LÀM THỂ NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC ÍT NHẤT 8 ĐIỂM MÔN HÓA?

Nội dung chính ôn thi đại học 1. Phần 1: Hóa học đại cương (3 buổi) 2. Phần 2: Hóa học các nguyên tố phi kim (6 buổi) 3. Phần 3: Hóa học các nguyên tố kim loại (6 buổi)
4. Phần 4: Đại cương hóa hữu cơ – Hidrocacbon (3 buổi)

5. Phần 5: Dẫn xuất Halogen, ancol, phenol (2 buổi) 6. Phần 6: Anđehit, xeton, axit cacboxylic (2 buổi) 7. Phần 7: Este, lipit (2 buổi) 8. Phần 8: Amin, amino axit và protein (2 buổi) 9. Phần 9: Cacbohidrat (1 buổi) 10.Phần 10: Polime và vật liệu polime (1 buổi) 11.Phần 11: Hướng dẫn giải đề thi đại học. Cách phân bố chương trình: (25 tuần x 2 = 50 buổi) - Có 25 buổi vô cơ - Có 25 buổi hữu cơ. Mục tiêu:Học sinh phải chủ động với việc học của mình. - Đưa ra nội dung cần nắm vững, yêu cầu các hs về nhà đọc sách để nhớ lại lý thuyết. - Đầu buổi học sẽ có 1 bài kiểm tra về nội dung đã tự học ở nhà. - Chữa bài tập về nhà. - Gv bổ sung 1 vài kĩ năng còn thiếu. - 1 tuần có 1 đề thi thử đại học (phải cố gắng giải được nhiều bài nhất, nhanh nhất có thể)

GV Vũ Quỳnh Thu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful