Agenţia Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (Agenţia Executivă a CEC

)
Consiliul European pentru Cercetare (CEC) face parte din cel de-al şaptelea program-cadru al UE pentru cercetare (PC7). Consiliul a fost înfiinţat de către Comisia Europeană în februarie 2007, pe baza programului specific IDEI din cadrul PC7, în vederea sprijinirii activităţilor de cercetare exploratorie propuse de cercetători. Consiliul dispune de un buget total de 7,5 miliarde de euro (pentru perioada 2007-2013). Principalul său obiectiv este acela de a stimula excelenţa ştiinţifică în Europa, sprijinind şi încurajând oamenii de ştiinţă, academicienii şi inginerii cei mai buni şi cu adevărat creativi, care sunt invitaţi să depună propuneri în orice domeniu al cercetării. CEC este format dintr-un consiliu ştiinţific şi o agenţie executivă care acţionează în numele Comisiei Europene. Consiliul Ştiinţific al CEC defineşte strategia şi metodele ştiinţifice, în timp ce Agenţia Executivă a acestuia implementează şi aplică aceste strategii şi metode în gestionarea şi derularea activităţilor de finanţare ale CEC în contextul legislativ al PC7. Agenţia Executivă a CEC a fost înfiinţată oficial în decembrie 2007 şi a obţinut autonomie administrativă în data de 15 iulie 2009. CEC funcţionează în mod transparent, deţinând autonomie şi integritate, garantate de către Comisia Europeană, în faţa căreia raportează. Comisia Europeană îşi asumă responsabilitatea finală faţă de executarea PC7 şi faţă de bugetul alocat acestuia. Agenţia Executivă a CEC are următoarele sarcini:

• • • • • •

executarea programului de lucru anual, definit de către Consiliul ştiinţific al CEC şi adoptat de către Comisie; punerea în aplicare a apelurilor pentru propuneri, în conformitate cu programul de lucru; informarea şi sprijinirea candidaţilor; organizarea de evaluări de către colegi; încheierea şi administrarea de acorduri de subvenţionare, în conformitate cu regulamentul de finanţare al UE; acordarea de asistenţă Consiliului Ştiinţific al Consiliului European pentru Cercetare.

Agenţia Executivă pentru Cercetare (REA)
Agenţia Executivă pentru Cercetare (REA), situată la Bruxelles, a fost creată în decembrie 2007. Această agenţie, care gestionează un buget de peste 6,5 miliarde EUR, şi-a început activitatea în 2008 şi a devenit complet autonomă în data de 15 iunie 2009. REA raportează în faţa următoarelor Direcţii Generale: Cercetare , Întreprinderi, Societatea Informaţională şi Media şi Energie şi Transporturi . Evaluarea propunerilor şi gestionarea proiectelor reprezintă sarcinile centrale în ceea ce priveşte sprijinul acordat cercetării. REA îndeplineşte aceste sarcini de evaluare şi gestionare pentru o mare parte din actualul program-cadru de cercetare – PC7. Odată cu creşterea bugetelor de cercetare, alocarea de structuri şi servicii pentru efectuarea acestor sarcini este elementul central al programului-cadru. Aceste structuri şi servicii ne permit să îmbunătăţim sprijinul acordat comunităţii de cercetători. REA are următoarele sarcini de gestionat:

• • • • • • •

bursele Marie-Curie şi premiile aferente; acorduri de subvenţionare specifice în beneficiul întreprinderilor mici şi mijlocii; proiecte cu mai mulţi parteneri în domeniul cercetării spaţiale; proiecte cu mai mulţi parteneri în domeniul cercetării în materie de securitate; sediul destinat acceptării de propuneri şi serviciilor de evaluare situat în clădirea Convent Garden din centrul Bruxelles-ului; ghişeu de asistenţă unic destinat cererilor referitoare la PC7; sistem de înregistrare unic destinat partenerilor de proiect, în vederea reducerii formalităţilor administrative necesare pentru gestionarea proiectelor.

Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI)
Energie, transport, mediu, competitivitate, inovare – Europa se confruntă în prezent cu provocări extraordinare, dar şi cu oportunităţi extraordinare. Pentru a pune la dispoziţie în mod eficient programe şi iniţiative europene de finanţare de înaltă calitate în aceste domenii, Comisia Europeană a constituit Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI) , responsabilă de gestionarea în numele său a programelor: • Energie inteligentă pentru Europa • Marco Polo Energia în serviciul inovării

Strategii noi pentru un viitor verde Sprijin accesibil pentru întreprinderi în mod facil

• Enterprise Europe Network

care rămân responsabile de programarea. al gestionării de proiecte. Îşi exprimă cu toţii angajamentul în favoarea modului european de relaţionare a competitivităţii şi inovării cu protecţia mediului şi un viitor energetic mai curat. susţinerii acordate întreprinderilor. selectarea proiectelor şi semnarea acordurilor de proiecte. Reunirea acestor programe într-o structură unică permite o mai bună coordonare a gestionării acestora şi oferă beneficiarilor lor un serviciu complet. Agenţia oferă servicii profesionale în realizarea sarcinilor care îi sunt încredinţate de către Comisia Europeană şi lucrează în strânsă colaborare cu Direcţia Generală Sănătate şi Consumatori . situată la Bruxelles. Audiovizual şi Cultură (EACEA). . care nu implică luarea de decizii politice. Direcţia Generală Mobilitate şi Transporturi a Comisiei Europene. . EAHC gestionează relaţii cu aproximativ 2 200 de beneficiari implicaţi în peste 200 de proiecte în domeniul sănătăţii. Componentele programului gestionate de Agenţie sunt centralizate şi vin în sprijinul proiectelor tehnice. Noul mandat al EAHC include punerea în aplicare a Programului de sănătate al UE . Echipa noastră include atât funcţionari ai Comisiei Europene. a Programului de protecţie a consumatorilor şi a Iniţiativei „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură” . pentru perspectivele financiare din perioada 2000-2006 şi perioada 2007-2013. EACI se află sub autoritatea următoarelor trei Direcţii Generale ale Comisiei Europene: Energie şi Transporturi (TREN) Întreprinderi şi Industrie (ENTR) şi Mediu (ENV) . creată în 2006. gestiunea financiară şi monitorizarea proiectelor (rapoarte intermediare şi finale). cât şi profesionişti din sectorul privat. ea se află sub autoritatea a trei Direcţii Generale ale Comisiei Europene: Educaţie şi Cultură (EAC) . al ingineriei şi al dreptului. iar sarcinile acesteia au fost extinse astfel încât să includă acţiuni în domeniul protecţiei consumatorului şi al formării în ceea ce priveşte hrana sigură. În 2008. mediului. al cetăţeniei active. de programare şi de evaluarea programului TEN-T. Agenţia are sediul la Bruxelles şi dispune de o echipă multinaţională alcătuită din specialişti cu experienţă în domeniul finanţelor.• Ecoinovare Când întreprinderile se preocupă de mediu Reprezentăm o echipă internaţională formată din specialişti în domeniile energiei. Agenţia îşi îndeplineşte sarcina de gestionare a proiectelor cheie de infrastructură pentru transport. inclusiv cu redactarea apelurilor pentru propuneri. Agenţia. Agenţia este responsabilă de majoritatea aspectelor de administrare a programelor. DG MOVE rămâne responsabilă de politica generală. Misiunea sa este de a pune în aplicare o serie de componente a peste 15 programe şi acţiuni finanţate de Comunitatea Europeană în domeniile educaţiei şi formării. în strânsă colaborare cu „instituţia mamă”. comunicarea cu beneficiarii şi realizarea controalelor pe teren. Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori (EAHC) Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori (fosta Agenţie Executivă pentru Programul de Sănătate Publică) a fost creată în data de 1 ianuarie 2005 pentru a sprijini punerea în aplicare a Programului de sănătate publică al Uniunii Europene. mandatul Agenţiei a fost prelungit până în data de 31 decembrie 2015. Audiovizual şi Cultură (EACEA) Agenţia Executivă pentru Educaţie. al tineretului şi al culturii. Agenţia Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T EA) Agenţia Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T EA) asigură punerea în aplicare şi gestionarea din punct de vedere tehnic şi financiar a programului Reţelei Transeuropene de Transport (TEN-T). evaluarea şi elaborarea politicilor. comunicării şi finanţelor. Agenţia Executivă pentru Educaţie. Comunicare (COMM) şi Oficiul de Cooperare EuropeAid. are un personal format din aproximativ 40 de membri situaţi la Luxemburg. transportului multimodal. are mandat până în data de 31 decembrie 2015. şi-a început activitatea la 1 ianuarie 2006. Deşi agenţia are propria personalitate juridică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful