You are on page 1of 2

SUBOTA, 01.10.2010.

SEMINAR
Bogoslužje započinje u 10:00 sa!
Subotnja škola u 10:20 “ DUHOVNE ISTINE “ Broj
Propovijed NEDJELJA 02.10.2010. 408
Biserka Drven!ć
U 18,00 SATI
Popodnevno Bogoslužje u 18,00 sa! TEMA :
Zalazak sunca u 18:22 sa! “BIBLIJSKI JUNACI”
NEDJELJA, 03.10.2010.
SEMINAR “Biblijski junaci” Stigle su nove 23. listopada 2010.
u 18,00 sa! BIBLIJSKE godine
POUKE i novi
SRIJEDA, 06.10.2010.
Klub prijatelja Biblije u 17:30 sa! broj PREGLEDA i
UČITELJSKI SAT u 19:00 sa! ODJEKA SABOR
Podići će te ih
PETAK, 08.10.2010. kod povjerenika U
MOLITVENI SAT u 18:09
za literaturu MJESNOJ
S početkom svetog subotnjeg dana
CRKVI OSIJEK
DEŽURNI SAMARIĆANI
Dušobrižnik
Ka!ca Fajde!ć Nikola Dežić
Mar!n Perlinger pastor-svećenik,
osječko-vukovarski
tel: 207 800 Osijek, Zagrebačka 19
mob. 091/555 8060
e-mail
ZALAZAK SUNCA Poštovani,
nikola.dezic@bj.t-com.hr
idućeg petka Molimo Vas da prilikom “NEBO I ZEMLJA PROĆI ĆE ALI RIJEČI KNJIGE
Starješina ulaska u Molitveni dom OVE NEĆE !!!”
u 18:09 Ivan Kovačević isključite mobitele,
mob. 091/ 551 07 01 kako ne biste ometali
tel: 208-208
Glasilo uredila: Biserka Drven!ć, 099 212 7098
Zašto trebamo proučavati Bibliju ? Svakodnevno razmišljanje o njoj i
poslušnost njezinu učenju donijet će vam
Bibliju trebamo čitati i proučavati uspjeh u životu.
jednostavno zato što je ona Božja riječ, Božja riječ pomoći će vam da vidite
drugim riječima, ona je Božja riječ gdje griješite u svome životu i kako da se
upućena nama. Postoji toliko puno oduprete grijehu. Bit će vam zaštita i
pitanja koja su filozofi i ljudi postavili, vodilja, čineći vas mudrijim od vaših
na koja nam je Bog odgovorio u Svetom učitelja. Biblija će vas sačuvati da ne
pismu: Koji je smisao života? Odakle potratite godine svoga života na ono što je
dolazim? Ima li života nakon smrti? Što ne važno.
se dogaña nakon smrti? Kako se mogu To je knjiga koju ne treba samo čitati i
spasiti? Zašto svijetom vlada zlo? Zašto izvlačiti iz nje stihove kojima će te Kao crkvu, Bog nas poziva da se molimo
mi je teško činiti dobro? Uz ova „velika“ opravdati svoje postupke, već je to knjiga jedni za druge, ovaj tjedan molimo se
životna pitanja, ona pruža mnoštvo koju treba proučavati kako bismo pravilno za:
praktičnih savjeta. postupali. U protivnom, to je slično kao SAMIRU AL UTUM
Bibliju trebamo čitati i proučavati kada bismo hranu progutali bez žvakanja, bračni par ALEKSIN
zato što je ona posve pouzdana, pa je povratili, time se ne dobiva nikakva
nepogrešiva. Jedinstvena je sveta knjiga prehrambena vrijednost.
u tome što ne pruža samo moralno Možete ju zanemarivati, ali to činite na
MOLITVENA SKUPINA
učenje, već nam pruža i mogućnost da je vlastitu štetu, kao kada biste zanemarili
ispitamo, tako što možemo provjeriti na zakon gravitacije. Ne može se dovoljno Sastaje se
stotine njezinih detaljnih proročanstava, naglasiti koliko je Biblija važna za naše • Subotom u 8,55 sa
povijesnih spisa i znanstvenih činjenica • Nedjeljom u 16,30 sa
živote. Proučavanje Biblije mogli bismo
kojih se dotiče.Oni koji je ne istražuju (učiteljska sala) Dobro došli!
usporediti s iskopavanjem zlata.
zatvorili su svoje uši istini. Uložite li samo malen trud kako biste
Trebamo je čitati i proučavati zato tek „prosijali šljunak iz rijeke“, pronaći ćete
što je toliko puno lažnog učenja, a ona tek malo zlatne prašine, no što više truda
nam daje mjerilo pomoću kojega
možemo razlikovati istinu od laži,
uložite to ćete veću nagradu “Neka
dobiti za svoj trud.
otkriva nam tko je i kakav je Bog. Biblija cvjeta
će vas osposobiti za ispravan način
života. Pomoći će vam saznati kako se Slavonija”
možete spasiti od