УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ИНФОРМАТОР
2010 / 2011.

ISSN 1820-0664

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ИНФОРМАТОР
2010 / 2011.

НОВИ САД, 2010.

мехатронику: (021) 485-2224 Референт за графичко инжењерство и дизајн.uns. Нови Сад 378. геодезија и геоматика: (021) 485-2226 Референт за архитектуру и урбанизам: (021) 485-2223 Референт за грађевинарство: (021) 485-2228 Референт за саобраћај: (021) 485-2227 Рачунарски центар: (021) 485-2244 Информације ван радног времена (за време пријављивања и уписа у прву годину) добијају се на телефон: (021) 459-141. 485-2061 Све текуће информације могу се наћи на сајту Факултета www.ftn.rs www. – 24 cm Годишње ISSN 1820-0664 COBISS. сарадњу: Проф. др Илија Ковачевић Проф. др Владимир Катић Продекан за инвестиције и сарадњу са привредом: Проф. др Срђан Колаковић Продекан студент: Саво Божић Секретар деканата: Владислава Загорчић СТУДЕНТСКА СЛУЖБА: Шеф студентске службе: (021) 485-2222 Референт за електротехнику и рачунарство – E1: (021) 485-2229 Референт за електротехнику и рачунарство – E2: (021) 485-2231 Референт за индустријскo инжењерство и инжењерски менаџмент.ac. Владимир Тодоровић. дипл. инж. Гордана Бајчетић Александра Гак. главни и одговорни уредник Илија Ћосић.Sc. инжењерство заштите животне средине: (021) 485-2225 Референт за машинство. др Јанко Ходолич Продекан за финансије и развој: Проф. M. 485-2060. др Радомир Фолић Тираж: 2000 примерака Штампа: Графички центар . др Јанко Ходолич Проф. др Срђан Колаковић Техничка обрада: мр Ненад Симеуновић.Sc.ГРИД -------------------------------------------------------CIP – Категорија у публикацији Библиотека Матице српске. 1993-. – Нови Сад : Факултет техничких наука. дипл. мр Ранко Бојанић. инж. др Илија Ћосић Продекан за наставу: Проф.ac. – 1993 .113 Novi Sad) ИНФОРМАТОР / Универзитет у Новом Саду. Фотографије: Мултимедија центар ФТН-а / Александар Рикаловић Сава Симић Штампање одобрио: Савет за издавачку делатност Факултета техничких наука Председник Савета за издавачку делатност: Проф. Факултет техничких наука.SR/ID 193772551 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА НОВИ САД Трг Доситеја Обрадовића 6 Телефон: (021) 450-810 Телефакс: (021) 458-133 e-mail: ftndean@uns. др Илија Ћосић Проф. M.ИНФОРМАТОР Издавач: Факултет техничких наука Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад Уређивачки одбор: Проф.rs . др Илија Ковачевић Продекан за науку и међун.ac.4(497.rs ДЕКАНАТ: Декан: Проф. др Владимир Катић Проф.ftn.uns.

....................................................................................................43 Пријемни испит Основне академске студије ..128 Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент: .....................152 Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду: ........................................................................................... ДАС) ..........................................138 Студијски програм: Индустријско инжењерство – Развој и управљање животним циклусом производа (ДАС) ..........................................32 Упис ...................................73 Електротехника и рачунарство: .............................................................................................................................................................................................................................................................. ДАС) .................................76 Студијски програм: Рачунарство и аутоматика (ОАС................... дипломске академске – мастер студије ........................................................170 Студијски програм: Мехатроника (ОАС......................................105 Зашто студирати на Факултету техничких наука.................................................ДС Машинство: .............156 Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (ДС) ................................................ ДАС)...................................................................................160 Геодезија: ......................................................................................................ОАС...............................140 Студијски програм: Индустријско инжењерство/ инжењерски менаџмент (ДС) ...39 Приговор ......................................122 Студијски програм: Саобраћај и транспорт (ОАС....131 Студијски програм: Индустријско инжењерство (ОАС.........................161 Студијски програм: Геодезија и геоматика (ОАС............................................................................................................................................ ДАС)..................................................................................... ДАС) ................................... ДАС) ................................................................................................... ДАС).................................................................33 Дипломске академске студије – мастер .............................................. електроника и телекомуникације (ОАС......................7 Акредитације ФТН-а .....161 Интердисциплинарнеи (милтидисциплиниране) области .............................................................................................................................................39 Упис ......................................................................122 Студијски програм: Поштански саобраћа и телекомуникације (ОАС............40 Докторске академске студије .ДАС и докторске академске студије ..........................................115 Студијски програм: Архитектура и урбанизам (ОАС.....167 Студијски програм: Графичко инжењерство и дизајн (ДС) ...........................................................................................................................108 Студијски програм: Грађевинарство (ОАС.........178 ...........................8-9 Нови Сад ..99 Архитектура: ........................................................................................ ДАС) ...........176 Студијски програм: Математика у техници (ДАС) ....................29 Пријемни испит ...........................................................................................................................................................30 Рангирање ........................................................................................................................................153 Студијски програм: Инжењерство заштите на раду (ОАС..171 Студијски програм: Мехатроника (ДС)............139 Студијски програм: Инжењерски менаџмент (ОАС...............................................................................................................28 Начин бодовања ........................153 Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (ОАС.54 Студијски програми Основне академске студије .............................. ДАС) ........................................................131 Студијски програм: Индустријско инжењерство – Напредне инжењерске технологије (ДАС)..31 Приговор ........................................................................................................................................................115 Студијски програм: Регионалне политике и развој (ДАС) .... ДАС) ....120 Саобраћај: ...................10 Универзитет у Новом Саду.......................108 Студијски програм: Грађевинарство (ДС) .................................167 Студијски програм: Графичко инжењерство и дизајн (ОАС............................................................................................................................................................................37 Пријемни испит ........................................................ ДАС) ......................................11 Факултет техничких наука у Новом Саду ......................................................................120 Студијски програм: Архитектура и урбанизам (ДС) .........................................124 Студијски програм: Саобраћај (ДС) .................................................. ДАС)....................................62 Студијски програм: Енергетика и процесна техника (ОАС........................................ ДАС)..........57 Студијски програм: Механизација и конструкционо машинство (ОАС........ ДАС)................. ДАС).......................57 Студијски програм: Производно машинство (ОАС.....70 Студијски програм: Машинство (ДС) ...................67 Студијски програм: Техничка механика и дизајн у техници (ОАС............................................................................................................................................................... ДАС)...........................76 Студијски програм: Енергетика..........................................Садржај Студијски програм: Рачунарство и аутоматика (ДС) ...........................................114 Правила конкурисања и уписа на Факултет Основне академске студије .......................................................... ДАС) ......................................................................................45 Дипломске академске студије – мастер ......................................................................................................................................11 Грађевинарство: ............................36 Начин бодовања .................................38 Рангирање ......................................................................

.... Зато што је визија овог факултета заузимање високог места у друштву најбољих.....190 Правила конкурисања и уписа на Специјалистичке струковне студије ..... Зато што треба да верујете у чуда... Зато што ФТН слави 50 година успешног рада....................... академску снагу и интелектуалну радозналост.................180 Студијски програм: Енергетски менаџмент (ДАС)... ИНФОРМАТОР Зато што је ФТН јединствен по величини и обиму делатности.................................186 Студијски програм: Логистичко инжењерство и менаџмент (ДАС)..... време за развој пријатељстава која могу трајати читавог живота..206 Студијски програм: Инжењерства заштите животне средине и заштите на раду.. Законски акти и правилници Извод из Закона о високом образовању ................. оцењивање наставног и ненаставног процеса од стране дипломираних студената)..........................203 Студијски програм: Инжењерски менаџмент – МБА студије .......................................................................Студијски програм: Математика у техници (ДС) ..188 Струковне студије Основне струковне студије ..........201 Студијски програм: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент ...........ССС ................................ електроника и телекомуникације .... методологији доделе ЕСПБ бодова.......................... са слоганом: Да ти глава ради................215 Зато што ФТН акредитован за обављање научне делатности за све научне области које се изучавају на ФТН-у......... Зато што је време проведено на ФТН време за експериментисање и проширивање знања...........................................................................ОСС............... студијских програма...... Зато што је први корак у правцу креирања лепше будућности.................. индивидуално трагање и грађанску одговорност............222 Планови дела града Новог Сада у коме је лоциран ФТН ............. не само по стручним способностима.............223 .................... 225 Зато што је ФТН стално у променама у којима предњачи (издавање додатка дипломе и дипломе на српском и енглеском језику....... Специјалистичке струковне студије .......197 Студијски програм: Саобраћај и транспорт ..................................................... али не да од њих и зависите........................ Зато што ФТН повезује традицију и иновацију...................................................................190 Правила конкурисања и уписа на Основне струковне студије .......198 Специјалистичке струковне студије Студијски програм: Енергетика...................................... Зато што будућност почиње овде !!! 7 . оцењивање наставног процеса..............................................194 Основне струковне студије Студијски програм: Електроенергетика – обновљиви извори електричме енергије....... већ и на основу њиховог односа према позиву који су одабрали................... време за преображај средњошколаца у одрасле људе са сопственим ставовима и мишљењем.......................... Зато што треба да имате на уму да професионални живот није само професија већ и живот..................211 Правилник о извођењу наставе.............. Зато што се у току студија на ФТН може ослањати на професоре одабране........... квалитета наставе од стране студената..... основама вредновања предиспитних обавеза и начину провере знања студената ........195 Студијски програм: Грађевинарство .......................... замена старих диплома новим ‘’мастер’’ дипломама............ развијање способности да се будућност сагледа......................224 Како најлакше стићи до ФТН-а ............................................. Студентска служба ....................209 ЗАШТО СТУДИРАТИ НА ФАКУЛТЕТУ ТЕХНИЧКИХ НАУКА? Зато што је ФТН међу првима у Србији акредитован као високошколска установа и акредитовао je све своје студијске програме.........

фебруар 2007. године 8 Уверење о акредитацији Факултета као високошколске установе 12. године ИНФОРМАТОР 9 . април 2008.АКРЕДИТАЦИЈЕ Факултета техничких наука Решење о акредитацији научне делатности за све научне области које се изучавају на ФТН-у 19.

графичко инжењерство и дизајн и инжењерство заштите животне средине. На Универзитету студира око 40. када се град ослобађа од фашистичке окупације. на површини од 260. Највећи Факултет Универзитета у Новом Саду је Факултет техничких наука. Након оснивања Универзитета у Новом Саду 28.просветна делатност има традицију стару неколи¬ко стотина година. године на Факултету започињу студије из области саобраћаја. је град просвете. са припадајућим научним областима и лабораторијама (слика 1). завод за здравствену заштиту студената.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Универзитет у Новом Саду је једини универзитет на територији Војводине и други по величини универзитет у земљи. Културно . Школске 2006/07. где је смештено 7 факултета. Развој града довео је до оснивања нових културно-просветних институција. библиотека и позоришта. привредни и културни центар Војводине. научну и уметничку високошколску установу. како га још називају. студентски центар. галерија. 05. сарадника и техничког особља. године и представља аутономну. информативне. године су почеле студије електротехнике и грађевинарства. преселила најстарија српска културна институција Матица Српска. године као Машински факултет у Новом Саду у саставу Универзитета у Београду. стручне.000 м2. центар за физичку културу са спортским теренима. Статус слободног краљевског града Нови Сад је стекао 1848. а школске 1996/97. Суботици. културне и спортске организације. ИНФОРМАТОР 11 . а школске 2007/08 студије геодезије и геоматике. 06. катедре. ИСТОРИЈАТ Факултет техничких наука је потекао од Машинског факултета који је основан Уредбом Народне скупштине Народне Републике Србије 18. административни. ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ Факултет техничких наука је организован као јединствена сложена установа са мањим организационим јединицама као што су департмани. године. 1974. 1960. Оваква физиономија сврстава Факултет техничких наука данас међу најразвијеније институције у земљи у области технике. Српско народно позориште. културе. Први писани документи о граду потичу из 1694. факултет. години отворене су студије за нове струке: индустријско инжењерство и менаџмент. из Пеште. први професионални театар. 10 Данас. Некад колевка политичке и културне ренесансе Србије. Основан је 28. Посебно значајна образовна институција је Универзитет у Новом Саду. основана је прва гимназија. Нови Сад броји око 450. ОРГАНИЗАЦИЈА НОВИ САД Нови Сад је главни град Аутономне Покраjине Војводине и други град по величини у Србији. образовну. Налази се у наменски уређеном кампусу на левој обали Дунава. године. град музеја. У школској 1999/2000. чиме је заокружена образовна делатност Факултета. Српска Атина. У Нови Сад се 1864. а посебно интензивног развоја школства. Године 1810. Нови Сад је данас универзитетски. године. поносан на своју мултикултуралност и мултиконфесионалност. Школске 1979/80. у време када се Војводина налазила у оквиру Аустроугарске монархије. када Војводина улази у састав Србије и формира се Краљевина Срба. Сомбору и Зрењанину. године започете су студије на смеру поштански саобраћај и телекомуникације. године. јуна 1960. У саставу Универзитета делује 14 факултета са седиштем у 4 града Војводине: Новом Саду. У граду данас постоји велики број школа свих нивоа образовања од основног до високог. 2002/03. Факултет уписује прву генерацију студената докторских студија (по закону о високом образовању). станови за привремени смештај младих наставно-научних радника. Следећи значајни историјски датуми везани су за период након 1918. Хрвата и Словенаца.000 становника. универзитетске студентске организације и друге научне.000 наставника. 1960. заједно са још шест до тада основаних факултета са подручја Војводине. године. као и 1944. улази у састав Универзитета у Новом Саду. У првом периоду развоја на Факултету су се образовала три профила машинске струке. нучно истраживачки центри. Формирање одсека за електротехнику и грађевинарство условило је измену назива у Факултет техничких наука. а 1861. 1971. године. централни студентски ресторан. године. У оквиру саобраћајне струке 1999/2000. 22. године уписана је и прва генерација студената архитектонске струке. уводе се интердисциплинарне студије мехатронике. 04. стручне службе итд.000 студената и на њему је запослено преко 3. два студентска дома.

Организациона структура ФТН-а. 13 .12 Слика 1a .Организациона структура ФТН-а. ИНФОРМАТОР Слика 1b .

ДАС) Интердисциплинарне (мултидисциплинарне) области • Графичко инжењерство и дизајн (ОАС. електроника и телекомуникације.у зависности од трајања основних студија трају једну (вреде најмање 60 ЕСПБ бодова) или две године (вреде најмање 120 ЕСПБ бодова) и стиче се звање дипломирани инжењер дате области .мастер студије .трају једну односно две године и вреде најмање 60 . ДАС.ДС) Машинство • Производно машинство (ОАС. Електротехника и рачунарство (енергетика. Наставни процес од школске 2005/2006.истраживачки рад и развој и примена истраживања у пракси. Саобраћај (саобраћај и транспорт. ДАС) • Поштански саобраћај и телекомуникације (ОАС. енергетски менаџмент. рачунарство и аутоматика). ДС) • дипломске академске . логистичко инжењерство и менаџмент). Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент • Индустријско инжењерство (ОАС.трају две године и вреде најмање ЕСПБ 120 бодова. научно . ДС) • специјалистичке струковне студије . природно математичке науке.трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ бодова и стиче се звање доктор наука дате области. ДС) Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду • Инжењерство заштите животне средине (ОАС. ДАС. ДС) • Примењена математика (Математика у техници) (ДАС. Области из којих се организују студије Студије другог степена организују се као: • дипломске академске студије – мастер. Архитектура • Архитектура и урбанизам (ОАС. • међународне (мастер) студије . Наставна делатност Студије трећег степена организују се као • докторске академске студије.ДЕЛАТНОСТ Факултет техничких наука врши образовање у четири поља и то: техничко-технолошке науке. ДС) • Инжењерство заштите на раду (ОАС. ДАС) Геодезија • Геодезија и геоматика (ОАС. Геодезија (геодезија и геоматика). Архитектура (архитектура и урбанизам). академске студије (основне . електроенергетика. Мехатроника. ДАС. дипломске . ДАС) • Машинство (ДС) ИНФОРМАТОР Грађевинарствo • Грађевинарство (ОАС. друштвено. Електротехника и рачунарство • Енергетика. Делатност факултета оријентисана је у три подручја: наставна делатност.Master of Business Administration .специјалиста.ОАС. ДАС. ДС) • Рачунарство и аутоматика (ОАС. ДАС) • Саобраћај (ДС) • докторске академске студије .MBA студије . • oсновне струковне студије. енергетика и процесна техника. докторске . Основне студије – студије првог степена организују се као: • oсновне академске студије. ДАС) • Механизација и конструкционо машинство (ОАС. Примењена математика (математика у техници). ДАС.ДАС.Напредне инжењерске технологије (ДАС) • Индустријско инжењерство . ДАС) • Енергетика и процесна техника (ОАС. електроника и телекомуникације (ОАС. ДС) • Регионалне политике и развој (ДАС) Струковне студије организују се као: • основне струковне студије . поштански саобраћај и телекомуникације). године се одвија по новој структури студијских програма и модула у три нивоа студија: • међународне (мастер) студије .хуманистичке науке и уметност из области: Машинство (производно машинство. ДС) • Мехатроника (ОАС.мастер. ДАС. • специјалистичке струковне студије.120 ЕСПБ бодова и стиче се звање струковни инжењер дате области . ДС) • Индустријско инжењерство . Грађевинарство. ДАС. инжењерски менаџмент. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (инжењерство заштите животне средине. ДАС. Графичко инжењерство и дизајн.трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ бодова и стиче се звање струковни инжењер дате области.у зависности од студијског програма трају три (вреде најмање 180 ЕСПБ бодова) или четири године студија (вреде најмање 240 ЕСПБ бодова) и стиче се звање инжењер одговарајуће области.МВА студије. техничка механика). механизација и конструкционо машинство. инжењерство заштите на раду). 14 1. Саобраћај • Саобраћајни транспорт (ОАС.Master of Business Administration . ДС) • Енергетски менаџмент (ДАС) • Логистичко инжењерство и менаџмент (ДАС) 15 . Академске студије организују се као: • основне академске студије .Развој и управљање животним циклусом (ДАС) • Инжењерски менаџмент (ОАС. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент (индустријско инжењерство. ДАС) • Техничка механика и дизајн у техници (ОАС. ДАС.

године Факултет је почео са издавањем Додатка дипломе студентима и то на српском и енглеском језику.795 кандидата: из области Машинства 185. из области Грађевинарства 833.научног већа Факултета од 28. из На Факултету техничких наука звање магистра техничких наука стекло је 728 кандидата: из области Машинства 262. из области Електротехнике и рачунарства 103. из области Мехатронике 48 и из области Математика у техници 9 кандидата. Струковне студије • Електроенергетика – Обновљиви извори електричне енергије (ОСС) • Грађевинарствo (ОСС) • Саобраћај и транспорт (ОСС) • Енергетика. (основне . а урађен је тако да нуди опис природе. Од 2004. заврше студије одбраном дипломског – мастер рада који носи 30 кредита. из области Електротехнике и рачунарства 243. из области Графичког инжењерства и дизајна 86 и из области Инжењерства заштите животне средине 22 студента.918 из области Електротехнике и рачунарства.ОСС. ИНФОРМАТОР 17 . из области Индустријског инжењерства и менаџмента 41. из области Грађевинарства 190. а диплому специјалисте техничких наука из одређене области стекло 97 кандидата. из области Инжењерства заштите животне средине 30. Факултет техничких наука је први у Србији који је свима који су завршили студије по Закону о универзитету. и ако су освојили 270 кредита. На основу препоруке Универзитета (чији је иницијатор био ФТН) усвојен је Правилник о завршетку студија и стицању звања по Закону о високом образовању. из области Архитектуре 6. На основу Закона о високом образовању и Одлуке Наставно . која се такође издаје на српском и енглеском језику. контекста. што је у великој мери олакшало проходност и запошљавање наших студената у Европи и свету.Бечелор до сада је стекло 435 студената. из области Индустријског инжењерства и менаџмента 320. Студентима који то желе омогућено је да пређу на нови систем студија. специјалистичке .ССС) 16 Први смо на овим просторима. док је из области Графичког инжењерства и дизајна одбрањено 2 докторска рада. из области Архитектуре 375. омогућио да замене своју диплому новом ‘’мастер’’ дипломом (Закон о високом образовању). Дипломске академске студије – мастер до сада је завршило 2.На Факултету техничких наука звање доктора техничких наука стекло је 313 кандидата: из области Машинства 114.05. из области Грађевинарства 39. из области Грађевинарства 23.373 студената. из области Саобраћаја 16. електроника и телекомуникације (ССС) • Инжењерски менаџмент (ССС) ­• Инжењерски менаџмент . на Факултету техничких наука титулу дипломирани инжењер и дипломирани инжењер мастер је стекло 12. од којих 3. Диплому основних академских студије . Додатак дипломи је документ који се припаја дипломи високог образовања. из области Саобраћаја 290. а школске 2009/10. из области Инжењерста заштите животне средине 7. До сада је на Факултету замењено око 700 диплома.678 студената. степена. из области Eлектротехнике и рачунарства 636. пре потписивања Болоњске декларације почели са издавањем додатка дипломи. чиме студент осваја укупно 300 ЕСПБ кредита. из области Графичког инжењерства и дизајна 142. године.574 кандидата од којих је њих 76 уписало прве докторске студије које су почеле школске 2006/07. из области Индустријског инжењерства и менаџмента 95. из области Архитектуре 16. диплому првог степена (VI степен стручне спреме) стекло је укупно 300 инжењера. из области Индустријског инжењерства и менаџмента 646. Од тога диплому дипломирани инжењер је стекло 9. уписана је и четврта генерација тако да је до сада уписано 376 студената докторских студија. садржаја и статуса студија које је похађао и успешно завршио студент именован у оригиналној дипломи. 3. На тај начин до сада је студије завршило 2.398 из области Машинства. из области Графичког инжењерства и дизајна 5 и из области Математике у техници 5 кандидата. којој се овај додатак припаја. из области Архитектуре 395. марта 2010. Од оснивања до 31. из области Саобраћаја 33.МБА (Међународне практично орјентисане мастер студије) (ССС) • Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (ССС) области Саобраћаја 706. године.2003. године. из области Инжењерства заштите животне средине 174.

ИНФОРМАТОР Од школске 2008/09.управљачких система. маја 2008. контроле итд.давање услуга трећим лицима. године добио Решење о акредитацији Факултета као високошколске установе. иновациони пројекти и пројекти технолошког развоја.). нискоградње и хидроградње. • геоинформационе технологије и системи. • пројектовање сложених грађевинских објеката високоградње. . Центар је лоциран на трећем спрату наставног блока у згради ФТН-а. • анализе заштите на раду. на реализацију научно . ФТН је издавач следећих часописа: • Production Engineering. 18 а суиздавач следећих часописа: • Техника • Computer Science and Information Systems 3.Факултет техничких наука је 23.истраживачког рада. фебруара 2007. а Факултет учествује и у више европских научних пројеката (FP6. ЦЕНТАР ЗА РАЧУНАРСТВО ОСТАЛЕ РАЧУНАРСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ Центар за рачунарство Факултета техничких наука у Новом Саду формиран је са намером да обезбеди подршку осавремењавању процеса извођења наставе и научно . Л1 – Рачунарска лабораторија опште намене (32 радна места). У питању су пројекти.научноистраживачки рад и . FP7. пре свега. • Journal for Technology of Plasticity. Л4 – Рачунарска лабораторија за конструкције и рачунарску графику (16 радних места). • Зборник радова ФТН. Наставници и сарадници годишње објаве преко 200 научних радова у водећим светским и домаћим часописима као и на међународним скуповима у земљи и иностранству. руковања материјалом. Научно . Л6 – Мултимедијална лабораторија (16 радних места). • дијагностика. Факултет је 19.истраживачких пројеката које финансирају Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије и Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. које ће школовати Факултет. Л5 – Рачунарска лабораторија за конструкције и рачунарску графику (двадесет једно радно место). • стручна помоћ приликом заштите интелектуалне својине. • организовање стручних семинара за перманентно усавршавање стручњака за коришћење нових техника и технологија у индустрији. Л3 – Рачунарска лабораторија специјалне намене (двадесет једно радно место). Факултет техничких наука данас има више од 320 потписаних уговора са разним привредним организацијама. рационално коришћење и квалитет електричне енергије. монтаже. • пројекти управљања ризиком од катастрофа. • координација и усмеравање научно . Факултет нуди и своје услуге у решавању актуелних проблема привреде у следећим подручјима: • развој нових производа и производних програма. Л7 – Интернет лабораторија (16 радних места).истраживачка делатност Факултета техничких наука оријентисана је.истраживачког рада Факултета у складу са дугорочним програмима развоја привреде. • повећање ефикасности коришћења научноистраживачких резултата Факултета при решавању актуелних проблема привреде. која се не користити у редовном наставном процесу. • урбанистичко пројектовање. • развој информационо . године студентима је 24 сата на располагању рачунарска учионица са 16 радних места. • пројекти саобраћајних и транспортних система. • International Journal оf Industrial Engineering аnd Management (IJIEM). • заштита животне средине.образовање студента. Факултет техничких наука располаже са 79 савремено опремљених лабораторија које су намењене за: . 2. Састоји се од седам лабораторија: Поред рачунарског центра постоји још 18 лабораторија опремљених рачунарима за извођење рачунарско лабораторијских вежби. До сада је акредитовано 58 студијска програма академских и струковних студија. • развој нових технологија. Стратешки правци сарадње са привредом оријентисани су на следећа подручја: • дефинисање потреба привреде за профилима смеровима појединих струка. • ревитализација постојећих технологија и технолошких система. години добио Решење о акредитацији научне делатности за све научне области које се изучавају на ФТН-у. • развој технолошких система у подручју обраде. електронике и телекомуникација. 19 . итд. Истраживачки рад Факултета одвија се у савременим лабораторијама и рачунарском центру. Л2 – Рачунарска лабораторија за конструкције и рачунарску графику (16 радних места). експертиза и одржавање система. • уштеда енергије. Дате лабораторије имају од 12 до 32 радна места. • пројекти из области енергетике. односно потпројекти из подручја основних истраживања.

. Значајни резултати остварени су и у међународној сарадњи. 1997. 21 . 2006).Индија. На основу одговарајућих уговора. 2000. • Конференција Савремена грађевинска пракса. CARDS (EU).НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ Факултет. године. Последњих година покренути су велики међународни пројекти из програма TEMPUS (EU).Joint Chapter Industrial Electronics.). 2001.). ИНФОРМАТОР Универзитетом у Порту.Тајланд. 2001.. 20 КАДРОВСКА СТРУКТУРА Своје прве школске. WUS (Austria).. Копаоник.). Универзитетом у Зеници. Факултет техничких наука сарађује са: Техничким универзитетом (ТУ) Будимпешта. Нови Сад (сваке друге године од 1991.). Копаоник (2008. асистената. ‘’Ефикасност и квалитет болоњских студија’’. • ММА . 2002. The University of Aucland . асистената са докторатом и сарадника у настави).). Songkla. Нови Сад. ‘’Докторске студије у Србији. Копаоник (2006. ТУ Братислава. 1998. Hat Yai. • International Symposium Power Electronics – Ее. 2003.).). ‘’Шта доноси нови закон о високом образовању’’. 12 истраживача и 59 стручна сарадника.Mayo Institute of Tehnology (Ирска). Копаоник (2005. Универзитетом у Лијежу. (2002.). • Трендови развоја – ТРЕНД. 77 доцената. Industry Application and Power Electronics.. 1999. 305 сарадника (асистената приправника. Копаоник (2009. Универзитетом у Српском Сарајеву и Универзитетом у Бања Луци. ‘’Електрична возила’’. Копаоник. Универзитетом у Авеиру (Португалија). Универзитетом у Лугану . ‘’Универзитет и НТ паркови’’. 2008. 2007. Serbia . године) на Факултету стално запослено 856 радника.Нови Зеланд. по позиву.. Факултет је место формирања и рада многих огранака значајних светских организација: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) . Нови Сад (сваке треће године од 1975. Универзитетом у Марибору. Нови Сад (2005.). “Акредитација болоњских студија’’. године прераста у међународни скуп. 2008. • Саветовање производног машинства Југославије и Србије (1971.)..). Универзитетом у Лимерику (Ирска).САД. Galway . Националним техничким универзитетом у Атини. Нови Сад (2002. 2007. предавања на универзитетима неких од најразвијенијих земаља. Универзитетом у Љубљани. пројектовање и грађење. дилеме и перспективе’’. ТУ Праг. Факултет је започео са седам (два стална и пет хонорарних) наставника и са 17 сарадника. 2009. 2006.). Универзитет у Њу Хемпширу .. Romania. 2007). ТУ Беч. од којих 620 наставног и 236 ненаставног особља.. Универзитет Делавер . • Конструисање.. “Болоњски процес и примена новог закона”. Нови Сад (сваке треће године од 1976. UBI Брисел. односно одговарајући департмани. IIM Euro . асистената са магистратуром. итд.КОД. Нови Сад (1994.Канада.Флексибилне технологије са међународним учешћем. 1999..). Бања Лука 2006. FP6 (EU) и FP7 (EU). обликовање и дизајн . 1992.). (Нови Сад 2005. попут Универзитета ‘’Prince of Songkla’’ Hat Yai . Структуру наставног особља чини 97 редовних и 62 ванредних професора. Лејкхед Универзитет (Lakehead University) . Нови Сад (2003.Јужноафричка Република.). • PSUUNS Међународна конференција ‘’Енергија и заштита животне средине’’. (2003. 2009. ‘’Болоња 2010: Стање. (сваке године). ‘’Интегрисани универзитет и техничке струке’’. један виши предавач и 8 предавача. О успешности ове активности Факултета најбоље сведоче до сада реализованих 16 сталних конференција: • ИС . Охајо Стејт Универзитет (Ohio State University) .Графичко инжењерство и дизајн.Међународна постдипломска школа за Индустријско инжењерство и менаџмент. 2009. University of Free State Bloemfontein . Нови Сад. Универзитетом у Манчестеру.). ТУ Лођ.).) • ГРИД . 2004. Универзитетом у Тузли..). Политехничким универзитетом у Мадриду.. Универзитетом Уједињених Нација у Бону. организованих у 11 Катедри. Политехника Темишвар. 2007. У последњих десет година остварена је сарадња и са ваневропским универзитетима.Novi Sad (1998. Нови Сад (2008. ТУ Минхен и ТУ Штутгарт. Палић (2008.Индустријски системи. Палић (2006. и десетак повремених конференција годишње. Hungary. • Међународно студентско такмичење Хардвер и софтвер (H&S).). Копаоник (2007.).). док је данас (почетком 2010. 1960/1961.) • ИНДИС – Индустријско грађење: планирање. (1996... • Међународни скуп ‘’Енергија и окружење’’.. Универзитет у Шангају Кина.). Професори Факултета држали су. • Међународни симпозијум Превенција саобраћајних незгода на путевима. Нови Сад (сваке треће године од 1976. CEPUS (EU). Копаоник (2004.САД. САД и земљама Европске уније.. Копаоник. међу којима и у Јапану. 2005. 2008. ТУ Кошице.. о чему сведочи преко 50 реализованих међународних пројекaта. са разним темема: ‘’Информационе технологије у електроенергетици’’. 2005. • Конференција DOGS (Дигитална обрада говора и слике). ТУ Солун. ‘’Болоњски процес и технички факултети’’.Швајцарска. Нови Сад (1995. баве се и организовањем научних и стручних конференција.). “Нове технологије у електродистрибуцији”. • International Symposium Interdiscplinary Regional Research. Од 1997. Tailand (2003. региону и ЕУ’’. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА Факултет техничких наука у оквиру својих делатности има веома развијену сарадњу са великим бројем научних институција у свету. Нови Сад (1997.САД. Indian Institute of Tehnology Roorkee . Копаоник (2010. Универзитетом у Скопљу.

године извршено је комплетно реновирање библиотеке тако да данас изгледа као библиотеке најпознатијих факултета и универзитета по условима за рад и учење. помоћних уџбеника. и са библиотекама у иностранству..истраживачки и стручни рад. где заступа студентске ставове. Студент продекан учествује у раду свих органа Факултета (Наставно .. Задатак БИС-а је да помогне одвијање образовних и научно . енциклопедија и речника потребних за рад. Грађевинарство 3. високообразовне установе у Србији су биле обавезне да до краја 2006. Законом о високом образовању из 2005. У току 2008. којима библиотечки фондови служе за перманентно образовање. године Студентски парламент је уређен као орган високообразовне установе. Библиотека располаже фондом од 46. око 879 магистарских радова и 422 докторских теза. Архитектура 3. У оквиру радног простора се налазе најновији бројеви часописа. научно . уз помоћ рачунара. уз остваривање значајних попуста. Графичко инжењерство и дизајн 3. библиотека користи веома развијену службу међубиблиотечке размене са другим библиотекама у земљи. Фондови библиотеке се састоје. од стручне литературе. У фази израде Закона било је договорено да ће се студентски парламент детаљније уредити Законом о студентском организовању. позориштима. У оквиру ње налазе се радни простор од 176 m2. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ СТУДЕНТСКЕ АКТИВНОСТИ Студентски парламент као облик студентског организовања први пут се помиње у Закону о универзитету из 2002. приручници и енциклопедије. складиште од 126 m2 и читаоница од 176 m2. Од посебног су значаја јавне трибине на којима студенти расправљају о разним темама. а преко Библиотеке Матице српске. Информацију о библиотечком материјалу корисник може да добије телефоном. 22 Универзитетски библиотечки информациони систем (БИС) се развија на основу информационих потреба студената. износи и решава проблеме. Располаже угодним простором који испуњава све библиотечке стандарде. Осим такмичења. Мехатроника 1. што се до данас није десило и поред неколико иницијатива и радних група формираних од стране Министарства просвете.информационим системима. популарне – “ијаде”: “Машинијаду”.428 књига. Студентска читаоница смештена је у угодни климатизовани амбијент и има 105 радних места. али још увек у фокусу студената. Рачунарство и аутоматика 4. Постоји велики број уџбеника. углавном.). Статута Факултета и предлога Комисије за спровођење првих избора за Студентски парламент Факултета. наставника.На Факултету техничких наука о правима и интересима студената брине се и студент продекан. То је функција која је на ФТН уведена још 1973. Ови сусрети добијају и међународни значај и очекује се учешће екипа из многих европских земаља. према роковима који су постављени Законом о високом образовању. Разлог за формирање студентског парламента лежи у чињеници да поред великог броја студентских организација факултети и универзитети више нису са лакоћом могли да идентификују легитимне представнике студената и студентске организације које треба препознати као партнере у решавању проблема у настави и приликом избора студентских представника за органе и тела факултета/универзитета. научних и стручних сарадника. практикума. године. расподела мандата у Студентском парламенту Факултета према департманима је следећа: Машинство 3. библиотека ће прерасти у савремени информационо -библиотечки центар опремљен најсавременијом техником. године. како онима које се тичу студија. ИНФОРМАТОР 23 . Енергетика. Индустријско инжењерство и менаџмент 5. партнером у решавању проблема и избору студената у органе и тела установе. Саобраћај 4. У библиотеци се чува око 11.463 наслова серијских публикација. и поново враћена почетком школске 2002/2003. Инжењерство заштите животне средине 2. “Грађевинијаду”. доприноси побољшању наставног процеса и сл. који ће омогућити везе са светским библиотечко . За потребе својих корисника. а међу њима и Студентски парламент. године. “Саобраћијаду”.960 дипломских радова. током ових сусрета организују се посете биоскопима. тако и онима ван факултета. електроника и телекомуникације 4. Студенти са инвалидитетом 1. стручним сајмовима и спортским догађајима. односно најкасније три месеца од доношења Акта о реорганизацији конституишу сва тела и органе. Студентски парламент Факултета техничких наука има 33 члана. На располагању су око 1. СТУДЕНТ ПРОДЕКАН БИБЛИОТЕКА ФТН Библиотека Факултета техничких наука постоји још од настанка Машинског факултета.истраживачких процеса као и да омогући бржи трансфер научних сазнања и научно технолошких информација. На основу члана 82. по угледу на наставно-научно веће. “Менаџеријаду”. “Заштитијаду” и “Архитектуријаду”. путем каталога или слободним приступом полицама са књигама уз стручну помоћ библиотекара. од којих је половина страних. год.научног већа. приручника. Важан сегмент ових сусрета јесу такмичења у знању и спорту на којима студенти нашег факултета увек постижу запажене резултате. “Електријаду”. Савета Факултета. Иако Закон о студентском организовању није донет. Временом. Студентски парламент као облик студентског организовања у оквиру ког сви студенти једне високошколске установе остварују активно и пасивно бирачко право једини може да се сматра потпуно легитимним представником студената. Студенти Факултета техничких наука одржавају везе са осталим техничким факултетима и вишим техничким школама у земљи и иностранству и заједно са њима сваке године организују традиционалне сусрете студената технике.

24 СТУДЕНТСКА УНИЈА ФТН СУФТН је једна од чланица Студентске Уније Србије.. ‘’Форма’’. Летња школа. техничких. године и налази се у саставу Студентске асоцијације Новог Сада.STUDENT BRANCH. ЕXIТ-а. стручног усавршавања и евентуалне помоћи приликом налажења посла у иностранству. НОВИ САД ДРУШТВО СТУДЕНАТА ‘’МАШИНАЦ’’ Студенти електротехнике су у марту 2002. Међународна сарадња и размена студената као и стручна усавршавања у иностранству. трибина. веома су интезивни.IEEE – Student Branch. ESTIEM MAGAZIN. посета биоскопима. . . организовање – “ијада”. IAESTE НОВИ САД Студентска организација за међународну сарадњу IAESTE окупља студенте економских. 12 представа. VISION PROJECT. пријатног амбијента и са ниским ценама. САВЕЗ СТУДЕНАТА ФТН ССФТН је демократска. ИНФОРМАТОР 25 . као и издавање часописа ‘’Машинац’’.. али и другим питањима која су интересантна студенској популацији. наши студенти од 2003. али и других културних пројеката. Њен основни задатак је подизање студентског стандарда (домови. године активно учествују у организацији. књиговезница… ESTIEM.IEEE. технолошких и природно . синдикална студентска организација која обезбеђује и штити права студената. давно је прерастао своје име и данас се бави питањима технике. “Шаком у главу” или EXIT-а. Фото клуб. удружење које постоји на 62 универзитета у 21 држави Европе. ‘’Екозер’’. 38 журки. чувени ‘’Машинац’’. . концерата. године има своју локалну групу и на Факултету техничких наука. серија семинара широм Европе организована од стране локалних група.Један од најстаријих студентских листова у земљи. Тиме су себи отворили пут за лакше учествовање на научним и стручним скуповима врхунског квалитета широм света као и за честа дружења и комуникацију са колегама из иностранства. данас већ светски познатог.Савез студената ФТН-а (ССФТН ). Осим тога. побољшање услова студирања (пролазност на испитима. сарадњу са сличним студентским организацијама у земљи и иностранству и ефикасну реализацију права студената који су завршили школовање. једине светски признате студентске организације код нас. подизање стандарда студената и заштиту њихових права. бави се организовањем феријалних стручних пракси у иностранству. које укључују више такмичења: TIMES. а пре свега. године. У сутерену факултета смештени су Клуб студената ‘’Машинац’’. . менза). Нови Сад.ESTIEM.математичких наука. “EXIT NOISE SUMMER FEST-а 2000”. НОВИ САД European Students of Industrial Engineering and Managment. 20 трибина и 11 перформанса. ESTIEM нуди активности на европском нивоу. литература). Основни задаци и циљеви овог удружења су организација скупова студената електротехнике Европе ради дружења. позориштима. EESTEC LC НОВИ САД Electrical Engineering Students Europen Аssociation је ‘’Удружење студе-ната електротехнике Европе Локални комитет Нови Сад’’. од 2003. одржавају се трибине и књижевне вечери. Нови Сад.. кантина ‘’Машинац’’. IEEE . студенти Факултета учествовали су у организацији једног од највећих културно уметничких пројеката у земљи у последњих десет година.Студентска унија ФТН-а (СУФТН). комуникација са студентима електротехнике широм Европе. За основне циљеве и задатке она је себи поставила залагање за квалитетну наставу и услове студирања. сарадња са другим организацијама. на Факултету техничких наука почели су са радом студентска задруга ‘’Машинац’’ и Клуб студената технике (КСТ). издавање публикација. ‘’Бисквит’’.EESTEC LC. унија се бори за враћање Факултета у жижу културних дешавања у граду. .. гостују позоришне трупе. у чијој организацији наступају познати музичари. кроз културне пројекте попут “Noise Spring Party”. Године 1971. сајмовима. са темама из области инжењерства и менџмента. ‘’Систем’’. . СУФТН покреће и едукативне пројекте (школе компјутера и језика) и бави се питањима студентског стандарда. квалитетно информисање. уз попусте својим члановима. СТУДЕНТСКА АСОЦИЈАЦИЈА ФТН Студентска асоцијација ФТН-а основана је у јануару 2006.Студентска асоцијација ФТН-а. ефикасан образовни и научни систем. који је трајао сто дана и током којег је одржано 34 концерта. На Факултету техничких наука делују следеће студентске организације: . године основали студентски огранак Светског удружења инжењера електротехнике .IAESTE. ‘’Електробит’’. Почевши од првог фестивала. преко 120 пројекција филмова. Још од 1997.

. како аматерских тако и врхуских спортиста уз освојен велики број трофеја на студентским такмичењима. испитни задаци. ЗБОРНИК РАДОВА ФТН WEB SAJT ФТН (www. новости. приземље Правног факултета. посете школама. студентске активности. маја 2009.обезбеђивању адекватних услова за смештај у студентске домове студената са инвалидитетом. служба је развила и Маркетинг медиа центар који пружа услуге израде Интернет презентација. ИНФОРМАТОР 27 . популаризације и развоја спорта и спортских активности код студената и запослених.. Пројекат је представљен 18. покрајине.. Избор најбољих студентских радова У склопу Универзитета у Новом Саду на Факултету техничких наука сваке године се организује такмичење за најбоље студентске радове/пројекте.ftn.НСУСИ Има визију: Друштво без дискриминације. мултимедијалних презентација као и маркетиншке подршке свих облика. И мисију: Активним деловањем тежити окружењу у којем ће услови живота и образовања бити једнаки за све. Најбољи студенти Факултета сваке године за остварен успех добијају пригодне награде за остварен успех.ac. телефоном и факсом на број (021) 6350377. . проверу резултата испита и друге сервисе. здравог и економски исплативог вида превоза студената Новосадског унивезитета.rs Од 2008.uns. у оквиру прославе 49. . распореди испита. ПРОЈЕКАТ ‘’Бициклом до факултета’’ ‘’Бициклом до факултета’’ је пројекат који су реализовали студенти Факултета техничких наука уз подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Студенти електротехнике и рачунарства могу да конкуришу за престижну награду “Михајло Пупин”.ac. години. године ревитализован је часопис Факултета техничких наука ‘’Зборник радова ФТН’’ у ком студенти објављују своје научно-стручне радове проистекле из истраживања током припреме дипломског . као и на многобројним такмичењима на нивоу града.ftn.rs) Интернет презентација Факултета техничких наука из дана у дан све више задовољава сложене и савремене потребе студената и наставника. Са поносом можемо рећи да је кроз ову организацију прошао велик број студената.Налазе се у канцеларији број 1.обезбеђивању приступачне литературе за студенте са смањеном способношћу вида и смањеним моторним способностима..мастера и излази 10 пута годишње.-ог рођендана Факултета техничких наука. Поред својих активности усмерених на промоцију Факултета (сајмови.rs. Спортско друштво ‘’Техничар’’ Спортско друштво ‘’Техничар’’ основано је 2006. нашим студентима омогућили смо и online пријаву испита. локал 374 или е-маилом на адресу nsusi@uns. информације о студијама.обезбеђивању бесплатне школарине за све студенте са инвалидитетом који имају степен инвалидности изнад 50 %. . На овом сајту доступне су информације о пријемним испитима и резултати пријемних испита. . Ради на : . идентификује и вреднује тржишне потребе окружења и обликује предлоге за унапређење рада Факултета. пише и говори). популарним “ијадама”.uns. информације за будуће студенте и бруцоше. Маркетинг служба ФТН-а је добитник награде за најбољи маркетинг наступ у сфери непрофитних институција у Србији у 2004. односно да самостално чита.ac. гостовање на телевизијама и радију. Посебно је популаран webmail који студентима омогућава проверу e-mail-a из било ког дела света. године на Факултету техничких наука са циљем организовања. сазнања и стичу корисна искуства и референце. Ова служба се састоји од три стално запослена радника и тима креативних студената који на овај начин исказују своје таленте. МАРКЕТИНГ СЛУЖБА ФТН Има задатак да припреми и презентује потребне податке за квалитетно информисање свих заинтересованих за Факултет.обезбеђивању стипендија Министарства просвете и спорта Републике Србије за све студенте чије се студије финансирају из буџета Републике у сарадњи са Удружењем студената са хендикепом у Београду. са циљем популаризације бициклистичког саобраћаја као еколошког (одрживог). распореди предавања. наставни планови и програми. Такође. државе. Трг Доситеја Обрадовића 1. коју додељује Матица српска. Више о свему томе на website-u Фaкултета: www.мастер рада.). То је јединствени часопис који се бесплатно дели студентима приликом промоције дипломираних инжењера .персоналној асистенцији као организованом виду подршке студентима са инвалидитетом кроз асистирање у обављању различитих животних активности и персоналној асистенцији у настави (уколико студент није у ситуацији да чује или види. које им касније помажу приликом професионалног ангажовања. радним данима од 10 до 13 сати. године. 26 НОВОСАДСКО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ . односно 60 % и више.

4. Успех на пријемном испиту из математике са провером склоности за студије одговарајуће области за упис на Машинство. b) Провера склоности за студије одговарајуће области се бодује од 0 до 30 бодова. У складу са изложеним. Листа пријављених кандидата са подацима о времену и месту полагања пријемног испита биће објављени наредног дана по завршетку пријаве на конкурс до 14 сати на огласним таблама у холу Факултета.ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ПРАВИЛА КОНКУРИСАЊА И УПИСА НА ФАКУЛТЕТ Термин: Одлука о датумима пријављивања биће накнадно објављени конкурсом о упису у прву годину студија школске 2010/11. прате термине који су важни током конкурса и уписа јер се накнадне измене и кашњења неће уважавати.14 бодова из математике за кандидате који полажу само математику. - Извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања (фотокопија и/или оригинал). Графичко инжењерство и дизајн и Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду бодује се од 0 до 60 бодова: a) Математика се бодује од 0 до 30 бодова. ­­. Максималан број бодова је 100. ИНФОРМАТОР 2. ­­. Кандидат има право да се пријави на највише 3 (три) студијска програма. Успех на пријемном испиту из математике за упис на Грађевинарство. С обзиром на то да се подносе оргинална документа на увид. 28 Приликом конкурисања кандидат добија пријавни лист са пратећом документацијом. 5. II. 6. Примедбе се могу односити на тачност матичних података и тачност бодова из општег успеха у средњем образовању. 3. Од референта Студентске службе кандидат добија оверену потврду са јединственим конкурсним бројем са којим иде на пријемни испит. - Доказ о уплати трошкова за организовање пријемног испита (оргинал уплатница). помножен са бројем 2 (два). Конкурсни број је идентификациони број сваког кандидата по којим ће се водити све време конкурса и уписа.матурском испиту (фотокопија и/или ориугинал). Документа за пријављивање на конкурс: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Пријавни лист (добија се на дан пријављивања на Факултету). фотокопије не морају бити оверене. 29 . скреће се пажња кандидатима да пажљиво попуне пријавне листове. Саобраћај и Геодезију и геоматику бодује се од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање: ­. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент. Кандидати могу поднети другог дана по завршетку пријаве на конкурс писмене примедбе на тачност података референту студентске службе Факултета до 14 сати.4 бода из геометрије са архитектонском и општом културом. c) Слободоручно цртање бодује се од 0 до 21 бода. Пријавни лист се предаје на шалтеру Студентске службе.7 бодова из математике и 7 бодова из теста провере склоности за кандидате који полажу математику са провером склоности за студије одговарајуће области. По овом основу кандидат може стећи најмање 16. а највише 40 бодова. На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1) и наводи списак осталих жеља по приоритету (2. Општи успех у средњем образовању рачуна се заокруживањем на две децимале. Успех на пријемном испиту из математике за упис на Електротехнику и рачунарство и Мехатронику бодује се од 0 до 60 бодова. Строго је забрањено предавање више пријавних листова на различитим шалтерима! Кандидати ће приликом конкурса потписивати изјаве о томе да су упознати са процедуром спровођења конкурса и уписа. 5 бодова из просторне композиције и 5 бодова из слободоручног цртања за кандидате који полажу пријемни испит за Архитектуру. Успех на пријемном испиту за упис на Архитектуру и урбанизам бодује се од 0 до 60 бодова: a) Геометрија са архитектонском и општом културом бодује се од 0 до 18 бодова. - Диплома о завршном . Општи успех у средњем образовању . Напомена: Конкурс и упис на Основне струковне студије биће објављен у септембру (по добијању акредитације датих студијских програма).подразумева збир просечних оцена из свих предмета у I. при чему је дужан да полаже пријемне испите за све одабране студијске програме (ако су пријемни испити различити кандидат плаћа цену сваког пријемног испита). НАЧИН БОДОВАЊА Укупан број бодова на основу којег се врши рангирање кандидата за упис на Факултет формира се као збир бодова остварених по следећем критеријуму: 1. b) Просторна композиција бодује се од 0 до 21 бода. III и IV разреду. - Сведочанства сва четири разреда средње школе (уколико се остављају фотокопије потребно је донети оригинале на увид). 3).

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета (статус буџетског студента) или студента који сам финансира студије (статус самофинансирајућег студента) у зависности од укупног броја остварених бодова. На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Пријемни испит из Математике са провером склоности за студије одговарајуће струке: Машинство. Ако је кандидат на основној жељи стекао право уписа на терет буџета. - стручног предмета области из провере склоности за студије одговарајуће области . ако се полаже математика са провером склоности одговарајуће области бодује се са 30 бодова). Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање: 1) 14 бодова из математике за кандидате који полажу само математику.Пријемни испити се полажу три дана. Сви кандидати су дужни да дођу испред одговарајуђе сале (у складу са распоредом седења) најкасније 15 минута пре почетка пријемног испита.не полаже тај део пријемног испита и вреднује се одговарајући део пријемног испита максималним бројем бодова за тај део. Рангирање Кандидат за упис на студијски програм може освојити највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 30 Геометрија са архитектонском и општом културом полаже се првог дана у 9 сати (распоред седења биће објављен наредног дана по завршетку пријаве на конкурс). Графичко инжењерство и дизајн и Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду полаже се трећег дана у 13 сати (распоред седења биће објављен наредног дана по завршетку пријаве на конкурс). После сваког пријемног испита биће објављена листа са освојеним бодовима са датог пријемног испита. Сви кандидати су дужни да дођу испред одговарајуће сале (у складу са распоредом седења) најкасније 15 минута пре почетка пријемног испита. Слободоручно цртање полаже се трећег дана у 9 сати (распоред седења биће објављен наредног дана по завршетку пријаве на конкурс). 2) 7 бодова из математике и 7 бодова из тесата склоности за кандидате који полажу математику са провером склоности за студије одговарајуће области. Пријемни испит из Математике за Грађе-винарство. појавиће се само на ранг листи тог студијског програма. 5 бодова из просторне композиције и 5 бодова из слободоручног цртања за кандидате који полажу пријемни испит за Архитектуру. 3) 4 бода из геометрије са архитектонском и општом културом. Ти кандидати се приликом пријаве опредељују на којем језику ће полагати пријемни испит. Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод. Сви кандидати су дужни да дођу испред одговарајуће сале (у складу са распоредом седења) најкасније 15 минута пре почетка пријемног испита. Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова. ИНФОРМАТОР 31 . Саобраћај и Геодезују и геоматику полаже се првог дана у 13 сати (распоред седења биће објављен наредног дана по завршетку пријаве на конкурс). Индустријско инжењерство и менаџмент. Припадник националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији АП Војводине може полагати пријемни испит на матерњем језику на основу личног захтева. Сви кандидати дужни су да дођу испред одговарајуће сале (у складу са распоредом седења) најкасније 15 минута пре почетка пријемног испита. Сви кандидати су дужни да дођу испред одговарајуђе сале (у складу са распоредом седења) најкасније 15 минута пре почетка пријемног испита.не полаже део пријемног испита из математике за студије где је предвиђен пријемни испит из математике и вреднује се као одговарајући део пријемног испита максималним бројем бодова за тај део (ако се полаже само математика бодује се са 60 бодова. Кандидат који је као учених III и IV разреда средње школе освојио једно од три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете и спорта или међународном такмичењу из: - математике . Просторна композиција полаже се другог дана у 9 сати (распоред седења биће објављен наредног дана по завршетку пријаве на конкурс). Пријемни испит из Математике за Електро-технику и рачунарство и Мехатронику полаже се другог дана у 13 сати (распоред седења биће објављен наредног дана по завршетку пријаве на конкурс). Кандидати су дужни да понесу са собом потврду о пријави на конкурс и личну карту ради идентификације. према распореду полагања који ће бити одређени у Конкурсу за упис на Факултет. Као доказ кандидат треба да приложи оверену фотокопију дипломе приликом конкурисања на Факултет и не треба да присуствује пријемном испиту или делу пријемног испита за који је ослобођен. места на ранг листи и броја утврђеног за упис кандидата. Сви кандидати дужни су да дођу испред одговарајуће сале (у складу са распоредом седења) најкасније 15 минута пре почетка пријемног испита. Сваки кандидат ће бити рангиран у оквиру студијског програма који је пријавио као основну жељу. Решења задатака са пријемног испита биће истакнута после завршетка пријемног испита на улазним вратима Факултета и на сајту Факултета.

он ће бити равноправно рангиран и у оквиру оног студијског програма који је навео под редним бројем 2 (два) и за који је полагао одговарајући-е пријемни-е испит-е. Приговор се подноси: - на број освојених бодова на пријемном испиту и то 24 сата након објављивања листе са освојеним бодовима са датог пријемног испита. Да би се кандидати лакше сналазили на ранг листама морају знати конкурсни број који добијају приликом пријаве на Конкурс.rs.ac. - две фотографије формата 3. два уверења о студирању . Ако је кандидат незадовољан решењем Комисије он може поднети приговор Декану Факултета у року од 24 часа од пријема решења. Приговор Учесник конкурса путем Студентске службе на обрасцу Факултета може поднети приговор декану. - на редослед кандидата за упис на прву годину студија и то 24 сата након изласка прелиминарне ранг листе. Кандидату се не дозвољава увид у рад! СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА КАНДИДАТИМА ДА СЕ СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ РОКОВА.ftn. - Јединствене ранг листе кандидата по студијским програмима биће објављене најкасније трећег дана по завршетку свих пријемних испита на огласним таблама Факултета и на web сајту Факултета на адреси www. у времену од 8-12 сати у Студентску службу. НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИМЕДБЕ НЕЋЕ СЕ УВАЖАВАТИ. - доказ о уплати трошкова уписа (оригинал уплатница). По приговору учесника конкурса Комисија за спровођење пријемног испита доноси решење у року од 24 часа од дана пријема приговора. - доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница). Уколико кандидат стекне право уписа на терет буџета студијског програма који је навео под редним бројем 2 (два).300 динара -----------------------------------------Сврха уплате: ‘’школарина’’ Позив на број: 97 1106115200 32 ИНФОРМАТОР 33 . УПИС Документа за упис - комплет за упис (фасциклу за упис: два ШВ-20 обрасца. Уплата се врши на жиро рачун Факултета број: 840-1710666-12 Сврха уплате: ‘’трошкови уписа у школску 2010/11 годину’’ Позив на број: 97 5306111209 Износ: 6. Декан Факултета решава по приговору у року од 24 часа од њеног пријема.5 cm.5 х 4. у времену од 8-12 сати у Студентску службу.добија се на Факултету на дан уписа. уз приказ уплатнице о трошковима уписа). Уколико кандидат не стекне право уписа на терет буџета у оквиру студијског програма који је навео под редним бројем 2 (два). он се неће појавити на ранг листи студијског програма који је навео под редним бројем 3 (три). у времену од 8-12 сати у Студентску службу.uns. - извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања (оригинал).Ако кандидат на основној жељи није стекао право уписа на терет буџета. биће равноправно рангиран и у оквиру студијског програма који је навео под редним бројем 3 (три) и за који је полагао одговарајући-е пријемни-е испит-е. - на регуларност пријемног испита и то 24 часа након одржаног испита. у износу од 6300 дин. - диплома о завршном – матурском испиту (оригинал). индекс. - сведочанства четири разреда средње школе (оригинална).

августа 2010. Кандидати који се налазе на ранг листама неког од два студијска програма Саобраћај су дужни да дођу на Факултет у 11 сати. године. Кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма за Архитектуру и урбанизам су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. Ако на неком студијском програму остане слободних места дати студијски програм ће моћи уписати и лица који су на неком другом факултету полагали одговарајући пријемни испит и имају довољан број бодова за упис. ИНФОРМАТОР 35 . Пријављивање. - шестог дана уписа у 10 сати – генерална прозивка неуписаних кандидата на евентуално упражњена места. Кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма Мехатроника су дужни да дођу на Факултет у 10 сати.Организација уписа Кандидати којима је испуњена основна жеља за упис одабраног студијског програма на терет буџета уписују се првог и другог дана уписа (термин уписа биће накндано објављен на Огласној табли Факултета) Неуписани кандидати уписују се на основу прозивке у амфитеатрима Факултета (А1 и А2) и то: - трећег дана уписа у 10 сати – студијски програм Рачунарство и аутоматика. Након комплетне прозивке дефинитивно се завршава упис на Факултет. године. јула 2010. - четвртог дана уписа у 10 сати . Упис таквих кандидата ће се обавити до 15. - трећег дана уписа у 10 сати . - петог дана уписа у 11 сати . - трећег дана уписа у 10 сати – студијски програм Енергетика. По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 30. - петог дана уписа у 10 сати – студијски програми Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмент.студијски програм Мехатроника. септембра 2010. имају довољан број бодова за упис и положен пријемни испит (освојених на пријемном мин. Сматраће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијски програм за Рачунарство и аутоматику. Сматрараће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијски програм Геодезија и геоматика.године.студијски програм Грађевинарство. Сматрараће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијски програм Мехатроника. Сматраће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа студијских програма из области Саобраћаја. године. септембра 2010. јула 2010. Сматраће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијски програм Грађевинарство. Сматраће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијске програме Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмент. Ако на неком студијском програму остане слободних места дати студијски програм ће моћи уписати и лица која су на неком другом факултету полагала одговарајући пријемни испит.студијски програм Геодезија и геоматика. под условом да су полагали пријемни испит. приступиће се реализацији уписа у септембарском року. електронику и телекомуникације.студијски програм Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. Кандидати који се налазе на ранг листама једног од два студијска програма Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмент су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. Напомена: термини са тачним датумима биће објављени накнадно по објавњивању Конкурса за упис на I годину студија у школској 2010/11 којег расписује Министарство просвете Републике Србије. Сматраће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијски програм Инжењерство заштите животне средине. Сматраће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијски програм за Енергетику. 14 бодова). Кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма Инжењерства заштите животне средине су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. Кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма Графичко инжењерство и дизајн су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. Кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма Геодезија и геоматика су дужни да дођу на Факултет у 11 сати. У случају да се не попуни утврћени број планираних места за упис по Конкурсу на неком од студијских програма. Сматраће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијски програм за Архитектуру и урбанизам. Кандидати који се налазе на ранг листама једног од четири студијска програма из области Машинства су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. организација пријемних испита и упис обављаће се по истим пропозицијама као и у јунском испитном року. - четвртог дана уписа у 11 сати – оба студијска програма Саобраћај. Овом приликом моћи ће да се упишу и кандидати који нису пријавили дати студијски програм у пријави. Пријављивање кандидата за студијске програме на којима није попуњен утврђен број планираних места обављаће се почетком септембра. Број слободних места по студијским програмима биће објављан до 01. После тога рока документи неће бити сачувани. Упис таквих кандидата ће се обавити до 15. Кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма Грађевинарство су дужни да дођу на Факултет у 11 сати.студијски програм Архитектура и урбанизам. Сматраће се де је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на студијски програм Графичко инжењерство и дизајн.студијски програм Графичко инжењерство и дизајн. Кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма за Рачунарство и аутоматику су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. - четвртог дана уписа у 11 сати . - петог дана уписа у 11 сати . електронику и телекомуникације су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. Сматраће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа неког 34 од студијских програма из области Машинства. године. електроника и телекомуникације. По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 23. После овог рока документи неће бити сачувани. Кандидати који се налазе на ранг листи студијског програма за Енергетику. - петог дана уписа у 12 сати – сва четири студијска програма из области Машинства. - четвртог дана уписа у 11 сати .

36 ИНФОРМАТОР 37 . 3). Кандидату коме је одређена разлика испита до максималних 59 бодова могу се уписати само ако остане слободних места после уписа кандидата којима није одређена разлика. На основу вредновања студијских програма одређује се евентуална разлика коју кандидат мора да положи да би могао уписати дипломске академске мастер студије.2010 до 14 сати - Комисија разматра приговоре и саопштава резултате: 14. Кандидат се може пријавити само на један студијски програм. Начин бодовања ПРАВИЛА КОНКУРИСАЊА И УПИСА Дипломске академске студије Пријављивање кандидата Термин: I уписни рок: 01. У складу са изложеним. у 08 сати - Кандидат може поднети приговор на резултат вредновања: 14. октобра Документа за пријављивање на конкурс: • Пријавни лист (добија се на дан пријављивања на Факултету). октобра . . • Диплома и додатак дипломи завршених основних академских студија или уверење о завршеним основним академским студијама • Извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања (фотокопија и/или оргинал) • Наставни План и програм (Студијски програм) завршених основних академских студија (осим за студенте ФТН-а) • Доказ о уплати трошкова за организовање пријемног испита (оригинал уплатница) • Доказ о уплати вредновања студијског програма (наставног плана и програма) (оригинал уплатница) (осим за студенте ФТН-а) • Уверење о акредитацији институције и студијског програма основних академских студија (осим за студенте ФТН-а) Приликом уписа дипломских академских мастер студија формира се Комисија за упис која врши вредновање студијског програма основних академских студија и утврђивање броја признатих ЕСПБ бодова. Трошкови рада Комисије за вредновање студијског програма завршених основних академских студија (за студенте који нису завршили основне академске студије на ФТН-у) износе 10. Ако кандидат конкурише на студијски програм који нема студијске модуле/групе тада се опредељује само за једну (основну) жељу (1) и наводи студијски програм на који конкурише.2010. скреће се пажња кандидатима да пажљиво попуне пријавне листове. Пријавни лист се предаје на шалтеру Студентске службе где је назначена основна жеља кандидата. Конкурсни број је идентификациони број сваког кандидата по којим ће се водити све време конкурса и уписа. и наводи списак осталих жеља по приоритету (2. У оквиру одабраног студијског програма кандидат има право да се пријави на највише 3 (три) студијска модула (студијске групе). Поступак вредновања студијског програма основних академских студија одвија се према следећем распореду. Од референта Студентске службе кандидат добија оверену потврду са јединственим конкурсним бројем са којим кандидат иде на пријемни испит.2010 до 12 сати С обзиром на то да се подносе оргинална документа на увид. фотокопије не морају бити оверене. прате термине који су важни током конкурса и уписа.Приликом конкурисања кандидат добија пријавни лист са пратећом документацијом. октобра.10.10. II уписни рок: 21.2010 до 20 сати - Након коначне одлуке Комисије за вредновање објављује се Списак кандидата са распоредом седења на пријемном испиту : 15.30. Кандидат који има разлику 60 и више ЕСПБ бодова не може бити уписан на дипломске академске мастер студије.10.000 динара и уплаћује се приликом предаје докумената. На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1).10. јер се накнадне измене и кашњења неће уважавати.20. Строго је забрањено предавање више пријавних листова на различитим шалтерима! Кандидати ће приликом конкурса потписивати изјаве о томе да су упознати са процедуром спровођења конкурса и уписа. - Објављивање листе пријављених кандидата са резултатом вредновања студијског програма : 14.

10. у времену од 8-14 сати. Приоритет 2: По коефицијенту К Приговор Приговор се подноси Студентској служби: - на вредновање студијског програма основних академских студија: 14. у времену од 8-12 сати. до 16 сати Кандидат за упис на студијски програм/студијску групу може освојити највише 100 поена и то по основу просечне оцене на основним академским студијама (16-40) поена и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту (максимум 60 поена). Цена пријемног испита је 3000 динара. у времену од 8-10 сати.10. врши се по следећим приоритетима: Пријемни испит - Лица која конкуришу у прву годину дипломских академских-мастер студија полажу пријемни испит у виду Провера знања из области судијског програма за који се пријавио (вреднује се са 60 поена) Пријемни испит ће се полагати у просторијама Факултета. - на број освојених бодова на пријемном испиту: 18. године. према следећем распореду: - - - - Полагање пријемних испита: 16.10. Рок за подношење евентуалних примедби: 18. до 14 сати.10. НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИМЕДБЕ НЕЋЕ СЕ УВАЖАВАТИ.Рангирање Рангирање се врши на основу коефицијента К који се изражава у поенима на два децимална места који је дефинисан формулом: Áðî¼ ïðèçíàòèõ ÅÑÏÁ áîäîâà Ê= Ïîòðåáàí áðî¼ ÅÑÏÁ áîäîâà * Ïðîñå÷íà îöåíà òîêîì ñòóäè¼à Ìàêñèìàëíà îöåíà ñòóäè¼à * Áðî¼ ìåñåöè ðåäîâíîã çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à Áðî¼ ìåñåöè çàâðøåòêà ïðåòõîäíîã íèâîà ñòóäè¼à * Áðî¼ îñâî¼åíèõ áîäîâà íà ïðè¼åìíîì èñïèòó 60 * 100 0 1. СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА КАНДИДАТИМА ДА СЕ СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ РОКОВА.2010. у 13 сати Објављивање броја освојених поена на пријемном испиту: 17. Приоритет 1: Кандидати којима није одређена разлика испита 2. 1. 38 ИНФОРМАТОР 39 .2010. Кандидат је положио пријемни испит ако освоји минимум 14 поена. - на редослед кандидата за упис на прву годину студија: 24 сата након изласка прелиминарне ранг листе. Који раније није студирао дипломске академске мастер студије на терет буџета Рангирање кандидата који су положили пријемни испит и стекли услов за упис дипломских академских мастер студије. - на регуларност пријемног испита: 24 часа након одржаног испита. Кандидат који не положи пријемни испит не може се уписати на дати студијски програм.10. Који је рангиран у квоти предвиђеној за финансирање из буџета 3. Ако је кандидат незадовољан решењем Комисије он може поднети приговор Декану Факултета у року од 24 часа од пријема решења. Који је остварио коефицијентK K ≥ 330 2. до 10 сати Објављивање ранг листе: 18. у времену од 8-12 сати. Декан Факултета решава по приговору у року од 24 часа од њеног пријема.године.10. По приговору учесника конкурса Комисија за спровођење пријемног испита доноси решење у року од 24 часа од дана пријема приговора.

на Факултету). индекс.300 динара -----------------------------------------Сврха уплате: ‘’школарина’’ Позив на број: 97 1106115200 Износ: -----------------------------------------Сврха уплате: ‘’разлика предмета’’ Позив на број: 97 1106115200 Износ: 1700 динара по ЕСПБ боду -----------------------------------------Сврха уплате: ‘’Рад Kомисије за вредновање студијског програма ‘’ Позив на број: 97 1106115200 Износ: 10000 динара -----------------------------------------Сврха уплате: ‘’накнада за пријемни испит’’ Позив на број: 97 9606111227 Износ: 3000 динара 40 1. • Уколико кандидат стекне право уписа на терет буџета студијске групе коју је навео под редним бројем 2 (два). појавиће се само на ранг листи те студијске групе. По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 15. Кандидат који се не појави на прозивци сматраће се да је одустао од уписа одабраног студијског програма односно студијске групе.2010 у 10 сати.300 динара. као и да ли ће бити финансиран на терет буџета или на терет самофинансирања. ИНФОРМАТОР 41 . два ШВ-20 обрасца.УПИС Организација уписа Документа за упис • Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис. он ће бити равноправно рангиран и у оквиру оне студијске групе коју је навео под редним бројем 2 (два) и за коју је полагао одговарајуће пријемне испите. Диплома и додатак дипломи) • Извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања (оргинал). сваки бод 1700 динара (оригинал уплатница) За сваки студијски програм /студијску групу се утврђује јединствена ранг листа свих кандидата са укупним бројем поена стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом. Уплата се врши на жиро рачун Факултета број: 840-1710666-12 Сврха уплате: ‘’трошкови уписа у школску 2010/11 годину’’ Позив на број: 97 5306111209 Износ: 6.5 х 4. • Ако кандидат по основној жељи није стекао право уписа на терет буџета. 2.5 cm • Доказ о уплати трошкова уписа (оргинал уплатница) у износу од 6. За непопуњене студијске програме/студијске групе организоваће се други уписни рок: Након комплетне прозивке дефинитивно се завршава упис на Факултет.10. Сви кандидати који се налазе на ранг листи датог студијског програма/студијске групе су дужни да дођу на Факултет у 10 сати. • Доказ о уплати трошкова за предмете.10. Студијски програми са студијским модулима • Сваки кандидат ће бити рангиран у оквиру студијске групе коју је пријавио као основну жељу. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих поена одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину дипломских академских мастер студија. новембра 2010. који су одређени као Разлика. Студијски програми без студијских модула • Ако је кандидат конкурисао на студијски програм који нема студијске групе он ће бити рангиран само на том студијском програму. два уверења о студирању. биће равноправно рангиран и у оквиру студијске групе коју је навео под редним бројем 3 (три) и за који је полагао одговарајући-е пријемни-е испит-е.2010 oд 9:00 до 13:00 сати – могу да се упишу кандидати којима је испуњена основна жеља за студирање на терет буџета (без прозивке). године. • Оригинална документа (уверење о положеним испитима. • Ако је кандидат по основној жељи стекао право уписа на терет буџета. он се неће појавити на ранг листи студијске групе коју је навео под редним бројем 3 (три). После овог рока документи неће бити сачувани. • Уколико кандидат не стекне право уписа на терет буџета у оквиру студијске групе коју је навео под редним бројем 2 (два). • Прозивка (свих не уписаних кандидата) 20. • Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оргинал уплатница). Упис се врши на основу јединствене ранг листе и прозивке у амфитеатрима Факултета и то: • 19. а добија се на дан уписа уз приказ уплатнице о трошковима уписа. • Две фотографије формата 3.

Евентуалне примедбе 18.10.2010.год. у 8 сати Број освојених поена на пријемном испиту: 26.10.ftn.10.10.10. односно еквивалентном оценом из других система оцењивања. www.10. полагања пријемног испита и уписана на академске дипломске мастер студије. до 14 сати. односно магистар уметности из одговарајуће научне или уметничке области ако није стекло докторат по раније важећим законским прописима у року који је утврђен законом 3. Комисија за упис кандидата на докторске студије ће обавити разговор са свим кандидатима који су конкурисали за упис и на основу разговора. Други уписни рок: • Пријављивање кандидата: 21.00 на основним академским и дипломским академскиммастер студијама или просечну оцену на дипломским академским мастер студијама најмање 9 (девет) при чему на основним академским студијама не може имати просечну оцену мању од 7. познавање информатичких вештина лице.10. • Поступак вредновања студијског програма основних академских студија - Објављивање листе пријављених кандидата са резултатом вредновања студијског програма : 14. и 20. 10. октобра 2010. Одговарајућим успехом у претходном школовању се сматра и уколико студент спада у 10% најбољих студената у својој генерацији што доказује уверењем са потписом декана Факултета. које није држављанин Републике Србије има право да конкурише за упис докторских студија под условом да претходно завршене студије вреде најмање 300 ЕСПБ. од 9-13 сати 42 ПРАВИЛА КОНКУРИСАЊА И УПИСА НА 5.10.10. до 16 сати • Упис примљених кандидата 29. год.ac.2010 до 14 сати - Комисија разматра приговоре и саопштава резултате: 14.2010.uns. до 10 сати Ранг листа: 28. од 9 – 13 сати. до 20 сати.rs/akti/pravilnici/pravilnik doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu. лице које је магистар наука. може донети Одлуку о додатној провери знања кандидата при чему одређује начин провере знања (квалификациони испит или други начин провере знања).2010 до 20 сати - Након коначне одлуке Комисије за вредновање објављује се Списак кандидата са распоредом седења на пријемном испиту: 25.2010 до 12 сати • - - - Полагање пријемних испита 16. Први уписни рок: • Пријављивање кандидата: 01. до 15. у 13 сати Број освојених поена на пријемном испиту 17. Евентуалне примедбе: 27.10. 1. Пријављивање кандидата за упис на докторске студије је од 01. укупну општу просечну оцену од најмање 8.2010 до 20 сати - Након коначне одлуке Комисије за вредновање објављује се Списак кандидата са распоредом седења на пријемном испиту: 15. у 08 сати - Кандидат може поднети приговор на резултат вредновања: 14. до 13.uns. ИНФОРМАТОР 43 . од 9-13 сати Докторске академске студије У прву годину докторских студија се може уписати лице које има: ● завршене одговарајуће основне академске и дипломске академске – мастер студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и 1.ftn. до 16 сати • Упис примљених кандидата 19.октобра 2010.2010 до 14 сати - Комисија разматра приговоре и саопштава резултате: 23. октобра 2010. 2. 4. лице које је по претходним прописима било уписано на магистарске студије може да конкурише на докторске студије ако има најмање 300 ЕСПБ бодова 2. од 9 – 13 сати.10.Распоред конкурисања. до 10 сати Ранг листа 18.10. 08 сати - Кандидат може поднети приговор на резултат вредновања: 23.50. 10.10.10. године Конкурс тачним терминима за упис на докторске студије биће накнадно расписан. Комисију за упис на докторске академске студије чине чланови Сената докторских студија Више информација о правилима конкурисања и уписа на докторске академске студије можете пронаћи на Интернет презентацији Факултета www.10. познавање једног страног језика • Вредновање студијског програма основних академских студија - Објављивање листе пријављених кандидата са резултатом вредновања студијског програма : 23.2010 до 12 сати ● • - - - Полагање пријемних испита 26.rs/akti/pravilnici/pravilnik o upisu na fakultet. и 30.10. и 22.ac.10.

Просторна композиција За конкурисање на студијске програме Област: Архитектура и урбанизам Кандидат који конкурише на студијски програм А (архитектура и урбанизам) Позив на број: 97 8006111200 Накнада за пријемни испит: 7. - Уверење са просечном оценом у току студија (ако не постоји на дипломи) - Оверена копија дипломе о завршеном високом академском образовању (најмање 300 ЕСПБ бодова) - Уверење о положеним испитима - Радна биографија - Извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања - Уверење о незапослености (за кандидате који желе да упишу докторске студије на терет буџета) - Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс жиро рачун: 840-1710666-12 позив на број: 97 8006114304 Документа за упис: - Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис: два ШВ-20 обрасца.5 х 3. Уплата се врши на жиро рачун Факултета број: 840-1710666-12 Сврха уплате: ‘’пријемни испит’’ Позив на број: Основне академске студије Пријемни испит .С1 (саобраћај и транспорт) . - Две фотографије формата 4. а добија се на дан уписа уз приказ уплатнице о трошковима уписа.5 - Доказ о уплати трошкова уписа (оргинал уплатница) - Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оргинал уплатница). електроника и телекомуникације) - Е2 (рачунарство и аутоматика) Мехатроника - Кандидат који конкурише на студијски програм Х (мехатроника) Област: Грађевинарство Кандидат који конкурише на студијски програм Г (грађевинарство) Математика за упис на - Грађевинарство - Саобраћај - Геодезија Позив на број: 97 7106111203 Накнада за пријемни испит: 6.Електротехнику и рачунарство . на Факултету).Потребна документа: Документа за пријављивање на конкурс: - Пријавни лист (добија се на Факултету).000 динара Математика за упис на . у зависности од области и студијског програма за који се конкурише (што је приказано у табели).Геометрија са архитектонском и општом културом .С3 (поштански саобраћај и телекомуникације) Област: Геодезија Кандидат који конкурише на студијски програм ГГ (геодезија и геоматика) 45 . Пријемни испит (OAС) Пријемни испит (основне академске студије) на Факултету техничких наука је подељен у 5 (пет) група.Мехатронику Позив на број: 97 7406111202 Накнада за пријемни испит: 6.Слободоручно цртање . индекс.000 динара Област: Електротехника и рачунарство Кандидат који конкурише на један од следећих студијских програма: - Е1 (енергетика.000 динара 44 ИНФОРМАТОР Област: Саобраћај Кандидат који конкурише на један од следећих студијских програма: .

Испит је писмени и траје 4 (четири) сата ефективно. Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима (на пример: џепни рачунар. Правила полагања 1. личну карту или пасош ОБАВЕЗНО склонити са стола. 11. Основне струковне студије из: ГРАЂЕВИНАРСТВА. Мехатронике и Геодезије и геоматике B. Саобраћаја и Електротехнике и рачунарства Област: Графичко инжењерство и дизајн Кандидат који конкурише на студијски програм Ф (Графичко инжењерство и дизајн) Област: Инжењерство заштите животне средине и заштита на раду Кандидат који конкурише на један од следећих студијски програм: - З1 (Инжењерство заштите животне средине) - З2 (Инжењерство заштите на раду) Кандидат има право да се пријави на највише 3 (три) студијска програма. 3). и не поседују текст задатака. На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1) и наводи списак осталих жеља по приоритету (2. Пре почетка испита дежурни ће проверити идентитет кандидата и податке које је кандидат уписао на корицама свеске. На испиту је забрањено коришћење било каквих помагала (на пример: џепних рачунара и слично). позива дежурног дизањем руке. На корицама свеске кандидат треба да заокружи бројеве задатака које је радио. На испит треба понети само документ за идентификацију (лична карта или пасош). 12. 10. У противном кандидат не може да приступи полагању пријемног испита. 2. 13. цедуљице и слично). 9. Пошто дежурни нису упознати са задацима. Саобраћаја. 47 . не могу дати никакве информације о задацима. Ту кандидат уписује презиме. Када кандидат сматра да је завршио са испитом. Уз сваки задатак дат је и број поена колико носи дати задатак. 7. своје име и конкурсни број са потврде о пријави. свеску за израду задатка кандидат добија од дежурног. као и на пријавном листу. У току испита није дозвољено држати на столу сендвиче. 6. 4. име родитеља. тако да на столу остане само плава хемијска оловка. После поделе задатака кандидат уписује на предвиђено место на корицама свеске шифру задатка која је написана на тексту задатка. За време испита није дозвољено пушење. Грађевинарства. 5. чоколаде и сл. Основне академске студије из: ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И рачунарства.000 динара (50% математика + 50% провера склоности (свака провера)) Област: Машинство Кандидат који конкурише на један од следећих студијских програма: - М1 (производно машинство) - М2 (механизација и конструкционо машинство) - М3 (енергетика и процесна техника) - М4 (техничка механика и дизајн у техници) Област: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент Кандидат који конкурише на један од следећих студијских програма: - И1 (Индустријско инжењерство) - И2 (Инжењерски менаџмент) ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА УПИС: A. текст задатка и свеска за израду. потврда о пријави. сокове.Математика са провером склоности за студије одговарајуће области за упис на - Машинство - Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент - Графичко инжењерство и дизајн - Инжењерство заштите животне средине заштите на раду Позив на број: 97 6806111204 Накнада за пријемни испит: 6. По завршетку идентификације. 46 ИНФОРМАТОР 8. потврду о пријави оверену приликом подношења докумената и плаву хемијску оловку. Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата. 3. На корицама свеске се не могу радити задаци. биће удаљени са испита и дисквалификовани. Текст задатка.

рационални. Збирка задатака са тестовима склоности са пријемних испита на Факултету техничких наука. Логаритамска и експоненцијална функција. своје име и конкурсни број са потврде о пријави. који тек након тога имају право да напусте салу. не могу дати никакве информације.: џепних рачунара и слично). уз обавезну предају свеске и папира са провером склоности. Графичког инжењерства и дизајна и Инжењерства заштите животне средине и заштите на раду 15. објављиваће дежурни у сали. Примена тригонометрије. 17. позива дежурног дизањем руке. 3. 2. За време испита није дозвољено пушење. Стереометрија (призма. име родитеља. 13. 2010. У противном кандидат не може да приступи полагању пријемног испита. Вектори. с обзиром да испит траје три сата. Квадратне једначине и неједначине. џепни рачунар. Аналитичка геометрија у равни (права. По истеку времена за полагање испита дежурни скупљају свеске од преосталих кандидата. Повратак у салу није дозвољен пре завршетка испита. 12. 1. На корицама свеске не могу се радити задаци. Системи квадратних једначина. сфера и делови сфере). сокове. 11. Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата. Планиметрија (првенствено геометрија троугла. Средњошколски уџбеници из математике. Логаритамске и експоненцијалне једначине и неједначине. После почетка испита није дозвољен одлазак у WC. Комбинаторика и биномни образац. 49 . 9. без устајања и разговора. цели. Кандидати морају сачекати крај испита на својим местима. Пошто дежурни нису упознати са задацима. Када кандидат сматра да је завршио са испитом. елипса. потврду о пријави на конкурс оверену приликом подношења докумената и плаву хемијску оловку. ваљак. биће удаљени са испита и дисквалификовани. У току испита није дозвољено држати на столу сендвиче. системи линеарних једначина и неједначина. протеклом времену. чоколаде и сл. Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента. Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима (нпр. 3. 8. 6. ирационални. 5. 48 10. појам функције. 2. 9. (налази се на сајту Факултета). свеску за израду задатака. 17. без обзира на то да ли су предали свеску са рађеним задацима. Математичка индукција и низови. 5. Степеновање и кореновање. 6. зарубљена купа. 12. Програм пријемног испита из Математике На испиту из математике полаже се градиво предвиђено наставним планом и програмом за средње образовање: 1. 14. ФТН. Обавештење о почетку испита. комплексни). реални. 16. Квадратна функција. зарубљена пирамида. четвороугла и круга). Пропорционалност величина и примене. тако да на столу остане само плава хемијска оловка. 10. једначине и неједначине. купа. кружница. времену када може да се отпочне са напуштањем испита. Излазак из сале је могућ најраније пола сата после почетка испита. После почетка испита није дозвољен одлазак у WC с обзиром на то да испит траје 4 сата. На испит треба понети само документ за идентификацију (лична карта или пасош). 2. По завршетку идентификације. Линеарне једначине и неједначине. Повратак у салу није дозвољен пре завршетка испита. Тригонометријске функције. 16. 15. 8. Рационални алгебарски изрази. Испит је писмени и траје 3 (три) сата. као и текст провере склоности кандидат добија од дежурног. Пола сата пре завршетка испита није дозвољено напуштање сале. Обавештење о почетку испита. кандидат уписује презиме. цедуљице и слично). Полиноми. личну карту или пасош ОБАВЕЗНО склонити са стола. 4. Текст задатка. Алгебарске и ирационалне једначине и неједначине. Линеарна функција. Појам логаритма. као и на папиру који садржи питања из провере склоности за студије одговарајуће струке. времену када може да се отпочне са напуштањем испита и времену када више не може да се напушта сала.14. 13. Литература Правила полагања 1. уз обавезну предају попуњене свеске. Аритметичка и геометријска прогресија. објављиваће дежурни у сали. 7. Граничне вредности низова и функција. хипербола и парабола). ИНФОРМАТОР 7. Извод и примена. Излазак из сале је могућ најраније један сат после почетка испита. протеклом времену. На корицама свеске. као и на пријавном листу. На испиту је забрањено коришћење било каквих помагала (нпр. 4. потврда о пријави и тест. Пре почетка испита дежурни ће проверити идентитет кандидата и податке које је кандидат уписао на тест. Идентитети. Основне логичке операције. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА УПИС: Машинства. Бројеви (природни. пирамида. 11.

Кандидатима ће бити подељен материјал за рад са печатом Факултета (лист папира за цртање димензија 50х70 cm и оловка 2Б). (налази се на сајту Факултета). Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата. једначине и неједначине. Пропорционалност величина и примене. Испит из Слободоручног цртања. Идентитети. цели. Просторне композиције и Геометрије са архитектонском и oпштом културом се одржава на Факултету техничких наука. системи линеарних једначина и неједначина. Математичка индукција и биномни образац. 9. уз обавезу предаје задатка. шпер плоча. 8. Логаритамске и експоненцијалне једначине и неједначине.Програм дела пријемног испита: Математика 1. потврду о пријави оверену приликом подношења докумената.. На испит треба понети само документ за идентификацију (лична карта или пасош). појам функције. Испит траје 3 (три) сата. ирационални.) као и селотејп. Линеарна функција. рационални. Квадратна функција. Квадратне једначине и неједначине. Системи квадратних једначина. степеновање и кореновање. а дежурни ће истим редним бројем обележити рад/цртеж и коверат. подлога која се неће савијати (лесонит. 4. 3. 5. 3. Логаритамска и експоненцијална функција. јако чврст картон. 5. Пре почетка испита дежурни ће проверити идентитет кандидата. Тригонометријске функције. Збирка задатака са тестовима склоности са пријемних испита на Факултету техничких наука. На пријемни испит кандидати треба да донесу тврду подлогу минималне величине 50х70 или 60х80 cm чврсте и глатке површине. 6. Кандидат ће своје име написати на папиру и залепити пред дежурним у коверат. 7. Листови се не смеју потписивати нити на било који други начин означавати. 50 ИНФОРМАТОР 51 . Повратак у салу није дозвољен пре завршетка испита. Прекршај у овом смислу биће нажалост узрок елиминацији целог рада. Примена тригонометрије. рационални алгебарски изрази и полиноми. 2. Појам логаритма. Средњошколски уџбеници из математике 2. Бројеви (природни. Вектори. 10. 2010. 2. ФТН. Линеарне једначине и неједначине. реални).. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ за упис Архитектуре Литература 1. Основне логичке операције. Алгебарске и ирационалне једначине и неједначине. 4. Излазак из сале је могућ најраније један сат после почетка испита. Правила полагања Слободоручно цртање 1. Уколико кандидати разговарају или се користе недозвољеним средствима биће удаљени са испита и дисквалификовани.

Новаковић. 2000. Теоријa књижевности. 2001. Читанка са књижевно теоретским појмовима за IV разред средње школе. Општа култура: 1. Орион арт. Збирка задатака са пријемних испита на Факултету техничких наука. картона. дрвени штапови. Перовић. ФТН. Б. Галовић. Нова антологија кућа. улица. Програм пријемног испита из Геометрије са архитектонском и општом културом Испит се састоји од 18 питања на које је потребно дати кратке одговоре. ИНФОРМАТОР 53 . способност слободоручног обликовања на основу задатих елемената и да открије њихово осећање за меру. Збирка задатака са пријемних испита на Факултету техничких наука.). за III разред гимназије природно-математичког смера и IV разред гимназије општег и друштвено-језичког смера.. Тарталија.Džonson. Теме: 1) градски простор (трг.2000. ФТН. Завод за уџбенике и наставна средства. група кућа или неки други урбани амбијент Новог Сада). (може се купити у књижари STYLOS. Oблик и простор у архитектури. Београд. текстила. Одабир теме биће познат само и једино руководиоцу испита и то непосредно пред испит. Програм пријемног испита из Просторне композиције Овај део испита за кандидате треба да покаже њихово осећање за простор. композиција ће свакако бити рађена на бази папира. позоришта. Београд. 4. потврду о пријави за конкурисање и личну карту. Завод за уџбенике и наставна средства. Сав прибор и материјал за полагање кандидат добија на лицу места.). Караџић. В. тврђава. скалпер и маказе. 2008. 24 сата архитектуре. Београд. 2. 3. радост контролисане игре и стваралачки дар треба да буде у основи овога испита. 2010. тканина. Средњошколски уџбеници из Математике и Нацртне геометрије. Николић. 1999. Грађевинска књига. 5. 8. Осећање простора. 1999. 1999. Милан Ракочевић. Збирка задатака са пријемних испита на Факултету техничких наука. Venturi Robert. филма. Gordon Kalen. 4. Испит је писмени и траје 2 (два) сата. У противном кандидат не може да приступи полагању пријемног испита. Завод за уџбенике и наставна средства. Завод за уџбенике и наставна средства. Б. 6. за гимназије и средње стручне школе. Грађевинска књига. Гаћеша. Љ. храм итд. архитектуре. Београд. С. Геометрија: 1. 1998. Завод за уџбенике и наставна средства. Николић. жица. Грађевинска књига. Д. Градски пејзаж. 3) сценографска поставка (пластична и артикулисана позоришна сцена или телевизијски декор са мноштвом елемената). Ранко Радовић. Милић. поштујући машту и чврсто везивање за логику материјала и облика. 2000. 9. Радовић. Београд. Београд. (налази се на сајту Факултета). 3. На испит треба понети само документ за идентификацију (лична карта или пасош). Читанка са књижевно теоретским појмовима за III разред средње школе. 5. Маринковић. Организатори пријемног испита неће до последњег дана одредити ни материјале ни елементе од којих ће ова испитна композиција бити прављена. Београд 7.. 7. 2) ентеријер неког објекта (јавна зграда. ФТН. 4) просторна композиција која се поставља уочи испита а чине је геометријска тела. Текст са местом за одговоре кандидат добија од дежурног. 2. 1999. Музичка култура за гимназије и стручне школе. ликовни израз. Кандидат само треба да са собом понесе тубу ОХО лепка. Богдановић. К. Београд. Б. И. 2000. 2000. Hičkok . Р. Питања су из области геометрије. 2000. Le Korbizije. књижевности. Архитектонски факултет Београд. 1997. Грађевинска књига. Историја за III разред гимназије (општи тип и друштвено-језички смер) и стручних школа. Београд. (налази се на сајту Факултета). Теорија форме. 6. Београд. 2009. Jirgen Jedike. историје. скулпторски модели и разнолики предмети свакодневне употребе. Интернационални стил. Београд. М. потврду о пријави на конкурс оверену приликом подношења докумената и плаву хемијску оловку. Завод за уџбенике и наставна средства. Милић. Литература: Архитектонска култура: 1. Просторна композиција Испит траје 2 (два) сата. музике. Сложености и противуречности у архитектури. Љ. банка. Орион арт. Н. 8. Љ.. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд. Београд. 2000. 1999. Б. 23 примерка архитектуре и урбанизма света.1999. 52 Све остале пропозиције за полагање су исте као и за испит из Слободоручног цртања. Београд. 2006. Ка правој архитектури.Програм пријемног испита из Слободоручног цртања Геометрија са архитектонском и општом културом Предвиђене су четири теме и ликовна подручја од којих ће кандидати радити на дан испита САМО ЈЕДНУ. друштва. Међутим. који се у том смислу нити учинити може научити. Живковић. Историја. Грађевинска књига. ликовне уметности. као и било који други мотиви мртве природе. 2. Завод за уџбенике и наставна средства. у холу Факултета). Београд. дрвених лајсни. Ликовна култура. Све остале пропозиције за полагање су исте као и за испит из Слободоручног цртања. канапа или било ког другог материјала или употребног предмета за који ће се комисија одлучити. Бурић.

Пријемни испит дипломске академске студије .000 динара студијски модули (студијске групе): Електроенергетски системи Енергетска електроника и електричне машине Економски исплативи и еколошки енергетски системи Микропроцесорски ситеми и алгоритми Микроелектроника Примењена електроника Обрада сигнала Телекомуникациони системи Индустријска/биомедицинска мерења Мерења у системима квалитета студијски програм: Рачунарство и аутоматика • - - - 54 Област: Саобраћај студијски програм: Саобраћај и транспорт студијски програм: Поштански саобраћај и телекомуникације Област: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент студијски програм: Индустријско инжењерство студијски програм: Енергетика.000 динара Област: Електротехника и рачунарство студијски програм: Регионалне политике и развој Накнада за пријемни испит: 3. електроника и телекомуникације • - - - - - - - - - - студијски модули (студијске групе): Конструкције Хидротехника Путеви Грађевински менаџмент студијски модули (студијске групе): Аутоматика и управљање системима Рачунарске науке и информатика Рачунарска техника и рачунарске комуникације ИНФОРМАТОР • - - - - студијски модули (студијске групе): Интелигентни радни системи. Информационо – управљачки и комуникациони системи Квалитет и логистика студијски програм: Инжењерски менаџмент • - - - - - - - - - студијски модули (студијске групе): Предузетнички менаџмент Пројектни менаџмент Инвестициони менаџмент Енергетски менаџмент Информациони менаџмент Менаџмент квалитета и логистике Инжењерство и менаџмент осигурања Инжењерство и менаџмент медија Mенаџмент људских ресурса 55 . Аутоматизација процеса рада.Мастер (ДAС) Област: Грађевинарство студијски програм: Грађевинарство Уплата се врши на жиро рачун Факултета број: 840-1710666-12 Сврха уплате: ‘’пријемни испит’’ Позив на број: 97 9606111227 Пријемни испит • - - - - За конкурисање на студијске програме / студијске модуле (студијске групе) Област: Машинство студијски програм: Производно машинство • - - - Област: Архитектура и урбанизам студијски програм: Архитектура и урбанизам Студијски модули (студијске групе): Рачунаром подржане технологије Савремене технологије обликовања материјала Савремене технологије обликовања пластике и дрвета • студијски модули (студијске групе): - Пројектовање у архитектури и урбанизму - Истраживање у архитектури и урбанизму студијски програм: Механизација и конструкционо машинство студијски програм: Енергетика и процесна техника студијски програм: Техничка механика и дизајн у техници Накнада за пријемни испит: 3.

две године дипломске академске-мастер студије (ДАС) и три године докторске студије (ДС)). Математика 1 3+3 7 2. Механика 1 2+2 5 3 Машински материјали 4+4 8 4.б. 56 Производно машинство (М1) (ОАС.2. Из области Машинства студије се организују за следеће акредитоване студијске програме: 1. Термичка обрада 3+2 4 5. ДАС) Енергетика и процесна техника (М3) (ОАС. ДАС) Машинство (ДС) Механика 3 (динамика) ИНФОРМАТОР 3+3 7 57 . Електричне машине и енергетска електроника 3+3 7 10. 4. ДАС) Механизација и конструкционо машинство (М2) (ОАС. Технологије ливења 2+2 4 10. 3.развој и управљање животним циклусом производа студијски програм: Енергетски менаџмент студијски програм: Логистичко инжењерство и менаџмент Област: машинствО Област: Графичко инжењерство и дизајн студијски програм: Графичко инжењерство и дизајн Студије на студијским програмима из области Машинства се организују по систему 3+2+3 (три године основне академске студије (ОАС). Механика 2 2+2 5 8.1. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 5.2. Инжењерске графичке комуникације 4+4 9 9. роботика и аутоматизација - Мехатроника у механизацији Област: Геодезија студијски програм: Геодезија и геоматика • студијски модули (студијске групе): - Геодезија - Геоинформатика Област: Примењена математика студијски програм: Математика у техници Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО (ОАС) Р. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 10.напредне инжењерске технологије акредитовани студијски програми АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА студијски програм: Индустријско инжењерство . Област: Инжењерство заштите животне средине и заштита на раду студијски програм: Инжењерство заштите животне средине студијски програм: Инжењерство заштите на раду Накнада за пријемни испит: 3.000 динара Област: Мехатроника студијски програм: Мехатроника • студијски модули (студијске групе): - Мехатроника.1. 2. Математика 2 3+3 7 7. Назив предмета I II III IV V VI Број бодова 1. Техничка физика 2+2 4 5. ДАС) Техничка механика и дизајн у техници (М4) (ОАС. Техничка хемија 2+2 4 6. Приликом уписа студент се уписује на студијски програм.студијски програм: Индустријско инжењерство . 5. Електротехника и електричне машине 3+3 7 11.

2. Пројектовање прибора и мерне машине 3+3 6 21.1 Енглески језик за инжењере 2+0 2 29.2 Иновационе технологије 2+2 4 31. Мерење и квалитет 3+3 6 19. Машински елементи 4+4 9 13.3 Дизајн и функционалност производа 3+3 6 27.3. Производни системи 2+4 5 11. Аутоматски флексибилни технолошки системи 3+2 5 6. Машине и алати за обраду деформисањем 3+2 5 5.1. Технологија обраде резањем 3+3 5 18. Економија 2+2 4 11.основни 2+0 2 7. Технолошка логистика и предузетништво 3+3 6 23. Немачки језик . Страни језик (бира се 1 од 3) 6. Основи термодинамике 2+2 5 15. Савремени прилази у пројектовању производа 2+2 5 29.б.BSc .2. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2): 28. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3): 24.Теоријске основе . Социологија технике 2+0 2 11.2 Немачки језик у техници 1 2+0 2 Приликом уписа на дипломске академске студије – мастер Производно машинство. Обрадни и технолошки системи 3+2 5 5. Стручна пракса 0+3 3 11. Неконвенционални поступци обраде 3+2 5 5. ЦАД/ЦАЕ/ЦАМ и ЦИМ системи 3+3 6 22.2 Виртуално пројектовање производа 3+3 6 26. студент се опредељује за један од датих модула (студијских група).стручни 2+0 2 8. Енглески језик . Еколошке технологије и системи 3+2 5 14. Назив предмета I II III IV Број бодова 29. Математика 3 2+2 4 20. Аутоматизација у производном машинству 3+2 4 3.1.3 Еволутивне методе 2+2 4 Завршни рад . Прибори 2+2 3 5.1 Системи за руковање производима 2+2 4 30.1 Трибодијагностика и одржавање 3+3 6 25.нижи средњи 2+0 2 9.3. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) 30. Дипломске академске студије .Израда и одбрана рада 0+10 15 12.  Савремене технологије обликовања пластике и дрвета Студијска група: РАЧУНАРОМ ПОДРЖАНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Р. Базе података обрадних процеса 3+3 6 30.1 Инжењерство површина 3+3 6 1.Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО (ДАС) 12. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3): 30. Теорија обрадних процеса 3+3 6 29. 13. Технологија заваривања 2+2 4 20. Основи механике флуида 2+2 5 16. Стручна пракса 2 0+3 3 32.мастер . Енглески језик . Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 20. Пројектовање технолошких процеса 3+3 6 6. Технологија пластичног деформисања 2+2 4 17.три изборна модула (студијске групе):  Рачунаром подржане технологије  Савремене технологије обликовања материјала. Пројектовање машина алатки 3+3 6 10. Трибологија и алати у ЦИМ системима 4+4 8 58 ИНФОРМАТОР 59 . Алати за обраду резањем 3+3 5 4. Отпорност материјала 4+4 9 14.2 Уређаји и плазма поступци у машинству 3+3 6 2.

1 Брза израда прототипа и алата 3+3 6 18. Технологија спајања савремених материјала 3+3 6 2 5. I II III 2+2 4 Својства и примена пластичних материјала 3+3 6 2. Математика 3 2+2 4 1. Особине и избор материјала 3+3 6 17. Математика 3 2.1 Енглески језик за инжењере 2+0 6. Савремене технологије спајања материјала 8.2 Технологија спајања савремених материјала 3+3 6. Дипломски-мастер рад . Пројектовање алата за ТПД помоћу рачунара 3+3 6 7. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3): 15. Рачунаром интегрисана производња 3+3 7 10.1 Технологија обликовања пластике 3+3 6 6 3.2 Немачки језик у техници 1 2+0 7.3 Брза израда прототипа и алата 3+3 6 16.3 Моделирање и симулација процеса деформисања 2+2 6 12. Интегрисани ЦАПП системи и технолошка база података 2+2 4 12. Пројектовање технологије заваривања 3+3 6 16. Напредне методе технологије пластичног деформисања 3+3 7 2.2 Технолошка логистика и предузетништво 3+3 6 20. Стручна пракса 2 0+3 3 12.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 18.2 Моделирање и симулација процеса обраде 3+3 6 16.1 Виртуална производња у технологијама пластичног деформисања 3+3 6 9. Нанотехнологије 3+3 6 18.2 Немачки језик у техници 1 2+0 2 9. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 6.Израда и одбрана дипломског рада 20+10 30 17. Заштита животне средине 3+3 7 10.15. Дипломски-мастер рад .2 Процеси обраде дрвета резањем 3+3 6 4. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) 8. Дизајн и функционалност производа 3+3 6 2 6. Назив предмета 20+10 30 IV Број бодова Студијска група: САВРЕМЕНЕ Технологије ОБЛИКОВАЊА ПЛАСТИКЕ и ДРВЕТА Студијска група: САВРЕМЕНЕ Технологије ОБЛИКОВАЊА МАТЕРИЈАЛА Р. Реверзибилно инжењерство и ЦАQ 2+2 4 13.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 5.1 Машине и уређаји за прераду пластике 60 ИНФОРМАТОР 3+3 6 61 . Назив предмета 1.2 Рачунаром интегрисана производња 3+3 7 11. Високопродуктивне обраде 3+2 5 14.1 Енглески језик за инжењере 2+0 2 Савремени материјали 3+3 7 6. Предузетништво у малим и средњим предузећима 2+2 6 10. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) 11.б.2 Дрво и композити дрвета 2+2 6 3. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 3. Стручна пракса 2 0+3 3 10.1 Интернет технологије у производном инжењерству 2+2 4 16.1 4.Израда и одбрана дипломског рада I II III IV Број бодова Р.б. Термичка обрада савремених алата 3+3 7 10. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 4 3. Пројектовање технологије термичке обраде 3+3 6 2.1 Композитни материјали 2+2 5. Пројектовање технологије ливења 3+3 6 18. Савремене технологије ливења 3+3 7 5. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 4+4 8 6.

1.2 Теорија кретања ванпутних возила 2+2 4 27. Основи моторних возила 2+2 5 24.3 Виртуално пројектовање производа 3+3 6 9. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 26. Брза израда прототипа и алата 3+3 6 11.3 Трибодијагностика и одржавање 3+3 6 10. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 3) 15. Техничка експлотација машина 2+2 4 17.3 Прибори и уређаји за обраду дрвета 3+3 6 18. Електротехника и електричне машине 3+3 7 13. Основи мотора СУС 2+2 5 23.1. 20. Теорија механизама и машина 2+2 4 Дипломски-мастер рад .2 Хидротермичка обрада дрвета 2+2 6 14. Машине за биосистеме 1 4+2 6 25.2.2 Енглески језик – стручни 2+0 2 13.1 Енглески језик – основни 2+0 2 13.2 Специјални поступци обраде дрвета 3+3 6 17. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) ИНФОРМАТОР 63 . Погонски системи 2+2 4 21.б. Машински елементи 4+4 9 15.2 Алати за обраду дрвета резањем 3+3 6 10. Техничка логистика и симулације 2+2 5 26. Страни језик (бира се 1 од 3) 13. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 3) 30.1 Производни системи 2+4 5 20+10 Студијски програм: механизација и конструкционо машинство (ОАС) Р.2 Обрадни и технолошки системи за обраду дрвета резањем 3+3 6 9. Пројектовање рачунаром 2+4 6 16. Металне конструкције 3+3 6 28. Назив предмета I II III IV V VI Број бодова 1.1 Технологија израде алата за пластику 4+4 6 13. Механика 2 2+2 5 8.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . Техничка хемија 2+2 4 62 6.1 Пројектовање алата за пластику 3+3 6 10.2 Практикум (ЦАД/ЦАЕ) 1+3 4 30. Инжењерске графичке комуникације 4+4 9 9. Основи рачунарства и програмирање 0+4 6 5. Хидропреносници у механизацији 2+2 5 22. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) 10. Стручна пракса 0+3 3 29. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2) 29. Математика 2 3+3 7 7. Електричне машине и енергетска електроника 3+3 7 12. Математика 1 3+3 7 2. Основи машинских технологија 4+2 7 16. Основе термодинамике 2+2 5 16. Отпорност материјала 4+4 9 15.1 Основи транспортних машина 2+2 4 29.3 Немачки језик – нижи средњи 2+0 2 14.12. Механика 1 2+2 5 3 Машински материјали 4+4 8 4. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 2) 12. Техничка физика 2+2 4 5. Механика 3 3+3 7 15. Основи механике флуида 2+2 5 16.Израда и одбрана дипломског рада 30 19.1 Теорија кретања друмских возила 2+2 4 26.1 Моделовање и симулација процеса обраде 3+3 6 16. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 5.2.

мастер .2 Индустријска роботика 3+3 6 5.2 Економија 2+2 4 7.2 Теорија осцилација 2+2 5 4. транспорт и логистика  Мотори и возила  Студијска група: ПРОЈЕКТОВАЊЕ МАШИНА. ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА Р.6 Механика мотора и друмских возила 3+3 7 6.3 Електропнеуматика у механизацији 2+2 5 16. Мотори СУС 3+3 7 3. Машине за биосистеме 2 4+2 7 Завршни рад . Дипломски-мастер рад .3 Управљање логистичким процесима 2+3 6 15.2 Машине за паковање 2+3 6 14.2 Симулација и логистика 2+3 6 11.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .1 Обликовање производа 2+2 4 15.1 Металне конструкције у машиноградњи 3+3 7 13.3 Пројектовање мобилних машина 3+2 5 12. Складишта и опрема 64 3+2 6 ИНФОРМАТОР 20+10 30 65 .1 Математика 3 2+2 4 4.1 Аутоматизовано пројектовање – CAD/CEA 2+3 6 14.3 Социологија технике 2+0 2 8.3 Вагање и дозирање 2+3 6 12.4 Мехатроника транспортних и грађевинских машина 3+3 6 5. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 6) 5.2 Еурологистика 3+3 7 13.б. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 4) 12. Стручна пракса 0+3 3 17.BSc -Теоријске основе -Израда и одбрана рада 0+10 15 9.3 Системи аутоматског управљања 4+4 8 5.1 Мехатроника моторних возила 3+3 7 5.1 Транспортни системи и уређаји 3+2 5 12.4 Примена ПЛЦ у механизацији 3+3 7 14.2 Методологија конструисања 2+2 4 12. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 5) 4. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 10. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 3) 14. Изборни предмет 8 (бира се 1 од 3) 15. 11.3 Теорија еластичности 2+2 5 4.4 Прехрамбене машине 1 2+2 4 13.4 Нумеричка математика 2+2 4 4.2 Погонска чврстоћа 2+2 5 15. 31. Грађевинске и комуналне машине 3+3 7 30. Назив предмета I II III IV Број бодова 1. Моторна возила 3+3 7 4.два изборна модула (студијске групе):  Пројектовање машина.5 Мехатроника пољопривредних машина 3+3 6 5. Непрекидни и аутоматизовани транспорт 3+3 6 2. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) Приликом уписа на дипломске академске студије .мастер Механизација и конструкционо машинство студент се опредељује за један од датих модула (студијских група).Израда и одбрана дипломског рада Дипломске академске студије . Изборни предмет 6 (бира се 1 од 4) 13.3 Прехрамбене машине 2 3+3 7 13. Дизалице 3+2 6 10.1 Пренос снаге и кретања 2+2 5 Студијски програм: механизација и конструкционо машинство (дас) 10.1 Методе мерења и испитивања машина 2+3 6 11.2 Синтеза механизама 2+2 4 11.30.5 Методе инжењерске анализе 2+2 4 5.

2 Индустријска роботика 3+3 6 5. Стручна пракса 0+3 3 17. Механика 1 2+2 5 3 Машински материјали 4+4 8 4. Страни језик (бира се 1 од 3) 11.2 Конструисање машина 2+2 5 16.1 Мехатроника моторних возила 3+3 7 5.5 Мехатроника пољопривредних машина 3+3 6 5. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 2) 15. Математика 1 3+3 7 2. Механика 2 2+2 5 9.2.1 Испитивање мотора СУС и возила 2+4 7 15.1 Трактори 3+3 6 13. Мотори СУС 3+3 7 3. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 10.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .1 Електричне машине и енергетска електроника 3+3 7 10. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) 6.2 Електротехника и електричне машине 3+3 7 11.3 Механизми 2+2 5 15.3 Теорија еластичности 2+2 5 4.2 Теорија осцилација 2+2 5 4.основни 2+0 2 11. Грађевинске и комуналне машине 3+3 7 8.6 Механика мотора и друмских возила 3+3 7 6.2 Енглески језик . Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) 66 14.4 Мехатроника транспортних и грађевинских машина 3+3 6 5. Опрема мотора СУС 2+2 5 13.стручни 2+0 2 ИНФОРМАТОР 67 .1 Пренос снаге и кретања 2+2 5 10. Дизалице 3+2 6 10. Назив предмета I II III IV Број бодова 1. Техничка хемија 2+2 4 6.1 Симулација и пројектовање мотора СУС 1+2 5 14.2 Синтеза механизама 2+2 4 11.3. Инжењерске графичке комуникације 4+4 9 10.4 Нумеричка математика 2+2 4 4.Израда и одбрана дипломског рада 20+10 30 Студијски програм: енергетика и ПРОЦЕСНа техника Р.1. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 10.б. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 13.2 Инжењерство одрживе пољопривреде 2+2 5 14. Опрема моторних возила 3+3 6 12. Машине за биосистеме 2 4+2 7 9. Техничка физика 2+2 4 6.1 Математика 3 2+2 4 4.2 Симулације и моделовање моторних возила 2+2 6 14. Енергетске трансформације 2+2 4 7. Математика 2 3+3 7 8.Студијска група: МОТОРИ И ВОЗИЛА Р. Складишта и опрема 3+2 6 7. Непрекидни и аутоматизовани транспорт 3+3 6 2.3 Системи аутоматског управљања 4+4 8 5. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 5) 4.1 Енглески језик .5 Методе инжењерске анализе 2+2 4 5. Дипломски-мастер рад . Изборни предмет 2 (бира се 1 од 6) 5. Назив предмета I II III IV V VI Број бодова 1. Основи енергетског менаџмента 2+2 4 6. Основи рачунарства 0+2 2 5.б. Моторна возила 3+3 7 4.

Термодинамика 3+3 7 3. Механика 3 3+3 7 13.2 Мерење флуидних величина 3+3 8 25.Теоријске основе .2 Економија 2+2 4 4. Основи механике флуида 2+2 5 2. Пумпне и компресорске станице 3+3 7 5. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 4) 25.1 25.3 3+3 7 Топлотне турбомашине 1 4+3 8 6.2+0 2 Студијски програм: енергетика и ПРОЦЕСНа техника (ДАС) 11.б. вентилација и климатизација 4+4 7 0+10 15 9. Отпорност материјала 4+4 9 Р. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) 21. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) 18. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 2) 10.2 Основе даљинског грејања и хлађења 4+3 8 27.2 Уређаји за механичко пречишћавање 25. Машински елементи 4+4 9 14.2 Пренос топлоте 3+2 6 20.1 Расхладни уређаји 3+3 7 9. Механика флуида 1 3+3 7 3. Основи процесне технике 3+3 7 6.3 Енергетски менаџмент у индустрији 2+2 5 21. Основе преноса топлоте 2+3 5 3. Завршни рад . Изборни предмет 6 (бира се 1 од 2) 29. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 3+2 6 7. Мерење и регулисање 2+2 4 3.1 Топлотни и процесни апарати 3+3 8 Обновљиви извори енергије 3+2 6 7.BSc .1 Пренос масе 3+3 8 21. Хидропнеуматске компоненте 23.4 Одрживо коришћење природних ресурса и систем заштите животне средине 2+3 6 8.2 Гасне станице и цевоводи 3+3 8 6 7.мастер.1 Динамика и моделирање термоенергетских постројења 3+3 8 10. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) 4. Стручна пракса 0+3 3 8.2 Гасни апарати и котларнице 3+3 7 10.2 Опрема за коришћење природног гаса и нафте 3+3 8 68 ИНФОРМАТОР 69 .1 Савремене енергетске технологије 4+3 8 26. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) 8. Котловска постројења 4+4 8 8.2 Системи аутоматског управљања 4+4 8 21.3 Немачки језик . 16.1 Управљање пројектима у енергетици 2+2 4 4.3 Опрема за припрему природног гаса и нафте 3+3 8 22.1 Енергија и друштво 2+2 5 19. Термоенергетска постројења 3+3 7 6.нижи средњи 12.3 Социологија технике 2+0 2 4.1 Енергетска ефикасност 3+3 25.3 Алтернативна енергија 4+4 8 28. Струјне машине 17. Основе термодинамике 2+2 5 1. студент се уписује на студијски програм: Енергетика и процесна техника Назив предмета I II III IV Број бодова 15.Израда и одбрана рада 9. Грејање. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 24. Механика флуида 2 3+3 8 4+3 8 Приликом уписа на дипломске академске студије .

Израда и одбрана рада 0+10 15 30. Механика 2 2+2 5 8. Изборни предмет 8 (бира се 1 од 2) 11. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 19. Биомеханика и механика спорта 2+2 5 28.2 Математика 3 4+2 8 20. Механика 3 3+3 7 5 12. Стручна пракса 0+3 3 18. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 5.нижи средњи 2+0 2 11.2 Енглески језик .1. Машински елементи 4+4 9 3+2 6 13. Теорија еластичности 2+2 5 22.основни 2+0 2 25. Математика 2 3+3 7 7. Страни језик (бира се 1 од 3) 70 ИНФОРМАТОР 71 .б.4 Технологија и организација грађења 1 4+2 6 15.2 Прорачун цевних мрежа 3+3 12. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) 24.2.1 Моделска сличност 2+2 5 24. Основи машинских технологија 4+2 7 12.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .Теоријске основе .3 10. Електричне машине и енергетска електроника 3+3 7 9. Техничка хемија 2+2 4 6. Социологија технике 2+0 2 29. 20+10 Студијски програм: ТЕХНИЧКа МЕХАНИКа И ДИЗАЈН У ТЕХНИЦИ (оас) Р. Теорија механизама и машина 2+2 4 Дипломски-мастер рад .2 Процеси и конструкције вишеступних турбина 12. 19. Основи рачунарства и програмирање 0+4 6 5. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 9. Стручна пракса 0+3 3 Завршни рад – BSc .1.1 Примењена математичка анализа 4+2 8 19. Страни језик (бира се 1 од 3) 25. Инжењерске графичке комуникације 4+4 9 9.1 Енглески језик .нижи средњи 2+0 2 26. Механика 1 2+2 5 3 Машински материјали 4+4 8 4. Системи аутоматског управљања 4+4 8 23. Електротехника и електричне машине 3+3 7 10.2 Енглески језик . Техничка физика 2+2 4 5.2. Основе термодинамике 2+2 5 12. Пројектовање рачунаром 2+4 6 13.3 Основи транспортних машина 2+2 4 25.1 Енглески језик .основни 2+0 2 7 10. Математика 1 3+3 7 2.11.стручни 2+0 2 25.1 Неконвенционални системи грејања и хлађења 3+2 12.стручни 2+0 2 7 10. Отпорност материјала 4+4 9 Техника сагоревања 3+2 5 14. Изборни предмет 9 (бира се 1 од 7) 12. Рачунски методи у механици 3+3 6 24.6 Транспорт нафте 4+2 6 17.3 Немачки језик .3 Немачки језик . Основи механике флуида 2+2 5 12. Назив предмета I II III IV V VI Број бодова 1.5 Технологија и организација грађења у хидротехници 4+2 6 16. Теорија осцилација 2+2 5 21. Виши курс отпорности материјала 3+2 5 27.2 Термомеханика 2+2 4 24.Израда и одбрана дипломског рада 30 14.1 Техника сушења 3+3 11.

Динамика неглатких механичких система 2+2 5 5. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) 2.б. а од скоро термомеханика. У оквиру студијског програма за научно подручје Механизација и конструкционо машинство обрађују се развој машина и уређаја за транспортно. структурална оптимизација.1 Парцијалне диференцијалне једначине 5+4 14 4. У оквиру студијског програма.1 Инжењерске експерименталне методе 5+4 13 4 3. На захтев студената може да се укључи и биомеханика.Израда и одбрана дипломског рада 72 Назив студијског програма докторских студија је Машинство. комунално и пољопривредно машинство. методологије економске анализе и оптимизације радног века. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4) 3.3 Одабрана поглавља из механике 5+4 13 3. 20+10 Назив предмета Метод научног рада 2.2 Одабрана поглавља из аналитичке механике 5+4 13 4 3. Стручна пракса 0+3 3 17.3 Топлотне турбомашине 3+4 7 16. Р.1 Мехатроника 3+3 7 9.2 Нумеричка анализа 5+4 14 4.2 Производни системи 2+4 5 10. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 11) 4.1 II III IV V VI Број бодова 0+3 5 Одабрана поглавља из математике 5+3 12 2. Моделирање нелинеарних система 2+2 13.Студијски програм: Машинство (ДС) Студијски програм: ТЕХНИЧКа МЕХАНИКа И ДИЗАЈН У ТЕХНИЦИ (дас) Приликом уписа на дипломске академске студије .б. Виши курс теорије еластичности 3+2 14. Као изборна алтернатива нуди се и сагоревање неконвенционалних горива. Оптимизација механичких система 3+3 8 9. Роботика 3+3 6 2. одржавање и коришћење мотора и возила. научно подручје Техничка механика и дизајн у техници бави се темама као што су нелинеарна механика (динамика. механиком континуума. примену обновљивих извора енергије и имплементацију достигнућа у информационо-комуникационим технологијама у наведеним областима. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) 15. контактна механика и динамика неглатких механичких система. У оквиру студијског програма. математичка теорија штапова. Р. Посебна пажња обраћа се развоју нових поступака који уважавају заштиту животне средине.1 Мотори СУС 3+3 7 15. Динамика и стабилност конструкција 2+2 5 7. У оквиру студијског програма. I ИНФОРМАТОР 73 . Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4) 10.3 Вероватноћа.2 Рачунарски методи у механици 2 2+2 15. студент се уписује на студијски програм: Техничка механика и дизајн у техници. статистика и теорија инжењерског експеримента 5+3 12 6 3. те поступци и системи за управљање.1 Термоеластичност 2+2 14. грађевинско. Механика континуума 3+3 7 3. Аналитичка механика 3+3 7 4. научно подручје Производно машинство бави се темама као што су технологије обликовања материјала и рачунаром подржане технологије. Индустријски дизајн 3+2 6 12.4 Моделирање конструкција применом рачунара 2+2 4 11. механика деформабилног тела (коначне геометријске нелинеарности).4 Методе пројектовања и истраживања у производном инжењерству 5+4 13 4. теорија динамичких система). Бука.3 Функционална анализа 2 5+4 14 30 1. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 9.1 Основе преноса топлоте 2+3 5 10. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 14.2 Мерење и квалитет 3+3 6 10.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .3 Економија 2+2 4 10. Дипломски-мастер рад . Назив предмета I II III IV Број бодова 1. научно подручје Енергетика и процесна техника обухвата теме моделовања статичких и динамичких процеса у термоенергетским и процесним уређајима (постројењима).2 Машине за биосистеме 1 4+2 6 15.мастер. Академски назив који се стиче је Доктор наука – машинско инжењерство (др). реолошка својства материјала (вискоеластичност). вибрације и дизајн 2+2 5 6. Заједнички су га креирала четири департмана: Департман за производно машинство. Департман за енергетику и процесну технику и Департман за техничку механику и дизајн у техници. Теорија плоча и љуски 3+3 7 8.2 Одабрана поглавља из физике 5+3 12 5 2. Департман за механизацију и конструкционо машинство.

1 Поглавља из преноса масе 5+4 14 5.13 Механика лома 5+4 14 8.4 Математичка теорија штапова 5+4 14 7. ФТС-а и аутоматизације процеса пројектовања Физичко моделирање и симулација ТПД помоћу рачунара 5+4 14 7.10 Инжењерски материјали 5+4 14 6.1 Методе енергетског менаџмента 5+4 14 7.3 Кинетика процеса 5+4 14 7.14 5+4 14 4.10 Нанотехнологије и формирање наноматеријала 5+4 14 4.11 Карактеризација нано и микро слојева 5+4 14 8.7 Стање и тенденције развоја метрологије.5 Поступци и машине за одрживу пољопривреду 5+4 14 8. квалитета и прибора 5+4 14 5.13 Експертски системи 5+4 14 4.12 5+4 14 4.8 Поступци плазма депозиције 5+4 14 5.3 Одабрана поглавља из механике континуума 5+4 14 5.9 Деформабилност материјала 5+4 14 Савремени прилози у развоју технолошке припреме производње 4.9 Савремене методе и системи ТПД 5+4 14 5. Актуелно стање у области 0+2 2 7. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 10) 5.8 Напредне технологије у ливењу и термичкој обради 5+4 14 7. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 0+10 10 13.9 Моделирање понашања и експериментално испитивање обрадних система 5+4 14 74 ИНФОРМАТОР 0+20 30 0+30 30 75 .4 Оптимисање енергетских машина и топлотних апарата 5+4 14 8. Докторска дисертација – Израда и одбрана докторске дисертације 0+20 20 5.4.6 Теорија судара 5+4 14 8.7 Одабрана поглавља из индустријске роботике 5+4 14 7. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 14) 7.14 Одабрана поглавља из е-производње 5+4 14 9.7 Стање и тренд развоја у области машина алатки.2 Оптимизација радног века енергетске и процесне опреме 5+4 14 5.8 Примена вештачке интелигенције у обради скидањем материјала 5+4 14 7. Припрема пријаве теме докторске дисертације 0+2 2 10.2 Технологије ризика 5+4 14 8.6 Стање и тренд развоја у обради скидањем материјала 5+4 14 7.6 Неглатка механика и оптимизација 5+4 14 5. Докторска дисертација – Теоријске основе 11.4 Одабрана поглавља теорије еластичности 5+4 14 7.5 Нелинеарне осцилације 5+4 14 7.3 Савремене методе пројектовања турбомашина 5+4 14 8.2 Математичко моделовање процеса 5+4 14 7.10 Савремене методе испитивања материјала 5+4 14 4.11 Технички информациони системи 5+4 14 8. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 14) 8. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 12.5 Хаос у динамичким системима 5+4 14 7.12 Неконвеционални поступци обраде у ТПД 5+4 14 8.6 Савремени поступци пројектовања мобилних машина 5+4 14 7.8 Моделовање и симулације погонских система 5+4 14 8.11 Логистика и симулација 5+4 14 4.1 Одабрана поглавља из метода оптимизације 5+4 14 8.10 Еколошко инжењерски аспекти 5+4 14 8.4 Развој производа 5+4 14 8.5 Нумеричке методе у енергетским машинама и постројењима 5+4 14 5.7 Нелинеарна механика са неконзервативним својствима 5+4 14 5.9 Обновљиве сировине и енергије у пољопривреди 5+4 14 8.

Енглески језик . ДС) 2. (OАС. електроника и телекомуникације . . моделовање и симулација система 3+3 7 14. Управљање. Физика 2+2 5 11. Математичка анализа 1 4+4 9 8. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4) 15. семестар) студент се опредељује за један од датих модула (студијских група). 76 Назив предмета Дискретна математика I 4+4 II III IV V VI VII VIII Број бодова 9 2. ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ Студије на студијском програму Енергетика.3 Изабрана поглавља из математике 3+3 7 15. Енглески језик – нижи средњи 2+0 2 12. Електроенергетски системи 3+3 7 15. Електроенергетски претварачи 3+3 7 2+0 2 7 Из области Електротехнике и рачунарства студије се организују за следеће акредитоване студијске програме: 1.1 Системи аутоматског управљања у енергетици 3+3 6 24. Рачунарство и аутоматика -Е2 (OАС. ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ (оас) 15. Механика 2+2 5 4.Област: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО 7. Анализа ЕЕС 1 3+1 5 26. Електричне машине 2 2+2 5 ИНФОРМАТОР 77 .Е1. статистика и случајни процеси 3+3 7 Настава на студијском програму Енергетика. Основи електротехнике 2 4+4 9 9.1 Операциона истраживања 3+3 21. Математичка анализа 2 3+3 7 13. Приликом уписа 2. Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Енергетика. Енглески језик – средњи 2+0 2  Електроенергетика – енергетска електроника и електричне машине 17. ДАС. Социологија технике 2+0 2 5. једна године дипломске академске-мастер студије (ДАС) и три године докторске студије (ДС)). Анализа ЕЕС 2 3+1 5 29. Софтверски практикум 0+2 1 6. 15. Електрична мерења 3+4 7 18. Електричне машине 1 2+2 5 27. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 23.2 Вероватноћа. Електромагнетика 23. електроника и телекомуникације. године (3.  Инструментација и мерење  Микрорачунарска електроника - Микропроцесорски системи и алгоритми - Микроелектроника 20. Енглески језик за инжењере 1 2+0 2 25.2 Увод у дигиталну и микрорачунарску електронику 3+3  Комуникационе технологије и обрада сигнала - Комуникационе технологије и обрада сигнала - Телекомуникациони системи Студијска група: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ Р. ДАС. годину студија. 1.1 Оперативни системи и конкурентно програмирање 3+3 6 23.4 Увод у електронику 3+3 7  Електроенергетика – електроенергетски системи 16. Објектно оријентисано програмирање 3+3 7 19. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 21. Основи електротехнике 1 4+4 9 3. електроника и телекомуникације се организују по систему 4+1+3 (четири године основне академске студије (ОАС).1 Теорија електричних кола 3+3 7 Студијски програм: ЕНЕРГЕТИКА. електроника и телекомуникације је заједничка за 1. Енергетика. ДС) eНЕРГЕТИКА. Програмски језици и структуре података 3+3 7 10.основни 2+0 2 7 3+3 7 22.б. Енглески језик – напредни средњи - Примењена електроника 21. Енергетска електроника 1 2+2 5 28.

б.2 Увод у дигиталну и микрорачунарску електронику 3+3 7 22.1 Операциона истраживања 3+3 7 21. Електрична мерења 3+4 7 41. Дискретна математика 4+4 9 2.3 Електричне инсталације и индустријска електроенергетика 3+3 6 38. Енглески језик – виши 2+0 2 19.4 Увод у електронику 3+3 7 3+3 7 78 39. Математичка анализа 2 3+3 7 5 13. Физика 2+2 5 11. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4) 38. Релејна заштита 3+3 7 17. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 10) 38. Дистрибуирано програмирање 3+3 6 38. Електроенергетски системи 40. моделовање и симулација система 3+3 7 3+3 5 14. 21. Социологија технике 2+0 2 5. Електродистрибутивни системи 3+3 7 32.4 Техника високог напона 3+3 38. Основи електротехнике 1 4+4 9 3. Назив предмета I II III IV V VI VII VIII Број бодова 1. Анализа и управљање дистрибутивних мрежа 3+2 6 18. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) ИНФОРМАТОР 3+3 7 79 . Основи електротехнике 2 4+4 9 9.2 Електричне машине 3 3+3 6 38. Управљање.8 Поузданост електроенергетских система 3+3 5 15. Објектно оријентисано програмирање 3+3 7 42.2 Индустријски системи и протоколи 3+3 6 33. Енергетска електроника 2 2+2 5 31. Електроенергетски претварачи 3+3 7 Завршни рад . Механика 2+2 5 4. Математичка анализа 1 4+4 9 8. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 32.1 Квалитет електричне енергије 3+3 5 38.2 Вероватноћа. Енглески језик – средњи 2+0 2 Експлоатација и планирање ЕЕС 3+3 5 15.3 Изабрана поглавља из математике 3+3 7 38.BSc -Теоријске основе -Израда и одбрана рада 0+10 15 44.5 Разводна постројења 2 38.10 Експлоатација и планирање дистрибутивних мрежа 3+3 5 15.основни 2+0 2 7. Структура и организација база података 2+2 3 16. Моделовање електричних машина и претварача 3+3 6 37. Софтверски практикум 0+2 1 6.6 Студијска група: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА – ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ Р. Стручна пракса 0+3 2 20. Енглески језик . Програмски језици и структуре података 3+3 7 10. Разводна постројења 1 3+3 6 35. Електромагнетика 23. Енглески језик – напредни средњи 2+0 2 43. Енглески језик – нижи средњи 2+0 2 12. статистика и случајни процеси 3+3 7 38.1 Рачунарске комуникације 3+3 6 32. Енглески језик – основни виши 2+0 2 36.7 Електране и обновљиви извори 3+3 5 15.1 Теорија електричних кола 3+3 7 38. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 21.9 Анализа електроенергетских система 3 3+3 5 15. Енглески језик за инжењере 2 2+0 2 34.30.

статистика и случајни процеси 3+3 7 36.BSc -Теоријске основе -Израда и одбрана рада 0+10 15 25. Електрична мерења 3+4 7 38. Електроенергетски претварачи 3+3 7 38. Електронска мерења 3+3 7 41. Енглески језик – напредни средњи 2+0 2 40.3 Импулсна и дигитална енергетска кола у енергетици 2+2 4 20.основни 2+0 2 30. Софтверски практикум 0+2 1 29. Електричне машине 3 3+3 6 13. Механика 2+2 5 27. Енглески језик – нижи средњи 2+0 2 33. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Завршни рад . Енглески језик – средњи 2+0 2 38.2 Сензори у биомедицинским мерењима 3+3 7 26. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) 17. Стручна пракса 0+3 2 21. Управљање енергетским претварачима 2+2 4 23. Математичка анализа 2 3+3 7 34. Енергетска електроника у погону и индустрији 2+2 4 22. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 9. Електромагнетика 3+3 7 27. Социологија технике 2+0 2 28. Електричне инсталације и индустријска електроенергетика 3+3 6 16.2 Системи аутоматског управљања у енергетици 3+3 6 Р. Мерни инструменти 3+3 7 38. Примена микропроцесора у електроенергетици 3+3 6 14.1 Оперативни системи и конкурентно програмирање 3+3 6 23. Енглески језик за инжењере 1 2+0 2 1.1 Сензори у индустрији 3+3 7 44. Основи електротехнике 1 4+4 9 26. Вероватноћа.б.Студијска група: ИНСТРУМЕНТАЦИЈА И МЕРЕЊЕ 23. Анализа ЕЕС 2 3+1 5 5. Електричне машине 2 2+2 5 6. Стандардизација 2+0 3 43. Телекомуникациони сигнали и системи 3+3 7 35.2 Мерни системи у електроенергетици 2+2 4 19. Објектно орјентисано програмирање 3+3 7 39.1 Софтверски алати за пројектовање 2+2 4 18. 25. Физика 2+2 5 32. Увод у електронику 3+3 7 37.1 Рачунарске комуникације 3+3 6 10. Енергетска електроника 2 2+2 5 7. Математичка анализа 1 4+4 9 31. Програмски језици и структуре података 3+3 7 32. Електродистрибутивни системи 3+3 7 8. Дискретна математика 4+4 9 25. Испитивање електричних машина 3+3 5 24. Когнитивни процеси за инжењере 2+2 4 42.2 Индустријски системи и протоколи 3+3 6 11. Енглески језик за инжењере 2 2+0 2 12. Електричне машине 1 2+2 5 3. Анализа ЕЕС 1 3+1 5 2. Електромоторни погони 2+2 4 15. Енергетска електроника 1 2+2 5 4. 24. Енглески језик за инжењере 1 2+0 2 80 Назив предмета ИНФОРМАТОР I II III IV V VI VII VIII Број бодова 81 . Основи електротехнике 2 4+4 9 32. Регулација електромоторних погона 2+2 4 25. Енглески језик .

1 Мерење у роботици 3+3 7 16. Микропроцесорски мерни системи 2+3 6 32. Енглески језик – нижи средњи 2+0 2 12.2 Физика људског организма 2+2 5 14.1 Квалитет у индустрији 2+1 37. Аналогна микроелектронска кола 3+3 7 26. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 33. Мерења у електроници 2+2 4 41. Математичка анализа 2 3+3 7 3+3 7 38.2 Мерно-аквизициони системи у биомедицини 3+3 37. Софтверски практикум 0+2 1 6.1 Мерни системи у индустрији 2+3 5 21. Математичка анализа 1 4+4 9 7 8. Објектно оријентисано програмирање 3+3 7 43.Теоријске основе .2 Квалитет у биомедицини 2+2 38. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 2) 20. Инжењерске комуникације и логистика 2+1 3 18.28.напредни средњи 2+0 2 Завршни рад .BSc . Енглески језик .б. Увод у микрорачунарску електронику 3+3 7 42. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 36. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2) Студијска група: МИКРОРАЧУНАРСКА ЕЛЕКТРОНИКА Студенти који су уписани на студијску групу Микрорачунарска електроника слушају заједничку наставу у 2. Основи телекомуникација 3+3 6 42. Заједнички предмети студијске групе: МИКРОРАЧУНАРСКА ЕЛЕКТРОНИКА Р.2 Мерни претварачи у биомедицинским мерењима 3+3 34. године (7.средњи 2+0 2 40. Системи и сигнали 3+2 4 42. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 37. Програмирање мерно-аквизиционих система 2+2 5 31.1 Мерни претварачи у индустрији 3+3 33. Програмски језици и структуре података 3+3 7 4 10. Дискретна математика 4+4 9 7 2. Основи електротехнике 1 4+4 9 7 3. Физика 2+2 5 5 11. Енглески језик . Дигитална обрада сигнала 3+2 6 30. Основи електротехнике 2 4+4 9 9. Теорија електричних кола 38. и 3.основни 2+0 2 7 7. Пројектовање дистрибуираних мерних система 2+3 4 19. Елементи електронских мерних уређаја 2+2 4 33. 3+3 6 25. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 2) 15. Назив предмета I II III IV V VI VII VIII Број бодова 1.1 Мерно-аквизициони системи у индустрији 3+3 36. Дискретни системи 3+2 6 82 ИНФОРМАТОР 83 . Управљање пројектима 36. години студија. Механика 2+2 5 2+2 6 4. семестар) студент се опредељује за једну од студијских подгрупа.1 Дигитални управљањки системи 2+2 4 13. Стручна пракса 0+3 2 23.2 Јонизујуће и нејонизујуће зрачење и заштита 3+3 7 17. Дигитална електроника 3+2 5 39. Академске писане и говорне комуникације на српском језику 2+0 2 29.2 Мерни системи у области биомедицине 2+3 5 22. Енглески језик . Увод у електронику 3+3 7 39. Микропроцесорска електроника 44.Израда и одбрана рада 0+10 15 24. Приликом уписа 4. Социологија технике 2+0 2 1+2 3 5. Метрологија 35. Практикум: инжењерски алати у електроници 0+2 2 39.

Алгоритми у пројектовању дигиталних кола високог степена интеграције 44. Лабараторијске вежбе из електронике 0+2 2 44. Рачунарско пројектовање дигиталних интегрисаних кола 2+2 4 33.2 Архитектура процесора сигнала 2+3 5 29. Стручна пракса 0+3 2 42. Студијска подгрупа: МИКРОПРОЦЕСОРСКИ СИСТЕМИ И АЛГОРИТМИ Р. Број бодова 33. Стручна пракса 0+3 2 41. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) 39. Енглески језик за инжењере 1 2+0 2 44. 32. Сензори и актуатори 3+2 5 34. Микрорачунарски системи за рад у реалном времену 3+3 6 38.1 Сензори и актуатори 3+2 5 39.2 Оптоелектроника 3+3 6 41.BSc .1 Мерни системи у индустрији 2+3 5 28.3 Пројектовање електронских кола помоћу рачунара 3+3 6 40.2 Телекомуникациона електроника 2+3 5 39.27. 6 6 Назив предмета ИНФОРМАТОР I II III IV V VI VII 85 . Микроелектроника 3+3 7 44. Алгоритми и њихова сложеност 3+3 6 39. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 44.1 Дигитални микроконтролери 2+2 5 36.BSc . Назив предмета I II III IV V VI VII VIII Број бодова 36. Пројектовање сложених дигиталних система 3+3 7 37. Напредне академске писане и говорне комуникације 42.1 ЕМИ и ЕМЦ у електроници 3+2 6 39. Карактеризација и тестирање микроелектронских кола 1+2 3 44. Импулсна и дигитална електронска кола 3+3 7 15 32.3 Медицинска електроника 3+2 6 30. Електромагнетика 3+3 7 44.3 Материјали у електроници 2+2 4 38.Теоријске основе .4 Управљачка и процесна електроника 3+3 7 31. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 40. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4) 84 2+0 2 3+3 3+3 Студијска подгрупа: МИКРОЕЛЕКТРОНИКА Р. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) 35.Израда и одбрана рада 0+10 45. Рачунарска електроника 43.2 Системи аутоматског управљања 4+4 8 32.3 Рачунарске комуникације 3+3 6 Изборни предмет 2 (бира се 1 о д 3) VIII 33.2 Телекомуникациона електроника 2+3 5 39.Израда и одбрана рада 0+10 15 46. Моделовање и симулација РФ и микроталасдних кола 3+3 5 43. Рачунарско пројектовање дигиталних интегрисаних кола 3+2 5 Завршни рад .2 Примена сензора и актуатора 2+3 6 37. РФ и микроталасна електроника 3+3 5 33.3 Технологија и пројектовање микроштампе и хибридних кола 2+3 5 40. Практична електроника 0+2 4 39.б.Теоријске основе .1 Медицинска електроника 3+2 6 44.1 Нанотехнологије 2+3 5 40. Академске писане и говорне комуникације на српском језику 2+0 2 39.2 Микроелектромеханички системи (МЕМС) 2+3 6 45.1 Електроенергетски претварачи 3+3 7 32. Изборни предмет 1 (бира се 1 о д 3) Завршни рад .б.

Изборни предмет 3 (бира се 1 од 4) 15. семестар) студент се опредељује за једну од студијских подгрупа.4 Индустријска роботика 3+3 6 10. Дискретна математика 4+4 9 38. Пројектовње електронских кола помоћу рачунара 3+3 6 37. 36. Програмски језици и структуре података 3+3 7 39.2 Сензори и актуатори 3+2 5 2. 21. Математичка анализа 1 4+4 9 39.3 Телекомуникациона електроника 2+3 5 3. Енглески језик . Социологија технике 2+0 2 38. моделовање и симулација система 3+3 7 43.2 Медицинска електроника 3+2 6 17.5 Примена електронике у индустрији 2+3 6 5. године (7. Микропроцесорска електроника 3+3 6 86 Заједнички предмети студијске групе: КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОБРАДА СИГНАЛА Р. Телекомуникациони сигнали и системи 3+3 7 42.б. Електромагнетика 3+3 7 23. Основи електротехнике 1 4+4 9 38. Управљачка и процесна електроника 3+3 7 14.Теоријске основе .1 Аутоелектроника 3+3 6 16.напредни средњи 2+0 2 22.BSc . Увод у дигиталну и микрорачунарску електронику 3+3 7 Завршни рад . Енглески језик – нижи средњи 2+0 2 40. години студија. Вероватноћа.3 Енергетска електроника 3+3 6 9. Основи дигиталних телекомуникација 3+3 7 44. Енглески језик .основни 2+0 2 39. Управљање.б.2 Електронски системи у нафтној индустрији 3+3 7 8. Оперативни системи и конкурентно програмирање 3+3 6 25. Назив предмета ИНФОРМАТОР I II III IV V VI VII VIII Број бодова 87 . Објектно оријентисано програмирање 3+3 7 43.Студијска подгрупа: ПРИМЕЊЕНА ЕЛЕКТРОНИКА Р. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 5) 6. Мехатроника 3+3 7 13.4 Чисти и обновљиви извори енергије 3+3 6 19. Оптоелектроника 3+3 6 38.3 Рачунарска електроника 3+3 6 18. Дигиталне модулације 2+3 5 24. Енглески језик . Математичка анализа 2 3+3 7 41. Основи електротехнике 2 4+4 9 39. Софтверски практикум 0+2 1 39. статистика и случајни процеси 3+3 7 43. и 3. Стручна пракса 0+3 2 12. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 5) 38. Електрична мерења 3+4 7 43. Физика 2+2 5 39.Израда и одбрана рада 0+10 15 20.5 ЕМИ и ЕМЦ у електроници 3+2 6 11.1 Принципи електромеханичке конверзије енергије 2+3 5 1. Назив предмета Студијска група: КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОБРАДА СИГНАЛА I II III IV V VI VII VIII Број бодова Студенти који су уписани на студијску групу комуникационе технологије и обрада сигнала слушају заједничку наставу у 2.средњи 2+0 2 43. Приликом уписа 4.4 Аудио електроника 2+3 5 4.1 Мерно-аквизициони системи у индустрији 3+3 7 7. Мерни системи у телекомуникацијама 2+2 4 26. Механика 2+2 5 38.

Израда и одбрана рада 0+10 44. Архитектура процесора сигнала 15 41.3 Телевизијски и видео системи 3+2 5 39. Дигитална обрада слике 3+2 5 33. Стручна пракса 0+3 2 40. Обрада биомедицинских сигнала 3+3 6 35.3 Препознавање облика 3+2 5 38.2 Пројектовање комуникационих система 2+2 5 41.3 Пројектовање радио система 2+2 5 42. Комутациони системи 2+2 4 37.1 Електричне инсталације и напајање 2+2 4 42. Предузетништво у информационо. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) 38.1 Основе радио и мобилних комуникација 3+3 5 37.Израда и одбрана рада 0+10 15 44.3 Дистрибуирано програмирање 3+3 6 42. Дигитални филтри 2+3 5 36.27.б.комуникационим технологијама 2+2 4 3+2 5 34. Основи радио и мобилних комуникација 3+3 5 35. Академске писане и говорне комуникације на српском језику 2+0 29. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) Завршни рад .2 Комутациони системи 2+2 4 41. Дигитална обрада сигнала 3+2 6 32. Рачунарске комуникације 3+3 6 31. Предузетништво у информационо комуникационим технологијама 2+2 4 Завршни рад .1 Пројектовање комуникационих система 2+2 5 38.б. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) 37. Увод у теорију информација 3+2 6 30. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) 38.1 Обрада биомедицинских сигнала 3+3 6 37. Дистрибуирано програмирање 3+3 6 36. Акустика и аудио техника 2+2 5 2 Р. Дигитална обрада аудио сигнала 2+2 5 43. Оптичке телекомуникације 3+2 5 40. Стручна пракса 0+3 2 43. Препознавање облика 3+2 5 37.2 Основи електроенергетских система 2+2 4 39.1 2+3 5 Телевизијски и видео системи 3+2 5 41.2 Дигитални филтри 2+3 5 37. Енглеси језик за инжењере 1 2+0 2 28.Теоријске основе . Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) 37. Студијска подгрупа: ОБРАДА СИГНАЛА Р.1 Електричне инсталације и напајање 2+2 4 38. 88 ИНФОРМАТОР 89 .2 Основи електроенергетских система 2+2 4 42.BSc .2 Пројектовање радио система 2+2 5 38. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 42. 41.BSc .Теоријске основе . Назив предмета Студијска подгрупа: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ I II III IV V VI VII VIII Број бодова Назив предмета I II III IV V VI VII VIII Број бодова 34. Телекомуникационе мреже 37.

 Микроелектроника. студент се опредељује за један од датих модула (студијских група) за који се организује настава. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 5) 4.3 Енергетска електромагнетика 3+2 5 3. Дипломски-мастер рад . Моделовање електричних машина и претварача 3+3 6 2.4 Предузетништво у електротехници 3+2 5 4.  Телекомуникациони системи.Студијски програм: ЕНЕРГЕТИКА. Стручна пракса 0+3 3 8. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 5) 5.Израда и одбрана дипломског рада 90 20+10 30 20+10 30 Студијска група: ЕКОНОМСКИ ИСПЛАТИВИ И ЕКОЛОШКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ Назив предмета Р.3 Тржиште и дерегулација у електропривреди 2+2 5 6.ЕМС и ДМС 2+0 4 6.  Економски исплативи и еколошки енергетски системи.напредни виши 2+0 2 5.Израда и одбрана дипломског рада 6. Квалитет електричне енергије 3+3 5 3. Менаџмент системи у електроенергетици . Дипломски-мастер рад .1 Техника високог напона 3+3 5 1.  Примењена електроника.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ (ДАС) Студијска група: ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ Приликом уписа на дипломске академске студије – мастер Енергетике.2 Енергетска електроника у дистрибутивним и преносним мрежама 3+2 5 4. Назив предмета I II Р.б.  Обрада сигнала. Примене дистрибуираних рачунарских система 3+3 5 5.2 Микропроцесорска заштита 3+2 5 6. Стручна пракса 0+3 3 ИНФОРМАТОР 91 . Економија електроенергетских система 2+2 5 7.2 Микропроцесорска заштита 3+2 5 2.5 Специјалне електричне машине 3+2 5 Број бодова 5. Дипломске академске студије . Обновљиви и дистрибуирани извори електричне енергије 3+2 5 5.5 Електрична вуча и возила 3+2 5 5.  Индустријска/биомедицинска мерења  Мерења у системима квалитета Студијска група: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ Р.десет изборних модула (студијских група):  Електроенергетски системи  Енергетска електроника и електричне машине. Експлоатација електроенергетских система 2+2 4 6. Назив предмета I Број бодова II 1.масте .б.3 Специјални електромоторни погони 3+2 5 4.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . I II Број бодова 1. Одлучивање и оптимизација 2+2 4 4. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 7) 7. Енглески језик .5 Анализа ЕЕС 4 2+2 5 6.6 Пројектовање софтвера и ЦММИ 2+2 5 6.1 Аутоматика 2+2 5 6. Квалитет електричне енергије 3+3 5 3. Планирање електроенергетских система 2+2 4 2. Моделовање у електроенергетици 2+2 5 5.б. Нумерика и алгоритми 3+3 6 5.4 Економски методи у електроенергетици 2+2 5 6.7 Менаџмент материјалним добрима у електропривреди 2+2 5 7. Стручна пракса 0+3 3 6.4 Обновљиви и дистрибуирани извори електричне енергије 3+2 5 4. Методе регулације електроенергетских претварача са микроконтролерима 3+2 6 4.1 Разводна постројења 1 3+3 6 4.  Микропроцесорски системи и алгоритми. електронике и телекомуникација.

Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . 7.Израда и одбрана дипломског рада 30 6.5 Периодичне структуре и метаматеријали 3+2 6 1. Пројектовање електронских система 0+3 3 Дипломски-мастер рад .5 Напредни мултипроцесорски системи 3+2 6 1.6 Шум у електронским колима 3+2 6 1.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .1 Пројектовање и развој индустријских уређаја и мерних система 2+3 6 1.1 Вероватноћа.6 Примењена електронике у индустрији 2+3 6 1.1 Напредно рачунарско пројектовање микроелектронских кола 3+2 6 1. Назив предмета I II Број бодова 1-4. Назив предмета I 1. Практична примена микроелектронских технологија 0+3 3 92 20+10 30 II Број бодова Студијска група: ОБРАДА СИГНАЛА Р. Стручна пракса 0+3 3 5.4 ЕМИ и ЕМЦ у електроници 3+2 6 1. Дипломски-мастер рад .Израда и одбрана дипломског рада 20+10 30 6.8.7 Дигитални системи отпорни на отказ 3+2 6 1. Компјутерска визија (Дигитална обрада слике 2) 3+2 5 5.2 Оптоелектронске компоненте 3+3 7 1.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .7 Одабрана поглавља из импулсне електронике 3+2 6 5.б. Изборни предмет 1 (бира се 4 од 8) 1.5 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола 3+3 6 1.3 Дигитални системи и кола на високим учестаностима 3+2 6 1. Теорија информација и комуникација 3+3 5 3.3 Софтвер телекомуникационх система 2+2 4 ИНФОРМАТОР 93 . Назив предмета I II Број бодова 1-4.8 Пројектовање наменских дигиталних интегрисаних кола (АСИЦ) 3+2 6 1.б.2 Формалне методе пројектовања и верификације хардвера 3+2 6 1. Дипломски-мастер рад .1 Нелинеарна обрада биомедицинских сигнала 2+2 4 6.6 Алгоритамске хеуристике 3+2 6 1. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 9) 6. Примене дистрибуираних рачунарских система 3+3 5 4.8 Одабрана поглавља из микроталасне технике 3+3 7 6. Практична примена микропроцесора 0+3 3 1. Дипломски-мастер рад .2 Вишекорисничка детекција 2+2 4 6. Обрада слике у медицини 2+2 4 2.2 Квантна и органска електроника 3+2 6 1. Изборни предмет 1 (бира се 4 од 8) 1. Стручна пракса 7.Израда и одбрана дипломског рада Студијска група: МИКРОПРОЦЕСОРСКИ СИТЕМИ И АЛГОРИТМИ Р. статистика и случајни процеси 3+3 7 1-4.8 Напредне технике симулације РФ и микроталасних кола 3+2 6 5.б. Назив предмета I II Број бодова 3 0+3 20+10 30 Студијска група: ПРИМЕЊЕНА ЕЛЕКТРОНИКА Р.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . Стручна пракса 0+3 3 7.4 МЕМС и НЕМС 3+2 6 1.б.3 Нанонаправе и наноструктуирани материјали 3+2 6 1. Изборни предмет 1 (бира се 4 од 8) 1.4 Мултипроцесорски системи 3+2 6 1.Израда и одбрана дипломског рада 20+10 Студијска група: МИКРОЕЛЕКТРОНИКА Р. Аутоматско препознавање и синтеза говора 2+2 4 6.3 Дигитални системи и кола на високим учестаностима 3+2 6 1.7 Моделовање и симулација полупроводничких компоненти 3+2 6 1.

Израда и одбрана дипломског рада 1. Стручна пракса 0+3 3 4. Стручна пракса 0+3 3 8.8 Управљање телекомуникационим мрежама и сервисима 2+2 4 2.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .1 Пројектовање и развој идустријских уређаја и мерних система 2+3 6 8. Стручна пракса 0+3 3 7.4 Нелинеарна обрада биомедицинских сигнала 2+2 4 4. 4. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) Дипломски-мастер рад . Примене дистрибуираних рачунарских система 3+3 5 20+10 30 II Број бодова 3. Мерења у екологији 3+2 6 Студијска група: МЕРЕЊА У СИСТЕМИМА КВАЛИТЕТА Р.7 Детекција и естимација 2+2 4 7. Мерења у реалном времену 2+2 5 3.6 Рачунарско-телефонска интеграција 2+2 4 Р.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .Израда и одбрана дипломског рада 6. Стручна пракса 0+3 3 6. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 9) 6.б. Управљање малим и средњим предузећем 2+2 4 6.4 Детекција и естимација 2+2 4 6. Виртуелни мерни инструменти 2+3 6 6.б. Мерења у системима за обезбеђење сигурности хране 2+3 6 6. Управљање малим и средњим предузећем 2+2 4 6.5 Вишекорисничка детекција 2+2 4 5.8 Криптозаштита информација 2+2 4 6. Теорија информација и комуникација 3+3 5 2.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .Израда и одбрана дипломског рада 30 4.5 Криптозаштита информација 2+2 4 6.6.б. Мерења у реалном времену 2+2 5 7.9 Мобилне комуникације 2+2 4 3. Управљање телекомуникационим мрежама и сервисима 2+2 4 4.3 Аутоматско препознавање и синтеза говора 2+2 4 6. Дипломски-мастер рад . Назив предмета I 6. Дипломски-мастер рад . Технике кодовања 3+2 5 6.2 Пројектовање и развој биомедицинских уређаја и мерних система 2+3 6 5. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 20+10 Студијска група: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ Р.9 Рачунарско-телефонска интеграција 2+2 4 7.Израда и одбрана дипломског рада 94 20+10 20+10 30 30 ИНФОРМАТОР 95 . Мобилне комуникације 2+2 4 5. 6.7 Технике кодовања 3+2 5 1.2 Обрада биомедицинских сигнала 3+3 6 6.1 Обрада слике у медицини 2+2 4 1. Назив предмета I II Студијска група: ИНДУСТРИЈСКА / БИОМЕДИЦИНСКА МЕРЕЊА Назив предмета I II Број бодова Број бодова 5. Мерења у системима за управљање квалитетом 3+2 6 6.6 Софтвер телекомуникационих система 2+2 4 6.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .1 Мерење и обрада резултата у индустрији 3+3 7 5. Дипломски-мастер рад .2 Комјутерска визија (Дигитална обрада слике 2) 3+2 5 2.

1 Сложени дигитални системи и кола на високим учестаностима 5.5 Биомедицинска инструментација 5+4 14 3. Назив предмета 1.11 Случајни процеси у телекомуникацијама 5+4 13 3.2 Савремене микроелектронске технологије и материјали 5+4 13 6.10 Енергетски претварачи у обновљивим изворима електричне енергије 5+4 14 5.1 Алгоритми и сложеност .8 Прелазни процеси и стабилност у ЕЕС 5+4 14 5.3 Напредне технике карактеризације електронских компоненти и материјала 5+4 14 7.4 Мерни системи 5+4 13 6.б.10 Планирање и оптимизација погона дистрибутивних мрежа 5+4 14 3.1 I II III IV V VI Број бодова 5.7 Кварови у ЕЕС 5+4 14 5. електроника и телекомуникације. Метод научног рада 2.12 Савремене технике преноса дигиталних сигнала 5+4 14 5.15 Рачунарска интелигенција у ЕЕС-у 5+4 14 0+3 5 Одабрана поглавља из математике 5+3 12 2.1 Недетерминистичко моделовање 5+4 14 3.11 Одабрана поглавља из електричних машина 5+4 14 5. Заједнички изборни предмет (бира се 1 од 2) 2.7 Мерења у електроенергетици 5+4 14 3. Р.8 Одлучивање и оптимизација 5+4 14 6.13 Одабрана поглавља из акустике и аудиотехнике 5+4 14 5.13 Одабрана поглавља из препознавања облика 5+4 14 96 4.3 Молекуларна електроника 3.13 Примена енергетске електронике у ЕЕЦ-у 5+6 13 6.1 Одабрана поглавља из формалних метода пројектовања и верификације хардвера 5+4 13 6.2 Вероватносни и апроксимативни алгоритми 5+4 14 5+4 14 3.10 Одабрана поглавља из електромоторних погона 5+4 13 6.8 Управљање оптерећењем и потрошњом у ЕЕС 5+4 14 3. Исход процеса учења је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно.5 Одабрана поглавља из метрологије 5+4 14 0+2 ИНФОРМАТОР 5+4 14 97 .истраживачки рад.11 Одабрана поглавља из прелазних појава у електричним машинама 5+4 14 2 6.6 Методе оптимизације у електроенергетици Пројектовања и карактеризација компоненти за ЕМИ заштиту 5+4 13 6. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 15) 3.9 Одабрана поглавља из електромагнетске компатибилности 5+4 14 5. ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ (ДС) Назив студијског програма докторских студија је Енергетика.14 Одабрана поглавља из индустријске роботике 5+4 14 5. Актуелно стање у области 5.4 5+4 14 3.9 ФАЦТС уређаји и квалитет електричне енергије 5+4 13 6.7 Поузданост у ЕЕС 5+4 13 6. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 13) 5. Академски назив који се стиче је Доктор наука – електротехника и рачунарство (др).6 Планирање развоја дистрибутивних мрежа 5+4 14 5.2 Одабрана поглавља из оптоелектронике и фотонике 5+4 14 615 Тржиште електричне енергије и регулација 5+4 14 5.9 Планирање и оптимизација погона ЕЕС 5+4 14 3.12 Алгоритми дигиталне обраде сигнала 5+4 13 6.14 Одабрана поглавља из неиндустријске роботике 5+4 14 5.2 Одабрана поглавља из физике 5+3 12 3. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 13) 3.Студијски програм: ЕНЕРГЕТИКА.6 Мерења у телекомуникацијама 5+4 14 3.3 Микроталасна техника 1 5+4 13 6.напредни курс 5+4 14 6.12 Технике кодовања и преноса сигнала 5+4 14 6.4 Одабрана поглавља из квантне електронике 5+4 14 7. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 15) 5.5 Регулација и управљање дистрибутивних мрежа 5+4 13 6.

основни 3+0 3 4. Архитектура рачунара 4+4 9 8.1 Микроталасна техника 2 5+4 14 8. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 12.7 Обновљиви извори електричне енергије 5+4 14 8.12 Бежичне сензор мреже 5+4 14 10. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 14) 8. Програмски језици и структуре података 4+4 9 4.основни 3+0 3 8.средњи 3+0 3 5. Вероватноћа и случајни процеси 2+2 6 10. Докторска дисертација – Израда и одбрана докторске дисертације 0+20 20 0+30 30 РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА Студије на студијском програму Рачунарство и аутоматика се организују по систему 4+1+3 (четири године основне академске студије (ОАС).2 Пројектовање интегрисаних кола специфичне намене (АСИЦ) 5+4 14 7.8 Одабрана поглавља из електромагнетике 5+4 14 7.б.3 Немачки језик .5 Интелигентна мерења 5+4 14 7.1 Енглески језик .2 Енглески језик . Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 0+10 10 13. Основи електротехнике 4+4 9 7. Социолошки аспекти техничког развоја 2+0 3 8.средњи 3+0 3 8. Објектно програмирање 4+4 9 9.12 Алгоритми дигиталне обраде слике 5+4 14 7.1 Енглески језик .2 Одабрана поглавља из импулсне и аналогне електронике 5+4 14 8.6 Квалитет електричне енергије у дистрибутивним мрежама 5+4 14 8. Дискретна математика и линеарна алгебра 4+4 9 3.6 Електропривреда у условима слободног тржишта 5+4 14 7.10 Утицај енергетских претварача на мрежу и околину 5+4 14 8.5 Пројектовање савремених мерних система 5+4 14 8. Математичка анализа 2 4+4 9 8. .8 Експлоатација ЕЕС 5+4 14 8.13 Интеграција дистрибуираних енергетских извора 5+4 14 11.11 Обрада сигнала у медицинским истраживањима 5+4 14 7. Студијски програм: РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (ОАС) Р. Страни језик 1 (бира се 1 од 2) 4.7 Регулација и управљање ЕЕС 5+4 14 7.9 Економија електроенергетских система 5+4 14 8. Електроника 4+4 9 8.виши 3+0 3 8.10 Одабрана поглавља из области аутоматског управљања 5+4 14 7. Оперативни системи 4+4 8 98 0+20 ИНФОРМАТОР 99 . Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Рачунарство и аутоматика.7.4 Индустријска електроника 5+4 14 8. Страни језик 2 (бира се 1 од 3) 8. Физика 4+4 9 6.11 Алгоритми детекције и естимације сигнала 5+4 14 9.2 Енглески језик .4 Пројектовање и фабрикација пасивних микро и нано компоненти 5+4 14 7. Докторска дисертација – Теоријске основе 30 14.3 Сензори и актуатори у мехатроници 5+4 14 7.13 Говорна комуникација човек-машина 5+4 14 11. Припрема пријаве теме докторске дисертације 0+2 2 13.9 Савремене методе дигиталног управљања погонима и претварачима 5+4 14 7.14 Напредне методе мониторинга и управљања 5+4 14 12. једна године дипломске академске-мастер студије (ДАС) и три године докторске студије (ДС)). Математичка анализа 1 4+4 9 2. Назив предмета I II III IV V VI VII VIII Број бодова 1.3 Микросензори и МЕМС 5+4 14 8.

1 Геоинформациони системи 2+2 4 22. Стручна пракса .4 Дизајн шаблони и софтверске компоненте 3+3 5 100 4+4 4+3 7 ИНФОРМАТОР 101 . Изборни предмет 6 (бира се 1 од 3) 33.2 Основи рачунарских мрежа 1 2+2 4 29.2 Базе података 4+3 7 20.3 Софт компјутинг 4+4 6 26.4 4+4 6 26.3 Програмска подршка у реалном времену 1 2+2 4 23. Методе оптимизације 8 30. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) 31. Моделирање и симулација система 4+4 8 28.1 Примена ДСП у управљању 4+3 7 19.3 Основи алгоритама и структура ДСП-а 1 2+2 4 30. Основи информационих система и софтверског инжењерства 2+4 6 28. Логичко пројектовање рачунарских система 2 4+4 8 28. Системи аутоматског управљања 4+4 8 27. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2) 33.3 Основи алгоритама и структура ДСП-а 2 2+2 4 33. Изборни предмет 10 (бира се 1 од 3) 21.3 Спецификација и моделирање софтвера 4+4 8 Методе формирања и анализе медицинске слике 34.1 4+4 6 25.3 Системи базирани на знању 3+3 5 27.1 Техничка средства аутоматике 2+2 4 24.3 Програмска подршка у реалном времену 2 2+2 4 24. Изборни предмет 12 (бира се 1 од 4) 25.3 Архитектуре и алгоритми ДСП-а 1 4+3 7 17. Изборни предмет 11 (бира се 1 од 3) 23.3 Међурачунарске комуникације и рачунарске мреже 1 3+2 5 21. Логичко пројектовање рачунарских система 1 4+4 8 27.1 Нумерички алгоритми и нумерички софтвер у инжењерству 2+2 4 29. Изборни предмет 8 (бира се 1 од 3) 18.1 3+3 5 26. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) 29.2 Основи рачунарских мрежа 2 2+2 4 31. Изборни предмет 13 (бира се 1 од 6) 26.2 4+4 8 34.2 XМЛ и WЕБ сервиси 4+4 6 25.2 Геоинформационе технологије 2+2 4 32.1 Дигитални управљачки системи 34.2 Пројектовање софтвера 4+3 7 16.2 Рачунарска графика 3+2 5 21.2 3+3 6 33.1 Биомедицински инжењеринг 3+2 5 21.1 Интеракција човек рачунар 2+2 4 31.2 Мрежно базирани системи 1 2+2 4 23. Изборни предмет 9 (бира се 1 од 3) 20.2 Мрежно базирани системи 2 2+2 4 24.15.1 Основи рачунарске интелигенције 3+3 6 Пројектовање система аутомаског управљљања Одабрана поглавља пројектовања физичке архитектуре 33.1 Мрежно базирани системи 1 2+2 4 29. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 3) 34.3 Програмска подршка у телевизији и обрада слике 1 4+3 7 20.2 Програмски преводиоци 2+2 4 30. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 30.пројекат 0+3 3 24.1 WЕБ програмирање 2+2 4 31.2 Информациони системи и менаџмент 3+3 5 27. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 28.1 Технологије управљачких система 4+4 8 Пројектовање наменских рачунарских структура 1 Системска програмска подршка у реалном времену 34.

2 Адаптивно и напредно управљање 3+2 5 34.1 Интелигентни управљачки системи 3+3 6 3.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .7 Управљање пројектима и практикум САУ 3+2 5 36. Завршни рад .1 Методе анализе електрофизиолошких сигнала 3+2 5 1.3 Заштита и опоравак софтверских система 3+3 6 3. I 3+3 30 II Број бодова Студијска група: РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ И ИНФОРМАТИКА Студијска група: АУТОМАТИКА И УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА Р.Пројекат 0+3 3 7.2 Даљинска детекција и рачунарска обрада слике 3+2 5 4 4.1 102 Биомеханика 3+2 5 ИНФОРМАТОР 103 .2 Софтвер процесних рачунара 3+2 5 1. студент се опредељује за један од датих модула (студијских група).3 Неуронске мреже 3+2 5 35.4 Методологије брзог развоја софтвера 3+3 6 2.6 Пројектовање система заснованих на рачунару 3+3 5 3.3 Системи база података 3+3 35.б.Израда и одбрана дипломског рада Студијски програм: РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (ДАС) Приликом уписа на дипломске академске студије .BSc .2 Безбедност у системима рачунарског пословања 3+3 4 35.Теоријске основе .4 Локацијско базирани сервиси 3+2 5 35.3 Фази системи 3+2 5 2.1 Управљање процесима рачунаром 3+3 4 35.9 Базе података са просторним проширењима 3+2 5 4. Дипломски-мастер рад . Изборни предмет 1 (бира 1 од 4) 6 1.11 Семантички WЕБ 3+2 5 5.4 Нелинеарни управљачки системи 3+2 5 Управљање софтверским пројектом 3+3 4 4.6 Тотално интегрисани системи аутоматског управљања 3+2 5 0+10 15 4.1 Неуралне протезе 3+2 5 4. Стручна пракса .4 Напредне технике ласерског скенирања 3+2 5 2.10 Токови информација у медицини 3+2 5 4. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4) 2. Интелигентни управљачки системи 3+3 6 6.5 Пословна информатика 3+3 5 3.мастер . Изборни предмет 3 (бира се 1 од 11) 4.2 Системи електронског плаћања 3+3 6 2.5 Финансијско инжењерство 3+2 5 35.5 4. 20+10 II Назив предмета I Број бодова 1. Изборни предмет 14 (бира се 1 од 6) 3.4 Дистрибуирана вештачка интелигенција и интелигентни агенти 35.б. Дистрибуирани управљачки системи 2.8 Рачунарска картографија и визуелизација геоподатака 3+2 5 4.34. Дипломске академске студије .Израда и одбрана рада 4.3 Принципи биомедицинског инжењерства 3+2 5 3+3 4 4.мастер Рачунарства и аутоматике. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4) Р.три изборна модула (студијске групе):  Аутоматика и управљање системима  Рачунарске науке и информатика. Изборни предмет 2 (бира 1 од 4) 2.3 Системи за управљање базама података 3+3 6 2.2 Напредна Интернет инфраструктура 3+3 6 2.  Рачунарска техника и рачунарске комуникације Назив предмета 1.1 Генетски алгоритми и генетско програмирање 3+3 6 1.6 Архитектуре и алгоритми ДСП-а 2 3+3 4 4.

1 Неуронске мреже 3+2 4. Заједнички изборни предмет (бира се 1 од 2) 3+2 5 2.6 Одабрана поглавља архитектуре рачунарски система 1 5+4 13 4.3 Интелигентни управљачки системи 3+3 6 4. Програмска подршка у телевизији и обради слике 2 4+4 7 4.1 Базе података са просторним проширењима 3+2 5 4.Пројекат 0+3 3 7.2 Одабрана поглавља из рачунарства 5+4 13 3.Пројекат 0+3 3 5.3 Руковање конфигурацијом софтвера 3+2 5 3.б. Међурачунарске комуникације и рачунарске мреже 2 4+3 7 4. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 9) Дипломски-мастер рад .2 Дигиталне архиве 3+2 5 5.3 Студијски програм: РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (Дс) Назив студијског програма докторских студија је Рачунарство и аутоматика. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) 4. Метод научног рада 5 2.Израда и одбрана дипломског рада 30 5.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .Израда и одбрана дипломског рада 20+10 Назив предмета I II II III IV V VI Број бодова 0+3 5 Одабрана поглавља из математике 5+3 12 2.1 Одабрана поглавља из телекомуникација и обраде сигнала 5+4 13 3.2 Одабрана поглавља из физике 5+3 12 3. Дипломски-мастер рад .1 Одабрана поглавља из метода оптимизације 5+4 14 4.4 Дистрибуирани управљачки системи 3+3 6 3.4 Токови информација у медицини 3+2 5 6. Исход процеса учења је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно.2 Системи складишта података 4.6 Одабрана поглавља управљања базама података 5+4 14 4. Академски назив који се стиче је Доктор наука – електротехника и рачунарство (др).3 Мултимедијални системи 3+2 5 5. Стручна пракса .2 Дистрибуирани управљачки системи 3+3 6 4.5 Одабрана поглавља програмирања 5+4 13 3.8 Одабрана поглавља системске програмске подршке у реалном времену 5+4 14 4.4 Одабрана поглавља напредних архитектура софтвера 5+4 14 2. Стручна пракса .5 Одабрана поглавља Интернет базираних система 5+4 14 3.3 Одабрана поглавља вештачке интелигенције у управљању и обради сигнала 5+4 14 30 Студијска група: РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И РАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ Р. Изборни предмет 5 (бира 1 од 4) 5.1 Семантички WЕБ 3+2 5 5.4 Одабрана поглавља из математике 2 5+4 13 3.3 Одабрана поглавља из механике 5+4 14 3. Р.истраживачки рад. Изборни предмет 3 (бира 1 од 4) 3. Изборни предмет 4 (бира 1 од 4) 4. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 6) 3.9 Одабрана поглавља архитектуре рачунарских система 2 5+4 14 5. 104 20+10 ИНФОРМАТОР 105 .7 5+4 14 4.1 Фази системи 3+2 5 3.б.1 Пројектовање система за рад у реалном времену 3+3 6 Одабрана поглавља стандардизације и квалитета софтвера 4. Пројектовање наменских рачунарских структура 2 4+3 7 4.4 Локацијско базирани сервиси 3+2 5 5. I 1.2.1 Одабрана поглавља из метода оптимизације 5+4 14 6. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 9) 4.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . Назив предмета 1.2 Одабрана поглавља моделирања и симулације динамичких система 5+4 14 Број бодова 4.4 Системи виртуелне реалности 3+2 5 4.2 Системи за истраживање и анализу података 3+2 5 3.

5.2 Одабрана поглавља из неиндустријске роботике 5+4 14 8.7 Одабрана поглавља рачунарске интелигенције 5+4 14 7.6 Одабрана поглавља дигиталних архива 5+4 14 7.10 Одабрана поглавља рачунарских комуникација 5+4 14 5.3 Одабрана поглавља из биомедицинске инструментације и телеметрије 5+4 14 8.9 Одабрана поглавља програмске подршке мултимедијалних алгоритама 5+4 14 5.1 5+4 14 Докторска дисертација – Израда и одбрана докторске дисертације 0+20 Одабрана поглавља из обраде сигнала у биомедицинском инжењерству 7.10 Одабрана поглавља програмске подршке мултимедијалних алгоритама 5+4 14 8.6 Одабрана поглавља управљања базама података 5+4 14 8.9 5+4 14 11.3 Одабрана поглавља из биомедицинске инструментације и телеметрије 5+4 14 7.4 Одабрана поглавља из нелинеарних управљачких система 5+4 14 106 ИНФОРМАТОР 0+20 30 0+30 30 107 .7 Одабрана поглавља рачунарске интелигенције 5+4 14 5. Припрема пријаве теме докторске дисертације 0+2 2 Одабрана поглавља системске програмске подршке у реалном времену 10.3 Одабрана поглавља вештачке интелигенције у управљању и обради сигнала 5+4 14 8.4 Одабрана поглавља из нелинеарних управљачких система 5+4 14 7.8 Одабрана поглавља информационих система 5+4 14 7.2 Одабрана поглавља моделирања и симулације динамичких система 5+4 14 8. Актуелно стање у области 0+2 2 12. Докторска дисертација – Теоријске основе 5.8 Одабрана поглавља архитектуре рачунарски система 2 5+4 14 9. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 6. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 0+10 10 7. 20 7.5 Одабрана поглавља из геоинформационих система и технологија 5+4 14 7.4 Одабрана поглавља напредних архитектура софтвера 5+4 14 8.1 Одабрана поглавља из обраде сигнала у биомедицинском инжењерству 5+4 14 8.5 Одабрана поглавља из геоинформационих система и технологија 5+4 14 5.9 Одабрана поглавља рачунарских комуникација 5+4 14 7.2 Одабрана поглавља из неиндустријске роботике 5+4 14 7.8 Одабрана поглавља информационих система 5+4 14 5.5 Одабрана поглавља Интернет базираних система 5+4 14 8.6 Одабрана поглавља дигиталних архива 5+4 14 5. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 10) 8. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 10) 13.7 Одабрана поглавља стандардизације и квалитета софтвера 5+4 14 8.

Фундирање 4+3 8 23. Бетонске конструкције 4+3 7 35. Отпорност материјала 4+4 8 108 Студијска група: КОНСТРУКЦИЈЕ Р.1 Енглески језик . Основи хидромеханике и хидротехнике 4+2 7 19. Зградарство 2 3+2 6 18. Статика конструкција 1 4+4 9 Заједнички предмети 24.основни 2+0 2 17. Путеви и саобраћајнице 3+3 7 21. Нацртна геометрија 2+2 5 30.2 Социологија рада 3+0 3 6. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) 6. Из области Грађевинарства студије се организују за акредитовани студијски програм: Грађевинарство (Г) Студијски програм: ГРАЂЕВИНАРСТВО (ОАС) Р. Теорија бетонских конструкција 1 3+2 6 Број бодова 25.1 Префабрикација и технологија монтаже 2+2 3 ИНФОРМАТОР 109 . Дрвне конструкције 3+2 5 34. Статика конструкција 2 4+4 8 Теорија површинских носача 3+2 5 Металне конструкције 1 3+3 7 4.3 Енглески језик . 6. семестра) студент се опредељује за један од датих модула (студијских група):  Конструкције  Хидротехника  Путеви 20. Назив предмета I II III IV V VI 1. приликом уписа 4. Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Грађевинарство. Материјали у грађевинарству 1 2+1 5 27. Страни језик 1 (бира се 1 од 3) 16. студент се уписује на студијски програм: Грађевинарство. Изборни предмет (бира се 1од 5) 39.стручни 2+0 2 16. Технологија и организација грађења 2 3+2 5 37.б. Технологија и организација грађења 1 4+2 6 36.2 Немачки језик . Грађевинска физика 2+2 5 12. Материјали у грађевинарству 2 4+2 7 10. Теорија бетонских конструкција 2 2+2 5 3. Хидротехнички објекти и системи 4+2 7 Студије на студијском програму Грађевинарство се организују по систему 4+1+3 (четири године основне академске студије (ОАС). Дејства на објекте 2+0 3 22. Моделирање конструкција применом рачунара 2+2 4 38. године (7. Испитивање конструкција 2+1 3 39. Механика 1 3+2 6 9. ДС) 16. 5. Назив предмета VII VIII Број бодова 31. Инжењерска геологија 3+2 6 28. ДАС. Математичке методе 1 4+3 7 26.средњи 2+0 2 16. Металне конструкције 2 2+2 4 33.1 Економика грађевинарства 3+0 3 6. једна године дипломске академске-мастер студије (ДАС) и три године докторске студије (ДС)).Област: Грађевинарство (ОАС. Основи рачунарства 2+2 4 29. Технологија бетона 2+2 5 2. Математичке методе 3 3+3 7 13. Механика тла 4+3 8 Приликом уписа на основне академске студије (прва година студија).3 Социологија и економика грађевинарства 3+0 3 7. Математичке методе 2 4+3 7 8. Стабилност и динамика конструкција 3+2 5 32. Зградарство 1 4+2 7 14. Геодезија 2+2 5 11.б. Механика 2 2+2 5 15.

BSc -Теоријске основе -Израда и одбрана рада 0+10 15 40. Стучна пракса 0+3 3 Завршни рад -BSc -Теоријске основе -Израда и одбрана рада 0+10 15 41. Студијски програм: ГРАЂЕВИНАРСТВО (ДАС) Приликом уписа на дипломске академске студије . Технологија и организација грађења 2 3+2 5 110 Студијска група: КОНСТРУКЦИЈЕ Р. Бетонски мостови 2+1 3 40.3 Зидане конструкције 2+2 4 6. 6. Управљање објектима уз подршку информационог система 2+2 5 36. Хидраулика 3+3 6 32.2 Специјалне дрвене конструкције 2+2 4 6. Студијска група: ХИДРОТЕХНИКА Рб 39. Хидрологија са хидрометријом 3+2 4 34. Технологија и организација грађења у хидротехници 4+2 6 35. Бетонске конструкције у хидротехници 3+3 6 36.1 Санација бетонских конструкција 2+2 4 6.1 Изборна група 1: Бетонске конструкције (бира се 2 од 3) Студијска група: ПУТЕВИ Рб Назив предмета VII VIII Број бодова 31. Сеизмичка анализа конструкција 2+2 4 38. Коловозне конструкције 3+2 6 32. Трајност и процена стања бетонских конструкција 3+1 4 Завршни рад -BSc -Теоријске основе -Израда и одбрана рада 0+10 15 5. челичних и дрвених конструкција 2+2 4 ИНФОРМАТОР 111 .3 Екологија и заштита грађене средине 4+0 3 39.мастер студент се уписује на студијски програм Грађевинарство.2 Оштећења и санација зиданих.3 Изборна група 3: Санација грађевинских објеката (бира се 2 од 3) 6.1 Специјалне металне конструкције 2+2 4 6.1. Назив предмета I II Број бодова 6.5 Одабрана поглавља теорије еластичности 2+2 3 40. Теорија саобраћајног тока 3+2 5 33. Хидротехничке мелиорације 4+2 6 3.3.2 Завршни радови и инсталације у објектима 2+2 3 39. Математичка статистика 2+2 4 33. 31.  Путеви.мастер.3 Спрегнуте конструкције 2+2 4 6.39.2.2 Специјалне преднапрегнуте и спрегнуте бетонске конструкције 2+2 4 6. Метални мостови 2+1 3 39. Назив предмета VII VIII Број бодова Дипломске академске студије . Стручна пракса 0+3 3 Завршни рад . Регулације река и одбрана од поплава 3+2 5 2. Технологија и организација грађења 1 4+2 6 35.4 Комунална хидротехника 4+2 5 39.1 Монтажне бетонске конструкције 2+2 4 6. Комунална хидротехника 4+2 5 1.б.3. Геотехника 2+2 4 38.2.2 Изборна група 2: Металне и дрвне конструкције (бира се 2 од 3) 6.четири изборна модула (студијске групе):  Конструкције  Хидротехника.1. Одабрана поглавља из пројектовања путева 2+2 4 37.2.  Грађевински менаџмент. У оквиру студијског програма студент се опредељује за један од датих модула (студијских група). Стручна пракса 0+3 3 4. Изборне групе (бира се 1 од 5) 6.1. Бетонске конструкције инжењерских објеката 2+2 5 37. Бетонске конструкције 4+3 7 34.

Стручна пракса 0+3 3 8.б. Квалитет вода 2+1 3 5. Дипломски-мастер рад . Управљање путном мрежом 2+2 5 3.б. Бетонски мостови 2+1 3 4. Изборни предмет (бира се 1 од 3) 7. Стручна пракса 0+3 3 9.2 Пловни путеви и пристаништа 2+2 4 4 Инжењерска геодезија 2+2 6.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . Управљање мостовима 2+1 4 6. Тунели 2+2 4 7. Стручна пракса 0+3 3 ИНФОРМАТОР 113 .3. Теорија система и системска анализа 2+2 4 2.2 Индустријске методе у грађевинарству 2+2 4 6.2 Метод коначних елемената 2+2 4 6. Индустријске методе у грађевинарству 2+2 4 5. Хидротехничке конструкције 3+2 6 4. Изборни предмет (бира се 1 од 4) 7.6.5. I II Хидраулика 2 3+2 6 2.3 Трајност и процена стања бетонских конструкција 3+1 4 7.4.1 Мониторинг и дијагностика конструкција применом методе динамичке анализе 2+2 4 6.3 6. 6.5.5 6.Израда и одбрана дипломског рада Број бодова 1.3 Грађевинско пословање и регулатива 3+0 4 7.1 Инжењерска геодезија 2+2 4 7.4 Мониторинг и дијагностика конструкција применом методе динамичке анализе 2+2 4 Изборна група 4: Теорија конструкција (бира се 2 од 3) 6.2 Менаџмент у грађевинарству 2+2 4 7. Дипломски-мастер рад . Студијска група: ХИДРОТЕХНИКА Р.3 Мониторинг и дијагностика конструкција применом методе динамичке анализе 2+2 4 8.4.5. Менаџмент у грађевинарству 2+2 4 3.б. Управљање грађењем 2+2 4 4.4.2 Одабрана поглавља економике грађевинарства 2+2 4 7.1 Нелинеарна анализа конструкција 2+2 4 6.4 Бука. Хидромашинска опрема 3+2 6 3. вибрације и потреси у окружењу 2+2 4 7. Назив предмета I II Број бодова 1.1 Изборна група 5: Организација и технологија грађења (бира се 2 од 3) Управљање грађењем 2+2 6.Израда и одбрана дипломског рада 20+10 30 II Број бодова 2+2 4 2.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . Управљање грађевинским предузећем 2+2 3 6.4 Монтажне бетонске конструкције 2+2 4 8.1 Математичка статистика 2+2 4 7.3 Пројектовање високих зграда 2+2 4 6. Грађевинско пословање и регулатива 3+0 4 7. Дипломски-мастер рад . Оквирне директиве ЕЗ (WDF) 2+0 2 6. Стручна пракса 0+3 3 8. Назив предмета Одабрана поглавља из планирања и пројектовања градских саобраћајница 20+10 30 Студијска група: ГРАЂЕВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ Р. Изборни предмет (бира се 1 од 4) 6.Израда и одбрана дипломског рада 20+10 4 30 Студијска група: ПУТЕВИ Р.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .3 112 Назив предмета I 1. Метални мостови 2+1 3 5.

4 Одабрана поглавља менаџмента у грађевинарству 5+4 14 7. ДАС. Конструкције.6 Одабрана поглавља из хидраулике 5+4 14 114 ИНФОРМАТОР 115 .б. Р. Нацртна геометрија 2 2+2 4 7. функције и типологија 2 2+3 5 8. Елементи и склопови зграда 2 2+3 5 8. Актуелно стање у области Област: архитектУРА (ОАС.б.1 Одабрана поглавља науке о материјалима 5+4 14 4.3 Одабрана поглавља теорије и технологије бетона 5+4 14 12.2 Одабрана поглавља моделирања процеса у грађевинарству 5+4 4. Економија грађене средине 2+0 3 8. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 0+10 10 12. Из области Архитектуре студије се организују за студијски програм: Архитектуре и урбанизма (А) 0+2 Студијски програм: АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ (ОАС) Назив предмета I 13 1. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 11. Нацртна геометрија 1 2+2 4 5.5 Аутоматизација и роботизација у грађевинарству 5+4 14 8. Назив предмета 1. Припрема пријаве теме докторске дисертације 2 8. Заједнички изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 2. Архитектонске конструкције 1 2+5 7 8. Изборни предмет 4 (бира се 2 од 6) 9.2 Одабрана поглавља из физике 5+3 12 3. једна године дипломске академске-мастер студије (ДАС) и три године докторске студије (ДС)).Израда и одбрана дипломског рада 20+10 30 Студијски програм: Грађевинарство (ДС) 9. Дипломски-мастер рад .1 I II III IV V VI Број бодова 0+3 5 Одабрана поглавља из математике 5+3 12 2. Архитектонске конструкције 2 2+3 5 0+2 8. ДС) Студије на студијском програму Архитектура и урбанизам се организују по систему 4+1+3 (четири године основне академске студије (ОАС).1 Савремене методе пројектовања бетонских конструкција 5+4 14 10. Математика 4+2 6 5. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 3.1 Реологија бетонских конструкција 5+4 13 3.истраживачки рад у области грађевинарства.3 (бира се 2 од 4) II III IV V VI VII VIII Број бодова Р. Исход процеса учења је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно. 5. Докторска дисертација – Израда и одбрана докторске дисертације 0+20 20 0+20 30 0+30 30 Назив студијског програма докторских студија је Грађевинарство. Интерпретација и репрезентација у архитектонског и урбанистичког дела 1+2 3 15.3 Одабрана поглавља из фундирања 5+4 14 6.2 Одабрана поглавља уређења и заштите вода 5+4 14 11. Архитектонска анализа.2 Земљотресно инжењерство 5+4 14 5. Елементи и склопови зграда 1 2+3 5 3. Увод у архитектонски дизајн 1+2 3 Изборни предмет 2 .9.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . функције и типологија 1 1+3 5 2 2. Архитектонска анализа.4 Напредне технологије грађења 5+4 14 13. Слободоручно цртање 0+3 3 14. Социологија грађене средине 2+0 3 8. Академски назив који се стиче је Доктор наука – грађевинарство (др). материјали и грађење 4+2 7 5. Метод научног рада 2. Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Архитектура и урбанизам. Докторска дисертација – Теоријске основе 10.

3 Принципи универзалног дизајна 1+3 6 20. Градитељско наслеђе. Урбанистичко пројектовање 3 1+3 3 24. Механика тла и фундирање 2+1 3 55. Изборни предмет 5 (Бира се 1 од 3) 52.4 Конструктивни системи 2 2+2 4 34. Изборни предмет 4 (Бира се 1 од 4) 30. Архитектура и град средњег века 2+0 3 43. Екологија и грађена средина 4+0 3 17. Конструктивни системи 1 2+1 3 49.основни 3+0 3 28.4 Репрезентација архитектонског и урбанистичког дела 1 1+3 6 20. Механика 2+2 4 40. Архитектонско пројектовање 1 1+3 4 49.2 Ефемерна архитектура 1+3 6 20. Архитектонска физика и инсталације у архитектури 4+2 7 47.1 Репрезентација архитектонског и урбанистичког дела 2 1+3 4 31.2 1+3 3 35. Отпорност материјала 3+2 5 48. Пројектовање стамбених објеката и комплекса 2 2+3 5 46.1 Посебни програми становања 1+3 3 34. Урбана/рурална анализа и морфологија 1 2+3 5 41. очување и заштита 1 2+2 3 25. Теорија конструкција 4+2 5 48. Пројектовање стамбених објеката и комплекса 1 2+3 5 41. Историја уметности и културе 4+0 3 38. Пејзажна архитектура 1 1+2 2 34. Урбанистичко пројектовање 1 1+3 4 Средства одрживог развоја у архитектонском пројектовању 33. Управљање пројектима и грађењем 1 2+1 2 34. Архитектонско пројектовање 3 1+3 3 23.16.средњи 3+0 3 29. Носеће конструкције 3 2+1 3 21. Развој регионалне архитектуре 2+0 3 53. Савремена архитектура 4+0 3 22. Страни језик 1 (бира се 1 од 2) 27. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4) 49. Урбанистичко пројектовање 2 1+4 5 52.2 Енглески језик . Изборни предмет 3 (Бира се 1 од 4) 18.4 Стратегије и методе урбанистичког пројектовања 1+2 52. Обликовање унутрашњет простора 1 1+3 4 49. Стучна пракса 0+3 2 26. Урбана/рурална анализа и морфологија 2 2+3 5 45.2 1+3 4 32. Страни језик 2 (бира се 1 од 2) 116 5 ИНФОРМАТОР 117 .3 Одрживи развој у урбаним и руралним срединама 1+3 4 34. Носеће конструкције 2 2+2 5 54.2 Ликовна естетика и композиција 1+2 5 51.1 Концепти саобраћаја у граду 1+2 5 50. Увод у историју архитектуре 2+0 3 44. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 41.1 Материјали у градитељству 2+2 6 19.2 Перспектива 1+2 5 42. Архитектонске конструкције 3 2+3 5 44. Архитектура и град новог доба 2+0 2 48.3 Принципи одрживог развоја у урбанистичком пројектовању 1+3 3 37. Носеће конструкције 1 2+1 3 49. Архитектонско пројектовање 2 1+4 5 Принципи одрживог развоја у архитектонском пројектовању 36. Градитељско наслеђе.1 Макетарство 0+3 5 41. очување и заштита 2 2+3 5 39.1 Енглески језик .3 Техника презентације архитектонског и урбанистичког дела 2+1 5 52.

5 Репрезентација ширег просторног окружења 2+3 5 5. Теорија и критика архитектонског дела 2+4 8 2.3 Енглески језик – специјализовани курс 3+0 3 4. 20+10 Р.4 Принципи формирања и типологије градских простора 2+3 5 5.Израда и одбрана дипломског рада ИНФОРМАТОР 20+10 30 119 .7 Архитектонска реконструкција и ревитализација 2+2 5 56.1 Репрезентација ширег просторног окружења 2+3 5 5.  Истраживање у архитектури и урбанизму.мастер 57. 0+3 3 7.10 Конкурсни рад у архитектури и урбанизму 2+3 5 Завршни рад . Стручна пракса .55.б.Теоријске основе .виши 3+0 3 5.средњи 3+0 3 5.5 Управљање пројектима и грађењем 2 2+2 5 55.мастер .2 Концепт у архитектури и урбанизму 2+3 5 5. Назив предмета I 1. Методологија научно-истраживачког рада 3+0 3 4.Израда и одбрана рада 0+10 15 6.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .мастер 0+3 3 7.3 Енглески језик – специјализовани курс 3+0 3 4.3 Немачки језик .1 Контекструалност у архитектури и урбанизму 3+2 5 5.4 Немачки језик у архитектури 3+0 3 5.2 Енглески језик .2 Монтажни објекти 2+2 5 5.3 Обликовање унутрашњег простора 2 1+2 3 5.два изборна модула (студијске групе):  Пројектовање у архитектури и урбанизму. Урбанистичко пројектовање комплексних програма 3+4 7 3.3 Типологија архитектонских објеката 2+3 5 5.основни 3+0 3 5. студент се уписује на студијски програм Архитектура.9 Пејзажна архитектура 2 2+2 5 56. Дипломски-мастер рад .Израда и одбрана дипломског рада Студијски програм: АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ (ДАС) Дипломске академске студије . Страни језик 3 (бира се 1 од 2) 4. Изборни предмет (бира се 1 од 6) 5. Архитектонско пројектовање комплексних програма 3+4 7 2.4 Немачки језик у архитектури 3+0 3 5.3 Нови материјали и технологије у градитељству 2+2 5 118 30 II Број бодова Студијска група: ИСТРАЖИВАЊЕ У АРХИТЕКТУРИ И УРБАНИЗМУ Приликом уписа на дипломске академске студије . Обликовање унутрашњег простора 3 2+2 5 4.2 Урбана и културна политика 2+1 3 5. У оквиру студијског програма студент се опредељује за један од датих модула (студијских група). Страни језик 3 (бира се 1 од 2) 4.2 Енглески језик – средњи 3+0 3 4. Дипломски-мастер рад .мастер. Теорија и критика урбане средине 2+4 8 3.6 Урбана реконструкција и ревитализација 2+2 5 56.1 Енглески језик – основни 3+0 3 4. Студијска група: ПРОЈЕКТОВАЊЕ У АРХИТЕКТУРИ И УРБАНИЗМУ Назив предмета I II Број бодова 1.6 Конкурсни рад у архитектури и урбанизму 2+3 5 6. Р. Стручна пракса .1 Геометрија и визуелизација слободних форми 2+1 3 5.1 Енглески језик . Изборни предмет 6 (Бира се 1 од 3) 5.2 Енглески језик – средњи 3+0 3 4.1 Енглески језик – основни 3+0 3 4.8 Урбано планирање 2+2 5 56. Изборни предмет (бира се 1 од 10) 5.б.4 Носеће конструкције 3 2+2 5 55.

Актуелно стање у области 0+2 2 7.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .одабрана поглавља 5+4 14 7.Израда и одбрана дипломског рада 20+7 27 11. Изборни предмет 1 (бира се 3 од 6) 8.2 ГИС и регионални развој 2+1 6 8. Културолошка функција архитектуре и града – одабрана поглавља 2+0 4 8. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 120 0+20 ИНФОРМАТОР 121 . студент се уписује на студијски програм Регионалне политике и развој Р. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Студијски програм: АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ (ДС) 14.1 Креативно и теоријско истраживање у архитектури и урбанизму .одабрана поглавља 5+3 12 3. Приликом уписа на дипломске академске студије – мастер. Академски назив који се стиче је Доктор техничких наука – архитектура (др). Коначни исход образовног процеса је усавршавање и надградња знања стечених током претходних нивоа студија.2 Развој типологије урбаних простора – одабрана поглавља 3. што студентима треба да омогући да постану способни за самосталан научноистраживачки рад.1 Теоријски дискурс у архитектури . Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 4. иновација. 15.5 Управљање градом 2+1 6 10.4 Туризам као перспектива регионалног развоја 2+1 6 10. Предузетништво. Глобализација и прекогранична сарадња 4+2 7 4.1 Посредовање и управљање пројектима 2+1 6 8.3 Перспективе просторног развоја Европе 2+1 6 8.одабрана поглавља 5+4 13 3.Студијски програм: РЕГИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И РАЗВОЈ (ДАС) Дипломске академске студије – мастер трају 1. Стручна пракса 0+3 3 10. Теоријски принципи развоја архитектуре и града – одабрана поглавља 3+2 6 9.б. Принципи теорије и критике у архитектури и урбанизму одабрана поглавља 2+0 4 8. Методологија научног рада . Назив предмета I II III IV V VI 30 0+30 30 Број бодова 1. Одрживи и регионални развој и политике Европске уније 4+2 7 2.2 Структура језика архитектуре и града – одабрана поглавља 5+4 14 23. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 4. Назив предмета I II III Број бодова 3. Докторска дисертација – Теоријске основе 13. Економија регионалног развоја 2+1 5 6.одабрана поглавља 5+4 14 5. Докторска дисертација – Израда и одбрана докторске дисертације 0+20 20 Р. Дипломски-мастер рад .1 Развој типологије архитектонских објеката – одабрана поглавља 5+4 14 5+4 14 1. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 8.6 Управљањем људским ресурсима 2+1 6 Функција архитектонске и урбане форме – одабрана поглавља 11. Стратешко управљање и лидерство у урбаном планирању 2+1 5 5.2 Глобално и локално у савременој архитектури и урбаном простору .б.-10. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 0+10 10 Назив студијског програма докторских студија је Архитектура и урбанизам. Припрема пријаве теме докторске дисертације 0+2 2 12.2 Однос делова и целине у архитектури/урбанизму одабрана поглавља 5+4 13 4. Урбана социологија и економија .одабрана поглавља 0+3 5 2. Регионални развој и околина и процеси партиципације 3+3 7 6. Маркетинг и стратегије регионалног развоја 3+0 4 5.5 година и вреде 90 ЕСПБ. региони знања – улога универзитета 4+2 7 5.1 5+4 14 8.

б. Математичка статистика 4+4 8 36.основе 3+3 7 31. Основе планирања саобраћаја 3+2 5 24. ДАС) Саобраћај (ДС) Студијски програм: САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ (ОАС) Р. Механика 1 .3 Принципи осигурања 3+3 6 18.1 Енглески језик . Физика 3+3 6 4. Друмске и градске саобраћајнице и чворишта 3+3 7 25. Приликом уписа студент се уписује на један од следећих студијских програма: 1. Изборни предмет 2 (бира се 1од 4) 28. Организација водног саобраћаја 3+3 5 22. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 6. Технологија водног саобраћаја 3+2 4 16. Логистика претовара 3+3 8 20.2 Систем јавног аутотранспорта робе 3+3 6 8.3 Електричне машине и енергетска електроника 3+3 7 31. Теорија саобраћајног тока 3+2 5 11. Математика 1 3+3 6 2. Саобраћај и транспорт -С1 (ОАС. Нацртна геометрија и техничко цртање 3+4 6 3.основни 2+0 2 33.средњи 2+0 2 15. Изборни предмет 4 (бира се 1од 2) 6. Логистика предузећа 4+4 9 21. Изборни предмет 3 (бира се 1од 3) 17.2 Електротехника и електричне машине 3+3 7 30. Урбанизам 2 3+3 7 27.Област: саобраћај Студије из области Саобраћај се организују по систему 4+1+3 (четири године основне академске студије (ОАС). Изборни предмет 5 (бира се 1од 2) 9. Организације железничког саобраћаја 3+2 5 9. Техничка безбедност и контрола саобраћаја 2+2 5 9.1 Мерни инструменти 3+3 7 29. Технологија комбинованог транспорта 3+3 6 9. Експертизе саобраћајних незгода 3+3 6 11. Математика 2 3+3 7 26. Технологија железничког саобраћаја 3+2 5 23.2 Немачки језик .1 Социолошки аспекти техничког развоја 2+0 3 26. Познавање робе у транспорту 3+2 5 5.С2 (ОАС. Урбани транспорт путника 3+3 6 14. Безбедност саобраћаја 3+3 7 1. Урбанизам 1 2+1 4 6.2 Немачки језик . Паркирање и јавне гараже 2+3 5 13.1 Мотори СУС 2+2 5 17.нижи средњи 2+0 2 34. Назив предмета I II III IV V VI VII VIII Број бодова 14. Прописи у области саобраћаја 2+2 5 17. једна године дипломске академске-мастер студије (ДАС) и три године докторске студије (ДС)). Рачунари 4+4 8 19. Шпедиција 3+3 6 35. Стручни страни језик (бира се 1 од 2) 14.2 Опрема мотора СУС 2+2 5 17.1 Технологија друмског саобраћаја 3+3 6 7.1 Енглески језик .2 Динамика моторних возила 3+3 7 11. Регулисање и управљање саобраћајем 3+3 6 12. ДАС) Поштански саобраћај и телекомуникације . Страни језик 2 (бира се 1 од 2) 37.1 Друмска возила 3+3 7 10.4 Електрична мерења 3+4 7 31. Модели планирања саобраћаја 3+3 7 9.нижи средњи 122 2+0 2 ИНФОРМАТОР 123 . 3. 2. Страни језик 1 (бира се 1 од 2) 32.2 Економија 2+0 3 26.

Математика 2 3+3 7 9. Принципи дигиталних комуникација 2+3 5 25. Страни језик 1 (бира се 1 од 2) 37.1 Истраживање тржишта и понашање потрошача 2+2 5 16. Логистика претовара 3+3 8 21. Технологија водног саобраћаја 3+2 4 16.1 Енглески језик .2 Немачки језик .1 Мерни инструменти 3+3 7 10.2 Менаџмент људских ресурса 3+3 7 8. Стручна пракса 0+3 2 14.1 Социолошки аспекти техничког развоја 2+0 3 6. Стратешко планирање у ПСТ 2+3 6 32. Завршни рад . Изборни предмет 3 (бира се 1од 4) 10. Принципи дигиталних модулација 2+2 5 30. Нацртна геометрија и техничко цртање 3+4 6 3.BSc -Теоријске основе -Израда и одбрана рада 15. Изборни предмет 7 (бира се 1од 4) Студијски програм: ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ (ОАС) Р.2 Принципи осигурања 3+3 6 17.1 Инжењерске анализе 3+3 7 7.б. Математичка статистика 4+4 8 41.1 Енглески језик . Поштански саобраћај 3+3 7 26. Поштанске услуге и мрежа 2+3 6 29. Физика 3+3 6 4. Организација друмског саобраћаја 2+2 3 11. Изборни предмет 5 (бира се 1од 2) 26. Рачунари 4+4 8 20.нижи средњи 2+0 2 0+10 15 14. Урбанизам 2 3+3 7 10.2 Немачки језик у техници 1 2+0 2 11.1 Енглески језик за саобраћај и транспорт 2+0 2 11. Изборни предмет 4 (бира се 1од 2) 16.нижи средњи 2+0 2 39. Изборни предмет 2 (бира се 1од 2) 7. Урбанизам 1 2+1 4 6. Експлоатација телекомуникационих мрежа 3+3 7 32.4 Електрична мерења 3+4 7 124 ИНФОРМАТОР 6 125 . Анализа телекомуникационих система 3+2 5 19. Анализа телекомуникационих сигнала 3+2 5 18. Шпедиција 3+3 6 40. Познавање робе у транспорту 3+2 5 5.2 Систем јавног аутотранспорта робе 3+3 28. Назив предмета I II III IV V VI VII VIII Број бодова 1.3 Електричне машине и енергетска електроника 3+3 7 10. Изборни предмет 6 (бира се 1од 2) 27.2 Економија 2+0 3 7.1 Технологија друмског саобраћаја 3+3 6 27.средњи 2+0 2 43.1 Теорија комуникација 3+3 7 26.2 Електротехника и електричне машине 3+3 7 10. Саобраћајни терминали 2+2 3 13.2 Немачки језик . Капацитет друмских саобраћајница 2+3 4 12.2 Пословно комуницирање 3+3 7 27. Технологија јавног градског транспорта путника 2+2 3 14. Математика 1 3+3 6 2. Технологија железничког саобраћаја 3+2 5 24. Логистика предузећа 4+4 9 23.37.основни 2+0 2 38. Изборни предмет 1 (бира се 1од 2) 6. Страни језик 2 (бира се 1 од 2) 42.

Аутоматизација у поштанском саобраћају 3+2 5 37.Израда и одбрана рада 0+10 15 44..1 Менаџмент пројекта 2+2 4 39.6 Мобилна постројења железничког саобраћаја 3+3 6 5. Изборни предмет 8 (бира се 1од 3) 39.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . Рачунарске комуникације 41.1 Форензијско инжењерство у саобраћају 3+3 6 43.2 Превенција саобраћајних незгода 3+3 6 43.5 Мере безбедности саобраћаја 3+3 6 43. Стручни страни језик (бира се 1 од 2) 38.3 Дигитална обрада слике 3+2 5 32. Изборни предмет 1 (бира се 1од 4) 3.мастер Саобраћаја.2 Систем квалитета у дрмском саобраћају 2+2 5 3.1 Технологија рада железничких станица и комерцијално пословање 3+3 6 5 4. Операциона истраживања 2+3 6 2.Теоријске основе . 5. Дипломске академске студије .4 Е-логистика 3+3 6 Завршни рад .2 Управљање квалитетом 2+2 5 39.3 Саобраћајно пројектовање 3+3 6 Пројектовање комуникационих система 2+2 5 4.  Поштански саобраћај и телекомуникације (ДАС).мастер – два студијска програма:  Саобраћај и транспорт (ДАС). Стручна пракса 0+3 2 3.32. студент се опредељује за један од датих 20+10 30 Студијски програм: ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 126 ИНФОРМАТОР 127 . Стручна пракса 0+3 2 34.Израда и одбрана дипломског рада Област: САОБРАЋАЈ (ДАС) Приликом уписа на дипломске академске студије . Организација и менаџмент у ПСТ 3+3 4 4.2 Експлоатација бродова и агенцијско пословање 3+3 6 3+3 6 4.1 Систем управљања заштитом животне средине 2+2 5 5.4 Пловни путеви и луке 2+2 5 4.1 Безбедност железничког саобраћаја 2+2 6 3. студијских програма.б. Основе радио и мобилних комуникација 3+3 5 35.1 Дигитална телевизија 2+2 4 32.3 Саобраћајне прогнозе 2+2 5 3. Телекомуникационе мреже и саобраћај 3+2 5 38.3 Операциони менаџмент 2+2 5 5.. Изборни предмет 2 (бира се 1од 5) 4.5 Електротехничка постројења и електрична вуча 3+3 6 5. Вредновање пројеката 3+3 5 7.3 Навигација и теорија управљања бродовима 3+3 6 444 Управљање инвестицијама у саобраћају 3+2 5 5. Изборни предмет 3 (бира се 1од 7) 43. Дипломски-мастер рад . Изборни предмет 9 (бира се 1од 4) 5.7 Железничке пруге и станице 3+3 6 6.4 Обликовање логистичких процеса у ланцима снабдевања 3+3 6 42. Финансијско пословање у поштанском саобраћају 2+2 4 36.4 Дигитална обрада сигнала 3+2 6 33.3 Управљање пројектима 3+2 40.2 Немачки језик у техници 1 2+0 2 39.2 Оптичке телекомуникације 3+2 5 32.1 Енглески језик за поштански саобраћај 2+0 2 38. Студијски програм: САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ Р.BSc .2 Производни системи 2+4 5 5. Назив предмета I II Број бодова 1.

5 Форензичка биомеханика 5+4 14 5+4 13 7.6 (бира се 2 од 21) 7. 7.1 Теорија информација и комуникација 3+3 5 Примена информационих технологија и мерења у саобраћају 7.4 Примена метода вештачке интелигенције у саобраћају 5+4 14 14 7.5 Одабрана поглавља из операционих истраживања: примена у саобраћају 5+4 14 5.-8. Примена дигиталне обраде сигнала у телекомуникацијама 3+2 4 2.1 Одабрана поглавља из математике 5+3 2.2 Акустика и аудио техника 2+2 5 4.6 Методе управљања саобраћајном инфраструктуром 5+4 14 Одабрана поглавља из механике 5+4 14 7. Заједнички изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 2.9 Оптимизација превозног процеса робе 5+4 14 128 ИНФОРМАТОР 129 . I Назив предмета Број бодова II 4. Изборни предмет (бира се 1 од 4) 4.14 Оптимизација превозног процеса робе 5+4 14 4.7 Форензичка биомеханика 5+4 14 7.7 Прогнозе саобраћаја 5+4 14 3.8 5+4 14 7.18 Методе оптимизације и математичко моделирање 5+4 14 Актуелно стање у области 0+2 2 20+10 Студијски програм: САОБРАЋАЈ (ДС) Назив студијског програма докторских студија је Саобраћај.3 II III IV V VI Број бодова 5 6.2 Одабрана поглавља из рачунарства 3. Телекомуникационе мреже следеће генерације 2+2 4 3.8 Одлучивање и оптимизација 5+4 14 4.17 Планирање развоја дистрибутивних мрежа 5+4 14 4.12 Е-логистика 5+4 14 8.15 Теорија гафова 5+4 14 4.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .Р. 4.2 Технике кодовања и преноса сигнала 5+4 14 4.1 Статистичке методе у техници 5+4 3.11 Одабрана поглавља из динамике и управљања 5+4 14 Дипломски-мастер рад .10 Биомеханички модели и анализа судара 5+4 14 7. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4) 3.4 Одабрана поглавља рачунарских комуникација 5+4 14 7.4 Електронско пословање 2+2 4 4.16 Случајни процеси 5+4 14 4.13 Теорија судара 5+4 14 4.Израда и одбрана дипломског рада 30 4. Р.б.б.4 (бира се 2 од 18) 7.6 Фази системи са применом у саобраћају 5+4 14 6.3 Фази системи са применом у саобраћају 5+4 14 7.3 Модели управљања поштанском мрежом 2+2 5 4. Нове технологије и услуге у поштанском саобраћају 2+2 5 4.4 Управљање ланцима снабдевања 5+4 14 1.2 Одабрана поглавља из физике 5+3 3. Стручна пракса 0+3 2 4. Академски назив који се стиче је Доктор наука – саобраћај (др). Изборни предмет 5 .1 Планирање саобраћаја 5+4 14 12 7. Назив предмета I 1.9 Одабрана поглавља аутоматизације саобраћајних система 5+4 14 7. Метод научног рада 0+3 2. Изборни предмет 3 . Исход процеса студирања према програму докторских студија за саобраћај је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад.2 Одабрана поглавља из операционих истраживања: примена у саобраћају 5+4 14 12 7.3 Планирање саобраћаја 5+4 14 4.-5.1 Савремене технике преноса дигиталних сигнала 5+4 14 4. Моделирање и симулација на рачунару 2+2 5 4. Операциона истраживања 2+3 6 4.

Индустријско инжењерство –И1 (ОАС. Рачунарске технологије 1 2+2 4 7.17 Е-логистика 5+4 14 4. Индустријско инжењерство /Инжењерски менаџмент (ДС) 7.21 Савремени оптички системи 5+4 14 9. Приликом уписа студент се уписује на један од студијских програма: 1. Докторска дисертација – Теоријске основе 11. Основни радни процеси и средства рада 4+2 6 ИНФОРМАТОР 131 .18 Управљање ланцима снабдевања 5+4 14 5. приликом уписа 4. Електротехника у индустријском инжењерству 2+2 6 5.б. Основе теорије индустријских система 2+2 5 3.13 Одабрана поглавља из динамике и управљања 5+4 14 7. Припрема пријаве теме докторске дисертације 0+2 2 10.  Интелигентни радни системи  Аутоматизација процеса рада  Информационо–управљачки и комуникациони системи  Квалитет и логистика Заједнички предмети Р. Предузетништво 2+2 6 4.15 Логистички системи 5+4 14 7. ДАС) 7.19 Логистика хетерогених интезивних процеса 5+4 14 7. Рачунарске технологије 2 2+2 4 10.Област: Индустријско инжењерство и ИНЖЕЊЕРСКИ менаџмент 7.основни 2+0 2 6.10 Оптимизација превозног процеса путника 5+4 14 7. Статистичке методе 2+4 7 9. семестра) студент се опредељује за један од датих модула (студијских група).11 Савремени транспортни системи 5+4 14 7. Страни језик 1 (бира се 1 од 2) 5. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 12.1 Енглески језик .2 Немачки језик . Социологија рада 2+2 4 8.12 Стабилност и оптимизација конструктивних елемената саобраћајних објеката 5+4 14 7. Индустријско инжењерство – Развоји управљање животним циклусом производа (ДАС) Студијски програм: ИндустријскО ИНЖЕЊЕРСТВО (ОАС) Приликом уписа на основне академске студије (прва година студија).14 Квалитет транспортне услуге 5+4 14 7. године (7. ДАС) 2. Индустријско инжењерство – напредне инжењерске технологије (ДАС) 3. студент се уписује на студијски програм: Индустријско инжењерство. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 0+10 10 13.20 Савремени ТВ и видео системи 5+4 14 7. Инжењерски менаџмент -И2 (ОАС. Докторска дисертација – Израда и одбрана докторске дисертације 0+20 20 0+20 30 0+30 30 Студије из области Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент се организују по систему 4+1+3 (четири године основне академске студије (ОАС). Математика у индустријском инжењерству 4+4 8 2.16 Одабрана поглавља из области аутоматског управљања 5+4 14 7. 130 Назив предмета I II III IV V VI Број бодова 1.основни 2+0 2 5. једна године дипломске академске-мастер студије (ДАС) и три године докторске студије (ДС)).

нижи средњи 2+0 12. Изборни предмет 1-3 (бира се 3 од 6) 35.5 Процеси трансфера технологија 2+2 5 15. Технологије монтаже 20.стручни за ИИМ 4+0 4 18. 24. Технологије обраде производа 3+3 19.1 Вештачка интелигинција у инжењерству 2+2 5 2 35.1 Енглески језик .BSc . Механика 14.2 Немачки језик . Аутоматизација процеса рада 1 4+4 6 Р. Изборни предмет 4-6 (бира се 3 од 6) 132 VII ИНФОРМАТОР 0+3 3 133 .3 Управљање знањем 2+2 5 35. Изборни предмет 1-3 (бира се 3 од 6) 30.5 Процеси трансфера технологија 2+2 5 Број бодова 35. Технологије руковања материјалом 3+3 7 Завршни рад . Стручна пракса ИИ1 17. 6 0+3 3 Примена сензора и актуатора 2+3 6 37.Теоријске основе .4 Управљање инвестицијама 2+2 5 Технологије мерења и контроле производа 3+3 6 37. Назив предмета VII VIII Студијска група: АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА РАДА Назив предмета VIII Број бодова 35. Интегрална системска подршка . Развојни процеси у предузећу 2+2 6 25. Аутоматизација континуалних процеса 3+3 6 28.Израда и одбрана рада 0+10 38. Индустријска роботика 3+3 6 29.б. Аутоматизација процеса рада 2 3+3 7 34. 11.нижи средњи 2+0 13. Изборни предмет 4-6 (бира се 3 од 6) 17. 27.2 Основи отпорности и теорија механизама 2+2 5 6 37. Пројектовање информационих система 3+3 6 35.2 Програмибилни логички контролери 2+2 5 2 35. Индустријска роботика 3+3 6 36. Систем управљања заштитом животне средине 2+2 5 35.3 Управљање знањем 2+2 5 2+2 4 35.б.1 Вештачка интелигинција у инжењерству 2+2 5 31.6 Аутоматизована и роботизована монтажа 2+2 5 33.2 Немачки језик .4 Истраживање тржишта и понашање потрошача 2+2 5 Теорија поузданости 2+4 7 35.4 Истраживање тржишта и понашање потрошача 2+2 5 Студијска група: ИНТЕЛИГЕНТНИ РАДНИ СИСТЕМИ Р. Страни језик 2 (бира се 1 од 2) 12.5 Менаџмент пројекта 2+2 5 21. Страни језик 3 (бира се 1 од 2) 37.6 Аутоматизована и роботизована монтажа 2+2 5 16. Економика предузећа 2+2 12. Основе производних и услужних технологија 3+3 7 36. Управљање техничким системима 2+2 5 26.35.1 Енглески језик .6 Основи машинске визије 2+2 5 22.логистика 2+2 6 33.стручни за ИИМ 4+0 4 37. Развој производа и програма рада 4+4 8 35.3 Теорија одлучивања и квантитативне методе 2+2 5 3+3 7 37. Стручна пракса ИИ1 34. Управљање процесима рада 3+3 6 37. Технологија организације предузећа 2+2 6 35. Аутоматизација поступака пројектовања 3+3 6 37.2 Програмибилни логички контролери 2+2 5 32. Систем менаџмента квалитетом 4+2 6 35. Основе одржавања средстава рада 2+2 5 15 23.1 17.

Израда и одбрана рада 5+5 15 134 Студијска група: КВАЛИТЕТ И ЛОГИСТИКА Р.5 Менаџмент пројекта 2+2 5 38.4 Менаџмент пројекта 2+2 5 37.1 0+3 3 Пројектовање и анализа поступака одржавања 2+2 5 37.5 Технологије одржавања 2+2 5 37.3 Теорија одлучивања и квантитативне методе 2+2 5 38.5 Симулација процеса рада 2+2 5 35.2 Развој програмских производа 2+2 5 37.3 Управљање знањем 2+2 5 35. Изборни предмет 1-3 (бира се 3 од 6) 35.1 0+3 3 Архитектура информационих система и рачунарске мреже 2+2 5 37.Теоријске основе .BSc .1 Пројектовање и анализа поступака одржавања 2+2 5 38.3 Теорија одлучивања и квантитативне методе 2+2 5 ИНФОРМАТОР 135 .1 Објектно оријентисане информационе технологије 2+2 5 35. Пројектовање база података 2+4 6 34. провера и анализа система квалитета 4+2 6 34. Завршни рад . Изборни предмет 6 (бира се 1 од 6) 39.7 Телекомуникације и обрада сигнала 3+2 5 39. Стручна пракса ИИ1 37.6 Телекомуникације и обрада сигнала 3+2 5 38.6 Технологије одржавања 2+2 5 38. Стручна пракса ИИ1 37.4 Системи за мерење.2 Организација и менаџмент одржавањем 2+2 5 35. Назив предмета VII VIII Број бодова 33.4 Управљање инвестицијама 2+2 5 37.2 Основи отпорности и теорија механизама 2+2 5 37. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 7) 38. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 6) 37.5 Менаџмент пројекта 2+2 5 37. Методе и технике унапређења квалитета 4+2 6 35.Израда и одбрана рада Студијска група: ИНФОРМАЦИОНО – УПРАВЉАЧКИ И КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ Р.6 Системи база података 2+4 5 38.37.1 Пројектовање и анализа поступака одржавања 2+2 5 39.1 Примена сензора и актуатора 2+3 6 37. Изборни предмет 1-3 (бира се 3 од 6) 35. Назив предмета VII VIII Број бодова 33.5 Алгоритми и структуре података 2+2 5 35.3 Управљање инвестицијама 2+2 5 37.4 Стратешки менаџмент 3+3 6 35. Завршни рад .6 Технологије демонтаже и рециклаже 2+2 5 36.6 Технологије демонтаже и рециклаже 2+2 5 36.3 Управљање знањем 2+2 5 35.2 Организација и менаџмент одржавањем 2+2 5 35.5 Менаџмент пројекта 2+2 5 37.4 Управљање инвестицијама 2+2 5 37.BSc .6 Основи машинске визије 2+2 5 0+10 15 38.2 Трибологија и подмазивање 2+2 5 38.2 Теорија одлучивања и квантитативне методе 2+2 5 37.1 Организација и менаџмент логистиком 2+2 5 35.Теоријске основе .3 Теорија одлучивања и квантитативне методе 2+2 5 37. Пројектовање. надзор и управљање 2+2 6 35.3 Теорија одлучивања и квантитативне методе 2+2 5 37. Изборни предмет 4-6 (бира се 3 од 6) 37. Управљање процесима рада 3+3 6 35.2 Трибологија и подмазивање 2+2 5 39.4 Управљање инвестицијама 2+2 5 38.б.б.

Рачунарска интеграција производних система 2+2 4 4. надзор и управљање 2+2 6 Студијски програм: ИндустријскО ИНЖЕЊЕРСТВО (дАс) 5-6 Изборни предмет (бира се 2 од 4) Приликом уписа на дипломске академске студије . Изборни предмет (бира се 2 од 4) 5.1 Електронско пословање 2+2 4 5. Обезбеђење квалитета софтверских производа 2+2 4 5-6. Изборни предмет (бира се 2 од 4) 5.четири изборна модула (студијске групе):  Интелигентни радни системи.39.Израда и одбрана дипломског рада 136 20+10 30 Студијска група: ИНФОРМАЦИОНО – УПРАВЉАЧКИ И КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ Рб Назив предмета I 1.Израда и одбрана рада Студијска група: АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА РАДА Рб Назив предмета I II Број бодова 1. Рачунарска интеграција производних система 2+2 4 4. Имплементација аутоматских система 2+2 4 2. Дипломски-мастер рад . Пројектовање производних система 3+3 5 3.6 Телекомуникације и обрада сигнала 3+2 5 0+10 15 40. Системи за мерење. Пројектовање производних система 3+3 5 2.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .BSc .3 Симулација процеса рада 2+2 5 5.Израда и одбрана дипломског рада 20+10 30 II Број бодова Студијска група: ИНТЕЛИГЕНТНИ РАДНИ СИСТЕМИ Рб Назив предмета I II Број бодова 1.4 Рад и учење на даљину 2+2 4 7.2 Менаџмент производа 2+2 4 5. Стручна пракса ИИ2 0+3 3 8. Вештачка интелигинција у инжењерству 2+2 5 3. Дипломски-мастер рад . Пројектовање производних система 3+3 5 3. Информациони систем предузећа 2+2 5 5-6.4 Управљање инвестицијама 2+2 5 39. студент се опредељује за један од датих модула (студентских група).1 Поступци и методе електронског пословања 2+2 4 5. Завршни рад .3 Управљање ризиком 2+2 4 5. Интелигентни производни системи 2+2 5 2.2 Напредне информационе технологије 2+2 4 5. 5.  Информационо – управљачки и комуникациони системи  Квалитет и логистика 5.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .мастер .Теоријске основе . Стручна пракса ИИ2 0+3 3 8.  Аутоматизација процеса рада.Израда и одбрана дипломског рада ИНФОРМАТОР 20+10 30 137 . Дипломски-мастер рад .4 Технологије демонтаже и рециклаже 2+2 5 0+3 3 7.2 Телекомуникације и обрада сигнала 3+2 5 Дипломске академске студије .1 Електронско пословање 2+2 4 5.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . Стручна пракса ИИ2 8.3 Неидустријска роботика и аутоматизација у зградама 3+2 5 5.5 Менаџмент пројекта 2+2 5 39.мастер студијског програма Индустријског инжењерства.4 Електроника у пракси 2+2 4 7. Аутоматизација управљања производним системима 2+2 5 4.

Напредне инжењерске технологије.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .1 Поступци и методе електронског пословања 2+2 4 5.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . Дипломски-мастер рад .4 Интелигентно предвиђање и ефективни менаџмент 2+2 5 7.Развој и управљање животним циклусом производа. Пројектовање производних система 3+3 5 6. Стручна пракса 3. студент се уписује на студијски програм Индустријско инжењерство . Техничка дијагностика 2+2 5 7.1 Системи и уређаји за праћење производа током животног циклуса 2+2 4 6.2 Сервис и одржавање производа 2+2 4 6. 4. Пословни енглески 2+2 4 5.3 Менаџмент иновација и промена 2+2 5 5. Одржива производња 2+2 4 5. Изборни предмет (бира се 2 од 5) 5.2 Напредне технологије за подршку производњи 2+2 5 4. студент се уписује на студијски програм Индустријско инжењерство.3 Симулација процеса рада 2+2 5 5.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . Стручна пракса ИИ2 0+3 3 8. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 3. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4) 6. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Број бодова 6. Модели изврсности система менаџмента квалитета 2+2 5 Дипломски-мастер рад . Рб 1. Стручна пракса ПЛМ 8.1 Напредне технологије руковања материјалом 2+2 5 3. Студијска група: РАЗВОЈ И УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНИМ ЦИКЛУСОМ ПРОИЗВОДА Рб Назив предмета I II Број бодова 1. Развој и менаџмент производа у току животног циклуса 2+2 5 3.1 Менаџерске вештине 2+2 4 2+2 4 1.Израда и одбрана дипломског рада 5-6.2 Технологије прераде производа на крају животног века 2+2 4 5. Управљање ризиком 2+2 4 8.Студијска група: КВАЛИТЕТ И ЛОГИСТИКА Рб Назив предмета I II 6.4 Специфични услови пројектовања у заштити животне средине 2+2 4 6. Платформа за управљање животним циклусом производа 2+2 5 2. Назив предмета Иновативни развој производа I II Број бодова 2+2 5 2+2 5 2.Израда и одбрана дипломског рада 20+10 30 Студијски програм: Индустријско инжењерство . Вештине комуницирања 2+2 4 138 0+3 3 20+10 30 Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО .Израда и одбрана дипломског рада ИНФОРМАТОР 0+3 3 20+10 30 139 .2 Интегрисани системи менаџмента 2+2 4 5.2 Основи рачунарства и информатике 2. Програм је финансиран од стране Европске Уније у оквиру ТЕМПУС пројекта Conversion Courses као један од осам Мастер програма за преквалификацију и доквалификацију ради смањивања незапослености и неадекватне запослености а за имплементацију у Србији је задужена ТЕМПУС канцеларија у Београду.4 Рад и учење на даљину 2+2 4 5.5 Управљање процесима рада 3+3 6 7. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4) 5.РАЗВОЈ И УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНИМ ЦИКЛУСОМ ПРОИЗВОДА (дАс) Приликом уписа на дипломске академске студије – мастер. Дипломски-мастер рад . Информациони систем за ПЛМ 2+2 5 4. Фабричка аутоматизација 3.НАПРЕДНЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (дАс) Приликом уписа на дипломске академске студије – мастер.1 Управљање ПЛМ пројектима 2+2 4 5.3 Управљање подацима о производу 2+2 4 6.

године (7. Управљачко рачуноводство 3+3 7 35.  Инжењерство и менаџмент осигурања.4 Истраживање тржишта и понашање потрошача 14.3 Управљање знањем 2+2 5 2+2 5 13.основни 2+0 2 7.1 Енглески језик . Основни радни процеси и средства рада 4+2 6 Студијска група: ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ Р. Рачунарске технологије 2 2+2 4 9.б. Систем управљања заштитом животне средине 2+2 5 6. Економика предузећа 2+2 6 34. Основе теорије индустријских система 2+2 5 27. Производни и услужни системи 2+4 7 5.  Менаџмент квалитета и логистике. Комуникологија 3+3 7 35. Теорија поузданости 2+4 7 17.нижи средњи 2+0 2 35. Управљање процесима рада 11. Технологија организације предузећа 2+2 6 6. Страни језик 3 (бира се 1 од 2) 17. студент се уписује на студијски програм: Инжењерски менаџмент.  Инвестициони менаџмент. Стратешки менаџмент 3+3 6 3+3 6 10. Изборни предмет 1-3 (бира се 3 од 6) 12.2 Немачки језик . Систем менаџмента квалитетом 4+2 6 6.2 Немачки језик . Интегрална системска подршка .2 Предузетничке финансије 2+2 5 12. семестра) студент се опредељује за један од датих модула (студијских група).стручни за ИИМ 4+0 4 17. Назив предмета I II III IV V VI 16. Пословно право 4+2 6 24.1 Оперативна ревизија и контролинг 2+2 5 12.стручни за ИИМ 4+0 4 18.б. Менаџмент људских ресурса 3+3 7 19.5 Процеси трансфера технологија 2+2 5 15. Комерцијално пословање 3+3 6 1. Социологија рада 2+2 4 35. Назив предмета VII VIII Број бодова 33. Принципи менаџмента 2+2 5 22. Развојни процеси у предузећу 2+2 6 Број бодова 25.  Инжењерство и менаџмент медија  Менаџмент људских ресурса Заједнички предмети Р. Финансијско пословање 2+2 4 20. Планирање и анализа процеса рада 3+3 6 2.  Информациони менаџмент.6 Мотивација за рад 2+2 5 140 ИНФОРМАТОР 141 . приликом уписа 4.1 Енглески језик .  Пројектни менаџмент. Пројектовање информационих система 3+3 6 4. Статистичке методе 2+4 7 8.1 Енглески језик .Студијски програм: Инжењерски менаџмент (ОАС) Приликом уписа на основне академске студије (прва година студија). Основе производних и услужних технологија 3+3 7 35.2 Немачки језик .логистика 2+2 6 3. Страни језик 2 (бира се 1 од 2) 35. Предузетништво 2+2 6 30.  Енергетски менаџмент.основни 2+0 2 32. Маркетинг 3+3 6 21.нижи средњи 2+0 2 35. Принципи економије 2+2 6 29. Математика у инжењерском менаџменту 4+4 8 26. Страни језик 1 (бира се 1 од 2) 31.  Предузетнички менаџмент. Аутоматизација процеса пословања 3+3 6 23. Рачунарске технологије 1 2+2 4 28.

Теоријске основе .1 Менаџмент пројектно орјентисаних организација 2+2 5 36.2 5 0+3 3 Теорија одлучивања и квантитативне методе 2+2 5 Новац и банкарство 2+2 5 36.1 Теорија одлучивања и квантитативне методе 2+2 5 37.2 0+3 3 Студијска група: ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ Р.6 Развој каријере 38.2 Предузетничке финансије 2+2 5 2+2 5 0+10 15 Студијска група: ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ Р.3 Менаџмент иновација и промена 2+2 5 37.2 Менаџмент иновација и промена 2+2 5 37.6 Организација и менаџмент логистиком 2+2 5 36.2 Предузетничке финансије 2+2 5 36.4 Енергија и друштво 2+2 5 37.б. Изборни предмет 1-3 (бира се 3 од 6) 35.Теоријске основе .6 Менаџмент пројеката 2+2 5 0+10 15 37. Завршни рад .BSc . Стратешки менаџмент 3+3 6 33.Израда и одбрана рада Студијска група: ИНВЕСТИЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ Р. надзор и управљање 2+2 5 ИНФОРМАТОР 5 0+3 3 2+2 5 143 .б.36. Изборни предмет 4-6 (бира се 3 од 6) 37.6 Правни аспекти пословања 2+2 5 35.4 Управљање инвестицијама 2+2 37.6 Истраживање тржишта и понашање потрошача 2+2 35. Изборни предмет 1-3 (бира се 3 од 6) 5 34. Изборни предмет 1-3 (бира се 3 од 6) 35.5 Менаџмент пројеката 37. Изборни предмет 4-6 (бира се 3 од 6) 37.Израда и одбрана рада VIII Број бодова 35. Стручна пракса 1 36. Енергетска ефикасност 3+3 6 35. Назив предмета VII 33.4 Правни аспекти пословања 2+2 5 2+2 5 35.5 Управљање знањем 2+2 5 34.Израда и одбрана рада 36. Завршни рад . Управљање процесима рада 3+3 6 5 34.3 Управљање знањем 2+2 5 35. Основе управљања пројектима 4+2 6 34.4 Стратешки менаџмент 3+3 6 35. Стручна пракса 1 37. Изборни предмет 4-6 (бира се 3 од 6) 37.5 Управљање инвестицијама 35. Назив предмета VII VIII 33.3 Менаџмент иновација и промена 2+2 5 36.б.3 Корпоративне финансије 2+2 5 34. Управљање процесима рада 3+3 6 Број бодова 34.BSc . Стручна пракса 1 0+3 3 37.5 Тимски рад 2+2 5 35.1 Управљање знањем 2+2 5 2+2 5 Теорија одлучивања и квантитативне методе 2+2 5 37. Назив предмета VII VIII Број бодова 32.Теоријске основе .3 Мерење. Завршни рад . Изборни предмет 4-6 (бира се 3 од 6) 36.5 Управљање инвестицијама 2+2 5 35.5 Енергетски менаџмент у индустрији 2+2 5 37. 37.6 Енергетски менаџмент у зградама 2+2 0+10 15 Стручна пракса 1 38.BSc . Енергетске трансформације 4+4 6 34.1 36.1 Планирање.1 Теорија одлучивања и квантитативне методе 142 35.3 Правни аспекти пословања 2+2 37.4 Менаџмент пројеката 2+2 5 35.1 Оперативна ревизија и контролинг 2+2 5 2+2 5 34. контрола и вођење пројеката 37.2 Истраживање тржишта и понашање потрошача 2+2 5 35.4 Финансијска тржишта 2+2 5 34.

Израда и одбрана рада 5+5 15 38.4 Управљање инвестицијама 2+2 5 36.5 Менаџмент пројекта 2+2 5 37.3 Трибологија и подмазивање 2+2 5 36.5 Управљање знањем 2+2 5 144 Студијска група: ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ ОСИГУРАЊА VIII ИНФОРМАТОР 145 .4 Алгоритми и структуре података 2+2 5 35. Изборни предмет 1-3 (бира се 3 од 6) 35.3 Развој програмских производа 2+2 5 37. Изборни предмет 2 (бира се 3 од 6) 37.2 Менаџмент неживотног осигурања 2+2 5 4+2 6 37.2 Актуарска математика 2+2 5 35.4 Симулација процеса рада 2+2 5 35.4 Управљање инвестицијама 2+2 5 37.1 5 0+3 3 Теорија одлучивања и квантитативне методе 2+2 5 37. Изборни предмет 1-3 (бира се 3 од 6) 35.2 Менаџмент иновација и промена 2+2 5 35. 35. Назив предмета VII 33.6 Технологије демонтаже и рециклаже 2+2 36. Принципи осигурања 3+3 6 35. Изборни предмет 1-3 (бира се 3 од 7) 35.6 Технологије демонтаже и рециклаже 2+2 5 Завршни рад .3 Превентива у осигурању 2+2 5 4+2 6 37.Теоријске основе .4 Новац и банкарство 2+2 5 37.BSc .6 Системи базе података 2+4 38. Завршни рад .2 Стратешки менаџмент 3+3 6 35. Стратешки менаџмент 3+3 6 34.BSc .Теоријске основе .5 Менаџмент пројекта 2+2 5 36.5 Оперативна ревизија и контролинг 2+2 5 35. провера и анализа система квалитета 35.1 Организација и менаџмент одржавања 2+2 5 35.3 Одржавање средстава рада 3+2 5 35.2 Архитектура информационих система и рачунарске мреже 2+2 5 37. надзор и управљање 2+2 6 36. Р.6 Технологије одржавања 2+2 5 37. Методе и технике унапређења квалитета 34.5 Менаџмент иновација и промена 2+2 5 37.1 Финансијска тржишта 2+2 5 35. Назив предмета VII VIII Број бодова 33. Стручна пракса 1 37.б.1 Теорија одлучивања и квантитативне методе 2+2 5 36.37. Пројектовање база података 2+4 6 35.3 Менаџмент животних осигурања 2+2 5 5 35.б.BSc .7 Системи за мерење.6 Правни аспекти пословања 2+2 5 Завршни рад . Завршни рад .1 Управљање ризиком у осигурању 2+2 5 Број бодова 37. Управљање процесима рада 3+3 6 34.2 Пројектовање и анализа поступака одржавања 2+2 5 36. Стручна пракса 1 37.1 Организација и менаџмент логистиком 2+2 5 35. Назив предмета VII 33.2 Психологија у менаџменту 2+2 5 35. Изборни предмет 4-6 (бира се 3 од 6) 36.Израда и одбрана рада 0+10 Р.3 Објектно оријентисане информационе технологије 2+2 5 35.б.Израда и одбрана рада VIII Број бодова Студијска група: ИНФОРМАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ Р.Теоријске основе . Пројектовање.4 Управљање процесима рада 3+3 6 15 35.5 Управљање знањем 2+2 5 35.Теоријске основе .Израда и одбрана рада 0+10 15 38. Изборни предмет 4-6 (бира се 3 од 6) 0+3 3 37. Стручна пракса 1 0+3 3 0+10 15 38.6 Управљање знањем 2+2 5 Студијска група: МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И ЛОГИСТИКА 36.BSc .

4 35. Стратешко предузетништво 2+2 5 3.3 Медијски маркетинг 2+2 5 37.6 Социологија масовних комуникација 2+2 5 5.Израда и одбрана рада Назив предмета Изборни предмет 4-6 (бира се 3 од 6) 37. Информациони систем предузећа 2+2 5 33.3 Управљање знањем 2+2 5 35. Изборни предмет 1-3 (бира се 3 од 6) 35.1 Комуникационе технологије 2+2 5 37. Завршни рад .б.1 Пословна етика 2+2 5 35.1 Пословна етика 2+2 5 35. Електронско пословање 2+2 4 4.  Информациони менаџмент. Завршни рад .2 Естетика у медијима 2+2 5 37.2 Организациона социјализација 2+2 5 37.-6.6 Аудио техника и дигитални аудио 2+2 5 36.мастер .5 Међународно пословање 2+2 4 146 0+3 Изборни предмет (бира се 2 од 5) ИНФОРМАТОР 147 . Изборни предмет 1-3 (бира се 3 од 6) 35.5 Социологија масовних комуникација 2+2 5 35.Израда и одбрана рада 0+10 15 Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ (дАс) Приликом уписа на дипломске академске студије .4 Технолошко и пословно предвиђање 2+2 4 36.3 Пословно комуницирање 3+3 7 35.  Инжењерство и менаџмент осигурања.4 Менаџмент иновација и промена 2+2 5 37. Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент 2+2 5 2.5 Истраживање тржишта и понашање потрошача 2+2 5 5. Стратешки менаџмент 3+3 6 34.4 Правни аспекти пословања 2+2 5 37.3 Планирање људских ресурса 2+2 5 Управљање знањем 2+2 5 5.  Енергетски менаџмент.2 Менаџмент производа 2+2 4 35.5 Дигитална обрада слике 2+2 5 37. Класични медији и медијске технологије 3+3 VIII Број бодова 6 34.4 Истраживање тржишта и понашање потрошача 2+2 5 35. 35.Теоријске основе .3 Теорија одлучивања и квантитативне методе 2+2 5 37. Рб VII VIII Број бодова Назив предмета I II Број бодова 1.  Менаџмент квалитета и логистике.2 Психологија рада 2+2 5 5.6 Кризни менаџмент медија 2+2 5 0+10 15 38.1 Мотивација за рад 2+2 5 5.  Инжењерство и менаџмент медија  Менаџмент људских ресурса Студијска група: ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ Студијска група: МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА Р.5 Менаџмент пројекта 2+2 5 37.  Пројектни менаџмент.2 Новинарство 2+2 5 35. Назив предмета VII 33. Стратешки менаџмент 3+3 6 35.Студијска група: ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ МЕДИЈА Р.Теоријске основе . Изборни предмет 4-6 (бира се 3 од 6) 37.  Инвестициони менаџмент.1 Менаџмент иновација и промена 2+2 5 37.девет изборних модула (студијске групе):  Предузетнички менаџмент.б. Стручна пракса 1 3 5.BSc . Управљање процесима рада 3+3 6 35. студијског програма Инжењерски менаџмент студент се опредељује за један од датих модула (студијских група). Дипломске академске студије . Стручна пракса 1 0+3 3 37.BSc .мастер. 37.6 Развој каријере 2+2 5 38.

Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент 2+2 5 1.-6.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . 148 Стручна пракса 2 0+3 3 ИНФОРМАТОР 20+10 30 149 .4 Рад и учење на даљину 2+2 4 5.1 Поступци и методе електронског пословања 2+2 4 5. Рб I II Назив предмета I Број бодова 1.-6. Електронско пословање 2+2 4 5.Израда и одбрана дипломског рада 20+10 30 II Број бодова Студијска група: ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ Студијска група: ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ Рб 8.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . Рачунаром подржано управљање пројектима 2+2 5 5.4 Енергетски системи 2+2 4 5. 5. Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент 2+2 5 2. Стручна пракса 2 8. Изборни предмет (бира се 2 од 4) Изборни предмет (бира се 2 од 4) 5. Дипломски-мастер рад . Управљање пројектима у бласти ИТ 2+2 4 4. Међународне финансије 2+2 5 3. Стручна пракса 2 0+3 3 5.Израда и одбрана дипломског рада 3 0+3 20+10 30 Назив предмета Дипломски-мастер рад . Стручна пракса 2 0+3 3 7.-6.Израда и одбрана дипломског рада 20+10 30 Назив предмета 30 II Број бодова Студијска група: ИНФОРМАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ Студијска група: ИНВЕСТИЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ Рб 20+10 Рб I II Назив предмета I Број бодова 1. Аутоматизација управљања производним системима 2+2 5 4.1 Електронско пословање 2+2 4 5.3 Пословно комуницирање 3+3 7 5. Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент 2+2 5 2. Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент 2+2 5 1.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .3 Пословно комуницирање 3+3 7 5.2 Финансирање пројеката 2+2 6 5.4 Управљање ризиком 2+2 4 7.4 Технолошко и пословно предвиђање 2+2 4 7. Енергетска политика 2+2 4 2. Стручна пракса 2 0+3 3 8.2 Менаџмент производа 2+2 4 5. Вештачка интелигенција у инжењерству 2+2 5 2.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . Обезбеђење квалитета софтверских производа 2+2 4 3. Обновљиви извори енергије (Алтернативна енергетика) 2+2 5 4. Дипломски-мастер рад .1 Стратешко предузетништво 2+2 5 5.2 Напредне информационе технологије 2+2 4 5.-6.5 Међународно пословање 2+2 4 8. Изборни предмет (бира се 2 од 5) Изборни предмет (бира се 2 од 4) 5. Стратешко управљање пројектима 2+2 5 3. Дипломски-мастер рад .Израда и одбрана дипломског рада 7. Дипломски-мастер рад .3 Оперативна ревизија и контролинг 2+2 5 5. Портфолио менаџмент 2+2 5 4.2 Пословна етика 2+2 5 5.1 Електронско пословање 2+2 4 5.Израда и одбрана дипломског рада 8. 5. Савремене енергетске технологије 2+2 5 3.7.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .3 Управљање ризиком 2+2 4 5.

Катастрофални ризици и штете у осигурању 2+2 4 3. Информациони системи за подршку квалитету. Дипломски-мастер рад . Стручна пракса 2 0+3 3 8. Изборни предмет (бира се 2 од 4) 5.Израда и одбрана дипломског рада Рб I II Број бодова Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент 2+2 5 2.Студијска група: ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ МЕДИЈА Студијска група: МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И ЛОГИСТИКЕ Рб Рб Назив предмета I II Број бодова 1. Медији и јавно мнење 2+2 5 3.3 Визуелни идентитед медија 2+2 4 5.1 Штампани медији 2+2 4 5.3 Аутоматозовани системи у осигурању 2+2 4 5.Израда и одбрана дипломског рада 20+10 Назив предмета Број бодова 5 2. Стручна пракса 2 0+3 3 8.3 Интегрисани системи менаџмента 2+2 4 5.2 Модели изврсности система менаџмента квалитетом 2+2 5 5.1 “ПР” менаџмент 2+2 5 5. Управљање ризиком 2+2 4 3. Дипломски-мастер рад .-6.3 Тимски рад 2+2 5 5. 5.1 Поступци и методе електронског пословања 2+2 4 5.2 Рачуноводство и ревизија у осигурању 2+2 4 5.-6.-6.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . Стручна пракса 2 0+3 3 8. Техничка дијагностика 2+2 5 5.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .Израда и одбрана дипломског рада 150 II 2+2 20+10 30 II Број бодова Студијска група: МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 1. Пословна етика 2+2 5 5.4 Рад и учење на даљину 2+2 4 5. “ПР” менаџмент 2+2 5 5. Интелигентно привређивање и ефектни менаџмент 2+2 5 2.4 Пословна етика 2+2 5 7. Изборни предмет (бира се 2 од 4) 5. Дипломски-мастер рад . Изборни предмет (бира се 2 од 5) 5. I Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент 30 Студијска група: ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ ОСИГУРАЊА Рб Назив предмета 1.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .5 Управљање процесима рада 3+3 6 7. Дипломски-мастер рад . Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент 2+2 5 2.2 Пословно комуницирање 3+3 7 5.2 Дигитална монтажа 2+2 4 5. Лидерство 2+2 4 3. Информациони систем предузећа 2+2 5 4.1 Портфолио менаџмент 2+2 5 5. РТВ продукција 2+2 4 4. Право осигурања 4+2 5 4. Услови и тарифе премија осигурања 2+2 5 Изборни предмет (бира се 2 од 4) 5. 20+10 30 Назив предмета I 1.4 Мултимедији и глобални медији 2+2 4 7.4 Рад и учење на даљину 2+2 4 7.-6.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . Стручна пракса 2 0+3 3 8. логистици и одржавању 2+2 5 4.Израда и одбрана дипломског рада ИНФОРМАТОР 20+10 30 151 .

1 Одабрана поглавља из аутоматизације процеса рада 5+4 14 3. Математика 2 3+3 6 7. 5+4 Изборни предмет 1 . Докторска дисертација – Теоријске основе 12. ДАС) 4. околина и заштита 3+3 6 7. Приликом уписа студент се уписује на један од студијских програма: Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ОАС) 4. Изборни предмет 3 . Инжењерство заштите животне средине .3 Одабрана поглавља из интеграције аутоматизованих система 5+4 14 5. Одабрана поглавља физике 2 2+2 4 9. Одабрана поглавља физике 1 2+2 4 7.3 Одабрана поглавља из неиндустријске роботике 5+4 14 4. Припрема пријаве теме докторске дисертације 0+2 2 11.4 Одабрани прилази управљању процесима рада 5+4 14 Р. Назив предмета I II III IV V VI VII VIII Број бодова 7. ДАС.4 (бира се 2 од 8) Приликом уписа на основне академске студије (прва година студија). Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 0+10 10 13.4 Одабрана поглавља инжењерског менаџмента 5+4 14 7. Р.З1 (ОАС. Актуелно стање у области 0+2 2 1. 0+3 V 11. Градитељство и животна средина 4+4 7 152 0+20 30 ИНФОРМАТОР 153 . Основе рачунарских технологија 1+2 5 10. Математика 1 3+3 6 7.5 Одабрана поглавља инвестиционог менаџмента 5+4 14 8. Увод и принципи заштите окружења 3+3 8 2.б. Инжењерство заштите на раду .1 Одабрана поглавља из математике 5+3 12 2.2 Raster и Image Processing технологије у инжењерству и менаџменту 5+4 14 4. Назив предмета I II III IV VI Број бодова 12.6 Одабрана поглавља из пројектовања за изврсност 5+4 14 7. 3.2 Структуре савремених информационих комуникационих система 5+4 14 4.-8.З2 (ОАС. једна године дипломске академске-мастер студије (ДАС) и три године докторске студије (ДС)).1 Ефективни производни и услужни системи 5+4 14 4. Техничка хемија 2+2 4 7. 6.2 Одабрана поглавља из физике 5+3 12 1. Енергија и окружење 3+3 7 6. Електротехника.Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО/ ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ (ДС) Назив студијског програма докторских студија је Индустријско инжењерство/ инжењерски менаџмент. Исход процеса студирања према програму докторских студија је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад.2 (бира се 2 од 4) 30 Област: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ Метод научног рада Наука о индустријском инжењерству и менаџменту 5 Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 1.-5.б. Студије из области Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду се организују по систему 4+1+3 (четири године основне академске студије (ОАС). Академски назив који се стиче је доктор наука – индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент (др). ДС) 13 2. студент се уписује на студијски програм: Инжењерство заштите животне средине. Докторска дисертација – Израда и одбрана докторске дисертације 0+20 20 0+30 2.7 Напредни модели података и система база података 5+4 14 9.8 CAE/CAD/CAM и CIM концепти и системи 5+4 14 10. Хемијски принципи у инжењерству заштите животне средине 3+3 8 7. Заједнички изборни предмет (бира се 1 од 2) 2. Основе механике 3+2 7 7.

Мерење и контрола загађења 3+3 8 39. Основи механике флуида 2+2 5 25. Управљање чврстим отпадом 3+2 7 32.средњи 2+0 2 28. Процесни и енергетски системи и постројења 3+3 7 31.5 Операциони менаџмент 2+2 5 Завршни рад .основни 2+0 2 35. Страни језик – 1 (бира се 1 од 2) 35. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3): 3+3 6 19.BSc .2 Геоинформационе технологије и системи 3+3 8 16. Распростирање поремећаја 22. Биохемијски и микробиолошки принципи 3+3 7 36. Основе заштите вода 2+1 4 36.2 Немачки језик у техници 1 2+0 2 15.2 Немачки језик . Изборни предмет 3 (бира се 1 од 4): 23.4 4+2 8 18.1 Енглески језик .2 Немачки језик – напредни средњи 2+0 2 33.1 Енглески језик . Страни језик – 4 (бира се 1 од 2) 32. Страни језик – 3 (бира се 1 од 2) 4+4 7 Савремене методе ремедијације земљишта 3+3 6 39.1 Енглески језик .2 Акустика и заштита од буке 3+3 6 21.нижи средњи 2+0 2 37. Стручна пракса 21.2 Немачки језик . Социјална екологија 27.основни 2+0 2 35. Анализа података о стању околине 3+3 26.1 Процесни апарати за заштиту околине 20.средњи 2+0 2 27.3 Поступци и постројења за третман вода 2+2 5 40. Моделирање и симулација у ИЗЖС 3+3 6 30. Процесно инжењерство 4+3 8 29.13. 27. Машинство у инжењерству заштите животне средине Инжењерство заштите животне средине у биосистема 3+4 7 36. Страни језик – 2 (бира се 1 од 2) 36.1 Управљање опасним отпадом и рециклажне технологије 3+3 8 16. Одрживо коришћење природних ресурса и систем заштите животне средине 2+3 6 35. Мониторинг животне средине 2+2 6 34.Теоријске основе . Еколошки пројекти 34.2 Немачки језик .4 Геометрија еко-просторне визуализације 2+2 5 40. Стручни страни језик (бира се 1 од 2) 154 4+4 8 ИНФОРМАТОР 155 . Алтернативна енергетика 4+4 8 35.3 ЕМС системи 3+3 6 2+2 4 39. Основи термодинамике 2+2 5 39.1 Енглески језик .1 24.3 Медицина рада 3+3 6 0+4 3 21.стручни 2+0 2 14. Статистичке методе 2+3 6 34.1 Енглески језик – напредни средњи 2+0 2 32. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 5): 40.2 Хигијена рада 2+2 5 40.нижи средњи 2+0 2 38.Израда и одбрана рада 0+10 15 41.3 Природни материјали у градитељству 3+3 8 17.4 Енергија и обновљиви извори енергије у руралним областима 3+3 6 40. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4): 16.2 Управљање акциденталним ризицима 3+3 6 6 39.1 Основи инструментације и управљања 2+2 5 40.

Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4): 17. Физичко хемијски принципи 3+2 4 2.3 Стратешко управљање пројектима 2+2 5 16.1 Специфични услови пројектовања у заштити животне средине 2+2 4 15.4 Инжењерство одрживе пољопривреде 3+3 4 16.1 Енглески језик .2 Немачки језик .2 Управљање акциденталним ризицима и животна средина 2+2 4 16.2 Немачки језик . Страни језик – 2 (бира се 1 од 2) 8.1 Енглески језик . 156 Назив предмета I II III IV V VI VII VIII Број бодова 1.средњи 2+0 2 27.1 Енглески језик . Основе заштите вода 2+1 4 21. Алтернативна енергетика 4+4 8 7. Анализа података о стању околине 3+3 6 26.б. Основи термодинамике 2+2 5 24. Назив предмета I II Број бодова 5.мастер.б.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . Увод и принципи заштите окружења 3+3 8 2.3 Економија и заштита животне средине 2+2 4 19. Р. Хемијски принципи у инжењерству заштите животне средине 3+3 8 10.2 Институционални оквири управљања акциденталним ризицима 2+2 4 Машинство у инжењерству заштите животне средине 7. Мониторинг животне средине 2+2 6 2+3 6 1. Енергија и окружење 3+3 7 6. Одрживо кориштење природних ресурса и систем заштите животне средине 6. Математика 1 3+3 6 21. Одабрана поглавља физике 2 2+2 4 11. Страни језик – 1 (бира се 1 од 2) 6. околина и заштита 3+3 6 8.нижи средњи 2+0 2 22.средњи 2+0 2 ИНФОРМАТОР 157 .1 ТП постројења са енергетског еколошког и економског аспекта 2+2 4 18. Дипломски-мастер рад . Заштита на раду при извођењу грађевинских радова 2+2 5 25.2 Немачки језик . Страни језик – 3 (бира се 1 од 2) 27. Статистичке методе 2+3 6 14. Стручна пракса 0+3 3 6. Опасности и штетности на радном месту и у радној околини 2+2 4 27. студент се уписује на студијски програм: Заштита и безбедност на раду. 3+4 7 7.4 Информационо-технолошка подршка одрживом развоју биосистема 3+3 4 20. Основе рачунарских технологија 1+2 5 12. Техничка хемија 2+2 4 3. Градитељство и животна средина 4+4 7 13.основни 2+0 2 7. Р. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4): 6. студент се уписује на студијски програм: Инжењерство заштите животне средине. Основе механике 3+2 7 9. Практикум заштите животне средине 3+3 6 5. Биохемијски и микробиолошки принципи 3+3 7 7. Математика 2 3+3 6 7. Мерење и контрола загађења 3+3 8 23. Пројектовање система заштите 3+3 6 4.основни 2+0 2 6. Електротехника. Одабрана поглавља физике 1 2+2 4 4.Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ДАС) Приликом уписа на дипломске академске студије . Виши курс математике 1 2+2 3 3.Израда и одбрана дипломског рада 20+10 30 Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ (ОАС) Приликом уписа на основне академске студије.нижи средњи 2+0 2 21.

1 Енглески језик . Заштита од хемијских штетности.2 Заштита на раду при употреби грађевинских система 2+2 5 34.1 Енглески језик – напредни средњи 2+0 2 32. студент се уписује на студијски програм: Заштита и безбедност на раду. Хигијена рада 2+2 5 1.2 Системска регулатива и ЕУ пракса у безбедности и здравњу на раду 2+2 6 4. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2): 41. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3): 7.Израда и одбрана дипломског рада ИНФОРМАТОР I II Број бодова 0+3 2 20+10 30 159 .стручни 2+0 2 6.2 Заштита на раду од буке и вибрација у индустрији 2+1 3 40. Пројектовање система заштите 2+1 3 35. Стручни страни језик (бира се 1 од 2) 5.Израда и одбрана рада 0+10 15 43.Теоријске основе .1 Наука о раду 2+2 6 3.мастер. Безбедност и здравље на раду са опремом за рад 3+3 7 31. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3): 38. Процесно инжењерство 4+3 8 29.1 Безбедност и здравље на раду у процесним постројењима 2+2 6 7.BSc . Стручна пракса 41.1 Управљање акциденталним ризицима и животна средина 2+2 4 39. 36.б. Опасне материје и опасан отпад 2+2 4 37. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3): 42. Статистички напредни модели 2+2 4 37. Медицина рада 3+3 6 38.2 Немачки језик – напредни средњи 2+0 2 33.2 Безбедност и здравље на раду у пољопривреди и шумарству 2+2 6 158 0+2 3 Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ (ДАС) Приликом уписа на дипломске академске студије .1 Безбедност и здравље на раду са средствима грађевинске и комуналне механизације 2+2 6 41. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2): 33. на претовару и у складиштима 3+2 6 42. Управљање чврстим отпадом 3+2 7 32.2 Немачки језик у техници 1 2+0 2 6. Страни језик – 4 (бира се 1 од 2) 32.2 Заштита на раду у унутрашњем транспорту. Стручна пракса 6.3 Заштита на раду на машинама за обраду материјала 3+2 6 Завршни рад . пожара и експлозија 3+2 4 38.2 Безбедност и здравље на раду у електричним погонима и простројењима 2+5 6 7. средства и опрема заштите на раду 3+2 3 Р.3 Социолошко правни аспекти заштите на раду 2+1 3 40.28.2 Примена међународних стандарда у безбедности заштите на раду 2+1 3 40. 9. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4): 40. Назив предмета Дипломски-мастер рад .1 Заштита од штетног дејства електричне енергије у примени електо енергетских претварача 3+2 6 42.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .1 Заштита на раду у металургији и при термохемијској обради метала 2+2 5 33. Системи.1 Безбедност производа и заштита корисника / потрошача 2+1 3 7. 42. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2): 2. Процена безбедности радног места 2+3 4 37. Моделирање и симулација у ИЗЖС 3+3 6 30.3 Безбедност и здравље на раду са моторним возилима 2+2 6 8.

Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 0+10 10 13. Докторска дисертација – Теоријске основе 160 0+20 30 Студије на студијском програму Геодезија и геоматика се организују по систему 4+1+0 (четири године основне академске студије (ОАС) и једна године дипломске академске-мастер студије(ДАС)). Социологија технике 2+0 2 ИНФОРМАТОР 161 .3 Системска регулатива у области животне средине 5+4 14 8. Докторска дисертација – Израда и одбрана докторске дисертације 0+20 20 0+30 30 Област: ГЕОДЕЗИЈА (ОАС. Припрема пријаве теме докторске дисертације 0+2 2 10.1 Енглески језик . Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 12. године (7.2 Основе и принципи управљања заштитом животне средине 5+4 14 7.1 Ремедијација контаминираних локација 5+4 14 Заједнички предмети 4.2 Физичке методе за испитивање еколошких материјала 5+4 14 6. Геодезија 1 2+3 6 10. Актуелно стање у области 0+2 2 7. студент се уписује на студијски програм: Геодезија и геоматика. Назив предмета I II III IV V VI VII VIII Број бодова 1.основни 3+0 3 7. ДАС) 0+3 5 Вероватноћа.  Геодезија.2 Одабрана поглавља теорија преноса 5+4 14 8. Академски назив који се стиче је доктор наука – Инжењерство заштите животне средине (др). статистика и теорија инжењерског експеримента 5+3 12 2. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 5. Технике геодетских мерења 2+2 4 12. Основе геонаука 2+1 3 4. семестра) студент се опредељује за један од два дата модула (студијске групе). Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Геодезија и геоматика (ГГ) Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОМАТИКА (ОАС) Р. Алгебра 4+4 8 3.Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ДС) Назив студијског програма докторских студија је Инжењерство заштите животне средине.средњи 3+0 3 8.2 Савремени принципи енергетског менаџмента 5+4 14 5.3 Одабрана поглавља из физике 5+3 12 3. Метод научног рада 2.1 Пројектовање и планирање у процесима минимизације отпада и опасних материја 5+4 14 8. Математичка анализа 1 4+4 8 9. Увод у геодезију 2+2 4 6. Објектно оријентисане информационе технологије са програмирањем 2+3 6 11.б. Физика 2+2 5 7. Нацртна геометрија у геоматици 2+2 4 5.2 Одабрана поглавља из математике 5+3 12 2.б. Примењена анализа физичко-хемијских параметара 5+4 13 4. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) 8. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) 2. Страни језик 1 (бира се 1 од 2) 7. Р.1 I II III IV V VI Број бодова 11. Исход процеса студирања према програму докторских студија је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад.2 Енглески језик . Назив предмета 1.3 Модели економске валоризације пројеката заштите животне средине 5+4 14 9.1 Чврсти материјали у окружењу 5+4 14 5. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) Приликом уписа на основне академске студије.  Геоинформатика 4. приликом уписа 4. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) 7.1 Савремени методи Екодизајна 5+4 14 7. Рачунарски практикум 2+2 4 2.

Студијска група: ГЕОДЕЗИЈА

13.

Страни језик 2 (бира се 1 од 3)

13.1

Енглески језик - средњи

3+0

3

13.2

Енглески језик - виши

3+0

3

13.3

Немачки језик - основни

3+0

3

14.

Математичка анализа 2

3+3

7

15.

Геодезија 2

2+3

5

16.

Основе картографије са визуализацијом
геоподатака

2+2

5

17.

Информациони системи и базе података

2+2

4

18.

Системи и сигнали у геоматици

2+2

5

19.

Основе грађевинарства

3+2

6

20.

Системи аутоматског управљања

4+4

8

21.

Нумеричке методе

2+2

4

22.

Основе ГПС технологија са применама

2+2

4

23.

Фотограметрија и даљинска детекција

2+2

4

24.

Геоинформатика

2+2

4

25.

Вероватноћа и математичка статистика

2+2

4

26.

Геоинформациони системи

2+2

27.

Просторно планирање са уређењем
земљишне територије

28.

Р.б.

Назив предмета

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Број
бодова

36.

Интегрални ИТ системи премера

3+3

6

37.

Инжењерска геодезија 2

2+3

6

3840.

Изборни предмет 1-3 (бира се 3 од 16)

38.1

Инфраструктура просторних података и
стандардизација

3+2

5

38.2

Интелигентни управљачки системи

3+2

5

38.3

Сателитска навигација и навигационе услуге

3+2

5

38.4

Дигитална обрада сигнала у геоматици

3+2

5

38.5

Деформациона анализа

3+2

5

38.6

Активне геодетске референтне мреже

3+2

5

38.7

Комасација

3+2

5

38.8

Гравиметрија

3+2

5

38.9

Механика небеских тела

3+2

5

38.10

Физичка геодезија

3+2

5

4

38.11

Технике аутоматске екстракције садржаја
аналогне документације

3+2

5

3+3

8

38.12

Батиметрија

3+2

5

Инжењерска геодезија

3+3

8

38.13

Примена геоинформационих технологија и
система у биотехничким наукама

3+2

5

29.

Моделирање и симулација система 1

2+2

4

38.14

3+2

5

30.

Рачун изравнања

3+3

6

Примена геоинформационих технологија и
система у друштвеним наукама

31.

Методе оптимизације

4+4

8

38.15

Примена геоинформационих технологија и
система у водопривреди

3+2

5

32.

Виша геодезија

3+3

7

38.16

3+2

5

33.

Дистрибуирани системи у геоматици

2+2

5

Примена геоинформационих технологија и
система у пољопривреди

34.

Операциони менаџмент

2+2

5

41.

Стручна пракса - Пројекат

0+3

3

35.

Катастар

2+3

5

42.

Право и правни прописи у геодетској струци

43.

Изборни предмет 4 (бира се 1 од 7)

43.1

162

3+2

5

Ласерско скенирање терена и објеката

3+2

5

43.2

Процена вредности грађевинских објеката

3+2

5

43.3

Примена геоинформационих технологија и
система у уређењу земљишне територије

3+2

5

ИНФОРМАТОР

163

43.4

Примена геоинформационих технологија и
система у предвиђању

3+2

5

37.15

Примена геоинформационих технологија и
система у водопривреди

3+2

5

43.5

Примена геоинформационих технологија
и система у заштити животне средине и
медицини

3+2

5

37.16

Примена геоинформационих технологија и
система у пољопривреди

3+2

5

43.6

Комунални информациони системи и њихова
примена

38.17

Геодетска метрологија

3+2

5

3+2

5

38.18

Математичка картографија

3+2

5

43.7

Дигитални модели терена

3+2

5

40.

Стручна пракса - Пројекат

0+3

3

44.

Напредне технике геодетског пројектовања
и надзора

3+3

5

41.

Даљинска детекција и рачунарска обрада
слике

45.

Завршни рад - BSc
-Теоријске основе
- Израда и одбрана рада

0+10

15

42.

Изборни предмет 4 (бира се 1 од 6)

42.1

Студијска група: ГЕОИНФОРМАТИКА
Р.б.

Назив предмета

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Број
бодова

3+3

5

Примена геоинформационих технологија и
система у уређењу земљишне територије

3+2

5

42.2

Примена геоинформационих технологија и
система у предвиђању

3+2

5

42.3

Примена геоинформационих технологија
и система у заштити животне средине и
медицини

3+2

5

42.4

Комунални информациони системи и њихова
примена

3+2

5

42.5

Ласерско скенирање терена и објеката

3+2

5

42.6

Процена вредности грађевинских објеката

3+2

5

43.

Детекција објеката подземне
инфраструктуре

3+3

5

Завршни рад - BSc
-Теоријске основе
- Израда и одбрана рада

0+10

15

44.

35.

Мрежно базирани системи 1

2+2

4

36.

Геопросторне базе података

3+3

8

3739.

Изборни предмет 1-3 (бира се 3 од 18)

37.1

Инфраструктура просторних података и
стандардизација

3+2

5

37.2

Интелигентни управљачки системи

3+2

5

37.3

Сателитска навигација и навигационе услуге

3+2

5

37.4

Дигитална обрада сигнала у геоматици

3+2

5

37.5

Деформациона анализа

3+2

5

37.6

Активне геодетске референтне мреже

3+2

5

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОМАТИКА (ДАС)

37.7

Комасација

3+2

5

37.8

Гравиметрија

3+2

5

Приликом уписа на дипломске академске студије - мастер Геодезија и геоматика, студент се опредељује за један од
датих модула (студентских група).

37.9

Механика небеских тела

3+2

5

37.10

Физичка геодезија

3+2

5

37.11

Технике аутоматске екстракције садржаја
аналогне документације

3+2

5

37.12

Батиметрија

3+2

5

Р.б.

37.13

Примена геоинформационих технологија и
система у биотехничким наукама

3+2

5

1.

Методе прецизних геодетских мерења и обраде података

3+2

6

37.14

Примена геоинформационих технологија и
система у друштвеним наукама

3+2

5

2.

Инжењерска геодезија 3

3+2

6

164

Дипломске академске студије - мастер - два изборна модула (студијска група):
 Геодезија,
 Геоинформатика.

Студијска група: ГЕОДЕЗИЈА

3-5.

Назив предмета

I

II

Број бодова

Изборни предмети (бира се 3 од 12)

ИНФОРМАТОР

165

3.1

Локацијско базирани сервиси

3+2

5

3.12

Дигитална фотограметрија

3+2

5

3.2

Wеб ГИС

3+2

5

3.13

Геодезија у уређењу насеља

3+2

5

3.3

Виртуелни атласи

3+2

5

3.14

Катастар непокретности 2

3+2

5

3.4

ГМЛ и размена геоподатака

3+2

5

6.

Стручна пракса - Пројекат

0+3

3

3.5

Естимација и идентификација динамички система

3+2

5

3.6

Мултимедијална картографија

3+2

5

7.

Дипломски-мастер рад
- Теоријске основе (Студијски истраживачки рад)
- Израда и одбрана дипломског рада

3.7

Семантички wеб

3+2

5

3.8

Процена вредности рада и објеката

3+2

5

3.9

Деформациона анализа и мерења

3+2

5

3.10

Дигитална фотограметрија

3+2

5

3.11

Геодезија у уређењу насеља

3+2

5

3.12

Катастар непокретности 2

3+2

5

6.

Стручна пракса - Пројекат

0+3

3

7.

Дипломски-мастер рад
- Теоријске основе (Студијски истраживачки рад)
- Израда и одбрана дипломског рада

20+10

30

II

Број бодова

Студијска група: ГЕОИНФОРМАТИКА
Р.б.

Назив предмета

I

1.

Геопортали

3+2

6

2.

Геопросторни сервиси - WФС, WМС

3+2

6

3-5.

Изборни предмети (бира се 3 од 14)

3.1

Локацијско базирани сервиси

3+2

5

3.2

Напредне технике ласерског скенирања

3+2

5

3.3

Wеб ГИС

3+2

5

3.4

Виртуелни атласи

3+2

5

3.5

ГМЛ и размена геоподатака

3+2

5

3.6

Естимација и идентификација динамички система

3+2

5

3.7

Мултимедијална картографија

3+2

5

3.8

Семантички wеб

3+2

5

3.9

Инжењерска геодезија 3

3+2

6

3.10

Процена вредности рада и објеката

3+2

5

3.11

Деформациона анализа и мерења

3+2

5

166

20+10

30

ИНТЕРДСИЦИПЛИНАРНе Области
Студијски програм: ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН
(ОАС, ДАС, ДС)
Студије на студијском програму Графичко инжењерство и дизајн се организују по систему 3+2+3 (три године
основне академске студије (ОАС), две године дипломске академске-мастер студије (ДАС) и три године докторске
студије (ДС)). Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Графичко инжењерство и дизајн (Ф).

Студијски програм: ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН (ОАС)
Р.б.

Назив предмета

I

II

III

IV

V

VI

Број
бодова

1.

Физика

3+3

6

2.

Хемија у графичком инжењерству

3+3

6

3.

Математика

4+4

8

4.

Основе рачунарства

2+4

8

5.

Страни језик 1 (бира се 1 од 2)

5.1

Енглески језик - основни

2+0

2

5.2

Немачки језик - основни

2+0

2

6.

Техничка механика

4+4

8

7.

Социологија културе

2+2

4

8.

Маркетинг и предузетништво

2+2

4

9.

Графички материјали

4+4

8

10.

Страни језик 2 (бира се 1 од 2)

ИНФОРМАТОР

167

1 Хемиграфија 3+3 6 25. Стручна пракса 0+4 4 29.1 Менаџмент пројеката 2+2 4 14.2 Бука и вибрације 3+3 6 26.2 Немачки језик .напредни средњи 2+0 2 24.2 Управљање кавалитетом 2+2 5 14. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 25. Завршни рад . Моделирање симулација и управљање 4+4 8 2.2 Графитни стандарди 2+2 4 27.нижи средњи 2+0 2 30. Назив предмета I II III IV Број бодова 1.2 Немачки језик . Страни језик 6 (бира се 1 од 2) 10.напредни средњи 2+0 2 23.1 Енглески језик . Основи машинства 2+2 4 14.виши 2+0 2 11. Штампарске форме 168 2+2 4 4+4 8 3+3 4 Р.4 3Д моделирање 2+2 4 14.3 Дизајн графичких производа 2+2 4 27. Електроника и оптоелектроника 2+2 4 19.основни виши 2+0 2 6. Репродукциона техника 25. Графички процеси 4+4 8 22.Теоријске основе .б.средњи 2+0 2 16. Увод у графичке технологије 2+2 6 32. Страни језик 3 (бира се 1 од 2) 16. Графичко окружење 3+3 7 9. Дизајн просторних облика 0+10 15 12.10. Графичка амбалажа 4+4 8 13. Електричне машине 2+2 4 Студијски програм: ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН (ДАС) 15.1 Визуелне комуникације 2+2 4 27. Графички дизајн 4+4 9 4. Графички системи 4+4 7 11.1 Енглески језик за ГРИД 1 2+0 2 5.средњи 2+0 2 17. Страни језик 4 (бира се 1 од 2) 23.Израда и одбрана рада 13. 16. Завршна графичка обрада 3+3 4 10.5 Економија предузећа 2+2 4 ИНФОРМАТОР 169 . Страни језик 5 (бира се 1 од 2) 5.3 Управљање инвестицијама 2+2 5 14. Ликовна графичка култура 4+4 8 Дипломске академске студије – мастер трају 2 године и вреде 120 ЕСПБ.1 Немачки језик . Електронско издаваштво 2+4 7 3.4 Ликовна естетика и композиција 2+2 4 28.2 Немачки језик . Мултимедији 2+4 6 21.2 Немачки језик . Производни систем 2+4 5 8.1 Енглески језик за ГРИД 2 2+0 2 10. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4) 27. Изборни предмет (бира се 1 од 5) 14. Технике штампе 4+4 8 27. Рачунарска графика 4+4 7 14. Фотографија 2+2 4 18.BSc . Принципи универзалног дизајна 1+3 4 23. WЕБ дизајн 2+4 7 12.нижи средњи 2+0 2 31. Писмо и типографија 3+3 8 20. Наука о боји 4+4 9 10. Индустријски дизајн 2+4 7 7. Дигитална обрада слике 2+2 4 5.1 Енглески језик .1 Енглески језик .

MSc 16. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) 7.б.4 Одабрана поглавља из програмирања 5+3 12 4. ДАС.3 Одабрана поглавља из савремених графичких система и процеса 5+4 14 9.15.3 Одабрана поглавља из техничке механике 5+4 14 5. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад Број бодова 12. Актуелно стање у области 0+2 2 7.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .б.1 Одабрана поглавља из дизајна 170 5+4 14 0+20 30 0+30 30 Студијски програм: МЕХАТРОНИКА (ОАС. Физика 2+2 5 2.3 Одабрана поглавља из хемије 5+3 12 3. године (7. Академски назив који се стиче је доктор наука – графичко инжењерство и дизајн (др). Основи електротехнике 1 2+2 4 ИНФОРМАТОР 171 .Израда и одбрана дипломског рада 0+4 7. приликом уписа 4. Докторска дисертација – Теоријске основе 11. Дипломски-мастер рад .2 Еколошко инжењерски аспекти 5+4 14 8. Стручна пракса . Математика 1 3+3 7 4. семестра) студент се опредељује за један од датих модула (студијских група):  Мехатроника. студент се уписује на студијски програм: Мехатроника. ДС) Студије на студијском програму Мехатроника се организују по систему 4+1+3 (четири године основне академске студије (ОАС). Одабрана поглавља из савремених графичких технологија 9+4 13 3.3 Одабрана поглавља из компјутерске графике 5+4 14 6. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) 4. Приликом уписа студент се уписује на студијски програм: Мехатроника (Х) Студијски програм: МЕХАТРОНИКА (ОАС) Приликом уписа на основне академске студије. Припрема пријаве теме докторске дисертације 0+2 2 10.1 Одабрана поглавља из амбалаже 5+4 14 8. Метод научног рада 0+3 5 2.2 Одабрана поглавља из уметности у графичким техникама 5+4 14 7. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) 8. Назив предмета I II III IV V VI VII VIII Број бодова 1. Докторска дисертација – Израда и одбрана докторске дисертације 0+20 20 4 20+10 30 Студијски програм: ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН (ДС) Назив студијског програма докторских студија је Графичко инжењерство и дизајн. роботика и аутоматизација  Мехатроника у механизацији. Заједнички предмети Р.3 Одабрана поглавља из индустрисјког обликовања производа 5+4 14 8. Исход процеса студирања према програму докторских студија је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад. Основе развоја производа 3+3 6 3.2 Одабрана поглавља из пројектовања за изврсност 5+4 14 5. Р.1 Одабрана поглавља из мултимедија 5+4 14 5. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 0+10 10 13. Назив предмета I II III IV V VI 1.2 Одабрана поглавља из математике 5+3 12 3.1 Одабрана поглавља из физике 5+3 12 3.2 Одабрана поглавља из управљања бојама 5+4 14 4.1 Одабрана поглавља вештачке интелигенције у управљању и обради сигнал 5+4 14 4. једна године дипломске академске-мастер студије (ДАС) и три године докторске студије (ДС)). Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4) 3. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) 5.

Импулсна електроника 2+3 8 31. Математика 3 3+4 7 35.Израда и одбрана рада 29.2 Дигитална управљачка електроника 3+3 6 Отпорност материјала 3+3 6 35.основе 3+3 13.1 Технологије руковања материјалом 3+3 6 2+2 6 35. Основе рачунарства 2+2 4 6.2 Грејање.нижи средњи 2+0 2 28.2 Моделирање и симулација система 2 2+2 5 8 39. Аналогна електроника 3+2 5 40. Материјали у електротехници 2+2 4 11. 7. Моделирање и симулација система 1 24. Индустријска роботика 4+4 8 30. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 9. Програмирање и програмски језици 2+2 5 38. Увод у електронику 3+2 6 35. Мехатроника 8. Основе програмирања 2+3 5 34. Стручна пракса 0+3 2 0+10 15 42. Машински елементи 1 2+2 5 35. Дигитална електроника 2+3 7 39.стручни 2+0 2 27. вентилација и климатизација 4+4 7 2 35. Материјали у машинству 2+2 4 Р. Микропроцесорска електроника 3+3 6 41. Механика 1 .3 Менаџмент пројеката 2+2 5 2+2 4 39.1 Енглески језик .-37 Изборни предмет 2-4 (бира се 3 од 6) 7 35.2 Енглески језик . Програмирање и примена програмабилно логичких контролера 19.Теоријске основе .1 21.Студијски група: МЕХАТРОНИКА. Машински елементи 2 2+3 5 39-40 Изборни предмет 5-6 (бира се 2 од 4) 20.опште 14.проширења 3+3 6 40. Основи електротехнике 2 2+2 5 34. Социологија технике 2+0 12. Назив предмета VII VIII Број бодова 4+4 7 Аутоматизација процеса рада 4+4 7 34.4 Нумерички алгоритми и нумерички софтвер 2+2 4 16. 3+3 5 Интелигентни системи 2+4 5 39.3 Методи оптимизације 2+2 4 15. Механика 2 .4 Основи машинске визије 2+2 5 Аутоматско управљање 2 3+2 5 40.1 10. Механика машина 2+2 4 40. Механика 3 . Мерења у техници 2+2 5 22.3 Немачки језик .6 Аутоматизована и роботизована монтажа 2+2 5 18. РОБОТИКА И АУТОМАТИЗАЦИЈА 5. Компоненте технолошких система 4+4 8 32. Страни језик (бира се 1 од 3) 25.BSc .5 Вештачка интелигенција у инжењерству 2+2 5 17.основни 2+0 2 26. Завршни рад . Системи аутоматског управљања 4+4 23. Примена сензора и актуатора 2+3 6 172 ИНФОРМАТОР 173 . Математика 2 2+3 7 33.б.

Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 3.1 Мехатроника грађевинских машина 3+3 6 5.2 Мехатроника мотора СУС 3+3 6 2.б.4 Рачунарска интеграција производних система 3+2 6 41. Завршни рад .1 Методе анализе електрофизиолошких сигнала 3+2 5 40.ЦАД 4+4 8 35. Страни језик 2 (бира се 1 од 2) 39.BSc . Стручна пракса .1 ИТ у биосистемима 3+2 6 35.2 Немачки језик у техници 1 2+0 2 39. Студијска група: МЕХАТРОНИКА. Системи за надгледање и визуализацију процеса 3+3 6 36. студент се опредељује за један од датих модула (студијских група).1 Механизми у мехатроници 2+2 4 3.два изборна модула (студијске групе):  Мехатроника.основни 2+0 2 5. Изборни предмет (бира се 2 од 5) 40.Студијски програм: МЕХАТРОНИКА (ДАС) Студијски група: МЕХАТРОНИКА У МЕХАНИЗАЦИЈИ Р.Израда и одбрана дипломског рада Дипломске академске студије .мастер .5 Телекомуникације и обрада сигнала 3+2 5 41.Теоријске основе . Имплементација аутоматских система 2+2 4 38. Графичке комуникације .Израда и одбрана рада Дипломски-мастер рад .2 Пренос снаге и кретања 2+2 5 ИНФОРМАТОР 175 .стручни 2+0 2 7.б.1 Основи мотора СУС 3+3 6 1.3 Пројектовање производних система 3+3 5 41. Мехатроника погонских система 2+2 4 4. Опрема моторних возила 2+2 4 3. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 35. Стручна пракса 0+3 2 3.2 Биомеханика 3+2 5 40.1 Енглески језик . Страни језик (бира се 1 од 3) 5. Назив предмета VII VIII Број бодова Приликом уписа на дипломске академске студије .1 Енглески језик за инжењере 2+0 2 39.2 Енглески језик . Мехатроника моторних возила 3+3 7 34. Назив предмета II Број бодова 20+10 30 II Број бодова Студијска група: МЕХАТРОНИКА У МЕХАНИЗАЦИЈИ Р.мастер Мехатронике. Неиндустријска роботика и аутоматизација у зградама 3+2 5 37. Опрема и мехатроника мотора СУС 3+3 7 2.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . 33. 174 I Назив предмета I 1.1 Симулација и оптимизација 2+2 4 4. 42. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 36.2 Савремени биосистеми 3+2 6 36.МСц 0+3 3 41. роботика и аутоматизација  Мехатроника у механизацији.2 Управљање средствима механизације 2+2 4 5-6. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 5. РОБОТИКА И АУТОМАТИЗАЦИЈА Р.б.нижи средњи 2+0 2 0+10 15 8.2 Мехатроника хидропнеуматских система 3+3 6 5.3 Немачки језик . Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 4.

Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 5. Р.1 Транспортно-манипулациони системи 2+2 5 6. Заједнички изборни предмет (бира се 1 од 2) 2.9 Трактори за одрживу пољопривреду 5+4 14 3.2 Одабрана поглавља из индустријске роботике 5+4 14 4.5 (бира се 2 од 10) 7.8 Инжењерство одрживих биосистема 5+4 14 3.МСц 0+3 3 8.1 Одабрана поглавља из математике 5+3 12 7. Изборни предмет 2 .2 Управљање логистичким системима 2+2 5 7. Стручна пракса . Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 3.5 Одабрана поглавља из електромоторних погона 5+4 13 11.4 Напредна примена ИЦТ у пољопривреди 5+4 14 4.2 Одабрана поглавља из индустријске роботике 5+4 14 7.5 Инжењерство одрживих биосистема 5+4 14 4.3 (бира се 2 од 10) 2 4. Докторска дисертација – Теоријске основе 3. Припрема пријаве теме докторске дисертације 0+2 2 3.8 Одабрана поглавља из неиндустријске роботике 5+4 14 4.6 Алгоритми дигиталне обраде сигнала 5+4 13 12. Академски назив који се стиче је доктор наука – мехатроника (др).3 Инжењерство обновљивих извора енергије у пољопривреди 5+4 14 7. Изборни предмет 4 .9 Теорија судара 2 4-5.4 Напредна примена ИЦТ у пољопривреди 5+4 14 7.1 Одабрана поглавља из телекомуникација и обраде сигнала 5+4 13 7. Назив студијског програма докторских студија је Мехатроника. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 9) 7. Метод научног рада 2. Страни језик 2 (бира се 1 од 2) 4.3 Одабрана поглавља из механике 5+4 14 9. Дипломски-мастер рад . Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 0+10 10 3.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .1 Неглатка механика и оптимизација 5+4 14 7.2 Одабрана поглавља из рачунарства 5+4 13 7.1 Енглески језик за инжењере 2+0 4.3.1 ИТ у одрживој пољопривреди 3+1 5 5.2 Немачки језик у техници 1 2+0 5.6 Трактори за одрживу пољопривреду 5+4 14 4.7 Одабрана поглавља из аутоматизације процеса рада 5+4 14 3.2 СQ пољопривредне производње 3+1 5 6 Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 6.4 Одабрана поглавља из математике 2 5+4 13 10. 0+20 20 3.7 Инжењерске експерименталне методе 5+4 13 13.5 Одабрана поглавља из неиндустријске роботике 5+4 14 5+4 14 1.10 Одабрана поглавља из аутоматизације процеса рада 5+4 14 Актуелно стање у области 0+2 2 4.б.1 Неглатка механика и оптимизација 5+4 14 4.8 Одабрана поглавља програмирања 5+4 13 Докторска дисертација – Израда и одбрана докторске дисертације 176 0+3 II 5+4 ИНФОРМАТОР 0+20 30 0+30 30 177 .6 Одабрана поглавља из интеграције аутоматизованих система 2. Назив предмета I III IV V VI Број бодова 5 14 7-8.7 Теорија судара 5+4 14 4. Исход процеса студирања према програму докторских студија је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад.9 Одабрана поглавља из интеграције аутоматизованих система 5+4 14 4.2 Одабрана поглавља из физике 5+3 12 7.3 Инжењерство обновљивих извора енергије у пољопривреди 5+4 14 4.Израда и одбрана дипломског рада 20+10 30 Студијски програм: МЕХАТРОНИКА (ДС) 6.10 Теорија судара 5+4 14 3.

Изборни предмет 5 (бира се 1 од 12) 5.9 Управљање грађењем 2+2 4 1.10 Електронско пословање 2+2 4 5.14 Нумеричко решавање диференцијалних једначина 2+2 5 8.11 Модели израчунљивости 2+2 5 6.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .б.15 I 5.12 Оперативна ревизија и контролинг 2+2 5 6.3 Управљање телекомуникационим мрежама и сервисима 2+2 4 5.7 Нелинеарна анализа конструкција 2+2 4 5.6 Технолошко и пословно предвиђање 2+2 4 1.9 Аутоматизовани системи у осигурању 2+2 4 5.5 Нелинеарна обрада биомедицинских сигнала 2+2 4 178 ИНФОРМАТОР 20+10 30 179 .4 Аутоматско препознавање и синтеза говора 2+2 4 1.10 Метод коначних елемената 2+2 4 1.13 Портфолио менаџмент 2+2 5 1.5 Случајни процеси 2+2 5 6.7 Логика у рачунарству 2+2 5 6. Дипломски-мастер рад .4 Криптозаштита информација 2+2 4 5.1 Функционална анализа 2+2 5 6.1 Физичко хемијски принципи 3+2 4 5.8 Менаџмент производа 2+2 4 1. студент се уписује на студијски програм: Математика у техници Студијски програм: МАТЕМАТИКА У ТЕХНИЦИ (ДАС) 3+2 5 5. студенти се уписују на једногодишње дипломске академске-мастер студије (ДАС) и три године докторских студија (ДС)).2 Парцијалне диференцијалне једначине 2+2 5 6.12 Увод у функционалне програмске језике 2+2 5 6.8 Катастрофални ризици и штете у осигурању 2+2 4 5.11 Пословна етика 2+2 5 5.2 Управљање акциденталним ризицима и животна средина 2+2 4 5.8 Математичке основе фази система 2+2 5 6. Приликом уписа на дипломске академске мастер студије.6 Семантика програмских језика 2+2 5 6.7 Катастрофални ризици и штете у осигурању 2+2 4 1.6 Број бодова 2+2 5 5.1 Специфични услови пројектовања у заштити животне средине 2+2 4 6.4 Операциона истраживања 2+2 5 6. Стручна пракса 0+3 2 1. Изборни предмет 1-4 (бира се 4 од 15) 1.11 Детекција и естимација 2+2 4 1.Студијски програм: математика у техници (ДАС.5 Принципи биомедицинског инжењерства 3+2 5 1.12 Електронско пословање 2+2 4 1. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 14) 6.3 Комбинаторика и теорија графова 2+2 5 6.9 Примењена апстрактна алгебра 2+2 5 6. 1.3 Технике кодовања 3+2 5 1.14 Визуелни идентитет медија 2+2 4 1.2 Институционални оквири управљања акциденталним ризицима 2+2 4 Назив предмета 1-4.Израда и одбрана дипломског рада Актуарска математика II Биомеханика Р. ДС) Студије на студијском програму Математика у техници се организују по систему 0+1+3 (На основне академске студије се не врши упис.13 Нумеричка анализа 2+2 5 7.10 Геометрија 2+2 5 6.

29 Позиционе игре 5+4 14 3.30 Актуарска математика 5+4 14 4.6 Логика у рачунарству 5+4 14 4. Академски назив који се стиче је доктор наука – примењена математика (др).15 Нумаричка анализа 5+4 14 3.13 Статистика 5+4 14 2.2 Парцијалне диференцијалне једначине 5+4 14 4.24 Дигитална геометрија 3.28 Комбинаторни и геометријски алгоритми 5+4 14 3.4 5+4 14 Поузданост у ЕЕС 5+4 13 4. Исход процеса студирања према програму докторских студија је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад. Р.10 Одабрана поглавља моделирање процеса у грађевинарству 5+4 13 4.7 5+4 14 Алгоритми дигиталне обраде сигнала 5+4 13 4.5 Семантике програмских језика 5+4 14 4.18 Фази системи и примене 3.3 5+4 14 Одабрана поглавља програмирања 5+4 13 4.26 Обрада слика 2 5+4 14 3.33 Комбинаторна теорија матрица 5+4 14 4.11 Примењена анализа физичко-хемијских параметара 5+4 13 4.6 Одлучивање и оптимизација 5+4 14 4.1 Функционална анализа 1 5+4 14 4.21 Нумеричко решавање диференцијалних једначина 5+4 14 Одабрана поглавља из механике 5+4 14 4.13 Основи криптологије 5+4 13 4.1 Одабрана поглавља из математике 5+3 12 4.8 Примењена апстрактна алгебра 5+4 14 4.3 Операциона истраживања 5+4 14 4.31 Нелинеарне једначине са применом 5+4 14 4.9 5+4 14 4.16 Функционална анализа 2 5+4 14 Одабрана поглавља из рачунарства 5+4 13 4.32 Методе оптимизације и математичко моделовање 5+4 14 4.9 Модели израчунљивости 5+4 14 Број бодова 4.19 Вишевредносне логике 3. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 14) 4.14 Паралелно рачуноводство 5+4 13 4.1 Одабрана поглавља из телекомуникације и обраде сигнала 5+4 13 4.22 Примена линеарне алгебре у техници 3.11 Теорија мобилних процеса 5+4 14 4.14 Комбинаторика 5+4 14 3.5 5+4 14 3. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 2.27 Примењени алгоритми 5+4 14 3.35 Метахеуристичке методе 5+4 14 180 ИНФОРМАТОР 181 . Назив предмета I II 0+3 III IV V VI 4.17 Теорија графова 3.2 5+4 14 Случајни процеси у телекомуникацијама 5+4 13 4.34 Спектрална теорија графова 5+4 14 4.Студијски програм: МАТЕМАТИКА У ТЕХНИЦИ (ДС) Назив студијског програма докторских студија је Математика у техници.12 Одабрана поглавља архитектуре рачунских система 1 5+4 13 4.4 Случајни процеси 5+4 14 4.12 Процесна алгебра 5+4 14 1.20 Клонови операција 3.8 5+4 14 Одабрана поглавља из аналитичке механике 5+4 13 4.б.25 Обрада слика 1 5+4 14 3.2 Одабранапоглавља из физике 5+3 12 4.10 Увод у функционалне програмске језика 5+4 14 5 4.7 Математичке основе фази система 5+4 14 4. Метод научног рада 2. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 40) 4.23 Статистичке методе у техници 3.

7 Математичке основе фази система 5+4 14 5.8 Примењена апстрактна алгебра 5+4 14 5.9 Модели израчунљивости 5+4 14 5.36 Метахеуристичке методе 5+4 14 5.17 Функционална анализа 2 5+4 14 7.2 Парцијалне диференцијалне једначине 5+4 14 5.9 Модели израчунљивости 5+4 14 5.33 Методе оптимизације и математичко моделовање 5+4 14 5.15 Комбинаторика 5+4 14 7.5 Семантике програмских језика 5+4 14 5.28 Примењени алгоритми 5+4 14 4.6 Логика у рачунарству 5+4 14 5.35 Спектрална теорија графова 5+4 14 5.4 Случајни процеси 5+4 14 5.8 Примењена апстрактна алгебра 5+4 14 5. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 41) 5.13 Статистика 5+4 14 7.1 Функционална анализа 1 5+4 14 5.14 Диференцијалне једначине 5+4 14 7.3 Операциона истраживања 5+4 14 5.13 Статистика 5+4 14 182 ИНФОРМАТОР 183 .34 Комбинаторна теорија матрица 5+4 14 5.6 Логика у рачунарству 5+4 14 5.2 Парцијалне диференцијалне једначине 5+4 14 5.38 Категоријална теорија доказа 5+4 14 5.1 Функционална анализа 1 5+4 14 5.4 Случајни процеси 5+4 14 5.37 Теорија одлучивости 5+4 14 5.7 Математичке основе фази система 5+4 14 5.12 Процесна алгебра 5+4 14 7.23 Примена линеарне алгебре у техници 5+4 14 7.25 Дигитална геометрија 5+4 14 7.18 Теорија графова 5+4 14 7.40 Теорија сложености израчунавања 5+4 14 5.11 Теорија мобилних процеса 5+4 14 6.20 Вишевредносне логике 5+4 14 7.30 Позиционе игре 5+4 14 5.22 Нумеричко решавање диференцијалних једначина 5+4 14 7.36 Теорија одлучивности 5+4 14 5.39 Категоријална теорија доказа 5+4 14 5.16 Нумаричка анализа 5+4 14 7. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 41) 5.37 Теорија формалних језика и програмски језици 5+4 14 5.19 Фази системи и примене 5+4 14 7.41 Представљање знања и аутоматско закључивање 5+4 14 5.11 Теорија мобилних процеса 5+4 14 5.3 Операциона истраживања 5+4 14 5. Актуелно стање у области 0+2 2 5.27 Обрада слика 2 5+4 14 4.10 Увод у функционалне програмске језика 5+4 14 5.5 Семантике програмских језика 5+4 14 5.24 Статистичке методе у техници 5+4 14 7.40 Представљање знања и аутоматско закључивање 5+4 14 5.10 Увод у функционалне програмске језика 5+4 14 5.26 Обрада слика 1 5+4 14 4.12 Процесна алгебра 5+4 14 5.31 Актуарска математика 5+4 14 5.4.39 Теорија сложености израчунавања 5+4 14 5.32 Нелинеарне једначине са применом 5+4 14 5.38 Теорија формалних језика и програмски језици 5+4 14 5.21 Клонови операција 5+4 14 7.29 Комбинаторни и геометријски алгоритми 5+4 14 4.

Изборни предмет 6 (бира се 1 од 23) 8.7.28 Примењени алгоритми 5+4 14 8.11 Одабрана поглавља МКЕ 5+4 14 7.17 7.30 Позиционе игре 5+4 14 5+4 14 Основе и принципи управљања заштитом животне средине 5+4 14 7. Докторска дисертација – Теоријске основе 7.10 Математичка теорија штапова 5+4 14 7.22 Одабрана поглавља из неиндустријске роботике 5+4 14 7.9 Хаос у динамичким системима 5+4 14 7.15 Обрада сигнала у медицинском истраживању 5+4 14 7.5 5+4 14 7.23 Одабрана поглавља из индустријске роботике 5+4 14 7.15 Комбинаторика 5+4 14 8.40 Теорија сложености израчунавања 5+4 14 11.34 Комбинаторна теорија матрица 5+4 14 8.8 Неглатка механика са неконзервансним својствима 5+4 14 7.3 Логистички системи 5+4 14 7.14 Диференцијалне једначине 5+4 14 8.16 Пројектовање и планирање у процесима минимизације отпада и опасних материја 5+4 14 7.38 Теорија формалних језика и програмски језици 5+4 14 9.24 Статистичке методе у техници 5+4 14 8.25 Дигитална геометрија 5+4 14 8.41 Представљање знања и аутоматско закључивање 5+4 14 12.6 Одабрана поглавља из дигитализације културе и научне баштине 5+4 14 7.1 Одабрана поглавља из метода оптимизације 5+4 14 8. Припрема пријаве теме докторске дисертације 0+2 2 7.14 Одабрана поглавља програмске подршке мултимедијалних алгоритама 5+4 14 7.36 Метахеуристичке методе 5+4 14 8. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 7.27 Обрада слика 2 5+4 14 8.39 Категоријална теорија доказа 5+4 14 10.21 Клонови операција 5+4 14 8.17 Функционална анализа 2 5+4 14 Поглавља из заштите информација и информационих система 7.20 Вишевредносне логике 5+4 14 8.19 Одабрана поглавља инвестиционог менаџмента 5+4 14 7.26 Обрада слика 1 5+4 14 7.31 Актуарска математика 8.29 Комбинаторни и геометријски алгоритми 5+4 14 8. Докторска дисертација – Студијски истраживачки рад 0+10 10 13.4 Оптимизација превозног процеса робе 5+4 14 7.21 Одабрана поглавља рачунарске интелигенције 5+4 14 7.2 Одабрана поглавља из рачунарских комуникација 5+4 14 184 ИНФОРМАТОР 0+20 30 0+30 30 185 .7 Неглатка механика и оптимизација 5+4 14 7. Докторска дисертација – Израда и одбрана докторске дисертације 0+20 20 8.33 Методе оптимизације и математичко моделовање 5+4 14 8.23 Примена линеарне алгебре у техници 5+4 14 8.22 Нумеричко решавање диференцијалних једначина 5+4 14 8.20 Одабрана поглавља из области аутоматског управљања 5+4 14 7.18 Теорија графова 5+4 14 8.35 Спектрална теорија графова 5+4 14 8.37 Теорија одлучивости 5+4 14 8.13 Алгоритми дигиталне обраде слике 5+4 14 7.16 Нумаричка анализа 5+4 14 8.19 Фази системи и примене 5+4 14 8.32 Нелинеарне једначине са применом 5+4 14 8.12 Одабрана поглавља из биомедицинске инструментације и телеметрије 5+4 14 7.18 Аутоматизација и роботизација у грађевинарству 5+4 14 7.

Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4) 15.б. Енергетска политика 2+2 4 Обновљиви извори енергије 3+2 6 1.5 Менаџмент производа 2+2 4 5.1 Енергетски менаџмент у индустрији 2+2 5 Дипломски-мастер рад . Операциони менаџмент 2+2 5 8.Студијски програм: енергетски менаџмент (ДАС) 9. студент се уписује на студијски програм: Енергетски менаџмент 9.1 Теорија одлучивања и квантитативне методе 2+2 5 9.5 Менаџмент пројеката 2+2 5 9.2 Оперативна ревизија и контролинг 2+2 5 2+2 5 15.2 Енергетски менаџмент у зградама 2+2 5 15. Економика предузећа 2+4 7 5.6 Напредне информационе технологије 2+2 4 6.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) .4 Управљање инвестицијама 2+2 5 Приликом уписа на дипломске академске мастер студије. Савремене енергетске технологије 2+2 5 4.1 Електронско пословање 2+2 4 5 15.2 Менаџмент иновација и промена 2+2 5 186 20+10 ИНФОРМАТОР 187 .3 Изборни предмет 5-6 (бира се 2 од 8) 15.8 Управљање ризиком 2+2 4 4.6 Развој каријере 2+2 5 0+3 3 Р.2 Енергетски менаџмент у зградама 2+2 5 5.1 Енергетски менаџмент у индустрији 2+2 5 15.4 Портфолио менаџмент 2+2 5 15.3 Информациони систем предузећа 2+2 5 Истраживање тржишта и понашање потрошача 2+2 5 15.6 Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент 2+2 5 4.1 Финансијска тржишта 2+2 3. Енергетске трансформације 4+4 6 7. 5. надзор и управљање 2+2 5 15-16.4 Енергетски системи 2+2 4 18. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 6) 19. Назив предмета I II III IV 12. Стручна пракса Број бодова 13.3 Енергија и друштво 2+2 5 17.4 Енергетски системи 2+2 4 5. Мерење. 30 Изборни предмет 4 (бира се 3 од 6) 9.2 Управљање знањем 3.Израда и одбрана дипломског рада 5.3 Енергија и друштво 2+2 5 5. 2. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4) 3.5 Међународне финансије 2+2 5 4.4 Стратешко предузетништво 2+2 5 3. 3. Производни и услужни системи 2+4 7 9-11.7 Технолошко и пословно предвиђање 2+2 4 4.3 Правни аспекти пословања 2+2 5 Дипломске академске – мастер студије Енергетски менаџмент трају 2 године и вреди 120 ЕСПБ. Енергетска ефикасност 3+3 6 14. 9.

1 Међународна логистика и глобални ланци снабдевања 2+2 5 7.1 Логистика предузећа 2+2 5 8. Пословни информациони системи 2+2 5 15. Основи логистичког менаџмента 2+2 5 15. Назив предмета I II III IV Број бодова 1. Унутрашњи транспорт и складиштење 3+3 7 15.2 Надзор и дијагностика транспортних средстава 2+2 4 9. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) 10. студент се уписује на студијски програм: Логистичко инжењерство и менаџмент 13. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 3) 3. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 4) 9.2 Логистика складиштења и комисионирања 3+3 7 Приликом уписа на дипломске академске мастер студије.2 Симулација великих логистичких система 2+2 5 16. Симулација и оптимизације у логистици 16.1 Логистички контролинг и бенчмаркетинг 3+3 7 Дипломске академске – мастер студије Енергетски менаџмент трају 2 године и вреди 120 ЕСПБ. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) 188 3+3 5 15+15 30 7 ИНФОРМАТОР 189 .3 Систем менаџмента квалитетом 4+2 6 8.3 Трошкови животног циклуса и набавка 2+2 5 11.3 ЕРП системи 2+2 5 6.2 Транспортна техника и токови материјала 3+3 6 7. Дипломски-мастер рад . Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) 16.3 Управљање односима са корисником 2+2 4 9. Технологије комбинованог транспорта 3+3 7 15.1 Пројектовање и управљање ланцима снабдевања 2+2 5 10.1 16.2 Транспортне технологије 2 2+2 5 5.3 Планирање и управљање залихама 3+3 7 14. Стручна пракса 0+3 3 12.1 Планирање екстерних логистичких система 2+2 4 9.3 Логистика производње 2+2 5 9.3 Економика логистике 2+2 5 16.Студијски програм: ЛОГИСТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ (дас) 13.1 Логистички центри 3+2 6 14. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) 8. Изборни предмет 8 (бира се 1 од 4) 7. Основи логистике 3+3 6 14.Теоријске основе (Студијски истраживачки рад) . Изборни предмет 6 (бира се 1 од 3) 14.3 Повратна и зелена логистика 2.2 Планирање интерлогистичких система 3+2 6 3+2 6 Р.2 Техничка интралогистика 2+2 5 10.б.4 Руковање материјалом 32+2 17. Тотално управљање квалитетом и логистика 13.1 Урбана логистика 2+2 5 4.4 Транспортне технологије 1 2+2 4 10. 13.2 Технике паковања и амбалажа 2+2 5 8.Израда и одбрана дипломског рада 3+3 7 Технологије интермоделарног транспорта 3+3 6 7.

су завршили 2. Конкурсни број је идентификациони број сваког кандидата по којим ће се водити све време конкурса и уписа. Напомена: На основне струковне студије могу конкурисати само кандидати који четворогодишњу средњу школу. Листа пријављених кандидата са подацима о времену и месту полагања пријемног испита биће објављени наредног дана по завршетку пријаве на конкурс до 14 сати на огласним таблама у холу Факултета. прате термине који су важни током конкурса и уписа јер се накнадне измене и кашњења неће уважавати. фотокопије не морају бити оверене. Извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања (фотокопија и/или оригинал). Област: Грађевинарство Кандидат конкурише на студијски програм Грађевинарство . 190 Пријемни испит Пријемни испит се полаже према распореду полагања који ће бити одређени у Конкурсу за упис на Факултет. Грађевинарство. III и IV разреду.ЕС Пријемни испит из Математике за Електроенергетику-Обновљиви извори електричне енергије. Од референта Студентске службе кандидат добија оверену потврду са јединственим конкурсним бројем са којим иде на пријемни испит. Општи успех у средњем образовању . ИНФОРМАТОР 191 . С обзиром на то да се подносе оргинална документа на увид. Припадник националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији АП Војводине може полагати пријемни испит на матерњем језику на основу личног захтева.ГС Област: Саобраћај и транспорт Кандидат конкурише на студијски програм Саобраћај и транспорт . Термин: Одлука о датумима пријављивања биће накнадно објављени конкурсом о упису у прву годину студија школске 2010/11. Доказ о уплати трошкова за организовање пријемног испита (оргинал уплатница). а највише 40 бодова. Диплома о завршном . Као доказ кандидат треба да приложи оверену фотокопију дипломе приликом конкурисања на Факултет и не треба да присуствује пријемном испиту или делу пријемног испита за који је ослобођен. Успех на пријемном испиту из математике за упис на Електроенергетику-Обновљиви извори електричне енергије. По овом основу кандидат може стећи најмање 16. при чему полаже само један пријемни испите за све одабране студијске програме.СТ Област: Електротехника и рачунарство Кандидат конкурише на студијски програм Електроенергетика . Сви кандидати дужни су да дођу испред одговарајуће сале (у складу са распоредом седења) најкасније 15 минута пре почетка пријемног испита. Ти кандидати се приликом пријаве опредељују на којем језику ће полагати пријемни испит. помножен са бројем 2 (два). Општи успех у средњем образовању рачуна се заокруживањем на две децимале. Сведочанства сва четири разреда средње школе (уколико се остављају фотокопије потребно је донети оригинале на увид).подразумева збир просечних оцена из свих предмета у I. 3).обновљиви извори електричне енергије . Пријавни лист се предаје на шалтеру Студентске службе. Пријемни испит Основне струковне студије За конкурисање на студијске програме Математика за упис на - Грађевинарство - Саобраћај и транспорт - Електроенергетика . На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1) и наводи списак осталих жеља по приоритету (2. Примедбе се могу односити на тачност матичних података и тачност бодова из општег успеха у средњем образовању.000 дин. Грађевинарства. Строго је забрањено предавање више пријавних листова на различитим шалтерима! Кандидати ће приликом конкурса потписивати изјаве о томе да су упознати са процедуром спровођења конкурса и уписа. II. скреће се пажња кандидатима да пажљиво попуне пријавне листове. Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова из математике 3. Документа за пријављивање на конкурс: - - - - - Пријавни лист (добија се на дан пријављивања на Факултету). У складу са изложеним. Саобраћај и транспорт полаже се трећег дана у 8 сати (распоред седења биће објављен наредног дана по завршетку пријаве на конкурс). Кандидати могу поднети другог дана по завршетку пријаве на конкурс писмене примедбе на тачност података референту студентске службе Факултета до 14 сати.обновљиви извори електричне енергије Позив на број: 97 7806111233 Накнада за пријемни испит: 6. Приликом конкурисања кандидат добија пријавни лист са пратећом документацијом.СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Начин бодовања На факултету техничких наука струковне студије су организоване као: - - Основне струковне студије (ОСС) Специјалистичке струковне студије (ССС) ПРАВИЛА КОНКУРИСАЊА И УПИСА НА Основне струковне студије Пријављивање кандидата Укупан број бодова на основу којег се врши рангирање кандидата за упис на основне струковне студије Факултета формира се као збир бодова остварених по следећем критеријуму: 1. Саобраћаја и транспорта бодује се од 0 до 60 бодова. Кандидат има право да се пријави на 3 (три) студијска програма.матурском испиту (фотокопија и/или оригинал).

он се неће појавити на ранг листи студијског програма који је навео под редним бројем 3 (три). - диплома о завршном – матурском испиту (оригинал).5 cm.300 динара -----------------------------------------Сврха уплате: ‘’школарина’’ Позив на број: 97 1106115200 Износ: 90. Сматраће се да је кандидат који се не појави на прозивци одустао од уписа на наведене студијске програме - шестог дана уписа у 12 сати –генерална прозивка неуписаних кандитата на евентуално упражњена места. - Сваки кандидат ће бити рангиран у оквиру студијског програма који је пријавио као основну жељу. - Јединствене ранг листе кандидата по студијским програмима биће објављене најкасније трећег дана по завршетку пријемног испита на огласним таблама Факултета и на web сајту Факултета на адреси www. Декан Факултета решава по приговору у року од 24 часа од њеног пријема. Саобраћај и транспорт.5 х 4. у времену од 8-12 сати у Студентску службу. другог. Приговор се подноси: - - - на број освојених бодова на пријемном испиту и то 24 сата након објављивања листе са освојеним бодовима са датог пријемног испита. Уколико кандидат стекне право уписа може се уписати на студијски програм у статусу студента који сам финансира студије (статус самофинансирајућег студента). - доказ о уплати трошкова уписа (оригинал уплатница). 192 Уплата се врши на жиро рачун Факултета број: 840-1710666-12 Сврха уплате: ‘’трошкови уписа у школску 2010/11 годину’’ Позив на број: 97 5306111209 Износ: 6. Кандидат за упис на студијски програм може освојити највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. - сведочанства четири разреда средње школе (оригинална). у времену од 8-12 сати у Студентску службу. Да би се кандидати лакше сналазили на ранг листама морају знати конкурсни број који добијају приликом пријаве на Конкурс. он ће бити равноправно рангиран и у оквиру оног студијског програма који је навео под редним бројем 2 (два). - две фотографије формата 3. НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИМЕДБЕ НЕЋЕ СЕ УВАЖАВАТИ. ИНФОРМАТОР 193 .добија се на Факултету на дан уписа. - доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница).uns. Решења задатака са пријемног испита биће истакнута после завршетка пријемног испита на улазним вратима Факултета и на сајту Факултета. трећег и четвртог дана уписа (термин уписа биће накнадно објављен на Огласној табли Факултета) Неуписани кандидати уписују се на основу прозивке у амфитеатрима Факултета (А1 и А2) и то: - петог дана уписа у 15 сати – студијски програми Електроенергетика-обновљиви извори електричне енергије. На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. индекс. Рангирање СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА КАНДИДАТИМА ДА СЕ СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ РОКОВА. под условом да су полагали пријемни испит.000 динара Организација уписа Кандидати којима је испуњена основна жеља за упис одабраног студијског програма уписују се првог. у времену од 8-12 сати у Студентску службу. биће равноправно рангиран и у оквиру студијског програма који је навео под редним бројем 3 (три). Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова из математике. Овом приликом моћи ће да се упишу и кандидати који нису пријавили дати студијски програм у пријави. Кандидату се не дозвољава увид у рад! УПИС Документа за упис - комплет за упис (фасциклу за упис: два ШВ-20 обрасца. Кандидати који се налазе на ранг листама једног од ова три студијска програма су дужни да дођу на Факултет у 15 сати. Ако је кандидат незадовољан решењем Комисије он може поднети приговор Декану Факултета у року од 24 часа од пријема решења. Приговор Учесник конкурса путем Студентске службе на обрасцу Факултета може поднети приговор декану. два уверења о студирању . ftn. на регуларност пријемног испита и то 24 часа након одржаног испита. - Ако кандидат на основној жељи није стекао право уписа. на редослед кандидата за упис на прву годину студија и то 24 сата након изласка прелиминарне ранг листе. уз приказ уплатнице о трошковима уписа). По приговору учесника конкурса Комисија за спровођење пријемног испита доноси решење у року од 24 часа од дана пријема приговора. - извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања (оригинал).ac. Грађевинарство. После пријемног испита биће објављена листа са освојеним бодовима са пријемног испита. - Уколико кандидат стекне право уписа на студијски програм који је навео под редним бројем 2 (два). у износу од 6300 дин.rs. - Уколико кандидат не стекне право уписа на студијски програм који је навео под редним бројем 2 (два).Кандидати су дужни да понесу са собом потврду о пријави на конкурс и личну карту ради идентификације. Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Напомена: термини са тачним датумима биће објављени накнадно по објављивању Конкурса за упис на I годину студија у школској 2010/11 којег расписује Министарство просвете Републике Србије. Основи машинства (маш. Комисија за упис кандидата на специјалистичке струковне студије ће обавити разговор са свим кандидатима који су конкурисали за упис и на основу разговора. индекс. Упис таквих кандидата ће се обавити до 15. трају годину дана (2 семестра). Након комплетне прозивке дефинитивно се завршава упис на Факултет. Факултет пружа могућност слушања засебних курсева у оквиру специјалистичких студија (сем Инжењерског менаџмента МБА студија). два или више курсева по њиховом избору. приступиће се реализацији уписа у септембарском року. септембра 2010.) 2+3 7 4. елем. Назив предмета I II III IV V VI Број бодова 1. По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 20. Инжењерски менаџмент. јула 2010. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. године. Документа за упис: − Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис: два ШВ-20 обрасца. на Факултету).године.ftn. − Оверена копија дипломе о завршеном високом образовању (најмање 180 ЕСПБ бодова) − Уверење о положеним испитима − Радна биографија − Извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања − Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс Пријављивање. Физика 2+3 7 7. Више информација о правилима конкурисања и уписа на специјалистичке струковне студије можете пронаћи на Интернет презентацији Факултета www. Пријављивање кандидата за студијске програме на којима није попуњен утврђен број планираних места обављаће се почетком септембра. Ако на неком студијском програму остане слободних места дати студијски програм ће моћи уписати и лица који су на неком другом факултету полагали одговарајући пријемни испит и имају довољан број бодова за упис. После тога рока документи неће бити сачувани. јула 2010.1 Енглески језик 2+0 2 5. односно две године (4 семестра) за студијски програм Инжењерски менаџмент МБА – међународне практично орјентисане мастер студије МБА .ac. После овог рока документи неће бити сачувани. године. Ако на неком студијском програму остане слободних места дати студијски програм ће моћи уписати и лица која су на неком другом факултету полагала одговарајући пријемни испит. године.б. што доказује решењем о признатој еквиваленцији. Математика 2 3+3 7 8. године.Обновљиви извори електричне енергије (ОСС) Р. У случају да се не попуни утврћени број планираних места за упис по Конкурсу на неком од студијских програма. Упис таквих кандидата ће се обавити до 15. − Две фотографије формата 4. 14 бодова). Електричне машине и уређаји 2+3 7 ИНФОРМАТОР 195 . и мат. АКРЕДИТОВАНИ студијски програми СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Правила конкурисања и уписа на Специјалистичке струковне студије На специјалистичке струковне студије право на упис имају сви кандидати који имају завршено одговарајуће високо образовање у трајању од најмање три године односно које вреди најмање 180 ЕСПБ или лице које је завршило студије по прописима пре доношења Закона о високом образовању под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија са најмање 180 ЕСПБ. Студент који одслуша и положи шест одговарајућих курсева има могућност уписа на специјалистичке студије и остају му обавезе да одради стручну праксу као и израда и одбрана специјалистичког рада.5 х 3. организација пријемних испита и упис обављаће се по истим пропозицијама као и у јунском испитном року. августа 2010. Специјалистичке струковне студије студијских програма: Енергетика. Студенти по завршеном појединачном курсу добијају одговарајући сертификат. имају довољан број бодова за упис и положен пријемни испит (освојених на пријемном мин. а по завршетку специјалистичких студија диплому факултета.rs/akti/pravilnici/pravilnik o upisu na fakultet.2 Немачки језик 2+0 2 6. Математика 1 2+3 7 3. Број слободних места по студијским програмима биће објављан до 01. Комисија за упис на 194 Област: Електротехника и рачунарство Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА . Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 5. септембра 2010. Потребна документа: Документа за пријављивање на конкурс: − Пријавни лист (добија се на Факултету). Студентима је омогућено да слушају један. По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 15. електроника и телекомуникације.5 − Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оргинал уплатница). а добија се на дан уписа уз приказ уплатнице о трошковима уписа. Дигитална електроника 2+3 7 5. Основи електротехнике 2+3 7 2.uns. специјалистичке струковне студије чине: Руководилац студијског програма и саветници датог студијског програма. може донети Одлуку о додатној провери знања кандидата при чему одређује начин провере знања (квалификациони испит или други начин провере знања).

2 Пројектовање путева 2+2 6 15.Теоријске основе .1 Софтверски алати у погонима (CADY++) 2+2 5 25. Примена микропроцесора у енергетици 2+3 7 31. Лабораторија из обновљивих извора ел. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 3) 29. Бетонске конструкције 2 ИНФОРМАТОР 3+2 6 197 . Енергетска електроника 2+3 7 Завршни рад .1 3+3 7 Соларне и хибридне електране 3+3 7 22.9.2 Електронско пословање и уговарање 2+2 4 29. CAD у грађевинарству 2+2 5 10.1 Софтверски алати у електроенергетици 2+2 5 15.2 Немачки језик 2+0 2 13.Израда и одбрана рада 3+3 12 13.2 Софтвери у енергетској електроници 2+2 5 VI 16.2 Пројектни менаџмент 2+1 4 196 Област: ГРАЂЕВИНАРСТВО Студијски програм: ГРАЂЕВИНАРСТВО (ОСС) Р. Лабораторија из индустријских погона 1+3 5 20. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 12.1 3+3 8 Енглески језик 2+0 2 12. Стручна пракса 0+3 3 11. Основи геотехнике 2+2 6 4. Електроенергетски системи 2+1 4 29. Лабораторија из електричних машина 1+3 4 15. Енергетска електроника у индустрији 3+3 7 24.2 Хидротехнички објекти и системи 2+2 6 14. Бетонске конструкције 1 2+3 8 16. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 22. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 15.2 Софтверски алати за ОИЕ (WindAtlas) 2+2 5 26. Хидромеханика 2+2 5 9. Грађевинске конструкције 3+2 7 8. Математика 2 3+3 7 11.1 Енергетски менаџмент 2+1 4 29. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 25. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 13. Грађевински материјали 2+3 6 7. Увод у грађевинарство 2+3 6 3.1 Тржиште електричне енергије 2+2 4 28.1 Путеви и саобраћајнице 2+2 6 14. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 14. Лабораторија из електричних мерења 1+3 5 30. Ветроелектране 22. Назив предмета I II III IV V 1. 12. Технологије монтаже и демонтаже 2+2 6 18. Геодезија 2+2 6 5. Напајање индустријских погона 2+3 7 14.3 Обновљиви извори и заштита животне средине 2+1 4 10. Припрема и конекција обновљивих извора на мрежу 3+2 4 27.2 Мале хидро и морске електране 3+3 7 23. Математика 1 2+3 7 2. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2) 28. Предузетни менаџмент 2+2 3 28. Инсталација стамбених објеката 2+2 5 21. Техничка механика 2+2 5 6. енергије 0+3 4 25.б. Теорија конструкција 1 12.1 Хидротехника 2+2 6 13. Електромоторни погони и регулација 3+3 7 19. Број бодова Индустријски протоколи и мреже 3+3 7 17.

Технологија бетона 3+3 5 12. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2) 2. Фундирање 2+2 5 3. Организација железничког саобраћаја 2+2 5 16. околина и заштита 2+2 4 19. Урбанизам 2+2 4 23. Шпедиција 2+2 4 14. Организација друмског саобраћаја 2+2 5 15.1 Завршни радови у грађевинарству 2+2 6 9. Познавање робе у транспорту 2+2 4 21. 23.б. Технологија водног саобраћаја 2+2 5 2. Металне конструкције 3+3 7 4.1 Претходно напрегнуте конструкције 3+3 5 12.2 Екологија и заштита грађене средине 2+2 6 24. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) 25.3 Друмска возила 2+3 4 30. Математика 1 2.1 Енглески језик 2+0 2 18. Математика 2 3+3 7 Физика 2+3 7 2+2 4 23.2 Бродови 2+3 4 29. Планирање саобраћаја 2+3 5 2. Технологија железничког саобраћаја 2+2 5 1. Организација грађења 5 11.2 Екологија и заштита грађене средине 2+2 6 10. Примена рачунара у грађевинарству 2+2 6 11. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2) 27. Област: САОБРАЋАЈ Организација водног саобраћаја 2+2 5 17.1 Саобраћајни прописи 2+2 5 26. Стручна пракса 0+3 3 12. Зидане конструкције 2+2 6 6. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) 27.2 Спрегнуте конструкције 3+3 5 12. Саобраћајна психологија 24. Технологија јавног превоза Број бодова 20. Технологија друмског саобраћаја 2+2 5 7 21. Теорија конструкција 2 2+3 6 3.3 Инжењерске анализе 2+2 3 24. Технологија грађења и грађевинске машине 3+3 6 7.1 Шинска возила и вуча 2+3 4 28.1 Економика 2+2 3 23. Техничка механика 2+2 5 22. 20.Теоријске основе .2 Обука возача 2+2 5 11. Завршни рад .3 Пловидбени прописи 2+2 5 3+3 27. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 8.Израда и одбрана рада 13.2 Немачки језик 2+0 2 Електротехника.17. Назив предмета 3+3 I II III IV V VI 12 19. Грађевинска економија и пословање 2+2 6 11. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 24. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) 22.1 Мултимодални транспорт 2+3 5 3. Дрвене конструкције 2+2 6 5. Теорија саобраћајног тока 2+3 5 2+2 5 Р. Паркиралишта и гараже 2+3 5 Студијски програм: САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ (осс) 18.2 Е-логистика 2+3 5 198 2+3 ИНФОРМАТОР 199 .

Урбани транспорт путника 3+2 5 35.1 Аутобазе и аутостанице 2+3 5 29. Р.б. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 2) 30.25. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 9) 3.2 Микропроцесорска електроника 3+3 8 2.9 Квалитет у биомедицини 3+3 8 3. Завршни рад . Овај студијски програм у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на указане потребе из праксе.3 Примена електронике у индустрији 3+3 8 2. соларне и мале хидроелектране 3+3 8 2.2 Квалитет превозне услуге 2+3 5 31. Саветник прати рад и напредовање кандидата. овај програм треба да омогући студентима да из скупа понуђених предмета изаберу оне који ће им помоћи да додатно конкретизују и специјализују своја знања.7 Јавне мреже за пренос података 3+3 8 2. овладају допунским стручним знањима за реализацију савремених техничких система. Ове специјалистичке струковне студије треба да пруже конкретна примењена знања из ужих области електроенергетике-обновљивих извора електричне енергије. Саобраћајне анализе и прогнозе 2+3 5 33. стекну способност интеграције знања које у сваком конкретном случају треба применити и да током реализације овог студијског програма буду уведени у поступке развијања нивих производа и система.5 Основе ИСДН мрежа 3+3 8 2.1 Енергетска електроника у погону и индустрији 3+3 8 ИНФОРМАТОР 201 . електроника и телекомуникације представља други ниво струковних студија и надовезују се на студијске програме основних струковних студија за област електротехнике и рачунарства на високим струковним школама или на струковним студијама факултета. Примена рачунара у саобраћају 2+2 5 29. 3. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 9) 2.6 Технологија ИСДН мреже 3+3 8 2. Техника безбедности и контроле саобраћаја 2+3 5 32. електронике. Практична електроника и микроелектроника. Капацитет саобраћајница 26.Теоријске основе . Безбедност саобраћаја 2+3 5 27. Регулисање саобраћаја 3+2 5 34.4 Микроелектронске технологије 3+3 8 2. 4. Приликом уписа сваком кандидату се одређује саветник који заједно са кандидатом одређује групу изборних предмета по ужим областима: 1. телекомуникација и електричних мерења у медицини. Логистика предузећа 2+3 5 28.2 Модели и системи паркирања 2+3 5 30.1 I II Број бодова 3+4 8 Ветро. уз сагласност руководиоца студијског програма. Електроенергетика – обновљиви извори електричне енергије 2. Студент поред понуђених предмета може да бира и неки други изборни предмет са акредитованих студијскин програма факултета. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 2) 29. која се базирају на разумевању основних физичких принципа из различитих области електротехнике и рачунарства. ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ (ССС) Студијски програм специјалистичких струковних студија Енергетика. 200 Назив предмета 1. Стручна пракса 0+3 3 36.Израда и одбрана рада 5+5 12 2+3 5 Област: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО Студијски програм: ЕНЕРГЕТИКА. Комуникационе технологије. Биомедицинска мерења и инструментација.8 Јонизујуће и нејонизујуће зрачење и заштита 3+3 8 2. Конкретно. универзитета и шире.1 Системи јавног аутотранспорта робе 2+3 5 30. Савремене технологије у електротехници 2.

3 Пројектовање сложених дигиталних система 4+4 8 5. као и системе евалуације. процене ризика.5 Електронски системи у нафтној индустрији 4+4 8 5. Осигурање и ризик 7. корпоративних финансија.5 Одабрана поглавља из рачунарске електронике 3+3 8 3. информационо-комуникационе технологије. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 9) 5. актуарства.Израда и одбрана специјалистичког рада 0+10 12 7. Интерна ревизија 6. логистичке процесе.6 Интеграција рачунарства и телефоније 4+4 8 5. Контролинг 5. Приликом уписа сваком кандидату се одређује саветник који заједно са кандидатом одређује групу изборних предмета по ужим областима: 1. маркетиншко-комерцијалне и менаџерско-управљачке аспекте менаџмента. финансијско пословање. вођења и унапређења пословних процеса. Одабрана поглавља из информационих технологија 3+2 5 5. Менаџмент људских ресурса 3. који омогућује усвајање комбинације апликативних инжењерских и менаџерских знања.2 Одабрана поглавља из микроталасне технике 3+3 8 3. заснованој на знањима и вештинама које се траже у савременом управљању пословним процесима и развоју пословних активности.8 Оптички комуникациони системи 4+4 8 5.2 Одабрана поглавља из мехатронике 4+4 8 5.2 Оптоелектронске компоненте 4+4 8 5. КДС 4+4 8 5. Електронско пословање 2. одржавања и унапређења процеса рада. контролинг и интерну ревизију. Менаџмент медија 9. путем примене е-пословања и информационих и комуникационих технологија. уз сагласност руководиоца студијског програма.4 Рачунарско пројектовање електронских кола 4+4 8 5.8 Физика људског организма 3+3 8 3. менџмант у образовању. али и са знањима и вештинама које се односе на технологије производно/услужних процеса у дистрибуираним окружењима. овај студијски програм се заснива на детаљном изучавању предмета који омогућују унапређење рада у привредним организацијама. настао је као резултат практичних потреба које се манифестују кроз недостатак стручњака који имају своје место у домаћој професионалној радној пракси. кроз организационо-управљачке. организовања.7 Телекомуникациона инфраструктура електронског пословања 4+4 8 5. ИНФОРМАТОР 203 . Пословни менаџмент 12. органима локалне државне управе и јавним службама.5 Приступне технологије – ДСЛ.6 Технологија ВоИП система 4+4 8 5. менаџмента у медијима. за унапређење и подизање капацитета људских ресурса. Односи са јавношћу 4.7 Основе МПЛС мрежа 4+4 8 5.3 Електроника у медицини 4+4 8 5.Теоријске основе .6 Технологија мобилне радио-комуникације 3+3 8 3. проверене и примењене у актуелној домаћој исветској пракси. Стручна пракса 0+3 3 Специјалистички рад . Енергетски менаџмент Саветник прати рад и напредовање кандидата. Програм ових студија у образовном смислу.9 Обрада биомедицинских сигнала 3+3 8 4. берзанског пословања.4 Примена метаматеријала у микроталасној техници 4+4 8 5. Студент поред понуђених предмета може да бира и неки други изборни предмет са акредитованих студијскин програма факултета. 202 Област: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕТ (ССС) Специјалистичке струковне студије из области Инжењерског менаџмента на Факултету техничких наука у Новом Саду су мултидисциплинарне студије које су постављене у складуса актуелним потребама за професоналним образовањем у привреди. Актуарство и менаџмент 11.9 Метрологија 4+4 8 6. банкама. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 8) 5. Специјалистичке струковне студије Инжењерског менаџмента засноване су на прилазима који су развијани и који се развијају у оквиру пројеката интердисциплинарне инжењерско-менаџерске структуре.1 Примена и конекција обновљивих извора на мрежу 4+4 8 5. осигурања. Инвестициони менаџмент 10.3. За разлику од сличних програма специјалистичких струковних студија које покривају наведене области. менаџментоперација и процеса.7 Технологија ИП комуникација 3+3 8 3. заснованих на најбољој уоченој пракси примене нове економије (економија заснована на знању). Процеси рада представљају основу развоја програма унапређења конкурентности у областима које покривају студије. Специјалистичке струковне студије на програму Инжењерског менаџмента представљају подручје примењених студија намењених за студенте који у својој актуелној и будућој професионалној оријентацији заинтересовани за усвајање и унапређење знања из области планирања. Студијски програм специјалистичких струковних студија из области Инжењерског менаџмента је један од првих програма високошколских примењених (струковних) студија.1 Индуструјски системи и протоколи 4+4 8 5. универзитета и шире.3 Мерење и обрада резултата у индустрији 3+3 8 3.8 Мерни системи у области биомедицине 4+4 8 6. Менаџмент у образовању 8.постављања.4 Примена сензора и актуатора у електроници 3+3 8 3.

7 Business Intelligence концепти 3+3 8 4. ревизија и контролинг 4+4 8 5. Ефективни менаџмент 3+4 8 2.10 Садржај.4 (бира се 2 од 37) 5.34 Етика и образовању 4+4 8 5. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 8) 4.24 Аудиовизуелни медији и медијска производња 4+4 8 1.23 Стратегије и технике односа са јавношћу 4+4 8 5.7 Одабрана поглавља портфолио менаџмента 3+3 8 5.6 Статистичко квантитативне методе 4+4 8 5.36 Интегрисани пословни процеси 4+4 8 5.33 Основе права 4+4 8 5.6 Савремени аспекти изучавања финансијских тржишта 3+3 8 3.19 Израда и примена ПР плана 4+4 8 5.30 Пословна и финансијска математика 4+4 8 5.1 Примењено управљање пројектима 3+3 8 4. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 7) 3.31 Управљачко рачуноводство.21 Интернет оглашавање 4+4 8 5.5 Теорија и пракса медијске комуникације 3+3 8 5.18 Мотивисање запослених 4+4 8 5. Изборни предмет 3 .25 Техничке основе осигурања 4+4 8 4.3 Развој људских ресурса 3+3 8 3.1 Интерна и оперативна ревизија 3+3 8 3.11 Електронска трговина и системи електронског плаћања 4+4 8 5.3 Имплементација и извођење интерне и оперативне ревизије 4+4 8 5.29 Примењена актуарска математика 4+4 8 4.1 Финансијско моделовање 5.4 Контролинг планирање 4+4 8 5.12 Е-банкарство 4+4 8 5.3 Контролинг 3+3 8 5. Назив предмета I II Број бодова 5. Стручна пракса 0+3 3 Специјалистички рад .6 Информациони системи у образовању 3+3 8 5.2 Примена ИТ и Интернета у пословању 3+3 8 3.Теоријске основе .28 Превентивне мере у осигурању 4+4 8 4.8 Међународно финансијско пословање 4+4 8 5.5 Основе осигурања 3+3 8 3.16 Лидерство и промене 4+4 8 5.Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕТ (ССС) Р. Одабрана поглавља у примењеном менаџменту 3+3 5 3.7 Теорија и пракса корпоративних финансија 4+4 8 5.32 Маркетинг и односи са јавношћу 4+4 8 5. управљање садржајем и документима у е-облику 4+4 8 5.17 Етичко-правни аспекти људских ресурса 4+4 8 5.2 Менаџмент корпоративног комуницирања 3+3 8 4.15 Технологије и системи електронског пословања 4+4 8 5.4 Ризик у осигурању 3+3 8 5.8 Стратегија технолошких иновација 3+3 8 5.22 Економија знања 4+4 8 5.13 Интернет маркетинг 4+4 8 5.Израда и одбрана специјалистичког рада 0+10 12 8.26 Основа права у осигурању 4+4 8 4.27 Информациони системи у осигурању 4+4 8 4.б.9 Практичне основе теорије новаца и банкарства 4+4 8 204 ИНФОРМАТОР 205 .35 Системи знања и управљање пројектима 4+4 8 5.37 Развој услуга.20 Online PR 4+4 8 5.4 Основе менаџмента медија 3+3 8 3.-6.2 4+4 8 Професионална пракса интерне ревизије 4+4 8 5.5 Контролинг показатељи и извештавање 4+4 8 5. 5. производа и маркетинг технолошких иновација 4+4 8 7.14 Е-банарске апликације 4+4 8 5.

3 Примена ИТ и Интернета у пословању 3+3 8 9.3 Е-банкарство 4+4 8 12. 4. Пословне стратегије 4+3 10 6. овај програм треба да омогући студентима да у оквиру изборних предмета додатно продубе своја знања која се базирају на разумевању основних принципа из различитих области менаџмента. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 5) 10. информационо-комуникационе технологије. Студије су настале као резултат истраживања стања и потреба околине у којој Факултет техничких наука врши своју мисију већ више од 50 година. године. али и са знањима и вештинама које се односе на технологије производно/услужних процеса у дистрибуираним окружењима. маркетиншкокомерцијалне и менаџерско. 206 Р. прве МБА студије организоване су на Факултету техничких наука 2003. 6. настао је као резултат практичних потреба које се манифестују кроз недостатак стручњака који имају своје место у домаћој професионалној радној пракси. Европско и међународно привредно и пословно право 4+3 10 3.б. Програм ових студија у образовном смислу.2 Интерна и оперативна ревизија 3+3 8 9. Приликом уписа сваком кандидату се одређује саветник који заједно са кандидатом одређује групу изборних предмета по ужим областима: 1. Финансијски менаџмент са елементима рачуноводства 3+4 10 7.2 Одабрана поглавља у примењеном менаџменту 3+3 5 9. уз сагласност руководиоца студијског програма.2 Интернет маркетинг 4+4 8 12. одржавања и унапређења процеса рада.1 Business Intelligence концепти 3+3 8 9.5 Савремени аспекти изучавања финансијских тржишта 3+3 8 10. стекну способност интеграције знања које у сваком конкретном случају треба применити и да током реализације овог студијског програма буду уведени у истраживачки рад. 5. Студент поред понуђених предмета може да бира и неки други изборни предмет са акредитованих студијскин програма факултета. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 5) 9. Процеси рада представљају основу развоја програма унапређења конкурентности у областима које покривају студије.4 Технологије и системи електронског пословања 4+4 8 12. MBA студије у образовном смислу треба посматрати као студијски програм Инжењерски менаџмент . На основама међународне сарадње са институцијама које ову врсту студија успешно изводе више деценија.5 Одабрана поглавља портфолио менаџмента 3+3 8 11. кроз организационо-управљачке. Економија за менаџере 3+4 10 5. 3. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 8. За разлику од сличних програма специјалистичких струковних студија које покривају наведене области. Ефективни менаџмент 8. Изборни предмет 4-5 (бира се 2 од 24) 12.MBA настао као одговор на указане потребе из праксе. 2.4 Примењено управљање пројектима 3+3 8 10.3 Менаџмент корпоративног комуницирања 3+3 8 10. као и системе евалуације. Управљање људским ресурсима у економији знања 3+4 10 4. Стручна пракса 12. логистичке процесе.постављања. банкама.1 3+4 8 Интегрисани пословни процеси 4+4 8 8. Конкретно. проверене и примењене у актуелној домаћој исветској пракси. овај студијски програм се заснива на детаљном изучавању предмета који омогућују унапређење рада у привредним организацијама. Пословне комуникације 4+3 10 2.управљачке аспекте менаџмента. овладају допунским стручним знањима за реализацију савремених сложених пројектних задатака. органима локалне државне управе и јавним службама.5 Електронска трговина и системи електронског плаћања 4+4 8 ИНФОРМАТОР 207 .Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – МбА студије (ссс) Студијски програм специјалистичких практично оријентисаних струковних MBA (у даљем тексту: MBA студија) представља наставак студијског програма основних академских или основних струковних студија за област Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Управљање пројектима (Corporate Intelligence and Project Management) Контролинг Интерна ревизија Електронско пословање Менаџмент људских ресурса Инвестициони менаџмент Саветник прати рад и напредовање кандидата. универзитета и шире. заснованој на знањима и вештинама које се траже у савременом управљању пословним процесима и развоју пословних активности. У резултату истраживања установљена је потреба за посебним профилом стручњака у области менаџмента који ће попунити празнину средњег и вишег слоја менаџмента у предузећима. Назив предмета I II III IV Број бодова 1.1 0+3 3 Системи знања и управљање пројектима 4+4 8 12.2 Контролинг 3+3 8 10.1 Стратегија технолошких иновација 3+3 8 10.4 Развој људских ресурса 3+3 8 9. MBA студије засноване су на прилазима који су развијани и који се развијају у оквиру пројеката интердисциплинарне инжењерско-менаџерске структуре.

Инжењерство заштите на раду 3.технолошке струке и дисциплине чијим пресеком скупова знања се формира мулти и интердисциплинарност програма. малих предузећа и институција које се суочавају са проблемима заштите и безбедности на раду и којима су потребни специјалисти са мултидисциплинарним струковним знањима из области инжењерства заштите животне средине и безбедности и здравља на раду.24 Практичне основе теорије новаца и банкарства 4+4 8 Завршни рад 0+10 12 14. одбране од савремених облика угрожавања и управљања људским и социјалним ресурсима са оријентацијом на интердисциплинарни приступ.12.8 Садржај. али и у другим индустријским и привредним системима.11 Лидерство и промене 4+4 8 12. у нашој земљи.19 Имплементација и извођење интерне и оперативне ревизије 4+4 8 12.б.21 Контролинг показатељи и извештавање 4+4 8 12.10 Економија знања 4+4 8 12. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) 2. као и на основу искустава и сличних студијских програма у земљама ЕУ и земљама широм света. системе и функције савремене безбедности. заштите (животне средине и становништва од природних катастрофа и хемијских акцидената.20 Контролинг планирање 4+4 8 12. Област: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ (ССС) Студијски програм специјалистичких струковних студија Инжењерства заштите животне средине и заштите на раду представља студијски програм формиран ради усавршавања студената који су завршили релевантне струковне студије у Републици Србији. Приликом уписа сваком кандидату се одређује саветник који заједно са кандидатом одређује групу изборних предмета по ужим областима: 1. како на глобалном тако и локалном нивоу. Програм струковних специјалистичких студија Инжењерства заштите животне средине и заштите на раду чине инжењерске.12 Мотивисање запослених 4+4 8 12. Увод и принципи заштите животне средине и заштите на раду 2.18 Професионална пракса интерне ревизије 4+4 8 12. здравствене и социјалне заштите).6 Online PR 4+4 8 12. као и нових облика угрожавања заштите животне средине и заштите на раду. управљање садржајем и документима у е-облику 4+4 8 12.Овакав концепт студијског програма специјалистичких струковних студија доприноси развоју грађанског друштва у погледу заштите животне средине и заштите на раду (опште. Инжењерства заштите животне средине и безбедности и здравља на раду је програм који је настао као одговор на потребе индустрије. Концепт студијског програма дефинисан је на основу идентификованих доминантних проблем у области интегралне безбедности и здравља на радном месту. универзитета и шире.23 Међународно финансијско пословање 4+4 8 12.14 Стратегије и технике односа са јавношћу 4+4 8 12. привреде. Р. Студент поред понуђених предмета може да бира и неки други изборни предмет са акредитованих студијскин програма факултета. техничко.15 Израда и примена ПР плана 4+4 8 12. Графика и окружење Саветник прати рад и напредовање кандидата. Проучавањем тих проблема.13 Етничко-правни аспекти људских ресурса 4+4 8 12.9 Интернет оглашавање 4+4 8 12.22 Теорија и пракса корпоративних финансија 4+4 8 12.7 Е-банарске апликације 4+4 8 12. националне. који ће моћи прагматски да решавају нагомилане проблеме у систему заштите животне средине и безбедности и здравља на раду. уз сагласност руководиоца студијског програма. студенти могу боље разумети концепте. Инжењерство заштите животне средине 2. држава и међународне заједнице веома сложена и да доноси мноштво изазова. 208 Назив предмета 1. региону и глобално. имајући у виду да је безбедност и здравље људи.17 Статистичко квантитативне методе 4+4 8 12. Концепт студијског програма омогућава студентима стицање знања за благовремено препознавање проблема заштите животне средине и безбедности и здравља на раду и деловање у циљу њиховог елиминисања. Управо интердисциплинарност студијског програма Инжењерства заштите животне средине и заштите на раду која је резултат техничког и инжењерског знања пружа могућност да се образују специјалисти заштите животне средине и безбедности и здравља на раду.1 Пројектовање и планирање у процесима управљања отпадом и опасним материјама ИНФОРМАТОР I II Број бодова 3+4 8 3+3 8 209 .16 Финансијско моделовање 4+4 8 12. индивидуалне).

Студијски програм за стицање заједничке дипломе Члан 4. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) 6. Основне академске студије имају од 180 до 240 ЕСПБ бодова. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) 3. 2) основне струковне студије. односно дисертације уређује се општим актом факултета. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија. Студентску конференцију академија струковних студија чине представници студентских парламената академија струковних студија.master. Студијски програм из става 1. Одређени академски студијски програми могу се организовати интегрисано у оквиру основних и дипломских академских студија. Изузетно. На академским студијама изводи се академски студијски програм. на основу одбрањене дисертације засноване на радовима објављеним у врхунским светским часописима. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године.3 Графичка индустрија и животна средина 3+3 8 3. Добровољни рад је рад студента без накнаде.3 Управљање водама у графичкој индустрији 4+4 8 6. Студијским програмом основних и специјалистичких студија може бити предвиђен завршни рад. испита. који организује високошколска установа на пројектима од значаја за локалну заједницу који се вреднује у систему високог образовања.1 Методе мерења емисионих величина 4+4 8 5.1 Принципи заштите на раду и заштите од пожара 4+4 8 6. Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова. уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама. семинари и др.2 Управљање безбедношћу на раду са мобилним машинама 4+4 8 5.2 Ремедијација и ревитализација контаминираних локација 4+4 8 6. Делатност високог образовања остварује се кроз академске и струковне студије на основу одобрених. Студије другог степена су: 1) дипломске академске студије . Докторске студије имају: 1) најмање 180 ЕСПБ бодова. Два представника које одреде студентске конференције могу учествовати. односно завршни део студијског програма. СТУДИЈЕ И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Студијски програм Члан 2. улазе у укупан број бодова потребних за завршетак студија. Студијски програм дипломских академских студија садржи обавезу израде завршног рада. 3) специјалистичке академске студије. Студентску конференцију универзитета чине представници студентских парламената универзитета. у раду Националног савета. ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ Студентске конференције Члан 1. Дипломске академске студије имају: 1) најмање 60 ЕСПБ бодова.3 Графички материјали 4+4 8 7. практикуми. односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања. Академски студијски програми из медицинских наука могу се организовати интегрисано у оквиру основних и дипломских академских студија.2 Специфичности безбедности при раду са опремом 3+3 8 3. 210 ИНФОРМАТОР Обим студија Члан 5. Специјалистичке академске студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова када су претходно завршене дипломске академске студије.Израда и одбрана специјалистичког рада 0+10 12 8.1 Савремене методе и системи за управљање заштитом животне средине 3+3 8 3.2. докторат наука може да стекне лице са завршеним студијама медицине и завршеном специјализацијом. добровољног рада у локалној заједници и других видова ангажовања. Студије првог степена су: 1) основне академске студије. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) 5. Начин и поступак припреме и одбране завршног рада. када је претходно остварен обим основних академских студија од 240 ЕСПБ бодова. а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. стручних и уметничких достигнућа. 2) најмање 120 ЕСПБ бодова када је претходно остварен обим основних академских студија од 180 ЕСПБ бодова. 2) специјалистичке струковне студије. који оспособљава студенте за развој и примену научних. без права одлучивања. Студије трећег степена су докторске академске студије. са оквирним садржајем. колоквијума. односно предмета. осим доктората уметности који је уметнички пројекат. самосталног рада. овог члана уређују се статутом конференције. чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија. који оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес. Организација и рад конференција из става 1. Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова у току школске године. Врсте и нивои студија Члан 3. Студијски програм је скуп обавезних и изборних студијских подручја. начин организовања и вредновање добровољног рада уређује високошколска установа својим општим актом. израде завршних радова.3 Хемизми графичких процеса 3+3 8 4. 211 . са укупним обимом од највише 360 ЕСПБ бодова Завршни рад и дисертација Члан 6. Специјалистичке струковне студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова. Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања. Услове. На струковним студијама изводи се струковни студијски програм. Основне струковне студије имају 180 ЕСПБ бодова. Број бодова којима се исказује завршни рад. вежбе.Теоријске основе . Студијски програм за стицање заједничке дипломе јесте студијски програм који организују и изводе више високошколских установа које имају дозволу за рад за одговарајући студијски програм.).2 Савремени принципи пројектовања и управљања системом безбедности и заштите на раду 3+3 8 2. Одабрана поглавља из информационих технологија 3+2 5 5. овог члана може да се изводи када га усвоје надлежни органи високошколских установа које га организују. Ради остваривања заједничких интереса студената као партнера у процесу високог образовања оснивају се Студентска конференција универзитета и Студентска конференција академија струковних студија. Стручна пракса 0+3 3 Специјалистички рад .

4) учествује у доношењу одлука у складу са законом. организује и изводи у току једног семестра. СТУДЕНТИ Упис Члан 13. у складу са општим актом универзитета. односно уметничка академија. на језику националне мањине и на страном језику. Студијским програмом може се условити опредељивање студента за одређени предмет претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским програмом. односно акредитован. 3) на активно учествовање у доношењу одлука. има право да се и у наредној школској години финансира из буџета. Универзитет може кандидата са положеном стручном. начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед. Између различитих студијских програма може се вршити преношење ЕСПБ бодова. почиње 1. чије се појединачно трајање утврђује општим актом високошколске установе. Рангирање и упис кандидата Члан 16. Обавезе факултета у погледу начина организовања и времена одржавања облика студија уређују се општим актом факултета. Студент који се сâм финансира опредељује се. овог члана факултет може повећати за највише 20% у односу на претходну годину. Студентски парламент Члан 9. тач. Делатност високог образовања обављају следеће високошколске установе: 1) универзитет. овог члана врши се на предлог факултета у саставу универзитета у Новом Саду. Утврђивање броја студената из става 1. 9) да бира и да буде биран у студентски парламент и друге органе факултета. у складу са студијским програмом. односно акредитоване студијске програме које организује факултет могу се уписати кандидати под условима и на начин уређен законом о високом образовању и општим актом универзитета у Новом Саду. Језик студија Члан 11. најкасније два месеца пре расписивања конкурса. уписује исти предмет. у складу са општим актом универзитета. методама. у оквиру уписаног студијског програма. у складу са законом. овог члана под истим условима као и домаћи држављанин. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ бодова прописују се општим актом универзитета. студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима високошколске установе. Број студената Члан 15. односно високошколске јединице. овог члана студент остварује ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета. Конкурс Члан 14. 4) висока школа. Факултет може организовати и изводити студије. 3) поштује права запослених и других студената у високошколској установи. Начин избора и број чланова студентског парламента утврђује се општим актом факултета. Лице које се упише на студијске програме из става 1. Мандат чланова студентског парламента траје годину дана. Конкурс садржи: број студената за одређене студијске програме. као и о другим питањима од значаја за студенте. а који не може бити већи од броја утврђеног у дозволи за рад. Организација студија Члан 12. лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена и лице коме је престао статус студента у складу са овим законом. у складу са статутом. Универзитет у Новом Саду расписује конкурс за упис на студије (у даљем тексту: конкурс). овог члана уређују се општим актом факултета. 2) на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије. по правилу. уместо пријемног испита. овог члана ако познаје језик на коме се изводи настава. у саставу универзитета.Преношење ЕСПБ бодова Члан 7. о начину обезбеђивања јавности на испиту и начину остваривања увида у резултате. Право из става 3. Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета или студента који се сâм финансира. методама и садржајима наставе. Право да бирају и да буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти факултета. од којих сваки траје 15 недеља. 1)-3) овог члана. овог члана стиче статус студента. 2) поштује опште акте установе. а најдуже у току два семестра или три триместра. за факултет. као и висину школарине коју плаћају студенти чије се студирање не финансира из буџета. односно испиту за проверу склоности и способности. Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на ранг листи из става 5. ИНФОРМАТОР 6) на подједнако квалитетне услове студија за све студенте. на начин и по поступку утврђеном општим актом и конкурсом универзитета. може да се у наредној школској години финансира из буџета. једног триместра или једног блока. критеријумима и мерилима испитивања. 2) блокове. Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године. у складу са статутом установе. Лице се може уписати на студијске програме из става 1. доноси Влада. Студент који не положи изборни предмет. упутити на полагање одређених предмета опште матуре. Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. као и у органима других установа у којима су заступљени представници студената. 2) факултет. Ближи услови и начини остваривања студијског програма на даљину уређују се општим актом факултета. Студент студија првог степена другог универзитета. При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из студијског програма Студијским програмом се прописује који су предмети обавезни за одређену годину студирања. Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. октобра и траје 12 календарских месеци. Уместо пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре. може наставити студије у статусу студента који сâм финансира студије. Факултет је дужан да на одговарајући начин информише студенте о начину. као и да у складу са својим могућностима обезбеди услове за студенте са посебним потребама. квалитетно школовање и објективно оцењивање. у укупном трајању од 30 недеља. Факултет организује и изводи студије у току школске године која. по правилу. Школска година дели се на: 1) два семестра. 5) висока школа струковних студија. Права и обавезе студената Члан 17. за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова. РЕЖИМ СТУДИЈА Школска година Члан 10. на начин и по поступку утврђеним општим актом факултета. услове за упис. може се уписати на студије првог степена. Студент који се сâм финансира и који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова из текуће године студијског програма. Статус студента Члан 19. под условима и на начин прописан општим актом универзитета. Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се финансира из буџета. Студент који се финансира из буџета и који је у току школске године. Настава појединачних предмета се. односно поједине делове студија. 212 Факултет може остваривати студијски програм на језику националне мањине и страном језику уколико је такав програм одобрен. Факултет организује и изводи студије на српском језику. овог члана рангиран у оквиру броја студената из члана 7. УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Високошколске установе Члан 8. Факултет дужан је да организује предавања и друге облике наставе за све студенте. Правила студија Члан 18. Избор чланова студентског парламента одржава се сваке године у априлу. односно уметничком матуром. универзитет сачињава ранг листу пријављених кандидата. односно споразумом факултета. у складу са статутом те установе. у складу са законом. Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске године. Студент који се финансира из буџета и који у току школске године оствари мање од 60 ЕСПБ бодова. Студент који се сам финансира плаћа део школарине обрачунат према предметима за које се определио. Кандидат за упис на студије првог степена полаже пријемни испит или испит за проверу склоности и способности. Студент је дужан да: 1) испуњава наставне и предиспитне обавезе. На основу критеријума из конкурса. може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет. овог члана остварује се на лични захтев. Право из става 7. Факултет може за студенте са хендикепом организовати и изводити студије. Студент има право на жалбу у складу са статутом факултета уколико факултет прекрши неку од обавеза из става 2. 213 . начин и поступак провере знања језика из става 3. тајним и непосредним гласањем. У циљу остваривања права и заштите интереса студената. у складу са одлуком надлежног органа факултета. Правила студија ближе се уређују општим актом факултета. односно високошколске јединице. времену и месту одржавања наставе. У наредним годинама студија број студената из става 3. изузев код остваривања студијског програма на даљину. по положеним испитима стекао 60 ЕСПБ бодова. На студије другог и трећег степена кандидат се уписује под условима. на гестовном језику. На одобрене. о садржајима. Студент има право: 1) на упис. Услови. као и организовати израду и одбрану докторске дисертације. поступак спровођења конкурса. по прибављеном мишљењу факултета и Националног савета. односно поједине делове студија. 7) на образовање на језику националне мањине. уписани на студије у школској години у којој се бира студентски парламент. 5) на повластице које произлазе из статуса студента. 8) на различитост и заштиту од дискриминације. циљевима. мерила за утврђивање редоследа кандидата. 3) академија струковних студија. Студент факултета има права и обавезе утврђене овим законом и општим актом факултета. Универзитет у Новом Саду утврђује број студената који се уписује на студијске програме које организује. Страни држављанин може се уписати на студијске програме из става 1. Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова. Студентски парламент је орган факултета и високошколске јединице која има орган управљања и уписане студенте. 4) на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења.

на његов захтев. години студија. овог члана нема статус студента. ОСНОВАМА ВРЕДНОВАЊА ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА И НАЧИНУ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА СТУДЕНАТА Члан 1. наставницима и сарадницима који изводе наставу. Лице уписано на програм из става 1. а скраћеница академског назива се ставља испред имена и презимена. при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30. овог члана односи се и на извођење студијског програма на даљину. Потребан број студената за одржавање наставног процеса на неком студијском програму. овог члана се објављује на Интернет страници Факултета. назив који је стекло лице из става 1. овог члана је master. има право да испит полаже још два пута у току исте школске године. облици и обим вредновања предиспитних обавеза студената кроз акумулацију поена током похађања наставе на студијама I и II степена на Факултету техничких наука. Факултет може прописати и други. Студент са хендикепом има право да полаже испит на начин прилагођен његовим могућностима.10. Факултет је у обавези да најкасније петнаест дана пре почетка семестра утврди тачан распоред одржавања наставе који садржи податке о: нивоу и врсти студија. овог члана уређују се општим актом факултета. Дисциплинска одговорност студента Члан 24. на основу захтева Већа студијског програма. овог члана је bachelor (appl. студијској групи. Оцењивање Члан 20. Испитни рокови су: јануарски. I ОБЛИЦИ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВЕ Члан 2. Лицу које је савладало програм из става 1.. а најкасније шест месеци од дана када је повреда учињена. Студенту се. тј. Наставно научно веће факултета може. студент коме је преостао један неположени испит из студијског програма уписане године има право да тај испит полаже у накнадном испитном року до почетка наредне школске године. односно акредитован студијски програм на истом нивоу студија. овог члана. односно изборном предмету дефинисан је Табелом 1. Листу звања из одговарајућих области и скраћенице стручних. Статута Факултета техничких наука. Одредба става 2. ненумерички начин оцењивања. Испити Члан 21. огласним таблама Факултета и на вратима учионица. године усвојило следећа Распоред из става 2. овог члана факултет издаје уверење. на предлог Конференције универзитета. Успешност студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Лице које заврши докторске. у складу са општим актом факултета. студент поново полаже испит у року од три дана од дана пријема одлуке из става 2. са назнаком области. 5) изрицања дисциплинске мере искључења са студија на факултету. Уколико студент из става 5.Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један одобрен. Облици остваривања наставе су: предавања. јунски. 2) завршетка студија. односно у објектима наведеним у дозволи за рад. ако се ради о испиту из предмета чији карактер то захтева. 117. одобрава мировање права и обавеза. времену и месту одржавања наставе и друге податке о настави који су потребни да би студент могао уредно похађати наставу и извршавати своје обавезе предвиђене студијским програмом. у случају теже болести. са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из одговарајуће области . Члан 3. за уметничке предмете у пољу уметности може да се утврди један испитни рок у складу са општим актом факултета. Након констатације испуњености минималних услова. стиче научни назив доктор наука. упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци. у року од 36 часова од добијања оцене. Општим актом факултета ближе се уређује начин полагања испита и оцењивање на испиту. одржавања трудноће и у другим случајевима предвиђеним општим актом факултета. односно Конференције академија струковних студија. Закона о високом образовању („Сл гласник РС“ бр 76/2005) и члана 116. Лице које заврши основне струковне студије стиче стручни назив са назнаком звања првога степена струковних студија из одговарајуће области. Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту. Уколико није уписан потребан број студената дефинисан у табели. академски и научни називи Члан 26. односно изборни предмет. Испит је јединствен и полаже се усмено. може полагати испит у првом наредном року. Надлежни орган установе у року од 24 часа од добијања приговора. Факултет у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања током читавог живота ван оквира студијских програма за које је добио дозволу за рад. 3) неуписивања школске године. Студент који је био спречен да полаже испит због болести или одсуства због стручног усавршавања у трајању од најмање три месеца. разматра приговор и доноси одлуку по приговору. Статус студента престаје у случају: 1) исписивања са студија. неге детета до годину дана живота. студијској групи или изборном предмету. у складу са одредбама општег акта универзитета. Дисциплински поступак не може се покренути по истеку три месеца од дана сазнања за повреду обавезе и учиниоца. а највише 70 поена. и 118. Студенту се на лични захтев може продужити рок за завршетак студија. писмено. Студентска служба доставља руководиоцу департмана званичан број регистрованих студената на одговарајући студијски програм. учешће студената у стручном и научном раду и други облици. ОБРАЗОВАЊЕ ТОКОМ ЧИТАВОГ ЖИВОТА Члан 27. D. Факултет може организовати полагање испита ван седишта. и члана 31. 214 Мировање права и обавеза студената Члан 23. Студент је дужан да се благовремено определи за праћење изборних предмета. Стручни. ако сматра да испит није обављен у складу са законом и општим актом установе.научно веће је дана 01. овог члана не положи испит. предметима. септембарски и октобарски. 4) кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма. у смислу овог закона. односно академске студије трећег степена. назив који је стекло лице из става 2. а назив који је стекло лице из става 6. У међународном промету и у дипломи на енглеском језику. у складу са општим актом факултета. ИНФОРМАТОР 215 . Испит се полаже у седишту факултета. студијску групу. Приговор Члан 22. донети одлуку о започињању и реализацији наставе на студијском програму. Изузетно. априлски. односно практично. Студент има право да надлежном органу факултета поднесе приговор на добијену оцену. студијских група у циљу припреме наставе и формирања распореда у року који одређује продекан за наставу. Веће студијског u1087 програма одлучује да ли ће се одвијати наставни процес на конкретном студијском програму. Општим актом универзитета утврђују се лакше и теже повреде обавеза студената. Изузетно.).2008. односно доктор уметности. Веће студијског програма констатује испуњеност формалних услова дефинисаних Табелом 1. студијској групи или изборном предмету. Лице које заврши специјалистичке струковне студије стиче стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена струковних студија из одговарајуће области. дисциплински органи и дисциплински поступак за утврђивање одговорности студента. Овим правилима одређују се облици остваривања наставе и начини. Престанак статуса студента Члан 25. у складу са општим актом факултета. Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). На основу члана 29. Лице које заврши основне академске студије стиче стручни назив са назнаком звања првога степена академских студија из одговарајуће области. академских и научних назива утврђује Национални савет. МЕТОДОЛОГИЈИ ДОДЕЛЕ ЕСПБ БОДОВА. овог члана је Ph. Наставно . стручна пракса. односно одговарајући назив на језику на који се диплома преводи. Скраћеница стручног назива се ставља иза имена и презимена.. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. утврђивањем односа ових оцена са оценама из става 4. Услови. одслужења и дослужења војног рока. констатује да ли је регистрован довољан број студената за одржавање наставног процеса. консултације. Уколико се усвоји приговор студента. Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била утврђена општим актом самосталне високошколске установе. овог члана је bachelor. Табела 1: Потребан број студената за одржавање наставног процеса ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ. назив који је стекло лице из става 5. овог члана. начин и поступак реализације програма из става 1.master. вежбе. За тежу повреду обавезе студенту се може изрећи и мера искључења са студија на факултету. Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета. Лице које заврши дипломске академске студије стиче академски назив дипломирани. Лице које заврши специјалистичке академске студије стиче стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области.

Један ЕСПБ бод вреди 30 сати укупног рада студента на свим активностима везаним за савладавање градива укључујући и све облике провере знања Један ЕСПБ еквивалентан је једном ЕCTS кредитном боду у европском систему преносивих бодова. Стручне екскурзије су дефинисане студијским програмом. Члан 14. Број ЕСПБ бодова се обавезно исказује у свим релевантним документима везаним за наставни процес на факултету. уколико је програмом предмета предвиђено вредновање предиспитних обавеза са 70 поена није могуће предвидети колоквијуме. 3. решавају практични или теоријски проблеми. Презентација је облик предиспитних обавеза и представља усмено излагање припремљено на задату тему. Један колоквијум в. Програмом наставног предмета могу бити предвиђена највише два семинарска рада. Члан 18. Члан 11. основну и допунску литературу и друге неопходне информације. Редовно похађање часова предавања и вежби и активно учешће у свим облицима наставе вреднује се са 0-5 поена за сваки од два облика предиспитних обавеза и прати на начин који одређује предметни наставник. Ијаде су научна и спортска такмичења студената одређене наставне области. Члан 17. Програмом наставног предмета може бити предвиђена највише два пројектна задатка у току једног семестра. Уколико је обим и сложеност предметног пројекта обухвата ширу. Предавања су јавна. 21 16 11 8 (8)* 6 (6)* * бројеви у загради односе се на дипломске академске мастер студије ** минималан број студената важи за студијске програме за које је расписан конкурс до 60 студената. графички рад. а сваки тест се вреднује са 10 поена. ван трајања активне наставе. уколико је програмом предмета предвиђено вредновање предиспитних обавеза са 50 поена. Број ЕСПБ бодова за сваки предмет датог студијског програма одређује се на састанку Комисије за квалитет студијског програма. Декан може донети одлуку о награђивању најуспешнијих студената на –Ијадама. По правилу. Члан 13. графички и остали радови. Израда и одбрана семинарског рада вреднује се са 20 поена. План ијада обавезно садржи: списак наставних предмета из којих ће се студенти такмичити. II ЈЕДИНСТВЕНА МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ ЕСПБ ПРЕДМЕТИМА Члан 8. термине у којима ће студенти евентуално одсуствовати из процеса наставе и начин финансирања.Година студија I II III IV V Студијски програм Мин. недељиву целину могуће је предвидети да се тај предметни пројекат вреднује до 50 поена. семинарски рад. решава проблеме и задатке. Нема колоквијума Минимални услови за излазак на испит који студент мора да оствари испуњавањем предиспитних обавеза је 30 . Домаћи задаци представљају облик предиспитних обавеза у оквиру којих студент самостално. односно исти или други наставни предмет (уколико је наставни предмет изборни) наредне школске године. Редослед испуњавања предиспитних обавеза утврђене су програмом предмета. списак такмичара у спорту. могуће је поред предиспитних обавеза предвидети : а. вежби и сложених облика вежби. Програмом _и_инаставног предмета може бити предвиђена највише једна презентација у току једног семестра. Организује их предметни наставник а одобрава руководилац студијског програма. активно учешће у свим облицима наставе. Семинарски рад је облик предиспитних обавеза и представља самосталан рад студента на тему из области наставног предмета. Израда и одбрана графичког рада вреднује се са 20 поена. На вежбама може да учествује и друго лице по позиву носиоца предмета односно по посебном писменом одобрењу руководиоца студијског програма и продекана за наставу. семинарски. начин акумулирања поена испуњавањем предиспитних обавеза. начин оцењивања. Члан 5. Стручна пракса је део наставног процеса током кога студенти стичу практична знања из области која је обухваћена студијским програмом кроз директни контакт и учешће у радном процесу. Сврха консултација је да се студентима омогући објашњење 216 Вежбе*** ЛиР 12-20 12-20 12-20 12-20 (8)* 12-20 (8)* Остали облици 24-60 24-60 24-60 24-60 (16)* 24-60 (16)* појединих. предметни пројекат. На предавањима може да учествује и друго лице по позиву носиоца предмета односно по посебном писменом одобрењу руководиоца студијског програма и продекана за наставу. 2. На почетку школске године наставник у сажетом облику износи студентима: садржај и динамику извођења наставе. предметни задатак. начин обезбеђења и заштите и начин финансирања. Израђен и одбрањен предметни задатак вреднује се са 15 поена. што је утврђено програмом наставног предмета. Предиспитне обавезе чине део процеса савладавања знања из области дефинисаних програмом наставног предмета. Рачунске. Предавања су део наставе на Факултету на којима наставник усмено излаже садржај одређене теме на начин и у обиму утврђеним студијским програмом. 21 180 16 180 11 180 8 (8)* 180 (35)* 6 (6)* 180 (35)* Изборни предмети Мин. Члан 6. присуствује предметни наставник и студенти који су дужни да. Студент који не акумулира минималан број поена поново похађа исти (уколико је наставни предмет обавезан). а сваки домаћи задатак се вреднује са 5 поена. Програмом наставног предмета могу бити предвиђена највише два предметна пројекта. Члан 12. Члан 15. Члан 16. Члан 20. Наведене активности морају представљати целину у оквиру одвијања наставног процеса и њихов карактер мора бити такав да се не могу поновити до првог испитног рока. консултације. презентација. Предметни пројекат је облик предиспитних обавеза у оквиру кога студент самостално ради задатак из области наставног предмета. Члан 4. у претходном случају Катедра/Департман може донети одлуку о држању наставе. Збир поена стечених предиспитним обавезама и полагањем испита је 100 поена. уколико спроводи вежбе. Предавањима.55% испуњености предиспитних обавеза. минималан број студената у групи за вежбе зависи од карактера вежби и расположивог простора. У зависности од оптерећења студента на предмету (активна настава. уколико је програмом предмета предвиђено вредновање предиспитних обавеза са 30 поена. могуће је поред предиспитних обавеза предвидети један колоквијум. израђују програми из предметног градива и сл. начин организације. време за спремање и полагање испита) јединствено се додељује одговарајући број ЕСПБ. Консултације су облик наставног рада које се по правилу одвијају у индивидуапном контакту наставника и студента. III ОБЛИЦИ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА И ПРОВЕРА ЗНАЊА Члан 9. према студијском програму и распореду. начин организовања. тај предмет прате. ради обраде одабраних делова наставног предмета. Предиспитне обавезе су: редовно похађање часова предавања. Члан 10. 50 или 70 поена. Ијаде одобрава декан на предлог руководиоца департмана. методе рада. Р (Рачунарске) и Остале облике вежби (Графичке. 42 32 22 16 (16)* 12 (12)* Mакс. домаћи задаци. Ако Наставно научно веће не одобри захтев Већа студијског програма о започињању и реализацији наставе на студијском програму. За садржај вежби је одговоран наставник .носилац предмета и сарадник. али у том случају извођење наставе не улази у оптерећење. План стручне екскурзије обавезно садржи: списак студената. начин одржавања испита. Два коловијума б. Израђени и одбрањени предметни пројекат се вреднују са 30 поена. За такмичења у знању организују се припреме. Могуће је предвидети највише 4 домаћа задатка. Током семестра је могуће организовати највише 4 теста. У циљу хармонизације дефинисања и примене поједине предиспитне обавезе ће бити детаљније дефинисане. Акумулација поена током семестра се дефинише: 1. Аудиторне и Демонстрационе). Студент испуњава предиспитне обавезе у току семестра у коме је уписао тај наставни предмет. Предиспитне обавезе из става 1. тестови. Графички рад је облик предиспитних обавеза и представља самосталан рад студента којим студент допуњује и проширује своје знање стечено кроз друге облике наставе. Члан 19. Сложени облици вежби су програмом предмета предвиђени облици 217 . Члан 7. Сваком предмету се одређује број ЕСПБ бодова ( у даљем тексту: EСПБ) тако да је укупно оптерећење студента током године студија максимално 1800 сати рада односно 60 ЕСПБ. настава се не одржава у тој школској години. списак екипа које ће се такмичити односно списак студената. овог члана вреднују се са 30. пружи помоћ при изради семинарских или других радова и шире информише студенте о темама из области која је обухваћена програмом предмета. по правилу. Изузетно. док се коначно усаглашавање и усвајање броја бодова врши на седници Већа студијског програма. Макс. Тестови представљају облик предиспитних обавеза у оквиру којих се током трајања активне наставе проверава знање студената. студијској групи или изборном предмету. задаци и случајеви из праксе. Сврха семинарског рада је развој креативности студента и остваривање ИНФОРМАТОР стручних или научних активности. 180 180 180 180 (35)* 180 (35)* Студиjска група (студијски програм**) Мин. *** За Л (Лабораторијске). Презентација се вреднује се са 10 поена. Програмом наставног предмета може бити предвиђен највише два графичка рада у току једног семестра. разрађују примери из градива изложеног на предавањима. термини одржавања Ијада се планирају у терминима изван термина наставе. Вежбе су део наставе на којима се у зависности од предмета: увежбавају и примењују основна знања. Предметни задатак је облик предиспитних обавеза и представља посебан рад студента припремљен и одбрањен ускладу са специфичним захтевима наставног предмета. посебно сложених делова обухваћених програмом предмета.

графичких илимедијских вежби које се у случају да их студент успешно испуни вреднују се са: а. Члан 23. Пружање било каквих информација у току одржавања испита осим оних које се односе на нејасноће у тексту задатака сматра се тежом повредом радне обавезе. Оцена добијена поновљеним полагањем испита је коначна. организовати и у другим испитним роковима према одлуци Наставно – научног већа. Облик провере знања под Б. најкасније до 15. новембра текуће године за целу школску годину. као и резултате испита односно записнике о полагању испита. Полагање колоквијума се вреднује са 20 поена. Члан 33. Писмени део испита може да траје најдуже 240 минута. студент коме је преостао један неположен испит из текуће школске године. Изузетно. док 5 означава да студент није положио испит. Ако студент не положи испит током школске године. Члан 27. Полагање испита не може се условљавати претходним изласком на колоквијум или одређеним успехом приликом полагања колоквијума. Дежурни наставник или сарадник прозива студенте. писмени или писмени и усмени. Распоред дежурстава на испиту сачињава шеф катедре на којој се наставни предмет налази. IV ПОСТУПАК ПОЛАГАЊА ИСПИТА Члан 25. појединачне вежбе са најмање 5 поена б. Приликом састављања распореда мора се водити рачуна о равномерном ангажовању свих сарадника. Испитно градиво мора бити у складу са наставним програмом предмета из кога се испит полаже. Студент који дође на полагања испита без исправа потребних за идентификацију u1085 не може приступити полагању испита. спречен да присуствује полагању испита дужан је предложити адекватну замену и обавестити предметног наставника како би се омогућило несметано одржавање испита. Студент може да одјави испит најкасније 48 сати пре дана одређеног за полагање испита и у том случају ће се сматрати да испит није пријавио. Након објављивања распореда полагања испита термини се не могу мењати осим у случају ванредних околности. у целини – у оквиру испитног рока б. предметни наставник може променити термин одржавања испита уз претходну сагласност продекана за наставу. Студент има право да поново у наредној школској години започне испуњавање предиспитних обавеза уколико је незадовољан првобитно акумулираним бројем поена. Студент пријављује полагање испита према радном календару који доноси Наставно. Уколико је наставник односно сарадник распоредом дежурстава предвиђен као дежурни. Студент који је поништио испит задржава поене стечене вредновањем предиспитних обавеза. Градиво које се испитује на колоквијумима одговара до тада пређеном делу градива. Осим у законом предвиђеним испитним роковима испити се могу. Члан 30. Студент има право да поднесе захтев за поништење добијене оцене у року од 72 сата од дана објављивања резултата на огласној табли факултета. У случају да студент поништи завршни део испита поступак поновног полагања u1086 обавља предметни наставник или. Ток докумената и поступак евидентирања података о пријави. Полагање колоквијума се одвија према званичном распореду у оквиру колоквијумских недеља. Члан 31. која представља логичку целину у оквиру наставног предмета. се омогућава само за студенте који похађају наставу. међусобо повезане вежбе које заједно чине целину вреднују се са највише 70 поена Члан 21. Студент који не оствари потребан број поена за добијање позитивне оцене или није задовољан оценом оствареном акумулацијом поена. Испити се могу организовати само у просторијама факултета. Предметни наставник дужан је да унапред припреми. Колоквијум је облик провере стечених знања и вештина у току наставе из заокруженог дела наставног предмета. Члан 36. по деловима наставних садржаја у оквиру предмета u1082 који представљају заокружене целине предмета – у оквиру колоквијумских недеља у току семестра у коме студенти први пут прате наставу из тог наставног предмета. Приступање студента оваквом начину полагања испита није обавезно и не рачуна се као излазак на испит при наплати трошкова испита. Током испита може се проверавати и практично знање студента. 218 Испит се вреднује са најмање 30 поена. Изузетно. наставник уписује у испитну пријаву и испитни списак да је студент приступио полагању испита.увидом у индекс или личну карту студента и . Предметни наставник или сарадник одговоран је за организацију испита и одржавање реда на испигу.лабораторијских. Члан 28. Пре почетка испита дежурни наставник или сарадник је дужан да саопшти који помоћни прибор студент током испита може користити. Полагање испита се организује по завршетку наставе из наставног предмета у оквиру првог испитног рока. Предметни наставник је дужан да на крају семестра у коме се дати предмет изводи достави надлежном референту Студентске службе списак студената који нису акумулирали минимални број поена из предиспитних обавеза. односно нису стекли услов за излазак на испит. У индекс студента уписују се само прелазне оцене односно оцене од 6 до 10 и остварени број поена. Члан 32. наставници преузимају и ажурирају у складу са технологијом наставничких web сервиса. Испитне пријаве се уносе посредством студентског web сервиса у складу са правилима која регулишу термин до кога је могуће пријавити/одјавити испит. комисија у року од 7 (седам) радних дана од дана поништења у договору са предметним наставником или председником комисије. Наставник или сарадник не може од студента примити испитну пријаву. пријаве могу бити предате у писменој форми на прописаном обрасцу у време рада са странкама на шалтеру Студентске службе. одштампа и умножи испитна питања у броју примерака који одговара броју студената који су испит пријавили. Идентитет студента дежурни наставник или сарадник утврђује : . Право полагања колоквијума имају студенти у току семестра у коме студенти први пут прате наставу из тог наставног предмета. Члан 29. евидентира студенте који су приступили полагању испита. рачунарских. ИНФОРМАТОР Члан 35. Наставници су дужни да на почетку семестра доставе продекану за наставу број колоквијума који студенти полажу у оквиру наставног предмета. има право да га полаже још једну школску годину без обавезног слушања наставе. Испит се организује непосредно по окончању наставе из предмета студијског програма. полаже испит у неком од наредним испитних рокова. на лични захтев студента. при чему је 10 највиша оцена. Студент који је похађао предавања и вежбе по неком од претходних наставних планова и програма има право да испит полаже у складу са наставним планом и програмом који је похађао ако у међуврмену није прешао на други студијски програм. изласку на испит и оценама. Успех студента на испиту изражава се оценама од 5 до 10. Распоред полагања испита је доступан наставницима и студентима посредством web сервиса и огласне табле факултета. укључујући и све облике усмених презентација. Члан 34. Максималан број поена који је могуће акумулирати полагањем тестова и колоквијума је 60 поена. Испит је обавезан вид провере знања из области обухваћене програмом наставног предмета. Коришћење другог прибора од стране студенга сматра се тежом повредом обавеза студенга у смислу Правилника о одговорности студенга. оверава испитне свеске и прави распоред седењау салиу којој се испит одржава. у случају одсуства функционалности студентског web сервиса. Усмени део испита. За сваки наставни предмет могуће је предвидети највише два колоквијума. Поени акумулирани испуњавањем предиспитних обавеза се рачунају при полагању испита и то најдуже до завршетка наредне школске године (односно три семестра у случају да је предмет похађан у зимском семестру и два семестра у случају да је предмет слушан у летњем семестру) закључно са октобарским испитним роком. из оправданих разлога. Захтев за поништење оцене подноси се у писаној форми студентској служби факултета. 219 . Члан 24. Изузетно. Ако га не положи испит ни наредне школске године. Студент је дужан да на корицама испитне свеске читко испише тражене податке. има право да тај испит полаже у накнадном испитном року до почетка наредне школске године. Члан 22. Предметни наставник или сарадник дужан је да у току полагања испита континуално обилази салу у којој се испит полаже најмање и да одговори на питања у вези са нејасноћама у тексту испитних питања. Испит може бити: усмени. Провера знања може се вршити: а. Податке о студентима који су пријавили испит. студент је обавезан да понови наставни предмет и испуњавање предиспитних обавеза.броја списка.научном већу Факултета. Укупна оцена формира се акумулирањем поена остварених полагањем испита и колоквијума са поенима стеченим испуњавањем предиспитних обавеза.научно веће факултета. Уколико студент није на време одјавио испит. у складу са законом обавља се уз подршку и по технологији наставничких и студентских web сервиса. под истим условима који важе за електронски начин пријављивања. Распоред полагања колоквијума се дефинише на основу смерница усвојених на Наставно. Члан 26. Дежурство на испиту је радна обавеза сваког наставника односно сарадника. Студент може полагати испит из истог предмета највише три пута у току школске године. Предметни наставник је дужан да обезбеди вођење евиденције о испуњености предиспитних обавеза за сваког студента који похађа тај наставни предмет. У евиденцију се уписују све оцене од 5 до 10 и остварени број поена. Наставник или сарадник не може допуњавати списак кандидата за полагање испита. Полагање испита се организује у току школске године у испитним роковима који су предвиђени Статутом Факултета у дане одређене за одржавање испита у одређеном испитном року. Начин полагања сваког испита одређен програмом датог предмета. проверава идентитет студената.сравњивањем списка са насловном страном задатка уз проверу групе групе питања и редног . полаже се најдуже 30 минута.

Члан 42. Члан 41. шефу катедре.Оцена 6 .овладавање градива ( 55-64 поена) Члан 45. број индекса. Предметни наставникје дужан сачинити пријаву повреде обавеза коју је извршио студенат. предметни наставник је дужан да му изрекне опомену те. Успех студената на испиту процењује се према критеријумима утврђеним Статутом факултета. Приликом предаје испитне свеске дежурни наставник или сарадник је дужан да упореди податке у испитној свесци са подацима унетим у списак (име.Оцена 9 . 2007. и 2. Члан 39. Резултати полагања дела испита (писменог или усменог) објављују се на огласној табли Факултета најкасније у року од пет дана од дана полагања испита. подстиче иновације и допринос економском развоју.Оцена 8 .овладавање целог градива ( 65-74 поена) .Оцена 7 . основама вредновања предиспитних обавеза и провери знања студената усвојених и Правилник о полагању испита усвојених дана 30. За време трајања испита студент не може напуштати салу у којој се испит полаже пре него што преда испигну свеску и испитни задатак. Уколико студент има примедбе на начин и организацију полагања испита или сматра да је на било који начин повређено неко његово право или да је наставник или сарадник током полагања испита извршио лакшу или тежу повреду радне обавезе може поднети писмену пријаву о повреди обавезе предметном наставнику.напусти просторију у којој се одржава писмени део испита односно одустане од већ започетог писменог/усменог испита. године. Члан 40. Члан 38. и 2. часу и месту стављања задатака на увид студентима и времену предаје и подизања индекса за упис оцена врши се путем огласне табле Факултета заједно са објављивањем резултата полагања испита или усмено на самом испиту.Оцена 10 . Оцена одређује ниво знања који је студент стекао: .усвајење. . . а резултат писменог дела испита најкасније у року од 3 (три) радна дана од дана u1080 испита истицањем резултата на службеним интернет страницама. . Студент који у току испита напусти салу у којој се испит полаже а задатак не преда сматра се даје испит није положио. 05.покаже недовољно знање за прелазну оцену. награђује креативност. Обавештење о дану. Уколико дежурни сарадник утврди да је током полагања испита учињена лакша или тежа повреда обавеза студената у смислу Правилника о одговорности студената евидентираће у записник о полагању испита и доставиги га предметном наставнику најкасније следећег радног дана од дана полагања испита. руководиоцу департмана или декану Факултета најкасније три дана од дана полагања испита. методологији доделе ЕСПБ бодова.усвајење. Полагање другог дела испита (усмено или писмено) заказује се најраније за наредни радни од дана објављивањарезултата полагања првог дела испита на огласној табли Факултета. редни број списка и група питања). Награда Капетан Миша Анастасијевић 2005 Члан 44. огласној табли или на други одговарајући начин. презиме. Члан 43. овог члана сматрају се тежом повредом радне обавезе. овладавање и примена целог градива ( 85-94 поена) . Не извршене или неблаговремено извршене обавезе из става 1. Правила ступају на снагу 15 дана од дана доношења. Члан 47. лице удаљи са предавања у пратњи портирска Факултета или надлежних органа реда.Члан 37. Приликом напуштања просторије студент мора предати испитну свеску. V ОДРЖАВАЊЕ РЕДА ТОКОМ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Међународни сертификат ISO 9001-2000 Члан 46. Женева . уколико исти настави да ремети ред. Уколико лице које присуствује различитим настави својим понашањем омета наставу на било који начин.2006 221 . овог члана одговоран је предметни наставник. 220 Сертигикат Савезног завода за стандардизацију ISO 9001-2000 ИНФОРМАТОР Првомајска награда ГВССС НС 2005 Бизнис партнер 2005 Златна плакета WIPO Светска организација за интелектуалну својину (WIPO – World Intellectual Property Organization). Наставник је дужан да саопшти студенту резултат усменог испита одмах по одржаном испиту.због недоличног понашања. Наставник је дужан да студента оцени оценом 5 ( није положио) ( 0-54 поена) када студент: . Даном ступања на снагу ових Правила престају да важе Правила о извођењу наставе. основана од стране Уједињених Нација. сметања другим студентима или због коришћења недопуштених средстава на испиту буде удаљен са испита.овладавање целог градива и примена дела градива ( 75-84 поена) . овладавање и креативна примена целог градива ( 95-100 поена) .након писменог дела испита не приступи усменом (код испита који се полаже писмено и усмено). За испуњење обавеза из става 1.

Студентска служба
Пријаве на конкурс за упис на ФТН, предају се у студентској служби. На слици (доле) је приказана организација и
положај шалтер сале студентске службе.

1 – Референти за последипломске студије – Снежана Бојанић, Дражана Милинковић
2 – Шеф студентске службе – Братислав Радумило
3 – Архитектура и урбанизам – Бранка Петровић
4 – Индустријско инжењерство и менaџмент, Мехатроника – Биљана Тодић, Горана Лађиновић
5 – Машинство, Геодезија и геоматика – Љубиша Самарџић
6 – Саобраћај – Ана Вајда
7 – Грађевинство– Јованка Чошић 8 – Енергетика, електроника и телекомуникације – Госпава Ђајић, Александра Лукић
9 – Рачунарство и аутоматика – Ивана Недић, Бранка Јоцковић
10 – Графичко инжењерство и дизајн, Инжењерство заштите животне средине – Јасна Пајић, Драгана Шолаић
222

ИНФОРМАТОР

223

Положај ФТН-а у универзитетском кампусу
1
2
3
4
5
6
7

7’
7’’
8
8’
8’’
8’’’
8’’’’

224

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ “Великошколска књижара”
- откуп књига и уџбеника, фотокопирница
ПОЉОПРИВЕДНИ ФАКУЛТЕТ
експозитура Новосадске банке, фотокопирница
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
експозитура Новосадске банке
ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
ВИША ПОСЛОВНА ШКОЛА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА - ФТН
ФТН - Амфитеатри
ФТН - Наставни блок
ФТН - Институт за индустријске системе
ФТН - Блок Ф
ФТН - Кула
ФТН - Машински институти
ФТН - ТМД
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ПМФ - Институт за математику и физику
експозитура Војвођанске банке
ПМФ - Институт за хемију и географију
ПМФ - Институт за биологију
расадник “Плантленд”

9

10
11
12
13
14
15

16
17
18

19
20
21

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Завод за физичку културу
РЕКТОРАТ
СТУДЕНТСКИ ТРГ - Трг Доситеја Обрадовића
Фонтана - рад вајара Ј.Солдатовића
ЈП “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад “УРБИС”
СТУДЕНТСКИ ДОМ “СЛОБОДАН БАЈИЋ”
СТУДЕНТСКИ ДОМ “ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”
АСИСТЕНТСКИ ДОМ - хотел са апартманима за
привремени смештај младих наставника и сарадника
папирница “Скалар”
ДОМ ЗДРАВЉА СТУДЕНАТА
Апотека
СТУДЕНТСКИ РЕСТОРАНИ
ЂАЧКО ИГРАЛИШТЕ
Спортски терени (фудбал, мали фудбал, кошарка,
одбојка, рукомет, тенис)
Тениски клуб “Студент”
ресторан “Балкан Еxпрес”
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПАРК
СТАНИЦЕ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈА
ОСНОВНА ШКОЛА “Јован Поповић”

ИНФОРМАТОР

225

2010. .ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА СЕРТИФИКОВАН ОД НОВИ САД.