Biblioteca Municipală B. P.

Hasdeu Biblioteca Publică Transilvania Centrul de Informare şi Documentare Chişinău

TRANSILVANIA – ŢARĂ DE DOR
Bibliografie (din fondurile BP „Transilvania”)

Chişinău, 2006

2

Ediţie îngrijită: Lidia Kulikovski, dr., conf. univ. Coordonator: Parascovia Onciu Alcătuitor: Ludmila Capiţa Colectarea materialelor: Tatiana Donţu, Eugenia Stratulat, Tatiana Roşca Lector: Vlad Pohilă Culegere computerizată: Ludmila Capiţa, Tatiana Roşca

3

..24 Istorie ...10 Relaţii culturale între Biblioteca Judeţeană „O.Cuprins: Către cititor.....13 Economie.....................................................................................................................20 Artă.............18 Etnografie....50 Indexuri auxiliari Indice de nume..................................................................23 Geografie.. Prin destine similare – istoria ne leagă........................................................................................................................................................ Luminile modelatoare ale Transilvaniei..................97 4 ............................. Goga” şi Biblioteca Publică „Transilvania”................................................................................................................................................................17 Educaţie şi învăţământ......................................5 Onciu Parascovia...........................................................5 Cimpoi Mihai............................... Folclor ....................8 Cultură.........4 Studii introductive....................................................................27 Personalităţi transilvănene......................................................

Goga” şi Biblioteca Publică „Transilvania”. Personalităţi transilvănene. fişierele şi fondurile BP „Transilvania”. Compartimentul Personalităţi transilvănene cuprinde personalităţi din diferite domenii: cultură. iar în fiecare compartiment. literatură şi istorie. Lucrarea este prilejuită aniversării a 15-a de existenţă a bibliotecii. medicină. tuturor celor interesaţi să cunoască mai detaliat istoria. documentele au fost consultate de visu. Pentru a concretiza descrierea bibliografică. 1003 de descrieri bibliografice sunt făcute în baza STAS-ului interstatal „Descrierea bibliografică a documentelor 7. lucrări literare care sunt distribuite în capitole conform Clasificării Zecimale Universale: Cultură. Goga” şi Biblioteca Publică „Transilvania”. etică. Selectarea materialului a fost realizată consultând cataloagele. Etnografie. Istorie. lingvistică. literară a Transilvaniei. Prescurtările cuvintelor au fost efectuate conform STAS-ului 8256-82 „Prescurtările cuvintelor şi ale expresiilor tipice româneşti şi străine din referinţele bibliografice”. Geografie. studenţilor. În compartimentul Istorie au intrat numai informaţii ce ţin de istoria ţinutului transilvănean. Criteriul de aranjare a materialului în capitole este conform Clasificării Zecimale Universale. Bibliografia include culegeri de documente istorice şi cronici. Artă. Folclor. aflat în colecţiile Bibliotecii Publice „Transilvania”. viaţa socială. S-a păstrat ortografierea conform sursei. După compartimentul Cultură. în ordinea alfabetică a descrierilor bibliografice şi a ediţiilor aparte precum şi a conţinutului. învăţământ. Relaţii culturale între Biblioteca Judeţeană „O. economie. Publicaţiile apărute în alte limbi sunt plasate la sfârşitul compartimentelor în ordinea alfabetică a limbilor respective. urmează o selecţie de materiale referitor la Relaţia culturală dintre Biblioteca Judeţeană „O. Sursele sunt aranjate în felul următor: după criteriul alfabetic şi invers cronologic al operelor.Către cititor În prezenta bibliografie se valorifică un bogat patrimoniu de carte românească transilvăneană. etnologie şi folclor. articole ştiinţifice şi enciclopedice. culturală. liceenilor. studii monografice. iar după semnul *** sunt prezentate cărţile despre autor. profesorilor. Educaţie şi învăţământ. Lucrarea este destinată elevilor. studii şi cercetări. Pentru identificarea mai rapidă a persoanelor menţionate în bibliografie este alcătuit Indexul alfabetic de nume. 5 .1-2003”. Economie. de popularizare.

Maior. „Şi intelectualul dezrădăcinat. în care să-şi vază toate calităţile şi slăbiciunile. în literatură. Constantin Negri. căci „moldovenii” Eminescu şi Creangă au indiscutabile rădăcini genealogice ardeleneşti. Stere. în Octavian Goga un om al nostru. Bogdan Petriceicu Hasdeu. Vasile Alecsandri. Nicu Gane. s-a zămislit 6 . deschis spre alte modele de fiinţă şi fiinţare. 1991. un model de identitate şi certitudine. „A arăta neamului din care faci parte oglinda reală a fiinţei sale. a colectivităţii. Şi tot din Ardeal. Adevărul şi fiinţa sunt acolo unde înfrângerea poate fi prefăcută în biruinţă” (Constantin Noica. p. faza iniţială a dezvoltării personalităţii. care avea conştiinţa acestor rădăcini rizomice comune vedea. P. Istoricitate şi eternitate. şi „pământul” în toată vigoarea şi splendoarea lui primitivă. unde în Şincai. Ardealul a pus în faţa sa constant o oglindă.” (C. Matei Millo. afirma Noica: „Fiinţa românească din Ardeal a avut astfel vocaţia „fiinţei” adevărate. a lui Eminescu. George Sion. 1989. Micu. la ora istorică a integrării europene.. devreme ce a putut converti în bine. este cea mai importantă faptă naţională”. Oglinda este. Constantin Stere. Un model de a fi românesc.. naşul literar al lui Eminescu vorbea despre o organicitate axială într-o paradigmă a pionieratului cultural de care dau dovadă moldovenii (şi basarabenii) Alexandru Petriceicu Hâjdeu. din înstrăinatul Ardeal. Bucureşti. Fiinţa Ardealului este însăşi fiinţa românească. 55). 76-77). De altfel. după care vine cea de-a doua. spune Iosif Vulcan în unul din articolele sale publicistice. de fapt rizomii relaţiilor noastre care se întindeau subteran spre o Moldovă consubstanţială şi confiinţială. De acolo începeau rădăcinile.STUDII INTRODUCTIVE Luminile modelatoare ale Transilvaniei Ardealul ne dă şi astăzi. chiar şi ceea ce părea s-o primejduiască. Mihail Kogălniceanu. cartea V. Chişinău. adică în spor de realitate istorică. În viaţă. Lazăr. iar în baladele şi idilele lui Coşbuc întrezărea conturul „omului perfect”. lipsit însă de luminile venite de pe piscurile înalte ale gândirii omeneşti – a lui Coşbuc – găsesc astfel în poezia lui Octavian Goga o sinteză superioară în înfrăţirea puterii şi sănătăţii morale cu idealurile fruntaşilor cugetării omeneşti şi visurile marilor cântăreţi ai lumii. conform psihanalistului francez Jacques Lacan. în care s-a reflectat şi întreaga lume românească. neputincios în izolarea-i sufletească.

Blaga a avut un impact asupra poeziei basarabene interbelice (Costenco. ci un atribut al plinului. care păreau uscate în perioada postbelică. al lui Alexei Mare. după expresia mai veche a lui Iosif Vulcan: înfiinţarea unei biblioteci de carte românescă „Transilvania”. studenţi. Isanos. Dacia. care a votat Unirea la 27 martie 1918. simpozioane speciale Blaga s-a reîntâlnit cu Basarabia sub semnul – subliniem iarăşi – al unităţii spaţiului mioritic. Aceste rădăcini adânci. ale ardelenilor spre Chişinău s-au contopit într-un itinerar cultural. ale basarabenilor spre Cluj şi alte localităţi transilvănene. în care respiră liber motivele vegetale. mioriticul (ed. 1997) şi a numeroase studii despre autorul Poemelor luminii şi despre alţi scriitori ardeleni clasici şi contemporani. ca şi românul în genere. sociologic. Meniuc. pe urmele lui Stere. În ce ne priveşte. de accent şi neaccent. Nevoia de Blaga ş-a asociat nevoii de Eminescu. care se grăbea să vadă Ardealul după eliberarea din exilul siberian. elaborarea şi realizarea unor programe de studii în comun cu caracter cultural. cu ajutorul generos al lui Traian Brad. savanţi. paşnic şi mesianic – expresionist. lucifericul. prin adâncul fior metafizic. Coşeriu. istoric. bibliotecari. de scriitori.gândirea noastră ştiinţifică. golul nefiind pustiu. Datorăm acestora naşterea volumului Lucian Blaga – paradisiacul. regretatul director al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga”. şi al altor ardeleni. organizate cu pietate. studii. au străbătut primele raze de lumină în minţile noastre „învelite de întuneric”. reluarea în replică chişinăuiană a Festivalului „Lucian Blaga”. 7 . acest itinerar sentimental-cultural ne-a dus mereu la manifestările consacrate lui Lucian Blaga. în covoarele basarabene. apoi asupra generaţiei ’60 a lui Grigore Vieru prin tărâmul mumelor şi izvoarelor. de substanţă şi spaţiu. şi asupra generaţiilor mai tinere prin marea sa personalitate. poate fi atestat acelaşi ritm ondulant.. s-au revigorat şi au început să-şi trimită sevele fertile în trunchiul comun al românismului cultural. străbătut cu sentimentul unităţii şi al identităţii retrezite. Relaţiile culturale între Ardeal şi Basarabia s-au concretizat în fapte concrete. pentru care aducea el însuşi argumente imparabile în Trilogia culturii: ca şi în chilimurile olteneşti. al dorului dar şi al veşniciei care s-a născut la sat. seriozitate cu adevărat ardelenească şi cu pricepere organizatorică atât de necesare azi. prima de acest fel la Chişinău. Drumurile noastre. literar. Cluj-Napoca. Prin ediţii. aceeaşi „alternanţă” de plin şi gol. demne de a fi fapte naţionale. românca basarabeană ce ţese nu are ceea ce se numeşte horror vacui.. Cavarnali. fiul cunoscutului membru al „Sfatului Ţării.

Acad. Dosarul cultural al . se cunoaşte pe sine şi cunoaşte şi pe alţii într-un context al dreptei cinstiri a valorilor naţionale şi cele europene. Ion Agârbiceanu şi Basarabia de Haralambie Corbu. Atitudini regionaliste în literatura română din Basarabia interbelică de Alina Ciobanu-Tofan. 350). Octavian Goga şi renaşterea basarabeană de Dorina SurugiuNegrei. Mihai Cimpoi 8 .Am condus mai mulţi ani un program de studii academice cu genericul Relaţii cultural-spirituale dintre Ardeal şi Moldova. Şcoala Ardeleană şi impactul ei asupra unor oameni de cultură din Moldova (Secolul al XIX-lea) de Ala Cojocaru-Zavadschi. apărută şi în volum la editura Prut Internaţional. al cărui cetăţean de onoare am devenit la 22 mai 2000 (Hotărărea Consiliului local nr. Una din cercetătoarele Academiei de Ştiinţe a Moldovei Dorina NegreiSurugiu a scris sub îndrumarea noastră teza de doctorat „Octavian Goga şi Basarabia”. Romulus Todoran. Lumini modelatoare. un important centru de cultură în care fiinţa noastră românească se regăseşte. Lucian Blaga şi Basarabia de Mihai Cimpoi. Clujul. Moldoveni în spaţiul universitar din Transilvania interbelică de Alexandru Zub. Cazania lui Varlaam în Transilvania de Florian Dudaş. Dimitrie Cantemir şi Ardealul de Svetlana Korolevski. Iosif Vulcan şi paradigma pionieratului cultural de Mihai Cimpoi. materializat în volului Lumini modelatoate (Bucureşti).Astrei” basarabene azi de Mihai Cimpoi.. Domnitorul Alexandru Moruzi şi învăţământul în limba română la Chişinău de Mircea Popa. Liviu Rebreanu şi începuturile romanului basarabean de Alexandru Burlacu. În acest volum sunt cuprinse următoarele studii ale oamenilor de ştiinţă din Basarabia şi Ardeal: Cartea bisericească din Moldova în sprijinul Ardealului de Vlad Chiriac.

colonizată şi transformată în provincie imperială. O perioadă de glorie cunoaşte la 1600 când trece sub autoritatea lui Mihai Viteazul – „Domn al Ţării Româneşti şi Ardealului şi toată Ţara Moldovei”. a. Crişana şi Maramureşul având o suprafaţă de 102 mii kilometri patraţi.Prin destine similare – istoria ne leagă Transilvania este una din provinciile istorice româneşti. În 1699 a fost ocupată şi anexată la Imperiul Habsburgic. Cloşca şi Crişan (1784-1785). Este reintegrată României la 1 decembrie 1918. după ce a fost străbătută de valurile populaţiilor migratoare. XI au fost treptat cucerite de Regatul Ungar. activitatea de amploare. precum ar fi. include la fel Banatul. a identităţii. În urma Dictatului de la Viena din august 1940. începând cu sec. confirmare atestată de izvoare scrise. chiar dacă recunoaşte suzeranitatea Porţii Otomane. Transilvania a fost supusă unui puternic proces de maghiarizare. din Crişana. propriu-zisă. Ulterior. Mai târziu. au avut un rol foarte important în organizarea şi desfăşurarea luptei de eliberare naţională a românilor din Transilvania. şi ţările române îşi vor păstra neîntrerupt autonomia internă şi religia. zi devenită Sărbătoare Naţională. dar şi-au păstrat şi în aceste condiţii forma de organizare şi o autonomie relativă. În antichitate a fost locuită de geto-daci. conduse de Menomorut şi din Transilvania. constituind unul din nucleele de bază de formare a poporului şi limbii române. conduse de Glad. Parte însemnată a Daciei. conduse de Gelu. desfăşurată de Societatea Astra. iniţierea Memorandumului (1892). Anexată Ungariei (1867) după instituirea dualismului austro-ungar. În acea perioadă ea a fost organizată în „ţări” sau voievodate. a limbii naţionale. Suficient să remarcăm răscoala condusă de Horia. care consfinţeşte crearea statului unitar român. ca şi Moldova şi Ţara Românească de altfel. cele care amintesc de Banat. aflată în interiorul arcului munţilor Carpaţi. Transilvania este locul unde s-au retras o mare parte din daco-romani. Teritoriul numit şi Ardeal. Destinul Basarabiei e la fel de dureros în căutarea de sine. Aceste formaţiuni statale. Crearea în 1881 a Partidului Naţional Român. mişcarea culturală şi politică iniţiată de Inochentie Micu-Klein şi susţinută de cărturarii de la Şcoala Ardeleană. Întru păstrarea identităţii naţionale şi-a drepturilor egale cu celelalte popoare ale Imperiului Ungar. de exemplu. mişcarea revoluţionară de la 1848-1849 ş. al căror stat a cunoscut o maximă extindere sub Burebista. românii au dus o permanentă luptă politică. Iată de ce marii cărturari şi literaţi ai neamului au fost 9 . religioasă şi culturală. Transilvania a fost cucerită în 106 de romani. România este obligată să cedeze Ungariei partea de nordvest a Trasilvaniei. redobândită în 1945.

când Basarabia era sub jugul Imperiului Rus. fraţilor noştri ardeleni. Foarte întristat la cedarea Basarabiei şi Nordului Bucovinei. Luceafărului Poeziei noastre.. apărute în 1906. P. care.. cu competenţă şi simţul răspunderii au contribuit la zidirea la Chişinău a unui important templu al cărţii româneşti. om de o mare cultură şi aleasă sensibilitate. mereu cu toţii. a lăsat o amintire frumoasă în inimile noastre. Parascovia Onciu. de a contribui la o familiarizare şi mai bună a basarabenilor cu diverse aspecte ale istoriei. Tot el a considerat Basarabia mâna dreaptă a trupului României. Deloc întâmplător nu este faptul că anume din Transilvania vine ideea. Cine nu cunoaşte Doina. Moldova. descrisă în „Neamul românesc în Basarabia”. directorul BP „Transilvania” 10 . la care ne închinăm. Nicolae Iorga atrage atenţia asupra situaţiei dramatice în care se afla populaţia de aici. Însuşi Mihai Eminescu va aborda de nenumărate ori tema Basarabiei şi Ardealului. în 1905. Nu mai puţin îndurerat a fost marele Iorga şi de cedarea Transilvaniei. Călătoria prin Transilvania este rodul celor 2 volume intitulate „Neamul românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească”. având contribuţia regretatului bibliotecar. prin elaborarea şi editarea bibliografiei Transilvania – ţară de dor lucrătorii BP „Transilvania”. conducerea BM „B. tuturor celor care cu generozitate. prematur a trecut în eternitate. culturii şi vieţii cotidiene în Transilvania de azi. zguduitoare prin puterea ei emoţională? O întreagă panoramă a vieţii sociale şi spirituale din epocă este redată de faimosul istoric Nicolae Iorga. N. Iorga i-ar fi spus regelui că pierde cea mai preţioasă perlă din coroană. De fapt. Mai înainte însă. Traian Brad. director al Bibliotecii „Octavian Goga” de la Cluj. Aproape de suflet i-au fost Basarabia şi Transilvania şi lui Constantin Stere. adevărat sanctuar al culturii naţionale. Bibliografia de faţă include şi rolul muncii acestei distinse personalităţi. care e un avanpost al României moderne în drumul ei spre integrarea europeană. Concomitent. bibliografia noastră se doreşte un omagiu adus colegilor. Hasdeu” din Chişinău şi-a propus scopul de „a aduce” şi mai aproape Ardealul de R. Sunt inepuizabile exemplele în acest sens. sprijnul material şi moral de fondare la Chişinău a bibliotecii care cu demnitate poartă acest nume sacru Transilvania.pătrunşi de importanţa şi rolul acestei teme în istorie şi literatură. care a pledat cauza luptei naţionale în întreaga şi zbuciumata viaţă.

Istoria cărţii vîlcene sec. Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor 1891-1918. Curticăpeanu. 194-208 . – Baia Mare : Ed. Românii din Transilvania şi Congresul naţional. Svetlana Korolevski. Domnitorul Alexandru Moruzi şi învăţământul în limba română la Chişinău . 30 . – Bucureşti : Ed. Banat. Cartea bisericească din Moldova în sprijinul Ardealului . 1972. Iosif Vulcan şi paradigma pionieratului cultural . – P. Moldova // Marinoiu Costea. Keith. 5.Cultură „Cultura românească este o cultură de orizonturi deschisă şi de sinteze originale” D. V. Ştiinţifică. 1998. 4. 11 . 6. 2. – Bucureşti : Ed. 209-217. de Lit. Gutinul.centru al vieţii culturale româneşti din monarhie (1816-1918). – P. Atitudini regionaliste în literatura română din Basarabia interbelică . Şcoala Ardeleană şi impactul ei asupra unor oameni de cultură din Moldova (Secolul al XIX-lea) . Cuprins : Vlad Chiriac. – 179 p. – P. XVII-XVIII. al XVIII-lea : Transilvania. Cultura naţională finalitate politică (1848-1918) / Valeriu Achim. Cultură şi naţionalitate în Transilvania / Keith Hithchins. 3. Valeriu. – P. Hithchins. de Ştiinţe a Moldovei. Aria de răspîndire a cărţilor tipărite la Râmnic în sec. Dimitrie Cantemir şi Ardealul . – Craiova : Scrisul Românesc. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Butură. 115-125. 2002. Florian Dudaş. – 402 p. Mihai Cimpoi. – P. Cazania lui Varlaam în Transilvania . 1989. 1981. – Cluj : Dacia. 59-139 . Fundaţiei Culturale Române. – 93 p. Romulus Todoran. – 287 p. – P. Mircea Popa. Lumini modelatoare : Legături literar-spirituale între Moldova (Basarabia) şi Ardeal / Instit. 73. Din cuprins : Samuil Micu Clain şi iluminismul românesc din Transilvania. Din cuprins : ASTRA . Societatea Transilvania din Bucureşti pentru sprijinul studenţilor şi elevilor meseriaşi români din Austro-Ungaria. Mişcarea culturală românească pentru Unirea din 1918 / V. – P. 7 . Străvechi mărturii de civilizaţie românească. Curticăpeanu. – 534 p. Transilvania : studiu etnologic / Valer Butură. – Bucureşti : Ed. Laic şi ecleziastic în mişcarea naţională românească din Transilvania. Ala Cojocaru-Zavadschi. 1968. Nord-Vestul Transilvaniei. şi Folclor al Acad. Achim. Zamfirescu 1. Valer. Alina Ciobanu-Tofan.

73-15 . 180-183 . – Alba-Iulia : Ed. Pamfil. 12. Mihai Cimpoi. – P. 8. – P. Marica. Problema Universităţii maghiare din Cluj. – Cluj-Napoca : Dacia. XVIXVII : [catalog] / Eva Mârza. Poziţii şi atitudini (1918-1997). Evoluţia învăţământului tehnic clujean. Cartea Marii Uniri. 83-95 . Din cuprins : Şcoala Ardeleană şi Principatele române. – P. – P. Semnificaţia arborării lor pe teritoriul Transilvaniei. Încheierea reeditării unei lucrări fundamentale de istorie a Transilvaniei. – P. – Bucureşti : Ed. XVI-XVII. Octavian Goga şi renaşterea basarabeană . Ion Agârbiceanu şi Basarabia . Matei. – Bucureşti : Ed. 1986. Opriş. Alba. Instituţiile. Vasile. Eva. Liviu Rebreanu şi începuturile romanului basarabean . – P. George Em. 1998. Rolul Clujului în evoluţia luminismului românesc din Transilvania. Liga culturală şi Unirea Transilvaniei cu România / Vasile Netea. Alexandru Burlacu. Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania în lumina cercetării istorice actuale. Episcopiei Ortodoxe Române. – P. aflate azi în fondurile Bibliotecii Academiei Filiala Cluj-Napoca. Interferenţa culturală sub spectru revizionist. 2022 . Asociaţiunea transilvaneană pentru literatura română şi cultura poporului roman : [Astra şi rolul ei în cultura naţională (1816-1950)] / Pamfil Matei. Lucian Blaga şi Basarabia . – Cluj-Napoca : Dacia. Studii de istoria şi sociologia culturii române ardelene din sec. Mârza. 10. Moldoveni în spaţiul universitar din Transilvania interbelică . împliniri] / Ioan Silviu Nistor. Dorina Surugiu-Negrei. Ioan Silviu. Haralambie Corbu. 192-209 . 1989. – 310 p. Locuri şi momente istorice din Cluj-Napoca şi împrejurimi. 9. Cartea românească veche în judeţul Alba sec. – Iaşi : Junimea. – 374 p. – P. 223-239. Didactică şi Pedagogică. 12 .Astrei” basarabene azi. 224-227. 1985.. Ioan. 1978. Apariţia drapelelor naţionale. 13. – P. 1997. – P. Anexa cărţilor româneşti vechi care au circulat în jud. Marica. 161-165 . Protejarea mărturiilor cultural-artistice din Transilvania şi Banat după Marea Unire / Ioan Opriş. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Cultura română modernă şi idealurile naţionale : [năzuinţe. Ştiinţifică şi Enciclopedică. accente. 16-23 . 166-168 . Din cuprins : Cartea şi cultura la Alba-Iulia în sec. – 356 p. Lumini modelatoare. Doina Dreghiciu. muzeele din Cluj-Napoca. al XIX-lea / George Em. – 411 p. – 260 p. – Bucureşti : Ed. 1977. Netea. Nistor. 11. – 291 p. – 277 p. Dosarul cultural al . Mihai Cimpoi. 7. momente. 97106 . – P.Alexandru Zub. Mărginenii Sibiului : Civilizaţie şi cultură populară românească.

1977. 303-308 . Kriterion. Radu. Iluminismul maghiar şi german din Transilvania. 240-252 . – P. Pagini din istoria cărţii româneşti. Andrei. XVII-XIX). 1995. Tănase.. – Cluj-Napoca : Dacia. Vechi tipărituri în limba română şi unitatea naţională. Carte şi tipar în societatea românească şi sud-est european (sec. Prenumeranţii şi rostul lor în întreţinerea legăturilor dintre Ţara Românească. Răzvan. 1994. Vasile. – 415 p. – P. – Bucureşti. 1985. Dan. 48-84. 1995. – P. 1983. Zsigmond Jako. 39-47. 20. Şcoala Ardeleană şi formarea conştiinţei culturale de sine. – P. Popp. Ştefan. 19. Vol. 1981. Alexandru. – Bucureşti : Ed. – Iaşi : Moldova. Cărţi slavo-române. 1. Reforma în principatul transilvan şi câteva ecouri de renaştere // Theodorescu. 1838 / Vasile Popp. Vol. 22. – Bucureşti. Din cuprins : Cultura transilvană a sec. Cultura franceză la românii din Transilvania până la Unire / Andrei Radu. De la Umanismul renascentist la Iluminism / Alexandru Tănase. – Bucureşti. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Tipărirea cărţilor româneşti în Transilvania // PapacosteaDanielopolu. Tipografi transilvăneni de incunabule în context european. – 291 p. 13 . Disertaţie despre tipografiile româneşti în Transilvania şi învecinatele ţări de la începutul lor pînă la vremile noastre Sibiu. latineşti. – 353 p. – P. al XVII-lea. Alexandru. Philobiblon Transilvan / Joko Zsigmono. Cornelia. germane şi maghiare tipărite în Transilvania // Simonescu. 23. – P. 1981. română şi germană. – 335 p. Ce este Transilvania ? : civilizaţia transilvăneană în cadrul cilivizaţiei româneşti = Wasist Siebenburgen ? [Siebenburgen im Rahmen der rumanischen Kultur] Cluj-Napoca : Dacia. 325-329. Moldova şi Transilvania // Ligor. – Bucureşti : Ed. Civilizaţia românilor între medieval şi modern : [orizontul imaginii 1350-1800]. 1982. 17. – 511 p. 75–80. a românilor transilvăneni. Pascu. II . 1987. – 216 p. – Ch. – Cluj-Napoca : Dacia. – Text paralel în lb. 65-76. – P. 15. Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tipărite în limba română (1701 – 1847). 16. O istorie umanistă a culturii române.14. Incunabulele şi românii . 22-26 . 18. 21.

2001. 26. 34. – P. Ardelenii au trecut iarăşi Prutul // Ţara. 31 aug. tot mai departe şi mai sus!” N. 36. 35. Brad. – 2000. – 5 sept. Ardealul şi Basarabia – punţi de cultură şi istorie // Ţara. 32. Bibl. Mihaela. – 2000. – 1997. – P. 29. Traian. Armaşu. – 23 mart. 29-30 aug. 30. Zilele Bibliotecii “Transilvania” la Chişinău // Adevărul de Cluj. – 30 aug. – 4 sept. 5. 6. 5. monografic. – 24 aug. Bocu. 28. – P. – P. Cartea – punte de legătură între două maluri : [interviu cu reprezentanţii bibliotecilor româneşti despre patronajul instituit asupra 14 . – 2000. Iorga 24. Liliana. 202-210. Zilele Bibliotecii “Transilvania” la Chişinău // Adevărul de Cluj. Cartea – pâinea noastră spirituală : [donaţie de carte BP “Transilvania”] // Curierul de seară. – 31 aug. 5 . Liliana. Bocu. Mihaela.-2 oct. 4 . Bocu. 4. D. Bocu. Festivalul internaţional “Lucian Blaga” : [delegaţia transilvănenilor la Chişinău] // Adevărul de Cluj. 5. Manifestări culturale naţionale şi internaţionale la Chişinău : [Zilele bibliotecii “Transilvania”] // Adevărul de Cluj.Relaţiile culturale între Biblioteca Judeţeană “O. Acţiuni culturale şi ştiinţifice la biblioteca “Transilvania” din Chişinău // Ţara. – 1996. Barbă. Bibl. – 1995. 5. 33. – 1997. – P. – P. – 2 sept. 31. Biblioteca în pragul mileniului III : [despre Biblioteca “Transilvania”] // Momentul. 37. – 2000. – 1998. – 2000. – 25 aug. Brad. Goga” Cluj-Napoca şi Biblioteca Publică “Transilvania” „Cultura e suflet omenesc în veşnică acţiune. “Transilvania” din Chişinău – o poartă spre cultură românească // Adevărul de Cluj. – Cluj-Napoca. – 5 sept. Lungul drum al Ţării către casă : Zilele Bibliotecii “Transilvania” // Adevărul de Cluj. Brad. – P. – 10 iun. – 2000. Traian. Traian. Mihaela. – 1998. – P. 25. Bocu. Mihaela. – P. – 30 aug. Mihaela. Lectura şi biblioteca publică la Cluj : st. 5. Basarabenii deplâng moartea lui Mircea Zeicu : [Biblioteca “Transilvania”] // Adevărul de Cluj. 27. “Transilvania” din Chişinău – ctitorie de suflet şi conştiinţă // Traian Brad. – P. Armaşu. – 30 sept.

49. Cultura transilvană peste Prut : [Zilele Bibliotecii “Transilvania” din Chişinău] // Ştirea. Victor. Parascovia. Evenimentele la Biblioteca “Transilvania” din Chişinău. 4. Barbă // Curierul de seară. Lidia. Preocupările culturale ale unei biblioteci // Curierul de seară. Fraţii de peste Prut au nevoie de cărţi : [despre donaţia de carte bibliotecii “Transilvania”] // Informaţia de Cluj. Bibliotecii “Octavian Goga” Cluj.P. 15 . – 12 oct. – 6 sept. – 30 aug. Zilelele Bibliotecii “Transilvania” la Chişinău // Mesagerul transilvan. Parascovia. 47. 39. Traian. – P. Lumină din lumină. 41. care va fi realizat la bibl. Ne amintim cu drag de acele zile de august : [zilele bibliotecii ”Transilvania”] // Mesagerul. Onciu. despre serviciul “Ludoteca”. Onciu. – 1996. Onciu. 45. despre activitatea bibliotecii] / consemnare: D. 42. “Transilvania” în inima Ciocanei : [despre aniversarea a cincea a bibliotecii “Transilvania” // Mesagerul. – P. Parascovia. 4. – P. Limba română sărbătoare care este întotdeauna cu noi : [Zilele Bibliotecii “Transilvania”] // Ţara. “Transilvania”] / consemnare Nadina Gheorghiţă // Capitala. Bibl. – 13-19 apr. 7. – 3 sept. 51. – 1996. – Nr 1. – 5 aug. – 9 dec. Brad. – 2000. 4. În Transilvania soarele e mare : [despre călătoria bibliotecarilor fruntaşi din Republica Moldova în Transilvania] // Viaţa satului. – 2000. Secolul XXI prin prisma “oamenilor cărţii”: [interviul directorului Bibliotecii Municipale “B. Grănescu. – 1995.– P. Costiuc. – 30 sept. 44. – 2000. – P. 48. – 1995. 7. 5. Limba română pavază pe Nistru : [ardeleniii la Zilele Bibliotecii “Transilvania”] // Adevărul de Cluj. La 10 ani de la oficializarea limbii române în Republica Moldova. – 1999. 7. – 1996. 1. – 4 nov. Deac. – 2000. Brad. – 26 aug. 46. 2003 // Lectura : rev. Clujul realizează cu Chişinăul un “Pod de cărţi peste Prut” // Actualitatea clujeană. – P. – 1999. 27-31 august. – 1997. Dumbrăveanu. – 26 aug. Kulikovski. 38.Hasdeu”. – P. 23. Kulikovski. – P. – 1996. Cartea – pâinea noastră spirituală : [interviu cu şefa bibliotecii “Transilvania”. Andrian. Daniela. – 13-14 sept. “Transilvania” din Chişinău – nouă ani de existenţă // Monitorul de Cluj. – 2004. – 5 sept.bibliotecilor din Chişinău] / consemnare : Mihaela Trincă // Capitala. Tatiana. – 10 iul. dna P. Traian. 4. Onciu. – P. 43. – P. 50. – 1998. dna L. 40. – 14-15 apr.

Călător în Basarabia : [Zilele Bibliotecii “Transilvania”] // Ziarul de Cluj. numele tău e Maria ! Însemnări de peste Prut / Teodor Tanco . Moldova : [despre donaţia de carte făcută de Biblioteca Judeţeană Mureş] // Recurs.52.. – 17 sept. [despre Doina Popa – Directoarea Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga”] // BiblioPolis : rev. 53. 2-3. Proca. – 2000. –Nr 1. Nicolae. Pariza. 16 . – 1996. – 1997. – 29-30 aug. Ilie. – 29 aug. Parascovia. – P. 67. Roibu. – 26-27 aug. M. 59. – 4 sept. – P. Rad. Poptămaş. 56. “Ovidiu”] // Biblioteca. 5. – 1998. 6. Încă o izbândă a omului care a abordat tricolorul // Glasul naţiunii. “O. – 1998. postf. – 1999. – 1999. 65. – P. – 1999. 13. Osoianu. – 1999. 168. – P. V. Dimitrie.. 64. 66. 61. – P. – P. Suciu. – 1999. Transilvania din . Popescu. 62. înainte de Mihai Cimpoi . cuv. Ghibu”. – 1999. Basarabia – lacrima poporului român // Adevărul de Cluj.. 55.. Vera. 57. 6. – Nr 4-6. 58. Însemnări din Basarabia : [Zilele bibliotecii “Transilvania”] // 24 de ore mureşene. – 2004. Tanco. Şofron. Demostene. – Ed. – P. O colaborare cu ecou în viitor : [despre bibliotecile din Chişinău : “Transilvania”. – P. 63. – 1999. Pohilă. 54. Adrian. V. La sărbătoarea limbii române. 1. 33-35. Teodor. Zilele Bibliotecii “Transilvania” // Flux. Zilele Bibliotecii “Transilvania” la Chişinău : [23-31 august 1999] // Magazin bibliologic. Vlad. – 1999. – Nr 2-3. Onciu. Basarabia. – 26 nov. – 222 p. – P. Maria. Să simţim pulsaţiile spiritualităţii româneşti : [Zilele Bibliotecii “Transilvania”] // Glasul naţiunii. – Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva. de biblioteconomie şi şt. Adrian. Podul de cărţi peste Prut cel mai trainic şi mai cu folos // Biblioteca. – 8 sept. – 4-5 sept. Stoica.. Ion. Inimile noastre se-ntâlnesc.. 1997. – 14 sept. Stoica. Şi are nume de cântec . – Nr 6. – 22 sept. ale informării. Cinci zile la Chişinău : [Zilele Bibliotecii “Transilvania”] // Monitorul de Cluj. Popescu. Rad. – 25 aug. Ilie. Zilele Bibliotecii “Transilvania” din Chişinău // Adevărul de Cluj. a 3-a adăugită. : [Zilele BP”Transilvania”] // Luceafărul. – P. 5. Zilele Bibliotecii “Transilvania” la Chişinău // Adevărul de Cluj. de Traian Brad. – 1999. “Târgovişte”. 60. 107.

– 1314 sept. 72. 84 . Mihaela. – P. Basarabia. Teodor. Zilele Bibliotecii “ Transilvania” din Chişinău. Tanco. – Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva. Tanco. – P. 112-114 . Podul de cărţi. – P. Zilele culturale ale Bibliotecii „Transilvania” din Chişinău. numele tău e Maria: Însemnări de peste Prut / Teodor Tanco . 68.– P. 69. – P. – P. 199-212 . Poduri de inimi româneşti de peste Prut. – 1997. A 2-a adăugită. – P. „Transilvania” la o aniversare. Postfaţă la ediţia a 3-a. 8. 55 . Inaugurarea Bibliotecii “Transilvania”. – P. – P. 17 . Trincă. 52-53 . – Ed. – 1 sept. 1994. – P. Poduri de inimi româneşti de peste Prut. înainte de Mihai Cimpoi. 82-88 . – P. – P. – 204 p. În Basarabia. – P. 71. Limba română – povară pe Nistru : [despre Zilele Bibliotecii “Transilvania” la Chişinău] // Adevărul de Cluj. cuv. de Traian Brad. Zilele Bibliotecii “Transilvania” la Chişinău // Tinerimea Moldovei.Din cuprins : Ce este Biblioteca “Transilvania” din Chişinău ?. – P. – P. Zilele Bibliotecii “Transilvania” la Chişinău // Lit. 3. Teodor. 54-56 . – 28 aug. – 1997. Cartea punte de legătură între două maluri : [Zilele bibliotecii “Transilvania”] // Capitala. – P. 8. 70. O carte cu autograf pentru Biblioteca Publică din Chişinău. – 2000. – 2000. Din cuprins : Ce este Biblioteca “Transilvania” din Chişinău? – P. 50 . Podul de cărţi. Zilele Bibliotecii „Transilvania” din Chişinău . 57 . 123. 189-195 . şi atra. 213-219. – 4 sept. 5. 91 .

Vol. Epoca modernă. Legăturile economice dintre Moldova şi Transilvania în sec. Veneţia. – Ch. 1981. C. Ibidem. 1966. 1969. – Bucureşti : Ed. precum şi faţă de românii din Transilvania // Giurescu Constantin C. Alexandru I. administrativă şi culturală a ţării. – P. – Bucureşti. Gîndirea economică din Transilvania (17841918) / I. 1969. – 114 p. domnia. Meşteşuguri şi meşteşugari din sud-vestul Transilvaniei / I. Mersul ideilor economice la români. I. B. 1987. 82. 77. 56-63. Nicolae-Văleanu. Radu. Lungu.. Bassa. Lungu. Academiei Republicii Socialiste România. Relaţiile economice ale Braşovului cu Moldova : de la începutul sec. Gonţa. Şcoala economică transilvană şi corifeul ei. Nicolae -Văleanu. B. – Bucureşti : Ed. Noile condiţii ale comerţului Moldovei şi Ţării Româneşti cu Transilvania în sec. I. 2. 78. Profiluri de epocă. Imperiul Otoman. Constantin Vodă Brâncoveanu : [viaţa. – Bucureşti : Ed. George Bariţiu // Murgescu C. – Bucureşti : Ed. 392-447. Ştiinţifică şi Pedagogică.. Epoca modernă. 76. sau Unirea cea mică. Mersul ideii naţionale. Ştiinţifică. 301-314. 1. Schimburile comerciale cu Transilvania. Vol. – 148 p. 1987. – P. 1989. C. epoca]. Göllner. 81. 18 . Academiei Republicii Socialiste România. Mersul ideilor economice la români. 1992.Economie „Economia este arta de a obţine maximum din viaţă” G. – Bucureşti. Viaţa şi opera lui Cuza Vodă. 95. al XVIII-lea până la 1850. – P. Cuza şi Transilvania.al XIX-lea / C. A. – Bucureşti. – Ch. Mersul ideilor agrare. Show 73. 1992. al XVIII-lea // Stoicle C. Alexandru Ioan Cuza faţă de viaţa economică. 26. 1970. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 80. 79. Göllner. 381-433. 74. – P. – Bucureşti : Ed. Imperiul Habsburgic. – 299 p. V. – 251 p. – P. XIII-XVII / Alexandru I. treaptă spre Unirea cea Mare // Murgescu. – P. Rusia // Ionescu Ştefan. 75. Gonţa. Gîndirea economică a saşilor din Transilvania în sec.

– Cluj-Napoca : Dacia. Universitatea din Cluj în anii 1872-1914. – Vol. Familia în satul românesc din Transilvania. – Cluj-Napoca : Dacia. 88. 89. al XIX-lea (1867–1875).Educaţie şi învăţământ „Educaţia e o voinţă de iubire generoasă faţă de sufletul altuia pentru a i se dezvolta întreaga receptivitate pentru valori şi capacitatea de a realiza valori” Spranger 83. – 263 p. S. Prolog şi epilog la Vrem să ne unim ţara. Miron. 169-170. Sate şi şcoli româneşti din Transilvania la mijlocul sec. 93. – ClujNapoca : Ed. Academia domnească din Iaşi şi şcolile din Transilvania şi Banat // Academia Domnească din Iaşi (1714-1821). – Bucureşti : [s. Şcoala românească din Şcheii Braşovului / Vasile Oltean. – 290 p. Comsa. Din cuprins : Preliminarii ale învăţămîntului universitar în Transilvania. Lungu. 1994. – Bucureşti : Ed. Stelian. 92. – 200 p. 1962. Figuri universitare clujene / Mircea Popa. Oltean Vasile. Grinta. 1919-1997 / Miron Ionescu. – 253 p. Pedagogia şi slujitorii ei la Universitatea Clujeană. 1979. – 240 p. – Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. – Bucureşti : Minerva. – Cluj-Napoca : Centrul de Studii Transilvane Fundaţia Culturală Română. Neagoe. 85. – P. A doua jumătate a sec. 1978 – 506 p. Nicolae. XX / Sorina Paula Bolovan. – P. Ştiinţifică. 1999. Popa. 1997. Dascălii Blajului 1754-1948 / Nicolae Comsa. 91. Şcoala Ardeleană şi limba română / Aurel Nicolescu. 1980. Ionescu. XIX-lea şi începutul sec. 27-31 . 19 . – 394 p. al. 32-46. Mârza Iacob. 86. – Bucureşti : Demiurg. – Cluj-Napoca : Dacia. P. 84. 1971. n]. – P. 1987. Mircea. Şcoală şi naţiune : [şcolile de la Blaj în epoca renaşterii naţionale] / Iacob Mârza. – 205 p. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 90. Ion. Aurel. 6-15 . – 236 p. Viaţa universitară clujeană interbelică : [triumful raţiunii împotriva violenţei] / Stelian Nagoe. Şcoala ardeleană : [momente şi sinteze] / Ion Lungu. Bolovan. 87. 1994. – 143 p. – P. Nicolescu. I.

Academiei Republicii Socialiste România. În 3 vol. n. 1972. Alţi iluminişti din Transilvania // Istoria filozofiei. II. – Cluj : [s. 97. Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. – P. 1965. – Vol. – 366 p. 1970. – 44 p. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj în anii 1959-1965. – Cluj-Napoca : [s. Albatros. – Bucureşti : Ed. 98. 1999. Vol. 1. Vol.]. 95. Şcoala Ardeleană. I. 125-162.]. – 386 p. Şcoala Ardeleană. n. III.94. Facultatea de Teologie ortodoxă. – 376 p. Vol. – Bucureşti : Ed. 99. 96. – 398 p. 20 .

boieri mari : [colinde din judeţul Maramureş] / Panfil Bilţiu. G. 1994. Etnografia poporului român : cultura materială / Valer Butură. 1978. 107. este o imagine a Frumosului” Emil Alexandrescu 100.]. Tipuri melodice de bocet din Transilvania. pentru Literatură. Maria. – 414 p. Valer. Butură. – Sibiu. este zâna cântecului liric. Valer. Folclor „Folcloristica este una din cele nouă zâne. Din cuprins : Istvan. – 293-296.Etnografie. – 111 p. 1968. Panfil. 104. Literatura populară din Maramureş : [cîntece poporane din Maramureş] / Ion Bîrlea. 1999. Bibicescu. 106. 102. Pamfil. Bîrlea. – Baia Mare : Ed. Bilţiu. 108. 1968. Butură. este zâna care-l inspiră pe poetul popular. Almasi. – 502 p. G. 147-154 . Bibicescu. ce-l însoţesc pe Sfîntul Soare. – Cluj-Napoca : Dacia. – 472 p. – Cluj-Napoca : Ed. Panfil. Gutinul. – 466 p. – P. 21 . – Bucureşti : Minevra. Gutinul. – P. Din începuturile metodei ştiinţifice de culegere a folclorului muzical. 1996. Bilţiu. Bocşe. – 376 p. Bilţiu. 105. – Bucureşti : Ed. – Baia Mare : Ed. Poezii populare din Transilvania / I. Făt-Frumos cel înţelept : O sută de basme. sculaţi. Izvorul fermecat : [legende. – Cluj-Napoca : Dacia. 90-111. Maria Bilţiu. – 437 p. Academiei Române. Anuarul Arhivei de folclor VIII-XI (1987-1990). –448 p. Cercetările lui Bela Viror în Transilvania. poveşti. Festivalul jocului fecioresc din Transilvania (Z. Sculaţi. 1970. n. Muzeul etnografic al Transilvaniei. punte şi dor de pomenire în riturile funerare româneşti din Transilvania // Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc. Secţia în aer liber / Valer Butură. 101. Ion. basme. legende. I. Dejeu). – Cluj-Napoca : [s. 1996. Gheorghe Pop. poveşti mitologice şi mitocredinţe din judeţul Maramureş] / Pamfil Bilţiu. – P. snoave şi povestiri din judeţul Maramureş / Pamfil Bilţiu. 197-222 . 103. 1991. Veşmântul.

Dorana Cioran. – P. – 654 p. Inst. legende. D. N. Poezii populare din sudul Ardealului. N. I. – ClujNapoca : Clusium. 563-605. : [balade. Pop. Alimentaţia în preajma Crăciunului într-un sat de pe Ardeal (Ţara Oltului). N. – P. – P. de Ştiinţe a Moldovei . Obiceiuri de Crăciun în Ţara Oltului. – 547 p. Poezii populare din Mărginime (Sibiu). Vornicu. – 222 p. Dumitraşcu. Cântece populare noi din Transilvania – P. 1985. Cernea. – Sibiu : [s. 1961. Din cuprins : Lia Gongolea. – P. Cântece şi srigături din Bihor (Crişana ) şi Oaş. Norme. 443-470 . 471-575. – P. Gh. 113. Poezii populare din Lăpuş. Cântece populare din Ţara Făgăraşului. 417-478 . Maramureş şi Năsăud. 1993. basme.. Cernea. 52-59 . Şerb. proverbe] / Acad.]. Cesereanu. Folclor din Banat. – P. Vol I. – Ch. Cântece şi strigături din Maramureş. A. – P. Vol. Cine a făcut horile… : folclor din regiunea Cluj. – 697 p. 114. zicători. 273-416 . sărbătorile şi obiceiurile la românii transilvani în anii 18701840. – 55 p. – P. 1962. 197-272 . teatru folcloric. Cuprins : D. Millea. Dejeu. Gh. – P. Versuri populare din “Câmpul Pâinii” (Orăştie). 1994. Folclor din Maramureş. de etnografie şi folclor. 12-15 . 351-442 . În 2 vol. 141-196 . II. Amalia Pavelescu. Doniga. Dokia. 116.109. I. – 575 p. Nunta lui Paloş. 111. 112. Lenghel Izanu. Mihadaş. Anca Grama. Casa Regională a Creaţiei Populare. – P. Pop. Cuprins : Gh. – P. – 241 p. D. îngrijită de Monica Anton şi Ion Mărgineanu. 5-96 . 16-18 . – P. – 79 p. Gh.. 219-254 . Poezii populare din Oaş. Zamfir. 115. – P. 97-140 . – P. 109154 . n. 1-108 . Bogdan. Cîntece şi tradiţii populare despre Horia şi Avram Iancu / ed. P. Catrine : (culese pe dealurile Clujului) / Teohar Mihadaş. – Bucureşti : Ed. – Bucureşti : Minerva. 110. 22 . Folclor din regiunea Cluj. N. 479-562 . Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc. Mihuţa. Cernea. : Ştiinţa. Cît îi Maramureşul . pentru Literatură. Teohar. 1995. 255-350 . 155-218 . cîntece. Vechi rituri agrare practicate în zona Sibiului. Vasile T. calendarul. – Cluj-Napoca : Ed. – P. – P. Mihuţa . Folclor din Transilvania. – P. – P. Cântecele Rozaliei Cernea. – Cluj-Napoca : Casa de Ed. Dansuri tradiţionale din Transilvania. – P. 60-78. Folclor din Ţara Zarandului. Jula. Poezii populare din Sălaj. 2000.

117.

Nistor, Francisc. Iarna maramureşană : [despre obiceiurile sfintelor sarbători de iarnă] / Francisc Nistor. – Bucureşti : Sport-Turism, 1981. – 155 p. 118. Paveleanu, Gh. Balade populare din sudul Transilvaniei : studiu şi culegere / Gh. Paveleanu. – Sibiu : Casa Judeţeană a Creaţiei Populare, 1971. – 152 p. 119. Paveleanu, Gh. Studii şi cercetări de folclor / Gh. Paveleanu. – Bucureşti : Minerva, 1971. – 330 p. Din cuprins : Începuturile folcloristice în Transilvania. – P. 9 ; G. Bariţiu şi patrimoniul artistic popular. – P. 53-70 ; Contribuţia revistei Transilvania la cunoaşterea, valorificarea şi păstrarea patrimoniului nostru popular. – P. 71-85 ; Cărţi populare tipărite la Sibiu. – P. 137-158 ; Orizontul satiric al strigăturii în folclorul din Sudul Transilvaniei. – P. 159-183 ; Balada populară în sudul Basarabiei. – P. 218-282 ; Medicina pastorală în marginea Sibiului. – P. 283-312. 120. Pop Gheorghe. Folclor muzical din Maramureş : [datinile, sărbătorile de iarnă, cîntece epice, melodii instrumentale de joc din Maramureş] / Gheorghe Pop. – Baia Mare : [s.n], 1982. – 420 p. 121. Şuluţiu, A. Ş. Istoria Horii şi a poporului românesc din munţii apuseni ai Ardealului / A. Ş. Şuluţiu ; ed. st. introd. şi note de Nicolae Edroiu. – Bucureşti : Viitorul Românesc, 1995. – 179 p. 122. Ţara Oaşului. Vatră strămoşească : [despre tradiţiile şi obiceiurile naţionale ale locului]. – Oradea : Crişana, [s.a.]. – 50 p. : il.

23

Artă
„Arta este prin esenţă afirmare, binecuvîntare, sacralizare a existenţei” F. Nietzsche

123.

Arion, Gheorghe. Sculptura gotică din Transilvania : [plastica figurativă din piatră] / Gheorghe Arion. – Cluj : Dacia, 1974. – 108 p. 124. Brâncuşi şi Transilvania / antol. de Constantin Zărnescu. – ClujNapoca : Ed. Grinta, 2001. – 160 p. – (Brâncuşiana) 125. Drăguţ, Vasile. Pictura murală din Transilvania (sec. XIV-XV). – Bucureşti : Meridiane, 1970. – 113 p. 126. Lăptoiu, N. Incursiuni în plastica Transilvăneană / N. Lăptoiu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1981. – 185 p. : il. 127. Muzeul de artă Cluj-Napoca : catalog patrimonial. – Cluj-Napoca, 1977. – 135 p. 128. Muzeul de artă Cluj-Napoca : catalog patrimonial. – Cluj-Napoca, 1967. – 102 p. 129. Muzeul Naţional de istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca. Secţia de istorie modernă. – Cluj-Napoca : [s. n], 1998. – 32 p. 130. Muzeul Naţional de istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca. Secţia de preistorie. – Cluj-Napoca, 1998. – 28 p. 131. Muzeul Naţional de istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca. Secţia de istorie dacică. – Cluj-Napoca, 1998. – 31p. 132. Pascu, Ştefan. Meşteşugurile din Transilvania până în sec. al XVilea / Ştefan Pascu. – Bucureşti : Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1954. – 374 p. Din cuprins : Meşteşugurile săteşti din Transilvania până la sec. al XIVlea. – P. 19-40 ; Meşteşugurile orăşenesti din Transilvania în sec. al XIIIlea şi sec. al XIV-lea. – P. 41-92 ; Dezvoltarea meşteşugurilor orăşeneşti din Transilvania în sec. XV-XVI. – P. 93-230. 133. Porumb, M. Pictură Românească din Transilvania. Vol. I (sec. XIV - XVII) = Porumb M. Die Rumanische Malerei în siebenburgen.Vol. I (sec. XIV - XVII) / M. Porumb. – Cluj-Napoca : Dacia, 1981. – 172 p. : 54 il. – Text paralel în lb. română şi germană. 134. Tezaure şi descoperiri monetare din Muzeul Judeţean Mureş / Eugen Chirilă, Nicolae Gudea, Valeriu Lazăr. – Târgu Mureş : Muzeul Judeţean Mureş, 1980. – 175 p. : il.

24

Geografie
„Mediul geografic este o parte a naturii Terrei, în care se desfăşoară viaţa şi activitatea omului, şi asupra căreia omul execită o influenţă transformatoare” Sezont Ciubară

135.

Alba : [monografie]. – Bucureşti : Sport-Turism, 1980. – 249 p. – (Judeţele Patriei). 136. Anghel, Gheorghe. Alba Iulia : [ghid turistic] / Gheorghe Anghel. – Bucureşti : Sport-Turism, 1987. – 132 p. 137. Anghel, Gheorghe. Alba : ghid turistic al judeţului / Gheorghe Anghel, Gheorghe Măhăra, Emilia Anghel. – Bucureşti : Sport-Turism, 1982. – 228 p. 138. Brad, Traian. Pănade 700 de ani : [monografie] / Traian Brad, Ioan Raţiu, Titu Orian. – Blaj : Astra, 1999. –376 p. 139. Braşov : [ghid turistic]. – Bucureşti : Sport-Turism, 1981. – 344 p. – (Judeţele Patriei). 140. Braşov şi împrejurimi : mic dicţionar turistic. – Bucureşti : [s. n.], 1963. – 70 p. 141. Buta, I. Cluj-Napoca : ghid de oraş / Iuliu Buta, Mihaela Bodea, Nicolae Edroiu. – Bucureşci : Sport-Turism, 1989. – 162 p. Cuprins : Cadrul natural. – P. 9 ; Pagini de istorie. – P. 18 ; Monumente de arhitectură antică, medievală, modernă şi contemporană. – P. 48 ; Busturi, statui, monumente, plăci memoriale. – P. 77 ; Muzee şi expoziţii. – P. 89 ; Locuri legate de istoria mişcării muncitoreşti locale. – P. 105 ; Instituţii importante. – P. 109 ; Artere de circulaţie, pietre, cartiere. – P. 123 ; Grădini, parcuri, locuri de Agremente. – P. 135 ; Baze sportive, stadioane. – P. 140 ; Adrese utile. – P. 155. 142. Buza, Mircea. Blaj / Mircea Buza, Mircea Stroia. – Bucureşti : Sport-Turism, 1985. – 136 p. : il. – (Mic dicţionar turistic). 143. Buza, Mircea. Valea Sebeşului / Mircea Buza, Ionel Hozoc. – Bucureşti : Sport-Turism, 1985. – 224 p. : il. 144. Cluj : ghid turistic al judeţului / Aurel Anton, Iuliu Cosma, Vasile Popa, Gheorghe Voişanu. – Bucureşti : Ed. pentru Turism, 1973. – 142 p. : il.

25

Cluj-Napoca străvechi centru de cultură şi civilizaţie românească : [catalog cu imagini]. Economie. a 3-a]. – 72 p. Gîju. maghiară.] – 112 p. – Text paralel în lb. 154 . – P. Cercetare ştiinţifică şi tehnologică. : il. Învăţământ. Sebeş / Ion Miclea . – Bucureşti : Fundaţia regală pentru Literatura şi Artă. – Text paralel în lb. 147. – 180 p. – 96 p. Maramureş : [ghid turistic]. Judeţul Cluj : [manual pentru cl. pref. – 84 p. Moga. Dima. a. Rodica Braga . – P. Sibiu : cu 55 de ani de figuri în text / Al. 26 . I. n].]. română. Judeţul Mureş : dicţionar geografic / I. engleză. – P. – 224 p. 52 . Oraşe înfrăţite. Didactică şi Pedagogică. 88 . română şi engleză. Sport-Turism-Agrement.] – 112 p. – P. 170.]. 2001. itinerar bibliogr. : il.. – Text paralel în lb. 1986. : il. – Bucureşti : Sport-Turism. 1980. Judeţul Mureş = Maros megye = Der kreis Mures : [album]. 2001. – 2005.]. 151. : il. 22 . Miclea. germană. franceză. 150. Gîju. – [S. –140 p. Oraşul Alba Iulia // Magazin istoric. 104 . 1981. Cluj-Napoca municipiu cu vocaţie europeană = A city of european vocation. introd. germană.Agrement. – P. – [s. – 24 p. 149. înainte Octavian Bandula . franceză. 157. st. 112 . Baia Mare / Ion Miclea . cuv. a. a. Judeţul Sălaj : [judeţul bisericilor de lemn ].]. Voicu. V. – Târgu-Mureş : Petru Maior. 1999. 9-16. – Sibiu : [s. Codru Drăguşanu . : il. note şi glosar de Corneliu Albu. 154. introd. – Bucureşti : Sport-Turism. Peregrinul Transilvaniei (1835 – 1848) / I. D. Ion. l. Scurt istoric. Miclea. Mărturii arheologice din Judeţul Satu Mare / Muzeul judeţean Satu Mare. [s. 148. n]. – [s. 12 . Ion. [s. Al.n. 1985. n. – Bucureşti : Ed. 148 . l. 146. pref.145. – P. Dorin Ovidiu Dan. n]. ed. – Satu-Mare : [s. generală]. – P. Dima. – 232 p. – P. – Bucureşti : Editura Sport-Turism.] : [s. a. 158. : il. Cuprins : Carasteristici geografice. română. [s.. 1940. – 190 p. 156. : il. – Nr 2. l. 153. de Dumitru Crişan. – P. st. Ion. – Text paralel în lb. – 22 p. Judeţul Alba : [prez. – 240 p.]. Cultură-Artă. – P. n.] : [s. îngrijită. 1980. română. [s. Codru Drăguşanu. : il. Sănătate. – Cluj : [s. 152. – Cluj-Napoca : Studia.] : [s. 155.

99-107. Popescu-Argeşel. – 402 p. – ClujNapoca : Dacia. Popasuri în : Sebeş. 108-114 . Popasuri în : Răşinari. 167. – 349 p. Ion. Republicii Socialiste România. 161. 164. – 104 p. geographique. Aurora Posea. Ocna Sibiului / Victor Voicu-Vedea. – 276 p. 168. 162. Sighetul Marmaţiei. Câmpia Turzii. Zlatna. 1997. – Bucureşti : Ed. La Transylvanie : [Esquisse historique. 1977. 2 / Muzeul Judeţului Satu Mare. Gheorghe Fanache. îngrijită de Şerban Polverejan. Satu Mare : monografie.]. 1992. Băile Ocna Sibiu. Repertoriul arheologic al Judeţului Cluj / Muzeul de istorie al Transilvaniei. 160. Codreanu Moldovan. Popasuri în Baia Mare. 1969. 27 . Vatra Dornei / Ion Popescu-Argeşel. – P. Albatros. – Cluj-Napoca : [s. – Bucureşti : Meridiane. Satu Mare. – Bucureşti : Sport-Turism. 1983. Borşa. Sibiul şi împrejurările lui / pref. – P. Bran. Păltiniş. de Lucia Demetrius. 1980. Sibiu-oraşul de pe malurile Cibinului. 1963. Puiu Al. Judeţul Maramureş / Grigore Posea. il. Târgu Mureş = Marosvάsάrhely : ghid fotografic = képes útikalauz. – 18 p. Turda. Braşov-cetate la răscrusea unor drumuri istorice. Puiu. 1998. – 72 p. Nicolae Ursulescu. Cluj-important centru al culturii transilvănene. 163. 1972. – Bucureşti : Ed. Draghicesco. Sextil. 1977. : il. etnographique et statistique] // D. Vol. Codlea. – (Mic îndreptar turistic). – 458 p. În alte limbi Draghicesco. – 178 p. Din cuprins : Drumuri maramureşene. Posea. Popasuri în : Poiana Braşov. – Text paralel în română şi maghiară. 115-123 . 20 de zone turistice din România / Al. Satu Mare : studii şi comunicări. D. cuv. Alba Iulia-baston istoric al Transilvaniei. Victor. Popasuri în : Băile Someşului. – Bucureşti : Meridiane. Hărman. Istrate. 1980. înainte de Ioan Colan . Voicu-Vedea. I. – P. – Bucureşti : Sport-Turism. – 112 p. 130. ed. : il. 166. n. : il. – P. Teiuş.159. – (Mic îndreptar turistic). – 120 p. Băile Geoagiu. : 24 p. Puşcariu. – Satu Mare : [s. : il. : foto. 92-97 . – 198 p. – Târgu Mureş. 165.]. Râşnov. Acad. – P. n. Braşovul de altădată / Sextil Puşcariu . – Bucureşti : Sport-Turism. Grigore.

Io. 1984. Dezvoltarea sistemului de fortificaţii din sud-vestul Transilvaniei în sec. 1991. 23-26 . 277-285. – 287 p. – P. Transilvania – documente istorice : în lumina adevărului / Paul Abrudan. XV-XVI. 172. – Bucureşti : Ţara Noastră. 171. 1 decembrie 1918 la Alba-Iulia : Pe-al nostru steag e scris unire! – P. Paul. 1983. – P. privind o întrunire publică de protest împotriva situaţiei din Transilvania cedată (24 septembrie 1940). Dumitru. Antonescu. – Bucureşti : Ed. Acta Mvsei Napocensis 26-30. – P. – Cluj-Napoca : Dacia. XIIIXVI / Gheorghe Anghel. Din cuprins : Evoluţia fortificaţiilor medievale de piatră din sud-vestul Transilvaniei în sec. Eroi au fost. – P. 1/1. de Vigny 169. Mihail Voievod. al Transilvaniei şi al Moldovei.. Epistolarul Infernului / Ion Antonescu. : evocări şi portrete istorice / Dumitru Almaş... 82 . Mihai Racoviţă. în legătură cu dizolvarea abuzivă a asociaţiei Pro 28 . Menumorut şi Gelu. Ion Mihalache şi Gheorghe Brătianu generalului Ion Antonescu.Istorie „Istoria este un roman al cărui autor este poporul” A. – P. XII-XIV. 111-118 . Preistorie – istorie veche – arheologie : 1989-1993. eroi sînt încă. Unirea Transilvaniei cu România (Mihai Racoviţă). – P. 31-47 . Politică. 173. 1993. Din cuprins : Unirea principatelor în conştiinţa naţională a românilor din Transilvania (Mihai Racoviţă). Din cuprins : Cei trei din Transilvania : Glad. 120-126 . Imperiu dualist austro-ungar (1867-1918) – un atentat împotriva poporului român din Transilvania (Mihai Racoviţă). 1986. – Cluj-Napoca : Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. . – P. Catalogul alfabetic al fortificaţiilor medievale din sud-vestul Transilvaniei. – P. 35-43 . Scrisoare adresată de Iuliu Maniu. Ion. Almaş. Funcţiile şi organizarea cetăţilor mediavale din sud-vestul Transilvaniei în sec. – Vol.. Abrudan. Fortificaţii medievale de piatră din sec. Volum dedicat celei de a 75-a aniversări a Marii Uniri : 1918-1993. XIII-XVI. Anghel. – 429 p. Din cuprins : Scrisoarea adresată de Iuliu Maniu generalului Ion Antonescu. 119-128. – Bucureşti : Viitorul Românesc. 1 Decembrie 1918. Gheorghe. 48-65 . – 207 p. domn al Ţării Româneşti. 66-196. 9-30 . – P. – 314 p. 170. – P. – 246 p.

195-216 . – P. 1990. Actele ţărăneşti în limba română din Transilvania până la 1848 şi importanţa lor documentară. – P. Contribuţii privind organizarea comunităţii săteşti din Tansilvania la mijlocul sec. Date privind situaţia politică şi confesional-şcolară a românilor din Transilvania în prima decadă a dualismului. Răscola lui Horea în presa americană. – 610 p. Pascu. 59-72 . – P. Cu privire la comerţul Transilvaniei între 1867-1875. 1985. 1976. S. Tom XXVI. XIX-lea. 119-140 . – P. Răduţiu. 73-88 . – 410 p. Din cuprins : Şt. Aspecte ale antrenării gospodăriilor ţărăneşti din Transilvania în economia de mărfuri între 1785-1820. Politică şi educaţie la românii din Transilvania în epoca liberalismului austriac (1860-1867). – P. Mureşan. A. al XVII-lea. – Cluj-Napoca : Ed. 29-31 . – P. – P. N. – P. – P. Răduţiu. Academiei Republicii Socialiste România. – P. Din cuprins : A. Andea. Feneşan. Academiei. (1983-1984). (1990-1991) / Academia Română filiala din Cluj. N. al VIII-lea. 255-260. 409-416 . C. 175-192 . Porumb. Participarea Braşovului şi înăbuşirea răscoalei ţărăneşti din 1514 în Transilvania. Revoluţia populară de sub conducerea lui Horea. Importul de carte la Cluj în prima jumătate a sec. – P. Ranca. Edroiu . Tom XIX. – P. 283-290 . Industria judeţului Cluj în perioada crizei economice (1929-1933). Cr. Gyemant. L. Scrisoarea adresată de Iuliu Maniu lui Mihai Antonescu. 176. 174. Academiei Republicii Socialiste România. 149–172 . Retegan. M. – P. 401-408 . 357-366. Date noi despre cartea românească veche în nord-vestul Transilvaniei. – P. 261-178 . – P. 47-58 . – P. – P. Abuzul senioral în Transilvania în lumina plângerilor iobăgeşti de pe Târnave înmânate lui Iosif al II-lea la 1773. – P. Anuarul Institutului de istorie şi arheologie Cluj-Napoca. Retegan. 17-34 . Nume populare de sate din Transilvania oficialitate în sec. Zugravi şi centre româneşti de pictură în Transilvania sec. 175. – P. al XVII-lea. 89-122. Tom XX. Din cuprins : F. 103-126 . 81-102 . Răscoala lui Horea în lumina cronicilor în versuri contemporane.Transilvania (noiembrie 1940). V. 37-46 . Anuarul Institutului de istorie şi arheologie Cluj-Napoca. Puşcaş. 29 . – 434 p. D. Păun. Pop. referitoare la situaţia din Transilvania (22 februarie 1942). A. S. Suciu. Transilvania şi războiul de treizeci de ani. Feneşan. I. – Cluj-Napoca : Ed. L. – Cluj-Napoca : Ed. Anuarul Institutului de istorie şi arheologie Cluj-Napoca. Botezan. H.

Idei sociale şi ideea naţională. – P. – 127 p. 453. îngrijită de G. Relaţiile interconfesionale şi procesul formării naţiunii în Transilvania. Anuarul Institutului de istorie şi arheologie Cluj-Napoca. pref. Burghezia română în devenire. – P. Desfăşurarea răscoalei lui Horia : condiţiile. – P. – P. 62-80 . de I. 1993. Imaginea statistică oficială a Transilvaniei în preajma revoluţiei de la 1848. L. Clerul rural românesc din Transilvania la mijlocul sec. – 230 p. Tom XXXI (1992) / Academia Română filiala Cluj-Napoca. – Cluj-Napoca : Ed. – P. Ideologia acestei răscoale. J. Ivaşcu. 103-120 . Neamţu. – Craiova. Expansiunea şi consolidarea dominaţiei habsburgice în Transilvania. al XIXlea : modalităţi de instruire. Niessen. Dacoromânia : idealul naţional al tuturor românilor în revoluţia de la 1848 / pref.474. al XVIII-lea / Lucian Blaga . 177. Din cuprins : G. al XIX-lea. II. 25-28. răsunetul şi efectele ei. Sorina Bolovan . – P. ed. Gyemant. 79-92 . – P. – P. Băncilă. Contribuţia istoriografică a lui George Bariţiu privind revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania. al XVIII-lea. – P. 178. 93-102 . 179-198. Cuprins : I. 179. 157-162 . Populaţia evreiască a oraşelor şi satelor din Transilvania (1688-1920). 1990. – Bucureşti : Ed. Evoluţia acestor idei în sec. politice ale „unirii” şi semnificaţia ei în cadrul mişcărilor de idei ale timpului. Bărnuţiu. IV. Biserica şi familia la românii din Transilvania în sec. Virgil Joiţa. Raţiu . Lupta politică a lui Inochentie Clain. Mişcarea călugărului Sofronie. 1966. Semnificaţia Ardealului : argument şi mic dicţionar de personalităţi transilvănene de Petru Poantă. 1992. Mândruţ. S. Discursul de la Blaj şi scrieri de la 1984 / Simion Bărniţiu . condiţiile sociale. Răscoale ţărăneşti în Transilvania în sec. Aşezarea românilor din Transilvania în Principate // Florescu Aurelia. 180. – Cluj-Napoca : Clusium. Vasile. – ClujNapoca : Uniunea Mondială a Românilor Liberi. de conf. al XVIII-lea. Reacţiunea ortodoxiei. 17-30 . – P. 42-61 . – P. Blaga. – 55 p. – P. 81-108 . Luptele religioase ale românilor din Transilvania. 181. Septimiu Albini despre procesele politice ale românilor transilvaneni (1895-1898). – 285 p. Gluck. Gîndirea românească în Transilvania în sec. Chindriş. Desfăşurarea „unirii”. Lucian. dr. „Unirea” românilor cu biserica Romei . Reacţia „naţiunilor politice” faţă de „unire”. ed. Simion. 15-41. îngrijită de I. economice. Academiei Române. Ştiinţifică.S. Retegan. I. Situaţia politică şi religioasă în această ţară şi desfăşurarea ei începînd de pe la 1700. III. 30 . E. Bolovan. 1992.

Bodea. 1967. 184. Cornelia. – P. Seiceanu şi I. Ioan. Scindarea în Partida Naţională din Principate. Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918 : Contribuţii demografice / Ioan Bolovan. 187. 128-229. Colaborarea lui Bălcescu cu revoluţionarii bănăţeni şi ardeleni pentru organizarea Transilvaniei ca o ţară românească. Petru Maior. îngrijită de T. Filozofia luministă. Iosefinismul. 30 . 185. 2000. – Cluj-Napoca : Ed. n. 29 . – P. Ion Budai-Deleanu. – P. Câmpia Libertăţii. – P. – P. 27 . – 296 p. 182. 65 . 193. Fundaţia Culturală Română. II – 559 p. 173-181 . 87-132 . 31 . Scurtă istorie a românilor / Ion Bulei . – P. Breslele transilvănene : (sec. Buzaş. şi ramificaţiile transilvane ale mişcării de la 1840. – 52 p. Lupta românilor pentru unitatea naţională : 1834-1849 / Cornelia Bodea. – Bucureşti : Ed. – P. În 2 vol. Ion. Oamenii Blajului revăzuţi de Nicolae Iorga.285. Fântâni ale Darurilor. – 335 p. Din cuprins : Oraşul şi întemeietorul său. – P.]. – P. Blajul cultural. 188. I. Sub dualism în Transilvania. 90-95. română şi latină. Filosofia europeană. – P. „Societetea filosofească a neamului românesc în mare pricipatul Ardealului”. Despre originile popoarelor din Transilvania = De originibus populorum Transylvaniae. – Text paralel în lb. Blajul : o istorie în texte / ed. 247. De la 1848 la 1918 sau de la Câmpia Libertăţii la Marea Unire din 1918. Ladislău Gyemant. 1993. Academiei Republicii Socialiste România. 1986 Din cuprins: În podişul Transilvaniei. 1991. 109-127 . – P. – Cluj-Napoca : [s. Bulei Ion. – P. Bolovan. 183.243 . / Ion Budai-Deleanu. 71-82 . Reflex revoluţionar aparent în Transilvania. română şi germană. Şcoala Ardeleană. 1997. – P. – 267 p. Ştefan Pascu. Restricţiile. – Text paralel în lb. – Bucureşti : Ed. Eminescu la Blaj. bis XIX. în 1839. – P. Enciclopedică. Samoil Clain. Din cuprins : Călătoria lui Bălcescu în Banat. În Blaj am fost oameni cei mai aprinşi de zelul neamului său . Jahrhundert). Tulburările din Moldova. – Bucureşti. 186. 41-66. VI. Vol. 9-37 . 139-169 . – P. – Bucureşti : Demiurg. – 390 p. Gheorghe Şincai. – P. Vol.XIV-XIX) : catalog selectiv de expoziţie = Die Zűnfte in Siebembűrgen : (XIV. Arhiereii Blajului. Opiniile Cabinetului de la Viena despre legăturile dintre românii Transilvaniei şi mişcările din Principate.V. Budai-Deleanu. 184.

Suveranitatea naţională şi integrare europeană / Ioan Chindriş. – P. Organizarea bisericească din Transilvania. – P. 1999. N. D. Transilvania : Istorie şi dăinuire românească : Documente oficiale ungare confirmă / Ioan N. Ienăchiţă Văcărescu. – Cluj-Napoca. Clujeanul Constantin Daicoviciu. – P. 1998. – P. Lecţia lui Bărniţiu. 32 . 192. 219-224. Chindriş. Ciolan. Ioan. Ion. – P. Mihai Viteazul şi Clujul. – P. – P. Discursul de la Blaj. – P. – P. etnice şi demografice în Transilvania. – P. 249 . Ioan N. – P. Din cuprins : Raporturi istorice. Căpitani români în armata lui Francisc Rakoczi. 130 . 152 . Ioan. – P. [s. 300 .– P. – P. Constantin Voicu. Lucian Blaga şi lirica universală. Văcăreştii sau ereditatea ingeniului. Memoriale 100 / Ioan Chindriş. Confesorul de la Cluj. Scaunele. – P. – 320 p. al XVIII-lea. 351 . 323 . Lazăr din file colbuite. Simion Bărnuţiu. – P. Un monument sentimental: Bariţ la 80 ani. – P. 190. 168202. Răspuns la proclamaţia românilor din Ungaria. 308 . Cartier istoric. Din cuprins : Săborul cel mare al Episcopiei Făgăraşului. Regimul habsburgic în Transilvania. 436 . Transilvania – „ţară de dor”. – 480 p. 72 . – 400 p. 76-77 . 45 . Sacrificiul Brâncoveanului. 62-68 . – P. 161 . Nicolae Bălcesu şi Mihai Viteazul. 294 . – Bucureşti : SIRIUS. Un hegelian: D. 94 . Eminescu la Blaj. – P. –116-117 . 137138.a. Manifestul românilor transilvăneni. – 278 p. – P. Ciolan. – P. 191. 144 . Chindriş. Generalul Magheru despre Avram Iancu. – P. Istoria Românilor : epoca medievală / Ion Chirtoagă. 104-106 . Cântec de leagăn pentru Gheorghe Şincai. – P. – P. – P. 252 . 121-123 . Ţările Române între medieval şi modern în sec. Către românii din Braşov. – P. Din cuprins: Iancu de Hunedoara. 297 . Către naţiunea ungară şi secuiasca din Ardeal. Bălcescu al miezului de vară. : Ed. – P. Voiajorul Cipariu. Cuvânt la steaua lui Lazăr.189. 429 . – P. – P. 342 . – P. Etica lui George Bariţ. 114-167 . – P. – P. – P.]. 303 . 107 . Roşca. 335 . 78-115 . – Ch.425 . În satul lui Bărniţiu. 135 . Fronda spirituală a lui Petru Maior. – P. – P. Chirtoagă. – Cluj-Napoca : Ardealul. – P. 316 . Pop. 10-113 . 166 . Din cuprins : Organizarea politico-administrativă a Transilvaniei. 290 . Epoca fanariotă în Molvova şi Ţara Românească. 447. Andrei Şaguna. Proclamaţia din 24/25 matrie 1848. Un portret imposibil : George Bariţ. 71-75 . Românii din Transilvania în perioada dualismului austroungar (1867-1918). 1999. Augustin Z. George Bariţ. – P. – P.

Vol. 295-302. 189 .]. – 33 p. 62-65 . – P. 1971. Clujenii şi Marea Unire / Daniela Comşa.193. Ciolan. 1997. – 201p. 199. – P. Cluj-Napoca de la începuturi până azi : [ghid istoric]. În 2 vol. Transilvania prigonită de ungari / Ioan N. Ioan N. 197. Răscoala lui Horia. –147-150 . Contribuţii la cunoaşterea unor cetăţi din nord-estul Transilvaniei // File de istorie : culeg. – Bucureşti : Viitorul Românesc. Ion. 203. – 324 p. – 302 p. – 354 p. Surdu – Bucureşti : Ed. – Cluj-Napoca : [s. 1995. Constantiniu. Documente privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania : 1892-1894 / st. – Bucureşti : [s. Eugenia Glodariu. planuri hitleriste de anexare a Transilvaniei // Moisuc Viorica. Comşa. – P. 1997. – Bucureşti. 1998.]. Cluj. – Bistriţa. / V. 48-54. – Bucureşti : Athenaeum. 1995. Transilvania. 198. Mihai Vodă Viteazul. Daniela. 196. 163-165 . Florin. 201. – 589 p. Cucerirea Transilvaniei // Almaş Dumitru. de Şerban Polverejan. de studii. – P. – Alexandria. 1990. Crearea şi desfiinţarea Asociaţiei ProTransilvania // Fătu. introd. – 633 p. Argumentum / Ion Coja. 1961. locuri. 1998. Vol. 1969. 126-136. Dănilă. Transilvania. Antonescu şi opoziţia : [1940-1944]. fapte. Bodea. O istorie sinceră a poporului român / Florin Constantiniu. 200. articole şi comunicări. Contribuţii bibliografice privind Unirea Transilvaniei cu România. 195.n. – P. 67-106. I. Academiei Republicii Populare Române. C. – Bucureşti : Univers Enciclopedic. – 168 p. 2000. 194. Pagini din istoria revoluţionară 1848-1871 : oameni. Diplomaţia României şi problema apărării suveranităţii şi independenţei naţiei naţionale în perioada martie 1938-mai 1940. 2. 1966. Alba Iulia un vis devine realitate.n. promotoare a unităţii spaţiului românesc. Din cuprins : Voievodatul Transilvaniei. – P. Vol. Coja. 202. Şt. – Bucureşti. 205.189-190 . B. n. – ClujNapoca : Clusium. – P. II. Invicibile. Creşterea forţei de acţiune a Germaniei hitleriste asupra României în toamna anului 1939. Clujul : ghid istoric. 206. – 658 p. 1957. Un mare luptător pentru drepturile românilor transilvăneni. 33 . Cheresteşiu. – P. – 192 p. 204. – Târgu-Mureş : Petru Maior. – Cluj-Napoca. – 417 p. Ciolan. Mihai. Din istoria Transilvaniei. Transilvania sub stăpânirea habsburgică. 1972. – Cluj : [s.].

207. 210. 111 . 253 . Caracterul cuceririi Transilvaniei de statul feudal maghiar. Imreh. Cristalizarea feudalismumui în Transilvania în sec. Situaţia socială a Transilvaniei. 174 . Prima jumătate a sec. – P. 202 . – P. dr. supraveţuierea obştilor ţărăneşti în unele regiuni ale Transilvaniei. Situaţia politică a Transilvaniei. aşezarea secuilor şi colonizarea saşilor şi cavalerilor teutoni în Transilvania. – P. III. – P. Cheresteşiu). 119 . Transilvania în cadrul unitar al teritoriului Republicii Populare Române (T. 105 . – P. 105 . VI. – P. I. 224 . – 854 p. 126 . Marea răscoală populară din 1784 de sub conducerea lui Horia. 1963. – Ed. Vol. Daicoviciu) . Situaţia şi organizarea politică-administrativă a Transilvaniei.72-87 . Perioada destrămării feudalismului şi începuturile capitalismului (Şt. – P. – P. Epoca străveche (comuna primitivă) (C. – P. Principatul Transilvaniei sub stăpânirea habsburgică. 180 . Cucerirea de către regatul feudal maghiar. Vol. al XVIII-lea. – P. Situaţia politică a Transilvaniei. Pătrunderea maghiarilor in Transilvania şi continuarea modului de viaţă de până atunci de către populaţia băştinaşă. Documente privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania. 189 . al XI-lea. Tipoalex. a. Morariu). Perioada de trecere la feudalism (C. 34 . II. Formarea şi organizarea pricipatului Transilvaniei. – P. 1-15 . 162 .– Bucureşti : Ed. VIII. – P. 91 . Academiei Republicii Populare Române. În 2 vol. Formarea limbii şi poporului român (C. Neamţu). organizarea comitetelor. 88 . 1999. 108 . Constantin Daicoviciu. V. – P. 16-25 . Vol. 262 . – P. a 3-a – Bucureşti : Ed. Pascu). Cuprins : I. IX. Al. VII. – P. Viitorul Românesc. 1. Daicoviciu). 123 . II. – P. Perioada feudalismului dezvoltat (Şt. (1881-1891). în istorie. – P. Din istoria Transilvaniei : [documente (1931-1945)] / apare sub îngrijirea prof. – Alexandria : Ed. Pascu. – P. Pascu). – P. – P. Daicoviciu). 208. – 380 p. al X-lea şi la începutul sec. Colaborarea unor feudali băştinaşi. – P. al XI-lea. Perioada feudalismului timpuriu (Şt. / acad. – P. – P. Din istoria Transilvaniei. – 458 p. IV. Organizaţiile politice din Transilvania în sec. 209. Populaţia Transilvaniei . Formarea domeniilor feudale . 317-350. 1998. – 604 p. În ajunul revoluţiei de la 1848 (V. 26-57 . Victor Cheresteşiu ş. Mihai Fătu. – P. Daicoviciu). Organizarea voievodatului transilvănean şi tendinţele sale spre autonomie. Epoca veche (sclavagismul) (C. Supravieţuirea unor vechi instituţii băştinaşe. 100 . Cloşca şi Crişan şi urmările ei. Situaţia economică a Transilvaniei. Ştefan Pascu. 97 . Şt.

Feneşan. 1995. – P. Din cuprins : Pro-Transilvania. – 383 p. Edroiu. 217. Ministerului de Interne. 1976. Confederaţia statelor române. Drăgan Iosif Constantin. Din cuprins : Raporturile transilvano-otomane din sec. Felezeu. Epoca fanariotă. Relaţii bilaterale politico-diplomatice transilvano-otomane. Fătu Mihai. 11-68 . – Bucureşti : Europa Nouă. Obligaţiile economico-financiare ale Principatului. – P. – 347 p. – 136-233. 1976. Habsburgii în Transilvania // Georgescu. Presa Universitară Clujeană. (1892-1894). Statutul juridic al Principatului Transilvaniei în relaţiile cu Poarta Otomană între 1541-1688. 219. Sibiul şi ţinutul în lumina istoriei / Aurel Dumitrescu-Jippa. 214. – P. Cloşca şi Crişan. – P. 129-189 . Unirea cu Roma şi renaşterea naţională. – P. – Bucureşti : Ed. Din cuprins : Mihai Viteazul şi prima Românie Mare. – 657 p. Dumitrescu-Jippa. Nicola Nistor. 1996. 75. 218. de Stelian Neagoe. Pascu. 278-321. 1996. 212. Constituirea principatului otoman al Transilvaniei / Cristina Feneşan. Horia. Tragerea pe roată a lui Horia şi Cloşca. Vol. Dumnezeu s-a coborât pe pământ – Alba-Iulia. Aurel. – Bucureşti : Ed. 213. – Cluj-Napoca : Ed. – 231 p. cuv. 215. Cristina. – P. – P. 1997. 196-206. Enciclopedică. – Cluj-Napoca : Dacia. decembrie 1918 // Botoran Constantin. – P. Statutul principatului Transilvaniei în raporturile cu Poarta Otomană (1541-1688) / Călin Felezeu.211. Nicolae. Istoria românilor de la origini până în zilele noastre / notă asupra ed. – 262 p. – P. Cadrul politic. înainte de Şt. Vlad. 86-94 . II. Răsunetul european al Răscoalei lui Horia (17841785) / Nicolae Edroiu . 216. – P. 190-220 . 88-107. Consens pentru salvarea naţională : (septembrie 1940-august 1944). – Cluj-Napoca : Dacia. 69-128 . – P. 35 . 121-132 . 221-277 . – 132-142 . Istoria Românilor. – 384 p. – Bucureşti. – P. 1993. Particularităţi ale opoziţiei legionare. 116-127 . – 336 p. 1918 Făurirea României Mari. XVI-XVII în izvoare istorice şi istoriografice. Îndependenţa administrativă şi legislativă a Principatului 1541-1688. 1994. – Bucureşti. Călin.

Unirea Ţării Româneşti. II. 39-118 . – P. 1993. Regimentele grănicereşti române din Transilvania şi Banat şi rolul lor în lupta socială şi naţională a românilor. 222. – P. – P. 202-217 . Transilvaniei şi Moldovei sub conducerea lui Mihai Viteazul. C. 100-109. 1968. 252-266 . – P. – P. File din istoria militară a poporului român. Mişcarea muncitorească şi socialistă a românilor din Transilvania şi problemele luptei de eliberare socială şi naţională (a doua jumătate a sec. Conferinţa de pace de la Paris din 1946 şi recunoaşterea drepturilor inalienabile ale poporului român asupra Transilvaniei. – Bucureşti : Ed. 221. 119 . Urmările suzeranităţii otomane asupra relaţiilor Transilvaniei. – P. Loghin Leonida. XX-lea). 1983. Studii. – P. Din cuprins : Acţiuni pentru eliberarea Transilvaniei în vederea unirii ei cu România după constituirea statului naţional român. Constituirea statului naţional unitar (1859) şi rolul său în impulsionarea luptei de eliberare a românilor din Transilvania. Mişcarea memorandistă – moment important în lupta românilor din Transilvania pentru drepturi politice. 36 . – P. 152-167 . 57 . Rivalitatea otomană-habsburgică pentru stăpânirea Transilvaniei. Adunarea Naţională de la Alba-Iulia : 1 Decembrie 1918 / C. – P. Politică. – 776 p . 520. Nuţu. – P. – P. – Cluj-Napoca. Gărzile naţionale din Transilvania – expresie a voinţei democratice de înfăptuire şi apărare a Unirii cu Ţara Mamă (Victor Surdu) // Armata Română şi Marea Unire : contribuţii la realizarea Unirii si la consolidarea statului naţional. Declaraţia de autodeterminare a Transilvaniei. Iacoş Ion. – P. 282298 . – P. 188-235. – Bucureşti : Ed. Epoca luminilor şi lupta de eliberare socială şi naţională a românilor din Transilvania. 339-356 . Crearea Consiliului naţional român. – P. 17. Gheorghiu. Lupta pentru unirea Transilvaniei în condiţiile primului război mondial. 33-47 .Din cuprins : Împrejurările constituirii principatului otoman al Transilvaniei. 220. Lupta eroică a românilor transilvăneni împotriva încercării maghiarilor de integrare forţată a Transilvaniei la Ungaria. C. Gheorghiu. Ionescu Mihail E. 177-284 . Vol. XVIII-începutul sec. – P. Militară. 74-99 .38 . Căzănişteanu Cornel Constantin. Din cuprins : Busoiceanu Andrei. – P. Suzeranitatea Porţii asupra principatului otoman al Transilvaniei. – P. 285-318. Pompiliu Teodor. – 124 p. Constituirea principatului otoman sub suzeranitatea Porţii. 299-317 . Revoluţia română din 1848-1849.

– Cluj-Napoca : Dacia. Gheorghiu. (23 august 1944-12 mai 1945) / D. – 308 p. al XVII-lea]. II. 225. 1967. Unirea ţărilor române. Constantin C. Ţara Românească şi Moldova. Armata a VI-a „Transilvania” la 180 de ani / D. 37 . Armata a IV-a „Transilvania” Vol. IV. : il. XIV-XVIII : Relaţii politice. Cioara. Din cuprins : Românii din sec. Vol. 9-15 . D. Istoria Românilor. (august 1941-august 1944) / D. Ştiinţifică şi Enciclopedică. rezervor etnic românesc. – Bucureşti : Sport-Turism. – P. Tudor-Bihoreanu. 227. 80-101 . – P. – 367 p. – Cluj-Napoca : Dacia. 224. D. Vol. II : [de la mijlocul sec. I. 68-79 . Continuitatea populaţiei daco-române în Transilvania. I. Ştiinţifică. Transilvania înainte de daci şi vremea acestora. – P. Ioan Inochentie Clain. Rolul cultural al Transilvaniei. – Cluj-Napoca : Dacia. Centrul ţinutului carpato-dunărean. – Bucureşti : Ed. – P. – Bucureşti : Ed. III. Negoţul între Transilvania. 47-67 . Gh. Tudor-Bihoreanu. – P.223. – P. Răscoala condusă de Gh. Transilvania. Gheorghiu. Transilvania în istoria poporului român / Constantin C. Istoria politică a Ţării Româneşti în răstimpul 1462-1508. Armata a IV-a „Transilvania” în cruciada eliberării Europei. 1997. 35-46 . Gheorghiu. – 446 p. Mihai Viteazul. 1997. Din cuprins : Transilvania între 1342-1441. Transilvania. Maramureş şi Crişana. Istoria unei jumătăţi de veac (1945-1999) / D. 1976. muntene şi moldovene. Transilvania. Gh. Constantin C. Cioara. Cioara. 229. – Cluj-Napoca : Dacia. Transilvania rezervor etnic românesc. Relaţii economice şi sociale în sec. Gheorghiu. Stănînirea habsburgică în Transilvania. Realităţi demografice. – P. Giurescu. Aşezarea. al XIV-lea pînă la începutul sec. Armata a IV-a „Transilvania” pe drumul de foc şi jertfă. – 367 p. Gheorghiu. Vol. D. 1981. 226. Transilvania preia rezistenţa antiotomană: Iancu de Hunedoara. Din cuprins: Cadrul fizic. XIX-XVIII. Accentuarea legăturilor dintre Ţara Românescă şi Moldova cu Transilvania. Numărul satelor transilvane. factor politic. – 160 p. 16-34 . Tudor-Bihoreanu. Istoria politică a Ţării Româneşti între 1414 şi 1456. Rolul economic al Transilvaniei. – 639 p. Gheorghiu . Gheorghiu. Gheorghiu. I. Giurescu. principat autonom. Giurescu. 1999. Răscoala din 1437 din Transilvania. 112-122 . înfăţişarea şi bogăţia Transilvaniei. 195-207. – P. 1996. Banat. Răscoala condusă de Horia. 51-65 . – P. Gh. Giurescu. 102-125. 228. 123-180 . Dinu C. Doja. – 557 p. D. Giurescu. – P. Istoria ilustrată a românilor / Dinu C. – P.

România – aliat al Axei.Cloşca şi Crişan. 135-144 . Şcolile în Transilvania. Valer. Hossu. Transilvania şi dualismul austro-ungar. România . 318-462. Gheorghe. Institutul European. 125137 . 317. 181-248 . – 187 p. Din cuprins : Atitudinea regimului antonesciano-legionar faţă de problema Transilvaniei cedate (sept. 38 . – P. înainte de Valeriu Florin Dobrinescu. Societatea Culturală Pro Maramureş Dragoş Vodă. Al doilea Arbitraj de la Viena / Cornel Grad . 232. adunarea ţării. De la revoluţie la unirea principatelor. 1998. Românii din Transilvania. Ţara Românească şi Moldova. 2000. 230. 231. – 316 p. Specificul etnic al Transilvaniei şi raporturile românomaghiare. Promotori ai umanismului în Transilvania. Grad. – P. Dregătorii mari. Dragoş Vodă. 199-203. Al doilea Arbitraj de la Viena (30 aug. 1998. Dieta transilvană. Iancu. Şcoala Ardeleană. Contribuţia consiliului dirigent la consolidarea statului naţional unitar român : (1918-1920). Maramureş pecete de ţară : [istoriografia Maramureşului . Războiul de Est şi problema Transilvaniei. 1941). – P.ian. familia voievodală Drăgoşeşti : steme. XIV-XVIII. 249-317 . 1985. Evidenţierea drepturilor istorice imprescriptibile ale României asupra întregii Transilvanii şi exprimarea încrederii în victoria cauzei româneşti. – 255 p. Desfăşurarea revoluţiei în Transilvania. Primele măsuri. Istoriografia maghiară şi germană din Transilvania. 1940-ian. – P. România în epoca Modernă (1821-1918). – P. Războiul din Est şi problema Transilvaniei. – Iaşi : Ed. Relaţiile de muncă în agricultură din Banat. 1940 . Evidenţierea drepturilor istorice imperscriptibile ale României asupra întregii Transilvanii şi exprimarea încrederii în victoria cauzei românesti. 1940) : Poziţia armatei române / Cornel Grad. Transilvania în prima jumătate a sec. 212 . Cultura în sec. cuv. Sfatul domnesc. Unirea cea mare din 1918. Cornel. 213 . – 400 p. Voievodul Transilvaniei. 1849-1914. – P. Specific etnic al Transilvaniei şi raporturile românomaghiare. Grad. Primele măsuri. 1941). sigilii şi herburi] / Valer Hossu . – Zălău : Limes. XIX. – P. Crişana. – P. Idei directoare în operele istoricilor. Maramureş şi Transilvania. Din cuprins : Atitudinea regimului antonesciano-legionar faţă de problema Transilvaniei cedate (sept. Revoluţia română de la 1848-1849. – Cluj-Napoca : Ed.aliat al Axei. Cornel. 233. – P. – Cluj-Napoca : Dacia. Diferite reglementări.

97–116. II. – Bucureşti : Ed.]. – 616 p. – Bucureşti : Ed. Enciclopedică. Unirea Transilvaniei cu România. Iosif Hajos. – P. Absolutismul Habsburgic în Transilvania (1711-1821). 236. 241. – Cluj-Napoca : [s. – 564 p. 95-97 . în română şi întrod. Călina Mare. Bărbulescu. 7-50 . Transilvania în anii 1866-1876. 55-173 . 480-486. A. Istoria poporului român / sub red. 44-46. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 238. – 330 p. – 574 p. Interesul german şi austriac faţă de Transilvania în sec. – Cluj-Napoca. 1996. n. 1968. 237. 1999. Din cuprins : Transilvania în timpul Războiului de 30 de ani. – P. Marica. Hithchins. 239. 235. Idealul unităţii naţionale în presa românească. 384-432 . VII. prof. Din cuprins : I. 1974. 59. Deletant. Clujul în anii revoluţiei populare. Ştefan Pascu. 1985. Politică. – P. – P. Iorga. 1996. 1970. de M. Ideologia generaţiei române de la 1848 din Transilvania / George Em. Istoria Clujului / sub red. – 87-167 .Din cuprins : Marele Sfat Naţional al Transilvaniei. – P. Oţetea. Clujul în timpul revoluţiei de la 1848-1849 şi a regimului neoabsolutist şi liberal. IV-V. – P. – P. N. 185-265 . Clujul medieval . – P. acad. VI. III. 244245 . V. Din cuprins : Romanitate fără Imperiu Transilvania în sec. – 654 p. 240. Ipostaze eroice ale luptei pentru Marea Unire // Grecu Victor V. Clujul între 1867 şi 1918. Regimul fanariot în Moldova şi Ţara Românească. Cuvinte către români : zece conferinţe şi prelegeri. – P. – Bucureşti : [s. – Bucureşti. – Bucureşti : Ed.66-74 . Răscoalele 39 . Clujul între 1918 şi 1944. îngrijită de Georgeta Penelea. – P. Români în voievodatul Transilvaniei. Aderarea naţionalităţilor conlocuitoare la actul unirii Transilvaniei cu România. – P. XVIXVIII // Heitman Klaus. Constantin Rusu. 422-424 . de Dumitru Hâncu. Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba-Iulia // Brătianu Gheorghe I. – Iaşi. 283-372 . – 206-217. n. – 75-86 .]. – P. Perioada de trecere de la Evul Mediu la epoca modernă . Organizarea administraţiei româneşti în Transilvania. 1989 . Iorga . – P. – P. 447-534. acad. Aşezarea străveche şi veche . IV. 265 . K. Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria / N. 265-293 . – P. 234. – P. D. – P. ed. Imaginea românilor în spaţiul lingvistic german 1775-1918 : un studiu imagologic / trad. 161-163 . Aspectele din luptele social-economice şi politice ale muncitorilor din Transilvania. Istoria României / red.

VI. – 128 p. IV. 805243. Gheorghe Berar. Transilvania. Maria Raţiu. Cuprins : I. – P. – P. – P. Unirea şi desăvârşirea statului naţional unitar. Politica revizionistă a Ungariei în perioada 1918-1944. XVIII-lea. 396 . 394-425 . Mişcări confesionale în Transilvania şi restaurarea ortodoxiei. 1395-1642. – P. II. Mişcarea memorandistă. 262-266 . Vol. – Bucureşti. Enciclopedică. – Bucureşti : Ed. – P. 62-69 . Monarhia feudală la mijlocul secolului al XVII-lea şi începutul sec. Voievodatul Transilvaniei şi părţile vestice în sec. Aspecte ale luptei politice şi culturale în Transilvania la sfârşitul sec. 34-38 . 1977. Unirea Transilvaniei cu România. III. – P. 1-174 . Epoca reacţiunii în Transilvania şi criza regimului fanariot. 245. Gheorghe Berar. Antirevizionisnul românesc din Transilvania. – P. Din cuprins : Unirea Transilvaniei cu România. Începuturile incineraţiei în Transilvania // Crişan. 20-29. al. 14-62 . Istoria românilor. 1989. Kiriţescu. – P. Ion Horaţiu. Din cuprins : Transilvania. XII. VII.310313 . – Cluj-Napoca : George Bariţiu. – P.regim politic de asuprire naţională şi de maghiarizare forţată a românilor din Transilvania : (1867-1918). – P. Din cuprins: Mişcarea social-politică şi culturală din Transilvania. 406. Bucovina şi Basarabia. sec. Revoluţia democratică de la 1848-1849 din Transilvania. În 2 vol. 425-598 . Transilvania sub stăpânirea hadsburgică. 175424 . Constantin. 2. Origini. 110-112. cultură şi economie la români din Transilvania. 544-642 . – 495 p. Dieta românească a Transilvaniei şi legile sale. 182-184. Transilvania în cel de al doilea război mondial. 1255-1364 . 745-802 . – P. – P. 1996. 332333 .ţărăneşti din Transilvania. 617-823 . Dualismul . – P. Descoperiri arheologice transilvănene. – P. Vol. 40 . 1. (1867-1947). – P. Pricipatul Transilvaniei sub suzeranitate otomană (15411691). – P. Tiberiu Creghi. – 1180 p. Istoria războiului pentru întregirea României : [1916-1919] Vol. 1999. 451-452 . 320-322 . 405-412. – P. Banat şi Crişana-Maramureş. al. Politică. – 1642 p. Criza despotismului luminat. – Cluj-Napoca : Carpatica. IV-XI până la Cristos. 647740 . 246. – P. – P. Răscoala lui Horea. Mişcarea de eliberare naţională 1848-1918 : documente istorice comentate. 242. 244. Istoria României. Adunarea de la Alba-Iulia. – P. Românii din Transilvania. – P. – P. XX-lea. De la reformism la revoluţia din 1848. – P. al XIX-lea şi începutul sec. – P. II. – P.

Problema Ardealului văzută de un american / Milton G. Maior. Lupaş. – Bucureşti : Ed. Din cuprins : Fazele istorice în evoluţia constituţională a Transilvaniei. 1980. a 2-a. – Cluj-Napoca : Vatra Românească. Din istoria Transilvaniei / Ioan Lupaş . Milton G. Lăncrănjan. – P. Istoria bisericească a românilor ardeleni. îngrijirea ed. 1988. 10-45 . 256. 249. Ioan. – P. Mari personalităţi implicate. 3-9 . – P. – 190 p. XII şi XIII. Lehrer. 139. 1982. Vlasiu. Lăncrănjan. O lege votată în dieta transilvană din Cluj la 1842. 34-51 . – P. note şi com. Vasile. de Doru Radosav. – 56 p. 251. / Ioan Lupaş . 1989. Cuvânt despre Transilvania / Ion Lăncrănjan. – Ed. introd. Eminescu. – Bucureşti : Cartea Românească. – Bucureşti : Sport-Turism. Ardealul : Pământ Românesc. Cuvânt despre Transilvania / Ion Lăncrănjan. Cronologia ideii memorandiste la români (18481896). Lehrer. – Cluj-Napoca : Dacia. 1991. Ardealul : Pământ Românesc. 1995. 66-70. – 413 p. 1995. – P. 255. Voievodatul Tansilvaniei în sec. 20-42 . – 231 p. Milton G. 46-65.rezultat al luptei de rezistenţă // Ceauşescu Ilie.247. Lehrer. 3-37 . Cronologia ideii memorandiste la românii din Transilvania : [1848-1869] / Vasile Lechinţan. de la 1848 la memorand. – 430 p. 1986. Lupta poporului român din Transilvania pentru apărarea gliei străbune. Lupaş. Din cuprins : Ideea memorandistă la români din Transilvania. Problema Ardealului văzută de un american / Milton G. Fazele istorice în evoluţiunea constituţională a Transilvaniei / Ioan Lupaş. Lehrer. Războiul întregului popor pentru apărarea Patriei la români din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Ion. – Cluj-Napoca : Vatra Românească. 250. Formarea voievodatului Transilvania . 252.. – Ed. Grupul neoactivist arădean şi 41 . 254. – P. a 2-a – Bucureşti : Coresi. – 238 p. Din cuprins : Situaţia social-economică a românilor din Transilvania la începutul sec. Lechinţan. Lupaş. Ioan. Mişcarea naţională Românească din Transilvania 1900-1914 / Liviu Maior. – 193 p. 248. – Cluj-Napoca : Dacia. – P. Ioan. – P. V. – Bucureşti. 1944. Liviu. 253. Stăpânirea transilvană. – 70 p. 1978. 76 . – Cluj : Ardealul. Constantiniu. – 575 p. al XX-lea. îngrijită de M. – P. : il. ed. Ion.

st. Mişcarea naţională şi problema Alinierii în Comunitatea imperiului la românii transilvăneni // Berindei Dan. – Cluj-Napoca : Dacia. – 306 p.2 iulie 1998. – Cluj-Napoca : Ed.vatră de istorie milenară : Lucrările celui de-al treilea Simpozion Ocna-Şugatag 01-03 august 1997. Liviu. 267.programul său politic.. 1998. ed. – 299 p. şi note de N. Dragoş Vodă. Mihai. il. Emigrări ale românilor din Transilvania în Ţara Românească şi Moldova. 51-59 . 263. Ion. – P. – P. 1997. note şi glosar de Nicolae Bocşan şi Valeriu Leu. Memorialistica revoluţiei de la 1848 în Transilvania / st. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1919. – P. ed. – 202 p. – Cluj-Napoca : Ed. Dragoş Vodă. – (Societatea culturală pro Maramureş „Dragoş Vodă” Cluj-Napoca). Ştiinţifică. n.. de texte.vatră de istorie milenară : Lucrările celui de-al doilea Simpozion Borşa 02-04 august 1996. – 184 p. Mărgineanu. – Bucureşti : Ed. – Alba Iulia : [s. Aşezările din Ungaria şi Transilvania in sec. Lupta pentru votul universal . – 162 p. Emigrări din Transilvania în sec. Transilvania şi Războiul pentru Independenţă (1877-1878) / Liviu Maior. Maramureşeni : [portrete şi medalioane] / dr. – Cluj-Napoca : Centrul de Studii Transilvănene Fundaţia Culturală Română. 262. – Cluj-Napoca : Dragoş Vodă. 97-114. 28 iunie . XIII . – 560 p. 260. – P. 2000. Ştefan.vatră de istorie milenară : Lucrările celui de-al patrulea Simpozion Maramureş. – 303 p. 9-25 . 96-95. Partidul Naţional Român între 19051914. Maramureş . introd. Maramureş . 1998. introd. – 437 p. 1971. 80-97 . 1997. Românii şi Europa. Maior. 1977. Bucovina şi Moldova. XIV-XV / Şt. Marina. 25-45 . 1988. – 640 p. Mihai Marina. .XX : (Cercetări de demografie istorică) / Ştefan Meteş. Maramureş . Manciulea. 1995. Meteş. Manciulea . 264. – Cluj-Napoca : Ed. Emigrări ale românilor din Transilvania în Polonia. – P.]. Mircea Popa. Edroiu. 42 . 259. 261. comentarii şi cronologie] / Ion Mărgineanu. 266. Din cuprins : Situaţia românilor din Transilvania şi cauzele emigrării lor cu epoca feudalismului. – Cluj-Napoca : Dacia. – P. 265. : 12 p. Alba Iulia – răscruce de veghe : [antol. – ClujNapoca : Sarmis. – 328 p. 257. Dragoş Vodă. 258. Ştefan. 2001.

268. univ. 32 . – P. Radu Şerban / Traian Mutaşcu. 1973. 89-110 . 251-268 . Pascu. 270. 73-104 . societate. D. Scrieri istorice : 1926-1946 / Ioan Moga . – Cluj-Napoca : Dacia. n. E.Istorie. – 271 p. Tribuniştii şi mişcarea memorandistă. 1992. 15 . Contribuţii privitoare la tipărirea cărţilor bisericeşti în veacul XVIII pentru români din Transilvania şi Ungaria. – P. – P. prof. 135-197 . Desfăşurarea colonizării în Transilvania. Ştiri despre bulgarii din Ardeal. Napoca Pomerium şi Teritorium . Dan Brudaşu. 104-207 . 1997. Mitu. ed. – P. Napoca 1880 de ani : [de la începutul vieţii umane] / cord. – 95-112. – P. Kriterion. Sorin. Mutaşcu. – P. sec. – P. – Cluj-Napoca : [s. Ioan. A doua bătălie de la Braşov (1611). Traian. 272. Thomas. – 392 p.]. – P. 43 . Din cuprins : Prima bătălie de la Braşov (1603). 1994. – P. 64. – 358 p. O însemnare despre legăturile culturale dintre Ardeal şi Moldova în sec. 127-171. – Bucureşti : Humanitas. Constantin. Nagler. 1999. – Bucureşti. – 435 p. îngrijită de Mihail Dan şi Aurel Răduţiu . Militară. – P. în rom. Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni / Sorin Mitu . Istoria poştală a Sibiului pînă la Unire / Emanoil Munteanu. –126 p. – Cluj-Napoca : Daco Press. Transilvania din sec. – 239 p. Războiul vamal dintre Austro-Ungaria şi România în lumina intereselor economice ale Transilvaniei. Din cuprins : Traian şi descoperirea Daciei. 74-81. de Şt. prof. al XIII-lea. – P. Vol. I. – Sibiu : Transilvania. Munteanu. al XVII-lea. al X-lea până în sec. 28-32. – P. 294-296 . st. Numirile satului Cristian şi semnificaţia lor istorică. 310-320. 1978. 271. 1980. XVIII-XIX. Din cuprins : Originea saşilor din Transilvania. Contribuţii la istoria colonizării din Transilvania. de Ana-Maria Haldner. 271-277. File din biblia Transilvaniei / Constantin Mustaţă. Moga. Din cuprins : Câteva consideraţiuni privitoare la cercetarea istoriei Transilvaniei. Politica economică austriacă şi comerţul Transilvaniei în veacul XVIII. 274. 269. coord. Aşezarea saşilor în Transilvania / Thomas Nagler . 1991. Mustaţă. 278-284 . – Bucureşti : Ed.Ipoteze de lucru. – 189 p. cultură. de Sorin Antihi. introd. – P. Protase. – Bucureşti : Ed. 273. – P. – P.

– 189 p. Sedan.N. Drepturi şi privilegii / Virgil Pană. În America pentru Unirea Transilvaniei cu România / Gelu Neamţu. 84-96 . 1 decembrie . – 311 p.275. – P. Gh.primul program politic modern al românilor din Transilvania. Constituirea şi activitatea Comisariatului pentru administrarea Transilvaniei eliberate. din Transilvania // Marinescu C. – P. 44 . Nistor. O enigmă care împlineşte şapte ani : Timişoara (18-19 decembrie 1996). – P. 279. – 286 p. La 1100 de ani de la lupta şi jertfa sa. 239-244 . Programul lui Inocenţiu Micu pentru ridicarea românilor la rangul de naţiune politică în Transilvania. Municipiul Reghin – tradiţia şi vigoarea unei civilizaţii urbane. 245-258. 278. Pană. Gelu. 29-35 . Iuliu Maniu despre Hotărârea de la Alba şi problema autonomiei pentru minorităţi. O zi din istoria Transilvaniei : [1decembrie 1918] / Vasile Netea. Epopeea Marii Uniri. – Târgu-Mureş : Tipomur. Minorităţile etnice din Transilvania între anii 19181940. 276. 71-75 . Avram Iancu şi Valea superioară a Mureşului. – Cluj-Napoca : Dagerom Impex.centru naţional al revoluţiei române de la 1848. – P. – P. 222-233 . – P.ziua care înfruntă veacurile şi luminează destinul unui popor. 104-158. – Galaţi. Virgil. Neamţu. Blajul . – Bucureşti : Fundaţia Academia Civică. – Cluj-Napoca : Ed. Mihai Viteazul şi Transilvania. 1995. Din cuprins : 400 ani de la prima Unire şi centralizarea politică a Ţărilor Române. Neamţu. – P. Gelu. 401-404. La Cluj. – P. Cluj-21 decembrie 1989. 286-297 . Ioan Silviu. 249-253 . Rolul Transilvaniei. – P. 1997. – P. Supplex Libellus Valachorum .R. – 444 p. O etapă superioară în lupta de eliberare şi unitate naţională. – P. 51-70 . Cine a tras în noi ? – P. 298-324 . – 215–221 . – P. Victor Lungu (Cluj-Napoca). 1997. 277. marcată de Memorandumul P. Holocaustul evreilor din Transilvania de Nord. Din cuprins : Doina Cornea (Cluj-Napoca). Ştefan Cicio-Pop şi Alexandru Vaida-Voievod. 398-400 . 1990. 1993. 156-181 . Voievodul Gelu – conducătorul primei rezistenţe armate pentru apărarea Transilvaniei. 356-361 . în lupta provinciilor româneşti aflate sub dominaţie străină pentru Marea Unire. 132-141 . Toponimul Târgu-Mureş – prefaceri structurale după Marea Unire. – 288 p. – P. – P. – P. Ţara Noastră. după şapte ani. – Bucureşti : Ed. 280. Administraţia militară rusească în Transilvania de Nord. 362-382 . 2001. Personalităţi marcante ale Marii Uniri : Teodor Mihail. Civilizaţia română modernă şi unitatea naţională : [aspiraţii şi înfăptuiri în plan politic şi instituţional] / Ioan Silviu Nistor. – P.

283. Voievodatul Transilvaniei. Oraşul Cluj din secolul al XIV-lea până la mijlocul sec. Ştefan. 89 . – Cluj-Napoca : Dacia. Mişcarea economică minoritară din Transilvania interbelică. Ştefan. 53. – P. „Existenţa unui popor nu se discută. 51 . – P. Cucerirea Transilvaniei de către maghiari. – P. Ştefan. 66 . – P. 155-188 . IX-XI. – P. – P. 11-24. Continuarea eforturilor de organizare administrativă a Transilvaniei. – P. Voievodate foarte întinse şi foarte bogate . Cea dintâi unire a Ţărilor Române sub Mihai Viteazul. 1969. Interferenţe culturale în Transilvania medievală. – P. 42 . – P. 1 decembrie 1918. – Bucureşti : Meridiane. Paul Cernavodeanu. 282. 95–99 . 66 . Din cuprins : Noua orânduire a societăţii şi întemeierea cetăţii Cluj. Marea conflagraţie mondială şi Transilvania. Pascu. – P. Situaţia demografică a Transilvaniei. – P. inimă a pământului românesc şi leagăn al poporului român / Ştefan Pascu. – P. Transilvania şi Bucovina. 61-88 . 60 . Vol. Începutul Marii Uniri se datoreşte eroilor din România. se afirmă” : mişcarea memorandistă. – 576 p. Din cuprins : Societatea Transilvaniei în sec. – P. Reorganizarea voievodatului Transilvaniei. 1975. Pascu. – P. – P. 45 . Finalul apoteotic : Alba Iulia. În 4 vol. 26 . 17 . Mihai Viteazul şi Transilvania // Mihai Viteazul : culegere de studii / red. Clujul în a doua jumătate a sec. 19-61. Moştenirea lui Mihai Viteazul. Minorităţile naţionale recunosc înfăptuirea României Mari. – P. Ştefan. parte integrantă a pământului românesc. – P. 105-115 . Instituţiile administrativ. 284. / Ştefan Paşcu. Transilvania. – P. 281. – P. – P. Transilvania şi războiul României de eliberare şi întregire. Aspecte privind viaţa culturală minoritară din Transilvania interbelică. – 1971. al XVI-lea. 96. Aşezarea secuilor şi colonizarea saşilor în Transilvania. 7 . 82 . România Mare. – Cluj-Napoca : Vatra Românească. – Bucureşti. – P. Constantin Rezachevici. 103155 . – P. al XVII-lea. Bucovina şi Transilvania. 76 . 35 . 188-297. Pascu. – 109 p. – P. Mişcarea politică minoritară din Transilvania interbelică. 131-159 .1. – P. 1877. – P. – P. Cele trei revoluţii: 1848 . Împlinirea „dorului de jalea cui au răposat şi moşii şi părinţii”. Clujul medieval / Ştefan Pascu. coord. P. 1859 .juridice în 45 .Din cuprins : Realităţi demografice în Transilvania interbelică. – 99 p. al XVI-lea până la sfârşitul sec. ţară suverană şi democrată. 78 . – P. 7 . 83103 . 167-195 . Pascu. Din cuprins : Transilvania. 1990.

– P. Iobăgia în Transilvania în sec. – 1986. – 568 p. Supuşii / D. cood. Transilvania şi relaţiile româno-ungare până la 15 aprilie 1919. – P. 441-519. 291. Prodan. Structura ţărănimii din Transilvania. Populaţia Transilvaniei în primele secole ale evului mediu. – 674 p. – P. Organizarea justiţiei. 13-128 . – P. XVII. Din cuprins : Organizarea politico-administrativă. – 359 p. 292. Gheorghe Bariţ. 256-271 . 273-298 . – 294 p. 297-313 . D. – P. Procese politice antiromâneşti care au zguduit Transilvania în toamna anului 1848. N. 314-325 . – 1989. – P. IV. Prodan. În apărarea României Mari : [campania armatei române din 1918-1919] / Dumitru Preda. – 582 p. – P. – P. – P. Prodan.sec. 46 . 301-399 . – P. – P. 11-334 . 289. Structura clasei feudale. 349-359. N. 351-611. – 336 p. 326-337 . Prodan. 288-296 . 281-287 . – P. – P. Puterea modelului / D. Producţia fierului pe domeniul Hunedoarei în sec. În apărarea României Mari. – Bucureşti : Ed. 1995. – P. Enciclopedică. – P. 290. 135-196 . – Bucureşti : Ed. – Cluj-Napoca : Centrul de studii Transilvania. XVI-XVII. Din cuprins : Relaţii şi structuri social-conomice şi social-juridice. Maior. I. L. Horia. – P. 159255 . Prodan. – P. Fundaţia Culturală Română. Făurirea statului naţional unitar român. Iancu de Hunedoara. Munca iobăgească în comitatul Târnavei la 1726. Vol. 285. 272-280 . Cuprins : Boieri şi vecini în Ţara Făgăraşului în sec. III. Din cuprins : Unirea Bucovinei şi Transilvaniei cu România. Obligaţiile ţărănimii. 405-453 . Dumitru. – P. 338-348 . Prodan . 345-413 . 331-340 . 286. 203-262 . 457-531. Vol. D. Vol. – P. Instituţii social-politice şi social-judidice. – 1979. 1986. Gheorghe Şincai. – P. 21-120 . D. XVII şi XVIII. 114206. XIII-XIV. Din cuprins : Evoluţia feudalismului şi aşezările omeneşti. II. Structura etnică a Transilvaniei. habitatul transilvănean. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Boeşan. Topliţa la 1785. – P. XVI-lea. Populaţia Transilvaniei între mijlocul sec. Judele satului iobăgesc în Transilvania în sec. 9158 . Preda. Târguri şi oraşe. – P. Ultimatumul ţăranilor adresat nobilimii în răscoala lui Horia. – P. – Bucureşti : Viitorul Românesc. – P. – P. – 614 p. Lupta antifeudală a ţărănimii. 1995. Vol. – P. 132-212. XIV-lea şi mijlocul sec. 1991. Enciclopedică. 80-113 . Din istoria Transilvaniei : studii şi evocări / D. Ştefan cel Mare. – 194 p. 288. 1994. Edroiu. XVII. – P. 287. – Bucureşti : Ed.

Banatului. Simion Retegan. 272-284. Enciclopedică. 300. – P. Puşcariu. – P. 47 . – Târgu-Mureş : Tipomur. Conştiinţă şi acţiune naţională în satul românesc din Transilvania la mijlocul sec. Lecţii de istorie la început de drum. Transilvania şi iar Transilvania : consideraţii istorice / D. 7-12 . Ion Agrigoroaei. istoria prezentă a României în 1001 minute la microfonul Europei Libere. 84-100 . 2000. Susana Andea. Ranga. 298. 294. Retegan. Teodor Pavel. Construcţii de biserici în satele româneşti din Transilvania la mijlocul sec. leagăn românesc / John Rocsin. al XIX-lea (1860-1867) / Simion Retegan. Simion. David Prodan – istoric al Transilvaniei veacului al XVIII-lea. – Bucureşti : Ed. Dieta românească a Transilvaniei (18631864) / Simion Retegan. 299. Constantin Brâncoveanu şi biserica românească din Făgăraş. Românii din Transilvania împotriva dualismului austro-ungar (1865-1900) : [studii]. Românii din secuime de pe Mureş. – 222 p. 21-30 . 1998. ed. 325-335. Prodan. Rocsin. Prodan. John. note şi glosar de Magdalena Vulpe. Sextil. Ioan. Nicolae Edroiu. – Cluj-Napoca : Dacia. D. – P. – P. – 78 p. Gelu Neamţu. Spiţa unui neam din Ardeal / Sextil Puşcariu .. Universitatea din Cluj. – Bucureşti. – P. 297. – P. – Târgu-Mureş : PaxHistorica. 1992. Ioan Drăgan. – Cluj-Napoca : Dacia. – 243 p.Din cuprins : Ladislau Gyemant. Nicolae Bocşan. Transilvania. Cutia neagră. Marcel Ştirban. Prestigiu social şi edificiu de cultură. – P. Din istoria instituţiilor politice româneşti moderne. 1979. Naţiune şi societate. al XIX-lea (1850-1880). David Prodan şi Arhivele statului din Cluj. Retegan. Simboluri naţionale în timpul Revoluţiei de la 1848 din Transilvania. 267-272 . Studierea iobăgiei transilvanene. – Cluj-Napoca : Clusium. 1997. Comitetul Naţional Român din Transilvania între 1861-1867. 1997. 1978. 295. – 398 p. Noţiunea de revoluţie la românii din Transilvania (septembrie 1848-august 1849). – P. noiembrie 1919. – 327 p. Simion. Târnave şi Câmpie şi răscoala lui Horia / Ioan Ranga. – P. 1983. – Cluj-Napoca : Dacia. – P. 15-21 . – P. 293. 220-237 . 173-190 . Avram Andea. 203-220 . Problema unirii Transilvaniei. Contribuţii la istoria mentalităţii revoluţionare. Crişanei şi Maramureşului cu România (octombrie-noiembrie 1918). 296. – 268 p. Relaţiile interetnice în Transilvania // Hurezeanu Emil. – 197 p. 190-203 .

– 262 p. Imperiul Habsburgic. 1991. Vol. – 103 p. Românii din Transilvania şi împăratul // Dragomir Silviu. Roth.]. – Bucureşti : Ed. – Ch. Istoria românilor : Epoca modernă (a doua jumătate a sec. Stema Transilvaniei propusă de revoluţionarii români // Cristache Gheorghe. Bobîlna. – 468 p. Aurel. 99-104. Rusia // Ionescu Ştefan. 48 .1818).301. 65-88 . 140-167 . Revoluţia română din 1848 reflectată în documente de metal. Mario. epoca] / Ionescu Ştefan. – P. Moldova şi Transilvania în răstimpul 1600-1659. Acţiuni şi proiecte pentru unitatea spaţiului carpato-danubian // Andrescu Ştefan. 304. Avram Iancu. 2000. – Bucureşti : Proteus . Şuiaga. 1965. 303. 305. 1993. 1957. de Stat pentru Literatură Politică. n]. Transilvania sec. 9-66. – Bucureşti : Ed. Bucovina şi Dobrogea în prima jum. Ştirbu. Imperiul Otoman. al XIXlea // Dragnev. 309. Lupta pentru limbă în Transilvania / Stephan Ludwig Roth. Chişinău : Hyperion. Stoica. 238 302. 306. – P. S. Istoria românilor din Transilvania / Mario Ruffini. Demir. – Bucureşti. a sec. 310. 1969. 168-189. Veneţia. – P. Mişcarea revoluţionară din 1816 şi frământările sociale premărgătoare răscoalei din 1821. – P. 1994. – P. 308. 2 : Relaţiile politice dintre Ţara Românească. Stephan Ludwig. Vasile. – Bucureşti. Victor I. – P. Activitatea politică a lui Tudor până în 1820 şi legătura sa cu mişcările revoluţionare din ţările vecine. XVII. Ştirbu. – Bucureşti. – ClujNapoca : [s. – 108 p. al XVIII-lea . 311. domnia. – P. Socol. 1989. 21-38 . Transilvania. 1998. 85-135. 76-79. Panaint Panainte I. Ruffini. 95. 1993. – 160 p. – 208 p. Răscoala din 1812 şi legăturile ei cu evenimentele internaţionale / S. Schimburile comerciale cu Transilvania. 307. Constantin Vodă Brâncoveanu : [viaţa. Şuiaga. – ClujNapoca : Murion Impex. 1956.. 1988. – P. Restitutio Daciae. Suferinţele din Ardeal / Vasile Stoica. – Bucureşti : Editura 100+1 Gramar. Hunedorenii la Marea Unire 1 decembrie 1918 / Victor I. XIV-XV // Pascu Ştefan. – Deva : [s. 312. Reformele lui Mavrocordat ca expresie a tendinţei de acumulare primitivă a capitalului. – P. Transilvania la începutul sec. – Bucureşti. n. Ştiinţifică şi Pedagogică. Din cuprins : Apariţia şi destrămarea „Sfintei Alianţe”. Furtună deasupra Ardealului / Aurel Socol. – P.

Din cuprins : Eugen S. articole şi comunicări. articole şi comunicări. introd. – P. Transilvania sub regimul neoabsolutist (1849 -1860) şi liberal (1860-1867) // Istoria românilor : Epoca modernă. IV. Câteva date despre şcoala inferioară de viticultură din Ighida (1920) şi unele documente cu caracter general legate de invăţământul agricol inferior din Transilvania (1919-1921). 1 Decembrie 1918 // Georgescu Vlad. –315 p. 1977. 111-120 . Nicolae Rîşteiu. – ClujNapoca : Clusium. Folclor muzical din Ţara Moţilor. de studii. 46-59. 320. – P. 316. o comoară insuficient cercetată. Studii. – Ch. – P. 48-50. Ţara Moţilor. note de Vasile Puşcaş. – 162 p. Voci Latine de la fraţi la fraţi : Culeg. 1997. – Galaţi. – Cluj-Napoca : Centrul de Studii Transilvănene Fundaţia Culturală Română. 318. – 203 p. 317. – Alba-Iulia : [s. 1995. – P. 315. 53-68 . 314. Cucerzan. 401. 1784) din cursul răscoalei lui Horia. Din cuprins : Nicolae Edroiu. Marcel Ştirban. 37-40 . Raportul dintre aspectele naţionale şi sociale în ideologia revoluţionarilor români de la 1848 din Transilvania. 61-67 . Raportul naţional-social la 1848 în Transilvania (Discursul lui S. Constituirea statului modern român. Vol. 76-84. 148.313. 1995. Nicolae Bălcescu şi revoluţia din 1848 în Transilvania în istoriografia maghiară. Cucerzan. – P. 80-90 . Generaţia Unirii. Bucureşti. V. 319. Evenimentele din noiembrie şi 1 decembrie 1918. Transilvania şi Banatul // Colesnic Iurie. Delegaţii Roşiei Mantane la Marea Unire. . – P. Barnuţiu de la Blaj). Ţara Moţilor. Armistiţiul de la Inuri (13 nov. 75-82 . Eugen S. 1992. 146-153. – P. – P. România anilor ’80. Studii. st. Ţara Moţilor. – P. Nicolae Şteiu. 6271 . Iosif Covaci. n. Ruxandra Manta. Interzicerea Sărbătorii centenarului răscoalei lui Horia în arhidieceza Alba-Iuliei. 2004. Unirea Principatelor Române. Nicolae Iorga în Munţii Apuseni. – P. Vol. Studii. reflectate într-un chestionar al Astrei. – P. Din cuprins : Dumitru Lupaşcu.. articole şi comunicări. – ClujNapoca : Clusium. Transilvania şi aranjamentele europene (1940-1944) în al doilea război mondial / ed. – 272 p. Romulus Felea. – P. 1992. – Munchen-Bucureşti. articole şi adeziuni la Mişcarea Naţională din Transilvania şi Banat din 1892-1894 / 49 . 84-94.]. din comitatul Albei inferioare. Revoluţia de la 1848 – 1849 reflectată în cronica Mărgăului 1858. Marcel Ştirban. – P. – P.

duci. A cura di Piero Ponti. – Cluj-Napoca : Center for Transylvanian’ studies the romanian cultural foundation. – 144 p. – (Romanian Cultural Foundation. 324. Nouzille Jean.realizată de Vasile Alexandrescu. 1992. – P. Voievodatul Transilvaniei şi Porţile Vestice în sec. – În lb. 326. – În lb. 1973. No. Historical Exposé / David Prodan. – P. 330. – Cluj-Napoca : Center for Transylvanian’ studies the romanian cultural. Transylvania and again Transylvania : A. Prodan. – 234 p. –374 p. – Vol. Transilvania. Summer. – Roma. Prodan. – Cluj-Napoca : Negoiu Publisher. 1. Autumn. 327. Dan. 50 . Spring. Historical Exposé / David Prodan. trad. 329. 2. 45-72. n. David. David. – 220 p. engleză. – 1999. Berindei ş. – 48 p. engleză. Pop. 321. – 139 p. – În lb. engleză. . Iancu. 8. XII-XIII // O istoriei a Românilor : [studii critice] / Şt. Cnezate şi voievodate româneşti. cneji în Transilvania sec. Andrescu. – Vol. Giurescu. – În lb. Fischer-Galaţi. a. 3.]. – 188 p. I. italiană. 325. 75-128. engleză. X-XIV // Columbeanu Sergiu. 1998. 1995. C. Iancu. – În lb. – (Romanian Cultural Foundation. Transylvania and again Transylvania : A. A. engleză. Gheorghe. No. [s. Voievozi. D. engleză. coord. Zona di contatti e conflitti / Jean Nouzille . S. engleză. – Cluj-Napoca : The Romanian Cultural Foundation. – 252 p. Transylvanian Review. 1994. – (Romanian Cultural Foundation. The Ruling Council : The Integration of Transylvania into Romania : 1918-1920 / G. – 1999. – Cluj-Napoca. No. – 1999. Transylvanian Review. 1955. – Galaţi : Porto-Franco. 8. D. 328. – În lb. Transylvanian Review. – În lb. – Bucureşti. În alte limbi 323. Capatana. Center for Transylvanian Studies). 1993. – În lb. 8. 322.Urechia. The towns of Transilvania / english version by Emma Tamâianu. Center for Transylvanian Studies). Center for Transylvanian Studies). – Vol. – 160 p. 1998.

– 158p. 4.331. Winter. – 1999. 8. No. 51 . – (Romanian Cultural Foundation. Center for Transylvanian Studies). – În lb. Transylvanian Review. – Vol. engleză.

336. Ion. 1986. Agârbiceanu. – 375 p. : Litera. Agârbiceanu. – Bucureşti : Cartea Românească. alcăt. Ion. Vol. pref. Zaciu. Agârbiceanu. Agârbiceanu. antol. Emil Childescu. Ion. tab. 1968. Ch. – 338 p. Ion. Cartea legendelor / Ion Agârbiceanu . – 260 p. înainte de Lucian Blaga. 2003. – 344 p. – Cluj-Napoca : Ed. 337. – Cluj-Napoca : Dacia.Personalităţi transilvănene „O glorie a unui geniu mai totdeauna e o continuare a unor nume particulare de fapte şi cugetări: este sumariul timpilor spre înţelegerea prezentului şi perceperea viitorului” V. de M. – 463 p. Ion. Agârbiceanu. – Bucureşti : Ed. st. 52 . Pienescu. Amintirile / Ion Agârbiceanu . 1986. de Mircea Zaciu. 1962. 342. Agârbiceanu. – 606 p. ed. îngrijită de G. – Ch. – 497 p. cronol. Faraonii : [roman] / Ion Agârbiceanu. 338. Agârbiceanu. : Litera. Arhanghelii : [roman] / Ion Agârbiceanu. Ceasuri de seară : [mărturii-comentarii-arhivă] / Ion Agârbiceanu. 333. Pienescu . A. il. Vol. – 469 p. de G. – 312 p. de Cornel Regman. introd. pentru Literatură. Fefeleaga : [povestiri] / Ion Agârbiceanu . Agârbiceanu. cuv. 339. Remus. 1961.. I – 355 p. 335. Urechia Ion Agârbiceanu – scriitor (1882-1963) 332. Ion. 340. Ion. / Ion Agârbiceanu . Ion. Arhanghelii : roman în 2 vol. pentru Literatură. Agârbiceanu. Arhanghelii : [roman] / Ion Agârbiceanu . – Bucureşti : Litera Internaţional . 1982. 1998. – Bucureşti : Eminescu. Două iubiri : [povestiri] / Ion Agârbiceanu . ref. Ion. – Cluj-Napoca : Cartimpex. Agârbiceanu. 1996. pref. 2001. 334. 341. – Bucureşti : Editura pentru Literatură. Faraonii : [roman] / Ion Agârbiceanu. II – 261 p. – Bucureşti : Ed. Ion. critice de Sanda Cordoş.

2. Ion. Fefeleaga : povestiri / Ion Agârbiceanu . de M.]. îngrijită de Aurel Sasu. Fefeleaga : povestiri şi nuvele / Ion Agârbiceanu. 1998. Dascal. [s. Fefeleaga : [povestiri şi nuvele] / Ion Agârbiceanu . 1987. – 159 p. – Bucureşti : Ed. Vol. – 467 p. – Bucureşti : Ed. Fefeleaga : [povestiri] / Ion Agârbiceanu. ed. Agârbiceanu. Ion. ed. ed. cop. Ion. Povestiri. Ion. 358. [s.343.-literare realizate în red. îngr. de M. 349. / Ion Agârbiceanu. 14. tab. 356. Pienescu . Vol. Nuvele / Ion Agârbiceanu . – Bucureşti : Minerva. Ion. Publicistică literară / Ion Agârbiceanu . 1994. 1981. : il.. 100 + 1 Gramar. – Bucureşti : Minerva. 1977. Lume nouă : roman. tab. Prăbuşirea : roman. – 255 p. Licean. 351. a. pref. – 254 p. – Bucureşti : Ed. – 255 p. Agârbiceanu. şi glosar de Aurel Sasu.. Passionaria Stoicescu. 1982. 352. 350. – Bucureşti : Ion Creangă. – Ch. Ion. 353. Agârbiceanu. Agârbiceanu. a. – 368 p. Doina.]. 354. Vol. Zaciu. şi red. şi crestomaţie critică de Constantin Mohanu. Ion. File din cartea naturii : [povestiri] / Ion Agârbiceanu. 357. de Constantin Cubleşan. – 208 p. 1987. aprecierilor critice de Constantin Cubleşan. Meditaţie în septembrie. – 125 p. ed. Agârbiceanu. File din cartea naturii : [povestiri] / Ion Agârbiceanu. Tineretului. şi bibliogr. – Cluj : Dacia. 345. 344. – 343 p. antol. 1997. Ion. Agârbiceanu. Litera. 347. Agârbiceanu. antol.. – 160 p. – 336 p. : il. – 280 p. de Isai Cârmu. antol. Fefeleaga şi alte povestiri / Ion Agârbiceanu . Ion.. Ion. 346. şi selecţ. File din cartea naturii : [povestiri] / Ion Agârbiceanu . Vol. Nuvele. – Bucureşti : Ed. 348. Vizual. 1972. 359. Agârbiceanu.. Agârbiceanu. Ion. îngrijită de G. 1971. 1985. – Bucureşti : Minerva. Garamond. pref. 10. pref. – Cluj : Dacia. 355. 1959. Ion. cronol. Agârbiceanu. Agârbiceanu. 1989. – Cluj-Napoca : Dacia. Ion. Agârbiceanu. Biruinţa : roman. selecţ. odinioară : [roman] / Ion Agârbiceanu . – Timişoara : Facla. – Timişoara : Facla. – 483 p. – 173 p. Ion. Nepoata lui moş Mitruţ : [nuvle] / Ion Agârbiceanu. Fefeleaga şi alte povestiri fantastice / Ion Agârbiceanu . Agârbiceanu. 53 . Agârbiceanu. – 258 p. / Ion Agârbiceanu . Agârbiceanu. – Bucureşti : Ed. Opere în 15 vol. şi repere ist. cron. – 452 p. Ion.. 15. – 95 p.

Agârbiceanu.. – Ed. II. cronol. – 213 p. ed. Vol. – 287 p. – 375 p. de Vasile Molan. Ion. 361. 1989. 124 p. Agârbiceanu. 375. Agârbiceanu. / Ion Agârbiceanu. arhivă / alcăt. M. Schiţe şi povestiri / Ion Agârbiceanu. 1997. Povestiri / Ion Agârbiceanu . Zaciu. Schiţe şi nuvele / Ion Agârbiceanu . Ion. Povestiri / Ion Agârbiceanu. Povestiri / Ion Agârbiceanu . 1982. – 233 p. a 2-a. comentarii. pref. şi bibliogr. I. – 295 p. şi note de P. 368. Agârbiceanu. il. – 399 p. Sasu. – Bucureşti : Ed. Ion Agârbiceanu. 369.360. Schiţe şi povestiri : în 3 vol. 1986. – 402 p. Mircea Zaciu. 374. Schiţe şi nuvele / Ion Agârbiceanu . Ion. Povestiri / Ion Agârbiceanu . 54 . Ion. Ion. antol. 1962. – 589 p. Mircea. : 15 f. Tineretului. – Bucureşti : Ed. Agârbiceanu. – 533 p. – Bucureşti : Ed. – Bucureşti : Cartea Românească. Zaciu. pref. 366. 1954. – Bucureşti : Minerva. – 505 p. Agârbiceanu. Ion. – Ed. de A. Strigoiul : [roman] / Ion Agârbiceanu. îngrijită de G. 1964. Ceasuri de seară cu Ion Agârbiceanu : Mărturii. Agârbiceanu. Ion Agârbiceanu. Povestiri / Ion Agârbiceanu . – 252 p. de Stat pentru Literatură şi Artă. antol. 1979. – Bucureşti : Ed. Agârbiceanu. – Bucureşti : Ed. Vol. 1968. antol. 1982. Agârbiceanu. – Bucureşti : Editura pentru Literatură.. – Bucureşti : Ed. a 2-a. Ion. 1975. 1983. Ion. – 294 p. – Bucureşti : Minerva. şi note de Ion Brad. III. 371. şi tab. Albatros. 370. Paideia. Allfa . 364.. Vol. – Bucureşti : Minerva. Ion. Albatros. M. 367. de Vasile Molan. *** 372. – Cluj-Napoca : Dacia. pref. Albatros. cronol. 362. Ion. – Bucureşti : Ed. Agârbiceanu. antol. – 272 p. Opere. 373. tab. Tineretului. – 347 p. Androne. 1972. 365. 363. Pienescu. 1962. – 148 p. pref. – Bucureşti : Ed. şi tab. antol. pentru Literatură. cronol. Introducere în opera lui Ion Agârbiceanu. Popa.

– 118 p. : il. Pro memoria. 7 iulie 1932. îngrijită de Sandu Frunză. Valeriu. cop. Valeriu. – 366 p. 1992. Valeriu. Tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist. 382. – Bucureşti : Cartea Românească. scriitor 380. Almăşan. Păhărelul cu nectar / Valeriu Anania. Hoţul de mărgăritare : (parabolă în patru acte) / Valeriu Anania. Dokia. – Cluj-Napoca : Limes. 1993. – 246 p. Ion Arcaş – scriitor (n. Alămor. – Cluj-Napoca : Mediamira. 1976. Istorii Agrippine : versuri / Valeriu Anania. – ClujNapoca : Ed. – 64 p.Dorin Almăman – scriitor (n. Anania. 379. Almăşan. Recomfinas-fapta transilvăneană. O carte pentru cititorii între 7 şi 77 de ani / Dorin Almăşan. – 23 p. 378. Cutezători ai sec.Napoca : Dacia. Anania. Almăşan. – 62 p. 381. – Bucureşti : Ed. 377. Valeriu. Valeriu. Sibiu) 55 . 2000. – Bucureşti : Cartea Românească. 1995. Valeriu. jud. Mingea şi prietenii săi : scurtă povestire a jocurilor sportive / Dorin Almaşan . Dorin. Taina cetăţii : [povestiri] / Dorin Almăşan. – Cluj-Napoca : Dacia. Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. – Cluj. – 70 p. : il. Valeriu Anania – Arhiepiscopul Clujului. Anania. Vadului şi Feleacului. Anania. Auid. 1977. Anania. Acţiunea catolicismului în România interbelică / Valeriu Anania . Dorin. – Cluj-Napoca : Casa de ed. 385. Din spumele mării : pagini despre religie şi cultură / Valeriu Anania . Valeriu. 1990. ed. – Ed. – Ed. Anotimpuri cu poveşti. Alba) 376. Imn Eminescului : în nouăsprezece cânturi / Valeriu Anania. Dorin. 2003. a 2-a. XX : [povestiri] / Dorin Almăşan. – 235 p. – Piteşti : Paralela 45. Anania. a 2-a. 1993. : il. Almăşan. jud. 1999. de Virgil Tomuleţ. 1992. : il. Inst. – Bucureşti : Ion Creangă. 384. – 50 p. 383. Dorin. 386. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Amintirile peregrinului Apter : [povestiri] / Valeriu Anania. şi il. : il. Anania. – 200 p.16 mai 1934. – 198 p.

Vol. de P. Baconsky. – 365 p. E. Fluxul memoriei : poezii / A. Baconsky. – Cluj-Napoca : Limes. – Ed.]. : Litera. Tineretului. E. – 334 p. 1967. Poeme de cinci stele / Ioan-Pavel Azap . Remember : jurnal de călătorie / A. jud.]. 395. st. – 41 p. – 229 p. Ioan-Pavel Azap – poet (n. 393.Caraş-Severin) 389. A. Ch. – 316 p. E. îngrijire de Pavel Ţugui. Ticvanul Mic. 392. – Bucureşti : Cartea Românească. 1988. – Poezii / ed. [s. Baconsky. Vol. pentru Literatură. 388. 2002. 1. Baconsky. – Bucureşti : Ed. de M. Baconsky.387. introd. – 320 p. Scrieri. – 132 p. 1997. şi bibliogr. Baconsky. E. 394. – 62 p. 1995. Ion. – 79 p. 397. E. E. a 2-a. Arcaş. 1964. Baconsky. E. Mircea Petean. om politic şi istoric (1812-1893) 56 . – ClujNapoca : [s. 1968. A. Baconsky . E. În 2 vol. A. E. – Ch. Ioan-Pavel. cron. A. Baconsky – scriitor (1925-1977) 390. A. îngrijită note. Teste de sinceritate : versuri / Ion Arcaş. coord. Baconsky. E. A. Baconsky. pentru Literatură. Ion. Biserica Neagră : [roman] / A. Echinoxul nebunilor şi alte povestiri / A. – 233 p. a. E. – 340 p. / A. – Bucureşti : Eminescu. – Bucureşti : Ed. : Litera. Baconski. 391. E. 2. Ţugui . Versuri / A. E. – ClujNapoca : Dacia. 398. E. E. A. – Proză. Arcaş. Baconsky. David . 1963. – Bucureşti : Ed. Gheorghe Bariţiu – ziarist. – Bucureşti : Ed. Baconsky. Baconsky. Baconsky. Biserica Neagră şi alte proze / A. n. 1990. Baconsky. Poeţi şi poezie / A. A. Anatol. E. 1997. E. Azap. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură. – 509 p. Martin. 396. Sub umbrelele Iancului : [versuri] / Ioan Arcaş. 15 mai 1967.

1967. – 118 p. – Bucureşti : Eminescu. – 165 p. 1979. 1966. Beniuc. – Bucureşti : Eminescu. Cu un ceas mai devreme : versuri / Mihai Beniuc. Mihai. Lieduri : [versuri] / Horia Bădescu. D. – Bucureşti : Ed. Ajun de răscoală : [roman] / Mihai Beniuc. – Bucureşti : Ed. Mihai. 405. 1957. Ştiinţifică. Horia. 409. Bădescu. 1960. 1959. Bădescu. prozator (1907-1988) 408. – 90 p. Horia. de Stat pentru Literatură. – 124 p. Recurs la singurătate : versuri / Horia Bădescu. Joia patimilor : [memorii] / Horia Bădescu. jud. – ClujNapoca : Clusium. 406. Călătorii prin constelaţii : versuri / Mihai Beniuc. 326-337. – P. 402. Bădescu. – ClujNapoca : Dacia. – 173 p. Ascunsa trudă : [schiţe] / Horia Bădescu. 400. Aref. – Bucureşti : Eminescu. – Bucureşti : Ed. – 167 p. – 64 p. Enciclopedică. Albatros. Horia. 1982. George Bariţiu : [viaţa şi activitatea sa] / Vasile Netea. Horia. Cântecele inimii : [versuri] / Mihai Beniuc . Zborul gîştei sălbatice : [roman] / Horia Bădescu. 411. 1979. Vasile. – Bucureşti : Ed. Din istoria Transilvaniei : Studii şi evocări. Mihai. 407. – 365 p. Apele se revarsă în mare : versuri / Mihai Beniuc.399. Mihai. 1993. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură. – 178 p. 413. – Bucureşti : Ed. Bădescu. Tineretului. Horia. Mihai. – Galaţi : Ed. – Bucureşti : Ed. 404. Horia Bădescu – poet (n. Beniuc. Beniuc. Horia. Bădescu. Beniuc. – 157 p. Bădescu. il. Tineretului. – 87 p. Libra. de Aurel Stoicescu. Beniuc. – 186 p. – Bucureşti : Eminescu. 1982. – 107 p. Mihai. – Bucureşti : Ed. 412. 1989. 24 ferbruarie 1943. Netea. Argeş) 401. 1992. – 204 p. Beniuc. Bariţiu Gheorghe // Prodan. 1995. 57 . Mihai Beniuc – poet. 1991. Ronsete : [poezii] / Horia Bădescu. 1990. Alte drumuri : poezii / Mihai Beniuc. 403. Ferestre : [povestiri] / Horia Bădescu. Bădescu. 410. Horia. Albatros.

Mihai. – Bucureşti : Eminescu. Gerda Schuler. Mihai. ed. Beniuc. – Bucureşti : Ed. Beniuc. 1963. pref. – 147 p. Mihai. Culorile toamnei : [versuri] / Mihai Beniuc. 1959. Patrula de noapte : [poezii] / Mihai Beniuc. 416. Lucian Blaga – poet. 1976. 1982. Tineretului. îngrijită şi trad. 75 poeme / Mihai Beniuc. – Bucureşti : Ed. 427. Poezii / Mihai Beniuc . 425. 1962. Mihai. dramaturg. pentru Literatură. – Bucureşti : Ed. Mihai. – Bucureşti : Ed. Beniuc.L. Zi de zi : [versuri] / Mihai Beniuc. – Bucureşti : Ed. Lucian. – Bucureşti : [s. – Bucureşti : Ed. 1984. Mihai.. Blaga. 1965. Pe coardele timpului : [versuri] / Mihai Beniuc. 423. – 174 p. 1957. – 346 p. 1969. – 249 p. – Bucureşti : Ed de Stat pentru Literatură şi Artă. Mihai.S. pentru Literatură. – 195 p. Albatros. Poezii (1938 – 1968) / Mihai Beniuc. I. filosof şi eseist (1895-1937) 429. Vulcănescu. – Bucureşti : Ed. 422. Inima-n zale : versuri / Mihai Beniuc. – 1960. il. – Bucureşti : Ed. Taoloş . Ţara amintirilor : [versuri] / Mihai Beniuc. – 150 p. – 167 p. 1959. 417. Beniuc. – Bucureşti : Grai şi Suflet . de Stat pentru Literatură şi Artă. 1975. 424. pentru Literatură. Mihai. – 505 p. – Bucureşti : Minerva. Pe muchie de cuţit : [roman] / Mihai Beniuc. Beniuc. – 129 p. Antologie de poezie populară = Volksdichtung eine Antologie / Lucian Blaga . 1969. prozator.414. Inima bătrânului Vezuv : [versuri] / Mihai Beniuc. Materia şi visele : versuri / Mihai Beniuc. n. Beniuc. Dispariţia unui om de rînd : [roman] / Mihai Beniuc. Beniuc. – Bucureşti : E. 421. 58 . – 177 p. 1961. de Savin Bratu. Beniuc. 426. 428.A. – 516 p. 419. Mihai. – 677 p. Beniuc. Mihai. – 106 p. Beniuc. 1963. Beniuc. – Bucureşti : Eminescu. – Bucureşti : Ed. Greive. de A. Mihai. Mihai. – 160 p. Mihai. 420. Poezii / Mihai Beniuc. 418. – 194 p.P. de M. Mihai. Beniuc. Tineretului. 415.]. Beniuc. Beniuc. Beniuc. Iarna magnoliei : versuri / Mihai Beniuc. Mihai. pentru Literatură. Militară.

1973. ed. – Sibiu : Ed. 1997. Ştiinţifică. de Tudor Cătineanu. : Litera. Lucian. îngrijită. şi bibliogr. 440. – 230 p. ed. – 130 p. – Cluj-Napoca : Dacia. îngrijită. – Ch. Blaga. de Mircea Popa. – 329 p. : Hyperion. ed. 1977. cop. Corespondenţă : (A-F) / Lucian Blaga . de M. În marea trecere : [poezii. Ghise. 1993. română şi germană. 1995. – 308 p. Lucian. pref. – Cluj-Napoca : Dacia. Aspecte antropologice / Lucian Blaga. Blaga. – 237 p. Din lirica engleză : tălmăciri / Lucian Blaga. – Bucureşti : Eminescu. al XVIII-lea / Lucian Blaga . 443. – Bucureşti : Ion Creangă. 1989. – 203 p. – 400 p. – Timişoara : Facla. Tineretului. Cunoaştere şi creaţie : culeg. – Bucureşti : Ed. 1966. 59 . Ibidem. 446. note şi postf. – 577 p. – Ch. 1984. 1965. 1973. Ştiinţifică. Ceasornicul de nisip : [reportaje] / Lucian Blaga . 432. Blaga. Lucian. Ibidem. Blaga. Blaga. Ibidem. 435. de D. – 159 p. – 244 p. ed. – Bucureşti : Ed. Lucian. – Bucureşti : Minerva. Lucian. Lucian. de Isai Cârmu. Ivaşcu. – 294 p. Ibidem. 1970.Cultura Naţională. 439. Căprinişanu. Experimentul şi spiritul matematic / Lucian Blaga. teatru] / Lucian Blaga . 437. – 117 p. 441. Lucian. – Bucureşti : Cartea Românească. 1977. Blaga. – 319 p. 430. – 257 p. – 308 p. îngrijită de G. – 179 p. 1987. Lucian. Cenuşă. Fiinţa istorică / Lucian Blaga . Blaga. 1977. 1969. 438. Despre conştiinţa filosofică / Lucian Blaga. 1974. Elanul insulei : aforisme şi însemnări / Lucian Blaga. – Bucureşti : Univers. – 292 p. Blaga. – Timişoara : Facla. Lucian. Blaga Lucian. Blaga. V. note şi coment. Blaga. Botez. 1976. Blaga. Hronicul şi cîntecul vîrstelor : album documentar / Lucian Blaga . Gîndirea românească în Transilvania în sec. 444. A. 433. – 271 p. Imago. – Cluj-Napoca : Dacia. îngrijită. Lucian. Botez. 431. 1990. – Cluj : Dacia. de studii / coord. 1995. – Timişoara : Facla. Blaga. 445. Lucian. realizat de R. 434. 442. – 221 p. 436. Încercări filosofice / Lucian Blaga. – Bucureşti : Ed. 447. Ibidem. – Text paralel în lb. Lucian.

Lucian. – Bucureşti : Minerva. – Bucureşti : Minerva. Doinaş. îngrijită de D. 450. pref. trad. – Bucureşti : Minerva. pentru Literatură. Blaga. – 447 p. Meşterul Manole : [dramă] / Lucian Blaga . Teatru / Lucian Blaga . 1983. IV. Opere. 463. Sarov . Blaga. Teatru / Lucian Blaga . – 721 p. de George Gană. Blaga. – 486 p. – Iaşi : Ed. 452. Blaga şi Petre Nicolau . de Ioan Holban. Lucian. Opere. 1995. 60 . de T. tab. – text îngrijit. 1979. Blaga. 1968. – 263 p. 1979. Lucian. îngrijită de G. Blaga. 1988. Lucian. I. ed. Poemele luminii = Pesnite na svetlosta / Lucian Blaga . – Bucureşti : Minerva. Albatros. 462. / Lucian Blaga. Teatru / Lucian Blaga . Blaga. note şi coment. cron. română şi bulgară. ed. note şi bibliogr. Blaga. de M. Lucian. Blaga. Opere. Gană. V. III. Lucian. Opere. 457. Blaga. – Text paralel în lb.. 455. Blaga. 451. II. ingrijită de D. cron. ed. – 647 p. Blaga. 449. st. 461. Vol. – 196 p. 459. de Şt. Ciopraga. Lucian. – Bucureşti : Ed.. – 176 p. În 2 vol. critice şi st. 454. Lucian. Mirabila sămînţă : poezii / Lucian Blaga . 1986. – Bucureşti : Minerva. 1990. – Bucureşti : Humanitas. : Prut Internaţional. 456. Blaga. Opere. Opere. Vol. 460. 2000. Tălmăciri / Lucian Blaga . Lucian. 453. Opere. Teatru / Lucian Blaga. Blaga. ed. note de C. Hronicul şi cîntecul vîrstelor : [memorii] / Lucian Blaga . Dragomir. Lucian. ed. Ars Longa. – 527 p. – 261 p. pref. îngrijită de D. – Bucureşti : Ed. Peisaj şi amintire / Lucian Blaga. Luntrea lui Caron : roman / Lucian Blaga.. – Bucureşti : Minerva. – Ch. Vol. Blaga. introd. tab. Ivaşcu. – 516 p. ed. ed. – Ch. : Ştiinţa. Lucian. Vol. 1977. introd. note şi coment. 1991. 1977. col. 458. VI. – 144 p. de G. – text îngrijit. Mirabila sămînţă : [poezii] / Lucian Blaga . Blaga. – 281 p. Ivaşcu . – 585 p. IV. Blaga. – 274 p. pentru Literatură. Meşterul Manole : [dramă] / Lucian Blaga . pref. critică de G. Poemele luminii : poezii / Lucian Blaga . – 184 p. 1986. Lucian. – Bucureşti : Minerva. st. Lucian. Vol. III. Blaga. Vol. îngrijită de C. Tomuş. Gană. Blaga. Vol. introd. – Bucureşti : Ed. Sittner-Prică. Lucian. Aug. de M. îngrijită de G. – Bucureşti : Sport-Turism. 1995 Vol. – 215 p.448. Lucian. de D. 1975.

– Bucureşti : Minerva. Cenzura transcendentă. 3. şi cuv. Librairie du savoir. II / Lucian Blaga. Blaga. de M. 61 . Lucian. – Text paralel în lb. Lucian. 471. – Bucureşti : Eminescu. – Bucureşti : Ed. Scrieri despre artă / Lucian Blaga . Lucian. Blaga. Pastior . G. Vol. 1992. 1988. 2. Blaga. Blaga. ed. Blaga. Herrfurth şi O. – 555 p. – 196 p. Blaga. pentru Literatură. Acsar. Teatru. Poezii / Lucian Blaga. ed. Vol. 469. Gană. tab. – 480 p. 472. Poezii / Lucian Blaga . Blaga. 1992. pref. Lucian. 1987. franceză. trad. – 534 p. – Bucureşti : Ed. Lucian. – Bucureşti : Ed. 1966. pref. – în lb. / Lucian Blaga . Blaga. Trilogia cunoaşterii. Vol. Lucian. Blaga. II / Lucian Blaga. 473. şi tab. rev. – Bucureşti : Humanitas. îngrijită şi pref. II. Lucian. – Paris : Ed. şi tab. – 238 p. 1984. 1. R. Cunoaşterea luciferică. 1993. Poezii / Lucian Blaga. 474. Poezii / Lucian Blaga . 475. – Bucureşti : Minerva. cron. 476. – Bucureşti : Minerva. 466. Blaga. : il. Albatros. 478. – Bucureşti : Ed. Eonul dogmatic. – 244 p. înainte de I. Tristeţe metafizică : [poeme] / Lucian Blaga . română şi germană. Z. Popa. În 3 vol. Blaga. – Galaţi : Porto-Franco. Blaga. de W.. Blaga. Nistor. – 156 p. 465. Lucian. pentru Literatură. Aichelburg. de D. 1981. de W. – 272 p. Albatros. de D. – Bucureşti : Cartea Românească. Ivaşcu. text îngrijit şi bibliogr. de G. 1995. 1968. îngrijită. – 342 p. Teatru. 1980. – Bucureşti : Grai şi Suflet-Cultura Naţională. Lucian. Poezii / Lucian Blaga. cron. a 2-a rev. pentru Literatură. – 295 p. ed. – Bucureşti : Minerva. – 191 p. – 414 p. – 413 p. 467. L’ être historique. Aichelburg . 470. 480. Blaga. selecţ. Lucian. Vol. 1967. – Bucureşti : Ed. îngrijită. 1990. pref. Blaga. Poezii / Lucian Blaga . cron. – 447 p. 1982. / Lucian Blaga. : 8 f. ed. 479. de I. Gană. Lucian. şi bibliogr. Vol. Blaga. Franyo. pref. Lucian. Lucian. Vol. Lucian. Vederi şi istorie / Lucian Blaga . – 190 p. Drozdowski. de G. antol. 1991. – 383 p. – 223 p. Lucian. Teatru. 477. 468.464. Zări şi etape / Lucian Blaga . şi adăugită de G. – Ed. Micu .

– 607 p. Oprişan. Ioan. I. 1963. Lucian Blaga – dimensiuni răsăritene / M. – 79 p. Rugescu. – 117 p. Diaconu. 484. Vaida. Micu. 1995. Lucian Blaga : mitul dramatic / Eugen Todoran. Crohmălniceanu. Lucian Blaga : 1895-1961 / D. Estetica lui Lucian Blaga / D. – Bucureşti : Sport-Turism. – 344 p. – 240 p. Crohmălniceanu. 485. Ovidiu. 489. poetul filosof / Alexandru Tănase. 492. Micu. – Bucureşti : Viitorul Românesc. – 178 p. Oprişan. Aurel. Florica. – 212 p. M. Muthu. Şora. 2000. : il. – Bucureşti : Saeculum Vestala. – Bucureşti : Casa de Editură Excelsior MultiPress. 1970. Borşa. Mircea Petean. pentru Literatură.Bihor) 496. a 2-a. Cu Lucian Blaga / Lelia Rugescu.filosoful poet. – Ed. 1977. 1994. Drimba. ed. Vatamaniuc.*** 481. – Cluj-Napoca : Paralela 45. 2000. – Cluj : Limes. Micu. Vatamaniuc – Bucureşti : Ed. – 279 p. 1985. Diaconu. . Tănase. – Bucureşti : Ed. Lucian Blaga / Ov. Eugen. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică. – 478 p. 1985. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ov. – Bucureşti : Univers Enciclopedic. – Timişoara : Facla. Lucian Blaga printre contemporani : dialoguri / I. D. 494. Lirica lui Lucian Blaga / D. Drimba. – Bucureşti : Cartea Românească. 482. – 211 p. Pe urmele lui Lucian Blaga / M. 1995. S. – 327 p. 1967. Todoran. 495. Lucian Blaga : universul liric / Ion Pop. – 762 p. S. Vaida. Lelia. – Cluj-Napoca : Dacia. Diaconu. Filosofia lui Lucian Blaga / O. 493. Lucian Blaga : Mioriţa Cultă a spiritualităţii româneşti / A. – 281 p. Mihu. Mihu. Aurel Bodiu – poet (n 9 iulie 1944. 488. Muthu. M. 1981. – Bucureşti : Minerva. 483. pentru Literatură. Dicţionar de termeni filozofici ai lui Lucian Blaga : Introducere prin concepte / F. – 348 p. Pop. 490. Lucian Blaga . Mariana. 1970. D. – 167 p. – Bucureşti : Ed. Alexandru. 491. Micu. 486. 487. D. 2000. Ceaţă de muzică veche : [versuri] / Aurel Bodiu . Cunoaşterea poetică şi mit în opera lui Lucian Blaga / Mariana Şora. – 175 p. M. A. 62 Bodiu. 1977. 1982. – Bucureşti : Cartea Românească. jud.

/ Ion Brad. În 2 vol. 1976. – Cluj-Napoca : Ed. 506. – 224 p. şi adăugită. înainte de Irina Petraş. – Bucureşti : Eminescu.] : Ed. Pănade. – 409 p. Rădăcinile cerului : [roman] / Ion Brad . Ion. 1988. – 130 p. Vol. – Bucureşti : Eminescu. – Bucureşti : Ed. – Cluj-Napoca : Limes. 63 . Demiurg. Ion. înainte de Irina Petraş. 504. Brad. 1986. Didactică şi Pedagogică. – 192 p. Brad. 503. Brad. – Bucureşti : Ed. a 4-a rev. Cluj) 499. Arta înfocării : [versuri] / Mariana Bojan . Bojan. – Bucureşti : Eminescu. – 126 p. Brad. Pedagogică şi Didactică. Bodiu. – Bucureşti : Minerva. Cartea a doua : Soare cu dinţi. Mariana. – Bucureşti : Eminescu. Ion. Brad. 498. 1979. Păstorul de Sfincşi : poeme / Aurel Bodiu. 510. Ion. 1985. Ora întrebărilor : [poezii] / Ion Brad . – 413 p. – 263 p. Bojan. 1978. Romanul de familie. 1. 1996. 508. Icoana nevăzută : [poezii] / Ion Brad. pref. Ion. cuv. 502. cuv. Cîmpia Turzii. Brad. Ion. – 363 p. – Bucureşti : Eminescu. Brad. – 248 p. – 288 p. 507. Convergenţa universaliilor : schiţă pentru o mitologie românească / Aurel Bodiu. Ultima noapte a Şeherezadei : [nuvele] / Mariana Bojan. 1980.16 iunie 1947. Casa Cărţii de Ştiinţă. 1989. l. Aurel. Ion. 1996. Raiul răposaţilor : roman / Ion Brad. Proces în recurs : roman / Ion Brad. 2001. Mariana. 1996. Ion. Bodiu. – 188 p. – Bucureşti : Eminescu. de Aurel Martin. 1996. 500. – 66 p. – Ed. Cartea întîia : Zăpada . jud. Ion. Aurel. Ion. – Bucureşti : Eminescu. – [s. – ClujNapoca : Dacia. Mariana Bojan – poetă (n. Brad. – 444 p. 2000. Brad. Brad. 505. 509. Muntele catîrilor : roman / Ion Brad. 8 noiembrie 1929. Muntele : roman / Ion Brad. Ion Brad – scriitor (n. Descoperirea familiei : roman / Ion Brad. – 64 p.497. jud. Alba) 501. Întîlnire periculoasă : roman / Ion Brad.

1993. Mereu iubirea : poeme / Petre Bucşa. Trei viteji / Ion Budai-Deleanu. – Bucureşti : Ed. – Cluj-Napoca : Dacia. 1941-1984 : versuri / Petre Bucşa. – Ch. Ibidem. 523. – 398 p. În umbra castelului . 524. şi bibliogr. Bucşa.. 1980. 1997. cron. Bucşa. 1958. pentru Literatură. introd. – 56 p. – 62 p. Amarcord. 1970. îngrijită de Florea Fugariu. – Bucureşti : Eminescu. Budai-Deleanu Ion. Cartea a patra : Thaassu. 1993. Vase de Tanagara : versuri / Ion Brad. Scrieri lingvistice / Ion Budai-Deleanu. Bucşa. 1999.511. Ibidem / st. filolog şi istoric (1760-1820) 519. – [s. Petre. Deleni. introd. 515. selecţ. – 90 p. Brad. 1988. 1994. de Ioana Em. – Bucureşti : Ed. – 143 p. – 257 p. 514. Transparenţe : versuri / Petru Bucşa. Bucşa. de Stat pentru Literatură şi Artă. 512. Petre. 2. – 215 p. De n-ar veni noaptea. Ceremonii : poeme / Petre Bucşa. – 203 p. Budai-Deleanu Ion. tab. 520. 1998. 516. – Galaţi : PortoFranco.. – Cluj-Napoca : Dacia. de R. jud. Petre. – Bucureşti : Eminescu.Petre. Melancolii policrome. Ştiinţifică. – Bucureşti : Minerva. Când cocoşii uitară să mai cânte : [schiţe] / Petre Bucşa. 518. – 540 p. Ion. : Litera. Budai-Deleanu Ion. şi bibliogr. – Cluj-Napoca : Mesagerul. 525.11 martie 1919. 522. Irina. Petre. – 97 p.] : Ed. Vol. 1973. 517. – Timişoara : Ed. – 128 p. Ţiganiada : [poem] / Ion Budai-Deleanu. antol. – Cluj-Napoca : Mesagerul. Budai-Deleanu Ion / st. a 2-a. – 78 p. cronol. – Ed. 1984.. l. Ibidem / ed. – 127 p. – Bucureşti : Ed. – 388 p. Petre. 521. – Cluj-Napoca : Dacia. 1969.. Ion Budai-Deleanu – scriitor. – 368 p. Bucşa. Chiricescu. Petre Bucşa – scriitor (n. 1994. 1978. Petrescu. Cluj) 513. 64 . : versuri / Petre Bucşa. Ibidem. – 397 p. tab. Bucşa. Cartea a trea. 526.

Minerva.]. – Bucureşti : Ed. pref. – Ed. L. Albatros. 1977. 2002. – Bucureşti : Ed. 2000. – 445 p. Ibidem. 529. 1962. – 64 p. 528. Am lăsat iarba să crească : roman / Emil Bunea. Virgil. Emil. – 229 p. Albatros. 1988. Bulat. Bulat. 1972. M. 1953. de Stat pentru Literatură şi Artă. română şi franceză. J. 1958.]. 537. – 70 p. Academiei RSR. 65 . Ibidem / antol. [s. 531. Tineretului. Ibidem. Ibidem / antol. Vaida. 24 februarie 1940. Cogito. – 355 p. Tineretului. 530. – Cluj-Napoca : Dacia. – 259 p. Vaida.527. Mezopunct=Mésopoint : [versuri] / Virgil Bulat. Bulat. Protopopescu. – 286 p. Virgil. Virgil Bulat – scriitor (n. – 344 p. – 285 p. I. – 34 p. – Bucureşti : Ed. Ibidem. Byck. 532. 1964. – Bucureşti : Ed. – Oradea : Ed. Dragonul spre ziuă : [versuri] / Virgil Bulat. Emil Bunea – scriitor (1932-1992) 539. a. Elvira. Virgil. de Stat pentru Literatură şi Artă. – 172 p. a 2-a. 534. Răduleni. *** 533. Bunea. 1956. – Bucureşti : Ed. Noi contribuţii la bibliografia lui Ion BudaiDeleanu : Documente inedite / L. – Text paralel în lb. – Bucureşti : Ed. Patimile tânărului Ioan în Arcadii : [versuri] / Virgil Bulat. Garamond. Sorohan. Introducere în opera lui Ion Budai-Deleanu. n. 1984. – Bucureşti : Ed. pref. 1944. şi note finale de prof. Basarabia) 536. Protopopescu. – Cluj-Napoca : Clusium.. – Bucureşti : [s. 535. – 294 p. Ibidem. 538. Budai-Deleanu / M. şi note de Romul Munteanu. – 121 p. – Bucureşti : Ed. – Bucureşti : Ed.

Cicatricile penumbrei : [versuri] / Al. Dumitru. 542. Al. Căprariu. Căprariu. Căprariu. Căprariu. 544. – ClujNapoca : Clusium. Tulcea) 549. Poeme translucide / Dumitru Cerna. – Cluj-Napoca : Dacia. Al. Dumitru. Cerna. – 286 p. Căprariu. Ierbarul cu amintiri : [poezii] / Al.]. Al. Între două pustiuri : [versuri] / Dumitru Cerna . – Bucureşti : Ed. Al. – 183 p. Căprariu. – 125 p. versiunea engl. jud. – 62 p. şi cuv. Căprariu. Al. de James Heron. 1977. pref. selecţ. Căprariu. 1987. 1993. 550. Cireşe amare : [versuri] / Dumitru Cerna. 1985. Cartea de pus pe foc = Book to be burned / Ioan Buteanu . În timp ce pămîntul se-învîrte : [reportaje] / Al. Cluj-Napoca) 540. 11 mai 1955. – 63 p. – 171 p. Căprariu . Reîntoarcerea menestrelului : [versuri] / Al. 1967. – 94 p. Căprariu. Al. – ClujNapoca : Dacia. Marea autobiografie : poeme / Al. 546. Ioan. Căprariu. înainte de Irina Petraş. Ochii de pretutindeni : [versuri] / Al. – Cluj-Napoca : Dacia. n. Rosetti. 548. 1988. Al. – 169 p. Al. Căprariu – poet (1929-1988. – Text paralel în lb. Dumitru Cerna – poet (n. 545. Dumitru. 551. – 67 p. 23 noiembrie 1969. – Bucureşti : Cartea Românească. 543.Ioan Buteanu – poet (n. Căprariu. Didactică şi Pedagogică. Pasărea Ibis şi Agreserul : poezii / Dumitru Cerna. Al. 1999. 66 . 2001. – ClujNapoca : Clusium. Casa Cărţii de Ştiinţă. Asfinţiturile zilnice : [versuri] / Alexandru Căprariu. – 78 p. – Cluj-Napoca : Limes. 1984 – 64 p. – 100 p. – Cluj-Napoca : [s. Jurnal literar. 547. Cerna. 1998. Cluj-Napoca) 541. 1981. 1979. 552. – 109 p. Căprariu. Al. pentru Literatură. Cerna. Dumitru. 1957-1967 / Al. Căprariu. – Bucureşti : Eminescu. Căprariu. Buteanu. – Cluj-Napoca : Ed. Cerna. – Cluj-Napoca : Dacia. – Bucureşti : Ed. Cerna. română şi engleză. 1996.

Călătorie spre centrul infernului. Casa Cărţii de Ştiinţă. 1985. Domiţian. Fundaţiei Culturale Române. 2002. Cesereanu. Ruxandra.] / Domiţian Cesereanu. Ruxandra. Buhor) 563. – Cluj-Napoca : Ed. Grădina deliciilor : versuri / Ruxandra Cereseanu .]/ Domiţian Cesereanu. de Adrian Popescu. 1989. 25 noiembrie 1942. 1998. n. 67 . Purgatoriile : nuvele / Ruxandra Cereseanu. 1994. Gulagul în conştiinţa românească : [memorii] / Ruxandra Cereseanu. Cetea. Ruxandra. 2002. 561. Doina Cetea – scriitoare (n. – 80 p. Doina. 557. – 233 p. Ipostaze : [critică lit. – 80 p. Cesereanu. – Bucureşti : Ed. 1999. Cesereanu. 1970. Cesereanu. – 141 p. – Sibiu : TransPres. – 144 p. – Cluj-Napoca : Dacia. 17 august. – Cluj-Napoca : Dacia. – Cluj-Napoca : Dacia. Femeia-cruciat : [poezii] / Ruxandra Cereseanu. Cuferele trupului meu : [povestiri] / Ruxandra Cereseanu. – Cluj-Napoca : [s. Dumitru. – Piteşti : Paralela 45. Domiţian Cesereanu – scriitor. 11 ianuarie 1935. Cesereanu. Cerna. 2000. Capru. Permanenţe ale criticii : [critică lit. Ruxandra. Cădere deasupra oraşului : poezii / Ruxandra Cereseanu. 555. 1997. 562. – Cluj-Napoca : Dacia. critic literar (n. Domiţian.]. 559. pref. 560. – 50 p. Cesereanu. 1968. Albatros. jud. Cluj) 554. Ruxandra. 558. Peripeţiile Alisei în Ţara NewYorkeză. jud. – 290 p. Cetea. Ruxandra. Ruxandra Cesereanu – scriitoare (n. – Cluj : Echinox. – 48 p. Trist : poeme / Dumitru Cerna. Călătorie prin oglinzi : roman / Ruxandra Cereseanu. Cluj-Napoca) 556. Ruxandra. 1963. – 288 p. Cesereanu. – Bucureşti : Ed. Tineretului. – 250 p. Cetea. Binoclul motanului Potifor : poveşti de dimineaţă / Doina Cetea. Cartea licorniei. Cesereanu. – Bucureşti : Ed. 1993. 564. Agave : [versuri] / Doina Cetea. Cesereanu. Tricephalos.553. – 62 p. Doina. – 74 p.

Caraş-Severin) 577. Negreni. Ceuca.565. 26 septembrie 1939. 567. jud. 1992. 571. Ceuca. Leandrii Greciei : [versuri] / Minerva Chira. Iustin. Ion Cocora – poet (n. – Cluj : Clusium. Chira. Minerva. Minerva. 568. Despre constituirea dramei : [eseu] / Iustin Ceuca. Doina. – 87 p. Cetea. 1997. – Bucureşti : Ed. Minerva Chira – poetă (n. – 64 p. Doina. – Oradea : Mihai Eminescu. În faţa luminii : versuri. – Bucureşti : Minerva. – Cluj-Napoca : [s.]. – 64 p. Teatrologia românească interbelică : (aspecte teoretice) / Iustin Ceuca. Iustin. – 64 p. 68 Cocora. – Cluj-Napoca : Clusium. – Cluj-Napoca : Dacia. Minerva. jud. Doina. n. Melancolii / Iustin Ceuca. Ţara nimănui : poezii / Minerva Chira. – 77 p. 1995. 1999. Chira. – ClujNapoca : Dacia. 19 februarie 1953. poet. Iustin Ceuca – scriitor. Doina. Culorile începutului : versuri / Doina Cetea. Ceuca. Cetea. Iustin. Greoni. 1990. 1995. 1988. – 294 p. n. – Cluj-Napoca : Dacia. 574. Chira. Cetea. – 77 p. – 47 p. – 72 p.]. – 103 p. Poiana nălucilor: [versuri] / Doina Cetea. 575. Cetea. – Bucureşti : Ion Creangă. 569. Ion. Bistriţa-Năsăud) 570. . 1987. 1992. Minerva. 572. 1993 . 1981. Triunghiul Bermudelor : [versuri] / Doina Cetea. 14 noiembrie 1938. 1983. ctitic literar (n. 566. Fosforescenţa putregaiului : poeme / Minerva Chira. – 104 p. – Oradea : Mihai Eminescu. 576. Chira. jud. – 194 p. Cetea. Manual de tîrîre : poezii / Minerva Chira. 1986. – Cluj-Napoca : [s. Cluj) 573. Doina. Iataganul şi alte povestiri / Doina Cetea. pentru Literatură. – 167 p. Plante de dincolo : [versuri] / Ion Cocora. Radu Constantinescu. Mureşenii Bîrgăului. – Cluj-Napoca : Clusium.

– 287 p. : Litera. 586. de C. Coşbuc. – 276 p. – Tîrgu-Mureş : Ed. – 15 p.578. Albatros. Coşbuc. – Cluj-Napoca : Ed. tab. şi aprecieri critice : V. : Ed. 3. 2005. 1989. pentru Literatură. Veritas. Coşbuc. 1998. : 8 p. – 8 p. Orza. George. de N. tab. Balade şi idile / George Coşbuc. Ibidem. pentru Literatură. 584. 1959. şi il. – Bucureşti : Minerva. 590. Coşbuc. Ion. – (Biblioteca şcolatului). Cocora. – 238 p. Cîntece de vitejie / George Coşbuc .. Coşbuc. 1991. Cocora. 1988. – 343 p. – 109 p. Cântece de vitejie : poezii / George Coşbuc. Balade şi idile / George Coşbuc. il. George. – 367 p. Balade şi idile. – Bucureşti : Ed. Coşbuc. Cartimpex. Suveranitate lăuntrică : poem / Ion Cocora. îngrijită de S. : Prut Internaţional. – Ch. cron. George. – 351 p. George. Balade şi idile / George Coşbuc. E. pref. George. Coşbuc.S. 582. 587. 1993. 581. George. 1969. – Bucureşti : Minerva. cop. 1998.L. George Coşbuc – poet şi traducător (1866-1918) 580. – Bucureşti : Ed. George. 579. Despre literatură şi limbă / George Coşbuc. – Cluj-Napoca : Dacia. – 124 p. : il. Ibidem. – Ch. Cubleşan. 1981. 1983. 69 . A venit un lup din crâng : [cântec] / George Coşbuc . Coşbuc. – 192 p. Privitor ca la teatru : [cronici teatrale] / Ion Cocora. – Bucureşti : Ed. 589. E. – Bucureşti : Ed. – Galaţi : PortoFranco. Fire de tort : [versuri] / George Coşbuc . George. 1975. – 78 p. – Bucureşti : Ed. note şi bibliogr. George. Cadran. – Ch. 585. 2003. – 146 p. pref. – 256 p. Coşbuc. Ion. Concertul primăverii : [versuri] / George Coşbuc. George. 1966. – Bucureşti : Minerva. Trandafir . 593. – 446 p. ed. Teclici. – 183 p.. 583. Tineretului. – Vol.A. 588.P. Ibidem / antol. Constantinescu. 1960. Coşbuc. G. – Bucureşti : Eminescu. Antologie sanscrită / George Coşbuc . de C. Demetrian. note de bibliogr. 1977. 592. cron. 591. Ibidem.

de G. 1990. – Bucureşti : Ion Creangă. [s . 602. 610. Lazăr. George. cron. George. 1988. 1986. 1992. : F. – 32 p. de G.594. 1960. – Sibiu : TransPres. George. Coşbuc. – (Biblioteca şcolarului). – 175 p. 1977. Coşbuc. Junior. – 296 p. Avram. 598. Fire de tort : [versuri] / George Coşbuc . Coşbuc. pref. şi tablou bibliogr. îngrijită şi pref. : Litera. Coşbuc. pref. Vol. cron. 611. de D. Coşbuc. – Cluj-Napoca : Dacia. Scridon. George. Vol. – 316 p. – (Biblioteca şcolarului). : Cartier. Coşbuc. : Hyperion. Coşbuc. – Ch. – 406 p. de I. Coşbuc. 1961. îngrijită şi pref. de I. George. pref. de V. şi glosar de G. Coşbuc. 608. [s. îngrijită de Em. 1966. – 32 p. – Ed. – 397 p. [s. pentru Literatură. I. George. Nunta Zamfirei şi alte poezii / George Coşbuc. George. de G. 1984. Opere alese. de G. George. 1998. 606. George. – Bucureşti : Ed. – Bucureşti : Ed. Filipciuc. Iarna pe uliţă : [versuri] / George Coşbuc . – 16 p. Opere alese.. Albatros. pref. Poezii / George Coşbuc . George. – Ch. – Ch.. 595. – Bucureşti : Ed. Coşbuc. 1998. – Bucureşti : Minerva. ed.]. cron.a. George. il. de M. Scrieri în proză / George Coşbuc . – Ch. Fire de tort şi alte poezii / George Coşbuc. Coşbuc. tab. cop. Coşbuc. Fire de tort : [versuri] / George Coşbuc . Nunta Zamfirei : [versuri] / George Coşbuc. 597. ed. – 100 p. de Stat pentru Literatură şi Artă. Coşbuc. 603. – 656 p. Opere alese. Cârmu. Coşbuc. tab. – 208 p. Vol. Elementele literaturii populare / George Coşbuc . 604. – Ch. 1979. : Litera. 607. a. – 404 p. 605. Scridon. Scridon. 599. – Bucureşti : Ed. 609. cop. a 15-a.]. IV. Avram Andraşiu. – 102 p. Iarna pe uliţă : [versuri] / George Coşbuc .]. Scridon. 1987. Coşbuc. : il. – Bucureşti : Minerva. George. Fire de tort / George Coşbuc. 596. Galaicu – Păun. George. antol. ed. George. George. Moraru. Coşbuc. Pagini alese / George Coşbuc. pref. : il. îngrijită şi pref. – Bucureşti : Junior. Moartea lui Fulger : poezii / George Coşbuc . 1996. – 335 p. Şovu. 70 . – Bucureşti : Cartea Românească. Coşbuc. – 242 p. : Hyperion. ed. tab. 601. George. George. 600. Poezii / George Coşbuc . şi il. a. pentru Literatură. – Bucureşti : Ed. 1994. şi note de I. – 670 p. – 238 p. Tomuş . Coşbuc. Poezii / George Coşbuc . Poezii / George Coşbuc . – 258 p. – Bucureşti : Minerva. Fire de tort : [versuri] / George Coşbuc. George. III / George Coşbuc .

Coşbuc. st. a. de D. 1991. George. Coşbuc.. Poezii / George Coşbuc. Coşbuc. 1979. Versuri / George Coşbuc . – 920 p. Coşbuc. – Bucureşti : Ion Creangă. 1954. – 511 p. George. înainte de C. Coşbuc. 616. Micu. 630. – Ed. – 255 p. 627. – 240 p. Ibidem. 620. – 104 p. 623. Poezii alese / George Coşbuc . Cubleşan . Coşbuc. George. – 230 p. introd. – 29 p. de V. George. – 142 p. 1979. de D. 617. George.A. [s. 71 . 621. Beniuc. George. [s. Munteanu. antol. pref. 615. Tineretului. – Cluj-Napoca : Dacia. antol. Poezii patriotice / George Coşbuc . – Bucureşti : Ed.]. Coşbuc. – Cluj-Napoca : Dacia. Coşbuc. – 300 p. – Bucureşti : Lucman. Coşbuc. : il. Coşbuc. Poezii / George Coşbuc . 1997.. – Bucureşti : Ed. de P. Poezii / George Coşbuc . George. – Bucureşti : Ion Creangă. Coşbuc. George. şi pref. şi il. 1961. Micu. antol. 1977. 613. George. bibliogr. 1984. 1968. cop. 1977. Poezii / George Coşbuc. îngrijită şi pref. Ibidem. Vestitorii primăverii : [poezii] / George Coşbuc. Visual. – Bistriţa : George Coşbuc. – Bucureşti : Ed. Poezii / George Coşbuc.612. – 318 p. Coşbuc.S. George. – ClujNapoca : Dacia.P. – Bucureşti : E. 624. George. – Bucureşti : Ed. George. 1972. de P. Poantă. George. cron. – Bucureşti : Ed. – Timişoara : Facla. de V. Versuri / George Coşbuc. – 300 p. Poezii uitate / George Coşbuc . Coşbuc. ed. – Bucureşti : Eminescu. pref. Ibidem. – Bucureşti : Minerva. şi note de L. 619. – 128 p. George. Ulici. 618. 1985. de D. 629. – 16 p. – 414 p. Versuri şi proză / George Coşbuc. 1959. George. – Bucureşti : Minerva. Munteanu. pref.]. de M. Poezii alese / George Coşbuc . 1982. a 2-a. Pop Silaghi. Poezii / George Coşbuc . Taşcu. tab. îngrijită şi cuv. ed.L. Ibidem. 1986. – 268 p. – 79 p. 626. – 191 p. Tineretului. 628. Poezii / George Coşbuc . – 79 p. – Bucureşti : Ed. – Cluj-Napoca : Dacia. 625. Coşbuc. 1995. a. – 221 p. 1991. Coşbuc. 614. Tineretului. Ametist 92. 622. pentru Literatură.

639.]. – Sibiu : Ed. coord. alcăt. C. Coşbuc / O. – 116 p. – Baia Mare : Ed. Băieţi cuminţi : poezii / Constantin Cubleşan. Zările de farmec : [versuri] / George Coşbuc . – Bucureşti : Gramar. 643. 637. D. şi prez. – 31 p. 2003. 641. Husar şi G. George Coşbuc / D. – Bucureşti : Ed. : 24 f. Cubleşan. Poantă. – 164 p. pentru Literatură. comentată) / Florea Firan. 1967. Moldovan. – 183 p. Rău . Zdreanţă : carte de citit şi colorat / George Coşbuc . de A. C. 1966. Coşbuc. Constantin M. Tineretului. A. – 215 p. – 48 p. 638. Constantin Cubleşan – scriitor. – 270 p. Coşbuc. : il. – 270 p. artistică : I. cuv. 1998. George Coşbuc – între confuzie şi uitare : studiu critic / D. La foc de tabără / Constantin Cubleşan. Introducere în poezia lui G. Pagini despre Coşbuc : Contribuţii la cunoaşterea vieţii şi operei poetului / G. Coşbuc văzut de contemporani / ed. D. Vatamaniuc. il. Goga : (antol. st. pentru Literatură. Florea. Micu. Cubleşan. 1993. Clasici şi moderni / Constantin Cubleşan. 632. Şuluţiu. C. 1983. – 236 p. Macedonski. 1986. [s. Emia. – Cluj-Napoca : Hyperion. 635. Scridon. Surăianu. 72 . il. Popa. *** 633. – 102 p. George. 645. înainte de Ioan Alexandru . – ClujNapoca : Dacia. – Bucureşti : Ion Creangă. Scridon. – Bucureşti : Ed. a. : M. 1966. Moldovan. Coşbuc sau lirismul pragurilor / A. cuv. Gutinul. introd. 1989.631. – 112 p. Cluj-Napoca) 642. Vatamaniuc. – Bucureşti : Ed. D. O. introd. Cubleşan. – Craiova : Ed. – Bucureşti : Ion Creangă. Oraşul de creaţie colorată : poveste / Constantin Cubleşan. Poezia lui George Coşbuc / P. 640. – Cluj-Napoca : Clusium. Poantă. 634. C. – Deva : Ed. Georges. Cubleşan. – Bucureşti : Minerva. – 150 p. Dulghieru. 1994. doctor în filologie (n. George. 1997. 644. George Coşbuc : O privire asupra operei literare / D. – 36 p. de Revista Transilvania. Petru. – 189 p. 1957. Micu. de Al. Micu. de D. Firan. 16 mai 1939. Surăianu. Coşbuc. G. 1976. Miclea. – 293 p. – Bucureşti : Societatea de Ştiinţe istorice şi filozofice. 636. Şuluţiu . 1970.

Ulpia Traiană (Sarmisegetuza romană) / C. 73 . Cubleşan. 657. Daicoviciu. – Bucureşti : Ed. 1995. 1996. – Cluj-Napoaca : Cartea Românească. – 339 p. Cartea expierilor : poeme (1975 – 1995) / Dan Damaschin. Didactică şi Pedagogică. – Bucureşti : Eminescu. – Bucureşti : Ed. Atotsfîrşitul : poeme / Dan Damaschin. – 1986 Vol. C. 654. – Cluj : [s. Cubleşan. 1992. Vîrsta amintirilor : poeme / Constantin Cubleşan. Columna lui Traian / C. Daicoviciu. Suflete mehanice : povestiri / Constantin Cubleşan. – 67 p. C. C. Dacia. il. 1981. Sarmisegetusa. 649. 655. Damaschin. Daicoviciu. 10 ianuarie 1951. Daicoviciu. Dan. Daicoviciu. Reculegeri şi alte poeme / Dan Damaschin. Porţi deschise. – 175 p. C. Dan Damaschin – poet (n. Daicoviciu. Vol. Arad) 656. Albatros. : 20 p. : 74 foto. Damaschin. C. Diacoviciu. [s. Constantin Daicoviciu – istoric şi arheolog (1898-1973) 651. 653. C. 2. Studii şi articole privind istoria veche a pământului românesc / C. l. C. 1989.646. Problema continuităţii în Dacia. H. – 63 p. 1987. 650. În 2 vol. Daicoviciu. Daicoviciu. – 122 p. – 56 p. 659. – Cluj-Napoca : Dacia.]. Daicoviciu. 652. Daicoviciu. Prunişor. – Cluj-Napoca : Sarmis. Dan. – Cluj-Napoca : Dacia. – 246 p. – Bucureşti : Meridiane. 1966. – Bucureşti : Meridiane. Dan. TransPres. Sezonul crinilor roşii. – 90 p. 1. – Oradea : Ed. Câteva observaţii şi precizări de ordin istorico-arheologic / C. H. – 247 p. 1962. Un anotimp pentru fiecare : [roman]. Damaschin. Cubleşan. – Bucureşti : Minerva. a. – 610 p.]. jud. 658. 1960. / Constantin Cubleşan. 1940. C. 647. Dan. Cogit. A cincea esenţă : poeme / Dan Damaschin. 1995. – Sibiu : Ed. Teme provinciale : [teatru] / Constantin Cubleşan. Daicoviciu. Cubleşan. – 70 p. – 58 p. Damaschin. C. Cetăţile şi aşezările dacice din Munţii Orăştiei / C. – 74 p. – 36 p. 648.

Bistriţa. 74 . – [s. a 2-a rev. Chişinău. Mircea. Mircea. – Ed. Goga. – Ch. Limba română : Fonetică şi fonologie. – 208 p. 23 iulie 1948. Mircea Diudea – poet (n. – 328 p. – Cluj-Napoca : Limes. Mircea Goga – lingvist. Mircea. Albatros. 2001. Onisifor. 666. Diudea. 1985. 1993. – 636 p. 667. Jud. Goga. Efebul din lumină : versuri / Mircea Goga. Ghibu. – 118 p. Ghibu. – 208 p. – Cluj-Napoca : Limes.Bistriţa-Năsăud) 664. 1992-1995].] : Ed. Mircea. Onisifor Ghibu (1883-1972) – personalitate de anvergură a culturii transilvănene. Goga. M. Goga. stilistică / Mircea Goga. Teste de limba română pentru admiterea în licee şi facultăţi : Exerciţii fonetice. Limba română : Morfologie. – ClujNapoca : Dacia. Silivaş. Sincron. jud. Goga. – 253 p. l. 2000. – 47 p. Mircea. 1979. scriitor (n. ghid de analiză morfosintactică / Mircea Goga.660. 663. 1992. stilistică / Mircea Goga. lexicale. Goga. 665. – Cluj-Napoca : Limes. – Ed. 669. şi compl. Trandafirul şi clepsidra : [versuri] / Dan Damaschin. – 96 p. a 3-a. – 151 p. Unitatea românească şi chestiunea Basarabiei : [studii şi eseuri prezentate cu prilejul „Zilelor Onisifor Ghibu”. Onisifor. – 68 p. Dan. lexicologie. Pe baricadele vieţii. 1995. – Bucureşti : Fiat Lux. În Basarabia revoluţionară : (1917-1918) : amintiri / Onisifor Ghibu. – Ed. – Cluj : Cartimpex. 1998. 11 noiembrie 1950. – Bucureşti : Ed.Bistriţa-Năsăud) 661. Limba română : Fonetică şi fonologie. 2001. eminent pedagog şi unul dintre principalii reformatori ai Universităţii clujene după Marea Unire 662. : il. Damaschin. Soclul de umbra : versuri / Mircea Goga. 1986. sintaxa. gramaticale şi stilistice / Mircea Goga. – ClujNapoca : Dacia. Marea şi celălalt timp : [versuri] / Mircea Diudea. : Universitas. a 4-a. Mircea. 668. lexicologie.

] : Uniunea Scriitorilor. 1967. Octavian. 75 . – 263 p. 675. – Bucureşti : Ed. 1978. 683. articole] / Octavian Goga. ed. de Mihu Vulcănescu. il. – 32 p. de D. ed. îngrijită de I. Limes.670. 678. 2004. Introduction à la langue roumaine. – În lb franceză. Bucureşti : Litera Internaţional. Stan. Mircea. Précis de littérature roumaine / Mircea Goga. 676. 1997. – Bucureşti : Litera Internaţional . ed. – Ch. Cîntece fără ţară : poezii / Octavian Goga . 674. Sedan. Goga. 672. Ceasul de la miezul nopţii : [versuri] / O. La Roumanie et les Roumains / Mircea Goga. Ideea naţională : discursuri. 682. 677. Eu ştiu un basm : [versuri] / Octavian Goga . Goga. – Bucureşti : Eminescu. franceză. l. – 32 p. – 232 p. – Deuxieme edition revue et corrigée / Mircea Goga. Octavian. – 228 p. 1965. 1998. 1971. Cîntece fără ţară : [versuri] / Octavian Goga. : versuri / Octavian Goga. – 176 p. – [s. Ne cheamă pământul : poezii. Goga. Octavian. Goga . – Bucureşti : Limes. ed. Octavian. articole / O. Octavian. : Litera . Goga. – 304 p. Brudaşcu. – ClujNapoca : Limes. introd. îngrijită de M. cuv. – Ch. 1997. cuvântări.. : Litera. dramaturg. Ch. Cenuşă. Ne cheamă pământul : poezii / Octavian Goga. Goga. Goga. 2001. Dodu Bălan. publicistică / Octavian Goga : cop. – Bucureşti : Ed. – 423 p. – Alba Iulia : Bălgrad. – Bucureşti : Ed. Goga. Goga. Florile tăcerii : [versuri] /Octacian Goga . Ideea naţională : [discursuri. pentru Literatură. Dodu Bălan. Mircea. 679. Octavian. cuvântări. 2000. – 357 p. Octavian. Octavian. – Bucureşti : Eminescu. 671. Goga. Goga. Octavian. – În lb. : Prut Internaţional. – În lb. Goga. ziarist. – ClujNapoca : Casa de Ed. Goga. 1991. de Isai Cârmu. de I. şi notă bibliogr. Octavian. Ne cheamă pământul : poezii / Octavian Goga . Octavian. – 342 p. – 288 p. îngrijită şi pref. Octavian Goga – poet. – 183 p. Am fost logodnicul durerii. – 303 p. 2003. Mircea. Goga. franceză. îngrijită. om politic (1881-1938) 673. 2001. 2001. – Ch.. M. 681. – 186 p. : Litera. pentru Literatură. 680. Goga. Goga.

695. cron. Poezii. – Bucureşti : Ed. Goga. Beniuc .. Goga. 688. – 80 p. de I. Ed. – 271 p. Vol. introd. Poezii / Octavian Goga . Neagoe. Goga. 1980. Dodu Bălan.. Goga. – 231 p. Poezii / Octavian Goga. – Bucureşti : Prometeu. – Bucureşti : Ed. – Cluj-Napoca : Ed. Dodu Bălan. Albatros. 2001. – 379 p. cron. Octavian. Dodu Bălan. pentru Literatură. cuv. V. 696. – Timişoara : Facla. Octavian. 687. – Bucureşti : Ion Creangă. Poezii / Octavian Goga. introd. ed.. – 472 p. Poezii. de M. 699. Octavian. 1992. 686. Teatru. – 278 p. antol. Goga. 691. Goga. pref. Poezii.. 689. Poezii / Octavian Goga . Goga. – 102 p. tablou bibliogr. Octavian. pref. ed. culeg. Cosmescu.. Goga. 1992. – 222 p. Pagini publicistice / Octavian Goga . cuv. Octavian. îngrijită de V. – 208 p. Octavian. Octavian. 1984. III. îngrijită. Ne învaţă Mărăşeştii. ed. – Bucureşti : Ed. 1981. Octavian. de I. Vol. – 126 p. Beniuc . Goga. Poezii / Octavian Goga. 1. Goga. 76 . 685. pref. Poezii / Octavian Goga . – Ch. îngrijită de V. 697. 692. pref. Mioc. 1983. tab. note bibliogr. Octavian. Goga. 690. 1967. – 235 p. Poezii / Octavian Goga . – 192 p. st. aparat critic de I. Octavian. Opere. – Ed. Octavian. 1986. îngrijită. Octavian. – Bucureşti : Ion Creangă. II. 1978. 1998.. – Cluj-Napoca : Dacia.. – Bucureşti : Minerva. 694. de M. 698. / Octavian Goga . text ales şi stabilit. Octavian. Goga. Dodu Bălan. 1967. – 400 p. Vol. Poezii / Octavian Goga . – Craiova : Hyperion. : Cartier. a 3-a. Vol. – 961 p. – Bucureşti : Minerva. agendă şi bibliogr. / ed. Casa Cărţii de Ştiinţă. – 333 p. de I. 693. postf. note bibliogr. Goga. 1993. – Iaşi : Junimea. Poezii / Octavian Goga. I. şi indici de I. şi crestomaţie critică de S. Goga. îngrijită. Goga. şi note de Silvia Udrea. Pagini noi : [versuri] / Octavian Goga .. şi note de S. 1987. Octavian.684. În 3 vol. Şerban. Tineretului. – 176 p. / Octavian Goga . Opere.

– Iaşi : Ed. antol. – 215 p. Braga. 1979. îngrijită de M. – 192 p. [s. 711. şi tab. pref.700. Goga. şi adăugită.. Goga. 1975. cron.. Exerciţii de tragere cu puşca de soc : nuvele / Vasile Gogea. 1958. – 215 p. de M. Fragmente salvate (1975-1989) : [eseuri] / Vasile Gogea . Poezii / Octavian Goga . – Piteşti : Paralela 45. Pliro. Albatros. de M. Maramureş) 708. Dodu Bălan . 707. – Bucureşti : Minerva. Rîpeanu. – Bucureşti : Litografia şi Tipografia Învăţământului. – Bucureşti : Ed. Ion Dodu. Bălan. note finale şi bibliogr. 1990. Gogea. Popa. Garamond. – 327 p. antol. – Ed. – 551 p. a. 1984. Versuri / Octavian Goga. – 471 p. Noţiuni elementare de istoria statului şi dreptului : 1640-1917 : Pentru uzul studenţilor de la facultatea de ştiinţe juridice anul 1. – 86 p. Gogea. Octavian. 1998. Ion Dodu. Vasile. 1980. V. – Bucureşti : Litera. Vasile. 77 . 702. Sighetul Marmaţiei. – Bucureşti : Minerva. Goga. Tineretului. – Bucureşti : Minerva.. : il. Octavian Goga / Ion Dodu Bălan. Teatru / Octavian Goga . Octavian. a 2-a rev. 704. de I. 1996. *** 705. – 110 p. Goga. Octavian Goga în corespondenţă : Documente literare / ed. – 175 p. – Bucureşti : Miracol. Goga. 703. pref. Octavian. şi bibliogr. 706. – 230 p. Poezii / Octavian Goga . Poezii / Octavian Goga . 701. 709. – Bucureşti : Ed. pref. postf. de Vladimir Tismăneanu. Gogea. Scene din viaţa lui Anselmus : versuri / Vasile Godea. text stabilit de I. jud. Vasile Gogea – scriitor (n. : V. Vasile. – 190 p. – Bucureşti : Ed. – 160 p. Octavian. pref. Bordeneanu şi Ştefan Lemny. Gogea. şi bibliogr. Octavian. 710. Şerban. 7 august 1953. Octavian Goga / Ion Dodu Bălan. 1996.]. 1966. Vasile. cron. – Bucureşti : Minerva. 1983. Bălan.

Leon-Iosif Grapini – scriitor (n. 3 mai 1961, Sanţ, jud. Bistriţa-Năsăud)
712.
Grapini, Leon-Iosif. Aripi de întuneric : poezii / Leon-Iosif Grapini. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1999. – 62 p. 713. Grapini, Leon-Iosif. Cetatea cu nebuni : povestiri / Leon-Iosif Grapini. – Cluj-Napoca : Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000. – 113 p. 714. Grapini, Leon-Iosif. Gândurile trupului : poeme / Leon-Iosif Grapini. – Cluj : Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000. – 60 p.

Gabriela Genţiana Groza – poetă (n. 14 septembrie 1942, Vadu Săpat, jud. Prahova)
715.
Groza, Gabriela Genţiana. Măroaca : povestiri / Gabriela Genţiana Groza ; cop. şi il. de Virgil Tomuleţ. – Cluj-Napoca : Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000. – 36 p. 716. Groza, Gabriela Genţiana. Murmurul sevei : micro poeme şi haiku-uri / Gabriela Genţiana Groza. – Cluj-Napoca : Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 1999. – 144 p. 717. Groza, Gabriela Genţiana. Papucul păpuşii : carte de colorat / Gabriela Genţiana Groza. – Cluj-Napoca : Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001. – 55 p. 718. Groza, Gabriela Genţiana. Rostiri / Gabriela Genţiana Groza. – Cluj-Napoca, 1997. – 49 p. : il.

Bazil Gruia – poet (1909-1995)
719.
Gruia, Bazil. A patra dimensiune : versuri / Bazil Gruia. – ClujNapoca : Dacia, 1989.- 96 p. 720. Gruia, Bazil. Copacul ascuns : versuri / Bazil Gruia. – Cluj-Napoca : Dacia, 1994. – 95 p. 721. Gruia, Bazil. Infinitul de fiecare zi : versuri / Bazil Gruia. – ClujNapoca : Dacia, 1987. – 104 p. 722. Gruia, Bazil. Obsesia verii : versuri / Bazil Gruia. – Cluj-Napoca : Dacia, 1972. – 125 p. 723. Gruia, Bazil. Pelerin la cartea miracolelor : versuri / Bazil Gruia. – Cluj-Napoca : Dacia, 1991. – 107 p.

78

724.

Gruia, Bazil. Recviem pentru o iluzie : [versuri] / Bazil Gruia ; selecţ. şi de Valentina Iaşcu. – Cluj-Napoca : Clusium, 1995. – 95 p.

Aurel Gurghianu – poet (1924-1987)
725.
Gurghianu, Aurel. Anotimpurile cetăţile : [versuri] / Aurel Gurghianu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1988. – 208 p. 726. Gurghianu, Aurel. Călăreţul din somn : [versuri] / Aurel Gurghanu ; pref. de Petru Poantă ; postf. de Gh. Grigurcu ; notă asupra ed. de C. Gurghianu. – Bucureşti : Eminescu, 1991. – 408 p. 727. Gurghianu, Aurel. Mistuitoarele ruguri : [versuri] / Aurel Gurghianu. – Cluj-Napoca : Alfa Press, 2000. – 96 p.

Ana Hompot – poetă (n. 17 februarie 1955, Deva, jud. Hunidoara)
728.
Hompot, Ana. Sens interzis : [versuri] / Ana Hompot. – ClujNapoca : Clusium, 1996. – 64 p. 729. Hompot, Ana. Şi a rămas poezia : versuri / Ana Hompot ; pref. de Valentin Tascu. – Cluj-Napoca : Clusium, 2003. – 93 p.

Avram Iancu – erou şi martir naţional, principalul conducător al revoluţiei de la 1848-1849 (1824-1872)
730.
Badea, Marin. Avram Iancu în conştiinţa poporului român / M. Badea, Gh. I. Bodea. – Cluj-Napoca : Dacia, 1976. – 217 p. : il. 731. Dragomir, Silviu. Avram Iancu / S. Dragomir. – Cluj-Napoca : Dacia, 1998. – 206 p. 732. Dragomir, Silviu. Avram Iancu / S. Dragomir ; pref. şi tab. cronol. de Francisc Păcurariu. – Bucureşti : Minerva, 1988. – 375 p. 733. Dragomir, Silviu. Avram Iancu / S. Dragomir. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1968. – Ed. a 2-a. – 367 p. 734. Dragomir, Silviu. Avram Iancu / S. Dragomir. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1965. – 301 p. 735. Dudaş, Florian. Avram Iancu, eroul românilor / F. Dudaş. – Oradea : Lumina, 1993. – 143 p.

79

736.

Dudaş, Florian. Avram Iancu în tradiţia românilor / Florian Dudaş. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. – Timişoara : Ed. de Vest, 1998. – 259 p. 737. Felea, Romulus. Avram Iancu în tradiţia orală a moţilor : La 120 de ani de la moartea eroului / Romulus Felea ; vol. publ. de Ioan Felea şi Virgiliu Florea ; pref. de acad. Ştefan Pascu. – Cluj-Napoca, 1992. – 231 p. : il. 738. Iancu, Avram. Ghinda şi sabia : Jurnal de război cu ungurii / Avram Iancu ; ed. îngrijită de Eugen Evu. – Bucureşti : Ed. Călăuza, 1995. – 110 p. 739. Manciulea, Ştefan. Avram Iancu şi Blajul / Şt. Manciulea. – ClujNapoca : Clusium, 2000. – 173 p. 740. Miclea, Ion. Avram Iancu / Ion Miclea ; cuv. înainte de Petre Sălcudeanu ; introd. de Ion Mărgineanu. – Sibiu : Transilvania, 1984. – 88 p. : il. 741. Mihalache, Marin. Avram Iancu : Erou al cauzei naţionale / M. Mihalache. – Bucureşti : Libra, 1992. – 173 p. 742. Pascu, Ştefan. Avram Iancu : Viaţa şi faptele unui erou şi martir / Şt. Pascu. – Bucureşti : Meridiane, 1972. – 255 p. 743. Topliceanu, Iulian. Oastea lui Avram Iancu / I. Topliceanu, C. Ucrain ; pref. de Şt. Pascu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1989. – 223 p. : il.

Vasile Igna – scriitor (n.4 martie 1944, Ardusat, jud. Maramureş)
744.
Igna, Vasile. Călăuzele oarbe : [versuri] / Vasile Igna. – Bucureşti : Ed. Albatros, 1999. – 54 p. 745. Igna, Vasile. Fum şi ninsoare : [versuri] / Vasile Igna. – Cluj : Dacia, 1972. – 90 p. 746. Igna, Vasile. Insula verde : [versuri] / Vasile Igna. – Bucureşti : Cartea Românească, 1986. – 102 p. 747. Igna, Vasile. Ora morilor de vînt şi pretexte : [versuri] / Vasile Igna. – Cluj : Dacia, 1978. – 253. 748. Igna, Vasile. Orbitele : [versuri] / Vasile Igna. – Bucureşti : Cartea Românească, 1989. – 88 p. 749. Igna, Vasile. Provincia cărturarului : [versuri] / Vasile Igna. – ClujNapoca : Dacia, 1975. – 62 p.

80

1983. 1977. – Bucureşti : Ion Creangă. – Bucureşti : Eminescu. O. Opere / Ştefan Octavian Iosif. de Petru Munteanu. 1984. – Bucureşti : Ed. Iosif. Şt. O. 759. 2. O. 752. Poezii / Emil Isac . Versuri / O. Şt. de Ion Roman. Cîntec de leagăn : [versuri] / Ştefan Octavian Iosif . antol. Cîntec sfînt : poezii / Ştefan Octavian Iosif . ed. Şt. de Ion Dodu Bălan. – 533 p. şi bibliogr. 1962. 753. 756. Şt. Iosif. Vol. Iosif. 1981. 754. Şt. Vol. – Ch. 1965. ed.. O. Iosif. Şt. Iosif. O. 2. cop. 751. Iosif. Versuri originale şi tălmăciri / Şt. Poezii / Ştefan Octavian Iosif . – 327 p.. Poezii originale şi tălmăciri / Ştefan Octavian Iosif. – 615 p. de Isai Cârmu. – Bucureşti : Minerva. Poezii / Şt. O. – ClujNapoca : Dacia. 763. antol. Iosif. Iosif . – 322 p. – Bucureşti : Ed. 1981. Emil Isac – poet şi publicist (1886-1954) 762. O. 1997. – Bucureşti : Eminescu. – Bucureşti : Minerva. bibliogr. Şt. : Litera. – 370 p. – Bucureşti : Ion Creangă.. Iosif. Şt. – 463 p. Iosif. cop. Şt. : il. de Mihu Vulcănescu. O. Iosif. – 175 p. – 187 p. 761. O. 81 . îngr. O. pentru Literatură. Versuri originale şi tălmăciri / Şt. de Stat pentru Literatură şi Artă.Ştefan Octavian Iosif – poet (1875-1913) 750. Iosif. O. – 445 p. şi il. 1971. – Cluj-Napoca : Dacia. de Ion Oarcăşu. – 207 p. O. Tineretului. Şt. de Ion Roman. Poezii / Ştefan Octavian Iosif . – Bucureşti : Minerva. – 288 p. şi pref. Şt. Isac. O. 758. pentru Literatură. Iosif. Emil. Opere alese / Ştefan Octavian Iosif . 1960. O. – Bucureşti : Ed. 760. introd. Poezii alese / Şt. 757. – 40 p. şi pref. 1959. Iosif. Iosif. O. Emil. st. O. 110 poezii / Emil Isac. antol. 1978. Şt. îngr. 755. 1971. Şt. Iosif. 1986. Isac. – 308 p. – Bucureşti : Ed. – 186 p. şi pref. Iosif.

– 292 p. jud. la institutele tehnice de azi / Florica T. Începuturile poeziei şi teatrului în cultura română / Ion Istrate. Istrate. Poezii alese / Emil Isac. Gheorghe Lazăr / George Macovescu. Ivaneş. Ion. Isac. – Cluj-Napoca : Ed. Isac. – 254 p. Diamant. Gheorghe Lazăr – cărturar şi pedagog (1779-1823) 774. Concurenţa literară a două concepte estetice / Ion Istrate. – Bucureşti : Ion Creangă. jud. 1980. Stela-Maria Ivaneş – scriitoare (n. 775. Programare de succes / Stela-Maria Ivaneş. 1954. – Bucureşti : Ed. 776. – Piteşti : Paralela 45. – 163 p. 2000. – 125 p. Emil. 1991. 21 septembrie. : il. Ion. Emilia Şt. 82 . – 285 p. Istrate. Jocuri de albastru : [eseuri] / Stela-Maria Ivaneş. – Bucureşti : Ed. Năsăud. Tineretului. – Bucureşti : Minerva. 31 iulie 1946. 1960. 769. Emil. Bijuterii de fiecare zi : [versuri] / Stela-Maria Ivaneş. Stela-Maria. 772. Istrate. 1982. Primul Occident. – 153 p. 773. Bihor) 771. 1956. Albatros. – Cluj-Napoca : Ed. – 387 p. Baroc şi manierism.764. – Cluj-Napoca : Dacia. Câmpan. Ion. Emil. Bistiţa-Năsăud) 767. Florica T. Ivaneş. Ivaneş. – 198 p. Istrate. Stela-Maria. Oradea. – Bucureşti : Ed. Daco-Press. 768. 1995. – Cluj : Dacia. – 102 p. George. Macovescu. Isac. Ion. Romanul : „Obsedantului deceniu” : (1945-1964) / Ion Istrate. de Stat pentru Literatură şi Artă. – Bucureşti : Ed. 1982. 766. Milicescu. – Cluj-Napoca. Gheorghe Lazăr (1782-1823) / Emilia Şt. – Piteşti : Paralela 45. 1999. – 239 p. Stela-Maria. 1995. Barocul literar românesc / Ion Istrate. Ion Istrate – scriitor. Milicescu. De la şcoala lui Gheorghe Lazăr. 770. – 168 p. Câmpan. – 96 p. 2001. Poezii alese / Emil Isac. – 138 p. 1973. Scrieri alese / Emil Isac. de Stat pentru Literatură şi Artă. 765. critic literar (n.

– Bucureşti : Ed. 1. de I. Vol. de Florea Fugariu . Protopapadichia / Petru Maior . : il. – 280 p. – 342 p. – 1447 p. – Cluj-Napoca : Dacia. pref. introd. Maior. 83 . Ioan. introd. – 217 p. Asociaţiunii. ed. Ioan Lupaş – istoric (1880-1967) 779. 1990. Maior. 780. Vol. Petru Maior – istoric şi filolog iluminist (1756-1821) 781. Lucaciu Vasile luptător activ pentru unirea românilor : texte alese / st. 1990. De demult / Ioan Lupaş. – Bucureşti : Sport-Turism. – Sibiu-Cluj : Cartea Românească. Ştiinţifică. de Ioan Chindriş. – 1971. 785. ed. 1988. Lupaş. Studii istorice / Ioan Lupaş. – 239 p. îngrijită şi stud. Lupaş. – Iaşi : Junimea. 783. / Petru Maior . Petru. – 113 p. Achim. 782. Gheorghe Lazăr : Contribuţia sa la dezvoltarea învăţămîntului / Gheorghe Părnuţă. – Sibiu : Ed. 2. Duicu. Maior. – Bucureşti : Ed. îngrij. Petru. note şi coment. Iacoş. şi note de Manole Neagoe. Serafim. Vasile Lucaciu – preot şi om politic (1852-1922) 778. de Ioan Ghindriş. – Cluj-Napoca : Clusium. – 279 p. – 293 p.. – 136 p. Gheorghe. de Gavril Istrate. În 2 vol. *** 786. 1973. 1911. Albatros. 1. Istoria pentru începutul românilor în Dacia. – 1970.777. 1945-1946. 1997. introd. Istoria pentru începutul românilor în Dacia / Petru Maior . V. Vol. – Bucureşti : Viitorul românesc. postf. Petru. 784. Pe urmele lui Petru Maior / Serafim Duicu. Petru. Istoria bisericii românilor / Petru Maior . Ioan. Părnuţă. ed. – 512 p. şi st. Maior. crit. 1995.

latină *** 793. Micu. de Ion Calafeteanu. 1991. 1944. şi adnotare de Alexandru Aurel . după manuscris de Ioan Chindriş. – Cluj-Napoca : Dacia. Samuil. 84 . – În lb. Duicu. ed. 788. – 246 p. Inochentie Micu-Klein. Trei discursuri / Iuliu Maniu . Mihadaş. Chemări spre nicăieri şi niciodată : poezii 19851995 / Teohar Mihadaş. select. – 524 p. – Cluj-Napoca : Centrul de Studii Transilvane Fundaţia Culturală Română. – Bucureşti : Ed. Samuil. Opinii şi confruntări politice : 19401944 / cuv. 1997. 1986. – 46 p. Micu. Samuil Micu – istoric şi filolog (1745-1806) 790. Vol. Serafim. – Cluj-Napoca : Dacia. : il. – 70 p.. 1.. 791. Şincai. – Bucureşti : Anima. Pall. note şi coment. 1980. Exilul la Roma 17451768 / Francisc Pall. Didactică şi Pedagogică. Maniu. Gh. – Bucureşti : Vitorul Românesc. Ioan Inochentie Micu-Klein – cărturar. Iuliu Maniu – Ion Antonescu. Iuliu.Iuliu Maniu – om politic (1873-1953) 787. Istoria românilor. Vol. – 242 p. înainte. Teohar. – 341 p. prez. S. episcop (1682-1768) 789. Pe urmele lui Samuil Micu-Clain / Serafim Duicu. 1995. 2. Morariu. – Bucureşti : Sport-Turism. Elementa Linguae daco-romane sive valachicae / Samuil Micu. Teohar Mihadaş – scriitor (1919-1996) 794. – 496 p. / Samuil Micu . îngrijire de ed. Francisc. 792. 1996. – 218 p. În 2 vol.

Delta Press. 1993. Încântări şi descântări clujene : [versuri] / Virgil Mihaiu. Mihadaş. 1996. Virgil. 1977. – 284 p. 797. Ioan Milea – poet (n. – Cluj-Napoca : Clusium. – 255 p. – 218 p. Nemira. Mihadaş. jud. Arhipelag. Sub semnul poeziei / Ioan Milea. Crepuscularele vitralii : [versuri] / Teohar Mihadaş. 1996. – 259 p. Mihadaş. Mihadaş. Teohar. 805. Străinul de la miezul nopţii : roman / Teohar Mihadaş. 803. Virgil Mihaiu – poet (n. 1999. – Cluj-Napoca : Clusium. 801. Teohar. – Cluj-Napoca : Dacia. – Cluj-Napoca : Dacia. Teohar. Virgil. Tărâmul izvoarelor : [nuvele] / Teohar Mihadaş. Teohar. Recensământ de Epifanii = Census of Epiphanies : [versuri] / Virgil Mihaiu . Înaltele acele vremii : istorisire / Teohar Mihadaş. – 129 p. 806. Cluj) 807. Milea. 1987. – 231 p. Steaua cîinelui : [roman] / Teohar Mihadaş. – Bucureşti : Ed. română şi engleză. – Bucureşti : Ed. – TârguMureş : Ed. 85 . Mihadaş. 1968. Milea. 802. – 108 p. 1991. 799. Teohar. – 258 p. – Text paralel în lb. – 85 p. 2002. 800. by Adam J. 11 matrie 1958. Teohar. Frumoasa risipă : [povestiri] / Teohar Mihadaş. 798. – Cluj : Dacia. Nimburi : [versuri] / Teohar Mihadaş. Mihadaş. 796. Ioan. 1999. Teohar. – 186 p. Mihadaş. pentru Literatură. 1980. Mihadaş. – 55 p. – Cluj-Napoca : Clusium. Turda. Virgil. Teohar. – Cluj-Napoca : Dacia. Teohar. Jazzorelief : [versuri] / Virgil Mihaiu. – 156 p. Sorkin. Mihadaş. – ClujNapoca : Dacia. Mihaiu. Seara cu Dante şi alte poeme / Ioan Milea.795. Cluj-Napoca) 804. – Cluj-Napoca : Ed. Mihaiu. – Piteşti : Paralela 45. 1993. 1993. – Bucureşti : Paralela 45. Mihaiu. trans. – 78 p. – 190 p. 808. Ioan. 28 iunie 1951. 1996. Pinii de pe Golna : roman / Teohar Mihadaş. În colţ lîngă fereastră : [versuri] / Teohar Mihadaş.

VRR. Mureşeanu. – 32 p. Deşteaptă-te. 816. – Cluj-Napoca : Dacia. : Litera. Andrei Mureşanu – poet (1816-1863) 811. 1998. A. Mocanu. 1991. Marcel. Mureşeanu. 2001. – Bucureşti : Ion Creangă. Ch.]. Viziune cu porumbei călători : [versuri] / Marcel Mureşanu. cu o pref. Marcel Mureşanu – poet (n. il. Cluj) 815. Alba) 809. Hărţuirea textuală sau a doua faţă a crinului : [versuri] / Marcel Mureşeanu . – Bucureşti : Ed. 2002. 817. *** 814. şi pref.Nicolae Mocanu – poet (n. Mureşeanu. – 47 p. 812. jud. antol. Marele dresor / Nicolae Mocanu. Pe mine mă caută : poezii / Marcel Mureşeanu . – Cluj-Napoca : Remus. Mureşeanu. – Dej : [s. 1973. Mocanu. de Irina Petraş. Marcel. Tanco. 28 noiembrie 1938. – Iaşi : Junimea. pentru Literatură. : Ana-Maria Smigelschi. 1997. il. de Ion Buzatu. – 75 p. – Cluj-Napoca : Ed. Teodor. n. : il. – Cluj-Napoca : Ed. – 104 p. – 212 p. – ClujNapoca : Clusium. Mureşanu. – 20 p. Scărişoara. Mureşanu . pref. : 4 f. – 72 p. Mureşanu. 810. Preot deşteptării noastre. semnelor vremii profet / A. 8 iulie 1946. române : [versuri] / Andrei Mureşanu. Versuri de vacanţă / Marcel Mureşeanu . Marcel. Casa Cărţii de Ştiinţă. 2003. 1984. 818. A. Mureşanu. – 78 p. – 95 p. – Bucureşti : Litera Internaţional . 86 . Poezii şi articole / Andrei Mureşanu. – 236 p. Nicolae. 1963. Andrei Mureşanu contra biografilor : studii / Teodor Tanco. Spuse fratele nostru : [versuri] / Nicolae Mocanu. Nicolae. A. 813. Marcel. de Irina Petraş. şi cop. 1988.

de Mihai Ungheanu. 820. 821.. Negoiţescu. În cunoştinţă de cauză : texte politice / Ion Negoiţescu. Dinspre sud-est : [eseuri] / Mircea Muthu. Muthu. Negoiţescu. Labirintul de aer : [versuri] / Ioan Negru. 2. Muthu. – 1569 p. [s. 87 . Ioan. I. 829. 1996. I. Libra. Ora oglinzilor : pagini de jurnal. 1994. I. Valea Drăganului. Mureş) 819. – Cluj-Napoca : Clusium. epistolar şi alte texte cu caracter confesiv / Ion Negoiţescu . Ioan Negru – poet (n. Mircea. 825. Vol. Ioan. 1976. ed. memorialistică. – 366 p. / Mircea Muthu. Didactică şi Pedagogică. – 54 p. – 172 p. jud. 2. Esenţe : [versuri] / Mircea Muthu. Mircea. Balcanismul literar românesc. Negru. – Bucureşti : Ed. Negru. I. – 375 p. – 64 p. – ClujNapoca : Clusium. Vol. pref.]. Negoiţescu. Muthu. n. Analize şi sinteze / Ion Negoiţescu. 827. Însemnări critice / Ion Negoiţescu. şi note de Dan Damaschin.]. Negoiţescu. 1995. Mircea. 10 noiembrie 1957. – Cluj : Dacia. 1 ianuarie 1944. Iernut. În 2 vol. 1990. Scriitorii moderni. – p. 1995. – 288 p. Asediul infernului : [versuri] / Ioan Negru. – 62 p. Ion Negoiţescu – critic şi poet (1921-1992) 824. – 143 p. a. / Ion Negoiţescu . 1999. 1. îngrijită. critic literar (n. – 196 p. 823. 1997. – ClujNapoca : Clusium. Muthu. I. 1. Negoiţescu. – 188 p. – Bucureşti : Eminescu. 831.Mircea Muthu – scriitor. – Cluj-Napoca : Dacia. 2002. Albatros. jud. Vol. – Bucureşti : Ed. – Bucureşti : Ed. – 300 p. şi note bibliogr. În 2 vol. – Cluj-Napoca : Dacia. Cluj) 830. – 1996. 1970. 826. 828. – 1997. Cîntecul lui Leonardo : [versuri] / Mircea Muthu. 822. antol. Mircea. Vol. – Cluj-Napoca : [s. Etapele istorice ale conceptului.

1980. – 51 p. Pe-o invizibilă harfă percuţii : versuri / Virgil Nistor. Nistor.Virgil Nistor – scriitor (n. 838. Mircea Opriţă – scriitor (n. Nistor. – Oradea : Ed. 9 martie 1942. 1971. Virgil. – 131 p. 837. Mircea. 1972. Planeta părăsită : serial pentru păpuşi / Mircea Opriţă. 1973. Opriţă. Opriţă. 841. Dora. jud. – 275 p. 1976. – 247 p. – Bucureşti : Cartea Românească. Mircea. Albatros.]. – Cluj-Napoca : Ed. Ion. jud. Cogite. Noja. Sibiu) 832. Opriţă. Alternativă cu Fata Morgana : teatru scurt / Virgil Nistor. 833. Mircea. Creier intermediar : poem / Dora Pavel. – ClujNapoca : Dacia. – Oradea : Ed. – 255 p. Sânmihaiu-Almaşului. 839. – Cluj-Napoca : Ed. – Cluj-Napoca : Dacia 1983. 88 . Dora. 1999. Casa Cărţii de Ştiinţă. Timişoara) 836. – 96 p. Albatros. – ClujNapoca : Dacia. 1976. 1989. Şomărtin. – 264 p. – 57 p. 29 iunie 1946. Semnul licornului : [povestiri] / Mircea Opriţă. 2001. Ion. Pavel. Sălaj) 834. Ion Noja – scriitor (n. Mircea. 843. Pavel. Opriţă. 835. – 239 p. Cina cea mai lungă : roman / Mircea Opriţă. Pasărea de lut : roman / Mircea Opriţă. Virgil. – 107 p. Întoarce-te Esthera : [povestiri] / Dora Pavel. jud.]. – Cluj-Napoca : [s. Viaţa între-o floare : [teatru] / Mircea Opriţă. Noja. Casa Cărţii de Ştiinţă. 840. Nu am nici o dovadă : poezii / Ion Noja. Opriţă. Sântandrei. Dora Pavel – poetă (n. 22 septembrie 1922. 25 octombrie 1943. 1997. – Bucureşti : Ed. Hunidoara) 842. n. 2001. – 97 p. Nopţile memoriei : [povestiri] / Mircea Opriţă. Mircea. Serbare câmpenească : [versuri] / Ion Noja. – ClujNapoca : Biblioteca Apostrof. – Cluj-Napoca : [s. Mircea. – 109 p. l. Opriţă.

– 64 p. Jocul cu umbra : versuri / Gavril Pompei. franceză Gavril Pompei – poet. – În lb. Apropierea : [versuri] / Augustin Pop. Starea de labirint : poeme / Gavril Pompei. Petean. – ClujNapoca : Ed. 2000. 848. Mircea. Doamne. – 212 p. – 87 p. 1995. 1990. – Cluj-Napoca : Dacia. 2002. postf. – Cluj-Napoca : Ed. 1996. Lasă-mi. Pop. ed. jud. Pompei. Pompei. 855. Petean. – Cluj : Limes. – 90 p. 852. 849. – 60 p. 1994. n. Poemul deshumat : [versuri] / Dora Pavel. Pop. 1994. – Bucureşti : Paralela 45. 1998. 1981. 847. Focul viu. Augustin. cirque. Telejurnalul de la Cluj : [versuri] / Augustin Pop . – ClujNapoca : Dacia. – ClujNapoca : [s. Augustin Pop – poet (1952-1998) 853. Gavril. Ionescu. Jucu de Mijloc. Târlişiua. – 84 p. pedagog (n. Bistriţa-Năsăud) 850. îngrijită de Rodica Marian şi Ştefan Borbely . Gavril. – Ed. Pavel. Pompei. scandal : version francaise par T. 846.844. Gavril. – 64 p. – 84 p. Dora. Augustin. Ceea ce fulgerul amînă: [versuri] / Augustin Pop. Petean. – 212 p. Ivanne et Mircea Goga / Mircea Petean. Mircea. pedagog (n. Petean. 2000. – 64 p. Echinox. – Cluj-Napoca : Paralela 45. Mircea Petean – poet.]. Floarea de rouă : [versuri] / Gavril Pompei. rev. 854. Mircea. 89 . Mircea. – ClujNapoca : Dacia. – 141 p. Mircea. Ocolul lumii în 50 de jocuri creative / Ana şi Mircea Petean. 2005. Ocolul lumii în 50 de jocuri creative / Ana şi Mircea Petean. Cluj) 845. – Cluj-Napoca : Dacia. 15 august 1950. jud. – 128 p. – ClujNapoca : Dacia. de Ştefan Borbely. Petean. 1995. zăbava : versuri / Mircea Petean. 851. Augustin. 2 februarie 1952. a 2-a. Pop. – Cluj-Napoca : Limes. Cartea de la Jucu Nobil II : balade şi idile / Mircea Petean. Folie.

Remus. – Bucureşti : Ed. Epigrame / Eugen Pop. 1983. epigramist (n. – 226 p. – 144 p. Pop. 864. Univers. – 430 p. 1 iulie 1941. Târziu de toamnă : poezii. Spre oraşul secret al incaşilor : Popasuri pe meridiane şi paralele subamericane : [reportaje] / Eugen Pop. Jocul poeziei : [versuri] / Ion Pop. Ion Pop – poet (n. 14 februarie 1945. Pop. Ioan. l.Eugen Pop – poet. 858. – 64 p. Pagini transparente : lecturi din poezia română contemporană / Ion Pop. 1999. Ion. 2000. Mireşu Mare. Poezia unei generaţii / Ion Pop. – Bucureşti : Ed. Pop. Pop. 863. 1995. Eugen. 865. Şi totuşi … epigrama / Ioan Pop. – Cluj-Napoca : Dacia. 1976. jud. 1979. 1973. 867. Pop. Pop. Ion. – 123 p. 1998. 857. Pop. Pop. Ioan Pop – poet (n. – Bucureşti : Ion Creangă. – 364 p. Cluj) 856. Someş-Odorheiu.] : Recomisinas “Făpta Transilvăneană’’. 1985. – 54 p. epigrame / Ioan Pop. Eugen. – 261 p. Rondeluri parşive şi alte poezele : [versuri] / Eugen Pop. 859. 1997. – 145 p. Ioan. Satirigrame / Eugen Pop. 1969. Didactică şi Pedagogică. – 222 p. Ion. Dokia. – Cluj-Napoca : Casa de ed. 866. – [s. Ion. Transcrieri : eseuri / Ion Pop. Sălaj. Lecturi fragmentare : [versuri] / Ion Pop. Pop. 1975. Eugen. Ion. – 323 p. Dokia. Ore franceze : [interviuri] / Ion Pop. parodii. Maramureş) 862. – Bucureşti : Eminescu. – Cluj-Napoca : Casa de ed. Eugen. 861. – Bucureşti : Cartea Românească. în Cluj din 1945) 860. Pop. 27 ianuarie 1937. – 111 p. 90 . Pop. jud. – Cluj-Napoca : Dacia. Pop. Ion. – Cluj-Napoca : Ed. – Cluj-Napoca : Dacia.

D. Dumnezeu în bucătărie : [roman] / Dumitru Radu Popescu. 873. 872. 1979 p. 1996. Popescu. – 106 p. – Ed. n. – Bucureşti : Cartea Românească. R. – 199 p. – 201 p. Popescu. 1982. Adrian. Adrian. 1980. Popescu. Tradiţii de muncă româneşti în obiceiuri. Tânărul Francisc : roman / Adrian Popescu. Popescu. Poezii / Adrian Popescu. pref. Popescu. 880. – Ed. – Cluj-Napoca : Dacia. D. – 159 p. Spuma şi stânca : [eseuri] / Adrian Popescu. Cei doi din dreptul Tebei sau cu faţa la pădure : [roman] / Dumitru Radu Popescu. de Marian Papahagi. a 2-a. Italia subiectivă : [reportaje] / Adrian Popescu . R. – Cluj-Napoca : Dacia. 869. 1997. R. – Bucureşti : Eminescu. – Bucureşti : Cartea Românească. Popescu. – 206 p. Popescu.Adrian Popescu – scriitor (n. 876. 24 mai 1947. jud. 874. 1994. 875. Duios Anastasia trecea : [nuvelă] / Dumitru Radu Popescu. 878. – Bucureşti : Ed. – Iaşi : ARS Long. Adrian. – Cluj-Napoca : Dacia. 877. Adrian. Popescu. Popescu.]. – 82 p. Albatros. – 590 p. – Bucureşti : Ed. R. 1983. a 2-a. Popescu. Ştiinţifică şi Pedagogică. D. – 176 p. Popescu. 1998. Bihor) 879. – Bucureşti : Ed. Vitruviu. folclor. – 319 p. Curtea Medicilor : poeme / Adrian Popescu. Adrian. Dor : [roman] / Dumitru Radu Popescu. Didactică şi Pedagogică. Adrian. Pisicile din Torcello : [versuri] / Adrian Popescu. – Bucureşti : Ed. – Bucureşti : Eminescu. Adrian. – Cluj-Napoca : [s. Popescu. Suburbiile cerului : versuri / Adrian Popescu. 871. – 208 p. D. artă populară /Adrian Popescu. 1995. Adrian. Lancea frântă : [critică literară] / Adrian Popescu. Păpuşa. 1973. Dumitru Radu Popescu – scriitor (n. – Bucureşti : Viitorul Românesc. – 79 p. Popescu. Adrian. 1991. – 80 p. 870. 20 august 1935. 2001. Adrian. 1997. Adrian. 91 . O milă sălbatică : [versuri] / Adrian Popescu. – Cluj-Napoca : Dacia. 882. Popescu. 2000. 1986. – 115 p. Cortegiul magilor : [micro-roman] / Adrian Popescu. – 131 p. 881. Popescu. Cluj) 868.

D. 1994. Rău. 1998. 1997. 1976. Împăratul norilor : roman / Dumitru Radu Popescu. – Cluj-Napoca : Dacia. Ion Pop-Reteganu – scriitor 890. – Bucureşti : Eminescu. 1996. – Bucureşti : Cartea Românească. 892. – 278 p. Moara cu pulbere : [teatru] / Dumitru Radu Popescu. jud. – Bucureşti : Ed. Aurel. – Bucureşti : Ion Creangă. : Litera. 1973. 895. Rău. False proze : [teorie literară] / Aurel Rău. – 137 p. Rău. 5 p. R. : Isai Cârmu. R. D. – 365 p. – Bucureşti : Cartea Românească. pentru copii. Vînătoare regală : roman / Dumitru Radu Popescu. antol. de Virgiliu Ene. Popescu. – 295 p. – Bucureşti : Eminescu.. Rău. 887. – 415 p. – 165 p. – Bucureşti : 100+1 Gramar. Aurel. Aurel Rău – scriitor. R. Aurel. Aurel. 1972. 886. Poveşti ardeleneşti / Ion Pop-Reteganu . – 382 p. Mireasa cu gene false : [teatru] / Dumitru Radu Popescu. 1999. 894. 1981. : Litera. – Bucureşti : Eminescu : 1980.883. – Ch. 9 noiembrie 1930. D. pentru Literatură. Bistriţa-Năsăud) 891. – (Biblioteca şcolarului). D. Rău. pref. La marginea deşertului Gobi : [reportaje] / Aurel Rău. R. Rău. 885. – Ch. – Bucureşti : Eminescu. D. –152 p. Popescu. 1995. de Aureliu Goci. R. Popescu. Flori din cuvinte : [eseuri] / Aurel. EXPO 99 de la Olahus la Emil Cioran : [critică literară] / Aurel Rău. Josenii Bârladului. 1997. – 521 p. Aurel. În inima lui Yamato : 9 priviri lirice asupra Japoniei : [versuri] / Aurel Rău. 92 . D. – 219 p. – 150 p. – 310 p. Popescu. R. 896. D. Andrei Mureşanu în răsărirule magului : [critică literară] /Aurel Rău. critic literar (n. Aurel. Popescu. cop. – Bucureşti : Cartea Românească. Albatros. Pop-Reteganu. – 392 p. 1989. 889. Ion. curriculum vitae şi bibliogr. 884. Truman Capote şi Nicolae Ţic : roman / Dumitru Radu Popescu. 893. – Bucureşti : Ed. Paolo şi Francesca şi al treisprezecelea apostol : [roman] / Dumitru Radu Popescu . Rău. Euntele şi alte piese : [teatru] / Dumitru Radu Popescu . R. Popescu. Popescu. pref. 888. 1960.

postf. : il. Septentrion : versuri / Aurel Rău. – Cluj-Napoca : Dacia. Adam şi Eva : [roman] / postf.897. Liviu. 1983. de Nicolae Gheran . Amândoi / Liviu Rebreanu . 1997. Aurel. – 256 p. Adam şi Eva : roman / Liviu Rebreanu. Rău. Liviu. 2002. – Bucureşti : Cartea Românească. – Bucureşti : Eminescu. Adam şi Eva : [roman] / Liviu Rebreanu . n. Liviu. Liviu. Ritualuri : versuri / Aurel Rău. de Mariana Ionescu. 901. 1994. 1970. Turn cu ceas : versuri / Aurel Rău. – 106 p. – 162 p. Liviu Rebreanu – scriitor (1885-1944) 906. cron. – 176 p. Tineretului. Rebreanu. 1998. Aurel. Micropoeme şi alte poezii : [versuri] / Aurel Rău. – Cluj-Napoca : [s. il. Rebreanu. Rău. de Emil Chendea. – 192 p. pref. Aurel. Rău. tab. Aurel. Liviu. Stampe : [versuri] / Aurel Rău. – 175 p. Seară de versuri în lectura anotimpurilor : [versuri] / Aurel Rău. Atos. Aurel. 902. Oameni de aer : proză / Aurel Rău. – 272 p. – Bucureşti : Ed. – Cluj-Napoca : Dacia. – 288 p. Rău. Rebreanu. de Gh. – Bucureşti : Cartea Românească. 905. 898. 900. – 256 p. 2000. Liviu. Mircea Coloşenco . 93 . Amândoi / Liviu Rebreanu . Glodeanu. de Ilderim Rebreanu. Aurel. 2004. pref. Rebreanu.]. Rebreanu. 1964. – Bucureşti : Liviu Rebreanu. – 214 p. 904. 1978. 910. Amândoi / Liviu Rebreanu. 1999. ed. Aurel. – Bucureşti : Eminescu. – Bucureşti : Minerva. – Bucureşti : Ed. Aurel. Rău. 911. şi bibliogr. 1975. Rebreanu. – Bucureşti : Minerva. – 226 p. 908. Rău. 899. Rău. – 90 p. 903. Rău. cron. Omul de zăpadă : [versuri] / Aurel Rău . – 51 p. Aurel. 1971. – 106 p. 909. Rău. 907. 1982. – Bucureşti : Ion Creangă. – Bucureşti : Ed. de Ion Simuţ. – 234 p. – Bucureşti : Minerva. 1987. îngrijită şi tab. Albatros. Piatra scrisă : [versuri] / Aurel Rău.

tab. Jar : [roman] / Liviu Rebreanu . 915. Catastrofa şi alte nuvele / Liviu Rebreanu. – (Biblioteca şcolarului). – Bucureşti : Ed. Rebreanu. tab. de Ilderim Rebreanu. de Ilderim Rebreanu. – 365 p. – 170 p. şi ref. Rebreanu. 1998. Rebreanu. – 256 p. – Bucureşti : Liviu Rebreanu. note şi bibliogr. – 208 p. 5. pref. – Ch. Militară. ed. 2004. 927. – Bucureşti : Minerva. stud. şi pref. de Ilderim Rebreanu. de Ion Bogdan Lefter. : Litera. 924. cron. tab. Liviu. : Litera. tab. – Bucureşti : 100 + 1 Gramar. crit. de Nicolae Gheran. Teatru. 1999. 2001. – 175 p. Golanii : nuvele şi schiţe / Liviu Rebreanu. Vol. 925. Liviu. 923. 1985. 1999. 918. – 240 p. Liviu. Liviu. de Ion Simuţ . – Bucureşti : Liviu Rebreanu. 1985. Calvarul : [nuvele] / Liviu Rebreanu . Calvarul : nuvele / Liviu Rebreanu . 922. Rebreanu. Amîndoi : romane / Liviu Rebreanu. Crăişorul Horia : roman / Liviu Rebreanu . Nuvele / Liviu Rebreanu . 1996. Jar. – 365 p. pentru Literatură. – Bucureşti : Eminescu. pentru Literatură. – 303 p. Rebreanu. Liviu. 1965. de Mircea Colosenco . de Ilderim Rebreanu. Rebreanu. Liviu. pref. Rebreanu. Rebreanu. Rebreanu. Liviu. Liviu. Crăişorul Horia : [roman] / Liviu Rebreanu . Liviu. – 208 p. – Bucureşti : Minerva. 2004. cron. – Ch. 913. tab. Liviu. 919. ingrijită de Nicolae Gheran. 926. – Cluj : Cartimpex. 916. cron. Pădurea spânzuraţilor : roman / Liviu Rebreanu . postf. Rebreanu. 2004. 94 . Liviu. 914. – 388 p. – Bucureşti : Liviu Rebreanu. 1985. – 462 p. – Bucureşti : Herra. Rebreanu. de Nicolae Liu. Metropole / Liviu Rebreanu . Rebreanu.912. 920. 2003. 2004. Ion : [roman] / Liviu Rebreanu. – 120 p. Rebreanu. (Biblioteca şcolarului). Liviu. tab. – 699 p. de Liviu Maliţa . Ciuleandra : [nuvelă] / Liviu Rebreanu. selecţ. Rebreanu. Mărturisire : [nuvele şi schiţe] / Liviu Rebreanu . – Bucureşti : Liviu Rebreanu. pref. 1986. Gorila : [roman] / Liviu Rebreanu. – 269 p. de Ilderim Rebreanu. de Ion Bogdan Lefter . Rebreanu. antol. 1961. Liviu. 917. 921. cron. de Gheorghe Glodeanu. – Bucureşti : Ed. cron. cron. Rebreanu. – Cluj-Napoca : Dacia. Liviu. Liviu. introd. – Bucureşti : Ed. Liviu. Publicistică / Liviu Rebreanu . Opere alese. – 160 p. – 160 p. Ciuleandra.

Tineretului. A. 934. – 472 p. Alt Rebreanu / Liviu Maliţă. 933. a 3-a. Rusu. pentru Literatură. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Liviu. Rusu. 1989. Piru. – Ch. Maliţă. 935. 1968. 95 . Rusu. – Bucureşti : Ed. trad. – Cluj-Napoca : Dacia. de Cristina Rusu. Tanco. Estetica poeziei lirice / Liviu Rusu. : Litera. – 176 p. 1995. Eschil. – 332 p. – Bucureşti : Minerva. 929. – 168 p. de Virgil Bulat. *** 931. – (Biblioteca şcolarului).928. 939. Piru. – 345 p. – Cluj-Napoca : Cartimpex. Constantin. 937. antol. Rebreanu. – Bucureşti : Ed. Rusu. Teodor. pentru Literatură. Liviu. Paiu. Răscoala : roman / Liviu Rebreanu. Liviu. – 224 p. – Bucureşti : Ed. – Iaşi : Junimea. şi postf. Liviu Rebreanu. 1965. 932. Pădurea spânzuraţilor : [roman] / Liviu Rebreanu. Despre Liviu Rebreanu / Teodor Tanco. Eseu despre creaţia artistică : contribuţie la o estetică dinamică / Liviu Rusu . Ch. – 284 p. 2001. – Ed. de Marian Papahagi . Stancu. Liviu. – 354 p. 1996. Liviu Rebreanu / A. Liviu. 2000. 1985. Ilin. – Bucureşti : Meridiane. 2003. st. Sofocle. – Bucureşti : Ed. – Bucureşti : Litera Internaţional . Viziunea lumii în poezia noastră populară : de la resemnare la acţiunea creatoare / Liviu Rusu. 1967. Răfuiala şi alte nuvele / Liviu Rebreanu . Liviu. 1983. Liviu Rusu – estetician şi eseist (1901-1985) 936. – 296 p. Liviu. Euripide / Liviu Rusu. introd. Rebreanu : omul de teatru / Constantin Paiu. – 431 p. 930. Liviu. – 279 p. pentru Literatură. : Litera. Rusu. 1961. Liviu. Rebreanu. – 262 p. – ClujNapoca : Limes. 1969. În atelierul de creaţie / Stancu Ilin. Logica frumosului / Liviu Rusu. 938. Rebreanu. – 151 p. 940.

1999. 953. – Bucureşti : Ed. – Timişoara : [s. [s. 96 . şi cuv. 952. Mara : [roman] / Ioan Slavici. Zarafu. Ioan. Pagini alese / Ion Slavici . – Bucureşti : Ed. 945. Bărboi. sinteze. Ioan. Slavici. – Bucureşti : Lugman. – (Biblioteca şcolarului). n. – Bucureşti : Ion Creangă. Slavici. 1986. 951. – 147 p. – 158 p. – 344 p. note şi indici D. 2002. – 240 p. : Litera . Ioan. Slavici. – 645 p. 948. Opere. Bucureşti : Litera Internaţional.]. l. vol. Ioan Slavici . 1981. Slavici. Ioan. – 176 p. Şoimuş. Mara. Păcală în satul lui : [poveşti] / Ioan Slavici : prez. Poemaţioane symphatice simultanee : [versuri] / Vasile Sav. 27 noiembrie 1949. Moara cu noroc : [nuvele] / Ioan Slavici. noţiuni de C. Fundaţiei Culturale Române. Ioan. 944. – 126 p. Doi feţi cu stea în frunte : basme / Ioan Slavici. text ales şi stabilit C.. 943. Ileana cea şireată . Limir împărat : poveşti / Ioan Slavici . – Ch. – 247 p. – 144 p. 947. – Bucureşti : Minerva. Ioan. 1998. de Filimon Hămuraru. îngrijit şi prez. Sălaj) 941. 1975. Catulliene. Slavici. : il. 950. coment. Slavici. Moara cu noroc : [nuvele] / Ioan Slavici.Vasile Sav – poet (n. 1983. 1995. – 207 p. Slavici. de Constantin Mohanu. Ioan. – Bucureşti : Eminescu. Vizual. – 543 p. 954. Ioan. Slavici. Chişinău : Litera. – Bucureşti : Meteor Press. 946. Slavici. Ioan Slavici – scriitor (1848-1925) 942. Ioan. 2003. – Bucureşti : Litera Internaţional . Mohanu . de C. Slavici. Ioan. ed. 1997. – Bucureşti : Ion Creangă. 2002. 949. Slavici. – Cluj-Napoca : Dacia. graf. Stan Bolovan . Ioan. : Cartea Moldovei. Ioan. Ioan. a. antol. Vasile. Nuvele / Ioan Slavici . Amintiri / Ioan Slavici. personaje.] : Crater. Moara cu noroc : [nuvele] / Ioan Slavici . – Ch. – 312 p. Slavici. – 154 p.]. Vatamaniuc. – [s. Slavici. – 44 p. înainte de Constantin Cubleşan. Atitudini şi mărturisiri / Ioan Slavici. jud. 1994. Sav. 2001. Moara cu noroc. Pădureanca : [proză] / Ioan Slavici. Budulea taichii .

Suciu. ed. ed. Contribuţii la estetica fenomenului literar / Radu Stanca . Năsăud. [s. – 47 p. 97 . 1997. Ioan Slavici / Constantin Cubleşan. – 216 p. Slavici. – 154 p. *** 961. Slavici. – Cluj-Napoca : Clusium. – 421 p. 962. 958. a 3-a. 1977. Problema cititului. Ioan.]. Adrian. – 47 p. Slavici. – Bucureşti : Recif. : Ştiinţa. şi prez. Ioan. 956. Radu. Bistriţa) 967. – Bucureşti : Cartea Românească. –Cluj-Napoca : Paralela 45. Stoicescu. – 381 p. – 222 p. pentru Literatură. Zîna Zorilor : [poveşti] / Ioan Slavici. 1963. – Bucureşti : Ed. Stanca. Cubleşan. Magdalena. 965. îngrijită şi pref. 2000. 1994. Ioan. a. Poveşti / Ioan Slavici. – 180 p. Pagini alese / Ioan Slavici . jud. îngrijită şi pref. Radu. Doina. 963. – Craiova : Hyperion. Stanca. Slavici / Magdalena Popescu. antol. – Bucureşti : Facla. ed. 1993. – 143 p. de Irina Petraş. Ioan Slavici / Pompiliu Marcea. Teatru / Ioan Slavici. de P. şi red. – 491 p. – Ed. – Bucureşti : Regis. Echinox. 957. Andrian Suciu – poet (n. Ioan. Ioan. Stanca. 1995. 960. – Iaşi : Casa editorială Regina. – Cluj-Napoca : Ed. Pompiliu. Turnul Babel : teatru / Radu Stanca .955. Poveşti şi nuvele / Ioan Slavici selecţ. Slavici. E toamnă printre femei şi în lume : versuri / Adrian Suciu . Slavici. eseist (1920-1962) 964. [s. 1978. Viaţa şi opera în imagini / Ioan Slavici. Radu Stanca – poet. – Bucureşti : Ed. Slavici. 21 decembrie 1970. de Mircea Zaciu. a. Doti : versuri / Radu Stanca . 2001. – 144 p. – 288 p. 966. pref. Ioan. 959. de Mihaela Cojocaru. dramaturg. Radu. – Ch. de Petru Poantă.]. de Mircea Mithu. Popescu. 1993. Marcea. – Cluj-Napoca : Paralela 45. îngrijită şi pref. Constantin. – 175 p. 1997.

: il. Prea tineri pentru amintiri : poveşti studenţeşti / Teodor Tanco. Monor. postf. de Ioan Popa. Tanco. – 240 p. Enciclopedică. 975. Pagini alese din istoria poporului / Teodor Tanco. Suciu. Sorin Grecu . 1996. 1982. – 314-325. Teodor. – Sibiu : Euphorion. : il. 979. 1996. 971. Academia Română : 1866-1996 : Academicienii năsăudeni şi bistriţeni / Teodor Tanco . – Bucureşti : Ed. Studenta : roman / Teodor Tanco. Tanco. cu pref. Tanco. 980. – Bucureşti : Ed. Adrian. Teodor. 976. de Teohar Mihadaş. – Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva. Teodor. Din istoria Transilvaniei : studii şi evocări. 98 . Gheorghe Şincai : Viaţa şi opera / M. 2000. Fana : roman / Teodor Tanco. Tomuş. – Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva.968. – 115 p. din engl. Tanco. Suciu. – Ed. : il. – Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva. Şt. Dicţionar literar 1639-1997 al Judeţului BistriţaNăsăud : autori -publicaţii-societăţi / Teodor Tanco . Gheorghe Şincai – unul dintre fondatorii Şcolii Ardelene (1754-1816) 970. – 216 p. de Petru Poantă. 978. 977. Lumea transilvană a lui Ion Creangă : originile unei bibliografii / Teodor Tanco . Teodor. 1991. Tanco. – 462 p. română şi engleză. 22. Teodor. 2000. – Cluj-Napoca : Dacia. 973. 2001. Tanco. Tanco. – ClujNapoca : Virtus Romana Rediviva. Numai poeme = Just the poems : [versuri] / Adrian Suciu . – 250 p. 1965. Adrian. Şincai Gheorghe // Prodan. – 225 p. Teodor. Mircea. – 152 p. trad. a 2-a rev. 1987. de acad. pentru Literatură. – 46 p. – Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva. Teodor. pref. Corabia naufragiaţilor : alegorii interzise / Teodor Tanco . pref. Teodor. de Petru Poantă.1925. Tanco. – 120 p. Teodor Tanco – scriitor (n. Singur : poezii / Adrian Suciu. Teodor. 1998. D. Desdemona : roman / Teodor Tanco. 969. – 203 p. – 40 p. Tomuş. Tanco. Cartimpex. 1999. 974. 1995. – Cluj-Napoca : Dacia. – Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva. Pascu. jud. – Cluj-Napoca : Ed. – Text paralel în lb. – 287 p. 1996. Bistriţa-Năsăud) 972. – Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediva.04.

Flavia Teoc – poetă (n. Flavia. – Cluj-Napoca : Clusium. Dincoace şi dincolo de “F. 1995. 23 ianuarie 1944. Petroşani. 989. 1985. – 319 p. 987. – ClujNapoca : Limes. Hunedoara) 984. Daco Press. 1981. Taşcu. Taşcu. – 11 p. Valentin. – 190 p. Marele zid chinezesc german : carte pentru cînd vine tristeţea să-şi încaseze chiria / Cornel Udrea. Gheorghieni. – Cluj-Napoca : Ed. 27 martie 1947. 13 mai 1971. 1996. Teoc. – Cluj-Napoca : Dacia. Taşcu. Cornel Udrea – poet (n. 1975. Valentin. Teodor. 1999. Şcoala morţii : [versuri] / Valentin Taşcu. 988.. 2001. Incidenţe : [critică literară]/ Valentin Taşcu. jud. Tanco. Cluj-Napoca) 990. – 169 p. jud. 983.981. Ritm vertical / Valentin Taşcu. Teodor. Vol. Valentin. Flavia. Taşcu. 982. Udrea Cornel. Valentin Taşcu – scriitor. Poezia poeziei de azi / Valentin Taşcu. Virtus Romana Rediviva. 1997. Zăpada roşie : proze din trecut / Teodor Tanco. critic literar (n. – 60 p. Teoc. Studii literare / Valentin Taşcu. Trestie şi plumb : [versuri] / Flavia Teoc. – Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva. Taşcu. 99 . – ClujNapoca : Clusium. – Bucureşti : Univers enciclopedic. Valentin. : [critică literară] / Valentin Taşcu. – 156 p. 991. Vinovat de Nobel : dramă feerică în două părţi / Teodor Tanco. – 220 p. 1997. – Cluj-Napoca : Dacia. Taşcu. 2001. Tanco. – 255 p. Valentin. Valentin. 2002. – Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva. Tanco. – Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva. – 556 p. 985. – 237 p. – Bucureşti : Albatros. Harghita) 992. Teodor. 2. 1993. 986. – 199 p. – Iaşi : Junimea. Înzeire : poezii / Flavia Teoc. – 88 p. Memoria culturii / Teodor Tanco.

Şerban. Iubeşte clipa de faţă : poezii / Octavian Gr. / Alexandru Vaida Voevod . Gr. rev. – Cluj-Napoca : Argumnaut. jud. – 222 p. – 348 p. În 2 vol. ed. şi adăugită. – Cluj-Napoca : Star. Zegreanu. 1002. Dokia. Practici de acordare a primului ajutor : ghid pentru oameni de afaceri şi personalul angajat în întreprinderile mici şi mijlocii / Iustian Gr. Gr. – 223 p. Vol. note şi comentarii de Al. 999. – 48 p. O. Zegreanu . 100 . Gr. – 116 p. 994. Iustian Gr. 1988. Zegreanu. Zegreanu. I. Zegreanu. Mersul pe jos : [satiră] / Cornel Udrea. – 1995. 2000. Gr. pref.993. Udrea Cornel. pref. Octavian Zegreanu – scriitor (n. Alexandru Vaida. 2. 2002. Gr. – ClujNapoca : Dacia. Zegreanu. – 319 p. – 132 p. Zegreanu. – Cluj-Napoca : Argus. I. 1994 p. Zegreanu. 998. Gr. Verişorii siamezi : [satiră] / Cornel Udrea. 2001. – 249 p. Cluj) 1000. O. Zegreanu. – 1994. Voevod. 996.17 octombrie 1938. – Ed. Cluj-Napoca) 997. 1001. – ClujNapoca : Dacia. 1999. Zegreanu. Iustian Zegreanu – medic (n. I. : il. – Cluj-Napoca : Gloria. Alexandru Vaida Voevod – om politic. Pe scara unui gând : [poezii] / Octavian Gr. îngrijită. a 2-a. 1993. 1994. Vol. 16 martie 1970. Strategii moderne în managementul şi tratamentul epilepsiei / dr. de Marin Oprea. Zegreanu. – Cluj-Napoca : Motiv. medic şi publicist (1872-1950) 995. Gr. – ClujNapoca : Clusium. 1. O. Zegreanu. – ClujNapoca : Casa de ed. Gr. Dej. – 52 p. – 135 p. : il. Adolescenţii şi educaţia sexuală / Iustian Gr. Şi pentru noi / Octavian Gr. Udrea Cornel. Memorii.

621.Urechea Vasile Alexandru Ioan Almaş Dumitru Almăşan Dorin Anania Valeriu Andea Avram Andea Susana Andraşiu F.Indice de nume A Abrudan Paul Achim Valeriu Acsar I. 700. Agârbiceanu Ion Agrigoroaei Ion Aichelburg W. 389 123 24. 701. 684. 316 180 955 242 181. 25. 204 377-380 381-387 176. 686-688. 318 409-429. A. Albu Corneliu Alexandrescu. E. 190. 293 293 602 312. 333-372. Badea Marin Barbă D. Bariţiu George Bassa B. 178. 707. 322 364 136. (400). Bărnuţiu Simion Beniuc Mihai 170 1. 756 190. (401) 78 402-408 677. 137. 173 269 144 174. 698. 706. 202 388. Anghel Gheorghe Antihi Sorin Anton Aurel Antonescu Ion Arcaş Ion Arion Gheorghe Armaşu Liliana Avram V. 190. Bădescu Horia Bălan I. (375-376) 293 478 147 321 632 172. Azap Ioan-Pavel B Baconsky. 26 611 390 391-399 731 27 82. Avram Andrescu Ştefan Androne P. Bărbulescu M. Dodu Bălcesu Nicolae Băncilă Vasile Bărboi C. 700 101 . 779 478 6. 291.

Bucşa Petre Budai-Deleanu Ion Brad Ion Brad Traian Braga M. 930 189 540 6 221 141 541 3. 502-513 35-39. Blaga Lucian Bocşan Nicolae Bocşe Maria Bodea Cornelia Bodea Gh. 185 501. 338. 293 106 184. 190. G. 108 102 . 178 856 708 434 175 215 237 681 514-519 187. 107. 322 101 103 102-104 105 454. Bogdan I. Bodea Mihaela Bodiu Aurel Boeşan N. 178. Botezan L. 138 704 157 425 174 81. 293. 182. 207 731 141 497-499 293 114. 502 84. 461 6. (534-536) 368. I. Braga Rodica Bratu Savin Brătianu Gheorghe Brâncoveanu Constantin Vodă Brâncuşi Brudaşu Dan Bulat Virgil Bulei Ion Bunea Emil Burlacu Alexandru Busoiceanu Andrei Buta Iuliu Buteanu Ioan Butură Valer 245 268. (482-485) 265. Bojan Mariana Bolovan Sorina Paula Borbely Ştefan Bordeneanu M. Botoran Constantin Brătianu Gheorghe I.Berar Gheorghe Berindei Dan Bibicescu I. Botez A. 520-533. (305) 124 275 537-539. Bilţiu Maria Bilţiu Pamfil Bîrlea Ion Blaga D. 430-481. 460. Brudaşcu D.

Emil Chindriş Ioan Chira Minerva Chiriac Vlad Chiricescu R. 791 574-577 6 520 134 192 278 6 224. Buzatu Ion Byck J. 227 6 193. 597. C Cantemir Dimitrie Capatana Dan Căprariu Al. Cătineanu Tudor Căzănişteanu Cornel Constantin Câmpan Florica T. 447. 230 578-580 147 198 103 . 786. 683. 194 450 115 190 209. Cioran Dorana Cipariu T. Cârmu Isai Ceauşescu Ilie Cenuşă M. 191. 884 256 433. Căprinişanu R.Buza Mircea Buzaş I. Childescu. 679 550-570 283 114 555. 752. Cerna Dumitru Cernavodeanu Paul Cernea Gh. Ion Coja Ion 143 183 814 528 6 324 542-549 441 439 221 775 345. 209 343 181. Chirilă Eugen Chirtoagă Ion Cicio-Pop Ştefan Cimpoi Mihai Cioara I. 225. 556 557-563 564-566 571-573 900 207. Cloşca Cocora Ion Codru Drăguşanu. Ciobanu-Tofan Alina Ciolan Ioan N. Ciopraga C. 782. 190. Cesereanu Domiţian Cesereanu Ruxandra Cetea Doina Ceuca Iustin Chendea Emil Cheresteşiu V.

Damaschin Dan Dan Dorin Ovidiu Dan Mihail Dascal M. Deac Daniela Dejeu Zamfir Deletant D. Constantinescu Radu Constantiniu Florin Constantiniu V. 209.Cojocaru Mihaela Cojocaru-Zavadschi Ala Colan Ioan Colesnic Iurie Colosenco Mircea Columbeanu Sergiu Comsa Nicolae Comşa Daniela Constantinescu N. 917 322 85 199 590 569 200 253 6 333 279 144 693 40 581-633. 953. (634-642) 316 245 307 209. Corbu Haralambie Cordoş Sanda Cornea Doina Cosma Iuliu Cosmescu V. 230 157 246 482 344. 962 317. S. Costiuc Tatiana Coşbuc George Covaci Iosif Creghi Tiberiu Cristache Gheorghe Crişan Crişan Dumitru Crişan Ion Horaţiu Crohmălniceanu Ov. Demetrius Lucia Diaconu Florica 956 6 162 315 910. 828 157 270 357 205 42 112 242 166 483 104 . 652-656 652. Cuza Alexandru Ioan D Daicoviciu Constantin Daicoviciu H. Cubleşan Constantin Cucerzan Eugen S. 356. 585. Dănilă Şt. 643-651. 654 657-661. Curticăpeanu V. 622. 318 4 73-75 190.

141. 220 595 635 322 738 179 478 382 527. 293. 259. Diudea M. 218 738 738 219 175. Doja Gh. Dobrinescu Valeriu Florin Doinaş Şt. Dumitrescu-Jippa Aurel E Edroiu Nicolae Eschil Euripide F Fanache Gheorghe Fătu Mihai Felea Ioan Felea Romulus Felezeu Călin Feneşan Cristina Filipciuc I. Doina Drimba Ovidiu Drozdowski G. Aug. 177. 217. Dudaş Florian Dulghieru G. 784 105 . Florea Virgiliu Florescu Aurelia Franyo Z. 737 634 43 113 214 121. Frunză Sandu Fugariu Florea 148 662 232 464 230 113 169 311 452 302. Firan Florea Fischer-Galati S. Doniga Vasile T. I. 316 (937) (937) 168 202. Draghicesco D. Dragnev Demir Dragomir Constantin Dragomir Silviu Drăgan Ioan Drăgan Iosif Constantin Drăguţ Vasile Dreghiciu. 736. 732-735 293 213 125 10 484 478 6. Dumbrăveanu Victor Dumitraşcu N. 210.Dima Al.

229 230. 850 6. Gheran Nicolae Ghibu Onisifor Ghise D. Gheorghiu D. 918 663. 457. Gogea Vasile Göllner C. 320 45 224-227 224 907. Groza Gabriela Genţiana Gruia Bazil Gudea Nicolae Gurghianu Aurel Gurghianu C. Greive A. 474 633 216. 664 434 73. Gongolea Lia Gonţa Alexandru I. Giurescu Constantin C. 232 115 713-715 44 239 430 727 716-719 720-725 134 725-728 727 178. Gyemant Ladislau H Hajos Iosif Hămuraru Filimon Haldner Ana-Maria 610 454. Grad Cornel Grama Anca Grapini Leon-Iosif Grănescu Andrian Grecu Victor V. 674-705.G Galaicu-Păun Emil Gană George Georges M. (706-708) 690 709-712 76 115 77 231. 187. 465. 914. 322 149 199 911. 293 235 947 274 106 . Grigurcu Gh. 458. 922 178 888 665-672. Glodariu Eugenia Glodeanu Gheorghe Gluck E. Gîju I. Georgescu Vlad Gheorghiţă Nadina Gheorghiu C. Goci Aureliu Goga Mircea Goga Octavian Goga V. Giurescu Dinu C.

182. 291 234. 469 179 114 247 6 45 190. 190. (731-738). 216. 768-771 100 772-774 440. 316. 739. 453. 230. Iorga Nicolae Iosif Ştefan Octavian Isac Emil Istrate Gavril Istrate Ion Istvan Almasi Ivaneş Stela-Maria Ivaşcu G. (775-778) 107 . J Joiţa Virgil Jula N. 463. 200. 302. 217. 209. 317 233 143 297 634 221. (740-744) 190. 730 110. 230. 325 725 745-750 932 908 221 86 81. 296. 242 729.Hâncu Dumitru Heitman Klaus Hithchins Keith Hompot Ana Horia Hossu Valer Hozoc Ionel Hurezeanu Emil Husar Alexandru I Iacoş Ion Iancu Avram Iancu de Hunedoara Iancu Gheorghe Iaşcu Valentina Igna Vasile Ilin Stancu Ionescu Mariana Ionescu Mihail E. 779 110. K Kiriţescu Constantin Korolevski Svetlana Kulikovski Lidia L Lazăr Gheorghe 236 236 5. 291. 213. 305 850 238. Ionescu Miron Ionescu Ştefan Ionescu T. 317 751-762 763-767 783 161. 278.

617. 252 708 113 265 15 927 221 779 78. 87 279 253. (790) 116. 741 177 10 88 266 157. 926 251. 781 317 776 257. Lemny Ştefan Lenghel Izanu P. 791-793. 258. 795-804. 254. Lechinţan Vasile Lefter Ion Bogdan Lehrer Milton G. 780. 974 263 108 . 933 259. 788. (794) 230. 486. Leu Valeriu Ligor Alexandru Liu Nicolae Loghin Leonida Lucaciu Vasile Lungu Ion Lungu Victor Lupaş Ioan Lupaşcu Dumitru M Macovescu George Maior Liviu Maior Petru Maliţa Liviu Manciulea Ştefan Maniu Iuliu Marcea Pompiliu Mare Călina Marian Rodica Marica George Em Marinescu C. Matei Pamfil Mărgineanu Ion Mândruţ S. 625. 632. 278.Lazăr Valeriu Lăncrănjan Ion Lăptoiu N. Marinoiu Costea Martin M. 278. Mârza Eva Mârza Iacob Meteş Ştefan Miclea Ion Micu Dumitru Micu Clain Samuil Micu-Klein Ioan Inocenţiu Mihadaş Teohar Mihai Marina 134 248. 485. 641 5. 741 471. 293 190. 782-786 918. 255. 249 126 250 924. 740 174. Gh. 235 280 2 397 8 264. 789 963 235 856 7.

954 203 369. 278 805-807 174 742 487 114 808. Millea A. 370 637 160 601 6 623 271 615. 293 784 88. Mioc S. Munteanu Emanoil Munteanu Petru Munteanu Romul Mureşan H. (815) 816-819 75. Milea Ioan Milicescu. 809 777 114 699 269 810. 276.Mihail Teodor Mihaiu Virgil Mihalache Ion Mihalache Marin Mihu A.82 272 273 488. Moruzi Alexandru Munteanu D. 945. 820-824. 216 277 825-830 831. 832 11 178 109 . Mihuţa N. Mustaţă Constantin Mutaşcu Traian Muthu Mircea N Nagler Thomas Neagoe S. Emilia Şt. 811 270 158 347. Moldovan Codreanu Moraru I. 755 530 175 812-814. 966 274 685 178. 277. Mitu Sorin Mocanu Nicolae Moga Ioan Moga V. Mureşanu Andrei Mureşeanu Marcel Murgescu C. Mohanu Constantin Moisuc Viorica Molan Vasile Moldovan A. Neamţu Gelu Neagoe Manole Neagoe Stelian Neamţu Gelu Negoiţescu Ion Negru Ioan Netea Vasile Niessen J.

973 478 843-845 293 118. Nicolescu Aurel Nicolau Petre Nistor Francisc Nistor Ioan Silviu Nistor Nicola Noja Ion Nouzille Jean Nuţu C. O Oarcăşu Ion Oltean Vasile Onciu Parascovia Opriş Ioan Oprişan I. Pariza Maria Pascu Ştefan Pastior O. 282288.738.188. 817. 270. 209. 846-850 500. 313. Papahagi Marian Panaint Panainte I. 187. 217. 278. 967 526 334. 743. Opriţă Mircea Orian Titu Osoianu Vera Oţetea Andrei P Paiu Constantin Pall Francisc Pană Virgil Papacostea-Danielopolu Cornelia. 848 390. Pinescu G. 744.Nicolae-Văleanu. 510. 119 115 778 177 238 847. 938 305 54 14. I. 132. 340. Pavelescu Amalia Părnuţă Gheorghe Păun N. Penelea Georgeta Petean Ana Petean Mircea Petraş Irina Petrescu Em. Pavel Dora Pavel Teodor Paveleanu Gh. 79 90 455 117 12. 177. 497. 836 326 223 764 91 49-52 13 489 837-842 138 53 241 934 790 281 21 871. 816. 365 110 . 240. 357. 467 214 835.

Pop Eugen Pop F. 702 55. 479. 57. Puiu Al. Popa Doina Popa Mircea Popescu Adrian Popescu Magdalena Popescu Dumitru Radu Popescu-Argeşel Ion Popp Vasile Poptămaş Dimitrie Porumb M. 327. 862. Pop Gheorghe Pop Ioan Pop Ion Pop I. 264. Preda Dumitru Prodan David Protase D. Posea Aurora Posea Grigore Proca Ion Protopopescu L. A. N Pop D. Puşcariu Sextil Puşcaş Vasile R Racoviţă Mihai Rad Ilie Radosav Doru Radu Andrei 935 180. 206 851-853 221 326 854-856 190 113 857-860 176 120 490. 616. 374. 295 314 170 60. 965. Poantă Petru Pohilă Vlad Polverejan Şerban Pompei Gavril Pompiliu Teodor Ponti Piero Pop Augustin Pop Augustin Y. 432. 976. 144 58 133. 92. 328 275 160 160 59 534 161 162.Piru A. 977 55 162. 869-879 964 880 159 15. 61 255 17 111 . 561. Pop Silaghi V. 727. 638. 175 289 291-294. 863 863-868 322 622 891 635 (55) 6. Pop-Reteganu Ion Popa Constantin M.

917. Roth Stephan Ludwig Ruffini Mario Rugescu Letia Rusu Constantin Rusu Cristina Rusu Liviu S Sarov T. Slavici Ioan Smigelschi Ana-Maria Socol Aurel Sorkin Adam J. 354 942 741 430 606-608. 639 183 22 907. D. (962-964) 818 306 807 535 112 . 925. 293. Rîşteiu Nicolae Rocsin John Roibu Nicolae Roman Ion Roman Ludovic Rosetti Al. 892-906 910. 907-931. 270 632. 176. 913 451 943-961. 178. Ranga Ioan Raţiu Ioan Raţiu Maria Răduţiu Aurel Rău Aurel Rebreanu Ilderim Rebreanu Liviu Regman Cornel Retegan Simion Rezachevici Constantin Rîpeanu V. 298. 299 283 703 317 300 62 754. Sasu Aurel Sav Vasile Sălcudeanu Petre Schuler Gerda Scridon G. Sorohan Elvira 78 190 177 296 138 245 175. 177. 760 19 549 190 303 304 491 235 938 937-941 464 353.Radu V. Rakoczi Francisc Ranca I. 928 6. Seiceanu T. Roşca D. Simuţ Ion Sittner-Prică M. (932-937) 340 175. Simonescu Dan. 913.

958 80 640 207 222 968-970 176 65 6 190 113 695. 316. 317 309 310 121 641 67-69. Teoc Flavia Theodorescu Răzvan Tismăneanu Vlademir Todoran Eugen Todoran Romulus Tomuleţ Virgil Tomuş M. 598 744 113 . Surugiu-Negrei Dorina Ş Şaguna Andrei Şerb D. Şerban I. 936. Surdu Victor Suciu Adrian Suciu D. Stanca Radu Stoica V. 730. Şincai Gheorghe Şofron Demostene Şora Mariana Şovu G. 64. A. V. Suciu M. 291. 716 463. Topliceanu Iulian 675 965-967 63.Stan M. 308 413 352. 992 18 710 494 6 379. (971). 985-990 324 20. 815. Stoicescu Aurel Stoicescu Passionaria Stoicle C. Surăianu D. Şuluţiu A. Şteiu Nicolae Ştirban Marcel Ştirbu S Şuiaga Victor I. Taşcu Valentin Tamâianu Emma Tănase Alexandru Teclici V. (972) 66 492 603 317 293. 973-984 430 614. 493 588 991. 701 190. T Tanco Teodor Taoloş I. Ş. Surdu B. Şuluţiu O.

373. Voicu Constantin Voicu D. Ungheanu Mihai Ulici L. 278. Ursulescu Nicolae V Vaida M. 230. 221. 376. Trincă Mihaela Tudor-Bihoreanu Gh. 339. 970 124 28 998-1000 1001-1003 23 6 114 . 348. 284 253 193 149 168 144 113 6 430. 954 190 190. 337. Voicu-Vedea Victor Voişanu Gheorghe Vornicu Gh. Văcărescu Ienăchiţă Viteazul Mihai Vodă Vlasiu M. 642. Octavian Zsigmond Jako Zub Alexandru 588 70 224. Vulcan Iosif Vulcănescu Mihu Vulpe Magdalena Z Zarafu C. 996. 751 295 336. 997 6 496. 375. 225. Vaida-Voevod Alexandru Varlaam Vatamaniuc D. Iustian Zegreanu Gr. Zaciu Mircea Zărnescu Constantin Zeicu Mircea Zegreanu Gr. 283. Ţ Ţugui Pavel U Udrea Cornel Udrea Silvia Ucrain C. 397 993-995 691 744 829 620 159 495. 536 278. 678. 227 392.Trandafir C. 204.