P. 1
BUKU PANDUAN PPG

BUKU PANDUAN PPG

|Views: 3|Likes:
Published by Mohd Farid Ashabab

More info:

Published by: Mohd Farid Ashabab on Dec 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2010

pdf

text

original

GARIS PANDUAN

MENGIKUTI PROGRAM SECARA PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA PERINGKAT IJAZAH PERTAMA BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BUKAN SISWAZAH (PPPBS)

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Kementerian Pelajaran Malaysia 2010

ISI KANDUNGAN
SENARAI KANDUNGAN PRAKATA JAWATANKUASA PENDAHULUAN LATAR BELAKANG PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
Mod Pengajian Senarai Bidang Tempoh Pengajian Pembiayaan

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN
Syarat dan Kelayakan Asas Syarat Tambahan

CALON YANG TIDAK LAYAK MEMOHON CARA UNTUK MENGEMUKAKAN PERMOHONAN

KEMUDAHAN CUTI TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL OLEH CALON YANG MENGIKUTI KURSUS
Tindakan Sebelum Mengikuti Pengajian Tindakan Semasa Mengikuti Pengajian Tindakan Selepas Mengikuti Pengajian

KELULUSAN BELAJAR
Syarat-syarat Permohonan Kelulusan Belajar

TINDAKAN TATATERTIB
Kelakuan & Tatatertib Penangguhan Pengajian Penarikan Diri Gagal/Diberhentikan Pelanjutan Tempoh Pengajian

KES TIDAK MENDAFTAR/TIDAK MENGHADIRI KULIAH HAK KERAJAAN PENUTUP CARTA ALIR LAMPIRAN

Berpandukan ketetapan dalam Rancangan Malaysia Ke-10. . Di samping itu.2015 PRAKATA Garis Panduan Program Pensiswazahan Guru (PPG) ini dihasilkan selaras dengan dasar baharu yang akan mula diperkenalkan pada tahun 2011.BUKU PANDUAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU 2011 . berkesan dan berkualiti tinggi. Pelbagai pihak telah terlibat untuk menghasilkan Garis Panduan ini agar sejajar dengan matlamat untuk menghasilkan perkhidmatan perguruan yang cekap. penghasilan Garis Panduan tersebut telah dipermudah supaya guruguru yang terlibat dapat memahami dan merancang persediaan untuk mengikuti program ini. Garis Panduan ini akan menjadi rujukan penting kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah (PPPBS) yang berkhidmat di Bahagian/ Jabatan Pelajaran Negeri/ Pejabat Pelajaran Bahagian/ Pejabat Pelajaran Daerah/ sekolah menengah/ sekolah rendah dan Sekolah Bantuan Kerajaan di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). maka Garis Panduan ini akan membantu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah (PPPBS) mengikuti kursus pensiswazahan pada peringkat ijazah pertama.

Perancangan dan Pengantarabangsaan ● Unit Standard Kualiti Guru ● Unit Pengurusan Pengambilan Pelajar ● Unit Pentaksiran dan Akreditasi ● Unit Penyelidikan Profesionalisme Keguruan ● Unit Kewangan dan Bekalan ● Unit Peningkatan Akademik – Urusetia .JAWATANKUASA PENYEDIAAN GARIS PANDUAN MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA PERINGKAT IJAZAH PERTAMA BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BUKAN SISWAZAH(PPPBS) Pengerusi YBhg. Kartini bt Baharun Timbalan Pengarah (Dasar dan Standard) Penyelaras Tengku Adli bin Raja Omar Ketua Penolong Pengarah Unit Peningkatan Akademik Ahli Jawatankuasa Penyediaan Garis Panduan ● Unit Dasar. Rahman Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Timbalan Pengerusi Encik Abdul Halim bin Abdul Razak Timbalan Pengarah (Pembangunan Profesionalisme) Dr. Dato’ Haji Mohd Ghazali Bin Ab.

Mesyuarat Peraturan Dan Urusan Bagi Mendapatkan Kelulusan Untuk Mengikuti Pengajian Melalui Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Dan Sambilan bertarikh 27 Julai 2000 memutuskan bahawa mulai 1 Ogos 2000. Jabatan Perdana Menteri (JPM) dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. kuasa untuk meluluskan Kebenaran Belajar secara PJJ diurus oleh BPG.PENDAHULUAN Program Pensiswazahan Guru (PPG) ini merupakan kesinambungan daripada rancangan pembangunan pendidikan dalam RMKe-9 yang akan dilaksanakan dalam tempoh RMKe-10 (2011-2015). garis panduan belajar secara PJJ adalah perlu sebagai panduan khususnya kepada PPPBS untuk mengikuti program pensiswazahan secara tajaan atau persendirian. PPPBS yang mengikuti pengajian dalam program PPG perlu mendapat surat kebenaran/ Surat Kelulusan Belajar daripada KPM. . pegawai perlu akur dengan kedudukan perjawatan yang terhad jika mereka tidak dilantik ke jawatan lebih tinggi. Pelaksanaannya berdasarkan keputusan mesyuarat yang berkaitan dengan Strategy Package for Higher Growth and Structural Change: Human Capital for High Income Economy pada 24 Jun 2009 antara Unit Perancangan Ekonomi (UPE). Namun begitu. KPM dicadangkan supaya terus memberikan kebenaran kepada pegawai yang mengikuti pengajian melalui PJJ yang mematuhi syarat yang telah ditetapkan atas pertimbangan bahawa hak mengikuti pengajian ke peringkat yang lebih tinggi adalah hak individu yang tidak boleh dihadkan. Sehubungan dengan itu.

. Bahagian Pendidikan Guru (BPG) telah dipertanggungjawabkan untuk menjadi urus setia pada peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bagi pelaksanaan program tersebut. Cadangan program mensiswazahkan semua guru (rendah dan menengah) menjelang tahun 2015 di bawah RMKe-10 telah dibentangkan dan mendapat persetujuan dasar dalam Mesyuarat Profesional Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.LATAR BELAKANG Kementerian Pelajaran Malaysia bersama-sama dengan Unit Perancangan Ekonomi (EPU). Jabatan Perdana Menteri. Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Bil. Jabatan Perdana Menteri telah mencadangkan supaya semua guru yang layak akan disiswazahkan dalam tempoh RMKe-10 (2011-2015) melalui Program Pensiswazahan Guru (PPG). 16/2010 pada 29 September 2010 telah meluluskan Cadangan Pelaksanaan Program Pensiswazahan Guru (PPG) di bawah RMKe-10. 9/2009 pada 10 September 2009 sebelum dibentangkan kepada Unit Perancangan Ekonomi.

Tempoh Pengajian .Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) B. Kementerian Pelajaran Malaysia (18 Ogos 2010) .4 tahun C. Mod Pengajian . Senarai Bidang Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 Opsyen/Bidang Sekolah Menengah Kemahiran Hidup /Rekabentuk Teknologi Bahasa Melayu MPV/MPAV Bahasa Inggeris Sejarah Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sains Matematik Pendidikan Islam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Khas Geografi Bahasa Cina Bahasa Arab Bimbingan dan Kaunseling Sains Sukan Pendidikan Muzik Perakaunan Bahasa Tamil Sumber Rujukan : Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU A.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Matematik Opsyen/Bidang Sekolah Rendah Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Pendidikan Islam Sains Bahasa Cina Pendidikan Awal Kanak-kanak Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Seni Visual Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Pemulihan Bahasa Tamil Kemahiran Hidup /Rekabentuk Teknologi Bimbingan dan Kaunseling Pendidikan Khas Sumber Rujukan : Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia (18 Ogos 2010) .

Pembiayaan program ini adalah melalui pemberian biasiswa Kementerian Pelajaran Malaysia dengan ikatan perjanjian / kontrak berdasarkan terma-terma dalam Borang Perjanjian PPG. Pembiayaan . atau  PPPBS sekolah menengah/rendah memilih bidang pengajian dengan mengekalkan opsyen ikhtisas asal.D. atau  PPPBS sekolah menengah/rendah memilih bidang opsyen mengikut mata pelajaran utama yang diajarkan di sekolah menengah/rendah. E. Kriteria Pemilihan Opsyen/Bidang Bagi Calon Guru Sekolah Menengah / Rendah  PPPBS sekolah menengah/rendah mengikuti bidang pengajian yang releven dengan subjek yang ditawarkan di sekolah menengah/rendah. .

menerus lebih daripada 3 tahun.4 2. Berumur tidak melebihi 45 tahun pada 1 Mac 2011. Telah disahkan dalam jawatan.4 1. Syarat dan Kelayakan Asas 1. Memiliki Diploma Pendidikan/Perguruan atau Sijil Perguruan.2 Warganegara Malaysia Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah (PPPBS) yang sedang berkhidmat di Bahagian /JPN/ PPB /PPD / sekolah menengah / sekolah rendah dan Sekolah Bantuan Kerajaan di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia. Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum Mempunyai kesihatan yang baik.3 1.1 Mempunyai pengalaman mengajar sebagai guru terlatih secara terus . Tidak berdaftar dengan mana-mana institusi pengajian sebagai pelajar sepenuh masa dan separuh masa / sambilan dengan tajaan KPM. Telah membuat perisytiharan harta tidak melebihi 5 tahun bawah peraturan 10.SYARAT-SYARAT KELAYAKAN 1. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.5 . 1.1 1.5 1.6 2.2 2. Syarat Tambahan 2.3 2. 2. Mempunyai rekod prestasi perkhidmatan yang baik dalam penilaian prestasi 3 tahun yang terkini.

1 Calon yang masih dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses tindakan tatatertib.2 4. lengkap boleh . Calon yang tidak menamatkan kursus terdahulu tanpa alasan yang munasabah (Contoh: PGSR.gov. Calon dibenarkan untuk permohonan sahaja.2 3.CALON YANG TIDAK LAYAK MEMOHON 3.1 Permohonan ini boleh dibuat secara dalam talian (online) sahaja dengan melayari laman sesawang (website) Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat http://www. Calon dinasihatkan melayari dahulu laman sesawang berkenaan untuk meneliti Panduan Permohonan dan memahami tatacara membuat permohonan secara atas talian ini. PJJ KPM/OUM). mengemukakan hanya satu 4. Peminjam tegar pinjaman pelajaran Kerajaan.my .3 4. 3.3 CARA UNTUK MENGEMUKAKAN PERMOHONAN 4.4 Maklumat permohonan yang tidak mengakibatkan permohonan ditolak.moe.

Pegawai yang diluluskan untuk mengikuti program pensiswazahan secara PJJ mod intensif anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia (program pensiswazahan Guru Besar intensif) boleh memohon cuti tanpa rekod. pegawai berkenaan perlulah menggunakan baki cuti rehat yang masih ada ataupun memohon cuti tanpa gaji bagi menampung perbezaan tempoh tersebut. (Pekeliling Bil. 3. 7 Tahun 2009 bagi tujuan kuliah /bengkel /seminar yang disyaratkan oleh institut sekiranya kuliah / bengkel /seminar itu diadakan semasa hari bekerja. Pegawai boleh memohon cuti tanpa rekod untuk menduduki peperiksaan sekiranya diadakan dalam hari bekerja/dalam waktu pejabat. Tempoh cuti tanpa rekod yang dapat diluluskan oleh ketua jabatan adalah mengikut tempoh sebenar kursus intensif yang perlu diikuti dengan syarat tidak melebihi 30 hari dalam setahun. Pegawai yang diluluskan untuk mengikuti Program Pensiswazahan Secara PJJ anjuran Kementerian Pelajaran boleh memohon cuti tanpa gaji / cuti rehat bagi tujuan kuliah / bengkel / seminar yang disyaratkan oleh institut sekiranya kuliah / bengkel / seminar itu diadakan semasa waktu pejabat. Sekiranya tempoh kursus intensif yang perlu dihadiri melebihi 30 hari atau bagi tujuan mengikuti kuliah/ bengkel/ seminar yang disyaratkan oleh institusi. . Walau bagaimanapun. KP(BB) 06 /1 /4 Jld 1(47) bertarikh 1. 4. cuti tanpa gaji ini memberikan implikasi kepada perkhidmatan dan pencen. Walau bagaimanapun. 2.1997).12. Pegawai yang diluluskan untuk mengikuti Program Pensiswazahan Guru Secara PJJ anjuran Kementerian Pelajaran dengan kerjasama IPTA / IPTS dan IPG berkaitan boleh memohon cuti kursus sambilan (CKS) mengikut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. cuti tanpa gaji ini memberikan implikasi kepada perkhidmatan dan pencen.KEMUDAHAN CUTI 1.

Semenyih Universiti Teknologi Curtin Kampus Sarawak. 1(47) bertarikh 1. Kuching Selain itu. pegawai juga perlu memastikan bahawa pengajian yang perlu diikuti telah diiktiraf oleh kerajaan. Universiti Multimedia Malaysia (MMU) Universiti Teknologi Petronas (UTP) Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) Universiti Nottingham Kampus Malaysia.12.5. Pegawai yang mengikuti pengajian secara persendirian layak mendapatkan kemudahan cuti tanpa rekod berdasarkan Pekeliling Bil. KP(BB) 06/1/4 Jld. Miri Universiti Malaysia Monash Kampus Bandar Sunway Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak. .1997 untuk mengikuti kursus intensif sekiranya mengikuti pengajian secara PJJ di IPTA dan tujuh IPTS yang diluluskan oleh kerajaan iaitu .

moe.my mengikut tempoh yang ditetapkan. 3. 6. Pegawai perlu mengisi borang PPG/B untuk mendapatkan surat kelulusan belajar. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui laman sesawang KPM di url http://www. PPPBS diingatkan agar memastikan bahawa kursus yang diikuti tidak mengganggu tugas-tugas hakiki.gov. Tindakan Sebelum Mengikuti Pengajian 1. Tawaran akan dikeluarkan oleh universiti. PPPBS bertanggungjawab untuk membuat pendaftaran pada setiap semester dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh institusi pengajian. Surat kelulusan belajar akan dikeluarkan sekiranya pegawai telah mendaftar dengan universiti. 2. 2. . B.TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL OLEH CALON YANG MENGIKUTI KURSUS A. 3. Tindakan Semasa Mengikuti Pengajian 1. Pegawai yang ingin mengikuti Program PPG secara PJJ hendaklah merujuk kepada iklan tawaran yang dikeluarkan oleh KPM. PPPBS yang telah mendapat surat tawaran untuk mengikuti kursus PJJ di IPTA/ IPTS/ IPG dikehendaki membuat pendaftaran pada tarikh yang telah ditetapkan. 5. 4. Permohonan yang telah lengkap hendaklah disokong oleh Pengetua / Guru Besar dan diperakukan oleh Pengarah JPN/ Bahagian / Jabatan secara dalam talian.

Tindakan Selepas Mengikuti Pengajian 1. 2. . PPPBS hendaklah mengisi borang permohonan selepas memperoleh ijazah bagi tujuan pelantikan ke jawatan PPPS DG 41 berdasarkan iklan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) dengan mengisi Borang SPP Bil 1/04 yang boleh dimuat turun melalui laman sesawang SPP.C. PPPBS yang telah menamatkan pengajian hendaklah memaklumkan hal tersebut kepada Ketua Jabatan masingmasing untuk tujuan rekod perkhidmatan.

Pegawai perlu membuat permohonan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk pelantikan ke jawatan DG41 berdasarkan iklan yang dikeluarkan. dan pegawai yang mengikuti pengajian secara persendirian berumur tidak melebihi 50 tahun pada tahun permohonan. 4. Pegawai PPPBS yang telah dilantik secara tetap dalam perkhidmatan pendidikan. Had umur pegawai bagi mengikuti program ini adalah tidak melebihi 45 tahun pada 1 Mac 2011. 2. 7. 10. Pegawai tertakluk pada peruntukan-peruntukan mengenai kelakuan dan tatatertib di bawah Perintah-Perintah Am Bab “D” / AUKU / Akta 174. Pegawai TIDAK DIBENARKAN untuk menukar bidang pengajian sebagaimana yang ditawarkan kecuali dengan persetujuan daripada KPM dan institusi pengajian. Pegawai yang mempunyai kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada peringkat SPM/MCE atau yang setaraf dengannya.KELULUSAN BELAJAR Syarat-syarat Permohonan Kelulusan Belajar 1. . 5. Pegawai TIDAK DIBENARKAN untuk menggunakan kemudahan pejabat bagi tujuan kursus tersebut. Kerajaan tidak terikat untuk memberikan jawatan yang lebih tinggi atau sebarang jawatan yang lain setelah pegawai memperoleh kelulusan dan penganugerahan daripada kursus tersebut. 3. Pegawai yang mengikuti pengajian bawah tajaan KPM perlulah yang telah disahkan jawatannya. 9. Pegawai tidak boleh menuntut sebarang elaun atau bayaranbayaran lain daripada kerajaan selain yang dinyatakan dalam surat perjanjian. 6. 8.

Syarat kelulusan terbatal dengan sendirinya jika berlaku sebarang perlanggaran syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pegawai perlu mendaftar di universiti terlebih dahulu sebelum memohon kelulusan belajar. (Sumber Rujukan : Mesyuarat Peraturan Dan Urusan Bagi Mendapatkan Kelulusan Untuk Mengikuti Pengajian Melalui Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Dan Sambilan bertarikh 27 Julai 2000) . 15.11. 13. 12. Pegawai perlu mengisi borang PPG B/2010 dan dapatkan sokongan Guru Besar/Pengetua dan disahkan oleh Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri sebelum dihantar ke Unit Peningkatan Akademik. Bahagian Pendidikan Guru. 14. Kementerian Pelajaran Malaysia. Pegawai mestilah sanggup berkhidmat dimana-mana sekolah sebagaimana yang diarahkan oleh KPM. Surat Kelulusan Kebenaran Belajar secara PJJ adalah tertakluk di bawah tanggungjawab Bahagian Pendidikan Guru.

pembayaran balik pembiayaan termaktub dalam Perjanjian ditandatangani. PENARIKAN DIRI PPPBS tidak dibenarkan untuk tanpa kebenaran BPG. pegawai adalah tertakluk pada peraturan-peraturan Universiti dan mematuhi Undang-Undang Negara mengikut Peraturan-Peraturan Awam (kelakuan dan tatatertib) Pindaan 2002 (Perintah-Perintah Am Bab ”D”) serta arahan/peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan Universiti/Institusi/IPG berkenaan dari semasa ke semasa. PENANGGUHAN PENGAJIAN PPPBS tidak dibenarkan untuk membuat sebarang penangguhan pengajian tanpa kebenaran Bahagian Pendidikan Guru (BPG). Kementerian Pelajaran Malaysia. pegawai akan dirujuk kepada Ketua Jabatan masing-masing untuk diambil tindakan selanjutnya. Pembiayaan akan ditamatkan sekiranya penangguhan dibuat tanpa kebenaran. PPPBS dikehendaki membiayai pengajian sendiri sekiranya tempoh pengajian yang diluluskan telah tamat. KPM.TINDAKAN TATATERTIB KELAKUAN & TATATERTIB Semasa mengikuti program. menarik diri daripada pengajian PPPBS dikehendaki membuat keseluruhan sebagaimana yang Pendidikan Guru yang telah . Jika berlaku sebarang pelanggaran tatatertib.

c. Pembiayaan pengajian selepas tamat tempoh tidak akan ditaja oleh KPM. PPPBS yang tidak dapat menamatkan program dalam tempoh yang telah diluluskan (4 tahun) hendaklah mengemukakan permohonan kelulusan pelanjutan tempoh pengajian kepada Bahagian Pendidikan Guru sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tamat tempoh kelulusan. PELANJUTAN TEMPOH PENGAJIAN 1. 4. PPPBS dikehendaki membayar keseluruhan pembiayaan sebagaimana yang termaktub dalam Perjanjian Pendidikan Guru yang telah ditandatangani. d. 2. .GAGAL/DIBERHENTIKAN PPPBS yang gagal/diberhentikan hendaklah memaklumkan hal tersebut kepada BPG dengan serta-merta. Pelanjutan tempoh pengajian adalah tertakluk pada kelulusan Bahagian Pendidikan Guru (BPG) KPM. b. e. surat permohonan daripada pemohon borang permohonan PPG/Pelanjutan surat tamat tempoh daripada Universiti salinan surat kelulusan belajar salinan kad pengenalan 3. Permohonan tersebut mestilah disertakan dengan dokumen seperti yang berikut: a.

Kegagalan untuk membuat pendaftaran dianggap tidak aktif. . PENUTUP Semua peraturan Garis Panduan untuk mengikuti program dan syarat-syarat di bawah pemberian kelulusan belajar secara PJJ ini berkuatkuasa serta-merta setelah mendapat kelulusan Mesyuarat Pengurusan KPM. 2. Pihak institusi pengajian perlu memaklumkan senarai nama peserta kepada Bahagian Pendidikan Guru. KPM juga berhak untuk menarik balik kelulusan belajar sekiranya didapati maklumat yang diberikan tidak benar atau berlakunya pelanggaran syaratsyarat kelulusan belajar tanpa memberikan sebarang sebab.KES TIDAK MENDAFTAR/TIDAK MENGHADIRI KULIAH 1. PPPBS dikehendaki mendaftar pada setiap semester pengajian. 3. HAK KERAJAAN KPM berhak meminda syarat-syarat dalam garis panduan ini dari semasa ke semasa tanpa memberikan notis. Kementerian Pelajaran Malaysia tidak akan membiayai yuran pengajian peserta PPPBS yang tidak mendaftar pada semester berkenaan. KPM dengan serta-merta.

Lampiran D : 5. Lampiran E : Makluman Tamat Belajar Secara PJJ / Sambilan Memohon Penangguhan/Menarik Diri Dari Pengajian Secara PJJ / Sambilan Memohon Perlanjutan Tempoh Pengajian Secara PJJ / Sambilan Memohon Pindaan Bagi Surat Kelulusan Belajar / Surat Perlanjutan/Surat Pertukaran Bidang 6. Lampiran C 4. Lampiran B : 3.CARTA ALIR 1. Lampiran F : 7. Lampiran G : . Lampiran A : Permohonan Pengesahan bagi Surat Kelulusan Asal Yang Hilang / Musnah Permohonan Bagi Surat Kelulusan Belajar : Permohonan Pertukaran Bidang Pengajian 2.

Permohonan Pengesahan Bagi Surat Kelulusan Asal Yang Hilang / Musnah Mula Membuat laporan polis Isi borang dan buat pengesahan sijil dan dokumen yang diperlukan oleh Ketua Jabatan atau JPN Hantar ke JPN Tolak jika tidak memenuhi syarat Semakan mengikut syarat yang telah ditetapkan Hantar ke Unit Peningkatan Akademik untuk diproses selewatlewatnya 3 bulan dari tarikh borang diterima Unit Peningkatan Akademik keluarkan surat pengesahan Tamat .Lampiran A .

Hantar ke Unit Peningkatan Akademik untuk diproses selewatlewatnya 3 bulan dari tarikh borang diterima Unit Peningkatan Akademik keluarkan surat kelulusan belajar.Lampiran B . Tamat .Permohonan Bagi Surat Kelulusan Belajar Mula Dapat surat tawaraan daripada Universiti Isi borang PPG/B . Tolak jika tidak memenuhi syarat JPN akan semak mengikut syarat yang telah ditetapkan dan panjangkan ke Bahagian Pendidikan Guru.Dapatkan sokongan Pengetua/Guru Besar/ Ketua Jabatan . Sertakan dokumen -dokumen yang diperlukan yang telah disahkan . Hantar ke JPN untuk pengesahan.

sijil dan dokumen oleh Ketua Jabatan atau JPN Hantar ke JPN Tolak jika tidak memenuhi syarat Semakan mengikut syarat yang telah ditetapkan Hantar ke Unit Peningkatan Akademik untuk diproses Unit Peningkatan Akademik keluarkan surat pertukaran bidang Tamat .Permohonan Pertukaran Bidang Pengajian Secara PJJ / Sambilan Mula Isi borang dan buat salinan dokumen yang diperlukan Pengesahan borang .Lampiran C .

Lampiran D .Makluman Tamat Belajar Secara PJJ / Sambilan Tolak jika tidak memenuhi syarat .

Memohon Penangguhan/ Menarik diri Dari Pengajian Secara PJJ / Sambilan Mula Isi borang dan buat salinan dokumen yang diperlukan Pengesahan borang .Lampiran E . sijil dan dokumen oleh Ketua Jabatan Hantar ke JPN Tolak jika tidak memenuhi syarat Semakan mengikut syarat yang telah ditetapkan Hantar ke Unit Peningkatan Akademik untuk diproses Unit Peningkatan Akademik akan mengeluarkan surat penangguhan Tamat .

Memohon Pelanjutan Tempoh Pengajian Secara PJJ / Sambilan Tolak jika tidak memenuhi syarat .Lampiran F .

Lampiran G .Memohon Pindaan Bagi Surat Kelulusan Belajar/Surat Perlanjutan/Surat Pertukaran Bidang Mula Isi borang dan buat salinan dokumen yang diperlukan Pengesahan borang . sijil dan dokumen oleh Ketua Jabatan Hantar ke JPN Tolak jika tidak memenuhi syarat Semakan mengikut syarat yang telah ditetapkan Hantar ke Unit Peningkatan Akademik untuk diproses Unit Peningkatan Akademik akan mengeluarkan surat Kelulusan Belajar yang baru Tamat .

Bahagian Pendidikan Guru. 5.LAMPIRAN Borang-borang berkaitan : 1. 7. Unit Peningkatan Akademik. Borang PPG/B 2010 : Permohonan Kelulusan Belajar Secara Program Pendidikan Jarak Jauh Borang PPG/Pengesahan : Permohonan Pengesahan Bagi Surat Kelulusan Asal Yang Hilang / Musnah Borang PPG/Pelanjutan : Permohonan Pelanjutan Tempoh Pengajian Bagi Program Pendidikan Jarak Jauh / Sambilan Borang PPG/Tukar Bidang : Permohonan Pertukaran Bidang Program Pengajian Jarak Jauh / Sambilan Borang PPG/Berhenti : Permohonan Berhenti Pengajian Program Pengajian Jarak Jauh / Sambilan Borang PPG/Tangguh : Permohonan Penangguhan Pengajian Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah Borang PPG/Tukar Pusat Pengajian : Permohonan Pertukaran Pusat Pengajian Program Pensiswazahan Guru 2. Kementerian Pelajaran Malaysia . 4. 6. Boleh diperolehi daripada pihak : Urus Setia Program Pensiswazahan Guru. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->