DEPARTAMENTUL PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII

NUMĂRUL 1 din 25 noiembrie 2010

Stimaţi membri ai comunităţii universitare, CUPRINS
 Scurtă prezentare a sistemului de management al calităţii şi a Departamentului pentru Managementul Calităţii; Evenimente derulate şi în curs de derulare în care este implicat Departamentul pentru Managementul Calităţii; Articol ’’Absolvenţii şi piaţa muncii’’ - lect.dr. Daniel Lucheş , Facultatea de SociologiePsihologie

Pentru a asigura o mai bună comunicare şi transparenţă a activităţilor Departamentului pentru Managementul Calităţii, pentru a vă putea transmite noutăţile apărute în domeniul managementului calităţii, vă punem la dispoziţie primul număr al Newsletter-ului realizat de departamentul nostru. Newsletter-ul editat de DMC va cuprinde anunţuri, sinteze, articole, statistici, prezentări etc. Sperăm că aceste informaţii vă vor fi utile în înţelegerea sistemului de management al calităţii şi astfel, pe viitor, să reuşim să asigurăm o cultură a calităţii în universitate.

DOCUMENTE ATAŞATE NEWSLETTER-ULUI
1. Prezentare PP managementul calităţii şi DMC

2. Raportul trendence Graduate Barometer 2010, realizat pentru U.V.T.

76.I. sub egida ARACIS. trebuie să se bazeze pe ceea ce i s-a relatat Comisiei şi pe ceea ce a constatat Comisia în timpul vizitelor. (European University Association) în cadrul procesului de evaluare externă a Universităţii de Vest din Timişoara. Acest raport este rezultatul evaluării U.V.I.M.Vă prezentăm pe scurt evenimentele derulate şi în curs de realizare în care a fost şi este implicat Departamentul pentru Managementul Calităţii (D.): Evenimente derulate: 1. 6. în intervalul 24-27 mai 2010 s-a desfăşurat a doua vizită a Comisiei EUA în vederea finalizării evaluării externe a Universităţii de Vest din Timişoara. şi angajaţii serviciului permanent al D. în intervalul 24-26 februarie 2010 a avut loc prima vizită a E. Universitatea de Vest din Timişoara a primit calificativul grad de încredere ridicat din partea Agenției Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.În 2. standardele şi indicatorii de performanţă privind calitatea procesului de predare – învăţare. 4. în perioada 14-16 octombrie 2010 a avut loc la Sinaia.ISQM 2010”.S. conform deciziei Biroului Senatului UVT nr.I.E. Scopul evaluării externe a Universităţii de Vest din Timişoara a fost acela de a identifica şi certifica măsura în care sunt respectate cerinţele normative obligatorii. Aceste informaţii au fost întregite în urma interviurilor realizate cu aproximativ 300 de reprezentanţi ai comunităţii universitare. începând cu data de 24 februarie 2010. 5.E.M.M. în cadrul P.C. inclusiv contribuţia cercetării ştiinţifice proprii. la care au participat membrii ai C. UVT a primit din partea EUA raport final pozitiv în urma evaluării externe din anul 2010.A. Rapoartele P. şi pe cele obţinute din materialele suplimentare pregătite de către universitate. Raportul se bazează pe informaţiile prezentate în Raportul de autoevaluare (RA) al U.C.A. (Programul de Evaluare Instituţională).C.T. pe parcursul celor două vizite la faţa locului. 3. Conferinţa internaţională cu tema „Institutional Strategic Quality Management . . ARACIS a organizat la Bucureşti training-ul pentru formarea evaluatorilor interni. în perioada 21-23 aprilie 2010 avut loc evaluarea externă a Universităţii de Vest din Timişoara de către A.U. a intrat în vigoare Manualul calităţii UVT. în vederea asigurării calităţii educaţiei. în perioada 18-19 februarie 2010.V.T.C.R.

în perioada 29 noiembrie-16 decembrie 2010. la nivel de UVT. al Institutului trendence Graduate Barometer Europe. definitivarea completării fişei vizitei ARACIS potrivit Hotărârii Biroului Senatului nr. autoevaluarea. 3. 4. Au fost prezenți reprezentanți ai forurilor de conducere ale organismelor europene din domeniul asigurării calității învățământului superior: ENQA. Sondajul reuneşte opiniile studenţilor din diferite ţări europene şi explorează diferenţele şi similitudinile care există între țările Uniunii Europene. Evenimente în curs de derulare: 1. 6. machetelor Manualului calităţii şi a organizării proprii fiecărei facultăţi. Raportul pentru anul trecut îl regăsiţi în ataşament. sondajul anual de opinie privind educaţia şi cariera. se va desfăşura în perioada 15 noiembrie .15 decembrie 2010. . Întrebările aflate în chestionar urmăresc să afle cât este studentul de mulţumit de studiile sale şi care îi sunt aşteptările de la viitoarea carieră. peer-review (evaluarea colegială) şi evaluarea din partea managementului facultăţii (a şefului de catedră pentru cadrele didactice şi a decanului pentru şeful de catedră) se realizează conform prevederilor. 76 din 24 februarie 2010 şi a adresei ARACIS către Rectorul UVT. se va realiza evaluarea cadrelor didactice şi a personalului de suport de către studenţii UVT. 5. Completarea chestionarului online se poate realiza până în data de 23 decembrie 2010. auditul intern al calităţii de la facultăţi (pentru anul 2009-2010). realizat de către CMC.Universitatea de Vest din Timişoara este una dintre cele peste 850 de universităţi participante la sondajul trendence Graduate Barometer.cadrul lucrărilor conferinței. cel mai mare sondaj din Europa privind educaţia şi cariera. EQAR. urmând ca în cursul anului viitor să primim Raportul trendence Graduate Barometer 2011. Pe baza documentaţiei rezultată în urma auditului intern DMC va întocmi Raportul anual de evaluare internă a calităţii. peste 120 de experți din 17 țări au analizat provocările și problemele generate de asigurarea calității în învățământul superior din România și nu numai. 2. evaluarea tutorilor de an se desfăşoară conform prevederilor şi grilei din Manualul calităţii şi a Regulamentului de tutoriat. ENAEE.

dr. confidentialitatea raspunsurilor si.1/S/41750. Lect. in care Universitate de Vest din Timisoara. despre stadiul implementarii lui la nivelul universitatii noastre va invitam sa accesati site-ul www. fiind coordonat de Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior si are ca partener Centrul International pentru Cercetari in Invatamantul Superior (INCHER) al Universitatii Kassel din Germania. respectiv. Pentru detalii suplimentare despre proiect.Absolvenţii şi piaţa muncii „Absolventii si Piata Muncii” este proiectul implementat de UEFISCSU. raportat la doua repere temporare diferite: imediat dupa absolvirea studiilor de licenta (promotia 2009).ro . participa la acest studiu. proiectul isi propune realizarea unui studiu national care vizeaza analiza si monitorizarea traseului socio-profesional al absolventilor. sa continue studiile universitare si sa invete permanent”. asigurandu-li-se anonimatul. invitand absolventii tuturor facultatilor din cele doua promotii mai sus mentionate sa completeze un chestionar online care le este adresat. competentele si cunostiintele dobandire in perioada studiilor. Univ. la solicitare.iapm. respectiv dupa o perioada in care absolventii au putut avea deja conturat un traseu profesional si si-au putut defini perceptiile cu privire la abilitatile. Concret. o sinteza a raportului. sa dezvolte o afacere proprie. Participarea la studiu este voluntara si se va derula incepand cu 23 noiembrie 2010 cand va demara procesul de colectare a raspunsurilor oferite de absolventii. competentele si abilitatile dobandite sunt suficiente pentru a permite absolventilor de invatamant superior sa se angajeze pe piata muncii. Universitatea noastra. Proiectul este implementat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cu numarul POSDRU/60/2. alaturi de alte 62 de universitati din Romania este partenera activa si are ca obiectiv general „consolidarea rolului universitatilor in evaluarea modului in care cunostintele. Daniel LUCHES .uvt.Articol .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful