You are on page 1of 2

SUBOTA, 04.09.2010.

SEMINAR
Bogoslužje započinje u 10:00 sa"
“ DUHOVNE ISTINE “ Broj
Propovijed
Predsjednik HK NEDJELJA 04.09.2010. 404

STANIŠA MARGARIĆ U 18,00 SATI


Nakon Bogoslužja zajednički ručak, potom TEMA :
SKUPŠTINA “BIBLIJSKE PRIČE”
MJESNE CRKVE OSIJEK

Zalazak sunca u 19:16 sa"


Za potrebitu KLUB
NEDJELJA, 05.09.2010. literaturu obratite PRIJATELJA
BIBLIJE
SEMINAR “DUHOVNE ISTINE” se Povjerenici za
u 18,00 sa" literaturu
SRIJEDA, 08.09.2010. sestri Organizirano čitanje
Klub prijatelja Biblije u 17:30 sa" GORDANI Biblije
UČITELJSKI SAT u 19:00 sa" BALAŠEVIĆ
SRIJEDOM
PETAK, 10.09.2010. u 17:30 sa"
MOLITVENI SAT u 19: Dušobrižnik DOBRO DOŠLI !
S početkom svetog subotnjeg dana
Nikola Dežić
DEŽURNI SAMARIĆANI
pastor-svećenik,
Trezica Jelić osječko-vukovarski
Ka"ca Popadić tel: 207 800 Osijek, Zagrebačka 19
mob. 091/555 8060 Draga braćo i seste !!!
e-mail
ZALAZAK SUNCA nikola.dezic@bj.t-com.hr Molimo da prilikom “Zato da ne osuđujemo više jedan drugoga,
idućeg petka ulaska u Molitveni dom nego mjesto toga ovo gledajte; da ne
Starješina isključite mobilne postavljate bratu spo"canja ili sablazni !”
u 19:03 Ivan Kovačević aparate, kako ne biste
mob. 091/ 551 07 01 ometali Bogoslužje !!! Rimljanima 14;13
tel: 208-208
Glasilo uredila: Biserka Drven"ć, 099 212 7098
13 Ja vam to dakle kažem, vama poganima: u istoj
Židovi i pogani imaju istog mjeri u kojoj sam ja *apostolom pogana, ja
Gospodina iskazujem slavu svoje *službe, 14 u nadi da ću
izazvati zavist onih moje krvi i spasiti ih nekolike.
10 1 Braćo , želja mog *srca i moja molitva 15 Ako je, naime, njihovo odstranjivanje bilo
Bogu za njih,1 jest to da oni zadobiju spasenje.
2 Jer, ja sam tome svjedokom, oni su imali
pomirenje svijeta, što će biti njihov povratak, ako Kao crkvu, Bog nas poziva
ne prijelaz iz smrti u *život? 16 A, ako *prvine jesu
gorljivost za Boga, ali to je jedna gorljivost koju
ne prosvjetljava znanje: 3 podcjenjujući
*svete, svo je tijesto to takoñer: i ako je korijen da se molimo jedni za
svet, i grane su takoñer. 17 Ali, ako su neke od
pravednost koja dolazi od Boga i tražeći grana bile odsječene, dok si ti, divlja maslina, bila druge.
uspostaviti svoju vlastitu, oni se nisu podvrgnuli ucijepljena meñu preostale grane masline da bi
pravdi Božjoj. 4 Jer, kraj *zakona2, to je Krist, imala dio s njima u obilnosti korijena, 18 ne ide ti
da bude dana pravda svakom čovjeku koji se ponositi na račun korijenja. Ta, možeš se
vjeruje. 5 Mojsije sam pisao je o pravdi koja uzoholiti1! Nisi ti ta koja nosiš korijen, već je
dolazi iz zakona: Čovjek koji ju ispunjava živjet korijen taj koji tebe nosi. 19 Ti ćeš nesumnjivo
će po njoj. 6 Ali, pravednost koja dolazi iz vjere reći: grane su bile posječene da ja budem
kaže ovako: Ne reci u svom srcu: Tko će se ucijepljena. 20 Jako dobro. One su bile posječene
uspeti u *nebo? Bilo bi to spustiti otud Krista; 7 zbog njihove nevjernosti, a ti, opstaješ po vjeri. Ne
ni: Tko će sići u ponor? Bilo bi to uspeti Krista
izmeñu mrtvih. 8 Što kaže ona, dakle? Sasvim
uzoholi se, boj se radije. 21 Jer, ako Bog nije Stoga,
poštedio prirodne grane, ni tebe neće takoñer
blizu je tebi riječ, u tvojim ustima i u tvom srcu? poštedjeti. 22 Promisli dakle Božju dobrotu i molimo se ovaj tjedan jedni
Ta riječ, to je riječ vjere koju mi proglašavamo.
9 Ako, svojim ustima, ti ispovijedaš da Isus jest
strogost: strogost prema onima koji su pali,
dobrotu prema tebi, pod uvjetom da ostaneš u toj
za druge.
Gospodin i ako, u svom srcu, ti vjeruješ da ga dobroti, inače i ti ćeš biti odbačen. 23 Što se tiče
je Bog uskrsnuo iz mrtvih, ti ćeš biti spašen. 10 njih, ako ne ostanu nevjerni, bit će ucijepljeni, i oni MOLITVENA SKUPINA
Naime, vjerovati u svom srcu vodi pravednosti i takoñer; jer, Bog ima vlast nanovo ih ucijepiti. 24
ispovijedati svojim ustima vodi u spasenje. 11 Sastaje se
Ako si ti, naime, koji si odsječen od divlje masline,
Jer, Pismo kaže: Tko god vjeruje u njega, neće kojoj po prirodi pripadaše, bio, protivno prirodi, • Subotom u 8,55 sa
biti smeten. 12 Tako, nema razlike izmeñu ucijepljen na jednu pravu maslinu, koliko više ovi • Nedjeljom u 16,30 sa
*Židova i Grka: svi imaju istog Gospodina, tu, bit će ucijepljeni na svoju vlastitu maslinu kojoj (učiteljska sala) Dobro došli!
izdašnog prema svima onima koji ga zazivaju. po prirodi pripadaše!
13 Naime, tko god bude zazvao *ime
Gospodine bit će spašen.
NAKON PRIJEPODNEVNOG
Židovi i pogani pred nacrtom BOGOSLUŽJA
Božjim ZAJEDNIČKI RUČAK “Neka
11 Ja pitam dakle: jesu li oni to za konačnu
propast posrnuli? 12 A, ako je njihov grijeh SKUPŠTINA MJESNE
cvjeta
bogatstvo *svijeta, a njihovo opadanje
bogatstvo *pogana, što njihov zbroj nije
CRKVE OSIJEK Slavonija”
sudjelovanje u spasenju? NAKON ZAJEDNIČKOG RUČKA