You are on page 1of 1

NASAAN ANG PAGSISISI

Ang buhay ng tao sa mundo


Ay may kanyang hangganan
Subalit minsan ay makaligtaan
Sa kalusugan at karangya-an.

Ang tao minsan ay mayabang


Para bang walang kamatayan
Kung makasakit sa kapwa . . .
Parang wala ng hangganan.

Sa panginoon dudulog minsan


Sa panahon ng karamdaman . . .
At kung may sakunang naranasan,
Panginoon po kami ay tulungan.

Huli talaga ang tunay na pagsisi . . .


Sana maging salamin ang karanasan
Sa ibang nagdurusa sa karamdaman
At dumaan sa trahedyang di inaasahan . . .