top500B1¥

 B1¥0Mdb1Mdb1üÛn â6 Ú + è @ Þ.~ËzÊ â> ø H õ H ÿgÆo» 

kÆ( ê = 

ì!@! ! ÿ"e"½##n#Â$$|$Ï% %~%Í&(& &ã'?' ' å(6( (å)<) ) ï*>* *ß+/+ + ä,@, ,ß--- - Ô.+. .Ó 

\ » f » o Æ | Ì % 

Ú 0 

Ó % } Ø / } Ì j º b ³ ] ¼ \ ¶ ` ± R ¤ ø H 

ö O ¡ õ S ¨ 

Y µ 

b — P § 
_e «¹  
 Z ¦ ö¡F¡ ¡ ç¢6¢ ¢ä£5£ £ ì¤?¤ ¤ó¥O¥¢¥ù¦R¦§§ 
ǤX
[«§³¬¨¨Y¨ª©©_©²ªªhª¶« 

¬W¬¤¬ôE  í®A® ®ñ‾<‾ ‾ á°.°y°Ð±'± ± Ò²"²z²Î³/³ ³ ä´=´ ´âµ.µ µ Ó¶#¶w¶Ñ——r—¿¸ 

¸i¸¶¹¹T¹§¹ú 

ÿÿÿÿWorld RankInstitution*CountryTotal ScoreScore on AlumniScore on AwardScore on HiCiScore
Score
S
on SCI
Score on Sizeÿÿÿÿÿ 

ÿÿÿÿÿTTTTTTTT 
T
TT

T

TTTTTTTÿÿÿÿÿ52525252525252552
2
8080

52

808080808080ÿÿÿÿÿ1Harvard UnivUSA100.0 98.6 100.0 100.0 100.0100.0 

60.6 ÿÿÿÿÿ2Stanford
272.3 

68.1 ÿÿÿÿÿ3Univ CambridgeUK76.2 100.0 93.4 56.6 58.570.2 

73.2 ÿÿÿÿÿ4Univ Cal
.0 76.0 74.1 75.672.7 

45.1 ÿÿÿÿÿ5Massachusetts Inst Tech (MIT)USA72.4 74.1 78.9 73.6 69.1
47.5 ÿÿÿÿÿ6California Inst TechUSA69.0 59.3 66.5 64.8 66.753.2 

100.0 ÿÿÿÿÿ7Princeton UnivU
2.146.8 

67.3 ÿÿÿÿÿ8Univ OxfordUK61.4 64.4 59.1 53.1 55.365.2 

59.0 ÿÿÿÿÿ9Columbia
8 57.3 51.668.3 

37.0 ÿÿÿÿÿ10Univ ChicagoUSA60.5 72.2 81.9 55.3 46.654.1 

32.
.6 58.163.6 

50.4 ÿÿÿÿÿ12Cornell UnivUSA55.5 46.6 52.4 60.5 47.266.2 

33.6 ÿÿÿÿÿ1
egoUSA53.8 17.8 34.7 63.6 59.467.2 

47.9 ÿÿÿÿÿ14Tokyo UnivJapan51.9 36.1 14.4 44.5 55.0
nsylvaniaUSA51.8 35.6 35.1 61.2 44.672.6 

34.0 ÿÿÿÿÿ16Univ California - Los AngelesUS
.8 60.5 48.179.9 

24.8 ÿÿÿÿÿ17Univ California - San FranciscoUSA50.8 0.0 37.6 59.3 59
48.8 ÿÿÿÿÿ18Univ Wisconsin - MadisonUSA50.0 43.1 36.3 55.3 48.069.2 

19.0 ÿÿÿÿÿ19Univ Mi
rUSA49.3 39.8 19.3 64.8 45.776.7 

20.1 ÿÿÿÿÿ20Univ Washington - SeattleUSA49.1 22.7 3
.8 
16.2 ÿÿÿÿÿ21Kyoto UnivJapan48.3 39.8 34.1 40.0 37.277.1 

46.4 ÿÿÿÿÿ22Johns H
3.7 52.671.7 

14.2 ÿÿÿÿÿ23Imperial Coll LondonUK46.4 20.9 38.1 46.2 39.465.8 

44.5 ÿÿÿÿÿ2
a44.6 28.1 19.7 39.1 41.278.4 

42.8 ÿÿÿÿÿ25Univ Coll LondonUK44.3 30.8 32.9 41.0 41.061.1 

42.6 ÿÿÿÿÿ25Univ Illinois - Urbana ChampaignUSA43.3 41.7 37.4 46.2 36.058.2 

17.8 ÿÿÿÿÿ2
ech - ZurichSwitzerland43.2 40.3 37.0 39.1 43.247.1 

41.5 ÿÿÿÿÿ28Washington Univ - St. L 
25.1 26.6 41.9 46.856.2 

44.9 ÿÿÿÿÿ29Rockefeller UnivUSA40.2 22.7 59.8 31.5 43.627.1 

tern UnivUSA39.5 21.8 19.3 47.9 35.857.2 

37.0 ÿÿÿÿÿ31Duke UnivUSA38.9 20.9 0.0 48.6
36.2 ÿÿÿÿÿ32New York UnivUSA38.7 33.9 25.0 43.7 39.350.9 

19.1 ÿÿÿÿÿ33Univ Minnesota 
53.9 35.969.6 

12.8 ÿÿÿÿÿ34Univ Colorado - BoulderUSA37.8 16.6 29.8 43.7 38.347.5 

27.
ifornia - Santa BarbaraUSA37.0 0.0 28.5 45.4 41.444.0 

36.2 ÿÿÿÿÿ36Univ British ColumbiaCa
da36.3 20.9 19.3 36.0 31.659.5 

34.9 ÿÿÿÿÿ36Univ Texas Southwestern Med CenterUSA36.3 16.6
3.8 40.540.0 

34.9 ÿÿÿÿÿ38Vanderbilt UnivUSA35.1 12.6 30.2 37.1 23.850.2 

41.7 ÿÿÿÿÿ3
rlands34.9 30.8 21.4 31.5 29.958.1 

22.1 ÿÿÿÿÿ40Univ Texas - AustinUSA34.8 21.8 17.1 50
12.8 ÿÿÿÿÿ41Univ Paris 06France33.9 35.7 23.9 23.1 24.756.7 

32.6 ÿÿÿÿÿ42Univ California
.0 48.6 37.264.7 

20.7 ÿÿÿÿÿ43Pennsylvania State Univ - Univ ParkUSA33.5 14.1 0.0 50.
14.2 ÿÿÿÿÿ44Rutgers State Univ - New BrunswickUSA33.4 15.4 20.4 38.1 36.148.2 

19.5 ÿÿÿÿÿ4
ermany33.3 43.1 24.1 27.6 20.450.0 

32.0 ÿÿÿÿÿ46Karolinska Inst StockholmSweden33.0 30.
649.8 

21.5 ÿÿÿÿÿ47Univ EdinburghUK32.9 22.7 17.1 27.6 36.749.1 

31.6 ÿÿÿÿÿ48Univ Pa
4 21.346.8 

31.2 ÿÿÿÿÿ48Univ Southern CaliforniaUSA32.5 0.0 27.3 41.9 23.053.5 

20.
tsburgh - PittsburghUSA32.5 18.9 0.0 42.8 26.567.0 

20.0 ÿÿÿÿÿ51Univ MunichGermany32.4 
32.056.0 

31.1 ÿÿÿÿÿ52Univ RochesterUSA32.0 33.3 9.1 30.3 27.244.9 

50.1 ÿÿÿÿÿ5
alia31.9 17.8 12.9 41.0 31.443.6 

30.7 ÿÿÿÿÿ54Osaka UnivJapan31.5 12.6 0.0 26.2 31.27
ifornia - IrvineUSA31.4 0.0 25.0 33.8 29.647.2 

29.9 ÿÿÿÿÿ56Univ North Carolina - Chapel Hi
lUSA31.2 12.6 0.0 38.1 34.560.5 

20.3 ÿÿÿÿÿ57Univ ZurichSwitzerland31.1 12.6 27.3 21
29.9 ÿÿÿÿÿ57Univ Maryland - Coll ParkUSA31.1 25.9 0.0 40.0 33.254.0 

17.4 ÿÿÿÿÿ59Univ Co 
30.8 24.7 23.1 22.648.1 

29.8 ÿÿÿÿÿ60Univ BristolUK30.6 10.9 18.2 32.7 26.649.1 

29.
0.4 28.8 0.0 31.5 26.359.0 

29.2 ÿÿÿÿÿ62Carnegie Mellon UnivUSA30.3 18.9 30.2 32.7 17.4
denNetherlands29.8 25.1 15.8 30.3 22.047.3 

30.3 ÿÿÿÿÿ64Univ HeidelbergGermany29.7 10.9
49.7 

28.5 ÿÿÿÿÿ65Case Western Reserve UnivUSA29.6 37.2 11.8 23.1 22.246.1 

40.6 ÿÿÿÿÿ6
vRussia29.5 51.5 34.9 0.0 8.158.5 

28.3 ÿÿÿÿÿ67Univ FloridaUSA29.3 15.4 0.0 33.8 24.36
oNorway29.2 25.9 34.1 19.5 17.242.1 

28.0 ÿÿÿÿÿ69Univ SheffieldUK28.8 23.5 14.4 23.1 28.
nivJapan28.8 18.9 0.0 19.5 26.169.3 

27.7 ÿÿÿÿÿ71Purdue Univ - West LafayetteUSA28.7 18.
150.5 

13.8 ÿÿÿÿÿ72Univ HelsinkiFinland28.6 18.9 18.2 15.1 23.756.9 

27.5 ÿÿÿÿÿ73Ohio St
usUSA28.5 17.8 0.0 41.0 20.661.3 

9.6 ÿÿÿÿÿ74Uppsala UnivSweden28.4 25.9 32.9 0.0 30.
vUSA28.3 21.8 22.3 26.2 23.730.2 

44.6 ÿÿÿÿÿ76Univ ArizonaUSA28.1 0.0 0.0 31.5 37.756 

oll LondonUK28.0 16.6 23.5 23.1 19.846.2 

26.9 ÿÿÿÿÿ78Univ ManchesterUK27.9 25.9 19.3
26.8 ÿÿÿÿÿ79Univ GoettingenGermany27.4 38.8 20.4 17.5 18.242.8 

26.3 ÿÿÿÿÿ80Michigan State
9.1 28.450.5 

10.5 ÿÿÿÿÿ80Univ NottinghamUK27.0 15.4 20.4 23.1 20.145.1 

25.9 ÿÿÿÿÿ8
.0 13.9 30.3 27.941.4 

30.4 ÿÿÿÿÿ82Univ MelbourneAustralia26.8 15.4 14.4 21.4 19.253.0 

asbourg 1France26.8 29.5 22.9 21.4 21.335.2 

25.7 ÿÿÿÿÿ85Ecole Normale Super ParisFrance
0 17.5 18.229.6 

25.4 ÿÿÿÿÿ86Univ ViennaAustria26.3 25.1 15.8 8.7 22.054.5 

25. 
15.4 0.0 32.7 29.651.5 

9.6 ÿÿÿÿÿ88Univ FreiburgGermany26.0 25.1 21.4 19.5 18.040.9 

UnivCanada26.0 16.6 19.3 23.1 16.245.2 

25.0 ÿÿÿÿÿ90Hebrew Univ JerusalemIsrael25.9 
29.548.3 

24.9 ÿÿÿÿÿ91Univ BaselSwitzerland25.8 25.9 17.5 21.4 24.235.5 

24.8 ÿÿÿÿÿ9
6 29.5 0.0 26.2 22.054.0 

11.2 ÿÿÿÿÿ93Univ BirminghamUK25.5 25.1 11.2 24.7 14.047.6 

a - La SapienzaItaly25.5 16.6 15.8 12.4 24.357.4 

7.9 ÿÿÿÿÿ95Humboldt Univ BerlinGerm 
21.9 8.7 14.849.7 

24.4 ÿÿÿÿÿ95Univ UtahUSA25.4 0.0 0.0 32.7 30.748.4 

20.1 ÿÿÿÿÿ9
den25.2 29.5 30.2 17.5 14.935.7 

15.3 ÿÿÿÿÿ97Nagoya UnivJapan25.2 0.0 14.4 15.1 23.7

nGermany25.1 19.9 20.4 17.5 16.743.9 

24.1 ÿÿÿÿÿ99Tufts UnivUSA25.1 18.9 17.1 19.5 19.140 

hus UnivDenmark\15.4 19.3 8.7 21.345.8 

22.9 ÿÿÿÿÿ101-152Arizona State Univ - TempeUSA\0.0
.4 27.939.6 

10.2 ÿÿÿÿÿ101-152Baylor Coll MedUSA\0.0 0.0 17.5 36.246.6 

22.3 ÿÿÿÿÿ1
ollUSA\24.3 0.0 19.5 21.931.1 

36.2 ÿÿÿÿÿ101-152Emory UnivUSA\0.0 0.0 29.0 22.049.8 

15.
rgia Inst TechUSA\16.6 0.0 23.1 17.543.8 

24.0 ÿÿÿÿÿ101-152Hokkaido UnivJapan\0.0 0.0
20.0 ÿÿÿÿÿ101-152Indiana Univ - BloomingtonUSA\14.1 18.2 26.2 22.138.2 

13.1 ÿÿÿÿÿ101-152Ky
0 15.1 22.357.7 

21.2 ÿÿÿÿÿ101-152Natl Univ SingaporeSingapore\0.0 0.0 17.5 12.757.0 

th Carolina State Univ - RaleighUSA\0.0 0.0 32.7 16.945.8 

12.6 ÿÿÿÿÿ101-152Oregon Sta
5.4 0.0 26.2 28.738.1 

31.4 ÿÿÿÿÿ101-152State Univ New York - Stony BrookUSA\0.0 0.0 19.5
6 
15.4 ÿÿÿÿÿ101-152Tel Aviv UnivIsrael\0.0 0.0 26.2 20.757.3 

23.2 ÿÿÿÿÿ101-152Te
ll StationUSA\0.0 0.0 33.8 23.055.5 

11.6 ÿÿÿÿÿ101-152Tokyo Inst TechJapan\16.6 0.0 21.4
23.3 ÿÿÿÿÿ101-152Tsukuba UnivJapan\0.0 20.4 8.7 11.744.6 

19.0 ÿÿÿÿÿ101-152Univ Alber 

22.5 ÿÿÿÿÿ101-152Univ AmsterdamNetherlands\8.9 0.0 21.4 23.549.9 

17.9 ÿÿÿÿÿ1
6.6 0.0 12.4 26.638.6 

19.1 ÿÿÿÿÿ101-152Univ California - RiversideUSA\0.0 0.0 31.5 25.135 

27.7 ÿÿÿÿÿ101-152Univ California - Santa CruzUSA\0.0 0.0 29.0 28.629.7 

33.4 ÿÿÿÿÿ101-152Un
y\36.7 9.1 17.5 17.040.3 

22.7 ÿÿÿÿÿ101-152Univ GenevaSwitzerland\29.5 0.0 17.5 24.93
v GeorgiaUSA\0.0 0.0 30.3 20.147.3 

11.3 ÿÿÿÿÿ101-152Univ GhentBelgium\8.9 15.8 17.5 10
27.3 ÿÿÿÿÿ101-152Univ GlasgowUK\10.9 0.0 19.5 16.146.4 

19.5 ÿÿÿÿÿ101-152Univ GroningenNeth
1.345.2 

16.6 ÿÿÿÿÿ101-152Univ HamburgGermany\16.6 0.0 19.5 22.445.2 

21.2 ÿÿÿÿÿ1
- ManoaUSA\0.0 0.0 29.0 29.436.1 

18.0 ÿÿÿÿÿ101-152Univ Illinois - ChicagoUSA\0.0 0.0
16.1 ÿÿÿÿÿ101-152Univ IowaUSA\0.0 0.0 33.8 23.251.4 

13.4 ÿÿÿÿÿ101-152Univ KielGermany\1
18.8 ÿÿÿÿÿ101-152Univ LeedsUK\22.7 0.0 12.4 22.844.9 

20.3 ÿÿÿÿÿ101-152Univ LeuvenBelgium
18.1 ÿÿÿÿÿ101-152Univ Libre BruxellesBelgium\28.1 19.3 0.0 13.138.6 

35.4 ÿÿÿÿÿ101-152Un
5.8 15.1 17.643.3 

23.1 ÿÿÿÿÿ101-152Univ LouvainBelgium\14.1 13.9 15.1 9.744.9 

29.
v Massachusetts - AmherstUSA\17.8 0.0 33.8 24.237.3 

19.4 ÿÿÿÿÿ101-152Univ MiamiUSA\0.0
.9 
20.6 ÿÿÿÿÿ101-152Univ MilanItaly\22.7 0.0 17.5 13.951.2 

12.5 ÿÿÿÿÿ101-152Un
2.4 14.439.1 

21.0 ÿÿÿÿÿ101-152Univ Paris 07France\18.2 14.1 12.4 14.534.7 

18.9 ÿÿÿÿÿ1
ly\18.9 24.1 12.4 9.341.3 

14.5 ÿÿÿÿÿ101-152Univ QueenslandAustralia\16.6 0.0 8.7 22.1
v SussexUK\0.0 23.2 21.4 18.030.3 

20.7 ÿÿÿÿÿ101-152Univ SydneyAustralia\19.9 0.0 19.5
22.8 ÿÿÿÿÿ101-152Univ Tennessee - KnoxvilleUSA\14.1 0.0 24.7 18.438.5 

12.5 ÿÿÿÿÿ101-152Un
y\29.5 0.0 15.1 22.446.0 

21.9 ÿÿÿÿÿ101-152Univ VirginiaUSA\0.0 0.0 32.7 24.449.3 

urgGermany\25.1 9.1 24.7 19.241.7 

23.9 ÿÿÿÿÿ101-152Weizmann Inst SciIsrael\0.0 0.0 29
22.6 ÿÿÿÿÿ153-201Cardiff UnivUK\0.0 0.0 15.1 16.644.9 

17.1 ÿÿÿÿÿ153-201Coll FranceFrance\
18.8 ÿÿÿÿÿ153-201Colorado State UnivUSA\0.0 0.0 27.6 16.639.5 

19.3 ÿÿÿÿÿ153-201Erasmus Un
8 15.1 13.330.7 

16.6 ÿÿÿÿÿ153-201Florida State UnivUSA\0.0 0.0 24.7 15.736.9 

13.
msterdamNetherlands\0.0 0.0 17.5 14.944.7 

17.5 ÿÿÿÿÿ153-201Gothenburg UnivSweden\0.0
.9 
7.7 ÿÿÿÿÿ153-201Iowa State UnivUSA\0.0 0.0 26.2 11.046.4 

11.8 ÿÿÿÿÿ153-201Mt 
20.837.0 

17.6 ÿÿÿÿÿ153-201Natl Taiwan UnivChina-tw\15.4 0.0 8.7 8.852.6 

17.3 ÿÿÿÿÿ1
th & Sci UnivUSA\0.0 0.0 19.5 24.736.8 

18.0 ÿÿÿÿÿ153-201Queen's UnivCanada\0.0 0.0 21.4 18
17.0 ÿÿÿÿÿ153-201Rensselaer Polytechnic InstUSA\16.6 0.0 21.4 12.927.1 

35.9 ÿÿÿÿÿ153-201Ro
n\0.0 15.8 8.7 11.636.7 

14.9 ÿÿÿÿÿ153-201Seoul Natl UnivSouth Korea\0.0 0.0 0.0 15.
ss Fed Inst Tech - LausanneSwitzerland\0.0 0.0 17.5 17.638.0 

16.3 ÿÿÿÿÿ153-201Tech Univ
mark\8.9 12.9 15.1 11.931.5 

16.9 ÿÿÿÿÿ153-201Univ Alabama - BirminghamUSA\0.0 0.0 19.5
20.5 ÿÿÿÿÿ153-201Univ Autonoma MadridSpain\19.9 0.0 12.4 14.037.0 

16.3 ÿÿÿÿÿ153-201Un 
0.0 12.4 17.544.0 

16.4 ÿÿÿÿÿ153-201Univ Cincinnati - CincinnatiUSA\0.0 0.0 24.7 13.44
14.5 ÿÿÿÿÿ153-201Univ Connecticut - StorrsUSA\15.4 0.0 17.5 14.634.9 

16.7 ÿÿÿÿÿ153-201Un
.0 23.1 18.235.6 

14.8 ÿÿÿÿÿ153-201Univ Grenoble 1France\0.0 15.8 8.7 14.434.1 

16.
rmany\0.0 12.9 8.7 19.639.1 

17.9 ÿÿÿÿÿ153-201Univ LeicesterUK\0.0 0.0 21.4 20.535.5 

gGermany\17.8 15.8 0.0 9.738.0 

16.1 ÿÿÿÿÿ153-201Univ MainzGermany\0.0 8.3 15.1 11.041.0 

v MarburgGermany\17.8 0.0 17.5 13.136.8 

17.0 ÿÿÿÿÿ153-201Univ Maryland - BaltimoreU
4 17.140.7 

17.6 ÿÿÿÿÿ153-201Univ Montpellier 2France\14.1 0.0 12.4 19.832.8 

16.
alCanada\15.4 0.0 8.7 14.245.4 

16.9 ÿÿÿÿÿ153-201Univ Nacl Autonoma MexicoMexico\16.6 0.0 8
50.4 

18.6 ÿÿÿÿÿ153-201Univ Nebraska - LincolnUSA\17.8 0.0 15.1 17.633.5 

14.1 ÿÿÿÿÿ1
uth WalesAustralia\0.0 0.0 17.5 15.248.2 

18.0 ÿÿÿÿÿ153-201Univ Notre DameUSA\16.6 0. 

19.5 ÿÿÿÿÿ153-201Univ PaduaItaly\0.0 0.0 15.1 13.947.1 

10.0 ÿÿÿÿÿ153-201Univ Sao P 
11.763.6 

18.7 ÿÿÿÿÿ153-201Univ SouthamptonUK\0.0 0.0 19.5 13.444.4 

17.2 ÿÿÿÿÿ1
Health Sci Center - HoustonUSA\0.0 15.8 21.4 12.931.2 

18.1 ÿÿÿÿÿ153-201Univ Texas M.D. An
erson Cancer CenterUSA\0.0 0.0 24.7 14.342.4 

18.1 ÿÿÿÿÿ153-201Univ TurinItaly\21.8 0.0 1
12.5 ÿÿÿÿÿ153-201Univ WageningenNetherlands\0.0 0.0 24.7 16.236.4 

24.4 ÿÿÿÿÿ153-201Un
0 0.0 23.1 12.338.2 

16.4 ÿÿÿÿÿ153-201Univ Western AustraliaAustralia\0.0 0.0 21.4 15.14

17.5 ÿÿÿÿÿ153-201Virginia Commonwealth UnivUSA\14.1 14.4 21.4 6.435.5 

15.5 ÿÿÿÿÿ153-201Vi
.0 17.5 14.441.6 

12.3 ÿÿÿÿÿ153-201Washington State Univ - PullmanUSA\0.0 0.0 23.1 17
13.8 ÿÿÿÿÿ153-201Yeshiva UnivUSA\0.0 0.0 15.1 22.536.8 

20.1 ÿÿÿÿÿ202-301Brandeis UnivUSA\2
34.0 ÿÿÿÿÿ202-301Chalmers Univ TechSweden\0.0 0.0 19.5 10.133.8 

17.7 ÿÿÿÿÿ202-301Ch
hk\0.0 0.0 15.1 4.343.7 

14.0 ÿÿÿÿÿ202-301Dalhousie UnivCanada\0.0 0.0 17.5 18.635.7 

ft Univ TechNetherlands\15.4 0.0 0.0 22.939.3 

10.5 ÿÿÿÿÿ202-301Ecole PolytechniqueFrance\ 
0.0 8.7 13.330.0 

14.1 ÿÿÿÿÿ202-301Free Univ BerlinGermany\0.0 0.0 8.7 19.943.0 

16.
n UnivUSA\0.0 32.9 12.4 0.023.5 

14.8 ÿÿÿÿÿ202-301George Washington UnivUSA\15.4 0.0
15.7 ÿÿÿÿÿ202-301Georgetown UnivUSA\0.0 0.0 8.7 14.034.2 

17.6 ÿÿÿÿÿ202-301Hiroshima
13.8 ÿÿÿÿÿ202-301Hong Kong Univ Sci & TechChina-hk\0.0 0.0 17.5 11.535.2 

14.3 ÿÿÿÿÿ2
.0 0.0 12.4 11.534.2 

12.9 ÿÿÿÿÿ202-301Innsbruck UnivAustria\0.0 11.2 0.0 17.629.5 

13.
sas State UnivUSA\0.0 0.0 12.4 14.632.3 

13.3 ÿÿÿÿÿ202-301Keio UnivJapan\0.0 0.0 8.7
13.9 ÿÿÿÿÿ202-301Kobe UnivJapan\0.0 0.0 15.1 15.535.7 

14.8 ÿÿÿÿÿ202-301London Sch Economi
13.4 ÿÿÿÿÿ202-301Louisiana State Univ - Baton RougeUSA\0.0 0.0 17.5 11.838.1 

10.2 ÿÿÿÿÿ2
ustralia\0.0 0.0 8.7 15.943.7 

15.2 ÿÿÿÿÿ202-301Okayama UnivJapan\0.0 0.0 8.7 10.738.6 

ing UnivChina\0.0 0.0 0.0 10.049.8 

7.2 ÿÿÿÿÿ202-301Polytechnic Inst MilanItaly\10.9 15
11.2 ÿÿÿÿÿ202-301Queen Mary CollUK\24.3 0.0 17.5 9.028.5 

15.0 ÿÿÿÿÿ202-301State Univ 
24.7 9.727.4 

19.9 ÿÿÿÿÿ202-301State Univ New York - BuffaloUSA\0.0 0.0 15.1 8.838.3 

9.8
ish Univ Agr SciSweden\0.0 0.0 12.4 18.632.2 

11.6 ÿÿÿÿÿ202-301Syracuse UnivUSA\0.0 0.0 1
13.5 ÿÿÿÿÿ202-301Tech Univ AachenGermany\6.3 0.0 8.7 9.237.1 

12.9 ÿÿÿÿÿ202-301Tech Univ
0 12.4 9.231.2 

14.3 ÿÿÿÿÿ202-301Technion Israel Inst TechIsrael\0.0 0.0 8.7 16.343.1 

15.
mas Jefferson UnivUSA\0.0 0.0 17.5 16.332.3 

14.7 ÿÿÿÿÿ202-301Trinity Coll DublinIreland 
13.227.1 

13.9 ÿÿÿÿÿ202-301Tsing Hua UnivChina\14.1 0.0 0.0 8.856.1 

9.2 ÿÿÿÿÿ20
A\0.0 0.0 15.1 12.331.2 

11.1 ÿÿÿÿÿ202-301Umea UnivSweden\0.0 0.0 12.4 18.034.9 

9.2
eAustralia\10.9 0.0 12.4 12.536.5 

14.9 ÿÿÿÿÿ202-301Univ Alaska - FairbanksUSA\0.0 0.0
36.5 ÿÿÿÿÿ202-301Univ AntwerpBelgium\0.0 0.0 12.4 9.133.7 

27.3 ÿÿÿÿÿ202-301Univ Auckl
.0 12.4 15.335.3 

16.0 ÿÿÿÿÿ202-301Univ BarcelonaSpain\0.0 0.0 8.7 13.747.4 

15.
ermany\0.0 0.0 12.4 16.239.5 

15.2 ÿÿÿÿÿ202-301Univ BolognaItaly\0.0 0.0 8.7 8.449.6 

7.2
Bordeaux 1France\8.9 0.0 15.1 12.728.6 

13.6 ÿÿÿÿÿ202-301Univ Buenos AiresArgentina
.037.6 

12.8 ÿÿÿÿÿ202-301Univ Cape TownSouth Africa\25.1 0.0 12.4 11.627.9 

14.3 ÿÿÿÿÿ2
do Health Sci CenterUSA\0.0 0.0 15.1 17.736.1 

15.3 ÿÿÿÿÿ202-301Univ DundeeUK\0.0 0.0 15.1
.6 
13.6 ÿÿÿÿÿ202-301Univ DurhamUK\0.0 0.0 17.5 18.433.0 

15.3 ÿÿÿÿÿ202-301Univ East 
20.925.1 

15.6 ÿÿÿÿÿ202-301Univ Erlangen NuernbergGermany\0.0 0.0 15.1 10.443.7 

15.
v FlorenceItaly\0.0 0.0 15.1 15.241.2 

9.9 ÿÿÿÿÿ202-301Univ GenoaItaly\0.0 0.0 17.5 6.636. 

9.8 ÿÿÿÿÿ202-301Univ GrazAustria\12.6 17.1 0.0 5.330.5 

13.2 ÿÿÿÿÿ202-301Univ GuelphCanada\
13.5 ÿÿÿÿÿ202-301Univ Halle - WittenbergGermany\6.3 9.1 8.7 9.731.5 

13.8 ÿÿÿÿÿ202-301Un
hk\0.0 0.0 8.7 10.146.4 

14.5 ÿÿÿÿÿ202-301Univ HoustonUSA\0.0 0.0 24.7 14.433.4 

13.
- LawrenceUSA\15.4 0.0 8.7 15.930.4 

10.4 ÿÿÿÿÿ202-301Univ KarlsruheGermany\6.3 0.0 12.4
14.3 ÿÿÿÿÿ202-301Univ KentuckyUSA\14.1 0.0 8.7 9.944.5 

11.5 ÿÿÿÿÿ202-301Univ LavalCanada\0
15.2 ÿÿÿÿÿ202-301Univ LiegeBelgium\10.9 0.0 8.7 10.232.1 

30.6 ÿÿÿÿÿ202-301Univ Lyon
13.0 ÿÿÿÿÿ202-301Univ Manchester Inst Sci & TechUK\8.9 0.0 15.1 9.532.1 

13.6 ÿÿÿÿÿ2
0 0.0 19.5 6.633.1 

13.2 ÿÿÿÿÿ202-301Univ Massachusetts - WorcesterUSA\0.0 0.0 15.1 24.
15.1 ÿÿÿÿÿ202-301Univ Med & Dentistry New JerseyUSA\0.0 0.0 24.7 9.025.6 

13.2 ÿÿÿÿÿ2
umbiaUSA\12.6 0.0 8.7 14.140.6 

8.2 ÿÿÿÿÿ202-301Univ Naples Federico IIItaly\0.0 0.0 8.7 10
5.9 ÿÿÿÿÿ202-301Univ New Mexico - AlbuquerqueUSA\0.0 0.0 12.4 20.537.6 

16.0 ÿÿÿÿÿ202-301Un
0 12.4 20.038.5 

15.8 ÿÿÿÿÿ202-301Univ NijmegenNetherlands\0.0 0.0 8.7 18.541.0 

15.
SA\14.1 0.0 12.4 23.127.5 

17.4 ÿÿÿÿÿ202-301Univ OtagoNew Zealand\0.0 0.0 12.4 9.833.9 

v OttawaCanada\0.0 0.0 8.7 13.037.8 

13.2 ÿÿÿÿÿ202-301Univ Paris 05France\16.0 12.2 0.0
13.9 ÿÿÿÿÿ202-301Univ ReadingUK\0.0 0.0 15.1 19.632.0 

14.9 ÿÿÿÿÿ202-301Univ RegensburgGer
.3 
12.5 ÿÿÿÿÿ202-301Univ Rhode IslandUSA\0.0 0.0 21.4 15.123.6 

19.0 ÿÿÿÿÿ202-301Un
ada\12.6 0.0 19.5 6.232.7 

14.4 ÿÿÿÿÿ202-301Univ South Carolina - ColumbiaUSA\0.0 0.0
13.0 ÿÿÿÿÿ202-301Univ South FloridaUSA\0.0 0.0 15.1 12.334.8 

8.0 ÿÿÿÿÿ202-301Univ Southe
0 0.0 15.1 13.230.2 

13.0 ÿÿÿÿÿ202-301Univ St AndrewsUK\14.1 0.0 8.7 22.628.8 

14.
artGermany\17.8 0.0 8.7 9.532.1 

13.2 ÿÿÿÿÿ202-301Univ SzegedHungary\0.0 15.8 8.7 9.
v Texas Health Sci Center - San AntonioUSA\0.0 0.0 19.5 12.431.0 

14.0 ÿÿÿÿÿ202-301Un
Med Branch - GalvestonUSA\0.0 0.0 21.4 11.931.8 

14.5 ÿÿÿÿÿ202-301Univ Toulouse 3Fra
7 15.935.2 

14.8 ÿÿÿÿÿ202-301Univ TurkuFinland\0.0 0.0 8.7 12.135.5 

12.5 ÿÿÿÿÿ2
ds\0.0 0.0 12.4 16.929.2 

17.0 ÿÿÿÿÿ202-301Univ UlmGermany\0.0 0.0 8.7 12.334.8 

12.
tUSA\17.8 0.0 15.1 10.828.4 

22.8 ÿÿÿÿÿ202-301Univ WarwickUK\0.0 0.0 12.4 14.533.3 

13.
n OntarioCanada\0.0 0.0 8.7 18.442.3 

15.4 ÿÿÿÿÿ202-301Univ YorkUK\0.0 0.0 8.7 17.531.5 

e Forest UnivUSA\0.0 0.0 12.4 12.634.7 

27.4 ÿÿÿÿÿ202-301Wayne State UnivUSA\0.0 0.0 12.4 1 

14.5 ÿÿÿÿÿ202-301Yonsei UnivSouth Korea\0.0 0.0 8.7 11.242.4 

13.9 ÿÿÿÿÿ302-403Ba
0 0.0 8.7 8.327.7 

10.0 ÿÿÿÿÿ302-403Ben Gurion UnivIsrael\0.0 0.0 0.0 13.037.7 

11.
ivCanada\0.0 0.0 15.1 5.124.5 

10.0 ÿÿÿÿÿ302-403Charles Univ PragueCzech\15.4 0.0 0.0 11.0
12.3 ÿÿÿÿÿ302-403Chiba UnivJapan\0.0 0.0 0.0 8.438.3 

10.4 ÿÿÿÿÿ302-403City Univ Hong Kon
0.237.9 

10.7 ÿÿÿÿÿ302-403City Univ New York - City CollUSA\37.2 0.0 12.4 6.216.5 

mson UnivUSA\0.0 0.0 15.1 9.629.0 

11.0 ÿÿÿÿÿ302-403Ecole Natl Super Mines - ParisFran
.0 0.010.1 

10.1 ÿÿÿÿÿ302-403Ecole Normale Super LyonFrance\0.0 0.0 8.7 16.621.0 

10.
le Super Phys & Chem IndustryFrance\10.9 19.3 0.0 5.917.9 

10.8 ÿÿÿÿÿ302-403Eindhoven
etherlands\0.0 0.0 0.0 10.632.8 

11.9 ÿÿÿÿÿ302-403Fudan UnivChina\0.0 0.0 0.0 8.038. 

UnivJapan\0.0 0.0 8.7 5.328.3 

9.4 ÿÿÿÿÿ302-403Gunma UnivJapan\0.0 0.0 8.7 9.127.6 

10.
g Kong Polytechnic UnivChina-hk\0.0 0.0 8.7 0.039.3 

10.7 ÿÿÿÿÿ302-403Indiana Univ - Pur
- IndianapolisUSA\0.0 0.0 0.0 9.040.6 

5.1 ÿÿÿÿÿ302-403Jagiellonian UnivPoland\0.0 0.0 8.7
7 
10.2 ÿÿÿÿÿ302-403Kanazawa UnivJapan\0.0 0.0 8.7 8.132.7 

11.0 ÿÿÿÿÿ302-403Ko
echSouth Korea\0.0 0.0 0.0 8.042.3 

11.2 ÿÿÿÿÿ302-403Lehigh UnivUSA\0.0 0.0 12.4 5.621. 

quarie UnivAustralia\0.0 0.0 12.4 13.623.8 

11.1 ÿÿÿÿÿ302-403Med Coll GeorgiaUSA\0.0 0.
9.4 ÿÿÿÿÿ302-403Med Coll WisconsinUSA\0.0 0.0 8.7 6.931.3 

10.5 ÿÿÿÿÿ302-403Med Univ S 
0.0 12.4 2.531.0 

10.2 ÿÿÿÿÿ302-403Michigan Tech UnivUSA\12.6 0.0 8.7 6.416.9 

20.
ivJapan\0.0 0.0 12.4 1.628.7 

9.5 ÿÿÿÿÿ302-403Nanjing UnivChina\0.0 0.0 0.0 8.243.9 

8.1
UnivSingapore\0.0 0.0 0.0 0.042.3 

9.4 ÿÿÿÿÿ302-403Natl Tsing Hua UnivChina-tw\16.6 0.
10.5 ÿÿÿÿÿ302-403Nihon UnivJapan\0.0 0.0 8.7 5.129.8 

9.7 ÿÿÿÿÿ302-403Niigata UnivJapan\0
12.3 ÿÿÿÿÿ302-403Norwegian Univ Sci & TechNorway\18.9 0.0 0.0 13.129.4 

11.6 ÿÿÿÿÿ302-403Op 
13.521.5 

10.5 ÿÿÿÿÿ302-403Pohang Univ Sci & TechSouth Korea\0.0 0.0 8.7 11.532.2 

en's Univ BelfastUK\23.5 0.0 0.0 9.933.1 

12.2 ÿÿÿÿÿ302-403Royal Veterinary & Agr Uni 
0.0 8.7 7.627.2 

9.7 ÿÿÿÿÿ302-403San Diego State UnivUSA\0.0 0.0 15.1 9.123.6 

9.0
UnivCanada\0.0 0.0 12.4 10.728.7 

11.5 ÿÿÿÿÿ302-403Southern Methodist UnivUSA\15.4 0.
15.6 ÿÿÿÿÿ302-403St Petersburg State UnivRussia\24.3 0.0 0.0 5.932.7 

11.3 ÿÿÿÿÿ302-403St
2.9 0.0 2.326.6 

14.0 ÿÿÿÿÿ302-403Sungkyunkwan UnivSouth Korea\0.0 0.0 0.0 5.736.5 

Univ BraunschweigGermany\16.6 0.0 8.7 5.924.2 

10.5 ÿÿÿÿÿ302-403Tech Univ DarmstadtGermany
9 0.0 8.7 9.727.3 

11.4 ÿÿÿÿÿ302-403Tech Univ DresdenGermany\0.0 0.0 8.7 6.534.2 

11.
elsinkiFinland\0.0 0.0 0.0 11.832.1 

9.8 ÿÿÿÿÿ302-403Temple UnivUSA\0.0 0.0 12.4 3.929.2 

s Tech UnivUSA\0.0 0.0 12.4 10.329.9 

10.6 ÿÿÿÿÿ302-403Tokyo Med & Dent UnivJapan\0.0 0.0
10.6 ÿÿÿÿÿ302-403Tokyo Metropolitan UnivJapan\0.0 0.0 8.7 10.727.0 

10.3 ÿÿÿÿÿ302-403To
chJapan\0.0 0.0 8.7 7.827.8 

9.9 ÿÿÿÿÿ302-403Univ AberdeenUK\0.0 0.0 0.0 17.233.6 

11.
reece\0.0 0.0 8.7 7.138.6 

12.1 ÿÿÿÿÿ302-403Univ BathUK\0.0 0.0 8.7 17.929.2 

12.
thGermany\0.0 0.0 12.4 16.525.0 

12.0 ÿÿÿÿÿ302-403Univ BergenNorway\0.0 0.0 0.0 12.2
v BielefeldGermany\0.0 0.0 15.1 13.225.7 

12.0 ÿÿÿÿÿ302-403Univ Bordeaux 2France\0.0
3 
9.8 ÿÿÿÿÿ302-403Univ CagliariItaly\0.0 0.0 12.4 9.724.6 

12.5 ÿÿÿÿÿ302-403Un
0.6 
9.8 ÿÿÿÿÿ302-403Univ Complutense - MadridSpain\0.0 0.0 0.0 12.740.9 

11.9 ÿÿÿÿÿ3
ticut Health CenterUSA\0.0 0.0 8.7 12.921.9 

9.7 ÿÿÿÿÿ302-403Univ DuesseldorfGermany\0.0
.5 
12.3 ÿÿÿÿÿ302-403Univ EssexUK\17.8 0.0 8.7 5.919.3 

9.5 ÿÿÿÿÿ302-403Univ Estadu
0 0.0 8.7 6.437.9 

11.8 ÿÿÿÿÿ302-403Univ Fed Rio de JaneiroBrazil\0.0 0.0 0.0 9.136.6 

v FerraraItaly\0.0 0.0 8.7 5.728.7 

16.1 ÿÿÿÿÿ302-403Univ GiessenGermany\0.0 0.0 0.0 9.
v GreifswaldGermany\0.0 9.1 8.7 8.823.9 

11.2 ÿÿÿÿÿ302-403Univ JenaGermany\0.0 0.0 0
9.9 ÿÿÿÿÿ302-403Univ JyvaskylaFinland\0.0 0.0 8.7 9.324.8 

9.5 ÿÿÿÿÿ302-403Univ Konsta 
17.823.5 

11.9 ÿÿÿÿÿ302-403Univ LancasterUK\0.0 0.0 17.5 10.324.7 

11.7 ÿÿÿÿÿ3
land\0.0 0.0 0.0 17.030.4 

10.6 ÿÿÿÿÿ302-403Univ MediterraneeFrance\0.0 0.0 15.1 13.22
v Montana - MissoulaUSA\8.9 0.0 0.0 17.716.6 

17.1 ÿÿÿÿÿ302-403Univ Nancy 1France\15.4 19
12.2 ÿÿÿÿÿ302-403Univ Nevada - RenoUSA\0.0 0.0 8.7 13.725.2 

14.4 ÿÿÿÿÿ302-403Univ New H
SA\0.0 0.0 17.5 11.822.8 

17.3 ÿÿÿÿÿ302-403Univ NewcastleAustralia\0.0 0.0 15.1 0.027 

Oklahoma - NormanUSA\0.0 0.0 8.7 15.227.1 

8.4 ÿÿÿÿÿ302-403Univ PalermoItaly\0.0 0.0 1
7.5 ÿÿÿÿÿ302-403Univ Paris 09France\0.0 27.3 8.7 0.012.1 

10.7 ÿÿÿÿÿ302-403Univ Pavia
13.2 ÿÿÿÿÿ302-403Univ PerugiaItaly\0.0 0.0 8.7 9.129.8 

12.1 ÿÿÿÿÿ302-403Univ Roma - Tor Ve 
7.835.6 

10.6 ÿÿÿÿÿ302-403Univ Sci & Tech ChinaChina\0.0 0.0 0.0 10.840.1 

9.8
aAustralia\0.0 0.0 8.7 8.425.3 

9.4 ÿÿÿÿÿ302-403Univ ThessalonikiGreece\0.0 0.0 8.7 1.636.1 

10.3 ÿÿÿÿÿ302-403Univ TokushimaJapan\0.0 0.0 12.4 5.128.4 

10.2 ÿÿÿÿÿ302-403Univ Valen
537.4 

10.4 ÿÿÿÿÿ302-403Univ VictoriaCanada\0.0 0.0 12.4 13.029.3 

12.2 ÿÿÿÿÿ302-403Un 
0.0 0.0 8.236.1 

11.8 ÿÿÿÿÿ302-403Univ WitwatersrandSouth Africa\25.1 0.0 0.0 7.626. 

v WyomingUSA\0.0 0.0 8.7 11.822.4 

13.9 ÿÿÿÿÿ302-403Utah State UnivUSA\0.0 0.0 8.7 15.
nna Tech UnivAustria\0.0 0.0 8.7 13.931.6 

12.1 ÿÿÿÿÿ302-403Vrije Univ BrusselBelgium\

28.1 

21.8 ÿÿÿÿÿ302-403Waseda UnivJapan\0.0 0.0 12.4 6.629.5 

10.8 ÿÿÿÿÿ302-403Yamaguchi 
5.127.0 

11.0 ÿÿÿÿÿ302-403Zhejiang UnivChina\0.0 0.0 0.0 3.946.6 

4.4 ÿÿÿÿÿ40
7 0.030.0 

6.7 ÿÿÿÿÿ404-502Birkbeck CollUK\0.0 0.0 8.7 9.018.4 

8.1 ÿÿÿÿÿ404-502Bos
7 10.520.3 

12.2 ÿÿÿÿÿ404-502Brigham Young Univ - ProvoUSA\12.6 0.0 12.4 0.024.5 

5.3
pest Univ TechHungary\24.3 0.0 0.0 0.022.8 

7.8 ÿÿÿÿÿ404-502Catholic Univ AmericaUSA\0.
.7 
17.3 ÿÿÿÿÿ404-502Coll William & MaryUSA\0.0 0.0 8.7 10.719.9 

13.7 ÿÿÿÿÿ404-502Dr
.0 13.326.6 

11.5 ÿÿÿÿÿ404-502Ehime UnivJapan\0.0 0.0 8.7 7.424.9 

9.1 ÿÿÿÿÿ404-502Eot
gary\0.0 0.0 0.0 12.224.7 

8.2 ÿÿÿÿÿ404-502Flinders Univ South AustraliaAustralia\0.0 

8.4 ÿÿÿÿÿ404-502Florida International UnivUSA\0.0 0.0 8.7 7.620.0 

10.1 ÿÿÿÿÿ4
d SchGermany\0.0 0.0 0.0 5.730.0 

7.9 ÿÿÿÿÿ404-502Hanyang UnivSouth Korea\0.0 0.0 0.0
8.0 ÿÿÿÿÿ404-502Himeji Inst TechJapan\0.0 0.0 8.7 5.122.2 

8.0 ÿÿÿÿÿ404-502Howard Univ
7 
7.6 ÿÿÿÿÿ404-502Indian Inst Tech - KharagpurIndia\0.0 0.0 12.4 5.124.3 

9.3 ÿÿÿÿÿ40
hJapan\0.0 0.0 15.1 0.019.7 

7.8 ÿÿÿÿÿ404-502Jilin UnivChina\0.0 0.0 0.0 6.232.3 

3.4
vJapan\0.0 0.0 12.4 6.021.6 

8.9 ÿÿÿÿÿ404-502Kagoshima UnivJapan\0.0 0.0 8.7 5.325.7 

nivUSA\0.0 0.0 8.7 8.922.2 

9.8 ÿÿÿÿÿ404-502Korea UnivSouth Korea\0.0 0.0 0.0 0.036.0 

moto UnivJapan\0.0 0.0 0.0 8.129.4 

8.3 ÿÿÿÿÿ404-502Kyungpook Natl UnivSouth Korea\0.0 

8.3 ÿÿÿÿÿ404-502La Trobe UnivAustralia\0.0 0.0 8.7 7.623.8 

8.9 ÿÿÿÿÿ404-502Lin
0 0.0 0.0 6.633.1 

6.5 ÿÿÿÿÿ404-502London Sch Hygiene & Tropical MedUK\10.9 0.0 0.0 12
8.3 ÿÿÿÿÿ404-502Loyola Univ - ChicagoUSA\0.0 0.0 8.7 3.026.0 

7.9 ÿÿÿÿÿ404-502Massey Univ
7 7.222.5 

8.6 ÿÿÿÿÿ404-502Med Univ InnsbruckAustria\0.0 0.0 12.4 5.920.4 

8.6 ÿÿÿÿÿ40
v NewfoundlandCanada\0.0 0.0 8.7 6.422.9 

8.5 ÿÿÿÿÿ404-502Montana State Univ - Bozema
.7 8.822.4 

8.9 ÿÿÿÿÿ404-502Murdoch UnivAustralia\0.0 0.0 12.4 3.619.0 

7.8 ÿÿÿÿÿ40
i & TechJapan\0.0 0.0 8.7 12.120.2 

9.1 ÿÿÿÿÿ404-502Natl Cheng Kung UnivChina-tw\0.0 0.
9.2 ÿÿÿÿÿ404-502New Jersey Inst TechUSA\0.0 0.0 8.7 5.619.8 

16.5 ÿÿÿÿÿ404-502New Mexico
CrucesUSA\0.0 0.0 8.7 6.821.4 

11.0 ÿÿÿÿÿ404-502Northeastern UnivUSA\0.0 0.0 8.7 8.123.3 

9.9 ÿÿÿÿÿ404-502Northern Arizona UnivUSA\0.0 0.0 12.4 10.115.2 

10.6 ÿÿÿÿÿ404-502Oklahoma S
.0 7.427.9 

7.2 ÿÿÿÿÿ404-502Old Dominion UnivUSA\0.0 0.0 12.4 4.318.2 

11.6 ÿÿÿÿÿ4
UnivJapan\0.0 0.0 0.0 8.332.7 

9.1 ÿÿÿÿÿ404-502Polytechnic Inst TurinItaly\0.0 0.0 8.7 1.6
9.0 ÿÿÿÿÿ404-502Polytechnic Univ - BrooklynUSA\14.1 0.0 0.0 5.114.2 

32.5 ÿÿÿÿÿ404-502Ro
K\0.0 0.0 8.7 12.120.4 

9.2 ÿÿÿÿÿ404-502Scuola Normale Super - PisaItaly\0.0 0.0 8.7 9.216. 

7.8 ÿÿÿÿÿ404-502Shanghai Jiao Tong UnivChina\0.0 0.0 0.0 1.637.0 

6.0 ÿÿÿÿÿ404-502Shi
0.9 
7.8 ÿÿÿÿÿ404-502Univ Aix Marseille 1France\8.9 0.0 8.7 3.421.8 

8.5 ÿÿÿÿÿ404-502Uni
4 0.023.2 

9.0 ÿÿÿÿÿ404-502Univ Arkansas - Little RockUSA\0.0 0.0 0.0 7.627.7 

7.9
Autonoma BarcelonaSpain\0.0 0.0 0.0 5.935.6 

9.2 ÿÿÿÿÿ404-502Univ BariItaly\0.0 0.0 0.0
7.3 ÿÿÿÿÿ404-502Univ BradfordUK\0.0 0.0 12.4 6.118.7 

8.3 ÿÿÿÿÿ404-502Univ BremenGermany\
9.0 ÿÿÿÿÿ404-502Univ CalcuttaIndia\15.4 12.9 0.0 0.015.1 

8.0 ÿÿÿÿÿ404-502Univ Centra
.2 
7.3 ÿÿÿÿÿ404-502Univ Coll CorkIreland\0.0 0.0 15.1 3.921.8 

9.1 ÿÿÿÿÿ404-502Uni
nd\0.0 0.0 0.0 9.027.3 

8.1 ÿÿÿÿÿ404-502Univ Duisburg EssenGermany\0.0 0.0 0.0 7.033.2 

8.9
Estadual PaulistaBrazil\0.0 0.0 0.0 2.334.1 

8.1 ÿÿÿÿÿ404-502Univ ExeterUK\0.0 0.0 0.0 1
8.4 ÿÿÿÿÿ404-502Univ FribourgSwitzerland\0.0 0.0 12.4 11.116.8 

9.0 ÿÿÿÿÿ404-502Univ Granad
3.4 
8.9 ÿÿÿÿÿ404-502Univ HaifaIsrael\0.0 0.0 8.7 5.122.2 

8.0 ÿÿÿÿÿ404-502Univ IdahoU
13.6 ÿÿÿÿÿ404-502Univ KaiserslauternGermany\0.0 0.0 8.7 5.721.5 

8.0 ÿÿÿÿÿ404-502Uni
0 15.1 3.919.8 

8.7 ÿÿÿÿÿ404-502Univ KwaZulu-NatalSouth Africa\0.0 0.0 8.7 7.623.7 

8.9
LisbonPortugal\0.0 9.1 0.0 3.022.7 

7.7 ÿÿÿÿÿ404-502Univ LouisvilleUSA\0.0 0.0 0.0 7.63
v MaastrichtNetherlands\0.0 0.0 0.0 5.132.8 

12.1 ÿÿÿÿÿ404-502Univ Maine - OronoUSA\0.0
5 
12.6 ÿÿÿÿÿ404-502Univ Maryland - Baltimore CountyUSA\0.0 0.0 8.7 5.721.4 

15.
husetts - BostonUSA\0.0 0.0 0.0 5.326.6 

14.8 ÿÿÿÿÿ404-502Univ Mississippi - OxfordU 
5.123.2 

8.2 ÿÿÿÿÿ404-502Univ Nebraska Med CenterUSA\0.0 0.0 17.5 1.621.9 

9.1
refectureJapan\0.0 0.0 12.4 2.326.7 

9.2 ÿÿÿÿÿ404-502Univ OuluFinland\0.0 0.0 0.0 8.931. 

ParmaItaly\0.0 0.0 0.0 7.928.8 

9.4 ÿÿÿÿÿ404-502Univ PretoriaSouth Africa\0.0 0.0 0
8.1 ÿÿÿÿÿ404-502Univ QuebecCanada\0.0 0.0 0.0 7.431.2 

8.6 ÿÿÿÿÿ404-502Univ Rennes 1France
8.2 ÿÿÿÿÿ404-502Univ SaarlandesGermany\0.0 0.0 0.0 11.430.6 

9.4 ÿÿÿÿÿ404-502Univ Santia
.0 0.0 0.0 5.133.4 

8.6 ÿÿÿÿÿ404-502Univ SevillaSpain\0.0 0.0 0.0 7.430.6 

8.5 ÿÿÿÿÿ40
okeCanada\0.0 0.0 8.7 10.023.2 

9.3 ÿÿÿÿÿ404-502Univ SienaItaly\0.0 0.0 0.0 6.128.2 

14.
v SurreyUK\0.0 0.0 0.0 6.629.5 

8.0 ÿÿÿÿÿ404-502Univ Tennessee Health Sci CenterUSA\0.0 0.0
627.6 

8.4 ÿÿÿÿÿ404-502Univ TrentItaly\0.0 0.0 0.0 6.721.9 

30.2 ÿÿÿÿÿ404-502Univ Tries
129.1 

13.1 ÿÿÿÿÿ404-502Univ TromsoNorway\0.0 0.0 8.7 3.023.3 

7.8 ÿÿÿÿÿ404-502Univ Wales
7 4.323.2 

8.1 ÿÿÿÿÿ404-502Univ WuppertalGermany\0.0 0.0 12.4 6.918.1 

8.3 ÿÿÿÿÿ40
aSpain\0.0 0.0 8.7 2.527.6 

8.7 ÿÿÿÿÿ404-502West Virginia UnivUSA\0.0 0.0 0.0 6.428.6 

UnivCanada\0.0 0.0 0.0 12.825.5 

8.5 ÿÿÿÿÿ 
ÿ ÿÿÿÿ* Institutions with the same r

lly. 

ÿ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful