Mga Pinunong Romano

1. Tiberius ± kauna-unahang naging tribune @ pangunahing reporma ang pagbibigay limitasyon sa pagmamayari ng lupa ng mga patrician. 2. Gaius ± kapatid ni Tiberius na humalili sa trono bilang tribune. Nagbigay siya ng mga lupa @ nagpatibay sa kalagayan ng mga magsasaka. 3. Gaius Marius ± isang romanong heneral na nagbigay ng pasuweldo sa mga sundalo. 4. Lucius Cornelius Sulla ± ang pininong naatasan salakayin ang asya minor at ginawaran ng titulong diktador sa loob ng 3 taon. 5. Crassus ± miyombro ng unang triumvirate na nagangkin sa lupain ng silangan. Siya ang Nagging mahigpit na kaaway ni Julius Ceasar. 6. Julius Ceasar ± pinuno ng unang triumvirate. Nakilala sa mga katagang ³The Die is Cast´, ³Veni, Vidi, Vici´. Siya din ang nagbigay ng batas o 12 tables. 7. Pompey ± miyembro ng unang triumvirate na humati sa sentral at timog Roma. Ang pinunong nagtungo sa Egypt. Siya ang napatay ni Ptolemy na hari ng Egypt. 8. Mark Anthony ± simula ng ikalawang triumvirate. Siya ang natalo sa laban ni Octavian na naging mahigptit na magkaaway. 9. Octavian ± kilala sa titulong ³Unchallenged leader´. 10. Octavius Ceasar ± kinilala sa pangalang augustus. Ibinigay s aroma ang ³Porx Romana´ kilala din sa tawag na konsul, imperator, tribune, sensor, pontifex maximus princeps, @ civitatis. 11. Tiberius Ceasar ± sa kanyang panahon sinbing ipinako si Hesus. 12. Catigula ± unang mabuting pinuno na naglingkod sa loob ng 8 buwan. 13. Claudius Ceasar ± pinunong sumakop @ nagpalawak ng lupain hanggang britanya. 14. Nero ± ang itinuring na kaaway ng Kristiyano, malupit na pinuno at nalulong sa krimen at bisyo. 15. Vespasian ± kinilala bilang ikalawang mabuting pinuno @ naghari sa bahagi ng Jerusalem. 16. Titus ± pinakamamahal na lider ng mga Romano na nagtagal ang termino nang sumabog ang bulkang Vesuvius na naging dahilan ng digmaang sibil sa republika. 17. Domitian ± kapatid ni Titus na ipinapatay ng daang-daang tao. 18. Nerva ± ikalimang mabuting pinuno na umabot ng isang daang taong pamumuno??? 19. Trajan ± kilala bilang ³Optimus´ 20. Hadrian ± nagpatayo ng pader na humarang sa mga romano upang makakolekta ng buwis. 21. Antoninus ± pinunong tumagal at nakilala sa loob ng 23 taon. 22. Marcus Aurelius ± nagiisang pilosopong romano. 23. Commodus ± ang pinunong naging huling bahagi ng pagbagsak ng republikang Romano.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful