You are on page 1of 1
Kampanje mot kjedebutikkene @ Butikkeierne onsker ne regulering av husleieprisene GRUNERLOKKA Butikk- eiere i bydelen har startet en underskrifts- kampanje mot de stadig okende leieprisene. (GABRIELLE GRAATRUD Aften har skrevet om proble- ‘met for, De siste drene har sta dig flere smabutikker blittskvi- set ut av gardeiere som krever skjorta av dem ihusleie. Huslt en hos gronnsaksforhandler Sultan er syvdoblet pa fem dr, og mandag. skrev Aften om ‘girdeieren som gir rettens vel for & presse gronnsakshandler ‘Omer Kara til 4 betale tredab- balk loie Kun kioskkjeder og eien domsmegiere synes & ha rad til denyelleiene, og smabutikkene forsvinner. Tereza Vithelmova og Paul Thorton som driver bu- tikkene Trabant og Robot i Markveien, fikk for en mined siden beskjed omatnyetablerte Nille onsket & utvide, og der- ‘med beslaglegge lokalene til ‘Trabant, Bruktbutikken ma ut innen oktober za Vlhelmova, Arvid Holmaren og Paul Thornton vildanne enfellesaksionskomite. oa vl starte alternative Gruneriskka-dager mot de radonde markedskreftene. ra ene Milage bak Paretbestemte seg derfor for Viblir hele kvalt av kiosker men mener likevel at butikie_ | Siibake,og vere denne MOCO enedte eo melliceaty..slcbncctyitlgpocig: tikenen nderskrifskampanje Dukanstettskampanienvecatersezselvfoten, Demarkeds- ~ At butikkeieme ber om re ‘mot det de kaller den «kultu- _skrive undre pa nett: httpd! forer med at dette er et kult og gulering, er et kraftig varskutil_ | fell odeleggelsen av Grines- Wwipettonscam/petilon/ spennende omride, men et ttleeme om at nd er grensen loka». ‘grunosio/ ellerbesakeenavde — med pi & adelegge omridet, id. T andre land har man ‘mange smaputikkene Maric ~Fivis vi gjor noe nd, kan vi Jejon som ogsdsamier under Degrense denne utviklingen. Vi Senter Deterveldigkortsiktig tenkt. _ kvartalsvis styring av butikklo- alene, og det blir interessant fdrossikkeuten diage bel se coesyon- -Mahandle mer sndtt om dete spersnet kommer erThorton somné onsker pol; farmennsrmessoakeiee ‘Han flr stotte av BU-politiker pA Stortngets bord, sterhan. | tisk regulering av" vor mye tatemtvecrunefiiad UIGranl (1), som leer Gri Byrd for neering og Kultur findelemekan akelcien, er Deulholdetsommersom —nerloltka Neingsrid Oslo, Anette Wiis Beyn p).et_| Mere smibutikker i omridet etedaforabevarekaltuenos "~Jeg er belymret.Gardeier- ikke postvt egulerog ststeroppom kampanjen.Bu- tna nesanske omTaske penger har Seeeynes deter trist at smi tikdriver Bethe Marte Bort forttlatfolk ma iyte ut ogat_butiskeneforsvinner, men pl fied D'Liriom fier kroken tf iefen ar tomme lolaler pl tkerekan ie bande seg in pidora nir garden derhennes Ask & Embla e hutikk ligger,erlagtut for salg. A se at mange av Og butikkeier Arvid Holmgren legge ned. frustrert over Griinerlokka. dette. Vi mA heller oppfordre oene m4 Granller skeptisk til en poli- folk ilhandlei smAbutikkene Kk regulering av leleprisene, slikat de ikke forsvinner.

You might also like