Chestionar pentru evidenţierea trăsăturilor Instructaj

:

de temperament

b. Judecaţi

situaţiile

la rece. de treabă vă adaptaţi vă adaptaţi schimbător greu. dvs .. cu ceilalţi. propriu. în amorul în legăturile uşor, treceţi repede

Vi se pun 15 întrebări; la fiecare întrebare sunt date două răspunsuri. Primul notat cu a al doilea notat cu b. Vă gândiţi şi răspundeţi cu toată sinceritatea care din cele două răspunsuri se potriveşte cel mai bine cu felul dvs. obişnuit de a fi. Dacă vi se potriveşte primul răspuns - cel notat cu a însearnnaţi cu 2 în căsuţa cu numărul respectiv de pe foaia de răspuns. Dacă vi se potriveşte răspunsul notat cu b notaţi cu O în căsuţa respectivă. Dacă socotiţi că felul dvs. de a fi este mai degrabă între cele două răspunsuri decât la unul dintre ele, atunci notaţi cu 1 în căsuţa de la numărul respectiv. 1 4 7 10 13 2 5 8 3

5) a. Când vă apucaţi la muncă. b. O luaţi încetişor, b. Sunteţi versabil,

6) a. Sunteţi fidel prietenilor

şi simpatiilor

7) a. Sunteţi susceptibil, uşor de ofensat b. Nu vă formalizaţi prea des. 8) a. Dificultăţile în înfrângerea lor. să scăpaţi, vă stimulează,

vă 'încăpăţânează,

perseveraţi încercaţi

b. Vă daţi înapoi, vă înfioraţi în faţa unui obstacol, să vă descotorosiţi de el.

9) a. Sunteţi conservator în sensul că vă place ca totul să fie regulat, ordonat, vă plac propriile obiceiuri. b. Vă plac schimbările, variaţiile, să fiţi cât mai fantezist nouă o priviţi cu 10) a. Sunteţi oarecare îngrijorare. b. Abordaţi veşnic neliniştit, o sarcină rară teamă,

6 9
12 15

11
14

orice situaţie

rară nelinişte.

11) a. În împrejurările o participare activă. b. Asistaţi 12) a. Sunteţi

obişnuite,

în viaţa de toate zilele aveţi

rară a lua parte. prevăzător, o dispoziţie calculat, variabilă vă organizaţi ciclotimică întreprinzător, timpul. (alternare netemător, a în faţa momentului. cu cele de depresiune melancolică).

b. Improvizaţi 1) a. Sunteţi mişcat de evenimentele care mişcă mai puţin pe alţii care nu au ecou pentru ceilalţi în general. b. Sunteţi indiferent sau aproape indiferent la tot ce se întâmplă în jurul vostru. 2) a. Vă simţiţi bine când sunteţi întotdeauna ocupat, chiar şi în timpul liber .. b. Vă place mai mult odihna (doice farniente), să nu prea faceţi nimic. 3) a. Păstraţi mult timp în minte o ofensă. b. Sunteţi prompt la împăcare. 4) a. Treceţi repede şi categoric de partea cuiva cu entuziasm sau indignare.
106

13) a Aveţi perioadelor starea

de surescitare

b. Aveţi o dispoziţie constată, de spirit nu variază brusc. 14) a. Sunteţi punctual la obigaţii,

trăiţi după ceas, planificat. impuse în

b. De obicei amânaţi îndeplinirea sarcinilor mod constant, întârziati , la întâlnirile de orice fel. . 15) a. Trăiţi din amintiri, vă amintiţi educaţia pe care a-ţi primit-o etc. b. Vă place la el.
107

mereu trecutul intens,

propriu, uşor

prezentul,

îl trăiţi

vă adaptaţi

a doua 6. uneori violent ~ are un profund sentiment al grandorii ~ nu-i place să fie deranjat ~ susceptibil ~ simţul proprietăţii extrem de dezvoltat.P (nonemotiv.primar şi S . 8. 8. După completarea tabelului conform instrucţiunilor se face suma aritmetică a cifrelor înscrise în spaţiile din tabel . eficace. nonactiv. 4.va rezulta următoarea formulă temperamentală: E A P şi non E A P adică = coleric şi sangvinic. 15 . sau dacă cineva a obţinut pe prima coloană 4 . serios.aceasta însemnând temperament coleric. 108 . secundar). 14 .3 şi pe a treia 6 . A (activism) şi P-S (persistenţa impresiilor .şi în sfârşit se procedează asemănător pentru întrebările: 3.notată cu P . se simte persecutat Măsuri educative: ~ să i se dea sarcini de răspundere ~ să manifestăm încredere în calităţile şi posibilităţile ~ să nu fim ironiei cu el ~ să le oferim modele de stăpânire de sine ~ să le dăm explicaţii rezonabile 109 Prezentăm în continuare caracteristicile celor opt tipuri de temperament. obiectiv Trăsături negative: ~ excesiv. 9. societatea ~ ştie să reducă valorile lui organice mergând până la ascetism ~ conştiincios. primar) . patria.temperament sentimental. Coleric Sentimental Nervos Flegmatic Sangvine Apatic Amorf E E A non A non A A A non A non A S acţiune a intimitatea divertismentul legea succesul social liniştea plăcerea P E nonE nonE non E nonE S 5. 12. metodic. perseverent ~ bun organizator ~ calităţi de conducător ~ serviabil.suma cifrelor înscrise ca răspunsuri la întrebările: 2.astfel: se adună cifrele înscrise ca răspunsuri la întrebările: 1.care apreciază persistenţa impresiilor .înseamnă non E non A S . voluntar ~ disciplinat cu el însuşi şi acelaşi lucru' îl cere şi altora ~ echilibrat. a teria 4 . activ.secundar.care apreciazăgradul de activism .pe coloane . 13.odată cu valoare pozitivă (la coordonata respectivă) odată cu valoarea negativă: ex: valori obţinute: coloana întâia 5.6 .întrebări ce vizează gradul de emotivitate notat cu E.notat cu A .pe a doua .secundar). crt. 6. uneori dur ~ dominator ~ încăpăţânat. apoi se face. Exemplu: dacă cineva a obţinut pe prima coloană valoarea . iubeşte societatea ~ bun vorbitor ~ ia în serios familia. ~ puternic. tot ce-i aparţine poartă eticheta invizibilă "strict personal. P lui S P . este interzis a se atinge" ~ dramatizează unele nereuşite.pe a doua 8 şi pe a treia 4 înseamnă că este E A P (emotiv. primar) iar valorile cuprinse Între 6 . . TEMPERAMENTUL PASIONAT °- Trăsături pozitive: ~ ambiţios ~ manifestă tensiune extremă a întregii personalităţi ~ activitate concentrată asupra unui scop unic . Dacă pe vreuna din coloane se obţine valoare de 5 atunci se scrie formula temperamentală de două ori . Cum se procedează în continuare ? . 7.10 înseamnă E A S (emotiv. 3. Tipul de temperament Emotivitate E E Activism A A Valoare dominantă opera de îndeplinit J. 5. 4. punctual. 6. Persistenta impresiilor Primar Secundar (P) (S) S Nr. activ. 10. 11.P primar şi S .Prelucrare şi interpretare: Cele 15 Întrebări vizează: E (emotivitate). 7.valorile cuprinse între 4 înseamnă non E non A . Pasionant P 2.

gelos. timid.învingător al tuturor obstacolelor crede în progres de echipe de orator. activitatea. sensibil dar rămâne profund. controlul credul în acţiuni. furios. ~ generos. îndârjit mândru impulsiv gesturilor în trăiri afective Ia ideea de dreptate Trăsături negative: ~ pasiv. ~ activitate ~ aptitudini ~ procese ~ plăcerea ~ receptiv ~ trăsături orientat cordial. ~ exuberant. ~ plăcerea nemulţumit. să-I oferim un mediu familial practice plin de vitalitate de bună dispoziţie mişcarea. bogată SENTIMENTAL greutăţile mediului accentuate Trăsături negative: ~ combativ. ~ inegal spre improvizaţii calm în rezolvarea şi de dominat iritabil. că nu este acel . entuziast intensă. ~ să-I obişnuim să coopereze TEMPERAMENTUL Trăsături pozitive: ~ concret. ~ nemulţumit ~ ~ ~ lent. prin tradiţionalist.~ să evităm favoritismele şi preferinţele cu alţii Măsuri educative: ~ nu trebuie ~ ~ ~ stabil ~ să-i înfrânărn să fie uneori pentru văzând credulitatea prea des în situaţia sarcina în care forţele sale sunt . afective multiplă. relaţiile optimist. impresionabil 111 110 . problemelor personale certăreţ intuiţie de aspiraţie şi profesională. ~ pierde ~ brutal. de a înfrunta la influenţa volitive TEMPERAMENTUL Trăsături pozitive: ~ viaţa interioară ~ ~ ~ ~ ~ ~ verent. ~ indisciplinat ~ orientat ~ metodic. perseconştiincios morală Ia stadiul conştiinţă are un viu sentiment introvertit al naturii ~ greu de supus de a opune rezistenţă.va trăi un sentiment de ruşine pus ~ ~ insuficiente cu semenii binefăcător să nu-l contrazicem a realiza să-i oferim izolat de prieteni independenţă supraveghindu-l cu răceală discret să nu-l tratăm să-i oferim o oarecare afecţiune. susceptibil astenie ~ nerăbdător. ~ îi place ~ impetuos. ~ scrupulos tinde spre perfecţiune dotat cu o extraordinară ambiţios străluceşte meditativ. excitabil. animator intense spre dificultăţi COLERIC să facem apel la autocontrol. vulnerabil. ironic. ~ agresiv. ~ împrăştiat. ~ nedecis idealist greu de el însuşi se adaptează izolat.

tipicar îi place să fie protejat iubeşte plăcerile. perseverent ~ trăsături volitive accentuate ~ constanţă a trăirilor afective ~ tandru.~ ~ ~ ~ dramatizează insuccesele nu ştie să intre în relaţii cu alţii îi lipseşte facultate a de improvizaţie şi supleţe individualist p Măsuri educative: . să-I ajutăm să învingă timiditate a. mobil. afectuos. răbdător. să-i oferim un climat familial stabil şi unitar. inteligenţă practică ~ putere de muncă deosebită ~ obiectiv. conştiinţă morală pute ni că ~ viaţă ordonată. reacţionează foarte repede ~ dinamic. pedant comod. calm. metodic ~ are un viu simţ al umorului ~ fidel prieteniilor sale ~ simţ estetic bine dezvoltat Trăsături negative: ~ cinic ~ uneori despuiat de orice afecţiune" 112 TEMPERAMENTUL NERVOS Trăsături pozitive: ~ vioi. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ conciliant dacă nu i se deranjează obiceiurile reactivitate slabă adaptabilitate scăzută calculat uneori peste măsură monoton. prietenos ~ tolerant. ~ întotdeauna trebuie căutată cauza căderilor sale afective ~ să-i acordăm multă atenţie. ţine la obişnuinţe şi principii.. mănâncă mult! TEMPERAMENTUL FLEGMATIC ~ . ponderat. să-I ajutăm să treacă peste starea de astenie. simţ critic dezvoltat. un climat familial tensionat şi conflictual îl va împinge înspre ceea ce se numeşte "atitudine schizoidă" . este gurmand Măsuri educative: ~ să-i fixăm scopuri clare ~ să-i lăsăm lui libertatea de a alege mijloacele de acţiune ~ să-i oferim colectivitatea ~ să nu-l răsfăţăm ~ ~ ~ ~ ~ să nu-l bruseăm să-I ajutăm să lupte împotriva propriei lui inerţii să folosim metode energice în educaţia lui să-I determinăm să facă sport atenţie! doarme mult. să nu-l lăsăm singur. noutatea ~ se adaptează uşor momentului ~ îi plac relaţiile umane şi varietatea acestora ~ vorbăreţ ~ entuziast ~ foarte practic ~ adesea "artist" 113 . îi place mişcarea. să fie angajat în acţiuni concrete. Trăsături pozitive: ~ echilibrat. să fim înţelegători cu el. lent.

Trăsături negative: mereu centrul atenţiei ~ îşi schimbă ~ efort fluctuant ~ interese şi randament ~ munceşte ~ impulsiv. optimist ştie să mânuiască oamenii celorlalţi SI: agita ~ este un bun diplomat ~ "oameni de viaţă". este foarte sociabil politicos. lumea şi să atragă consolat la idei generale repede ~ indisciplinat. stima celor din jur în situaţia de a alege uneori sau o privaţiune penibilă 115 de remarcabil între a-şi face . oscilante şi numai inconstant ceea ce îi place în trăiri afective atenţia asupra lui şi principii ~ ~ ~ ~ îşi păstrează sângele rece când majoritatca iubeşte lumea. bun simţ ~ uşor adaptabil. ~ dă dovadă bun observator spirit practic 114 că îndeplinind anumite anumite satisfacţii. nu luptă pentru scopuri îndepărtate Trăsături ~ atitudini ~ mulţumit negative: uşuratice de sine ~ uşor cinic Măsuri educative: ~ să nu-l obligăm să facă ceva ameninţându-l ~ să-i oferim un climat moral normal ~ să nu-l forţăm să stea mult timp în tăcere ~ nu trebuie să lucreze neîntrerupt mai mult de o oră ~ să nu-i cerem să persevereze. faţă de el. să nu-i vorbim despre viitor. pe uşurinţa cu care ~ vom miza pe calităţile poate învăţa limbile străine şi memoria TEMPERAMENTUL Trăsături pozitive: foarte SANGVINIC ~ avid de succes trebuie să-i demonstrăm prin activitate sistematică şi nu prin frondă ~ să-i explicăm va procura şi anumite datoria ~ să-I punem şi o pedeapsă că se poate obţine îndatoriri îşi ~ extrovertit. neponderat. furios. să-i alcătuim să nu manifestăm indiferenţă să facă sport să-i recomandăm viaţă ordonat. activ. amabil. să-I ajutăm Măsuri educative: ~ să facem uz de autoritate constantă şi severă lui. şiret ~ uneori lipsit de scrupule ~ utili tarist ~ este un tip "aerian" să nu-l că a greşit sau să-şi ceară iertare ~ să-I ferim de contacte nocive. spiritual. capacitate lipsă de aprofundare că se răzvrăteşte forţăm să recunoască un regim de să ~ guraliv. ~ instabil în semtimente ~ nestatornic ~ ~ ~ expresivitate exagerată de concentrare slabă superficial. mândru ~ indiferent la obiectivitate ~ tendinţa spre minciună ~ capricios. ~ dispoziţia în "salturi" nerăbdător variabilă. energic spirituală ~ vrea să uimească ~ puţin sensibil ~ repede sedus. cu mult farmec ~ se decide uşor. coopereze. oportun ~ dă dovadă de iniţiativă şi mare supleţe ~ curajos. el nu înţelege decât realitatea imediată ~ să nu folosim violenţa pentru ~ să nu-l umilim public în public.

astfel: • temperamentului coleric îi corespunde . temperamentului sangvinic i-a asociat .pământ şi toamnă în situaţii emoţionale deosebite sangvinicul capătă o culoare roşie ("roşu ca racul"). Pavlov a caracterizat cele patru tipuri de temperament în funcţie de particularităţile activităţii nervoase superioare ale proceselor acesteia (excitaţia şi inhibiţia) .slab 117 .bila galbenă • temperamentului sangvinic îi corespunde . societate exercită asupra lui o influenţă deosebită ~ participă la toate cu condiţia ca ambianţa să nu solicite din partea lui efort şi iniţiativă Trăsături negative: TEMPERAMENTUL APATIC Trăsături pozitive: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ onest.inert • temperamentul melancolic .fiecărui tip de temperament i-ar corespunde o secreţie a unei glande interne.apa şi iarna • temperamentului melancolic i-a asociat .mobil • temperamentul flegmatic . rigid ne impresionabil sclavul propriilor obişnuinţe indiferent la viaţa socială TEMPERAMENTUL AMORF Trăsături pozitive: ~ ~ ~ ~ ~ uşor abordabil amabil atent tenace omul prezentului 116 După Hipocrate .bila neagră Mai târziu Empedocle a asociat fiecărui tip de temperament un element fundamental din natură şi un anotimp: • temperamentului coleric i-a asociat . flegmaticul albeşte ("s-a făcut alb ca varul").ne echilibrat .forţa. onorabil iubeşte tradiţia şi continuitatea viaţa interioară foarte bogată sever observator imparţial rezistent la influenţele exterioare introvertit ~ ~ ~ ~ ~ ~ pasiv nepăsător încăpăţânat susceptibil neglijent indiferent la trecut şi mai ales la viitor Trăsături negative: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ închis puţin comunicativ taciturn solitar râde rar nemaleabil.echilibrat .care a realizat prima clasificare a temperamentelor având la bază un criteriu de natură fiziologică .aerul şi primăvara • temperamentului flegmatic i-a asociat . colericul îngălbeneşte ("s-a făcut galben ca ceara") şi melancolicul învineţeşte ("s-a făcut negru ca pământul").puternic .echilibrat . artă.mobil • temperamentul sangvinic . • temperamentului melancolic îi corespunde .puternic . echilibru şi mobilitate constatând că: • temperamentul coleric este .puternic .~ să ne folosim de faptul că frumosul din natură.focul şi vara •.sânge • temperamentului flegmatic îi corespunde .fiegma .