You are on page 1of 8

c c 


  


‘ 


 
 

 
 
‘

Ê  
 Ê Ê
÷ 
c 

a     
  
 
 

a 
   


a    


   


 

a  

a
 
 
 


 Ê
Ê 
 a. Menyedari hak setiap kaum
- Hak orang Melayu
- Sistem persekolahan
- Kebebasan beragama

b. Memahami sensitiviti setiap kaum


- Kebudayaan / adat resam
- Menghormati jiran
å. Menghormati perlembagaan
- Telah digubal dengan diwakili setiap kaum
utama semasa era kemerdekaan
- institusi Diraja

d. Menghindari sikap polarisasi


- keåenderungan, pendapat yang
bertentangan sama sekali

e. Bekerjasama dan persefahaman


K 
a  

 

 
 


  

a c