You are on page 1of 1

ACT CONSTITUTIV

al
Societatii Comerciale cu Raspundere LimitatS
"SirIuss"
Subsemnatul S.I . cetatean roman, nascut la 2.12.1965 in Ploiesti, jud.Prahova,
domiciliat in or. Ploiesti str Narciselor nr. 5, bl2A ap13 jud. Prahova, identificat cu CI seria PH
nr ................. eliberata de Politia Ploiesti la data de 5.5.99, avind CNP 165122293114 am
hotarit constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata in conditiile pe care le
stabilesc prin acest act, ale carui dispozitii se completeaza de drept cu prevederile Legii 31/ 1990
astfel cum au fost modificate ulterior.

Art. 1 Denumirea si sediul


Societatea comerciala va purta denumirea " SirIuss" si va avea sediul in or. Ploiesti str,
Lamailor nr. 5bis, jud. Prahova, valabil perioada nelimitata.
Societatea poate infiinta sedii secundare , sucursale,agentii, reprezentante, fara personalitate
juridica in orice localitate din tara .
In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societate se va mentiona denumirea,
forma juridica, sediul, capitalul social, numarul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul
unic deanregistrare .

Art. 2 Obiectul de activitate


Domeniul principal de activitate al societatii este -522- Comert cu amanuntul al
produselor alimentare bauturilor si tutunului in magazine spcializate, cu activitatea principala-
5222- Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
De asemenea societatea va desfasura §i urmatoarele activitati:
5132 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
5211 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de
produse alimentare, bauturi si tutun
5212 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vinzare predominanta de
produse nealimentare
5225 - Comert cu amanuntul al bauturilor
5262 - Comert cu amanuntul prin standuri si piete

Art. 3 Capitalul social


Capitalul social subscris este de 300 ( trei sute) lei in numerar, divizat in 30 parti sociale cu
valoarea nominala de 10 lei fiecare parte, capital ce a fost varsat in totalitate pina la depunerea cererii
de inmatriculare de catre asociatul unic, avind urmatoarea components :
.G. P. - 300 lei adica 30 parti sociale, respectiv 100%
Transmiterea partilor sociale catre terte persoane, produce efect numai .din momentul
transcrierii in Registrul Comertului si in Registrul de asociati al societatii.
Capitalul social poate fi majorat prin hotarirea asociatului prin noi aporturi in numerar sau natura cu
respectarea cerintelor legale.
Aportul la capitalul social nu este purtator de dobinda