You are on page 1of 5

MỤC LỤC

http://203.162.56.241/utc/html/List_of_journal_Real.htm Danh sach cac bao Y Khoa the


gioi
http://ajpendo.physiology.org/ American Journal of Physiology - Endocrinology and
Metabolism
http://content.nejm.org/ The New England Journal of Medicine
http://jcem.endojournals.org/ Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism
http://khoahoc.vnn.vn/yduoc Tuan tin tuc Y Duoc
http://medicine.ucsf.edu/resources/guidelines/index.html Primary Care Clinical Practice
Guidelines
http://medstat.med.utah.edu/kw/ecg/ ECG Learning Center
http://olddoc.tmu.edu.tw/chiaungo/profes/Site-00.htm
http://rcm-medicine.upr.clu.edu/
http://tuvansuckhoe.vdcmedia.com/ Tu van Suc Khoe

-------------------------------------------------------------------
B
http://www.bacsigiadinh.com.vn
http://www.blackwell-synergy.com/ Blackwell Synergy List of Journals

-------------------------------------------------------------------
C
http://www.cimsi.org.vn/ Vien thong tin thu vien y hoc trung uong

-------------------------------------------------------------------
D
http://www.diabetes.org/main/application/commercewf American Diabetes Association
http://www.docguide.com/ Doctor's Guide
http://www.drthuthuy.freeservers.com/ Web ve gan cua BS Thu Thuy

------------------------------------------------------------------
E
http://www.emedicine.com/ eMedicine Clinical Knowledge Base
http://www.enlmedical.com/ ENLMedical
http://www.enter.md

------------------------------------------------------------------
F
http://www.fb4d.com
http://www.freebooks4doctor.com
http://www.freemedicaljournals.com/ The Free Medical Journals Site

-------------------------------------------------------------------
G
http://www.gastroscience.com/index.phtml?lg=fr Gastroscience (France)
http://www.gynescience.com/index.phtml?lg=fr Gynescience (France)

--------------------------------------------------------------------
H
http://www.halls.md/body-surface-area/bsa.htm
http://www.hmu.edu.vn/tiengviet/tochuc/noidung.asp?codeID=18 To chuc Truong
DHYHN
http://www.hueuni.edu.vn/dh_ykhoa/ Dai hoc Y khoa Hue

--------------------------------------------------------------------
M
http://www.medical-library.org
http://www.medicalstudent.com/#About medicalstudent
http://www.medicinenet.com/ Medicine Net
http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/ MEDINET-To chuc Y te
http://www.merck.com/pubs/mmanual/ THE MERCK
http://www.mic.ki.se/History.html History of Medicine
http://www.medicalguide.com/ Medicalguide
http://www.meduniv.lviv.ua/links/
http://www.moh.gov.vn/ Wellcome to Official Web-site of MoH, SRV

-------------------------------------------------------------------------------------------
N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi National Library of Medicine
http://www.ndep.nih.gov/ National Diabetes Education Program
http://www.nursingceu.com/NCEU/index.htm
http://www.nyhousecalls.org/

--------------------------------------------------------------------
S
http://www.sf.edu/library/surgtechtextbook.htm
http://www.shands.org/health/information/index/diseidxa.htm
http://www.smh.com/medlib/online_textbooks1.htm

---------------------------------------------------------------------
T
http://www.telemedicine.org/
http://www.tpub.com/content/medical/14295/

---------------------------------------------------------------------
U
http://www.uroscience.com/index.phtml?lg=fr Uroscience (France)

---------------------------------------------------------------------
W
http://www.welch.jhu.edu/eresources/edatabases_subject.cfm

----------------------------------------------------------------------
V
http://www.vh.org/welcome/tour/medstudenttour.html
http://www.vietnamsante.com/vietnam/forums/default.asp Dien dan Trung tam Giao Duc
Viet Nam Y te
http://www.vim-online.com/ykhoa/ Vietnam InfoMangement

---------------------------------------------------------------------
Y
http://www.ykhoa.info/index.htm Y KHOA. Info
http://www.ykhoa.net/INDEX.HTM YKHOANET - y khoa viet nam

Note: Đây là nơi tổng hợp lại tất cả các địa chỉ mà các mem đã post ở những trang sau.
Mục lục này sẽ được cập nhật thường xuyên. Mong các mem tiếp tục hưởng ứng.

Last update: 24/03/2005


http://www.xemsach.com.vn/club/medicine/
http://www.xemsach.com.vn/book/category.php?id=168
Y học cổ truyền: http://www.xemsach.com.vn/book/category.php?id=167
Y học thường thức: http://www.xemsach.com.vn/book/category.php?id=175
để có thể mua cho mình một cuốn sách vùa ý.

http://www.gen.umn.edu/faculty_staff/jense...ms/default.html Medical
Terminology
http://www.hematology.org/
http://olddoc.tmu.edu.tw/chiaungo/profes/Site-00.htm Web Sites for Medical
Student
http://www.unmc.edu/library/reference/medimage.html Medical Images on the
Web
http://www.martindalecenter.com/Medical.html Martindale's Virtual Medical
Center
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_h...md_a-b_00zPzhtm Dorland's
Illustrated Medical Dictionary
http://www.vh.org/navigation/vh/topics/adu...er_index.html#H Virtual
Hospital Health Topics A-Z Topic Index - Adult Provider Topics
http://www.vncreatures.net/ Trang web về cây thuốc và sinh vật rừng Việt
Nam
http://www.ivftudu.com.vn/ Khoa hiếm muộn- Bệnh viện phụ sản Từ Dũ
http://www.medweb.emory.edu/MedWeb/FMPro?-...d=Lnk_txt&-Find
Medical_Libraries
http://www.sshm.org/ Society for the Social History of Medicine

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn


Thông tin Y dược Việt Nam http://www.cimsi.org.vn
Báo Sức khỏe và Đời sống: http://health.vnn.vn
Bệnh viện Việt Đức: http://www.vietduchospital.edu.vn/
Bệnh viện Nhi Trung ương: http://www.benhviennhitu.org.vn/
Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh: http://www.pasteur-hcm.org.vn
Viện Vacxin và các chế phẩm sinh học: http://www.ivac.com.vn
Trường Đại học Y Hà Nội: http://www.hmu.edu.vn/
Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh: http://www.yds.edu.vn/
Trường Đại học Y tế công cộng: http://www.hsph.edu.vn/
Trường Đại học Y Thái Bình: http://www.tbmc.edu.vn/
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định:
http://www.cimsi.org.vn/dhdieuduongnd
Trường Đại học Y khoa Huế: http://www.hueuni.edu.vn/dh_ykhoa/en/index.php

Tổ chức Y tế thế giới (WHO/OMS) http://www.who.int


Quỹ dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) http://www.unfpa.org
Bộ Y tế Indonesia http://www.depkes.go.id
Bộ Y tế Malaysia http://www.dph.gov.my
Bộ Y tế Nhật Bản http://www.mhlw.go.jp/english
Bộ Y tế Philippin http://www.doh.gov.ph
Bộ Y tế Singapore http://www.moh.gov.sg
Bộ Y tế Thái Lan http://www.moph.go.th
Bộ Y tế Trung Quốc http://www.moh.gov.cn
Bộ Y tế Anh http://www.dh.gov.uk
Medline http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed
Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (NLM) http://www.nlm.nih.gov
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC)
http://www.cdc.gov/
Trường Đại học Harvard http://www.harvard.edu
Trường Đại học Oxford http://www.ox.ac.uk
Tạp chí của Hội Y học Mỹ (Journal of the American Medical Association -
JAMA) http://jama.ama-assn.org
Tạp chí Y học thực hành quốc tế LANCET http://www.thelancet.com
Tạp chí nội khoa (Annals of Internal Medicine) http://www.annals.org
Tạp chí Y học Anh (The New England Journal of Medicine)
http://www.nejm.org
Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ, cung cấp cơ sở dữ liệu Popline về dân số và kế
hoạch hóa gia đình http://www.jhuccp.org
Tin y tế y học của mạng truyền thông CNN http://www.cnn.com/health
Tin y tế y học của mạng truyền thông Reuters http://www.reutershealth.com

Có 2 trang web hay đây:

+ http://www.whonamedit.com: Giải thích nguồn gốc tên gọi các dấu hiệu, hội
chứng, bệnh ...

+ http://www.thamburaj.com/: Một web về Thần kinh học, cả nội và ngoại.


Gồm nhiều tài liệu (articles) cho BS, SV, e-Journal và có phần dành cho công
chúng nữa.
Dùng thử Việt Dict. xem: http://vdict.com
http://www.ebooksclub.org/
http://betah.co.il/
http://thuvien-ebook.net/home/index.php
Trang web về xương khớp: www.ejbjs.org
http://ykhoavn.com
http://thongtinyhoc.be
Website thông tin y học: http://thongtinyhoc.ykhoa.net

Website Tai Mũi Họng BV TW Huế: http://ktmhhue.phpnet.us

Website BV Saint Pon Hà Nội: http://www.xanhponhn.org.vn

Website Bộ Môn Ngoại Trung Tâm Đào Tạo:


http://ngoaikhoa.ttdt.bvndgd.googlepages.com

Website Y2001 Trung Tâm Đào Tạo: http://y2001ttdt.com