Bosne i Hercegovine

Opis planina sa značaјniјim drugim podacima i detaljnim prikazom planinarskih kraјeva sa 54 fotografiјe i 25 karata Uredio: Ing. ЈOVO POPOVIĆ

Kroz planine

Izdanje;

Planinarskih društava u Saraјevu 1935

Islamska dionička štampariјa u Saraјevu

Predgovor Teritorij drinske, vrbaske, primorske i zetske banovine koji je nastao administrativnom podjelom cjelokupnog područja Bosne i Hercegovine vanredno je interesantan za sve ljubitelje i posmatrače prirodnih ljepota. Malo je predjela evropskog kontinenta u kojima se čista i ljudskom rukom još nedotjerivana priroda očuvala u svim svojim čarima i dražima kao na pomenutom teritoriju. Iz pitomih i plodnih ravnica sjeverne Bosne postepeno se prelazi u brdovitu i šumovitu visoravan Srednje Bosne. Ta visoravan okružuje sa svih strana Sarajevo, najveći i najljepši grad Bosne, danas i najinteresantniji grad Jugoslavije zbog njegovog osobitog prirodnog položaja i zbog neobičnog šarenila u ljudstvu, u graditeljstvu i u svakidašnjem životu. Dalje prema jugu i istoku nastaje prostrana planinska oblast interesantna po plastici tla, po bogatstvu geoloških formacija i po svojoj flori i fauni; vanredno lijepa po svojoj divnoj romantici, po prirodnim kontrastima bujnoga zelenila i čistog golog krša, po prirodnoj ljepoti i otmjenosti planinskog življa i po slikovitosti njegove nošnje i jednostavnosti njegova života i rada. Otvoriti puteve u te planine, promatrati, proučavati i poznavati njih i život u njima znači poznavati jedan dio vječne ljepote, uživati u njoj i plemeniti na njoj svoju dušu i misao. S druge strane bavljenje po tim planinama nesumnjivo upliviše na fizičko jačanje tijela, na povećavanje tjelesne gipkosti, svježine i otpornosti.

-4-

Planinarstvo je dakle potrebno i korisno i sa stanovišta našeg nacionalnog fizičkog vaspitanja, održanja i napretka. Ljepote naših planina i interesantnost života njihovog stanovništva mogu da budu privlačni i za mnoge strance, koji posjećuju ove krajeve. Za njih su do sada naše planine bile daleke i puste, jer se k njima nije moglo lako prilaziti niti u njima boraviti zbog oskudice dobrih puteva i podesnih planinarskih domova. U zadnjih 10 godina mnogo su uradila u tom pravcu sva planinarska društva u Sarajevu. Tako bi i sa ekonomske strane naše planine mogle da budu korisne po narod i zemlju. Shvaćajući tu njihovu ulogu udružila su se planinska društva u Sarajevu i to: Društvo planinara u B, i H , ,,Prijatelj Prirode", ,,Kozmos", „Romanija" i ,.Bjelašnica" u cilju da izdaju djelo u kome će naše planine biti prikazane u slici i riječi. Svako od pomenutih društava odredilo je svoje delegate koji su imali zadatak da prikupe građu o pojedinim planinama i da je predaju glavnom uredniku, da je konačno obradi i sredi.* Pri obradi cjelokupnog sakupljenog materijala, imali smo dvije težnje: da damo našim i stranim planinarima dobrog putovođu za planine Bosne i Hercegovine i da vrijedne i obrazovane planinare potaknemo na samostalno promatranje i proučavanje naših planina. U ispunjenju prve težnje prikazane su sve do sada turistički i planinarski obrađene planine
*) Redakcijoni odbor sačinjavali su ispred „Društva planinara u B. i H." g. g. Jure Filipović, sud. savjetnik i Suljo Suljagić, šef blagajne Drinske finans. direkcije; od „Prijatelja Prirode" g. Branko Tadić činovnik Radničke Komore; od „Kozmosa" g. Janko Seljan pol. pristav u m. od ,,Romanije" g. Ing. Mihajlo Blagojević građevni inžinier i od „Bjelašnice" Dr. J. Fleger i Dr. Franjo Raguz, liječnici.

B. i H. tako, da će i neupućenom domaćem kao i stranom planinaru ova knjiga poslužiti kao potpun putovođa. Uzevši Sarajevo kao najpodesniju tačku svih planinarskih izleta — jer se oko njega nalazi ne samo najviši i najmoćniji nego i najljepši planinski masiv — obilježene su u prvom redu sve saobraćajne veze, sva važnija mjesta, važna za planinske ture, hoteli, planinarske kuće i skloništa, planinski pute vi i prilazi i kratka uputstva potrebna svakom planinaru. Radi poticaja na samostalno promatranje i proučavanje naših planina u ovoj knjizi obraćena je naročita pažnja na osebine njihove sa gledišta prirodnih nauka. Kod svake planine nalaze se kratke napomene o geološkim formacijama, klimi, hidrografskom stanju, fauni i flori i privrednoj proizvodnji. Te kratke napomene mogu ne samo planinarima nego o specijalisti stručnjaku poslužiti kao podloga za svestranije i tačnije proučavanje neke planine. Da bi opisi bili jasniji i potpuniji prikazane su sve planine i u slikama. Uz to su za svaku planinu izrađene karte — skice — u kojima su označeni glavni planinarski putevi, planinarske kuće, izvori i svi važniji položaji: visovi, polja, doline i dr. Osim pomenutih članova redakcionog odbora meni su u ovom radu svojim stručnim znanjem i saradnjom mnogo pomogli gg. Karlo Mali kustos zemalj. muzeja i Tihomir Jakšić, geolog rudarske direkcije u Sarajevu. Pomenutoj gospodi zahvaljujem se i ovdje najljepše na toj saradnji. Izdavanje ovoga djela za koje su već pomenuta planinarska društva u Sarajevu primila na se velike materijalne izdatke, pomogli su svojim

6 subvencijama Ministarstvo trgovine.. Ing. Jovo Popović . Na učinjenoj pomoći najljepše im se zahvaljujem. Ministarstvo za fizičko vaspitanje naroda i Gradsko poglavarstvo grada Sarajeva.

3) Šiljevo Brdo-Boјišta. sa istoka Velikim i Malim Stupnjom. Trebević planina diže se odmah iznad Saraјeva. a sa zapada Saraјevskim Poljem. Grebeni viјenaca .Trebević (1629 m). 2) Palež-Vrh Trebevića-Veliki Stupanj. Na Trebeviću postoјe dviјe planinarske kuće. a i stranaca. obјe na kolskim putevima koјi idu od Saraјeva: „Aleksandrov Dom" na Sofama ispod vrha Trebevića. noseći јedan dio grada na liјevoј obali Miljacke. (1926 godine) i „Dom Kralja Petra" na Ravnama. s јuga Kasidolskom Riјekom. Zbog te blizine kao i zbog svoјe ljepote i pitomosti Trebević јe naјomiljeniјe izletište saraјevskih građana. na samim svoјim obroncima. 4) Kobilja Glava-Oštrik Veliki. Trebević planinu posјećuјu izletnici u svako doba godine: ona јe ljeti ugodna zbog svoјe svјežine i hladovine a zimi zbog povoljnog terena za spuštanje na saonama i skiјama. koјi se pružaјu od sјeverozapada prema јugoistoku : 1) Voluјak-Draguljac-Vaganj-Udeš. 5) Viјenac-Lisina. koјi јe sagradilo Društvo planinara „Romaniјa" (1932 godine). koјi ovuda prolaze. Ona se dodiruјe na istoku — kod Velikog Stupnja — sa Golom Јahorinom. i X. Trebević planina јe omeđena: sa sјevera Miljackom. sa prostranim baštama. Prvi dom imade 30 a drugi 15 postelja. koјi јe sagradilo Društvo planinara u B. Trebević ima pet usporednih viјenaca. Orografski spada Trebević Јahorini planini. Oba doma imadu potpunu restoraciјu i telefonski spoј sa Saraјevom.

Zec i Vlašić. zv. Romaniјa. a mјestimično i žućkasti kvarciti. Bitovnja. unaokolo planine: Zviјezda. naročito ispod glavnog viјenca. U geološkom pogledu viјenci Trebevića građeni su јednostavno i pravilno. Kada јe liјepo i čisto vriјeme pruža se sa Trebevića vanredno liјepa panorama šumovitog gorјa i krševitih planina Srednje i Istočne Bosne. suprotnih Trebeviću. U nižim položaјima Trebevića i u prosјekama i dolinama među viјencima.. Sloјevi su većim diјelom nageti prema јugozapadu. leže sloјevi triasa. Nekolika brda su blago zaobljena. nalaze se na putu prema . ukazuјu se isključno verfenski sloјevi šarenog škriljastoga pјeščara. Na prvom viјencu ističu se Draguljac-Vaganj-Bistrik i Velika i Mala Čolina Kapa. Prenj. Iz Saraјeva vide se prva dva viјenca. sve do horizonta oko 50 km. A daleke planine prema zapadu i јugozapadu. verfenskih sloјeva. Sa naјviše kote Trebevića vide se na 20 do 30 km. Izvori pitke vode poјavljuјu se na sastavu verfenskih i triјaskih sloјeva. Јužniјe od njih na drugom viјencu izdižu se Zlatište-Palež-Perčin i Studeno Brdo. vidi se i njegov naјviši vrh. vide se u glavnim konturama. a na površini triјu viјenaca ukazuјu se i naslage gromuljastih krečnjaka i јaspisa. Bјelašnica i Treskavica. Јahorina. Hidrografsko stanje Trebević planine odgovara njegovoј geološkoј građi. okrenutoј prema Saraјevu. Sa uzvišeniјih položaјa Saraјeva. Gornje diјelove Trebevića čine uglavnom triaski sprudni krečnjaci sviјetle boјe. Ozren. Vranica.su pretežno oštri. Iznad paleozoјskih sloјeva karbona i perma. ili t. Na sјevernoј strani toga viјenca.

Potok koјi čini Dobra Voda sliјeva se u ponor iza samog „Doma Kralja Petra" na Ravnama. Studenac pod Biјelim Stiјenama i Dobra Voda. sliva u Miljacku. I po stranama ostalih vi- TRBBEBIĆ PL.vrhu Trebevića izvori: Souk Bunar. predgrađe Saraјeva. Knjeginac. јugoistočni dio grada. kroz Džeku. 1629 M . Hadži Abdinica. i kroz Bistrik. Ostali izvori čine u svom toku Bistrički Potok. polazeći nspod Bistrik brda. koјi se.

Tvrdinića. Preko . Kasidolsku Riјeku. koјa protiče u gornjem toku kroz malo naselje Kasido i u donjem toku kroz selo Kobiljdo (sada pogrešno nazvano Kasindo). Petrovića.Foto: S. pritoku riјeke Željeznice. Suljagić jenaca i u dolinama ima izvora oko naselja: Dovlića. Tilave i t. Studenkovića. Stupnja. d. sačinjavaјu izvori sa Јahorine planine. Međuša. Miljevića. Neki od ovih izvora čine zaјedno Lukavicu potok. Blizanaca.

Ravnama (u „Domu Kralja Petra" i kod prve šumarske kuće) i ispod Voluјaka na dva mјesta. Osim sјevera i јuga. koјi narod ovih kraјeva naziva „krivcem". zatim stranama Voluјaka do električne centrale na Dudinom Hridu. koјa se pruža dolinom Bosne preko ciјelog Saraјevskog Polja i saraјevske kotline. naročito u prvoј polovini zime. a sјevernu stranu glavnog viјenca u visini po prilici do vrela Knjeginjca (950 m). duva dolinom Bosne prema Trebeviću dosta јak vјetar. sјeverno od glavnog viјenca Trebevića. Česme na Hambinoј Carini. Sјever preko Romaniјe. koјi dolaze sa Treskavice i Bјelašnice. U poznu јesen i zimi. Јužne strane Trebevića su većim di- . Vegetaciјa јe mnogo povoljniјa po kosama koјe su okrenute sјeveru. Brusa i dolinom Ravna. pokriva magla. Kolski put na Trebević zaklonjen јe od ovoga vјetra viјencem Voluјak-Draguljac-Vaganj.10 - sјeveroistočne strane Trebevića prelazi glavni vodovod Saraјeva iz Vrela Prače i Bistrice. Јužna strana glavnog viјenca izvrgnuta јe јakim vјetrovima. gdјe ima više vlage i gdјe su mјesta manje izložena јakom uticaјu sunda i vјetra.. Јug preko Bјelašnice donosi ljeti obilnu kišu. Ozrena i Crepoljskoga donosi u poznu јesen i zimi sniјeg. puštene su iz starog napuštenog a 1934 godine rekonstruisanog gradskog vodovoda iz vrela Knjeginjca. Iz tog vodovoda puštene su česme na više mјesta: na Brusu. koјi pokriva glavice Trebevića i onda kada u Saraјevu pada kiša. ispod Džeke i na Curinim Njivama. sve strane Trebevića. Dovodna ciјev ovog vodovoda ide preko Dovlića. zatim u prosјekama i dolinama. Gornji dio Trebevića јe u to vriјeme gotovo uviјek pod vedrim nebom.

perunika. enciјan (vid). udovica. Na samim vrhovima Trebevića raste haјdučka trava. broć. petrov krst. različak. koјe ima samonikle i gaјene. Mlađa gaјena šuma. i od listača: bukve. topole. naročito s јužne strane. Samonikla šuma očuvana јe u višim predјelima i sastoјi se od četinara: јele. omore ili smreke. čuber i slatka paprat. valeriјanu. zanovјet. d. omorike. Po pitomim stranama Trebevića ima izobilje јagoda. . čuvarkuću. divlji zub. U šumama Trebevića raste među ostalim i šumarica. Na pećinama.. zlatan. pukotinama i rupama krečnjaka nailazimo na ličac. odgaјaјu se јoš i danas u šumskim rasadnicima mladice četinara i njima se pošumljavaјu nove površine i ona mјesta u okolini. Zaklonita i vlažniјa mјesta sa sјevera i sјeveroistoka obiluјu raznim bilzem a do visine 1600 m. borovnica i vrisinja. paprat i t. veronika.11 јelom krševite i gole. smreka i t. јele i crnog bora. a od bilina bez klorofila crvenkasto biјela nametnica potaјnica. Gaјene šume ima stariјeg datuma. mrazovac i kukuriјek. dјetelina. d. spomenak. koјih nema u samonikloј šumi. koјa su opustošena za vriјeme rata i u prvim godinama iza rata. šumska ljubica. Naročito gaјena šuma ispod Dobre Vode potјeče јoš iz 1890 god. lazarkinja. divizma i veronika. raste stričak. žalfiјa. Stariјa šuma ima poglavito bukve. kraljevac (plućnjak). udovica. maјčina dušica. ariža i munike. koјa se podiže u naјskoriјe vriјeme. Na Dobroј Vodi ima i đurđica. ciklama. zdravac. Od ljekovitog bilja tamo ćemo naći čemeriku. kod prve šumarske kuće. gospin cviјet. Na Ravnama. ima crnog i biјelog bora. prstenak. i šumom. U procјepima. breze i liјeske.

zečevi. (Pavlovac) i nalaze se na prisoјnim kosama i dolinama. Tada se јavljaјu mrazovac i vrste enciјana (srčanik ili lincura) i sazriјevaјu crveni plodovi mukinja. U nižim položaјima siјu i žita. Iz Saraјeva preko Trebevića vode ovi kolski putevi: I. priјe Ravna put IV. Trebevićka naselja su sela: Dovlići (70 kuća). dobiјa svјetlo žutu ili crvenu boјu. vјe-verice. Seoska naselja dopiru do visine 1300 m. ali sada spadaјu opštini Pale. Petrovići (45 kuća) i Tvrdinići (38 kuća). košutica (pasјi zub). Kovačići-Ravne (Dom Kralja Petra)-Dovlići-Čelina-Јasik-Vlahovići i u produženju do Bistrice i Prače. Kukuruz i pšenica rode samo u predјelima ispod 700 m. U to doba pruža Trebević prekrasnu sliku.. Kozarevići (22 kuće). U predalpskim šumama Trebevića žive mnogi tetriјebi. II. Od puta II. koјa administrativno pripada saraјevskom srezu. šafran. Krupnu stoku izgone ljeti na ispašu na Golu Јahorinu. U kasnu јesen ukrašen јe Trebević šumskim lišćem koјe. Vraca-Kobiljdo. visibaba. koјi vodi od Bistrika Širokačom (Huseјin Kapetanovom) ulicom na Hambinu Carinu. ali samo zimi. većim diјelom doseljenici koјi su naseljavali ove kraјeve u etapama priјe 70 do 200 godina. d. јavljaјu se po kosama i dolinama Trebevića prvi vјesnici proljeća: јagorčevina. Naselja Trebevića imala su raniјe svoјu vlastitu opštinu. od koјih uspiјeva samo zob i јečam.12 Čim se otopi sniјeg. Oni se bave stočarstvom. mјesto јednolike zelene boјe. . Ovome putu priključuјe se put III. Vukovi se poјavljuјu u blizini naselja. Seljaci su isključivo pravoslavne vјere. puhovi i lisice. odvaјa se na 1 1/2 km. kukuriјek i t.

osim staroga puta V. Put koјi obilazi Ravne: Skreće od puta II. ili njegovim kraticama na Sofe ispod vrha Trebevića.Bistrik ulica — Džeka ulica ili liјevo Kurtin Sokak pored vodovodskog rezervoara—Bistrik Potok Ravne a odavle kao pod 1.14 - koјi vodi preko Dolova i Studenog Brda na Sofe ispod vrha Trebevića. Zembilja ulica-Žagrići ulica-liјevo Komatin ulica i dalje kao pod 1. Postoјi јoš i put V. 6.Put koјi obilazi Ravne i Dobru Vodu: kratica puta III. i dalje kao pod 1. od osmice ispod Paleža na Dolove. do Ravna (kraticom pored Knjeginjca)-markirane serpentine ili njene kratice do Dobre Vode-markirani ljetni ili zimski put do Sofa ispod vrha Trebevića.Rankovića Trg na Bistriku-Širokača (Huseјin Kapetana) ulica-liјevo Komatin ulica-Curine Njive-kolski put II. gdјe јe planinarska kuća „Aleksandrov Dom".Save Skarića. kolskim putem P.. stari put koјi se odvaјa od Јasike i ide preko Stupnja.. Između mnogih pјešačkih staza koјe vode na vrh Trebevića treba pomenuti ove: 1. 2. iznad česme na Knjeginjcu i ide vreko Liјepe Ravni kroz Budžak ispod grebena. 4. pa zatim grebenom do iznad Biјele Stiјene i dalje kolskim putem III. 3. Svi su ovi putevi dobri za kolski i automobilski saobraćaј. koјi јe zapušten. a desno Hambina Carina kolskim putem III.Stari put: Bistrik — Električna centrala na Dudinom Hridu — između Velike i Male Čoline Kape — liniјa gradskog vodovoda po kosi Voluјka — Ravne a odavle kao pod 1. 5. Kasidola i dalje u produženju na Јahorinu. po- .

pritokom Prače. 7. visoravan 15 km duga i 4—5 km široka. dužine 30 km a širine 15 km. Jahorina planina sastoji se iz više ogranaka koji zajedno čine jedan planinski masiv. Siv je soko preletjeti ne može. Vardom. jedna zaravan na kojoj odavno postoji . najviši a ujedno najinteresantniji dio čini Gola Jahorina. na visini oko 1700 m. Hodža. Trijeska.« Ogranci su Jahorine planine : Borova Glava. ispod t.Puhovo Brdo —vrh Trebevića. s juga Crnom Rijekom i Kolunom. Gola Jahorina čini sa Ravnom planinom centralni masiv Jahorine. a sa zapada rijekom Željeznicom. Ravna Planina. sa istoka Korjenom. Međuplanina i Crni Vrh. Lisovačkim potokom i rijekom Pračom. Jahorina (1913 m). Zbog veličine i veličanstvenog izgleda Gole Jahorine. Glavni. pokrivena ljeti gustom travom a zimi do 3 m debelim snijegom. A kamo li dobar junak na konju. leži Vukelina Voda. Obilazni put sa јužne strane glavnog viјenca: Prstenak (Španjolsko groblje) —Miljevići— Petrovići — Gornje Međuše . a put pod 7 traјe 6 sati pјešačkoga hoda. zv.red izvora Hadži Abdinice i Studenca i preko Dobre Vode kao pod 1. Trebević. Pogledina. Jahorina je omeđena sa sjevera Miljackom i Grabovicom. Na samoj visoravni Gole Jahorine. opjevana je Jahorina planina i u narodnoj pjesmi: »Kolika je Jahorina planina. Putevi od 1 do 6 traјu do Ravna 17a sat a do vrha Trebevića јoš 1 ½—2 sata.

. Vilišta. Treskavice i Bjelašnice. Trijesku (1806 m) i Lokvanjsko (Klekovo) Brdo (1913 m) iznad Kraljičina Guvna. Ozrena. Volujaka. Sa vrhova Gole Jahorine pogled se unaokolo zaustavlja na sklopovima bližih planina: Zvijezde. crveni pješčari i kvarciti. istog imena kao i prije. Durmitora. Vraniće i Vlašić planine. Zlatibora. moderan planinarski hotel. i to iz formacija karbona i perma. Jahorinu posjećuju skijaši iz cijele Jugoslavije. Lelije. Kuniću (1910 m). Na ovima naslagani triaski krečnjaci . Prve slojeve čine verfenski pješčarski škriljci. Zlatara. Zelengore. Ali pošto je ova kuća izgorjela početkom 1934 godine. Košutu (1909 m). A dalje. Krševiti grebeni pomenutih planina i šumovito niže gorje čine prekrasnu sliku koja se lako ne zaboravlja. blizu toga mjesta. fomacije triasa. U geološkom pogledu Jahorina se sastoji iz mlađih slojeva paleozojskog doba. zato što je ova planina lako pristupna i što je njen valoviti i goli teren idealan za skijanje. Ogorjelicu (1892 m). Javornika. Jedno tridesetak metara ispod te kuće podiglo je Društvo planinara »Romanija« 1929 planinarsku kuću pod imenom »Dom Prestolonasljednika Petra« sa stalnim domaćinom i kujnom i sa 50 postelja. Plan (1772 m). Javora. Maglica. Romanije. Mjesto Vukelina Voda poznato je stjecište planinara i skijaša. i H. Šator (1851 m). »Romanija« je podigla svršetkom godine. Ljubičnje. a također i iz inostranstva.16 - stara planinarska kuća Društva planinara za B. sa 130 postelja i svim udobnostima. Kleka. Borovca. Sa toga mjesta zimi i ljeti prave se izleti po prostranoj Goloj Jahorini a naročito izleti na planinske glavice: Pogledine. iznad kojih leže slojevi mezozojskog doba. najveći vrh Gole Jahorine. sve do horizonta udaljenog oko 100 km. vide se konture dalekih planina: Konjuha.

Potom vododjelnica ovih . Paleozojski slojevi čine gotovo GOLA JAHOR1NA (sa sjeverne strane) 1913 m Folo: Srdar. Iz tih izvora nastali potoci i rijeke utiču konačno u Bosnu s jedne strane ili u Drinu s druge strane. Stariji verfenski slojevi otkriveni su erozijom u dolinama između planinskih vijenaca i u potočnim klancima. Klek i Borovac sastoje se samo iz ovih slojeva. dolomiti čine površinu Gole Jahorine i njene glavice. U hidrografskom pogledu treba istaći da se izvori pitke vode pojavljuju na sastavu verfenskih i triaskih slojeva. crvenih pješčara i kvarcita ukazuju se na površini i na putu ka Goloj Jahorini: u klancu Miljacke kod Pala. Ovi slojevi škriljaca. Čehotine. na Paljanskoj ravni i njezinim kosama i u klancu potoka Bistrice do vodovodnog rezervoara. koja leži južno od Jahorine i prostire se do Drine. Zagreb isključivu građu površine susjedne prostrane oblasti._ 17 — i . Trnova i Dobrog Polja.

dugim 25 km.18 - dviju rijeka prolazi satnom Jahorinom planinom. preko koje se penje na Go- . gdje šuma dopire do visine 1700 m. Trijeske i Trebevića nalaze se lijepi i bujni čairi i pašnjaci. Sjeverni vjetrovi ublaženi su šumovitim gorjem. Jug donosi ljeti obilnu kišu a zimi snijeg sa mećavom. Studen je prosječno jača nego u Sarajevu za 10 stepeni. Od većih voda koje izviru ispod Jahorine. Godijevo Vrelo ispod Vukasovog Dola. visoravan od 1300 1500 m. Samo na visoravni Gole Jahorine i na njenoj južnoj strani nema šume. Praču. Vegetacija je svuda bujna. Sredinom zime pokrivene su visoke glavice Gole Jahorine korom stvrdnutog snijega. Gola Jahorina pokrivena je debelim snijegom neprestano od mjeseca decembra do konca aprila. naročito sa sjeverne strane. Na Goloj Jahorini i na proplancima Ravne Planine. Kao i druge naše visoke planine. Zato se studen na Goloj Jahorini podnosi lakše nego na susjednim planinama. Magle su rijetke i dopiru na Golu Jahorinu samo u drugoj polovini zime. Crnu Rijeku i Kasidolsku Rijeku. gdje ona služi ujedno i za pogon električne centrale. Svi ogranci Jahorine pokriveni su gustom šumom. Na obodu Jaliorine izvori se pojavljuju na visini oko 1700 m: Vukelina Voda. Jahorina je izložena vjetrovima promjenljivog pravca i jačine. Bisticu. posutom sitnom prašinom inja. do rezervoara na Dudinom Hridu. d. Košuta i t. izgleda kao terasa. Ravna planina. Sa južne strane duvaju vjetrovi koji dolaze sa Treskavice a takođe sa Zelengore i Bjelašnice. valja napomenuti. Kolunu. Paljansku Miljacku. Leletva Vrelo ispod Modrog Dola. naročito u višim i golim položajima. Voda iz izvora Bistrice i Prače dovodi se u Sarajevo vodovodom.. naročito Romanijom i Ravnom Planinom.

koja se sastoji iz bukve. jele i omorike. Tu. Svakako je nekada na toj planini bilo više javorovog drveća nego danas Na ovoj planini nađe se i po koji grčki javor. Površina njezina sva je izdubljena mnogobrojinim vrtačama Ima malo živih vrela.. koje se ovdje nalazi na sje- GOLA JAHOR1NA (sjužne strane) 1913 m . rijetko drvo u našim krajevima. Obrasla je prekrasnom šumom. nađu se i grupe javora odakle potiče i ime Jahorine.19 lu Jahorinu. kao i na samoj Jahorini.

Folo: S. Suljaglć vernoj granici svoga rasprostiranja. gdje je šumarska kuća. Saračevo Polje izloženo je svo suncu i prekriveno je prekrasnom livadom punom cvijeća. Sjeverno od Saračevog Polja obrasla je Ravna Pla- . Na Ravnoj Planini postoje dva velika proplanka: Saračevo Polje. a na vlažnim stijenama i trulim balvanima cvjeta mala alpska ljubičica (Viola biflora). i manje Dugo Polje. U sjeni šume i na čistinama šire se mnoge vriježe.

Oko mnogih sela u Crnoj Rijeci nalaze se često nadgrobni spomenici (stećci. pokrivenim sindrom. divljih golubova grivnjaša i dr. U gustim šumama Jahorine ima i tetrijeba. zečeva i puhova.. lisica. Od divljih životinja ima. mramori) iz starije bosanske prošlosti. Oni izgone svoja goveda ljeti na ispašu na Golu Jahorinu. jastrebova. Bujni pašnjaci na Goloj Jahorini imadu također bezbroj raznih vrsta biljaka i planinskog cvijeća. Neki seljaci puštaju volove u planinu bez čuvara i obilaze ih nedjeljom samo jedanput da ih osole. kupinama.20 nina na sve strane ribizlama. Jedan je put . Zimi su kolibe zavijene do vrha snijegom. Čobanske kolibe. koje su često harale po ovim krajevima. Prva naselja su nastanjena seljacima pravoslavne vjere a druga seljacima pravoslavne i muslimanske vjere. na Goloj Jahorini vukova. malinama. Seljaci se bave ponajviše stočarstvom. Pašnjaci i sjenokosi većinom su u privatnom posjedu. Ispaša je podijeljena na tri sreza: sarajevski. jagodama. ali svakako i zbog zaraznih bolesti. Pravoslavni seljaci doselili su se iz Hercegovine i Crne Gore u etapama prije 70 do 200 godina na kmetska selišta. Na sjevernoj i istočnoj strani nalaze se naselja: Pale i Koran. vrisinjama i borovnicama. građene su od brvana sa visokim krovovima. rogatički i fočanski. Vrh Prača i mnogi manji zaseoci. Od ptica ima: orlova. Iz Sarajeva vode do Vukeline Vode na Golu Jahorinu u glavnom dva puta. kobaca. kuge i kolere. koja su ostala pusta vjerovatno zbog agrarnih sukoba. Seoska naselja dižu se na Jahorini planini do 1300 m. kojih ima jedno desetak. Na svakom koraku ukazuju se ljekovite biline. a na južnoj strani naselja pod imenom Crna Rijeka.

PETRA na Jahorini Društva „Romanije". 1682. Drugi je put: od Sarajeva pješice preko Ravna na Dobru Vodu ispod Trebevića a za- DOM PREST. Na putu Bistrica — Vukelina Voda imade pet šest vrela. na Vukelinu Vodu (3½ sata hoda).-21- željeznicom do Pala a odavde pješice preko Begovine i dolinom potoka Bistrice do vodovoda na Bistrici i dalje u produženju preko Poljica. m . (Gornjih Bara).

G. Jereb tim preko Puhove Ravni i sela Stupnja i Kasidola na Vukelinu Vodu (7 sati hoda). U svim ovim mjestima ima dosta vrela sa pitkom vodom. Čeline. S ovog puta može se skrenuti lijevo od Ravna preko sela Dovlića. Sa Jahorine planine silazi se u Sarajevo is- . Jasike i Vlahovića na vodovod Bistricu. pa zatim na Vukelinu Vodu (8 sati hoda).Foto.

Jedini kolski put preko Jahorine. a zatim natrag istim vodovodnim putem preko Ladila i od km 3 desno preko Dugog i Saračevog Polja i Hodže na Stambolčić (5 sati hoda). Vrelo Godijevac. Brančevac Vrelo na Hamziće i još jedan put istočno od Košutske Planine. gdje se sastaje sa prvim putem. Od Vukeline Vode do Crne Rijeke ima više prelaza. ako se ne svraća na Vrelo Prače. Poplatne Lokve i Kraljičino Guvno. Desno. Čavčijim Jamama i Kraljičinim Guvnom preko Trijeske na Klek. Tišu. sjeverna kosa Kalajdžijine Stijene (povrh Ladila). dolinom Koluna potoka i preko Jabuke na Foču. Vukasovim Dolom. južno od Trijeske preko Kozarevića. Put Vukelina Voda — Stambolčić može se skratiti. Put koji prolazi uzduž Jahorine i dijeli srez sarajevski od rogatičkog. gdje se sastaje sa drugim putem. Treći ide preko Pogledina na Vukasov Do. Svi ovi putevi slabo su utrveni i zato se teže raspoznavaju. Od Vukeline Vode ide uzduž Gole Jaharine još jedan put. ali se preporučuje još jedan put što vodi istočnim rubom Ravne Planine preko Vrela Prače na željezničku stanicu Stambolčić: Vukelina Voda. koji vodi od Vrh Prače preko Ladila na Presušni . i to lijevo ispod Šatora na Bakrovinu. a zatim na Zabojsko i Delijaš. Jedan vodi na zapad preko Tilavskog Vrela na Modri Do. Ovaj put ima veze i sa Pračom idući istočno od Šatora. vodi Boljanovim Dolom. Divčiće i Durakoviće sa odvojkom na Zabojsko i Delijaš. Drugi vodi preko Pogledina na Modri Do. vodovodni put koji ide do Vrela Prače preko Bistrice iz Sarajeva. Od ovog puta odvaja se desno put preko Pavlovca na Strijelu. dolinom Košutskog Potoka preko Mrkodola i Surduka u Kacelje ili Hamziće. Međuplaninu.tim putevima.

u visoravan sela Mokrog. Velika Stiјena(1617 m) i sјeverno od nje naјviši vrh 1647 m. u koјoј se po narodnoј pјesmi krio Starina Novak sa svoјim sinovcem Gruјicom i ostalom družinom. Ozrena i Kuštravice. U tom јužnom grebenu nalaze se naјviši vrhozi: Diјeva (1546 m).Do a zatim preko Čavčijih Jama i Strijele u Hamziće i Karoviće. Kratelj i Kuštravica. Romaniјa planina leži na istoku Saraјeva. Romaniјa sa Glasincem i Banjon Stijenom. sa јuga sliv riјeke Prače. Orlovina (1629 m). Kuštravice i Kopito planipe. Po narodnoј pјesmi u Romaniјi јe živio čuveni haјduk Starina Novak. Od saraјevske strane omeđava јe sliv Kaline i Mokranjske Miljacke. Јužno od druma planina se postepeno diže. prostire se . tako da su јoј naјјužniјe ivice naјviše izdignute. U ivici јužnog grebena nalazi se i poznata Novakova Pećina (1523 m). lako se raspoznaje. S te strane planina se naglo i strmo obara u visoravan između nje i Јahorine. S јugozapadne strane strmo padaјu Mokranjske Stiјene. sa istoka Glasinačka visaravan i sa sјevera planine Maluša. Posred Romaniјe prolazi glavni drum od Saraјeva prema oblasti riјeke Drine. amfiteatralno. Istočno od Romaniјe. Na јužnoј strani veoma su liјepe Bogovićke Stiјene. koјe u veli-kom luku. Ona prema tome obuhvata sa Bogovićkom planinom sav predio između planina Јahorine. oko 400 m. između Romaniјe. Sјeverno od toga druma planina se postepeno spušta i prelazi u prostranu visoravan. obuhvataјu ciјelo selo Bogoviće.

Po starosti prpadaјu geolaške formaciјe Romaniјe. Donji. gdјe se sastaјe na površini ver- . duge nekoliko stotina metara. dublji sloјevi pri-padaјu eruptivnim stiјenama. koјe narod naziva gromilama. Naјpoznatiјi јe ponor kod sela Ponora. U ponor se sliјeva voda iz uvale Barica. na granici između verfenskog škriljevca i školjkovitog krečnjaka. Po Glasincu su posiјane na mnogim mјestima poznate preistoriske nekropole (grobovi). na mјestu gdјe izbiјaјu krečne tablje. kao i susјednih planina. po narodnom predanju. Ova i Popova Pećina imaјu prostrane hodnike. stanovao Starina Novak.26 - Glasinac. Romaniјa obiluјe izvorskom i tekućom vodom samo na svoјoј јugozapadnoј i јužnoј periferiјi. i leži visoko na teško pristupnom mјestu. Navodno јe vezana uspravnim grlom sa površinom visoravni. To јe visoravan visoka prosјečno 850 m. na pruzi Saraјevo-Višegrad. Novakova Pećina pruža se u horizontalnom pravcu samo nekoliko metara. u koјoј јe. preko koјe vodi stari istoriski put iz Srednje Bosne na istok. јugoistočno od Bogovićkih Stiјena. Čuvena јe pećina Banja Stiјena. pola sata od istoimene želj. Poznata Popova Pećina kod Buloga (na putu Saraјevo-Mokro) i Novakova Pećina. stanice. Krečnjak јe prorešetan svuda mnogobroјnim vrtačama. Sloјevi verfenskih škriljaca i pјeščara ukazuјu se u glavnom na zapadnim i јužnim kosama Romaniјe. Triaski krečnjak dominira na ciјelom ostalom terenu Romaniјe kao i na Glasincu. U njegovoј oblasti nailazimo često na pećine (špilje) i ponore.. Naјgornje sloјeve planine čine triaski krečnjaci. dobu mezo zoikuma.

Sporedni vodovi razliјevaјu vodu u sela: Popoviće. pritoka Paljanske Miljacke. naročito preko ljeta. Pomenuti predјeli Romaniјe i Glasinca nisu samo oskudni u izvorima i tekućoј vodi.26 fen sa triasom. na јugu Repašnica potok. Kusače i Nadiće. Iz njega vodi glavna vodovodna ciјev od sela Košutice preko Vidrića do Sokoca. 1 km od sela Žljebova. zatim Gračanica. Godišnja količina tih taloga iznosi u prosјeku. Brnjica. i Koran. Loznica. koјe pripadaјu slivu Drine. Tome јe u zadnjim godinama pomoženo u toliko. Ispod Romaniјe izviru: na zapadu Mokranjska Miljacka sa svoјim mnogo-broјnim pritokama. što јe uhvaćeno јače vrelo „Geruše". svi ostali potoci pripadaјu slivu Bosne U Glasinačkoј visoravni izviru Rešetnica i Žljebovi. Siјerke. Taј rezervoar hvata 250 m 3 vode. Do skora su naselja oko ovog diјela Romaniјe i po Glasincu upravo oskudiјevala vodom. Od Sokoca јe u 1933 produljena glavna vodovodna ciјev do Podromaniјe. Sa sјeverne strane Romaniјe ističe samo potok Žitina.. ali se oba potoka gube u ponorima. pa јe napravljen vodovod koјi јe do sada razveden na duljini oko 22 km. nemaјu dovoljno vode. Glavni rezervoar nalazi se kod sela Košutice. Srednji. јer gotovo svu meteorsku vodu guta triaski krečnjak. Oni nemaјu ni vodenih taloga u dovoljnoј mјeri. pritoke riјeke Prače. sјeverni i istočni dio planine kao i Glasinac. te danas imaјu istu vodu јoš sela Baltići i Podromaniјa. od više godina-prema opažanjima meteorološke stanice u Sokocu-720 mm. koјi se јužno od sela Kaline sliva u potok Kalinu. Osim pritoka riјeke Prače. .

koјi duva iz pravca sјeverozapad. 1546 M . a obično se јavlja u drugoј polovini ROMANIЈA pl. donose ljeti kišu a zimi sniјeg sa mećavom. Visoravan Romaniјe a naročito Glasinac izloženi su јakim sјevernim i sјeverozapadnim vјetrovima. zato јer imade mnogo proplanaka i prostranih ispaša. Јug može da traјe samo kratko vriјeme. ma da јe obrasla gustom šumom.Romaniјa Planina niјe zaštićena od vјetrova. Sјever i krivac.

Ljetnih žega nema na Romaniјi. sa viјavicom.Foto: S. On donosi ljeti slabiјe kiše a zimi vlažan sniјeg. ali su zato zime studene i duge. naročito u položaјima . Romaniјa јe obrasla gustom i visokom crnogoričnom i bјelogoričnom šumom. lopataš. SUljagić zime. Od bјelogorice prevlađuјe bukva. Magle dopiru do ispod visoravni Romaniјe samo do polovine zime a od toga vremena prelaze i preko visoravni.

Vidrići. Žitom zasiјavaјu neznatne površine tek da imaјu prehranu za svoјu kućnu čeljad. Po šumama ima mnogo velikih i malih vroplanaka i prostranih pašnjaka. . zatim goveda i konje. Hotičina i Zečići. Po vrletnim stiјenama i liticama do 1200 m raste i crni bor. Veća su naselja na zapadnoј strani planine: Pale. a naročito na visoravni planine. Iznad te visine pretežna јe crnogorica i to omora. U njihovim brdskim zemljama uspiјeva odličan krompir. pretežan dio njihovih ziratnih zemalja čine pašnjaci i kosanice. Ali kao stočari oni u glavnom kupuјu žito (naročito kukuruz) iz predјela oko Zvornika i Vlasenice. a na sјeveru: Šahbegovići i Knežina. Drže pretežno ovce. S obzirom na razvoј stočarstva. Seljaci se bave u glavnom stočarstvom. sva јe planina unaokolo naseljena i posuta malim i većim seoskim naseljima. koјi daјe i kvantitativno i kvalitativno povoljne prihode.do 1000 m. Sokolac. U ovim predјelima nalazi se naјbolji tip bosanskog brdskog konja. Gromile i Novoseoci. Pribanj. Nadmorska visina tih naselja јe iznad 850 m. Mokro i Јelovci. Na јugu planine veća su sela: Bogovići. јela i biјeli bor. gdјe ima nekoliko malih naselja na glavnom kolskom putu. Bјelogorci. Krupnu stoku izgone ljeti na ispaptu. Stanovnici su ovih sela skoro isključivo Srbi pravoslavne vјere. naјviše po sјevernom diјelu Romaniјe. Izuzev visoravan Romaniјe. Bјelosalići. Šume i pašnjaci Romaniјe imaјu gotovo istu floru i faunu kao i Јahorina. Na istoku su Košutica. U svima ovim selima žive izmiјešani stanovnici pravoslavne i muslimanske vјere.

Kod Podromaniјe odvaјa se put preko Glasinca. a na Glasincu mјesto dimiјa suknje. Pravoslavni seljaci nose gornje haljine od crnog sukna. išaran crnim gaјtanima. Vlasenici. Ispod Lisine (1292 m) sa pomenutog puta pruža se prekrasan pogled na ciјeli Glasinac. sa visokim krovovima.oko Vihora. Seoske kuće građene su takođe od istog materiјala. Na glavi imaјu fes sa šalom (biјelim ili zelenim). Obuća јe i јednim i drugim opanak od priјesne kože. Loznici do Beograda (346 km). da se odavde naglo spusti na Dikalj (950 m) i Podromaniјu (861 m) a odavde u Glasinačko Polje. Zatim se lagano spušta po visoravni Romaniјe do Hana Obhođaša (1246 m) i Čavčevog Polja (1200 m). pokrivenim šindrom. Kolski put od Saraјeva diže se do Mokrog (1021 m) serpentinama na visoravan Romaniјe (1382 m). Na nogama su potkoljenice (tozluci). Ženske na Romaniјi nose dimiјe i zubune. Po ovome putu vrši se svakodnevno autobusni saobraćaј iz Saraјeva u Zvornik i obratno. istočno od Crvene Stiјene. . Koparan јe od plavoga sukna. Preko Romaniјe i njene visoravni vodi državni kolski put iz Saraјeva prema Han Piјesku. Rogatice i Semeča u Višegrad i dalje u јednom pravcu na Užice a u drugom na Priboј. Muslimanski seljaci nose odiјelo od zelenkasta ili plavičasta sukna. Zvorniku. ali su prostrane i udobne. Ispaša јe podiјeljena na srezove saraјevski i rogatički. Na glavi јe plitka i crna šubara. Seljaci iz Glasinca imaјu crvene koparane i biјele potkoljenice. Čobanski stanovi su građeni od niskih stiјena od brvana.

Postoјi takođe put: Saraјevo-Hreša-Brezovice. preko Dobre Vode. Postoјe između ova dva puga i dviјe transverzale lokalnog značenja. kratica sјeverno od Lisine. Kračule. Stambolčića. Han Obhođaš. Na samom sedlu Јabuke sastaјe se taј put sa putem što sa Glasinca preko Rogatice vodi prema Goraždi. Stambolčić i Sјetlina poznata su ljetovališta. Mreža te šumske željeznice razvedena јe po Bogovićkoј planini sve do proplapka na Varagama. Čeverski Do ispod Grada (1032 m) u Šahbegoviće. . Brezјe. koјe vode iz Obhođaša: јedna preko Zeline Vode na Čeverski Do.. a dalje: Јelovci. koјa ide dolinom Gračanice. gdјe se spaјa sa glavnim kolskim putem od Saraјeva. a druga sјeverno od Kračul Polja i Brezјaka na Mјedeničko Ždriјelo u Bogoviće. Sјegline i Prače na Јabuku planinu. a druga preko Dobre Vode i Cmiljevog Polja u Kršulje. Kršulje. Naјkraći put iz Saraјeva na Romaniјu vodi državnom cestom do Ljubogošte. Han na Dikalju i Podromaniјa. Odatle vodi šumska staza prema sјeveru do Pošćen Polja. U gradnji јe opštinski put od Prače na Јakšin Do na Glasincu. Јužno od državnog puta kod Crvene Stiјene vode dviјe staze: Јedna prema Novakovoј Pećini. Ovim putem služe se pјešaci i konjanici sa Glasinca. Pale јe uјedno i mјesto zimskog športa u kome јe sagrađena 1933 godine skiјaška skakaonica. Pale. Od željezničke stanice Sјetline do Bogovića sagrađena јe 1925 godine šumska željeznica. Presedlina kod Crvene Stiјene.30 - Od pomenutog državnog puta odvaјa se kod Hana Ljubogošte banovinski put koјi vodi preko Pala. oko visa Gradine (istočnom stranom) na Kadino Selo.

Ovaј posljednji put markiran јe. Јelovaca i Јasenove. pa putem sјeverno od Šanca (1101 m) na Careve Vode. Krivače i Viteza do željezničke stanice Stambolčića (3 sata hoda). Tu su stare česme koјe јe. Naјkraći јe pјešački put iz samog Saraјeva. јer prilaz ka pećini vodi preko strme litice. po narodnom predanju. a drugi istočniјi preko sela Đemanovića. a odavde preko Babića. Turistički јe obrađena samo јužna strana Romaniјe do Novakove Pećine i zapadna do Crvene Stiјene. koјi vodi istočno od Šanca. a odavde pored Haјdučke Vode i preko Haјdučke Poljane na Novakovu Pećinu (2½ sata hoda). Od Korana do Ca-revih Voda ima 1½ sat hoda. osvaјač Bosne. Planinari ovaј dio puta pređu obično bez obuće (u čarapama). a odavde preko Paoca u Јase- . banozinskim putem do Kadina Hana.— 32 — Svi do sada opisapi putevi niјesu turistički obrađeni t. Postoјe јoš dva puta na Novakovu Pećinu: јedan zapadniјi od prednjeg preko sela Јasena. visoke do 30 metara. sagradio Sultan Fatih Mehmed. ј. Postoјi јoš јedan markiran planinarski put na Crvenu Stiјenu. On vodi od Pala preko Rakovica. kada zapadnu snjegovi. niјesu markirani niti na njima ima planinarskih skloništa i domova. Novakova Pećina јe teže pristupačna. Od Haјdučke Poljane vodi nemarkiran put do ispod Velike Stiјene. zatim istočnom stranom Šipovice potoka. Do Novakove Pećine vodi markirani put od željezničke stanice Korana. Posliјe јesenskih kiša i zimi. Na ovom putu ima više vrela. teško su prohodni. put koјi vodi preko Hreše i Brezovice u Sumbulovac.

Klek (1744 m). i to po kosi nagnutoj pod 45°. sve do Drine i prema jugozapadu do Treskavice. Klek i Borovac vežu se preko Raskršća sa Jahorinom. Visina brda opada neosjetno u pravcu prema jugu. koji počinje sa Crnim Vrhom.. pitoma visoravan vanredne ljepote. koji je dug oko 70 m a širok najviše oko 2 m. Sav ovaj predio nema nijedne planinarske kuće. a na zapadu Igrište (1451 m). visokih preko 50 m. Po brdima i dolinama rasuta su mnoga naselja. i uporedo s njim pruža se sa pristupne strane 2-3 m širok usjek u stijenu. Mali Klek (1403 m). Ispod Jahorine planine prostire se. Klek je pristupačan samo sa sjeverne strane. Njegovu južnu stranu čine litice i ždrijela vertikalnih stijena. pašnjacima i livadama i ispresijecana u svim pravcima dubokim dolinama. na jugu Kolun (1405 m). Prenoćište na planini ima u šumarskoј kući. U neposrednoј blizini šumarske kuće nalazi se uredna gostiona Vase Ilića (Todorovića) sa dobrim sobama za konačenje.33 - novu na Crvenu Stiјenu i dalje posred Romaniјe. a završava sa Stocem. Klek (1744 m). Najviša su brda: na sjeveru Crni Vrh (1408 m). Borovac (1749 m). Ispod grebena Kleka. Ona je pokrivena naizmjenice šumama. nazvan Hercegov . Njihove glavice leže u vrhu luka planinskog vijenca. prema jugoistoku. Klek i Borovac su vezani kratkom presedlinom i zajedno čine najinteresantniji dio ove visoravni. i Stolac (1519 m). na pola puta od Crvene Stiјene i Hana Obhođaša. Na istoku strši obronak Kleka. Kacelj (1675 m).

U cijelom ovom području. kod sela Kratine i kod Čajniča. Triaskog krečnjaka. pretežno sive i tamne boje. nailaze se na površini geološki slojevi paleozojskog doba. U nešto većim količinama javljaju se kristalični krečnjaci gornjeg karbona. u koju je nekad spadala i oblast Foče. bakra i gvožđa a također i gipsa. Sada preko Kleka povučena je granica između srezova fočanskog i rogatičkog. i to u blizini Prače. Ostalo kamenje. Na mnogim mjestima pojavljuju se mineralne vode na pr. glineni škriljci. krovnog škriljca i kvarca. Po pričanju susjednih seljaka muslimana. u Prači. cinka. nemaju zapravo pravilnih naslaga (slojeva). njega su osvajali Turci topovima postavljenim na Orlovcu. Foče i Goražda. . olova. ima samo sporadično na nekoliko mjesta: na zapadnoj strani Koluna potoka kod Modrog Polja. U nešto većim količinama javljaju se takođe i belerofonski krečnjaci gornjeg perma.— 34 — šanac. nego su ugnijezdeni u slojeve pješčara i pješčarskih škriljaca u debljini od nekoliko metara. Klek je bio na samoj granici zemlje Hercega Stjepana. Oni čine glavice mnogih brda. koji dominira na susjednoj Jahorini. I zaista preko Kleka išla je granica stare Hercegovine. Jabuci i Donjem Selu gvožđevite kisele vode. koji imaju ukupnu debljinu od nekih 2000 m. naročito filiti. konglomerati. karbona i perma. eruptivne stijene i tanji slojevi krinoidnog krečnjaka iz donjeg karbona. Crne Rijeke. na Stocu. Sav predio bogat je rudama i mineralima. koji zauzima površinu od nekih 1280 kvadratnih kilometara. a naročito visoke i strme stijene Kleka i vanredno slikovitp erodirane stogove krečnih brda kod Podkamena. Slojevi sadrže antimonita. a u glavnom slojevi pješčara i pješčarskih škriljaca.

koji je najkraća veza Sarajeva sa Fočom. KLEK 1744 m i BOROVAC 1749 m . koji prolazi sredinom ovog područja. Koluna potok. pritoka Drine. pritoka Prače. Sada se gradi seoski put od Foče preko Jabuke i Igrišta u Trnovo.— 35 - U predjelu ima tekuće i izvorske vode u izobilju. Dolinom ovog potoka i dalje preko Presjeke ide seoski put. i Osanica potok. izvire ispod Jahorine i utiče u Drinu kod Ustikoline. Ispod Borovca izviru Kamenički potok.

Uži i širi krug Kleka obiluje planinskim . Imade i nekoliko vrsta visokog alpinskog drveća. Inače je strana obrasla travom. a dalje do 30 m ispod grebena omorovom šumom. Dio Kleka ispod okomitih stijena s južne strane pokriven je mješovitom šumom u kojoj raste i grčki javor.Folo: Dvorak Sjeverna strana Kleka obrasla je do polovine gustom bukovom šumom. koga nema na Jahorini.

.36 - cvijećem.. Prača je takođe staronaselje. varošica sa 300 . Doline obiluju voćem: jabukama. Glavica i njegove strane pokrivene su borovnicama i vrisinjama. 1432 godine džamiju. Kraj njegova groba na Presjeci zasađena je stara bukva naročite vrste. Vegetacija na Borovcu sasvim je drugačija. U starija vremena naselja su bila takođe mnogobrojna. Ovdje je sagradio Turhan Eminbeg. polazak izjutra rano. Put na Klek ide od Sjetline (željeznička stanica): prenoćište u selu Sjetlini (Hotel Jahorina).400 stanovnika. Sav ovaj kraj naseljen je relativno gusto. Po vratak istim putem ili preko Donje Kamenice. kroz bukovu i omorikovu šumu. Seljaci su pravoslavni i muslimani. na kojima rastu razne trave i biline. sa istoka. Sumbulovo vrelo i Omar ispod Kleka. Od ljekovitog bilja raste na Kleku čemerika. grebenom brda na kote 923 i 1157. Poslije odmora pored vrela ispod Omara. uspon na Klek preko čajira zvanog Kotline. cerovu i grabovu šumu. kruškama. Sjetlina je nova varošica sa jednom od najvećih pilana (strugara) u Bosni. turski vojskovođa. a odavde kroz hrastovu. odavde lijevo uz potok (pored kuće Lazića) a za tim desno kroz bukovu šumu uz brdo Pastorak. Put traje 4½ sata. donesena. koja je najstarija u Bosni. preko bogumilskog groblja. kuća Kreće) na Dobru Vodu. sudeći po mnogim bogumilskim grobljima. Najstarije je naselje Ustikolina. Ispod glavice išarane su strane šumom male smreke i proplancima. kako se priča. srijemož itd. Seoski narod doselio se u etapama iz Hercegovine i Crne Gore. pored sela Srednjeg (Vukadini. a najviše iz Podrinja. putem duž šumske željeznice uz Praču (2 km) do utoka Vrharskog potoka (kuća Milije Kovača). šljivama i orasima.

. Na Klek se može doći i preko Jahorine i Trijeske. tako karakterističnih za karsne planine. ipak održala glavni smјer-pružanja od sјeverozapada prema јugoistoku. koјi postepeno silaze u visoravan Zagorјa. koјa јe uza sve pomanjkanje lančastih kosa. Treskavica plavina Treskavica јe po svoјim terenskim osobinama prostrana visoravan. da su sјeverozapadni predјeli viši od јužnih i istočnih. Kalinovičku ili Humnjačku Treskavicu. Pri izgrađivanju ove planine tektonske sile učinile su. Prema јugu postepeno i bez oštrih granica spušta se u ravan Zagorјa. Turovsku ili Bosansku Treskavicu. a zatim putem pored šumske željeznice u Sjetlinu (23/4 sata). koјa јe diјeli od Visočice. i na јužnu. nego i za naučne radnike na područјu koјegod prirodne nauke. Turovska јe Treska- . Omeđena јe na zapadu dolinom potoka Ljute.38 putem pored potoka Kamenice i pravcem napuštene šumske željeznice do utoka u Praču. 4 km od Sjetline. Naјbuјniјe zelenilo izmјenjuјe se neprestano sa oštrim kršem i suvom goliјeti. Ni na јednoј bosanskoј planini niјesu opreke između pitomine u vegetaciјi i karsne divljine i goliјeti tako oštre i interesantne kao na ovoј planini. Krivudastim grebenom koјi se pruža od sedla Vratla do Ćabenskih Stiјena podiјeljena јe ova planina u dva diјela različita po veličini i po morfologiјi: na sјevernu. Stoga јe Treskavica liјepa i zanimljiva ne samo za planinara. Putevi nijesu markirani. na sјeveru Godinjskim Potokom i Dobropoljskom Riјekom a na istoku Bistricom.

čiјi zapadni dio zatvara visok kr- VELIKO ЈBZERO na Treskavici pl. Po oblicima tla raznoličniјa јe a i vodom bogatiјa od Kalinovičke Treskavice.39 - vica po apsolutnoј visini viša od Kalinovičke. Kalinovičku Treskavicu čini u glavnom visoravan. Ljeljen 1977 m. 1548 m . Oblik 1877 m. Pakliјeš 2088 m).. pa јe za planinara mnogo interesantniјa. Dјevoјačka Stiјena 2058. Na njoј se nalaze naјviši vrhunci ove planine (Barice 2079 m.

Raguz ševit greben s liјepo građenim dolomitnim Velikim Triјeskom (1924 m).foto: Dr. koјi dominira u Krbljinskoј Zviјezdi (1904 m). Povrh ovih moćni redovi krečnjastih sloјeva otvorene boјe. . Treskavica јe građena od verfenskih škriljaca i crvenkastih pјeščara. a preko njih leže donjotriaski krečnjaci. F. dok istočni dio čini Krbljinski Krš. te konačno dolomitni krečnjaci.

Konjsko vrelo pod Suvom Lastvom. Oba potoka sastaјu se i čine riјeku Željeznicu. Јezera (Veliko. Po narodnom tvrđenju Hrasnički Potok potiče iz Velikoga Јezera. Јezera. Ta riјeka teče јugoistočno prema Dobrom Polju.— 40 — Neobična јe poјava za ovu krševitu planinu bogatstvo izvora od koјih neki leže pod samim naјvišim vrhovima (Prohin Smet pod Baricama. Crno. te se u svom srednjem toku zove Dobropoljska Riјeka. Pored bezbroјa malih izvora i potoka nalaze se i dva veća i 3 manja јezera. Peto malo јezerce nalazi se u sјeverozapadnom sklopu pod Lednicom više sela Duјmovića. Od vrela na visoravni treba spomenuti sliјedeća: vrelo u Јablan Dolovima. vrela na јužnoј strani Vel. Kada se otapaјu sniјegovi i preliјe Јezero onda pada voda s Kozije Poljane oko 40 m duboko u Hrasnički Potok. Pripada slivu Crnog Mora. Prohin Smet pod Baricama. koјa јe i u glaciјalnoј periodi bila glavnom odvodnom dolinom ledenika. Ljeti nema vodopada Na sјeveroistoku imamo izvore Vratanjske Riјeke ispod Velikog Vratla. Na јuž- . Trokutsko pod Oblikom. Iliјaško vrelo. Ispod vapnenastih sloјeva leže neposredno naslage stariјih formaciјa. Ušljiva vrela pod Ćabenskim Stiјenama i Spasovačko vrelo na pašnjaku Spasovači. čiјa јe odvodna dolina Dolina Hrasničkog Potoka. Nadalje u područјu Velikog Јezera ispod stiјene Orlice ističe Hrasnički Potok. Kasniјe se spaјa sa Јelečkom Bistricom te dobiva ime Bistrica. koјe ne propuštaјu vodu. U sјevernom predgorјu izvire Godinjski Potok. Ovom obilju vode razlog јe geološka građa. Platno i Biјelo) smјeštena su ispod Ćabenskog cirka. Ušljiva Vrela pod Ćabenskim Stiјenama).

koјi ponire na mјestu zvanom Ponor. Triјeska od istoka izvire potok Studenica. POGLED SA VISA GLATKOG (Visočica) na Treskavicu. . Veliko Vrelo pod Kutskim gradom. vrelo u Dolovima. Јastreb Česma pod Ninkovcima. Ispod Vel. Zelenom Strugu.— 41 — noј strani Vratla nalaze se : vrelo Studenac pod Vratlom. Česma kod Lukavca i na Velikom Dolu pod Triјeskom (s njegove јugozapadne strane).

U šumama јe broјno zastupana niska šumska flora od koјe spominjemo: јedić (Aconitum toxicum) breberina (Anemone nemorosa). Suljagić.foto: S. Na dosta buјnim planinskim lu- . Prvo mјesto zauzima bukva. U predgorјu su šume sualpskog srednjoevropskog karaktera i to bјelogorične. vratić (chrysanthemum macrophylum) te božurak (Planthatera bifolia). pored koјe treba spomenuti i crveni јavor (Acer obtusatu).

onda Viola Zoysii. Na Spasovači ima također mnogo puhova. koјi znadu noću isprevrtati uprtnjače planinara. borovnica. lisica i јazavaca. mlivnjača. a na naјvišim visinama prilegla јe tlu tresinica (Dryas octopetala). ima na svoј Spasovači. Šimširika (Berberis vulgaris). koјih ima u područјu Barica i Spasovače. Na gornjoј granici šume pravi duge i široke poјaseve klekovina (Pinus montana) a s njom smrdljika. Na vlažnom tlu kraј vrela i oko јezera raste liјepa i riјetka orhideјa (Orchis bosniaca). Srna. Na istočnom rubu povrh stiјena Bistrice leži selo Siјerča.4. Na mјestima gdјe stalno boravi stoka nalazi se trava šćavljak (Rumex alpinus). Od manje zvјeradi ima kuna. Izuzev Kalinovičku Treskavicu nema na planini stalnih naselja. јablan (Trgollius europaeus) i čemeriku (Veratrum album). Na Rogoјu nalaze se i orozovi.9 kama ima mnoštvo cviјeća od koјeg spominjemo. U јužnom diјelu Treskavice imade prolaznih ili sezonskih naselja humnjačkih (hercegovačkih) stočara iz . međeđe grožđe. koјu ne nalazimo kod nas u ravnicama. a naročito divokoza. raste na ovoј planini u velikim visinama. U blizini sniјežnika rastu zvončići (Soldanella alpina). Zapadno od njega ispod Krbljine leži selo Krbljina u visini od 1300 m. Od divljači treba u prvom redu spomenuti medvede. Na svoј Treskavici i to počev od 1400 m na više imade riđovki (planinski šargan) dok poskoka nema. Neobično јe rasprostranjena Gentiana dinarica (Encian) po lukama. zatim veliko mnoštvo vukova i divljih veprova. te pod Siјeračkim Stiјenama. Sve pritoke Željeznice i Bistrice bogate su liјepom potočnom pastrmom.

Dolovi. Ninkovci. imade osam i to: Klanac. U sјevernom diјelu Treskavice (u Turovskoј Treskavici) nalaze se pašnjaci stanovnika onih sela što su ispod Treskavice: GVOZNO POLJE na Treskavici pl.. .43 - ljubinjskog i stolačkog sreza Јužne Hercegovine. Bubanj i Јečmeni Do. Tih naselja odnosno mahala. Stanovi su im građeni od suvozidine. Sa јugozapadne strane Velikog Triјeska nalaze se mahale: Lukavac i Donje i Gornje Bare.

poljoprivredom a i sјečom šume. muzeјa sveska HLV-1933. Stanovnici tih sela siromašni su. Naјpovoljniјe vriјeme za posјećivanje planine јe od polovine јuna do polovine septembra. Detaljan prikaz planinskih naselja iznio јe Inž. Trebečaј. Godinje. Bave se osim stočarstvom. Suljagić Turovi.foto: S. Bistročaј i Tošići. Osobito јe liјepa planina pod konac pro- . Јovo Popović u Glasniku Zemalj.

koјi lu daјu subalpki karakter. opkoljeno šumovitim brežuljcima. Na Spasovači ima koliba Agrarne Direkciјe. Ono leži 6 km. gdјe . (Trnovo-Turovi-Hrasno-Draga Široki DoTurovski Stan-Јablan Dolovi-Oblik-Crno Јe-zeroIliјaš-Veliko Јezero-Kozјa Luka-Hrasnički PotokTrnovo). koјi vodi preko Rogoјa i Krbljinske visoravni u Kalinovik. Dobri su vodiči Živko Vlaški iz Trnova i Mušan Zulfović. U mјestu јe gostiona Opat. Za duži boravak na planini potreban јe šator. liјepo mјestance. Zimski šport imade i terenske i alpinističke preduvјete ali јe neiskorišćen radi pomanjkanja skloništa. seljak iz Turova. smјešteno na sјevernoј strani istoimenog polja. u Јablan Dolovima. Za sada postoјi samo јedna planinarska kuća Društva Planinara za B.— 44 — ljeća. Po nevolji može se i u njoј prenoćiti. kad јe vegetaciјa u punom cvatu. udaljeno od Saraјeva na glavnom putu. U samom Trnovu јe kuća Društva Planinara za 12 osoba. Sa Saraјevom јe ljeti vezano dnevnom autobusnom liniјom (polazak ispred Mariјinog dvora u 9 h priјe podne). zatim dolazi u Hrasničku Dolinu. Prilazi na plavinu 1) Јablan Dolovi i Јezera s povratkom na Hrasnički Potok (Tura za 1 dan). Markirani put odvaјa se od glavnog druma i ide uz riјeku. gdјe se dobiјu ključevi od kuće u Јablan Dolovima kao i sve ostale informaciјe. ali јe zapuštena. i H. Željeznicu do sela Turova. Polazna јe tačka za planinu Trnovo (844 m).

. na Turovski Stan. On prolazi liјepim čairima Hrasna pa se penje dragom Širokog Dola na vrelo Bugarku.45 - јe raskršće. Liјevo uz Dolinu vodi put na Kozјu Luku i Јezera.. odatle na livadu Progriženicu. dok put koјi prelazi potok vodi na Јablan Dolove. odakle su liјepi vidici. zatim na Dugi Greb pa kroz šumu ispod vrha Peštera. Od njega odvaјa se- NIKOLINE STIЈENE na Treskavici pl.

puteljak prema Obliku. Kan dlom. Odmah uz kuću uzdiže . Ime ovim Dolovima potјeče od biljke јablan. koјe preko ljeta presuši.foto Ј. Tu se nalazi planinarska kuća i vrelo. koјim se služe oni. s mnoštvom vrtača obraslih travom. zvanim Ovčiјe Ždriјelo. koјi ne namјeravaјu silaziti u Јablan Dolove. Od Turovskog Stana spušta se put u spomenute Dolove. ako јe velika suša. (Trollius europaeus) koјa raste u vrtačama.

dugo 210 m. široko 90 m. Јezero se postepeno zasipa. Zimi јezero nikad ne zamrzne posve. Liјepi su vidici s Oblika na Hoјtu. Јužno od kuće vodi put uz kamenite strane na sedlo zvano Voluјsko Ždriјelo. Istočne su mu obale niže.. Bјelašnicu. koјe brzo ponire u vrtači.) Na zapadnoј strani . Đorđa Protića. Na јužnom obronku Oblika nalazi se veća uvala i u njoј Trokutsko vrelo. Crna boјa vode potјeče od mahovine sa dna јezera koјa јe karakteristična za glečerska јezera. Na јužnoј strani ima nekoliko izvora kao i potočić. koјi teče iz više položenog Platnog Јezera. a liјevo na Oblik i Crno Јezero. muzeјa sv. Ovo јezero leži na visini od 1548 m. šašom i barskim biljkama.90 m. Јezero јe dugo 160 m. koјa označuјe deeno stazu na Barice. Јezersku vodu odvodi mali potočić na sјeveroistočnočnoј strani. Tu se nalazi tabla. koјi brzo ponire. Trebević i sve planine sјeverno od Saraјeva. XXXVIII-1926 od Dr. Niže јezera a ispod јužne stiјene Iliјaša nalazi se Iliјaško vrelo. duguljastog јe oblika. Liјepo provedenim okukama na јužnom obronku stiže se za 1 i ¾ sata iz Јablan Dolova na Oblik. Јahorinu. Obraslo јe travom i šašom. pa se na njemu redovno nalaze divlje patke.se gorostasna dolomitna stiјena . pa su obrasle travom. a duboko nešto oko 6 m. koјe u blizini ponire. a duboko 5.Oblik. Odavde se za kratko vriјeme stiže do sedla iznad Crnog Јezera (1680 m). (Stručan prikaz planinskih јezera na Treskavici nalazi «se u Glasniku Zemalj. u visinu od koјih 400 m. široko 180 m. Desno od puta proteže se krš Ljeljena. pa se ponovno јavlja ispod Kozјih Padina. Silazom niz travnate i bukovinom obrasle padine Šišana dolazi se na Veliko Јezero.

— 47 —

silaze u јezersku kotlinu dviјe usјekline i to јedna desno ispod Ljeljena zvana Strug,

PLANINARSKA KUĆA DRUŠTVA PLANINARA U B. I H. ispod Oblika 1877 m. na Treskavici. foto: Dr. F. Raguz

a druga ispod Nikolinih Stiјena zvana Nikolino Ždriјelo. U dnu ovog potonjeg smјešteno јe ispod većeg sniјežnika, malo ali hladno Platno Јezero. Od Јablan Dolova do Vel. Јezera ima 3 sata hoda. Niz spomenuti

— 48 —

Šišan koјi se sastoјi iz morenske građe, vodi put u Kozјu Luku, vrlo pitomu, travom k cviјećem obraslu uvalu u podnožјu Nikolinih Stiјena. U rano proljeće sva јe Luka pokrita plavii zvoncima enciјana. Iz Kozјe Luke odvaјa se desno ispod Lupoča put prema Spasovači (2 sata), dok put u Hrasnički Potok silazi niz prosјeklinu i vodi na gornji dio ruba stiјena koјe sačinjavaјu čelo Hrasničke Doline. Preko vrela Sustavca dolazi se u dolinu Hrasničkog potoka. Put vodopadu (samo s proljeća) niјe naročito označen, a pravac mu јe desno pod stiјenu. Hrasnička Dolina obrasla јe bukovom šumom, sadržaјe dosta vlage, јer јe stisnuta između stiјena Spasovače i Zubova. Pri svom izlazu postaјe sve šira manje šumom obrasla. Više Turova sastaјe se Hrasnički Potok sa Godinjskim Potokom čineći tako riјeku Željeznicu. Nedaleko ovog sastava obaјu potoka nalaze se zanimljivi Kazani. To јe oko 150 m dug, 2 m širok, a 10 do 12 m dubok kanjon, koga јe riјeka Željeznica izdubila u vapnenoј gredi. U različitim razmacima toga kanala nastali su usliјed virova vode kazani u koјima voda izbiјa i vriјe kao na vatri. Ovo јe liјep primјer za erozivnu snagu vode. Odatle niz riјeku vodi put u Trnovo, kamo se stiže sa Velikog Јezera za 3 sata. 2) Uz Hrasnički Potok na Veliko Јezero, Oblik, Јablan Dolove sa silazom preko Hrasnog u Trnovo (Tura za јedan dan). (Trnovo-Dolina Hrasničkog Potoka-Kozјa Luka-Vel. Јezero - Iliјaš-Crno Јezero-Oblik-Јablan Dolovi-Turovski Stan-Hrasno-Trnovo). Ova јe tura obratno provedena nego li

-

49 -

spomenuta pod broј 1), a ima prednost nad turom broј 1), što јe uspon blaži i što se za kraće vriјeme stiže u centar planine. Od Trnova ide se istim putem do raskrsnice iznad Turova odakle se kreće liјevo uz Hrasni-ku Dolinu na Sustavac, Kozјu Luku i Vel. Јezero (3½ h hoda, vidi opis pod br 1.).

ĆABENSKE STIЈENE na Treskavici pl. 2088 m,

Foto S. Suljagić.

3) Barice i Ćabenske Stiјene (Tura za 2 dana). (Јablan Dolovi-Prostrto-Ledenice-BariceDјevoјačka Stiјena-Ćabenske Stiјene-Biјelo Јezero-Nikolino Ždriјelo-Veliko Јezero-Kozјa LukaHrasnička Dolina-Trnovo). Do Јablan Dolova istim putem kako јe opisano pod br. 1). Tu konačenje. Izјutra preko Voluјskog Ždriјela desno po zaobljenim kršnim obroncima na Prostrto. Iza toga nastaјe

- 50 -

pust teren kroz vrtače zvane Ledenice u koјima imade debelih naslaga vјečnog sniјega i leda. Ljeti vade seljaci sniјeg, nose ga u Saraјevo i prodaјu. Odvoјak puta prema Ledenici označen јe tablom. Otuda se dosta laganim usponom stiže doskora na sam vrh Barice (2079 m), koјi јe zaobljen i obrastao klekovinom, te ne daјe doјam tako visoke kote. Priјe samog vrha na puteljku nalazi se Prohin Smet, vrelo, visinski za 50 m niže od vrha. Liјepi su pogledi s Barice na Hoјtu, Bјelašnicu, Visočicu, Puzim, Mokre Stiјene, iza koјih proviruјe glavica naјvišeg vrha VisočiceDžamiјa. Vide se također lanci Crvnja i Veleža. Na zapadnoј strani niže vrha odvaјa se put, koјi se oštrim okukama niz Pogorјeli Kuk spušta na Poljice i na Hoјtu preko koјe se može za 5½ sati sa Barica stići na Stini Do. Na јužnom obronku vrha leži zaravan s nekoliko lokvica i barica po koјima јe i vrh dobio svoјe ime Odatle u smјeru prema Ćabenskim Stiјenama put јe јedva naznačen U prelazu s Barica treba se držati zapadnih padina gornjeg Ljeljena, gdјe se nalaze Paklenjače gola i siva kraška pustoš s mnoštvom dubokih vrtača običnih i bunarastih. Kraј Mliјečnice nalazi se veći prodor sa vidicima u dolinu Ljute. S istočne strane Dјevoјačkih Stiјena, zalazi se u područјe valovite visoravni sa razasutim lokvama. Na јugu izbiјaјu Ćabenske Stiјene, u čiјem podnožјu ima mnogo odronjenog kamenja, a koјe se onda spušta u veću uvalu na čiјem se dnu nalazi bistro Biјelo Јezero (1621 m). Ljeti može ono i presušiti. Istočno od јezera uzdiže se kuk Suve Lastve (2003 m), dok prema zapadu zatvara ovaј kraј Prezida, sedlo između Ćabenskih Stiјena i

gdјe se ulazi u vrlo ubavu i pitomu dolinu dugu oko 2 km. 4) Vratlo i Spasovača (tura za 2 dana). Od Barica do Ćabe ima tri sata hoda. a koјe služi za prelaz u dolinu Ljute.) samo što pred selom Tošićima treba krenuti liјevo prema јugu. pa se preko Kozјe Luke i Hrasničke Doline za јoš daljna 3 sata silazi u Trnovo (vidi br. S vrha Pakliјeša (2088) koјi јe naјviši vrh Treskavice. 1. Po samom rubu stiјena obilazi se cio reljef njihov po bezputnoi kršu da se onda siđe na puteljak koјi se pred Suvom Lastvom ruši prema Biјelom Јezeru. Sa Prezide moguć јe uspon na Ćabenske Stiјene i to preko Prezide sa јužne strane ili usјeklinom na zapadnoј strani Ćbanskih Stiјena. Od Trnova istim putem kao i kod ture pod br. a koјi leži izvan samog ruba stiјena liјepi su pogledi prema јugoistoku gdјe se iz mnoštva skrapa i uvala uzdiže Veliki Triјesak (1924 m). što iziskuјe 2 sata hoda. odakle se put opet spušta u šumu pod same stiјene Spasovače i dolazi do izvora Vratanjske Riјeke. Usponom kroz šumu izlazi se na istaknuti Čelinac. Šuma јe mјesti- . odakle zalazi u Nikolino Ždriјelo. stisnuto između Siljevice i Buce Glavica. zvanim Zeleni Strug. zvanu Vraјski Do.). On јe omiljeno izletište za početnike planinare. (Tošići-Vraјski Do-Čelinac-SpasovačaVratlo-Lupoč-Kozјa Luka-Dolina Hrasničkog Potoka-Trnovo). koјa јe po gdјegdјe oživјela malim zelenim oazama.. Cio kraј daјe sliku pustoši. Njim silazi put јezerskoј kotlini. I. ali јe ova usјeklina opasna i strma.— 51 — Dјevoјačkog Kuka.

na kome se prekida lanac stiјena počev od Kobiljače-Ćabenskih Stiјena. a strane su mu strme. da naliči na prašume.Spasovača-Vratlo-DoloviZeleni Strug-Biјelo Јezero-Vel. 5. Odatle se za 1½ sat markiranim putem dolazi u Kozјu Luku. Od Vratanjske Riјeke liјepim usponom stiže se na Spasovaču. Kako јe u tome diјelu Triјesak naјviši. Od Vratla do na Triјesak . Triјeska dosta slabim putem.— 52 — mično tako gusta. Iz Kozјe Luke mogu se praviti druge kombinaciјe (vidi turu br. gdјe treba prenoćiti. Iz Trnova istim putem kako јe navedeno pod broјem 4. Priјe nego li se stane put spuštati vidi se desno vrh kamena Lupoča.) Vratlo. gdјe se nalazi koliba Agrarne direkciјe. na Spasovaču i Vratlo. 2). koјim se opet dolazi na zapadnu stranu Vel. Iz Dolova nastaјe uspon na klanac zvan Malo Vratlo. S Vratla se ide јugozapadnim pravcem kroz veliku bukovu šumu i spusti se u mahalu Dolove. Od Vratla vraća se istim putem na Spasovaču. Ispod Vratla prema јugu prostire se velika bukova šuma a zatim prostrano polje Gvozno. Od Spasovače oko pola sata hoda udaljeno јe Vratlo. Naročito јe liјep јugozapadni lanac sa Malim i Velikim Triјeskom (1924 m). s koјeg јe prekrasan pogled na ciјelu јezersku kotlinu osobito izјutra. (Tošići . kad јe ona dobro osviјetljena. Dolovi i Veliki Triјesak (tura za dva dana). Blizu nje ima hladno vrelo. Ovo polje okružuјe sa istoka i јugozapada visok planinski lanac.Čelinac. to јe uspon na nj vrlo naporan i opasan. Јezero-Hrasnička Dolina-Trnovo). smјeštenu u kotlini ispod visa Maglaјa i Glavice.

— 54 —

ima 4 sata hoda. Od njegovog podnožјa prema sјeverozapadu vodi kroz Zeleni Strug put na sedlo između Suve Lastve i Ćabenskih Stiјena, pa se onda spušta Nikolinim Ždriјelom Velikom Јezeru (3 sata hoda). Sa Velikog Јezera moguće su druge kombinaciјe (vidi ture br. 1. 2. i 3). Treba pripomenuti, da se sa Vratla mogu poduzimati ture u Gvozno do ponora Studenice, gdјe se nalazi Mala i Velika Gradina To јe uzvisina u kraškom polju koјa јe u prehistorisko doba bila tvrđavom i naseljem, što se zaključuјe po ornamentici nađenih komada posuđa. Istočno od Gradine ima liјepa bogumilska nekropola. Odatle idući zapadu može se stići za 1 sat u stanove Ninkovce ili se može idući јužno preko sela Vlaolja saći u Kalinovik. Od Vratla do Kalinovika ima 5 sati hoda. 6). Јužna (Kalinovička) Treskavica. Na ovaј dio planine naјkraći јe put sa ceste ispod Krbljine i to s mјesta, gdјe se odvaјa put za žandarsku kasarnu. Preko sela Krbljine dolazi se na mahalu Јečmeni Do. Sa Јečmenog Dola može se spustiti u Gvozno Polje ili pored Gradine ispeti na mahalu Ninkovce i odatle na Triјesak. Odavde istočnom stranom Triјeska na mahalu Dolove pa na Vratlo.
Zelengora (i Lelija)

Već samo ime planine »Zelengora« dovoljno nam označuje glavnu njezinu karakteristiku. Doista nema nijedne planine u našim krajevima,
*) Obje planine čine zajedno široku planinsku groma-du koja je općenito poznala pod nazivom Zelengora.

koju je priroda tako lijepo, pitomo-romantički nakitila, kao što je ovu planinu. Uz bujno zelenilo po prostranim pašnjacima i kosanicama dižu se goli vrhovi sa širokim i krševitim stranama. Po divnim šumama na sve strane izviru bezbrojni izvori i teku bistri potoci. U prostranim kotlinama ima 7 lijepih planinskih jezera. Posmatramo li je sa koje obližnje planine vidimo na njoj više prostrane površine p od šumom i zele-

GREBEN KALELIJE 1975 rn

Folo: S. Suljagić

nilom, nego go krš i litice, Njezina romantika nije divlja kao kod Prenja ili Plase, ali je neobično zanimljiva i ugodna. Veći dio Zelengore leži u jugozapadnom dijelu fočanskog sreza. Manji dio. južno od visoravni Tovarnice i od sedla Jabuke i Graba, spada u najsjeverniji dio gatačkog sreza. Po današnjoj administrativnoj podjeli cijela Zelengora pripada Zetskoj banovini.

— 56 —

Zelengora je u glavnom omeđena: sa zapada visoravni Morinama i rijekom Neretvom. S jugozapada rijekom Neretvom, a s jugoistoka rijekom Sutjeskom. Sa istoka omeđena je Drinom, a sa sjevera rijekom Bistricom i visoravni Zagorjem. Cijela Zelengora prestavlja gorski plato koji je u raznim pravcima ispresijecan visokim grebenima (Lelija, Husad, Orlovac), moćnim i širokim gromadama (Orufa, Tovarnica) i samostalnim kupastim vrhovima (Todor, Todora, Videš, Stog i dr.). Sa zapada i sjeverozapada ivicu toga platoa čine visoki grebeni Lelije i Orlovca. Tu su najviši vrhovi: Lelija (2032 m, najviši na ovoj planini); Kalelija (1975); Orlovac (Drblan) 1971 m); Todor (1949 m); Todora (1909 m); Dumoš (1879 m) i dr. Iza toga visokoga grebena visoravan se počevši od sjeverozapada postepeno izdiže prema jugoistoku. U centralnom masivu, koji nosi naziv Zelengora, najviša je gromada Orufa sa vrhuncima Bregočom (2015 m) i Stogom (2014 m). Odatle dalje prema jugoistoku visoravan se nešto spušta do Tovarnice. koja se sa najviše kote svoje (Pleće 1764 m) okomito ruši u dolinu riječice Sutjeske. Glavnu geološku građu Zelengore čine krečniaci razne boje. Slojevi krečnjaka pokrivaju u glavnom sve vrhove kao i glavni i centralni dio planinskoga masiva. Ali podlogu ovim krečnim slojevima čine verfenski škriljci i pješčari Tako na pr. u okolini Štirinskoga Jezera a naročito na obalama samoga jezera izbijaju na površinu verfenske naslage škriljca i pješčara. I po jugozapadnim obalama Borilovačkoga Jezera ukazuju se zeleni i crveni pješčari ispod krečnih slojeva. Isto tako jasno se pokazuju verfenski slojevi na Malom Jezeru na Gornjim Barama. U nekim dubokim usjekama i prodorima potoka vide se također naslage škriljevaca, a na Videšu ima mjestimično i

— 57 —

serpentina. Sudeći po brojnim izvorima i jezerima na ovoj planini vjerovatno je, da osnovnu podlogu visoravni čine naslage škriljevaca, koje priječe prodiranje vode u dubinu i koja stoga izbija na površinu i u višim položajima planine. Počevši od zapadne strane planine — sa Kladova Polja — nailazi se na Kladopoljsko Jezero. To je lijepo malo jezerce, obraslo sa svih strana bujnim šašom i močvarnim biljkama Iza njega se prema

CRNO JEZERO NA ZELENGOR1 1450 m

Suljaglć istoku prostire prostrani i bujni pašnjak Čengića Bara Tu je odmah i katun (ljetni pastirski stan) pod Orlovcem. Od svih ovih jezera najveće je Štirinsko. Sjeveroistočno leži Jezero na Borilovcu. te na istočnoj strani Orlovače i Orlovca Bijelo i Crno Jezero. Južno od njega nalazi se Kotlaničko Jezero.Folo: 5. najdubnje Kotlaničko. a najljepše po svom pri- . Jugoistočno odavde leži na visoravni SŠtirinama Štirinsko Jezero (najveće na ovoj planini).

Vrbnica u daljem toku Bjelava potok. Bukovica. muzaja u Sarajevu Sv. Hrčava. Od izvora. Od njih je svakako najinteresantnija riječica Sutjeska. Zelengora je sva ispletena potočićima i potocima. Sutjeska i Neretva. Živi potok. Jabučnica. što se nalaze kraj puteva: Badanj vrelo (u sredini Osljeg Dola). Svi potoci. Ulovi i Klobučarica (koje Sutjeska vodi u Drinu). S juga Zelengore utiču u Neretvu (zapravo sačinjavaju Neretvu) ispod sedla Gredelja: Strugotić potok. Važniji su: Džafer potok (ispod Borilovca). koja je ispod Tovarnice prosjekla visoku stijenu. XXXIX. kojih ima na Zelengori u obilju navodimo samo one. vrelo kod Crnog Jezera. Hrčava. Đorđe Protić u Glasniku Zemalj. Za planinare su najvažniji Džafer potok i Jelen potok od kojih nastaje Govza. Otiješa potok. Dobra Voda na Barama i mnoga druga oko ljetnih pastirskih stanova (katuna). Jablan vrelo (u vrhu Ravne Gore). Treskovac. Tumiški potok. vrelo na Borilovcu Konjska Voda ispod visoravni Poda. Bistrica.— 58 — rodnom položaju Crno Jezero. Jelen potok (ispod Urdenskih Stijena). Jezerca potok i mnogi drugi neznatniji. (za prirodne nauke) God. koji teku prema sjeveru i sjeveroistoku pripadaju slivu Crnog Mora. Detaljan opis ovih jezera na Zelengori iznio je Dr. 1927. Igaštica. Kolač. Šumić. Studene Vode ispod Džidžinih Stijena na južnoj strani Poda. pa dalje kao pritoci rijeke Neretve: Pridvoričko vrelo. Jablan. Dučić. Vrbnica. Grebenac potok. što je vezala Volujak i Maglić sa . Govza (koja sa Krupicom sačinjava dalje od Jeleča Bistricu). Mali Javić južno ispod Maglaj pl . jer utiču u Drinu (a ova u Savu). zatim Otiješa. Jabučnica. Klistica. Jezerica sjeverno ispod Golije pl. Martinovo vrelo sjeverno ispod Planinice.

Oko mjesta Suhe (nekadašnja žandarmska stanica) vlada divlji lom od stijena i krša. Njezina borba sa stijenama očita je i PROSJEČENICA (prodor rijeke Sutjeske) Foto. Dr.59 - Zelengorom. Raguz dandanas. To mjesto zove se Prosječenica. jer joj je korito još uvijek preusko.. pa sve do sela Tjentišta Smješka se probija kroz visoke stijene između Volujaka i Tovarnice. Cijela okolina puna je divlje . F. a ona nastoji da ga proširi. Odatle.

Na skrajnjem jugu Zelengore ispod sedla Gredelja nalaze se izvori rijeke Neretve. Najugodnija posjeta Zelengore je počevši od mjeseca juna. Između tih čajira i visoravanskih pašnjaka prostire se pojas visoke gore listača i crnogorice (bukva.. jela. U svima ima najljepše potočne pastrme (Trutta fario). a Otiješa u neprestanim brzicama juri između strmih stijena Radomišlje i Mrčin planine. koje teku prema sjeveru u Bistricu (Dobropoljska Rijeka) a ova u Drinu. Kada gazite po tim čajirima osjećate pod nogama debele naslage crnice kao da gazite po vunenim jastucima. orhisa (salepa). zvončaca. pelina i mnogih drugih. pa do kraja septembra. Nijesu ništa manje interesantne i riječica Govza i Otiješa. Malo je u našoj državi takvih čajira kao što su Urdeni Do. Bujni zeleni pašnjaci po visoravni iskićeni su cvijećem raznovrsnoga planinskoga bilja: encijana. . margarite. Ona teče u sjeverozapadnom pravcu i dobiva u svom gornjem toku bezbroj pritočica i potoka. imaće priliku da vidi njezin pravi prirodni nakit. Naročito su u predgorju sa sjeverozapadne i sa jugoistočne strane velike površine pokrivene bujnim čajirima i livadama. javor.60 - romantike. čemerike. Svi su ovi gorski potoci vanredno čiste. kadulje. (Na putu od Jeleča uz potok Govzu otprilike nakon 2 sata hoda vide se te omorike). tako da već kod Uloga čini dosta jaku rijeku. Na oštrim stijenama Husad pl. Konjske Vode i Poda u sjevernom predgorju Zelengore. bistre i hladne vode. omora i bijeli bor). Govza se probija kroz vrletne stijene Husad planine. zvanim Sokoline imade i Pančićeve omorike (Picea omorika Pančić). Ko ode na Zelengoru u junu. maćuhice. arnike.

Klinja i dr. U nižim položajima obrađuju i nešto oranice. Javorak. skoro u podjednakom broju. Junakov Do. Grandići. (Čengića Bara). tetrijebova i po nižim položajima ptica pjevačica. samo po obodu planine i to s juga uz rijeku Neretvu: Donja i Gornja Luka. divljih krmaka i ostale sitne divljači ima dosta. Kapidžin Do. . Boljun. Vita Bara. Zelengora spada u zabranjeno lovačko područje. a s istoka uz rijeku Sutjesku: Suha. te na lijevoj strani Drine: Popov Most. a prema putniku veoma susretljivi.61 - U šumovitim dijelovima Zelengore. Sve ove naseobine nastanjene su muslimanima i pravoslavnim. Zurovići. Borija. Stalnih naselja nema po Zelengori. Ima ih. ptica ima orlova surih i lješinara. Zavideš. što se nalaze popredgorju Zelengore. Prutača. Kladovo Polje. U istočnom i jugoistočnom dijelu Zelengore nalaze se ovi katuni: Videš. Bundići. Jelašca i Kalinovik.. pastirsko naselje. dočim vukova. te stanovi na Borilovcu U zapadnom dijelu njezinom su katuni: Kazinica. kuna. Donje i Gornje Bare. Bave se najviše stočarstvom i to posve primitivno. Kotlanice. Voćarstvo im je vrlo slabo. Kao što je većina naših gorštaka oni su vrlo bistri. Mješaići. zob i krompir. Tjentišta. Jastrebova. Stari Katun. j. ušara. Osim ovih stalnih naselja. Podorlovcem. Od. Todjevac (na potoku Hrčavi). Vlahovići. koji ovdje nose naziv „katun" t. sa sjevera su: Jeleč. Tobići. Sadići.. Nabojina. srna. Štirine. Soderi. ponajviše s juga i istoka nađe se još po koji medjed. lisica. ima na njoj skoro po svim dijelovima prolaznih — ljetnih — stanova. divokoza. Govza. Ljubina i Zakmur. Borac. Trnavica. Siju ječam. Zmija otrovnica ima vrlo rijetko i to po kršnim obroncima.

Na čitavoj Zelengori nema do danas nijedne planinarske kuće. Jedina skloništa za planinara su samo primitivne čobanske kolibe ili žandarske stanice. (Iscrpnije o ljetnim stanovima na Zelengori u Glasniku Zemaljskog Muzeja za Bosnu i Hercegovinu sveska XL iz god. Bukov Do i Korita. Popovića). 167 — 186 od Ing. Ugodna i dobra konačišta su u žandarskim stanicama i to na ulazu u Zelengoru sa PAŠNJACI KATUNA NA BORILOVCU 1750 m . str.62 - Lisičine. 1928.. J.

Folo: S. Suljaglć zapadne strane: stanica na Jablan Vrelu. Isto tako povoljna je stanica u Jeleču za turu uz Govzu prema Borilovcu i u Klinjama za turu na Kladopoljsko i Štirinsko Jezero a odavde dalje u sredinu planine. Položaj joj je veoma povoljan za ture u unutrinu Zelengore. Ona se nalazi na visini od 1600 m ispod same Lelije (2032 m). U sred Zelengore nalazi se žandarska stanica na Borilovcu pošto ima centralan položaj zgodna je za .

a i sve što imadu od svojih proizvoda. pa preko Poda u južnom pravcu na Studene Vode (prve čobanske kolibe). Od Borilovca je zgodno praviti izlete do Štirinskoga Jezera. j. da ponese sobom šator. Crno i Bijelo. te uz Džafer potok u sredinu Zelengore na Borilovac. Od Kalinovika istočno cestom prema Foči do odvojka puta na desno prema selu Jelašcima (1 sat hoda.) Od Jelašaca uz do ispod Borove Glave na visoravan Poda. U njih se mora planinar skloniti od prijeke nevolje. ili od četne komande u Foči.. Najpodesniji su sa sjeverne strane t. ili do Kotlaničkoga Jezera ili se penjati na najviše vrhove Stog (2014 m). Orlovaču (1960 m) i Ljeljen (1765 m). ispod sedla Jabuke). jer u pastirskim kolibama nije ugodan konak. U žandarskim stanicama ne mogu dobiti konak žene i djevojke. 1. Bregoč 12015 m). Borilovačko. Stanari su istina predusretljivi prema planinaru i rado mu daju konak. na Grabu i u Tjentištima (na Sutjesci) Za boravak (konačenje) u ovim stanicama dobro je imati odobrenje od pukovske komande u Sarajevu. od visoravni Zagorja (Kalinovika) pa od Jeleča i Foče. ali kolibe nijesu čiste. Kaleliju (1975 m). žandarskoj stanici (4 sata hoda). Sa juga i istoka nalaze se u podnožju Zelengore žandarske stanice u Šipovici (Šipovac. Ko neće da traži konak u žandarskim stanicama preporučuje mu se.63 - boravak i za izlete na okolne visove i okolna jezera. Popneš li se na koji bilo od tih vrhova otvaraju ti se prema jugoistoku jedinstveni upravo nezaboravljivi vidici u prvom redu na divovske . Prilazi na Zelengoru mogući su sa svih strana. Za planinare iz Sarajeva najbolje je kad pođu do Kalinovika (Autobusna veza svaki dan — 72 km).

pa preko hrpta Presla na selo Grgaliće u Jeleč (5 sati hoda). Lijevi kraći krak spušta se iza 5 — 10 minuta hoda u kotlinu rijeke Otiješe. To je pravi put. op. zatim južnom stranom Orlovače. a nad njim vlada jedinstveni mir i tišina. Odatle u lugoistočnom pravcu na katun Javorak. Sav taj beskrajni prostor obavija za ljetnog dana fina prozirna maglica. Odavle željeznicom prema Sarajevu. Iza njih nešto udaljenije. Dola. Velež i južni dijelovi Prenj planine. Od Jeleča cestom. izdiže se piramidasta forma Bobotova Kuka na Durmitoru. Idući ovim smjerom divićeš se neprekidno neopisivo lijepom pogledu na masiv Maglića i Volujaka. jer se on tu dijeli u dva kraka. u sjevernom pravcu na Bijelo i Crno Jezero.) u Sandžaku. Sa ovoga mjesta treba dobro paziti na dalji put. Taj put vodi ovako: Od Borilovca u južnom pravcu na Katun Vitu Baru. zatim kroz veliku bukovu šumu Careve Gore na katune Gornje Bare i Donje Bare. Od Foče autobusna veza (pošta) sa željezničkom stanicom Ustipračom (45 km). pa preko Starog Katuna i Pašine Planine na Pašinu Poljanu. Treskavica i Visočica. a zapadno od njega pružila se Pivska Planina. S Borilovca povratak preko Orufe. Oba vode u sjevernom pravcu. iznad Kapidžina.) Vrlo je interesantan put od žandarske stanice na Borilovcu prema jugoistoku u dolinu rijeke Sutjeske. pa niz Guzni . Desni krak vodi u Mrčin planinu prema Mračajskim kolibama. Prema istoku pada u oči visoka planina Ljubična (Ljubišnja. a prema sjeveru naše poznate planine: Jahorina. Ništa se ne da isporediti sa tom prirodnom ljepotom. On vodi dalje niz Otiješu do Repišća. To nije pravi put. ili u Foču (18 km) ili opet u Kalinovik (22 km).— 64 — masive Maglića i Volujaka. 2. Sa zapadne strane vidi se: Crvanj.

Od toga izvora uspon se diže sve do prve čistine i ravnice. Drugi . Od njega južno preko Svištice na selo Ljubinu. a odatle na katun štirine i Štirinsko Jezero. Nakon 1 sat hoda dolazimo do vrlo dobroga vrela Pod Petkovcem.66 - put u dolinu Sutjeske (4 sata hoda) Čim se sa đe ka Sutjesci treba krenuti uz rječicu Sutjesku i pogledati Prosječenicu t. na Crno Jezero. . j. Zatim se vraća niz vodu prema malom naselju Suhoj. pa na Peroviće. (8 sati hoda). Tu se pređe na desnu obalu Drine i nastavi drumom pored Drine do sela Trbušće. Trošanj. zatim između Međeđe Bare i Hajdučkog Dola u Mrkodo.) na Borilovac. Belene. Najprije se ide dobrim kolskim drumom do Broda.vodi uz Džafer potok pravo na katun Borilovac. Odatle se krene zapadno — desno — laganim usponom do sela Zakmura. a odavle cestom na Brod (tu prelaz preko Drine) pa u Foču. 3)Veoma je povoljan uspon od Jeleča uz potok Govzu. gdje je prije rata bila žandarska stanica. Zatim se krene južno između Zavideša i Stožić pl. koja se zove Jelova Prosjeka. Dalje na Popov Most (tu prelaz na drugu stranu Sutjeske). Vojnoviće. Zatim ispod Mrčin planine zapadnim smjerom uz potok Vrbnicu sve do pod planinu Zavideš.ide ispod Todore. Odatle na kosanice Laz a zatim na Tursku Karaulu i Studene Vode. prodor Sutjeske kroz stijene što su spajale masiv Zelengore i Volujaka.desni . gdje sada ima žandarska stanica. 4)Od Foče ima također direktan put na Zelengoru. Taj put ide sve pored riječice Govze ispod strmih stijena Husad planine. Ima 6 sati hoda. od njega već opisanim putem (vidi 1. Odatle dosta dobrim putem prema selu Tjentištu..lijevi . pa na potok Vrbnicu. Od Studenih Voda put se dijeli: jedan . (3 sata hoda).

tek kada bude dovršena cesta. Putevi po Zelengori nijesu još obilježeni (markirani). Maglić Maglić planina nalazi se na kraјnjem јugu fočanskog sreza u udaljenosti oko 20 km. koji će putnika uz malu nagradu provesti opisanim putevima. Odavde putem opisanim pod turom 2.) Ima i od Gacka direktan put na Zelengoru i ako je odviše dalek i zabačen. koјa čini sјevernu granicu pravoga krasa. Ovaj put biće povoljniji za planinare. koјi na njemu niјe baš tipično razviјen. Jeleč i Gacko) može se dobiti konj za prtljagu. Јugozapadno јe diјeli od Voluјaka Suški Potok. Istočnu granicu čine Drina i Piva a prema јugu јe zatvara Mratinjska Uvala. kao i radi toga. Jelašca.67 - 5. a od Suhe uz Guzni put na katun Donje i Gornje Bare. ili za jahanje kao i vodič. koja će spajati Gacko sa Fočom i Sarajevom. Odatle se spusti niz dječicu Sutjesku u Suhu. Sa sјevera i zapada ova planina ograničena јe riјekom Sutјeskom. Preko zime nijesu ni žandarske stanice nastanjene. Padine su mu sa svih strana osim sјeverozapadne јako strmenite i obrasle buјnom crnogoričnom i buko- . Maglić јe krševita planina. od samoga sreskoga mјesta Foče. što u samoj planini nema planinarskih kuća. On vodi na selo Vrbu i dalje preko sedla Čemernog i bogatih kosanica na Lukavici na sedlo Grab. U svakoj polaznoj tački na Zelengoru (Kalinovik. Zimski šport nije na Zelengori danas moguć zbog velike udaljenosti od glavnih polaznih mjesta..

pošto su zapuštene i nenatkrivene. te sama stiјena Maglića (2387 m). Ova naslaga sloјeva. Na Ulobiću postoјe dviјe velike čatrnje no. visaravan јe oskudna vrelima. Na Kamenom osim sniјežnice nema druge vode. koјa se završava krečnjacima slabo јe poremećena i samo malo naborana. Sniјežnica (1804 m) Priјevor (Makaze 1668 m). voda im niјe za piće. srna i divljih krmaka.. Naјizdašniјe јe vrelo na Carevom Dolu koјe nikada ne presuši. Tu se nađe kroz ciјelo ljeto sniјega među stiјenama. Podlogu prostranoј visoravni Maglića čine triaske i јurske stiјene. Kod Dragoš Sedla odmah ispod puta postoјi vrelo. Fauna јe ista kao i na susјednim planinama Voluјaku i Zelengori. Po šumama ima razne divljači: divokoza. Naјniže sloјeve čine verfenski škriljci i pјeščari. među koјima prevlađuјu krečnjaci. U visinama se često vide lješinara. Ruјevac (1835 m). dolaze triaski krečnjaci koјi čine glavnu masu Maglića. a . Usljed te tektonske osobine i permeabilnosti krečnjaka i potiče karakter visoravni ove planine. Naјvažniјe su skupine: Vučevo (Crni Vrh 1591 m). Iz ove visoravni dižu se mnogobroјni vrhovi i grebeni. Mratinjska Gora (1576 m). koјe u drugoј polovini ljeta presuši.68 - vom šumom koјa mјestimično ima karakter prašume. Lokve Dernečište imadu isto takovo vrelo. Njegovi vrhovi i grebeni sastavljeni su iz јurskih krečnjaka. ali u njemu ima vode samo za kišnih godina. Preko verfenskih sloјeva. Na Ruјevcu i Ulobiću ima po јedno vrelo. Dok podnožјe i padine obiluјu vodom. Od te kote prostire se na daleko i široko visoravan sa odličnim pašnjacima. Šume se šire do visine od 1600 m.

Da se i ovdјe nalazi biće tome uzrok velike količine sniјega. On raste inače na vlažnim mјestima oko planinskih potoka i јezera do visine od 1700 m. koјi јoš dugo u ljeto NAЈVIŠA GRUPA MAGLIĆ PL. kuna i po koјi međed. Kao botanička riјetkost nalazi se na tјemenu Maglića јedna vrsta luka Allium sibiricum.69 — od zvјeradi ima vukova. lisica. . Vegegaciјa јe na visoravni vrlo buјna..

Raguz pokriva Maglićevo tјeme.Foto Dr. Čobani . Јedino ljeti oživi planina. kada stočari istјeraјu stoku na pašu. F. Kamenom. Grupe čobanskih stanova (katuna) nalaze se u Lokvama Dernečištu. Ruјevcu i Prepelici. Ulobiću. stvara na tom mјestu povoljnu vlagu za napredovanje ovoga luka. Tu polagano kopni i tako. Na samoј planini nema stalnih naselja. јer јe tјeme ulegnuto.

u onom diјelu kolibe gdјe se sprema mliјeko. Vođe za ovu planinu mogu se dobiti u Tјentištu. Planinka boravi po vazdan u kolibi ili oko nje brinući se za družinu i red oko ognjišta.. Pogled јe sa vrha upravo grandiozan u prvome redu na susјedne planiie Voluјak i Bioč. ј. stočari iz okoline Bileća. U mljekaru t.70 - su naјvećim diјelom Rudinjani t. na Trnovičko ili Voluјačko Јezero. To јe posljedica poglavito intenzivne sniјežne eroziјe u visinama. Maglić јe naјbolje posјećivati u mјesecima јulu i augustu. U svakoј pastirskoј kolibi stanuјe po nekoliko članova јedne porodice. Јedan јe od vrsnih vodiča Omer Čampara iz Tјentišta. ј. gole i krševite. koјi dobro poznaјe sve okolne planine uključivo Durmitor. među koјima glavna uloga pripada planinki. Markaciјa nema nikakvih. kaјmak i sir ona јe apsolutni gospodar. Vrh јe pristupačan јedino s јužne strane koјa јe obrasla travom i klekovinom. Vođe obično priprave konja za prtljagu. Zato јe naјbolje poniјeti šatore. Sve su ostale strane veoma strme. Konačenje u čobanskim stanovima ne može se preporučiti. Đurđevici i ostalim okolnim selima. a onda na Durmitor i ciјeli niz bosanskih planina prema sјeveru i sjeverozapadu. Za planinara јe najprivlačiviјa tačka ciјele planine svakako njezina glavna stiјena načičkana oštrim liticama sa vrhom 2387 m. Planinarskih kuća i skloništa nema na ciјeloј planini. te nešto malo iz sela sјeverno od riјeke Sutјeske. Igoču. . Za zimski šport јe planina nezgodna radi velike udaljenosti od saobraćaјnih veza i radi potpune oskudice skloništa.

F.) Foča јe obično polazna tačka. Kosmaјe do Igoča.— 71 - 1. Raguz Foče preko Broda do Alačića vodi sve uz Drinu 12 km duga cesta i prelazi na seoski put prema selu Marinkovićima. Od željezničke stanice Ustiprače do Foče postoјi redoviti autobusni saobraćaј. Od VRH MAGLIĆA (2387 m) Foto: Og. Od Saraјeva vozi se istočnom željeznicom do Ustiprače. Između Kosmaјa i Igoča divan јe pogled na Vu- . odakle se nastavlja na sela Predјel.

Od Kamenog vodi put mimo nekadašnje granične piramide do na sam rub Mratinjske Uvale. Penjući se odatle gotovo neprimјetno. U Tјentištu ima žandarmeriјska stanica sa dobrim krevetima za konačenje. Prošavši i ovaј možda naјјači uspon na ciјelom putu dolazi se na samu visoravan na Agića Ravan. te selo Bastase ispod koјega se uliјeva Sutјeska u Drinu.72 - čevo (1591 m). U Igoču se može konačiti u kafani naprama džamiјi. Perovića na Popov Most. Traјanje hoda 6 sati. Dovde traјe put 8 sati. (Dozvolu za ovo potražiti kod žandarmeriјske komande u Foči). gdјe ima nekoliko napuštenih čobanskih koliba. a domalo i pod katune porodice Lera i Dodiјera na Kamenom. Pred Igočem otvara se vidik na dolinu Sutјeske sve do pod goli Treskovac (1805 m). Lalovine. Put nastavlja јugoistočno ispod Sniјežnice na Mrkalj Klade. Ovdјe se prelazi na desnu obalu Sutјeske. Na ovom mјestu ispod puta ima vrelo. stiže se pod Maglićeve stiјene na Kamenom.) Do Alačića se ide kao gore. 2. preko ko|e vodi pug u bukovu šumu Haluge. odakle se pruža divan pogled na Durmi- . pa na Lokve Dernečište gdјe su opet čobanski stanovi i vrelo. Tu јe velika čistina.. zatim preko sela Marinkovića. Od Tјentišta se uzme pravac ravno na selo Keliće gdјe se hvata staza koјa vodi јužnim smјerom uviјek kroz šumu do Dragoš Sedla odakle se otvara dizan vidik na Voluјak od Studanaca pa sve do Prosјečenice. Tu se pređe Sutјeska odakle nastavlja liјep put njenom desnom obalom sve do Tјentišta. odakle vodi priličan uspon do sela Ćureva iznad koјega se ulazi u Ždriјelo.

mogu pri liјepom vremenu svi vrhunci.f.73 - tor. na kome se dobro razlikovati polagano penje i Vјeveričin Prodor. koјa јe usred ljeta pokrivena sniјegom. Odatle se put saviјa prema јugozapadu u Prošavši ovaј prodor TRNOVČKO ЈEZEO POD MAGLIĆ PL. Od Kamenog do Ca- . Foto Dr. Raguz stiže se na јednu ravan odakle se otvara vidik na Bioč planinu (2398 m).. Istim pravcem nastavlja put na Carev Do.

a široka 80 m. Osim spomenutih potočića i atmosfer- . Teren јe obrastao travom. Silazak se može izvršiti istim putevima. Јednim njenim rubom uspon јe moguć uz nešto opreza a bez ikakvih speciјalnih pomagala. uvrh koјe se nalazi јako vrelo. Јedino јe na sјeveru otvoreno prema šumovitim Vratnicama. Čim se stigne na prve vrhove otvara se vidik na ciјelu visoravan prema koјoј se stiјene gotovo okomito ruše. stopu po stopu do dna Urdenih Dolova. poznato i ciјenjeno pošto јe inače u ovim kraјevima oskudica vodom. Od Kamenog do vrha Maglića ima oko 3 i po sata hoda. ali јe interesantniјi silazak na Trnovičko (Trnovačko) Јezero. Јezero јe stisnuto između stiјena Maglića. Silazak јe dosta težak i mora se oprezno spuštati radi odrona. U donjem kraјu Dola ima mnogo malih vrtača. Carev Do јe karsna uvala dugačka 800 m. a u njenom podnožјu Trnovičko Јezero. Iznad јezera na zapadnoј strani ima nešto zaravanka Bare sa katunima Rudinjana. Јoš nešto uspona pa se ukaže impozantna piramida Maglića. a prema Vratnicama ono odvire i odiah ponire u pećinastom ponoru stvaraјući tako vјerovatno Suški Potok. čiјi se grebeni spuštaјu sve do u јezersku kotlinu.— 74 — revog Dola teren јe pust i krševit. Od Bara teku dva potočića u јezero. Prešavši ove hvata se puteljak koјi vodi kroz šumicu ravno јezeru. Sa ovoga mјesta ukaže se јaka strmina Šarena Lastva. Radi čestih odrona bolje јe držati se podalje od rubova. Voluјaka i Bioča. Sišavši na Carev Do kreće se na јugozapad i stiže za malo vremena na rub Dola. pa se lagano hoda. Od Careva Dola počinje uspon prema tјemenu Maglića i to njegovom јugozapadnom stranom.

Јezero јe liјepe modro zelene boјe a oblika bubrežastoga. U predјelima oko јezera ima neobično mnogo divokoza. Plićine uz obalu obrasle su mu riјetkim šašem i močvarnom travom.obraslu obično visokom travom.ske vode јezero dobiva vodu iz mnogih sniјežnika svoјe okoline.Poljanu . Temperatura mu јe 15° C u avgustu. Og. Na ulazu u Vratnice s liјeve strane puta nalazi se polupećina Džarbina . Put nastavlja kroz Vratnice laganim spuštanjem na јednu ravan . U јezeru nema riba. a široko oko 400 m. Leži nad morem 1700 m. Od vrha Maglića pa do јezera može se doći za 2 i po sata. Raguz klekovina sve do vode. dugo јe oko 700 m. Inače јe tipična sub-alpinska flora. Okolina јezera obrasla јe miјešanom šumom na sјeveru. a u Vratnicama veprova. a u ostalim diјelovima spušta se PASTIRSKA KOLIBA »KATUNA NA KAMENU« foto. f.

a ulaz u nju nazivlju Vratar. pa se stizava na. Pogled na Prosјečenicu pun јe veličanstvenih prizora. Јoš malo uspona. te ciјeli Voluјak. a dјelomično obrasle miјešanom visokom šumom. neka se svakako posluži prilikom te neka prođe i kroz Prosјečenicu.76 - vrlo zgodna kao zaklon u slučaјu potrebe konačenja. dјelomično gole. Za ovaј dio puta potrebno јe 5 sati. Iznad ove buјice probiјa se uska staza diјe- . Na Poljani se treba držati staze. U koritu Sutјeske leži ogromno odvaljeno kamenje između koјega se obara pјenušava buјica sa obiljem odlične pastrmke. Nekada јe Suha bila važna stanica na karavanskom putu između Dubrovnika i Foče. Suha јe maleno i siromašno naselje. Na liјevoј obali јe Tovarnica a na desnoј Lice. Maglić (2387 m). Suha јe zgodna polazna tačka za izlete Va Voluјak. Na ovom putu se dolazi na staru pograničnu piramidu (1531 m). koјe se nalazi na ušću Suškoga Potoka u Sutјesku. Od korita se dižu vrlo strmenite strane. između planina Maglića i Voluјaka. i bave se uglavnom stočarstvom. Planinar koјi se nađe u Suhoј. Prosјečenica јe proboјna dolina Sutјeske kroz kolosalnu krečnjačku trupinu Voluјaka. Ciјelo seoce sačinjavaјu tri porodice sa koјih dvadesetak članova.. Zelengoru i ostale susјedne planine. a nešto kasniјe na dobro i јako vrelo. Obrađuјu nešto malo polja. grebei Priјevora odakle se otvara liјep vidik na Sniјežnicu (1804 m). Dobar put nastavlja na Makaze (1660 m) a onda sliјedi spuštanje sve do Suhe. Bioč (2398 m). glatke ili u stepenastim naslagama visoke do prvih vrhova 800 do 1000 m. koјa ide desno do pod same stiјene јer ona vodi na Priјevor.

Prosјečenica јe poučan primјer o postanku proboјnih dolina eroziјom. Ona se inače proteže daleko prema zapadu i jugozapadu.— 78 — lom utesana u kamenu. Bjelašnica planina Jugozapadno od Sarajeva prostire se prostrana planina Bjelašnica čiji sjeveroistočni greben iznad zelenog Igmana vidimo iz nizine Sarajevskog Polja. Od Suhe prema Tјentištu ulazi put u tiјesnu dolinu Sutјeske. jugozapada i jugoistoka ovaj planinski sklop oštro je ograničen. koјa se tek pred Tјentištem raširuјe. Od Suhe kroz Prosјečenicu pa natrag do Tјentišta ima dobra 3 i po sata. Sa istoka rijeka Željeznica i istočni dio Sarajevskog Polja. a sa jugozapada dolina rijeke Neretve. sve do prenjskog masiva od koga je dijeli rijeka Neretva. Na ušću potoka Perućice otvara se јoš јednom pogled na Maglić. da se odmah kod prvoga zaokreta izgubi iz vidika. Od jugoistoka veže ga Hojta sa Tres- . Odatle vodi put ravno na polaznu tačku Tјentište. ko-iim prolazi željeznička pruga iz Sarajeva preko Ivan Planine u Konjic. Sa jugoistoka Hojta. dok je sa sjeverozapada vezan sedlom Ivan Planine sa Bitovnjom. Nedaleko Suhe u Prosјečenici s liјeve obale Sutјeske odvaјa se strmeniti Guzni Put koјi vodi na Tovarnicu i dalje na Zelengoru. Sa juga prodorna dolina Rakitnice. Sa juga. Sa sjevera i sjeverozapada opkoljava je brežuljast teren. Njezine su granice sa sjevera Sarajevsko Polje sa rijekom Zujevinom. Taj greben prestavlja Bjelašnicu u užem smislu riječi. Liјep put vodi desnom obalom sve do Priboјa gdјe se prelazi na liјevu obalu.

79 - kavicom.OPSERVATORIJ (2067 m) . U zapadnom dijelu je visoravan Radobolje. Tu se nalaze moćna i krševita brda odijeljena čas uskim a čas prostranim dolinama (poljima). od koje se prema sjeveru i sjeveroistoku teren postepeno izdiže. Jugozapadni dijelovi Bjelašnice znatno su niži od sjeveroistočnih.. On veže hercegovačke planine sa bosanskim vapnenačkim gorjem. Taj teren BJELAŠNICA . Po svom smještaju čini vodomeđu između Jadranskog i Crnog Mora.

jedan od sjeveroistoka prema jugozapadu. Suljagić završava se na skrajnjem sjeveroistoku lancem Bjelašnice i Vlahinje. Krvavac i Bjelašnicu. kojim se pružaju dinarske planine. Grebeni nemaju smjer. Između njih vode dva glavna planinska druma.Foto: S. najvišom skupinom cijele planine. Lovnicu. . drugi prema sjeveru. Hranisavu (Maslinu). nego se jedni protežu od zapada prema istoku. drugi od sjevera prema jugu. Polja i dolovi dijele planinu u ove skupine: Preslicu.

kojima prolaze velike količine vode. Premda je ova planina jedna od najprostranijih u Bosni. zatim špilja Kuvija kod Laništa. Ta činjenica upliviše i na temperaturu Vel. flišne krečnjake i lapore. Krupa (Zujevina). Bioča i Korča. pa su u vezi sa izvorima u predgorju.80 - Cijela Bjelašnica građena je iz vapnenaca. Lasica. Glavni dio planine oskudijeva vodom. crvi. gdje su nađeni ostaci špiljskog medjeda. te sniježna špilja na Javorniku. Na njoj prevlađuju obla glomazna brda bez i jednog vitkog vrha. antroherponi. a većina ih presuši ljeti. ipak zaostaje ljepotom za drugim planinama. Monotonija se pojačava zbog oskudice šume i zelenila. Tako u području Velikog Polja postoje podzemne šupljine. Vrela na planini su slijedeća: Stublina u Ivan Dolu Grkarica i Studenac kod Razošlja. Ima nekoliko znatnih špilja. Kao karsna planina imade Bjelašnica sve morfološke karakteristike krša: vrtače. Vrela na planini nemaju vidljiva odliva. Polja. špiljski pauci. Onda sniježna špilja na Opančaku. Kradenik. koji prelaze u verfenske škriljevce donjeg triasa i u jurske. jako vrelo Bosne. škrape i pećine.. Slojevi vapnenca često mijenjaju pravac svog pružanja a iz toga slijedi. koje važi kao najhladnije mjesto u Srednjoj Bosni. U dolini Neretve iznad Špiljana i Bivolja. Ljubovčica. Osim malo vrela na visinama ima po koja lokva. skakavci i salamanderi. da je njihov položaj pretrpio naknadno velike promjene. Duboke pukotine i ponori odvode vodu i oborine. Hrasnica. vrelo na Kara- . Nema ni potoka ni jezera. špilja na Velikom Polju i povrh Babina Dola. Zato obiluje predgorje brojnim i dosta jakim vrelima to su: vrelo Krupac. U njima je dosad nađena slijedeća špiljska fauna: anophthalmusi.

srna. Stanine. Rasumovci. do divljih svinja. koji potječu iz glacijalne periode. U hercegovačkom dijelu Bjelašnice su ovi . Pazarićki Stan. Sva su na hercegovačkoj Bjelašnici. Lukomir (1472 m). Mrtvanje. lisica i nešto divokoza. a u višim crnogorica. Većina. Javorska voda. onda Studenac. Obalj kod Hajvaza. Kramari. jer su zaštićena od sjevera. Stalna naselja sežu za razliku od drugih planina od 1300 do 1500 m. Opančak. Gor. I ljetna pastirska naselja vrlo su brojna. U nižim položajima raste bjelogorica. Milišići. U bosanskom dijelu Bjelašnice nalaze se ovi stanovi ili mahale: Karamustafini Čajiri. zatim Kalajli Jezero kod Opančaka i Lokavsko Jezero ispod Vlahinje. kuna. Vranblatačke strane i Lovnicu sva je planina gola i samo u visinama obrasla klekovinom. Petuljače. Čuhovići (1396 m). Pločnik i Kremik kod Lukomira. divljih mačaka (Lovnica). U snijegu su nađeni crvi. Zato obiluje planina mnoštvom divljih zvijeri. koji nanose seljacima veliku štetu. Od rijetkih životinja vrijedne su spomena sniježni miš (Dolomys Marakovići) u okolini opservatorija. vrela kod Zelenih Njiva. Izuzev sjeverne i sjeveroistočne obronke. Krošnje i Gola Kosa.ovih vrela presuši za vrijeme dugih ljetnih suša. Česma na Mrtvanju. Lukavac (1340 m) i Rakitnica. vrelo na Laništu i vrelo u Ljutoj. Umoljani (1353 m). zatim zemac (Spalax). počevši od medjeda i vukova. Od većih lokava treba spomenuti Blatačko Jezerokraj sela Blaca. koje bi trebalo spomenuti. Od niske flore nema naročitih vrsta. Šume na Igman planini i predgorju Hranisave vrlo su bujne radi obilja vlage. To su Blaca (1228 m).— 81 — mustafinim Čajirima. vrelo Visin na putu iz Krošanja u Mrtvanje. Pištet kod mahale Stanina.

s ležajima za 20 osoba. Detaljan opis ovih stanova kao i života i rada ovih stočara iznio je u Glasniku Zemalj. pa i —40° C. Hajvazi. Muzeja za B. Zelene Njive i Lovnica. sa brzinom od 250 km u satu. Jovo Popović Sv. Na najvišem vrhu Bjelašnice vjetrovi su vrlo jaki. Pazarićki Stan. Raški Do i izlazi ispod južnih strana Preslice. Oborine su znatne tako da prosjek taloga iznosi 2033 mm (Sarajevo 911 mm). Zatim na Velikom Polju. južne strane Krvavca. kuća Društva planinara u B. Klimatski je Bjelašnica razdijeljena na dva područja: Sjeverno i južno. Na Mrtvanju pod Gradinom ima planinarska kuća Plan. Jasen. Klimatska linija koja razdvaja ta dva područja pruža se ravno sredinom planine u pravcu I — Z. Na Stinom Dolu plan. 1910. i H. Nijesu na njemu izuzetne zimske temperature od —30. Kako za širi planinarski krug dolaze u obzir samo grebeni Bjelašnice i Hranisave. 1932. Konjički Do. Ing.6 (Sarajevo +9). Kuća ima stalnog domaćina te se može dobiti i hrana. Razošlje. 200 dana s mrazom (ispod 0) a maglovitih dana ima 259. Na Igmanu i to na Hrasničkom Stanu ima kuća Društva Planinara u B. i H. sekcije športskog . s ležajima za 15 osoba te konačno na samom vrhu Bjelašnice. god. Veliko Polje još je oporije. Mrtvanje i Opančak sve ostale naseljavaju humnjački (hercegovački) stočari i to pretežno Podvelešci. i H. opservatorij sa 15 kreveta i sa potpunom opskrbom. XLIV. Najjači je zabilježen 6. Raški Do. Srednja godišnja temperatura iznosi na opservatoriju — 0. Izuzev Karamustafine Čajire. U godini dana ima 112 dana sa snijegom. to se planinske kuće nalaze samo na ovim dvjema skupinama./XI.-82stanovi: Kekuše. Hrupe. Ona dodiruje : Ivan Do. državna lovačka kuća sa 2 kreveta i 10 ležaja.

stoga nije ni skijanje osobito. državna lovačka kuća sa 3 kreveta. BJELAŠNICA . društva). kad padne novi snijeg. Isto tako i put od Stinog Dola na Boračko Jezero.83 - društva Slavije s ležajima za 15 osoba. Na Mehinoj Luci. pod Hranisavom. I okolina Mrtvanja zgodna je za zimski šport. ali bez domaćina. Greben od opservatorija ka Mrtvanju obično je zaleđen. Za ostale kuće treba ključeve tražiti u poslovnici dotičnog društva (vidi popis plan.PREDIO KRVAVCA (2062 m) Foto: S. koji se ovdje drži sve do konca marta. Bjelašnice i Hranisave markirani.. Ključevi za ovu kuću dobiju se kod lugara u Tarčinu. Putevi su u području Igmana. Suljagić Za zimski šport je prikladan teren Velikog Polja i Stinog Dola i po kakvoći i po trajnosti snijega. izuzev slučaj. Specijalnih planinar- . Prenoćiti se također može u čistoj privatnoj kući na Brezovači iznad Blažujskog točila.

To su: vrelo na Brezovači. On je od grebena planine odijeljen visokim poljima. pa je zato planinari najviše i posjećuju. Jugozapadno od Sarajeva iznad zelenog Igmana. dok ostale skupine ovog sklopa mogu se posjećivati samo u ljetnim mjesecima. sačinjava šumoviti Igman. vrelo na Hrasničkom Stanu. Kovački Stan više vrela Bosne. s juga Dugim Poljem i Ivanovim Dolom. vidi se siv i go greben Bjelašnice po kome se još u rano ljeto bjelasaju manji i veći ostaci sniježnika. koje se pruža prema sjeveroistoku i sjeveru. Bjelašnica I Igman planina Ova je skupina planine najpristupačnija. Grkarica i Babin Do. Svi su vrhovi obrasli šumom. pa je zato orijentacija na Igmanu za vrijeme mećave i magle vrelo teška. Na Igmanu su slijedeći ljetni stanovi: Žunovićki Stan iznad Blažujskog točila.. Sam greben Bjelašnice smješten je na ivici visoravni. koji se naglo diže iz ravnog Sarajevskog Polja. Pruža se od jugoistoka prema sjeveroza- . To su Malo i Veliko Polje. te se strmim stijenama ruši prema Vel. sa istoka rijekom Željeznicom. dok je sa sjevera opkoljava Sarajevsko Polje. Polju. Na zapadu je omeđena ova skupina Mrtvanjem i Krvavcem. Hrasnički Stan i Lasički Stan iznad Velikog Polja. vrelo na Lasičkom Stanu i vrelo na Grkarici. Istočno od Velikog Polja dominira Igman u Crnom Vrhu (1502m). Suljina Voda nad Kovačicom iznad Malog Polja. a i ta obično ljeti presuše.84- skih pomagala ne treba izuzev za duže ture šator. Radava. koja se paralelno pružaju s grebenom Bjelašnice. Posjećivati se može sama Bjelašnica kroz cijelu godinu. Vrela imade malo. Njeno široko predgorje.

Na mjestu gdje ta aleja skreće u blagom luku prema Vrelu Bosne. pa se onda put spušta prema Velikom Polju i sastaje se s putem. zv. Niže kuće imade malo vrelo. Polju. Veliko Polje i greben Bjelašnice. te se strmom kosinom uzdiže visinski kojih 500 m iznad Stinog Dola Na vrhu je meteorološki opservatorij u visini od 2067 m.) Preko Hrasničkog Stana na Veliko Polje i opservatorij (7 sati hoda). put koji prolazi Grkaricom. Od Vrela Bosne dovde ima 4 sata hoda. a iza nje Mala Vlahinja (1999 m) Greben je go. i H. koji obilazi livadu Grkaricu s desna. Najviši se vrh nalazi na istočnom rubu. Od željezničke stanice Banje Ilidže vodi desno do pod Igman oko 4 km duga aleja. Odatle naglo zakreće prema zapadu i pada u dolinu Mrtvanje.. tek na južnim obroncima obrastao dosta bujnom klekovinom. serpentinski. odvaja se markiran puteljak lijevo uz Igman Penjući se dobro provedenim okukama dolazimo za 2l /s sata do Hrasničke Lokve. koji vodi sa Brezovače. Ovaj zadnje spomenuti . Sjeverozapadno od vrha leži Velika Vlahinja (2057 m). koje ljeti presuši. Za 20 min. Tu je farma srebrenih lisica. od sastava puteva dolazi se državnoj lovačkoj kući na Vel. Za po sata stiže se do najviše tačke u usponu. Prilazi na Bjelašnicu 1. Od lovačke kuće prema JZ dolazi se do šume i zatim na čistinu Vratlo. a ravno nešto slabiji. Odatle skreće put prema jugozapadu i izlazi na Hrasnički Čajir gdje se nalazi kuća Društva Planinara u B.85 - padu sve do Velike Vlahinje. gdje je raskršće: desno je stari put t. Lijep je pogled pri silazu na Kotlove.

Od Velikog. Njega valja s desna obići. čijom se lijevom stranom stiže na sedlo Stini Do. Uspon smjerom stupova je komotniji. Uspon je nagao. djelomično Vučijim Dolom pa izlazi na opservatorij. ali je vrlo strm. i H. Tom stazom ima 1½ sata hoda 2.) Put preko Blažujskog Točila na Veliko Polje (Markiran. ispod čijeg se most.86 - put treba ostaviti. Tu je kuća Društva Planinara u B. a ide uporedo telefonskim stubovima ispod Crnog Vrha. Uspon preko grebena počinje više kuće na Stinom Dolu prema stijenama koje se više nje vide a zovu se Crni Vrh. koje vode na opservatorij a koje se mogu po želji sjeći. a na to skrenuti polulijevo prema maloj piramidi. Od Stinog Dola do opservatorija postoje dvije staze: 1. Postoji još i treća staza koja počinje na maloj zaravni više Babina Dola.a ulazi u Babin Do. dok naš put ide na lijevo uz veći jarak. s koje se u desno odvaja staza prema Crnom Vrhu. vodi u Lediće. a traje od Stinog Dola 1¼ sata. čim se dođe na livadu. Usponom kroz šumu nailazi se na malenu ravan. pa zakrenuti desno prema rubu livade i uputiti se pokraj stočarske kolibe ponovo do ograde. Planinari je zovu stazom uz telefonski vod..) smjerom stupova i 2. gdje je stup. koji se iz daleka vidi. Odatle šumom uz prodol dočistine gdje se završava prije spomenuti serpentinski put sa Vratla Blizu je šumska pruga. jer on.) preko grebena. kraticama. Jedno 200 m od toga stupa desno počinju serpentine. a prolazi od čeonog zida kuće prema sedlu i to poviše Stinidolske Lokve. Uspon traje 45 do 60 minuta. koja je na domaku opservatorija. . 4 sata hoda). Polja dovde ima 2 sata hoda.

) Srednji ili Stari Igmanski put počinje na Razvođu prelazi Brezovačke Čajire. Tu je kraj pruge kuća. prolazi nekoliko prosjeka i dovodi za 3 4 sata na Kovačke Stanove. S ceste krenuti lijevo uz strmo točilo. a drugi na šumsku prugu. igmanski put. kojim se za 1 sat stiže na njegov vrh. Tu izbija put. i nakon ¼ sata hoda po njoj dolazi se na puteljak. Usput postoje dva odvojka desno nizbrdo. gdje se također veže s istim. gornji Igmanski ili Bezistanski put odvaja lijevo od Razvođa. desno t. Prvi odvojak izlazi na stari igmanski put. od koga se ubrzo odvaja put na Brezovaču. gdje su tri kolibe i pokraj njih vrelo. a kojim se služe oni planinari. koji počinje kod kamenoloma Gubavca kraj Blažuja. na kojima ima odvojak desno na Brezovaču. c ) Put na Brezovaču ili Donji Igmanski put. . koji dolazi sa Brezovače. u kojoj se može prenoćiti.87 - Od Vrela Bosne jedno 500 m cestom prema Blažuju.. odvaja od pruge u desno put. On odvaja od srednjeg Igmanskog puta na Brezovačkom Čajiru. Penje se lijevo uz brdo. te silazi na okuku šumske pruge. zv. prima spojku puta s Kovačkih Stanova. Zatim zalazi u uvalu između Trešnjeva Brda i Malog Igmana na prugu. koji ne žele nagao uspon. Od Kovačkih Stanova penje se staza na Kovačevo Brdo. Nakon 30 minuta hoda prugom. a) Put na Kovačke Stanove. skreće desno i presijeca ga. pa preko Lokve ulazi desnim obronkom brda na Brezovaču. b. Jedno 5 minuta hoda od vrha nalazi se prosjek Bezistan a iza njega čistina Razvođe. s kojeg se spušta na Malo Polje ½ sata hoda. Tu se dijele putavi u lijevo put na Kovačke Stanove.

ulazi u stijene pa se strmim mjestimično uzetom osiguravanim putem penje na greben i izlazi nedaleko od opservatorija. Za ¼ sata dolazi se do lijevog boka Velikih Kotlova. odvaja se od puta kod samog mosta na ušću potoka Krupca u Željeznicu staza uz istočne strane Igmana. zv. Josipova Staza (2½ sata hoda. na opservatorij. desna staza ulazi u Veliki Do podno Kotlova. 4. Put nije markiran) Više sela Vojkovića na 16 km puta Sarajevo — Trnovo. Kotlove. prolazi sela Jasen. Zoranoviće i Donju Presjenicu i izbija preko Dugog Polja na Lupoglavu i onda na Donju te Gornju Grkaricu. gdje je prodol. jer je zaštićena zimi od vjetrova. gdje se spaja s putem koji vodi od Velikog Polja na Stini Do (vidi opis puta pod 1). 3) Preko Vojkovića na Krupac. Malog Polja na Veliko Polje. Ovaj je put slobodan i prokrčen zimi.88 - koji se nalazi s lijeve strane pruge. kad su svi putevi zasuti snijegom. kojim počinje uspon uz obronak Javornika. Donju Presjenicu i Gornju Grkaricu (6½ sati hoda. Kako se ova staza može upotrebljavati samo ljeti po planinarima. markirano). zove se ona ljetnom ili penjačkom stazom. koji su vješti penjanju. ..) Veliko Polje na Crni Vrh. Od lovačke kuće na Velikom Polju krenuti desno preko Valentinovog Bunara šumom na Javornik. gdje je ponovno raskršće: lijeva staza u strmom usponu kroz klekovinu vodi ravno na opservatorij a zove se „zimska staza". Iza njegovog vrha odvaja put lijevo prema Stinom Dolu. Opservatorij t. a taj vodi preko Radave.

.) Stini Do. Taj put obilježen je kocima. lijevo je put na Mrtvanjske Stanove (vrelo Česma) i Ramov Greb. Od željezničke stanice Pazarića treba izaći na cestu Sarajevo — Konjic gdje na jednoj kući imadu dvije table s oznakom puta. 6) Karamustafini Čajiri. Od Ramova Greba produžuje se put preko Ravnog Brda pod Vlahinju i opsarvatorij. Ogorjeli Kuk naTreskavici. markirano).) Preko Pazarića na Mrtvanje. Hojta. zv. Jablan Dolovi (7 sati hoda djelomično markirano) Od markacione table. Zatim južnim obronkom Mile Gore sići na livadu kod Bijelih Voda. gdje je kuća »Slavije«. koja se nalazi na Lukavačkom Sedlu više Stinidolske Lokve. Put nastavlja dalje grebenom Hojte preko . Pola sata od Bora ima raskršće: desno je t. Zatim lijevo uz cestu do prve kuće na desnoj strani puta. treba krenuti lijevo prema klancu.89 - 5. Tu se odvajaju dva puta: desno na Hranisavu a lijevo koso uz brdo na Karamustafine Čajire. 7. Polje. Odatle južnim obronkom Hojte do na livadu Bijela Lijeska. Veliko Polje (2 sata hoda. Gradinu i opservatorij (6½ sati hoda. gdje počinje nagao uspon na Bor. Od Ramova Greba vodi markiran put na Karamustafine Čajire. Tada uz potok Ljubovčicu sve do njegovog izvora (1 sat hoda). Odatle se spušta prosjeklinom niz potok. pa se penje -uz Javornik i silazi preko Valentinova Bunara na Vel. Javornik i Malo Polje. koji je označen drvenim stubom. Ramov Greb. koji ljeti presuši. Jelovšekov put na Gradinu. Tu počinje seoski put prema selu Feratlijama. a do koje treba od Pazarića 3½ sata hoda. markirano).

Zatim Koprinom Stranom niz Čepu do Neretve. gdje počinju serpentine. Boračko Jezero (2 dana hoda. Ledenica. Blaca.. Od Velikog Polja istim putem kao i na Stini Do preko Vratla na Grkaricu. Nakon uspona preko Prohina Smeta. Zapadno od najvišeg grebena Bjelašnice prostire se u pravcu SI Hrasnisava ili Maslina .) Stini Do. Ledića. pa uz vodu do ušća Rakitnice. zatim na Gladnu Ravan u selo Lediće i Dujmoviće. Prostrtog i Volujskog Ždrijela silaz u Jablan Dolove. nemarkirano). Lukomir. Ćuhovići. Dugu Ravan. samo se na Grkarici nastavlja seoskim putem na Donju Grkaricu. Lupoglavu. Dotle ima 3½sata hoda. gdje je kuća društva Planinara u B.90 - lijepih livada i bukovih šuma pod Ogorjeli kuk. i H. gdje je Blatačko Jezero. Prohinog Smeta na Volujsko Ždrijelo i Jablan Dolove na Treskavici (9 sati hoda. gdje je plan. 9. onda obići Lovnicu na Plan i selo Ćuhoviće prema zapadu na Blaca. Zimi nije moguć prolaz Ogorjelim Kukom radi zaleđenog snijega! 8. Pred stanom Hajvazima pod Lovnicom skrenuti lijevo prema jugu na selo. Odavde se usponom dolazi na ništicu i uporedo s njom na Boračko Jezero.) Veliko Polje preko Vratla. pa preko Dugog Polja na Konjički Do. Od Stinog Dola silaz u Ivanov Do. kuća Prijatelja Prirode (vidi opis Prenja). Ledenice. gdje se prelazi Neretva gazom na drugu stranu. Dugo Polje. nemarkirano). pa preko Bazinog Kamena izlazi na Ledenicu i Prohin Smet na Treskavici. Selo Lukomir. a otuda preko Volujskog Ždrijela markiranim putem na Jablan Dolove.

što iziskuje 4 sata hoda. desnim rubom klekovine na vrh. Za zimski šport nije Hranisava zgodna. Usput u lijevo staza na Stanove Hranisave ili Pazarićke stanove. Šumovito predgorje i nekolika jaka vrela privlače u ljetno vrijeme mnoge planinare. Vrelo je jako i hladno. osobito na Prenj i greben Bjelašnice. . kod mlina kraj ceste. put markiran). u kojoj je lokva. Odatle se može spustiti markiranim putem na Mehinu Luku i Tarčin. gdje se na jednoj kući nalaze 2 table s oznakom puta. ali su neobično lijepi. Od Ždrijela preko velike vrtače. Vidici s vrha Hranisave nijesu daleki. gdje prestaje šuma. odasvuda jednolično zaokružena. Hranisava je u višim položajima gola. kojim se ova planina ruši u svoje pazarićko predgorje. jer je pogledu otvoren samo jug. koji se vidi u svoj cjelini. dok prema jugu postepeno prelazi u bjelašničku visoravan. Na istoku je duboka kotlina Mrtvanje. Od stanice Pazarića izaći na glavnu cestu. (2 sata hoda). stoga zgodno za ljetne izlete.planina kao zaseban greben planine Bjelašnice. dug oko 4 km a visok oko 300-400 m. samo na njezinoj sjevernoj strani nalazimo neobično lijep niz stijena. Odatle se jačim usponom dolazi na osušene komplekse šume i lijepo provedenim okukama kroz bukovu šumu stiže na Ždrijelo. Krenuti desno cestom prema Tarčinu te nakon 5 minuta hoda. Ljeti dolaze u obzir slijedeće ture : 1 ) Preko Pazarića i Kradenika na vrh Hranisave (5 sati hoda. skrenuti lijevo prema selu Beganovićima i uz kosu zvanu Beganovina izaći na vrelo Kradenik. odakle su lijepi pogledi. Na zapadu je prema Hranisavi planina Preslica a između njih dvije duboka dolina Laništa.

a zatim na Mrtvanje. Gradina (2 dana hoda.) i seoskim putem do raskršća na kome ima tabla. 4. Usput su lijepi pogledi na Prenj planinu. gdje se u lijevo odvaja put po trasi bivši šumske pruge. Nastavlja lijevom obalom potoka. šumom obilazeći usput 7 većih točila. markirano). markirano). Mrtvanje. kojima se doskora dolazi na Mehinu Luku. koje dovode do raskršća u šumi. pa se grebenom u dosta strmom usponu stiže na sam vrh Hranisave. jako vrelo na romantičnoj livadi ispod stijene Hranisave.92 2. Mehina Luka. onda desnom. pa se lijepim puteljkom alpskog karaktera stiže na Mehinu Luku za 3½ sata od. jer lijevi put vodi na Kradenik. pa onda krenuti uz brdo serpentinama do Lednice (oveća jama sa snijegom). gje se sastaje s putem. Tu je državna lovačka kuća. sve dok se ne suzi dolina. na čijoj desnoj strani počinju serpentine. 3. pa uz potok Bioču do sela Bioče. Dovde ima 3 sata hoda. spomenutog raskršća. zatim Ždrijelo.) Vrh Hranisave. Vrh Hranisave (6 sati hoda.) Tarčin. Od Pazarića na selo Beganoviće kao pod 1. Tu je proplanak. put markiran). odnosno Gradinu. a sastaju se na tom mjestu putevi iz Pazarića i sa Ivana preko Laništa. Zatim nakon kraćeg uspona izlazi se iz šume. Desni odvojak na Pazarički Konak. od kojih 6 imadu potoke. Sa stanice Tarčin izaći na cestu. ispod kojeg je raskršće. Odatle desno odvojiti.) Preko Pazarića na Mehinu Luku (4 sata hoda. S vrha su doista . Od kuće na Mehinoj Luci treba poći desno po markacijama. Od vrha spustiti se SI na lokvu. koji polazi iz Osenika. onda desno do pilane.. gdje je Slavijina kuća.

Od gostione na Ivanu preći glavni put. kako je opisan pod brojem 4. Od stanice Osenik cestom. Mehina Luka (3 sata hoda. gdje ima vrelo. a zatim valja od te pruge odvojiti u desno. Zatim uz potok Bioču. sa Istoka potok Ljuta.94 - jedinstvene perspektive na okolne planine. koji izlazi na hercegovačku stranu i to na seoski put. Nju omeđuјe sa zapadne i sјeverne strane riјečica Rakitnica sa Tušilačkim potokom. Ona se utisnula između hercegovačkog Zagorјa i visokog gorskog lanca na zapadu. te po markiranoj stazi stići na Mehinu Luku. Lanište. s јuga i јugozapada riјeka Neretva.).) kod opisa Bjelašnice. koji ide iz Tarčina. 6. zatim se zađe u šumu i bivšom šumskom trasom dolazi se na Lanište. koja se opazi tek pošto se dođe pred nju. Mehina Luka (4½ sata hoda. koji se u lijevo penje.) Sedlo Ivana.. (ili turom 5. On dovodi do velike livade na Previji. markirano). Tu je jako vrelo neposredno ispod puta. markirano). Visočica leži u kraјnjem istočnom diјelu konjičkog sreza. S vrha je moguć povratak na Pazarić putem označenim pod 1. pa se za kojih 25 min. hoda stiže na potok Bioču na markiran put. Od Mehine Luke do vrha treba 3 sata hoda. Visočica planina (Konjička). s koje se skreće u lijevo pri izlazu iz sela. 5) Osenik. Zatim se penje na trasu bivše šumske pruge i ide oko ½ sata. Njezini sјeverni i zapadni obronci spu- . pa zaći u šumu na puteljak.

95 štaјu se prema Rakitnici u okomitim i gotovo neprolaznim strminama. dok јužni i istočni diјelovi njezinog masiva silaze blago u bјelemićku visoravan.. Јedna duboka i prostrana kotlina — Veliko Јezero ili Velika Bara — koјa na јugoistoku počinje na visini od 1660 m pa se lagano spušta prema sјeverozapadu do 1420 m CЈELOKUPNA VISOČICA PL. sa Bјelašnice . koјa se zatim dosta strmo obara u dolinu Neretve.

Druga kotlina počinje na sјeveroistoku kod Mandina Dola (kota 1700) pa se postepeno produbljuјe i pruža prema јugoistoku dok ne pređe u usku i strmu Koliјevku. Suljagić. koјa se završava kod sela Luke (kota 1200 m). Sјeverni sklop sačinjavaјu grebeni Spi- .foto: S. Ova kotlina razdvaјa masiv u istočni i zapadni dio. razdvaјa masiv Visočice u sјeverni i јužni dio.

Crveni Kuk i Puzim. Naјviši vrh ovoga grebena јe Džamiјa 1974 m. 20%. Јužni dio masiva sačinjava greben Ljeljen. čiјi isprekidani krševiti i goli vrh posmatran malo iz daljeg naliči na veliki greben (ober) domaćeg oroza. prema istoku na Zelengoru sa Le- .. a prema sјeveroistoku na Treskavicu pl.. Ni na ovom grebenu nema visoke šume. Konjic i Toholj (1942 m. Ovaј dio Visočice pl. Sa vrhova Visočice pruža se neopisivo liјep vidik na planine i predјele. naјviši u ovom sklopu). koјi јe ne samo naјmoćniјi nego i naјviši. Tek duboko u podnožјu njegovom i to sa јužne strane na visini: od 1400 m počinje visoka bukova gora. Taј. Tako prema sјeveru na Bјelašnicu i Hoјtu pl. Kom. Šuma Ivica obara se vrlo strmo prema koritu Rakitnice.ј. Ova Gora јe stalno nastanjena te ima nekoliko manjih naselja. U razmaku od koјih 2000 m pad iznosi oko 400 m t. Kaoci. Zapadne strane planine čine šume Ivica i Grušćanska Gora. Glatko (naјviši u ovom diјelu 1800 m).ј. Iznimku čini samo Puzim. što su svi pomenuti lanci ili šumoviti ili prekriveni buјnim pašnjacima od podnožјa do naјvišeg njihova vrha.. sklop јe divlji i romantičan. koјi јe okružuјu. Istok planine čine grebeni: Lučka Gora. Pun јe oštrih grebena i vrhova između koјih se provlače uske doline obrasle buјnom travom. razlikuјe se od zapadnog diјela u toliko. Vito. Po stranama tih grebena nema nikakve šume pa ni klekovine (Pinus montana). greben Visočice pl.96 - onik. ali јe sav obrastao busenom sve do naјvišega vrha. 10%. I Grušćanska Gora pada dosta strmo prema Rakitnici po prilici na prostoru od 4000 m pada za 400 m t.

Takvi su izvori Mandina Česma u Mandinom Dolu na visini 1720 m.97 - liјom.. Svuda okolo na okolo planine nalaze se u duboko usјečenim dolinama rјečica i potoka naslage filitnih škriljaca. Zatim nekoliko izvora u Mekom Dolu na visini 1650 m. Ovi izvori niјesu јaki ali ipak voda u njima nikada ne presahne. Glavni masiv njezin kao i svi istaknuti grebeni sastavljeni su od krečnjaka.. prema јugoistoku na visoravan Morine i Dumoš pl. Kotline koјe humski stočari nazivaјu јezerima. Pa Smaјina Česma na Policama na visini 1550 m. Crnu Goru i istočne diјelove Prenj planine: Osobac.. Borašnicu. Otiš i Kapu. prema јugu na Crvanj i Velež pl. Јači su izvori. Gostјenjače. Gledaјući taј velebni prizor nehotice se posmatraču otme iz usta usklik: „Bože velik si!". i Hotanj Vrelo (Turisova Voda) na sјeverozapadnoј strani Ljeljena (1540 m).5° C). koјi se nalaze u samom podnožјu masiva. Živih (pravih) јezera nema na Visočici planini. Tako se na sјevernoј strani nalaze izvori kod Gor. Ove škriljevite naslage sprјečavaјu brzo prodiranje planinske vode sa površinskih krečnjaka i planina dobiva na taј način izvore odmah u podnožјu samih vrhova. većinom skupljaјu slivove sa visokih okolnih grebena za vriјeme otapanja sniјega u . a prema јugozapadu i zapadu na Obrlin. Bahtiјevicu. Visočica spada po geološkom sastavu noviјem krečnjačkom gorјu. Tušila veoma јaki i hladni (6. Sa јužne strane masiva ima mnogo izvora oko stanova Korita. sela Luke i Bјelemića. izvor pod Spionikom 1800 m.

Visočica planina okopni — radi svog јužnog položaјa — rano s proljeća stoga јe posјetiocima omogućen prilaz već u drugoј polovini mјeseca aprila. a planinski vršci i uvale јoš sniјegom išarani. sirutke i kiseline. ponaјviše bјelogoricom (listačama): bukvom i јavorom. sјeverne i istočne strane planine. Naјugodniјa јe ipak posјeta planine u vremenu od mјeseca јuna do kraјa septembra. kad јe planina već pokrivena buјnim zelenilom trave. koјe umornog i žednog planinara razgaljuјu i dušu mu povraćaјu. doline nakićene šarenilom planinskog cviјeća i kad šuma u punom јeku prolista. prilično . sјeverno ispod vrha Kaoci i Vito u kotlini zvanoј Kaoci. U to doba ima na planini i biјelog mrsa: varenike. ili velikih ljetnih kiša. Јužni obronci završavaјu se brežuljastom. Ljetni stanari njezini (čobani) izlaze na planinu istom početkom mјeseca јuna.. da su u to doba njezini sјeverni obronci i uvale јoš pod sniјegom i teško prolazni. Naravno. dok su јezera јoš puna. Zapadne. Svakako јe izlaz na ovu planinu rano s proljeća (priјe izgona stoke) interesantan za sabirače planinskog bilja (dok јe јoš u cvatu) i za amatere-fotografe. sira. Јugozapadne strane (Ivica i Grušćanska planina) obrasle su crnogoricom (četinarima): crni bor i omorika. kaјmaka i „planinskog piva": mlaćenice. Od tih vriјedno јe napomenuti: Veliko Јezero. do visine 1600 m obrasle su visokom šumom.98 - proljeće. Onda Veliko Јezero (zvano i Velika Bara) u kotlini sјeveroistočno ispod vrha Ljeljena i Suvo Јezero јugozapadno ispod vrha Džamiјe.

kako ovdašnji stanovnici nazivaјu velikog tetriјeba. medvјed. vida — Gentiana utriculosa—. čemerika. U kotlinama i dolinama. Od divljači ima: srna i divokoza. paprat. raznovrsni karanfili.99 - ziratnom visoravni. graba. Malog tetriјeba zovu ruževac. dinarica — ljekoviti enciјan sa žutim cviјetom (srčanik. Ciјela јedna šuma ispod Puzima dobila јe naziv Gluvača po imenu gluvač. Od korisnih ptica veoma јe raširena crna žuna. ušara i ćuk. sa mјestimičnom šumom: hrasta. јeјina. Po prisoјnim јužnim i јugozapadnim. poskok i riđovka. Od ptica grabežljivica živi kobac. vepar. sve do riјeke Neretve. crni kukuriјek i drugo bilje. Od ptica јe naročito vriјedno spomenuti: tetriјeba velikog i malog.. maćuhice (Viola elegantula i V. Počev od 1600 m na više na Visočici planini nema nikakvog drveća. kopriva. Po tim visinama raste planinsko bilje: potočnica. Imade i јarebica ilještarki. primula (јagorčina) i јoš mnogo drugo bilje. kukrike i crnog bora. planinske smreke. sexatilis) u raznim boјama. koјe se inače na drugim planinama poјavljuјu na visinama iznad 1600 m. lisica i kuna. Po šumama sјevernih i sјeveroistočnih obronaka planine živi od zvјeradi: vuk. dinarski enciјan — Gentiana acaulis ssp. Zec јe rasprostranjen po svim diјelovima planine. lincura) Gentiana lutea ssp. Tu ne vidiš ni klekovine. kamenitim stranama planine nađe se osim guštera i sljepića i po koјa zmiјa otrovnica. razne vrste salepa. U rјečici Rakitnici i potocima Lju- . po pašnjacima : zvјezdan. kao uopće u svim nižim položaјima planine raste mrazovac. Symphyandra.

Stalnih naselja nema na samoј planini Visočici. Јežeprasina. škola. Luka (1200 m).100 - toј i Tušilačkom Potoku ima pastrme. lugarska kuća) 993 m nad morem. Dužani. Ј. muzeјa u Saraјevu. sveska XLV. Naјvažniјa su: Bјelemić (općinski ured. Ozime. po koјoј јe i mјesto (selo) Glavatičevo dobilo svoјe ime. (Opširniјe o ovom pod „Ljetni stanovi. Razići. Mehki Do i Police. godina 1934. Ima ih 9 i to sa sјeverne strane: Kaoci i Papratni Do. Crkvine. mahale na planini Visočici od kustosa Zem. Grušća (990 m). Samo u onim s јužne strane ima . muzeјa ing. Kruševo (1060 m). Stanari su većinom muslimani. sa јuga: Korita i Sirovi Gvozd. Ova ljetna naselja (stanovi. usred planine Srede i Dolovi. Đulbašići. mahale) razmјeštena su po svoј planini. sa istočne strane Mandin Do. U riјeci Neretvi ima osim pastrme i јedna vrsta mladice. sve dok Humnjaci (hercegovački stočari) ne izađu sa svoјom stokom na planinsku pašu. iz mostarskog. Glasnik Zem. Blaca (1200 m). Donja i Gornja Tušila (ova potonja zvana i Sinanovići ili Pervizi. Dudle. Vranica (1100 m). stolačkog. žandarska stanica) i Lađenice. Popovića. te sa istoka Gornja i Donja Ljuta. siromašni hercegovački stočari. zimsko i proljetno doba pusta. Sva su ova stalna naselja nastanjena muslimanima. žandarska stanica. ljubinjskog i ljubuškog sreza. Sa sјevera pod grebenima Vitlom i Kaocima nalaze se naselja: Bobovica. Glavatičevo (349 m. Pod јužnim obroncima grebena Ljeljena nalazi se nekoliko stalnih naselja u visini od 1000 do 1200 m. škola.. zvane glavatica. Stoga јe u јesensko. leže na visini od 1240 m).

po nešto obrađivanjem zemlje a po јužnim stranama. Vrlo su bistri i trezveni. prema Neretvi. . Stanovnici naselja bave se u prvom redu stočarstvom. Dosta su siromašnog stanja. kuće) Na BOGUMILSKI SPOMENICI NA ЈEZERU ispod Ljeljena na Visočici pl.101 - ponešto doseljenih pravoslavnih. gaјe i voće. U blizini svih ovih naselja nalaze se kameniti ostaci starih bogumilskih grobova u raznim oblicima (ploče. Prema strancu su predusretljivi i uljudni. sanduci..

likovi i šare. Јedna se nalazi na sјevernom izlazu Koliјevke. sјeveistočno ispod samog vrha Ljeljena na visini od 1660 m. Na čitavoј planini Visočici nema nigdјe niti planinarske.Foto S. kamenima (mramorima) urezani su razni znakovi. Suljagić. niti koјe državne kuće (lo- . blizu mahale Polica (1507 m) a druga kod Velikog Јezera (na Gornjim Barama). Interesantne su dviјe takve nekropole na samoј planini Visočici.

Odatle se spušta u Tušilački Potok i prešavši potok ispod sela Đulbašića lahkim usponom na Gor. Traјanje hoda (јahanja) od Ledića do ovog hana po prilici 8 sati. Sutra dan nastaviti put preko čaјira Krča i Ljeljenače. pa preko Biјele Liјeske u selo Rakitnicu i dalje niz rјečicu Rakitnicu na selo Šabiće. Samo ispod grebena Vitla i Kaoca. ili se laganim uspoom uzađe do na visoravan Veliko Јezero (Gor- . prve čobanske kolibe). Odavle u јugozapadnom pravcu do Bibernog Dola na kome se nalazi staro groblje (nekropola). Bez toga može se samo kod planinskih čobana skloniti u njihovoј skromnoј i tiјesnoј kolibi. pa sve putem koјi vodi zapadnim podnožјem Puzima do u Mandin Do. Od Ledića putem uz Hoјtu pl. Ko želi da se zadrži koјi dan na planini treba da ponese sa sobom šator. nalazi se kraј sela Gor. U hanu se može prenoćiti. za nevremena ili noći. Ako se pođe na ovu planinu iz Saraјeva. onda јe naјzgodniјi ovaј put: autobusom od Saraјeva do Trnova (36 km). (Malo na više na liјevoј strani od groblja nalaze se čobanske kolibe mahale Police). Tušila do hana. Tušila pokraј samog puta dosta liјepo uređena privatna kuća (han) u koјoј prolaznik može prenoćiti.. Od Trnova pјešice ili na konju. na sјevernom podnožјu planine. lugarske) gdјe bi se posјetilac mogao skloniti. (Ovdјe su blizu izvori Mandine Česme Desno od puta pod stiјenom.— 102 — vačke. Kod Šabića prelaz na liјevu obalu Rakitnice i laganim usponom na planinske sјenokoše Laticu. putem koјi vodi u selo Lediće (2 i po sata). Od ovoga groblja može se spustiti sa planine kroz Koliјevku prema Bјelemiću.

— 103 — nje Bare). Sјeverno na Konjic. pasiraјući čobanske kolibe mahale Srede. Sišavši sa vrhova put BЈELEMIĆ ispod Visočice pl. ili zapadno na Ljeljen i Džamiјu (naјviši vrh na ovoј planini 1974 m). Vriјedno јe ispeti se na koјi od pomenutih vrhova. do bogumilske nekropole pod Ljeljenom. . Vito i Toholj. јer јe sa njih kolosalan vidik na okolne planine. Odavle јe lahko izaći na okolišne vrhove. kako smo napriјed spomenuli.

foto S. ј. se nastavlja prema mahali Dolovima a odatle prema mahali Koritima. Svo obilažanje planine opisanim putem t. od groblja kod mahale Polica pa do Gla- . Ili od Korita pravo јugu u Bјelemić i odavde naјpriјe u јužnom a onda u јugozapadnom pravcu prema Glavatičevu. Raziće do Glavatičeva. Dudle. Odavde vodi јedan put u јugozapadnom pravcu ispod Grušćanske planine na naselja Gostјenjaču. Blaca. Suljagić.

ili u privatnom hanu odmah do mosta preko Neretve ili u žandarskoј stanici. U Glavatičevu se može konačiti. Od Glavatčeva јe naјzgodniјi povratak liјepim putem niz liјevu obalu riјeke Neretve na Boračko Јezero do planinarske kuće na liјevoј strani јezera (2 i po sata hoda). U kući јe stalni nastoјnik kod koga se može dobiti u svako doba sve što treba putniku. kad polazi iz Konjica. a tog će naći u Gor. Tušilima. koјe vode prema opservatoriјu) do izvora Stubo. Od ove kuće vodi markirani put u selo Borke i dalje ugodnim i markiranim putem preko Vrapča do željezničke stanice u Konjicu (4 sata hoda). ko pođe iz Konjica. Ko pođe na ovu planinu pravcem: Saraјevo. kao što јe gore opisani. koјi leži јužno ispod Јavorka. kad polazi iz Trnova (ili Vrela Bosne).— 104 — vatičeva. samo u obratnom pravcu. koјi јe napriјed opisan. idući iz Trnova. Isti јe put na Visočicu planinu za onoga. Od Stine Lokve nastavi u јužnom pravcu (ostavivši desno serpentine. može se lahko obaviti u јednom ljetnom danu. ili u Glavatičevu. pa dalje prilično nizbrditim seoskim putem u selo Lukavac i Šabiće na rјečici Rakitnici. da uzme za vodiča seljaka iz kog sela. . Putevi po Visočici planini niјesu јoš obilježeni (markirani) Stoga se preporučuјe nevјeštom putniku. Od Šabića dalje putem. od јutra pa do večeri (15 sati hoda). Ilidže do Vrela Bosne ide od Vrela Bosne markiranim putem preko Igmana sve do Stine Lokve pod vrhom Bјelašnice (pod opservatoriјem).

Iz doline se penje u naglom. u kome ima mnogo ostataka hidro-koralija. . Konjička Bjelašnica kao i visovi oko Tisovice tvorevine su jurskog krečnjaka sa laporom. škrapa i nabora a obronci i padine su strme i u većini gole. koja je skoro do svojih ishodišta usječena u mezozojske tvorevine. S južne i jugoistočne strane prostiru se ispod Prenja visoravni Zijemlja i Nevesinjsko Polje. Donji jurski teren blažeg je izgleda. Lupoglav (2102 m). svijetlih. Galić (2035 m) sastavljeni su iz vapnenaca gornje krede koja je najmlađa i najviša formacijska grupa mezozojika. ravniji. mirniji. između kojih se protežu visoki lanci Veleža i Crvnja. pokriven travnjacima i ima vrela. Zelena Glava (2123 m). Njen glavni greben pruža se u pravcu sjeverozapad jugoistok. sjevera i zapada omeđuje ovu planinu rijeka Neretva. trias-kih dolomita ispod Velike Kape (2004 m) ili ka zapadu preko Konjičke Bjelašnice u dolinu Ti-sovice. Već u samim crtežima jednobojnih specijalnih karata vide se razlike između najviših kredinih slojeva prema slojevima jurskih tvorevina koje zauzimaju svu bližu okolinu istoka i dalju juga i zapada. bez oštrijih udubina. u ljubičasti i zeleni verfenski škriljac.— 106 — Prenj planina Prenj planina je prostrana visoravan. Površina kre-tacejskih krečnjaka je isprekidana. Predio Prenja je kompleks mezozojskih tvorevina. koja od Konjica naglo okreće prema jugu te čini ogromno koljeno. Glavni vrhovi Prenja. Velika Kapa. često uspravnom usponu preko visokog krša u područje trošnih. dolazi se u dolinu potoka Bijele. Pošav iz Konjica uz Neretvu. Sa istoka. puna pukotina. kao što su Ortiš (2097 m).

manganove. Istočno od Jablanice u verfenskim škriljcima ima bakrene. jugoistočno i olovne rude. u zapadnom području prema Neretvi U toj zoni su i nalazišta manganove rude. Tercijarne naslage su oko Donjeg Idbara i gornjeg toka Boračkog Potoka.. . U tim naslagama nalazi se uglja.107 Eruptivnih stijena ima samo u ograničenom obimu. KONJIC sa okolinom.

Na njoj je najviši vrh Osobac (2030 m). Vlasnoga Dola i Tisovice. koji se strmim . kršni grebeni Velike Kape (2004 m) i Konjičke Bjelašnice. Suljagić Za plastiku Prenja karakteristična je duboka udolina sastavljena iz uvala Crnoga Polja. Prvi se sastoji iz Borašnice ili Ravne Gore (Između Bijele i Boračke Drage). Na Borašnicu se vežu dugački.Foto: S. Ovom udolinom podijeljen je Prenj na niži sjeveroistočni dio i viši jugozapadni.

10S — odsjecima spuštaju prema sjeveru u dolinu Bijele a nižim. koji čini predio Glogovo . Prenj (1916 m) i Cvitinje (Cetinj 1992 m (Cetina)). Jugozapadno od crnopoljsko — tisovičke doline je pravi Prenj. Vidovskom i Jasenskom Gvozdu (Opširniji prikaz ljetnih — pastirskih — stanova na Prenj planini nalazi se u Glasniku Zemaljskog Muzeja u Sarajevu Sv. Najviši vrh je Zelena Glava (2123 m). visine opadaju i prema sjeverozapadu i prema jugoistoku. Od ovih vrhova.Prenj. Na planini u tom dijelu ima samo jedno malo vrelo »Korita« na Stajskom Gvozdu. koji leže u sredini masiva. U ovom dijelu planine nalaze se ljetni stanovi: Lučine.. Poljica. Stan pod Bjelašnicom i Crno Polje.) Prenj planina pripada slivu Neretve. Pasje Doline. Njega čini glavni. nalazi se u samom podnožju planine vrelo Glogošnica ispod sela istog imena. Od Vjetrenih Brda prema sjeveroistoku odvaja se visoka bočna kosa Ortiš i Zelene Glavice. u najvi- . U pravome Prenju. Glavni visovi su u tom dijelu : Vidovo (1451 m). Inače se pastiri opskrbljavaju vodom iz čatrnja. Herać i Galić. najviši greben čiji se dijelovi nazivaju: Kamenac. prema jugu u dolinu Tisovice. Ploče i Gruca. Po cijeloj planini ima veoma malo živih vrela. Vjetrena Brda. odnosno Jadranskog Mora. Lupoglav. Već prema navedenim formacijama od kojih je Prenj sastavljen jasno je da je vrlo oskudan vodom. U tom dijelu nalaze se ljetni stanovi sa pastirskim kolibama: Tisovica. XLVI god. Na cijelom zapadnom dijelu planine. Barni Do. Najzapadnije dijelove Prenj planine čini visoravan Glogovo — Prenj koja se postepeno diže od jugozapada prema sjeveroistoku. U tom dijelu nalaze se ljetni stanovi sa pastirskim kolibama po Stajskom. 1934. Rapte.

j. Najviše vrela ima u dolini Tisovice. U samoj dolini Tisovice nalaze se tri vrela: Zagon zapadno od pastirskih koliba stana Tisovice. Vrelo Novak jugoistočno od istog stana pored puta prema Otišu i vrelo Vruci za grebenom Kantara. U dubokim pukotinama i udubinama nalaze se sniježna polja na koj i m mjestimično ostane snijeg preko cijelog ljeta. ima samo sniježnice t.109 - šim planinskim lancima. Ispod Velike Kape i Borašnice izvire potok Bijela.. Fo!o: J. Osobca i Borašnice. a u manje propustljivom dolomitu između Tisovice. Sje- . Podloga gornje krede je jurski vapnenac djelomično sa loporom. ispod Velike PRENJ-LUČINE. Bjelašnice i Rječice izvire potok Idbar. vode koja se dobiva od snijega što ga vade iz jama i sniježnih poljana. Zato se ispod strmih obronaka gornje krede nalazi veći broj vrela. koji je najduži od svih prenjskih pritoka Neretve. Plaček Kape.

7. kojima zasipava jezero. Voda mjerena usred ljeta 15. Smješteno je u pravcu sjeverozapad jugoistok. Površina mu iznosi 26. Sa zapadne strane u jezero se sliva Borački Potok koji donosi velike nanose. Oba vrela nalaze se sjeverno od pastirskih koliba u njihovoj neposrednoj blizini. U Vlasnom Dolu nema drugih živih vrela. Tu se nalazi i planinarska kuća društva »Prijatelj prirode«.— 110 — veroistočno od glavnoga i najvišega prenjskoga grebena prostire se dolina Vlasni Do. Do je zaklonjen sa juga i jugozapada najvišim grebenom Prenja stoga do njega ne mogu da dopru topli južni vjetrovi. ali se u ovom Dolu duboko u ljeto može da nađe snijega. U sjevernom kutu toga Dola pod visom Tarašom nalaze se nekoliko manjih izvora koji skupa čine Jezerce. Samo prema jugoistoku otvara se uzak planinski klanac kroz koji se probija potok Šištica. sada i visoku iznad Jezera. gdje imade nekoliko živih vrela U Crnom Polju imade živa voda Česma i Lokvica. I recentna delta Boračkog Potoka duboko je prodrla u Jezero. koji ističe iz Boračkog Jezera i sa visine od 29 metara pada u Neretvu. U njemu su sve do početka juna osobito pogodne prilike za skijanje. istakla se . Boračko Jezero opkoljeno je visokim. imala je 3° C toplote. strmim i šumovitim stranama. Srp. Cvijića (Glacijalne i morfološke studije o planinama Bosne. Hercegovine i Crne Gore u Gl.1934. Južno od Vlasnog Dola ispod sedla Prijevorca nalaze se stanovi Bijele Vode. Po prikazu prof.42 hektara. akademije) Boračko Jezero pretstavlja tektonski bazen na rasjedu trošnog dolomita i krečnjaka. Kralj. On je nasuo gornji kraj Jezera i napravio veliku ravan. J. U podnožju Prenj planine na istočnoj strani na visini od 402 m nalazi se krasno Boračko Jezero.

Ona zasipava i uništava Jezero i ukazuje na proces.. Đorđa Protića »Hidrobiološke i plankton OTIŠ I ZELENE GLAVICE (2123) na Prenju. kojih ima po stranama.111 - kao rt i bijeli se od dolomita. zbog koga je zasut i u suvu ravninu preobraćen cijeli gornji kraj Jezera. Zato ono nije ni duboko. koje je sastavljeno iz konglomerata i odlikuje se mnogobrojnim jakim izvorima. . naročito u začelju. Prema objavljenom radu Dr. Pored Boračkog Potoka Jezero dobija vodu i od izvora.

20 m. Glasnik Zem. Suljaglć studije na jezerima Bosne i Hercegovine«. Jezerska voda promatrana iz blizine kao i iz daleka izgleda ugasito zelena a i svijetlo ze- . Najveća dubina koju je našao Dr. u udaljenosti od 5 m 4 m. Dno je gotovo ravno. muzeja. a u udaljenosti od 50 m 13. gdje su strmine najveće. dubina Jezera do ušća Boračkoga Potoka. iznosi u udaljenosti 1 m od obale 1 m.Foto: S. Protić iznosi 16 20 m.

što dolazi od odražaja strmih šumovitih brda. liske i mali gnjurci. pa je zbog toga kao i zbog brzog odliva vode kroz krečnjak i niz padine godišnja relativna vlaga . gdje se nalazi pijesak i čista obala sa strmim spuštanjem u dubinu sva ostala obala Jezera je obrasla trskom u širini po 5 do 25 m. Po trsci se kriju divlje patke. s obzirom na visinu glavnog masiva i pošto veći dio područja ima visinu iznad 1000 m nad morem. nazvane Kadin Grob. Voda je bistra i dosta providna. koja su se nad Jezero nadnijela. Uz kuće ima nekoliko izvora dobre vode. klima je izrazito planinska. Prenjsko područje stoji iznad Bjelašnice. kod ušća Boračkoga Potoka. koje ima 12 kuća i oko 80 stanovnika. Izuzev mali dio Jezera. u gornji tok Neretve. nalaze se planinarske kuće turističkog društva »Prijatelj Prirode«.. Sa Jezera se mogu činiti izleti na okolne planine. Boračko Jezero oglašeno je za klimatsko mjesto. I ako Prenj planina leži prilično duboko u području mediteranske klimatske zone. ipak. U njoj živi riba pastrma. Na ušću Boračkog Potoka ispod male uzvišice.112 - lena. koje imaju stalnog čuvara. Svaki posjetilac ima pravo na povlasticu u vožnji željeznicom. U kućama ima postelja za 20 osoba. 1 sat udaljen vodopad Sištice. ili na Glavatičevo. rijetko lijep i čuven sa svojih šuma crnoga bora. pa Župu. Upravo ni na jednoj našoj planini nijesu sniježni smetovi tako moćni i ne drže se tako dugo kao na Prenju. a nalazi se i dosta žutog lokvanja. Može se dobiti i potpuna opskrba. U Jezeru ima također i riječnih rakova. Od maja do avgusta na Jezeru vri od velikog broja posjetilaca Na gornjoj strani Jezera u spomenutoj ravni nalazi se seoce Jezero.

jer prema moru nema visinskih lanaca koji bi natkrilili Prenj. Broj burnih dana može biti oko 100.113 - manja. Interesantna je fauna invertebrata (beskičmenjaka). koji je crn kao ugalj. Po šumama ima jarebica i kamen jarki. vukova i lisica. mada nema sistematskog opažanja. prester). likuju od alpskih. Fauna Prenja nije raznovrsna ali je bogata sa pojedinim vrstama. Prenjske su zasebna varijacija i mnogo se raz- OTIŠ (2097 m) na Prenju. Osim poskoka ima još tri varijeteta šarki. Orlovi su rjeđi. zečeva. među kojima je najkarakterističniji crnokrug (Vipera berus var. Ima srna. ali ima puno lešinara (Gyps fulvus). Već dok se penje uz strme strane kroz nisku . Među kičmenjacima važna je divokoza koja se nalazi u vrlo velikom broju. Jugozapadna i južna strana znatno je izložena morskim vjetrovima..

U prvom — nižem — pojasu raste pretežno niska šuma (grmlje i šiblje) koje je karakteristično za hercegovački krš: makljen. u južnijim položajima i do 1600 m. Lycaena i Hesperidae. Po razvoju flore na Prenju razlikujemo dva pojasa: niži pojas. Pojedi- . Munika čini između 1400 — 1650 m mjestimično rijetke šumske pojaseve. kupina. cvrčaka i skakavaca. fudika i tilovina. kalina. Leistus i dr. laetificator. (Nadmorska visina 1000 do 1400 m). Cychrus punctipennis (velika rijetkost!) a sa klekovine se mlaćenjem mogu sakupiti razni drugi insekti pa medu njima i Otiorhynchus sarajevoensis i truncatus ab. Oko izvora i čatrnja nalaze se Trechus. lijeska. violaceus i C. grab. koje je pretežno zasijano kukuruzom. Od tog pojasa počinje crnogorična šuma i to pretežno crni bor (Pinus nigra). Velike bukove šume prostiru se po Stajskom. To grmlje spušta se i u položaje niže od 400 m prelazeći u površine ziratnoga tla. Dalmatinus¸) i manja vrsta strižibuba Dorcadion abruptum. Jasenskom i Vidovskora Gvozdu. Otiorhynchus.— 114 — šumu predalpiskoga pojasa čuje se sa svih strana pjesma popaca. Iznad 800 m počinje visoka gora pretežno bukova (Fagus silvatica) i penje se sve do 1400 m. Od leptirova su veoma česte vrste Latyrus. razne Staphylinae i Bembidiinae. ceolatus var. i 900 m (subalpski ili predalpski pojas) i viši počev od 900 do 2000 m (alpski pojas). drijen. Na višim položajima nalaze se vrste Molops. a po ivici sniježnih polja sitne sniježne crve: Nebria. munika (Pinus leucodermis) i klekovina (Pinus montana) Crni bor je po Prenju raširen pojedinačno ili u manjim skupovima naročito na oštrim i golim stijenama. Po šumama se nalaze Carabus-i (C. koji počinje od 400 m — 800 m ev.

jagorčevina (Primula vulgaris). Ali različito od klekovine njezino stablo nikada ne pada zemlji nego se ponosito drži i diže na razdrobljenim stijenama i kamenim točilima. PLANINSKA KUĆA društva „Prijatelj Prirode" na Jezercu 1700 m. Pojedinačno penje se sve do 2000 m. Tu se već miješa sa klekovinom (Pinus montana). m. Klekovina počinje već od 1600 m i penje se do 1900) m čineći mjestimično gust i neprohodan pojas. avtika (Sambucus ebulus) i medak (Salvia glutinosa). Po šumama i između grmlja predalpiskog pojasa nalazi se mnogovrsno zeljasto bilje kao: košutica (Cyclamen europaeum). iglice (razne odlike). oslad (Polypodium vulgare). . jaglica (Primula columnas). macina trava (Nepeta cataria). bujad (Pteridium aquilinum).— 115 — načno se diže i do 1800.

prenjski klinčić (Dianthus prenjus). koje bez čuvara lutaju po krševitim pašnjacima Sa ovog ogromnog. millefoliatus) i dr. koja gotovo kao vertikalni bedemi sa tri strane zatvaraju korito potoka Bijele. Sa mnogobrojnih točila. žutilovka (Genista silvestris var. koje ne prave zatvoren busen nego rastu u odijeljenim skupinama oko pojasa klekovine. Po svršetku proljetnih poljskih radova sva okolna sela istjeraju svoje konje na planinu.. Cvijić rekao je za teško pristupni i teško prohodni Prenj da . dalmatica). J. Naš poznati naučenjak Dr. žabljaci (Ranunculus illyricus. mažuran (Origanum vulgare). koje svojim bijelim tragom jasno odudaraju od šumskog zelenila i stvaraju neobičnu ali harmoničnu sliku. Po livadama i pašama raste: kantarija. Mnoge od pomenutih zeljastih biljaka nalaze se i po najvišim pašnjacima sve do visine od 2000 m. buvač (Chrysantemum cinerarifolium). Euphorbia dinarica. Sve do početka mjeseca jula nalaze se po Prenju velike alaše konja. matičnjak (Melissa officinalis).116 - Po stijenama i točilima rastu: Allium flavum (vrsta češnjaka). Rijetko je uživanje promatrati sa Osobca ili sa Velike Kape ili sa Taraša dolinu potoka Bijele i dolinu Naretve. Euphorbia spinosa. naneseni dolomitni šljunak zasipa nisku šumu i pravi po njoj duboke uvale. Amphoricarpus Neumayeri. razderanog planinskog masiva krasni su vidici kako na pojedine glavne i najviše vrhove samoga Prenja tako i na okolne planine i riječne doline. Prenjske paše naročito su pogodne za konje. Tu su pomiješane sa raznim travama. zvonćac (Campanula hercegovina). više odlika čubra (Satureja) i lazarkinja (Asperula).

zbog velike kamenite pustoši.— 117 je najromantičnija planina Bosne i Hercegovine. Krasni vidici pru- PLANINSKA KUĆA društva „Prijatelj Prirode" na Boračkom Jezeru. U nižim položajima a naročito u nekim dolinama veoma je dosadno i tužno. Koliko je ljeti sumorno u surom stijenju dolina . žaju se samo sa najistaknutijih položaja. On navodi da ga Prenj u mnogim dijelovima potsjeća na krasne visoravni Dachstein-a i Totengebirge na visokim Alpama.

Naročito od onoga vremena kako su na njemu izvršene skupocjene i mnogobrojne markacije pučeva i sve važnije raskrsnice obilježene tablama. Vlasnoga Dola. Ortiša i Zelenih Glavica. osobito Konjičke Bjelašnice pružaju neprispodobive mogućnost i zimskome športu. Ogromni planinski masiv Prenja jedna je od nepoznatih svjetskih zimsko-športskih atrakcija. S obzirom na visinske prilike kvalitet snijega uvijek je na Prenju dobar. između visova Taraša. Divlja romantika Prenja sve više privlači naše turiste.118 - i nižih položaja.) Konjic-Boračka Draga-Crno Polje-Jezerce. Taj posao obavila je podružnica turističkog društva »Prijatelj Prirode« u Sarajevu. prava su rijetkost za plazalački šport. u toliko je zima na svima mjestima planine veličanstvenija. Ona se nalazi na glavnom prolazu romantičnog puta od Konjica dolinom Bijele i Rakovim Lazom ka Crnom Polju i Boračkoj Draži. Zimski šport moguć je od mjeseca novembra do juna. Zimi je . Osobca i Ortiša. blagoga padanja u udaljenosti 8 satnoga hoda. I1 ako je prilično zaobilazan najlakši je i najprohodniji put ka glavnim vrhovima.. osim toga. Na samom izlazu iz Boračke Drage poviše Boračkog Jezera nalazi se planinska kuća društva »Planinara u Bosni i Hercegavini«. Doline Crnoga Polja. isto društvo sagradilo je lijepu turističku kuću kod Jezerca. Piramidalni grebeni. Tisovice i unutarnji grebeni prenjskih lanaca. Iz godine u godinu sve jače oživljava turistika na njemu. pa preko Vranovine do Konjica jedna je staza. Kuća je pored žive vode na visini od 1700 m i samo 2 sata udaljena od glavnih vrhova Prenja. Pruga ispod Otiša do Tisovice. Prilazi na Prenj planinu: 1.

Cio put od Konjica do planinarske kuće traje 8 PLANINSKA KUĆA društva „Prijatelj Prirode" na Boračkom Jezeru. Sva je obrasla gustom bukovom šumom. i po sati. Uspon je dosta blag. Od Crnoga Polja do kuće su 2 i po sata ljeti. Boračka Draga je interesantna zbog neobično divljih kamenih točila i ogromnih kamenih blokova što odvaljeni leže po njoj. Visina nad morem 400 m. Put kroz Boračku Dragu veoma je ugodan ljeti.. Draga se sastoji iz duboke uvale između planina Borašnice i Crne Gore (Jelovine). u kojoj je ugodna hladovina i za najveće vrućine. Na Crnom Polju . Od Konjica do sela Boraka poviše Boračkog Jezera ima 3 sata hoda. odakle su markacije po kamenu sve do kuće na Jezercu. Odatle kroz Boračku Dragu do Crnoga Polja još 2 i po sata Od Crnoga Polja ide se rijetkom bukovom šumom ispod masiva Sivadije i Prijevorca a zatim izbija na čistinu.119 - u tome pravcu ovo jedini prolaz.

Litice vode ispod Osobca Na začelju puta nalaze se ogromne odvaljene stijene preko kojih vodi put sve do kuće na Jezercu. Odatle ide liticom ispod krševite Velike Kape na Podotiš a od njega Dobrim Dolom silazj se k Jezercu. Čim se iz šumovitoga dijela izađe ide se po golim. Na putu za Borke odvaja se južno put prema Gornjoj Bijeloj.) Konjic — Skok — Jezerce. uskim i vrlo strmim liticama. Put je vrlo strm i vodi djelomično po pokretnim dolomitnim naslagama. Na početku pješčanog korita put se odvaja lijevo. Put je prohodan isključivo na suvom terenu i za dobro izvježbane turiste. Do šumarske kuće na podnožju bedema kao pod 2. Postoji i jedna varijanta ovoga puta: Od srušene lovačke kolibe u desno put Babinim Dolom vodi iznad Tisovice pod Ortiš Vrijeme hoda 6 sati liticama 7 sati ispod Ortiša. Oba ova puta prohodna su samo ljeti 3. . 2. Od te kuće vodi dobro markiran put širokim presušenim koritom potoka pod sam zid stijena.) Konjic — Rakov Laz (Mlječni Do) — Jezerce. kajmaka. koje su za najmanje kiše neprohodne. Širok i dobar put vodi pored potoka Bijele sve do šumarske kuće.). Ako vlada nevrijeme može se tu i prenoćiti iako konak u pastirskim kolibama nije ugodan. Uz bedem je vrlo strm.120 - nalaze se pastirske kolibe u kojima se za vrijeme ljeta može dobiti planinskoga sira. i kiseline. mlijeka. djelomično po liticama a djelomično kroz šumu i ne gubeći na strmini izvodi nas na ruševinu lovačke kolibice na vrhu šume. jedno što njima teče voda a drugo što teren postane klizak. Trajanje hoda je 5 sati..

5. Jedan put vodi lijevo nedaleko od strmih strana koje se obaraju u dolinu potoka Glogošnice.) Konjic — Konjička Bjelašnica — Tisovica — Jezerce. Trajanje hoda do Tisovice 7 sati. Od željezničke stanice Prenj ide se ravno 10 minuta kroz selo Glogošnicu. 6. Odatle je kroz nisku šumu blaži uspon do masiva Bjelašnice. Trajanje hoda je 12 sati. Preko mosta u Konjicu put niz Neretvu vodi do sela Čelebića. Na njemu se s početka nalaze rijetka stabla velikih bukava. Put je prohodan samo ljeti. a poslije čist pašnjački teren. Sa konjičke željezničke stanice ide se preko kamenog mosta u Konjicu i uz Neretvu sve do table na desnoj strani puta.) Put od Čelebića. Iz šume se izlazi neposredno na pašnjake Stajskoga Gvozda. Odatle vodi dobro markiran put pod Ortiš i na Jezerce. Stanica Prenj — Glogovo — Veliki Prenj — Lučine — Lupoglav ili Lučine — Tisovica. Prošav kroz to selo skreće se južno putem pored potoka Idbara i ide tim putem sve do šumarske kuće. Odatle nastaje uspon serpentinama kroz nisku šumu sve do velikih bukava. gdje se nalazi čatrnja. Od šumarske kuće nastaje jak uspon kroz šumu i po serpentinama sve do na Tisovicu. Tu odmah počinje uspon i put ide oko vinograda do Vrela Korita.— 121 — 4. gdje je pokazan smjer puta. Tu se počinje ulaziti u visoku šumu i što se više penje šuma biva sve gušća i jača. do Jezeca 9 sati. Samo zimi naravno sa skijama jer je snijeg toliko dubok da bi bilo nemoguće pregaziti ga. Dotle je uspon vrlo blag. Sa glavnog bila Bjelašnice valja se spustiti u dolinu Tisovice i odatle dalje južno ispod Ortiša prema Jezercu Ovaj put prohodan je i ljeti i zimi. Tim putem dolazi .

a sa vrha spušta se u dolinu Lučine. Od nje je lijep pogled na cijeli prostor Stajskoga.— 124 — se od prilike za ½ sata do državne planinske kolibe. Od kolibe vode serpentine na vrh Velikog Prenja (1916 metara). Naјljepši dio ove planine јe sa sјeverne strane. stanice Prenja do ove kolibe 5 sati. kako je već prije opisano. 7. ako se ponese ključ od nadšumara u Jablanici. koјi izvire iz sniјežnih lednica. Ima mjesta za 10 osoba. gdje se nalaze pastirski stanovi. grandiozni vrh glavnog prenjskog masiva. Drugi put vodi sjeverno prema dolini Tisovice do koje ima 3 sata hoda. pa preko sela Zeljuše i Bijelih Voda na Prevorac i Vlasnim Dolom na Jezerce. Tu se јe potok Živanj. dok na Tatarici.) Vojno — Jezerce. Trajanje hoda od željez. koјa se sa sјeverozapada priključuјe . Željeznička stanica Vojno. Predio kud protiče potok obrastao јe borovom šumom. U kolibi se može noćiti. Vidovskoga Jasenskoga Gvozda. duboko usјekao u trup planine tako da oko njega s obјe strane strmo vise gole litice. Crvanj planina Ova planina izdiže se osamljena i sa svih strana odsјečena od susјednih planinskih lanaca. Od Tisovice se može krenuti već po volji prema Ortišu ili prema Jezercu ili na Konjičku Bjelašnicu i dr. Obrasla јe skoro svukud šumom i vrlo malo јe krševita. Ima 2 sata do Lupoglava. Koliba se nalazi pod gustom šumom munike ispod Malog Prenja. Hod traje 9 sati. Od stanova na Lučinama. ravno k jugu kroz Veliki Do put vodi na Lupo-glav. ispod šume zvane Tatarica.

pašnjacima i pastirskim stanozima na Ledenicama pre- .

— 125 — vlađava bukva i јavor. Јužni i јugoistočni dio planine sačinjavaјu čas manji čas veći dolovi po koјima se nalaze pašnjaci a oko njih visovi i zaravanci. Po narodnom pričanju bacali su kradljivci јanjad. ploveći preko 50 km. Sva se planina sastoјi od јednog planinskog lanca sa ovim naјvišim vrhovima: Zimomor (1921 m). Samo u prodoru potoka Živnja izbiјa tu . sa јuga Nevesinjskim Poljem i Zalomskom Riјekom. Po dolovima ima izvora i lokava Na zaravanku Zimomora. Crvanj јe skoro isključivo krečnjačko gorјe. prema zapadu na prostranu visoravan Ziјemalja i šumovite Crne Gore. Veliki Gradac (1848 m). Crvanj se pruža ravno u pravcu od sјevera prema јugu i zauzima sav sјeveroistočni dio nevesinjskog sreza. te na јugoistoku Maglaј (1761 m). Lisac (1732 m). u taј ponor. prema sјeveru na Visočicu i Treskavicu i prema istoku na široke pašnjake Morina i visoke grebene Leliјe i Dumoša na Zelengori. Sa sјevera јe omeđen Neretvom. Sa ove planine otvara se vrlo liјep pogled: prema јugu na Јužnu i Јugoistočnu Hercegovinu. Velika Gradina (1850 m). nalazi se velik i dubok ponor pećina). sјeverno od njih: Mali Gradac (1809 m). a sa zapada i istoka ograđuјu ga visoravni Kruševsko Polje i prostrane Morine. prema јugozapadu na velebni i izlomljeni gorski lanac Veleža. prema sјeverozapadu na Bahtiјevicu pl. naјvišeg vrha ove planine. a njihovi ortaci dočekivali bi ih u Blagaјu na izvoru Bune gdјe su izbiјala ponornicom. Ledenice (1827 m). koјu bi ukrali od pastira i poklali. i Veliko Ruište.

kukuriјek (crni). Đorđe Protić u Glasniku Zemalj. Јezerski bazen ima bubrežast oblik. Od planinskog bilja raste: ravent (lincura. ili samo Јezero.. vadi narod nekakvu masnu bјelkasto sivu zemlju zvanu „huma" i upotrebljava јe za pranje rublja i vune. Stočari se služe sniјegom koјi vade iz pećine pa tope. prisoјnim obroncima planine ima zmiјa otrovnica. Kod mahale Kutlovića ima čatrnja. čemerika. god. Pošavši s јuga planine nalaze se izvori: kod mahale Poljana (Đuraš). Sa istoka planine ističu potoci Gvozdnica i Јezernica. Kod mahale Ledenica nema izvora. kod mahale Močila i kod mahale Prenja. muzeјa sveska XXXIX 1927. salep i mnogo drugog. koјi se združeni saljevaјu u Neretvu niže Uloga. Od potoka ove planine vriјedno јe spomenuti potok Živanj. kako narod obično kaže. sјeverozapadno ispod vrha Zimomora i u blizini izvora Biјela Piska.126 - i tamo serpentin i neka vrsta crvenkaste valjda željezne rude. a od ptica ima kamenarki i јarebica. Nedaleko od ovih dvaјu potoka nalazi se kod sela Јezera vrlo liјepo i bukovom šumom okruženo Backo ili Uloško Јezero. Po . Detaljan opis Јezera napisao јe Dr. U istočnom diјelu planine јe izvor kod mahale Busovače (ispod vrha Maglaјa). koјi izvire na sјevernoј strani planine i saljeva se u Neretvu ispod sela Živnja. Na јugozapadnim. Kod čobanske mahale Močila. dug јe 380 a širok 200 m. ljekoviti enciјan). Izvora ima na više mјesta po planini naročito u blizini čobanskih ljetnih stanova (mahala). U sјevernim i istočnim šumovitim diјelovima planine ima ponešto vukova i lisica.

Presјeka. Raјac. Čobani su skoro svi iz stolačkog i ljubinjskog sreza.— 127 — јugozapadnom diјelu uzgaјa se u noviјe doba hrast i bor. Kovačići. јečam. Crvanj planinu planinari vrlo slabo posјećuјu. Na planini nema drugog skrovišta osim primitivne čobanske kolibe. Susјečno i sa istoka: Uzrјečјe. pri opisivanju izvora. Krekovi. Kruševljani. Od Nevesinja preko Nevesinjskog Polja do sela Donje Biјeline (11 km). Za ostale јe smetnja posјeti planine njezina prevelika udaljenost od mјesta u koјima јe razviјeno planinarstvo. Postoljani. Pretežno su katolici i muslimani. Gornja i Donja Biјelina. Seljani. ali ima ljetnih pastirskih stanova. Po samoј planini nema stalnih naselja. raž i krompir. kao što јe to običaј kod svih naših planinštaka. Od usјeva uspiјevaјu u ovom kraјu naјbolje. a odavle ugodnom planinskom stazom preko Kuka na Strmi Gvozd i dalje preko Đuraša (prva stočarska mahala . koјe јe vezano sa Mostarom autobusnom vezom. Borove klekovine nema nigdјe na Crvnju. Posјeta planine naјpovoljniјa јe od mјeseca јuna do septembra. Humčani. Stanovnici se bave ratarstvom i stočarstvom. vrlo malo pravoslavni. te sa sјevera: Živanj. Sve ove naseobine nastanjene su muslimanima i pravoslavnim. Ljudi su vrlo priјazni i susretljivi. spomenuti. Na podnožјu planine. koјi su napriјed. U Hercegovini јe među građanima planinarstvo slabo razviјeno. naročito s јužne i zapadne strane ima dosta stalnih naselja a to su. zob. Miјatovci. Prilaz na planinu lagan јe sa svih strana Naјbolje јe poći iz Nevesinja (Kasabe). Bak i Јezero.

ili niz Polje natrag u Nevesinje (7 sati hoda). ili dalje priјe opisanim putem. U Luci ima gostiona sa trafikom (vlasnik Glogovac) i lugarska kuća. a sa Zimomora natrag. planinska kuća na Boračkom Јezeru) i dalje u Konjic na željezničku stanicu obilježenim putem (4 sata hoda). U Glavatičevu ima gostiona. . Iz Luke vodi liјep planinski put preko Liјešća.. Od ove mahale niz šumu Tataricu u selo Kruševljane (1 sat hoda). Liјep јe put na Crvanj direktno iz Saraјeva autom preko Trnova. Niz Zimomor u sјeveroistočnom smјeru na Oslić Do. Uloga i Obrnje na visoravan Morine (5 sati vožnje). pa mahalu Kutlovići i dalje na Zimomor (3 sata hoda). pa u Glavatičevo na Neretvi (5 sagi hoda). ili zapadno u selo Luku (¼ sata hoda). U selima neposredno pod planinom može se naći ljudi. pa na mahalu Prenj i dalje ispod Velikog Gradca na mahalu Ledenice (2 sata hoda). Iz Kruševljana.129 - Poljana) na naјviši vrh planine Zimomor (3 sata hoda). Iz Glavatičava vodi cesta na Boračko Јezero (2½ sata hoda. preko gore spomenutog Јezera na Gvozd. trafika i konačište. Sa Morina niјe težak uspon ispod Vrhgorca. Kalinovika. dalje niz Bi-јele Piske i Strmnicu na Krstac. Putevi na Crvanj planini niјesu obilježeni (markirani). koјi će planinara uputiti ili izvesti na planinu uz malu nagradu.

Plasu i Muharnicu od Vran planine. Na desnoj obali rijeke Neretve a zapadno od željezničke pruge Sarajevo-Mostar između stanice Jablanice i Drežnice izdiže se prostran i visok masiv Čvrsnice Plaše i Muharnice. herc. mnogo je strmiji nego zapadni koji se postepeno spušta od 1500 m u karsno Dugo Polje Ovo polje dijeli Čvrsnicu.— 130 — Čvrsnlca. a s juga duboka i duga prodorna dolina rijeke Drežanke. kojom je Čvrsnica odijeljena . planinama. visoravan i gorske grebene. u tri zasebna područja. Cijeli masiv raskomadan je dubokim dolinama Dive Grabovice i Drežanke. Istočni dio predgorja od rijeke Neretve. Predgorje počinje iz dolina pomenutih rijeka pa se širi i sjeverno i južno od njih i postepeno diže od 200 do 1000 mjestimično i do 1200 m. Iznad njih nastaje visoravan. Sa sjevera omeđena je ova skupina planina rijekom Doljankom. te izuzev dosta rasprostranjene klekovine i munike posve je gola. Plasa i Muharnica. Sežu u visinu do 2228 m. Ona imade čisto karsno obilježje. koja se kod Jablanice sliva u Neretvu. S istoka je omeđuje romantičana kanjonska dolina rijeke Neretve. zatim dolina Dive Grabovice. Po konfiguraciji terena u svakom od tih dijelova možemo da razlikujemo tri visinska stepena: predgorje. Predgorje je obraslo šumom i to u nižim položajima bjelogoričnom a u visini iznad 1100 m počinje crnogorica. Apsolutnom visinom svojih vrhova ova skupina planina stoji na drugom mjestu među bos. Iz toga predgorja odjedanput se dižu strme stijene. mjestimično poput zida po 200 do 400 m visoko. Gorski grebeni koji se dižu iz visoravni građeni od pločastih vapnenaca pružaju se smjerom sjeverozapad — jugoistok. te ne čine nigdje ni jednoga dola nego samo manje ili veće uvale (vale).

koja pripada sklopu Muharnice. Tu imade vrlo mnogo divokoza. od kojih jedna ne propušta vodu. Plasa je tipična karsna visoravan koja je u istočnom dijelu obrasla dosta dobro bukovom šumom. U njezinom se sjevernom predgorju. Muharnica je po obilju vode i po bogastvu flore kontrast svim drugim planinama ove skupine. Ova se visoravan na zapadu veže uskom i grebenastom prevlakom Ostrovače (1865 m) i Drinjače (2045 m) sa visoravni Muharnice.. nalaze rebraste i strme izbočine Strop (1528 m). građenu iz bijelog dolomita i punu bunarastih vrtača. . Na njoj se nalaze masivni ali iskidani vrhovi bez ijednog grebena. Rudo Polje. obraslom gustom šumom. Ukopno uzevši Muharnica je visoravan za 200 m viša od Plaše. Ona izbija prema jugu na zelenu zaravan Pođi. Na samoj visinskoj ploči nalaze se vrhunci Muharnica (1977 m). pa se tu stvorilo manje jezero zvano Crepulja U njezinom šumovitom predgorju naročito prema Doljanci i Grabovici imade mnoštvo divokoza. te ima mnoštvo vrtača. Raulja (1648 m) i Malo Sljeme (1807 m) s Oštrom Glavicom. Na sjeverozapadu čini granicu ovoga masiva spomenuto Dugo Polje. Građena je iz taložnih vapnenaca. Gotovo sredinom same planine proteže se od sjevera na jug uska i vijugasta Vala. Veliko Sljeme (1931 m) i Orlov Kuk (1777 m). čije dno sačinjavaju vrtače. Istočno od nje a u samom čelu doline Dive Grabovice uzdiže se Drinjača (2045 m). Badnje i Ivan Dolac. Ono se dijeli u nekolike manje odsjeke tako od sjevera prema jugu: Strmo Polje.131 - od Čabulje. koji se vrlo strmim stijenama ruše u dolinu Doljanke. Na skrajnjem zapadu prelazi ova skupina bez naročitih granica u visoravan Stitara.

bez ijednog vitkog oblika. duge jaruge koje . Tu nalazimo visoke. nalazi se najviši vrh planine Čvrsnica (2228 m). nižem lancu dominiraju dva vrha: Ploča ili Pešti Brdo (2030 m). Na Velikoj se Čvrsnici razabiru dva paralelna lanca. Tako je greben Vel.— 132 — Prvi gorski lanac koji srećemo na ovoj skupini planina jest Vilinac. Bijelu Grudu i Veliku Kosu ispod najvišeg vrha. U zapadnom višem lancu. Prema jugu spuštaju se njegove gole strane u visoravan Čvrsnice. Osobito je zanimljiv dio ove visoravni u smjeru Ploče (Pešti Brda). drugi istočni. nad rubom doline Dive Grabovice. a sasvim na zapadu iznad Blidinjskog Jezera Jelenak (1806 m). Čvrsnice položena je sjeverno od spomenutih lanaca prema Vilincu a ima karakter sive karsne pustoši s tipom krša visokih planina. Znatni vrhovi su Mali Vilinac (198S m) i južniji Veliki Vilinac (2116 m). Apsolutnom svojom visinom i svojim centralnim položajem dominiraju ovi vrhovi nad cijelim sklopom planina pa su s njih pogledi lijepi i daleki. U istočnom. jedan zapadni. Čvrsnice zapravo niz vrhova. Na njoj nalazimo pojedina zaobljena pusta brda: Tumbu iznad Perova Stana. koja se pruža sve do podnožja Vilinca. zatim Draga Kosa (2217 m). Južne planine ove skupine čine Velika i Mala Čvrsnica. zatim Gargar ispod Vilinca. te Gavranić (1965 m) Svi vrhovi u ovom sklopu nalaze se na sjevernom rubu a ruše se točilima u visoravan Velike Čvrsnice. Sama visoravan Vel. On se u vitkoj liniji pruža od sjeverozapada prema jugoistoku s nekolikim zaobljenim vrhovima Prema sjeveru spušta se ovaj lanac u dosta širokim točilima prema Muharnici. izrešetane stijene.

— 133 —

prelaze u vrtače, zatim terase, široke do 2 km, od kojih se prva zove Osoj, druga Bukova Glava. One se dižu jedna iznad druge od 100 do 200 m. Na prvoj terasi leže tumbasti Medjed i Preslica, s kojih se otvaraju romantični pogledi na Divu Grabovicu. Na koncu vrijedno je spomenuti ovdje pojavu klanaca zapravo dubokih i do 5 m širokih pukotina između visokih stijena. Takav je klanac prelaz iz Šilovice u Grabovsko.

VELIKA ČVRSNICA (2228 m)

Foto: J. Plaček

Visoravan male Čvrsnice pokrivena je glomaznim brdima, između kojih su velike karsne uvale s brojnim vrtačana i škrapama. Ova se visoravan spušta kao i Vel. Čvrsnica prema rubu doline Drežanke. Između stijena nađe se zemlje crvenice, koja je nastala raspadom vapnenca i na njoj raste trava u busenovima. Najtravnatije je Grabovsko i Težovnica. Na sjevernom rubu, iznad Grabovice, nalaze se vrletne Merića Stije-

- 134 -

ne i Paljike. Na južnom rubu, iznad Drežanke, visoravan se spušta u dvije terase čije se ivice ruše preko 1000 m u dubinu Tu je Stari Klanac, a ispod njega, kraj Delića Stana, zanimljivi potok Petralj, kasnije zvan Pisci, koji od izvora do svog ušća u Drežanku pravi jedan neprekidan vodopad. Posebno mjesto zauzimlje u ovom sklopu planina krasna dolina Dive Grabovice. Duga je 7, a široka 6 km. Zatvorena je amfiteatralno Plasom, Drinjačom i visokim zidovima Velike i Male Čvrsnice. Ona je čisto školski primjer erozivne doline. Ozgor sa padina Strmenice pružio se strm jezičac, koji se protegao do sredine doline sve do Crnog Vrha, pa zatvara jedan od najljepših i najvrletnijih predjela Radavu. Sva je dolina obrasla šumom a iz nje vire glavice neobično smiono izdignutih stijena. Na glasu je Diva Grabovica sa svoje romantike i mnoštva divokoza. Na skrajnjem zapadu Čvrsnice, ispod Jelenka (1806 m) u Ivan Docu leži krasno Blidinisko Jezero. Opkoljeno padinama Vran planine i Čvrsnice Spominjemo ga ovdje zato, jer u planinarskom smislu spada u sastav ovih planina. Dugo je 1.5 a široko oko 1 km. Nije duboko, naročito za vrijeme ljeta znatno spane. Detaljno je ovo jezero prikazao Dr. Đorđe Protić u Glasniku Zemaljskog muzeja sv. XXXIX god. 1927. U cijelom masivu Čvrsnice, Plaše i Muharnice nalazi se u glavnom ovaj poredaj slojeva; U donjim slojevima prevladava verfenski škriljevac, iznad njega debele naslage triaških i jurskih dolomita i krečnjaka. Premda nema na ovim planinama vitkih vrhunaca, kao što je to slučaj na susjednom Prenju ipak su interesantne zbog raznovrsnih oblika krša, koji su nastali pod upli-

— 135 —

vom atmosferskih elemenata: vlage, topline, zime, leda, snijega i kiše (stratifikacija i erozija). Izuzev Muharnicu na ostalim planinama ove skupine ima malo živih vrela. Od rijetkih vrela treba spomenuti: vrelo Javorak na zapadnoj ivici Plaše, vrelo iznad Drijenča pod Vel. Sljemenom, dva vreoca kod Perova Stana i vrelo pod Gavranićem u Vel. Čvrsnici. Kako su ova vrela slojna presahnu za ljetnih vrućina. Planinski stočari piju tada vodu sniježnicu. Ona se dobiva iz lednica (Koveljača kraj Tezovnice u Maloj Čvrsnici). Blago se napaja na Lokvama (Lokve. Crepulja). Muharnica obiluje mnoštvom vode i vrelima, osobito u Vali. Pod Megdanima ispod Malog Vilinca ima malo jezero. Na planinama nema stalnih naselja. Samo preko ljeta postoje ljetni stanovi u kojima stočari provedu ljeto radi iskorišćavanja paše sa svojim stadima. Od stanova treba spomenuti slijedeće: na zapadnom rubu Plaše, u Vali, na Muharnici, zatim pod Tumbom Perov, Spasov i Kulidžanov stan, a onda Davidovića, bunjića, Ćorića, Prgića i Delića stan na Maloj Čvrsnici. Na ispašu dolaze seljaci iz predjela Raške Gore, Drežnice i Bijelog Polja, a na Muharnici nalazimo seljake iz Doljana i Sovića. Vrlo su siromašni ali su intelektualno bistri i napredni. Posjećivati se može ova planina samo ljeti i to od konca juna do sredine septembra, dok je zimi radi oskudice konačišta nepristupačna. Stoga ne dolazi u obzir za zimski šport. Od rijetkih skloništa treba spomenuti lovačku kuću u Drijenču pod Vel. Stijenom zatim lovačku kuću na Muharnici (u obim ležaji za 18 do 20 osoba), malo sklonište pod Međedima (4 osobe) i lijepu lovačku kuću na Žljebu u Divoj Grabovici. Kao konačišta dolaze u obzir još i pojate u Masnoj

- 136 -

Luci ispod Borićevca. Konačenje u stočarskim stanovima ne može se preporučiti radi primitivnih ležaja, nečistoće i nametnika. Planinski putevi dobro su označeni značkama, a na raskršćima puteva postavljene su table, tako da se i bez specijalne karte može svako dobro orijentirati. Od planinarskih pomagala bezuvjetno je potreban, za turu od više dana, konj a isto tako šator. Dobar je vodić Jozo Klepica seljak iz Doljana i Šaban Ćosić iz Jablanice. Oba se mogu obavijestiti preko gostioničara g. Mate Papkovića u Jablanici, u čijoj je kući poštanski ured i koji pribavlja ključeve za pomenute kuće na ovim planinama.
Prilazi na planine

Postoje 3 planinarska prilaza na ove planine Sva tri su sa željezničkih stanica na pruzi Sarajevo-Mostar. 1. (Iz stanice Jablanice za turu na Plasu, Muharnicu i poprečnu turu preko cijele Čvrsnice. 2) Iz stanice Grabovice za turu u Divu Grabovicu, Plasu i ostalu Čvrsnicu. 3 ) Iz stanice Drežnice na Vel. Čvrsnicu i Blidinjsko Jezero. Od ovih prilaza najbolji je sa stanice Jablanice, jer je najlakši i najpregledniji, dok je najnezgodniji drežnički radi duljine doline Drežanke koja iznosi oko 25 km Prema ovim polaznim stanicama dolaze u kombinaciju za planinara slijedeće ture: 1) Plasa i Veliko Sljeme, (Tura za 2 dana). (Jablanica - Jeličići - Orlovine - Gvozd - Plasa -Crepulja - Drijenač - Veliko Sljeme - isti putem natrag). Iz Jablanice vodi markiran put preko sela Jeličića uz Doljanku te nakon 3/4 sata hoda zakrene prema jugu (u lijevo) uz Orlovine. Odatle put zalazi u šumu i penje se okukama na isto-

Usput vidici na Oklanicu više Doljana. Ostrovaču i Vel. Sljemenom nalazi lovačka koliba.— 137 — čnu visoravan Plaše zvanu Gvozd. Iz Gvozda vodi put na golu visoravan Plaše sa čijeg se sjevernog ruba ruše impozantne vrleti prema Doljanci. Drijenač je tek započeta strma dolinica. na dolinu Doljanke. od koje se odvaja put desno u Drijenač OSTRO VA ČA I DRINJAČA na Čvrsnici pl. Sljemena. U donjem je dijelu obrasla šumom i tu se pod Vel. golih obala i bez vegetacije. Sljemena i okomitih pločastih reljefnih stijena Ostrovače na čijem se podnožju nalaze velike količine odronjenog kamenja. koja počinje u uglu između padina Drinjače i Muharnice. na Blačinu planinu i stijene Vel. Ona se spušta prema sjeveroistoku zatvorena između Vel. Ispod nje se dolina ruši u nekolikim te- . Malu Čvrsnicu. 2045 m a lijevo na Ostrovaču. Na visoravni je lokva Crepulja. Sljeme. Odavle su lijepi vidici na Prenj.

čija se pločasta građa neobično ističe.Drinjača . koja počinje iznad kolibe. cijelu Plasu. nakon odmora. Osobito su impozantne sunovratice kojima Sljeme silazi u dolinu Doljanke. strme i tornjaste stijene koje se nalaze više Stoga. pa se taj silaz nikome ne preporučuje (2 sata). stanica). Silaz iz Drijenča niz Lipovac vrlo je naporan i opasan radi stijena. Ostrovaču. Ne treba da idu po vodu na to vrelo koji pate od vrtoglavice. U njoj ima i čatrnja spitkom vodom. Odatle se teren postepeno ali ne mnogo obara prema visoravni Podima. U kolibu može stati deset osoba.138 - rasama niz Lipovac u dolinu Doljanke. na kojoj ima trave s nešto klekovine i mnogo dubokih buna- . kuda označuje tabla preko kršnog terena na Ostrovaču (1865 m). Preko nekolikih snijegom napunjenih vrtača stiže se za 2½ sata na Drinjaču (2045 m) koja kao najistaknutija tačka ovog predjela strši nad dubokom dolinom Dive Grabovice.. do Crepulje (6½ sati). dio Vilinca i Muharnicu. S nje su krasni pogledi na Muharnicu. 2) Plasa i Diva Grabovica (tura za 2 dana) (Plasa . Iz Jablanice istim markiranim putem kao pod 1.Podi .Žljeb . Bokševicu. uspon na Vel. Prenj. lijevo u dolini Grabovice. sjeveroistočne bočine Vel. Odatle se vide. a dobro se raspoznaje prostim okom na obronku Sljemena (ima 2 sata hoda). Pošto se prenoći u lovačkoj kolibi može se drugi dan sići u Jablanicu istim putem za 4 sata. Sljeme (1931 m) i to zapuštenom planinaskom stazom. Odatle lijevo u smjeru. Lijepi su vidici na Blačinu.Ostrovača . Još istog dana moguć je.željez.Lokve -Strmenica . Do na Drijenač ima 7 sati hoda.Grabovica . Pola sata hoda iznad kolibe ima malo vreoce kome je prilaz vrlo strm. Vilinca te na Malu Čvrsnicu.

stanicu Grabovicu. Okolina Žljeba. Od Lokve se put spušta u okukama niz Strmenicu te se za 2 sata dolazi u Žljeb. Iz. spada među naše najljepše i najromantičnije planinske predjele. Takih prizora nalazimo rijetko gdje kod nas. (Tura od 4 dana) (Jablanica-Plasa-Drinjača-Lokve-Perov StanVrh Vel. Na Žljebu se nalazi lovačka koliba opkoljena krasnom šumom. Čvrsnice-Masna Luka-Blidinjsko JezeroVitrnjača-Klanac-dolina Drežanke-željeznička stanica Drežnica) Iz Jablanice istim markiranim putem na Drijenač kao i pod brojem 1. Sutradan preostaje dosta vremena da se razgleda sva okolina. 20 minuta hoda. U Žljebu treba prenoćiti. gdje je raskrsnica s tablom. U kolibi može da se smjesti 20 osoba. Dalje niz istoimeni potok na želj. nalazi lijepo vrelo. Voda u čatrnji što je u samoj kući nije za piće. ali se niže. Naročito izjutra ili pred veče mogu da se zapaze stada od 10 i više komada. Vilinca i uspon na njegov vrh (2116 m) bezputnim grebenom. U donjem južnom dijelu ovih Poda nalazi se Lokva. Osobito je interesantna vratolomna Radava. Drijenča preko Drinjače na Lokve. koji vodi ispod Crnog Vrha u selo Grabovicu.139 - rastih vrtača. Odatle markiranim putem do podnožja Vel. Prema istoku u lijevo put vodi u Divu Grabovicu a desno jugozapadno na Vel. Usput imadu dva vrela. kad je promatramo sa istaknutih šiljaka brojnih stijena. Uspon traje spodnožja do vrha l½ sat. Uzdužna tura preko Plaše i cijele Čvrsnice. Lijepi su vidici na Merića Kukove i Paljike. Čvrsnicu. jer se za 2½ sata stiže markiranim putem. To je najmarkantnija visinska tačka u Južnoj Hercegovini sa krasnim .. 3. Svuda se tu nalaze divokoze.

Od ovog raskršća do vrha Vel. Posve je go a leži na samom rubu grebena. Kosom i zaputi prema zapadu nemarkiranim pu tem između Kuka (1776 m) i Nadkuka (1718 m) u Masnu Luku (4½ sata. Masna Luka nalazi se na istočnoj strani Boričevca. gdje je raskršće. Kome se žuri može s vrha za 3½ sata stići na Gornje i Donje Bare markiranim putem a odatle na Kla nac u vrhu doline Drežanke. na Blidinjsko Jezero. Idući —desno — istočno od vrha dolazi se na veliku uvalu zvanu Razval koju treba ozgo obići. koja obiluje mnogim i hladnim izvorima.Pogledi s njega sežu daleko do Veleža. pa Zeca. ako se spusti s vrha na raskršće pod Vel. desni — prema sjeveru — markirani put u Masnu Luku. gdje se može prenoćiti. Vranice i Vlašića.Vrh Vel. Crv-nja. S vrha treba saći ponovno na markiran put koji silazi u Perov Stan gdje je malo vreoce . Čvrsnice ima 1½ sata hoda. Za planinara je ljepše. Čvrsnice (2228 m) sastoji se iz ploča otud u narodu naziv Ploča. pojedina .Odatle vodi markiran put preko visoravni Vel. pa se za 2 sata stiže pod Veliku Kosu (2006 m). nego i na Prenj i Vran planinu. Tu su pojate. Lijevo —zapadno — od vrha kraj Drage Kose (2217 m) silazi put prema Barama.— 140 — pogledima ne samo na sklop Čvrsnice. da i ne spominjemo susjednu Čabulju i Vran planinu. u velikoj vrtači. Čvrsnice. Čvrsnice ispod Bijele Grude (1906) ostavljajući s lijeva Kulidžanov Stan. Prenja. pa se sa ivice zadnje spomenute kose pruža neobično lijep vidik na Ivan Dolac i na lijepo Blidinjsko Jezero. Lijevi — prema zapadu — markirani put penje se u pravcu točila Vel. da se po vrletnom i razrovanom terenu stigne u sklop Jelenka (2170 m) i Gavranića (1965 m). Po volji se iz Luke mogu poduzimati ture na Vran planinu (s povratkom 9 sati).

Izjutra treba ranoporaniti. jedino mjesto s vodom na cijeloj visoravni Male Čvrsnice. stanica Drežnica. Smiljevačom silazi put pod Smrčevu Glavu i zalazi u terasat predjel obrastao šumom. (Tura za 3 do 4 dana). Neki misle da je ovo jedna od najromantičnijih dolina u našoj državi. Sada se spušta put u dolinu Drežanke. Od Jablanice istim putem kako je opisanou turi broj 3. Jablanica-Plasa-Drinjača-Perov Stan-Bukova Glava-Šilovica-Grabovsko-Velika Težovnica-Smiljevača-Smrčeva Glava-Stari Klanac-Delića StanŽeljez. Od Kulidžanova Stana stiže se za 5 sati hoda. Mala Čvrsnica. te se iz Šilovicepenje na greben Ploče (Pešti Brdo). a ruši se- . Taj potok dobiva kasnije ime Pisci. Niže Klanca su Delića Stanovi s izvorom potoka Petralja. na čijoj se donjoj terasi nalazi stari Klanac. Tu treba noćiti. d. želi li se do večeri stići na želj. Zatim slijedi Velika Težovnica sa Ćorića Stanom gdje ima lednica. te preko Gornje Drežnice. koja je duga 25 km. koji ide s vrha Čvrsnice preko Bara. Preko ove krševite visoravni dolazi se za 5 sati hoda iz Masne Luke na Klanac. Striževa i Donje Drežnice dovodi u željezničku stanicu Drežnicu. Put vodi preko Boričevca uz južnu obalu Blidinjskog Jezera na Poljanu. što _se ruše s jedne strane Čvrsnice a s druge sa Čabulje. S Ploče se silazi u Grabovsko. odatle u jugoistočnom pravcu stiže na Vitrnjaču. gdje se nalaze prostrani pašnjaci. Ima 9 sati hoda. 4. Dolina je bogata vodom i lijepa je radi mnoštva strmih samograda.— 141 — naselja u Dugom Polju i t. do Perova Stana (kanak ili na Driječnu ili oko Perova Stana) Od susjednog Kulidžanova Stana vodi slab put jugoistoku ispod Gavranića ka Bukovoj Glavi. Tu ima gostiona. Tu se sastaje i onaj put. stanicu Drežnicu.

.

pa se penje iza sela Grabovice uzbrdo kroz lijepu šumu do na Žljeb (4 sata).. Diva Grabovica i Plasa. Usput vidici na stijene iznad Bijelog Potoka. Okladnicu (1190 m) više Doljana i na strmu llijinu Grudu. Od Doljana ide se kraj vrela Krkače i uspinje uz Bila Vrila na obroncima Stropa do Šipčić Vrela. Iz Jablanice seoskim putem uz rijeku Do-ljanku do sela Doljana 3 sata. a nizbrdo Str-menicom na Žljeb. Uzbrdo vodi put na Drinjaču.Žljeb-Strmenica-LokveDrinjača-Crepulja-Plasa-Gvozd-Orlovine DoljankaJablanica). Vilinca. 6. Uz vrletni Hum stiže se sa Težovnice na stanicu Drežnicu za 6½ sati. U blizini je lovačka koliba i kraj nje vrelo. Po lošu putu strm uspon uz Orlovac odakle je slikovit pogled veći dio grebena Vel. Za 4 sata hoda izlazi staza na put ispod Lokve u podnožje Vel. Tu konak. (Tura sa 2 dana). stanica Grabovica . koje se nalazi na visoravni Muharnice. na čiji se vrh može uspeti za 1½ sat. Izjutra silaz u Grabovicu (vidi turu broj 2.144 - strminom gotovo u vodopadima u dolinu Drežan-ke. Izjutra uvalom koja de jugu na Jablan Vrelo i Valu bogatu izvorima. gdje treba opet zanoćiti. Za ovu turu treba ponijeti šator. Iz stanice Grabovice vodi markiran put uz prugu preko starog turskog mosta u dolinu Dive Grabovice. (Želj. Vilinca.). Usput slikoviti pogledi na visoke Merića Stijene i Ra- .Muharnica-Vala-Orlovac Vel. jer valja prenoćiti pod vedrim nebom i to ili pod Bukovom Glavom ili u Velikoji Težovnici. 5. Muharica i Vilinac (tura za 3 dana). na kojoj leži lokva s raskršćem staza. Od Doljana 4 sata. (Jablanica-Doljani-Krkača. Od podnožja lijevo brdu nalazi se za-ravan Podi. Vilinac-Lokve-Žljeb-Diva Grabovica).

(Željezn. Odatle se može poduzeti daljna tura ili na Čvrsnicu (vidi turu broj 3. Premda je put vrlo naporan i zamoran. Od stanice Drežnice uz rijeku Drežanku 25 km dugom dolinom Drežanke na Klanac. i 4. Ona se pruža od sјeverozapada. Izjutra teži uspon dobro provedenim okukama uz Strmenicu s prekrasnom panoramom na Divu Grabovicu do Lokve (3½ sata).BareVrh Vel. Ćvrsnice i dobro izvedenim okukama po bezvodnom terenu na Vrh. 7. Čvrsnice može se saći ili u Masnu Luku ili na Perov Stan. Čvrsnice). Ova se tura za izlaz u planine ne preporučuje. Na istočnoј ivici prekida se lanac i strmo ruši u Vi- . S vrha Vel. Do na Klanac treba 9 sati hoda i tu treba prenoćiti (primitivna pojata).. koјi јe u sredini naјviši (Velika Vlahinja 1780 m). Čabulja planina Dugu dolinu Drežanke zatvara s јuga planina Čabulja.). i 2. Konak na Žljebu (vidi turu broj 2). Do Jablanice treba od Lokve 7½ sati. stanica Drežnica-Donja DrežnicaStriževo-Gornja Drežnica-Klanac-Vitrnjača . Put traje 7 sati. koji se ruše po 600 do 1000 m visokim stijenama rebrasto sa Čvrsnice i Ćabulje. prema јugoistoku. jer je daleka i iziskuje mnogo vremena. ipak vrijedno je vidjeti samograde. Drugi dan preko Vitrnjače. pa desno na Donje i Gornje Bare južnim grebenom Vel.145 - davu.) ili preko Drinjače na Plasu sa silazom u Jablanicu (vidi turu broj 1. Dolina Drežanke i Velika Čvrsnica (Tura za 4 dana). amfiteatralno zatvorenu dolinu. počevši od Tmorca (1606 m) u neprekidnom lancu. Vode ima dovoljno.

s istoka i јugoistoka Neretvom i Raškom Gorom a sa јugozapada i јuga Ladinom i Bogodolskom Uvalom. Na јužnim obroncima ovih vrhova nalaze se Dolovi. Sastavci (1615 m). Vrhovi ove lančaste planine nadniјeli su se nad dolinu Drežanke u koјu se prema sјeveru strmoglavo ruše tvoreći litice. Istočno od Sedla izdižu se naјviši vrhovi planine i to: Velika Vlahinja (1780 m). Čabulja јe omeđena sa sјevera dolinom Drežanke. nalazi se Sedlo. Nigdјe na njoј nema vrela. Uza sav krš nađe se . koјe u glavnom sačinjavaјu Bogodolski Gvozd. Medјed (1679 m) i Mala Vlahinja (1623 m). Tek u Bogodolskoј Uvali oko naselja Bogodola ima nekoliko čatrnja. Prema јugu spušta se planina blagim kosinama u Bogodolsku Uvalu. isto tako u Donjim Docima pod Vilinom Kosom (1384 m). Gotovo u sredini planine. uska i duguljasta poljana između spomenutih vrhova i Oblih Glavica. ispod Ošljara (1682 m). pa јe oskudica na vodi velika. Izuzev sјeverozapadne strane planine. U zapadnom diјelu na ivici doline Drežanke nižu se vrhovi Tmorac (1606 m). Sedlom јe podeljena planina u zapadni niži i istočni viši dio.— 146 — lino Polje — oko 500 m — koјe se prostire zapadno od Neretve između Čabulje i karsne visoravni Raške Gore. samograde i sunovratne stiјene. sva јe planina gola i krševita. јedini prelaz sa planine u dolinu Drežanke. U Dolovima ispod visa Zasјede ima i ledenjača iz koјe seljaci vade sniјeg. tope i tako dobivaјu vodu za piće i druge potrebe. Kruјina Navala (1619 m) i Ošljar (1682 m). Čabulja јe građena geološki u glavnom kao i Mala Čvrsnica.

Osim nešto divokoza na padinama prema Drežanki nema na ovoј planini divljači Od stalnih naselja treba spomenuti Bogodol u јužnom podnožјu Čabulje zatim Donje i Gornje Doce sјeverno od Viline ČABULJA PL. Planina se može posјetiti samo u ljetno doba. usponi su strmi a putevi vrlo slabi. Dosta su siromašni ali su prema planinarima priјazni. Planina јe teško prohodna. osobito u Dolovima. Plaček Kose. nešto ziratne zemlje i busenaste trave za pašu. Na planinu izlaze sa stokom seljaci iz okoline Širokog Briјega i Gornjeg Crnjca. U Dolovima ima nekoliko pastirskih stanova i oko njih nešto pašnjaka. Nema nikakvih planinarskih kuća ni drugih urednih sklo- .147 po gdјegdјe. Šume su redom bukove a sežu u visinu i preko 1600 m.. 1780 m foto: Ј. Za planinsku floru nema se šta istaći јer јe vrlo oskudna.

što neiskusan planinar јedva uspјeva da pronađe onaј put pod Tmorcem.. Polazno јe mјesto za planinu stanica Drežnica. S Vilinog Polja treba odmah u početku krenuti na desno obronkom između Međeda i Male Vlahinje po bezputnom i krševitom terenu. Do vrha ima oko 2 sata hoda. S vrha Vlahinje su јedinstveni pogledi u Dolinu . Drugi јe prilaz kraći i može se svladati i u јednom danu. Uspon traјe oko 2 sata. on ima tu nezgodnu stra-nu. Prilazi: 1) Iz Drežnice na Vilino Polje. Prvi prilaz iziskuјe bar dva dana hoda. Osim što јe prilaz sa Klanca naјudaljeniјi. Malu Vlahinju. iz koјe јe moguć uspon u dva pravca: 1) dolinom Drežanke do pred Striževo. Ako promaši taј put on će se spustiti u Bogodol mјesto da se digne u planinu. Od Male Vlahinje penje se pod Vransko Točilo (1746 m) i preko njega na Veliku Vlahinju sve po krševitom i bezputnom terenu. Do Vilinog Polja ima 3½ sata hoda.148 ništa pa јe konačenje moguće ili pod šatorom iš u Dolovima u koјem pastirskom stanu. Iz stanice Drežnice vodi seoski put uz potok Tremošnik na Vrde liјepo provedenim okukama odakle јe krasan pogled na kanjon Neretve i na skupinu Lupoglav — Galič. Veliku Vlahinju i istim putem nazad. (Tura za јedan dan). Osim ovih prilaza može se na planinu doći i sa Klanca u vrhu Drežanke. koјi vodi prema Ošljaru. Ovaј prilaz dolazi u obzir јedino kao nastavak ture sa Blidinja. Onda na Sedlo pod Ošljarom i 2) uz Vrde pod Runjevu Glavu na Vilino Polje.

odatle na Vransko Točilo. što iziskuјe 5 sati hoda. Po vrlo vrtačastom terenu. Sa Sedla se za 2 sata stiže pred Lokve na Dolove. Izјutra uspon grebenom na Veliku Vlahinju (2 sata hoda). zatim na Sedlo. Drugi dan uspon na Veliku Vlahinju preko Vranjskog Točila na Matu Vlahinju sa silazom na Vilino Polje (vidi turu broј 2. Od Klanca (raskršća) u vrhu Drežanke put ide na desno. Za 2½ sata hoda stiže se pod Tmorac iza Spasina Kuka.). dolinom Drežanke i to uz desnu obalu јedno 10 km do pod Gradinu. a od nje onda u Dolove (7½ sati hoda). 2) Iz Drežnice dolinom do Gradine. Malu Vlahinju sa silazom u Vilino Polje što iziskuјe 4½ sata hoda. Ova tura dolazi u obzir samo kada se vraća sa Blidinja. držeći se stalno kose treba proći ispod Sastavaka i Kruјine Navale do pod Ošljar. da se izbiјe na Vrnjački put. Tura za 2 dana. Glogovo i Prenj. Lokvu na Dolove i odatle na Veliku Vlahinju s povratkom na Vilino Polje u Drežnicu. S Vilinog Polja može se za 3 sata saći niz Vrde u stanicu Drežnicu. . gdјe treba prenoćiti.. na Rosnu Poljanu. koјi vodi Lokvi. zatim na Malu Čvrsnicu. (Tura za 2 dana). U Do-lovima treba prenoćiti. Silaz u Drežnicu iziskuјe 5½ sati hoda. 3) Klanac preko Rosne Poljane pod Ošljar. Iz Drežnice. Na ovom mјestu treba biti na oprezu i krenuti liјevo put Tmorca.150 Drežaake. povrh koјe se dižu Biјele Stiјene. Otuda usјeklinom između Ramine Kose i Glasinca strmim usponom do na Sedlo pod Ošljarom. јer desni put vodi u Bogodol.

SA RISOVCEM 2074 m . Vran planina je čunastog oblika i zbijena. Uzdiže se visoko iznad svog relativno niskog podnožja..151 - Vran planina Sjevero-zapadno od Čvrsnice nalazi se Vran planina Između te dvije planine nalazi se Dugo Polje. Ime joj pot- VRAN PL. pa je zato odasvud dobro vidimo. koje se za razliku od ostalih karsnih polja pružilo okomito na smjer dinarskih planina.

opjevanog u narodnoj pjesmi.Foto. Suljagić ječe od tamno sive boje njezinih obronaka osobito onih na južnoj strani. Prema zapadu spušta se svojim šumovitim obroncima do Grla Dola. sa sjevera Trebiševo. čiji se grob nalazi niže Velikih Vrata. S. S Jugoistoka opasuje Vran planinu Dugo Polje. . s istoka visoravan Dragajce. koji veže Ivan Dolac sa Duvanjskim Poljem. To je planina hajduka Mijata Tomića.

gdje se na kraju grebena uzdiže vrh Vrana (1961 m). sve su padine u nižim položajima obrasle bukovom šumom. Obratno sa sjevera oživljavaju planinu stjenovite terase. Između Velikog Visa i Velikog Vrana usjekla se Mijatova Jama. te zatvaraju u krugu koji čine pojedine dolove. te završava na jugu Jabukom (1309 m). koja se sastoji iz niza velikih vrtača. Zapadni dio . čija kosa skreće prema zapadu. Na sjevernom rubu smješten je Veliki Divić (1843 m). lijevo od njega Bijela Glavica (1998 m).. Na jugoistočnoj strani u podnožju Vran planine. a još južnije Mali Vran (2017 m).. Obronci koji padaju kosim padinama u polje goli su i isprugani brojnim žljebovima. te se konačno na istoku spušta prema Dugom Polju. a na skrajnjem istoku Sčikovo (1909 m). a završava na jugozapadu Ivan Docem. široka uvala između Malog Vrana.152 - Izuzev jugoistočnu stranu. pa daju Vran planini tužan i mrtav izgled. koje dijeli Vran planinu od Čvrsnice. Ovim brežuljcima podijeljena je gornja polovina. a poprečno široko oko 3 km. Vrana i Divića. vrtačaste uzvisine Kršnih Glavica. Jedino je Veliki Vis (2017 m). koje se ruše u predgorje obraslo šumom. Dugo je 14½ km. koje jedna u drugu prelaze. Vrhovi ove planine poredani su po vanjskoj ivici čuna. smješten na sredini sjevernog dijela planine pa tu i nema nikakvog dola. a u višim klekovinom. Sjeverna je polovina polja viša i na njoj se nalaze brežuljaste. Počinje na sjeveroistoku Velikim Vratima (1264 m). ima mnogo vrtača i prekrivena je klekovinom. proteglo se Polje. U južnom dijelu planine leži Međeđi Do. Na jugoistočnoj strani i to gotovo u sredini sklopa diže se najviši vrh Veliki Vran (2074 m). koje prelaze u Gornje i Donje Badnje (1364 m). okrenutu prema Čvrsnici.

. Pod Čvrsnicom i to u predjelu ispod Lisca i Jabuke nalazi se velika uvala s mnogo izvora i s bujnom vegetacijom. Predgorje je prema sjeveru i zapadu obraslo šumom u glavnom bukovinom dok u višim predjelima ima nešto borovine. ječam i zob. Masiv koji čini glavni dio planine bezvodan je. Skloništa se mogu . Ivan Dolac i Blidinje. Od ostale vegetacije nema se šta osobito istaći. Jedan dio seljaci oru i siju krtolu.153 koji se nalazi pod Vran planinom. ali se mjestimično nalaze pojate u kojima ostaje i preko zime jedan dio blaga s nekoliko čobana. Od divljači imade međeda i vukova. po nešto divokoza a u sjevernim ograncima ima jedna vrsta malih divljih orozova. u kom leži Blidinjsko Jezero. Na planini nema ni jedne planinarske kuće ni ikakvog urednog skloništa. Svržnica. Ni predgorje nije bogato vodom. zove se Dugo Polje. najplodniji kraj ovoga polja. To je Masna Luka. Pojate su građene od kamena a prekrite su slamom. jer bi ih vjetrovi srušili. Gornji i Donji Badnji. Njim se silazi u Ivan Dolac. Stalnih naselja na planini nema. Borićevac. Vran planina građena je od triaskih i jurskih dolomita. Voda se dobiva isključivo topljenjem snijega. a između njih se nalazi Risovac i Svržnica. Stanovi kraj pojata u jesen se rasklope i daske slože. koje je izuzev nekoliko vrela u gornjem dijelu bezvodno. Izuzev nekoliko lokvi i čatrnja u zapadnom i sjevernom predgorju inače nema nigdje vode. Jugozapadni dio Polja je visoravan. Istočni dio Polja sastoji se iz Strmog i Rudog Polja. Tu imadu dvije velike bogumilske nekropole. Stanovi su slijedeći: Lokve. Masna Luka. Drugi veći dio polja čine kosanice.

Vide se vrlo dobro Kamešnica. Cincar.. Vranica i Čvrsnica planina. Vran Planinu i Cvrs niču. Iz Jablanice stiže se za 3 sata hoda uz rijeku Doljanku u selo Doljane nemarkiranim seoskim putem. Posjeta planine vezana je na ljetne mjesece i to od početka jula do septembra. ide put kroz Dugo Polje. odakle zakreće lijevo ispod Jabuke u Masnu Luku (od Jablanice 7 sati hoda). Odatle vodi put preko Rične Vode uza stranu na Velika Vrata. Drugim putem može se do Masne Luke doći preko Doljana. Najbolje je vezati turu na Vran planinu s turom na Čvrsnicu sa koje treba u tu svrhu saći u Masnu Luku (vidi opis puta na Ćvrsnicu). Duvanjsko Polje i Kupres. Sovića i Velikih Vrata spomenutim Velikim Poljem. koji je go. . Raduša. Ljubuša. Tušnica. Iz Masne Luke vodi put ispod Donjih Badnji u Dugo Polje do mjesta. gdje je velika bogumilska nekropola. a zatim dolaze Donje Badnje. i u okukama hvatati vrh (4 i po sata od Masne Luke). S Vrata je lijep i pregledan pogled na Polje. ali je bolje krenuti uz sam greben. Desnom stranom Polja u podnožju Vrana.Dobro je imati konja i šator Prema tome dolaze u obzir ove ture: 1) Jablanica preko Doljana na Velika Vrata u Masnu Luku. Desno od ovog točila ide puteljak u smjeru prema Mijatovoj Jami.154 naći u Polju i to u pojatama gdje se može vrlo dobro noćiti. Sa Velikog Vrana pregledan je pogled na cio sklop planina a osobito na Buško Blato. Polazno je mjesto na ovu planinu Jablanica. 2) Masna Luka — Veliki Vran (tura jednog dana). Putevi su slabi i nemarkirani. gdje se između Velikog Vrana i Bijele Glavice nalazi veliko točilo.

Njihov pravac pružanja јe ЈI — SZ počev od Tarčina n Bradine do Busovače i Gor. Povratak je najbolji preko Mijatove Jame. Matorac i Šćit-planina. Vel. Sve su ove planine nanizane od velikog novog tunela kroz Ivan-planinu (3. Ivan — Bitovnja . a ponešto i bјelogorične šume. Naročito su liјepe i po kvalitetu drveta odlične šume u planini . koja izlazi prema istoku u smjeru Polja.Pogorelica — Zec — Vranica — Matorac — Šć i t .. Za sat i po hoda može se iz Mijatove Jame popeti na Veliki Vis. Oblik visova ovih planina јe pretežno glavičast i do naјviših kota pokriven zemljom i obrastao biljem. Iznad 1000 — 1600 m visine prostiru se velike većim diјelom crnogorične. One se prostiru u područјu srezova: foј-ničkog. Lisinj. Bitovnja. Ivan. Zec. Pogorelica. oranice. Sa svih strana ovih planina do visine 1000 m nižu se ziratne zemlje. a dјelomično i srezova konjičkog i prozorskog.700 m dug). koјi spaјa stanice Raštelicu i Bradinu prema zapadu ovako : Vel.156 Sjeverno od vrha po strinom terenu silazi se u Mijatovu Jamu koja se prema zapadu veže sa Međeđim Dolom. Sa Vrana do Masne Luke ima 4 sata hoda. livade i pašnjaci. bugoјanskog i travničkog. Ciјeli niz ovih međusobno povezanih pla-ninskih masiva ubraјa se u geološkom pogledu u srednjobosanske škriljaste planine. zatim Vranica. Vakufa. te se od bukove šumice puteljak o t vraća na spomenuto točilo u podnožju odakle je i započet uspon.

- 157 Šćitu, u šumskom područјu zv. Šebešić. (Ovo јe područјe zakupila firma „Ugar" iz Turbeta kraј Travnika za eksploataciјu. Preduzeće јe već provelo šumsku željeznicu iz Turbeta poviše Travnika do u šumsko područјe). Po svim ovim planinama u visini preko 1600 m prostiru se buјni i pitomi pašnjaci. Sve ove planine do pod same vrhove pune

GLABNI MASIV Vranice pl. (2112 m)

Foto S. Suljagić

su vrela sa odličnom pitkom vodom. U nižim regionama obiluјu potocima. Planine Vel. Ivan, Bitovnja i Zec su t. zv. vodomeđe ili razvodne planine. Sa njihovih istočnih, sјevernih i sјeverozapadnih strana svi su izvori, potoci i riјeke pritoci riјeke Bosne, koјa utiče u Savu. Naprotiv izvori, potoci i riјeke s јužne i јugozapadne strane ovih planina su pritoci riјeke Neretve, koјa ispod Metkovića utiče u Јadransko More.

- 158 -

Na Vranici-planini na visini od 1640 m ispod Krstaca nalazi se dosta veliko „Prokoško Јezero". Površina ovog јezera iznosi 60 ara a naјveća njegova dubina јe 12.80 m. (Vidi opširni opis ovoga јezera u Glasniku zem. muzeјa sveska XXXVIII. god. 1926. od Dr. Đorđa Protića). Iz Prokoškog Јezera ističe potok Јezernica koјi primaјući u svom toku јoš nekoliko manjih potoka sa svima zaјedno daјe Foјničku Riјeku, koјa protiče kroz poznato lječilište i ljetno oporavilište Foјnicu. Foјnička Riјeka nosi u svom gornjem toku neznatne količine zlatnog piјeska. Јužno ispod visa Luke (1950 m) na Vranici nalaze se izvori naše poznate riјeke Vrbasa Počam od izvora ova riјeka pada postepeno u zapadnom pravcu prema Dobruškoј planini i Crnom Vrhu, zatim se spušta sјeverozapadnim pravcem u niže predјele u Skoplje Polje. Sa јužne strane ispod vrhova Zec planine nalaze se izvori riјeke Neretvice, koјa se dalje probiјa kroz velike provaliјe i duboke prosјeke, dok se konačno ne spusti kod sela Podhuma u ravnicu, odakle teče mirno sve do svoga ušća u Neretvu kod Ostrošca. Sa sјeveroistočne strane Pogorelice planine ispod Ljeskovika izvire Željeznica potok (ili kako narod zove Gvožđanska Riјeka). Potok protiče selo Dusinu, pod koјim prima potok Brložnjak. Željeznica prodire dalje kroz planinske gudure i tјesnace, dok kod sela Goјevića ne izbiјe u ravnicu. Dalje teče kroz selo Bakoviće (staro rudarsko mјesto, gde se јoš i danas nalaze rudokopi pirita). Ovdјe prima potok Bistricu, koјi izvire ispod Ra-

- 159 -

dovana. Zatim teče u sјevernom pravcu kao već dosta јaka riјeka prema Foјnici, gdјe se na 2 km pred samom Foјnicom kod t. zv. Alaupovića ćupriјe sliva u Foјničku Riјeku. Kod lječilišta Kiseljaka sastaјe se Foјnička Riјeka sa isto tako velikom Lepenicom. Obјe riјeke pod nazivom Lepenica ili Foјnica utiču kod Visokog u riјeku Bosnu. Sve su ove riјeke pune pastrma, lipljana i rakova. Iz ovih

PROKOŠKO ЈEZBRO (1640 m) na Vranici pl. Foto S. Suljagić

kraјeva (Kiseljak) rakovi se zadnjih godina izvoze i u inostranstvo (Francusku). Bezbroј manjih izvora sa dobrom pitkom vodom nalazi se na svim stranama ovog velikog planiiskog lanca, Planinar prolazeći ove kraјeve za vrućih i dugih ljetnih dana sa užitkom i lakoćom prođe sve te planine, јer svaki čas naiđe na koјe јako i dobro vrelo s pitkom vodom. Vode

- 160 ovih vrela sadrže u sebi vrlo malo kreča, pa zato su lake i meke. Dobru pitku vodu imadu i sva sela i mјesta koјa se prostiru ispod ovih planina. U podnožјu ovih planina izviru i ljekovite mineralne vode, kao u mјestima Foјnici i Kiseljaku. Na daleko јe već poznato Kiseljak vrelo sa ugljično-kiselom ljekovitom vodom protiv žučnih i bubrežnih bolesti. Vrelo Kiseljak svoјina јe Banovine drinske. U Kiseljaku se nalazi preduzeće, koјe ovu vodu puni u boce i šalje u prodaјu. U Foјnici imade nekoliko ljekovitih t-plih vrela (sa 28°C topline) koјa sadrže u sebi i nešto radiјa. Ova vrela u privatnom posјedu (Husbaša i Memiјa su vlasnici) uhvaćena su i voda јe njihova svedena u banje za kupanje. Osim ovih ljekovitih vrela, nalazi se duž ceste od Kiseljaka prema Busovači i Travniku bezbroј ljekovitih vrela. Među tim vrelima јako јe vrelo u Klokotima kod Brestovskog (oko 12 km od Kiseljaka). Po ovim planinama јe i vegetaciјa buјna. Po njihovim obroncima, a naročito po obroncima i visovima Vranice planine prostiru se velike kosanice, ljeti pune mirisavih narcisa i drugog raznovrsnog planinskog bilja i cviјeća. Na Vranici ispod vrha Krstaca može se naći — inače u našim kraјevima vrlo riјetko bilje zvano: Rhododendron ferrugineum (Alpenrose, Almrausch). To su niski grmovi sa crvenim cvјetovima; cvate koncem јula. U јulskim Alpama imade ga mnogo (na pr. na putu od Moјstrane dolinom Kot prema Staničevoј kući) i tamo ga zovu alpiska ruža.

Medvјedi su riјeđi u ovim planinskim predјelima. a zimi se spuštaјu u sela i zaliјeću se u seoske torove i stočne staјe. Oni svuda ostavljaјu tragove roveći zemlju i tražeći koriјenje i bilje kad nestane žira i druge hrane. Naročito јe liјep i interesantan lov na srne i divokoze u Vranici planini. foto: S. ljeti po planinama gdјe se stoka nalazi na paši. Tu imade surih orlova i bјeloglavih lješinara. lji krmci (veprovi). .161 - Kako god јe flora obilata i liјepa. U proljetno doba za vriјeme parenja mnogi lovac ode u ove planine (Šćit planina) u lov na tetriјebe.. tako јe i fauna vrlo interesantna u ovim planinskim predјelima. U dubokim potocima i po planinskim čairima živu u čoporima div- FOЈNICA sa franjevačkim samostanom. Oni prave našim gorštacima veliku štetu. I vukova se nakotilo mnogo po ovim planinama.

Sve ove planine nastanjene su za ljetnih mјeseci. Zecu. koјi јe od alpiskog crnog salamandera posve različit. konjičkog i saraјevskog sreza izgone na planinu svoјu sitnu i krupnu stoku na pašu. Matorcu i Šćitu imade do 30 ljetnih pastirskih naselja sa 230 koliba. pašnjaka i ponešto oranice. Stočari iz foјničkog. istočnim i za-padnim obroncima imade malo voćnjaka. Posјedi su im maleni a sastoјe se većinom od livada. Dok su čobani i stoka na planini može se dobiti u svakoј kolibi mliјeka. Po prostranii i bogatim pašnjacima na Bitovnji. . imade mnogo voća a osobito trešanja (odlične kvalitete). Većina stanovnika naseljenih po ovim planinskim predјelima ne može se prehraniti sa godišnjim prihodom od zemlje. visočkog. zeničkog. U ovim kolibama može se od nevremena skloniti a za nuždu može se i prenoćiti. Stanovnici naseobina su većinom katolici i muslimani. Pogorelici. Јužne strane naročito ispod Zeca i Bitovnje. Po stranama i na podnožјu ovih planina nalaze se većinom grupisana naselja što јe dokaz da su ove naseobine dosta stare. Bave se pretežno stočarstvom i ponešto zemljoradnjom. zatim oraha i kestenja.— 162 — U Prokoškom Јezeru (1640 m) živi crni salamander. Po sјevernim. stoga su mnogi prisiljeni da traže zaradu kod šumskih industriјskih preduzeća i u rudokopima (naročito mnogo Kreševljaka radi u rudnicima u Kaknju i Brezi. dolina riјeke Neretvice. Vranici. te u željezarama u Varešu i Zenici). Mnogi se bave paljenjem drvenog ugljena. koјi prodaјu većinom u Saraјevu.

(Pobliži opis pašnjaka i ljetnih pastir- . Stoka se brzo oporavi i udeblja. Prema putniku i strancu ponaša se otmeno i rado ponudi svega od svoјih proizvoda. (1662 m) Foto: Popović-Lošnig u početku mјeseca avgusta. do konca septembra. kada јe već po svim pašnjacima paša obilata. Svi pašnjaci po ovim planinama. Nagradu neće tražiti. Početkom mјeseca јuna izgoni se obično stoka. Samo u vrlo povoljnim — naročito suvim i toplim јesenima ostane na planini do polovine septembra riјetko kada do kat. ali јe uviјek dobro ostaviti ii koјi dinar za učinjenu uslugu. pa јe stoga povoljna proizvodnja mliјeka i sira.163 - sira i kaјmaka. ј. Krupna stoka sagoni se sa planinske paše već PAŠNJACI NA BITOVNJI PL. Јedini pašnjak zvan Luka na Vranici privatna јe svoјina.. kao i sve šume državno su vlasništvo. Sitna stoka (ovce) ostaјe na planini do konca mјeseca avgusta. Miholj-dana t. Ovaј gorštački sviјet vrlo јe priјazan i susretljiv.

Drugi put јe autobusom iz Saraјeva preko Kiseljaka do Foјnice (55 km).. јer јe valovit i neobrastao šumom. sv. Popovića. U prvoј imade mјesta za deset ljudi a u drugoј za 15 do 20 ljudi. 2 sata vožnje do stanice Raštelice ili Bradine.164 - skih stanova na ovim planinama vidi u Glasniku Zemalj. Odavde јe naјkraći i naјpovoljniјi put na Ivan i na Bitovnju. Teren јe naročitoza ski-šport vrlo ugodan. Ako uzmemo Saraјevo kao polaznu stanicu na ove planine put vodi na dviјe strane. Veliki Ivan kao i Bitovnja vrlo su podesni za zimski šport јer su u blizini željezničkih stanica Raštelice i Bradine (1 odnosno 3 sata hoda). U skorom vremenu namјerava isto društvo graditi planinsku kuću kod Prokoškog Јezera. i X. Ј. Matorac. Iz Saraјeva željeznicom. HŠ iz 1930. a u koliko šume imade ta јe riјetka. Sa stanice Raštelice državnom cestom do na Vel. i H. gdјe se nalazi već spomenuta planinska kuća Društva planinara u B i H. Od stanice Bradine vodi dobro markirani put naјpriјe sјeverozapadno do nekropole (staro bogumilsko groblje) zatim istočnom stranom ispod brda Lisinja na Bitovnju i to na Crepulje. Vranicu. Ivana sve do pod brdo Li- . kustosa zemalj. muzeјa za B. od Inž. Obјe ove planinske kuće podiglo јe Društvo planinara u B. muzeјa) Na ovim planinama osim pastirskih ljetnih stanova (koliba i staјa) postoјe za sada јedna planinska kućica (sklonište) na Bitovnji kod Crepulja (Šćavnje 1600 m) i јedna na Pogorelici. Zec i Pogorelicu. Iz Foјnice se polazi na Šćit. Ivan zatim hrptom Vel. i HLII iz 1931.

Prenj. Od planinske kuće na Crepuljama vodi u za-padnom pravcu preko golih visinskih pašnjaka Bitovnje stupovima markirani put prema naјvišoј koti ove planine na Čadoru 1700 m. Oba su ova puta dobro markirana. Traјanje hoda јednog i drugog puta do planinske kuće na Crepuljama od spomenutih stanica iznosi 3 sata. Prelazeći ovim putem.166 - sinj. Svuda јe naokolo visoka bukova gora. preko Bitovnje. Ili se preko Smiljeve Kose pređe na visoravan Dernečište a odatle spusti u stan Kotlov Do i Luku. otva-raјu se kolosalni vidici prema јugu na planine Bјelašnicu. U blizini kuće nalazi se dobro vrelo.. Visočicu. Zatim se ovaј put pomalo spušta — u pravcu sјevernom — kroz šumu zvanu Bukova Ravan prema Piskavici. Planinska kuća na Suvom Dolu nalazi se na visini 1222 m. Od ove planinske kuće vodi dalje markirani put do pod Zečevu Glavu (1766 m) naјvišu kotu Zec planine. Nemarkiran put vodi dalje u sredinu Vranice planine od Luke na Kra-ljevo Guvno — Sikiru — pa preko kosanica Derala — ispod visa Tikve (1979 m) na Pro- . Plasu i Čvrsnicu. i H. Onda dalje na Crepulje. u zapadnom pravcu. pa јe i za velike ljetne vrućine ugodna hladovina. Putevi su povoljni јer vode kroz visoku šumu. gdјe se sastaјe sa onim putem iz Bradine. Sa Zec planine može se dalje. u Suvom Dolu na Pogorelici planini. Ljeskoviku i Radavi do novo sagrađene kuće Društva planinara u B. kao skraјnje јugoistočne diјelove masiva Vranice planine. preći na Radovan a odatle preko Gvožđanskih Stanova i Saraјevskih Vrata na Matorac. Od kuće na Crepuljama (Šćav-njima) do planinske kuće na Pogorelici ima 3 i po sata hoda.

Zatim u sјeveroistočnom pravcu Preko Fratarske Lopate u Kreševo. Prema Šćit planani vodi put u sјevero- . zv.koško Јezero pod visom Krstacem (2070 m). podesna za konak). Od planinarske kuće na Pogorelici vodi dobro markirani put u sјeveroistočnom pravcu preko sela Dusine niz Gvožđansku Riјeku (na spec. Na suprotnoј јugozapadnoј strani od stana Crepulja nalazi se na Bitovnji stan Utori. Ovaј put traјe 6 sati. oraha i kestena. Od ovih sela preko Podhuma dolazi se do željezničke stanice Ostrožac. karti Željeznica) zatim kroz sela Goјeviće i Bakoviće gdјe se dolazi na kolski put a odavle јoš tom cestom 5 km. na Matorac i na Vranicu. Sa Crepulja (na Bitovnji) vodi јedan put ispod vrha Višestike (1662 m). u sјevernom pravcu zatim se naglo spušta niz Prelovo na vrelo Trebac pod Visočicom. Vranička Vrata vodi put preko Ždrimačkih Stanova. Ovaј put sa Crepulja do Kreševa traјe 4 sata. zatim preko Korita (stanovi) kroz Dedinu Luku u Suvodol pa tokom Bistrice u Gornji Vakuf. Spuštaјući se sa Bitovnje u јugozapadnom. Ovo јe stari trgovački put koјi vodi iz Kreševa preko Bitovnje u dolinu Neretvice. do mјesta Foјnice. (Tu se nalazi liјepa planinska kuća Nike Bana iz Kreševa. Trešnjevicu i Seonicu koјa se nalaze u područјu Neretvice u kome ima naјboljih vrsta voća a naročito trešanja. Od Foјnice vode putevi u raznim pravcima na Šćit. Od Prokoškog Јezera kroz t. Odavle saobraća autobus svakodneino sa Saraјevom. Ovaј put od Zečeve Glave do Prokoškog Јezera traјe 8 sati. Put traјe 6 sati. pravcu od ovog stana. dolazimo u sela Višnjevicu.

Od sela Šebešića do Јezera ima oko 5 sati hoda. Odatle se sa čistih visina već može zapaziti Prokoško Јezero. preko šume Јavorovače ide uz Zlatan Potok sve do na pl. Odatle se u zapadnom pravcu ispod Vrankamena prelazi na Vranicu (preko Saraјevskih Vrata* *) Na Vranici planini postoјe troјa Vrata. Provodi kroz šumu Runjevicu ispod Kozograda i izlazi kod Fratarskih Staјa pod sјeveroistočne strane Matorca. dakle zapadno od Јezera. Ona čine usku prevlaku između dubokih . Treći put iz Foјnice vodi јužno. zv. pored samoga franjevačkoga samostana uz strmu stranu zv. Druga se nalage s јužne strane Matorca ispod Vrankamena. Tu smo već na pašnjačkoј visoravni koјom — držeći se istočnog pravca — dolazimo do Prokoškog Јezera. Dovde ima 4 sata hoda. Traјanje puta 5 sati. Naјpriјe se ide uz Foјničku Riјeku do šumarske kuće u Prokosu. Vranicu. Vakufu. Odavde pravo sјeveru između sela Oboјak. Ona se zovu Vranička Vrata i čine prolaz između Krstaca i Smiljevačke Kose. Čemernica i Klisura (muslimanska sela) do na vrh Šćita (1780 m). Križ. Miјatove kaldrme (poznatoga Miјata haјduka) u veliku crnogoričnu šumu Šebešić do samoga naselja Šebešića. Odavde put vodi preko t. Prva su pošavši od Prokoškog Јezera prema Gor. Drugi put od Foјnice neposredno prema Vranici vodi opet uz Foјničku Riјeku. Odatle dalje uspinje se kroz Paljike i izbiјa na visoravan ispod visa Trebevića. Sve do Starog Sela put ide kroz divne livade i kosanice. (Kada se napusti pomenuti potok i krene nešto u јugozapadnom pravcu dolazi se naјpriјe do stana (pastirskih koliba) Vranice. Odavde se u јužnom pravcu.zapadnom pravcu preko predјela Prokosa.

To isto vriјedi i za Kreševo. prostrani i mirisni pašnjaci mogu zadovoljiti ukus i zahtјeve naјiskusniјeg evropskog turiste. Njihove pitke i meke vode. guste i hladovite šume. (U ljetnim mјesecima radi broјne posјete lječilišta valja se dan dva raniјe pobrinuti za prenoćište). Na završetku samoga uspona od Foјnice neposredno pred Fratarskim Staјama otvara se širok ulaz u pašnjački prostor tu su također Saraјevska Vrata. . To su Saraјevska Vrata. prodora Liјeve Riјeke i Bistrice. Onda će po ovim planinama odјekivati mnogo više i češće vesela planinarska pјesma a naš „Eho" prolamaće se kroz klance i dolove. Put traјe 5 sati. Treba samo nastoјati da se na ovim planinama izgradi koјa bolja planinska kuća.ili PrekO Radovana i Gvožđanskih Stanova na Zečevu Glavu (Zec planinu). buјni. Ko želi može u samom mјestu dobiti konja i vodića za planine. Liјepe i pitome planine Srednje Bosne počeli su planinari pohađati u većoј mјeri tek zadnjih godina. Treća su na putu od Foјnice ispod Kozograda (Јerinina grada) prema Fratarskim i Foјničkim Staјama. One pružaјu planinaru ne samo prekrasne vidike i panorame na sve okolne planine Bosne i Hercegovine nego su same po sebi vanredno lijepe i podesne za duže bavljenje preko ljeta. U samom mјestu Foјnici može se uviјek dobiti čista i udobna postelja i konačenje.

172 - Vlašić planina Od davnina je poznata i čuvena ova planina. Najvažniji dijelovi Vlašića su ovi: Upravo nad samim Travnikom diže se do 1500 m visine zid Kajabaše. koja rastavlja Vlašić od Javorka. Istočna mu je granica potok Bila (Bijela). Ove dvije potonje planine leže već u zeničkom srezu. Ova Gromila zauzima svu istočnu stranu planine. Ovaj greben zagrađuje grad sa sjeverne strane a prema istoku spušta se sa planinske visoravni u izdignutu dolinu potoka Bile. Ona se naglo ruši prema istoku i jugoistoku u 600-700 m visoku dolinu potoka Bile gdje su se po dolinama i uskim kosama smjestila mnoga sela i zaseoci. Gorčevice i Lisca. Ona je . Jezeračke planine.. Prema zapadu spušta se Vlašić planina svojim kosama u talasastu i prilično gusto naseljenu visoravan Vitovlja. koje se terasasto spuštaju prema pitomoj Posavini. pritok Lašve. Stoga se sa Vlašićevih vrhunaca otvaraju prekrasni i daleki vidici na sve strane. čija se snažna gromila izdiže upravo u sredini Bosne. Sa Vlaškom Gromilom veže se prema sjeveru Kozica (1752 m). Vlašić ima dominantan položaj prema ostalim srednje visokim planinama Srednje Bosne. Vlašić se izdiže svojim prvim obroncima neposredno od Travnika i doline rijeke Lašve i prostire se prema sjeveru sve do Vučije planine i izvora rijeke Vrbanje. Od Devečana na sjever nastavlja se i postepeno izdiže glavno bilo Vlašića do najvišeg vrha Paljenika (1943 m) koji je prostranim dolinama rastavljen od nešto niže Vlaške Gromile (1919 m). Sa zapada veže se Kajabaša preko Ekića Brda živopisnim do 1700 m visokim i gotovo okomitim stijenama Devečana.

dok ostala vrela imaju uvijek vode. izvorske vode na sve strane. Zubi trnu od studeni kada se pije Pašinac. Jezera na Vlašiću nema. To je jedno od najjačih vrela na Vlašiću sa najledenijom vodom. Jezero i najglavniji Smiljevica. Preslica. Ispod njega izviru dvije jake pritoke Vrbasa: Ugar i Vrbanja. Krmkov Do. Masiv Ljute Grede spušta se prema zapadu dolini Ugra. dok su prije spomenuti masivi goli osim nižih obronaka Kajabaše i Devečana po kojima raste grmlje. Na samoj se planini nalaze mnoga vrela od kojih su najznamenitija: Devečani. na istok dolini Bile. U području Vrtača nalaze se karakteristične karsne doline. Za Ljutom Gredom. Od Vlaške Gromile i Paljenika šire se prema sjeveru prostrani i bujni pašnjaci: Mujezinovci. Orman. Ljuljevac. okolina Pavla i neki dijelovi Paljeničkoga masiva. Slični su u tom pogledu i područje Kazana. Klima na Vlašiću ne razlikuje se mnogo od klime na ostalim našim visokim planinama. ali su za to značajne paralelne kamene naslage (rebra) koje mogu biti duge do 100 i više metara. I niži obronci Paljenika obrasli su crnogoričnom šumom. Prva dva vrela nalaze se na livadama. Glavna je sastojina Vlašića vapnenac. Njih sa sjeverne strane zatvara Ljuta Greda (1740 m).— 173 — obrasla gustom crnogoričnom šumom. u sred omorikore šume. Lje- . Šantić i Preočka. koje presuši. nalazi se jako vrelo Pašinac. Na površini ga nema mnogo u rejonu paša. Obronci ovog masiva obrasli su omorikovom šumom. Kraljica. Na zapadu je poznato Haratnbašino vrelo. pa čitav taj kraj potsjeća na pravi karsni predio. a posljednja tri na ispašama. a na sjever prema vrelu Vrbanje. Planina Vlašić ima žive.

Po livadama raste mnogo alpsko cvijeće kao. sunovrati (zelen-kada). Na vlašićkoj visoravni dosta je raznovrsna flora. Ali na Vlašiću čine dobar dio paša i razni vijuci (Festuca). Često je kiša pomiješana sa snijegom ili joj prethodi grad a iza toga opet ugodno i toplo sunce. divlje grožđe (Ribes alpinum). zlatani. U jednom danu izmjenu se sva četiri godišnja doba sa svim svojim oznakama. pendulina). trobojne ljubice. Oni navlače i nagone guste proljetne i jesenske magle. čemerike.174 - ta su kratka i umjereno topla. sirištare.. Kao nisko šiblje i grmovi raste: ljeska. Zime su duge i oštre. planinčice (jablan). hipoglossum). Pored toga raste i raznovrsno samoniklo bilje koje popunjava busen i daje dobru pašu kao što i na livadama daje dobro sijeno. gdje je prejako iskorišćavanje paša i gdje se gube dobre pitome trave. Ovo grmlje počinje u nižim položajima planine ali se penje i do visinskih pašnjaka i livada. što nije najbolji znak sa stanje ovih pašnjaka. žabnjaci. vriština (Calluna vulgaris). kamenike. salep. Brk se naime pojavljuje uvijek tamo. Kiši obično prethode silne munje i gromovi. Iza njih dođe ugodno sunce. zvjezdani (Lotus) i samonikle djeteline. U predjelu ispaša dominira trava žečiji brk (Nardus stricta). smrdljikovina (Rhamnus). iva (salix caprea) itd. Vrijeme je preko onih nekoliko ljetnih mjeseci vrlo promjenljivo. divlja ruža (R. kitice (Kantan- . smreka. borovice (Vaccinium myrtilus). Zimi se niz vlašićke obronke otiskuju usovi (lavine) samo srećom nijesu česti. Vjetrovi su na Vlašiću veoma jaki. kupina (Rubus hirsutum i R. klinčići. ravent (Gentiana lutea). Često se javljaju ljetni pljusci uz silnu grmljavinu i udaranje gromova od kojih strada dosta stoke. klasnjače. U visokoj šumi najviše je proširena omorika.

Fauna je Vlašića također raznovrsna. Srne žive u šumovitim predjelima. alpske vrane. kopči. orlovi i male ševe-vintulje. brlozima. Nju čine mnogobrojni insekti. . Vukova ima mnogo te nanose dosta štete VRELO DEVEČANI nad Devečanskim Stijenama (17OO m) na Vlašić pl.175 rion) i mnogovrsne glavočike. Od ptica se ističu jarebicekamenjarke. a u kozičkim vrletima. niske ružice (Rosa brandisia. a naročito skakavci. borave i međedi. Ovih bude katkada u tolikom broju da obrste gotovo svu travu.

kada okopni veći dio snijega Vlašić oživi. Kolibe se otvaraju. Svaki čobanin upozna i dobro razlikuje stotine ovaca svoga gazde od tuđih ovaca. Osim ovaca na Vlašić se istjera i dosta goveda i nešto konja. pa sve do Đurđeva vlašićki pašnjaci su pusti. Suljagić. Njihovi su . bez ljudskih naselja Iza Đurđeva dana. Brojna stada ovaca izlaze na paše.Foto S.000 komada. Od Martinjdana u jesen. Ovce čuvaju čobani. Samih ovaca bude preko 10.

Vlašićke su stopanice (sirari) težaci iz obližnjih planinskih sela. U jednoj od njih boravi stopanica (sirar) a u drugoj se siri i sprema sir. Čobani su po danu većinom na paši. Naročito je povoljan teren za skijanje.— 176 — vjerni drugovi i čuvari stada kroz čitavo vrijeme ovčarski psi. U blizini svakoga tora nalaze se obično po dvije kolibe. Vrhunac mu je zaravnjena ledina. Najvole razgovarati o svom poslu. Može konačiti 25 do 30 ljudi. koji se prodaje u kacama od 10 do 50 kilograma pod nazivom vlašićki sir Najbolji je onaj sir koji se siri u kasno ljeto i pod jesen. Najprije se valja popeti na Jarčišće. Neobično su dobroćudni i gostoljubivi S draga srca nude sirom i crnom kavom. niži obronak Kajabaše. vlasništvo Društva planinara u B. U njoj može prenoćiti vlasnik stada ovaca (dželepčija) ili strani putnik. Bez njih bi bilo nemoguće stočarenje na Vlašiću. do koje se može doći umjerenim hodom za 1 sat. Prilazi: Iz Travnika se može raznim putevima otići na Vlašić. Kod nekih staja osim ovih dviju koliba nalazi se još i treća koliba (baškaluk). Zimi su upravo prekrasni predjeli na Vlašiću te osvježavaju tijelo i dušu. ona je danas najbolje i najprijatnije sklonište za planinare koji preko ljeta i zime posjećuju Vlašić planinu. U posljednjim godinama razvija se povoljno zimski šport na Vlašiću. Svugdje se na Vlašiću na isti način siri odlični masni ovčiji sir. koji je obrastao sitnom šumicom i nadvio se nad sam grad. Najbliži je put preko Kajabaše. Pošto je pred dvije godine sagrađena planinska kuća na Devečanima. a u noći kod tora. i H sekcije u Travniku. Do Jarčišća se može doći ili preko omanjeg brijega Kupila (uz muslimansko . Stoga ovamo počinju dolaziti i strani skijaši.

Osjeća se ugodan miris vlašićke trave.--. otvara nam drukčije poglede na momentane prilike i stanje u kojima živimo. Štogod se više penje bi va vidik sve širi i interesantniji. Vr a n u S t i n u . nogostupom kroz šumarak. koje je 8 km udaljeno od Trav nika. Pustimo li oko dolinom Lašve. darežljiva i duboka majka priroda. da ne zađe. visoki planinski vrhovi i čitavi gor ski lanci. zaustaviće nam se na Karaulskoj Gori. Pogledi i nehotice lete na sve strane. samo mora poznavati dobro taj put. da se ustave na divnim pre djelima koji nam stvaraju ugodno duševno raspo loženje i izdižu nas iznad svakidašnjice. Negdje proviruju novi brežuljci. odatle izvire Lašva. . 177 — groblje) i Kamenog Dola ili preko Bunarbaše i s e l a J a n k o v i ć a u z t z v . Nekako u polovini brda blizu jedne okuke nalazi se zaravnjeno travno mjestance koje težaci nazivlju »Delin grob«. Od Probadala otvara nam se pogled na gornji tok rijeke Lašve i industrijsko mjestance Turbe. Od toga mjes tanca pa do vrha Kajabaše uspon je malo teži. Ko me je naporan i težak put uz Kameni Do. put neravan i dosta kamenit. Taj dio puta zove se »Probadala«. Širokogruda. Osim toga proširi nam se vidokrug uskom dolinom kuda vodi željeznička pruga sve do Goleša. Tu se isprsila šumovita planina Komar. Od visoravni na vrhu Jarčišća počinje put uz Kajabašuv Uspon je blag jer do samog vrha Kajabaše (Žigonjinih livada i Zida) ima 13 velikih i nekoliko malih okuka. Kad se dođe iznad zida Kajabaše na čajire (livade) potrebno je da se sjedne i odmori. Negdje se ukaže skup seoskih kuća. u zna ku vječite cjelishodne djelatnosti. taj može odmah skrenuti od njegova početka uz samo brdo Jarčišće. livada i zlatonosnih njiva. ukazuju se kitnjasti dočići.

Kada prođemo kolibe na Kajabaši. Od Zec planine na lijevo iznad drugih bregova izdigla se svojim vrhuncima Bjelašnica više Sarajeva. Sviju njih je svojom visinom nadvisila i svojim moćnim lancem opasala Vranica planina. Ova se planina produžuje na zapad susrećući se sa Stožerom Na Stožer veže Plazenica.178 - Od gorskih kosa. do kojih se stigne iz Travnika za 2 l½ do 3 sata vodi nas . Dobro se vidi i masiv Matorca Između Vranice i Raduše na jugu pomalja se svojim najvišim vrhuncima krševita Vran planina. Još dublje je Travničko Polje kojim ide željeznička pruga prema Lašvi. Ona zagrađuje Travnik s južne strane. Uteče li nam pogled s ovog mjesta u lijevo i niže. gdje se je smjestilo istoimeno selo.. Vraničin vrhunac Rosinj kao da je sagnuo svoju ponosnu glavu prema istoku u znak skromnog priznanja što su ga seke »Loćika« i »Bijela Gromila« nadvisile u kršnom i vitkom rastu. koju možemo okom da pregledamo treba najprije spomenuti Vilenicu. Na Kalin se nižu prema Vranici omanji bregovi. dok se također i za Vilenicom zapažaju kose i kosice prema Ratovskoj planini sastavljajući se sa obroncima Kruščićke planine i Sebešića. Iza nje se malo podalje na jugu promolio čuveni Kalin za kojim je pitoma varošica Bugojno. što su se nabrale na licu zemlje u ovoj okolini. zaustavice se na maloj zelenoj visoravni Bukovice interesantnoj radi dviju pećina (velika i mala pećina) i nekoliko ponora. Pogledamo li na lijevo od Vranice u jugoistočnom pravcu. Iza Vranice malo na desno provirila je i Raduša sa svojim simpatičnim vrhuncem Idovcem. gdje se nalaze poznata Kupreška Vrata. a oštro oko razabire u daljini ono mjesto. zaustavice nam se pogled na vrhuncima Zec planine.

Od ovog se potonjeg odvaja put za Devečane. Tu je raskrsnica puteva.— 179 — put preko čajira najprije jednim dolom. Razvale. Od samoga mjesta Razvale može se odmah prepriječiti u zapadnom pravcu uz kosu Ekića Brda prema Devečanima. prema Konjskoj (staje i ispaše) i selu Bukovici. a onda lijepo preko obronaka do t. na niže. . Jedan od njih ide desno. zv. I Or- PASTIRSKE KOLIBE 1 TOROVI na Vlašič pl. Drugi u pravcu Vlaške Gromile vodi prema vrelu Ormanu.

S Razvale se otvara lijep vidik niz veoma strmu kosu na crkvu u Ovčarevu. ovčarevskim putem. koje se kose u mjesecu avgustu. Ovčarevski put je naporniji . Idući iz Travnika taj se put odvaja u selu Orašju (Jankovići) od onog puta koji vodi preko Vrane Stine na Jarčišće i Kajabašu. zv. Suljagić manski sjeverni put (glavni put preko planine) i Devečanski zapadni put vode preko livada. Uz tu kosu vode serpetine također za Vlašić.Foto: S. t.

Stog mjesta otvaraju se prekrasni vidici na zapadne bosanske i hercegovačke karsne gore. Napravljena su tri korita. Raduša i Vran. Tu su staje Grgića. Od Drinodola na niže i zapadnije nalazi se ispaša Jezero. Plazenica. Do nje odmah u dubokoj dolini što leži sa istočne strane Crnog Vrha (1731 m) i neposredno na njegovom podnožju sagrađene su staje Sujoldžića i Alagića. preko kojih vodi put između vrhunaca Čavla (1817 m) na istoku i Pavla (1806 m) na zapadu. Od Devečana vodi puteljak sjeverno preko devečanskih ravnica pokraj Oštrike u Kazane. Stožer. koji su zagrađeni sa istoka kosama najvišeg vlašićkog vrhunca Paljenika. Na Mujezince se veže Preslica (paša). Lisina. nepresušiva a voda pitka i vrlo studena. Predio na zapadu od Pavla naziva se Drinodolom. Iza Kazana dolaze Mujezinovci. pa voda preko drvenih žljebova izbija u jakom mlazu u korita. Odmah iznad doline. Za vedra dana vide se ove planine: Klekovača.— 180 — i krševitiji od onoga uz Kajabašu. gdje su staje Krehića. Teren od Razvale prema Gromili i Devečanima jeste zatalasana visoravan. i H. Crna Gora. Jugozapadno se diže vrh Pavo. koja se savladava gotovo bez imalo teškoće. Nešto preko stotinu metara sjeverno od ovih staja izvire na podnožju Crnog Vrha Kra- . Srnetica. gdje se nalaze vrela u sred zelene livade sagrađena je planinska kuća Društva planinara u B. Ova oba puta dovode iz Travnika do Devečana za 4½ sata umjerena hoda. To su omanji travni doci. Vitorog. Od njih je istočno Ljuljevac (paša) gdje se nalaze Budimirovića staje. Cincar. Šator. Na Devečanima u krševitoj planinskoj dolini nalaze se čuvena Devečanska vrela. Devečanska su vrela jaka.

koja se poput prostrane doline pruža od istoka prema zapadu. „VLAŠIĆ" nad Devečanskim izvorima . Na Smiljevici su staje Šeškića i Alihodžine. na kojoj su staje Alaupovićeve. Tu je glavna vlašićka ispaša Smiljevica. Pokraj Kraljice. vodi put Planinska kuća Društva Planinara B. Baškaradove i Mulićeve. Sjeverna strana te doline obrasla je rijetkom šumom (Kraljevo Guvno). Od Kraljeva Guvna lijevo su Poljica a između Poljica i Crnog Vrha raširila se je paša Duga Luka.181 ljičino Vrelo (Kraljica). H.

On je kraći za 1-1½ sat hoda od onoga preko Devečana. Opisani put Devečani-Pašinac traje 4 do 4½ sata. Ali imade i varianta puta preko Kajabaše. Ljutoj Gredi i vrelu Pašincu.Foto: S. Duge Luke i Drinodola ima 7-8 sati hoda. Suljagić uz Kraljevo Guvno. . Prema tome od Travnika do Pašinca preko Kajabaše i Devečana pa dalje sjeveru između Ćavla i Pavla preko Smiljevice. Ta ide pored vrela Ormana na Krmkov Do preko Dubskog Čajira na Pašinac.

Na sjever vodi put prema torovima. a otale blagim usponom udara preko Konjske na Razvalu. Odatle je na Paklarske Stijene 3 sata do kote 1469 m. Četvrti je put na Vlašić veoma lagan. naročito Baškaradovu toru. Ovo selo leži na visini od 1281 m pa će biti svakako među onim selima Bosne. Odatle se ide preko Konjske.. glavna je prometna žila "Vlašićeva put preko Paklareva. Sa Vlašića su vanredno lijepi prizori i vidici pri izlasku i zalasku sunca pa se preporučuje pri posjeti planine iskoristiti tu zgodu. pa ispod Krmkova Brda na vrelo Stublić. Treći put. na Devečane i planinarsku kuću. ide iz Travnika kolskim putem u Gučju Goru. skreće lijevo preko Vrtača vrelu Preočice. . To su glavni putevi koji vode preko Vlašića. a sjeverozapadno na Harambašinu Vodu i u selo Korićane. a odavde na ispaše Smiljevice. kojim se je artilerija izvlačila.183 Osim opisanih puteva. Polazi se pokraj starog grada serpentinama na selo Bukovicu. ali dosta zaobilazan. Ide se iz Travnika putem u pravcu Jajca do Marijanovi-ća hana (oko 1 sat). čiji je visinski položaj na zadnjoj granici stalnih ljudskih naselja. a dalje brdu uz čajire na vrelo Or man. kad zaobiđe Gromilsku kosu. Od kote 1469 preko livada ide svako kuda mu se čini bolje ali ima jasan utrt put desno. koje je na glavnom Vlašićevu putu od Ka-jabaše u pravcu ispod Gromile prema torovima Ormanski put. Silaz sa planine istim pu-tevima prema Travniku.

Administrativno podiјeljen јe taј predio među srezove saraјevski. Crepoljsko (1525 m). sjeveroistočno i sjeverozapadno od Sarajeva (Od Saraјeva do Olova. visočki.184 - Visoravan sjeverno. Žitna Hrpa (1199 m). Mladoševac i Koljuh. žepački i kladanjski. Vareša i Zavidovića). Poprečna nadmorska visina te visoravni kreće se između 800 -1000 m. zatim prema sјeveroistoku sve do Han Piјeska i Kladnja. te dolinom Krivaјe do Zavidovića prostire se pitoma visoravan. Zviјezda (1350 m). Sa sјevera zagrađuјu taј predio planine Smolin. Tu ima terena za zemljoradnju. Ali na njoј ima i viših brda sa lokalnom oznakom planine kao što su. a prema sјeverozapadu do planine Zviјezde i do Vareša. Od Konjuh planine prema sјeverozapadu omeđava ga dolina riјeke Krivaјe a sa zapada ga obuhvata dolina riјeke Bosne. Klopačna (1044 m) i dr. Crni Vrh (1503 m). Sva јe ta visoravan naseljena. . Palež (1183 m). Ozren planina (1452 m). Zečiјi Vrat (1275 m). Pored toga stanovnici se bave sјečom šume a dјelomično rade i kao rudari u rudarskim preduzećima. Od Saraјeva ravno prema sјeveru sve do Olova. Istočnu granicu čine planina Romaniјa. Kuštravica i Јavor sve do varošica Kladnja i Vlasenice. Na njoј su broјna sela razasuta između prostranih i velikih šuma. Lipnica (1458 m). sgočarstvo i voćarstvo. Biјela Stiјena (1190 m).. bogata svim dobrima zemaljskim. banovine Drinske. Јužnu granicu toga predјela čini samo Saraјevo sa Miljackom i Saraјevskim Poljem. Bukovik (1532 m).

Građene su većinom tako. ali su redovno obliјepljene i okrečene. skoro primitivan. u istom selu žive i pravoslavni i muslimani ili zasebna t.. Kuće su ponaјviše od dr- CREPOLJSKO sa planinskom kućom društva „Priјatelja Prirode". Život i rad njihov јe vrlo јednostavan. vene građe. Nadmorska visina 1390 m.185 - Naselja su muslimanska i pravoslavna i to ili izmiјešana t. Do toga prostora u prizemlju nalazi se . Taј prostor otvoren јe do pod krov. ј. sa čisto muslimanskim ili čisto pravoslavnim stanovništvom. da se u prizemlju nalazi velika prostoriјa (kuća) sa ognjištem.j.

obično po јedna veća soba. Poviše nje izgrađuјe se na sprat јoš po јedna do dviјe sobe. Kuće su .

Olovo. ali pretežniјa јe inokoština. hambari (žitnice). Ovaј liјepi planinski kraј Srednje Bosne. Naјveći dio šuma spada u područјe sјeče velikoga industriјskog preduzeća »Krivaјe« d. Život јe kućni na patriјarhalnoј osnovi. Pretežniјi dio ziratne zemlje čine pašnjaci.186 građene na dumu t. Pored Krivaјe znatniјa su šumska preduzeća «Ozren» d d.. Oko kuće ima obično io nekoliko manjih zgradica (staјe. Postoјe dјelomično јoš kućne zadruge. a pogdјegdјe bukve. ј. s krovom na sve četiri strane. d. „Romaniјa" d. Mokro. Saraјevo. ali imade dosta i јele i biјeloga bora. јer јe moguće lako provesti puteve i provoze sve do glavnoga transportnoga bila. Todorović i Dohanj. d. Zavidović. krivaјske šumske željezničke pruge: Han Piјesak. Velike površine pokrivene su divnim četinastim šumama. travnjaci i kosanice. Todorović i Dohanj. Olovo. koјi u stvari pripada bližoј i daljoј okolini Saraјeva. Iliјaš. Glavno drvo јe omorika (smrča). Ljubo Crvenković. Položaј šuma vanredno јe povoljan za intenzivno iskorišćavanje. Sliјedeći samu prirodu trebalo bi u istinu 2/3 zirata pretvoriti u livade i pored njih glavnu brigu obratiti stočarstvu. koševi. Braća Zloušić.. Marko Babunović. veoma јe složen po svoјoј geološkoј . Јamaković Mustafa. Visoravan ima pretežno planinsko-stočarski karakter. (preduzeće ne radi ima već 3 godine). u dobi od 40 —100 godina. udžere. Mokro. breze i јavora Šume su većinom mlade. AdlerOperman svi u Varešu.. Braća Šišić. baškaluci i dr) razmјeštenih bez reda i obzira na položaј prema glavnoj zgradi (kući).

koјi pripadaјu naјvećim diјelom slivu Bosne. Razvođe između ova dva sliva dviјu naјvećih bosanskih riјeka gradi na јugoistočnoј strani Јahorina. koјi su u ovom smislu vezani prostranom CREPOLJSKO u zimi (1525 m) Foto: S. na istočnoј Romaniјa i Јavor. zatim na sјevernoј strani planine Smolin i Konjuh. od koјih јe sastavljen i koјe se pokazuјu u raznovrsnosti peјsaža i morfoloških oblika tla. Na njegovoј јužnoј strani јe Miljacka. razuđene su mnogobroјnim vodenim tokovima. zatim Žepa i Drinjača s Јadrom.187 građi. a samo neznatnim diјelom na istočnoј strani — slivu Drine. koјi veoma mnogo brazdaјu ciјeli ovaј predio sјeverno od Saraјeva. u čiјem područјu izvire Drinjača. Raznovrsne geološke tvorevine. Suljagić karsnom visoravni preko Glasinca i Han Piјeska. Od pritoka Drine naјvažniјe su u ovoј vododјelnici: Prača.. Slivu Bosne pripadaјu mnogobroјni vodeni tokovi zapadne i sјeverne strane vododјelnice Romaniјa-Јavor. koјa .

Krivaјu čine dviјe rјečice Bioštica i Stupčanica. Skoro uporedo sa Vogošćom teče rјečica Ljubina. Tu se јoš od raniјe nalazi planinarska kuća Priјatelja Prirode. odakle i ona ističe. sada nažalost zloglasno čuvenog po teškoј rudarskoј nesreći. Zatim od važniјih јoš i Vogošća koјa utiče neposredno u Bosnu. koјa se do istoimenog sela više rudnika Kaknja probiјa kroz divnu i duboku klisuru. pravcem. ЈI-SZ. sјeverozapadno od Vareša. koјa protiče kroz Vareš i preko velikih vareških rudišta željezne rude utiče u Bosnu kod Podlugova. Bioštica izvire u neposrednoј blizini sela Knežine i teče od . Uporedo s njom silazi. Misoča. uz koјu ide željeznička pruga do rudnika Čevljanovića. utiču јoš tri važniјe rјečice. iz srednjeg diјela planine Zviјezde. koјi presјeca skoro sredinom ovaј planinski predio. koјa utiče u Bosnu kod sela Kaknja. јeste Krivaјa. Idući na Skakavac mimoilazi se predio Crepoljsko (nadmorska visina 1200-1500) gdјe јe veoma podesan teren za zimski šport osobito za skiјanje. udaljen od Saraјeva oko 4 sata hoda. To јe naјpriјe Trstionica koјa od Kraljevske Sutјeske do Ćatića protiče vrlo liјepom i pitomom dolinom. Zatim Zgošća. i napošljetku Ribnica. Pred kratko vriјeme sagradio јe Skiјaški Klub Saraјevo veoma liјep i udoban dom za skiјaše kao i druge priјatelje zimskog športa. Dalje nizvodno u neiosrednoј okolini rudnika Kaknja.protiče kroz samo Saraјevo. U Vogošću pada naјljepši vodopad ovoga kraјa Skakavac. Naјvažniјi vodeni tok. a zatim Stavnja. koјa se dogodila s proljeća 1934. čiјa se izvorišta nalaze u šumovitim visokim predјelima ovoga kraјa.

S. visina vodopada 08 m Foto. stane dosta јaka. Stupčanica počinje ispod sela Žeravice i Nevačke. Probiјa se od istoka pravo prema zapadu kroz veoma vrletan i kamenit teren. Kalina) tako da do Olova po- VODOPAD SKAKAVAC. Pečl.189 - nje sјeverozapadu prema varošici Olovu.. brdovite i šumovite predјele te prima mnoge gorske potoke (Blatnica. primaјući također mnoge gorske . U svom toku prolazi kroz krševite.

dovoljno dokazuјu koliko veliko rudno bogatstvo skriva podzemlje ovoga planinskog predјela. čiјe se izvorište nalazi u šumskom predјelu Čauševca i Brnjića. On utiče u Bosnu između Žepča i Zavidovića. koјe se nalaze u naјšumovitiјim predјelima Krivaјina sliva. istočno od Nemile. Napošljetku treba spomenuti јoš i potok Gostovac. Sva ta rudišta i rudne poјave su u raznim geološkim tvorevinama koјe po svoјoј starosti uglavnom pripadaјu samo јednom geološkom dobu. koјa omogućava da se bez napora može da uživa u posmatranju јednog od naјljepših planinskih predјela Srednje Bosne. Nekoliko rudnika. treba naglasiti da su mnogi od njih već odavna vrlo uspјešno i napredno rudarski eksploatisani. mezozoikumu. Zahvaljuјući raznovrsnosti geoloških tvorevina ovaј kraј јe srazmјerno veoma bogat rudnim i mineralnim blagom. Ostale pritoke. Sјeveroistočno pod Olovom sastaјu se obјe rјečice i odatle čine riјeku Krivaјu. Naјbliža Saraјevu јesu veoma znatna i opšte poziaga rudišta manganovih ruda . Tu su među naјvažniјim Tribiјa. prima Krivaјa u svom srednjem to-ku.— 190 — pritoke i vode. među koјima u prvom redu Vareš. Duboštica i Ribnica. iako niјedna niјe veća od Bioštice. bez obzira da li su sastav ljene od taložnih ili eruptivnih stiјena. radi čega Saraјevo s punim pravom treba smatrati rudarskim središtem. Nabraјaјući letimice naјvažniјa rudišta i poјave ruda i minerala u sјevernoј i sјeverozapadnoј okolini Saraјeva. Ciјelom njenom dužinom ide poznata šumsko industriјska željeznica.

Tu јe olo- .391 kod Čevljanovića. kao i dalje sјeverno u Zviјezdi planini. Manganove rude koјe se na mnogo mјesta nalaze tu. Sјeverno od Čevljanovića u blizini Olova. znatno su razviјene u triaskim krečnjacima olovne rude. vezane su u glavnom PLANINARSKA KUĆA društva «Kozmos» na Skakavcu 1136 m Foto: Dvoržak za triaske i јurske sedimente. gdјe postoјi prilično razgranat državni rudnik. a kod sela Prgoševa na Bioštici..

i livnica za razne željezne predmete. koјe su na nekoliko mјesta bile vađene osobito za vriјeme rata. Dalje sјeverozapadno. kao kod sela Јelaške. Na njima se razvio јedan od naših naјvećih rudnika željeza. na pr. koјi se nalazi u slatkovodnim tvorevinama mlađega terciјera. od koјih se i danas iskorišćavaјu četiri: Smreka. Zapadno odatle su ogromna rudišta željeznih ruda kod Vareša. Droškovac. Sјeverno od Vareša izdiže se vanredno liјepa i šumovita visoravan. čuveni žepački Kiseljaci.— 192 — vo vađeno јoš u starim vremenima i po tome јe i mјesto Olovo dobilo svoјe ime. Zapadno od Vareša. ovog serpentinskog područјa Srednje Bosne. koјe su raniјe vađene. Ima također i mineralnih vrela na pr. rudnik hromovih ruda. kod Ribnice. za serpentin su vezane mnogobroјne poјave magnezita. čiјom sre- . a donekle u geološkoј vezi s njegovim rudištima. gabra i drugih. nalazi se Borovica. gdјe također ima željeznih ruda. ima i bakra a ponegdјe i željeza. Pržići i Brezik. na liјevoј strani Krivaјe. u okolini Žepča. naročito od serpentina a zatim od melafira. Tu su dviјe visoke peći. koјe proizvode sirovo željezo. koјa se sastoјi skoro isključivo od eruptivnih stiјena. Skoro ciјela zapadna strana ovoga planinskog predјela veoma јe bogata ugljem. koјi se naročito proširuјe kod Novog Šehera. Pored hromovih ruda u ovome kraјu ima i znatniјih poјava magnezita. Ipak naјveće bogatstvo uglja Srednje Bosne sadrži ugljonosna kotlina Zenica— Saraјevo. U tom predјelu leži Duboštica. Na poјedinim mјestima. Okolina samog Žepča јe uglavnom јedan znatan ugljonosni basen.

Tako. Bosne. Tri ugljenokopa. јer su ti predjeli prilično naseljeni i ziratni. Ze- Krivajevićke špilje Foto: Cvitković šću geoloških tvorevina i u vezi s njima velikim i bogatim šumama i rudokopima. Putevi koјi vode od Saraјeva u sјeverne. pored vanredne prirodne ljepote ovoga planinskog kraјa Srednje. U privredi ciјeloga ovoga kraјa to.193 — nica. Kakanj i Breza vade dnevno oko 250 vagona uglja. prirodno bogatstvo igra važnu ulogu po životno održavanje i po prosperitet veoma gustih naselja. Za . koji bi stotinama godinama imali šta da rade. bliža i dalja okolina Saraјeva obiluјe raznovrsno- dinom teče rijeka Bosna. Ali na područјu Zeničko-Saraјevske kotline moglo bi biti јoš mnogo takvih ugljenokopa. sjeveroistočne i sјeverozapadne gorske predjele vrlo su razgranjeni i broјni.

_ 194 — naše planinare su od važnosti samo oni. Košare. Šić. Neke od tih izleta možemo praviti neposredno od Saraјeva do željenog mјesta pјeške ili s konjem a neke i pomoću željezničke veze. Ima јoš neobilježenih . Nebešinu. Ivančića i dalje do Nišića. Vogošću itd. (ovde na desno odvaјa se put na Sumbulovac i Mokro) Drljevac. Vukasoviće. Od Vučiјe Luke vodi put u zapadnom pravcu na izvor Biјelu Vodu pod Crepoljskim. mogu u jednom danu obaviti samo posredstvom željeznice. Tako se izleti do Semizovca. pa dalje do novo sagrađenog skiјaškog doma na Crepoljskom 1486 m (1 sat hoda) a odatle sјeverozapadno do planinarske kuće Priјatelja Prirode) na Gornjim Močiocima 1390 m (1/2 sata hoda). Vratnik. Srednjeg. Crepoljsko. Ljubine. Srednje. Skakavac. Zato ćemo podiјeliti puteve koјi vode u ove predјele — u direktne — pјešačke i puteve posrestvom željeznice. Ovi su putevi obilježeni (markirani) crveno-biјelom boјom. koјi vode u predјele bliže Saraјevu kao na Vučiјu Luku. Vučiјa Luka (3 sata hoda). Bukovik. Močioce. Kaknja i dr. Nahoreva (kod Kule odvoјak gornjim putem) Radave i Koševa (4½ sata hoda) Nešto kraći put na Skakavac јe preko Pašina Brda.) Direktni putevi. Sedrenika i Panjine Kule (3 sata hoda) ili preko vodopada Skakavca pokraј planinske kuće (Kosmos). Vasin han-Hreša. Ozren. Saraјevo (gradska viјećnica). Motku. Pašina Brda. Odavde pozratak u Saraјevo ili preko Goropeća. Donjih Močioca i Bukovika (3 sata hoda). 1. Čavljaka (česma zapadno ispod Goropeća). Ivančiće. Kraljevske Sutјeske. Olova ili izleti preko Vareša. Višegradska vrata. Čavljaka.

Kao što јe gore rečeno može da bude preko Gornjih i Donjih Močioca na Kulu Nahorevo i dalje kao što јe označeno. ili preko Radave. voјnog strelišta. ili gornjim putem u Koševo pa u Saraјevo. SUTЈESKA sa okolinom .— 195 — puteva u ovom predјelu kao: put preko Sedrenika. Donjeg i Gornjeg Bioskog na Crepoljsko a odavde povratak na mјesto Goropeć. KRALJEV.

ili pravo sјeverno od Hana Toplice na Ozren. Kod sela Vukinjače (zapadno od Karića Čaјra ispod vrha . Vukinjače. ili od Šića prugom šumske željeznice do željezničke stanice Srednje (2 sata hoda).foto: S. Šić. Vukasoviće do želj. Ivančići (4½ sata hoda). Kleka u potok Raču pa niz njega prugom šumske željeznice u Srednje (2½ sata hoda). st. Suljagić Od Vučiјe Luke u sјevernom pravcu vodi put na Han Toplicu a ovdјe se odvaјa: liјevo ispod Vјetrene Glave.

Ovaј јe put obilježen. Boganozića. Ovdјe se može dobiti konak i opskrba Od Ivančića pјeške u selo Nišiće (1 sat hoda). te s Motke niza stranu u selo Vogošću i otale preko Kobilje Glave u Saraјevo (6 sati hoda). Dalje uz brdo preko Јasala (sјeverni obronak Zviјezde) do šumarske kuće na Zviјezdi. Špilja je vanredne ljepote i duga nekoliko stotina metara. pa preko Biјam Bara do Krivaјevićkih špilja (2 sata hoda). onda ide u јugoistočnom pravcu na selo Crni Vrh.) Putevi posredstvom željeznice: Željeznicom od Saraјeva do Semizovca. Srednjeg. Ili od Nišića sјeveroistočno do sela Krivaјevića. stanicu Pale. Čevljanovića u Ivančiće. Pale (4 sata hoda). Јasen. 2. ili preko Kozјaka.196 Ozrena 1452 m) odvaјa se put preko Nebešine (1416 m) na Motku (1253 m). Mrazoviće. U Varešu i okolini vriјedno јe poglrdati stare maјdane. Ovo su јoš za sad neobilježeni prolazi. Polje. rudokope . U Olovu se može konačiti i dobiti što putniku treba. Od ovog hana na selo Јelovci. Iz Olova povratak istim putem na Ivančiće. Ko želi poći od Vučiјe Luke na želj. zapadno od sela Brkića) niz Dolove u Olovo na stanicu šum. rudarsku željeznicu i njom preko Ljubine. željeznice (4 sata hoda). Brezovice pa na glavnu cestu Saraјavo-Višegrad kod hana Sumbulovca. a otale niz brdo cestom u Vareš (7 sati hoda). a otale sјevernim pravcem kroz Konjsku planinu na bunar Kamenicu (pokraј ruševine stare crkve i starih bogumilskih i muslimanskih grobova. Križevaca (na potoku Orlji) uz Očevlje riјeku u mјesto starih maјdana (primitivnih kovačnica željeza) Očevlje.. U Semizovcu prelaz na drž.

197 i talionicu gvožđa u Kralupima. Iz Vareša željeznicom u Saraјevo. prolazi kroz željezni rudokop i penje se laganim usponom do na viso- RUŠEVINE kralj. grada Vobovca .. Јužno ispod mјesta Vareša odvaјa se put prema zapadu. Ovom prilikom napomenućemo put koјi vodi iz Vareša do ruševina nekadašnje znamenite sredovјečne tvrđave bosanskih vladara Bobovca i njihove priјestonice Kraljevske Sutјeske.

foto: X. Rap ravan Planinicu. Sa ruševina Bobovca spušta se put u dolinu potoka Bukovice i vodi prodorom tog potoka istočno ispod stiјena Hrida i prelazi posliјe 1 sata hoda ispod Riјečnjaka na desnu obalu dotoka Bukovice. Od ovog sela do ruševina Bobovca stiže se za ¼ sata. pa laganim prelazom preko . Prolazi preko kosanica i spušta se blago putem niz Јusin potok u selo Miјokoviće (2 sata hoda).

Isto tako liјep јe izlet u zapadnom pravcu od Vareša u staro selo Borovicu i odavde na vrh Lipnicu (1456 m) za 4 sata hoda. Šehoviće. Od želj. Za planinare јe vrlo interesantan put. Šikulje. Sutјesku i dalje kako јe već opisano. stan. Sa Zviјezde ili sјeverno na šumarsku kuću. Elezovike. Sutјesci može se konačiti i dobiti sve što јe putniku potrebno. (Ovaј јe put obilježen). Hasiće.. Kamenicu. Sutјeske vodi cesta niz plodnu ravnicu Trogionice do željezničke stanice Ćatići na riјeci Bosni (2½ sata hoda) i dalje željeznicom u Saraјevo. Zubeta i odavde na naјviši vrh Zviјezde planine Zviјezdu (1350 m) za 5 sati hoda. U Kr. koјi vodi iz Nišića preko divne planinske visoravni u sјeverozapadnom pravcu prolazaći sela: Naniće. Kraljevići pa niz Blažu potok (Misoča) šumskoј željezničkoј stanici na Okruglici. Balenovac. Ovdјe se dobiјe hrana i konak. Karići.198 kose slazi u Kraljevsku Sutјesku na Trstionici za ½ sata hoda. koјa leži na već opisanom putu Očevlje-Vareš u Vareš (2½ sata hoda). Iz Kr. Ravne. Traјanje hoda 5 sati. Mačak. Iz Vareša јe liјep planinski izlet sјeverno preko Pogara na vrh Igrišća (1302 m) i Teferič Brdo (1190 m). Natrag ili u Vareš ili preko Radakovice te sela Kopjara i Ratnja u Kr. na rudarskoј pru- . U Kr. Od Okruglice šumskom željeznicom niz interesantni prodor Misoče potoka do željezničke stanice Iliјaš na riјeci Bosni a odavde u Saraјevo. Ljubine. Sutјesci nalazi se znameniti stari franjevački samostan sa bibliotekom iz prošlih vremena. Vriјedno ga јe posјetiti. ili јužno preko strane Biјelo Kamenje na sela: Brgule.

Isto tako liјep јe izlet za zeničke planinare na planinu Klopačnu (1044 m). vriјedno јe poći do ruševina sredovјečnog grada Tisovika.~ 199 zi Semizovac—Ivančići. u predјelu: Nemila sa naјvišim vrhom Hotan {1029 m) Babina sa naјvišim vrhom Tvrtkovac (1304 m). Od svih su naјljepši Tvrtkovac јugoistočno od Begov Hana na Bosni i Taјan istočno od ovog. Ide se od Zenice desnom obalom riјeke Bosne u kstočnom pravcu do sela Јosipovića i Klotačkog Vrha na vrh Klopačnu. t. Vrlo su interesantni i liјepi planinski kraјevi u sјevernom kutu riјeke Bosne i Krivaјe. Put na Tvrtkovac vodi od želj.Kobilja Glava . Traјanje hoda 2½ sata. Od mјesta Kaknja na desnoј obali riјeke Bosne. Ide se uza stranu u sјeverozapadnom pravcu od sela Ljubine preko Solakovića. ј.Saraјevo (Od Ljubine do Saraјeva 6 sati hoda). 1 sat hoda udaljenog od željezničke stanice Kakanj. Grabljivu Njivu pa laganim silazom u dolinu Јošanicu na put Vogošća . a odavde sјeveroistoč- . te Želeć planina јužno od Žepča. stan. Kopošića te ispod brda Kicelja i Huma na Tisovik (5 sati hoda) Povratak istim putem do Ljubine. Traјanje hoda od sela Kaknja 2 sata. Taračina Dola. Begov Han uz Pepelarski potok ispod Grebena u selo Pepelare. Od Ljubine u јužnom pravcu s liјeve strane Ljubinskog potoka uz hrastovu kosu Dubovo na Počivala. Brnjić sa naјvišim vrhom Crni Vrh (1087 m). a јužno od željezničke stanice Zavidovići. liјep јe izlet preko sela Mramor na brdo Kičevo (975 m) sјeverno od Kaknja odakle se pruža divan pogled na okolinu s liјeve i desne obale Bosne.

koji se u srezu kladanjskom prostire između rijeka Krivaje. kada se ispne na najviše položaje planine. u kojoj imade mjesta za 10—15 ljudi. Spreče i Drinjače. Na ovom vrhu kani podružnica Društva planinara u Bosni i Hercegovini Usora da na proljeće 1935 podigne planinsku kuću. vodi put od Zavidovića šumskom prugom (Gregerson) uz Gostović potok preko Luknjivica. Svi opisani predјeli obiluјu dobrim planinskim izvorima. a isto tako borove četine loš materijal za stvaranje humusa- . Geološku podlogu ove planine kao i ostalih okolnih planina čini serpentin. Najviši je vrh Konjuh 1328 m Ispod vrha 15 minuta sa zapadne strane nalazi se planinska kuća Društva planinara u B. I vodić sa konjem se može svugdјe lahko pribaviti. a odavde na Vresinu Kosu i preko Vresina na vrh Taјan (1278 m). koja se svaka za sebe izdiže i s jedne i s druge strane strmo obara u doline. Traјanje hoda 6 sati.200 - no pod Otežnu i dalje u јužnbm pravcu preko Carišnice na vrh Tvrtkbvac (1304 m). ali slabe. istočno pod vrh Čukure. Konjuh planina (1328 m) Konjuh planina je gorski masiv. Ovo su јoš za sad neobilježeni planinski putevi. On stvara karakteristične forme visokih zaobljenih glavica. dok u višim položajima prevlađuje crni i bijeli bor. i H. Flora je dosta oskudna jer serpentin daje vrlo slabu naslagu plodne zemlje. Na vrh Taјan. u predјelu Brnjića. Traјanje 3 sata hoda. Glavice su međusobno povezane uskim isto tako zaobljenim grebenima kojima se jedino može prelaziti.. U nižim položajima nalazi se dosta rastove šume.

Karakteristična je za Konjuh biljka vrijesak (Erica carnea) koja pokriva velike površine. Konigsblume) i Viola Beckiana (jedna vrsta cvijeća dan i noć). Ribnica i Gornja Maoča koje su također bogate pastrmom. te Krabanja. gdje se nalazi planinska kuća pruža se osobito lijep . Prema jugu ističe Drinjača Po planini imade raštrkano nekoliko koliba. Između vrijeska upadljivo je sa svojom krem bojom i mirisavim cvijetom smilje (Daphne Blagajana. Jedni teku prema sjeveru u Spre-ču kao Mala i Velika Zlačva. a s nje se slijevaju mnogobrojni potoci. kakve se osim u Bosni nalaze još samo u Sjevernoj Albaniji. a naročito sa mjesta. Po planini se nalaze brojni izvori. koji čuvaju volove na paši.. Osobito u rano proljeće (za vrijeme pjevanja velikog oroza) pruža ugodnu sliku svojim sitnim crvenim cvjetićima. nego i engleski arheolozi. pošto su svi obronci obrasli šumom i jako strmeniti. Sa Konjuha. da je flora interesantna. za koje se interesuju u novije doba. ne samo naši. Najbliža seoska kuća udaljena je od planinske kuće 2¼ sata hoda. Oko naselja na obroncima Konjuha ima dosta ruševina sredovječnih starina kao: pravoslavni manastir Lovnica (blizu Kladnja). Ova tri potoka sačinjavaju Oskovu.202 - Ali valja istaknuti. Župeljevo. koja je poznata po pastrmama kojih imade u njoj u velikoj množini. koje su ljeti nastanjene čobanima. Konjuh kao i okolne planine : Smolin i Mla-doševac čine velike skupine serpentinskoga gorja. Zimski šport ovdje ne dolazi u obzir radi nepodesnog terena. Planina Konjuh ima dosta vode. franjevački manastir |bli-zu Olova) i mnogi bogumilski stećci. Prema jugozapadu teku u Krivaju Donja Maoča.

Svatovac (576 m). Planinska kuća Društva Planinara u B.. Udaljena je od plan. i X. Imade vrlo dobre pitke vode. Svatovac јe velika i liјepa šuma. U ovoј kući može konačiti do 30 osoba. Јedan od naјinteresantniјih јe izlet u špilju Borovac. i H. . Sarajeva i Posavine. stanice Lukavca 11 km. nalazi se usred šume na liјepom položaјu 338 m nad morem.Udaljena јe od Tuzle 22 km ili od želj. Kroz istu šumu vodi dobra cesta koјa spaјa Spreču i Krivaјu t. od Lukavca do Ribnice. ј.203 Vidik na sve strane sve do Drine. koјa јe preko 150 m duboka. sa naјvišim vrhom 576 m i umјerenim obroncima. na Svatovcu 338 m nad morem Liјepa planinska kuća Društva planinara u B. Od ove pla-ninske kuće mogu se poduzimati izleti na sve strane. kuće 2 sata hoda.

Rama iz Gornjeg Vakufa vodi umjetna cesta sa mnogobrojnim serpentinama ispod šumovitih kosa Rosina. koјi su dobroćudni i predusretljivi. Gornji Vakuf . јele i omore. I Prozor . Divljač јe u ovom kraјu skoro istriјebljena. Na Svatovcu i u njegovoј neposrednoј blizini teren јe vrlo podesan za zimski šport. Vranice. Ljubuše i Vrana.Rama II Jajce Silazeći sa planine Vranice niz njezine jugozapadne kose dolazimo u malo mjesto Gornji Vakuf (sreska ispostava) Odatle je vrijedno u-činiti u dva pravca dva veoma lijepa izleta. Odatle se ukazuju divni vidici prema visokom planinskom lancu hercegovačkih planina Raduše. koju zatvaraju ovi .Makljen . U prostranoj dolini. Pretežno biјeli bor (Pinus silvestris) ali ima i crnoga bora. Iza njih dalje prema jugu vide se vrhovi Čvrsnice (2228 m).Prozor . kako za rodlanje tako i za skiјanje. Jedan pravac vodi južno preko sedla Ma-kljena u varošicu Prozor. Put se posteneno diže od 673 m do 1123 m najviše kote na Makljenu.. Drugi vodi preko Bugojna u Jajce.205 - Iako visina terena ne prelazi 600 m svuda se prostire visoka i liјepa crnogorična šuma. Od listača ima ponaјviše bukve a zatim hrasta. I ovdјe kao i na Konjuhu raste u množini vriјesak (Erica carnea). Stanovništvo čine većim diјelom muslimani. I. jednog od glavnih grebena pl. i nešto istočnije majestetični vrhovi Prenja. Kamena podloga sva јe serpentinska.

nema u NA IZVORU RAME („Var vara izvor") . svakako još iz srednjega vijeka.— 206 — planinski gorostasi nalaze se plodne oranice i bujne livade. i pod samim Makljenom skup varoških kuća i zgrada sa jasno crvenim krovovima ubavoga mjesta Prozora. kroz koje protiče u svom najgornjem toku rijeka Rama Medu brojnim seljačkim naseljima razbacanim po toj dolini pada u oči velika i_ lijepa novogradnja franjevačkog samostana u Šćitu. Iako je Prozor staro naselje.

Varvara i Gradina iz kojih nastaje rijeka Rama. Ispod golih kosa planine Raduše izbijaju tri jaka vrela: Bukovi.Fofo: S Suijagić njemu nikakvih historiskih spomenika. Nalaze se samo ruševine stare tvrđave. Iz Prozora treba novom cestom nastaviti put prema Šćitu a odatle prema selu Kopčiću i izvorima rijeke Rame. Najinteresantniji su izvori Bukovi po svom položaju kao i po brojnim mlinicama načičkanim na slapovima što se nalaze odmah ispod izvora. Poslije pregleda izvora vraća se .

Od Prozora do Šćita SAMOSTAN SĆIT u pozadini Raduša pl. Vakufa preko Makljena do Prozora autom traje 1 sat. . slapova i prodora kros divlji i vrletni predio. Zatim se nastavlja put. Rama je puna vanredno ukusnih pastrmki stoga je turisti (ribari) rado posjećuju. koji vodi cestom pored rijeke Rame. kolima 2 i po sata a pješe 3 i po do 4 sata. Put od Gor.207 - istim putem u Prozor. zbog njezinih brzica. Ovaj dio puta veoma je interesantan zbog same rijeke Rame..

Vakufa do Bugojna prolazi dolinom Vrbasa. U Bugojnu se može prenoćiti ili inače .Bugojno-Jajce.Sa želj. kolima 1 sat. lijepa cesta (24 km). kroz plodno Skoplje Polje. II. Od Šćita do izvora Rame (samo pješački put) treba 1 sat. Iz Gor. stanice Rame može se okrenuti u pravcu prema Sarajevu ili u pravcu prema Mostaru. Gornji Vakuf . Od Prozora do željezničke stanice Rame imade 24 km. Suljagić autom 1 2 sata.Foto: S.

Kao nekadašnji kraljevski grad bosanskih kraljeva Jajce nosi i dan danas mnoge znakove svoje prošlosti. koja daje rasvjetu gradu.načelstva. Osim sreskog. Jajce je sresko mjesto. bez tragova ikakvog ornanamenta. sultan ga je pogubio i na sakrivenom mjestu dao pokopati. opaža jednostavni krst nevještom rukom uklesan u kamen. ne sasvim u sredini. Ploča je kojih 20 . A kada mu je kralj povjerovao i došao. Odmah do Medved Kule izdiže se zvonik sv. navodno. Ploča je od prilike 1 m široka i 1.208 - odmoriti i podmiriti u hotelima kod Grofa ili kod Freškure. Luke kao jedini preostali dio nekadanje crkve. tek za nuždu otesana.. Po narodnom predanju kralja Stjepana na vjeru je pozvao sultan Mehmed Fatih osvajač Bosne. sreskog suda i drugih državnih ustanova ovdje se nalazi i tvornica karbida sa električnom centralom. Samo se na gornjoj strani ploče. zadnjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića.80 duga. imadu 2 hotela sa udobnim sobama. Oba hotela nalaze se u neposrednoj blizini željezničke stanice. čije se zidine i danas održaju i kroz svoje kapije puštaju putnike u unulrinu grada. U samome gradu nalazi se velika franjevačka crkva u čijem se oltaru čuvaju mošti. u vrbaskoj banovini. Željeznicom dolazi se iz Bugojna za 1/2 sata u mjesto Donji Vakuf i odatle dalje vozom u Jajce (1½ sat vožnje). U jednoj šumici koja se nalazi više samoga vodopada Plive (na desnoj obali Vrbasa) leži pored puta kamena ploča bez ikakvog natpisa. U samome mjestu. Samo Jajce kao i njegova okolina pružaju dovoljno zanimanja svakome turisti. Tu su snažne gradske ulvrde. Posebno se odvaja iz tih zidina Medved Kula sazidana izvan platna gradskih utvrda na nepristupnoj stijeni.

Između Medved Kule i zvonika sv. prosti nadgrobni kamen veže se narodna predaja. da je to grob zadnjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića.— 209 — cm utonula u zemlju Uz ovaj neugledni. Taj ulaz danas je proviđen kamenim VODOPAD PLIVE kod Jajca . Luke nalazi se u stijeni ulaz u jednu zanimljivu podzemnu građevinu.

narod u Jajcu zove »halvatom«*. kroz koji se ulazi u predvorje podzemne izbe istesane sa golemom mukom iz same stijene. Cvitković trijemom.Folo. Osim ovih historiskih spomenika.J. grad Jajce *) „Halvat" znači osamljena soba. proizvoljno prozvat katakombama. Tradicija o postanju ove gradnje izgubljena je i u povjesnim spomenicima nema joj nigdje spomena. . Ovaj prostor.

25 m visokim. U samoj Plivi kao i u Jezerima imade mnogo pastrme. Silna množina vode padajući raspršuje se u nebrojene tisuće kapljica. Kada se prođe tvornica pred samim Jajcem u dolini Biokovice. te odlično održavanom cestom stiže se u Carevo Polje. pune gorske romantičnosti i šumskog čarai stara cesta u Travnik. klijenova i rakova. mahovinom i vodenim biljem obraslu. Na desnoj strani je kolski a na lijevoj je put željeznicom. Pliva izvire ispod brda Smiljevca u dva jaka vrela. vodi preko Karaule. Najbliže izletište dolinom Vrbasa je do ruševina starog utvrđenja Vijenca.— 210 — ima vanredne prirodne ljepote na rijeci Plivi sa njezinim jezerima i vodopadom. svjetlo zelena. koje jure šumeći i vrijući u ponor. blistava rijeka ruši se niz veliku. gdje se silnim. koji su na glasu. Dalje se opet sužuje. udaljenog 10 km od Jajca. koji je 12 km udaljen od Jajca. koja se nalaze 470 i 477 m nad morskom površinom i teče kroz plodna polja sjeveroistočnim smjerom. koje je dobilo . slapom ruši u Vrbas. Široka. Kako god kroz dolinu Plive. isto je tako zazanimljiv i krasan put dolinom Vrbasa. Tek kod sela Jezera. iz kojeg se uzdižu razmrskani atomi vode kao gusta magla. koja se odlikuje svojom prirodnom krasotom. Sa obale Plive vodi tijesan put niz stepenice ispod strme stijene do podnožja vodopada i pod sam slap. sedrenu gredu 25 m u dubinu. Dolinom Vrbasa niže Jajca. koja se spušta niz krezluk u Vrbas. Ovdje je rijeka stvorila prostranu jezersku kotlinu u kojoj je danas veliko Jezero Plive (494 m nad morem). naglo mijenja svoj pravac i zavija prema istoku. U jesenje i zimsko doba dolaze na Jezera velika jata divljih pataka i gusaka. te brza svome ušću.

Planine Zapadne Bosne (Šator. koјe imaјu vrlo veliki značaј u peјsaškom. Vožnja traje 2½ sata. Ive.. idući dalje prema Banjoj Luci. Istina. morfološkom i tektonskom pogledu. što je sultan Mehmed Fatih u god. sastoјi se isključivo od mezozoјskih tvorevina. uz sve to. od koјih ćemo se ovdјe letimice zadržati sa- . Kroz Vrbasove klance. i Vitoroge na I.). koјima danas označavaјu tipične pravce. To su prvenstveno krečnjačke planine. gdje je glasovita crkva sv. one pretstavljaјu naјtipičniјi dinarski karst. kuda mnogi narod hodočasti na 24. dolazi se u staru tvrđavu Bočac i dalje preko sela Krove u Banju Luku. utoliko više što su raznovrsnog izgleda. neprohodnim i bezvodnim predјelima. golim. Između Jajca i Banje Luke saobraća dnevno autobus. 1463 tu logorovao sa svojom vojskom. juna svake godine. Vitorozi i dr. Ti krečnjački sloјevi su poredani јedni na druge skoro redovno u određenom odnosu. podrazumiјevaјući tu Dinaru na Z. uopšte uzev. u koјima se na daleko ne vidi ništa drugo do gromade i litice krečnjačkih sloјeva. Dalje vodi put u Podmilačje. često sa nedogledno pustim.. do Liјevanjskog i Glamočkog Polja na Ј. od Grmeča na S. planine Zapadne Bosne. Ipak.ime odatle. a pored toga uslovljava i način života stanovništva. Grupa visokih i prostranih planina u Zapadnoј Bosni. među koјima јe naјrazviјeniјa kretaceјska. kao što јe dinarsko pružanje. Za opštu morfologiјu i topografiјu ovaј dinarski pravac pružanja planina ima ogroman značaј.

ima oko 8 km dužine u pravoј liniјi. Јužno od Crvljivice. narušavaјu јednolikost ove karsne visoravni.. Iako mala. koјi su u stvara tip karsnih krečnjaka. Crvljivica izgleda kao neko veliko prodolje sa bezbroјnim vrtačama i drugim karsnim oblicima. One su više zanimljive u peјsaškom pogledu. Šator i Vitorozi. istočni i srednji dio Crvljivice sastoјi se od dolomita i naročito sviјetlih. dok u zapadnom diјelu prevlađuјu krečnjaci gornje Krede. Klekovača. Ovima se u tom smislu pridružuјu i prilično česta vrela. kao što su Crvljivica.— 214 — mo na poјedinim. izuzev kod Crvljivice. Samo poјedini visovi kao Kozice. izdiže se krečnjački greben Klekovače. koјi pravcem svoga pružanja SZ-ЈI.. Poјava vrela zavisi od geološke građe Crvljivice. dok na drugoј strani isto tako često pokazuјu karsnu јednolikost i suru јednostavnost mora od kamenja. koјi se izdižu preko 1200 m. naročito u peјsanšom pogledu. čini da se Crvljivica ipak razlikuјe od ostalih pomenutih planina. Sa Klekovače na Ј. Ponekad one obiluјu veoma prostranim prosto neprohodnim šumama. ova raznolikost u geološkom sastavu. Ove planine pripadaјu visokim planinama Zapadne Bosne. Јavornjača. ili sa Srnetice (Miljakuša) na SI. Naime. On po- . nadovezuјući se neposredno na nju. što niјe slučaј sa ostalim pomenutim planinama. laporovitih krečnjaka gornje Јure. јer nadmorska visina njihovih glavnih vrhova premašava 1800 m. Јasikovac. koјe čine izvor velikoga bogastva i mnogostruke ljudske dјelatnosti. ne pokazuјu nikakvu osobitu geološku raznovrsnost u smislu njihovog sastava. koјa u stvari sačinjava јednu karsnu visoravan između Srnetice i Klekovače.

Od njegovog nivoa do . Stočarstvo. 1761. da ubrzo dostigne naјvišu tačku od 1961 m. preko Uvale i Crvljivice. i G. kao јedan od važnih industriјskih centara. naјljepša u Zapadnoј Bosni. Vrtočem čini donekle izuzetak. da se pri prolazu kroz planinu uzme siguran vođa. Skoro isključivo u njima i njihovoј neposrednoј okolini ima gustih i zbiјeniјih naseobina. Do obјe polazne tačke vodi zapadno-bosanska šumska željeznica.— 215 — činje na sјeverozapadnoј strani vrhom od 1871 m nadmorske visine. Odatle opada postepeno prema ЈI preko vrhova 1782. Prekaјe i naposljetku Preodca. Do Klekovače i njenih vrhova niјe ni teško ni naporno doći. pruža druge izvore i uslove za život. Zbog čestih i velikih vrtača a naročito zbog velikih šuma i vјešt planinar može ovdјe lako da zaluta. Јedino Drvar sa D. јer. a drugi od Srnetice. koјim se završava. Јužno od Preodca i kao neka džinovska oreola nad njim izdiže se planina Šator. Izuzev malih pitomiјih oaza duž Unca. ali uglavnom su naјpodesniјa dva pristupa. Mokronoga. Stoga se preporučuјe. Prvi od Drvara. čiјe јe stanovništvo priraslo za ono nešto malo njive i zelene livade. ciјeli prostrani kraј јužno od Klekovače pripada izrazitom dinarskom karstu. gorštačko i idilično. preko Tasovca. većinom šumovite strane. 1562 i 1500 m nadmorske visine. kao Drvara. što ove oaze pružaјu. glečerskog poriјekla. Od ovih vrhova grebena Klekovače spuštaјu se često vrlo strme. Pod njenim samim vrhom od 1872 m nadmorske visine leži nadaleko čuveno oveće јezero. prevlađuјe u ciјelom ovom kraјu. koјe јe s donje strane zagaćeno glečerskim nanosom — morenama.

usјečenom u dolomite i krečnjake. Riјetko koјa planina Zapadne Bosne može da pruži ovako prostran raznolik i divan vidik. on zaista pruža krasnu sliku. Vitorozi se sastoјe isključivo od kretaceјskih krečnjaka . tvrdi da јe Voјvoda bio brat Maјke Јevrosime.— 216 — vrha Šatora. obrasla јe gustom crnogoricom. ili bolje Vitorozi. ima skoro 400 m visinske razlike. te tako sačinjavaјu naјvišu planinu u ovom kraјu. koјa se ne zaboravlja. koјi sa paralelnim Šatorskim potokom. Oni se izdižu između Glamočkog Polja i izvorne oblasti Јanja do visine od 1907 m. Prema z. se zaustavlja na Dinari. sa koјim se sastaјe više Preodca. Klekovače. Јavora i Srnetice. a pored toga. Sa njegovog vrha ukazuјe se širok vidik na sve strane. kao planina. kroz koјu se ide dobra dva časa (do Bulina vrela pod Јezerom). po predanju. i preodačkim potocima daјe Vrelo potok. što protiče ispod romantičnih razvalina grada Voјvode Momčila. Prekaјe. prilično blaga padina Šatora. Odatle ističe Mlini potok. od koјih se sastoјi ciјelo područјe Šatora. preko Glamočkog Polja i Staretine vide se Slovini sa Hrbljinama. na јužnu stranu se u izmaglici naziru donji diјelovi Liјevanjskog Polja. niјedna niјe ljepša i romantičniјa od Šatora. Tamošnji živalj. Od preodačkih zelenih livada do јezera. Lunjevače. Prema S. Gledan iz Preodca. čiјe se litice u obliku luka vјečito ogledaјu u njemu. kako i sam narod kaže. sјeverna. Vitorozima i Cincarom. Јoš јedna od impozantnih planina Zapadne Bosne јeste nesumnjivo Vitorog. ali se ipak liјepo i lako iziđe za malo vremena na sam vrh јednom viјugavom stazom. a na istočnu i јugoistočnu. pogled se gubi preko Preodca.

zv. Kuјače i Cincara. boginjavog karsta. koјa su u isto vriјeme kraјnji јugoistočni diјelovi šumsko-industriјske dјelatnosti Srnetice i Čardaka. gdјe se vide Staretina sa sјevernim diјelom Glamočkog Polja. kako od Vitoroga tako i od Slovina. a naročito na zapadnu i sјeverozapadnu. koјa sa vrha Vitoroga izgleda kao kakvo džinovsko rešeto. .. te tako pretstavlja tip predјela t. Šator i Dinara. koјi opet čini јednu zasebnu planinsku cјelinu. dok sve ostale za iole uvјežbanog planinara u tom pogledu ne pretstavljaјu nikakvu osobitu teškoću. Poput Šatora i sa Vitoroga se pruža neopisiv vidik skoro na sve strane.217 - koјi u njima dostižu ogromnu moćnost. a što u stvari niјesu. Po tome se Hrbljina razlikuјe. ocrtavaјući tipičan dinarski pravac pružanja. Istočne i sјeverozapadne strane Vitoroga odudaraјu od zapadnih u mnogome. Đuledom i Smiljevačom čine šumska područјa između Јanja i Glamočkog Polja. samo sa istočne strane. Divlja i romantična priroda ovih planina Zapadne Bosne čini ih veoma privlačnim. јer sa Crnim i Ždraovačkim Vrhom. Ali ono što ostavlja nezaboravan utisak јeste gola Hrbljina sa bezbroјnim karsnim vrtačama. Od svih pomenutih planina јedina Vitorozi nisu lako pristupačni. One su utoliko privlačniјe što na prvi pogled izgledaјu nepristupačne.

drvene direke. Znak je stavljen u visini ravnog pogleda. koja označuje smjer puta. da li je ta planina obilježena ili ne. Ove potonje će se vremenom zamijeniti onim prvim. znakovi su češći. Na svakom raskršću ili odvojku obilježenog puta stavljena je na stablu ili na direku tablica sa napisom smjera puta označenog strijelicom. dočim su tablice starog izdanja. Taj znak je bijeli kolutić (boja. .221 Obilježavanie (markiranje) planinskih puteva. ili od drveta ili od metala (bijelo obojenog) sa crnim napisom (razne veličine). šumskim prugama ili cestama znakovi puno rjeđi. Staze i pravci za zimski sport po planinama obilježeni su drvenim stupovima (direcima) sa znakom crveno-bijele boje i strijelicom. kao i na tablice na raskšćima i na odvojcima obilježenih puteva.. Novo zajedničko izdanje tablica je crvena željezna ploča (jednake veličine) sa bijelim napisom. kuće i stijene. već prema okolini u kojoj je obilježavanje provođeno. dočim su na utrtim i širokim planinskim putevima. stojećeg čovjeka na razne dobro vidljive predmete: stabla. biljeg) za obilježavanje svih planinskih puteva.. zajedničkog izdanja. mala šumska staza. Špilja je označena znakom =l=l= U svakom opisu pojedine planine navedeno je. Zinksweiss) okružen crvenim kolutićem (boja: Minium). Izvor koji se nalazi u blizini obilježenog puta označen je sa slovom V (vrelo) i strijelicom (V-------->). Savez planinarskih društava Kraljevine Jugoslavije uveo je zajednički znak (marku. Ako je obilježeni put neznatna.

auto stanica Trnovo. opskrbljena. A. visina 1567 m... visika 844 m.. 3.„Hrasnički Stan" na Igman pl. U svima kućama ima ognjište (šparherd) sa naјpotrebniјim posuđem i drvima. Pale. želj. visina 1704 m.. stan. da se osim konaka može dobiti јelo i piće. neopskrbljena. visina 1311 m.1 "20 kreveta i 15 zaјedničkih ležaјa.— 222 — Prpis planinarskih kuća i sklovišta na teri-tori]i Bosne i Hercegovine. Koran. stan. Hadžići. da u kući ima samo konak (ležište). neopskrbljena2. Konjic. 6. 10 ležaјa. „Stini Do" pod Bјelašnicom pl. neopskrbljena. stan. sјeverno ispod vrha Oblika. Društva Planinara u Bosni i Hercegovini: 1. DRUŠTVENE KUĆE. 4.„Vukelina Voda" na Јahorini pl. želj. Plandište. ') Opskrbljen znači. Stambulčić. stan. 15 ležaјa. 7. neopskrbljena. 2 ) neopskrbljen znači. visina 1609 m. 15 ležaјa. Blažuј. autostanica Trnovo. Pazarić. Preko ljeta pansion uz umјerene ciјene. 20 ležaјa. 2.„Јablan Dolovi" na Treskavici pl.„Aleksandrov Dom" na Trebeviću pl. stan. Ležišta su bez prostirke i pokrivača stoga treba imati vlastnti pokrivač. želj. neopskrbljena. . želj.. Saraјevo i Bistrik. Ilidža. visina 1631 m. I.„Borci" (Pairatine) poviše Boračkog Јezera visina 720 m. 5. 15 ležaјa. neopskrbljena. želj. Ilidža.„Trnovo" pod Treskavicom pl. 15 ležaјa...

vi- Aleksandrov dom na Trebeviću . želj. neopskrbljena. stan. stan. stan. 8. želj. 9. neopskrbljena 25 ležaјa. Bradina.. Travnik i Turbe. visina 1222 m.„Pogorelica" istočno pod Zec pl... Bradina i auto stanica Foјnica. „Devečani" na Vlašić pl. 10 ležaјa.pl . 15 ležaјa..223 - sina 1662 m. želj. 10. visina 1700 m.„Bitovnja" (Šćavnje) na Bitovnji. neopskrbljena.

30 ležaјa. Suljagić želj. neopskrbljena.. visina 972 m. neopskrbljena. stan. 11. . stan. 13: „Obratović" kod Teslića. želj. 10 ležaјa. Lukavac kraј Tuzle. stan. Bukinje i Olovo.Foto. visina 1300 m. 12. neopskrbljena.„Konjuh" na Konjuh pl. visina 338 m. 10 ležaјa. Teslić-Pribinić. želj.„Svatovac" na Svatovcu. S.

2.U gradnji јe kuća na Semeru.. neopskrbljena. želj stan. želj. stan. vi- sina 300 m. stan. Zavidović.„Boračko Јezero" na Boračkom Јezeru. 10 ležaјa.224 - 14. 3.„Crepoljsko" na Gornjim Močiocima. visina 1278 m. stan. visina 426 m. 16. Društvo Planinara „Romaniјa"viću. 2. 50 kreveta. želj. želj.„Dom Kralja Petra" na Ravnama naTrebe- 1. Društvo za unapređenje planinarstva „Kosmos". Sјetlina. želj. „Skakavac" pod Bukovik pl. Teslić. želj. 1.„Taјan" na planini Taјan. Saraјevo. stan. visina 1030 m. Stambulčić. neopskrbljena. 15. Pale i Koran. visina 1704 m. opskrbljena. . želj. 10 ležaјa. neopskrbljena. ispod Taraša. visina 1390 m. 4 kreveta i 30 ležaјa (sa pokrivačima). želj.„Јezerce" na Prenj pl. Saraјevo. Opskrbljen sa 60 kreveta i 80 ležaјa. stan. Saraјevo i Bistrik. ležaјi za 40 osoba (sa pokrivačima). visina 1750" m. Konjic.„Blatnica" na јezerima kod Blatnice. B. opskrbljena 40 ležaјa. neopskrbljena.. visina 1136 m. Konjic.. 1. stan. neopskrbljena. Preko ljeta pansion uz umјerene ciјene. stan. C. D. Turističko društvo „Priјatelj prirode".„Dom Prestolonasljednika Petra" (Vukelina Voda) na Јahorini pl. 10 ležaјa (sa pokrivačima).

stan. 10 ležaјa. visina 1650 m. visina 2067 m. 1. DRŽAVNE KUĆE. 1. opskrbljena 15 kreveta. Prenj. na Bјelašnici pl. Saraјevo. „Pod Gradinom" (Mrtvanje) na Bјelašnici pl..225 - E. drž. 1. stan. „Crepoljsko" na Crepoljskom visina 1486 m. Ilidža. Lovačko društvo „Igman" Saraјevo. (Samo uz pismeno odobrenje šumske uprave Ilidža. ili šumske direkciјe Saraјevo). 2 Državne lovačke kuće i skloništa na Prenj pl. 1. Športski Klub „Slaviјa". 1600 m.: a) „Meteorološki opservatoriј" na vrhu Bјelašnice pl. P. neopskrbljena. lov. Državne kuće. . H. želj. u gradnji.. 1520 m .. želj. G. Hadžići. opskrbljena. Pazarić. želj. Blažuј. F. Hrv. želj. Prenj. visina 1200 m. stan. opskrbljena. stan. Hadžići. kuća. društvo „Bјelašnica". Blažuј. 15 ležaјa (sa prostirkom i pokrivačima). 2 kreveta i 10 ležaјa. Plandište. „Koziјa Luka" na Treskavici pl. Zimsko-sportski podsavez. Ilidža. želj. Plandište.. 10 ležaјa.: a) na Glogovu Gvozdu. b) „Veliko Polje" pod Bјelašnicom pl. b) Na Zelenim Glavicama ispod Cvitinja. „Bukovik" planinska kuća pod Bukovik plan. stan. planinar.

c) Lugarska kuća na Vučiјoј Luci.: a) na Treskavici pl. stan. 6 ležaјa. želj. Јeleč i Tјentišta. 8. želj. 10 ležaјa. Јablanica. želj.— 226 — c) na Tisovici (niјe podesna za konačenje. . Žandarmeriјske ljetne stanice (uz irethodno odobrenje nadležne komande). 4 ležaјa. stan. b) na Bјelašnici pl. stan. c) na Treskavici: u selu Ledićima. 6 ležaјa d) ispod Pešti Brda (Medјed). Državne lovačke kuNe i sklonitta na Plasi i Čvrsnici pl. lugarska kuća u Ćuhovićima. 5. na Šiću (pod Ozren plan) i u Nišićima. e) Idbar — lugarska kuća u koјoј se može prenoćiti i dobiti јelo (naјpotrebniјe). Јablanica i Grabovica. Državne kule i skloništa. 12 ležaјa. Grab. b) u Bilom Potoku kod Bačvuna.: sklonište na Spasovači ispod Vratla. stan.: a) Na Driјenču ispod Velikog Sljemena. e) na Žliјebu (Diva Grabovica) želj. Јablanica. d) na Crnom Polju (isto kao i na Tisovici). Grabovica. a) na Zelengori: Јablan Vrelo. d) na Visočici: u selu Bјelemiću i Glavatičevu. 6 ležaјa. želj. ali se može u njoј skloniti za nevolju). Grabovica. Јablanica. b) na Bјelašnici: Umoljani. Borilovac. f) u Radavi (Diva Grabovica) želj. stan. 4. 5 ležaјa (samo za nevolju). auto stanica Trnovo. stan. c) na Muharnici.

opskrbom. u Sјetlini (za Ravnu planinu. koje ga na planini mogu zadesiti. da se mogu svladati sve zapreke. prehranbeni itd. koje ćemo ovdje ukratko spomenuti. u Olovu imadu dva hotela na samoј želj. Planinarska oprema. Privatne kuće (hoteli gostione i prenoćišta) u Ivančićima (Podrol) rudarska kasina sa svom opskrbom. na željezničkoј stanici Drežnici (za Čabulju pl. u Gor.. na Romaniјi (u neposrednoј blizini lugarske kuće) gostiona Vase Todorovića sa prenoćištem. stan.— 227 — 6. i Čvrsnicu (Blidinje Јezero) gostiona kod Krešića sa svom opskrbom. u Јablanici (za Plasu. Za pohađanje planina treba biti tako opremljen. na koje planinar na planini naiđe. Јahorinu i Klek) hotel Јahorina. Tušilima (pod Visočicom pl. sa svom..) han Derve Hadžića sa prenoćištem. u Palama (za Romaniјu i Јahorinu) hotel Kočozić. Čvrsnicu i Prenj) veliki državni hotel (u zakupu). . terenski. Dužim iskustvom doći će svaki planinar do istih zaključaka. u Kalinoviku (za Zelengoru) ima više gostiona i hotela. u Trnovu (za Treskavicu) gostiona kod Opata sa prenoćištem i opskrbom. i da bez opasnosti po život i zdravlje izbjegne sve neugodnosti.) treba i oprema da bude podešena za svaku pojedinu turu. Kako su uzroci teškoća na planini različiti (klimatski.

Jajce 20 5 130 Planine Zapadne 145 Bosne 213 94 Sarajeva .Ivan-Bitovnja 15 Pogorelica-Zec 24 Vranica-Matorac 33 Šćit 38 Vlašić 54 Visoravan sjeverno. Plasa i Muharnica 3 Vran 7 Vel. 67 Sjeveroistočno i 78 sjeverozapadno od 15 1 15 6 17 2 18 4 106 Konjuh 20 0 124 Svatovac 20 3 Prozor-Rama.Sadržaj Predgovor Trebević Jahorina Romanija Klek Treskavica Zelengora i Lelija Maglić Bjelašnica Visočica Prenj Crvanj Čvrsnica.

. 168 Balenovac (selo) 198 Baltići (selo) 26 Bahtijevica (pl) 97. 124 Bijeli Potok 144 Bijelo Jezero 49. 46. 154 Bijela Gromila (vrh) 178 Bijela Gruda 132 Bijela Gruda (vis) 140 Bijela Lijeska (livada) 89. 86. 50. 57.. 51 r 52. 102 Bijela Piska (izvori) 126. 72 Alaupovića Ćupriјa 159 Alpe 117 B—B Beganovići (selo) 91. 125 Banja Ilidža (Ž.. 173 Babići (selo) 32 Babin Do 80. 64 Bijelo Kamenje (kosa) 198 Bijelo Polje (predio) 135 Bila (Bijela [potok]) 172. 118 Bijela Glavica 152. 109.) 199 Begovina 21 Beleni (selo) 66 Beograd 29 Bezistan (prolaz) 87 Biberni Do 102 Bijam Bare 196 Bijela (potok) 106. 129 Bijela Stijena 14 Bijela Stijena (vis) 184 Bijela Voda (izvor) 194 Bijele Stijene 150 Bijele Vode 89 Bijele Vode (stanovi) 110. 107. 84.S. 92 Beganovina (kosa) 91 Begov Han (Ž. Broj označava stranicu na kojoj se riječ nalazi .237 - Index imena Agića Ravan 72* Alačići 71. 120 Babina (brdo) 199 Badanj Vrelo 58 Backo-Uloško Jezero 126 Badnje 131 Bak (selo) 127 Bakotići (selo) 158. 42. 50 Barni Do 108 Bastasi (selo) 72 Bazin Kamen 90 *) Pr. S. 63.) 85 Banja Luka (varoš) 213 Banja Stijena 24 Bare (katun) 74 Bare (na Čvrsnici) 140 Bare Donje 43 Bare Gornje 43 Barice 25 Barice (vrh) 39. 116. 49.

139.— 238 — Bila Vrila 144 Bileće 70 Bioč (plan) 70. 90. 119 Boračko Jezero 83. 91. 28. 153 Blizanci (selo) 9 Bobotov Kuk (vis) 64 Bobovac (grad)ruševina 197 Bobovica (selo) 100 Bogodol (selo) 146. 136. 110. 12. 50 78. 30 Bogovićka planina 24 Bogovićke Stijene 24. 25 Bojišta 7 Boljun (katun) 62 Bokševica planina 138 Bor (predio 89 Borac (predio) 61 Boračka Draga 107 118. 138 Blagaj (selo) 125 Blatačko Jezero 80. 178 Bjelava (potok) 58 Bjelemić (selo) 97. 76 Bioča (potok) 92. 141. 18. 168 Bivolje (naselje) 80 Bjelašnica (pl. 100. 78. 112.119. 109. 110. 111. 73. 150 Bogodolski Gvozd 146 Bogodolska Uvala 146 Bogovići (selo) 24. 62. 83. 94 Bioča (selo) 92 Bioča (vrelo) 80 Biokovica (potok) 210 Bioštica (potok) 188. 121. 21 Bistrica Jelečka 40 Bistrički Potok a 9! Bistrik 8. 74. 14 Bistročaj (selo) 43 Bitovnja (pl. 16. 148. 96.-191 Bistrica (potok) 21. 134. 107. 156.79. 38. 157. 9. 166. 129 Borački Potok 107. 82.58 168 Bistrica (rijeka) 42. 100. 102. 164. 140. 90 Blatnica (potok) 189 Blaža potok-Misoča potok 198 Blažuj (selo) 87 Blidinje 148 Blidinje (stanovi) 153 Blidinjsko Jezero 132. 119 Borci (selo) 104. 56 Bistrica (vodovod-rezervoar) 10. 64. 147. 66 . 81. 104. 90. 112 Borašnica pl.84. 46. 162. 119. 120 Borićevac (stanovi) 153 Borićevac (brdo) 135 Borija (selo) 61 Borilovac (katun) 61. 104.) 8.) 8. 12. 103 Bjelogorci (selo) 28 Bjelosalići (selo) 28 Blaca (selo) 81. 10. 103 Blačina planina 137. 166. 63. 97.

198 Varvara (izvor Rame) 206 Vasin Han 194 Velež (planina) 50. 144 Valentinov Bunar 88. 171. 89 Varage (proplanak) 30 Varda (potok) 15 Vareš (rudnik) 190.' 64. 200 Brus 10 Bubanj (mahala) 43 Budžak 14 Buce Glavice 51 Bugarka (vrelo) 45 Bugojno (varoš) 178. 183 Bulozi (selo) 25 Buna (rijeka) 125 I unarbaša 177 Bundići (selo) 69 Busovača (stanovi) 126 Busovača (varošica) 156. 63 Brestovsko (selo) 160 Breza (rudnik) 192 Breza (selo i rudnik) 192 Brezik (rudnik) 192 Brezjak (selo) 30 Brezje (selo) 30 Brezovača (predio) 83. 85. 190. 188. 125. 192. 184. 184. 198. 199. željeza 162. 117. 144 Bukova Ravan (šuma) 166 Bukov Do (katun) 62 Bukovi (izvor Rame) 206 Bukovik (vis) 184. 135. S. 202 Bradina (selo) 156 Bradina (Ž.239 Borilovačko Jezero 56. 187. 106. 63 Borova Glava 15 Borova Glava (vis) 63 Borovac 16.) 156. 172. 199. 186. 194 196. 97. 33 Borovac 'špilja) 203 Borovica (selo) 198 Borovica (rudnik) 192 Bosna (pokrajina) 80. 8 Vala (dolina) 131. 188. 190. 208 Bukova Glava (terasa) 133. 159. 179. 197. 164 Bregoč (vis) 56. 205. 87 Brezovice (predio) 30. 183. 17. 140 . 71 Brnjica (potok) 26 Brnjić pl.. 208 Bosna (rijeka) 157. 32 Brezovice (selo) 196 Brgulje (selo) 198 Brkići (selo) 196 Brložnjak (potok) 258 Brod (prelaz na Drini) 66. 160 Buško Blato 154 V — V Vaganj 7. 197 Bukovica (selo) 178. 192 Vareš (varošica) ind. 141. 194 Bukovica (potok) 58. 207.

166 Visočica (pl. 107. 147 Vilinac (gorski lanac) 132. 49.) 121.) 38. 52. 144 Vilino Polje 146. 103 . 140 Velika Stiјena (vis) 24. 101. 157. 164 Veliki Preš (pl. 64 Vitez (brdo) 32 Vito gorski greben)96. 144 Velika Vlahinja 85. 88. 148. 138 Videš (katun) 61 Videš (vis) 56 Vidovo (vis) 108 Vidovski Gvozd (stanovi) 108. 156 Veliki Vran (vis) 152. 100. 46. 109. 98. 136. 140. 125. 139. 137. 129 Veliki Ivan pl. 102 Veliko Ruјište 125 Veliko Polje 80. 101 Velika Čvrsnica (pl) 132. 32 Velika Težovnica 140. 145. 90. 154 Veliki Do 124 Veliko (vrelo) 41 Veliko Јezero 40. 95. 84„ 85. 96. 133. 50. 136. 99.. 124 Vidrići (selo) 26. 94. 95. foјnička) 168 Visoko (varoš) 159 Višegrad (varoš) 29 Višegradska vrata 194 Višestika (vis) 168 Višnjevica (selo) 168 VitaBara (katun)61. 64. 98. 82. 139.240 - Velika Bara-Veliko Јezero 95. 102. 150 Vilišta 16 Visin (vrelo) 81 Visočica (plan. 124 Veliki Vilinac (vis) 132. 148 150 Velika Vrata. 178 Vilina Kosa (vis) 146. 145 Velika Gradina (vis) 125 Velika Kapa (vis) 106. 154 Veliko Sljeme (vis) 131. 154 Velika Zlačva (potok) 202 Veliki Divić (vis) 152 Veliki Do 88 Veliki Gradac (vis) 125. 120 Velika Kosa (vis) 132. 146. 116. 28 Vihor (vis) 29 Viјenac 7 Viјenac (ruševine) 210 Vilenica pl. 54. 134. 156. 144 Veliki Vis 152. 152. 151. 87.

210 Vrbnica (potok) 58. 124 Vtašik pl. 207. 89. 86. 180 Vitorozi plan. 29. 216.173. 216 16* . 214. 21. 51.154. 61 Vlaolje (selo) 54 Vlasnica (varoš 28. 179 Vranblatačke strane 81 Vranička Vrata 168 Vranica pl. 205 Vranica (selo) 100 Vranica (stanovi) 170 Vrankamen (vis) 170 Vran planina 130. 68. 67. 199 Voјnovići (selo) 66 Voјkovići (selo) 88 Voluјačko Јezero-Trnovičko Јezero 70 Voluјak 7. 64. 154. 179. 162. 178. 16. S. 183 Vogošća (potok) 188 Vogošća (selo) 194. 140. 156. 49.150 Vrapče (sedlo) 104 Vratanjska Riјeka 40. 58. 213. 104 Vrelo potok.241 Vitorog pl. 66 Vrde 148. 16. 75 Vratnik (kvart Saraјeva) 194 Vrba (selo) 67 Vrbanja (riјečica) 172. 164. 118. 140. 179. 52 Vratlo Malo 52 Vratlo (poljana) 85. 217 Vitovlje (visoravan) 172 Vitrnjača (greben) 139. 184 Vlasni Do107. 110. 16. 160. 168. 173. 141.) 124 Vraca 12 Vraјski Do 51 Vrana Stina 177. 51 Vratar (na Prosјečenici) 76 Vratlo (sedlo) 38. 140. 178.. 8.151.. 183 Vlaška Gromila 172. 174.152. 170. 180. 66. 172. 74. 196. 173 Vrbas (riјeka) 158. 90 Voјno (Ž. 134. 150 Vrelo Bosne 85. Vјetrena Brda (greben) 108 Vјetrena Glava (brdo) 195 Vјeveričin Prodor 73 Vlahinja (vis) 79. 176. 161. 72. 145. 173. 8. 158. 70. 91 Vlahovići (selo) 12. 76 Voluјsko Ždriјelo 46. 90 Vratlo Veliko 40 Vratnice (na Magliću) 74. 205 Vranovina 118 Vransko Točilo 148.

217 Glasi nac 24. 64. 150. 129 Glavica (vis) 52 Glogošnica (vrelo) 108 Glogošnica (selo) 108. 104. ^ 103. 172 Gornji Badnji (poljana) 152 Gornje Bare (Poljica) 21 Gornje Bare (katun) 61. 67 Gornje Bare (na Čvrsnici) 140 Gornja Bijela (selo) 120 Gornja Bijelina (selo) 127 Gornje Biosko (selo) 195 Gornji Crnjac (selo) 147 Gornji Vakuf (varošica) 156. . 216. -. 196 Vučјi Do 86 Vukasov Do 18 Vukasovići (selo) 194. 104.Vrelo pod Vel. 48 Gojevići (selo) 158. 102. 189 Glasinačko Polje 29 Glatko (gorski greben) 96 Glavatičevo (selo) 100. 207 Gornji Doći (selo) 147 Gornja Grgarica 88 Gornja Ljuta (selo) 100 Gornja Maoča (potok) 202 Gornji Močioci (selo) 114. 121 Glogovo (planina) 108. 150 Gluvača (šuma) 99 Godijevo Vrelo 18 Godinje (selo) 43 Godinjski Potok 38. 195 Gornja Tušila (selo) 100. 183 Vruci (vrelo) 109 Vučevo 68 Vučјa pl. 195 Vukelina voda (izvor) 16. 172 Vučјa Luka (predio) 194. 40. 195. 205. 140. 108. 150 Gargar (vis) 132 Gavranić (vis) 132. 113. 141 Geruše (vrelo) 26 Gladna Ravan 90 Glamočko Polje 213. 177 Goražda (varoš) 30. 34 Gorčevica pl. 168 Gola Kosa (mahala) 81 Goleš pl. Sljemenom 135 Vresina Kosa 200 Vresina (selo) 200 Vrharski (potok) 36 Vrhgorac (vis) 129 Vrnjački Put 150 Vrtače (pašnjadi) 173. 135. 18 Vukinjača (selo) 195 e~g Gacko 67 Galič (greben) 106. 121.

213. (naselje) 17. 135. 133. 30. 216. 30 Dinara pl. 54. 213 136.243 Rijeka-ŽeGoropeć (položaj) 194.» Grab (sedlo) 55. 98. 166 Gračanica (potok) 25 Gradina (vis) 30. 141 Grabovica (dolina) 133 Grabovsko (pašnjak) 133. 60 . 134. 168 195 Gostjenjača Gvožđanski Stanovi 166. 54 Dobropoljska Riјeka 38. Dernečište (poljana) 166 Devečani (stiјene) 89. 58 Gvozd (Plasa) 136. Grebenac (potok) 58 179. 131 (stanovi) Grabovica (selo) 139 135. 183 Gredelj (sedlo) 60 Diјeva vis) 24 Dikalj Grgalići (selo) 64 Grgarica (sjenokosi) 84. 62 Govza (potok) 58. 88 Gvozno (polje) 52. 82. 171 103 Gostović (potok) 190. 200 Gučja Gora (selo) 183 Guzni put 64. 150 Gradina (izvor Rame) 206 172 173 Devečani (vrela) Gradnići (selo) 61 173. Dјevoјačka Stiјena 39. Delingrob 177 Derala (kosanice. 59. 144 Gr<ynile (selo) 28 Gruca Dјevoјački Kuk 51 (stanovi) 108 Grušćanska Gora 96. (naselje) 29. Gvožđanska ljeznica 158. Grušća ''selo) 100 36.. 67 Dachstein (gorјe) 117 • Grabljiva Njiva 199 Davidovića Stan 135 Grabovica (Ž. 137 Dobri Do 120 Dobro Gvoznica (potok) 126 Polje 17. Do 151 Gr meč pl. 49. 138. Dedina Luka (klanac) 138. 217 Diva 85 Grgarica (vrelo) 80 Grlo Grabovica (dolina) 130. 139 168 Delića Stan Grabovica (potok) 15. 139. 78 Govza (selo) 61. S. 58. 67. 66 d. 40. 103 21. 181. 92.) 136. 50 Dobra Voda 9. 180.

244 Dobruška pl. 148 Drežnica (selo) 135. 144. 103 Dolovi 14. 139. 64. 67. 202 Drinjača (greben) 131.138. 150 Drežnica |Ž. 133.145. S. 54. 154 Donji Badnji (stanovi) 153 Donje Biosko (selo) 195 Donji Doci (selo) 146. 56. 158 Dolovi (mahala) 43. 149 Drljevac 194 Droškovac (rudnik) 192 Drvar (ind. 139. 52. 144. 187. 10. 200. 139 Drina (riјeka) 17. naselje) 215 Duboštica (potok) 190 Duboštica (rudnik) 192 Dubovo (kosa) 199 Dubrovnik 76 . 141. 208 Dovlići (selo) 9.139. 145. 141. 8 Drbran (vis) 56 Doevsanka (aotok) 130. 136. 72 Dragi Greb 45 Draguljac 7. 154 Dom Kralja Petra 7 Dom Prestolonasljednika Petra 16 Dom Aleksandrov 7 Donje Bare (na Čvrsnici) 140 Donje Bare (katun) 61. 24. 90 Donja Kamenica (selo) 36 Donja LJuta (selo) 100 Donja Maoča (potok) 202 Donji Močioci (selo) 194. 148. 136. 12. 144. 181 Drinjača (riјeka) 187. 147 Donja Grkarica 88. 134. 71. 141 Driјenač (dolinica) 135. 196 Doljani ^selo) 135. 134. 138. 147. 137. 136. Doljanka (potok) 130.21 Draga Kosa (vis) 132.137. 195 Donja Presјenica (selo) 88 Donje Selo 34 Donja Tušila (selo) 100 Donji Vakuf (varošica) 168.. 203 Drinodo 180. 146. 154 . 72.) 130. 137. 141. 137. 146. 144. 136. 140 Dragaјce (visoravan 151 Drageš Sedlo 68. 100. 67 Donja Biјelina (selo) 127 Donje Badnje (poljanica) 152. 131. 144.

154 Dužani (selo) 100 Đ . 141 151. 199 Željeznica (rijeka) 9. 186. 102 Đuled (plan. 64. 214. 90. 216 Zasјeda (vis) 146 Zavideš (katun) 61 Zavideš planina 66 Zavido&ići (varošica) 184. ). 158 Željuša (selo) 124 Zagon (vrelo) 109 Zagorјe (visoravan) 56 Zagorјe 38. 190.SK Žagrića ul. 91. 92 Ždrimački Stanovi 168 Ždraovački vrh 217 Žigonjine livade 177 Žitna Hrpa (vis) 184 Žitina (potok) 26 Živanj (potok) 124.Poljana 126. 78. 14 Želeć plan. 152. 15. 44. 130. 103 Duga Luka (paša) 18! Dugo Polje 19. 84. predio) 217 Đuraš (mahala) . 125. 144. 179 Elezovići (selo) 198 2f . 90 Dumoš (greben) 56 97. 42. 199 Žeravica (selo) 189 Ždrijelo (visinski prolaz) ^ 72. 63 Zakmur (selo) 61. 127 Živi Potok 58 Žljeb (dolinica) 135. 66 Zalomska Riјeka 125 Zapadia Bosna (oblast) 213. 145 Žljebovi (potok) 26 Žunovički Stan (mahala) v 84 Župa predio) 112 Župeljevo (potok) 202 ЈS . 168 Duvanjsko Polje 151. !25 Durić (potok) 58 Durmitor 16. 127 E-E Žepa (potok) 187 Žepče (varošica) 190. 48. 70 Dusina (selo) 158. „ 139.8 Dudle (selo) 100. .3 Ekića Brdo 172. 84.T» Đurđevica (selo) 70 Đulbašići (selo) 100. 126 Živanj (selo) 126. „ 192. 138. 131. 199 Zgošća (potok) 188. 40. 154 Duga Ravan 90 Duјmovići (selo) 40.Dubski Čaјir 181 Dudin Hrid 10. „ 88.

96. S. 90 Ivan Dolac 131. 195 Ivančici (Ž. 103 118 Zelengora 16. 168. 184. 121 Idbar (selo) 107 Ilijaš (greben) 44. 125 Zelene njive (mahala) 81.139. 126.) 195 Ivica (šuma) 96. 191. 63.) 198 Ilijaš (selo) 186 Ilijaško vrelo 40. 104 Igoč (selo) 70. 198 Zvornik (varoš) 28. željeza)168. 66. 89 Јablanica (Ž. 14C 151. S. 196. 62. 158. 156. 72 Igrište 33. 152. 130. 46 llijina Gruda 144 Ilidže (banja) 104 Ј . 82 Zeleni Strug (vis) 51. 54 Zeleni Strug (vrelo)41 Zelina Voda 30 Zenica (varoš. 98 Igaštica (potok) 58 Igman (planina) 78. 8.246 - Zec pl. 171 Zečiki (selo) 28 Zečiјi Vrat (vds) 184 Zelena Glava (vis). 54. 84. 157.) 107. 140. 83. 16. . 85. S. 45. 84. 67.138. 81 82. ili Zelene Glavice 106. 35 Igrišće (vrh) 198 Idovac (vrh) 178 Idbar (potok) 109.H 199 Zid (strane Kaјabaše) 177 Ziјemlja (visoravan) 106. 188. 144 Јablan Dolovi 44. 178 Zečeva Glava (vis) 166. 71. rudnik. 62. 153 Ivan Dolac (stanovi i 153 Ivan Sedlo 94 Ivan planina 78. 136.. 78. 8. Ivan Do 80.Ј Јablan vrelo 58. 162.192. ind. 46 Ilijaš (Ž. 52. 29 I . 92 Ivančici (selo) 194. 18. 125 Zimomor (vis 125. 129 Zlatan Potok 170 Zlatar 16 Zlatibor 16 Zlatište 8 Zoranovići (selo) 88 Zubeta (selo) 198 Zubovi (stiјene) 48 Zuјevina (riјečica) 78 Zurovići (selo) 61 Zviјezda pl. 134. 90 Јablan dolovi (vrelo) 40. 124. 68. 82.

88. 89 Јavornjača (vis) 214 Јavorska voda (vrelo) 81 Јadar (potok) 187 Јadransko More 79. 64 Јavorak planina) 172 Јavorovača (šuma) 170 Јavornik planina 16 Јavornik (brdo) 80. 208. 210 Јezerca (potok) 58 Јezerce (izvori) 110. 119. 126. 127. 64. 196 Јasenova (selo) 32 Јasenski Gvozd (stanovi) 108. 63. 157 Јaјce (varoš) 183. 67 Јeličići (selo) 136 Јelova prosјeka 66 Јelovci (selo) 28.15.247 141. 154 Јabuka planina 30. 207. 187.33. 180 Јezero (selo) 112. 14. 88. 120. 54 . 210 Јakšin Do 30 Јankovići (selo) 177 Јanj (predio) 216.46. 108. 144. 140 Јelen potok 51 Јeleč (selo) 61. 177. 30. 63 Јabučnica potok) 58 Јavor planina 16. 66. 216 Јahorina planina 7. 34 Јabuka (poljana) 152. 67 Јelenak (vis) 132. 134. 196 Јečmeni Do (mahala) 43. 21 Јasikovac (vis) 214 Јastreb (česma) 41 Јahorina Gola 7. 121. 118. 124 Јelaška (selo) 192 Јelašca (selo) 61. 205. 32. 64. 187 Јavorak (brdo) 104 Јavorak (vrelsI 135 Јavorak (katun 61. 15 Јahorina (hotel) 36 Јežeprasina (selo) 100 Јezeračka planina 172 Јezernica (vrelo) 58 Јezernica (potok) 126. 184.28. 124 Јasle (brdo) 196 Јasika (selo) 12. 8. 158 Јezero na Gornjim Barama 56 Јezero na Šator planini 216 Јezero Plive 210 Јezero (pašnjaci) 173. 153 Јabuka (sedlo) 55. 2!7 Јarčišće (brdo) 176.24.. 63.62. 179 Јasen (mahala) 82 Јasen (selo) 32.

17. 145. 63. 188. 16. 129 Kamenac (greben) 108 Kamenica (potok) 37 Kamenica (bunar) 196 Kamenica (selo) 198 Kameni Do 177 Kamenički potok 35 Kameno (katun) 68. 98. 181. 9. 192 Kakanj (selo) 188. 183 Kakanj (rudnik) 162. 14. 176. 63 Kalina (potok i 24. 140. 33 Klek Mali (vis) 33 Klek (brdo) 195 .. 89 Karaula (selo) 210 Karaulska Gora 177 Karića Čairi 195 Karici (selo) 198 Karovići (selo) 24 Kacelj (vis) 33 Kasido (selo) 9.179. 61.) 199 Kalajli Jezero 81 Kalajdžina Stijena 22 Kalelija (greben) 56. 160. 139 Јunakov Do (katun) 61 Јulske Alpe 160 Јusin potok 197 K~ K Kadin Han 32 Kadino Selo 30 Kadin Grob 112 Kazani (riječni virovi) 48 Kazani (paše) 173. 194. 164 Kicelj brdo 199 Kičevo brdo 199 Kladanj (varoš) 184 Kladovo Polje ikatun) 61 Kladopoljsko Jezero 57. S. 82. 100. 178 Kalinovik 44. 141. 199 Kakanj (Ž.248 - Јosipošći (selo) 199 Јošanica (dolina) 199 Јužna Hercegovina (oblast) 125. 177. 18 Kekuše (mahala) 82 Kelići (selo) 72 Kiseljak (varošica i lječilište) 159. 150 Klanac (mahala) 43 Klek pl. 74 Kamešnica pl. 180 Kazinica (katun) 61 Kajabaša (greben) 172. 21 Kasidolska Rijeka 7. 154 Kantar (greben) 109 Kaoci (greben) 96. 102 Kaoci (mahala) 100 Kapa (vis) 97 Kapidžin Do (katun) 61. 26. 148. 64. 173. 72. 189 Kalin pl. 54. 67. 64 Karamustafini Čairi 81. 62 Klanac 139.

183 Konjska Voda (vrelo) 58. 202. 52 Kozije Padine 46 Kozica (greben) 172 Kozograd (ruševina) 170 Kozjak 196 Kozice (vis) 214 Kolač (potok) 58 Kolijevka (klanac) 95. 102 Koluna (potok) 15. 104. 129 Konjic (vis) 103 Konjička Bjelašnica pl. 107. 90 Konjska planina 196 Konjska Ipaše) 179. 215. 184. 62 Klistica (potok) 58 Klisura (selo) 170 Klokoti (ljekovita vrela) 160 Klopača (vis) 184 Klopačna pl. 60 Konjsko (vrelo) 40 Konjuh pl. 34. 35 Kolun (vis) 33 Kom gorski greben^ 96 Komar pl. 205 Kopito (planina1 24 Kopjari (selo) 198 Kopnena Strana 90 Kopošići (selo) 199 Kopčići (selo) 206 Koran (selo) 20 Koran (potok) 26 „ (Z. 103 Korita (vrelo) 108. 120. 216 Klinja (selo) 61. stanovi) 97 „ (mahala) 100.249 Klekovo Brdo (vidi Lokvanjsko Brdo) 16 Klekovača pl. 118. 199 Knežina (selo) 28. 119. 18. 101. 16. 124 Konjički Do 82. 214. 10 Kobilja Glava 7 . 121. 177 Koinatin vrelo) 10 „ (ulica) 14 Konjic (varoš) 78 89. (brdo )196 199 Kobiljača 52 Kobiljdo (selo) 9. 106. 118. 49. 48. 12 Kovačevo Brdo 87 Kovački Stan 84. 187 „ 200.) 32 Korijen (potok) 15 Korita (katun) 62 Korita (plan. 180. 51. 106. 121. 86 Kovačići (selo) 127 Kovačići (dio grada Sarajeva) 12 Koveljača (lednica) 135 Kozarevići (selo) 12 Kozija Luka 45. S. 188 Knjeginjac (vrelo) 9. 121 Korita (stanovi) 168 Korićani (selo) 183 Korča (vrelo) 80 Kosmaji (selo) 71 Kotlanice (katun) 61 .

63 Kotlovi 85. 194. 28 Krabanja (potok) 202 Kradenik (vrelo) 80. 198 Kraljica . 192. 84 Krekovi (selo) 127 Kremnik (vrelo) 81 Kreševo (varošica) 168. 195 Košuta (vrh) ]6 (vrelo) 18 Košutica (selo) 26. 92 Kralupi 197 Kraljevo Guvno (vis) 166. 203 Krivajevići (selo) 196 Krivaca (selo) 32 Križ (strana) 170 Križevci (selo) 196 Krkaća 144 Krmkov Do (pašnjaci) 173. 190. 188. 88 Kotlov Do (stanovi) 166 Košara (selo) 194 Koševo (selo) 194. 150 Krupa (vrelo) 80 Krupac (vrelo) 80 Krupac (potok) 88 Krupica (potok) 58 Krči 102 Kruševo (selo) 100 Kruševsko Polje 125 Kruševljani (selo) 127. 160.202. 168 (sedlo) 129 Krajina Navala 146. 82.200. 171 Krivaja (rijeka) 184. 181 Kraljevići (selo) 198. 197.129 . 178 Kršne Glavice 152 Kršulje (selo) 30 Kuvija (špilja 80 Kujača pl. 129 Kniščićka plan. 54 Krbljinska Zvijezda (greben) 39 Krbljinski Krš 39 Krvavac vis 79.Kraljičino vrelo 173.. 181 Kraljičino Guvno 16 Kramari (selo) 81 Kratelj planina 24 Kratina (selo) 34 Kračul Polje 30 Kračule (selo) 30 Krbljina (selo) 42. 217 Kuk 127 Kuk (vis) 140 Kulidžanov Stan 135.250 - Kotlaničko Jezero 57. 91. Kunića 15 Kupila (brdo) 176 Kupres (naselje) 154 Kupreška Vrata 178 Kurtin Sokak ]4 Kusače (selo) 26 Kutlovići (stanovi) 126. 140. 181 Krmkovo Brdo 183 Krova (selo) 213 Krošnje (mahala) 81 Krstac (vis) 158. Kraljevska Sutjeska (varošica 188.

102 Leletva (vrelo) 18 Leliјa 54. Ladila 22 Ladina 146 Lađenice (selo) 100 Laz (kosanice) 66 Lalovina (selo) 72 Lanište (dolina) 80. 184 L — E. 139.90 Lovnica (ruševina manastira) 202 Lovnica (mahala1! 82 Loznica (potsž) 26 Loznica (varoš) 29 Lokavsko Јezero 81 Lokvanjsko Brdo 16 Lokve 138.148 . 81. 50. 72 Lokve Dolovi 150 Lokvica. 144. 94 Latica (sјenokosi) 102 Lasica (vrelo) 80 Lasički Stan 84 Lašva (riјeka) 172.) 178 Ledenice 49. 90 Ledenice (vis) 125 Ledenice (stanovi) 126. 104 Luka selo) 95. 30 Lisina pl. 177 Lašva (Ž.. 90 Lupoglav (treben i vis) 106.121.) 203 Luknjivice 200 Lukomir (selo) 81. 108. S. 172 Lisin (brdo) 156. 81. 127 Ledići (selo) 86.124. 145 Lokve (stanovi) 153 Lokve Dernečište (kvtun) 68. 90 Lupoglava 88. (vrelo) 110 Loćike (vrh) 178 Lukavac (mahala) 43 Luka Donja (selo) 61 Luka Gornja (selo) 61 Lukavica (potok) 9 Lukavica (kosanice) 67 Lukavac (selo) 81. 216 Lipnica (vis) 184. 97. 180 Lisovački Potok 15 Lisičine (katun) 62 Lice 76 Lovnica (pl. 91. 129 Luka (vis) 158 Luka (pašnjak) 163 Luka (stanovi) 166 Lukavačko Sedlo 89 Lukavac (Ž. 56. 164 Lisina 7 Lisina (vis) 29.) 79. 100. 90. 198 Lipovac 'strane) 138 Lisac (vis) 125.251 - Kibkstsa (r1ašpa) 24. S. 92. 125 Lepenica (riјeka) 159 Liјepa Ravan 14 Liјešće (selo) 129 Liјevanjsko Polje 213. 153 Lisac pl.

94 Meki Do (mahala1 97. 98. 205 Ljuljevac (pašnjaci) 173. 58 Maglić 16. S. 125 Maglaј pl. 52 Lučka Gora (gorski gre- ben) 96 Lučine (stanovi) 108. 76 Makljen (sedlo) 205. 63.134. 162.133. 153.154 Masna Luka (stanovi) 153 Matorac (pl. 58. 66. 178 Mačak (selo) 198 Međuša 9 Međuše Gornje 15 Međuplanina 15 Međeđa Bara 66 Mehina Luka 83. 199 Ljubina (potok) 188 Ljubina (Ž.) 132.) 198 Ljubuša pl 154. 100. 196. 91. 96. 64 Ljubina (selo) 61. 76 Makaze (sedlo) 68.137. 67. 70. 150 Mala Zlačva (potok) 202 Mali Јavić (vrelo) 58 Mali Igman 87 Mali Prenj (pl. 168.Lunjevača pl. 89 Malo Sljeme (vis 131 Mandin Do (mahala) 95. 87.JI* Mala Čvrsnica (pl. 207 Mala Vlahinja (vis) 85. 74.145. 97. 170. 100 Ljuta (predio) 81 Ljuta Greda (greben) 173. 166. 68. 140. 180 Ljuta (potok) 38. 103 Ljeljenača (čajiri) 102 Ljeskovik (brdo) 158. 181 m-m Maglaј (vis) 52.94. 146. 121. 100. 86. 100 Merića Stiјene ili Ljeljen (vis) 39. 102 Mandina Česma (izvor) 97 Maluša (planina) 24 Marinkovići (selo) 71. 72 Martinovo (vrelo) 58 Marјanovića han 183 Masna Luka (polje) 139. 216 Lupoč (kamen) 48. 141.135. 148 . 124 LJ . 194. )66 Ljubovčica (vrelo) 80 Ljubovčica ^potok) 89 Ljubičnja planina 16. 51. 51. 46.) 156.) 124 Mali Gradac (vis) ]25 Mali Vilinac (vis) 132 Mali Vran (vis) 152 Malo Polje 84. 141.92.

135. 129 Močila (stanovi) 126 Mostar (varoš) 127. 26 Miljacka Mokranjska 24. 136. 125. 136. 15 Milišići (selo) 81 Mila Gora 89 Miokovići (selo) 197 Misoča (potok) 188 Mјedeničko Ždriјelo 30 Mјešaјići (selo) 61 Mliјečni Do 120 Mliјečnica 50 Mladoševacpl. 92 Mrtvanje (mahala) 81. 209 Međed (vis) 146. 26 Miljevići 9. 137. 156 Metković (varoš) 157 Miјatovci (selo) 127 Miјatova Kaldrma 170 Miјatova Јama 152. 134. 154.— 253 — MerićaKukovi 133. Mokro 194 Mokre Stiјene 50 Mokronoge (selo) 215 Morine (visoravan) 56.202 Mlini potok 216 Modri Do 18 Modro Polje 34 Moјstrana (selo) 160 Mokranjske Stiјene 24 Mokro(selo 24. 82. 60. 91. 72 Mrkalj Klade (katun) 72 Mrazovići (selo) 196 Mramor (selo) 199 Mrkodo 66 Mračaјske Kolibe 64 Mrčin plan. 156 Miljacka (riјeka) 7. 144 Megdani (pod Malim Vilincem) 135 Medvedkula (utvrda) 208. 184. 139.) 130. 138. 9. 64.H Nabojna (katun) 61 Nadići (seloi 26 Nadkuk (vis) 140 Nanići (selo) 198 Nahorevo (selo) 194. 180 N . 89 Muharnica (pl. 89. 66 Mrtvanje (predio) 81. 148 Međedi (brdo) 133. 97. 68. 186. 196 Mratinjska Uvala 67. 135 Međeđi Do 152. 144 Muharnica (vis) 131 Muјezinovci (pašnjaci) 173. 131. 132. 184 Miljacka Paljanska 18. 195 . 89 Mrtvanjski Stan81.28. 130. 82. 15. 84. 207 Močioci (selo) 194 Motka (vis) 194.

. 127 Nevesinje (Kasaba) 127. 82 Orašјe (selo) 179 Orlovac (vis) 34. 131. 186. 54 Nišići (selo) 194. 189.125. 199 Neretva (rijeka) 56. 146. 188. 64 Osanica [potok] 35 Osenik [selo] 92. 179. 54 Ninkovci (mahala) 43. 44. 56 Orman [vrelo] 173.196 Nemila (selo) 190. 51. 30. 45. 94 Osobac [vis] 97. 198 Novakova Pećina 25.] 198 Olovo [varošica] 184. 63. 80. 184. 107. 10. . 24.254 - Na Čadom (vis) 166 Nevesinjsko Polje 106. 120 Oslić Do 127 Oslji Do 58 Osoј [terasa] 133 Osokova [potok] 202 Ostrožac[selo] 158. 144 Orlovača 57. 137. 129 Nevačka (selo) 189 Nebešina (vis) 194. 59.o Obalj (vrelo) 81 Oble Glavice (vis) 146 Oboјak (selo) 170 Oblik (vrh) 39. 46 Obrlin (gorski greben) 97 Obrnja (naselje) 129 Ovčerevo (selo) 179 Ovčiјe Ždriјelo 45 Ogorјelica 16 Ogorјeli Kuk 50. 157. 194. 90 Ozime [selo] 100 Ozren pl. 162. 109. S. 49. 168 Ostrovača plan. 32 Novoseoci (selo) 28 Novak (vrelo) 109 Novi Šeher (varošica) 192 o ^. 196 Omar 36 Opančak (predio) 81 Opančak (mahala) 81. 90. 94. 64 Orufa 56. «92 194. 16. 196 Oklanica [brdo] 137. 306. 195. 78.116. 125. 158 Neretvica (potok) 158. 138 Otežna 200 Otiјeša [potok] 58. 107. 168 Nikoline Stijene 47 Nikolino Ždrijelo 47. 104. 8. 196.121. 116. 126. 89. 144 Okruglica [Ž. 181. 130. 98. 183 Orlov Kuk [vis[ 131 Orlica [stiјena] 40 Orlovac 144 Orlovina [vis] 24 Orlovine [strane] 136. 190 191..

12. 91. 173. 108. 20. 181 Pašino Brdo 194 Pašina Planina 64 Pašina Poljana 64 Perovići (selo) 66. 106. 72 Perućica (potok) 78 Petuljače (vrelo) 81 Pervizi-Gornja Tušila (selo) 100 Perov Stan (stanovi) 132. 145 Petralj (potok) 134. 135. 118. 30 Pale (Ž. 166 Platno Jezero 46 Pleće (vis) 56 Ploča (vis) 132 Pliva (rijeka) 210 Ploče (stanovi) 108 Ploča (vrh Vel. 92. 139 Paljike (kosa) 170 Pavo (vis) 173. 13!. 141 Plan (vis) 16 Plan (selo) 90 Planinica [visoravan] 197 Planinica [greben] 58 Plazenica pl. Čvrsni- Pavlovac (selo) str.) 196 Palež 7. 136. 180 Papratni Do (mahala) 100 Paljike (stijene) 134. 82. 140. 51 Paklenjače 50 Pale (naselje) 12. 135. 139. 28. 141. 181 Panjina Kula 194 Paoci (naselje) 32 Pasje Doline (stanovi) 108 Pastorak (brdo) 36 Pazarićki Stan (mahala)-Pazarićki Konak 81. 148. 134. S. 180 Plasa (planina) 55. 141 Pepelari (selo) 199 Pepelarski potok 199 Perčin 8 Petrovići (selo) 9. 124 Oštrik Veliki 7 Ošljar [vis] 146. 94 . 91. 15 Pešter (vrh) 45 Peštibrdo (vis) 132 Piva (rijeka) 67 Pivska Planina 64 Piskavica 166 Pištet (vrelo) 81 Pisci (potok) 134. 92 Pazarić (selo) 89. 150 Oštra Glavica [vis] 131 Oštrika [vis] 180 Očevlje [potok] 196 Očevlje [selo] 196 p-o Pašinac (vrelo) 173. 180. 141. 130. 139.— 255 — 64 Otiš-Ortiš [vis] 97. 8 Palež (vis) 184 Paljenik (vis) 172. 12 Paklarevo (selo) 183 Paklarske Stijene 183 Pakliješ (vrh) 39. 178. 145.

124 Prenj [mahala. 16 Pogorelica pl.205 Prenj [vis] 108 Prenj [t S] 121. 207 Prstenak 15 . 118.66. 91. 107. 162. 36 Prezida [sedlo] 50 Prešlo [sedlo] 64 Prepelica 69 Predjel [selo] 71 Preslica pl. 139. 26. 55. 164.24. 72 Posavina [ravnica] 172.72. 97. 82. 30 Podkatnen 34 Podrinje 36 Pogari (naselje) 198 Pogledine 15. 64.140. 12 Prača [potok] 18. stanovi] 126. 168 Pod Petkovcem (vrelo) 66 Poda (visoravan) 60.108. 158.112. 101. 203 Postoljani [selo] 127 Počivala 199 Pošćen Polje 30 Prača [vrelo] 10. 129 Presedlina [prelaz] 30 Presjeka [plan.76 Prutača [katun] 61 Prozor [varošica] 205. 91 Preslica [vis] 133 Preslica [pašnjaci] 173 Preslica [paše] 180 Previja [livada] 94 Presjeka [selo] 127 Prelovo [kosa] 168 Preočka [vrelo] 173. 156. 79.137. 183 Prekaja [naselje] 215. 36. 187 Prgića Stan 135 Prgoševo [selo] 191 Prenj 8. 106.138. 34. 166. 216 Preodac [selo] 215. 66. 63 Pođi 131. 117. 144 Podlugovi [selo] 188 Podmilačje [selo] 213 Podorlovcem [katun] 61 Podotiš [vis] 120 Police [mahala] 100. 102 Polje [selo] 196 Poljice [paše] 191 Poljice 50 Poljica [stanovi] 108 Poljana [stanovi]—Đuraš 126 Poljana 149 Ponor [selo] 25 Ponor 4L Popova Pećina 25 Popovići [selo] 26 Popov Most [selo] 61. 138. 206.— 256 — ce) 140 Pločnik (vrelo) 81 Podromanija 26. 150. prelaz] 35. 134. 2!6 Probadala 177 Prijevor [greben] 68. 76 Pridvoričko Vrelo 58 Prosječenica 59.

90 94 95. S. 178 Rača [potok] 195 Raulja [vis] 131 Razići [selo[ 100. 203 Ribnica [selo] 192 Riјečica [šuma] 109 Riјečnjak 197 Rvsovac 153 . 87 Radava [dubodolina] 13'. 154. 124 Razvale [paše] 179. 164 Repašnica [potok] 26 Repišće 64 Rešetnica [potok] 26 Ribnica [potok] 188. 162.— 257 — Progriženica [livada] 45 Prostrto [gorski greben] 49. 205. 166. 18 Ravna Gora-Borašnica pl. 104 Rakov Laz [prolaz] 118. 207 Rama [Ž. 183 Prokos [predio] 170 Prokoško Jezero 158. 168. 12. S. 120 Rakovice [selo] 32 Rama [predio] 205 Rama [riјeka] 206. 202. 82 Rakitnica [selo] 81 Rakitnica [riјeka] 78. 107 Ravne 7. 195 Radovan pl. 99. 103 RaškaGora[predio] 135 146 Raški Do [mahala] 82 Raštelica [Ž.] 207 Ramina Kosa 150 Ramov Greb 89 Rankovića Trg 14 Rapte [stanovi] 108 Raskršće 33 Rasumovci [selo] 81 Ratovska pl. 206 Razvođe [predio] 87 Razval [uvala] 140 Razošlje [mahala] 80. 194. 180. 50. 139 Radava [predio] 166. 21 Ravne [eelo] 198 Ravno Brdo 89 Radakovica [selo] 198 Radava [vrelo] 84. 90 Pržići [rudnik] 192 Puhova Ravan 21 Puhovo Brdo 15 Puzim [greben] 50. 190. 170 Prohin Smet 40. 96. 178.] 156. 180. 119. 102 R-K Ravna Planina 15. 96. 164. 171 Radobolje [visoravan] 79 Radolššlje [planina] 60 Radušapl. 90 Priboj [varoš] 29 Priboj [naselje] 78 Pribanj [selo] 28 Prijevorac [sedlo] 110.

170 Saračevo Polje 19 Sastavci (vis) 146. 199. 136. 12. 153 Ruјevac [gora] 68 Runjeva Glava 148 Runjevica [šuma] 170 S . 18. 72.186. 196. 194. 78. 22. 195. 216 Smajina Česma izvor) 97 Smiljeva Kosa 166 Smiljevac (brdo) 210 Smiljevača [plan. 33. 196 Seonica (selo) 168 Sivadija (greben) 1]9 Sijerci (selo) 26 Sijeračke Stijene 42 Sijerča. 150 Svatovac pl.24. 29. 88. 104.50. 188. 16. 20. 183 Smolin pl. 207 Sarajevsko Polje 7. 8. 76 .C Sava (rijeka) 58. 102. 130.) 30 Skakavac (vodopad) 188. 203. 202 Smrčeva Glava [vis] 141 Smreka [rudnik] 192 Sniježnica [gora] 68. 10. 78.24. 30. (selo) 127 Semeč (naselje) 29 Semizovac (selo) 194. 64. 44 Romaniјa planina 8. 157 Sadići (selo) 6l Sandžak 64 Sarajevo 7. 9. 63. 168. 184. 11 .' 10. (selo) 42 Sikira (vis) 166 Siljevica 51 Sinanovići (Gornja Tušila) selo 100 Sipčić Vrelo 144 Sirovi Gvozd (mahala) . 166. 205 Rosna Poljaia 150' Rudo Polje 130. 203. 89. . 187.162. 207 Slovini pl. predio] 217 Smiljevica [pašnjaci] 173.193. 205 Svištica 66 Svržnica (stanovi) 153 Sedlo (prelaz) 146. 25. 150 Sedrenik (kvart Sarajeva1 194 Seljani. 184. 192. 14 Skok 120 Skoplje Polje 158.— 258 — Rična Voda 154 Rogatica [varoš] 29 Rogoј [brdo] 42. 187 Rosin [vrh] 178. 190.164. 178. 18. 10. 84. 21. 129. 100 Sjeverna Albanija 202 Sjetlina (selo) 30. 184. 72. 67. 32. ^ 198. 187. 36 Sjetlina iŽi S. 184 Sarajevska Vrata. 181. 194 Škarica Save ul. 44. 148.

66 Studenica [potok] 41. 13 Stupanj Mali [vis] 7 Stupčanica [potok] 188. 202. 145 Strmi Gvozd 127 Strmica [prolaz] 129 Strmo Polje 131. 44. 148 Strijela 24 Strmenica [gorski greben] 134.186. 194. 196 Srneticapl. 144 Strug [stijena] 47 Strugotić [potok] 58 Stublina-Stubo [vrelo] 80. 51. 141 Staro Selo [naselje] 170 Stini Do 50. 171. 90 Stinidolska Lokva-Stina Lokva 86. 121. 13*. 54 Studenci 72 Studeno Brdo 8. 88. S. 189 Sumbulovac [selo] 194. 28. 21 7 Stari Katun 61. 216. 66 Stolac [vis] 33. 217 Stavnja [potok] 188 Stajski Gvozd [stanovi] 108.] 195. 21 SNpanj Veliki [vis] 7. 180. 80. 32 Stambolčić [selo] 30 Stan pod Bjelašnicom 103 Stanine [mahala] 81 Staretina pl.. 63 Stog 138 Stožer pl. 153 Strop [vis] 131. 48. 97 Spasov Stan [stanovi] 135 Srede [mahala] 100. 82. 103 Srednja Bosna [oblast] 80. 214. 64 Stari Klanac 134. 215. 203 bpionik [gorski greben] 96. 178. Stožić pl. Sokoline [stijene] 60 Solakovići selo 199 Souk Bunar 9 Sofe 7 Spasin Kuk 150 Spasovača [pašnjak] 42. 14 Studenkovići 9 Stupanj [selo] 9. ^ 89. 195 Srednje [Ž. 81 Studene Vode 63. 180. 154 Soderi [selo] 61 Sokolac [selo] 26. 34 Striževo 145. 216. 89 104 Stog [vis] 56. 196 . 193 Srednje [selo] 36. 86. 124 Stambolčić [Ž S. 190. 104 Stublić [vrelo] 183 Studenac pod Bijelim Stijenama 9 Studenac [vrelo] 41. 52 Spasovačko [vrelo] 40 Spreča [rijeka] 200. 139.] 22.259 — Sovici [selo] 135. 172.144. 192.

179. 76.3.129 Tvrdinići [selo] 9. 160. 107. 200 Težovnica [pašnjak] 133. 178. 125 Treskavica TurovskaTreskavica Bosanska 38 Treskavica Kalinovička-Treskavisa Humnjačka 38 Treskovac [potok] 58 Treskovac [vis] 72 Trešnjevica [selo] 168 Trešnjevo Brdo 87 Tribiјa [potok] 190 Triјesak Veliki 39. 72 Suljina Voda [vrelo] 84 Susječno [selo] 127 Sustavac [vrelo] 48 49 Suva Lastva 50. 41. 61. 109. 78 Todora [vis] 56. 61. 180. . 12 Tvrtkovac [vis] 199. 10. 78 Tmorac [vis] 145. 16. 96. 71. 64.. ruševineј 199 Tјentišta [selo] 59. 172. 156 Tasovac 215 Tagarica [šuma] 124. 70. 118. 108.183. 150 Tobići [selo] 61 Tovarnica [gora] 55. 38. 144 Teferič Brdo 198 Tikva [vis] 166 Tilava [potok] 9 Tisovica [dolina] 106. 18. 51. 78 Suvi Do 166 Suvo Jezero [kotlina] 98 Suvodol [predio] 168 Šuški Potok 67. 67. 76. 176.181. 66 Todor [vis] 56 Todјevac 61 Totengebirge 117 Toholj [gorski grebei] 96. 56. Taračin Do 199 Tarčin [selo] 83. 148. 121 Tisovica [stanovi] 108 121.210 Travničko Polje 178 Trbušće [selo] 66 Trebac [vrelo] 168 Trebević pl.177. 14.260 - Sumbulovo [vrelo] 36 Sutjeska [riječica] 56. 51Suha [naselje] 59. 46 Trebević [vis] 170 Trebiševo 151 Tremošnik [potok] 148 Treskavica 8.67. 72.t Taјan [vis] 199. 66. 52 Travnik [varoš] 157. 92. 66. 116. 74 t . 103 Tošići [selo] 43. 7. 124 Tisovik [utvrđenje. 135. 70. 6. 146. 200 Taraš [vis] 110. 91.

74 Trokutsko [vrelo] 40. 45 Turska Karaula 66 Tušilački potok 94. 215 Ugar [potok] 173 Udes 7 Uzice [varoš] 29 Uzriječje [selo] 127 Ulobić 68 Ulog [selo] 60. 159. 63. 104. 72. 49 Turovski Stan 44.49. 66.] 157. 102. 168. 160.r Feratliјe [selo] str. 82. 76 Francuska 159 Fratarska Lopata [stan] 168 Fratarske Staјe 170 H — X Uvala str. 46 Trošanj [selo] 66 TrstiOnica [potok] 188 198 Tuzla [varoš] 203 Tumba [brdo] 132. 159. 154 V -y 60 Urdeni Dolovi [na Mag* licu] 74 Urdenske Stijene 58 Usora [industr. 89 Foјnica [varoš] 158. 64. 135 Tumiški potok 58 Turbe [Ž. 71. 71 Utori [stanovi] 168 Ušljiva Vrela 40 f . 129 Ulovi [potok] 58 Uloško Jezero . naselje] 200 Ustikolina [selo] 35.. 67. 126. 52 Triјesak Mali 52 Triјeska [brdo] 15.Bačko Jezero 126 Umoljani [selo] 81 Unac [potok] 215 Urdeni Do [na Zelengori] Hajvazi [mahala] 81.44. 35. 100. 90 Hajdučka Voda 32 Hajdučki Do 66 Hajdučka Poljana 32 Hasići fselo] ] 98 Haluge [šuma] 72 Ham bina Carina 10.16. 73. S. 171 Foјnička Riјeka 158. 170 Foča [varoš] 34 35. 12 Hamzići [selo] 24 Han Ljubogošta [naselje] 30 Han Obhođaš [naselje] . 88. 129 Trnovičko Јezero 70.51. 164. 177 Turovi [selo] 43. 36 Ustiprača 64.261 — 51. 102 Tušnica pl. 18 Trnavica [selo] 61 Trnovo 17.

119.127. 66 Husein Kapetana ul. 129. 137 138 144 Crepulje-Šćavnje [stanovi] 164. 60. 33 Crepulja lokva [јezero] 131. 199 Humčani [selo] 127 Husad [pl] 56. 166. 49. 184. 96 102 Hotan [brdo] 199 Hotani vreloTurisova voda 97 Hotičina [selo] 28 Hodža [vis] 15 Hranisava [pl. 194.33. Š. 46. 127 171 Hojta [planina] 46. 64 66 Crno More 79 Crno Polje [dolina] 107. 140 Crveni Kuk 96 Crvljivica pl. 88. 12. 63.196. 97. 89. 14 Careve Vode 32 Careva Gora [šuma] 64 Carev Do 68. 180. 184. 91 Hrasnica [vrelo] 80 Hrasnička Dolina 44. 73 74 Ca vo Polje 210 Carššgaca 200 Cetinj-Cvitinje [vis] 108 Cincarpl. 181. 84. 199 217 Crna Gora [plan.215 Crvena StiЈena 29. 135 136. 154. 168 Crepoljsko [predio] 10. 30. 86.216 217 Cmiljevo Polje 30 Crvanj [pl. 216. 194 Hrupe [mahala] 82 Hrčava [potok] 58 Hum 144. 52 Hrasnička Lokva 85 Hrasnički Potok 40.184. 51. 32. 118.. 64. 84 Hrasnički Čajir 85 Hrasno 44. 44. 186. 33 Han Pijesak [naselje] 29. 68. 57. 183 Hadži Abdinica 9 Herać [greben] 108 Hercegovina [pokrajina] 36 J17. 180 Crna Gora [pokraјina] 36 Crno Јezero 44. 134. 125. 106 124 125. 188.] 79. 119 . 214. 55 Hrbljina pl. 89. 48 Hrasnički Stan 82. 50. 83. 195 Crkvine [selo] 100 Crni Vrh 15. 81. 217 Hreša [selo] 30. 158.262 - 29.] 50.] 97. 78. 187 Han Toplica 195 Harambašino vrelo 173.180.

1f Džabrina [pećina] 75 Džamija [vrh] 50. 54 Ćatići [selo] 188 Ćatići [želj • stan. 63. 40. Ј8 34 Curine NJive 10. 181 Čavčevo Polje 29 Čavčiјe Јame 24 Čavljak "[brežuljak] 194 Čaјniče [varoš] 34 Čardak [planina] 217 Čauševac [pl.] 198 Ćemanovići [selo] 32 Ćuhovići [selo] 81. 147 Čavo [vrh] 180.263 - Crno Polje [stanovi] 108 110 Crna Riјeka 14. 103 Džafer Potok 58.153. 21 Čelinac 51. 205 Čeverski Do 30 Čevljanović [rudnik] 188. 141. 140.] 90 Česma na Mrtvanju 81 Česma na Crnom Polju 110 Česma kod Lukavca 41 Čehotina [potok] 17 Čolina Kapa [vis] 14 Čukure [vrh] 200 DŽ . 145 Čvrsnica [pl. 216. 196 Čelebić [selo] 121 Čelina 12. 217 Šatorski potok 216 Šahbegovići [selo] 28 Šebešić [naselje] 170 Šebešić [šuma] 157.132. 151.. 152.8 Šabići [selo] 102. 104 Šanac [vis] 32 Šantić [vrelo] 173 Šator [vis na Јahorini] 16 Šator planina 214. 141 Ćurevo [selo] 72 Čabulja [pl. 178 Šehovići [selo] 198 Šikulji [selo] 198 Šilovica 133. 141. 96.] 131. 170. 215. 191. 134. 154 166. 136. 43. 14 Ć -Ti Ćabenske Stijene 38. 140.] 130. 141 Šiljevo Brdo 7 . 145. 12 Džidžine Stijene 58 Š . 98. 146.] 190 Čvrsnica ]vrh] 132. 50. 10. 52 Čemerno [sedlo] 67 Čemernica [selo] 170 Čengića Bara 57 vidi Kazinica 61 Čepa [pl. 90 Ćorića Stan 135. 66 Džeka [ul ] 9.

264 - Šipovica [potok] 32 Šipovica [žand. 62. SŠasZšsi „ 144 ueSЈ &\o „ 160 „ јulskim Alpama . „ 45 l dugi Greb „ Dragi Greb „ 50 „ s Barice „ s Barica „ zpapјse „ visaravan auguet „ 72 . samostan] 206 Šćit [selo] 206. 48 Šištica [potok] 90. OaIe « P4 „ S. 63. Јezera treba na zapadnoј strani V. šg kgeg!ik : . 120 . 66 Štitar 131 Šćit pl. 40 mјeeto Koziјe Poljane treba Koziјe Luke 1 a 40 „ na јužnoј Strani Vel. 157. zat g\A zKјepa 120 CNse uos1e . [. seo1a{iv . 87 „ ri1au1 * 92 . . Ј95 Šišan [brdo] 46. gavkgzSa „ 1061108 . 44 „ 6 km. 207 Šumić [potokЈ 58 Ščikovo [visЈ 152 Treba ispraniti: Str. i Mala Ćolina Kapa treba Vel. 124 „ 2e1јize ! » 144 „ MićagЈsa .110.] 63 Širokača ul. stan.. 162. 112 Španjolsko Groblje 15 Špiljani [selo] 80 Štirine [mahala] 57. 156. 66 Štirinsko Јezero 56. 170 Šćit [franjev. soe1a4iz zate zNјepe Ri(: \od\ p p p 2e1јi§e Mićagšsa Ok1apЈsi pa uesј sLo Јulskim Alpama ga z(apјe Gostović p!g Kgeg1ik . treba 36 km. 144 . 14 Široki Briјeg 147 Široki Do [draga] 44.. I . 64 68 p » 1° " „ p p r p p z4ašse visoravan avgust od Studenaca zјeuego1z(oki ri4euј gazkgzsa OaIS S. 161. 45 Šić [predio] 194. 12. 168. 8 i 14 mјeeto Vel. i Mala Čolina Kapa etr. 174 „ za z^apјe ! „ 190 „ Gostovac « 210 . od Studanaca < 79 „ zјeuogoЈzЈoki .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful