You are on page 1of 1
PAI] Kea a Eoin >> Vartorrappar du pa svenska? ee ee a eee ees soner och de vars& mycket grymmare p& eng ee ta et ee ee Re ees Se er etry tdigare iors, visstfanns Lata Kings, men vi ee eee SN eed een are rd Satie Cer det om? Se oe eer) eed posit nkande och att oe eee Ce pee ere ees ea ed ‘son kan dog dirn och kanska iragasata eee een ey eeer Se eee ed See eee her De ea eee Peace eu et Cee eer eae te ea Cee rs Se ry ee ee eet eee ee ated et) ee en ee eens att ala andra har det bate? Muskask har ee teeny We eae) ETE Ra ET ET RTE LT ay Pe eee ee ee ee eae te eel Cee eee Ce ec eact Ce ocr Sener Sead Sen ieee teen ta eee ree ee es pe ea per oe ee ee ee ae Petter ee ong ee ee Ree cma aan ene mat rere rca Pee ee aca) ee cd Se ee eer ee ee ee emu eee oR om Infinite Mass och Latin Kings, och sen Re een a cr Re ee eee er an) eet eee pene es etc ‘och varitvaldigt underground. Det var et Bolag ee ee ei een a oe eee a eee eae ee ee peter Pieces ee eer ee keg cts » Cee oe Ca) Cet ee Cee Tia eee ere eg aE ee eee ee ee Fee ees one en eer ead ee Co eeentereer etic re Cen) rapperen Ken? Se ceed Men om man soker pé dig pé Youtube Penketioou tele er tates tod Se aL et ey Ee ee et een et

You might also like