Peranan Program Kokurikulum Universiti dalam Pembangunan Pelajar Holistik.

Terdapat banyak peranan yang boleh diterapkan dalam diri pelajar melalui kokurikulum yang dilaksanakan di universiti. Antara peranan kokurikulum dalam diri pelajar adalah menerapkan ciri-ciri pemimpin di dalam diri seorang pelajar, menguasai kemahiran komunikasi, kemahiran sosial, disiplin, kemahiran bekerja dalam kumpulan, pelajar bermotivasi dan sebagainya. Kemahiran-kemhiran ini diperolehi oleh pelajar melalui penglibatan mereka dalam kegiatan kokurikulum. Antara peranan kokurikulum yang boleh diterapkan dalam diri pelajar adalah: a) Kepimpinan Penglibatan pelajar secara aktif dalam kokurikulum akan dapat membina daya kepimpinan seorang pelajar. Melalui kokurikulum juga akan dapat memberi latihan awal kepada pelajar untuk menjadi seorang pemimpin dalam satu organisasi yang disertai. Pelajar dilatih untuk menguruskan persatuan, kelab kegiatan sosial, sukan mahupun badan beruniform dalam organisasi yang mereka sertai.. Deborah Hopen (2002 mendapati ciri-ciri kepimpinan dapat diterapkan kepada pelajar melalui aktiviti luar yang disertai. Melalui aktiviti luar ini pelajar diajar cara berorganisasi, bekerja secara berpasukan dan memupuk kemahiran komunikasi dikalangan pelajar. Pelajar juga akan dapat menguasai kemahiran menghurai, mengamalkan dan mengawal tingkah laku, kemahiran memahami masalah dan membantu mencari penyelesaian, kemahiran mendengar, memberi perhatian, memberi penjelasan refleksi, konfrontasi, mentafsir, memberi maklumat, membuat rumusan dan hubungan manusia (Omar Din 1999). Pelajar perlu memiliki kepimpinan yang baik supaya dapat memimpin sesebuah organisasi dengan baik apabila berada di alam pekerjaan nanti. Kemahiran kepimpinan penting kerana pelajar bakal berhadapan dengan pelbagai lapisan masyarakat dan golongan dalam struktur kepimpinan kelak. Menurut Gary Yuck (2001) proses kepimpinan terbentuk apabila seorang ketua mampu untuk mengemudi kumpulan atau orang yang dipimpin dengan baik. Dalam konteks kokurikulum, kemahiran kepimpinan merupakan aspek yang diterapkan apabila melibatkan aktiviti gerak kerja luar yang memerlukan seorang pemimpin dalam kalangan pelajar untuk menjadi ketua bagi menjamin aktiviti yang dijalankan

Bass (1999) menyatakan bahawa kemahiran yang diperlukan dalam pembelajaran bagi mencapai kejayaan bekerja dalam pasukan ialah seseorang itu mestilah sentiasa tolong-menolong diantara satu sama lain dalam memahirkan bidang tugas yang diberikan serta sentiasa berupaya memberi dan menerima kritikan yang membina. Tugasan juga akan dapat disiapkan dengan lebih cepat berbanding tugasan secara individu. seseorang individu mampu untuk memimpin kerana telah berornisasi dan mempunyai matlamat terbentuk untuk dicapai. Menurut Syarifah Mariam Syed Akil (2007) pula bahawa melalui aktiviti kokurikulum. Menurut Azizah Abdul Razak (2002) semangat kerja berpasukan diperolehi melalui penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum.berlangsung dengan jayanya. pelajar akan terdedah kepada aktiviti bekerja dalam kumpulan. kemahiran membuat penyelidikan. Satu ikatan jalinan persahabatan akan dapat diwujudkan dikalangan pelajar melalui pergaulan sosial. . Melalui aktiviti dalam kumpulan ini mereka akan dapat menghasilkan satu produk yang lebih berkualiti. menganalisis dan membuat perancangan yang tepat dan membuka minda pelajar kepada kemahiran pengurusan masa. Melalui aktiviti berkumpulan ini pelajar akan belajar menanganai masalah bekerja. Gunter (2001) berpendapat bahawa melalui penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. pelajar daripada pelbagai lapisan bangsa dan agama bersatu dan membantu antara satu sama lain dalam menjalani waktu kokurikulum secara bersama. Kemahiran ini juga dapat membantu semua ahli dalam kumpulan bekerjasama untuk berusaha mencapai kejayaan dengan lebih mudah. Helen M. Sifat saling membantu dalam kumpulan merupakan kemahiran yang paling dikuasai oleh pelajar setelah mengikuti kokurikulum. Bekerja dalam kumpulan amat penting kerana dapat memudahkan kerja melalui pembahagian tugas-tugas yang kompleks menjadi mudah jika diusahakan dalam kumpulan. Kemahiran kepimpinan boleh dikembangkan dari dalam diri pelajar melalui penglibatan mereka dalam aktivitit kokurikulum. b) Bekerja dalam kumpulan Apabila pelajar mengikuti kegiatan kokurikulum.

c) Kemahiran Komunikasi Kemahiran komunikasi adalah kemahiran yang amat penting kepada pelajar. Kesedaran yang tinggi terhadap kepentingan kemahiran komunikasi membantu pelajar untuk bersaing dengan lebih baik apabila menceburi bidang pekerjaan kelak. Penguasaan kemahiran komunikasi ini dapat membantu pelajar semasa di alam pekerjaan nanti. pelajar pusat pengajian tinggi perlu terlibat dalam aktiviti kokurikulum untuk membina kemahiran komunikasi. Oleh itu. Kegiatan kokurikulum akan membantu pelajar membina komunikasi daripada segi kemahiran bahasa seperti perbincangan lisan. mengatakan komunikasi adalah penghidupan dan untuk hidup dengan berkesan seseorang itu perlu memiliki kemahiran komunikasi. salah satu kriteria teratas yang disenaraikan oleh pihak majikan ialah kemahiran komunikasi yang baik manakala pencapaian akademik di tahap yang kelapan. . para graduan perlu melengkapkan diri dengan kehendak pasaran semasa iaitu mempunyai komunikasi yang baik (Marlina et. Secara keseluruhannya. Mohamad Ismail Ismail Mohamad Yunus(2004) dan Hishamuddin Mohd (2003) menyatakan. Justeru. kemahiran komunikasi merupakan aspek penting dalam ketrampilan pelajar. Peter Maguire dan Carolyn Pitceathy (2002) dalam kajian mereka mengemukakan pendapat bahawa kemahiran komunikasi hanya boleh diperolehi apabila individu terbabit melalui sendiri pengalaman dengan cuba berinteraksi dengan masyarakat sekeliling dalam menyampaikan sesuatu mesej. Kajian yang dilakukan oleh Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) pada tahun 2005 mendapati dua belas kriteria yang disenaraikan oleh 115 majikan dalam satu tinjauan pengangguran yang dijalankan oleh MTEN. pengucapan awam. Menurut Musalmah (2005) pula. Shamsaadal Sholeh Saad(2004).al 2005). kokurikulum merupakan landasan yang sesuai untuk membina kemahiran komunikasi mereka. Maka dengan itu dapatlah dinyatakan bahawa kegiatan kokurikulum di university dapat membina kemahiran komunikasi dikalangan pelajar. Sekiranya kemahiran komunikasi itu dapat dikuasai dan dipraktikan akan membantu kecemerlangan dan potensi tertinggi diri.

Tidak dapat dinafikan melalui aktiviti kokurikulum pelajar akan dapat membina badan yang sihat dan cergas. perkumuhan dan sistem saraf. Menurut Nur Aishah Abdullah dan Mohd Sufian Omar Fauzee (2002) menyatakan menerusi senaman iaitu aktiviti utama dalam sukan seseorang dapat mengurangkan berat badan. motivasi bererti dorongan atau keperluan yang memimpin kepada sesuatu tindakan. Melalui senaman pelajar akan dapt melepaskan ketegangan emosi. mengubah mood. meningkatkan penghargaan kendiri. bersemangat. mengatasi penyakit kronik. hubungan personal dan pencapaian prestasi yang merupakan antara penentu imej kendiri positif dan seterusnya melahirkan pemikiran positif serta menjamin pencapaian sesuatu matlamat. Menurut Sternberg (2001). Selain daripada itu. . mengurangkan kebimbangan dan kemurungan. Melalui aktiviti kokurikulum juga dapat melahirkan pelajar yang bermotivasi. Secara tidak langsung ia akan dapat menghasilkan pelajar yang sentiasa berfikiran positif. Motivasi juga melibatkan sesuatu proses yang memberikan kuasa dan arahan yang mengerakkan tingkah laku seseorang. Peranan motivasi ini juga boleh dipraktikan dalam pelbagai aktiviti sama ada dalam pembelajaran dan sebagainya. menguatkan otot tulang dan sendi tulang. ia juga dapat menghasilkan mahasiswa yang sering menitikberatkan kesihatan diri dalam kehidupan mereka seharian. e) Ketahanan mental dan fizikal Penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum juga dapat membentuk ketahanan fizikal dan mental pelajar. membantu fungsi sistem badan seperti sistem pernafasan. tidak mudah putus asa dan sebagainya. Menurut Ishak Othman & Mohd Sofian Omar Fauzee (2002) berpendapat melalui kegiatan sukan dapat meningkatkan motivasi dalaman dan luaran pelajar. Badan yang sihat dan cergas ini pula akan dapat menghasilkan otak yang cerdas. meningkatkan keyakinan diri serta dapat mengurangkan tekanan. Antara faktor motivasi yang terdapat dalam sukan ialah proses latihan kepuasan kendiri dan hidup. Ketahanan mental juga boleh diterapkan melalui kegiatan kokurikulum. penghadaman.d) Pelajar yang bermotivasi Motivasi ialah kemahuan dalam diri seseorang individu untuk melakukan sesuatu bagi mencapai matlamat.

g) Kreatif dan inovatif Penglibatan pelajar di universiti dapat memupuk pemikiran kreatif dan inovatif di kalangan mahasiswa. . Disiplin amat penting dalam diri seorang pelajar bagi menjayakan sesuatu organisasi dan program. Melalui kegiatan kokurikulum. sukan dan unit beruniform dapat membantu pelajar menerapkan nilai disiplin dalam diri mereka dan menjadi amaln dalam kehidupan seharian mereka sehingga mereka di alam pekerjaan nanti. Pada zaman global ini pelajar perlu bersaing untuk menikmati kejayaan yang cemerlang dalam bidang yang mereka ceburi. Melalui kegiatan kokurikulum seperti kelab dan persatuan. Ini secara tidak langsung dapat menerapkan budaya keusahawanan dikalangan pelajar. Disiplin amat penting untuk memastikan mereka menjadi insan yang berjaya pada masa akan datang. Kemahiran tambahan ini akan membantu meningkatkan nilai kebolehpasaran pelajar kepada majikan kelak. pelajar berpeluang melakukan pelbagai aktiviti dan menyertai pelbagai program yang membolehkan mereka merekacipta dan sebagainya. Semasa mengikuti kegiatan kokurikulum pelajar akan diberikan pendedahan dan penekanan mengenai disiplin. Ia bagi menyediakan pelajar agar tidak mengharapkan pekerjaan makan gaji sahaja tetapi mempunyai kemahiran keusahawanan apabila tamat pengajian kelak. Bagi menyediakan pelajar yang boleh bersaing ini pelajar perlu berfikiran kreatif dan kritis.f) Berdisiplin.

Yunus dan Prof. ‘Peranan Kokurikulum dalam Pembangunan Kemahiran Generik” Jurnal Sains Sosial KUiTTHO (2004) Ahmad Bin Esa. Noraini Binti Kaprawi. Madya Dr. “Kokurikulum Mendokong kea rah Penerapan Globalisasi Pendidikan”. Prof. “Penerapan Kemahiran Komunikasi dalam Pembentangan Tugasan” UTHM (2005) Wan Abd Aziz Wan Akib Mohd Akib.RUJUKAN Ahmad Bin Esa. Psikologi Sukan: Konsep dan Latihan dalam Pengajaran Sukan. Guiding Corporate Behaviour : A Leadership Obligation. Inovasi Dalam Pedagogi: Kurikulum dan Pendidikan Malalysia (2005) Maznah Ibrahim. Jurnal Pendidikan (2005) Deborah Hopen. Jailani Bin Mohd. Universiti Kebangsaan Malalysia (2002) Mohd Sofian Omar Fauzee. “Persepsi Pensyarah terhadap Penerapan Kemahiran Komunikasi Menerusi Kokurikulum di Politeknik”. dan Noraini Kaprawi . Utusan Publication and Distributor. Not a Choice (2002) Marlina. Sufian Rashid dan Hassan Ahmad. Prosiding Simposium Melayu Malaysia. Madya Dr. Madya Dr. “Penerapan Kemahiran Kepimpinan Menerusi Kokurikulum di Politeknik” Fakulti Pendidikan Teknikal Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Noraini Binti Kaprawi. Madya Dr. Jailani Mohd Yunus. Penglibatan Pelajar Melayu dalam Aktiviti Kerja Kumpulan: Cabaran Menghadapi Era Globalisasi. Prof. Skudai. Yunus dan Prof. Prosiding Konvensyen Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Jurnal Pendidikan (2005) Ahmad Esa. Jailani Bin Mohd. Kuala Lumpur (2002) Musalmah. (1999) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.