Nome:_______________________________________________________Curso: S4___ Exame da 1ª avaliación. 1-12-08 1.

Une nomes coas súas características (1 punto) Xea Urano Hecatonquiros Cíclopes Titáns Xigantes Tiñan 100 brazos, 50 cabezas e unha grande forza Seres corpulentos nacidos do sangue de Urano 6 homes e 6 mulleres, primeira descendencia de Urano e Xea Deusa Terra, nai de todos os mortais e inmortais Seres xigantescos cun so ollo na fronte O ceo, fillo e marido de Xea

2. Explica as principais semellanzas e diferenzas con respecto a creación do mundo entre a mitoloxía grega e a tradición xudeo-cristián, reflectida na Biblia, no libro do Xénese. Non esquezas falar da creación do mundo, do home, da muller... (1 punto) Semellanzas Diferenzas

3. Une aos fillos/as cos seus pais (1 punto) Zeus Zeus Zeus Zeus Zeus Zeus Zeus Metis Temis Mnemosine: Eurínome Leto (Latona) Maia Alcmena As Parcas ou Moiras Heracles (Hércules) As Tres Gracias Apolo e Diana Atenea As Nove Musas Hermes
Ex. 1ª av. Páx. 1

4. Dentre os fillos de Zeus da pregunta anterior di que irmás se encargan do seguinte: (0’5 puntos) Beleza e alegría na natureza

O destino dos homes

Inspiran e protexen as artes

5. Explica os seguintes emblemas ou atributos, indicando a que deus pertencen, cal é o seu nome grego e romano e que protexe esta divindade. (2 puntos)

6.Comenta as seguintes imaxes, tratando de identificar o personaxe e/ou o que está a pasar (3 puntos)

Ex. 1ª av. Páx. 2

Ex. 1ª av. Páx. 3

7. Completa o seguinte cadro xenaolóxico dos deuses olímpicos (1,5 puntos)

(O Ceo)

Xea ( A ____)

Cronos

Ex. 1ª av. Páx. 4

(Nacida do seu semen)

Zeus