu catarg şi se lăsa mînat la vale de vînt. de care am pomenit. unii uimiţi. ca să-l scoată în frunte. iar el iată că făcea al doilea drum. alţii pizmaşi. Ei coborau prima oară Siretul în acest an. marea iscusinţă a cuiva mai duce uneori la un cîştig de un ceas. cunoscut tuturora prin trăsnăile lui – că între altele. într-o dimineaţă cu neguri străvezii întinse pe lunci. ce mai poţi să faci? Apa nu curge mai repede pentru unul. Ori poate că era. mai ştii?!… Un plutaş poate s-o ia înaintea celorlalţi dacă se grăbeşte să adune mai repede lemnele pe mal. să nu-şi fărîme pluta. Oamenii rămaseră ţepeni pe mal. De bună seamă. de două. . ca apoi să pornească toată treaba de la început. dacă se avîntă peste cataracte cu mai mult curaj… Încolo. plutaşii sosiţi de cu seară la gura Siretului îl văzură venind din sus pe Cristea Busuioc. după dezgheţul tîrziu. de parcă ar fi fost înfrăţit cu cel necurat. nu merge mai domol pentru altul. să-l lase codaş. dacă se strecoară mai dibaci printre stînci.Spre sfîrşitul acelui mai.

îşi luau traista. El umbla cu plutele de la şaisprezece ani şi încă de pe-atunci se arătase mai altfel decît ceilalţi. cunoştea Siretul ca şi cum apele acestea ar fi şerpuit prin ograda sa. ― Spre Ţara Ungurească… ― Departe.hai. să cobori de două ori la gura Siretului. cînd ajungeau la Dunăre. Cristea Busuioc însă era un român năzdrăvan. aşa-i? ― Ehe. el zăbovea pe mal. ― Astea unde se duc? întreba. în faţa Dunării rămînea mirat. Cunoştea Bistriţa. sau altul. dacă ia din puterea rîului tot ce se poate lua. încotro o iau? ― Spre Ţara Nemţească… ― Iar de acolo? . toiagul şi-o porneau. dacă simte firul apei şi nu-l părăseşte un pas. privind corăbiile şi vapoarele care urcau la deal. de o zi dacă iscusinţa lui nu are asemuire cu-a nici unui plutaş. fără să piardă un dram. în vreme ce alţii abia au coborît o dat’. Ceilalţi. Numai că aşa nu izbuteşti tu. oricum te-ar chema. Cristea Busuioc. băiete. nu-i de mintea ta! ― Şi din Ţara Ungurească.

Atunci flăcăiandrul întorcea capul după corăbiile şi vapoarele care coborau. şi nu pe orice vreme. dacă nu le răstoarnă vreun val. cînd se spală cerul de nu rămîne pe tot întinsul lui un firicel de colb. ― Şi corăbiile pot să meargă aşa. ― Încotro se duc? ― Spre mare… ― Asta n-are margini… O fi adevărat? ― Ba are. Nu ştia nimeni limpede de unde şi de unde anume porneşte Dunărea. spre Ţara Ungurească şi spre cea Nemţească. Dar . Merg pînă la Ţara Turcească şi chiar dincolo de ea… Flăcăul asculta cu gura căscată ca un prostovan. pînă la malul celălalt? ― Merg. să meargă în sus. numai după ploaie. Ar fi vrut să se urce pe-o corabie. ar fi vrut să coboare spre marea fără margini.― De acolo?… Această întrebare stîrnea nedumerire şi mirare în ochii celorlalţi. pînă unde izvorăşte Dunărea. că întinderea ei prea i se părea de basm. dar nu le vede decît vulturul. cît un vîrf de ac.

nu se mai opri decît pe valea Bistriţei. de pe mal. pe deal. de cînd se ştia. Sub acest nume crescuse. într-un coşar. şi luîndu-l în seama lor îl botezaseră Hrisant. bătuse toaca. optsprezece. Astea se întîmplau pe cînd avea şaisprezece. cînd călugărimea socotea să facă din fratele Hrisant un prea cuvios şi smerit monah. nouăsprezece ani. corăbiile treceau pe la gura Siretului fără să oprească. Cui să se spovedească. frecase lespedea în altar. la . călugării de la Durău îl găsiseră aruncat pe paie. mirat. Dar la şaisprezece ani. dar bătrînul se arătase întotdeauna posac… Cristea Busuioc era singur pe lume. ca un cîrlan care simte că se apropie ziua hamului afurisit şi luîndu-şi picioarele la spinare.vapoarele. mînase caprele. vîrstă la care lumea crede că-ţi lipseşte multă minte din cap. sub acest nume se făcuse măricel. şi el nu putea face decît să caşte gura la ele. de la cine să ceară un sfat? I-ar fi spus lui moş Mătrăgună. flăcăul sări zidul Durăului. sub acest nume deschisese ochii asupra lumii. din mila unuia şi-a altuia. Într-o iarnă viforoasă. slujise călugărilor.

dar nicidecum Hrisant. Cît despre celălalt nume. da’ de unde ştii dumneata că vul- . Şi iacă. ― Hai. flăcăul nostru ajunsese plutaş. fiindcă una-i să fii ursuz. hai! zicea ursuz moş Mătrăgună.coliba lui Moş Mătrăgună. ca unui monah. în loc să fie călugăr. nici pînă în ziua cînd închisese ochii şi-l duseseră la ţintirimul sărăcăcios de sub deal. vechi şi încercat plutaş. poate unde era ursuz şi mereu încruntat – dar asta n-ar fi fost o pricină întreagă. de pe mal. precum s-ar fi înţeles din porecla sa. nu putuse afla nimeni. că ne-apucă seara. şi alta-i să ai inima veninoasă. Cristea. chiar că n-aveai de ce te mira dacă lumea i-l schimbase fără să-i mai întrebe pe naşi: unui om slobod îi poţi spune Cristea. În schimb era mai uşor de tălmăcit porecla dată de oameni flăcăului fugar. fraged şi zvelt ca firul de busuioc în luna lui mai. De ce purta bătrînul această poreclă şi care era numele lui adevărat. ― Moşule. Treceau corăbii pe Dunăre şi flăcăul le urmărea cu ochii mari.

sunară şi-n cîmpie. eu am să fac o drăcie! ― Păi nu m-aş mira! ― Am să pun la plută pînze şi catarg. Privea catargele înalte. îşi puseră cuşmă în cap şi se luptară cu turcii lui Osman Paşa. după cum le cîrmeai!… ― Moşule. cînd la vale. la pădurari şi plutaşi. ― Ptiu! A intrat în tine ăl împieliţat! La vremea aceea.turul… ― Mai bine ia-ţi traista şi hai la drum. cînd la deal. fata lui Cristea . Purta părul în plete. pînă ce turcul zise: aman! Dar cînd turcul zicea aman. şi-n munte. pădurarii şi plutaşii îmbrăcară haine de dorobanţi. dar nu se îndura. Mare minune cum mergeau corăbiile. avea fruntea înaltă. Nu mă mai bate la cap! Cristea Busuioc ar fi vrut să plece. fată de plutaş… Atunci sunară goarnele vestind război pe pămînt bulgar. ochii albaştri şi iubea o fată potrivită lui. flăcăul împlinea douăzeci de ani şi semăna cu busuiocul în luna călduţă a lui Cireşar. pînzele mînuite cu meşteşug de marinari.

Cînd ajungea cu pluta la şes îi împlînta în faţă un par înalt. începu să semene cu busuiocul pălit. o leacă năzdrăvan. din luna lui Brumar. Îşi lăsase barbă. cu frunte cutată. îl priponea în toate părţile cu frînghii. cît ţinea valea Bistriţei. acum semăna cu busuiocul necules la vreme. ar fi putut să nu rămînă o taină . se aspri la chip. să croieşti din ea cămăşi la douăzeci de fîrtaţi. tînărul plutaş se posomori. cu toate acestea. peste vreo trei ani. cu poştalion şi argaţi. să-şi facă şi el casă. iar părul pe la tîmple îi încărunţea. om cu stare. se aspri la inimă. Cum învîrtea. Iar cînd pieri şi moş Mătrăgună.Busuioc se ducea după mire nou. acoperit de omături. pe plai. primar în alt sat. de nu se mai clintea. ca orice gospodar. nu mai era bun de însurătoare. şi pe el ridica o pînză mare. Dar. Lumea îl socotea o leacă sărit. la douăzeci şi cinci de ani. iernile. De aici înainte. cum sucea această pînză. cu ochi încercănaţi – şi lumea socoti că îi trecuse vremea. se făcu scorţos şi singuratic. era flăcău tomnatic. Cristea Busuioc rămînea cel mai bun plutaş.

cu cerul norat. a doua zi sosea aproape de Piatra-Neamţ… Aşa se făcea că la acest sfîrşit de mai. cam năzdrăvan plutaş! Ceilalţi. cînd pe jos. Iar Cristea Busuioc trecea pe lîngă ei ca vîntul. se mai opreau prin cîte un tîrg. căci doar vîntul. ăl de mergea pe drum de fier – şi-n acest chip. făceau calea întoarsă pe drum cu colb. colo una de grîu.pentru ceilalţi. cum făcuse el de la şaisprezece ani… Dar oamenii nu se uitau. acolo se urca în carul cu foc. din sat în sat. ci îşi scuipau în sîn şi se cruceau. cînd cu vreo căruţă de ţăran. cînd ceilalţi abia soseau la gura . dacă s-ar fi ostenit să se uite şi ei o dată la corăbii sau la bărcile pescarilor. împovăraţi. ajungeau. nu necuratul îl ducea aşa… Cam sărit. cumpărau ici o traistă de mălai. se ruga de cîte un luntraş care cobora pe Dunăre să-l ducă pînă la Galaţi. se mai tocmeau pentru o oca de bumbac şi haida-haida. Cristea Busuioc luase în ultimul an alt obicei necurat: de la gura Siretului. de cînd se ştiau. după ce îşi strîngea pînza şi o băga în sac. mai beau o ţuică.

luîndu-se la întrecere cu negurile dimineţii care se rostogoleau pe mal. unde reghimentele lor luptaseră cot la cot împotriva paşei Osman. cum îl rugase acum şase săptămîni. Bătea vînt de la miazănoapte şi pluta îngustă gonea către Dunăre. Cristea Busuioc luase încă vreo şase. nu poţi face o plută. ― Asta s-a zăltat de tot! ziseră plutaşii. la Dunăre. Fireşte. De unde să ştie ei că înainte de a-şi da drumu’ pe Dunăre. deşi în scădere. oricum i-ai lega. o lua înainte. aducînd doi pini înalţi. Cristea Busuioc îşi pregătise pluta anume s-o poată duce încotro ar vrea? Fiindcă iată ce-şi zisese el. din doi pini. Ceea ce făcea el părea treabă de om fără cap. căprarul Ieremia. după ce se gîndise . fierbea. cunoscut de la Griviţa. ducînd năvalnic la vale mîlul luncilor şi răgăliile negre smulse de pe mal. asta o ştie şi cel mai neghiob plutaş. el cobora a doua oară.Siretului. văzîndu-l că în loc să se oprească. dîndu-şi drumul în larg – şi Dunărea. ce-i drept nu tot atît de înalţi – să fie. că muşterii pentru ei se găseau. în portul Galaţiului. tot se mai învolbura.

cu cine s-o îndura. cu căpitan şi cîrmaci. să se dea peste cap. Fîrtaţii lui de pe ţărm îl urmăreau din ochi şi-l căinau amar: ― Zăltat rău! Pesemne vrea să se sfîrşească. în loc să se piardă în vîrtejuri. s-o întind prin colb pînă la Galaţi. s-a săturat de trai. luptîndu-se cu cîrma. să trimit vorbă la vale. trăgînd de frînghiile pînzei. să caut un român cu carul. merse pieziş pînă la firul apei. ca o corabie în toată legea. iar acolo se roti supusă şi porni spre Galaţi. nu de pomană privise el ani şi ani co- . că-s prea lungi. iar el la urmă să-i încarce pe un şlep sau pe un ceam. drum încă neîncercat de vreun plutaş. săltînd uşor pe val. Dar iată că pluta.la asta timp îndelungat: „Ca să ajungă pinii mei acolo unde sînt aşteptaţi. să-l aştept două zile pe dom’ căprar. Cristea Busuioc stătea la partea ei din urmă şi o mînuia. Vezi. pentru un barcaz… Aşa se hotărî el să coboare pînă la Sulina. cu îndrăzneală şi pricepere de vechi marinar. trebuie să mă opresc cu ei la gura Siretului.

pusă de obicei în faţă. poate fi trasă cînd hăis. şi chipul cum le era lucrat fundul.răbiile străine care se duceau la vale sau urcau la deal! Nu-i spusese nimeni o vorbă. simţea că n-ar mai fi mers la vale. ştia s-o ridice numai cînd avea vînt prielnic. cu toate acestea. dar îşi cunoştea lungul nasului. că nu degeaba trecea drept om năzdrăvan. dar tot uitîndu-se aşa la ele. tăiau apa foşnind. fiindcă adîncimea lor. altminteri s-o fi luat cu vîntul din coastă. Cristea Busuioc mergea de ani de zile cu pînza lui ciudată. ca etrava unui barcaz. de la deal. . nimeni nu-i dăduse un sfat. din sus. le dibuise rosturile ascunse şi-acum le folosea. de ce. el nu făcuse decît să mute la spate lopata lungă. pe cînd mişcării de-a latul se împotrivea. puse în unghi la partea din faţă a plutei şi prinse cu scoabe. uşura mişcarea înainte. Cît despre cîrmă. cu care pluta. ca o burtă de crap. Două lăturoaie. ci s-ar fi pomenit pe mal. corăbiile izbuteau să meargă cam încotro voiau? Apoi de bună seamă. pe rîuri. aceasta nu-i ceruse plutaşului nici o bătaie de cap. cînd cea.

cu limpeziciune. le întregise alcătuirea în minte. Corăbiile merg încotro vor. şi după ce vedea. pe calea lui. dar privindu-le pe cele care pluteau. foloseşti acea parte din puterea lui care ţi-e mai pe plac. decît să le faci. găsite de învăţaţi. ca pe un aluat. şi după ce-şi frămîntase îndelung gîndurile. la legile acelea. ca broscanii.Sînt ascunse aici nişte legi pe care învăţaţii le-au dibuit sute sau mii de ani după ce navigatorii din vechime le folosiseră în chip minunat… Cristea Busuioc nu cunoştea nici învăţătura vechilor marinari. în schimb era un om care ştia să vadă. Nu avusese niciodată prilejul să se apropie de o corabie trasă pe mal. fiindcă e mai greu să lămureşti unele lucruri. ştia să-şi frămînte gîndul în cap. îşi răsfiră puterea cum se răsfiră coroana unui pom despicat. fiindcă vîntul. după ce privise. ajunsese şi el. şi le-ar fi cercetat. Cristea Busuioc n-ar fi putut să-i lămurească altuia. Şi aşa. Dacă vreunul din plutaşi l-ar fi văzut . prins cu iscusinţă în pînze. de ca anume se întîmpla astfel. şi dacă eşti dibaci. ca şi cum ar fi zăbovit sub apă. nici legile dezvăluite de învăţaţi.

dînd de ele cum stăteau ţepene acolo ca brăzdarele unui plug de uriaşi. alcătuite de către un plutaş de pe Bistriţa acum mai bine de optzeci de ani. vîrîse cam de trei coţi în apă alte lăturoaie. . stînjenit ca şcolarul care nu ştie lecţia.mişcînd sforile pînzei şi l-ar fi întrebat: ― De ce-o slăbişi. printre pinii ce-o alcătuiau. ar fi vrut să ştie cam ce rost aveau. Lăturoaiele acelea. s-ar fi dus de-a latul ca un fir de pai. dar dacă vreun plutaş la fel de năzdrăvan s-ar fi afundat în apă şi. pluta. măi frate? Nu stătea bine. ori vrei să te-arăţi grozav? El ar fi ridicat din umeri. la vînt dintr-o coastă. dar rostul lor era limpede în cap: neavînd adîncime. Las’ că aşa cum erau puse nici nu le vedeai. el ar fi ridicat iarăşi din umeri – şcolar prostănac: ― Ştiu eu? Iac-aşa! Nu ştia să spună. lipite unul de altul şi prinse sănătos în cuie şi-n piroane încît nu se clinteau. dacă n-avea în graiul lui cuvinte pentru o treabă cu care neam de neamul lui nu fusese dedat? La mijlocul plutei. Cum să-l lămurească.

după cum îl îndrumau. o luă spre răsărit. Iacă în ce chip naviga la vale Cristea Busuioc. Aşa trecu el pe la Galaţi. de parcă ar fi fost barcaz. Uneori întîlnea vapoare. grădinarilor şi celorlalţi oameni aflaţi în calea sa pe mal. lăsă Tulcea într-o parte şi se duse pe braţul de mijloc al Dunării. Unii chiuiau.ţineau locul. căpitanii trăgeau de fluier speriaţi. atît cît era cu putinţă. răgăliile şi buştenii duşi de ape. Căci. ca un cărăuş care străbate locuri pe . derivorului prea binecunoscut la micile vase cu pînze atît de răspîndite azi. alţii căscau gura ca proştii şi se minunau: se întîmpla prima oară ca o plută să meargă pe Dunăre. trecu de cotul Pisicii. dar pluta îi ocolea cu dibăcie cum ocolea grindurile. alţii îşi aruncau căciulile pe sus. spre uimirea pescarilor. iar plutaşul îşi scotea căciula sfios. către pescari ori către oamenii de pe mal. îşi făcea mîna pîlnie la gură şi striga către căpitanii întîlniţi în cale. din cînd în cînd. salutîndu-i pe căpitani cu bună-cuviinţa lui de ţăran. remorchere cu convoaie de şlepuri care urcau la deal.

socotindu-l ori smintit. pe ţărmuri se vedeau focuri de pescari – şi Cristea Busuioc se gîndea la fata care se dusese după primarul bogat… A şasea zi de călătorie ajunse la Sulina. frînghiile pînzei se .unde n-a mai umblat: ― Ehei!… Asta-i drumul la Sulina? Mai e cale multă. ori poznaş. peste coama stufului. Apele clipoceau. stuful uscat croncănea. hai? Seara trăgea în marginea Dunării. Să te afli la Sulina şi să întrebi cît mai ai pîn’ la ea?! Cristea Busuioc se duse înainte. Aceştia îl priveau cu gura căscată. puţine ceasuri înainte de a se înnopta. un fel de porumbar. văzu o turlă cenuşie. fără să ştie că aici era locul unde căprarul Ieremia aştepta pin de catarg. se priponea la mal şi făcea popas. pe canal. ― Ehei!… Mai e mult pîn’ la Sulina? strigă plutaşul la oamenii de pe chei. clătinînd din cap: „Oameni de la Dunăre – şi nu te pot îndruma! Halal!…” Ceva mai de vale. fremăta ramura sălciei. dar trecu prin port. ţiuia stuful verde. Vîntul de miazănoapte se întărise.

un moşneag. cînd nici o scamă de nor. nici o negură nu pluteşte pe ceru! curat. cînd slobod. de croncan. stuful se legăna. şi se uita la plutaş cu un ochi mort. pe timp senin. plin de teamă şi de mirare. ― E-hei! Un’ te duci. Plutaşul nu-l auzea. în faţa plutaşului se deschise un hău înspumat. stătea ţeapănă lîngă porumbarul acela de piatră. venind dinspre far. învolburat. încă mai ciudat decît ea.cam zbuciumau. Şi deodată. Gemea marea. O arătare ciudată. ceea ce se deschidea în faţa lui nu putea să fie decît marea fără margini ale cărei ţărmuri îndepărtate nu le zăreşte decît vulturul. să fi zis că-i femeie. amestecîndu-şi apele cenuşii cu apele vinete ale cerului adumbrit. măi creştine? strigă. iar din faţă se ridica un soi de muget. ca tunetul care cade din munţi şi geme cu alt glas pe fietece pisc golaş. cînd înăbuşit. iar Cristea Busuioc o privea. buimac. cu altul rotund şi ascuţit. Înainte de-a găsi răgazul să se-ntrebe şi să se lămurească unde era ascunsă Sulina şi că- . să fi zis că-i pălimar.

pînă atunci molcomit de stufărişul des ca peria. cu pluta săltînd pe valuri ca un cal nărăvaş. îi jumuleşte. mai degrabă uimit decît înspăimîntat. Cristea Busuioc se pomeni dincolo de far. Vîntul. cu alta luptîndu-se să întindă sforile pînzei care flutura ca o margine de cer sfîşiat. în gura canalului. scoţînd ţipete de mirare şi se uitau la el . tocmai la Ţarigrad! Bătea vînt de nord. plutaşul năzdrăvan căta cam pe unde şi în ce chip să se apropie de mal. măturînd ţărmul.prarul său care-i poruncise pinii înalţi. să-i vadă dezrădăcinaţi. pîrîiau. iar pinii săi trosneau. Mînuind cîrma cu o mînă. Nu mai era vreme să lămureşti nimic – ducă-se dracului. îi smulse sforile din mîini si se puse vîrtos pe scărmănat. ca pe nişte berbeci albi care behăiau. să nu te pomeneşti peşcheş turcilor. Plutaşul se lupta cu ele. vezi ce faci cu cîrma. şi Sulina şi căprarul – luptă-te cu vîntul. se năpusti în pînză. băiete. îi zbuciumă. cu pînzele. Pescăruşii se roteau pe deasupra sa. ca în pădure cînd vine furtuna şi-i încovoaie. şi marea se umflase. îşi gonea valurile către miazănoapte. înfruntă valurile.

căci de bună seamă nu mai văzuseră în viaţa lor asemenea luntre şi asemenea luntraş. deodată. de zile. gemînd în fundurile de văi înspumate cîte se căscau în faţa sa. o dată în lat. trăgea învrăjbit de ele. cînd cu celălalt. ducînd-o cînd spre miazănoapte. trosnind pe creste de val. de ani… Şi unde naiba era portul acela. smuceau de cîrmă. ridicîndu-se în picioare. picior de căprar?! Pluta mai merse aşa cam o sută de paşi. o răsuci într-un vîrtej de iad şi-apoi o trînti cu ciu- . că nu se vedea nicăieri urmă de port. cînd cu un ochi. Valurile spălau pluta o dată în lung. cînd spre larg. dar el nu slăbea nici pînza nici cîrma şi.din fugă. o săltă în sus. Această luptă nu ţinu mai mult timp decît ţi-ar trebui să retezi cu securea un trunchi mijlociu de stejar – omului pus la încercare i se părea însă că înfruntă valurile de ceasuri întregi. luptîndu-se să ajungă la mal. peste cap. apa îi trecea peste umeri. cînd spre ţărm. şi căprarul Ieremia. Cristea Busuioc se prăbuşea. La fiecare smucitură. pînă ce. necuratul o prinse pe dedesubt în coarnele lui de împieliţat. smuceau de catarg.

pe mal. măi băiete! zise Gherasim. Catargul se frînse. cînd fu la vreo zece paşi. şi Ieremia zgîindu-se cînd la ei. măi Busuioace? strigă lunganul. aproape de mal. rupînd legăturile care-i ţinea. ţi-am adus pin de catarg! Pinii se înşirau. ― Eu. oprindu-se ţeapăn. înotînd voiniceşte spre mal. Pe cel din frunte. ci se avîntă. aruncîndu-i la ţărm şi nechezînd înciudat. Plutaşul se prăvăli în apă. pînza zbură în fîşii. dom’ căprar! Iacă. Cîţiva oameni alergau speriaţi în întîmpinarea sa. cînd la plutaş. ca scamele de nori destrămaţi. ― Tu erai. ia te uită: să juri că-i crăprarul Ieremia întîlnit la Galaţi. prins dedesubt. împrăştiindu-i. mai înalt decît ceilalţi. apropi- . în vreme ce necuratul. ― Halal.dă în pragurile de nisip care şerpuiau pe sub apă. îşi făcea cruce şi se minuna. ar fi zis că-l ştie de undeva. ciolănos şi răşchirat. unul după altul. teferi. cu spuma valurilor fierbîndu-i peste cap. se zvîrcolea scoţîndu-şi coada şi coarnele printre trunchiurile de pini. dar nu-şi pierdu cumpătul.

Cristea Busuioc îşi scosese toporişca de la brîu. prima corabie pe care o vedea trasă pe uscat. şi încerca lemnul cu muchia. pe nisipul plăjii. mustind în opinci. Pun prinsoare că minte n-ai nici de doi bani. ca . şi el. pe cît este de priceput geambaşul la cai. smintilă. eşti de mult marinar? Pe ce mări ai umblat? Cristea Busuioc nu-i răspunse ci făcu ochii mari. se învîrtea în jurul corăbiei. nici nu apucaseră să-i spună bunăziua.indu-se şi uitîndu-se la străinul acesta zănatic. strigă Ieremia. ceilalţi se apropiau. privindu-l miraţi. Între timp. şi iată-l. ceva mai sus. porni către ea. să vadă cît e de tare. dar altminteri. din ce copac e tăiat. ca unul tot atît de priceput la copaci. fără să se mai uite la nimeni. cu aceeaşi nedumerire ca şi ceilalţi. ― Mă. sculă de care nu se desparte niciodată un plutaş. se ridica o corabie. vezi că ăsta nu-i copac! După ce ocolise corabia. nu băga toporul în scîndură. că abia e chituită. te-ai luptat cu valurile grozav! Ia spune. cu apa şiroindu-i pe trup.

cu părul răvăşit de vînt. aci mîrîind. pornit să-i afle rosturile de la un cap pînă la celălalt. că ai să cazi şi-ţi frîngi gîtul! Sfîrşind cu partea de jos. cu barba udă şi încîlcită ca un caier de lînă nedat la darac. Haralamb trăgea cu coada ochiului spre stufăriş. fiindcă vom călă- . Cristea Busuioc se căţăra pe scară. aşa leoarcă precum era.apucat. aci dînd din coadă. să nu-ţi cadă ceva în cap! Plutaşul se trîntise pe nisip. şi cerceta corabia pe dedesubt. căci soarele se apropia de asfinţit. adică era ceasul cînd se iveau basmalele şi-i ademeneau. strigă iar Ieremia. Vedea prima oară în viaţa lui o corabie trasă pe uscat – avea în sfîrşit prilejul să-l dezvăluie tainele la care se gîndise de cînd se ştia!… Să ne folosim de prilej ca să cunoaştem şi noi această corabie despre care s-a tot vorbit pînă acum – lucru trebuitor. ― Măi Busuioace. ― Măi omule! strigă Ieremia din nou. nu te vîrî acolo. Negrilă se învîrtea în jurul lui. să cerceteze şi puntea. Nu te căţăra sus.

să vadă cu ochii lui cum se pune fiecare grindă.tori cu ea îndelung şi nu se cuvine să plecăm la drum înainte de a şti pe ce ne putem bizui. dar asta nu înseamnă că n-ar putea să aibă tainele ei. Această corabie a navigat douăzeci şi cinci de ani. mulţimea ungherelor de nebănuit. nimeni nu le poate descurca mai tîrziu. . cum au pornit meşterii care au durat-o acum vreo douăzeci şi cinci de ani. coridoare. fiecare tablă. la faţa locului e trimis un om din viitorul echipaj. magazii. bătrîn. Un sfert de veac! Să fie atît de veche – şi să mai poată încă înfrunta furtuni? De ce nu? Ochiul unui om cu pricepere şi-ar da seama de virtuţile ei numaidecît. cum se bate fiecare nit. dacă nu e cineva să le cunoască rostul de la început. fiindcă altminteri. Corabia noastră nu-i atît de mare. unde căpitanul ei. Spre a i le lămuri. cum ia naştere nemărginitul labirint de compartimente. La început s-a numit Marta – şi sub acest nume am întîlnit-o la Stambul. bolnav şi părăsit de echipaj. să pornim de jos. Se spune că atunci cînd începe construcţia unui mare vapor.

corabia părăsită pe ţărm nu mai seamănă cu o epavă: oamenii au muncit vîrtos între timp. unde au prădat-o piraţii. cum vom vedea mai tîrziu. ceea ce înseamnă Speranţa. întrebuinţat odinioară la pescuit.a vîndut-o pe un preţ tare mic. ci a lăsat deschisă calea altor nădejdi. alegîndu-se în schimb cu mulţumirea că nu o lăsa pe mîna oricui. lung de vreo douăzeci şi cinci de metri. Aici. Asta însă nu dovedeşte că a fost rău ales. nume care nu i-a purtat noroc. fiindcă deşi aruncată pe ţărm la primul ei drum. Anton Lupan a găsit-o ruinată. împletind acest gînd cu amintirea lui Pierre Vaillant. bineînţeles. Ne aflăm în faţa unui vas olandez. după cinci săptămîni. la sfîrşitul lui aprilie. Astăzi. pe ţărmul Sulinei. îngropată în nisip. mai mult de două treimi se va afunda – şi-atunci nu va mai avea înălţimea . înalt cam de cinci. Mai tîrziu s-a numit L’Esperance. cînd va pluti pe apă. Să ne luăm pe urmele lui Cristea Busuioc şi s-o privim. şi ridicînd-o şi-a pus în gînd să purceadă cu ea la drum. corabia nu şi-a încheiat destinul aici. lat de şapte.

şi atît de lung! Să vă spună plutaşul. rozîndu-l încet. stînd pe nisip. că mulţi îl fac din înnădituri. lemn dintr-o bucată. pînă în inima lui. făcînd din el o grindă puternică. un fel de carii – şi acestea se cuibăresc în el. Lucru sănătos. Chila. tăiat din pădure de cel puţin douăzeci de ani. Altminteri. meşterii au ales întîi un stejar vînjos. are cam optsprezece metri lungime şi e aproape tot atît de groasă ca trunchiul unui om voinic. aceasta de acum înainte se va numi chilă şi pe ea se va sprijini întreg corpul noii corăbii. nu-i uşor să găseşti un stejar şi drept. să zicem al lui Gherasim. ca trunchiul să fie pe deplin uscat. ca unul care ştie cam ce copaci cresc în pă- . şi fără noduri. oamenii s-au apucat să-l cioplească. cum l-am văzut pe Cristea Busuioc făcînd. lemnul poate să se strîmbe. Cînd au durat-o. Odată trunchiul de stejar adus pe mal. dovedind meşteri cinstiţi. pe care o cercetăm aplecîndu-ne. iar taninul şi celelalte sucuri cu care-i îmbibat atrag nişte mici vieţuitoare ale mării.aceasta de cocostîrc sub care ni se înfăţişează acum. să crape.

duri! Sfîrşind ei de cioplit chila în muchii. se spune că vasul a fost pus pe cală – prilej de sărbătoare. la oarecare înălţime de pămînt. dar nici prea mult. făcînd în amîndouă o cioplitură de îmbinare şi-apoi au prins-o vîrtos. ales cu mare dichis. să fie curb. Cu această primă treabă. încît după cîţiva ani nu mai rămîne din el aproape nimic. dar are neajunsul că în atingere cu lemnul de stejar şi cu apa mării. care se cheamă etravă şi care. formînd partea din faţă a corăbiei. şi din el au scos acea grindă arcuită prelung. Sînt şi . de pildă. fierul e şi mai tare şi mai ieftin decît bronzul. După ce au răsuflat puţin şi au deşertat un păhărel de vin. să nu mai poată fi clintită din loc Desigur. Pe aceasta au potrivit-o la un cap al chiliei. ca să poată umbla pe dedesubt. se pune cea dintîi piatră la temelia unei case noi. ca şi atunci cînd. rugineşte – şi rugina îl mănîncă atît de repede. oamenii au prins să cioplească alt stejar. lemnarii au aşezat-o pe butuci. cu buloane de bronz. care cuprinde fel de fel de săruri. despică valul foşnind.

o grindă dreaptă. O dată etrava prinsă la locul ei. pun fier gol – însă corăbiile făcute de ei au o viaţă mult mai scurtă. cum şira spinării formează partea principală a unui schelet omenesc. Sînt corăbii mai late sau mai înguste. formează partea principală a construcţiei. meşterii au trecut la capătul celălalt al chilei. pe de alta se mişcă mai greoi. primele pe de o parte plutesc mai bine. Aceste trei piese. ele se şi numesc de altminteri „piese majore” şi lasă să se bănuiască de pe acum forma viitoarei corăbii. Cei mai buni constructori au fost totdeodată şi navigatori – şi din experienţa călătoriilor făcute de ei au căutat să ajungă la formele cele mai potrivite cu felul mărilor pe care aveau să le străbată aceste nave noi.unii care. în loc să încalece pe el – şi astfel . înclinată uşor înapoi. Unele au etrava mai alungită. Fiindcă nu toate corăbiile sînt la fel. ceea ce nu duce la o socoteală cu adevărat folos. în care au fixat o nouă piesă. dorind să scoată lucru ieftin. numită etambou. îmbinate între ele. ceea ce le face să taie valul.

aceste corăbii. Dimpotrivă. corăbiile cu etravă arcuită scurt nu iau aproape niciodată apă pe punte – aşa cum spunea Gherasim despre Marta. pe deasupra. valurile care vin din urmă. unii izbutesc mai bine. alţii mai puţin. terminîndu-se cu un perete drept. uneori uşor înclinat înapoi. Cînd se apucă să lucreze o corabie. constructorii aleg o formă sau alta. cînd marea e furtunoasă. o bună parte din valurile sparte se varsă pe punte. stînjenind mersul corăbiei. chibzuind să scoată un lucru cît mai bun. în schimb. dacă nu chiar primejdios. Alţii spun că pupa terminată astfel ridică vîrtejuri. izbin- . partea din spate a corăbiei. socotind că acest fel de construcţie.se leagănă mai puţin pe timp rău. ci se ridică fulgerător deasupra lor. Unii fac pupa. într-adevăr. pe timp furtunos. nu se lasă uşor scăldate de valuri. retezată. dar asta face cam grea viaţa echipajului. cu prova lor robustă. care e mai ieftin şi mai lesnicios. lucru cam neplăcut. nu aduce nici un neajuns. sau una de mijloc.

cerînd ochi şi mînă de om iscusit. spre etravă şi spre etambou. perechi-perechi. meşterii s-au apucat să cioplească. pot răsuci nava în loc. Să ne mulţumim cu ceea ce a fost trebuitor ca să ne dăm seama de virtuţile corăbiei cu care vom porni la drum. O asemenea formă aduce şi alt folos: datorită ei. ceea ce cu adevărat e primejdios. coastele de stejar care vor întregi scheletul corăbiei. ci pornind de la mijloc se îngustează treptat. cu atît mai mult cu cît şirul lor nu se sfîrşeşte aici. al căror model îl avem aici. urmînd o linie pe care . lucru anevoios. apa care trece de-a lungul bordajului alunecă uşor pe lîngă etambou. cum de pildă sînt lucrate vasele de pescuit din Marea Nordului. la fel ca prova.du-se într-un perete drept. Odată cele trei piese mari puse pe cală. deci ei fac pupa ascuţită. căci coastele nu seamănă între ele de fel. prinse în buloane şi proptite de jur împrejur ca nici una să nu cate strîmb. fără să stîrnească vîrtejuri în urma lui… Dar astea sînt mici taine pe care ar fi greu să le pătrundem în adînc.

Cu atît mai multă iscusinţă li se cerea meşterilor în trecut. uneori simţitor. ar fi de ajuns ca una singură. sau să se afunde în chip hîd. ca în locul acela bordajul pus deasupra să stea umflat.nu oricine o poate dibui. ochiul omenesc e chemat să întregească şi să ajute calculele. de aceea construcţia navală rămîne o artă. urmîndu-l pe Cristea Busuioc. sau prea puţin. stîrneşte vîrtejuri. şi privim înăuntrul corăbiei. şi într-un singur punct. După ce au fost cioplite. ci o ia în ajutor. Dacă ne urcăm pe punte. cînd planurile vapoarelor se fac după reguli inginereşti. nici formule. cînd ei nu aveau la îndemînă nici planuri. pe lîngă sluţenia lui. nici cărţi. din lemn anume ales pe curbura lor. ci numai îndelungata deprindere şi meşteşugul lor. mersul corăbiei. îngreuind. Astăzi chiar. lucru care. coastele au fost puse pe chilă şi prinse cu aceleaşi buloane de bronz despre care am . vedem coastele înşirîndu-se după acea linie arcuită iscusit. pe care tehnica timpurilor noi nu o înlătură. să fie cioplită prea mult. ca tăietura să ia fibra în lung.

Pentru tot ce s-a făcut pînă acum. atîta fiindu-ne de ajuns. ca la început. puse în lat şi în lung – şi.amintit. fiecare cu perechea ei din celălalt bord. merge şi un lemn mai uşor. care să-l înlocuiască. La bordaj. coastele sînt legate deasupra. Să nu ne îngreuiem mintea prea mult cu celelalte numeroase întărituri. un altul. ca puntea care se va sprijini pe ele să îngăduie scurgerea neîntîrziată a valurilor năpustite peste parapet. mai are neajunsul că în apă se umflă. lemnul întrebuinţat a fost stejarul vîrtos. făcute în pripă şi fără grijă de viitor. Corăbiile ieftine. să socotim scheletul corăbiei împlinit. pe lîngă că putrezeşte în cîţiva ani. iar la aer se strînge foarte mult – adică. după un sfert de veac umezeala le-a înnegrit. după cum spun co- . Înşiruite după linia lor fără cusur. se mulţumesc chiar şi cu lemn de brad. dar nici unul nu-i mîncat de rugină iar lemnul în jur a rămas întreg şi sănătos. prin traverse uşor arcuite în sus. nu se poate găsi. îmbrăcămintea care se pune deasupra scheletului. dar acesta.

apa nu se lipeşte de el. Un soi de conifer. dar care. fiind tare îmbibat cu răşină. cu mari însuşiri. care creşte prin America de Nord. şi aşa scîndură nici nu joacă. o corabie nu se afundă pînă la aceeaşi linie mereu. pe lîngă pitchpine e încă mai scump. . are joc mult. cunoscut la noi sub numele de mahon. Să lăsăm deci la o parte acest lemn. iar între scînduri se ivesc crăpături prin care. dînd multă bătaie de cap bietului echipaj. însuşirile lui nefiind mai mici 1 Citeşte „picipain”. depărtarea de unde e adus face să-i crească preţui prea mult. e mult căutat de meşterii corăbieri. numit pitchpine1. Să nu mai vorbim de mahagoni. la primul prilej. bordajul rămas deasupra se usucă. Dacă merge un timp cu o încărcătură mai mică. folosit numai cînd n-ai încotro. viaţa ei socotindu-se ca şi fără sfîrşit. apa se strecoară înăuntru. nici nu putrezeşte. Or. folosit la iahturi şi bărci de lux. Însă de ce să ne zbuciumăm atît şi să nu folosim mai departe tot stejarul. cu care s-a lucrat pînă acum.răbierii. lemn exotic. Din păcate.

decît ale celorlalte soiuri de lemn. ani în şir. lipind-o de coaste şi bătînd-o cu piroane de aramă la locul ei. Mare iscusinţă se cere aici unui marangoz! O dată acest lucru sfîrşit. şi altă formă capătă cînd o îndoi. apoi încep să-l călăfătuiască. adică să îndese fuioare subţiri de cînepă între scînduri. Fiindcă nu-i lucru uşor să îmbraci în scînduri tot una şi una. meşterii îl netezesc cu rindeaua. Dar chiar după ce lemnul a fost găsit. bordajul fiind pus de jos pînă sus. mare dibăcie şi mult timp. Fiecare bucată de lemn trebuie croită după anumite socoteli – o formă are scîndură cînd stă dreaptă. . Iată deci că o corabie nu se poate înfiripa de azi pe mîine. douăzeci cel puţin. decît dacă te mulţumeşti să semene cu un sicriu. greu de găsit? E drept că pentru a-şi dovedi aceste însuşiri trebuie ales de un ochi priceput. un corp în formă de ou – şi mai cu seamă să faci asta în aşa fel ca între scînduri să nu rămînă loc gol. cu fibra dreaptă şi fără nod. luate numai scîndurile fără cusur şi apoi puse să se usuce la loc potrivit. pusul bordajului cere mare pricepere.

în care felurite neamuri de scoici se înfig adînc.altminteri. suferă ici. iar la urmă trebuie dat cu chit. colea mici stricăciuni. O corabie care a fost aruncată de valuri pe nisip. trebuie curăţit cu raşcheta. apa tot îşi găseşte loc să străbată la loc nedorit. Pe urmă. oricît ar fi ele de bine potrivite. bordajul. un fel de daltă lungă încovoiată la vîrf – şi asta nu se termină într-o zi – apoi trebuie călăfătuit din nou. lucru care iarăşi cere mult timp. atunci cînd vrei s-o faci cu întregul meşteşug. sînt gata să plece la drum… Altfel se desăvîrşeşte treaba. Atît mai aveau să facă oamenii noştri în ziua cînd veni Cristea Busuioc cu pinii lui din munţi. şi cînd ultimul s-a întărit ca piatra. În săptămînile care trecuseră. În timp ce Gherasim cu Ismail făceau aceste . nici unul nu stătuse cu mîinile în sîn. că pînă să ajungă la vopsea. corăbiile ieftine se ung cu smoală şi. pe al doilea nepunîndu-l înainte ca primul să se fi uscat pe deplin. fuseseră multe de făcut. peste scîndura bordajului se întind mai multe straturi de chit. oricît ar fi de ţeapănă. După călăfătuire. cu asta. te apuci de vopsit.

făcuse şi el asemenea treburi. lucru nou pe deplin. ştia cîtă cretă şi cît ulei de in fiert trebuie pus ca să iasă chitul bun. cînd se ducea între constructorii de corăbii de la Saint-Malo. el meşterea părţile de fier. Cît despre Haralamb. fiindcă din puntea veche nu mai rămăsese nimic. ajutat de doi marangozi luaţi de la şantier. pînă la ultimul cui. băteau scîndurile punţii. de sub muchie. ştia cum se prind scîndurile punţii. minunîndu-se de iscusinţa şi de priceperea lui. bătînd cuiul pieziş. sub îndrumarea lui Anton Lupan. şi ucenicia de atunci îşi arăta acum roadele în fiecare zi. . EI avea răspuns la orice întrebare. Ieremia. altul în cel stîng. firul de cînepă şi cum se mînuieşte dalta de călăfătuit. „Al naibii om!” îşi ziceau ceilalţi. de la oricine ar fi venit. care umbla cu buzunarele pline de hîrtii – şi-n aceste hîrtii avea însemnate toate cele trebuitoare pentru desăvîrşirea lucrului. aşa fel ca scîndura următoare să-i acopere floarea şi deasupra să nu se vadă nimic… Pe vremea studenţiei.treburi. ani în şir. unul în bordul drept. ştia cum se răsuceşte. în fuioare subţiri.

fiecărei cavile care aveau să fie prinse deasupra ei – şi îl îndruma pe Haralamb: „Taie de ici. ci căuta fără sfială în cărţile lui – şi îndată îţi aducea răspuns. de jos pînă sus!… Pe latura dinspre sud a barăcii. răsărise. nicovala. nituieşte!… Haide. Cum să nu te miri? Puntea era gata numai pe un sfert. iar el avea de pe acum în cap locul fiecărei babale. fiecărui tachet. îndoaie. dă gaură. alta la rînd!”… Pinii lui Cristea Busuioc abia coborau pe Bistriţa. un şopron mai mic. din a doua săptămînă. la care mai tîrziu se adăugase o menghină şi o maşină veche de dat găuri în fier. sau poate cel mult ajungeau la Siret – şi fierăria catargelor era gata. ciocanele şi baroasele. adică după colţul unde se termina şopronul cu bucătăria lui Ismail. Sub el se afla acum fierăria lui Haralamb. nu îşi ascundea neştiinţa sub obişnuitele bîlbîieli ale meşterilor nepricepuţi. înzestrată cu sculele împrumutate de la şantier: forja. asta-i gata. toată.Iar dacă se întîmpla ca un lucru să-i fie totuşi necunoscut. Aici ostenea Haralamb din zori pînă la asfin- .

Munceau laolaltă. Gherasim se unea cu Ismail.ţit. stăteau la aceeaşi masă. dar cui îi ardea de fluiere acum? În primele zile. dormeau sub acelaşi acoperiş. Oamenii de felul lor leagă greu un prieteşug. Mihu se ivise între ei la timpul cînd ei se . cum se dezleagă un nod marinăresc sau o nojiţă de opinci. glumeau uneori. dar cînd era vorba să-şi împărtăşească vreun gînd mai al lor. fiindcă ei nu înţeleg să-l lege azi. negru de funingine şi de cărbuni – uitînd uneori pînă şi de ispita basmalelor colorate care tot dădeau tîrcoale prin stufăriş. ca să-l dezlege mîine. singurul care nu se putea lăuda că ar cunoaşte vreun meşteşug. deşi îi îndeplineau poruncile cu sîrg – încă se temeau să nu răsară din el un stăpîn ca toţi stăpînii cunoscuţi pînă acum. ceilalţi se uitaseră cam chiorîş la el şi la dulăul lui. vără-su – şi atît! Lui Anton Lupan încă se sfiau să-i spună fiecare păs. cunoscuţi de mult. îl luase ucenic pe Mihu. în afară de meşteritul fluierelor. Iar fiindcă un fierar are neapărat trebuinţă de un ajutor. Ieremia cu Haralamb.

noaptea. tocmai acum. Ce mai venise. Încă din prima seară. acest ciobănaş de la oi? Ba încă însoţit şi de un dulău. să le tulbure măsurătorile. fu întîmpinat cu furioase lătrături… Pînă atunci. Un ceas mai tîrziu. după deprinderea luată în ultimul timp. să nu vină vreun răufăcător. pas să mai . care să-i mîrîie din te miri ce. după ce dădu tîrcoale barăcii şi şopronului lui Ismail. privindu-i pătrunzător. cu schimbul. oamenii stăteau de pază pe afară. cu acel cîntar nevăzut care izbuteşte aşa de greu să măsoare greutatea sufletului omenesc. deşi ferit. venea la baracă să-şi bage nasul mofturos prin tingiri. Pas să se mai apropie cineva prin stufăriş. unde-şi făcu culcuş între doi butuci. să mănînce din mîncarea lor şi în schimb să nu le aducă decît purecii? Negrilă însă se dovedi folositor mai curînd decît ar fi putut el bănui. care aprinsese luminile la far şi. moş Ifrim. după ce trecu pe la fiecare şi îi mirosi sfios. se duse sub chila corăbiei. Din seara aceea. Negrilă luă pe seama lui grija de a le păzi avutul. pe furiş.mai cîntăreau unul pe altul.

treaba nu merse tot aşa de uşor. Negrilă. Mihu întorcea capul spre el şi-i făcea semne să stea liniştit.treacă pe plajă vreun pescar întîrziat prin tîrg. continuau să se uite la el chiorîş. deşi mulţumiţi de ascultarea lui. atunci dulăul dădea din coadă. Primul care începu să-i arate prieteşug fu Haralamb. aducea apă de băut. încît răspîndea în jur mii de scîntei. sărea în sus. care urmărea lucrul de lîngă şopron. şi la geluit scîndurile punţii. dar oamenii. pesemne mîndru că stăpînul său e atît de iscusit. Alteori. la care ucenicea acum. La fiecare lovitură a barosului. Băiatul învîrtea la forjă. iar dacă meşterul său punea pe nicovală fierul înroşit. băiatul . se repezea la baros şi-l mînuia cu atîta putere. şi la călăfătuit. cînd vesel. potrivea cărbunii. fără să ştii ce-o fi în mintea lui. şi la raşchetat. cărora le fusese ucenic pe rînd. băiatul era îndemînatic şi supus. cînd furios. îndeplinea tot felul de porunci. ca să nu se supere meşterul. lătrînd. fără ca întreaga Sulina să nu fie trezită din somn de lătrăturile lui! Cu Mihu. În clipele de răgaz.

― Vorbeşte ca oamenii. Haralamb nu mai găsea cu cale să răspundă. ― Uite-l că rîde de mine. mă. ― Taci din gură. după cum e vesel sau necăjit. începea să se simtă mai aproape de ucenicul lui. nene Haralamb! zicea cu ciudă tînărul ucenic. Unde-ai auzit tu că m-am răstit? . dar din asemenea vorbe. măi băiete? Asta-i bună! Ce. de tine? Ce-ai făcut? ― Rîde fiindcă mă vede negru de cărbuni. la ce să rîdă. eşti zăpăug? se mira vără-su. el e om. de parc-ai fi zis că se miră şi e gata să se pună pe rîs. nu te răsti la el! îl mustra uneori pe Ieremia. ci ridica din umeri şi îşi vedea de fierul înroşit. zău. nu-l ştiu eu? Că doar nu-l cunosc de ieri de alaltăieri! Rîde şi plînge la fel ca omul.vedea în ochii lui o privire curioasă. ― Cum o să rîdă un cîine. care vădeau blîndeţe şi suflet nevinovat de copil. cînd i se părea că acesta i-a dat cam aspru vreo poruncă lui Mihu. să rîdă cum rîzi tu? ― Rîde. ― Ce. că astea le scorneşti tu!… Şi chiar de-ar fi aşa.

acum i se părea că toţi îl zădărăsc pe bietul copil. spre necazul lui Ismail. Veniseră zilele calde. Şi. Roata forjei piuia sub şopron ca un gînsac fugărit. Dar lui Haralamb. de strigăte şi chiuituri. şi-un glas cum nu se poate mai blînd. apoi Ismail şi Gherasim îşi dădură silinţa să se poarte care de care mai blînd cu Mihu. cînd marea începe să aburească şi pescăruşii zboară mai sus. cu toată fiinţa lui deşirată şi ciolănoasă. le deveni drag tuturora. pornind de la această părere a lui.Într-adevăr. Cam aşa stăteau treburile la acest sfîrşit de mai blînd. se apucau de robotit. Oamenii se sculau în zori. şpa- . întîi Ieremia. pînă ce. bubuia nicovala sub barosul lui Mihu. vuia ţărmul de ferăstraie. rindele şi ciocane. Ieremia avea şi-o inimă bună. care nu auzea de la nimeni o vorbă de laudă pentru truda lui – şi apoi. cînd peste stuf plutesc funigei aurii. pe nebăgate de seamă. goi pînă la brîu. Abia cu un ceas înaintea prînzului îşi amintea bucătarul că trebuie să lase raşcheta. îmbucau la repezeală ceva. se spălau cu apă din mare.

dar se ducea mai rar decît la început. după ce se spăla de cărbuni. pe scîndura de tăiat ceapă se întîmpla să frămînte un boţ de chit – uneori ciorba mirosea a cînepă fiartă iar mîncarea a ulei de in. se aşeza pe nisip. cînd îi vedea tăcuţi. îşi aprindea luleaua.clul sau dalta de călăfătuit. pe nisipul călduţ. moş Ifrim îşi făcea drum pe la ei cu clondirul de rachiu. Haralamb tot mai păstrase năravul s-o ia razna prin stuf şi să nu se întoarcă decît a doua zi. ca să se ducă la oalele lui. călătoreau pe cine ştie ce căi. apoi. Uneori. marea murmura molcom la douăzeci de paşi şi oamenii. pînă ce se ridica luna sus. În unele seri. Adesea. că ei tot nu ştiau să spună nimic mai mult decît: mulţumim. la taifas. În celelalte seri rămînea cu ai săi. Oamenii cam mormăiau – n-aveau decît să mormăie. Ismail! Seara. curate ca picăturile de rouă ale dimineţilor de april. Mihu lua cavalul şi începea să picure încetişor din el sunete dulci. gînditori. împovăraţi de sacul lor cu amintiri. cînd îl lua la goană baba lui. degeaba le făcea alteori mîncare fără cusur. tot pufăind din lulea şi sugînd din .

hotăra ce se va lucra a doua zi. ei croiau şi coseau de zor pînzele corăbiei. gîfîind: ― O-i. într-o magazie din port. dar cînd îl simţea că vine. de obicei după-amiaza. În ultimul timp mai fuseseră tocmiţi şi alţi oameni la lucru. peste cei trei negi năduşiţi. Negrilă nu-l mai lătra. un bătrîn velar cu ajutoarele lui. schimba cîteva vorbe cu ei. Seara. fiindcă altminteri bătrînul nu făcea nici un rău. unde se .clondir. oi. Cu fesul dat pe ceafă. poate unde îl simţea străin. b-o-i. Căpitanul portului se chinuia cumplit – îi fusese dat să îndure la bătrîneţe cazne pe care nu le putuse nici măcar bănui. cu fruntea cutată adînc. apoi intra în baracă. de-ai fi zis că adînciturile străbat prin ţeastă. o bună parte din zi. Anton Lupan şi-o petrecea cu ei. nimănui. în drum spre ţărm trecea uneori şi pe la Căpitănie. bietul om îşi plimba trompa pe paginile abecedarului şi buchisea. Aşa că. îşi arăta colţii şi începea să mîrîie. boi!… De aici. pînă la creierul obosit. ferindu-se din calea lui. dar aceştia nu se vedeau pe aici. se apuca de sporovăit. Anton Lupan se întorcea la ai săi.

însufleţindu-se un pic. da’ uite că ni i-a adus la nas!… Plutaşul stătea cu ochii în pămînt şi îşi mîngîia stîngaci toporişca de la brîu. în seara cînd venise Cristea Busuioc cu pinii din munţi. nu-ţi cer nici o plată pe lemnul adus – şi mă leg să-ţi fiu de . ― Am auzit că plecaţi pe mări. ca firul de busuioc pe care-l scapi de sub omături şi-l aduci la căldură. care robotea la bucătărie. Eu îi spusesem să lase pinii la Galaţi şi să ne dea de veste prin cineva. ― El e omul de care ţi-am vorbit. nu mai puţin sfios decît la început. în cinstea noului venit. Cam astea se întîmplaseră. afară de Ismail. Acesta ridică privirea spre Anton Lupan. Ceilalţi se adunaseră în spatele lui. cam aşa decurgea viaţa lor. domnule. îl lămuri Ieremia. silindu-se să pregătească o cină fără miros de cînepă şi de vopsele. să înmiresmeze odaia de musafiri. dar de data asta.adîncea în cărţi sau în socoteli. Anton Lupan fu mirat să vadă un străin dînd tîrcoale corăbiei. Întorcîndu-se din port. zise arătîndu-şi pieptul voinic. Iacă. domnule.

folos şi cu ascultare la tot ce mi-i porunci. măcar pînă la Ţarigrad. că de mult aştept prilej pentru asemenea drum!… . numai ia-mă şi pe mine.

şi ţinură sfat. atît era de fudul: plutaşul mîncase ca un căpcăun. ceea ce nu spusese nici unul pînă acum: ― Aşa mai zic şi eu! Mîncare ca asta cred că nu au nici boierii. iar la urmă spusese. ― Eşti bucuros că ne-a venit lemnul de catarg. dar mai mult mă . de care puteai să-ţi dai seama numai dacă îl cunoşteai. un zîmbet mai mult lăuntric. Ismail nu-şi mai încăpea în piele. domnule? îl întrebă Ieremia. îndelung. rămaseră în jurul mesei. fireşte. decît la zile mari! Dar ce-ar fi fost dacă bucătarul ar fi făcut vestita lui musaca? Şi dacă la urmă l-ar mai fi îndulcit şi cu sarai-glii puse la borcan în sirop de trandafir? Anton Lupan stătea în capul mesei şi parcă zîmbea. sus. ― Sînt bucuros. după cină.CAPITOLUL V Echipajul În aceeaşi seară. la lumina felinarului agăţat de grindă.

Nu poţi să iei un om cu . fără să-l slăbească din ochi pe plutaş. să ştim pe ce ne putem bizui. i se părea că îl batjocoreau pentru isprava lui. zise cu capul plecat. şi-o să-mi dau silinţa să vă fiu pe plac.bucur că avem încă un marinar! ― Şi ce marinar! O să iasă din el un cîrmaci grozav! adăugă Gherasim. băiete! Noi tocmai că ne minunam de iscusinţa ta! Cristea Busuioc ridică ochii spre Gherasim şi-l privi mirat: ― Adică nu rîzi de mine? ― Auzi vorbă! N-ai înţeles că te lăudăm? ― Dar bagă de seamă să nu ne încurci! se auzi glasul lui Anton Lupan. Acesta se ruşină. dar nu-mi găsiţi vină dacă n-am văzut marea decît abia azi! ― Linişteşte-te. că rupsese pluta tocmai cînd să ajungă la mal. ― Fiţi îndurători. spune de pe acum. Dacă vrei să mergi numai pînă la Ţarigrad. ― Păi dumneavoastră încotro plecaţi? Era o întrebare căreia se cuvenea să-i dai numaidecît răspuns.

cu toată nepriceperea lui. pe Ieremia şi pe Ismail îi lămurise oarecum. decît de un marinar necunoscut. Du-te în baracă şi vezi că pe masă sînt nişte hărţi făcute sul. domnule. de bine de rău îl cunoştea. şi vrednic. Ştia că vărul lui Ieremia nu umblase pe mare în viaţa lui. dar. fiindcă tot trebuia să-l lămurească pe noul venit. ― Le ştiu. cine ştie cît de nărăvit. marinari cumsecade nu găseai oriunde şi oricînd. pe care s-o aduc? Ia te uită! Ciobănaşul îşi băgase nasul prin hărţile lui! La drept vorbind. ar fi trebuit să-şi . Pe Haralamb. Pe Gherasim.tine şi să-i spui: „Vino! Unde-o să ajungem om vedea mai tîrziu!…” Anton Lupan zăbovi un timp. dacă l-ar fi înduplecat să pornească la drum alături de el. fiindcă. Acum. dar îl ştia şi îndemînatic. îi ştia cusururile. ― Mihule! zise. şi isteţ – putea să iasă din el un marinar bun. după ce gîndi repede cele de mai sus. ar fi fost mai mulţumit de el. era clipa nimerită să-i lămurească şi pe ei mai deplin – şi nu strica să audă şi Haralamb aceste lămuriri. mai ales de cînd cu vapoarele.

Vedeau prima oară o asemenea hartă. Acesta alese o hartă mare care înfăţişa întregul Pămînt şi o întinse pe masă. ― Adă-le pe toate. privindu-l prelung. fără să mai zică nimic. chiar cei care erau marinari vechi. de pildă. îşi găsea hărţile parcă puse altfel. poate nu văzuseră nici măcar alta. şi aşa iar zăbovi un timp. cu continente. altfel ai să le încurci. aici e întreg Pămîntul. uneori. în dreptul căruia se vedeau nişte litere de necitit. ca un şir de puricei. mai degrabă nedumeriţi decît curioşi. ca Ieremia. mări şi oceane – şi uite unde ne găsim noi! începu Anton Lupan. alţii. pe chipul lui se ivi zîmbetul acela ascuns. harta judeţului lor.dea seama mai demult. Haralamb sau Cristea Busuioc. Ei se aplecară deasupra. deşi orînduite frumos. nu cum le lăsase la prînz. Băiatul se supuse. Întorcînd ochii spre Mihu. dar cînd se întoarse părea mirat şi mîhnit de neîncrederea tui Anton Lupan. Ve- . ― Iată. cînd se întorcea seara din port. în faţa oamenilor. împungînd cu vîrful creionului un cerculeţ. mai puţin încîlcită.

în formă de gheată. bucata asta de pămînt. gestul obişnuit al ţăranului pe care-l uimeşte ceva. aplecîndu-se deasupra hărţii. e Ţara Românească. care scaldă continentele. o credeaţi fără margini. ca şi cînd s-ar fi aşteptat să se ridice din apele mări- . că mare-i Pămîntul! Păi noi ce mai sîntem pe lîngă el? Nişte gîndaci amărîţi! ― Uitaţi-vă. domnule. Pe toate aceste mări şi oceane. la rîndul ei. arătînd cu creionul. aceasta este Mediterana. ― Adevărat. ai zice că e cît un lăculeţ. Ieremia îşi duse mîna la gură şi clătină din cap. aici e Marea Neagră. întrebă temător. mişună mii şi mii de corăbii şi de vapoare. dar ia uitaţi-vă ce mică e pe lîngă restul Pămîntului! Oamenii priveau harta şi ascultau minunîndu-se. continuă el. iar pe continente freamătă viaţa a milioane de oameni… Ismail se săltă de la locul lui şi.deţi. continuă Anton Lupan. iar Mediterana. pe lîngă care Marea Neagră pare un lighean. fără însă ca nedumerirea să li se fi şters de pe chip. faţă de Oceanul Atlantic. iar la apus.

Dacă te osteneşti să cuprinzi măcar cu mintea întinderea acestei lumi. în cealaltă parte a Pămîntului. Viaţa freamătă necontenit pe Pămînt. gîfîind. ― În clipa cînd aici. fără să fi înţeles oftatul lui. aşa de amărît. înseamnă că nu mai eşti chiar aşa de mic în faţa ei. . Eu unul mi-am pus în gînd să ajung la unul din capetele ei.lor o mînă care să-l strîngă de gît: ― Unde estem Stambul? ― Uite-l colea! Ce poţi să vezi pe hartă? Un pătrăţel înnegrit… Bucătarul oftă şi tăcu. nu-i niciodată odihnă deplină – odihna deplină ar însemna ca Pămîntul să fi murit. în Tahiti sau în Hawai se luminează de ziuă. ― Adică să mergem chiar la capul Pămîntului. trudiţi. unde a rămas pînă azi un loc necercetat de nici un călător. cum a spus Ieremia. la Sulina. în Alaska. Cînd noi aici ne culcăm. în alte părţi oamenii îşi încep truda lor de fiecare zi. să ne odihnim. soarele a apus. domnule? întrebă Cristea Busuioc. reîncepu Anton Lupan.

era prea mărunt. dacă vrei să-i zici aşa! răspunse Anton Lupan la întrebarea plutaşului. ochii îi sclipeau. Pe chipul lui Mihu se ivise o lumină arzătoare.Anton Lupan se uită la toţi. Iată. ceea ce se vorbise pe urmă ai fi zis că nu-l mai privea. Ismail rămăsese posac încă de adineauri. ― Fie şi capul Pămîntului. înstrăinîndu-se de vecinii săi. fără ca pe chipul lui ca de gheaţă să se poată citi vreun gînd. în loc să faci de douăzeci de ori drumul de-aici pînă la Pireu… . cu care pesemne socotea că nu are nimic de împărţit. pe rînd. Gherasim stătea cu coatele pe masă. Ieremia îşi luase mîna de la gură. fără însă ca în ei să se fi stins mîhnirea de la început. îşi băgă mîinile în sîn şi se suci într-o parte. dar îşi ţinea falca şi clipea din ochi. Dar să nu vă speriaţi. că ăsta nu-i un drum chiar aşa de greu de făcut. uitîndu-se pe furiş la ceilalţi. vii. prea nedestoinic pentru ceea ce se punea la cale aici!… Cît îl priveşte pe Haralamb. el îşi trase căciula pe ochi. privind neclintit harta. în clipa cînd se pregăteau să plece la un asemenea drum.

― Vreau. care atîta vreme visase să plece în lume. Chiar în ochii lui Cristea Busuioc. neclintiţi. cu aceiaşi ochi vii. Numai Mihu asculta. cînd ei încă nu-l cunoşteau bine. Era mai greu decît îşi închipuise. unde se sfîrşeşte drumul oricărui plutaş. Aveau să înţeleagă ei oare însemnătatea cercetării unui pămînt încă necunoscut? Dar mai cu seamă aveau să înţeleagă cum se născuse acest plan în mintea lui? Să le vorbească despre călătoria lui Darwin. Anton Lupan se scarpină în cap. parcă mai nedumeriţi ca la început. cu chipul de nepătruns. Ceilalţi tăceau. vreau să ajung . imitînd fără voie gestul lui Gherasim. îmbujorat la chip. despre expediţia în care pierise Arnold Vaillant? Poate că. spunîndu-le acestea de pe acum.― O fi! zise Gherasim. silindu-se să nu-şi piardă tonul hotărît. continuă Anton Lupan. se ivise acum o îndoială uşor de citit. mai degrabă i-ar fi îngrozit. să le spună acestor oameni ceea ce ani de zile plănuise cu Pierre Vaillant şi alt şir de ani îşi spusese lui însuşi. despre jurnalul bătrînului corsar. în gînd. rupîndu-se de gura Siretului.

Aşa. apoi pe al ţării lor. să rupă hotarele care-i despart. domnule? întrebă Gherasim. să nu las necercetat locul acela necunoscut. asemenea călătorii ajută oamenilor să se apropie între ei. într-o zi. ― Şi la ce bun. numai Mihu şopti: . cu atît te poţi socoti mai stăpîn peste ea. E oare greu de înţeles ceea ce vă spun? Nu răspunse nici unul. Pămîntul nesfîrşit întins în faţa noastră ne va înspăimînta mai puţin şi noi nu ne vom mai vedea atît de mici în faţa lui. Apoi. cînd lumea va avea drumuri bătute în toate părţile de călători. iar la urmă hotarele lumii întregi. fac ca oamenii să ştie mai multe despre lumea lor – şi cu cît ştii mai multe. E un legămînt făcut cu mine însumi. al continentelor. cînd nu va mai rămîne loc tainic nicăieri. deşi s-au străduit. ― La ce bun?… Dacă primii navigatori care au pornit la drumuri mai lungi s-ar fi întrebat astfel. al altor ţări.acolo fiindcă n-au putut ajunge alţii. Cei ce călătoresc sub îndemnuri necunoscute oricui. întîi hotarele judeţului unde s-au născut. astăzi poate n-am fi avut nici măcar dovada că Pămîntul e rotund.

o să mergem cu supunere oriunde vei dori! Eu unul te cunosc de mult. sau îţi dă cineva atîţia bani ca să putem pleca la un drum aşa lung? ― Am. au avut la îndemînă mijloace îndestulătoare şi tot le-a venit greu. ne-am înţeles să te urmăm. ce nu înţelegem azi. Altceva s-a încîlcit în capul meu acum. că doar am auzit şi eu de ei. destui ca . după cîte ne-ai spus: călătorii care au cutreierat lumea. ― Ei. domnule! se auzi şi glasul lui Gherasim. pentru început. cum ar fi Magellan. Sîntem marinari. oare. ştiu că n-o să ne duci decît pe drum bun. în orice caz. ― Acum de ce taci. o să înţelegem mai tîrziu. de cîine obidit: ― Mergeam! ― Aşa e. ― Bine.„nu!” – dar pe el nu-l băgau în seamă. Ismaile? Te arătai mai voinicos la început! Bucătarul ridică ochii lui galbeni. nimeni nu-l auzi. Columb şi mai ştiu eu care alţii. cum o să ne descurcăm? Ai dumneata. Noi. dar aş vrea ca mai înainte să înţelegeţi cu toţii ceea ce mi-am pus în gînd.

― De unde îl lua şi kir Iani. ― Şi mai pe urmă? stărui Ismail. Buenos Aires… Pricepuşi? răspunse Anton Lupan. nu pentru acest chilipir – dar şi banii îşi aveau rostul lor. spre Pernambuco. ― La vara viitoare cred că o să avem strînşi destui bani ca să pornim la drum. că doar cum să trăieşti. dincolo de Gibraltar. Rio de Janeiro. Tot eu am să vă plătesc. ― Caram marfa. . fără să se fi liniştit. Ismaile. anul ăsta. la Stambul. La kir Iani avusese şapte lire turceşti pe lună. ba o să aveţi chiar parte la cîştig. din vînt? ― Nu-ţi face griji. pe drept cuvînt. Pireu. în Mediterana. ― Mai pe urmă cine plătim? întrebă Ismail neliniştit. pe unde om găsi muşterii. o să cărăm marfă. Stambul? ― Da. ― Si asta cîştig de unde luam? stărui bucătarul.să terminăm corabia şi să vă plătesc pentru ce-aţi muncit. pînă la vara viitoare. nu se putea lipsi de ei. arătînd pe hartă drumul presupus. la Pireu. Anton Lupan îi făgăduise zece – rămăsese cu el pentru alte pricini.

Ştia că una era s-o spună. ― Asta de unde ştii? ― Kir Iani am spus. Ismaile. bănuia greutăţile care aveau să se ivească în cursul acestui drum atît de lung. ― Dar ce-ai fi vrut tu. parcă năucit: ― Allah-Allah-hu!… ― Iată unde trebuie să ajungem! continuă Anton Lupan. Bucătarul nu părea liniştit nici acum: se tot foia. mai ai ceva de zis? ― Caram marfa. colţul cel mai de miazăzi al Americii de Sud. bucătarul nu spuse nimic. oprindu-se cu creionul la Capul Horn. icni şi începu să îngîne repede. răspunse bucătarul. dar nu se putea arăta şovăitor tocmai acum. numai cînd văzu creionul luînd-o peste ocean. şi alta s-o poată împlini. aruncînd priviri piezişe spre oceanul care . cîştigam puţin. simţea că pe deasupra aveau să mai fie altele. după ce-şi reveni. cînd oamenii păreau aşa de îndoiţi. să-ţi arate adevăratul lui cîştig? Atunci i-aţi fi cerut să vă plătească mai mult. Pînă la Gibraltar. încă de nebănuit. Ei.

nu era greu să vă întoarceţi în porturile voastre. în orice parte a lumii am fi. o să asigurăm corabia la o societate mare şi în contract o să vă pun. fără griji. pe la Stambul. şi chiar dacă ar fi fost să se întîmple ceva. şi alta să te avînţi pînă la capul Pămîntului. m-am gîndit şi la asta. ca şi cînd ar fi înţeles gîndul lui. ca parte egală. nu se mai putu înfrîna şi izbucni: ― Ia ascultă. Gherasim. pe fiecare din voi. Ai să spui că aici nu vă pîndeau primejdii prea mari. Ai dreptate. dacă ni s-o întîmpla vreo nenorocire. ― Asta bine am gîndit! încuviinţă Ismail. de cînd te-ai făcut . o să primiţi atîţi bani ca să vă puteţi întoarce acasă şi să trăiţi un timp. care de cîtva timp începuse să se uite la el cam chiorîş. să găsiţi altă corabie şi alt căpitan. Îndată ce vom ajunge la Stambul.se întindea de la Gibraltar pînă la coastele Americii de Sud. pe la Pireu. Dar vream ştim… Aici. ― Ştiu ce vrei să spui! continuă Anton Lupan. încît. mă turcule. E una să navighezi în ligheanul tău.

domnule. Ce zici. fiindcă i-ai cerut dreptul tău pe un an?! S-a plîns la poliţie. de cîte ori te-au aruncat în brînci pe schelă şi te-ai pomenit în praful de pe chei. că tu mi-ai povestit cum te-a băgat la închisoare. că l-a ameninţat cu moartea – şi poliţia l-a crezut. apoi se întoarse spre Anton Lupan. scărpinîndu-se în cap.tu aşa cusurgiu? Ei. . ai uitat cîţi căpitani au tras de tine ca de-un catîr? Ai uitat cîţi ghionţi ai mîncat de la ei? Ia să-mi spui tu mie. numai cu şalvarii şi cu turbanul din cap? Dar de căpitan Mehmet ai uitat. şi îşi dezvălui şi el nedumerirea lui: ― Domnule. fir-ai să fii! Ce. Vezi dumneata însă… ― Tu de ce nazurim? sări bucătarul. Ismaile? Mi se pare că ai stat vreo două săptămîni închis! Şi-acum face nazuri. dar corabia noastră o să poată oare înfrunta un asemenea drum? Ţi-am spus că o cunosc şi ştiu că multă lume se minuna prin porturi cînd auzea ce furtuni am întîlnit. al dracului turc!… Gherasim mai bombăni ce mai bombăni. cu mare arţag.

pe deasupra. cu mine şi cu Ismail sîntem marinari… ― Nu uita că şi Ieremia a umblat pe mări cîţiva ani. că doar eu m-am minunat cel dintîi de îndrăzneala lui. au avut corăbii mai mari? Sau chiar să fi fost aşa. de care mi-ai vorbit. înclinînd din cap. ţi-am spus. dacă . că nu face nazuri! interveni Anton Lupan. care a venit azi. sîntem numai cinci. Omul a întrebat… Gherasime. o să fie un marinar bun.― Linişteşte-te. Dar chiar aşa. crezi că erau lucrate cu iscusinţa de azi? Ca să nu mai spun că noi întrebuinţăm acum pînze împărţite mai bine şi că. numai dumneata. ne mai trebuiesc vreo trei oameni. crezi cumva că Magellan sau Columb. ― Şi asta e de întrebat. ― N-am uitat. Din toţi. încuviinţă Gherasim. folosim toate învăţămintele rămase de la navigatori în cîteva sute de ani… Deci să nu ne îndoim de corabia noastră ci mai degrabă să ne întrebăm dacă noi vom fi vrednici de ea. şi nu l-am uitat nici pe flăcăul ăsta. de unde-i luăm? ― Nu-i nevoie să ne înghesuim atîţi.

Parcă de plecat pe mări îi ardea lui acum? ― D-apoi eu nu-s marinar. ca un arici. domnule! Să nu fii supărat. pufnind.am mai găsi încă unul. închizîndu-se în pielea lui. cred că ne-ar fi de ajuns. dar eu am de gînd să mă-nsor. nu-i aşa. Le ce să vă-ncurc? ― N-ai să ne încurci de loc. facem marinar bun! ― Ei. ai să ne fii de folos. ca să avem la drum trei schimburi de cîte doi… Ce zici. ― Vai de capul tău! îl batjocori Ieremia. învăţam Haralamb. ― Iar nazurim? sări Ismail. Domnule. dar pînă să se-nveţe. ar însemna să ne trudim noi în locul lui. Ai să intri tu în rîndul oamenilor cînd . să intru în rîndul oamenilor. mergi şi tu? Flăcăul se suci şi mai mult. ca să nu se mai lege nimeni de el. Haralamb. dimpotrivă. flăcăul se posomorî şi se strînse mai mult în pielea lui de arici. Gherasime? ― Se-nvaţă. luam. nu răspunzi? ― Nu merg. Marinăria se-nvaţă. Şi după ce zise acestea. Haralamb.

deşi de la plecarea ei trecuse mult timp. pe care se mira că nu-l cîştigase de partea lui. Ismail se posomorî. dar uite că Penelopa nu se mai întorcea. în mai bine de nouă săptămîni. pusese o întrebare. pînă la plecare mai avem timp. e om cinstit şi marinar bun. Să vedem. N-aş vrea să luăm aşa. şi cred că am să-l înduplec pe Marulis – barem pe ăsta îl ştiu. pe rînd. zilele astea trebuie să vină Penelopa. un pic descumpănit de împotrivirea lui Haralamb. Gherasime? zise Anton Lupan.m-oi călugări eu! Parcă nu te ştiu?! ― Ce facem. se vede că acesta era un om sfios şi tăcut. să aşteptăm. aşa că n-o să mă împiedice inima să i-l fur. orice om s-o găsi. îl rugase pe Marulis să-i aducă un borcan cu saraiglii adevărate. că prea a zăbovit mult. domnule. de la Stambul. Am înecat pe drum… ― În sfîrşit. O să aşteptăm! hotărî Anton Lupan. rotindu-şi privirea de la unul la altul. . Kir Iani şi-o fi întregit echipajul între timp. Ajungînd la plutaş se opri. ― Kir Iani nu mai veneam! zise cobind. ― Aici ar fi şi greu să-l găsim.

Oamenii se puseră pe rîs. ochii vorbeau destul – şi deodată. fără să spună nimic. uitîndu-se la Anton Lupan cu ochii vii şi totdeodată mîhniţi. ce mi-e Ţarigradul. omule. ce mi-e capul Pămîntului?! răspunse Cristea Busuioc. La drept vorbind. ce-ai hotărît? Vrei să mergi numai pînă la Ţarigrad? Ai grijă să nu ne încurci! ― Apoi. pe cît de limpede. înveseliţi de copilăria acestui răspuns. Numai Mihu stătea tăcut în colţul lui. fiindcă o vorbă limpede nu ieşise încă din gura lui. domnule. ba chiar şi Haralamb. uitîndu-şi necazul cu saraigliile aşteptate de la Stambul.căpătase răspuns. fîstîcit. Mihule? Băiatul mişcă din buze. se cam grăbiseră să-l numere printre ei. ― Ia spune. Rîdea pînă şi Ismail. dar de atunci nu mai spusese nimic. cu toată înfăţişarea lui de arici. în schimb. Întîlnindu-i privirea. pe atît de deschis. pe chipul lui Anton Lupan se ivi zîmbetul acela greu de văzut. acesta clipi: ― Ce-i. .

ca şi cînd nu l-ar îi auzit: ― Ia spune. nu sînt de loc priceput… Şi deodată. Anton Lupan continuă. domnule! răspunse băiatul.― Adică la tine de ce nu m-oi fi gîndit? întrebă. şi mai cu seamă de Anton Lupan. iar adineauri. care se purtase cu el aşa de înţelegător . se gîndea de la un timp. ca Gherasim. cuprins de teama că ar putea să rămînă singur pe ţărmul acesta pustiu. La drept vorbind. nu te sfii! ― Aş merge. cu obrajii arzînd. Apoi îşi lăsă capul în pămînt şi adăugă mai încet. gîndul îi zăbovise asupra lui. să se despartă de ceilalţi. destul de hotărît – numai că băiatul i se părea prea crud. scărpinîndu-se iarăşi în cap. Mihule. cînd cu hărţile. strecurîndu-şi pe sub gene privirea temătoare spre Gherasim: ― Numai să nu vă încurc… Eu n-am mai fost niciodată pe mare. ― Te pomeneşti că vrei să mergi şi tu! ― Ce să facem cu un copil? mormăi Gherasim.

domnule. şi am să fac tot ce mi-oţi porunci! Zău. doar îl ştiu. şovăind mai mult din pricina lui Gherasim. n-ar strica să-l luăm. zise Anton Lupan. Numai ca prin vis îl auzi pe Anton Lupan zicînd: ― Dar o să fie muncă grea. Urechile îi vîjîiau şi parcă totul se rotea în jurul lui. mai ales dacă-i vorba să fiu numai ucenic. şi-am să fiu ucenic bun!… ― Ce zici. gîfîind. Pe orice corabie e nevoie de un mus. S-ar putea să iasă din el un marinar priceput… Mihu asculta cu sufletul la gură. mă jur să nu-ţi ies niciodată din cuvînt! ― La urma urmei. ― Un fel de ucenic-marinar. au să treacă . ce să spun. băiatul izbucni: ― Dar ia-mă. destoinic.şi de blînd. Gherasime? ― Ştiu eu?! Dacă dumneata socoteşti… Altminteri. o să întîlnim furtuni şi alte primejdii. domnule. nene Gherasime. băiatul e inimos. voinic. ― Ce-i acela mus? întrebă Mihu. am să mă silesc zi şi noapte. ― Apoi atunci. băiete. ia-mă.

― Merg. dar parcă mai dîrz: ― …Dacă om mai veni! Cîteva clipe se lăsă tăcere adîncă. chiar şi chipul lui Haralamb era neclintit şi aspru ca piatra. iar gîndul neîntoarcerii face parte din primele lui deprinderi. În tăcerea clipei. apoi se auzi mai încet. ştiu eu cînd m-aş mai fi întors acasă?! Alte cîteva clipe se priviră în tăcere. Anton Lupan înclină din cap . unii pe alţii. cu toate că se ţinea deoparte. adăugă şi lămurirea lui. Numai Ieremia aruncă o privire piezişă spre vără-su. După aceea. acum. marinarul e învăţat cu primejdiile. pentru judecătorul aspru: ― Parcă dacă aş fi intrat la stăpîn. Iar băiatul. ca şi cum s-ar fi temut de mustrarea acestuia. chiar şi inima lui Haralamb părea tulburată. ca ale unor stane de piatră. în tăcerea aceasta nu era spaimă. Însă. ca şi cînd s-ar fi temut să nu-i fie judecată rău pripa cu care spusese o vorbă ca asta. domnule!… şopti Mihu. ci o îndîrjire aspră. şoapta suna ca o hotărîre. ca un legămînt pe viaţă.ani pînă să venim înapoi… Aici glasul îi şovăi. care le făcea chipurile reci şi neclintite.

schimbînd glasul: ― Ieremie. Apoi cîinele şi stăpînul o luară la goană împrejurul barăcii. de bună seamă! Dacă nu i-am dat lui Ieremia poruncă pentru dînsul. chiuitul se amestecă în întuneric cu scheunatul şi cu lătrăturile. acum în- . amărîndu-se iarăşi. Cînd băiatul se întoarse la masă. cu priviri neliniştite şi întrebătoare. de-ai fi zis că obrazul lui e felinarul pe care moş Ifrim îl aprindea seara sus în turla farului. jumulit şi lăţos ca zlătarii. ceilalţi puneau la cale treburile de făcut în ziuă următoare. mîine să te duci în port şi să faci rost de haine marinăreşti pentru Cristea Busuioc şi pentru băiatul ăsta! Mihu se făcu roşu. şi iarăşi roşu. mi-am închipuit că n-ăi fi dorind să-ţi îmbrăcăm şi cîinele marinăreşte! Chiotul lui Mihu îl făcu pe Negrilă să tresară şi să se repeadă la el. într-o nestăvilită hîrjoană. domnule? întrebă. ― Îl luăm şi pe el. ― Dar Negrilă. urmat de dulăul care gîfîia cu limba scoasă. se rostogoliră pe nisipul umed. apoi alb ca varul.şi vorbi.

pe urmă zgriam-pictam… Fireşte. cu un zîmbet de mulţumire înfipt în mustaţa-i ţepoasă. cocoţat pe schelă. Ismaile? ― Daca vopseam. cu o cruzime de care nu-şi . tîlharul! – fără să se gîndească la dezamăgirea bucătarului. în alta cu cutia de vopsele… ― N-o să fie nevoie. căruia. ― Nu zgriam? întrebă. clătinîndu-se. zise Anton Lupan – nepăsător. proprietarii de caice şi barcazuri îi arătau multă preţuire.cepea călăfătuitul punţii şi vopsitul bordajului. o corabie poate să plece la drum fără nume? ― O să turnăm litere de bronz. pe bordaj – la pupa şi la prova – treabă pe care cine ar fi putut s-o facă mai bine decît bucătarul? Ismail se bucura de pe acum la gîndul că o să-şi arate meşteşugul. la Stambul. Se şi vedea. corabia trebuia să aibă scris numele. continuă căpitanul. ― De ce te bucuri aşa. Cum adică să nu scrii? Ce. la şantier. cu penelul într-o mînă. Bucătarul îşi freca mîinile. Dar vorba asta pe Ismail parcă îl îmbrînci într-un cazan cu smoală.

galben şi portocaliu împodobit pe margini cu verde? Anton Lupan tăcea. ca la unul venit de pe altă lume. cuprins de o grea tristeţe… Ţi se înecară corăbiile. aşa n-au să se mai şteargă.dădea seama. ― Nu ştergeam?… ― Şi pe urmă. dacă ai de gînd să-l torni în bronz. ― Turnam?… făcu năucit bucătarul. în loc să-l pictezi frumos. nu era lucrul lui. cu gîndul dus în depărtare. domnule? întrebă Ieremia. ― Da. Bucătarul se uită la el. cu vopsele. nu-i rămase decît să-şi plece capul în pămînt. la cheiul Galatei – trecuseră de . Ismaile! ― Dar de chemat cum o să se cheme corabia noastră. dar el nu găsi cu cale să arate vreo împotrivire. n-o să trebuiască să te ţii tot timpul cu pensula pe lîngă ele. Ce să mai vorbeşti de numele corăbiei. mai vorbise o dată de numele acesta cu Pierre Vaillant. bronzul e mai frumos decît vopseaua! ― Mai frumoz? Iată ceva ce nu putea să intre în mintea bucătarului.

Dar într-o zi. năzuinţele echipajului. Tot aşa cum. căci în acea zi au să ne fie dragi. şi i-am spune Speranţa. socotesc că ar fi cel mai bine. ― Cred că numele unei corăbii trebuie să cuprindă în el dorurile. lui Ieremia. fie pentru ei cuprinzător şi viu. Dacă i-am tălmăci numele vechi. o să ne bucurăm de izbînzile lor şi-o . în acea zi. decît poate părinţilor care l-au ales şi s-au gîndit la el de cine ştie cît timp. nu le spunea nimic. răspunse aproape cu aceleaşi vorbe pe care le rostise la vremea aceea. Gherasim. După cum.atunci patru ani de zile. numele oamenilor adunaţi aici vor fi pentru noi mai cuprinzătoare şi mai vii… Priviţi-i de pe acum. după cum nu spune nimic numele noului-născut. nici urît – şi-apoi. numele corăbiei avea să. Mihu. numele nu li se părea nici frumos. ca numele copilului care a crescut. pînă nu se deprindeau cu el. Cristea Busuioc sau Ismail. Oamenii ridicară din umeri. nu ne spuneau nimic numele lui Anton Lupan. atunci cînd i-am întîlnit prima oară.

să nu-l socotim nici prostănac. mîndri şi dîrji. să nu credem că a murit. cu părul fluturînd.să suferim cînd i-om vedea încolţiţi de primejdii sau nefericiţi. ci ca să mîne corabia pe mări. că o vorbă spusă de unul ar fi putut fi spusă de vecinul lui. Uneori Ismail va rămîne ceasuri întregi sub punte. înfruntînd duşmani şi furtuni. ci în mintea noastră vor răsări ei toţi. vom vedea nu numai corabia. dacă nu ]l vom vedea pe afară. privind spre orizont. Dar cînd vom spune: „Speranţa a pornit la drum”. înfăţişîndu-se ca un erou: poleit. în sunetele marşului triumfal pe care etrava îl ridică în clipa tuturor plecărilor. tăind valurile cu toate pînzele sus. Cristea Busuioc va tăcea zile în şir. dar oamenii nu s-au adunat laolaltă ca să se întreacă în vorbe de duh. prin grele încercări. lui. aliniaţi în rînd. după tipic. spre capătul lumii. nici mut… Să nu ne aşteptăm ca fiecare să iasă în frunte. Aşa se alcătui. O să ni se pară uneori că seamănă între ei. echipajul Speranţei la . oricare ar fi primejdiile de înfruntat în drum. închis în bucătăria.

Singurul cu adevărat mîhnit era bucătarul. Anton Lupan. un om – pe Mihu nu te puteai bizui. era numai ucenic – iar ca să-l înduplece cineva. ştiau ce legămînt au făcut. ţăran din sus de Buzău. De ce n-am spus zgriam-pictam Ismail?… . parcă ieşit din minţi.sfîrşitul acelei luni. Aşa ajunseră marinari Cristea Busuioc. în seara aceea. care zburda în jurul barăcii. aşa ajunse mus Mihu. se duseră la culcare închişi în ei. ― Tu de ce-am tăcut? pufnea către Gherasim. ar fi fost îngrijorat şi nemulţumit: în afară de tînărul mus. ceilalţi. cu capul în pămînt. pe Haralamb nu fusese chip. Dar el nu vedea în asta şovăială sau descurajare. ci semnul marilor griji. cioban de pe la Cîmpulung. neputînd adormi. plutaş de pe valea Bistriţei şi Ieremia. mai lipsea. Dacă nu şi-ar fi cunoscut oamenii. tăcuţi. şi pe drept cuvînt. căci erau oameni în toată firea. ce greutăţi şi ce primejdii îi aşteaptă în viitorul lor drum – nu se lăsau amăgiţi.

Acum. împreună cu cei doi marangozi de la şantier. Dar venise luna iunie. la alţii mai ferit. iar în tot acest timp ţărmul răsuna de strigăte şi chiuituri. mînuind pensulele grăbiţi. acelaşi semn de nelinişte şi nedumerire zbătîndu-li-se în priviri. Dar iată-i că munceau de la ivirea zorilor pînă după apus. timpul părea că se statornicise blajin. deşi. dacă te-ai fi apropiat şi te-ai fi uitat în ochii fiecăruia. cînd treaba se apropia de sfîrşit. pe rînd. ziua era mare. mînaţi de îndemnuri ascunse. . În timp ce o parte din echipaj vopsea bordajul. desăvîrşeau înlăuntrurile corăbiei. ai fi văzut încă. munceau de dimineaţă pînă seara. dacă te gîndeai ce posomorîţi erau oamenii cînd se duseseră la culcare după acel sfat. şi ei. la unii mai limpede. ceilalţi. cu sîrg.CAPITOLUL VI Paznicul farului În zilele următoare lucrul căpătă o însufleţire care te mira.

puteai intra. Ea avea la mijloc un spaţiu liber de un metru şi jumătate pe doi. în ea îngrămădindu-se proviziile. printr-o uşiţă strîmtă. după ce se gîndise îndelung la toate felurile de bucate pe care urma să le gătească pentru ghiauri. nu e prea puţin. pornind de la provă. de care nu se poate lipsi niciodată un adevărat bucătar. nelipsită pe nici un vas. destinate restului de ustensile bucătăreşti. dacă stai să te gîndeşti. ceea ce. se înfăţişa iată în ce chip: O încăpere destul de strîmtă. prin tambuchiul de lîngă cabestan. iar în faţa lor maşina de gătit. alcătuia bucătăria lui Ismail. în acea mică încăpere numită cambuză. O . ca în cămara obişnuită a unui gospodar. Spre prova. În bordul celălalt se aflau alte dulapuri. a căror listă fusese întocmită de Ismail. fiindcă pe corăbii locul trebuie bine chivernisit. Într-un bord erau dulapuri pentru crătiţi şi vase. fie c-ar fi el franţuz. tot aici aveau să-şi găsească locul cutiile cu arome şi condimente. numai pe jumătate. Deasupra acestei uşiţe era scara care ducea pe punte. încăpătoare. fie c-ar fi turc.acest interior.

care te îmbia. De nenumărate ori . îngăduind oamenilor să se mişte în voie prin cabină. În sfîrşit. bune pentru orice întrebuinţare ai fi vrut să le dai. răspundea în încăperea următoare. asta însă făcută pe măsura unui om adevărat. iar între ele. chituit cu îngrijire şi apoi vopsit în alb. ci din brad românesc. cu şase despărţituri. dar bine netezit. chiar dacă ar fi fost toţi adunaţi laolaltă – ceea ce pe o corabie nu se poate întîmpla decît foarte rar. luminată de un spirai larg. rafturi spaţioase. pe toată lungimea cabinei. cu două tăblii care se puteau lăsa în jos. atît de cunoscut lui Cristea Busuioc. cabina echipajului. tavanul şi mobila acestei cabine nu erau făcute din vreun lemn scump. de altminteri ca şi celorlalţi. la mijloc se vedea o masă. Pereţii. lemnul acesta ieftin dădea încăperii o înfăţişare luminoasă. În borduri se mai aflau încă două paturi şi deasupra lor.altă uşă. La peretele din fund al acesteia erau cîte două paturi suprapuse. cîte una pentru fiecare om din echipaj. fixată în podea. se întindeau. un dulap mare. ca spaţiul să nu se piardă în van.

putea să primească zece vagoane de încărcătură. din cînd în cînd. de care păreau mîndri ca de un palat. sau ai uitat. dacă ţi-a fost lene. întocmai ca oamenii de la uscat. Ei ştiau că în santină se adună apă şi că. neîntîlnite de ei pe nici un barcaz. două într-un bord. ar fi o zadarnică bătaie de cap. Patru ţevi de grosimea unui par de gard. dacă ţi-e milă de căpitan. două în celălalt. Gherasim şi Ismail socoteau că sondele acestea. ca să se vadă dacă nu s-a adunat apă care să ameninţe mărfurile din hambar. În spatele acestei cabine se afla magazia. adică nu din cele care trag prea uşor la cîntar. oamenii îşi lăsau lucrul o clipă şi se duceau să-şi arunce ochii pe spirai în cabina lor. Altminteri. ocupînd pe corabie spaţiul cel mai larg. dacă era vorba de mărfuri cu volum mijlociu. căreia marinarii îi mei spun şi hambar. puse la depărtări egale. Ea se întindea cam nouă metri în lungime şi. străbăteau magazia. de la punte pînă la santină – cum se numeşte spaţiul de sub podea – şi prin ele puteau să se introducă sonde.pe zi. aşa cum se şi cuvenea. ce . trebuie s-o pompezi afară.

că doar nu-i marfa ta!? ― Ţineţi seama că de data asta vă priveşte pe toţi în chip egal! îi lămuri Anton Lupan. Pe urmă. şi astfel să facem două treburi deodată. . ca un pui de drac care pregăteşte caznele păcătoşilor aruncaţi în iad. care să susţină puntea. înclinînd din cap. ca pe vasele mai mari. fumegîndă. M-am gîndit să-i înlocuim cu aceste ţevi. drepte. cu aceiaşi bani. nu uitaţi că tot ar fi trebuit să punem în magazie nişte stîlpi. jos sub bordaj. Aşa. cei doi o luau într-un fel de ibrice şi o turnau peste calafat. între scîndurile punţii. de-ai fi zis că întind nişte şnururi negre. Mihu topea smoala. bucătarul cu Gherasim o smoleau. pus pe pirostrii la adăpost de vînt. Şi se întoarse repede la treabă. cu o îndemînare care te uimea. ― Asta bine am judecat! recunoscu Ismail. amintindu-le hotărîrea lui de a împărţi cîştigul cu fiecare om din echipaj. Puntea fusese călăfătuită şi acum. fără noduri – treabă obişnuită pentru orice marinar. încîntat de iscusinţa noului său căpitan. într-un ceaun.te priveşte pe tine.

O cumpărase la Pireu. totul de brad vopsit alb. lucrat de mîna iscusită a lui Haralamb.În acest timp marangozii potriveau blănile de brad ale bocaportului. cu o masă mare la mijloc. în urma jocului de cărţi cu nişte potlogari. Lipită de hambar. destul de mare. care închide gura magaziei. sfîrşindu-se sub un tambuchi larg. de la comandantul unui bric italian. din uşă pornea scara care ducea pe punte. cu felurite dulapuri şi rafturi. ca şi în cabina echipajului. Anton Lupan avea. pe lîngă alte instrumente de navigaţie. şi luminat de asemenea printr-un spirai. care fiind la ananghie. se afla cabina căpitanului. cu două paturi la borduri. la cîrmă. rede- . pentru haine şi cărţi. terminînd cu fierăria. În sfîrşit. În cufărul său. lungă de trei metri şi lată de doi. spre pupa. Busola fu pusă pe punte. o busolă din cele mai noi. cu roza vînturilor cît jumătatea roţii de car. ca la încărcatul mărfii să nu fie belea. într-un habitaclu de stejar. ar fi fost în stare să vîndă tot vasul numai să scape cu obrazul curat. la cîrmă. o deschizătură în punte. care.

ieşise tot din mîna sa. aveau puse crucetele. cu . de Anton Lupan. Cristea Busuioc mînuia barda şi cuţitoaia cu milă. le îndoiau la capete peste rodanţe de fier zincat.venise tîmplar. de-ai fi zis că are suflet sîngeros. timona. nepăsător cu minunea aceea de pini drepţi şi înalţi. De altfel şi roata cîrmei. ca întotdeauna. iar cînd îl vedea pe Haralamb desprinzînd aşchii groase. numai că pentru cavile trebuise să ceară ajutorul unui strungar. de casap. de ulm alb. Apoi se sfîrşi chinul. lustruit. lucru frumos. netezite. le matisau făcînd ochiuri care să nu se desfacă. după măsurile date cu mare grijă. catargele erau gata. apoi feluritele inele. fiare şi întărituri care robeau pentru totdeauna ceea ce mai rămăsese din bieţii copaci… Se apucaseră de alte treburi. date cu ulei de in să nu poată crăpa. tăiau cabluri de oţel. încruntat. ca şi cînd ar fi cioplit în inima sa. pe mal. cum se spune între marinari. Tot el cioplea azi catargele. ajutat de plutaş. să nu se roadă ani şi ani – dar plutaşul. îşi băga mîna în barbă şi gemea.

ca să nu te pomeneşti la urmă că lipseşte ceva. scris mai întîi pe hîrtie ori trecut în plan. mai rămăsese un lucru. sau portocaliul dorit de bucătar. Se terminase şi cu turnatul smoalei pe punte. iar sarturile şi straiurile. peste calafat. cum s-ar fi întîmplat dacă foloseau albastrul-azur. la care nu se gîndise . ca să nu se murdărească la fietece pas.ochii la aşchiile rămase pe mal. catargele şi bompresul erau gata. Totul făcut cu chibzuială. pînzele se coseau de zor. în port. de către acel bătrîn velar. se desăvîrşeau bucată cu bucată. dacă ei ajunseseră să facă din aceste cabluri sarturile şi straiurile cu care se leagă catargele. după măsurile date de Anton Lupan. sau că altceva nu-i bine măsurat. ca vîntul şi mişcările corăbiei să nu le rupă. propus de Gherasim. tot mai ofta… După cum e de înţeles. Şi totuşi. busola – ancorele cu lanţurile lor grele se aflau de mult la locul destinat. sau să le îndoaie cumva. aşa cum am văzut. se pusese cîrma. Se uscase de mult vopseau pe bordaj. înseamnă că treaba nu mai avea mult pînă la cap. după hotărîrea lui Anton Lupan. vopsea cenuşie.

cu balamale şi chiar cu zăvor. cînd Anton Lupan reveni. lîngă oalele care fumegau. desăvîrşit. îi făcuse şi uşă. al cărei rost nu-l înţelegea. care poate fi văzut în curtea oricărui tîrgoveţ şi-n ograda oricărui ţăran. Anton Lupan îşi vîrî nasul sub şopron şi. nerăbdător. nu era altceva decît un coteţ. Ismaile? îl întrebă. adăpostul obişnuit al cîinelui de pază. poate cu gîndul să-i pună şi geam. numai că bucătarul. cu mîna pe ciocan. alcătuind un fel de ladă ciudată. iar deasupra îi tăiase o ferăstruică rotundă. dacă Ismail nu s-ar fi dovedit mai cu grijă decît toţi ceilalţi. constată că lucrul lui Ismail. văzînd că bucătarul nu cheamă oamenii la masă. pe la ora prînzului. ― Nu estem ladă! răspunse bucătarul. îl văzu pe Ismail adîncit într-o treabă de lemnar. ― Dar atunci ce-i? ― La urmă vedeam! Peste un ceas. . Într-o zi. oamenii fiind înfometaţi.nimeni – şi uitat ar fi rămas. ― Ce faci cu lada asta. mirat. în marele lui elan.

nu-i mai îngăduia. recunoscînd în sinea lui că lăsase o lipsă serioasă în plan. coteţul fu urcat pe punte. la pupa. iar în faţă. mîndru c-o luase înaintea celorlalţi: ― Negrilă unde dormeam?… Anton Lupan se scărpină în cap. deasupra uşii. vopsind coteţul în portocaliul pe care nu-l putuse da pe bordaj. lăsat prea mic. roşu şi galben. încîntat. se gîndea că ar fi trebuit să mai adauge ceva. cu verde. şi prins în buloane. scrise. îşi îndreptă spinarea. cum s-ar fi cuvenit dacă ar fi avut de-a face cu . numele noului ei proprietar.― Ce-i cu coteţul ăsta? Ismail se ridică. A doua zi. turnate în bronz. albastru. de pildă: „Bine am venit!” sau „Dormeam uşor!” dar acum era prea tîrziu: locul de deasupra uşii. răsuflă uşurat şi în sfîrşit răspunse printr-o întrebare. Aşa uită Ismail necazul cu literele de pe bordaj. ca să nu-l poată lua nici un val. în loc să le picteze el. În timp ce mînuia penelul. După prînz. destul de încurcat. bucătarul îşi sfîrşi treaba.

dacă ar fi încercat să pună acele litere spurcate şi pe coteţul lui Negrilă. Noroc că Anton Lupan se oprise cu bronzul la bordaj. cerul nu rămîne totdeauna limpede şi înalt. înfruntînd primul val. cînd nu mai trebuiau multe zile ca totul să fie gata. pe care nici măcar nu-l avusese în plan. *** Nu toate zilele sînt frumoase în iunie. cînd vînăt. a doua. şi corabia. dar mai cu seamă pe a lui Anton Lupan. umplînd de zbucium inimile tuturora. de la uscat. ieşea tămbălău de se auzea pîn’ la Galaţi… Acestea se petreceau pe la jumătatea lunii iunie. întîmplare cu haz. împlini bucuria lui Ismail. avea să dezvăluie o taină grea. Dar pînă atunci veniră două întîmplări. Vîntul se porneşte cînd cenuşiu. făcîndu-l să fluture ca velele unei corăbii în uragan.un căpitan mai puţin ciudat. mulţumindu-l cu vîrf şi-ndesat în pasiunea lui de zugrav. îl zguduie tunetul. la care nimeni nu se aştepta. din . uneori îl acoperă nori grei. zguduitoare. îl brăzdează fulgere în zig-zag. să se desprindă de ţărm. dată la apă. Prima.

care îndată ce stinsese felinarele la far venise să-şi bea obişnuitul pahar de rachiu. atunci. nisipul fîşîie şi foşneşte. de parcă şi-ar fi rîs dracul de ea. iscate din senin. ceea ce făcea încă mai . după ce toată noaptea vîntul zgîlţîise acoperişul. totul se culcă la pămînt şi se jeluie. în loc de ceai. biciuind frunza ţepoasă a pirului şi-a buruienilor de pe mal. au pînzele slabe şi căpitani nu îndestuli de bravi! Dar aceste furtuni. atît de înspăimîntătoare pentru cei din larg. iar ploaia bătuse furioasă în geam. pricinuiesc adesea pagube chiar oamenilor de la uscat. marea prinde să se umfle şi să freamăte. îl găsi pe negustor tînguindu-se lîngă tabla ruptă şi mototolită. îşi găsi vechea lui firmă dată la pămînt şi făcută praf. Într-o dimineaţă. Ploaia contenise. dacă nu l-aţi uitat. îi prinde în larg! Vai de marinarii ale căror corăbii sau barcazuri sînt şubrede. neputînd ţine piept năvălitorului blestemat. Vai de bieţii pescari pe care asemenea furtuni.larg. stăpînul locantei din port. kir Aristide Panaiotis. Moş Ifrim. dar cerul era tare înnourat.

să juri că-i flăcău de două- . pe ditamai bucata de mucava. mîndru ca un împărat. demnă. lasă pe mine. ca potlogarii aceia iviţi de puţină vreme prin bîlciuri. Moş Ifrim în schimb n-avea să-l uite. să te scoată mumie ştirbă şi să-ţi mai ia şi un franc?… Chiar şi baba lui. peste canal. gras la faţă. ― Kir Aristide. kir Aristide uitase de Ismail.jalnic acest nefericit ceas. de heghemoniconul unui adevărat palicar. orice s-ar fi întîmplat. dă-mi o sticlă de rachiu şi te scap! ― Cum mă scapi? ― O dată ce-am spus. zise paznicul farului. Ce. cu toate că mai acum o lună bucătarul încă îl îmbia să-i picteze o firmă nouă. trimite pe cineva la şantier. fiindcă abia deunăzi. precum spunea el. Mie dă-mi numai sticla şi de rest să nu ai habar! În zăpăceala acelei clipe. nu mai întreba! Dumneata îngrijeşte-te de o tablă nouă. de le zice potigrafi. scuipa de deochi cînd îşi vedea moşneagul pus pe mucava. Ismail îi făcuse chipul. cît era ea de afurisită. într-o clipă de răgaz. cu vopsele. roşu în obraz.

de galben. ca în . de verde. fără ca măcar să-şi ceară învoire de la Anton Lupan. cutia cu vopsele şi se duse. Iată dar cum se întîmplă că în dimineaţa aceea înnorată. altele cu flori sfioase. ce de portocaliu. acesta lăsă totul baltă. cu toţi norii ei. atît de mult aşteptat. sau semeţe. ce desfătare fu ziua aceea. Lasă că mare nevoie nici nu se mai simţea de el acum. paznicul farului. verdele maiestuos al pădurii şi firavul verde al firului de praz. Ce bucurie. se duse pe ţărm în solie la Ismail. căci venise şi momentul acesta. meşterul zugrav. cînd rămăseseră prea puţine treburi de terminat. iar ceilalţi potriveau cavaleţii sub bordaj. ce litere îmbîrligate. de albastru.zeci de ani. cum e cerul în noaptea de mai. împodobite unele cu steluţe aurii. îşi luă penelurile. cu clondirul de rachiu în buzunar. Gherasim cu Haralamb întindeau troţele cîrmei. pentru cîţi inşi erau. sau gînditoare. pentru prea fericitul nostru bucătar! Ce de culori îmbinate ca în coada păunului cel mai înfoiat. Cînd auzi ce bucurie îi hărăzise Allah. de roşu. pregătind sania de lansare.

mai trase o gură de rachiu. apoi. şi ce tichie înzorzonată ca un coş cu zarzavat! Furat de pictură. la cîrmaci. lăsînd pe a doua zi numai lucrurile mărunte. După plecarea lui Ismail. Moş Ifrim se învîrti ce se învîrti pe lîngă oamenii care lucrau jos.poienile învăluite de soare după ce mai întîi ploaia le-a spălat – şi ce mîndru chip de palicar. cu obraz sîngeriu ca hălcile de carne gata să le toci pentru musaca. Dar chiar să fi avut cine să le gătească. oamenii rămaseră nemîncaţi. ca foaia de lăptucă. Ismail îşi uită pînă şi de îndatoririle lui de bucătar. adunarea sculelor. gîndind ca pînă seara să mîntuie totul. iar la rădăcină groase ca ardeiul gras. ascuţite la vîrf ca ardeiaşul iute. în ziua aceea. fiindcă pînă la timpul prînzului se întîmplă altceva. neavînd ce face. ei tot n-ar fi mîncat. în- . puse piciorul pe scară şi se urcă pe punte. ajutat de Mihu. şi ce giubea. şi ce mustăţi. Anton Lupan se afla în baracă şi. fiecare îşi văzu de treabă. pregătind corabia pentru lansaj. materialelor rămase şi desăvîrşirea saniei.

desprindea cu mare uşurinţă înţelesul cuvîntului tipărit. îl punea să facă socoteli şi îl lămurea dacă îl vedea încurcat. îl luase la descusut şi astfel descoperise că băiatul acesta. Mihu avea să-i fie de un ajutor la care nu se aşteptase în ziua cînd se hotărîse să-l ia în echipaj. cifrele pe care i le dicta. îl mişca greoi. scoţînd socoteala dintr-o răsuflare. iar cifrele. îi dădea cărţi să citească. venit de la oi. De atunci înainte. chipul i se însenina. greu de găsit chiar la tineri mai învăţaţi. Fără îndoială. În curînd. mîna lui nu era deprinsă cu plaivazul. ciobănaşul avea în cap o zestre neobişnuită. păreau că nu înfăţişează nici o greutate pentru mintea lui. cînd avea prilejul. încruntat. ceea ce îl umplea de uimire pe Anton Lupan. cu toată puţina lui ştiinţă de carte. dar cînd trecea la adunare. De cînd îşi dăduse seama că tînărul său mus îi umbla prin hărţi şi prin celelalte hîrtii. ochii îi alunecau ca argintul viu pe coloane. stîngaci. Acum se uita la el cum scria. îl lua prin preajma sa. ca şi cînd ar fi avut . cu deosebire.cheia socotelile lucrului terminat.

zgîndărindu-l pe cîrmaci: ― Ia. fruntea lui Anton Lupan se încrunta. încercînd troţele. căci doar nu le putea cere oamenilor să lîncezească în port. pe măsură ce chipul băiatului căpăta mai multă seninătate. abia dacă mai avea atît ca să poată duce treaba pînă la sfîrşit. Dacă nu găsea numaidecît marfă cu care să poată pleca. în icneala topoarelor. în hîrşîitul ferăstrăului şi-n bocănelile de ciocan. îl pîndea primejdia de a rămîne fără echipaj. Afară de banii datoraţi oamenilor. Haralamb se opintea în pana cîrmei. Gherasim trăgea de timonă. cînd venise vorba de bani. nemîncaţi. de colea şi trage-i un gît. să nu rămînă pe mal. . încurcat. iar pe punte. se auzea glasul lui moş Ifrim.maşină de calculat în cap. măi creştine. În schimb. să vază dacă nu-s largi. hai! Jos. Reparaţia şi înzestrarea corăbiei îl costase de trei ori mai mult decît plătiseră pe ea acum cinci ani. Pe bună dreptate se arătase Ismail atît de îngrijorat săptămînile trecute. Afară. că-i rachiu bun. pe care îi ţinea puşi deoparte.

Cu capul cam afumat. mie era să-mi stingă felinarele la far! Ai auzit cum mugea marea? Taman ca atunci cînd v-a aruncat la mal. că nu eraţi voi. te ţii mîndru. ehe!… Păi dacă aţi fi fost voi. ― Moşule. Clondirul gîlgîi de cîteva ori. parcă n-aş şti eu ce beţivani zac în voi. du-te de te culcă! Nu vezi că vorbeşti în dodii? Moş Ifrim clipi.― Zi. scutură din cap. de se cheamă că sînteţi marinari! bombănea paznicul farului. aşezat pe bocaport. apoi începu să rîdă prosteşte. care aminteau nenorocirea petrecută . mai umblaţi slobozi azi? Adîncit în gîndurile lui. alde ăştia. că doar nu eram mort! ― Ehe. ce. Gherasim întoarse capul şi-l privi mirat. rîsul omului beat: ― Aşa-i. furtună. Anton Lupan auzea acest glas – şi fără să urmărească înţelesul vorbelor. erau alţii… Ăia. apoi glasul bătrînului se auzi iar: ― Da’ furtuna de astă-noapte. nu vrei să bei. ce credeai! Grecului i-a dat firma jos. ai simţit-o? ― Am simţit-o.

mare – tot un drac! ― Du-te. clipind – şi deodată rămase ţeapăn. moşule. Pe la fereastra barăcii treceau fantome cenuşii. ― Lasă pistolu’ jos! răcni. cu o mişcare de groază.aici acum atîţi ani. ― Măi băieţi! strigă Gherasim. altminteri ce să vezi? cer. Iar pe puntea corăbiei glasul tărăgănat al moşneagului nu contenea: ― Iacă aşa veneau norii şi-atunci: îi vedeai numai cînd scăpăra fulgerul. cînd mai destrămaţi. că te bate baba cu doniţa-n cap! Paznicul farului mai trase un gît de rachiu. umbrele norilor care se fugăreau pe cer. să fi zis că-i turbat. al cărei loc de plecare nu-l puteai bănui. apoi se uită la Gherasim. cu mîinile încleştate pe clondir. fiindcă pricina ei nu i se lămurea. cu carnetul de socoteli în mîini. Negrilă începu să latre cu furie. Anton Lupan ieşise în uşa barăcii. cu ochii înspăimîntaţi. trăgîndu-se înapoi. cînd mai strînşi. pe bocaport. aplecîndu-se . nedumerit. chemat de o nelinişte ciudată şi se uita la moş Ifrim. simţea în suflet o tulburare ciudată. învîrtindu-se în jurul corăbiei.

mi-e să nu-l apuce boala copiilor. care!… Cîrmaciul! Moş Ifrim îşi recăpătase glasul flecar şi tărăgănat de la început. ― Cîrmaciul! continuă. şi-a băut minţile. năuc. Bătrînul însă îşi revenise din spaima aceea de neînţeles şi rînjea ca prostul. şi altă întrebare se zbuciuma în capul lui. fără . Şi-avea o tăietură ici. Da. arătîndu-şi dinţii ştirbi. numai că mi s-a părut mai scund. Era tot aşa de vînjos ca tine.peste parapet. ― O tăietură în obraz? bîigui Gherasim. întreba una. ehe!… Apoi se uită stăruitor la Gherasim: ― Da’ să ştii că tu semeni cu celălalt! ― Care celălalt? ― Ei. Veniţi careva şi luaţi-l de aici. în obraz… Anton Lupan scăpă carnetul din mîini. Ăia. mai scund. după ce mai trase un gît de rachiu. trăgîndu-se înapoi la locul vechi şi pregătindu-se să sugă din clondir. ― Aşa-i. uitîndu-se la paznicul farului. că nu eraţi voi!… zise. Se întîmpla ceva de neînţeles. înecat în rachiu. hotărît.

clipind. îl văzu pe moş Ifrim pipăindu-şi un obraz. ― Da. ― Ba da! Aşa l-a strigat franţuzul – era un franţuz înalt.s-o simtă lămurit. Şi iarăşi trase un gît de rachiu. care se arăta limpede. bălai… Anton Lupan se năpusti înainte. îl întîlneau mai în fiecare . pe care nimeni n-ar fi putut-o bănui. cu mîna în beregata lui. se agăţă de scară şi din două sărituri fu sus. răscolind nisipul ud. răcnind: ― Dar tu de unde ştii? Iată adevărata întrebare. o tăietură în obrazul stîng! răspunse bătrînul. Gherasim se prăvălea peste bătrîn. în sfîrşit: ― De unde ştii tu. cîine bătrîn?… Aşa se dezvălui taina lui moş Ifrim. Erau de patru luni în preajma lui. apoi pe celălalt şi gîndindu-se. nehotărît. Gherasim făcu un pas înainte: ― Nu-l chema Sotir? Dar nici aceasta nu era întrebarea nelămurită care mocnea în capul lui. În clipa aceea.

zi. îl ospătau din cînd în cînd. dar nu ştiam pe unde-o mai fi. cînd eşti marinar se întîmplă să nu-ţi mai întîlneşti prietenii ani în şir. ii fusese prieten bun. îi pierdusem urma demult. îl căinau cînd îl vedeau bătut. tîlharule! Altfel te sugrum! Anton Lupan se repezi şi numai cu greu îl . Dar nici Gherasim nu era tulburat mai puţin. numai o leacă flecar şi beţiv… Acum beţia şi flecăreala făcuseră să se arate adevăratul lui chip. cîrmaciul de pe L’Esperance. ― Mi-era la fel de drag ca Panait. dar încolo părea un biet moşneag nevolnic. frate-miu. E uşor de înţeles ce tulburare stîrni întîmplarea aceasta în sufletul lui Anton Lupan. despre a cărui întîlnire cu piraţii afla abia acum. care nu făcea nici bine nici rău nimănui. domnule. cu frica lui Dumnezeu şi a babei lui. Printre oamenii din port şi din tîrg trecea de asemenea drept suflet cinstit. e drept că îl simţeau şiret uneori. Sotir. alteori cîrcotaş şi hapsîn. credeam că s-o fi îmbarcat pe vreun vapor şi-o fi plecat spre Americi… Spune ce s-a-ntîmplat cu el.

ţinîndu-şi capul în mîini. clocotind. nu te grăbi! Acum lasă-l să răsufle. dacă Negrilă nu s-ar fi repezit pe urmele lui. să crezi că rămîne înţepenit în nisip. Hotărît că nimeni nu l-ar mai fi ajuns. Bătrînul tăgădui un timp. se uită la cioburile rămase din clondir. ieşit din minţi. deodată.scăpă pe moşneag din mîinile lui. de parcă l-ar fi avut pe dracul în trup. Gherasim se aşeză pe bocaport. străbătut de vinişoare sîngerii – apoi. Gherasime. de la cinci metri înălţime. zvîcni de jos ca o lăcustă pe mirişte şi se aruncă peste parapet. deschise un ochi. pîndi o clipă cu ochiul celălalt. lipit de pămînt. făcîndu-l pe Gherasim să-l zgîlţîie. pe care-l credeau aproape neînsufleţit. ca un şoarece de cîmp. încă tremurînd. nu i-ar fi sărit în spinare şi nu l-ar fi trîntit la pămînt. Dar în clipa următoare îl văzură ridicîndu-se şi tulind-o spre stufăriş. apucîndu-l . ― O să ne spună el tot. În timp ce el se frămînta astfel. bătrînul. cu umerii aduşi. străduindu-se să-şi stăpînească mînia şi furia pe care şi ie simţea în suflet. că l-ai înăbuşit.

n-am prădat. oameni buni. şi căra din lucrurile prădate la Galaţi. pînă ce acesta îşi dădu ochii peste cap. Zadarnic se lupta Anton Lupan. dar cică fusese numai gazda lor. prin stufăriş. ― Altceva nimic. Tîlhărise cu ai lui Spînu zece ani împliniţi. unde le vindea negustorilor. reamintind întîmplarea de atunci. dacă nu erai de faţă. . moş Ifrim spuse totul. să i-l scoată din mîini. prin tîrg. alteori le ducea mîncare. horcăind. ― Spune. cu ceilalţi. în cuvinte fără şir. Gemînd. că te ucid! În sfîrşit.cînd de piept. pe care Anton Lupan o ştia tot de la el. paznicul farului văzu că nu mai avea putinţă de scăpare şi mărturisi. iar pe gură începură să-i curgă bale sîngerii. îi pitea cu unele prilejuri. n-am ucis! ― Minţi! Atunci de unde ştii cum s-a întîmplat. cîine bătrîn? De unde-l ştii pe Sotir? Şi iarăşi se încleştă Gherasim în grumazul bătrînului. iacă îmi fac cruce şi mă jur! Nu mă duceam cu ei. cînd de gît şi buşindu-i capul în nisip.

abia a doua zi. totdeauna se întîmpla la fel cînd piraţii prădau o corabie aruncată pe ţărm: nimeni nu le venea în ajutor nefericiţilor. fără să ştie de unde şi cum. Zadarnic trăgeau cu pistoalele. îl văzuse prăbuşindu-se lîngă cîrmă. Restul. lumea din tîrg stătea ascunsă. chip care şi-acum îl mai chinuia în vis. pe lîngă parapet. înainte de a se da răpus… Aşa pieriseră toţi. La lumina fulgerului îl văzuse pe bietul Sotir. încercînd să ia pistolul de jos şi să mai tragă o dată. ascunşi pe la locurile lor. loviţi pe întuneric. ştiau dinainte ce aveau de făcut. Mărturisi că pe cîrmaci îl înjunghiase el. înainte de a lua şi el ceea ce mai găsea . cu puştile – nu vedeau pe nimeni. în stufărişul încîlcit. cu chipul acela brăzdat de o tăietură în obrazul stîng. în vreme ce Spînu îl încolţea pe la spate apucîndu-l de mîini. vîrîndu-i iataganul în piept. căci piraţii se tîrau pe brînci. cînd piraţii erau fugiţi de mult.însă în alt chip. pe după catarge. cu frica-n sîn. luaţi fără veste. Anton Lupan şi-l amintea din ceea ce bătrînul îi povestise mai demult. se apropia cîte un om mai milostiv şi. cu mîna lui.

. adînc. după franţuz!” răcnea Spînu. ucigaşule. moş Ifrim îl văzuse pe acel franţuz căţărat la jumătatea catargului – era numai în cămaşă.bun. zăceau oasele marinarilor străini. cunoştea orice grai străin. că nu te las viu! urlă Gherasim. dar năpraznic de învrăjbit. ― Pe franţuzul de care spuneai. căci nimeni nu le ştia nici numele. întorcînd capul. el îi înţelegea vorbele. ― Vorbeşte. cine l-a ucis? întrebă. pe acest ţărm urgisit. Poate în multe locuri. în grai necunoscut. fără semn de mormînt. Paznicul farului îşi dădu ochii peste cap şi horcăi. Atunci venise alt fulger şi. ― Nu ştiu… Cînd a căzut cîrmaciul… Povestea cu vorbe pe care abia le puteai desluşi. nici dumnezeul căruia se închinaseră înainte de a muri. înalt şi slăbuţ. bălai. îngropa leşurile în nisip. fără cruce. „Pe catarg. bătrînul auzise un glas. Cînd căzuse Sotir. strigîndu-l pe cîrmaci şi spunîndu-i ceva. venit parcă de sus. trăgînd la nimereală cu pistolul şi căţărîndu-se mereu. gîtuit.

Zadarnic însă. aplecîndu-se asupra lui. ca întunericul în care se pierduse Pierre Vaillant să se limpezească în sfîrşit. ― Spune mai departe! scrîşni. Mai era de rostit un cuvînt. dar oamenii îi opriră: ― Lasă-l. parcă neînsufleţit. adînc. sughiţă adînc.tot mai sus – să nu se lase învins. pradă unui zbucium pe care nu şi-l putea stăpîni. icni de cîteva ori. după atîţia ani. bătrînul rămase înţepenit şi mut. Gherasim se mai năpusti o dată asupra lui. ― Atunci… Dar alt cuvînt nu mai putu rosti – închise ochii. lăsînd să se prelingă bale sîngerii. că l-ai răpus! După ce şi-o veni în . cu unghiile înfipte în carne. pe urmă deschise gura plină de bale sîngerii. ― Spune mai departe! şuieră Anton Lupan. Anton Lupan nu îşi mai simţea pumnii. cu gura strîmbă. picioarele i se chirciră şi rămase aşa ţeapăn pe nisip. atît îl ţinea de strîns. Paznicul farului se uită la el cu un ochi înroşit. să se dezvăluie pe deplin taina dispariţiei lui.

― Mihule! porunci Anton Lupan. ferit. pînă la gît… Ziua . după ce pînă atunci zăcuse ţeapăn. iar oamenii se aşezară posomorîţi pe nisip. bătrînul ucigaş deschise ochii. l-om mai iscodi! Se făcu însă aşa fel. privind neputincioşi în urma lui. intrînd în apa putrezită pînă la brîu. bătrînul nu mai era de găsit. Fusese atît de neaşteptată această săritură. urmat de Negrilă. străbătură încîlcita urzeală de gîrle şi canaluri. pe nesimţite. Cînd se dezmeticiră şi se năpustiră în stufăriş. îşi trase uşor. Cîteva clipe mai tîrziu. Du-te şi caută-i pe căpitanul portului şi pe poliţai: să vină aici. nu-i mai ardea nimănui să se întoarcă la lucrul părăsit. că sfîrşitul nu mai putu fi aflat din gura lui.fire. numaidecît! Băiatul plecă fuga. ţurloaiele sub trup – şi cu aceeaşi zvîcnitură de lăcustă sări în picioare ca s-o zbughească şi să se piardă în stuf. parcă sfîrşit. răscoliră pădurea de stuf. Îl căutară cît ţinu acea zi. se împotmoliră în smîrcuri. încît rămaseră cu toţii năuci.

cu umerii aduşi.întreagă răsunară în păpuriş lătrăturile cîinelui şi strigătele. în vreun sat de pescari din Deltă avea să se pripăşească vreun bătrîn prăpădit. înjurăturile oamenilor care nu voiau să se dea bătuţi – dar pînă seara nu găsiră nimic. pe care-i lăsase singuri la un moment atît de nepotrivit… ― Fir-ai tu să fii cu Coranul tău! îl înjură . Nimeni. undeva. Ismail mîntuia de zugrăvit firma nouă şi se arăta tare fudul. cu părul alb ca floarea coliliei. să-l crezi nevolnic şi năpăstuit. împotriva cumpătării lui. la locanta grecului. fără să ştie nimic din frămîntarea tovarăşilor săi. nimeni n-avea să ştie de unde venea şi care era numele lui. niciodată n-avea să mai ştie de soarta bătrînului ucigaş… Şi dacă dură o vreme. nimeni n-avea să poată răspunde dacă era hoitul acelui nemernic Ifrim… În seara aceea Gherasim. se duse în port. Sau dacă peştii aveau să roadă din vreun stîrv prins în răgălii. şi bău pe nerăsuflate o sticlă întreagă cu rachiu. sau dacă gîrlele aveau să ducă în mare şi marea să arunce pe ţărm un hoit putrezit.

gemînd. fără să se poată afla de soarta lui. ar fi fost cu putinţă ca Pierre Vaillant să fi scăpat atunci şi astăzi să rătăcească pe cine ştie unde. Da. Aşa se zvîrcolea. cu mîinile sub cap. nelimpede şi nedusă pînă la sfîrşit… . pradă unui zbucium care avea să-l stăpînească iar zile în şir. s-ar fi putut să fie în alt chip – zbuciumul lui Anton Lupan pornea. la drept vorbind. de la întunericul de nepătruns care acoperea acea fărîmă de nădejde. Gherasim se întoarse la baracă negru la chip.cîrmaciul. „Dar dacă n-a murit?” se întreba. fără să se ştie dacă-i beat sau doar posomorît – şi toată noaptea se zvîrcoli în hamacul lui. bietul Ismail era nevinovat ca un prunc. nici cine sînt. şi Anton Lupan. trăiesc şi nu ştiu. nici de unde vin… S-ar fi putut să fie aşa. cu memoria răvăşită în vînt. din întîmplări ca aceea de atunci. Ba chiar îl înjură mai urît – deşi. oamenii ies uneori cu mintea împrăştiată. în suflet. înfiripată pe mărturia bătrînului. cu ochii deschişi în întunericul adînc.

O dată cu căderea serii. nemişcată ca un stîlp. Şi tot aşa rămase ea pînă înspre prînz. şi la urmă o împinse în apă. cînd veni alt om. cu doniţele în mîini. norii vineţi ameninţau ţărmul cenuşiu. Aici trase barca pe pămînt. ca să nu rămînă de folos vreunui creştin. în acel timp. pînă o făcu zob. cu solzul de peşte din ochi lucind în razele soarelui răsărit de curînd. Atunci bătrîna îşi adună boarfele într-o boccea. bătrîna rămase lîngă apă. fără să audă o vorbă de la . lumina nu se mai aprinse la far. buşi în ea cu un pietroi. unde se aşeză în ţărînă. o întoarse cu fundul în sus. pînă ajunse în port. se mai întîmpla astfel uneori. căci lumina dimineţii. o găsi în. Dincolo de canal. Iar ea. aşteptînd vaporul. acelaşi loc. o luă de-a lungul canalului. mişcînd numai din mîini. cu bocceaua la spinare. să se ducă pe mare şi valurile să desăvîrşească stricăciunea ei. se urcă în barcă şi vîsli ţeapănă. pînă la malul cestălalt. pînă tîrziu. trimis să ia paza farului în locul celui fugit. cu doniţa în mîini – sau poate rămase aşa pînă a doua zi. Cerul nu s-a limpezise pînă la asfinţit.

timp scurs sub apăsarea acestei întîmplări. fără strigăte şi chiuituri. care n-avea să se uite curînd. seara. ducînd-o în larg. fără să spună o vorbă nimănui. la adînc. Un remorcher. Şi aşa. Ar fi fost prilej de sărbătoare. la cîteva sute de paşi de ţărm.nimeni. întinzînd pînă la mal un cablu lung. ca înveselirea să nu i se pară o profanare a amarelor lui amintiri. venise în zorii zile şi. clipa aceasta pre- . care acum cunoşteau cu toţii pricina amănunţită a mîhnirii lui. desigur că gîndeau la fel şi îl înconjurau tăcuţi. o trăsese uşor cu sania ei pe nisip. Speranţa alunecase pe ţărm într-o linişte solemnă. Speranţa se legăna pe valuri. pentru fiecare dintre ei. cu al cărui căpitan Anton Lupan se înţelesese din ajun. pe apele Dunării. dar Anton Lupan era încă prea tulburat. în sus… *** Cîteva zile mai tîrziu. oamenii. sau măcar înnoit. ca totdeauna cînd se dă la apă un vas nou. vaporul o luă s-o ducă la urma ei. cine ştie unde. mută şi parcă fără suflet omenesc în trup. dar poate că aşa. cu solzul de peşte din ochi lucind.

„Grozavă maşină!” se gîndea Gherasim. gata să fie ridicate la locul lor. cu pantalonii sumeşi pînă la genunchi. învîrtind argaţii. dacă ar fi fost să se întîmple cine ştie ce bocluc. de data asta simţea o teamă nelimpede în faţa mării fără . Speranţa. ori de cîte ori valurile se spărgeau în preajma lui. se îndrepta spre port. zicînd. lîngă ancoră. cu catargele întinse pe punte. Acum. Numai Mihu rămăsese pe ţărm. dar prea huruia şi scotea fum mult! Ismail stătea la prova. Negrilă se zbenguia printre ei. trăgeau sania la mal. cu pumnii pe cavilele cîrmei. Într-un ceas făcuse ceea ce douăzeci de oameni. Grozavă. cu ochii după corabia care plutea lin. strănutînd. avea să li se întipărească în suflet şi mai profund. n-ar fi făcut într-o zi.ţuia mai mult. în sinea lui: „Aferim!” Ceilalţi. uitîndu-se mirat şi chiorîş în jur. cam abătut şi înfricoşat oarecum. Şi el se minuna de puterea maşinii. opintindu-se din greu în manele. gata să dea drumul lanţului. trasă de remorcherul al cărui fum înnegrea cerul senin. aruncîndu-i în nări stropii săraţi-amărui.

ceea ce era mai rău. Pe Haralamb şi pe Busuioc trimite-i după mine. dar Speranţa pleca la drum!… ― Cu sania am mîntuit. în nisip. să ridice calabalîcul oamenilor şi tot ceea ce nu fusese urcat pe bord. zise Ieremia. din zbuciumul îndurat azi iese bucuria zilei de mîine: se desfăcea baraca. nu-şi putea destăinui teama nimănui. fiindcă atunci degeaba s-ar mai fi chemat că este el mus! Două căruţe se iviră la far. . apropiindu-se de Anton Lupan.sfîrşit. ieşind de pe drumul pierdut în stufăriş: Haralamb le tocmise de cu seară. şi. în port. să ia lemnăria. că e păcat s-o lăsăm aşa. domnule. pînă se încarcă tot. Marangozii de la şantier desfăceau baraca. neavînd putinţa de a se mai răzgîndi. pe care avea să se avînte în curînd. Căruţele au să mai vină o dată. nimic nu se dărîmă fără durere şi fără ţipăt – ţipăt de om. la rînd. ţipăt de cui –. smulgînd scîndurile. cuiele ruginite ţipau prelung. de parcă simţeau durerea acestui sfîrşit. Ce mai avem de făcut? ― Tu rămîi aici. de care oamenii erau legaţi cu atîtea amintiri.

se apropia şi remorcherul. Zicînd acestea. Anton Lupan porni spre port. ai sondat în santină? E ceva apă? . care pînă acum făcuse parte din peisaj. locul i se părea pustiu. ridicat prima oară. mişcîndu-se încet la deal. Fără corabie. nu înainte de a mai arunca o privire în jur.― Şi ce-o să facem cu ea? ― O s-o ducem la Stambul sau la Pireu. cu al cărui căpitan se înţelesese de asemenea din ajun. acolo scîndurile au mare preţ. sau ca un copac. îi vedea pavilionul. ― Gherasime. Anton Lupan sări pe puntea unui cargobot aflat la chei. Ismail şi Gherasim aruncară parîmele şi doi marinari de pe vasul străin le prinseră ca să le lege strîns de cîte o baba. era aici. urcînd pe canal. chiar dacă-s vechi. ca o casă. fluturînd peste stuf – Speranţa pornea la drum… Cînd ajunse în port. că la ei nu-i belşug de cherestea. ca şi cum casa ar fi ars. ca la noi. sau copacul ar fi fost tăiat. la cîteva sute de paşi. Însă Speranţa nu pierise. Speranţa trase lîngă bordul lui.

cel mai mic. o corabie fără catarge îmi pare ca un om fără cap. ― Ai grijă să încerci mereu! îi porunci Anton Lupan. vorbind însufleţit. măi frate Haralamb. dar abia cînd cablul începu să-l ridice în sus. . mic. Cristea Busuioc cu Haralamb veneau de-a lungul cheiului. că sonda abia dacă s-a umezit puţin. domnule.― Poate cîteva picături. să le ridicăm cît mai curînd. de ce nu mergi şi tu? ― Nu merg! Ce să cat pe mări? Ţi-am spus c-o să mă-nsor! Cînd văzu catargul legănîndu-se pe sus. Căpitanul cargobotului se apropie de el. mulţumit. arătînd catargele întinse pe puntea Speranţei. Mic. se văzu cît era acesta de lung. ― Gata? Le ridicăm acum? întrebă. în lung. În ultima vreme între ei se legase un prieteşug destul de strîns. se răsuci. care îl agăţă la iuţeală de primul catarg. ― Da. şi cîrligul ei coborî încet drept în mîna lui Gherasim. Macaraua vaporului începu să huruie. ― Zău.

cu umerii largi. răspunse. Anton Lupan îi urmărea. cu ochii la Cristea Busuioc. catargele erau întărite cu . cu ochii pe sus. Trei metri mai lung decît arborele mic. ce. Pe puntea Speranţei. Acum pot să spun că mă simt iar la locul meu! La ora prînzului. cam douăzeci şi cinci. cu pieptul voinic. domnule! strigă Gherasim. singurul său avut. plutaşul privea vîrful catargelor. cu chipul strălucind. Erau falnice catargele – şi Cristea Busuioc. ― Unde i-aţi găsit aşa drepţi şi lungi? ― Pe-aici.plutaşul aruncă traista. şi se năpusti pe punte. ― Frumoşi cresc brazii la voi! ― Şi oamenii la fel! răspunse Anton Lupan. putea să stea la taifas cînd alţii umblau cu pinii lui? ― Ce lungime are? întrebă căpitanul. şi cu aproape cinci pînă la chilă. ― Douăzeci de metri deasupra punţii. în vreme ce al doilea catarg se ridica spre cer. prin munţii noştri. ― Ei. care parcă scărmănau norii pufoşi de pe cer. cu barba fluturată de vînt. era la fel de falnic şi el.

Ismail îl întîmpină la schelă şi-l ademeni spre coteţul portocaliu. îşi dusese boarfele în tîrg. păşind fără nici o sfială. dulăul. mirosind la tot locul.straiuri spre prova. cu sarturi în părţi. Echipajul se prăpădea de rîs ca şi cei cîţiva străini strînşi pe chei. de parcă toată viaţa lui ar fi fost cîine de matelot. fără să-i pese nici de ai lui. ci musafir. după ce se apropie de coteţ şi îi dădu ocol. Iar Negrilă. Însă. nu mai scîrţîiau în etambreu. nu se mai clinteau. la gazda lui – nu era marinar. ca şi prima oară cînd debar- . nici de străini. mişcînd din coadă prea mulţumit. aducîndu-şi fiecare sacul. pregătit cu atîta dichis. uitîndu-se neruşinat drept în ochii lui Ismail. traista sau bocceaua pe bord. mirosindu-l curios. apoi se întoarse la mijloc. Ultimul se urcă Negrilă. în hazul tuturor. Numai Haralamb nu avea nimic. coteţul bucătarului fusese deci respins – şi încă în chipul cel mai urît! În ziua aceea. luă puntea în lung. ridică un picior de dinapoi asupra lui şi îl stropi fără zăbavă. se urcă pe bocaport şi se întinse la soare. iar oamenii din echipaj se îmbarcau unul cîte unul.

De la o vreme. pe bord. Nu avea numai necazul cu cîinele. Aş fi vrut ca astăzi. pare-se că apropi- . cine ar fi avut timp să-l cerceteze ar fi văzut că era tot mai mîhnit. ― Beau pentru Speranţa şi pentru voi toţi! zise. părea atît de necăjit şi de furios. de neînţeles. fiind într-un fel sărbătoare. încît de bună seamă ar fi aruncat-o peste bord. cum face orice bun gospodar. numai că de data asta era mai numeros. „La palicar veselim”. Bucătarul mormăi ceva.caseră aici. dintr-o tainiţă pe care numai el şi Ieremia o ştiau. să ne adunăm în jurul mesei. Ismail nu avusese nici unde. pictată de mîna lui. Ce folos că locanta avea firmă nouă. dacă pezevenghiul acela de cîine îl făcuse de rîs?! Anton Lupan deschise un şip cu vin de Cotnar. ciocnind cu fiecare pe rînd. nici cînd să gătească mîncare – şi chiar dacă ar fi gătit-o. echipajul prînzi la kir Panaiotis. Dacă nu s-a putut. şi turnă în paharele tuturor. să nu ne amărîm. o să facem asta altă dată. cînd Ismail o fi mai puţin furios. firma pictată deunăzi fusese ultima lui bucurie aici. adică la noi acasă.

Anton Lupan întoarse capul spre el: ― Iacă. musafirul – dar acesta stătea cu nasul în jos. Cu Penelopa slabă nădejde să mai vină cît sîntem noi aici. Poate mai aveţi vreo nevoie. dezvăluindu-şi grijile.erea plecării stîrnea nu ştiu ce zbucium în sufletul lui. ― Domnule. să-ţi dau banii cuveniţi. într-o zi. zise Gherasim. mai ştii? – poate găseşti pe cineva să meargă măcar pînă la Stambul. Dar aş fi vrut s-avem echipajul întreg. . ― Lasă. pînă la Stambul om merge la nevoie şi c-un om mai puţin. Ieremia îi tot dădea cu cotul lui Haralamb. vorba e că ne mai trebuie un om. să nu uit: după-masă vino să ne socotim. ― Caută prin port. două. ― Ei. Încă nu spusese nimănui că dacă marfa aceasta zăbovea un timp. pornim… Aici Anton Lupan se opri şi se uită cam îngrijorat la Gherasim. stau pînă la urmă. în loc să-şi bea paharul cu vin. ― De unde să mai fie timp?! Dacă găsim marfă. mai este timp. să vă ajut. domnule. încruntat şi tăcut.

întins în afara etravei. din ce în ce mai scurt. cu straiuri în sus. ― Domnule.săptămîna viitoare i-ar fi fost greu să scoată bani chiar şi pentru piaţă. Gherasim încalecă pe el şi se apucă să lege dedesubt o plasă. din prova). Cîrmaciul văzu îngrijorarea din privirea lui. cu cabluri groase în părţi. toate erau pregătite. de etravă. de bordaj. ca Ismail să aibă cu ce le găti. să nu-ţi faci dumneata griji! Nu-ţi făgăduiesc nimic pentru Ţara de Foc. aşa cum îi împărţi Anton Lupan. Acum totul mergea uşor. poţi să fii liniştit! După prînz se răspîndiră fiecare la treburile lui. numai să le pui la locul potrivit. de Stambul. cît despre marfă. întinsă pe toată lungimea lui. acel catarg ciudat. ca antena unui gîndac uriaş. dar dacă-i vorba de Pireu. totdeauna cu socotelile în buzunar. cu planul dinainte făcut. mai ciuntit la corăbiile rămase pe mări azi. . Mai întîi aşezară bompresul. de arborele trinchet (cum se numeşte la o goeletă catargul mai mic. După ce îl înţepeniră cu sub-barba în jos. nu cunosc asemenea muşterii. zbîrnîind.

― Aşa crezi la început. tare obidit. cînd ai să te duci pe bompres! răspunse cîrmaciul. nene Gherasime! ― Ce glumă. ori ca s-o scoţi. măi băiete? N-a fost vorba că tu o să fii mus? ― Ba da. Ca s-o pui la locul ei. aproape plîngînd. nene Gherasime? îl întrebă Mihu. ― Da’ mie mi-e frică! mărturisi. ceilalţi avînd altele de îndeplinit. să-i fie de ajutor. Mihu se aşeză pe punte. trebuie să te duci pe bompres. ― Ca să nu cazi tu în apă. fără glumă. aşa a rămas hotărît. ― Atunci ce te mai miri? Locul musului aicea este. îl îmbărbătă Ghera- . nene Gherasime! ― Ba nu rîd de fel. zîmbind pe sub mustăţi. singurul rămas pe punte. aici în faţă o să vină o pînză. parcă mie îmi arde de rîs? Vezi tu. ― Nu. în trei colţuri. care se cheamă foc. cum îi ziseşi – bompres? Ce să caut pe el? Dumneata rîzi de mine.― Asta la ce trebuie. unde mă vezi pe mine acum! ― Adică pe ăsta.

o să se ducă altul. în vreme ce Gherasim sta turceşte pe punte şi se minuna de iscusinţa lui. cu pecete şi cu iscălitură… ― Că n-o fi iscălit căpitanul năsos! ― Ba chiar el. ― Vino. după cum poţi să vezi! ― Atunci foarte bine!… Fiindcă. Anton Lupan. Mîine o să capeţi chiar şi carte de marinar. şi merge treaba. trecut în actele Căpităniei. care se întorcea de la Căpitănie. Pe urmă te obişnuieşti.sim. privi bompresul şi nu i se mai păru chiar aşa de lung. ― Nene Gherasim. iar tu o să te uiţi. jos. Mihule. cu mîna lui! . merge? ― Merge. îl găsi pe Mihu tocmai la capătul bompresului. Pînă să-ţi treacă frica. ― Ce faceţi aici? ― Fac şcoală cu musul! ― Ei. cu stema ţării. Privi apa. terminînd de legat plasa. numai să n-aluneci. Băiatul îşi simţi inima mai la locul ei. Mai bine să te descalţi! Peste vreun ceas. începînd de astăzi eşti îmbarcat pe Speranţa. să viu şi eu acolo? Aş vrea să-ţi ajut.

. aici pe bompres! Anton Lupan întoarse capul. dă-i zor să termini ce mai ai de făcut. Ceilalţi s-au dus? ― Mai adineaurea. o să fie un marinar bun. acum mă duc să văd ce-i şi cu pînzele. dar la iscălit s-a deprins. ― Păi. dacă-i aşa. cînd naiba se dezgheţase aşa tînărul lor mus. ― N-o să şi-l ia. Gherasime? ― Dacă nu şi-o lua nasul la purtare. să nu-l vadă rîzînd. că pînă azi dimineaţă îl ştiuse sfios? Oare îşi trăgea îndrăzneala de la acel bompres? ― Ce zici. ― Da’ Ismail unde e? ― Cred că în tîrg. că-ndată o păţeşti! ― Nu pune el mîna pe mine. după cumpărături. ferindu-se de el.― Nu mai spune!?… Gata cu abecedarul? ― Cu abecedarul încă nu. că dacă în seara asta aducem pînzele. acum o să-i mai crească nasul încă de un cot! ― Vezi să nu te-audă. ― Bine. numai să ştii să-i vorbeşti. Ei.

numai cu Gherasim. cu hambarul gol? ― Dacă vîntul n-o fi puternic. ai umblat după veveriţe!? Atunci ia urcă-te colea. ― Ce sînt acelea grijele? întrebă Mihu.mîine ieşim să facem o încercare. da’ copaci înalţi. nene Gherasime. Zi. ― Aşa?! făcu cîrmaciul. ― Meşter?! Măi băiete. ― Aşa. şipcile astea de stejar pe care le vezi aici. o să-ţi fie mai uşor. acum dumerit. ― Bine. cînd o fi să te urci pe catarg. cîţi vrei. Eu mai am puţine de făcut. în larg. că-n asta sînt meşter. de cînd cu bompresul te-ai cam obrăznicit! Unde ai văzut tu catarg la stîna ta din munţi? ― Catarg nu. ― Pe catarg mă urc eu şi fără ele. să te văd şi eu! . n-o să te văd plîngînd. ca pe nişte trepte. numai grijelele au să-mi ia mai mult timp. domnule. ― Şi ce facem cu ele? ― Le legăm între sarturi. merge şi fără lest. după ce rămase iar singur. aşa. ― Iacă.

la pămînt. Toate se vedeau de aici mici-mititele. începu să se caţere în sus. În prima clipă. la început. adormit în drum. Mihu îşi lepădă cizmele. hai. uitase unde se găseşte şi îşi închipuia că se caţără pe un brad înalt. Stuful verde. În clipa asta poate. şi abia acum se uită în jos. cum cresc ei prin păduri. ― Dă-i drumul înainte. cu ochii în sus. nene Gherasime? întrebă. ajutîndu-se de tălpile goale. Cele cîteva vapoare şi barcaze. . Dunărea se vedea ca un şarpe lung. la deal. la iuţeală. înalt cît omul voinic. cuprinse catargul în braţe. pînă la măr! ― Măcar dac-ar fi un măr adevărat! Aş avea spor mai mult! Ajuns în vîrful catargului. ai fi zis că-s nişte pureci micuţi. părea un lan de grîu răsărit de curînd. să răsufle un pic. şi. că de cînd era mus nu mai umbla în opinci. ― Vrei mai departe. Mihu îşi încolăci picioarele pe lemnul lustruit. cenuşiu.― Pe cel mare? ― Mă mulţumesc şi cu cel mic. Alungind la crucetă se opri. înşiruite pe firul apei. mai-mai că ameţi.

Treceau repede ceasurile.numai marea crescuse parcă mai mult. Grijelele erau puse la catargul mare. trecute prin scripeţi. pe deplin lămurit în privinţa însuşirilor tînărului mus. fungile şi scotele. cu un sac la spinare. dînd să-l apuce de surtuc. Negrilă se ţinea după el. pe urmă sări pe punte. atîrnînd de balansinele lungi. după prînz. Se vede că bucătarul uitase ocara şi acum erau prietenii cei mai buni. Negrilă latră neliniştit. ― Hai. zbenguindu-se. ghiurile se aflau la locurile lor. scheunînd. se opri la picioarele catargului şi începu să-l rîcîie. mai rămîneau de pus la cel mic. aşteptau . spre pămînt. ia uită-te în sus! Sacul bucătarului căzu la pămînt. acu’ vino jos. de unde ştia că-l lăsase la prova. Tocmai atunci Ismail venea pe chei. cu Gherasim. Mihule! porunci Gherasim. Lui Mihu îi fu iarăşi frică de ea şi îşi întoarse ochii dincoace. gîfîind sub povara lui. ― Dam jos acum-acum! Văzîndu-şi stăpînul cocoţat sus. ― Nene Ismaile.

se auzi o vîslă bătînd apa. deasupra. mai lipseau pînzele. începea să prindă sclipiri azurii. după ce-l lăudase pe mus. zise acesta în greceşte. în bucătăria lui. mai blîndă. ― Bravo. Speranţa! Nu-i nimeni aici? Mihu şi Gherasim se îndreptară spre parapet. se şi schimbase. arătîndu-şi pe faţă mulţumirea. băiete! zise Gherasim. acum. ― Parcă te-am mai văzut pe undeva. Jos se ivise o barcă şi în ea un marinar străin. Culoarea cerului. sub bordul înalt. mărunt. că uite. bombănea şi pufnea sub punte. mai albăstrie. se lasă seara curînd! Într-adevăr. ca să pleci la drum. Lasă bombăneala şi apucă-te să găteşti ceva pentru cină. În clipa aceea. uitîndu-se stăruitor la Ghe- . şi Dunărea.doar să le întinzi. cenuşie pînă atunci. soarele nu mai avea decît vreun ceas-două pînă la asfinţit. Mus ca tine nici c-am mai văzut! Numai Ismail. ― Hei. ― Mă turcule! strigă cîrmaciul. naiba ştie de ce. la sfîrşit.

― Unde s-a întîmplat asta? ― La Chios. Mi-a lăsat-o kir Vangheli. Cam ce vrei cu el? ― I-am adus barca. mi se pare că ţi l-am altoit eu. astă-iarnă. Dacă acu’ vreo şase luni ai avut un cucui în creştet. că ştiu şi eu să fac cucuie! se burzului marinarul. ― Aha!… Şi te pomeneşti că ai venit cu ea pe mare. ce să spun! ― Ia nu-ţi bate joc de mine. ― Aha! făcu marinarul. s-au pierdut vreo zece corăbii… Da’ ia spune. ― Şi eu te ştiam pe Neptun al lui kir Vangheli.rasim. ― Ehe. ― Se prea poate. că nu-s însurat. la Salonic. punînd . Gherasim îl privi printre pleoape: ― Asta ai primit-o de zestre? ― Nu. S-a pus pe uscat. Da’ te ştiam cu Penelopa. dumerit. drum aşa lung! Da’ ştiu că ai tras la vîsle! Voinic marinar. căpitanu’ i-aici? ― O să vină îndată. cînd cu beleaua aia. acu’ te văd numai c-o barcă. am terminat de mult cu Neptun. A fost furtună.

de parc-ai fi poliţai? ― Bine. că nu-i plac coţcăriile. palicarule! îl potoli Gherasim. vorbi Gherasim. ― Uite. Ţi-a dat multe parale? ― Nimica toată… Tocmai atunci Anton Lupan trecea schela. Cînd te-ai înţeles cu el. care aduceau în spinare o parte din pînze – focul şi trinca. ― Am înţeles. domnule. n-ar fi fost chip. la mărimea lor. cu căruţa. urmat de Haralamb şi de Cristea Busuioc. Mai bine. de colo.mîna pe vîslă. spune. astă-noapte s-a desfăcut nodul şi a luat-o curentul. Să zicem că asta a fost legată la pupa. vaporul ăla negru. pe ce eşti îmbarcat? ― Pe Orion. altfel. Ieremia rămăsese să le aducă pe celelalte. acu’ o să fie numai patru. ― Şi cîte bărci aveţi voi? ― Vreo cinci. Unde dracu’ ai dosit-o pînă acum? ― Nu-ţi spun că-i barca mea. a venit un marinar cu o barcă. ― Mai încet. măi omule? Ce mă descoşi aşa. . bine. te las! Numai să nu te simtă căpitanul nostru.

am stat de vorbă cu el şi mi-a mărturisit că ar vrea să-ţi dea un pol înapoi. că prea ţi-a luat mult. mai sus… De ce te strîmbi? Puteam să plecăm la drum fără barcă? Mai bine ia-o în primire şi urc-o sus. dă polul. palicarule? Hai. ― Cîţi bani îi dăduşi? ― Doi poli de aur. ― Doi poli? Asta-i o avere. spune. marinarul dumitale e om cumsecade.că eu nu ştiam nimic? ― L-am găsit adineauri pe chei. cînd stăm prost cu banii. dumnealui e om bun! ― Eu?… Eu n-n-nu… Cîrmaciul se aplecă peste parapet şi spuse mai încet. socoteşti că-i mult?. Nu-i aşa. Gherasim îl zori: ― Haide. ― Eu?… Eu n-n-am… începu să se bîlbîie marinarul străin. fără să ţină seama de bîlbîiala lui: ― Frumoasă barcă! Ar merita doi poli. nu-ţi fie teamă. ca pentru sine. Uite. nu te sfii de dumnealui. s-o dichisim puţin. mai ales acum. după cum mirosii. nu-i . haide.

cu glas nespus de blînd. Ia spune. grăbeşte-te. Omul se supuse. mirat de mărinimia unui marinar străin. strîmtorile sînt acum libere… Dar ce văd? Barca ta e zgîriată şi la pupa!… A. dacă n-ar fi hîrjîită aşa de rău la prova. păi atunci nu merită nici măcar un pol! ― Taci că te-njunghii! ― Ce-ai spus? Vrei să faci cinste?… Mulţumesc. palicarule. că altfel mă răzgîndesc şi nu-i răul meu! Marinarul se urcă pe punte vînăt. ― Hai. nu cunoşti politica. dar după ce Anton Lupan coborî în cabina lui. văzîndu-l că şovăie. dar dacă vrei să-mi aduci o sticlă cu rom de la kir Panaiotis. acum nu beau.vorbă. cum de o zgîriaşi tocmai în acel loc? Marinarul de pe Orion păli. scoate polul! îl îndemnă Gherasim. Gherasim strigă după el: . palicarule. o primesc bucuros. Cînd puse piciorul pe chei. scrîşni printre dinţi: ― Las’ că te prind eu o dată la strîmtoare! ― Unde? În Bosfor sau la Dardanele? Ehei. Haide. numai fiere şi oţet.

scos în afara bordului.― Uite. îţi poate ridica o barcă pe punte aproape cît ai clipi. pînă nu ridicăm barca la bord. cu fundul în sus. dar un ghiu. să te lămuresc. tu vino-ncoa. după ce barca fu pusă deasupra bocaportului. Mihule. Cu puţină vopsea. Vezi zgîrieturile astea. cu un palanc zdravăn prins la capul lui. ― Ce-a fost asta. numai că vezi tu. atunci zgîrieturile se văd mai uşor. ― Aşa e. că p-ormă e rost de-un păhărel… O corabie de o sută de tone nu are macarale sau bigi. dar asta nu înseamnă o stricăciune. care simţise o ciudăţenie în purtarea lor. ― Aşteaptă şi ai să vezi! Ia. ― Romul vi-l dau deseară. nu se mai cunoaşte nimic. nene Gherasime? întrebă Mihu. sub zgîrietură . deşi nu înţelegea o vorbă din graiul grecesc. ca vapoarele. aici? ― Le văd. veniţi încoa’ să facem o treabă. măi băieţi. colo e kir Panaiotis! Vezi să fie rom bun – şi vino repede. acu’ duceţi-vă să vă vedeţi de treabă! le porunci Gherasim lui Haralamb şi Cristea Busuioc.

― Vezi poate îţi stă în gît şi crapi! ― Mulţumesc! Dacă s-o întîmpla asta. înseamnă că marinarul a furat-o! ― Cam aşa ceva!… Uite-l c-a venit! Gherasim păşi pe chei şi luă sticla. pe care marinarul i-o întinse. te las moştenitor. Uită-te şi tu. Marinarul se depărtă. poticnindu-se în . nene Gherasime. aşa! E de pe vaporul acela negru. la pupa. dacă barca asta e de pe Orion. ― Adică barca asta… ― Aşa. Ia să ne uităm! Aha. un R parcă ar fi… ― Ei vezi?! Ştii ce scria aici? Orion. ― Aşa? Atunci ai face bine să te speli mai des. altminteri e în stare să mă lase mofluz – şi romul nu strică la drum. Coţcarul a făcut treaba la timp. ― Nu-i nevoie. cum l-ar fi împuns cu un cuţit. vreun N? ― Ba da. care scoate fum. Păduchi am şi eu. un I.scria ceva. nu cumva vezi vreun R. uite un O. ― Păi bine. pesemne c-o să plece curînd. Stai să mă duc să-i aţin calea.

reîncepu Mihu. puse pe grinzi rotunjite după forma lor. şi legate zdravăn cu frînghii. ― Pentru apă. cîte unul în fiecare bord. Dacă-i furt. ― Nene Gherasime. tot nedumerit. că altfel ce-o să bem şi cu ce-o să gătim pe drum? Pe urmă se mai aduse un butoiaş de fier. nu trebuie pedepsit? ― Păi eu ce-am făcut?… răspunse Gherasim rîzînd. în dreptul trinchetului. uitîndu-se cu teamă la sticla de rom. cu . băiete. ca nişte cavaleţi. Tînărul mus nu mai zise nimic. Pe urmă se luă cu treburile şi pînă seara uită să se mai gîndească la acest furtişag. care acum erau legate pe ghiuri. atît de ciudat pedepsit. Pe punte. la locurile lor. fiindcă în jurul lui se pornise o forfotă cum nu mai văzuse niciodată pînă atunci. se iviseră două butoaie. ― Astea pentru ce sînt? îl întrebă pe Gherasim. numai să tragi fungile şi să le ridici. de la minut la minut. dar asta nu însemna că se simţea pe deplin lămurit.bolovanii de pe chei. Faţa Speranţei se schimba. Fuseseră aduse şi cele două vele mari.

deasupra punţii. iar pe arborele mare. surtucul de pos- . se ivi ca din pămînt – fiindcă Mihu nu văzuse cînd şi cine-l pusese aici – un clopot de bronz. da. Cîte nu se făcuseră – şi tot mai erau multe de făcut abia acum. oamenii forfoteau pe punte. pe Gherasim. dar nu înţelese nimic şi lăsă să-l întrebe mai tîrziu. largi. acum cîrmaciul părea prea zorit. că auzi-i. pînă şi hainele căpitanului. cu gaz. tricoul vărgat. pentru lămpi. pentru felinare. au şi început să ţiuie pe lîngă mal. Hai să mîncăm pînă nu năvălesc ţînţarii. Dar poate. deşi ar fi putut să le pună totdeauna. ieşind din cabină. neavînd încă o corabie. Băiatul se apropie. Iacă. de vreme ce lumea îi ştia căpitan.ulei de rapiţă. la bordul Speranţei viaţa se însufleţea minut cu minut… ― Ismaile! strigă Anton Lupan. văzu că pe el erau săpate nişte litere. ca să-i mai poţi vorbi. şi altul. le silabisi: Speranţa. Îmbrăcase şi el prima oară haine de marinar. îl cercetă curios. nu voise să pară nimănui marinar de uscat. pantalonii cenuşii. ca nişte furnici.

în straiele lui de ţăran. şi Ismail. dar se . la sfîrşitul mesei. romul poate să te îmbete chiar dacă vezi numai sticla? ― Ce-ţi veni. numai Mihu le vedea aşa. de parcă şi ea aştepta să se întîmple nu ştiu ce nou. şi clopotul acela. lucea aşa de tainic în umbra amurgului. se ivi o masă.tav şi boneta din cap dovedeau că viaţa se schimba. De unde?… Şi două bănci! Ei drăcie. cu Speranţa… Numai Haralamb părea stingherit aici. de bună seamă că se întîmplase ceva! Pînă şi friptura de berbec avea un gust mai aromat. lîngă catargul mare. ― Băieţi. zise Anton Lupan. cine şi cînd să le fi cărat? ― Nene Gherasime. de acum înainte începem viaţă de marinari. dar parcă mi se învîrtesc toate în cap! Nu. de pe catarg. băiete? Eşti deochiat? ― Nu ştiu. Acum toate se întîmplau aci altfel decît pe uscat – sau poate. cu toată bombăneala lui. N-o să fie nimeni zbirul celuilalt. şi Dunărea ai fi zis că avea învolburări nefireşti. părea mai îmblînzit. în fierbinţeala lui. Pe punte.

căzuse. Paturile din dreapta le luaseră plutaşul şi Ieremia. în stînga. ceea ce îl făcuse să se legene un ceas în picioare. culcă-te. nehotărîndu-se pe care să-l ia. Mîine. . numai cînd îl prinsese picoteala. dacă avem vînt potrivit. Culcaţi-vă devreme. Lui Ismail îi rămăsese să aleagă între cele două din lungul bordajului. nu uita să pui felinarul pe catarg. ieşim să facem o încercare în larg… Da. Gherasime.cuvine să ascultaţi fără cîrtire poruncile ce vi se dau. La ora opt începe primul cart. Mihu dormea în patul de sus. ― Bang-bang! făcea clopotul de pe catarg. începuse viaţa de marinar. cu totul altceva decît la uscat. în cel din babord şi adormise buştean. numeşte oamenii de vardie pentru noaptea asta. Hai. de ce bate aşa? ― Vesteşte orele de cart. vel fi ajutorul meu şi şeful echipajului. Cu totul. Vezi. bang! se auzea afară clopotul de pe catarg. fiindcă aţi muncit cu toţii din răsputeri azi. ca prim cîrmaci. ― Nene Gherasime. iar jos dormea primul cîrmaci. fără alegere. ― Bang-bang. tu.

nenea Haralamb a plecat? ― Da. nenea Ieremia… ― El a mai fost pe mare… Dar. mormăind cu arţag: ― Mîine puneam căram cartofi. cum fac toţi ceilalţi! Culcă-te. ― El nu-i marinar. iar de la patru dimineaţa. Da’ pe mine cînd mă pui de vardie? ― Mai tîrziu. noaptea ailaltă dormeam sforăiam!… Parcă şoapta lui Mihu nu-l lăsa să doarmă? Paturile. eu. ― Faci şi dumneata? ― De bună seamă. în oraş. că şi prin somn se gîndea dacă nu-i mai bun unul decît celălalt! . Păcat!… Nenea Ieremia e de vardie? ― Da. tot nu te-ai culcat? Ismail deschise un ochi. apoi se mută în patul din faţă. s-a dus la casa lui. de la ora douăsprezece intră Busuioc. clipi repede. uite-acuşi. băiete! ― Mă culc.Mihule. drăcie. cînd ai să deprinzi ca lumea rosturile de marinar! ― Păi cum. că te-ai zbuciumat destul azi! ― Mă culc. ei.

Clopotul bătu pe punte de trei ori cîte două bătăi scurte şi una lungă la sfîrşit: baaang! ― E unsprezece şi jumătate.― Nene Gherasime! Cum puteau să sforăie unii. ― De unde ştii dumneata? ― Hai să te lămuresc. cu ochii închişi. că mîine ai de tras la ham! ― Lăsam. l-am văzut eu. măi băiete. ― În coteţ? ― Nu. ― Spune. zise cîrmaciul. ca lunaticii. ― Să mă duc la el? ― Culcă-te. de neaşteptat?! ― Sst! Vorbeşte mai încet! Ia spune. mîine căram cartofi! mormăi Ismail. împieliţatule. peste marginea patului. în primul lui pat. ce-ţi veni iar? ― Oare Negrilă o fi dormind? ― Doarme. cînd totul în jur era atît de nou. alăturea. revenind. nene Gherasime! . că altfel n-ai de gînd să mă laşi! Mihu se aplecă în jos. lăsam.

La ora nouă bate de două ori. mai încolo merge tot aşa. la ora opt. la miezul nopţii şi mai departe asemenea. apoi la opt şi jumătate bate o dată. înseamnă că nu-i numai unsprezece… ― E unsprezece şi jumătate. dar fiindcă la urmă a mai bătut o dată. la douăsprezece ziua. la patru după prînz.― Păi vezi tu. au trecut trei ceasuri. la noi. bang. care arată că de la ora opt. Dacă a intrat seara. să zicem ca Ieremia. adineauri auzişi de trei ori cele două bătăi. Înţelesu-m-ai? ― Am înţeles. omul de cart bate clopotul într-un anumit fel la fiecare jumătate de ceas. începutul de cart. Ei. marinarul intră la datorie din patru în patru ore. adaugi cîte două bătăi pentru fiecare ceas. pe corăbii şi pe vapoare. dar ce-i cu clopotul? ― Păi uite ce e. în dungă. nene Gherasime! Acum m-am limpezit la cap! ― Dar mai înseamnă şi altceva: că trebuie să taci! . îndesat. timpul ăsta se cheamă cart. la opt seara. ăsta e semnul jumătăţii de ceas. semn că s-a dus un ceas din cart.

scoal’! Gherasim se ridică în capul oaselor. ― Vezi. mie nu-mi spuneai! Afară. ai auzit bine. pe toţi. ― Poate că l-au gonit purecii! ― Naiba ştie ce-l goneşte!… ― Nene Gherasime. Dacă văzu aşa. dormi? Hai. cu Haralamb. sau auzii eu aiurea? ― Ba vorbeam. dacă nu te întrebam. Da’ de unde ştiu ei cînd . Ieremia luă o cange de pe punte. după ce Cristea Busuioc urcă scările. în seara asta. pe punte. o întinse prin spirai şi-l îmboldi cu ea. mă Ieremie.― Tac!… Numai că aş vrea să te mai întreb ceva: de unde ştie nenea Ieremia să bată aşa? ― I-am învăţat eu. călcînd pe trepte ca pe buştenii plutelor. somnorosule. scoal’! Plutaşul mormăi ceva prin somn şi se întoarse pe partea cealaltă. ― Parcă plecase acasă! ― S-a-ntors să-mi ţină tovărăşie. ― Vorbeai cu cineva adineauri. ― Hai. apoi glasul lui Ieremia: ― Mă Busuioace. întrebă Mihu. mă. se auzi un pas.

După cîteva clipe îl auzi pe Gherasim sforăind. n-o fi nevoie. care au marinari cu zecile… Acolo treaba merge altfel. Deodată Ismail se prăvăli drept în mijlocul cabinei. te facem baie în Dunărea! Şi îşi schimbă iarăşi patul. e un obicei vechi – şi marinarii îşi păstrează obiceiurile mai bine decît cealaltă omenire. ceasul căpitanului. ― Dacă nu tăcem. laolaltă cu bucătarul. nu mi-ai spus de ce bate clopotul? ― Aşa. prea întrebi multe! Sînt corăbii mai mari. dacă dorm ca buştenii? ― Ei. . vestind împlinirea celei de a patra ore. într-o neastîmpărată năzuinţă spre mai bine. ― E miezul nopţii. ca să ştie toţi cum trece vremea… ― Păi cin’ să ştie.să bată? Au ceas la îndemînă? ― Sigur că da. ― Mă culc! Numai că. Afară se auzi clopotul. Dacă nu te culci. diavole. nu doarme toată lumea… Şi-apoi. Mihule. De data asta musul îşi călcă pe inimă şi conteni cu întrebările. stricăm prietenia. o fi.

ca scorburile din pădure. cum îl visase nopţile trecute. în pragul somnului. ― Bang-bang. cînd nu începuse încă dulcea marinărie. teama să nu-l viseze pe moş Ifrim. cu raza ei argintie. .cabina zumzăia. Avea numai o umbră asupra aţipelii. Pe spirai bătea luna. „Unu şi jumătate!…” îşi zise Mihu. paznicul farului. fericit că aflase şi-această mare taină. de parcă ar fi fost plină cu bondari. poleind podeaua. Dincolo de bordaj clipoceau uşor apele Dunării. bang! se auzi sus bătaia de aramă.

nu vedea scrînciobul. se prăvăli cu capul în bordaj. de te orbea. ca şi cum jumătate de trup i s-ar fi îngreuiat şi pînă să se agate de ceva. fără să înţeleagă de ce picioarele îi stătuseră mai sus de cap. pătrundea soarele. într-unul din paturile folosite peste noapte de . şi Ismail. iar pe spirai. îşi văzu picioarele cu cinci şchioape mai sus decît capul. Cabina era goală. Băiatul se frecă la ochi şi o clipă rămase buimac: cum stătea întins în pat. şi ceilalţi. Dar deodată alunecă pe o parte. ci nişte zmei cu aripi de liliac. da. în locul Lunei. în spaimă. pieriseră şi Gherasim. însă pe zmei. sărind din pat. Visase că se dădea într-un scrînciob pe care însă nu-l vedea – şi nu-l învîrteau oameni.CAPITOLUL VII Cherestea pentru Pireu Se întîmpla o ciudăţenie… Mihu se trezi. ― Ei comedie! zise musul.

buimac. comedie! repetă. luptîndu-se să se învingă unii pe alţii. ci numai marea. fluturîndu-i deasupra capului. nu puteai şti dacă eşti pe lîngă Sulina sau pe lîngă Ţarigrad – iar apa mării. Cînd scoase capul afară. mîhnit şi îngrijorat că nu se trezise o dată cu ceilalţi. aplecată într-o parte. Nu se mai vedeau în jur nici catargele vapoarelor. învolburată. de parcă un scoc de moară s-ar fi vărsat peste bordaj. pîn’ ce deodată i se făcu lumină în cap. nici cheiul. încă buimac. se uită în jur. Băiatul rămase aşa. Să ştii că tot sticla aia cu rom mi-a făcut ceva! Afară se auzea un vîjîit ciudat. văzu deasupra o apă cenuşie. cu nori îngrămădiţi. nu erau decît pînzele din faţă. aşa culcată pe o par- . care în prima clipă i se păru că-i apa cerului. ― Am plecat pe mare! strigă. ridicate pe straiuri. cu Căpitănia şi cu magaziile. ― Ei. repezindu-se la uşă. nici urmă de pămînt nu se mai desluşea.nehotărîtul Ismail. ca un talger beat. Mihu se frecă la ochi. cîteva clipe. pe gura tambuchiului.

trei luni de zile o tot privise de pe mal. şi-atunci îşi dădu seama că marea era dreaptă. corabia la care meşterise şi el. numai corabia mergea aplecată pe o coastă – ea se legăna. Piuiau scripeţii. într-un uriaş talaz. Dar era oare corabia de aseară. dar de unde să-şi închipuie că dănţuieşte aşa? ― Bună-dimineaţa! auzi din spate glasul lui Anton Lupan. cînd în spate. sarturile şi straiurile urzeau o împletitură mişcătoare pe cerul înalt. ridicîndu-se cînd în faţă. O ştiuse că e mare. se mai şi legăna. cum o ştiuse totdeauna. erau aceleaşi catarge. de văzut nu-l vedea… Musul urcă încă două trepte. laolaltă cu ceilalţi. şi catargele. cumpănit şi larg. şi pînzele care fremătau.te. ca şi cum ar fi vrut . şi puntea. acelaşi bompres sub care abia ieri întinsese plasa – sau o schimbase peste noapte un vrăjitor minunat? Fiindcă toate în alcătuirea ei căpătaseră acum viaţă. Glasul i-l auzi. scotele groase (prinse în tacheţii pe care de altminteri îi recunoştea) se legănau sub vîntul slab. dar pe el. pînă ce orizontul ieşi întreg la iveală de sub parapetul înalt.

buştean! Şi barem dacă Anton Lupan l-ar fi mustrat! Ce să-l mustre! Se uita la el şi-i zîmbea. speriat: ― Nu cumva am pornit spre Ţarigrad? Că voiam să trimit carte acasă. da’ ce să fac dacă nu m-a sculat nimeni? .să coasă. parcă pentru căpitan: ― Eu nu-s de vină. şi se uita cu binoclul încotrova. marginile norişorilor destrămaţi. Căpitanul era în spatele lui. Numai Negrilă. întoarse capul o clipă şi îl privi. fiecare avea de făcut cîte ceva. alături. cu coama umflată de vînt. să afle şi ei… ― Fii pe pace! Nu ştii că a fost vorba să ieşim astăzi în larg? Pe punte. Mihule! se auzi încă o dată glasul lui Anton Lupan. iar el dormise pînă acum. ― Ei. Mihu îşi lăsă capul în pămînt şi îşi ceru iertare. unele de altele. cu picioarele de dinainte deasupra parapetului. Musul întoarse capul spre el. la prova. fără să se gudure – pesemne foarte supărat. vorbind parcă pentru cîine. bună-dimineaţa.

În clipa aceea pînzele foşniră şi catargele Speranţei. fără să priceapă. în şoaptă. Mihu se agăţă repede de marginea tambuchiului şi se uită speriat la căpitan. să zici că va sări deasupra şi-i va boteza. poate din partea lui Negrilă. poate din partea sa. traseră puntea peste valuri. de data asta regăsindu-şi întreg glasul. că toţi ceilalţi îşi cătau de treburi. cu mirare. Apoi văzu. pe o coastă? întrebă. ― Aşa? făcu musul. ci fiindcă asta-i era toată puterea glasului. arcuindu-se. nu ai rău de mare? ― Asta ce înseamnă? ― Nu te doare nimic.― Nu-i nimic! răspunse căpitanul. nu ţi-e greaţă? . Ieri te-ai trudit mai mult ca niciodată. ― Dar ia spune. îl întrebă Anton Lupan. ― Nu ne răsturnăm? întrebă. de aceea nu te-ai trezit cînd am plecat. nu fiindcă ar fi socotit întrebarea tainică. ― De ce merge aşa. ca şi cînd puntea ar fi fost dreaptă. pînă ce apa ajunse la parapet. ― Fiindcă vîntul e travers şi n-avem nici un fel de lest.

de data asta picotea cu penelul în mînă. care spăla puntea. După ce primi partea de mîncare. nici să nu-ţi pese! Ismaile. Mihu porni să ia cunoştinţă de mersul treburilor pe corabie. scriindu-i la prova numele Speranţei. ca unul care ţinea soarta tuturor în mînă. împreună cu căprarul său. Ieremia. vezi că-ţi mai vine un muşteriu la masă! Ismail picta barca. se cuvenea să fie cercetat cîrmaciul. parcă mai mult ca niciodată. De rest. căci nici măcar în zorii zilei nu ajunsese la vreo hotărîre. Primul.― Nu. ― Te pomeneşti că ţi-e chiar foame! ― De ce să mint. fireşte. ― Asta înseamnă că ai urzeală de marinar în tine. dar cu toată slăbiciunea sa pentru această îndeletnicire. încurcînd literele şi vopseaua. şi o înfulecă de parcă mai înainte ar fi postit o săptămînă. domnule. ― Păzea! strigă plutaşul. musul se împiedică de Cristea Busuioc. mă simt în toată firea. În drum spre pupa. aruncînd pe jos un . peste noapte nu se odihnise. fusese un chin cu paturile acelea.

asta nu era o ştire bună pentru Mihu. cînd n-ai altă încărcătură. ca să afunzi corabia mai mult în apă. într-un cuvînt. ― Aşa? Mulţumesc pentru lămurire! Dar ia spune-mi. să se deprindă cu această co- . ajungînd la cîrmă. care aflase dinainte că n-au lest în magazie… Noroc că nu era vorba decît de o încercare. Spune-mi. lestul ce e? ― Greutăţi felurite. altminteri. te rog. la manevrele de plecare. Chiar să se răstoarne? Iaca. ce-i acela vînt travers? ― Vîntul care bate dintr-o coastă. nene Gherasime! zise. uitîndu-se chiorîş la valurile care ridicau capul. nisip. căpitanul voise ca oamenii să-şi afle rosturile în timpul drumului. cum îl avem noi acuma. să ştie cum se împart la mînuitul pînzelor. pe care le pui în hambar. Mihu se feri de-a lungul parapetului.ghiordel cu apă albăstrie. ― Bună-dimineaţa. gata să se repeadă cu gura lor udă şi să-l apuce de picioare. pe vînt puternic ar putea să se răstoarne. piatră.

cîrma se roti. ghiurile trecură dintr-un bord în altul. că e o. drept în vîrful bompresului. fiindcă nu se văzu nici o îmbulzeală. Cînd insula Şerpilor se arătă. briza. după care urmaseră drumul. Gherasime? întrebă. Oamenii se risipiră pe punte. simţi soarele în ceafă. fiecare la locul pe care de bună seamă îl ştia dinainte. şi. Apoi urmară alte porunci. s-o vezi pe furtună! Mihu auzea prima oară unele cuvinte.rabie nouă. Anton Lupan socoti că se pot întoarce la Sulina. repezite. nu în . pînzele fluturară. cu atît mai mult cu cît unii nu prea făcuseră marinărie. pe cine să întrebe. îşi mai închipuia el cam ce-ar putea să fie. nici o şovăire. ca briza. că nimeni n-avea timp de el acuma! ― Toată lumea la posturi! strigă căpitanul. era bună. domnule. dar de noduri. dovedind că busola. înainte ca musul să se dezmeticească. Patru noduri! Şi ţine seama că briza uneori abia adie! ― Eu ţi-am spus. ― Ştii ce viteză avem. apropiindu-se de cîrmă. corabie cum nu găseşti alta în lume! Dar asta încă nu-i nimic.

Speranţa schimbase drumul. Mihu se uită în jur.frunte ca pînă acum. de parcă l-ar fi pus cine- . Încolo. începînd de mîine! Era şi aceasta o poruncă. după felul cum îşi frămînta barba. începea să se facă cenuşie. dar totul se înfăţişa ca mai înainte. trăgînd o brazdă albă pe marea sinilie. după ce o vreme se învîrtise fără rost pe punte. aşezat la umbră. acum. flinta lui ruginită. îşi lustruia. nu se întîmpla nimic alt decît la venire. cu felurite cîrpe. la întoarcere. apropiindu-se de căpitan. din albastră. sfîrşind cu spălatul punţii. sub catargul mare. la prova. Iar de întîmplat. O să faci şi treabă. după cutele dintre sprîncene. şi acum naviga spre Sulina. al doilea îşi plimba ochii pe pînze şi. Negrilă îi ţinea tovărăşie căpitanului. ― Tu uită-te în jur şi ia aminte la tot ce se întîmplă. ― Şi adică eu n-am nimic de făcut? întrebă Mihu. numai marea. supusă ca un cal care simte frîul. părea să răsucească nu ştiu ce socoteli în minte. pe care trebuia s-o aducă la îndeplinire. Numai că Ieremia şi Cristea Busuioc. făceau fiecare ce-l îndemna inima: primul.

dar asta se poate numi ucenicie?… Tot învîrtindu-se pe punte. nu se mai repezea speriat în lături. te uiţi la dînşii. căţărat pe parapet. în toate privinţele. De uitat. picotind cu penelul în mînă. cînd Speranţa ajungea la cheiul Sulinei. Haralamb stătea pe o bintă. Gherasim îşi vedea mai departe de cîrmă. Gherasim. nemarinarul. ţinîndu-se numai cu o mînă de sarturi. După trei ceasuri de drum. în marginea .va să cerceteze marea nesfîrşită. Mihu nici nu-şi dădu seama că de la o vreme nu mai simţea legănarea mării. o rodnică ucenicie. scoţînd chiote de bucurie. de la cîrmă. udîndu-şi parapetul. Acest scurt drum fusese deci. cu cealaltă mînă îi făcea semne lui Haralamb. să se agate de ceva care-i venea la îndemînă. iar cînd corabia se apleca mai tare. ― Potoleşte-te. iar Ismail picta barca. adică puţin înaintea prînzului. tot strecurîndu-se pe sub ghiuri. de la prova pînă la cîrmă. măi băiete. Mihu. nu-l mai speriau valurile. că ne faci de ruşine! îl mustră aspru. împiedicîndu-se în parîme.

cu minteanul pe umeri. mă. domnule! ― Dar pe kir Iani îl cunoşti? ― Cunosc vreo sută de kir Iani. semn că venea de la drum şi stătuse pe lîngă coşul vaporului. cu Penelopa nu i-ai întîlnitu? începu el repede. l-am văzut acum patru luni şi mai bine. dacă-i vorba de cel cu Penelopa. ― Vii de la Pireu. ca oamenii fără căpătîi de prin porturi. Nici nu apucase echipajul să arunce la chei toate legăturile. de la Stambul? Pe kir Iani. ― Hai.cheiului. sări pe punte. cu înfăţişarea negustorului. întrebînd unde-i căpitanul. care nu fac altceva decît să încurce lumea. cu căciula dată pe ceafă. în aceeaşi limbă peltică folosită şi de kir Iani despre care se interesa acuma. ― Nu venim de la Stambul şi cu atît mai puţin de la Pireu. bine îmbrăcat dar năduşit ca hamalii. cînd un om gras şi roşu. cu caftanul totuna de funingine. ― Acum patru luni l-am văzutu si eu! gemu . barem prinde parîma! îi strigă Ieremia.

să te strîngu de gît! În timp ce negustorul se văita gălăgios. se trase mai aproape şi rămase aşa. să-i fie mai usoru. asta-primavara i-am arvunitu pe kir Iani să-mi facă două transporturi cu cherestea la Pireu. că putrezescu scîndurile în port! ― Despre ce-i vorba. n-ai auzitu de mine? ― N-am auzit. ― Ţe ma facu acu’. Ne-am învoitu să-i aduc marfa aiţi. ― Uite. exportator din Braila. ascultînd atent. să nu mai urţe pînă la Braila… Gherasim făcu încă un pas şi ciuli urechile. îşi lăsă treaba. că nu cîştigi nimic. kir Leonida! ― Cum să mă linistescu? Dumneata nu stii ţe-am păţiţu!… Ah. domnule? întrebă căpitanul Speranţei.străinul. unde esti. kir Iani. Gherasim. ţe ma facu. . care îndruma echipajul să lege velele pe ghiuri. însă asta nu mă împiedică să-ţi dau un sfat: linişteşte-te. Eu sînt Leonida Velisaratos. Dar ţe folosu că l-am văzutu atunţi? Eu am nevoie de el acum.

că am venit aiţi ţel puţin de zeţe ori. mai pierdu si timpii. Gherasim făcu un ultim pas şi fu în . stă pe chei si putrezeşte. si dau bani de pomană la vapor. compătimitor. suferind. ― Bine. continuă să se tînguiască negustorul.fără să arate însă prin nimic vreun interes deosebit străinului şi necazurilor lui. ― N-am găsitu. opt vagoane. sînt arvuniţi dinainte. vorbi căpitanul. Uite-o colo. şi n-ai găsit alt căpitan să te scoată din bocluc? întrebă Anton Lupan. noi tocmai ne pregătim să plecăm la… Aici. bucurîndu-se că-i ieşise norocul în drum. Gherasim mai făcu un pas spre ei. la Pireu. ― Domnule. ― Eu m-am ţinutu de cuvînt si am trimişii cheresteaua aiţi încă de la Paşti. Nu stiu cu ţine să vorbescu… Se strică marfa si scade la preţ – si mai mă facu de rîs si la kir Nicolachi. Dacă ai încredere în corabia noastră. Mai platescu si paznic. continuă kir Leonida. Că vin puţini si ţei care vin. să vădu ţe-i cu kir Iani. scîndură de fag de ţel mai bunii.

cu mîna în piept: ― Aşteaptă dumneata aici. ce gînduri ticăloase îţi umblă prin cap? întrebă Anton Lupan. cu ce te-am întrebat eu? ― Adică să nu fi auzit dumneata cum se face treaba pe-aici. ― Dar cu grîul lui kir Livarditi cum rămîne? întrebă. că vin înapoi! ― Ia spune. Gherasim rîse. pe la noi? ― Bine. măi coţcarule. după ce coborîră scările în cabina lui. Vino în cabină să-ţi dau banii. domnule? ― Ce legătură are asta. fără politeţe. am luat aseară arvună… ― Ai luat arvună mare? întrebă negustorul. c-am şi uitat să-ţi spun. ţinîndu-se după el. cu aerul cel mai serios.dreptul lor. dar povestea asta cu kir Livarditi . Cîrmaciul îl opri. domnule. şiret: ― De cîţi ani umbli prin porturile astea. Anton Lupan se miră: ― Kir Livarditi? Nu ştiu nimic de el… ― Aşa-i.

prea-i cusută cu aţă albă! Crezi că el n-o să vadă? ― N-are decît să închidă ochii. ― Ţe kir Livarditi e ăsta? întrebă negustorul. vrei să-ţi spun pe şleau că ne-a rugat să păstrăm taina pînă ce încarcă grîul? Negustorii au soco- . începînd să gîfîie. eu cu căpitanul. Gherasime! ― Cinstea e după obrazul omului. că are destulă. dar arvuna nu-i jucărie: trei sute de drahme. Ce. cincisprezece icosari de aur. de unde vine? ― Se prea poate nici să nu-l cheme aşa. de-asta ne-am sfătuit. cîrmaciul ieşi singur pe punte. jupîne! Ne gîndisem să-ţi facem un bine. Lasă-mă să pun eu treaba la cale. Vreau să-i ciupesc niţel din osînză. Îţi închipui că dacă am fi în mîna lui ne-ar arăta vreo milă? ― Dar asta nu-i cinstit. Kir Livarditi n-o s-o primească înapoi. Vorba e ca noi să-i cîntăm şi el să joace. dacă n-o să-i dăm o despăgubire măcar tot atît de mare. N-am auzitu de el. domnule. Dumneata ştii cum se face negustoria. După ce zise acestea. ― Îmi pare rău.

Cîrmaciul coborî în cabină. şi nu scoate capul pe punte. clătinînd din cap cu amărăciune. domnule. ma prapadescu. dacă nu-i dau şi lui o sută de drahme. În sfîrşit. ― Greu. ― Ma ruinezu. ştiu eu dacă s-o învoi kir Livarditi? Stai o clipă să vorbesc şi cu căpitanul. Kir Velisaratos îşi şterse sudoarea de . să i se topească grăsimea. aproape cu neputinţă! Am vorbit cu omul lui kir Livarditi şi a spus că nu îşi ia pe cap beleaua asta. după ce bău cu tabiet mare un păhărel de mastică în locanta lui kir Panaiotis.telile lor. ― Şi cu negustorul ce se mai întîmplă? ― Îl las să fiarbă o leacă. eu nu mă amestec în ele. dumneata rămîi aicea. Mai zos nu lasă? Un icosar nu-i azundge? ― În ruptul capului! Cinci icosari bătuţi pe muche. ― Si daca platescu eu despăgubirea? Ţinţisprezeţe icosari ai spus? Platescu – si luaţi cheresteaua! ― De. Gherasim se întoarse pe punte. ― Domnule. Eu îmi fac drum pe la kir Panaiotis.

De ce să dăm înapoi icosari? noştri? I-am băgat în pungă. şi-ţi vezi sănătos de treabă. Negustorul îşi băgă mîna în gît. nu se cuvine să i-o dăm îndoită? ― Cu asta ne-am înţelesu: daţi înapoi ţinţisprezeţe icosari si mai punu eu ţinţisprezeţe. nu-i mai scoatem la lumină! Asta întrecea chiar orice măsură! Dar în clipa cînd simţi că înnebuneşte. ― Nu ţi-am spus că am luat cincisprezece icosarii arvună? După regulile negustoriei. kir Leonida. platescu douăzeţi de icosari si p-ormă mă spînzur. nu douăzeci. ― Nu-i aşa. basca ăi ţinti pentru puslamaua aia. ― Haide! zise. începînd să horcăie. kir Velisaratos făcu o ultimă sforţare să-şi păstreze minţile.pe frunte. kir Leonida?… Plăteşti treizeci şi cinci de icosari. ― De ce să te spînzuri. hoţomanule? întrebă. ― Bine. dacă-i dăm înapoi arvuna. dîndu-şi seama că nu mai . ― De unde ai scosu treizeţi si ţinti.

se scărpină în cap ca netotul. Ehei. ― Bine. Ai opt vagoane de cherestea?… Fie. pe urmă se aşeză pe bocaport şi-l pofti pe kir Velisaratos să stea alături. că atît primeşte corabia noastră. să auzim care-i preţul. turbînd de mînie: ― Bine. cum începem. dacă eu am numai opt vagoane? ― Mai adă două – doar n-o să plecăm cu magazia goală! Asta înseamnă pagubă. ― Care-i preţul? Păi să facem socoteala. Gherasim ridică din umeri. luîndu-şi mutra prostului. Să vedem acum cît preţuieşte metrul de fag la Brăila şi cît la Pireu. ― De ţe să faţem socoteala pe zeţe. Platescu treizeţi si ţinti de icosari. la Pireu cheresteaua e scumpă! ― Asta ţe te priveşte? . dar noi trebuie să facem socoteala pe zece. platescu pe zeţe vagoane. jupîne! Kir Leonida oftă şi se învoi. ― Atunci putem face treaba. Te bucuri? Cînd încărcaţi cheresteaua? ― Cum ne-om învoi din preţ.avea rost nici o împotrivire.

pe mine mă costă zeţe! ― Stai. o socoteală. jupîne. cîştig curat. Drahme . înseamnă că-ţi rămîn. Care va să zică. îmi făceam doar aşa. că pari om de omenie. la Pireu să fie douăzeci de drahme. să zicem că la Brăila ar fi cinci lei… ― Nu-i adevăraţii. şi-i mai mare păcatul. şi cum făceam socoteala. e treaba dumitale. cu milă: ― Te-a înşelat. scădem cinci din treizeci.― Nu mă priveşte. puteai să dai şi douăzeci. ce mi-e leul. o să ne dai numai zece drahme de metru. dacă eşti filotim din fire. cinci lei la Brăila. douăzeci şi cinci de drahme. ca să nu spui că te-am prins la strîmtoare. dacă ai dat dumneata cinci lei pe metru. kir Leonida. Ei uite. că ce mi-e drahma. nu-ţi cerem să împărţim cîştigul pe din două. Preţul acolo e douăzeci şi cinci de drahme. ba poate chiar douăzeci şi cinci… ― Da’ de unde! M-am învoitu cu kir Nicolachi pe zeţe drahme. dacă nu chiar treizeci. Al plătit-o zece. că făceam socoteala pentru mine. Gherasim clătină din cap. află de la mine! Aşa. Care va să zică. jupîne.

jupîne! ― Zeţe drahme de metru? ― Zece. numai să plăteşti în aur… Negustorul sări în sus. pentru noi e totuna. dacă nu-ţi vine la socoteală. Ţi-am cerut un preţ. ca ars cu fierul roşu. dar asta numai acuma. făcînd spune la gură: ― Zeţe drahme de metru? Asta-i tîlhărie! ― Ascultă. cu asprime. şi începu să urle. sănătate bună! ― Si ţe facu cu cheresteaua? ― Îl aştepţi pe kir Iani. jupîne! . îl asteptu!… Nu vezi că nu vine? ― Atunci o arunci în Dunăre… Sau. nici nu ţi-am băgat mîna în buzunare. aşa că hotărăşte-te pînă mai e vreme! Kir Leonida începu să se plimbe pe punte. peste un ceas s-ar putea să urce.ori lei. plăteşti preţul. Ai face bine să-ţi stăpîneşti gura… Noi nu ţi-am spart uşa acasă. dacă ţi-e milă de ea. turbînd de mînie: ― Ţinţi drahme nu-ţi azundge? ― Numai zece. jupîne! zise Gherasim. ― Îl asteptu.

n-avea nici cinci parale. adică cincizeci de icosari de aur şi cu treizeci şi cinci despăgubirea… ― Asta-i o avere! Zestre pentru două fete! ― Pentru două fete înstărite. ― Stii cîte parale faţe asta? ― Cum să nu ştiu? La ce m-am gîndit pînă acum? O mie de drahme. şi restul plăteşte kir Nicolachi. ― Nu aşa. kir Leonida! A mea. . Pentru cealaltă jumătate ne dai scrisoare. Platescu despăgubirea. Cînd treaba-i gata. sau napoleoni dacă aşa ţi-e mai la îndemînă. jupîne. să ne plătească la Pireu omul dumitale. vînăt la faţă.― Socotit pe zeţe vagoane? ― Pe zece. că omul lui kir Livarditi aşteaptă. Plăteşti dumneata acuma despăgubirea. adaugi la arvună cît o mai fi nevoie să se facă douăzeci şi cinci de icosari. după o clipă de gîndire. ne dai şi-o arvună. cînd predaţi marfa la Pireu. cît ne-a fost vorba. ― Bine! zise negustorul. cît te lasă inima – şi aduci hamali să încarce marfa. cînd am luat-o. adică jumătate suma. să facem cum e obiceiul.

adăugă. de om cioplit numai în cremene: ― Eu zic că. om face cît icosarii dumitale! Încărcatul începu după prînz şi ţinu aşa toată ziua – scîndură de fag. . cu duşmănie. Gherasim îl privi printre pleoape. cînd pe la locanta grecului. dacă ne preţuieşti laolaltă. care aşteptau pe punte. Cristea Busuioc o pipăia. nefiind de folos nimănuia. să vadă ce-o să mai fie. învăluindu-i într-o privire caldă. Şi arătînd la oamenii din echipaj. cînd pe chei. lemn bun – şi parcă îl durea inima s-o vadă ducîndu-se în ţară străină. jupîne. apoi se stăpîni. cu un amestec de batjocură şi dojenire: ― De. neaşteptată pe chipul lui aspru. ridică din umeri şi răspunse. noi pierim şase suflete. gălbuie.― Si dacă vă prăpădiţi pe drum? întrebă kir Leonida. fiecare meserie cu primejdiile ei! Dumneata pierzi o pungă de galbeni. bucată cu bucată. Haralamb îşi pierdea vremea.

aduse de pe plajă. din pămînt. şi cele două vagoane? ― Le încărcăm. oamenii ăştia să muncească de pomană? Într-adevăr. Seara încă nu sfîrşiră. ― Chiar. prinsă pe margini sub drugi de fier întăriţi cu pene. Cînd răsări soarele. ce te faci dacă îţi mai scoate. ― Ce zici.― Nu te-nsuraşi. magazia era plină şi Speranţa nu mai avea decît un metru de la apă pînă la copastie. din iarbă verde. domnule! Am fi putut să mai punem încă două vagoane. mă? îl întreba Ieremia. Ieremia cu plutaşul închideau gura magaziei şi întindeau deasupra o tendă. Ce. N-am încărcat-o cam fără măsură? ― Nici o grijă. Şi cîrmaciul adăugă. rîzînd cu şiretenie: ― Aşa cum de altminteri ne-a fost şi tocmeala cu jupînul. marfa fiind încărcată. fiind puse înăuntru şi scîndurile barăcii. dar îi mai ciupim vreo sută de drahme pentru întîrziere şi pentru deschisul bocaportului. Gherasime. o să ţină? întrebă căpitanul. . încărcatul merse mai departe toată noaptea. pînă se iviră zorile.

aşa spunea şi negustorul. de la mulţi kir Iani. ţi se pare că icosarul e doar o vorbă goală. să vezi însă istorie: cînd spui un icosar. cincizeci de icosari. cu giubeaua prăfuită. Dar uite că vine kir Leonida! Domnule. care nu i-ai avut niciodată în mînă.Anton Lupan rîse din toată inima: ― Da’ ştiu că l-ai frecat pe kir Leonida!… Ia spune. şi de la încă un kir Iani. vreau şi eu să văd cît atîrnă… Negustorul străbătea cheiul. doi icosari. Parcă s-ar duce la nuntă. dar cred că i-ai întrecut pe toţi kir Ianii! Optzeci şi cinci de icosari sînt o avere. ţie. şi de la alt kir Iani. nu la jumuleală!… . domnule! ― Fie. ― Îţi dai seama cît puteau să cîştige căpitanii pe care i-ai slujit pînă acuma? ― Îmi dau. te rog să mă laşi pe mine să număr banii. însă altminteri cu înfăţişarea omului plin de mulţumire. ― Ia te uită la el! zise Gherasim cu ciudă. de la cine ai învăţat să strîngi oamenii în chingi aşa de tare? ― De la kir Iani. năduşit. Gherasime! ― Ştiu.

Ţi-a trimesu multă sănătate. acum ştiu şi eu ce greutate are aurul! Mai ai şi alte pungi ca asta. răspunse negustorul. scoţînd din buzunar o pungă plină. kir Leonida? ― Am. uitasem. cu un surîs de şiretenie. Să merdzem zos si să faţem hîrtiile. jupîne! Să cari cu dumneata atîta povară! Şi unde mai pui că numai cîrpitul buzunarelor trebuie să te coste o avere! Negustorul ridică din umeri. jupîne! Noi sîntem gata de plecare. Şi nu e supărat pe mine că l-am încurcat cu griul? . ai adus banii? ― I-am adusu. Cîrmaciul clătină din cap. ― Ei. L-am întîlnitu pe kir Livarditi. ― Da? făcu Gherasim. Gherasim îi puse înapoi în pungă. zîmbind cu aceeaşi şiretenie. cu milă: ― Grea viaţă trebuie că duci. cu migală şi cu un fel de teamă. asta mă priveşte pe mine. ― A. zise. fără să tresară.Bună-dimineaţa. După ce numără banii. nepricepînd sau făcîndu-se că nu pricepe. şi îi cîntări în mînă.

patruzeţi. ziţe: „Kir Leonida. am să-ţi spun o vorbă.― Nu e supăratu de loc. Platescu oricît. . jupîne! mormăi. zeţe icosari numai? Atunţi stai zos. ― De ţe să nu fiu vesel? Am trimesu marfa. am scapatu de gridză. dar stai jos. fiindcă ai dat banii şi ai iscălit hîrtia. ca să-ţi treacă mulţumirea! O clipă. fraţicule. jupîne! Na. pînă ce îl prinse tuşea şi crezură că-l ia şi leşinul. Poate c-o fi înnebunitu de supărare. rîse. şi rîse. Pe cîrmaci îl scotea din fire voia bună a negustorului. să-ţi spun si eu o vorbă: ieri am primitu scrisoare de la kir Nicolachi. ― Şi dumneata eşti cam vesel. ― Aşa?… Eşti mulţumit? Ei acu’. Apoi se porni pe rîs. negustorul se făcu galben şi zîmbetul i se prefăcu în rînjet. cu ciudă şi cu nedumerire. ― Zi asa. Ba mi s-a părutu chiar vesel. să nu-ţi vie ameţeală: Dacă nu te învoiai cu o mie de drahme. uite colea. trimite cheresteaua că e mare căutare. îţi duceam marfa şi cu două sute: cu zece icosari.

dar puteam să avem două pungi ca asta. cu ciudă. ― Ai văzut. pornind să urce pe scară. Altă dată am să ţin seama. De vînt. ― Atunci îngrijeşte de plecare. nu numai de la kir Iani! ― Să duţi sănătate lui kir Nicolachi si salutări la Patrida! mai spuse negustorul. mai bine să ne pregătim de plecare. domnule! izbucni cîrmaciul. am făcut o treabă bună! ― Bună. de aseară. vînt de apus. nu-i vorbă.ţinţizeţi de drahme pe metru. Văd că barometrul stă neclintit de trei zile. cînd rămaseră singuri. abia stăpînindu-şi furia. Butoaiele cu apă sînt pline? ― Pline. în loc de una! ― Ia. altul mai potrivit n-are de un’ să vină. cred că te îmbie! ― Da.” ― Bine. n-am ce zice. ce să mai vorbesc. . Şi ziceai că l-am strîns în chingă! ― Lasă-l în pace! Orice ai zice. jupîne! scrîşni Gherasim. Să învăţ şi de la dumneata ceva. altfel pierdem muşteriii si ne faţem de ocară.

― Provizii avem pe trei-patru zile? ― S-a dus Ismail să tîrguiască. ― Foarte bine! Ieşiră amîndoi pe punte. la gîndul plecării. să spui că n-are pe nimeni. trebuie să pice acuma. Ismail oftă. în Turchia? Drept răspuns. nene Ismaile? Nu te bucuri că mergem la Stambul. că şi fără el abia îşi duceau sărăcia. o nemărginită bucurie. ce adică. ― Atunci eu dau o fugă pînă la Căpitănie să fac formele de plecare şi peste vreo oră cred că putem ridica pînzele. urmăriţi pas cu pas de Negrilă. amîndoi cu cîte un sac în spinare. Mihu vedea pe chipul bucătarului mare amărăciune. Ismail cu Mihu se întorceau din piaţă. . nu-i duce nimeni grija ştiindu-l în lume. Mihu simţea. în port începuse forfota zilei. pe lîngă oarecare nelinişte. Ce necaz îl pîndea oare. Numai că el se gîndise să nu se-ntoarcă pe capul bătrînilor. să ţi se rupă inima. ― De ce eşti supărat. de se amăra pe măsură ce treceau zilele? Din partea lui. Şi doar nu era orfan.

bucătarul.să-l trimită iarăşi la stînă. Nenea Ieremia mă învaţă cum să ţin puşca la umăr şi să ochesc prin cătare. învăţătorul de la noi din sat nu-i ajunge nici la călcîie. Las’ că şi nenea Gherasim. cîrmaciul. musaca. Sîntem şase inşi. mus adică. Chiar ieri. cînd om ajunge în Turchia. pe el ca ţintaş nu-l întrece nimeni. aflaţi despre mine că m-am făcut marinar. şi plec pe mare. iar dintre toţi căpitanul e cel mai de omenie. zice că le-a prins în linie. să le fie ajutor. Eu mă am bine cu fiecare. dar nu cu mîinile goale. să stoarcă baciul din el untul şi să-l lase numai cu zerul? Avea să se întoarcă el odată. şi cu nenea Ismail. în timp ce se încărca lemnăria. cu toate că strigă uneori cu asprime. iar azi îi lipise timbru şi-o pusese în cutia care se ducea cu vaporul: „Mamă şi tată. şi deştept şi cu multă carte. toţi unul şi unul. nu ştiu cum le-a luat. nu povară bătrînilor. de era să-l lovească damblaua pe . are o inimă să nu-i găseşti pereche în lume. şi-o să-mi dea şi sarailie. scrisese carte acasă. că mă hrăneşte cu bucatele cele mai bune. Odată a doborît două raţe dintr-o împuşcătură.

că el umblă trei zile prin baltă. ceilalţi spun că-i un încurcă-lume. zice. mai în urmă – că altfel e cam posomorit şi scump la vorbire. hai măi Haralamb cu noi şi-o să-nnebunească turcoaicele după tine! Iar el zice. Şi cu nenea Cristea Busuioc. Gherasim îi şi luă în primire: ― Pe unde zăbovirăţi? Ce. cătrănit cum zice nenea Ieremia. rămîne aici. care a venit cu pluta tocmai de pe Bistriţa. la Sulina. m-am împrietenit acum. cu găuri mai multe. Mamă şi tată. Şi Negrilă s-a împrietenit cu toată lumea. pînă acuma – l-am ajutat cînd lucram fierărie. pot să cînt cu el şi mai gros şi mai subţire. Nenea Ieremia. Numai lui nenea Ismail i-a făcut odată mare ruşine…” Cînd Ismail şi Mihu păşiră pe punte. credeţi că mai e . numai că poate are şi el un of la inimă. pînă să împuşte una. el m-a învăţat să fac alt soi de fluier. dar eu îl socotesc om de ispravă. eu vă las cu bine. că îi e văr.năsosul de la Căpitănie. A mai fost cu noi un om. şi ce dac-au să înnebunească şi mie nu mi-o place nici una? Aşa că nenea Haralamb nu vine cu noi.

― Acum. Da’. fiindcă trăse- . lîngă schelă: ― Ei. nene Gherasime. şi vezi cum stăm cu apa în santină. şi Ieremia. Mihu îi îndeplini porunca la iuţeală. plecăm chiar acuma? întrebă musul pornind să sară într-un picior în jurul magaziei. bucuros că i se încredinţa o treabă de însemnătate mare. care tot orînduia parîmele.timp de căscat gura? Apoi strigă. Peste vreo jumătate de oră. luaţi-vă rămas bun de la Sulina! ― Cum adică. oricum. bucuros că plecau la drum. ― E apă de vreo trei degete. care stătea de vorbă cu Haralamb. băieţi. că ia uite ce vînt bate. să-l audă şi ceilalţi. fără zăbavă. cînd musul. roşu în obraz şi plin de năduşeală. de ce s-o lăsăm acolo? Pune mîna pe pompă şi dă-o afară. nene Gherasime! ― Asta-i nimica toată. Cu încărcătura asta nu se poate să nu fi pătruns vreo picătură. vînt de zile bune! Dar ia pune tu mîna pe sondă. aşa-i pînă se umflă bordajul. adică plutaşul.

se la pompă cu toată sîrguinţa. domnule? ― Chiar acuma! Ieremie. vino cu mine în cabină. alta s-o încredinţezi tu cui crezi că e mai bun ochitor. şi desfă legătura! strigă Ieremia. cu o muşcată roşie în gură. . una pentru tine. Oamenii îl înconjurară: ― Plecăm. se întorcea şi Anton Lupan de la Căpitănie. termina cu scosul apei din santină. că nu ne-am pus la încercare. nu te poate întrece nimeni. asta o ştiu bine. să nu te mai încurci cu flinta aia ruginită. mă vere. cu căciula dată pe ceafă. Haralamb se apropie de bintă şi prinse să slăbească parîma. dar nici n-ar mai avea rost acuma. Ceva mai sus. ― Poate văru’ Haralamb. sosise vaporul de pasageri de la Galaţi şi tocmai se punea schela. Am să-ţi dau două carabine. ― Ia treci. dacă drumurile ni se despart pentru multă vreme! Haralamb stătea pe chei. că pe tine. la chei. domnule… E drept. urmărind manevrele de plecare. fără să lase muşcata din gură. după tine. cu minteanul pe umeri. unul.

venea după dînsul. măi vere? îi întrebă Ieremia. ca toţi poliţaii din lume. scăpă muşcata din gură. vezi ce-i cu ăi bătrîni. coborînd grăbiţi. care cu geamantane. pierdut: ― Sacagiul! Acum mi s-a zis! ― Păi ce mai stai? Fugi! . tîrgoveţi. aceasta fiind clipa despărţirii. să nu uiţi! îi mai spuse vără-su. călătorii – fel de fel de lume. Haralamb. înalt şi spătos ca haiducii. negustori. Să nu-mi poarte de grijă. dacă n-or primi prea repede veşti de la mine. care se uita la ei în neştire. ― Ce e. Printre ceilalţi cobora un om în haine de dimie sură. pescari. cînepie. aruncînd priviri fioroase în juru-i. Pe schela vaporului se îmbulzeau.― Şi aşa. cu traiste şi boccele… Deodată. Dacă te duci pe acasă. care cu saci. cu ciomag la subsuoară şi încruntat să te înspăimînte chiar dacă n-ai fi avut nimica pe inimă. cu căciula turtită. iar el răspunse. cu mustaţa lungă. Haralamb păli. Un poliţai înarmat cu pistol şi cu iatagan arcuit în urmă. ţărani.

De spus. cu corăbiile bătrîne care-şi legănau catargele în fum. îl văzu pe sacagiu intrat în vorbă cu cineva. şi nu se mai opri decît sub tambuchi… Portul rămînea în urmă. ca moş Ifrim? Flăcăul aruncă priviri repezi în jur. domol. întrebînd. dar mai pe urmă. cu vapoarele care afumau cerul albăstrui. asta mi-ai făcut-o tu! scrîşni Haralamb. descusînd. Lăstuna. pe numele ei neobişnuit. cu magaziile lui cenuşii. cu umerii aduşi. jumulea raţe şi frigea guvizi. unde te ascunzi? În stuf. cu şopronul sub care aceeaşi femeie ştiută de mult. nedumerit: a-c ac. ― Mă vere. care piereau. pe rînd. sac – cu nasul în abecedarul blestemat care rămînea greaua povară a vieţii lui. în vreme ce căpitanul mai buchisea şi acum. poţi să şi faci. Tu l-ai îndreptat . Pieri şi Căpitănia. în vreme ce poliţaiul se uita la toată lumea urît – şi nu mai zăbovi: dintr-un salt fu pe bordul Speranţei. luă puntea în lung. de sub tambuchi. s-a-c. poţi să spui. că nu eşti olog.

mai şters. întînzîndu-se spre stufăriş – şi-atunci rămase doar stufărişul şi sălciile – alt timp. marea era în faţă. din timpul cînd nu fusese lemn de corabie. de-ai fi zis că era numai o închipuire. apa începu să se ridice asupra ei. Pînzele fremătau printre norii albi. forfota din clipa plecării pierise şi se lăsase liniştea foşnitoare din codrii adînci. spre vechiul Stambul. Pe punte. nu te-ar fi dibuit de la început? Ce. căci nici el nu putea fi decît vremelnic mai înalt ca timpul grăbit. care îndată avea să-ţi piară din gînd. destrămaţi şi scîndura bordajului spunea mării povestea ei. . Ţărmul de nisip rămînea departe. Plaja se mai văzu un timp ducîndu-se către miazăzi. Iar după ce totul pieri. udîndu-i nisipul. mai nefiresc. deschizîndu-i Speranţei poarta Levantului. pe urmă.aici! ― Păi dacă l-aş fi îndreptat eu. numai turnul cenuşiu al farului înfruntă depărtarea. dar nu pînă tîrziu. ar fi trebuit să-ţi caute urma patru luni? Se sfîrşea canalul.

în timp ce etrava. Gherasim stătea la cîrmă. foşnind. iar ceilalţi. mîndri şi dîrji. îşi începea marşul ei – ştiţi… Era în a cincisprezecea zi a lui iulie 1881 – Speranţa pornea la drum cu toate pînzele sus… . de o parte şi de alta. căpitanul în dreapta lui.ci stejar uriaş. uitîndu-se spre orizont.

.

.

dacă echipajul lor nu dovedea o iscusinţă şi o bravură nemaipomenită. Dar tot atît de adevărat este că. cînd furtuna venea pe neaşteptate. Marea Neagră. sfîrşitul nu putea fi decît naufragiul – coşmarul oricărui marinar. adesea croite la întîmplare sau după chibzuinţă nu prea învăţatului lor căpitan. cînd vasele cu pînze puteau fi întîlnite încă destul de des în toate mările lumii. Cu Speranţa era altceva… . De aici nu trebuie să se înţeleagă că aceste mici corăbii erau cu totul şi cu totul pradă întîmplărilor grele şt furtunilor.CAPITOLUL VIII Oprire la Ţarigrad În acea vreme. să fugă din calea ei cu iuţeala omului desperat. nu le rămînea decît să aştepte cuminţi în porturi vremea bună – sau. Altfel. aproape toate cu cîte două catarge şi cu vele puţine. Marmaraua şi Arhipelagul cunoşteau mai mult caice şi barcazuri.

adesea le încîlcesc pînă şi navigatorii – să ne mulţumim cu atît cît ne trebuie. fie pe vreme bună. împlîntat la o treime din lungimea corăbiei. În ceea ce priveşte numirile lor. Dar pentru izbînda navigaţiei. fie pe furtună. Sînt corăbii cu unul. Despre asta s-a vorbit cînd corabia noastră se afla pe plaja Sulinei. valurile şi vîntul. cu o velă mijlocie pe catargul mic.Bunele însuşiri ale unei nave le dă. ridicate pe sarturi. iar o construcţie îngrijită şi solidă îl face să reziste în această luptă. trei. Cu trei pînze triunghiulare la prova. ferindu-ne de orice ar putea să ne stîrnească învălmăşeală în creier. altele în fiecare colţ al lumii. cată să-l răstoarne. Forma asigură viteza şi stabilitatea vasului. în primul rînd. lîngă peretele despărţitor dintre cabina echipajului şi magazie. forma ei şi felul cum e construită. cinci şi chiar mai multe catarge. tot atîta însemnătate are împărţirea pînzelor. după numărul catargelor şi felul velaturii. pe care forţe dinafară. şi în sfîrşit. două. cu o velă mare pe . Speranţa era ceea ce se numeşte o goeletă.

prin uragane. cea mai bine împărţită velatură din vremea aceea şi poate chiar din toate vremurile. Oamenii ştiau încotro merg. să scrie Jurnalul de Bord. O dovedise întrucîtva deunăzi. mîndri. Dar adevărata dovadă avea s-o facă mai tîrziu. dovada se întărea. fiecare se dusese la treaba lui. fie pe timp bun: „15 iulie 1881. după cum vom vedea. cu prilejul primei ieşiri pe mare. cînd naviga cu alt vînt. ca orice goeletă. privind spre orizont. . Acum.30 farul de la Sulina s-a pierdut din vedere. ora 9. sub cerul senin. de forţa trei. în clipa plecării stătuseră pe punte. prin strîmtori răscolite de valuri şi semănate cu stînci – căci Speranţa pornea la drum greu şi lung. iar astăzi. de aceea. cînd corabia se aşternuse la drum. cu vînt de la vest. aspri şi încordaţi.al doilea catarg. mai aspru. navigăm spre Stambul. umăr la umăr. de grija căruia nu trebuie să uite niciodată corăbierul. fără însă ca fierberea din sufletele lor să se fi terminat. ceva mai înalt decît primul – pare-se că ea avea. fie c-ar fi pe furtună. Anton Lupan coborîse în cabină. pe mări furtunoase.

pe marginea parapetului. iar Cristea Busuioc făcea de veghe la prova. cum se obişnuieşte pe orice corabie cînd navighează. de veghe. ― Şi ce trebuie să faci? ― Să văd dacă nu se iveşte ceva în faţa noastră… Haide. ― Nene Cristea. băiete. ― Da. dumneata eşti de veghe? întrebă Mihu. deşi. pe lîngă ţărm sau în larg. unde naiba ştie ce tot scria! . cît vedeai cu ochii. nu erau decît valurile care de la o clipă la alta îşi lepădau mîlul Dunării şi se albăstreau. cercetînd încordat faţa mării. nu mă ţine de vorbă! Ce. de vreme ce Gherasim îl pusese de cart. că băiatul n-avea nici o treabă pînă nu ieşea Anton Lupan din cabină. du-te d-aici. Cristea Busuioc stătea.cu toate pînzele sus. Întreba numai ca să intre în vorbă cu plutaşul. fiindcă altminteri doar îl ştia ce face acolo. tu altă treabă n-ai?… Ăsta era necazul. Gherasim şi Cristea Busuioc fiind în primul cart…” Gherasim stătea la cîrmă.

se cheamă că avem lest. Ajungînd în dreptul bocaportului. să-l zgîndăre la vorbă pe cîrmaci.― Mihule. înciudat. să aruncăm lochul1! îi spusese căpitanul. se opri şi se uită la Negrilă. băiete. . acum o jumătate de ceas. tot trăgînd cu ochiul la tambuchiul pe unde trebuia să iasă Anton Lupan. nu mă mai bate la cap! Musul luă puntea în lung. într-o doară. şi-acum du-te. Nimic de pe bord nu i se părea de prisos. lestu-i alt marafet. lest! Era la mintea cocoşului ce se întîmplase de vreme ce aveau opt vagoane de cherestea în hambar – dar întreba şi el. nu-i aşa? Pe naiba. ca să spui că trebuie aruncat. Şi de atunci. fără ca măcar să fi înţeles ce urmau să arunce. cum de uitaşi? Şi încă marfa n-ar fi nimic! Avem cu noi ceva care atîrnă mai greu: o pungă plină cu icosari! Hai. ― Nene Gherasime. ― Nu. tu să mă aştepţi pe mine. el cu Anton Lupan. musul se învîrtea pe punte. avem marfă. 1 Citeşte „log”. acum nu mai mergem pe o coastă.

cum s-o vezi? – omul lăcrămează la ceapă mai vîrtos decît la orice necaz! Frămîntarea adevărată era dincoace. tu mi-ai făcut-o! Să ştii că te bat! scrîşnea Haralamb. pieriseră spre uscat. că nici pescăruşii nu se mai roteau pe sus. ― Mă vere. necăjit că nu-i putea scoate lustrul pe care îl avea carabina dată de căpitan. la un pas. în cabina echipajului. văzînd că totul pe mare era limpede. apoi. Ieremia stătea pe marginea patului şi îşi freca flinta lui ruginită. se tolănise la soare şi dormea liniştit pe hambar. ― Cum era să ţi-o fac eu? Tu n-ai atîta minte în cap? ― Şi-acum să-mi spui cum ies din belea? .Cîinele îi ţinuse tovărăşie omului de veghe. Ce viaţă tihnită! Şi musul care crezuse că marinarul trebuie să se zbuciume neîncetat! Dar oare. în afară de el nu se mai frămînta nimeni la acest ceas? Ismail tăia ceapă în bucătărie şi lăcrima. dacă era vreo frămîntare în fiinţa lui. pe puntea Speranţei.

să cauţi o corabie sau un barcaz şi să faci calea-ntoarsă. de ce-ţi faci tu inimă rea? Dacă nu te împaci cu viaţa de marinar. că broaşte!… Ghiocica. că la ora prînzului intri de cart! ― Asta cine a spus? ― Gherasim. singur . mă.― Păi beleaua ai lăsat-o în urmă. să vezi lumea. cu noi. ― Nu. îl linişti Ieremia. că vădanele tale or fi suspinînd pe mal. să mă fac gospodar. că el e şeful de echipaj. ori alta ca ea! ― Şi dup-o săptămînă s-o tuleşti iar? Păi ce. mai bine leapădă ţoalele de pe tine şi ţine de colea haine de marinar! Hai. nu vrei… Haralamb spumega de necaz. că eu vreau să mă-nsor. tu eşti făcut să stai în laţ şi să-ţi dea de mîncare socrul bogat? Hai. ― Adică vrei. fii mulţumit c-ai scăpat! Iacă. nu te împiedică nimeni să te dai jos la Ţarigrad. ― Cine-o să te ia pe tine? Nu te vezi că eşti amărît şi sărac? ― Ehe! Lac să fie. ― Măi vere. şi-aşa o să te luminezi şi tu la cap.

care îi ostenea ochii şi îl toropea. de la Suez la Bab-el-Mandeb. ― Va să zică. dar nici pînă azi nu se împăcase pe deplin cu busola. chinuindu-se să ţină după busolă unghiul dat de căpitan. În acest timp. Îi venea mai la înde- . dacă te-am văzut în necaz! Haralamb rămase pe gînduri. Mediterana barem o colindase în lung şi-n lat.o să spui că mai înainte n-ai avut minte nici cît un viţel proaspăt fătat. iar de cîteva ori trecuse chiar dincolo de Gibraltar. departe de uscat. destui ca să-ţi faci casă şi să te însori cu cine oi vrea. străbătuse Marea Roşie. canalul Mînecii. către Amsterdam. Speranţa îşi urma drumul. cînd om ajunge la Ţarigrad. v-aţi înţeles pe spinarea mea! ― Păi sigur că m-am dus să mă sfătuiesc cu el. ― Dar cum o să merg. că nici măcar nu mi-am scos carte de marinar? ― O să-ti scoată căpitanul. scărpinîndu-se cu nehotărîre în cap. în larg. Unde mai pui că o să strîngi şi gologani. prin golful Biscaiei. Naviga de peste douăzeci de ani. Gherasim mînuia cîrma.

cu vîrf şi-ndesat. chiar şi căpitanii lui. mergeau pe lîngă mal.mînă să ţină drumul după soare. aşa cum mai tîrziu se va dovedi. ieşind de la Sulina. Din partea lui. Acest fel de a merge. de altminteri. cînd ieşiseră să se plimbe . pentru cel care cunoaşte marea şi ştie să se lupte cu ea. pe cît le era cu putinţă. treabă plină de răspundere pentru orice cîrmaci. şi abia atunci îi dăduse lui Gherasim unghiul care de acum înainte trebuia ţinut cu străşnicie. pe lîngă coastă. după stele. altceva fusese deunăzi. se numeşte cabotaj. primejdia nu e în larg. cît despre busolă. De aceea. neavîntîndu-se în larg decît atunci cînd n-aveau încotro. departe. de aceea cînd Mihu îl zgîndărise la vorbă răspunsese îndestul de posac. într-adevăr. pînă ce orice urmă a ţărmului se topise. şi cu atît mai uşor după semne de la uscat. ceilalţi. sub orizontul înceţoşat. ci la mal. căpitanul Speranţei luase drumul spre sud-est. De aceea stătea Gherasim încruntat. Anton Lupan se simţea mai liniştit ştiindu-se departe de uscat. se uitau la ea numai la zile mari.

şi altceva era acum. fără să aducă vreun folos adevărat. îşi aruncă ochii la dîra înspumată pe care Speranţa o lăsa în urmă. după cele patru puncte cardinale. ― De ce-am schimbat drumul. domnule? întrebă Mihu. căpitanul ieşi pe punte. apropiindu-se de căpitan. către Ţarigrad. Ei împărţeau cadranul în patru sferturi. cînd busola trebuia să-i scoată 250 de mile depărtare de Sulina. în gura Bosforului. apoi se apropie de cîrmaci: ― Gherasime. corăbierii nu măsurau unghiurile în grade.cîteva ceasuri în larg. mişcată de vînt. ca azi. pe de alta dorind să-i amintească de prezenţa sa şi de-o anumită treabă nelim- . iar fiecare sfert avea opt carturi. un cart numărînd astfel unsprezece grade şi ceva. fiindcă 360 de liniuţe trase pe cadranul busolei ar fi zăpăcit ochiul bietului cîrmaci. schimbă drumul mai la vest un cart! Pe vremea aceea. nu putea niciodată să urmeze drumul cu precizie de grad. Peste o jumătate de ceas. atîta timp cît o corabie. pe de o parte curios.

unind gura Bosforului cu Sulina. încă de acum un ceas. să masori unghiul pe care acest drum îl face cu orice meridian şi apoi. nu unde te-ai aşteptat. să te culci împăcat. Mihule… răspunse Anton Lupan. ceea ce pe un navigator fără pricepere îl poate prea des înşela. care e cu atît mai arcuită cu cît corabia alunecă mai mult de-a latul. vîntul sau curenţii mării o fac să alunece de-a latul – să deriveze. Din lămuririle date de el musului.pede pe care fusese vorba s-o facă amîndoi. Corabia însă nu merge mai niciodată întocmai pe drumul acesta. Anton Lupan măsurase din ochi deriva şi îşi dăduse seama că dacă mergeau mai departe aşa. cu toate măsurătorile şi cu toată strădania cîrmaciului. în timp ce prova ei rămîne îndreptată tot timpul sub unghiul arătat de busolă. ea iese în altă parte. Privind dîra lăsată în urmă. vîntul de la vest i-ar fi împins . ― Iată de ce. cu un cuvînt folosit de marinari – şi astfel. încredinţîndu-l cîrmaciului. se înţelegea cam aşa: e uşor să tragi o linie pe hartă.

uitînd chiar şi de acea treabă hotărîtă s-o facă împreună cu Anton Lupan. căpitanul socotise că zădărnicea păgubitoarea derivă şi astfel. deşi acuma prova Speranţei era îndreptată cu un cart mai la vest de drumul adevărat. pe coasta Anatoliei. el era sigur că au să iasă în gura Bosforului. cît era el de încruntat. cînd pe tambuchiul din prova ieşi Haralamb. În vremea aceea.treptat în larg şi în loc să nimerească în Bosfor. nene Haralamb! strigă Mihu. îmbufnat. dar cînd ochiul era deprins cu măsurătorile. iar căpitanul se dovedea dibaci. ― Aoleu. ochiul căpitanului ţinea locul multor instrumente de navigaţie. tocmai unde doreau. Abia sfîrşise de dat aceste lămuriri. bocănind cu cizmele pe scări. mai la răsărit. de la cîrmă. că mîndru-ţi mai stă marinar. s-ar fi pomenit altundeva. ridică ochii din busolă şi zîmbi pe sub mustaţă. corăbiile ajungeau la locul dorit aproape tot aşa de sigur ca vapoarele de azi. Pînă şi Gherasim. Poruncindu-i cîrmaciului să schimbe drumul. mulţumit de înfăţişarea noului .

se repezi la el şi începu să latre vesel. voios. numai cum te-o vedea! Chiar şi Negrilă se ridică de pe bocaport. frate Haralamb. vrednic. Hai. Era chipeş Haralamb în straiele lui de ţăran. nu-i treabă grea. dumirindu-se. dar să-l vezi acum. că dacă eşti isteţ. bun fierar. apoi. însuşiri greu de întîlnit toate deodată la un singur marinar. cu tricoul vărgat şi cu boneta albastră din cap! ― Mă. de mult îşi pusese el ochii pe Haralamb. Să nu-i porţi recunoştinţă sacagiului care picase . îl ştia bun marangoz. mîrîi mirat. stîrnind pe puntea Speranţei adevărat bairam. Numai Ismail rămăsese posomorît în bucătăria sa. să te ung ajutor de cîrmaci! strigă Gherasim. îşi ciuli urechile. cu flinta sub braţ. N-o să fie turcoaică să nu leşine după tine. ascultă ce-ţi spun eu! zise Ieremia. tot tăind ceapă pentru plachie şi lăcrămînd necurmat. Dar poate că mai mulţumit decît toţi era Anton Lupan. se uită nedumerit la noul marinar.său om din echipaj. urcînd după el. ― Ia fă-te-ncoa’. uneori cu haz.

lemnul are găuri. oricît ai scărmăna-o – şi toate trei se înnoadă. Mihule! Vino încoa’! Poţi oare să povesteşti călătoria unei corăbii din celălalt veac fără să aminteşti despre această unealtă care şi-a făcut treaba. de altă parîmă. pentru o trebuinţă care se va vedea. glorios. parcă era vorba să aruncăm nu ştiu ce… ― Lochul. plumbul o face să stea în picioare. umplute cu plumb.la ţanc?… Mihu rămăsese pe punte. zeci şi zeci de ani? Fiindcă nu e vorba de lochul folosit pe vapoarele de azi. ca o labă de gîscă. în toată alcătuirea sa. cercul întreg să zici c-ar fi fost de mărimea obişnuită a unei roţi de car. aceasta lungă de cîteva sute de paşi. parîmă subţire împletită anume ca să nu se poată întinde. nici dezrăsuci. De cele trei colţuri se leagă trei capete de saulă. Pe latura rotundă. Arunci scîndură în apă. ca un sfert de cerc. şi după ce vîrtejurile stîrnite de corabie în alunecarea ei se topesc în . loch cum se cheamă. ― Domnule. bosumflat. ci de un instrument de multă vreme uitat: o bucată de scîndură.

un nod. singura măsurătoare folosită de corăbieri în trecut. Pe parîma lochului. ci a rămas pe loc. Deci. cîte noduri se scurg . lungimea milei marine. din 60 de minute ale unui grad. Pentru a înţelege restul. pas cu pas. de pildă. cînd îşi băga nasul prin hărţi cerîndu-i mereu lămuriri lui Anton Lupan – trebuie să ştii că un grad. ea rămîne în mijlocul mării ca un popîndău nemişcat. înseamnă că în acest timp corabia a mers acei treizeci şi unu de metri fără ceva – cifră care înmulţită cu 60. din cele 360 ale unui meridian. adică o milă marină pe ceas. dacă într-un minut trece. are la rîndul lui cam 1850 de metri. numeri nodurile şi te uiţi la ceas. în scurgerea căreia să fii sigur că scîndură aruncată în apă nu se mai mişcă. trebuie să ştii – şi Mihu aflase asta încă de la Sulina. în timp ce parîma cu care e legată alunecă peste parapet. ca un par. între unul şi altul măsurîndu-se 31 de metri fără ceva. Parîma alunecă. după ce se lasă o lungime îndestulătoare. iar un minut. se fac noduri la depărtări egale. ca şi azi.val. are cam 111 kilometri. face 1850 metri.

cu socoteală. pentru uşurarea trebii era înlocuit cu o nisiparniţă. dacă ne amintim ce spunea Gherasim. în cîtimea de timp pe care .într-un minut. De aceea. ci noduri. atîtea mile va străbate corabia într-un ceas. Într-una din ele se afla pus. corăbierii din trecut nu spuneau mile. ca să fie sigur că lămurirea îi pătrunde mai uşor în cap. cînd vorbeau de iuţeala vasului lor. sînt mai încăpăţînaţi păstrători ai tradiţiilor decît oamenii de la uscat. Cît despre ceasornic. dar folosit de unii încă şi azi. atît nisip cît să se poată scurge în cealaltă. căci o parîmă prea lungă ar însemna o mînuire mai grea. bineînţeles dacă viteza intre timp nu se va schimba. iar timpul măsurătorii se micşorează şi el la o jumătate de minut. Lochul adevărat are însă nodurile de două ori mai dese. străvechi instrument de măsurat timpul. cuvînt vechi. ceea ce nu-i greu să se înţeleagă că duce la acelaşi rezultat. fiindcă marinarii. alcătuit din două bule de sticlă unite printr-o mică gîtuitură. Cam acestea ar fi cuvintele cu care un căpitan i-ar lămuri musului său folosinţa lochului.

6 mile pe ceas. deseară. răspunse acesta. numai orizontul. departe. sub îndrumarea lui Anton Lupan. putem să le măsurăm pe hartă şi să vedem cam în ce loc ne găsim la un moment dat. era îngreuiat de o pîclă albastră. Cei cîţiva nori albi care plutiseră pe cer de dimineaţă se topiseră o dată cu venirea amiezii. Iată. cît drum ai străbătut şi cît ţi-a mai rămas. în tribord. ca să vorbim ca nişte adevăraţi marinari. în dreapta. dovedind că într-acolo se afla coasta. ― Fiindcă dacă ştim cîte mile facem pe ceas. domnule? întrebă Mihu. Din cînd în cînd. deci. asta însemnînd. Vremea se păstra frumoasă şi vîntul bătea statornic. Pe mare se fugăreau . de la uscat. lucea în soare aripa unui pescăruş răzleţ. o să fim în dreptul Constanţei. în timp ce trăgea lochul înapoi. la ora şase. de jur împrejur.doreai a o măsura… Speranţa naviga cu 6 noduri. e trebuitor să ştii în orice clipă. şi întindea saula la uscat. cînd eşti departe de coastă. pe punte. ― Şi la ce trebuie să ştim iuţeala. eu ştiu de pe acum că dacă vîntul nu scade.

şi pare-se era tare mîndru de însărcinarea sa. domol. chiar dacă ar vrea să-l facă ginere turcul cel mai bogat! Credea că îl cîştigase cu vorbele lui înţelepte – şi cînd colo. ca pe orice marinar proaspăt. domnule. care preţuia măcar tot atît cît tricoul vărgat.valuri. pe Haralamb îl zăpăcise haina de marinar. nu se balansa nici de-o şchioapă. cînd cea. Ăsta nu mai debarcă la Stambul. Dar lasă că şi Gherasim avusese partea lui. fireşte el neîndepărtîndu-se de lîngă ea – şi timp de un ceas. însă Speranţa. îi încredinţase cîrma. . împungînd cerul cu catargele şi trăgînd pe el o linie dreaptă. care le primea dintr-un bord. El stătea în acelaşi loc unde de dimineaţă stătuse plutaşul. unele înspumate. între văi şi creste. Speranţa navigase condusă de Haralamb. Haralamb intrase de veghe o dată cu începerea celui de al treilea cart. ― Gata. l-am cîştigat! îi spuse Ieremia lui Anton Lupan. cînd hăis. treabă uşoară chiar pentru unul care n-a fost în viaţa lui marinar. în loc să-l pună la spălat puntea. ci doar sălta.

cheresteaua lui kir Leonida n-o s-o mai încarce! Tot în tribord. cu gîndul aiurea. are catargele mai înalte. oamenii se înfrăţeau cu marea. musul ţinuse nisiparniţa – căci . prin dreapta. Şi chiar dac-ar fi ea. ― Te pomeneşti că-i Penelopa! zise cîrmaciul. Mihule. Pe la trei ceasuri după prînz văzură o corabie cu două catarge. Vezi. aş vrea să văd ce mutră ar face kir Velisaratos… ― Nu cred să fie Penelopa. căpitanul neavînd îndrăzneala să navigheze în larg. Acum. care trecea departe. Ia hai să mai măsurăm viteza o dată. am să te pun pe tine să arunci lochul… Prima oară. după ce privi ceasul. a fost bună socoteala noastră. ― E un vapor care intră în portul Constanţa. uitîndu-se prin ochean. erau voioşi. plutind deasupra orizontului. pe la cinci şi jumătate. spuse căpitanul. îşi lăsaseră grijile la uscat – numai Ismail clipea des. se zări o dîră de fum.Toate păreau să meargă strună. posomorît şi posac. rîzînd pe sub mustaţă. răspunse Anton Lupan. Dac-ar fi aşa. pesemne ţinîndu-se în preajma coastei.

cu sticla groasă. îl lămuri cîrmaciul. în laturile căruia se aflau magazioarele cu zestrea Speranţei. Gherasim coborî sub tambuchiul de la pupa. Se apropia seara şi întîia zi a călătoriei se scursese pe neobservate. unul verde. ― Astea ce sînt. celălalt roşu. şi după ce le aprinse. nene Gherasime? întrebă Mihu. Anton Lupan.doar nu era să purceadă la toate deodată. în primele lui ceasuri de navigaţie. deasupra parapetului. Mihu şi Negrilă se plimbau de la unii la alţii. dacă noaptea vine o corabie în calea noastră. iar Ieremia. după felinarele astea îşi dă seama încotro mergem şi ştie să ne . Haralamb şi Cristea Busuioc făceau pe rînd de veghe. se apucă să le pună la locul lor. Cei care nu erau de cart cinară la ora şapte. ca să termine înainte de a cădea noaptea. Gherasim şi Ismail se schimbau din patru în patru ore. ― Felinarele de poziţie. la cîrmă. ― Vezi tu. scoase două felinare mari. Musul rămase cu gura căscată. în dreptul catargului mic. Pe urmă.

încotro are prova. ca să nu . şi altul în tribord. privind felinarele. ― Nu! Dacă ar fi cu faţa ar trebui să le văd pe amîndouă. nu dintr-o coastă. mărturisi băiatul. continuă Gherasim. ― Învaţă să vorbeşti. dintr-un bord.ocolească. Îndată ce cade seara. Dar din care anume? ― Din babord! răspunse musul. fireşte! ― Dar cum e. orice corabie trebuie să pună un felinar roşu în babord. cu faţa? Mihu se gîndi o clipă. ― Uite. nici vorbă. în stînga. scărpinîndu-se în creştet. adică încotro merge? ― Spre stînga mea. Înţelegi mai departe? ― Nu prea. Înseamnă că o văd dintr-o coastă. după ce se gîndi iarăşi. băiete! Şi dacă tu o vezi din babord. ― Atunci tu ce se cuvine să faci. adică aici. Ce înseamnă asta? ― Că e o corabie. ― Aşa e. să zicem că eşti de veghe noaptea şi vezi deodată în faţă o lumină roşie. aşa fel ca să poată fi văzute din faţă.

sau a roşie? ― Păi dacă o iau la dreapta.dai în ea. ori roşu unde ai roşu şi tu. roş în roş. înseamnă că mă întorc spre ea cu babordul. drumu-i bun din moş strămoş… În clipa cînd Gherasim îşi sfîrşea lămuririle. începu să . pe urmă. dîndu-şi seama că Anton Lupan nu era din cei care să amăgească oamenii. ― Mihule. Marinarii au făcut din regula asta chiar o poezie. ieşi pe punte. care zăbovise în cabină să scrie în Jurnalul de Bord. Ca să nu uiţi niciodată. ţine-o minte şi tu: Verde-n verde. du-te de te culcă îndată. trebuie să ştii o regulă: dacă vezi verde în partea unde şi tu ai tot verde. că la miezul nopţii intri de veghe. clopotul bătu de patru ori. vestind sfîrşitul ultimului cart al zilei. ― Întocmai! Şi aşa. ea ce bord o să-ţi vadă? Adică. lui Mihu nu-i veni să creadă. ― Bine. băiete! Cu asta ai învăţat rostul felinarelor. lumina verde. acum începea serviciul de noapte. atunci nu te pîndeşte nici o primejdie. ca orbetele? ― Păi ce să fac? S-o iau niţei la dreapta. Căpitanul. La început.

Dar gîndul lui rămăsese afară. chiuind ca haiducii. strînse pumnii şi adormi la iuţeală. ― N-avea nici o grijă. poate nu e bine să-l punem de la început chiar noaptea. Să fi făcut măcar un cart de ziuă. Gherasime. ― Mai încet. cînd îşi luă postul în primire. cu atît simţea . se caţără în patul lui. tot de veghe a fost cît a ţinut ziulica… Dar bagă de seamă. La miezul nopţii. Apoi se întoarse spre căpitan. scărpinîndu-se cu îndoială în creştet: ― Domnule. închise ochii. fiindcă aşa îi poruncise căpitanul. dacă te prind că nu adormi numaidecît. s-a zis cu veghea! Musul coborî în cabină. sub pînzele care legau marea cu cerul. pe puntea umezită de abureala rece a nopţii.sară într-un picior pe punte. că aici nu eşti la stînă! îl potoli cîrmaciul. ca şi cînd ar fi fost om de veghe o veşnicie – şi cu cît i se păreau mai cunoscute. îşi trase pătura pînă peste cap. toate i se păreau cunoscute în juru-i. Mihule.

cu o mie de glasuri. glasul avea ceva tainic. Sub bompres. domnule! ― Nimic. ― Da. începea să se arginteze. şi începu să i se frece de cizme. ascunsă sub pînze. se săltă în picioare. că doar dacă e să se vadă ceva. etrava tăia apa. ― Mihule! strigă Anton Lupan. de la cîrmă. care dormea pe undeva. căscă. şi marea. Poţi să te mai mişti pe punte. voiam să ştiu dacă eşti acolo. alene. În noapte. foşnind tainic. Luna se ridica pe cer. Auzindu-le glasul. Nu trebuie să stai ţeapăn. în umbră. pînă departe. Dacă ţi se face urît. apoi se apropie de stăpînă-su. lipăind pe punte. cîte un val se spărgea în bordaj. fii cuminte! Acum n-am timp de tine! Tînărul mus stătea aplecat peste parapet. Răsărise de curînd o bucată de lună tîrzie. cu ochii aţintiţi înainte. şi vîntul îi . la prova. murmurînd domol. mai vino încoace. Era atîta linişte.mai rece în spinare gheara unei nelinişti fără nume. se vede de departe. ruginie la început. ― Hai. Negrilă. că se auzeau valurile.

cerul era palid. iar el cu căpitanul le ţineau soarta în mînă. ― Domnule. lăptos ca varul. dînd o fugă la pupa. Mihu rămase aşa o vreme. spulberînd-o în scîntei ude. şi după ce lăsa în urmă o dîră nesigură. ca o frunză firavă scuturată de vîntul toamnei.prindea jerba albă. întrebă musul. nu numai oamenii. cîte o stea mică se desprindea de pe boltă. parcă mişcătoare. mai sus. cu ochii cînd la cer. Dormeau toţi pe corabie. cît era de lung orizontul şi de întinsă marea. care se fereau cu teamă din calea catargelor. şi gîzele. nu se vedea nimic. Încolo. se stingea deasupra valurilor. . după ce se încredinţă că nici măcar o vedenie nu le-ar fi putut tăia calea. cînd la mare. stelele care cad sînt sufletele morţilor? Aşa am auzit. bolta se albăstrea şi lăsa să se vadă stele răzleţe. Era rece a naibii gheara aceea care-l rîcîia în spinare! Arar. Spre răsărit. fiindcă se cuvine să punem la numărătoare şi dobitoacele. în lumina Lunii. dar parcă nu-mi vine a crede să fie pe cer atîtea stele cîte suflete sînt pe lume.

parcă răsărită din apă. prin stînga noastră. şugubeaţă. nu-ţi fie teamă. Mihule. ― E un vapor. pesemne se duce la Odesa. în stînga bompresului. dar pînă azi nu s-a auzit să fi adus cu el vreo nenorocire. iar ea sclipea. Mihule. şi iată că. . o să treacă departe. Viteza lor e aşa de mare. Cîte unul nimereşte pe Pămînt. Se vedea limpede.― Nu. ― Domnule. ce să fie asta? Căpitanul lăsă o clipă cîrma şi se apropie de parapetul Speranţei. ca un felinar de corabie. din ce în ce mai luminoasă. deodată. ci roşie. Mihu tresări. încît din frecarea cu aerul se aprind şi se mistuie. Era o stea care căzuse în mare şi nu voia să se stingă? Valurile o săltau. făcu ochii mari şi se repezi speriat la prova. făcînd cu ochiul celorlalte stele. stelele căzătoare sînt meteoriţi. dar a doua nu mai era albă. sub ea se ivi încă una. Ei. frînturi care se desprind din unele astre şi rătăcesc fără nici o lege în nemărginirea văzduhului. Cele mai multe stele căzătoare se topesc în aer şi se pierd fără urmă… Aici.

noaptea poţi să te caţeri pe catarg tot aşa de iute ca ziua? ― Pot. Dar n-am înţeles ce-i cu lumina aceea albă. spre deosebire de corăbii. că rămîn fără om de veghe. dar ia-o pe grijele – altfel te împiedică pînzele – şi uită-te dacă nu se zăreşte farul. luînd catargul în braţe. se căţără mai de- . vaporul era în dreptul Speranţei. Ia. musul era la crucetă. E ceasul două. De acum înainte să ţii minte. domnule! ― Atunci dă-i drumul. ― Gherasim a uitat să-ţi spună că vapoarele. Peste o jumătate de ceas. ― Mihule. ia vino încoa’! strigă Anton Lupan de la cîrmă. Ia seama să nu aluneci. mai au şi o lumină albă pe catargul din prova.― Nenea Gherasim m-a învăţat cum să recunosc corăbiile şi nu mi-aş fi pierdut capul. trebuie să vedem farul de la Capul Caliacra. am făcut pînă acum o sută zece mile. În cîteva clipe. însă aşa de departe că abia i se deosebea umbra posomorită şi dîra de fum negru în lumina Lunei. dacă socotelile mele sînt bune. de unde.

pe istmuri. fiecare se aprinde în alt chip. ― Ia te uită minune! Văd ceva. unele de fier. ― Sînt mai multe sau mai puţine. Nu s-ar putea să fie altul? Nenea Gherasim mi-a spus că pe coaste sînt multe faruri. domnule. pe insule. ― Cam pînă la 8. Noaptea te lămureşti după lumină. vopsite tot în culori deosebite. ci lumina farului. îl lămuri. la intrarea strîmtorilor. îndreptîndu-şi hainele. ― E farul de la Caliacra? întrebă musul. pînă ce atinse mărul cu mîna. învîrtindu-se în jurul catargului. Ele se pun mai cu seamă în locuri primejdioase. că-i vreme senină?! ― Nu sînt fulgere. altele mai scunde. că unele sînt mai înalte. altele de piatră. Uită-te bine. . Ziua le recunoşti după formă. Negrilă scheuna. parc-ar fi fulgere. după cum e coasta. şi vezi pînă la cît poţi să numeri între o sclipire şi alta. ca să nu le încurci între ele. Mihule. acum dă-te jos la iuţeală. dar de unde. ― Bine. mulţumit. căpitanul. Dar sînt făcute în aşa fel.parte.

mai rar sau mai repede. fiecare avîndu-şi acolo descrierea. Acum ai înţeles cum stă treaba. frecîndu-se de catarge. eu unul. cînd te afli în locuri cu faruri multe. şi te temi că ai putea să le amesteci. la altele mai puţine… ― Şi marinarii de unde ştiu asta? ― Au o carte. în care sînt trecute toate farurile din lume. ― Dar ştiu eu dacă n-am numărat prea repede? Omul greşeşte… ― Ai dreptate. şi începuse să pălească o dată cu . deşi. la unele lumina ţine mai multe clipe. pentru asta. domnule! ― Atunci pune-ţi mantaua în spinare şi du-te de stai de veghe. Cartea farurilor. băiete? ― Da. am vrut să ştiu măcar pe departe cîte secunde trec între o sclipire şi alta. Restul cartului se scurse pe nesimţite. luna ciuntită trecuse în partea astălaltă. Cînd te-am pus să numeri. te foloseşti de un ceas anume. nu aveam nici o teamă că am putea fi în altă parte decît la Capul Caliacra. care măsoară cu precizie durata luminii şi timpul dintre o clipire şi alta.

şi după ce scotele fură slăbite atît cît se cuvenea. Ziua de 16 iulie se scurse mai încet decît prima. dacă te uitai pe sub pînze. Ieremia. orizontul începea să se împurpureze. La ora patru. sub îndrumarea primului cîrmaci. Speranţa nu mai făcea decît cinci noduri. pesemne cătîndu-şi în altă parte puterea. căci vîntul slăbea din oră în oră. cînd Ismail ieşi somnoros pe punte. Înainte de a coborî sub punte. să ia cîrma în primire. Mihu era mîhnit că nu-l puneau şi pe el – însă se linişti cînd căpitanul îl . Spre prînz ai fi zis că va adormi de-a binelea. din cînd în cînd. La răsărit. Oamenii se uitau plictisiţi la pînzele care. Acum Speranţa îl primea dinapoi a traversului. iar vîntul nu mai sufla cu vechea putere. Anton Lupan cu Mihu aruncară lochul şi văzură că. se aşternu la drum cu cinci mile pe ceas. apoi albise – şi sub el valurile păreau mai potolite. Peste zi. cerul se făcuse cenuşiu. într-adevăr. Haralamb şi Cristea Busuioc trecură pe rînd la cîrmă. însă după vreun ceas îşi recapătă viaţa şi se roti mai la nord cu un cart.stelele. fluturau greoaie.

― Să ţii cîrma e mai uşor. ce-i aceea o paralelă şi un meridian. La Sulina. n-ai să deprinzi nici într-o zi. Poate că odată ai să ajungi chiar căpitan. În ziua aceea. fiindcă te văd isteţ şi aş vrea să fii ajutorul meu cîndva. cum ar fi rotit Pămîntul cel adevărat. Mihu ieşi . pe care de altminteri musul le cunoştea. Pe tine vreau să te învăţ mai multe. cu ape şi cu continente. nici în douăzeci de luni. care îl desfăşoară neted în faţa ta. pe care acest vrăjitor i-l rotea în faţa ochilor.chemă în cabină şi-l aşeză în faţa hărţilor. Dar ştiinţa Pămîntului şi-a hărţilor. ştiinţa care i se cere unui adevărat căpitan. nici în două. ucenicul-marinar nu ştiuse nici măcar că Pămîntul e rotund – acum îl avea limpede în cap. Cînd ai numai un an de şcoală şi acela făcut pe apucate. nu se sfîrşeşte cînd ai aflat ce lungime are ecuatorul. fiindcă văzuse acolo-n cufărul lui Anton Lupan un glob pămîntesc. cu asta ai să te deprinzi repede. După trei ceasuri de învăţătură. Anton Lupan începu să-i împărtăşească temeinic lui Mihu învăţătura sa.

cu capul zbîrnîind de parcă ar fi avut în el un bondar. La opt seara musul intră de veghe. de se fuduleau acum prin faţa sa. răspunse primul cîrmaci. ba chiar şi tăcutul plutaş – dar nici unul nu ştia cum se măsoară pe hartă longitudinea şi latitudinea unui punct dat! Restul timpului pînă la cină. or fi ţinut cîrma ceilalţi. dacă s-ar fi nimerit o mare mai zburlită. Ehei. amestecîndu-se amîndoi printre picioarele celorlalţi. Mihu se zbengui pe punte cu Negrilă. o să vedeţi uscatul. şi vîntul au grija să nu-i sperie pe ucenicii-marinari. dar se vede că şi marea. După două zile de navigaţie. şi Haralamb. căpitanul întrebă: ― Cine o să fie de cart în noaptea asta. Înainte ca oamenii să plece la culcare. ar fi fost altfel. ― Aşa? Aveţi grijă că spre cinci jumătate-şase dimineaţa. de la patru înainte? ― Eu cu Ieremia. un vînt mai duşman. în cart cu Anton Lupan. se mişca aici ca pe uliţa sa. şi Ieremia. de bună seamă.pe punte cu capul făcut calendar. .

ruşinat. Dar în clipa aceea îl auzi pe bucătar oftînd şi se potoli. dar corăbii n-am întîlnit de loc. Îndată ce termină cartul. Bucătarul tocmai îl îmbia să guste dintr-un borcan mare cu . treceau prin stînga. le recunoscu îndată şi nu se mai fîstîci. De data asta nu mai încăpea îndoială că pe bietul Ismail îl aştepta mare necaz. cu şalvari şi cu fes – şi doar era de mirare. îl lămuri Anton Lupan. aveau lumini roşii. Mihu. Trebuie să aştepte un timp mai potrivit. În primul cart de noapte întîlniră două vapoare venind de la Ţarigrad. altfel curentul din strîmtoare le duce înapoi. În noaptea aceea îl visă pe Ismail. care era de veghe. ― Domnule. îşi arătă mirarea.― Ajungem la Bosfor? se bucură Mihu sărind într-un picior pe lîngă hambar. apropiindu-se de cîrmă. de cînd am plecat! ― Cu vîntul ăsta corăbiile nu pot ieşi din Bosfor. deci nu-i dădeau nici o bătaie de cap. că nu-l văzuse niciodată în portul islamului. musul se urcă în pat şi adormi buştean.

Se repeziră cu toţii pe punte. iată. şi marea părea un lan de dughie fremătînd sub vîntul curat. cînd un strigăt de pe punte îl făcu să sară în mijlocul cabinei. înaintea celorlalţi. pesemne în al doilea cart. vie de te ameţea. pe care lumina răsăritului.saraiglii. oftînd necurmat. aşa cum năvălise pe punte. prin negurile dimineţii. mai bine pune-ţi cizmele! Ce fel de mus eşti tu? Căpitanul se uită cu binoclul spre ţărmul roşcat. băiete. arătînd cam un . zise Anton Lupan uitîndu-se la ceas. mai avem de mers! Ia. lovind-o pieziş. cu cizmele în mîini. ― Şi Bosforul unde-i. În faţă. ― Am ajuns mai devreme. ― Ai răbdare. o făcea să sclipească şi o înroşea. Soarele abia ieşise din valuri. Pe spirai intra lumina răsăritului. ― Iată Anatoli Fener! zise. se zărea o limbă de pămînt. nene Gherasime? întrebă Mihu apropiindu-se de cîrmă. Da. vîntul s-a întărit. ― Se vede pămînt!… striga Ieremia. speriat. numai Ismail rămase jos.

cart în dreapta bompresului. Pune mîna pe binoclu. s-o luaţi în gură. Afurisita asta de mare te stoarce de te-apucă leşinul. şi turcii stau călare pe el. că nu înţeleg nimic! întrebă Mihu. iar celălalt Rumeli Fener. Anatolia. trăgîndu-şi cizmele pe sub pantalonii largi. voi ăştia care n-aţi mai fost pe-aici? ― Pietre n-o să găsim. iar cea asiatică. pesemne deriva a fost mai mare decît în socoteala mea. La intrarea Bosforului sînt două faruri. ca pe un catîr înşăuat. N-am ieşit tocmai la ţanc. ― Bosforul desparte Europa de Asia. Iată şi Rumeli Fener! ― Pe ce limbă vorbiţi. Dar zic că mai bine ar fi să luăm în gură cîte un ou răscopt. să le vezi şi tu. ― Vorba e. dacă n-am avut grijă să aducem de la Sulina! răspunse Haralamb. domnule. de unde găsim acum cîte o piatră. îl lămuri Anton Lupan. Hai să-l sculăm pe . Ia. Înţelegi? Partea europeană a Turciei se cheamă Rumelia. ţine mai la vest o jumătate de cart. zise Ieremia rîzînd. Gherasim. cum ar fi ochii catîrului de care-ţi vorbeam: unul si cheamă Anatoli.

― Dacă nu făceam aseară. capul bucătarului. nu te aude Allah? . Ismaile! strigă Haralamb.Ismail. apoi se întoarse spre Anton Lupan: ― Domnu’. Ismail se uită la busolă. de unde muftiu luam _ ― Şi dacă nu te aşezi cu faţa la Mecca. ce te-a apucat. sub fes. cum fac? ― Acasă. uitîndu-se cu mirare la fesul lui. În loc să răspundă. mai posomorît ca oricînd. ― Păi rugăciunea la voi se face seara. Îmi şi uitasem că eşti de-ai lui Allah. la busolă Mecca unde veneam? ― Păi. muftiu întrebam. acuma făceam. credincioşii cînd se roagă. îndreptîndu-se spre pupa cu un covoraş în mîini. Aici. ― La Sulina nu te-am văzut niciodată cu fes. spre uimirea tuturor. se uită încurcat pe cer. măi Ismaile? întrebă Gherasim. sări şi Ieremia. Tocmai atunci pe gura tambuchiului se ivi un fes roşu şi. ― Luam singur mîncam! Ismail rugam! răspunse bucătarul. ― Ne taie la ramazan.

domnule? întrebă Ieremia. te pomeneşti că te rogi în van! După ce Ismail află direcţia locului sfînt. Fiindu-i teamă să nu se trezească în el por- . auzeam mîine. cînd vînătă.― Nu auzeam azi. şi începu să se roage. dacă greşesc. pînă ce copacii înşiraţi pe creastă se arătară limpede. cu un glas desperat: ― Allaah. îngenunche pe el. cînd roşcată. îşi puse covoraşul jos. cu fesul în cap. aruncîndu-şi umbrele verzi peste argila şi piatra spălate de ape. ieh… Allaah ieeh!… Aaaa Allah!… Speranţa îşi continua drumul spre Bosfor şi ţărmul se înălţa din mare. bolborosind versete din Coran şi strigînd. ― Ăsta-i de la Plevna. eu trebuie azi auzeam! ― Atunci stai să mă uit pe hartă şi să măsor direcţia exactă. din cînd în cînd. făcînd ochii mari. lovindu-se cu fruntea de punte. Anton Lupan coborî în cabină şi se întoarse cu un steag roşu împodobit cu semiluna albă. cînd cenuşie. altminteri. fără să-i pese de ceilalţi. schimbîndu-şi culoarea de la o clipă la alta.

nu te-apuca să-l găureşti cu flinta. ― Da. cît de repede îl legi în vîrful catargului? ― Steagul turcesc? se miră băiatul. Sus.niri războinice. la creastă. roşii. galbene. ca şi cînd n-ar fi ştiut pe care să-l aleagă. printre care luceau vesele căsuţe de lemn. continuîndu-şi şovăitoare drumul. gura Bosforului se văzu limpede. pavilionul ţării aceleia. pe lîngă pavilionul ei de la pupa. Speranţa se afla între coasta Europei şi-a Asiei. portocalii. Cînd o corabie sau un vapor intră în apele unei ţări străine. acoperite de sicomori. Malul apusean luminat de soare îşi arăta colinele înalte. ia să te văd. Un ceas mai tîrziu. căpitanul se grăbi să-l liniştească: ― Nu. Curînd. coborîte pînă la marginea apei. salcîmi şi platani. aşa e regula. Apoi se întoarse spre cel mai tînăr membru din echipaj: ― Mihule. e un steag paşnic. tainică şi neaşteptat de albastră. liniştită. răzleţe – albe. trebuie să pună la prova. .

Bosforul se îngusta. ale căror urechi lungi se vedeau bălăbănindu-se pe cerul Europei. luceau pînze care păreau cînd albe. dar de jos se auzeau mai mult oftaturile lui decît zăngănitul vaselor. treptat. fiindcă Bosforul îi era mai cunoscut decît nevasta.păştea o turmă de măgăruşi. umbrit. în faţă. înarmat cu ocheanul. care părea că se potoleşte. în spatele căpitanului care. cînd verzui ca apa. se vedea fum de vapoare. nepăsător. Undeva. chipurile să pregătească bucate. puteai să vezi aceleaşi coline înalte. Malul asiatic. Speranţa mergea pe lîngă malul drept. departe. . Ceilalţi se îngrămădiseră la prova. părea mai trist la ora aceasta a dimineţii. albastru. cu gurile căscate. înverzite şi presărate arar cu căsuţe vopsite în toate culorile. mai limpede şi mai străvezie decît a cerului de deasupra. împinsă mai mult de curent decît de vînt. în toate nuanţele. dar dacă înfrîngeai umbra cu ochii. fără însă ca apa să-şi piardă culoarea. scăldată în soare. Gherasim stătea la cîrmă. Ismail îşi terminase rugăciunea şi coborîse în bucătărie.

Aproape în acelaşi timp văzură că în dreapta se deschidea un golf larg. sumedenie de case. unele mici. toate vopsite în culori îmbietoare. cu aceeaşi îngrămădire de case vesele. atît de însorit. Pregătiţi ancora şi fiţi gata la pînze. se ivi o mică radă pe malul căreia se ridicau. că îţi lua ochii. ― Ajungem la Buiuk-Deré. cu turnuri şi terase. aerul acolo tămăduieşte o mulţime de boli. Hei. cînd nu au ce face. ia-o două carturi la dreapta! Iar tu. ― Acolo-i Terapia. în amfiteatru.cerceta malurile. ascunsă în umbră. îşi vesti Anton Lupan echipajul. altele cît nişte palate. La Terapia vin turcii bogaţi să-şi petreacă vremea. . pierdute printre platani cu coroane uriaşe. închipuite sau chiar adevărate. În fund sclipea alt orăşel. spuse Anton Lupan. lasă-l pe Allah şi vino încoace! Pe măsură ce se adînceau în golful albastru. Ismaile. Aici trebuie să ne oprim. ca nişte chioşcuri. Gherasime. în faţă. După cîţiva kilometri. Asta pe greceşte înseamnă sănătate – şi într-adevăr.

de la ţărm se desprinse o barcă şi. ― Aveţi marfă pentru Stambul? întrebă primul. Cît ai clipi din ochi. cu pantaloni negri.valurile Bosforului se potoleau. îmbrăcaţi pe jumătate europeneşte. În faţă se vedeau o sumă de corăbii şi barcazuri. al doilea medicul. doi turci. încheiate strîns de sus pînă jos. ― Aveţi bolnavi? întrebă celălalt. privind iscoditori echipajul. Neîncrezîndu-se în cuvîntul căpitanului. Vameşul coborî în cabină. amîndoi cu ochelari şi cu obrazuri ţepoase. ― Trebuie bacşiş! îi şopti Gherasim căpita- . Speranţa ajunse anevoie în preajma lor. Unul era vameşul. părînd că este hotărît să găsească nod în papură. cu redingote lungi pînă la genunchi. cercetă actele care priveau încărcătura. pînă ce apa rămase lucie ca oglinda şi curată ca lacrima. Cu vîntul care îşi dădea sufletul. se apucară şi unul şi altul să-şi facă meseria. cu fesuri roşii. peste cîteva minute. unde îndată aruncă ancora. puse să se ridice bocaportul şi îşi vîrî nasul pretutindeni. se aflau pe punte. dormind la ancoră.

li se uită sub pleoape. În timp ce vameşul scotocea corabia. ― Ba nu-i dau nimic. apoi. îi puse să se dezbrace pînă la brîu. vă mulţumesc că v-aţi ostenit pînă . în timp ce Negrilă stătea ascuns după bocaport şi mîrîia la el clănţănindu-şi colţii. născocire din vremurile celelalte. de la un cap pînă la altul. medicul adună oamenii pe punte. ― Trebuie bacşiş. Anton Lupan ridică din umeri. El nu apucase să afle că tocmai atunci sultanul o ducea prost cu banii. salutîndu-i după obiceiul turcesc. trebuie bacşiş! şopti iarăşi cîrmaciul.nului. nedumerit de întîrzierea bacşişului. nu-şi plătea slujbaşii cu lunile. îi ciocăni. cu salamalecuri: ― Efendi. Dar asta n-avea nici o legătură cu bacşişul. văzînd că oaspeţii tot aşteptau. nu are leafă de la sultan? răspunse acesta. cercetă tatuajele lui Gherasim. ba nu mai era în stare să plătească nici măcar dobînzile la datoriile statului. le porunci să deschidă gura. se zgîi la cadîna şi la ancora de pe pieptul bucătarului. le arătă scara.

domnule. îl asmuţeam pe Negrilă – şi să fi văzut cum s-ar fi dus turcul cu pantalonii rupţi în tur. care le ţinuse scara. fir-ar el al dracului! Anton Lupan rîse cu poftă. băieţi. poso- . Ismaile. ăla mai slab. Mihu.aici. veni la Anton Lupan. nu glumi. bombănind pe limba lor cuvinte fioroase. Pe urmă. v-aş sfătui să nu-l ţineţi de pomană în soare! Cei doi slujbaşi plecară de-a-ndăratelea. deocamdată nu-i rost să plecăm mai departe. nu vreau să vă întîrzii la o cafea. că după cum se arată vîntul. ai gătit ceva pentru astăzi? ― Cînd găteam?… bombăni bucătarul. apucaţi-vă să legaţi pînzele. văd că şi barcagiul aşteaptă. a spus siktir! ― Ce vorbeşti! Te pomeneşti că o fi vreun cuvînt doctoricesc! ― Lasă. roşu ca racul: ― Domnule. Dacă ştiam aşa. doctorul. fiindcă vă ştiu înglodaţi în treburi. că atîta lucru am învăţat şi eu de la nenea Ismail. apoi se întoarse spre ceilalţi: ― Ei.

Demîncare o să găsim la vreo locantă pe-aici. că tot n-o să putem pleca aşa de curînd. Vezi pe unde-ţi aprinzi luleaua. găseam! răspunse bucătarul. ia vaporaşul… ― Nu plecam! Stam. după el coborîră căpitanul. ― Asta la ce-o luaşi. urmă Anton Lupan zîmbind. ― Atunci nici nu te mai osteni. păzeam puntea! zise turcul. du-te colea. Mihu. dacă vrei să soseşti mai devreme la Stambul. da’ puşca e bună! ― Ismaile. Haralamb şi la urmă Ieremia. fără să se bucure că scăpa de grija bucatelor. că lemnului nu-i trebuie decît un chibrit.morît cum nu-l văzuseră niciodată. înainte de a se dezlipi de bord. la debarcader. Gherasim luă vîslele. Ieremie? ― Ia aşa. Ceilalţi lăsară barca la apă. să fie acolo! Tusea strică la drum. Negrilă se ghemui la picioarele lui. ― Iar tu. Şi ai gri- . noi o să coborîm la uscat. ai grijă să nu faci vreun bocluc! mai strigă Anton Lupan. cred că n-o să murim de foame. Cristea Busuioc. acasă. fără altă lămurire. trăgînd după el flinta pe care o purta totdeauna. ― Găseam.

nu primi pe nimeni la bord. vopsit în alb. Cele mai multe erau de scînduri. cu chioşcuri ascuţite la vîrf. Ai auzit? ― Auzim. mai puternice. îşi . îmbrăcaţi cu cămăşi subţiri de voal. trecînd peste orice legiuiri. însă lucrate îngrijit. cu terase scăldate în soare. Casele coborau de pe coline pînă la Bosfor. afară de verde. mai vii decît toate culorile. auzim! răspunse bucătarul. gata să-şi înece temeliile în unda lui. cu rame traforate la uşi şi ferestre. mai stăruitoare. deşi părea că ştie mai multe. barcagii arnăuţi. ca un filigran fin şi toate vopsite în culori vii.jă de haimanale. îmbrăcau totul în uimitoarele ghirlande ale frunzişului lor. în faţa căruia. o fi avînd el vreun necaz! răspunse cîrmaciul. culoarea islamului. toate culorile ce se pot închipui. neîngăduită oricui. Din loc în loc se vedea cîte un debarcader de lemn. în timp ce se îndreptau spre ţărm. ― Ce-o fi cu nenea Ismail? întrebă Mihu. la fel de posomorît. ― Ei. se mărgini să spună numai atît. În schimb copacii şi grădinile. care.

înciudat de iaşmacul turcoaicelor. moleşiţi. înnegrită de timp. aşezate în marginea apei.aşteptau muşteriii. toropit. Cristea Busuioc. îşi scoase toporişca de la brîu şi-i înfipse muchia în scîndura debarcaderului. pe-aici toate umblă aşa? ― Păi altfel. nici pe terasele cafenelelor. Ici-colo cîte un grup de turcoaice. cînd orăşelul dormea. ci doar privise la toate din jur. care de la intrarea în Bosfor nu spusese nimic. . cu şalvari şi faţa ascunsă sub iaşmacuri. ― Ăsta-i brad de pe la noi! oftă cu ochii lui albaştri înceţoşaţi de amintiri. ― Măi vere. cam rari la ora aceasta dinaintea prînzului. înciudat că nu le putea vedea la chip. Nu prea era lume nici pe cheiul îngust. Haralamb se zgîia la ele. ― Că-n alte părţi n-o mai fi crescînd brad! pufni Haralamb. ca la un debarcader. cum? ― Atunci n-am făcut nimic!… Gherasim trase barca lîngă terasa unei cafenele. se uitau nepăsătoare la copiii care se jucau alături. mîngîindu-şi barba bătută de vînt.

în ramurile căruia hotelierul construise un chioşc. ― Băieţi. uitîndu-se dispreţuitor la ei. în care pierise orice urmă a demnităţii cîineşti. mai toţi slabi şi jigăriţi. unde puteau să se aşeze la masă doisprezece inşi. Cînd îi văzu. dar îndată.― O fi crescînd. Într-adevăr. de toate neamurile. şi totdeodată să ne ferchezuim puţin. cînd ieşiră. acum avem prilejul să bem cîte o cafea. tolăniţi unii în praful drumului. Ceva mai încolo era un hotel luxos. pînă să vină cafeaua. erau cu toţii răcoriţi. îşi cătă de drum. oriunde ar fi! Căpitanul sări pe debarcader. În spatele cafenelei roiau o mulţime de cîini. bine raşi şi dichisiţi. fără să le pese de trecători. că aici. bărbierii. dar pe-al nostru îl cunosc. se apucară să le săpunească obrajii şi după o jumătate de ceas. cafenelele sînt şi frizerii. dîndu-şi seama că avea de-a face cu nişte semeni paşnici şi nevătămători. Negrilă se zburli. înconjurat de grădini împărăteşti şi umbrit de coroana unui platan uriaş. care abia aşteptau să le pice muşterii. ca să prînzească la .

se vedeau rădăcinile noduroase. văzîndu-i că rămăseseră în drum. păstorii veneau să se adăpostească aici şi aprindeau focul în scorburi. groase să nu le poţi cuprinde cu braţele. se pomeniră sub un copac care întuneca trei sferturi de cer. pe pămîntul spălat de ploi.umbra frunzelor dantelate şi lucii ca firul de borangic. Trunchiul lui. În trunchiul bătrîn se vedeau scorburi adînci cît un bordei. încîlcite ca nişte şerpi uriaşi. într-o livadă. ― Aoleu. la marginea orăşelului. Pe timp de ploaie. că mare-i. maică! strigă Mihu. În sus. Jos. fiecare ramură părea un copac gigantic – şi toate laolaltă făceau cît un codru întreg. în chip de neînţeles. fără ca uriaşului să-i pese ceva. ― Am să vă duc să vedeţi un platan pe lîngă care ăsta nu înseamnă nimic! le spuse Anton Lupan însoţitorilor săi. înalt ca un turn şi mai gros de patru stînjeni. cu pereţii înnegriţi de fum. era alcătuit din şapte-opt tulpini împletite laolaltă. Porniră să urce pe o stradă largă şi. presărate cu putregai roşiatic. nemişcaţi. cînd .

rotindu-şi capul pe sus. ― Ia staţi colea jos. behăind. cîinele se uita temător în jur. şi de ce nu ne-am lua. domnule. Încaltea. Oare cîţi ani să aibă namila asta? ― Apoi. un păstor îşi chema caprele şi iezii zburdau. răspunse Ieremia. Deasupra. Sus. la creastă. dacă e să ne luăm după legendă. rămase ţeapăn şi mut. Ceilalţi nu putură spune nici măcar atît. parcă speriat de umbra căreia nu-i vedeai marginile. în pădurea . Cred că nu vă pare rău c-aţi urcat pînă aici! ― Dar nici măcar n-am urcat. care văzuse mulţi copaci în viaţa lui. cu coada între picioare. Pînă şi Negrilă simţea apăsătoarea măreţie pe care firea şi-o dezvăluia aici.îl văzu. plutaşul. fără să găsească nici o poartă spre cer prin desişul copacului. se auzea un clopoţel sunînd cristalin. trebuie să aibă aproape o mie de ani… Dinspre Bosfor adia mireasma mirtului alb. înflorit. să răsuflăm un pic! îşi îmbie Anton Lupan echipajul. ci de pe celălalt tărîm. crezîndu-se nu sub un copac de pe lumea asta.

mai sus. luă o oală de pămînt. domnule? întrebă Ieremia. se apropiară de trunchiul copacului. boii se aşezară jos. Din haraba coborî o ţărancă. fără să arunce nicio privire spre străini. aprinseră foc de găteje într-una din scorburi. ţăranul care îi mîna se opri şi îi dejugă. cu privirea dincolo de infinit. trasă de doi boi gînditori. bărbatul apucă o legătură de pînză groasă ca sacul. . uitîndu-se cînd la cei doi ţărani. nu se simţea nici un freamăt – nu venea nici o boare de vînt… Aşa trecu un timp îndelungat. cînd la boii lor. mai sus. cu roţile scîrţîind prin colb. pe un drumeag.de ramuri a platanului uriaş. pe două pietre. cu privirea pierdută în infinit ca şi blîndele lor dobitoace aşezate la umbră. apoi rămaseră nemişcaţi. Ajungînd la umbra platanului. ― Ăştia-s turci. cu ochii trişti. fiertura la încălzit. şi începură să rumege. înnegrită de fum. în tihnă. se ivi o haraba greoaie. Apoi. cu mişcări domoale. fără vîrstă şi fără chip. în care nimeni nu spuse nimic. puseră deasupra. vechi de mii de ani.

n-aş mai fi fost eu aici!… ― Ia mai dă-i ciorilor de boi. dacă vreţi. d-aia te-ai amărît. Anton Lupan se ridică: ― Atunci ia hai să mergem să ne ospătăm. că omul poate trăi şi fără ei! zise Haralamb. ţie ţi s-a făcut dor de casă! tresări Gherasim. Ieremia oftă: ― La ce să-mi fie dor? Eu am umblat cu tesla şi cu ferăstrăul. Că să fi avut ai mei. ― Credeam că pe-aici nu sînt boi… ― Mă. lăsîndu-i încurcaţi la Stambul. ― Poate că nu gîndeşti rău! răspunse Ieremia. ne aşezăm la umbră şi tragem un somn bun. Coborîră în Buiuk-Deré. o pereche de boi. Mai degrabă gîndesc că ţi s-o fi făcut foame. sîcîit de alte griji. poate că sînt bulgari. ăi bătrîni. înviorîndu-se. îngrijorat că un om din echipaj ar putea să ia drumul înapoi. ne întoarcem aici.― Nu. mîncară cam fără . băieţi! După-masă. Turcoaicele nu umblă cu chipul descoperit. nu cu boii.

― Să mergem de-aici. la o locantă pentru marinari. unde dormiră. sub platanul de o mie de ani – numai harabaua plecase şi turma de capre nu se mai vedea pe deal. mai larg. frasinii cu sicomorii şi cu platanii. părea o draperie de catifea. domnule. şi pe urmă. şi totuşi. cum spusese căpitanul lor. iar printre ei. Dar cerul. înfrăţindu-se peste acoperişurile colorate ale caselor. pînă pe înserat. Cînd se ridicară să plece. că locul e vrăjit! zise Ieremia. de-ai fi zis că în timpul somnului o mînă vrăjită îi dusese în alt loc. se întoarseră sub platanul de pe deal. Devale. se făcuse albastru ca mările adînci – iar Bosforul. mirtul. totul era altfel în jur. revărsa acum valuri grele de parfum. netulburat de nici o undă. întunecată ca inima sclavelor din serai. luîndu-şi aproape cu spai- . copacii îşi desfăcuseră ramurile. se aflau tot acolo. sub privegherea lui Negrilă. care cotropea locul ca lava fierbinte a unui vulcan. a cărui floare albă toropită la prînz trimitea în sus miresme ostenite şi dulci. în părţi. pipărată al naibii.chef un soi de plăcintă cu verdeţuri şi tocătură de berbec. cu toţii laolaltă.

mă flinta de jos. în şir. se auzeau uşi trîntite. cratiţe sfîrîind. Cînd ajunseră în oraş. se ridica miros de friptură. La un restaurant. după ce îşi închideau prăvăliile şi birourile. în haine europene. vraja se rupse ca pînza păianjenului. cîte două. frumoase grecoaice cu ochi măslinii. să-şi petreacă noaptea în vile. mai toţi graşi. Dinspre Stambul începeau să vină. aruncînd ocheade viitorilor miri. răzbeau scîncete de copii şi glasuri de femei îngînînd melodii fără înţeles. vaporaşe şi bărci. chicotind. Erau bogaţii negustori din Stambul care. cu obrazul mulţumit. Ţăr- . din care coborau la debarcadere bărbaţi zgomotoşi. sub freamătul sicomorilor şi în mireasma de mirt. dar cu fes în cap. braţ la braţ. Acest freamăt ţinu pînă noaptea tîrziu. se repezeau la Buiuk-Deré. Terasele cafenelelor începeau să se umple de oamenii gălăgioşi. orchestra de lăutari unguri cînta valsuri de Strauss şi pe plajă se plimbau. Pe străzi începuse forfota dinaintea serii. orchestrele cîntau valsuri fără sfîrşit şi frumoasele grecoaice îşi continuau plimbarea pe chei.

gonind vijelios spre Stambul. care. măi băiete.mul era scăldat în lumini. de la cîrmă. după ce risipi ultimele zumzete şi fumul. fără gînduri. Vezi tu. Aşa să tot mergi! ― Ce-nseamnă mega reiumà? întrebă Mihu. ― Mega reiumà! spuse Gherasim. în larg. . aduse în larg mireasma proaspătă a grădinilor de pe deal… Speranţa ridică ancora la patru dinspre ziuă. fumînd. Pe catarge ardea cîte un fanar afumat şi marinarii stăteau aplecaţi peste parapet. care au ţărmurile lor. sau pe lîngă malul celălalt. în faţa Terapiei. ― Curentul mare. cu ochii dincolo de lumini… Spre miezul nopţii. care se răsfrîngeau în apă şi ajungeau tremurînd pînă în bordurile posomorite ale barcazelor. Marmaraua goneşte şi ea. înaintea răsăritului. să ia locul ăsteia. nici mările. cînd gălăgia se potoli. Cînd ieşi din golf şi îşi reluă drumul prin strîmtoare. Aici apa Mării Negre goneşte spre Marmara. de la uscat se ridică briza de apus. înapoi. iar ceva mai încolo. ca un pîrîu de munte. apa începu să freamăte.

. aici fusese locul de întrepătrundere al continentelor. aşa cum astăzi. ridicat de Baiazid Fulgerul. unde se vedea castelul Ghiuzeldje-Hisar. şapte sute de mii de oameni cu cai. cînd în alta. într-un freamăt nestăvilit. Bosforul se îngusta. treptat. Prin acest loc. după două milenii şi jumătate. romanii. trecuse Darius cu armata sa. pornită împotriva sciţilor. cînd într-o parte.statornicite de cînd lumea. să-şi ia locul una alteia. rămaseră mal puţin de o mie de paşi. Marea Neagră şi Marmaraua căutau. turcii. Pe podul clădit aici de Mandrocles din Samos. cînd urmele podului ridicat de Mandrocles nu mai existau. acum aproape două mii patru sute de ani. în acelaşi freamăt. îşi mînase Darius fantastica lui cavalerie asiatică. Europa îşi căutase drumuri spre răsărit. ca mările închise care nu-şi pot părăsi matca. cămile şi elefanţi… Pe aici trecuseră perşii. Asia spre apus. d-apoi cum să te miri atunci că sufletul omenesc se zbuciumă necurmat? Numai oamenii fără năzuinţe lîncezesc unde i-ai aşezat. pînă ce. între un ţărm şi altul. nu pot să stea locului.

dusă de curent. opintindu-se ca nişte cai în ham. în apropierea malului. care se năşteau cu picioarele în apă şi aşa mureau. nemişcaţi. pescari cu undiţe sau cu plase. pe lîngă malul european. ţărmurile se îndepărtau iarăşi. puse pe pari. un fel de cocostîrci cu chip omenesc. încovoiaţi. care străbătuse de multe ori Bosforul. îşi trăgeau bărcile la edec. ca nişte momîi. picoteau. mai clară şi mai adîncă decît a cerului înalt. Lui Anton Lupan. în vîrful cărora stăteau. Mai departe. curentul se domolea şi Bosforul îşi relua culoarea lui de safir. i se părea că sînt nişte vietăţi ciudate. un şir de pescari. şi-i văzuse în aceleaşi locuri. se vedeau un fel de platforme. Din loc în loc. capul le cădea în piept. neputînd învinge cu vîslele vîrtejul stîrnit de mega reiumà. pîndind undiţa. Ştia că aceşti pescari stăteau ceasuri întregi acolo. Pe ţărm. Uneori îi prindea somnul. . fără să ştie cum arată moartea. apoi se prăbuşeau în apă şi se înecau în somn.Speranţa îşi urma drumul repede.

din spatele cărora cadînele priveau răsăritul soarelui. încît la ferestrele zăbrelite de la odăile femeilor se puteau vedea mişcînd draperiile negre. în marginea apei. luminînd malul european. care debarcase aici cu argonauţii săi porniţi în căutarea lînei de aur. Siragan-serai. alcătuind o linie neîntreruptă.Soarele se ivi în stînga. după numele lui Iason. paşalelor. sultanii dispreţuiseră visul nebunesc al argonauţilor şi se mulţumiseră cu . palatele de vară ale mai-marilor. ale vizirilor. Prin faţa corăbierilor noştri alunecau alte palate. în chinul nesomnului. din carton colorat. albe. visau cu ochii deschişi la eroul care avea să vină odată să le rupă gratiile. alte sate: Corn-Ceşmé. miniştrilor… Speranţa mergea atît de aproape de ţărm. sau poate. apoi Dolina-Bagşé numit odinioară Iasonion. Mai chibzuiţi. Dincolo de Arnăut-kioi începură să se înşiruiască. ale cărui coline se desfăşurau ca trase cu sfoara. înecate în verdeaţa grădinilor şi presărate cu sate construite parcă pentru jocul copiilor. Orta-kioi. palatul sultanei.

pe malul drept. pînă ce malul asiatic cu casele din Skutari. se deschidea un golf larg din fundul căruia pornea Cornul de Aur. barcazuri. după ce trecu prin faţa unui şir nesfîrşit de vapoare. Speranţa îşi urmă drumul. În faţă. spre Skutari. În faţa lui. deasupra lor. care. aflate în dreapta. şi ajunse la cheiul Caiafei.lîna de mioară. Apoi se iviră clădirile greoaie din marginea oraşului. s-ar fi potrivit mai bine la Veneţia decît în decor otoman. toate cu prova în larg şi pupa la mal. cazărmi şi magazii. spre apus. altminteri plin de fineţe şi de graţie. dar care. se îndreptă către sud. îi ajutase să ridice la Dolma-Bagşé un imens palat veneţian. Bosforul se lărgea într-una. aşezate în amfiteatru. fireşte. caice şi corăbii aşezate în ordine militărească. de pe ţărmul asiatic. de pildă. unuia mort de curînd. colinele îşi păstrau verdeaţa. pătrunzînd ca o lamă albastra printre colinele Rumeliei şi despărţind Stambulul de suburbiile lui. lucea în . în vreme ce. Printre aceste seraiuri se ridicau minarete albe ca date cu var. Abdul Medjid.

ameţit de strigăte şi de înjurături. româneşte. În faţa vămii ancorase un vas de pasageri. uitîndu-se buimac împrejur. aşezat deasupra unei îngrămădiri de stînci. nu în gura Bosforului. venit din Mediterană. strigînd. englezeşte. în lupta pentru un muşteriu. şi în preajma scării pe care călătorii încercau să coboare. îi smulgea bagajele din mîini şi-l tîra spre necu- . îmbulzindu-se. dar fără nici o legătură cu tînărul erou grec din Abydos. franţuzeşte. numit şi al lui Leandru. înjurînd. ameninţîndu-se cu vîslele. greceşte. Cînd unul din aceşti nefericiţi muşterii. turceşte. care. ajungea la chei. chemîndu-se unii pe alţii în aproape toate limbile Pămîntului. pe cheiul Galatei forfotea o neastîmpărată mulţime de oameni. roiau zeci de bărci cu barcagii fioroşi. italieneşte. altă mulţime se repezea asupra lui. Cu toate că nu era nici ora şapte dimineaţa.soare un far alb. vorbind toţi deodată. era Turnul Fetei. se înecase în Hellespont. sau cu cuţitele trase de la brîu. ca într-un nou Turn Babel. îmbrîncindu-se. cum spune legenda.

din spatele lor se iviră misiţii şi negustorii.noscut. dar toţi cu acelaşi zîmbet mieros. mai mult greci şi armeni. Negrilă. ― Este marfă pentru Stambul? strigă o gloată de asemenea derbedei. . cu neruşinare şi aproape ameninţător. Ca şi cînd nu ar fi aşteptat decît să se facă linişte. care aştepta pe bocaport. în toate limbile orientului – şi ca urmare mulţimea se îndepărtă. cu mîinile pe piept. năpustindu-se să sară pe puntea Speranţei înainte de a se pune schela. ― Ce vreţi? întrebă Gherasim. bacşiş. alţii mai ponosiţi. ploconindu-se linguşitor. unii îmbrăcaţi în haine arătoase. punînd schela. se întindeau cerînd. Gherasim îi întîmpină cu un rînjet de dispreţ: ― N-avem nimic. plecaţi de-aici. Cîţiva păşiră pe punte. cu coada zburlită. neputînd înhăţa un geamantan. îşi arătă colţii. puşlamalelor! Apoi le împărţi cu dărnicie un şir de cumplite înjurături. mîrîind. printre mîini care.

imperiul sultanului nu se mai bucura de bogăţiile Ţărilor Române şi. se cunoaşte că magazia-i plină cu vîrf! ― Ei. efendi! De la război. făcu un pas înainte şi se aplecă la urechea lui Gherasim. nu putem face să se oprească la . Plătim bine. Allah!… Şi dacă-i pentru Pireu. arătîndu-şi dinţii ştirbi într-un zîmbet dulceag: ― Cherestea? Allah. în aşteptarea mărfurilor dulci cu care fuseseră deprinşi. Un misit. întîmpinînd hămesiţi puţinele corăbii şi barcazuri de la Dunăre.gata să se repeadă în ei. negustorii sau misiţii lor umblau cu limba scoasă pe chei. şi ce vă priveşte pe voi? Avem cherestea pentru Pireu. cu ochii urduroşi sub ochelarii plesniţi. ― Aveţi ceva marfă? întrebă tainic unui din vizitatori. ― N-avem nimic! răspunse Gherasim îndîrjit. gata să plătească oricît pe bunătăţile primite odinioară plocon. ― Ceva trebuie să aveţi. Allah. numai aur. bani peşini.

― N-avem nimic. cumpărăm orice. Gherasim ridică din umeri. apoi spuse. neademenit nici de zăngănitul banilor. Allah. înţelege cînd îşi vorbesc turceşte! ― Poate ai vreun chiup cu miere? Sau ceva lînă de oaie.Stambul? Zicînd acestea. uitaţi-vă în hambar! . plăteşte aur. nu doar cherestea. Poate ai uitat. se uită la Negrilă. nu fii hapsîn! Dacă văzu că nu-i rost de scăpare. Misitul nu deznădăjdui: ― Allah. Vreo putină cu brînză? Vreun butoi de Cotnari? Ştiu un vizir. care mîrîia arătîndu-şi colţii. n-avem marfă. ― Plecaţi. ― N-avem! ― Nici ceva borangic? Hai. o medgidie ocaua. băgă mîna în buzunarul giubelii şi îşi zăngăni punga ademenitor. zîmbind: ― Văd că nu pot scăpa de voi! Poftim. v-am mai spus! răspunse cîrmaciul. Allah! Ce om rău! Hai să deschidem magazia. plictisit. poate ai şi altceva. nici de zîmbetul lipicios.

fără să se mai uite în jur. fără să ţină seama de nimic. izbucnind în rîs. înjurînd. ― Hoţii. fluturîndu-şi coada pe sus. Negrilă li se părea o fiară primejdioasă venită din inima Africii. Negrilă se întoarse triumfător. de-ai fi zis că acum se rupe şi-i lasă să cadă în Bosfor. Deprinşi cu cîinii adormiţi din Stambul. scărmănînd o bucată de giubea care-i rămăsese în dinţi. Hoţii! Şo pe ei! Dulăul nu aşteptă mai mult. pe punte nu mai era picior de străin. Negrilă! strigă Gherasim. fiecare vrînd să pună mîna pe marfă cel dintîi.Negustorilor nu le trebui mai mult. Misiţii şi negustorii se îmbulzeau pe schelă. Dar n-apucară să facă prea mulţi paşi. se năpustiră ca nişte corbi asupra bocaportului. în vreme ce oaspeţii nepoftiţi îşi trăgeau sufletul pe chei. care pîrîia sub picioarele lor. îşi înfipse ghearele în tendă. . Echipajul Speranţei se prăpădea de rîs. că Negrilă se zburli din vîrful cozii pînă la urechi şi începu să-şi clănţăne fioros colţii. se lăsă pe picioarele de dinapoi. se îndoi ca un arc – şi cînd se aruncă înainte.

― Foarte bine. răspunse Gherasim. iar pe ceilalţi vreau să-i iau cu mine. uite. ieşind din cabină. şalvari verzi şi giubea prăzulie. Gherasime. cu fes roşu. o să fie altceva. Acest necunoscut. cu toate că avea dorinţa să ajungă pe puntea Speranţei. ca tot omul. din mulţimea care forfotea pe chei se desprinse un străin. Cînd om ajunge la Pireu. să nu-i pară rău că a făcut drumul pînă aici! ― Aşa?… Bine! Ei. împodobită cu înflorituri de argint. nu îndrăzni să . cred că acum e rîndul tău să rămîi de vardie. domnule. de aceea. Cum vorbeau el astfel. ― Ia. însă roasă de timp. Ismail o fi şi el dornic. să-şi vadă casa. să-l plimb prin Stambul.― Ce-a fost cu hărmălaia asta aici? întrebă Anton Lupan. un om ca la vreo patruzeci de ani. Şi aşa n-aveam nici o treabă cu turcii. cu obrazul măsliniu. unde îşi pusese hainele de oraş. care privise întîmplarea de adineaurea. după chip armean. părea că-i păstrează lui Negrilă un respect deosebit. ce să fie. l-am învăţat niţică negustorie pe cîinele ăsta.

că-l văd cam supărat! ― N-avea nici o grijă. însă. atît cît nu uitase. ― Ce-i. da… Vă rog. ― Eu sînt: poftim pe bord. apropiindu-se de căpitan. ci începu să facă semne de chemare şi temenele. ― Eu sînt Agop. legaţi leul. În sfîrşit. efendi? întrebă căpitanul mirat. începu vizitatorul. folosind. dacă eşti om bun scapi teafăr! răspunse Gherasim. gata să-şi arate colţii cum s-o simţi nevoia. străinul răspunse cu glasul dulceag: ― Vreau să vorbesc cu efendi căpitan. ţinîndu-se la cîţiva paşi de marginea cheiului. cu o temenea la fiecare pas. limba folosită şi de sultan. care-şi reluase locul pe bocaport. dac-ai auzit. Agop din Bazar. ― Hm. armeanul negricios păşi pe punte. După ce mai făcu încă o temenea. în locul lui Anton Lupan.treacă schela. ― N-am auzit. Dar ia spune. ce nevoie te aduce la noi? . aruncînd priviri speriate către Negrilă.

efendi. am scăpătat. Am avut prăvălie. poate oi avea noroc mai mult. n-aţi vrea să mă luaţi şi pe mine pînă la Pireu? Vreau să încerc ceva negustorie la Atena. privind printre pleoape la oaspetele în giubea. ce înseamnă aia scăpătat? La mine şi la noi ăştialalţi înseamnă să n-ai o para de tutun. cu cîte pungi ai rămas? ― Pot să plătesc. că aici nu mai e de trai pentru un biet armean. Ah. sînt om sărac! ― Şi ce vrei dumneata de la mine? Nici noi nu sîntem bogaţi. covoare şi giuvaeruri. ocolind întrebarea. Armeanul făcu încă o temenea. Acesta se apropie. alene. ― Ia ascultă.― N-ai auzit? Agop. cum nu. ia spune. Căpitanul aruncă o privire întrebătoare spre cîrmaci. de cînd a fost războiul. jupîne. La un negustor mi se pare că stă altfel socoteala. dar acum. ― Am venit să întreb. ― Atunci ce treabă ai să te milogeşti de noi . plătesc cinstit! răspunse armeanul. în Bazar. fiindcă am aflat unde mergeţi. cu mîinile în buzunare.

vreo trei saci… Ei. ― Şi cît vrei să plăteşti dacă te luăm cu noi? ― Pentru mine şi pentru bagaj? ― Da. cît să plătesc? Cît vrei dumneata? Cîrmaciul se scarpină în cap: ― Păi să ne dai trei sute de drahme. începu repede Agop din Bazar. că stricăm socoteala. a. frumosule palicar! Un cufăr. În . Pe vapor le pierzi urma. Lui Gherasim lucrul nu i se părea tocmai curat. cu banii aceştia putea să trăiască timp de o lună un vizir din cei mari. un cufăr. pe tine te bagă la cabină. cîţiva saci. un balot.şi nu te duci cu vaporul? ― Pe vapor sînt mulţi hoţomani. preţul i se părea nebunesc. numai să nu vii pe urmă cu tot bazarul. calabalîcul la hambar – deasupra pune capacul şi pînă la Pireu ţi-l scotocesc de te lasă fără un ac. Am cu mine ceva calabalîc. boarfe de prin casă. cincisprezece icosari. ce mi-a mai rămas. nu. Anton Lupan ridică ochii. nu sînt lucruri de preţ. un balot. dar nici ce să piardă n-avea. mirat. ― Nu.

plecăm la noapte sau mîine în zori. gîfîind: ― Cincisprezece ai spus? Cincisprezece îţi dau. Dar Agop din Bazar îşi alungă repede zîmbetul şi începu să se văicărească. nu era de lepădat. c-aşa sînt eu. Gherasim stătu o clipă în cumpănă. răspunse de data asta Anton Lupan. fii om de omenie şi ai milă de un biet negustor scăpătat. Văzîndu-l aşa. care. să-l ai amintire de la Agop din Bazar. efendi Agop. ― Dacă avem vînt potrivit. Aşa că dumneata. jupîne. Cînd ajungem la Pireu.schimb. îţi mai dau şi-un şal de caşmir persan. încercînd zadarnic să-şi ascundă nerăbdarea. palicarule? Hai. ― Bine. se gîndea că poate întrecuse măsura şi-avea să-şi alunge muşteriul. filotimia. pe chipul armeanului trecu un zîmbet în care se vădea mulţumirea. dă arvuna şi ne-am împăcat! ― Cînd plecăm? întrebă armeanul. deseară să fii aici cu tot calabalîcul pe care îl ai. oricum. . asta m-a dus de rîpă. frîngîndu-şi mîinile: ― Cincisprezece icosari? De unde să iau atîţi bani. armeanul crezu că îl supărase şi se repezi.

deci se gîndi că nu fusese decît o închipuire – şi se întoarse liniştit la oamenii din echipaj. La urmă se ivi şi Ismail. cînd să spună o vorbă. Îşi aţinti luarea aminte într-acolo. ce faci. Ismaile.După ce numără cinci icosari arvună. pe tambuchiul de la prova. îşi orînduiseră îmbrăcămintea şi erau gata de drum. care se uita după el. simţi o privire ciudată abătîndu-se asupra sa. Aceştia se spălaseră. mergi cu noi sau te duci să-ţi vezi casa? îl întrebă Anton Lupan. trăgîndu-se de-a-ndăratelea pe schelă şi făcînd cîte o temenea la fiecare pas. În clipa aceea. căpitanul. plata întreagă. îmbrăcat cu cele mai frumoase haine de marinar pe care le avea. încurcat. să fie scăpat. pornită dintr-un ochi viclean. icni. de undeva din mulţimea de pe chei – o privire scurtă şi ferită. sub îndemnul unei tulburări de neînţeles. ― Ei. şi. apoi plecă. Bucătarul ridică din umeri. trăgîndu-se înapoi un pas. scoase încă zece. dar în locul bonetei cu fesul în cap. parcă lovit în cap. dar în mulţimea îmbulzită pe mal nu deosebi nici un chip care să-i spună ceva. alb la faţă şi cu . armeanul şovăi.

cu . Marmaraua. Dar faptele i se cunoşteau şi nimeni nu îndrăznea să i le tăgăduiască. bîţîind din picior. pe fel de fel de corăbii. mare şi lătăreaţă. Mediterana. cu capul pleşuvit. scăpase din naufragii. iar sub nas cu o mustaţă alcătuită din două duzini de ţepi rari. ba ajunsese şi prin Oceanul Indian. care cutreierase de flăcău Marea Neagră. că într-un cuvînt. era un om încercat şi brav. tovarăşii săi ridicară miraţi capul să descopere pricina spaimei care i se ivise deodată pe obraz. bravul nostru marinar nu avea înfăţişarea cea mai potrivită cu vitejia sa.ochii mari. nici între duşmani. E drept că aşa cum îl ştim. cu nasul ca un boţ de ceară lipit între ochii micuţi şi înlăcrămaţi. mai mult scund decît înalt. stătea înfiptă o turcoaică. pe chei. Deci. E bine să amintim aici. că înfruntase furtuni. rotund ca un bostan. cu fel de fel de căpitani. Ismail era un om de vreo patruzeci de ani. că la vremea aceea. luase parte la lupte cu piraţi. cu faţa gălbuie. Marea Roşie. În faţa schelei. nici între prieteni.

nu atît de înaltă cît îndesată. credeai că scapi şi de Ghiulsum. cu trunchiul ca un poloboc lăbărţat. ― Ghiulsum! izbuti să îngîne. dar bani să-mi . cu glasul firav. înfiorat. Ai fugit de pe Penelopa. hoţomanule! o auziră cei ce ştiau graiul otoman. parcă simt doi ghionţi. hai? ― Domnule. Turcoaica înaintă după el.mîinile în şolduri ca o precupeaţă de la noi. cu sînii ca două tîrne. unul în coaste şi altul în cap! ― Unde mi te-ai ascuns de astă-toamnă. un nume mai potrivit nici că se putea! Cînd îl aud. ― A. stîrpitură? continuă turcoaica. De plecat ai ştiut să pleci. făcînd încă un pas. Picioarele. Ismail se mai trase un pas înapoi şi din galben. obrazul i se făcu stacojiu. iar faţa îi era acoperită de un iaşmac negru. în sus avea o feredgea albastră. te-am găsit. erau vîrîte în ghete galbene peste care se răsfrîngeau şalvarii liliachii. ai scăpat de kir Iani. parcă mai groase decît bintele de pe chei. sub care se ghiceau ochii fioroşi. şoşoti Gherasim. ca ai tartorilor din iad.

unde se auzi ducîndu-se de-a berbeleacul pe scări. ce-ar fi să-i asmut pe Negrilă. ― Domnule. şalvarii de atlas… Covorul de Brussa l-am dus la Bazar… Ismail se şterse la ochi. auzi.trimiţi. n-ai vrea? Căpitanul îl linişti. spumegînd neputincios. Ghiulsum! ― Cu haine de ghiaur? Piei din ochii mei şi pune-ţi şalvari. Bucătarul se trase de-a-ndăratelea pînă la prova. cu scaun la cap: ― Ţine-ţi firea. aici sînt treburi de . Ţi-am vîndut catîrul. zise Gherasim. îndurerat: ― Ghiulsum!… ― Ţi-am vîndut ligheanul şi ibricul cu flori de trandafir. ― Aman!… ― Ţi-am vîndut iataganul. haimana ce eşti! Ismail înghiţi un nod şi lacrimă. Gherasim. pezevenghi bătrîn? ― Veneam acasă. ― Şi-acum unde plecai. bîţîind din picior de se cutremura cheiul şi bintele vuiau. ioc. Femeia rămase în faţa schelei. cu mîinile în şolduri.

ca să înţeleagă şi nevastă-să. e dreptul tău. puteam? ― Fireşte. răsucit de trei ori – şi aşa îşi simţea capul greu ca după chiolhan. Dam cinci lire. o arunc în Bosfor! scrîşni Gherasim. numai că nu am lire. urcînd fără îndemn scările. oricît am fi de mîniaţi! După o vreme ieşi şi Ismail pe punte. ― Dacă asta mai vine o dată aici. nu uita. ― Ismaile. pornind să-şi legene trupul lătăreţ pe chei.familie şi noi nu avem dreptul să ne amestecăm. . la noapte plecăm! îl strigă Gherasim pe turceşte. la doi paşi înaintea nefericitului ei bărbat. negru în obraz. bucătarul se îndreptă spre schelă. cu paşi de bolnav. După ce îşi luă banii. vorbind pe limba acestuia. ― Icosar bun. În locul fesului îşi pusese turban. schimbam zaraf. ― O să vină cînd îi dau drumul eu! răspunse Ghiulsum. cu şalvari şi giubea. ci icosari. ― Domnule! i se adresă în şoaptă lui Anton Lupan.

din ce în ce mai adînci. zise Anton Lupan. bucătarul. Mai rămînea să se vadă de ce. Ismail. Hai acu’ să mergem şi noi – restul să-l lăsăm în grija lui Allah! Aşa se lămuri taina acelor oftaturi pe care le auziseră cu toţii în ultima vreme.― Nu te prinde. ghiaurilor. se pierduse înaintea ei… ― Ei. uneori. cu celălalt zîmbea cald şi gingaş… . Nu te-ai uitat la ea? Curînd Ghiulsum se pierdu în mulţime. s-ar putea întîmpla tocmai pe dos. mai pirpiriu. în timp ce cu un ochi vărsa lacrimi. pe măsură ce se apropia clipa plecării. destul de mîhnit de necazul bietului bucătar. mai jalnice.

ca nişte catarge ale unei corăbii ciudate. domnule Vaillant!…” Privit de pe Bosfor. albe. el îşi lăsă oamenii să aştepte cîteva minute pe chei. o arcă ancorată într-o mare bizară de sicomori. care ele însele înfăţişează aici tot ce poate avea mai pur safirul şi smaraldul… Urmat de cei patru ghiauri ai săi şi cu Negrilă în cap. Dar mai întîi. ac- . se ridică deasupra. toate au puritatea cerului şi-a mării. clădit pe coline care se ridică de jur împrejur. nuci. acoperişurile şi cupolele palatelor. salcîmi. pare o grădină în amfiteatru.CAPITOLUL IX „Drum bun. la pupa Speranţei şi se duse la Căpitănie să lase. Anton Lupan porni să cutreiere oraşul. după lege. cu balconul lor circular şi cu vîrful ascuţit împungînd cerul. numai minaretele zvelte. a cărei verdeaţă brăzdează zidurile colorate. De departe. desprinse de restul reliefului. chiparoşi şi platani. Stambulul. turnurile.

putea să afle astfel de soarta unui prieten al său. sau a unui frate. pe atunci neexistînd mijloace de comunicaţie ca astăzi. Un marinar. care venea din India. pusă pe doi stîlpi şi avînd deasupra o mică streaşină. orice marinar. Asemenea table erau prin toate porturile pe care le colindase şi orice căpitan. Făcînd cîţiva paşi. Dintr-o obişnuinţă pe care şi-o însuşise în . dacă aflai de soarta tristă a unora. nu erai de loc sigur că pe lîngă acestea nu mai naufragiaseră şi altele. Deci. se înscriau pe ea vasele despre a căror pieire venea să spună un martor. lista nu era niciodată întreagă. plecat pe alte mări şi a cărui corabie naufragiase. nu trecea mai departe pînă nu se uita pe listele afişate. Aici se înscriau vasele pierdute. căpitanul ajunse în dreptul unei table de lemn. pe vremea aceea jurnalele avînd mai puţin răspîndire decît astăzi. Bineînţeles. a unei rude. ca la plecare să le ia gata vizate. spre ştiinţa mulţimii.tele vasului şi ale echipajului. întîmplîndu-se ca despre unele să nu mai vină ştiri niciodată.

Din cîte trebuiseră să atingă Stambulul. Helder fusese aruncat pe uscat. Dar marinarul. fiind aşteptate de negustori. în drum de la Odesa spre Stambul. de la un capăt pînă la altul. la şapte mile vest de Rumeli Fener. după ce se reculege în faţa ei. se duce la vasul său. de armatori. pieriseră pe drum în ultima vreme vreo şapte barcazuri. cu care navigase cîndva pînă în Indii. pe care Anton Lupan îl cunoştea… Tabla vaselor pierdute e un semn de doliu. de companii de navigaţie.viaţa de port. cum face tot marinarul în clipa cînd debarcă. ca pînza neagră care se pune la porţile unde a murit cineva – şi ea umple de întristare sufletul oricărui marinar. între cele două vapoare naufragiate. Anton Lupan citi tablele vaselor pierdute. acum. un bric de trei sute de tone. Căpitanul Speranţei simţi o strîngere de inimă. ridi- . fiind prins de furtună şi negăsind gura Bosforului. două vapoare şi patru caice. unul era Helder. cu un gînd de pioşenie pentru fratele repauzat. sub pavilion olandez. scăpaseră numai şase oameni din echipaj… Între cei pierduţi era şi căpitanul van Zwoller.

n-ar mai fi marinar. vestă gălbuie. cum spuneam. pe o stradă bolovănoasă. căci altfel. cu trepte din loc în loc. păreau ca fluierele cioplite de Mihu. care-l aşteptau – şi porniră cu toţii spre oraş. Anton Lupan se întoarse la ai săi. murdară. În schimb. care urca dealul pieptiş. cîrmi la dreapta. încărcaţi cu poveri. ceea ce dovedea dintr-o dată că nu putea fi străbătută nici de căruţe. şi. nici de trăsuri. Purtau şalvari de pînză albă. chiar dacă ştie că odată va întregi el lista. îndesată cu cîlţi. încît. Echipajul Speranţei îşi făcu anevoie loc prin îmbulzeala mulţimii. şi fes în jurul căruia îşi legau batista. Pe de lături urcau poticnindu-se măgăruşi. dacă ar şovăi. răsuflînd ca nişte bivoli şi opintindu-se în nişte picioare atît de subţiri. sub care te întrebai cum de nu li se rup ţurloaiele. şi pe ea duceau poveri grele. Erau oameni vînjoşi. Ceva mai tîrziu. o urcau trudnic hamali. de stofă groasă. avîndu-l.că ancora şi porneşte în larg. . cu pieptul larg. pe Negrilă în cap. după cîteva sute de paşi. Pe umeri aveau o perniţă. sfîrşind şi cu Căpitănia. faţă de restul trupului.

Haralamb ridică din umeri. pe care nu-l mai mira ceea ce vedea în jur. nu se poate înnoi. privind cu tristeţe la trecători. se făcea una nouă. dintr-o casă arsă sau părăginită în vale. era înţesată de cîini jigăriţi. năpîrliţi. în gropi pe care nimeni nu se gîndea să le astupe. care le ocoleau cu obişnuinţă. la hamali. Oraş bătrîn de două mii cinci sute de ani! ― Şi ce. Şi ce minunăţie părea. căţele leproase alăptîndu-şi căţeii orbi. cînd te uitai de jos! ― Oraş vechi! răspunse Anton Lupan. la măgăruşi. Strada. dar vezi tu. cu caldarîmul desfundat.încărcaţi cu grinzi putrede şi cu bolovani luaţi din dărîmături. . în mijlocul străzii. semn că le ştiau din totdeauna aici. plini de rîie. de răni. nemulţumit de tot ceea ce vedea. ― Ptiu! făcu Haralamb. Pe-alocuri. se vedeau. mai sus. dacă-i bătrîn. aici şi oamenii sînt la fel de bătrîni. ori măcar curăţa? ― Ba s-ar putea. flămînzi şi cuminţi. dar mai cu seamă de afurisitul iaşmac. murdari.

de-ţi uimesc ochii şi azi. încălecate. a trecut pe rînd în mîna tot a altor stăpînitori: perşii lui Darius I. iar restul s-a făcut din mila lui Dumnezeu şi-a profetului. se rătăceşte în cîteva clipe în labirintul lui de străzi. turnuri şi ziduri de cetate. încîlcite. atenienii şi spartanii. numit la început Bizanţ. oraşul. ajuns cu timpul la înflorire. de la al căror . credincioşii moschei. nu s-au arătat atît de războinici ca să-şi poată apăra sălaşul. a crescut la întîmplare. apoi romanii. Megarienii. şi acesta. şi trecut pe rînd în mîna unor stăpîni feluriţi. macedonenii. neam de greci vestiţi în vechime. străduţe şi ulicioare strîmbe. fără început şi fără sfîrşit.Un străin care vine prima oară la Stambul şi nu ia o busolă cu el. de către megarieni. Stăpînii au ridicat palate. La început a fost prea mic. pe urmă a fost prea mare ca să-l mai poată pieptăna cineva. de felul lor pescari şi negustori. creştinii biserici. Înfiinţat cu aproape şapte sute de ani înainte de Christos. mai ales că toate-s la fel şi aproape nici una nu are vreo tăbliţă care să-i amintească numele.

Aceştia au pus mîna pe el abia pe la jumătatea secolului al XV-lea. Dar. şi cînd coborau de acolo după treburile lor. spuneau: eis ten polin. Cucerind ei oraşul. nici n-au băgat de seamă că numele nou nu era barem un cuvînt turcesc. ci chiar numele pe care. au găsit aici sumedenie de greci. fără această lămurire.împărat Constantin. Şi astfel. cu un rînd de ferestre . a ieşit nume otoman pentru oraşul cucerit. stîlcită în turceşte. Echipajul Speranţei străbătu sumedenie de străzi vechi. Bizanţul şi-a luat numele Constantinopole. schimbîndu-i numele în Stambul. Aceştia ocupau o mahala. tot urcînd la deal. ridicat de genovezi în secolul al XIII-lea. De la această vorbă. după trei înverşunate asedii. folosit din greşeală şi azi. l-ai crede turcesc. ca să se piardă toate urmele trecutului. l-au făcut capitala împărăţiei turceşti şi de-atunci nu l-au mai dat din mîini. trecu pe lîngă turnul Galatei. un turn rotund. Istambulul are pînă azi nu numai temeliile rămase de la greci. mahalaua Fanarului. cum era firesc. ceea ce ar cam însemna: mă duc în oraş. spre necazul turcilor. care mai este şi azi.

Stambulul se vede ca în palmă. cu ajutorul unui îndrumător. luă în lung Cîmpul Morţilor. domnule? întrebă Cristea Busuioc. pe care le-a străbătut orientîndu-se după soare sau lăsîndu-se îndrumat de un instinct ancestral. chit că acelea ar fi mai rare decît ea. nici peste veacuri. năruite.ajurate. de aramă. mai puţin cunoscută decît altele. la Ieni Mahalle. Există o piatră rară. mîngîindu-şi barba stufoasă ca a padişahului. ― De ce-i spune aşa. ar putea. Iată un loc de unde străinul. cu vîrful aurit. zăpăcit de atîtea străzi şi străduţe fără nume. acesta înfăţişează singura lui podoabă care nu se poate murdări. se cheamă lapis-lazuli şi are cel mai curat şi mai frumos albastru-azur care se poate în- . printre care mulţimea din Pera se plimbă cu seninătate şi pălăvrăgeşte ca într-un parc – şi ajunse aproape de marginea oraşului. să-şi dea seama de rosturile oraşului. De aici. de o parte şi de alta a Cornului de Aur. terminat cu un acoperiş conic. cimitir musulman cu morminte vechi.

De la Ieni Mahalle pînă jos. se întinde Stambulul. care înseamnă Casa tunurilor. De partea cealaltă. căci altfel. Pera. apoi la stînga ei Top-Hané.chipui. la Cornul de Aur. nu e cu putinţă pentru un ochi şi o minte omenească. şi amintirile strămoşilor. De partea asta. şi seraiurile. Băncile. Mai bine să te opreşti în cîteva locuri. fiindcă acolo sînt turnătoriile şi cazărmile artileriştilor – iar deasupra. marile hoteluri şi restaurante. Galata. între Marmara şi Cornul de Aur. Bosforul şi Cornul de Aur. cartierul modern. nu s-ar fi minunat şi n-ar fi întrebat plutaşul. răspunse Anton Lupan. Ca să le vezi şi să le descurci pe toate deodată. Lapis-lazuli era Cornul de Aur în clipa aceea. Acolo sînt mai dese şi moscheile. în vale. în colţul din . după forma lui alungită. dar mai cu seamă după frumuseţile şi bogăţiile care-i îmbracă malurile. tăcut precum îl ştim. marile prăvălii. căci adevăratul Stambul e dincolo de apă. cu Marele Serai. unde se află Ambasadele şi Legaţiile. ― Păi fără îndoială îi spune aşa. Iată. se înşiră în pantă suburbiile oraşului.

hamali. minarete. măgari. Eski-Serai – şi încă… Mai sînt şi alte moschei: a lui Ahmed. ghete galbene şi iaşmac negru pe faţă – să mergem mai departe! Era încă devreme. străzi desfundate. cîini. armence tare oacheşe. la zece paşi mai departe. în drum spre Pireu ori spre Marea Neagră. Ce poate să vadă din toate astea marinarul care. AgaşSerai. cînd însăşi municipalitatea lui nu le cunoaşte pe toate? Moschei. a lui Baiazid. Negrilă deschizîndu-le drumul. cu Sfînta Sofia. se opreşte aici o zi şi o noapte? Cum poate să pătrundă el tainele unui oraş. a lui Soliman Magnificul. seraiuri. palate. Aca-Serai. echipajul Speranţei putea cutreiera străzile încîlcite. a sultanei Validé – şi cu asta nu s-au terminat toate. cea cu şase minarete. nu prea departe. cu Anton Lupan în frunte.stînga. şi pînă la ora prînzului. Trecură pe lîngă prăvălii fără . chiparoşi. cupole. turcoaice cu şalvari albaştri. Dar mai sînt şi alte seraiuri: Aivan-Serai. sicomori. grecoaice sulemenite. a lui Selim întîiul. nerăbdător. a lui Mahomed Cuceritorul.

cu gîtul vîrît între umeri. cu picioarele lungi. care aruncă în aer cîteva fire sărace de apă. plini de ifos. cu zimbile pîntecoase. în vreme ce tinerii greci. se lăsau pe mîna bărbierilor să le vopsească sprîncenele şi să le ceruiască mustăţile. de jur împrejur laviţe joase. poliţe pentru sculele bărbierilor. armenii. cu trunchiul scurt. uitîndu-se posomorît la mulţime. persanii fumau ciubuc şi îşi beau cafelele. în mijloc o fîntînă de piatră sau de marmură. nici prea luxoase: o odaie cu pereţii văruiţi simplu şi îmbrăcaţi în lemn pînă la jumătate. însoţite de servitoare negrese. gata să-şi apere stăpînele nu numai de primejdia ghiaurilor. Se uitară oamenii noştri prin cafenele. care seara se închid cu obloane de scînduri. Cafenelele erau mai toate la fel. În faţa lor se înghesuiau turcoaice mascate. ci şi a credincioşilor. în jurul lor se vedea cîte un eunuc negru. cu faţa spînă. grasă şi lăbărţată. nici prea mari. unde turcii. acoperite cu rogojini împletite din paie. lacome la cumpărături ca atîtea din femeile celelalte. şi oglinzi rotunde. Uneori. pe pereţi.uşi şi ferestre. de .

că tocmai dă să intre! Pe poarta Bazarului îşi făcea loc cu ifos un om îmbrăcat în giubea bogată. nu după vreo cumpărătură. Ieremie? ― Ăl de s-a milogit să-l luăm cu noi pe corabie. ăsta nu-i armeanul de azi dimineaţă? ― Care armean. ci numai aşa. cu ibricul. pe unul din cele şase poduri de vase. Peste vreo două ceasuri. cisternele subterane. în fund dulapul cu narghilele. făcute pe vremuri în vederea asediilor – şi se aflau la intrarea Bazarului cel mare. oamenii noştri trecuseră Cornul de Aur. văzuseră moscheile. îl trase pe Anton Lupan de mînecă şi exclamă cu mirare: ― Domnule. cutreieraseră străzile. cusută cu aur . Ieremia. ca nişte hrube uriaşe.fildeş. ca să caşte gura. în care muşteriii să-şi poate admira ferchezuiala. Deodată. care cerceta curios mulţimea îmbulzită în faţă. iar alături cotlonul sub care se fierb. în sfîrşit. cafelele. una cîte una. ― Unde-l vezi? ― Uite repede.

Ismail şi nu altul. să ne punem pîntecele la cale. N-o să-l oprească… Dar nu-şi sfîrşi vorba. ieşea dinăuntru. trăgîndu-se umilă în lături. sărmanul! ― Oare o să mai vină? întrebă Mihu. şi p-ormă să mergem undeva. căci mulţimea ii deschidea calea. voios şi mîndru de parcă ar fi fost pe puţin vărul sultanului. zglobie. cu teamă şi tristeţe. cu turban şi cu şalvari. tare mi-e teamă că o să-i ducem dorul lui Ismail al nostru. după cîte îmi aduc aminte. pesemne un negustor cu vază. la vreo ospătărie. fără cîrtire. încredinţat că omului său i se năzărise.şi bătută cu pietre scumpe. ci rămase cu gura căscată. ci numai ceafa negricioasă şi giubeaua strălucitoare. Dar. iar alături mergea. Păi tu nu vezi că ăsta-i negustor cu stare? Ia. ― Fugi de-aicea. . cum îl ştia de azi dimineaţă. mai bine hai să dăm o raită şi prin Bazar. cu ochii cît cepele. Ieremie! zise. ciripind sub pînza iaşmacului. o turcoaică micuţă. cred că bucatele de aici nu prea au să vă placă. la poarta Bazarului. Anton Lupan nu apucă să-i vadă faţa.

al cărei rîs îi arsese inima. fluturîndu-şi mîna micuţă. ― Ce-i cu tine. bucătarul se opri locului. apoi îşi lăsă turcoaica şi se apropie de dînşii. . turcoaica scoase un ciripit sub iaşmacul subţire şi le făcu străinilor un semn prietenesc. ― Care nevastă? Ghiulsum? ― Ei da. ― Ptiu. cine e? ― Asta? Asta altă nevastă: Laleli! Auzindu-şi numele. făcu vesel o temenea adîncă. dar primindu-l cu bucurie. Ismaile? îl întrebă căpitanul. domnule! ― Şi nevasta? Ce-ai făcut cu ea? Ismail clipi din ochi.― Nene Ismaile! strigă băiatul. doar ai plecat cu ea pe chei. bătu-te-ar sfinţii de turc păcătos! exclamă Haralamb cu pizmă. Văzîndu-i pe ai săi. ― Estem bine. încercînd să ghicească sub iaşmac chipul Laleliei. încă necrezîndu-şi ochilor. Acuma unde ai lăsat-o? ― Acasă! ― Şi asta.

Ismail se apropie de Anton Lupan. Haremuri mari au numai sultanii. care rămăsese cu ochii după ea. Ismaile! Numai ai grijă şi nu-i arunca în vînt. parcă prea aspru. mai dam cinci icosari. haide. prea nepotrivit cu piciorul ei. că e păcat de ei. Turcoaica rîse iarăşi. dar credeam că-s gogoşi. domnule. domnule. mai dulce ca prima oară. răspunse Anton Lupan. nu. bocănind zglobie cu tocurile-i mici pe caldarîmul uliţei. băiete. îşi flutură încă o dată mîna. făcînd să-i tremure iaşmacul şi mătasea feredgelei. nu-ţi mai strica ochii degeaba! În privinţa asta află de la mine: cu turcii nu-i de glumit! ― Şi cum. . puteam? ― Fireşte. aici poţi să ai cîte neveste vrei? Auzisem eu. dam Laleli. ― Nu aruncam. mai gingaş. ― Chiar cîte vrei. îşi lăsă ochii în jos şi se rugă sfios. apoi porni după Ismail. ca străbătute de fiori. Anton Lupan îl trase de mînecă pe Haralamb. Aşa că mută-ţi gîndul să rămîi la Stambul. tînjind: ― Haide. ca un copilandru: ― Domnule.

cu cununie cum se spune la noi. că n-am venit aici să trăncănim despre Ismail şi haremul lui! Bazarul cel mare din Stambul e o hală nesfîrşită. dar prea puţini se încumetă să folosească acest drept. fiindcă nu-i uşor să ţii atîtea femei.vizirii. paşalele şi pe ici. negustorii foarte bogaţi. să ai palat cu odăi pe numărul lor. Oamenii obişnuiţi sînt îngăduiţi să ţină patru neveste legitime. Anton Lupan porni spre poarta Bazarului. fiindcă nu putea să uite rîsul cu care-l săgetase micuţa Laleli. ― Atunci se cheamă că Ismail al nostru îşi ţine heghemoniconul! zise Haralamb. după aceea are dreptul la casa ei. giuvaeruri. cu altă servitorime şi alte cheltuieli. ― Vai de heghemoniconul lui! îl căină Ieremia. dar . ghiaurilor. să le dai mîncare aleasă. cu eunuci şi cîte mai cîte altele. pizmuitor. îmbrăcăminte scumpă. Unde mai pui că dacă o femeie din harem naşte. gîndindu-se la Ghiulsum. întinsă pe cîteva pogoane de loc. ― Haideţi. pe colo. cu servitoare.

ajutîndu-i negustorului să ascundă cusurul mărfii – aceeaşi lumină care ajută femeii. În alte părţi se vînd ţesături. pentru muşteriii avuţi. săculeţi cu mosc. unde în dulapuri. cămăşi brodate cu . de chihlimbar. De o parte şi de alta a străzilor sînt prăvălii. să-şi ascundă urmele anilor de pe chip. uliţele. mătăsuri şi stofe de Brussa. cu bolte de sticlă.mai degrabă poţi să-l socoteşti un oraş în mijlocul oraşului. mai mari sau mai mici. unde se vinde esenţă de jasmin. fiecare stradă îşi are negoţul ei. ca nişte căpiţe de fîn. odihnitoare şi nesigură. Una e strada prăvăliilor de parfum. cu cîteva trepte mai sus. Îndeobşte. străduţele. gangurile şi pieţele lui. toate sub un acoperiş drept. care în fund au aproape întotdeauna o odăiţă ferită. fiindcă are străzile. apă de trandafir. caşmir indian. oglinzi persane cu chenarul pictat fin – şi tot ce au nevoie pentru îngrijirea farmecului lor femeile frumoase din Stambul. piepteni. lumina zilei pătrunde înjumătăţită. mătănii de jad. de fildeş. sipete şi lăzi întărite cu fier se păstrează mărfurile de preţ. numai ei îngăduiţi să intre aici. la o vîrstă. prin ele.

tot ce mîna omului. pungile de tutun. Pe altă uliţă. brocarturi. vestele. în culori vii.fir de aur. sînt prăvăliile de pantofi. Unele par aşa de mici. cele de draperii. peste putinţă de închipuit pe piciorul unui european. verde. galben. de la Londra pînă la Pekin. mai bogat chiar decît toţi sacii de pietre scumpe adăpostiţi în prăvăliile . roşu. dolmanele. e cel de arme vechi. prăvăliile unde se vinde fir de aur şi argint. sînt folosite pentru a da formele cele mai neaşteptate acestui obiect gingaş. de iatagane şi pumnale. marochinul. ghete şi papuci. voaluri. lînă. aur şi argint. catifeaua şi brocartul. mătase. de caftane. sub paietele şi pietrele lucioase care le împodobesc. a putut să coloreze şi să împletească mai iscusit. unde întîlneşti cele mai ciudate încălţări. încît. cu care se brodează papucii. care va încălţa picioare făcute să umble numai pe rogojini indiene şi covoare de Persia. şaluri persane. Dar colţul care ascunde cele mai mari bogăţii. Mătasea japoneză. din bumbac. Pe urmă vin prăvăliile de covoare. le-ai crede mai degrabă cutioare pentru bijuterii. peste putinţă de socotit.

Anton Lupan îşi aminti că mai trebuia să cumpere nişte puşti.de bijuterii. omul în caftan aurit. că nu mi s-a părut! E armeanul nostru. în mijlocul prăvăliei. suliţe. dar de bună seamă nu din cele aflate aici. de data asta triumfător: ― Uite. care intrase pe poartă acum un ceas. cu cremene sau cu fitil. tot atît de scump îmbrăcat – şi cum de data . în care negustorii bogaţi ca nişte maharajahi tronau grav în vechiul port al islamului. cînd Ieremia se opri în faţa unei prăvălii şi exclamă din nou. Aici se găsesc săbii de Damasc. încîntînd ochiul cu măiestritele lor încrustături – tot ceea ce războinicii timpurilor au purtat cu ei. Trecînd prin faţa acestor prăvălii. Tocmai se îndreptau spre ieşire. şei împodobite cu laur şi pietre de preţ. puşti străvechi. domnule. văzuşi? Într-adevăr. de la Gingishan încoace şi poale chiar dinaintea lui. era aici. platoşe. discutînd însufleţit cu alt negustor. străbătînd uliţa covoarelor. măreţi şi nepăsători în faţa oricărei înnoiri.

părînd că fac nişte socoteli şi nu se înţeleg. faţă de bogăţiile din jur. ce haină are pe el! zise Haralamb. ― Ia te uită milogul. dacă nu mai mult! Anton Lupan ridică din umeri. cu năduf. nepăsător. cinstit. le desfăcu. Dar. cu taraba pe genunchi. un vînzător de tutun. Doi servitori negri. care. Gherasim ar fi judecat altfel – şi vai de pielea bietului Agop dacă ar fi apărut în port cu caftanul aurit! În faţa prăvăliei. Armeanul mai discută ce mai discută cu celălalt negustor. de vreme ce-şi plătea călătoria. pe partea cealaltă a uliţei. Păi ăstuia trebuia să-i cerem treizeci de icosari. cel puţin pe dinafară. scoase de la brîu nişte hîrtii făcute sul.asta îl vedea din faţă. la urma urmei. coseau cu mişcări iuţi gura unui sac îndesat. Era un bătrîn. Fireşte. părea sărăcăcios. deşi purtarea armeanului îl mira destul. stătea. chircit pe caldarîm. apoi urcară cele cîteva trepte şi se topiră în odăiţa din fund. . îşi băgară amîndoi capul în ele. aşezaţi în genunchi. pe el nu-l privea starea unui negustor. Anton Lupan se încredinţă că nu putea fi altul decît Agop din Bazar.

cînd în altă parte îşi aveau locul vînzătorii de tutun. luă o pungă de tutun fărîmat. într-un chip mai ferit. îmbrăcat într-un caftan sărăcăcios. ― Allah să te ocrotească pentru bunătatea ta! îi mulţumi cerşetorul. Poate însă că nu era un negustor. cam 40 de bani româneşti din acel timp. lung pînă la pămînt. de două sau de trei ori cît s-ar fi cuvenit. valorînd 2 piaştri. cu faţa ascunsă într-o barbă cîlţoasă. . pe care nu l-ar fi putut avea decît un ghiaur turcit. Lui Anton Lupan i se păru ciudat că se rătăcise aici. ci un biet turc sărac. cu gîndul să i-o dea lui Ismail.cu turbanul soios tras pînă peste ochi. care încerca să cerşească o para. dar bătrînul vînzător de tutun îi păruse 1 Ikilik – monedă veche turcească. întrebă de preţ şi aruncă pe tarabă cîţiva ikilici1. nepieptănată demult. ducîndu-şi mîna la frunte şi înclinîndu-se umil. De aceea se apropie de el. Cu toate că nu stătuse prea mulţi ani în Turcia şi nu vorbea limba ţării fără cusur. pe Anton Lupan îl izbi un oarecare accent străin. pe uliţa covoarelor.

Înaintea mesei intra- . atîta oboseală în ochii lui adormiţi. mai mult mirat decît neliniştit. încît căpitanul Speranţei nu se mai îndoi că începuse să aibă năluciri. lăsîndu-l să treacă pe Agop din Bazar. Acesta stătea nemişcat. pe chei. Rămase în loc. Bătrînul lăsase ikilicii pe tarabă şi se uita nepăsător în prăvălia unde cei doi servitori negri sfîrşeau de cusut sacul ponosit. Şi totuşi. În clipa aceea. în ochii bătrînului se aprinse un fulger scurt care pieri numaidecît. *** Era curînd după prînz. fiecare cu cîte un sipet în mîini.la început cel mai curat urmaş al profetului. privind în prăvălia de peste drum – şi era atîta nepăsare. dar nespus mai ciudat. urmat de celălalt negustor. Dar asta fu de ajuns ca Anton Lupan să încerce aceeaşi tulburare ciudată ca azi dimineaţă. de aceea îşi îndreptă curios ochii asupra lui. cînd i se păruse că simte în mulţime văpaia unei priviri omeneşti. în aceeaşi zi. cu ochii la vînzătorul de tutun. avea să i se întîmple ceva asemănător. Tocmai atunci uşa din fund se deschise.

cu armele şi cu pachetele de cartuşe. cu un turban mai mare decît tot trupul lui. puţind deci fi folosită în împrejurări felurite. uşoară faţă de calibrul ei. urcase dealul şi intrase în holul noului hotel Pera-Palace să frunzărească ziarele străine. de turc. ar izbuti să deosebească un cîine din Galata de unul din Stambul. Anton Lupan privi geamantanul. cu două ţevi. împestriţat de etichete în parte şterse sau căzute. una pentru glonţ. Se poate întîmpla ca primul să aibă albeaţă în ochiul stîng.se la un armurier. într-o locantă din Galata – şi. un negru pitic. Poate un ochi priceput. Prînzise. semnele hotelurilor pe unde trecuse posesorul lui. Tocmai cînd intra pe uşă. o armă renumită. alta pentru alice. cobora de la etaj un geamantan cu burduf. cumpărase patru revolvere şi trei puşti Holland-paradox. desigur al unui călător care părăsea hotelul. ros de timp. fiindcă de cîteva luni nu mai ştia nimic din cele ce se întîmplau în lume. împreună cu ceilalţi. după ce îşi trimisese oamenii în port. iar al doilea în ochiul .

şi i se păru cunoscut. întoarse capul şi îl privi din nou. cum ar deosebi un geamantan de altul. Dar hai să zicem că un ochi de turc… Ei bine. îl avea în ochi şi se silea să şi aducă aminte unde-i văzuse şi-n ce împrejurări. capabil să găsească deosebiri şi să stabilească identităţi pe baza unor amănunte greu de descoperit – aş vrea să-l văd într-un hotel. aşteptînd să coboare posesorul lui. în treacăt. „Încep să am năluciri!” îşi zise din nou. aş vrea să-l văd pe turcul acesta cu ochiul isteţ.drept. Apoi se aşeză într-un fotoliu din pai de orez. deşi proverbul zice să nu te bizui pe coadă cînd vrei să faci deosebiri între cîini. ori coada unuia să fie mai scurtă cu un deget decît a celuilalt. ceru o cafea şi începu . fireşte dacă ar fi vorba de geamantane lucrate în acelaşi chip? Anton Lupan privi geamantanul. îndulcit cu perne de puf. Da. îl ştia bine. negrul pitic îl lăsase în faţa uşii. întîlnise undeva un geamantan asemănător. După ce făcu un pas. fiecare cu bagajul lui. gîndindu-se la cele întîmplate peste zi. unde se perindă mii de călători.

o scurtă telegramă de la Londra vestea că Charles Darwin era bolnav.să frunzărească ziarele. cu puţine speranţe de a se mai însănătoşi. strînse tulburat ziarul în mîini. o umbră i se aşeză pe chip – şi. neîndestulătoare cînd ai nevoie nu doar de îndrumări ci mai cu seamă de o încurajare. sub o perdea cenuşie ţesută de mîh- . nu pe calea scrisorilor. care să înlocuiască măcar în spirit lipsa lui Pierre Vaillant. Şi iată că. nu se gîndea să plece la drum înainte de a-l vedea şi a-i cere încă o dată sfatul. Anton Lupan lăsă ziarul din mîini şi căzu pe gînduri. pierdut fiindu-i prietenul. de rîndul acesta prin viu grai. era acum primejdie să-l piardă şi pe adevăratul însufleţitor al acestei călătorii. Peste cîteva clipe. fără să vrea. lăsînd în plata domnului şi geamantanul şi celelalte gînduri. mai aştepta încă un sprijin de la el. Rămas singur. Anton Lupan simţea nevoia să aibă asupra sa umbra proteguitoare a marelui cercetător. Numele acestui om de ştiinţă rămînea legat de planul lui. care să capete sensul unei învestiri.

aşezat în valuri dese sub plafon. în acest zumzet adormitor. la drept vorbind. oameni de afaceri sau turişti în haine de sport. în gura mare sau mai potolit. străbătînd fumul de tutun. drumul era început. Avea o corabie gata de plecare şi şase oameni care îl aşteptau în port. Deodată. rătăciţi ici-colea. forfotind printre mese. acum. şi toate dădeau un zumzet care pe un oriental l-ar fi adormit numaidecît. Gîndindu-se la ei. nu mai avea dreptul să se lase înfrînt. ca şi cînd o rază de soare. în aşteptarea dragomanului care să-i plimbe prin Stambul. orice ar fi fost să se întîmple. Se vorbeau felurite limbi. căpitanul Speranţei auzi un glas spunînd mieros. fiindcă. cum de altminteri se şi întîmpla cu cei cîţiva musulmani. glasul tuturor portarilor de hotel: . agitaţi şi nerăbdători. O clipă flutură şi descurajarea asupra lui – apoi şi-o scutură. cu aparate fotografice şi binocluri atîrnate de gît.niri şi îndoieli. şi picaţi în somn. cea mai mare parte europeni. s-ar fi îndreptat asupra lui. Holul era plin de lume. cu ciubucul stins. chipul i se însenină.

poate prin acel amănunt pe care îl înregistrează numai ochiul – şi nu ţi-l transmite niciodată. Geamantanul! Acum îşi amintea: era al lui Pierre! Da.― Bon voyage. fiindcă lumea care forfotea printre mese îi acoperea vederea. dar şi-o dovedeau din plin! . îl luase un om care ieşea tocmai atunci. conştient. monsieur Vaillant! Fără îndoială că o clipă. mintea obosită încercase să se odihnească. Geamantanul nu mai era în faţa uşii. nici plăcută. tînăr sau bătrîn. fără voia lui. îşi dovedeau temeinicia abia acum. nu-şi dădea seama cum. pe care ani de zile îl socotise pierdut? Îndoielile lui. lăsîndu-l în acea toropeală nici rea. îl zări numai din spate. o frîntură de secundă. stîrnite de mărturia nelimpede a bătrînului Ifrim. care îţi umple creierul de furnicături. aproape înnebunit. Visase şi cineva pronunţase în vis numele cunoscut? în clipa următoare sări în picioare. buimac. dar îl recunoştea. grăbit. se învechise. Nu-şi dăduse seama dacă era înalt sau scund. dar cine-ar fi putut fi altul decît Pierre. Anton Lupan îşi scutură capul.

oamenii din hol începeau să se . pînă la primul colţ. dîndu-şi seama că zadarnic ar mai fi căutat aici. Pierre Vaillant ai spus? strigă. ― Cine era domnul care a plecat acum? îl întrebă pe portar. Se uită într-o parte. Acesta îl privi mirat. se pomeni într-o mulţime de trecători care împestriţau strada în sus şi în jos. cercetă strada care se deschidea în dreapta. se întoarse la hotel. îmbrîncind lumea. ca ieşit din minţi. dar nimeni nu se dădea la o parte din drum. dădu să facă un pas la deal. Cînd ieşi pe uşă.Anton Lupan se repezi spre uşă. se răzgîndi. o luă fuga la vale. apoi răspunse nepăsător: ― Domnul Pierre Vaillant! Lui Anton Lupan îi veni sîngele în obraz. domnule. apoi în alta. că speriaţi lumea! într-adevăr. ― Liniştiţi-vă. gîfîind. strigînd: ― Pierre!… Pierre!… Pierre!… Oamenii îl priveau miraţi. ― Eşti sigur. plină de cîini dar fără nici un om – şi. întinzîndu-se peste contoar şi apucîndu-l pe portar de reverul hainei. gata să-l ia de gît.

îl cunoşti de mult pe domnul Vaillant? ― De cînd s-a deschis hotelul. răspunse portarul. vine regulat la noi. de data asta cu glasul liniştit. inginer. Acum nu mai putea fi nici o îndoială. Vedeţi şi dumneavoastră: Pierre Vaillant. Anton Lupan îşi luă capul în mîini. ― Eşti sigur că nu te înşeli asupra numelui? Portarul zîmbi. adică de vreo trei ani. născut la Saint-Malo. te rog. ― Spune-mi. supus francez. mai ales. şi deschise registrul de pasageri.strîngă în jur. domnule. ― Nu ştiu. datele din paşaport. Pierre trăia… Dar ce taină ascundea cu el? Şi. continuă. cum îl putea regăsi? ― Nu ştii unde a plecat?… Să nu ţi se pară ciudat că te întreb atîtea. ― Iată. 8 august 1842… Anton Lupan răsuflă adînc. însă cred că . sigur de el. după cum ştiţi prea bine. nedumeriţi. poliţia ne obligă să verificăm cu grijă actele străinilor. întrebîndu-se unii pe alţii ce s-a întîmplat. dar mi-e prieten bun şi de ani de zile îl credeam pierdut. căci.

cunoscuţi. Anton Lupan mulţumi. are lucrări în mai multe locuri. mai cu seamă peste Bosfor. probabil pentru treburi la minister. nu-ţi aminteşti de cineva care venea să-l vadă aci? Portarul clătină din cap: ― Nu. Coborî în port. dat fiind că acesta se grăbea. domnule. străbătînd străzile Galatei. mintea . în Anatolia. Pe drum. să-şi vestească oamenii. cred că l-am văzut totdeauna singur şi nu-mi amintesc să-l fi căutat cineva. De vreme ce Pierre trăia. După cîte am auzit. Mai întîi trebuia să se liniştească şi să cugete nepripit. se îndepărtă cîţiva paşi şi se aşeză într-un fotoliu. ― Nu ştii cum i-am putea da de urmă? Nu are prieteni.n-a părăsit Turcia. şi mai tot timpul e plecat. într-un fel sau altul avea să-i găsească urma. Trebuia să-şi facă un plan… Deocamdată nu mai putea îi vorba să plece azi. probabil că venise şi Agop din Bazar. cu care avea să fie mai greu. Aici vine de cîteva ori pe an.

înfrigurat. Îl stăpînea o fericire calmă şi adîncă. cine-l salvase. abia trăgîndu-şi răsuflarea. Ce fericire.i se limpezi şi îşi simţi sufletul mai senin. aşezaţi pe bocaport. Ultima parte a drumului o făcu în fugă. împărtăşindu-şi impresiile după raita dată prin oraş. cine ştie. acum poate ar fi fost împreună cu Pierre Vaillant. poate dădea de el. ― Băieţi. după atacul piraţilor. să-l ducă pe puntea Speranţei. li se adresă Anton Lupan. dacă nu la gară sau în port?… Trebuia să se grăbească şi. dacă ar fi avut mai mult noroc. pe care n-o întuneca decît gîndul că. peste cîteva minute era pe bord. dacă şi-ar fi ridicat o clipă mai devreme ochii din ziar. cred că n-o să mai plecăm noaptea asta. unde dispăruse atîta vreme. să-i arate… Aici îl cuprindea din nou neliniştea… Ce se întîmplase cu el. Unde s-ar fi putut duce un călător care plecase de la hotel. Oamenii stăteau la taifas. luîndu-şi bagajul. atunci. de nu-i putuse găsi urma? Dacă ar fi ridicat ochii o clipă mai devreme!… Deodată simţi că i se face lumină în cap. .

Să aştepte. pînă mă întorc. domnule? ― Ia-ţi ce vrei. poate găseşti un francez. Pierre Vaillant… ― Pierre Vaillant. dar hai. ca şi restul echipajului. făcînd ochii mari. să plece după ceas. du-te pînă în capătul cheiului. adă-l încoace pe sus. domnule? întrebă cîrmaciul. ceilalţi. După ce făcu un pas pe chei.Aşteptaţi-l pe armean şi dacă nu-i convine să-şi amîne plecarea. nu mai pierde vremea. ursuz. despre asta vorbeşte tu cu el. vino şi tu! ― Să-mi iau puşca. pare-se că n-a pierit. în primul rînd. pleacă repede. lăsară în dreapta clădirea . Dacă-l găseşti. Anton Lupan se opri: ― Ieremie. corabia nu-i vapor. staţi aici. ― Da. ci e viu şi sănătos. ia-ţi picioarele la spinare. ― Ba nu-i dăm nimic! răspunse Gherasim. numai vino fuga! Străbătură amîndoi în goană podul de vase peste Cornul de Aur. ― Bine. spuneţi-i că peste o oră mă întorc şi-i dau banii înapoi. vezi ce vapor pleacă şi cercetează printre pasageri. Dar acum. Voi.

nimeni nu mai putea urca sau coborî din vagon. ceilalţi se simţeau datori să nu-i tulbure. şi dacă doi asemenea credincioşi se aflau la rugăciune. privind răbdători pe geam. şi se alese cu înjurături cumplite din partea celorlalţi credincioşi: ― Cîine de ghiaur! Dar-ar ciuma în tine! Stîrpi-ţi-ar nevasta!… Pierre Vaillant nu era nicăieri. cu Ieremia după el. aşteptîndu-l zadarnic. prosternat cu fruntea la pămînt. dar călătorii musulmani. Pleca un tren peste o jumătate de ceas. unii îşi făceau rugăciunea. se aflau de mult în vagoane. tocmi un .vămii noi şi curînd după aceea se aflau pe peronul gării de la Caic-hané. Anton Lupan străbătu anevoie trenul. la un capăt şi la altul al coridorului. care vin la gară cu zece ore mai devreme. îngenuncheaţi pe coridoare sau în spaţiul dintre bănci. în multe locuri fiind nevoit să facă sărituri ca la circ peste vreun cap în turban. pe malul Anatoliei. Anton Lupan rămase pe peron pînă la plecarea trenului. Alergă la chei. Află că alt tren pleca peste un ceas. din gara Haidar-Paşa.

în mai puţin de jumătate de ceas. am întrebat pe toată lumea… . l-ai găsit? strigă căpitanul sărind pe punte şi aruncînd priviri nedumerite în jur. ― Ei. Pierre Vaillant nu era nici aici. spre insulele Prinkipo. ca să dispară. un călător. Nu încăpea îndoială că rămînea numai vaporul. şi le porunci să tragă din răsputeri. gara de călători se afla la cîteva sute de paşi. oraşul nu avea decît aceste două gări şi dacă nu plecase pe aici. am cercetat şi registrul de călători. înţesat de aceiaşi credincioşi. Caicul îi duse de-a dreptul la cheiul Galatei. de la un capăt pînă la altul. barca străbătu cei patru kilometri pînă la gara maritimă. Ajutată de curent. Gherasime.caic lung şi îngust. Cîrmaciul ridică din umeri: ― Nu este. în locul unde era ancorată Speranţa. deseară. mirat că nu-l vedea pe Pierre Vaillant. pleacă doar un vapor. domnule. cu trei barcagii. ar fi trebuit să poată zbura prin văzduh. Anton Lupan îi făcu în fugă şi ajunse la timp ca să poată cerceta trenul. şi l-am căutat din cabină în cabină.

iscodeşte. la noapte sau mîine. să-l mai căutăm. Ieremie. ţine un icosar şi întoarce-te la gara Haidar-Paşa. băieţi – trebuie să-mi daţi o mînă de ajutor. hotărî Anton Lupan. aşa cum vi l-am descris. Rămîneţi acolo pînă mîine la prînz.― Atunci nu poate fi decît în Stambul. apropiindu-se de Anton . Tu. vezi dacă nu mai pleacă vreun vapor. Gherasime. sub un pas sfios. vă apropiaţi de el şi-l întrebaţi. la gara de la Caic-hané. cînd schela se auzi scîrţîind. vreo corabie. vedeţi ce trenuri sînt şi nu scăpaţi din ochi nici un călător… Mai departe. le descrise înfăţişarea lui Pierre Vaillant şi mai ales geamantanul. ― Dacă vedeţi pe cineva că seamănă cu prietenul meu. De altfel. Iată ce-o să facem. ruşinat. să nu scapi portul din ochi. n-o să vă fie greu. şi Ismail se ivi pe punte. Tu. cu capul în pămînt. orice. Haralamb. du-te peste Cornul de Aur. care putea fi recunoscut după mulţimea etichetelor de hotel. rămînem aici şi mîine. fiindcă nu sînt prea mulţi călători europeni. întreabă peste tot… Nu sfîrşise bine de vorbit. ― Domnule! zise.

păcătosule? ― Mai este una. Şi Ismail arătă cu mîna spre chei. ― Dar tu ai un harem întreg! strigă căpitanul. Mai dam cinci lire. ceilalţi n-au luat pînă acum nimic… Dar ce naiba faci cu atîţia bani? ― Pentru nevastă. speriat. Şi p-ormă. domnule. ridicînd braţele spre cer. răspunse bucătarul. să-mi pot încheia socotelile şi eu: cu asta ai terminat. domnule? întrebă Ismail. unde aştepta o turcoaică înaltă şi subţire ca un minaret. Numai că n-ai picat în momentul cel mai potrivit. ― Dacă ai nevoie. Validé. şi pînă să pună mîna pe bani la Pireu… E drept că mai luase cincisprezece icosari de la Agop din Bazar. puteam? Căpitanul ridică din umeri. o să trebuiască să facem o socoteală. Punga lui kir Leonida nu era fără fund. încurcat. ― Nu puteam dam. Acum trebuie dam Mufidé.Lupan. . fireşte că o să-ţi dau. mai mult mort decît viu. ― Păi nu i-ai mai dat cinci icosari la prînz? ― Dam Laleli. Barem spune-mi o dată. trebuie dam.

Întîi se duse în Pera. rostogolindu-se ca o geamandură pe lîngă Mufidé. dar ştiu de el. înviorîndu-se. dar alţii să nu-mi mai ceri! Ce.sfios. la legaţia Franţei şi. Pierre Vaillant. Saraigli Validé bun-bun!… După ce bucătarul plecă. binevoitor. cu toate că după prînz birourile erau închise. ― Şi atunci cum de nu-l cunoaşteţi perso- . vrei să ne vindem vasul pentru haremul tău? Hai. Anton Lupan porni în oraş. ― Cunoaşteţi un inginer. Şi-a reînnoit paşaportul anul acesta. mîine aduceam. ― Ei bine. supus francez. du-te la Mufidé şi pînă mîine la prînz să nu te mai prind pe-aici! ― Nu plecam noaptea? întrebă Ismail. care locuieşte în Stambul? ― Personal nu-l cunosc. iată cinci icosari pentru Mufidé. ― Nu! Şi să ştii că alţi bani nu-ţi mai dau! Nevestele tale ne costă prea scump! ― Validé făceam saraigli. izbuti să găsească un secretar de la consulat. răspunse secretarul. şi cinci pentru Validé. chiar eu i l-am făcut.

intră prin cafenele. ca să asigure corabia. ci două. mai ales la Stambul. tocmai sosea şi Agop din Bazar.nal? ― Fiindcă nu a venit aici. cu o caravană întreagă de măgăruşi şi de hamali. prin holurile hotelurilor. deşi se bizuia mai mult pe oamenii săi. Cînd se întoarse în port. Nu avea un cufăr. dar de data asta era sigur că nu mai putea fi nici o încurcătură la mijloc şi că îl va găsi pe Pierre. asta se obişnuieşte. . ci trei. sperînd că şi întîmplarea i-ar putea fi de folos. Nu făcuse nici un pas înainte. se uită după trecători. ci a trimis un servitor de la hotel. dar socoti mai potrivit să facă treaba aceasta la Pireu. Probabil că domnul Pierre Vaillant e foarte ocupat… Anton Lupan plecă mai liniştit. cred că ştiţi. puşi să păzească gările. şi pe deasupra vreo zece 1 Lloyd – societate de asigurări maritime. Pînă seara cutreieră străzile din Pera. nu un balot. aşa cum le făgăduise oamenilor. Ar fi trebuit să treacă şi pe la birourile Lloyd-ului1.

în giubeaua ponosită pe care o purta la început: ― Efendi căpitan să nu fie supărat. Plă- . Gherasim nu era aici. Dar nici nu fu nevoie de el. nici eu n-am ştiut. ― Încă zece! se repezi Agop. armeanul băgă mîna în buzunar de unde scoase o pungă plină cu vîrf. făcînd temeneli adînci. mai pun încă cinci. se apropie. căci armeanul. cînd o veni. Gherasim. Neprimind nici un răspuns. Din păcate. ca să-l judece după cum s-ar fi cuvenit. ― Despre asta ai să te înţelegi cu cîrmaciul meu. văzînd nedumerirea de pe chipul lui Anton Lupan. dacă văzu aşa. începu cu glas mieros. căci căpitanul îl privea mirat. Dar am să plătesc cinstit. şi zise grăbit: ― Patruzeci.saci. ― De ce să aşteptăm pînă atunci? Ne-am înţeles cu cincisprezece icosari. Anton Lupan nu-şi dădea seama dacă e mult sau puţin şi zăbovi cu răspunsul. dacă treizeci e prea puţin. s-a întîmplat să adun mai mult calabalîc. Încă cincisprezece!… Cu totul treizeci.

deşi sigur nu poate fi nici Allah. numai că am să-ţi dau o veste proastă: nu mai plecăm la noapte. uitîndu-se nepăsător la sacii lui Agop. merg cu dumneata. Cristea. Armeanul se trase înapoi. Dacă eşti grăbit. Dar mîine plecăm. Cîteva clipe rămase ţeapăn. cu ochii holbaţi. la hamalii care aşteptau. nu mă amîi iar? ― Nădăjduiesc că nu. caută alt căpitan. napoleoni. Dacă om avea vînt potrivit… ― Bine! încuviinţă Agop. lire. dar aruncînd din cînd în cînd cîte o privire temă- . ia desfă bocaportul. să nu ne lase muşteriul fără giubea! Pe chei stătea un funcţionar de la vamă. Putem să urcăm bagajele? ― Fireşte!… Hei. clătinîndu-se. ai grijă de Negrilă al tău. Şi tu.tesc chiar acum: ce vrei. pe urmă aruncă o privire pe chei. ci zăbovim încă o zi. icosari? ― Mi-e totuna. Mihule. de parcă l-ar fi lovit cineva în cap. ― Pe cine să mai caut acum? Dacă ne-am învoit. dîndu-şi seama că n-avea încotro.

la prova? ― Păi să vedem ce zice şi el… Hei. armeanul se apropie de el. ― Ce treburi să am? Nu mai am nimic. răsuflînd uşurai.toare în lături. Peste vreo oră se întoarse şi Gherasim. ― Unde-l culcăm pe armeanul ăsta? îl întrebă Anton Lupan. vino să-ţi alegi culcuşul! Vrei cabină de lux. După ce îşi văzu calabalîcul încărcat în hambar. jupîne. sau îl luaţi voi. nici măcar un barcaz. nici o corabie. îi strecură ceva în buzunar. Are de gînd să rămînă aici peste noapte. . Să-l chem în cabină la mine. Să fii aici mîine spre prînz. Armeanul se sperie: ― Să plec? De ce să plec dacă am plătit? Rămîn aici! Şi se aşeză repede pe hambar. domnule. ― Acum poţi pleca liniştit. îi spuse Anton Lupan. ― Nu te alungă nimeni. răspunse căpitanul. pînă a doua zi nu pleca nici un vapor. Credeam că mai ai treburi prin oraş. ridicînd din umeri. primi o hîrtie cu peceţi – şi se întoarse pe punte. să vadă dacă nu vine altcineva. sînt un negustor scăpătat.

sau te mulţumeşti cu una mai aşa? Să ştii că pentru asta mai dai un icosar. mulţumit: ― Domnule. Gherasime. eu dorm aici. să ne purtăm mai blînd cu dumnealui… Efendi Agop. Spre mirarea lor. vino că am glumit! Pentru cabină nu trebuie să mai plăteşti nimic. bag seama că începi să înveţi meseria. fiindcă partea dormitului n-am pus-o în preţ. ― Nu merg în cabină. domnule? ― Uite. Ei. pentru un icosar. dacă-i aşa. ― Iartă-l. ― Uite la el. zgîrciobul! îi şopti Gherasim lui Anton Lupan. Am pernă şi pătură să mă-nvelesc. că ne-a plătit destul! Ştii cît am luat de la el? Patruzeci de galbeni zimţuiţi! ― Cum asta. E în stare să-şi rupă oasele pe scîndură. eu dorm aici. Gherasim rîse. cum am spus. . a mai avut ceva calabalîc. armeanul nu se urni din loc: ― Mulţumesc. Agop se lăsă mai greu pe capacul hambarului.

ca pe ograda lui stăpînă-su. efendi Agop! Dormi unde vrei.Nu pot să dorm în cabină. Îl auzea afară pe Agop gemînd şi pe Negrilă mîrîind – şi. al acestor oameni vrednici şi ascultători. ca un ogar? Apoi spuse tare. dar care înţelesese de la început. că sufăr de năduf. cîteodată îl apuca rîsul. Ismail?… Toţi şi nici unul… Dar stăpînul lor. Anton Lupan dormi neliniştit. stăpînindu-se cu greu să nu izbucnească în rîs: ― Bine. Îi era drag cîinele acesta ciobănesc. coborît din munţi. fără să-l fi învăţat nimeni. îl cheamă Negrilă şi vine de la oi. mai mare e dulăul ăsta. Nu l-am văzut eu cum alerga pe chei. era drum destul. al lui . deşi mai cu seamă pînă la Haidar-Paşa. cu toată neliniştea. mai departe înţelege-te cu el cum ştii! În noaptea aceea. care nu văzuse niciodată o corabie. se întreba ce-or fi făcînd Haralamb şi Ieremia în gări – şi-i părea rău că seara nu mai dăduse o fugă pe la ei. ― Da’ de unde năduf! şopti Gherasim. Aici cine era stăpînul lui? Mihu. că rostul unui cîine aici era să păzească puntea. dar să ştii că pe punte. Gherasim.

Simţi deodată o mare căldură pentru ei. tot ce visase el cu Pierre Vaillant din ziua cînd găsiseră cartea lui Darwin şi jurnalul bătrînului corsar. aşa s-ar fi putut numi. cine era? El. nimic nu-i mai putea împiedica să plece la drum. dar el nu se simţea stăpîn. pentru tot ce era în jur. pentru tot ce le rămînea de făcut – şi le rămînea de făcut tuturor laolaltă. toţi aceşti oameni erau strînşi mănunchi. poate chiar în acest an. Anton Lupan? Desigur. ridicase în picioare o corabie aruncată pe ţărm şi adunase în jurul lui cîţiva inşi. aveau să-l găsească – şi mările li se deschideau libere în faţă. Acum. necunoscuţi. fiindcă prietenul dispărut nu pierise. îl lăsă . liber li se deschidea întinsul ocean… Mările li se deschideau în faţă? Pe la prînz aveau să vadă că piedici serioase încercau să năruiască acest vis înaripat. din ziua cînd dezgropaseră corabia din nisip. Anton Lupan se sculă înaintea zorilor.Ieremia. al lui Cristea Busuioc şi-al celorlalţi. pentru tot ce făcuseră împreună. ci căpitan – şi numai atît! Venise de departe.

― Nu-i nevoie să stai tot timpul aici. Mai bine nu i-ar fi trimis! Întîi se duse plutaşul. du-te şi mai plimbă-te prin oraş. ca să nu stea amîndoi de pomană la bord. la timp. Anton Lupan era înapoi. cu toporişca la brîu. între trenuri. încercîndu-l cu unghia. Apoi se urcă în barcă. pe Cristea Busuioc de vardie şi pe Negrilă mîrîind. cu barba în vînt. cu rîndul. Pe vremea aceea. cheiul Galatei avea binte de lemn. pipăind lemnul. Pierre Vaillant nu se ivise nicăieri. Îl mai trimise încă o dată pe Gherasim să vadă dacă nu pleca vreun vapor. se duse la HaidarPaşa – şi cu Ieremia făcu la fel. cu ochii la omul străin. Pe la ora şapte. În gara de la Caic-hané îl găsi pe Haralamb moţăind într-un colţ. cînd soarele apucase să se ridice bine pe cer. pe peron.pe Agop din Bazar dormind deasupra bocaportului. în port. suspinînd – era lemn . dar ai grijă să-ţi iei postul în primire. păşind visător. iar pe Mihu şi pe Cristea Busuioc îi îndemnă să se ducă prin oraş. Cristea Busuioc le cercetă din loc în loc. după firea lui.

se mai uită un timp pe la corăbii. terminînd cu portul. cu capul în mîini. Mihu îl văzu legănîndu-se. uitîndu-se la el strîmb. intrase într-o prăvălie şi trăsese la măsea rachiu ori ce altă naiba băutură se găsea pe-aici – lucru care îl mîhni mult. şi socoti că plutaşul. în sus. fără să simtă forfota din jurul lui – apoi. cu mîinile în brîu. Cît despre Agop din Bazar. nene Busuioc? îl dojeni. fără să . brad din Carpaţi. încercuite cu fier şi bătute trudnic în pămînt. cînd se întoarse. fiindcă pînă atunci îl socotise pe Cristea Busuioc curat ca un sfînt. plutaşul prinse să se rotească pe punte. Negrilă se uita cînd la el. scuturînd din cap. În loc să răspundă. înfrîngînd cumpătarea sa cunoscută de toţi. porni pe străzile Galatei. cu ochii tulburi.românesc. ― Ce făcuşi. ca omul băut. stînd falnic pe mal. Peste vreo două ceasuri. năuc. se vede treaba foarte uimit. oprindu-se uneori pe la uşile caselor. cînd la stăpînă-su. încercînd lemnul cu toporişca şi oftînd. trunchiuri groase. acesta rămăsese la locul vechi.

pe grai necunoscut. îi spuse ceva. tînărul mus porni să se plimbe pe chei. se uită la cazărmile de pe deal. fiindcă în lipsa lui. După vreo sută de paşi se pomeni în faţa unui om. cu tunurile aşezate la rînd.vadă nimic. căscînd gura pe la cafenele şi pe la prăvălii. cu corabia nu se întîmplă nici un rău. Dar necazul n-avea să i se tragă de-aici. fără să bănuiască nimic. necazul îl aştepta în alt loc şi el plecă într-acolo. nu era de loc timpul potrivit să plece în oraş. făcînd un salamalec adînc. în gura unui gang murdar. arătînd la cizmele lui care se prăfuiseră rău între timp. aşa cum se înfăţişa acesta acum. . de care avea să se căiască amar mai tîrziu. apoi îşi alese o stradă mai puţin umblată şi o luă în lung. arămiu la chip. Aici săvîrşi Mihu o greşeală. lăsînd paza Speranţei în grija plutaşului. Omul se ridică şi. frămîntîndu-şi pumnii. întortocheat şi parcă nesfîrşit. muncind cine ştie ce socoteli în gînd. Urmat de Negrilă. care stătea pe un scăunel. încruntat. întocmai cum făcuse şi plutaşul înaintea lui – ajunse pînă la Top-hané.

― De copil!… Zicînd acestea. pesemne bietul om îndurase multe. ― Bulgar. Asta băiatul înţelegea. numai român nu. ce bucurie să întîlneşti unul de-ai tăi. ― Franţuz? întrebă omul cu obraz arămiu. ungur? ― Nu. din copilărie pînă acum. român! ― Român?! exclamă străinul. printre străini!… ― Şi eşti de mult aici? întrebă Mihu. făcînd semn că nu înţelege graiul străin. aşa vorbea de stîlcit. trăind atît amar de ani printre străini. să nu fi auzit asta din gura lui. împărtăşind bucuria lui. ar fi zis că-i de orice naţie. luminîndu-se la chip şi dînd-o pe graiul musului: Şi eu sînt tot român! Ah. ― Şi cu ce te îndeletniceşti aici? . răspunse: ― Nu! ― Italian? ― Nici. necunoscutul îşi arătă un chip atît de nefericit.Mihu ridică din umeri. pînă şi graiul şi-l stîlcise. încît băiatul se întristă.

Sîntem cu o corabie. ― Da?… Vino în port. o să te ospătăm şi-o să te cinstim. În acest timp. ― La prăvălie. unde acum cîţiva ani era cunoscut. căpitanul Speranţei trecuse Cornul de Aur şi se îndrepta spre Ministerul de Lucrări Publice. o să te minunezi! Zicînd acestea. străinul cu obraz arămiu îşi îndesă muşteriul pe scăunel. cu toate cunoştinţele sale asupra limbii şi chiar a obiceiurilor turceşti. Spera să afle ceva despre Pierre Vaillant… Dar lucrul nu merse uşor. şase români – numai bucătarul e turc. e ruşine să umbli aşa prăfuit. Îţi dau lustru cu vacs arăbesc. acolo se afla şi Direcţia drumurilor de fier otomane.― Lustragiu. fără să mai aştepte vreo încuviinţare. uite colea! Aşteaptă că ţi le-aduc numaidecît. îi trase cizmele din picioare şi se topi după o cotitură a gangului nesfîrşit. dar mai întîi lasă-mă să-ţi lustruiesc cizmele. ― Merg. Dacă limba nu se schimbase în . neliniştindu-se oarecum. ― Unde te duci? strigă băiatul.

îi strecură în mînă un onlic de argint. ceea ce însemna cam doi lei. Abia după ce Anton Lupan. datorită sărăciei publice. mai riguros. zîmbi şi-l îndrumă să se ducă la un birou. Pe scurt. turcul făcu o temenea. nu ca să-l lase să intre. ci numai ca să-l îndrume la un anumit birou. cu şalvari şi cu turban. fu portarul. atîta vreme cît ne aflăm la Stambul? Portarul ascultă cu luare aminte necazul ghiaurului şi cînd. ceea ce. neştiutor. dumerindu-se. de parcă n-ar fi fost pus acolo taman pentru asemenea daraveli. ridică din umeri. acesta îl întrebă încotro s-ar putea îndrepta. fiindcă altminteri intrarea era slobodă atît pentru oameni cît şi pentru cîinii fără stăpîn. obiceiurile. ca . în îmbrăcăminte orientală. adică mîncarea unei familii pe o zi. în sfîrşit. primul care-i pretinse bacşiş. de ce ne-ar mira.cei cîţiva ani cît lipsise de aici. În faţa uşii dormea un cîine jigărit. la urma urmei. Dîndu-şi seama că n-ar fi putut să-l mişte din loc. ca să zicem aşa. undeva la capătul unor coridoare întortocheate. luaseră un caracter. care parcă nu mai aveau sfîrşit.

Ascultă şi el povestea ghiaurului. bea cafea şi fuma ciubuc în odaia îmbîcsită de fum. Turcul păru mirat. Anton Lupan păşi peste el şi intră. dar. ceea ce însemna cam cinci lei. ― Pentru daravela asta te duci dumneata la etajul de sus şi întrebi de efendi director Ali-bey. ― Nu s-ar putea să-mi spui dumneata unde-i biroul lui Ali-bey? Ca să mai întreb pe cineva costă cam scump. după ce se mai uită o dată la medgidia de argint. zise. ca . vîntul încreţea molcom apa de safir. îi dădu în silă lămuririle trebuitoare ca să ajungă la locul cuvenit. afară se vedea soarele strălucind. frecîndu-şi degetul mare de arătător.unul care cunoştea cîinii din Stambul. după ce primi o medgidie de argint. dar slujbaşul padişahului stătea cu geamul închis. Biroul avea fereastra spre Bosfor. Ali-bey era un slujbaş din cei tineri. în sfîrşit. care învăţase ceva carte prin Franţa. apoi clipi din ochi şi făcu gestul cunoscut. deci se arătă încîntat să primească un vizitator străin.

care. iar eu personal am lucrat după aceea podul cei mare peste Sakar. de bună seamă. vizitatorul nu voia să ştie altceva. Văzîndu-l că tace. îşi lepădase obiceiurile strămoşeşti. Lui Anton Lupan îi veni sîngele în obraz. zîmbind politicos şi înclinînd din cap. ― Vă întreb asta. Ali-bey înclină din cap. venea de acolo cu obiceiuri noi. decît dacă inginerul Pierre Vaillant lucra undeva pentru imperiul sultanului.să-şi mai încerce cu el graiul franţuzesc. pentru că am lucrat împreună la calea ferată Adrianopole-Stambul. Oare trebuia şi de data asta să dea bacşiş? Ali-bey nu era un slujbaş oarecare – şi pe deasupra învăţase carte în Franţa. La urma urmei. zîmbi. Ali-bey îi ascultă şi el povestea. Vedeţi dar că nu vin la dumneavoastră chiar ca un străin. Anton Lupan era bucuros că dăduse peste un turc venit din Apus. La rîndul lui. în apropiere de Vezir-han. dar după aceea ridică din umeri. dacă nu i se putea afla urma. dacă avea vreun contract. ca unul care nu putea face nimic. cu ochii vi- .

care nu se descurcă în treburile ministerului. ― Păi dacă daravela stă aşa cum mi-aţi spus. Anton Lupan coborî scările. semn că pentru o liră vorbise de ajuns. cu timpul o să-l înlocuim. făcu un gest timid. deşi privea Bosforul. cu mîna la buzunar. ridicîndu-se surprins. Ali-bey zîmbi înţelegător: ― Probabil că e un funcţionar din cei vechi. turcul se ridică şi făcu o temenea. ― O liră ajunge! spuse nepăsător turcul care. Direcţia drumului de fier s-a mutat peste drum. Doar am vorbit limpede cu un funcţionar. cu obrazul arzînd de ruşine.sători asupra Bosforului. care m-a îndrumat încoa’. o privi ca pe un lucru de nimic. năucit. simţise vecinătatea banilor. în palatul vechi. Cu asta. Căpitanul Speranţei puse lira pe masă. ― Dar Direcţia drumului de fier nu-i aici? întrebă Anton Lupan. trebuie să încercaţi la Direcţia drumului de fier. poate printr-un instinct strămoşesc. apoi o lăsă să cadă în buzunar. Ali-bey luă moneda. La ieşire .

Ministerul de Război. După sfatul unui alt slujbaş. ar mai fi putut încerca la Seraschierat. cînd eu ţi-am spus că am treabă la drumul de fier? ― La drumul de fier. dar se lăsă păgubaş. se uită la el. Apoi scoase onlicul. . spuneam de la început: uite colea e drumul de fier! Anton Lupan se întoarse în port aproape de prînz. Se vede că n-am înţeles.dădu nas în nas cu portarul în şalvari. spumegînd de furie. aflase în sfîrşit că Pierre Vaillant nu lucra nicăieri. fiindcă nu se simţea în stare să refacă numai prin puterile lui finanţele zdruncinate ale imperiului otoman. lăsînd cuvenitul bacşiş. pezevenghi bătrîn. care băgase nepăsător o medgidie în buzunar. strîmbă din nas şi adăugă: ― Dacă dădeai o medgidie. La Direcţia drumului de fier. efendi? se miră portarul cu un rînjet de dispreţ. după ce trecuse din birou în birou. şi cu trei lire aruncate în vînt. ― Bine. de ce m-ai trimis aici.

― Ce s-a întîmplat? întrebă Anton Lupan. după cum s-ar fi ivit prilejul şi marfa ceea ce. arătînd o hîrtie cu peceţi mari. tot se gîndise să rămînă în Mediterană pînă în primăvara viitoare. ca să adune banii trebuitori marii călătorii. Cristea Busuioc clătina din cap. alergînd pe bord. Dar oare nu se înşela? Ce se întîmplase aici? Un soldat cu fes. în timp ce se îndrepta năduşit spre port. în vreme ce Agop din Bazar îşi frîngea mîinile. Se gîndea să plece la Pireu cu cheresteaua lui kir Leonida. deznădăjduit. îşi zicea. . nici măcar nu schimba planul lui. făcînd pînă una alta mici curse în Arhipelag. ― Amendă. Pe punte. stătea ţeapăn pe chei. cu baioneta la puşcă. apoi să revină aici şi să aştepte un timp. domnule.„Totuşi o să se întoarcă – şi atunci o să-l găsesc”. o baionetă lungă cît un catarg. la pupa Speranţei. răspunse plutaşul. şi mările libere îl aşteptau. tunică roşie şi şalvari verzi. la drept vorbind. Noroc că nu-l zorea nimeni la drum.

sub pavilion românesc. ce hram ţine aici? ― L-a lăsat să ne păzească. ― Şi başbuzucul ăsta de pe chei. ― A venit de mult? ― Nu. nu-şi închipuise că finanţele padişahului erau chiar în acest hal! ― Cine a adus hîrtia asta? ― Unul de la Căpitănie. cu stema sultanului în cap. ― Mihu pe unde e? ― S-a dus prin oraş. pornea de la Căpitănia portului şi spunea. dacă o fi un sfert de ceas. roşu în obraz. că deoarece aruncase gunoi în port. mai adineaurea.Hîrtia. chior de un ochi şi bîlbîit. trebuia să plătească numaidecît o amendă de o mie de lire. frîngîndu-şi trupul. cică să nu spălăm putina. tot clătinînd din cap. pe alta în franţuzeşte. altminteri… Căpitanul simţi că-şi pierde firea. cu ochii zgîiţi. pe de o parte în limba turcă. lovi-l-ar boala! răspunse plutaşul. Agop se apropie de căpitan. goeleta Speranţa. .

pe un an… ― Al naibii armean! zise Gherasim. amenda te priveşte pe dumneata? ― Nu mă priveşte. Gherasime? întrebă Anton Lupan. Îmi dai iscălitură. nu boclucurile dumitale. dacă lasă mai ieftin. Cîrmaciul se scarpină în cap. domnule. efendi. stăruie. care mai dăduse tîrcoale pe chei. Agop veni fuga la ei: ― Efendi căpitan. dar eu ce fac? ― Ce întrebare e asta? Ce. ― Foarte bine. ― Ce ne facem. că doar ce-ar cîştiga? Armeanul începu să alerge pe punte. poate te împrumut eu cu ceva. Tocmai atunci pică şi Gherasim. îţi ia tot. în căutarea lui Pierre Vaillant. arătîndu-i hîrtia. ― O mie de lire?! Hm!… Şmecher sultanul!… Dar lasă. ai milă de un negustor scăpătat! Vorbeşte acolo. bătîndu-se cu pumnii în cap.― Dumneata stai liniştit. că asta-i boală cu leac! Ia hai cu mine. şi-o să vedem! Cînd să treacă schela. numai că dacă n-o plăteşti. o să ia cheresteaua. în timp .

pe nasul lui ochelarii stăteau ca o pereche de dăsagi în spinarea unui elefant. ai venit cu banii? ― Se vede că glumeşti. pînă vezi că scade apa şi nu mai poate veni vaporul la mal. . scăpătat. mîine aşa. da. cu nasul arcuit ca un iatagan şi cu un neg cît o băncuţă pe obraz – să zici că se trage din acelaşi neam de căpitani de port cu căpitanul de la Sulina. ― Dumneata ne-ai trimis hîrtia asta? îl întrebă Gherasim. Gherasim se gîndi o clipă. nu ştii. uitîndu-se stăruitor la nasul căpitanului. efendi! O mie de lire c-am aruncat nişte gunoi. Scăpătat. dacă l-om fi aruncat careva? Ce supărare ţi-am făcut dumitale cu asta? ― A. ca şi cînd de-aici putea să-i vină scăparea. dar văd că n-a rămas fără cheag! Căpitanul portului era un om ursuz. Şi cum se uita astfel. Căpitanul îşi puse ochelarii pe nas. ― Eu am trimis-o. şi eşti marinar!?… Gunoiul se duce la fund şi azi aşa. apropiindu-se de biroul pe care fumega un ciubuc de chihlimbar.ce se îndreptau spre Căpitănie.

― Nu văd. În privinţa gunoiului eu unul cred că socoteala nu-i aşa cum spui dumneata. Iată. şi pot să dovedesc. care găsise scăparea nu în nas. se ridică şi apa… ― Nu-i adevărat! ― Ba da. am să torn apă în el. Căpitanul îşi puse ochelarii. n-a crescut!. efendi căpitan? . a crescut. sau ba? întrebă. Aici Gherasim se întoarse spre Anton Lupan şi-i ceru în şoaptă cîţiva icosari. Eu unul cred că dacă se ridică fundul. care se aşeză cuminte peste celălalt. se aplecă peste masă şi se uită la galbenul zimţat. dînd drumul unei monede în pahar. răspunse. ci în pahar. clătinînd din cap. Cîrmaciul mai lăsă să cadă încă un ban. iar apa se duse pe gîtlejul însetat. nasul se ridică spre tavan. ― Ei. ― Efendi căpitan. aşa… Acum fii bun şi pune-ţi ochelarii să vezi ce se întîmplă dacă un marinar aruncă un făraş cu gunoi aproape de mal. am să iau paharul ăsta. ― Nici acum.văzu un pahar de apă ivindu-se sub nas. începu cîrmaciul.

apoi mă duc la cadiu… ― Bun. dar haide. ― Dar pe gunoiul ăsta. Putea să crească mai mult. . venise şi Ieremia de la gară şi stătea pe punte. degeaba te gîndeşti. punînd mîna pe pahar. ― Aşa? Ia mai uită-te o dată şi dacă nici acum nu eşti mulţumit. ― Acte aveţi? ― Mai vrei acte. zădărînd santinela de pe mal: ― Ia spune. rezemat în flintă. să nu mai lungim vorba… La cadiu. ia să-i pomenesc de pilaf. că are albeaţă în ochi şi vede prost de tot. dar asta era destul ca să-l umple de necaz. nu vezi că nu ştie româneşte? zise Gherasim. Osman. bun! încuviinţă căpitanul. ursuz. ― Lasă-l. pe la Plevna ai luptat? Turcul nu înţelegea altă vorbă decît Plevna. dar se preface. după ce ai băgat trei icosari în buzunar? Cînd se întoarseră. efendi căpitan. să vezi cum ar mişca din nas! Hei. ne mai dai şi carte de marinar pentru un om care e cu noi.― Acum a crescut. măi Ieremie. dar prea puţin. ― Ba ştie. păşind pe bord.

Osman. că am şi eu puşcă! Uite-o colea. prea rîdea gingaş. dacă o ştia nevasta lui Ismail. ce putea să facă decît să suspine şi să viseze la ea? Uite pentru ce chinuri îşi lăsase el vădanele lui de la Sulina şi venise la Ţarigrad! Tocmai cînd Haralamb cugeta aşa. dar. Parcă puteai să ştii ce sluţenii se ascund sub iaşmacurile acelea lăsate pe obraz?… Numai Laleli îi săgetase inima. ― Unde-ţi sînt cizmele? îl întrebă Anton Lupan. fără să aducă vreo veste mai bună decît vără-su – şi fără ca măcar să fi văzut vreo turcoaică. păgînule. ― Mi Ie-a luat!… Şi plîngînd. dar e-nvăţată la turci. Cum vede unul. cu pumnii murdari . bocind. că prea era zglobie. n-o fi aşa nouă ca a ta. smiorcăind. tîrşîindu-şi picioarele goale prin praf. ia uite-ncoa’. cu pumnii la ochi. pe mine mă ţii minte? Santinela îşi smuci puşca de pe umăr. numai ce-o auzi că-ncepe a necheza: nihahaha!… Nihahahahaa!… Îndată veni şi Haralamb. aşa. ― Stai. ca să-i fie pe plac. pe chei se ivi Mihu.

la creastă. dar sus.la ochi. Iar tu. dar mi se pare că prea şi-a făcut de cap. ― Şi cu Ismail ce facem. ― Dacă nu vine. dincolo de Ieni Mahalle. ― Gherasime. Sufla o briză slabă. ― Pregătiţi-vă de plecare! Peste o jumătate de oră ridicăm ancora! Agop din Bazar răsuflă uşurat. domnule? întrebă Gherasim. La Galliopoli . se vedeau copacii despletindu-şi ramurile. i-am spus că la prînz să fie aici. Auzindu-i păţania. du-te cu el în oraş şi cumpără-i o pereche de cizme noi. căpitanul Speranţei nu ştia dacă să-l mustre sau să facă haz. uitîndu-se pe mal. iar în larg. ridicînd berbeci albi. Mihule. nu mai aveau de ce să zăbovească în portul acesta care-i costa o sumedenie de bani. valurile se zbuciumau. musul povesti întîlnirea lui cu lustragiul din gang. ceea ce dovedea că vîntul nu era chiar aşa de firav. Îmi pare rău. dinspre uscat. altă dată vezi ce faci! Hotărît. plecăm fără el. cît se zărea un colţ din Marmara.

aşezate pe punte. urcă străzile cu trepte ale Galatei şi se duse la Pera-Palace. ― Hei. Oamenii se dădură în lături. Anton Lupan făcu un ultim drum în oraş. mai puţin poligam… Dar haide. înconjurat de cele patru neveste. du-te odată după cizme. la prova. nerăbdător să se vadă plecat. Dacă se întoarce. ― Iată aici cîteva rînduri pentru domnul Pierre Vaillant. în portul lui oriental. Haralamb se tot învîrtea pe lîngă Laleli. încercînd .sau la Pireu o să găsim alt bucătar. Cînd ajunse în port. îi spuse portarului. ce-i aici? strigă căpitanul de pe mal. ca un sultan. alergînd pe punte. cu capul sub iaşmac. că ne rămîne musul descălţat! Înaintea plecării. să mă aştepte sau măcar să-mi lase adresa unde îl pot căuta. văzu de departe că echipajul Speranţei în loc să dezlege pînzele. ruşinaţi. numai Agop din Bazar se frămînta. Ismail. anunţă-l că în două săptămîni sper să fiu şi eu înapoi. dintr-un bord în altul. şi trăgea mulţumit din lulea. stătea turceşte deasupra tambuchiului. stătea îmbulzit în jurul tambuchiului.

sări Haralamb. pe care nu o văzuse nimeni pînă acum şi nici nu-i auzise glasul. ca de bărbat. şi după restul înfăţişării. luîndu-i apărarea. ― Ce-i. Cea de-a patra nevastă. trecînd schela. cu rîsul ei cald şi tremurat. zise şi Ismail. începu să rîdă. bucuros. în vreme ce turcoaica rîdea şăgalnic. Laleli gunguri dulce. ― Pe asta o punem să ridice ancora. Anton Lupan se îndreptă spre cabină: ― Ia. atît cît puteai să bănuieşti sub feredgeaua albastră. Ismaile.să-i vadă faţa. un rîs gros şi aspru. nu-ţi ajunge cît ai stat cu ele? întrebă Anton Lupan. domnule. zise Ieremia. sub voal. De altfel. debarcă-ţi haremul. că n-avem timp de pierdut. ţinîndu-se cu teamă la un pas de ea. Nu cumva vrei să ne aduci haremul tău pe cap? ― Au venit numai să-l petreacă. Ismaile. ― Validé am făcut saraigli. altminteri ţi-aş spune să le . ai fi luat-o mai degrabă drept un hamal. arătînd un şir de borcane aşezate lîngă tambuchi. Celelalte îşi întoarseră capul spre ea şi cu tot iaşmacul se văzu că o fulgerau.

cu buzele roşii. tu nu zici nimic? întrebă . turcoaicele o luară la scărmănat pe ea – şi o traseră pe chei. spurcînd-o cu vorbe şi scuturînd-o ca pe un ţol murdar. cu ochii adînci şi albaştri cum e cerul de mai. Haralamb făcu ce făcu şi dîndu-se pe lîngă Laleli.pofteşti la o cafea. bietul Haralamb se pomeni cu ea în cap. ― Dar-ar ciuma în tine. noaptea. îmbujorat. cu dinţii albi. clipind speriaţi sub genele lungi şi grele ca perdelele de la odaia sultanei. parcă fericită că marinarii îi văzuseră faţa. năpustindu-se asupra ghiaurului neruşinat: ― Cîine murdar! Mînca-ţi-ar corbii ochii spurcaţi!… Ghiulsum puse mîna pe o cange şi. cum nu mai avu cînd să se ferească. ghiaur scîrnav! Numai Laleli nu zicea nimic. Ismaile. Ghiaurii avură timp să vadă un chip gingaş. După ce terminară cu ghiaurul. Celelalte trei începură să strige şi să blesteme. În clipa cînd turcoaicele se ridicau. ― Mă. ci gungurea şăgalnic sub iaşmac. îi ridică un colţ al iaşmacului.

într-o sutană măslinie. ― Ba ziceam! Tu ce-am căutat puneam mîna pe iaşmac? Hai? Toată lumea socoti că va începe gîlceavă. S-a făcut ceasul două şi tot n-am plecat. cu comănacul plin de găuri şi albit de praf. moşule. oftă. bucătarul zîmbi. în clipa următoare. care stătea netulburat la locul lui. ― Domnul cu voi!… Cine-i căpitanul? întrebă noul venit. de unde pînă atunci părea înfuriat. am văzut ce ochi aveam? ― Haide. apropiindu-se furios de bucătar. se ivise un călugăr bărbos. La gît avea un şirag de mătănii sărăcăcioase. Dezlegaţi pînzele! Ridicaţi schela… Hei. în capul schelei. de lemn slinos.Haralamb. dar ăsta cine mai e? Ce-i. iar în spinare ducea o dăsagă grea. ca un padişah. Însă. cu dumneata? Pe chei. spre uimirea tuturor. Ismaile! îl potoli căpitanul. pe tambuchi. şi zise cu alean: ― Ah. strînsă pe mijloc cu o bucată de curea. făcînd semnul crucii cu un gest . care între timp îşi schimbase hainele de oraş. Allah! Allah!… Bre Haralamb. din pricina ta.

ia spune. răspunse călugărul. Sînt de la mănăstirea sfîntului Mina. Am bătut drumul pe jos. dar umblu prin lume de mai bine de un an. că partea asta a lumii era plină de călugări de la Muntele Athos. prin alte locuri. că ne-a ars biserica şi nu mai avem unde aduce har tatălui nostru ceresc. Ochii. de . glasul. fiul meu.cam stîngaci. că numai pentru numele lui Christos trudesc. ― Şi de la noi ce vrei? îl întrebă Anton Lupan. în vreme ce păşea pe punte şi îşi lăsa dăsaga jos. n-ai auzit rău. ce vînt de poartă prin lumea asta de păcătoşi că. omul în sutană se întoarse cu faţa spre răsărit şi se închină larg. ― Păi uite. ― Da. poate îl mai întîlnise vreodată. taică. Zicînd acestea. aş zice că vii de la Muntele Athos? ― Chiar aşa. ― Eu. ― Şi te-aş ruga să iei un călugăr sărman cu dumneata. după port. să strîng bani. ceva din înfăţişarea călugărului îi amintea nu ştiu ce. ce-aş vrea… Am auzit că plecaţi la Pireu. privindu-l stăruitor.

oi vedea ce-oi face.la Athos pînă aici. hotărî Anton Lupan. Hai. Speranţa îşi afundă prova trasă . că ne mai veni un pasager? întrebă Anton Lupan. că nu mai avem timp de taifas. Cîrmaciul se scarpină în cap. pe mal. ― Să-l luăm. n-om păgubi cine ştie ce. dacă mă iei pînă la Skyros şi mă laşi undeva. taică. şase luni am umblat şi am adunat cîte ceva. ― Mulţumesc. domnule. oi găsi vreun barcaz să mă ducă prin insulele acelea… Dar de asta să n-ai grijă dumneata. dar puţin. Dumnezeu să te răsplătească de-o mie de ori! zise călugărul. încurcat. ― Ce facem. în Arhipelag. Gherasime. caută-ţi un culcuş pe undeva. în scîrţîit de cabestan. ― Atunci. că acolo avem credincioşi de la care nădăjduiesc să mai strîng ceva. Dacă nu ţi-e ocol. băieţi. ridicaţi ancora! Lanţul greu începu să scrîşnească. că oamenii sînt săraci. moşule. Mai departe. dacă om trece şi pe la Skyros. m-aş ruga de dumneata să mă duci pînă la Skyros. mai departe m-o ajuta mila lui Dumnezeu şi bunătatea oamenilor. răsuflînd uşurat.

cu copacii care înverzeau în jur. era haremul unde lîncezeau. osîndite la sclavie prin porunca profetului. pînă . cu zidurile ei văruite ieftin în fiecare an. pesemne. înşela ochiul şi te lăsa să visezi la palate de basm. cu zidurile năruite ale vechiului palat. la etaj. Într-un loc. de unde se înclina la vale.pe ancora grea. grecoaicele şi georgiencele din serai. însă. căruia sultanul. Speranţa trecu prin faţa acestei clădiri greoaie care. iar în dreapta TopKapu-Serai. focul şi trinca ţîşniră pe strai şi cheiul Galatei începu să alunece uşor înapoi. cu mulţimea de gură-cască înşirată pe mal. parîmele desprinse de pe binte căzură făcînd să plescăie apa. drept recunoştinţă pentru un Coran aşa de mărinimos. În stînga se vedea Turnul lui Leandru. acolo. Înainte de a intra în Marmara. Într-un colţ al palatului se deschidea o uşă sau o fereastră. sub sulimanuri. fără nici o cheltuială din partea sultanului. în spatele cărora fluturau perdele grele de catifea. se vedea un şir de ferestre cu zăbrele de lemn. orbitor de alb. îi ridica minarete la fiecare pas.

Pe-aici. palatele albe. ci doar clătina într-una din cap. fiecare neam de . pe acest sinistru tobogan. fără să se bucure de cizmele noi care luceau să zici că-s de lac. scăldate iarăşi în verdeaţă şi izbutind încă o dată să înşele ochiul cu farmecul lor de fard. ― E un obicei vechi. alunecaseră de-a berbeleacul. ca să li se piardă urma în Marmaraua tăcută ca o uşă de serai. în toate culorile. turnurile şi minaretele asupra cărora veghea ochiul lui Allah. dar nu zicea nimic. înainte. Mihu smiorcăia sub tambuchi. ― De ce-şi vopsesc casele aşa. priveau.în apa curată a mării. domnule? îl întrebă Ieremia pe Anton Lupan. Speranţa ocoli Top-Kapu-Serai şi luă drumul spre sud-vest. Gherasim stătea la cîrmă. colinele verzi presărate cu smalţ. iar ceilalţi. neostenind să se minuneze. un fel de scoc ciudat. În dreapta alunecau. ruşinat. multe capete fără trup şi trupuri fără cap. îngrămădiţi în tribord. lăsînd în urmă Bosforul învolburat. Plutaşul era printre ei. din mila sau din furia sultanilor. pare-se. cîndva. zidurile colorate ale caselor.

― Parcă văd numai patru… ― Celelalte s-au dărîmat. ca sîngele boului – numai turcii puteau să folosească varul sau culorile deschise. În faţă se iviră zidurile groase şi înalte ale unui castel întortocheat. care se oglindeau în apa mării. Multe capete s-au rostogolit în Marmara dinapoia zidurilor pe care le vedeţi. grecii. spuse Anton Lupan. fiindcă pesemne s-au obişnuit cu ele aşa. cu toţi ai săi – şi de atunci sultanii ne-au trimis domni străini. cu mai multe turnuri. pe vremuri. mai norocoşi. Constantin Brîncoveanu. vrăjmaşii sultanului. dar oamenii continuă să-şi împestriţeze casele. Astăzi regula asta a căzut. Aici erau închişi. ― Asta-i vestita închisoare Edi-Kulé. adică a celor Şapte-Turnuri. tot aici se întemniţau solii şi ambasadorii ţărilor cu care Turcia intra în război. Aici a pierit domnitorul nostru. Armenii erau osîndiţi la culoarea neagră. aveau culoarea roşie. de îngropăciune. la ora aceasta verzuie. de smarald.oameni din Stambul trebuia să-şi vopsească zidurile altfel. ca să se deosebească unii de alţii. .

Acum. Oamenii se puseră pe rîs. tot clătinînd din cap. el spusese destul. ispita lui adăugîndu-se glasului gingaş. Cît despre plutaş. cum se frige kebabul la jar. Acum sultanul trage mîţa de coadă. nu vă mai faceţi inimă rea! îi linişti Anton Lupan.greci din mahalaua Fanarului… ― Păi ce să ne mai mire atîtea palate. de-o auzi miorlăind pînă în Dardanele. pe deal. N-aţi văzut ce averi? Astea de unde s-au adunat? Ia te uită! Plutaşul de cînd căpătase glas? ― Lasă. după ce-i mai văzuse şi chipul. gîndindu-se la păţaniile lui de azi. S-a dus vremea cînd Stambulul huzurea. Haralamb. dar gîndul lui la alta era. ― Adică s-a sfîrşit bairamul! zise Ieremia. că au avut de unde să ia! oftă Ieremia. Acum sîntem în ramazan! Vorbea una. ― Dar în Bazar! zise Cristea Busuioc. cel . visător. Laleli îi frigea inima. cu ochii la seraiurile şi moscheile care rămîneau în urmă. de acum înainte n-avea să mai scoată o vorbă. ― Apăi da! adăugă.

Dacă ai sta să faci socoteala cîte case au ars în Stambul de la înfiinţarea lui. ― Ce-i asta. uitîndu-se la flăcările care nu se mai ridicau spre cer. de la ea alta. din fund. nu vezi? Edi-Kulé rămînea în urmă.puţin un ceas. . ci înghiţeau casele la rînd. întinzîndu-se ca şerpii pe deal. deasupra se întindea zidul oraşului. Deodată. domnule? Căpitanul ridică din umeri. nepăsător: ― Arde o casă în Stambul. ― Numai moscheile şi seraiurile nu ard! Astea-s de zid! zise Ieremia. Ce-i al sultanului şi-al lui Allah se face trainic. ai vedea că oraşul a fost construit din nou de cîteva zeci de ori. E de ajuns să-şi uite un turc ciubucul nestins – se aprinde o casă. profilîndu-se pe dealul Galatei. în stînga moscheii Sultan-Selim se ridică o coloană de fum şi îndată limbi de flăcări ţîşniră spre cer. că toate-s de lemn – pînă ce te pomeneşti că arde o mahala întreagă. asta nu miră pe nimeni – se întîmplă des pe-aici. ― Fireşte! răspunse Anton Lupan. tainică şi posomorîtă.

Stambulul se sfîrşea. lucind în soarele care le ştia acolo de sute de ani. înecat în fum. printre copaci se zărea cimitirul de la Eiub – şi cu acest sălaş al morţii. ― Marmara asta mi-e că-i tot de furat! oftă un om din echipaj. ca apoi să coboare la Cornul de Aur. sus.urcînd pe deal. Între pietrele cenuşii se vedeau bucăţi de marmură albă. În afara zidului. aşezîndu-se fumul focului peste fumul istoriei lui… . printre grădini. pe deal.

cum spusese odată Gherasim despre ea. Speranţa naviga pe Marmara. din tribord şi făcea aproape şapte mile pe ceas.CAPITOLUL X Glasurile mării În după amiaza zilei de 21 iulie. spre apus. Crestele valurilor începeau să se spargă şi corabia de data asta se legăna simţitor. Dacă vîntul nu se prefăcea în furtună – şi barometrul stătea nemişcat. simţindu-se vinovat şi cu mare apăsare pe inimă. după cum dovedi lochul pe care musul îl aruncă. intrau în Dardanele. prevestind timp frumos – însemna că a doua zi. că îşi pierduse cizmele cumpărate de căpitan. nu chiar ca o bătrînă beată. Echipajul forfotea pe punte. sub un vînt tare. dornică să meargă la bal. la răsăritul soarelui. încă smiorcăind. punînd ordine în lucrurile pe care şederea la Stambul le întorsese pe dos. mai bi- . ci ca o femeiuşcă zglobie.

pe rînd. dar nu înţelegeau că pentru o pereche de cizme trebuie să te zbuciumi atît. de se uita cu privirile aiurea şi tot clătina din cap. năuc? Cît despre Mihu. să meargă mai departe cu învăţătura.ne nici nu se putea. Primul se uita chiorîş la Ismail. căpitanul îl chemă pe mus jos. Vîntul proaspăt şi răsuflarea curată a mării spăla din sufletul oamenilor. se şterseră în urmă. Plutaşul îşi făcea îndatoririle sîrguincios şi îndemînatic. nu mai rămăsese nimic de făcut. După ce Speranţa se aşternu la drum şi insulele Prinkipo. Dar parcă de învăţătură îi ardea lui Mihu acum? Asculta lămuririle lui Anton Lupan de- . dar mai tăcut ca oricînd. amintirea zilelor zbuciumate petrecute în portul gălăgios. plin de ispite şi de primejdii. pizmuindu-l din toată inima pe care i-o săgetase aşa de cumplit Laleli. ce naiba se întîmplase cu el. Mihu şi Cristea Busuioc nu erau în apele lor. necazul lui îl cunoşteau toţi. Numai Haralamb. ultima amintire a Stambulului. fiindcă pe punte toate erau puse la locul lor.

două bătăi scurte. fără nici o tulburare din partea nimănui. dracu’ ştie de ce. dar gîndul lui era la cizmele lăsate la Stambul… Şi trecea timpul – şi în cizmele noi. parcă îl strîngeau. cunoştinţe trebuitoare numaidecît unui navigator. ― S-a făcut ora cinci! observă căpitanul mirat. fără de care nu poate să plece la drum – asculta. Afară. se simţea stînjenit. Mihu îşi aminti iarăşi de cizme şi iarăşi se posomori. parcă şi ceasul merge şontîc. ― Măi băiete. ca să calculeze capul la compas. sunetul cunoscut. una la degete. despre declinaţie. alta la călcîi. domnule! Cînd slăbeşte vîntul.spre nordul geografic şi nordul magnetic. deşi lăcuite. Repede trece timpul uneori! Musul se însufleţi o clipă şi răspunse rîzînd: ― Fiindcă-i vînt bun. viaţa îşi urma drumul obişnuit. şi-ai început să gîndeşti ca marinarii bătrîni! Cu toată lauda aceasta. Gherasim rămăsese la cîrmă şi în cartul al doilea – Ismail cică trebuind să gătească pentru cină – iar plu- . n-ai nici o săptămînă pe mare. deviaţie şi derivă. Pe punte se auzi sunînd clopotul de cart.

Haralamb mai zăbovise o vreme pe punte. la Galata. Pe punte. iar sub pleoape surîsul gingaş al Laleliei. păcat că îndemnul nu venise la vreme. de ai fi zis că o să-l apuce ameţeala şi o să cadă în valuri. îndemnîndu-l la lucruri rele. privind cum pierea în urmă Stambulul. aruncînd priviri speriate în juru-i. Îl tot muşca un şarpe de inimă. că doar nu putea să-l ia nimeni cu sila – şi să fi căutat. urma turcoaicei după care-i sfîrîia inima? Pe urmă îl luă oboseala. adormi. punînd capul pe pernă. coborî în cabină şi. că şi el se chinuise peste noapte în gară. fiindcă peste noapte se chinuise pe o bancă în amărîta aia de gară. Adică la urma urmelor ce treabă avea el în Grechia? N-ar fi fost mai bine să rămînă pe chei. mai erau şi ceilalţi doi – călătorii. într-un chip oarecare. unde se tot legăna deasupra parapetului. Călugă- . avînd în ureche gunguritul şăgalnic.taşul era de veghe la prova. Ieremia dormea butuc în cabină. dar acum era prea tîrziu. în afara cîrmaciului şi omului de veghe. Agop din Bazar stătea nemişcat deasupra hambarului.

tot depănîndu-şi mătăniile. în mîrîitul necurmat al lui Negrilă. n-am ce zice. cînd mai grea. se ridică anevoie şi se îndreptă încovoiat spre pupa. ― Te trudeşti într-una. urmat de mîrîitul dulăului. iar în prova. îmi fac meseria. în greceşte. dar grea. cîrmaciule! zise.rul se aşezase pe un maldăr de parîme la prova. trecîndu-şi printre degete mătăniile slinoase. cînd mai uşoară. legănîndu-se în mijlocul mării ca o arcă greoaie. ― Frumoasă meserie. frumoasă-i întotdeauna! . pe urmă se uită în lături. Călugărul mai citi o vreme biblia. aşezîndu-se alături de cîrmă. părinte. nu-i aşa. În babord se zăreau munţii Asiei Mici. acoperiţi de zăpadă. fiule? ― De. Gherasim era în toane bune: ― Nu mă trudesc. printre pînzele de corăbii şi fumul de vapoare care pluteau în depărtare. dar încolo. cu cartea la subsuoară. îşi scoase ochelarii. îşi pusese pe nas nişte ochelari legaţi pe după urechi cu sfoară şi citea smerit Biblia. cine avea ochi buni putea să vadă insula Marmara.

taică!… Barem. părinte? Călugărul scăzu glasul: ― Am auzit că umblă piraţi printre insule. călugărul se trase mai aproape şi vorbi.După ce tăcu o vreme. Dar vezi dumneata. dacă ar fi să ni-i scoată satana în cale. acolo. cu îngrijorare: ― Taică. te pui cu tîlharii? ― Şi-apoi. nu le dă mîna. şi-or mai fi şi alţii. dacă i-ai auzit numele. taică. piraţii nu mai umblă pe toate drumurile. vreo sută şaptezeci de piaştri. de cînd s-au înmulţit vapoarele. Mai e unu’. se mai întîmplă cîteodată să încolţească vreo corabie rătăcită. aveţi cu ce să-i răpuneţi? . Oare n-o fi primejdie să ne prade? Cîrmaciul începu să rîdă: ― N-avea grijă. acum. vezi. ci ai mănăstirii. părinte. zise Gherasim mai departe. ― Cum adică. nu-s banii mei. ia. vreun barcaz aruncat de furtună pe vreo insulă pustie… ― Ei. nici măcar două lire. să nu crezi că duc averi cu mine. Aşa. da’ puţini. nu se ostenesc ei pentru două lire! ― Ei. nu ca înainte. de aceea mi-e teamă. Spînu.

cîrmaciule! mai zise făcînd asupra lui Gherasim semnul crucii. Aşa trecu încă o oră… . ― Păi domnul să rămînă cu tine. le ţineţi la îndemînă. Dar măcar.― În privinţa asta. n-or fi pe undeva. că le ţinem fiecare lîngă pat. prin fundul magaziei? ― S-ar putea una ca asta. părinte. în cabină! ― Aşa? Apăi atunci mi-e inima mai liniştită. făcîndu-şi semnul crucii. Sîntem oameni unu’ şi unu’! Călugărul se trase mai aproape. ― Dar puşti?… Că pe oameni i-am văzut cu mîinile goale. oftă. ― Nu le purta dumneata de grijă. ca şi cînd tot i-ar mai fi fost teamă. să fii liniştit. pe urmă se ridică şi porni spre prova. Eu mă duc să-mi mai luminez cugetul cu cărţile astea sfinte. ― Asta-i bine! zise călugărul. părinţele? Du-te să le vezi. Căpitanul are şi el puşcă? ― Oho! Şi pe deasupra două pistoale! Călugărul se uită la uşa cabinei. Avem fiecare cîte o carabină şi gloanţe cu duiumul. tîrşîindu-şi picioarele.

Navigînd în chipul acesta. dacă te-ai lua numai după busolă. În călătorii scurte. la asemenea drumuri. s-ar putea să nime- . necazul cu cizmele. înrîurirea ei păgubitoare nu are cînd se mări. Mihule. cum i se fac îndreptările. în cabină. Dar ce te faci cînd călătoreşti săptămîni şi luni în şir.Jos. pe mare nu înseamnă nimic. răspunse căpitanul. dacă m-ai întrebat. încetul cu încetul. ca de pildă de la Sulina la Stambul. Acum ştia cum se măsoară drumul pe hartă. fără să vezi urmă de pămînt? Abaterea de azi se adună cu cea de mîine – şi la urmă te pomeneşti că ajungi unde nici n-ai gîndit. deriva. cum masori unghiul de drum. nu se poate măsura. Despre asta aveam de gînd să-ţi vorbesc mai tîrziu. uitînd. corecţii pe limba navigatorului. dar rămăsese cu o nedumerire. am să te lămuresc. ― Acum. cîteva mile într-o parte sau în alta. Mihu îşi continua învăţătura. Vezi tu. nu eşti niciodată sigur că ai să ajungi chiar acolo unde ai făcut socoteala. şi cum apoi trebuie urmat după busolă. oricît ai ţine seama de ea. mulţumit că mintea musului era sprintenă ca vîntul bun.

aşa ca să te apropii iarăşi de el – şi asta în fiecare zi. sau ori de cîte ori socotesc că este nevoie. Pentru asta e nevoie de instrumente şi de table astronomice. vestind ora şapte şi apropierea cinei. cu flinta lui veche. O dată ce-au aflat locul. navigatorii îl punctează pe hartă. navigatorii calculează în fiecare zi. Ca să înlăture această greşeală. pînă termini călătoria… Clopotul de cart bătu de trei ori cîte două bătăi scurte. de aceea. luîndu-se după soare sau după stele. anume făcute – o să ajungem şi la ele. se spune că „ai făcut punctul”. dar în primul rînd ar însemna să baţi mările de pomană şi să nu fii la timp acolo unde ţi-ai pus în gînd. cum ai spus tu. locul unde se află. Cînd ieşiră pe punte se apropia şi Ieremia. căutîndu-şi loc unde că se . ― Acum haide să vedem ce mai e pe-afară! hotărî căpitanul. şi nu că din asta ţi s-ar trage numaidecît vreo nenorocire. corectezi unghiul la busolă. de cîte ori calculezi poziţia corăbiei. dar mai tîrziu.reşti la dracu-n praznic. Dacă punctul e în afara drumului.

întrebă musul. Trebuie să nu uiţi asta şi să ai grijă totdeauna! ― Dar atunci fierăria de pe corabie cum n-o înrîureşte? Ancorele. Fierul înrîureşte simţitor asupra busolei. Dar fiindcă veni vorba de cratiţe. să se grăbească puţin cu cina.aşeze ca s-o frece de rugină. cît e puntea asta de lungă? ― Domnule. cînd ciopleam un fluier pe lîngă cîrmă. sarturile. Dar cînd se uită pe gura tambuchiului. zice că şi un briceag e de ajuns ca să-ţi facă încurcătură. ce-ar fi să-i dăm o gură lui Ismail. Mihule. acu’ se face seară! ― Mă duc eu! zise Mihu. ― Fugi de-aici cu oţelele tale! îl repezi Gherasim. că uite. oare e adevărat că fierul sminteşte magneţii busolei? Nenea Gherasim m-a repezit şi pe mine odată. luînd-o la fugă. văzîndu-l că dă să se aciueze lîngă cîrmă. spre prova. văzu că bucătăria era goală. vrei să-mi zăpăceşti busola? Alt loc n-ai mai găsit. maşina de gătit dor- . ― Aşa e. cratiţele din bucătărie? ― Astea-s prea departe. Ce.

pe punte. în cabină. că doar nu dau turcii?! ― Nu ştiu unde-i nenea Ismail – şi-i ora cinei. ghemuit cu faţa la perete. domnule! zise Haralamb. de strigi aşa. ― Ce-i. dormea făcut una cu patul. încît te apuca deznădejdea. Hei. cratiţele în rafturi se ciocneau unele de altele. Nene Ismaile!… Nici un semn de viaţă din partea bucătarului! La strigătele musului. ― Nene Ismaile! strigă musul. scoal’ că s-a făcut ziuă! Căpitanul cu Ieremia veneau de la cîrmă. arătînd pe spirai.mea. de-ai fi zis că nici nu mai răsuflă şi niciodată n-o să se . Într-adevăr. ― Doarme ca un malac. ieşi buimac din cabină şi urcă scara. rece. bucătarul. chinuit de o foame pe care n-o simţise nici în zilele cînd umbla fără căpătîi pe drumuri. uşa se deschise şi Haralamb. din pricina balansului şi sunetul dovedea atît de limpede că sînt goale. trezit din somn. ― Păi unde să fie? Doarme în cabină. Ismaile. măi copile.

ia uite-o! La rostirea acestui nume. Sforăitul crescu şi mai tare. o vîrî prin spirai şi se apucă să-l îmboldească la nimereală. punînd în asta toată pizma pe care i-o nutrea bucătarului. iar călugărul îşi luă ochit din Biblie. Negrilă se ridică în picioare şi ciuli urechile. păcătosule! Şi aplecîndu-se pe spirai. Ismail abia acum începea să sforăie.mai ridice în picioare. Era un sforăit care făcea să tremure pereţii. ― Scoal’ mă. puntea – şi poate chiar catargul. fir-ai tu al naibii! îşi pierdu răbdarea Haralamb. văzînd că drept urmare. geamurile spiraiului. păzea că vine Ghiulsum. împreună cu straiurile. strigă cît îl ţinea gura: ― Ismaile. Zi. Apoi. sforăitul pieri ca prin farmec. ― Ei. n-auzi?! strigă Haralamb iarăşi. nu vrei să te scoli? Stai că am eu ac de cojocul tău. Agop din Bazar se uită speriat în lături. uitînd să-şi mai depene mătăniile. iar Ismail se rostogoli în mijlocul . luă cangea.

ce să-i mai spui.cabinei şi începu să-şi caute speriat şalvarii… Vorba e că veselia nu ţine de foame. aşa că degeaba ai fi luat la zor pe alţii – şi lui Ismail. în zarva şi încurcăturile ivite înaintea plecării. oprindu-l Coranul. pentru aprovizionare. sau nu ţine multă vreme. cu acest prilej băgară de seamă că la Stambul. nimeni nu avusese grijă de cele ale gurii. că tot trebuiau să se abată într-acolo. din care Ismail fireşte nu se înfruptă. să-l lase pe călugăr. că i se întîmplaseră şi lui destule! Nici măcar apă în butoaie nu avusese grijă să pună. în seara aceea trebuiră să se mulţumească numai cu o cină gătită la iuţeală. Echipajul Speranţei rîse îndelung pe socoteala bucătarului. şi puteau să ţină de acum încolo încă o lună de zile. Acum. noroc că erau aproape pline. Anton Lupan hotărî să facă o scurtă escală la Skyros. nu-i vorbă că asta era în seama lui Ismail. După ce cinară aşa ca să nu rabde foame. cu ce mai aveau în cambuză de la Sulina. coborîră o . pînă ce simţiră că lihneala îi doboară din picioare. puteau să se descurce două-trei zile. ouă prăjite cu slănină.

ca să scape de mîrîitul lui Negrilă. care se răsfrîngea în cîţiva nori alungiţi deasupra orizontului. cu un maldăr de parîme drept pernă. ca o cale a laptelui căzută în apă. alt far. Dar şi asupra acestora. mai avea o geană purpurie. Acesta se grăbi să dispară sub punte. îi spuse călugărului. pe coasta europeană. Gherasim aprinse felinarele. hăt în partea Stambulului. în faţă.parte din pînze. farul de la San Stefano. în pupa Speranţei se lăsase noapte deplină. Cerul. sfîşiindu-le la răstimpuri cu spada lui ca argintul. Îndată. apoi îşi luă pătura din cabină şi se întinse pe punte. îşi trimitea sclipirile rare. ― Dumneata du-te de te culcă în patul meu. în schimb. încrucişîndu-şi lama . mai grele. Numai dîra palidă care rămînea în urmă. cel de la Eregli. cu dăsaga la spinare. adică săgeţile din vîrful catargelor. înfrîngea perdelele mai apropiate ale nopţii. se ivi în dreapta bompresului. fiindcă vîntul era destul de aspru şi peste noapte ar fi putut să crească mai tare. făcîndu-le pe celelalte mai negre.

― Efendi Agop! strigă Anton Lupan după o vreme. ― L-am văzut. el fiind de veghe la ora aceea.cu a celui lăsat în urma. ridicîndu-se anevoie din valuri. făcînd senine cu mîna. Din cînd în cînd întîlneau vapoare. ca privirea unui străjer care se uită peste ziduri. cînd se ivi şi în stînga unul. ― Far la un cart în stînga bompresului! strigă Mihu. în stînga. Şi iată. de o . să te odihneşti ca oamenii? Aşa te mai trage şi umezeala mării şi te pomeneşti prins de junghiuri. efendi. nu trecu multă vreme. Aici stau bine. mai dese ca în Marea Neagră. E farul de pe insula Marmara. auzind că armeanul tot geme. Timpul se scurgea în tăcere. De ce nu vrei dumneata să cobori în cabină. care treceau aşa de aproape. stau bine! Şi iar începu să geamă. încît se vedeau marinarii pe punte aplecaţi peste balustrade. Pe urmă să nu dai vina pe mine. ― Mulţumesc! răspunse Agop zgribulit ca o mîţă udă. de la cîrmă. răspunse căpitanul. Aproape de miezul nopţii. chinuindu-se deasupra hambarului.

cîte o bucată de faleză ca un zid de puşcărie. iar Ieremia. apropiindu-se de cîrmă. luminau cîte un colţ de stîncă ruginită. ― Pesemne sînt focurile pescarilor. Acum ţărmul insulei se zărea. se iviră pîlpîiri de lumină. pămîntul se pierdea în întuneric. departe. rare. Marmara. în partea ailaltă. Dar ce-ar fi să te duci la culcare? Nu uita . La miezul nopţii.parte şi de alta a farului. Mihu nu coborî nici el în cabină. ― Şi nu-i nici un oraş pe toată lungimea? ― Ba da. ca o umbră nesigură care-ţi umplea sufletul de teamă şi de tristeţe. ― Ce lumini sînt astea. Anton Lupan însă mai rămase pe punte încă vreo oră. care se culcase iarăşi după cină şi îi trăsese un somn zdravăn trei ceasuri şi mai bine. domnule? întrebă Mihu. pînă ce ajunseră în dreptul farului. neîngăduindu-ţi să-l vezi nici cu închipuirea. ― E mare insula asta. Focurile pescarilor. veni să ia cîrma. domnule? ― Are vreo douăzeci de kilometri lungime. Mai departe. un orăşel. Ismail. trecu de veghe.

Ismaile. dacă vîntul rămîne acelaşi. ― Şi ne oprim în port? ― Numai pentru controlul vamal. către ora şapte.că în zori o să avem treabă. ― N-am putea să trecem aşa. mîine dimineaţă sosim la Gallipoli? ― Da. ― Efendi. Eu zic că-i mai bine să-l facem aici. care pesemne nu putea să doarmă. Înainte de a coborî să se culce. fără oprire? ― Cum crezi una ca asta? Dumneata n-ai mai călătorit niciodată prin Dardanele? Vrei să tragă cu tunul? Armeanul vru să mai întrebe ceva. decît la Cianak. Auzind aceste cuvinte. Anton Lupan mai trecu pe la cîrmă. pe urmă oftă şi se duse să-şi ia în primire locul de veghe. te-ai limpezit la cap. se ridică de deasupra hambarului. n-o s-o iei razna? Să mă duc la culcare sau să-ţi mai ţin tovărăşie? Mi-e teamă să nu te fure somnul. Agop. . ― Ia spune.

aşa cum îl zărea. la o mie de paşi. Trase cu urechea. în babord. nu se mai auzea decît răsuflarea oamenilor şi freamătul valurilor dincolo de bordaj. plin de umbre fîlfîitoare. că doarme. o să vezi farul de la Carakioi. lui Mihu i se păru că desluşeşte un gungurit ciudat. peste vreo două ore. am umblat mult Marmaraua! Ehe. dar în clipa următoare gunguritul nu . Călugărul gemu prin somn. vecinătatea insulei tainice. cîrmaci vechi Ismail! Lui Mihu. fără să ştie de unde pornea.― Domnule. după ce mai aruncă o privire spre ţărm. în liniştea aceasta. Şi deodată. pe care din cînd în cînd se vedea pîlpîind un foc de pescari. îi dădea un fel de teamă. în tribord. de aceea. asemănător cu gunguritul sfios şi plin de teamă al porumbelului care vine iarna la geam. apoi se lăsă linişte. Întrebam Gherasim! ― Lasă-l pe Gherasim. dar socotea că Anton Lupan s-ar fi supărat. cînd facem mîncare o dată poate greşim. ― Ştiam. Ar fi vrut să rămînă pe punte. coborî în cabină. Ai grijă să nu te apropii de ţărm. cînd sîntem la cîrmă ţinem drum bun.

geme ca omul bolnav. mugeşte ca taurul înfuriat. ea urlă ca lupul prădalnic. cerul se împurpura. În pupa. care premerge strîmtoarea Dardanelelor. plînge ca bietul cerb gonit de hăitaşi. ia glasul buhnei ursuze şi strigătul cucului într-una hoinar – de ce nu l-ar lua şi pe-al porumbelului care îţi gungure iarna la geam?… Aşa se gîndi musul – şi în timp ce marea vorbea cu toate aceste glasuri dincolo de bordaj. behăie ca oile în iernatic. ca un fes roşu în capul unui Neptun otoman. se zăreau departe ţărmurile. Gherasim luă cîrma. plutind nesigur în pîcla dimineţii. făcînd să sîngereze ici-colo o creastă de val. Ismail se culcase abia de un sfert de oră. . Soarele nu răsărise cînd Speranţa intră în gîtuitura de apus a Mării Marmara. cînd o auzi dinlăuntrul corăbiei. Mihu deschise ochii în clipa cînd soarele ieşea din unde. mormăie ca ursul la fragi. La ora cinci. nu are numai un glas. latră ca dulăii la stînă.se mai auzea: poate fusese unul din glasurile mării. fiindcă marea. el adormi împăcat.

plin de nădejde. ca buciumul de muntean. Pe spirai intra o dîră de lumină cenuşie. în care se împleteau şuviţe purpurii. întrebîndu-se ce nelinişte îl făcuse să se trezească aşa de devreme. obişnuiţi cu acest concert matinal. Călugărul dormea cu faţa în sus. întorşi cu faţa la perete. alungînd prin colţuri întunericul cabinei. Deodată. peste pat. unul subţirel. ca şi cînd i-ar fi fost teamă să nu-l fure cineva. căci cu sforăitul bucătarului era şi el obişnuit. Mihu îşi aduse aminte de călugăr şi se aplecă spre el.dar avusese vreme să-şi acordeze sforăitul pe trei glasuri. Dar ce oare în înfăţişarea călugărului acesta călător îi stîrnise asemenea haz?… . Mihu făcu ochii mari şi începu să chicotească. altul mijlociu. încleştată în băierile dăsagei. şi cu mîna dreaptă atîrnînd în jos. După ce îşi roti ochii prin cabină. Haralamb şi Cristea Busuioc dormeau încă. de caval. fără să ţină seamă de respectul datorat unui monah. iar al treilea grav. ca struna de vioară. cu o tichie neagră înfundată pînă pe urechi.

şi iarăşi nu află nimic. să audă o vorbă şi să vadă un chip omenesc. călugărul tresări. în preajma lui! Şi iarăşi trase cu urechea. O fi fost unul din glasurile mării. îşi duse repede mîna la barbă şi se întoarse cu faţa la perete. în prima clipă. cine ştie de unde pornit. clipi din ochi.În clipa aceea. ca să nu tulbure încă o dată somnul călugărului. Băiatul coborî din pat cu grijă. cînd ţi se părea că în jurul tău totul a murit şi nici măcar sforăitul lui Ismail nu-ţi alunga din cuget neliniştea stîrnită de această tăcere lungă şi grea. apoi alt gînd prinse să i se frămînte în cap… Afară. nu se simţea nici o mişcare… Să fie-al naibii! – erau uneori clipe cînd te apuca teama. la cîţiva paşi. îl frămînta un început de gînd. Mai bine era să iasă la lumină. Cînd să-şi tragă cizmele în picioare. Acum nu mai putea să adoarmă la loc. dar parcă prea suna desluşit. pe punte. Ruşine? Da. aici. nelămurit. mormăind supărat. Şi după o vreme. iarăşi i se păru lui Mihu că aude gunguritul de astă-noapte. Musului i se făcu ruşine că rîsese de el. zări sub perna .

unde malurile păreau că se unesc.monahului Biblia. încercînd zadarnic să se lupte cu soarele răsărit de mult. Înapoia traversului. în dreapta. ca Ismail. cu cizmele în mînă. parcă gonit de cel necurat. pesemne paznicul uitase să-l stingă şi sforăia şi el prin vreun ungher. deschise scoarţa de mucava groasă – şi rămase cu ochii mari. Nu văzuse niciodată o carte sfîntă – se simţi îmboldit să-şi arunce ochii prin ea – de aceea se apropie încetişor de pat. întinse mîna. risipind negurile dimineţii de deasupra mării şi dezvelind ţărmurile cenuşii. farul de la Carakioi. Soarele se ridicase pe cer cît jumătate de cange. al cărui turn se ştergea între dealuri sub lumina dimineţii. cuprins de mare smerenie. călugărul sări de la locul lui şi înşfăcă furios cartea. palid. Vîntul se rotise şi bătea aproape din pupa. în care acesta citise ieri tot timpul drumului. În faţă. închizînd drumul corăbiei. continua să clipească. aruncîndu-i o privire care-l făcu să fugă pe punte. . nespus de mirat… în clipa aceea. se şi zăreau minaretele albe de la Gallipoli.

. Peste un ceas. în gura strîmtorii. în urma Speranţei. în alte bărci. cu o izbitură surdă care făcea să tremure puntea şi să zbîrnîie sarturile. gras că i se îndoia scara sub picioare. toţi îmbrăcaţi în culori ţipătoare şi cu pielea lucioasă. cîte unul se spărgea în bordaj. autorităţile portului nu avură răgaz să se ocupe de o corabie românească. O paşà sau un vizir. apoi de trei ori pe atîţi servitori negri. în care timp. lîngă un vapor francez care venea din Egee şi ancorase cîteva minute mai devreme. o suită numeroasă. căci funcţionărimea portului şi a oraşului prea roia în jurul lui. dînd semne de nerăbdare. Agop se frămînta pe punte.ca şi cum se pregătea din vreme să-şi facă loc prin strîmtoare. pesemne cu treburi de-ale sultanului. La adăpostul coastei. După el coborî. să se ducă la ţărm. Abia după aceea începură să se debarce bagajele – şi asta ţinu mai mult de un ceas. speriată. tocmai cobora în barcă. valurile erau mai scurte şi mai îndesate. şi arunca ancora în mica radă din faţa oraşului. care creşteau de la o clipă la alta. goeleta românească era la Gallipoli.

Abia atunci se văzu desprinzîndu-se de la ţărm barca vameşului. care se întinse deasupra radei. care era ancorat ceva mai departe şi îşi flutura. după atîţia ani. un fost bric căruia i se adăugaseră maşini cu zbaturi. pînă în golful Persic şi îşi blestemase viaţa – de aceea se mira că astăzi. unde îşi făcuse îndatorirea. Anton Lupan se uită cu ocheanul la acest vapor. vaporul fluieră scurt. Dar slujbaşul padişahului se duse mai întîi la un vapor englezesc. asemănător cu acesta. pavilionul majestăţii sale britanice.În sfîrşit. se apropie de Speranţa. Un funcţionar cu fes. însoţit de un başbuzuc fioros. ridică ancora şi porni spre Stambul. se mai găseau încă oameni să-i alcătuiască echipajul. lăsînd în urmă o dîră de fum negru şi gros. se urcă pe punte şi cercetă actele privitoare la încărcătură. Navigase pe un vas italian. Între timp. probabil unul dintre primele în istoria navigaţiei cu aburi. barca vameşului. cu nervozitate. Cînd ceru să se ridice . cu puşcă în bandulieră. după ce zarva stîrnită de venirea paşalei se potoli. depărtîndu-se de vaporul englezesc.

cu faţa pămîntie. să ne facem datoria zise. ― Lucruri casnice. cu toate peceţile şi iscăliturile. arătînd la sacii înghesuiţi deasupra cherestelei. Armeanul. Boarfe de prin casă. Agop păru că leşină. Poftim. efendi! bîigui armeanul. împiedicîndu-se în poalele giubelei. ci îşi recăpătase culoarea obrazului. şi în sfîrşit fesul se ivi în gura hambarului. am avut prăvălie la Stambul. Se auziră şoapte. efendi Agop. Agop din Bazar. nu mai era nici galben. punînd piciorul peste marginea deschizăturii şi dîndu-şi drumul în magazie. am dovadă. am plătit taxele… Vameşul îşi vîrî nasul în hîrtie. dar am scăpătat şi acum mă duc să-mi încerc norocul la Atena. în zarva de pe punte. nimeni nu băgă de seamă. lucrurile sînt vămuite. dar. ― Astea ce sînt? întrebă vameşul. dar. Eu sînt Agop. nu-i arătă încredere. ― Să ne uităm puţin. Agop ieşi şi el deasupra. pînă atunci galben la faţă.bocaportul. se vede. însă sudoarea îi curgea gîrlă . oftaturi. se făcu roşu ca fesul vameşului şi se repezi după el. nici roşu.

să-l transportăm pe seama noastră. ca s-o înscrie în registrul Căpităniei. mi se pare că armeanul ăsta n-are numai boarfe… ― Altceva ce-ar mai putea să aibă? ― Păi ştiu eu. din obişnuinţa marinarului. Anton Lupan luă barca şi se duse în port cu actele Speranţei. domnule. din . Noi n-avem ce pierde: asta e treaba vămii. Fireşte. În timp ce turcul cobora scara. se opri pe chei în faţa tablei vaselor pierdute. atunci s-ar fi schimbat treaba. dar să ştii că la Pireu eu îi mai ciupesc cîţiva icosari de aur… De ce să cîştige numai vameşii? Sfîrşindu-se controlul vămii. Timpul fusese bun în ultima vreme. să plece. fie după voia dumitale. dacă ne-ar fi încredinţat nouă calabalîcul. Dar mai întîi. mătăsuri… ― Am bănuit şi eu asta… Dar lasă-l în plata domnului.pe faţă. Gherasim se apropie de Anton Lupan şi-i spuse în şoaptă: ― Domnule. Cîrmaciul ridică din umeri: ― Bine. covoare.

cu care se împrietenise în anul cînd navigaseră amîndoi pe drumul Indochinei. Anton Lupan scoase. apoi zornăitul lan- . Comandantul vasului englezesc era John Tennyson. cu care venise paşaua. sub pavilionul britanic. nu pieriseră decît patru barcazuri. desăvîrşindu-şi ucenicia. Deasupra acestuia era trecut celălalt vapor.primăvară pînă acum. fără să vrea. Victory. după vaporul franţuzesc Descartes. e drept că pe vaporul acela John Tennyson nu era comandant. o exclamaţie de uimire. dar cu un vapor mai acătării decît cel de astăzi. În radă se auzi un fluier. din cîte vase se ştiau în drum spre Gallipoli. care găsiseră epavele sau scăpaseră de la înec oameni de-ai echipajelor. unul pornit de la Pireu. Sfîrşind citirea listei. două de la Salonic şi ultimul de la Alexandreta. şi Speranţa fu înscrisă în registru. Anton Lupan îşi scoase boneta. obicei cinstit de toţi marinarii. ci ofiţer de punte. apoi intră la Căpitănie. aşa cum aduceau mărturie feluriţi căpitani şi marinari. Aruncîndu-şi din obişnuinţă ochii asupra înscrisului.

― De un an. făcînd semne cu boneta în aer. sări în barcă şi se îndreptă spre vaporul englezesc. Dar tu? N-ai găsit să te îmbarci pe altceva decît pe o goeletă de o sută de tone? . răspunse prietenul. ― De cînd eşti îmbarcat pe sicriul ăsta? întrebă Anton Lupan pe urmă. privind cabina murdară de fumul cărbunelui. e primul vas pe care îl comand de cînd mi-am luat brevetul.ţului: Victory ridica ancora şi se pregătea de plecare. acum. Anton Lupan se afla pe Victory. nu l-ar fi răbdat inima să nu schimbe cîteva vorbe cu un prieten pe care nu-l mai văzuse de trei ani şi pe care cine ştie cînd şi în ce port avea să-l întîlnească iarăşi. sacii cu amintiri ai marinarilor. compania s-a hotărît să-l scoată din serviciu îndată ce ajungem la Portsmouth. Ce vrei. în cabina căpitanului şi desfăcea în pripă. Peste un sfert de ceas. Comandantul Speranţei se năpusti pe chei. dacă se întîlniseră aici. Doar n-aveau să-mi dea un transatlantic! E însă ultimul drum pe care îl face. cu John Tennyson.

întreaga lor istorie. strădania şi dispariţia ciudată a lui Pierre Vaillant – care iată. . John Tennyson aflase de la el. ca să plecăm împreună. acum se ivise undeva. planurile. grăbit. lumea e foarte speriată. Anton Lupan îşi luă rămas bun de la comandantul vaporului şi se întoarse pe bordul Speranţei. şi de-acolo mă întorc la Stambul. ― Prin urmare. ― N-avea grijă. În porturile Levantului. cînd nu mai spera nimeni.― Ştii că eu am alte planuri. Cred că pînă atunci o să se întoarcă şi Pierre. nu să comand vapoare. Am aflat că umblă piraţi printre insule. ― Da. duci cherestea la Pireu. continuă John Tennyson. În anul cînd navigaseră împreună. zise căpitanul vaporului. ― Vezi cum îţi alegi drumul. ― Deci tot te mai gîndeşti la călătoria aceea? ― Bineînţeles. cu orice marfă. mai cu seamă că mi-am găsit prietenul. am oameni bravi şi goeleta e bună! După ce mai schimbară astfel cîteva vorbe. zbuciumul. căci se făcuse ora nouă.

furioase ca nişte fiare.Victory ridică ancora. Trecînd prin dreptul goeletei româneşti salută cu pavilionul. erau în drum spre Egee. numai cîte un val mai sălbatic scăpat întreg în gîtuitură. sugrumate. Alte cîteva corăbii şi barcazuri. rag şi mugesc făcînd spume la gură. Aşa cum se legănau greoaie. Goeleta se lua la întrecere cu ele şi. care. Peste jumătate de ceas. valurile pornite din Marinară se rupeau în două. Speranţa îşi rotea şi ea prova şi se întindea la drum. zgîlţîia cîrma. apoi se îndreptă spre gura strîmtorii. încărcaţi cu samare mai mari decît îi ţineau puterile. fluieră scurt şi porni. primindu-le din pupa. după ce încerca zadarnic să se urce pe punte. cu vînt puternic din pupa. neavînd unde-şi dezlănţui pornirile. aproape nu le simţea furia. vărsînd asupra radei fumul negru şi pufăitul greoi al maşinilor. plecate mai devreme. păreau nişte măgăruşi. împînzind apa strîmtorii cu velele lor joase. întinse în amîndouă bordurile. apoi se rostogolea neputincios pe sub . arătînd aceeaşi grabă. În strîmtoare. se încălecau unele pe altele.

se uita cu ocheanul la goeleta năzdrăvană. Întreg echipajul Speranţei era pe punte. zbătîndu-se printre pînze. cuprins de înfrigurare – şi chiar Agop din Bazar părăsise bocaportul. ca să vină la prova. unde fierbea volbura mării.chilă. văzu o pasăre albă. cînd întoarse capul. al cărei căpitan. căscînd abisuri pline de spumă. Cunoştea pescăruşii care se roteau adesea pe deasupra corăbiei. ca să se spargă sub vîrful bompresului. iar uneori chiar se aşezau . nu mergea numai cu maşinile. uimit ce repede îl lăsa în urmă. Deodată. Lochul arăta ceva mai mult de opt noduri. pe care pînă acum îl păzise cu străşnicie. pînă ce se dezmetici şi îşi luă zborul spre ţărmul de apus al strîmtorii. cu toate că ridicase şi el toată velatura. în foşnetul valurilor şi-n freamătul corăbiei. Rămase curînd în pupa şi Victory. aflat pe puntea de comandă. Numai călugărul rămăsese în cabină. Mihu auzi un fîlfîit de aripi şi. pe dăsaga lui. cu cartea sfîntă în mînă. adică aproape viteza unui vapor de poştă şi barcazurile rămîneau unul cîte unul în urmă. aruncînd stropi de ciudă.

minunîndu-se cu îndreptăţire. Ce să caute un porumbel pe deasupra strîmtorii? ― S-o fi rătăcit şi el. cînd apele curg vijelioase. pe plajă. clipind des.cîte o clipă în vîrful catargelor. Hotărît. aproape mediteraneană. Malul european era o înşiruire de dealuri rîpoase şi sterpe. săracul! zise Ieremia. după păţania cu cizmele. primăvara. Pe malul celălalt creştea o vegetaţie mai bogată. i se păru că geamul spiralului se mişcase. ţărmurile strîmtorii alunecau de o parte şi de alta. lui Mihu toate nimicurile i se păreau fapte ciudate… În acest timp. Într-un loc. însă. la . şi. Sus. cu ochii printre catarge. măi vere! strigă Haralamb. se vedeau corturi şi în jur soldaţi făcînd instrucţie. dar aceasta părea altă pasăre. În capul lui Mihu. zborul porumbelului se uni cu gunguritul de astă-noapte şi el rămase pe gînduri. ― Uite un porumbel. atît de aproape încît te-ai fi crezut pe un fluviu. arar tărcate de cîte o firavă linie de verdeaţă. întorcînd capul. În clipa aceea auzi un scîrţîit uşor în spate.

fără să-şi piardă puterea. strîmtoarea cotea brusc la stînga. continuînd din cînd în cînd să-şi scuture capul şi să se uite aiurea. domnule! exclamă Cristea Busuioc. rămase în urmă. avea să rămînă mut ca lemnul catargelor. pe malul din faţă. aşezat pe malul european.creastă. Pe-aici e mai rău ca la Toancele noastre! După ce spusese aceste multe vorbe. Înainte de a ajunge la Kilid Bar. rămase neschimbat în pupa Speranţei. ca mînată de furtună. de-ai fi zis că-i ca neoamenii. o dată cu apa. ca o gară prin care acceleratul trece fără să oprească. se luptau între ele cu mai multă furie şi corabia gonea. între rîpe. se bănuiau ascunse fortăreţe cu tunuri care îşi puteau apleca repede ţevile asupra vaselor duşmănoase. privind strîmtoarea cu ochiul plutaşului. îndreptîndu-se spre sud. la fel Cianak-Katesi. . Orăşelul Kilid Bar. ― Da’ afurisite sînt Dardanelele în partea asta. aproape şase ceasuri. valurile. Strîmtoarea se îngusta din ce în ce mai mult. înghesuite. care pesemne aluneca şi el printre maluri. dar vîntul.

Aşa cum se înfăţişa acum strîmtoarea. ci unul al vremurilor moderne. Speranţa lăsă în stînga forturile de la Kum-Kaleh. Dacă ar fi avut vreun zor să navigheze spre Marmara şi nu spre Egee. Dar dacă aceasta putea fi numai o legendă. sigur era că un om le trecuse – şi nu un erou din antichitate. în dreapta . poate şi-ar fi vărsat şi el furia pe valuri la fel cum făcuse războinicul rege. văzîndu-le nemernicia. îl lămuri Anton Lupan. îi venea greu să creadă că aici era locul pe unde Leandru.― Numai cînd bate vîntul. se înfurie Dardanelele. lord Byron – fără ca măcar pe malul celălalt să-l fi aşteptat vreo Hero a zilelor noastre… La ora 1 după-amiază. îndrăgostit de Hero. după cum nu se mira că. se avîntase înot peste apele Helespontului ca să-şi vadă iubita care-l aştepta dincolo. surprins şi el de furia apei. fluturîndu-şi năframa. Nu văzuse niciodată strîmtoarea atît de răscolită – şi acum nu se mai mira că în locul acesta valurile rupseseră podul aruncat peste Helespont de Xerxes. regele perşilor pusese oameni să le biciuiască. altminteri să ştii că sînt liniştite.

coborî de pe catarg pavilionul turcesc şi luă drumul prin Egee. îndreptîndu-se către insula Skyros… . sud 5 carturi spre vest.cele de la capul Helles.

insula cea mai mare din arhipelagul Sporadelor de nord. îm- . ceea ce în socotelile corăbierilor nu înseamnă numaidecît o întîrziere. insula Tenedos. traversînd Marea Egee. dat fiind că adesea vîntul îi sileşte să nu aleagă drumul cel mai drept. trebuie să facă un oarecare ocol. Speranţa lăsase de curînd în stînga insula Tenedos şi naviga pe o mare răscolită cu vela mare într-un bord. De aici înainte ia drumul sud 3 carturi spre vest. ca să iasă la Capo d’Oro. cu cea mică în celălalt. luînd drumul cu vreo două carturi mai la vest. pe care trebuie s-o ocolească prin partea apusului. colţul de nord-est al peninsulei greceşti. Ca să meargă însă la Skyros. curînd după ce a părăsit strîmtorile.CAPITOLUL XI Un călugăr ciudat O corabie care iese din Dardanele şi se îndreaptă spre Pireu. întîlneşte în stînga.

cu toată neputinţa lor. se vede. ori de cîte ori îşi trimitea pe sub chila ei valuri mai mari. îndreptîndu-se spre Tenedos sau spre alte insule apropiate din arhipelag. însă statornic. căpitanul Speranţei avea mai mare încredere în acest instrument ciudat. echipajul ar fi coborît vela mare şi ar fi mers numai cu cea mică şi cu trinca. pe vînt din pupa. ca s-o pună de-a latul şi pe urmă s-o scarmene duşmănos. deşi brăzdată de berbeci albi. acesta nu era lucrul cel mai uşor. . de teama unei apropiate furtuni. Era un vînt tare. dinspre nord-est. care o ameninţa cu bompresul. după două ore de drum se arătă neputincioasă în faţa Speranţei. care de la ieşirea din Dardanele continua să sufle neschimbat. Gherasim ţinea cîrma. şi marea. căci valurile care se năpusteau din urmă.pinsă din pupa de un vînt puternic. Dar. din vreme în vreme dădeau asalturi încercînd să scoată corabia din drum. decît în prevestirile pescăruşilor care fugeau speriaţi din larg. Dacă acul barometrului n-ar fi rămas de atîtea zile în acelaşi loc.

întocmai ca în scrînciob. Stătea lîngă Ieremia. ― Şi m-a pus dracu’ mă vere. să intru la baia aia. în hazul lui Ieremia. că tot n-aveam ce face în gară. cînd avem din belşug şi săpun şi apă. Ce să vă spun. altceva neavînd de făcut. povestea Haralamb. Plutaşul tot mai clătina din cap cîteodată. pe cînd aici.Ieremia era de veghe. murdar n-am fost niciodată de felul meu. fără să simtă stropii reci. uîtîndu-se cu un ochi ciudat la Haralamb. zburătăciţi de sub etravă şi aduşi de vînt să-i biciuiască obrazul. Din cînd în cînd. iar Haralamb cu Mihu şi cu Cristea Busuioc stăteau pe lîngă el. . şi mai puţin acuma. dacă nu pleca nici un tren. apoi îl lăsa să se prăbuşească într-un cazan înspumat – şi atunci simţea o gîdilătură la lingurea. aplecat peste parapet. de Paşti. fără să-i ceară nimeni vreo plată. un val mai mare ridica bompresul pe cer. de două ceasuri se legăna. Atît că pentru scrînciob trebuia să dea ouă roşii sau gologani. care povestea o păţanie de-a sa. cînd fusese la baia turcească. Pe Mihu îl chinuia un gînd şi nu ştia căruia din ei ar putea să-l destănuiască.

peste vreun ceas. care fumau ciubuc. eu zic că au căzut de pe mine pe puţin şapte piei… La sfîrşit m-au dus într-o odaie unde m-au aşezat pe un divan. mi-am zis. numai între paşale şi negustori bogaţi. cînd am plecat de-acolo. N-ai mai fi acum aşa supărat! . că după cum am auzit sînt cu sutele. cînd cu apă fiartă. din toate băile astea. dar cînd m-au luat băieşii ăia turci. să spele şi oraşul o dată. beau limonadă cu gheaţă şi cafele. ar face una mare. de sus pînă jos. învelit pînă la gît.Măi frati-miu. parcă aveam aripi şi la picioare. să-mi iasă şi sufletul nu numai năduşala. Ei. cînd cu săpun. şi dă-i. şi m-au purtat prin odăi cu aburi. şi dă-i. de le zice tellaci. că eram uşor ca fulgul şi nu mai simţeam caldarîmul sub călcîi. dacă afară. ce folos că te îmbăiezi aşa. şi s-au pus să mă răzuie şi să mă frece. şi la subsuori. nu apuci să ajungi la capul uliţei şi te murdăreşti iar! Mai bine. de nu se mai săturau… Ce să vă spun. să ia de pe el măcar un rînd de jeg… ― Ia să fi fost acolo nişte băieşiţe în loc de tellaci! rîse Ieremia.

trebuiau vorbe multe. dar umblînd prin Pera. cu toate gîndurile acelea îngrijorătoare care i se învălmăşeau în cap. domn’ căprar?! Mi s-a întîmplat şi mie o istorie la Stambulul cela – şi parcă şi-acum simt că mă ia cu ameţeală cînd mă gîndesc la ea. ― Apoi eu n-am fost la baie. am nimerit la un fel de mănăstire de călugări turci.Haralamb rîse şi el. obişnuit să deschidă gura numai la zile mari. cu spaima neînotătorului care trebuie să-şi dea drumul într-un rîu înspumat. în batjocu- . aşa de multe că nici nu ştia de unde să le scoată. ― Da’ tu ce naiba eşti aşa posac? îl întrebă Ieremia. Numai plutaşul tăcea cu ochii aiurea. rîse şi Mihu. el. începu plutaşul. ca să-şi povestească păţania. făcînd haz de necaz. ca să zici că ţi s-au înecat! ― Ce să am. Corăbii ştiu că nu ai. ― Te trage aţa la mănăstire! zise. ― Ce istorie? Cristea Busuioc suspină. N-am fost la baie. ― Ia spune! stărui şi Haralamb. numai că la ei călugării se cheamă dervişi.

Aici Mihu oftă. nu m-aş fi făcut plutaş! Am intrat numai aşa. cu gîndul la cizmele lui. mi-am vîrît şi eu nasul în mănăstirea. îşi urmă povestirea. Astăzi nu şi-a scos capul pe punte. nu te lasă să intri măcar de-ai fi rudă cu sultanul. ci o hardughie rotundă. nedîndu-i răgaz: ― Ei. ― Ba nu mă trage de fel. adică. ― Da’ cu călugărul nostru ce-o fi? întrebă Haralamb. fiindcă altfel. ştiţi şi voi. V-aţi uitat careva pe la el? N-o fi bolnav? ― N-are nici pe naiba. dar plutaşul odată pornit. şi cum vă spuneam. ca manejul la . în moscheia ceea. răspunse Ieremia. Mihu întoarse capul. fireşte după ce mi-am scos cizmele. chinuit să scoată atîtea vorbe din cap: ― Înăuntru nu era o moscheie ca toate moscheile. ca să casc gura. în timp ce Cristea Busuioc urma. Stă pe dăsagă şi citeşte în Biblie. care ştia despre ucenicia lui pe lîngă călugării de la Durău. că să mă fi tras. aş fi rămas călugăr. Ieremia.ră. poate era acum timpul nimerit să spună şi el gîndul care-l chinuia.

voiai să-mi las capul pe-acolo? Să fi fost tu. şi-o ieşi şi Ismail din fire! zise Ieremia. nu m-ar fi mirat! Haralamb oftă: ― Of. ― Şi nu ţi-a dat prin minte să dibuieşti scara. De jur împrejur era un parmaclîc. cu perdele. în unele locuri erau despărţituri. . paşalele ori poate chiar sultanul. cum se înfăţişează nevestele sultanului? întrebă Haralamb. fraţilor! Aţi văzut ce ochi avea? ― Potoleşte-te. ― Păi dar! Ce. că şi pe mine m-a purtat necuratu’ tot la o moscheie din asta. tot cu călugări. numai că în mijloc. stătea pesemne lumea mai aleasă. de bună seamă pentru femeile lor din haremuri. ca să vezi şi tu ce-i după perdelele alea. Ia spune mai departe. sus. Busuioace! Pe urmă am să vă spun şi eu una.reghimentul de călăraşi. vere. dincoace de care se îmbulzeau credincioşii. vizirii. aşa mototol cum îl vezi. Laleli. în loc de nisip avea o podea dată cu ceară şi lustruită de-ţi puteai răsuci mustaţa în ea. într-un pridvor întins de jur împrejurul moscheii. că într-o zi.

Numai că deasupra purtau un fel de sarice aruncate pe umeri. Care cum intra. sub ea o fustanelă încreţită. izmene strînse pe pulpă. pe urmă aveau un fel de vestă.― Şi cum vă spuneam. năduşit ca hamalii împovăraţi. În cap purtau fes. adică ce-ar fi la noi popa sau stareţu’ – făcea temenele. destulă vreme. ştiu eu? – că nu se vedea bine. slab de-ai fi zis că acu’-acu’ îşi dă duhul. însă nu roşu. iar în jos. trecea prin faţa bătrînului – ăstuia îi zice imam. un bătrîn. toate astea albe de îţi luau ochii. lungi de atingeau pămîntul şi fiecare tot în altă culoare. pe urmă se ducea să se aşeze în rînd. ci mai degrabă semănau cu arnăuţii pe care i-am văzut şi pe la noi. cum ar fi altarul la noi. Pe urmă s-a deschis o uşă şi-au început să vină dervişii. cu doi călugăraşi tinerei aşezaţi de o parte şi de alta. urmă plutaşul. doi cîte doi. lungă pînă sub genunchi. cu . ci negru sau vînăt. Într-o parte era un perete cu uşi peste care atîrnau perdele. cu o bărbuţă sură. ţinîndu-se de mînă. stătea turceşte în faţa altarului. am intrat eu la dervişii ceia tocmai cînd începea slujba. dar nu erau îmbrăcaţi călugăreşte.

nu ştiu de unde naiba a început să se audă o muzică molcomă. să zici că şi-a dat duhul. pehlivanii. şi a început să se învîrtească. un cîntec subţirel ca plînsul fecioarei. Cînd n-a mai fost nici unul de venit. unul şi-a ridicat încet braţele în lături. De la o vreme. de-ţi dădea şi somn şi ameţeală.ochii la altar. care cum scăpa de-aici îşi lepăda sarica şi venea la mijloc. Dervişii stăteau în mijlocul moscheii şi păreau că nici măcar nu suflă. în vreme ce se chinuiau aşa. să-i binecuvînteze. a ţinut o vreme. au început să facă mătănii şi să se repeadă cu fruntea în duşumea. Treaba asta a ţinut şi ea o vreme. măi vere. Pe urmă. întocmai ca la o horă. Pînă să vină toţi. de-a-npicioarelea. dar nu ştiu cine-i înţelegea. da’ nu aşa tare cum bat tobele la oştire. şi se mişcau iavaş-iavaş. că erau poate douăzeci. au trecut iar prin faţa imamului. dacă nu mai mulţi. aşa. amestecat cu bătăi de tobă. unde rămînea ţeapăn. Ceilalţi s-au luat după dînsul. unul cîte . ca orătăniile care ciugulesc grăunţele căzute din sac. bolboroseau ceva laolaltă cu imamul. pe urmă s-au ridicat. cum s-ar fi trezit din visare.

stai la taifas ori eşti de veghe? Uite colo. ai cărei munţi se ghiceau. ieri barem. Corabia se vedea departe. Văzînd-o că-i aşa departe şi se duce repede.unul. departe. am fost năuc pînă seara. amestecaţi cu norii. strigă Mihu. ― Nene Ieremie. oamenii nu-şi mai stricară ochii pe dînsa. . cîteva carturi în faţa traversului. o corabie cu trei catarge! Oamenii îşi ridicară capetele. ― Las-o ciorilor. măi băiete. că mie mi se învîrtea capul. nu ştiu cum nu-i apuca ameţeala pe dervişii ceia. pe linia învolburată a orizontului. parcă nu mai erau bărbaţi. ca să se uite pe deasupra parapetului. Pesemne ieşise din golful Iedremid şi se îndrepta spre insula Lemnos. pînă ce toată moscheia s-a umplut de fustanelele lor înfoiate. numai privindu-i – şi mi se mai învîrte şi acuma. ci fete. Iar plutaşul îşi continuă povestirea: ― Măi fraţilor. fu nu vezi c-o înghite hăul? Doar n-oi crede că ne taie drumul! zise Haralamb. îndreptîndu-se spre nord-vest. în stînga bompresului. cu vîntul într-o coastă.

ca leşinaţii. ori să grăbească muzica. dar. ― Auzi vorbă! pufni Ieremia. Dom’ căprar. cu gura deschisă pe jumătate. cu capul pe un umăr. Cît a ţinut învîrtirea. ce să-ţi spun. după cîte am putut să-mi dau seama la urmă.Imamul se ridicase din faţa altarului şi trecea printre dînşii. că de la o vreme m-a cuprins un fel de toropeală. Dervişii se învîrteau din ce în ce mai repede. m-a apucat ameţeala. bătînd din palmă la răstimpuri. Cînd munceşti cu sapa ori cu toporul toată săptămîna. dar parcă aveau ochii închişi şi nu ştiu cum naiba nu se ciocneau unii cu alţii în vîltoarea ceea. care n-au altă meserie… ― Asta aşa e – recunoscu plutaşul. Dar pe mine. Şi . de nu mai aveam putere să mă ridic. cu braţele în lături. N-am văzut bine. N-are să-mi piară din ureche cît oi trăi piuitul fluieraşelor şi bătaia tobelor. cred şi eu că nu te poţi lua la întrecere cu dervişii. n-aş putea spune. poate ca să-i îmboldească. eu zic că să cauţi prin satele noastre n-ai să găseşti un flăcău să joace atîta la horă. trebuie să fi ţinut mai bine de un ceas. să plec naibii.

cu capul pe podele. Nişte dervişi mai tineri. cu blegeală. adică îi binecuvînta. s-au aşezat în şir. poate că le-ar fi prins bine! ― Nu spune. doi cîte doi. ― Atunci să fi urcat scara. că n-ai fi fost în stare să urci nici o treaptă! Ascultă-mă pe mine. prăbuşiţi sub sarice. învîrteala ceea te prosteşte! Noroc că după o vreme au început şi dervişii să dea semne de osteneală. au dat de cîteva ori ocol moscheii. aşa. Care cum nu-l mai ţineau picioarele se oprea. Imamul trecea pe la fiecare şi făcea asupra lor semne ciudate. Cînd n-a mai fost nici unul în picioare. au mai stat ce-au mai stat. cu toate că aveau . Mai ştii. să fi dat o raită pe la muierile lor! sări Haralamb. cum înveleşte ţăranul caii năduşiţi. le aduceau saricele şi-i înveleau pe umeri. să zici că şi-au uitat de toate cîte sînt pe lume. pe urmă îngenunchea şi rămînea ţeapăn. cînd vine de la drum seara. îşi trăgea răsuflarea. parcă fălindu-se în faţa credincioşilor. pe urmă s-au ridicat. că nu cred să-i fi certat pentru lenevie.parcă numai pe mine? Toţi cîţi erau în moscheie îşi legănau capetele. poate învăţăceii lor.

dar ăştia nu erau din ăi de se învîrteau. da’ cît am coborît străzile. cu mirare. lua-i-ar boala!… Şi cînd am ieşit de acolo. Chiar le şi zice. în urechi nu auzeam decît ţiuit de fluieraşe şi în ochi nu vedeam decît fustanele albe. ci urlau de te-apuca nebunia. ― Acu’ m-am lămurit! zise Ieremia. dom’ căprar. Că umblînd aşa pe străzi. măi vere. ― Ce bătrîn. Iată. rotindu-se. pe urmă închise gura şi de-aici înainte n-avea să mai spună un cuvînt multe zile.chipul plin de visare şi smerenie – şi au ieşit pe uşă. cît n-aveam ce face în gară. Ieremie. Atunci am putut să mă ridic şi eu şi să-mi iau valea. spre Galata. că acu’ te aud întîia oară?! făcu Haralamb. . cum veniseră. asta s-a întîmplat cu mine… Atît vorbi plutaşul. am nimerit şi eu la nişte dervişi. dervişi urlători. decît cuvintele neapărat trebuitoare unui marinar care îşi face datoria. de care mi-a vorbit bătrînul ăla. Ăştia sînt dervişii-învîrtitori. mi-a spus un turc bătrîn. ca ai lui Busuioc. Ori ai început să vorbeşti în dodii? ― Ba nu. în Skutari.

unu’ care vindea baclavale la poartă. prostule! îl batjocori vără-su. de-aici. ori într-o ureche. chiar că e greu să ieşi fără să nu te-apuce nebunia. dincoace de care se adună credincioşii. m-a povăţuit: „Acu’ treci Cornul de Aur şi du-te în Pera. Moscheia înăuntru nu-i rotundă.turcul ăla bătrîn. spune-ne şi nouă! ― Ei. frumuşei ai ciorilor şi cu turbane albe. tocmai începuse slujba. altminteri rămîi ori ciung. aurite. m-am şi grăbit să-i urmez sfatul!… ― Şi cum e cu dervişii-urlători. un zăplan de turc. cum spunea Busuioc. cu faţa numai tăieturi şi cute şi cu ochii ca de vultur. hoţomanul. De o parte şi de alta a lui erau doi băieţandri. să fi zis că-s prinţişori din . aşa ca o şură de-a noastră. cu ăştia treaba e mai fioroasă. ca dincolo. În faţa altarului stătea imamul. Cînd am intrat eu. ci lunguiaţă. Împrejur are tot un fel de parmaclîc. să-i vezi şi pe ei. la dervişii-învîrtitori. ― Păi dar!… Nu vezi. ori şchiop. dar nu urlau chiar aşa tare.” ― Şi-a rîs de tine. vere Ieremia? Hai.

şi scoteau răgete tot mai cumplite. parcă atinşi de streche. cînd înainte. nu i-ar fi întrecut. fiindcă. Că. Dervişii stăteau în faţa lor. aşezaţi pe podele şi îşi legănau capul. de parcă l-ar fi lovit boala copiilor. Vouă poate nu v-o veni a crede. cînd înapoi.basme. dar socotesc că o cireadă de o mie de vite. ceilalţi dervişi care pînă atunci scoteau un fel de mormăială. Allah-hu!”… Imamul le făcea semne. ăsta era semn că Allah începea să-i stăpînească. d-aia se înfierbîntau – pînă ce a venit o clipă cînd i-a cuprins nebunia. acu’ nu-şi mai dădeau seama ce se întîmplă cu dînşii. n-aş putea spune. Cîte unul din credincioşi trecea pe sub parmaclîc. şi ăsta scotea nişte strigăte de se cutremurau pereţii. se aşeza în rînd cu ei şi începea să se legene. În dreapta era unul cu pieptul ca de taur. dar la răstimpuri. speriate de foc. dacă şi mie unul acum mi se pare că am visat. Unul cîte unul au început să . ca să-i întărite şi ei urlau cu sîrguinţă tot mai mare. ridicau capul şi strigau toţi deodată: „Allah-hu. vedeţi voi. eu zic că nici un bivol nu poate să ragă aşa de tare! Ce vorbe îi ieşeau din gură. de ce strigau mai tare.

Atunci nu ştiu cine. în vreme ce ceilalţi răgeau – şi s-a apropiat de imam. unul tînăr. n-a urlat. parcă mai e nevoie să născocesc ceva? ― Şi cum adică. că zău îmi pierdusem minţile. ţepuşe. n-a zis nimic. că. a stat aşa să-l împungă? ― Chiar dac-ar fi urlat. ca apucaţii şi legănîndu-şi capul. am văzut cu ochii mei cum imamul a luat ţepuşa şi i-a vîrît-o flăcăiandrului în obraz. cleşti. s-a desprins din turmă. cine-ar fi putut să-l audă în urletele celorlalţi – că parcă înnebuni- . tot bîţîindu-se. pînă ce-a ieşit în obrazul celălalt. să vezi. Pe urmă. s-a întors spre altar şi-a luat de pe perete un fel de vergea ascuţită. că asta ai născocit-o tu! ― Ce s-o născocesc. lanţuri de te apuca groaza numai cînd te uitai la ele. măi Ieremie. aproape un flăcăiandru. Haralamb se cruci: ― Fugi de-aici. ce să mai lungesc vorba. năpăstuitul. de mă miram cum nu li se smulge de pe umeri. peretele era plin cu fel de fel de fiare.se ridice în picioare. parcă sub stăpînirea beţiei. Şi.

de-ai fi zis că li s-a urît cu viaţa. tot urlînd şi bălăbănindu-şi capetele. că asta nu-i tot. Dervişul cel tînăr s-a întors între ai lui şi a început să se bîţîie mai departe. dar cum să vezi sîngele. încetul cu încetul. ca nişte frigări. de-au rămas goi pînă la brîu. de parcă ar fi fost nişte bivoli înjunghiaţi. Da’ stai. că toţi erau roşii şi pe toţi gîlgîia năduşeala. Da’ să vezi drăcie. dervişii au început să cadă pe podele. de ţi se întorcea pîntecele pe dos. au început să le aducă uneltele acelea fioroase. cum spunea adineauri Busuioc. cu obrajii în ţepuşă. de la altar. de care atîrnau nişte lănţuguri – ce rost aveau. ei singuri căutau ţăpuşele şi se înfigeau în ele. mai tineri.seră de-a binelea acuma. Cei mai înfierbîntaţi au început să-şi smulgă hainele de pe ei. ba dimpotrivă. Atunci alţi dervişi. cu o măciulie cît pumnul. pesemne învăţăceii lor. naiba ştie! Dervişii au pus mîna pe ele şi s-au apucat să se împungă unii pe alţii. nu se fereau de loc. Pe urmă. Mirosea a sînge şi-a năduşeală. Erau acolo alt soi de ţăpuşe. ― Da’ nu-i curgea sînge? ― O fi curs. zarva s-a potolit. .

mai deprinşi cu împărtăşania. să ştii că turcul ăla de la poartă nu te-a minţit. Allah!”… ― Măi Ieremie. te pomeneşti. lor! că li se auzea pînă la mine trosnitura. alţii. că am mai văzut o drăcovenie! După ce s-a potolit hărmălaia. cum s-ar zice la împărtăşanie. Întîi s-au dus femeile cu pruncii de mînă. cu ochii daţi peste cap şi tot mormăiau: „Allah. altfel. credincioşii au început să se ducă la imam. După una ca asta poţi să rămîi într-o ureche! ― Ce. parcă nu simţeau silă. îi întindea jos. ― Ptiu! scuipă Mihu. stăteau aşa. . de pe lături. dar vai de oasele. puneam şi eu mîna pe o frigare şi mă năpusteam între dînşii… Dar stai. de mă mir cum nu-i strivea. zăplanul! Unii ţipau ca din gură de şarpe. răbdau. Noroc că n-a mai ţinut mult. Numai că voi nu ştiţi cum se face împărtăşania acolo. scîrbit de povestirea lui Ieremia. pe un covoraş şi se urca al naibii cu picioarele în spinarea lor.dar credincioşii. Namila de imam punea mîna pe ei. Allah. te-ar prinde mirarea! Crezi că nu mi-a fost frică? mărturisi Ieremia. zise Haralamb.

că aveai de ce te mira. Ismail. care pînă acum dormise. paşale. să-l întrebe ceva. Speranţa nu făcuse nici un pas. Pe la voi n-ai văzut oameni că se duc să-i calce ursul? ― N-am văzut. ofiţeri. se apuca de gătit cina. dacă se duc să-i calce ursul. pesemne îl tăia la ramazan. am auzit numai. vîrful Krioskopos. departe. Mihu trecu de veghe. În dreapta. mă? îl mustră Haralamb. dacă se trezise fără să-l zgîlţîie nimeni. întinzîndu-se pe covoraş şi stînd ca pruncii să le bătătorească spinarea imamul. munţii de pe insula Lemnos. pe cînd aici. în bucătărie se auzi zăngănind cratiţele. scăldat în neguri. cei cu privire bună puteau să vadă. adică oameni luminaţi la cap. în stînga. iar Anton Lupan ieşi din cabină şi luă cîrma. nemişcaţi. Se făcuse ceasul patru şi vîntul îşi păstra tăria. să zici că în trei ceasuri.― Ce scuipi. dar ce se potriveşte una cu alta?… ― Aşa-i! zise Ieremia. . se vedeau mereu. La noi. se duc ăi proşti. am văzut negustori. sa se mire iarăşi. Pînă să se dezmeticească ascultătorii.

întoarse de cîteva ori capul. călugărul stătea în faţa patului. uitîndu-se pe puntea unde nu mişca nimeni. de vreme ce nu se bizuia pe ceva temeinic. dar de data asta. lui Mihu i se păru că nu-şi ţine ochii în pagini. plutea fumul unui vapor. muncit de acelaşi gînd care-l urmărea de azi-dimineaţă şi nu ştia dacă se cuvine să-l spună. ca şi cînd simţea că în preajmă-i se petrec nu ştiu ce fapte ciudate. să se apropie de spirai şi să-şi arunce ochii în cabină. Îl privi aşa o vreme . dincolo de care.de pe insula Mytilene sub Capul Baba-Kaleh. care de cîteva ore se tîra după goeleta noastră. ci poate doar pe o închipuire. ci pîndeşte uşa. Dar nici să stea locului n-avea linişte. În urmă. fără s-o poată ajunge. pe tăcute. poate acelaşi Victory depăşit în strîmtoare. cu cartea în mînă. sau priveau cerul. spre Dardanele. zăngănind cratiţele. Mihu rămase o vreme nemişcat. Ismail îşi vedea de treabă. din Asia turcească. pe dăsagă. că nu se mai auzea nici o vorbă. cu ochii pe marea pustie. Oamenii se întinseseră sub catargul din prova şi dormeau. în bucătărie. apoi o pornire stăruitoare îl făcu să se ridice.

trecu pe lîngă Agop. Mie călugărul ăsta… Aici Mihu se opri. azi-dimineaţă. domnule… Băiatul şovăi iarăşi o clipă. îşi ridică ochii spre el şi-l fulgeră cu privirea. ― Ce-i cu tine. cînd m-a simţit. Musul o luă la fugă. călugărul prinzînd de veste. ba mai şi înşelau pe deasupra… Da de unde ştii tu ce anume citeşte? ― Am văzut cartea. ― Voiam să-ţi spun ceva. s-a supărat şi mi-a smucit-o din mînă. sub pernă. ― Ce-i. băiete? Ce ţi s-a întîmplat. cu răsuflarea la gură: ― Călugărul nu citeşte cărţi sfinte! Anton Lupan începu să rîdă: ― Ce vorbeşti?! Şi asta te-a făcut să-ţi pierzi firea? Eu am văzut călugări care jucau cărţi. apoi şopti repede. că parcă nu-ţi dă pace diavolul? ― Să vezi. temîndu-se să nu facă o prostie. . la cîrciumă. şi nu se opri decît la cîrmă.pînă ce. domnule. Mihule? îl întrebă căpitanul. care păzea bocaportul.

Într-adevăr. ― Nu! se împotrivi Mihu cu spaimă. Şi ce carte era aia? ― Contele de Monte-Cristo! ― În româneşte? se miră căpitanul. asta să nu te mire. ce era în asta de mirare? Cîţi călugări de la Muntele Athos nu veneau într-o vreme la mănăstirile noastre. dacă-i aşa. îi venise să spună: „La noapte. dacă se gîndea bine. în prima clipă i se păru ciudat că un călugăr de la Muntele Athos cutreierase Ţara Românească. hai să stăm de vorbă cu el. că s-a supărat. cînd oi dormi.― Ei. cu ziduri. limba şi pusese mîna pe o carte tipărită acolo. care pe atunci le erau închinate. cu pămînturi. Se cheamă că-i unul care ne cunoaşte ţara. ce-o să fie la noapte? Băiatul şovăi. Dar. Înseamnă să-i spui că i-am aflat taina şi la noapte… ― Ei. Sigur că nu-i place să-l ştim cu ochii în cărţi lumeşti. cu turme de vite şi cu obolul credincioşilor? ― Păi. de vreme ce îi cunoştea. poate să mă înjunghie!” Însă îşi dăduse seama la vreme că Anton Lupan .

şi n-o să-mi vină la îndemînă. În dreapta răsări insula Straţio. ca o stîncă însîngerată care. cînd m-oi duce la culcare. Sigur. căci toţi ceilalţi îşi vedeau de treburi. fără să le pese de călugăr. Soarele cobora spre apus. albastrul ei cu albul valurilor sparte şi cu roşul cerului. că doară dorm cu el în cabină. Deci întoarse vorba. nici el nu ştia cum. cu ce cărţi umblă în dăsagă: Contele de Monte-Cristo! Mihu se îndreptă spre prova mai liniştit ca la venire. pe o închipuire. îi intrase în cap o prostie. fierbea laolaltă. cu ochii în pămînt de ruşine: ― M-am gîndit că la noapte. numai aşa. şi marea. Mihule. Mîine dimineaţă sosim la Skyros şi ne descotorosim de dînsul. în faţă. fără să le poată contopi într-o singură culoare. găurise pîntecele unei dihănii uriaşe adormite între valuri. al naibii călugăr. să-l lăsăm în plata domnului.s-ar fi supărat de vorba asta. . ieşind din fundul mării. de unde. Apoi căpitanul începu să rîdă: ― Dar auzi. ― Bine. o să se uite urît la mine.

― Mihule! strigă Gherasim. Ia spune-i lui Ismail să-i dea zor cu masa, că-i ora şapte, şi la opt ia cîrma în primire. Trecînd pe lîngă spirai, musul îşi aruncă ochii în cabină, dintr-un îndemn cu care nu putea să lupte nici acum, după ce, vorbind cu Anton Lupan, se mai liniştise. Călugărul nu mai era acolo unde-l lăsase, pe dăsaga lui, cu cartea în mînă – şi asta îl făcu să stea locului, ca să se uite mai bine; în lumina slabă care mai pătrundea în cabină, văzu sutana aplecată peste patul lui Ieremia; în clipa următoare, călugărul se întoarse şi Mihu o luă la fugă. ― Nene Ieremia, ai ceva mai de preţ jos în cabină? ― Nu, măi băiete; afară de puşcă nu mai am decît o ciudăţenie, un animal făcut din ipsos, nelămurit ca înfăţişare, pe care l-am cîştigat în bîlciul Galaţiului. Dar ce-ţi veni să întrebi asemenea vorbă? ― Aşa, mi s-a părut că-ţi umblă sub pernă. ― Cine să-mi umble? ― El, călugărul. ― Ia te uit-al dracului!… Dar fugi d-aici, măi

Mihule, că n-are ce să-mi fure! ― De, ştiu eu? Atunci ce căuta acolo? ― Naiba să ştie! Da’ lasă, dacă-i aşa, n-o să se dea el jos la Skyros, fără să-i umblu în dăsagă. O dată cu apropierea serii, vîntul slăbise şi lochul arătă că Speranţa nu mai mergea decît cu şase mile pe oră, ceea ce era încă mulţumitor pentru toată lumea. Cînd oamenii se aşezară la masă, Anton Lupan strigă de la cîrmă: ― Chemaţi-l careva şi pe călugăr, că doar n-o fi în postul mare! ― L-am îmbiat eu, domnule, cît m-am priceput cu greceasca mea, da’ a zis că are merinde în dăsagă, răspunse Ieremia. ― Poate că dacă-i vorbeai româneşte, îl înduplecai mai repede! Zicînd acestea, căpitanul se uită rîzînd spre Mihu, la prova, şi băiatul se înroşi ca bujorul. Ceilalţi nu băgară de seamă nimic, nici nu înţeleseră vorba, aşa că îşi văzură de mîncare, fără să se mai gîndească la călugăr. După ce strînse vasele, Ismail trecu la cîrmă, iar Ghera-

sim se apucă să aprindă felinarele; soarele apunea, înroşind marea în faţă. Înapoia traversului, în dreapta, începu să clipească departe, farul de pe insula Lemnos, care în curînd avea să piară, înghiţit de valuri, căci Speranţa îşi urma drumul repede, mîncînd milele, una după alta. Insula Straţio, mai aproape, o dată cu apusul soarelui, îşi pierduse culoarea sîngerie şi se vedea nelimpede, ca o umbră posomorîtă deasupra orizontului vînăt. Anton Lupan se apropie de Gherasim, care avea să ia cîrma de la miezul nopţii încolo: ― Gherasime, să ţii mereu sud 5 carturi spre vest. Dacă vîntul nu scade mai mult decît acum, pe la două noaptea ai să vezi farul de la Capul Cartsimo; să ţii puţin în stînga lui, ca să ajungem de-a dreptul în portul Skyros. ― Am înţeles, domnule! ― Hai, acu’ toată lumea la culcare! Cînd să coboare în cabină, Mihu dădu nas în nas cu călugărul, care tocmai urca scările, şi se trase repede în lături, lăsîndu-l să treacă, bucuros că putea să se urce în pat fără să-l mai simtă alături, urmărindu-l cu privirea.

Odată ajuns pe punte, călugărul îşi întinse mădularele, făcîndu-le să trosnească după ce stătuse înţepenit toată ziua, apoi îşi roti ochii asupra mării. Negrilă se ridică de lîngă bocaport şi începu să mîrîie. Se lăsase noapte, fără stele, cu un cer ca smoala, care parcă te apăsa în creştet. Farul de pe insula Lemnos se pierduse în urmă; numai spre apus se mai zărea o pîlpîire ruginie, ultimele îngînări ale crepusculului. Călugărul stătu ce stătu aşa, rotindu-şi privirea în întuneric, apoi se îndreptă spre pupa, ferindu-se pe lîngă parapet de teama lui Negrilă. ― Cine-i acolo? strigă Agop speriat, de deasupra bocaportului. ― Eu, fiule, domnul cu tine! răspunse monahul cu smerenie. Armeanul oftă şi se întinse la loc, să doarmă. La cîrmă, Ismail moţăia, cu nasul în busolă; cadranul se legăna uşor în lumina firavă a felinarului, care ardea ferit, în cutie; sub luciul capacului de sticlă, romburile negre, ascuţite

la vîrf, care înfăţişau carturile, luau forme ciudate. Lui Ismail i se păreau cînd nişte fesuri, cînd nişte capete de cadîne, cu ochii sub iaşmac, gata să se descopere şi să-şi fluture în faţa lui genele grele. ― Bună-seara, cîrmaciule! Domnul cu tine! zise călugărul în turceşte, oprindu-se alături. Ismail tresări, scos din visare. ― Care domn, al tău sau al meu? mormăi, pus pe harţă, în loc să se bucure că mai putea să schimbe cu cineva două vorbe în limba maternă; destul îşi scrîntea limba şi îşi strepezea cerul gurii chinuindu-se cu graiul ghiaurilor. ― Domnul e unul, fiule! ― Atunci spune-i Allah, că aşa îl cheamă. Călugărul rîse încetişor – şi pe urmă tăcu o vreme, pesemne nedoritor să înceapă cu cîrmaciul o discuţie teologică. Văzîndu-l că nici nu pleacă, nici nu vorbeşte, ci îi stă aşa, în coastă, ca o momîie, Ismail pufni, cu ciudă: ― Dumitale nu-ţi este somn; ai dormit toată ziua. Hai, du-te mai încolo! În loc să răspundă, monahul se trase lîngă

busolă şi se aplecă asupra ei, minunîndu-se, ca şi cum o vedea întîia oară. ― Asta ce e, fiule? ― Asta?… Busolă. ― Şi la ce e bună? ― Ce, dumneata nu ştii? Arată drumul! Călugărul păru că se minunează şi se trase mai aproape de busolă, cu mîna pe habitaclu şi cu ochii în capacul de sticlă. ― Da’ lumina asta de unde vine? Are busola aşa putere să lumineze? Ismail, pînă atunci morocănos, începu să rîdă de această prostie. ― Cum o să aibă lumină? Ce, este Soarele sau Luna? ― Dar atunci cum, cîrmaciule? Ia spune-mi şi mie taina, că te văd om luminat la minte. Turcul se umflă în pene: ― Are lampă înăuntru! ― Lampă? Ia te uită minune! Dar cum, că nu se vede? ― Nici nu trebuie să se vadă; altfel orbeşte ochiul. Lampa este ascunsă, uite aici, în cutie, luminează dintr-o parte, ca să vedem numai

cadranul. Şi, înveselit de neştiinţa călătorului în sutană, Ismail deschise uşiţa habitaclului, arătîndu-i felinarul. Călugărul se aplecă, să vadă mai bine, tot minunîndu-se, ca şi cînd lampa asta ar fi fost cine ştie ce născocire: ― Ia te uită! Şi eu care ziceam că o fi la mijloc vreo taină de-a corăbierilor! Cînd colo, o lămpiţă ca toate altele. Vezi, taică, dacă umbli în lume înveţi o mulţime!… Tot vorbind, călugărul se foia în jurul busolei, uitîndu-se cînd la felinar, cînd la cadran, care juca uşor în jurul liniei de credinţă. În sfîrşit, după un timp se ridică şi închise uşiţa. ― Şi zi, maşina asta îţi arată drumul! Eu credeam că mergeţi numai după soare, ori după stele… Dar ca să-ţi arate drumul, mai cu seamă noaptea, înseamnă că aici e taină dumnezeiască! Ismail pufni pe nas, începînd să-şi piardă răbdarea. ― Mîna lui Allah! adăugă călugărul, repede, ca să-l îmbuneze. ― Are magnet; nu mă mai bate la cap! iz-

bucni cîrmaciul, scos din fire. Apoi îşi vîrî speriat ochii în busolă. ― Uite ce faci! Mă ţii de vorbă şi eu greşesc drumul! Într-adevăr, cît stătuse de vorbă, cadranul se rotise cu vreo două carturi spre nord. Ismail învîrti timona, pînă ce regăsi vechiul drum. Noroc că Gherasim dormea mai încolo, sub arborele mic, altminteri i-ar fi tras o săpuneală ca la baia de aburi. ― Haide, pleacă! se răsti la călugăr. Vrei să fac vreun bocluc? Călugărul se pierdu în întuneric, spre prova. Vela mică, legată în tribord, începu să fluture, parcă smintită, smucind ghiul. Gherasim se trezi, se frecă la ochi, buimac, apoi strigă la cîrmă: ― Măi Ismaile, ce faci acolo? Vezi că ai luat-o razna! Bucătarul îşi vîrî mai tare ochii în busolă. ― Ba mergem bine, bre! răspunse, trecînd iarăşi la graiul ghiaurilor. ― Atunci ce dracu’, s-a schimbat vîntu’ aşa, dintr-o dată? zise Gherasim, apropiindu-se de

cîrmă. Privi şi el busola, se încredinţa că mergeau bine, apoi ridică din umeri: ― Naiba să ştie; printre insulele astea se zăpăceşte şi vîntul! Zicînd acestea porni spre prova, dezlegă ghiul din tribord şi-l lăsă să treacă în bordul celălalt, luptîndu-se cu vîntul care-i smucea scota din mîini. De aici se duse la prova, unde plutaşul, care era de veghe, îi ajută să ridice focul şi trinca. Pe cer începuseră să se ivească stelele, aruncînd între ele priviri nedumerite şi răspîndind deasupra mării o lumină palidă, care aducea orizontul atît de aproape, încît ai fi zis că peste o clipă o să-l străpungă bompresul. Gherasim se uită pe cer, căscă, apoi se întinse la loc, pe pătură, cu gîndul să mai doarmă pînă la miezul nopţii o oră. ― Negrilă! Hai, linişteşte-te şi tu o dată, potaie! Cîinele stătea în gura tambuchiului, pe unde coborîse călugărul, scoţînd la răstimpuri cîte un scheunat de neputinţă şi de ciudă. Era

limpede, nici lui nu-i plăcea acest călător în sutană! Speranţa îşi urma drumul, cuminte şi neştiutoare, fără să se mire că valurile nu mai veneau din pupa, ci dinapoia traversului, lovindu-se în bordaj, ca şi cum ar fi vrut să sară pe punte şi să-i împărtăşească o taină. Sus, pe cer, în dreapta, Steaua Polară, cea mai credincioasă călăuză a corăbierilor, clipea mirată şi raza ei se răsfrîngea în geamul busolei, încercînd zadarnic să lumineze ochiul cîrmaciului. ― Prostănacule, prostănacule! părea că-l mustră. Dacă tu mergi acum spre Skyros, atunci eu nu mai sînt Steaua Polară, ci am intrat în constelaţia Casyopeiei1! *** Mihu nu-şi dădea seama cum adormise şi cît durase somnul – cînd se trezi, sub apăsarea aceleiaşi nelinişti ciudate, care îl urmărea de
1 În iulie, către miezul nopţii, privită din Marea Egee, Casyopeia se află cam la 20° est de Steaua Polară.

noaptea trecută, cînd mai vie, cînd mai nelimpede, dar care parcă acum crescuse şi îl strîngea de inimă. O clipă mai înainte, cineva ieşise din cabină, încet, în vîrful picioarelor – şi lăsase uşa deschisă: aerul rece al nopţii pătrundea pe tambuchi şi-i lovea obrajii încinşi, alungîndu-i somnul. Felinarul atîrnat de tavan se stinsese, îl auzea scîrţîind în cîrligul lui – şi cabina era cufundată în întuneric. Numai spiraiul, deasupra, se vedea ca o pată albicioasă; poate era luna răsărită tîrziu, poate lumina cenuşie dinaintea zorilor. Ismail sforăia, lîngă uşă; în patul din faţă se auzea răsuflarea liniştită a unui om care dormea adînc, Haralamb, sau plutaşul. Mihu se aplecă şi privi în jos; atît cît putea să vadă, acum după ce se deprinsese cu întunericul, călugărul nu era la locul lui; dăsaga se desluşea alături, ca o mogîldeaţă neagră. Afară era linişte; se auzea numai murmurul domol al mării şi foşnetul berbecilor care din cînd în cînd se spărgeau în bordaj, mai leneş decît aseară, ceea ce dovedea că vîntul slăbise şi valurile îşi pierdeau înălţimea.

Pe Mihu îl cuprinse teama, o teamă nelimpede, fiindcă nu-şi dădea seama ce anume o stîrneşte. Coborî din pat, fără zgomot, se îmbrăcă pe dibuite, apoi ieşi pe uşă, desculţ, în vîrful picioarelor. Văzu cerul, cu stelele palide, legănîndu-se deasupra tambuchiului. Afară era aceeaşi linişte care îl făcea să-şi simtă bătăile inimii; ar fi vrut să audă un glas, semn că omul de veghe şi cîrmaciul trăiau – dar nu se auzeau decît valurile şi cîte un scripete scîrţîind, alene. Musul puse piciorul pe scară, încet, cu fereală, şi urcă două trepte, trăgînd cu urechea; deodată se opri, gata să scape un strigăt de spaimă. Călugărul şedea pe marginea tambuchiului, cu gîtul întins, să vadă peste parapet, de bună seamă cercetînd zarea. Vîntul îi flutura barba încîlcită, ca lîna oilor iarna. Pulpana sutanei îi atîrna pe scară, de-ai fi zis că o ţine ceva ţeapănă. Pe punte se auzea, înăbuşit, mîrîitul cîinelui. Deasupra, stelele începeau să se şteargă şi cerul albea, semn că zorile erau aproape. Călugărul făcu o mişcare, îşi trase sutana şi Mihu

rămase cu ochii holbaţi: pe scară atîrna, grea şi încovoiată, teaca unui iatagan. ― Ieremie! se auzi deodată glasul lui Gherasim, de la cîrmă. Tu nu vezi nimic? ― Nimic! Numai cer şi apă. Îţi mai trebuie şi altceva? Cîrmaciul înjură: ― Ce-o fi cu farul, că trebuia să-l vedem de peste un ceas?! ― Or fi suflat dracii în el! răspunse Ieremia. Mihu stătea ţeapăn, la picioarele scării, cu pumnii la gură. Dar glasurile oamenilor, pe care acum îi ştia aici, la cîţiva paşi, gata să sară cum i-ar fi strigat, îi dădură curaj. Cîteva clipe stătu pe gînduri, uitîndu-se la călugărul care pîndea în acelaşi loc, nemişcat, pe urmă se răsuci pe călcîie, uşor, coborî treptele, intră în cabină în vîrful picioarelor, tot trăgînd cu urechea, se aplecă asupra desagei, îi desfăcu baierele, începu să cotrobăie prin ea, înfrigurat – şi primul lucru în care i se încurcară degetele, fu sîrma unei colivii… Lumina zorilor începea să pătrundă limpede, pe spirai… ― Măi Ieremie! se auzi glasul lui Gherasim, după altă vreme, acum neliniştit de-a binelea.

Ia fă-te-ncoa’ şi-l scoală pe căpitan! În clipa aceea, Mihu ţîşni pe gura tambuchiului, împiedicîndu-se în iatagan, străbătu puntea ca mînat de draci, coborî scările în cabina de la pupa, împinse uşa, fără să ciocăne, cum era învăţat – şi nu se opri decît la patul lui Anton Lupan. ― Domnule, domnule, scoal’! ― Ce-i, Mihule? întrebă căpitanul, deschizînd ochii şi privindu-l buimac. Musul gîfîia, arătînd cu mîna afară: ― Călugărul… ― Hai, măi băiete, linişteşte-te, şi spune ce s-a întîmplat? ― Călugărul e… e domnul Pierre Vaillant! *** Dacă văzu că Mihu întîrzie jos şi nici Anton Lupan nu vine, Gherasim strigă iarăşi spre prova: ― Măi Ieremie, fă-te-ncoa’ să-l chemi pe căpitan. Ieremia străbătu puntea, coborî scările şi ciocăni în uşă. Înăuntru auzi glasul lui Mihu, care se dezvinovăţea:

― Nu-s năluciri! Iată paşaportul: l-am găsit în sac! Cum nimeni nu-i răspunse, Ieremia mai ciocăni o dată, apoi deschise uşa şi făcu un pas. ― Domnule, m-a mînat Gherasim să-ţi spun… Dar se opri, fiindcă deodată, căpitanul, care cerceta în lumina spiralului o cărţulie albastră, se făcu palid şi mîinile începură să-i tremure ca unui băieţandru. ― Da, e paşaportul lui!… şuieră Anton Lupan, în vreme ce pereţii cabinei se roteau în jurul lui, într-un vîrtej cu care nu se putea lupta. Pe prima pagină a paşaportului scria limpede: Pierre Vaillant – şi toate celelalte date se potriveau, dar înăuntrul copertei, în stînga, fusese lipită fotografia altcuiva, a unui om necunoscut, de vreo patruzeci de ani, cu faţa prelungă, osoasă, cu nasul vulturesc, cu sprîncenele grele, umbrind ochii care parcă erau vii şi te străpungeau. Anton Lupan simţi privirea lor răscolindu-i fiinţa, şi-n clipa aceea, fulgerător, recunoscu ochii pe care-i simţise asupra sa, pe

chelul Galatei, din spatele lui Agop, cînd acesta pleca; era în ei aceeaşi privire pe care mai tîrziu, o văzuse aprinzîndu-se trecător în ochii bătrînului vînzător de tutun din Bazar. Într-o clipă, totul i se limpezi în cap – şi un val de deznădejde îi acoperi faţa. Fericirea care îi copleşise sufletul la Stambul, cînd crezuse că şi-a regăsit prietenul, acum se spulbera. Paşaportul acesta era dovada definitivă a morţii lui Pierre Vaillant, fiindcă omul de sus, dacă nu l-ar fi văzut mort, n-ar fi avut îndrăzneala să-i poarte numele, folosindu-se de hîrtiile lui, cum se vedea, în faţa tulburării lui, Mihu îl întrebă, aproape speriat: ― Domnule, ce s-a întîmplat, că mi s-au zăpăcit toate în cap. Domnul Pierre Vaillant vă e prieten sau duşman? Anton Lupan lăsă paşaportul să cadă pe masă şi cîteva clipe rămase abătut, cu capul plecat. Apoi tresări, se uită în jur şi-n ochi i se aprinseră scîntei. ― Omul acesta nu e Pierre Vaillant, ci ucigaşul lui! răspunse, trăgînd un sertar şi punînd mîna pe revolver. Unde l-ai lăsat?

― Pe punte, la prova. Eu am bănuit de ieri dimineaţă că la mijloc nu-i lucru curat, dar cînd am găsit paşaportul, am crezut… Mihu tăcu; în dimineaţa asta faptele se petrecuseră prea repede ca să fi avut timp să se mai gîndească la ceva; ar fi trebuit să se întrebe de ce omul acesta îmbrăcase haină de călugăr, dacă era Pierre Vaillant? Voia să glumească, sau urmărea un plan? ― Mihule, du-te în cabină, la prova, şi scoală oamenii! porunci Anton Lupan, băgînd revolverul în buzunar. Dar strecoară-te încet, fără să bată la ochi, aşa ca şi cînd nu s-ar fi întîmplat nimic. Ieremia stătea în uşă şi se uita la ei năucit, de parcă l-ar fi pălit ceva în cap. ― Ce-i, Ieremie? îl întrebă căpitanul, întorcînd în sfîrşit ochii spre el. ― Domnule, nu ştiu ce-o fi, că s-a făcut ora patru şi insula Skyros nu se vede neam. ― Cum, dar farul? ― Nu s-a zărit nici un far, toată noaptea. ― Bine, om vedea ce-i cu asta mai pe urmă; acum avem de făcut altceva. Călugărul e tot pe

punte? ― Da, nu-ş ce naiba face acolo, că pe la trei a ieşit din cabină şi stă ca o momîie, la prova. ― Bine! Să te ţii pe lîngă mine, dar pune mîna pe o saulă mai groscioară, ca să ai cu ce-l lega. Ieremia îşi duse mîna la gură: ― Adică să fie adevărat că…? ― Da; nu-i călugăr, ci pirat; e un ucigaş care trebuie să piară în ştreang!… Spre răsărit, orizontul se împurpura; stelele se stinseseră pe cerul înceţoşat; numai o fărîmă de lună, aburită şi somnoroasă, se legăna leneşă în vîrful unui catarg. Căpitanul păşi pe puntea umezită de negurile nopţii, se uită de jur împrejur, la orizontul pustiu, îi făcu semn lui Gherasim să aştepte şi se îndreptă spre prova. Agop din Bazar se trezise şi se freca la ochi; gîndul că în două zile avea să fie la Pireu îl făcea să se simtă voios şi să nu-i pese de junghiurile care-l încercau cînd între umeri, cînd în genunchi, cînd în cot. Călugărul stătea în acelaşi loc, pe marginea tambuchiului, cu ochii spre orizont, ca şi cînd

ar fi rămas de veghe în locul lui Ieremia. Anton Lupan se opri la cîţiva paşi în spatele lui, îl privi un timp, cu pumnii strînşi, vărsînd scîntei din ochi, apoi se stăpîni şi spuse, cu glasul calm: ― Bună-dimineaţa, Pierre Vaillant! La auzul acestor cuvinte, călugărul sări ca ars, se răsuci şi duse mîna la iatagan. Căpitanul îi întîlni ochii şi recunoscu privirea aceea ascuţită, vicleană şi crudă pe care o întîlnise cîndva. ― Dacă faci o mişcare, trag! urmă, scoţînd liniştit revolverul din buzunar. Mihu urcă scările tambuchiului gîfîind, se opri o clipă privindu-l pe călugăr cu un ochi ciudat, apoi se năpusti asupra lui, îi băgă mîna în barbă şi înainte ca el să se poată feri, i-o smulse, lăsîndu-l cu obrazul gol. ― Spînu! strigă Gherasim, scăpînd cîrma din mîini. Spînu piratul!… Ah, blestematule, a venit ceasul să-ţi pun ştreangul de gît! Agop din Bazar, care se ridicase în picioare tremurînd, scoase un geamăt slab şi se prăbuşi pe bocaport, leşinat.

În clipa aceea, cu o mişcare fulgerătoare, piratul îl înşfacă pe Mihu în braţe şi se trase cu el lîngă parapet, ţinîndu-l în faţă, ca pe un scut. ― Dacă tragi, îl omori întîi pe el! scrîşni printre dinţi, fulgerîndu-l din ochi pe Anton Lupan. Acesta rămase descumpănit, palid în obraz. ― Crezi c-ai să mai poţi scăpa? întrebă apoi calm, deşi se simţea neputincios şi îşi dădea seama că revolverul nu-i putea ajuta la nimic. Pe gura tambuchiului se iviră Haralamb, apoi Cristea Busuioc, fiecare cu cîte o puşcă în mîini. ― Lăsaţi armele jos şi treceţi toţi la pupa! Haide! porunci Spînu. Dacă nu vă supuneţi, îl arunc peste bord! Toate acestea se petrecură în mai puţin timp decît ar fi fost nevoie ca să le poţi judeca. Oamenii se priveau încremeniţi, neînţelegînd ce s-a întîmplat. Dar iată că deodată, o umbră neagră ţîşni de după tambuchi, zbură prin aer şi se opri în spinarea piratului. ― Negrilă! strigă Mihu, zbătîndu-se să scape

din strînsoarea braţelor. Nu te lăsa, Negrilă, nu-l slăbi, aşa! Spînu se prăbuşi pe punte, horcăind, se răsuci de cîteva ori, încercînd să descleşteze colţii, care-l sugrumau, apoi rămase pe o parte, încovrigat, bîţîind din picioare, ca un om care-şi dă duhul. Negrilă stătea deasupra piratului, fioros, ca o fiară venită din păduri, cu ochii roşii, suflînd aprig pe nări şi mîrîind înfundat; amintirea strămoşului lup se trezise înspăimîntătoare în sîngele lui. Mihu se ridică de jos, tremurînd. ― Hai, Negrilă, că l-ai răpus! Piratul nu mai mişca, ci numai cîte un spasm făcea să-i tresară genunchii, dar Negrilă nu-şi descleşta colţii din grumazul lui. Ieremia se apropie, cu sfoara în mîini. ― Ia, măi băiete, domoleşte-ţi dulăul, că îl dă gata! Spînu deschise ochii şi privi în jur, rătăcit; sîngele îi curgea şiroaie din gît. ― Bine, măi frati-miu! îl mustră Ieremia, aplecîndu-se şi apucîndu-se să-l lege zdravăn de mîini. Om în toată firea eşti tu, să-ţi faci pă-

cat cu un copil neştiutor şi plăpînd? Ptiu! Apoi se întoarse spre Anton Lupan: ― Domnule, cît îl leg eu burduf, poate îţi faci pomană şi-aduci o faşă de jos, să-l oblojim la gît. Altminteri, mi-e că dă ortul popii. ― Ai grijă de el, Ieremie! strigă Gherasim. Mai cu seamă dacă-i vorba de gît. Nu de alta, da’ ca să am pe ce pune ştreangu’, că de mult i l-am pregătit! Căpitanul coborî în cabină, aduse o faşă, tinctură de iod şi-l pansă pe pirat. După aceea, Ieremia îl tîrî pe punte, ca pe un sac, şi-l legă fedeleş la piciorul arborelui mic. ― Aşa, frăţie, acu’ stai cuminte aici şi aşteaptă-ţi judecata! Îndreptîndu-se spre cîrmă, Anton Lupan îl văzu pe Agop leşinat. ― Aveţi grijă cineva şi de armeanul ăsta! Luaţi o găleată cu apă… De jur împrejur, marea era pustie, nu se vedea nici un semn care să arate apropierea pămîntului; numai spre sud, fumul unui vapor înnegrea greoi orizontul. ― Gherasime, eşti sigur că ai ţinut acelaşi

drum tot timpul? întrebă căpitanul apropiindu-se de cîrmă şi cercetînd busola. ― Da, domnule, că doar nu-s cîrmaci de ieri, de alaltăieri. ― Şi vîntul cînd s-a schimbat? ― Pe la ceasul unsprezece. Anton Lupan se mai uită o dată în jur, privi dîra lăsată în urmă şi păru nedumerit. ― Nu se poate; cu vîntul ăsta ar fi trebuit să fim de mult la Skyros! În clipa aceea, soarele răsărea din valuri, în pupa Speranţei. ― Nu sîntem pe drum! S-a întîmplat ceva cu busola! strigă căpitanul, dîndu-şi dintr-o dată seama că dacă ar fi mers într-adevăr spre sud-vest, soarele trebuia să răsară în stînga, cam la patru carturi înapoia traversului. ― Uite de unde-a pornit boclucul! strigă şi Gherasim, uimit. Cercetînd busola, găsise după felinar o daltă de călăfătuit. Îndată ce o trase afară, cadranul se răsuci cuminte două carturi spre sud. ― Cred că nu mai e nevoie să ne întrebăm cine a pus-o aici! vorbi căpitanul. Tu ce zici,

Gherasime? ― Aşa e. Acum bănuiesc şi cînd s-a întîmplat: astă-noapte, pe la unsprezece, în cartul lui Ismail. Mă miram eu, cum să se schimbe vîntul aşa, din senin. Anton Lupan rămase o clipă pe gînduri. ― Ce crezi că urmărea? întrebă apoi. ― Păi nu-i greu să bănuim; voia să ne scoată din drum şi să ne abată înspre vreo insulă pustie, unde-l aşteaptă oamenii lui. Aşa că ar fi bine s-o luăm repede spre miazăzi. ― Nu! se împotrivi căpitanul, cu un zîmbet crud. Acum, dac-am intrat în horă, să jucăm pînă la sfîrşit! ― Ce ai de gînd, domnule? ― Să mergem înainte şi să-i înfruntăm. Sîntem şapte oameni, ca să nu-l mai punem la socoteală pe acest Agop. ― Păi nici să nu-l punem, tot nu-i bun de nimic. ― Ba la ceva ne-a folosit. Fără el, n-am fi pus niciodată mîna pe ucigaşul lui Pierre. Doar nu-ţi închipui că l-a momit cheresteaua lui kir Leonida!…

― Dacă-i aşa, se cuvine să-i mulţumim. Cred că o să-mi dai voie, domnule, să fac asta după cum ştiu eu. ― Cum adică? întrebă Anton Lupan, nedumerit. ― Să-l uşurez puţin la calabalîc. N-o să ne punem viaţa în primejdie pentru el, fără să plătească preţ bun! ― Să lăsăm asta pentru mai tîrziu. Acum hai să ne pregătim oamenii!… Numai că nu-l văd pe Ismail. ― Am încercat să-l scol, dar n-a fost chip, răspunse Mihu, apropiindu-se în fugă. Căpitanul îl privi mulţumit: ― Bravo, băiete! Te-ai arătat isteţ! De Negrilă, nici să nu mai vorbim! Dar ia spune, cum ţi-a venit să… ― Păi să vezi, domnule, mie şi lui Negrilă nu ne-a plăcut călugărul ăsta de la început, şi-atunci ne-am ţinut cu ochii pe el… Ieri dimineaţă, cînd ne apropiam de Dardanele, nu-ş ce naiba mi-a tulburat somnul şi cînd m-am uitat în jos, că mă-ndemna ceva pesemne, l-am văzut pe călugăr cu barba într-o parte, de-ai fi

zis că i-o sucise Scaraoţchi, ca să-şi bată joc de-un obraz sfînt. La început am crezut că-i doar o închipuire, d-aia nu v-am spus, dar pe urmă… Voia să mai amintească şi de gunguritul ciudat, de colivia găsită în desagă, unde dăduse şi peste paşaportul lui Pierre Vaillant al cărui nume îi sărise în ochi îndată ce deschisese cărţulia albastră sub spiraiul albit, căci doar ştia ce-i acela un paşaport, văzuse unul vechi al lui Anton Lupan… în clipa aceea, îl auziră pe Ieremia, înjurînd: ― Mă, care n-aţi avut de lucru şi mi-aţi înfundat puşca? După bunul lui obicei se apucase şi-n dimineaţa asta să-şi lustruiască flinta, dar cînd dăduse să cureţe ţeava pe dinăuntru, văzuse că era înfundată cu cîlţi. Mihu se repezi spre ei: ― Nene Ieremia, acum ştiu! Ţii minte ce ţi-am spus aseară, că l-am văzut pe călugăr… ― Aha! strigă şi Gherasim, lovindu-se cu palma în frunte, furios de prostia lui. Măi băieţi, ia uitaţi-vă toţi la puşti, că d-aia m-a iscodit ticălosul, vedea-l-aş mai repede cu ştrean-

gul de gît! Într-adevăr, toate carabinele aveau ţevile înfundate cu cîlţi. ― Uite de ce-a stat ieri toată ziua în cabină, urmă Gherasim. Zi, citeai Biblia, tîlharule? Piratul scrîşni din dinţi. ― Şi ce s-ar fi întîmplat, nene Gherasime? întrebă Mihu. Nişte cîlţi pot să oprească glonţul? ― Sigur că da, şi-ţi mai plesneşte şi ţeava în mîini, de te lasă ciung. Bine că am prins de veste la timp! Abia acum se ivi şi Ismail pe punte, frecîndu-se somnoros la ochi. ― Ce facem zarvă, bre? Văzîndu-l pe pirat, la cîţiva paşi în faţa lui, se trase înapoi buimac. ― Asta de unde am picat? ― E unu’ Spînu, dac-ai auzit de el, răspunse Haralamb. Bucătarul începu să se umfle, ca un broscoi, şi toată vitejia, despre care am pomenit cîndva, se trezi în el. ― Dezlegam! strigă, suflecîndu-şi mînecile.

Scoatem frînghie, luptăm!… Spre necazul lui, tocmai atunci omul de veghe, Ieremia, se întoarse spre căpitan şi-l vesti: ― Mi se pare că se vede pămînt! Drept în vîrful bompresului se ivise o pată cenuşie, pe care valurile încercau s-o dea la fund. Mihu se căţără în vîrful catargului, îşi puse mîna streaşină la ochi, şi, după ce-şi aţinti privirea în zare, strigă: ― E o insulă, domnule! ― Ia uită-te în stînga ei, nu vezi nimic? ― Ba parcă s-ar zări nişte munţi. ― Trebuie să fie muntele Kokhila, de pe Skyros, şi dacă-i aşa, ceea ce se vede în faţă nu poate fi decît insula Skantsura. La auzul acestor nume, piratul începu să se zbată în frînghii. ― Da, locul e bine ales! urmă Anton Lupan, apropiindu-se de el. O insulă pustie, pierdută din drumul vapoarelor… Ascultă, tîlharule, acum, fiindcă tot nu mai poţi face nimic, mai bine dezvăluieşte-ţi planul! Cîţi oameni ai aici? Spînu îl fulgeră cu privirea şi scrîşni din dinţi, fără să scoată un cuvînt.

― Domnule, sări bucătarul, lăsam făceam Ismail vorbeam! ― Nu te osteni degeaba, Ismaile; o să ne descurcăm noi şi fără ajutorul lui! Băieţi, veniţi încoa’ să vedem ce-i de făcut!… Insula piraţilor creştea din valuri şi parcă tainele ei pîlpîiau deasupra, în boarea pe care o ridica la orizont soarele apropiat de zenit…

CAPITOLUL XII

Adnana
Skantsura este o mică insulă deluroasă, lungă de vreo şapte kilometri, lată de vreo doi, pierdută între Skyros şi Sarakino, în arhipelagul Sporadelor de nord. La apus mai sînt alte cîteva insuliţe, fără nume, atît de neînsemnate, încît unele hărţi nici nu le amintesc. Astăzi, poate să găseşti acolo mici aşezări statornice, de grădinari, pescari sau viticultori, dar la timpul cînd se întîmplau cele povestite în această carte, insula Skantsura era pustie, în înţelesul că nimeni nu-i cultiva pămîntul, şi ca urmare, n-aveai cum întîlni pe ea urmă de picior omenesc. Afară de păsările mării, care-şi făceau cuiburile pe ţărm şi hălăduiau în tihnă, şi-n afară, fireşte, de gîzele mărunte, nici o altă vietate nu tulbura liniştea acestui loc. Într-o vreme se pare că-şi găsise aici sălaşul o capră domestică, pesemne scăpată dintr-un

naufragiu; corăbierii care se opreau uneori la ţărm, zic că-i vedeau corniţele ivindu-se în vîrful colinelor, pe după moviliţele de pămînt roşcat sau prin desişurile de smochini sălbatici, dar nimeni nu izbutise să se apropie de ea, ca să poată depune jurămînt că era într-adevăr o capră şi nu însuşi încornoratul. Mai tîrziu dispăruse şi capra, moartă de bătrîneţe în vreo rîpă – şi cum pe insulă fusese numai ea, e de la sine înţeles că nu avusese cum să lase urmaşi. Speranţa ajunse în faţa acestei insule pustii, în dimineaţa de 23 iulie, pe la ora unsprezece, căci vîntul slăbise şi ultima parte a drumului o făcuse domol, spre necazul lui Ismail; aşteptînd să se lupte cu piraţii, bucătarul simţea a naibii mîncărime de mîini. Îndată, din tufişurile de pe ţărm se iviră cîţiva inşi; Anton Lupan, care-i urmărea cu ocheanul, văzu că-şi făceau semne de nedumerire, dovadă că nu totul se petrecea după aşteptările lor. Erau încălţaţi cu cizme, peste care atîrnau caftane lungi, iar în cap aveau, unii turbane, alţii legături prăzulii; aşa cum se ve-

deau, i-ai fi luat drept nişte oameni paşnici şi cinstiţi. După ce statură un timp la sfat, uitîndu-se la corabia care plutea în larg, traseră din tufişuri o barcă lungă, o împinseră pe nisip şi cîteva minute mai tîrziu, două perechi de vîsle începură să sclipească ritmic în soarele aburit. ― Zece metri! strigă Haralamb, care stătea aplecat peste parapet şi arunca sonda din cînd în cînd. Pînă la ţărm, nu mai erau decît vreo opt sute de paşi. Oamenii din barcă puteau fi văzuţi cu ochiul liber, opintindu-se în vîsle, în vreme ce mai-marele lor stătea în picioare, la pupa, cercetînd goeleta care se apropia. ― Opt metri! strigă Haralamb. Anton lăsă ocheanul jos şi porunci: ― Prova în vînt! Aruncaţi ancora! Gherasim învîrti cîrma: Speranţa se roti încet, pînă ce veni cu prova în vînt. Atunci, lanţul începu să zornăie, împrăştiind liniştea dimineţii, ancora căzu în apă, plescăind, şi pînzele coborîră pe catarge, în scîrţîitul scripeţilor.

― Acum, fiecare la locul lui – şi nu faceţi decît ceea ce am hotărît! porunci Anton Lupan. Văzînd cum barca se apropia cu fiecare minut, Agop începu să se văicărească pe lîngă el, frîngîndu-şi mîinile: ― Efendi, de ce vreţi să mă nenorociţi? N-ar fi fost mai bine să ne vedem de drum? Gherasim îl privi cu dispreţ. ― Jupîne, dacă nu stai liniştit, te leg şi te arunc în hambar, la un loc cu Spînu, şi-ţi mai pun şi cîrpă în gură, cum i-am pus lui! Hai, mai bine du-te jos, cum ţi-am spus! Armeanul se trînti pe bocaport. ― Nu mă duc! Stau aici! răspunse repede, gîfîind. ― Bine, dar dacă faci o mişcare, să ştii că te ating la mir! Barca ajunsese la vreo sută de paşi şi îşi încetinise mersul, parcă şovăind. Pe puntea Speranţei se vedeau numai doi oameni, lîngă parapet, şi alţi doi care-şi făceau de lucru pe bord, în chipul cel mai paşnic şi mai neştiutor; încolo nu mişca nimic. ― Se vede că nu-i asta, zise omul de la

cîrmă, îndoit. Şi cum naiba, că doar ne-a trimis semn! Altul rînji, arătîndu-şi dinţii ştirbi: ― Da’ ce, dacă nu-i asta, strică s-o cotrobăim puţin? Hai, băieţi, trageţi la vîsle, ce, aţi obosit? Cînd barca ajunse la vreo douăzeci de paşi, omul de la cîrmă strigă: ― Noroc, căpitane! Ce vînt vă poartă pe-aici? ― Vînt prost! răspunse Anton Lupan. Mi se pare că ne-am rătăcit. Nu ştiţi încotro e Skyros? Oamenii din barcă se priviră între ei, cu înţeles, şi trasară lîngă bord, încredinţaţi că nu-i pîndeşte nimic rău. Cu toţii nu erau decît cinci. ― Skyros? Păi trebuie să fie undeva pe-aici; nici noi nu ştim bine, că ne-a prins furtuna acum vreo două săptămîni, în drum spre Salonic, şi ne-a aruncat barcazul pe nisip. De atunci tot aşteptăm să treacă vreo corabie, să ne scoată din impas. Se vede că Dumnezeu v-a adus. ― Ei, dacă-i aşa, poftiţi pe bord. Putem să vă

ducem sau la Skyros, sau la Pireu, unde doriţi. Cei din barcă îşi aruncară iarăşi priviri. ― Veniţi de la Stambul? întrebă omul de la cîrmă, cu un zîmbet blînd. Anton Lupan abia acum văzu că se uita cruciş. ― Da, de la Stambul. ― Aveţi ceva marfă sau mergeţi cu lest? ― Ba avem marfă şi încă de preţ. Cei din barcă se uitară unii la alţii, cu interes; nu auziră că în clipa aceea, Agop, întins cu faţa în jos pe bocaport, scosese un geamăt înăbuşit. Gherasim făcu un pas înapoi, se aplecă şi-i trase un ghiont. ― Dacă nu taci, te arunc peste bord! ― Dar ia spune, căpitane, întrebă unul din barcă, pe la Stambul n-aţi întîlnit un călugăr de la Muntele Athos? De data asta fu rîndul căpitanului să schimbe o privire cu Gherasim. ― Un călugăr? răspunse Anton Lupan, prefăcîndu-se nepăsător. Poate să fi văzut chiar mai mulţi… ― Nu; unu’ aşa, înalt, şi voinic, care voia să

meargă în arhipelag. ― Aha! Mi se pare că ştiu; a vrut să meargă cu noi, dar pe urmă s-a răzgîndit; zicea că a găsit altă corabie, care pleacă mai tîrziu. Dar de ce întrebi? ― Ăăă, păi să vezi… sări alt om din barcă, văzîndu-l pe celălalt încurcat. De ce întreabă?… Fiindcă s-a rugat şi de noi să-l luăm, da’ dumnealui, căpitanu’, s-a împotrivit. ― Rău a făcut! Se vede că v-o fi blestemat, d-aia v-a aruncat furtuna pe nisip… ― Mai ştii!? zise omul de la cîrmă, închinîndu-se cucernic. Anton Lupan îi văzu teaca iataganului pe sub caftan; erau deci piraţi din aceia care ocoleau cu grijă puşca sau pistolul, mai cu seamă că în unele împrejurări, zgomotul împuşcăturilor nu le-ar fi, fost de folos. Un cuţit sau un iatagan, mînuite cu iscusinţă, fac mai multă treabă decît orice armă de foc. ― Dar de ce nu poftiţi pe bord? îşi îmbie el oaspeţii ticăloşi, după ce mai schimbă o privire cu Gherasim. Agop gemu din nou, zgîriind cu unghiile

tenda de pe bocaport. Oamenii din barcă îşi făcură un semn şi se aruncară toţi deodată peste parapet; dar înainte de a-şi trage iataganele din teci, cinci ţevi de puşcă se îndreptară asupra lor, din cinci locuri, pe care nici nu le-ai fi bănuit. Negrilă se smucea în mîna lui Mihu, clănţănind din colţi, dornic să se repeadă în ei. Piraţii rămaseră împietriţi, cu chipuri hîde, pe care spaima le sluţea mai mult, cu nasuri păroase, guri gălbejite sau ştirbe, cu ochi spanchii. Nici unul nu avu vreme să facă o mişcare, căci ţevile puştilor înaintau ameninţătoare spre ei, gata să verse foc şi plumb. ― Care mişcă s-a curăţat! răcni Gherasim. Anton Lupan se apropie de cel care se uita cruciş, pesemne căpetenia lor, şi, dintr-o mişcare, îl smulse cureaua de la brîu; iataganul şi două cuţite arcuite, în teci de lemn, căzură pe punte, bocănind. Armeanul gemu o ultimă oară, după care rămase nemişcat. După ce toţi piraţii fură dezarmaţi, căpitanul se întoarse spre ultimul din ei.

― Acum pune mîna pe sfoara asta şi leagă-i, ca să nu ne mai ostenim noi. Da’ să faci treabă bună, altfel… Piratul îi aruncă o privire furioasă din ochii lui crucişi – şi se codi. ― Haide! îl îndemnă cîrmaciul Speranţei, luînd un cuţit de jos şi îmboldindu-l cu teaca de lemn. În cîteva minute, cei patru tîlhari erau legaţi fedeleş. Gherasim îl legă pe al cincilea, apoi îi îngrămădi pe toţi lîngă hambar şi îi mai legă o dată, între ei, făcîndu-i balot. ― Şi cum, domnule, am terminat? zise după aceea, uitîndu-se cu mirare în jur. Într-adevăr, toată treaba nu durase decît o jumătate de ceas şi decursese în atîta linişte, încît nici nu-ţi venea să crezi că asta fusese o întîlnire cu nişte piraţi. ― Aşteaptă, Gherasime, că n-am terminat! răspunse căpitanul, uitîndu-se cu ocheanul spre ţărm. În desişurile de pe mal parcă se vedea mişcîndu-se un turban. ― Ia hai să luăm barca şi să facem o vizită

acasă la dumnealor; poate că şi-au uitat ceva bagaj. Dar pînă una alta, scoate-ţi-l pe Spînu la lumină, că s-o fi înăbuşit. Oamenii lăsară puştile jos, îl traseră pe Agop de pe bocaport şi începură să desfacă tenda. ― Mult necaz ne-a adus armeanul ăsta! zise Gherasim, scuipînd cu năduf. Cred că ar fi timpul să cotrobăiesc puţin prin boclucurile lui. Agop făcu ochii mari, trezit din leşin: ― Nu am nimic, de ce să cotrobăieşti? Sînt un negustor scăpătat… Haralamb şi Cristea Busuioc puseră piciorul peste marginea hambarului, de unde, opintindu-se din greu, îl aruncară pe Spînu afară, ca pe un sac. Piratul căzu grămadă peste ai săi. După strigătele de uimire care izbucniră, începură blesteme şi înjurături. Piraţii spumegau şi se smuceau în frînghii, încercînd să lovească furioşi, cu picioarele, cu genunchii, cu umerii în căpetenia lor, care se uita la ei vrăjmăşeşte, cu ochi de lup hăituit. ― Scoateţi-i cîrpa din gură, să le poată răs-

punde şi el! porunci Anton Lupan. Dar, spre mirarea tuturor, Spînu, care se dezmeticise repede, rămase mut, mulţumindu-se să arunce priviri de dispreţ spre oamenii săi şi de ură spre ceilalţi. ― Aha, se vede treaba că nu eşti mulţumit de noi! zise unul din piraţi, aruncînd flăcări din ochi. Spînu îl scuipă în obraz: ― De ce v-aţi repezit, dacă nu m-aţi văzut pe mine, cum eram înţeleşi? Piratul, un grec firav pe care te mirai să-l vezi aici, izbucni: ― Acu’ ne scoţi vinovaţi pe noi!? Îţi convine! Tu te plimbi ca un bey, la Stambul, la Pireu, tragi la hoteluri mari, huzureşti, şi noi aşteptăm pe ţărmuri pustii, fără nici o ştire, cu teama că în orice zi ne poate dibui vreun vapor de război, să ne pună în ştreang. Îţi dă mîna să ne laşi aici o lună, iar tu să bei cafea şi să tragi ciubuc la Pera-Palace! A, nu, căpitane, alta ne-a fost vorba la început! Ajungînd aici, piratul se întoarse spre Anton Lupan:

― Domnule, vreau să spun tot! Spînu îl fulgeră din ochi şi dădu să se smucească spre el, dar frînghiile îl făcură să icnească, neputincios. ― Crezi că dac-ai să pălăvrăgeşti ai să scapi de ştreang? îl întrebă cu dispreţ, scuipîndu-l iarăşi în obraz. Piratul se zvîrcoli cu o furie care-l făcea fioros, oricît era el de firav. ― Să scap de ştreang? Ştii şi tu prea bine că de data asta nu mai poate scăpa nici unul dintre noi. Dar aş vrea să-mi facă numai un hatîr, să te spînzure pe tine înaintea mea, ca să te văd cu limba vînătă şi cu ochii daţi peste cap… Domnule, întrebaţi-mă orice vreţi, am să vă spun tot. ― Pentru asta o să avem vreme mai tîrziu. Deocamdată să ne spui cîţi oameni mai aveţi pe uscat? ― Trei, dar unul e neputincios, nu ştiu din ce i s-a tras, din vreo spaimă, ori o fi pedeapsă de la Dumnezeu, că l-a lovit boala copiilor şi cînd e să pună mîna pe cuţit ori pe iatagan îl apucă bîţîiala şi cade la pămînt.

― Unde sînt ăştia trei acum? ― Unul e colea, de pază pe mal, iar ceilalţi doi pe malul celălalt… ― Încolo nu mai e nici unul? Bagă de seamă, dacă minţi, mai poţi păţi şi altele înainte de a ajunge la ştreang. ― Nu mint, domnule, o să vedeţi. Anton Lupan se întoarse spre ai săi: ― Cine rămîne de pază aici? Oamenii se cam codeau, căci fiecare ar fi vrut să pună piciorul pe uscat, să răscolească sălaşul piraţilor. ― Eu stam! răspunse după oarecare timp Ismail, căscînd. ― Nu-l lăsaţi pe el, nu mă nenorociţi! începu să se văicărească Agop. Bucătarul se îndreptă spre el, întărîtat, cu mîinile înfipte în şold: ― De ce nenoroceam, bre? Agop tăcu mîlc şi se ascunse după bocaport, cu capul la pămînt, fiindcă vederea piraţilor, chiar şi aşa, legaţi şi neputincioşi cum erau, îi dădea fiori. Soarele se apropia de zenit, din ce în ce mai

arzător şi pe punte începea să fie zăduf; o dată cu apropierea amiezii, vîntul slăbise şi nu mai avea putere să poarte cu el umezeala răcoroasă din larg. Echipajul Speranţei coborî în barca piraţilor, împreună cu Negrilă, şi se îndreptă spre ţărm. După ce privi o vreme în urma lor, Ismail se duse în bucătărie, luă un linguroi mare de fier care atîrna cît un ciocan, şi-l înfipse fudul la brîu, apoi se aşeză turceşte lîngă parapet, cu puşca pe genunchi. ― Dacă unul mişcăm, dam cu asta la cap! zise de la bun început, arătînd spre linguroi. După aceea îşi aprinse luleaua şi rămase de pază, aruncînd din cînd în cînd cîte o privire plină de ifos la piraţii care toropeau în frînghii. În acest timp, barca se apropia de mal, fără nici un ocol. ― N-are rost să coborîm în altă parte; tot o să ne vadă, zise căpitanul, gîndindu-se la omul de pază, care desigur îi urmărea din desiş. Într-adevăr, cînd barca ajunse la vreo sută de paşi, în tufişurile de pe mal se văzu mişcîndu-se ceva, un om cu turban îşi arătă o

clipă capul, privind cu nedumerire la cei ce se apropiau, apoi, după ce se dezmetici, o rupse de fugă la deal, adus de umeri, căutînd să se piardă printre copacii pitici. Ieremia duse puşca la ochi. ― Nu trage! îl opri Anton Lupan. N-o să ne fie prea greu să punem mîna pe el, că de pe insula asta n-are unde fugi. Cîteva minute mai tîrziu, barca era trasă pe nisip şi echipajul Speranţei se avînta la deal, pe urmele piratului. Negrilă scheuna, dînd să se repeadă înainte, dar Mihu, după sfatul căpitanului, îl ţinea strîns, căci dacă l-ar fi lăsat să-l ajungă din urmă pe fugar, acesta fiind de bună seamă înarmat, ca toţi ceilalţi, colţii cîinelui ar fi fost prea puţin pe lîngă iatagan. În jur creşteau măslini sălbatici şi smochini piperniciţi; pămîntul, se vede, nu era prea darnic, căci nici un copac nu ajungea statura unui om; ceva mai sus, spre creasta dealului, se răreau, lăsînd loc unor ierburi ţepoase, crescute încîlcit, într-o urzeală prin care abia te puteai descurca. O cărare bătătorită de mult arăta singurul loc pe unde piratul putuse să

fugă fără să cadă în brînci. ― Domnule, zise Ieremia, privind cu bănuială în jur, poate ar fi bine să ne răspîndim, să nu mergem toţi buluc. ― N-avea grijă, răspunse Anton Lupan. Iarba asta e în folosul nostru, nu al lor. Dacă ar fi vreunul ascuns pe undeva, i-am vedea urmele numaidecît, că doar sînt oameni, nu păsări, să vină pe sus. După vreo opt sute de paşi de urcuş ajunseră la creastă şi se opriră uimiţi. Marea era jos, la picioarele lor, fiindcă un golf adînc intra în inima uscatului, sugrumînd insula la mijloc, să zici că o furtună mai puternică ar fi putut s-o rupă în două bucăţi. Vîntul adormise pe deplin şi apa golfului, amorţită, sclipea argintie în soare, orbindu-te, ca un uriaş cazan cu sticlă pusă la topit. Aproape de mal se zărea o corabie cu două catarge, picotind la ancoră, gata să se topească şi ea în pasta sticloasă a golfului. Gherasim îşi duse mîna streaşină la ochi. ― Domnule! strigă deodată, sub stăpînirea unei mari tulburări. Domnule, dar asta este…

Anton Lupan lăsă ocheanul în jos. ― Ai dreptate! zise, fără să pară surprins. Este chiar Penelopa, dar pe mine unul nu mă miră s-o găsim aici. *** Fugarul se ducea de-a berbeleacul pe povîrniş; turbanul îi sărise din cap, lăsînd să i se vadă ţeasta rasă, care sclipea în soare ca un dovleac turcesc, desprins din vrej. Cînd ajunse jos, se ridică şi străbătu plaja în fugă, strigînd şi făcînd semne cu braţele, deznădăjduit. Pe puntea Penelopei se iviră doi oameni, buimăciţi. După cîteva clipe se dezmeticiră, văzură oaspeţii neaşteptaţi sus la creastă şi se repeziră să ridice pînzele. ― Pesemne sînt tare speriaţi – zise Anton Lupan – dacă îşi închipuie că pot să fugă fără pic de vînt! Piratul de pe mal se opintea să dea la apă o barcă trasă pe nisip, dar asta nu era treabă pentru un singur om. Dacă văzu că n-are destule puteri, se uită în jur, rătăcit, dădu să intre în mare, privi înapoi la străinii care începuseră să coboare povîrnişul cu puştile în mîini – apoi,

după o clipă de gîndire, o rupse la fugă pe ţărm. ― Care vă luaţi la întrecere cu el? întrebă căpitanul Speranţei. ― Ce să ne mai ostenim de pomană? răspunse Ieremia, ducînd puşca la ochi. Am să-i şuier pe la ureche să stea şi dacă nu s-o opri, să-mi ziceţi cum veţi pofti! ― Vezi numai să nu-l răpui! ― Nici o grijă, domnule, doar n-am uitat să ţin puşca în mîini! Zicînd acestea, Ieremia ochi şi trase, fără zăbavă; ecoul împuşcăturii se răspîndi ca o plescăituri pe apa sticloasă a golfului, făcînd să se ridice în aer un stol de pescăruşi argintii, care picoteau pe nisip. Fugarul se prăbuşi şi rămase nemişcat, cu faţa la pămînt. ― Ce făcuşi, măi Ieremie? zise dojenitor Haralamb. Mi-e că l-ai atins la mir. ― Pui prinsoare că nu?… I-am zis să stea, şi după cum vezi, s-a supus. Acu’ am să-i trimit vorbă să vină înapoi. O nouă împuşcătură tulbură liniştea insulei

pustii; ţeasta lucioasă a piratului se acoperi de nisip. ― Mă, dacă nici acu’ nu l-ai atins… începu Haralamb. Dar nu-şi sfîrşi vorba, cînd fugarul se ridică speriat, cu mîinile în sus şi porni înapoi, scuturîndu-şi capul ca să-şi lepede nisipul care-i curgea în ochi. Ceilalţi doi de pe corabie încremeniseră lîngă parapet. Fiindcă se pornise pe împuşcături, Ieremia trimise un glonţ printre ei; auzind şuierătura pe la urechi, unul ridică mîinile în sus, iar celălalt fu cuprins de bîţîieli şi se prăbuşi pe parapet, cu capul în jos, de-ai fi zis că o să cadă în apă ca un balot. Echipajul Speranţei coborî în linişte pe ţărm. ― Ia pune mîna colea şi împinge! îi porunci Ieremia fugarului care se oprise lingă barcă şi aştepta tremurînd, cu mîinile în sus. Văzînd însă că vorbea de-a surda, se supără: ― A, ştii numai de glonţ, fir-ai tu să fii! ― Lasă-l, măi Ieremie! interveni Gherasim, împăciuitor. Că doar n-ăi fi vrînd să înţeleagă româneşte! Ăsta după chip trebuie să fie arap.

Şi întorcîndu-se spre pirat îl întrebă pe limba lui: ― Ia spune, cum te cheamă şi de ce neam eşti? Deodată însă rămase cu ochii holbaţi: ― Mă, tu nu eşti Huseim?… Domnule, ia uită-te la el! Îl mai ţii minte? Asta-i Huseim, pe care l-ai aruncat peste bord, la Port-Said. Unde ţi-e corabia, păgînule? ― S-a înecat!… gîngăvi piratul pe limba lui, tremurînd. ― Aşa! Şi tu te-ai apucat de piraterie, hai? ― Nu sînt pirat; sînt marinar. ― Marinar din ăia cu cap de mort pe catarg! Ei, acum o să dai socoteală pentru tot. Dar ia spune, cu soră-ta ce-ai făcut? Huseim întoarse ochii spre corabie, fără voia lui. ― Aha! făcu Gherasim, dumirit. O tîrăşti după tine. Îţi baţi joc de sufletul ei, tîlharule! Ei, uite că i-a venit şi ei ceasul să scape din robia pe care o îndură de atîţia ani. Pune mîna şi împinge barca să vedem ce mai aveţi pe bord! Cîteva minute mai tîrziu, cei trei piraţi erau

legaţi pe puntea Penelopei şi se uitau îngroziţi la străinii care răscoleau corabia. În timp ce unii desfăceau bocaportul, sub care se auzeau gemete şi strigăte de ajutor, alţii coborau scările în cabina căpitanului. Anton Lupan se apropie de tambuchiul de la prova, închis pe dinafară cu cîrligul, împinse capacul şi rămase încremenit. Jos, la picioarele scărilor, stătea o fiinţă omenească, gata de luptă, cu spinarea arcuită să se repeadă în sus, cu mîna încleştată pe cuţit, cu dinţii strînşi, cu ochii scăpărînd. Cînd văzu un străin, cu înfăţişarea blîndă, care se uita în jos uimit, scăpă cuţitul pe scări, îşi duse mîna la inimă, scoase un strigăt slab – şi lui Anton Lupan îi fu dat să vadă cel mai cald şi mai proaspăt zîmbet care ar fi putut lumina un chip femeiesc. În faţa lui era o fată de optsprezece sau nouăsprezece ani, cu obrazul arămiu, cu ochii negri, codaţi, cu părul ca soarele spre amurg. Purta o bluză cenuşie, de pînză groasă de corabie, sub care sînii mici zvîcneau şi-acum, speriaţi, în vreme ce restul fiinţei i se liniştise

ca şi cînd ar fi vrut să arate absurditatea acestei întrebări şi începu să vorbească repede. neputîndu-şi lua ochii de la ea. zîmbetul i se prefăcu în rîs. se prăbuşi la picioarele lui Anton Lupan. ― Cine eşti tu? o întrebă Anton Lupan. în sus. ca şi cînd ar fi vrut să vadă dacă totul nu e decît vis. într-o franţuzească melodioasă. da? Căpitanul Speranţei o privi mirat: ― Franţuzeşte? De unde ai învăţat limba asta? Nu eşti sora lui Huseim? Adnana îşi scutură capul. şi repezindu-se pe scări. cu unghii trandafirii. arămiu. ştiu! Nu cunoşti? Eu. ― Tu bătut Huseim. limba . Adnana… Tu? Apoi făcu ochii mari.ca sub înrîurirea unui balsam. nu? Franţuzeşte. fluturîndu-şi părul blond. din aceeaşi pînză ca bluza. Tu araba. răsfrîngîndu-se peste piciorul gol. Fata arătă cu degetul la piept: ― Eu?… Eu. îşi scutură capul. strînşi pe mijloc cu o curea arăbească şi legaţi pe gleznă. greceşte. puţin. În jos avea şalvari.

― Nu-ţi fie teamă. presărată însă cu o mulţime de cuvinte străine. cărora le împrumuta în chip gingaş accentul marsiliez. care deschisese bocaportul. a şi sosit. .care se vorbeşte în sud. numai că-i în mîinile noastre. scoase un strigăt: ― Kir Iani. străpungînd-o de lîngă parapet. ― Nu sînt sora lui. Gherasim. oare într-adevăr dumneata să fii? strigă din nou Gherasim. uitîndu-se speriată spre ţărm. minte! Eu sînt siriancă şi el e arab. Azi trebuie să vină şi Spînu… ― Dacă vrei să ştii. nu vezi? M-a răpit cînd aveam zece ani… În clipa aceea. De acum înainte eşti în paza noastră. ― Dar ceilalţi? întrebă Adnana. Adnana! o linişti Anton Lupan. dumneata eşti? Fata ridică ochii şi întîlni privirea lui Huseim. aproape cîntată. gata să fugă pe scări. Au plecat de aseară pe mal. văzînd-o că începe să tremure. şi pot să se întoarcă oricînd. cu toţi ai lui! ― Kir Iani.

dezvăluindu-şi firea colţoasă. umblă cu bine. apoi pufni ca şi cînd s-ar fi despărţit abia ieri. îl privi dintr-o parte. strigară amîndoi într-un glas. arţăgos. cu barba crescută de-un cot. de grîu încins. Zicînd acestea.Din hambar ieşea o miasmă acră-dulceagă şi mucegăită. ca şi cînd n-ar fi zăcut în ghearele piraţilor mai bine de patru luni: ― Ce cauţi aici. Gherasim îl cuprinse în braţe. pînă găsi un capăt de trabuc. kir Iani! Hei. furios. Vino să vezi ce . Căpitanul Penelopei păşi pe punte. repezindu-se spre Anton Lupan. urcînd din cabina căpitanului. ― Daţi-mi chibrit! se răsti la cei din jur. Tocmai atunci. pezevenghiule? Dac-ai plecat. ― Ce bine îmi pare că am dat de dumneata. începu să se caute prin buzunare. Ieremia urmat de Haralamb năvăliră pe punte. nu te primesc înapoi! Am luat alt cîrmaci în locul tău. gîrbov şi scofîlcit. ― Domnule. rîzînd. ce bucurie o să fie la Pireu cînd or vedea că trăieşti! Kir Iani se desprinse din îmbrăţişarea lui.

colivia goală şi acelaşi gungurit ciudat pe care îl luase drept o închipuire… Oare i se năzărea şi acum?… Nu. Ce bucurie că v-am găsit! Dar ăsta cine e. mai zăbovi cîteva clipe jos.avuţii! Un cufăr întreg numai cu pietre scumpe şi podoabe de preţ! Asta-i comoara faraonilor! Mihu. cu pieptul trandafiriu. din hambar ieşiră încă trei inşi. care fusese cu ei. de data asta văzu cu ochii lui. Între timp. auzi de după uşă un gungurit cunoscut. tocmai cînd să pună piciorul pe scări. căci. Poate că toţi porumbeii din iunie gunguresc la fel şi urechea omenească nu-i în stare să-i deosebească pe unii de alţii după glasul lor păsăresc. Dar el ar fi putut să jure că în cabina Speranţei auzise acelaşi gungurit. călugărul. repezindu-se la ei. că nu-l cunosc? . în spatele uşii atîrna o colivie – şi-năuntru un porumbel alb. pămîntii la faţă şi cu bărbi sălbatice de ocnaşi. În minte îi veni fulgerător cabina Speranţei. gungurea întrebător. frecîndu-şi ciocul de gratii… Băiatul ieşi pe punte chinuit de gînduri şi nedumerit. desaga. Nicola! strigă Gherasim. ― Lachi.

piratul vestit. zicea că-i nu ştiu ce tutun scump – ca să vezi al naibii călugăr. ― Numai că nu era călugăr. ― Da! încuviinţară cei trei marinari. dar ce folos. ba căpitanului i-a mai dat şi un trabuc. umbla cu iarba dracului în traistă. bietul de el. Dar tu de unde ştii? ― O să vedeţi voi acu’. pînă să ne dezmeticim. acum e drept că tutunul ăsta sfinţit mirosea frumos de-ţi lua minţile. nu? întrebă Gherasim.― Mitrofan. Şi v-a înfundat ţevile puştilor cu cîlţi… ― Întocmai. frate bun cu noi. ne-am pomenit cu cinci tîlhari sărind . cum îl ştii. spumegînd. Nicola îşi lăsă capul în jos: ― A pierit. ― Numai pe Marulis nu-l văd. luptînd vitejeşte. Kir Iani. dar peste un sfert de ceas zăcea pe punte cu ochii peste cap… Noi ne-am repezit să-i dăm ajutor. s-a lăcomit. că-i un om întreg. Poţi să-i strîngi mîna. noul nostru cîrmaci. că tîlharii ne-au încolţit tare dibaci! ― Un călugăr de la Sfîntul Munte. într-un glas. adăugă Nicola. ci Spînu.

beteagul îşi dădu ochii peste cap şi începu să icnească. şi pentru ceilalţi cîţi au ucis! zise Gherasim. ― Măi să fie-al naibii! exclamă Haralamb. ― Ei. ― Acum le-a venit rîndul să plătească şi pentru el. Negrilă. zgîindu-se la el tot atît de mirat ca şi Ghera- . că parcă ieşiseră din pămînt… Nu tu puşcă. liniştit. dar ăsta cine mai e. nu tu cuţit. bătută cu fir de argint învechit. de parcă i-ar fi umblat un şobolan prin piept. cu nasul arcuit. se opri. iar ei fiecare cu iataganul în mîini. îşi ciuli urechile spre bocaport şi începu să mîrîie încet. în care se mai vedea însă o şiretenie din trecut. cu ochii vlăguiţi. pînă ce i-au făcut-o bucăţi şi i-au înfipt iataganele în piept.peste parapet. se încurca în giubeaua neagră. Bietul Marulis a apucat să înhaţe o cange şi s-a luptat cu ei. Deodată. Un om negricios. că parcă are un chip cunoscut? întrebă Gherasim. care se învîrtea în jurul lor tot arătîndu-şi colţii. Piraţii se înghesuiră mai tare în parapet. încercînd să păşească peste gura hambarului.

eşti frate cu Agop? Negustori scăpătaţi amîndoi! Te duceai la Pireu cu ceva boarfe. răspunse Gherasim. ― Da’ comorile astea din cabină. Să n-aibă barba asta. ― Sînt toate aici? întrebă grăbit. N-au înstrăinat nimic? ― Pesemne n-au avut cînd. Doar nu ne-am luptat cu piraţii pentru tine şi pentru Agop! Toată lumea se strînsese în jurul hambaru- . aş zice că-i jupîn Agop! ― Agop din Bazar? întrebă repede străinul. înclinînd din cap. ― Aşa-i! încuviinţă Haig. dînd să se repeadă spre scări. Gherasim se bătu cu palma în frunte: ― Măi fraţilor. să-ţi încerci norocul prin alte părţi. găsind ca prin farmec puterea să sară pe punte.sim. acum toate s-au lămurit! Zi. În ochii armeanului se aprinseră scîntei. Numai că nu te grăbi. că la Stambul nu mai era rost de trăit. fratele lui. ale cui sînt? sări şi Ieremia cu greceasca lui. Îl cunoaşteţi pe Agop? Eu sînt Haig. O să vedem la urmă cum se cuvine să le împărţim. tăindu-i calea.

furios. ― De ce n-aţi pompat apa din santină. Beteagul se sperie şi începu iarăşi a icni. iar apucăturile îi erau la fel de arţăgoase ca atunci. ce staţi?… Asta-i treaba voastră: vreţi s-o fac eu? ― Lasă. proptindu-se crăcănat în faţa piraţilor.lui. stătea lîngă Anton Lupan. Adnana. Mitrofan. Căpitanul Penelopei se întoarse spre echipajul adevărat: ― Hai. Crezi că după patru luni de cînd zace în umezeală. uitîndu-se pe rînd la toţi. După toate semnele. stăpînindu-se să nu-l ia în pumni. Piraţii îl priviră năuci. mintea lui rămăsese cu patru luni în urmă. mai . Numai kir Iani se plimba pe punte. mirată şi cuminte ca un copil. ca şi cînd aceştia ar fi făcut parte din echipajul său. Lachi. puneţi mîna pe pompă. pezevenghi ce sînteţi? întrebă. kir Iani răspunse Nicola. care nu înţelegea mai nimic din amestecul de vorbe greceşti şi româneşti. Nicola. strîmbînd din nas la mirosul grîului încins. chinuit de şobolanul din piept.

răspunse căpitanul Speranţei. am să te rog. De acum înainte. ca unul care v-am scăpat din mîinile piraţilor. M-ai înţeles? Kir Iani trase aer în piept cu atîta furie. pînă cînd voi socoti că e trebuitor. pînă la Pireu. se uită la . apoi horcăiala – şi se prăbuşi pe punte. că îl apucă tuşea. să scăpăm de mirosul lui. De răspuns nu mai putu răspunde nimic. să urmezi fără cîrtire îndrumările mele. ― Da’ dumneata ce te amesteci? îl întrebă pufnind. încît trabucul îi intră în gură sfîrîind.e bun de ceva grîul dumitale? Ba chiar mă mir că n-a încolţit. Nicola! interveni Anton Lupan. unde iarba ţepoasă începuse să freamăte uşor. kir Iani. că destul ne-a otrăvit cît am stat închişi! ― Nu. ― Cred că am dreptul nu numai să mă amestec. Grîul o să trebuiască să-l păstraţi ca lest. Kir Iani îl privi mirat. cu ochii cît cepele. Mai bine l-am arunca peste bord. ţinîndu-se cu mîinile de piept. ci chiar să poruncesc. Anton Lupan se uită la creastă.

Bietul Ismail s-o fi plictisit aşteptîndu-ne atît. la orizont. Cei pe care i-ai prins sînt aici numai de doi ani. fluturîndu-şi genele. ― Piraţii lui Spînu îşi au cuibul pe insula asta. Peste o jumătate de oră o să avem vînt de nord. fiindcă Spînu păstrează taină asupra lor şi în fiecare loc are alţi oameni. punîndu-i mîna pe umăr şi privind-o blînd în ochi. sau în alt loc? o întrebă apoi. Vrei să ne fii de folos? Fata înclină din cap. cuibul lor adevărat e la Alexandria. aruncînd priviri speriate spre Huseim. Apoi se întoarse spre Adnana.dîra vînătă care păta marea. care nu se cunosc între ei. dar eu nu le ştiu. Acolo fiecare e socotit om cinstit. fără să-şi dea seama de ce. nu le ştiu nici ei toţi. întrebător. care se ţinea într-una după el. ― Adnana! îi vorbi. faceţi ordine pe punte şi fiţi gata să ridicaţi ancora. Prin ochii lui Anton Lupan trecu o undă de mirare – şi o clipă şovăi. ― Au multe cuiburi. şi zise către ai săi: ― Băieţi. .

să încărcăm ce mai era în peşteră şi să plecăm şi noi. ― Ce peşteră? ― Unde ţin ei prăzile. ― Domnule. să ducă o parte din prada care s-a adunat în doi ani. Mihu se apropie de ei. la Alexandria. Spînu îl ia cu el. ― Zice că a descoperit un porumbel. Fata se încruntă: ― E un porumbel călător. ca şi cînd ar fi fost o taină la mijloc. e aici pe mal. uitîndu-se curioasă la chipul îngrijorat al musului. Dacă vrei. ― Nu ştii încotro a plecat? ― După cîte am înţeles. a fost aici pînă acum o lună. ― Da. ― Un porumbel! Sper că asta nu te-a speriat prea rău! ― Ce zice? întrebă Adnana. te duc s-o vezi… În clipa aceea. ― Desigur că au şi o corabie. urmărit de gunguritul porumbelului. zise încet. . jos în cabină este o colivie cu un porumbel. Anton Lupan rîse de tonul lui misterios. Acum îl aşteptam pe Spînu. alţii negustori.unii marinari.

îl trimite înainte. în desagă. cu ce să se deprindă? Cu întunericul? Eu zic că şi după un an tot ar fi fost dornic să se întoarcă înapoi!… După ce musul plecă.şi de cîte ori se întoarce cu prada. ― Acum am înţeles tot! exclamă Mihu. ― Nu toţi. Mihule. atunci se întorc sfoară la cuibul lor. Dacă aş fi fost mai deştept. ― Tare ţi-e teamă de ei! zise căpitanul Spe- . ci numai porumbeii călători. ca să se deprindă cu locurile noi. după ce căpitanul îi tălmăci spusele ei. ca să-i vestească pe ceilalţi. ― Păi aşa. Anton Lupan se întoarse spre Adnana: ― Mergem? ― Da… Dar crezi că n-au să ne prindă? ― Cine? ― Spînu şi ceilalţi. mulţumit că dezlegase şi această taină. ar fi trebuit să bănuiesc de la început că-i ceva la mijloc… Dar cum să bănuiesc? Eu nici măcar nu ştiam că porumbeii sînt atît de isteţi. luminîndu-se. cum îl ţinea Spînu. Dacă nu-i ţii prea mult în alte părţi.

care parcă nu era al lui. mai hotărît. frate. . să ştii că nu mă uit unde dau”. ce cîştigi?”… Nu că-i păsa lui de mine.ranţei. Spînu vrea să fiu nevasta lui. Dac-ai s-o omori. ― Treburi la Stambul! zise. cînd am văzut porumbelul venind. că avea treburi la Stambul. văzîndu-i spaima din ochi. altfel mă spinteca. „Potoleşte-te. ― Mi-e teamă. i-a zis Huseim. a doua oară în această zi. să nu-i ceară Spînu înapoi banii cu care m-a vîndut… Peste vreo două zile a dat Dumnezeu şi a plecat. Eu am pus mîna pe cuţit şi l-am ameninţat: „Dacă te apropii. Noroc că au sărit ceilalţi. Pe chipul lui Anton Lupan se ivi. la nimereală. ― Aseară. un zîmbet crud. Ştiu! Adnana clipi. l-am împuns şi în umăr şi în gît. dar pesemne n-am avut putere de ajuns. m-am repezit la el şi am dat cu cuţitul. a vrut să vină noaptea la mine. scrîşnind din dinţi. dar a doua noapte a venit iar. Acum o lună. înjurînd. dar. cînd a trecut pe-aici. că m-a cumpărat de la Huseim. ce-o fi gîndit. N-am ţinut seamă că era cu iataganul în mîini. Atunci a plecat.

că n-avem timp de pierdut. aproape ca un copil: ― Oare n-ar fi fost păcat? Anton Lupan tresări.mi-am zis că viaţa mea s-a sfîrşit. ― Da! răspunse repede. urmînd o potecă greu de ghicit. poalele dealului se pierdeau într-o îngrămădire de stînci roşiatice. Ne trebuiesc şi felinare. Fata se căţără pe povîrnişul golaş. arătînd cu mîna. printre care răsăreau cîţiva copaci piperniciţi. ― Mai ia cîţiva oameni! se rugă Adnana. . Să mergem. privi mirată în jur. copacii pitici de pe ţărm. ― Aici! zise. marea care începea să se încreţească uşor. parcă ferindu-se de privirea ei. şi se opri în faţa unui boschet sărăcăcios de măslini. Aveam de gînd să lovesc pînă n-oi mai putea şi la urmă să mă omor în faţa lui! Zicînd acestea. dar se merge greu. cerul alb – zîmbi şi întrebă cu o cochetărie nevinovată. Gherasim lăsă puşca jos şi aprinse felinarul. altfel nu putem răzbi… La cîteva sute de paşi spre sud. aruncînd iarăşi o privire temătoare spre ţărm. Veniţi după mine.

pînă ce se sfîrşi într-o grotă uriaşă. frate Gherasime. ― Ei. . ai dracului! înjură Gherasim. oare n-o fi vreo capcană? Ce zici? ― Aş! Tu n-ai văzut ce ochi de copil? ― De.Ieremia. După cîteva cotituri. privindu-le pieziş. nu ştiu cum ar ieşi de-aici! Adnana mergea în fruntea lor. făcu la fel. Ieremia îşi sprijini puşca sub braţ. pe pereţii de piatră se vedeau zgîrieturi ciudate. nu mai cred în nimic! Şi. Intrarea peşterii era o gură scundă prin care nu puteai merge decît frînt de mijloc. galeria începea să se lărgească. semne făcute de piraţi cine ştie de ce. ştiu eu?! De cînd cu călugărul ăla. încă temîndu-se să nu dea peste vreun pirat ascuns. fără a mai ochi. şovăind. ― Măi. întrebă încet. care sosea din urmă. spre mai multă siguranţă. Să fie unul mai slab de înger. din loc în loc erau desenate ciolane şi capete de mort care rînjeau hîd şi păreau că mişcă în lumina felinarelor. ca să poată trage în orice clipă.

ca mugetul unei cirezi pierdută departe. covoare. sclipind tainic din loc în loc. ― Veniţi! Iată. spre răsărit. răspunse Adnana.ai cărei pereţi abia se zăreau. pe cîmp. Din faţă se auzea un murmur ciudat. De jur împrejurul pereţilor zăceau sipete. arme vechi. Lucrurile mai de preţ s-au dus. mustrătoare şi plină de tristeţe. baloturi. ― Ce-i asta? întrebă Anton Lupan. dar atunci. ca lucrurile scăpate de la foc – zăceau într-o tăcere amorţită. ce-a fost înainte. arămării. aplecîndu-şi urechea. aruncate claie peste grămadă. Peştera răspunde în partea cealaltă a insulei. ― E zgomotul valurilor. Bine. saci. de parcă ar fi simţit pustiul şi întunericul din jur. că numai astea fac cît un bazar întreg?! În saci . aici e tot ce-a mai rămas. ― Aşa? Bun cuib pentru piraţi! Fata luă felinarul din mîna lui Gherasim. ― Asta-i ce-a mai rămas? întrebă Anton Lupan uluit. unde lumina lovea vreun colţ de piatră pieziş. neîntrerupt.

― Adnana. încît ai fi spus că ţărmul se află foarte aproape. întrebă Anton Lupan. vrei să mergem prin peşteră pînă la malul celălalt? ― Vreau. În partea asta. ― Nu-ţi fie teamă. Trebuie să-i dăm zor. domnule! răspunse Gherasim. Foşnetul valurilor se auzea atît de limpede. ― Nu le putem lăsa aici!… Gherasime. ― Nu-i nimic. că altfel ne prinde seara cărînd. stofe. aşa că . dar să ştii că ne trebuie jumătate de ceas. ţi se împăienjenesc ochii cînd le vezi. care urcă mai repede la deal… Oare piratul care pîndea pe ţărm de ce n-o fi fugit pe-aici? ― Nu putea fără felinar. În două ceasuri îţi cărăm şi pereţii. la întoarcere o să venim pe sus şi-o să ne luăm la întrecere. galeria era mai înaltă.ce-o fi? ― Covoare. dacă vrei. după ce rămaseră singuri. luaţi cîte ceva la spinare şi chemaţi-i pe toţi. mătăsuri. Ieremie. draperii şi cîte altele. Sîntem mulţi şi voinici. şi-ar fi spart capul de pereţi.

părinţii mei sînt de la El-Mina. ― Nu. din pereţi ieşeau colţuri de stîncă. Tatăl meu făcea parîme şi odgoane. la fiecare pas. în armonia bizară pe care-o dădea zbuciumul apei şi nepăsarea granitului nemişcat de veacuri. în schimb. parcă speriată sau şovăitoare. i se auzea numai respiraţia. cu felinarul. ― El-Mina? Mi se pare că-i un orăşel pe coasta Siriei. nu eşti sora lui Huseim! vorbi după o vreme căpitanul Speranţei. însă noi am plecat de acolo cînd eu aveam abia doi ani. ascuţite. amplificînd murmurul mării şi făcîndu-l mai aspru. fără să i se simtă pasul. ― Deci. nu-mi mai aduc aminte de casa noastră. ca şi cînd fata n-ar fi fost pe deplin convinsă că drumul acesta trebuie făcut pînă la capăt. care parcă vibrau ca nişte corzi. un căpitan de corabie. Anton Lupan mergea în frunte. care umblase mult în lume. ― Da.putea fi străbătută cu uşurinţă. iar Adnana venea după el. Am . unde meşteşugul lui avea multă căutare. l-a îndemnat să plece la Marsilia. la răstimpuri.

nu se mai vedeau decît flăcări. ne-am trezit în strigăte de spaimă: corabia luase foc. iscodindu-i de unde veneau – şi dacă vreunul îi aducea veşti de acasă. Un marinar bătrîn ne-a urcat într-o barcă. dar într-o noapte. nu trăiam în belşug. pînă aproape de Cipru – mai aveam o zi. sau am căzut. unde în fiecare zi se îmbulzeau căpitani de corăbii şi marinari de toate naţiile. însă eram prea mulţi. Norocul meu că înotam de mică – nu . două şi am fi ajuns. am învăţat la şcoala franţuzească. n-aş putea să spun. Locuiam pe o străduţă. lîngă Place de la Corderie. Deasupra se auzeau urletele oamenilor şi trosnetele focului care mistuia corabia. Mama mea stătea adesea de vorbă cu dînşii. ochii i se umpleau de lacrimi. şi pe la începutul verii am pornit la drum… Am mers cu corabia aceea mai bine de trei săptămîni. dar nu ne supăra nimeni. Tatăl meu nu s-a împotrivit. cînd am năvălit pe punte.stat acolo pînă la zece ani. Cînd aveam zece ani a plecat în ţară şi m-a luat cu dînsa. tatăl meu muncea din greu. ne-a urcat pe o corabie al cărei căpitan îi era prieten. S-a răsturnat barca. sau ne-au îmbrîncit.

se ivea o lumină curată. Atunci am crezut că sînt pe lumea . corabia incendiată dusă de vînt ca o torţă plutitoare. Adnana! ― Da… Am înotat aşa. şi eu înotam în neştire. multă vreme. au înghiţit-o valurile şi s-a făcut întuneric. nici un glas omenesc. Asta mi-a fost de folos atunci. şi i se părea că vede aievea totul: marea pustie. dar la Marsilia. cum m-aş fi plimbat pe stradă. în jurul meu nu se mai auzea nimic. fetiţa luptîndu-se cu valurile. în noaptea nenorocirii. Îşi amintea chipul Adnanei pe care. atunci cînd ea nu simţea nici o primejdie aproape. Pe urmă corabia s-a stins.ştiu cînd învăţasem. nu aveam putere să strig – şi aş fi strigat degeaba – înotam şi plîngeam în neştire. străbăteam bazinul portului vechi în lung şi-n lat. aproape copilărească – şi se întreba prin ce minune încercările cumplite ale vieţii nu izbutiseră să-i ucidă zîmbetul. seninătatea şi flacăra umană? ― Spune. pe marea înroşită de flăcări… Anton Lupan asculta înfiorat vorbele Adnanei.

ar fi vrut să lase jos felinarul. dar simt totul. dar mîinile şi picioarele mi se mişcau singure. cu braţele încleştate. după aceea am adormit. în spate. în mijlocul mării? ― Nu ştiu. nu simţeam oboseală – nu mă gîndeam la nimic. ştiam că dacă m-aş fi lăsat la fund. Spune! ― Da. Ai înotat vreodată noaptea. marea era liniştită şi în jur nu se vedea decît ici-colo cîte o bucată de scîndură arsă. că nu ştiu ce s-a întîmplat pînă la ziuă. . să-i ia mîinile şi să i le mîngîie cu o duioşie de frate mai vîrstnic. şi m-am agăţat de el. nu cred. Atunci abia mi s-a limpezit mintea. care căzuse în apă. sau am leşinat. să se întoarcă spre ea. am înţeles ce se întîmplase şi m-a cuprins groaza… Adnana se opri cîteva clipe. soarele răsărise. Pe urmă am dat peste o bucată de catarg. aş fi întîlnit-o mai repede. şi simţea în suflet o milă fără margini. nu mi-era frică. singur. aşteptam numai s-o întîlnesc pe mama. Cînd am deschis ochii. înotam. ars pe jumătate. Anton Lupan îi auzea respiraţia.cealaltă – mă miram numai că nu întîlnesc pe nimeni.

de curînd. să mor. ― Zadarnic! răspunse fata cu amărăciune. cînd el dovedea. Spre prînz s-a ivit o corabie. cu vocea asprită. nu-l cunoşti pe Huseim? Cine ar fi îndrăznit să-mi ia apărarea. dacă niciodată nu mă lăsa singură? ― Cîţi ani sînt de cînd ai căzut în mîna lui? ― S-au împlinit opt. te-ar fi trimis la tatăl tău. N-a putut să scape nimeni. şi pe ce temei. întrebă Anton Lupan. era Lohaja. să mă sfîşie rechinii. ― Crezi că mama ta… ― Da! răspunse Adnana. .dar nu ştia ce îl împiedica s-o facă şi îl mîna înainte. ţi-ar fi luat apărarea. dar n-ai putut să te plîngi nimănui? În porturi sînt autorităţi. strîngînd pumnii. că îi sînt soră şi am fost dată în grija lui? Şi-apoi. cum aş fi putut să mă plîng cuiva. Nu cunoşti porturile unde ne opream noi. cu inima zvîcnind de neputinţă şi de întristare. m-au scos din apă şi am aflat că numai eu rămăsesem în viaţă… Mai bine m-ar fi lăsat acolo. cu hîrtie de la judecător. corabia lui Huseim! ― Bine.

dar curînd şi-a dat seama că n-ar fi izbutit. ― De ce n-ai cerut ajutor atunci? ― Dacă asta s-ar fi întîmplat azi.― Şi cu Spînu. La început Huseim a încercat să fugă. S-a luat după noi un vapor de război franţuzesc. Abia am avut timp să coborîm în barcă – şi corabia s-a dus la fund. luaţi din Grecia. fireşte. gata să-mi înfigă cuţitul în ceafă. ci au coborît în magazie. asta însemna mulţi ani de închisoare şi pentru căpitan. cu topoarele. cum aş fi strigat. Dacă am fi fost în larg. dar mai cu seamă haşiş. şi pentru echipaj. cînd s-a înhăitat? ― De vreo trei ani. dar ce poţi face. Odată plecasem de la Patras spre Suez. unul din oamenii lui Huseim stătea în spatele meu. şi au spart bordajul. aş fi ştiut ce să fac. Aveam cu noi vreo sută de saci cu haşiş. dacă n-ai dovezi? Huseim le-a rîs în nas. Aşa că n-au stat mult la sfat. nimeni nu se îndoia că la mijloc era ceva necurat. pînă atunci făcea drumuri în Mediterană şi-n Marea Roşie. căra mărfuri pe socoteala lui. Vaporul de război n-a mai putut să le facă nimic. Pe vremea acea aveam mai puţin curaj. poate .

care venea de la Alexandria. cu glasul îngreuiat. din faţă răzbea o lu- . întrebă după o clipă. Dar acum s-a sfîrşit. să ne ducă într-un port şi atunci soarta mea s-ar fi schimbat. aşa că ne-au lăsat liberi. ― Ai avut o viaţă amară! zise Anton Lupan îngîndurat. oare tatăl meu… Dacă n-o mai fi acolo. spre nenorocul meu.ne-ar fi luat cu ei. ― Dar oare. eram aproape de insula Creta. o să-l căutăm pe tatăl tău… Adnana îşi duse mîna la inimă şi scoase un strigăt slab: ― Adevărat? O să mă duceţi la tatăl meu? N-o să mă judecaţi? Dacă ar fi fost în alt loc. nu-i aşa? Atunci ce-am să fac? ― Atunci… Anton Lupan se opri. dacă o fi… S-ar fi putut să moară. Acolo l-am întîlnit pe Spînu. Huseim n-a stat mult la gînduri să intre în slujba lui. să ne ducem cu barca la mal. O să te luăm cu noi pînă la Marsilia. s-ar fi repezit la el şi i-ar fi sărutat mîna. şi cum rămăsese fără corabie.

furişîndu-se pe pereţii colţuroşi. Anton Lupan lăsă să-i scape felinarul din mîini şi rămase împietrit. învolburat. lăsînd să se vadă pe neaşteptate un petic de mare. ― Ce este? întrebă fata. Apoi văzu soarele în spatele său. aplecată pe val… .mină slabă. Speranţa nu mai era la locul ei. căutînd depărtările. făcînd să pălească flacăra felinarului. La început crezu că ieşiseră în altă parte a insulei. nu spre răsărit. şovăind iar. ― Crezi că nu ne pîndeşte nimeni? întrebă Adnana. Căpitanul Speranţei se strecură afară şi rămase nemişcat. de parcă o înghiţise marea. poteca pe care urcaseră la deal. trasă pe nisip. valurile se zbuciumau. barca era în acelaşi loc. cu ochii în larg. După cîţiva paşi galeria cotea în loc. recunoscu ţărmul. Vîntul crescuse între timp şi jos. La orizont se zărea o pînză cenuşie. rostogolindu-se înspumate pe ţărm. numai că valurile o împresuraseră şi smuceau nemilos de ea. simţind că se întîmplase ceva ciudat.

Validé. Apoi tresări şi deschise un ochi. de cîteva zile tot ar fi dormit. Laleli! oftă Ismail. Laleli. fără să-şi dea seama unde se află şi cum ajunsese aici. ― Hei. unde sînt? întrebă nedumerit. Numai covorul pe care stătea întins nu-i dădea linişte. mulţumit să mai tragă un pui de somn. Da. Bucătarul se frecă la ochi. închise ochii. pierdut. . cumpărat cu bani scumpi în ziua nunţii cu Laleli. covorul îl dusese Ghiulsum la Bazar şi-acum nu mai era al lui. ar fi zis că-i covorul lui. după cîte îşi amintea. vezi. de Brussa. şi după miros şi după pipăit. Dacă văzu că nu-l zoreşte nimeni la nimic. Mufidé. care sînteţi aici? În loc de răspuns auzi un geamăt. ― Aman.CAPITOLUL XIII Rechinii Ismail se trezi într-o beznă de mormînt şi un timp toropi. că parcă îi era cunoscut.

cum de-am ajuns aici? întrebă. să nu-i văd. ― Păi ce să se petreacă?… răspunse Agop. Bucătarul dădu să sară în picioare. . dormeai şi sforăiai cu puşca pe genunchi. auzi valurile spărgîndu-se în bordaj. că mi-au luat tot. pe punte. că am stat ascuns după bocaport. Prea bine nu ştiu nici eu. îşi aminti cum rămăsese de pază. şi înţelese că era închis în hambar. în graiul lui. ce făceam? ― Dumneata dormeai. tot în graiul lui. uitînd de ghiauri. m-au nenorocit. efendi Ismail. ― Dar ei. tremurînd. Agop. dar se lovi cu fruntea de un tavan scund – şi într-o clipă se dezmetici. efendi Ismail! ― Dumneata? Şi ce cauţi aici? Armeanul gemu: ― Nu mai caut nimic. Ştiu că m-am pomenit cu ei grămadă în jurul meu. ― Eu. apropiindu-se pe dibuite de armean şi zgîlţîindu-l de gît.― Cine-i acolo? N-auzi? întrebă. ― Şi eu. Simţi corabia legănîndu-se. cum au ajuns pînă la dumneata. ― Ce s-a petrecut.

Pe ceilalţi i-a dezlegat el. Apoi îşi aminti unde se găsea şi întrebă. dacă vrei să scapi viu!” ― De ce nu m-ai strigat. iartă-mă. pe urmă ce-au făcut? . de ce n-ai fugit? scrîşni bucătarul. Pe urmă.că doar erau legaţi? ― Se vede că s-au tîrît uşurel. parcă dumneata m-ai fi auzit? ― Aşa?! Care va să zică. tu i-ai dezlegat. dac-aş fi strigat. ― N-am avut curaj. ― Aha! Uite că mi-a rămas şi cucii. încruntat: ― Spune. ţi-a pierit sforăitul de parcă te-ar fi vrăjit. Pe urmă Spînu a venit la dumneata. numai pe grecul aceia slăbuţ l-a lăsat în frînghii. efendi Ismail. cu toţi grămadă. şi-au căzut în capul meu: „Dezleagă-ne. n-am putut: dumneata nu ştii ce ochi aveau. aşa cum erau legaţi. Bucătarul se pipăi în cap. ţi-a luat puşca de pe genunchi şi cînd ţi-a dat una cu patul ei în cap. să te străpungă şi altceva nimic. dezmeticit pe deplin. ghiaur nemernic ce eşti! ― L-am dezlegat numai pe Spînu. că el era mai fioros.

― Lucru bun e cam puţin spus. ce-am pierdut pe insulă e nimica . cîţiva oameni coborîră scările şi începură să vorbească. căpitane. bineînţeles. N-am apucat bine să ne depărtăm de ţărm.― Pe urmă? Au ridicat ancora. ― Ştiu eu? Asta s-a întîmplat pe la prînz şi-acum o fi noapte. al lui Spînu. În clipa aceea. ar trebui să vă spînzur pe toţi. Ismail se tîrî peste sacii lui Agop şi îşi lipi urechea de peretele subţire. mi-au răvăşit avutul – ce-a fost mai de preţ au cărat dincolo. ca unii care nu mai aveau să se teamă de nimic. să nu uiţi. la căpitan. în cabina căpitanului se auzi uşa scîrţîind. dar vă iert. iar pe noi ne-au aruncat aici şi ne-au închis. ― Să fie mult timp de atunci? întrebă Ismail. că altfel s-ar zări un pic de lumină de sus. care despărţea magazia de cabina căpitanului. răspunse cineva. fiindcă am făcut lucru bun! se auzi un glas. că s-au şi repezit la hambar. gălăgioşi. ― Sînteţi nişte nemernici. Am pus mîna pe o comoară. au întins pînzele şi au pornit repede la drum.

te ascunzi de noi şi faci rău! ― Taci! răcni Spînu. cu un fel de împotrivire. e drept c-o să putem lua bani buni. fugi de-a buşelea pînă în colţul hambarului. Ce. aflat în spatele lui Ismail. După ce-om descărca-o la Alexandria. căpitane? se miră. piraţii tăcură. Un timp. încît Agop. o să-i schimbăm numele. că doar avem oamenii noştri prin porturi – şi pe urmă nu ne mai trebuie decît un muşteriu serios. mustrător: ― Căpitane. Mai tîrziu. continuă. se auzea numai răsuflarea fioroasă a căpeteniei lor. o să-i facem vînt la Port-Said. o să-i găsim alte hîrtii. aşa de tare. un altul dintre ei îndrăzni să rupă tăcerea. arătîndu-şi temerile lui: . încuviinţă Spînu. un om. înlemniţi. dincolo. Unde mai pui că pe deasupra ne-am ales cu o corabie cum greu se găsesc pe la noi! ― Da. noi n-avem nevoie de ea? Nu-i mai bine s-o păstrăm? ― Nu! Am eu alte socoteli. ― Dar de ce s-o vindem.toată pe lîngă cele găsite aici. Pe asta. Omul care vorbise mai înainte.

iar el o şterge mai departe şi rămînem mofluzi. În timp ce treceau pe punte. ci se repeziră pe scări. netrebnicilor! Oamenii nu mai aşteptară o nouă poruncă. Ismail îi auzi vorbind între ei. buluc. rîzînd cu dispreţ. Chiar dacă Huseim sau ceilalţi ne-ar trăda şi le-ar spune încotro am pornit. te pomeneşti că ne lasă la Alexandria. lăsa-ţi-mă singur.― Oricum. o să ne trădeze fata! Spînu bătu cu pumnul în masă şi răcni din nou: ― Să nu-mi mai pomeneşti de ea!… Şi ajunge cu văicărelile. muieri ce sînteţi! Hai. ― N-aţi văzut? Stă de vorbă numai cu Huseim. Trebuie să ne gîndim încotro o apucăm. căpitane. cum ar putea să se ţină după noi cu prăpăditul lor de barcaz? ― Înainte să ne trădeze Huseim. în Arhipelag nu mai e rost de trăit. toată lumea afară. Oare ce-or fi plănuind? . Oare acum nu ne-or urmări? ― Eşti un fricos! răspunse Spînu. nemulţumiţi: ― Prea se ascunde de noi!… Niciodată nu ştii ce are în gînd! ― Da.

cuprins de bîţîieli: ― Ce ne facem. iar sforăitul bucă- . îşi pipăi cucuiul din cap. tot vorbind aşa între ei şi pe urmă se făcu linişte sus. este destul timp de gîndit. Agop se tîrî spre el. magazia începu să răsune de sforăitul lui. În cabina căpitanului se auzi dopul unei sticle.― Naiba ştie!… ― Ei. pocnind. lasă că n-aş vrea să fiu eu acum în pielea lui Huseim! Nu mai are cum să scape şi-au să-l spînzure negreşit. înghiţind în sec. apoi se întinse tacticos pe covor şi peste cîteva clipe. Ceasurile se scurgeau greu pentru Agop. pînă la Alexandria avem de mers două săptămîni. Zicînd acestea. nu tot în ştreang o să pierim? ― Ia ţine-ţi gura şi nu mai cobi! Piraţii se duseră spre prova. ― Parcă noi pînă la urmă. Ismail căscă. liniştea de afară îi dădea fiori. „Ăsta-i Cotnar!” se gîndi bucătarul. efendi Ismail? ― Mai întîi să dormim puţin.

după ce fugiseră o vreme spre est. poftim. După o vreme auzi iar paşi pe punte şi oameni vorbind.tarului îl scotea din minţi. dar ca urmare. Din cînd în cînd încerca să-l trezească. în vreme ce kir Iani se plimba prin spatele lor. apoi corabia. Dacă s-ar fi priceput în treburile navigatorilor. ― Cu sicriul ăsta plutitor n-o să-i ajungem niciodată! zise Gherasim. lăsînd în tribord insula Skyros. stătea aplecat deasupra hărţii. semn că schimbase drumul şi primea vîntul din pupa. ― Dacă-i sicriu. ca să se îndepărteze de locul primejdios. Penelopa naviga direct către sud-est. trăgîndu-l de picior. La aceeaşi oră de noapte. Anton Lupan. luaseră drumul spre sud. în partea cealaltă a insulei. . şi-ar fi dat seama că piraţii. clătinînd neîncrezător din cap. în cabina căpitanului. sforăitul creştea mai mult. furios. se îndreptă. care mersese pînă atunci înclinată mult pe o coastă. cu Gherasim alături. dă-te jos! pufni căpitanul. împinsă de un vînt bun. muşcînd din trabuc. ori dîndu-i cîte un ghiont.

De patru luni şi ceva nu mai era stăpîn pe corabia lui. dîndu-i o cană de apă şi-un pesmet pe zi. eu merg la Pireu! ― Fireşte. căpitan Iani. Pînă atunci. s-o cureţi. se iviseră alţi piraţi! Ăştia ziceau că-s oameni cinstiţi. ― Pe mine nu mă priveşte asta. Cînd credea că scăpase. pe urmă curăţaseră ierburile crescute pe carenă – e drept că lungul timp cît stătuse la ancoră. cu voia dumitale.― Nu ţine seama de ce spune omul la necaz. şi noi mergem tot la Pireu. Întîi căzuse pe mîna lui Spînu. dar fără să ceri voie de la căpitan? Şi parcă asta . dar se purtau mai rău ca nişte tîlhari. kir Iani! interveni Anton Lupan. poftim. Eu unul cred că Penelopa n-o să ne facă de rîs. comanda Penelopei o s-o am eu! ― Cu voia mea? Hm! ― Atunci fără voia dumitale! Ne-am înţeles? Kir Iani scrîşni. Întîi aruncaseră în mare jumătate din grîul aflat în hambar. împăciuitor. dar mai întîi trebuie să-i prindem pe piraţi. de n-o mai puteai urni din loc – bine. Penelopa făcuse o barbă de patriarh. care îl ţinuse închis în hambar.

patru haidamaci. coseau pe punte. să facă vele mai mari. ca şi cînd i-ar fi ghicit gîndul –. au avut de întîmpinat curentul care bate de la Chios spre Salonic. fiindcă nu le dădea mîna să navigheze aproape de ţărm. pînă şi cearceafurile. şi-acum.era tot? Sfîşiaseră tenzile. să socotim cel mult cinci noduri pe oră. . ― Trebuie să ţinem seama – zise Anton Lupan. pe cîtă vreme noi sîntem ajutaţi de contra-curentul dintre Sporade şi ţărm. înseamnă că peste zece-douăsprezece ore putem fi pe urma lor. adunaseră toate pînzăria de pe bord. care fugise cu o corabie mai mare şi avea zece ore înaintea lor. cu vîntul travers. că piraţii au mers aproape patruzeci de mile spre răsărit. ca să ocolească insula Skyros. cu acul şi cu guardamana în mînă. în loc să se îndrepte spre Pireu. Şi dacă se rupeau catargele – că şi-aşa scîrţîiau de te lua cu fiori?… Iar după toate astea. asta înseamnă opt ore pierdute pentru ei. Dacă ţii seama că atunci cînd au pornit spre sud. arătînd pe hartă. voiau cu tot dinadinsul să-l ajungă pe Spînu.

Din cînd în cînd. repezindu-se la el. pe punte se auzi un catarg trosnind. Adnana. Lachi.Gherasim clătină iarăşi din cap: ― Socotelile dumitale sînt bune. smucind corabia şi încercînd s-o pună travers. uiţi însă că Penelopa n-a făcut în viaţa ei mai mult de cinci mile pe ceas. la lumina palidă a unui felinar. La cîteva mile în stînga se simţea ţărmul apusean al insulei Skyros. Anton Lupan şi Gherasim alergară după el. dar ei îşi vedeau de treabă. udîndu-i pînă la piele. Mitrofan stătea la cîrmă. În clipa aceea. ― Coborîţi pînzele! Mă nenorociţi! strigă căpitanul Penelopei. domnule. ― Minţi! răcni kir Iani. O dată cu apropierea dimineţii. în lungul căruia navigau de mult. s-o fi mînat şi dracii. repezindu-se pe scări. . fără să ţină seama de starea lor. luptîndu-se cu valurile care se năpusteau din pupa. Nicola. cîte un val năvălea peste parapet şi spăla puntea în lung. nu numai vîntul. cu pumnii strînşi. Haralamb şi Cristea Busuioc coseau de zor pînze.

vîntul se întărea. se apropia clipa cea mai grea a acestui joc plin de primejdii. Goliţi toată partea din faţă a hambarului! În prova se vedea capul Sarakimonesi. gata să se rupă din sarturi. ce mai aşteptaţi?! strigă kir Iani. Anton Lupan scutură din cap: ― Nu! Căutaţi cabluri sau parîme şi întăriţi catargele! La fiecare rafală. . Peste puţin timp. şi atunci. uneori. ― Coborîţi pînzele. domnule! zise şi Gherasim. în stînga. ― Poate c-ar fi timpul. clipe întregi bompresul nu se mai ridica dintre valuri. n-o mai putea ajunge. colţul de sud al insulei Skyros. cîte o rafală vijelioasă smucea pînzele. marea avea să se deschidă liberă. netulburat. Ştia că dacă la ora asta Speranţa apucase să treacă spre sud. singura şansă era să depăşească înaintea ei insula Skyros şi să-i taie drumul. Penelopa îşi afunda prova în apă şi. Anton Lupan îşi simţi bătăile inimii. ― Duceţi toate greutăţile la pupa! porunci Anton Lupan. catargele arcuite spre prova trosneau.

cel de la care se trăgeau toate necazurile. N-am spus eu că pe armenii ăştia doi trebuie să-i scărmănăm fără nici o sfială? Căpitanul nu-i răspunse. De dincolo de orizont se ridica fumul unui vapor – şi altceva nu se vedea nimic. catargele continuau să trosnească la fiecare rafală. Haig îşi scoase capul pe tambuchiul de la prova. nici o pînză. fără să descopere nici un catarg. de la un capăt la altul. Kir Iani alerga pe punte. să se spele. să-şi scuture giubeaua plină de pleavă şi acum semăna leit cu Agop din Bazar. Anton Lupan cercetă înfrigurat orizontul. frîngîndu-şi mîinile şi înjurînd pe toată lumea.Deşi întărite cu sarturi în plus. capul Sarakimonesi se vedea în babord. ― Păi de. dincolo de el se deschidea marea. domnule! pufni Gherasim. înroşit de soarele care tocmai răsărea. dar nimeni nu-l băga în seamă. el găsise răgazul să se bărbierească. pustie cît răzbeai cu ochii. ― Mihule! . în timp ce fiecare avea de făcut cîte ceva.

aşteptînd hotărîrea lui Anton Lupan. că-i văd numai vîrful catargelor.― Da! răspunse musul. ― Parc-ar fi o corabie! strigă musul. Să mergem la Pireu. Dar trebuie să fie tare departe. cuprins de bucurie. nu mai pierdem vremea! ― Sigur! încuviinţă Haig. căpitane! Ceilalţi rămăseseră încremeniţi pe punte. ― Încotro se duce? ― Fuge spre sud. ― Urcă-te pe catarg şi vezi dacă nu se zăreşte vreun vas! Peste cîteva clipe. frecîndu-şi mîinile. Acesta . ― Am pierdut-o! Acum nimeni n-o mai poate ajunge. Gherasim lăsă să-i cadă braţele de-a lungul trupului. ― Cîte? ― Două. Mihu era la mărul catargului. de veghe la prova. cu vîntul. Oamenii de pe punte se ridicaseră şi cercetau orizontul. Atunci hai la Pireu. ― Aşa? făcu kir Iani. cu aceeaşi înfrigurare ca a căpitanului.

la Mihu. la Cristea Busuioc. fata îşi ţinea pumnul deasupra inimii. tot ce plănuise el. Întîlni ochii lui Negrilă care părea că împărtăşeşte încordarea tuturora. strînse pumnii şi po- . O clipă întîlni ochii Adnanei. apa se scurgea de pe ea şiroaie. îşi scutură capul. în vîrful catargului – şi se gîndi că strădania tuturora avea să fie zadarnică.zăbovi o vreme. cu pumnul pe inimă. dar părînd că nu-i vede. cînd se gîndea s-o ducă în casa părintească. abia la începutul drumului – şi trebuiau să treacă iar ani de zile pînă să pornească iarăşi. la Ieremia. răsuflînd repede. la Marsilia – şi îşi simţi sufletul încărcat de o tristă duioşie. Apoi trase aer în piept. privindu-i pe fiecare în parte. cum stătea. se spulbera în vînt. iar el ar mai fi avut atunci puterea să le insufle aceeaşi dîrzenie. udă. se gîndi la viaţa ei nefericită. dacă atunci ar mai fi putut să găsească alţi oameni pe măsura acestora. avînd din partea lor făgăduit ajutorul. îi veni în minte piaţa frînghierilor într-o zi plină de soare. Se uită la Haralamb. se îneca în marea Egee. Se uită iarăşi la Adnana.

simţind că marinarii îl vor asculta orbeşte. cu vocea liniştită. ― Ridicaţi tot ce se poate chema pînză! continuă acesta.runci. ― O să-i ajungem. trebuie să-i ajungem! Mihu scoase un chiot şi îşi dădu drumul din vîrful catargului. că n-au să se rupă. pînă la Alexandria. Puneţi căngile în afara bordului şi întindeţi păturile. dar plină de hotărîre: ― Ridicaţi toate pînzele! Mergem înainte! Orice ar fi să se întîmple. E drept că ei au o corabie mai bună. ― Dac-o fi nevoie. Întăriţi mai mult catargele şi n-aveţi grijă. Mitrofan. cu pînze şi parîme. să n-ai nici o grijă! Oamenii se repeziră să îndeplinească poruncile căpitanului. domnule. ia-o două carturi mai la stînga! ― Unde vrei să mergi? sări kir Iani. ― Băieţi! strigă Anton Lupan. sau chiar şi mai departe… ― La Alexandria! Cine ţi-a dat voie? Asta-i corabia mea. Aveţi încredere în voi şi-o să-i ajungem. dar asta nu înseamnă totul! . piratule! Echipajul alerga pe punte.

cobori îmbujorată şi se apropie de el. înţelegeţi. Adnana mai rămase o clipă cu mîna întinsă… La orizont se ridicau nori negri. dar nici una. fiindcă… fiindcă dumneata eşti un om puternic! Apoi tăcu deodată. O să-i ajungem! Corabia e prăpădită. dar echipajul preţuieşte cît zece corăbii! Fata îşi scutură capul: ― Echipajul n-ar fi nimic. lipăind cu picioarele goale pe punte. îndepărtîndu-i. sînt sigură! zise. ― Da. Un val năvăli pe punte şi se prăbuşi între dînşii. asta e singura noastră scăpare! Adnana. clipind sub această privire.Orice marinar poate să greşească – de ce n-ar greşi şi dînşii? Noi însă nu trebuie să săvîrşim nici o greşeală. pe o vergă făcută la iuţeală. ca să întindă o pînză nouă. ― O să-i ajungem. O să-i ajungem. care curînd . parcă speriată de propriile ei vorbe. care se căţărase în vîrful catargului de la pupa. apucîndu-i mîna şi uitîndu-se în ochii lui cu o privire arzătoare. răspunse Anton Lupan.

catargele. ca şi cînd prin încordarea lui ar fi vrut să transmită o forţă mai mare corăbiei. în timp ce Mihu şi Adnana se urcau pe rînd în vîrful catargului. în sfîrşit. în timp ce Anton Lupan stătea la prova. arcuite. fiindcă pe bord nu mai era un singur colţişor uscat unde s-ar fi putut întinde la odihnă. neclintit. în timp ce kir Iani alerga pe punte. cu pumnii şi cu dinţii strînşi. îngrozit de o nouă întîlnire cu piraţii. în timp ce oamenii obosiţi picoteau în picioare. scuturîndu-şi blana ori de cîte ori un nou val i se prăbuşea în spinare. scîrţîind din toate legăturile ei ostenite. în timp ce Haig îşi frîngea mîinile. în timp ce Negrilă lătra furios.acoperiră soarele abia răsărit din valuri – şi marea se învălui în umbre. ca să cerceteze marea. molfăindu-şi furios trabucul . cu ochii aţintiţi înainte. împletindu-şi sunetele cu mugetul înfricoşător al mării… *** Dar în timp ce Penelopa naviga astfel. Penelopa îşi afundă prova în apă. ascuns în cabina echipajului. trosneau gata să se rupă şi sarturile întinse vibrau pe toate tonurile.

cînd o fi momentul mai bun. mai avem pînă la Alexandria! răspundea bucătarul.stins. în cabina căpitanului se auzeau dopurile pocnind – se vede că Spînu. Agop nu ştia cum trece timpul. lăsînd răfuiala pentru mai tîrziu. deşi după unele mormăieli nu păreau mulţumiţi. zgîindu-se de jur împrejur în nădejdea că s-ar ivi vreun vapor care să-i aducă scăparea – în timp ce se întîmplau toate acestea. fiindcă o ducea din leşin în leşin. că marea se burzuluia şi că piraţii benchetuiau. bucătarul? Apoi. Aşa se scurse o zi – şi cînd lumina care răzbea prin tendă şi printre scîndurile bocaportu- . deschizînd numai un ochi. rămasă într-o mahala a Stambulului. trăgîndu-l de un picior. ce să facă? Dormea sforăind pe covorul de Brussa. din cînd în cînd. visînd la dulcea şi gingaşa lui Laleli. oare ce făcea Ismail. ― Efendi Ismail! îl striga Agop. care simţea nemulţumirea lor îi îmbuna cu vin. Îşi dădea seama numai că se luminase de ziuă. ― Lasă-mă să dorm. Şi iar se apuca de sforăit.

efendi Ismail. ― Măi. măi Agop. îţi spun. de sus. vestind al doilea amurg. în clipa cînd alături se auzea un alt dop pocnind. ştii?! Grozav o să se supere căpitanul cînd o vedea c-au dat iama în sticlele lui! ― De asta-i vorba acum. Agop. să nu ne spînzure. efendi Ismail? Mai bine ne-am gîndi cum să-i îmbunăm. de mult! Ismail îşi pipăi cucuiul. cînd o fi să murim. să se poarte mai blînd. Armeanul nu băgă de seamă că bucătarul încetase a-l mai domni. Acu’ fă . Încă n-aţi murit? ― Nu. să nu ne jupoaie de vii! ― Ba eu mai întîi vreau să mănînc! Zicînd acestea. Ismail începu să bată cu pumnul în bocaport. ― Asta-i Cotnar. dă-mi ceva să mănînc! zise. că şi pe mine mă chinuie foamea. parcă de asta-i ardea lui acum? ― De unde să-ţi dau.lui se şterse. de-ai fi zis că o să-l spargă şi altceva nimic. căscînd. în sfîrşit Ismail se trezi. ― Ce vrei? întrebă un glas rău.

l-ai supărat! se văicări Agop.bine şi dă-mi ceva să mănînc. Ismail era ca pironul în mîini. după ce trase cu urechea dincolo. şi aşa destul de răvăşit. auzind un fel de chiţcăit ciudat. Vezi. peste vreun sfert de ceas de trudă. turcul găsi un piron ascuţit şi acum îl hîţîna în toate părţile. Bucătarul se apropie de perete. răvăşind calabalîcul lui Agop. Bine. ― Ce faci. se apucă să sfredelească . unde se auzeau dopurile sticlelor pocnind. îl pipăi pînă găsi un loc potrivit şi. aruncată peste cheresteaua care trebuia dusă la Pireu. Acu’ dacă vine şi bagă iataganul în noi? ― Nu vreţi să-mi daţi? zise bucătarul după un timp. atunci am să-mi iau singur! Apoi prinse să se foiască pe întuneric. În cabina căpitanului se pornise iarăşi chiolhan. efendi Ismail? întrebă armeanul. ― Vezi. ai grijă şi de-o sticlă cu vin! Omul de sus lovi cu piciorul în bocaport şi înjură urît. În scîndurăria barăcii de la Sulina. cu o încăpăţînare de catîr. gîfîind mulţumit.

― Ale dracului vietăţi! mai zise omul de dincolo. Într-adevăr. drept în faţa lui… Fie şi slănină. şi al doilea. dacă n-ai berbec fript! Două adevăruri simple trebuiesc spuse acum: întîi. un om întrebă mirat: ― Ce dracu’. Ismail îşi lipi ochiul de scîndură şi privi. altceva neputînd face nimic. răbdător şi grijuliu. efendi Ismail! gemu Agop. ca o gămălie de chibrit. pînă ce în vîrful pironului se ivi un fir de lumină. că doar n-o să mori de foame. dacă slănina asta e groasă de trei degete. ― O să te audă. La început nu putu să vadă decît o bucată de slănină şi o sticlă de vin. or fi şobolani pe corabia asta? Că doar nu-i încărcată cu grîu! O dată cu aceste vorbe. rîcîitul începu din nou. mai încet.scîndura. ducă-se naibii Coranul. puse pe masă. că o bucată de slănină nu astîmpără foamea numai cît o priveşti. nu trecu multă vreme şi dincolo. mai sfios. După un timp. nu o poţi face să treacă printr-o bortă cît o gămălie . dădu un pumn în perete – şi rîcîitul conteni.

iată. sub fiecare scîndură se ascunde un ungher tainic. se afla cîte un pat. unul pentru haine. În cabina căpitanului. pe care se afla acum slănina şi sticla de vin. şi altceva n-ar fi bănuit. pentru început el nu voise decît să poată privi dincolo. Atunci. Chiar căpitanul cel mai cinstit îşi are ascunzătorile lui. ca o casă de locuit. căci. pentru a ajunge la slănină. avea un alt drum. fiindcă o corabie nu e făcută din linii drepte.de chibrit. cîte un dulap. pe care nu le poate dibui nimeni. . altul pentru felurite întrebuinţări. pe care am descris-o la început. Locul rămas liber între aceste două dulapuri era ocupat de o masă lungă. Iată tot ce putea să vadă ochiul unui străin. în fiecare bord. de ce se mai ostenise atît? Ei. dacă ne mai amintim. iar între picioarele paturilor şi peretele dinspre hambar. Desigur că aceste adevăruri le ştia şi Ismail. un colţişor nebănuit – şi nu e marinar acela care pleacă la drum fără să ştie cu de-amănuntul toate chichiţele corăbiei lui. De cînd există vameşi în lume. Aici. există şi tainiţe pe corăbii.

erau verticali.Dar dacă s-ar fi gîndit că pereţii cabinei. ar fi fost firesc să se întrebe ce se ascundea în spatele acestor pereţi. dacă nu găsise vinul. în vederea cine ştie căror nevoi de mai tîrziu. piraţii socotiseră că nu mai aveau nimic de descoperit. sau atunci cînd creierul ţi-e înfierbîntat de cine ştie ce bănuieli. împreună cu Gherasim. fără să fie beţiv. dornic de vin. îşi făcuseră anumite chibzuieli. Dar. nu-l putuse dibui cu toate că se trudise destul. pe cîtă vreme bordajul corăbiei urma linia arcuită a coastelor. ascunse cu iscusinţă – şi . ca să-şi poată arunca ochiul peste toată cabina. în schimb Ismail cunoştea alte taine. puse cu grijă de către paharnicul Ieremia într-un loc pe care dumnealui unul. răsuci două cîrlige. de pe vremea cînd corabia se repara la Sulina şi cînd el. bucătarul Ismail. făcuţi din panouri de lemn vopsit frumos în alb. După ce găsiseră sipetele lui Agop şi sticlele de Cotnar. bucătarul se tîrî pînă într-un colţ al hambarului. După ce mai rîcîi puţin cu pironul. Astea însă sînt întrebări pe care ţi le pui cînd ai timp de prisos.

întocmai ca la venire. ca să-şi facă loc între bordaj şi panoul dincolo de care se afla patul căpitanului. se încredinţă că în cabină nu mai era nimeni. mai ales pe un vînt tare. apoi răsuci alte două cîrlige şi panoul de scîndură subţire. fie-ţi milă! Bucătarul întinse mîna. Spînu coborî în cabină . dar fără de care slănina n-ar fi făcut nici două parale. tremurînd ca o velă pe furtună. care se lungi din cale-afară. ca acuma. nu lăsă nebăgat în seamă nici un pesmete uscat ca lemnul. Tocmai atunci piraţii urcau scările tropăind. era în mîinile sale. Să nu te prindă! Ne spînzură pe amîndoi. Curînd după aceea. cum se obişnuieşte pe orice corabie în timpul nopţii. Ismail trase cu urechea. răsuci cîrligele şi se întoarse în magazie. înşfăcă lucrurile de pe masă. prin cine ştie ce ciudată însuşire. uşor ca fulgul. puse panoul la loc. desigur ca să coboare o parte din pînze.nu mai trebui decît să împingă uşor scîndura. descoperind vederea asupra mesei pe care se afla sticla de vin şi slănina. ― Efendi Ismail! şopti Agop din magazie.

. Cînd se trezi Ismail. ca şi cînd n-ar fi existat Coran pe lume. ia şi tu o înghiţitură. Ai grijă să mă scoli mîine seară. Agop. dar vezi să nu te apuce sughiţul. grăi turcul. Eu acu’ mă mai culc o leacă. Ismail înfuleca din slănină. după ce-şi puse pîntecele la cale. ticăloşilor. Socoteala asta ţinu toată noaptea şi a doua zi. care mi-aţi furat slănina şi vinul? ― Acum o să ne spînzure! se văicări Agop. din balsamul tutunului! ― Bre. că s-a zis cu tine. spunea unul.şi începu să înjure: ― Mă. alături în cabină era mare gălăgie. Păcat că îşi pierduse luleaua! La sfîrşitul unei mese ca asta se cuvenea şi un pic din aroma. fără să-i pese de văicăreala armeanului şi de înjurăturile lui Spînu. şi iar începu chinul armeanului. ― Mîine dimineaţă o să fim prin dreptul Stampaliei. Trebuie să ne oprim. scuturat de suspine. pînă căzu amurgul. să mai fac rost de ale gurii. deşertînd peste slănină şi vinul. Şi iar începură sforăiturile.

înghiţind în sec şi lingîndu-şi buzele. acum căraţi-vă. deci. Bucătarul îşi ciuli urechile. neostenindu-se cu măsurătorile! ― Mută-ţi gîndul! se împotrivi Spînu. răspunzînd celui care vorbise mai înainte. o să vă dau în fiecare zi cîte o felie. mîngîindu-şi cuţitul. ştia că Stampalia era o insulă tocmai în marginea de sud a arhipelagului. de asta ne arde nouă? ― Păi mai avem numai zece pesmeţi şi vreo două ocale de slănină. Ce. ajungă-vă! ― Şi slănina? întrebă unul din piraţi. Cum o s-o ducem pînă la capul drumului? Ismail îşi lipi ochiul de perete şi privi în cabină. bombănind cu ciudă. .să luăm provizii. ― O ţiu la mine sub pernă. pe masă nu se mai vedea nimic de-ale gurii. ― Răbdaţi! strigă Spînu. iată că izbutise să „facă punctul”. Hai. Cîte un pesmete de fiecare! Asta-i tot. mîncăilor! Piraţii urcară scările.

aruncînd priviri spre uşă. Spînu scoase slănina. fără să lase cuţitul din mînă. Bucătarul se scarpină în cap. îndesă restul de slănină sub pernă. . tu ai grijă numai să-ţi ţii gura! Cu aceste vorbe.mărită fiindu-le vechea nemulţumire. bucătarul desprinse scîndura din colţul hambarului. se strecură în despărţitură. să se înmoaie. După ce-şi sfîrşi cina. aşa nu mai merge. ― Asta o să vezi îndată. zise. şi începu să sforăie. ― Ce ai de gînd. efendi Ismail? întrebă armeanul cu teamă. ascultă o vreme sforăitul lui Spînu. muncit de gînduri. îi strigă ceva omului de la cîrmă. dacă şi ei trebuie să postească. ― Bre Agop. apoi făcu lampa mică. simţind în glasul lui o ciudată pornire. atunci de noi nici vorbă nu mai poate să fie: o să murim de foame. Rămas singur. îşi tăie o halcă de vreo şase degete. puse un pesmet în apă. se trînti pe pat. apoi începu să-nfulece. apoi scoase panoul şi îşi vîrî capul în cabină. ocolind cu grijă cucuiul.

Agop. piratul deschise ochii. vino . şi-l lăsă ţeapăn în fundul patului. ― Ce faci. văzîndu-l pe căpitan că iese pe tambuchi. scoase linguroiul. Ismail nu stătea de pomană: sări în cabină. ridică braţul – şi lovi din toate puterile. înainte de a putea scoate un singur crîcnet. îi dădu peste cap şi rămase moale. În acest timp. dacă ar fi întins mîna… Dar nu. apoi îl legă zdravăn. şi-o puse pe dînsul. căpitane? strigă omul de la cîrmă. nu mai mergea să tot şterpelească dintr-o biată bucată de slănină! Ismail se pipăi la brîu. acum sosise timpul pentru altfel de ispravă. ― Ei. scoase doar un geamăt şi îşi pierdu simţirile. Capul lui Spînu pocni ca o sticlă desfundată. Credeam c-ai să bei singur. pe care îl mînase necuratul să se uite pe găurică. Hai. la fel făcu şi cu turbanul. aşa mai merge! zise cîrmaciul. cu o sticlă în mînă. îi scoase giubeaua lui Spînu. auzind pocnetul. se aplecă deasupra patului. sub pernă.Slănina era colea. Bei de unul singur? Ziceai că nu mai e nici o sticlă! În hambar. înfundă gura piratului cu o cîrpă.

― Dar hai. Era o noapte neagră ca fundul ceaunului. Aşadar. zăbovi o clipă cu spatele la el. desfundaţi mereu la sticle! strigă . cît pe ce să scape din mînă şi sticla şi linguroiul: de cruceta arborelui mare atîrna o formă omenească legănîndu-se în întuneric… ― Hai. care tot vrea să dea cu picioarele. ce-ai înţepenit acolo? zise omul de la cîrmă. ― Aha. Spînu ştia să-şi ţină făgăduielile! Omul de sus nu putea să fie decît grecul acela firav. Deodată Ismail tresări. marea în jur mugea frămîntată şi corabia se lupta cu valurile. dornic să-şi ude gîtlejul. ca un cal nărăvaş. se întoarse spre el şi-l atinse în creştet cu linguroiul.mai repede. care-şi trădase stăpînul. căpitane. încercînd să învingă bezna cu privirile. Ismail îşi potoli bătăile inimii. căpitane. că mi s-a uscat gîtlejul! Cel pe care-l lua drept Spînu. Bucătarul simţi sudoarea scăldîndu-i tot trupul. cînd era vorba de ştreang. în capul scărilor. odată! stărui piratul de la cîrmă. sforăind şi ridicîndu-şi pupa în aer.

Ismail zări un far în dreapta. aţi uitat de mine? Zicînd acestea. dar n-avu cînd să se gîndească ce colţ de pămînt. cu valurile. Pînă una alta. Păi ce. de zăcea pe punte. porni încoace. gemînd. Agop. de la prova. ce insulă se află acolo. c-am închiriat altora hambarul! Armeanul se ridică anevoie. În vreme ce desfăcea bocaportul. să spargă zăvorul. Ultimii doi piraţi. cînd se pomeni cu linguroiul în frunte şi nu avu timp decît să scoată un geamăt. pe care nu-l auzi nimeni. Speranţa se lupta. erau astfel puşi bine în cabină şi nu mai puteau ieşi decît dacă ar fi avut asupra lor măcar un topor. tremu- .omul de veghe. bîjbîind în noaptea de smoală. cum căzuseră în nesimţire. nerăbdător să guste vinul. legă cîrma cît putu mai bine şi alergă la tambuchiul de la prova. Dar nu apucă să se întrebe cum naiba se îmbătase cîrmaciul aşa repede. pe care îl închise cu zăvorul. ― Hai afară. căci al treilea atîrna de crucetă. fără cîrmaci şi om de veghe. Ismail îi lăsă pe amîndoi aşa.

dacă te-ai spurcat o dată. gata să-l apuce leşinul. nu te teme: l-a spînzurat Spînu ca s-avem noi mai puţin de lucru. ― Efendi Ismail. pe care îl scoaseră cu greu din cabină. În cîteva minute. Drept răspuns. eşti sigur că nu m-a spînzurat pe mine? Parcă simt un ştreang în jurul gîtului. ― Dumneata eşti. la jumătatea catargului. zăceau înăuntrul magaziei. ― Ce-i acolo? întrebă. bucătarul coborî în cabină. ― Un pirat. în loc să-i răspundă.rîndu-i şi trupul şi inima. luă slănina şi pesmeţii de sub perna lui Spînu. ducîndu-şi mîna la inimă. cei doi piraţi de la cîrmă. ducă-se naibii Coranul! . Abia acum zări Agop umbra care se legăna de crucetă. efendi Ismail? Ai scăpat fără să te spînzure? ― Vino-ncoa’ şi pune mîna! îl zori bucătarul. Armeanul îşi pipăi grumazul. se aşeză la cîrmă şi începu să-mbuce dumicaţi cît pumnul. împreună cu Spînu.

parcă încerca să se reverse o slabă lumină. foindu-se pe lîngă cîrmă. după valurile astea aş zice că am ieşit în Mediterană. Dar sub această linişte înşelătoare. Furtună? Pînă una alta. Ceasul arăta trei dinspre ziuă şi ar fi trebuit să fie lumină. ― Acum ce facem? întrebă armeanul. bre Agop. mai departe. pe urmă aşteptăm să se facă ziuă… ― Dar unde mergem? Ştii drumul? Ismail ridică din umeri: ― De. ba chiar părea că îl cuprinde lenea. Dacă ne prinde furtuna? Bucătarul ridică nasul şi adulmecă în aer. ― Şi dacă ne rătăcim? stărui armeanul. marea rămînea întunecată. vîntul se mai potolise. care . iar orizontul se chinuia sub nori negri. ― Întîi mîncăm. Ismail simţea mocnind forţe ascunse. deşi pe mare se fugăreau încă valuri lungi cît lăţimea Bosforului. cu toate astea.În stînga. Allah cu mila! Farul pe care îl văzuse adineaurea rămăsese în urmă. iar în faţă nu se mai vedea nici unul. unde era răsăritul.

Acum. nehotărîndu-se să-şi aleagă drumul. Eu mă . cum era să ţină un mort pe punte. legănîndu-şi picioarele deasupra punţii. ar fi văzut că în această oră acul lui coborîse cu vreo patru linii şi părea hotărît să înghită tot cadranul. luînd o hotărîre. dar acum. că parcă se uită la mine?! Ismail se scărpină în creştet. vara. ― De. cu ochii holbaţi şi cu limba scoasă. mai mult de două zile? ― Stai tu la cîrmă. şi cînd ţi-oi striga. nu că-i era de spaima armeanului. ― Efendi Ismail. Peste un ceas. bîjbîind printre valuri. piratul spînzurat de crucetă se vedea limpede.pîndeau răsăritul soarelui să-i sugrume. fără să-şi ascundă teama. care se legăna în pupa Speranţei. vîntul se prefăcuse într-o briză moartă. ce facem cu el. că se luminase. învîrteşte-o la dreapta. ca şi cînd ar fi vrut să-şi facă vînt în capul călătorilor. zise. furtună s-ar putea să fie! zise bucătarul. Dar dacă cineva ar fi privit barometrul. ca o trenă mîncată de molii. cînd în sfîrşit începu să se facă lumină.

în loc să se legene de-a lungul punţii. Agop îi îndeplini porunca. şi spînzuratul. să-i tai ştreangul. chircindu-se deasupra cîrmei. pregătindu-şi cuţitul.urc pe catarg. începu s-o ia de-a latul. tangajul de pînă atunci se prefăcu în ruliu. se caţără pe grijele. ― Păzea. Zicînd acestea. ca şi cum s-ar fi aşteptat ca piratul să-i cadă în creştet. pînă ce se aşeză de-a lungul valurilor. tocmai cînd. mortul atîrna deasupra valurilor. aşteaptă să vadă! răspunse Ismail. în legănarea lui. ― Pune cîrma la dreapta! porunci. Ismail dădu să coboare. bîţîind ca de friguri – şi Speranţa se roti ascultătoare. Acesta îşi acoperi ochii cu palmele. cu înţelepciune. ― Ce-are de-a face ştreangul cu cîrma? ― Cine nu ştie. să nu te stropească! îi strigă armeanului. Ismail pîndi clipa prielnică şi reteză ştreangul. cînd deodată se . Nu se auzi decît o plescăitură – şi pe urmă se făcu linişte. încălecă pe crucetă şi se tîrî spre locui de unde atîrna frînghia. dintr-o lovitură.

fără nici o pricină. corabia din urmă se apropia aşa de repede. aşa. cu ochii în urmă. Acum o să căpătăm şi demîncare. răscolită de cine ştie ce diavoli ascunşi în adîncuri. din Egee. bre. se furişase cenuşie printre insule. o să aflăm şi drumul! Am scăpat de orice grijă! Ia coboară în cabina căpitanului şi vezi că mai este un ochean acolo. „Ce-o mai fi şi asta?” se întrebă bucătarul. ridi- . care aici se albăstrise. Pînzele Speranţei începură să fluture. se răsfirase peste Mediterană. pus pe glumă. neliniştite. şi-acum se apropia vijelioasă. Auzi. Agop? O corabie cu două catarge. ţi-e frică să te iei cu el la trîntă? răspunse bucătarul. cuprins de bucurie. Dincolo de ea se ridicau nori negri şi marea.opri. ― Dar n-o fi rămas vreun pirat ascuns pe sub paturi? ― Şi ce. ― Vine o corabie! strigă. mirat de iuţeala corăbiei străine. Apoi deodată îşi dădu seama că se pornise furtuna. părea vînătă şi învolburată. Deşi vîntul aproape murise. pornise de undeva. de parc-o mînau duhurile.

ascunde-mă undeva să nu mă prindă! Bucătarul îi smulse ocheanul din mînă.cînd pe sus corabia străină. ca unul dornic să vadă o clipă mai devreme de unde-i venea scăparea. că nu-i a bună. hai să coborîm pînzele. ai milă. mai înzdrăvenit. ― Bre Agop. „Ăştia-s nebuni. scoase un strigăt de spaimă: ― Corabie de piraţi!… Efendi Ismail. privi corabia de care nu-i mai despărţea nici jumătate de milă – şi simţi puţinul păr din creştet făcîndu-i-se măciucă deasupra cucuiului. Armeanul urcă scările. Rămînem numai cu focul şi cu trinca. văzînd că marinarii necunoscuţi veneau cu toată velatura. ca şi cînd ar fi fost hotărîţi să nimerească de-a dreptul pe gurile iadului. sau n-au întîlnit niciodată o furtună!” îşi zise. Agop. altminteri… Aici. Pe catargul din faţă se vedea fluturînd steagul negru al piraţilor. semnul morţii fără . cu capul de mort şi cu cele două ciolane hîde. care se uita cu ocheanul în urmă. cu ocheanul în mînă.

pînă ce nu se mai văzură decît pînzele. . Măcar dac-ar fi fost din cei cu iatagane! Cu puşca lui şi cu încă un pistol. aplecaţi peste parapet. Cu fiecare rafală care făcea să geamă corabia. unde mă ascunzi. furtuna se năpusti în pînze. înconjuraţi de neguri şi acoperiţi de spumă. În clipa aceea. cu puştile. La prima rafală. efendi Ismail. să şuiere sarturile.mîntuire. mugind. gata să înceapă măcelul. Acum nu-i mai păsa de furtună. La prova parcă se şi zăreau cîţiva oameni. frîngîndu-şi mîinile. corabia piraţilor rămase cu o sută de paşi în urmă. poate ar fi izbutit să-i ţină departe. ca un rinocer fugărit de flăcări în jungla incendiată. pe care-l ştia în cabina căpitanului. Dar aşa? Hotărît că nu mai era nici o scăpare! ― Unde mă ascunzi. nu-i mai era teamă că vîntul ar putea sfîşia pînzele. piraţii rămîneau mai departe. ar putea rupe catargele. gata să zboare fîşii. fie-ţi milă de mine! se văicărea armeanul. şi Speranţa îşi înfipse bompresul în apă. Ismail puse mîna pe cîrmă şi scoase un strigăt de bucurie. sfîrtecînd valurile.

căzut în brînci pe punte. dar nu se auzeau tunetele. încleştat pe cîrmă. de la un cap pînă la altul. că nu mai e scăpare! gemea armeanul. era numai tunet. alături de cîrmă. muget. cu aripile jumulite de furtună. Valurile creşteau cît munţii şi Speranţa se ridica pe creste gemînd din vîrful catargelor pînă la chilă. Numai că îngerii fugiseră pînă la unul. la orizont.risipite în toate vînturile. Totul în jur era negură. înfipt în inima iadului. ca apoi să se prăbuşească în prăpăstii înspumate. vuiet. efendi Ismail. fiindcă însăşi marea. de unde ai fi zis că nici o putere n-o s-o mai ridice. şi pe toată întinderea mării. tros- . c-am mîntuit cu piraţii. se scutura de diavoli. un nou munte se ivea în faţă. Acum rămîne să ne luptăm cu furtuna! În urmă. parcă bîntuită de viscol – şi bompresul. o nouă creastă aibă. ― Ce ne facem. să nu te prindă leşinul. ― Bre Agop! strigă. Dar iată. se vedeau fulgere. Ţin-te zdravăn. ce ne facem. nădăjduind să găsească sus îngeri. alt stăpîn nu era decît Belzebuth cu oştile sale.

Uraganul venea de la nord şi el ţinea capul către sud. cu mîinile înţepenite pe cavile. corabia piraţilor se vedea tot mai departe. ― Scoală de-acolo. dacă marea n-ar fi avut un capăt sau dacă furtuna nu s-ar fi potolit niciodată. Numai Ismail. gata să facă înconjurul Pămîntului. cum zic marinarii – fiindcă altceva n-ar fi putut să facă nici un căpitan şi nici un echipaj din lume. Din cînd în cînd îşi arunca ochii în urmă. bre Agop. fără ca măcar un strop să cadă pe punte. Goeleta goni toată ziua – goni „cu furtuna”. A încerca să schimbe drumul. şi adă-mi o bu- .net şi deznădejde. tot mai hărţuită. dar nici nu-şi închipuise că o corabie ar putea să răstoarne munţi de apă. de vreme ce habar n-avea de portul unde trebuia să ajungă. pesemne hotărîţi să-şi pună capăt zilelor. părea că nu ţine seama de încrînceneala uraganului. Ismail nici nu ştia la ce-ar fi făcut una ca asta. Seara. din corabia piraţilor nu se mai vedea nici urmă. Nu navigase niciodată cu Speranţa pe furtună. ar fi fost o nebunie – şi apoi. numai că afurisiţii nu coborau nici o pînză şi îşi continuau drumul.

strîngînd cavilele timonei în mîini. Din zori pînă la apus nu se văzu nici o corabie. Corăbiile şi vapoarele stăteau cuminţi prin porturi. şi uraganul. ca un clopot de plumb.cată de slănină! Hai. căci nici cea mai iscusită mînă n-ar fi putut să-i întoarcă din drum. iar piraţii desigur se înecaseră de mult. fără să audă marea mugind. se opri. . Bucătarul stătea la cîrmă. Armeanul cobori scările de-a buşilea şi se întoarse în acelaşi chip. să-i ducă undeva la adăpost şi să-i lase înjurînd că le scăpase prada din mîini. sub cerul cenuşiu şi greu. care scăzuse necontenit. acul barometrului. că nu mai e nici un pirat pe aproape. chinuit de greţuri şi dureri în pîntece. fără să se gîndească la nimic. fără să numere munţii de apă străbătuţi. nici un vapor. nici măcar o dîră de fum. spre mulţumirea lui Ismail. care nu se mai vedea nevoit să împartă pe din două bruma de slănină şi de băutură. nu crescu mai mult. Peste noapte. cu nepăsarea încleştată cu care strîngi grumazul unui vrăjmaş răpus. fără să se domolească. Furtuna ţinu şi a doua zi.

Păcat că n-avea luleaua să pufăie puţin înainte de a adormi! ― Pînă mîine dimineaţă să nu mă scoli. încercă încă o dată zăvorul tambuchiului. . rîzînd. aruncă ancora. în faţa Speranţei se ridică din valuri o nesfîrşită coastă de nisip arămiu. legănîndu-şi umbrele verzi sub ultimele adieri de vînt. cu mîinile sub căpătîi. că altfel te dau la rechini! îi porunci lui Agop. Ie strînse pe ghiuri.Peste noapte. ― Bre Agop. iar în zori. pînă la ţărm nemaifiind mult. ― Sînt rechini pe-aici? întrebă armeanul. spre apus. cînd soarele răsări pe cerul limpede. furtuna se potoli. şi se întinse pe punte. în sfîrşit. fir-ai tu să fii! Apoi. Ai plătit pînă la Pireu şi uite că te-am adus în Africa. ca şi cum le-ar fi urat corăbierilor bun venit. Undeva. ca să aibă umbră la somn. întinse o tendă lîngă catargul mic. se vedea un pîlc de palmieri. Ismail privi prin ochean ţărmul pustiu. să zici că n-ai noroc! strigă cîrmaciul. coborî pînzele. se încredinţă că hambarul era bine închis. cum nu te-ai mai fi aşteptat să-l vezi nicicînd.

că era mare căldură – şi atunci simţi în buzunarul dinăuntrul giubelei o hîrtie foşnind. cu porunca pe care o ştii. Musarah. sau poate un golf – tii! – cum de nu-şi putea aminti?… Dar la urma urmelor. turcul dădu să împătu- . ca să fii liniştit…” Aici Ismail se opri.uitîndu-se speriat în jur. Ce naiba era numele ăsta. că parcă auzise de el? Să fi fost nume fie om. Fiindcă Selim pleacă în Arhipelag. ostenit. care părea o scrisoare umplută cu slove greceşti de mîna stîngace a unui om nedeprins la scris. căscă şi se întinse pe punte. Deşi pica de somn. citind: „Căpitane. îţi trimit veşti de la Musarah. ce-l privea pe el scrisoarea piratului. bucătarul îşi scoase mai întîi îmbrăcămintea lui Spînu. Deci scoase hîrtia. ai grijă cum te mişti! Pregătindu-se de culcare. că se împlineşte anul de cînd n-ai mai fost pe la noi. mai cu seamă că somnul îi apăsa în creştet ca un turban de plumb? Pe jumătate toropit. de oraş. curiozitatea îl împinse să vadă ce-o fi. ― Cu duiumul! Aşa că. să te ţină tartorul sănătos şi să te văd în curînd venind.

în clipa aceea. socotindu-l drept locul cel mai ferit. să zici că-i pierise orice urmă de somn. „Corabia e gata de două luni. . şi el tresări. fii înţelegător şi-am să mă pocăiesc dacă am greşit!… Măi Agop.rească hîrtia şi s-o pună la loc. tu ştii ce-am găsit?… Tot Coranul nu face cît un rînd de-aici!… Allah. ce-o să se bucure căpitanul cînd o auzi!… Nespus de tulburat şi de fericit. bucătarul Speranţei coborî în cabina de la pupa. bălăbănind din mîini. căpitane – scria în acel loc – şi nu aşteptăm decît porunca încotro să pornim…” Ismail se ridică într-un cot. tot citind. Allah. pînă ce sări în picioare şi începu să strige. parcă ieşit din minţi: ― Măi Agop. din cot se săltă într-o rînă. oprindu-se uneori în faţa lui Agop şi zgîlţîindu-l. ascunse scrisoarea sub cărţile lui Anton Lupan. pe un raft. rîzînd. un ochi îi mai alunecă în treacăt asupra ei. de data asta cu amîndoi ochii deschişi vii. din ce în ce mai aprins. apoi ieşi pe punte şi încă o vreme umblă de colo pînă colo.

şi atunci. lăsîndu-se pe punte în locul pregătit dinainte. trupul îşi cere drepturile lui. Dar vine o clipă cînd. umbrit. numai cerul sau numai iadul nu le-ar fi încăput. parte spre iad. Se ştie că spaima face să-ţi pierzi şi foamea. puse unul peste altul. îi înfrînse bucuria după un timp şi bucătarul. chiar dacă simte în jur o mie de primejdii şi o sută de rechini. ca într-o prăpastie fără fund. şi somnul şi orice alte dorinţi ale trupului şi ale inimii. parte spre cer. grozav o să se bucure căpitanul! O să aibă de ce să-i mulţumească lui Ismail! Dar osteneala care se adunase în trupul lui în atîtea zile de zbucium. soarele începea să do- . dacă nu-i dormit de patru zile. omul cel mai fricos din lume nu-şi mai poate înfrînge somnul. încercat peste măsură. vîntul se dusese în pustiul Libiei. cît miile de valuri întîlnite în drum.încît acestuia i se părea că turcul a înnebunit. ― Măi Agop. Ce atîta vorbă? Marea era liniştită. se prăvăli în somn. că altfel.

uitîndu-şi şi avutul. era în faţa lui. la cîteva sute de paşi. piraţii! Bucătarul se ridică într-un cot. O jumătate de oră după ce Ismail adormise. şi se apropia încet. ţi s-a făcut de rechini? ― Efendi Ismail. tu ai năluciri! Dar în clipa aceea văzu corabia cu capul de mort pe catarg – şi înlemni. ― Efendi Ismail! ― Ce-i. dacă nu chiar muriseră între timp. ― Bre. pe Agop îl cuprinse somnul şi căzu lat pe punte. sări în picioare şi rămase trăsnit: corabia piraţilor. împinsă de ultimele adieri ale vîntului. frecîndu-se la ochi. şi toate primejdiile. cînd soarele îi ajunse în creştet. dîrdîind. făcînd să-i fiarbă creierul. ― Să coborîm barca şi să fugim la ţărm! zise armeanul. Agop. parcă ieşită din adînc. armeanul se trezi. Pe la ceasul prînzului.gorească. şi piraţii nemîncaţi şi nebăuţi toropeau în cabina de la prova şi în magazie. ― Prea tîrziu! Acum nu mai putem decît să luptăm şi să murim! .

Corabia piraţilor se apropia încet. întinse iscusit în fiecare loc unde putea fi prinsă o adiere de vînt. asta-i cea pe care am pictat-o eu!… Ia te uită. Ismail nu-l asculta.― De ce să luptăm. Chiar dacă ar mai fi încă o Penelopă în Arhipelag. luă puşca de jos. le dau jumătate din avutul meu – numai să ne lase vii. crezînd că totul este vis. uitînd să mai stea pitit. uitîndu-se pe deasupra numai cu un ochi. în aşteptarea clipei cînd să tragă primul foc. minunîndu-se de această dibăcie. bine ţintit. uitînd că avea în faţă vrăjmaşii cel mai de temut. iar ei îs mulţi. încărcată cu fel de fel de pînze. începu să clipească din ochi. Să le cerem îndurare. se duse la prova şi se piti după parapet. Ismail auzi o împuşcătură şi glonţul îi . Dar cînd piraţii ajunseră la vreo sută de paşi. cu puştile în mîini. efendi Ismail? Dumneata eşti singur. Bucătarul rămase cu gura căscată. pe puntea Penelopei cîţiva oameni se ridicară în picioare. kir Iani s-a apucat de drăcii! În clipa aceea. că o ţinea totdeauna cu ei. ― Asta-i Penelopa! strigă.

toată lumea mîinile sus. Bucătarul arătă spre hambar. fără să mai priceapă nimic. bord la bord. răspunse. fugeam de asta care este sus! răspunse bucătarul. ― Unde-i Spînu? întrebă Anton Lupan. Haide. Şi începu să facă semne prieteneşti din mîini. Sîntem toţi cinci aici. păgînule – sări Gherasim. uitîndu-se în jur. ― Predaţi-vă! izbucni un glas.piui pe la urechi. unul am spînzurat Spînu – eu am dat în mare. că n-am mîncat ioc. cît nu e prea tîrziu! „Dar ăsta-i căpitanul nostru!” îşi zise bucătarul. bîldîbîc! ― Bine. ― Estem aici. Cîteva clipe mai tîrziu. şi noii veniţi îl înconjurară pe Ismail. cele două corăbii erau alături. după care se prăbuşi. neştiind dacă să-l îmbrăţişeze sau să-l ia în pumni – atunci de ce-ai fugit cînd ne-ai văzut? ― Eu nu de voi fugeam. care de care mai nedumerit. revenind la graiul ghiaur. Agop gemu în spatele lui. dar poate am murit. arătînd steagul . tunînd.

― Ce-a fost asta. ― Cine l-a ridicat? întrebă Anton Lupan crezînd că-şi iese din minţi. Ajungînd aici. nu în Africa! De ce mi-aţi răpit corabia.cu cap de mort. piraţilor? . ― Steagul piraţilor! se auzi un glas bîiguind. care rămăsese pe puntea celeilalte corăbii. căpitan Iani? Eşti bun să ne spui? ― Da. care în lipsa vîntului atîrna pleoştit pe catarg. Kir Iani. kir Iani se făcu băţos: ― Că eu aveam treabă la Pireu. Anton Lupan se repezi la el şi-l înghesui în parapet. se îmbujoră aşa de tare. din moale. neştiind dacă să-l înfrunte sau să se facă mic. ca să scap de voi. ― Şi poţi să mă lămureşti ce-ai urmărit? ― Urmăream să ne vadă vreun vapor de război şi să ne captureze. Oamenii întoarseră capul şi rămaseră încremeniţi. că pînă şi ţepii din obraz i se făcură roşii. eu l-am ridicat! mărturisi căpitanul Penelopei.

tu să fii oare? ― Agop! Nu te-au spînzurat piraţii? Apoi îşi aruncară priviri bănuitoare. nu se uită nimeni. Tu ai totul cu tine? ― Totul. aşa neşlefuite. clipea din genele-i lungi. tocmai în clipa cînd dincolo. într-un anumit chip. dar din cele false. ― N-ai pierdut nimic? întrebă Agop. Numai Adnana. dar ceva în făptura lor amintea.Echipajele celor două corăbii începură să rîdă în hohote. la celelalte. ― Numai vreo două covoare: giuvaerurile sînt toate. se recunoscură şi se repeziră unul la altul. ai fi zis că rîdea şi Negrilă. în şoaptă. s-au rătăcit numai nişte pietre. uitîndu-se întrebătoare la el. Strigătele de veselie îl făcură şi pe Agop să deschidă ochii. Nu semănau de loc cu acea vietate hrăpăreaţă care face prăpăd în mările din sud. de nişte rechini bătrîni. Cei doi fraţi se priviră cu nedumerire. cum sărea vesel de pe o punte pe alta. Haig îşi scotea capul negricios pe gura tambuchiului. ― Haig. care nu înţelegea toate vorbele. .

― Trebuie să fie satul Bir-Sanjé. cînd veneam ramazan! Anton Lupan privi cu binoclul în zare. la urmă. şoptit. spre apus. Ai ceva de mîncare. între palmierii adormiţi sub soare. care nu dam voie Coranul. departe. Dar fiindcă te-ai purtat vitejeşte… ― Asta cine estem? întrebă bucătarul. coasta nisipoasă începea să se înalţe şi. Ei. ― Şi cum. dar hai să nu pierdem vremea de pomană. albe. poate nu ţi-am fi găsit niciodată urma. zise Anton Lupan.În timp ce armenii vorbeau astfel. pe la insula Stampalia. uitîndu-se chiorîş la Adnana. aproape de . ― O fată de ispravă! Dacă n-ar fi fost ea să ne spună gîndurile lui Spînu şi să luăm drumul Alexandriei. Ismail îşi povestea păţaniile. albastre şi galbene. se vedeau cîteva case. că sîntem prăpădiţi? ― Voi prăpădeam acum! Eu prăpădeam de mult! Patru zile mîncam slănină. ― Aveam de gînd să ne descotorism de tine. cambuza e goală? ― Goală ca burta lui Ismail.

o opri Anton Lupan.graniţa libiană. Ismaile? Bucătarul înghiţi în sec. gata să-şi mănînce limba. la Marsilia. Să aşteptăm vîntul. şovăitoare. Adnana puse piciorul peste parapet. . după ceva demîncare. de data asta a mers cu zece mile pe oră. că ajunge atîta harababură. să n-ai dumneata grijă! adăugă Gherasim. dar. apoi se uită înapoi. dacă vrei să ştii. Ce-ai zice de un berbec fript în spuză. Kir Iani. pe urmă o să mergem acolo. ― Dar pînă atunci. rînjind amarnic. Cei doi fraţi se uitară unul la altul şi se cocoşară. Te sfătuiesc să nu te mai bizui pe ea multă vreme. aşa nefriptă şi fără sare. ― Tu rămîi cu noi. din clipa asta îţi dau corabia în primire. apucîndu-i mîna. că-i putredă ca o buturugă uitată în pădure. Ţi-am făgăduit să te ducem acasă. Echipajul lui Kir Iani părăsi puntea Speranţei. Pentru ocol şi pentru întîrziere. sper că o să te despăgubească armeanul dumitale! ― Că de al nostru. să facem ordine pe punte.

Îi lăsăm de prăsilă lui kir Iani? ― Nu. proptindu-şi o mînă în parapet. ― Cu ceilalţi ce facem. îi făcea rău la inimă. ăsta e al dumitale? . Şi. Vederea covoarelor împrăştiate. urcă scările şi se năpusti în magazie. ― Atunci… Atunci mă duc să-mi iau lucrurile de la monsieur Iani. apropiindu-se şi arătînd covorul de Brussa. eu zic că-i mai bine să lucrăm cu toptanul. ― Efendi Agop. În acest timp. pe care piraţii se tolăniseră cu neruşinare. rostogolindu-se zglobie pe puntea vecină. întrebă Ismail în limba sultanului. Căraţi-i pe toţi încoace. care găsise vreme să cotrobăie prin cabină. cel cu amintirile. îşi aruncă picioarele prin aer. altminteri te pomeneşti că scapă şi iar li se înmulţeşte neamul! Agop.Ochii fetei se luminară. domnule? întrebă Ieremia. ca să-şi adune avuţiile risipite şi să închidă capacul cuferelor. echipajul Speranţei deschisese tambuchiul şi magazia şi-i scosese afară pe cei cinci piraţi leşinaţi de foame.

― Cînd la urmă? gîfîi armeanul. coborî în magazie. dar nu-i timpul acuma… Măi băieţi.Agop nu băgă de seamă că bucătarul îl domnea iarăşi. că trebuie să vorbim multe. de ce minţi? Vrei să te dau pe mîna lui Spînu? Ai plătit numai trei lire! ― Şi ce. e treaba dumitale? ― Da. ţii minte? ― Mult! Zece lire! ― Efendi Agop. că nu vezi. strînse covorul şi i-l întinse bucătarului. ― E al meu. . ― Ţine-l. vreau să cumpăr covorul. altfel se prăpădesc înainte de vreme. să-l trimit la Stambul cu kir Iani. fireşte! Auzi întrebare! ― Şi de unde îl ai? ― Cum să ţiu minte de unde am cumpărat fiecare covor. Ismaile! Socoteala o s-o facem la urmă. ia daţi-le tîlharilor ăstora cîte o cană cu apă. ― Ai răbdare. care se afla pe aproape. sînt multe?! ― Dar cît l-ai plătit. ― Poftim! Ţi-l vînd cu cincisprezece lire! Gherasim.

că în lipsa lui o corabie e mai neputincioasă decît ologul căruia i-ai luat cîrjele din mînă! Lanţurile ancorelor începură să trosnească. spaima şi nădejdea oricărui corăbier din lume. . mirat să vadă cele două nave în locul unde le lăsase.Piraţii zăceau pe punte. Mihu se apropie de Ismail. ― Nene Ismaile. cu o lulea în mînă. el a toate făcătorul. nu se mai osteniră să-i lege. pe punte! Bucătarul scoase un strigăt de bucurie: ― Allah-Allah! Mult doream tutunul! Şi după ce îşi îndesă luleaua. asta e a dumitale? Am găsit-o colea. care fugise în deşertul Libiei. se arătă înapoi la ţărm şi încreţi apa mării. ca şi cînd n-ar fi ştiut. Să-şi regăsească deodată şi luleaua şi covorul. începu să pufăie mulţumit. ci îi lăsară slobozi ca pe nişte stîrvuri în putrezire. era mai mult decît ar fi putut aştepta de la Allah orice credincios din lume! Peste vreo două ore. vîntul. scoţînd fum ca pe coşul vaporului. aşa că pînă una-alta. aproape fără simţire.

din calabalîcul armenilor. Aproape de ţărm apa era adîncă. pe care Gherasim le scoase. Pe bord nu rămăsese nimeni – la ce să rămînă. urmată cu furie de kir Iani. şi Speranţa. frigînd un berbec african în spuză şi îşi îndestulase şi el pîntecele spurcat cu slănină. cu flinta lui năzdrăvană? Numai Ismail. aşa că ancoraseră numai la cîţiva stînjeni. cele două echipaje se ospătară cum nu se mai ospătaseră de multă vreme. încărcară şi apă proaspătă şi provizii – toate astea făr’ de parale. mai tîrziu. porni de-a lungul ţărmului… La Bir-Sanjé.pînzele se ridicară pe catarge. cînd puntea se vedea ca în palmă şi Ieremia era colea. ca un început de dijmă. ci în schimbul cîtorva şaluri de mătase. se duse să se culce în cabina de la prova. . în gălăgia ghiaurilor. se desfătară la umbra palmierilor. pe un fund limpede ca al pîrîului de munte. după ce îşi făcuse slujba de bucătar. simţindu-se mai bine acolo decît la lumină. parte dreaptă de la fiecare. ca să nu supere mai tare pe vreunul.

făcîndu-se vînătă. oamenii coborîră pe plajă. pesemne ca o încununare a crîncenelor încercări pe care le înfruntaseră pînă acuma. ― Căpitane! gemu piratul. Simţind că oamenii fac pregătiri de plecare şi că de acum înainte nu va mai îi rost de fugă. Spînu începu să se frămînte. cu o mişcare pe care n-o poruncise creierul lui mîinilor. văzîndu-l pe Anton Lupan în preajmă. încercînd să se ridice într-o rînă. se urcară în bărci şi îşi luară rămas bun de la ţărmul Africii… O ultimă întîmplare tulbură liniştea acelei zile. ― Căpitane. ― Ce vrei? ― Unde ne duceţi acuma? ― La Pireu. Soarele cobora în spatele palmierilor şi la umbra ţărmului marea albastră se întunecase. Ce cîştigi dumneata dacă o să ne . înconjuraţi de copii tuciurii în pielea goală. aruncînd în jur priviri pline de spaimă. ― Ne dai pe mîna judecătorilor? ― Dar cum ai vrea altfel? Spînu îşi frecă gîtul. gîfîi el.Pe înserat.

şi-ţi spun unde este franţuzul! ― Care franţuz? întrebă căpitanul Speranţei. ― Dă-ne drumul. Anton Lupan se aplecă spre pirat. de data asta obrazul pălindu-i. ― Pierre Vaillant. ridică pumnul. cînd la Spînu. ― Nu minţi? Ce dovadă poţi să-mi aduci că nu l-ai ucis? Spînu arătă spre Huseim: ― Uite. fără să vrea. obrazul lui Anton Lupan se făcu vînăt şi. ferindu-se. îţi spun unde-l poţi găsi. mie şi lui Huseim. rămaseră înlemniţi. prietenul dumitale! Oamenii. şi-l apucă de grumaz. el l-a văzut! ― Alt martor nu ţi-ai găsit? întrebă batjoco- . cînd la căpitanul lor. privind parcă fără înţelegere. continuă piratul. numai ochii mişcîndu-li-se în cap.spînzure? Dă-mi drumul şi… La auzul acestor cuvinte. tremurînd: ― Pierre Vaillant? N-a murit? ― Nu! Şi dacă îmi dai drumul. care se adunaseră în jur.

Era oare adevărat că Pierre Vaillant trăia. Ştiam că te ascunzi de noi – şi-acum ai fi mulţumit să ne vezi pe noi spînzuraţi. că Spînu îl ţinea undeva ascuns şi cu o singură vorbă a lui ar fi aflat acel loc. ca să-şi regăsească în sfîrşit prietenul de atîţi ani dispărut? La Stambul fusese sigur că-l va regăsi. Nu dau niciodată toate pe mîna lor. dar crede-ne pe mine şi pe Huseim! Auzind aceste cuvinte. vedea frămîntarea lui acum şi era sigur că l-a biruit. Care era adevărul şi cum putea să-l afle. Văzuse tulburarea lui Anton Lupan. ca şi cînd nu i-ar fi auzit. s-ar fi repezit cu toţii asupra căpeteniei lor. urmă Spînu. ― Da. dar să scapi tu! ― Ce faci. ceilalţi piraţi se smuciră de jos şi dacă n-ar fi fost echipajul aproape. ce-i rămînea de făcut? ― Ceilalţi nu ştiu nimic. scrîşni unul din ei. căpitane? întrebă Spînu. . în timp ce o sumă de gînduri se învălmăşeau în capul lui. tot aşa cum o săptămînă mai tîrziu se încredinţase că Pierre Vaillant a murit.ritor Anton Lupan. răspunzînd la întrebarea lui.

Asupra sorţii voastre numai judecătorii vor hotărî! ― N-ai să-l mai găseşti niciodată pe Pierre Vaillant! scrîşni Spînu. chiar fără ajutorul tău.― Uite. ― De ce? Ca să-mi pună un ştreang mai bun? Căpitanul nu-l mai ascultă. după un timp. dă-ne drumul să ne ducem pe ţărm. aproape despovărat de spaima care îl stăpînise la început. ― Nu! rosti înăbuşit Anton Lupan. numai Adnana. toţi erau buimăciţi. nu-şi dădea nimeni seama ce se întîmplă cu el. făcînd să se învălmăşească o mie de . Dar nădăjduiesc că în faţa judecăţii tot ai să spui. nu am dreptul să-ţi dau drumul. care îl privea neştiutoare. am să-l găsesc. continuă el. Orice ar fi în joc. simţea că e mare frămîntare în sufletul lui. nu-ţi cerem nimic să luăm cu noi. fiindcă înţelegea prea puţin limba grecească vorbită de ei. Căpitanul Speranţei rămase cîteva clipe împietrit. ― Dacă trăieşte într-adevăr. ci se întoarse spre ai săi. şi-ţi spun locul unde îl poţi găsi. mie şi lui Huseim. ascunzîndu-şi tulburarea care îl stăpînea.

la prima smucitură a cabestanului. ― Ridicaţi focul şi trinca! strigă Anton Lupan. băieţi. corabia putea să-şi ia drumul. Hei. opintindu-se în manelele cabestanului. ― Ancora la pic! vesti primul. ştergîndu-şi năduşeala de pe frunte. ridicaţi ancora! Gherasim cu Mihu se repeziră să desfacă pînzele de pe ghiuri. punînd mîna pe cîrmă. fiindu-i pe atît de tăcută şi de sfioasă firea. pe cît era el de falnic şi de semeţ la statură.gînduri în cap şi o mie de simţăminte în sufletul lui. prova Speranţei alunecase pe apă. legătura cu uscatul era ruptă. venind pînă deasupra locului unde zăcea ancora – şi acum. pe cînd Cristea Busuioc se îngrijea de foc şi de trincă. Haralamb şi cu Ieremia trăgeau ancora. Cristea Busuioc a rămas singur? Unde-i . Asta însemna că lanţul tras la bord se ridicase de pe fundul mării. întrebîndu-se cum naiba nu se trezea bucătarul în forfota dinaintea plecării. dar nu îndrăznea să-l strige. dar ce. În acest timp. ― Hai.

în bordul stîng se auziră două plescăituri. fiindu-i în clipa asta foarte scumpă viaţa lui Spînu. ca şi cînd ar fi fost numai o umbră. scoţînd strigăte de spaimă. cînd Haralamb tocmai se pregătea să-i dea o gură bucătarului. şi Adnana scoase un strigăt de spaimă. ― Stai. De-a lungul malului aluneca fulgerător. haimanaua?… În clipa aceea. lăsînd cîrma. Aşteaptă să ajungă la ţărm şi p-ormă şuieră-le să se oprească. nu-i ucide! îl opri căpitanul. apoi a treia – grăbindu-se să taie calea fugarilor. fără să tulbure faţa mării. una după alta. Fata îşi apăsă mîna pe inimă: ― Spînu!… Spînu şi Huseim au sărit în apă. îndreptîndu-se spre mal cu o repeziciune uimitoare. cînd copiii de pe ţărm o luară la fugă. ― Ce s-a întîmplat? întrebă căpitanul. dar cu o linişte majestuoasă. Ieremia lăsă cabestanul şi puse mîna pe puşcă. spinarea unei dihănii fioroase. În spatele ei se vedea încă una. . Uite-i! Două dîre de spumă tulburau faţa mării.Ismail. Voi ceilalţi coborîţi repede barca! Nu apucă să-şi termine vorba.

Celălalt fugar se aruncă în lături. într-o zvîrcolire deznădăjduită. scoţînd strigăte de spaimă. înroşindu-se. În clipa aceea. al doilea rechin lovi apa în preajmă-i. cu mîinile încleştate în copastie. dar îndată. acoperindu-şi ochii. căscîndu-şi gura hrăpăreaţă. lăsînd deasupra numai volbura purpurie. marea începu să fiarbă. ca şi cum ar îi vrut s-o ferească de priveliştea înspăimîntătoarei întîmplări care avea să se petreacă. se întoarse pe spate – şi. lovi apa cu coada şi se întoarse pe spate. În clipa următoare deasupra nu mai rămaseră decît vîrtejuri potolite şi o pată întinsă de sînge. Ieremia îşi scutură un fior şi puse flinta deoparte. Anton Lupan o cuprinse de umeri şi o trase deoparte. Piraţii ceilalţi priveau pe deasupra parapetului. arătîndu-şi burta albă.― Rechinii! strigă Adnana. îl trase în adîncuri. În volbura care răscoli unda se auzi un răcnet de moarte. . cu ochii holbaţi de spaimă. vru să se întoarcă spre corabie. primul rechin ţîşni înainte.

― Iată judecata dreaptă! zise încet. fiecare îi auzi şoapta şi fu scuturat de acelaşi fior de groază. ― Şi-acum ce-o să facem. Aşa nu şi-a plătit toate blestemăţiile! Şi Anton Lupan văzu în ochii ei fulgerarea unei uri cumplite. Dar în liniştea grea care se lăsase. mîngîindu-i obrazul. cît era el de obişnuit cu toate. cu ochii ascunşi în palme. chiar dac-ar trebui să răscolim toate . ― Ştiu!… Ştiu asta de opt ani de zile! Dar el a sfîrşit prea repede. se topeau pe valuri. Se întîmplă în viaţă lucruri şi mai sîngeroase. ca răsfrîngerile ruginii ale apusului. Fata tremura din tot trupul. Cine-o să ne mai spună cum să-l găsim pe prietenul dumitale? ― Nu ştiu. Volbura mării se potolise. Anton Lupan îşi dădu abia acum seama că o ţinea pe Adnana în braţe. ca pentru sine. ― Adnana! îi zise. petele de sînge se întindeau. apropiindu-se. Gherasime! Dar de găsit o să-l găsim. domnule? întrebă Gherasim. cu faţa înspăimîntată.

. stăpînindu-şi toate tulburările şi porunci cu glasul căpitanului: ― Haideţi.mările şi oceanele! Rostise în aşa fel aceste cuvinte. în timp ce Ismail ieşea pe tambuchiul de la prova. Apoi Anton Lupan se întoarse spre prova. frecîndu-se la ochi. multe din cele ce vor urma s-ar fi petrecut altfel dacă în clipele dinainte n-ar fi lipsit de pe punte tocmai bucătarul. Hei. terminaţi cu ancora! Speranţa se roti spre miazănoapte. cel ce găsise acea scrisoare în giubeaua lui Spînu! Acum soarele apunea în spate şi marea părea o baie de sînge. băieţi. încît cîrmaciului nu-i mai rămase nicio îndoială. gînditoare şi nedumerită. mirat că se făcuse seară.

peste Mediterană. pe coasta africană. Bătea acelaşi vînt de treizeci de zile. dinspre Arhipelag. „strîngînd” vîntul cit se putea mai bine. odihnă. o zi îndreptîndu-se spre nord-est. Îi trebuise numai patru zile corăbiei să ajungă de la Skantsura la Bir-Sanjé. tăind zig-zaguri mari peste Mediterană. după o scurtă. oprindu-se la răstimpuri şi dînd nădejdi corăbierilor c-o să se rotească măcar cîteva carturi. Navigau astfel în volte.CAPITOLUL XIV Altfel de primejdii Începea să se lumineze de ziuă. să nu-l mai aibă în prova. să se apropie de Pireu. . fiindcă abia se apropia de Egee. făcîndu-i pe toţi să strîngă pumnii şi să blesteme. a treizecea zi de cînd Speranţa se lupta cu vîntul de nord. dar. se pornea iarăşi. şi într-o lună împlinită nu izbutise să facă înapoi nici trei sferturi drumul.

după ce îşi înmuiau ciocul în apă. poate orbecăind şi-acum. bătînd alene din aripi. ostenită. pe lîngă nedorita coastă de nisip africană.spre nord-vest ziua următoare. în sfîrşit. fiind mare deriva şi tot împingîndu-i în urmă. Pe mal pescăruşii îşi scuturau somnul. apăsîndu-i tribordul. cerul. apoi. Acum. scoţînd sfios strigăte întrebătoare. învăluit într-o gingaşă boare albăstrie. Speranţa ocolise capul Krio şi. îşi luau zborul. o dată cu zorile. în marea Egee. aşezat printre insule. ţărmul. se pierduse de multă vreme în zare. care avea liniile mai greoaie şi velatura nu tot aşa de bună. Apoi. neputincioasă. deşi pornise o dată cu dînşii. după ce mai smuci o dată velele din prova. În faţă se zărea Capul Busa. Dar. se abătu în lături. corabia noastră naviga de-a lungul coastei de apus a insulei Creta. vîntul. la această oră – marea. culoa- . Barem Penelopa. pescăruşii şi pînzele Speranţei – albastrul sumbru dar plin de limpeziciune al prunelor atinse de brumă. Totul în jur era albastru. dar jumătate din cîştigul lor asupra mării se pierdea. pregătindu-se să se întoarcă. aseară.

cîteodată triste. în fiecare seară. uitată la celălalt capăt al Mediteranei. se împleteau şuviţe palid-roşiatice. lîngă arborele mare. străbătută de dîre albicioase. cu părul arămiu înnodat în creştet. între catarg şi sarturi. care îl făceau cînd să zîmbească.rea începu să se deschidă. . privind printre pleoape cerul care începea să se lumineze şi încercînd să ghicească mişcările fetei. Acum îi auzea cîntecul şi ar fi vrut ca răsăritul să întîrzie. ca un gungurit copilăresc şi dulce. Se lumina de ziuă şi Adnana se spăla pe punte. ca să-i lase Adnanei cabina. în partea răsăritului. străbătut de inflexiuni grave. Întinsese un cearceaf. De o lună încheiată dormea în hamac. Se trezise de cîteva minute. cînd să se încrunte. ca floarea trandafirului. deşi ea se mulţumea să-şi facă. şi în spatele lui nu i se vedea decît capul. cu vorbe neînţelese. dar stătea nemişcat. din ţara ei pierdută în copilărie. să nu rupă vraja acestei clipe. Anton Lupan îi asculta cîntecul. îngînînd un cîntec ciudat. culcuşul pe punte. printre care.

care fusese întotdeauna curată. care. Cum să se pună el cu mîndreţea de vără-su. ai cărui ochi verzi nu fuseseră niciodată mai galeşi decît acuma? Cum să se pună chiar cu plutaşul. de unde pînă acum umbla cu obrazul ţepos. nepunînd mîna pe brici decît o dată la o săptămînă.căci o dată cu venirea dimineţii. de te orbeau cînd o rază de soare se răsfrîngea în ele. Alămurile erau frecate în fiecare dimineaţă. fata sacagiului. cu ochii mici. cu nasul ascuţit şi subţire. cum . În această lună de navigaţie trudnică nu se întîmplase nimic – şi totuşi. deşi tăcut şi sfios. se schimbaseră atîtea! Puntea. acum strălucea ca duşumelele în casa vrednicelor gospodine. dar privindu-şi chipul de păsăroi în oglindă. îl cuprindeau amărăciuni pe care nu le cunoscuse nici cînd o iubea în taină pe Ghiocica. Ieremia se bărbierea în fiecare dimineaţă. Echipajul îşi văcsuia cizmele. pe bord începea o zarvă pe care Speranţa nu o cunoscuse înainte. cu o stăruinţă ciudată. umbla numai cu tricouri curate şi cu pantalonii călcaţi pe dungă – ca şi cînd s-ar îi pregătit de nuntă.

lua în braţe covorul redobîndit din . bucătarul simţea mustrare de cuget pentru neîngăduita lui fierbinţeală şi atunci. Cît despre bucate. se pomenea uneori răsucindu-şi mustaţa ceruită. niciodată nu pusese Ismail în pregătirea lor atîta grabă. care se uita la ei cu un zîmbet de batjocorire. Dar. cine-şi arunca ochii pe gura tambuchiului.îi era firea. fapt necunoscut înainte. în alte ore ale zilei. umbla mai falnic ca niciodată pe punte. las’ că şi oalele. dacă toţi se ferchezuiau pe întrecute. fiecare vrînd să se arate mai chipeş decît îl făcuse mumă-sa? Chiar Gherasim. Bucătarul îşi pieptăna de cinci ori pe zi părul pleşuv – şi în clipele de răgaz. iscusinţă şi tragere de inimă. la bucătărie. iar barba şi-o pieptăna şi la prînz. ascuns cu grijă în raftul cu oale şi cratiţe. uitînd de Adnana. luceau acum atît de tare. uneori mai afumate. şi seara? Dar cu cine ar fi putut să se pună bietul Ieremia. îl putea surprinde uitîndu-se pe furiş într-un ciob de oglindă. încît te vedeai în ele destul de limpede ca să te lipseşti de orice oglindă.

acum se arăta mai sfios decît în ziua cînd debarcase la Sulina. poate din pizmă. Pînă şi Mihu îşi schimbase înfăţişarea şi apucăturile în această lună de zile. De unde în ultima vreme. Anton Lupan îl lua la învăţătură. Zadarnic îl mustra stăpînă-su. zadarnic îl ade- . îşi mai ascundeau simţămintele măcar aşa. băiatul se înroşea ca o fecioară şi un ceas după aceea părea dus pe altă lume. singur. Negrilă se arăta pe faţă cucerit o dată pentru totdeauna de blîndeţea şi gingăşia Adnanei. ca unul care era marinar cu oarecare vechime. Cînd auzea glasul Adnanei sau cînd dădea piept în piept cu ea pe punte. numai cu Negrilă şi cu fluierul lui de la stînă. începuse să se poarte bărbăteşte. Dacă ceilalţi.calabalîcul armeanului şi se gîndea fericit la ziua cînd i-l va putea trimite. după ce-şi uitase necazul cu cizmele. După-amiezile. Însă schimbarea cea mai mare se petrecuse cu Negrilă. de ochii lumii. dar parcă şi unuia şi altuia mintea le era auirea. Laleliei. la Stambul. din sfială sau din cumpănire.

ca să mîrîie şi să-şi arate colţii îndată ce ar fi auzit un pas pe punte. arse de soare. Adnana se apleca din cînd în cînd peste parapet. Atunci îi vedea braţele. Cît era ziua de mare. obosită de atîta zbenguială. cînd ea se întindea în hamacul ei. alergînd mai zvăpăiat pe punte. ca să scoată apă din mare cu ghiordelul şi să şi-o toarne pe umeri. La adăpostul cearceafului înfiorat de briza caldă. iar seara. după cum. făcînd tumbe mai năstruşnice. Nimeni nu-i văzuse vreodată scoţînd lătrături mai vesele. se oprea să-şi tragă răsuflarea sau se aşeza gînditoare pe un colac de parîme – nimeni nu-l văzuse pe Negrilă mai potolit şi mai cuminte. Se lumina de ziuă. pînă să se trezească toată lumea şi să înceapă forfota dimineţii. el se ghemuia tăcut alături. cu ochii vii şi urechile ciulite.menea bucătarul cu ciolanele cele mai bune – el nu mai ştia de nimeni. cîinele nu făcea decît să urmărească mişcările Adnanei. zîmbind cu încîntare şi cu o urmă de amărăciune. dacă fata. mişcîndu-se cu graţia zeiţelor de pe . la pupa. Anton Lupan zăbovea în hamac.

neîngăduindu-ţi niciodată să ştii ce drum vei lua mîine. cînd se gîndea cum îl scăpase din mină pe Spînu şi cît de grea avea să fie fără el găsirea drumului. pentru care pornise să vînture lumea. după cum întărea şi Adnana. Şi era încruntat căpitanul. că Spînu nu-şi dădea pe mîna oame- . Ele înfăţişau farmecul. sau măcar dovada că piratul minţise pentru a scăpa de ştreangul judecătorilor. oricîtă mulţumire şi oricîtă încîntare i-ar fi adus altceva în lume.frize – şi se gîndea că poate braţele ei preţuiau mai mult decît toate năzuinţele lui. Încercase să-i descoasă pe ceilalţi. şi se pornea încă multă frămîntare într-însul. în afara zîmbetului pe care i-l stîrnea gingăşia Adnanei. orice ar fi fost să se întîmple. blîndeţea şi căldura vieţii – pe cînd numai un pas mai departe se desfăşurau valurile. zbuciumul şi surprizele. dar nu putuse să afle un cuvînt de la dînşii şi era limpede că nenorociţii dacă ar fi ştiut. el nu înţelegea să aibă odihnă înainte de a-l găsi pe Pierre Vaillant. Fiindcă. ar fi mărturisit bucuroşi. Era limpede. în nădejdea că vor fi judecaţi mai cu milă.

dar… Dar iată că pe dealurile înverzite care se legănau paşnice în lumina albăstrie dinaintea răsăritului se arătă soarele. dar. cratiţele lui Ismail prinseră să zăngăne. Gherasim se ridică de lîngă arborele mic. căscă ferindu-şi ochii de ispită şi se apropie de clopot. Avusese oare odihnă sufletul lui în acest timp?… Ai fi spus că nu. se scarpină în creştet. desprins din vrajă. de cînd naviga spre nord. să-şi verse vreo mînie nemărturisită. se auziră uşi trîntite. forfota cuprinse puntea – şi o dată cu aceste zgomote. înroşind pînzele şi cearşaful vrăjit întins pe punte. vestind apropierea continentului şi sfîrşitul acestei etape zbuciumate. Negrilă începu să mîrîie… Cîntecul Adnanei se stinse… Pe scările de la prova se auzi tropot. prelungită . pe care începu să-l tragă. Aceste gînduri îl zbuciumau pe Anton Lupan de o lună încheiată. îşi scutură tristeţea şi rămase numai cu zîmbetul. În stînga bompresului se zărea insula Cithera.nilor săi toate tainele. Anton Lupan. peste Mediterană. fără nici o socotinţă. poate numai aşa.

începeau să ferchezuiască şi puntea. ar fi înţepenit acolo. repede caldă aduceam! Numai Agop stătea zgribulit pe marginea bocaportului. şi dădu cu ochii de oamenii care. ― Bună-dimineaţa! le strigă. Dacă ar fi fost ca drumul să mai ţină încă o săptămînă. îmbujoraţi de lumina răsăritului. Adnana îşi scoase capul de sub cearceaf. Negrilă începu să se zbenguie pe punte. cu ochii roşii. aruncînd priviri speriate spre piraţii legaţi alături. Am dormit bine? Acum estem gata cafeaua. Aşteptam. ― Bună-dimineaţa! se grăbi să strige şi Ismail. împărţind fiecăruia cîte un zîmbet. după ce se ferchezuiseră ei. îşi scutură părul ud. gata prefăcut în mumie. din bucătărie. ― Bună-dimineaţa! răspunseră cu toţii. cu barba crescută. nu mai avea linişte să închidă ochii. De cînd îşi adunase bogăţiile la loc în cufere şi le adusese înapoi în magazie. îndepărtîndu-şi-l de pe frunte.mai mult decît ar fi putut prevedea mintea cea mai chibzuită. .

pe urmă n-o să mai avem cînd – şi mi-e să nu ne scape printre degete. după cum vezi. care dintre noi . atunci nu ne mai lipsesc decît banii – că poate n-o să avem totdeauna prilejul să luăm mărfuri. nu pot să-l las pe Pierre Vaillant în părăsire acum cînd ştiu că trăieşte. O să mergem pînă la Alexandria. ― Ei. dacă o fi nevoie. să cerem plată armeanului. mîine dimineaţă sosim la Pireu. Vorba-i. ca să răscolim Arhipelagul şi răsăritul Mediteranei. eu cred că a venit timpul să-l judecăm puţin pe armeanul ăsta. bani mulţi. E nevoie. care trecuse la cîrmă. Sînt gata să te urmeze toţi. dacă nu şi-o bate iar joc de noi vîntul. ― Aşa e. oriunde. pe unde îşi aveau piraţii cuiburile. să ne ajungă luni de zile. abia stăpînindu-se: ― Domnule. şi-i spuse.După ce-i aruncă o privire plină de ciudă. pînă la Port Said. Gherasim se apropie de Anton Lupan. domnule! Nici eu n-aş avea linişte dacă aş şti că nu ne-am făcut datoria. ― Oamenii ceilalţi ce gîndesc? ― La fel ca mine. Gherasime! Mai ales că ne trebuiesc bani. ― Fără îndoială.

cu caravanele. să-l întreb şi eu unele. ai ales drumul pe mare? ― Pe uscat. după cum vezi. ce voi face? – fiindcă i-am făgăduit s-o duc tatălui ei.să-l judece? ― Lasă-l pe mine: mi-e că dumneata ai inima prea bună. Dar mai întîi trimite-l încoace. . dacă ai vrut să-ţi strămuţi sărăcia de la Stambul la Atena. ca la prăvălie. îşi zise. judecă-l! încuviinţă. la Marsilia…” ― Bine. ci orînduite frumos. ― Dar. nici pe mare n-am mers tocmai în deplină linişte! ― Cine-ar fi bănuit? Gîndeam că piraţii n-au să se lege de o corabie ca asta. Ia să-mi spui. arătîndu-i un colac de parîme – că pe puntea Speranţei. ţine mai multă vreme – şi-s o mulţime de primejdii. Căpitanul se uită la Adnana. de ce. cu gîndul aiurea. efendi Agop! îl îmbie Anton Lupan. „Mîine o să fim la Pireu. parîmele nu mai stăteau maldăr. codindu-se. Iar apoi. tot aruncîndu-şi privirea în urmă. Armeanul se apropie. ― Stai jos.

dacă ai priceput cum stau treburile.― Şi nici nu s-ar fi legat. Cîrmaciul îşi zîmbi pe sub mustaţă. ca să nu mai spun c-ar fi putut să coste viaţa unora dintre noi. ţine seama! Nu ne pare rău de întîlnirea noastră cu dînşii. m-aţi scăpat de la moarte. dar vreau să fii lămurit că dacă ne-au luat urma. ştiu. care aştepta alături. întîmplarea ţi se datoreşte numai dumitale. să încheiaţi socotelile. şi începu să vorbească repede: ― Efendi căpitan. cu ascunsă şiretenie. am să vă răsplătesc cum se cuvine. ― De ce să mai vorbesc cu el. cînd pot să mă înţeleg cu dumneata. apărînd avutul dumitale. ― Tocmai despre asta vrea să-ţi vorbească şi cîrmaciul. ceea ce costă multe parale. adică s-ar fi putut prea bine ca unii să moară. efendi Agop. fără să se lase momit de dăr- . Asta pentru noi înseamnă o întîrziere de aproape patruzeci de zile. ca oamenii? Îţi dau jumătate din averea pe care o am la mine. Agop îi aruncă o privire speriată lui Gherasim. du-te să vorbeşti mai pe îndelete cu cîrmaciul nostru. Şi-acum.

. Hai amîndoi în magazie! Gherasim zăbovi cu Agop în hambar aproape toată ziua. ― Fie! încuviinţă armeanul. iar tu să rămîi cu avuţiile. cu o cumpătare la tare nu se aştepta nimeni. dar dacă dumneata eşti aşa de darnic. ce fel de jumătate. Ce făceau acolo şi ce vorbeau. Hai cu mine în hambar.” ― Jumătate e prea mult! zise. răspunse cîrmaciul. mai bine nu te arăta aşa filotim. hai să ne oprim la o treime. Aşa cum ne-am înţeles.nicia călătorului. nu după a dumitale. dacă e să dai boarfele. după cîntar. după socoteală dreaptă. sau după preţul lucrului? Că. jupîne. „Vorba e. jupîne. nu-l lăsa să vină. în locul căpitanului. O să mă jupoaie! ― Nu-ţi fie teamă. Eu mă gîndisem să-ţi cer numai un sfert. Agop îi aruncă lui Anton Lupan o privire rugătoare: ― Efendi. Cînd ajungem la Pireu… ― Nu. să facem împărţeala în linişte. aşa rămîne! Dar vreau ca treimea să fie treime. acolo o să fie zarvă multă şi nu vreau să mă las la mila dumitale.

Anton Lupan stătuse aproape toată ziua la cîrmă. fără să ştii ce i se ascunde în privire. Aşa văzută. În acest timp. de-ai fi zis că îl înjunghie. era o zi liniştită.nu ştia nimeni. după ce se luptase cu vîntul o lună. cu ochii sub gene. ar fi trebuit să intre în vorbă cu Adnana – şi n-ar fi ştiut ce să-i spună. Dar îl stăpînea un fel de teamă la gîndul că. cînd răsufla fiecare. Ea stătea liniştită la prova. în Haralamb sau în Ieremia. Speranţa naviga netulburată în Egee. cărora ştia că le-ar fi putut da corabia pe mînă chiar pe o mare mai puţin blîndă decît era acuma – făcuseră destulă ucenicie. Curînd după-amiază lăsă la o jumătate de milă în stînga insula Kaymene şi de-acolo ţinu drumul către capul Zurba. numai din cînd în cînd îl auzeau pe armean scoţînd cîte un geamăt. puntea Speranţei părea cea mai . rămas fără o îndeletnicire. în dreptul căruia ajunse odată cu amurgul. nu că n-ar fi avut încredere în Cristea Busuioc. fiind în sfîrşit şi prima zi bună. după atîtea zile zbuciumate pe care le întîlnise înainte.

marea verzuie. se chema că avusese un hram pe lume. pînzele albe. cerul era albastru. Vîntul sufla blînd. care fireşte nu putea să le placă ghiaurilor. Şi cum să nu se zbuciume şi cum să nu se perpelească bucătarul. dar. pilaf cu seu de oaie luat de la Bir-Sanjé.tihnită punte de corabie din lume. Dar sub această tihnă a firii. dacă pilaful făcut de el în ajun. soarele se răsfrîngea orbitor în unde şi nici un nor nu întuneca drumul de argint. de bine de rău. deschis în faţa corăbierilor. . ca şi cînd n-ar fi fost o fiică a Coranului?!… Acum Ismail îşi storcea creierul şi îşi frămînta inima să găsească un fel de bucate cu care să recîştige inima năzuroasei pasagere şi afară de asta. cu ghionţii lui Huseim. Acum n-o înghiontea nimeni. nu-i plăcuse nici Adnanei. în sufletele oamenilor era pare-se multă frămîntare – şi mai cu seamă în sufletul bucătarului. nu mai avea gînd pentru nimic de pe lume. cu rînjetul lui Spînu. Biata Adnana! Parcă gîndul ei putea fi la mîncare! În anii de robie dusese o viaţă amară şi nu auzise o dată din gura cuiva o vorbă bună.

Ar fi vrut să le arate că gîndul ei nu-i doar la zbenguială şi odihnă. că nu-i nici proastă. Putea să cînte. toţi îi zîmbeau. gîndindu-se să-i ajute la lucru. ci numai chipuri senine. şi în jurul ei nu auzea decît vorbe bune. fără s-o cheme. să stea şi la cîrmă. se uita speriat la ceilalţi şi o alunga cu vorbele cele mai blînde… Pînă şi căpitanul. Ştia şi rosturile bucătăriei. fără să-i spună o vorbă. Iată însă că nimănui nu-i dădea prin minte să-i încredinţeze vreo treabă. toţi erau gata să-i citească în ochi dorinţele. să se plimbe pe punte. care în primele zile îi arătase prieteşug şi mărinimie. nici nepricepută. din milă. stătea toată ziua la cîrmă. . putea să spele şi puntea. acesta făcea feţe-feţe. numai aşa. după ce termina cu toate acestea. chinuită de aceste gînduri.nu mai vedea rînjete. să mînuiască şi pînzele. dar cum se apropia de vreunul. pînă la vreun ceas înaintea amurgului. să se joace cu Negrilă – însă. ţeapăn şi fudul ca păunul… Adnana aşteptă astfel. i se părea că de altceva nu-i bună şi oamenii se poartă cu ea bine.

Anton Lupan. Asupra acestei clipe. să răsară luna. regăsindu-si în sfîrşit vechea îndrăzneală. Nu o simţise ridicîndu-se de la prova. unele verzi. stăruind la zeci de mile departe de ţărmuri. Marea îşi schimba culorile. care privea tulburat şerpuirea culorilor schimbătoare. Era ora aceea blîndă. iar briza răcorită aduce dintre insule mireasma acrişoară a portocalului. urîndu-i noapte bună. violete cele din marginea zării. cînd soarele nu dogoreşte mai tare decît obrazul încă încins de căldura amiezii. întoarse capul şi se pomeni cu Adnana alături. Ismail s-o poftească la cină. iar după aceea fiecare să-şi vadă de treburi. nu-i auzise paşii pe punte.Curînd avea să se facă seară. ― Pot să stau şi eu la cîrmă! îi spuse fata. valurile desfăşurîndu-se ca nişte lungi panglici. ― Şi de ce nu-i pui pe dînşii? Ai stat aici toată ziua: oare asta-i treaba căpitanului? . El ridică mirat din umeri: ― Sîntem destui bărbaţi pentru asemenea treburi. să apună soarele. altele trandafirii.

Adnana. negăsind îndată răspunsul. am să mă supun fără împotrivire. care în bocceaua ei nu avusese mare lucru. ― Dacă asta-i dorinţa dumitale. tatăl meu o să-ţi înapoieze banii cheltuiţi cu mine… îmi pare rău că nu mi s-a dat o treabă ca prin asta să-mi plătesc hrana şi drumul. cu nasul în busolă. urmă Anton Lupan. Într-adevăr. şi te rog să mă crezi. ― La Pireu o să trebuiască să-ţi căutăm o îmbrăcăminte mai potrivită. împrumutaţi de la musul Speranţei. cînd vom ajunge la Marsilia.― Care ar putea să fie alta? Adnana îşi muşcă buzele. purta un tricou şi-o pereche de pantaloni marinăreşti. că-s şase la număr? ― Ca să ai dumneata de la cine lua cîte ceva de îmbrăcăminte. ― Atunci la ce mai ţii cîrmaci şi marinari. ― Treburile pe o corabie sînt prea aspre pentru mîna dumitale. ― Uiţi că opt ani de zile asta mi-a fost îndeletnicirea. nu mi s-a ară- .

vreau să mă îmbarc pe o corabie. ― Cred. ducînd în braţe unul din sipetele armeanului. Noi nu avem altă dorinţă decît să te simţi bine şi… să fii fericită în mijlocul nostru. cu obrazul roşu. dacă n-am să-l găsesc pe tată! meu. Dar după o scurtă tăcere urmă. lac de năduşeală. ― De ce? întrebă fata. ― Ai să cauţi zadarnic căpitanul dornic să aibă un cîrmaci cu chipul dumitale. mirîndu-se. mai hotărîtă. doborîtă deodată de vechea-i sfială. . însă noi nu putem să ne purtăm cu dumneata cum s-au purtat Huseim şi Spînu. ― Atunci pune-mă la cîrmă! Nu te teme că aş fi nepricepută. ― Nu ştiu! răspunse. totuşi fără să-şi fi recîştigat îndrăzneala cu care se apropiase de cîrmă: ― De altfel. cînd eram pe Lohaja am ţinut cîrma chiar şi pe furtună! Căpitanul îşi ridică ochii: ― În alt chip n-ai putea fi fericită? De data asta ea îşi feri privirea. În clipa aceea Gherasim se ivi pe gura magaziei.tat nici o cruţare.

peste dealuri. cu o bluză albastră.pe care îl puse gîfîind lîngă cîrmă – gîfîind de emoţie nu de trudă. cu o fustă neagră. cu chipul umbrit de un amestec de ciudă şi de mîhnire. adunîndu-se în pîlcuri. pîlcuri de flăcăi le ieşeau în cale şi apoi plecau împreună. ― A mers greu. Adnana se uita la fetele acelea şi fi părea rău că nu-i printre ele. profilîndu-se pe creasta înroşită de lumina apusului. cu tot ce era într-însul. că doar sipetul nu cîntărea. dar acum avem aici o adevărată avuţie. Soarele apunea peste piscurile insulei Hydra. Se sfîrşea luna august. ca nişte umbre înlănţuite. care coborau pînă la marginea plăjii înguste. în părţile astea se coceau strugurii dulci şi ruginea frunza de vie. Mă duc să car covoarele şi mătăsurile. cu o basma roşie şi . Adnana se îndepărtă şi se aşeză la locul ei la prova. partea care ni se cuvine. Înţelegînd că nu mai avea nici un rost să rămîie. încreţită. purtînd coşuri pe umeri. Pe colinele acoperite cu viţă de vie. se vedeau fete cu basmale roşii. mai mult de zece ocale.

apropiindu-se de Anton Lupan şi punînd fără nici o şovăială mîna pe cîrmă. glasul lui nu arăta cine ştie ce mulţumire. domnule! zise Gherasim.cu un coş de struguri pe umeri. ― Sîntem nişte oameni bogaţi. ― Poftim mîncam! strigă Ismail. ― Du-te şi mănîncă. Anton Lupan îşi îndreptă ochii spre prova şi întîlni privirea Adnanei. Gherasime? Cîrmaciul ridică din umeri. El o privi cu mirare. Şi deodată simţi în suflet valuri de răzvrătire. . ― Ce-o fi aceea fericire. Ne-a lovit fericirea! Dar. arătîndu-şi deasupra punţii capul luminat de cel mai îmbietor zîmbet din lume. apoi au să-mi dorească noapte bună!” se gîndea Adnana. trîntind lîngă cîrmă un maldăr de covoare. „Acum o să mîncăm. neştiind dacă să rîdă sau să se încrunte. mie nu-mi este foame! a spus cu hotărîre. în chip ciudat. ştergîndu-şi năduşeala care-l năpădise cărînd avuţiile.

Fata nu răspunse. o pui pe Adnana la cîrmă!. Şi de veghe. ― Dacă-i aşa. îmi iau înapoi vorba de adineauri. ca un cîrmaci conştiincios ce voia să fie. ci se uită stăruitor la busolă. nu văd ce căpitan ar putea să ţi se împotrivească. căutînd cu desperare mijlocul să iasă din încurcătură. de cînd navigau împreună trecuseră prin primejdii mai mari decît acuma. dar nu găsi nimerit să arate vreo împotrivire. încuviinţă cu supunere. care tocmai se apropia de dînşii: ― Gherasime. Şeful echipajului îl privi cu mirare. în cartul de la opt la miezul nopţii. ― Aşa?! făcu Anton Lupan. Ea nu răspunse nici de data asta. în lumina firavă a amurgului nu-şi putea da seama dacă e încruntată sau zîmbeşte. numai . pe cine? Anton Lupan o privi pe Adnana. ― Bine. cum strîngea înverşunată în mîini cavilele cîrmei. Şi negăsind unul mai bun.― Te mulţumeşti cu cîrma? Poate vrei să-ţi predau comanda Speranţei. îi strigă lui Gherasim.

în- . ― De veghe?… Hm! De veghe pune-mă pe mine! *** A doua zi înaintea prînzului. trei şi patru catarge. marinarii şi negustorii. întindeau de la un chei la altul un freamăt în care se împleteau toate culorile. Speranţa era ancorată la Pireu. cu două. vestind prezenţa tuturor continentelor. Printre aceste vase. vorbeau o limbă mai potolită. tuturor ţărilor. ceea ce era uimitor după hărmălaia din portul Stambulului. toropeau corăbii. Barcagiii se tocmeau cu pasagerii. mai mult prin semne. sub privirile bănuitoare ale vameşilor şi grănicerilor. Chiar şi hamalii. care forfoteau pe cheiuri. în lumina orbitoare a zilei alunecau greoaie mahoane negre. Pavilioanele lor. între două bricuri de cîte 300 de tone. bărci. În faţă scoteau fum puzderie de vapoare. şalupe şi remorchere. după ce străbătuse toată pădurea de catarge care împînzea bazinul portului. ducînd mărfurile la cheiuri. unele venite din cele mai îndepărtate mări ale lumii.ochii e limpede că îi luceau ca nişte felinare. fluturate de briză.

ca în preajma unui stup de albine. apoi o sută de oameni se strînseră în capul schelei. apoi doi. privind cu îndoială echipajul. vorbindu-şi repede şi tot scoţînd exclamaţii de uimire. schimbînd priviri unul cu altul. Numai arar se desprindea din această monotonie huruitul unei macarale. nu era socotit de nimeni căpitan mai mic decît primul. poate lipsa colinelor îndepărta ecoul – fapt este că deasupra portului plutea doar un zumzet domol. . în port se stîrni mare fierbere. silabisind numele vasului. buşitura unui balot scăpat pe punte şi cîte un strigăt peltic care răsuna ca ţipătul cocostîrcului în pustie: ― Kali-mera. Întîi unul. trăgînd alene la vîsle şi care. Poate întinderea bazinului făcea să se topească zgomotele. pe barca lui. Îndată ce Speranţa aruncă parîmele la chei. căpitan Iacovachi! ― A! Kali-mera. căpitan Iani! Căpitanul unei corăbii se saluta prieteneşte cu barcagiul care trecea prin faţă.demnîndu-te să te întrebi cu teamă dacă nu ţi-a slăbit simţul auzului.

― Ce-i cu voi aici? strigă Gherasim. cînd o goeletă cu velatura bună pleacă din Dardanele la 23 iulie şi nu soseşte la Pireu. Fireşte. deschizîndu-i drumul lui Anton Lupan. după mărturia căpitanului John Tennyson. Dar mergînd cîţiva paşi ajunse în dreptul tablei vaselor pierdute şi aruncîndu-şi ochii pe listă. se dumeri dintr-o dată. care o văzuse plecînd de la Gallipoli. care trebuia să se ducă la poliţie şi Căpitănie. făcînd tot mai mare gălăgie. Speranţa era de multă vreme înscrisă acolo. Drept răspuns. un om din mulţime făcu un pas înainte şi întrebă. nu v-au prins piraţii? Cu greu îşi deschise drum căpitanul prin mulţimea care continua să se îmbulzească pe chei. socotindu-se pierdută de la sfîrşitul lunii iulie. privind iarăşi cu îndoială numele vasului: ― Asta-i Speranţa? ― Păi vezi bine! ― Şi… şi cum. pe vînt prielnic şi fără furtună – înseamnă că s-a . înţelegînd tulburarea lumii. în cel mai rău caz în zece zile. comandant pe vaporul englezesc Victory.

întîmplat cu ea o nenorocire. rea sau bună. sub pavilion român. avînd căpitan pe Anton Lupan şi echipaj pe cutare. care declara că aşteaptă marfă îmbarcată pe această corabie. pierdere mai veche. dar că nu mai e nici o nădejde. nici vreo veste din partea lui. Căpitănia portului decorase în chip oficial pierdută goeleta Speranţa. nemailăsînd nici cea mai slabă urmă de îndoială atunci cînd trec încă zece zile. neştiind dacă să facă haz sau să se înfurie. pe cutare şi pe cutare – toţi la rînd puşi acolo. spre ştiinţa mulţimii. fiind obişnuită lumea porturilor cu orice fel de nenorocire. Iar această bănuială se întăreşte. între alte zeci de vase pierdute era trecută şi Penelopa lui kir Iani. după lista trimisă cu vaporul de la Gallipoli. kir Nicolachi. . fără să vină nici vasul. mai ales că între timp venise întărire şi de la un negustor. care de mult nu mai tulbura pe nimeni. Anton Lupan se întoarse pe punte. dată fiind nefireasca întîrziere. unde vasul pierdut făcuse ultima escală. Bineînţeles. De la 20 ale lunii august.

făcînd haz de necazul cîrmaciului. măi Gherasime! zise Haralamb. potlogarule! În mulţimea de pe chei se stîrni fierbere şi mai mare – şi acum se adunaseră acolo peste cinci sute de oameni – cînd se află că Speranţa nu numai că nu pierise. deşi sînt vreo treizeci de kilometri pînă la mine acasă… ― Te pomeneşti că se crede văduvă. Eu nu mai plec de-aici. ― Ia ţine-ţi gura! îl mustră vără-su. şi-i aducea în frînghii. să nu se întîmple vreuna. Numai de n-ar fi ajuns vestea la nevastă-mea. ― Gherasime! zise Anton Lupan. văzînd că pe chei se îmbulzea prea multă lume. Altminteri mi-e că judecata s-ar . răspunse cîrmaciul. ― Da. Du-te şi vesteşte-l pe căpitanul portului. care stăteau la pupa şi continuau să schimbe vorbe cu oamenii din mulţime. că începeau să se audă strigăte ameninţătoare. să vină cu poliţia. Tu numai la văduve te gîndeşti.― Voi aţi auzit? îi întrebă pe oameni. dar îi şi înfruntase pe piraţii lui Spînu. cunoscuţi în Egee. să-i dea pe mîna judecătorului. Ăştia cred că venim de pe lumea cealaltă.

care izbucniră în clipa cînd piraţii. Gherasim şi ceilalţi depuseră mărturie scrisă. După-amiază. armeanul avea alte zoruri. Speranţa rămase la Pireu cinci zile. să-l lăsăm cu văicăritul lui şi cu năduşelile. că şi aşa am întîrziat călătoria.putea face în lipsa judecătorilor. să trecem peste ele. Adnana. kir Nicolachi. Anton Lupan. fără să-şi ia rămas bun de la echipajul Speranţei. Să nu mai zăbovim prea mult asupra escalelor. Să trecem peste strigătele şi huiduielile mulţimii. Agop se făcu nevăzut. dat fiind că de la el se trăgeau toate încurcăturile. în timp ce hamalii descărcau cheresteaua… Să mai amintim acum că stăpînul ei. În acel timp însă. legaţi doi cîte doi. cu mîinile la spate. să nu-l mai însoţim în clădirea vămii. în faţa judecătorului. Numai pe Agop nu-l mai prinse nimeni – şi doar mărturia lui s-ar fi cuvenit să nu lipsească. era în culmea fericirii? De mult îşi pierduse el orice nădejde că va mai vedea vreodată marfa comandată de atîta vreme. . fură tîrîţi pe chei şi porniţi pe drumul închisorii! Să nu aşteptăm aici ziua judecăţii.

că nu facem decît să întîrziem călătoria! Mai trebuie spus atîta: prinzînd de veste cum stau socotelile. dar cu obrazul brăzdat timpuriu de necazuri. Gherasim se făcu alb ca varul. pe chei se iviră două femei. ― Domnule. învaţă-mă ce să le spun! şopti. şi asta. împreună cu costul transportului. pe care. preţul cherestelei se dublase – ceea ce însemna aproape 3000 de drahme cîştigate fără nici o trudă.Dar iată că în această lună de întîrziere. Zărindu-le. Gherasim nu pierdu prilejul să-i vîndă cei cîţiva metri de brad. alta tînără de tot. Să trecem şi peste această întîmplare. În timp ce hamalii descărcau cheresteaua. în faţa hîrtiei lui kir Leonida. una mai vîrstnică. cînd îşi blestemase soarta. făcu să se rotunjească punga Speranţei cu o mie de drahme. căci suma ar părea neînsemnată pe lîngă bogăţiile din sipetul armeanului. cu muchia zimţuită. baraca de la Sulina. apucîndu-l pe căpitan de deasupra cotului şi . kir Nicolachi îi plăti fără cîrtire. adică cincizeci de icosari de aur. Să lăsăm bucuria negustorului.

de ce stai? îl îndemnă căpitanul. apoi lăsară capul în pămînt. că nu ştii cum să te porţi cu oamenii!… Apoi. se lăsă o mare asprime. ― Ce s-a întîmplat? Cine sînt femeile astea? ― Una e nevasta lui Nicola. Sărmanele! Pesemne că de două luni bat cheiurile portului şi îşi aşteaptă bărbaţii! Femeile aruncară o privire pe punte. ca femeile de pe chei să nu-l vadă. domnule. dădură să întrebe ceva. văzură că era o corabie sosită abia astăzi. viaţă cîinoasă. cu inima tulburată. îndurerat pînă atunci. că-i trăieşte bărbatul şi că are să vină. dar aşa înseamnă s-o împing mai rău în nenorocire pe cealaltă… Ah. pe chipul cîrmaciului. ― Du-te după ele. cînd o veni Pene- .trăgîndu-l în faţă. Gherasim şovăi iarăşi: ― Cum să fac. domnule? E uşor să-i duc vestea bună uneia. ― Dar să ştii. lipsite de orice speranţă şi plecară mai departe. Înainte de a pune piciorul pe schelă. cea tînără e văduva lui Marulis. În ochii lui Gherasim se iviră lacrimi.

lăsînd la o parte celelalte treburi. cînd vine kir Iani. femeia asta. ― Şi cum. cu copilaşii. căci mările ne aşteaptă. Anton Lupan. cred că sînt dator să mă socotesc puţin şi cu armeanul celălalt. domnule. să le încredinţăm judecătorului. iar Haig să-şi vadă de treburi fără nici o supărare? Nu că viaţa unui om s-ar putea preţui în bani. pînă s-or găsi păgubaşii. nu se cuvine oare… ― Da. s-o facem şi pe asta. cu toate că. Gherasime. să trecem peste toate astea. dar dacă Marulis a murit în luptă cu piraţii. În cursul dimineţii. să nu ne îmbogăţim din paguba altora. să moară de foame. Va trebui să descărcăm şi lucrurile luate din peşteră. ― Dacă aşa e legea. aşa e! Ai grijă atunci. dădu o fugă în oraş să . s-ar cuveni să le oprim noi.lopa. ― Parcă ştii dumneata ce fel de om e păgubaşul? Dar haide. ― Lasă. că şi aşa e gata să înnebunească. încă o dată. după mine. ― Asta e treaba lui kir Iani. Să nu ne băgăm peste el. ca răsplată.

sterp. gălbuie şi uscată… ― Aşa e. fiindcă a doua zi acesta pleca la Liopese. aflat la vreo treizeci de kilometri. avem pămînt pietros. englezi şi englezoaice. verzi sau albaştri. ia fă-te încoace! ― Ce e? întrebă cîrmaciul. ― Tu vezi ochelarii ăştia? ― Îi văd. în partea de răsărit a Pireului. satul lui. . Ieremia avu prilejul să-i privească de aproape – şi pe chipul lui de păsăroi se ivi un zîmbet şoltic.cumpere îmbrăcăminte cuviincioasă pentru Adnana şi daruri pentru nevasta şi copilaşii lui Gherasim. ― Măi Gherasime. Cum barca ii aduse la chei tocmai la pupa Speranţei. ceea ce i se întîmpla rar în viaţă. şi cu ochelari de soare. De pe un vapor care sosise de la Liverpool debarca un grup de turişti. cu căşti coloniale. d-aia-i şi lumea săracă. ca şi cînd ar fi fost în Africa. ― Ştii ce m-am gîndit eu? Tot te-am auzit plîngîndu-te că pe la voi pe-a casă creşte iarbă firavă. peste munţii Hymattios.

― Să-i urezi nevestei tale şi copiilor sănătate din partea noastră. am trei – şi toate trei fac nazuri cînd văd iarba asta. care îi cunoşteau necazul cu caprele – şi vorba lui Ieremia se duse prin tot portul. îi spuse Anton Lupan. deşi nu ne cunoaşte. să vezi tu comedie. nevastă-mea . prefăcîndu-se în anecdota de care se mai face haz pînă şi astăzi. Gherasim se îmbujoră ca un copilandru. dar din cei verzi. în clipa plecării. au să creadă că pasc iarbă proaspătă şi o să li se pară mai gustoasă. Dacă n-ar fi aşa departe. A doua zi dimineaţă. cîrmaciul tocmi doi măgăruşi.― Şi d-aia nu-ţi dau caprele lapte. măi frate? intră în vorbă cu englezii şi cumpără-le ochelarii. ba încă se duse şi mai departe. Cît era el de aspru şi de nepăsător cu toate. le încarcă samarele şi porni spre casă. ― Şi n-aţi face rău. ― Nu-mi dau. Gherasim începu să rîdă – rîseră şi ceilalţi de pe punte. Dacă ai să-i pui la ochii caprelor. nu albaştri. domnule. ― Păi ştii ce. am veni şi noi să-ţi vedem casa.

― Nu cumva o fi româncă? ― Ba chiar – şi încă din munţii Vrancei… Şi după ce şovăi o clipă. dar a fugit din ţară încă la tinereţe. fiindcă-a avut o daravelă cu vătaful şi decît să-nfunde ocna… ― Ia te uită! Mă miram eu de unde vorbeşti aşa de bine româneşte! ― Păi numai româneşte s-a vorbit la noi în casă.s-ar bucura tare mult. de frate. apropiindu-se cu obrajii roşii ca macul. fiindcă e de prin părţile dumneavoastră. şi atunci simţi nevoia să-şi dezvăluiască gîndul pînă la capăt: ― Să nu te prindă mirarea dacă am să-ţi spun că nici eu nu sînt grec decît pe jumătate. eu am simţit de mult că nenea Gherasim e de-ai noştri… Cuvintele nu-l ajutau să-şi spună gîndul . ― Cum adică? ― Uite-aşa: taică-meu. era român. ca tatăl dumitale. cu toate că mama a fost grecoaică… ― Domnule. Dumnezeu să-l ierte. îi întîlni privirea caldă. Gherasim ridică ochii spre Anton Lupan. zise Mihu. tulburat pînă în fundul inimii.

atîta sinceritate. După plecarea cîrmaciului. încît căpitanul îşi simţi inima tulburată. sau am înţeles eu anapoda? Anton Lupan spusese într-adevăr. deşi nu avea încă hotărîrea luată. kir Nicolachi îl aştepta pe punte. după cum fusese înţelegerea de cu seară. pe care judecătorul o întări cu semnătura lui şi cu pecetea. Cînd se întoarse. căpitane. ― Sînteţi în drum spre Marsilia. echipajului. dar era în glasul lui atîta căldură. Gherasim se apropie de Mihu. Anton Lupan se duse la judecătorie. îl cuprinse în braţe şi-i sărută obrajii cu o dragoste părintească. nevrînd .mai departe. Oamenii credeau că se gîndeşte s-o ducă pe Adnana acasă. Acolo el scrise o declaraţie. o vorbă în privinţa asta. precum că echipajul Speranţei dăruia femeii partea care i se cuvenea după lege din prada scăpată din mîinile piraţilor – împărţirea urmînd să se facă la ivirea păgubaşului sau cel mult în trei luni de zile dacă păgubaşul n-ar da nici un semn de viaţă. unde se întîlni cu văduva lui Marulis. aseară.

cu toate că se înfierbîntase plănuind astfel. scăpîndu-l şi pe Pierre Vaillant. toată puzderia de insule care împînzea harta? Ar fi fost – îşi dădea seama acum – o treabă şi nespornică şi nesănătoasă. cu harta Arhipelagului în faţă. să spună şi să se roage: este un marinar francez ascuns de piraţi în insulele Arhipelagului. Dar. ci fiindcă portul acesta era cel mai aproape. la Marsilia. încotro să pornească mai întîi. Anton Lupan se gîndise şi la putinţa . să dea poruncă Amiralitatea unei mici escadre ca. cu un singur vas. Dar căpitanul se frămîntase toată noaptea. să urce scările Amiralităţii.să-şi amintească nici unul că mai erau şi vapoare pentru o treabă ca asta. mai bine să cutreiere Arhipelagul. nu pentru Adnana. Şi stînd el aplecat peste hartă. în loc să-şi facă manevrele de toamnă în altă parte. stîrpind şi piraţii. ce drum să aleagă şi cum să poată ei cerceta. un om a cărui familie a făcut cinste marinei franceze în celelalte veacuri. îi venise alt gînd peste noapte: să se ducă în Franţa.

scoşi din culcuşurile lor ca şobolanii!… Deci. el avea la drept vorbind hotărîrea luată. nepoţii corsarilor Franţei. dacă nu se urnea Amiralitatea. şi unde aveau să se arunce în apă piraţii. în nordul Franţei. fiindcă învăţase cîte unele de la Gherasim. fiindcă. dacă nu jumătate. zeci. să ia trenul şi să se ducă la Saint-Malo. înainte. Şi-avea de gînd. după ce se dezmeticea şi-i trecea fierbinţeala.neizbînzii. nepotul lui moş Léon se află de patru ani în mîinile piraţilor…” Şi unde avea să pornească deodată întreaga escadră a pescarilor. nu răspunse în- . dragii mei. marinari şi pescari de o viaţă întreagă şi să le spună lor astfel: „Oameni buni. ştia el. Anton Lupan se gîndea că ar fi de ajuns să înfăptuiască din planul lui măcar un sfert. să împînzească Mediterana şi Arhipelagul. În clipa cînd veni kir Nicolachi să-l întrebe. şi unde aveau să răscolească ei insulele. Totuşi. aşa cum credea şi echipajul. sute de vase. la Marsilia cu Speranţa!… Fireşte. fraţilor. unde poate mai trăia moş Léon şi moş Gir. şi ceilalţi. nu toţi amiralii au fost marinari adevăraţi în viaţă.

ridicînd din umeri. Îi părea rău că nu mai era aici cîrmaciul. ― Păcat! oftă kir Nicolachi. Numai Adnana. o vorbă. kir Nicolachi. cum ar fi făcut şeful echipajului: ― Îmi pare rău. ― Dar ia spune. el s-ar fi priceput mai bine să poarte acum conversaţia. dar oamenii se făceau că nu aud această scorneală. cu nepăsare. scoase un strigăt înăbuşit şi rămase cu ochii mari. fapt e că după o jumătate de oră de cioro- .dată. mirată şi nedumerită de hotărîrea căpitanului. reluă Anton Lupan. auzind de Stambul. Nu se ştie dacă Gherasim ar fi sucit treburile mai bine. Nu era nevoie ca echipajul să ştie multe vorbe greceşti ca să înţeleagă ce spune căpitanul. se deprinseseră şi ei cu socotelile Levantului. că ne îmbie un negustor cu ceva marfă. ai vreo treabă la Marsilia? Mi se pare că pleacă un vapor deseară. Totuşi îşi călcă pe fire şi răspunse. dar cu Marsilia fusese numai aşa. Să nu mai lungim vorba de pomană. Cred că o să ne întoarcem la Stambul.

adică 120 de icosari de aur. toată noaptea şi ziua următoare. a două sute de litri fiecare. ar fi rotunjit suma cu încă o sută de drahme. Nimeni nu se întreba. În timp ce hamalii rostogoleau butoaiele pe punte. . sau poate. toată coasta de sud a Franţei fiind umbrită de arborele măslinului. căpitanul Speranţei se învoi să încarce trei sute de butoaie cu untdelemn de măsline. ca să nu se poată mustra vreodată că le-a adus celorlalţi vreo pagubă. că nici cîrmaciul n-ar fi scos un preţ mai mare. nici grănicerii. nici vameşii. cel mult. unde untdelemnul se găseşte pe toate drumurile. căci trei sute de butoaie nu se mînuiesc la repezeală. Căpitanul Speranţei se simţi dator. la preţul de 40 de leptas kilogramul – ceea ce făcea 2400 de drahme.văială. drept cheltuială personală. Anton Lupan se gîndea cu mulţumire. ca să-i ducă la Marsilia. Încărcatul ţinu toată ziua. fie chiar închipuită. în faţa propriei sale conştiinţe. să treacă diferenţa în carnetul de socoteli. ce rost are să duci asemenea marfă la Marsilia.

în cazul cînd ar fi trebuit să înfrunte o nouă primejdie. cu mai puţin noroc decît prima oară. Gîndul că scăpase din atîtea primejdii şi recunoştinţa faţă de cel ce o salvase o făcea să îndure supusă această îmbrăcăminte de închisoare. pentru asigurare. cu picioarele goale.Anton Lupan avu prilejul în aceste zile să treacă pe la birourile Lloyd-ului. cu părul bătut de vînt. ca oamenii săi să nu rămînă în vînt. A patra zi. şi încălţase. cu volane. cu flori de trandafir la umăr şi la cingătoare. în care ea. Ismail rămase de vardie. întîmplările din marea Egee îl sileau să grăbească această formalitate. în locul papucilor. cînd ar fi vrut să zburde liberă pe străzi. trebuia să stea în . căpitanul tocmi o trăsură şi porniră cu toţii să vadă străvechea Atena. vedea semnul altor închisori viitoare. Căci încă de pe acum. aşa cum se înţeleseseră din vreme. nefericită. botine galbene. Fireşte. echipajul îşi puse hainele de sărbătoare. cu bluza ei cenuşie din pînză de corabie. Adnana se gătise în rochie albastră. deprinsă cu toate dezamăgirile.

nestăvilită de învăţături greşite. în faţa cariatidelor. să dăm bici telegarilor! ― Domnule. cuminte şi cuviincioasă ca o domnişoară. dimineaţa. la începutul lui septembrie. din toată inima. Anton Lupan îşi dădea seama că nu era o exclamaţie neghioabă. pe Acropole. după ce ocolise cu gura căscată ruinele Parthenonului. cu ghiduri şi cu ochii . mai întreagă decît turiştii înarmaţi cu cărţi. în lipsa unor cuvinte mai iscusite. Drumul de la Pireu la Atena străbate vestita pădure de măslini care împodobeşte colinele dintre cele două oraşe. în faţa frumuseţii depline. altfel neputînd-o face. s-o lăsăm pentru altă dată.trăsura asta. şi se gîndi că ei simţeau frumuseţea mai bine. Se uită la ceilalţi. Dar să lăsăm amărăciunile Adnanei. văzu pe feţele lor aceeaşi minunare simplă şi cinstită. O pădure de măslini. ce minunăţie! Şi toată marmura asta a fost cioplită numai de mîna omului! exclamă Mihu. curînd după răsăritul soarelui!… Nu. să nu pierdem prea multă vreme cu plimbarea. ci chipul lui de a se minuna.

― Da’ de unde frumuseţe. gîndindu-se că prea era multă marmură şi nici un colţ de pădure! Un soldat din garda palatului. nici artă. cu fustanelă încreţită. ţe se potriveşte! răspunse soldatul. ofta. fraţicule! Numai piatră goală! Mai frumos e la noi. Oamenii săi nu învăţaseră nici istorie. la Brăila. întorcînd spre el faţa-i plictisită. dar ei cunoşteau preţul frumuseţii de la brazii înalţi de pe povîrnişuri. de la florile de pe pajişti. ca o etravă de galeră. Toţi păreau fermecaţi.reci ca obiectivul aparatului fotografic. cu pantaloni albi strînşi pe pulpă ca nişte cioareci. încă nedeprins să-şi înfrîneze simţămintele. oricît de proşti i-ar fi crezut cineva înainte – numai plutaşul. cu opincuţe arcuite în sus la vîrfuri. abia dezgropat de sapele arheologilor. privea plictisit în vale cercurile concentrice de marmură ale teatrului lui Dionisos. mişcîndu-se falnic printre ruine. de la iarba bătută de vînt pe coline. Oamenii se cruciră… . de la cerul albastru. domnule! exclamă a nu ştiu cîta oară Mihu. ― Ce frumuseţe.

să mergem. să nu ne pierdem vremea cu soldatul Atenei. Cristea Busuioc. să scurtăm escalele! Speranţa zăbovi la Pireu şi ziua următoare. mama. logodnica. născut pe malurile Dunării. unde-şi avea casa. sub văpaia soarelui. cum cerea legiuirea grecească. se desprinse de ceilalţi şi. dar care la anii potriviţi venea să-şi facă slujba ostăşească la Patrida. pe coline. unde avea să se întoarcă. a tanin stejarul. uitîndu-se la catargele corăbiilor şi încercînd cu muchia toporiştei cheresteaua pusă în stive la tot locul. Să mergem. la negoţ mănos de cereale. să mergem mai departe. tăcut şi singuratic cum îi era firea. aşteptînd întoarcerea cîrmaciului. fiecare după pofta inimii. să îmbătrînească şi să moară. De data asta oamenii se risipiră prin oraş. prietenii. tatăl. care tînjea după Brăila. mirosea a răşină bradul. să ducă trai ferice. neîndrăznind să se avînte pînă la pădurile care se vedeau departe. bătînd cheiurile. fagul a leşie . lemnul îşi ridica în aer mirosurile.Dar haide. rămase în port.

Ieremia nu mai simţi nici un îndemn să-şi poarte sluţenia pe străzile Pireului. ciolănos şi deşirat. căscară gura pe străzile Pireului pînă la vremea prînzului. După ce prînziră tustrei într-o ospătărie. adus de umeri. ― Apăi eu. cu flinta lui la subsuoară. mă întorc în port. frumoase unele să-ţi oprească bătăile inimii – şi toate aruncau ocheade după cei trei marinari din echipajul Speranţei. pentru el nu era nici una.umedă şi toate umpleau sufletul plutaşului de dorul amărui al codrilor lăsaţi în urmă. Haralamb cu Ieremia. pe dedesubtul pantalonilor. Musul se uita chiorîş la lustragiii care se repezeau să le văcsuiască cizmele şi din cînd în cînd îşi pipăia carîmbii. uitîndu-se pieziş la văru-su. şi nu-i era greu să-şi dea seama că dintre toate ocheadele grecoaicelor. Întîlneau în calea lor grecoaice sumedenie. Se vedea în geamurile prăvăliilor. că Anton Lupan le dăduse destui bani de cheltuială. „A naibii puşlama!” se gîndea Ieremia. avîndu-l între ei pe Mihu. măi vere. să-i .

scund. ferindu-se de lustragii şi gîndindu-se cu ciudă la Negrilă. cenuşiu şi îndestul de murdar la vremea aceea. fără să-i pese de cineva. Bîzîiau gîze pe sus. Mihu nimeri într-un parc cu copaci ciudaţi. Oraşul era întins. Ce folos avea de la ocheadele grecoaicelor. nemarinari de meserie. Aşa căscă el gura pe străzi. unde aerul era proaspăt şi înmiresmat. barem să am grijă de ea. Mihule? ― Eu m-aş mai plimba. nene Ieremie. . preţ de vreo oră. numai la marginea lui dinspre Atena. mai tare decît paşaportul folosit în călătorie de oamenii ceilalţi. ca unul care avea carte de marinar în haină. Mihu porni pe străzi. Mergi şi tu. mîndru să se plimbe de capul lui prin ţară străină.ţiu tovărăşie lui Ismail şi să-mi mai frec puşca asta. ― Atunci plimbă-te singur! îl repezi Haralamb. dacă maică-mea n-a avut grijă de mine. atîta vreme cît copilul ăsta se ţinea după el ca scaiul de coada cîinelui? Rămas singur. de obicei bun la inimă. dacă nu putea să intre în vorbă cu nici una. care rămăsese cu Adnana şi cu căpitanul.

şi bîzîit de gîze. poţi să te mai bucuri de zumzetul adormitor al văzduhului plin cu miros dulce de portocal?… Haide. se întinse pe iarbă. foşneau frunzele palmierului. altminteri. Mihu se mai plimbă o vreme pe potecile care şerpuiau printre desişuri de mirt alb. pe colină. iar dintr-o livadă aflată mai sus. şi pace. la umbra unui castan.ciripeau păsări în platanii înalţi. şi miros de portocali. aşează-le carîmb peste . Numai o supărare avea în acest ceas: băgase de seamă că blestematele de cizme îl strîngeau din ce în ce mai rău cînd stătea întins. Linişte. cobora miros de portocal. şi limonagii şi salepgii. simţindu-se ostenit. Dar poţi oare să guşti tihna unei asemenea clipe. se mai făcea şi el că nu le simţea. toate îl trăgeau la somn. Mişuna felurită lume prin parc. dar nu se vedea nici un lustragiu şi din partea asta musul Speranţei se simţea împăcat. şterge-le de praf. erau şi vînzători de alune. în picioare. Mihule. şi ciripit în copaci. pînă ce. dacă te strîng cizmele. scoate-ţi uşurel cizmele. mai ales că prînzise îmbelşugat.

să fie aproape de schelă şi. puneţi-le sub cap şi acum bucură-te pe deplin de liniştea locului. de unde nu mai scosese nasul. desfată-te de ciripitul păsărelelor. fără să spună pricina şi se băgase în cabină. un glas din marginea cheiului. Un pescar amărît venise cu undiţele şi se aşezase la pupa Speranţei. tare cătrănit. trage pînă în fundul pieptului mireasma mirtului alb. la un timp. Cufundat în pictură. la pupa.carîmb. Ismail nu-i răspunse. că destul te-ai zbuciumat în goana aceea după piraţi. părînd în mare supărare cu toată lumea. Ismail stătea de vardie pe puntea Speranţei. Venise şi Ieremia. cu o bucată de mucava pe genunchi. ceea ce nu-l împiedică pe pescar să intre în . aşezat pe o bintă. de foşnetul palmierului – ce copac ciudat!… În acest timp. picta portul Pireului. de o vreme. nădăjduind să prindă vreun peşte din cei care ciuguleau ierburile de pe carenă. cu vopselele şi penelurile alături. ― Kali-mera! se auzi.

colea! ― Pe noi? ― Dar pe cine? Chiar că m-am mirat de ce-aţi stat aşa de puţină vreme. ― M-ai văzut dumneata pe mine acum o . în limba pescarului. Ce tot spui dumneata. n-ai fi zis că are mintea scrîntită. şi îndată aţi plecat iarăşi. ― Plimbare?! mormăi el. după obiceiul din porturi. omule? Noi venim din Africa. să-l vadă cum arată la chip dacă spune vorbe aiurea. aşa cum stătea el acolo. Nu cred să fi zăbovit mai mult de o oră. cu ochii limpezi şi cu faţa senină. Bucătarul Speranţei lăsă mucavaua deoparte şi se uită mai stăruitor la omul din marginea cheiului. Abia aţi aruncat ancora.vorbă. ― Din Africa?! Ia fugi încolo! Cum să te duci în Africa şi să te întorci în cîteva zile? Că doar săptămîna trecută v-am văzut la chei. arătîndu-şi o anumită nedumerire: ― Dar unde aţi fost de v-aţi întors aşa de repede? Sau aţi făcut numai o plimbare? De data asta Ismail ridică ochii din pictură şi se uită la el.

la fel catargele – ce naiba. Şi se aplecă din nou asupra picturi.săptămînă? întrebă Ismail. în locul pescarului. numai cu o umbră de îndoială. ce mai încoace-încolo! Uite. ― Parcă Speranţa! răspunse. la fel pupa. tambuchiurile. cum faci cînd vorbeşti copilului sau nebunului. apăsînd asupra cuvintelor. am văzut bine că doar ochii n-au albeaţă nici unul! ― Corabia asta? stărui bucătarul. simţind că începe el să aibă nu ştiu ce ferbinţeală şi îndoială în creier. ― Ia du-te de-aici! izbucni Ismail. ― Asta. Eu nu mă uit atîta la nume. la fel parapetul. dar corabia asta a fost. cunosc corăbiile cum cunosc şi oamenii. cele ce lui Ismail îi mai stăteau şi astăzi pe inimă. păi care?! ― Speranţa? Pescarul se uită la literele de bronz. că nu ţiu minte cum arătau toţi de pe punte. simţind că înnebuneşte el. bombă- . chiar dacă nu ştiu cum îi cheamă. de la pupa. ― N-aş putea spune.

căci doar nu se trece cu nepăsare pe lîngă o asemenea ciudăţenie. Astăzi. poate l-ar fi iscodit să afle mai multe. şi ei rămăseseră faţă în faţă. . Dacă Anton Lupan ar fi fost atunci de faţă. ca doi logodnici pe care părinţii au grijă să-i lase singuri. neînţeleasă celui ce-i zăpăcise mintea şi creierul. gungurind. rămăsese el singur. mulţumindu-se să cerceteze curios goeleta din faţă şi să ridice într-una din umeri. că era slobod cheiul pentru oricine. ba încă a unuia care nu se temuse de cei mai fioroşi piraţi. numai cu Adnana. în vreun salonaş. să vezi. Dar la ceasul acela. fireşte. dar nici nu mai spuse alte cuvinte. Acela nu se duse. ca omul rămas fără lămurire. printr-o orînduire a faptelor la care voinţa lui nu avusese nici un amestec.nind cîte ceva din cînd în cînd. poate ar fi primit altfel vorbele pescarului. de data asta pe limba lui. căpitanul Speranţei se afla tocmai în partea Atenei. Oamenii plecaseră. oricît ar părea de nefirească asemenea sfială din partea unui bărbat şi căpitan de vas.

Anton Lupan băgă de seamă că botinele Adnanei se făcuseră albe. În această mişcare. Adnana îi observă privirea şi se aplecă. încercînd să-şi ascundă piciorul cu poalele rochiei albastre. Acesta e cel mai bun mijloc de-a face să treacă timpul într-un oraş străin (din fericire plin de monumente vechi). cu Negrilă după ei. unde rătăciră toată ziua pe străzi. faldurile rochiei împrumutară pentru o clipă simplitatea şi 1 Victoria fără aripi. pînă pe colinele de la apus.Trăsura din ajun îi duse iarăşi la Atena. părea un sacrilegiu în aceste locuri. în faţa Thezeionului. nu era praf de rînd. de la templul lui Jupiter. La umbra din templul Victoriei Aptere1. atunci cînd te temi să rămîi faţă în faţă cu însoţitoarea ta. străbătură una cîte una sălile şi galeriile muzeului – uitară ora prînzului şi iarăşi urcară pe Acropole. în cîmpia de la marginea răsăriteană a oraşului. căreia nu ştii ce se cuvine să-i spui. ci pulbere de marmură. cumpărată la Pireu ieri. . marmura pe care o cioplise Phidias – şi o botină nouă.

Cine ştie dacă Victoria asta care îşi dezleagă sandalele. nu ar fi dorit să aibă o pereche de botine din zilele noastre!… Dar ia spune-mi. alături. lumea nu poate fi prefăcută în muzee. ca pe bucata de marmură rezemată de perete. Aici ar îi trebuit să vii în peplum şi în sandale. stînjenită mai mult ca oricînd în veşmintele ei de domnişoară. cu o tresărire întîrziată. recunoscîndu-şi greşeala. Apoi începu să rîdă: ― Haide. să nu vorbim de pomană. înfăţişînd o Victorie care îşi dezlega sandala. ― Ai dreptate! încuviinţă Anton Lupan. ce ai să faci la Marsilia? Adnana ridică din umeri: ― Probabil că am să port rochii lungi – şi am să sufăr că nu s-a găsit nici un căpitan să mă ia pe o corabie… Anton Lupan o privi în ochi. ― Dacă n-aş şti de la dumneata că e necuviincios. m-as descălţa şi aş merge în picioarele goale. spuse fata. ea îşi feri faţa şi porni mai departe. . însă înainte ca privirile să li se împletească.graţia peplumului antic.

spre a-i aduce măcar atîta alinare văduvei lui Marulis. ca să dijmuiască după cuviinţă bunurile lui Haig. Se întorsese pînă seara şi plutaşul. vestind portăreii. . la timp ca să-l întîmpine pe kir Iani. Doar n-avea să-l încalţe din nou la fiecare escală! Asta nu putea fi o socoteală nici pentru cel mai înţelegător căpitan din lume. În lipsa căpitanului. şi musul. cu asprime. pe care Anton Lupan îl găsi amărît în marginea cheiului. Cînd ajunseră în port. unul din sălaşurile piraţilor. echipajul nu aşteptă lunga lămurire din partea cîrmaciului. Gherasim avu grijă să se ducă şi la judecătorie. să aibă biata femeie cu ce-şi ţine traiul şi cu ce-şi creşte copilaşii.chinuindu-se cu botinele prin praful de marmură. ca nu cumva kir Iani să se creadă stăpînul avuţiilor pe care echipajul Speranţei le ridicase de pe insula Skantsura. ― Unde-ţi sînt cizmele? întrebă căpitanul. văzîndu-l în picioarele goale. care sosise cu Penelopa şi tocmai arunca schela. seara. Gherasim se întorsese de vreo două ceasuri. Bineînţeles.

fiindcă mi s-au umflat picioarele. domnule! N-am mai putut să le încalţ. urmat de o femeie durdulie – dar altminteri sprintenă şi iute în mişcări ca o leoaică tînără. lipsa lui Haralamb. pe care de la prînz nu-l mai văzuse nimeni. Ce-ar fi să te duci să-l cauţi? Să nu fi făcut vreuna boacănă… Nu-şi sfîrşi bine vorbele – şi Haralamb se ivi pe chei. cu tine? îl întrebă Anton . ― Atunci de ce ai mutra asta amărîtă? ― Nenea Haralamb nu s-a întors încă şi uite că s-a făcut seară. Haralamb. care păşea pe punte. ― Ce-i. spuse căpitanul. n-ar fi fost de mirare să zacă pe vreun maidan. ― Gherasime. fudul şi totdeodată sfios. Mi-e să nu fi păţit ceva cu grecii ăştia… Într-adevăr. dar tu cunoşti bine portul şi partea asta a oraşului.― Sînt în cabină. înţeleg că eşti obosit de drum. stîrnea multe temeri în mintea fiecăruia. cu capul spart sau cu un cuţit între umeri. ― Hait! Iar ni se măreşte echipajul! zise Ieremia. strecurîndu-se printre lăzi şi baloturi. uitîndu-se nu fără pizmă la vără-su. ca un mire.

măi nerodule? . ― Bine. Şi unde ai găsit-o. într-o zi de acalmie.Lupan. ieşindu-i înainte. stăpînindu-se cu greu să nu-l ia la bătaie. apropiindu-se de el cu furie. ― Ce-ai căpiat? strigă Ieremia. măcar să ne fi spus din vreme! Aşa. măi Haralamb. ― Domnule. Să nu mă ocărăşti pentru cele ce ţi-oi spune. domnule. Treaba asta e pusă la cale abia mai adineauri. de unde să găsim alt om. Ceilalţi rămăseseră năuci pe punte. neîndrăznind să ridice ochii mai sus de copastie. eu rămîn aici şi mă însor. zise căpitanul mustrîndu-l. cu lenevia valurilor la ţărmul mării. mi-e că-ţi fac o mare supărare. ― Trăsni-te-ar să te trăsnească! îl blestemă Ieremia. dar ştii că vreau să intru şi eu în rîndul lumii. Femeia rămăsese pe chei şi îşi legăna şoldurile. acum la căderea serii? ― Păi mai din vreme n-am ştiut nici eu. ― N-am căpiat. că am găsit o femeie după pofta inimii. începu Haralamb. dacă mîine dimineaţă plecăm.

― Aha! Şi tu vrei să te bagi rîndaş la dînsa. zice ea că are parale destule. că tu nu ştii o boabă greceşte? ― Parcă mare nevoie ai de vorbe! Te mai înţelegi prin semne. să dai muştele afară şi să speli duşumelile? ― Ba nu. biata femeie? I-a murit bărbatul de vreo şase luni de zile şi de atunci se trudeşte singură cu prăvălia. ― De. ― Ce prăvălie? ― Păi are colea. ― Şi cum naiba v-aţi înţeles la vorbă. vino jos. să descurcăm socotelile şi să-ţi dau partea care ţi se cuvine. să nu spui rău de ea. ― De asta nu-i mare nevoie. să nu mă duc cu buzu- . vere Ieremie! ― Care cumsecade mă. Dă-mi numai aşa. a zis că eu o să fiu stăpînul. vreo sută de drahme. peste chei. Anton Lupan ridică din umeri. domnule. cafenea şi ceainărie. dacă te ia pe tine? ― Păi ce să facă.― E o femeie cumsecade. Haralamb. eu ce pot spune? Fă cum te îndeamnă inima… Hai.

zise bucătarul. e ruşine? Adnana ieşi pe punte. te însori în toată regula. . iar Anton Lupan se sfătuia cu Gherasim cum să iasă din încurcătură. ― Domnule. cu cununie? întrebă Ieremia.narele goale. În timp ce Haralamb îşi aduna boarfele în cabină. căruia îi cunoaştem toate peripeţiile. cruceam la Nicola. ― Şi cum. Restul i l-oi da dumneata lui văru Ieremia. cu covorul lui de Brussa. fără să bănuiască impasul în care se afla echipajul Speranţei. Ismaile. poate să-l ducă bătrînilor. la înapoiere. ― Bine. cu şalvarii strînşi pe gleznă şi cu papucii arăbeşti în picioare. dam covorul. se ivi şi Ismail. cu bluza ei de pînză de corabie. lăsînd să i se vadă călcîiele cu pielea trandafirie. că şi-aşa ne-am împuţinat la număr. mă. hop. numai ai grijă să nu rămîi şi tu pe-acolo. ce. du-te. Îndată Negrilă îi ieşi în faţă şi începură să zburde împreună. cu popă. crucindu-se. ― Mă însor.

Anton Lupan îl privi cu nedumerire: ― Ce mai vrei. ci stă şovăitor. şi pentru Ghiulsum. şi pentru Validé – să fie mulţumite. dacă-s aşa multe!… ― Fir-aţi ai naibii cu nevestele voastre! înjură Ieremia. fiindcă o să întîrziem îndelungată vreme pe drumuri. scos din fire. Ismaile? ― Puteam dam zece lire? ― Vezi. bine că mi-ai adus aminte. uitasem de dînsa. şi chiar mai mult decît zece lire. după ce bucătarul plecă într-o parte. răspunse căpitanul. Laleli. dam numai covor duceam Stambul. ― Mufidé nu dam? ― Cum să nu. însoţit de grecoaica durdulie. cu covorul la spinare. ― Dam şi Ghiulsum? ― Da. iar Haralamb în alta. Sigur că am să-ţi dau.― Nu rămîneam. cu mai . de. du-te! Cînd pleacă kir Iani? ― Ailaltă săptămînă… Văzînd că bucătarul nu se duce. cu ochii aplecaţi sfios în punte. care de data asta îşi mişca şoldurile. ― Hai.

Dar simţind privirea căpitanului asupră-i. Negrilă mai aşteptă o clipă. să nu judecăm pe nimeni! ― Ba eu unul. iar genele începură să-i clipească repede. domnule. cu înţelepciune. cînd la . gata să se ia cu el la trîntă. apoi văzînd-o atît de schimbată. ca şi cînd ar fi săvîrşit cine ştie ce mare drăcie. cu coatele în balustradă. şi răsucindu-se cu iuţeala veveriţei rămase nemişcată. cu un fel de spaimă. rîsul îi pieri pe buze. mlădie ca un fir de trestie.multă rîvnă decît la venire. se năpusti rîzînd printre dînşii. ― Lasă. Ieremie! îl linişti Anton Lupan. obrazul înfierbîntat i se făcu palid. zic că nevasta şi marinăria se potrivesc ca aripile heruvimilor cu coarnele lui Sarsailă! În clipa aceea Adnana. Slăbiciuni omeneşti se găsesc cu duiumul. cu sînii aburind sub bluză. se aşeză cuminte la picioarele ei. nu înainte de a-i arunca o privire mustrătoare căpitanului care le stricase joaca. privindu-şi şoltic urmăritorul. uitîndu-se ca prostul. cînd la Anton Lupan. se opri în parapet. fugărită de Negrilă. ― Domnule! zise Ieremia în şoaptă.

speriat de noua primejdie care ameninţa. viaţa paşnică la bord şi drumul Speranţei în lume. în port vapoarele şi corăbiile veneau cu nemiluita – iar nostromii căutau cu limba scoasă oameni ca să-şi întregească echipajele. Se făcuse ora nouă şi căpitanul remorcherului tocmit de cu seară ca să-i scoată în afara portului. Gherasim bătea zadarnic cheiurile. în timp ce Ismail. începea să-şi piardă răbdarea. pe măsura piciorului. mai rău decît piraţii. în capul cheiului se . umbla prin prăvăliile din preajma portului ca să-i cumpere lui Mihu cizme mai chibzuit alese. aşteptînd întoarcerea nostromului plecat să dea încă o raită prin cîrciumi şi prin cafenele. Era vremea marei navigaţii. în căutarea unui marinar slobod. cînd echipajul Speranţei se frămînta pe punte. Nădăjduiesc să nu te fi supărat prea tare cu vorba mea neghioabă!… Şi plecă repede spre prova. *** A doua zi dimineaţă. care să meargă măcar pînă la Marsilia.Adnana. Pe la nouă şi jumătate. la îndemnul căpitanului.

pe o bintă din marginea cheiului. baloturile şi butoaiele murdare. cu ochii la cel de pe mal. cu o înfăţişare sub care la început nu-l recunoscu nimeni. Oamenii se îngrămădiră buluc în capul schelei. După aceea îşi potrivi tichia din creştet şi începu să tragă din ciubuc. ― Păi… păi ă-ăsta-i nenea Haralamb! zise Mihu. cu tichie verde şi cu ciubuc de chihlimbar. ca unul fără nici o treabă. ca al negustorilor. bîlbîindu-se de mirare. lung de doi coţi. Negrilă o lăsă pe Adnana şi. plimbîndu-se agale. purtîndu-se cu mare grijă faţă de îmbrăcămintea lui nouă şi strălucitoare. cu giubea albastră. neştiind dacă să se gudure sau să-l mîrîie.ivi Haralamb. picior peste picior. slobozind fudul fumul în aer. ferindu-se cu ifos de lăzile. . apropiindu-se de dînşii. Oamenii văzură un tînăr spilcuit. nu înainte de a-şi aşterne dedesubt batista liliachie. Tînărul merse astfel. pînă ce ajunse la pupa Speranţei. rămase încurcat. unde se aşeză tacticos. cu pantaloni negri peste cizmuliţe galbene.

unde se ciorovăise iarăşi cu căpitanul remorcherului. sau ţi-a dat cafegioaica arvună? Haralamb nu mai găsi nimerit să răspundă la această întrebare grosolană. Ce mă. ― Domnule. Văzîndu-l pe Anton Lupan. kir Haralamb! răspunse Anton Lupan. ― Îţi mulţumim. O să ne facă mare onoare. apoi răspunse cu multă îngîmfare: ― Eu sînt! Ce.― Pthiu! dar-ar boala-n tine! Tu erai. te prinde mirarea? ― Ia te uită la el! S-a înţolit la iuţeală. cînd vă întoarceţi la Pireu. ai şi făcut nunta. îşi scutură cu degetul o scamă de . zise alegîndu-şi vorbele. abia stăpînindu-şi rîsul. vă rugăm să treceţi pe la cafeneaua noastră. nu a dumitale! Mulţumit de acest răspuns. fără să se scoale. Tînărul îşi scutură ciubucul. care se întorcea dinspre prova. Haralamb trase din ciubuc. onoarea va fi a noastră. Vom veni cu cea mai mare plăcere. îşi duse mîna la piept şi se înclină. gata să-l lase picioarele. măi vere? strigă Ieremia. salutîndu-l cu demnitatea palicarului.

nici nu ştiu de ce-am mai zăbovit pînă acuma.pe poalele giubelei şi se aşeză mai îndesat pe bintă. dar această privire fu lămuritoare. apropiindu-se fuga şi arătînd cu degetul la piept. să nu uităm că… Aici Anton Lupan tăcu şi-şi aruncă ochii spre Adnana. Pot să fac orice: să ridic pîn- . fără să se uite la musafirul care plesnea de ifos în marginea cheiului. avînd grijă să nu se mai lase tutuit de nimeni. ― Eu? întrebă. ― Cred că putem pleca. plecăm aşa sau mai aşteptăm vreo zi. ca unul care bătuse de pomană drumurile. N-o să ne mărim prea mult truda. cînd Anton Lupan o găsise prizonieră pe corabia lui kir Iani. Şi-apoi. ea nu le înţelegea vorba. cum făcuse prima oară. după care îşi continuă convorbirea cu echipajul Speranţei. La drept vorbind. ― Ce facem. două? întrebă păşind pe punte. dacă o să luăm în seama noastră şi treburile lui Haralamb. răspunse căpitanul. năduşit şi înjurînd în neştire. Peste vreo jumătate de ceas sosi şi Gherasim. domnule.

În vîrful bompresului. Gherasime! strigă Anton Lupan. cu gura coclită de la ciubucul din care trăgea prima oară. că stătea pe bompres ca pe scaun? ― Hei. Îşi privi giubeaua. Nu ridici schela? Ori vrei s-o laşi la Pireu. Lanţul ancorei începu să zornăie. fiecare acolo unde avea datoria. cine învîrtea cabestanul? Ia te uită: Haralamb crezuse că treaba asta o să-l privească totdeauna numai pe el şi pe vără-su Ieremia. îşi privi cizmele şi-l prinse mirarea. kir Gherasim. fără să ameţească la vederea giubelei strălucitoare. să spăl puntea. te rog. fiţi gata de plecare! Oamenii se risipiră pe punte. fudul. vădind nerăbdarea căpitanului. De aici pînă la Marsilia faci parte din echipajul Speranţei. Haide. vorbeşte cum se . ― Ce faci aici. amintire? Gherasim se îndreptă spre pupa şi dădu cu ochii de Haralamb. Haralamb rămase singur. cum naiba nu cădea în apă. cafegiule? zise. Adnana desfăcea legăturile focului. ― Ia. mă.zele. băieţi. să stau la cîrmă… ― Bine! hotărî căpitanul. Remorcherul fluieră scurt. care urmărea trasul ancorei.

că doar n-o să stăm aici pîn’ şi-o fuma dumnealui ciubucul! Ancora se ivi greoaie. presimţind valul. piuitul scripeţilor. zbîrnîitul sarturilor. începe să vibreze. fiindcă întîmplarea de acum nu va avea nici o legătură cu o . că n-am cafegit împreună! Nostromul căscă gura – şi abia acum îl apucă a ameţeala. arătînd ochiului obişnuit să desprindă din puţin marile tîlcuri. ridică o dată schela. Remorcherul fluieră a doua oară – şi începu să frămînte apa cu zbaturile… Trebuie să cunoşti forfota asta de pe puntea unei corăbii. să simţi cum etrava. freamătul lemnului şi-al fierului. al pînzelor şi-al parîmelor. plină de nămolul adîncurilor. în clipa plecării. ceva din fundul tainic al mării. ― Domnule. ţine seama! Şi haide. ăsta nu-i Haralamb. trebuie să-ţi fi intrat în sînge balsamul dulce şi amar al depărtărilor. să auzi trosnetul surd al catargelor. Gherasime. ca să înţelegi cele ce urmară. freamătul oamenilor.cuvine. care a dormit nepăsătoare în apele moarte ale portului. ori am eu orbul găinilor? ― E kir Haralamb.

apoi. desfăcu ultima legătură cu uscatul. întorcîndu-se la bord. petrecută nu de multă vreme.întîmplare asemănătoare. numai o clipă mai păru că şovăie – apoi aruncă ciubucul. cînd însă fuseseră în joc cu totul şi cu totul alte îndemnuri. iar Speranţa se urni greoaie. puse mîna pe schelă. coşuri de vapoare. Numai o dată îşi întoarse capul. îşi lepădă giubeaua şi sări pe schelă. cablul remorcii se întinse. Remorcherul mai fluieră încă o dată. Mai mult decît atîta. magazii. cu tot zbuciumul care-i frămînta inima. kir Haralamb! Şi. cafenele… începea să se simtă vîntul şi freamătul mării… Ismail ieşi pe punte. Haralamb nu putu să-ndure. Gherasim sări pe chei. privind peste cheiul înţesat de mărfuri. cu toate grijile pe care le ducea căpitanul în minte. parcă niciodată etrava Speranţei nu tăiase valuri mai albastre ca în dimineaţa aceea!… . ca un pom smuls din rădăcină. cîrciumi. cu un filigean în mînă: ― Cafeaua poftim. cheiuri. măi Gherasime! Rămîneau în urmă catarge. ― Stai că-ţi ajut eu.

dubla. pe cale de a se potoli. dar înalte cît catargele. slăbite de vînt. la răsăritul soarelui. În clipa cînd corabia se adîncea în văi. apoi pe creste se . Speranţa. dar aici. ca să se îndrepte spre strîmtoarea Messinei. Capul Males. între coasta Calabriei şi Sicilia. înrudit cu cel ce le întîrziase aşa de mult trecerea peste Mediterană. care navigase de la Pireu cu vînt tare din pupa. ridica pieziş în calea Speranţei valuri domoale ca nişte coline lungi. cum spun marinarii. colţul de sud-est al Peloponezului. veghea un cer feciorelnic şi-o briză pură ca în zilele primăverii. iar seara se afla în dreptul Capului Matapan.CAPITOLUL XV Din cartea prieteniei În ziua de 5 septembrie. asupra mării. velele începeau să fluture. O hulă veche. Era luna cînd vine toamna în părţile de unde pornea echipajul.

cu maşinile gîfîind. cu frămîntările lui – şi în faţă părea că se deschide poarta altei lumi. în acest timp. în căutarea acelui franţuz fără de care căpitanul lor nu mai înţelegea să plece la drum. stătea în cabină şi scria un memoriu amănunţit. pe care să-l . Dar. Levantul rămînea în urmă. Vapoarele pe care le întîlneau se adînceau între valuri pînă la mărul catargelor – şi clipe întregi credeai că au pierit. Căpitanul lor. Viaţa la bordul Speranţei îşi urma cursul din ultima vreme. chinuite. ţinu mai multe zile şi nopţi. aşezîndu-se în fruntea ei. peste colinele verzi înşiruite la nesfîrşit.umflau iarăşi – într-un ritm larg. să ridice flota Franţei şi. neostenit. să cutreiere Arhipelagul şi Mediterana de răsărit. nu înseamnă că echipajul era liniştit. să vină înapoi. schimbat de venirea Adnanei – îl ştiţi. cum se gîndeau cei cu inimile fierbinţi. dacă rămînea în urmă frămîntarea Levantului. ca bătaia aripilor unui albatros uriaş – şi zborul acesta ciudat. îndată însă se iveau greoaie pe creste şi treceau pe alături. ştiau toţi încotro se duc. în şir.

Spunea mii de cuvinte căpitanul pe cînd ea gîndea astfel – şi Adnana n-avea cum să ştie că. dacă ar fi ştiut cum îi va fi viitorul şi dacă acest ciudat căpitan de corabie i-ar fi spus măcar două cuvinte pe zi. ca să le rostească în faţa marinarilor şi pescarilor de la Saint-Malo. cînd se întorcea la casa ei. socotind că nu îl făcuse destul de convingător şi de bun… Apoi. spre a-i porni pe toţi înspre răsărit. Ar fi fost frumoasă viaţa în aceste zile. el le-ar fi schimbat pe toate şi le-ar fi adresat ei… Fiindcă. întocmea cuvîntări înaripate în gînd. dacă nu s-ar fi frămîntat căpitanul atît şi oamenii din echipaj n-ar fi împărtăşit. frămîntarea lui.ducă Amiralităţii – şi după ce-l scria. în alte ceasuri din zi. Şi pentru Adnana ar fi fost frumoasă viaţa acum. dacă s-ar fi putut. de cînd venise fata asta pe bord… Dar nu! Să-l căutăm pe Pierre Vaillant mai întîi – fără asta Anton Lupan n-ar mai fi putut să simtă gingăşia nici unei inimi de pe pămînt… . după o robie de opt ani. fiecare în felul său. îl lua de la început.

nu ceilalţi navigatori. treptat. Soarele răsărea din pupa în fiecare zi. cînd soarele atingea apa. iar fumul de cărbuni le ascunde oceanul albastru de sus. pînă ce căpăta culoarea apelor adînci. cu toate feluritele ei frămîntări. iar la creste cu fire de argint. umbrele se înfiripau iar şi puntea căpăta iarăşi contur. Apoi umbrele se scurtau. pînă la infinit. cînd piereau. palidă şi rătăcită. marea se prefăcea într-o draperie de catifea. cîtăva vreme părea că goeleta navighează în vid. Curînd însă. pînă la amiază. din partea cealaltă răsărea luna. veneau pe punte şovăind. nu era urîtă nici azi. ca un somnambul. cu miriadele lui de corăbii azurii care navighează . Atunci cerul roşu se albăstrea. ridicînd aburi verzui. lungind umbrele catargelor peste bompres. Nopţi cu lună şi numai apă şi cer în jur! Despre asta să vă spună corăbierii. lăsau bompresul la locul lui. cu falduri negre pe fundul valurilor. peste orizont. şi atunci. căci pe aceştia huruitul maşinilor îi împiedică să audă suflul mării. totuşi.Ar fi fost frumoasă viaţa pe bord – şi poate. peste valuri. La apus.

ca antena unei dihănii blînde care îşi caută cuminte drumul. sare. Să vă spună corăbierii!… O pătură pe punte şi un maldăr de parîme sub căpătîi! Dar colea jos este etrava ca obada unei roţi gigantice. care n-au contur întreg. Să vă spună… Şi peste toate acestea. ţinînd locul omului de veghe picat în vrăjile sirenelor. . neasemuit. lemn umed. în vreme ce bompresul se leagănă şovăitor în întuneric. nici sunet împlinit.în căutarea marelui nesfîrşit. ca imaginile tulburi ale visului. şi fundul văii. înghiţind într-o rostogolire şi creasta. şi ridicînd în jerbe spumegînde colbul de argint al mării. prefăcîndu-le în ţesături feerice… Să vă spună despre piuitul scripeţilor. cînepă. catran – distilate laolaltă în acelaşi alambic. Să vă spună corăbierii. ca ţipătul întrebător al unor pescăruşi de noapte care însoţesc corabia bătînd molcom din aripi albăstrite. cum deapănă catargele fire aurii din stele şi le urzesc pe velele învechite. pluteşte tot atît de tulbure mirosul de corabie.

La amiază ancoră în golful din faţa portului Messina. E drept că şi cizmele noi. după legume şi apă de băut. luate de la Pireu în ultima clipă.*** În a şasea noapte. Ismail începu să rîdă: ― Nu estem cutremur. Capul Spartiovento. în bordul drept al Speranţei se ridică. în clipa cînd păşi pe chei. argintat de lumina lunii. care te leagă cu toate din jurul tău în acelaşi bîţîit. iar în zori bompresul arătă coasta Siciliei. asta ameţeală . care-i strîngeau rău piciorul. se arătau cu mult prea mari decît măsura cea bună – aşa că nu călca tocmai sigur cu ele bietul mus. simţind că pămîntul alunecă bezmetic. strîngînd vîntul în tribord şi înaintînd anevoie prin apele strîmtorii. ― Cutremur! strigă musul. tîrînd după el şi cerul. ― Aoleu! strigă şi Ieremia. Corabia luă drumul către miazănoapte. şi Ismail însoţit de Mihu şi de Ieremia se duseră la ţărm. bre. după şase zile de navigaţie cu hulă. în locul celor de la Stambul.

care coate să culce o corabie pe valuri şi chiar s-o ducă la fund. fapte- . lămîi şi banane dulci… Nimic deosebit pînă acum! Dar iată ce se întîmplă în zorii zilei care veni: la capătul strîmtorii. în pînze se năpusti. o făcu să descrie o voltă largă şi să pornească înapoi.facem hula! îi lămuri cu ifosul marinarului bătrîn. Chiar dacă asta ar părea de neînţeles. Barca se întoarse încărcată cu pătlăgele roşii. portocale. Speranţa nu se duse la fund. cartofi. lăsînd găleata să-i scape din mînă şi să se ducă zdrăngănind… Speranţa nu zăbovi aici mai mult de două ore. cînd nimeni n-ar fi bănuit. prăvălită din vîrful munţilor Nebrodici. Dar nu apucă să pună pasul mai departe. pepeni. una din acele răbufniri de vînt. cînd deodată simţi cum i se taie picioarele – şi se întinse moale la pămînt. decît că. care a cutreierat mările de mic. un sfert de oră mai tîrziu. răbufnirea aceea de vînt nu avu urmări nefericite asupra ei. lăsînd drumul Marsiliei şi îndreptîndu-se spre Port Said.

― Allah. aple- . oglinda lui Haralamb sărea în capul lui Negrilă. fata aluneca pe scări pînă în uşa cabinei.le se petrecură întocmai cum e scris mai sus. aruncîndu-i ocheade Adnanei. ţinîndu-şi bărbia în pumni şi întrebîndu-se ce făcea Anton Lupan în cabină. Haralamb se bărbierea. aflat în partea magaziei. frecîndu-se în creştet. Ieremia îşi lustruia flinta. văzu peretele din faţă. Allah! făcu Ismail. fruntea lui Mihu se pocnea. cu un sunet sec. întins la soare lîngă Adnana. care scria în cabină. Cristea Busuioc cădea peste ancora mare. cu oglinda prinsă pe arborele mic. care stătea tăcută pe tambuchiul de la pupa. fiindcă nu mai avea nici un îndemn să se lustruiască pe sine. oricît de încercat marinar era el. scăpa cîrma din mînă. iar la prova. plutaşul de veghe la prova. sub punte. Gherasim era la cîrmă. O clipă mai tîrziu. unde-i şi ieşise cucuiul. iar Ismail cu Mihu orînduiau în cambuză proviziile proaspete luate de la Messina. Anton Lupan. de ţeasta pleşuvă a bucătarului. În clipa cînd veni acea rafală de vînt. Gherasim.

îşi muşca buzele. pe jos. ca şi cînd nu se întîmplase nimic. Numai Adnana. domnule. Allah! se văieta între timp în bucătărie sărmanul Ismail. ― Marea Tireniană. ne-a urat bun sosit! ― Allah. Iată toată întîmplarea! Altceva. ― Ce-a fost asta. pe paturi. căzînd pe scări. Gherasim înşfăcase iar cîrma în mîini şi Speranţa îşi urma drumul liniştită. Adnana. Repezindu-se afară. se vede destul de tare. dar pînă să ajungă sus. . ― Ce-ai păţit? o întrebă căpitanul. fluturîndu-şi miile de file. în schimb. rafala se dusese. fără să scoată un singur cuvînt. uitîndu-se nedumerit în jur. fiindcă păli şi cînd vru să se ridice. îşi simţi ţeapăn piciorul. trecînd pe lingă ea şi văzînd-o că se rezeamă de uşor. Gherasime? întrebă Anton Lupan. neputînd păşi. se lovise la un genunchi.cîndu-se spre dînsul – şi cărţile din raft căzură pe masă. nimic care să aducă vreo pagubă sau să te înspăimînte. căpitanul trecu pe lîngă ea. pe panouri.

Deci. . Apoi nu mai zăbovi. nu te sfii! ― Nu-i nevoie. mişcîndu-se tot timpul cu mare grijă. cînd trebuia să-i dea îngrijiri. pe care de altminteri i-l lăsase ei. ― Vino încoa’. gemînd. nu te îngriji! bîigui fata.― Nimic. încă de mult. dar strunjit altfel. mă duc… Şi Adnana încercă să urce pe scară. lasă. luînd-o în braţe. de pînză groasă. aci roşindu-se. să vedem ce ai. dar după prima mişcare se opri. m-am lovit… ― Dar văd că nu poţi să mergi! De ce te ascunzi? ― Mă doare puţin genunchiul. pe drum. ca un infirmier bun. aci pălind. ― Ţi-ai scrîntit piciorul! observă căpitanul. la Atena şi după aceea. cum nici mîna cea mai dibace nu-l poate strunji. haide. genunchiul arămiu i se părea căpitanului că seamănă cu mărul din vîrful catargului. o întinse uşor în patul lui. Sub marginea şalvarului cenuşiu. pe cît de şovăitor fusese deunăzi. uitîndu-se cu milă la chipul ei chinuit. arătîndu-se pe atît de hotărît acum.

o faşă şi obloji genunchiul fetei. încleştată şi speriată de atîtea cîte i se întîmplau dintr-o dată. Auzindu-l că . nu îşi îngăduia să se uite şi la genunchiul celălalt. aşa cum se cuvenea într-o împrejurare ca asta. Pînă atunci Adnana stătuse cu ochii închişi. aceasta fiind o treabă aproape inginerească. ridicîndu-se şi apropiindu-se de masă.― Nu-i scrîntit. ― Îmi iau hîrtiile şi mă duc să lucrez în cabina echipajului. nu văzuse niciodată una mai fermecător rotunjită şi mai frumoasă. ― Va trebui să te odihneşti cîteva zile! adăugă. zise pe urmă. dar spunea ceea ce socotea că e firesc să se întîmple cu o rotulă lovită. să-l dezvelească. Apoi se ridică. trebuie să ai un mijloc de comparaţie. Doar rotula a suferit o lovitură şi pare puţin umflată. palidă. într-un fel sau altul. nefiindu-i greu să dibuie alcătuirea unui genunchi şi părţile articulaţiei. Ca să-ţi pară ceva. nefiind medic. Anton Lupan. fiindcă altminteri. aduse o compresă rece. dînd leacul după ce diagnosticase. zise el. tăcută.

strîngînd hîrtia în . după chibzuinţă dumitale…” Aici. deschise ochii. îşi scutură capul. trase aer în piept şi. desigur mai gingaş decît se văieta bucătarul: ― Nu te duce! O să mă doară!… Au!… Crezi că rotula nu-i spartă? Dar ce văzu: căpitanul rămăsese pironit cu ochii pe masă. Printre lucrurile răsturnate zăcea o hîrtie. cu slova strîmbă şi păcătoasă. Abdulah. Corabia e gata de două luni şi nu aşteptăm decît porunca încotro să pornim. apoi roşu ca racul. să te ţină tartorul sănătos şi să te văd…” Adnana. destul se îmbujorase. care pînă acuma destul pălise. „…îţi trimit veşti de la Musarah… – citi el mai departe. îl privi pe furiş şi începu să se vaiete.pleacă. Anton Lupan clipi repede. părînd c-a uitat de genunchiul ei. să te miri cum ajunsese aici laolaltă cu cărţile lui de navigaţie. îl văzu pe căpitan la rîndul lui făcîndu-se palid. părînd că nu-i aude vaietul. semnată de unul. o scrisoare pesemne. „Căpitane – citi Anton Lupan în scrisoarea ciudată –.

căpitane. Vaillant – lua-l-ar boala! –. cum i-a crăpat-o lui Ali-el-Ard. Dar m-am supus poruncii dumitale şi i-am îndurat toanele. Acum însă. Spînu a uitat scrisoarea asta printre hîrtiile mele! Afară de Gherasim. că era să-mi crape ţeasta într-o zi. ci se repezi pe scări. crezînd că visează: „Am avut necaz cu tîlharul de franţuz. cu scrisoarea în mînă.pumni. să văd unde i se ascunde ticăloşia şi răzvrătirea?” Anton Lupan nu citi mai departe. Ea îl auzi deasupra alergînd pe punte şi strigîndu-şi oamenii: ― Băieţi! I-am găsi! urma!… Urma lui Pierre Vaillant! Uite. citi rîndurile următoare. Ce-i drept. care nu putea să lase cîrma. corabia pe care ne-a făcut-o întrece tot ce-am văzut eu de cînd mi-a dat ochi Allah. să-l arunc în mare. Nu . împleticindu-se. pricină pentru care bucuros l-aş fi băgat într-un sac cu pietroaie. toţi se strînseră în jurul căpitanului. fiindcă e gata corabia. cînd l-am adus la Musarah. n-ai să-mi dai oare îngăduinţa să-i crap şi eu ţeasta spurcatului. uitînd de Adnana.

şedeam bine! ― Ce spui? bîigui căpitanul. ca şi cînd ar fi înţeles şi el. toţi îl ameninţau cu pumnul. bucătarul. deşi pe de altă parte. o dată cu oamenii. luam scrisoarea! ― Şi de ce n-ai spus pînă acum. Pînă şi Negrilă îl lătra şi-l mîrîia. se bătu în piept şi zise cu îngîmfare: ― Spînu?… Spînu nu uitam scrisoarea! Eu puneam acolo. Numai Ismail făcu un pas înainte. ― Uitam! răspunse Ismail cu nevinovăţie.înţelegeau. nu credeau. Ismail se umflă şi mai tare: ― Eu căutam giubea. în uituceala lui. păstrîndu-şi aceeaşi nevinovăţie: . Dar Ismail nu le înţelegea furia şi înjurăturile. tîlharule?! izbucni Anton Lupan. în sufletul lor n-avea margini bucuria. aşteptînd să li se aşeze judecata în creier. ― Ptiu! Fi-ţi-ar Coranul să-ţi fie! înjură Gherasim de la cîrmă. Toţi înjurau. nedumerit. ci tot spunea. ce ticăloşie făcuse. se uitau unul la altul. înţelegînd în sfîrşit fapta bucătarului şi zgîlţîindu-l furios de umeri.

Era în ziua de 12 septembrie 1881. ― Mă duc să caut pe hartă! Fiţi gata să schimbăm drumul! Adnana îl întîmpină. avem vreme destulă. tu ştii unde-i Musarah? ― Parc-am auzit. luptîndu-se să-şi limpezească mintea. în cabină. domnule! ― Şi eu auzeam! adăugă bucătarul. căpitanul citea încă o dată scrisoarea. ― Ştiu unde-i Musarah! Dar să nu vă duceţi acolo!… Acolo sînt cei mai sîngeroşi piraţi din lume! ― Şi unde-i? ― În Marea Roşie. cu ochii măriţi peste măsură. dar n-aş putea să spun unde-i. la ora 6 .― Spînu nu uitam scrisoare… Dacă eu nu căutam giubeaua… Între timp. ― Ce-i? Te doare rău piciorul? Ea clătină din cap. lîngă… ― Lasă. e o insulă. palidă. să ia după cuviinţă hotărîrile. privindu-l cu spaimă. o să mi-o arăţi pe hartă. ― Gherasime. Anton Lupan se repezi pe scări.

la sudul Cretei. cînd mergi să-ţi scapi prietenul de la pieire. cînd mai aveau de mers zece zile pînă la Marsilia. dacă trebuie să-ţi sapi drum prin ea. către Port Said. în insula Gozzo. nici apele prea adînci. să ajungi la dînsul. şi apă pentru restul drumului. nici flacăra focului nu-i mistuitoare – nimic nu poate. La Port Said. . ca să ia provizii. nici cerul nu-i prea departe. cuprinzînd în gînd toată lungimea albastrei Mediterane. Gherasime! *** Nici iadul nu-i prea în adîncuri. nu trebuie să-ţi stăvilească drumul… Aşa stă scris în cartea prieteniei! La 12 septembrie. mai pe urmă. dacă îţi ţin calea. Speranţa se întoarse din drum – şi aproape o lună de zile navigă de-a lungul Mediteranei.dimineaţa. oprindu-se o singură dată. cum se notă în jurnalul de bord. Căpitanul ieşi pe punte. Nici cremenea nu e prea tare. urcînd treptele două cîte două. cîte găsiră. ― Volta în vînt! strigă.

dar îmi vine iarăşi cum simt aerul din părţile astea ale Mediteranei. dar cui îi mai păsa acum de el? De mult ar fi aruncat butoaiele peste bord. asta nu-i pe înţelegerea dumitale. că avem sipetul cu giuvaeruri! ― Sipetul e una şi marfa de trecut pe sub mînă – alta. Gherasime? ― Să fi luat cîţiva saci cu haşiş de la Pireu. căpitanul. multe parale! ― Nu te-ai săturat de haşiş. domnule. contrabandistule?! Credeam că ţi-a pierit năravul ăsta. grozavă treabă am fi făcut cu ei aici. cînd lor le place doar seul de oaie! Untdelemnul lui kir Nicolachi făcea o călătorie la care nu se gîndise nimeni. ― Lasă. de cînd eşti cu mine! ― Mi-a pierit. domnule! oftă în acea zi cîrmaciul. Gherasime.― Păcat că n-am ştiut din vreme că mergem la Port Said. Cu ce ne ducem noi la arapi? Pthiu! cu untdelemn de măsline. plîngîndu-se căpitanului. ― De ce. dacă n-ar fi avut ne- .

cu priviri haine. Posomorît într-una rămînea numai bucătarul. în magazie. pe furtună. decît că soarele. şi scutind echipajul să mai scoată apă cu ghiordelul. alteori rămînea doar o briză călduţă – şi atunci Speranţa îşi flutura velele. dar venea şi furtuna în unele zile. întinzînd altfel umbrele . pe vînt potrivit. el trebuie să-şi urmeze drumul! Altminteri. ca s-o spele. în loc să-i fie recunoscători pentru descoperirea lui. bandînd corabia. pe vînt tare. adunînd zilele rele cu zilele bune. în loc să răsară din pupa. pînă ce valurile ajungeau pe punte. Altceva.voie de ele. nu era grea viaţa pe bordul Speranţei şi oamenilor le rămînea destul timp de rîs şi de glume. care nu înţelegea de ce Anton Lupan. Fiindcă bătea vînt tare cîteodată. şi ceilalţi. se uitau la el chiorîş. Bătea vînt tare cîteodată. răsărea din faţă. ai fi zis că nu se schimbase nimic pe puntea corăbiei. cu nemulţumire. ca lest. ca în drumul către Marsilia. Asta e viaţa corăbierului.

nimerindu-se în capul scărilor. putea să se urce şi pe catarge. La fel se ferchezuiau oamenii. ca să înflăcăreze pescarii de la SaintMalo şi să-i pornească spre insule. Deci. ar fi avut mai mult timp să îngrijească vătămătura. . cînd luna arginta totul pe punte. iar ea.pînzelor – iar cîrmaciul trebuia să ţină alt unghi la busolă. nu mai pregătea cuvîntări în minte. aşa ferchezuiţi proaspăt. să se fîstîcească în faţa Adnanei. fugărindu-se cu Negrilă. acelaşi farmec îşi păstra nopţile. Încolo. la fel scîrţîiau scripeţii. să se prăbuşească pînă în uşă. Anton Lupan nu mai scria memorii Amiralităţii. N-o mai durea genunchiul de multă vreme – putea să alerge pe punte în voie. la fel mirosea catranul încălzit de soare. de veghe sau la cîrmă. pe întrecute. lovindu-şi piciorul. să vină o rafală care să răvăşească totul pe punte. ca apoi. cînd era trebuinţă – şi zadarnic aştepta încă o întîmplare ca aceea. dacă Adnana s-ar fi lovit iar la rotulă. după cum hotăra şi îi poruncea nostromul. Dar fata acum se socotea intrată în rîndul marinarilor şi îşi făcea cartul. În acest timp.

amestecat laolaltă cu orizontul dantelat de valuri. rămăseseră de multă vreme în urmă! Iar căpitanul. încît nu era de mirare că prea rar îşi mai amintea de Adnana. ei navigau acum spre răsăritul Mediteranei şi munţii Nebrodici. ţărmul african. uitase chiar că îi asemuise genunchiul cu mărul din vîrful catargului. . altele decît cele de pînă acum. avea altele care să-i umple orele. Plecînd de la insula Gozzo. deşi despovărat de unele gînduri. în ziua de 25 septembrie. Aveau şi aici un cuib piraţii lui Spînu. încît uitase de Adnana. în dreptul Alexandriei. şi ei poate aşteptau în port porunci de la dînsul.Dar ce vrei. Gîndul că la capătul cîtorva sute de mile se afla prietenul său pierdut cu patru ani în urmă şi că el îi aducea scăparea. stîrnea în sufletul lui atîta fierbere şi frămîntare. Anton Lupan nu putea să aştepte nepăsător scurgerea zilelor. Speranţa nu mai întîlni uscatul pînă la 2 ale lunii următoare. cei cu rafala. cînd în tribord se ivi. viu parcă – ciudată asemuire pentru cel ce nu cunoaşte poezia întregii alcătuiri a unei corăbii! Desigur.

dar nu avea timp pentru asta. aflat la vărsarea celei mai mari guri a fluviului. trebuia să meargă înainte. pînă ce.neştiind că îl mîncaseră rechinii. ciudat amestec de arbori. În seara aceleiaşi zile. Speranţa ocoli digul nesfîrşit care apără gu- . care răsturna aici. Era portul Damieta. Două zile. strămutînd pămîntul continentului fărîmă cu fărîmă. pînă la unul. în zori. Ar fi putut fi dibuiţi cu uşurinţă acuma. de catarge. în Mediterană. la 5 octombrie dimineaţa. mîlul adus din inima Africii. în faţă văzură minaretele Port Saidului ridicîndu-se din unde. după ce corăbierii navigară zece ore de-a lungul lacului Mensaleh. printre care creştea o altă pădure. şi mare dorinţă era în Anton Lupan să le pună laţul de gît tuturora. ca şi cînd ar fi fost acolo un oraş clădit pe apă de zeităţile mării. încercînd să arunce asupra ei miasma putreziciunii. care pe-alocuri pare a se uni cu marea. unde îi poruncea cartea prieteniei. omul de veghe văzu în dreapta o pădure de palmieri. Speranţa navigă în apele tulburi de la gurile Nilului.

altfel. să luăm ceva întăriri. apropiindu-se de cîrmă. e mare primejdie în părţile acelea. ― Gherasime. nu-i vorbă. poate o canonieră. Cred că e mai potrivit să vestim autorităţile. ajungînd la cheiul Port Saidului. dar trebuie ori să-i lăsăm în pace. Ori. ca bandele din Egee. au puşti şi chiar tunuri pe insulă. nu luptă numai cu iataganele. aşa că. ori să-i înfruntăm singuri. după cum spune Adnana. ca să găsim insula pustie. că mergem la Berbera… Or fi tari piraţii. vorbi căpitanul. Să spunem. de la Căpitănie. ― Ferească Dumnezeu. mai ştii. să păstrăm cît mai mare taină. de la poliţie. de pildă. ar putea să ne pregătească o capcană! Avea dreptate cîrmaciul. dimpotrivă. Anton Lupan îşi dădea seama. domnule! Nu trebuie să vorbim cu nimeni. dumneata crezi că ei n-au iscoadele lor prin porturi? Ba cred că au cumpăraţi pînă şi pe unii slujbaşi de la vamă.ra canalului ca să nu se astupe cu nămolul aruncat într-una de Nil – şi intră în port o dată cu întunericul. Piraţii sînt numeroşi. Ce. Ar fi de-ajuns să scăpăm o vorbă. nu făcu alta decît să coboare singur .

îşi înscrise în registre vasul şi echipajul. între două uriaşe vapoare ale Companiei de mesagerii maritime. prinşi într-un ciudat dans al infernului. care din ce avusese înainte păstra doar minaretele moscheilor. rămase să se facă pe a doua zi formele de plecare – şi Speranţa zăbovi în acea noapte la chei. Îndată ce se deschise biroul Căpităniei. poate ca să nu strice decorul.şi să se ducă la Căpitănie. avînd grijă să nu intre în vorbă cu nimeni. încolo. din aceeaşi obişnuinţă care îl urmăreşte pe marinar în oricare port din lume. apoi plăti taxa de trecere prin canal şi taxa re- . sau numai cu o cîrpă legată în jurul şoldurilor. La lumina torţelor. Fiind ora tîrzie. Făcîndu-se ziuă se văzu şi oraşul. deşi încercase să le păstreze cît de cît linia arhitecturii orientale. după ce mai întîi se uită pe tabla vaselor pierdute. pretutindeni. cărau cu sacii cărbuni pe vapoare. felahi în pielea goală. Societatea canalului ridicase mari clădiri europene. semănînd cu nişte draci istoviţi. Anton Lupan coborî iarăşi. văzînd iscoade în toţi oamenii.

ca şinele trenului. printre nisipuri. La ora prînzului.morcherului. Anton Lupan îşi amintea fără să vrea de Pierre Vaillant. un convoi de caice şi barcazuri era gata de plecare. de anii cînd prietenul său fusese în locurile acestea şi. arşiţa nu era apăsă- . pînă căzu întunericul. Fiind vremea toamnei. cum cerea regulamentul. Din fericire. Altfel ar fi trebuit poate să aştepte două-trei zile ca să se adune alte vase cu pînze. convoiul porni spre sud. căpitanului nedîndu-i mîna să plătească un remorcher pentru el anume. fiindcă vasele cu pînze nu pot naviga singure pe apele înguste ale canalului. ca o caravană de cămile şi tot timpul. ca să nu stîrnească valuri care să surpe malurile. ce parte a canalului îi mărturisea truda? Remorcherul mergea încet. unde vîntul bate la nimereală şi unde drumul trebuie ţinut drept. se întreba pe unde călcase el atunci. aşa că Speranţa sosise la vreme ca să fie legată cu remorca la urmă. privind săpăturile. călătorii nu văzură altceva decît tristeţea canalului.

Dar convoiul mai avea însoţitori şi pe ţărmuri. peste nisipuri. cu mîinile întinse. ca o panglică subţire. se aruncau după el. se vedeau trecînd caravane de cămile. ei netemîndu-se de regulamentul Canalului.toare şi cînd mai venea şi briza de la răsărit. zorite parcă fiind animalele să ajungă – unde? – ca şi cînd de acolo nu trebuiau să plece mai departe. viaţa pe punte se putea socoti bună. Cete de delfini urmăreau convoiul. cel mai dibaci şi mai ager prinzîndu-l în gură. pierzîndu-se între nisipuri şi părînd că seacă în depărtare. . viaţa lor unindu-se cu a deşertului nu doar o zi. făcînd sărituri hazoase şi stîrnind valuri. Mai departe. ca rîurile subterane. mulţi din ei în pielea goală. ci de-a pururi. cerînd de pomană. alergau pe lîngă corăbii. ci cădea în apă. albastră. Canalul se desfăşura în faţă. cete de felahi. aciuînd umezeală din marea ţesătură de ape a Deltei Nilului. şi cînd banul aruncat de pe punte nu ajungea pînă la dînşii.

domnule? întrebă Mihu. mai tristă se desfăşura în faţă panglica albăstruie. ridicat acolo pentru îngrijirea şi paza canalului – şi după ce rămîneau în urmă palmierii lui. apărea pe mal cîte un canton împresurat de verdeaţă. care uşurase atît de mult înfăptuirea canalului şi cînd se lumină bine. puteau fi asemuite . fluturîndu-şi umbrelele. Nici o minte omenească nu-şi mai putea închipui acuma ce făcea deşertul pe întuneric.Din loc în loc. vestind apropierea Suezului. din acea mare înălţime. dacă spunea ceva. ce taine se ascundeau dincolo de dune. nu era pe înţelesul omului. dar clipitul lor. în faţă se zăriră înălţimile Agerna. uitîndu-se în zare. convoiul naviga pe lacul Bitter. Spre zori. ce ochi pîndeau trecerea călătorilor. Doar stelele de pe cer îşi puteau arunca privirile acolo. ― Ce copaci sînt aceia. care. de la depărtare. Coama dealurilor era tivită cu un şir de ţepuşe. Apoi se făcu seară dar convoiul îşi urmă drumul la lumina reflectoarelor electrice puse pe catargul remorcherului.

― Nu sînt copaci. scoţînd prima vorbă astăzi. să te îngrozească. Căpitanul se uită cu ocheanul şi. dar niciodată în numărul de astăzi. ― Cincisprezece! numără Ieremia. Şi unul şi altul. ― Ia uitaţi-vă! Altele! ― Ce-o fi fost aici. Şi el mai văzuse spînzurători în marginea oraşului. ― Ba şaptesprezece! se împotrivi plutaşul. din cei care pradă caravanele. deşi cu spinările îngheţate. Mihu. ― Pesemne a fost prinsă o bandă întreagă de tîlhari. pe a doua creastă. ― N-or fi piraţi? . neîncumetîndu-se să creadă că e cu putinţă să răsară într-un singur loc atîtea semne de moarte. Mihule! Oamenii veniseră cu toţii aproape. zări un şir nou de spînzurători. domnule? întrebă cîrmaciul. ci spînzurători. în clipa aceea.cu nişte palmieri de o specie ciudată. deodată. prin trup îi trecu un fior de groază. cu ochii mai ageri. se puseră să numere iarăşi. deşi nu vedea prima oară priveliştea aceasta.

pentru ele primejdia stătea în puzderia de stînci ascunse sub apă. privind spînzuraţii. aplecaţi pes- . Dacă fuseseră prinşi unii şi îşi primiseră pedeapsa. oricîte tunuri ar fi avut şi oricîtă armată. ştie toată lumea. Chiar vasele de război găseau mai nimerit să o ocolească. spînzurătorile de aici amintindu-i putinţa întîlnirii cu moartea. şi îşi muşca buzele palide. Cunoştea insula Musarah. mare primejdie. nu însemna că n-au rămas alţii. că nu puteau să se apropie de el decît cei ce cunoşteau calea întortocheată. piraţii în Marea Roşie erau mai deşi decît broaştele în apa lacului. Adnana stătuse multe ceasuri cu Anton Lupan. Iar insula aceea înfăţişa pentru ei cea mai sigură şi mai temută cetate. Spînu cu ai lui îşi aleseseră aşa de bine sălaşul. trecuse de multe ori pe acolo cu corabia lui Huseim şi văzuse ce greu puteau fi încolţiţi piraţii. îi şopti căpitanului.― Şi asta se poate! În anii aceia. Adnana stătea şi ea în rînd cu oamenii. În drumul peste Mediterana. ― O să fie mare primejdie.

Ar fi fost greu să se spună dacă în unii era vreo teamă – toţi păreau gata să-şi urmeze căpitanul.te hartă. ci ca să împlinească datoria scrisă în acea carte. Pe la ceasurile zece dimineaţa. îşi dădură seama că felahii aduceau două ţevi de tun şi două afete. Ceilalţi rămîneţi pe bord şi fiţi cu ochii în patru! Peste o jumătate de ceas. socotind cum să calce cuibul piraţilor. ― Gherasime. ultimii patru. se afla la cheiul Suezului şi avea Marea Roşie în faţă. şi. cu o gloată de hamali felahi. oamenii îi văzură întorcîndu-se. dar poate că ei încă nu-şi dădeau seama ce-i aşteaptă. lăzi cu ghiulele – să ţi se facă părul măciucă în creş- . îndată ce schela fu aruncată. care venea de atît de departe. Abia cînd fură aproape. în sfîrşit. de o parte şi de alta a ancorelor. nu fiindcă ar fi avut de adus aici sau de luat marfă. care îşi găsiră locul la prova. goeleta noastră. Alţi doi hamali cărau cîte un butoiaş de pulbere. hai cu mine! zise căpitanul. care purtau pe umeri greutăţi ciudate. şi apoi căpitanul făcuse sfat cu Gherasim şi cu oamenii alte multe ceasuri.

cu plata remorcherului. cum s-ar zice astăzi. nu mai rămăseseră în ea decît treizeci din icosarii lui kir Nicolachi. În schimb. După ce străbăteau marea primejdioasă. văzînd cum Speranţa se înarmează – n-aveai să te temi că fapta aceasta putea să bată la ochi iscoadelor. Gherasime? spusese căpitanul. către oamenii echipajului. cu ce mai dăduse pe provizii. ― Ce ne facem. La Suez şi la Bab-el-Mandeb. micile vase care străbăteau Marea Roşie. în partea cealaltă. şi astfel. ― Măi. care-aţi fost la artilerie. cu preţul tunurilor. tunurile călătoreau de la nord la sud cu o corabie. al pulberii. căpitanii le vindeau îndată.tet. ca peste o lună să facă drumul înapoi cu alta. În vremea aceea. de ocazie. al ghiulelelor. Deci nu se miră nimeni în port. veniţi încoace! strigă Gherasim. pe care puteai să le cumperi. cu taxele de trecere prin canal. punga căpitanului se uşurase. în timp ce veneau cu tunurile spre cora- . găseai totdeauna pe chei asemenea tunuri. nu se încumetau niciodată să plece dacă nu erau înarmate.

slobozind o ghiulea la iuţeală. ― Covoare şi mătăsuri? Aici n-au preţ. luptîndu-se tot cu piraţii. aşa că Anton Lupan trebui să plătească amendă doar pentru bubuitură – şi rămase numai cu douăzeci şi cinci de icosari. înseamnă să le dăm de pomană. din trei- . şi plutaşul făcuseră războiul cu dorobanţii. La nevoie om vinde ceva marfă. Noroc că ghiuleaua se duse în apă. Pînă una alta însă. Numai Ismail zicea. fudulindu-se. aveau cele trebuitoare spre a pleca mai departe. fără să facă stricăciune. poliţia şi celelalte puteri ale portului. ― Ne-om descurca noi într-un fel. Şi pietrele rare. şi Haralamb. domnule. fără să-i fi poruncit căpitanul.bie. şi Ieremia. ― De. Bubuitura stîrni spaimă printre felahii care împînzeau cheiul. şi dovedi că se pricepea la treaba aceasta. de asemenea. puse în picioare Căpitănia. lipseau numai tunarii – strigarea lui Gherasim rămăsese zadarnică. că trăsese cu tunul o dată. dacă n-am luat haşiş! oftase cîrmaciul.

răsare din unde una din cele mai răvăşite îngrămădiri de insule cunoscute în lume. între a 25-a şi a 26-a paralelă. îndată ce părăsiră apele portului. . ţes între insule o urzeală pe care nu ştiu s-o descurce decît vietăţile mării şi astfel. fiecare din ei ştia să încarce tunul şi să ochească. trecerea unei corăbii pe acolo înseamnă sigura ei pieire. *** Pe coasta de răsărit a Mării Roşii.zeci cîţi mai aveau înainte ca Ismail să-şi fi arătat bravura. pentru crîncena întîlnire cu stîncile şi cu piraţii. După două zile. Ismail dovedise pricepere la tunuri şi ca urmare. Garduri de corali. Speranţa în acest timp străbătea Marea Roşie. spre marea îngîmfare a bucătarului. arhipelagul Şeiharat. pregătit fiind totul pe punte şi-n sufletul oamenilor. ascunse la cîteva palme sub apă. lăsîndu-i la o parte zorul care speriase mulţimea. pe care îl ocolesc navigatorii cum ocoleşte dracul biserica. Dar. începu să facă instrucţie de artilerie cu puşcaşii.

În mijlocul acestei ciudate cetăţi clădită din fire. fără să se dea alarma pe insulă şi piraţii să nu-şi ia locurile de luptă. Oricît ar fi fost de viteji şi de dibaci oamenii din echipajul Speranţei. atacatorului venit de oriunde. astfel . uitîndu-se cu ocheanul în zare. mai ştia Adnana. spre a împlini porunca prieteniei. înţepenite în piatră. unită cu hotărîrea lor de-a învinge. Alcătuită din trei stînci înalte. cu colţurile. pe care. şi la fiecare tun stătea om de pază. Pe fiecare din cele trei stînci. alţii cu puştile. între care s-au ridicat recifuri. unindu-le. De la Suez la Şeiharat sînt cam trei sute de mile. piraţii aveau puse tunuri. insula Musarah pare reduta cea mai ferită. ştia Adnana. goeleta românească le străbătu într-o săptămînă. putîndu-se împotrivi. ea seamănă într-adevăr cu un bastion de formă triunghiulară. în redutele săpate în coral tot lungul ţărmului. pentru ei rămînea deschisă o singură cale să ajungă acolo – şiretenia. aceea unde se adăpostesc comandanţii oştirii. avînd vînt bun. Nu se putea apropia om străin de sălaşul acesta. la tunuri unii.

Speranţa purta la catargul din prova steagul negru. Dar ieşind pe punte. la cîteva mile depărtare. semnul de recunoaştere erau flamuri roşii în zilele cu soţ ale lunii. flamuri galbene. Pierre Vaillant se afla aici. putem să ne apropiem aşa pînă la o sută de metri. ― Dacă nu şi-au schimbat înţelegerea. semnul piraţilor. după ce îl căutase prin toate porturile Mediteranei şi Egeei.încît la 13 ale lunii octombrie. tulburat de îndoieli. Acum trei ani. de speranţe – dar în clipa cînd auzi strigătul omului de veghe. zise Adnana. cînd am fost aici ultima oară. şi după ce îl aşteptase aproape cinci ani de zile. Tulburat fusese tot timpul drumului căpitanul. mai avea cîteva ceasuri să fie lîngă el şi să-l îmbrăţişeze. iar la capetele crucetei cîte o flamură roşie. omul de veghe zări primele insule ridicîndu-se deasupra orizontului. o dată cu lumina zilei. i se părea că aceste ceasuri vor fi mai lungi şi mai grele decît toată cealaltă aşteptare de pînă acuma. Dar ştiu că mai . simţi o clipă că i se opreşte inima. iar în zilele celelalte.

Negrilă se repezi la el. Cînd primul dintre ei apăru pe punte. am să-i întreb ce culoare doresc să aibă ştreangul! Între timp corabia îşi urma drumul spre insule. ― Ia. că începe comedia! porunci căpitanul. unul cîte unul. cînd o fi să-i spînzurăm. avînd pe umeri şaluri şi mătăsuri dintr-ale armeanului. la rîndul său îmbrăcă giubeaua lui Spînu. cu ciudă.tîrziu Spînu a poruncit să se răstoarne culorile. lipsindu-i această însuşire. dar după doi paşi se opri. dacă-i aşa. uitîndu-se întrebător la caftanul omului şi numai că nu-l apucă rîsul. care îşi arătau tot mai limpede contururile. cum se şi cuvenea unei căpetenii. băieţi. acum e timpul să vă schimbaţi hainele. Oamenii coborîră în cabină şi peste un timp reveniră. ― Uite-ai dracului ce socoteli stau ei să-şi facă! bombăni Gherasim. Căpitanul. Ei. fiindcă îi fugise una din căpetenii şi se temea de trădare. strînse aşa fel să semene cu nişte caftane. legaţi la cap cu turbane. cu toată . cuprins de nedumerire.

Bineînţeles. Ieremia stătea la unul din tunuri. nefiind încă începută bătălia. dădea porunci cu ifos. încarcă tunurile! ― Încărcăm! se fuduli bucătarul. tîrşîindu-şi cizmele grele. Haralamb la celălalt. nu însemna că putea fi costumat şi cîinele. căpitanul îşi întoarse privirea spre prova: ― Ismaile. oamenii se repezeau pe punte. ca o cortină.credinţa contrară pe care o avea stăpînă-su. iar Ismail. Mihu căra săculeţii de pulbere. Dar. şi puneau mîna pe scote. la comanda căpitanului. ― Iat-o! strigă Adnana. ci şi manevra corăbiei. căci nu aveau în grijă numai artileria. se iviră cele trei . numai el şi Adnana îşi păstrară vechea înfăţişare. dacă se costumaseră oamenii. el fiind mai mare peste artilerie. arătînd cu mîna în zare. care parcă se trăgeau în lături. cînd era nevoie de ei ca să slăbească sau să întindă pînzele. Printre două insule scunde. Mulţumit de îmbrăcămintea oamenilor. între dînşii. Cristea Busuioc pregătea ghiulelele.

pe chipul ei se citea numai încordarea cu care urmărea drumul. Ea nu răspunse. pînă acolo. Acesta cerceta insula cu ocheanul. Aşa cum se desfăşura marea în faţă. ― Ciudat. n-ai fi zis că pune vreo piedică în calea corăbierilor. îngrijorat. căpitanul. În clipa asta părea că îi pierise orice urmă de teamă. cu mişcări scurte – şi goeleta lăsa în urmă o dîră şer- . îşi dădeau seama. care ţinea cîrma. din încîlcita lor unduire. dar nu mişcă nimeni! ― Pesemne am nimerit bine semnul de recunoaştere! Altfel s-ar fi pornit forfotă pînă acuma. bordajul şi chila. Dar cei ce ştiau să citească în valuri. fără să-şi ia ochii de pe faţa mării. să taie etrava. ce colţi de stîncă erau ascunşi pretutindeni. Adnana învîrtea de cîrmă. ― Recunoşti drumul? o întrebă. Anton Lupan şi Gherasim stăteau de o parte şi de alta a Adnanei. ce spinări de piatră.colţuri ale bastionului. ci clătină doar din cap. Vorbind. ce ferăstraie cu zimţii ascuţiţi. ― Se vede ceva la tunuri? îl întrebă pe căpitan.

numai la douăzeci de paşi depărtare şi privindu-l. oamenii îşi dădeau seama ce s-ar fi întîmplat dacă bravul cîrmaci nu l-ar fi ocolit la vreme. valurile dezgoleau cîte un colţ de stîncă. zise Adnana. ― Nu. căpitanul se simţi ruşinat că nu avusese încredere de la început în priceperea Adnanei. în timp ce continua să strîngă cîrma cu aceeaşi înverşunare. arătîndu-se nedumerită. răspunse căpitanul.puitoare. purtîndu-se cu ea nu cum te porţi cu un marinar vrednic. Lăsaseră în urmă insulele care păzeau intrarea în radă şi pînă la ţărmul redutei nu mai rămăseseră decît cinci sute de metri. aşteptîndu-i fără nici o bănuială. ― Poate au ascuns-o după insulă. Locul de ancorare e acolo. desigur . Piraţii erau acolo. ci cu o domnişoară. în borduri. în partea cealaltă nu poate ajunge nimeni. în stînga. recifele n-au mai lăsat un colţ liber. În unele clipe. la trecerea peste Mediterană. Dar printre ei se afla şi Pierre Vaillant. În clipele acestea. Nu înţeleg unde poate să fie. ― În scrisoarea aceea era vorba de o corabie.

Speranţa îşi urma drumul. în clipa cînd ar fi izbucnit prima împuşcătură. Anton Lupan îşi cunoştea prietenul. şi chiar dacă nu l-ar fi cunoscut prea bine. aveau să se arunce şi ei asupra paznicilor. pentru răzvrătirea lui. întărite de puterea tunurilor. a cărui privire aproape că se lua la întrecere cu ocheanul. amorţindu-i trupul şi inima. pe lîngă puterile lor. ― Dar ce-i asta?! exclamă deodată. cînd le terminase corabia? ― E şi-n dreapta unul. strîngînd mai tare ocheanul în mină.împreună cu alţi prizonieri – şi dacă nu erau în lanţuri. eliberatorii de pe Speranţa se puteau aştepta la un ajutor pornit chiar din mijlocul redutei. acum cînd nu mai aveau nevoie de el. Anton Lupan continua să cerceteze cu ocheanul ţărmul şi întăriturile. Ia te uită. pe stînca din mijloc! Apoi simţi amorţindu-i mîna. În acest timp. Dar dacă omul spînzurat era Pierre Vaillant. domnule! strigă Mihu. Gîndind astfel. din scrisoarea primită de Spînu se înţelegea limpede ce învrăjbit se purtase el în robie. . Deci. un om spînzurat. atins de răzbunarea piraţilor.

domnule! exclamă pe urmă. ― Da. îi cunosc după turbane. sau să se bucure. Mihu arătă cu mîna: ― Uite şi-n stînga încă unul! ― Doamne. Parc-ar fi nişte leşuri pe ţărm. Nu trebuie să ne pripim. Mihule? Musul se urcă pe parapet. Hei. tu vezi. Sînt piraţi morţi. cercetînd ţărmul. dar culoarea lor neagră-roşiatică. dar aici pare că s-a dat o bătălie! murmură Anton Lupan.manevrînd cu dibăcie şi pînă la insulă nu mai rămăseseră decît două-trei sute de metri. tot nu îngăduia să vezi stîncile ascunse. pregătiţi-vă să luaţi puştile. dacă nu le cunoşteai dinainte. în radă. Şi voi. ― Să nu fie o cursă! zise Adnana. ― Ai dreptate! încuviinţă căpitanul. ci îşi încorda privirea. dacă o fi nevoie! . căutînd cu ochii încordaţi drumul pînă la locul de acostare. băieţi. Ismaile. ţinîndu-se cu mîna de straiuri şi un timp nu răspunse. Aici. fii gata cu tunurile. neştiind dacă să-i pară rău. valurile erau mai liniştite.

lîngă Mihu. de aceea. plimbîndu-şi ochii iscoditori de-a lungul insulei necunoscute. numai cei cîţiva palmieri firavi care creşteau în pămîntul sărăcăcios. un urlet de jale care îţi rupea inima. adulmecă plin de nelinişte – şi deodată începu să urle. Urla într-un fel cum nu-l auzise nimeni înainte. Negrilă. Cînd ai ajuns în faţa duşmanului. după semne. nu cu furie.Tunurile sînt bune de la o depărtare. care stătea cu picioarele de dinainte pe parapet. îşi legănau frunzele negricioase ca pe nişte flamuri de doliu. puşca se dovedeşte mai folositoare. văzură cu toţii că asupra insulei apăsa moartea şi pustiul. În clipa aceea. adus de vînt pe recifuri. Şi-atunci. îşi ridică deodată capul în aer. ― Insula e părăsită! murmură dezamăgit căpitanul. ― Mai degrabă au fost izgoniţi. nicăierea. cu glonţul pe ţeavă. fiecare tunar şi-o avea pregătită lîngă parapet. ― Au fugit! adăugă Adnana. . nu cu neputinţă. nu mişca nimic. numai s-o ia la ochi şi să apese trăgaciul. fiindcă pînă la ţărm nu mai aveau decît o sută de metri. nu cu teamă.

― Fiţi gata pentru acostare! porunci. nici mintea nu putea să îl ajute şi el. fiindcă ochii lui continuau să vadă. ― Par intrate în putrezire! urmă căpitanul. mirosul stîrvului. luîndu-şi datoria şi glasul căpitanului din obişnuinţă. în ce parte a insulei va găsi leşul prietenului zăcînd pe recifuri. se întreba deznădăjduit. pe ţărm. nici de tunuri. îşi lipi bordul drept de cheiul săpat în stîncă. oricît de temător ai fi fost.Se vedeau acum limpede. şi după urmele lăsate pe ţărm. . se vedea limpede. nu rămăsese fiinţă vie pe insulă. Oamenii se repeziră la pînze. Dar nici ochii nu puteau să dezvăluie taina celor petrecute aicea. nu mai era nevoie nici de puşti. Speranţa făcu o voltă sub mîna Adnanei. în unele clipe. La o sută de metri în pupa ei se vedea o bucată de plajă. leşurile. mintea să judece. deşi îşi ţinea firea. în timp ce velele fluturau liniştite. îşi puse prova în vînt şi. se vedeau pe stînci tunurile adormite – şi vîntul aducea apăsător.

ci numai paznicii lor. capete de scînduri. se vedea că în grotă se produsese o explozie cumplită. Peretele stîncii din stînga. În vîrful celor trei stînci ale bastionului. talaş. piraţii lui Spînu. degeaba îi stătea inima în cumpănă căpitanului. se vedeau spînzuraţii. pornise – şi nu puteai şti în ce parte a lumii. el sări peste parapet şi începu să alerge de-a lungul ţărmului. scoţînd într-una aceleaşi urlete. era prăbuşit. după forma rupturii. Primul care debarcă fu Negrilă. legănîndu-se în bătaia vîntului – toţi aveau caftane. Dar corabia nu mai era aici. Înainte ca Speranţa să fi acostat bine. Ceva mai sus zăceau mormane de cioplitură. Dar nu. înnegrite de sîngele pu- . buşteni. care desigur mişcase întreaga temelie a insulei. după fumul risipit pe piatră. zbuciumîndu-se: toate stîrvurile aveau pe ele caftane. semnele lucrului care se desăvîrşise acolo. dezvelind o adîncitură hîdă. unde pesemne fusese o grotă.acolo era locul unde corabia piraţilor fusese dată la apă. cum nu puteau să poarte prizonierii.

tred. apoi îşi înfipse ghearele în nisip şi se aruncă într-acolo. Şi dacă zăceau aici. ai lor s-ar fi îngrijit să le facă morminte. Negrilă. pare-se de multă vreme. Cîinele făcu un salt în lături. în bătaia soarelui şi a vîntului. lătrînd de data asta. schimbîndu-şi porunca. de-a rostogolul. ― Risipiţi-vă pretutindeni – le porunci căpitanul oamenilor – şi vedeţi dacă… În clipa aceea. se opri deodată. care alerga pe ţărm urlînd într-una. se uită la ai săi. ― L-a lovit! strigă Mihu ducîndu-şi pumnii . spulberînd-o în ochii lui Negrilă. continuînd să latre cu furie. apoi se repezi iar înainte. în loc să urle – sub stăpînirea furiei. ― După el! strigă căpitanul. cu urechile ciulite. Un nou glonţ piui prin aer. De sub peretele stîncii izbucni o împuşcătură şi glonţul se înfipse în piatra găunoasă a recifului. însemna că ei fuseseră învinşi. o nouă zburătură de piatră îi tăie drumul. altfel. cătînd către stînca din dreapta insulei. făcîndu-l să se prăbuşească în lături.

înconjurîndu-l. În faţa stîncii era un dîmb de piatră şi acolo cîinele se opri. semn că avea o vătămătură. Sub peretele stîncii. prefăcut în fărîme. săltînd strîmb de data asta. cu puştile sprijinite pe muchia dîmbului. să fii al naibii. un picior din faţă. uitînd primejdia clipei. trîntindu-se pe burtă. dar bine ştii să iei linia de ochire! izbucni Haralamb. ― Măi vere.la gură. Cîteva clipe mai tîrziu. Primejdie? Fusese!… Îndată ce se duseră şuierînd oţelele fărîmate. luci o ţeava de armă. numai în trei picioare. ascunsă printre tufişuri. Ieremia nu zăbovi. un om odată. întreg echipajul era alături. ca soldaţii care aşteaptă întăriri să vină din urmă. cuprinsă de spaima jivinei încol- . din spatele tufişurilor se ridică o arătare. ci trimise unul din gloanţele lui care îi făcuseră faima. îşi scutură coama şi iar se repezi spre stînca de unde porneau împuşcăturile. ţinîndu-l chircit. Dar Negrilă se ridică de jos. astăzi o umbră cocîrjată. fierul puştii duşmane sări în sus. al patrulea.

glasul omului preistoric grăind prima oară. ― Ţine puşca la ochi. Omul se prăbuşi la pămînt. cu privirile înnebunite. arătarea. o ultimă încercare de fugă. fără să-şi ridice fruntea din ţărînă: ― Abdulah! Anton Lupan simţi în trup o tresărire. Voi haideţi după mine! Şi ridicîndu-se. porni înainte. Cînd fură la zece paşi. ― Stai! strigă căpitanul. dîndu-se cu fruntea de ţarină. . cu tot echipajul şi cu Negrilă şchiopătînd pe lîngă dînşii. dădu să facă un salt în lături. tremurînd. scoţînd mîrîituri înăbuşite. cu aceeaşi lipsă de judecată pe care o arată şi fiara cînd o împresoară vînătorii. care îi urmărea tremurînd. stăpîne! gemu. vorbindu-i cum putea. Ieremie! porunci căpitanul. cu un glas care-şi pierduse deprinderea vorbirii.ţite care nu mai vede scăpare. ― Îndurare. Acesta răspunse. ― Cine eşti tu? îl întrebă căpitanul. în limba grecească pe care o folosise şi prizonierul.

fiţi îndurători cu mine! Anton Lupan îşi simţea mintea tulbure. cum nu îşi găsiseră urma? ― Ridică-te! îi porunci arătării. ― Şi încotro s-a dus? ― Nu ştiu. unde ajunsese Pierre Vaillant. rotindu-se în neştire. arătîndu-şi trupul deşirat. . nu e! ― Cînd a fugit? ― De trei luni.― Tu eşti omul lui Spînu? Tu i-ai scris astă primăvară? ― Eu. fireşte că arătarea din faţa lui nu putea să ştie încotro s-a dus prizonierul – dar ce se întîmplase în aceste trei luni. iar barba îi acoperea chipul. la 20 iulie. cu pielea murdară ieşind prin zdrenţele caftanului. ― În iulie? ― Da. stăpîne. atunci a fost măcelul. ciolănos. cum de nu-i dăduse un semn de viaţă. nelăsînd să i se vadă decît ochii sălbăticiţi. stăpîne! ― Unde-i franţuzul? ― A fugit. Părul îi crescuse lăţos. pînă pe umeri. Omul se ridică.

timpul din iulie pînă acum. am fost mult timp acolo cu Spînu. cu puştile în mîini. să întrebe. ― Ia spune. Dar încotro să pornească. stăpîne. la ce dată oare ar fi putut el să fie în Dardanele?… Dar nu. cum a fugit franţuzul? continuă Anton Lupan. bănuind ce se . însemna că era liber şi îşi luase iar soarta în mînă. cînd între ei se aşternuse iar timp lung. Cînd fugise el de aici. Dacă prietenul său fugise. Speranţa se afla la Stambul. Nu-şi dădea seama dacă avea în suflet bucurie sau dezamăgire. cum să-i găsească iar urma. căci adevăratul lui gînd era aiurea – cum să-l caute pe Pierre Vaillant. dar am învăţat greceşte în insule. neputînd să scoată un cuvînt. punînd întrebările în neştire.― Eşti arab? ― Arab. abia plecase de cîteva zile de la gurile Dunării. cum s-a întîmplat. amuţiţi de uimire. în ce fel să-i ia urma. şi sute. îi era peste putinţă să facă socoteli acuma… Oamenii stăteau în jurul piratului. Dacă Pierre Vaillant i-ar fi ieşit în întîmpinare. după ce aproape cinci ani i-o stăpînise Spînu. poate mii de mile.

dar neştiind nici ei dacă să se bucure sau să se lase în prada dezamăgirii. Abdulah! Mă mai ţii minte? Pe chipul blînd al fetei se ivise o aspră şi crudă învrăjbire. Soarele ajunsese în . ― L-a atins glonţul. începu să tremure. măi băiete! îl linişti Gherasim. piratul ajunse cu ochii la Adnana şi văzîndu-o abia acuma. ― Tu eşti Ad… ― Da. O să-l îngrijim şi o să se facă bine. Doar nu i-o fi rupt osul! ― Ba da.întîmpla cu căpitanul. Numai Mihu rămăsese deoparte. Şi-l doare şi nu poate să spună!… ― Lasă-l. mîngîind laba lui Negrilă. cu ochii înlăcrămaţi. ― Şi… şi Huseim? ― L-au mîncat rechinii! Ochii piratului se măriră şi începură să se rotească iar în neştire. domnule! plîngea musul. îngenuncheat pe pietre. nene Gherasime! Tot plimbîndu-şi în neştire privirile asupra oamenilor. socotind că faptele celelalte sînt mai însemnate decît rana cîinelui.

i-au pus în fiare şi i-au dus cu dînşii pe corabie. stăpîne: erau paisprezece. pe căpetenii. ce s-a întîmplat aici? vorbi căpitanul. pe ceilalţi. în loc să aducă răcoare. stăpîne! ― Voi cîţi eraţi? ― Treizeci şi şapte. afară de mine. la tunuri. ― Spînzuraţii de la Suez. i-au luat caftanul şi puşca… Aşa. cu franţuzul. şi cu toată vremea toamnei. ― Spune. au ucis doisprezece. i-au spînzurat sus. unul din ei a putut să ajungă pînă la grotă. i-au pus foc şi p-ormă… A fost mare măcel. unde ţineam pulberea. ― Spune! ― Au gîtuit întîi santinela de jos. umplîndu-i de scîrbă pe oameni. căldura. ― S-au răzvrătit prinşii.înaltul cerului. purta mirosul de hoit. Cînd venea cîte o adiere de vînt. oamenii noştri dormeau şi i-au răpus cu viclenie… Prin ochii rătăciţi ai piratului trecu limpede o undă de ură. în mijlocul recifurilor încinse. răniţi sau teferi. ajunsese ucigătoare. Gherasime! spuse .

că mă căutau anume pe mine – şi cînd i-am văzut plecaţi. cercetînd jalnica înfăţişare a insulei. m-am întors. Credeam că mai scăpaseră şi alţii – dar. tufişurile . apoi privirea i se împrăştie şi el se prăbuşi la pămînt. înainte de a lua o hotărîre. palmierii firavi. îşi roti capul. am avut merinde… ― Şi ce aşteptai? Ce credeai că o să se întîmple? ― Nădăjduiam că o să vină Spînu. sînt sigur!… Spune.căpitanul. cei care nu fuseseră luaţi. ― Îndurare. ― De atunci stai aici? ― Da. prin ochii piratului trecu iar o undă de ură. stăpîne! Anton Lupan aşteptă o clipă. şi am rămas singur. tu cum ai scăpat. domnule. ― Spînu n-o să mai vină niciodată! L-au mîncat şi pe el rechinii! Auzind această veste. ― Nu că s-ar putea. erau morţi. păgînule? ― Am fugit înot pînă la insula de colo. lovindu-se cu fruntea de ţărînă. am stat ascuns. ― S-ar putea.

auzi parcă explozia depozitului de pulbere. pornind de la ţărm pe drumul eliberării. sunet de cornuri şi de trîmbiţe. slobozind după ei gloanţele puştii… Apoi. ― Luaţi-l. cu pînzele întinse. piatra recifului încinsă de soare. ale căror ultime miasme îi otrăveau plămînii… O clipă refăcu în minte încăierarea piraţilor cu prinşii. îl văzu pe Pierre Vaillant – cum îl văzuse moş Ifrim atunci căţărîndu-se pe catarg. şi-n acordurile ei văzu. împuşcăturile. parcă aievea. repede! Nu mai avem nimic de făcut aicea.sărace. punîndu-şi pe goană asupritorii. cu pistolul în mînă – îi urmări paşii. . se lăsă o linişte adîncă – şi din mijlocul ei se ridică o muzică biruitoare. grota prăbuşită. o corabie. arătînd omul prăbuşit în ţarină. trezi în el toate speranţele ostenite în clipele dinainte. răcnetele răniţilor. Şi această muzică triumfătoare şi această imagine a biruinţii. după huietul care însoţea în închipuirea lui toate aceste clipe. cele trei stînci ale bastionului. leşurile putrezite. Toată lumea pe bord. băieţi! porunci. simţi sub picioare zguduirea adîncă la temelia insulei.

Căpitanul stătea la cîrmă. sute de ore de veghe. aplecîndu-se să-l ia în braţe pe Negrilă. Gherasime! În aceeaşi zi. legat în frînghii lîngă catargul de la prova. iar Mihu. sute de ore de încordare şi de nelinişte – o. iar o mie cinci sute de mile înseamnă nopţi nedormite. de veghe stătea Adnana.― Şi încotro pornim. domnule? întrebă cîrmaciul. oamenii. aşezat alături. Făcuse aproape o mie cinci sute de mile ca să ajungă aici – o lună de zile – şi încă pe atît îi cerea înapoierea. cu piciorul în faşa însîngerată prins între două scîndurele. luptă cu furtunile. Negrilă zăcea pe bocaport. piratul. Speranţa naviga înapoi. pînze şi parîme rupte. ― După Pierre Vaillant. spre Suez. Aşa naviga goeleta noastră la ora acea. şoptindu-i la ureche cuvinte pe care nu le auzea nimeni. îi mîngîia coama. lăsînd în urmă insula blestemată şi mirosul stîrvurilor. osteniţi. apăsătoare zile de acalmie. se odihneau la umbra pînzelor. îşi plimba asupra punţii privirile rătăcite. dar înseamnă atîtea! .

dar împlinise pînă la capăt poruncile din cartea cea mare a prieteniei! . Speranţa nu-şi izbîndise ţelul călătoriei. nici să secere grîu. istoviţi. nu ca să ridice de pe insulă vreo comoară. nefiind de găsit acolo decît un prieten – se întorceau azi. ai fi zis. după ce oamenii îşi oţeliseră inimile să calce sălaşul celor mai sîngeroşi piraţi din lume. ca să aibă de pîine. nici să adune fructe. fără nici un folos. pentru nimeni. Nu. spre a-şi potoli arşiţa gurii. spre a face alte o mie cinci sute de mile.Şi la capul drumului.

să cheme paza spre a lua în primire pe ultimul pirat al lui Spînu.CAPITOLUL XVI Cîntecul sirenei La 21 octombrie. Nu uitase de trecerea Speranţei pe aici. ci în arhipelagul Şeiharat. Speranţa acosta din nou la cheiul Suezului. Anton Lupan se repezea la Căpitănie. acum două săptămîni de zile. poate fără să-şi dea seama: ― Şeiharat!… Insula Musarah!… De-acolo a venit şi franţuzul acela. din motive care se vor vedea. La auzul acestui nume. Pierre Vaillant. opt zile după ce părăsise insula piraţilor. ― Nici n-am fost la Berbera. şi în timp ce Gherasim se ducea la poliţie. privindu-l mirat. care i-a . slujbaşul portului se ridică în picioare şi scoase o exclamaţie. v-aţi şi întors de la Berbera? îl întrebă căpitanul portului. ― Ce.

care de altminteri se afla în faţă. deschise registrul. nebănuind ce furtună de gînduri şi de simţăminte stîrneau în noul venit vorbele sale. Zicînd. şi a adus douăzeci şi şase de piraţi pe care i-a predat poliţiei. pînă să se adune toate mărturiile – şi acum trei săptămîni. douăzeci şi cinci din ei au fost spînzuraţi. domnule? Spuneţi-mi. şi nu-i trebui mai mult de cîteva clipe să găsească o anumită filă. fiindcă avea mintea rătăcită. ― Şi Pierre. la spital. după declaraţia sa. A trecut pe aici la sfîrşitul lunii iulie: dacă vreţi am să mă uit în registru şi vă pot spune data exact. punîndu-l sub pază. ce ştiţi despre el. judecătorii l-au cruţat. Pierre Vaillant. îl caut de peste patru ani. numai pe unul. răspunse căpitanul portului. iată. Venea din insula Musarah. încotro a plecat? ― La Stambul. Judecata lor a durat mult. ― Întocmai. scrie .răpus pe piraţi! Fu rîndul lui Anton Lupan să exclame: ― Pierre Vaillant?!… ― Da. la 28 iulie. domnule.

Dacă i-ar fi spus!… În loc să se găsească la Suez. spre Marmara. chiar numele li se potriveau. sub numele L’Esperance. domnule. azi ar fi fost în drum spre Dardanele. fără să simtă nici acum frămîntarea omului din faţa sa. Pierre Vaillant şi L’Esperance! Două nume care se îngemănau. de cornuri şi de trîmbiţe. cînd aflase că prietenul său a scăpat… Se uita la căpitanul portului parcă nu-l vedea. Aici. căpitanul Speranţei făcu ochii mari. cinci sute de mile mai aproape . dar eraţi foarte grăbit şi aţi plecat. Încă era să vă spun de rîndul trecut. pe care o auzise parcă răsunînd deasupra jalnicului peisaj al insulei Musarah. trezind în urechea lui Anton Lupan aceeaşi muzică. şi foarte bine lucrat! continua acesta. ― Un vas foarte frumos. că semăna cu vasul dumneavoastră – şi. între timp.în registru… A dovedit cu martori că goeleta cu care a venit din insulă era lucrată de el şi a înscris-o la noi sub pavilion francez… ― Era o goeletă? ― Da. aceleaşi sunete biruitoare. ce e mai ciudat.

şi chiar dacă ar mai . i s-a dat numaidecît o treime din prada luată de la piraţi. ceilalţi pe felurite vapoare. care erau bolnavi. ― Şi cu ce bani a plecat? ― A.de Pierre Vaillant. s-au îmbarcat pe L’Esperance. doi din ei. au zăcut aici. în spital. un englez şi un italian. domnule căpitan! Anton Lupan nu mai avea de ce să întîrzie – aflase tot ce putea să afle. ― Şi ceilalţi ce s-au făcut? Ce fel de oameni erau? ― Toţi marinari. Dar nimeni nu era vinovat – cartea prieteniei îi poruncise să meargă înainte. totuşi. o adevărată comoară. pînă prin septembrie. şase din ei – iată-i înscrişi aici. ― Mulţumesc. să-şi vizeze cărţile de marinar înainte de a se repatria. toţi au plecat. şi el făcuse drumul pînă la cap. domnule. se poate spune că i-a rămas destul ca să fie aproape bogat. ― Deci nu mai e aici nici unul din oamenii cu care a venit Pierre Vaillant? ― Nici unul. E drept că a împărţit-o cu ceilalţi oameni scăpaţi. Ştiu cînd s-au făcut bine. fiindcă au trecut pe la Căpitănie.

ghiulelele şi pulberea. văzu o gloată de felahi. Întorcîndu-se pe chei. pînă la sfîrşitul lui noiembrie. Gherasime? întrebă Anton Lupan. . nu-i rămînea de făcut altceva. cînd probabil ajunsese acolo prietenul său.fi putut să afle ceva. locurile unde bănuia că. pe el nu-l mai interesa să ştie decît încotro să apuce spre a-l găsi pe Pierre Vaillant. trimite depeşă la Gallipoli. se duse în grabă la biroul telegrafului şi trimise trei cablograme. la rîndul lui. Desigur. Oriunde ai fi. asta însemna încă o lună de navigaţie – şi din august. cărînd de pe bord tunurile. Ieşind de la Căpitănie. ca să ştiu unde te găsesc”. spre Stambul – dar toamna. cînd putea să ajungă Speranţa… Şi totuşi. prietenul său îl căuta: ― „Pierre Vaillant – goeleta L’Esperance. Gallipoli şi Pireu. drumul era greu. la căpităniile porturilor din Stambul. Ismail se uita după ei şi părea foarte mîhnit că îşi pierdea funcţia mai-marelui peste tunari. Sînt în drum de la Suez spre Arhipelag. poate cei de rîndul trecut. ― Cît ai luat pe ele.

Fata stătea pe bocaport. nu mai putea să zburde cu ea. Anton Lupan se apropie de Adnana. pornim chiar azi! Ismaile. care scîncea mulţumit de mîngîierea ei. dacă nu l-ai uitat! ― Aman. aşa că l-am rugat să nu fie avar. în vreme ce altul se veselea – acum ştiau cu toţii de ce – şi mai cu seamă tîlharul de Haralamb! În timp ce Ismail cu ajutoarele sale coborau pe schelă.― Întocmai cît ai dat dumneata. hai! ― Unde mergem? ― La Stambul. întristat că. mîngîindu-l pe Negrită. să meargă după merinde iar ceilalţi făceau pregătirile de plecare. Căpitanul păşi pe punte: ― Băieţi. aman! Şi deodată. aşa cum era oblojit la picior. ia bani de la Gherasim. ci de la căpitan. n-am pierdut nici un ban. şi cumpără provizii pentru o lună de zile. drum fără escală. Pleacă un bric grecesc spre sud şi-l cunoşteam pe nostrom. . un ochi al bucătarului se înfricoşa. că nu dă de la el.

dar noi trebuie să facem un ocol mare. îţi mulţumesc pentru tot ce-ai făcut! Te-ai arătat curajoasă şi pricepută şi-ţi cer iertare că am aşteptat prea mult pînă să-ţi încredinţez cîrma… Ţi-am făgăduit să te duc acasă. amîndouă. el. la asta nu se gîndise de loc căpitanul. Spune-mi. care nu se temuse de alte primejdii. vrei să te îmbarci pe un vapor care pleacă la Marsilia? Prin ochii fetei trecu o umbră de mîhnire şi-o zvîcnire ce spaimă care se ascunseră. căpitanul. fără să-şi arate privirea. acelaşi amestec de mîhnire şi spaimă. nespus mai mari decît marea primejdie a unui chip gingaş . Dar de unde îi venea mulţumirea parcă-i era frică să se gîndească.Căpitanul se aşeză alături. cu stăruinţă mai mare. Şi privind-o acum. ştiind că ea nu poate să-l vadă. avînd în glas. ― Adnana. care ar fi putut să semene cu zîmbetul mulţumirii. Dacă aveau nevoie de ea? Iată. pe chipul lui se aprinse o lumină ciudată. sub lungile-i negre gene. ― Nu mai aveţi nevoie de mine? întrebă ea. cum avuseseră ochii.

e . abătută potrivnic. în aceeaşi zi. surdă nemulţumire în sufletul echipajului. Dar acum bătea vîntul nordului. ― Ba da. mai cu seamă. vestind venirea toamnei în locurile de unde porneau ele. le-ar fi făcut într-o săptămînă. cu vînt bun. Nu. Credeam că ai vrea să ajungi mai repede la Marsilia. străbătu canalul. împiedicînd navigaţia şi istovind oamenii. numai că aici. ieşi în Mediterană. avem nevoie! răspunse. Navigaţia cu vînt potrivnic înseamnă lungi ocoluri. Şapte sute de mile aveau de mers ei. păstrîndu-şi ochii ascunşi sub gene – şi Speranţa porni. Adnana nu vroia să se ducă înainte. fără să stea să mai spună pricina. să mai cîştige un grad. ca să se apropie de Egee. lupta cîrmaciului cu busola. de la Port Said pînă la Dardanele – şi. aerul nu se asprise. cînd prova. clătină numai din cap. cu întîrziere. dormea tot în hamac căpitanul. şi nici fata nu cobora în cabină.şi-a unor gene negre ca astea. îşi începu zig-zagurile largi. Zburau pe sus păsările călătoare. cocorii şi rîndunelele. afară.

îşi luară saltelele. deşi trecut prin grele vîltori în viaţă. ştiu eu. încît înţelegea legile bunei-cuviinţe şi ale sfielii.gata să piardă două – o! dar înseamnă multe. scărpinîndu-se amîndoi în creştet. ce-ai fi putut face? Oamenii nu se răzvrătiră. şi nu mai fu cu putinţă să rămînă pe punte nimeni. peste butoaiele alea. ― Păi. ― Unde-o culcăm pe Adnana. o lună de navigaţie toamna. ploaie rece. care se citeau acum pe chipul căpitanului. în ploaia subţire. Gherasime? Era mare cabina de la pupa şi avea două paturi. lăsînd cabina cu şase paturi. iar noi ne-om culca în hambar. îşi păstrase curat sufletul lui aspru. încurcaţi. Altceva. boarfele şi se mutară în magazie. . spre nordul Mediteranei! În ziua cînd dubla pe la apus insula Rodos – era 9 ale lunii noiembrie – începu să plouă. la o nevoie. aşa cum o cunoşteau oamenii de la ei de acasă. domnule?! Să doarmă ea în cabina noastră. Anton Lupan făcu sfat cu cîrmaciul. dar cîrmaciul.

că îndată l-ar fi luat la rost Ieremia. pufăia greu. trimiţîndu-l pe puntea Speranţei. trebuia să ia drumul înapoi şi să se adăpostească pe după insule. tocmai acum. aflîndu-se la sudul insulei Chios. Adnanei. Pornise vîntul de nord. În sfîrşit. nu înţelegea această orînduire. dar nici nu îndrăznea să scoată o vorbă. fiindu-i alta firea. Dar nici vaporul nu era prea vrednic. rece şi cu rafale. de rău. aşteptînd vînt mai bun. cînd crescuse nerăbdarea într-însul. la 25 ale lunii. care însă părea că întîrzie. Cu asta. se descurcaseră oamenii. făcîndu-l să se frămînte ca pînzele sub vînt cu rafale. pînă atunci neatinsă de asemenea . şi văzînd că va fi mare caznă cu ultimele zeci de mile. prea des se întîmpla să piardă în ziua următoare. ca să nu nimerească pe coaste stîncoase. şi ceea ce înainta într-o zi Speranţa. căpitanul nu mai avu încotro şi se legă de pupa unui vapor care mergea spre Dardanele.unui singur suflet. De multe ori. de bine. numai cu vremea le fu peste putinţă să se descurce de aci încolo. scotea fum mult. Doar Haralamb.

― Goeleta Speranţa de la Port Said. ajunse la Gallipoli în prima zi a lunii decembrie. în schimb se lăsase răceală umedă în aer şi oamenii. vaporul. dîrdîiau prin unghere. Toate încercările îşi au totuşi o margine. Anton Lupan sări în barcă şi în cîteva minute era la Căpitănie. În ioc să-i răspundă. n-a ajuns la destinaţie… ― Domnule! îl opri călătorul. nu se mai ştie nimic de ea. a pierit. Contenise ploaia. domnule căpitan. după ce străbătuse anevoie Dardanelele.necurăţenii – şi nu făcea decît trei-patru mile pe oră. slujbaşul Căpităniei îl privea ca pe unul venit de pe lumea cealaltă. Nu se poate! S-a înecat în iulie. nepregătiţi cu îmbrăcăminte de iarnă. spre Stambul! zise intrînd în birou şi întinzînd actele. iată-mă aici. ― Speranţa. Dacă-mi îngăduiţi. Fireşte. îşi simţi inima uşurată. aş vrea să mă uit în registrul vaselor. împreună cu vasul şi . încredinţîndu-se dintr-o privire că vasul lui Pierre Vaillant nu era acolo. Dovadă că nu s-a înecat. mai întîi se uită pe tabla vaselor pierdute şi. trăgînd goeleta românească în urmă.

să fi naufragiat. Anton Lupan simţi ameţeală. vreau să văd cînd a trecut spre Stambul goeleta L’Esperance. îşi aruncă ochii pe geam. unde corabia se legăna la ancoră şi clipi din ochi. pe urmă se uită la Anton Lupan. Iată: „goeleta L’Esperance. fără să se afle? Oare el trebuia să rămînă învăluit în taină toată viaţa? ― N-a trecut! repetă slujbaşul. comandată de Pierre Vaillant. ― Nu s-a înecat?… Se poate. Sigur că n-a trecut. neştiind ce să creadă. se poate!… Dar din glasul lui se vedea că încă stăruia în el îndoiala. în radă. care între timp deschisese registrul şi se oprise la o filă în urmă. era oare cu putinţă ca Pierre Vaillant să fi rătăcit drumul. se uită la acte. ― N-a trecut! răspunse slujbaşul. omul din faţa sa îşi clătină capul. ― Îngăduiţi-mi. făcîndu-l să se întrebe dacă nu cumva căpitanul acesta era fantoma altuia.cu tot echipajul! Cîteva clipe. ve- . domnule – repetă Anton Lupan – să mă uit ta registrul vaselor. fără să vină vreo ştire despre el în atîtea luni de zile.

― Asta este! strigă. ci a plecat înapoi după o jumătate de oră. aplecîndu-se peste masă. sosită de la Port Said. ― Da. fără marfă… Dacă nu i-ar fi fost teamă de închisoarea turcească. dar nu s-a dus la Stambul.nind de la Port Said. fiindcă nu-şi găsi numaidecît glasul. domnule! ― Dar o văd în registru! Slujbaşul îşi păstra o linişte care ar fi putut să te înnebunească. Anton Lupan tăcu. Anton Lupan s-ar fi repezit la el să-l sugrume. şi? ― Şi?… Vedeţi. goeleta L’Esperance este trecută la fila 258. în ziua de 15 august. ― Este în registru. ― Primul lucru pe care l-a făcut căpitanul – continuă nespus de liniştit omul din faţă – a fost să controleze registrul vaselor. ― Şi? ― Şi… Şi ajungînd la a unsprezecea filă în . De ce-mi ascunzi adevărul? ― N-a trecut.

Sosise la Pireu abia la sfîrşitul lunii pe cînd Pierre putuse să fie acolo pe la 20 august… Deodată simţi că mintea i se luminează. şi pe urmă? ― Vă sfătuiesc să vă cruţaţi inima! zise slujbaşul. V-am mai spus o dată! Anton Lupan simţi o greutate rece în moalele capului. de . ci izbi furios cu pumnul în masă. privind-şi cu îngrijorare oaspetele. cînd sosise la Pireu L’Esperance. ― La ce dată se întîmpla asta? ― La 15 august. O aud cum bate! Anton Lupan nu se mai putu stăpîni. peste Mediterana. ― Şi? Ce s-a întîmplat pe urmă? ― Pe urmă? Căpitanul văzînd în registru numele dumneavoastră s-a uitat încotro aţi plecat cu vasul şi a pornit numaidecît într-acolo.urmă. În zilele acelea. iat-o. Speranţa era trecută de mult pe lista vaselor pierdute. căpitanul a fost cuprins de o nervozitate la fel ca a dumneavoastră… ― Da. Speranţa se întorcea de la Bir-Sanjé. domnule. după ce urmărise piraţii. fila 247.

― În septembrie. a stat aici pînă a doua zi. la 25 septembrie. venea de la Skyros. fără să-şi dea seama ce deznădăjduit era căpitanul Speranţei – goeleta L’Esperance a mai venit aici încă o dată. domnule. ridicînd repede capul. spre Saint-Malo?… Dar de ce nu făcuse cercetări. Speranţa naviga spre Port Said – el şi Pierre Vaillant se căutau unul pe altul şi soarta nu le îngăduise să se întîlnească. . ― Nu ştiţi ce a făcut după aceea? ― Nu. şi pe urmă a ridicat ancora. ― Cînd? întrebă Anton Lupan. Pierre Vaillant crezuse că e pierdută Speranţa şi… şi… Oare plecase mai departe. Anton Lupan încercă să fie liniştit. am aflat că umblase prin tot Arhipelagul. la 26. la 25. oricîte nădejdi le-ar fi surpat iarăşi şi unuia şi altuia.mult îi vestise pieirea John Tennyson şi kir Nicolachi… Da. spre Marsilia. să gîndească. de ce nu aşteptase? ― Domnule – vorbi căpitanul portului. priviţi. da. oricît ar fi fost de nedrept jocul sorţii.

aici întindea molcom pînzele Speranţei. domnule? întrebase cîrmaciul. de Alpi. înaltă. ― Şi-apoi. pe deasupra ochelarilor. . v-am trecut în registru dar… dar e sigur ca nu v-aţi înecat. dar Mediterana era încă blîndă şi albastră şi vîntul care dincolo de Balcani. fără să le mai lămurească oamenilor de ce făceau calea întoarsă. în clădirea aceea nouă. e sigur că… sînteţi dumneavoastră?… *** Venise iarna în nord. biciuia aspru obrajii. cu capul aplecat într-o parte: ― Domnule. ― O să mergem la Marsilia. capul Matapan – şi coastele de sud ale Italiei erau nu departe. spusese căpitanul la Gallipoli. Anton Lupan se pomeni strigat. ― La capul cheiului. Rămăsese în urmă Pireul. cu o voce sfioasă: ― Domnule! Căpitanul portului îl privea îndoit.― Unde-i biroul telegrafului? întrebă căpitanul Speranţei. Cînd să iasă pe uşă. în faţă. să descărcăm marfa lui kir Nicolachi.

n-ar fi avut nimic nou să afle. cu privirile aşa de împrăştiate. în locul lui Ismail i-ar fi auzit . Dăduse de la Gallipoli o depeşă la SaintMalo. Gherasime! Om vedea ce-o fi mai departe. în primele zile ale lunii ianuarie”. unde nu avea ce să caute – spre liniştea lui Haralamb. socotind că prietenul său. Nu mai avea putere să se gîndească nici la Ţara de Foc. ostenit şi el. nici la Pierre Vaillant. era obosit căpitanul. se întorsese acasă: „Sosesc la Marsilia. nici la Darwin. de obosit. Niciodată nu-l văzuseră oamenii pe căpitan aşa de nehotărît. şi dacă ar fi acostat iarăşi la cheiul unde îşi avea Haralamb cafegioaica. Da. Şi altceva nu mai avusese putere să facă… Ocolise Pireul.― Nu ştiu. care îşi părăsise cam hoţeşte nevasta lui de o noapte. nici la moş Léon. nici la L’Esperance. Poate s-ar fi nimerit iarăşi pescarul acela la pupa Speranţei – şi dacă de data asta. după cincisprezece ani de cînd gîndea la acea călătorie şi pusese în joc totul s-o înfăptuiască. Şi dacă nu l-ar fi ocolit.

Nu mai avea putere să facă nimic căpitanul. cînd îl punea nostromul. care venea în fiecare dimineaţă la el. erau toate istovite în el. ştia că goeleta aceea se numea L’Esperance – şi plecase cu Pierre Vaillant mai departe. . stătea la cîrmă în rînd cu oamenii. şi judecata. Dar acum Anton Lupan ştia mai multe. şi sufletul. nici măcar pe Negrilă. şi oasele. dar altminteri părea că îi e străină şi corabia şi soarta ei viitoare. nu mai vroia să gîndească. să-i ureze zi bună. Ai fi zis că nu mai vede pe nimeni. trecuse pe aici o corabie care semăna întocmai şi întocmai cu Speranţa. Nu se mai uita în cărţi. deasupra hambarului. îi arătase prea multă împotrivire soarta. într-adevăr. şi culoarea obrazului mai înviorată. şi nervii. şi-atunci parcă i se pornea mişcare în suflet. fiindcă şi ochii îi erau mai vii. acesta avînd datoria să ţină socoteala carturilor. ce-ar fi putut să înţeleagă el mai mult decît că da. Doar asupra Adnanei îşi oprea uneori privirea. aşa cum stătea ea pe tendă. şchiopătînd. nu mai scria în Jurnalul de Bord decît datele însemnate.însuşi Anton Lupan vorbele ciudate.

fără să se teamă de apa aspră acuma. Şi astfel. se învîrteau din nou pe lîngă dînsa. ca şi mai înainte. după cearceaful întins între sarturi. dar ea. fiindcă mult mai multe asprimi îndurase pe vremuri şi nu-i pria de fel viaţa dulce şi cocoloşită. trecu şi pe sub munţii Nebrodici. dar aceştia nu-şi mai trimiseră rafalele. dormea iar în hamac căpitanul. fără ca echipajul să fi aflat ce are să fie după aceea. Şi-acum se mai spăla ea dimineaţa. îşi ascundea ochii ca flăcăiaşii. lăsîndu-i Adnanei cabina. Era vreme caldă în sudul Italiei. de unde se întorsese din drum în septembrie. şi iarăşi rămînea posomorît toată ziua. fără ca în sufletul lui Anton Lupan să se fi arătat limpezirea. în clipele cînd uitau ciudata stare a căpitanului. Iar oamenii. nu se mai lovi . Trecu Speranţa şi prin strîmtoarea Messinei. culcuşul pe punte. micuţ. goeleta noastră se apropia de Marsilia. neştiind care şi cum să i se arate mai chipeş în faţă. se simţea mai la îndemînă să-şi facă.Dar îndată ce simţea oameni în preajmă.

fără urmă de nori care să-l păteze.Ismail în creştet. Luna răsărea un ceas după apusul soarelui în seara aceea. corabia se aşternu la drum. astfel încît crepusculul stărui multă vreme pe unde. cu îndoială şi nelinişte. continuîndu-şi navigaţia pe atît de liniştită. de la roşul aprins al carminului. cînd în ţara de unde venea echipajul se învîrtejeau ninsorile. nu-şi mai vătămă rotula Adnana şi nu fu nevoie să-i îngrijească Anton Lupan genunchiul. nefiindu-i lui cartul la cîrmă şi cerceta marea cu o stăruinţă ciudată. aşteptînd poate să se . Iar acestea se petreceau sub un cer limpede. asemuindu-l cu mărul din vîrful catargului… În seara aceleiaşi zile. de n-ai fi zis că e luna aspră a iernii. după ce micul arhipelag al Liparelor rămăsese în urmă. Anton Lupan stătea aplecat peste parapet. pe o mare fără hulă. pe cît de tulbure era sufletul căpitanului. pînă la ruginiul închis al frunzei putrede. O vreme fu întuneric şi velele fluturară. ştergîndu-şi treptat culorile. de parcă ar fi simţit şi ele starea din sufletul căpitanului la ora aceea.

se afla insula Capri. dar. Şi iată că deodată. spre coasta Italiei.ridice glasuri argintii dintre unde. Îl cînta încet. Dar oare era glasul ei. strînşi roată în jurul catargului de la prova. urechea îi prinse o melodie domoală şi dulce – un cîntec din ţara ei îndepărtată. nu era oare o amăgire a mării? . pînă atunci negre. acelaşi pe care fata îl cînta dimineaţa pe punte. sau un glas care se ridica dintre unde? Căpitanul ascultă cu luare aminte… Oamenii. luceau ca argintul. mai ademenitor. ca şi dînsul. întorcînd capul. mai tainic. mai cald. Oare nu aici. departe. de unde venea cîntecul. Ceva mai încolo o zări pe Adnana. fără cuvinte – şi poate credea că în freamătul mării nu-l auzea nimeni. văzu că pînzele. vorbeau între dînşii ceva pe şoptite… De unde. în marea Tireniană. care însă acum suna altfel. undeva. sălaşul sirenelor care încercaseră să-l ademenească pe viteazul Ulyse?… Nu-şi dăduse seama cînd a răsărit luna. privind marea şi ea cu aceeaşi stăruinţă. aplecată deasupra parapetului.

nevinovat ca al unei copile. să-l întrebe. cică Adnana i-o zirenă şi-o să ne facă încurcătură! Căpitanul începu să rîdă. ce-i aceea o zirenă? ― Poate sirenă. tîrşîindu-şi cizmele prea mari. deodată rîsul îi împietri pe buze şi bătăile inimii îşi schimbară ritmul… Dar Speranţa îşi urma netulburată drumul. dar de ce cînta tocmai aici. la un timp desluşi fără putinţă de îndoială. scuturîndu-se ca de atingerea unei mîini vrăjite. rîs mînzesc.Nu. Mihule. glasul Adnanei. Zirenă cred că spune numai Ismail. ― Păi chiar el a spus. cum ar fi spus Haralamb care vedea multe al ciorilor şi nu avea obiceiul să cruţe pe nimeni. în apele pe care fugise Ulyse? Anton Lupan se frecă la ochi şi se îndreptă spre cîrmă. zilele… Adnana îşi făcea cuminte cartul. apoi. nopţile. străbătînd marea lui Ulyse… Treceau orele. Şi de ce veni tocmai acum Mihu. pe punte. Auzi. care ne poceşte graiul. apoi îşi găsea un colţişor unde se aşeza . cu o sfială care te punea pe gînduri: ― Domnule.

în dreapta bompresului se văzură insulele Hyères. Numai că Anton Lupan păstra vechea tăcere şi îngîndurare. clătinînd din cap. aruncîndu-şi ochii cînd la el. mai ademenitor. cînd la Adnana. Erau stînci pe mări. Altminteri ai fi zis că nimic nu tulbura drumul Speranţei în zilele acelea. îngînînd acelaşi cîntec care seara părea altul. la răsăritul soarelui. lăsă stîncile Corsicei în dreapta. corabia intră în strîmtoarea Bonifacio. pînă la miezul nopţii. fără să tulbure pe nimeni. apoi coasta Franţei şi luminile Toulonului. iar oamenii şoşoteau între dînşii. cînd Capul Sicie le şterse cu umbra lui plumburie… . care plutiră în depărtare. Adnana se spăla pe punte cu părul înnodat în creştet. îi înfruntaseră. În ultima zi a anului. A patra zi. mai dulce. se ştie. dar mai rămăseseră oare şi sirene? Dimineaţa. erau şi piraţi.tăcută. o dată cu amurgul. fără de oprire. în stînga lăsă colinele şi munţii îndepărtaţi ai Sardiniei – şi merse mai departe.

trei sute de butoaie cu untdelemn de măsline. se deschidea piaţa frînghierilor sub un cer de iarnă care pă- . importator din Marsilia. cu întreaga încărcătură. erau şi furtuni. o clipă mai devreme… *** A doua oară îşi vedea Anton Lupan Speranţa pusă pe tabla vaselor pierdute. virtuţi neobişnuite. pare-se. pe tabla de doliu. vestise de mult la Căpitănie că vasul se pierduse în Mediterană. Aici. nu stîrni în sufletul căpitanului nici un fel de simţăminte. şi mii de primejdii şi. îndată ce treceai liniile. pe care marinarii o citeau cu capetele descoperite. Domnul Lambrinis. se grăbea să-i adune lucrurile în boccea. Dar numele Speranţei scris acolo. dintr-o dată. Acum îi era gîndul aiurea. trimisă de la Pireu de kir Nicolachi. ca vraja să coboare pe mal. în care se treziseră aşa. lăsase pentru mai tîrziu grija vămii.Erau stînci pe mare. ducînd-o spre casă pe Adnana. a Căpităniei şi străbătea cheiurile portului vechi. mai erau şi sirene! Dar sirena de pe puntea Speranţei avea să debarce la Marsilia – şi Ismail.

umbrele au să li se despartă. şi se gîndea că îndată. la prima stradă. o să fac un drum cu trenul pînă la Saint-Malo. ridicîndu-i o cută de durere în colţul gurii. fără să-l privească. aproape. Iar inima ei bătea tare. străbătînd piaţa însorită. urmă An- . chinuită. ― Nu ştiu. la a doua. şovăire. Fata întoarse capul. se tocise. ― Cînd plecaţi mai departe? vorbi Adnana. încolo totul scăzuse. El o ţinea de braţ. legănîndu-se şovăitoare pe caldarîmul pieţei. cu o sfială întrebătoare şi nelămurită. Mergea cu Anton Lupan alături. Dar nu se mai îmbulzeau marinari şi căpitani de corăbii – şi piaţa părea aşa de micşorată acuma! Acum Adnana îi vedea marginile colea. umbrite de castanii desfrunziţi – şi ea care crezuse că acest domeniu al copilăriei nu avea margini! Numai castanii îşi păstraseră mărimea. Simţise în glasul lui tristeţe.rea cerul primăverii. prima oară – şi umerii li se atingeau. intrase în pămînt. El îşi vedea umbra lingă a ei. răspunse după o zăbavă. îndoială – şi toate dintr-o dată! ― Îndată ce descărcăm marfa.

atîrna un colac de parîme. pe un scăunel. în uşa unei prăvălii scunde. Apoi se opri. urmat de un căţeluş alb. marinarii?… Da. şovăitoare. cu şorţul negru pătat de făină. de cinci şi de zece centime bucata. căci parcă şi bulevardul se schimbase. cu o tresărire. Un băiat cu ghiozdanul în mînă. fără a avea hotărîrea să-şi ducă gîndul mai departe. şchiopătînd de unul din picioare. un bătrîn cu barba în fuioare citea Biblia.ton Lupan. Numai ici-colo. în faţa căreia. în casa din colţ era o brutărie. şi scăunelul – şi franzeluţele. ― Iată bulevardul! zise Adnana. nu se scumpiseră. Da’ unde erau frînghierii? Unde erau căpitanii de corăbii. dimineaţa. cu capul într-o bonetă plină de dantele. piaţa se schimbase. în port se vedeau mai multe vapoare decît veliere… În zece ani. Pe tarabe se vindeau fructe şi legume. puse un gologan în . din loc în loc erau cuşti cu orătănii. se opri în faţa coşului. cînd pleca la şcoală. arătînd în faţă. dar în locul bătrînului stătea o femeie posomorită. lîngă coşul cu franzeluţe albe. Coşul era acolo.

ţi-e teamă să te întorci acasă? ― Da. şchiopătînd pe trotuarul plin de soare. Băiatul rupse franzeluţa în două. acum cînd te întorci între oameni. ca şi cînd ar fi vrut să-l împiedice de a-şi spună gîndul pînă la capăt. N-am să mai găsesc pe nimeni… . mi se pare că aici e o viaţă de care m-am despărţit pentru totdeauna. luă o franzeluţă care i se păru mai rumenită. însă aş vrea ca asta să nu te înşele. Căţeluşul aştepta alături. altul înapoi spre casă. ― Da. şovăi cîteva clipe. ― Ai văzut? întrebă Adnana. El micşoră pasul şi o întrebă. cîntări bucăţile în palmă. ţinîndu-şi piciorul vătămat în aer. cu vocea mai tremurată: ― Adnana. răbdător şi plin de demnitate. alţii pietre – şi aşa cum fac cu cîinii… Ciudat ce de mulţi cîini şchiopătînd întîlneşti cîteodată! ― O să-mi fie dor de Negrilă! zise fata deodată.poala vînzătoarei şi. unul pornind spre şcoală. schimbînd vorba. după ce căută din ochi. Unii împart pîine. apoi i-o întinse pe cea mai mare şi se despărţiră.

aproape cu spaimă: ― Nici chiar pe mine… Mi se pare că nu mai sînt eu… Nici nu mai ştiu. nu cum au fost altădată… continuă căpitanul Speranţei. adăugă. Nu. aşa cum sînt acum. parcă neauzindu-i vorbele. tot ochii ăştia. la copaci. părea o fiinţă dezrădăcinată. m-a chemat tot Adnana?… Se oprise în mijlocul trotuarului şi aşa cum stătea aici. la oameni. Ştii.Iar după o clipă. la cîteva sute de paşi de casă. mie îmi place numele tău de astăzi. Căpitanul Speranţei îi cuprinse braţul: ― Eşti obosită. chiar dacă te-ar fi chemat altfel altădată. şi ochii tăi. Apoi se uită repede în jur. înainte am avut tot părul meu. ca şi cînd s-ar fi temut că poate să fie pe aproape şi să-l audă vreunul din oamenii echipajului. la Anton Lupan. în locurile unde copilărise. Ea ridică ochii şi îl privi. nevenindu-i să creadă. ― Şi-mi place părul tău. nu-i venea să . aşa cum se uita în jur. Adnana. Adnana nu înţelegea.

Adnana. zbuciumul meu şi strădania mi se par zadarnice… Iau trenul. cel ce urmărise cu atîta înverşunare piraţii. Adnana! urmă Anton Lupan. ― Haide. cel ce se dusese în Marea Roşie. părînd înviorat dintr-o dată. pe corabia lui kir Iani. să mergem. nu omul care o găsise în Arhipelag. mă duc la Saint-Malo… În două zile mă voi întoarce… Cred că nici Pierre Vaillant nu se mai gîndeşte la planul nostru de altădată… Vezi tu. o privire dinăuntrul ei îl căuta cu tristeţe pe omul celălalt. Am să te . pînă astăzi. după ce îşi recapătă curajul. care plecase. nu mi-am trădat planul. cu toate loviturile sorţii. Noi ne-am irosit elanurile. la Musarah. pregătindu-ne ani de zile pentru o călătorie care depăşea puterile noastre… Era alt om cel ce îi vorbea acum Adnanei. Iar el. Ea îl simţea pe acest om mai aproape.creadă. orice pe lumea asta are un capăt. şi cu toate piedicile. încălzindu-i inima şi viaţa – şi totuşi. vorbi mai departe: ― Am plănuit ceva cînd aveam nouăsprezece ani. Dar astăzi. fără să se teamă de primejdii mai mari decît moartea.

la un şantier. să construiesc vapoare… Ştii. şi-o tristeţe de moarte. Adnana făcu ochii mari şi îşi apăsă mîna pe inimă. atît de bine cunoscută. se fac şi acolo căi ferate. În clipa aceea. Adnana simţea o ciudată nelinişte ascultîndu-l. E frumoasă ţara mea. cum pe aici nu purta nimeni. ieşise un bătrîn gîrbov. am să văd ce voi face… Am să vînd vasul. la plaja pescarilor. am să despăgubesc oamenii şi am să intru aici. şi căi ferate. ai să-ţi regăseşti casa… Iar eu… După ce mă întorc de la Saint-Malo. ― Dar dacă… dacă tatăl meu… nu mai este?… Nu vrei să mă iei în echipajul Speranţei? ― Nu. Adnana. De după colţul străzii. am construit şi poduri.las la tatăl tău. cu un caftan lung. După . E o meserie care îmi place. străduţa aceea îngustă şi întortocheată. era în ea şi-o fericire învăluitoare. Dacă tatăl tău… Dacă n-o să mai ai pe nimeni aici… Mă gîndesc să mă întorc în ţară. care cobora spre ţărmul mării. împingînd o roabă încărcată cu parîme. au să se facă şi vapoare odată. Adnana… Poate… poate are să-ţi placă.

şi se aşeză pe roabă. cu glasul înecat în lacrimi. de acasă. ca prima oară. scoase o batistă roşie şi îşi şterse năduşeala de pe frunte. ochii slăbiţi nu mai vedeau decît o parte din lume. o privi iarăşi. Anton Lupan îşi dădu seama că în dosul ochelarilor în ramă de sîrmă albă. Şi văzînd nedumerirea bătrînului. Adnana. apoi clătină din cap. clipind cu descurajare sub lentilele groase. Bătrînul tresări la primele vorbe. bătrînul se opri. îi puse la loc şi îşi clătină iarăşi capul. ― Voi… voi aţi murit! zise. ― Tată! strigă Adnana. cu un zîmbet în care se amesteca umilinţa cu amărăciunea. Bătrînul clătină din cap. îşi ridică ochelarii. începu să vorbească repede. eu sînt . După mişcările lui şovăitoare. dar eu trăiesc.cîţiva paşi. ― Mama a murit. repezindu-se spre dînsul. cu o stăruinţă neputincioasă. ― Sînt eu. în limba lor. tată! Nu mă recunoşti? continuă fata. spunîndu-i aceleaşi cuvinte. nădăjduind că aşa va vedea mai bine. pe care abia o mai ţinea minte.

cuprinseră obrazul fetei. avea putere şi-asupra uscatului. ce facem. nu mai ştia nici el ce poruncă să-i . Cîrmaciul îl aştepta pe chei. cercetîndu-l. cu actele. Mai erau deci sirene pe mări. oricît de caldă inima – şi vraja lor pare-se nu se sfîrşea la ţărmuri. să predea marfa. să vestesc sosirea. întrebătoare. ― Acum. obrazul Adnanei. în timp ce mîinile-i aspre căutau. şi pe urmă… Pe urmă. încă. bîjbîind prin aer. domnule? ― Nu ştiu. în tăcere. Apoi ochii i se înecară în lacrimi – şi el începu să plîngă domol. nu mă ţii minte? ― Adnana?… Mîinile uscate se ridicară. ― Adnana?… şopti încă o dată bătrînul. oricît de blajin le-ar fi fost chipul. la vamă. Gherasime! Mă duc întîi la Căpitănie. însetate. ostenit prima oară de grija pe care i-o dădea Speranţa – să se ducă la Căpitănie.Adnana. Anton Lupan se întoarse în port. la domnul Lambrinis.

― Goeleta Speranţa! citi. uimit. aproape că-i era greu să se ducă la gară. stînd cuminte. acum nu mai era nici o grabă – îi ştia dinainte cuprinsul. ce-ar mai fi putut spune întîrziatul mesaj? . ― Sînteţi căpitanul?… Anton Lupan? Aveţi o telegramă. poate hrănind porumbeii. dar nu-i vina mea dacă ne-am întors teferi. poate ciocnind un pahar de absint cu moş Gir şi povestindu-şi viaţa… Îi părea bine şi simţea totuşi o mare osteneală. ― De la Saint-Malo? ― Întocmai! În sfîrşit. teafăr. slujbaşul. dimineaţa. uitîndu-se în hîrtiile vasului. Pierre Vaillant se afla acasă. şi altceva. îl găsea pe Pierre Vaillant. la Saint-Malo. Simţea osteneală pînă şi să deschidă depeşa… De altfel. şi să ajungă la prietenul său. Mediterana şi Marea Roşie.dea cîrmaciului. pe coasta oceanului. viu. să ia trenul spre nord. domnule. la el acasă. V-am trecut de două luni pe tabla… ― Ştiu. după ce ocolise tot Arhipelagul.

ci Léon Vaillant.Dar deschizînd hîrtia. Cuvintele următoare însă îl făcură să tresară. nu ştie nimic de existenţa dumitale”… Anton Lupan rămase în faţa Căpităniei. pe care-l stîrnise în clipa debarcării. Fiindcă dacă prietenul său ar mai fi zăbovit o lună. pentru Anton Lupan însemna astăzi prea devreme. pălind. pe chipul lui Anton Lupan se citi deodată o uimire fără seamăn. unde Speranţa era trecută a doua oară. strîngînd hîrtia în mină. „Pierre – spunea mai departe telegrama – plecat peste Atlantic. Nu iscălea Pierre. bunicul – prima mirare. „Te credeam dispărut”. citind şi recitind mesajul bătrînului în timp ce în suflet i se amestecau părerile de rău cu bucuria. stîrnind pe chipul lui Anton Lupan acelaşi zîmbet de nepăsare. dar pornise să-l îndeplinească – şi acel tîrziu. spunea telegrama. două – nu ştia data plecării. în prada unei tulburări care îi făcea sufletul să vibreze iarăşi. se bizuia doar pe presupuneri – ar fi ple- . clătinîndu-se. tabla vaselor pierdute. Deci Pierre Vaillant nu-şi trădase planul – tîrziu.

păşind pragul şi văzîndu-l pe domnul Lambrinis. intrau a doua oară în biroul domnului Lambrinis. cîrmaciule! O!… Şi mica sirenă? *** În după amiaza aceleiaşi zile.cat împreună! Ceva mai tîrziu. să descărcăm marfa. neştiind ce porunci să dea oamenilor. fără să pierdem vremea! ― Dar ce s-a întîmplat. cîrmaciul. pe numele căruia aduseseră de la Pireu cele trei sute de butoaie. măi Gherasime! şopti Anton Lupan. care îl aştepta încă pe chei. ― Gherasime. ― Ce naiba. zice-se cu untdelemn de măsline. Anton Lupan cu Gherasim după dînsul. îşi văzu căpitanul întorcîndu-se cu o înfăţişare nouă. repede. să mergem la domnul Lambrinis. cum a fost vorba. domnule? ― Plecăm! ― Unde? ― Peste Atlantic. să vindem lucrurile armeanului. Credeam c-am terminat cu Levan- . Haide.

Gazda se uită la el pe deasupra ochelarilor. îşi lua prînzul tacticos în sînul familiei – găsiseră numai un slujbaş. s-ar fi putut să nu mai venim niciodată. fluturînd nedumerit în mînă actele încărcăturii. dar. stăpînul lipsea. ― În conosament sînt trecute trei sute zece butoaie. domnule – şopti cîrmaciul – cu grecii mă înţeleg eu bine! Domnul Lambrinis le ieşi înainte. în loc să întîrziem. începu să dea lămuririle trebuitoare. căruia nu-i venea să creadă că sosise marfa de la Pireu. supărat că i se vorbea în greceşte. La prînz. deşi îi înţelese privi- . aici în inima Marsiliei. şi cîrmaciul. ca să-l scutească pe el de asemenea istorie: ― E adevărat. după ce o luă în primire. kir Lambrinis.tul. dar Gherasim. ― Lasă. vreţi să mă mai păgubiţi şi la număr? Anton Lupan scoase din buzunar o hîrtie. şi dumneavoastră mi-aţi predat numai trei sute! După ce mi-aţi întîrziat atîta. cînd fuseseră aici prima oară. trimisă acum trei luni de zile. şi atunci paguba ar fi fost mai mare.

fireşte. Gherasim începu să rîdă: ― Adică noi le adunăm. nu te teme. iată hîrtie de la kir Nicolachi.rea. le import eu. ne batem capul cu . n-o să ţi se tragă nici o pagubă de la mine. aşa cum spune în scrisoare. ― Cum adică. zise mai departe. Le putem vinde bine? ― Pînă deseară vă scap de ele. plătesc vama… ― Vama se scade din preţul transportului. Domnul Lambrinis păru în sfîrşit că înţelege cam în ce chip stau socotelile. aruncă o privire înapoi. am să-ţi dăruiesc chiar butoaiele. după ce vor fi goale. fără stînjenire: ― Şi-acum. kir Lambrinis. apoi întrebă tainic: ― Marfă de preţ? ― Covoare şi mătăsuri de India. Ba dimpotrivă. kir Lambrinis. ca să vadă dacă nici unul din cei trei slujbaşi ai săi nu trage cu urechea. precum că cele zece butoaie ne privesc pe noi – şi putem face cu ele după pofta inimii. cum se cuvine. Nu. ― Care să fie partea dumitale? ― Jumătate şi jumătate.

Eu am untdelemn de măsline. un pîrlit de cîrmaci să-i vorbească astfel lui. negustor cinstit de toată Marsilia? ― Dacă nu-ţi convine. le aducem aici şi să împărţim cu dumneata. nu poate să mă supere nimeni. ale dracului butoaie! Mie mi s-a părut că unele sună a doagă. nu ţi-e teamă că şi-ar putea băga nasul şi în butoaiele dumitale? ― Poate să-şi bage. Ar putea să sufle cineva o vorbă… ― Da?! făcu Gherasim. am plătit vama. fă cum crezi mai bine. . care nu faci decît să-ţi freci turui pantalonilor de scaun? În ochii grecului trecu o undă de mînie. stăpînindu-se. făcîndu-se palid. Ia să mergem la magazie.ele. ce-mi pasă mie! răspunse kir Lambrinis. mai puţin ţanţoş decît înainte. zise. jupîne! Negustorul îi tăie calea. ― Ce vrei? întrebă. Atunci. ― Să fii om de omenie! O mînă spală pe alta. altminteri rămîn murdare amîndouă… Ei. Dar vezi ce se întîmplă. vameşii au iscoade pretutindeni. ― Aşa! Untdelemn de măsline! Hei. cu nevinovăţie.

iar două ore mai tîrziu. grea meserie! ― Mie îmi spui? Am stat odată o jumătate de ceas într-un fotoliu ca al dumitale şi era să mă apuce pandaliile! Căpitanul şi cîrmaciul Speranţei se întoarseră pe bord. să vadă cu ochii lor cum merge socoteala. lîngă un vapor tocmai sosit din Brazilia. ce să mai lungim vorba. jupîne! Domnul Lambrinis oftă din fundul pieptului: ― Bine. să nu se încurce butoaiele.şi-acum spune. ― Nu e nevoie. petrecîndu-l pe punte. încărcat cu vite care umpleau văzduhul de mugete sfîşietoare. cum facem cu covoarele? ― Douăzeci la sută îţi convine? ― Cinci ar fi tocmai bine. fiind încă destui timp pînă seara. ― Vezi. Gherasim reveni să încheie socotelile cu domnul Lambrinis. fie zece – şi bate palma. Şi cine naiba să se lege de un marinar pîrlit ca mine? Speranţa era legată cu pupa la cheiul de sud al bazinului. Dar hai. cuţitul mi-ajunge. zece la sută! Ah. . poate să te apuce noaptea. Quay de Rive Neuve. ia un revolver cu tine! îl sfătui Anton Lupan.

după ce-i răspunse cum se cuvine. Un marinar. Gherasim ajunsese pe la jumătatea cheiului. cînd auzi un glas strigîndu-i în greceşte: ― Hei. să-l mai păgubeşti şi pe acela! Marinarul scoase o înjurătură. întunecînd cerul cu fumul de cărbune. Chipul lui nu-i era necunoscut. spre fortul Sfîntului Nicolae. deasupra căruia se ridica turnul primăriei. dar păreau aşa de părăsite. îi rînjea duşmănos de deasupra parapetului. dar abia după ce văzu numele vaporului. iar Gherasim. palicarule! A fost bun romul? Cîrmaciul întoarse capul cu nedumerire. unul lîngă altul. potlogarule? Eu gîndeam că în două luni ai vîndut toate bărcile şi ţi-ai căutat alt căpitan. la cheiul celălalt. la cheiul Fraternităţii. Numai în dreapta. ― Ia te uită ce mică e lumea! Tot pe Orion ai rămas. îşi aduse aminte unde-l întîlnise. să tragă ancora şi să ridice pînzele. îşi vă- . scris cu litere albe la pupa.În faţă. vapoarele se înşirau. pe puntea unui cargobot negru. încît ai fi zis că nimeni nu se va mai urca pe puntea lor vreodată. negre. se vedeau vreo cîteva corăbii şi alte cîteva în stînga.

Văzîndu-l pe căpitanul Speranţei.zu de drum. se aplecă de umeri. a cărei primă odaie îşi avea ferestrele la stradă. cu o mişcare de fereală. cu o căsuţă mică în stînga. vopsită în albastru. le dădu bani de cheltuială – încasase costul transportului de la domnul Lambrinis şi vroia ca oamenii săi. să nu fie cu buzunarele goale – iar el. dacă se duceau în oraş. De pe Orion coborau doi vlăjgani. de-a lungul cheiului. iarna. unul din ei şovăi. porni repede. dar dîndu-şi seama că acesta nu-l recunoscuse. năpădită de ierburi uscate acum. fără să se mai uite în urmă. zidurile vecine. închideau vederea. după atîtea luni de viaţă pe mare. îmbrăcate în iederă ruginită. după aceea. o luă pe bulevard pînă la a doua stradă. tropăind grăbiţi pe schelă. ca să intre. De jur împrejur. acolo coti la dreapta şi ajungînd în dreptul unei porţi scunde. ca să-l ajungă pe celălalt. porni către casa Adnanei. Anton Lupan străbătu piaţa frînghierilor. Odată cîrmaciul plecat. Anton Lupan orîndui oamenii de vardie. nelăsînd liber . În faţa sa se afla o curte îngustă şi lungă.

şi un bătrîn pe jumătate orb.din cerul albastru decît o fîşie. agăţîndu-se ca un spiriduş ieşit din apă de lanţurile ancorelor sau dîndu-se la fund şi trecînd pe sub carenele corăbiilor. înotînd de la un chei la altul. să le ajute pescarilor la reparat năvoadele. Inima lui Anton Lupan se strînse încă o dată. Adnana nimerise în alta. În locul acestor amintiri luminoase găsea o curte împrejmuită de ziduri înalte. o casă părăginită. căruia de acum înainte trebuia să-i poarte de grijă. În faţa magaziei care închidea fundul curţii . fluturîndu-şi braţele în aer. ― Aici sîntem! strigă Adnana din fundul curţii. pe deasupra bălăriilor. dîndu-i anilor lui tot ceea ce ei nu mai puteau să-i dea anii tinereţii. dintr-o închisoare. să străbată piaţa sărind într-un picior ca să ajungă în Portul Vechi şi să se zbenguie neobosită. care nu mai semăna cu casa copilăriei. cînd ar fi putut să alerge zvăpăiată pe malul mării. de unde nu auzea nici măcar murmurul mării. ea îşi risipise în robie zilele fericite ale copilăriei.

lăsînd să-i alunece cu dibăcie printre degete firele lungi de cînepă. ca să fie împletite laolaltă. în timp ce continua să facă semne cu mîna cealaltă.se afla un dispozitiv primitiv de răsucit frînghiile. prefăcîndu-le în frînghie. pe care Adnana reîncepuse să o învîrtească numai cu o mînă. că. şapte asemenea frînghii subţiri se legau iarăşi de cîrlig. pe care roata le răsucea. ― Dar nu sînt ca parîma făcută de mînă! zicea bătrînul. cînd venise aici prima oară. trei. spre a obţine parîma de grosimea cerută. cinci. în vreme ce numai pe strada asta erau cinci ateliere care fabricau fiecare de o sută de ori pe atîta. Bătrînul ţinea fuiorul între coate şi se trăgea încet către poartă. clătinînd din cap cu o tristă încă- . în care se agăţa capătul fuiorului de cînepă – şi cu asta se sfîrşea toată instalaţia. Dar numai cu atît. De inima roţii era prins un cîrlig. trudindu-se toată ziua. bătrînul nu putea scoate mai mult de zece kilograme de parîmă. treaba nu era gata. Anton Lupan îşi dăduse seama încă de dimineaţă. o roată de statura omului. însoţind-o pe Adnana acasă.

era în el iarăşi şovăire. în sfiala lui. cînd îşi revăzuse fata. într-adevăr. să lăsăm puţin lucrul! zise fata. Iar Adnana. ― Tată.păţînare. să cumpere parîmele cu care fuseseră deprinşi pe vremuri. Numai că în port ancorau tot mai puţine corăbii şi căpitanii bătrîni dispăreau. să-i dea mîncare bună. dar alta decît azi dimineaţă – şi-i bătea altfel inima. mai multă decît pînă acuma. Pe lîngă bucuria acelei clipe. şi altfel îi lu- . Poate. iar marinarii cumpărau ce găseau la prăvălie. Şi îndată ce plecase căpitanul Speranţei. însă negustorii le căutau pe cele mai ieftine. să aibă ce duce la prăvălie. mai veneau aici din cînd în cînd. unul cîte unul. se apucase cu înfrigurare să facă repede parîmă nouă. îşi începuse viaţa ei nouă învîrtind roata care răsucea frînghiile… Anton Lupan o trase deoparte. în rarele lor escale la Marsilia. Cîţiva căpitani bătrîni. parîmele de mînă erau mai trainice. pe sărmanul frînghier îl cuprinsese spaima ca nu va avea cu ce să-i facă rochii. după ce lipsise opt ani de acasă.

― Dorinţa mea ar fi fost să-ţi deschidem o florărie. Asta-i treabă care se face cu mîna. ţi s-ar fi potrivit foarte bine. Adnana… Sînt piedici destule… Ieremia al nostru are o vorbă cu privire la femeie şi la marinărie… Dar aşteaptă-ne. să se odihnească dacă vor. şi altfel îşi strîngea pumnii. Tatăl tău are vederea slabă. arătă. pot! zise bătrînul cu încăpăţînarea lui domoală. mica sirenă nu ceru lămuriri. Pînă atunci. uitîndu-se brav în ochii sirenei: ― Adnana. pe vecie. Dar oamenii mei nu înţeleg cum se poate face negus- . nu lăsă timp de gîndire. plecăm peste Atlantic! Şi la această vorbă a lui. aceeaşi grabă şi hotărîre: ― Luaţi-mă şi pe mine! ― Nu.ceau ochii. spusă repede şi cu hotărîre. deodată. numai degetele să fie dibace – ochii. echipajul Speranţei a hotărît să te înfieze – şi după această hotărîre mi-a dat însărcinarea să mă îngrijesc de soarta voastră. ca şi el. ― Pot. o să ne întoarcem. nu cu ochii. în curînd n-o să mai poată lucra. Apoi zise. lasă-i încolo.

al aluatului. nu vreau să te întristezi! Sînt şi pentru clipe mai vesele.torie cu florile. pe la brutărie. mai frumoase. Şi-atunci mi-a dat Ismail o idee. ― E bine să hrăneşti oamenii! zise bătrînul. apoi ridică din umeri. întorcîndu-se spre Adnana. ridicînd ochii. Apoi începu iar să clipească: ― Florile sînt pentru cimitire… ― Tată. cu un început de înviorare. cum vorbeşte el în graiul românilor: Facem pîine! ― Adică o brutărie? exclamă Adnana. Văzu- . al cuptorului încins şi îmbătătoarea mireasmă a pîinii rumene – şi uitîndu-şi amărăciunea sirenei care rămînea singură. pentru nunţi… ― Da… Dar după toate astea vine moartea. socotind că nu trebuiau să se posomorască din cauza acestor gînduri negre ale bătrînului. Anton Lupan îi aruncă o privire. simţind de pe acum în nări mirosul făinei. pe cît îi era privirea de tulbure. Avea urechea pe atît de ascuţită. pentru sărbători. urmă. ― Aşa că am trecut pe alături. s-au uitat cu gura căscată la mine.

Crezi că echipajul o să se opună? ― Dimpotrivă. ascunzîndu-şi iar mîhnirile. o să se bucure din toată inima! Bătrînul ridică ochii şi în glasul lui se simţi iarăşi o înviorare: ― Să facem pesmeţi pentru corăbii! Mai bine decît franzelă. continuă acesta. Mai rămîne să iscăleşti contractul. ― Am pus totul la cale. ― Numai că pesmeţii nu se mai caută ca pe vremuri. mi s-a părut că ideea lui Ismail se potriveşte cum nu se poate mai bine. De mîine facem pîine? ― Dacă vrei. . ― Şi o să-i punem o firmă nouă: Brutăria Speranţa. mă bucur! zise sirena. cu tine. ― Deci gata! strigă Adnana. Iartă-mă că am intrat în vorbă fără să-ţi cer părerea… ― N-ai făcut rău. că se închiriază şi atunci. Am vorbit şi cu lucrătorii – sînt doi şi un maistru – şi s-au arătat dornici să rămînă mai departe.sem de dimineaţă biletul. Acum vapoarele care fac curse lungi au pe bord propria lor brutărie. să nu i le vadă în ochi neînduplecatul Ulyse. chiar şi de mîine.

― Da. hai să mergem să facem hîrtiile. dar a murit acum cîţiva ani într-un accident. ― Da? îmi pare foarte bine. Cred că-i un copil cuminte şi bun la inimă. l-am cunoscut pe băiatul acela cu căţelul. E băiatul unei vecine. a căzut în cala unui vapor şi şi-a fărîmat capul… E o femeie de treabă. doamna Florion. . posomorîndu-se iarăşi. dar cînd era sănătos. ― Şi eu cred la fel. zise fata.― Aşa?! mormăi dezamăgit tatăl Adnanei. Acum l-a lovit un măturător cu o piatră şi şchioapătă. e încă foarte tînără… ― Vezi. cred că am să mă împrietenesc cu dînsa. în timp ce se îndreptau spre poartă. săracul. m-am împrietenit şi cu cîinele lor. Adnana. care are prăvălia cu legume de la colţul străzii. ― Dar. pentru că veni vorba de pesmeţi. reluă Anton Lupan. te rog să iei o comandă din partea Speranţei… Şi acum. Adnana. Bărbatul ei era slujbaş la vamă. ― Ştii. viaţa nu-i aşa de neagră! Ai să-ţi faci prieteni.

dar zice că nu greşea niciodată. cînd Mihu îşi băgă capul întrebător pe poartă. sărind prin bălăriile uscate ca peste vrafurile de parîme – parîmele de pe punte. Adnana?! Dar în clipa aceea. făcu ochii mari şi îşi duse mîna la gură: ― Şi Negrilă?… Să nu-l mai văd aşa de multă vreme?! A doua zi. Adnana era în fundul curţii. lăsînd roata să se învîrtească singură şi repezindu-se să-l întîmpine. ― Mihu! strigă fata. îi spunea un nume – şi el ştia unde să se ducă… Anton Lupan zîmbi: ― Vezi. aducînd un bilet din partea căpitanului: „Adnana. nu pot trece astăzi pe la voi şi te . cu faţa îngrijorată.doamna Florion îl trimitea cu coşuleţul de legume la cliente. îşi tîrîse cizmele prea mari pe străzile Marsiliei. pe la ceasul zece. Musul Speranţei. Poate n-ai să crezi. ea se opri. nu din curtea bătrînului. cu ochii roşii de nesomn.

Mihu ridică din umeri. Mîine însă ne vom înfăţişa cu toţii la inaugurare. te rog ai grijă ca firma să fie frumoasă. l-am lăsat afară! zise băiatul. nu veni nici tu în port. sărind în trei picioare. prin bălăriile care-i ţineau calea. Ea stărui. Acesta ridică din umeri. Echipajul Speranţei te îmbrăţişează…” ― Ce s-a întîmplat? întrebă fata. greceşti. neliniştită. În clipa aceea. dar iată că sub potopul ei de vorbe poarta începu să se zgîlţîie cu turbare. pe limba lui. fiindcă piciorul rănit. nu-şi recăpătase vechea sprinteneală. iarăşi. sub o ultimă smucitură.rog. amestecînd cuvinte franţuzeşti. încercînd s-o lămurească. văzînd chipul palid al băiatului. într-o limbă cu atît mai neînţeleasă. poarta sări în lături şi cîinele se năpusti scheunînd spre Adnana. ― E Negrilă. arăbeşti. încercînd să-l descoasă. era încă slab osul ţinut lung timp între scîndurele. cu un zîmbet stînjenit: nu îi înţelegea graiul. Fata deschise braţele – şi se rostogoliră amîndoi prin iarba . deşi se vindecase acuma. avem încurcături serioase.

mototolit. Negrilă ocoli şchiopătînd curtea străină. era şi timpul să se apuce de treabă. Ismail se ivi în uşa . fuioarele de cînepă. pe care ea îl ţinea încă în mînă. De altminteri. mirosi parîmele. ― Hai în port! zise fata. însoţită de strigăte şi de chelălăituri voioase. dînd să se repeadă spre poartă. Adnana avusese timpul să se dezmeticească şi acum îngrijorarea i se citea iarăşi pe faţă. Dimineaţa următoare. ― Dar ce s-a întîmplat? Ce e taina asta? Mihu îi făcu semne să se liniştească. de vreme ce Anton Lupan îi cerea să nu vină în port. dacă voia ca a doua zi totul să fie gata. aşa cum i se poruncise şi îi arătă biletul. împotrivindu-se. caftanul bătrînului şi se întoarse vesel la blînda sirenă. După această hîrjoană. ca taina să se limpezească. roata care se oprise.uscată a grădinii. El îi ţinu calea. nu-i rămînea decît să aştepte ziua de mîine. Fata citi din nou rîndurile scrise în pripă şi îşi dădu seama că. dîndu-i să înţeleagă că mai mult decît scria acolo nu putea s-o lămurească.

pe un fond azuriu ca bolta cerului. în faţa uşii. ― Ce s-a întîmplat la voi? îl întrebă Adnana. să se îngrijească de masă. uitîndu-se cu o firească îngîmfare la firma nouă.brutăriei. pe care o mînă de meşter pictase cu deplină iscusinţă însăşi imaginea Speranţei. cu toate pînzele întinse. şi bucătarul. cu două coşuri mari la spinare. mare mîncărime de limbă. fără să răspundă. ca de obicei. plutaşul. lăsă jos coşurile încărcate în piaţă şi puse stăpînire pe cuptorul de pîine. Căpitanul îl trimisese înainte. şi grozav i-ar fi plăcut să sporovăiască aşa cum se pricepea. Ismail ridică din umeri. aşa cum o ştia fiecare. pe care sorţii căzuseră să rămînă de vardie. văzîndu-l tot atît de palid şi nedormit ca şi Mihu. afară de Cristea Busuioc. Dedesubt scria. vara: BOULANGERIE . deşi avea. cum intră. pe graiul franţujilor… La ora prînzului sosiră şi ceilalţi. Oaspeţii se opriră pe trotuar. cu litere albastre ca marea.

Ceilalţi îşi dădeau silinţa să zîmbească. o să-ţi spun mai tîrziu. Anton Lupan se apropie şi îi mîngîie obrazul. scoase un mic ţipăt şi îşi duse mîna la inimă: Gherasim avea capul bandajat şi mîna stîngă legată într-o eşarfă neagră. se fotografiară. Adnana. aruncîndu-le priviri întrebătoare. dar se vedea cît de colo că nici unuia nu-i erau boii acasă. ― Lasă. nu te mai gîndi la asta. sîntem cu toţii laolaltă. cu şorţ alb în faţă. După cum vezi. cu Adnana la mijloc. Dar cum puse piciorul pe prag. aşa cum se cuvenea într-o împrejurare ca asta. ― Ce s-a întîmplat? întrebă fata. Un fotograf din vecini. fireşte că nu lipsi nici Ismail de la această solemnitate . îşi aşeză aparatul în marginea trotuarului şi echipajul Speranţei.Au bateau roumain Sperantza Adnana îi întîmpină. sub firma proaspăt pictată. îngrijorată ca o gazdă care primeşte pentru prima oară oaspeţi. încadrată de tatăl ei şi de căpitan. care fusese vestit de azi dimineaţă.

Era o masă lungă. pe urmă galben. ― Asta cine am făcut? întrebă furios. urmat de ceilalţi. Adnana nu avea de unde să ştie… Mai degrabă e vina mea. care se aşezară cu toţii la masă. mirată: ― Un pictor de firme din piaţă. dădu în sfîrşit cu ochii de firma brutăriei. Obrazul i se făcu întîi roşu. întorcîndu-se spre Adnana. Ismaile! interveni căpitanul. întorcînd capul. pe urmă vînăt – pînă ce se întoarse la prima culoare şi rămase aşa. pe care Speranţa plutea maiestoasă. încăpură prea bine – şi nu numai echipajul Speranţei. să-l împăciuiască. ― Nu fii supărat.– cu atît mai mult cu cît bucatele erau de mult gata. care. bucătarul. înghesuindu-se. Bineînţeles. în faţa cuptorului de pîine. pusă în a doua încăpere. după ce fotograful îşi termină treaba. roşu ca racul. brutăria nu era făcută pentru ospeţe. cum s-ar zice erau de-ai . Iată însă că. Bucătarul intră bombănind în brutărie. Fata ridică sprîncenele. dar. că am uitat să-i vorbesc despre asta.

prieteni de-ai bătrînului sau vecini de prăvălie. în ultimele două zile. şofran. care. nu în apă. se dăduse în vînt să-i fie de folos Adnanei. din care. la bordul Speranţei se găseau două . prin grija lui Gherasim.casei. paharnicul – nu le dibuiseră pe toate nici măcar piraţii. pe care îl fiersese în vin alb. despre care ei cred că nimeni n-o poate face dacă nu s-a născut în sudul Franţei. la care băură ţuică românească din tainiţele Speranţei – le ştia numai Anton Lupan şi Ieremia. pătlăgele roşii alese bucată cu bucată – şi untdelemn de măsline. care trimisese legumele pentru această masă. Ca prim fel de bucate. Nu lipsea nici doamna Florion. Pe urmă bucătarul uimi oaspeţii marsiliezi cu vestita lor ciorbă grasă. Ismail puse pe masă o tavă uriaşă cu plăcintă grecească de carne. cu multe verdeţuri şi foarte piperată. adăugînd din belşug toate cele cerute de marii meşteri în ale bucatelor: usturoi. nici băiatul ei. ci şi cîţiva străini. numită bouillabaisse. Dar pentru asta Ismail risipise peste zece kilograme de peşte.

unul după altul. În sfîrşit. împănată cu slănină afumată – că bucătarul dăduse naibii Coranul. altfel n-ar fi putut spune că se aflau în Franţa. afară de Ismail. ca să nu audă şi oaspeţii. A căzut pe capul nostru o mare pacoste… . căpitanul se hotărî să vorbească. cînd cu piraţii. aplecîndu-se la urechea ei. cu castane şi cu ciocolată. băură vin negru. dar Adnana nu se lăsa înşelată. Abia cînd se aduseră cafelele şi cînd neliniştea fetei nu mai avea margini. ― Ştii. După asta urmă friptură de viţel la tavă. rîsete. spuse încet. fireşte – pizmaş ca orice bucătar din lume în faţa bucatelor făcute de altul. de vreme ce se spurcase o dată. Pe la jumătatea mesei lumea se înfierbîntase. se auzeau strigăte. meşterul brutăriei îşi arătă şi el arta. pe care o lăudă toată lumea. pe obrazul lui Anton Lupan şi a celorlalţi stăruia o îngrijorare pe care zadarnic încercau să şi-o lepede. Adnana. se ciocneau paharele.butoaie ciupite de la kir Nicolachi. După vinul alb care urmase ţuicii. punînd pe masă o tortă uriaşă.

Se pare că la mijloc e o socoteală mai veche. ― Da. să fugă nu-i în firea lui şi să strige ar fi fost semn de laşitate. aşa că nu i-a rămas decît să primească lupta. . aşa ceva se întîmplă adesea prin porturi. noi sîntem obişnuiţi. ― Şi el n-a putut să fugă. silindu-se să-şi stăpînească glasul. cînd venea din oraş. cum într-o împrejurare ca asta ar fi făcut altul. să strige? Unde s-a întîmplat asta? ― Chiar în capul cheiului. Acum a găsit prilejul să i-o întoarcă. care se chinuia să rupă pîinea cu mîna legată. Anton Lupan continuă în şoaptă: ― Alaltăieri seara. ― Ei.Fata se uită la Gherasim. l-au atacat nişte derbedei – şi-abia a scăpat cu viaţă. ― Dar cine a putut să facă asta? întrebă Adnana. ei fiind doi şi el unul singur. o răzbunare din partea unui marinar pe care odată l-a strîns zdravăn în chingă. clipind speriată. deşi nu era dreaptă. şi pe urmă? întrebă Adnana. ca să nu muşte din ea.

pe urmă în moalele capului. ca să n-o sperie mai mult. silindu-se să vorbească nepăsător. . Celălalt l-a lovit cu cuţitul pe la spate. dacă am văzut că se făcuse noapte şi el nu se întoarce. că doar pe-acolo trec oameni? ― Cine să-şi bată capul cu el. m-am dus cu Ieremia să-l caut. lîngă calea ferată. Şi văzînd privirea întrebătoare a Adnanei. fiindcă o vedea destul de speriată: ― Gherasim avea cu el aproape cinci mii de franci. Anton Lupan continuă. nu-i aşa? întrebă Adnana. pe care tocmai îi încasase. în privinţa asta nu-i nici o primejdie. care zac uitaţi toată noaptea?! ― Dar o să se facă bine. Vă e teamă că rănile ar putea să se înrăutăţească? ― Nu. întîi în umăr. Peste vreo două ore.― Pe unul l-a luat pe sus şi l-a aruncat în apă. nenorocirea e alta: am pierdut o bună parte din averea noastră. Zăcea în nesimţire. ― Şi în timpul ăsta nu l-a văzut nimeni. cînd pe chei găseşti destui marinari beţi.

îmbarcat pe vreun vapor care pleacă. nici să rămînă în Marsilia. De unde să vi-i dăm înapoi? Nu trebuia să primesc darul vostru! ― Nu te frămînta zadarnic. ― Aţi cheltuit şi cu noi o mulţime de bani! zise. safire. cînd a părăsit vasul. însă de alaltăieri. după cîteva clipe. în schimb… Anton Lupan se opri. dar găsind asupra lui banii.Fata îşi duse mîna la gură şi se făcu palidă. Adnana! E drept că în clipa de faţă nu mai avem decît vreo sută de franci şi cîteva monede de aur. gra- . nu l-a mai văzut nimeni. probabil că s-a urcat în primul tren şi acum o fi în cine ştie ce port de la Atlantic. băgă mîna în buzunar şi scoase un diamant cît o nucă băbească: ― În schimb avem zece diamante din astea. nu era prost nici să-i lase acolo. Desigur. dacă n-a şi plecat spre America… Fata îşi frămînta mîinile sub faţa de masă. ― Trebuie să vă duceţi la poliţie… ― Zadarnic! Tîlharul acela e marinar pe un vapor italienesc. simţind că o vor podidi lacrimile. l-a atacat pe Gherasim numai cu gîndul să se răzbune. ca să nu mai vorbim de alte pietre.

fii liniştită! Avem destul ca să mergem oricît de departe. Charles Darwin. pentru nimic în lume n-ar fi vrut să se ivească o piedică în calea Speranţei – deşi i se rupea inima. ridicăm ancora! Masa se prelungi pînă spre ora patru. care aflase ce imbolduri erau în omul acesta. gîndindu-se că într-o zi o s-o vadă plecată. rubine. ― Nu. ― Şi cînd plecaţi? ― Poate chiar săptămîna asta.nate. ― Deci. smaralde. şi se uita la Anton Lupan speriată şi ea. Cum primesc răspunsul lor. O jumătate de oră mai tîrziu se ridicară şi ceilalţi. aştept o scrisoare de la bunicul lui Pierre şi una de la un om de ştiinţă englez. cînd vecinii se ridicară. plus aproape un kilogram de perle japoneze… Mă gîndeam să vindem comoara asta mai tîrziu. paguba asta nu vă împiedică să plecaţi mai departe? Întreba astfel Adnana. unde am fi putut căpăta preţ mai bun decît la Marsilia? Aşa că nu fii îngrijorată. nu înainte de a mai ciocni . o să ieşim cu obrazul curat din încurcătură. dar ar fi fost o prostie.

parcă era mai gîrbov în această zi de sărbătoare. Anton Lupan cu Gherasim se despărţiră de restul echipajului şi se duseră în oraş. de amărăciune. silindu-se să zîmbească. în faţa firmei. Doar Ismail se mai opri o dată pe trotuar. pe care i-l văzuse Anton Lupan prima dată… Cine ştie. poate bătrînul credea că visează. oamenii din echipajul Speranţei primiră în dar cîte o jimblă împletită. în limba lui.o dată paharul cu Adnana şi cu tatăl ei. noroc şi prosperitate. La urmă. după ce îşi luară rămas bun de la gazde. privind-o mustrător pe Adnana. din cînd în cînd îşi apăsa mîna pe inimă. În Place de la Corderie. cu iniţialele fiecăruia şi. ochii păreau că i se sting sub lentilele ochelarilor. urîndu-le fiecare cum se pricepu mai bine. plin de neîncredere. pe strada zarafilor şi giuvaergiilor. Prăvăliile de bijuterii se ţineau lanţ. zîmbetul acela nelămurit. mai puţin posomorîţi decît la venire. . Bătrînul. văzînd-o pe Adnana aproape – şi îi era teamă să nu se trezească. se îndreptară spre port. dar primi urările. şi bombăni ceva.

scoţînd diamantul pe care i-l arătase Adnanei. fără voia lui. frecîndu-şi mîinile. întorcînd capul spre Anton Lupan şi făcîndu-i cu ochiul. cei doi vizitatori văzură că obrazul i se lungeşte.una după alta. sub lupă. semn de dezamăgire. ― E falsă. clătinînd din cap cu silă. zise la urmă. cu mişcări tot mai domoale şi mai plictisite. Dar în clipa următoare. aşa că le fu greu pînă să se hotărască să intre într-una. . ― Avem cîteva pietre de vînzare. Bijutierul ieşi de după contoar. luînd diamantul şi ducîndu-se cu el la lumină. ― O! E o piatră minunată! exclamă. zise Anton Lupan. întorcînd-o în toate chipurile. cu vitrine care de care mai strălucitoare. ― Vrea să ne pungăşească! şopti Gherasim. Cu marinarii era totdeauna rost de făcut afaceri bune. Gherasim îi făcu iarăşi cu ochiul căpitanului. Giuvaergiul cerceta piatra.

Hai să încercăm alături… ― Mai aveţi şi altele? întrebă al doilea negustor. avem mai multe… ― Asta este falsă… False diamantele. te pomeneşti c-o fi vreo drăcie! ― Ţine-ţi firea. înhăţînd piatra. după ce suci piatra pe toate părţile. se îndreptă spre uşă. negustorul nu-i strigă din urmă. două. fudul cum nu fusese niciodată înainte. Gherasime. unul. la fel cum făcuse primul. Astea… ― False. fără să le mai arunce măcar o privire. ― Domnule.― Bine. Şi. o să ne ducem la altul. Spre mirarea lui. toate pînă la cel din urmă! ― Avem şi nişte safire… ― Şi nişte smaralde… ― Nici granatele nu-s bune? ― Nici rubinele? ― Iată însă nişte perle. umblaţi cu bine! . ci se întoarse la treburile lui. care vede mai bine. ― Da. jupîne. nouă. cu un început de grijă. domnilor. zise cîrmaciul în stradă.

cum de m-a lăsat să le aleg pe cele mai mari şi mai frumoase! Cerul se întunecase parcă – şi cîrmaciul simţea. pregătindu-se furtunile… . ― Ah. domnule. mînca-te-ar cîinii! De ce nu-mi ieşi acum în cale? Mă miram eu. din toate cele patru vînturi.Gherasim ieşi în stradă şi se aşeză pe marginea trotuarului. Agop.

domnule. . de la o zi la alta. de-ai pune toate vinciurile. Gherasime! ― Să mai aşteptăm. părăsind ancora în nămolul fundului. zise Anton Lupan. Noroc că avem pîine! În lumea negustorilor din porturi. mielul să se prefacă în lup şi să te pîndească la cotitură. Poate o să pice ceva marfă. picînd pe capul căpitanului cu duiumul. ― Domnule Lambrinis. gata să te sfîşie. în Portul Vechi al Marsiliei. Atunci nu mai poţi face decît una din două: ori să stai cu braţele încrucişate şi să putrezeşti împreună cu corabia. ori să tai lanţul. regula este ca.CAPITOLUL XVII Cînd se împotmoleşte ancora Uneori se întîmplă ca ancora să se împotmolească şi să n-o mai poţi smulge. ― Mi se pare că aici ni s-a înfundat. dacă te prinde la ananghie. ascuţindu-şi colţii. şi taxele creşteau. Speranţa zăcea la chei.

― Cît mai curînd. cu turul pantalonilor. ― Spre Gibraltar? Şi cînd vreţi să plecaţi? Văzînd că domnul Lambrinis nu-l pofteşte să şadă. răscoliţi de veninul făcut deunăzi cînd îl încolţise cîrmaciul Speranţei. ridicîndu-se. domnule! ― Foarte bine! zise Anton Lupan. avem de gînd să plecăm spre Gibraltar. Căpitanul Speranţei se aşeză pe un scaun în faţa biroului. ― Aveţi zor mare? ― Da. cu butoaiele. ce- . pentru Valencia? Negustorul se adînci în fotoliul de piele şi îşi aminti vorbele lui Gherasim. Cred că nu trebuie să-ţi spun eu asta. ― O corabie nu pleacă unde-i place căpitanului. ci unde o trimite nevoia. fireşte! ― Aşa? Şi dumneata crezi că eu am marfă de porunceală? Ochii negustorului începură să se tulbure.intrînd în biroul exportatorului. Ai ceva marfă pentru Barcelona. ― Stai! Aş avea ceva marfă pentru Pireu.

Anton Lupan abia apucase să dea chiria brutăriei. socotind numai de la data nenorocirii. Ceilalţi. am să mă mai gîndesc… ― Mulţumesc. După cum ştiţi. ― Nu luam pielea. Dar ce mîncam mîine? Din banii luaţi de la domnul Lambrinis. cu obidă. în cabină. domnule! zise Gherasim. pe transportul untdelemnului de măsline. nu puteam facem friptura. ― Băieţi! începu.va articole de menaj şi fierărie. domnule Lambrinis. Socotiţi cu cale să găsim cuiva vreo vină? ― Vinovat sînt eu. ― Ce-i. Anton Lupan chemă oamenii la sfat. Dar cum oare? Speranţa zăcea la ancoră de cinci zile. clătinară din cap. Ismaile – întrebă căpitanul – ai vrea să-i vinzi pielea? Nu ţi-ar cumpăra-o nimeni. să cumpere cincizeci de saci cu făină şi să expedi- . Ne vom continua călătoria. căutînd să nu-şi piardă firea. afară de bucătar. În prima seară după ce văzu că li se închide drumul. că-i înţepată la umăr. ne aflăm în mare încurcătură. a împotrivire.

Numai cuvîntul „apoi” nu putea să-l spună. o putem duce o săptămînă! îi răspunse bucătarului. dar nu atît ca să nu-i înţelegi gîndul. rămăsese cu punga aproape goală. mă turcule!” îi striga în ureche Ieremia. „Plec peste Atlantic – spuneau cablogramele – aşteaptă-mă sau lasă-mi în oricare port din America latină. mai avem cincizeci de franci. porturile unde socotea că mesajul lui ar putea să-l prindă din urmă. ― Poim? zise Anton Lupan. Montevideo şi Buenos Aires. Bahia-Blanca.eze cinci cablograme lui Pierre Vaillant. şi le spunea şi el cum îl ajuta gura. Rio de Janeiro. din limba ghiaurilor. încredinţat că spunea întocmai ca toată lumea. la Pernambuco. pocindu-le. cu asta. intrînd în asta şi drepturile oamenilor. răspuns asupra locului de iernare”… Şi după alte cîteva cheltuieli pentru nevoile vasului. ― Şi poim? Învăţase multe Ismail. „Apoi. „Poim!” repeta fudul bucătarul. la nevoie. socotind că dacă . fireşte. ― Poftim.

o să ne călcăm pe inimă. atît de speriat. ― Nici n-avem nevoie! O să găsim marfă şi-o să ne facem meseria cinstit. Eu cred că mai cu folos ar fi. N-aş vrea să ne întoarcem la Pireu. Iată. din toată nenorocirea asta să tragem o învăţătură: ce-i de haram. la nevoie. în ziua cînd am dat corabia la apă. l-o dumiri mai bine. încărcăm fierăria lui Lambrinis. nu mai aveam aproape nici o leţcaie. de haram se duce! Prea ne făcusem planuri mari cu icosarii şi cu lirele. să zicem că începem chiar acum călătoria – şi în viitor să fim mai cu grijă. au să ne frece de-o să ne iasă untul. Păi nu uita. Ismaile. dacă negustorii au prins de veste că sîntem la strîmtoare. dar ce să facem. că la Sulina. ― Ei bine. Haralamb sări în picioare. ― La Pireu?… Poate fără mine.lua graiul lui. domnule! . ― Alt Agop nu mai întîlnim noi. Banul nemuncit se duce pe gîrlă. o să muncim cu trudă… ― Acum. domnule! oftă Gherasim cu amărăciune. încît se lovi cu capul în tavanul cabinei.

Gherasime! Dar cum oare? A doua zi. ci unul din nepoţii bătrînului: .― N-avea grijă. Grecoaicele au inima bună! Cînd o auzi cafegioaca ta ce pacoste s-a abătut pe capul nostru. ― N-am făcut nimic. nu scoatem nici cheltuielile drumului. la şoldurile lătăreţe şi la toate cele lăsate în urmă. domnule! Ne-a simţit în încurcătură – şi acum ţine-te! Cu cît ne plăteşte el. cîrmaciul. băiete! îl linişti cîrmaciul. hai să mergem. ― Zău? făcu Haralamb. prin toate magaziile – în vreme ce taxele portuare creşteau fără milă… Primise şi scrisoarea de la Saint-Malo căpitanul. îşi băgau nasul prin toate birourile. se întoarse cu o înfăţişare mai jalnică decît a unei corăbii cu velele smulse de furtună. gîndindu-se cu alean la giubea. dar nu-i scria moş Léon. care se dusese să pună treaba la cale cu domnul Lambrinis. Păi atunci. Speranţa zăcea la ancoră şi Gherasim cu Anton Lupan băteau cheiurile. bătîndu-l pe umăr. la ciubuc. n-o să mai ştie cum să ne îndulcească amarul.

s-a dus şi el cu L’Esperance. Fratele celălalt. Şi cînd s-a întors. domnule. A stat aici numai o lună. fiindcă îl credea mort din scrisorile dumneavoastră. pînă în decembrie. e bolnav rău. nu se mai face bine. aveam numai cinci ani cînd veneaţi la noi. şi cînd a văzut că nu mai e nici o speranţă. o mai am şi astăzi. dar rămînea mama singură şi ea e bătrînă. Dumneavoastră poate nu mă ţineţi minte. că aţi pierit o dată cu vasul.