You are on page 1of 2

SUBOTA, 11. 12.2010.

MISIONSKI ODJEL
Bogoslužje započinje u 10:00 sa!
Subotnja škola u 10:20
SEMINAR NEDJELJOM Broj
11.12.2010. 417
U 18 SATI
POPODNEVNO BOGOSLUŽJE U 16,00 sa!
TEMA
Zalazak sunca u 16:04 sa!
“BIBLIJSKI JUNACI”
NEDJELJA, 12.12.2010.
SEMINAR U 18,00 SATI
KONCERT
11.12.2010
U OSIJEKU
SRIJEDA, 15.12.2010.
Odbor za GRUPA
KLUB PRIJATELJA BIBLIJE imenovanje objavit
u 17:30 sa! će Skupštini crkve “AGAPE”
UČITELJSKI SAT u 19:00 sa! prijedlog službenika
za 2011. godinu, 18.12.2010.
PETAK, 17.12.2010. na glasovanje
MOLITVENI SAT u 16:06 U 18,00 SATI
S početkom svetog subotnjeg dana
Dušobrižnik
DEŽURNI SAMARIĆANI
Nikola Dežić
TREZICA JELIĆ pastor-svećenik,
KATICA POPADIĆ osječko-vukovarski
tel: 207 800
Poštovani,
mob. 091/555 8060 Osijek, Zagrebačka 19
e-mail Molimo Vas da prilikom
ZALAZAK SUNCA nikola.dezic@bj.t-com.hr ulaska u Molitveni dom “.., a gavranima sam zapovjedio da te
idućeg petka
Starješina isključite mobitele,
ondje hrane…”
u 16:06 Ivan Kovačević kako ne biste ometali
mob. 091/ 551 07 01 Bogoslužje ! 1. Kraljevima 17;4

Glasilo uredila: Biserka Drven!ć, 099 212 7098


Gavrani su mu jutrom donosili kruha,
UDOVICA IZ SARFATE večerom mesa, a iz potoka je pio.
Poslije nekog vremena presuši potok, tada
Sarfata bijaše mjesto u blizini grada
Iliji doñe riječ Jahvina:
Sidona, na teritoriju Fenicije.
"Ustani i idi u Sarfatu i ondje ostani.
Fenicija (grč. Phoinike - purpurna
Zapovjedio sam jednoj udovici da te
zemlja) je bila područje istočnog
hrani."
Sredozemlja, na teritoriju današnjeg
Ustao je Ilija i krenuo u Sarfatu. Kada
Libanona, Izraela i Sirije. Područje se
je stigao do gradskih vrata, a tamo neka
prostiralo otprilike od Al Ladhakija do
žena sakupljala drva, te joj se obrati:
Akkoa. Stanovnici su sami nazvali
"Donesi mi malo vode u vrču da pijem!"
zemlju Kanaan.
Kada je krenula on viknu za njom da
Podrijetlo Feničana je nepoznato.
mu donese usput i malo kruha u ruci, a ona Kao crkvu, Bog nas poziva da se molimo
Odakle su došli, jesu li tu živjeli prije i jedni za druge, a ovaj tjedan molimo se
mu odgovori: "Živoga mi Jahve, tvoga
pod kojim uvjetima, pitanja su na koja za:
Boga, ja nemam pečena kruha i nemam
arheolozi još nisu dali odgovor.
ništa do pregršt brašna u ćupu i malo ulja u
Teorije kažu da su oni izravni Postradale u svijetu
vrču. Evo kupim drva, pa ću otići i
potomci Kanaanaca, koji su naseljavali
pripremiti sebi i svome sinu da pojedemo
ovo područje
što još ima i da umremo."
prije njih. MOLITVENA SKUPINA
Ali, Ilija joj reče: "Ništa se ne boj.
Idi i uradi kako si rekla; samo najprije Sastaje se
umijesi meni kruha, pa mi donesi; a onda • Subotom u 8,55 sa
• Nedjeljom u 16,30 sa
zgotovi za sebe i za svoga sina, jer ovako
(učiteljska sala) Dobro došli!
kaže Jahve, Bog Izraelov: «U ćupu neće
brašna nestati ni vrč se s uljem neće
isprazniti sve dok Jahve ne pusti kišu da
padne na zemlju."
Otišla je ona i učinila kako joj je rekao “Neka
Ilija; i za mnoge dane imali su hrane; ona,
.., a Ilija Tišbijac, iz Tišbe Gileadske ode cvjeta
sin njezin i Ilija. Brašno se iz ćupa nije
na istok, na potok Kerit, koji je nasuprot
potrošilo i u vrču nije nestalo ulja. Po riječi
Jordanu.
Jahvinoj koju je uputio svome sluzi Iliji. Slavonija”