Întreb ri înc l ate cu bocanci (3) «Dar tu când m chemi la nunt ?

» Publicat de Natalia Corlean la 05:43 Etichete: Actual

Aceast întrebare, adresat unei fete singure, de peste 25-30 de ani sau chiar unui b iat, e din nou o cruzime. De obicei ea vine cam în acelea i condi ii ca cele de care am vorbit în numerele trecute: în public, la o reuniune de familie sau undeva, între simple cuno tin e. Interesant este c cea (de obicei femeile întreab a a ceva, cine tie de ce...) care întreab nu are o c snicie fericit ! Aproape niciodat nu am întâlnit întrebarea aceasta la cineva care m respect , m cunoa te, m iube te, m pre uie te pe mine ca om, ca persoan . Foarte rar am întâlnit întrebarea asta la cineva care are o familie la locul ei, cum se spune, sau venind din partea unei doamne care î i duce crucea familiei cu bucurie, cu un so care o iube te i o pre uie te, cu copii crescu i i educa i cu mult bun -cuviin . Nu. Întrebarea asta vine, de cele mai multe ori, de la cele care nu se uit în ograda lor, pentru c nu le place sau nu vor s con tientizeze ce-i acolo, dar î i mut privirea în via a altuia i vor s tie de ce nu e ti «în rând cu lumea», de ce nu e ti la casa ta. Ce r spuns a teapt , oare? Având în vedere c întrebarea-i cu bocanci, nu a teapt neap rat un r spuns, ci e doar a a... aruncat din pu in curiozitate. Desigur, un r spuns în elept ar fi: ³Îmi doresc i eu o familie, dar înc nu s-a întâmplat. Când va fi momentul, ve i afla », sau oricare alt r spuns frumos, cu bun sim . Sincer, oare chiar ar dori s afle câte lacrimi au curs din ochii unui om care simte sau a sim it ap sarea singur t ii? Cât de grea e singur tatea, numai Domnul tie i cei care au sim it-o. Chiar ar dori s tie cât te-ai rugat lui Dumnezeu s te ajute s nu cazi sau s ie i din triste e, din dezn dejde!? Chiar ar dori s tie c inima i-a fost r nit i acum î i dore ti doar s se vindece, sau ar dori s tie c ai iubit odat prea mult i totul s-a n ruit, pentru c iubirea nu era cl dit pe stânc , ci pe nisip? Sau ar dori s tie c nu te preocup asta, c le la i pe toate în mâna Domnului, i

c te bucuri de fiecare respira ie i de fiecare zi ca din mâna Sa? Ce r spuns ar dori, oare? Nu, degeaba îmi arunci întrebarea, eu sufletul nu mi-l pot deschide la comand în fa a ta. Cu respect, te rog s m întrebi mai bine despre s n tate, despre bucuriile mele. Am putea vorbi atât de frumos despre multe alte lucruri! Iar dac simt sufletul t u aproape, s-ar putea s î i spun mai multe, s î i cer chiar sfaturi. Unii oameni au o cale în via a de familie, al ii în via a din mân stire. Unii nu se c s toresc, nici nu se c lug resc, din motive cunoscute de Domnul. Dar to i au un plan de împlinit în via , to i au o misiune, to i sunt chema i la mântuire. Fiecare, în felul s u, a a cum alege s tr iasc , a a va fi i r spl tit. Bine ar fi s nu mai dorim s încadram oamenii în categorii, c are fiecare om crucea lui de dus. Bine ar fi s înv m ce e de înv at de la fiecare i din orice întâmplare din via a noastr . Fiecare om are c l toria lui. Întotdeauna, la celalalt sa te duci cu pa i de porumbel. Ramona Pop