P. 1
05.22 Sinopsis Dip. Kej. Awam Serta Teknologi Ok

05.22 Sinopsis Dip. Kej. Awam Serta Teknologi Ok

|Views: 446|Likes:
Published by Ashiya Mizuki

More info:

Published by: Ashiya Mizuki on Dec 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi

DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM SERTA TEKNOLOGI
Kertas Warna Hijau

Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi

Ringkasan Kurikulum Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi

Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi

Ringkasan Elektif Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi

Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi

TAHUN 1
Kertas Warna Hijau

Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi

TAHUN 1 SEMESTER I UMS 1133 SINOPSIS : Kursus ini merangkumi pengertian politik, negara/negara bangsa dan kerajaan, budaya, jihad, masyarakat dan nilai/norma termasuk sistem kerajaan/ketamadunan Melayu tradisional. Beberapa proses yang berlaku dalam pembentukan sebuah negara juga disentuh seperti imperialisme Barat/Timur, masyarakat majmuk, nasionalisme, kemerdekaan, perlembagaan, penubuhan dan dasar luar Malaysia. Di samping itu, kursus ini juga menyentuh dasar-dasar pembangunan sosioekonomi dalam Rancangan Malaysia seperti Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan Nasional, Dasar Sains dan Teknologi/Teknologi Maklumat, Pelan Induk Perindustrian, Dasar Pembangunan Wawasan dan Wawasan 2020. RUJUKAN : 1. Abu ‘Urwah (1990) Konsep-konsep Umum Islam. Pustaka Salam : Kuala Lumpur. 2. Ahmad Esa,Khairul Azman HMS dll - (2000) Ikhtisar Sejarah Pembangunan Sosio- Politik dan Ekonomi Malaysia. Johor Bharu 3. Ahmad Esa,Khairul Azman HMS dll.- (2000). Ikhtisar Sejarah Pembangunan Sosio-Politik dan Ekonomi Malaysia 2. Johor Bharu 4. Aziz Deraman, (1992) Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia: KL: Arena Ilmu DSF 1983 SINOPSIS : Kekenyalan Bahan : Tegasan dan terikan. Hukum Hooke. Modulus kekenyalan (Young, Ricih dan Pukal). Nisbah Poisson. Hidrostatik : Tekanan. Ketumpatan. Prinsip Archemedes dan keapungan. Suhu dan Haba : Takrif suhu dan haba. FIZIK ASAS I PENGANTAR KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA

Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

Pembelauan: Belauan Fraunhofer (celahan tunggal). Perpindahan Haba : Kekonduksian dan perolakan. pengembangan luas permukaan dan pengembangan isipadu. Persamaan kimia dan stoikiometri. RUJUKAN : 1. Aras bunyi. Eugene Hecth. Prinsip Huygen. Takrifan dan penamaan atom.W.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi Keseimbangan terma. 7th Ed. Contemporary Physics 3rd edition-Jones and Childers DSK 1913 SINOPSIS : Konsep Atom dan Mol : Jirim dan bentuk-bentuk jirim (unsur. Pembentukan Imej oleh cermin satah dan cermin sfera. Pertukaran skala suhu. sebatian tulen serta campuran) dan jenis fasa. Gelombang Elektromagnet : Cahaya sebagai gelombang elektromagnet. Modul Fizik Pusat Pengajian Sains KUiTTHO 2. Frederick J. Gelombang Mekanik: Takrif gelombang. Persamaan umum gelombang maju. M. Pengkutuban : Kaedah pengkutuban dan Hukum Malus. College Physics. F. Prinsip superposisi. Pembiasan Cahaya: Hukum Snell. Keamatan bunyi. turus udara terbuka dan tertutup. 9th Edition. Young. Sears. Sifat Terma Jirim: Pengembangan linear. Syaratsyarat untuk berlaku keadaan membina dan membinasa. sebatian molekul dan ionik. Keamatan dan ketumpatan Tenaga. Parut Pembelauan. Gelombang Pegun : tali teregang. Kesan Doppler. Jisim mol. KIMIA Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Halaju gelombang dalam berbagai bahantara. . Ciriciri dan jenis-jenis gelombang mekanik. Pembentukan imej oleh permukaan satah dan sfera.W. Jisim atom dan molekul. Bueche.D. 1991 3. Interferens: Syarat-syarat berlaku interferens. Addison Wesly. Haba : Muatan haba dan muatan haba tentu. Haba pendam pelakuran dan pengewapan. Pengembangan cecair: Pengembangan ketara dan mutlak. Amali Fizik : Pelajar akan melakukan sepuluh eksperimen bersesuaian dengan tajuk-tajuk dalam DSF 1983. Gelombang Bunyi : Kelangsingan dan frekuensi. 1997 4. McGraw-Hill. Ciri-ciri bagi kanta sfera (cekung dan cembung). Prinsip kalorimetri. Optik Geometri : Pantulan Cahaya: Hukum Pantulan. Pembesaran imej oleh kanta sfera. Zeamansky and H. Schaum’s Outline: College Physics. Interferens dwi-celah Young.

Penerbit UTM (1998) 3. nombor eksponen. Fungsi : hubungan dan fungsi. Kimia Am Jilid 1 & 11. fungsi gubahan. ketaksamaan. Mohd. Burns. Kimia Kinetik : Kadar tindakbalas dan Hukum kadar. cebis demi cebis. Persamaan trigonometi. graf. Lokoman Kasiran dan rakan-rakan (2004) 2. alkuna. nilai mutlak. 6th. kepekatan. Fungsi aljabar. RUJUKAN : 1. Modul Pengajaran dan Pembelajaran Kimia. radikal. Makmal Kimia : Melakukan eksperimen kimia berkaitan beberapa tajuk-tajuk kuliah. Nombor kuantum dan konfigurasi elektron. Hukum keseimbangan. Keseimbangan Kimia : Tindakbalas berbalik. pH dan pOH. Hukum Hess. Hukum-hukum Gas: Susunan zarah dalam gas. jujukan dan siri geometri. Mohd. Edition. Chemistry 6th. Struktur Elektronik Atom : Teori atom Bohr. Sel voltan dan Persamaan Nernst. Prentice Hall (1999) DSM 1913 SINOPSIS : Nombor nyata: set bagi nombor nyata. Kimia Organik : Hidrokarbon : alkana. Edition. Raymond Chang. Kesan suhu. Elektrokimia : Tindakbalas redoks dan sel elektrokimia. MATEMATIK I Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . populasi. Hukum-hukum gas. trigonometri. Jujukan dan siri : jujukan dan siri aritmatik. Ralph A. McGraw-Hill (1998) 4. Ikatan Kimia: Struktur Lewis. Siri binomial. Termokimia : Entalpi dan perubahan entalpi. logaritma dan hiperbolik serta songsangannya. logaritma. pecahan separa. Kumpulan berfungsi. Ikatan ionik dan kovalen. Daya antara molekul. mangkin dan tekanan ke atas kadar tindakbalas. sampel dan hubungannya. Fundamental of Chemistry. Asid dan bes kuat. Jadual Berkala Unsur : Pengkelasan dan sifat berkala unsur. persamaan kuadratik. Sel elektrolisis dan Hukum Faraday. teorem baki. fungsi songsangan. Statistik: pengertian data. Prinsip Le Chatelier. Nazlan Mohd. Tindakbalas pengenalan sebatian. Polinomial: teorem faktor. Muhid dan Razak Ali.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi Kepekatan larutan dan analisis isipadu. Asid-Bes : Takrifan asid-bes. eksponen. Trigonometri: nisbah trigonometri bagi sudut majmuk dan sebarang sudut. alkena.

UQ* 1**1 SINOPSIS : Mata pelajaran ini ditawarkan dalam bentuk pelbagai aktiviti pilihan untuk pelajar peringkat Sarjana Muda dan Diploma.Jilid 1. sisihan min dan sisihan piawai. RUJUKAN : 1. peristiwa tak bersandar dan bersyarat. 2. Unjuran Bergambar. 9th Edition. Paul Riley. LUKISAN KEJURUTERAAN KO-KURIKULUM Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Unjuran Tambahan. Prentice Hall.D & Blanchard. 2007. II (1st ed) UTM Publication. Kebarangkalian : ruang sampel. Bivens & Davis. Persilangan. Calculus. Kelab/Persatuan dan Persatuan Beruniform. 2000 2. Unjuran Orthografik. Addison Wesley. Ukuran penyerakan untuk data mentah dan terkumpul : julat. Rekabentuk Lukisan Berkomputer. Matematik Asas. Paul. Berkey. Calculus. Thomas & Finey. New York. Calculus (3rd ed). Mitchell. Technical Drawing. RUJUKAN : 1.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi Ukuran kecenderungan memusat untuk data mentah dan data terkumpul : min. Mark Dix. Pembinaan Asas Geometri. A Wahid & Rakan-rakan. D. Giesecke. Tiga bidang aktiviti yang ditawarkan adalah Sukan & Rekreasi. Spencer. 2002 3. (7th ed) John Wiley & Sons.Twelfth Edition. Saunders College Publishing New York. median dan mod. Anton.2003.Prentice Hall. Dygdon and Novak. Hill. Teorem Bayes. Penggunaan CAD Dalam Lukisan Kejuruteraan Awam. Discovering AutoCAD 2007. DFC 1023 SINOPSIS : Pengenalan Lukisan Kejuruteraan. 1992 4.

A. Besides that students will also be trained to refine their skills in expository writing. note taking. Problem Based Learning (PBL) approach will also be integrated all though the teaching and learning of the course.E. Students will be exposed to insights and skills in English that are most relevant to them in their tertiary studies and academic work. UMB 1011 SINOPSIS : English for Academic Purposes devotes its contents to fulfilling students’ academic requirements such as the acquisition of reading. Understanding Construction Drawings. New York. Engineering Drawing. Oxford University Press ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar .S. Pfeiffer. 2002. 3. (1989) The Technical Writing Process.S. S. 2. writing as well as speaking and listening skills in English. London. New York. Lucas. W. Boundry.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi 3. Huth and Walter Wells. library. (2000) Technical Writing: A Practical Approach. Mark W.(1995) The Art of Public Speaking. New York. Delmar Thomson Learning. New Jersey. Mc Graw Hill. W. 3rd Edition. RUJUKAN : 1. 2000. Inc. McGraw-Hill. Samuels. M. 6th Edition. 4.

RUJUKAN : 1. halaju hanyut. rintangan dalam. J. daya elektrostatik antara dua cas dan taburan cas Medan elekrik: takrif. cas dan tenaga tersimpan dalam kapasitor. kegunaan kapasitor. R. Daya gerak elektrik. kapasitans setara sambungan siri dan selari. beza keupayaan elektrik dan permukaan sekeupayaan. garisgaris medan Keupayaan elektrik: Tenaga keupayaan elektrik. Davies. rintangan siri dan selari.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi TAHUN 1 SEMESTER II UMB 1112 SINOPSIS : This course introduces students to report writing skills needed at tertiary level. Rintangan.S. H. Hybels. Hukum Coulomb. they will learn how to collect data using questionnaires. kesan suhu ke atas rintangan. 1987.L. Communicating in the Real World. Boston : McGraw Hill 4. New York : Arnold 3. Communicating Effectively. and Weaver. beza FIZIK ASAS II TECHNICAL COMMUNICATION I Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . hokum Ohm. and Wrigley. In order to do this. S. vocabulary and sentence structure.G. Prentice-Hall DSF 1993 SINOPSIS : Elektrostatik: Cas elektrik. Wiley. Prior to that. (1997). The data collected will be analyzed. T. Bridge that Gap. kerintangan dan kekonduksian. Students will learn basic report writing skills involving Proposals. transferred into graphic forms and presented orally and in writing. R. keupayaan elektrik. Arus Terus: Takrif. (1996). (1998). medan elektrik oleh cas titik dan medan paduan. Communication for Engineeers. faktor yang mempengaruhi kapasitans.W. Communication for Engineering Students. Kapasitor: Takrif kapasitans. Ellis. Essex : Longman 2. ketumpatan arus. Progress Report and Analytical Report. tenaga dan kuasa elektrik. students will also be trained to polish up their skills in narrative and descriptive essays using accurate grammar. ciri-ciri cas.

Hukum Kirchhoff. RUJUKAN : 1. ∝⁄∝. Sifat kedualan zarah gelombang: Hubungan de Broglie. had di titik tak terhingga. kamiran fungsi piawai. F. logaritma. Bueche. pembezaan hasil tambah. tokokan kecil dan kadar ˆ perubahan. Fizik Moden: Teori Foton cahaya: Konsep pengkuantuman cahaya. Eugene Hecth. Schaum’s Outline: College Physics. Kamiran tentu. Daya magnet oleh medan luar. ∝0. Petua L' Hopital (0/0. Had dan keselanjaran bagi fungsi. Frederick J. eksponen. Aruhan elektromaget: Hukum Faraday dan Hukum Lenz. dwikutub magnet. Young. Penggunaan pembezaan : fungsi menokok. had satu sisi. ∝ . 1991 3. College Physics. . saling tindak antara dua konduktor berarus. fungsi songsang dan terbitan berulang (peringkat tinggi). daya magnet pada konduktor berarus. M. Modul Fizik Pusat Pengajian Sains KUiTTHO 2. Medan Magnet: Puncapunca medan magnet. 1∝. Pembezaan: prinsip pertama. luas permukaan bongkah kisaran.∝).W. berparameter. hasil bahagi dan fungsi gubahan. Sears.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi keupayaan terminal. panjang lengkuk. isipadu bongkah kisaran. pecahan separa dan bahagian demi bahagian. Fluks magnet. maksimum dan minimum. MATEMATIK II DSM 1913 (MATEMATIK I) Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Contemporary Physics 3rd edition-Jones and Childers DSM 1923 PRA SYARAT : SINOPSIS : Had: takrif. 7th Ed. Zeamansky and H.W. Kamiran: pengamiran sebagai songsangan pembezaan. kesan Fotoelektrik dan kesan Compton. luas. Struktur Atom: Paras tenaga dalam atom dan penjanaan spektrum garis. Teknik pengamiran: kaedah gantian. 0⋅∝. daya gerak elektrik aruhan dan medan elektkrik aruhan. titik lengkuk balas. Amali Fizik: Pelajar akan melakukan sepuluh eksperiman yang bersesuaian dengan tajuk-tajuk dalam DSF 1993. 9th Edition. Transfomer. Sianr-x: Penjanaan dan pembelauan sinar-x.D. hasil darab. Terbitan bagi fungsi tersirat. Penggunaan kamiran: Kaedah berangka. McGraw-Hill. 1997 4. Melakar graf. Addison Wesly. Kamiran tak wajar.

di samping membincangkan beberapa isu semasa yang berkaitan dengan akhlak. Skop perbincangannya meliputi Rukun Islam. (7th ed) John Wiley & Sons. 9th Edition.). Anton. Rukun Iman dan Ihsan. 2. Islamabad: Islamic Research Institute Harun Din. (1988).D & Blanchard. (1990). 2002 3. Undang-undang Syariah. Paul. The Early Development of Islamic Jurisprudence. Kalkulus (1st ed) UTM Publication. Saunders College Publishing New York. RUJUKAN : 1. (1970). Sulaiman Haji Yasin. A Wahid & Rakan-rakan. konsep Ibadah dan konsep Akhlak. (Dr. 2000 2. Bivens & Davis. terjemahan Rohani Abdul Rahim. (1995). Calculus.Doi. New York. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka PENGAJIAN ISLAM Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Penghantar Aqidah. Thomas & Finey. 3. D.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi RUJUKAN : 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Hassan. Kursus ini juga menjelaskan tentang dasar-dasar Islam (maqasid al-syariah) dan hubungannya dengan akhlak. Syariah dan Akhlak. 4. Abdul Rahman I. Penumpuan juga diberikan terhadap asas-asas Islam yang menekankan konsep Tauhid. Calculus (3rd ed). 1992 4. Addison Wesley UMA 1132 SINOPSIS : Kursus ini menerangkan tentang konsep Islam yang merangkumi Akidah. Calculus. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Mohd. Berkey. Manusia Dan Islam.

Kumpulan Budima 2. Penerbitan UTM. Contemporary Ethical Theories. 1999. “Programming with C”. 1999 Nor Haizan Mohamed Radzi. 1961. 4. switch. KUiTTHO. Penggunaan fungsi. “Modul Pengaturcaraan Kejuruteraan C”. 3. Johor Bharu. RUJUKAN: PENGATURCARAAN KOMPUTER 1. Mc Graw Hill. Pengaturcaraan berstruktur dan kawalan: gelung while. Mohd Janib Johari. 1986. Perbandingan Islam dan Barat. Luther J. Prentice Hall. 1990 Baharudin Mohamed. Moral. struktur dan penuding. Falsafah Etika. 2001 Marini Abu Bakar et al. tatasusunan. Mohd Nasir Omar. Moral dalam pekerjaan dan akhirnya isu-isu moral semasa.. “Pengaturcaraan C”. Kuala Lumpur. if-else. “Pengaturcaraan C”.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi UMA 1142 SINOPSIS: PENGAJIAN MORAL Pengenalan kepada konsep moral. Gottfried. RUJUKAN : 1. New York. Kuala Lumpur. Byron S. jenis-jenis data. Teori. gelung for. Citadel Press. 3. 4. 1998 Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Teori moral Barat serta nilai-nilai murni agama besar di dunia. Binkeley. dan operasi input dan output. DTI 2143 SINOPSIS: Untuk memberi pengenalan kepada konsep pengaturcaraan melalui penggunaan bahasa paras tinggi seperti C. UTM. Aplikasi dan Permasalahan. 2. 1994. Sejarah dan evolusi bahasa pengaturcaraan. Ahmad Khamis. aspek-aspek moral dan kepentingannya dalam kehidupan seharian. JPM. Etika (Pendidikan Moral) untuk Institusi Pengajian Tinggi.

DFY 1013 SINOPSIS : AMALAN TEKNOLOGI PEMBINAAN I Subjek ini merangkumi dua modul iaitu bidang pembinaan masonri dan perpaipan. Hibbeler. R. melukis simbol perpaipan. Plumbing Technology : Design And Installation. kenalpasti bahan pepasang dan lekapan perpaipan serta memasang sistempaip air sejuk dan panas. 9th Edition. New York. Prentice Hall.F.C. Kinematik dan Kinetik Zarah dan Projek RUJUKAN : 1. Design and Sanitation. 2003. Plumbing: Cold water Supplies.. RUJUKAN : 1. R. McGraw Hill.P. Metrik Edition. R.I. USA. 3. 2004. USA.: Nostrand Reinhold: New York. mengenalpasti jentera-jentera pembinaan. Doge. Engineering Mechanics:Statics And Dynamics. 1998. 2. membuat sistem saliran dan memasang perancah. Lee Smith. USA. 4. Woodson. Hall. Momen dan Ganding.. 1999. Statics and Mechanics of Materials. Vector Mechanics For Engineers – Statics. Prentice Hall. R. Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . 7th Edition.. Sentroid dan Momen Sifat Tekun Pengenalan Kepada Dinamik.: Delmar Publishers. New York. Dalam perpaipan meliputi pengunaan alatan dan kelengkapan kerja perpaipan. 2004. 2001. 3. Applied Mechanics for Engineering Technology. Hibbeler. 2nd S. Mc Graw Hill. Bear F. Keith M. USA. and Johnson E. 2nd Edition.Walker. Prentice Hall. Bidang masonri meliputi mendirikan bata serta kemasan jubun. 2000.. 2. Keseimbangan Jasad Tegar.C. 2003 International Plumbing Code Handbook. Daya dan Keseimbangan.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi DFC 1033 SINOPSIS : STATIK DAN DINAMIK Pengenalan Kepada Statik. membuat anggaran projek.

Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Mort Schultz. Plumbing: Basic and Advanced Project. New Jersey. 2000. Creative Homeowner Press.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi 4.

Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi TAHUN 2 Kertas Warna Hijau Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar .

Paris: CLE International BAHASA ASING UMF 1312 BAHASA PERANCIS • SINOPSIS : UMG 1312 BAHASA GERMAN Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Jerman. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. bentuk ayat dan tulisan. Le Nouveau Bescherelle Complete Guide 12 000 French Verbs. 1995. Méthod de français: Café Crème 1. bercakap dan menulis. 1996. LIBRAIRIE HATIER 3. tatabahasa. Hatier. Massia et al. Themen Neu 1. Kaneman-Pougatch. membaca. Jean-Marie. CLE International 2. asas perbendaharaan kata. Textbook. Paris. asas perbendaharaan kata. 1998. Lehrwerk fuer Deutsch als Fremdsprache. Girardet. Paris. bentuk ayat dan tulisan. Paris. Muenchen: Max Hueber Verlag Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Méthod de français: PANORAMA 1. Grégoir. 4. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Maïa et al. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. HACHETTE F.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi TAHUN 2 SEMESTER I UM* 1312 • SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Perancis. (1995) Grammaire Progressive du Francais avec 500 exercices. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. tatabahasa. membaca.E. RUJUKAN : 1.L. (1997). bercakap dan menulis. Hartmut Aufderstrasse. Jacky et Cridlig. RUJUKAN : 1.

bentuk ayat dan tulisan. 1987. RUJUKAN : 1. asas perbendaharaan kata. Themen Neu 1. membaca. asas perbendaharaan kata. Language Research Institute Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Japan • SINOPSIS : UMK 1312 BAHASA KOREA Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Korea. Muenchen: Max Hueber Verlag 3. Paul Rogers. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Japanese Conversation for Beginners (1995) Bonjinsha. Alles klar. Minna No Nihongo Cassete Tape (1998) 3A Corporation. Japanese Language Center for International Students.Tokyo Japan. Tokyo Universitiy of foreign Studies 3. membaca. Edinburgh: Thomas Nelson and Sons Ltd. • SINOPSIS : UMJ 1312 BAHASA JEPUN Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Jepun. tatabahasa. RUJUKAN : 1. tatabahasa.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi 2. Workbook. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Korean 1 (1993) Seoul National University Korea. Hartmut Aufderstrasse. bercakap dan menulis. bentuk ayat dan tulisan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Shin Nihongo no Kiso 1 (2001) Kogawa:3A Corporation Tokyo The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) 2. German Grammar through Cartoons. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. bercakap dan menulis. Reading and Writing in Japanese for Beginners (2000) ALC Press Japanese Textbook Series 4. Lehrwerk fuer Deutsch als Fremdsprache. 1998.

a complete program in intermediate Spanish/Olga Gallego.L. Bhd. 1995 : Español 2000. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Godev : Mas alla de las palabras . Language Research Institute 4. 2002. 2005: Vamos A Apender Español Lengua Extranjera. España 2. Bhd.T Park. bentuk ayat dan tulisan. asas perbendaharaan kata. B. Decimosexta edicion. tatabahasa. Dong-As New Little English Dictionary (1981) • SINOPSIS : UMM 1312 BAHASA MANDARIN Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Mandarin. K.. bentuk ayat dan tulisan. tatabahasa. membaca. Batu Pahat. EPH Publishing (M) Sdn. 1995.L. Consepcion Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . 2002. Salina Husain. K. RUJUKAN : 1. 3. bercakap dan menulis. Nivel Elemental. KUiTTHO. Fernández. Sdn. Nieves Garcia and Jesús Sánchez. asas perbendaharaan kata. • SINOPSIS : UMP 1312 BAHASA SEPANYOL Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Sepanyol. Johor 3. Hollyn Internation Corp. bercakap dan menulis. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi.L. EPH Publishing (M) Sdn. Yeoh Sim Joo.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi 2. Speaking Korean Revised Edition Book 1 (1994) Francis Y. Malaya Books Suppliers Co. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Shi Yun. Nivel Elemental. Korean 2 (1993) Seoul National University Korea. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. 2. K. Bhd.. RUJUKAN : 1. Liang An Xiang. SGEL educacion. 3. membaca.

RUJUKAN : 1. and Creamer. A. Edition. Al-Lughah al-Arabiyyah. asas perbendaharaan kata. asas perbendaharaan kata. India 3. Tamil Akara1. 1984: Language. bentuk ayat dan tulisan. Illinios 2. Hashim Hanafiah. Speedy Self Study System. membaca. membaca. Pelajaran Bahasa Arab Untuk Orang Bukan Arab. R..Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi 4. 1995. Nahu Bahasa Arab: Pustaka Aman Press. Kuala Lumpur. RUJUKAN : 1. bentuk ayat dan tulisan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Manogaran. 4. 3. 3.th. Madras. bercakap dan menulis. Scott. tatabahasa. tatabahasa. Skills and Use. Ahmad Hassan. 1995. bercakap dan menulis. Kementerian Pendidikan Malaysia. Pustaka Aman Press. Kota Bharu. L. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. 2004 : Avanzado: gramatica Española y lectura/ Sara L. T. Kursus Bahasa Arab. 2nd. 1981. Singapura. Orient Longman. Hoboken. Jaya Bakti.W. Foresman and Company.. 2. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Feder Chris et. Carmen Salazar. Percetakan Watan • SINOPSIS : UMT 1312 BAHASA TAMIL Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Tamil. Abdul Hamid Redwan. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. 1997: Bahasa Tamil Thn. Paranthamanar. et al.K. John Wiley. 1992 : Nalla Tamil Ezhuta Venduma. Kuala Lumpur Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . De la Vega. Beach. NJ • SINOPSIS : UMR 1312 BAHASA ARAB Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Arab. Ahmad Hassan.

“Principles Of Materials Science And Engineering”. It will also include writing of meeting documents. Batu Baur. Bata dan Kerja Bata. Keluli. UMB 1122 PRA SYARAT : SINOPSIS : This course focuses on developing students’ delivery of speech in oral interactions and presentations confidently. RUJUKAN : 1. Day. RUJUKAN : 1. Davies. Students will be guided from the preparatory stage right up to the final stage of delivery. McGraw Hill. W. J. Smith. “ Concrete Technology” . This course is also for students to acquire the knowledge and skills necessary for conducting and participating in meetings. London: Spon Press. M L Gambhir. 1999. “Concrete mix design. Shah Alam DFC 1012 SINOPSIS : Simen. quality control and specification”. Mat Lazim Zakaria.. Communication for Engineering Students. Nesamalar. C. 1996. 1995 2. 1990. Lain-lain Bahan Pembinaan dan Projek. Kayu.W. 1997. Principles and Practice and Practice. Konkrit. 4. Essex : Longman TECHNICAL COMMUNICATION II UMB 1112 (TECHNICAL COMMUNICATION I) BAHAN KEJURUTERAAN AWAM Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Students will also be taught to anticipate and deal with questions and comments orally during a question and answer session.McGraw Hill.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi 4. 3. Bhd.F . Emphasis is given on mastery of using verbal and nonverbal skills as well as skills in using appropriate visual aids in oral presentations. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. 1995: ELT Methodology. Ken W. “Bahan Dan Binaan”.. DBP. et al.

4.S. R. DFC 2013 SINOPSIS : Kursus ini membincangkan perkara-perkara yang berkait dengan keperluan pengukuran di dalam sesuatu kerja pembinaan. Pengukuran aras yang terdiri daripada sub topik ukur kawalan pugak. Communicating Effectively. Prentice Hall. Surveying: Principles & Applications. 1997. R. Bidang ukur butiran merangkumi ukur tekimetri. and Wrigley. Kavanagh. H. Prentice Hall. Lengkung bulat. Moffit and John D. Topiktopik yang dibincangkan termasuklah Pengenalan kepada ilmu ukur: definisi dan asas pengukuran. Communicating in the Real World. B. and Weaver. 10th Edition. Prentice-Hall. Pengiraan keluasan dan isipadu. peralatan dan kaedah cara kerja ukur aras serta garis kontur.J. USA. datum ketinggian dan aras purata laut. H. Wolf and Charles D. KEJURUTERAAN GEOMATIK Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Surveying. pengukuran jarak dan sudut. 10th Edition. Addison Wesley. lengkung pugak. New York : Arnold. asas pengukuran dan operasi kerja. Boston : McGraw Hill. RUJUKAN : 1. T.L. 2000 2. Francis H.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi 2. S. Ellis. Bridge that Gap. 1998. Communication for Engineers. Bossler. Pengukuran kawalan ufuk yang terdiri daripada ukur terabas. 1987. Ukur pemancangan untuk tanda lengkung jalan dan perletakan bangunan:. Paul R.Francis 10th Edition.G. and Glenn Bird S. Moffit and John D. 2002. kaedah kerja dan hitungan data. 3. Bossler.F. Hybels.Surveying. kaedah dan aturacara kerja serta hitungan data. 2001 4. 5th Edition. Wiley. Ghilani. 2001 3. lengkung peralihan.Elementary SurveyingAn Introduction to Geomatics.. Addison Wesley.

Persamaan terbitan linear peringkat pertama: Penyelesaian dengan kaedah boleh pisah. Persamaan Pembezaan Biasa. Teorem konvolusi. hasil darab vektor. operasi aritmetik pada nombor kompleks. rumus Euler. Paul. Calculus. Bivens & Davis. Penggunaan persamaan terbitan linear peringkat pertama. Vektor: hasil darab skalar. sifat anjakan pertama. teorem De Moivre. matriks songsang. 2000 2. Kaedah penyelesaian : pekali tak tentu dan ubahan parameter Penjelmaan Laplace : Takrif. Persamaan satah dalam ruang R3. A Wahid & Rakan-rakan. Anton. Persamaan terbitan linear peringkat kedua dengan pekali: malar homogen dan tak homogen. Berkey. bentuk kutub.Jilid II (1st ed) UTM Publication. Nombor kompleks: Takrif nombor kompleks. Saunders College Publishing New York. 2000 3. 2002 4. RUJUKAN : 1. sifat pendaraban dengan t dalam penjelmaan Laplace.D & Blanchard. Penjelmaan Laplace songsang : Takrif dan sifat-sifat. UTM Publication. 1992 Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . D. penentu. Matematik Asas. linear dan tepat. New York. (7th ed) John Wiley & Sons. Menyelesaikan masalah nilai awal dan nilai sempadan bagi persamaan terbitan linear dengan pekali malar. (1st ed). penghapusan GaussJordan. A Wahid & Mohd Nor. Calculus (3rd ed). Garis dalam ruang R3. Sifat kelinearan. operasi baris permulaan. homogen.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi DSM 2913 PRA SYARAT : SINOPSIS : MATEMATIK III DSM 1923 (MATEMATIK II) Matriks: Operasi aritmetik pada matriks.

Garber N. DBP.J. Atkins. Sistem Saliran dan Senggaraan Jalan Raya. kerja padang lanskap dan turapan lanskap. 2002. Butterworth Heinemann. Construction & Maintenance of Pavements. DFY 2013 PRA SYARAT : SINOPSIS: Subjek ini merangkumi 2 modul iaitu pembinaan masonri dan perpaipan. 1997. Traffic and Highway Engineering. 4. Design. Rekabentuk Kawalan Persimpangan Berlampu Isyarat dan Pengurusan Lalu Lintas. Prentice Hall.A. RUJUKAN: 1. Soils and Concretes (4th Edition). Harold A. Ekonomi Jalan Raya..Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi DFC 3033 PRA SYARAT : KEJURUTERAAN JALAN RAYA DAN TRAFIK DFC 1012 (BAHAN KEJURUTERAAN AWAM) DFC 2013 (KEJURUTERAAN GEOMATIK) SINOPSIS: Kejuruteraan Jalan Raya dan Trafik : Pengenalan Kepada Kejuruteraan Jalan Raya dan Trafik. AMALAN TEKNOLOGI PEMBINAAN II DFY 1013 (AMALAN TEKNOLOGI PEMBINAAN I) Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar .. Brooks/Cole. (3rd Edition). Hoel L. United Kingdom. 2003 2. Flaherty C. Mohamed Rehan Karim. Highway Materials. Meor Ohman Hamzah.A. Asri Hasan.. 2002. Prinsip Dalam Rekabentuk Ketebalan Turapan. The Location. kemasan lantai mengguna teknologi terkini. 3. pelbagai jenis injap dan penyambungan paip pembetungan. Pengenalan Pembinaan Jalan Raya Berbitumen. Bahan dan Rekabentuk Turapan Jalan Raya. Bidang perpaipan meliputi pemasangan paip sistem sanitari dan pam. Bidang pembinaan masonri melibatkan pembinaan kotak acuan dan tetulang untuk konkrit.

Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . 2002. New Jersey. New Jersey. Concrete Formwork. Lee Smith. New York. Homwood. 2. Intermediate and Advanced Project. Plumbing Level One: Trainee Guide 2000. 2000. Plumbing: Basic. Leonard Koel. Creative Homeowner. Merle Henkenius. 4. 3. Staff NCCEER. 2000. 1997. Plumbing Technology: Design and Installation. Prentice Hall. American Technical.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi RUJUKAN: 1. Delmar Publishers.

Mechanics of Materials. Daya Ricih dan Momen Lentur. Eisenberg. Tegasan Dalam Rasuk. Bancuhan Konkrit: Rekabentuk Bancuhan Konkrit. Ferdinand P. DFC 2031 SINOPSIS : Bahan Konkrit: Ujian Ayakan Batu Baur Kasar dan Halus. Prentice Hall. Pesongan: Ujian pesongan rasuk. USA. Prentice Hall. Yusof Ahmad. 2004. Malaysia. Daya dalam rasuk: Ujian daya ricih dan Ujian momen lentur. Daya dalam kekuda: Ujian kekuda boleh tentu statik. RUJUKAN : 1. Tegasan dan Terikan. Puntiran dan Anggota Mampatan. Russell Johnston. Tiang: Ujian kestabilan tiang. Beer. 3. E. Ujian Kehalusan Simen.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi TAHUN 2 SEMESTER II DFC 2023 SINOPSIS : Pengenalan. UTM. Mekanik Bahan dan Struktur. 2. Konkrit Basah: Ujian Kebolehkerjaan dan Kekuatan Konkrit. Konsisten Standard Adunan Simen. Vector Mechanics for Engineers . Mc Graw Hill.C. 2005. 2001. R.C.Static. USA. Mechanics of Materials. Kekuda Tak Boleh Tentu Statik: Ujikaji Penentuan Daya Dalam Kekuda Tidak Boleh Tentu Statik. Hibbeler. Konkrit Teras: Ujian Tanpa Musnah. R. USA. Hibbeler. Kekuda Ruang: Ujikaji Penentuan Daya Dalam Kekuda Ruang Boleh Tentu Statik MAKMAL BAHAN DAN STRUKTUR MEKANIK BAHAN Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Elliot R.

Reinforced Concrete Design. 2nd edition. Concrete Structures.Ming Uang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Titus. 2007. 2. 4. McGraw Hill International Edition. Leonard Spiegel. Universiti Teknologi Malaysia Hussain Othman (2001). 4. New York. 2007. Van Nostrand Company AKIDAH KETUHANAN DAN SAINS Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Prentice Hall. Chia. Skudai. Robert Darvas. Hasilnya ialah pembentukan satu model pemikiran ke arah mengharmonikan sains dengan dasar kepercayaan agama. Abi O. Iman dan Sains: Satu Pengenalan. Prentice Hall. 3. 5th edition. Aqidah Ketuhanan dan Sains. 6th edition. teori asal usul agama. Prentice Hall. D. 2003. Kenneth M. Aghayare. Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial. Limbrunner. peringkat perkembangan aqidah daripada monotheism kepada polytheism serta faktor-faktor penyelewengan aqidah monotheism mutlak. 2005. Sains dan nilai serta kebangkitan pemikiran sains barat dan sumbangan pemikiran sains Islam terhadapnya. Harold H dan Marilyn S. Manusia dan Islam. George F. Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi Haron Din (et al. Reinforced Concrete Design. 2. Living Issues In Philosophy (1974). 3 jilid) (1994). UMA 3032 SINOPSIS : Perbincangan dalam kursus ini tertumpu kepada dua perkara asas iaitu konsep pegangan akidah keagamaan dan juga pandangan tentang sains. Smith. George F. Konsep ketuhanan dalam berbagai agama. Konklusi daripada kursus ini ialah untuk melihat kewujudan hubungan antara kedua perkara ini serta bentuk-bentuk hubungan yang wujud antara keduanya. Fundamentals of Structural Analysis. Leet. 3. RUJUKAN : 1. Mehdi Setareh. Aminuddin Ruska Al-Dawamy (et al) (1998). Kandungan kursus ini terdiri daripada: manusia dan agama. Limbrunner.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi RUJUKAN : 1.

Faktor-faktor mempengaruhi penyusupan. Penyejatan dan perpeluhan: Faktor meteorologi. UTM. Kitaran hidrologi dan persamaan keseimbangan air. Kuala lumpur. Korelasi. Kaedah-kaedah menganggar penyejatpeluhan. Analisis Regresi. ujian bagi beza dua min dan bagi perkadaran bila saiz sampel kecil/besar. Siri Nota Kuliah (Cetakan Kedua). Indeks penyusupan. Keupayaan penyusupan tanah. 4th edition. 4. Proses perpeluhan. Taburan normal sebagai pendekatan bagi taburan binomial. Jabatan Matematik. 1984 Mendenhall. varians dan perkadaran. Penganggaran: penganggaran titik dan selang keyakinan. Regresi linear ringkas: kaedah bergraf. taburan bagi pekadaran. Statistik Awalan. Dewan Bahasa & Pustaka. 2002 Wadpole – Mayer.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi DSM 2932 PRA SYARAT : SINOPSIS : STATISTIK DSM 1923 (MATEMATIK II) Pembolehubah rawak dan fungsi taburan. & Sincich. Kuala Lumpur. Prentice Hall Inc. Analisis data kerpasan. selang keyakinan bagi min. pekali penentuan R2. Shufaat Ismail. 1995 Mokhtar Abdullah. W. 2. Data meteorologi. Penyusupan dan penelusan. T. kaedah kuasa dua terkecil. Taburan pensampelan: taburan pensampelan bagi min dan beza antara dua min. Kerpasan: Pengiraan kelebatan hujan. poisson dan hipergeometri. 1994 HIDROLOGI DFC 2042 SINOPSIS : Konsep-konsep utama hidrologi: Pengenalan hidrologi dan penggunaannya dalam kejuruteraan. Statistics for Engineering and the Sciences. Statistik dan Kebarangkalian Untuk Ahli Sains & Jurutera. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ujian hipotesis: ujian bagi min bila saiz sampel besar/kecil. 3. poisson dan normal. RUJUKAN : 1. Taburan kebarangkalian: taburan binomial. Ujian bagi varian dan nisbah varians. Air larian Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar .

McCuen. Inc. 2006. Aliran air bumi mantap satu dimensi.Teorem Bernoulli. and G. Analisis hidrograf: Pengenalan kepada komponen-konponen air larian. konsep unit hidrograf dan penerbitan unit hidrograf. Prentice Hall. Analisis Frekuensi Banjir: Teori Gumbel. 3rd Edition. Cambridge University Press. Pengaruh ciri-ciri kawasan tadahan ke atas air larian. 2002 DFC 2053 SINOPSIS : Pengenalan Kepada Hidraulik.B Bedient and W.”Fluid Mechanics”.M.C Huber. Konsep Aliran Dalam Paip. Viessman Jr. Introduction to Hydrology.A. RUJUKAN : 1. “Engineering Fluid Mechanics” John Wiley & Sons.H. Aliran Melalui Takuk/Empang Limpah. W.. RUJUKAN : 1. Hydrology : An introduction. Konsep Daya Hidrostatik Dan Penggunaannya. 4. “Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications”. 2001.A. 3. Gasiorek J. 2.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi permukaan: Pengukuran aliran sungai. Hydrologic Analysis and Design. and Cimbala J. Konsep Tekanan Bendalir Dan Pengukurannya. Air Bumi: Prinsip asas aliran air bumi. 4. 2005 3. Anggaran air larian. 5th Edition. “A fluid Mechanics: Fundamentals and Applications” 2006. Aliran Seragam Dalam Saluran Terbuka Mesin Hidraulik.L. F. 2. Ujian pam. 2003. Aliran Melalui Orifis. Crowe C. Hidraulik telaga.. 2005. Perigi imbuhan. Douglas J. and Swaffield J. HIDRAULIK Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . A. Brutsaert. 2005. Lewis. Longman. P.. Carta Gumbel. Konsep Aliran Bendalir. Cengel Y. White F. 5th Edition. Roberson J. W. M. Hydrology and Floodplain Analysis.T. 3rd Edition. Prentice Hall. Kaedah kedudukan memplot. dan Elger D. R.F.

S : Geotechnical Engineering. RUJUKAN : 1. Marcel Dekker.: Soils and Foundations. Braja. M D. Cheng Liu & Jack B. Miller. Carpentry And Construction.N. Tekanan Sisi Tanah. Air Dalam Tanah. (2000). Komponen meliputi pengunaan mesin-mesin. Kestabilan Cerun.2002 4. Mark. Amalan Penyiasatan Tanah.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi DFC 3043 SINOPSIS : KEJURUTERAAN GEOTEKNIK Kejuruteraan Geoteknik : Kerencaman dan Pengkelasan Tanah. memasang pelbagai logam pada pintu dan tingkap serta membuat dinding sekat. 2002 3. Murthy V. DeCosse: Minnetonka AMALAN TEKNOLOGI PEMBINAAN III DFY 2013 (AMALAN TEKNOLOGI PEMBINAAN II) Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . G. 2002 DFY 2023 PRA SYARAT : SINOPSIS : Subjek ini merangkumi 2 modul iaitu bidang komponen pembinaan dan ukur pembinaan. Pengukuhan dan Kekuatan Ricih Tanah. RUJUKAN : 1. Evett. Agihan Tegasan dan Keupayaan Galas Tanah. Prentice Hall. Ukur pembinaan meliputi pengumpulan maklumat dan memahami berkenaan tapak bina serta melakukan kerja-kerja pengukuran yang berkenaan serta penghasilan pelan. Rodrigo Salgado.: Principle of Geotechnical Engineering. McGrawHill. C. membina tingkap dan pintu. 2007 2. (2004). Carpentry Remodelling Framing And Installing Door And Window.: McGraw Hill: New York 2. Mitchell.: The Engineering of Foundations. Mc Graw Hill.

Prentice Hall: New York Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Brian Porter. Arnold:London.Ed. 4th.(1999).Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi 3. (2000). Mc Cormac. Surveying. Jack. Carpentry And Joinery: Work Activities. 4.

Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi TAHUN 3 Kertas Warna Hijau Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar .

kaedah rawatan air dan sistem pengagihan air. Davis. Susan J. Pengenalan kepada sisa berbahaya. 2. A practical Guide for Environmental Proffesionals. Kualiti air: Sifat-sifat air semulajadi.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi TAHUN 3 SEMESTER I DFC 2063 SINOPSIS : Konsep asas kejuruteraan Alam Sekitar: Kesan kegiatan manusia terhadap persekitaran dan amalan serta peraturan. konduktiviti. Masten. 2000. RUJUKAN : 1. Penulinan air secara semulajadi. 3. DFC 2071 SINOPSIS : Ujikaji Kejuruteraan Alam Sekitar: permintaan oksigen biokimia (BOD). 4. punca sisa pepejal dan pengurusan sisa pepejal. Bekalan air: Sumber air. 2004. Pollution Prevention: Fundamentals and Practice. kekeruhan dan oksigen terlarut. MAKMAL KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR DAN HIDRAULIK KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Bishop P.L. Cornwell. pepejal terampai. Penilaian kesan alam sekitar merangkumi pengenalan kepada EIA dan EMP. pH. Applications of Environmental Chemistry. standard dan kaedah menganalisis kualiti air. ujian jumlah bacteria. David A. Mackenzie L. McGraw Hill. Principles of Environmental Engineering and Science. Pengenalan kepada pengurusan sisa pepejal: Ciri-ciri dan jenis sisa pepejal. ujian jar. Mackenzie Leo Davis. permintaan oksigen kimia (COD). Eugene R. Weiner. McGraw Hill. Pengenalan kepada pencemaran bunyi dan udara. Air sisa: Punca dan ciri-ciri air sisa dan kaedah rawatan air sisa. 2000. 2008. Lewis Publishers. Mc Graw Hill. Introduction to Environmental Engineering . kriteria.

2003. Oxford: Blackwell Publishing. Civil and environmental systems engineering.. aliran melalui sempak. Jeff R. Boston: McGraw-Hill. 4. C. 4. Bentuk Peraturan dan Kemudahan Sokongan Perniagaan. peraturan dan kemudahan sokongan perniagaan. ReVelle. 2. 2001. Saridan Abu Bakar. Rancangan pemasaran. Bhd. Kaedah mengenalpasti. Earl. saluran terbuka dan pam. Masten. “Memperkasakan Usahawan : Panduan Lengkap Pengurusan Perniagaan dan Penjanaan Usahawan”.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi Ujikaji Hidraulik: hentaman jet. Peters. Jr. Mackenzie L. MEDEC UiTM 3. “Keusahawanan”.. Suleyman A. RUJUKAN : 1.. E. Badronnisa Yusof. “Penyediaan Rancangan Perniagaan”. UiTM 2. Fifth Edition... Charles S. Wright. Hisrich dan Michael P.. Muyibi. DPK 2013 SINOPSIS : Persekitaran Ekonomi dan Perniagaan. pengurusan perniagaan kecil dan sederhana. E. 4th Ed. RUJUKAN : 1. 3. R. Usahawan dan keusahawanan. mengkaji dan memilih peluang-peluang perniagaan. 2004. Davis. Rancangan operasi. MEDEC. NJ: Pearson. Susan J. (1997). Upper Saddle River. Civil engineering hydraulics: essential theory with worked examples. McGraw-Hill PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . “Entrepreneurship”. Whitlatch. (2002). Isu-isu Dalam Keusahawanan. Utusan Publications & Distributors Sdn. Principles of environmental engineering and science. Nalluri. 2001.. geseran bendalir dalam paip. (1999). Robert D. Wan Liza Ozman Wan Omar dan Sulzari Mohamed.. Rancangan kewangan. Bentuk. teorem Bernoulli. (2002). Rancangan Perniagaan. Universiti Putra Malaysia Serdang. Hydraulics: for engineers and technologists. Featherstone.

Structural Analysis. Kuala Lumpur. Yuan-Yu Hsieh. 2006.. 2. Ujian Bahan Pengikat (Ujian Penusukan dan Ujian Titik lembut). 1991.. 4. Elementary Theory of Structures. Ismail Hasan. A. DFC 3051 PRA SYARAT : MAKMAL KEJ. Garis Imbas. Struktur – Teori Asas dengan Contoh Penyelesaian. Ubahbentuk Kekuda Satah Boleh Tentu Statik. Prentice Hall. 2nd Edition. 1992. 3. Ujian Pemadatan. Ujian Kebolehtelapan Tanah. Ujian Kekuatan Agregat/Tanah (Nisbah Galas California).Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi DFC 3013 PRA SYARAT : SINOPSIS : ANALISIS STRUKTUR DFC 2023 (MEKANIK BAHAN) Analisis Struktur: Pengenalan Struktur. Prentice Hall. Kekuda Satah Tak Boleh Tentu Statik. Ujian Pengredan Agregat (Indeks Keleperan (Flakiness Index) dan Indeks Pemanjangan (Elongation Index)) dan Lalulintas (Analisis Kelajuan Titik dan Isipadu Kenderaan di Persimpangan) Ujikaji Kejuruteraan Geoteknik. 6th Edition. USA. Ujian Pengelasan Tanah. Analisis Plastik. USA.C. Ujian Mampatan Tak Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Ujian Kotak Ricih. Analisis Struktur Tak Boleh Tentu Statik-Rasuk dan Kerangka Tegar. Penerbit UTM & DBP Malaysia. USA. Hibbeler. Chajes. Structural Analysis. R. RUJUKAN : 1. 1990. Kerangka Ruang Boleh Tentu Statik. 3rd Edition. Prentice-Hall. JALAN RAYA DAN GEOTEKNIK DFC 3033 (KEJURUTERAAN JALAN RAYA DAN TRAFIK) DFC 3043 (KEJURUTERAAN GEOTEKNIK) SINOPSIS : Ujikaji Kejuruteraan Jalan Raya. Kekuda Satah Boleh Tentu Statik.

Highway Materials. Acuan. Volume 04. 2002.. 2002. Perisian Analisis Dan Reka Bentuk Struktur. Mc Graw Hill. Telford . Sidney M Levy . DFY 3013 SINOPSIS : Teknologi Pembinan : Substruktur. Hoel L. Braja M Das . Soils and Concretes (4th Edition). Garber N. Mc Graw Hill. P. London. Site Utilities and Substructures Databook . 2006 2. R. ASTM Standard. Philadelphia 1989.L.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi Terkurung. RUJUKAN : 1. Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Equipment and Methods. Kerja Sementara. 2001. Construction Site Work. CRC Press . 4. Perkhidmatan Pembinaan dan Infrastruktur. 5th Edition. T. Boca Raton . (3rd Edition). Jacque W. The Handbook of Groundwater Engineering . Principles of Geotechnical Engineering. Perisian Pengurusan Projek. Road And Paving Materials. Delluer . 6th Edition. 2002. Alternative Material in Road Construction : A Guide to the Use of Recycled and Secondary Aggregates . 2003 2.03. 3. Sambungan.J. Harold A. 2001. . Prentice Hall. Peurifoy et al.. Traffic and Highway Engineering. 3.A. Struktur Atas. Oedometer dan Penentuan Ketumpatan Tanah di Tapak RUJUKAN : 1. Brooks/Cole. Atkins. London .T Sherwood . Construction Planning. 4. DFC 3022 SINOPSIS : APLIKASI PERISIAN KEJURUTERAAN TEKNOLOGI PEMBINAAN Perisian Reka Bentuk Struktur Konkrit Bertetulang. Ujian Pemadatan (Proctor Piawai).

. USA. 2000 Richard Fellows. Project management in construction . Fungsi dan Tanggungjawab Pengurus. Pro 2003 Technical Reference Manual. STAAD. Primavera System. Schedulling and Controlling. 4.. Research Engineers. 2001. Construction Project Management. Intl. 2003 PENGURUSAN PROJEK Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Struktur Organisasi-Pengurusan Pembinaan. Pelaksanaan dan Pengendalian Projek – Carta serta Jadual Perlaksanaan Projek. Esteem Structural Analysis. Inc. Primavera Project Planner Reference Manual. 2003. DFC 3103 SINOPSIS : Konsep pengurusan – Falsafah dan Teori Pengurusan Islam dan Barat. 1999. Project Management: A System Approach To Planning. 2001. 4. 3. Anthony Walker. New Jersy John Wiley. 2. Pro 2001 Getting Started Manual.Gould. STAAD..Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi RUJUKAN : 1. Intl. Research Engineers. 3. Pengurusan Masa Optimum.. Esteem Innovation Sdn. Design & Detailing Softwares User Manual. USA. Construction management in practice. Perancangan Sumber – Carta Bar dan CPM (laluan kritikal) dan Histogram dalam Pengurusan Sumber RUJUKAN : 1. Bhd. 2002 Harold Kerzner. 2. 2002 Frederick E. USA.

Saudah Sulaiman. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahamad Abdullah dan Khairuddin Abdul Rashid. RUJUKAN : 1. surat setuju terima dan borang perjanjian. J. Taksiran: Unsur-unsur harga dan kawalan kos. syarat-syarat kontrak. Dokumen kontrak: Jenis dan tujuan.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi TAHUN 3 SEMESTER II DFC 3082 SINOPSIS : Prosedur dan peraturan kontrak: Prinsip umum kontrak. senarai kuantiti. 3. penambahan dan peninggalan. 1997. 2001. kaedah penyediaan anggaran kasar. Pengukuran Kuantiti Bangunan (Beserta Contoh Kerja Berdasarkan SMM2). lukisan teknikal. Hinze. 2003. Pengenalan Undang-undang Kontrak dan Agensi. undang-undang dan peraturan keselamatan. Kontrak kejuruteraan awam: Ciri-ciri utama. perakuan dan bayaran kemajuan. arahan perubahan kerja. Kuala Lumpur: Prentice Hall. penggubalan dan pembentukan kontrak. anggaran harga bagi kerja siap dan senarai kuantiti.. jenis dan proses-prosesnya. Lee Mei Pheng. pengukuran. kos bahan dan buruh. KONTRAK DAN TAKSIRAN Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. 2000. Edition). Keselamatan dan kebajikan: Kemalangan dan pencegahan kemalangan. tugas dan tanggungjawab penyelia keselamatan di tapak bina. New York: Mac Gram – Hill. arahan kepada petender. Syarat-syarat kontrak: Kandungan standard syarat-syarat. kos kemalangan. borang-borang tender. kelewatan dan lanjutan masa. pihak yang terlibat dan standard kontrak bangunan dan kejuruteraan awam. Construction Contracts (2nd. spesifikasispesifikasi. 4. General Principles of Malaysian Law (2nd Edition).

Erki.Design of structural elements : concrete. D. Rekabentuk Papak. steelwork. A. Chanakya. RUJUKAN : 1. DFC 3073 PRA SYARAT : SINOPSIS : Struktur Konkrit Bertetulang: Rekabentuk Rasuk Tupang Mudah. M. Malaysia. RUJUKAN : 1. McKenzie . S. Rekabentuk Anggota Kayu. Kirk and M. Struktur Kayu: Sifat-Sifat Kayu. Rekabentuk Sambungan Kayu. MS 544: Part 2: 2001. Arya. SIRIM. Buku Panduan Menulis Tesis. Design of structural timber . 4. C. London: Spon Press. Code of Practice For Structural Use of Timber. UTHM.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi DFY 3023 SINOPSIS : PROJEK TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM Projek dijalankan mengikut kesesuaian kursus yang diikuti oleh pelajar secara berkumpulan dan akan ditentukan oleh pihak Fakulti. Toronto: McGraw-Hill. Hampshire: Macmillan. Panduan Pelaksanaan Projek Diploma Kejuruteraan. Strukutr Keluli: Rekabentuk Rasuk. 2001. 2002 3. masonry and timber design to British standards and Eurocodes. W. Rekabentuk Bumbung. Reinforced concrete design. 2. Rekabentuk Tiang. 2003 2. Pillai. U. Rekabentuk Tiang. KUiTTHO. Rekabentuk Sambungan Keluli. W. 2000 REKABENTUK STRUKTUR DFC 3013 (ANALISIS STRUKTUR) Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar .

reka bentuk.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi DFY* 3**3 DFY* 3**3 DFY* 3**3 ELEKTIF I ELEKTIF II ELEKTIF III TAHUN 3 SEMESTER III DFC 3126 SINOPSIS : Pelajar dikehendaki menjalani satu latihan industri sebagai pembantu jurutera pelatih dalam bidang kejuruteraan awam di mana-mana organisasi yang disenaraikan oleh fakulti selama 10 minggu dan akan dinilai oleh penyelia dari Fakulti dan penyelia Industri di tempat latihan. LATIHAN INDUSTRI Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . perancangan. pengurusan. penilaian dan penyiasatan tapak bagi sesuatu projek kejuruteraan awam. Pelajar akan melalui latihan yang akan ditetapkan oleh agensi dan organisasi dalam penyeliaan tapak.

Kelebihan dan Kelemahan. Perkembangan dan Status di Malaysia. . Jenis IBS. CIDB dan Peranannya Berkaitan IBS. Construction Planning. Pembinaan Sistem Pembentungan. Mc Graw Hill. Teknologi Pembinaan Bagi Jenis 3: Pengenalan. 2005. Pengeluaran Besar-besaran. A . RUJUKAN : 1. Kelebihan dan Kelemahan IBS. Klasifikasi IBS: Klasifikasi Sistem Pembinaan Secara Umum. Equipment and Methods. N. 2002. Richard R . Pembinaan Jalan Dan Perparitan dan Pengenalan Kepada Kerja Elektrikal Dan Mekanikal. Boca Raton . Neil S. Piawaian dan Tolerans. 2. Komponen Utama – Kerangka dan TEKNOLOGI PEMBINAAN BANGUNAN CEPAT-SIAP TEKNOLOGI PEMBINAAN INFRASTRUKTUR Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Pengawalan Air Tanah. Organisasi Yang Baik. London . Wastewater and Stromwater Infrastructure Management . Earthworks : A Guide . Sistem Terbuka. Pembinaan Sistem Bekalan Air. Peurifoy et al. Kepakaran. 2003. Mechanical & Electrical System in Buildings . 3. 2001 DFY 3123 SINOPSIS : Pengenalan: Pendahuluan. Komponen Utama – Kerangka dan Lantai. Trenter. Water. Kelebihan dan Kelemahan. Ciri Utama IBS: Sistem Tertutup. Grigg. Peralatan di Tapak. Pengangkutan. NJ: Prentice Hall .Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi ELEKTIF TEKNOLOGI PEMBINAAN DFY 3113 SINOPSIS : Teknologi Pembinaan Infrastruktur : Kerja-kerja Tanah. R. Upper Saddle River. Teknologi Pembinaan Bagi Jenis 1: Pengenalan.L. Koordinasi Modular. Integrasi. Thomas Telford . Proses dan Kaedah Pembinaan. Janis. Jenis dan Kaedah Penyambungan. Ciri Unik IBS. 6th Edition. 4. FL CRC Press . Perkembangan IBS di Malaysia: Sejarah IBS di Malaysia. Fasiliti Untuk Produksi.

Building Services Engineering. 9th Edition. Modular working Group (2000). E & FN SPON.N. Kaedah Penyambungan. bekalan elektrik. Jenis dan Kaedah Penyambungan. sistem penyamanan udara. Benjamin Stein. Kuala Lumpur. Longman TEKNOLOGI PERKHIDMATAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . sistem kebersihan . Volume 3. John Wiley and Sons Ltd. semulajadi dan mekanikal.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi Lantai. Edward Allen and Joseph Iano (2004). Kelebihan dan Kelemahan. IBS Survey 2003. Serdang. Hall (1997). An Print of Chapman & Hall 3.Industrialised Building Systems. perkakasan dan kaedah pembuangan air dan sisa kotoran dari dalam bangunan. Longman 4. Kuala Lumpur 3. pengalihudaraan. Kaedah Pembinaan. prinsip dan sistem pendawaian serta agihan tenaga dalam bangunan. Teknologi Pembinaan Bagi Jenis 5: Pengenalan. Freederick E. Shahrul Nizar Shaari (2003). Building Services and Equipment. New Jersey. faktor-faktor yang mempengaruhi keselesaan dan persekitaran. F. Chadderton (1991). Penggunaan Lightweight Concrete Blocks dan Interlocking Concrete Masonry Units. 2. RUJUKAN : 1. Kaedah Pembinaan. CIDB. Mechanical and Electrical Equipment for Building. Jenis Pembinaan. Fundamentals of Building Construction. David C. perlindungan litar pintas dan kilat. Trikha D. RUJUKAN : 1. bekalan air: prinsip dan sistem bekalan air sejuk dan air panas. and Abang Abdullah Abang Ali (2004). Proses dan Kaedah Pembinaan. UPM Press.Hall (1990). 4. John Wiley & Sons 2. Plumbing: Hot Water and Heating System. Implementation Of Modular Co-ordination in Building in Malaysia Modular Design Guide. Kaedah Penyambungan. CIDB. 3rd Edition. (2000). Teknologi Pembinaan Bagi Jenis 4: Pengenalan. DFY 3133 SINOPSIS : Pengenalan terhadap keselesaan termal.

Hall.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi ELEKTIF TEKNOLOGI PERPAIPAN DFY 3213 TEKNOLOGI PEMBINAAN DAN PENYENGGARAAN SISTEM PERPAIPAN SINOPSIS : Mengenal pelbagai jenis bahan pepasang dan lekapan: Pemilihan bahan.. perangkap. mengenalpasti dan menempatkan penggunaan pelbagai jenis penyambungan. anggaran bahan dan kos. Kerja Paip: Pembekalan Air Sejuk. susunatur tapak. 1999. Aplikasi pengukuran untuk pencegahan sifon kembali: Prinsip-prinsip ujian fizikal. Roy Chandley & Roger Greeno. rekabentuk. paip pugak dan paip ventilasi bagi paip air sisa. Saliran & Pembersihan. DBP. F. injap. 2005. Basic Plumbing. rekabentuk dan saiz tangki simpanan air sejuk dan panas. Pearson Ltd. Edisi Kedua. pelarasan tekanan dan suhu dalam pemasangan paip utama. 4. 2. 1992. sistem graviti dan pam. Kemudahan & Peralatan Asas Bangunan. RUJUKAN : 1. pam dan tangki untuk sistem perpaipan. rangkaian paip. pam centrifugal dan tangki agihan. Pembinaan lurang dan penyambungan paip sanitari: Aliran seragam dan berubah. Pemasangan dan sistem agihan bekalan air: Faktor rekabentuk dan paip bekalan utama. Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Pemasangan sistem bekalan air: Pelan lukisan perpaipan dan simbol. Harry Slater and Lee Smith (1979). 4th Edition. Construction Technology. 3. cabang tunggal dan cabang bergabung. Pemasangan paip sisa dan pembersihan: Bahan-bahan dan sambungan paip air sisa. Hall. prosedur piawaian. DBP. F.

Kriteria Dalam Perancangan Sistem Pembentungan Retikulasi.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi DFY 3223 PERANCANGAN DAN REKABENTUK SISTEM AIR RETIKULASI DAN PAIP DALAMAN DFC 2053 (HIDRAULIK) PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Sistem Agihan Air. Alan C. Don D. PERANCANGAN DAN REKABENTUK SISTEM PEMBENTUNGAN RETIKULASI DFC 2053 (HIDRAULIK) Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Perincian dan Laporan Sistem Air Retikulasi. Ratnayaka and Malcolm J. Arnold. Water Supplies Branch. Public Water Supply Committee Distribution Systems (2005). USA. Design criteria & Standards for Water Supply Systems. 2. Volume 3 (1994). National Academies Press. Water Supply. Jabatan Bekalan Air Johor. Analisis dan Rekabentuk Sistem Air Retikulasi. 5th Edition. London. Perincian dan Keperluan Laporan Sistem Air Retikulasi Untuk Kelulusan Jabatan Perkhidmatan Pembentungan. DFY 3233 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Sistem Pembentungan Retikulasi. Loji rawatan Dalam Sistem Pembentungan Retikulasi. Twort. Analisis dan Rekabentuk Sistem Paip Dalaman. RUJUKAN : 1. Public Water Supply Distribution Systems: Assessing and Reducing Risks (First Report). Perancangan Sistem Air Retikulasi. Brandt (2000). Guidelines On Submission Of Water Supply Plan To JBA Johor (1993). Public Works Department Malaysia. 4. 3. Analisis dan Rekabentuk Sistem Pembentungan Retikulasi.

MS1228 (1991). 2nd Edition (1997). 6. 8. Malaysia. Ministry of Housing and Local Government. Malaysia. Ministry of Housing and Local Government. Malaysia. Guidelines for Developers Volume Three: Sewer Networks and Pump Stations. Department of Sewerage Services. Department of Sewerage Services. Guidelines for Developers Volume Two: Certification of Sewerage Works Procedures. Code of Practice for Design and Installation of Sewerage Systems. Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Guidelines for Developers Volume Four: Sewerage Treatment Plants. 2nd Edition (1996). Standards & Industrial Research Institute of Malaysia.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi RUJUKAN : 5. Ministry of Housing and Local Government. 7. 2nd Edition (1998). Department of Sewerage Services.

permukaan lanskap lembut. pengenalan. lanskap kejur.T. (1986). fungsi dan kemasan. pelan pemeringkatan. kaedah pemeringkatan tanah.F. Hutching. Teknologi penyediaan ruang landskap.W. Elemen air.. sistem saliran tanaman. & Dines. McGraw Hill. Pembentukan ruang lanskap. New York..Graw Hills. ‘Cut and Fill’. Pembinaan berasaskan kayu. Prinsip rekabentuk. John Willey & Sons. teknologi konkrit dalam pembinaan landskap. lanskap lembut. BAHAN DAN TEKNOLOGI LANDSKAP PEMBINAAN LANDSKAP Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . The Art of Landscape Detail. DFY 3323 SINOPSIS : Pengenalan kepada komponen landskap kejur. penyediaan tanah ruang tanaman. (1999). New York. 2. Micheal. jenis-jenis kayu. pelantar. wakaf. pergola. prinsip asas kerja tanah. Permukaan lanskap. RUJUKAN : 1. New York. perancangan ruang landskap. Pengenalan kepada komponen landskap lembut. Laurie. pengenalan. elemen air dan penyelenggaraannya. pembinaan dasar takungan. 3.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi ELEKTIF TEKNOLOGI PEMBINAAN LANDSKAP DFY 3313 SINOPSIS : Pengenalan. 4. pelan topografi. (1999). komponenkomponen lanskap. konsep air larian. permukaan lanskap ‘fleksible’. Kirkwood. kemasan pinggir takungan. New York. Builder’s Guide To Landscaping. Elsevier. rekabentuk pencahayaan lanskap. Naill. kecerunan dan tembok penahan. isipadu tanah dipotong/ditambak. penyediaan tapak bangunan dan jalan. An Introduction To Landscape Architecture. permukaan lanskap kejur. kepentingan dan fungsi lanskap. teknologi kayu dalam pembinaan landskap. C. pancuran. penyediaan sisitem saliran. Teknologi pembinaan landskap lembut. Time Saver Standard for Landscape Architect. (1997). Mc. J. Harris. N.

& Dines.W.F. 4. (1999). (1993). Undang-undang setempat. Prentice Hall. ruang aktiviti aktif dan pasif. Builder’s Guide To Landscaping. UTM. Konsep dan tema rekabentuk. 3. ekosistem setempat. perancangan ruang dan aktiviti. analisis pemandangan. elemen tumpuan. prinsip asas sirkulasi. Jamil Abu Bakar.T. Hutching. Methods and Materials. RUJUKAN : 1. Pembentukan karektor ruang landskap. .Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi kaedah-kaedah penanaman. Harris.T. 4. New York. jarak antara nodus. aktiviti setempat. Skudai. Time Saver Standard for Landscape Architect. Sirkulasi. aras tanah. . Hutching. Pelan Induk Landskap Tempatan. . RUJUKAN : 1. Mc. Penyelenggaraan landskap.F.W. (1999). The Art of Landscape Detail. 2. undang-undang dan garis panduan. J. (1999).Graw Hills. keperluan pengguna. New Jersey. (2002). New York. Naill . New York. elemen sirkulasi landskap. Kirkwood. J. N. John Willey & Sons. 3. Kirkwood. New York. The Art of Landscape Detail. N. 2. New York (1999). John Willey & Sons. kajian kes. Garis Panduan Landskap Negara. C. kawalan hakisan.Time Saver Standard for Landscape Architect. Harris. New York. & Dines. (1997). A Design Guide for Public Parks in Malaysia. pengenalan konsep dan tema.Graw Hills. PERANCANGAN DAN REKABENTUK LANDSKAP Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . tekstur. UndangUndang Kecil Seragam Bangunan. Mc. akses dan sirkulasi. perancangan sirkulasi. . . McGraw Hill. Builder’s Guide To Landscaping. Landscape Operation: Management. ruang peribadi dan ruang awam. McGraw Hill. terjemahan konsep dan tema dalam rekabentuk. prasarana. Leroy G. Fungsi ruang. Naill . C. warna. (1997). analisis tapak. DFY 3333 SINOPSIS : Kaedah asas merancang dan merekabentuk ruang landskap.

(2001) The Construction of Buildings (V. DFY 3423 SINOPSIS : Pengenalan Kepada Sifat dan Struktur Kayu .Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi ELEKTIF TEKNOLOGI KOMPONEN PEMBINAAN DFY 3413 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Komponen Pembinaan Struktur Bangunan. William Heinemann Ltd. Teknologi Kayu Gergaji. S. 3. 4. (1999). Komponen Pembinaan Struktur Kayu Dan Komponen Pembinaan Struktur Komposit.G dan Lavan.) Oxford: Blackwell Science Ltd.A (1987).). RUJUKAN : 1. Barrit. Fletcher. pengredan dan kecacatan kayu. Barry.M. kayu teras dan gubal. Civil Engineering Construction. Penghasilan dan Penggunaan Papan Lapis. Chudley. hardboard. Komponen Pembinaan Struktur Konkrit Prategasan. ciri dan jenis papan serpai. Komponen Pembinaan Struktur Konkrit Bertetulang. pengukuran dan saiz. 2. pertumbuhan dan gegelang tahunan. Edinburgh. sifat mekanikal dan kegunaan. R. kecacatan dan pengeringan kayu. London. Construction Technology. kandungan lembapan dan kekuatan kayu. Papan Serpai dan Produk Komposit. R. Pearson Education Limited. Ed.5) The Construction of Buildings (5th Ed. kecacatan.H (1987). B. jenis. gred dan kegunaan. kegunaan dalam pembinaan. Longman. Construction Technology (3rd. London. pemilihan spesis dan perekat. C. spesis kayu. Produk TEKNOLOGI PEMBINAAN DAN REKABENTUK PRODUK KAYU TEKNOLOGI KOMPONEN PEMBINAAN STRUKTUR BANGUNAN DFC 1012 (BAHAN KEJURUTERAAN AWAM) Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Glulam dan Venir. Komponen Pembinaan Struktur Keluli.

New York. kertas. Two Penn Plaza. RUJUKAN : 1. REKABENTUK DAN PEMBINAAN KOTAK ACUAN Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . 2. Kegunaan Kayu Dalam Industri Pembinaan. 2000. United Kingdom. RUJUKAN : 1. Advanced Constructions Technology (3rd Edition). Dewan Bahasa Dan Pustaka. papan penebat. England. Iowa . Hutchings. 1982.. Peurifoy & Oberlander. John Wiley & Son Inc. McGraw Hill. 2000.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi Gentian. perabut. rekabentuk dan pembinaan kotak acuan. Forest Products and Wood Science. rekabentuk asas untuk kotak acuan. Peter Brett. Roy Chudley and Roger Greeno. Formwork And Concrete Practice. W. Jonathan F. papan gentian berketumpatan sederhana. penanggalan dan penyimpanan kotak acuan. London. 1999 4. Tan Boon Tong. Wood Framing Portable Handbook. dinding. pengangkutan. 3. 2. 1991. Civil Engneering Materials Firth Ed. Heinemann Professional Publishing. Wayne Wilcox . Topik yang dibincangkan ialah pengenalan kepada kotak acuan. Palgrave. 1999. New York. Wood as a Building Material. 1996. rasuk. 3. Iowa State University Press. Formwork For Concrete Structures (3rd edition). kekuda. sistem teknologi kotak acuan moden dan langkah-langkah keselamatan dalam pembinaan kotak acuan. DFY 3433 SINOPSIS : Subjek ini menumpukan kepada pengenalan. rangka rumah. kaedah pembinaan. Longman. McGraw-Hill. Dhir. 1988. penyenggaran. Teknologi Binaan Bangunan. pembungkusan. New York. Kuala Lumpur. Neil Jackson & Ravindra K. sukan. papan gentian keras. 4. John G Haygreen.

T. & Cook. P. Thomas Telford (London).Y. Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Practical Road Safety Auditing. F. 2nd Edition.. RUJUKAN : 1. Wright. Roads. Loji Pengeluaran Campuran Asfalt. 2.. P.H. M. Rekabentuk Campuran Asfalt. Dixon. 2004. Kawalan Mutu Kerja Turapan. Shahin. and Parking Lots. Pavement Management for Airports. Boca Raton.K. S. K... DFY 3523 PRA SYARAT : TEKNOLOGI BAHAN DAN TURAPAN DFC 3033 (KEJURUTERAAN JALAN RAYA DAN TRAFIK) DFC 3051 (MAKMAL KEJURUTERAAN JALAN RAYA DAN GEOTEKNIK) SINOPSIS : Kerja Tanah dan Sistem Saliran Turapan Jalan. 2005. Bitumen. Chapman & Hall New York London. FL: Taylor and Francis. 3. Operasi Kerja Turapan. M.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi ELEKTIF TEKNOLOGI TRAFIK DAN JALAN RAYA DFY 3513 PRA SYARAT : TEKNOLOGI PENYENGGARAAN JALAN RAYA DFC 3033 (KEJURUTERAAN JALAN RAYA DAN TRAFIK) DFC 3051 (MAKMAL KEJURUTERAAN JALAN RAYA DAN GEOTEKNIK) SINOPSIS : Pengenalan kepada Penyelenggaraan Jalan Raya. Fwa.. 2006. The handbook of highway engineering. Teknik Penyelenggaraan Dan Pembaikpulih Jalan Raya. Aggregat Galian. Proctor. Belcher. John Wiley & Sons United States. Penilaian Keadaan Turapan Boleh Lentur dan Tegar. Highway Engineering. Penilaian Keupayaan Galas Turapan.. 4. 2001.

Books/Cole-Thomson Learning. 2000. ARRB Transport Research. 3. Australian Asphalt Pavement Association. United States of America. Prassas.. L.L. and Boedecker. R. W. Construction of Hot Mix Asphalt Pavements (MS-22). Penyelenggaraan Pencahayaan Jalan Raya dan Isyarat Trafik Yang Diterangi. California. Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . DFY 3533 SINOPSIS : Teknologi Penyelenggaraan Trafik : Pengenalan Kepada Teknologi Trafik. 2002. Ausroads Incorporated. Traffic and Highway Engineering.. 3rd Edition. Brockenbrough. Hot Mix Asphalt. Brooks/Cole. Roess. (Third Edition).2nd Edition.J. K. Jr. 4. Federal Highway Administration.. 2001. N. Asphalt Institute. Austroads.S. R.R. United States of America.R. Washington. Garber. 3. Penyelenggaraan Peranti Kawalan Trafik. 2002. Currin. 4. Highway Capacity Manual.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi RUJUKAN : 1. ARRB Transport Research. Pavement Design. & McShane. 2004.A.J & Hoel.. 2003. T. Austroads Incorporated. 2003. Traffic Engineering. Australian Asphalt Pavement Association. dan Keperluan Kawalan Trafik di Zon Kerja Penyelenggaraan. E. Pearson Prentice Hall. 2004. Highway Engineering Handbook.P. McGraw-Hill.. RUJUKAN : TEKNOLOGI PENYENGGARAAN TRAFIK 1. Asphalt Guide. Introduction to Traffic Engineering: A Manual for Data Collection and Analysis.. 2. 2. Transportation Research Board/National Research Council.

Penilaian Selepas Pembaikan. Ketahanlasakan konkrit. The Port Authority of New York and New Jersey (1998). Concrete Pumping and Spraying – A Practical Guide Thomas Telford. karatan keluli dan pengkarbonan.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi ELEKTIF TEKNOLOGI BAHAN DAN STRUKTUR DFY 3613 SINOPSIS : Rekabentuk bancuhan konkrit. Neville. Konkrit ringan berbuih dan mikro silika. Bahan-Bahan Pembaikan. J. 3. Tahap Kerosakan. Merekodkan Data. Penilaian Kerosakan: Mengenalpasti Jenis Kerosakan. rayapan dan kecutan terhadap ubahbentuk konkrit.H. 1987. Konkrit ringan. serangan sulfat. Penilaian Kerosakan: Pembaikan dan Pemulihan: Jenis-Jenis Pembaikan dan Pemulihan: Kaedah Pembaikan. T. Properties of Concrete. Jenis-Jenis Pemeriksaan. & Brooks.M. Code of Practice for Design & Construction. 1983. Merekodkan Data. RUJUKAN : 1. Neville. 2. 1985. Longman. 1990. Guideline for Condition Survey of Waterfront Structures. Pengaruh masa. Concrete Technology. A. Cooke. RUJUKAN : 1. A. 4. Perkembangan dan sifat-sifat konkrit berkekuatan tinggi.M. Pembaikan struktur konkrit.J. Prosedur Pengujian. DFY 3623 SINOPSIS : Pemeriksaan Struktur: Prosedur Pemeriksaan . TEKNOLOGI PEMBAIKAN DAN PEMULIHAN TEKNOLOGI KONKRIT Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Pitman. Pengujian Bahan: Jenis-Jenis Ujian Tanpa Musnah. tegasan. British Standard BS 8110: Part1: Structural Use of Concrete.

A. (1995).A. M. 2nd Edition. Structural Condition Assessment of Existing Buildings. P. Bahan Gantian Simen: Abu Terbang. Fuentes. C. W. 4. Struktur Keluli. Kawalan Kualiti Struktur Kayu. New York. Ujian Tanpa Musnah Struktur Konkrit. Restructuring American and Beyond: Proceeding of Structure Congress XIII. Keluli. New York.B and Waltz. Neville.J.W.E (1992). Ujian Bahan: Konkrit. How Long it Last? Condition Assessment of Building Envelope.Malhotra. New York. 4. J. Ujian Tanpa Musnah Struktur Kayu. Baumert. 3. D. Restructuring America and Beyond: Proceeding of Structures Congress XIII. Bridge Maintenance. A.A Jr.A Hunter. K.L and Brotherson. Abu Berasaskan Kayu. Revised and Expended. (1994). Lam.J. Cole. Struktur Konkrit: Pemeriksaan Struktur Konkrit.R Weightman. Low. S. (1995). ISO 9000 in Construction.A. Reinforced Concrete After Cracking. (1987). (1995). S. UJIAN DAN KAWALAN KUALITI STRUKTUR KEJURUTERAAN AWAM Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Longman. A. G. Struktur Keluli: Pemeriksaan Struktur Keluli. Struktur Kayu: Pemeriksaan Struktur Kayu.M & Teng. Carino N.(2004). & Brooks. Abu Sekam Padi.E. Kayu. Kayu. Inovasi Dalam Kawalan Kualiti Struktur: Struktur Konkrit Ringan Berbuih. Keluli. Concrete Technology. White.M. V. Inspection and Evaluation. Struktur Rencam Kayu RUJUKAN : 1. Handbook on Nondestructive Testing of Concrete CRC Press 2. DFY 3633 SINOPSIS : Sifat Bahan: Konkrit. 3.. Kawalan Kualiti Struktur Konkrit.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi 2. C. Balkema Publishers.M. McGrawHill.

penurasan. 4. penentuan dan penyediaan instrumen. 2002. fizikal dan biologi. penyediaan larutan piawai. S. pencairan. airsisa. Poduri S. penghazaman. Environmental Laboratory Exercises For Instrumental Analysis and Environmental Chemistry. penentuan parameter. kimia. penyediaan bekas sampel / radas dan penyimpanan sampel. intrepretasi data dan penulisan laporan RUJUKAN : 1. Frank M. pemilihan reagen kimia. Sampling Methods : Exercises and Solutions. penentuan kaedah analisis. pengendalian bahan kimia dan alat radas dan kebersihan di dalam makmal. PERSAMPELAN ALAM SEKITAR Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Ardilly. Sampling Methodologies : With Applications. tanah dan udara. Hoboken. pengekstrakan. penyejatan. Pengumpulan sampel air. UK.. pengenalan kepada prosedur kes-kes kecemasan. pemilihan stesen persampelan. pemilihan bekas sampel / radas. Pascal. Reagen / peralatan. NJ: John Wiley. New York: Springer. 2. pemilihan jenis persampelan dan pemilihan peralatan persampelan. R. pengenalan kepada asas penyediaan reagen kimia. penentuan masa dan kekerapan persampelan. LTD. pelupusan sisa. 3. pemilihan lokasi persampelan. Penyediaan sampel. In-situ. Rao. Penggunaan peralatan keselamatan. 2004. 2006. Penyediaan Laporan. Parameter persampelan. John Wiley & Son. kaedah kalibrasi alat. Bekas sampel / radas . Dunnivant. R. Boca Raton: Chapman and Hall. Analisis Sampel.. jenis-jenis bekas sampel / radas. Introduction To Environmental Analysis. Reeve.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi ELEKTIF TEKNOLOGI ALAM SEKITAR DFY 3713 SINOPSIS : Keselamatan makmal. 2000. penyulingan. penyimpanan reagen kimia.

Keterlarutan gas. 4th Edition. Sebatian organik dalam air. Lawrie Ryan. Prinsip keseimbangan kimia. General. CRC Press. RUJUKAN : 1. 2000. pH. Koloid dan penggumpalan. 2004. Kepekatan ion hidrogen dan pH. Organic and Biochemistry. Edition. Analisis kimia dalam makmal. 3. 2005. Brooks/Cole Thomson Learning. Environmental Chemistry. Slabaugh. Siri masa taburan hujan. Chemistry for Today. tindakbalas tertib sifar. 2001 4. Corak taburan hujan yang singkat. McGraw Hill. J. Jr. Michael R. Proses tidak berbalik bagi tindakbalas kimia. Purata kala kembali (ARI). Spencer L. Water and Wastewater Technolgy. pertama dan kedua. Sistem perparitan major dan minor. Hammer. Masa tumpuan untuk kawasan tadahan semulajadi. Pengukuran Aliran: Pengiraan tempoh aliran. Rekabentuk hujan dan air ribut: Corak taburan hujan di Malaysia. Sebatian organik . Kekerapan tempoh keamatan hujan (IDF). M. analisis alkaliniti dan keasidan. Seager. DFY 3733 PRA SYARAT : SINOPSIS : Konsep rekabentuk hidrologi: Kebarangkalian tahunan. Analisis kimia. J. 8th Edition. Penggunaan meter pH. M. Penyediaan larutan piawai. Rekabentuk banjir. Nelson Thores. Masa AMALAN SALIRAN MESRA ALAM DFC 2042 (HIDROLOGI) DFC 2053 (HIDRAULIK) Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar .Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi DFY 3723 SINOPSIS : KIMIA PERSEKITARAN Elemen. 5th. radikal dan sebatian. Konsep pengionan. Kinetik kimia. ferum dan mangan. Chemistry for You. kesan suhu ke atas tindakbalas. Alkaliniti.. kekerasan.. Stanley E. Hammer. Analisis kekerapan. 2. DO dan spektrofotometer. Manahan.

R. Kedah. Hydrology and Water Resources Engineering. Volume 1.. Department of Irrigation and Drainage Malaysia. Laluan air semulajadi. Kassim. Anggaran isipadu air larian permukaan. Rekabentuk kualiti air ribut. 2000. 7 – 8 September 2000 at City Bayview Hotel. Persidangan Tahunan Pengurus Kanan JPS Malaysia. NJ. K. Laluan air berumput. Prentice Hall. Pekali air larian permukaan. Kaedah Luas – Masa. Urban Stormwater Management Manual for Malysia (Manual Saliran Mesra Alam Malaysia) .. Upper Saddle River. Hamid. 2002. RUJUKAN : 1. A. Kepelbagaian keadaan kawasan tadahan kecil. Langkawi.C. Pembentung dan laluan air: Rekabentuk pembentung. and W. Prentice Hall. James. Water Resources Engineering. Pencemaran: Ciri-ciri pencemaran.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi tumpuan untuk kawasan tadahan kecil.2001. Wurbs. Formula Rasional untuk air larian permukaan. 2. Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Kaedah Rasional. Manual Saliran Mesra Alam – Kaedah Kawalan Air Larian Hujan Pada Punca. 4. P. Kaedah Hidrograf. 2000. 3.20 . Patra. Saliran berlapik.

Technical Drawing. RUJUKAN : 1. Engineering Drawing. Lukisan Pelan Tapak. Mark Dix. Mc Graw Hill. Mitchell. Spencer. 2007. Huth and Walter Wells. A. Hill. 6th Edition. Applying Autocad ® 2000. New York. 1999.Wohlerrs. US. 4. Prentice Hall. RUJUKAN : 1. 2. 4. Boundry. 3rd Edition. Dygdon and Novak. T.Emanuele & V. Digital Image Processing. Discovering AutoCAD 2007. W. 1991.Prentice Hall. Delmar Thomson Learning. 3.3rd Edition. UK. Alessandro.David.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi ELEKTIF TEKNOLOGI LUKISAN KEJURUTERAAN AWAM DFY 3813 SINOPSIS : Pengenalan Kepada Lukisan-Lukisan Infrastruktur. Giesecke. 2002. 2003. T. London. Introductory Techniques for 3D Computer Vision. Understanding Construction Drawings. 2. Autocad 2002: The Complete Reference. Wiley. Pratt. 3. C. DFY 3823 SINOPSIS : Kerjuruteraan awam.K. Mark W. Paul Riley. W. A Step By Step Approach. 2002. Glencoe. Penyediaan Lukisan Infrastruktur. 1998.UK. UK. 2000. struktur (perisian cadre) dan visual air bawah tanah (perisian mudflow). Mc Graw Hill. TEKNOLOGI LUKISAN BANGUNAN TEKNOLOGI LUKISAN INFRASTRUKTUR Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Prentice Hall.

2005.Wiebe. 2. UK. William.Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi DFY 3833 SINOPSIS : REKABENTUK SUSUNATUR BANGUNAN Asas perancangan. Technical Graphics Communications 3rd Edition. 1995. A. Pengenalan kepada simbol di dalam rekabentuk pembinaan. UK. 2002. City of Bits: Space. The MIT Press.L. Mitchell.J. Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar . Prentice Hall. McGraw Hill. Gary R. AutoCAD 2002 Companion: Essentials AutoCAD Plus Solid Modeing. Place and the Infobahn. 3. 2002. Kerja-kerja rekabentuk awam RUJUKAN : 1. UK.James. Komponen bangunan. Sunderesh S. Heragu. McGraw Hill. Facilities Design.. US. 4.Bertoline & Eric N.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->